INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004."

Transkript

1 INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.:

2 česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury PROGRAM KVĚTEN 2004

3 Program vyhlášený Ministerstvem kultury ČR na podporu projektů s tématem významných hudebních výročí roku 2004, s důrazem na prezentaci České republiky v roce vstupu do Evropské unie. Pod záštitou prezidenta České republiky pana Václava Klause a paní Viviane Reding, členky Evropské komise zodpovědné za vzdělávání a kulturu Patroni: Gabriela Beňačková, Petr Eben, Sir Charles Mackerras, Jiří Stivín, Josef Suk, Miloš Štědroň

4 Hlavní mediální partner Mediální partneři Partneři

5 Světovost Antonína Dvořáka (Antonín Dvořák: Nelahozeves Praha) Český národ může být hrdý na to, že ve své minulosti měl osobnosti, které vzbuzovaly úctu hodnotami, jež vytvářely. Antonín Dvořák byl jednou z nich. Světové proslulosti nedosáhl nahodilou krásou svých melodií, které by jako zářný meteor prolétly světem a časem upadly v zapomnění, význam jeho uměleckého odkazu je hlubší a také trvalý. Dvořákova hudba už dávno žije vlastním životem. Čím více se vzdalujeme od onoho osudového dne, 1. května 1904, kdy Antonín Dvořák zemřel, tím více si uvědomujeme, že jeho světové renomé má kořeny v umělecko-f ilozof ické koncepci jeho tvorby. Z českých skladatelů devatenáctého století se právě on dokázal naplno otevřít světu tím, že absorboval podněty jiných hudebních kultur, aniž by tím oslabil národní význam svého umění. Antonín Dvořák patřil k nejlepším symfonikům své doby, jeho Novosvětská se čestně řadí po bok vrcholných symfonií Čajkovského, Brahmsových, Brucknerových a Mahlerových. Jako prvý položil základy české kantátové a oratorní tvorby, řada jeho orchestrálních děl zpopulárněla pro svou melodicko-rytmickou svěžest a originalitu, jeho koncerty zaujaly v repertoáru koncertních umělců nejčestnější místo, neboť jsou to díla obdivuhodná nástrojovou z archivu ČMH virtuozitou i hloubkou svého obsahu. V oblasti komorní hudby dokázal uchvacovat krásou vůdčích i vedlejších hlasů. Dvořák byl nedostižným lyrikem v oblasti písňové a sborové tvorby, jeho vrcholné opery ( Jakobín, Čert a Káča, Rusalka ) se staly trvalou součástí nejcennějšího pokladu hudebně dramatické tvorby. Ještě za svého života se stal obdivovanou osobností v mnoha zemích, k čemuž přispívala legenda o jeho původu z rodu malých živnostníků, i zkazky o jeho předurčenosti stát se řezníkem. Teprve v roce 1877, kdy našemu mistru bylo 36 let, si ho povšiml Johannes Brahms a jako člen poroty pro udělování uměleckých stipendií ho doporučil berlínskému nakladateli F. Simrockovi. Moravské dvojzpěvy a Slovanské tance, jež Simrock vydal, udělala z Dvořáka světově známého skladatele. Jeho úspěchy se stupňovaly, skladatel se po dlouhých letech chudoby stal umělcem se zajištěnou existencí. Netrpěl uměleckými krizemi. Stoupal po Jákobově žebříku k nebeským výšinám, ke stále vyzrálejším, osobitějším, umělecky svéráznějším hodnotám. Jako příležitostný dirigent byl zván do různých evropských i amerických měst, kde řídil takřka výhradně jen svá díla, což vytvořilo interpretační tradici jeho symfonických i vokálně instrumentálních děl. Dvořák byl také vynikající pedagog, uctívaná osobnost, která ovlivnila mladou generaci tvůrců v Praze i New Yorku. Antonín Dvořák ve své hudbě navázal na tradici venkovských kantorů, ovládl tradici české duchovní písně a církevní hudby tak, jak ji poznal v rodném prostředí. V české lidové písni alidové taneční kreativitě nalezl zdroj své bohaté invence, nebyl to však výlučný pramen jeho tvořivosti. Díky své genialitě ovládl hudební kulturu od renesance po dobu, v níž žil, ctil velikány typu J. S. Bacha, G. F. Händla, W. A. Mozarta, L. v. Beethovena, F. Schuberta, B. Smetany, J. Brahmse, R. Wagnera a další. Přes silné pouto s rodnou zemí se nechal inspirovat i cizí lidovou kulturou. Žádný z jeho současníků neměl tak vyvinutou schopnost absorbovat cizokrajné prvky, přivlastnit si je a pracovat s nimi tak, jako by byly součástí jeho bytostného intelektu. Byla to orientace na východ, jež se stala jedním z příznačných znaků jeho tvorby a měla svou kouzelnou, až pohádkově divutvornou moc. Dvořák se programově stal skladatelem slovanským, na tom si zakládal a tomuto cíli věnoval mnoho sil. Připomeňme si jeho Slovanské tance s polskými, ukrajinskými, slovenskými, ruskými i jihoslovanskými prvky, Slovanské rapsodie, opery Vanda a Dimitrij na slovanské náměty, autor se nechal inspirovat i svérázem maloruských dumek, jimž ve své tvorbě vtiskl osobitý ráz. Paradoxem tohoto zacílení bylo pouze to, že slovanská idea mu pomáhala otevírat brány popularity v neslovanských zemích rychleji než v zemích slovanských. Dvořák své výpravy za slovanským folklórem uskutečnil v hodině dvanácté, kdy civilizační pokrok začal dusit jeho autentickou podobu, čímž ovlivnil mladou generaci skladatelů, aby ho následovala. O tomto

