Plán akcí: Týden otevřených dveří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán akcí: Týden otevřených dveří 19. 22. 12. 2011"

Transkript

1

2 1. Obsah 2. Úvodník Školní parlament - bodování Týden otevřených dveří program 3. Novinky ze školy 4. Bartošová versus Bartošová 5. Děti vám to řeknou 6. Nikdo není dokonalý (K. Bodnár x L. Jech) 7. Rozhovor s Martinem Kolářem 8. Klub mladého diváka 9. Anketa: Lyţe nebo snowboard Noc s tajemstvím 9. A 10. Deník malého poseroutky 11. Buď a nebo 12. Oblíbené dárky našich učitelů 13. Anketa: Štědrovečerní večeře Logická hádanka se sirkami 14. Jakou barvu Vánoc letos tipujete? Chyták 15. Test 16. Hádanky 17. Kříţovka Vlastnosti Jeţíška 18. Vtipy 2 Vánoce, Vánoce přicházejí uţ je to opět tady. Máme za sebou sv. Barboru a uţ dokonce i Mikuláše, zbývá ještě Lucie, která nám noci upije, a pak uţ je to tady. Nastal čas brzkých temných večerů, pečení cukroví a předvánočních úklidů. Kdyţ tohle všechno přeţijete ve zdraví, můţete si najít chvíli, sednout si do křesla s čajem a cukrovím a v klidu se začíst do dalšího čísla Drbny. Přejeme Vám veselé a poklidné Vánoce a šťastný nový rok a doufáme, ţe se v novém roce všichni ve zdraví sejdeme. Domča, 8. A Školní parlament Výsledky obou kol bodování tříd najdete níţe v tabulce. Nově se také rozhodlo, ţe témata jiţ nebudou libovolná, ale zadaná. Téma na leden je zima a zimní sporty. 6. A A B B C C D D A A B B C C 4 5 Plán akcí: Týden otevřených dveří Streetball ročníky - hala Hudební den ročníky auditorium Vánoční akademie ročníky auditorium Fotbalový turnaj ročníky hala Vánoční trhy hodin (proběhnou před hlavním vchodem ZŠ Komenského, výtěţek bude věnován na konto Adopce na dálku)

3 3 Novinky ze školy Obří akvárium V úterý Se někteří ţáci Ročníků zúčastnily dobrovolné exkurze do sladkovodního akvária zaměřeného na ryby Amazonie. Beseda se spisovatelem Zdeňkem Ležákem 23. listopadu se 7. A, 8. A a ţáci PVP Mediální výchova vydali do Městské knihovny v Nymburce, kde byla beseda se spisovatelem a šéfredaktorem časopisu ABC panem Zdeňkem Leţákem. Dějepisná olympiáda Na naší škole se opět konalo školní kolo dějepisné olympiády, tentokrát na téma numismatika. První tři místa obsadili ţáci 8. A. Petra Zoubková postupuje do okresního kola, které proběhne v únoru Petra Zoubková 2. Petr Červinka 3. Jakub Zajíček Olympiáda z českého jazyka Proběhla na naší škole olympiáda z českého jazyka, které se zúčastnilo 37 ţáků. Olympiáda byla rozdělena do dvou části, první téma se týkalo mluvnice, druhé téma byl libovolný slohový útvar na téma Za dveřmi je Do okresního kola postupují: Lucie Hubáčková z 8. B a Dominika Soukupová z 8. A. 1. Lucie Hubáčková 8. B 25 bodů 2. Dominika Soukupová 8. A 22 bodů 3. David Sandholz 8. A 21 bodů Kateřina Korbelová 9. A 21 bodů Mikuláš ţáků z 8. A se a přestrojilo v čerty a anděly a spolu s panem Hruškou jako Mikulášem vyrazili na první stupeň a do mateřské školy Sluníčko. Petra, 8. A Bartošová VS Bartošová 4 1. Oblíbený předmět 8. Oblíbená barva 2. Neoblíbený předmět 9. Oblíbená kniha 3. Nejhorší záţitek 10. Oblíbený herec 4. Nejlepší záţitek 11. Oblíbená skupina 5. Jak dojíţdíte do školy? 12. Léto nebo zima? 6. Oblíbená země 13. Pojedete někam na Vánoce? 7. Oblíbené jídlo 14. Jíte na Vánoce kapra? Jana Bartošová Lenka Bartošová 1. Dějepis 1. Osvobozená z tělocviku 2. Fyzika 2. Matematika 3. Nevzpomínám si. 3. Kaţdé ráno, kdyţ vstávám. 4. Nevzpomínám si. 4. Kdyţ jedu domů z práce. 5. Pěšky 5. Autem 6. Čechy 6. Anglie 7. Vše 7. Vše 8. Modrá 8. Červená 9. Pán prstenů 9. Bible 10. Ladislav Pešek 10. Colin Firth 11. No Name 11. ABBA 12. Léto 12. Léto 13. Ne, zůstávám doma. 13. Ano, mimo civilizaci, chcípnul tam pes, tak snad ne můj. 14. Ano 14. Ne, jím cokoliv. Sára, Aneta, 8. A

