Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu"

Transkript

1 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Návrh pořadu 29. schůze Poslanecké sněmovny Informace ministra zdravotnictví o společnosti IZIP a projektu elektronických knížek pacientů - 1 -

2 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Obsah: 3. listopadu 2011 TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA o 29. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu konané dne 3. listopadu 2011 Schůzi zahájila předsedkyně PSP Miroslava Němcová. Usnesení schváleno (č. 818). Strana: Řeč poslance Bohuslava Sobotky... 3 Řeč poslance Pavla Kováčika... 4 Pořad schůze nebyl schválen. Závěrečná řeč předsedkyně PSP Miroslavy Němcové. Začátek schůze Poslanecké sněmovny 3. listopadu 2011 v hodin Přítomno: 182 poslanců Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, vážení kolegové, členové vlády, zahajuji 29. schůzi Poslanecké sněmovny. Vítám vás. Schůzi jsem svolala podle 51 odst. 4 našeho jednacího řádu, a to na základě žádosti 51 poslanců. Pozvánka byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů dne 27. října Opět vás všechny požádám, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Platí náhradní karty a jejich čísla tak, jak bylo určeno na 28. schůzi. Přistoupíme k určení dvou ověřovatelů schůze. Navrhuji, aby jimi byl pan poslanec Jiří Dolejš a pan poslanec David Kádner. Má někdo jiný návrh na ověřovatele schůze? Není žádný takový návrh. Rozhodneme tedy hlasováním. Zahajuji hlasování číslo 1. Táži se, kdo souhlasí s tímto určením ověřovatelů. Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přítomno 103, pro 95, proti nikdo. Konstatuji tedy, že jsme ověřovateli 29. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jiřího Dolejše a pana poslance Davida Kádnera. Potvrzuji také, že na 29. schůzi platí omluvy, které jsou shodné s omluvami sdělenými na schůzi předchozí, tedy 28. Přistoupíme nyní ke stanovení pořadu 29. schůze. Návrh je uveden na pozvánce. Připomínám opět, že podle 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti a nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Slovo má předseda Poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka. Prosím, pane kolego. Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Dovolte mi, vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a vážení kolegové, vážená vládo, abych velmi stručně odůvodnil návrh sociální demokracie. Já se domnívám, že určitě každý člen této Poslanecké sněmovny již slyšel o projektu IZIP, o projektu elektronických zdravotních knížek. Jistě mi potvrdíte, že tento projekt nemá dobrou pověst. Existuje tady řada důvodů, proč tento projekt nemá dobrou pověst, a už je to jeho vznik, který je spojen s vážným podezřením ze střetu zájmů, protože bývalí poslanci této Sněmovny, dnes poslanci Evropského parlamentu za ODS, kteří se pohybovali v oblasti zdravotnictví, byli přítomni v orgánech Všeobecné

