Potenciální lékové interakce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potenciální lékové interakce"

Transkript

1 Potenciální lékové interakce v databázi léků předepsaných na recept VZP Hradec Králové a VZP Středočeský kraj NÁSLEDNÁ ANALÝZA MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopar INFOPHARM a.s., Praha, BŘEZEN 2012

2 Pilotní projekt analýzy lékových interakcí VZP I. Analytická fáze Preskripční data Královéhradecké a Středočeské VZP Výběr lékových interakcí: warfarin léky kardiovaskulárního systému vč. statinů nesteroidní antiflogistika Sledování duplicit beta-blokátory statiny nesteroidní antiflogistika II. Komunikační fáze edukační intervence Únor - duben 2010 Informační dopisy lékařům, u kterých PLI (ne duplicity) Semináře pro lékaře s PLI Nabídka dalších informací III. Následná analýza Změnilo se chování lékařů? Kontrolní období: 2+3 čtvrtletí 2010 Období po intervenci: 2+3 čtvrtletí 2011

3 Algoritmus rozhodování při PLI JE POTENCIÁLNĚ KLINICKY VÝZNAMNÁ? + JE KONTRAINDIKOVANÁ? nepodávat, léčit alternativními postupy dál se tím nezabývat zvážit možné důsledky podání obou léčiv u konkrétního pacienta JE HORŠÍ NEMOC NEBO LÉKY? zvážit bezpečnost a účinnost alternativních postupů léčby podat interagující léky a snižovat nebezpečí sledovat lab. parametry klinické příznaky, hladiny Úprava dávek, lab.vyš., informace pacienta TYTO ZMĚNY NEVIDÍME

4 Souhrn výsledků obou krajů počet IČZ (pracovišť lékaře) v roce počty pojištěnců průměr změna Královéhradecký kraj ,9995 Středočeský kraj ,0075 Rok 2010 Rok 2011 Prostá změna* Lidí s PLI PLI Lidí s PLI PLI Lidí s PLI Změna po zohlednění** PLI Lidí s PLI PLI HK % 89% 90% 93% SC % 93% 94% 99% * Prostá změna nebyla statisticky vyhodnocena **Změna po zohlednění meziročních poklesů pojištěnců i léků; detaily v souborech KVZP_xx_stat_vyhodnocen.xls Změna satisticky významná

5 Souhrn výsledků obou krajů v ý z n. Rok 2010 Rok 2011 Prostá změna* Lidí s PLI PLI Lidí s PLI PLI Lidí s PLI PLI Změna po zohlednění** Lidí s PLI HK % 57% 56% 60% SC % 65% 64% 70% HK % 90% 91% 95% SC % 96% 97% 102% HK % 93% 94% 95% SC % 96% 97% 102% * Prostá změna nebyla statisticky vyhodnocena **Změna po zohlednění meziročních poklesů pojištěnců i léků; detaily v souborech KVZP_xx_stat_vyhodnocen.xls Změna satisticky významná PLI

6 100% Změna počtu pojištěnců s PLI významu 4 až 6 100% 94% 97% 97% 91% 56% 64% význam 4 význam 5 význam 6 0% stav 2010 HK 2011 SC 2011

7 100% Počty duplicit příbuzných léků % 71% 71% 0% stav 2010 HK 2011 SC 2011

8 Změny preskripce kontraindikovaných PLI PLI diklofenak nimesulid kraj Změna v procentech Změna spotřeb % Lidí PLI Lidí PLI Lidí PLI 1.lék 2.lék HK SC Lidí = pojištěnců s PLI PLI = případy souběžné preskripce interagujících léků Při změně frekvence PLI je třeba pátrat, zda nedošlo k celkovému poklesu spotřeb příslušných léků v ČR (údaje SÚKL) Zobrazeny PLI nad 20 pojištěnců v roce 2010

9 Změny preskripce kontraindikovaných PLI PLI diklofenak nimesulid simvastatin klarithrom. amiodaron nimesulid methotrexát nimesulid leflunomid nimesulid kraj Změna v procentech Změna spotřeb % Lidí PLI Lidí PLI Lidí PLI 1.lék 2.lék HK SC HK SC HK SC HK SC HK SC nad 20 pojištěnců v roce

10 Podrobnosti o PLI Warfarin Kardiovaskulární léky antiarytmika a jiná kardiaka diuretika statiny Nesteroidní antiflogistika

11 200% Změny PLI warfarinu (význam 4, pouze PLI klarithromycinu má význam 5) 150% 100% HK SC 50% 0% amiodaron klarithromycin ciprofloxacin sulfamethoxazol+trim. karbamazepin fenytoin prednisolon methylprednisolon Světlejší tóny barev: vliv edukace nepozorován, sytější tóny: vliv edukace zaznamenán (hodnoceno s přihlédnutím změn spotřeb léčiv)

12 Lékové interakce digoxinu (5) VZP Královéhradecký kraj a Středočeský kraj ve 2. pololetí 2009 a 1. pololetí 2010 (milion pojištěnců/rok) druhý lék pac. případů účinek klarithromycin digoxinu Klarithromycin zvyšuje plazmatické koncentrace digoxinu klinicky významným způsobem, jak vyplývá z několika studií i kasuistik. Pokud je současné podávání obou léků nezbytné, je třeba pečlivě sledovat pacienta a pátrat po bradykardii i jiných příznacích intoxikace digoxinem a v případě potřeby stanovit plazmatické koncentrace digoxinu. Lépe je však podat jiné antibiotikum.

