Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice"

Transkript

1 Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví Oddlužení nemocnic a stabilizace zdravotnictví. Přinášíme podrobnosti o jedné z prioritních oblastí Plzeňského kraje. strany 2 a 3 Kultura Rozluštění a jména výherců fotohádanky z minulého čísla a mnoho informací z oblasti kultury. Je tu i nová hádanka. strana 7 Investiční náklady na novou nemocnici včetně vybavení činí 924 milionů korun. Její dostavba byla plánována na konec roku V letošním návrhu státního rozpočtu se objevila částka zhruba 600 milionů, která byla určena na její dokončení. V rámci úspor ale stát tuto částku několikrát snížil až na konečných 309 milionů korun pro tento rok. To ale na dostavbu nestačí, říká zástupce hejtmana pro oblasti ekonomiky a financí Vladislav Vilímec. Nemocnice v Domažlicích, která je investorem stavby, proto požádala ministerstvo zdravotnictví o změnu rozhodnutí o financování ze státního rozpočtu. Žádost o změnu byla podána v souvislosti se snížením státní dotace Sloupek radního NÁKLAD VÝTISKŮ a prodloužením doby výstavby o jeden rok. Přišlo zamítavé stanovisko o dvou větách bez bližšího upřesnění. Předtím ministryně zdravotnictví poslala hejtmanovi dopis, v němž žádá finanční spoluúčast Plzeňského kraje na dostavbě domažlické nemocnice ve výši 150 milionů korun. Na tomto bezprecedentním požadavku ministryně stále trvá, což už hraničí s vydíráním, pokračuje Vladislav Vilímec. Pokud se tento stav nepodaří vyřešit, způsobí to kraji jednoznačně problémy, protože nepočítal s tím, že se stát bude chtít vyvléknout ze slibu, že stavbu nemocnice, kterou sám zahájil, také dofinancuje. Já sice vnímám problém státního rozpočtu s financováním státních výdajů, ale nelze ho řešit na úkor zdravotnických institucí nebo krajů. Spolufinancování dostavby nemocnice v Domažlicích absolutně odmítáme, říká Vilímec. Jednou z možností je dokončit stavbu, ale pak nezbudou peníze na přístrojové vybavení. Kraj proto bude požadovat, aby stát dostál slibům, které dal. V době zahájení stavby v roce 2002 už bylo naprosto jasné, že nemocnici stát převede na kraj. Tehdy ale ministerstvo zdravotnictví slíbilo, že stavbu kompletně zaplatí. Navíc nás poslankyně Milada Emmerová ještě na posledním jednání zastupitelstva ujišťovala, že stát nemocnici do roku 2005 dostaví, kroutí hlavou nad posledními kroky státu Vladislav Vilímec. Peníze, které byly ve státním rozpočtu pro letošní rok vyčleněny na dostavbu nemocnice, nakonec skončí v jiných krajích. Ročník 2 číslo / Pro občany Plzeňského kraje ZDARMA Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Výstavba nové nemocnice v Domažlicích začala v roce V té době byl jejím zřizovatelem stát prostřednictvím okresního úřadu. Ministerstva zdravotnictví a financí rozhodla o účasti státu na financování dostavby a vybavení nemocnice i po jejím převedení na Plzeňský kraj. Stanislav Rampas, náměstek hejtmana Vážení občané, samosprávný Plzeňský kraj v tomto roce dovrší čtyři roky své existence. Toto poslední období činnosti nás, volených zastupitelů, bude významné pro Českou republiku i náš kraj. V květnu se staneme členy Evropské unie, která velmi dbá na rozvoj regionů. Resort, za který zodpovídám z titulu své funkce náměstka hejtmana, tedy oblast regionálního rozvoje, je z tohoto hlediska dobře připraven. V průběhu roku je však třeba dotáhnout některé konkrétní akce tak, abychom mohli být svým evropským sousedům plnohodnotnými partnery. V rozpočtu kraje se podařilo vyčlenit částku, která je určena na pomoc projektům s podporou strukturálních fondů EU. Tedy těm, které by měly zlepšit například vybavenost a atraktivitu našich obcí, pomoci podnikání a vládnímu neziskovému sektoru, včetně vzdělávání. Zdaleka však nejde jen o Evropu. Jedním z nejtěžších úkolů je přesvědčit české státní orgány o nezastupitelné úloze samosprávné demokracie. Jsem přesvědčen, že decentralizace státní moci a zvětšení podílu zodpovědnosti a rozhodování na úrovni kraje a obcí posiluje především vás, občany. Ani kraj však nesmí vytvářet uzavřené středisko moci. Osobně se snažím o to, abych na svém úseku přesvědčil své partnery z měst a obcí v regionu o tom, že kraj není jejich poručníkem ani arogantním vládcem. Snad se to daří v oblasti rozvoje venkovských oblastí našeho regionu. Jsem rád, že i v letošním roce bude pokračovat Program stabilizace venkovských oblastí Plzeňského kraje a Program obnovy venkova, které jsou dobrým příkladem vzájemné spolupráce měst, obcí a kraje. O tom, že nezůstal jen na papíře, svědčí řada realizovaných projektů a pokračující zájem obcí a mikroregionů. Za velmi důležitý úkol pokládám další prohloubení spolupráce s městem Plzní a Západočeskou univerzitou. Jak Plzeň, tak univerzita mají nezastupitelnou úlohu v rozvoji kraje. Plzeňský kraj může sehrát důležitou úlohu při koordinaci některých aktivit. Vstup do EU tuto potřebu jen urychlí. Vážení občané, na konci našeho funkčního období v listopadu tohoto roku se budete ptát, jak jsme náš kraj spravovali a jak se změnil za uplynulé čtyři roky. Budu rád, když oblast regionálního rozvoje bude patřit k těm pozitivně vnímaným. Volební rok 2004 Rok 2004 bude pro Českou republiku rokem volebním. Voliče v Plzeňském kraji čekají volby do Evropského parlamentu, volby do zastupitelstev krajů, volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 7 (okres Plzeň jih, městský obvod Plzeň 2 a severní část okresu Klatovy) a v obcích Přestavlky a Trokavec nové volby do zastupitelstev obcí. Hladký průběh voleb včetně proškolení vybraných členů volebních komisí zajišťuje ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a s obcemi s rozšířenou působností Krajský úřad Plzeňského kraje. Ten musí náročnou přípravu trojích voleb zajistit se stávajícím počtem pracovníků. V kraji je 501 obcí a mnohé z nich mají několik volebních okrsků, takže musíme zajistit proškolení více než 3000 členů volebních komisí. To vyžaduje poměrně hodně času. Navíc se snažíme zajistit školení lidí v místě jejich působení, aby za námi nemuseli jezdit do Plzně. Do toho se nám objevují obyčejné překážky typu onemocnění nebo ošetřování dítěte, a tak se stává, že v některém spádovém území nestačíme proškolit lidi, kteří mají volby na starosti. Pokračování na straně 3 V pondělí 16. února 2004 zavítal představitel bulharské vlády v rámci své třídenní návštěvy České republiky i do Plzeňského kraje. Ministra bulharské vlády pana Valentina Cerovskeho (vlevo) přijal náměstek hejtmana PK pan Stanislav Rampas. Celá návštěva České republiky je motivována výměnou zkušeností z přechodu z centrálního hospodaření na podmínky tržní ekonomiky a věřím, že návštěvy obdobného charakteru umožní neopakovat případné chyby, řekl ministr Cerovski. Představitel bulharské vlády se živě zajímal o problematiku regionální politiky, infrastrukturu kraje, zásobování a hospodaření s pitnou vodou, ale i připravenost kraje na čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Rozdělil se také o své zkušenosti z těchto oblastí. Například na bulharských univerzitách zřídili nový magisterský odbor, který připravuje odborníky pro komunikaci s činiteli Evropské unie. Pro ně zajišťují praxi v Bruselu, na jednotlivých bulharských ministerstvech i v místní samosprávě. Návštěvu Plzeňského kraje zakončil Valentin Cerovski prohlídkou dálničního obchvatu Plzně. Náměstek hejtmana Vladislav Vilímec (vpravo) zjišťuje, jak pokračuje výstavba nemocničního areálu. Porovnání rozpočtových oblastí Rozpočtová oblast Rozpočet Rozpočet Navýšení Doprava Školství Tělových. a zájm. činnost Kultura a cestovní ruch Regionální rozvoj Životní prostředí Soc. věci a zdravotnictví Krizové řízení, IZS Krajský úřad Zastupitelé Ostatní financování Výdaje celkem Okruh Plzně má zelenou O nezbytnosti vybudování severozápadního silničního okruhu kolem krajského města diskutovali hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann a primátor města Plzně Jiří Šneberger. Dohodli se, že město i kraj budou hledat řešení a peníze, aby byl okruh vybudován a zprovozněn co nejdříve. Představitelé Plzeňského kraje upřednostňují výstavbu nové spojnice mezi severním a jižním předměstím Plzně kolem Radčic a Křimic před silničním průtahem města podél Klatovské třídy. údaje v tisících Kč MUDr. Petr Zimmermann, hejtman Věříme, že toto řešení je jednodušší a podstatně levnější než průtah, kvůli kterému by mělo být zbouráno několik domů. Nová komunikace by tak odlehčila středu krajského města a odvedla by dopravu z Klatovské třídy, kudy denně projede okolo čtyřiceti tisíc aut, řekl hejtman Petr Zimmermann. Představitelé kraje se zasadí hlavně o to, aby rozhodnutí, která z variant se nakonec uskuteční, padlo co nejrychleji. Výstavba okruhu coby silnice I. třídy by mohla být financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Uvažovaný průtah městem by se poté stal komunikací II. třídy a kraj by společně s městem hledal cesty k jeho financování z fondů Evropské unie. Pro západní okruh hovoří i kladný posudek vlivů na životní prostředí a započaté první práce, jejichž dokončení je plánováno na rok FOTO: ZDENĚK VAIZ ŘEDITEL ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY REZIGNOVAL Po návštěvě u hejtmana Petra Zimmermanna oznámil Zdeněk Koutecký své odstoupení z funkce ředitele Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje ke dni 29. února Koutecký informoval hejtmana o svém rozhodnutí odstoupit z funkce ředitele v zájmu dobrého fungování záchranné služby a stabilizace současné situace. Koutecký předá v zákonné lhůtě své námitky k výsledkům kontroly ekonomického odboru krajského úřadu a řádně předá funkci a pracoviště svému nástupci. Hejtman neprodleně informoval Radu Plzeňského kraje na mimořádném zasedání Rada přijala v souvislosti s rezignací dosavadního ředitele potřebná opatření k zajištění dobrého chodu záchranné služby pro občany. DOPIS ŘEDITELE ZZS PK Vážený pane hejtmane, dovolte mi, abych Vás informoval, že ke dni 29. února 2004 odstupuji z funkce ředitele ZZS PK. Tuto funkci jsem vždy vykonával s největším úsilím a v dobré víře s cílem zabezpečit co nejlépe zdravotní péči lidem v situaci ohrožení jejich životů. Své rozhodnutí nečiním z důvodů obvinění, která byla k mé osobě vznesena, ale pouze proto, abych umožnil řešení současné komplikované situace v ZZS PK a aby tato služba mohla i nadále fungovat alespoň tak dobře, jak tomu bylo dosud. MUDr. ZDENĚK KOUTECKÝ ŘEDITEL ZZS PK

