Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice"

Transkript

1 Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví Oddlužení nemocnic a stabilizace zdravotnictví. Přinášíme podrobnosti o jedné z prioritních oblastí Plzeňského kraje. strany 2 a 3 Kultura Rozluštění a jména výherců fotohádanky z minulého čísla a mnoho informací z oblasti kultury. Je tu i nová hádanka. strana 7 Investiční náklady na novou nemocnici včetně vybavení činí 924 milionů korun. Její dostavba byla plánována na konec roku V letošním návrhu státního rozpočtu se objevila částka zhruba 600 milionů, která byla určena na její dokončení. V rámci úspor ale stát tuto částku několikrát snížil až na konečných 309 milionů korun pro tento rok. To ale na dostavbu nestačí, říká zástupce hejtmana pro oblasti ekonomiky a financí Vladislav Vilímec. Nemocnice v Domažlicích, která je investorem stavby, proto požádala ministerstvo zdravotnictví o změnu rozhodnutí o financování ze státního rozpočtu. Žádost o změnu byla podána v souvislosti se snížením státní dotace Sloupek radního NÁKLAD VÝTISKŮ a prodloužením doby výstavby o jeden rok. Přišlo zamítavé stanovisko o dvou větách bez bližšího upřesnění. Předtím ministryně zdravotnictví poslala hejtmanovi dopis, v němž žádá finanční spoluúčast Plzeňského kraje na dostavbě domažlické nemocnice ve výši 150 milionů korun. Na tomto bezprecedentním požadavku ministryně stále trvá, což už hraničí s vydíráním, pokračuje Vladislav Vilímec. Pokud se tento stav nepodaří vyřešit, způsobí to kraji jednoznačně problémy, protože nepočítal s tím, že se stát bude chtít vyvléknout ze slibu, že stavbu nemocnice, kterou sám zahájil, také dofinancuje. Já sice vnímám problém státního rozpočtu s financováním státních výdajů, ale nelze ho řešit na úkor zdravotnických institucí nebo krajů. Spolufinancování dostavby nemocnice v Domažlicích absolutně odmítáme, říká Vilímec. Jednou z možností je dokončit stavbu, ale pak nezbudou peníze na přístrojové vybavení. Kraj proto bude požadovat, aby stát dostál slibům, které dal. V době zahájení stavby v roce 2002 už bylo naprosto jasné, že nemocnici stát převede na kraj. Tehdy ale ministerstvo zdravotnictví slíbilo, že stavbu kompletně zaplatí. Navíc nás poslankyně Milada Emmerová ještě na posledním jednání zastupitelstva ujišťovala, že stát nemocnici do roku 2005 dostaví, kroutí hlavou nad posledními kroky státu Vladislav Vilímec. Peníze, které byly ve státním rozpočtu pro letošní rok vyčleněny na dostavbu nemocnice, nakonec skončí v jiných krajích. Ročník 2 číslo / Pro občany Plzeňského kraje ZDARMA Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Výstavba nové nemocnice v Domažlicích začala v roce V té době byl jejím zřizovatelem stát prostřednictvím okresního úřadu. Ministerstva zdravotnictví a financí rozhodla o účasti státu na financování dostavby a vybavení nemocnice i po jejím převedení na Plzeňský kraj. Stanislav Rampas, náměstek hejtmana Vážení občané, samosprávný Plzeňský kraj v tomto roce dovrší čtyři roky své existence. Toto poslední období činnosti nás, volených zastupitelů, bude významné pro Českou republiku i náš kraj. V květnu se staneme členy Evropské unie, která velmi dbá na rozvoj regionů. Resort, za který zodpovídám z titulu své funkce náměstka hejtmana, tedy oblast regionálního rozvoje, je z tohoto hlediska dobře připraven. V průběhu roku je však třeba dotáhnout některé konkrétní akce tak, abychom mohli být svým evropským sousedům plnohodnotnými partnery. V rozpočtu kraje se podařilo vyčlenit částku, která je určena na pomoc projektům s podporou strukturálních fondů EU. Tedy těm, které by měly zlepšit například vybavenost a atraktivitu našich obcí, pomoci podnikání a vládnímu neziskovému sektoru, včetně vzdělávání. Zdaleka však nejde jen o Evropu. Jedním z nejtěžších úkolů je přesvědčit české státní orgány o nezastupitelné úloze samosprávné demokracie. Jsem přesvědčen, že decentralizace státní moci a zvětšení podílu zodpovědnosti a rozhodování na úrovni kraje a obcí posiluje především vás, občany. Ani kraj však nesmí vytvářet uzavřené středisko moci. Osobně se snažím o to, abych na svém úseku přesvědčil své partnery z měst a obcí v regionu o tom, že kraj není jejich poručníkem ani arogantním vládcem. Snad se to daří v oblasti rozvoje venkovských oblastí našeho regionu. Jsem rád, že i v letošním roce bude pokračovat Program stabilizace venkovských oblastí Plzeňského kraje a Program obnovy venkova, které jsou dobrým příkladem vzájemné spolupráce měst, obcí a kraje. O tom, že nezůstal jen na papíře, svědčí řada realizovaných projektů a pokračující zájem obcí a mikroregionů. Za velmi důležitý úkol pokládám další prohloubení spolupráce s městem Plzní a Západočeskou univerzitou. Jak Plzeň, tak univerzita mají nezastupitelnou úlohu v rozvoji kraje. Plzeňský kraj může sehrát důležitou úlohu při koordinaci některých aktivit. Vstup do EU tuto potřebu jen urychlí. Vážení občané, na konci našeho funkčního období v listopadu tohoto roku se budete ptát, jak jsme náš kraj spravovali a jak se změnil za uplynulé čtyři roky. Budu rád, když oblast regionálního rozvoje bude patřit k těm pozitivně vnímaným. Volební rok 2004 Rok 2004 bude pro Českou republiku rokem volebním. Voliče v Plzeňském kraji čekají volby do Evropského parlamentu, volby do zastupitelstev krajů, volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 7 (okres Plzeň jih, městský obvod Plzeň 2 a severní část okresu Klatovy) a v obcích Přestavlky a Trokavec nové volby do zastupitelstev obcí. Hladký průběh voleb včetně proškolení vybraných členů volebních komisí zajišťuje ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a s obcemi s rozšířenou působností Krajský úřad Plzeňského kraje. Ten musí náročnou přípravu trojích voleb zajistit se stávajícím počtem pracovníků. V kraji je 501 obcí a mnohé z nich mají několik volebních okrsků, takže musíme zajistit proškolení více než 3000 členů volebních komisí. To vyžaduje poměrně hodně času. Navíc se snažíme zajistit školení lidí v místě jejich působení, aby za námi nemuseli jezdit do Plzně. Do toho se nám objevují obyčejné překážky typu onemocnění nebo ošetřování dítěte, a tak se stává, že v některém spádovém území nestačíme proškolit lidi, kteří mají volby na starosti. Pokračování na straně 3 V pondělí 16. února 2004 zavítal představitel bulharské vlády v rámci své třídenní návštěvy České republiky i do Plzeňského kraje. Ministra bulharské vlády pana Valentina Cerovskeho (vlevo) přijal náměstek hejtmana PK pan Stanislav Rampas. Celá návštěva České republiky je motivována výměnou zkušeností z přechodu z centrálního hospodaření na podmínky tržní ekonomiky a věřím, že návštěvy obdobného charakteru umožní neopakovat případné chyby, řekl ministr Cerovski. Představitel bulharské vlády se živě zajímal o problematiku regionální politiky, infrastrukturu kraje, zásobování a hospodaření s pitnou vodou, ale i připravenost kraje na čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Rozdělil se také o své zkušenosti z těchto oblastí. Například na bulharských univerzitách zřídili nový magisterský odbor, který připravuje odborníky pro komunikaci s činiteli Evropské unie. Pro ně zajišťují praxi v Bruselu, na jednotlivých bulharských ministerstvech i v místní samosprávě. Návštěvu Plzeňského kraje zakončil Valentin Cerovski prohlídkou dálničního obchvatu Plzně. Náměstek hejtmana Vladislav Vilímec (vpravo) zjišťuje, jak pokračuje výstavba nemocničního areálu. Porovnání rozpočtových oblastí Rozpočtová oblast Rozpočet Rozpočet Navýšení Doprava Školství Tělových. a zájm. činnost Kultura a cestovní ruch Regionální rozvoj Životní prostředí Soc. věci a zdravotnictví Krizové řízení, IZS Krajský úřad Zastupitelé Ostatní financování Výdaje celkem Okruh Plzně má zelenou O nezbytnosti vybudování severozápadního silničního okruhu kolem krajského města diskutovali hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann a primátor města Plzně Jiří Šneberger. Dohodli se, že město i kraj budou hledat řešení a peníze, aby byl okruh vybudován a zprovozněn co nejdříve. Představitelé Plzeňského kraje upřednostňují výstavbu nové spojnice mezi severním a jižním předměstím Plzně kolem Radčic a Křimic před silničním průtahem města podél Klatovské třídy. údaje v tisících Kč MUDr. Petr Zimmermann, hejtman Věříme, že toto řešení je jednodušší a podstatně levnější než průtah, kvůli kterému by mělo být zbouráno několik domů. Nová komunikace by tak odlehčila středu krajského města a odvedla by dopravu z Klatovské třídy, kudy denně projede okolo čtyřiceti tisíc aut, řekl hejtman Petr Zimmermann. Představitelé kraje se zasadí hlavně o to, aby rozhodnutí, která z variant se nakonec uskuteční, padlo co nejrychleji. Výstavba okruhu coby silnice I. třídy by mohla být financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Uvažovaný průtah městem by se poté stal komunikací II. třídy a kraj by společně s městem hledal cesty k jeho financování z fondů Evropské unie. Pro západní okruh hovoří i kladný posudek vlivů na životní prostředí a započaté první práce, jejichž dokončení je plánováno na rok FOTO: ZDENĚK VAIZ ŘEDITEL ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY REZIGNOVAL Po návštěvě u hejtmana Petra Zimmermanna oznámil Zdeněk Koutecký své odstoupení z funkce ředitele Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje ke dni 29. února Koutecký informoval hejtmana o svém rozhodnutí odstoupit z funkce ředitele v zájmu dobrého fungování záchranné služby a stabilizace současné situace. Koutecký předá v zákonné lhůtě své námitky k výsledkům kontroly ekonomického odboru krajského úřadu a řádně předá funkci a pracoviště svému nástupci. Hejtman neprodleně informoval Radu Plzeňského kraje na mimořádném zasedání Rada přijala v souvislosti s rezignací dosavadního ředitele potřebná opatření k zajištění dobrého chodu záchranné služby pro občany. DOPIS ŘEDITELE ZZS PK Vážený pane hejtmane, dovolte mi, abych Vás informoval, že ke dni 29. února 2004 odstupuji z funkce ředitele ZZS PK. Tuto funkci jsem vždy vykonával s největším úsilím a v dobré víře s cílem zabezpečit co nejlépe zdravotní péči lidem v situaci ohrožení jejich životů. Své rozhodnutí nečiním z důvodů obvinění, která byla k mé osobě vznesena, ale pouze proto, abych umožnil řešení současné komplikované situace v ZZS PK a aby tato služba mohla i nadále fungovat alespoň tak dobře, jak tomu bylo dosud. MUDr. ZDENĚK KOUTECKÝ ŘEDITEL ZZS PK