6 Dvořákově slovanství je třeba uvažovat nikoli pouze jako o projevu politického vzdoru vůči habsburské dynastii, ale jako o objevu onoho dávnověkého slovanského zřídla s jeho zvláštními tóninami, modulacemi, specif ickou rytmikou, melodikou i svéráznými tanečními prvky. V analogickém pojetí, tj. při obdobném přenesení zájmu o lidovou hudbu východních zemí na lidovou hudbu severoamerického kontinentu, Dvořák dokázal s geniální jistotou splnit poslání, jež od něho očekávala kulturní amerika. Svou americkou tvorbou naznačil, jakým způsobem by nová generace amerických tvůrců měla respektovat hudební tradice své země. Dvořák tento úkol řešil bez rozpaků právě díky své schopnosti uchopit charakteristické prvky hudby cizích etnik a vciťovat se do jejich poetiky. Potvrzením toho, že Amerika vnímá Dvořákovu americkou hudbu jako svou, je i to, že jeho Novosvětská zněla symbolicky ve sluchátkách amerických kosmonautů při opouštění lodi Apollo a jejich vstupu na měsíční povrch. Je tu ještě jedna sféra Dvořákovy tvůrčí činnosti, jež přispěla k celosvětové ref lexi jeho umění. Tou je hudba religiózní, vytvořená jako duchovní nadstavba umělcem, jenž o existenci Boha nepochyboval a jehož život byl ovládán mravními příkazy bible. Zlí jazykové mluvili o skladatelově naivitě ve vnímání božské prozřetelnosti. Dvořákův světový názor však nebyl naivní, byl pouze důsledný v duchu křesťanské etiky a víry a pro něho závazný. Toto přesvědčení vedlo Dvořáka k neokázalému a prostému životu, ať byl kdekoli a ať byl jakkoli slavný, vedl jej k tvůrčí činnosti v pokoře a s upřímnou vděčností v srdci vůči obrovskému daru, jímž ho obdařila příroda a Bůh. Antonín Dvořák byl vzdělaným, kultivovaným, přemýšlivým umělcem, který zároveň zůstal osobností věrnou rodu, z něhož vyšel. Jeho víra, lidská i umělecká etika spojená nerozlučnými pouty ušlechtilého a hlubokého lidství, jeho ideály odvozené z křesťanství i nefalšovaná láska k přírodě jako nejdokonalejšímu božskému výtvoru to všechno formovalo neokázalý projev celé jeho bytosti i jeho umění. Skladby jako Stabat Mater, Svatá Ludmila, Rekviem, ale i Biblické písně jsou něčím, co tyto všeplatné lidské hodnoty umělecky zhmotňuje, čemu rozumí celý svět východní i západní, katolický i protestantský, lidé čestní a mravní, pro které víra v transcendentální řád věcí jsou něčím víc než pouhou kulturní zábavou. Ve Dvořákově případě šlo o složitý umělecko-ref lexívní proces, jenž plně zhodnotit patří k našim povinnostem v jubilejním roce jeho odchodu. MILAN KUNA Redakční poznámka: PhDr. Milan Kuna, DrSc. je editorem souborného vydání Korespondence a dokumentů A. Dvořáka (10. sv.), které v r bude ukončeno (ed. Baerenreiter). Projekt podpořilo MK ČR.

7 VÝROČÍ KVĚTEN VILÉM BLODEK, ANTONÍN DVOŘÁK, FRANTIŠEK LÝSEK, JAN VIČAR, BEDŘICH SMETANA, JAN KŘTITEL VAŇHAL, MILADA ŠUBRTOVÁ, JOSEF SUK VILÉM BLODEK ( Praha Praha) Český skladatel, f létnista a klavírista. Studoval na pražské konzervatoři hru na f létnu u A. Eisera askladbu u J. B. Kittla, ve hře na klavír byl žákem A. Dreyschocka. Poté působil jako učitel hudby u šlechtice Zielinského v Haliči. Od r vyučoval hru na f létnu na konzervatoři v Praze (autor školy pro f létnu). Pro pražský Männersangverein zkomponoval řadu sborů, napsal dále hudbu k desítkám divadelních her, s B. Smetanou byl autorem hudby k živým obrazům pro Shakespearovské slavnosti v Praze (1864). Z instrumentálních děl vyniká zvláště f létnový koncert; jednoaktová opera V studni na libreto K. Sabiny (prem v Prozatímním divadle) patří k nejznámějším svého druhu. FRANTIŠEK LÝSEK ( Ostrava-Proskovice Brno) Český sbormistr, hudební pedagog a teoretik, doktor věd o umění, profesor Masarykovy univerzity v Brně. Působil na konzervatoři a JAMU. Autor metody tzv. nápěvkové intonace a řady monograf ií, např. Cantus choralis infantium (1969) a Vox liberorum (1976). Lýskovy dětské sbory Jistebničtí zpěváčci ( ) a Dětský sbor z Baťova ( ) stály u zrodu dětského sborověho umění, Brněnský dětský sbor ( ) dovedl Lýsek ke světovému věhlasu. Jako folklorista zapsal 1250 lašských a slezských lidových písní. JAN VIČAR ( Olomouc) Hudební skladatel a muzikolog, V současné době je profesorem na Katedře muzikologie Univerzity Palackého v Olomouci a na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Vyučuje hudební teorii, hudební estetiku a hudební kritiku. Publikoval knihy: Akordeon a jeho hudební uplatnění (Praha, 1981), Václav Trojan (Praha 1989), Hudební kritika a popularizace hudby (Praha, 1997), Hudební estetika (s R. Dykastem, Praha, 1998) a řadu článků a studií o české hudbě 20. století. Jeho nejznámějšími skladbami jsou vokální cyklus Japonský rok, kantáta Křik a Sbory a písničky pro děti.

8 BEDŘICH SMETANA ( , Litomyšl Praha) Český skladatel, dirigent, klavírista, organizátor, zakladatel české národní hudby. V r založil Hudební ústav v Praze, ve kterém vyučoval klavíru, od r působil ve švédském Göteborgu jako organizátor, klavírista a dirigent. Návštěvy u přítele Liszta ve Výmaru (1857, 1859) jej inspirovaly k tvorbě programní hudby (symfonické básně Richard III, Valdštýnův tábor, Hakon Jarl v letech ). Po uvolnění politických poměrů v Čechách se vrátil a významně se podílel na formování českého hudebního života. Komponoval vlastenecké sbory, soustředil se vytvoření moderní české opery. Díky úspěchu Braniborů v Čechách a Prodané nevěsty, jejichž premiéry sám dirigoval v r. 1861, se stal kapelníkem Prozatímního divadla, které bylo od r první stálou českou profesionální scénou. Další opery (Dalibor, Libuše, Dvě vdovy) vznikly v období ostrých polemik o charakter české hudby. Smetana založil v r mj. i tradici veřejných f ilharmonických koncertů v Praze. V r ohluchl, avšak jeho skladatelské schopnosti se dále rozvíjely. Tehdy vznikla jeho stěžejní díla: velká část symfonických básní z cyklu Má vlast, opery Hubička, Tajemství a Čertova stěna, 2. smyčcový kvartet, který byl stylově mimořádně progresívní. V r. 1882, kdy došlo ke sté repríze Prodané nevěsty a premiéře Mé vlasti, se Smetanovi dostalo společenského ocenění jako národnímu mistrovi, což se potvrdilo i otevřením Národního divadla operou Libuše. JAN KŘTITEL VAŇHAL ( Nechanice okr. Hradec Králové Vídeň) Český skladatel, klavírní pedagog. Podepisoval se Johann Baptist Wanhal, takže byl ještě před druhou světovou válkou považován za skladatele původem z Holandska. V 18 letech, se stal ředitelem kůru v Nemyčevsi u Jičína. Kolem r odešel do Vídně, kde mu nabídl pomoc Carl Ditters. Vaňhal získal oblibu i u šlechty. Díky podpoře barona Riesche, podnikl studijní cestu do Itálie ( ), kde se setkal s Ch. W. Gluckem. Pod jeho vlivem napsal opery Il trionfo di Clelia (1761) a Il Demofonte, které se nedochovaly. Kolem r se vrátil do Vídně, kde vynikl jako klavírní pedagog a symfonik. Působil také v Uhrách a Chorvatsku ve službách hraběte Erdödiho. Je autorem více než 100 symfonií, 100 smyčcových kvartetů, klavírních sonát a sonatin, varhanních fug. Kvalita jeho skladeb se však velmi liší. Oblíben je jeho koncert Concerto in C pro violu a orchestr, Koncert pro kontrabas, Koncert F dur pro varhany a f létnový koncert Concerto I. à F lauto Principale. Z chrámových skladeb jmenujme 20 mší, Stabat Mater, dvě Requiem.