2 2 Téma Oddlužení nemocnic Koncem loňského roku získal Plzeňský kraj část prostředků na oddlužení svých nemocnic. Jednalo se o 128 milionů korun, zbytek peněz, tedy více než 36 milionů korun, by měl stát převést na kraj v letošním roce. Museli jsme respektovat určité podmínky, které s tím byly spojeny a se kterými jsme částečně nesouhlasili. Ve spolupráci s Asociací krajů jsme bojovali zejména proti podmínce, že musíme ze státní dotace přednostně zaplatit ty pohledávky, které by mohl někdo vymáhat po státu. To se nám podařilo zmírnit a peníze jsme na nemocnice převedli ještě v loňském roce, říká zástupce hejtmana pro oblast ekonomiky a financí Vladislav Vilímec. Kraji se podařilo vyjednat dobré podmínky s většinou věřitelů bývalých okresních nemocnic, které na kraje převedl v loňském roce stát. Byly tak například staženy některé žaloby. Snažili jsme se vytvořit vyvážený systém rozdělení peněz tak, aby pomoc směřovala nemocnicím a ne státu. Kompletně jsme k září letošního roku vyřešili otázku pokrytí závazků vůči zaměstnancům bývalé nemocnice v Plané. Kdyby peníze na oddlužení nemocnic přišly už v únoru loňského roku, stálo by to méně než v prosinci. V tom ministerstvo Plzeňský kraj vypracoval program na podporu přípravy projektů, které se budou ucházet o dotace ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). Tento program by měl podpořit projektovou přípravu tak, aby předkládané projekty s žádostí o financování ze strukturálních fondů EU měly jistou šanci na úspěch. Na tento program máme připraveno zhruba 10 milionů korun. Máme představu, že na jednotlivý projekt budeme poskytovat dotaci 300 tisíc korun, a to do výše 50 procent nákladů na přípravu projektové dokumentace, říká náměstek hejtmana Stanislav Rampas. Podporu by takto mohlo získat 30 až 50 projek- Statistiky tvrdí, že ubývá dětí a naše společnost stárne. Jaká je vlastně demografická situace v Plzeňském kraji? Po této stránce na tom není Plzeňský kraj zrovna nejlépe. Počtem obyvatel se řadí mezi menší kraje. Podle údajů z roku 2001 se počet obyvatel zvýšil jen v okresech Plzeň - jih a Plzeň - sever, v ostatních oblastech lidí ubylo. V populaci se zvyšuje i počet starších lidí. Nejvíce se to projevuje v okresech Plzeň - město, Plzeň - jih a Rokycany. Jediným okresem, kde je více mladých lidí, je okres Tachov. Ani rozložení obyvatelstva v kraji není rovnoměrné. Téměř 30 % všech lidí žije přímo v Plzni. Naproti tomu některé venkovské oblasti jsou jen řídce obydlené. Podle statistických údajů klesne během několika let současný počet žáků základních škol o třetinu. S klesajícím počtem dětí bude muset docházet i k omezování školních kapacit. Zvlášť výrazně se to projeví v některých venkovských oblastech. V nevelkých školách s málo žáky bývá problém se zajištěním aprobovaných učitelů na některé předměty, největší nedostatky jsou u výuky jazyků. Trpí tím pak hlavně děti, které jsou v nevýhodě oproti svým vrstevníkům z velkých škol. Ve školách s velmi malým počtem dětí jsou i provozní náklady často tak vysoké, že je zdravotnictví nesehrálo zrovna dobrou úlohu. I tak nejhorší problémy nemocnice dokázaly vyřešit, pokračuje Vladislav Vilímec. Podle něj jsou staré dluhy nemocnic vyřešeny zhruba ze šedesáti procent. Věřitelé, kteří dostali alespoň část peněz, začali v mnoha případech není možné zvládnout. Když mluvíme o penězích, jak vypadá financování školství v kraji? Školy a školská zařízení jsou financovány z více zdrojů. Prvním z nich je státní rozpočet, odkud dostávají účelovou dotaci na přímé výdaje ve školství. Z těchto prostředků se hradí mzdy, zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění, učební pomůcky, školní potřeby, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, ale i služby, které souvisí s kvalitou výuky a rozvojem školy. Prostředky školám rozepisuje krajský úřad podle závazných pravidel stanovených ministerstvem školství. Dalším zdrojem je rozpočet zřizovatele, kraje, obce nebo jiného zřizovatelského subjektu. Z tohoto zdroje školy kryjí provozní výdaje, jako jsou energie, údržba, nájemné a další. Kromě provozních výdajů dostávají i příspěvek na investiční výdaje. V průběhu roku získávají školské organizace účelové prostředky ze státního rozpočtu v rámci programů vyhlášených ministerstvem školství. Obce, které zřizují školy, dále dostávají na krytí provozních výdajů zřizovaných mateřských a základních škol zvláštní příspěvek za státního rozpočtu. Obec také může vybírat od rodičů dítěte příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřských škol, školních družin a klubů. Obec ještě hradí základním školám neinvestiční výdaje, které nehradí stát. Do budoucna chceme, aby dalším zdrojem financování školství byly i prostředky Evropské unie. Kolik prostředků na školství půjde letos z rozpočtu Plzeňského kraje? s nemocnicemi znovu jednat a nabídli také lepší podmínky splácení zbylých pohledávek. Tomu napomohla také transformace nemocnic na obchodní společnosti. Považuji za velký úspěch, že se novým právním subjektům podařilo překonat první týdny existence bez vážnějších problémů, protože museli své financování překrýt z jiných zdrojů do doby, než začaly dostávat platby od zdravotních pojišťoven, dodává zástupce hejtmana Vilímec. EU je jednou z možností financování škol, říká náměstek hejtmana V poslední době se často hovoří o problematice školství, především v souvislosti s úbytkem dětí. Ten již nyní ohrožuje existenci některých škol. Ve městech už byly či budou školy slučovány, v některých menších obcích pak dokonce úplně zaniknou. Na současnou situaci ve školství Plzeňského kraje, jeho financování a další s tím související otázky jsme se zeptali prvního náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast vzdělávání, školství a mládeže Václava Červeného. MVDr. Václav Červený, 1. náměstek hejtmana Vstupní brána nemocnice v Domažlicích. Kraj letos vyčlenil ze svého rozpočtu pro školy, předškolní a školská zařízení na provozní výdaje korun a korun na investice, což je celkem asi o tři procenta více než v loňském roce. Předpokládám, že bude ještě v průběhu roku výrazně posílena oblast investic, aby mohly školy splnit termín pro dokončení úprav stanovených hygienickými vyhláškami. Zmínil jste se o možnosti využít peníze z EU. Jakým způsobem to bude možné? O množství a způsobu pomoci, kterou nám EU po vstupu poskytne, se už dlouho diskutuje. Obecně můžeme říci, že od května budeme moci získávat peníze ze strukturálních fondů EU pomocí tzv. operačních programů, na jejichž obsahu se dohodne členský stát s Evropskou komisí. Česká republika má pět operačních programů pro různé oblasti. Sektor vzdělávání spadá do Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, který čerpá 75 % prostředků z Evropského sociálního fondu, zbylých 25 % je z českého státního rozpočtu. Jedna z jeho priorit se věnuje podpoře celoživotního vzdělávání. Operační program se zaměřuje na aktivity neinvestičního charakteru, zájemci o podporu musí podle stanovených podmínek vypracovat vlastní projekt. V případě celoživotního vzdělávání to budou vzdělávací projekty pro oblasti počátečního i dalšího vzdělávání, které budou mít inovativní charakter, přinesou novou kvalitu. Celý systém teď prochází posledními úpravami a měl by se rozběhnout po našem vstupu do EU. Co školám realizace podobného projektu přinese? Zpracování a realizace nových vzdělávacích projektů bude do budoucna pro mnoho škol šance, jak vylepšit výuku nebo lépe využít svoje přebytečné kapacity. V situaci, kdy ubývají žáci a některé školy tů. Ty budou moci předkládat obce, podnikatelé, neziskové organizace i organizace zřizované krajem. Projekty budou muset splňovat priority a jednotlivá opatření tohoto programu. My nebudeme schopni úplně do detailu uhlídat kvalitu těchto projektů, ale výběr bude dělán podle toho, jestli projekty odpovídají stanoveným podmínkám. Budeme brát zřetel i na to, zda projekt respektuje hledisko regionálního rozvoje kraje, jestli vytvoří nová pracovní místa, vysvětluje Stanislav Rampas. Pokud vybraný projekt neuspěje s žádostí o dotaci z EU, neznamená to, že byl vytvořen zbytečně. Období na podávání žádostí je tříleté, takže projekt může být upraven a podán znovu. Nevěřím tomu, že podpoříme úplně mrtvé projekty. Pokud neuspějí u strukturálních fondů, budeme hledat cesty k jiným dotačním titulům Spuštění portálu Regioport Dne 5. února 2004 proběhlo v rámci konference IMPA 2004 (Informační management ve veřejné správě) slavnostní otevření přeshraničního hospodářského portálu Oficiálního zahájení provozu tohoto internetového portálu, určeného zejména pro malé a střední podniky, se zúčastnili představitelé Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje, Ministerstva informatiky ČR a delegace ze SRN. jsou naplněné třeba jen z poloviny, to bude během několika let stále významnější. Kdo začne dřív, bude proti ostatním ve výhodě. Co tedy doporučíte potencionálním zájemcům z řad škol? Jak by měli začít? Především je třeba jasně říci, že právě teď je vhodná doba začít připravovat projekty. Nejprve by si měl každý zájemce zjistit všechny informace o operačním programu. Nejlépe to je možné na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo se podívat na stránky ministerstva školství. Tady je možné najít Operační program Rozvoj lidských zdrojů, případně jeho Dodatek. Na internetu jsou i webové stránky věnované přímo strukturálním fondům EU, adresa je Tam jsou k dispozici operační programy i jiné důležité informace, co všechno musí obsahovat podávaný projekt a další. Dokumentaci je třeba důkladně prostudovat a pak můžete pokračovat dále. Potřebujete také vědět, kdy a kam budete projekt podávat. Každý zájemce by si měl v programu najít svou prioritu a opatření, v jejichž rámci bude projekt realizovat. V každém opatření je seznam podporovaných aktivit a seznam cílových skupin. Projekt je vlastně naplněním aktivit pro cílové skupiny. Proto se podívejte na aktivity a řekněte si, které můžete reálně zrealizovat. Pokud se v nějaké aktivitě tzv. najdete, máte základ pro přípravu projektu. Pokud se rozhodnete začít, doporučuji si podle stávajících podmínek projekt připravit a čekat na vyhlášení výzvy k podávání projektových přihlášek. Po vyhlášení výzvy pak projekt upravíte, aby vyhovoval všem aktuálním podmínkám a můžete se přihlásit. Kdy můžeme čekat