GF LI Integrita Compliance/Integrity pro ELA. Tomáš Čejchan Právní oddělení ABB s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GF LI Integrita Compliance/Integrity pro ELA. Tomáš Čejchan Právní oddělení ABB s.r.o."

Transkript

1 GF LI Integrita Compliance/Integrity pro ELA Tomáš Čejchan Právní oddělení ABB s.r.o.

2 Práce s integritou Program Úvod Transparency International a Česká republika Korupce Ochrana hospodářské soutěže Boj proti korupci v ABB Kontrola darů, společenských akcí, úhrad nákladů Kontrola obchodních partnerů Kontrola charity Ochrana hospodářské soutěže Účast na jednáních komor a asociací Horká linka hlášení přestupků 22 October 2013 Snímek 2

3 Práce s integritou Proč ABB záleží na dodržování zákonů Možné postihy, důsledky......další pokuty...náklady na právní služby a vyšetřování...ztráta důvěry...žaloby třetích stran o náhradu škod...jmenovaní dohlížitelů, kteří monitorují firmu...policejní razie...stíhání za dříve odhalené činy...protimonopolní agentury mohou uložit opatření, která mají dopad na obchodní modely...odepření přístupu k financování projektů a projektovým nabídkám...umístění na černou listinu zákazníků / externích akcionářů...vyloučení z veřejných soutěží...poškození pověsti a cejch delikventa...zvýšené zaměření na stíhání jednotlivců 22 October 2013 Snímek 3

4 Rychlý přehled Dvě části FCPA Protikorupční zákazy Je nelegální přímo či nepřímo podplácet veřejné činitele. Týká se i uplácení prostřednictvím: Zákazníkůprostředníků Distributorů a prodejců Dodavatelů a subdodavatelů Zprostředkovatelů a agentů Dalších třetích subjektů Finanční záznamy Společnosti musí vést finanční záznamy, které přesně a poctivě zachycují transakce firmy, a udržovat systém adekvátních vnitřních kontrol účetnictví. 22 October 2013 Snímek 4

5 Rychlý přehled FCPA: pět součástí porušení zákona Kdo ABB je kótována na newyorské burze, proto se FCPA vztahuje na jednotlivce, jednotlivé podniky, ředitele, zaměstnance nebo agenty společnosti. Korupční úmysl Platba je určena k tomu, aby přesvědčila nebo ovlivnila příjemce, aby zneužil svého úředního postavení. K porušení zákona stačí pouhá nabídka. Platba Zaplacení, nabídka nebo příslib peněz nebo čehokoli cenného. Cokoli cenného zahrnuje jakoukoli formu benefitu, nejen peníze. Příjemce Vládní úředníci a zaměstnanci státních subjektů, státem vlastnění (zcela nebo zčásti) zákazníci, politické strany, funkcionáři politických stran a kandidáti na politický úřad. Zkouška obchodního účelu Platba (čehokoli cenného) musí sloužit k ovlivnění úředního aktu, zajištění neoprávněné výhody nebo pomoci při získání nebo udržení zakázky pro jednotlivce nebo právnickou osobu 22 October 2013 Snímek 5

6 Rychlý přehled FCPA je důležitý, jenže to není všechno Jenže to není všechno, protože... FCPA Protikorupční zákony OECD Protikorupční zákon v UK Místní zákony 22 October 2013 Snímek 6

