CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD."

Transkript

1 CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. OZNAMUJE VÝSLEDKY ZA DRUHÉ TLETÍ A PRVNÍ POLOLETÍ z anglického originálu) - se - OIBDA VNEM DRUHÉ TLETÍ kurzu o 8% na 166,8 mil. USD kurzu zrostla o 44% na 46,8 mil USD - PRVNÍ POLOLETÍ - se kurzu o 8% na 293,0 mil. USD - OIBDA kurzu zrostla o 99% na 58,3 mil USD - Volný tok zrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD HAMILTON, BERMUDA, 29. (NASDAQ/Burza cenných. zrostla - Central European Media Enterprises Ltd. ( dále jen CME nebo - CETV) dnes oznámila ýsledky za druhé a prní pololetí kurzu se ýnosy za druhé o 8% na 166,8 mil. USD, a to z teleizní reklamy o 9%. OIBDA (jak je definoáno níže) za druhé kurzu o 44% na 46,8 mil. USD. kurzu se ýnosy za prní pololetí o 8% na 293,0 mil. USD, a to z teleizní reklamy o 9%. OIBDA za prní pololetí zrostla kurzu o 99% na 58,3 mil. USD. Volný tok zrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD. Z proozních a bychom yzdihnout následující: sledoanost se ze zemí a to jak celodenní sledoanosti, tak i hlaním ysílacím V prním pololetí roku se trh s teleizní reklamou e zemích dohromady o 7%. Ve druhém roku se podíl na trhu s teleizní reklamou ze zemí. Jistina reolingoého se splatností roce 2017 byla splacena plné což odráží schopnost generoat olný tok. roku podstatné rezer, o kterých jsme Q4 a Q1 týkající se auditu Rumunsku. Podnikli jsme za snížení liu ujednání, že dolaroý konertibilní dluh splatný listopadu roku bude refinancoán dluhem denominoaným eurech. Michael Del Nin, jeden ze dou generálních tralé a rozsáhlé ýkonnosti se OIBDA s odpoídajícím obdobím roku." CME, uedl: "Výsledky tohoto a odráží díky reálnému na každém z a díky silné proozní kurzu zdojnásobila prním pololetí tohoto roku poronání Christoph Mainusch, druhý ze dou generálních dodal: programy zaujaly prní místa e sledoanosti jarní sezóny a celkoý podíl na sledoanosti se ze zemí snižoání programoých Kombinace s náklady má za následek ýznamné OIBDA marže prním pololetí roku a že tento trend bude dále po celý rok." OIBDA, která zahrnuje náklady na amortizaci a náklady ze snížení hodnoty programoých prá je definoána jako proozní zisk / (ztráta) bez zahrnutí amortizace nehmotného majetku a ztráty ze snížení hodnoty akti a neobyklé nebo jednorázoé položky, které nejsou brány potaz edoucími osobami jednotky, které rozhodují o jednotliým a hodnotí jejich ýkonnost, jak je definoáno sekci "Segmentoé údaje a ne US-GAAP ukazatele" níže.