3 zdravotní pojišovny, tak figurovali u vzniku společnosti, která projekt IZIP vytvořila a která projekt IZIP integrovala do činností, do outsourcingu Všeobecné zdravotní pojišovny. Ten další důvod, proč projekt nemá dobrou pověst, je fakt, že už stál Všeobecnou zdravotní pojišovnu téměř 2 miliardy Kč a ještě stále není definitivní rozhodnutí o tom, zdali skutečně bude aplikován v plném rozsahu. Stál sice už téměř 2 miliardy Kč prostřednictvím zdravotní pojišovny vlastně všechny pojištěnce v systému zdravotního pojištění, ale teprve teï probíhá jakési experimentální ověřování v rámci dvou krajů, které má být následně vyhodnoceno. To je druhý důvod, proč je projekt IZIP nevěrohodný. Ten třetí důvod se objevil v poslední době, když se zjistilo že spoluvlastníkem této společnosti se stala firma s neprůhlednou vlastnickou strukturou sídlící ve Švýcarsku, a s touto firmou dnes jedná vedení Všeobecné zdravotní pojišovny o tom, zdali zcela převzít vlastnictví ve firmě IZIP, či nikoliv. Já myslím, že projekt IZIP není ojedinělý, k podobným problémům v minulých letech docházelo v rámci veřejných institucí a veřejného sektoru, a právě proto, že se nejedná o ojedinělý problém, by stálo za to, aby Poslanecká sněmovna znala aktuální stanovisko ministra zdravotnictví k celé věci, abychom měli jistotu, že ten nekonečný seriál dalších a dalších výdajů, u kterých není zřejmé, jestli se vůbec někdy systému a Všeobecné zdravotní pojišovně vrátí, jestli bude donekonečna pokračovat. A bylo by dobře, kdybychom věděli, jakým způsobem se postaví Ministerstvo zdravotnictví k jednání Všeobecné zdravotní pojišovny o pořízení struktury IZIP. To všechno jsou důvody, proč sociální demokracie žádá, aby na program dnešní schůze Sněmovny byla tato věc zařazena, abychom se o té věci mohli pobavit, abychom slyšeli ministra zdravotnictví. Já bych vás chtěl požádat o schválení programu tohoto bodu s názvem Informace ministra zdravotnictví k projektu IZIP, k projektu elektronických zdravotních knížek. Děkuji. Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji také panu předsedovi Sobotkovi. Nyní prosím o slovo předsedu poslaneckého klubu KSČM pana poslance Pavla Kováčika. Prosím. Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, paní a pánové, zajisté se mnou mnozí budete souhlasit, že projekt IZIP je od samého začátku projektem velmi problematickým a málokterý z projektů nebo málokterá aktivita tohoto druhu od samého počátku vzbuzovala takové pochybnosti o smyslu utrácení veřejných peněz jako právě projekt IZIP. Pročpak asi k té situaci došlo? Přinejmenším dva problémy, přinejmenším dva okruhy otázek od samého počátku byly víceméně jasné. Za prvé, zdravotní pojišovna