GOLGOTA - chrám Božího hrobu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GOLGOTA - chrám Božího hrobu"

Transkript

1 GOLGOTA - chrám Božího hrobu

2 Duchovní slovo jahna Urbana Antonína... str.2 Ekumenické Okénko - rozhovor s Mgr.Pavel Prejdou... str.3 Historické Okénko - 10 let Okénka... str.5 Křížová cesta... str.8 Chci jít s Tebou, Ježíši... str.8 40 dní na poušti (S Ježíšem)... str.10 Sklonit hlavu a děkovat... str.11 Podání ruky... str.12 Filmový klub Libhošť... str.12 Pozvání na Filmclub... str.13 Okénko do farní knihovny... str.13 Ve zkratce z farností... str.14 Poznáváte... str.15 Zamyšlení na závěr... str.15 Přehled bohoslužeb Velikonoce str.16 Okénko 2/2009 vychází Vydává: Římskokatolická farnost Nový Jičín, Žerotínova 24, Nový Jičín, tel.: web: Dotazy, připomínky a příspěvky možno podat do schránky s logem časopisu ve farním chrámu, na faře, nebo u A.Urbana tel.: nebo NEPRODEJNÉ. Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti. Internetotý přístup ke stažení v PDF formátu: Zaregistrováno u Ministerstva kultury pod značkou: MK ČR E duchovní slovo... Milí přátelé, dnes slavíme již pátou neděli postní, které starší dříve říkávali smrtná. Nestudoval jsem příliš etymologii tohoto pojmenování, ale název této neděle by nás měl vést k zamyšlení, zda jsme se skutečně v průběhu postní doby změnili, zda jsme skutečně mrtví hříchu, tedy jinými slovy, zda se nám alespoň kousíček povedlo něco na nás změnit k lepšímu. Máme se však vůbec my lidé měnit? Jeden můj přítel mi vykládal, jak bojoval se svými známými, když skoncoval se svou výraznou slabostí, tj. přílišnému holdování alkoholu. Byl už na tom tak, že byl na alkoholu závislý, proto to musel ukončit rázně. Místo ocenění jeho velkého činu se od kamarádů dočkal slov: Jsi už někdo jiný, než jsi býval, trháš partu, odrodil ses od kamarádů, jsi namyšlený. Jsou tedy nejrůznější životní okolnosti a situace, kdy musíme v životě něco změnit. Například kvůli svému ztloustnutí již neobléknu to, co jsem nosíval v osmnácti (svým dětem musím ukazovat staré zažloutlé fotografi e, aby mi děti věřily, že jsem býval i štíhlý ). Každý den mi ubývají mozkové buňky, ubývá zrak, paměť, opotřebovává se organismus. Mám však také nové životní zkušenosti, poznání a proto bych měl i duchovně a osobnostně růst. Toto jsou změny, které na rozdíl od dříve popsaných tělesných změn stárnutí, mohu ovlivnit, které mohou být plně v mé režii. Proto W. Churchill řekl docela vtipně a tvrdě, že jenom blbec nemění své názory. Zde však pozor na změnu názorů ne z důvodů růstu, ale z vypočítavosti a zbabělosti. K radosti lidské duše tedy patří poznání, že potřebujeme změnu k lepšímu, vědomí, že taková změna má smysl, a rozhodnutí, že v dobrém vytrvám (což však nikdy nevysvětlíme lidem, kteří o sobě tvrdí, že jsou dokonalí, že nikdy nehřeší, protože nikdy nikoho nezabili, nic neukradli a kolem sebe udržují úzkostný pořádek, přes který nevidí lidi okolo sebe ). Proto se nepřizpůsobujeme tomuto věku, jak varuje svatý Pavel v listu Římanům, ale proměňujeme se obnovou své mysli. Na konci postní doby zkusme rekapitulovat své úsilí o naši změnu, neboť jedině skrze tuto změnu budeme schopni lépe prožít velikonoční radost. Vždyť, co je posláním křesťana? Svědčit o Kristu tím, že hlásáme evangelium, což česky znamená radostnou zprávu. K velikonoční víře tedy nepatří škarohlídství, ale život z víry a naděje, který vyzařujeme jen tehdy, když každý den, krůček po krůčku se snažíme o změnu. Postní doba nás vede k této změně, velikonoční vzkříšení nám pak dává naději, že spolu s Kristem tuto změnu dovedeme až k věčnosti. jáhen Antonín Urban

