INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004."

Transkript

1 INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.:

2 česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury PROGRAM KVĚTEN 2004

3 Program vyhlášený Ministerstvem kultury ČR na podporu projektů s tématem významných hudebních výročí roku 2004, s důrazem na prezentaci České republiky v roce vstupu do Evropské unie. Pod záštitou prezidenta České republiky pana Václava Klause a paní Viviane Reding, členky Evropské komise zodpovědné za vzdělávání a kulturu Patroni: Gabriela Beňačková, Petr Eben, Sir Charles Mackerras, Jiří Stivín, Josef Suk, Miloš Štědroň

4 Hlavní mediální partner Mediální partneři Partneři

5 Světovost Antonína Dvořáka (Antonín Dvořák: Nelahozeves Praha) Český národ může být hrdý na to, že ve své minulosti měl osobnosti, které vzbuzovaly úctu hodnotami, jež vytvářely. Antonín Dvořák byl jednou z nich. Světové proslulosti nedosáhl nahodilou krásou svých melodií, které by jako zářný meteor prolétly světem a časem upadly v zapomnění, význam jeho uměleckého odkazu je hlubší a také trvalý. Dvořákova hudba už dávno žije vlastním životem. Čím více se vzdalujeme od onoho osudového dne, 1. května 1904, kdy Antonín Dvořák zemřel, tím více si uvědomujeme, že jeho světové renomé má kořeny v umělecko-f ilozof ické koncepci jeho tvorby. Z českých skladatelů devatenáctého století se právě on dokázal naplno otevřít světu tím, že absorboval podněty jiných hudebních kultur, aniž by tím oslabil národní význam svého umění. Antonín Dvořák patřil k nejlepším symfonikům své doby, jeho Novosvětská se čestně řadí po bok vrcholných symfonií Čajkovského, Brahmsových, Brucknerových a Mahlerových. Jako prvý položil základy české kantátové a oratorní tvorby, řada jeho orchestrálních děl zpopulárněla pro svou melodicko-rytmickou svěžest a originalitu, jeho koncerty zaujaly v repertoáru koncertních umělců nejčestnější místo, neboť jsou to díla obdivuhodná nástrojovou z archivu ČMH virtuozitou i hloubkou svého obsahu. V oblasti komorní hudby dokázal uchvacovat krásou vůdčích i vedlejších hlasů. Dvořák byl nedostižným lyrikem v oblasti písňové a sborové tvorby, jeho vrcholné opery ( Jakobín, Čert a Káča, Rusalka ) se staly trvalou součástí nejcennějšího pokladu hudebně dramatické tvorby. Ještě za svého života se stal obdivovanou osobností v mnoha zemích, k čemuž přispívala legenda o jeho původu z rodu malých živnostníků, i zkazky o jeho předurčenosti stát se řezníkem. Teprve v roce 1877, kdy našemu mistru bylo 36 let, si ho povšiml Johannes Brahms a jako člen poroty pro udělování uměleckých stipendií ho doporučil berlínskému nakladateli F. Simrockovi. Moravské dvojzpěvy a Slovanské tance, jež Simrock vydal, udělala z Dvořáka světově známého skladatele. Jeho úspěchy se stupňovaly, skladatel se po dlouhých letech chudoby stal umělcem se zajištěnou existencí. Netrpěl uměleckými krizemi. Stoupal po Jákobově žebříku k nebeským výšinám, ke stále vyzrálejším, osobitějším, umělecky svéráznějším hodnotám. Jako příležitostný dirigent byl zván do různých evropských i amerických měst, kde řídil takřka výhradně jen svá díla, což vytvořilo interpretační tradici jeho symfonických i vokálně instrumentálních děl. Dvořák byl také vynikající pedagog, uctívaná osobnost, která ovlivnila mladou generaci tvůrců v Praze i New Yorku. Antonín Dvořák ve své hudbě navázal na tradici venkovských kantorů, ovládl tradici české duchovní písně a církevní hudby tak, jak ji poznal v rodném prostředí. V české lidové písni alidové taneční kreativitě nalezl zdroj své bohaté invence, nebyl to však výlučný pramen jeho tvořivosti. Díky své genialitě ovládl hudební kulturu od renesance po dobu, v níž žil, ctil velikány typu J. S. Bacha, G. F. Händla, W. A. Mozarta, L. v. Beethovena, F. Schuberta, B. Smetany, J. Brahmse, R. Wagnera a další. Přes silné pouto s rodnou zemí se nechal inspirovat i cizí lidovou kulturou. Žádný z jeho současníků neměl tak vyvinutou schopnost absorbovat cizokrajné prvky, přivlastnit si je a pracovat s nimi tak, jako by byly součástí jeho bytostného intelektu. Byla to orientace na východ, jež se stala jedním z příznačných znaků jeho tvorby a měla svou kouzelnou, až pohádkově divutvornou moc. Dvořák se programově stal skladatelem slovanským, na tom si zakládal a tomuto cíli věnoval mnoho sil. Připomeňme si jeho Slovanské tance s polskými, ukrajinskými, slovenskými, ruskými i jihoslovanskými prvky, Slovanské rapsodie, opery Vanda a Dimitrij na slovanské náměty, autor se nechal inspirovat i svérázem maloruských dumek, jimž ve své tvorbě vtiskl osobitý ráz. Paradoxem tohoto zacílení bylo pouze to, že slovanská idea mu pomáhala otevírat brány popularity v neslovanských zemích rychleji než v zemích slovanských. Dvořák své výpravy za slovanským folklórem uskutečnil v hodině dvanácté, kdy civilizační pokrok začal dusit jeho autentickou podobu, čímž ovlivnil mladou generaci skladatelů, aby ho následovala. O tomto