13 Lékové interakce digoxinu (5) VZP Královéhradecký kraj a Středočeský kraj ve 2. pololetí 2009 a 1. pololetí 2010 (milion pojištěnců/rok) druhý lék pac. případů účinek klarithromycin digoxinu Změna preskripce ve 2+3 čtvrtletí 2010 a 2011 digoxin s klarithromycinem pacientů případů změna spotřeb ČR klarithr. digoxin HK SC 81% 72% 83% 76% 92% 91%

14 200% Změny frekvence PLI amiodaronu s betablokátory (4) 150% 100% HK SC 50% 0% metoprolol bisoprolol nebivolol betaxolol acebutolol atenolol lze léčit srdeční selhání nelze léčit

15 Změny PLI amiodaronu s potenciálně hepatotoxickými NSA 100% 81% 94% 79% 64% 50% HK SC 0% nimesulid diklofenak význam: nimesulid 6, diklofenak 4 Je pozoruhodné, že více klesají PLI diklofenaku, který má nižší hepatotoxicitu než nimesulidu, jehož hepatotoxicita je vyšší

16 Vybrané PLI betablokátorů (význam 4) 100% 88% 93% 102% 50% 59% HK SC 0% karvedilol + digoxin metoprolol + paroxetin Z kombinace karvedilol + digoxin mohou mít užitek pacienti se srdečním selháním. Paroxetin výrazně zvyšuje plazmatické koncentrace metoprololu, optimální je zvolit betablokátor který není metabolizován na CYP2D6. Pokud však byla dávka metoprololu znovu vytitrována, neměl by nastat problém.

17 Inhibitory kalciových kanálů (význam 4) 100% 83% 50% 60% HK SC 0% felodipin + karbamazepin Karbamazepin snižuje plazmatické koncentrace o 93 % a tedy i účinnost felodipinu.

18 Léková interakce barnidipinu (inhibitor kalciových kanálů) VZP Královéhradecký kraj a Středočeský kraj ve 2. pololetí 2009 a 1. pololetí 2010 (milion pojištěnců/rok) druhý lék pac. případů účinek klarithromycin barnidipinu Klarithromycin indukcí CYP3A4 výrazně zvyšuje plazmatické koncentrace barnidipinu. Současné podání je kontraindikované pro výrazné zvýšení účinku barnidipinu.

19 Léková interakce barnidipinu (6) VZP Královéhradecký kraj a Středočeský kraj ve 2. pololetí 2009 a 1. pololetí 2010 (milion pojištěnců/rok) druhý lék pac. případů účinek klarithromycin barnidipinu Změna preskripce ve 2+3 čtvrtletí 2010 a 2011 interakce s barnidipinem pacientů případů změna spotřeb ČR klarithr. barnidipin HK + SC 43% 38% 92% 82% absolutně: 2010 pac PLI 2011 pac PLI HK + SC

20 Trandolapril a verapamil (TARKA) + klarithromycin (význam 4) 150% počty pacientů s PLI udány pro rok % 100% 50% počet pacientů 12 73% počet pacientů 15 HK SC 0% trandolapril a verapamil + klarithromycin Hypotenze a bradykardie, zřejmě způsobeno zvýšením plazmatických koncentrací verapamilu (způsobeno inhibicí CYP3A4 klarithromycinem) Ostatní PLI inhibitorů kalciových kanálů jsou zobrazeny v kapitole statiny.

21 150% PLI diuretik (význam 4): beze změn 100% 50% HK SC 0% KCL + Spironolakton Draslík + Spironolakton HCHT a kalium šetřící diuretik + Sotalol Sotalol, losartan a diuretika Klíčové jsou změny kalémie; pokud je kalémie sledována, pacient je v bezpečí a užitek kombinace léčiv převažuje nad rizikem.

22 Lékové interakce statinů klarithromycin zvýšení koncentrací i NÚ simva, lova a atorvastatinu verapamil, diltiazem (totéž) amiodaron zvýšení NÚ všech kromě pravastatinu a fluvastatinu (nejsou informace) amoxicilin zvýšení NÚ statinů fibráty -zvýšení účinku i NÚ karbamazepin, fenytoin snížení koncentrací i NÚ

23 Vyšší dávky statinů: Převažuje užitek nebo riziko? Četnost příhod na pacientů (dle Escobar 2008): standardní dávka vysoká dávka rozdíl dávka statinu (mg/den) Prav/Ator 10 Sim 20 Ator 80 Sim 80 4 až 8 násobek zvýšení ALT/AST>3krát 33,96 139,41 4,1 krát zvýšení CK>10 krát 7,44 16,11 2,2krát Rhabdomyolýza 3,71 5,42 1,5krát počet KV příhod mínus 320 Interakce podobně zvýší četnost NÚ u nízké dávky statinů. Jak interakce zvýší NÚ u vysoké dávky? Zde prezentovány výsledky klinické studie, praxe bývá horší.

24 Lékové interakce klarithromycinu VZP Královéhradecký kraj a Středočeský kraj ve 2. pololetí 2009 a 1. pololetí 2010 (milion pojištěnců/rok) druhý lék pac. případů účinek simvastatin lovastatin atorvastatin CADUET statinů Klarithromycin inhibicí CYP3A4 zvyšuje plazmatické koncentrace statinů, proto je jejich současné podávání u simvastatinu kontraindikováno, u lovastatinu je vhodné se kombinaci vyhnout a u atorvastatinu užít nižší dávky, pacienty pečlivě sledovat a poučit o riziku myopatie.

25 Lékové interakce klarithromycinu Změna preskripce ve 2+3 čtvrtletí 2011 oproti 2010 kraj statin pacientů případů HK simvastati 73% 70% SC n (6) 56% 57% HK lovastatin 36% 33% SC (6) - - HK atorvastat 67% 67% SC in (5) 78% 82% změna spotřeb ČR klarithrom. statin 88% 84% 92% 105% HK+SC CADUET (5) 77% 73% 156% CADUET: atorvastatin a amlodipin, C10BX03 absolutně: 2010 pac PLI 2011 pac PLI HK + SC

26 Verapamil PLI se statiny (význam 4) 100% 50% HK SC 0% simva V simva T lova V lova T atorva V atorva T V: verapamil samotný T: verapamil v kombinaci s trandolaprilem (TARKA)

27 Diltiazem PLI se statiny (význam 5) 100% 80% 60% 40% HK SC 20% 0% simvastatin atorvastatin Spotřeba diltiazemu v letech poklesla na 77 %, spotřeba simvastatinu na 88 %. Spotřeba atorvastatinu byla zvýšena na 105 %. Nelze jednoznačně identifikovat vliv edukačních aktivit.