3 ekumenické okénko... otázky připravil A.Urban V závěru loňského roku se stal novým farářem církve Českobratrské evangelické v našem městě Mgr.Pavel Prejda, kterému jsme položili pár otázek. Pane faráři, odkud k nám do Nového Jičína přicházíte? Začínal jsem v Jihlavě. Posledních osm let jsem byl farářem v Jeseníku na Šumpersku. Je to kraj výrazně jiný než tady. Je to drsné pohraničí v bývalých Sudetech. Veliká vykořeněnost lidí, uzavřenost, osamělost. Jakýsi tlak a sevření v tom údolí pod horami. Všechno tam šlo až na dřeň... Ale i přátelství tam byla nesmírně hluboká. Evangelickou farnost tam tvořila necelá stovka lidí ve městě a okolí. Z toho těch aktivnějších bylo samozřejmě mnohem méně. Jednalo se především o lidi z tradičních krajů (např.valašska), kteří osidlovali pohraničí po válce. To se ale postupně měnilo. Velikou radost jsem měl z toho, že si do kostela v posledních letech našla cestu také řada mladých rodin. Byli to lidé, kteří v církvi nevyrostli, ale zakotvili v ní. Ti dnes, možná paradoxně, tvoří jádro farnosti. Můžete nám něco říci o sobě a své rodině? Bude mi 38 let, jsem rodák z Opavy, deset let ženatý a mám dva syny, školáky. Jsem rád, že manželka Jana trpělivě se mnou snáší všechny radosti i starosti farářského života. Třeba jen to, že jsme se už tolikrát stěhovali. Je to poloviční světice, alespoň soudě podle toho, že si mne vůbec vzala. Také věřím, že za to bude jednou v nebesích bohatě odměněna. (Mimochodem, znáte ten vtip: Po čem že touží katolický farář? Po manželství! A evangelický? No přece po celibátu!) Co Vás vedlo k tomu, abyste se stal farářem Vaší církve? V církevní rodině jsem sám nevyrůstal a farářem jsem nikdy být nechtěl. Měl jsem jiné zájmy. Chtěl jsem být učitelem, popř. pracovat někde v muzeu a bádat. Studoval jsem v Olomouci speciální biologii a ekologii. Ale potom přišel zlom a já se rozhodl jinak. Anebo se jinak rozhodl někdo jiný...? A že zrovna evangelická církev? To byla jistě shoda různých okolností a osobních přátelství. Dnes věřím, že mě právě tady Pán Bůh chce mít a je mně tady dobře. Ale vděčně vzpomínám na různá předrevoluční setkání na katolických farách a na odvážné staré kněze, kteří se nám tenkrát věnovali. Katolickou církev mám moc rád a kdyby nebylo pánů Luthera a Calvína, asi bych nalezl svůj duchovní domov, pokud vůbec někde, tak jedině tady. V předchozím působišti jste založil Křesťanskou akademii, můžete nám přiblížit, o co se jedná? Založili jsme pouze místní skupinu ve městě. Česká křesťanská akademie existuje v naší zemi již od konce r Je to nezávislé sdružení občanů různých vyznání, které chce přispívat k rozvoji vědy, kultury a vzdělání (tolik Stanovy). Činnost se děje především pořádáním přednáškových, resp.kulturních večerů. Místní skupiny ČKA pracují téměř v 80 městech celé ČR. Takže stručně: Pozvali jsme zajímavého hosta, který měl co říct, společně jsme se setkali, poslouchali a hovořili. Návštěvnost byla lidí na večer, asi podle jména přednášejícího a atraktivity tématu. okénko 2/2009 3

4 4 Jaké zajímavé hosty jste například v Jeseníku přivítali? Bylo to několik desítek zajímavých hostů z nejrůznějších církví. Přednáškové večery se věnovaly např.těmto tématům: Místo církve v dnešní společnosti, výzvy pro církev v 21.století, církve a jiná náboženství, sekty, církev a násilí, církev a politika, etická témata (nemoc a smrt, manželství a rodina). Další přednášky byly věnovány Bibli, historii, popř.tamějšímu regionu. Z konkrétních hostů to byli lidé velmi známí i neznámí. Také několik vašich biskupů jsme pozvali. Někdy to bylo hodně zajímavé, jindy zase méně... Nicméně spolupráce byla přísně nadkonfesijní. Slyšeli jsme, že jste již učinil první kroky k založení křesťanské akademie i v našem městě. Kdo se do této činnosti může zapojit, jaká je role laiků? Dohodli jsme se s panem děkanem Peroutkou, že se o něco podobného pokusíme společně modlitebna církve Českobratrské evangelické i v Novém Jičíně. Bude potřeba dát dohromady pár lidí (nejlépe z různých církví), kteří by byli ochotni zvát hosty, a potom zcela prakticky připravili a zajistili přednáškové večery. Zapojit se může každý, farář ne-farář. Nejdůležitější ale je, přijít potom na konkrétní večerní přednášku. Nemělo by smysl zvát sem někoho z Prahy, pokud by o dotyčného a jeho slova nebyl zájem. Pojďme zpátky k evangelickému sboru v našem městě. Zkuste jej stručně představit. Matrikově tento sbor tvoří několik stovek lidí. Je ale třeba rozlišovat členství aktivní a formální. Na nedělní bohoslužby přichází pravidelně okolo 60 lidí. Někdy více, jindy méně. Během týdne se koná biblická hodina pro dospělé a pro děti náboženství. Dal jsem si za úkol během prvního roku poznat co nejvíce lidí osobně, takže hodně chodím na návštěvy. Co si myslíte o ekuméně? To je věc zcela zásadní, i když to tak v současné chvíli moc nevypadá. Jakoby se nám do toho moc nechtělo. A přitom je tolik věcí, které můžeme dělat společně. Nejen jednou ročně v lednu. Moc pěkně se k tomuto tématu vyjadřuje jedno z posledních čísel Katolického týdeníku. Doporučuji ho všem ke čtení. I v našem městě je řada možností: Společné setkání nad Biblí na některé faře, společné odpoledne někde venku, vzájemné představení farností, nějaký koncert, fotbálek s dětmi... Někde tady by to asi mělo začínat. A za to všechno potom v lednu poděkovat. Ale možná jsme každý příliš zahlcen tím svým... Kdyby Vám někdo řekl, že si máte udělat erb a na něj napsat Vaše životní heslo, co by tam bylo? Nerad žiji podle hesel, byť dobře míněných. Kdysi jsem pochopil, že je dobré číst Bibli a v ní se nacházet. A číst ji jako celek. Hledat v ní ty neviditelné směrovky pro svůj život. Toho se snažím, lépe či hůře, držet. A zdá se mi to jako docela dobrodružná a zajímavá cesta. Také ji všem vřele doporučuji.

