brezen 2008 Vážení ctenári, mesíc s mesíc s mesícem se sešel a predkládáme vám další císlo našeho casopisu, v poradí již šesté.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "brezen 2008 Vážení ctenári, mesíc s mesíc s mesícem se sešel a predkládáme vám další císlo našeho casopisu, v poradí již šesté."

Transkript

1 brezen 2008 Vážení ctenári, mesíc s mesíc s mesícem se sešel a predkládáme vám další císlo našeho casopisu, v poradí již šesté. Nedá mi, abych nezacal událostí, která se školou až tak nesouvisí, presto je velice významnou pro naši obec. Od soboty 22. do pondelí 24. brezna se uskutecnila v kulturním dome výstava našeho malíre a grafika pana Josefa Vika. Kdo prišel na slavnostní vernisáž, videl též krátké kulturní vystoupení našich žáku. Do širokého povedomí obyvatel našeho kraje vstoupil svými kresbami teprve nedávno. Svoji tvorbou neustále prezentuje svuj krásný vztah k rodnému kraji. Malebnost Jestrebích hor jste mohli shlédnout na této výstave. Svuj druhý domov našel pan Vik v Havlovicích. Hrad Vizmburk, Hejnuv statek, škola, kaplicka, zvonicka na skále, drevený most, boží muka a množství roubenek, to jsou památky, které objevujeme v jeho tvorbe. Obec Havlovice se muže pochlubit malovanými pohledy, které neopakovatelne vystihují ráz krajiny i podhorskou atmosféru zdejšího života. Puvabnými obrázky vybavil i pexeso Náš kraj v kresbách Josefa Vika, které daroval Obcanskému sdružení Chalupení. Svými ilustracemi umocnil nedávno vydanou nežnou sbírku veršu Antonína Justa Ješte ohlédnutí... a Variace na epigramy K.H.Borovského Vlastimila Šubrta, stejne jako dríve knihy Jaroslava Hofmana. V roce 2006 se stává Osobností kultury mesta Úpice. V letošním roce získal Kulturní cenu mesta Trutnova. Prejeme našemu malíri hodne zdraví a elánu do dalších let a veríme, že se i nadále budeme setkávat s jeho novými kresbami.

2 AKADEMIE ZUŠ Dne 21. února jsme navštívili tanecní akademii úpické Zušky. Jeli jsme zvláštním autobusem spolecne s naší a libnatovskou materinkou. Hodinu a pul jsme sledovali šikovné tanecnice a obdivovali jejich pekné kostýmy. V každé skladbicce jsme hledali havlovské slecny. Vždyt jenom z naší malé školicky jich tancovalo 13. Všechny úcinkující jsme odmenili velkým potleskem. Ve škole naše tanecnice dostaly za dobrou reprezentaci školy malý dárecek a ješte jednou jim naši chlapci bourlive zatleskali. A kdo tancoval? Byla to: Ája Balcarová, Kája Ihnacincová, Páta Stanislavová, Mája Mílová, Natálka Šolcová, Jana Nývltová, Nikolka Lorencová, Anetka Patáková, Monca Pulchartová, Šárka Seidlová, Kája Smékalová, Radka Friebelová a Sandra Nováková. ZDRAVOTNÍ KROUŽEK V únoru zahájil svoji cinnost zdravotní kroužek. Deset detí ve zdravovede velmi ochotne vzdelávají paní Kubecková, paní Cepelková a paní Mílová. Patrí jim moc a moc veliké PODEKOVÁNÍ! Žáci jim se zájmem naslouchají a ucí se základum první pomoci. Je to pro ne dobré. Budou se totiž umet ve vlastním živote postavit celem k ruzným poranením, bude se jim to hodit v prvoucném ucivu, ve zdravotním víceboji, který probehne 30. dubna, i v souteži zdravotnických hlídek. Každorocne naše deti obsazovaly ta nejlepší místa. Máte tedy pred sebou ješte hodne práce a s chutí se ucte dál, abyste lonské prvenství obhájily.ve zdravotním kroužku pracuje prvnácek Ondra Bekr a ostatní jsou ze tretí a ctvrté trídy Nikola Lorencová, Petr Cepelka, Petr Luštinec, Monika Pulchartová, Aneta Patáková, Tereza Vodicková, Eliška Krieglerová, Sandra Nováková a Šarlota Kolárová. Na doplnení zdravotnického uciva si promítáme pri hodinách prvouky videokazetu Základy první pomoci, kde žáci vidí, jak lze poranení ošetrit a uvedomují si, jak to doopravdy vypadá ve skutecnosti. Zimo, zimo, táhni pryc Smrtná nedele se pravidelne drží týden pred Kvetnou nedelí. Stalo se už zvykem, že se lidé sejdou v 15 hodin u lávky, odkud vychází pruvod. Smrtka Marena je symbolem zimy a lidé ji nesou po proudu reky pres obec, na brehu u mostu ji hasici zapálí a vhodí do reky, aby odplavala pryc a s ní i ta zima. V cele pruvodu šly nejstarší žákyne Kája Smékalová a Radka Friebelová a nesly Smrtacku. Za nimi se radili další školáci, predškoláci, rodice i babicky a dedeckové a ostatní obyvatelé z Havlovic i okolí. Bylo jich asi 250. V pruvodu jsme provolávali ruzné halekacky:

3 Smrt nesem ze vsi, má dlouhé vousy, nedáme jí zvoniti, až nás bude honiti. Húúúúúúúúúú! Asi v polovine cesty jsme na paloucku pred domem pana Picha zastavili a pozdravili jsme pricházející jaro básnickami, písnickami a tanecky. Prihlížejícím lidem to urcite zlepšilo náladu a s písní Neseme Marenu všechny deti ze školky i školy odtancovaly na cestu a odtud jsme všichni za pokriku jarních halekacek odcházeli k mostu. Tady jsme se s Marenou rozloucili jarními písnickami, Martin Dvorácek ji zapálil a vhodil do Úpy. Smrtka pekne uprostred reky opouštela Havlovice. A vynesli jsme ji dobre, protože hned zacalo svítit slunícko. Deti za horící Smrtkou bežely podél brehu až k mostu U Mandle, kde uvízla. Proto nás ta zima ješte nejakou tu chvíli potrápí. Požární ochrana ocima detí Jako každorocne jsme si v breznu povídali o práci hasicu, nejen o jejich pomoci pri hašení požáru,ale i pri povodních, záplavách, vichricích, autohaváriích.vypráveli jsme si o prevenci požáru, o tom, že sirky nepatrí detem do rukou, jak se chovat v prípade ohrožení ohnem. Vysvetlili jsme si, že ohen je dobrý sluha, ale špatný pán. Naši besedu jsme zakoncili promítáním zajímavé videokazety s požární tematikou. Školákum se nejvíce líbila návšteva požární zbrojnice. V hasicské klubovne nám pan Feist ukázal velkou spoustu poháru a diplomu, které si havlovictí hasici vybojovali. Pan Jansa nám zase podrobne ukázal zarízení v garáži, vysvetlil, co k cemu slouží, kde se spouští siréna, kde se suší hadice a jiné zajímavosti. Nejvetším zážitkem pro deti bylo hasicské auto a jeho vybavení. Deti si nastoupily do auta jako posádka, nekteré mely i helmu. Když pan Jansa spustil houkacku, šel nám mráz po zádech. Nadšeni jsme se vrátili do školy. Každý mel ve své hlavicce vlastní predstavu o hasicích a mohli jsme se s chutí pustit do výtvarné a literární souteže, kterou pro nás hasici pripravují. Pri hodine výtvarné výchovy všichni žáci namalovali moc pekné obrázky. Doma zase s pomocí maminek a tatínku vymýšleli žáci 3. a 4. trídy verše o hasicích jako opravdoví básníci. Všechna dílka se zdarila a havlovictí hasici budou mít težkou práci mezi nimi vybrat ta nejlepší a poslat je do okresního kola.