6 Dvořákově slovanství je třeba uvažovat nikoli pouze jako o projevu politického vzdoru vůči habsburské dynastii, ale jako o objevu onoho dávnověkého slovanského zřídla s jeho zvláštními tóninami, modulacemi, specif ickou rytmikou, melodikou i svéráznými tanečními prvky. V analogickém pojetí, tj. při obdobném přenesení zájmu o lidovou hudbu východních zemí na lidovou hudbu severoamerického kontinentu, Dvořák dokázal s geniální jistotou splnit poslání, jež od něho očekávala kulturní amerika. Svou americkou tvorbou naznačil, jakým způsobem by nová generace amerických tvůrců měla respektovat hudební tradice své země. Dvořák tento úkol řešil bez rozpaků právě díky své schopnosti uchopit charakteristické prvky hudby cizích etnik a vciťovat se do jejich poetiky. Potvrzením toho, že Amerika vnímá Dvořákovu americkou hudbu jako svou, je i to, že jeho Novosvětská zněla symbolicky ve sluchátkách amerických kosmonautů při opouštění lodi Apollo a jejich vstupu na měsíční povrch. Je tu ještě jedna sféra Dvořákovy tvůrčí činnosti, jež přispěla k celosvětové ref lexi jeho umění. Tou je hudba religiózní, vytvořená jako duchovní nadstavba umělcem, jenž o existenci Boha nepochyboval a jehož život byl ovládán mravními příkazy bible. Zlí jazykové mluvili o skladatelově naivitě ve vnímání božské prozřetelnosti. Dvořákův světový názor však nebyl naivní, byl pouze důsledný v duchu křesťanské etiky a víry a pro něho závazný. Toto přesvědčení vedlo Dvořáka k neokázalému a prostému životu, ať byl kdekoli a ať byl jakkoli slavný, vedl jej k tvůrčí činnosti v pokoře a s upřímnou vděčností v srdci vůči obrovskému daru, jímž ho obdařila příroda a Bůh. Antonín Dvořák byl vzdělaným, kultivovaným, přemýšlivým umělcem, který zároveň zůstal osobností věrnou rodu, z něhož vyšel. Jeho víra, lidská i umělecká etika spojená nerozlučnými pouty ušlechtilého a hlubokého lidství, jeho ideály odvozené z křesťanství i nefalšovaná láska k přírodě jako nejdokonalejšímu božskému výtvoru to všechno formovalo neokázalý projev celé jeho bytosti i jeho umění. Skladby jako Stabat Mater, Svatá Ludmila, Rekviem, ale i Biblické písně jsou něčím, co tyto všeplatné lidské hodnoty umělecky zhmotňuje, čemu rozumí celý svět východní i západní, katolický i protestantský, lidé čestní a mravní, pro které víra v transcendentální řád věcí jsou něčím víc než pouhou kulturní zábavou. Ve Dvořákově případě šlo o složitý umělecko-ref lexívní proces, jenž plně zhodnotit patří k našim povinnostem v jubilejním roce jeho odchodu. MILAN KUNA Redakční poznámka: PhDr. Milan Kuna, DrSc. je editorem souborného vydání Korespondence a dokumentů A. Dvořáka (10. sv.), které v r bude ukončeno (ed. Baerenreiter). Projekt podpořilo MK ČR.

7 VÝROČÍ KVĚTEN VILÉM BLODEK, ANTONÍN DVOŘÁK, FRANTIŠEK LÝSEK, JAN VIČAR, BEDŘICH SMETANA, JAN KŘTITEL VAŇHAL, MILADA ŠUBRTOVÁ, JOSEF SUK VILÉM BLODEK ( Praha Praha) Český skladatel, f létnista a klavírista. Studoval na pražské konzervatoři hru na f létnu u A. Eisera askladbu u J. B. Kittla, ve hře na klavír byl žákem A. Dreyschocka. Poté působil jako učitel hudby u šlechtice Zielinského v Haliči. Od r vyučoval hru na f létnu na konzervatoři v Praze (autor školy pro f létnu). Pro pražský Männersangverein zkomponoval řadu sborů, napsal dále hudbu k desítkám divadelních her, s B. Smetanou byl autorem hudby k živým obrazům pro Shakespearovské slavnosti v Praze (1864). Z instrumentálních děl vyniká zvláště f létnový koncert; jednoaktová opera V studni na libreto K. Sabiny (prem v Prozatímním divadle) patří k nejznámějším svého druhu. FRANTIŠEK LÝSEK ( Ostrava-Proskovice Brno) Český sbormistr, hudební pedagog a teoretik, doktor věd o umění, profesor Masarykovy univerzity v Brně. Působil na konzervatoři a JAMU. Autor metody tzv. nápěvkové intonace a řady monograf ií, např. Cantus choralis infantium (1969) a Vox liberorum (1976). Lýskovy dětské sbory Jistebničtí zpěváčci ( ) a Dětský sbor z Baťova ( ) stály u zrodu dětského sborověho umění, Brněnský dětský sbor ( ) dovedl Lýsek ke světovému věhlasu. Jako folklorista zapsal 1250 lašských a slezských lidových písní. JAN VIČAR ( Olomouc) Hudební skladatel a muzikolog, V současné době je profesorem na Katedře muzikologie Univerzity Palackého v Olomouci a na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Vyučuje hudební teorii, hudební estetiku a hudební kritiku. Publikoval knihy: Akordeon a jeho hudební uplatnění (Praha, 1981), Václav Trojan (Praha 1989), Hudební kritika a popularizace hudby (Praha, 1997), Hudební estetika (s R. Dykastem, Praha, 1998) a řadu článků a studií o české hudbě 20. století. Jeho nejznámějšími skladbami jsou vokální cyklus Japonský rok, kantáta Křik a Sbory a písničky pro děti.

8 BEDŘICH SMETANA ( , Litomyšl Praha) Český skladatel, dirigent, klavírista, organizátor, zakladatel české národní hudby. V r založil Hudební ústav v Praze, ve kterém vyučoval klavíru, od r působil ve švédském Göteborgu jako organizátor, klavírista a dirigent. Návštěvy u přítele Liszta ve Výmaru (1857, 1859) jej inspirovaly k tvorbě programní hudby (symfonické básně Richard III, Valdštýnův tábor, Hakon Jarl v letech ). Po uvolnění politických poměrů v Čechách se vrátil a významně se podílel na formování českého hudebního života. Komponoval vlastenecké sbory, soustředil se vytvoření moderní české opery. Díky úspěchu Braniborů v Čechách a Prodané nevěsty, jejichž premiéry sám dirigoval v r. 1861, se stal kapelníkem Prozatímního divadla, které bylo od r první stálou českou profesionální scénou. Další opery (Dalibor, Libuše, Dvě vdovy) vznikly v období ostrých polemik o charakter české hudby. Smetana založil v r mj. i tradici veřejných f ilharmonických koncertů v Praze. V r ohluchl, avšak jeho skladatelské schopnosti se dále rozvíjely. Tehdy vznikla jeho stěžejní díla: velká část symfonických básní z cyklu Má vlast, opery Hubička, Tajemství a Čertova stěna, 2. smyčcový kvartet, který byl stylově mimořádně progresívní. V r. 1882, kdy došlo ke sté repríze Prodané nevěsty a premiéře Mé vlasti, se Smetanovi dostalo společenského ocenění jako národnímu mistrovi, což se potvrdilo i otevřením Národního divadla operou Libuše. JAN KŘTITEL VAŇHAL ( Nechanice okr. Hradec Králové Vídeň) Český skladatel, klavírní pedagog. Podepisoval se Johann Baptist Wanhal, takže byl ještě před druhou světovou válkou považován za skladatele původem z Holandska. V 18 letech, se stal ředitelem kůru v Nemyčevsi u Jičína. Kolem r odešel do Vídně, kde mu nabídl pomoc Carl Ditters. Vaňhal získal oblibu i u šlechty. Díky podpoře barona Riesche, podnikl studijní cestu do Itálie ( ), kde se setkal s Ch. W. Gluckem. Pod jeho vlivem napsal opery Il trionfo di Clelia (1761) a Il Demofonte, které se nedochovaly. Kolem r se vrátil do Vídně, kde vynikl jako klavírní pedagog a symfonik. Působil také v Uhrách a Chorvatsku ve službách hraběte Erdödiho. Je autorem více než 100 symfonií, 100 smyčcových kvartetů, klavírních sonát a sonatin, varhanních fug. Kvalita jeho skladeb se však velmi liší. Oblíben je jeho koncert Concerto in C pro violu a orchestr, Koncert pro kontrabas, Koncert F dur pro varhany a f létnový koncert Concerto I. à F lauto Principale. Z chrámových skladeb jmenujme 20 mší, Stabat Mater, dvě Requiem.