9 MILADA ŠUBRTOVÁ ( Lhota u Kralovic) Česká operní pěvkyně. Původním povoláním úřednice, zpěv studovala u tenoristy Z. Knittla, později u Apolla Granforteho. Roku 1946 nastoupila do Velké opery 5. května v Praze, od 1948 byla více než dvacet let členkou Národního divadla. Hostovala též v zahraničí. Díky schopnosti zpívat jak odlehčené koloraturní, tak i velké dramatické role mohla do svého repertoáru pojmout více než 80 rolí (vynikla zvl. jako Milada, Krasava, Libuše, Jenůfa, Rusalka), velmi široký byl i její záběr v koncertním repertoáru (od baroka po 20. století). Často nahrávala pro rozhlas a televizi, natočila řadu gramofonových desek. JOSEF SUK ( Křečovice u Neveklova Benešov) Pocházel z hudebnické rodiny studoval hru na housle u A. Benewitze a skladbu u A. Dvořáka na pražské konzervatoři. Byl oblíbeným Dvořákovým žákem a 1898 se oženil s jeho dcerou Otilií. Jeho životní dráhu formovalo členství v Českém kvartetu založeném 1892, ve kterém Suk působil do 1933, po celou dobu jeho aktivity. České kvarteto získalo již roku 1893 ve Vídni mezinárodní proslulost a vystoupilo na téměř čtyřech tisících koncertů se Suk stal profesorem kompozice na pražské konzervatoři. Mezi jeho žáky byli P. Bořkovec, J. Ježek a krátce i B. Martinů a byl zvolen rektorem školy. Spolu s V. Novákem a generačně starším J. B. Foersterem reprezentoval českou hudbu své doby. Jeho skladatelské dílo mohlo vznikat jen mimo koncertní sezonu, je však rozsáhlé a druhově bohaté. Suk šel v Dvořákových stopách a první práce, jimiž se stal známým, měly dvořákovskou melodiku a líbezný secesní zvuk (Smyčcová serenáda Es dur, 1892, hudba k Zeyerově pohádce Radúz a Mahulena, 1898). Vedle cyklů drobnějších komorních a klavírních prací a sborů napsal Suk během dvou desetiletí symfonickou tetralogii (Asrael 1906, Pohádka léta 1909, Zrání 1917, Epilog 1929), v níž se po ztrátě choti vyrovnával s problémy osamění v moderním světě. Vytvořil v nich osobitou variantu impresionismu se složitou polyfonní stavbou. V meziválečných letech se jeho hudba stala kmenovou součástí repertoáru České f ilharmonie vedené jeho přítelem dirigentem Václavem Talichem.

10 OPERY ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÉ BUDĚJOVICE Projekty: , 10:00 hod. Jindřich Feld: Pošťácká pohádka, remake, opera Jihočeské divadlo České Budějovice režie: M. Veselý, dir. J. Zaplatílek Dětská opera na text podle pohádky K. Čapka z r repríza , 10:00 (zadáno) OLOMOUC MHF Dvořákova Olomouc Pocta české hudbě inscenace: , 19:00 hod. Listy důvěrné Reduta účinkují: Z. Adamovská, L. Munzar, Moravské kvarteto Hudební koláž Janáčkových milostných dopisů. (MHF Dvořákova Olomouc Pocta české hudbě) OSTRAVA inscenace: , 16:00 hod. Antonín Dvořák: Rusalka Divadlo Antonína Dvořáka účinkují: sólisté, orchestr a sbor Divadla A. Dvořáka Ostrava , 16:00 hod. Antonín Dvořák: Čert a Káča Divadlo Antonína Dvořáka účinkují: sólisté, orchestr a sbor Divadla A. Dvořáka Ostrava PRAHA celoroční projekt Národní divadlo Česká hudba, nedílná součást evropské kultury (2. 5.) MHF Pražské jaro 2004 Ročník tématicky zaměřený na českou hudbu jubilantů (kompletní provedení Dvořákových symfonií). inscenace: , 19:00 hod. Martin Smolka: Nagano, opera Stavovské divadlo režie: O. Havelka, dir. J. Chalupecký, scéna a kostýmy: B. Šípek, libreto: J. Dušek/M. Smolka repríza v rámci MHF Pražské jaro 2004

11 , 19:00 hod. Antonín Dvořák: Vanda, opera, premiéra Národní divadlo režie: V. Darjanin, scéna: D. Dvořák, dir. G. Albrecht, O. Romanko Vanda, J. Fogašová Božena, V. Prolat Slavoj, I. Kusnjer Roderich (Česká hudba nedílná součást evropské kultury) Pozn.: Reprízy v ND 11., 13. a , 19:00 hod. Jan Klusák: Zpráva pro akademii, opera, Bertram a Mescalinda, Divadlo Kolowrat opera režie: J. Nekvasil, dir. P. Charvát, scéna: D. Dvořák, účinkují: J. Březina, J. Maxová, A. Henrych, R. Janál ad. (Česká hudba nedílná součást evropské kultury) , 19:00 hod. Miroslav Pudlák: Sasíci v Čechách, opera, světová premiéra Stavovské divadlo režie: T. Hála, dir. O. David (Cyklus soudobých oper Bušení do železné opery) 23. a , 13:00 hod. Antonín Dvořák: Čert a Káča, opera, repríza Národní divadlo režie: M. Chudovský, dir. B. Gregor, scéna a kostýmy: A. Born, J. Sulženko/ L. Vele/F. Zahradníček Čert Marbuel, J. Sýkorová/J. Štefáčková/J. Maxová Káča, J. Březina/T. Černý Ovčák Jirka 25. a , 19:00 hod. Antonín Dvořák: Dimitrij, opera, repríza Státní opera Praha režie: M. Tarant, dir. F. Preisler, R: Hein, P. Svensson/L. M. Vodička Dimitrij, J. Marková/Y. Škvárová Marfa Ivanovna, R. Novák Jov, L. Ághová Xenie Borisovna 26. a , 19:00 hod. Leoš Janáček: Výlety páně Broučkovy, opera, repríza Národní divadlo režie: J. Nekvasil, dir. Ch. Mackerras, scéna: D. Dvořák, J. Vacík/J. Markvart Brouček 27. a , 19:00 hod. Leoš Janáček: Její pastorkyňa, opera Národní divadlo režie: J. Průdek, dir. J. Bělohlávek, A. Silja Kostelnička, H. Kaupová Jenůfa, A. Briscein Števa, Š. Margita Laca (Česká hudba nedílná součást evropské kultury)