28 Amiodaron PLI se statiny (význam 5) 300% 200% 100% HK SC 0% simva lova atorva atorva+amlodipin rosuva Nelze jednoznačně identifikovat vliv edukačních aktivit, u pacientů neexistuje alternativa, interagují všechny statiny. Spotřeba rosuvastatinu stoupá, je podáván při selhání účinku ostatních statinů.

29 Fenofibrát PLI se statiny (význam 4-5) 400% 300% 200% HK SC 100% 0% lova atorva rosuva Nelze jednoznačně identifikovat vliv edukačních aktivit, u pacientů neexistuje alternativa, interagují všechny statiny. Spotřeba rosuvastatinu stoupá, je podáván při selhání účinku ostatních statinů. Podobná situace je i u interakce statiny ciprofibrát.

30 PLI statinů s fenytoinem a karbamazepinem (význam 4) 150% 100% 50% HK SC 0% simva-karbamazepin atorva-fenytoin Nelze jednoznačně identifikovat vliv edukačních aktivit. Pravděpodobně je třeba vyšších dávek statinů, aby bylo dosaženo potřebné terapeutické koncentrace v krvi a tedy i účinku. Antiepileptika nelze jednoduše zaměňovat jedno za druhé, zvýšit dávku statinu může být optimálním řešením.

31 PLI simvastatinu s amoxicilinem (význam 4) 150% 100% 50% HK SC 0% amoxi-inhibitor amoxicilin Nelze jednoznačně identifikovat vliv edukačních aktivit. Snížení frekvence této PLI není nezbytné, stačí, když po dobu podávání amoxicilinu budou dávky simvastatinu sníženy. Pro zajímavost: O 1/3 vyšší četnost PLI amoxicilinu s inhibitorem než bez.

32 PLI diklofenaku (význam 4) počty pacientů s PLI udány pro rok % 130% 100% 50% 0% 79% 72% 64% 63% 68% n = 35 n = 88 n = 10 n = 34 n = 8 n = 14 amiodaron methotrexát leflunomid HK SC Diklofenak vykazuje určitý hepatotoxický potenciál, při podávání s dalšími potenciálně hepatotoxickými léky může být potencován vznik poškození jater. Počty PLI methotrexátu a leflunomidu jsou v HK nízké.

33 PLI nimesulidu s methotrexátem a leflunomidem (kontraindikované) 150% 100% 50% počty pacientů s PLI udány pro rok % 96% 72% n= 27 n= 54 48% n=15 n=16 HK SC 0% methotrexát leflunomid Místo nimesulidu lze podat řadu jiných NSA, u kterých není hepatotoxicita vyjádřena takovou měrou. U methotrexátu lze předpokládat podávání sekvenční, (MTX: 1x týdně), u leflunomidu nikoliv.

34 Riziko vzniku gastropatie u interakce antidepresiv SSRI s NSA Epidemiologická studie: pacientů hosp. pro závažné GIT příhody kontrol Relativní riziko oproti pacientům bez léků Riziko vzniku závažné GIT příhody oproti pacientům bez SSRI a bez NSA 1,3 pouze SSRI 2,83 pouze NSA 4,19 SSRI + NSA 4,66 SSRI+Neselekt. 4,17 SSRI+Prefer. 2,56 SSRI+COX-2 Helin-Salmivaara A et al: Eur J Clin Pharmacol 2007; 63:

35 100% PLI nesteroidních antiflogistik s antidepresivy typu SSRI počty pacientů s PLI udány pro rok % 91% 50% n= 661 n= HK SC 0% V HK můžeme jednoznačně identifikovat pokles těchto PLI, který nelze vysvětlit jinak než edukačními aktivitami. V SC je změna menší, výklad nemusí být jednoznačný.

36 Diskuse Jaké změny PLI byly čekány a jaké pozorovány? Pozitivní vedlejší účinky: úspory Rozdíly mezi kraji? Jaké úspěchy byly v zahraničí? Co dál s interakcemi a s další podporou účelné farmakoterapie?

37 Jaké změny byly čekány a pozorovány ANO očekáváno NE kontraindikované (sim,lova+klarit, nimesulid) pozorováno ANO NE felodipin-karbamazepin diklofenak -MTX -amiodaron metoprolol-paroxetin HK metoprolol-paroxetin SC diltiazem,verapamil + simva,lova,atorvastatin amiodaron-betablokátory NSA + SSRI statiny - fibráty leflunomid-nimesulid SC digoxin-klarithromycin HK PLI warfarinu statiny - amiodaron

38 Pozitivní vedlejší účinky Hlavní cíl projektu: Zvýšit bezpečnost pacientů Vedlejší účinek: Úspora financí ZP snížením duplicit Během 6 měsíců bylo ve 2 krajích předepsáno o duplicit méně Duplicita v rámci příbuzných léčivých látek ve skupině C07, C10 a M01 týž den u téhož lékaře 1 duplicita 1 i více balení M01: pravděpodobně 1-2 balení (cca Kč) Ostatní - pravděpodobně na 3 měsíce: C07: celkem 90 Kč, C10: celkem 750 Kč (atorvastatin 20 mg) Odhad úspor Průměrná úhrada duplicity 50 Kč 100 Kč 200 Kč Úspora v obou krajích Kč Kč Kč