4 5 Děti vám to řeknou Vyrazili jsme na první stupeň, abychom se zeptali našich mladších spoluţáků na pár otázek. Vy nyní máte skvělou příleţitost si přečíst ty nejoriginálnější odpovědi. Kradou si tuţky, Matěj V. (1. B) Splátky, Filip K. (3. C) Peníze, Tereza S. (5. A) Kradou si nápady, Michaela R. (3. C) Navzájem se šidí, Klára S. (1. B) Lhaní, Michaela R. (3. C) Kouření, František F. (1. B) Ničení pastelek, Lucie B. (2. B) Skákání z mostu, Filip K. (3. C) Zpěvák, Jan M. (2. B) Prezident Miss, Nikola Č. (4. A) Herec, Nikolas Č. (2. B) Prezident, Veronika N. (3.C) 1. Kvůli čemu se politici hádají? 2. Co to znamená sebepoškozování? 3. Kdo je to Barack Obama? Radek a Lucka, 7. A Nikdo není dokonalý 6 A je tu další díl této pravidelné rubriky. Tentokrát jsme otázky poloţily dvěma ţákům z 8. A. 1. Co se stane Japonci, kdyţ vyleze v Rakousku na horu Matterhorn? (nic, hora je ve Švýcarsku) 2. Co je to hibernace? (zimní spánek) 3. Jak se jmenuje prezidentka Anglie? (Anglie má královnu) 4. Dalibor Janda získal po Karlu Gottovi nejvíc Slavíků. Kolik? (3) 5. Jaký je rozdíl mezi filtrem a flitrem (filtr udržuje kvalitu vody, flitr je třpytivá část oblečení) 6. Kdy vyhrál Napoleon bitvu u Waterloo? (v roce 1815 ji Napoleon prohrál) 7. Čemu se na Chodsku říká medrcína? (léku) 8. Jaký budeš, kdyţ spadneš do Nadýmače? (Mokrý, je to rybník) 9. Co znamená výraz špatná bába? (nesprávně fungující komín) 10. Kdo píše na Říp (ten, kdo píše z kopce) Kristián Bodnár Lukáš Jech 1. Nic 1. Bude mu zima 2. Zvíře zemře 2. Spánek 3. V Anglii je královna 3. Nijak, mají královnu 4. Patnáct 4. Tři 5. Filtrem se čistí, flitr je třpytivá 5. Filtr je ve vodárnách, je to ozdoba dámského oblečení pitná voda a flitr nevím Struhadlu 7. Neznám chodskou řeč, ale asi blbostem 8. Nadutý 8. Ošklivej 9. Ošklivá ţena 9. Někdo zlej 10. Ten, kdo píše ve verších 10. Radek Vinkler Petra, Domča, Klárka, 8. A

