Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica"

Transkript

1 Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky - slovní z pro kdy ano Drážany vy jste ne a ne kde tam to, ono, ona, oni kdo jak, jako to (len pro rod stední) mluvit tu, tady, zde kam on Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky - procvi Vy jste z Bonnu? (vykání) Vy jste z Dortmundu? (tykání) Ona je v Berlín. Jsem z Prahy. Odkud jste? (vykání) Oni jsou ve Vídni. Ona je z Kolína. Jsem svobodný. Jsme pilní. Jsi šastný? Nejste unavený? On je ekonom. Oni jsou spokojení. Není te v Mnichov? On je Petr. Jsi svobodná? Nejsi unavená? Stránka 1 z 107

2 Ona je vdaná. Te už je doma. Ano, to je Daniel. Ne, oni nejsou doma. Ano, my jsme tady. Kdo je tam? To jsem já. Kde je te Michaela? Ano, oni jsou zde. Ne, oni tady nejsou. Ano, oni jsou doma. Odkud jste? (tykání) Ne, on tady není. Kdo už je doma? Te ne. Jste tu už dlouho?(tykání) Jsi te doma? Jste také pilní? Ano, ona je tady. On je z Bernu. Kde te jsi? Ne, ona není spokojená. Ne, ona není unavená. Je to pkné? Ano, je to pkné. Ne, to není pkné. Oni jsou ješt svobodní. My jsme už ženatí. Ona je uitelka. Jsme tu už dlouho. Ano, ona je spokojená. My nejme šastní. Jsi léka? Ano, já jsem léka. Ne, nejsem léka. Jste pilní? Ano, my jsme pilní. Ne, my nejsme pilní. Pan Weber je pilný. Je spokojená? Jste unavení? Jsi z Augsburgu? Ano, já jsem z Augsburgu. Ne, já jsem z Lipska. Jste vdané? Ano, my jsme vdané. Ne, my jsme svobodné. Ne, my nejsme vdané. Ano, ona je unavená. Stránka 2 z 107

3 Jsi tu už dlouho? Je unavená. Jste tu už dlouho?(vykání) Ano, jsem tu už dlouho. Ne, nejsem tu dlouho. Kdy jsme v Drážanech? Jsi hned v Drážanech. Kdy jste v Kolín? (tykání) Je zde Roman? Nejste unavení? Je to Daniel? Jste doma? (vykání) Už jsem tady. Oni jsou doma. Jsou už doma? My už jsme doma. On už je tady. Ona tady ješt není. On tady není. Jsi tady? My už jsme tady. Jste tady? (vykání) Já tady nejsem. Oni tady ješt nejsou. Je to tady? Není doma? (on) Je doma? (ona) Není tady ješt? (ona) Nejste tady? (vykání) Je už doma? (ona) Jsou už tady? Já už jsem doma. Ona tady není. Jste už tady? (vykání) Ona tady není? On je doma. Je to Karolína? My nejsme tady. Jsi doma? Jsem tady. On je tady. My nejsme doma. Je už tady? (on) On není doma? Ona je už doma. Jsi už doma? Oni nejsou doma. Ona ješt není doma. Já tady nejsem. Stránka 3 z 107

4 Nejste tady? (vykání) Je tady? (on) Jste tady? (tykání) Já nejsem doma. Oni už jsou tady. Není doma? (ona) Oni jsou tady. Nejsou tady? asování pravidelných sloves / Sloveso KOMMEN - slovní zásoba ekonom ty z, ze taky Víde (msto) Praha (msto) Mnichov (msto) Lipsko (msto) Kolín (msto) Dortmund (msto) Brémy (msto) Bonn (msto) Bern (msto) Berlín (msto) Augsburg (msto) odkud Lucern (msto) já jsem v, do nyní, te ervený jen, jenom, pouze dlouho hezký, pkný unavený práce ješt já ten (len uritý) kniha již, už Ženeva (msto) ženatý, vdaná auto, automobil, vz my (1.os.mn..) Curych (msto) Frankfurt (msto) my jsme Bochum (msto) Stránka 4 z 107

5 k (pedložka se 3.p.) ta (len uritý) hned zde, tady pilný, piln ty jsi co asování pravidelných sloves / Sloveso KOMMEN - procviovací vty Pro se neuíš? Jak dlouho se uíme? Rozumíte? (vykání) Pro nemluvíme nmecky? Oni stojí tady. Oni jsou mladí. Pro tady stojíte? (vykání) Odkud pochází? (ona) Odkud jste? (tykání) Já nerozumím. Jak dlouho ekáš? Co tady dláš? Kde stojí Petra? Jak dlouho jste tady? (vykání) Ona je ješt mladá. Máš strach? Pro se neuíte? (vykání) Já nerozumím. Pro ekáme? Nerozumíte? (vykání) Jak dlouho už ekáte? (vykání) Mluvíte nmecky? (vykání) Pro se neuíte?(tykání) Co tady dlají? Mluvím anglicky. Jak dlouho se uíte? (vykání) Rozumím anglicky. Mluvím nmecky. Rozumíš? Odkud pochází Karolína? Co tady dláte? (vykání) Co se uíte? (vykání) Jak dlouho se uí Karel anglicky? Odkud pocházíte? (vykání) Kam jdou? Jak dlouho tady eká? (on) Pro nepijdete? (vykání) Pro se neuí nmecky? (on) Pro tady ekáš? Kolik mu je let? Stránka 5 z 107

