Potenciální lékové interakce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potenciální lékové interakce"

Transkript

1 Potenciální lékové interakce v databázi léků předepsaných na recept VZP Hradec Králové a VZP Středočeský kraj NÁSLEDNÁ ANALÝZA MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopar INFOPHARM a.s., Praha, BŘEZEN 2012

2 Pilotní projekt analýzy lékových interakcí VZP I. Analytická fáze Preskripční data Královéhradecké a Středočeské VZP Výběr lékových interakcí: warfarin léky kardiovaskulárního systému vč. statinů nesteroidní antiflogistika Sledování duplicit beta-blokátory statiny nesteroidní antiflogistika II. Komunikační fáze edukační intervence Únor - duben 2010 Informační dopisy lékařům, u kterých PLI (ne duplicity) Semináře pro lékaře s PLI Nabídka dalších informací III. Následná analýza Změnilo se chování lékařů? Kontrolní období: 2+3 čtvrtletí 2010 Období po intervenci: 2+3 čtvrtletí 2011

3 Algoritmus rozhodování při PLI JE POTENCIÁLNĚ KLINICKY VÝZNAMNÁ? + JE KONTRAINDIKOVANÁ? nepodávat, léčit alternativními postupy dál se tím nezabývat zvážit možné důsledky podání obou léčiv u konkrétního pacienta JE HORŠÍ NEMOC NEBO LÉKY? zvážit bezpečnost a účinnost alternativních postupů léčby podat interagující léky a snižovat nebezpečí sledovat lab. parametry klinické příznaky, hladiny Úprava dávek, lab.vyš., informace pacienta TYTO ZMĚNY NEVIDÍME

4 Souhrn výsledků obou krajů počet IČZ (pracovišť lékaře) v roce počty pojištěnců průměr změna Královéhradecký kraj ,9995 Středočeský kraj ,0075 Rok 2010 Rok 2011 Prostá změna* Lidí s PLI PLI Lidí s PLI PLI Lidí s PLI Změna po zohlednění** PLI Lidí s PLI PLI HK % 89% 90% 93% SC % 93% 94% 99% * Prostá změna nebyla statisticky vyhodnocena **Změna po zohlednění meziročních poklesů pojištěnců i léků; detaily v souborech KVZP_xx_stat_vyhodnocen.xls Změna satisticky významná

5 Souhrn výsledků obou krajů v ý z n. Rok 2010 Rok 2011 Prostá změna* Lidí s PLI PLI Lidí s PLI PLI Lidí s PLI PLI Změna po zohlednění** Lidí s PLI HK % 57% 56% 60% SC % 65% 64% 70% HK % 90% 91% 95% SC % 96% 97% 102% HK % 93% 94% 95% SC % 96% 97% 102% * Prostá změna nebyla statisticky vyhodnocena **Změna po zohlednění meziročních poklesů pojištěnců i léků; detaily v souborech KVZP_xx_stat_vyhodnocen.xls Změna satisticky významná PLI

6 100% Změna počtu pojištěnců s PLI významu 4 až 6 100% 94% 97% 97% 91% 56% 64% význam 4 význam 5 význam 6 0% stav 2010 HK 2011 SC 2011

7 100% Počty duplicit příbuzných léků % 71% 71% 0% stav 2010 HK 2011 SC 2011

8 Změny preskripce kontraindikovaných PLI PLI diklofenak nimesulid kraj Změna v procentech Změna spotřeb % Lidí PLI Lidí PLI Lidí PLI 1.lék 2.lék HK SC Lidí = pojištěnců s PLI PLI = případy souběžné preskripce interagujících léků Při změně frekvence PLI je třeba pátrat, zda nedošlo k celkovému poklesu spotřeb příslušných léků v ČR (údaje SÚKL) Zobrazeny PLI nad 20 pojištěnců v roce 2010

9 Změny preskripce kontraindikovaných PLI PLI diklofenak nimesulid simvastatin klarithrom. amiodaron nimesulid methotrexát nimesulid leflunomid nimesulid kraj Změna v procentech Změna spotřeb % Lidí PLI Lidí PLI Lidí PLI 1.lék 2.lék HK SC HK SC HK SC HK SC HK SC nad 20 pojištěnců v roce

10 Podrobnosti o PLI Warfarin Kardiovaskulární léky antiarytmika a jiná kardiaka diuretika statiny Nesteroidní antiflogistika

11 200% Změny PLI warfarinu (význam 4, pouze PLI klarithromycinu má význam 5) 150% 100% HK SC 50% 0% amiodaron klarithromycin ciprofloxacin sulfamethoxazol+trim. karbamazepin fenytoin prednisolon methylprednisolon Světlejší tóny barev: vliv edukace nepozorován, sytější tóny: vliv edukace zaznamenán (hodnoceno s přihlédnutím změn spotřeb léčiv)

12 Lékové interakce digoxinu (5) VZP Královéhradecký kraj a Středočeský kraj ve 2. pololetí 2009 a 1. pololetí 2010 (milion pojištěnců/rok) druhý lék pac. případů účinek klarithromycin digoxinu Klarithromycin zvyšuje plazmatické koncentrace digoxinu klinicky významným způsobem, jak vyplývá z několika studií i kasuistik. Pokud je současné podávání obou léků nezbytné, je třeba pečlivě sledovat pacienta a pátrat po bradykardii i jiných příznacích intoxikace digoxinem a v případě potřeby stanovit plazmatické koncentrace digoxinu. Lépe je však podat jiné antibiotikum.

