Milým kolegům a přátelům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milým kolegům a přátelům"

Transkript

1 Festivalová atmosféra Festival Atmosphere

2 Milým kolegům a přátelům Jsem potěšen, že vás mohu přivítat na 48. ročníku MTF Zlatá Praha. Podzimní barvy města vytvářejí nádhernou kulisu programu plnému tance a hudby, při kterém se setkávají umělci, tvůrci i milovníci hudby z celé Evropy. Tnto rok se soustředíme zejména na dvě velké instituce v evropském televizním vysílání v prezentaci, ruského kanálu TV Kultura a společnosti BBC ze Spojeného království. Jako vždy jde o skutečně nadnárodní festival, který má co nabídnout a k jehož obohacení zároveň přispívá Evropská vysílací unie (EBU) i Mezinárodní hudební a mediální centrum (IMZ). EBU a IMZ se také společně zúčastní Burzy námětů, workshopu k těm nejpodstatnějším schopnostem nás všech, kteří pracujeme v médiích. Vzhledem k současnému novému významnému rozvoji tu totiž stále musíme bojovat o potřebné vysílací časy i rozpočty. Mezi další festivalové dominanty patří pocta francouzskému choreografovi Angelinu Preljocaji, všeobecně považovanému za jednoho z nejvýznamnějších choreografů současnosti. K mojí velké osobní radosti také vystoupí britský režisér Christopher Nupen, který prakticky objevil žánr intimních hudebních biografií, s nimiž začal v roce 1966 ve filmu Dvojkoncert. Tehdy s ním v Praze zvítězil. Pokud jde o Pocty, v tomto roce je tu i óda na jednoho z tanečních velikánů, Alvina Aileyho, který se nespokojil s pojetím tance jako pouhé zábavy, ale převedl ho do světa sociální angažovanosti, když jako jeden z prvních ve své tvorbě podporoval černošské a homosexuální komunity a způsobil tím převrat ve vývoji tance 20. století. Po velkém loňském úspěchu tu budou opět Golden Prague Premieres, na něž se těším. Dávají nám příležitosti vidět nejnovější taneční a hudební filmy z televizní tvorby, a tak se jejich návštěva rychle stává nutností nejen pro kolegy z branže, ale také pro veřejnost. A konečně prestižní možnost sledování šlépějí tolika vynikajících profesionálů či získat cenu Golden Prague zůstává jako vždy mocnou motivací. Těším se na vás! Chris Hunt Prezident IMZ

3 To our Colleagues and Friends, I m delighted to welcome you to this, the 48th ITF Golden Prague in the city of Prague. The autumnal colours of the city create a wonderful backdrop to the programme of dance and music events, bringing together artists, creatives and music lovers from all over Europe. In particular, this year we focus on two major institutions in European broadcasting with a presentation by TV Kultura Russia and the BBC from the UK. It is as ever a truly multi-national Festival, which draws to it, and is I hope enriched by, both the European Broadcasting Union and the IMZ. The EBU will also be joining the IMZ in a workshop on that most vital of skills for all of us in the media the pitch. And there are significant slots and budgets to be won, in this important new development. Other highlights include a tribute to the French choreographer Angelin Preljocaj, commonly thought of as one of the most important choreographers today. Also appearing, to my great personal pleasure, is the British Director Christopher Nupen who practically invented the genre of intimate music biographies, beginning in 1966 with his film Double Concerto, which won the Prague prize for that year. Rounding off the Tributes this year is an ode to one of dance s true greats Alvin Ailey who wasn t content with dance being entertainment, but took it into the realms of activism, becoming a pioneer for the black and gay communities and revolutionizing the course of 20th century dance. After last year s great success, we again have the Golden Prague Premieres to look forward to. Providing the opportunity to see the latest dance and music films ahead of network broadcast, these are rapidly becoming established as a must-see for industry colleagues and members of the public alike. Finally, the prestige of following in the footsteps of so many illustrious professionals and winning an award at The Golden Prague remains as potent as ever. I look forward to seeing you! Chris Hunt President, IMZ