6 Kde se uíte nmecky? (vykání) Jak se jmenuješ? Kolik jí je let? Kdy pijdete? (tykání) Kdo se uí anglicky? Pro nepijde? (ona) Jak dlouho jsi tady? Kde se uíš anglicky? Vy máte strach? (tykání) On rozumí. Odkud jsi? Co se uíš? Pro nepijdeš? Jak se jmenujete? (vykání) Kdo se uí nmecky? Kolik je Vám let? (vykání) Kam jdete? (vykání) Kdo tady eká? Kdy pijdete? (vykání) Kde se uíte nmecky? (vykání) Kdy pijde? (on) Kde jsou Alex a Dietrich? Já rozumím. Kde stojí Michaela? Studujete v Berlín? (tykání) Oni mají taky strach. Hrajete taky tenis? (tykání) Ano, navštívím Frankfurt. Navštívíš Frankfurt? Hrajete taky tenis? (vykání) Ne, nic nekupuji. My jdeme dom. On navštíví paní Luxovou. Znáte Víde? (vykání) Oni studují dlouho. Ona studuje eštinu. Doprovodí Michaelu? (on) Ano, studuji nminu. Ano, nco kupuji. Ne, my hrajeme kopanou. Znáte Víde? (tykání) Ona kupuje chléb. Znají Prahu? Kupuješ taky chléb? Ano, Karla znám dobe. Znáš Karla? Ne, navštívím Bochum. On zná Pavla dobe. Ne, my pracujeme v Praze. Stránka 6 z 107

7 My navštívíme Curych. On hraje karty. Navštívíte taky Prahu? (vykání) Hraješ taky karty? Navštívíte taky Prahu? (tykání) Ne, oni hrají tenis. Kupujeme mléko. Ona jde na tramvaj. Kam jde? (on) Jdete taky na tramvaj? (vykání) Studujete v Berlín? (vykání) Bydlíš taky v Luzernu? Ona bydlí v Luzernu. Studuješ nminu? Kde bydlí? (ona) Ne, jdu dom. On má taky strach. Jdeš dom? Vy máte strach? (vykání) Jdete taky do školy? (tykání) My neznáme Prahu. Kde se uíte? (tykání) Jdeme do školy. Doprovodíte Janu? (vykání) Ano, mám strach. Kupujete nco? (vykání) Pracujete taky ve Vídni? (tykání) Doprovodíš paní Klausovou? Oni pracují ve Vídni. On pracuje taky doma. My doprovodíme Evu. Ano, já pracuji doma. Bydlíte v Ženev? (tykání) Pracuješ doma? Kupujete nco? (tykání) My bydlíme v Praze. Oni doprovodí Evu. Bydlíte v Luzernu? (vykání) Já doprovodím Petru. Doprovodíte Janu? (tykání) Co je to? Kdo je to? Odkud pocházíš? Kam jdeš? On je ješt mladý. Kdo se jmenuje Martin? Kam jde? (ona) Kolik je Vám let? (vykání) Co se uí? (ona) Stránka 7 z 107

8 Pro nepijdou? Jak dlouho jsi doma? Pro nepijdete? (tykání) Pro se neuíš nmecky? Kdy pijdeš? Kde se uí Bernd? Jak se jmenuje? (ona) Jak dlouho se uíš nminu? Pro nepijde? (on) Kam jdeme? emu nerozumíte? (vykání) Kdo nepijde? Kde jste? (tykání) Pro jsi tady? Kdy pijdete? (vykání) Pro tady ekáte? (tykání) Kam jdete? (tykání) Kdy pijde? (ona) Kolik je ti let? Kde jste? (vykání) Jak dlouho už je tady? (on) Jak se jmenuje? (on) Kdo pijde? Pro se neuí anglicky? (ona) len uritý a neuritý - slovní zásoba jméno k, do jedna, njaká hoch, chlapec garáž žena, paní ležet do, po, podle dívka, dve nic matka, maminka nco dm doprovázet chléb pítel fotbal, kopaná, kopací mí domácí úkol fotka, fotografie mléko škola tramvaj lístek, vstupenka, jízdenka Stránka 8 z 107

9 tenis len uritý a neuritý - procviovací vty Pro ta žena nepracuje? Je ta limonáda dobrá? Kdy pracují ty ženy? Ona má holiku. Kam jde to dít? Tam jde njaké dít. Má ta žena dti? Tam jdou dti. Oni mají doma knihy. Co píše ta žena? Te pijíždí njaký autobus. Tady stojí njaká dívka. Ten autobus eká jen 5 minut. Ten byt není malý. Tady eká njaký pán. Ten domácí úkol je dlouhý. Tady neeká žádný pán. Ona píše domácí úkoly. Karel nekupuje žádnou limonádu. Nepijíždí žádný autobus. Kde stojí to auto? Tady neekají žádní páni. Ta žena neeká. Co kupuje Karel? Karel kupuje njakou limonádu. Jak staré jsou ty domy? Tady ekají páni. Tady nepracuje žádná paní. Jsou ty domy velké? Ta dívka se uí nmecky. Tady pracuje njaká paní. Ten muž jde dom. Ona je ješt mladá. Jaká je ta paní? Ta žena se jmenuje Monika. Tam stojí domy. Zde je njaká žena. Ten dm je velký. Tady nepracuje žádný muž. Tady nepracují žádné ženy. Tady nepracují žádní muži. Má ten muž njaké dít? Ne, ten muž nemá žádné dít. Má ten muž njaké auto? Ano, ten muž má njaké auto. Ne, ten muž nemá žádné auto. Stránka 9 z 107