12 OPERY V ZAHRANIČÍ IZRAEL , 20:00 hod. Antonín Dvořák: Rusalka, opera, premiéra The New Israel Opera ve spolupráci s Lyon Opera režie: J.C. Berutti, dir. a. F isch/e. Globerson, L.Tetuev/I. Bertman Rusalka, V. Lutsiuk/M. Myers Princ reprízy: 13., 14., 15., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 26. a NĚMECKO DÜSSELDORF , 15:00 hod. Leoš Janáček: Káťa Kabanová, opera Deutsche Oper am Rhein režie: S. Winge, dir. J. F iore, M. Fadayomi Káťa Düsseldorf-Duisburg ERFURT , 19:30 hod. Leoš Janáček: Její pastorkyňa, opera Theatre Erfurt režie: P. Hailer, dir. K. Prokopetz, scéna: H. I. Kittel, účinkují: I. Matyášová Jenůfa MEININGEN 21., 23. a , 19:30 hod. Leoš Janáček: Její pastorkyňa, opera Meininger Theater, Grosses Haus režie S. Baumgarten, dir. F. Ventura, dramaturg: J. Dvořák, J. Havranová Jenůfa SLOVENSKO 6. 5., 2004, 18:30 hod. Antonín Dvořák: Rusalka, opera Štátna opera Banská Bystrica, režie: K. Drgáč, dir. P. Tužinský, M. Tomanová Rusalka Banská Bystrica USA 5. a Antonín Dvořák: Rusalka, opera The Metropolitan Opera, New York režie: L. Feldman, dir. A. Davis, R. F leming Rusalka, E. Urbanová Cizí kněžna, O. Kulko Princ

13 KONCERTY ČESKÁ REPUBLIKA BRNO celoroční projekty Česká hudba Státní f ilharmonie Brno MHF Expozice nové hudby My a svět Dům pánů z Kunštátu ComPosition Dům pánů z Kunštátu , 19:30 hod. Koncert vítězů f ilharmonických přehrávek Besední dům A. Řeháková housle, M. Vítková soprán, M. Pelikánová klarinet z české hudby: A. Dvořák, M. Ištvan (Státní f ilharmonie Brno) , 19:30 hod. G. Gottschalk: Personal Variations in Moravian Folk Tunes Dům pánů z Kunštátu G. Gottschalk (GB) housle, viola (MHF Brno Expozice nové hudby) , 17:30 hod. I. Palacký a V. Lukášová: Carpets, Curtains (multimediální Dům pánů z Kunštátu produkce, improvizace) Cremaster, I. Palacký,V. Lukášová (ComPosition) , 19:30 hod. Petr Kotík: B.L. & R., kapitola Děvín pro 4 ženské hlasy a bicí, Dům pánů z Kunštátu There is Singularly Nothing dir. P. Kotík, S.E.M. Ensemble (USA), Kvartet sv. Vavřince, DAMA DAMA Dále na programu Chr. Wolf f, M. Feldman. (MHF Brno Expozice nové hudby) , 19:30 hod. Roman Pallas: Tom&tom pro 6 tom-tom, Tomáš Pálka: Smyčcový kvartet č. 2 Dům pánů z Kunštátu Nebeský pro kvartet a CD, Jan Rybář: Dimenze pro f létnu, Ondřej Štochl: Úniky k radosti Ensemble Konvergence (MHF Brno Expozice nové hudby) , 17:30 hod. Elektroakustická hudba restrospektiva Dům pánů z Kunštátu Tomáš Pálka: Performance of Roland JXP, Ondřej Adámek: Střepy z Kiberry, Miloslav Ištvan: Ostrov hraček, Roman Berger: Epitaf pro Mikuláše Koperníka, Juraj Ďuriš: Spomienky, Karel Šimandl: Dreaming Hudba z médií s vizualizací (David Čermák), T. Ondrůšek bicí, P. Cígler lesní roh (ComPosition) , 19:30 hod. Arnošt Parsch: Polyfonie, Michal Košut: Musica per clarinetto, Dům pánů z Kunštátu Pavel Zemek: Church Solo, Leoš Faltus: Invence Dále na programu L. Ceccarelli, N. Sani, E. Dolphy. (MHF Brno Expozice nové hudby)

14 , 17:30 hod. JAAP BLONK and BRAAXTAAL Dům pánů z Kunštátu Holandský básník, recitátor a vokalista Jaap Blonk improvizace (ComPosition) , 19:30 hod. Mirek Srnka: Smyčcový kvartet, premiéra, Martin Marek: Smyčcový Dům pánů z Kunštátu kvartet, premiéra, Martin Smolka: Smyčcový kvartet, premiéra Arditti Quartet Dále na programu B. Ferneyhough, G. Ligeti, I. Xenakis. (MHF Brno Expozice nové hudby) , 17:30 hod. Pavel Klusák: My Country Remixed Dům pánů z Kunštátu (ComPosition) , 19:30 hod. Prémiový koncert Antonína Kubálka Besední dům Josef Suk: O matince, Antonín Dvořák: Siluety, Bedřich Smetana: Vzpomínky na Čechy ve formě polek, Vítězslav Novák: Vzpomínky, Bohuslav Martinů: Etudy a polky, 2 díl A. Kubálek klavír (Státní f ilharmonie Brno) , 19:30 hod. Závěrečný koncert cyklu Pocta A. Dvořákovi 2004 katedrála sv. Petra apavla Antonín Dvořák: Requiem Státní f ilharmonie Brno, Slovenský f ilharmonický sbor, dir. P. Altrichter, A. Coku soprán, B. F ink alt, M. Trček tenor, M. F ink bas (Státní f ilharmonie Brno) ČESKÉ BUDĚJOVICE , 19:30 hod. Komorní koncert Koncertní síň Otakara Jeremiáše Leoš Janáček: Sonáta pro housle a klavír, Evžen Zámečník: Duo č. 2 pro dvoje housle, Bohuslav Martinů: Madrigaly pro housle a violu účinkují: F. Novotný housle, B. Smejkal housle, viola, V. Hollý klavír Dále na programu C. Saint-Saëns MHF Jihočeský hudební festival, součást MHF Antonín Dvořák 2004 region Jižních Čechy, Antonín Dvořák: Stabat Mater Katedrála (Jihočeský hudební festival 2004)