2 2 Téma Oddlužení nemocnic Koncem loňského roku získal Plzeňský kraj část prostředků na oddlužení svých nemocnic. Jednalo se o 128 milionů korun, zbytek peněz, tedy více než 36 milionů korun, by měl stát převést na kraj v letošním roce. Museli jsme respektovat určité podmínky, které s tím byly spojeny a se kterými jsme částečně nesouhlasili. Ve spolupráci s Asociací krajů jsme bojovali zejména proti podmínce, že musíme ze státní dotace přednostně zaplatit ty pohledávky, které by mohl někdo vymáhat po státu. To se nám podařilo zmírnit a peníze jsme na nemocnice převedli ještě v loňském roce, říká zástupce hejtmana pro oblast ekonomiky a financí Vladislav Vilímec. Kraji se podařilo vyjednat dobré podmínky s většinou věřitelů bývalých okresních nemocnic, které na kraje převedl v loňském roce stát. Byly tak například staženy některé žaloby. Snažili jsme se vytvořit vyvážený systém rozdělení peněz tak, aby pomoc směřovala nemocnicím a ne státu. Kompletně jsme k září letošního roku vyřešili otázku pokrytí závazků vůči zaměstnancům bývalé nemocnice v Plané. Kdyby peníze na oddlužení nemocnic přišly už v únoru loňského roku, stálo by to méně než v prosinci. V tom ministerstvo Plzeňský kraj vypracoval program na podporu přípravy projektů, které se budou ucházet o dotace ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). Tento program by měl podpořit projektovou přípravu tak, aby předkládané projekty s žádostí o financování ze strukturálních fondů EU měly jistou šanci na úspěch. Na tento program máme připraveno zhruba 10 milionů korun. Máme představu, že na jednotlivý projekt budeme poskytovat dotaci 300 tisíc korun, a to do výše 50 procent nákladů na přípravu projektové dokumentace, říká náměstek hejtmana Stanislav Rampas. Podporu by takto mohlo získat 30 až 50 projek- Statistiky tvrdí, že ubývá dětí a naše společnost stárne. Jaká je vlastně demografická situace v Plzeňském kraji? Po této stránce na tom není Plzeňský kraj zrovna nejlépe. Počtem obyvatel se řadí mezi menší kraje. Podle údajů z roku 2001 se počet obyvatel zvýšil jen v okresech Plzeň - jih a Plzeň - sever, v ostatních oblastech lidí ubylo. V populaci se zvyšuje i počet starších lidí. Nejvíce se to projevuje v okresech Plzeň - město, Plzeň - jih a Rokycany. Jediným okresem, kde je více mladých lidí, je okres Tachov. Ani rozložení obyvatelstva v kraji není rovnoměrné. Téměř 30 % všech lidí žije přímo v Plzni. Naproti tomu některé venkovské oblasti jsou jen řídce obydlené. Podle statistických údajů klesne během několika let současný počet žáků základních škol o třetinu. S klesajícím počtem dětí bude muset docházet i k omezování školních kapacit. Zvlášť výrazně se to projeví v některých venkovských oblastech. V nevelkých školách s málo žáky bývá problém se zajištěním aprobovaných učitelů na některé předměty, největší nedostatky jsou u výuky jazyků. Trpí tím pak hlavně děti, které jsou v nevýhodě oproti svým vrstevníkům z velkých škol. Ve školách s velmi malým počtem dětí jsou i provozní náklady často tak vysoké, že je zdravotnictví nesehrálo zrovna dobrou úlohu. I tak nejhorší problémy nemocnice dokázaly vyřešit, pokračuje Vladislav Vilímec. Podle něj jsou staré dluhy nemocnic vyřešeny zhruba ze šedesáti procent. Věřitelé, kteří dostali alespoň část peněz, začali v mnoha případech není možné zvládnout. Když mluvíme o penězích, jak vypadá financování školství v kraji? Školy a školská zařízení jsou financovány z více zdrojů. Prvním z nich je státní rozpočet, odkud dostávají účelovou dotaci na přímé výdaje ve školství. Z těchto prostředků se hradí mzdy, zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění, učební pomůcky, školní potřeby, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, ale i služby, které souvisí s kvalitou výuky a rozvojem školy. Prostředky školám rozepisuje krajský úřad podle závazných pravidel stanovených ministerstvem školství. Dalším zdrojem je rozpočet zřizovatele, kraje, obce nebo jiného zřizovatelského subjektu. Z tohoto zdroje školy kryjí provozní výdaje, jako jsou energie, údržba, nájemné a další. Kromě provozních výdajů dostávají i příspěvek na investiční výdaje. V průběhu roku získávají školské organizace účelové prostředky ze státního rozpočtu v rámci programů vyhlášených ministerstvem školství. Obce, které zřizují školy, dále dostávají na krytí provozních výdajů zřizovaných mateřských a základních škol zvláštní příspěvek za státního rozpočtu. Obec také může vybírat od rodičů dítěte příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřských škol, školních družin a klubů. Obec ještě hradí základním školám neinvestiční výdaje, které nehradí stát. Do budoucna chceme, aby dalším zdrojem financování školství byly i prostředky Evropské unie. Kolik prostředků na školství půjde letos z rozpočtu Plzeňského kraje? s nemocnicemi znovu jednat a nabídli také lepší podmínky splácení zbylých pohledávek. Tomu napomohla také transformace nemocnic na obchodní společnosti. Považuji za velký úspěch, že se novým právním subjektům podařilo překonat první týdny existence bez vážnějších problémů, protože museli své financování překrýt z jiných zdrojů do doby, než začaly dostávat platby od zdravotních pojišťoven, dodává zástupce hejtmana Vilímec. EU je jednou z možností financování škol, říká náměstek hejtmana V poslední době se často hovoří o problematice školství, především v souvislosti s úbytkem dětí. Ten již nyní ohrožuje existenci některých škol. Ve městech už byly či budou školy slučovány, v některých menších obcích pak dokonce úplně zaniknou. Na současnou situaci ve školství Plzeňského kraje, jeho financování a další s tím související otázky jsme se zeptali prvního náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast vzdělávání, školství a mládeže Václava Červeného. MVDr. Václav Červený, 1. náměstek hejtmana Vstupní brána nemocnice v Domažlicích. Kraj letos vyčlenil ze svého rozpočtu pro školy, předškolní a školská zařízení na provozní výdaje korun a korun na investice, což je celkem asi o tři procenta více než v loňském roce. Předpokládám, že bude ještě v průběhu roku výrazně posílena oblast investic, aby mohly školy splnit termín pro dokončení úprav stanovených hygienickými vyhláškami. Zmínil jste se o možnosti využít peníze z EU. Jakým způsobem to bude možné? O množství a způsobu pomoci, kterou nám EU po vstupu poskytne, se už dlouho diskutuje. Obecně můžeme říci, že od května budeme moci získávat peníze ze strukturálních fondů EU pomocí tzv. operačních programů, na jejichž obsahu se dohodne členský stát s Evropskou komisí. Česká republika má pět operačních programů pro různé oblasti. Sektor vzdělávání spadá do Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, který čerpá 75 % prostředků z Evropského sociálního fondu, zbylých 25 % je z českého státního rozpočtu. Jedna z jeho priorit se věnuje podpoře celoživotního vzdělávání. Operační program se zaměřuje na aktivity neinvestičního charakteru, zájemci o podporu musí podle stanovených podmínek vypracovat vlastní projekt. V případě celoživotního vzdělávání to budou vzdělávací projekty pro oblasti počátečního i dalšího vzdělávání, které budou mít inovativní charakter, přinesou novou kvalitu. Celý systém teď prochází posledními úpravami a měl by se rozběhnout po našem vstupu do EU. Co školám realizace podobného projektu přinese? Zpracování a realizace nových vzdělávacích projektů bude do budoucna pro mnoho škol šance, jak vylepšit výuku nebo lépe využít svoje přebytečné kapacity. V situaci, kdy ubývají žáci a některé školy tů. Ty budou moci předkládat obce, podnikatelé, neziskové organizace i organizace zřizované krajem. Projekty budou muset splňovat priority a jednotlivá opatření tohoto programu. My nebudeme schopni úplně do detailu uhlídat kvalitu těchto projektů, ale výběr bude dělán podle toho, jestli projekty odpovídají stanoveným podmínkám. Budeme brát zřetel i na to, zda projekt respektuje hledisko regionálního rozvoje kraje, jestli vytvoří nová pracovní místa, vysvětluje Stanislav Rampas. Pokud vybraný projekt neuspěje s žádostí o dotaci z EU, neznamená to, že byl vytvořen zbytečně. Období na podávání žádostí je tříleté, takže projekt může být upraven a podán znovu. Nevěřím tomu, že podpoříme úplně mrtvé projekty. Pokud neuspějí u strukturálních fondů, budeme hledat cesty k jiným dotačním titulům Spuštění portálu Regioport Dne 5. února 2004 proběhlo v rámci konference IMPA 2004 (Informační management ve veřejné správě) slavnostní otevření přeshraničního hospodářského portálu Oficiálního zahájení provozu tohoto internetového portálu, určeného zejména pro malé a střední podniky, se zúčastnili představitelé Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje, Ministerstva informatiky ČR a delegace ze SRN. jsou naplněné třeba jen z poloviny, to bude během několika let stále významnější. Kdo začne dřív, bude proti ostatním ve výhodě. Co tedy doporučíte potencionálním zájemcům z řad škol? Jak by měli začít? Především je třeba jasně říci, že právě teď je vhodná doba začít připravovat projekty. Nejprve by si měl každý zájemce zjistit všechny informace o operačním programu. Nejlépe to je možné na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo se podívat na stránky ministerstva školství. Tady je možné najít Operační program Rozvoj lidských zdrojů, případně jeho Dodatek. Na internetu jsou i webové stránky věnované přímo strukturálním fondům EU, adresa je Tam jsou k dispozici operační programy i jiné důležité informace, co všechno musí obsahovat podávaný projekt a další. Dokumentaci je třeba důkladně prostudovat a pak můžete pokračovat dále. Potřebujete také vědět, kdy a kam budete projekt podávat. Každý zájemce by si měl v programu najít svou prioritu a opatření, v jejichž rámci bude projekt realizovat. V každém opatření je seznam podporovaných aktivit a seznam cílových skupin. Projekt je vlastně naplněním aktivit pro cílové skupiny. Proto se podívejte na aktivity a řekněte si, které můžete reálně zrealizovat. Pokud se v nějaké aktivitě tzv. najdete, máte základ pro přípravu projektu. Pokud se rozhodnete začít, doporučuji si podle stávajících podmínek projekt připravit a čekat na vyhlášení výzvy k podávání projektových přihlášek. Po vyhlášení výzvy pak projekt upravíte, aby vyhovoval všem aktuálním podmínkám a můžete se přihlásit. Kdy můžeme čekat vyhlášení výzev? Výzvy se vyhlásí po definitivním schválení podmínek operačního programu. K tomu dojde až po našem vstupu do EU, Projekt Převedení přeshraničního hospodářského portálu Regioport do českého prostředí je výsledkem spolupráce mezi regiony Horní Falcko (SRN) a Plzeňský kraj. Portál vznikl na německé straně s využitím iniciativy EU Interreg III A. Na rozsáhlém řešení projektu se podílejí na české straně Odbor strategického marketingu KÚ PK, Západočeská univerzita v Plzni, Institut průmyslového managementu, Krajská a okresní hospodářské komory, Regionální rozvojová agentura (RRA PK), Podnikatelské a inovační centrum (BIC) Plzeň, Úřad práce v Plzni, Magistrát města Plzně - Živnostenský úřad, IDOR, Celní úřad a Českomoravská záruční a rozvojová banka. Předpokládá se, že dojde k rozšíření působnosti tohoto portálu i na Karlovarský a Jihočeský kraj. Vstupem ČR do EU budou především malé a střední podniky (MSP) vystaveny sílícímu konkurenčnímu prostředí (dodržení náročných norem, zvýšení vstupních nákladů, nedostatečná podpora výzkumu a marketingu). Komerční subjekty budou potřebovat stále větší množství strukturovaných informací pro své podnikání. Vzhledem k tomu, že MSP zaměstnávají až 60 % obyvatel, tvoří i základ rozvoje regionu. Jak zahraniční zkušenosti ukazují, při řešení tohoto problému může pomoci spojování MSP do kooperačních sítí podniků a institucí, tzv. klastrů. To umožňuje posílit konkurenceschopnost proti silným, mnohdy vysoce integrovaným velkým společnostem. Vytváření sítí podniků je podporováno i z fondů EU. Portál Regioport je obchodní a vzdělávací internetová platforma, která má napomáhat MSP při jejich podnikání a řízení lidských zdrojů. Kromě poměrně rozsáhlé informační části portálu z oblasti veřejné správy, práva, financí, zpravodajství (mezinárodní, republikové, regionální), exportu-importu, investic apod. se zde připravuje ve spolupráci s Plzeňským krajem a Západočeskou univerzitou rozsáhlá část vzdělávání. Vzdělávání zde bude ve formě e-learningu, standardů, textů apod. Na tuto část projektu bude navazovat i projekt Budování klastrů jako nástroje pro podporu MSP. Program čerpání prostředků z fondů Evropské unie To, že někdo získá podporu na přípravu projektu, ještě neznamená, že má záruku na získání dotace ze strukturálních fondů EU. Především chceme, aby Plzeňský kraj byl řádně připraven na čerpání prostředků z evropských fondů, říká náměstek hejtmana Stanislav Rampas. FOTO: ZDENĚK VAIZ nebo programům. Nechceme, aby peníze z krajského rozpočtu byly investovány marně. Šanci na jejich získání budou mít jen skutečně kvalitní projekty, uzavírá náměstek Rampas. Výběr projektů bude dvoukolový. V prvním kole budou vybrány jednoznačně kvalitní projekty, na které by kraj poskytl zhruba 75 % dotace. Druhé kolo bude určeno k detailní diskusi s předkladateli projektů, u kterých se objeví nějaké sporné body. Smyslem dvoukolového výběru je podpořit ty projekty, jejichž šance na zisk dotace bude co nejvyšší. Cílem je vyčerpat maximum financí, které bude EU do této oblasti uvolňovat. takže pravděpodobný nejbližší termín vyhlášení výzev je konec května 2004 nebo ještě později. Zatím není nic přesně stanoveno. Probrali jsme školství a na závěr bychom se mohli zmínit i o jiných aktivitách. Co dalšího podporuje Plzeňský kraj pro rok 2004 v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu? Ve sportovní oblasti Plzeňský kraj usiluje o vytvoření dostatečné nabídky moderních veřejných sportovních zařízení v rámci celého kraje. Cestou k realizaci tohoto cíle je programové financování se záměrným sdružováním finančních prostředků z různých zdrojů, včetně rozpočtu kraje. Rada Plzeňského kraje schválila pro letošní rok investiční program podpory pro výstavbu víceúčelových hřišť s umělým povrchem a rekonstrukce povrchů tělocvičen a hal, které jsou ve vlastnictví obcí a škol zřizovaných Plzeňským krajem. Na tyto investice je vyhrazena částka Kč. V roce 2003 investoval Plzeňský kraj do programu výstavby víceúčelových hřišť s umělým povrchem Kč a přispěl tak na zřízení deseti sportovišť. Plzeňský kraj kromě toho dále podporuje volnočasové aktivity mládeže v oblasti tělovýchovy a sportu, významné sportovní akce na území kraje a sportovní činnost zdravotně postižených. V oblasti práce s mládeží schválila Rada Plzeňského kraje program na podporu a rozšíření klubů otevřených dveří při střediscích volného času dětí a mládeže a dalších organizacích pracujících s dětmi a mládeží. Vedle toho kraj podporuje i environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a mezinárodní spolupráci v oblasti mládeže. V oblasti mezinárodní spolupráce jde o podporu mezinárodních výměn mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů. Věnujeme se i multikulturní výchově a preventivním programům pro mládež.