10 Ta paní je malá. Ten muž se jmenuje Franz. Znáš tu ženu? To dít jde do školy. Zde leží njaká fotografie. Kdo jsou ti muži? Ty dti jdou do školy. Jak staré je to dít? Tam stojí njaký dm. Zde je njaké dít. Tam stojí njaký dm. Je ten dm nový? Jaké jsou ty domy? Tam nestojí žádný dm. Tam nestojí žádný muž. Ten dm je malý Zde stojí njaké auto. Ta dívka je pkná. Je nový. (dm) Tam nestojí žádné domy. Kam jdou ty dti? Jaký je ten dm? Ta kniha je ervená. Ty domy jsou bílé. Je to auto ervené? Ty knihy jsou už staré. Ten domácí úkol je zajímavý. Jaký je ten byt? Co dlají ti muži? Zde nebydlí žádná žena. Ten dm je žlutý. Ta práce je zajímavá. Kde bydlí ten muž? Kde pracuje ten muž? Ne, to auto je erné. Kde stojí ty domy? To je zelené. Ano, tam eká njaké dít. Ty fotky jsou nové. Zde jsou fotky. Ty knihy jsou nové. Je ten byt nový? To auto je modré. Kdo jsou ty ženy? On eká na Katku. Ten byt je velký. Ta paní je zvdavá. eká tam njaké dít? Ten muž je velký. Stránka 10 z 107

11 Ne, tady nebydlí žádný muž. Ano, tady bydlí njaký muž. Bydlí tady njaký muž? Ta kniha je drahá. Zde leží njaká kniha. Ten pán se jmenuje Klaus Fischer. Tam pichází njaký pán. Co dlají ty ženy? Tam ekají muži. Je ten dm žlutý? Tam je njaká paní. Kde jsou ty knihy? Ty dti já neznám. Tam si hrají dti. Znáš ty dívky? Je to holika. To dít je malé. Daniela nemá dít. Ty byty jsou nové. Tam pracují muži a ženy. Znáš tu paní? Jak stará je ta paní? Ten muž pracuje. To dít je Pavel Bauer. Zde si hraje njaké dít. Ne, tam neeká žádné dít. Kam jdou ty dívky? Ta dívka se jmenuje Petra. Zde pichází njaká paní. Kdo je ta dívka? Ta paní je unavená. Kde leží ta kniha? Zde není žádná paní. To auto je staré. Ten muž eká. Ta paní má padesát rok. Tady stojí njaký dm. Zde je njaký muž. Tady nestojí žádný dm. To je zajímavé. Ten dm je nový. To není žádná kniha. To auto stojí deset tisíc euro. Tam pichází njaká dívka. Kde pracují ti muži? Kde leží ty knihy? Má 18 let. (dívka) Ta dívka se uí. Zde je njaká dívka. Stránka 11 z 107

12 Zde pracují jen ženy. Kde je ten muž? Kde si hrají ty dti? Ta žena pracuje. Kam jdou ty ženy? Ta žena se jmenuje Karolína. To dít je ješt malé. Jak se jmenuje ta žena? Kde je ta žena? Je ta fotografie už stará? Znáš tu dívku? Ta kniha je zajímavá. Ta žena se uí anglicky. Kde stojí ta auta? Ona eká na Moniku. Ta žena eká. Tam stojí njaká žena. Kde pracuje ta dívka? Kam jde ten muž? Skloování podstatných jmen - slovní zásoba rolník, sedlák, hospodá rybá pes naše lékaka jeden, njaký byt autobus balkon euro pt pán limonáda žádný, žádná, žádné ten, to adresa kvtina policie dít syn otec místo, námstí kancelá, úad rodina všechno dopis deset padesát Stránka 12 z 107

13 pokoj zvdavý sourozenci dcera Skloování podstatných jmen - procviovací vty ekneš to pítelkyni? Ten etízek koupím mamince. Zeptáte se pítele? (tykání) Otce té ženy já znám. Kdo je ten muž? On píše ten dopis pítelkyni. Znáte ty muže? (tykání) Máte balkon? (tykání) Pinesu to tm dtem. On pinese tm dívkám kvtiny. Pro si nekoupíte tu knihu? (vykání) Auto toho kolegy je ervené. Tady dostaneš pohlednice a dopisní známky. Ona nemá pátele. Pro netete ten dopis? (vykání) Pineseš to jídlo? Sestra té paní má teprve patnáct rok. Bratr toho muže je uitel. Koupím byt té ženy. My toho muže neznáme. eknete to tm studentm? (tykání) V Praze bydlí babika té paní. Ona píše ten dopis píteli. Pokoje toho bytu jsou malé. Koupíme tu garáž. Nemám žádného strýce v Berlín. Jak dlouho už hledá toho muže? (on) Ona tu knihu nekoupí. On to msto nezná. Mám jednoho strýce v Praze. Kdo zaplatí to jídlo? To jsou knihy pítele. Znáte ty dti? (tykání) Kdo to ekne tomu muži? Napíšeš ten dopis? Máme pátele. On nemá byt. Matku toho muže znám. Ukážete Ev ten dm? (tykání) Paní toho muže neznám. Dm uitelky je starý. Ona nemá žádný dm. To je pes té lékaky. Stránka 13 z 107

