Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica"

Transkript

1 Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky - slovní z pro kdy ano Drážany vy jste ne a ne kde tam to, ono, ona, oni kdo jak, jako to (len pro rod stední) mluvit tu, tady, zde kam on Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky - procvi Vy jste z Bonnu? (vykání) Vy jste z Dortmundu? (tykání) Ona je v Berlín. Jsem z Prahy. Odkud jste? (vykání) Oni jsou ve Vídni. Ona je z Kolína. Jsem svobodný. Jsme pilní. Jsi šastný? Nejste unavený? On je ekonom. Oni jsou spokojení. Není te v Mnichov? On je Petr. Jsi svobodná? Nejsi unavená? Stránka 1 z 107

2 Ona je vdaná. Te už je doma. Ano, to je Daniel. Ne, oni nejsou doma. Ano, my jsme tady. Kdo je tam? To jsem já. Kde je te Michaela? Ano, oni jsou zde. Ne, oni tady nejsou. Ano, oni jsou doma. Odkud jste? (tykání) Ne, on tady není. Kdo už je doma? Te ne. Jste tu už dlouho?(tykání) Jsi te doma? Jste také pilní? Ano, ona je tady. On je z Bernu. Kde te jsi? Ne, ona není spokojená. Ne, ona není unavená. Je to pkné? Ano, je to pkné. Ne, to není pkné. Oni jsou ješt svobodní. My jsme už ženatí. Ona je uitelka. Jsme tu už dlouho. Ano, ona je spokojená. My nejme šastní. Jsi léka? Ano, já jsem léka. Ne, nejsem léka. Jste pilní? Ano, my jsme pilní. Ne, my nejsme pilní. Pan Weber je pilný. Je spokojená? Jste unavení? Jsi z Augsburgu? Ano, já jsem z Augsburgu. Ne, já jsem z Lipska. Jste vdané? Ano, my jsme vdané. Ne, my jsme svobodné. Ne, my nejsme vdané. Ano, ona je unavená. Stránka 2 z 107

3 Jsi tu už dlouho? Je unavená. Jste tu už dlouho?(vykání) Ano, jsem tu už dlouho. Ne, nejsem tu dlouho. Kdy jsme v Drážanech? Jsi hned v Drážanech. Kdy jste v Kolín? (tykání) Je zde Roman? Nejste unavení? Je to Daniel? Jste doma? (vykání) Už jsem tady. Oni jsou doma. Jsou už doma? My už jsme doma. On už je tady. Ona tady ješt není. On tady není. Jsi tady? My už jsme tady. Jste tady? (vykání) Já tady nejsem. Oni tady ješt nejsou. Je to tady? Není doma? (on) Je doma? (ona) Není tady ješt? (ona) Nejste tady? (vykání) Je už doma? (ona) Jsou už tady? Já už jsem doma. Ona tady není. Jste už tady? (vykání) Ona tady není? On je doma. Je to Karolína? My nejsme tady. Jsi doma? Jsem tady. On je tady. My nejsme doma. Je už tady? (on) On není doma? Ona je už doma. Jsi už doma? Oni nejsou doma. Ona ješt není doma. Já tady nejsem. Stránka 3 z 107

4 Nejste tady? (vykání) Je tady? (on) Jste tady? (tykání) Já nejsem doma. Oni už jsou tady. Není doma? (ona) Oni jsou tady. Nejsou tady? asování pravidelných sloves / Sloveso KOMMEN - slovní zásoba ekonom ty z, ze taky Víde (msto) Praha (msto) Mnichov (msto) Lipsko (msto) Kolín (msto) Dortmund (msto) Brémy (msto) Bonn (msto) Bern (msto) Berlín (msto) Augsburg (msto) odkud Lucern (msto) já jsem v, do nyní, te ervený jen, jenom, pouze dlouho hezký, pkný unavený práce ješt já ten (len uritý) kniha již, už Ženeva (msto) ženatý, vdaná auto, automobil, vz my (1.os.mn..) Curych (msto) Frankfurt (msto) my jsme Bochum (msto) Stránka 4 z 107

5 k (pedložka se 3.p.) ta (len uritý) hned zde, tady pilný, piln ty jsi co asování pravidelných sloves / Sloveso KOMMEN - procviovací vty Pro se neuíš? Jak dlouho se uíme? Rozumíte? (vykání) Pro nemluvíme nmecky? Oni stojí tady. Oni jsou mladí. Pro tady stojíte? (vykání) Odkud pochází? (ona) Odkud jste? (tykání) Já nerozumím. Jak dlouho ekáš? Co tady dláš? Kde stojí Petra? Jak dlouho jste tady? (vykání) Ona je ješt mladá. Máš strach? Pro se neuíte? (vykání) Já nerozumím. Pro ekáme? Nerozumíte? (vykání) Jak dlouho už ekáte? (vykání) Mluvíte nmecky? (vykání) Pro se neuíte?(tykání) Co tady dlají? Mluvím anglicky. Jak dlouho se uíte? (vykání) Rozumím anglicky. Mluvím nmecky. Rozumíš? Odkud pochází Karolína? Co tady dláte? (vykání) Co se uíte? (vykání) Jak dlouho se uí Karel anglicky? Odkud pocházíte? (vykání) Kam jdou? Jak dlouho tady eká? (on) Pro nepijdete? (vykání) Pro se neuí nmecky? (on) Pro tady ekáš? Kolik mu je let? Stránka 5 z 107

6 Kde se uíte nmecky? (vykání) Jak se jmenuješ? Kolik jí je let? Kdy pijdete? (tykání) Kdo se uí anglicky? Pro nepijde? (ona) Jak dlouho jsi tady? Kde se uíš anglicky? Vy máte strach? (tykání) On rozumí. Odkud jsi? Co se uíš? Pro nepijdeš? Jak se jmenujete? (vykání) Kdo se uí nmecky? Kolik je Vám let? (vykání) Kam jdete? (vykání) Kdo tady eká? Kdy pijdete? (vykání) Kde se uíte nmecky? (vykání) Kdy pijde? (on) Kde jsou Alex a Dietrich? Já rozumím. Kde stojí Michaela? Studujete v Berlín? (tykání) Oni mají taky strach. Hrajete taky tenis? (tykání) Ano, navštívím Frankfurt. Navštívíš Frankfurt? Hrajete taky tenis? (vykání) Ne, nic nekupuji. My jdeme dom. On navštíví paní Luxovou. Znáte Víde? (vykání) Oni studují dlouho. Ona studuje eštinu. Doprovodí Michaelu? (on) Ano, studuji nminu. Ano, nco kupuji. Ne, my hrajeme kopanou. Znáte Víde? (tykání) Ona kupuje chléb. Znají Prahu? Kupuješ taky chléb? Ano, Karla znám dobe. Znáš Karla? Ne, navštívím Bochum. On zná Pavla dobe. Ne, my pracujeme v Praze. Stránka 6 z 107