9 MILADA ŠUBRTOVÁ ( Lhota u Kralovic) Česká operní pěvkyně. Původním povoláním úřednice, zpěv studovala u tenoristy Z. Knittla, později u Apolla Granforteho. Roku 1946 nastoupila do Velké opery 5. května v Praze, od 1948 byla více než dvacet let členkou Národního divadla. Hostovala též v zahraničí. Díky schopnosti zpívat jak odlehčené koloraturní, tak i velké dramatické role mohla do svého repertoáru pojmout více než 80 rolí (vynikla zvl. jako Milada, Krasava, Libuše, Jenůfa, Rusalka), velmi široký byl i její záběr v koncertním repertoáru (od baroka po 20. století). Často nahrávala pro rozhlas a televizi, natočila řadu gramofonových desek. JOSEF SUK ( Křečovice u Neveklova Benešov) Pocházel z hudebnické rodiny studoval hru na housle u A. Benewitze a skladbu u A. Dvořáka na pražské konzervatoři. Byl oblíbeným Dvořákovým žákem a 1898 se oženil s jeho dcerou Otilií. Jeho životní dráhu formovalo členství v Českém kvartetu založeném 1892, ve kterém Suk působil do 1933, po celou dobu jeho aktivity. České kvarteto získalo již roku 1893 ve Vídni mezinárodní proslulost a vystoupilo na téměř čtyřech tisících koncertů se Suk stal profesorem kompozice na pražské konzervatoři. Mezi jeho žáky byli P. Bořkovec, J. Ježek a krátce i B. Martinů a byl zvolen rektorem školy. Spolu s V. Novákem a generačně starším J. B. Foersterem reprezentoval českou hudbu své doby. Jeho skladatelské dílo mohlo vznikat jen mimo koncertní sezonu, je však rozsáhlé a druhově bohaté. Suk šel v Dvořákových stopách a první práce, jimiž se stal známým, měly dvořákovskou melodiku a líbezný secesní zvuk (Smyčcová serenáda Es dur, 1892, hudba k Zeyerově pohádce Radúz a Mahulena, 1898). Vedle cyklů drobnějších komorních a klavírních prací a sborů napsal Suk během dvou desetiletí symfonickou tetralogii (Asrael 1906, Pohádka léta 1909, Zrání 1917, Epilog 1929), v níž se po ztrátě choti vyrovnával s problémy osamění v moderním světě. Vytvořil v nich osobitou variantu impresionismu se složitou polyfonní stavbou. V meziválečných letech se jeho hudba stala kmenovou součástí repertoáru České f ilharmonie vedené jeho přítelem dirigentem Václavem Talichem.

10 OPERY ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÉ BUDĚJOVICE Projekty: , 10:00 hod. Jindřich Feld: Pošťácká pohádka, remake, opera Jihočeské divadlo České Budějovice režie: M. Veselý, dir. J. Zaplatílek Dětská opera na text podle pohádky K. Čapka z r repríza , 10:00 (zadáno) OLOMOUC MHF Dvořákova Olomouc Pocta české hudbě inscenace: , 19:00 hod. Listy důvěrné Reduta účinkují: Z. Adamovská, L. Munzar, Moravské kvarteto Hudební koláž Janáčkových milostných dopisů. (MHF Dvořákova Olomouc Pocta české hudbě) OSTRAVA inscenace: , 16:00 hod. Antonín Dvořák: Rusalka Divadlo Antonína Dvořáka účinkují: sólisté, orchestr a sbor Divadla A. Dvořáka Ostrava , 16:00 hod. Antonín Dvořák: Čert a Káča Divadlo Antonína Dvořáka účinkují: sólisté, orchestr a sbor Divadla A. Dvořáka Ostrava PRAHA celoroční projekt Národní divadlo Česká hudba, nedílná součást evropské kultury (2. 5.) MHF Pražské jaro 2004 Ročník tématicky zaměřený na českou hudbu jubilantů (kompletní provedení Dvořákových symfonií). inscenace: , 19:00 hod. Martin Smolka: Nagano, opera Stavovské divadlo režie: O. Havelka, dir. J. Chalupecký, scéna a kostýmy: B. Šípek, libreto: J. Dušek/M. Smolka repríza v rámci MHF Pražské jaro 2004

11 , 19:00 hod. Antonín Dvořák: Vanda, opera, premiéra Národní divadlo režie: V. Darjanin, scéna: D. Dvořák, dir. G. Albrecht, O. Romanko Vanda, J. Fogašová Božena, V. Prolat Slavoj, I. Kusnjer Roderich (Česká hudba nedílná součást evropské kultury) Pozn.: Reprízy v ND 11., 13. a , 19:00 hod. Jan Klusák: Zpráva pro akademii, opera, Bertram a Mescalinda, Divadlo Kolowrat opera režie: J. Nekvasil, dir. P. Charvát, scéna: D. Dvořák, účinkují: J. Březina, J. Maxová, A. Henrych, R. Janál ad. (Česká hudba nedílná součást evropské kultury) , 19:00 hod. Miroslav Pudlák: Sasíci v Čechách, opera, světová premiéra Stavovské divadlo režie: T. Hála, dir. O. David (Cyklus soudobých oper Bušení do železné opery) 23. a , 13:00 hod. Antonín Dvořák: Čert a Káča, opera, repríza Národní divadlo režie: M. Chudovský, dir. B. Gregor, scéna a kostýmy: A. Born, J. Sulženko/ L. Vele/F. Zahradníček Čert Marbuel, J. Sýkorová/J. Štefáčková/J. Maxová Káča, J. Březina/T. Černý Ovčák Jirka 25. a , 19:00 hod. Antonín Dvořák: Dimitrij, opera, repríza Státní opera Praha režie: M. Tarant, dir. F. Preisler, R: Hein, P. Svensson/L. M. Vodička Dimitrij, J. Marková/Y. Škvárová Marfa Ivanovna, R. Novák Jov, L. Ághová Xenie Borisovna 26. a , 19:00 hod. Leoš Janáček: Výlety páně Broučkovy, opera, repríza Národní divadlo režie: J. Nekvasil, dir. Ch. Mackerras, scéna: D. Dvořák, J. Vacík/J. Markvart Brouček 27. a , 19:00 hod. Leoš Janáček: Její pastorkyňa, opera Národní divadlo režie: J. Průdek, dir. J. Bělohlávek, A. Silja Kostelnička, H. Kaupová Jenůfa, A. Briscein Števa, Š. Margita Laca (Česká hudba nedílná součást evropské kultury)