5 historické okénko... Deset let Okénka Antonín Urban A ni se nechce věřit, že farní časopis okénko má letos již deset let. Deset let je čas nejkrásnějšího dětství s předzvěstí puberty (máme se tedy v následujících ročnících na co těšit ). Proto jsem byl vyzván kolektivem, pravidelně se scházejícím k přípravě časopisu, abych trochu zavzpomínal. Milí přátelé, přiznám se, že když mne otec Alois před deseti lety vyzval, abych se ujal úkolu koordinování přípravy tohoto časopisu, vůbec se mi nechtělo, neboť jsem měl jako každý jiný tisíce důvodů k tomu, abych odmítnutí zdůvodnil. Mé váhání změnilo náhodné potkání s Honzou Solařem, který mi tehdy řekl: Slyšel jsem, že váháš, máš hřivny, tak je plň. Tím mi vyrazil zbraň z ruky a když jsem II.ročník... Tak to začalo... zjistil, že je v našich farnostech mnoho šikovných lidí, dali jsme se do práce. Nejprve jsme si stanovili hlavní zásady naší činnosti. První zásadou je, že je to časopis farností N.Jičín, Libhošť, Šenov a Kunín vedených duchovními ustanovenými otcem biskupem, tedy časopis nebude vycházet bez jejich spolupráce. Druhou na to navazující zásadou je, že je to zároveň časopis farností, tedy i farníků, proto jej nebude vytvářet žádná privilegovaná tajná společnost. Proto jsou všechna naše setkání zásadně přístupná a otevřená všem, proto jsou všechna setkání vyhlašovaná předem v neděli v kostele s nabídkou účasti všem přítomným, proto nás těší, že kromě stálých lidí čas od času na tato setkání zavítá nová tvář (byť jen s malým článečkem či podnětem, co zlepšit) a ještě více nás těší, když tato nová tvář pak mezi nás chodí pravidelně. Takto by si měl každý farník odpovědět na otázku, jaké má své hřivny a ty dle svých možností také uplatňovat. Třetí zásadou je, že se jedná o časopis výše uvedených farností, proto přednostně jsou zařazovány články o životě farností a články farníků s tím, že se vyhýbáme přetiskování článků z knih a jiných časopisů. Z toho vyplývá čtvrtá zásada, že časopis je zdarma. Při vzpomínání se musím zmínit alespoň o prvních pionýrech, kteří stáli v počátcích u zrodu našeho okénka. Kromě otce Aloise to byli zejména manželé Pišlovi, Jolana Orlíková, ale také již zemřelí pan prof. Knytl, p.vaiglová, A.Riedlová. Okénko od počátku mělo i externí spolupracovníky, kteří pomáhali, ač se setkání neúčastnili, z nich musím jmenovat alespoň paní učitelku Irenu Černou, která trpělivě opravovala naše chyby. Na setkáních byla někdy i legrace. Jednou jsem byl nemocný, tedy příprava okénka se uskutečnila u mne v bytě (dnes je redakční tým tak kvalitní, že se kolektiv schází i beze mne a škarohlídi tvrdí, že tato čísla jsou lepší než ostatní ). Po práci okénko 2/2009 5

6 nastalo milé povídání, které se protáhlo do pozdních hodin, takže pan profesor Knytl odešel domů dříve. Když odcházeli ostatní, zjistil otec Alois, že nemá boty, protože pan profesor odešel domů v jeho botách Jindy přivedla Gabča Žitníková na setkání Okénka své známé z Francie, aby jim ukázala, jak nám to pěkně v okénku klape. Jaké bylo překvapení, když jsem bez omluvy nedorazil já s celou přípravou, neboť po návštěvě kostela v Bernarticích mne pozvali místní přátelé na návštěvu a já na Okénko zapomněl a přitom si vypnul mobil. A jak to běží dnes? Stále platí, že může přijít na setkání kdokoliv, a to třeba jen s jedním maličkým námětem nebo i bez něho. Pravidelně se pak účastní manžele Šindelářovi, maminka a syn Golichovi (ten pravidelně připravuje rubriku o knížkách). Neúnavným obhájcem Libhoště je Pavla Kvitová, již úspěšně sekunduje z Kunína Míla Zezulčíková a na život v Šenově nezapomíná Jola Orlíková, která se také stará o rubriku Co se stalo. Nový vítr přinesla poměrně nedávno do kolektivu Markéta Brožová, a vzhledem ke studiím dnes pouze přes spolupracuje Patricie Plašilová, která se stará o básničky. Externě také připravuje zamyšlení na závěr paní Marie Vašáková. Na příloze Farníček se postupně podíleli Jola Orlíková, Gabča Žitníková a Magda Pišlová spolu s Luckou Bokovou a samozřejmě s řadou přispívatelů z řad naší omladiny. O rubriku Poznáváte? se stará Pavel Wessely. Prvním strážcem chyb našeho rukopisu je Vlasta Petříková, posledním již zmíněná paní učitelka Irena Černá. Pravidelně se setkání účastní i naši duchovní otec Alois a otec Dušan. Nejobětavější základ okénka jsem si nechal na konec, a to jsou manželé Pišlovi, z nichž zejména Petr je ten, kdo odvede nejvíce práce při celém technickém a grafickém zajištění. Když vidí náš časopis ostatní redakce farních časopisů, nechápavě kroutí hlavou, jak dokážeme za danou cenu vyprodukovat časopis ve Vám známé grafické úpravě a kvalitě. Od 5.ročníku jsou volně dostupná barevná Okénka ke stažení a prohlížení vždy po vyjití tištěné verze (kromě dvou ročníků). Nyní asi rok na nebo přímo na Co dál? Nezastírám, že se nám čas od času něco nepodaří a že by Okénko mohlo být ještě lepší. Zdali bude lepší, záleží především na zapojení dalších ochotných Jeden z prvních Farníčků... rukou a na nápadech Vás čtenářů. Mnoho diskutujeme kvalitu tisku a velikost písma. Kvalita tisku souvisí s cenou. V posledním období se intenzivně na toto téma diskutuje a nevylučujeme novou tiskárnu. To však přinese podstatné zdražení. V této souvislosti bych si dovolil připomenout, že v kostele je schránka na dobrovolné příspěvky (myšleno jak písemné podněty k obsahu, tak i finanční). Co se týče velikosti písma, to souvisí i s množstvím dodané látky. Například při přípravě minulého čísla jsme měli spoustu kvalitních článků, takže jsme museli mít i odvahu některé články odříci či posunout do čísla následujícího. Vidíte, abychom neměli malá písmena i v tomto čísle, zakončím výroční vzpomínání na deset let časopisu Okénko výzvou, abyste se nebáli do jeho přípravy zapojit i vy. 6

