GOLGOTA - chrám Božího hrobu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GOLGOTA - chrám Božího hrobu"

Transkript

1 GOLGOTA - chrám Božího hrobu

2 Duchovní slovo jahna Urbana Antonína... str.2 Ekumenické Okénko - rozhovor s Mgr.Pavel Prejdou... str.3 Historické Okénko - 10 let Okénka... str.5 Křížová cesta... str.8 Chci jít s Tebou, Ježíši... str.8 40 dní na poušti (S Ježíšem)... str.10 Sklonit hlavu a děkovat... str.11 Podání ruky... str.12 Filmový klub Libhošť... str.12 Pozvání na Filmclub... str.13 Okénko do farní knihovny... str.13 Ve zkratce z farností... str.14 Poznáváte... str.15 Zamyšlení na závěr... str.15 Přehled bohoslužeb Velikonoce str.16 Okénko 2/2009 vychází Vydává: Římskokatolická farnost Nový Jičín, Žerotínova 24, Nový Jičín, tel.: web: Dotazy, připomínky a příspěvky možno podat do schránky s logem časopisu ve farním chrámu, na faře, nebo u A.Urbana tel.: nebo NEPRODEJNÉ. Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti. Internetotý přístup ke stažení v PDF formátu: Zaregistrováno u Ministerstva kultury pod značkou: MK ČR E duchovní slovo... Milí přátelé, dnes slavíme již pátou neděli postní, které starší dříve říkávali smrtná. Nestudoval jsem příliš etymologii tohoto pojmenování, ale název této neděle by nás měl vést k zamyšlení, zda jsme se skutečně v průběhu postní doby změnili, zda jsme skutečně mrtví hříchu, tedy jinými slovy, zda se nám alespoň kousíček povedlo něco na nás změnit k lepšímu. Máme se však vůbec my lidé měnit? Jeden můj přítel mi vykládal, jak bojoval se svými známými, když skoncoval se svou výraznou slabostí, tj. přílišnému holdování alkoholu. Byl už na tom tak, že byl na alkoholu závislý, proto to musel ukončit rázně. Místo ocenění jeho velkého činu se od kamarádů dočkal slov: Jsi už někdo jiný, než jsi býval, trháš partu, odrodil ses od kamarádů, jsi namyšlený. Jsou tedy nejrůznější životní okolnosti a situace, kdy musíme v životě něco změnit. Například kvůli svému ztloustnutí již neobléknu to, co jsem nosíval v osmnácti (svým dětem musím ukazovat staré zažloutlé fotografi e, aby mi děti věřily, že jsem býval i štíhlý ). Každý den mi ubývají mozkové buňky, ubývá zrak, paměť, opotřebovává se organismus. Mám však také nové životní zkušenosti, poznání a proto bych měl i duchovně a osobnostně růst. Toto jsou změny, které na rozdíl od dříve popsaných tělesných změn stárnutí, mohu ovlivnit, které mohou být plně v mé režii. Proto W. Churchill řekl docela vtipně a tvrdě, že jenom blbec nemění své názory. Zde však pozor na změnu názorů ne z důvodů růstu, ale z vypočítavosti a zbabělosti. K radosti lidské duše tedy patří poznání, že potřebujeme změnu k lepšímu, vědomí, že taková změna má smysl, a rozhodnutí, že v dobrém vytrvám (což však nikdy nevysvětlíme lidem, kteří o sobě tvrdí, že jsou dokonalí, že nikdy nehřeší, protože nikdy nikoho nezabili, nic neukradli a kolem sebe udržují úzkostný pořádek, přes který nevidí lidi okolo sebe ). Proto se nepřizpůsobujeme tomuto věku, jak varuje svatý Pavel v listu Římanům, ale proměňujeme se obnovou své mysli. Na konci postní doby zkusme rekapitulovat své úsilí o naši změnu, neboť jedině skrze tuto změnu budeme schopni lépe prožít velikonoční radost. Vždyť, co je posláním křesťana? Svědčit o Kristu tím, že hlásáme evangelium, což česky znamená radostnou zprávu. K velikonoční víře tedy nepatří škarohlídství, ale život z víry a naděje, který vyzařujeme jen tehdy, když každý den, krůček po krůčku se snažíme o změnu. Postní doba nás vede k této změně, velikonoční vzkříšení nám pak dává naději, že spolu s Kristem tuto změnu dovedeme až k věčnosti. jáhen Antonín Urban

