Plán akcí: Týden otevřených dveří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán akcí: Týden otevřených dveří 19. 22. 12. 2011"

Transkript

1

2 1. Obsah 2. Úvodník Školní parlament - bodování Týden otevřených dveří program 3. Novinky ze školy 4. Bartošová versus Bartošová 5. Děti vám to řeknou 6. Nikdo není dokonalý (K. Bodnár x L. Jech) 7. Rozhovor s Martinem Kolářem 8. Klub mladého diváka 9. Anketa: Lyţe nebo snowboard Noc s tajemstvím 9. A 10. Deník malého poseroutky 11. Buď a nebo 12. Oblíbené dárky našich učitelů 13. Anketa: Štědrovečerní večeře Logická hádanka se sirkami 14. Jakou barvu Vánoc letos tipujete? Chyták 15. Test 16. Hádanky 17. Kříţovka Vlastnosti Jeţíška 18. Vtipy 2 Vánoce, Vánoce přicházejí uţ je to opět tady. Máme za sebou sv. Barboru a uţ dokonce i Mikuláše, zbývá ještě Lucie, která nám noci upije, a pak uţ je to tady. Nastal čas brzkých temných večerů, pečení cukroví a předvánočních úklidů. Kdyţ tohle všechno přeţijete ve zdraví, můţete si najít chvíli, sednout si do křesla s čajem a cukrovím a v klidu se začíst do dalšího čísla Drbny. Přejeme Vám veselé a poklidné Vánoce a šťastný nový rok a doufáme, ţe se v novém roce všichni ve zdraví sejdeme. Domča, 8. A Školní parlament Výsledky obou kol bodování tříd najdete níţe v tabulce. Nově se také rozhodlo, ţe témata jiţ nebudou libovolná, ale zadaná. Téma na leden je zima a zimní sporty. 6. A A B B C C D D A A B B C C 4 5 Plán akcí: Týden otevřených dveří Streetball ročníky - hala Hudební den ročníky auditorium Vánoční akademie ročníky auditorium Fotbalový turnaj ročníky hala Vánoční trhy hodin (proběhnou před hlavním vchodem ZŠ Komenského, výtěţek bude věnován na konto Adopce na dálku)

3 3 Novinky ze školy Obří akvárium V úterý Se někteří ţáci Ročníků zúčastnily dobrovolné exkurze do sladkovodního akvária zaměřeného na ryby Amazonie. Beseda se spisovatelem Zdeňkem Ležákem 23. listopadu se 7. A, 8. A a ţáci PVP Mediální výchova vydali do Městské knihovny v Nymburce, kde byla beseda se spisovatelem a šéfredaktorem časopisu ABC panem Zdeňkem Leţákem. Dějepisná olympiáda Na naší škole se opět konalo školní kolo dějepisné olympiády, tentokrát na téma numismatika. První tři místa obsadili ţáci 8. A. Petra Zoubková postupuje do okresního kola, které proběhne v únoru Petra Zoubková 2. Petr Červinka 3. Jakub Zajíček Olympiáda z českého jazyka Proběhla na naší škole olympiáda z českého jazyka, které se zúčastnilo 37 ţáků. Olympiáda byla rozdělena do dvou části, první téma se týkalo mluvnice, druhé téma byl libovolný slohový útvar na téma Za dveřmi je Do okresního kola postupují: Lucie Hubáčková z 8. B a Dominika Soukupová z 8. A. 1. Lucie Hubáčková 8. B 25 bodů 2. Dominika Soukupová 8. A 22 bodů 3. David Sandholz 8. A 21 bodů Kateřina Korbelová 9. A 21 bodů Mikuláš ţáků z 8. A se a přestrojilo v čerty a anděly a spolu s panem Hruškou jako Mikulášem vyrazili na první stupeň a do mateřské školy Sluníčko. Petra, 8. A Bartošová VS Bartošová 4 1. Oblíbený předmět 8. Oblíbená barva 2. Neoblíbený předmět 9. Oblíbená kniha 3. Nejhorší záţitek 10. Oblíbený herec 4. Nejlepší záţitek 11. Oblíbená skupina 5. Jak dojíţdíte do školy? 12. Léto nebo zima? 6. Oblíbená země 13. Pojedete někam na Vánoce? 7. Oblíbené jídlo 14. Jíte na Vánoce kapra? Jana Bartošová Lenka Bartošová 1. Dějepis 1. Osvobozená z tělocviku 2. Fyzika 2. Matematika 3. Nevzpomínám si. 3. Kaţdé ráno, kdyţ vstávám. 4. Nevzpomínám si. 4. Kdyţ jedu domů z práce. 5. Pěšky 5. Autem 6. Čechy 6. Anglie 7. Vše 7. Vše 8. Modrá 8. Červená 9. Pán prstenů 9. Bible 10. Ladislav Pešek 10. Colin Firth 11. No Name 11. ABBA 12. Léto 12. Léto 13. Ne, zůstávám doma. 13. Ano, mimo civilizaci, chcípnul tam pes, tak snad ne můj. 14. Ano 14. Ne, jím cokoliv. Sára, Aneta, 8. A