4 Těším se na Zlatou Prahu Exkluzivní rozhovor s tenoristou Jonasem Kaufmannem Německý operní tenorista Jonas Kaufmann se narodil 10. července 1969 v Mnichově. Ačkoliv zpíval různé hlavní role v mozartovském a wagnerovském repertoáru, je znám především svými výkony v italském oboru spinto zejména za interpretaci Dona Josého v Bizetově Carmen, Cavaradossiho v Pucciniho Tosce, Maurizia v Cileově Adrianě Lecouvreur a titulní postavy Verdiho Dona Carlose. Už v minulých ročnících byl několikrát zastoupen v soutěžních pořadech MTF Zlatá Praha. Jaký je Váš vztah k Praze? Poprvé jsem byl v tomto překrásném městě již jako dítě s prarodiči a dojmy z této návštěvy mi utkvěly v paměti dodnes. Před nedávnem jsem zde nahrával své album Romantické árie a nádherné vzpomínky mám na svůj letošní pražský koncertní debut. Do Prahy se brzy vracím, 8. ledna 2012 zde budu mít koncert ve Smetanově síni. Již se na to těším.

5 Návštěvníci mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha mohou shlédnout záznam z vašeho letošního galakoncertu. Měl jste již možnost jej vidět? Ano, a velmi se mi líbilo, co jsem viděl. Jsem hrdý na kvalitu, které jsme všichni společně dosáhli. Na co se tedy mohou diváci těšit? Na koncertě jsem zpíval směs z italských a francouzských oper, mezi jinými árie z Tosky a Carmen z alba Romantické árie a také skladby z mého posledního alba Verismo Arias. Verismo je nesmírně cituplný styl opery a já jsem se snažil při zpěvu vyjádřit tolik emocí a vášní, kolik jen lze. Při operních představeních jste součástí souboru, na koncertu se ale veškerá pozornost soustředí na vás. Co pro vás činí koncert zvláštním? Do programu koncertního večera je z každé opery jakoby vytažena její esence. To je samozřejmě atraktivní. Přitažlivé je také to, že nemáte celý večer na to, abyste rozvinul roli. Vše musí sedět již s prvním tónem. To je sice obtížné, ale zároveň i půvabné. Získal jste během vaší kariéry již mnoho významných mezinárodních ocenění. Vaše album Verismo Arias právě získalo cenu Gramophone za rok 2011 v kategorii recitál. Považujete takováto ocenění za přínosná ve vašem uměleckému vývoji? Každá takováto pocta je samozřejmě povzbuzující ocenění mé práce a jako taková mne těší, ovšem pro můj umělecký vývoj jsou důležitější jiná kritéria. Nejdůležitější je pro mne sebekritické zhodnocení mých možností a zde si stojím za svým i proti dobře míněným radám odborníků, jako například při interpretaci svého italského repertoáru. Jdu nekompromisně vlastní cestou, protože svůj hlas a své možnosti mohu nejlépe odhadnout sám. V současných operních inscenacích se kromě pěveckých nároků na sólisty klade stále větší důraz na to, jak zpěvák vypadá. Pomáhá vám v dnešním světě orientovaném na vizuální vjemy váš vzhled? To, jak člověk vypadá, je opravdu čím dál důležitější. Ale kvalita hlasu zůstává nejpodstatnějším hlediskem nemůžete najít někoho se vzezřením dokonalého modelu, nasoukat ho do kostýmu a nechat zpívat. Naše fantazie se však určitě změnila, nejsme už moc schopni si představovat když se díváte na záznam představení ze sedmdesátých let, tenorista a sopranistka se vzájemně nedotýkají, dokonce se na sebe ani nepodívají, ale nádherně zpívají o lásce. Obecenstvo jim tehdy věřilo. Dnes se protagonisté musejí dotýkat, dívat se jeden na druhého, musejí být krásný pár. Zároveň s nároky na fyzický vzhled přišel požadavek na dobrou kondici. Když jsem zpíval v Beethovenově Fideliovi, bylo tam spousta plazení a šplhání i v průběhu árií. Nejenže tedy denně rozcvičuji hlas, ale zahřívám i své tělo jógou, plaváním, chůzí, cyklistikou. V únoru tomu bude již šest let, co jste se při svém debutu v Metropolitní opeře v New Yorku cítil zaskočen ovacemi publika. Jak se dnes vyrovnáváte se svojí popularitou. Zvykl jste si? Opravdu zvyknout si nejde nikdy. Pak by totiž scházel podnět ke zlepšování výkonu. A úspěchu můžete dosáhnout pouze tehdy, když podáváte svůj nejlepší výkon. Proto se nechávám každý večer znovu překvapit. Ale samozřejmě jsem si na to už zvykl a nejsem užaslý, když publikum takto reaguje.