39 Existují rozdíly mezi kraji? Žádoucí změny pozorovány více v kraji: HK SSRI NSA leflunomid nimesulid, MTX diklofenak MTX, amiodaron metoprolol paroxetin? kontraindikované PLI? STATISTICKÁ VÝZNAMNOST CELKOVÉHO POČTU PLI SC klarithromycin simvastatin, digoxin, verapamil (Tarka), karbamazepin fenytoin felodipin Možné příčiny rozdílů: - HK měl vyšší počáteční četnost PLI na obyvatel - O specializované terapii se v SC více rozhodovalo v Praze (např. leflunomid), pro pražské lékaře edukace neproběhla Stejná změna: Pokles souběžné preskripce příbuzných léků

40 Úspěchy v zahraničí: Vliv opakovaného upozornění lékařů na PLI: Dear doctor letter ve Španělsku Snížení současné preskripce statinů metabolizovaných na CYP3A4 a erythromycinu nebo klarithromycinu PL s aspoň 1 preskripcí Počet současnýh preskripcí 50 0 květen červen červenec srpen září Morera T et al: Basic Clin Pharmacol Toxicol 2005; 96:

41 Úspěchy v zahraničí: Snižování rizikové preskripce v ambulantním sektoru terfenadin-ketokonazol četnost na pacientů užívajících terfenadin pol.90 2.pol.90 1.pol.91 2.pol.91 1.pol.92 2.pol.92 1.pol.93 Současná preskripce terfenadinu a ketokonazolu u Šipky: písemné varování a black-box warning FDA Carlson A: Coprescription of Terfenadine and Erythromycin or Ketoconazole: An Assessment of Potential Harm. Journal of the American Pharmaceutical Assotiation 1996; 36 (4):

42 Jak dál s interakcemi a s další podporou účelné farmakoterapie? V HK i SC hodnotit preskripci jednotlivých lékařů Rozšířit projekt do dalších krajů v nezměněné podobě informace podávat po částech a opakovaně Další projekty účelné farmakoterapie: Národní antibiotický program ČR Polypragmazie

43 Podklady pro hodnocení změn preskripce PLI u jednotlivých lékařů IČP význam Podíl procent 11/10 PLI Léků % PLI PLI Léků % PLI , ,27 0,87 5 a , ,51 0,66 = 30 / = 23 / Toto je soubor KVZP_HK_poc_prip_icp.xls, list poc_pripadu_icp_zav_4_6 = 0,51 / 0,77 Detaily každého IČP jsou v souborech KVZP_xx_vystup_4_6_10.xls a KVZP_xx_vystup_11.xls

44 Změny preskripce PLI u jednotlivých lékařů IČP význam Podíl procent 11/10 PLI Léků % PLI PLI Léků % PLI , ,27 0,87 5 a , ,51 0, , ,06 1,27 5 a , ,53 1, , ,28 0,72 5 a , ,24 0,83 první tři lékaři, filtr na počet případů v roce 2010 více než 9

45 Závěr Žádoucí změny preskripce byly identifikovány kontraindikované PLI některé další PLI (SSRI-NSA) souběžná preskripce příbuzných léků VZP ČR může poskytnutá data využívat k individuální edukaci lékařů Infopharm i ICZ jsou připraveny pokračovat v tomto projektu nebo v podobných projektech podpory účelné farmakoterapie

Potenciální lékové interakce

Potenciální lékové interakce Potenciální lékové interakce v databázi léků předepsaných na recept VZP Hradec Králové a VZP Středočeský kraj 2010 SEMINÁŘ PRO PŘEDEPISUJÍCÍ LÉKAŘE MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopar INFOPHARM

Více

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005 Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 21-25 Prokeš M, Vitásek Z, Kolář J WWW.INFOPHARM.CZ Zdravotní pojišťovna Škoda ZPŠ a její klienti PRAHA Počet klientů ZPŠ:

Více

Lékové interakce u diabetiků v České republice PharmDr. Josef Suchopár MUDr. Michal Prokeš Hradec Králové, 7.června 2008

Lékové interakce u diabetiků v České republice PharmDr. Josef Suchopár MUDr. Michal Prokeš Hradec Králové, 7.června 2008 Lékové interakce u diabetiků v České republice PharmDr. Josef Suchopár MUDr. Michal Prokeš Hradec Králové, 7.června 2008 Obsah sdělení Úvod do problematiky, význam lékových interakcí Příklady interakcí

Více

STAV POZORNOSTI K LIEKOVÝM INTERAKCIÁM. A SPÔSOB ICH REŠENIA V ČESKEJ REPUBLIKE

STAV POZORNOSTI K LIEKOVÝM INTERAKCIÁM. A SPÔSOB ICH REŠENIA V ČESKEJ REPUBLIKE STAV POZORNOSTI K LIEKOVÝM INTERAKCIÁM. A SPÔSOB ICH REŠENIA V ČESKEJ REPUBLIKE MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopar INFOPHARM a.s., Praha Česká republika Moderní medicína je tvrdší povolání než

Více

FINANČNÍ PRŮZKUM POTENCIÁLNĚ ZÁVAŽNÝCH LÉKOVÝCH INTERAKCÍ ROK 2013 A 2014

FINANČNÍ PRŮZKUM POTENCIÁLNĚ ZÁVAŽNÝCH LÉKOVÝCH INTERAKCÍ ROK 2013 A 2014 FINANČNÍ PRŮZKUM POTENCIÁLNĚ ZÁVAŽNÝCH LÉKOVÝCH INTERAKCÍ ROK 2013 A 2014 DEFINICE LÉKOVÝCH INTERAKCÍ Léková interakce» vzájemné působení dvou nebo více různých léčiv, které ovlivní působení a účinky alespoň

Více

Vliv intervence VZP ČR na preskripci potenciálních lékových interakcí lékaři Královéhradeckého a Středočeského kraje

Vliv intervence VZP ČR na preskripci potenciálních lékových interakcí lékaři Královéhradeckého a Středočeského kraje 8 Originální práce Vliv intervence VZP ČR na preskripci potenciálních lékových interakcí lékaři Královéhradeckého a Středočeského kraje Michal Prokeš 1, Pavel Pechánek 2, Taťána Soharová 2, Lubomír Dvořáček