13 Lékové interakce digoxinu (5) VZP Královéhradecký kraj a Středočeský kraj ve 2. pololetí 2009 a 1. pololetí 2010 (milion pojištěnců/rok) druhý lék pac. případů účinek klarithromycin digoxinu Změna preskripce ve 2+3 čtvrtletí 2010 a 2011 digoxin s klarithromycinem pacientů případů změna spotřeb ČR klarithr. digoxin HK SC 81% 72% 83% 76% 92% 91%

14 200% Změny frekvence PLI amiodaronu s betablokátory (4) 150% 100% HK SC 50% 0% metoprolol bisoprolol nebivolol betaxolol acebutolol atenolol lze léčit srdeční selhání nelze léčit

15 Změny PLI amiodaronu s potenciálně hepatotoxickými NSA 100% 81% 94% 79% 64% 50% HK SC 0% nimesulid diklofenak význam: nimesulid 6, diklofenak 4 Je pozoruhodné, že více klesají PLI diklofenaku, který má nižší hepatotoxicitu než nimesulidu, jehož hepatotoxicita je vyšší

16 Vybrané PLI betablokátorů (význam 4) 100% 88% 93% 102% 50% 59% HK SC 0% karvedilol + digoxin metoprolol + paroxetin Z kombinace karvedilol + digoxin mohou mít užitek pacienti se srdečním selháním. Paroxetin výrazně zvyšuje plazmatické koncentrace metoprololu, optimální je zvolit betablokátor který není metabolizován na CYP2D6. Pokud však byla dávka metoprololu znovu vytitrována, neměl by nastat problém.

17 Inhibitory kalciových kanálů (význam 4) 100% 83% 50% 60% HK SC 0% felodipin + karbamazepin Karbamazepin snižuje plazmatické koncentrace o 93 % a tedy i účinnost felodipinu.

18 Léková interakce barnidipinu (inhibitor kalciových kanálů) VZP Královéhradecký kraj a Středočeský kraj ve 2. pololetí 2009 a 1. pololetí 2010 (milion pojištěnců/rok) druhý lék pac. případů účinek klarithromycin barnidipinu Klarithromycin indukcí CYP3A4 výrazně zvyšuje plazmatické koncentrace barnidipinu. Současné podání je kontraindikované pro výrazné zvýšení účinku barnidipinu.

19 Léková interakce barnidipinu (6) VZP Královéhradecký kraj a Středočeský kraj ve 2. pololetí 2009 a 1. pololetí 2010 (milion pojištěnců/rok) druhý lék pac. případů účinek klarithromycin barnidipinu Změna preskripce ve 2+3 čtvrtletí 2010 a 2011 interakce s barnidipinem pacientů případů změna spotřeb ČR klarithr. barnidipin HK + SC 43% 38% 92% 82% absolutně: 2010 pac PLI 2011 pac PLI HK + SC

20 Trandolapril a verapamil (TARKA) + klarithromycin (význam 4) 150% počty pacientů s PLI udány pro rok % 100% 50% počet pacientů 12 73% počet pacientů 15 HK SC 0% trandolapril a verapamil + klarithromycin Hypotenze a bradykardie, zřejmě způsobeno zvýšením plazmatických koncentrací verapamilu (způsobeno inhibicí CYP3A4 klarithromycinem) Ostatní PLI inhibitorů kalciových kanálů jsou zobrazeny v kapitole statiny.

21 150% PLI diuretik (význam 4): beze změn 100% 50% HK SC 0% KCL + Spironolakton Draslík + Spironolakton HCHT a kalium šetřící diuretik + Sotalol Sotalol, losartan a diuretika Klíčové jsou změny kalémie; pokud je kalémie sledována, pacient je v bezpečí a užitek kombinace léčiv převažuje nad rizikem.

22 Lékové interakce statinů klarithromycin zvýšení koncentrací i NÚ simva, lova a atorvastatinu verapamil, diltiazem (totéž) amiodaron zvýšení NÚ všech kromě pravastatinu a fluvastatinu (nejsou informace) amoxicilin zvýšení NÚ statinů fibráty -zvýšení účinku i NÚ karbamazepin, fenytoin snížení koncentrací i NÚ

23 Vyšší dávky statinů: Převažuje užitek nebo riziko? Četnost příhod na pacientů (dle Escobar 2008): standardní dávka vysoká dávka rozdíl dávka statinu (mg/den) Prav/Ator 10 Sim 20 Ator 80 Sim 80 4 až 8 násobek zvýšení ALT/AST>3krát 33,96 139,41 4,1 krát zvýšení CK>10 krát 7,44 16,11 2,2krát Rhabdomyolýza 3,71 5,42 1,5krát počet KV příhod mínus 320 Interakce podobně zvýší četnost NÚ u nízké dávky statinů. Jak interakce zvýší NÚ u vysoké dávky? Zde prezentovány výsledky klinické studie, praxe bývá horší.