7 Osobní poděkování jednomu skromnému člověku Gabriela Žitníková Letos slavíme desáté výročí farního zpravodaje Okénko, ráda bych při té příležitosti poděkovala pro mnohé z Vás neznámému člověku, který se na šíření našeho farního zpravodaje a tím i křesťanských myšlenek ve společnosti zasloužil měrou vrchovatou. Možná Vás nepřekvapí, že ani já zpočátku nevěnovala jeho práci prazvláštní pozornost, určité věci bereme jako samozřejmé. Poprvé jsem si však jeho vyjímečnosti všimla díky shodě náhod. Bylo to před několika lety, kdy Ti, jež se podílejí ve farnostech na tvorbě farních zpravodajů, byli pozváni do Ostravy o.biskupem na neformální schůzku, která měla za úkol zmapovat situaci v jednotlivých farnostech, vyměnit si zkušenosti a nabídnout nové informace především z oblasti tiskového zákona. Z našeho Okénka zrovinka nikdo nemohl jet, všichni byli zaneprázdněni, a tak jsem se jako zástupce všech vypravila do Ostravy na vlastní pěst sama... Setkání bylo příjemné, už jen to, že se sešla skupinka asi 15 redakčních nadšenců, kteří měli tu čest být v přítomnosti o.biskupa, byl zážitek. Čas běžel mílovými kroky, stále bylo co si povídat a venku brzy nastal večer. Stála jsem před otázkou, jak se dostanu domů...všichni přítomní zde byli auty, mě do Ostravy zavezli známí, ale zpáteční cestu jsem si nijak nezajistila, to jsem celá já! Že bych se někoho zeptala, jestli nejede mým směrem? Na to jsem neměla odvahu. Schůzka skončila, lidé se pomalu oblékali a odcházeli a s nimi i šance na odvoz do mého domova... Když tu najednou jeden z přítomných mě nesměle oslovil odkud jsem a zdali nepotřebuji odvoz (zcela náhodou měl společnou cestu). Mé srdec zaplesalo děkuju Pane, opět jsi nezklamal! Cesta ubíhala dobře a my si povídali o našich farnostech a především o práci kolem farních zpravodajů, když onen dobrý člověk mi položil nečekanou otázku: A můžu se ještě zeptat, kdo Vám dělá tak skvělou grafiku? My totiž nemáme ani tak problém posbírat články a informace z farnosti, ale nachystat celý ten náš plátek do tisku a podoby, která by byla čtitelná a trochu hezká, to je ten největší oříšek, který nás trápí téměř neustále! Zkoprněla jsem, neznala jsem jméno člověka a tím ani odpověď... Praxe byla v Okénku totiž taková, že vše se posbíralo a někomu předávalo a ten někdo to už všechno upravil a nachystal... Dnes už jeho jméno znám a těm, kteří jej ještě neznáte ho ráda prozradím - je to PETR PIŠL. Právě on deset let dělá nejen skvělou grafiku, ale také přípravu do tisku. Dokonce minule, když hrozilo, že Okénko vůbec nevýjde, protože byl problém s dosavadní tiskárnou, jsem jej zastihla, jak frčí do Valmezu, aby zajistil tisk. To vše dělá nezištně, ve svém volném čase, a především tak, že málokdo o jeho práci ví. A protože občas jsem ve společenství i jiných redakčních rad, musím konstatovat a závěrem říci: Peťo Pišlíku, klobouk dolů před vším, co jsi za posledních deset let pro farnost udělal. Možná se Tvůj pozemský život nevyvíjel občas dle Tvých představ, ale znáš to, člověk míní-život mění... Osobně věřím, že Tvá práce při šíření křesťanských myšlenek formou činnosti pro farní zpravodaj bude jednou spravedlivě odměněna. Přeji Tobě i Tvé rodině hodně Božího požehnání, v mnohém právě vaše rodina je pro mě vzorem. Závěrem Tě prosím, protože znám Tvou skromnost a uvědomuji si, že tyto řádky budeš číst jako první, nevyhoď z přípravy tento článek pro nedostatek místa :-) nebo proto, že přišel pozdě, to bych Ti neodpustila! S úctou Gabriela Žitníková okénko 2/2009 7

