Plán akcí: Týden otevřených dveří

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán akcí: Týden otevřených dveří 19. 22. 12. 2011"

Transkript

1

2 1. Obsah 2. Úvodník Školní parlament - bodování Týden otevřených dveří program 3. Novinky ze školy 4. Bartošová versus Bartošová 5. Děti vám to řeknou 6. Nikdo není dokonalý (K. Bodnár x L. Jech) 7. Rozhovor s Martinem Kolářem 8. Klub mladého diváka 9. Anketa: Lyţe nebo snowboard Noc s tajemstvím 9. A 10. Deník malého poseroutky 11. Buď a nebo 12. Oblíbené dárky našich učitelů 13. Anketa: Štědrovečerní večeře Logická hádanka se sirkami 14. Jakou barvu Vánoc letos tipujete? Chyták 15. Test 16. Hádanky 17. Kříţovka Vlastnosti Jeţíška 18. Vtipy 2 Vánoce, Vánoce přicházejí uţ je to opět tady. Máme za sebou sv. Barboru a uţ dokonce i Mikuláše, zbývá ještě Lucie, která nám noci upije, a pak uţ je to tady. Nastal čas brzkých temných večerů, pečení cukroví a předvánočních úklidů. Kdyţ tohle všechno přeţijete ve zdraví, můţete si najít chvíli, sednout si do křesla s čajem a cukrovím a v klidu se začíst do dalšího čísla Drbny. Přejeme Vám veselé a poklidné Vánoce a šťastný nový rok a doufáme, ţe se v novém roce všichni ve zdraví sejdeme. Domča, 8. A Školní parlament Výsledky obou kol bodování tříd najdete níţe v tabulce. Nově se také rozhodlo, ţe témata jiţ nebudou libovolná, ale zadaná. Téma na leden je zima a zimní sporty. 6. A A B B C C D D A A B B C C 4 5 Plán akcí: Týden otevřených dveří Streetball ročníky - hala Hudební den ročníky auditorium Vánoční akademie ročníky auditorium Fotbalový turnaj ročníky hala Vánoční trhy hodin (proběhnou před hlavním vchodem ZŠ Komenského, výtěţek bude věnován na konto Adopce na dálku)

3 3 Novinky ze školy Obří akvárium V úterý Se někteří ţáci Ročníků zúčastnily dobrovolné exkurze do sladkovodního akvária zaměřeného na ryby Amazonie. Beseda se spisovatelem Zdeňkem Ležákem 23. listopadu se 7. A, 8. A a ţáci PVP Mediální výchova vydali do Městské knihovny v Nymburce, kde byla beseda se spisovatelem a šéfredaktorem časopisu ABC panem Zdeňkem Leţákem. Dějepisná olympiáda Na naší škole se opět konalo školní kolo dějepisné olympiády, tentokrát na téma numismatika. První tři místa obsadili ţáci 8. A. Petra Zoubková postupuje do okresního kola, které proběhne v únoru Petra Zoubková 2. Petr Červinka 3. Jakub Zajíček Olympiáda z českého jazyka Proběhla na naší škole olympiáda z českého jazyka, které se zúčastnilo 37 ţáků. Olympiáda byla rozdělena do dvou části, první téma se týkalo mluvnice, druhé téma byl libovolný slohový útvar na téma Za dveřmi je Do okresního kola postupují: Lucie Hubáčková z 8. B a Dominika Soukupová z 8. A. 1. Lucie Hubáčková 8. B 25 bodů 2. Dominika Soukupová 8. A 22 bodů 3. David Sandholz 8. A 21 bodů Kateřina Korbelová 9. A 21 bodů Mikuláš ţáků z 8. A se a přestrojilo v čerty a anděly a spolu s panem Hruškou jako Mikulášem vyrazili na první stupeň a do mateřské školy Sluníčko. Petra, 8. A Bartošová VS Bartošová 4 1. Oblíbený předmět 8. Oblíbená barva 2. Neoblíbený předmět 9. Oblíbená kniha 3. Nejhorší záţitek 10. Oblíbený herec 4. Nejlepší záţitek 11. Oblíbená skupina 5. Jak dojíţdíte do školy? 12. Léto nebo zima? 6. Oblíbená země 13. Pojedete někam na Vánoce? 7. Oblíbené jídlo 14. Jíte na Vánoce kapra? Jana Bartošová Lenka Bartošová 1. Dějepis 1. Osvobozená z tělocviku 2. Fyzika 2. Matematika 3. Nevzpomínám si. 3. Kaţdé ráno, kdyţ vstávám. 4. Nevzpomínám si. 4. Kdyţ jedu domů z práce. 5. Pěšky 5. Autem 6. Čechy 6. Anglie 7. Vše 7. Vše 8. Modrá 8. Červená 9. Pán prstenů 9. Bible 10. Ladislav Pešek 10. Colin Firth 11. No Name 11. ABBA 12. Léto 12. Léto 13. Ne, zůstávám doma. 13. Ano, mimo civilizaci, chcípnul tam pes, tak snad ne můj. 14. Ano 14. Ne, jím cokoliv. Sára, Aneta, 8. A