3 ekumenické okénko... otázky připravil A.Urban V závěru loňského roku se stal novým farářem církve Českobratrské evangelické v našem městě Mgr.Pavel Prejda, kterému jsme položili pár otázek. Pane faráři, odkud k nám do Nového Jičína přicházíte? Začínal jsem v Jihlavě. Posledních osm let jsem byl farářem v Jeseníku na Šumpersku. Je to kraj výrazně jiný než tady. Je to drsné pohraničí v bývalých Sudetech. Veliká vykořeněnost lidí, uzavřenost, osamělost. Jakýsi tlak a sevření v tom údolí pod horami. Všechno tam šlo až na dřeň... Ale i přátelství tam byla nesmírně hluboká. Evangelickou farnost tam tvořila necelá stovka lidí ve městě a okolí. Z toho těch aktivnějších bylo samozřejmě mnohem méně. Jednalo se především o lidi z tradičních krajů (např.valašska), kteří osidlovali pohraničí po válce. To se ale postupně měnilo. Velikou radost jsem měl z toho, že si do kostela v posledních letech našla cestu také řada mladých rodin. Byli to lidé, kteří v církvi nevyrostli, ale zakotvili v ní. Ti dnes, možná paradoxně, tvoří jádro farnosti. Můžete nám něco říci o sobě a své rodině? Bude mi 38 let, jsem rodák z Opavy, deset let ženatý a mám dva syny, školáky. Jsem rád, že manželka Jana trpělivě se mnou snáší všechny radosti i starosti farářského života. Třeba jen to, že jsme se už tolikrát stěhovali. Je to poloviční světice, alespoň soudě podle toho, že si mne vůbec vzala. Také věřím, že za to bude jednou v nebesích bohatě odměněna. (Mimochodem, znáte ten vtip: Po čem že touží katolický farář? Po manželství! A evangelický? No přece po celibátu!) Co Vás vedlo k tomu, abyste se stal farářem Vaší církve? V církevní rodině jsem sám nevyrůstal a farářem jsem nikdy být nechtěl. Měl jsem jiné zájmy. Chtěl jsem být učitelem, popř. pracovat někde v muzeu a bádat. Studoval jsem v Olomouci speciální biologii a ekologii. Ale potom přišel zlom a já se rozhodl jinak. Anebo se jinak rozhodl někdo jiný...? A že zrovna evangelická církev? To byla jistě shoda různých okolností a osobních přátelství. Dnes věřím, že mě právě tady Pán Bůh chce mít a je mně tady dobře. Ale vděčně vzpomínám na různá předrevoluční setkání na katolických farách a na odvážné staré kněze, kteří se nám tenkrát věnovali. Katolickou církev mám moc rád a kdyby nebylo pánů Luthera a Calvína, asi bych nalezl svůj duchovní domov, pokud vůbec někde, tak jedině tady. V předchozím působišti jste založil Křesťanskou akademii, můžete nám přiblížit, o co se jedná? Založili jsme pouze místní skupinu ve městě. Česká křesťanská akademie existuje v naší zemi již od konce r Je to nezávislé sdružení občanů různých vyznání, které chce přispívat k rozvoji vědy, kultury a vzdělání (tolik Stanovy). Činnost se děje především pořádáním přednáškových, resp.kulturních večerů. Místní skupiny ČKA pracují téměř v 80 městech celé ČR. Takže stručně: Pozvali jsme zajímavého hosta, který měl co říct, společně jsme se setkali, poslouchali a hovořili. Návštěvnost byla lidí na večer, asi podle jména přednášejícího a atraktivity tématu. okénko 2/2009 3

4 4 Jaké zajímavé hosty jste například v Jeseníku přivítali? Bylo to několik desítek zajímavých hostů z nejrůznějších církví. Přednáškové večery se věnovaly např.těmto tématům: Místo církve v dnešní společnosti, výzvy pro církev v 21.století, církve a jiná náboženství, sekty, církev a násilí, církev a politika, etická témata (nemoc a smrt, manželství a rodina). Další přednášky byly věnovány Bibli, historii, popř.tamějšímu regionu. Z konkrétních hostů to byli lidé velmi známí i neznámí. Také několik vašich biskupů jsme pozvali. Někdy to bylo hodně zajímavé, jindy zase méně... Nicméně spolupráce byla přísně nadkonfesijní. Slyšeli jsme, že jste již učinil první kroky k založení křesťanské akademie i v našem městě. Kdo se do této činnosti může zapojit, jaká je role laiků? Dohodli jsme se s panem děkanem Peroutkou, že se o něco podobného pokusíme společně modlitebna církve Českobratrské evangelické i v Novém Jičíně. Bude potřeba dát dohromady pár lidí (nejlépe z různých církví), kteří by byli ochotni zvát hosty, a potom zcela prakticky připravili a zajistili přednáškové večery. Zapojit se může každý, farář ne-farář. Nejdůležitější ale je, přijít potom na konkrétní večerní přednášku. Nemělo by smysl zvát sem někoho z Prahy, pokud by o dotyčného a jeho slova nebyl zájem. Pojďme zpátky k evangelickému sboru v našem městě. Zkuste jej stručně představit. Matrikově tento sbor tvoří několik stovek lidí. Je ale třeba rozlišovat členství aktivní a formální. Na nedělní bohoslužby přichází pravidelně okolo 60 lidí. Někdy více, jindy méně. Během týdne se koná biblická hodina pro dospělé a pro děti náboženství. Dal jsem si za úkol během prvního roku poznat co nejvíce lidí osobně, takže hodně chodím na návštěvy. Co si myslíte o ekuméně? To je věc zcela zásadní, i když to tak v současné chvíli moc nevypadá. Jakoby se nám do toho moc nechtělo. A přitom je tolik věcí, které můžeme dělat společně. Nejen jednou ročně v lednu. Moc pěkně se k tomuto tématu vyjadřuje jedno z posledních čísel Katolického týdeníku. Doporučuji ho všem ke čtení. I v našem městě je řada možností: Společné setkání nad Biblí na některé faře, společné odpoledne někde venku, vzájemné představení farností, nějaký koncert, fotbálek s dětmi... Někde tady by to asi mělo začínat. A za to všechno potom v lednu poděkovat. Ale možná jsme každý příliš zahlcen tím svým... Kdyby Vám někdo řekl, že si máte udělat erb a na něj napsat Vaše životní heslo, co by tam bylo? Nerad žiji podle hesel, byť dobře míněných. Kdysi jsem pochopil, že je dobré číst Bibli a v ní se nacházet. A číst ji jako celek. Hledat v ní ty neviditelné směrovky pro svůj život. Toho se snažím, lépe či hůře, držet. A zdá se mi to jako docela dobrodružná a zajímavá cesta. Také ji všem vřele doporučuji.