15 HRADEC KRÁLOVÉ , 20:00 hod. Koncert ke vstupu do EU a k výročí narození A. Dvořáka Katedrála sv. Ducha Antonín Dvořák: Sv. Ludmila - oratorium, III. část, Antonín Dvořák: Romance pro housle, Antonín Dvořák: Te Deum účinkují: F ilharmonie Hradec Králové, dir. J. Zadina , 19:30 hod. Koncert české hudby F ilharmonie Hradec Králové sál F ilharmonie HK Antonín Dvořák: Klid lesa pro smyčcový orchestr a violoncello, Rondo g moll pro violoncello a orchestr Dále na programu B. Bartók. F ilharmonie Hradec Králové, dir. O. Kukal, J. Páleníček violoncello , 19:30 hod. Antonín Dvořák: Symfonie č. 5 F dur sál F ilharmonie HK F ilharmonie Hradec Králové, dir. V. Válek Dále na programu G. Gershwin. JIHLAVA Hudební festival Vysočina, součást MHF Antonín Dvořák 2004 Vysočina Varhanní koncert. Program: Antonín Dvořák A. Tokai soprán, I. Brenyán trubka, D. Sarosi varhany (Hudební festival Vysočina 2004) NÁCHOD MF V. Metelky s houslařskou soutěží Městské divadlo dr. J. Čížka NELAHOZEVES HF Dvořákova hudební Nelahozeves , 19:00 hod. Sborový koncert Zámek, Rytířský sál Godstowe Preparatory School, dětský sbor z Velké Británie. (11. HF Dvořákova hudební Nelahozeves)

16 NOVÁ PAKA Festival Muzika Paka 2004, Festival menšinových žánrů Účinkují: Shaolin soccer, divadlo Beruška, M. Varga, Cémur Šámur, DJ R. Bosch, E. Pericolo Sporgesi. V. Maslokov, V. Koubek. muzikapaka.open-art.cz NYMBURK , 14. MHF Nymburské dny B. M. Černohorského , 19:00 hod. 2. koncert Chrám sv. Jiljí The Mercer Singers USA a Chrámový sbor sv. Jana Křtitele z Lysé n. Labem, Vox Nymburgensis OLOMOUC MHF Dvořákova Olomouc , 19:00 hod. Zahajovací koncert k 100. výročí úmrtí A. Dvořáka Chrám sv. Mořice Antonín Dvořák: Requiem Moravská f ilharmonie Olomouc, Český f ilharmonický sbor Brno, dir. F. Preisler, sbm. P. F iala, H. Kaupová soprán, V. Škvárová alt, L. M. Vodička tenor, J. Sulženko bas (MHF Dvořákova Olomouc Pocta české hudbě) , 19:00 hod. Klíč k domovu Reduta Bohuslav Martinů: Otvírání studánek Dále na programu P. Eben, B. Martinů, A. Tučapský, J. Novák. členové Moravské f ilharmonie, Akademický sbor Žerotín, dir. P. Koňárek, sólisté: V. Chmelo baryton, L. Lakomý recitace, D. Švec klavír (MHF Dvořákova Olomouc Pocta české hudbě) , 19:00 hod. Hradišťan O slunovratu Reduta J. Pavlica sólo Hudebně-taneční pásmo na motivy veršů Jana Skácela a texty lidové poezie. Hudba J. Pavlica, choreograf ie: L. Košíková. (MHF Dvořákova Olomouc Pocta české hudbě) , 19:00 hod. Čeští komorní sólisté Brno, dir. I. Matyáš Jezuitský kovinkt UP Na programu díla B. Martinů, L. Janáčka (dále M. Haydna, W. A. Mozarta). (MHF Dvořákova Olomouc Pocta české hudbě) , 19:00 hod. Večer šansonů Jana Paulová, k 10. výročí vysílání Českého rozhlasu Reduta Olomouc J. Paulová zpěv (36. HF Antonína Dvořáka Příbram)

17 , 19:00 hod. Mistrovská lekce Reduta P. Zumrová, M. Bauerová soprán, J. Březina tenor, R. Danda klavír (MHF Dvořákova Olomouc Pocta české hudbě) , 19:00 hod. Pocta L. Janáčkovi Reduta Antonín Dvořák: Koncert pro klavír a orchestr g moll, Leoš Janáček: Symfonieta Moravská f ilharmonie Olomouc, dir. J. Bělohlávek, B. Opitz klavír (MHF Dvořákova Olomouc Pocta české hudbě) , 19:00 hod. Závěrečný koncert Reduta Antonín Dvořák: Karneval, koncertní předehra, Libor Báchorek: Hukvaldská poema, Dále na programu: S. Rachmaninov. Moravská f ilharmonie Olomouc, Český f ilharmonický sbor Brno, dir. P. Vronský, sbm. P. F iala, E. Dřízgová soprán, V. Prolat tenor, M. Gorbal bas (MHF Dvořákova Olomouc Pocta české hudbě) OPAVA , 19:00 hod. Duchovní odkaz Antonína Dvořáka Slezské divadlo Opava Antonín Dvořák: Biblické písně, Stabat Mater Hosté a sólisté Slezského divadla Opava, dir. P. Gatto, sólisté: E. Dřízgová soprán, Š. Beranová alt, M. Vojta tenor, M. Gurbal bas, K. Peschaková varhany, sbormistr Slavnostní koncert k 200. výročí položení základního kamene stávající budovy divadla. V rámci týdenních oslav druhá premiéra koncertu. Výročí 780. založení města, 200 let založení divadla a 180 let založení muzea. OSTRAVA MHF Janáčkův máj Dům kultury , 19:30 hod. Závěrečný koncert 50. jubilejní sezóny Janáčkovy f ilharmonie Dům kultury Ostrava Leoš Janáček: Glagolská mše, Antonín Dvořák: Te Deum Janáčkova f ilharmonie Ostrava, Český f ilharmonický sbor Brno, dir. P. Vronský, sbm. P. F iala, E. Dřízgová soprán, E. Šporerová mezzosoprán, V. Doležal tenor, M. Gurbal bas, P. Čech varhany (Janáčkova f ilharmonie Ostrava) , 19:30 hod. Zahajovací koncert Dům kultury Leoš Janáček: Symfonieta, Antonín Dvořák: Klavírní koncert g moll Janáčkova f ilharmonie Ostrava, dir. J. Bělohlávek, G. Oppitz klavír (MHF Janáčkův máj 2004)