7 My navštívíme Curych. On hraje karty. Navštívíte taky Prahu? (vykání) Hraješ taky karty? Navštívíte taky Prahu? (tykání) Ne, oni hrají tenis. Kupujeme mléko. Ona jde na tramvaj. Kam jde? (on) Jdete taky na tramvaj? (vykání) Studujete v Berlín? (vykání) Bydlíš taky v Luzernu? Ona bydlí v Luzernu. Studuješ nminu? Kde bydlí? (ona) Ne, jdu dom. On má taky strach. Jdeš dom? Vy máte strach? (vykání) Jdete taky do školy? (tykání) My neznáme Prahu. Kde se uíte? (tykání) Jdeme do školy. Doprovodíte Janu? (vykání) Ano, mám strach. Kupujete nco? (vykání) Pracujete taky ve Vídni? (tykání) Doprovodíš paní Klausovou? Oni pracují ve Vídni. On pracuje taky doma. My doprovodíme Evu. Ano, já pracuji doma. Bydlíte v Ženev? (tykání) Pracuješ doma? Kupujete nco? (tykání) My bydlíme v Praze. Oni doprovodí Evu. Bydlíte v Luzernu? (vykání) Já doprovodím Petru. Doprovodíte Janu? (tykání) Co je to? Kdo je to? Odkud pocházíš? Kam jdeš? On je ješt mladý. Kdo se jmenuje Martin? Kam jde? (ona) Kolik je Vám let? (vykání) Co se uí? (ona) Stránka 7 z 107

8 Pro nepijdou? Jak dlouho jsi doma? Pro nepijdete? (tykání) Pro se neuíš nmecky? Kdy pijdeš? Kde se uí Bernd? Jak se jmenuje? (ona) Jak dlouho se uíš nminu? Pro nepijde? (on) Kam jdeme? emu nerozumíte? (vykání) Kdo nepijde? Kde jste? (tykání) Pro jsi tady? Kdy pijdete? (vykání) Pro tady ekáte? (tykání) Kam jdete? (tykání) Kdy pijde? (ona) Kolik je ti let? Kde jste? (vykání) Jak dlouho už je tady? (on) Jak se jmenuje? (on) Kdo pijde? Pro se neuí anglicky? (ona) len uritý a neuritý - slovní zásoba jméno k, do jedna, njaká hoch, chlapec garáž žena, paní ležet do, po, podle dívka, dve nic matka, maminka nco dm doprovázet chléb pítel fotbal, kopaná, kopací mí domácí úkol fotka, fotografie mléko škola tramvaj lístek, vstupenka, jízdenka Stránka 8 z 107

9 tenis len uritý a neuritý - procviovací vty Pro ta žena nepracuje? Je ta limonáda dobrá? Kdy pracují ty ženy? Ona má holiku. Kam jde to dít? Tam jde njaké dít. Má ta žena dti? Tam jdou dti. Oni mají doma knihy. Co píše ta žena? Te pijíždí njaký autobus. Tady stojí njaká dívka. Ten autobus eká jen 5 minut. Ten byt není malý. Tady eká njaký pán. Ten domácí úkol je dlouhý. Tady neeká žádný pán. Ona píše domácí úkoly. Karel nekupuje žádnou limonádu. Nepijíždí žádný autobus. Kde stojí to auto? Tady neekají žádní páni. Ta žena neeká. Co kupuje Karel? Karel kupuje njakou limonádu. Jak staré jsou ty domy? Tady ekají páni. Tady nepracuje žádná paní. Jsou ty domy velké? Ta dívka se uí nmecky. Tady pracuje njaká paní. Ten muž jde dom. Ona je ješt mladá. Jaká je ta paní? Ta žena se jmenuje Monika. Tam stojí domy. Zde je njaká žena. Ten dm je velký. Tady nepracuje žádný muž. Tady nepracují žádné ženy. Tady nepracují žádní muži. Má ten muž njaké dít? Ne, ten muž nemá žádné dít. Má ten muž njaké auto? Ano, ten muž má njaké auto. Ne, ten muž nemá žádné auto. Stránka 9 z 107

10 Ta paní je malá. Ten muž se jmenuje Franz. Znáš tu ženu? To dít jde do školy. Zde leží njaká fotografie. Kdo jsou ti muži? Ty dti jdou do školy. Jak staré je to dít? Tam stojí njaký dm. Zde je njaké dít. Tam stojí njaký dm. Je ten dm nový? Jaké jsou ty domy? Tam nestojí žádný dm. Tam nestojí žádný muž. Ten dm je malý Zde stojí njaké auto. Ta dívka je pkná. Je nový. (dm) Tam nestojí žádné domy. Kam jdou ty dti? Jaký je ten dm? Ta kniha je ervená. Ty domy jsou bílé. Je to auto ervené? Ty knihy jsou už staré. Ten domácí úkol je zajímavý. Jaký je ten byt? Co dlají ti muži? Zde nebydlí žádná žena. Ten dm je žlutý. Ta práce je zajímavá. Kde bydlí ten muž? Kde pracuje ten muž? Ne, to auto je erné. Kde stojí ty domy? To je zelené. Ano, tam eká njaké dít. Ty fotky jsou nové. Zde jsou fotky. Ty knihy jsou nové. Je ten byt nový? To auto je modré. Kdo jsou ty ženy? On eká na Katku. Ten byt je velký. Ta paní je zvdavá. eká tam njaké dít? Ten muž je velký. Stránka 10 z 107

11 Ne, tady nebydlí žádný muž. Ano, tady bydlí njaký muž. Bydlí tady njaký muž? Ta kniha je drahá. Zde leží njaká kniha. Ten pán se jmenuje Klaus Fischer. Tam pichází njaký pán. Co dlají ty ženy? Tam ekají muži. Je ten dm žlutý? Tam je njaká paní. Kde jsou ty knihy? Ty dti já neznám. Tam si hrají dti. Znáš ty dívky? Je to holika. To dít je malé. Daniela nemá dít. Ty byty jsou nové. Tam pracují muži a ženy. Znáš tu paní? Jak stará je ta paní? Ten muž pracuje. To dít je Pavel Bauer. Zde si hraje njaké dít. Ne, tam neeká žádné dít. Kam jdou ty dívky? Ta dívka se jmenuje Petra. Zde pichází njaká paní. Kdo je ta dívka? Ta paní je unavená. Kde leží ta kniha? Zde není žádná paní. To auto je staré. Ten muž eká. Ta paní má padesát rok. Tady stojí njaký dm. Zde je njaký muž. Tady nestojí žádný dm. To je zajímavé. Ten dm je nový. To není žádná kniha. To auto stojí deset tisíc euro. Tam pichází njaká dívka. Kde pracují ti muži? Kde leží ty knihy? Má 18 let. (dívka) Ta dívka se uí. Zde je njaká dívka. Stránka 11 z 107

12 Zde pracují jen ženy. Kde je ten muž? Kde si hrají ty dti? Ta žena pracuje. Kam jdou ty ženy? Ta žena se jmenuje Karolína. To dít je ješt malé. Jak se jmenuje ta žena? Kde je ta žena? Je ta fotografie už stará? Znáš tu dívku? Ta kniha je zajímavá. Ta žena se uí anglicky. Kde stojí ta auta? Ona eká na Moniku. Ta žena eká. Tam stojí njaká žena. Kde pracuje ta dívka? Kam jde ten muž? Skloování podstatných jmen - slovní zásoba rolník, sedlák, hospodá rybá pes naše lékaka jeden, njaký byt autobus balkon euro pt pán limonáda žádný, žádná, žádné ten, to adresa kvtina policie dít syn otec místo, námstí kancelá, úad rodina všechno dopis deset padesát Stránka 12 z 107