4 5 Děti vám to řeknou Vyrazili jsme na první stupeň, abychom se zeptali našich mladších spoluţáků na pár otázek. Vy nyní máte skvělou příleţitost si přečíst ty nejoriginálnější odpovědi. Kradou si tuţky, Matěj V. (1. B) Splátky, Filip K. (3. C) Peníze, Tereza S. (5. A) Kradou si nápady, Michaela R. (3. C) Navzájem se šidí, Klára S. (1. B) Lhaní, Michaela R. (3. C) Kouření, František F. (1. B) Ničení pastelek, Lucie B. (2. B) Skákání z mostu, Filip K. (3. C) Zpěvák, Jan M. (2. B) Prezident Miss, Nikola Č. (4. A) Herec, Nikolas Č. (2. B) Prezident, Veronika N. (3.C) 1. Kvůli čemu se politici hádají? 2. Co to znamená sebepoškozování? 3. Kdo je to Barack Obama? Radek a Lucka, 7. A Nikdo není dokonalý 6 A je tu další díl této pravidelné rubriky. Tentokrát jsme otázky poloţily dvěma ţákům z 8. A. 1. Co se stane Japonci, kdyţ vyleze v Rakousku na horu Matterhorn? (nic, hora je ve Švýcarsku) 2. Co je to hibernace? (zimní spánek) 3. Jak se jmenuje prezidentka Anglie? (Anglie má královnu) 4. Dalibor Janda získal po Karlu Gottovi nejvíc Slavíků. Kolik? (3) 5. Jaký je rozdíl mezi filtrem a flitrem (filtr udržuje kvalitu vody, flitr je třpytivá část oblečení) 6. Kdy vyhrál Napoleon bitvu u Waterloo? (v roce 1815 ji Napoleon prohrál) 7. Čemu se na Chodsku říká medrcína? (léku) 8. Jaký budeš, kdyţ spadneš do Nadýmače? (Mokrý, je to rybník) 9. Co znamená výraz špatná bába? (nesprávně fungující komín) 10. Kdo píše na Říp (ten, kdo píše z kopce) Kristián Bodnár Lukáš Jech 1. Nic 1. Bude mu zima 2. Zvíře zemře 2. Spánek 3. V Anglii je královna 3. Nijak, mají královnu 4. Patnáct 4. Tři 5. Filtrem se čistí, flitr je třpytivá 5. Filtr je ve vodárnách, je to ozdoba dámského oblečení pitná voda a flitr nevím Struhadlu 7. Neznám chodskou řeč, ale asi blbostem 8. Nadutý 8. Ošklivej 9. Ošklivá ţena 9. Někdo zlej 10. Ten, kdo píše ve verších 10. Radek Vinkler Petra, Domča, Klárka, 8. A

5 7 Rozhovor se ţákem Oblíbený učitel: Lia Venerová Jakou třídu má nejradši krom svojí: 9. A a 9. B Nejlepší kamarád na škole: Dominik a Honza Pošík, Mates Rychetský Oblíbené jídlo: řízek s hranolkama Co nemá rád: kouření cigaret Z čeho má strach: z pavouků Co dělá ve volném čase: všechno moţný Jana a Pája, 9. A Jméno: Martin Kolář Třída: 8. B Přezdívka: Marty Datum narození, věk: Znamení: Beran Výška: 180 cm Oblíbený sport: Basketball Kolikrát denně trénuje: čtyřikrát Od kolika let hraje basket: od 10 let Oblíbený film: Klik ţivot na dálkové ovládání Oblíbený zpěvák+ písnička: Eminem- Fast lane Klub mladého diváka 8 V pátek jsme se s KMD vydali do Prahy na představení Pan Kaplan má třídu rád. Kdyţ jsme v deset hodin odjíţděli od školy, nikdo nečekal, ţe nás čeká tak náročný den. Nejprve jsme měli rozchod v Palladiu, kde jsme si dali oběd, a potom nás čekala návštěva dvou muzeí muzea Tortury (muzea starověkých mučednických nástrojů) a muzea Voskových figurín zmenšené napodobeniny muzea Madame Tussauds z Londýna. Poté nás čekal další, tentokrát delší rozchod, který si kaţdý uţil po svém, a potom uţ hurá do divadla ABC. První milé překvapení pro nás bylo to, ţe jsme měli zarezervovaná místa na balkóně, odkud byl skvělý výhled na jeviště. Hra Pan Kaplan má třídu rád je velmi vtipná, ale zároveň také smutná, ale rozhodně jsme se u toho všichni zasmáli. Jedná se vlastně o nastínění doby, kdy v Evropě vládl Hitler a evropští obyvatelé utíkali do Ameriky, kde se učili angličtinu, která jim ale vůbec nešla. V představení se nemluví jen česky nebo anglicky, ale také francouzsky, německy či rusky. Naštěstí mají ţáci (všech věkových kategorií) velké štěstí, protoţe mají vytrvalého učitele, který s nimi zaţívá opravdu nevídané záţitky. Hra je plná zpěvu, tance a je doplněná ţivou hudbou zpěváci zpívají a tanečníci tančí s orchestrem. Představení všem doporučujeme a upozorňujeme, ţe i přesto, ţe premiéra byla jiţ v roce 2009, představení je vţdy vyprodané. Paním učitelkám Cidlinové a Kovaříkové mnohokrát děkujeme za skvěle strávený den a moc se těšíme na další představení Naše Furianty, které bude opět v Praze a to Domča, 8. A