18 , 19:30 hod. Hádanka života Listy důvěrné Janáčkova konzervatoř Leoš Janáček: 1. a 2. smyčcový kvartet Moravské kvarteto, Z. Adamovská, L. Munzar recitace, Koncert s pásmem z milostných dopisů L. Janáčka (MHF Janáčkův máj 2004) , 19:30 hod. Slavné operní scény Dům kultury Bedřich Smetana: Árie z oper Prodaná nevěsta, Dvě vdovy, Hubička, Dalibor, Braniboři v Čechách, Libuše Orchestr Janáčkovy opery ND Brno, dir. O. Lenárd, sbm. J. Jančík, E. Urbanová soprán, T. Krejčiřík tenor, A. Šťáva bas Dále na programu R. Wagner (MHF Janáčkův máj 2004) , 19:30 hod. Klavírní recitál Janáčkova konzervatoř Bedřich Smetana: České tance I. řada, Leoš Janáček: Sonáta I.X.1905, Erwin Schulhof f: Sonáta č. 3 J. Simon klavír Dále na programu Bach-Busoni, F. Chopin (MHF Janáčkův máj 2004) , 19:30 hod. Koncert s vítězem soutěže Pražského jara Janáčkova konzervatoř J. V. Stamic: Symfonie G dur, Leoš Janáček: Suita pro smyčcový orchestr, Jaromír Podešva: Neslavné přídavky, Jan Křtitel Neruda: Koncert pro trubku Es dur, Jan Nepomuk Hummel: Koncert pro trubku Es dur Janáčkův komorní orchestr, dir. Z. Dejmek, G. Touvron trubka Dále na programu G. Tartini, B. Britten (MHF Janáčkův máj 2004) , 19:30 hod. Antonín Dvořák: Karneval, předehra, Dům kultury Milan Báchorek: Hukvaldská poema (Pocta L. Janáčkovi) Moravská f ilharmonie Olomouc, Český f ilharmonický sbor Brno, Ondrášek, dir. P. Vronský, sbm. J. Zajíček, P. F iala, sólisté: E. Dřízgová, V. Prolat, M. Gurbal Dále na programu S. Rachmaninov (MHF Janáčkův máj 2004) , 10:00 hod. Sborový koncert Dům kultury Bedřich Smetana: Píseň na moři, Rolnická, Vítězslav Novák: Dvanáct bílých sokolů, Josef Suk: Bán Varaždínský, Leoš Janáček: Kantor Halfar, Potulný Šílenec, Maryčka Magdonova, Ach, vojna vojna, Josef Bohuslav Foerster: Svatý Václave, Oráč, Skřivánek, Pavel Křížkovský: Utonulá, Bohuslav Martinů: Zbojnické písně Pěvecké sdružení moravských učitelů, sbm. L. Mátl, T. Mátlová soprán, J. Novák baryton (MHF Janáčkův máj 2004) PACOV , 19:00 hod. Otvírání studánek Sál gymnázia Pacov Koncert z děl A. Dvořáka, B. Smetany, J. B. Foerstera, L. Janáčka, B. Martinů, B. M. Černohorského a J. D. Zelenky účinkují: Smíšené pěvecké sbory Slavík Pacov, Hlahol Tábor, Penguin Quartet Praha J. Zadina

19 PARDUBICE Pardubické hudební jaro Hold české hudbě 3. a Koncert české hudby abonentního cyklu Dům hudby, Sukova síň Antonín Dvořák: Česká suita D dur, Jan Ladislav Dusík: Koncert pro dva klavíry a orchestr Komorní f ilharmonie Pardubice, dir. U. Schneider (Švýcarsko), Pražské klavírní duo (Z. Kolářová, M. Hršel) Dále na programu W. A. Mozart (Pocta velkým mistrům KFP) , 19:00 hod. Jiří Antonín Benda: Ariadna na Naxu, Jaroslav Krček: Zaříkání milého Hronovická scéna Musica Bohemica, dir. J. Krček, sólisté: J. Molavcová, A. Strejček (26. Pardubické hudební jaro Hold české hudbě) , 19:30 hod. Jarní koncert Dům hudby, Sukova síň Iuventus cantans PRAHA Projekty: ČF Pocta české hudbě a jejím tvůrcům Rudolf inum, zahraničí Tématicky zaměřená sezóna orchestru na českou hudbu. ilharmonie.cz HF Hudba mezi obrazy 2004 HAMU, Lichtenštenský palác, Galerie Cyklus 10 koncertů doprovázených výstavami českých výtvarníků festival české komorní hudby: Hommage à Iša Krejčí Bertramka HF Pocta Antonínu Dvořákovi 2004 Zahajovací koncert, 5 tématických koncertů (Dvořák slovanský, Dvořák národní, Dvořák duchovní, Dvořák světový, Dvořák intimní), 2 výstavy (Z duchovní tvorby A. Dvořáka. Výstava autografu Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa) (2. 5.) MHF Pražské jaro 2004 Ročník tématicky zaměřený na českou hudbu jubilantů. Koncerty: , 15:00 hod. Slavnostní zahájení festivalu Rudolf inum, Dvořákova síň Antonín Dvořák: Serenáda E dur pro smyčcový orchestr, Humoreska Sukův komorní orchestr, dir. J. Suk (Pocta Antonínu Dvořákovi 2004)

20 , 16:00 hod. Antonín Dvořák: Mše D dur Emauzský klášter Emauzský sbor a orchestr, dir. J. Krátký Dále na programu A. Corelli (Emauzský sbor a orchestr) , 11:00 hod. Dvořák slovanský Pražský hrad, Španělský sál Antonín Dvořák: Slavnostní pochod, Slovanské rapsodie, Slovanské tance výběr Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dir. V. Válek (Pocta Antonínu Dvořákovi 2004) , 14:00 hod. Dvořák národní Žofín, Velký sál Antonín Dvořák: Pražské valčíky, Romance f moll, Mazurek e moll, Česká suita, Polonéza Es dur Pražská komorní f ilharmonie, dir. Z. Müller, F. Novotný housle (Pocta Antonínu Dvořákovi 2004) , 17:00 hod. Dvořák duchovní Obecní dům, Smetanova síň Antonín Dvořák: Stabat Mater Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Pražský f ilharmonický sbor, dir. P. Altrichter, sbm. J. Brych, M. Vyskvorkina S, D. Pecková alt, V. Prolat T, P. Mikuláš bas (Pocta Antonínu Dvořákovi 2004) , 19:00 hod. Dvořák světový Rudolf inum, Dvořákova síň Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello. a orchestr h moll, Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa Česká f ilharmonie, dir. J. Bělohlávek, J. Bárta violoncello (Pocta Antonínu Dvořákovi 2004) , 21:00 hod. Dvořák intimní Sál B. Martinů, HAMU Antonín Dvořák: Suita Adur, Biblické písně, Humoreska G dur, Sonatina pro housle a klavír R. Kvapil klavír, I. Ženatý housle, R. Janál zpěv (Pocta Antonínu Dvořákovi 2004) , 11:00 hod. Hommage à Václav Holzknecht Mánes Bedřich Smetana: Vzpomínky na Čechy ve formě polek, op. 12, 13, Robertu Schumannovi, Macbeth a čarodějnice, Jaroslav Ježek: Klavírní sonáta J. Novotný klavír , 16:00 hod. Antonín Dvořák: Stabat Mater Kostel Nejsvětějšího Salvátora Symfonický orchestr Pražské konzervatoře, Novantiqua (Švýcarsko) V kostele Nejsvětějšího Salvátora se konala zádušní mše k úmrtí A. Dvořáka a byl odtud vypraven pohřební průvod na Slavín Svět knihy v hudbě Divadlo Archa C&K.Vocal, V. Mišík, J. Koubková, Z. Michnová, H. Hegerová Koncert v rámci mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy. Kombinuje hudbu a recitaci: Adam Michna z Otradovic, Shakesperovy sonety, zhudebněnou poezii V. Hraběte, J. Kainara, P. Kopty, J. Suchého, J. Buriana, J. Dědečka.