7 Ghana Togo Benin 3 Rychlý přehled Ochrana hospodářské soutěže Zákony OchHS ve světě (12/2010) Grónsko Norsko Finsko Rusko Kanada Island Švédsko Spojené státy americké Irsko Lucembursko Jersey Spojené království Portugalsko Španělsko Nizozemsko Belgie Francie Dánsko Estons Lotyšsko Litva Polsko Bělorusko Německo Česká republika Slovenská Rumunsko republika Švýcarsko Rakousko Maďarsko Moldavsko Srbsko Itálie Bulharsko Bosna Chorvatsko a Hercegovina Makedonie Albánie Řecko Slovi nsko Ukrajina Turecko Gruzie Arménie Ázerbájdžán Kazachstán Kyrgyzstán Uzbekistán Turkmenistán Tádžikistán Mongolsko Severní Korea Japonsko Západní Sahara Maroko Alžírsko Tunisko Kypr Libanon Izrael Sýrie Jordánsko Irák Kuvajt Írán Afghánistán Pákistán Nepál Bhútán Čína Jižní Korea Mexiko Guatemala Salvador Belize Honduras Nikaragua Kuba Jamajka Kostarika Panama Ekvádor Haiti Kolumbie Dominikánská republika Venezuela Guyana Surinam Francouzská Guyana Mauritánie Senegal Gambie Guinea-Bissau Guinea Sierra Leone Libérie Mali Pobřeží slonoviny Burkina Faso Rovníková Guinea Niger Nigérie Kamerun Libye Čad Středoafrická republika Egypt Súdán Uganda Gabon Kongo Demokratická republika Kongo Rwanda Burundi Tanzanie Eritrea Etiopie Keňa Saudská Arábie Džibutsko Jemen Somálsko Omán Indie Srí Lanka Bangladéš Barma Laos Thajsko Vietnam Kambodža Malajsie Singapur Tchaj-wan Filipíny Indonésie Papua Nová Guinea Žádné zákony na ochranu hospodářské soutěže. Peru Brazílie Angola Zambie Malawi Jurisdikce s občanskoprávním kartelovým právem bez leniency programu. Bolivie Paraguay Namibie Botswana Zimbabwe Mozambik Madagaskar Jurisdikce s trestněprávním kartelovým právem bez leniency programu Chile Argentina Uruguay Jižní Afrika Lesotho Svazijsko Austrálie Jurisdikce s leniency programem. Jurisdikce s leniency programem a trestními postihy za vybrané specifické chování, například rozdělování trhů atd. Nový Zéland Jurisdikce s leniency programem a trestními postihy za porušování pravidel ochrany hosp. soutěže. Tato mapa byla sestavena na základě veřejně dostupných informací.

8 Boj proti korupci, sebeobohacování a střet zájmů

9 Jak se zaměřit na potenciální rizika Buďte ostražití u varovných signálů VAROVNÉ SIGNÁLY: okolnost nebo událost, která by měla spustit zvýšenou pozornost nebo pochyby o souladu s protikorupčními zákony a kterou je nutno přezkoumat, než zjistíme, zda je postup vhodný. PŘÍKLADY: Nezvyklá platební ujednání u finančních dohod Daňové ráje Nezvyklé položky v kalkulacích projektových nákladů bez specifikací Nízká transparentnost ve výdajích a účetních záznamech Nezvykle vysoké odměny Historie korupce v dané zemi Zástupce zákazníka vám sdělí, jak se chovat, abyste získali projekt Pohoštění a výdaje, které nejsou přiměřené nebo vhodné, a proto je lze využít k přesvědčování někoho u zákazníka, aby přidělil zakázku 22 October 2013 Snímek 9

10 Boj proti korupci v ABB Zvyšování transparentnosti dary Maximální hodnota daru na jednoho příjemce a akci nesmí v úhrnu překročit 100 USD, pokud nejsou splněny následující podmínky: Předchozí schválení nadřízeným; Předchozí schválení Country Integrity Officerem (nebo jeho zástupcem) Dar je řádně zaznamenán do databáze darů 22 October 2013 Snímek 10

11 Boj proti korupci v ABB Zvyšování transparentnosti Společenské akce a Výlohy Maximální částka na Společenské akce a Výlohy nesmí překročit 250 USD na osobu a akci (sem patří všechny položky, tj. vstupenky, jednání, cesta, jídla a nápoje atd.), pokud nebudou splněna následující kritéria: Předchozí schválení nadřízeným Předchozí schválení Country Integrity Officerem (nebo jeho zástupcem) Výdaje na pohoštění nebo výdaje musí být řádně zaznamenány se jménem, funkcí a firmou/organizací příjemce v národní databázi darů Při plánování akcí by měl být dostatek času na přezkoumání a schválení. 22 October 2013 Snímek 11