6 Kdykoliv zpíváte roli, tak jsou na vás kladena vysoká očekávání. Jak se s tím vyrovnáváte? V první řadě zpívám proto, že mne to baví. Když jsem na scéně, tak je mým cílem, aby obecenstvo se mnou sdílelo můj zápal, abych se dotkl lidských pocitů. Musím se stát tou postavou, kterou zpívám. Ale nesmím zapomenout, že je to pouze role. Když spadne opona, chci jít domů a žít svůj život. Jsou meditativní typy zpěváků, kteří se snaží rozvíjet své role intelektuálně, a potom tací, u kterých většina toho, co dělají, jde zevnitř. Kde stojíte vy na této stupnici? Někde uprostřed. Již předem se intenzivně snažím přijít s nápady. Chci najít vysvětlení, co pohání ty lidi na podiu, aby prováděli třeba i podivné věci. Obvykle se jedná o extrémy - a tím nemyslím patos v sentimentálním slova smyslu. Snažím se sledovat cestu člověka. Je správný dojem, že univerzální zpěváci, jako jste vy, jsou stále vzácnější? Hudební průmysl se zdá být roztříštěnější a více specializovaný. Naprosto. Hudebníci a zpěváci jsou dnes uváděni na trh více ve smyslu marketingového receptu na úspěch. Je snaha zařadit je do určité přihrádky a vytlačit je tak vysoko, aby se prostě stali ikonami, pokud jde o specifické žánry, jako jsou barokní opera nebo písně. Toto jsem cítil, již od samého začátku jako problematické. Když si jednou uděláte jméno v jednom velmi specifickém oboru, bude pro vás již velmi obtížné se z takovéto přihrádky osvobodit. Zdá se, že vy jste takovému zaškatulkování unikl. Měl jsem to štěstí, že jsem si osvojil vokální techniku, díky které jsem doma a úspěšný ve třech hlavních oblastech, a to ve francouzském, italském a německém repertoáru. Jedním z mých absolutních vzorů, co se týče interpretace a emocionálního základu, je Fritz Wunderlich. Byl jedinečný tím, jak dokázal do každého tónu vložit celou svou duši. Vzhledem ke svému předčasnému úmrtí, nedostal bohužel příležitost prokázat své obrovské repertoárové možnosti.