14 Tady je adresa té dívky. Máte dnes veer kurs nminy? (tykání) Jméno té dívky neznám. Otec toho chlapce pracuje doma. Oni nemají místo. (pracovní) Kde máš ten cestovní pas? Tu limonádu koupím tm dtem. Zde jsou knihy toho pána. Ty noviny koupím babice. Koupím tomu chlapci plán msta. Zeptáme se pana Bauera. Jeden dopis posílám ddekovi. Ona se zeptá njaké pítelkyn. Kupuje ten dm. Tady je kniha té paní. Tady jsou hodinky toho dítte. Ukážu Petrovi toho chlapce. Muže té paní neznám. eknu to otci. Zaplatíš to jídlo? Má zde byt? (ona) Dkujeme tomu uiteli. Tam stojí njaký obchod. ekáte na ty dti? (tykání) ekneme to tomu dítti? Ona to ekne policii. To auto té paní je modré. Tady stojí dm strýce. Znám ta msta. Zeptáme se té paní. To je adresa tety. Píšeš té paní? Tu pohlednici posílám tet. Ne, píšu tomu pánovi. Píšeš tm ženám? Píšete tomu dítti? (tykání) Tu limonádu koupím tomu dítti. Máte njaký vz? (tykání) Znáš ten dm? Máte garáž? (tykání) Kniha toho studenta je nová. Znáte tu dívku? (vykání) Ten dm nemá garáž. Maminka té ženy je už stará. Kdo hledá toho studenta? Pro kupuješ ty kvtiny? Ukážu tm studentm tu knihu. Má njakého pítele? (ona) Kdo dostane ten dopis? Stránka 14 z 107

15 On si nekoupí žádné auto. ekneme to tm dívkám. Ona to tomu dítti koupí. Já tu ženu znám. On má pátele. Netu žádnou knihu. Ona eká na njakého studenta. Ukážeme Katce ten byt. Ty fotky dtí jsou zajímavé. On má njakou pítelkyni. ekneš to té žen? Znáš toho muže? To je auto toho muže. ekám na toho muže. Ona nepíše žádný dopis. Kupuješ kvtiny? Kdo nemá žádného pítele? Oni tou knihy. Hledám jednoho muže. Koupíte ten byt? (tykání) Pinesu tomu studentovi njakou knihu. Mám pítele. Ten byt má balkon. Kdo eká na tu dívku? My máme byt. Koupíš ten byt? Ona zná ty muže. Ona má pítele. Hledáme tu ženu. ekáš na dti? Zaplatíš ty kvtiny? On zaplatí ty kvtiny. Hledáte ty knihy? (vykání) Hledají njaký pokoj. Ten plán msta dostaneš tady. Ukážeš kolegm tu knihu? Pinesu té žen kvtiny. Já zaplatím to jídlo. To je auto té uitelky. My to msto neznáme. Kdo zná ty studenty? Nenapíšu žádný dopis. To je dm toho muže. Ona nezná toho studenta. Sestra toho muže je uitelka. Kdo to ekne tm ženám? Ona zdraví njakého pítele. Petr píše dopis. Pináší tomu muži njaký dopis. (ona) Stránka 15 z 107

16 Ten obchod patí té paní. Znáš to msto? Bratr té uitelky bydlí v Americe. To jsou auta tch muž. Otec toho muže je ješt mladý. Nemá žádnou pítelkyni? (on) eknu to té žen. Hledáš toho muže? Kdo píše ten dopis? Máte dm? (vykání) Dti té ženy jsou malé. To jsou asopisy tch chlapc. í je to dm? On ukazuje tm kolegm msto. On ten byt koupí. Pineseš ty fotky? í jsou to auta? tu njaký dopis. Nemáš žádnou práci? To jsou noviny té paní. Pro hledáte toho muže? (vykání) í jsou to noviny? Má ten byt balkon? í jsou to asopisy? On se zeptá toho pána. Pivlastovací zájmena - slovní zásoba její, jejich sestra teta teprve, až vaše hotový, pipravený s, se dnes firma mj moje velmi, velice, moc í, koho, eho košile klobouk je, jsou, existuje, existují patnáct pítel obsazený Amerika oko štstí Stránka 16 z 107

17 tvoje veer pracovišt, pracovní místo, zamstnání etz, etízek, náhrdelník kurz nminy babika ddeek kolega cestovní pas pohlednice dopisní známka rodie plán msta bratr ale strýc Pivlastovací zájmena - procviovací vty Jak se jmenuje pítelkyn tvého syna? To je mj domácí úkol. Je Vaše rodina velká? Je to Vaše kancelá? Kde je Vaše žena? Jejich dcera má ale štstí! To je pokoj mého syna. Náš syn ješt studuje. Jsou už naše fotky hotové? Jak velká je firma tvého muže? Mého syna ješt neznáš. Její oi jsou modré. Kde jsou moje dopisy? Koupím své dcei njakou knihu. Hledáš své knihy? Všechno má svj as. Je jeho nápad dobrý? Kde pracuje Vaše žena? To je moje kancelá. To je jen její nápad. Neznám tvé sourozence. Máš své domácí úkoly hotové? Zde pracuje moje teta. Je tvoje sestra vdaná? eknete to Vašim dtem? (vykání) Zde je pokoj našich rodi. To je auto mé ženy. Jejich práce je velmi zajímavá. Naše auto je už staré. Tvoji pátelé jsou milí. Jeho pítelkyn je milá. Stránka 17 z 107