12 Boj proti korupci v ABB Odpovědnost za přímé a nepřímé platby DODAVATEL OBCHODNÍ PARTNER KONCOVÝ ZÁKAZNÍK ABB může být odpovědna za přímé i nepřímé platby veřejným činitelům. Pokud víte, nebo máte důvod vědět, že platba bude předána veřejnému činiteli, stačí to k tomu, aby se jednalo o korupci podle několika zákonů včetně FCPA. Toto platí i v případě, kdy neexistují důkazy, že by pokyn k provedení takové platby dal výslovně některý ze zaměstnanců ABB. 22 October 2013 Snímek 12

13 Boj proti korupci v ABB Poznejte svého obchodního partnera Je důležité znát: 1. Totožnost: Je ten, kdo vlastní nebo řídí třetí subjekt, veřejným činitelem? Příbuzný nebo přítel veřejného činitele? 2. Legitimita: Má skutečnou kancelář a vhodný předmět podnikání? Má zaměstnance nebo pracuje sám? 3. Chování: Chce platbu pro nesouvisející třetí subjekt nebo od něj, či do jiné nesouvisející země? Chce uchovat vztah v tajnosti, vyhnout se čemukoli písemně, neklást otázky nebo se řídit místními postupy? 22 October 2013 Snímek 13

14 Boj proti korupci v ABB Politické a charitativní příspěvky Zákazník Objednávky, projekty ABB I když je to po právní stránce v pořádku, politické a charitativní příspěvky (nebo sponzorské dary) mohou být zneužity. Mohl by za příjemcem de fakto stát veřejný činitel? Mohl by být příspěvek oplátkou za zakázky?

15 Ochrana hospodářské soutěže

16 Protimonopolní boj: Body k zapamatování Horizontální dohody Zakázané typy Závažná porušení Zakázané jsou: Dohody o cenách nebo podmínkách dodávek Omezování dodávek Horizontální dohody Podíly na trhu Rozdělování zákazníků Rozdělování trhů Kolektivní bojkot ABB Group October 22, 2013 Snímek 16

17 Protimonopolní boj: Body k zapamatování Horizontální dohody, které je třeba pečlivě zvažovat Získejte rady od GF-LI k: Další spolupráci s konkurencí obecně například: Společnému výzkumu a vývoji; Horizontální dohody Společné výrobě; Společným nákupům Společném marketingu a propagaci (včetně konsorcií) Standardizaci Shromažďování oborových statistik, benchmarkingem atd. ABB Group October 22, 2013 Snímek 17

18 Protimonopolní boj: Body k zapamatování Vertikální dohody Zakázané typy Závažná porušení Zakázané jsou: Udržování distribučních cen (minimální, fixní) Zákaz pasivních prodejů (EU) Vertikální dohody Postupujte opatrně získejte rady od GF-LI: Maximální distribuční cena Rozdělování území / zákazníků Exkluzivní dohody ABB Group October 22, 2013 Snímek 18

19 Účast na jednáních komor a asociací

20 Kde chce být ABB členem? Asociace musí mít písemný závazek dodržovat pravidla ochrany hospodářské soutěže. Asociace musí mít nastaveny procesy, které zajišťují, že takový závazek bude fungovat v praxi. 22 October 2013 Slide 20

21 Kde chce být ABB členem? Např: Asociace má právníka který prověřuje předem projednávanou agendu jednotlivých setkání za účelem zajištění souladu s pravidly ochrany hospodářské soutěže; Agenda je účastníkům zasílána předem a každý může vznést námitky; Jsou vedeny zápisy z jednání do kterých je umožněno každému účastníkovi během jednání nahlížet a žádat o zápis poznámky či námitky; Zápisy z jednání jsou zaslány po jednání všem účastníkům a námitky účastníků k zápisům jsou brány vážně. 22 October 2013 Slide 21

