Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT"

Transkript

1 ZŠ Břeţany zpracovala v rámci projektu DUMY: 9. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alţběta Sousedíková květen 2012 Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/

2 16. ČESKÉ UMĚNÍ MEZI SVĚTOVÝMI VÁLKAMI 9. ročník

3 ARCHITEKTURA o Josip Plečnik ( )- Slovinec, rekonstrukce Praţského hradu, přítel T. G. Masaryka kostel Srdce Páně o čeští architekti se přihlásili k funkcionalismu o geometričnost, očištění od dekoru o zvědečtění architektury, uţitkovost o Jaromír Krejcar- Vančurova vila, palác Olympik v Praze

4 o Richard Podzemný- tzv. skleněný palác o Adolf Loos- Müllerova vila v Praze o Oldřich Tyl a Josef Fuchs- Veletrţní palác (Národní galerie) o Josef Havlíček, Karel Honzíkbudova Všeobecného penzijního ústavu na Ţiţkově o Ludwig Mies van der Rohe- vila Tugendhat

5 Adolf Loos- Müllerova vila

6 MALÍŘSTVÍ, SOCHAŘSTVÍ A GRAFIKA o mladí umělci soustředěni kolem časopisu Červen, říkalo se jim Tvrdošíjní o Josef Čapek ( )- kubistické námořníky a ţenské figury o Václav Špála ( )- ţeny a krajiny ve výrazných barevných akordech o Vlastislav Hofman ( )- architekt, malíř, grafik, zakladatel moderní scénografie, vyšel z kubismu,

7 ovlivněn expresionismem o Jan Zrzavý ( )- symbolista o Rudolf Kremlička ( )- ţenské akty, ţeny při práci o r. 1917: skupina Hollar (dodnes), spojení grafiků, vůdčí osobnost Maxmilián Švabinský- portréty (T. G. Masaryk), navrhl české bankovky

8 20. LÉTA

9 o sociální rozpory, bída o komunistické strany o v polovině 20. let zlepšení ekonomické situace o po krachu na newyorské burze 1929 krize o nástup fašismu v Itálii, nástup Hitlera k moci 1933 (válka) o v sochařství, malířství a grafice 2 proudy:

10 realistický, ovlivněný civilismem avantgardní, poetistický o 30. léta- nástup surrealismu a abstrakce

11 REALISTICKÁ LINIE SOCIÁLNÍHO UMĚNÍ o GRAFIKA Jan Rambousek, Karel Štichaměstské a venkovské náměty karikatura ( Adolf Hoffmeister) o SOCHAŘSTVÍ Otto Gutfreund- Obchod, Babička s dětmi Karel Kotrba, Karel Pokorný sociální náměty

12 o MALÍŘSTVÍ František Foltýn- Cikánská čtvrť Josef Čapek ( )- Mr. Myself (kubistický autoportrét), Černošský král - kolem r se kubistické tvary začínají z jeho díla vytrácet

13 POETISMUS o Umělecký svaz Devětsil, program poetismus (hledání poezie ve všednosti) o ideový vůdce Karel Teige (teoretik, grafik, fotograf, tvůrce koláţí) o zpočátku odmítali současné umění i technickou civilizaci, milovali cirkus, němé grotesky, exotiku o Adolf Hoffmeister- Ráj o Marie Čermínová (ps. Toyen)- Cirkus,

14 Akvárium, Lastury, Rýţoviště, Baţina o František Muzika- Oldřich a Boţena, Šárka, Koupání o Jindřich Štýrský- Protinoţci, Květy ve sněhu, Hnízdo, Noční rychlík

15 30. LÉTA

16 SURREALISMUS o Skupina surrealistů v ČSR- zaloţena r z iniciativy V. Nezvala o v čele Karel Teige, členové Jindřich Štyrský, Toyen, sochař Vincenc Makovský (vyloučen) o Toyen: Hlas lesa, Přezimování, Opuště- né doupě o J. Štyrský: Kořeny, Akáty, koláţe Stěhovací kabinet (Milenci), cykly fotografií