4 5 Děti vám to řeknou Vyrazili jsme na první stupeň, abychom se zeptali našich mladších spoluţáků na pár otázek. Vy nyní máte skvělou příleţitost si přečíst ty nejoriginálnější odpovědi. Kradou si tuţky, Matěj V. (1. B) Splátky, Filip K. (3. C) Peníze, Tereza S. (5. A) Kradou si nápady, Michaela R. (3. C) Navzájem se šidí, Klára S. (1. B) Lhaní, Michaela R. (3. C) Kouření, František F. (1. B) Ničení pastelek, Lucie B. (2. B) Skákání z mostu, Filip K. (3. C) Zpěvák, Jan M. (2. B) Prezident Miss, Nikola Č. (4. A) Herec, Nikolas Č. (2. B) Prezident, Veronika N. (3.C) 1. Kvůli čemu se politici hádají? 2. Co to znamená sebepoškozování? 3. Kdo je to Barack Obama? Radek a Lucka, 7. A Nikdo není dokonalý 6 A je tu další díl této pravidelné rubriky. Tentokrát jsme otázky poloţily dvěma ţákům z 8. A. 1. Co se stane Japonci, kdyţ vyleze v Rakousku na horu Matterhorn? (nic, hora je ve Švýcarsku) 2. Co je to hibernace? (zimní spánek) 3. Jak se jmenuje prezidentka Anglie? (Anglie má královnu) 4. Dalibor Janda získal po Karlu Gottovi nejvíc Slavíků. Kolik? (3) 5. Jaký je rozdíl mezi filtrem a flitrem (filtr udržuje kvalitu vody, flitr je třpytivá část oblečení) 6. Kdy vyhrál Napoleon bitvu u Waterloo? (v roce 1815 ji Napoleon prohrál) 7. Čemu se na Chodsku říká medrcína? (léku) 8. Jaký budeš, kdyţ spadneš do Nadýmače? (Mokrý, je to rybník) 9. Co znamená výraz špatná bába? (nesprávně fungující komín) 10. Kdo píše na Říp (ten, kdo píše z kopce) Kristián Bodnár Lukáš Jech 1. Nic 1. Bude mu zima 2. Zvíře zemře 2. Spánek 3. V Anglii je královna 3. Nijak, mají královnu 4. Patnáct 4. Tři 5. Filtrem se čistí, flitr je třpytivá 5. Filtr je ve vodárnách, je to ozdoba dámského oblečení pitná voda a flitr nevím Struhadlu 7. Neznám chodskou řeč, ale asi blbostem 8. Nadutý 8. Ošklivej 9. Ošklivá ţena 9. Někdo zlej 10. Ten, kdo píše ve verších 10. Radek Vinkler Petra, Domča, Klárka, 8. A