24 Lékové interakce klarithromycinu VZP Královéhradecký kraj a Středočeský kraj ve 2. pololetí 2009 a 1. pololetí 2010 (milion pojištěnců/rok) druhý lék pac. případů účinek simvastatin lovastatin atorvastatin CADUET statinů Klarithromycin inhibicí CYP3A4 zvyšuje plazmatické koncentrace statinů, proto je jejich současné podávání u simvastatinu kontraindikováno, u lovastatinu je vhodné se kombinaci vyhnout a u atorvastatinu užít nižší dávky, pacienty pečlivě sledovat a poučit o riziku myopatie.

25 Lékové interakce klarithromycinu Změna preskripce ve 2+3 čtvrtletí 2011 oproti 2010 kraj statin pacientů případů HK simvastati 73% 70% SC n (6) 56% 57% HK lovastatin 36% 33% SC (6) - - HK atorvastat 67% 67% SC in (5) 78% 82% změna spotřeb ČR klarithrom. statin 88% 84% 92% 105% HK+SC CADUET (5) 77% 73% 156% CADUET: atorvastatin a amlodipin, C10BX03 absolutně: 2010 pac PLI 2011 pac PLI HK + SC

26 Verapamil PLI se statiny (význam 4) 100% 50% HK SC 0% simva V simva T lova V lova T atorva V atorva T V: verapamil samotný T: verapamil v kombinaci s trandolaprilem (TARKA)

27 Diltiazem PLI se statiny (význam 5) 100% 80% 60% 40% HK SC 20% 0% simvastatin atorvastatin Spotřeba diltiazemu v letech poklesla na 77 %, spotřeba simvastatinu na 88 %. Spotřeba atorvastatinu byla zvýšena na 105 %. Nelze jednoznačně identifikovat vliv edukačních aktivit.

28 Amiodaron PLI se statiny (význam 5) 300% 200% 100% HK SC 0% simva lova atorva atorva+amlodipin rosuva Nelze jednoznačně identifikovat vliv edukačních aktivit, u pacientů neexistuje alternativa, interagují všechny statiny. Spotřeba rosuvastatinu stoupá, je podáván při selhání účinku ostatních statinů.

29 Fenofibrát PLI se statiny (význam 4-5) 400% 300% 200% HK SC 100% 0% lova atorva rosuva Nelze jednoznačně identifikovat vliv edukačních aktivit, u pacientů neexistuje alternativa, interagují všechny statiny. Spotřeba rosuvastatinu stoupá, je podáván při selhání účinku ostatních statinů. Podobná situace je i u interakce statiny ciprofibrát.

30 PLI statinů s fenytoinem a karbamazepinem (význam 4) 150% 100% 50% HK SC 0% simva-karbamazepin atorva-fenytoin Nelze jednoznačně identifikovat vliv edukačních aktivit. Pravděpodobně je třeba vyšších dávek statinů, aby bylo dosaženo potřebné terapeutické koncentrace v krvi a tedy i účinku. Antiepileptika nelze jednoduše zaměňovat jedno za druhé, zvýšit dávku statinu může být optimálním řešením.

31 PLI simvastatinu s amoxicilinem (význam 4) 150% 100% 50% HK SC 0% amoxi-inhibitor amoxicilin Nelze jednoznačně identifikovat vliv edukačních aktivit. Snížení frekvence této PLI není nezbytné, stačí, když po dobu podávání amoxicilinu budou dávky simvastatinu sníženy. Pro zajímavost: O 1/3 vyšší četnost PLI amoxicilinu s inhibitorem než bez.

32 PLI diklofenaku (význam 4) počty pacientů s PLI udány pro rok % 130% 100% 50% 0% 79% 72% 64% 63% 68% n = 35 n = 88 n = 10 n = 34 n = 8 n = 14 amiodaron methotrexát leflunomid HK SC Diklofenak vykazuje určitý hepatotoxický potenciál, při podávání s dalšími potenciálně hepatotoxickými léky může být potencován vznik poškození jater. Počty PLI methotrexátu a leflunomidu jsou v HK nízké.

33 PLI nimesulidu s methotrexátem a leflunomidem (kontraindikované) 150% 100% 50% počty pacientů s PLI udány pro rok % 96% 72% n= 27 n= 54 48% n=15 n=16 HK SC 0% methotrexát leflunomid Místo nimesulidu lze podat řadu jiných NSA, u kterých není hepatotoxicita vyjádřena takovou měrou. U methotrexátu lze předpokládat podávání sekvenční, (MTX: 1x týdně), u leflunomidu nikoliv.