vyhlášení výzev? Výzvy se vyhlásí po definitivním schválení podmínek operačního programu. K tomu dojde až po našem vstupu do EU, Projekt Převedení přeshraničního hospodářského portálu Regioport do českého prostředí je výsledkem spolupráce mezi regiony Horní Falcko (SRN) a Plzeňský kraj. Portál vznikl na německé straně s využitím iniciativy EU Interreg III A. Na rozsáhlém řešení projektu se podílejí na české straně Odbor strategického marketingu KÚ PK, Západočeská univerzita v Plzni, Institut průmyslového managementu, Krajská a okresní hospodářské komory, Regionální rozvojová agentura (RRA PK), Podnikatelské a inovační centrum (BIC) Plzeň, Úřad práce v Plzni, Magistrát města Plzně - Živnostenský úřad, IDOR, Celní úřad a Českomoravská záruční a rozvojová banka. Předpokládá se, že dojde k rozšíření působnosti tohoto portálu i na Karlovarský a Jihočeský kraj. Vstupem ČR do EU budou především malé a střední podniky (MSP) vystaveny sílícímu konkurenčnímu prostředí (dodržení náročných norem, zvýšení vstupních nákladů, nedostatečná podpora výzkumu a marketingu). Komerční subjekty budou potřebovat stále větší množství strukturovaných informací pro své podnikání. Vzhledem k tomu, že MSP zaměstnávají až 60 % obyvatel, tvoří i základ rozvoje regionu. Jak zahraniční zkušenosti ukazují, při řešení tohoto problému může pomoci spojování MSP do kooperačních sítí podniků a institucí, tzv. klastrů. To umožňuje posílit konkurenceschopnost proti silným, mnohdy vysoce integrovaným velkým společnostem. Vytváření sítí podniků je podporováno i z fondů EU. Portál Regioport je obchodní a vzdělávací internetová platforma, která má napomáhat MSP při jejich podnikání a řízení lidských zdrojů. Kromě poměrně rozsáhlé informační části portálu z oblasti veřejné správy, práva, financí, zpravodajství (mezinárodní, republikové, regionální), exportu-importu, investic apod. se zde připravuje ve spolupráci s Plzeňským krajem a Západočeskou univerzitou rozsáhlá část vzdělávání. Vzdělávání zde bude ve formě e-learningu, standardů, textů apod. Na tuto část projektu bude navazovat i projekt Budování klastrů jako nástroje pro podporu MSP. Program čerpání prostředků z fondů Evropské unie To, že někdo získá podporu na přípravu projektu, ještě neznamená, že má záruku na získání dotace ze strukturálních fondů EU. Především chceme, aby Plzeňský kraj byl řádně připraven na čerpání prostředků z evropských fondů, říká náměstek hejtmana Stanislav Rampas. FOTO: ZDENĚK VAIZ nebo programům. Nechceme, aby peníze z krajského rozpočtu byly investovány marně. Šanci na jejich získání budou mít jen skutečně kvalitní projekty, uzavírá náměstek Rampas. Výběr projektů bude dvoukolový. V prvním kole budou vybrány jednoznačně kvalitní projekty, na které by kraj poskytl zhruba 75 % dotace. Druhé kolo bude určeno k detailní diskusi s předkladateli projektů, u kterých se objeví nějaké sporné body. Smyslem dvoukolového výběru je podpořit ty projekty, jejichž šance na zisk dotace bude co nejvyšší. Cílem je vyčerpat maximum financí, které bude EU do této oblasti uvolňovat. takže pravděpodobný nejbližší termín vyhlášení výzev je konec května 2004 nebo ještě později. Zatím není nic přesně stanoveno. Probrali jsme školství a na závěr bychom se mohli zmínit i o jiných aktivitách. Co dalšího podporuje Plzeňský kraj pro rok 2004 v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu? Ve sportovní oblasti Plzeňský kraj usiluje o vytvoření dostatečné nabídky moderních veřejných sportovních zařízení v rámci celého kraje. Cestou k realizaci tohoto cíle je programové financování se záměrným sdružováním finančních prostředků z různých zdrojů, včetně rozpočtu kraje. Rada Plzeňského kraje schválila pro letošní rok investiční program podpory pro výstavbu víceúčelových hřišť s umělým povrchem a rekonstrukce povrchů tělocvičen a hal, které jsou ve vlastnictví obcí a škol zřizovaných Plzeňským krajem. Na tyto investice je vyhrazena částka Kč. V roce 2003 investoval Plzeňský kraj do programu výstavby víceúčelových hřišť s umělým povrchem Kč a přispěl tak na zřízení deseti sportovišť. Plzeňský kraj kromě toho dále podporuje volnočasové aktivity mládeže v oblasti tělovýchovy a sportu, významné sportovní akce na území kraje a sportovní činnost zdravotně postižených. V oblasti práce s mládeží schválila Rada Plzeňského kraje program na podporu a rozšíření klubů otevřených dveří při střediscích volného času dětí a mládeže a dalších organizacích pracujících s dětmi a mládeží. Vedle toho kraj podporuje i environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a mezinárodní spolupráci v oblasti mládeže. V oblasti mezinárodní spolupráce jde o podporu mezinárodních výměn mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů. Věnujeme se i multikulturní výchově a preventivním programům pro mládež.

3 Téma 3 Stabilizace venkovských oblastí Plzeňský kraj v současné době připravuje dotační tituly programu Stabilizace venkovských oblastí. Na ten je vyčleněno z krajského rozpočtu 16 milionů korun. Program bude podporovat investiční akce obcí, a to do výše maximálně 60 procent celkových nákladů. Obec tak bude moci získat minimálně a maximálně korun na jednotlivou akci. Zbývajících minimálně 40 procent nákladů bude muset uhradit přímo obec. Stanislav Rampas, náměstek hejtmana Žádosti obcí na letošní rok jsme už převzali a ještě v únoru bude zahájeno jejich zpracování. Přesné číslo neznám, ale žádostí jsou stovky a je jich přibližně čtyřnásobně víc, než můžeme uspokojit. V rozpočtu kraje ale víc peněz pro tuto oblast nemáme, říká náměstek hejtmana Stanislav Rampas. Tyto dotační tituly vycházejí z programu Rozvoje kraje, který jasně stanovuje prioritu obnovy a rozvoje venkova, zejména v periferních oblastech. Je to vlastně pomoc obcím při realizaci jejich prioritních investičních akcí, na které by bez krajské dotace neměly dost peněz. Nechceme stanovovat jednotlivé dílčí programy pouze na komunikace, školy, inženýrské Vážení občané, chtěl bych poděkovat vedení Plzeňského kraje, že dalo možnost prezentace i opozičnímu zastupiteli. Ve volební kampani před čtyřmi lety jsme lidem slíbili, že je budeme v nově vzniklém samosprávném celku důsledně zastupovat při řešení jejich starostí. Nedostatkem je, že se sítě a podobně. Každá obec je v jiném stavu vývoje a my se snažíme pomoci tam, kde to obce nejvíce potřebují, vysvětluje náměstek Rampas. Dotace kraj poskytuje obcím pouze na investice do jejich majetku. Program běží již třetím rokem, zpočátku kraj poskytoval na obnovu venkova 10 milionů korun, pak částku zvýšil na současných 16 milionů. Obce s tímto programem pracují a maximálně ho využívají. Má totiž tu výhodu, že je jednoduše administrován. Stavíme na maximální důvěře mezi obcemi a krajem. Tím odpadá řada byrokratických překážek a obce se při splnění podmínek dostávají k dotacím rychle. Odbor regionálního rozvoje provádí kontroly, jak je s krajskými penězi nakládáno, a zatím neshledal žádné závažné nedostatky. Zmiňovaná důvěra se tak vyplácí oběma stranám, pokračuje Stanislav Rampas. Kraj rozděluje dotace podle několika hledisek. Komise nejprve vyloučí žádosti, které zjevně nejsou investiční a ty, které signalizují, že nám, druhému nejsilnějšímu klubu v zastupitelstvu Plzeňského kraje, nepodařilo prosadit se do řídících orgánů kraje. Požadovali jsme funkci zástupce hejtmana a jedno místo v radě. Přesto je našich 11 hlasů významnou silou, pracujeme ve všech výborech a komisích a důsledně plníme svůj slib. Nejsme opozicí za každou cenu, vždy podpoříme jakýkoli návrh, který pomáhá rozvoji našeho kraje. Když budeme hodnotit plnění našeho volebního programu, nelze nepřipomenout, že zastupitelstvo kraje není suverénním pánem na svém samosprávném území, že přetrvává vliv pražského centra na nejdůležitější oblasti života kraje. Všechny kraje ČR jsou prakticky po třech letech od svého vzniku téměř ve stejné situaci, jako byly na počátku. Nemají větší příjmy a jsou odkázány v plném rozsahu na to, co milostivě dostanou, nebo také nedostanou z centra. Dále si je třeba uvědomit, že z našeho pohledu, z pohledu zastupitelů za KSČM, pracuje krajské zastupitelstvo v legislativních mantinelech zákonů, které vytvářel od roku 1990 pravicově zaměřený parlament. Chci tím říci, že zastupitelstvo Plzeňského kraje často hledá nejlepší řešení ze všech možných špatných. Řešíme někdy problémy, které zavinil někdo jiný. Mohl bych se jako člen Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost zabývat situací v našem školství, ale zabředl bych do podrobností a jak se říká: Pro třísky bych neviděl les. Potíže ve školství, zdravotnictví a jinde mají, podle mého názoru, stejnou příčinu. Jedno je jisté - vše se točí v naší společnosti okolo peněz. Promiňte mi mé náhlé zevšeobecnění problémů, ale současné problémy našeho kraje i České republiky tkví v tom, že jsme se stali bude sporná majetková otázka. Neuspějí ani žádosti na investiční akce, na které není vydáno stavební povolení nebo chybí dokumentace. Tím v prvním kole vyselektujeme zhruba 30 % žádostí. Další neuspějí, pokud je investiční akce příliš náročná a krajská dotace její realizaci nijak zásadně nepomůže. Porovnáváme také daňovou výtěžnost obcí. Těm, které ji mají skutečně vysokou, rovněž dotaci neposkytujeme. Naopak šanci mají hlavně chudší obce. Těmito vylučovacími koly projdou pouze žádosti, které splňují podmínky pro čerpání dotace z krajského rozpočtu, uzavírá náměstek hejtmana Stanislav Rampas. Komise vybrané žádosti předloží ke schválení krajské radě a následně ke schválení zastupitelstvu. Snahou kraje je, aby vybrané obce po uzavření smluv získaly peníze co nejdříve. Na rozdíl od státních dotací budou moci obce čerpat příspěvky z rozpočtu kraje nejpozději v polovině letošního roku, přitom realizace projektů nemusí být dokončena v prosinci letošního roku. Konkrétní podmínky pro čerpání dotací z programu Stabilizace venkovských oblastí včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách Plzeňského kraje na adrese Spolupráce s italskou provincií Bergamo Hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann (vlevo) se začátkem tohoto měsíce setkal v italské provincii Bergamo s jejím prezidentem Valeriem Bettonim. Jednali jsme především o problematice životního prostředí. Jedním z hlavních témat byl boj proti kůrovci, se kterým má italská strana mnoho zkušeností a o které se s Plzeňským krajem chce podělit, říká