18 Prodáme náš dm. Moje kancelá není velká. Naše rodina není velká. Vlasy naší maminky jsou dlouhé. Zná mj muž vaše dti? (tykání) Hledám svého otce. Studuje tvj pítel v Praze? Kdo je matka tvého otce? Naše dcera je vdaná. Hledám svého pítele. Kam jde tvj syn? Naše firma není velká. To jsou její dti. Váš as ješt pijde. To je mj otec. Kdo je bratr tvé matky? Moje sestra je studentka. Co koupíte své žen? (vykání) Jsou tvoji pátelé zde? Náš byt má balkon. Zde jsou naše kanceláe. Jejich dcera se jmenuje Veronika. To je moje štstí. Jak dlouho zde pracuje Váš kolega? (vykání) Je to jeho pítel? Kde stojí Vaše auto? (vykání) Hledám svoji ženu. Jak velká je Vaše firma? (vykání) Moje matka má 60 let. To je Vaše místo. (vykání) Mj bratr se jmenuje Karel. Je to váš dm? Znáte našeho syna? (vykání) To je moje místo! Sestra mojí matky je moje teta. Gerhard je jeho bratr. Naše dti se uí doma. Kde se uí vaše dcera nmecky? Bydlí jeho rodina v Ostrav? Kde studuje váš syn? To jsou Vaše dti? (vykání) To je moje teta. Tvj nápad je dobrý. Ukážu našim kolegm mou kancelá. Ne, já znám jen jejího bratra. Znáš jejího otce? To je pokoj našich dtí. Jak se jmenuje jeho žena? Znáte naši firmu? (vykání) Stránka 18 z 107

19 Pineseš své seste kvtiny? Hledáme naše místa. Oni navštíví svého bratra. Váš dm se mu zdá píliš malý. (tykání) Její bratranec bydlí doma. On navštíví svou sestenici. Její sestenice bydlí ve Vídni. Jeho bratr studuje hudbu. Náš bratr má šestnáct let. Jejich tatínek má šedesát rok. Jeho sestra má deset rok. Její dti studují nminu. Navštívíte svého uitele? (tykání) Jeho dcera je ješt svobodná. Navštívíme svého ddeka. On navštíví svého lékae. Ona navštíví svou uitelku. Navštívíme vašeho pítele. (tykání) Naše práce se mu zdá tžká. Její auto se mi zdá levné. Tvoje zahrada se jim zdá drahá. Vaše kancelá je velmi pkná. (vykání) Ano, my navštívíme svou uitelku. Vaše dti jsou pilné, Karle a Evo. Neznám jejího lékae. Jejich syn studuje v Praze. Její tchýni se daí špatn. Mému tchánovi se daí špatn. Jak se daí tvému tchánovi? Mé seste se daí dobe. Jejímu píteli se daí dobe. Jak se daí jejich pátelm? Kde máte své dti? (tykání) Jak se daí vaší mamince? (tykání) To jsou dopisy vašich pátel. (tykání) Kolik je našim pátelm? Kolik je jejím rodim? Kolik je jeho dtem? Co dlají vaše dti, Romane a Evo? Co dlá tvoje dcera, Romane? Co dlá váš bratr, paní Schwarzová? Ten dm patí jejímu bratranci. Náš bratr píše tvému tatínkovi. Jak se daí jeho babice? To je mj muž - Jan Keln. Jejich byt se jí zdá píliš velký. Ano, doprovodím vaše dti. Doprovodíš naši babiku? Doprovodím svou pítelkyni dom. Stránka 19 z 107

20 My neznáme vašeho uitele. Zná on tvého pítele? Kam jedou vaše dti? Jeho pítelkyn je velmi pkná. Ano, to je jejich dm. Prodáme to našim pátelm. Váš ddeek bydlí v Zurychu. Jak dlouhé jsou tvé vlasy? Jak staí jsou její sourozenci? To koupíme mým rodim. Vaše žena je velmi pkná. Kdy prodáš své auto? Práce mého muže je zajímavá. Odkud pochází Váš kolega? Jeho oi jsou modré. ekáš na mého bratra? Kde je její místo. Znáte mou rodinu? Vaši rodinu neznám. (tykání) Brzy pijde její bratr. Mj muž pracuje doma. Kde pracuje váš muž? To je zahrada jejího muže. To je jejich zahrada. Kde jsou vaše cestovní pasy? (vykání) Zná jejich byt? Naše místa jsou obsazena. Hledáte mého bratra? (vykání) Kde je jeho místo? On její jméno nezná. My jeho jméno neznáme. Jaké je jméno jejího muže? Jaké je jméno vašeho muže? (vykání) eknu to jeho otci. Kde jsou vaše cestovní pasy? Jejich dti chodí ješt do školy. Vaše místa jsou volná. (tykání) Váš byt je velmi pkný. (tykání) asování nepravidelných sloves / Rozkazovací zpsob - slovní zásoba nebo aj den bota rýže kolá káva devo maso Stránka 20 z 107

21 dv šortky, krátké kalhoty šestnáct šálek nikdy do, na vždy, stále, poád její, jejich obvyklý, obvykle rád práv, zrovna, pímo ti, tob tchýn šedesát jeho, jej nás, nám o, okolo, kolem tak, tedy bu šest bez asto mi, mn mn, mne klid, ticho, pokoj jim polévka jemu, mu vám jedenáct jednou, jedenkrát, nkdy ti tebe, t prádlo, praní telefonní íslo rychle každý kino hudba prosím dkuji tvj bratranec poledne / obdvat tchán lyže; lyžovat víno sestenice brzy, hned Stránka 21 z 107

22 asování nepravidelných sloves / Rozkazovací zpsob - procviovací vty Nech tu knihu zde! Je už dom! Utíkejte pomalu! (tykání) Nemluvte tak rychle! (tykání) Pete, nebu tak zvdavý! Karle, spi už! Dti, spte už! Nenechávejte ty boty tady! (tykání) Kdo te práv tu knihu? Nechte ten pláš tam! (vykání) Mluvíš moc rychle. On pomáhá asto babice. Kdo tady mluví nmecky? Kam bžíte? (tykání) Pojedete do kina? (tykání) Dti, nebute tak zvdavé! Oni bží pomalu. Spí už dti? Pomáhám svým rodim ráda. Kam bžíte? (vykání) Líbí se ti ty kalhoty? Oni nikdy nepomáhají. Pro nejedete? (vykání) Oni mluví nmecky. Vidíš to? On pojede autem. Kam bžíš? My to nevidíme. Petra poád nosí kalhoty. Spíš tady? Oni ty problémy nevidí. Co jíš rád? Kdo pomáhá doma? Kde spíte? (tykání) Pij brzy! Pines našemu synovi ty boty! Nejezdi tak rychle! Dti, jete pomalu! Dti, pište bez chyb! Kupte dtem nco k jídlu! (tykání) Kup Jan nco k jídlu! Petr nepojede autem. Kdo vidí paní Mayerovou? Dti, tte svj domácí úkol ješt jednou! On nosí obvykle košile. Pomozte tomu dítti! (tykání) Pijte brzy! (tykání) Stránka 22 z 107