7 I am looking forward to the Golden Prague Exclusive interview with bavarian tenor Jonas Kaufmann Jonas Kaufmann (born 10 July 1969) is a German operatic tenor. Although he has sung a variety of leading roles including both the Mozart and Wagner repertoire, he is particularly known for his performances in spinto roles such as Don José in Carmen, Cavaradossi in Tosca, Maurizio in Adriana Lecouvreur, and the title role in Don Carlos. In the past years he has been present in the competition programms of the Golden Prague Bizet s Carmen from the Royal Opera House Covent Garden, Massenet s Werther and in non-competition section Puccini s Tosca. What is your relationship to Prague? I visited this lovely city for the first time as a child with my grandparents, and my impressions from that visit have remained engraved in my memory ever since. Not long ago, I recorded my album Romantic Arias here, and I have very pleasant memories of my Prague debut concert this year. I m coming back to Prague soon: on January 8th I will be giving a concert in Smetana Hall. I m already looking forward to it. Visitors to the festival can watch a recording of the gala concert you gave this year. Have you had a chance to see it? Yes, and I like very much what I saw. I m proud of the fine quality that we were all able to achieve. What can the audience members expect? At the concert, I sang selections from Italian and French operas, including arias from Tosca and Carmen from the album Romantic Arias, as well as compositions from my most recent album Verismo Arias. Verismo is an operatic style that is enormously emotional, and while singing I tried to express as much feeling and passion as I possibly could. During operatic performances, you are part of an ensemble, but in a concert, all of the attention is focused on you. What is it that makes a concert special for you? The essence is extracted from each opera and put into the programme for the evening s concert. That, of course, is attractive. Another attraction is that you don t have all evening to develop a role. Everything has to be just so, right from the first note. That is difficult, of course, but at the same time, it is appealing. In the course of your career, you have already earned many major international awards. Your album Verismo Arias just won the 2011 Gramophone Classical Music Award for best recital. Do you regard such awards as beneficial to your artistic development? Naturally, every honor of that kind is an encouraging appraisal of my work, and as such it pleases me of course, although other criteria are more important for my artistic development. I think the most important thing is my self-critical evaluation of my own capabilities. I insist on what I believe is right, in spite of the well-meaning advice of experts, like for example when working on my Italian repertoire. I go my own way without compromise, because I am the best judge of my own voice and of my capabilities. In contemporary opera productions, besides the demands placed on the soloist s singing, there is an ever increasing emphasis on how a singer looks. Does your appearance help you in today s world, which is oriented towards visual perception? What a person looks like is becoming more and more important, but the quality of the voice still remains the most important aspect you can t just find someone who looks like a supermodel, dress him up in a costume and have him sing.

8 Our imaginations have changed, certainly. We re no longer very good at picturing things for ourselves when you look at a video recording of a performance from the 1970s, the tenor and the soprano don t touch each other. In fact, they don t even look at each other, but they sing beautifully about love, and back then the public believed them. Today the protagonists have to touch each other and look at each other, and they have to be a good looking pair. Along with the demands for physical appearance, there arose the need to be in good shape physically. When I sang in Fidelio, there was lots of crawling and climbing in the course of the aria. So every day, I exercise not only my voice, but also my body yoga, swimming, walking, biking In February, it will have been six years since your debut at the Metropolitan Opera in New York, when you felt surprised by the ovation of the public. How do you deal with your popularity today? Have you gotten used to it? Getting truly used to it is never possible. And anyway, then a person would lack the stimulus for improving his performing. And you can only achieve success if you are performing at your best. So far, I have been letting myself be surprised every evening all over again. Naturally, of course, I have gotten used to it in the sense that I m no longer astonished when the public reacts like that. Whenever you sing a role, there are enormous expectations. How do you deal with that? I sing above all else because I enjoy doing it. When I m on stage, my goal is for the public to share my fervor, so that the people feel touched. You have to become the characters that you are singing. But one must never forget that one is just playing a part. When the curtain goes down, I want to go home and live my own life. peculiar things that he is doing. Usually this involves extremes and by that I don t mean pathos in the mushy sense of the word. I m trying to trace the path of a person. Is the impression correct, that there are fewer people like you these days who have a very general repertoire? The music market seems to have become more compartmentalized and specialized absolutely; musicians including singers are being marketed today more in the sense of a recipe for success. People are always trying to stick you into a niche, and they will push you so hard that you simply have to fit in, whether it involves special genres like baroque opera or lieder. Right from the beginning, I have felt this to be a problem. Once you have made a name for yourself in a very specialized niche, you will have a hard time freeing yourself from it. You seem to have escaped being pigeonholed. I have been fortunate to have learned technique, through which I have been at home and successful in the three most important areas: in the French, Italian and German repertoire. One of my true models, as far as interpretation and underlying emotions are concerned, is Fritz Wunderlich. It was unique, the way he managed to put his entire soul into one single note. Because of his untimely death, he never had the opportunity to realize his enormous possibilities in the repertoire. There are meditative singers who try to develop their roles intellectually, then there are others who arrive at much of what they do viscerally. Where would you put yourself on this scale? Somewhere in between. Already in advance, I am trying to come up with intense ideas. It s about looking for motivation, to find out what it is that is driving the person on stage to do these