radní Pavel Stelzer, který hejtmana na návštěvě Itálie doprovázel. Kraj chce italské zkušenosti s bojem proti kůrovci konfrontovat s postupem německých sousedů, kteří v Bavorském národním parku likvidují kůrovce už několik desítek let. Slovo zastupitele PaedDr. Karel Rožánek, zastupitel Plzeňského kraje (KSČM) součástí světového komplexu, kde právem kritizovaná diktatura jedné strany je nahrazena diktaturou jinou, diktaturou zlatého telete, diktaturou kapitálu. Vše lze koupit, prodat, pronajmout, spotřebovat, bez výjimky - i duši. Bezohledná honba za penězi je nyní ctností a sobectví přirozenou potřebou. Systém káže lásku k bližnímu a zároveň nutí přežít jen na úkor ostatních. Svoboda peněz je zaměňována za svobodu lidí. Dovolte, abych závěrem citoval slova současného uruguajského spisovatele Eduarda Galeana: Zdá se, že pro levici není na světě místo, s výjimkou vitrín Archeologického muzea. S výjimkou té levice, která se dnes kaje a přijímá místo po pravici bankéřů. Jsme všichni pozváni na pohřeb socialismu. Ve smutečním průvodu jde - jak říkají - celé lidstvo. Přiznám se, že tomu nevěřím. Tahle pohřební slavnost si spletla mrtvého. Kapitalismus pro nás není sen, který chceme uskutečňovat, je to noční můra, která již skutečností je. Věřím, že lidstvo není odsouzeno k sobectví a obscénní honbě za penězi, že socialismus nezemřel, protože ještě nebyl - a že dnešek je prvním dnem jeho dlouhého života. Program Obnovy venkova Plzeňský kraj připravuje v letošním roce vyhlášení programu Obnovy venkova. Tento program původně vyhlašovalo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), v letošním roce jej ale převedlo na kraje. Letošní rok je přechodový, protože v loň- Rok 2004 je rokem volebním Dokončení ze strany 1 Musíme proto vymýšlet náhradní termíny školení, což nám nabourává už tak komplikovaný časový harmonogram, říká ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje Jiří Leščinský. Ministr vnitra vyhlásil v Plzeňském kraji na nové volby do zastupitelstev obcí Trokavec na Rokycansku a Přestavlky na jižním Plzeňsku. Důvodem pro konání nových voleb byl pokles počtu zastupitelů pod zákonem stanovenou hranici. Volby se budou konat v sobotu od hodin do hodin. Na základě rozhodnutí Rady Evropské unie vyhlásil prezident České republiky na dny června 2004 volby do Evropského parlamentu. Pro 10 států Evropy to budou vůbec první volby do Evropského parlamentu v jejich historii. Kromě stávajících členských států Evropské unie budou poprvé ve své historii volit své zástupce do Evropského parlamentu v České republice, Polsku, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku, Slovinsku, Estonsku, Slovensku, Maltě a na Kypru. Do Evropského parlamentu bude voleno celkem 732 poslanců, přičemž za Českou republiku to bude 24 poslanců. Při volbách do Evropského parlamentu se voliči setkají s několika novinkami. Při splnění zákonem stanovených podmínek budou moci volit na území České republiky ském roce MMR vybralo žádosti od obcí pro tento program, ale jeho financování přešlo na kraje. My ale nemůžeme převzít ministerský program, protože je nastaven na centrální orgány. Musíme ho proto přepracovat a vyhlásit jako program nový. Naší snahou je, abychom zachovali objem prostředků, které do něj vkládalo ministerstvo, tedy 40 až 50 milionů korun, říká náměstek hejtmana Stanislav Rampas. Peníze na obnovu venkova dostává kraj z ministerstva financí a nejsou účelově vázány. Kraj tedy může tyto prostředky použít různým způsobem, aniž by byl povinen program vyhlásit. Je tady politický konsensus, že tento program podržíme a budeme ho dělat i v budoucnu na regionální úrovni a s pozměněnými pravidly, zdůrazňuje ale náměstek Rampas. Žádosti, které obce podaly v loňském roce na MMR, kraj převezme a zařadí je do nového programu. Vyřídit je chce co nejdříve. V pololetí by je mělo schválit krajské zastupitelstvo a nejpozději od druhé poloviny roku by chtěl kraj s obcemi uzavírat smlouvy a převádět dotace. Program Obnovy venkova obsahuje několik dotačních titulů. Jsou to například dotace do majetku obcí. Ty lze čerpat jak na investiční, tak i na neinvestiční akce. Další možností je použít dotaci na pořízení územně plánovací dokumentace obcí, osvětu a vzdělávání, pořizování studijních dokumentů, mikroregionální projekty a na úroky z úvěrů na investiční akce obcí. Zatím nevíme, zda budeme moci udržet všechny dotační tituly, nicméně milionů korun, které šly do tohoto programu ze státu, chceme zachovat, říká Stanislav Rampas. Pro rok 2005 bychom chtěli programy Obnovy venkova a Stabilizace venkovských oblastí spojit do programu Obnovy a stabilizace venkova Plzeňského kraje. Prostředky obou stávajících programů bychom spojili a nový program by běžel v upravené šíři, v minimální administraci a v maximální důvěře v obce. Pokud starosta podepíše prohlášení, že má potřebnou dokumentaci, tak ji skutečně předloží. Pak můžeme vyřizování žádostí maximálně zjednodušit a urychlit. Tlak na obce v rovině byrokratické i ekonomické je obrovský a kraj se k němu v podobě různých předpisů a složité legislativy nechce připojovat, uzavírá náměstek hejtmana Rampas. Chceme být partnerem obcím, proto se snažíme minimalizovat byrokracii a tím zjednodušovat přístup k čerpání dotací, říká náměstek hejtmana Stanislav Rampas. i někteří občané členských států Evropské unie. Na rozdíl od čtyřletého funkčního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je funkční období Evropského parlamentu pětileté. Volebními dny v České republice budou pátek 11. června a sobota 12. června Volit se bude v pátek od do hodin a v sobotu od do hodin. Volební komise začnou sčítat hlasy až po uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie. Na objektu, ve kterém se bude nacházet volební místnost, bude kromě vlajky České republiky vyvěšena i vlajka Evropské unie. Technika přípravy jednotlivých typů voleb je jiná. Takže i lidé, kteří jsou členy volebních komisí už léta, musí vždy absolvovat nové školení. Tyto rozdíly a komplikace by měl v budoucnu odbourat připravovaný Volební zákoník, který má přípravu různých typů voleb sjednotit, dodává Jiří Leščinský. Pravděpodobně v listopadu 2004 se po uplynutí prvního čtyřletého funkčního období uskuteční volby do zastupitelstev krajů a v některých volebních obvodech také volby do Senátu Parlamentu České republiky. V Plzeňském kraji se jedná o volební obvod č. 7, za který je v současné době senátorem Ing. Jiří Skalický. Do Senátu se bude v letošním roce volit 27 senátorů. Tyto volby však ještě nebyly prezidentem republiky vyhlášeny. Sociální služby fungují Podobně jako nemocnice převedl stát k 1. lednu 2003 na kraje také domovy důchodců a ústavy sociální péče. Ve dvou okresech musí kraj zajišťovat i pečovatelskou službu. Kapacita těchto zařízení zatím odpovídá potřebám kraje. Obce v posledních letech ale velmi intenzivně budovaly domy s pečovatelskou službou a chybí prostupnost celého systému. Obyvatelé těchto domů tam mohou pobývat jen do určitého zdravotního stavu a při jeho zhoršení se většinou už nemají kam vrátit. Jedinou možností je domov důchodců nebo sociální ústav. Většina klientů už ale nechce nastupovat do domovů důchodců a tato zařízení se nám pomalu přesouvají do sféry ústavů sociální péče, říká radní pro oblast sociální péče Jaroslav Kadlec. Kraj se bude snažit sesynchronizovat tuto oblast tak, aby nabídka sociálních služeb odpovídala současným trendům a poptávce. Podobný problém je v léčebnách dlouhodobě nemocných. Někteří jejich klienti nejsou pacienty zdravotnictví, spíše by měli být klienty ústavu sociální péče. Tam si ale musí na rozdíl od léčebny připlácet na pobyt. Zdravotní pojišťovny nechtějí za tyto pacienty platit, takže se snaží omezit počet lůžek v léčebnách, aby ti pacienti, kteří nepotřebují akutní péči 24 hodin denně, přecházeli do domovů důchodců nebo ústavů sociální péče, dodává Jaroslav Kadlec. Stabilizace zdravotnictví pokračuje mílovými kroky Do roku 2002 patřily zdravotnické organizace na území Plzeňského kraje státu a byly zřizovány prostřednictvím bývalých okresních úřadů. Nemocnice, záchranná služba a další organizace převedl stát k 1. lednu 2003 na kraj. Jedním ze základních problémů, který se s touto změnou objevil, byl také převod dluhů, které tyto organizace pod řízením státu nahromadily. Problém byl i s tím, že v roce 2002 přestala poskytovat služby nemocnice v Plané. Zánik této organizace byl nasměrován tak, aby pracovněprávní vztahy končily až v lednu 2003, kdy už byl zřizovatelem kraj, popisuje zvláštní postup státu radní pro oblast zdravotnictví Jaroslav Kadlec. Na Plzeňský kraj tak přešla v souvislosti se zánikem nemocnice v Plané povinnost vyplacení dlužných mezd zaměstnanců a všech požitků, které tam zaměstnanci podle kolektivní smlouvy a zákoníku práce měli. Na vyrovnání těchto pohledávek kraje po tvrdém boji se státem získaly koncem loňského roku peníze ze státní pokladny. V souvislosti se zánikem nemocnice zřídil kraj v loňském roce v Tachově nové stanoviště záchranné služby. Část nemocničního areálu v Plané si pronajala Poliklinika Tachov. Dalším krokem při stabilizaci krajského zdravotnictví byla transformace nemocnic. Obchodní společnosti zřízené z nemocnic navázaly na zdravotní péči poskytovanou v původních příspěvkových organizacích, nicméně z hlediska ekonomického a právního se jedná o zcela nové subjekty, které nejsou nástupnickými subjekty původních příspěvkových organizací. Zpočátku jsme byli jedni z prvních, kdo se pro převod nemocnic na obchodní společnosti rozhodl. Postupně se k nám ale přidaly další kraje, což nebylo ze strany ministerstva zdravotnictví příliš vítáno, říká radní Jaroslav Kadlec. Obchodní společnosti se musí chovat jinak než bývalé organizace a neplatí pro ně například rozhodnutí vlády o navýšení mezd, což působí příspěvkovým organizacím obrovské finanční potíže. To by kraj jako zřizovatel finančně neutáhl. Víme dobře, že dvě navýšení mezd, o kterých rozhodl bývalý ministr zdravotnictví, způsobila nemocnicím dlouhodobé problémy, vysvětluje radní Kadlec. Podle něj si dobře fungující nemocnice musí vydělat na provoz, kraj bude do nemocnic dávat peníze pouze na vybavení. Navíc v majetku kraje zůstal nemovitý majetek nemocnic, jehož údržba bude financována také z krajských peněz. Všechny nové právní subjekty v současné době fungují a poskytují zhruba stejnou šíři zdravotní péče jako dříve.