13 pokoj zvdavý sourozenci dcera Skloování podstatných jmen - procviovací vty ekneš to pítelkyni? Ten etízek koupím mamince. Zeptáte se pítele? (tykání) Otce té ženy já znám. Kdo je ten muž? On píše ten dopis pítelkyni. Znáte ty muže? (tykání) Máte balkon? (tykání) Pinesu to tm dtem. On pinese tm dívkám kvtiny. Pro si nekoupíte tu knihu? (vykání) Auto toho kolegy je ervené. Tady dostaneš pohlednice a dopisní známky. Ona nemá pátele. Pro netete ten dopis? (vykání) Pineseš to jídlo? Sestra té paní má teprve patnáct rok. Bratr toho muže je uitel. Koupím byt té ženy. My toho muže neznáme. eknete to tm studentm? (tykání) V Praze bydlí babika té paní. Ona píše ten dopis píteli. Pokoje toho bytu jsou malé. Koupíme tu garáž. Nemám žádného strýce v Berlín. Jak dlouho už hledá toho muže? (on) Ona tu knihu nekoupí. On to msto nezná. Mám jednoho strýce v Praze. Kdo zaplatí to jídlo? To jsou knihy pítele. Znáte ty dti? (tykání) Kdo to ekne tomu muži? Napíšeš ten dopis? Máme pátele. On nemá byt. Matku toho muže znám. Ukážete Ev ten dm? (tykání) Paní toho muže neznám. Dm uitelky je starý. Ona nemá žádný dm. To je pes té lékaky. Stránka 13 z 107

14 Tady je adresa té dívky. Máte dnes veer kurs nminy? (tykání) Jméno té dívky neznám. Otec toho chlapce pracuje doma. Oni nemají místo. (pracovní) Kde máš ten cestovní pas? Tu limonádu koupím tm dtem. Zde jsou knihy toho pána. Ty noviny koupím babice. Koupím tomu chlapci plán msta. Zeptáme se pana Bauera. Jeden dopis posílám ddekovi. Ona se zeptá njaké pítelkyn. Kupuje ten dm. Tady je kniha té paní. Tady jsou hodinky toho dítte. Ukážu Petrovi toho chlapce. Muže té paní neznám. eknu to otci. Zaplatíš to jídlo? Má zde byt? (ona) Dkujeme tomu uiteli. Tam stojí njaký obchod. ekáte na ty dti? (tykání) ekneme to tomu dítti? Ona to ekne policii. To auto té paní je modré. Tady stojí dm strýce. Znám ta msta. Zeptáme se té paní. To je adresa tety. Píšeš té paní? Tu pohlednici posílám tet. Ne, píšu tomu pánovi. Píšeš tm ženám? Píšete tomu dítti? (tykání) Tu limonádu koupím tomu dítti. Máte njaký vz? (tykání) Znáš ten dm? Máte garáž? (tykání) Kniha toho studenta je nová. Znáte tu dívku? (vykání) Ten dm nemá garáž. Maminka té ženy je už stará. Kdo hledá toho studenta? Pro kupuješ ty kvtiny? Ukážu tm studentm tu knihu. Má njakého pítele? (ona) Kdo dostane ten dopis? Stránka 14 z 107

15 On si nekoupí žádné auto. ekneme to tm dívkám. Ona to tomu dítti koupí. Já tu ženu znám. On má pátele. Netu žádnou knihu. Ona eká na njakého studenta. Ukážeme Katce ten byt. Ty fotky dtí jsou zajímavé. On má njakou pítelkyni. ekneš to té žen? Znáš toho muže? To je auto toho muže. ekám na toho muže. Ona nepíše žádný dopis. Kupuješ kvtiny? Kdo nemá žádného pítele? Oni tou knihy. Hledám jednoho muže. Koupíte ten byt? (tykání) Pinesu tomu studentovi njakou knihu. Mám pítele. Ten byt má balkon. Kdo eká na tu dívku? My máme byt. Koupíš ten byt? Ona zná ty muže. Ona má pítele. Hledáme tu ženu. ekáš na dti? Zaplatíš ty kvtiny? On zaplatí ty kvtiny. Hledáte ty knihy? (vykání) Hledají njaký pokoj. Ten plán msta dostaneš tady. Ukážeš kolegm tu knihu? Pinesu té žen kvtiny. Já zaplatím to jídlo. To je auto té uitelky. My to msto neznáme. Kdo zná ty studenty? Nenapíšu žádný dopis. To je dm toho muže. Ona nezná toho studenta. Sestra toho muže je uitelka. Kdo to ekne tm ženám? Ona zdraví njakého pítele. Petr píše dopis. Pináší tomu muži njaký dopis. (ona) Stránka 15 z 107

16 Ten obchod patí té paní. Znáš to msto? Bratr té uitelky bydlí v Americe. To jsou auta tch muž. Otec toho muže je ješt mladý. Nemá žádnou pítelkyni? (on) eknu to té žen. Hledáš toho muže? Kdo píše ten dopis? Máte dm? (vykání) Dti té ženy jsou malé. To jsou asopisy tch chlapc. í je to dm? On ukazuje tm kolegm msto. On ten byt koupí. Pineseš ty fotky? í jsou to auta? tu njaký dopis. Nemáš žádnou práci? To jsou noviny té paní. Pro hledáte toho muže? (vykání) í jsou to noviny? Má ten byt balkon? í jsou to asopisy? On se zeptá toho pána. Pivlastovací zájmena - slovní zásoba její, jejich sestra teta teprve, až vaše hotový, pipravený s, se dnes firma mj moje velmi, velice, moc í, koho, eho košile klobouk je, jsou, existuje, existují patnáct pítel obsazený Amerika oko štstí Stránka 16 z 107

17 tvoje veer pracovišt, pracovní místo, zamstnání etz, etízek, náhrdelník kurz nminy babika ddeek kolega cestovní pas pohlednice dopisní známka rodie plán msta bratr ale strýc Pivlastovací zájmena - procviovací vty Jak se jmenuje pítelkyn tvého syna? To je mj domácí úkol. Je Vaše rodina velká? Je to Vaše kancelá? Kde je Vaše žena? Jejich dcera má ale štstí! To je pokoj mého syna. Náš syn ješt studuje. Jsou už naše fotky hotové? Jak velká je firma tvého muže? Mého syna ješt neznáš. Její oi jsou modré. Kde jsou moje dopisy? Koupím své dcei njakou knihu. Hledáš své knihy? Všechno má svj as. Je jeho nápad dobrý? Kde pracuje Vaše žena? To je moje kancelá. To je jen její nápad. Neznám tvé sourozence. Máš své domácí úkoly hotové? Zde pracuje moje teta. Je tvoje sestra vdaná? eknete to Vašim dtem? (vykání) Zde je pokoj našich rodi. To je auto mé ženy. Jejich práce je velmi zajímavá. Naše auto je už staré. Tvoji pátelé jsou milí. Jeho pítelkyn je milá. Stránka 17 z 107

18 Prodáme náš dm. Moje kancelá není velká. Naše rodina není velká. Vlasy naší maminky jsou dlouhé. Zná mj muž vaše dti? (tykání) Hledám svého otce. Studuje tvj pítel v Praze? Kdo je matka tvého otce? Naše dcera je vdaná. Hledám svého pítele. Kam jde tvj syn? Naše firma není velká. To jsou její dti. Váš as ješt pijde. To je mj otec. Kdo je bratr tvé matky? Moje sestra je studentka. Co koupíte své žen? (vykání) Jsou tvoji pátelé zde? Náš byt má balkon. Zde jsou naše kanceláe. Jejich dcera se jmenuje Veronika. To je moje štstí. Jak dlouho zde pracuje Váš kolega? (vykání) Je to jeho pítel? Kde stojí Vaše auto? (vykání) Hledám svoji ženu. Jak velká je Vaše firma? (vykání) Moje matka má 60 let. To je Vaše místo. (vykání) Mj bratr se jmenuje Karel. Je to váš dm? Znáte našeho syna? (vykání) To je moje místo! Sestra mojí matky je moje teta. Gerhard je jeho bratr. Naše dti se uí doma. Kde se uí vaše dcera nmecky? Bydlí jeho rodina v Ostrav? Kde studuje váš syn? To jsou Vaše dti? (vykání) To je moje teta. Tvj nápad je dobrý. Ukážu našim kolegm mou kancelá. Ne, já znám jen jejího bratra. Znáš jejího otce? To je pokoj našich dtí. Jak se jmenuje jeho žena? Znáte naši firmu? (vykání) Stránka 18 z 107

