b) způsobu rozkazovacího ostatní mluvnické kategorie jsou stejné:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "b) způsobu rozkazovacího ostatní mluvnické kategorie jsou stejné:"

Transkript

1 Přijímací zkouška z českého jazyka 2010/2011 Milí studenti, než začnete pracovat, přečtěte si toto upozornění: Vaším úkolem často bude zaškrtnout správnou odpověď. Takových odpovědí může být více, nikoliv pouze jedna. Zaškrtávejte tedy všechny správné odpovědi. I.Přečtěte si úryvek ze vzpomínek Františka Hrubína. Špalíčkem starodávných pohádek chci poděkovat vílám a čarodějům mého dětství-dědečkovi Janu Novotnému, našemu Filipovi, válečnému zajatci z Ukrajiny, a Františce Adamové. I.1. Vypište z textu slova složená: I.2. Z uvedených slov zvolte vhodné synonymum slova špalíčkem: a) hrstkou b) vyprávěním c) svazkem d) souborem I.3. V řadě následujících slov podtrhněte slova příbuzná ke slovu pohádka: Had -hádanka - pohoda - příhoda - hadrový - pověst -povídání - uhádnout I.4. Která výpověď nejlépe vystihuje smysl úvodní věty: a) Dědeček, Filip a Františka Adamová mi přinesli a četli pohádky b) Napíši pohádky a tím poděkuji dědečkovi, Filipovi a Františce Adamové, protože oni mně vyprávěli pohádky. c) Dědeček a Filip jsou čarodějové, Františka Adamová je pro mě víla, tak o nich nyní píši obsáhlou knihu. I.5. V textu je slovo Filipovi podstatné jméno (vlastní). V jiném kontextu může být toto slovo přídavné jméno (přivlastňovací). Do následujících neúplných vět doplňte správný tvar tohoto slova: Filipov -,válečnému zajatci, naši koně projevovali velkou lásku. Byli to Filipov - koně. I já jsem měl rád Filipov - koně. My děti jsme poslouchaly Filipov - příběhy. I.6. Sloveso poslouchaly jsme (z poslední věty předchozího textu) napište ve tvaru a) způsobu podmiňovacího - ostatní mluvnické kategorie jsou stejné: b) způsobu rozkazovacího ostatní mluvnické kategorie jsou stejné:

2 II. Hrubínův text pokračuje. Vy opravte pravopisné chyby: (Chybu podtrhněte, opravu napište nad text) Před míma očima dělali pravá kouzla. Dědeček umněl vičarovat ze dřeva krásnou díž, štíhlí cep, býlé žebřiny, a nebyl ani bednářem, ani kolářem.. Ani nebyl obrem, a přece pastvinu, zalehlou bludnýmy balvany, promněnil v pole. Náš Filip rozumněl řeči zvířat. Seděl za stolem, kouřil tabák zabalený v novynovém papíru a na jednou vyskočil, jako když ho píchne. "Říkají si o pití," řekl a šel dát kravám vodu s otrubamy. Nejvíce miloval koně, na ty nikdy nezapoměl. Koně byly pro Filipa tvorové nejůžasnější a nejrozumější. III.1. Napište, které z následujících větných celků jsou souvětí: (Zakroužkujte jejich čísla) 1. Františka Adamová byla chudá vdova, nejchudší ze vsi. 2. Měla tři děti. 3. Denně se u nás stavěla, její děti, Jenda, Pepík a Mařka, byly mými prvními přáteli. 4.Adamka uměla z obyčejné světnice udělat kouzelný zámek, plný světel, složený ze samých věžiček s tajemnými komůrkami. 5.Ty komůrky uměla zabydlit postavičkami princezen a rarášků, hodných víl a zlých čarodějů. 6.Tajily jsme dech a tulily jsme se k sobě a bály jsme se a pak se zase radovaly. 7.Když chtěla, z černých koutů malé síňky vyrostl rázem tak hustý les, že by se v něm ani sto myslivců nevyznalo. III.2. Pracujte s textem posledního (7.) větného celku. Vyhledejte vypsaná slova. Z nabídky vyberte správné určení slovního druhu: když - a) spojka b) předložka c) příslovce černých - a) přídavné jméno tvrdé b) zájmeno vztažné c) přídavné jméno měkké rázem - a) podstatné jméno b) příslovce c) přídavné jméno že - a) předložka b) spojka c) částice něm - a) zájmeno osobní b) zájmeno vztažné c) spojka III.3. Podle jakého vzoru se skloňuje slovo děti ( v jednotném i v množném čísle):

3 III.4. Označte správný popis stavby slova nevyznalo: a) nevy/znal/o b) ne/vy/zna/l/o c) ne/vyznal/o d) ne/vyzna/lo IV. Text pokračuje: Stačilo, aby začala vyprávět. Měla pořád oteklé prsty, které se jí nepřestaly podbírat. A když těmi prsty drala peří, každé pírko, které odrala, se jí chytilo na její slova jako křidélko, slova létala sem a tam, kroužila a splétala se v čarovný rej a z toho reje se vinul pohádkový příběh. My děti poslouchaly, pozorné a tiché, aby nám ani kousíček vyprávění neunikl. Moc jsem si tenkrát přál, aby dobré síly zvítězily! IV.1. Vypište z textu všechny věty vedlejší a určete jejich druh: IV.3. Určete větné členy (slova vyhledejte v textu): stačiloprstysem a tam - vyprávěnísíly -