12 OPERY V ZAHRANIČÍ IZRAEL , 20:00 hod. Antonín Dvořák: Rusalka, opera, premiéra The New Israel Opera ve spolupráci s Lyon Opera režie: J.C. Berutti, dir. a. F isch/e. Globerson, L.Tetuev/I. Bertman Rusalka, V. Lutsiuk/M. Myers Princ reprízy: 13., 14., 15., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 26. a NĚMECKO DÜSSELDORF , 15:00 hod. Leoš Janáček: Káťa Kabanová, opera Deutsche Oper am Rhein režie: S. Winge, dir. J. F iore, M. Fadayomi Káťa Düsseldorf-Duisburg ERFURT , 19:30 hod. Leoš Janáček: Její pastorkyňa, opera Theatre Erfurt režie: P. Hailer, dir. K. Prokopetz, scéna: H. I. Kittel, účinkují: I. Matyášová Jenůfa MEININGEN 21., 23. a , 19:30 hod. Leoš Janáček: Její pastorkyňa, opera Meininger Theater, Grosses Haus režie S. Baumgarten, dir. F. Ventura, dramaturg: J. Dvořák, J. Havranová Jenůfa SLOVENSKO 6. 5., 2004, 18:30 hod. Antonín Dvořák: Rusalka, opera Štátna opera Banská Bystrica, režie: K. Drgáč, dir. P. Tužinský, M. Tomanová Rusalka Banská Bystrica USA 5. a Antonín Dvořák: Rusalka, opera The Metropolitan Opera, New York režie: L. Feldman, dir. A. Davis, R. F leming Rusalka, E. Urbanová Cizí kněžna, O. Kulko Princ

13 KONCERTY ČESKÁ REPUBLIKA BRNO celoroční projekty Česká hudba Státní f ilharmonie Brno MHF Expozice nové hudby My a svět Dům pánů z Kunštátu ComPosition Dům pánů z Kunštátu , 19:30 hod. Koncert vítězů f ilharmonických přehrávek Besední dům A. Řeháková housle, M. Vítková soprán, M. Pelikánová klarinet z české hudby: A. Dvořák, M. Ištvan (Státní f ilharmonie Brno) , 19:30 hod. G. Gottschalk: Personal Variations in Moravian Folk Tunes Dům pánů z Kunštátu G. Gottschalk (GB) housle, viola (MHF Brno Expozice nové hudby) , 17:30 hod. I. Palacký a V. Lukášová: Carpets, Curtains (multimediální Dům pánů z Kunštátu produkce, improvizace) Cremaster, I. Palacký,V. Lukášová (ComPosition) , 19:30 hod. Petr Kotík: B.L. & R., kapitola Děvín pro 4 ženské hlasy a bicí, Dům pánů z Kunštátu There is Singularly Nothing dir. P. Kotík, S.E.M. Ensemble (USA), Kvartet sv. Vavřince, DAMA DAMA Dále na programu Chr. Wolf f, M. Feldman. (MHF Brno Expozice nové hudby) , 19:30 hod. Roman Pallas: Tom&tom pro 6 tom-tom, Tomáš Pálka: Smyčcový kvartet č. 2 Dům pánů z Kunštátu Nebeský pro kvartet a CD, Jan Rybář: Dimenze pro f létnu, Ondřej Štochl: Úniky k radosti Ensemble Konvergence (MHF Brno Expozice nové hudby) , 17:30 hod. Elektroakustická hudba restrospektiva Dům pánů z Kunštátu Tomáš Pálka: Performance of Roland JXP, Ondřej Adámek: Střepy z Kiberry, Miloslav Ištvan: Ostrov hraček, Roman Berger: Epitaf pro Mikuláše Koperníka, Juraj Ďuriš: Spomienky, Karel Šimandl: Dreaming Hudba z médií s vizualizací (David Čermák), T. Ondrůšek bicí, P. Cígler lesní roh (ComPosition) , 19:30 hod. Arnošt Parsch: Polyfonie, Michal Košut: Musica per clarinetto, Dům pánů z Kunštátu Pavel Zemek: Church Solo, Leoš Faltus: Invence Dále na programu L. Ceccarelli, N. Sani, E. Dolphy. (MHF Brno Expozice nové hudby)

14 , 17:30 hod. JAAP BLONK and BRAAXTAAL Dům pánů z Kunštátu Holandský básník, recitátor a vokalista Jaap Blonk improvizace (ComPosition) , 19:30 hod. Mirek Srnka: Smyčcový kvartet, premiéra, Martin Marek: Smyčcový Dům pánů z Kunštátu kvartet, premiéra, Martin Smolka: Smyčcový kvartet, premiéra Arditti Quartet Dále na programu B. Ferneyhough, G. Ligeti, I. Xenakis. (MHF Brno Expozice nové hudby) , 17:30 hod. Pavel Klusák: My Country Remixed Dům pánů z Kunštátu (ComPosition) , 19:30 hod. Prémiový koncert Antonína Kubálka Besední dům Josef Suk: O matince, Antonín Dvořák: Siluety, Bedřich Smetana: Vzpomínky na Čechy ve formě polek, Vítězslav Novák: Vzpomínky, Bohuslav Martinů: Etudy a polky, 2 díl A. Kubálek klavír (Státní f ilharmonie Brno) , 19:30 hod. Závěrečný koncert cyklu Pocta A. Dvořákovi 2004 katedrála sv. Petra apavla Antonín Dvořák: Requiem Státní f ilharmonie Brno, Slovenský f ilharmonický sbor, dir. P. Altrichter, A. Coku soprán, B. F ink alt, M. Trček tenor, M. F ink bas (Státní f ilharmonie Brno) ČESKÉ BUDĚJOVICE , 19:30 hod. Komorní koncert Koncertní síň Otakara Jeremiáše Leoš Janáček: Sonáta pro housle a klavír, Evžen Zámečník: Duo č. 2 pro dvoje housle, Bohuslav Martinů: Madrigaly pro housle a violu účinkují: F. Novotný housle, B. Smejkal housle, viola, V. Hollý klavír Dále na programu C. Saint-Saëns MHF Jihočeský hudební festival, součást MHF Antonín Dvořák 2004 region Jižních Čechy, Antonín Dvořák: Stabat Mater Katedrála (Jihočeský hudební festival 2004)