5 7 Rozhovor se ţákem Oblíbený učitel: Lia Venerová Jakou třídu má nejradši krom svojí: 9. A a 9. B Nejlepší kamarád na škole: Dominik a Honza Pošík, Mates Rychetský Oblíbené jídlo: řízek s hranolkama Co nemá rád: kouření cigaret Z čeho má strach: z pavouků Co dělá ve volném čase: všechno moţný Jana a Pája, 9. A Jméno: Martin Kolář Třída: 8. B Přezdívka: Marty Datum narození, věk: Znamení: Beran Výška: 180 cm Oblíbený sport: Basketball Kolikrát denně trénuje: čtyřikrát Od kolika let hraje basket: od 10 let Oblíbený film: Klik ţivot na dálkové ovládání Oblíbený zpěvák+ písnička: Eminem- Fast lane Klub mladého diváka 8 V pátek jsme se s KMD vydali do Prahy na představení Pan Kaplan má třídu rád. Kdyţ jsme v deset hodin odjíţděli od školy, nikdo nečekal, ţe nás čeká tak náročný den. Nejprve jsme měli rozchod v Palladiu, kde jsme si dali oběd, a potom nás čekala návštěva dvou muzeí muzea Tortury (muzea starověkých mučednických nástrojů) a muzea Voskových figurín zmenšené napodobeniny muzea Madame Tussauds z Londýna. Poté nás čekal další, tentokrát delší rozchod, který si kaţdý uţil po svém, a potom uţ hurá do divadla ABC. První milé překvapení pro nás bylo to, ţe jsme měli zarezervovaná místa na balkóně, odkud byl skvělý výhled na jeviště. Hra Pan Kaplan má třídu rád je velmi vtipná, ale zároveň také smutná, ale rozhodně jsme se u toho všichni zasmáli. Jedná se vlastně o nastínění doby, kdy v Evropě vládl Hitler a evropští obyvatelé utíkali do Ameriky, kde se učili angličtinu, která jim ale vůbec nešla. V představení se nemluví jen česky nebo anglicky, ale také francouzsky, německy či rusky. Naštěstí mají ţáci (všech věkových kategorií) velké štěstí, protoţe mají vytrvalého učitele, který s nimi zaţívá opravdu nevídané záţitky. Hra je plná zpěvu, tance a je doplněná ţivou hudbou zpěváci zpívají a tanečníci tančí s orchestrem. Představení všem doporučujeme a upozorňujeme, ţe i přesto, ţe premiéra byla jiţ v roce 2009, představení je vţdy vyprodané. Paním učitelkám Cidlinové a Kovaříkové mnohokrát děkujeme za skvěle strávený den a moc se těšíme na další představení Naše Furianty, které bude opět v Praze a to Domča, 8. A