4 IV.4. Vypište z textu a) přirovnání: b) personifikaci: IV.5. Děti, které poslouchaly, byly tiché, to znamená, že a) měly na kahánku b) ani nedutaly c) ani nemukly d) nelelkovaly IV.6. Doplňte správný tvar slov v závorce: Poslouchaly jsme s (otevřená ústa)...a (zavřené oči)... Pohádky o princeznách byly dobré, ale ty o drakovi ještě (dobrý)... Všechny děti byly tiché, ale já jsem byl ze všech (tichý)... Když Adamová vyprávěla, všichni (ona)...poslouchali a vzhlíželi k (ona)... Pro (já)...to znamenalo vstup do světa, v němž ke (já)... přicházely postavy a děje jinde nevídané. V. "Odkud ten náš holub letí?" "Letím z lesa, milé děti, vrkú, vrkú, vrkú." "Cos tam viděl, holoubku?" " Perníkovou chaloupku u černého smrku." "Viděls také Mařenku?" " Jakpak by ne, holenku! Viděl jsem ji, s Jeníkem, krmili se perníkem." "A když z okna na zahradu vystrčila bába bradu, nebáli se, holoubku?"...

5 V.1. Víte, jak příběh (podle Hrubína) dopadne? Který z veršů patří na závěr Hrubínovy básničky? a) "Chtěli utéct do doubku. Bába je však chytila,nakrmila a osolila, večeři si užila!" b) "Kdepak, zamkli chaloupku na cukrový klíč a už byli pryč!" c) "Utekli honem za tu chaloupku a pak rychle z lesa ven. To je všechno, přeji dobrý den! V.2. Básnička má formu a) monologu b) dialogu c) rozhovoru V.3. Přečtěte si definice. Vyberte z textu básně ke každé z nich správný příklad: A - Sousloví je ustálené pojmenování vzniklé ze spojení dvou nebo více slov (příklad-střední škola, pravý. úhel). B- Expresivní pojmenování se vztahují k citovému vztahu mluvčího, v závislosti na jeho duševním stavu mívají význam kladný nebo záporný (zdrobněliny a zveličelá slova). C- Onomatopoické slovo (též zvukomalebné) napodobuje svou zvukovou stránkou přírodní zvuky (příklad-žbluňk, mňoukat). A: B: C: V.4. Text je určen dětem, báseň má pravidelný rytmus a také pravidelný rým. V literatuře rozeznáváme více typů rýmů, jednotlivé typy znázorňujeme schematy. Například rým střídavý má schéma abab cdcd, rým obkročný aba cdc, rým sdružený aa bb cc. Zaškrtněte, který rým se vyskytuje v naší básni: a) střídavý b) obkročný c) sdružený

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČESKÝ JAZYK Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. ČJ 9 2006 1. kolo, 24. dubna 2006

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČESKÝ JAZYK Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. ČJ 9 2006 1. kolo, 24. dubna 2006 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČESKÝ JAZYK Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. ČJ 9 2006 1. kolo, 24. dubna 2006 Letohradské soukromé gymnázium o.p.s., Václavské nám. č. 1, Letohrad 561 51 tel., fax: 465 622 249,

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JENEČ ŠKOLNÍÍ VZDĚLÁVACÍÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍÍ VZDĚLÁVÁNÍÍ SVOBODNÁ ŠKOLA Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca Lucius Annaeus 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...-

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem strana 1 z 32 Obsah ÚVOD... 3 1 TVAROSLOVÍ SOUČASNÉ

Více

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem)

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka ve škole Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Lekce 1. Str. 7/cv. 6 Řešení: Studenti poslouchají několikrát (podle potřeby). Schéma 1C. Česky krok za krokem 2 Manuál pro učitele Lekce 1

Lekce 1. Str. 7/cv. 6 Řešení: Studenti poslouchají několikrát (podle potřeby). Schéma 1C. Česky krok za krokem 2 Manuál pro učitele Lekce 1 Lekce 1 Str. 7/cv. 1 Učitel vyzve studenty, aby si představili, že žena na fotografii je jejich nová kolegyně. Na co by se jí zeptali a jak by otázku formulovali? Studenti doplňují otázky ve cvičení 1.

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP Škola v pohybu SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy 1. ČJ rozezná písmena (hlásky) a číslice písmo malé, velké, tištěné, psací, číslice 1. ČJ rozliší slova

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 15. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Která z následujících vět je

Více

Český jazyk 9. ročník

Český jazyk 9. ročník Český jazyk 9. ročník Náhradník NáhradníkJ evátá třída (Testovací klíč: GOETKRWV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 38 Pravopis a mluvnice / Větná skladba / Sloh

Více

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Čeština pro cizince učebnice

Čeština pro cizince učebnice M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D. ŠTĚPÁNKOVÁ Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 Edika 2013 Brno Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D.

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více