5 historické okénko... Deset let Okénka Antonín Urban A ni se nechce věřit, že farní časopis okénko má letos již deset let. Deset let je čas nejkrásnějšího dětství s předzvěstí puberty (máme se tedy v následujících ročnících na co těšit ). Proto jsem byl vyzván kolektivem, pravidelně se scházejícím k přípravě časopisu, abych trochu zavzpomínal. Milí přátelé, přiznám se, že když mne otec Alois před deseti lety vyzval, abych se ujal úkolu koordinování přípravy tohoto časopisu, vůbec se mi nechtělo, neboť jsem měl jako každý jiný tisíce důvodů k tomu, abych odmítnutí zdůvodnil. Mé váhání změnilo náhodné potkání s Honzou Solařem, který mi tehdy řekl: Slyšel jsem, že váháš, máš hřivny, tak je plň. Tím mi vyrazil zbraň z ruky a když jsem II.ročník... Tak to začalo... zjistil, že je v našich farnostech mnoho šikovných lidí, dali jsme se do práce. Nejprve jsme si stanovili hlavní zásady naší činnosti. První zásadou je, že je to časopis farností N.Jičín, Libhošť, Šenov a Kunín vedených duchovními ustanovenými otcem biskupem, tedy časopis nebude vycházet bez jejich spolupráce. Druhou na to navazující zásadou je, že je to zároveň časopis farností, tedy i farníků, proto jej nebude vytvářet žádná privilegovaná tajná společnost. Proto jsou všechna naše setkání zásadně přístupná a otevřená všem, proto jsou všechna setkání vyhlašovaná předem v neděli v kostele s nabídkou účasti všem přítomným, proto nás těší, že kromě stálých lidí čas od času na tato setkání zavítá nová tvář (byť jen s malým článečkem či podnětem, co zlepšit) a ještě více nás těší, když tato nová tvář pak mezi nás chodí pravidelně. Takto by si měl každý farník odpovědět na otázku, jaké má své hřivny a ty dle svých možností také uplatňovat. Třetí zásadou je, že se jedná o časopis výše uvedených farností, proto přednostně jsou zařazovány články o životě farností a články farníků s tím, že se vyhýbáme přetiskování článků z knih a jiných časopisů. Z toho vyplývá čtvrtá zásada, že časopis je zdarma. Při vzpomínání se musím zmínit alespoň o prvních pionýrech, kteří stáli v počátcích u zrodu našeho okénka. Kromě otce Aloise to byli zejména manželé Pišlovi, Jolana Orlíková, ale také již zemřelí pan prof. Knytl, p.vaiglová, A.Riedlová. Okénko od počátku mělo i externí spolupracovníky, kteří pomáhali, ač se setkání neúčastnili, z nich musím jmenovat alespoň paní učitelku Irenu Černou, která trpělivě opravovala naše chyby. Na setkáních byla někdy i legrace. Jednou jsem byl nemocný, tedy příprava okénka se uskutečnila u mne v bytě (dnes je redakční tým tak kvalitní, že se kolektiv schází i beze mne a škarohlídi tvrdí, že tato čísla jsou lepší než ostatní ). Po práci okénko 2/2009 5

6 nastalo milé povídání, které se protáhlo do pozdních hodin, takže pan profesor Knytl odešel domů dříve. Když odcházeli ostatní, zjistil otec Alois, že nemá boty, protože pan profesor odešel domů v jeho botách Jindy přivedla Gabča Žitníková na setkání Okénka své známé z Francie, aby jim ukázala, jak nám to pěkně v okénku klape. Jaké bylo překvapení, když jsem bez omluvy nedorazil já s celou přípravou, neboť po návštěvě kostela v Bernarticích mne pozvali místní přátelé na návštěvu a já na Okénko zapomněl a přitom si vypnul mobil. A jak to běží dnes? Stále platí, že může přijít na setkání kdokoliv, a to třeba jen s jedním maličkým námětem nebo i bez něho. Pravidelně se pak účastní manžele Šindelářovi, maminka a syn Golichovi (ten pravidelně připravuje rubriku o knížkách). Neúnavným obhájcem Libhoště je Pavla Kvitová, již úspěšně sekunduje z Kunína Míla Zezulčíková a na život v Šenově nezapomíná Jola Orlíková, která se také stará o rubriku Co se stalo. Nový vítr přinesla poměrně nedávno do kolektivu Markéta Brožová, a vzhledem ke studiím dnes pouze přes spolupracuje Patricie Plašilová, která se stará o básničky. Externě také připravuje zamyšlení na závěr paní Marie Vašáková. Na příloze Farníček se postupně podíleli Jola Orlíková, Gabča Žitníková a Magda Pišlová spolu s Luckou Bokovou a samozřejmě s řadou přispívatelů z řad naší omladiny. O rubriku Poznáváte? se stará Pavel Wessely. Prvním strážcem chyb našeho rukopisu je Vlasta Petříková, posledním již zmíněná paní učitelka Irena Černá. Pravidelně se setkání účastní i naši duchovní otec Alois a otec Dušan. Nejobětavější základ okénka jsem si nechal na konec, a to jsou manželé Pišlovi, z nichž zejména Petr je ten, kdo odvede nejvíce práce při celém technickém a grafickém zajištění. Když vidí náš časopis ostatní redakce farních časopisů, nechápavě kroutí hlavou, jak dokážeme za danou cenu vyprodukovat časopis ve Vám známé grafické úpravě a kvalitě. Od 5.ročníku jsou volně dostupná barevná Okénka ke stažení a prohlížení vždy po vyjití tištěné verze (kromě dvou ročníků). Nyní asi rok na nebo přímo na Co dál? Nezastírám, že se nám čas od času něco nepodaří a že by Okénko mohlo být ještě lepší. Zdali bude lepší, záleží především na zapojení dalších ochotných Jeden z prvních Farníčků... rukou a na nápadech Vás čtenářů. Mnoho diskutujeme kvalitu tisku a velikost písma. Kvalita tisku souvisí s cenou. V posledním období se intenzivně na toto téma diskutuje a nevylučujeme novou tiskárnu. To však přinese podstatné zdražení. V této souvislosti bych si dovolil připomenout, že v kostele je schránka na dobrovolné příspěvky (myšleno jak písemné podněty k obsahu, tak i finanční). Co se týče velikosti písma, to souvisí i s množstvím dodané látky. Například při přípravě minulého čísla jsme měli spoustu kvalitních článků, takže jsme museli mít i odvahu některé články odříci či posunout do čísla následujícího. Vidíte, abychom neměli malá písmena i v tomto čísle, zakončím výroční vzpomínání na deset let časopisu Okénko výzvou, abyste se nebáli do jeho přípravy zapojit i vy. 6