34 Riziko vzniku gastropatie u interakce antidepresiv SSRI s NSA Epidemiologická studie: pacientů hosp. pro závažné GIT příhody kontrol Relativní riziko oproti pacientům bez léků Riziko vzniku závažné GIT příhody oproti pacientům bez SSRI a bez NSA 1,3 pouze SSRI 2,83 pouze NSA 4,19 SSRI + NSA 4,66 SSRI+Neselekt. 4,17 SSRI+Prefer. 2,56 SSRI+COX-2 Helin-Salmivaara A et al: Eur J Clin Pharmacol 2007; 63:

35 100% PLI nesteroidních antiflogistik s antidepresivy typu SSRI počty pacientů s PLI udány pro rok % 91% 50% n= 661 n= HK SC 0% V HK můžeme jednoznačně identifikovat pokles těchto PLI, který nelze vysvětlit jinak než edukačními aktivitami. V SC je změna menší, výklad nemusí být jednoznačný.

36 Diskuse Jaké změny PLI byly čekány a jaké pozorovány? Pozitivní vedlejší účinky: úspory Rozdíly mezi kraji? Jaké úspěchy byly v zahraničí? Co dál s interakcemi a s další podporou účelné farmakoterapie?

37 Jaké změny byly čekány a pozorovány ANO očekáváno NE kontraindikované (sim,lova+klarit, nimesulid) pozorováno ANO NE felodipin-karbamazepin diklofenak -MTX -amiodaron metoprolol-paroxetin HK metoprolol-paroxetin SC diltiazem,verapamil + simva,lova,atorvastatin amiodaron-betablokátory NSA + SSRI statiny - fibráty leflunomid-nimesulid SC digoxin-klarithromycin HK PLI warfarinu statiny - amiodaron

38 Pozitivní vedlejší účinky Hlavní cíl projektu: Zvýšit bezpečnost pacientů Vedlejší účinek: Úspora financí ZP snížením duplicit Během 6 měsíců bylo ve 2 krajích předepsáno o duplicit méně Duplicita v rámci příbuzných léčivých látek ve skupině C07, C10 a M01 týž den u téhož lékaře 1 duplicita 1 i více balení M01: pravděpodobně 1-2 balení (cca Kč) Ostatní - pravděpodobně na 3 měsíce: C07: celkem 90 Kč, C10: celkem 750 Kč (atorvastatin 20 mg) Odhad úspor Průměrná úhrada duplicity 50 Kč 100 Kč 200 Kč Úspora v obou krajích Kč Kč Kč

39 Existují rozdíly mezi kraji? Žádoucí změny pozorovány více v kraji: HK SSRI NSA leflunomid nimesulid, MTX diklofenak MTX, amiodaron metoprolol paroxetin? kontraindikované PLI? STATISTICKÁ VÝZNAMNOST CELKOVÉHO POČTU PLI SC klarithromycin simvastatin, digoxin, verapamil (Tarka), karbamazepin fenytoin felodipin Možné příčiny rozdílů: - HK měl vyšší počáteční četnost PLI na obyvatel - O specializované terapii se v SC více rozhodovalo v Praze (např. leflunomid), pro pražské lékaře edukace neproběhla Stejná změna: Pokles souběžné preskripce příbuzných léků

40 Úspěchy v zahraničí: Vliv opakovaného upozornění lékařů na PLI: Dear doctor letter ve Španělsku Snížení současné preskripce statinů metabolizovaných na CYP3A4 a erythromycinu nebo klarithromycinu PL s aspoň 1 preskripcí Počet současnýh preskripcí 50 0 květen červen červenec srpen září Morera T et al: Basic Clin Pharmacol Toxicol 2005; 96:

41 Úspěchy v zahraničí: Snižování rizikové preskripce v ambulantním sektoru terfenadin-ketokonazol četnost na pacientů užívajících terfenadin pol.90 2.pol.90 1.pol.91 2.pol.91 1.pol.92 2.pol.92 1.pol.93 Současná preskripce terfenadinu a ketokonazolu u Šipky: písemné varování a black-box warning FDA Carlson A: Coprescription of Terfenadine and Erythromycin or Ketoconazole: An Assessment of Potential Harm. Journal of the American Pharmaceutical Assotiation 1996; 36 (4):

42 Jak dál s interakcemi a s další podporou účelné farmakoterapie? V HK i SC hodnotit preskripci jednotlivých lékařů Rozšířit projekt do dalších krajů v nezměněné podobě informace podávat po částech a opakovaně Další projekty účelné farmakoterapie: Národní antibiotický program ČR Polypragmazie