9 Workshop IMZ a EBU EBU (Evropská vysílací unie) sdružuje 85 národních mediálních organizací v 56 zemích po celé Evropě. Zastupuje své členy a podporuje hodnoty i svébytné postavení veřejné služby v oblasti evropských médií i po celém světě. Sítě Eurovize a Euroradia zprostředkují zprávy, sport, kulturní akce a hudbu členům EBU a dalším mediálním organizacím. Služby členům sahají od právního poradenství, přes technickou standardizaci a rozvoj až po koprodukce a výměnu kvalitního evropského obsahu. Více informací o EBU naleznete na stránkách Hudební a taneční skupina Cílem Hudební a taneční skupiny EBU je sdružovat vedoucí hudebních a tanečních oddělení, diskutovat o projektech EBU v oblasti hudební a taneční kulturní dramaturgie, umožňovat navazování kontaktů a výměnu nejlepších postupů a zkušeností, informovat členy o aktuálních projektech, rozvíjet a vytvářet nové koprodukce v hudební a taneční oblasti a analyzovat, současné úspěšné programy v oblasti klasické hudby a tance. Burza námětů - - vyhodnocení: EBU (Evropská vysílací unie) a IMZ (Mezinárodní hudební a mediální centrum) během své první společné Burzy námětů na MTF Zlatá Praha vyberou k realizaci velké hudební a taneční projekty z celé Evropy, které pak vzniknou v koprodukci členů EBU a IMZ a budou vysílány pro diváky v Evropě i po celém světě v hlavních vysílacích časech v období Malý sál Žofín, pondělí 17. října 2011 v a 15.30

10 Workshop EBU and The EBU serves 85 national media organisations in 56 countries in and around Europe. It represents its members and promotes the values and distinctiveness of public service media in Europe and around the world. The Eurovision and Euroradio networks deliver news, sports, events and music to EBU Members and other media organizations. Services to members range from legal advice, technical standardization and development to coproduction and exchange of quality European content. For more information about the EBU visit About the EBU Music and Dance Group: Pitching Session - The purpose of the EBU Music & Dance Group is to bring together heads of Music & Dance Departments and discuss EBU projects in the field of Music & Dance cultural programming, to network and exchange best practices and experience, to keep members up to date on existing projects, to develop and launch new co-productions in the music and dance sector and analyze recent successful programmes in the area of classical music and dance. During their first jointly organised Pitching session in Golden Prague, the EBU (European Broadcasting Union) and the IMZ (International Music and Media Centre) will select the next big European-scale music & dance projects /events which will be coproduced by EBU and IMZ members for prime time international audiences in Small Hall Zofin, Monday 17 October at 14:00 and 15:30

11 Harmonogram: Pondělí 17. října : : :30 17:00 19: Videotéka - Velký sál, Žofín Osobní projekce všech soutěžních i nesoutěžních pořadů dle vašeho výběru Registrace, Informace - Foyer, Žofín Zasedání výboru IMZ (uzavřené jednání) - Rytířský sál, Žofín Společný Workshop IMZ a EBU Burza námětů - Malý sál, Žofín EBU ( Evropská vysílací unie) a IMZ ( Mezinárodní hudební a mediální centrum) během své první společné Burzy námětů na Zlaté Praze vyberou budoucí velké evropské hudební a taneční projekty,/události, které vzniknou v koprodukci členů EBU a IMZ a budou vysílány pro mezinárodní diváky v hlavním vysílacím čase v letech Resumé Burzy námětů - Malý sál, Žofín Zasedání výboru EBU (uzavřené jednání) - Rytířský sál, Žofín Pocta Angelinu Preljocajovi - Malý sál, Žofín Angelin Preljocaj, francouzská choreografická hvězda, představuje vrcholy své dosavadní tvorby