5 7 Rozhovor se ţákem Oblíbený učitel: Lia Venerová Jakou třídu má nejradši krom svojí: 9. A a 9. B Nejlepší kamarád na škole: Dominik a Honza Pošík, Mates Rychetský Oblíbené jídlo: řízek s hranolkama Co nemá rád: kouření cigaret Z čeho má strach: z pavouků Co dělá ve volném čase: všechno moţný Jana a Pája, 9. A Jméno: Martin Kolář Třída: 8. B Přezdívka: Marty Datum narození, věk: Znamení: Beran Výška: 180 cm Oblíbený sport: Basketball Kolikrát denně trénuje: čtyřikrát Od kolika let hraje basket: od 10 let Oblíbený film: Klik ţivot na dálkové ovládání Oblíbený zpěvák+ písnička: Eminem- Fast lane Klub mladého diváka 8 V pátek jsme se s KMD vydali do Prahy na představení Pan Kaplan má třídu rád. Kdyţ jsme v deset hodin odjíţděli od školy, nikdo nečekal, ţe nás čeká tak náročný den. Nejprve jsme měli rozchod v Palladiu, kde jsme si dali oběd, a potom nás čekala návštěva dvou muzeí muzea Tortury (muzea starověkých mučednických nástrojů) a muzea Voskových figurín zmenšené napodobeniny muzea Madame Tussauds z Londýna. Poté nás čekal další, tentokrát delší rozchod, který si kaţdý uţil po svém, a potom uţ hurá do divadla ABC. První milé překvapení pro nás bylo to, ţe jsme měli zarezervovaná místa na balkóně, odkud byl skvělý výhled na jeviště. Hra Pan Kaplan má třídu rád je velmi vtipná, ale zároveň také smutná, ale rozhodně jsme se u toho všichni zasmáli. Jedná se vlastně o nastínění doby, kdy v Evropě vládl Hitler a evropští obyvatelé utíkali do Ameriky, kde se učili angličtinu, která jim ale vůbec nešla. V představení se nemluví jen česky nebo anglicky, ale také francouzsky, německy či rusky. Naštěstí mají ţáci (všech věkových kategorií) velké štěstí, protoţe mají vytrvalého učitele, který s nimi zaţívá opravdu nevídané záţitky. Hra je plná zpěvu, tance a je doplněná ţivou hudbou zpěváci zpívají a tanečníci tančí s orchestrem. Představení všem doporučujeme a upozorňujeme, ţe i přesto, ţe premiéra byla jiţ v roce 2009, představení je vţdy vyprodané. Paním učitelkám Cidlinové a Kovaříkové mnohokrát děkujeme za skvěle strávený den a moc se těšíme na další představení Naše Furianty, které bude opět v Praze a to Domča, 8. A