8 Křížová cesta namalovaná dobrovodskou malířkou RENATOU ŠTOL- BOVOU je vedle kostela Panny Marie Bolestné bezesporu součástí poutního místa Dobré Vody. Křížovou cestu tvoří kapličky z roku Mnohaleté období lhostejnosti a nevšímavosti však vykonalo své, a tak zcela zničené původní obrazy v těchto kaplích byly v roce 1996 nahrazeny novými od akad. malířky Renaty Štolbové. postní přípravy nejen pro děti... I. zastavení Pán Ježíš odsouzen na smrt 8 II. zastavení Ježíš bere na sebe kříž Nový Jičín: Chci jít s Tebou, Ježíši Markéta Brožová L etošní postní dobu oživila krásná barevná brožurka s názvem Chci jít s Tebou, Ježíši. Myslím, že tohle luxusní dílko by nám leckterá farnost mohla závidět. Jednotlivá zastavení křížové cesty, rozdělené do celé doby postní, doprovází krátké zamyšlení a stručná prosba a předsevzetí, která jsou psána natolik jednoduše, aby jim děti porozuměly, a přitom dost hluboce, aby přesahovaly běžnou, každodenní modlitbu. A co

9 tuto postní přípravu dělá opravdu výjimečnou, je 16 originálních kreseb, na kterých se podílelo přes 50 dětí z našich farností, které tímto Křížovou cestu vlastnoručně ilustrovaly! Ke knížečce byl přiložen ještě papírový kříž, který se vždy po odmodlení dalšího zastavení v předepsané dny olepuje známečkami, které se odloupnou z každého zastavení. Myslím, že je velmi důležité hledat stále nové cesty, jak stravitelně předávat víru našim dětem. Sami uznáte, že v konkurenci televize, časopisů, internetu a množství zajímavých, ale časově vyčerpávajících koníčků, není často vůbec jednoduché děti účinně ztišit a zaujmout pro modlitbu. Ale takováto brožurka, která má doprovázet dětské postní snažení, může velmi cenně pomoct všem rodičům s domácí přípravou dětí na Velikonoce Soudě podle rychlosti, s jakou byly brožurky rozebrány, jde o počin opravdu vítaný. Líbí se mi, jak vtipně a nenuceně se podařilo mezi dětmi vzbudit o tuto Křížovou cestu zájem - každé dítě ji chce mít přece doma, když ji pomohlo ilustrovat! Za tímto dílem stojí nejmenovaný pastorační asistent našich kněží: paní Jolana Orlíková, která s nevídanou obětavostí připravuje tyto originální pomocníky. Už jen zorganizovat realizaci těch kreseb muselo stát nejmíň půl mobilního kreditu a pak je všechny posbírat, nafotit, upravit, připravit texty, celé to nachystat k tisku atd. Je obdivuhodné, že neváhá investovat čas, energii a určitě i nějakou tu korunu pro obohacení nás všech. A jelikož vím, že bez jejího osobního nasazení se neobejde mnoho dalších inovačních aktivit a netradičních akcí ve všech našich farnostech, nezbývá než paní Jolaně Orlíkové srdečně poděkovat. Libhošť: 40 dní na poušti (S Ježíšem) Pavla Kvitová D ěti šly v postní době cestou pouští. Poušť skrývá mnoho ohrožení, někdy i nebezpečí smrti. Cesta se skládá z malých úseků. Každou středu jsme v kostele nacházeli oázu, kde i my můžeme donést kapky našich postních snah, aby oáza byla místem života. Každý večer se děti zamyslely a zhodnotily, jak se jim podařilo splnit úkol, odlepily skleněný kamínek, který přinesly na mši svatou. 1. neděle postní: Hadi - Pán Ježíš odešel na poušť a tam byl pokoušen Satanem. Ježíš se nenechal zlákat ke hříchu. 2. neděle postní: Klášter na poušti - Pán Ježíš se pro- III. zastavení Kristus padá poprvé pod křížem IV. zastavení Ježíš se potkává na cestě se svou matkou IV. zastavení Ježíš se potkává na cestě se svou matkou okénko 2/2009 9

10 VI. zastavení Veronika podává Kristovi roušku VII. zastavení Kristus padá podruhé pod křížem VIII. zastavení Ježíš potkává plačící ženy měnil, když se setkal na hoře se svým Otcem. V modlitbě máme možnost své srdce proměnit. 3. neděle postní: Obyduínů - Někteří lidé žijí velmi skromně. My si myslíme, že máme málo (peněz,dobrého jídla,drahých věcí, zábavy,...), ale oproti nim patříme k nejbohatším lidem světa. 4. neděle postní: Soutěska - Překonat takovou propast na cestě poušti je velmi obtížné. Někdy se nám do něčeho těžkého nechce. 5. neděle postní: Osamělý velbloud - Když zůstaneme sami a v tichu, může nám sám Bůh říct něco důležitého. 6. neděle postní: Kameny na poušti - Kameny na cestě jsou těžkosti našeho života. Ježíš jich také prožil hodně a ví, jaké to je, když něčím trpíme. Děti postní příprava pohltila, plnily každý den své úkoly. V náboženství postupovaly pouští s otcem Dušanem. Chtěla bych poděkovat paní Jolaně Orlíkové, která celou tuto přípravu pro děti vymyslela. Nemyslí jen na své vlastní děti a děti v Šenově, ale i na děti z Libhoště. Málokdo pracuje pro svou i jiné farnosti s takovým nasazením. Je to spousta obětovaného volného času pro dobrou věc. Měli jsme možnost s ní spolupracovat již vícekrát, připomenu poslední adventní přípravu. Děti malovaly na skleněné svíčky ozdoby. Několikrát přijela do Libhoště a dětem pomáhala zdobit svíčky. Její betlémská hvězda nám zdobila kostel celé vánoce. Vloni se jí povedlo nás libhošťskou scholu přemluvit, abychom přijeli zazpívat do Šenova na první svaté přijímání. Když mi řekla o svém přání, ať si spolu dvě scholy zazpíváme, tak jsem se začala smát a pak mě polilo horko: ona to myslí vážně(!). Nechtělo se mi do toho, protože je to časově náročné a každý z nás má rodinu Přesto jsme to zvážili a nakonec naše vedoucí scholy Šárka Hanzelková rozhodla, že do Šenova pojedeme - máme přece přinášet oběti pro Ježíše Krista Dopadlo to dobře, přineslo nám to spoustu zkušeností. Letos se těšíme na Šenovskou scholu u nás v Libhošti. Jsme rádi, že Jolanu máme, jde příkladnou cestou pro jiné farníky. Velké Pán Bůh zaplať. 10