2 Konsolidoané ýsledky za za 166,8 mil. USD e sronání s 192,8 mil. USD za. Proozní zisk za 36,4 mil. USD e sronání s 22,7 mil. USD za. Ztráta z za 11,7 mil. USD e sronání se ztrátou 41,4 mil. USD za stejné období roku ztráta z na akcii za období 0,11 USD e sronání se ztrátou 0,31 USD za. OIBDA za. OIBDA marže1 za. Níže uádíme ybrané konsolidoané 46,8 mil. USD e sronání s 40,8 mil. USD za stejné období 28,1% e sronání s OIBDA marží 21,2% za ýsledky za období (neuditoáno) OIBDA Proozní zisk Konsolidoané ýsledky za prní pololetí a (11 669) (0,11) (41 352) (0,31) % (13,5)% 14,7 % 60,6 % 71,8 % 64,5 % : % reálné2 7,5% 43,7% 103,3% 70,1% 62,1% za prní pololetí 293,0 mil. USD poronání s 333,5 mil. USD za prní pololetí. Proozní zisk za prní pololetí 19,2 mil. USD poronání s 8,0 mil. USD za prní pololetí. Ztráta z za prní pololetí 81,9 mil. USD poronání s proozní ztrátou 82,4 mil. USD roce. ztráta z na akcii za prní pololetí US$ 0,61 poronání se ztrátou 0,61 za stejné období. OIBDA za prní poletí. OIBDA marže1 za prní pololetí roku. Níže uádíme ybrané konsolidoané 58,3 mil. USD poronání s 37,4 mil. USD za stejné období 19,9% poronání s 11,2% za stejné období ýsledky za prní pololetí (neuditoáno) OIBDA Proozní zisk (81 912) (0,61) (82 352) (0,61) OIBDA marže je definoána jako OIBDA k jak je definoáno "Segmentoých údajích a ne GAAP % reálné ( procentech) stejného období dodržení konstantního kurzu 2 a % Act (12,2)% 55,7 % 139,9 % 0,5 % 0,0 % ukazatelích" níže. : % Lfl2 8,2% 99,4% 265,5% 5.5% 4,7%

3 Podrobnosti o telekonferenci a audio webcastu CME bude telekonferenci a audio webcast za diskuse za prní e 29. 9:00 newyorského (tj. 14:00 londýnského a 15:00 pražského Audio webcast a telekonference se bude odkazoat na prezentaci, která bude konáním telekonference k dispozici na weboých stránkách CME Pro na uedenou telekonferenci mohou olající z USA a ostatních zemí deset minut jejím zahájením olat na a zadat kód CETVQ215. Konference bude ysílána formou audio webcastu na weboých stránkách Konferenci lze poslouchat ipad, iphone jež podporují systémy Android a Windows. Digitální audio nahráka bude k dispozici na stránkách po dobu 14ti 3 od

4 a Tato tiskoá zpráa obsahuje ýhledoá pr U ýhledoých pr se odolááme na ochranu souislosti s pr podle Zákona o r edení e cenných soukromých firem (Priate Securities Litigation Reform Act) z roku Tato pr sou poahou zahrnují rizika a nejistoty, z nichž mnohé nelze s jsou mimo kontrolu, a nelze Pr odrážejí aktuální budoucích událostí a zhledem k tomu, že obchodní podléhá a nejistotám, mohou se ýsledky, strategický plán, pozice, proozní ýsledky a toky od které jsou popsány a takoýchto pr Mezi ýznamné faktory, které k takoýmto mimo jiné ale neomezující se na takoé faktory uedené sekci "Rizikoé Faktory" zpráy e 10-Q za období, tak jako následující: snah ýnosy a získat podíl na reklamním trhu republice; úr na teleizní reklamu a rychlost rozoje reklamních tr zemích li nejistoty a nestability Eurozóny na trzích a rozsah, trání a jakéhokoli ožiení; míra, do níž záazky splácet dluh limitují schopnost refinancoat zadluženost; ystaení iniciatiy na r a posílení zdr schopnost efektiní inestice do teleizního ysílání, inestic do pr schopnost rozíjet a získáat programy a publikum; politice a r pr e kterém a a a obnoení ysílacích licencí a schopnost získat ysílací frekence a licence. ýznamných by být pokládán za najdete sekci "Rizikoé faktory" a "Výhledoá pr. Nezaazujeme se jakýmkoli noých informací budoucího ýoje nebo z jiných Tuto tiskoou zpráu je s byla Komisi pro cenné papíry (SEC) dne 29. Podr popis nejistot a ostatních zpráy e 10-Q za období aktualizoat nebo reidoat tato pr již na zpráou e. 10-Q za období, která Na weboých stránkách jsou zdarma k dispozici zpráy e 10-K, ýsledky e 10-Q, aktuální zpráy e 8-K a dodatky k zpráám, jakmile je to možné ždy poté, kdy jsou tyto materiály elektronicky zaslány nebo fyzicky Komisi pro cenné papíry (SEC). Rádi bychom upozornili, že oznamoání informací probíhat SEC, tiskoých zprá, on-line ysílání nebo do Inestorské sekce weboé stránky V budoucnu budeme i nadále yužíat ke informací týkajících se CME a zemí, kde Informace, které na weboých stránkách mohou být poažoány za ýznamné. Proto mediím, a jiným o CME sledoat weboé stránky CME je mediální a zábaní která je lídrem zemích a ýchodní Eropy s celkoým obyatel 50 CME ysílá 33 teleizních - Bulharsku (btv, btv Cinema, btv Comedy, btv Action, btv Lady a Ring.bg), Choratsku (Noa TV, Doma, Noa, World a MiniTV), republice (TV Noa, Noa Cinema, Noa Sport, Fanda, Smicho a Telka), Rumunsku (PRO TV, PRO TV International, Acasa, Acasa Gold, PRO Cinema, Sport.ro, MTV Romania, PRO TV Chisinau a Acasa in Moldoa), e Sloenské republice (TV Markíza, Doma a Dajto) a e Sloinsku (POP TV, Kanal A, Brio, Oto and Kino). Akcie CME jsou obchodoány na burze New Yorku (NASDAQ) a na Burze cenných Praha pod burzoním symbolem CETV. ### Pro informace prosím nebo kontaktujte: Mark Kobal Head of Inestor Relations Central European Media Enterprises