6 9 Lyţe nebo snowboard? Udělali jsme anketu na naší škole, která dopadla těsněji, neţ bychom čekali. Zeptali jsme se 125 ţáků a učitelů, co mají raději: Lyţe nebo snowboard? 63 z nich řeklo snowboard a 62 lyţe. Jak sami vidíme, rozdíl byl pouhý jeden bod. Kuba, Petra, 8. A Noc s tajemstvím aneb 9. A přes noc ve škole V ono magické datum se 9. A zúčastnila noci ve škole. Dozorem nám byly pí. učitelky Kroulíková, Kovaříková a na návštěvu za námi zavítala i pí. učitelka Cidlinová. Paní učitelky pro nás měly připravené zábavné hry jako byly třeba hra na prince a princeznu, mumie či molekuly nebo např. hra na nejdelší provaz z oblečení. Nejzábavnější hrou bylo ale hledat schované papírky se slovy, ze kterých později vznikla hádanka, kterou jsme měli vyřešit. A proč byla nejzábavnější zrovna tato hra? Protoţe pí. Kovaříková zapomněla, kde všude její schované papírky jsou Aby zábava neumírala, pí. uč. Kroulíková pro nás vymyslela bojovku. Naštěstí jsme chodili po dvojicích. Kdybychom pouze chodili z patra do patra a řešili malé detektivky, nebylo by to strašidelné. Jenţe jediní dva kluci, kteří s námi ve škole spali, se rozhodli nás strašit, neţ aby řešili nějaké úkoly. A tak byla bojovka o dost zajímavější a zábavnější. Po bojovce jsme si roztáhli ţíněnky, spacáky a vzali do rukou dobroty a šli se koukat na Paranormal Activity 3. Film skončil aţ pozdě v noci a několik z nás si ještě povídalo do rána, takţe ze spaní ve škole bylo spíše spaní ve škole. Ráno jsme vstávali v sedm hodin, dali si toasty a mufiny, sbalili se a odjeli domů. Bylo to moc prima a děkujeme paním učitelkám za jejich ochotu přeţít s námi noc. P.S.: Pokud najdete ve 4. patře naší školy nějaký papírek, jsou to zapomenuté lístky pí. učitelky Kovaříkové. Monika, 9. A Deník malého poseroutky 10 Knihu Deník malého poseroutky napsal a ilustroval Jeff Kinney. Vypráví o tom, jak puberťák jménem Greg Heffley chodí do školy s bandou pitomců. Jeho jediný kamarád Rowley Jefferson není pitomec. Jeho bratr Rodrick si s ním dělá, co chce a nutí ho dělat, co nechce. Deník malého poseroutky by měl vyjít přibliţně v 7-10 dílech. Zatím jich vyšlo pouze 5. Jmenují se takto: první díl - Deník malého poseroutky druhý díl - Deník malého poseroutky Rodrick je king třetí díl - Deník malého poseroutky Poslední kapka čtvrtý díl - Deník malého poseroutky Psí ţivot pátý díl - Deník malého poseroutky Ošklivá pravda Hodnocení: Deníky se čtou velmi dobře, protoţe jsou vtipné, plné historek, záţitků ze školy a veselých obrázků. A i kdyţ nejsem zrovna velký čtenář, přečetl jsem čtyři díly a doufám, ţe mi Jeţíšek přinese ten pátý. Ukázka: Když mi bylo sedm, přál jsem si k Vánocům jenom jednu věc: domek pro Barbie. A NE proto, že je to holčičí hračka, jak tvrdil Rodrick. Jenom mi připadalo, že by z něj byla úžasná pevnost pro moje vojáčky. Když máma a táta ten rok viděli můj seznam přání, strašně se kvůli němu pohádali. Táta prohlásil, že domeček pro panenky mi nekoupí ani náhodou, kdežto máma tvrdila, že je to pro můj vývoj zdravé, abych experimentoval se všemi druhy hraček, které mě zajímají. Věřte, nevěřte, táta tuhle hádku tenkrát vyhrál. Pak mi řekl, ať ten seznam napíšu znova a vyberu si hračky vhodnější pro kluky. Honzík, 4. B