Více

e-preskripce a bezpečnost pacienta

e-preskripce a bezpečnost pacienta e-preskripce a bezpečnost pacienta PharmDr. Suchopár, MUDr. Michal Prokeš, INFOPHARM a.s. Pro seminář Elektronické předepisování léků, 3. prosince 2007 Lékařský dům Proč rukou lékaře zahyne více osob než

Více

Jak se naučit žít s lékovými interakcemi

Jak se naučit žít s lékovými interakcemi 20 ODBORNÝ ČLÁNEK Jak se naučit žít s lékovými interakcemi MUDr. Michal Prokeš Infopharm, a. s., Praha PharmDr. Josef Suchopár Infopharm, a. s., Praha Mgr. Ondřej Suchopár Množství informací, které lékaři

Více

Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu

Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopár WWW.INFOPHARM.CZ Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové (ASA) ASA zvyšuje: Krvácivost při

Více

Lékové interakce antidiabetik

Lékové interakce antidiabetik LÉKOVÉ INTERAKCE U DIABETIKŮ V ČR MUDr. Michal Prokeš Infopharm a. s., Praha Lékové interakce diabetiků představují problém zejména proto, že tito lidé často dlouhodobě užívají více než jeden lék. Tento

Více

Rozsah a význam informací o lékových interakcích

Rozsah a význam informací o lékových interakcích Rozsah a význam informací o lékových interakcích PharmDr. Josef Suchopár ehealth Day, Praha 17. února 2015 Definice Změna očekávaných vlastností léčiva způsobená jiným léčivem, rostlinou, potravou, kořením

Více

Utilizácia liekov včechách do r. 2009

Utilizácia liekov včechách do r. 2009 Utilizácia liekov včechách do r. 29 MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopár INFOPHARM a.s. Bratislava 17. júna 21 9 8 Spotřeba a náklady na léky v ČR (SÚKL) přísné limity na léky (lékaři nesměli víc

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE. PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015

MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE. PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015 MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015 Lékové interakce O lékové interakci mluvíme tehdy, když při současném podávání dvou nebo více léčivých přípravků dojde ke změně účinku

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Racionální preskripce léků dle VZP

Racionální preskripce léků dle VZP Racionální preskripce léků dle VZP Uživatelský návod Návod Dokumentace Poslední aktualizace 02.08.2013 Racionální preskripce léků dle VZP strana 1/6 Nová éra projektu racionální preskripce léků VZP ČR

Více

blokátory, ACE-inhibitory,

blokátory, ACE-inhibitory, Diuretika, Ca-blokátory blokátory, ACE-inhibitory, blokátory AT1 receptoru Milan Sova Diuretika Zvyšují vylučování vody a solí močí. Použití: 1. vyloučení nadbytečné vody a solí 2. hypertenze 3. odstranění

Více

CYP3A4 inhibice 25000% 19 276% 20000% 15000% 10000% 5000% 34% 261% 607% 840% prednisolon oxykodon alfentanyl midazolam tilidin

CYP3A4 inhibice 25000% 19 276% 20000% 15000% 10000% 5000% 34% 261% 607% 840% prednisolon oxykodon alfentanyl midazolam tilidin CYP3A4 inhibice Jako cytochrom P-450 je označována rozsáhlá "rodina" hematoproteinových oxidáz, fylogeneticky velmi starých enzymů (jsou přítomny už u archebakterií), jejichž funkcí je oxidace substrátů

Více

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Lékové interakce Vzájemné působení účinných látek, které následně

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 LÉKOVÉ INTERAKCE Zdeněk Blahuta ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Co jsou lékové interakce 3 Co jsou lékové interakce? Současné užívání různých léků (účinných látek) Může docházet ke změně síly

Více

Revize cen a úhrad. Martin Mátl

Revize cen a úhrad. Martin Mátl Revize cen a úhrad Martin Mátl Obsah prezentace Cenová regulace a úhrady léčiv přehled Revize cen a úhrad Cenová regulace a úhrady léčiv v praxi Doplatky pro pacienty se (ne)snižují Stanovení úhrad Regulační

Více

Hodnocení klinického významu nežádoucích lékových reakcí a lékových interakcí

Hodnocení klinického významu nežádoucích lékových reakcí a lékových interakcí Hodnocení klinického významu nežádoucích lékových reakcí a lékových interakcí MUDr. Prokeš, PharmDr. Suchopár, INFOPHARM Pro seminář: Bolest, Český Krumlov 16.- 17. května 2008 Obsah sdělení Co je to správná

Více

Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků?

Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků? Omezení spotřeb léků v ČR v roce 2006 Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků? MUDr. Michal Prokeš INFOPHARM a.s. Zpracováno na základě údajů SÚKL získaných z programu AISLP verze

Více

BETABLOKÁTORY p.o. Posouzení farmakoterapeutické skupiny při pravidelné revizi úhrad

BETABLOKÁTORY p.o. Posouzení farmakoterapeutické skupiny při pravidelné revizi úhrad BETABLOKÁTORY p.o. Posouzení farmakoterapeutické skupiny při pravidelné revizi úhrad Dokument popisuje přístup Ústavu k předmětné farmakoterapeutické skupině při plánované revizi úhrad. Na základě tohoto

Více

Lékové interakce antiepileptik 2011. MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopar INFOPHARM a.s., Praha Klinická farmacie v neurologii, 10.6.