43 Podklady pro hodnocení změn preskripce PLI u jednotlivých lékařů IČP význam Podíl procent 11/10 PLI Léků % PLI PLI Léků % PLI , ,27 0,87 5 a , ,51 0,66 = 30 / = 23 / Toto je soubor KVZP_HK_poc_prip_icp.xls, list poc_pripadu_icp_zav_4_6 = 0,51 / 0,77 Detaily každého IČP jsou v souborech KVZP_xx_vystup_4_6_10.xls a KVZP_xx_vystup_11.xls

44 Změny preskripce PLI u jednotlivých lékařů IČP význam Podíl procent 11/10 PLI Léků % PLI PLI Léků % PLI , ,27 0,87 5 a , ,51 0, , ,06 1,27 5 a , ,53 1, , ,28 0,72 5 a , ,24 0,83 první tři lékaři, filtr na počet případů v roce 2010 více než 9

45 Závěr Žádoucí změny preskripce byly identifikovány kontraindikované PLI některé další PLI (SSRI-NSA) souběžná preskripce příbuzných léků VZP ČR může poskytnutá data využívat k individuální edukaci lékařů Infopharm i ICZ jsou připraveny pokračovat v tomto projektu nebo v podobných projektech podpory účelné farmakoterapie

Potenciální lékové interakce

Potenciální lékové interakce Potenciální lékové interakce v databázi léků předepsaných na recept VZP Hradec Králové a VZP Středočeský kraj 2010 SEMINÁŘ PRO PŘEDEPISUJÍCÍ LÉKAŘE MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopar INFOPHARM

Více

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005 Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 21-25 Prokeš M, Vitásek Z, Kolář J WWW.INFOPHARM.CZ Zdravotní pojišťovna Škoda ZPŠ a její klienti PRAHA Počet klientů ZPŠ:

Více

FINANČNÍ PRŮZKUM POTENCIÁLNĚ ZÁVAŽNÝCH LÉKOVÝCH INTERAKCÍ ROK 2013 A 2014

FINANČNÍ PRŮZKUM POTENCIÁLNĚ ZÁVAŽNÝCH LÉKOVÝCH INTERAKCÍ ROK 2013 A 2014 FINANČNÍ PRŮZKUM POTENCIÁLNĚ ZÁVAŽNÝCH LÉKOVÝCH INTERAKCÍ ROK 2013 A 2014 DEFINICE LÉKOVÝCH INTERAKCÍ Léková interakce» vzájemné působení dvou nebo více různých léčiv, které ovlivní působení a účinky alespoň

Více

Vliv intervence VZP ČR na preskripci potenciálních lékových interakcí lékaři Královéhradeckého a Středočeského kraje

Vliv intervence VZP ČR na preskripci potenciálních lékových interakcí lékaři Královéhradeckého a Středočeského kraje 8 Originální práce Vliv intervence VZP ČR na preskripci potenciálních lékových interakcí lékaři Královéhradeckého a Středočeského kraje Michal Prokeš 1, Pavel Pechánek 2, Taťána Soharová 2, Lubomír Dvořáček

Více

e-preskripce a bezpečnost pacienta

e-preskripce a bezpečnost pacienta e-preskripce a bezpečnost pacienta PharmDr. Suchopár, MUDr. Michal Prokeš, INFOPHARM a.s. Pro seminář Elektronické předepisování léků, 3. prosince 2007 Lékařský dům Proč rukou lékaře zahyne více osob než

Více

Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu

Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopár WWW.INFOPHARM.CZ Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové (ASA) ASA zvyšuje: Krvácivost při

Více

Jak se naučit žít s lékovými interakcemi

Jak se naučit žít s lékovými interakcemi 20 ODBORNÝ ČLÁNEK Jak se naučit žít s lékovými interakcemi MUDr. Michal Prokeš Infopharm, a. s., Praha PharmDr. Josef Suchopár Infopharm, a. s., Praha Mgr. Ondřej Suchopár Množství informací, které lékaři

Více

Lékové interakce antidiabetik

Lékové interakce antidiabetik LÉKOVÉ INTERAKCE U DIABETIKŮ V ČR MUDr. Michal Prokeš Infopharm a. s., Praha Lékové interakce diabetiků představují problém zejména proto, že tito lidé často dlouhodobě užívají více než jeden lék. Tento

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

Racionální preskripce léků dle VZP

Racionální preskripce léků dle VZP Racionální preskripce léků dle VZP Uživatelský návod Návod Dokumentace Poslední aktualizace 02.08.2013 Racionální preskripce léků dle VZP strana 1/6 Nová éra projektu racionální preskripce léků VZP ČR

Více

MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE. PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015

MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE. PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015 MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015 Lékové interakce O lékové interakci mluvíme tehdy, když při současném podávání dvou nebo více léčivých přípravků dojde ke změně účinku

Více

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Lékové interakce Vzájemné působení účinných látek, které následně

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 LÉKOVÉ INTERAKCE Zdeněk Blahuta ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Co jsou lékové interakce 3 Co jsou lékové interakce? Současné užívání různých léků (účinných látek) Může docházet ke změně síly

Více

CYP3A4 inhibice 25000% 19 276% 20000% 15000% 10000% 5000% 34% 261% 607% 840% prednisolon oxykodon alfentanyl midazolam tilidin

CYP3A4 inhibice 25000% 19 276% 20000% 15000% 10000% 5000% 34% 261% 607% 840% prednisolon oxykodon alfentanyl midazolam tilidin CYP3A4 inhibice Jako cytochrom P-450 je označována rozsáhlá "rodina" hematoproteinových oxidáz, fylogeneticky velmi starých enzymů (jsou přítomny už u archebakterií), jejichž funkcí je oxidace substrátů

Více

Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků?

Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků? Omezení spotřeb léků v ČR v roce 2006 Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků? MUDr. Michal Prokeš INFOPHARM a.s. Zpracováno na základě údajů SÚKL získaných z programu AISLP verze

Více

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health PharmDr. Lubomír Chudoba, 03.12.2007 1 e preskripce = nutná součást e Health e preskripce samotná : zabezpečené předepsání a výdej léku na Rp (eliminace

Více

Lékové interakce antiepileptik 2011. MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopar INFOPHARM a.s., Praha Klinická farmacie v neurologii, 10.6.

Lékové interakce antiepileptik 2011. MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopar INFOPHARM a.s., Praha Klinická farmacie v neurologii, 10.6. Lékové interakce antiepileptik 2011 MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopar INFOPHARM a.s., Praha Klinická farmacie v neurologii, 10.6.2011 Výskyt chyb při preskripci chybná preskripce 0,2% preskripce

Více

Hodnocení klinického významu nežádoucích lékových reakcí a lékových interakcí

Hodnocení klinického významu nežádoucích lékových reakcí a lékových interakcí Hodnocení klinického významu nežádoucích lékových reakcí a lékových interakcí MUDr. Prokeš, PharmDr. Suchopár, INFOPHARM Pro seminář: Bolest, Český Krumlov 16.- 17. května 2008 Obsah sdělení Co je to správná

Více

LÉKOVÉ INTERAKCE. MUDr. Lea Pinková, Ph.D. II. interní klinika, Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno

LÉKOVÉ INTERAKCE. MUDr. Lea Pinková, Ph.D. II. interní klinika, Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno LÉKOVÉ INTERAKCE MUDr. Lea Pinková, Ph.D. II. interní klinika, Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno O lékové interakci mluvíme tehdy, když při současném podávání dvou nebo více léků dojde ke změně účinku

Více

Přehled odborných studií vyhledávajících lékové interakce a rizikové kombinace léků v preskripci lékařů

Přehled odborných studií vyhledávajících lékové interakce a rizikové kombinace léků v preskripci lékařů Přehled odborných studií vyhledávajících lékové interakce a rizikové kombinace léků v preskripci lékařů MUDr. Michal Prokeš, INFOPHARM a.s. pro časopis Revizní a posudkové lékařství Souhrn: Lékové interakce

Více

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Definice: situace, kdy při současném podání dvou nebo více léčiv dochází ke změně účinku některého z nich. Klasifikace: účinky : synergistické

Více

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Gemifloxacin 1 and moxifloxacin SPC 4.3 Kontraindikace V preklinickém i klinickém hodnocení byly

Více

Lékové interakce. Jihlava. PharmDr. Josef Suchopár. 15. ledna 2015

Lékové interakce. Jihlava. PharmDr. Josef Suchopár. 15. ledna 2015 Lékové interakce PharmDr. Josef Suchopár Jihlava 15. ledna 2015 Definice Změna očekávaných vlastností léčiva způsobená jiným léčivem, rostlinou, potravou, kořením nápojem nebo doplňkem stravy. Důsledkem

Více

APTIVUS musí být předepisován lékaři se zkušenostmi s léčbou infekce virem HIV-1.

APTIVUS musí být předepisován lékaři se zkušenostmi s léčbou infekce virem HIV-1. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APTIVUS 100 mg/ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml perorálního roztoku obsahuje tipranavirum 100 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ

Více

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Michal Hojný Vedoucí lékárník ÚL IKEM 1 Největší specializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v ČR 3 centra

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kapidin 10 mg Kapidin 20 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Zdravotní výbor Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Farmakoekonomie, racionální předepisování a mezisektorová komunikace

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Ethanol: 100 mg/tobolka. Sandimmun Neoral měkké tobolky obsahuje 11,8 % v/v ethanolu (9,4 %

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Ethanol: 100 mg/tobolka. Sandimmun Neoral měkké tobolky obsahuje 11,8 % v/v ethanolu (9,4 % sp. zn. sukls61688/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sandimmun Neoral 25 mg Sandimmun Neoral 50 mg Sandimmun Neoral 100 mg měkké tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Antianginózní látky, kardiotonika, antiarytmika. Milan Sova

Antianginózní látky, kardiotonika, antiarytmika. Milan Sova Antianginózní látky, kardiotonika, antiarytmika Milan Sova Antianginózní látky Antianginózní látky Léčba anginy pectoris projev Ischemické choroby srdeční (ICHS) Používan vané skupiny látek: l Organické

Více

Pozitivní seznamy léčiv v ambulantní praxi: Fikce nebo potřebná pomůcka?