5 CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU (V tis. USD s ýjimkou na akcii) Programoé náklady Ostatní proozní náklady Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Amortizace ysílacích licencí a jiných nehmotných akti Prodejní a administratiní náklady Náklady na restrukturalizaci Proozní zisk (41 628) (38 969) (24 161) (337) Proozní ýdaje: Úrokoé náklady, netto (2 220) (3 091) (8 209) Kurzoý zisk / (ztráta), netto Ostatní ýdaje, netto (533) (38 952) (3 460) (11 669) (2 400) (41 352) (8 985) (11 154) (52 506) 307 (8 678) 69 (52 437) (0,11) (0,31) (0,08) (0,39) ÚDAJE NA AKCII: 0,02 (0,09)

6 CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU (V tis. USD s ýjimkou na akcii) Proozní ýdaje: $ $ Programoé náklady Ostatní proozní náklady Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Amortizace ysílacích licencí a jiných nehmotných akti Prodejní a administratiní náklady Náklady na restrukturalizaci Proozní zisk (81 634) (66 768) (24 161) (967) Úrokoé náklady, netto (9 200) (3 230) (3 445) (78 307) Kurzoá ztráta, netto Ostatní ýdaje, netto $ (498) (82 078) (3 605) (81 912) (274) (82 352) (604) (82 516) (18 787) ( ) 564 (81 952) $ 786 ( ) (0,61) $ (0,01) (0,62) (0,61) (0,13) (0,74) ÚDAJE NA AKCII: $

7 CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA 31. prosince AKTIVA Obchodní a jiné záazky Ostatní krátkodobé záazky Záazky držené k prodeji Krátkodobé záazky celkem Aktia držená k prodeji Goodwill a ostatní nehmotná aktia, netto Ostatní dlouhodobá aktia Aktia celkem PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL Ostatní dlouhodobé záazky Pasia celkem Konertibilní prioritní akcie typu B VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál Ostatní kapitáloé fondy ( ) ( ) (2 402) Nekontrolní podíly Vlastní kapitál celkem Pasia a lastní kapitál celkem ( ) ( ) (2 612)

8 CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ T (14 388) (27 353) Volný 3 tok3 Viz. "Segmentoé údaje a ne US-GAAP ukazatele" níže. 8 (12 559) (13 963) (1 630) (1 684) (56) (116) (605) (1 334) (3 555) (16 256) (14 388) (12 559) (13 963) (26 522)