Lékové interakce antiepileptik 2011. MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopar INFOPHARM a.s., Praha Klinická farmacie v neurologii, 10.6. Lékové interakce antiepileptik 2011 MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopar INFOPHARM a.s., Praha Klinická farmacie v neurologii, 10.6.2011 Výskyt chyb při preskripci chybná preskripce 0,2% preskripce

Více

Přehled odborných studií vyhledávajících lékové interakce a rizikové kombinace léků v preskripci lékařů

Přehled odborných studií vyhledávajících lékové interakce a rizikové kombinace léků v preskripci lékařů Přehled odborných studií vyhledávajících lékové interakce a rizikové kombinace léků v preskripci lékařů MUDr. Michal Prokeš, INFOPHARM a.s. pro časopis Revizní a posudkové lékařství Souhrn: Lékové interakce

Více

Finanční limity na léky

Finanční limity na léky 3 Finanční limity na léky MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopár INFOPHARM a.s. M I L O V Y 2 0 1 0 Možnosti a limity financování zdravotnictví tzv. health gap náklady ROZVOJ TECHNOLOGIÍ HEALTH GAP

Více

Počítačový program na hlídání lékových interakcí v ambulantní praxi

Počítačový program na hlídání lékových interakcí v ambulantní praxi 28 PC A DOKTOR Počítačový program na hlídání lékových interakcí v ambulantní praxi tel s více než 15 léky (!) z 0,2 % na 1,1. Graf 1 ukazuje nárůst rizika pro takové užívání léků po zohlednění věku a pohlaví

Více

Kelapril 5mg 7x14tbl.

Kelapril 5mg 7x14tbl. Kelapril 5mg 7x14tbl. Popis zboží: PŘÍBALOVÁ INFORMACE KELAPRIL 5 mg, potahované tablety pro psy kočky 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

Více

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health PharmDr. Lubomír Chudoba, 03.12.2007 1 e preskripce = nutná součást e Health e preskripce samotná : zabezpečené předepsání a výdej léku na Rp (eliminace

Více

Rozbory preskripce ATB: Je třeba zohlednit věk pacientů?

Rozbory preskripce ATB: Je třeba zohlednit věk pacientů? Rozbory preskripce : Je třeba zohlednit věk pacientů? Prokeš, INFOPHARM a.s., Němec, VZP ČR Máme v ČR problém s rezistencí na? Rezistence na fluorochinolony v Evropě 2004 1 Základní principy snižování

Více

LÉKOVÉ INTERAKCE. MUDr. Lea Pinková, Ph.D. II. interní klinika, Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno

LÉKOVÉ INTERAKCE. MUDr. Lea Pinková, Ph.D. II. interní klinika, Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno LÉKOVÉ INTERAKCE MUDr. Lea Pinková, Ph.D. II. interní klinika, Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno O lékové interakci mluvíme tehdy, když při současném podávání dvou nebo více léků dojde ke změně účinku

Více

Lékové interakce. Jihlava. PharmDr. Josef Suchopár. 15. ledna 2015

Lékové interakce. Jihlava. PharmDr. Josef Suchopár. 15. ledna 2015 Lékové interakce PharmDr. Josef Suchopár Jihlava 15. ledna 2015 Definice Změna očekávaných vlastností léčiva způsobená jiným léčivem, rostlinou, potravou, kořením nápojem nebo doplňkem stravy. Důsledkem

Více

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Gemifloxacin 1 and moxifloxacin SPC 4.3 Kontraindikace V preklinickém i klinickém hodnocení byly

Více

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Definice: situace, kdy při současném podání dvou nebo více léčiv dochází ke změně účinku některého z nich. Klasifikace: účinky : synergistické

Více

Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí

Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí B. Sokolová, T. Gucký, M. Branný, V. Krečman, H. Skřičíková, L.

Více

APTIVUS musí být předepisován lékaři se zkušenostmi s léčbou infekce virem HIV-1.

APTIVUS musí být předepisován lékaři se zkušenostmi s léčbou infekce virem HIV-1. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APTIVUS 100 mg/ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml perorálního roztoku obsahuje tipranavirum 100 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ

Více

EDUKAČNÍ TEXTY Infopharm, a.s. v rámci INTERAKČNÍ AKADEMIE Infopharm, a.s.

EDUKAČNÍ TEXTY Infopharm, a.s. v rámci INTERAKČNÍ AKADEMIE Infopharm, a.s. EDUKAČNÍ TEXTY Infopharm, a.s. v rámci INTERAKČNÍ AKADEMIE Infopharm, a.s. Lékové interakce na cytochromu P-450 Lékové interakce na cytochromu P-450 Z dosud popsaných farmakokinetických lékových interakcí

Více

Obsah 1 Úvod 2 Variabilita lékové odpovědi 3 Klinické využití určování koncentrace léčiv

Obsah 1 Úvod 2 Variabilita lékové odpovědi 3 Klinické využití určování koncentrace léčiv Obsah 1 Úvod... 11 2 Variabilita lékové odpovědi... 14 2.1 Faktory variability... 14 2.2 Vliv onemocnění... 17 2.2.1 Chronické srdeční selhání... 17 2.2.2 Snížená funkce ledvin... 18 2.2.3 Snížená funkce

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kapidin 10 mg Kapidin 20 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Michal Hojný Vedoucí lékárník ÚL IKEM 1 Největší specializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v ČR 3 centra

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Ethanol: 100 mg/tobolka. Sandimmun Neoral měkké tobolky obsahuje 11,8 % v/v ethanolu (9,4 %

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Ethanol: 100 mg/tobolka. Sandimmun Neoral měkké tobolky obsahuje 11,8 % v/v ethanolu (9,4 % sp. zn. sukls61688/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sandimmun Neoral 25 mg Sandimmun Neoral 50 mg Sandimmun Neoral 100 mg měkké tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka

Více

KLINICKÁ FARMACIE. Metabolické interakce. ve stáří a faktory ovlivňující jejich klinickou významnost

KLINICKÁ FARMACIE. Metabolické interakce. ve stáří a faktory ovlivňující jejich klinickou významnost Metabolické interakce ve stáří a faktory ovlivňující jejich klinickou významnost Mgr. Daniela Fialová, doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc., prim. MUDr. Dagmar Pelíšková, prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. Interakce

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

Pozitivní seznamy léčiv v ambulantní praxi: Fikce nebo potřebná pomůcka?