3 Téma 3 Stabilizace venkovských oblastí Plzeňský kraj v současné době připravuje dotační tituly programu Stabilizace venkovských oblastí. Na ten je vyčleněno z krajského rozpočtu 16 milionů korun. Program bude podporovat investiční akce obcí, a to do výše maximálně 60 procent celkových nákladů. Obec tak bude moci získat minimálně a maximálně korun na jednotlivou akci. Zbývajících minimálně 40 procent nákladů bude muset uhradit přímo obec. Stanislav Rampas, náměstek hejtmana Žádosti obcí na letošní rok jsme už převzali a ještě v únoru bude zahájeno jejich zpracování. Přesné číslo neznám, ale žádostí jsou stovky a je jich přibližně čtyřnásobně víc, než můžeme uspokojit. V rozpočtu kraje ale víc peněz pro tuto oblast nemáme, říká náměstek hejtmana Stanislav Rampas. Tyto dotační tituly vycházejí z programu Rozvoje kraje, který jasně stanovuje prioritu obnovy a rozvoje venkova, zejména v periferních oblastech. Je to vlastně pomoc obcím při realizaci jejich prioritních investičních akcí, na které by bez krajské dotace neměly dost peněz. Nechceme stanovovat jednotlivé dílčí programy pouze na komunikace, školy, inženýrské Vážení občané, chtěl bych poděkovat vedení Plzeňského kraje, že dalo možnost prezentace i opozičnímu zastupiteli. Ve volební kampani před čtyřmi lety jsme lidem slíbili, že je budeme v nově vzniklém samosprávném celku důsledně zastupovat při řešení jejich starostí. Nedostatkem je, že se sítě a podobně. Každá obec je v jiném stavu vývoje a my se snažíme pomoci tam, kde to obce nejvíce potřebují, vysvětluje náměstek Rampas. Dotace kraj poskytuje obcím pouze na investice do jejich majetku. Program běží již třetím rokem, zpočátku kraj poskytoval na obnovu venkova 10 milionů korun, pak částku zvýšil na současných 16 milionů. Obce s tímto programem pracují a maximálně ho využívají. Má totiž tu výhodu, že je jednoduše administrován. Stavíme na maximální důvěře mezi obcemi a krajem. Tím odpadá řada byrokratických překážek a obce se při splnění podmínek dostávají k dotacím rychle. Odbor regionálního rozvoje provádí kontroly, jak je s krajskými penězi nakládáno, a zatím neshledal žádné závažné nedostatky. Zmiňovaná důvěra se tak vyplácí oběma stranám, pokračuje Stanislav Rampas. Kraj rozděluje dotace podle několika hledisek. Komise nejprve vyloučí žádosti, které zjevně nejsou investiční a ty, které signalizují, že nám, druhému nejsilnějšímu klubu v zastupitelstvu Plzeňského kraje, nepodařilo prosadit se do řídících orgánů kraje. Požadovali jsme funkci zástupce hejtmana a jedno místo v radě. Přesto je našich 11 hlasů významnou silou, pracujeme ve všech výborech a komisích a důsledně plníme svůj slib. Nejsme opozicí za každou cenu, vždy podpoříme jakýkoli návrh, který pomáhá rozvoji našeho kraje. Když budeme hodnotit plnění našeho volebního programu, nelze nepřipomenout, že zastupitelstvo kraje není suverénním pánem na svém samosprávném území, že přetrvává vliv pražského centra na nejdůležitější oblasti života kraje. Všechny kraje ČR jsou prakticky po třech letech od svého vzniku téměř ve stejné situaci, jako byly na počátku. Nemají větší příjmy a jsou odkázány v plném rozsahu na to, co milostivě dostanou, nebo také nedostanou z centra. Dále si je třeba uvědomit, že z našeho pohledu, z pohledu zastupitelů za KSČM, pracuje krajské zastupitelstvo v legislativních mantinelech zákonů, které vytvářel od roku 1990 pravicově zaměřený parlament. Chci tím říci, že zastupitelstvo Plzeňského kraje často hledá nejlepší řešení ze všech možných špatných. Řešíme někdy problémy, které zavinil někdo jiný. Mohl bych se jako člen Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost zabývat situací v našem školství, ale zabředl bych do podrobností a jak se říká: Pro třísky bych neviděl les. Potíže ve školství, zdravotnictví a jinde mají, podle mého názoru, stejnou příčinu. Jedno je jisté - vše se točí v naší společnosti okolo peněz. Promiňte mi mé náhlé zevšeobecnění problémů, ale současné problémy našeho kraje i České republiky tkví v tom, že jsme se stali bude sporná majetková otázka. Neuspějí ani žádosti na investiční akce, na které není vydáno stavební povolení nebo chybí dokumentace. Tím v prvním kole vyselektujeme zhruba 30 % žádostí. Další neuspějí, pokud je investiční akce příliš náročná a krajská dotace její realizaci nijak zásadně nepomůže. Porovnáváme také daňovou výtěžnost obcí. Těm, které ji mají skutečně vysokou, rovněž dotaci neposkytujeme. Naopak šanci mají hlavně chudší obce. Těmito vylučovacími koly projdou pouze žádosti, které splňují podmínky pro čerpání dotace z krajského rozpočtu, uzavírá náměstek hejtmana Stanislav Rampas. Komise vybrané žádosti předloží ke schválení krajské radě a následně ke schválení zastupitelstvu. Snahou kraje je, aby vybrané obce po uzavření smluv získaly peníze co nejdříve. Na rozdíl od státních dotací budou moci obce čerpat příspěvky z rozpočtu kraje nejpozději v polovině letošního roku, přitom realizace projektů nemusí být dokončena v prosinci letošního roku. Konkrétní podmínky pro čerpání dotací z programu Stabilizace venkovských oblastí včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách Plzeňského kraje na adrese Spolupráce s italskou provincií Bergamo Hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann (vlevo) se začátkem tohoto měsíce setkal v italské provincii Bergamo s jejím prezidentem Valeriem Bettonim. Jednali jsme především o problematice životního prostředí. Jedním z hlavních témat byl boj proti kůrovci, se kterým má italská strana mnoho zkušeností a o které se s Plzeňským krajem chce podělit, říká radní Pavel Stelzer, který hejtmana na návštěvě Itálie doprovázel. Kraj chce italské zkušenosti s bojem proti kůrovci konfrontovat s postupem německých sousedů, kteří v Bavorském národním parku likvidují kůrovce už několik desítek let. Slovo zastupitele PaedDr. Karel Rožánek, zastupitel Plzeňského kraje (KSČM) součástí světového komplexu, kde právem kritizovaná diktatura jedné strany je nahrazena diktaturou jinou, diktaturou zlatého telete, diktaturou kapitálu. Vše lze koupit, prodat, pronajmout, spotřebovat, bez výjimky - i duši. Bezohledná honba za penězi je nyní ctností a sobectví přirozenou potřebou. Systém káže lásku k bližnímu a zároveň nutí přežít jen na úkor ostatních. Svoboda peněz je zaměňována za svobodu lidí. Dovolte, abych závěrem citoval slova současného uruguajského spisovatele Eduarda Galeana: Zdá se, že pro levici není na světě místo, s výjimkou vitrín Archeologického muzea. S výjimkou té levice, která se dnes kaje a přijímá místo po pravici bankéřů. Jsme všichni pozváni na pohřeb socialismu. Ve smutečním průvodu jde - jak říkají - celé lidstvo. Přiznám se, že tomu nevěřím. Tahle pohřební slavnost si spletla mrtvého. Kapitalismus pro nás není sen, který chceme uskutečňovat, je to noční můra, která již skutečností je. Věřím, že lidstvo není odsouzeno k sobectví a obscénní honbě za penězi, že socialismus nezemřel, protože ještě nebyl - a že dnešek je prvním dnem jeho dlouhého života. Program Obnovy venkova Plzeňský kraj připravuje v letošním roce vyhlášení programu Obnovy venkova. Tento program původně vyhlašovalo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), v letošním roce jej ale převedlo na kraje. Letošní rok je přechodový, protože v loň- Rok 2004 je rokem volebním Dokončení ze strany 1 Musíme proto vymýšlet náhradní termíny školení, což nám nabourává už tak komplikovaný časový harmonogram, říká ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje Jiří Leščinský. Ministr vnitra vyhlásil v Plzeňském kraji na nové volby do zastupitelstev obcí Trokavec na Rokycansku a Přestavlky na jižním Plzeňsku. Důvodem pro konání nových voleb byl pokles počtu zastupitelů pod zákonem stanovenou hranici. Volby se budou konat v sobotu od hodin do hodin. Na základě rozhodnutí Rady Evropské unie vyhlásil prezident České republiky na dny června 2004 volby do Evropského parlamentu. Pro 10 států Evropy to budou vůbec první volby do Evropského parlamentu v jejich historii. Kromě stávajících členských států Evropské unie budou poprvé ve své historii volit své zástupce do Evropského parlamentu v České republice, Polsku, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku, Slovinsku, Estonsku, Slovensku, Maltě a na Kypru. Do Evropského parlamentu bude voleno celkem 732 poslanců, přičemž za Českou republiku to bude 24 poslanců. Při volbách do Evropského parlamentu se voliči setkají s několika novinkami. Při splnění zákonem stanovených podmínek budou moci volit na území České republiky ském roce MMR vybralo žádosti od obcí pro tento program, ale jeho financování přešlo na kraje. My ale nemůžeme převzít ministerský program, protože je nastaven na centrální orgány. Musíme ho proto přepracovat a vyhlásit jako program nový. Naší snahou je, abychom zachovali objem prostředků, které do něj vkládalo ministerstvo, tedy 40 až 50 milionů korun, říká náměstek hejtmana Stanislav Rampas. Peníze na obnovu venkova dostává kraj z ministerstva financí a nejsou účelově vázány. Kraj tedy může tyto prostředky použít různým způsobem, aniž by byl povinen program vyhlásit. Je tady politický konsensus, že tento program podržíme a budeme ho dělat i v budoucnu na regionální úrovni a s pozměněnými pravidly, zdůrazňuje ale náměstek Rampas. Žádosti, které obce podaly v loňském roce na MMR, kraj převezme a zařadí je do nového programu. Vyřídit je chce co nejdříve. V pololetí by je mělo schválit krajské zastupitelstvo a nejpozději od druhé poloviny roku by chtěl kraj s obcemi uzavírat smlouvy a převádět dotace. Program Obnovy venkova obsahuje několik dotačních titulů. Jsou to například dotace do majetku obcí. Ty lze čerpat jak na investiční, tak i na neinvestiční akce. Další možností je použít dotaci na pořízení územně plánovací dokumentace obcí, osvětu a vzdělávání, pořizování studijních dokumentů, mikroregionální projekty a na úroky z úvěrů na investiční akce obcí. Zatím nevíme, zda budeme moci udržet všechny dotační tituly, nicméně milionů korun, které šly do tohoto programu ze státu, chceme zachovat, říká Stanislav Rampas. Pro rok 2005 bychom chtěli programy Obnovy venkova a Stabilizace venkovských oblastí spojit do programu Obnovy a stabilizace venkova Plzeňského kraje. Prostředky obou stávajících programů bychom spojili a nový program by běžel v upravené šíři, v minimální administraci a v maximální důvěře v obce. Pokud starosta podepíše prohlášení, že má potřebnou dokumentaci, tak ji skutečně předloží. Pak můžeme vyřizování žádostí maximálně zjednodušit a urychlit. Tlak na obce v rovině byrokratické i ekonomické je obrovský a kraj se k němu v podobě různých předpisů a složité legislativy nechce připojovat, uzavírá náměstek hejtmana Rampas. Chceme být partnerem obcím, proto se snažíme minimalizovat byrokracii a tím zjednodušovat přístup k čerpání dotací, říká náměstek hejtmana Stanislav Rampas. i někteří občané členských států Evropské unie. Na rozdíl od čtyřletého funkčního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je funkční období Evropského parlamentu pětileté. Volebními dny v České republice budou pátek 11. června a sobota 12. června Volit se bude v pátek od do hodin a v sobotu od do hodin. Volební komise začnou sčítat hlasy až po uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie. Na objektu, ve kterém se bude nacházet volební místnost, bude kromě vlajky České republiky vyvěšena i vlajka Evropské unie. Technika přípravy jednotlivých typů voleb je jiná. Takže i lidé, kteří jsou členy volebních komisí už léta, musí vždy absolvovat nové školení. Tyto rozdíly a komplikace by měl v budoucnu odbourat připravovaný Volební zákoník, který má přípravu různých typů voleb sjednotit, dodává Jiří Leščinský. Pravděpodobně v listopadu 2004 se po uplynutí prvního čtyřletého funkčního období uskuteční volby do zastupitelstev krajů a v některých volebních obvodech také volby do Senátu Parlamentu České republiky. V Plzeňském kraji se jedná o volební obvod č. 7, za který je v současné době senátorem Ing. Jiří Skalický. Do Senátu se bude v letošním roce volit 27 senátorů. Tyto volby však ještě nebyly prezidentem republiky vyhlášeny. Sociální služby fungují Podobně jako nemocnice převedl stát k 1. lednu 2003 na kraje také domovy důchodců a ústavy sociální péče. Ve dvou okresech musí kraj zajišťovat i pečovatelskou službu. Kapacita těchto zařízení zatím odpovídá potřebám kraje. Obce v posledních letech ale velmi intenzivně budovaly domy s pečovatelskou službou a chybí prostupnost celého systému. Obyvatelé těchto domů tam mohou pobývat jen do určitého zdravotního stavu a při jeho zhoršení se většinou už nemají kam vrátit. Jedinou možností je domov důchodců nebo sociální ústav. Většina klientů už ale nechce nastupovat do domovů důchodců a tato zařízení se nám pomalu přesouvají do sféry ústavů sociální péče, říká radní pro oblast sociální péče Jaroslav Kadlec. Kraj se bude snažit sesynchronizovat tuto oblast tak, aby nabídka sociálních služeb odpovídala současným trendům a poptávce. Podobný problém je v léčebnách dlouhodobě nemocných. Někteří jejich klienti nejsou pacienty zdravotnictví, spíše by měli být klienty ústavu sociální péče. Tam si ale musí na rozdíl od léčebny připlácet na pobyt. Zdravotní pojišťovny nechtějí za tyto pacienty platit, takže se snaží omezit počet lůžek v léčebnách, aby ti pacienti, kteří nepotřebují akutní péči 24 hodin denně, přecházeli do domovů důchodců nebo ústavů sociální péče, dodává Jaroslav Kadlec. Stabilizace zdravotnictví pokračuje mílovými kroky Do roku 2002 patřily zdravotnické organizace na území Plzeňského kraje státu a byly zřizovány prostřednictvím bývalých okresních úřadů. Nemocnice, záchranná služba a další organizace převedl stát k 1. lednu 2003 na kraj. Jedním ze základních problémů, který se s touto změnou objevil, byl také převod dluhů, které tyto organizace pod řízením státu nahromadily. Problém byl i s tím, že v roce 2002 přestala poskytovat služby nemocnice v Plané. Zánik této organizace byl nasměrován tak, aby pracovněprávní vztahy končily až v lednu 2003, kdy už byl zřizovatelem kraj, popisuje zvláštní postup státu radní pro oblast zdravotnictví Jaroslav Kadlec. Na Plzeňský kraj tak přešla v souvislosti se zánikem nemocnice v Plané povinnost vyplacení dlužných mezd zaměstnanců a všech požitků, které tam zaměstnanci podle kolektivní smlouvy a zákoníku práce měli. Na vyrovnání těchto pohledávek kraje po tvrdém boji se státem získaly koncem loňského roku peníze ze státní pokladny. V souvislosti se zánikem nemocnice zřídil kraj v loňském roce v Tachově nové stanoviště záchranné služby. Část nemocničního areálu v Plané si pronajala Poliklinika Tachov. Dalším krokem při stabilizaci krajského zdravotnictví byla transformace nemocnic. Obchodní společnosti zřízené z nemocnic navázaly na zdravotní péči poskytovanou v původních příspěvkových organizacích, nicméně z hlediska ekonomického a právního se jedná o zcela nové subjekty, které nejsou nástupnickými subjekty původních příspěvkových organizací. Zpočátku jsme byli jedni z prvních, kdo se pro převod nemocnic na obchodní společnosti rozhodl. Postupně se k nám ale přidaly další kraje, což nebylo ze strany ministerstva zdravotnictví příliš vítáno, říká radní Jaroslav Kadlec. Obchodní společnosti se musí chovat jinak než bývalé organizace a neplatí pro ně například rozhodnutí vlády o navýšení mezd, což působí příspěvkovým organizacím obrovské finanční potíže. To by kraj jako zřizovatel finančně neutáhl. Víme dobře, že dvě navýšení mezd, o kterých rozhodl bývalý ministr zdravotnictví, způsobila nemocnicím dlouhodobé problémy, vysvětluje radní Kadlec. Podle něj si dobře fungující nemocnice musí vydělat na provoz, kraj bude do nemocnic dávat peníze pouze na vybavení. Navíc v majetku kraje zůstal nemovitý majetek nemocnic, jehož údržba bude financována také z krajských peněz. Všechny nové právní subjekty v současné době fungují a poskytují zhruba stejnou šíři zdravotní péče jako dříve.