6 9 Lyţe nebo snowboard? Udělali jsme anketu na naší škole, která dopadla těsněji, neţ bychom čekali. Zeptali jsme se 125 ţáků a učitelů, co mají raději: Lyţe nebo snowboard? 63 z nich řeklo snowboard a 62 lyţe. Jak sami vidíme, rozdíl byl pouhý jeden bod. Kuba, Petra, 8. A Noc s tajemstvím aneb 9. A přes noc ve škole V ono magické datum se 9. A zúčastnila noci ve škole. Dozorem nám byly pí. učitelky Kroulíková, Kovaříková a na návštěvu za námi zavítala i pí. učitelka Cidlinová. Paní učitelky pro nás měly připravené zábavné hry jako byly třeba hra na prince a princeznu, mumie či molekuly nebo např. hra na nejdelší provaz z oblečení. Nejzábavnější hrou bylo ale hledat schované papírky se slovy, ze kterých později vznikla hádanka, kterou jsme měli vyřešit. A proč byla nejzábavnější zrovna tato hra? Protoţe pí. Kovaříková zapomněla, kde všude její schované papírky jsou Aby zábava neumírala, pí. uč. Kroulíková pro nás vymyslela bojovku. Naštěstí jsme chodili po dvojicích. Kdybychom pouze chodili z patra do patra a řešili malé detektivky, nebylo by to strašidelné. Jenţe jediní dva kluci, kteří s námi ve škole spali, se rozhodli nás strašit, neţ aby řešili nějaké úkoly. A tak byla bojovka o dost zajímavější a zábavnější. Po bojovce jsme si roztáhli ţíněnky, spacáky a vzali do rukou dobroty a šli se koukat na Paranormal Activity 3. Film skončil aţ pozdě v noci a několik z nás si ještě povídalo do rána, takţe ze spaní ve škole bylo spíše spaní ve škole. Ráno jsme vstávali v sedm hodin, dali si toasty a mufiny, sbalili se a odjeli domů. Bylo to moc prima a děkujeme paním učitelkám za jejich ochotu přeţít s námi noc. P.S.: Pokud najdete ve 4. patře naší školy nějaký papírek, jsou to zapomenuté lístky pí. učitelky Kovaříkové. Monika, 9. A Deník malého poseroutky 10 Knihu Deník malého poseroutky napsal a ilustroval Jeff Kinney. Vypráví o tom, jak puberťák jménem Greg Heffley chodí do školy s bandou pitomců. Jeho jediný kamarád Rowley Jefferson není pitomec. Jeho bratr Rodrick si s ním dělá, co chce a nutí ho dělat, co nechce. Deník malého poseroutky by měl vyjít přibliţně v 7-10 dílech. Zatím jich vyšlo pouze 5. Jmenují se takto: první díl - Deník malého poseroutky druhý díl - Deník malého poseroutky Rodrick je king třetí díl - Deník malého poseroutky Poslední kapka čtvrtý díl - Deník malého poseroutky Psí ţivot pátý díl - Deník malého poseroutky Ošklivá pravda Hodnocení: Deníky se čtou velmi dobře, protoţe jsou vtipné, plné historek, záţitků ze školy a veselých obrázků. A i kdyţ nejsem zrovna velký čtenář, přečetl jsem čtyři díly a doufám, ţe mi Jeţíšek přinese ten pátý. Ukázka: Když mi bylo sedm, přál jsem si k Vánocům jenom jednu věc: domek pro Barbie. A NE proto, že je to holčičí hračka, jak tvrdil Rodrick. Jenom mi připadalo, že by z něj byla úžasná pevnost pro moje vojáčky. Když máma a táta ten rok viděli můj seznam přání, strašně se kvůli němu pohádali. Táta prohlásil, že domeček pro panenky mi nekoupí ani náhodou, kdežto máma tvrdila, že je to pro můj vývoj zdravé, abych experimentoval se všemi druhy hraček, které mě zajímají. Věřte, nevěřte, táta tuhle hádku tenkrát vyhrál. Pak mi řekl, ať ten seznam napíšu znova a vyberu si hračky vhodnější pro kluky. Honzík, 4. B

7 11 Buď a nebo Představuji vám zbrusu novou rubriku Buď a nebo Vybrala jsem paní učitelku Alenu Pavlíčkovou a učitele výtvarného oboru na ZUŠ v Nymburce Jiřího Černého. Pan učitel Jiří Černý se bohuţel nechtěl vyfotit, proto se nakreslil. Jiří Černý Alena Pavlíčková moře hory-moře hory kino kino-divadlo divadlo řízek kapr-řízek řízek čaj čaj-káva káva léto léto-zima léto kniha kniha-časopisy kniha komedie komedie-horor komedie muzikál opera-muzikál opera rock pop-rock rock televize televize-počítač televize fotbal fotbal-hokej hokej lyţe lyže-snowboard lyţe cukroví vánočka-cukroví cukroví CD CD-LP CD kočka pes-kočka pes renesance renesance-kubismus renesance Ing. Petr Lokša Mgr. Jan Šimon Ing. Petra Kroulíková Petr Čerňanský Dis Jan Petřík Mgr. Vlasta Černovská Mgr. Alena Pavlíčková Mgr. Radka Chmelíčková Mgr. Hana Janoušková Mgr. Boţena Černá Mgr. Marie Cidlinová Mgr. Martin Schreyer Mgr. Tomáš Danzer Oblíbené dárky našich oblíbených učitelů 12 V tomto čísle jsme si pro vás připravili anketu o tom, co nejvíce naše učitele potěšilo. Ptali jsme se: Jaký dárek k Vánocům Vás za ţivot nejvíce potěšil? A odpověďmi nám byly celkem zajímavé věci. lyţe lyţe Tady jsou: parfém od Beyoncé, který jí dala její třída letenka do Skotska ten, který někdo vyrobil ten z lásky kníţka vţdycky potěší v dětství štěkací pejsek kniha kolo v dětství myška na klíček v dětství autodráha v dětství angličáky (autíčka) Petra, 8. A Monča, Kačka, 9. A