7 11 Buď a nebo Představuji vám zbrusu novou rubriku Buď a nebo Vybrala jsem paní učitelku Alenu Pavlíčkovou a učitele výtvarného oboru na ZUŠ v Nymburce Jiřího Černého. Pan učitel Jiří Černý se bohuţel nechtěl vyfotit, proto se nakreslil. Jiří Černý Alena Pavlíčková moře hory-moře hory kino kino-divadlo divadlo řízek kapr-řízek řízek čaj čaj-káva káva léto léto-zima léto kniha kniha-časopisy kniha komedie komedie-horor komedie muzikál opera-muzikál opera rock pop-rock rock televize televize-počítač televize fotbal fotbal-hokej hokej lyţe lyže-snowboard lyţe cukroví vánočka-cukroví cukroví CD CD-LP CD kočka pes-kočka pes renesance renesance-kubismus renesance Ing. Petr Lokša Mgr. Jan Šimon Ing. Petra Kroulíková Petr Čerňanský Dis Jan Petřík Mgr. Vlasta Černovská Mgr. Alena Pavlíčková Mgr. Radka Chmelíčková Mgr. Hana Janoušková Mgr. Boţena Černá Mgr. Marie Cidlinová Mgr. Martin Schreyer Mgr. Tomáš Danzer Oblíbené dárky našich oblíbených učitelů 12 V tomto čísle jsme si pro vás připravili anketu o tom, co nejvíce naše učitele potěšilo. Ptali jsme se: Jaký dárek k Vánocům Vás za ţivot nejvíce potěšil? A odpověďmi nám byly celkem zajímavé věci. lyţe lyţe Tady jsou: parfém od Beyoncé, který jí dala její třída letenka do Skotska ten, který někdo vyrobil ten z lásky kníţka vţdycky potěší v dětství štěkací pejsek kniha kolo v dětství myška na klíček v dětství autodráha v dětství angličáky (autíčka) Petra, 8. A Monča, Kačka, 9. A

8 13 Anketa Štědrovečerní večeře V tomto čísle jsme si pro vás připravili anketu na téma štědrovečerní večeře. Mysleli jsme si, ţe vyhraje tradiční večeře bramborový salát a kapr. Byli jsme udiveni těmito výsledky: Řízek + bramborový salát 35 Kapr + bramborový salát 22 Řízek i kapr 3 Ani kapr, ani řízek 11 Sirky Pája, Kačka, Jana 9. A Spoj všechny body čtyřmi čarami jedním tahem. Řešení najdete na stránce 16. Kristýna, 6. A Petra Dobiášová 6. A: půl roku Týna Broţková 6. C: 23 hodin Jiří Říha 6. A: půl roku Martin Ondruš 6. A: půl roku Karolína Králová 6. A: 365 dní Vojtěch Blaţek 6. B: 1 rok Denisa Bohdálková 6. A: 4 roky Michaela Turtáková 6. B: půl roku Katka Kořínková 6. C: 1 rok Mikuláš Mareš 6. D: 1 rok Na jakou barvu to tipujete letos? 14 Myslím, ţe skoro všichni mají plnou hlavu Vánoc. Vánoční stromeček zdobí snad všechny domácnosti, zbývá však otázka - Jaké barvy letos letí? Jedna z oblíbených barev je fialová. Právě fialová je tradiční barva adventu v křesťanské tradici symbolizuje pokání a přípravu. V minulosti byla fialová velmi vzácná. Fialová barva působí elegantně a má uklidňující účinek. Uţ v minulých letech se prosadila mezi vánočními barvami černá. Tato barva není vnímána jako smuteční, ale jako barva, která symbolizuje luxus, čistotu a jednoduchost. Také modrá barva je oblíbená, protoţe přináší klid a je typickou barvou pro zimní období. Kačka, 8. A?Chyták? Jak dlouho trvá jeden polární den? A jak zní správná odpověď? Polární den = půl roku. Denis, 6. A