23 Pomozte dtem! (vykání) Pijte brzy! (vykání) Pomoz ddekovi! ekni to ješt jednou! Nezapomeneš na to? Obvykle nosí košili. (on) tu práv jednu knihu. Co obvykle obdváte? (vykání) Mluvíš nmecky? Co jíš? Vidíte? (vykání) Nebu tak smutný! On te tvj dopis. Dti, nebute tak smutné! Mluví také dobe anglicky? (ona) Co dá své matce? (on) Oni tou velmi pomalu. Pomžete vašemu bratrovi? (tykání) Nezapome na svou maminku! Evo, ti svj domácí úkol ješt jednou! On na své pátele nikdy nezapomene. Ta žena se líbí tvým kolegm. Nenoste to díví! (vykání) Dej mamince šálek kávy! Vezmte si ješt chléb prosím! (tykání) Vezmi si kousek koláe! Zavolejte svého syna prosím! (vykání) Zavolejte svou dceru prosím! (tykání) Zavolej naše rodie prosím! Dejte Pavlovi pokoj! (tykání) Dti, mluvte pomalu! Nejezte žádné maso! (vykání) Nenoste to díví! (tykání) Nenos ten kabát! Vyzvednte našeho syna v šest! (vykání) Vyzvednte našeho tatínka v jedenáct! (tykání) Vyzvedni Karla ve ti! Co tete? (tykání) Zopakujte to prosím ješt jednou! (tykání) Doporute našemu synovi njakou školu! (tykání) Nejez žádnou rýži! Poproste našeho uitele! (tykání) Popros jeho lékae! Poproste pana Uhlmanna! (vykání) Ona pere každý den moje prádlo. Pracuj piln! Dejte prosím naší babice šálek aje! (vykání) Dti, nenoste ty košile! Jez polévku! Stránka 23 z 107

24 Doporute mému píteli njakou knihu! (tykání) Vidíš njaký problém? Doporu našim rodim njakou restauraci! Nemluv tak rychle! Pane Müller, nezapomete na vaši ženu! Dti, jezte pomalu! Dej Romanovi pokoj! Dej jeho pítelkyni naše telefonní íslo! Kdy pojedete dom? Ona svého pítele nevidí. Kam jedeš? Kdo pojede autem? Dám ti to doma. Ona na to nezapomene. Vidím dva muže. Dejte dtem pokoj! (vykání) Petr práv spí. Daniela bhá velmi rychle. Kde vidíš problém? Mluvíte nmecky? (tykání) Ty kalhoty jsou píliš dlouhé. Kdo jede dom? Pobžím dom. Pro nejíš? Kdo nosí ten kabát? On to auto nevidí. Dti, nezapomete na babiku! teš rád? Jedu do práce. Vezmeš si ješt chleba? Nedoporuujte jeho dcei toho uitele! (vykání) Vidíte nco? (vykání) Moje dcera te jí. Kdo ješt spí? Jí dti ješt? Ty kalhoty jsou krátké. Nosíte kalhoty nebo kraasy? On práv jí. Lyžuješ rád? Mluvte prosím pomalu. Pomžou také tvoje dti? Kde obvykle spíte? (vykání) Mluvíme anglicky a francouzsky. Dám si ješt víno. Kde spí vaše dti? (tykání) Zopakuj to prosím ješt jednou! Vidíš? Jíme obvykle doma. Karolína jezdí na lyžích. Stránka 24 z 107

25 Jedete už dom? (tykání) Karolína obvykle doma pomáhá. Obvykle na to zapomenu. Vidíte nco? (tykání) On nenosí kabát. Kdo pojede autobusem? Mluvím anglicky. Co jí rád? (on) Pomáháš taky? Tady vždycky lyžujeme. Dáš svojí seste tu knihu? Vezmeme ten klobouk. On mluví dobe nmecky. Kdo mluví anglicky? Ona nete jeho dopisy. Pojedeme autobusem. Nosíš rád klobouk? Skloování osobních zájmen - slovní zásoba narozeniny moc pkný, slušivý okoláda žert, šprým vstupenka zeleninová polévka brambor uební látka, uivo sladkost, cukroví tabule slvko, slovíko pát, blahopát, gratulovat nahlas, hlasit pravideln holi, kadeník žvýkaka zítra sklenice na víno nedle ryba kuchaka (kuchaská kniha) všechen, veškerý televizor kazeta váza sklenice na víno radji vbec, zcela u, pi, na pivo Stránka 25 z 107