8 13 Anketa Štědrovečerní večeře V tomto čísle jsme si pro vás připravili anketu na téma štědrovečerní večeře. Mysleli jsme si, ţe vyhraje tradiční večeře bramborový salát a kapr. Byli jsme udiveni těmito výsledky: Řízek + bramborový salát 35 Kapr + bramborový salát 22 Řízek i kapr 3 Ani kapr, ani řízek 11 Sirky Pája, Kačka, Jana 9. A Spoj všechny body čtyřmi čarami jedním tahem. Řešení najdete na stránce 16. Kristýna, 6. A Petra Dobiášová 6. A: půl roku Týna Broţková 6. C: 23 hodin Jiří Říha 6. A: půl roku Martin Ondruš 6. A: půl roku Karolína Králová 6. A: 365 dní Vojtěch Blaţek 6. B: 1 rok Denisa Bohdálková 6. A: 4 roky Michaela Turtáková 6. B: půl roku Katka Kořínková 6. C: 1 rok Mikuláš Mareš 6. D: 1 rok Na jakou barvu to tipujete letos? 14 Myslím, ţe skoro všichni mají plnou hlavu Vánoc. Vánoční stromeček zdobí snad všechny domácnosti, zbývá však otázka - Jaké barvy letos letí? Jedna z oblíbených barev je fialová. Právě fialová je tradiční barva adventu v křesťanské tradici symbolizuje pokání a přípravu. V minulosti byla fialová velmi vzácná. Fialová barva působí elegantně a má uklidňující účinek. Uţ v minulých letech se prosadila mezi vánočními barvami černá. Tato barva není vnímána jako smuteční, ale jako barva, která symbolizuje luxus, čistotu a jednoduchost. Také modrá barva je oblíbená, protoţe přináší klid a je typickou barvou pro zimní období. Kačka, 8. A?Chyták? Jak dlouho trvá jeden polární den? A jak zní správná odpověď? Polární den = půl roku. Denis, 6. A

9 15 Test Tady jsou otázky, na které moţná nebudeš znát odpověď, ale určitě se ji chceš dozvědět 1) Co vyroste 8 až 10 mm za rok? a) Mont Everest b) Hora Nanga Parbat 2) Nejdelší zatmění? a) 7 minut a 29 sekund b) 10 minut 3) Které moře je nejteplejší? a) Rudé moře b) Jaderské moře 4) Kdo je pomalejší než šnek? a) Jeţek b) Lenochod 5) Jak často je v Japonsku zemětřesení? a) Jednou za měsíc b) Jednou za 12 dní 6) Kdo je největší chlupáč? a) Vydra mořská b) Medvěd 7) Má stonožka skutečně 100 nohou? a) Má jich 100 b) Má jich aţ 250 Hádanky 16 Kořeny má skryté v zemi, vypíná se nad jedlemi, stoupá pořád výš a výš, ale růst ji nevidíš. Není ji vidět, není ji cítit, není ji slyšet, nejde ji chytit. Je za hvězdami a pod horami a vyplňuje prázdné jámy. Byla tu předtím a přijde pak a nakonec ti vytře zrak. Bez klíče a víka schránka pokladní, a přece je zlatý poklad v ní. Nemá plíce, přece dýchá, studená a věčně tichá, věčně pije na své zdraví v brnění, co nerezaví. Uhodli jste? Pokud ne, odpovědi na hádanky najdeš v knize Hobit od Tolkiena nebo si je přečti dole na této straně Správné odpovědi Hádanky: hora, tma, vajíčko, ryba Tobiáš, 7. B Test: 1b, 2a, 3a, 4b, 5b, 6a, 7b Eliška, 6. B Sirky:

10 17 Zkuste to, je to velmi lehké Otázky: 1. Co nesou poslové z Betlémské krajiny? 2. Co nosí Jeţíšek 3. Je to oblíbená vánoční písnička. Je známá česky i anglicky. 4. Co se zpívá na Vánoce? 5. Kdy nosí dárky Jeţíšek? 6. Rostlinka, pod kterou se lidé líbají, aby jim přinesla štěstí Zlobí se, kdyţ je někdo Nenávidí člověka, který je!vlastnosti Jeţíška! Na hodné děti je velmi Naštve se, jakmile vidí, ţe je někdo Vadí mu, kdyţ je ţák Je mu velmi nepříjemné setkat se s někým, kdo je Nechápe, jak sourozenec můţe být Ví, kdo je Nesnáší, kdyţ vidí, jak je ţák Mrzí ho, kdyţ je člověk zlý na děti ulhaný lakomý lstivý Bára a Adéla, 7. A závistivý pyšný sprostý líný drzý hloupý Mami, můţu mít na Vánoce psa? Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní. Vtípky 18 Dvě blondýny se rozhodnou, ţe vyrazí do lesa pro vánoční stromeček. Bloudí po lese, hodinu, dvě, tři... Pak se ozve: Ivano, máš něco? Ne, vůbec nic. A ty? Já taky ne. Tak co kdybychom vzaly nějaký bez ozdob? O Štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: Hele, nemáš dneska na půl dne čas? Kamarád se diví: Zrovna dnes, a proč? No já jen, ţe mám doma postavenený betlém a chybí mi tam osel... Jeţíšku, prosím tě, nic mi nenos, naopak, raději kdyby sis odnesl moji tchyni! Malý Filípek volá na maminku: "Mamí, mamí, stromeček hoří." Maminka říká Filípkovi: "Filípku, říká se svítí a né hoří." A za chvíli volá Filípek zase: "Mamí, mamí, záclona uţ taky svítí..." Ptá se paní učitelka ţáčka:,,pročpak nemáš domácí úkol?,,protoţe jste vypadala včera špatně, tak jsem si myslel, ţe budete mít chřipku a zůstanete doma v posteli. Jde slon do školy a zašlápne ţábu. Ţábě vyskočí oči z důlku a slon řekne:,,to koukáš na moje nový tenisky, co? Veronika a Petra, 7. A Kristýna, 6. A Radek, 7. A

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

7. vydání - listopad 2007

7. vydání - listopad 2007 7. vydání - listopad 2007. Ve druhém kole soutěžilo 13 žáků. Čekaly na ně příklady z učiva 6. třídy, násobení, sčítání, zaokrouhlování, slovní úloha a jeden úkol z geometrie. Většina z nich prokázala velmi

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Když jeden bohatý podnikatel narazil na rybáře, který poklidně seděl opřený o loď a hrál si s dětmi, zděšeně se ho zeptal:

Když jeden bohatý podnikatel narazil na rybáře, který poklidně seděl opřený o loď a hrál si s dětmi, zděšeně se ho zeptal: 1 ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA 1006 ŠKOLÁČEK BŘEZEN 2015 4.ČÍSLO Nejdůležitější body: Jaká nebezpečí na vás číhají, když si neumyjete ruce? Předškoláci rádi poslouchají četbu Cesta do pravěku Naše školní knihovna

Více

Záškolák1.číslo/ 2011

Záškolák1.číslo/ 2011 Záškolák1.číslo/ 2011 - Zpátky ve škole! - Na co do kina? - Novinky na netu - Deváťáci v Praze - Nová chemie! - Z hodin slohu Slova redakce Uţ je po prázdninách a je tu další číslo Záškoláka. Všichni se

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslil Vojta Dubný

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslil Vojta Dubný Číslo: 7 Únor Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslil Vojta Dubný Váţení rodiče, drţíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis bude

Více

Co si vybavím, když se řeknou Vánoce?