11 bylo však doporučeno, aby ukřižování pocházelo od stejného autora. Nakonec se skutečně podařilo najít dvě křížové cesty J.I.Sattlera a bylo rozhodnuto. Předlohou se stalo Sattlerovo XII. zastavení křížové cesty z Velkých Heraltic. Malby na plátno o velikosti 2 x 3,2m se ujala akademická malířka Blanka Valchařová, která před rokem zdárně dokončila restaurování šenovské fresky. Sama autorka prozradila, že vždy než začala malovat, prosila Boha, aby si ji poživot farností... Sklonit hlavu a děkovat Jolana Orlíková Je to už víc než rok, kdy vznikla myšlenka, aby také v šenovském kostele v době postní bylo v presbytáři umístěno plátno s výjevem ukřižovaného Krista. Za pomoci mnoha farníků se shromažďovaly obrázky křížů, křížků i celých scén ukřižování, které by posléze posloužily jako předloha pro namalování plátna. Vzhledem k výjimečnosti prostoru, jehož zdi jsou pokryty freskou J.I.Sattlera, IX. zastavení Pán Ježíš padá potřetí pod křížem X. zastavení Svlékání Krista z šatů XI. zastavení Přibití Krista na kříž okénko 1/

12 12 XII. zastavení Pán Ježíš umírá na kříži XIII. zastavení Kristus položen na klín jeho matky Panny XIV. zastavení Ježíš položen do hrobu- Boží hrob užil jako nástroj, aby skrze ní mohla být oslovena srdce lidí, aby alespoň někteří mohli v postní době díky tomuto obrazu zakusit velikost Boží lásky k nám, která šla až na kříž. A skutečně je tomu tak. Když sedíte v ztemnělém kostele, jen paprsky světla dopadají na plátno s Kristem na kříži, nemůže člověk než sklonit hlavu a děkovat. Podání ruky Jan Solař Po pár dramatech v osobním životě a po neštěstí, kdy mi zemřela sestra, jsem zůstal se svou maminkou sám. Starali jsme se jeden o druhého. S přibývajícími léty maminka zajišťovala domácnost stále s větší námahou, až jednoho dne upadla, zranila se a já jsem ji musel odvést do nemocnice. Bylo mi moc těžko a smutno. Kam jsem měl jít? Samozřejmě do kostela na mši svatou! Ale ani tam jsem nepřestal myslet na maminku. Život mi šel před očima jako film. Mamince je již dávno víc než 8 křížků. Co když se maminka z nemocnice už nevrátí? Zůstanu úplně sám! V těchto pochmurných myšlenkách jsem prožil mši svatou, která se blížila k závěru. Pozdravte se pozdravením pokoje zněl knězův hlas od oltáře. Rozhlížel jsem se, komu bych podal ruku. V kostele bylo několik starších žen, které seděly docela vpředu kostela, já jsem seděl vzadu úplně sám. Najednou na mne padla úzkost a tíseň ještě větší. Tak takhle jsem já sám! Ani tady v kostele nesedí nikdo blízko mě, komu bych podal ruku. Tak jako jsem sám tady v tomto chrámě, tak budu sám v životě, když mi maminka odejde navždy. Najednou vidím, že se ke mně blíží žena. Často chodívá s celou rodinou na mši svatou. Nevím, kde seděla. Snad někde v koutku kostela také přemítala o životě. Podala mi ruku se slovy: Pokoj Vám a odešla. Zachvěl jsem se radostí. Uvědomil jsem si, co ta cizí žena pro mne v tuto chvíli udělala a jak je důležité podání ruky člověku, který je na dně. Nejsem sám! Patřím do této společnosti křesťanů, lidí věřících a milujících Pána Boha. Pán Bůh mne nikdy neopustí, pokud ho neopustím já. Znovu jsem vzpomněl na maminku. Děkuji Ti, maminko, že jsi mne vedla k Pánu Bohu, neboť díky němu nebudu nikdy sám. Filmový klub Libhošť Kamil Morys novým knězem v Libhošťské farnosti při- S cházejí také nové aktivity. Jednou z nich je takzvaný filmový klub, jehož cílem je nenásilné scházení farní-