6 9 Lyţe nebo snowboard? Udělali jsme anketu na naší škole, která dopadla těsněji, neţ bychom čekali. Zeptali jsme se 125 ţáků a učitelů, co mají raději: Lyţe nebo snowboard? 63 z nich řeklo snowboard a 62 lyţe. Jak sami vidíme, rozdíl byl pouhý jeden bod. Kuba, Petra, 8. A Noc s tajemstvím aneb 9. A přes noc ve škole V ono magické datum se 9. A zúčastnila noci ve škole. Dozorem nám byly pí. učitelky Kroulíková, Kovaříková a na návštěvu za námi zavítala i pí. učitelka Cidlinová. Paní učitelky pro nás měly připravené zábavné hry jako byly třeba hra na prince a princeznu, mumie či molekuly nebo např. hra na nejdelší provaz z oblečení. Nejzábavnější hrou bylo ale hledat schované papírky se slovy, ze kterých později vznikla hádanka, kterou jsme měli vyřešit. A proč byla nejzábavnější zrovna tato hra? Protoţe pí. Kovaříková zapomněla, kde všude její schované papírky jsou Aby zábava neumírala, pí. uč. Kroulíková pro nás vymyslela bojovku. Naštěstí jsme chodili po dvojicích. Kdybychom pouze chodili z patra do patra a řešili malé detektivky, nebylo by to strašidelné. Jenţe jediní dva kluci, kteří s námi ve škole spali, se rozhodli nás strašit, neţ aby řešili nějaké úkoly. A tak byla bojovka o dost zajímavější a zábavnější. Po bojovce jsme si roztáhli ţíněnky, spacáky a vzali do rukou dobroty a šli se koukat na Paranormal Activity 3. Film skončil aţ pozdě v noci a několik z nás si ještě povídalo do rána, takţe ze spaní ve škole bylo spíše spaní ve škole. Ráno jsme vstávali v sedm hodin, dali si toasty a mufiny, sbalili se a odjeli domů. Bylo to moc prima a děkujeme paním učitelkám za jejich ochotu přeţít s námi noc. P.S.: Pokud najdete ve 4. patře naší školy nějaký papírek, jsou to zapomenuté lístky pí. učitelky Kovaříkové. Monika, 9. A Deník malého poseroutky 10 Knihu Deník malého poseroutky napsal a ilustroval Jeff Kinney. Vypráví o tom, jak puberťák jménem Greg Heffley chodí do školy s bandou pitomců. Jeho jediný kamarád Rowley Jefferson není pitomec. Jeho bratr Rodrick si s ním dělá, co chce a nutí ho dělat, co nechce. Deník malého poseroutky by měl vyjít přibliţně v 7-10 dílech. Zatím jich vyšlo pouze 5. Jmenují se takto: první díl - Deník malého poseroutky druhý díl - Deník malého poseroutky Rodrick je king třetí díl - Deník malého poseroutky Poslední kapka čtvrtý díl - Deník malého poseroutky Psí ţivot pátý díl - Deník malého poseroutky Ošklivá pravda Hodnocení: Deníky se čtou velmi dobře, protoţe jsou vtipné, plné historek, záţitků ze školy a veselých obrázků. A i kdyţ nejsem zrovna velký čtenář, přečetl jsem čtyři díly a doufám, ţe mi Jeţíšek přinese ten pátý. Ukázka: Když mi bylo sedm, přál jsem si k Vánocům jenom jednu věc: domek pro Barbie. A NE proto, že je to holčičí hračka, jak tvrdil Rodrick. Jenom mi připadalo, že by z něj byla úžasná pevnost pro moje vojáčky. Když máma a táta ten rok viděli můj seznam přání, strašně se kvůli němu pohádali. Táta prohlásil, že domeček pro panenky mi nekoupí ani náhodou, kdežto máma tvrdila, že je to pro můj vývoj zdravé, abych experimentoval se všemi druhy hraček, které mě zajímají. Věřte, nevěřte, táta tuhle hádku tenkrát vyhrál. Pak mi řekl, ať ten seznam napíšu znova a vyberu si hračky vhodnější pro kluky. Honzík, 4. B

7 11 Buď a nebo Představuji vám zbrusu novou rubriku Buď a nebo Vybrala jsem paní učitelku Alenu Pavlíčkovou a učitele výtvarného oboru na ZUŠ v Nymburce Jiřího Černého. Pan učitel Jiří Černý se bohuţel nechtěl vyfotit, proto se nakreslil. Jiří Černý Alena Pavlíčková moře hory-moře hory kino kino-divadlo divadlo řízek kapr-řízek řízek čaj čaj-káva káva léto léto-zima léto kniha kniha-časopisy kniha komedie komedie-horor komedie muzikál opera-muzikál opera rock pop-rock rock televize televize-počítač televize fotbal fotbal-hokej hokej lyţe lyže-snowboard lyţe cukroví vánočka-cukroví cukroví CD CD-LP CD kočka pes-kočka pes renesance renesance-kubismus renesance Ing. Petr Lokša Mgr. Jan Šimon Ing. Petra Kroulíková Petr Čerňanský Dis Jan Petřík Mgr. Vlasta Černovská Mgr. Alena Pavlíčková Mgr. Radka Chmelíčková Mgr. Hana Janoušková Mgr. Boţena Černá Mgr. Marie Cidlinová Mgr. Martin Schreyer Mgr. Tomáš Danzer Oblíbené dárky našich oblíbených učitelů 12 V tomto čísle jsme si pro vás připravili anketu o tom, co nejvíce naše učitele potěšilo. Ptali jsme se: Jaký dárek k Vánocům Vás za ţivot nejvíce potěšil? A odpověďmi nám byly celkem zajímavé věci. lyţe lyţe Tady jsou: parfém od Beyoncé, který jí dala její třída letenka do Skotska ten, který někdo vyrobil ten z lásky kníţka vţdycky potěší v dětství štěkací pejsek kniha kolo v dětství myška na klíček v dětství autodráha v dětství angličáky (autíčka) Petra, 8. A Monča, Kačka, 9. A