Pozitivní seznamy léčiv v ambulantní praxi: Fikce nebo potřebná pomůcka? ? Pozitivní seznamy léčiv v ambulantní praxi: Fikce nebo potřebná pomůcka? MUDr. Michal Prokeš, INFOPHARM a.s. MUDr. Karel Němeček, SZP ČR DURG ČB 2010 Proč jsou užívány pozitivní seznamy léčiv (PSL) ve

Více

KLINICKÁ FARMACIE. Metabolické interakce. ve stáří a faktory ovlivňující jejich klinickou významnost

KLINICKÁ FARMACIE. Metabolické interakce. ve stáří a faktory ovlivňující jejich klinickou významnost Metabolické interakce ve stáří a faktory ovlivňující jejich klinickou významnost Mgr. Daniela Fialová, doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc., prim. MUDr. Dagmar Pelíšková, prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. Interakce

Více

Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR

Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku Farmakologický ústav 2. LF UK OSNOVA Zkušenosti v jiných zemích Co můžeme očekávat ve změně úhrady? Jaký bude dopad

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls29138/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sevelamer karbonát Kiron Pharmaceutica 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje sevelameri carbonas 800 mg. Pomocné

Více

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum. sp.zn.sukls48957/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tamsulosin HCl Teva 0,4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním

Více

Lékové interakce, nápoje, potrava a rizika PharmDr. Josef Suchopár Praha, 19. října 2013

Lékové interakce, nápoje, potrava a rizika PharmDr. Josef Suchopár Praha, 19. října 2013 Lékové interakce, nápoje, potrava a rizika PharmDr. Josef Suchopár Praha, 19. října 2013 Závažné lékové interakce (výrazné zvýšení účinku) násobek expozice 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 19.000%

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Statinová intolerance a její řešení v klinické praxi

Statinová intolerance a její řešení v klinické praxi Statinová intolerance a její řešení v klinické praxi Vaverková Helena III. int. klinika nefrologická, revmatologická a endokrinologická, LF UP a FN Olomouc Statinová léčba Základní přístup v prevenci a

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka:

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Změny v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci možná bude následně třeba nechat (v případě potřeby

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nitresan 10 mg Nitresan 20 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému Poruchy srdečního rytmu Vznikají na podkladě poruchy rychlosti, pravidelnosti, vzniku a vedení nervového vzruchu Příčinou těchto poruch je poškození

Více

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce Klinická farmacie v klinické praxi 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce založení ČOSKF ČLS JEP ČOSKF ČLS JEP prosazovat zájmy oboru klinická

Více

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Ing. Petr Kutscherauer Místopředseda asociace CzechMed Ředitel pro vnější vztahy Medtronic Czechia s.r.o. Široká nabídka technologií k léčbě nejrůznějších

Více

Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje

Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje Martin Beneš Státní ústav pro kontrolu léčiv NERV Financování zdravotnictví 19. 7. 2011 erecept - současný stav erecept je plně funkčním řešením

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Prokeš M, Pazdiora P, Suchopár J INFOPHARM a.s. Vakcinologické dny 2012 Studie byla vytvořena firmou INFOPHARM a.s. pro firmu GlaxoSmithKline, která provedení studie

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls111315/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Protradon 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg. Úplný seznam

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Rytmonorm. Souhrn údajů o přípravku ABBOTT Rytmonorm 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rytmonorm. Souhrn údajů o přípravku ABBOTT Rytmonorm 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rytmonorm 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Propafenoni hydrochloridum 70 mg ve 20 ml injekčního roztoku Pomocné látky viz bod 6.1 3. LÉKOVÁ FORMA Injekční roztok

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls92715/2008

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls92715/2008 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls92715/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lekoptin injekční roztok verapamili hydrochloridum 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie Centrové léky v České republice Mgr. Filip Vrubel 2. 4. 211 ředitel odboru farmacie Specializovaná centra Defnice specializovaných center Přímá defnice neexistuje! Nepřímá defnice pouze v kontextu používání

Více

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání GUIDELINES ČKS a ESC CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání Jaromír Hradec Postgraduální kurz Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání a transplantaci srdce před kardiologickou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls249285/2011, sukls249280/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum Přečtěte si pozorně

Více

Příloha III. Úpravy příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace jsou výsledkem referral procedury. Informace o přípravku

Více

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ RIZIKA V ČINNOSTECH FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI ŠPINDLERŮV MLÝN 2012 MUDR. TAŤÁNA SOHAROVÁ VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA RACIONÁLNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls193313/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAMALIS 10 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje: rupatadinum 10 mg (ve formě fumarátu) Pomocné látky