4 4 Doprava Opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy v roce 2003 jednotlivé akce (viz tabulka) dálnice dálnice ve výstavbě silnice I. třídy silnice II. třídy silnice III. třídy Rozvoj lidských zdrojů je prioritou Plzeňského kraje Rozvoj lidských zdrojů je značně široké a obsáhlé téma, které lze velice obtížně definovat. Obecně lze říci, že jde o celoživotní učení všech forem, orientované zejména na lepší pracovní uplatnění, zvýšení kompetencí a výkonnosti. Proces zahrnuje celou škálu aktivit, příležitostí a stimulů ve vzdělávací soustavě, hospodářské praxi, veřejné správě i jiných sektorech. Kromě výše uvedených záležitostí ovlivňují člověka jako jedince i další faktory ekonomického, sociálního, zdravotního, ekologického, kulturního charakteru a mnoho dalších. Nicméně pojem lidské zdroje nebo lidský kapitál se obvykle používá ve smyslu zásoby znalostí a dovedností ztělesněných v pracovní síle, které jsou výsledkem vzdělávání a praxe a pracovní sílu zhodnocují. Rozvoj lidských zdrojů je proto klíčovým faktorem, který prochází napříč všemi sektory společnosti a pro rozvoj společnosti je rozhodující. Naprostou nezbytností tedy je ucelená koncepce rozvoje lidských zdrojů v rámci státu, na kterou navážou koncepce regionální a místní, a jeho strategické řízení. Konečným cílem v oblasti rozvoje je dosažení společnosti znalostí, učící se společnosti. Ta dokáže zajistit vysokou a stabilní míru zaměstnanosti, založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integrovat společensky hendikepované skupiny obyvatelstva, a tím dosáhnout sociálně stabilní společnosti. Znalostní společnost zároveň povede ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky a přitom dokáže respektovat principy trvale udržitelného rozvoje. Celoživotní učení je nezbytností Základem pro dosažení těchto cílů je zavedení systému celoživotního učení do běžné praxe. Celoživotní učení se chápe jako vzdělávací kontinuita, která probíhá neustále, bez ohledu na životní etapu, místo, čas a formu. Člověk se učí prakticky neustále, nejen v období klasického školního vzdělávání, ale i během dalšího života pořád získává další znalosti, zkušenosti a praxi. V Evropské unii (EU), jejímiž členy se zakrátko staneme, se důsledné uplatňování principu celoživotního učení považuje za jeden ze základních kamenů ekonomické prosperity. Naše společnost zatím bohužel nedokázala přijmout celoživotní vzdělávání jako nezbytnost. Proces učení u nás stále obecně končí se závěrem školního vzdělávání. Při uplatnění pracovní síly se zohledňuje především krátkodobé hledisko zaměstnanosti a nehledí se do budoucna. Stovky nových, ale nekvalifikovaných Návrh akcí k realizaci z krajských prostředků pro rok 2004 pracovních míst jsou pouze krátkodobým řešením. Za několik let bude pro naši ekonomiku důležitá především zaměstnatelnost. Musíme vycházet ze zásady, že každý člověk je zaměstnatelný a potřebuje dostat příležitost schopnosti rozvíjet, zlepšovat své kvality a tím i možnost budoucího uplatnění na trhu práce. Právě celoživotní učení je cestou vedoucí k vyšší zaměstnatelnosti a tím i budoucí ekonomické prosperitě. Rozvoj lidských zdrojů podpoří Evropská unie Evropská unie si již dlouhá léta uvědomuje zásadní důležitost rozvoje lidských zdrojů. Hlavním nástrojem podpory tohoto rozvoje v rámci EU je Evropský sociální fond, z něhož budeme moci čerpat prostředky od května 2004 i my. Čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu bude probíhat v rámci tzv. Operačního programu rozvoj lidských zdrojů. Program se vztahuje na celou ČR s výjimkou hlavního města Prahy. Rozděluje se na několik priorit, které se následně člení ještě na další opatření. Jde vlastně o administrativní schéma, jehož prostřednictvím se dělí peníze do jednotlivých dotačních titulů. Oblast celoživotního vzdělávání je jednou z priorit operačního programu. V rámci této priority Operační program rozvoj lidských zdrojů podpoří jak počáteční vzdělávání na všech typech škol, tak i další profesní vzdělávání. Zájemci o podporu budou do programu vstupovat vlastními projekty. Zřízena Rada kraje pro rozvoj lidských zdrojů Rozvoj lidských zdrojů je celospolečenským tématem. S cílem rozvoje, zaměstnanou a především zaměstnatelnou pracovní sílou, se pro jeho dosažení musí Stav silnic II. a III. třídy v našem kraji není na odpovídající úrovni. Statisticky lze vyjádřit, že z 1511 kilometrů silnic II. třídy je 39 procent v nevyhovujícím či havarijním stavu a u silnic III. Ing. Pavel Stelzer třídy je to 45 procent z celkem kilometrů. Na našich silnicích je 969 mostů, z toho přibližně 300 je ve špatném a 104 až havarijním stavu. Prostředky na opravy a rekonstrukce jsou složeny ze dvou zdrojů, prvním je Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a druhým rozpočet Plzeňského kraje. Pokud budeme každý rok vkládat do obnovy silniční sítě zhruba milionů korun, nedocílíme nikdy příznivého stavu bez nevyhovujících či havarijních úseků silnic a jejich součástí, poněvadž dnes zrekonstruovaná silnice bude díky intenzitě provozu za deset let potřebovat novou opravu. Abychom dosáhli optimálního stavu, museli bychom v průběhu následujících deseti let do obnovy silnic a mostů, výstavby přeložek a obchvatů investovat ročně 1,2 miliardy korun. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo v loňském rozpočtu 150,6 milionu korun na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy včetně jejich součástí, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje. Jednotlivé stavby byly vybrány ve spolupráci se správci komunikací a na základě kriterií odsouhlasených radou Plzeňského kraje. Byly posuzovány zejména stav silnic na základě posudku specializované firmy, hustota provozu, počet spojů autobusové dopravy, připravenost projektové dokumentace a stavebního povolení. U rekonstrukcí průtahů obcemi byla hodnocena i jejich připravenost ke spolufinancování chodníků a inženýrských sítí. Velká část staveb byla financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury, skutečně vyčerpáno bylo 270,3 mil. Kč. Součástí výčtu jsou i náklady na přípravu projektové dokumentace pro stavby, které budou realizovány v letošním roce. V průběhu roku se ovšem u některých naplánovaných staveb vyskytly problémy se získáním stavebního povolení či souhlasu majitelů pozemků s výkupem. Proto Rada Plzeňského kraje přehodnotila původní záměr a ve dvou případech byla zahájena realizace dalších připravených staveb vybraných dle kriterií. Objevily se i problémy finančního krytí zejména u některých rekonstrukcí, kde bylo nutné odsouhlasit vícepráce a odpovídajícím způsobem upravit rozpočet stavby. Proto bylo nutné mírně navýšit rozpočtovou skladbu v dopravě a požádat výbor SFDI o schválení rozpočtových změn. Všechny plánované stavby pro rok 2003 byly dokončeny a slouží veřejnosti. Nelze jednoznačně přiřadit některé stavbě největší význam, protože i oprava propustku na nevýznamné silnici III. třídy znamená zkvalitnění dopravní infrastruktury na území Plzeňského kraje. PŘIPRAVIL Ing. PAVEL STELZER, RADNÍ PRO OBLAST DOPRAVY ztotožnit většina společnosti. O cílech a strategiích rozvoje je proto nezbytné diskutovat na široké platformě a docházet k celospolečenské shodě. Rada Plzeňského kraje na svém jednání ke konci loňského roku rozhodla o zřízení Rady kraje pro rozvoj lidských zdrojů jako poradního orgánu rady kraje. Právě rada má být půdou, na které se setkají zástupci regionální samosprávy, obcí, zaměstnavatelů, sociálních partnerů, odborů, vzdělávacích institucí, úřadů a dalších subjektů. V Radě kraje pro rozvoj lidských zdrojů by se měly na základě partnerského principu prodiskutovat různé názory a podněty všech zúčastněných. Výsledkem jednání Rady kraje pro rozvoj lidských zdrojů by mělo být stanovení základních směrů a strategií rozvoje lidských zdrojů v Plzeňském kraji na základě všeobecného konsensu.