4 4 Doprava Opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy v roce 2003 jednotlivé akce (viz tabulka) dálnice dálnice ve výstavbě silnice I. třídy silnice II. třídy silnice III. třídy Rozvoj lidských zdrojů je prioritou Plzeňského kraje Rozvoj lidských zdrojů je značně široké a obsáhlé téma, které lze velice obtížně definovat. Obecně lze říci, že jde o celoživotní učení všech forem, orientované zejména na lepší pracovní uplatnění, zvýšení kompetencí a výkonnosti. Proces zahrnuje celou škálu aktivit, příležitostí a stimulů ve vzdělávací soustavě, hospodářské praxi, veřejné správě i jiných sektorech. Kromě výše uvedených záležitostí ovlivňují člověka jako jedince i další faktory ekonomického, sociálního, zdravotního, ekologického, kulturního charakteru a mnoho dalších. Nicméně pojem lidské zdroje nebo lidský kapitál se obvykle používá ve smyslu zásoby znalostí a dovedností ztělesněných v pracovní síle, které jsou výsledkem vzdělávání a praxe a pracovní sílu zhodnocují. Rozvoj lidských zdrojů je proto klíčovým faktorem, který prochází napříč všemi sektory společnosti a pro rozvoj společnosti je rozhodující. Naprostou nezbytností tedy je ucelená koncepce rozvoje lidských zdrojů v rámci státu, na kterou navážou koncepce regionální a místní, a jeho strategické řízení. Konečným cílem v oblasti rozvoje je dosažení společnosti znalostí, učící se společnosti. Ta dokáže zajistit vysokou a stabilní míru zaměstnanosti, založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integrovat společensky hendikepované skupiny obyvatelstva, a tím dosáhnout sociálně stabilní společnosti. Znalostní společnost zároveň povede ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky a přitom dokáže respektovat principy trvale udržitelného rozvoje. Celoživotní učení je nezbytností Základem pro dosažení těchto cílů je zavedení systému celoživotního učení do běžné praxe. Celoživotní učení se chápe jako vzdělávací kontinuita, která probíhá neustále, bez ohledu na životní etapu, místo, čas a formu. Člověk se učí prakticky neustále, nejen v období klasického školního vzdělávání, ale i během dalšího života pořád získává další znalosti, zkušenosti a praxi. V Evropské unii (EU), jejímiž členy se zakrátko staneme, se důsledné uplatňování principu celoživotního učení považuje za jeden ze základních kamenů ekonomické prosperity. Naše společnost zatím bohužel nedokázala přijmout celoživotní vzdělávání jako nezbytnost. Proces učení u nás stále obecně končí se závěrem školního vzdělávání. Při uplatnění pracovní síly se zohledňuje především krátkodobé hledisko zaměstnanosti a nehledí se do budoucna. Stovky nových, ale nekvalifikovaných Návrh akcí k realizaci z krajských prostředků pro rok 2004 pracovních míst jsou pouze krátkodobým řešením. Za několik let bude pro naši ekonomiku důležitá především zaměstnatelnost. Musíme vycházet ze zásady, že každý člověk je zaměstnatelný a potřebuje dostat příležitost schopnosti rozvíjet, zlepšovat své kvality a tím i možnost budoucího uplatnění na trhu práce. Právě celoživotní učení je cestou vedoucí k vyšší zaměstnatelnosti a tím i budoucí ekonomické prosperitě. Rozvoj lidských zdrojů podpoří Evropská unie Evropská unie si již dlouhá léta uvědomuje zásadní důležitost rozvoje lidských zdrojů. Hlavním nástrojem podpory tohoto rozvoje v rámci EU je Evropský sociální fond, z něhož budeme moci čerpat prostředky od května 2004 i my. Čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu bude probíhat v rámci tzv. Operačního programu rozvoj lidských zdrojů. Program se vztahuje na celou ČR s výjimkou hlavního města Prahy. Rozděluje se na několik priorit, které se následně člení ještě na další opatření. Jde vlastně o administrativní schéma, jehož prostřednictvím se dělí peníze do jednotlivých dotačních titulů. Oblast celoživotního vzdělávání je jednou z priorit operačního programu. V rámci této priority Operační program rozvoj lidských zdrojů podpoří jak počáteční vzdělávání na všech typech škol, tak i další profesní vzdělávání. Zájemci o podporu budou do programu vstupovat vlastními projekty. Zřízena Rada kraje pro rozvoj lidských zdrojů Rozvoj lidských zdrojů je celospolečenským tématem. S cílem rozvoje, zaměstnanou a především zaměstnatelnou pracovní sílou, se pro jeho dosažení musí Stav silnic II. a III. třídy v našem kraji není na odpovídající úrovni. Statisticky lze vyjádřit, že z 1511 kilometrů silnic II. třídy je 39 procent v nevyhovujícím či havarijním stavu a u silnic III. Ing. Pavel Stelzer třídy je to 45 procent z celkem kilometrů. Na našich silnicích je 969 mostů, z toho přibližně 300 je ve špatném a 104 až havarijním stavu. Prostředky na opravy a rekonstrukce jsou složeny ze dvou zdrojů, prvním je Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a druhým rozpočet Plzeňského kraje. Pokud budeme každý rok vkládat do obnovy silniční sítě zhruba milionů korun, nedocílíme nikdy příznivého stavu bez nevyhovujících či havarijních úseků silnic a jejich součástí, poněvadž dnes zrekonstruovaná silnice bude díky intenzitě provozu za deset let potřebovat novou opravu. Abychom dosáhli optimálního stavu, museli bychom v průběhu následujících deseti let do obnovy silnic a mostů, výstavby přeložek a obchvatů investovat ročně 1,2 miliardy korun. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo v loňském rozpočtu 150,6 milionu korun na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy včetně jejich součástí, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje. Jednotlivé stavby byly vybrány ve spolupráci se správci komunikací a na základě kriterií odsouhlasených radou Plzeňského kraje. Byly posuzovány zejména stav silnic na základě posudku specializované firmy, hustota provozu, počet spojů autobusové dopravy, připravenost projektové dokumentace a stavebního povolení. U rekonstrukcí průtahů obcemi byla hodnocena i jejich připravenost ke spolufinancování chodníků a inženýrských sítí. Velká část staveb byla financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury, skutečně vyčerpáno bylo 270,3 mil. Kč. Součástí výčtu jsou i náklady na přípravu projektové dokumentace pro stavby, které budou realizovány v letošním roce. V průběhu roku se ovšem u některých naplánovaných staveb vyskytly problémy se získáním stavebního povolení či souhlasu majitelů pozemků s výkupem. Proto Rada Plzeňského kraje přehodnotila původní záměr a ve dvou případech byla zahájena realizace dalších připravených staveb vybraných dle kriterií. Objevily se i problémy finančního krytí zejména u některých rekonstrukcí, kde bylo nutné odsouhlasit vícepráce a odpovídajícím způsobem upravit rozpočet stavby. Proto bylo nutné mírně navýšit rozpočtovou skladbu v dopravě a požádat výbor SFDI o schválení rozpočtových změn. Všechny plánované stavby pro rok 2003 byly dokončeny a slouží veřejnosti. Nelze jednoznačně přiřadit některé stavbě největší význam, protože i oprava propustku na nevýznamné silnici III. třídy znamená zkvalitnění dopravní infrastruktury na území Plzeňského kraje. PŘIPRAVIL Ing. PAVEL STELZER, RADNÍ PRO OBLAST DOPRAVY ztotožnit většina společnosti. O cílech a strategiích rozvoje je proto nezbytné diskutovat na široké platformě a docházet k celospolečenské shodě. Rada Plzeňského kraje na svém jednání ke konci loňského roku rozhodla o zřízení Rady kraje pro rozvoj lidských zdrojů jako poradního orgánu rady kraje. Právě rada má být půdou, na které se setkají zástupci regionální samosprávy, obcí, zaměstnavatelů, sociálních partnerů, odborů, vzdělávacích institucí, úřadů a dalších subjektů. V Radě kraje pro rozvoj lidských zdrojů by se měly na základě partnerského principu prodiskutovat různé názory a podněty všech zúčastněných. Výsledkem jednání Rady kraje pro rozvoj lidských zdrojů by mělo být stanovení základních směrů a strategií rozvoje lidských zdrojů v Plzeňském kraji na základě všeobecného konsensu.