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

, Besední dům, hod , Janáčkovo divadlo, hod.

, Besední dům, hod , Janáčkovo divadlo, hod. 22. 9. 2004, Besední dům, 17.00 hod. Slavnostní zahájení Janáček: fanfáry ze Sinfonietty Janáček: Úvod k Její pastorkyni (Žárlivost) pro čtyřruční klavír M. Ištvan: Festivalová fanfára dechová skupina

Více

Obsah. Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14.

Obsah. Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14. Obsah Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14 Brázdy života 15 Dětství (1923 33) 15 Červený Kostelec (1923 29) 15 Solnice u Rychnova

Více

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2017 2. ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 bude stejně jako předchozí ročník začínat a končit v krásných prostorách zámků Lednice a Valtice. Klasická hudba oživí historické

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI

PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: leden 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Sekunda 1 hodina týdně, tématická CD,, datavideoprojektor,

Více

BŘEZEN 2010. ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert

BŘEZEN 2010. ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert NABÍDKA KONCERTŮ březen až květen 2010 BŘEZEN 2010 ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert Ginastera Impresiones de la Puna pro flétnu a smyčcové kvarteto Dvořák Smyčcový

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_20_Leoš Janáček Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA, SPOLEK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA, SPOLEK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA 58. ročník Chopinova festivalu 17. 26. srpna 2017 11. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ F. CHOPINA 14. 17. srpna 2017 Festival a soutěž se konají za finanční podpory Města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2009/10 zpracováno 29. 8. 2010 PODZIM 2009 7. 9. 2009 Vystoupení Komorního sboru KOKOS pro MÚ Litomyšl,

Více

1 Orchestrální. Čtyři samostatné tématické řady po čtyřech koncertech se zvýhodněním 25% na abonentní vstupence. novinka!

1 Orchestrální. Čtyři samostatné tématické řady po čtyřech koncertech se zvýhodněním 25% na abonentní vstupence. novinka! 1 Orchestrální novinka! Čtyři samostatné tématické řady po čtyřech koncertech se zvýhodněním 25% na abonentní vstupence. F_pohlednice_2012_5.indd 1 15.6.12 9:14 1 Orchestrální 28. 9. 2012, pátek 18:00

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Estetická výchova hudební (EVH) Náplň: Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Třída: Sekunda Počet hodin: 1 hodina týdně Pomůcky:, datavideoprojektor Lidová

Více

POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI 2004

POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI 2004 POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI 2004 8. 9. 1841-1. 5. 1904 ANTONÍN DVOŘÁK (1841 1904) Skladatel Antonín Dvořák je nejproslulejší osobností českého národa. Více než jedno století trvá intenzivní zájem o jeho

Více

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D).

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D). Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební pojmy Ročník: 8. Datum vytvoření: prosinec 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Pomůcky: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.8.15

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen Vyučující: Mgr. Eva Podvalová Ročník: 6. (6. A, 6.B) Školní rok 2016/2017 Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ - A. Charalambidis, L. Hurník, Z. Císař, J. Pilka, D. Matoška, SPN Praha 2000 1. Lidový dvojhlas

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (LVHF 2017)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (LVHF 2017) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (LVHF 2017) 2. ročník LVHF 2017 obohatil kulturní a společenské dění na jižní Moravě a okolních regionech. Festival se stává tradiční akcí podzimu, kdy i Liechtensteinové v době lovecké

Více

B. Smetana pracovní list

B. Smetana pracovní list 1 B. Smetana pracovní list Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník 2.

Více

Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí nástroje: 4.ročník Opakování. G dur + akordy + D7. e moll harmonická + akordy

Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí nástroje: 4.ročník Opakování. G dur + akordy + D7. e moll harmonická + akordy Opakování G dur + akordy + D7 e moll harmonická + akordy e moll melodická + akordy g moll harmonická + akordy g moll melodická + akordy Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí

Více

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. ANTONÍN DVOŘÁK Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč 1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč Názvy not v notové osnově určuje klíč. V hudbě se běžně používají čtyři základní klíče: houslový, altový (violový), tenorový a basový. Houslový klíč (G klíč)

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Plzeňské filharmonie o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Plzeňské filharmonie o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Plzeňské filharmonie o.p.s. za rok 2008 Obsah výroční zprávy Tato výroční zpráva obsahuje celkem 19 listů. Úvod a zpráva o činnosti 1-2 Přehled činnosti 3-8 Zpráva auditora 9-11 Rozvaha

Více

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM 1919/1920 JEJÍ PASTORKYŇA, 1. 11. 1919, Městské divadlo Dirigent: Emanuel Bastl Výprava: Karel Štapfer Choreografie: Achille Viscusi 1923/1924 KÁŤA KABANOVÁ, 18. 1. 1924,

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra Vzorový test k přijímacím zkouškám na NMgr. Obor Učitelství Hv pro ZŠ (z dějin hudby, hudebních forem, harmonie, intonace) Příloha W.A. Mozart : Sonáta 1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble Út 1. dub 2014 St 2. dub 2014 St 23. dub 2014 Čt 8. kvě 2014 Čt 15. kvě 2014 Ne 8. čvn 2014 Po 9. čvn 2014 Pá 20. čvn 2014 So 21. čvn 2014 19:00 Lysá n. Labem G.F.Handel: Brockes passion (Bohemia 2014)

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

Přehled činnosti oddělení HV

Přehled činnosti oddělení HV Přehled činnosti oddělení HV Školní rok 2014/2015 13. 10. 2014 SOČR Generální zkouška Smetanova síň Obecního domu studenti vyššího 14. 11. 2014 Projektový den Pěvecký sbor 19. 11. 2014 Odpoledne otevřených

Více

KONTAKTNÍ ÚDAJE O SBORU. Kühnův smíšený sbor, z. s. nám. Bořislavka 2075/ Praha 6

KONTAKTNÍ ÚDAJE O SBORU. Kühnův smíšený sbor, z. s. nám. Bořislavka 2075/ Praha 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 KONTAKTNÍ ÚDAJE Kühnův smíšený sbor, z. s. nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 DIČ: CZ45250367 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.