vybrala provozovatele elektronické zdravotní knížky v soutěži, která ve skutečnosti ani žádnou soutěží nebyla. Společnost IZIP se jí totiž zúčastnila sama, údajně proto, že šlo o technologický unikát. VZP dokonce za tento doslova zpackaný tendr dostala i pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve výši korun, jen dodám, že nakonec kvůli promlčení ani tu pokutu hradit nemusela. Druhým závažným problémem byla skutečnost, že naši dřívější kolegové zde ze Sněmovny, poslanci za ODS Milan Cabrnoch a Miroslav Ouzký, spolu s lékařem Pavlem Hronkem získali od tehdejší ředitelky VZP Musílkové exkluzivní zakázku. Tu zakázku schválila i správní rada VZP, kde členem byl i pan Cabrnoch. Oba poslanci byli v té době také členy sociálního a zdravotního výboru Poslanecké sněmovny. Co se tehdy říkalo? Proč tehdy vůbec, pod jakým slibem tehdy vůbec bylo možno ten projekt tímto způsobem ošetřit? No protože prý měl projekt ušetřit čas, prý tento projekt měl zlepšit zdravotní péči, a považte, 10 % nákladů. To je docela v tom celkovém objemu dost. A teï, jaká je skutečnost. Za deset let spolykal tento projekt téměř 2 mld. korun a je stále nefunkční, stále je neefektivní, stále nepřináší ony ú- spory, které byly slíbeny, stále nepřináší onu lepší zdravotní péči, a že by šetřil čas, to tedy rozhodně nešetří. V systému je dosud zaregistrováno pouze 2,5 mil. klientů VZP a pouhých 20 tisíc zdravotníků, 8,5 tisíce zdravotnických zařízení a obsahuje kolem 25 mil. zdravotních záznamů. Ale značná část přihlášených pacientů a lékařů systém nepoužívá. Měsíčně nyní pojišovna platí 12,5 mil. korun, 6,5 mil. je na vedení zdravotních knížek a 6 mil., přátelé, je na komunikaci, osobní účty a portál. Celkem tak majitel IZIP, a. s., inkasuje hrubého 150 mil. korun ročně. Z toho by se chtělo vykřiknout spolu s Bédou Trávníčkem: A to se vyplatí, je to doma! Otázka je, komu se to vyplatí, kdo to má doma. VZP, aby učinila projekt aspoň trochu atraktivnější, aby před očima diváka trošku více opodstatnila smysl existence, platí za registraci nových pojištěnců a za deset let to stálo celkem 600 milionů. Nově získaným lékařům dala 300 milionů korun za to, že systém využívají. O tom, že ani po deseti letech a téměř dvou vložených miliardách není projekt úplný a životaschopný, svědčí i fakt, že teprve nyní je ověřován v pilotních projektech ve dvou krajích v České republice, a to v kraji Karlovarském a v Kraji Vysočina. Není tento a tvrdíme to od samého počátku, proto si to i já můžu teï dovolit tvrdit od začátku nepřesvědčivý projekt, dalo by se říci velmi slušně samozřejmě penězovod, dostává díky tomu těžko uvěřitelnému počínání pánů europoslanců, opět za ODS, pana Cabrnocha a pana