5 6 Informace z kraje Plzeňský kraj podporuje aktivity v oblasti mládeže a sportu Rada Plzeňského kraje v letošním roce vyhlásila programy na podporu neinvestičních aktivit pro mládež a další v této oblasti připravuje. Na nejrůznější projekty se rozdělí prostřednictvím Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje z krajského rozpočtu letos celkem 2,25 milionu Kč. Plzeňský kraj také rozděluje peníze z účelových dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR určené pro aktivity mládeže. Rada kraje schválila 13. ledna podporu pro kluby otevřených dveří, environmentální vzdělávání a mezinárodní spolupráci. Smyslem podpory klubů otevřených dveří při střediscích volného času dětí a mládeže a dalších organizacích jiných zřizovatelů pracujících s dětmi a mládeží je umožnit uspokojování potřeb co největšího počtu dětí a mládeže. Kluby otevřených dveří mají přispět k lepšímu využití volného času neorganizovaných dětí a mládeže tam, kde nemají větší možnost kulturního a společenského vyžití. Do těchto zařízení by neorganizované děti docházely prakticky kdykoli a zdarma. Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních v kraji se zaměřuje na pedagogické pracovníky. Jeho cílem je vytvářet podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Nejlepší mladí sportovci Plzeňského kraje se zúčastnili ve dnech zimní Olympiády s Orbitem pro děti. Pořadatelem této významné sportovní a kulturní akce byl Středočeský kraj. Soutěže se konaly ve třech střediscích. V Mladé Boleslavi proběhl turnaj v ledním hokeji a soutěž v krasobruslení, v Benátkách nad Jizerou rychlobruslení a v Albrechticích, Desné a Smržovce v Jizerských horách následující disciplíny: běh na lyžích, skok na lyžích, biatlon, saně, severská kombinace, snowboard, alpské disciplíny. Soutěží se zúčastnili žáci tříd ZŠ, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tato významná sportovní akce navázala na hry první Olympiády s Orbitem pro děti České republiky, které proběhly v červnu 2003 v Pardubickém kraji. Výprava Plzeňského kraje čítala 68 účastníků. Plzeňský kraj obsadil sedm sportovních odvětví (např. lední hokej, krasobruslení, alpské lyžování, klasické lyžování atd.). Partnery výpravy Plzeňského kraje jsou: STRABAG, a. s., Hannah Czech, a. s., Plzeňská teplárenská, a. s., Služba škole Plzeň a Škola Dr. I. Mauritzové, s. r. o. Každou výpravu přivedl na zimní stadion v Mladé Boleslavi významný sportovec z příslušného kraje. Samotný zahajovací a závěrečný ceremoniál uváděli moderátoři České televize. Součástí 1. zimní Olympiády s Orbitem pro děti byla i fotografická a výtvarná soutěž s mottem Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Podrobnosti a výsledky 1. zimní Olympiády s Orbitem pro děti naleznete na internetových stránkách Západočeské muzeum v Plzni vydalo koncem minulého roku CD-ROM, který pod názvem Užité umění představuje nejvzácnější a nejzajímavější předměty užitého umění nacházející se ve sbírkách muzea. Téměř 700 exponátů s podrobným popisem a fotografiemi je rozděleno do devíti období - stylů, antikou počínaje a poválečným uměním konče. Prezentace Užité umění je vydána ve třech jazycích (čeština, němčina a angličtina), doplněna animacemi, znělkou a zvuky. Mezi předměty lze snadno procházet, vyhledávat nebo koordinátorů na školách a školských zařízeních v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání, a tak zvyšovat jejich odbornost. Jedná se o odbornou a metodickou pomoc koordinátorům environmentálního vzdělávání v podobě seminářů dalšího vzdělávání, o tvorbu a poskytnutí metodických materiálů, vytváření sítě škol a školských zařízení k vzájemnému předávání zkušeností atd. Je důležité, aby environmentální výuka pronikla do škol, zaujala zde své místo a stala se tak součástí výchovy dětí a mládeže a postupně i veřejnosti jako takové. Program mezinárodní spolupráce má za úkol podporovat mezinárodní výměny mládeže a přispívat tím k výchově mladých lidí k solidaritě, toleranci a porozumění prostřednictvím interkulturního vzdělávání. Program je přístupný i zdravotně, sociálně, ekonomicky, geograficky či etnicky znevýhodněným mladým lidem. Jeho prostřednictvím se zdokonaluje jazyková vybavenost a odbourávají bariéry při vzájemné komunikaci, což je důležitou součástí přípravy dětí a mládeže na soužití ve sjednocené Evropě. Druhým cílem programu je finančně pomáhat školám, pokud se budou chtít účastnit finančně náročnějších mezinárodních studijních programů například typu Socrates a Leonardo. Právě nedostatek prostředků je důvodem, proč se velká část škol na programech tohoto typu nepodílí. Školy takto dostanou příležitost více se na mezinárodních programech podílet, což se celkově pozitivně odrazí na kvalitě jejich výuky. Podmínky poskytování finančních prostředků na projekty v rámci výše uvedených programů vyhlášených Plzeňským krajem pro rok 2004 a podrobnosti k jednotlivým programům je možné najít na webových stránkách v sekcích SVČ, EVVO a Mezinárodní spolupráce. Rada Plzeňského kraje dále schválila neinvestiční programy podpory volnočasových aktivit mládeže v oblasti tělovýchovy a sportu. V roce 2004 je podpora určena organizacím v kraji, které zabezpečují činnost družstev a jednotlivců soutěžících na republikové a mezinárodní úrovni. O podporu mohou žádat i organizace, svazy a župy, které pečují o sport mládeže na území Plzeňského kraje, odborně a organizačně řídí a podporují činnost občanských sdružení. Další podpora půjde na pořádání sportovních akcí pro mládež celokrajského a mezinárodního významu a na tělovýchovné a sportovní akce krajem zřizovaných škol a školských organizací. Jeden z grantů je určen na pořádání sportovních akcí celostátního a mezinárodního charakteru na území Plzeňského kraje. V oblasti sportu myslí Plzeňský kraj také na zdravotně handicapované spoluobčany, neboť pokládá za důležité umožnit sportovní vyžití každému. Jsou pro ně určeny dva podpůrné programy. Jeden se zaměřuje na sportovní a tělovýchovnou činnost pro zdravotně handicapované občany kraje a druhý na sportovní činnost škol a školských zařízení zabezpečující tělovýchovu a sport zdravotně postižených dětí. Termín uzávěrky neinvestičních programů je 19. března Podrobné informace týkající se poskytování grantů je možné získat na internetových stránkách Plzeňského kraje - v sekci Sport. Kromě toho podporuje Plzeňský kraj multikulturní výchovu mládeže a preventivní projekty pro mládež v oblasti sociální komunikace. V rámci prevence kraj také spolupracuje ve zvláštním projektu s Policií ČR. Jeden z projektů by se měl věnovat vzdělávání pedagogů a depistážním šetřením v oblasti prevence. V oblasti mládeže Plzeňský kraj rozděluje i prostředky z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ministerstvo školství poskytuje účelovou dotaci na minimální preventivní programy sociálně patologických jevů a boj proti drogám. Ze státního rozpočtu jdou také příspěvky na soutěže a přehlídky pro mládež. Veškeré informace o vyhlášených programech je možné najít na internetových stránkách Plzeňského kraje v sekci Vzdělávání a sport. 1. zimní Olympiáda s Orbitem pro děti Užité umění ze sbírek muzea na CD-ROM a s pomocí internetového prohlížeče i tisknout. Autorka výběru ze sbírek a odborných textů PhDr. Dagmar Braunová připravovala podklady původně pro knižní vydání. Tisku se ale dočkala pouze část Antika, ostatní čtyři svazky nebylo možné z finančních důvodů realizovat. Proto se tedy vedení muzea rozhodlo pro vydání multimediální verze na CD v počtu 1000 kusů. Barevné fotografie zhotovil Ing. Jaroslav Hausner a úvodním slovem o Západočeském muzeu v Plzni doplnil ředitel PhDr. František Frýda. Výběr ze sbírek vznikl za podpory grantového projektu financovaného Ministerstvem kultury České republiky. Vyhledávací soutěž nových rockových kapel Česká rocková liga 2004 Soutěž je určena skupinám s rockovým zaměřením, které mají na svém kontě maximálně jedno oficiální CD. Cílem je zmapovat nastupující generaci rockových skupin a nabídnout jim možnost živého vystoupení po boku známých kapel. Ti nejlepší, vybraní odbornou porotou, se rozjedou po kulturních domech a letních parketech. Oporou jim budou kapely TÖRR, ŠKWOR a Paradox. V deseti základních kolech budou zájemci bojovat o účast v semifinále, které se uskuteční v rámci velkého letního festivalu. Porota vybere finálovou čtyřku, skupina ŠKWOR která se utká o absolutní vítězství a samozřejmě i zajímavé ceny. Nahrávky můžete zasílat do 15. dubna Podrobnosti naleznete na internetových stránkách 100 let zápasu KA Ctibor Užitečné internetové odkazy - Lokomotiva Plzeň Internet se stává nedílnou součástí Vašeho každodenního Výbor oddílu zápasu TJ Lokomotiva Plzeň připravuje slavnostní schůzi u příležitosti 100. výročí zápasu TJ Lokomotiva Plzeň, dříve KA Ctibor. Chtěli bychom pozvat opravdu všechny, ať už jsou z Plzně a okolí, nebo žijí ve vzdálenějších oblastech. Dozvědět bychom se chtěli i o těch, kteří už mezi námi nejsou, abychom uctili jejich památku, říká člen výboru Jaroslav Pružinec. Péči o přírodní rezervace a památky zajišťuje Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, který kromě administrativně právní agendy zajišťuje zpracování odborných podkladů, inventarizačních průzkumů, zpracování a projednání plánů péče, realizaci značení hranic a praktických zásahů v terénu uskutečňovaných na základě platných plánů péče. V rámci této péče přistoupil krajský úřad i k vybavení chráněných území informačními tabulemi na dřevěných stojanech umístěných na přístupových cestách. Tyto tabule, chráněné dřevěnou stříškou, přinášejí podrobné údaje a podávají návštěvníkům informaci o předmětu ochrany a seznamují je s hodnotami a významem chráněného území. Texty jsou doplněny mapkou vymezující konkrétní chráněné území a barevnými fotografiemi. Během roku 2003 bylo vytvořeno 19 tabulí pro 18 chráněných území. Konkrétně se jedná o přírodní památky Doubí (PM), Čertova kazatelna (PM), Hromnické jezírko (PS), Kařezské rybníky (RO), Kopeckého pramen (PM), Krasíkov (TC), Pod Smutným koutem (PJ), Salka (DO), Valcha (TC), V Houlištích (PJ), U báby - U lomu (PS) a přírodní rezervace Jezvinec (DO), Kozelka (PS), Netřeb (DO), Pavlovická stráň (TC), Postřekovské rybníky (DO), Přimda (TC) a Žďár (RO). I v letošním roce pracovníci odboru životního prostředí krajského