Pozitivní seznamy léčiv v ambulantní praxi: Fikce nebo potřebná pomůcka? ? Pozitivní seznamy léčiv v ambulantní praxi: Fikce nebo potřebná pomůcka? MUDr. Michal Prokeš, INFOPHARM a.s. MUDr. Karel Němeček, SZP ČR DURG ČB 2010 Proč jsou užívány pozitivní seznamy léčiv (PSL) ve

Více

Antianginózní látky, kardiotonika, antiarytmika. Milan Sova

Antianginózní látky, kardiotonika, antiarytmika. Milan Sova Antianginózní látky, kardiotonika, antiarytmika Milan Sova Antianginózní látky Antianginózní látky Léčba anginy pectoris projev Ischemické choroby srdeční (ICHS) Používan vané skupiny látek: l Organické

Více

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Výkaz činnosti klinického farmaceuta Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Poznámka Vznik výkazu předcházel vzniku registračních listů k výkonu, procesní stránka schválení výkazu termínově

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls29138/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sevelamer karbonát Kiron Pharmaceutica 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje sevelameri carbonas 800 mg. Pomocné

Více

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Zdravotní výbor Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Farmakoekonomie, racionální předepisování a mezisektorová komunikace

Více

Lékové interakce, nápoje, potrava a rizika PharmDr. Josef Suchopár Praha, 19. října 2013

Lékové interakce, nápoje, potrava a rizika PharmDr. Josef Suchopár Praha, 19. října 2013 Lékové interakce, nápoje, potrava a rizika PharmDr. Josef Suchopár Praha, 19. října 2013 Závažné lékové interakce (výrazné zvýšení účinku) násobek expozice 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 19.000%

Více

Statinová intolerance a její řešení v klinické praxi

Statinová intolerance a její řešení v klinické praxi Statinová intolerance a její řešení v klinické praxi Vaverková Helena III. int. klinika nefrologická, revmatologická a endokrinologická, LF UP a FN Olomouc Statinová léčba Základní přístup v prevenci a

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

Rizika lékových chyb. Pavel Rozsíval Dětská klinika FN Hradec Králové Katedra pediatrie, Univerzita Karlova, LF v Hradci Králové

Rizika lékových chyb. Pavel Rozsíval Dětská klinika FN Hradec Králové Katedra pediatrie, Univerzita Karlova, LF v Hradci Králové Rizika lékových chyb v dětské IM Pavel Rozsíval Dětská klinika FN Hradec Králové Katedra pediatrie, Univerzita Karlova, LF v Hradci Králové Obsah přednášky Vymezení základních pojmů Specifika dětského

Více

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum. sp.zn.sukls48957/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tamsulosin HCl Teva 0,4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Betablokátory v primární péči při terapii AH a CHSS

Betablokátory v primární péči při terapii AH a CHSS Betablokátory v primární péči při terapii AH a CHSS Nebivolol má výsadní postavení mezi betablokátory??? MUDr. Igor Karen, praktický lékař odborný garant SVL za KV oblast Betablokátory v primární péči

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nitresan 10 mg Nitresan 20 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Podklady pro BPFA0321p, BSFA0321p, BZFA031p Farmakologie přednáška

Podklady pro BPFA0321p, BSFA0321p, BZFA031p Farmakologie přednáška Léčiva kardiovaskulárního systému Antihypertenziva (zkratky: HT = hypertenze, DM = diabetes, KVS = kardiovaskulární) HT = opakované zvýšení krevního tlaku (TK) 140/90 mm Hg, prevalence v dospělé populaci

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému Poruchy srdečního rytmu Vznikají na podkladě poruchy rychlosti, pravidelnosti, vzniku a vedení nervového vzruchu Příčinou těchto poruch je poškození

Více

PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a

PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace jsou platné v okamžiku přijetí rozhodnutí Komisí. Poté,

Více

Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje

Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje Martin Beneš Státní ústav pro kontrolu léčiv NERV Financování zdravotnictví 19. 7. 2011 erecept - současný stav erecept je plně funkčním řešením

Více

Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA

Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Co je důležité vědět o přípravku TASIGNA Přípravek TASIGNA je lék vydávaný pouze na lékařský předpis. TASIGNA

Více

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce Klinická farmacie v klinické praxi 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce založení ČOSKF ČLS JEP ČOSKF ČLS JEP prosazovat zájmy oboru klinická

Více

Financování zdravotnictví v ČR

Financování zdravotnictví v ČR Financování zdravotnictví v ČR Náklady na léky ve specializovaných centrech a co s tím 22. 9. 2016 Ladislav Friedrich Popisky řádků centrové léky náklady na ZULP náklady na Rx celkové náklady Celkem v

Více

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka:

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Změny v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci možná bude následně třeba nechat (v případě potřeby

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls111315/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Protradon 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg. Úplný seznam

Více

2/ Hodnocení vývoje dodávek léčivých přípravků podle ATC skupin

2/ Hodnocení vývoje dodávek léčivých přípravků podle ATC skupin 2/ Hodnocení vývoje dodávek léčivých přípravků podle ATC skupin Hodnocení léčivých přípravků (LP) podle ATC skupiny v počtech balení Tabulka D.12 Počet balení LP v ATC1 skupinách meziroční čtvrtletní srovnání

Více

Arteriální hypertenze. prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Arteriální hypertenze. prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Arteriální hypertenze prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Definice a klasifikace hodnot krevního tlaku (mmhg) WHO-ISH 1999 Guidelines for the Management of Hypertension Kategorie Optimální Normální Vysoký

Více

PŘEHLED Antiarytmické terapie

PŘEHLED Antiarytmické terapie PŘEHLED Antiarytmické terapie Klinická praxe a ESC doporučení Bezpečnost a riziko léčby Speciální klinické případy Porucha automacie SA uzlu Porucha tvorby vzruchu fokální vznik signálu Porucha vedení

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Důležité informace k užívání přípravku Tasigna