15 HRADEC KRÁLOVÉ , 20:00 hod. Koncert ke vstupu do EU a k výročí narození A. Dvořáka Katedrála sv. Ducha Antonín Dvořák: Sv. Ludmila - oratorium, III. část, Antonín Dvořák: Romance pro housle, Antonín Dvořák: Te Deum účinkují: F ilharmonie Hradec Králové, dir. J. Zadina , 19:30 hod. Koncert české hudby F ilharmonie Hradec Králové sál F ilharmonie HK Antonín Dvořák: Klid lesa pro smyčcový orchestr a violoncello, Rondo g moll pro violoncello a orchestr Dále na programu B. Bartók. F ilharmonie Hradec Králové, dir. O. Kukal, J. Páleníček violoncello , 19:30 hod. Antonín Dvořák: Symfonie č. 5 F dur sál F ilharmonie HK F ilharmonie Hradec Králové, dir. V. Válek Dále na programu G. Gershwin. JIHLAVA Hudební festival Vysočina, součást MHF Antonín Dvořák 2004 Vysočina Varhanní koncert. Program: Antonín Dvořák A. Tokai soprán, I. Brenyán trubka, D. Sarosi varhany (Hudební festival Vysočina 2004) NÁCHOD MF V. Metelky s houslařskou soutěží Městské divadlo dr. J. Čížka NELAHOZEVES HF Dvořákova hudební Nelahozeves , 19:00 hod. Sborový koncert Zámek, Rytířský sál Godstowe Preparatory School, dětský sbor z Velké Británie. (11. HF Dvořákova hudební Nelahozeves)

16 NOVÁ PAKA Festival Muzika Paka 2004, Festival menšinových žánrů Účinkují: Shaolin soccer, divadlo Beruška, M. Varga, Cémur Šámur, DJ R. Bosch, E. Pericolo Sporgesi. V. Maslokov, V. Koubek. muzikapaka.open-art.cz NYMBURK , 14. MHF Nymburské dny B. M. Černohorského , 19:00 hod. 2. koncert Chrám sv. Jiljí The Mercer Singers USA a Chrámový sbor sv. Jana Křtitele z Lysé n. Labem, Vox Nymburgensis OLOMOUC MHF Dvořákova Olomouc , 19:00 hod. Zahajovací koncert k 100. výročí úmrtí A. Dvořáka Chrám sv. Mořice Antonín Dvořák: Requiem Moravská f ilharmonie Olomouc, Český f ilharmonický sbor Brno, dir. F. Preisler, sbm. P. F iala, H. Kaupová soprán, V. Škvárová alt, L. M. Vodička tenor, J. Sulženko bas (MHF Dvořákova Olomouc Pocta české hudbě) , 19:00 hod. Klíč k domovu Reduta Bohuslav Martinů: Otvírání studánek Dále na programu P. Eben, B. Martinů, A. Tučapský, J. Novák. členové Moravské f ilharmonie, Akademický sbor Žerotín, dir. P. Koňárek, sólisté: V. Chmelo baryton, L. Lakomý recitace, D. Švec klavír (MHF Dvořákova Olomouc Pocta české hudbě) , 19:00 hod. Hradišťan O slunovratu Reduta J. Pavlica sólo Hudebně-taneční pásmo na motivy veršů Jana Skácela a texty lidové poezie. Hudba J. Pavlica, choreograf ie: L. Košíková. (MHF Dvořákova Olomouc Pocta české hudbě) , 19:00 hod. Čeští komorní sólisté Brno, dir. I. Matyáš Jezuitský kovinkt UP Na programu díla B. Martinů, L. Janáčka (dále M. Haydna, W. A. Mozarta). (MHF Dvořákova Olomouc Pocta české hudbě) , 19:00 hod. Večer šansonů Jana Paulová, k 10. výročí vysílání Českého rozhlasu Reduta Olomouc J. Paulová zpěv (36. HF Antonína Dvořáka Příbram)

17 , 19:00 hod. Mistrovská lekce Reduta P. Zumrová, M. Bauerová soprán, J. Březina tenor, R. Danda klavír (MHF Dvořákova Olomouc Pocta české hudbě) , 19:00 hod. Pocta L. Janáčkovi Reduta Antonín Dvořák: Koncert pro klavír a orchestr g moll, Leoš Janáček: Symfonieta Moravská f ilharmonie Olomouc, dir. J. Bělohlávek, B. Opitz klavír (MHF Dvořákova Olomouc Pocta české hudbě) , 19:00 hod. Závěrečný koncert Reduta Antonín Dvořák: Karneval, koncertní předehra, Libor Báchorek: Hukvaldská poema, Dále na programu: S. Rachmaninov. Moravská f ilharmonie Olomouc, Český f ilharmonický sbor Brno, dir. P. Vronský, sbm. P. F iala, E. Dřízgová soprán, V. Prolat tenor, M. Gorbal bas (MHF Dvořákova Olomouc Pocta české hudbě) OPAVA , 19:00 hod. Duchovní odkaz Antonína Dvořáka Slezské divadlo Opava Antonín Dvořák: Biblické písně, Stabat Mater Hosté a sólisté Slezského divadla Opava, dir. P. Gatto, sólisté: E. Dřízgová soprán, Š. Beranová alt, M. Vojta tenor, M. Gurbal bas, K. Peschaková varhany, sbormistr Slavnostní koncert k 200. výročí položení základního kamene stávající budovy divadla. V rámci týdenních oslav druhá premiéra koncertu. Výročí 780. založení města, 200 let založení divadla a 180 let založení muzea. OSTRAVA MHF Janáčkův máj Dům kultury , 19:30 hod. Závěrečný koncert 50. jubilejní sezóny Janáčkovy f ilharmonie Dům kultury Ostrava Leoš Janáček: Glagolská mše, Antonín Dvořák: Te Deum Janáčkova f ilharmonie Ostrava, Český f ilharmonický sbor Brno, dir. P. Vronský, sbm. P. F iala, E. Dřízgová soprán, E. Šporerová mezzosoprán, V. Doležal tenor, M. Gurbal bas, P. Čech varhany (Janáčkova f ilharmonie Ostrava) , 19:30 hod. Zahajovací koncert Dům kultury Leoš Janáček: Symfonieta, Antonín Dvořák: Klavírní koncert g moll Janáčkova f ilharmonie Ostrava, dir. J. Bělohlávek, G. Oppitz klavír (MHF Janáčkův máj 2004)