7 Osobní poděkování jednomu skromnému člověku Gabriela Žitníková Letos slavíme desáté výročí farního zpravodaje Okénko, ráda bych při té příležitosti poděkovala pro mnohé z Vás neznámému člověku, který se na šíření našeho farního zpravodaje a tím i křesťanských myšlenek ve společnosti zasloužil měrou vrchovatou. Možná Vás nepřekvapí, že ani já zpočátku nevěnovala jeho práci prazvláštní pozornost, určité věci bereme jako samozřejmé. Poprvé jsem si však jeho vyjímečnosti všimla díky shodě náhod. Bylo to před několika lety, kdy Ti, jež se podílejí ve farnostech na tvorbě farních zpravodajů, byli pozváni do Ostravy o.biskupem na neformální schůzku, která měla za úkol zmapovat situaci v jednotlivých farnostech, vyměnit si zkušenosti a nabídnout nové informace především z oblasti tiskového zákona. Z našeho Okénka zrovinka nikdo nemohl jet, všichni byli zaneprázdněni, a tak jsem se jako zástupce všech vypravila do Ostravy na vlastní pěst sama... Setkání bylo příjemné, už jen to, že se sešla skupinka asi 15 redakčních nadšenců, kteří měli tu čest být v přítomnosti o.biskupa, byl zážitek. Čas běžel mílovými kroky, stále bylo co si povídat a venku brzy nastal večer. Stála jsem před otázkou, jak se dostanu domů...všichni přítomní zde byli auty, mě do Ostravy zavezli známí, ale zpáteční cestu jsem si nijak nezajistila, to jsem celá já! Že bych se někoho zeptala, jestli nejede mým směrem? Na to jsem neměla odvahu. Schůzka skončila, lidé se pomalu oblékali a odcházeli a s nimi i šance na odvoz do mého domova... Když tu najednou jeden z přítomných mě nesměle oslovil odkud jsem a zdali nepotřebuji odvoz (zcela náhodou měl společnou cestu). Mé srdec zaplesalo děkuju Pane, opět jsi nezklamal! Cesta ubíhala dobře a my si povídali o našich farnostech a především o práci kolem farních zpravodajů, když onen dobrý člověk mi položil nečekanou otázku: A můžu se ještě zeptat, kdo Vám dělá tak skvělou grafiku? My totiž nemáme ani tak problém posbírat články a informace z farnosti, ale nachystat celý ten náš plátek do tisku a podoby, která by byla čtitelná a trochu hezká, to je ten největší oříšek, který nás trápí téměř neustále! Zkoprněla jsem, neznala jsem jméno člověka a tím ani odpověď... Praxe byla v Okénku totiž taková, že vše se posbíralo a někomu předávalo a ten někdo to už všechno upravil a nachystal... Dnes už jeho jméno znám a těm, kteří jej ještě neznáte ho ráda prozradím - je to PETR PIŠL. Právě on deset let dělá nejen skvělou grafiku, ale také přípravu do tisku. Dokonce minule, když hrozilo, že Okénko vůbec nevýjde, protože byl problém s dosavadní tiskárnou, jsem jej zastihla, jak frčí do Valmezu, aby zajistil tisk. To vše dělá nezištně, ve svém volném čase, a především tak, že málokdo o jeho práci ví. A protože občas jsem ve společenství i jiných redakčních rad, musím konstatovat a závěrem říci: Peťo Pišlíku, klobouk dolů před vším, co jsi za posledních deset let pro farnost udělal. Možná se Tvůj pozemský život nevyvíjel občas dle Tvých představ, ale znáš to, člověk míní-život mění... Osobně věřím, že Tvá práce při šíření křesťanských myšlenek formou činnosti pro farní zpravodaj bude jednou spravedlivě odměněna. Přeji Tobě i Tvé rodině hodně Božího požehnání, v mnohém právě vaše rodina je pro mě vzorem. Závěrem Tě prosím, protože znám Tvou skromnost a uvědomuji si, že tyto řádky budeš číst jako první, nevyhoď z přípravy tento článek pro nedostatek místa :-) nebo proto, že přišel pozdě, to bych Ti neodpustila! S úctou Gabriela Žitníková okénko 2/2009 7