4 Ouzkého, i ředitele Všeobecné zdravotní pojišovny pana Horáka úplně nové a pravděpodobně vysoce korupční rozměry. Ale i kdyby tato kauza ony korupční rozměry neměla, stále jde o mnohaletou skandální marnotratnou situaci, kdy se díky takzvaným reformám nejen ve zdravotnictví lidé nutí platit stále víc a víc. Nelze zřejmě jinak než jako korupční označit stav, kdy se správní rada rozhodla odkoupit většinový podíl akcií od vlastníků, tak aby VZP měla větší vliv na tomto kontroverzním projektu, a oba zmínění europoslanci lidumilové, vizionáři nebo někdo si myslí úspěšní podnikatelé přenechali svůj podíl v IZIP, a. s., neznámé, čerstvě a možná i dokonce i účelové vzniklé švýcarské investiční společnosti ehealth International zastoupené advokátem Thomasem Ladnerem. Tato společnost sice část akcií následně odprodala VZP, tak aby pojišovna držela 51 procent, ale zbývajících 49 procent zůstává nadále ve vlastnictví pečlivě utajených Švýcarů či jiných případných investorů. O transakci za milion čtyřicet tisíc byli členové správní rady ředitelem Horákem informováni a ujišováni o koupi od vlastníků, nikoliv od nějaké ad hoc založené garážové nebo jaké firmy. To ostatně konstatoval i sám pan generální ředitel nebo ředitel VZP Horák v omluvném dopise adresovaném členům správní rady poté, co se vše provalilo v médiích. Jednání pana Horáka je podle našeho názoru absolutně nepřijatelné a považujeme ho nejen za manažerské, ale také za lidské selhání, dokonce se může leckomu jevit i jako spiknutí, záměrné poškození VZP, a tudíž i záměrné poškození České republiky. Všeobecná zdravotní pojišovna, i když je nyní většinovým vlastníkem akcií, může z tohoto projektu jen velmi obtížně vycouvat z důvodů reálné hrozby mezinárodních arbitráží. Ostatně nemožnost odstoupení od projektu byla od samého počátku zcela zřejmým záměrem obou pánů europoslanců. Pan Ouzký se k tomu dokonce s otevřeností, bezelstností, někdo řekne drzostí až ohromující veřejně v České televizi přiznal. Není náhodou, že nyní jsme panem ředitelem Horákem přesvědčování o nutnosti odkoupit všechny akcie, i když vlastně nevíme od koho. Ale to tomuto správci veřejných finančních prostředků evidentně vůbec nevadí. Jeho bezostyšný návrh přichází v době, kdy je jasné, že bez povinného zapojení všech lékařů a zdravotnických zařízení a alespoň převážné většiny pacientů při současném zajištění bezpečného nakládání s vysoce citlivými osobními údaji nemá tento projekt jakoukoliv významnou naději na úspěch. Jsem přesvědčen o tom, že požadavek KSČM na okamžité odstoupení ředitele VZP pana Pavla Horáka je vysoce opodstatněný, je vysoce aktuální a je správný. Důsledky z jednání svých členů poškozujícího Českou republiku by jednoznačně měla vyvodit i Občanská demokratická strana. Jak nám chce vládnout, když nezvládá ani vlastní členy, v tomto případě europoslance? Nebo to snad schvaluje a tento alarmující případ jasně deklaro- vaného vydírání státu hrozbou arbitráže v zájmu konkrétního podnikatelského záměru má být signálem opakování podobného jednání, má být zelenou k nějakému lobbistickému konání, prosazování lobbistických zájmů, a tedy pro korupci? Nebo snad měla Občanská demokratická strana z toho konání nějaký prospěch, byla snad z toho i sponzorována? KSČM je pro využití těch činností IZIPu, které jsou funkční. Jde o nábory nových pojištěnců, jde o správu některých dat, ovšem bez donucení poskytovatelů zdravotní péče prostřednictvím zákona nebo prostřednictvím smluv VZP v rámci projektu IZIP je tato část naprosto nefunkční a nadbytečná. Navíc je třeba jasně zdůraznit, že nákup akcií IZIPu nevyřazuje ze hry její akcionáře. Ti totiž vlastní IT firmu, která celý systém s výhradními právy technicky zabezpečuje. Z této firmy je totiž IZIP pouhou slupkou bez jakéhokoliv obsahu, která má bez účasti VZP v tomto projektu nulovou tržní cenu. Paní a pánové, já se omlouvám za to, že jsem tentokrát mluvil o trošičku déle, ale je to dlouholetý, tak jasný, tak mediálně ošetřovaný příklad nejasného, možná proti zájmům veřejným prováděného jednání, že jsme se rozhodli, když ty předchozí naše pokusy a aktivity byly nulové, nebo bezvýsledné, připojit se ke svolání mimořádné schůze na toto téma, a žádám vás, abyste i vy ostatní také program této schůze podpořili. Děkuji za pozornost. (Potlesk z levé strany sálu.) Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Nemám zde žádnou další přihlášku, proto přivolávám naše kolegy, protože se musíme vyrovnat hlasováním s návrhem pořadu 29. schůze. Ještě oznámím mezi tím omluvu, která mi byla doručena. Pan poslanec Jan Husák se omlouvá dnes od 12 do 18 hodin. To je omluva a za malou chvíli budeme hlasovat. Je zde žádost o odhlášení. Já vás tedy odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 29. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen. Zahajuji hlasování pořadové číslo 2 a táži se kdo je pro tento návrh pořadu. Proti? V hlasování pořadové číslo 2 přítomno 136, pro 56, proti 76, pořad schůze schválen nebyl. Dámy a pánové, to je dnes až do 18 hodin vše, co jsme mohli projednávat tyto čtyři mimořádné schůze, jejich pořad schválen nebyl a 25. řádná schůze Poslanecké sněmovny byla dnes ráno přerušena do 18 ho