12 Harmonogram: Monday, October 17th : : :30 17:00 19: Video Library - Great Hall, Žofín Screening of all competition and non-competition programs of your choice. Registration and Information - Foyer, Žofín IMZ Board Meeting (closed session) - Knight s Hall, Žofín Workshop EBU and IMZ Pitching Session - Small Hall, Žofín During their first jointly organised Pitching session at Golden Prague, the EBU European Broadcasting Union - and the IMZ International Music and Media Centre - will select the next big European-scale music & dance projects and events which will be coproduced by EBU and IMZ members for prime time international audiences in Pitching Session Debriefing - Small Hall, Žofín EBU Bureau Meeting (closed session) - Knight s Hall, Žofín Tribute to Angelin Preljocaj - Small Hall, Žofín Angelin Preljocaj, the French choreographic star, will personally present some of the best moments of his choreographic work

13 Pocta Angelinu Preljocajovi Taneční umění z Aix-en Provence na MTF Zlatá Praha Francouzský choreograf Angelin Preljocaj se narodil nedaleko Paříže a zrpvu studoval klasický balet. Později se ale soustředil na moderní tanec, který studoval u Karin Waehnerové. V roce 1980 odešel do New Yorku, kde spolupracoval se Zenou Rommetovou a Mercem Cunninghamem. Pak pokračoval ve studiích ve Francii, kde ho mimo jiné učila americká choreografka Viola Farberová nebo Francouz Quentin Rouillier. Po ukončení studií nastoupil k Dominiquovi Bagouetovi a v prosinci 1984 založil svou vlastní společnost. Angelin Preljocaj pravidelně spolupracuje s dalšími umělci a soubory, mezi něž patří Enki Bilala (Romeo a Julie, 1990), Goran Vejvoda (Krajina po bitvě, 1997), Fabrice Hyber (Čtvero ročních období, 2005), Karlheinz Stockhausen (Eldorado Nedělní rozloučení, 2007), Jean-Paul Gaultier (Sněhurka, 2008), Claude Lévêque (Siddharta, 2010) nebo Subodh Gupta (Suivront mille ans de calme, 2010), z uměleckých uskupení pak např. Air (Near Life Experience, 2003 ) či, Granular Synthesis ( N, 2004). Jeho inscenace figurují na repertoáru mnoha divadelních společností, pro některé z nich, zejm. pro milánskou La Scalu, newyorskou baletní scénu či balet Pařížské opery, tvoří i na zakázku. Preljocaj také natáčel krátké filmy (Pošťák, Černé myšlenky, 1991) a vytvořil několik filmů celovečerních, zejména Znak jednoty (Un trait d union, 1992) a Zvěstování (Annonciation, 2003), za něž získal např. cenu Grand Prix du Film d Art 2003, první cenu Vidéo-Danse (1992) a pražskou cenu Video festivalu Od té doby spolupracoval na několika filmech, které diváka seznamují s jeho vlastní choreografickou práci: patří mezi ně Les Raboteurs (Hoblíři parket) z r s Cyrilem Collardem podle stejnojmenné malby Gustava Caillebotta Pavillon Noire z r s Pierrem Coulibeufem, Eldorado/Preljocaj z r. 2007s Olivierem Assayasem a Sněhurka z r O jeho díle bylo napsáno několik knih, především Angelin Preljocaj v r. 2003, Pavillon Noir v r a Angelin Preljocaj, topologie neviditelného v r Během své kariéry Angelin Preljocaj obdržel řadu vyznamenání, mezi něž patří např. cena Grand Prix National de la Danse udělená francouzským ministrem kultury v r. 1992, Benois de la danse za představení Le Parc v r. 1995, cena Bessie za Zvěstování v r. 1997, Les Victoires de la musique za Romea a Julii v r. 1997, nebo křišťálový globus za Sněhurku v r Preljocaj jakožto držitel francouzského Řádu umění a literatury dosáhl hodnosti důstojníka, byl jmenován rytířem Čestné legie a v květnu 2006 byl vyznamenán řádem za zásluhy Ordre du Mérite. Od října 2006 se Preljocajův baletní soubor se svými 26 stálými tanečníky usídlil v Černém pavilónu (Pavillon Noir) v Aix-en-Provence tato budova je beze zbytku zasvěcena tanci a Angelinu Preljocajovi jakožto jejímu uměleckému řediteli. Malý sál Žofín, pondělí v 19.00