5 6 Informace z kraje Plzeňský kraj podporuje aktivity v oblasti mládeže a sportu Rada Plzeňského kraje v letošním roce vyhlásila programy na podporu neinvestičních aktivit pro mládež a další v této oblasti připravuje. Na nejrůznější projekty se rozdělí prostřednictvím Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje z krajského rozpočtu letos celkem 2,25 milionu Kč. Plzeňský kraj také rozděluje peníze z účelových dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR určené pro aktivity mládeže. Rada kraje schválila 13. ledna podporu pro kluby otevřených dveří, environmentální vzdělávání a mezinárodní spolupráci. Smyslem podpory klubů otevřených dveří při střediscích volného času dětí a mládeže a dalších organizacích jiných zřizovatelů pracujících s dětmi a mládeží je umožnit uspokojování potřeb co největšího počtu dětí a mládeže. Kluby otevřených dveří mají přispět k lepšímu využití volného času neorganizovaných dětí a mládeže tam, kde nemají větší možnost kulturního a společenského vyžití. Do těchto zařízení by neorganizované děti docházely prakticky kdykoli a zdarma. Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních v kraji se zaměřuje na pedagogické pracovníky. Jeho cílem je vytvářet podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Nejlepší mladí sportovci Plzeňského kraje se zúčastnili ve dnech zimní Olympiády s Orbitem pro děti. Pořadatelem této významné sportovní a kulturní akce byl Středočeský kraj. Soutěže se konaly ve třech střediscích. V Mladé Boleslavi proběhl turnaj v ledním hokeji a soutěž v krasobruslení, v Benátkách nad Jizerou rychlobruslení a v Albrechticích, Desné a Smržovce v Jizerských horách následující disciplíny: běh na lyžích, skok na lyžích, biatlon, saně, severská kombinace, snowboard, alpské disciplíny. Soutěží se zúčastnili žáci tříd ZŠ, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tato významná sportovní akce navázala na hry první Olympiády s Orbitem pro děti České republiky, které proběhly v červnu 2003 v Pardubickém kraji. Výprava Plzeňského kraje čítala 68 účastníků. Plzeňský kraj obsadil sedm sportovních odvětví (např. lední hokej, krasobruslení, alpské lyžování, klasické lyžování atd.). Partnery výpravy Plzeňského kraje jsou: STRABAG, a. s., Hannah Czech, a. s., Plzeňská teplárenská, a. s., Služba škole Plzeň a Škola Dr. I. Mauritzové, s. r. o. Každou výpravu přivedl na zimní stadion v Mladé Boleslavi významný sportovec z příslušného kraje. Samotný zahajovací a závěrečný ceremoniál uváděli moderátoři České televize. Součástí 1. zimní Olympiády s Orbitem pro děti byla i fotografická a výtvarná soutěž s mottem Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Podrobnosti a výsledky 1. zimní Olympiády s Orbitem pro děti naleznete na internetových stránkách Západočeské muzeum v Plzni vydalo koncem minulého roku CD-ROM, který pod názvem Užité umění představuje nejvzácnější a nejzajímavější předměty užitého umění nacházející se ve sbírkách muzea. Téměř 700 exponátů s podrobným popisem a fotografiemi je rozděleno do devíti období - stylů, antikou počínaje a poválečným uměním konče. Prezentace Užité umění je vydána ve třech jazycích (čeština, němčina a angličtina), doplněna animacemi, znělkou a zvuky. Mezi předměty lze snadno procházet, vyhledávat nebo koordinátorů na školách a školských zařízeních v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání, a tak zvyšovat jejich odbornost. Jedná se o odbornou a metodickou pomoc koordinátorům environmentálního vzdělávání v podobě seminářů dalšího vzdělávání, o tvorbu a poskytnutí metodických materiálů, vytváření sítě škol a školských zařízení k vzájemnému předávání zkušeností atd. Je důležité, aby environmentální výuka pronikla do škol, zaujala zde své místo a stala se tak součástí výchovy dětí a mládeže a postupně i veřejnosti jako takové. Program mezinárodní spolupráce má za úkol podporovat mezinárodní výměny mládeže a přispívat tím k výchově mladých lidí k solidaritě, toleranci a porozumění prostřednictvím interkulturního vzdělávání. Program je přístupný i zdravotně, sociálně, ekonomicky, geograficky či etnicky znevýhodněným mladým lidem. Jeho prostřednictvím se zdokonaluje jazyková vybavenost a odbourávají bariéry při vzájemné komunikaci, což je důležitou součástí přípravy dětí a mládeže na soužití ve sjednocené Evropě. Druhým cílem programu je finančně pomáhat školám, pokud se budou chtít účastnit finančně náročnějších mezinárodních studijních programů například typu Socrates a Leonardo. Právě nedostatek prostředků je důvodem, proč se velká část škol na programech tohoto typu nepodílí. Školy takto dostanou příležitost více se na mezinárodních programech podílet, což se celkově pozitivně odrazí na kvalitě jejich výuky. Podmínky poskytování finančních prostředků na projekty v rámci výše uvedených programů vyhlášených Plzeňským krajem pro rok 2004 a podrobnosti k jednotlivým programům je možné najít na webových stránkách v sekcích SVČ, EVVO a Mezinárodní spolupráce. Rada Plzeňského kraje dále schválila neinvestiční programy podpory volnočasových aktivit mládeže v oblasti tělovýchovy a sportu. V roce 2004 je podpora určena organizacím v kraji, které zabezpečují činnost družstev a jednotlivců soutěžících na republikové a mezinárodní úrovni. O podporu mohou žádat i organizace, svazy a župy, které pečují o sport mládeže na území Plzeňského kraje, odborně a organizačně řídí a podporují činnost občanských sdružení. Další podpora půjde na pořádání sportovních akcí pro mládež celokrajského a mezinárodního významu a na tělovýchovné a sportovní akce krajem zřizovaných škol a školských organizací. Jeden z grantů je určen na pořádání sportovních akcí celostátního a mezinárodního charakteru na území Plzeňského kraje. V oblasti sportu myslí Plzeňský kraj také na zdravotně handicapované spoluobčany, neboť pokládá za důležité umožnit sportovní vyžití každému. Jsou pro ně určeny dva podpůrné programy. Jeden se zaměřuje na sportovní a tělovýchovnou činnost pro zdravotně handicapované občany kraje a druhý na sportovní činnost škol a školských zařízení zabezpečující tělovýchovu a sport zdravotně postižených dětí. Termín uzávěrky neinvestičních programů je 19. března Podrobné informace týkající se poskytování grantů je možné získat na internetových stránkách Plzeňského kraje - v sekci Sport. Kromě toho podporuje Plzeňský kraj multikulturní výchovu mládeže a preventivní projekty pro mládež v oblasti sociální komunikace. V rámci prevence kraj také spolupracuje ve zvláštním projektu s Policií ČR. Jeden z projektů by se měl věnovat vzdělávání pedagogů a depistážním šetřením v oblasti prevence. V oblasti mládeže Plzeňský kraj rozděluje i prostředky z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ministerstvo školství poskytuje účelovou dotaci na minimální preventivní programy sociálně patologických jevů a boj proti drogám. Ze státního rozpočtu jdou také příspěvky na soutěže a přehlídky pro mládež. Veškeré informace o vyhlášených programech je možné najít na internetových stránkách Plzeňského kraje v sekci Vzdělávání a sport. 1. zimní Olympiáda s Orbitem pro děti Užité umění ze sbírek muzea na CD-ROM a s pomocí internetového prohlížeče i tisknout. Autorka výběru ze sbírek a odborných textů PhDr. Dagmar Braunová připravovala podklady původně pro knižní vydání. Tisku se ale dočkala pouze část Antika, ostatní čtyři svazky nebylo možné z finančních důvodů realizovat. Proto se tedy vedení muzea rozhodlo pro vydání multimediální verze na CD v počtu 1000 kusů. Barevné fotografie zhotovil Ing. Jaroslav Hausner a úvodním slovem o Západočeském muzeu v Plzni doplnil ředitel PhDr. František Frýda. Výběr ze sbírek vznikl za podpory grantového projektu financovaného Ministerstvem kultury České republiky. Vyhledávací soutěž nových rockových kapel Česká rocková liga 2004 Soutěž je určena skupinám s rockovým zaměřením, které mají na svém kontě maximálně jedno oficiální CD. Cílem je zmapovat nastupující generaci rockových skupin a nabídnout jim možnost živého vystoupení po boku známých kapel. Ti nejlepší, vybraní odbornou porotou, se rozjedou po kulturních domech a letních parketech. Oporou jim budou kapely TÖRR, ŠKWOR a Paradox. V deseti základních kolech budou zájemci bojovat o účast v semifinále, které se uskuteční v rámci velkého letního festivalu. Porota vybere finálovou čtyřku, skupina ŠKWOR která se utká o absolutní vítězství a samozřejmě i zajímavé ceny. Nahrávky můžete zasílat do 15. dubna Podrobnosti naleznete na internetových stránkách 100 let zápasu KA Ctibor Užitečné internetové odkazy - Lokomotiva Plzeň Internet se stává nedílnou součástí Vašeho každodenního Výbor oddílu zápasu TJ Lokomotiva Plzeň připravuje slavnostní schůzi u příležitosti 100. výročí zápasu TJ Lokomotiva Plzeň, dříve KA Ctibor. Chtěli bychom pozvat opravdu všechny, ať už jsou z Plzně a okolí, nebo žijí ve vzdálenějších oblastech. Dozvědět bychom se chtěli i o těch, kteří už mezi námi nejsou, abychom uctili jejich památku, říká člen výboru Jaroslav Pružinec. Péči o přírodní rezervace a památky zajišťuje Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, který kromě administrativně právní agendy zajišťuje zpracování odborných podkladů, inventarizačních průzkumů, zpracování a projednání plánů péče, realizaci značení hranic a praktických zásahů v terénu uskutečňovaných na základě platných plánů péče. V rámci této péče přistoupil krajský úřad i k vybavení chráněných území informačními tabulemi na dřevěných stojanech umístěných na přístupových cestách. Tyto tabule, chráněné dřevěnou stříškou, přinášejí podrobné údaje a podávají návštěvníkům informaci o předmětu ochrany a seznamují je s hodnotami a významem chráněného území. Texty jsou doplněny mapkou vymezující konkrétní chráněné území a barevnými fotografiemi. Během roku 2003 bylo vytvořeno 19 tabulí pro 18 chráněných území. Konkrétně se jedná o přírodní památky Doubí (PM), Čertova kazatelna (PM), Hromnické jezírko (PS), Kařezské rybníky (RO), Kopeckého pramen (PM), Krasíkov (TC), Pod Smutným koutem (PJ), Salka (DO), Valcha (TC), V Houlištích (PJ), U báby - U lomu (PS) a přírodní rezervace Jezvinec (DO), Kozelka (PS), Netřeb (DO), Pavlovická stráň (TC), Postřekovské rybníky (DO), Přimda (TC) a Žďár (RO). I v letošním roce pracovníci odboru životního prostředí krajského úřadu vytipují další vhodné lokality pro instalaci obdobného počtu tabulí na území Plzeňského kraje. Informování široké veřejnosti o předmětu ochrany, jeho hodnotách a významu je nepochybně v zájmu ochrany přírody a krajiny. Zároveň prezentace chráněných částí přírody je v souladu i se schváleným Programem rozvoje Plzeňského kraje v oblasti ochrany životního prostředí a Slavnostní schůze se uskuteční v dubnu 2004, její součástí bude výstava. Výbor oddílu zápasu proto žádá zejména bývalé členy o zapůjčení plakátů, diplomů, fotografií, korespondence nebo odznaků z doby zápasení, které připravovanou výstavu rozšíří. Více informací získáte na adrese: TJ Lokomotiva Plzeň Oddíl zápasu Úslavská 75, Plzeň SÍLE ZDAR! Instalace informačních tabulí v přírodě Krajský úřad Plzeňského kraje převzal od do své působnosti péči o 134 maloplošných zvláště chráněných území v kategorii přírodní rezervace a přírodní památka v Plzeňském kraji, mimo území Národního parku Šumava a Chráněných krajinných oblastí Šumava, Křivoklátsko a Slavkovský les. Tato území představují nejcennější přírodovědně hodnotné lokality v kraji. věříme, že přispěje k provádění a prohloubení ekologické výchovy a vzdělávání. Bližší informace týkající se péče o přírodní rezervace a památky, kterou zajišťuje Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, naleznete na webových stránkách Plzeňského kraje života. Můžete díky němu vyhledat velké množství informací, i takové, které souvisejí s naší veřejnou správou. Spuštěním Portálu veřejné správy (podrobněji popsán níže), ale i díky Internetovému portálu Plzeňského kraje jsou vytvářeny tzv. rozcestníky, které Vás navedou na důležité informace, služby a zajímavé internetové stránky různých úřadů. Tato rubrika si neklade za cíl poskytovat komplexní informace o všem důležitém, co na internetu najdete z pohledu Vašeho styku s různými úřady, chceme Vás ale upozorňovat na zajímavé a užitečné internetové služby, které můžete použít, a tím šetřit Váš čas. Portál veřejné správy (Portal.gov.cz) Ústřední internetový portál veřejné správy, který od podzimu loňského roku provozuje Ministerstvo informatiky ČR. V tuto chvíli je občanům přístupná jeho první verze, která umožňuje najít kontaktní údaje na různé úřady či návody na řešení některých životních situací (například jak požádat o vydání cestovních dokladů a podobně). Dále zde můžete prohlížet platné znění zákonů nebo hledat informace v obchodním věstníku. Přejme si, aby se z tohoto portálu stala skutečná elektronická brána do úředního světa České republiky a občan se tudy dostal ke všemu důležitému. Dopravní informace v Plzeňském kraji (doprava.plzensky-kraj.cz) Pokud potřebujete zjistit, kde je jaká dopravní uzavírka, jaká je sjízdnost silnic v zimě, kde na Vás v Plzeňském kraji čeká náledí nebo není prohrnut sníh - včetně zobrazení na mapě - je toto adresa, kde se vše dozvíte. K tomu ještě uvidíte okamžitou teplotu měřenou na několika místech kraje. Je škoda, že ještě nevznikl volně přístupný systém, který by řešil z pohledu dopravy celou Českou republiku, a to včetně vyhledávání trasy. Podle posledních informací se na takovou věc chystají ministerstvo dopravy a ministerstvo informatiky, nechme se tedy překvapit. Nahlížení do výpisů z katastru nemovitostí (nahlizenidokn.cuzk.cz) Tato zajímavá služba byla spuštěna na začátku tohoto roku. Zatím se o ní moc neví, ale přináší občanům doposud netušené možnosti jednoduchých výpisů z katastru nemovitostí, a to dokonce zadarmo. Po zadání čísla parcely a katastrálního území se dozvíte, kdo je vlastníkem parcely nebo budovy. Dále zde můžete zjistit informace, související s řízením o vkladech nebo o ostatních řízeních, které katastrální úřady vedou. Pokud by toto vše bylo doplněno i zobrazením na mapě, zjednodušilo by to užívání i pro běžného občana.