Co si vybavím, když se řeknou Vánoce? strana: 1 Co si vybavím, když se řeknou Vánoce? 7. ročník Ivet: Vybaví se mi, že jsme s rodinou spolu a vybaví se mi dárky a cukroví. Budu slavit Vánoce, je to můj nejoblíbenější den v roce spolu s mými

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

BÁSNIČKY VÁNOCE JSOU TADY...

BÁSNIČKY VÁNOCE JSOU TADY... REDAKČNÍ RADA Hana Fröhlichová (4.A) Jana Hanzlíková (4.A) Matěj Mach (4.A) David Veltruský (5.A) Tereza Poštulková (5.A) Klára Červenková (5.A) Tereza Šobková (5.A) Eliška Suldovská (6.A) Veronika Břendová

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - Dvojice Najdi dvojice slov s opačným významem:

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

2014 / 2015. Číslo první

2014 / 2015. Číslo první 2014 / 2015 Číslo první OBSAH: Událo se ve škole... 3 Mladá Boleslav... 3 Vzdělání a řemeslo České Budějovice... 3 Volejbalový turnaj... 3 Projektový den - Jiří z Poděbrad... 4 Florbal - školní kolo...

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Metodický list. Sada: 1 Číslo DUM:EU-OPVK-ČIG-1ST-11 Předmět: Český jazyk a literatura

Metodický list. Sada: 1 Číslo DUM:EU-OPVK-ČIG-1ST-11 Předmět: Český jazyk a literatura Příjemce: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a

Více

NOVINY 4.B VŠEZNÁLKOVY. č.8. Třídy

NOVINY 4.B VŠEZNÁLKOVY. č.8. Třídy VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.8 Třídy 4.B Milí čtenáři, toto číslo Všeználkových novin je speciální. Je nejzvláštnější ze všech čísel tohoto roku. A víte proč? Celé je totiž věnováno naší škole, která má letos

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

ŘEPINY 5. aneb páťáci v akci ~ 1 ~ ročník 2013 30.11.2013 číslo 1 NOVINKY VE ŠKOLE. NACVIČUJEME Barbora Jásková PŘEDMĚTY VE ŠKOLE

ŘEPINY 5. aneb páťáci v akci ~ 1 ~ ročník 2013 30.11.2013 číslo 1 NOVINKY VE ŠKOLE. NACVIČUJEME Barbora Jásková PŘEDMĚTY VE ŠKOLE ŘEPINY 5 aneb páťáci v akci ročník 2013 30.11.2013 číslo 1 Vážení čtenáři, dostáváte do rukou první číslo našeho školního časopisu, který pro vás připravuje novinářský kroužek při Základní škole a Mateřské

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Březen 1t - Příchod jara - Klíče Spoj vždy 2 stejné tvary klíčů a vybarvi je. Jaké geometrické tvary na klíčích vidíš? Veronika Baudyšová, Ing. Arch.

Březen 1t - Příchod jara - Klíče Spoj vždy 2 stejné tvary klíčů a vybarvi je. Jaké geometrické tvary na klíčích vidíš? Veronika Baudyšová, Ing. Arch. Březen 1t - Příchod jara - Klíče Spoj vždy 2 stejné tvary klíčů a vybarvi je. Jaké geometrické tvary na klíčích vidíš? Veronika Baudyšová, Ing. Arch. Zdeněk Baudyš Březen 1t - Příchod jara - Spirály Namaluj

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Identifikátor materiálu: EU - 4-51, poezie-próza, spisovatel-ilustátor, divadlo Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje dva pracovní listy. Ţáci rozlišují poezii, prózu

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES leden-únor 2015 Co napsali žáci 5. B. Těšíme se na 2. stupeň? Na druhém stupni se

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky. ročníků ZŠ 1. Ježek Vojtěch 12 2. 4. Krčková Johana Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram Soukup Jiří Barták Martin 5.. Hlaváč Jan Králíková Dominika Novotný Václav..