8 13 Anketa Štědrovečerní večeře V tomto čísle jsme si pro vás připravili anketu na téma štědrovečerní večeře. Mysleli jsme si, ţe vyhraje tradiční večeře bramborový salát a kapr. Byli jsme udiveni těmito výsledky: Řízek + bramborový salát 35 Kapr + bramborový salát 22 Řízek i kapr 3 Ani kapr, ani řízek 11 Sirky Pája, Kačka, Jana 9. A Spoj všechny body čtyřmi čarami jedním tahem. Řešení najdete na stránce 16. Kristýna, 6. A Petra Dobiášová 6. A: půl roku Týna Broţková 6. C: 23 hodin Jiří Říha 6. A: půl roku Martin Ondruš 6. A: půl roku Karolína Králová 6. A: 365 dní Vojtěch Blaţek 6. B: 1 rok Denisa Bohdálková 6. A: 4 roky Michaela Turtáková 6. B: půl roku Katka Kořínková 6. C: 1 rok Mikuláš Mareš 6. D: 1 rok Na jakou barvu to tipujete letos? 14 Myslím, ţe skoro všichni mají plnou hlavu Vánoc. Vánoční stromeček zdobí snad všechny domácnosti, zbývá však otázka - Jaké barvy letos letí? Jedna z oblíbených barev je fialová. Právě fialová je tradiční barva adventu v křesťanské tradici symbolizuje pokání a přípravu. V minulosti byla fialová velmi vzácná. Fialová barva působí elegantně a má uklidňující účinek. Uţ v minulých letech se prosadila mezi vánočními barvami černá. Tato barva není vnímána jako smuteční, ale jako barva, která symbolizuje luxus, čistotu a jednoduchost. Také modrá barva je oblíbená, protoţe přináší klid a je typickou barvou pro zimní období. Kačka, 8. A?Chyták? Jak dlouho trvá jeden polární den? A jak zní správná odpověď? Polární den = půl roku. Denis, 6. A

9 15 Test Tady jsou otázky, na které moţná nebudeš znát odpověď, ale určitě se ji chceš dozvědět 1) Co vyroste 8 až 10 mm za rok? a) Mont Everest b) Hora Nanga Parbat 2) Nejdelší zatmění? a) 7 minut a 29 sekund b) 10 minut 3) Které moře je nejteplejší? a) Rudé moře b) Jaderské moře 4) Kdo je pomalejší než šnek? a) Jeţek b) Lenochod 5) Jak často je v Japonsku zemětřesení? a) Jednou za měsíc b) Jednou za 12 dní 6) Kdo je největší chlupáč? a) Vydra mořská b) Medvěd 7) Má stonožka skutečně 100 nohou? a) Má jich 100 b) Má jich aţ 250 Hádanky 16 Kořeny má skryté v zemi, vypíná se nad jedlemi, stoupá pořád výš a výš, ale růst ji nevidíš. Není ji vidět, není ji cítit, není ji slyšet, nejde ji chytit. Je za hvězdami a pod horami a vyplňuje prázdné jámy. Byla tu předtím a přijde pak a nakonec ti vytře zrak. Bez klíče a víka schránka pokladní, a přece je zlatý poklad v ní. Nemá plíce, přece dýchá, studená a věčně tichá, věčně pije na své zdraví v brnění, co nerezaví. Uhodli jste? Pokud ne, odpovědi na hádanky najdeš v knize Hobit od Tolkiena nebo si je přečti dole na této straně Správné odpovědi Hádanky: hora, tma, vajíčko, ryba Tobiáš, 7. B Test: 1b, 2a, 3a, 4b, 5b, 6a, 7b Eliška, 6. B Sirky:

10 17 Zkuste to, je to velmi lehké Otázky: 1. Co nesou poslové z Betlémské krajiny? 2. Co nosí Jeţíšek 3. Je to oblíbená vánoční písnička. Je známá česky i anglicky. 4. Co se zpívá na Vánoce? 5. Kdy nosí dárky Jeţíšek? 6. Rostlinka, pod kterou se lidé líbají, aby jim přinesla štěstí Zlobí se, kdyţ je někdo Nenávidí člověka, který je!vlastnosti Jeţíška! Na hodné děti je velmi Naštve se, jakmile vidí, ţe je někdo Vadí mu, kdyţ je ţák Je mu velmi nepříjemné setkat se s někým, kdo je Nechápe, jak sourozenec můţe být Ví, kdo je Nesnáší, kdyţ vidí, jak je ţák Mrzí ho, kdyţ je člověk zlý na děti ulhaný lakomý lstivý Bára a Adéla, 7. A závistivý pyšný sprostý líný drzý hloupý Mami, můţu mít na Vánoce psa? Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní. Vtípky 18 Dvě blondýny se rozhodnou, ţe vyrazí do lesa pro vánoční stromeček. Bloudí po lese, hodinu, dvě, tři... Pak se ozve: Ivano, máš něco? Ne, vůbec nic. A ty? Já taky ne. Tak co kdybychom vzaly nějaký bez ozdob? O Štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: Hele, nemáš dneska na půl dne čas? Kamarád se diví: Zrovna dnes, a proč? No já jen, ţe mám doma postavenený betlém a chybí mi tam osel... Jeţíšku, prosím tě, nic mi nenos, naopak, raději kdyby sis odnesl moji tchyni! Malý Filípek volá na maminku: "Mamí, mamí, stromeček hoří." Maminka říká Filípkovi: "Filípku, říká se svítí a né hoří." A za chvíli volá Filípek zase: "Mamí, mamí, záclona uţ taky svítí..." Ptá se paní učitelka ţáčka:,,pročpak nemáš domácí úkol?,,protoţe jste vypadala včera špatně, tak jsem si myslel, ţe budete mít chřipku a zůstanete doma v posteli. Jde slon do školy a zašlápne ţábu. Ţábě vyskočí oči z důlku a slon řekne:,,to koukáš na moje nový tenisky, co? Veronika a Petra, 7. A Kristýna, 6. A Radek, 7. A

Buď COOL, čti school! 12/2014. Časopis pro Vás připravili žáci a žákyně PVP Mediální výchova. E-mail redakce: redakce.zs-komenskeho@seznam.

Buď COOL, čti school! 12/2014. Časopis pro Vás připravili žáci a žákyně PVP Mediální výchova. E-mail redakce: redakce.zs-komenskeho@seznam. Časopis pro Vás připravili žáci a žákyně PVP Mediální výchova. E-mail redakce: redakce.zs-komenskeho@seznam.cz Nástěnka redakce: 1. patro budovy ZŠ Komenského 589 Nymburk Kontaktní osoba: Alena Pavlíčková,

Více

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři!

Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři! 1 Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři! Rok 2011 nám neúprosně utíká a Vánoce se kvapem blíží. Všichni se těšíme na krásné sváteční chvíle plné vánočních písniček, koled a světel adventních svíček.

Více

4/2015. Buď COOL, čti school! Časopis pro Vás připravili žáci a žákyně PVP Mediální výchova. E-mail redakce: redakce.zs-komenskeho@seznam.