9 15 Test Tady jsou otázky, na které moţná nebudeš znát odpověď, ale určitě se ji chceš dozvědět 1) Co vyroste 8 až 10 mm za rok? a) Mont Everest b) Hora Nanga Parbat 2) Nejdelší zatmění? a) 7 minut a 29 sekund b) 10 minut 3) Které moře je nejteplejší? a) Rudé moře b) Jaderské moře 4) Kdo je pomalejší než šnek? a) Jeţek b) Lenochod 5) Jak často je v Japonsku zemětřesení? a) Jednou za měsíc b) Jednou za 12 dní 6) Kdo je největší chlupáč? a) Vydra mořská b) Medvěd 7) Má stonožka skutečně 100 nohou? a) Má jich 100 b) Má jich aţ 250 Hádanky 16 Kořeny má skryté v zemi, vypíná se nad jedlemi, stoupá pořád výš a výš, ale růst ji nevidíš. Není ji vidět, není ji cítit, není ji slyšet, nejde ji chytit. Je za hvězdami a pod horami a vyplňuje prázdné jámy. Byla tu předtím a přijde pak a nakonec ti vytře zrak. Bez klíče a víka schránka pokladní, a přece je zlatý poklad v ní. Nemá plíce, přece dýchá, studená a věčně tichá, věčně pije na své zdraví v brnění, co nerezaví. Uhodli jste? Pokud ne, odpovědi na hádanky najdeš v knize Hobit od Tolkiena nebo si je přečti dole na této straně Správné odpovědi Hádanky: hora, tma, vajíčko, ryba Tobiáš, 7. B Test: 1b, 2a, 3a, 4b, 5b, 6a, 7b Eliška, 6. B Sirky:

10 17 Zkuste to, je to velmi lehké Otázky: 1. Co nesou poslové z Betlémské krajiny? 2. Co nosí Jeţíšek 3. Je to oblíbená vánoční písnička. Je známá česky i anglicky. 4. Co se zpívá na Vánoce? 5. Kdy nosí dárky Jeţíšek? 6. Rostlinka, pod kterou se lidé líbají, aby jim přinesla štěstí Zlobí se, kdyţ je někdo Nenávidí člověka, který je!vlastnosti Jeţíška! Na hodné děti je velmi Naštve se, jakmile vidí, ţe je někdo Vadí mu, kdyţ je ţák Je mu velmi nepříjemné setkat se s někým, kdo je Nechápe, jak sourozenec můţe být Ví, kdo je Nesnáší, kdyţ vidí, jak je ţák Mrzí ho, kdyţ je člověk zlý na děti ulhaný lakomý lstivý Bára a Adéla, 7. A závistivý pyšný sprostý líný drzý hloupý Mami, můţu mít na Vánoce psa? Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní. Vtípky 18 Dvě blondýny se rozhodnou, ţe vyrazí do lesa pro vánoční stromeček. Bloudí po lese, hodinu, dvě, tři... Pak se ozve: Ivano, máš něco? Ne, vůbec nic. A ty? Já taky ne. Tak co kdybychom vzaly nějaký bez ozdob? O Štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: Hele, nemáš dneska na půl dne čas? Kamarád se diví: Zrovna dnes, a proč? No já jen, ţe mám doma postavenený betlém a chybí mi tam osel... Jeţíšku, prosím tě, nic mi nenos, naopak, raději kdyby sis odnesl moji tchyni! Malý Filípek volá na maminku: "Mamí, mamí, stromeček hoří." Maminka říká Filípkovi: "Filípku, říká se svítí a né hoří." A za chvíli volá Filípek zase: "Mamí, mamí, záclona uţ taky svítí..." Ptá se paní učitelka ţáčka:,,pročpak nemáš domácí úkol?,,protoţe jste vypadala včera špatně, tak jsem si myslel, ţe budete mít chřipku a zůstanete doma v posteli. Jde slon do školy a zašlápne ţábu. Ţábě vyskočí oči z důlku a slon řekne:,,to koukáš na moje nový tenisky, co? Veronika a Petra, 7. A Kristýna, 6. A Radek, 7. A

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 Pár slov na začátek. Právě vychází v tomto roce druhé číslo časopisu Zelené listy. Přichází podzim a začíná se ochlazovat. Na podzim se zvířata připravují k zimnímu spánku,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA školní rok 2015/2016, číslo 1 ÚVODNÍK Již je tomu několik měsíců, co vyšlo poslední číslo školního časopisu Sovík. Tak jsme se rozhodli, že na tuto krásnou tradici navážeme.