4 Plam ínek svícky Radka Friebelová Byl jeden dum, v tom dome stul, na stolecku svícka malá která požár založila. Videla to babicka, zavolala tatícka. Náš tatícek m obil hledá, dceruška mu pokoj nedá. Tahá tat ku za kabát, at volá 150!!! Plam eny strop olizují, všichni z domu vynášejí skríne, hrnky, periny, zbývají jen vteriny. Hasici už rychle jedou, auto plné vody vezou, houkacka je ohlásí, velký požár uhasí. Pak jim všichni dekují a spolecne slibují, že si príšte dají pozor, plamínek musí mít dozor!!! UKONCENÍ PLAVECKÉHO VÝCVIKU Po absolvování deseti lekcí plaveckého výcviku mužeme konstatovat, že z naší školy 6 detí pouze splývá, ale presto udelaly pokrok vody se nebojí, mají chut do dalšího výcviku. V 1. tríde nejvíce -100m- uplaval Jan Sacher -50m- uplavali Matej Kaizr, Jana Nývltová. Ve 2. tríde nejvíce -150m- uplaval Jaroslav Balcar -75m- uplavala Anna Prouzová -60m- uplavala Markéta Mílová Ve 3. tríde nejvíce -650m- uplaval Petr Luštinec -575m- uplavaly Nikola Lorencová, Šárka Seidlová Ve 4. tríde nejvíce -700m- Radka Friebelová -650m- Karolína Smékalová V závodech na cas byla nejrychlejší plavkyní naší školy Radka Friebelová. Gratulujeme! Nástenné i stolní kalendáre K nekterým plánovaným soutežím, kvízum, hádankám i výuce prosím rodice, zda máte doma kalendáre z let nedávno minulých ( ). Potrebuji obrázky krajiny, zvírat, rostlin, pohádkových postav atd. Vše se hodí. Dekuji JB

5 POVESTI O VELKÉM PÁTKU Samozrejme, že si ve škole povídáme o velikonocních zvyklostech a tradicích, o jménech jednotlivých dnu v pašijovém týdnu. Nejzajímavejší je VELKÝ PÁTEK, kdy se zeme otvírá a vydává své poklady. A i v našich Havlovicích se tradují povesti o chudé vdove Antošce, která hledala svou jaluvku, našla poklad a pro zlato zapomnela na svého synka Petrícka, nebo o Dobiáškovi, který sbíral drevo kolem hradu a také našel poklad, který strežili dva zlí kocouri. Žáci 3. a 4. trídy si pripravili pro své mladší spolužáky dve malá divadélka práve o techto povestech. Hlavní role moc pekne zahráli Petr Cepelka, Sandra Nováková a Karolína Smékalová. Ale i ostatní žáci s menšími úlohami se snažili a zasluhují velikou pochvalu! Nacvicovali s chutí! Všem patrí podekování. Velikonocní dílna a prodejní výstava Od jarních prázdnin jsme spolecne s detmi pripravovali velikonocní výstavu. Vyvrcholením se stala velikonocní dílna. V úterý 11. brezna odpoledne jsme s detmi uskutecnili velikonocní dílnu. Ve trech skupinkách deti vyrábely velikonocní ozdoby. Vybraly si podle svého zájmu a behem odpoledne si vyzkoušely pomáhat i v dalších dvou skupinkách. Vyrábeli jsme košícky z vetvicek, sádrové odlitky, malovaná vajícka a dokonce jsme pletli i pomlázky. Každý pilne pomáhal, lepil, stríhal, zaplétal a maloval. Po svacine jsme zacali uklízet a ve 4 hodiny jsme meli hotovo. Druhý den, ve stredu 12. brezna dospeláci z naší školy vše naaranžovali do kulturního domu a výstava mohla zacít. Nejdríve zmizely z prodejních stolu ozdobné misky a nástenné ozdoby, poté i další vecicky. Celkový zisk 3800 Kc svedcí o velkém zájmu našich rodicu a babicek. Vypadá to, že nová tradice je na svete.