9 Segmentoé údaje a ne US GAAP ukazatele podnikatelskou geograficky následujících Rumunsko, Sloenská republika a Sloinsko. segmentech: Bulharsko, Choratsko, republika, Výsledky hodnotíme na a ukazatele OIBDA. OIBDA, jež není US GAAP ukazatel, zahrnuje náklady na amortizaci a ztrátu ze snížení hodnoty programoých prá, se jako proozní zisk / (ztráta) bez zahrnutí hmotného majetku, amortizace nehmotného majetku a ztráty ze snížení hodnoty akti a neobyklé nebo jednorázoé položky, které nejsou brány potaz edoucími osobami jednotky, které rozhodují a hodnotí ýkonnost. Mezi položky, které nejsou alokoány za hodnocení jejich a tudíž nejsou zahrnuty zisku OIBDA úhrady ázané na akcie a položky. efektiity je OIBDA marže. OIBDA marže je definoána jako OIBDA k Jsme že hodnota OIBDA je pro inestory zachycuje ýsledky, a to díky položek, jež nemají dopad ani na toky ani na proozní ýsledky firem. OIBDA se též použíá jako jedna ze složek stanoení manažerských Mezisegmentoé ýnosy a zisky byly konsolidaci. Je možné, že ukazatel OIBDA není sronatelný s podobnými hodnotami ykazoanými jinými Volný tok je definoán jako toky z proozních bez a budo a a bez liu jistých neobyklých nebo jednorázoých položek, které nejsou zahrnuty do OIBDA, protože nejsou brány potaz edoucími osobami jednotky, které rozhodují a hodnotí ýkonnost. Volný tok je jako schopnosti generoat. Níže jsou uedeny tabulky obsahující ýnosy a OIBDA dle za období a, a odsouhlasení OIBDA s konsolidoaným ýkazem o úplném ýsledku: Bulharsko Choratsko Rumunsko Sloenská republika Sloinsko Mezisegmentoé ýnosy celkem Bulharsko Choratsko Rumunsko Sloenská republika Sloinsko Mezisegmentoé ýnosy celkem 4 5 % reálné ( procentech) stejného období % % reálné (292) (1 097) (18,8)% (16,6)% (12,1)% (10,9)% (16,4)% (14,3)% (13,5)% 0,9% 4,1% 9,0% 11,0% 3,8% 6,5% 7,5% % % reálné (441) (1 462) (16,2)% (14,4)% (11,4)% (10,1)% (10,8)% (16,7)% (12,2)% 3,1% 5,9% 9,4% 10,4% 9,8% 2,6% 8,2% dodržení konstantního není smysluplné. 9 kurzu.

10 OIBDA % % reálné (63) (28,2)% 2,4 % 17,1 % 31,0 % 18,5 % (64,2)% (10,9)% 27,7 % 45,1 % 63,2 % 46,5 % (55,2)% Korporátní OIBDA celkem (6 468) (7 841) ,5 % 17,5 % 14,7 % 35,9 % 2,7 % 43,7 % % % reálné (35) (102) 116,2 % 23,6 % 46,6 % 16,6 % (58,7)% 171,3 % 55,1 % 83,3 % 45,4 % (47,6)% 38,2 % 8,9 % 55,7 % 73,5 % (8,8)% 99,4 % Bulharsko Choratsko Rumunsko Sloenská republika Sloinsko Eliminace Proozní segmenty celkem OIBDA Bulharsko Choratsko Rumunsko Sloenská republika Sloinsko Eliminace Proozní segmenty celkem (12 697) Korporátní OIBDA celkem Odsouhlasení OIBDA s konsolidoaným ýkazem o úplném ýsledku: OIBDA celkem: Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Amortizace ysílacích licencí a jiných nehmotných akti Ostatní položky % reálné ( procentech) (13 938) stejného (6 936) (3 434) (8 051) (3 187) (6 885) (13 937) (6 933) (18 187) (16 111) (6 414) (6 885) období dodržení konstantního kurzu. není smysluplné. 6 Ostatní položky za obsahují náklady týkající se auditu PRO TV Rumunsku, které znikly prním. Na Rumunských práních které stoupily platnost, že e dojde k podstatné rezery, o které jsme e a prním týkající se auditu Rumunsku (íce informací je uedeno e 10-Q za období ). Ostatní položky za a torbu rezery na pokutu, kterou nám uložila agentura pro ochranu e Sloinsku, a která byla e roku. 10