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7.

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7. PRACOVNÍ LIST Č. 1 Práce s rytmem, slovy a rýmy 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / / 7. BOTY / / 8. BÁRA / - / 9. MALUJE / / 10. SLUNÍČKA / / 11. SÁRA / - / 12.

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA Nejdůležitější body: Nechtěl bych tam žít V pubertě České obyčeje Nechceme války ani terorismus Anketa : Moje nejoblíbenější kniha 11. prosince

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

ČASOPIS PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ V O. - PORUBĚ, I. SEKANINY ÚŽASNÝ PRVNÍ STUPEŇ SEKANINKY

ČASOPIS PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ V O. - PORUBĚ, I. SEKANINY ÚŽASNÝ PRVNÍ STUPEŇ SEKANINKY ČASOPIS PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ V O. - PORUBĚ, I. SEKANINY ÚŽASNÝ PRVNÍ STUPEŇ SEKANINKY AHOJ, KAMARÁDI! Vánoce, Vánoce přicházejí Jakpak se těšíte? Já opravdu moc!!!! A aby vám předvánoční čas lépe ubíhal,

Více

Jakub. Ondra. Milí čtenáři,

Jakub. Ondra. Milí čtenáři, Milí čtenáři, blíží se konec června a s nimi i Vaše vytoužené a očekávané letní prázdniny. Ještě před tím než se vydáte vstříc dobrodružstvím, přečtěte si poslední číslo Sovího zpravodajství ročník 2015/2016

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Mým nejoblíbenějším fotbalovým týmem je Real Madrid. Mezi oblíbené hráče patří Ronaldo, Őzil, Ramos a Zidan.

Mým nejoblíbenějším fotbalovým týmem je Real Madrid. Mezi oblíbené hráče patří Ronaldo, Őzil, Ramos a Zidan. Kdo jsme? Jmenuji se Jaromír Andrýsek. Mám rád fotbal. Ve škole jsou nejlepší hodiny tělocvik, matematika, anglický a český jazyk. Volný čas využívám tak, že si jdu na hřiště zakopat s kamarády. Jsem hodně

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

(PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015

(PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015 (PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015 Milí čtenáři, v ruce držíte 2. díl časopisu (Po)Školáček. Předešlý díl vydali naši minulí páťáci. V tomto díle se dozvíte něco o adventu a bude tam i hodně

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

GuŤáK. Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková. Zdroje: Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Č

GuŤáK. Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková. Zdroje: Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Č Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková Č. 2 14. 1. 2014 Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Zdroje: GuŤáK Přehazovaná Florbal Mikuláš Projektový den Obsah: Přehazovaná

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINYČ. 5

VŠEZNÁLKOVY NOVINYČ. 5 VŠEZNÁLKOVY NOVINYČ. 5 Třídy 5.B Milé děti, Přišlo k vám další číslo Všeználkových novin. Máme však pro vás jednu záhadu. V časopise najdete text, ve kterém se ukryla zvířata. Kromě schovaných zvířat,

Více

Obsah 3. čísla: Školní časopis pro vás letos připravují:

Obsah 3. čísla: Školní časopis pro vás letos připravují: Obsah 3. čísla: Rozhovor s panem učitelem Ťupou Redakční rada se představuje Sportovní den Dny otevřených dveří Vánoční a pololetní bruslení Zápis do 1. tříd Umělecké okénko Okresní kolo matematické olympiády

Více

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Redakce se představuje Krčíňoviny poprvé vyšly v roce 2005. Od té doby se začala pravidelně scházet redakce Krčíňovin a prvním úkolem bylo najít

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

ROZHOVOR. Tentokrát jsme se rozhodli udělat rozhovor s nějakým učitelem, namísto s ţákem. Pan učitel Vraník nám tedy zodpověděl pár otázek.

ROZHOVOR. Tentokrát jsme se rozhodli udělat rozhovor s nějakým učitelem, namísto s ţákem. Pan učitel Vraník nám tedy zodpověděl pár otázek. ROZHOVOR Tentokrát jsme se rozhodli udělat rozhovor s nějakým učitelem, namísto s ţákem. Pan učitel Vraník nám tedy zodpověděl pár otázek. MS: Chodil jste do školy a byl jste také dítě. Byl jste vzorným

Více

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A Úvodní slovo Autor: Eliška Horáková 7.A Milé čtenářky a milí čtenáři, tento školní časopis jsme napsali proto, abyste se trochu pobavili a přitom se dozvěděli něco zajímavého. A co vše se v časopisu můžete