19 Pineseš své seste kvtiny? Hledáme naše místa. Oni navštíví svého bratra. Váš dm se mu zdá píliš malý. (tykání) Její bratranec bydlí doma. On navštíví svou sestenici. Její sestenice bydlí ve Vídni. Jeho bratr studuje hudbu. Náš bratr má šestnáct let. Jejich tatínek má šedesát rok. Jeho sestra má deset rok. Její dti studují nminu. Navštívíte svého uitele? (tykání) Jeho dcera je ješt svobodná. Navštívíme svého ddeka. On navštíví svého lékae. Ona navštíví svou uitelku. Navštívíme vašeho pítele. (tykání) Naše práce se mu zdá tžká. Její auto se mi zdá levné. Tvoje zahrada se jim zdá drahá. Vaše kancelá je velmi pkná. (vykání) Ano, my navštívíme svou uitelku. Vaše dti jsou pilné, Karle a Evo. Neznám jejího lékae. Jejich syn studuje v Praze. Její tchýni se daí špatn. Mému tchánovi se daí špatn. Jak se daí tvému tchánovi? Mé seste se daí dobe. Jejímu píteli se daí dobe. Jak se daí jejich pátelm? Kde máte své dti? (tykání) Jak se daí vaší mamince? (tykání) To jsou dopisy vašich pátel. (tykání) Kolik je našim pátelm? Kolik je jejím rodim? Kolik je jeho dtem? Co dlají vaše dti, Romane a Evo? Co dlá tvoje dcera, Romane? Co dlá váš bratr, paní Schwarzová? Ten dm patí jejímu bratranci. Náš bratr píše tvému tatínkovi. Jak se daí jeho babice? To je mj muž - Jan Keln. Jejich byt se jí zdá píliš velký. Ano, doprovodím vaše dti. Doprovodíš naši babiku? Doprovodím svou pítelkyni dom. Stránka 19 z 107

20 My neznáme vašeho uitele. Zná on tvého pítele? Kam jedou vaše dti? Jeho pítelkyn je velmi pkná. Ano, to je jejich dm. Prodáme to našim pátelm. Váš ddeek bydlí v Zurychu. Jak dlouhé jsou tvé vlasy? Jak staí jsou její sourozenci? To koupíme mým rodim. Vaše žena je velmi pkná. Kdy prodáš své auto? Práce mého muže je zajímavá. Odkud pochází Váš kolega? Jeho oi jsou modré. ekáš na mého bratra? Kde je její místo. Znáte mou rodinu? Vaši rodinu neznám. (tykání) Brzy pijde její bratr. Mj muž pracuje doma. Kde pracuje váš muž? To je zahrada jejího muže. To je jejich zahrada. Kde jsou vaše cestovní pasy? (vykání) Zná jejich byt? Naše místa jsou obsazena. Hledáte mého bratra? (vykání) Kde je jeho místo? On její jméno nezná. My jeho jméno neznáme. Jaké je jméno jejího muže? Jaké je jméno vašeho muže? (vykání) eknu to jeho otci. Kde jsou vaše cestovní pasy? Jejich dti chodí ješt do školy. Vaše místa jsou volná. (tykání) Váš byt je velmi pkný. (tykání) asování nepravidelných sloves / Rozkazovací zpsob - slovní zásoba nebo aj den bota rýže kolá káva devo maso Stránka 20 z 107

21 dv šortky, krátké kalhoty šestnáct šálek nikdy do, na vždy, stále, poád její, jejich obvyklý, obvykle rád práv, zrovna, pímo ti, tob tchýn šedesát jeho, jej nás, nám o, okolo, kolem tak, tedy bu šest bez asto mi, mn mn, mne klid, ticho, pokoj jim polévka jemu, mu vám jedenáct jednou, jedenkrát, nkdy ti tebe, t prádlo, praní telefonní íslo rychle každý kino hudba prosím dkuji tvj bratranec poledne / obdvat tchán lyže; lyžovat víno sestenice brzy, hned Stránka 21 z 107

22 asování nepravidelných sloves / Rozkazovací zpsob - procviovací vty Nech tu knihu zde! Je už dom! Utíkejte pomalu! (tykání) Nemluvte tak rychle! (tykání) Pete, nebu tak zvdavý! Karle, spi už! Dti, spte už! Nenechávejte ty boty tady! (tykání) Kdo te práv tu knihu? Nechte ten pláš tam! (vykání) Mluvíš moc rychle. On pomáhá asto babice. Kdo tady mluví nmecky? Kam bžíte? (tykání) Pojedete do kina? (tykání) Dti, nebute tak zvdavé! Oni bží pomalu. Spí už dti? Pomáhám svým rodim ráda. Kam bžíte? (vykání) Líbí se ti ty kalhoty? Oni nikdy nepomáhají. Pro nejedete? (vykání) Oni mluví nmecky. Vidíš to? On pojede autem. Kam bžíš? My to nevidíme. Petra poád nosí kalhoty. Spíš tady? Oni ty problémy nevidí. Co jíš rád? Kdo pomáhá doma? Kde spíte? (tykání) Pij brzy! Pines našemu synovi ty boty! Nejezdi tak rychle! Dti, jete pomalu! Dti, pište bez chyb! Kupte dtem nco k jídlu! (tykání) Kup Jan nco k jídlu! Petr nepojede autem. Kdo vidí paní Mayerovou? Dti, tte svj domácí úkol ješt jednou! On nosí obvykle košile. Pomozte tomu dítti! (tykání) Pijte brzy! (tykání) Stránka 22 z 107

23 Pomozte dtem! (vykání) Pijte brzy! (vykání) Pomoz ddekovi! ekni to ješt jednou! Nezapomeneš na to? Obvykle nosí košili. (on) tu práv jednu knihu. Co obvykle obdváte? (vykání) Mluvíš nmecky? Co jíš? Vidíte? (vykání) Nebu tak smutný! On te tvj dopis. Dti, nebute tak smutné! Mluví také dobe anglicky? (ona) Co dá své matce? (on) Oni tou velmi pomalu. Pomžete vašemu bratrovi? (tykání) Nezapome na svou maminku! Evo, ti svj domácí úkol ješt jednou! On na své pátele nikdy nezapomene. Ta žena se líbí tvým kolegm. Nenoste to díví! (vykání) Dej mamince šálek kávy! Vezmte si ješt chléb prosím! (tykání) Vezmi si kousek koláe! Zavolejte svého syna prosím! (vykání) Zavolejte svou dceru prosím! (tykání) Zavolej naše rodie prosím! Dejte Pavlovi pokoj! (tykání) Dti, mluvte pomalu! Nejezte žádné maso! (vykání) Nenoste to díví! (tykání) Nenos ten kabát! Vyzvednte našeho syna v šest! (vykání) Vyzvednte našeho tatínka v jedenáct! (tykání) Vyzvedni Karla ve ti! Co tete? (tykání) Zopakujte to prosím ješt jednou! (tykání) Doporute našemu synovi njakou školu! (tykání) Nejez žádnou rýži! Poproste našeho uitele! (tykání) Popros jeho lékae! Poproste pana Uhlmanna! (vykání) Ona pere každý den moje prádlo. Pracuj piln! Dejte prosím naší babice šálek aje! (vykání) Dti, nenoste ty košile! Jez polévku! Stránka 23 z 107