6 Bitva o velikonocního zajícka V pondelí 16. brezna cekala všechny deti ze školy tradicní soutež. Uskutecnily se závody ve vybíjené "O velikonocního zajícka". Všichni se moc snažili a trojice rozhodcích to nemela vubec jednoduché. Vyhodnoceni byli dva nejlepší kluci a dve holky z každého rocníku. S prázdnou neodešel z telocvicny nikdo. Všichni dostali malého zajícka, ti nejlepší dostali vetšího a k tomu diplom VÝSTAVA VE SVATONOVICÍCH, DIVADLO DOMECEK Ve stredu pred velikonocními prázdninami jsme jeli všichni školáci i školácci zvláštním autobusem do Malých Svatonovic, kde jme si prohlédli zajímavou velikonocní výstavu. Obdivovali jsme ruznými zpusoby ozdobené kraslice, vonavé pernícky, krásné dekorace, zelené osení a kvetoucí vetvicky zlatice, drínu a trnek. Ve chvilce volna jsme posvacili a potom jsme pokracovali do Batnovic, kde pro nás meli naši kamarádi z batnovické málotrídky pripravenou pohádku Domecek. Divadlo bylo proložené peknými písnickami a tanecky. Kostýmy byly zajímave pripravené. Naši školáci jsou už kritici a vytkli nekterým hercum slabý hlásek. Po našem potlesku se zatáhla opona a my jsme odjeli do školy. To byla tecka za posledním zimním dnem a hurá na velikonocní prázdniny! Plán akcí na duben divadlo pro dospelé v KD - Impérium vrací uhlo Den Zeme Predstavení P. Nováka v divadle A. Jiráska Úpice konzultacní den ke 3. ctvrtletí Zdravotnický víceboj Pálení carodejnic u hrište - asi v Možná 1. historický pochod a rej carodeju a carodejnic z Popluže nebo od Mandle zn. Kdo dá víc?

7 SOUTEŽE V minulém losování byly odmeneny tyto deti: Anicka Prouzová, Ája Balcarová, Terezka Vodicková, Kája Ihnacincová, Páta Stanislavová, Honzík Sacher a deti Šolcovi a Šebkovi Vy, kterí jste nevyhráli, to nevzdávejte a zkuste své štestí v tomto císle! Na dvou následujících stránkách cekají deti a jejich rodice rébusy. Pokud splníte oba úkoly, vystrihnete tento list a odevzdáte podepsaný paní ucitelce ci uciteli (platí i pro MŠ), mužete v losování získat pekné ceny. Losovat se bude v pondelí 31. brezna. Hádanka: U stolu sedí 1 dedecek, 2 otcové a 3 synové. Kolik je to osob?

8

Iva KOCIÁNOVÁ, Vlasta MACKOVÁ, Lucie OBRDLÍKOVÁ

Iva KOCIÁNOVÁ, Vlasta MACKOVÁ, Lucie OBRDLÍKOVÁ MěsíčníkaktualitnejenoZŠÚpice-Lány Školníčasopis Úl Květen2014 14.ročník Sportovec měsíce: Petr LUŠTINEC 9. A Sběrač bylin: Alena JURSÍKOVÁ 6. B Sběrač papíru: Lucie SOUČKOVÁ 6. B Hádanky na Moodle: Hana

Více

Čtení pro lidi. Blahopřejeme všem maminkám k jejich svátku

Čtení pro lidi. Blahopřejeme všem maminkám k jejich svátku Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Petřkovice. Slovo starosty. zpravodaj. obsah čísla. městského LHOTKA obvodu LHOTKA PLESNÁ MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY POLANKA NAD ODROU MARTINOV PORUBA

Petřkovice. Slovo starosty. zpravodaj. obsah čísla. městského LHOTKA obvodu LHOTKA PLESNÁ MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY POLANKA NAD ODROU MARTINOV PORUBA KRÁSNÉ POLE zpravodaj městského obvodu Petřkovice Prosinec 2013 číslo 6 Zdarma Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte, abych v tomto posledním čísle provedl malou rekapitulaci roku 2013 a nahlédl do

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Školní Volavka čtvrtletník - časopis Základní školy v Meziměstí Cena: 3Kč Jaro 2007