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Co nás zajímá. Tady je ukázka některých novoročních předsevzetí z kolektivu 6. a 7. ročníků. Podaří se jim je dodržet? Zkusíme se zeptat na konci roku

Co nás zajímá. Tady je ukázka některých novoročních předsevzetí z kolektivu 6. a 7. ročníků. Podaří se jim je dodržet? Zkusíme se zeptat na konci roku Milí čtenáři, máme tady první číslo našeho časopisu v novém roce 2016. Naše redakce Vám všem přeje mnoho zdraví, lásky, štěstí a úspěchů. Ať je tento rok mnohem lepší než minulý! I když jste nyní zavaleni

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran ...květen/červen III. ročník, 6. číslo Reportér Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2 projekt Osudy spojují Svoboda, láska, velvyslanec

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

Redakce: pour féliciter 2012

Redakce: pour féliciter 2012 Redakce: Jakub Meinlschmidt, 6. B Jana Kučerová, 6. B Natálie Slováková, 6. B Markéta Novotná, 6. B Šárka Blažejovská, 6. A Mirka Kunešová, 6. A Hana Gavlíková, 6. A Veronika Makovcová, 7. C Klára Jurenková,

Více

BŘEZEN. Malba a kresba indických ornamentů. Hokejový turnaj Crosby cup Turnaj v Peckách Nejlepší sportovní hvězda

BŘEZEN. Malba a kresba indických ornamentů. Hokejový turnaj Crosby cup Turnaj v Peckách Nejlepší sportovní hvězda BŘEZEN Malba a kresba indických ornamentů KDY: 8. 3. 2011, 9. 3. 2011 KDE: Jídelna Šumbark, Počítačová učebna Šumbark VEDOUCÍ: Erika Gaurová ÚČASTNÍCI: 11 chlapců a děvčat, druhý den také 11 chlapců a

Více

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Full English Breakfast... 1 Korálkování, Postoje a hodnoty žáků naší školy... 2 Pexeso,

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

vydáno ke dni 13. 12. 2014...

vydáno ke dni 13. 12. 2014... vydáno ke dni 13. 12. 2014... II. ročník, I. číslo Kontakty most@kpdmuk.cz www.most.kpdmuk.cz 1 Vícedenní zasedání MPM ČLÁNEK Z VÍCEDENNÍHO ZASEDÁNÍ Vícedenní zasedání MPM se konalo 26.9. - 28. 9. 2014.

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY. Vánoční číslo

Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY. Vánoční číslo Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY Vánoční číslo Pranostiky Na svatého Martina kouřívá se z komína, a na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den,

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den, Přílohy Příloha č. 1 dotazník Dobrý den, jmenuji se Radka Mikulová a jsem studentkou posledního ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a hudební výchova. Ráda bych vás

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

ŘEPINY. Vítáme jaro. aneb páťáci v akci. Jaro ~ 1 ~ ročník 2014 číslo 2/2014. Proč by lidé měli uklízet po svých psech?

ŘEPINY. Vítáme jaro. aneb páťáci v akci. Jaro ~ 1 ~ ročník 2014 číslo 2/2014. Proč by lidé měli uklízet po svých psech? ŘEPINY aneb páťáci v akci 5 cena dobrovolná ročník 2014 číslo 2/2014 Vítáme jaro Jaro Napsala:Kačka Kinzlová Všichni naši spolužáci, ti vystřelení ptáci venku stále chodili, na silnici se odřeli. Do knihovny

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3.

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. 2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. Obsah 1. Grónsko 2. Madagaskar 3. Exkurze do Prahy 4. Vánoční laťka 5. Zápis do 1. třídy 6. Lyžařský výcvik 7. třída 7. Škola v přírodě 4. třída

Více

Časopis Základní školy Tisá 1.číslo. listopad 2007. Úvodník

Časopis Základní školy Tisá 1.číslo. listopad 2007. Úvodník Časopis Základní školy Tisá 1.číslo listopad 2007 Úvodník Ahoj školáci, rozhodli jsme se, že si založíme školní časopis s názvem Kostlivci! Pár menších důvodů, proč jsme se časopis rozhodli vydat: začala

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Rozhovor s paní učitelkou Martinou Slámovou

Rozhovor s paní učitelkou Martinou Slámovou Ročník: 2 číslo: 2 podzim 2016 Ahoj, jak jste si všimli, je tu zase úplně nová etapa našeho školního časopisu Lodička. Musím jen říci, že se toho dost změnilo a budete se setkávat s úplně novými redaktory.

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

CO SI DNES PŘEČTETE. Kdo získal Grammy. Jak je rozlosovaná Liga mistů. Představí se paní Lipinová. Křížovka a vtipy. Sedm divů světa. A to není vše...