22 V případě pochybností Buďte aktivní! Pokud účastník jakkoli začne komunikovat o tématu, které se týká obchodně citlivých informací: 1. Okamžitě ukončete konverzaci; 2. Zdůrazněte, že protestujete proti pokračování jednání o tomto bodu; 3. Pokud diskuse přesto pokračuje, okamžitě opusťte jednání a nechte si do zápisu z jednání vyznačit čas odchodu z jednání a důvod; 22 October 2013 Slide 22

23 V případě pochybností 4. Nikdy interně nešiřte citlivé informace, které jste takto získali!; 5. Okamžitě informujte nadřízeného a Country Integrity Officera o takovém incidentu; a 6. S pomocí Country Integrity Officera stanovte další postup. 22 October 2013 Slide 23

24 Nahlášení záležitostí týkajících se integrity

25 Nahlašovací prostředky v ABB Možnosti Zaměstnanec Nadřízený Personalista Hotline pro Etiku podnikání Ombudsman Country Integrity Officer Integrity Office na ústředí Všichni zaměstnanci mají k dispozici více prostředků Zaměstnanci nemusejí mít obavy ozvat se a nahlásit problémy nebo vyhledat rady Všechna hlášení budou řádně vyšetřena, sledována a plně uzavřena V ABB platí politika nulové tolerance vůči represím 22 October 2013 Snímek 25

26

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB A) Základní služby 1. Obyčejná zásilka (čl. 115 Poštovních podmínek - dále jen PP) hmotnost prioritní a) evropské země do 20 g včetně 17,- Kč do 50 g

Více

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif)

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif) Užitečné pojmy Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Roaming SMS WAP Připojení Mobilní data Hlasová schránka Zvláštní sazby Maximální délka hovoru Mobilní telefonní číslo Pevné telefonní

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích

Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. srpna 2013 VBC CZECH s.r.o. Hlavní pojmy Tarif - Soubor služeb, za které

Více

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 2. června 2014

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 2. června 2014 Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Platnost od 2. června 2014 Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu: Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Kredit Převod kreditu Roaming SMS WAP Připojení

Více

Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014

Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014 Ceník a Pravidla Bonerix účinnost od 8. 2. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování... 4 4. Doplňkové balíčky k hlasovým tarifům... 4

Více

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři, IFRS do kapsy 2011 2 Předmluva V Praze dne 1. února 2012 Vážená čtenářko, vážený čtenáři, předkládáme Vám aktualizované vydání publikace, která přináší klíčové informace z oblasti Mezinárodních standardů

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více

SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH

SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH 2014 1 SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH. Praha, 2014 Brožura zahrnuje číselné a kartografické údaje o zásobách, těžbě, zpracování, spotřebě uhlovodíků a

Více

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 18. 4. 2015

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 18. 4. 2015 CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 18. 4. 2015 1 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky... 3 Aktuálně nabízené tarify, zvýhodnění

Více

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Pro zákazníky v České republice Platí od 2. ledna 2012 SAZBY V CZK Logistika je nejmocnější silou dnešního podnikání Objevte novou logistiku Logistika. Jde o to,

Více

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21 % DPH)

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21 % DPH) Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21 % DPH) Obsah Aktuálně nabízené tarify a zvýhodnění pro klíčové zákazníky 3 Internetové tarify a zvýhodnění 9 Roamingové služby

Více

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5) Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FORMÁT SOUBORŮ... 4 2.1. FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH

Více

SLEVY a akční nabídky:

SLEVY a akční nabídky: Údolní 1273/98 Praha 4 Braník, 142 00 IČ: 28526091 DIČ: CZ28526091 Podpora: support@ehamnet.cz Tel. kancelář: +420 222 264 764, Hotline 777 594 201 Kompletní ceník služeb firmy ceník je platný od 1.2.2015

Více

ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Duševní vlastnictví pro podniky 1

ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Duševní vlastnictví pro podniky 1 Duševní vlastnictví pro podniky 1 Vytvoření ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Světová organizace duševního vlastnictví Publikace v edici Duševní vlastnictví

Více

fayn PREMIUM Pevné sítě z GSM H24 ZDARMA Mobilní sítě z GSM H24 ZDARMA SMS H24 ZDARMA MMS H24 4,99 Kč

fayn PREMIUM Pevné sítě z GSM H24 ZDARMA Mobilní sítě z GSM H24 ZDARMA SMS H24 ZDARMA MMS H24 4,99 Kč Volání v rámci ČR a další ceny fayn PREMIUM Pásmo Kč / min Pevné sítě z GSM H24 ZDARMA Mobilní sítě z GSM H24 ZDARMA SMS H24 ZDARMA MMS H24 4,99 Kč VoIP síť FAYN a partnerské sítě (VoIP- H24 Internetové

Více

Ceník tarifů a souvisejících sluţeb SychrovNET s.r.o.

Ceník tarifů a souvisejících sluţeb SychrovNET s.r.o. Ceník tarifů a souvisejících sluţeb SychrovNET s.r.o. Plné znění s platností od 18.4.2013, všechny ceny jsou uvedeny s DPH. PŘIPOJENÍ K INTERNETU NEJRYCHLEJŠÍ INTERNET ve VSETÍNĚ pro bytové domy na OPTICKÉM

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 7. 2008

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 7. 2008 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 7. 2008 Ceník tarifů a tarifních nabídek T-Mobile Kreditní tarify Kredit 250 Kredit 450 Kredit 700 Kredit 1 200 Kredit 2 000 Měsíční

Více

Protikorupční politika skupiny GLS. Úvod

Protikorupční politika skupiny GLS. Úvod Protikorupční politika skupiny GLS Úvod Důvěra zákazníků, které se těší skupina GLS, je jedním z jejích klíčových hodnot. Je třeba, abychom všichni pracovali a dělali vše proto, abychom mohli tuto hodnotu

Více

FIO API BANKOVNICTVÍ. Verze 1.4.0.

FIO API BANKOVNICTVÍ. Verze 1.4.0. FIO API BANKOVNICTVÍ Verze 1.4.0. OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 3 TYPY KOMUNIKACE... 2 GET... 2 POST... 3 4 VYSVĚTLIVKY K DATOVÝM TYPŮM... 3 5 EXPORT (DOWNLOAD) POHYBŮ A VÝPISŮ Z BANKY...

Více

Seznam internetových domén

Seznam internetových domén Seznam internetových domén Domény první úrovně (Top-Level Domains). Jejich správou je pověřena organizace IANA (Internet Assigned Number Authority). Generické domény Aero Rezervováno pro členy leteckého

Více

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním Společnost Hillenbrand, Inc a její dceřiné společnosti (dále souhrnně "Společnost") dodržují

Více

ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Duševní vlastnictví pro podniky 1

ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Duševní vlastnictví pro podniky 1 Duševní vlastnictví pro podniky 1 Vytvoření ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Světová organizace duševního vlastnictví Předmluva Předmluva Tato příručka

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO Absolutní výhoda - schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji než země B. Administrativní stanovení

Více

Ceník služeb RWE Mobil

Ceník služeb RWE Mobil Ceník služeb RWE Mobil TARIF RWE NABITO Tarif RWE NABITO Tarifikace 30 denní poplatek 1,00 Kč 30 dní Volání v rámci značky RWE Mobil 1,30 Kč 60+30 sec. účtuje se první celá minuta a pak jen po 30 sekundách

Více

Anti-korupcni smernice spolecnosti

Anti-korupcni smernice spolecnosti Anti-korupcni smernice spolecnosti Jako mezinárodní společnost registrovaná na několika burzách cenných papírů se společnost ArcelorMittal snaží zajistit, aby její zaměstnanci během jejich činností a všechny

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více