6 Kultura 7 Nebílovy unikátní dvojzámčí Obec Nebílovy leží asi 10 km od Plzně. Její starobylý původ není na první pohled patrný, přestože první nalezená písemná zpráva je z roku 1327, kdy se jako její majitel uvádí Racek Nebílova. Její majitelé se často měnili. V letech vlastnil zchátralé panství zámožný generál Benátské republiky hrabě Adam ze Steinau. Ten dal postavit podle předlohy architekta L. Hildebrandta v Čechách zcela ojedinělou stavbu komponovaného dvojzámčí, spojeného křídly s terasami. Stavbu provedl věhlasný plzeňský stavitel a architekt Jakub Auguston ml. V roce 1948 byl zpustošený Fotohádanka V minulých číslech jste nás přesvědčili o tom, že vaše znalosti kulturních památek v Plzeňském kraji jsou skutečně vysoké. Dnešní hádanka je proto opět o něco těžší. Napište nám, kde se nachází objekt na fotografii. U odpovědí nezapomínejte uvádět vaši adresu. Odpovědi posílejte na adresu: Plzeňský kraj redakce, Husova 29, Plzeň, Tři autory správných odpovědí odmění Krajský úřad Plzeňského kraje věcnou cenou. zámek darován obci, která v jeho přední budově měla své provozy. Zadní zámek hrozil zřícením a byl na něj vydán demoliční výměr. Před zbořením byl v roce 1968 zachráněn převzetím Krajským střediskem státní památkové péče (dnešní Národní památkový ústav). V roce 1993 byl předán zpět obci, která po změně vedení vše zvážila a po dvou letech předala zámek opět památkářům. Po třech letech usilovné práce byl přední zámek poprvé za dobu své existence zpřístupněn veřejnosti. Oprava předního zámku nás stála 4 miliony korun. Sám jsem tomu nechtěl věřit, že se podařilo za tak málo peněz tolik vytvořit. Za tři roky jsme zvládli nejen statické zabezpečení, ale také rekonstrukci fasád, dveří, oken a podlah. Navíc jsme museli sehnat zařízení, protože od poloviny 18. století byl zámek bez inventáře, říká ředitel Národního památkového ústavu v Plzni Karel Drhovský. Dnes je přední zámek zařízen a na všech předmětech, které na zámku jsou, se objevuje motiv květiny. Pozoruhodná je například série štípaných květinových lustrů. Zároveň průběžně pokračuje rekonstrukce zadního zámku, a to v závislosti na finančních prostředcích. Jeho oprava je mnohem náročnější. Husarským kouskem je rekonstrukce a restaurování kaple. Je to jeden z nejkrásnějších rokokových interiérů v kraji. Kaple jeden rok hrozila zřícením, druhý rok byla slavnostně otevřena, navíc pouze ze sponzorských peněz, bez přispění státu, popisuje postupnou obnovu zadního zámku Karel Drhovský. Zámek funguje také jako společenské centrum, ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů navíc vzniká v jeho prostorách unikátní Hasičské muzeum. Regionální funkce knihovnictví I pro letošní rok připravila Studijní a vědecká knihovna ve spolupráci s ostatními obecními knihovnami návrh na rozdělení prostředků ze státního rozpočtu na výkon regionálních funkcí pro pověřené knihovny Plzeňského kraje na rok Regionální funkce v přesně smlouvou vymezeném rozsahu fungují tak, že předem dohodnuté knihovny, tuto činnost obstarávají pro všechny další knihovny v kraji. Na základě smlouvy připravuje a dodává pověřená knihovna několikrát ročně soubory knih, které pak tyto obsluhované malé knihovny půjčují, vysvětluje radní Olga Kalčíková. Regionálních knihoven je v kraji celkem 15 a servis výměnných souborů knih mohou zajišťovat pro celkem 489 dalších knihoven. Na tuto činnost dostanou regionální městské knihovny dotaci z ministerstva kultury ve výši 8,3 milionu korun. Tuto dotaci posílá ministerstvo naposledy. Od příštího roku se musíme rozhodnout, jakým způsobem by tento systém měl dále fungovat. Existuje návrh koncepce regionálních funkcí knihoven, jehož zpracování schválila rada kraje. Chtěli bychom, aby prostředky na podporu regionálních funkcí převedlo ministerstvo do našeho rozpočtu. Pokud se tak nestane, musí zastupitelstvo rozhodnout, zda bude kraj zabezpečovat tuto službu obyvatelům stejným způsobem. Předem ale víme, kolik nás to bude stát peněz, doplňuje Olga Kalčíková. Podle ní je důležité, aby o přijetí koncepce rozhodlo zastupitelstvo co nejdříve. V jednotlivých knihovnách jsou na zajišťování regionálních funkcí zaměstnaní lidé a vedení knihoven musí vědět, zda je bude v příštím roce potřebovat, či nikoliv. Památkově chráněné objekty po povodních Radní Plzeňského kraje Olga Kalčíková navštívila ve dnech 9. a 11. února 2004 spolu se zástupci Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje objekty, které byly poškozeny ničivými povodněmi v roce Cílem návštěvy bylo zjistit, jak byly vynaloženými finančními prostředky z povodňového konta památky zachráněny. A jak se k závěrům cesty vyjádřila Olga Kalčíková? Jednalo se o návštěvu objektů, které z Programu na obnovu památek poškozených povodněmi získaly vyšší částky a z nichž někteří vlastníci nestačili celou částku čerpat, protože prostředky přišly až po polovině loňského roku. Při návštěvě jsme byli seznámeni s průběhem prací. Nestalo se, že by někdo z příjemců dotace prostředky nečerpal, a je třeba říci, že se podařilo všechny tyto památky zachránit, ale že by bylo potřeba nejméně dvojnásobné částky, neboť po provedení základních záchranných prací (odvodnění, oprava nebo znovuvybudování odvětrávacích kanálů atd.) se objevily další dopady povodně - statické poruchy. Velmi si vážím práce všech, kteří tyto památky vlastní, neboť příspěvky, byť by se mohly zdát vysoké, v žádném z těchto případů nepokryly náklady spojené se záchranou památky. Všichni museli záchranné práce financovat jak z vlastních zdrojů, tak především vlastní prací. Určitě jim v jejich případě není co závidět. Na rozdíl od ostatních to mají právě vzhledem k památnosti objektů složitější, neboť oprava musí být provedena podle stanoviska odborníků v památkové péči. Jsou voleny jiné postupy, materiály a to všechno stojí daleko více peněz. Na závěr jen dodám, že si vážím práce všech těchto lidí a hlavně jejich vztahu k památkám. Vždyť v některých případech by bývali mohli jednoduše požádat o demolici! Výherci z minulého čísla Na hádanku z minulého čísla nám přišlo několik stovek odpovědí. K naší velké radosti byla drtivá většina z nich správná, ačkoliv hádanka nebyla nejlehčí. Správně hádali ti z vás, kteří v zatím nevábně vyhlížející stavbě poznali část dvojzámčí v Nebílovech. Ze správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří obdrží věcnou cenu od Krajského úřadu Plzeňského kraje. Výherci: Ludmila Rychlá, Hrádek u Rokycan Josef Kůs, Netunice Jindra Cvachovcová, Bělá nad Radbuzou Podpora kulturních akcí Mgr. Olga Kalčíková, radní Plzeňského kraje Plzeňský kraj v loňském roce uvolnil ze svého rozpočtu 2,5 milionu korun na podporu kulturních akcí. Celkem pořadatelé podali 133 žádostí, kraj vyhověl 66 žadatelům o poskytnutí dotace. Je zajímavé, že celkově rozpočty akcí, jejichž pořadatelé požádali o dotaci, činí více než 71 milionů korun. Přitom se většinou jedná o neprofesionální akce, v této částce nejsou zahrnuty náklady na činnost profesionálních kulturních zařízení jakými jsou divadla, kulturní střediska, kina apod. Z prostředků obcí, soukromých i podnikatelských subjektů tak jde na podporu kulturních akcí velká suma peněz a to jsou čísla, o kterých víme. Navíc velký počet pořadatelů o dotaci ani nežádá, takže celkový objem prostředků do této oblasti odhaduji minmálně na 100 milionů korun, říká radní pro oblast kultury Olga Kalčíková. Program na podporu kulturních akcí běží i v letošním roce a zájemci mohou o dotace žádat průběžně. Kraj vyčlenil na specifikace žádostí o dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu ze svého rozpočtu přibližně stejný objem prostředků, jako v loňském roce. Zastupitelstvo navíc deklaruje svůj zájem na pořádání prioritních kulturních akcí jako je filmový festival Finále a mezinárodní festival Divadlo tím, že je v rozpočtu uvádí jmenovitě, vysvětluje Olga Kalčíková. Konference IMPA 2004 Information Management of Public Administration Informační management ve veřejné správě Třetí ročník konference zaměřené na informační a komunikační technologie ve veřejné správě IMPA 2004 proběhl ve dnech února 2004 v kongresovém centru Darovanský dvůr. Pořadatelem byl Plzeňský kraj a Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci s Jihočeským a Karlovarským krajem. Program byl rozdělen do tří tématických úrovní: Vize rozvoje informační společnosti Koncepce informatizace regionů Rozvojové projekty Konference s podtitulem "Krajské dny informačního managementu" se v posledních letech významně podílí na určování dalšího vývoje informatiky v oblasti veřejné správy Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje. Bylo prezentováno mnoho zajímavých projektů - informační systémy a technologie ve veřejné správě, cestovním ruchu, zdravotnictví a školství, krajské internetové portály, virtuální úřady, internetové navigátory, geografické informační systémy, vzdělávání v oblasti IT aj. V rámci konference byl oficiálně zahájen provoz českoněmeckého přeshraničního hospodářského portálu REGIOPORT. Jedná se o obchodní, komunikační a vzdělávací platformu určenou především pro malé a střední podniky. Celkovým záměrem této aktivity je zejména prohloubení spolupráce regionů v oblasti informatiky. Veletrh Vakantiebeurs Utrecht ( ), kterého se zúčastnil Plzeňský kraj, je jednoznačně největší a nejprestižnější akcí cestovního ruchu v Nizozemí. Letošního 34. ročníku se zúčastnilo 1497 vystavovatelů ze 100 zemí světa a navštívilo ho přes návštěvníků. Od začátku roku už Plzeňský kraj prezentoval své možnosti v oblasti cestovního ruchu na několika veletrzích. První možností představení kraje byl tradiční veletrh Regiontour 2004 v Brně, kterého se s námi zúčastnilo stejně jako v loňském roce 13 spoluvystavovatelů, většinou z řad obcí a podnikatelů. Velký dík patří informačním centrům, která dodávají na veletrhy množství informačních materiálů. Největší zájem byl o propagační materiály kraje, mapy a cyklomapy, říká radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Olga Kalčíková. Další akcí, kde Plzeňský kraj pravidelně prezentuje své možnosti v oblasti turistiky, je veletrh Vakantiebeurs v holadském Utrechtu. Krajský úřad Plzeňského kraje P.O. BOX 313, Škroupova 18, Plzeň elektronická adresa: telefon spojovatelka: provolba: ; fax: úřední hodiny pondělí , středa ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ÚŘADU: Ředitel KÚPK Mgr. Jiří Leščinský odbor kancelář hejtmana Bc. Alena Šatrová odbor kancelář ředitele Mgr. Štěpánka Haladová odbor legislativní, právní a vnitřních věcí Ing. Jan Nový odbor strategického marketingu Mgr. Zdeněk Vacík odbor informatiky Václav Koudele odbor ekonomický Ing. Roman Reiser odbor regionálního rozvoje RNDr. Emil Chochole odbor životního prostředí Mgr. Vladimír Dlouhý odbor majetku a hospodářského rozvoje Ing. Alena Hemrová odbor školství, mládeže a sportu PaedDr. Zdeněk Oulík odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Mgr. Vlasta Frouzová odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Ing. Pavel Karpíšek odbor dopravy a silničního hospodářství Ing. Jaroslav Vejprava odbor krizového řízení Ing. Milan Řihošek odbor krajský živnostenský úřad Ing. Milan Javorský útvar interního auditu vedoucí Ing. Martin Zaoral sekretariát regionální rady soudržnosti vedoucí sekratariátu Mgr. Petr Pelcl Prezentace na veletrzích cestovního ruchu Zde se Plzeňský kraj těší velké oblibě, turisté z Holandska náš region velmi dobře znají. Měli obrovský zájem o mapy, zejména cyklistické, a v neposlední řadě chtějí informace o levném ubytování v kempech. Nejvíce je zajímá Šumava a velké množství z nich se ptalo, zda už je zprovozněn dálniční obchvat Plzně, upřesňuje Olga Kalčíková. Další prezentace kraj absolvoval na veletrhu v německém Stuttgartu a španělském Madridu. Na další veltrhy Plzeňský kraj dodává své propagační materiály, které se objevily například na veletrhu Holiday World v Praze na stánku města Plzně a Plzeňského Pivovaru. Tato spolupráce s krajským městem funguje i opačně, což kraji umožňuje prezentaci na větším množství veletrhů.