17 Ţabí muţ, Muţ s klapkami na očích

18 ABSTRAKTNÍ UMĚNÍ o Josef Šíma ( )- nikdy nepřekročil práh reality Odpoutaný strom (Letící keř, krajina světlo) o Vojtěch Preissig ( )- grafik, malíř, dvacetiletý pobyt v USA, vycházel z emotivního vztahu člověka k přírodě v barevném prostoru (Zrození země), koláţe

19 o sochař Vincenc Makovský- reliéfy Ţena s vázou, sochy Dívčí sen, Léda

20 ČESKÉ UMĚNÍ ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

21 o mezinárodní výstava karikatury (obrana demokracie), vystavovali: J. Čapek, Antonín Pelc, Fr. Bidlo, Otakar Mrkvička o protifašistické tendence zesílily po vypuknutí občanské války ve Španělsku (Salvador Dalí- Měkká konstrukce s uvařenými boby. Předzvěst občanské války, Picasso- Guernica)

22 o E. Filla- Kůň drásaný lvem, J. Šíma- Revoluce ve Španělsku o J. Čapek- cykly obrazů Oheň, Touha (zatčen v prvních dnech okupace, koncem války umírá v Bergen Belsenu) o Josef Šíma- Zoufalství Orfeovo o Toyen- grafický cyklus Schovej se, válko o skupina Sedm v říjnu ( )- - Fr. Jiroudek (V krytu), Arnošt

23 Paderlík- Raněný, Tragedie postiţení vnitřního světa člověka o skupina RA (2. vlna surrealistů)- od poloviny 30. let- 1948)- Václav Tikal (Lidice) o skupina 42- zaujalo je moderní velkoměsto František Hudeček (Noční chodec), Kamil Lhoták (Stroje mávající křídly)

24 o Jan Bauch- Loreta, Týnský chrám o Jan Zrzavý- Kleopatra o Karel Svolinský ( )- ilustrace, jevištní výtvarnictví o sochař Karel Lidický- Dolorosa, portrét F. Halase

25 ZDROJE o o MIAOW MIAOW. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ČERNÁ Marie. Dějiny výtvarného umění. 4. vydání. Praha: Nakladatelství IDEA SERVIS stran. ISBN

26 ODKAZY C3%A1n%C4%9B.JPG 4Csx6-FM:&imgrefurl=http://pametnidesky.webnode.cz/products/vancura-vladislav-na-dome-cp-1205-v-klimentskeulici-4-praha-1/&docid=EYLaaskdIVxyM&w=560&h=419&ei=7OkvTvCPIILE8QPhnOBV&zoom=1&iact=hc&vpx=196&vpy=267&dur=2312&hovh=19 4&hovw=260&tx=168&ty=144&page=1&tbnh=135&tbnw=215&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:14,s:0&biw=1441&bih =581 m=isch&tbnid=-dfzr8sgzlcoqm:&imgrefurl=http://www.slavnestavby.cz/stavby/stavby-prahy-6/obytny-dumzemske-banky-sklenenypalac&docid=m5r6q7ixuzvhfm&w=380&h=238&ei=vesvtvw5h5ks8qpg04f2&zoom=1&iact=rc&dur=141&page=1&t bnh=141&tbnw=195&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=81&ty=88 &biw=1441&bih=581&tbm=isch&tbnid=hfkqelnkuyvcrm:&imgrefurl=http://www.praguecityline.cz/prazske- pamatky/dum-odborovych-svazu&docid=bskilsxev-lw- M&w=800&h=533&ei=X_QvTuKKEoi68gPfn4hK&zoom=1&iact=rc&dur=169&page=1&tbnh=136&tbnw=208&start=0 &ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=89&ty=72 h=642&um=1&ie=utf- 8&hl=cs&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=YuvnUcriD4Kv7AakxoHwAw#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Yj47_agk X2qvjM%3A%3B6enwTN2Q7fEoxM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.prague-transfersservices.com%252Fimg%252Farticle%252F2f7aefe905e8987f16737b47d0414a4b.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww. prague-transfers-services.com%252fcs%252fvylet-vila-tugendhat-43%252f%3b500%3b303