26 peníze zídka, vzácný novina, novinka pohádka okamžik Skloování osobních zájmen - procviovací vty Pokám na tebe doma. Dáš mi prosím njakou vázu? Kde jsou všechny ty sklenice na víno? My Vám dáme všechno. (vykání) Pro ekáš na Karolínu? Mj bratr ji nezná. Naši rodie tomu rozumí. Uvidíme vás doma. Klaus ji hledá doma. Dáte mi sklenici na víno? (vykání) My jim pomžeme. Já Vám to ukážu. (vykání) eknete nám nco? (vykání) On to vidí asto. Zaplatíte ty kabáty? (vykání) Zaplatíte to Vy? Znáš ho? Oni ti koupí vázu. M a mé dcei se daí dobe. Jak se vám daí? (vykání) Jak se vám daí? (tykání) Kdo m hledá? On se nás zídka na nco ptá. My zaplatíme všechno. Já se jich neptám. My mu všechno ukážeme. Hledáte m? (vykání) ekáte na m? (vykání) Vidím Vás každý den. (vykání) Pro se nás nezeptáte? (tykání) Ten televizor patí jim. Doporuuji ti to. Pines jim hned ty peníze! Kdo nám pomže? A jak se daí tob? Ukážeme vám náš byt. Prosím t. Pokáš tady na ni? Oni to nevidí rádi. Ona ti nerozumí. Obvykle ho tady vídám. On mi pinese tu kazetu. Stránka 26 z 107

27 Hledáme Vás. (vykání) Neznám Vás. (vykání) Dkujeme Vám. (vykání) Vidím ji (je) asto. Zná ho tvoje sestra? Pro se ho nezeptáte? (vykání) Ukážete jí ten dm? (vykání) Zaplatím to. Mí rodie t znají. Darujeme mu njakou kazetu. Karolína a Petra to nekoupí. Ukážu ti to. Ukážete nám Vaši kancelá? (vykání) My na Vás ekáme. (vykání) On ti nerozumí. Zeptám se jich. Oni m znají. Kdo tady na ni eká? Nerozumím jim všechno. Kdy se ho zeptáš? Pivo a víno mi vbec nechutnají. Oni mu gratulují k narozeninám. Rád vás vidím. (vykání) Maminka jim každý veer vypravuje pohádky. Maminka mu každý veer vypravuje pohádky. Pravideln mu kupuje sladkosti. On mi kupuje tabulku okolády. Kupuje ti maminka žvýkaky? To maso nám nechutná. Jak ti chutná ta ryba? Chutnají vám brambory? (tykání) Chutná vám ízek? (vykání) Ta zeleninová polévka mu vbec nechutná. Mj ddeek mi dá vždy dobrou radu. Rád t vidím. Tší t to? Pošli mi njakou pohlednici! Odpovídám jim nmecky. Jak mu odpovídáš? On vás navštíví v pátek. (tykání) Zítra odpoledne ji navštívím. Dáme vám dobrou radu. (tykání) Ano, to m velmi tší. Dej mu dobrou radu! Neruš ho! On je stále ruší. Neruším vás? (tykání) Ona t zdraví. On vás zdraví. (vykání) Stránka 27 z 107

28 Pineste jí tu knihu! (tykání) Navštívíme je v nedli. On vám vbec nerozumí. (tykání) Pokej radji na nho. Mám svou práci rád, baví m. Ona má svou práci ráda, baví ji. On má svou práci rád, baví ho. My máme svou práci rádi, baví nás. Pinesu kávu, jak vám chutná? (tykání) Oni na tebe ekají. On na ni eká. On pijde každým okamžikem, oni na nho ekají. To ti nevím. To mu nevíme. My nemáme as, on nám pomže. Ty šaty patí jí. Rádi vás vidíme. (tykání) On se ptá svého uitele a on mu odpovídá. Rozumíte mi? (vykání) Co jim koupíš k narozeninám? ekneme vám novinu. Holi mu stíhá vlasy. Uitelka mu vysvtluje uivo. Já mu vbec nerozumím. Ptají se svého lékae a on jim odpovídá. Zopakuj mi to ješt jednou! Ona se ptá dcery a ona jí odpovídá. Žák se ho ptá. Ona mu napíše pohlednici. Napíšeme jí njaký dopis. Zopakujte mu to ješt jednou! (tykání) Já ti vbec nerozumím. Pro nám uitelka nevysvtlí ta slovíka? Koupíme jí njaký dárek. Doporuím jim nco. Co tam vidíte? (vykání) ekají na vás. Dkuji ti. Mj syn Vám ukáže Váš pokoj. Pomžeme mu také? On t nezná. Pro ji hledáš? Ukážu Vám to rád. (vykání) Nco Vám ukážu. (vykání) On m nevidí. Rozumíš mi? Nco Vám pinesu. (vykání) Uitelka vás hledá. Dám Vám ten kabát. (vykání) Stránka 28 z 107

29 Napíšeš mu? My ti pomžeme. Dáme mu njaký dárek? Ukážeš jim jejich pokoj? Pineseš mi moji knihu? Pinesu ti kávu. Ta košile se mi líbí. On m vidí jenom doma. Kdo na nho eká? Kdo ti píše? Napíšeš mi? Kdo to zaplatí? Vidím ho. Co nám doporuujete? (vykání) Líbí se ti ty kalhoty? Nevidím to rád. Doporuujeme vám to. Oni nám nerozumí. Ten nápad se nám líbí. Hledáš nco? Odkud Vás znám? (vykání) Oni nás znají už dlouho. Pomžeš mi? Pinesu ti tu kuchaku. Zpsobová slovesa - slovní zásoba veee koak obchodník, kupec pátek alkohol, líh ízek ekonomie, hospodaení bramborová polévka muž, lovk, cho picházet spolu led, zmrzlina brzy, asn, ráno táhnout / vytrhnout zub odpoledne pece, ano Dobrý den! chtl bych opakovat od, ze ohnout, odboit bolavý / ublížit komu Zpsobová slovesa - procviovací vty Stránka 29 z 107