14 Tribute to Angelin Preljocaj The art of dance from Aix-en-Provence at the Golden Prague ITF Angelin Preljocaj was born in the Paris region of France and began studying classical ballet before turning to contemporary dance which he studied under Karin Waehner. In 1980 he went to New York to work with Zena Rommett and Merce Cunningham, after which he resumed his studies in France where his teachers included the American choreographer Viola Farber and the French choreographer Quentin Rouillier. After that he joined Dominique Bagouet before founding his own company in December Angelin Preljocaj works regularly with other artistes including: Enki Bilal (Roméo et Juliette, 1990), Goran Vejvoda (Paysage après la bataille, 1997), Air (Near Life Experience, 2003), Granular Synthesis ( N, 2004), Fabrice Hyber (Les 4 saisons, 2005), Karlheinz Stockhausen (Eldorado - Sonntags Abschied, 2007), Jean Paul Gaultier (Snow White, 2008), Claude Lévêque (Siddharta, 2010) and Subodh Gupta (And then, one thousand years of peace, 2010) amongst others. His productions have become part of the repertoire of many companies which have also offered him commissions, notably La Scala of Milan, the New York City Ballet and the Paris Opera Ballet. He has made short films (Le postier, Idées noires in 1991) and several full-length films such as Un trait d union and Annonciation (1992 and 2003) and for which he was awarded the Grand Prix du Film d Art in 2003, the Vidéo-Danse First Prize in 1992 and the Prague Video Festival Prize in Since then he has collaborated on several films presenting his own choreographic work: Les Raboteurs with Cyril Collard after the painting by Gustave Caillebotte in 1988, Pavillon Noir with Pierre Coulibeuf in 2006, Eldorado/Preljocaj with Olivier Assayas in 2007 and Snow White in Several books have been written about his work, notably Angelin Preljocaj in 2003, Pavillon Noir in 2006 and Angelin Preljocaj, Topologie de l invisible in In the course of his career Angelin Preljocaj has received a number of awards including: the Grand Prix National de la Danse awarded by the French Ministry of Culture in 1992, the Benois de la danse for Le Parc in 1995, the Bessie Award for Annonciation in 1997, Les Victoires de la musique for Roméo et Juliette in 1997, the Globe de Cristal for Snow White in He is an Officier des Arts et des Lettres, a Chevalier de la Légion d honneur and he was appointed an Officier de l ordre du Mérite in May Since October 2006, the Ballet Preljocaj and its 26 permanent dancers are installed in the Pavillon Noir in Aix-en-Provence, a building entirely dedicated to dance, with Angelin Preljocaj as its artistic director. Small Hall Zofin, Monday 17 October at 19:00

15 Doporučujeme (operní tématika) We recommend (opera theme) Adriana Lecouvreur Mrtvé město Die tote stadt (The Dead City) Italská opera Operia Italia Rigoletto v Mantově Rigoletto in Mantua Saga Jussiho Björlinga The Jussi Björling saga Slavík a jiné bajky The Nightingale and others fables

16 Touha po dokonalosti Desire for perfection Korunovace Poppey Coronation of Poppea Vzestup a pád města Mahagony The Rise and Fall of the city of Mahagonny Rusalka

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL JUNE 13 17, 2009 PRAGUE ZOFIN PALACE CATALOGUE Záštitu převzali Under the patronage of Pavel

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014

87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014 87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014 Smetanova síň Obecního domu Slavnostní mimořádný koncert Prague Radio Symphony Orchestra 87 th concert season 2013 2014 Smetana Hall of the Municipal House Special ceremonial

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

Ing. Václav Kasík. Dear Listeners and Colleagues, Vážení posluchači, vážení kolegové,

Ing. Václav Kasík. Dear Listeners and Colleagues, Vážení posluchači, vážení kolegové, ROČENKA ČESKÉHO ROZHLASU Václav Kasík Director General Ing. Václav Kasík generální ředitel Dear Listeners and Colleagues, It is again an honor and a pleasure for me to introduce the Czech Radio Annual

Více

Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava

Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava RUBRIKA RUBRIKA PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2011/2012 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life STRANA/PAGE 4 Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*.