24 Doporute mému píteli njakou knihu! (tykání) Vidíš njaký problém? Doporu našim rodim njakou restauraci! Nemluv tak rychle! Pane Müller, nezapomete na vaši ženu! Dti, jezte pomalu! Dej Romanovi pokoj! Dej jeho pítelkyni naše telefonní íslo! Kdy pojedete dom? Ona svého pítele nevidí. Kam jedeš? Kdo pojede autem? Dám ti to doma. Ona na to nezapomene. Vidím dva muže. Dejte dtem pokoj! (vykání) Petr práv spí. Daniela bhá velmi rychle. Kde vidíš problém? Mluvíte nmecky? (tykání) Ty kalhoty jsou píliš dlouhé. Kdo jede dom? Pobžím dom. Pro nejíš? Kdo nosí ten kabát? On to auto nevidí. Dti, nezapomete na babiku! teš rád? Jedu do práce. Vezmeš si ješt chleba? Nedoporuujte jeho dcei toho uitele! (vykání) Vidíte nco? (vykání) Moje dcera te jí. Kdo ješt spí? Jí dti ješt? Ty kalhoty jsou krátké. Nosíte kalhoty nebo kraasy? On práv jí. Lyžuješ rád? Mluvte prosím pomalu. Pomžou také tvoje dti? Kde obvykle spíte? (vykání) Mluvíme anglicky a francouzsky. Dám si ješt víno. Kde spí vaše dti? (tykání) Zopakuj to prosím ješt jednou! Vidíš? Jíme obvykle doma. Karolína jezdí na lyžích. Stránka 24 z 107

25 Jedete už dom? (tykání) Karolína obvykle doma pomáhá. Obvykle na to zapomenu. Vidíte nco? (tykání) On nenosí kabát. Kdo pojede autobusem? Mluvím anglicky. Co jí rád? (on) Pomáháš taky? Tady vždycky lyžujeme. Dáš svojí seste tu knihu? Vezmeme ten klobouk. On mluví dobe nmecky. Kdo mluví anglicky? Ona nete jeho dopisy. Pojedeme autobusem. Nosíš rád klobouk? Skloování osobních zájmen - slovní zásoba narozeniny moc pkný, slušivý okoláda žert, šprým vstupenka zeleninová polévka brambor uební látka, uivo sladkost, cukroví tabule slvko, slovíko pát, blahopát, gratulovat nahlas, hlasit pravideln holi, kadeník žvýkaka zítra sklenice na víno nedle ryba kuchaka (kuchaská kniha) všechen, veškerý televizor kazeta váza sklenice na víno radji vbec, zcela u, pi, na pivo Stránka 25 z 107

26 peníze zídka, vzácný novina, novinka pohádka okamžik Skloování osobních zájmen - procviovací vty Pokám na tebe doma. Dáš mi prosím njakou vázu? Kde jsou všechny ty sklenice na víno? My Vám dáme všechno. (vykání) Pro ekáš na Karolínu? Mj bratr ji nezná. Naši rodie tomu rozumí. Uvidíme vás doma. Klaus ji hledá doma. Dáte mi sklenici na víno? (vykání) My jim pomžeme. Já Vám to ukážu. (vykání) eknete nám nco? (vykání) On to vidí asto. Zaplatíte ty kabáty? (vykání) Zaplatíte to Vy? Znáš ho? Oni ti koupí vázu. M a mé dcei se daí dobe. Jak se vám daí? (vykání) Jak se vám daí? (tykání) Kdo m hledá? On se nás zídka na nco ptá. My zaplatíme všechno. Já se jich neptám. My mu všechno ukážeme. Hledáte m? (vykání) ekáte na m? (vykání) Vidím Vás každý den. (vykání) Pro se nás nezeptáte? (tykání) Ten televizor patí jim. Doporuuji ti to. Pines jim hned ty peníze! Kdo nám pomže? A jak se daí tob? Ukážeme vám náš byt. Prosím t. Pokáš tady na ni? Oni to nevidí rádi. Ona ti nerozumí. Obvykle ho tady vídám. On mi pinese tu kazetu. Stránka 26 z 107

27 Hledáme Vás. (vykání) Neznám Vás. (vykání) Dkujeme Vám. (vykání) Vidím ji (je) asto. Zná ho tvoje sestra? Pro se ho nezeptáte? (vykání) Ukážete jí ten dm? (vykání) Zaplatím to. Mí rodie t znají. Darujeme mu njakou kazetu. Karolína a Petra to nekoupí. Ukážu ti to. Ukážete nám Vaši kancelá? (vykání) My na Vás ekáme. (vykání) On ti nerozumí. Zeptám se jich. Oni m znají. Kdo tady na ni eká? Nerozumím jim všechno. Kdy se ho zeptáš? Pivo a víno mi vbec nechutnají. Oni mu gratulují k narozeninám. Rád vás vidím. (vykání) Maminka jim každý veer vypravuje pohádky. Maminka mu každý veer vypravuje pohádky. Pravideln mu kupuje sladkosti. On mi kupuje tabulku okolády. Kupuje ti maminka žvýkaky? To maso nám nechutná. Jak ti chutná ta ryba? Chutnají vám brambory? (tykání) Chutná vám ízek? (vykání) Ta zeleninová polévka mu vbec nechutná. Mj ddeek mi dá vždy dobrou radu. Rád t vidím. Tší t to? Pošli mi njakou pohlednici! Odpovídám jim nmecky. Jak mu odpovídáš? On vás navštíví v pátek. (tykání) Zítra odpoledne ji navštívím. Dáme vám dobrou radu. (tykání) Ano, to m velmi tší. Dej mu dobrou radu! Neruš ho! On je stále ruší. Neruším vás? (tykání) Ona t zdraví. On vás zdraví. (vykání) Stránka 27 z 107

28 Pineste jí tu knihu! (tykání) Navštívíme je v nedli. On vám vbec nerozumí. (tykání) Pokej radji na nho. Mám svou práci rád, baví m. Ona má svou práci ráda, baví ji. On má svou práci rád, baví ho. My máme svou práci rádi, baví nás. Pinesu kávu, jak vám chutná? (tykání) Oni na tebe ekají. On na ni eká. On pijde každým okamžikem, oni na nho ekají. To ti nevím. To mu nevíme. My nemáme as, on nám pomže. Ty šaty patí jí. Rádi vás vidíme. (tykání) On se ptá svého uitele a on mu odpovídá. Rozumíte mi? (vykání) Co jim koupíš k narozeninám? ekneme vám novinu. Holi mu stíhá vlasy. Uitelka mu vysvtluje uivo. Já mu vbec nerozumím. Ptají se svého lékae a on jim odpovídá. Zopakuj mi to ješt jednou! Ona se ptá dcery a ona jí odpovídá. Žák se ho ptá. Ona mu napíše pohlednici. Napíšeme jí njaký dopis. Zopakujte mu to ješt jednou! (tykání) Já ti vbec nerozumím. Pro nám uitelka nevysvtlí ta slovíka? Koupíme jí njaký dárek. Doporuím jim nco. Co tam vidíte? (vykání) ekají na vás. Dkuji ti. Mj syn Vám ukáže Váš pokoj. Pomžeme mu také? On t nezná. Pro ji hledáš? Ukážu Vám to rád. (vykání) Nco Vám ukážu. (vykání) On m nevidí. Rozumíš mi? Nco Vám pinesu. (vykání) Uitelka vás hledá. Dám Vám ten kabát. (vykání) Stránka 28 z 107