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky Kategorie 2009 a mladší 40 m dívky Kategorie 2007-2008 40 m dívky Kategorie 2005-2006

Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky Kategorie 2009 a mladší 40 m dívky Kategorie 2007-2008 40 m dívky Kategorie 2005-2006 Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky 1 Vivien René Knapová 2009 Akademie Praha 6 8,7 2 Barbora Hejnová 2009 ASK Slavia Praha 9,2 3 Isabella Sekyrová 2009 Akademie Praha 6 11,6 40 m dívky

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Školní časopis Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

Školní časopis Základní školy a Mateřské školy Třebívlice číslo 1 / ročník XV Změny na naší škole ve školním roce 2012/2013 Od září máme spousty nových změn. Máme nového pana ředitele Mgr. Tomáše Rulfa. Paní učitelka Cupalová už neučí na základní škole, ale pracuje

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Jana Schlemmerová Tematický okruh: Název: VY_12_INOVACE_08_ČJ3_VĚTY

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Prosinec 1t - Co děláme celý den - Budíky Podaří se ti najít 2 stejné budíky, které ukazují stejný čas? Dvojice vymaluj stejnou barvou.

Prosinec 1t - Co děláme celý den - Budíky Podaří se ti najít 2 stejné budíky, které ukazují stejný čas? Dvojice vymaluj stejnou barvou. Prosinec 1t - Co děláme celý den - Budíky Podaří se ti najít 2 stejné budíky, které ukazují stejný čas? Dvojice vymaluj stejnou barvou. Zuzana Doubravová Prosinec 1t - Co děláme celý den - Cesta Najdi

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Beseda v knihovně. Nikol Dziadurová, 6.A

Beseda v knihovně. Nikol Dziadurová, 6.A Beseda v knihovně Dne 12.1.2012 se třída 6.A vydala na cestu do knihovny.došli jsme v 9:00 hodin.celou prezentací nás provázely dvě sympatické slečny.prezentace byla o Moderních pohádkách Seznámili jsme

Více

Přírůstkový seznam - období od 1. 1.

Přírůstkový seznam - období od 1. 1. Přírůstkový seznam - období od 1. 1. Datum Přír. číslo/ Signatura Název/autor 4614 Asterix a olympijské hry 5188 Gosciny René 4615 Asterix a olympijské hry 5189 Gosciny René 4616 Asterix a olympijské hry

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.5

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.5 VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.5 Třídy 5.A Ahoj děti, podařilo se a my jsme po jarních prázdninách zase zpátky s Všeználkovými novinami. Toto číslo bude ještě zimní, ale najdete v něm i něco z jarního období, které

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída MATEMATIKA 5. třída NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! JMÉNO TŘÍDA ČÍSLO ŽÁKA AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234 705

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2012/2013 Jsou malíři, kteří dělají ze slunce žlutou skvrnu, ale jsou jiní, kteří díky svému umění a moudrosti dělají ze žluté barvy slunce. Pablo Picasso

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Zlověstný ostrov tabákoví bandité Anotace Na základě práce s textem se žáci seznamují s problematikou kouření,

Více

ŠKOLÁČEK ROZHOVOR ZEPTALI JSME ADVENTNÍ SETKÁNÍ ZÁBAVA AKTUALITY PRÁCE ŽÁKŮ. časopis č.2 2014/2015

ŠKOLÁČEK ROZHOVOR ZEPTALI JSME ADVENTNÍ SETKÁNÍ ZÁBAVA AKTUALITY PRÁCE ŽÁKŮ. časopis č.2 2014/2015 ŠKOLÁČEK časopis č.2 2014/2015 ADVENTNÍ SETKÁNÍ ROZHOVOR ZÁBAVA ZEPTALI JSME SE AKTUALITY PRÁCE ŽÁKŮ KDY? KDE? CO? Dne 2.12.2014 se v areálu naší školy konalo Adventní setkání. Každá třída se podílela

Více

S C H O D Y. sborník básní žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská

S C H O D Y. sborník básní žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská S C H O D Y sborník básní žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská Všechny texty vznikly v rámci výuky Českého jazyka a literatury a jsou autentickou tvorbou žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská. Sborník sestavil k tisku

Více