5 din. Sejdeme se tedy v 18 hodin na pokračování 25. schůze Poslanecké sněmovny. Budeme pokračovat bodem, který byl přerušen dnes nad ránem. (Jednání skončilo ve hodin.) - 8 -

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace. Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o.

Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace. Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o. Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o. Obsah Předmluva 3 1 Pojmy a právní rámec 5 1.1 Příjmy zdravotnických zařízení......................... 5 1.2 Kontrola

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

správně, aby prokazování bezdlužnosti bylo automatickou součástí.

správně, aby prokazování bezdlužnosti bylo automatickou součástí. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů,

Více

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, páni a paní starostové a starostky, dovolím si vás přivítat a zahájit 13. zasedání ZHMP, na kterém

Více

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 1 STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 (Jednání zahájeno v 9.12 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 Zápis 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 7. února 2013 na radnici Praha 4, Táborská 500 (Stenografický záznam jednání.) 12. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení. 4 1. Návrh k volbě návrhového

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 1 STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, paní starostky, páni starostové, vzácní hosté, dovoluji si zahájit 40. zasedání ZHMP,

Více

Předseda komise informatiky: Během první poloviny měsíce by nám měly být dodány nové karty.

Předseda komise informatiky: Během první poloviny měsíce by nám měly být dodány nové karty. 1 7. zasedání ZMČ Praha 5 28. 6. 2007 Dámy a pánové, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a páni vedoucí odborů, vážená veřejnosti, dovolte, abych vás přivítal na dnešním jednání. Na úvod proč

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 14. schůze Pořad 14. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 7. července 2003 Zapsala: Ing. J. Kopečková Dámy a pánové, zahajuji dnešní jednání ZMČ Praha 1. K ověření zápisu 6. zasedání zastupitelstva dosud

Více

28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013

28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013 28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 28. zasedání ZMČ Praha 5. Nyní prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno členů ZMČ dle prezenční

Více

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 Dámy a pánové, zahajuji 4. jednání ZMČ. Pokud jde o zápis ze 3. zasedání, podle informací byl schválen bez připomínek. Budeme hlasovat o schválení zápisu z minulého

Více

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková.

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková. 8. zasedání ZMČ Praha 5 13. 9. 2007 Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych zahájil dnešní 8. zasedání ZMČ Praha 5. Konstatuji, že na dnešním zasedání je podle prezence přítomno 42 členů ZMČ. Tradičně

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Prosím, abyste se dostavili do zasedací místnosti, abyste

Více

VIII. Občan a společnost

VIII. Občan a společnost Kap 08-2003.qxd 10.1.2003 14:54 Page 155 155 Deset let Ústavy ČR, deset let práva v České republice Jde nejen o to, jaké máme zákony, ale zejména v jakém stavu je mechanismus, který má významně pomáhat

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, je 15.00 hodin,

Více

(P. Hochheimerová: Nesouhlasím s tím.)

(P. Hochheimerová: Nesouhlasím s tím.) 13. zasedání ZMČ Praha 5 18. 9. 2008 Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 13. zasedání ZMČ. Konstatuji, že na dnešním jednání je přítomno 38 zastupitelek a zastupitelů. Omlouvá se mgr. Šupová, pan kolega

Více

Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006

Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006 Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006 Korupce v Liberci skutečnost nebo chiméra? Z OBSAHU Ať se kluci nažerou Co si myslí spisovatel a bývalý novinář Jan Šebelka

Více

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Stránka 1 z 56 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil 10. jednání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomných členů

Více

ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážení kolegové, vážené kolegyně, já vás vítám na dnešním

Více

Přehled zpráv 18.7.2012-19.7.2012

Přehled zpráv 18.7.2012-19.7.2012 Přehled zpráv 18.7.2012-19.7.2012 MÚ Česká Lípa Českolipský deník Co je v obecní kase, to se počítá...3 19.7.2012 Českolipský deník str. 1 Titulní strana MÚ Česká Lípa RADMILA POKORNÁ Knihovna v České

Více

SVJ správa domů. bytová družstva 2/2012 LOBOVÁNÍ ZA NIŽŠÍ CENU TEPLA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZKUŠENOSTI Z KRUŠNOHORU DOTACE NEDOTACE PRAVÝ STAV VĚCÍ

SVJ správa domů. bytová družstva 2/2012 LOBOVÁNÍ ZA NIŽŠÍ CENU TEPLA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZKUŠENOSTI Z KRUŠNOHORU DOTACE NEDOTACE PRAVÝ STAV VĚCÍ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník IX 2/2012 LOBOVÁNÍ ZA NIŽŠÍ CENU TEPLA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZKUŠENOSTI Z KRUŠNOHORU DOTACE NEDOTACE PRAVÝ STAV VĚCÍ

Více