18 , 19:30 hod. Hádanka života Listy důvěrné Janáčkova konzervatoř Leoš Janáček: 1. a 2. smyčcový kvartet Moravské kvarteto, Z. Adamovská, L. Munzar recitace, Koncert s pásmem z milostných dopisů L. Janáčka (MHF Janáčkův máj 2004) , 19:30 hod. Slavné operní scény Dům kultury Bedřich Smetana: Árie z oper Prodaná nevěsta, Dvě vdovy, Hubička, Dalibor, Braniboři v Čechách, Libuše Orchestr Janáčkovy opery ND Brno, dir. O. Lenárd, sbm. J. Jančík, E. Urbanová soprán, T. Krejčiřík tenor, A. Šťáva bas Dále na programu R. Wagner (MHF Janáčkův máj 2004) , 19:30 hod. Klavírní recitál Janáčkova konzervatoř Bedřich Smetana: České tance I. řada, Leoš Janáček: Sonáta I.X.1905, Erwin Schulhof f: Sonáta č. 3 J. Simon klavír Dále na programu Bach-Busoni, F. Chopin (MHF Janáčkův máj 2004) , 19:30 hod. Koncert s vítězem soutěže Pražského jara Janáčkova konzervatoř J. V. Stamic: Symfonie G dur, Leoš Janáček: Suita pro smyčcový orchestr, Jaromír Podešva: Neslavné přídavky, Jan Křtitel Neruda: Koncert pro trubku Es dur, Jan Nepomuk Hummel: Koncert pro trubku Es dur Janáčkův komorní orchestr, dir. Z. Dejmek, G. Touvron trubka Dále na programu G. Tartini, B. Britten (MHF Janáčkův máj 2004) , 19:30 hod. Antonín Dvořák: Karneval, předehra, Dům kultury Milan Báchorek: Hukvaldská poema (Pocta L. Janáčkovi) Moravská f ilharmonie Olomouc, Český f ilharmonický sbor Brno, Ondrášek, dir. P. Vronský, sbm. J. Zajíček, P. F iala, sólisté: E. Dřízgová, V. Prolat, M. Gurbal Dále na programu S. Rachmaninov (MHF Janáčkův máj 2004) , 10:00 hod. Sborový koncert Dům kultury Bedřich Smetana: Píseň na moři, Rolnická, Vítězslav Novák: Dvanáct bílých sokolů, Josef Suk: Bán Varaždínský, Leoš Janáček: Kantor Halfar, Potulný Šílenec, Maryčka Magdonova, Ach, vojna vojna, Josef Bohuslav Foerster: Svatý Václave, Oráč, Skřivánek, Pavel Křížkovský: Utonulá, Bohuslav Martinů: Zbojnické písně Pěvecké sdružení moravských učitelů, sbm. L. Mátl, T. Mátlová soprán, J. Novák baryton (MHF Janáčkův máj 2004) PACOV , 19:00 hod. Otvírání studánek Sál gymnázia Pacov Koncert z děl A. Dvořáka, B. Smetany, J. B. Foerstera, L. Janáčka, B. Martinů, B. M. Černohorského a J. D. Zelenky účinkují: Smíšené pěvecké sbory Slavík Pacov, Hlahol Tábor, Penguin Quartet Praha J. Zadina

19 PARDUBICE Pardubické hudební jaro Hold české hudbě 3. a Koncert české hudby abonentního cyklu Dům hudby, Sukova síň Antonín Dvořák: Česká suita D dur, Jan Ladislav Dusík: Koncert pro dva klavíry a orchestr Komorní f ilharmonie Pardubice, dir. U. Schneider (Švýcarsko), Pražské klavírní duo (Z. Kolářová, M. Hršel) Dále na programu W. A. Mozart (Pocta velkým mistrům KFP) , 19:00 hod. Jiří Antonín Benda: Ariadna na Naxu, Jaroslav Krček: Zaříkání milého Hronovická scéna Musica Bohemica, dir. J. Krček, sólisté: J. Molavcová, A. Strejček (26. Pardubické hudební jaro Hold české hudbě) , 19:30 hod. Jarní koncert Dům hudby, Sukova síň Iuventus cantans PRAHA Projekty: ČF Pocta české hudbě a jejím tvůrcům Rudolf inum, zahraničí Tématicky zaměřená sezóna orchestru na českou hudbu. ilharmonie.cz HF Hudba mezi obrazy 2004 HAMU, Lichtenštenský palác, Galerie Cyklus 10 koncertů doprovázených výstavami českých výtvarníků festival české komorní hudby: Hommage à Iša Krejčí Bertramka HF Pocta Antonínu Dvořákovi 2004 Zahajovací koncert, 5 tématických koncertů (Dvořák slovanský, Dvořák národní, Dvořák duchovní, Dvořák světový, Dvořák intimní), 2 výstavy (Z duchovní tvorby A. Dvořáka. Výstava autografu Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa) (2. 5.) MHF Pražské jaro 2004 Ročník tématicky zaměřený na českou hudbu jubilantů. Koncerty: , 15:00 hod. Slavnostní zahájení festivalu Rudolf inum, Dvořákova síň Antonín Dvořák: Serenáda E dur pro smyčcový orchestr, Humoreska Sukův komorní orchestr, dir. J. Suk (Pocta Antonínu Dvořákovi 2004)