8 Křížová cesta namalovaná dobrovodskou malířkou RENATOU ŠTOL- BOVOU je vedle kostela Panny Marie Bolestné bezesporu součástí poutního místa Dobré Vody. Křížovou cestu tvoří kapličky z roku Mnohaleté období lhostejnosti a nevšímavosti však vykonalo své, a tak zcela zničené původní obrazy v těchto kaplích byly v roce 1996 nahrazeny novými od akad. malířky Renaty Štolbové. postní přípravy nejen pro děti... I. zastavení Pán Ježíš odsouzen na smrt 8 II. zastavení Ježíš bere na sebe kříž Nový Jičín: Chci jít s Tebou, Ježíši Markéta Brožová L etošní postní dobu oživila krásná barevná brožurka s názvem Chci jít s Tebou, Ježíši. Myslím, že tohle luxusní dílko by nám leckterá farnost mohla závidět. Jednotlivá zastavení křížové cesty, rozdělené do celé doby postní, doprovází krátké zamyšlení a stručná prosba a předsevzetí, která jsou psána natolik jednoduše, aby jim děti porozuměly, a přitom dost hluboce, aby přesahovaly běžnou, každodenní modlitbu. A co

9 tuto postní přípravu dělá opravdu výjimečnou, je 16 originálních kreseb, na kterých se podílelo přes 50 dětí z našich farností, které tímto Křížovou cestu vlastnoručně ilustrovaly! Ke knížečce byl přiložen ještě papírový kříž, který se vždy po odmodlení dalšího zastavení v předepsané dny olepuje známečkami, které se odloupnou z každého zastavení. Myslím, že je velmi důležité hledat stále nové cesty, jak stravitelně předávat víru našim dětem. Sami uznáte, že v konkurenci televize, časopisů, internetu a množství zajímavých, ale časově vyčerpávajících koníčků, není často vůbec jednoduché děti účinně ztišit a zaujmout pro modlitbu. Ale takováto brožurka, která má doprovázet dětské postní snažení, může velmi cenně pomoct všem rodičům s domácí přípravou dětí na Velikonoce Soudě podle rychlosti, s jakou byly brožurky rozebrány, jde o počin opravdu vítaný. Líbí se mi, jak vtipně a nenuceně se podařilo mezi dětmi vzbudit o tuto Křížovou cestu zájem - každé dítě ji chce mít přece doma, když ji pomohlo ilustrovat! Za tímto dílem stojí nejmenovaný pastorační asistent našich kněží: paní Jolana Orlíková, která s nevídanou obětavostí připravuje tyto originální pomocníky. Už jen zorganizovat realizaci těch kreseb muselo stát nejmíň půl mobilního kreditu a pak je všechny posbírat, nafotit, upravit, připravit texty, celé to nachystat k tisku atd. Je obdivuhodné, že neváhá investovat čas, energii a určitě i nějakou tu korunu pro obohacení nás všech. A jelikož vím, že bez jejího osobního nasazení se neobejde mnoho dalších inovačních aktivit a netradičních akcí ve všech našich farnostech, nezbývá než paní Jolaně Orlíkové srdečně poděkovat. Libhošť: 40 dní na poušti (S Ježíšem) Pavla Kvitová D ěti šly v postní době cestou pouští. Poušť skrývá mnoho ohrožení, někdy i nebezpečí smrti. Cesta se skládá z malých úseků. Každou středu jsme v kostele nacházeli oázu, kde i my můžeme donést kapky našich postních snah, aby oáza byla místem života. Každý večer se děti zamyslely a zhodnotily, jak se jim podařilo splnit úkol, odlepily skleněný kamínek, který přinesly na mši svatou. 1. neděle postní: Hadi - Pán Ježíš odešel na poušť a tam byl pokoušen Satanem. Ježíš se nenechal zlákat ke hříchu. 2. neděle postní: Klášter na poušti - Pán Ježíš se pro- III. zastavení Kristus padá poprvé pod křížem IV. zastavení Ježíš se potkává na cestě se svou matkou IV. zastavení Ježíš se potkává na cestě se svou matkou okénko 2/2009 9

10 VI. zastavení Veronika podává Kristovi roušku VII. zastavení Kristus padá podruhé pod křížem VIII. zastavení Ježíš potkává plačící ženy měnil, když se setkal na hoře se svým Otcem. V modlitbě máme možnost své srdce proměnit. 3. neděle postní: Obyduínů - Někteří lidé žijí velmi skromně. My si myslíme, že máme málo (peněz,dobrého jídla,drahých věcí, zábavy,...), ale oproti nim patříme k nejbohatším lidem světa. 4. neděle postní: Soutěska - Překonat takovou propast na cestě poušti je velmi obtížné. Někdy se nám do něčeho těžkého nechce. 5. neděle postní: Osamělý velbloud - Když zůstaneme sami a v tichu, může nám sám Bůh říct něco důležitého. 6. neděle postní: Kameny na poušti - Kameny na cestě jsou těžkosti našeho života. Ježíš jich také prožil hodně a ví, jaké to je, když něčím trpíme. Děti postní příprava pohltila, plnily každý den své úkoly. V náboženství postupovaly pouští s otcem Dušanem. Chtěla bych poděkovat paní Jolaně Orlíkové, která celou tuto přípravu pro děti vymyslela. Nemyslí jen na své vlastní děti a děti v Šenově, ale i na děti z Libhoště. Málokdo pracuje pro svou i jiné farnosti s takovým nasazením. Je to spousta obětovaného volného času pro dobrou věc. Měli jsme možnost s ní spolupracovat již vícekrát, připomenu poslední adventní přípravu. Děti malovaly na skleněné svíčky ozdoby. Několikrát přijela do Libhoště a dětem pomáhala zdobit svíčky. Její betlémská hvězda nám zdobila kostel celé vánoce. Vloni se jí povedlo nás libhošťskou scholu přemluvit, abychom přijeli zazpívat do Šenova na první svaté přijímání. Když mi řekla o svém přání, ať si spolu dvě scholy zazpíváme, tak jsem se začala smát a pak mě polilo horko: ona to myslí vážně(!). Nechtělo se mi do toho, protože je to časově náročné a každý z nás má rodinu Přesto jsme to zvážili a nakonec naše vedoucí scholy Šárka Hanzelková rozhodla, že do Šenova pojedeme - máme přece přinášet oběti pro Ježíše Krista Dopadlo to dobře, přineslo nám to spoustu zkušeností. Letos se těšíme na Šenovskou scholu u nás v Libhošti. Jsme rádi, že Jolanu máme, jde příkladnou cestou pro jiné farníky. Velké Pán Bůh zaplať. 10