29 Napíšeš mu? My ti pomžeme. Dáme mu njaký dárek? Ukážeš jim jejich pokoj? Pineseš mi moji knihu? Pinesu ti kávu. Ta košile se mi líbí. On m vidí jenom doma. Kdo na nho eká? Kdo ti píše? Napíšeš mi? Kdo to zaplatí? Vidím ho. Co nám doporuujete? (vykání) Líbí se ti ty kalhoty? Nevidím to rád. Doporuujeme vám to. Oni nám nerozumí. Ten nápad se nám líbí. Hledáš nco? Odkud Vás znám? (vykání) Oni nás znají už dlouho. Pomžeš mi? Pinesu ti tu kuchaku. Zpsobová slovesa - slovní zásoba veee koak obchodník, kupec pátek alkohol, líh ízek ekonomie, hospodaení bramborová polévka muž, lovk, cho picházet spolu led, zmrzlina brzy, asn, ráno táhnout / vytrhnout zub odpoledne pece, ano Dobrý den! chtl bych opakovat od, ze ohnout, odboit bolavý / ublížit komu Zpsobová slovesa - procviovací vty Stránka 29 z 107

30 Chci tob a tvým pátelm nco íct. Kde máme dnes spát? Pro mi nechceš rozumt? Nemusíš se uit? Co chcete? (vykání) Co byste chtl? (vykání) Co byste chtli snídat? (tykání) Musím každý den asn vstávat. Tak se to nemže (tak to lovk nemže) dlat. Musíme ješt nco koupi k veei. Musí se ješt uit? (on) Chcete mu koupit k narozeninám rukavice? (tykání) Máš rád koak nebo víno? Umíš nmecky nebo anglicky? Kde se mohou dostat (lovk mže dostat) lístky? Nemusím dnes vait. Musíme ješt rezervovat místa? Nemusíte doma pomáhat? (tykání) Nesmíš kouit! Eva by chtla jít plavat. Nemžeme tak dlouho ekat. On se chce stát obchodníkem. Máme Vám rezervovat místa? (vykání) Mohu vám nabídnou kávu? (tykání) Dietrich nesmí jít do kina. Chci jít dnes do kina. Tomu nemžeš rozumt. ím by chtl být? Kde bys chtl pracovat? Martin jí chce darovat kvtiny. Nemáš ho ráda? Pro nám nechceš nic íct? Ona se musí uit. Te mžeme cestovat. To se nesmíš ptát. Musím mu koupit njaký klobouk. Daniela umí velmi dobe vait. Nesmíme na to zapomenout. Jak dlouho musím ekat? My bychom zde chtli rezervovat místa. Chcete už jít spát? Neumí ty dti plavat? Oni na to nemohou zapomenout. Petr nechce studovat. Oni ješt musí pokat. Oni tomu pece musí rozumt. Klaudie nechce jet dom. My bychom chtli hodn cestovat. Pro nechtjí jít do kina? Stránka 30 z 107

31 Nemžu vdt všechno. Máme jít dom. To se mu nemže líbit. On už chce pracovat. Co se má hrát dnes veer? Chceš ji dnes navštívit? Musím vám ješt nco íct. (vykání) Chceš mu ješt nco íct? Chcete jí ješt nco íct? (tykání) Musí se to (lovk to musí) nejdív dát do poádku. lovk má pomáhat rodim. Vlak má být v pt hodin ve Vídni. Roberte, pi jídle máš být zticha. Dti, pi jídle máte být zticha. Nevím to ješt pesn. Musíš mu ten dopis peložit. Musíte napsat svým rodim dopis. (tykání) To dít ješt neumí plavat. Nemohou tady zstat dlouho. Musíš se zeptat svého uitele. Ona nesmí jít plavat. Musím ti to ukázat. Ona musí tu zkoušku ješt jednou opakovat. Kdy m mžete navštívit? (tykání) Chcete jíst tu bramborovou polévku? (tykání) Musíte mu obstarat ty lístky. (tykání) Smím se t nco zeptat? Musíš mluvit nahlas a pomalu. Mám ti uvait aj? Moje rodie nesmíte rušit. (tykání) Smím vás rušit? (tykání) Mže se tu kouit? (Smí tu lovk kouit?) Kde lovk mže dostat ty vstupenky? Jak dlouho tady mžeš zstat? Dti nesmí pít žádný alkohol. Celý den musí šít šaty. (ona) Chci jí koupit njakou kabelku. Máte koupit chléb a mléko? (tykání) Jak mu to máme íct? On umí docela dobe bruslit. Umíš taky lyžovat? Oni umí docela dobe lyžovat. Chceš jíst ješt talí polévky? Chci pozvat svého pítele. Musíš dnes veer zstat doma? Dnes veer musíte zstat doma. (tykání) Zítra ho musíte navštívit! (vykání) Mžeme vás dnes navštívit? (vykání) Co jim mám odpovdt? Stránka 31 z 107

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

Modalni slovesa. A. CvicenÎ 1-65. B. Cviceni 66-115. C. Cviceni 116-130 Uziti shall pri vyjadrovâni nabidek a nâvrhù; neurcité may (might).

Modalni slovesa. A. CvicenÎ 1-65. B. Cviceni 66-115. C. Cviceni 116-130 Uziti shall pri vyjadrovâni nabidek a nâvrhù; neurcité may (might). Modàlnf slovesa Modalni slovesa Tato kapitola poskytuje zacâtecnfkùm intenzivni procviceni modâlnich sloves a je také urcena jako opakovaci kapitola pro pokrocilé studenty. Infinitivni tvary (have to,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Zájmena. 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 6. pád 7. pád

Zájmena. 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 6. pád 7. pád Zájmena 1. V každé větě najdi alespoň jedno skryté zájmeno a vyznač ho. Oto našel v lese plný košík hub. Maminka je hodně ospalá. Kolik domů je ve vaší ulici? 2. Vymysli a napiš věty s osobními zájmeny.

Více

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty 12.1 Struktury Potřebuju menší džíny. Vedle náměstí je obchod. Myslím, že.. Musím si je zkusit. Kde si je můžu zkusit? Podívejte se. Líbí se mi. Sluší ti/vám. Jakou máte

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Co je to? Jak se máte? Co děláte o víkendu? Kde bydlíte? Kde je centrum? Kolik je hodin? Jak se jmenujete? Čí je voda? Jaké jablko?

Co je to? Jak se máte? Co děláte o víkendu? Kde bydlíte? Kde je centrum? Kolik je hodin? Jak se jmenujete? Čí je voda? Jaké jablko? 8th week: TEST 3. Communicative Competency: My daily routine. University city Brno. Grammar: Where do you go versus Where are you? Project 3: My life in Brno. Co je to? Jak se máte? Co děláte o víkendu?

Více

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem.

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem. Lekce 11 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu a komunikaci na téma Lidské tělo a U doktora. Budou umět podat základní informace o svém zdravotním stavu a porozumí jednoduše formulovaným

Více

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři 7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři Popište obrázek a zazpívejte si písničku. / Beschreibt das Bild und singt das Lied. 12 13 Name: Klasse: Datum: Moje rodina text č.