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráa II. SAMOSTATNÁ TECHNICKÁ PŘÍLOHA erze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákoa 292/9

Více

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2003 Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 11 milionů klientů Expanze: získání maďarské společnosti Postabank Integrace: Erste

Více

New World Resources. Hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí 2010

New World Resources. Hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí 2010 New World Resources Hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí 2010 Amsterdam, 19. listopadu 2010 New World Resources N.V. (dále jen NWR nebo Společnost ), přední středoevropský producent černého uhlí

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Zentiva N.V. Kotace 29 260 000 Existujících akcií a 8 876 230 Nových akcií

Zentiva N.V. Kotace 29 260 000 Existujících akcií a 8 876 230 Nových akcií Tento prospekt byl vyhotoven pro účely (i) přijetí všech 29 260 000 existujících kmenových akcií (dále jen,,existující akcie ) společnosti Zentiva N.V., veřejné akciové společnosti založené podle právního

Více

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou

Více

Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele Výroční zpráva 2011 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky

Více

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2002 Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 10 milionů klientů Úspěch: navýšení kapitálu Zvýšení: free float roste na 64,4 %

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah 1 Vybrané ekonomické ukazatele (miliony EUR) 1H 2010 1H 2009 Celkové tržby * 91,6 86,0 z toho tržby z prodeje vozů * 77,3 75,0 Provozní zisk (EBITDA) * 6,5 3,6 Hospodářský výsledek * 3,6 1,1 Hospodářský

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 26. - 30. červenec 2010. Výhled na tento týden

TÝDENNÍ PŘEHLED. 26. - 30. červenec 2010. Výhled na tento týden TÝDENNÍ PŘEHLED 26. - 30. červenec 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,175 0.7-7.5 5.1 14.0 1,030 1,315 CZK/EUR 24.78 1.4 3.1 6.7 3.2 24.71 26.60

Více

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE P O S U D E K NA DUMENTACI, ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE NOŠOVICE ZPRACOVATEL POSUDKU: DOC. RNDR. MIROSLAV MARTIŠ, CSC. (držitel autorizace dle ;, datum ydání: 1. 6. 1993) TÝM ZPRACOVATELE

Více

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2004 Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Integrace: projekty k využití synergií skupiny odstartovány Další posílení zisků: nárůst čistého zisku o 54,1

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 06 07 0809 1011 12 Československá obchodní banka, a. s. MMIX Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři, IFRS do kapsy 2011 2 Předmluva V Praze dne 1. února 2012 Vážená čtenářko, vážený čtenáři, předkládáme Vám aktualizované vydání publikace, která přináší klíčové informace z oblasti Mezinárodních standardů

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Vzorová účetní závěrka společnosti je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) na vykazování a zveřejňování. Tato

Více

29. července 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%)

29. července 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 10,498-0.4 3.7-0.5 S&P 500 USA 1,106-0.7 3.4-1.8 Nasdaq USA 2,265-1.0 3.5-1.2 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,766-0.1 4.8-6.7 DAX Německo

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Vedoucí manažer Emise. Česká spořitelna, a.s. Administrátor a Kotační agent. Česká spořitelna, a.s.

PEGAS NONWOVENS SA. Vedoucí manažer Emise. Česká spořitelna, a.s. Administrátor a Kotační agent. Česká spořitelna, a.s. PEGAS NONWOVENS SA Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,85% p.a. v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 2.500.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000559 Tento dokument představuje prospekt (dále

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem Credit Suisse Solutions (Lux) je otevřená investiční společnost, v právní formě investiční společnosti s proměnlivým kapitálem, autorizovaný

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

1. Základní údaje o bance

1. Základní údaje o bance POLOLETNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje o bance... 3 2. Informace o činnostech banky... 4 3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva... 6 4. Informace o změně vlastníka VBI...

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více