11 bylo však doporučeno, aby ukřižování pocházelo od stejného autora. Nakonec se skutečně podařilo najít dvě křížové cesty J.I.Sattlera a bylo rozhodnuto. Předlohou se stalo Sattlerovo XII. zastavení křížové cesty z Velkých Heraltic. Malby na plátno o velikosti 2 x 3,2m se ujala akademická malířka Blanka Valchařová, která před rokem zdárně dokončila restaurování šenovské fresky. Sama autorka prozradila, že vždy než začala malovat, prosila Boha, aby si ji poživot farností... Sklonit hlavu a děkovat Jolana Orlíková Je to už víc než rok, kdy vznikla myšlenka, aby také v šenovském kostele v době postní bylo v presbytáři umístěno plátno s výjevem ukřižovaného Krista. Za pomoci mnoha farníků se shromažďovaly obrázky křížů, křížků i celých scén ukřižování, které by posléze posloužily jako předloha pro namalování plátna. Vzhledem k výjimečnosti prostoru, jehož zdi jsou pokryty freskou J.I.Sattlera, IX. zastavení Pán Ježíš padá potřetí pod křížem X. zastavení Svlékání Krista z šatů XI. zastavení Přibití Krista na kříž okénko 1/

12 12 XII. zastavení Pán Ježíš umírá na kříži XIII. zastavení Kristus položen na klín jeho matky Panny XIV. zastavení Ježíš položen do hrobu- Boží hrob užil jako nástroj, aby skrze ní mohla být oslovena srdce lidí, aby alespoň někteří mohli v postní době díky tomuto obrazu zakusit velikost Boží lásky k nám, která šla až na kříž. A skutečně je tomu tak. Když sedíte v ztemnělém kostele, jen paprsky světla dopadají na plátno s Kristem na kříži, nemůže člověk než sklonit hlavu a děkovat. Podání ruky Jan Solař Po pár dramatech v osobním životě a po neštěstí, kdy mi zemřela sestra, jsem zůstal se svou maminkou sám. Starali jsme se jeden o druhého. S přibývajícími léty maminka zajišťovala domácnost stále s větší námahou, až jednoho dne upadla, zranila se a já jsem ji musel odvést do nemocnice. Bylo mi moc těžko a smutno. Kam jsem měl jít? Samozřejmě do kostela na mši svatou! Ale ani tam jsem nepřestal myslet na maminku. Život mi šel před očima jako film. Mamince je již dávno víc než 8 křížků. Co když se maminka z nemocnice už nevrátí? Zůstanu úplně sám! V těchto pochmurných myšlenkách jsem prožil mši svatou, která se blížila k závěru. Pozdravte se pozdravením pokoje zněl knězův hlas od oltáře. Rozhlížel jsem se, komu bych podal ruku. V kostele bylo několik starších žen, které seděly docela vpředu kostela, já jsem seděl vzadu úplně sám. Najednou na mne padla úzkost a tíseň ještě větší. Tak takhle jsem já sám! Ani tady v kostele nesedí nikdo blízko mě, komu bych podal ruku. Tak jako jsem sám tady v tomto chrámě, tak budu sám v životě, když mi maminka odejde navždy. Najednou vidím, že se ke mně blíží žena. Často chodívá s celou rodinou na mši svatou. Nevím, kde seděla. Snad někde v koutku kostela také přemítala o životě. Podala mi ruku se slovy: Pokoj Vám a odešla. Zachvěl jsem se radostí. Uvědomil jsem si, co ta cizí žena pro mne v tuto chvíli udělala a jak je důležité podání ruky člověku, který je na dně. Nejsem sám! Patřím do této společnosti křesťanů, lidí věřících a milujících Pána Boha. Pán Bůh mne nikdy neopustí, pokud ho neopustím já. Znovu jsem vzpomněl na maminku. Děkuji Ti, maminko, že jsi mne vedla k Pánu Bohu, neboť díky němu nebudu nikdy sám. Filmový klub Libhošť Kamil Morys novým knězem v Libhošťské farnosti při- S cházejí také nové aktivity. Jednou z nich je takzvaný filmový klub, jehož cílem je nenásilné scházení farní-