13 ků, ale i zájemců z širšího okolí, a to bez rozdílu věku u čaje, kávy, nějakého zákusku či oněch již legendárních lahodných Libhošťských trubiček, kde se, jak již název klubu napovídá, promítne nějaký film nebo dokument s křesťanskou tématikou. K této příležitosti jsme zvolili prostory na fojtství, které momentálně neomezují kapacitu zúčastněných a také je zde přístupná kuchyňka ke zhotovení již zmíněných teplých nápojů, které se obzvláště hodí v těchto chladných měsících. Ale jak to v dnešní době bývá, byla k našemu záměru potřeba nejenom chuť a snažení, ale také nějaká finanční částka na pořízení projektoru a domácího kina, aby všichni dobře viděli a slyšeli. Tady se trošičku stydím, protože naším prvním snímkem byl sv. František z Asissi, který dokázal daleko větší věci, a to bez jakýchkoli movitých prostředků a dokonce bez šatů. S řešením přišel až otec Dušan, který z farního fondu zajistil potřebnou techniku. Konečně jsme se dostali do fáze, kdy jsme mohli spustit naše první dvě zkušební promítání, kterých se pokaždé účastnilo kolem 25 posluchačů, z čehož mám po návštěvě Novojičínského kina upřímnou radost, protože návštěvnost je srovnatelná. Nezbývá mi než poděkovat všem aktérům, kteří se na přípravách prostor, techniky nebo laskominek podíleli, a popřát filmovému klubu dlouhého trvání a mnoho příjemných zážitků, dojmů a doufám že i ponaučení z promítání. Pozvání na Filmclub Tomáš Orlík Zdarec, máš 13 a více let? Máš v pátek večer volno? Rád chodíš do kina? Pak neváhej a přijď mezi nás! Každých čtrnáct dní se scházíme na faře v Novém Jičíně, kde se promítají filmy, všeho žánru. Od nejnovějších trháků, až po ty tradiční. A to není všechno. Pokaždé k filmu zdarma výborná večeře, teplý čaj a po filmu pokec! Uvažujeme, že bychom se scházeli každý týden, jeden týden jako modlitební setkání a ten druhý týden bychom pustili nějaký ten film. Jestliže máš nějakého kámoše, kámošku, tak určitě neváhej a vezmi je s sebou! Začínáme v hod. Velký pátek Golichová Anna V úzkosti Ti Bože ležím v dlani. Pasivně Dělám maličkosti, abych utekla před úzkostí. Aktivně Toužím mít velitele, abych žila správně. Jsem v srdci roztržená. Prosím, je otevřeno. Přijď Pane. Regnavit a ligno Deus! (Římská liturgie) Kéž ten, který vládne z kříže, také vládne v našich srdcích jako Zmrtvýchvstalý, ať setkání s Ukřižovaným je setkáním s Oslaveným. Zároveň bychom rádi poděkovali za Vaši podporu a modlitby, jimiž nás doprovázíte na cestě ke svátostnému kněžství a které také opětujeme. Vaši bohoslovci Vlastimil Krajčovič a Jakub Dominik Štefík okénko 2/

14 okénko do farní knihovny připravuje Pavel Golich Kultura života, otázky bioetiky vydavatelství Lux Bratislava Osm filmů na dvou DVD se věnuje otázkám kultury života jako je původ bioetiky, potrat dnes, umělé oplodnění, kmenové buňky, prevence AIDS, legalizace eutanazie,paliativní medicína, bioetika a komunikace. O eucharistii s Vojtěchem Kodetem Karmelitánské nakladatelství Kniha obsahuje čtyřicet meditací nad eucharistií. Ukázka z knihy: Žádná ze svátostí církve, ani eucharistie, nepůsobí magicky. Její přijímání nás nemůže nikdy zbavit individuální odpovědnosti za náš duchovní život a nahradit náš osobní vztah ke Kristu. Aby se ovšem v našem životě mohla skrytá síla svátosti projevit, je třeba nejprve osobně přijmout, co Pán sám pro každého z nás vykonal a v církvi nadále koná, je třeba pokaždé znovu mu otevřít své nitro, zcela se k němu obrátit. Pochopitelně to vyžaduje i naše rozhodnutí a alespoň minimální přípravu na setkání s ním. Modlitba Ježíšova Wilfrid Stinissen, Edice: Karmelitánská spiritualita Autor knihy nám přibližuje modlitbu, která je plodem dlouhé tradice: počínajíc úctou k Božímu jménu v Písmu svatém a to zejména ke jménu Ježíš v Novém Zákoně, přes modlitební metody Otců pouště, až po hesychasmus (hesychia - pokoj duše), který byl duchovním hnutím východní církve. Novou popularitu modlitba získala i skrze Upřímné vypravování ruského poutníka a oslovila i křesťanský západ. co jsme prožili proběhl pracovní víkend scholy na faře v Životicích proběhlo děkanátní setkání mládeže v Libhošti co nás čeká Nově vznikající společenství žen bude mít setkání ve čtvrtky v hod. na faře v N.Jičíně. V Kunínské farnosti bude putovat od 23.4 socha P. Marie Růže Mystické jako velká výzva k modlitbě osobní i rodinné a farnosti. 14