Více

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010 Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010 Dnes proběhlo v aule HF JAMU druhé kolo 17. ročníku Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka. První cenu získalo Quartetto di Gioia, druhou cenu Doležalovo

Více

Koncert laureátů Concertino Praga 2016

Koncert laureátů Concertino Praga 2016 Koncert laureátů Concertino Praga 2016 Praha Rudolfinum, Dvořákova síň / Pátek 10. 6. 2016 / 19.00 Program: Sergej Rachmaninov: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 c moll op. 18 Petr Iljič Čajkovskij: Koncert

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble Po 25. led 2016 Út 26. led 2016 Út 15. bře 2016 Pá 8. dub 2016 So 9. dub 2016 Po 11. dub 2016 19:00 K G. Muffat a jeho následovníci Nymburk https://plus.google.com/hangouts/_/musicaflorea.cz/k-g-muffat-a?hceid=bxvzawnhzmxvcmvhlm

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou primátora statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci s společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 18. koncertní sezóna 2013/14

Více

Příjemné letní dny Vám za festivalový tým přeje a na shledanou na koncertech v příštím ročníku se těší Radek Hrabě, vedoucí projektu

Příjemné letní dny Vám za festivalový tým přeje a na shledanou na koncertech v příštím ročníku se těší Radek Hrabě, vedoucí projektu informační zpravodaj Vážení a milí příznivci cyklu Svátky hudby v Praze, rok se s rokem sešel a pražský cyklus komorní hudby Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté, uzavřel úspěšně svůj jednadvacátý

Více

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky 1. 2. 3. 4. 5. Maturiitníí témata předmětu Estetiická výchova - hudebníí Periodizace dějin hudby - výchozí hlediska k periodizaci hudby - hudebně-imanentní periodizace dějin hudby Tóny a tónová soustava

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

VY_32_INOVACE_19 Josef Suk : Pohádka_37

VY_32_INOVACE_19 Josef Suk : Pohádka_37 VY_32_INOVACE_19 Josef Suk : Pohádka_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Lednicko/Valtický hudební festival ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017

Lednicko/Valtický hudební festival ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017 Lednicko/Valtický hudební festival 2017 2. ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017 2. ročník Lednicko/Valtického hudebního festivalu (LVHF) bude stejně jako předchozí ročník začínat a končit v krásných prostorách

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

KULTURNÍ AKCE DUBEN. Hudební besídka ZUŠ :00 - Malá scéna. Pořádá ZUŠ Č. Třebová sledujte plakáty!

KULTURNÍ AKCE DUBEN. Hudební besídka ZUŠ :00 - Malá scéna. Pořádá ZUŠ Č. Třebová sledujte plakáty! Hudební besídka ZUŠ 5. 4. 2017 18:00 - Malá scéna KULTURNÍ AKCE DUBEN KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ - Hra na smyčcové nástroje 6. 4. 2017 7:00 - velký sál Kulturního centra TANEČNÍ ODPOLEDNE S MALÝM TANEČNÍM

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ

Více

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí EXKLUZIVNÍ AKCE STVOŘENÉ NA MÍRU PRO OSLAVY 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. V ROZSAHU OD AKTIVIT PODPORUJÍCÍ CESTOVNÍ RUCH AŽ PO JEDINEČNÁ UMĚLECKÁ

Více

Leoše Janáčka. 23. ročník. klavír varhany. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 23. ročník. klavír varhany. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, příspěvková organizace MK ČR

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, příspěvková organizace MK ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, příspěvková organizace MK ČR ANOTACE A PŘEHLED AKCÍ K ROKU ČESKÉ HUDBY 2014 I. Celostátní přehlídky a festivaly, které pořádá každoročně NIPOS-ARTAMA

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

CZ.1.07/1.4.00/ Vytvořil: Marie Horváthová III/2 3

CZ.1.07/1.4.00/ Vytvořil: Marie Horváthová III/2 3 CZ.1.07/1.4.00/21.3007 Vytvořil: Marie Horváthová III/2 3 1 Metodický pokyn Učitel postupně stahuje roletu, odhaluje informace a žák dané informace může doplnit. Ve třetím okně je internetový odkaz na

Více

Duo Škarka - Pohl. Josef Škarka (bass-baritone) Richard Pohl (piano)

Duo Škarka - Pohl. Josef Škarka (bass-baritone) Richard Pohl (piano) Josef Škarka (bass-baritone) Richard Pohl (piano) Komponovaná umělecká vystoupení Tématicky laděné okruhy Divácky orientované okruhy Večery s hudbou a poezií Recitály a cykly pro znalce umění Tématicky

Více

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO Bedřich Smetana život a dílo DOMINO ANOTACE: Žáci si formou skupinové hry domino procvičují nejdůležitější informace ze života a hudebního díla hudebního skladatele Bedřicha Smetany. KLÍČOVÁ SLOVA: domino,

Více

Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování

Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování 1. Doplň názvy not: 2. Napiš stupnici C dur a doplň kvintakord: 3. Co patří k sobě, spoj čarou. kvintakord crescendo decrescendo ritardando zeslabovat zpomalovat

Více

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Prima 1 hodina týdně, tematická CD, DVD,,

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 Pokladna otevřena v den koncertu / Box office open at the day of the concert Info & booking: +420 777 581

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

XVI. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU JANÁČKOVY HUKVALDY 2009

XVI. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU JANÁČKOVY HUKVALDY 2009 XVI. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU JANÁČKOVY HUKVALDY 2009 Konaný pod záštitou manželky prezidenta České republiky paní Lívie Klausové Červen Pátek, 19. červen Základní škola a Mateřská škola

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38

VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38 VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble St 28. bře 2012 Čt 29. bře 2012 So 31. bře 2012 Čt 5. dub 2012 Pá 6. dub 2012 Pá 13. dub 2012 Ne 22. dub 2012 Po 23. dub 2012 19:30 K Karlovy Vary A.Vivaldi: Zkouška harmonie a nápadu Kde: Galerie umení

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Hasiči si uctili svého patrona sv. Floriana Tak jako každoročně o první květnové neděli ludgeřovičtí hasiči spolu

Více

ČESKÁ HUDBA 2004 PŘEHLEDOVÝ VÝBĚR ČR (kritéria kvalita, rozmanitost a celorepublikový záběr, zajímavost)

ČESKÁ HUDBA 2004 PŘEHLEDOVÝ VÝBĚR ČR (kritéria kvalita, rozmanitost a celorepublikový záběr, zajímavost) ČESKÁ HUDBA 2004 PŘEHLEDOVÝ VÝBĚR ČR (kritéria kvalita, rozmanitost a celorepublikový záběr, zajímavost) PROJEKTY (abecedně) 2. Festivalový cyklus souboru Musica florea Praha, Olomouc 6.2.-1.12.2004 Řada

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více