13 ků, ale i zájemců z širšího okolí, a to bez rozdílu věku u čaje, kávy, nějakého zákusku či oněch již legendárních lahodných Libhošťských trubiček, kde se, jak již název klubu napovídá, promítne nějaký film nebo dokument s křesťanskou tématikou. K této příležitosti jsme zvolili prostory na fojtství, které momentálně neomezují kapacitu zúčastněných a také je zde přístupná kuchyňka ke zhotovení již zmíněných teplých nápojů, které se obzvláště hodí v těchto chladných měsících. Ale jak to v dnešní době bývá, byla k našemu záměru potřeba nejenom chuť a snažení, ale také nějaká finanční částka na pořízení projektoru a domácího kina, aby všichni dobře viděli a slyšeli. Tady se trošičku stydím, protože naším prvním snímkem byl sv. František z Asissi, který dokázal daleko větší věci, a to bez jakýchkoli movitých prostředků a dokonce bez šatů. S řešením přišel až otec Dušan, který z farního fondu zajistil potřebnou techniku. Konečně jsme se dostali do fáze, kdy jsme mohli spustit naše první dvě zkušební promítání, kterých se pokaždé účastnilo kolem 25 posluchačů, z čehož mám po návštěvě Novojičínského kina upřímnou radost, protože návštěvnost je srovnatelná. Nezbývá mi než poděkovat všem aktérům, kteří se na přípravách prostor, techniky nebo laskominek podíleli, a popřát filmovému klubu dlouhého trvání a mnoho příjemných zážitků, dojmů a doufám že i ponaučení z promítání. Pozvání na Filmclub Tomáš Orlík Zdarec, máš 13 a více let? Máš v pátek večer volno? Rád chodíš do kina? Pak neváhej a přijď mezi nás! Každých čtrnáct dní se scházíme na faře v Novém Jičíně, kde se promítají filmy, všeho žánru. Od nejnovějších trháků, až po ty tradiční. A to není všechno. Pokaždé k filmu zdarma výborná večeře, teplý čaj a po filmu pokec! Uvažujeme, že bychom se scházeli každý týden, jeden týden jako modlitební setkání a ten druhý týden bychom pustili nějaký ten film. Jestliže máš nějakého kámoše, kámošku, tak určitě neváhej a vezmi je s sebou! Začínáme v hod. Velký pátek Golichová Anna V úzkosti Ti Bože ležím v dlani. Pasivně Dělám maličkosti, abych utekla před úzkostí. Aktivně Toužím mít velitele, abych žila správně. Jsem v srdci roztržená. Prosím, je otevřeno. Přijď Pane. Regnavit a ligno Deus! (Římská liturgie) Kéž ten, který vládne z kříže, také vládne v našich srdcích jako Zmrtvýchvstalý, ať setkání s Ukřižovaným je setkáním s Oslaveným. Zároveň bychom rádi poděkovali za Vaši podporu a modlitby, jimiž nás doprovázíte na cestě ke svátostnému kněžství a které také opětujeme. Vaši bohoslovci Vlastimil Krajčovič a Jakub Dominik Štefík okénko 2/

14 okénko do farní knihovny připravuje Pavel Golich Kultura života, otázky bioetiky vydavatelství Lux Bratislava Osm filmů na dvou DVD se věnuje otázkám kultury života jako je původ bioetiky, potrat dnes, umělé oplodnění, kmenové buňky, prevence AIDS, legalizace eutanazie,paliativní medicína, bioetika a komunikace. O eucharistii s Vojtěchem Kodetem Karmelitánské nakladatelství Kniha obsahuje čtyřicet meditací nad eucharistií. Ukázka z knihy: Žádná ze svátostí církve, ani eucharistie, nepůsobí magicky. Její přijímání nás nemůže nikdy zbavit individuální odpovědnosti za náš duchovní život a nahradit náš osobní vztah ke Kristu. Aby se ovšem v našem životě mohla skrytá síla svátosti projevit, je třeba nejprve osobně přijmout, co Pán sám pro každého z nás vykonal a v církvi nadále koná, je třeba pokaždé znovu mu otevřít své nitro, zcela se k němu obrátit. Pochopitelně to vyžaduje i naše rozhodnutí a alespoň minimální přípravu na setkání s ním. Modlitba Ježíšova Wilfrid Stinissen, Edice: Karmelitánská spiritualita Autor knihy nám přibližuje modlitbu, která je plodem dlouhé tradice: počínajíc úctou k Božímu jménu v Písmu svatém a to zejména ke jménu Ježíš v Novém Zákoně, přes modlitební metody Otců pouště, až po hesychasmus (hesychia - pokoj duše), který byl duchovním hnutím východní církve. Novou popularitu modlitba získala i skrze Upřímné vypravování ruského poutníka a oslovila i křesťanský západ. co jsme prožili proběhl pracovní víkend scholy na faře v Životicích proběhlo děkanátní setkání mládeže v Libhošti co nás čeká Nově vznikající společenství žen bude mít setkání ve čtvrtky v hod. na faře v N.Jičíně. V Kunínské farnosti bude putovat od 23.4 socha P. Marie Růže Mystické jako velká výzva k modlitbě osobní i rodinné a farnosti. 14

15 v květnu se pojede na první pouť letošního roku do rodiště sv.zdislavy - Křižanova a po cestě se zastavíme pravděpodobně na Moravec, kde jsou staří kněží na odpočinku Nedávno vznikla z Vašich řad iniciativa, aby se na konci přípravné cesty ke kněžství duchovně podpořil náš bohoslovec Vlastík Krajčovič modlitbami těch farníků, kteří přijmou závazek se každý den pomodlit desátek růžence nebo modlitbu z Kancionálu za duchovní povolání do jeho jáhenského svěcení. Svěcení mu má být uděleno dne Římskokatolická farnost Nový Jičín a Březová u Uherského Brodu srdečně zve na Poutní zájezd do Itálie Loreto, San Giovanni Rotondo, Pietrelcina, Monte San Angelo Řím, Vatikán, Assisi, La Verna, Padova Netroufám si hádat, kteří z vás, milí čtenáři, jste poznali, co zachytil snímek v této rubrice v posledním loňském čísle Okénka. Nejsnadnější to byl úkol pro Žilinské. Tři kříže téměř v řadě za se- bou najdeme na kostele sv. Mikuláše v místní části Žilina. Možná ani ti z vás, kteří tento kostel, poznali, netuší, že se dle historiků jedná o nejstarší kostel na území celého velkého Nového Jičína. Dnešní podobu dostal sice někdy okolo roku 1612, avšak presbytář pochází už ze 14. století. Poslední výrazná obnova střechy i pláště byla završena v roce Místní mají jistě ještě v paměti loňský květen, kdy byl hlavně díky jejich štědrosti posvěcen a do zvonice vyzvednut nový zvon. Dnešní hádanka je určena těm, kteří se tu a tam vypraví i kousek za hranice našeho města. Zařazením tohoto snímku chceme tak trochu poděkovat obětavcům z nedaleké obce, kteří se zasloužili o restaurování svého kostelíka. Takže, ve které obci nedaleko (na západ) od Nového Jičína se nachází? poznáváte? Pavel Wessely zamyšlení na závěr... Ježíš si dobrovolně vybral cestu zřeknutí se sebe sama v poslušnosti, chudobě, čistotě úmyslu, bez svých zájmů. On dal přednost lásce pro spásu všech a oslavu Otce. okénko 2/