4/2015. Buď COOL, čti school! Časopis pro Vás připravili žáci a žákyně PVP Mediální výchova. E-mail redakce: redakce.zs-komenskeho@seznam. Časopis pro Vás připravili žáci a žákyně PVP Mediální výchova. E-mail redakce: redakce.zs-komenskeho@seznam.cz Nástěnka redakce: 1. patro budovy ZŠ Komenského 589 Nymburk Kontaktní osoba: Alena Pavlíčková,

Více

2. číslo prosinec 2011

2. číslo prosinec 2011 2. číslo prosinec 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Zdravíčko přátelé! Určitě jste si všimli, že v 1. čísle našeho časopisu byl jiný nadpis, než je teď. A proč? Protože tento nadpis je víc IN!

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

Nikdo není dokonalý. Závěrečný proslov deváťáků

Nikdo není dokonalý. Závěrečný proslov deváťáků Obsah: 1. Úvodník Sbohem? 2. Závěrečný proslov deváťáků 3. Nikdo není dokonalý: Hořínek a Mikyska 4. Rozhovor s učitelem: p. uč. Čerňanský 5. Karaoke a rozhovor s Monikou Krškovou Anketa: Nejoblíbenější

Více

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 1 Úvodem Odpustím si dlouhé úvody a jednoduše vás přivítám v roce 2011, třebaţe trochu se zpoţděním, protoţe do nového roku se nám tak trochu přelilo

Více

ČERNO-BÍLÝ DEN (28.1.2010)

ČERNO-BÍLÝ DEN (28.1.2010) ročník 3/ číslo 1(5) Základní škola Mokrá únor 2010 strana 1 Neuvěřitelné se opět stalo skutkem. Vyšlo to. A vyšlo další číslo časopisu. Tak na to koukněte, pěkně si počtěte. ČERNO-BÍLÝ DEN (28.1.2010)

Více

Základní škola a mateřská škola Prosinec 2011. Čemínská 296. Ilustrace: Veronika HÁJKOVÁ

Základní škola a mateřská škola Prosinec 2011. Čemínská 296. Ilustrace: Veronika HÁJKOVÁ Základní škola a mateřská škola Prosinec 2011 Město Touškov 2.stupeň Čemínská 296 Ilustrace: Veronika HÁJKOVÁ Obsah Trocha matematiky...2 Jak slaví svátky ti druzí...3 Hádanky 6.B...5 O duchách...7 Trocha

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

Sborníček z posledních literárních a slohových prací žáků ZŠ J. Š Baara sestavila Mgr. Z. Ditrichová

Sborníček z posledních literárních a slohových prací žáků ZŠ J. Š Baara sestavila Mgr. Z. Ditrichová Sborníček z posledních literárních a slohových prací žáků ZŠ J. Š Baara sestavila Mgr. Z. Ditrichová Co s tím úkolem...? Ţe jsem báseň napsat měla, docela jsem zapomněla. Teď tu čumím na papír. Co mám

Více

Evropský den jazyků. Návštěva z Francie a Itálie. Cesta do pravěku. Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou. Holky versus kluci.

Evropský den jazyků. Návštěva z Francie a Itálie. Cesta do pravěku. Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou. Holky versus kluci. Evropský den jazyků Návštěva z Francie a Itálie Cesta do pravěku Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou Holky versus kluci Mikulášský kvíz Představujeme stálé redaktory www.zsms.streliceubrna.cz skolnirevue@centrum.cz

Více

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1-

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1- ŠKOLÁK Číslo 4 ročník třetí ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Uvnitř tohoto vydání: Str. Jak cestují osmáci.. 2-3 Devítka se loučí 4-8 Prázdniny utečou jak voda 9 Smutnění 10 Rozhovor s panem učitelem

Více

V tomto čísle nepřehlédněte:

V tomto čísle nepřehlédněte: Den ptačího zpěvu 195 Školní setkání krtků 199 Energetické nápoje? 201 V tomto čísle nepřehlédněte: -193- Osmáci v Praze 204 Co se zlobivci? 206 Znáte školu? 214 Malý, ale stojí zato! Co všechno víte o