27 +portr%c3%a9t+masaryka&um=1&hl=cs&sa=n&tbm=isch&tbnid=f8oplnkjizh6m:&imgrefurl=http://tnit.fr/cs/c96.htm&docid=d35yddd2t6420m&w=345&h=448&ei=laawtrolhcsp8qolulp&zoom=1&iact=hc&vpx=167&vpy=60&dur=4655&hovh=256&hovw=197&tx=101&ty=151&page=1&tbnh=137&tbnw =94&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1441&bih=581 WzfcuseqhrLHlM:&imgrefurl=http://www.bratri-capkove.cz/mr-myself-1920/g- 1276/id_obrazky=1424&p1=1074&docid=GQVRTwZXxJaLiM&itg=1&w=363&h=540&ei=VBEwTonYJo6q8AOak8xX&z oom=1&iact=rc&dur=166&page=1&tbnh=133&tbnw=93&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=51&ty=61 =IAqh37ZsX_ppQM:&imgrefurl=http://udu.ff.cuni.cz/soubory/galerie/01%20Cechy/Lahoda%20- %20ceske%20umeni% /slides/36_toyen.OpusteneDoupe.1937jpg.html&docid=cBJwMbZWZLvTzM&w=273&h=400&ei=MTsxTpjDNpPA8 QPz6_CgDg&zoom=0&iact=hc&vpx=189&vpy=128&dur=2317&hovh=124&hovw=85&tx=104&ty=72&page=1&tbnh=1 24&tbnw=85&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1366&bih=551 ravy.idnes.cz/foto.aspx?c=a080801_142439_kavarna_bos&r=kavarna&strana=1&foto=off1c02b8_stehovaci_kabinet.jp g&inframe=1&usg= hrx2por- NNpGF1ZnNrZbgqN4PfM=&h=400&w=290&sz=11&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=KO6NcT7nYJr64M:&tbnh=138&t bnw=108&ei=sjwxtoyrjcwt8qorie2gdg&prev=/search?q=%c5%a1t%c3%bdrsk%c3%bd:+st%c4%9bhovac%c3%a D+kabinet&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=551&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=177&vpy=56&dur=1164&hovh =264&hovw=191&tx=89&ty=145&page=1&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1366&bih=551 um=1&hl=cs&biw=1366&bih=551&tbm=isch&tbnid=ngzuvvg9ikiwjm:&imgrefurl=http://pawco- blog.webnode.cz/salvador-dali-denik-genia/&docid=x0p9kavl7ddkjm&w=336&h=340&ei=zoextrzykns88gor6- igdg&zoom=1&iact=rc&dur=150&page=1&tbnh=120&tbnw=119&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=75&ty=59