16 Velikonoce 2009 ZELENÝ ČTVRTEK 9.4. mše sv. na památku Poslední večeře a adorace v Getsemanské zahradě hod. Šenov (bez adorace), 18.00hod. N.Jičín, Kunín, Libhošť VELKÝ PÁTEK den přísného postu, den umučení a smrti P. Ježíše - far.kostel N.Jičín otevřen od 12.00hod. k modlitbě hod. pobožnost Křížové cesty N.Jičín, 17.15hod. pobožnost Křížové cesty v Kuníně, 18.00hod. velkopáteční obřady N.Jičín, Kunín, Libhošť BÍLÁ SOBOTA den modliteb u Božího hrobu a přípravy na vzkříšení - Sbírka u Božího hrobu na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Po skončení velkopátečních obřadů bude možnost tiché adorace u Božího hrobu přes noc a během celé soboty prosíme o službu v Božím hrobě rozpis na stolečku v kostele hod. Kunín - Tichá adorace u Božího hrobu, 20.00hod. velikonoční vigilie vzkříšeného Pána v N.Jičíně, Kuníně a Libhošti. NEDĚLE slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ. Hod Boží velikonoční - mše sv. 7.15hod. far.kostel N.Jičín, 8.45hod. Kunín a Libhošť, 10.15hod. far.kostel N.Jičín a Šenov, 18.30hod. Šp.kaple N.Jičín. Při mších sv. se budou žehnat velikonoční pokrmy! Sbírka z této slavnosti bude na potřeby kněžského semináře v Olomouci. PONDĚLÍ pondělí velikonočního oktávu - mše sv. 7.15hod. far.kostel N.Jičín, 8.45hod. Libhošť a Kunín, 10.15hod. Šenov a Žilina, 18.30hod. Šp.kaple N.Jičín. Mše sv. v 10.15hod. ve farním kostele v N.Jičíně nebude, místo ní bude mše sv. v Žilině. Příležitost k sv.zpovědi před Velikonocemi: Středa 1.4. od 6.15hod. do konce mše sv. far.kostel N.Jičín, hod. Šp.kaple N.Jičín čtvrtek 2.4. od 6.15hod. do konce mše sv. far.kostel N.Jičín, hod. Kunín, hod. Šp.kaple N.Jičín pátek hod. far.kostel N.Jičín, od 16.00hod. do konce mše sv. far.kostel N.Jičín sobota 4.4. od 6.30hod. do konce mše sv. far.kostel N.Jičín, 7.15hod. Žilina neděle 5.4. pouze při dopoledních bohoslužbách v N.Jičíně, během mše sv. v Kuníně, 15.00hod. Libhošť, hod. ve Šp.kapli N.Jičín pondělí 6.4. od 6.15hod. do konce mše sv. far.kostel N.Jičín, hod. ve Šp.kapli N.Jičín úterý 7.4. od 6.15hod. do konce mše sv. far.kostel, hod. ve Šp.kapli N.Jičín středa 8.4. od 6.15hod. do konce mše sv. far.kostel N.Jičín, hod. Libhošť, hod. ve Šp.kapli N.Jičín Zelený čtvrtek 9.4. nebude příležitost ke sv. zpovědi. Velký pátek bude příležitost ke sv. zpovědi 14,00-16,00hod. ve far.kostele N.Jičín Bílá sobota nebude příležitost k sv. zpovědi. V neděli a v pondělí velikonoční se zpovídá při dopoledních bohoslužbách a před večerní mši sv. Sv. zpověď neodkládejte až na poslední dny před Velikonocemi!!!

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

JARO. JAktařská ROdina. Postní vydání březen 2015

JARO. JAktařská ROdina. Postní vydání březen 2015 JARO JAktařská ROdina Postní vydání březen 2015 Drazí farníci! V dnešní den, kdy se vám do rukou dostává farní zpravodaj, už slavíme čtvrtou neděli postní, která se nazývá laetare veselte se. Samotný název

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním Rok spásy 2012 po Kristu ve farnosti Těšany anno salutis bis millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Těšany Přehled roku spásy MMXI v těšanské farnosti, 31.12. 2012 I: Astronomicky a meteorologicky

Více

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r.

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r. S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 49/ červen A.D. 2007 z d a r m a Z Velikonoční Vigilie foto: s.rafaela CSTF A K T U A L I T Y Pro aktuální informace zabrouzdejte na w w w. s a l

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

FARNÍ LIST. Velikonoce ročník 2 číslo 2. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje

FARNÍ LIST. Velikonoce ročník 2 číslo 2. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje FARNÍ LIST Velikonoce ročník 2 číslo 2 Slovo kněze V těchto jarních dnech slunce nabývá na síle, dáva více světla i tepla a to jen proto,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více