30 Chci tob a tvým pátelm nco íct. Kde máme dnes spát? Pro mi nechceš rozumt? Nemusíš se uit? Co chcete? (vykání) Co byste chtl? (vykání) Co byste chtli snídat? (tykání) Musím každý den asn vstávat. Tak se to nemže (tak to lovk nemže) dlat. Musíme ješt nco koupi k veei. Musí se ješt uit? (on) Chcete mu koupit k narozeninám rukavice? (tykání) Máš rád koak nebo víno? Umíš nmecky nebo anglicky? Kde se mohou dostat (lovk mže dostat) lístky? Nemusím dnes vait. Musíme ješt rezervovat místa? Nemusíte doma pomáhat? (tykání) Nesmíš kouit! Eva by chtla jít plavat. Nemžeme tak dlouho ekat. On se chce stát obchodníkem. Máme Vám rezervovat místa? (vykání) Mohu vám nabídnou kávu? (tykání) Dietrich nesmí jít do kina. Chci jít dnes do kina. Tomu nemžeš rozumt. ím by chtl být? Kde bys chtl pracovat? Martin jí chce darovat kvtiny. Nemáš ho ráda? Pro nám nechceš nic íct? Ona se musí uit. Te mžeme cestovat. To se nesmíš ptát. Musím mu koupit njaký klobouk. Daniela umí velmi dobe vait. Nesmíme na to zapomenout. Jak dlouho musím ekat? My bychom zde chtli rezervovat místa. Chcete už jít spát? Neumí ty dti plavat? Oni na to nemohou zapomenout. Petr nechce studovat. Oni ješt musí pokat. Oni tomu pece musí rozumt. Klaudie nechce jet dom. My bychom chtli hodn cestovat. Pro nechtjí jít do kina? Stránka 30 z 107

31 Nemžu vdt všechno. Máme jít dom. To se mu nemže líbit. On už chce pracovat. Co se má hrát dnes veer? Chceš ji dnes navštívit? Musím vám ješt nco íct. (vykání) Chceš mu ješt nco íct? Chcete jí ješt nco íct? (tykání) Musí se to (lovk to musí) nejdív dát do poádku. lovk má pomáhat rodim. Vlak má být v pt hodin ve Vídni. Roberte, pi jídle máš být zticha. Dti, pi jídle máte být zticha. Nevím to ješt pesn. Musíš mu ten dopis peložit. Musíte napsat svým rodim dopis. (tykání) To dít ješt neumí plavat. Nemohou tady zstat dlouho. Musíš se zeptat svého uitele. Ona nesmí jít plavat. Musím ti to ukázat. Ona musí tu zkoušku ješt jednou opakovat. Kdy m mžete navštívit? (tykání) Chcete jíst tu bramborovou polévku? (tykání) Musíte mu obstarat ty lístky. (tykání) Smím se t nco zeptat? Musíš mluvit nahlas a pomalu. Mám ti uvait aj? Moje rodie nesmíte rušit. (tykání) Smím vás rušit? (tykání) Mže se tu kouit? (Smí tu lovk kouit?) Kde lovk mže dostat ty vstupenky? Jak dlouho tady mžeš zstat? Dti nesmí pít žádný alkohol. Celý den musí šít šaty. (ona) Chci jí koupit njakou kabelku. Máte koupit chléb a mléko? (tykání) Jak mu to máme íct? On umí docela dobe bruslit. Umíš taky lyžovat? Oni umí docela dobe lyžovat. Chceš jíst ješt talí polévky? Chci pozvat svého pítele. Musíš dnes veer zstat doma? Dnes veer musíte zstat doma. (tykání) Zítra ho musíte navštívit! (vykání) Mžeme vás dnes navštívit? (vykání) Co jim mám odpovdt? Stránka 31 z 107

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Základní

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 2 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

Lekce 1. Str. 7/cv. 6 Řešení: Studenti poslouchají několikrát (podle potřeby). Schéma 1C. Česky krok za krokem 2 Manuál pro učitele Lekce 1

Lekce 1. Str. 7/cv. 6 Řešení: Studenti poslouchají několikrát (podle potřeby). Schéma 1C. Česky krok za krokem 2 Manuál pro učitele Lekce 1 Lekce 1 Str. 7/cv. 1 Učitel vyzve studenty, aby si představili, že žena na fotografii je jejich nová kolegyně. Na co by se jí zeptali a jak by otázku formulovali? Studenti doplňují otázky ve cvičení 1.

Více

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 1 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 1 Minidialog 1 A: Sss. Sss. B: Co je? A: Kde čteme? B: Cože? A: Ztratil jsem se. Ukaž mi, kde čteme. B: Tady a dávej pozor. MINIDIALOGY 2 5 Minidialog 2 A: Mně to

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 1 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

Katalog pobytových služeb z hlediska klientů

Katalog pobytových služeb z hlediska klientů Katalog pobytových služeb z hlediska klientů ZPRACOVÁNO v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje Zpracoval:

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Lyžaský kurz v Orlických horách

Lyžaský kurz v Orlických horách asopis žák ZŠ Demlova Duben 2004 Lyžaský kurz v Orlických horách V sobotu 13. 3. žáci sedmých roník odjeli na týdenní kurz. Po tíhodinové, ale zábavné cest jsme se ubytovali v horské chat Alba, kterou

Více

Pehled divadelních her Miroslav Oupic

Pehled divadelních her Miroslav Oupic Pehled divadelních her Aktualizace k 1.10.2012 Strana: 1 Profil autora: (16.11.1970, Praha) Dramatik, scénárista a spisovatel. Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a kurz Tvrího psaní na soukromé

Více