28 66&bih=551&tbm=isch&tbnid=QG5-8Cbp_6Lm1M:&imgrefurl=http://www.cmvu.cz/cz21c-/ctyricata-leta/&docid=ZpAnkZOjnSRNM&w=184&h=229&ei=pYgxTu_TL9DD8QP94JGhDg&zoom=1&iact=rc&dur=154&page=1&tbnh=135&tbn w=108&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=72&ty=78 upvwo2fufm:&imgrefurl=http://udu.ff.cuni.cz/soubory/galerie/01%20cechy/lahoda%20- %20ceske%20umeni% /slides/52_Frantisek_Hudecek.Nocni%20chodec.1943.html&docid=YXQt2lkd3ozKPM&w=482&h=600&ei=fZUxTs OMG9Ko8QODs8ygDg&zoom=1&iact=hc&vpx=279&vpy=61&dur=565&hovh=251&hovw=201&tx=109&ty=153&page= 1&tbnh=135&tbnw=108&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:1,s:0&biw=1366&bih=551 KX4M:&imgrefurl=http://pesek.wz.cz/okrouhlice/cesky/zrzavy.htm&docid=bPiE1rvyX1ANjM&w=326&h=400&ei=U5ox Tt3- Mciy8gOkkYWhDg&zoom=1&iact=hc&vpx=175&vpy=57&dur=349&hovh=249&hovw=203&tx=111&ty=139&page=1&t bnh=125&tbnw=116&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1366&bih=551 AIprsS17ikccoLov5KkUFXg2144=&h=500 &w=370&sz=109&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=lq0x0mx_r5zgpm:&tbnh=133&tbnw=99&ei=pzsxtujmeo2t8qoj5- SgDg&prev=/search?q=karel+lidick%C3%BD- +portr%c3%a9t+halase&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=551&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=157&page=1&nds p=27&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=64&ty=104

29 ANOTACE o seznámit ţáky s uměleckými směry a jejich představiteli

PRAVĚK. pravěké umění mimo česká území. pravěké umění na českém území STAROVĚKÉ KULTURY

PRAVĚK. pravěké umění mimo česká území. pravěké umění na českém území STAROVĚKÉ KULTURY PRAVĚK pravěké umění mimo česká území pravěké umění na českém území umění jako první otisk člověka, potřeba umění umění doby kamenné paleolitické umění: 1. projevy vzniku estetického cítění, jeskynní umění,

Více

AUKČNÍ DEN. neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník

AUKČNÍ DEN. neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník AUKČNÍ DEN 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník 23 Jakub Schikaneder, Kontemplace neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha 65. aukce Aukční Galerie Kodl

Více

Emil Filla. 1 Dílo. Studijní materiál pro pedagogy k výstavě

Emil Filla. 1 Dílo. Studijní materiál pro pedagogy k výstavě Studijní materiál pro pedagogy k výstavě Emil Filla 1 Dílo Emil Filla patří mezi nejvýznamnější osobnosti českého umění 1. poloviny 20. století. Narodil se 4. dubna roku 1882 v Chropyni na Hané. Studoval

Více

PAMÁTKY SECESE A 20. STOLETÍ

PAMÁTKY SECESE A 20. STOLETÍ PAMÁTKY SECESE A 20. STOLETÍ Architektura secese a 20. století v Českých zemích Společným znakem pojetí architektury konce 19. a počátku 20. století v celé Evropě (i v severní Americe) je odklon od historismu.

Více

Moderní a současné umění

Moderní a současné umění AUKCE 66 A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í K A T A L O G Moderní a současné umění 100. Mikuláš Medek PRAHA HLAHOL, NEDĚLE 22. ŘÍJNA OD 11.00 HODIN JMENNÝ REJSTŘĺK

Více

AUKČNÍ DEN. Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin. obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21.

AUKČNÍ DEN. Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin. obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21. R 74. Václav Špála AUKČNÍ DEN obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21.století Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin 67.František Kupka 53. aukce Antikva Nova Kodl

Více

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007 1 České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19-21, 110 00 Praha 1 Staré Město telefon: (420) 222 220 218, fax: (420) 222 221 190, e-mail: muzeum@cmvu.cz, http://www.cmvu.cz Výroční zpráva Českého muzea

Více

Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní

Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní (slide 1; slide 2) Byla to vzrušující doba, která přinesla názorový souboj dvou generací. Zatímco starší architekti byli

Více

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2002 Úvodem Váţení přátelé, je naší milou povinností předloţit Vám zprávu o činnosti naší galerie za rok 2002. Činíme tak s přáním, abyste v ní nalezli víc

Více

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001 Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001 Úvodem Váţení přátelé, vydávání pravidelných výročních zpráv se jiţ stává pěknou tradicí, a tak rádi vyuţíváme této příleţitosti k tomu, abychom Vám nabídli