úřadu vytipují další vhodné lokality pro instalaci obdobného počtu tabulí na území Plzeňského kraje. Informování široké veřejnosti o předmětu ochrany, jeho hodnotách a významu je nepochybně v zájmu ochrany přírody a krajiny. Zároveň prezentace chráněných částí přírody je v souladu i se schváleným Programem rozvoje Plzeňského kraje v oblasti ochrany životního prostředí a Slavnostní schůze se uskuteční v dubnu 2004, její součástí bude výstava. Výbor oddílu zápasu proto žádá zejména bývalé členy o zapůjčení plakátů, diplomů, fotografií, korespondence nebo odznaků z doby zápasení, které připravovanou výstavu rozšíří. Více informací získáte na adrese: TJ Lokomotiva Plzeň Oddíl zápasu Úslavská 75, Plzeň SÍLE ZDAR! Instalace informačních tabulí v přírodě Krajský úřad Plzeňského kraje převzal od do své působnosti péči o 134 maloplošných zvláště chráněných území v kategorii přírodní rezervace a přírodní památka v Plzeňském kraji, mimo území Národního parku Šumava a Chráněných krajinných oblastí Šumava, Křivoklátsko a Slavkovský les. Tato území představují nejcennější přírodovědně hodnotné lokality v kraji. věříme, že přispěje k provádění a prohloubení ekologické výchovy a vzdělávání. Bližší informace týkající se péče o přírodní rezervace a památky, kterou zajišťuje Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, naleznete na webových stránkách Plzeňského kraje života. Můžete díky němu vyhledat velké množství informací, i takové, které souvisejí s naší veřejnou správou. Spuštěním Portálu veřejné správy (podrobněji popsán níže), ale i díky Internetovému portálu Plzeňského kraje jsou vytvářeny tzv. rozcestníky, které Vás navedou na důležité informace, služby a zajímavé internetové stránky různých úřadů. Tato rubrika si neklade za cíl poskytovat komplexní informace o všem důležitém, co na internetu najdete z pohledu Vašeho styku s různými úřady, chceme Vás ale upozorňovat na zajímavé a užitečné internetové služby, které můžete použít, a tím šetřit Váš čas. Portál veřejné správy (Portal.gov.cz) Ústřední internetový portál veřejné správy, který od podzimu loňského roku provozuje Ministerstvo informatiky ČR. V tuto chvíli je občanům přístupná jeho první verze, která umožňuje najít kontaktní údaje na různé úřady či návody na řešení některých životních situací (například jak požádat o vydání cestovních dokladů a podobně). Dále zde můžete prohlížet platné znění zákonů nebo hledat informace v obchodním věstníku. Přejme si, aby se z tohoto portálu stala skutečná elektronická brána do úředního světa České republiky a občan se tudy dostal ke všemu důležitému. Dopravní informace v Plzeňském kraji (doprava.plzensky-kraj.cz) Pokud potřebujete zjistit, kde je jaká dopravní uzavírka, jaká je sjízdnost silnic v zimě, kde na Vás v Plzeňském kraji čeká náledí nebo není prohrnut sníh - včetně zobrazení na mapě - je toto adresa, kde se vše dozvíte. K tomu ještě uvidíte okamžitou teplotu měřenou na několika místech kraje. Je škoda, že ještě nevznikl volně přístupný systém, který by řešil z pohledu dopravy celou Českou republiku, a to včetně vyhledávání trasy. Podle posledních informací se na takovou věc chystají ministerstvo dopravy a ministerstvo informatiky, nechme se tedy překvapit. Nahlížení do výpisů z katastru nemovitostí (nahlizenidokn.cuzk.cz) Tato zajímavá služba byla spuštěna na začátku tohoto roku. Zatím se o ní moc neví, ale přináší občanům doposud netušené možnosti jednoduchých výpisů z katastru nemovitostí, a to dokonce zadarmo. Po zadání čísla parcely a katastrálního území se dozvíte, kdo je vlastníkem parcely nebo budovy. Dále zde můžete zjistit informace, související s řízením o vkladech nebo o ostatních řízeních, které katastrální úřady vedou. Pokud by toto vše bylo doplněno i zobrazením na mapě, zjednodušilo by to užívání i pro běžného občana.

6 Kultura 7 Nebílovy unikátní dvojzámčí Obec Nebílovy leží asi 10 km od Plzně. Její starobylý původ není na první pohled patrný, přestože první nalezená písemná zpráva je z roku 1327, kdy se jako její majitel uvádí Racek Nebílova. Její majitelé se často měnili. V letech vlastnil zchátralé panství zámožný generál Benátské republiky hrabě Adam ze Steinau. Ten dal postavit podle předlohy architekta L. Hildebrandta v Čechách zcela ojedinělou stavbu komponovaného dvojzámčí, spojeného křídly s terasami. Stavbu provedl věhlasný plzeňský stavitel a architekt Jakub Auguston ml. V roce 1948 byl zpustošený Fotohádanka V minulých číslech jste nás přesvědčili o tom, že vaše znalosti kulturních památek v Plzeňském kraji jsou skutečně vysoké. Dnešní hádanka je proto opět o něco těžší. Napište nám, kde se nachází objekt na fotografii. U odpovědí nezapomínejte uvádět vaši adresu. Odpovědi posílejte na adresu: Plzeňský kraj redakce, Husova 29, Plzeň, Tři autory správných odpovědí odmění Krajský úřad Plzeňského kraje věcnou cenou. zámek darován obci, která v jeho přední budově měla své provozy. Zadní zámek hrozil zřícením a byl na něj vydán demoliční výměr. Před zbořením byl v roce 1968 zachráněn převzetím Krajským střediskem státní památkové péče (dnešní Národní památkový ústav). V roce 1993 byl předán zpět obci, která po změně vedení vše zvážila a po dvou letech předala zámek opět památkářům. Po třech letech usilovné práce byl přední zámek poprvé za dobu své existence zpřístupněn veřejnosti. Oprava předního zámku nás stála 4 miliony korun. Sám jsem tomu nechtěl věřit, že se podařilo za tak málo peněz tolik vytvořit. Za tři roky jsme zvládli nejen statické zabezpečení, ale také rekonstrukci fasád, dveří, oken a podlah. Navíc jsme museli sehnat zařízení, protože od poloviny 18. století byl zámek bez inventáře, říká ředitel Národního památkového ústavu v Plzni Karel Drhovský. Dnes je přední zámek zařízen a na všech předmětech, které na zámku jsou, se objevuje motiv květiny. Pozoruhodná je například série štípaných květinových lustrů. Zároveň průběžně pokračuje rekonstrukce zadního zámku, a to v závislosti na finančních prostředcích. Jeho oprava je mnohem náročnější. Husarským kouskem je rekonstrukce a restaurování kaple. Je to jeden z nejkrásnějších rokokových interiérů v kraji. Kaple jeden rok hrozila zřícením, druhý rok byla slavnostně otevřena, navíc pouze ze sponzorských peněz, bez přispění státu, popisuje postupnou obnovu zadního zámku Karel Drhovský. Zámek funguje také jako společenské centrum, ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů navíc vzniká v jeho prostorách unikátní Hasičské muzeum. Regionální funkce knihovnictví I pro letošní rok připravila Studijní a vědecká knihovna ve spolupráci s ostatními obecními knihovnami návrh na rozdělení prostředků ze státního rozpočtu na výkon regionálních funkcí pro pověřené knihovny Plzeňského kraje na rok Regionální funkce v přesně smlouvou vymezeném rozsahu fungují tak, že předem dohodnuté knihovny, tuto činnost obstarávají pro všechny další knihovny v kraji. Na základě smlouvy připravuje a dodává pověřená knihovna několikrát ročně soubory knih, které pak tyto obsluhované malé knihovny půjčují, vysvětluje radní Olga Kalčíková. Regionálních knihoven je v kraji celkem 15 a servis výměnných souborů knih mohou zajišťovat pro celkem 489 dalších knihoven. Na tuto činnost dostanou regionální městské knihovny dotaci z ministerstva kultury ve výši 8,3 milionu korun. Tuto dotaci posílá ministerstvo naposledy. Od příštího roku se musíme rozhodnout, jakým způsobem by tento systém měl dále fungovat. Existuje návrh koncepce regionálních funkcí knihoven, jehož zpracování schválila rada kraje. Chtěli bychom, aby prostředky na podporu regionálních funkcí převedlo ministerstvo do našeho rozpočtu. Pokud se tak nestane, musí zastupitelstvo rozhodnout, zda bude kraj zabezpečovat tuto službu obyvatelům stejným způsobem. Předem ale víme, kolik nás to bude stát peněz, doplňuje Olga Kalčíková. Podle ní je důležité, aby o přijetí koncepce rozhodlo zastupitelstvo co nejdříve. V jednotlivých knihovnách jsou na zajišťování regionálních funkcí zaměstnaní lidé a vedení knihoven musí vědět, zda je bude v příštím roce potřebovat, či nikoliv. Památkově chráněné objekty po povodních Radní Plzeňského kraje Olga Kalčíková navštívila ve dnech 9. a 11. února 2004 spolu se zástupci Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje objekty, které byly poškozeny ničivými povodněmi v roce Cílem návštěvy bylo zjistit, jak byly vynaloženými finančními prostředky z povodňového konta památky zachráněny. A jak se k závěrům cesty vyjádřila Olga Kalčíková? Jednalo se o návštěvu objektů, které z Programu na obnovu památek poškozených povodněmi získaly vyšší částky a z nichž někteří vlastníci nestačili celou částku čerpat, protože prostředky přišly až po polovině loňského roku. Při návštěvě jsme byli seznámeni s průběhem prací. Nestalo se, že by někdo z příjemců dotace prostředky nečerpal, a je třeba říci, že se podařilo všechny tyto památky zachránit, ale že by bylo potřeba nejméně dvojnásobné částky, neboť po provedení základních záchranných prací (odvodnění, oprava nebo znovuvybudování odvětrávacích kanálů atd.) se objevily další dopady povodně - statické poruchy. Velmi si vážím práce všech, kteří tyto památky vlastní, neboť příspěvky, byť by se mohly zdát vysoké, v žádném z těchto případů nepokryly náklady spojené se záchranou památky. Všichni museli záchranné práce financovat jak z vlastních zdrojů, tak především vlastní prací. Určitě jim v jejich případě není co závidět. Na rozdíl od ostatních to mají právě vzhledem k památnosti objektů složitější, neboť oprava musí být provedena podle stanoviska odborníků v památkové péči. Jsou voleny jiné postupy, materiály a to všechno stojí daleko více peněz. Na závěr jen dodám, že si vážím práce všech těchto lidí a hlavně jejich vztahu k památkám. Vždyť v některých případech by bývali mohli jednoduše požádat o demolici! Výherci z minulého čísla Na hádanku z minulého čísla nám přišlo několik stovek odpovědí. K naší velké radosti byla drtivá většina z nich správná, ačkoliv hádanka nebyla nejlehčí. Správně hádali ti z vás, kteří v zatím nevábně vyhlížející stavbě poznali část dvojzámčí v Nebílovech. Ze správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří obdrží věcnou cenu od Krajského úřadu Plzeňského kraje. Výherci: Ludmila Rychlá, Hrádek u Rokycan Josef Kůs, Netunice Jindra Cvachovcová, Bělá