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*. VÁŠ PRŮVODCE PRAHOU zdarma / free YOUR GUIDE TO PRAGUE 11/12 2007 Vávrova šumná Praha Vávra s murmuring Prague ryby nemaj' chyby there s nothing fishy about fish let it snow(board) Němci Germans v Praze!

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

Sunny Canadian International NEWSLETTER

Sunny Canadian International NEWSLETTER Sunny Canadian International NEWSLETTER Ročník/Volume 2 vydání 13 21. 12. 2013 Z OBSAHU / ABSTRACT: ALICE ŠTUNDA JE PODNIKATELKOU ROKU 2013 / ALICE ŠTUNDA IS THE BUSINESS WOMAN OF THE YEAR 2013 GYMNÁZIUM

Více

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a Buddy UP magazine for bringing students together fall 2010 E S N V S E P r a h a Buddy System inside Interviews nation2nation CoMeet Move UP Photos BuddyUP / Spring 2010 Buddy UP / fall 2010 MILÍ PŘÁTELÉ,

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

GOTT. Karel ČR ŠVÉDSKO REPREZENTACE PŘIVÍTÁ TRADIČNÍHO SPOUPEŘE. PHARRELL WILLIAMS HAPPY VEČER V O 2 areně. 10 LET O 2 areny

GOTT. Karel ČR ŠVÉDSKO REPREZENTACE PŘIVÍTÁ TRADIČNÍHO SPOUPEŘE. PHARRELL WILLIAMS HAPPY VEČER V O 2 areně. 10 LET O 2 areny ČR ŠVÉDSKO REPREZENTACE PŘIVÍTÁ TRADIČNÍHO SPOUPEŘE PHARRELL WILLIAMS HAPPY VEČER V O 2 areně 10 LET O 2 areny 6 MILIONŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ, BRUSLENÍ, OSLAVA Karel GOTT Magazín O 2 areny Zdarma podzim 2014 koncert

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N SPECIAL EDITION DEAR GUESTS AND PATRONS, The team at the InterContinental Prague are proud to celebrate 40 years of being a leading international hotel in this vibrant and intriguing city. Ever since the

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Číslo 55 / Issue 55 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12013 Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Rozhovor s Thomasem Bürklem Interview

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

Obsah. I. Programme. I. Program. II. Technology. II. Technika. III. Non-programmin g Activities. III. Neprogramové aktivity. IV.

Obsah. I. Programme. I. Program. II. Technology. II. Technika. III. Non-programmin g Activities. III. Neprogramové aktivity. IV. annual report 2002 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radi o Promotion V. R atings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities VII. Radioservis,

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

LOPEZ JENNIFER. FED CUP České tenistky obhajují titul. muse Nejlepší koncertní kapela současnosti. První předvánoční koncert v O 2 areně

LOPEZ JENNIFER. FED CUP České tenistky obhajují titul. muse Nejlepší koncertní kapela současnosti. První předvánoční koncert v O 2 areně FED CUP České tenistky obhajují titul Karel Gott První předvánoční koncert v O 2 areně muse Nejlepší koncertní kapela současnosti JENNIFER LOPEZ Magazín O 2 areny Zdarma Podzim / zima 2012 koncert sport

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

Tanec Praha o.s. Výroční zpráva / Annual report 2008

Tanec Praha o.s. Výroční zpráva / Annual report 2008 Tanec Praha o.s. Výroční zpráva / Annual report 2008 Obsah / Contents: Strana / page 3 4 Úvodní slovo / Introductory word 5 12 TANEC PRAHA 2008 13 22 PONEC 2008 23 26 Přehled představení v divadle Ponec

Více