Více

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange Aukce výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Místo konání aukce: Luxusní centrum Blue Orange Tupolevova 676 Praha 9 Letňany Více informací najdete na: www.artinprague.cz

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Studijní program B8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury Studijní obor Dějiny umění se

Více

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin R 43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin 16. Karel Černý Grafika, kresby 17. - 20. stol. Bibliofilie, knihy, podpisy 43. aukce výtvarného umění se koná v sobotu 2. listopadu

Více

Karel Teige Plochy snů

Karel Teige Plochy snů Galerie Smečky út so / 11.00 18.30 10. 12. 2014 31. 1. 2015 Karel Teige Plochy snů Člověk nemůže básnicky tvořit bez vnitřního tlaku, bez vnitřní nutnosti. (1) V novém světě je nová funkce umění. Karel

Více

PROGRAM AUKCE SEZNAM AUTORŮ

PROGRAM AUKCE SEZNAM AUTORŮ AUKČNÍ KATALOG 2010 SEZNAM AUTORŮ str. 12 / Anderle Jiří str. 12 / Blažíček František str. 3 / Born Adolf str. 3 / Bouda Jiří str. 12 / Brabenec Jan str. 12 / Brett Luboš str. 3 / Březina Karel str. 19

Více

Aukční katalog č. 44. Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015

Aukční katalog č. 44. Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015 Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015 Aukční katalog č. 44 44. výběrová aukce výtvarného umění, 28. února 2015 v Hotelu Malý pivovar, ul. Karla IV. č. 8, České Budějovice PROGRAM 44. AUKCE VÝTVARNÉHO

Více

10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ. 347 dárců pro Konto BARIÉRY

10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ. 347 dárců pro Konto BARIÉRY 10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ 347 dárců pro Konto BARIÉRY Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY Sýkora Zdeněk / Barevná struktura, 1967/ 2009, 70 x 70 cm, serigrafie Color Structure, 1967/ 2009, 70 x 70 cm, serigraph

Více

Téma 2. Expresionismus skupiny Die Bruke

Téma 2. Expresionismus skupiny Die Bruke Téma 2 Expresionismus skupiny Die Bruke Emil Nolde 1867-1956, Norsko, Německý malíř a grafik Emil Nolde se narodil jako Emil Hansen 7. srpna 1867 v Nolde, které bylo tehdy součástí Šlesvicka-Holštýnska,

Více

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012 mu...tváří v tvář modernímu umění Obsah I. Základní údaje o organizaci................... 3 II. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

Více

Dějiny českého divadla 2 Česká divadelní avantgarda (vybrané kapitoly)

Dějiny českého divadla 2 Česká divadelní avantgarda (vybrané kapitoly) Dějiny českého divadla 2 Česká divadelní avantgarda (vybrané kapitoly) Studijní text pro kombinované studium H S OLOMOUC 2013 Oponenti: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D. doc. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2013 Rok 2013 znamenal pro činnost Moravské galerie v Brně výrazný obrat v několika oblastech: Od 1.

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2013 Rok 2013 znamenal pro činnost Moravské galerie v Brně výrazný obrat v několika oblastech: Od 1. Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2013 Rok 2013 znamenal pro činnost Moravské galerie v Brně výrazný obrat v několika oblastech: Od 1. dubna byl po osmiletém působení Marka Pokorného jmenován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

Architektur OBSAH: kral.king@volny.cz nebo telefonem 728 655 233.

Architektur OBSAH: kral.king@volny.cz nebo telefonem 728 655 233. - 1-50% sleva jen do 30. června S 03 Architektura, výtvarné umění a fotografie S 03 Architecture, art and photography S 03 Architektur, bildende Kunst unf Fotos Vybrané svazky zašleme na dobírku s připočítáním

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.14

Více

23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO

23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO Pr ce Jind icha Kocha 23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Esoterica a iudaica 1 38 II. Fotografie Photography 39 56 III. Avantgarda Avant

Více