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Školní Volavka čtvrtletník - časopis Základní školy v Meziměstí Cena: 3Kč Jaro 2007 Školní Volavka čtvrtletník - časopis Základní školy v Meziměstí Cena: 3Kč Jaro 2007 V naší škole Celostátní matematická soutěž KLOKAN Tato soutěž proběhla na naší škole 16.6.2007 a její výsledky vypadají

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Únor 2014. MŠ Týn nad Vltavou Hlinecká 729 KAMARÁD. Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, 375 01 Týn nad Vltavou. Pořádá

Únor 2014. MŠ Týn nad Vltavou Hlinecká 729 KAMARÁD. Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, 375 01 Týn nad Vltavou. Pořádá Únor 2014 MŠ Týn nad Vltavou Hlinecká 729 KAMARÁD Občasník pro děti a rodiče Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, 375 01 Týn nad Vltavou Pořádá Den otevřených dveří v MŠ Hlinecká 729 v MŠ U Lípy

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

ZUŠ A. M. Buxton, Úpice se připravuje na šedesátiny KVĚTEN 2011. str. 2 Ze zasedání ZM. str. 3 Noc kostelů. str. 4 Šikovné ruce pro hospic

ZUŠ A. M. Buxton, Úpice se připravuje na šedesátiny KVĚTEN 2011. str. 2 Ze zasedání ZM. str. 3 Noc kostelů. str. 4 Šikovné ruce pro hospic N O V I N Y Vydavatel Město cena 5 Kč KVĚTEN 2011 ZUŠ A. M. Buxton, se připravuje na šedesátiny Historicky první školní rok tehdy Městské hudební školy začal 1. září 1951. V začátcích se vyučovalo pouze

Více

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Poškolák TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Loňský rok jsme se rozhodli využít možnosti získat finanční prostředky z fondů Evropské unie, neboť tyto prostředky jsou často jediným zdrojem

Více

PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE

PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Poškolák PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Vážení rodiče, pedagogové, milí žáci, právě se vám dostalo do rukou poslední vydání našeho školního časopisu v tomto školním roce. Protože jste jej

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ Zprávy obecního úřadu 100 let založení Sokola str.1 4 str.7 Školství Historie Z dopisů čtenářů WWW.OBECSEMICE.CZ V přísálí sokolovny se uskutečnilo 9.5. milé setkání žen u příležitosti Dne matek, více

Více

Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem

Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem Z Podhradí Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem 4. číslo/vii. ročník Zima 2012 Stromečku stříbrný, zlatý M. Tetourová Stromečku stříbrný, zlatý, jaké máš kouzelné šaty, třpytivé ozdoby... Děti

Více

BESEDNÍK. Vernisáž výstav: Hlučínsko očima malíře Gerharda Zuga a 90 let kopané v Kravařích. ČERVENec - srpen 2011 číslo 186.

BESEDNÍK. Vernisáž výstav: Hlučínsko očima malíře Gerharda Zuga a 90 let kopané v Kravařích. ČERVENec - srpen 2011 číslo 186. noviny města kravaře BESEDNÍK ČERVENec - srpen 2011 číslo 186 Pivní slavnosti str. 7 Zájezdy důchodců str. 12 Pozvánka na Kravařský odpust str. 20 Vážení občané, zimu a jaro máme za sebou a nastal čas

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

POZVÁNKA. MTB závody v Otavanu. KDMS 10.6. v 10 hod. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč

POZVÁNKA. MTB závody v Otavanu. KDMS 10.6. v 10 hod. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč $ MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč V pátek 23. května se v sále Kulturního domu města Soběslavi konalo slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům zdejšího gymnázia

Více

Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví.

Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ jarní číslo (ročník 8, číslo 3) Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví. (omalovánka)

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Milí čtenáři školního časopisu, léto a s ním i

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

ČERVEN 2011 ročník 13, číslo 3

ČERVEN 2011 ročník 13, číslo 3 ČERVEN 2011 ročník 13, číslo 3 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, uletěly vám včely? Ne, nechci být prostořeká, navíc bych ráda položila otázku jinak: Přiletěly k vám včely? Prosím, přečtěte

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více