7 8 Zajímavosti Rok ve znamení silničních rekonstrukcí Červená silnice III/1699 oprava po povodních Rabí - most přestavba mostu Zvíkovec most oprava horní stavby Tlucná - most II/ Tachov III/19910 rekonstrukce mostu a Zámecké ulice Horažďovice most přestavba Regionální evropské informační středisko Vstup do EU je jednou ze zahraničněpolitických priorit ČR. Od roku 1998 MZV ČR řídí a koordinuje tzv. komunikační strategii ČR před vstupem do EU, jejímž cílem je probudit zájem veřejnosti o problematiku EU a poskytovat objektivní informace týkající se EU a širokých souvislostí vstupu ČR do EU. Se záměrem zajistit informovanost veřejnosti v záležitostech EU podporuje MZV po celém území České republiky vznik Regionálních evropských informačních středisek (REIS). Tato střediska pomáhají občanům najít odpověď na nejrůznější otázky související s evropskou problematikou, poskytují mnoho tištěných či elektronických materiálů apod. Ve středisku má každý občan přístup k publikacím o EU (většina k dispozici zdarma), bezplatnému přístupu na internet (zejména k EUROSKOPU a oficiální stránce Evropské komise EVROPA). Ve spolupráci Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Plzeňského kraje začíná svoji činnost i REIS PK, které bylo zřízeno při Krajském úřadě Plzeňského kraje na Odboru strategického marketingu. Činnost REIS seznámení veřejnosti s problematikou Evropské unie prostřednictvím informačních materiálů : Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV ČR) Delegace EU v Praze Informačního centra Evropské unie (ICEU) Praha Internetu Videa CD-ROM spolupráce s neziskovými organizacemi, školami, veřejnými knihovnami a ostatními informačními středisky zabývajícími se problematikou EU při organizování tématických aktivit a akcí pro veřejnost Zodpovídání dotazů, vyhledávání údajů, odkazy na další informační zdroje Zajištění besed a přednášek pro veřejnost, mládež, studenty, školní třídy, zájmové skupiny Pořádání odborných setkání a seminářů s různým zaměřením ve spolupráci s odborníky a specialisty Zdroje informací o EU odborná literatura, časopisecké a novinové články včetně monitoringu odborného tisku z dostupných zdrojů, zabývajícího se problematikou EU, další propagační dokumenty Všeobecné informační zdroje na internetu o EU Velká encyklopedie Evropské unie - rt1.htm Programy zahraniční pomoci Evropských společenství České republice (Phare, ISPA, Sapard a Komunitární programy) - Server Evropské unie - europa.eu.int Euroskop - Server Delegace Evropské komise v České republice - Hospodářská komora ČR inf. pro podniky - Informační servis o mládeži v Evropě pro mládež v ČR - Evropský deník - Ministerstvo zahraničních věcí - Ministerstvo zemědělství - AGRIS - agrární www portál - EURO - ekonomický týdeník - INTEGRACE časopis zaměřený na odborné články - Informace o evropské problematice z jiných zdrojů Z ostatních REIS ČR Bezplatná informační linka o EU na telefonním čísle Linka je v provozu od pondělí do pátku, a to vždy od do hodin. Informační zdroje ostatních státních orgánů ČR, státní správy a samosprávy, vzdělávacích institucí Kde nás najdete? FOTO PAVEL STELZER Adresa REIS Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň 2. patro č. místnosti 217, 265 Kontaktní osoba: Ing. Ladislava Khaurová telefon: , Provozní doba pondělí 10-17, úterý 10-16, středa 10-17, čtvrtek 10-16, pátek Noviny Krajského úřadu Plzeňského kraje vydává Krajský úřad Plzeňského kraje ve vydavatelství Strategic Consulting, s.r.o. vydavatel Jan Čížek ( ), šéfredaktor David Hrdina ( , Redakční rada: Bc. Alena Šatrová ( ), Ing. Karel Pokorný, Mgr. Jiří Leščinský, Mgr. Daniela Vošahlíková, Mgr. Daniela Balášová, Ing. Šárka Tomanová DTP Pavel Huml ( , manažer inzerce Jana Jechová ( , fax , mobil , adresa redakce: Husova 29; Plzeň, tel./fax: , adresa vydavatele: Na Poříčí 8, Praha 1, tel: , tel/fax: distribuce výtisků zdarma tiskne VLTAVA-LABE-PRESS, a. s. náklad výtisků ověřen auditorskou společností ABC Registrováno pod číslem MK ČR E 14873