20 , 16:00 hod. Antonín Dvořák: Mše D dur Emauzský klášter Emauzský sbor a orchestr, dir. J. Krátký Dále na programu A. Corelli (Emauzský sbor a orchestr) , 11:00 hod. Dvořák slovanský Pražský hrad, Španělský sál Antonín Dvořák: Slavnostní pochod, Slovanské rapsodie, Slovanské tance výběr Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dir. V. Válek (Pocta Antonínu Dvořákovi 2004) , 14:00 hod. Dvořák národní Žofín, Velký sál Antonín Dvořák: Pražské valčíky, Romance f moll, Mazurek e moll, Česká suita, Polonéza Es dur Pražská komorní f ilharmonie, dir. Z. Müller, F. Novotný housle (Pocta Antonínu Dvořákovi 2004) , 17:00 hod. Dvořák duchovní Obecní dům, Smetanova síň Antonín Dvořák: Stabat Mater Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Pražský f ilharmonický sbor, dir. P. Altrichter, sbm. J. Brych, M. Vyskvorkina S, D. Pecková alt, V. Prolat T, P. Mikuláš bas (Pocta Antonínu Dvořákovi 2004) , 19:00 hod. Dvořák světový Rudolf inum, Dvořákova síň Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello. a orchestr h moll, Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa Česká f ilharmonie, dir. J. Bělohlávek, J. Bárta violoncello (Pocta Antonínu Dvořákovi 2004) , 21:00 hod. Dvořák intimní Sál B. Martinů, HAMU Antonín Dvořák: Suita Adur, Biblické písně, Humoreska G dur, Sonatina pro housle a klavír R. Kvapil klavír, I. Ženatý housle, R. Janál zpěv (Pocta Antonínu Dvořákovi 2004) , 11:00 hod. Hommage à Václav Holzknecht Mánes Bedřich Smetana: Vzpomínky na Čechy ve formě polek, op. 12, 13, Robertu Schumannovi, Macbeth a čarodějnice, Jaroslav Ježek: Klavírní sonáta J. Novotný klavír , 16:00 hod. Antonín Dvořák: Stabat Mater Kostel Nejsvětějšího Salvátora Symfonický orchestr Pražské konzervatoře, Novantiqua (Švýcarsko) V kostele Nejsvětějšího Salvátora se konala zádušní mše k úmrtí A. Dvořáka a byl odtud vypraven pohřební průvod na Slavín Svět knihy v hudbě Divadlo Archa C&K.Vocal, V. Mišík, J. Koubková, Z. Michnová, H. Hegerová Koncert v rámci mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy. Kombinuje hudbu a recitaci: Adam Michna z Otradovic, Shakesperovy sonety, zhudebněnou poezii V. Hraběte, J. Kainara, P. Kopty, J. Suchého, J. Buriana, J. Dědečka.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

XVI. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU JANÁČKOVY HUKVALDY 2009

XVI. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU JANÁČKOVY HUKVALDY 2009 XVI. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU JANÁČKOVY HUKVALDY 2009 Konaný pod záštitou manželky prezidenta České republiky paní Lívie Klausové Červen Pátek, 19. červen Základní škola a Mateřská škola

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

ROK ČESKÉ HUDBY 2014 doporučený výběr Změny vyhrazeny

ROK ČESKÉ HUDBY 2014 doporučený výběr Změny vyhrazeny ROK ČESKÉ HUDBY 2014 doporučený výběr Změny vyhrazeny 1.3.-15.5.2014 Zapomenuté české opery-výstava Národní divadlo 1. balkón, Národní 2, Praha 1 1.3.-30.9. 2014 Česká opera ve světě 21. století-výstava

Více

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004. INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.cz www.czechmusic.org česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Více

ČESKÁ HUDBA 2004 PŘEHLEDOVÝ VÝBĚR ČR (kritéria kvalita, rozmanitost a celorepublikový záběr, zajímavost)

ČESKÁ HUDBA 2004 PŘEHLEDOVÝ VÝBĚR ČR (kritéria kvalita, rozmanitost a celorepublikový záběr, zajímavost) ČESKÁ HUDBA 2004 PŘEHLEDOVÝ VÝBĚR ČR (kritéria kvalita, rozmanitost a celorepublikový záběr, zajímavost) PROJEKTY (abecedně) 2. Festivalový cyklus souboru Musica florea Praha, Olomouc 6.2.-1.12.2004 Řada

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury PROGRAM - LEDEN 2004 Program vyhlášený Ministerstvem kultury ČR na podporu projektů s tématem významných hudebních výročí roku 2004, s důrazem na prezentaci

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble Út 1. dub 2014 St 2. dub 2014 St 23. dub 2014 Čt 8. kvě 2014 Čt 15. kvě 2014 Ne 8. čvn 2014 Po 9. čvn 2014 Pá 20. čvn 2014 So 21. čvn 2014 19:00 Lysá n. Labem G.F.Handel: Brockes passion (Bohemia 2014)

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z tradiční hasičské slavnosti k poctění patrona sv. Floriana Jako každoročně o první květnové neděli vyšli i letos

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

VRCHLABSKÉ JAZZOVÁNÍ VEČER S VŮNÍ ŠANSONU

VRCHLABSKÉ JAZZOVÁNÍ VEČER S VŮNÍ ŠANSONU Vstupné: abonentka: 390,- předprodej: festival@ceskedotekyhudby.cz, www.ticket-art.cz, prodejní místa označena modře, tel.:739 42 40 45 jednotlivé vstupné v místě konání koncertu Program 6.6. 18:00 Zámek

Více

Edukativní programy v Roce české hudby 2014

Edukativní programy v Roce české hudby 2014 JIHOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE Školní koncerty Název pořadu: Hudba na šlechtických zámcích Hudební výlet mezi panovníky 17. a 18. století. Na koncertě zazní hudba, která byla zkomponována

Více

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

POZVÁNKA NA FESTIVAL MORAVSKÝ PODZIM 2011

POZVÁNKA NA FESTIVAL MORAVSKÝ PODZIM 2011 POZVÁNKA NA FESTIVAL MORAVSKÝ PODZIM 2011 Ráda bych Vás touto cestou upozornila na 46. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Brno Moravský podzim, který proběhne v několika brněnských koncertních sálech

Více

14. ročník rok 2013. 13. ročník rok 2012. neděle 14. července 2013 od 16 hod. Alžběta Poláčková - soprán Stania Ramešová - harfa Roman Fedchuk housle

14. ročník rok 2013. 13. ročník rok 2012. neděle 14. července 2013 od 16 hod. Alžběta Poláčková - soprán Stania Ramešová - harfa Roman Fedchuk housle Cyklus chrámových koncertů Neodmyslitelnou součástí života letního Mělníka se stal cyklus chrámových koncertů. Zatímco v počátcích zaštiťovalo jeho pořádání pouze Proboštství Mělník, od roku 2000 se připojilo

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003. Praha, 22.4.2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003. Praha, 22.4.2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003 Praha, 22.4.2004 Kühnův dětský sbor o.p.s. I.: Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2007 Praha, 12.6.2008 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje a primátorky Statutárního města Chomutova a ve spolupráci s společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 15. koncertní sezona 2010/11

Více

MOSTECKÁ HUDEBnÍ SETKÁNÍ

MOSTECKÁ HUDEBnÍ SETKÁNÍ uvádí pod záštitou statutárního města Mostu, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci s Městským divadlem v Mostě 24. koncertní sezóna 2014/15 MOSTECKÁ HUDEBnÍ SETKÁNÍ 24. sezóna Festivalového orchestru