nad Radbuzou Podpora kulturních akcí Mgr. Olga Kalčíková, radní Plzeňského kraje Plzeňský kraj v loňském roce uvolnil ze svého rozpočtu 2,5 milionu korun na podporu kulturních akcí. Celkem pořadatelé podali 133 žádostí, kraj vyhověl 66 žadatelům o poskytnutí dotace. Je zajímavé, že celkově rozpočty akcí, jejichž pořadatelé požádali o dotaci, činí více než 71 milionů korun. Přitom se většinou jedná o neprofesionální akce, v této částce nejsou zahrnuty náklady na činnost profesionálních kulturních zařízení jakými jsou divadla, kulturní střediska, kina apod. Z prostředků obcí, soukromých i podnikatelských subjektů tak jde na podporu kulturních akcí velká suma peněz a to jsou čísla, o kterých víme. Navíc velký počet pořadatelů o dotaci ani nežádá, takže celkový objem prostředků do této oblasti odhaduji minmálně na 100 milionů korun, říká radní pro oblast kultury Olga Kalčíková. Program na podporu kulturních akcí běží i v letošním roce a zájemci mohou o dotace žádat průběžně. Kraj vyčlenil na specifikace žádostí o dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu ze svého rozpočtu přibližně stejný objem prostředků, jako v loňském roce. Zastupitelstvo navíc deklaruje svůj zájem na pořádání prioritních kulturních akcí jako je filmový festival Finále a mezinárodní festival Divadlo tím, že je v rozpočtu uvádí jmenovitě, vysvětluje Olga Kalčíková. Konference IMPA 2004 Information Management of Public Administration Informační management ve veřejné správě Třetí ročník konference zaměřené na informační a komunikační technologie ve veřejné správě IMPA 2004 proběhl ve dnech února 2004 v kongresovém centru Darovanský dvůr. Pořadatelem byl Plzeňský kraj a Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci s Jihočeským a Karlovarským krajem. Program byl rozdělen do tří tématických úrovní: Vize rozvoje informační společnosti Koncepce informatizace regionů Rozvojové projekty Konference s podtitulem "Krajské dny informačního managementu" se v posledních letech významně podílí na určování dalšího vývoje informatiky v oblasti veřejné správy Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje. Bylo prezentováno mnoho zajímavých projektů - informační systémy a technologie ve veřejné správě, cestovním ruchu, zdravotnictví a školství, krajské internetové portály, virtuální úřady, internetové navigátory, geografické informační systémy, vzdělávání v oblasti IT aj. V rámci konference byl oficiálně zahájen provoz českoněmeckého přeshraničního hospodářského portálu REGIOPORT. Jedná se o obchodní, komunikační a vzdělávací platformu určenou především pro malé a střední podniky. Celkovým záměrem této aktivity je zejména prohloubení spolupráce regionů v oblasti informatiky. Veletrh Vakantiebeurs Utrecht ( ), kterého se zúčastnil Plzeňský kraj, je jednoznačně největší a nejprestižnější akcí cestovního ruchu v Nizozemí. Letošního 34. ročníku se zúčastnilo 1497 vystavovatelů ze 100 zemí světa a navštívilo ho přes návštěvníků. Od začátku roku už Plzeňský kraj prezentoval své možnosti v oblasti cestovního ruchu na několika veletrzích. První možností představení kraje byl tradiční veletrh Regiontour 2004 v Brně, kterého se s námi zúčastnilo stejně jako v loňském roce 13 spoluvystavovatelů, většinou z řad obcí a podnikatelů. Velký dík patří informačním centrům, která dodávají na veletrhy množství informačních materiálů. Největší zájem byl o propagační materiály kraje, mapy a cyklomapy, říká radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Olga Kalčíková. Další akcí, kde Plzeňský kraj pravidelně prezentuje své možnosti v oblasti turistiky, je veletrh Vakantiebeurs v holadském Utrechtu. Krajský úřad Plzeňského kraje P.O. BOX 313, Škroupova 18, Plzeň elektronická adresa: telefon spojovatelka: provolba: ; fax: úřední hodiny pondělí , středa ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ÚŘADU: Ředitel KÚPK Mgr. Jiří Leščinský odbor kancelář hejtmana Bc. Alena Šatrová odbor kancelář ředitele Mgr. Štěpánka Haladová odbor legislativní, právní a vnitřních věcí Ing. Jan Nový odbor strategického marketingu Mgr. Zdeněk Vacík odbor informatiky Václav Koudele odbor ekonomický Ing. Roman Reiser odbor regionálního rozvoje RNDr. Emil Chochole odbor životního prostředí Mgr. Vladimír Dlouhý odbor majetku a hospodářského rozvoje Ing. Alena Hemrová odbor školství, mládeže a sportu PaedDr. Zdeněk Oulík odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Mgr. Vlasta Frouzová odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Ing. Pavel Karpíšek odbor dopravy a silničního hospodářství Ing. Jaroslav Vejprava odbor krizového řízení Ing. Milan Řihošek odbor krajský živnostenský úřad Ing. Milan Javorský útvar interního auditu vedoucí Ing. Martin Zaoral sekretariát regionální rady soudržnosti vedoucí sekratariátu Mgr. Petr Pelcl Prezentace na veletrzích cestovního ruchu Zde se Plzeňský kraj těší velké oblibě, turisté z Holandska náš region velmi dobře znají. Měli obrovský zájem o mapy, zejména cyklistické, a v neposlední řadě chtějí informace o levném ubytování v kempech. Nejvíce je zajímá Šumava a velké množství z nich se ptalo, zda už je zprovozněn dálniční obchvat Plzně, upřesňuje Olga Kalčíková. Další prezentace kraj absolvoval na veletrhu v německém Stuttgartu a španělském Madridu. Na další veltrhy Plzeňský kraj dodává své propagační materiály, které se objevily například na veletrhu Holiday World v Praze na stánku města Plzně a Plzeňského Pivovaru. Tato spolupráce s krajským městem funguje i opačně, což kraji umožňuje prezentaci na větším množství veletrhů.

7 8 Zajímavosti Rok ve znamení silničních rekonstrukcí Červená silnice III/1699 oprava po povodních Rabí - most přestavba mostu Zvíkovec most oprava horní stavby Tlucná - most II/ Tachov III/19910 rekonstrukce mostu a Zámecké ulice Horažďovice most přestavba Regionální evropské informační středisko Vstup do EU je jednou ze zahraničněpolitických priorit ČR. Od roku 1998 MZV ČR řídí a koordinuje tzv. komunikační strategii ČR před vstupem do EU, jejímž cílem je probudit zájem veřejnosti o problematiku EU a poskytovat objektivní informace týkající se EU a širokých souvislostí vstupu ČR do EU. Se záměrem zajistit informovanost veřejnosti v záležitostech EU podporuje MZV po celém území České republiky vznik Regionálních evropských informačních středisek (REIS). Tato střediska pomáhají občanům najít odpověď na nejrůznější otázky související s evropskou problematikou, poskytují mnoho tištěných či elektronických materiálů apod. Ve středisku má každý občan přístup k publikacím o EU (většina k dispozici zdarma), bezplatnému přístupu na internet (zejména k EUROSKOPU a oficiální stránce Evropské komise EVROPA). Ve spolupráci Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Plzeňského kraje začíná svoji činnost i REIS PK, které bylo zřízeno při Krajském úřadě Plzeňského kraje na Odboru strategického marketingu. Činnost REIS seznámení veřejnosti s problematikou Evropské unie prostřednictvím informačních materiálů : Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV ČR) Delegace EU v Praze Informačního centra Evropské unie (ICEU) Praha Internetu Videa CD-ROM spolupráce s neziskovými organizacemi, školami, veřejnými knihovnami a ostatními informačními středisky zabývajícími se problematikou EU při organizování tématických aktivit a akcí pro veřejnost Zodpovídání dotazů, vyhledávání údajů, odkazy na další informační zdroje Zajištění besed a přednášek pro veřejnost, mládež, studenty, školní třídy, zájmové skupiny Pořádání odborných setkání a seminářů s různým zaměřením ve spolupráci s odborníky a specialisty Zdroje informací o EU odborná literatura, časopisecké a novinové články včetně monitoringu odborného tisku z dostupných zdrojů, zabývajícího se problematikou EU, další propagační dokumenty Všeobecné informační zdroje na internetu o EU Velká encyklopedie Evropské unie - rt1.htm Programy zahraniční pomoci Evropských společenství České republice (Phare, ISPA, Sapard a Komunitární programy) - Server Evropské unie - europa.eu.int Euroskop - Server Delegace Evropské komise v České republice - Hospodářská komora ČR inf. pro podniky - Informační servis o mládeži v Evropě pro mládež v ČR - Evropský deník - Ministerstvo zahraničních věcí - Ministerstvo zemědělství - AGRIS - agrární www portál - EURO - ekonomický týdeník - INTEGRACE časopis zaměřený na odborné články - Informace o evropské problematice z jiných zdrojů Z ostatních REIS ČR Bezplatná informační linka o EU na telefonním čísle Linka je v provozu od pondělí do pátku, a to vždy od do hodin. Informační zdroje ostatních státních orgánů ČR, státní správy a samosprávy, vzdělávacích institucí Kde nás najdete? FOTO PAVEL STELZER Adresa REIS Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň 2. patro č. místnosti 217, 265 Kontaktní osoba: Ing. Ladislava Khaurová telefon: , Provozní doba pondělí 10-17, úterý 10-16, středa 10-17, čtvrtek 10-16, pátek Noviny Krajského úřadu Plzeňského kraje vydává Krajský úřad Plzeňského kraje ve vydavatelství Strategic Consulting, s.r.o. vydavatel Jan Čížek ( ), šéfredaktor David Hrdina ( , Redakční rada: Bc. Alena Šatrová ( ), Ing. Karel Pokorný, Mgr. Jiří Leščinský, Mgr. Daniela Vošahlíková, Mgr. Daniela Balášová, Ing. Šárka Tomanová DTP Pavel Huml ( , manažer inzerce Jana Jechová ( , fax , mobil , adresa redakce: Husova 29; Plzeň, tel./fax: , adresa vydavatele: Na Poříčí 8, Praha 1, tel: , tel/fax: distribuce výtisků zdarma tiskne VLTAVA-LABE-PRESS, a. s. náklad výtisků ověřen auditorskou společností ABC Registrováno pod číslem MK ČR E 14873

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Programové prohlášení Rady Jihočeského kraje volební období 2004 2008

Programové prohlášení Rady Jihočeského kraje volební období 2004 2008 Programové prohlášení Rady Jihočeského kraje volební období 2004 2008 Rada Jihočeského kraje, zvolená na úvodním zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 10. prosince 2004, si je vědoma své odpovědnosti,

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 1. Koncepci

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 Pravomoci - Evropská komise, Evropská rada Evropská komise pomáhá mladým lidem najít práci Zdroj: European Commission. Link Evropská komise chce v letošním

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více