CO SI DNES PŘEČTETE. Kdo získal Grammy. Jak je rozlosovaná Liga mistů. Představí se paní Lipinová. Křížovka a vtipy. Sedm divů světa. A to není vše... !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA CO SI DNES PŘEČTETE Kdo získal Grammy. Jak je rozlosovaná Liga mistů. Představí se paní Lipinová. Křížovka a vtipy. Sedm divů světa. A to není vše... strana

Více

1. DEN Na nádraží jsme se měli sejít v 8 35 h ( Terka 8 25 h). Všichni, až na výjimky (nebyla to Terka) přišli včas. Jeli jsme naší oblíbenou trasou, vlakem samozřejmě. Vyzkoušeli jsme si krásný, nový

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

PROSINEC REDAKČNÍ RADA

PROSINEC REDAKČNÍ RADA PROSINEC REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší

Více

Královské pohádky. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Královské pohádky. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Královské pohádky Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.cpress.cz www.albatrosmedia.cz František Zacharník Královské pohádky e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna práva vyhrazena.

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

ZÁŘÍ. 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole.

ZÁŘÍ. 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole. ZÁŘÍ 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole. kol. Nejvíce se nám líbilo staré kolo pro zmrzlináře, ale i kola a koloběžky pro malé děti. Měli

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

SOPTÍK. Časopis mladých hasičů Rozsochatec č.1/2oo9

SOPTÍK. Časopis mladých hasičů Rozsochatec č.1/2oo9 SOPTÍK Časopis mladých hasičů Rozsochatec č.1/2oo9 Historie dětského hasičského hnutí-pokračování Málokterá zájmová či společenská organizace může vykázat tak dlouhou historii jako hasiči. Jistě je to

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí.

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Úvodní slovo Milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Díky výborné práci našeho týmu se podařilo spousta věcí, které

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Dobrováček. šk. časopis ZŠ a PrŠ Mor. Budějovice, Dobrovského 11. šk. rok 2014/2015, zimní vydání

Dobrováček. šk. časopis ZŠ a PrŠ Mor. Budějovice, Dobrovského 11. šk. rok 2014/2015, zimní vydání Dobrováček šk. časopis ZŠ a PrŠ Mor. Budějovice, Dobrovského 11 šk. rok 2014/2015, zimní vydání Ohlédnutí za Vánocemi Snad každý z nás má rád Vánoce. Pojďme si zavzpomínat s Adélou, Dominikem, Tomášem

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

ZŠ HRADECKÁ TELČ 2015/2016 II./2016

ZŠ HRADECKÁ TELČ 2015/2016 II./2016 ZŠ HRADECKÁ TELČ 2015/2016 II./2016 1 Obsah: Den Matek Ořechov výročí Cesta dvojkoruny Den Země Soutěž o nejroztomilejší zvířátko Autopohádky divadelní představení Anketa s žáky devátých tříd Rozhovor

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU MAŠKARNÍ REJ Jihočeský folklórní soubor Kovářovan ve spolupráci základní školy Kovářov s dětským folklórním souborem Kovářovánek již tradičně uspořádal MAŠKARNÍ REJ. S tombolou letošního jedenáctého reje

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

Na zemi je schovaná myška,

Na zemi je schovaná myška, Básnička Hanky Holíkové Na nebi letí pták, nad ním je velký mrak. Na hřišti si hrají děti, ptáček nad nimi letí. Na obloze máme sluníčko, právě vysvitlo maličko. U země je vrána, před ní velká brána. Na

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.2

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.2 VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.2 Třídy 4.A Milí žáci, jsme zase zpátky s Všeználkovými novinami. V tomto druhém čísle jsme si pro vás připaravili spoustu zajímavých věcí, které patří hlavně k zimě. Najdete tu básničky,

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠINDLOVY DVORY ŘÍJEN 2015. 10. číslo

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠINDLOVY DVORY ŘÍJEN 2015. 10. číslo ŠKOLNÍ ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠINDLOVY DVORY ŘÍJEN 2015 10. číslo SLOVO ÚVODEM Milí čtenáři, Vítáme Vás v novém školním roce! Doufáme, že se Vám po našem časopisu o prázdninách stýskalo Nicméně s malou

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2006 / 2007. MOZAIKOVNÍK školní rok 2006 / 2007. ZŠ Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2006 / 2007. MOZAIKOVNÍK školní rok 2006 / 2007. ZŠ Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou ZŠ Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou GSM: 739 007 826 e-mail: info@zsmozaika.info web: www.zsmozaika.info - 12 - ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2006/2007 Zahájení školního roku: 4. září

Více