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble St 28. bře 2012 Čt 29. bře 2012 So 31. bře 2012 Čt 5. dub 2012 Pá 6. dub 2012 Pá 13. dub 2012 Ne 22. dub 2012 Po 23. dub 2012 19:30 K Karlovy Vary A.Vivaldi: Zkouška harmonie a nápadu Kde: Galerie umení

Více

Repertoár MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR

Repertoár MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR Repertoár Symfonický repertoár Bach Beethoven Bernstein Bizet Borne Brahms Bruch Čajkovskij Debussy MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR LEONORE III. (předehra) KONCERT PRO KLAVÍR

Více

Hudební festival Antonína Dvořáka ve znamení souznění Východu a Západu

Hudební festival Antonína Dvořáka ve znamení souznění Východu a Západu Hudební festival Antonína Dvořáka ve znamení souznění Východu a Západu PRAHA, 29. dubna 2015 Ve dnech od 29. dubna do 4. června se koná v pořadí již 47. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Příbram

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím různých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 Pražská konzervatoř /založena 1811/ pořádá KONCERT LAUREÁTŮ soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 10. dubna 2010 v 18:30 hod. Rudolfinum, Sukova síň Účinkují: Stefanie Anastasija

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou tradicí

Více

GRANTY MKČR/OUK A stálé profesionální symfonické orchestry žadatel P r o j e k t termín lokace 1 Pražská komorní filharmonie, o.p.s.

GRANTY MKČR/OUK A stálé profesionální symfonické orchestry žadatel P r o j e k t termín lokace 1 Pražská komorní filharmonie, o.p.s. A stálé profesionální symfonické orchestry 1 Pražská komorní filharmonie, o.p.s. Koncert věnovaný projektu Česká hudba 2004 16.1.2004; 19:30 h. Praha (Sál ČNB) 2 Komorní filharmonie Pardubice ČESKÁ HUDBA

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

KPH Kruh přátel hudby 2015-2016

KPH Kruh přátel hudby 2015-2016 KPH Kruh přátel hudby 2015-2016 Základní informace Všechny potřebné informace pro členství v KPH obdržíte v předprodeji vstupenek MěKS v přízemí městského domu kultury. Tel.: 383 311 535, nebo na www.meks-st.cz

Více

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA 56. ročník Chopinova festivalu 13. 23. srpna 2015 10. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ F. CHOPINA 10. 13. srpna 2015 Festival a soutěž se konají za finanční podpory Města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje

Více

Vokální kvarteto Q VOX

Vokální kvarteto Q VOX Vokální kvarteto Q VOX Muţské vokální kvarteto bylo zaloţeno v roce 1997, jeho členové jsou absolventy JAMU v Brně a AMU v Praze. Jejich působení v hudbě je velmi široké (zpěv ansámblový, sborový, sólový

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně

Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně Motto: Stará hudba pro nový věk Patroni projektu Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně Záštita nad projektem JUDr.

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013 Divadlo Ponec Divadlo v Dlouhé Galerie hl. m. Prahy MeetFactory Městská divadla pražská Museum Kampa Orchestr Berg Studio Béla Švandovo divadlo na Smíchově Uměleckoprůmyslové museum v Praze vydání pro

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Znaky hudebního baroka. Florentská camerata

Znaky hudebního baroka. Florentská camerata Baroko přibližně 17. století - Evropa, vznik v Itálii v 16. století z portugalského Barroco - "nepravidelně utvářená perla" Poslech: Adam Michna z Otradovic - Loutna česká - Nebeští kavalérové, Vánoční

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Italia Arte Fest 2013. Dvousté výročí dvou evropských géniů

Italia Arte Fest 2013. Dvousté výročí dvou evropských géniů Italia Arte Fest 2013 Wagner Verdi Dvousté výročí dvou evropských géniů 1813-2013 Třetí ročník Italia Arte Fest si tentokrát dává za cíl vzdát hold dvěma evropským hudebním géniům, Richardu Wagnerovi a

Více

BÄRENREITER URTEXT to je i česká hudba

BÄRENREITER URTEXT to je i česká hudba BÄRENREITER URTEXT to je i česká hudba Bärenreiter Urtext je pečetí kvality vědecko-kritických edic. Zaručuje, že notový text odpovídá současnému stavu bádání a je připraven podle jasně formulovaných edičních

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus PROGRAM FESTIVALU: Oblast NEPOMUK / SPÁLENÉ POŘÍČÍ 3.7.- 6.7. 2014 3.7. ČTVRTEK: zámek NEBÍLOVY Komponovaný večer barokních zábav: Západočeský symfonický orchestr, barokní vůně s originálními parfémy,

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

200. let Pražs ké konzer vatoře

200. let Pražs ké konzer vatoře 200. let Pražs ké konzer vatoře 2 0 0. L E T P R A Ž S K É K O N Z E R V A T O Ř E STRUČNÁ HISTORIE PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE Pražská konzervatoř patří k nejstarším školám tohoto typu v Evropě. Byla založena

Více

Koncerty, divadlo, kurzy - programová nabídka říjen

Koncerty, divadlo, kurzy - programová nabídka říjen Vyřizuje: Jakub Tichý, T: +420 558 113 457, E: jakubtichy@kulturafm.cz Datum: 9. 8. 2011 Koncerty, divadlo, kurzy - programová nabídka říjen Divadlo Nová scéna Vlast Čt 13. 10. 19:00 Láska naruby Divadlo

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Následující dokument obsahuje testové otázky určené k procvičování znalostí z dějin hudby, hudební teorie a hudební terminologie. Otázky zasahují

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998)

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998) Náčelník Vojenské konzervatoře pplk. Jiří Křen pplk. Jiří Mareš pplk. Ing. Pavel Mařík kpt. Ing. Karol Kohl zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka zástupce náčelníka pro týl XXIV Školská skupina:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

DAGMAR PECKOVÁ JAREK NOHAVICA HRADIŠŤAN a JIŘÍ PAVLICA nebudou chybět NEDVĚDI a další bývalí členové skupiny

DAGMAR PECKOVÁ JAREK NOHAVICA HRADIŠŤAN a JIŘÍ PAVLICA nebudou chybět NEDVĚDI a další bývalí členové skupiny speciální hosté DAGMAR PECKOVÁ JAREK NOHAVICA HRADIŠŤAN a JIŘÍ PAVLICA nebudou chybět NEDVĚDI a další bývalí členové skupiny 15., 16., 17. a 18. 10. 2015 VELKÝ SÁL LUCERNY MIMOŘÁDNÉ KONCERTY V LUCERNĚ

Více

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1. Informace o společnosti Jméno: Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Sídlo: Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně Vznik: 9.

Více