Více

Příběhy bezpráví dokumentární filmy

Příběhy bezpráví dokumentární filmy ZŠ Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420 ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 WWW.ZSVIN.CZ PROSINEC 2005 Co najdete v našem časopise? Příběhy bezpráví dokumentární filmy 1.listopadu byl zahájen projekt společnosti Člověk v tísni

Více

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina Základní škola Březolupy ŠKOLÁK Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014 Mikulášská družina Milé čtenářky a milí čtenáři, do rukou se Vám dostává další číslo našeho časopisu a věříme, že Vám přinese

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Září, říjen, listopad, prosinec, leden i únor Cože? To už jsou i listy kalendáře měsíce odvozeného od ledu za námi? Ano, je to vskutku

Více

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE 3x LONDÝN Voices for a better world KRESBY ŠTĚPÁNA MAREŠE Rozhovor na dálku se známým kreslířem FILMOVÝ MARATON Jaké to

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

Roman ADAMEC, Pavla KALOUSKOVÁ, Lenka JARÁ

Roman ADAMEC, Pavla KALOUSKOVÁ, Lenka JARÁ Sportovec měsíce: Nikola MANYCHOVÁ 6. A Sběrač bylin: Berenika Viktorie FIALOVÁ 3. A Sběrač papíru: Lucie SOUČKOVÁ 6. B Hádanky na Moodle: Diviška ŠIKOVÁ, Darina DOSTÁLOVÁ, Ondřej RYCHTERA www.zsul.cz

Více

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4 Uvnitř čísla: Úvodník 2 Ze života školy 3-4 PLÁTEK Rozhovory 5 Turistický kroužek 6 Rok 2011 Číslo 1 Adapťáky 7-12 Sport 13 Příběh 14 Křížovka 15 Zookoutek 16 Slunce svítí na noviny. Co to asi znamená?

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Ahojda! Tamtam je zpět! Po několika měsících, kdy se vám po nás jistě stýskalo, jsme se vrátili v plné síle, se spoustou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 číslo 14 / ročník VII. / únor 2012 srpen 2012 1 Úvodní slovo Vážení přátelé, čtenářky a čtenáři našeho časopisu Staník! Možná se divíte, že až nyní držíte

Více

Blahopřejeme Nikole ke skvělému úspěchu v této mimořádně prestižní soutěži.

Blahopřejeme Nikole ke skvělému úspěchu v této mimořádně prestižní soutěži. Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pořádal letos již 35. ročník národní soutěže dětského literárního projevu Náš svět. K naší velké radosti jsme se dozvěděli, že ve třetí

Více

Rozcestník Téma: Škola Téma : Zábava

Rozcestník Téma: Škola Téma : Zábava 1 Rozcestník Něco málo na ÚVOD..str. 2 Téma: Škola Plán akcí..... str. 3 Čerti ve škole....str. 4 Velké vánoční rozhovory.....str. 5 10 Návštěva muzea v Jemnici...str. 11 Dějepisná exkurze Brno...str.

Více

Žijeme ve škole. Stalo se. Stane se po Novém roce. Na fotu čertíci z 3. B, Petra z 9.B a šikovní moderátoři na soutěži Slavíci

Žijeme ve škole. Stalo se. Stane se po Novém roce. Na fotu čertíci z 3. B, Petra z 9.B a šikovní moderátoři na soutěži Slavíci 1 Stalo se 27.11. jela 4. třída do divadla v Kolíně na Pověsti české 28.11. se konal tradiční průvod adventních světýlek 3.12. jela 7A,B do Prahy na exkurzi do Muzea Karlova mostu a Muzea Karla Zemana

Více

Milé děti, vážení rodiče a prarodiče!

Milé děti, vážení rodiče a prarodiče! Milé děti, vážení rodiče a prarodiče! Zas je rok za námi a nás čekají vytoužené prázdniny. Na rozloučenou si každá třída pro vás připravila malé ohlédnutí za školním rokem. Prožili jsme spolu mnoho pěkných

Více