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --,

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --, , v AVRH ROZPOCT TECKÉHO KRAJE A ROK 2010 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Představení Integrovaného regionálního operačního programu Přehled rozdělení alokace pro nové operační programy Vyhlášení výzev

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje. čtvrtek 16. února 2012

VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje. čtvrtek 16. února 2012 VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje čtvrtek 16. února 2012 Resort ekonomiky, investic, správy majetku a územního plánování Liberecký kraj již osm let prostřednictvím programu GF 16

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ

AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ 2012-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. IVO RYŠLAVÝ Faktory ovlivňující budoucí vývoj regionální politiky v ČR - Omezené finanční zdroje - Změny v

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Datové sklady a BI veřejného sektoru v době krize? Ing. Václav Koudele, Krajský úřad Plzeňského kraje

Datové sklady a BI veřejného sektoru v době krize? Ing. Václav Koudele, Krajský úřad Plzeňského kraje Datové sklady a BI veřejného sektoru v době krize? Ing. Václav Koudele, Krajský úřad Plzeňského kraje Agenda O Plzeňském kraji DWH a BI ve veřejném sektoru Řešení DWH na Plzeňském kraji DWH a GIS Aktuální

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 5. Předkládá: Rada Olomouckého kraje Zpracoval: RNDr. Ivan Kosatík náměstek hejtmana Ing. Jiří Juřena vedoucí ekonomického odboru Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 24.6.2004 Rozpočet

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. září 2009 č. 1175 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 29. 6. 2015 31.1 Věc: Projektové záměry Interreg Europe Důvod předložení: Schválení přípravy projektových záměrů Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

Evropská integrace a Česká republika

Evropská integrace a Česká republika ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta TEZE k diplomové práci Evropská integrace a Česká republika Zhodnocení přínosů vstupu ČR do EU z krátkodobého hlediska Autor: Bc. Jitka Bendlová

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2 - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 Zkušenosti Karlovarského kraje z předchozího období PHARE, PHARE CBC SAPARD,

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 15/10 Přerov 20. 11. 2012 Předloha pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 12. 2012 Předkladatel: Zpracovatel: Mgr. Dušan

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva konaného dne 26. 02. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2013, určení zapisovatelky 2.

Více

Podíl počtu zapojených dětí a žáků k celkovému počtu dětí a žáků mateřských a základních škol ORP v daném školním roce Zdroj čerpání dat:

Podíl počtu zapojených dětí a žáků k celkovému počtu dětí a žáků mateřských a základních škol ORP v daném školním roce Zdroj čerpání dat: Problémový okruh A1 NEDOSTATEČNÁ VZDĚLANOSTNÍ PŘIPRAVENOST ŽÁKŮ Cíl A1 Zlepšení vzdělanostní připravenosti žáků A1 Podíl dětí a žáků zapojených v realizovaných opatřeních % Plán 70% 80% V rámci prostupnosti

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Rada Středočeského kraje

Rada Středočeského kraje Datum zasedání: 10.3.2014 Rada Středočeského kraje Tisk číslo: 0567(2014) Projekt "Kraje pro bezpečný internet" Předkládací zpráva: podporu projektu "Kraje pro bezpečný internet" Předkladatel: Ing. Zdeněk

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV)

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) DĚTSKÉ SKUPINY Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266 Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) PROJEKT PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN Operační program

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více