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Základní škola Gutha Jarkovského Palackého náměstí 45 Kostelec nad Orlicí 517 41 http://www.zskostelec.cz/ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Moderní výuka českého jazyka

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v

1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v 1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v 1. Mám modré oči po mamince. 2. Je asi ještě ve škole (elementary, at work) na škole (studying). 3. Seznámili se o prázdninách. 4. Rád chodím

Více

1. Jméno. jméno. příjmení. mapa. Jaroslav. stůl. Antonín. moře. Vladimír. Jan. vana. sprcha. Blanka. Trénink funkcionální komunikace I.

1. Jméno. jméno. příjmení. mapa. Jaroslav. stůl. Antonín. moře. Vladimír. Jan. vana. sprcha. Blanka. Trénink funkcionální komunikace I. 1. Jméno 1 Václav Procházka jméno příjmení 1. VYBERTE JENOM JMÉNA. mapa Antonín moře Jan sprcha Jaroslav stůl Vladimír vana Blanka 1 2. JAK SE JMENUJE AUTOR TOHOTO TEXTU. Dobrý den, jmenuji se Robert Kouba,

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

Lekce 6 Třída, pokoj. 6.1 Struktury. Slovník je tady/tam. Slovník je na stole. Slovník je napravo/nalevo. Vidím třídu. Vidím učitele. Znám město.

Lekce 6 Třída, pokoj. 6.1 Struktury. Slovník je tady/tam. Slovník je na stole. Slovník je napravo/nalevo. Vidím třídu. Vidím učitele. Znám město. Lekce 6 Třída, pokoj 6.1 Struktury Kde je slovník? Slovník je tady/tam. Slovník je na stole. Slovník je napravo/nalevo. Co vidíš? Vidím třídu. Koho vidíš? Vidím učitele. Co znáš? Znám město. 75 LEKCE 6

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Zápor

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Zápor

Více

Lekce 9 Město, obchody

Lekce 9 Město, obchody Lekce 9 Město, obchody 9.1 Struktury Rozumím. Rozumím česky. Rozumím trochu česky. Nerozumím česky. Mluvte pomalu, prosím. Není zač. Jsem cizinec/cizinka. Umím trochu česky. Neumím česky. Rozumíte/umíte

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Lekce 8 Středisko. 8.1 Struktury. Co děláš? Co děláte? Jsem v České republice. Učím se česky. Kam chodíš? Chodím do školy. Chodím na procházku.

Lekce 8 Středisko. 8.1 Struktury. Co děláš? Co děláte? Jsem v České republice. Učím se česky. Kam chodíš? Chodím do školy. Chodím na procházku. Lekce 8 Středisko 8.1 Struktury Co děláš? Co děláte? Jsem v České republice. Učím se česky. Kde bydlíš? Bydlím ve středisku. Kam chodíš? Chodím do školy. Chodím na procházku. Vidím českého doktora. Vidím

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Lekce 14 Co budete dělat?

Lekce 14 Co budete dělat? Lekce 14 Co budete dělat? 14.1 Struktury Jedu vlakem. Sejdeme se v sobotu. Budeme mluvit česky. Přijdu za chvíli. Dívám se na televizi. Čekám na kamarádku. Čekám na tebe. Jak často máte češtinu? Dvakrát

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7.

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7. PRACOVNÍ LIST Č. 1 Práce s rytmem, slovy a rýmy 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / / 7. BOTY / / 8. BÁRA / - / 9. MALUJE / / 10. SLUNÍČKA / / 11. SÁRA / - / 12.

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL M ta ta, mta ta, mta ta hraje hudba u velikého kolotoče. Prásk, prásk střílí puška na střelnici. Tutú, tutú houká holčička na trumpetu s třásněmi. A těch lidí! Martínku, drž se

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Základní

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis)

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis) SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis) 2 Příloha č. 1: Seznam všech respondentů a jejich základních charakteristik (tabulka) Jméno

Více

Prvouka hrou Zábavné aktivity pro 1. až 3. třídu ZŠ

Prvouka hrou Zábavné aktivity pro 1. až 3. třídu ZŠ Prvouka hrou Zábavné aktivity pro 1. až 3. třídu ZŠ Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Radek Machatý Prvouka hrou Zábavné aktivity pro 1. až 3. třídu ZŠ

Více

Pracovní list 4 Predikce: To je Tomáš Krátký. Kdo je ten (druhý) muž? Jaký problém má Tomáš? Co asi udělal špatně?

Pracovní list 4 Predikce: To je Tomáš Krátký. Kdo je ten (druhý) muž? Jaký problém má Tomáš? Co asi udělal špatně? Lekce 10 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobě a komunikaci při cestování: koupit si lístek na vlak nebo autobus, zorientovat se na nádraží nebo letišti a jednat s policistou při dopravním

Více

Lekce 7 Rodina. 7.1 Struktury. 7.2 Text. Mám bratra. Mám sestru. Mám dva bratry. Máme dům. Pracuje jako číšnice.

Lekce 7 Rodina. 7.1 Struktury. 7.2 Text. Mám bratra. Mám sestru. Mám dva bratry. Máme dům. Pracuje jako číšnice. Lekce 7 Rodina 7.1 Struktury Mám bratra. Mám sestru. Můj bratr je ženatý. Moje sestra je vdaná. Mám dva bratry. Máme dům. Pracuje jako číšnice. Chybí mi rodina. Stýská se mi. Na co myslíš? Na koho myslíš?

Více

Lekce 13 Můj den, denní režim

Lekce 13 Můj den, denní režim Lekce 13 Můj den, denní režim 13.1 Struktury V kolik hodin vstáváš? Kdy máš čas? Obědvám v jednu hodinu. Končíme v poledne. V pondělí a ve středu se učím česky. Jdu do třídy. Učím se česky ve třídě. Odpoledne

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

I. Metodika práce s klientem poruchou autistického spektra (PAS)

I. Metodika práce s klientem poruchou autistického spektra (PAS) I. Metodika práce s klientem poruchou autistického spektra (PAS) Zkusme se cítit, jako náš klient (žák, dítě, student, kamarád, nebo třeba jen známý) s autismem, s poruchou autistického spektra, či jen

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Pracovníci se mohou vyhnout úrazu v práci. Pracovnice/pracovník dodrţuje bezpečnost při práci a chrání svoje zdraví. Vedoucí oceňuje pracovnici/pracovníka za práci.

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

2.Jak jsi spokojen s trávením spokojen 103 vlastního volného času? spíše spokojen 31 nespokojen 11. 3. Chodíte do zájmového kroužku?

2.Jak jsi spokojen s trávením spokojen 103 vlastního volného času? spíše spokojen 31 nespokojen 11. 3. Chodíte do zájmového kroužku? 1. Co si představuješ pod pojmem dělám si co můžu, čas pro své koníčky,kamarády 3 VOLNÝ ČAS? alkohol a přátelé 4 čas na to co mě baví, kamarádi, kreslení 1 čas práce a posilovacích cviků a spánek 1 čas

Více

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Pracovníci se mohou vyhnout úrazu v práci. Pracovnice/pracovník dodrţuje bezpečnost při práci a chrání svoje zdraví. Vedoucí oceňuje pracovnici/pracovníka za práci.

Více

Ќ кгapple o гя eькappleт

Ќ кгapple o гя eькappleт 4 Co komu koupit? Kolik co stojэ? Co komu slu э (neslu э)? Co si kdo koupэ (koupil)? Co kdo kupuje? Co kdo vidl v obchod a ve mst? Kdo koho potkal? 68/4 ѓ ѓ ѓ fl дгэa ЬТ СЬa, кг ЭлдiкИ ЪТЬe Эг Ь appleгъ

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma:

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma: PŘÍLOHY Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice Dotazník k bakalářské práci na téma: Programy primární prevence a jejich vliv na žáky základních škol. Ve městě Litoměřice Milí žáci,

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Lekce 15 Co jsi dělal včera?