15 v květnu se pojede na první pouť letošního roku do rodiště sv.zdislavy - Křižanova a po cestě se zastavíme pravděpodobně na Moravec, kde jsou staří kněží na odpočinku Nedávno vznikla z Vašich řad iniciativa, aby se na konci přípravné cesty ke kněžství duchovně podpořil náš bohoslovec Vlastík Krajčovič modlitbami těch farníků, kteří přijmou závazek se každý den pomodlit desátek růžence nebo modlitbu z Kancionálu za duchovní povolání do jeho jáhenského svěcení. Svěcení mu má být uděleno dne Římskokatolická farnost Nový Jičín a Březová u Uherského Brodu srdečně zve na Poutní zájezd do Itálie Loreto, San Giovanni Rotondo, Pietrelcina, Monte San Angelo Řím, Vatikán, Assisi, La Verna, Padova Netroufám si hádat, kteří z vás, milí čtenáři, jste poznali, co zachytil snímek v této rubrice v posledním loňském čísle Okénka. Nejsnadnější to byl úkol pro Žilinské. Tři kříže téměř v řadě za se- bou najdeme na kostele sv. Mikuláše v místní části Žilina. Možná ani ti z vás, kteří tento kostel, poznali, netuší, že se dle historiků jedná o nejstarší kostel na území celého velkého Nového Jičína. Dnešní podobu dostal sice někdy okolo roku 1612, avšak presbytář pochází už ze 14. století. Poslední výrazná obnova střechy i pláště byla završena v roce Místní mají jistě ještě v paměti loňský květen, kdy byl hlavně díky jejich štědrosti posvěcen a do zvonice vyzvednut nový zvon. Dnešní hádanka je určena těm, kteří se tu a tam vypraví i kousek za hranice našeho města. Zařazením tohoto snímku chceme tak trochu poděkovat obětavcům z nedaleké obce, kteří se zasloužili o restaurování svého kostelíka. Takže, ve které obci nedaleko (na západ) od Nového Jičína se nachází? poznáváte? Pavel Wessely zamyšlení na závěr... Ježíš si dobrovolně vybral cestu zřeknutí se sebe sama v poslušnosti, chudobě, čistotě úmyslu, bez svých zájmů. On dal přednost lásce pro spásu všech a oslavu Otce. okénko 2/

16 Velikonoce 2009 ZELENÝ ČTVRTEK 9.4. mše sv. na památku Poslední večeře a adorace v Getsemanské zahradě hod. Šenov (bez adorace), 18.00hod. N.Jičín, Kunín, Libhošť VELKÝ PÁTEK den přísného postu, den umučení a smrti P. Ježíše - far.kostel N.Jičín otevřen od 12.00hod. k modlitbě hod. pobožnost Křížové cesty N.Jičín, 17.15hod. pobožnost Křížové cesty v Kuníně, 18.00hod. velkopáteční obřady N.Jičín, Kunín, Libhošť BÍLÁ SOBOTA den modliteb u Božího hrobu a přípravy na vzkříšení - Sbírka u Božího hrobu na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Po skončení velkopátečních obřadů bude možnost tiché adorace u Božího hrobu přes noc a během celé soboty prosíme o službu v Božím hrobě rozpis na stolečku v kostele hod. Kunín - Tichá adorace u Božího hrobu, 20.00hod. velikonoční vigilie vzkříšeného Pána v N.Jičíně, Kuníně a Libhošti. NEDĚLE slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ. Hod Boží velikonoční - mše sv. 7.15hod. far.kostel N.Jičín, 8.45hod. Kunín a Libhošť, 10.15hod. far.kostel N.Jičín a Šenov, 18.30hod. Šp.kaple N.Jičín. Při mších sv. se budou žehnat velikonoční pokrmy! Sbírka z této slavnosti bude na potřeby kněžského semináře v Olomouci. PONDĚLÍ pondělí velikonočního oktávu - mše sv. 7.15hod. far.kostel N.Jičín, 8.45hod. Libhošť a Kunín, 10.15hod. Šenov a Žilina, 18.30hod. Šp.kaple N.Jičín. Mše sv. v 10.15hod. ve farním kostele v N.Jičíně nebude, místo ní bude mše sv. v Žilině. Příležitost k sv.zpovědi před Velikonocemi: Středa 1.4. od 6.15hod. do konce mše sv. far.kostel N.Jičín, hod. Šp.kaple N.Jičín čtvrtek 2.4. od 6.15hod. do konce mše sv. far.kostel N.Jičín, hod. Kunín, hod. Šp.kaple N.Jičín pátek hod. far.kostel N.Jičín, od 16.00hod. do konce mše sv. far.kostel N.Jičín sobota 4.4. od 6.30hod. do konce mše sv. far.kostel N.Jičín, 7.15hod. Žilina neděle 5.4. pouze při dopoledních bohoslužbách v N.Jičíně, během mše sv. v Kuníně, 15.00hod. Libhošť, hod. ve Šp.kapli N.Jičín pondělí 6.4. od 6.15hod. do konce mše sv. far.kostel N.Jičín, hod. ve Šp.kapli N.Jičín úterý 7.4. od 6.15hod. do konce mše sv. far.kostel, hod. ve Šp.kapli N.Jičín středa 8.4. od 6.15hod. do konce mše sv. far.kostel N.Jičín, hod. Libhošť, hod. ve Šp.kapli N.Jičín Zelený čtvrtek 9.4. nebude příležitost ke sv. zpovědi. Velký pátek bude příležitost ke sv. zpovědi 14,00-16,00hod. ve far.kostele N.Jičín Bílá sobota nebude příležitost k sv. zpovědi. V neděli a v pondělí velikonoční se zpovídá při dopoledních bohoslužbách a před večerní mši sv. Sv. zpověď neodkládejte až na poslední dny před Velikonocemi!!!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY O co jde? Obraz Svaté rodiny putuje během doby adventní až do Štědrého dne 24.12. po farnosti - od rodiny k rodině, od domu k domu. Může to být vyjádření naši ochoty nabídnout střechu

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM LISTOPAD 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Až budu umírat............ 02 O smrti, víře a naději........... 02 Vzpomeneme a pomůžeme....... 03 Rosteme v poznání......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Osobní Všechno nejlepší

Osobní Všechno nejlepší - Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Používá se pro pogratulování novomanželům Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Používá se pro pogratulování novomanželům

Více