Více

Informace k číselníku HVLP SZP ČR

Informace k číselníku HVLP SZP ČR Datum aktualizace: 12.června 2011 Informace k číselníku HVLP SZP ČR S účinnosti od 1. července 2011 budou zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) provádět úhrady hromadně

Více

Verapamili hydrochloridum

Verapamili hydrochloridum Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls110078/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lekoptin retard, tablety s řízeným uvolňováním Verapamili hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotních systémů

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotních systémů Parlamentní odborný seminář Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotních systémů Elektronická preskripce v ČR příležitost nebo hrozba pro rozvoj zdravotní péče? Praha 27. dubna 2009 Fikce

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dilatrend 25 tablety Carvedilolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dilatrend 25 tablety Carvedilolum sp. zn.: sukls144781/2012 a sp. zn.: sukls88569/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Dilatrend 25 tablety Carvedilolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Pomocná látka se známým účinkem: jedna tableta obsahuje 52,92 mg laktosy (ve formě monohydrátu).

Pomocná látka se známým účinkem: jedna tableta obsahuje 52,92 mg laktosy (ve formě monohydrátu). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

E-health pohled SÚKL a reálné zapojení

E-health pohled SÚKL a reálné zapojení E-health pohled SÚKL a reálné zapojení Martin Beneš Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL a e-health Za stávajícího stavu se SÚKL na e-health podílí zejména elektronickou preskripcí ereceptem Nepřímo pak

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls92722/2008

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls92722/2008 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls92722/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lekoptin retard tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

sp.zn. sukls171292/2015

sp.zn. sukls171292/2015 sp.zn. sukls171292/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PROPANORM 150 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg propafenoni hydrochloridum.

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce I. Málek Den otevřených dveří pro spolupracující lékaře Klinika kardiologie IKEM 16. 10. 2012 Transplantace srdce Základní údaje 3 000 operací ročně ve

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRVKU Lopacut 2 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

V příbalové informaci naleznete:

V příbalové informaci naleznete: Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls131001/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE SIMGAL 10 mg potahované tablety (simvastatinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU UNIPRES 10 UNIPRES 20 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BISOCARD 5 BISOCARD 10 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Bisocard 5: Jedna potahovaná tableta obsahuje bisoprololi fumaras 5 mg Bisocard

Více

Elektronický lékový řetězec. 2 of 16 www.i.cz

Elektronický lékový řetězec. 2 of 16 www.i.cz Elektronický lékový řetězec 2 of 16 Fakta xy Podstatnou složkou v celonárodních výdajích za zdravotní péči jsou peníze vydané za léky (cca 10mld. ročně, léčiva jsou nadužívána, rozebírána personálem, )

Více

ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky

ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky Michal Opatřil, ICZ a. s. www.i.cz 1 The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything ICT technologie jako základ efektivní

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout)

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout) Registrační list zdravotního výkonu, na základě kterého je na Ministerstvu zdravotnictví výkon zadáván do databáze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je podkladem k vydání příslušné

Více

Současný stav hypolipidemické léčby v ČR

Současný stav hypolipidemické léčby v ČR Současný stav hypolipidemické léčby v ČR Hana Rosolová Centrum preventivní kardiologie 2. Interní klinika FN v Plzni Univerzita Karlova Praha Lékařská fakulta Plzeň ČKD 2015 Kdy léčíme dyslipidémie farmakologicky?

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku 22. ledna 2015 EMA/PRAC/63322/2015 Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčiv Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Více

DABIGATRAN PREVENCE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

DABIGATRAN PREVENCE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY 1 DABIGATRAN PREVENCE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY Vítková E., Krajíčková D. Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové 2 Atriální fibrilace riziko CMP AF výskyt u 0,5%

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MULTAQ 400 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje dronedaronum 400 mg (ve formě hydrochloridu). Pomocná látka se

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

Jak vyhledávat v databázi léků. www.olecich.cz

Jak vyhledávat v databázi léků. www.olecich.cz Jak vyhledávat v databázi léků www.olecich.cz Kde najít databázi léků? Databázi léků naleznete na webové adrese Informačního portálu pro veřejnost www.olecich.cz. První rychlou volbou je hlavní nabídka

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. SECTRAL 400 mg. acebutololum potahované tablety

Příbalová informace: informace pro pacienta. SECTRAL 400 mg. acebutololum potahované tablety sp.zn. sukls16230/2016 Příbalová informace: informace pro pacienta SECTRAL 400 mg acebutololum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice

Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice 21 Milan Kvapil Diabetické asociace ČR 1 I. Počet pacientů s diabetem 2 Zdroj: ÚZIS 3 ÚZIS prevalence diabetu podle terapie 24 27 28 29 Celkem 712

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls58176/10, 58177/10 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls58176/10, 58177/10 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls58176/10, 58177/10 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Eridanus 25 mg potahované tablety Eridanus 50 mg potahované tablety eplerenonum Přečtěte

Více