Lekce 15 Co jsi dělal včera? Lekce 15 Co jsi dělal včera? 15.1 Struktury Byl/byla jsem ve škole. Dopoledne jsem četl/četla. Šel/šla jsem spát pozdě večer. Tady je patnáctá lekce. Je jaro. Dnes je 21. března. Čtu dopis od maminky.

Více

Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu : OP VK 1.4 60610221 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních

Více

Cvičení 1 Testuje se: poslech a porozumění. Za každou chybnou odpověď 1 bod.

Cvičení 1 Testuje se: poslech a porozumění. Za každou chybnou odpověď 1 bod. Vážené kolegyně, vážení kolegové, toto je první ze série testů, které v Příručce pro učitele budete nacházet k volnému stažení a kopírování. Test 1 prověřuje znalosti studentů po třetí lekci učebnice NEW

Více

ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 maminka (zdvořilý dospělý člověk L3, Z5 rybník L3, Z18 tam L3

ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 maminka (zdvořilý dospělý člověk L3, Z5 rybník L3, Z18 tam L3 ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 tam L3 rybník L3, Z18 maminka (zdvořilý výraz) L3, Z11 dospělý člověk L3, Z5 starší bratr Z11, starší bratr (skromný

Více

1. Schopna zavolat pomoc, i telefonem

1. Schopna zavolat pomoc, i telefonem 1. Schopna zavolat pomoc, i telefonem 1 1. PROHLÉDNĚTE SI OBRÁZKY A KTERÉ TÍSŇOVÉ LINKY K NIM PATŘÍ. ZAPAMATUJTE SI JE. 155 158 150 1 2. PŘIŘAĎTE TELEFONNÍ ČÍSLO KE SPRÁVNÉMU OBRÁZKU 155 158 150 2 3. VYTOČTE

Více

Bude (to co se nevlezlo do kalendáe)

Bude (to co se nevlezlo do kalendáe) asopis skautského oddílu Skalák, st edisko Skali ka ro ník XIX íslo 5 leden, únor 2014 Bude (to co se nevlezlo do kalendáe) Když se podíváš na poslední stránky tohoto asopisu, tak t možná pekvapí, že zde

Více

Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Lekce 11 Nakupování. 11.1 Struktury. Metodika M1. Prosím. Co si přejete? Chtěl/a bych jeden jogurt. Ještě něco? Ne, to je všechno. Kolik to stojí?

Lekce 11 Nakupování. 11.1 Struktury. Metodika M1. Prosím. Co si přejete? Chtěl/a bych jeden jogurt. Ještě něco? Ne, to je všechno. Kolik to stojí? Lekce 11 Nakupování 11.1 Struktury Prosím. Co si přejete? Chtěl/a bych jeden jogurt. Vezmu si půlku chleba. Potřebuju několik cibulí. Je to všechno? Ještě něco? Ne, to je všechno. Kolik to stojí? PENÍZE

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ. Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ

PRAVIDLA SOUŽITÍ. Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, Slunečná 181, 793 99 Osoblaha PRAVIDLA SOUŽITÍ. Toto jsou pravidla, na kterých jsme se společně

Více

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot Návrh projektu Název: Moje msto Tída: 5. tída Doba trvání projektu: jednodenní, 6 vyuovacích hodin Vazby na pedmty: vlastivda, matematika, výtvarná výchova, eský jazyk, výpoetní technika, pracovní innosti

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

Dotazník uživatelé. Děkuji Vám za váš čas a spolupráci. S přáním pěkného dne Monika Hurtová. 1. Jaké je vaše pohlaví? a) muž.

Dotazník uživatelé. Děkuji Vám za váš čas a spolupráci. S přáním pěkného dne Monika Hurtová. 1. Jaké je vaše pohlaví? a) muž. Dotazník uživatelé Dobrý den, jmenuji se Monika Hurtová a jsem studentka 2. ročníku magisterského navazujícího studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto

Více

Camphill na soutoku Kdo jsme?

Camphill na soutoku Kdo jsme? Camphill na soutoku Kdo jsme? Jsme společenství žijící a pracující ve vsi České Kopisty, které pro ty, kteří by tady s námi chtěli bydlet a pracovat, poskytuje také komunitní chráněné bydlení a centrum

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

Česky krok za krokem 1_lekce 7 Manuál pro učitele

Česky krok za krokem 1_lekce 7 Manuál pro učitele Lekce 7 Komunikační cíl: Studenti se naučí sdělit, kde bydlí nebo kde by chtěli bydlet. Rozumí inzerátům týkajícím se bydlení a jsou schopni zformulovat krátký inzerát. Naučí se stručně popsat svůj byt

Více

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 1 Jiří Glet NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 2 COPYRIGHT Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-340-4 (epub) 978-80-7512-341-1 (mobipocket) 978-80-7512-342-8 (pdf) 3 1.

Více

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Redakce se představuje Krčíňoviny poprvé vyšly v roce 2005. Od té doby se začala pravidelně scházet redakce Krčíňovin a prvním úkolem bylo najít

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

INFORMACE PRO NÁJEMCE

INFORMACE PRO NÁJEMCE INFORMACE PRO NÁJEMCE TZ POD PANDURKOU - BOHUSLAVICE U KONICE - 1 - 1 Nájemní ád a) Ve všech prostorách základny je písn ZAKÁZÁNO kouení, používání omamných a psychotropních látek, a to bez výjimky pilehlých

Více

www.cestovanisvetem.cz

www.cestovanisvetem.cz Kolymbia, hotel Marathon turistické středisko Letovisko Kolymbia (též Kolimpia) Kolymbia se nachází na východní části ostrova Rhodos. Letovisko je vybudované především pro turistickou sezónu, takže na

Více

6th week: History of Diseases of the Alimentary tract (TM 26). Grammar: Time and date. Temporal expressions and prepositions.

6th week: History of Diseases of the Alimentary tract (TM 26). Grammar: Time and date. Temporal expressions and prepositions. 6th week: History of Diseases of the Alimentary tract (TM 26). Grammar: Time and date. Temporal expressions and prepositions. Vtip = joke Hodinky Lhář/ka = liar Prst = finger Prsten = ring Prsteník = ring

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

První encyk l oped i e

První encyk l oped i e Zuzana Pospíšilová, ilustrace Eva Rémišová První encyk l oped i e Pro děti od 2 let Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Zuzana Pospíšilová, ilustrace Eva Rémišová První encyk l oped

Více

meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_ indd :42:36

meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_ indd :42:36 meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_06092016.indd 3 06.09.2016 11:42:36 MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_06092016.indd 4 06.09.2016 11:42:36 MYSLÍŠ, ŽE SI MOJE KAMARÁDKY PŘEDSTAVUJÍ, ŽE SE MNOU MAJÍ SEX?

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř Zdeněk Svěrák Jaroslav Uhlíř Barbora píše z tábora 2 Maminko, tatínku posílám vám vzpomínku z letního tábora Jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora Strava se nedá jíst dneska byl jen zelný list polívka

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Úvodní text Miloš Macourek O holčičce s náhradní hlavou Hlava je taková bedýnka, je v ní plno maličkých šuplíků a přihrádek

Více

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě.

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas prostý - oznamovací věty Cvičení: Já bydlím na farmě. I live on a farm. Já bydlím

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. íslovky

Více