Důležité informace k užívání přípravku Tasigna Důležité informace k užívání přípravku Tasigna Co je důležité vědět o přípravku Tasigna... Přípravek Tasigna je lék vydávaný pouze na lékařský předpis. Tasigna se používá k léčbě leukemie nazývané chronická

Více

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie Centrové léky v České republice Mgr. Filip Vrubel 2. 4. 211 ředitel odboru farmacie Specializovaná centra Defnice specializovaných center Přímá defnice neexistuje! Nepřímá defnice pouze v kontextu používání

Více

Zlepšování kvality preskripce antibiotik intervenčními programy

Zlepšování kvality preskripce antibiotik intervenčními programy Zlepšování kvality preskripce antibiotik intervenčními programy MUDr. Michal Prokeš INFOPHARM a.s., Praha Lékařský dům Praha 2006 ATB: Problém skutečný nebo vymyšlený? Rezistence mikrobů na ATB: reálná

Více

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotních systémů

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotních systémů Parlamentní odborný seminář Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotních systémů Elektronická preskripce v ČR příležitost nebo hrozba pro rozvoj zdravotní péče? Praha 27. dubna 2009 Fikce

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání GUIDELINES ČKS a ESC CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání Jaromír Hradec Postgraduální kurz Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání a transplantaci srdce před kardiologickou

Více

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Ing. Petr Kutscherauer Místopředseda asociace CzechMed Ředitel pro vnější vztahy Medtronic Czechia s.r.o. Široká nabídka technologií k léčbě nejrůznějších

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Nová nebo stará antikoagulancia v profylaxi a léčbě TEN u pacientů s MM? Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov

Nová nebo stará antikoagulancia v profylaxi a léčbě TEN u pacientů s MM? Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Nová nebo stará antikoagulancia v profylaxi a léčbě TEN u pacientů s MM? Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Nová nebo stará antikoagulancia? Multiple myeloma +.. počet

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls40472/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls40472/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls40472/2007 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU D I A C O R D I N 60 tablety 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Léčivá látka:

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Lékové informace. Popis okna Lékové informace. Lékové informace a Lékové interakce

Lékové informace. Popis okna Lékové informace. Lékové informace a Lékové interakce Lékové informace Lékové informace poskytují přehled o léčivý přípravcích registrovaných v České republice. Informace jsou čerpány z číselníku VZP - Hromadně vyráběné léčivé přípravky, z číselníku SÚKL

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls249285/2011, sukls249280/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum Přečtěte si pozorně

Více

Your journey inspires ours.

Your journey inspires ours. Lilly Diabetes Your journey inspires ours. V Praze dne 20. ledna 2012 Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, v zastoupení společnosti Takeda Pharmaceuticals Europe Ltd. Vám v příloze zasíláme edukační

Více

TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ ANTIEPILEPTIK S OHLEDEM NA MEZILÉKOVÉ INTERAKCE. Tomáš Gucký, Zuzana Radzyniaková et al. Laboratoře AGEL a.s.

TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ ANTIEPILEPTIK S OHLEDEM NA MEZILÉKOVÉ INTERAKCE. Tomáš Gucký, Zuzana Radzyniaková et al. Laboratoře AGEL a.s. TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ ANTIEPILEPTIK S OHLEDEM NA MEZILÉKOVÉ INTERAKCE Tomáš Gucký, Zuzana Radzyniaková et al. Laboratoře AGEL a.s. Co je terapeutické monitorování léčiv (TDM) FARMAKOKINETIKA FARMAKODYNAMIKA

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL. Informace pro zdravotnické pracovníky k bezpečnému užívání léčivého přípravku Leflunopharm (leflunomid)

EDUKAČNÍ MATERIÁL. Informace pro zdravotnické pracovníky k bezpečnému užívání léčivého přípravku Leflunopharm (leflunomid) EDUKAČNÍ MATERIÁL Informace pro zdravotnické pracovníky k bezpečnému užívání léčivého přípravku Leflunopharm (leflunomid) Leflunopharm (leflunomid), jako chorobu modifikující antirevmatikum (Disease-Modifying

Více

Verapamili hydrochloridum

Verapamili hydrochloridum Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls110078/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lekoptin retard, tablety s řízeným uvolňováním Verapamili hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Cesta ke standardizaci klinickofarmaceutické péče ve zdravotnickém systému ČR

Cesta ke standardizaci klinickofarmaceutické péče ve zdravotnickém systému ČR Cesta ke standardizaci klinickofarmaceutické péče ve zdravotnickém systému ČR J. Gregorová, Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce, Praha, Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU,

Více

Pomocná látka se známým účinkem: jedna tableta obsahuje 52,92 mg laktosy (ve formě monohydrátu).

Pomocná látka se známým účinkem: jedna tableta obsahuje 52,92 mg laktosy (ve formě monohydrátu). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Prokeš M, Pazdiora P, Suchopár J INFOPHARM a.s. Vakcinologické dny 2012 Studie byla vytvořena firmou INFOPHARM a.s. pro firmu GlaxoSmithKline, která provedení studie

Více

Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie?

Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie? Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie? MUDr. David Šipula kardiovaskulární oddělení FNO Fibrilace síní Nejčastější setrvalá porucha srdečního rytmu odpovědná za podstatné zvýšení mortality

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dilatrend 25 tablety Carvedilolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dilatrend 25 tablety Carvedilolum sp. zn.: sukls144781/2012 a sp. zn.: sukls88569/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Dilatrend 25 tablety Carvedilolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) dexamethasonu (kromě

Více

Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR

Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku Farmakologický ústav 2. LF UK OSNOVA Zkušenosti v jiných zemích Co můžeme očekávat ve změně úhrady? Jaký bude dopad

Více

E-health pohled SÚKL a reálné zapojení

E-health pohled SÚKL a reálné zapojení E-health pohled SÚKL a reálné zapojení Martin Beneš Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL a e-health Za stávajícího stavu se SÚKL na e-health podílí zejména elektronickou preskripcí ereceptem Nepřímo pak

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více