Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Češi v Louisianě Vystěhovalci z českých zemí se usazovali po celé Americe, najdeme je i v Louisianě. Po jejich stopách ve státě pelikánů, jak se Lousianě přezdívá, pátral Miloslav Rechcígl. Stát Louisiana původně patřil Francouzům a byl pojmenován po králi Ludvíku IV. Roku 1762 byla Louisina postoupena Anglii a roku 1800 znovu navrácena Francii, která ji rokur 1803 prodala Spojeným státům za 50 miliónů franků. Tehdy zaujímala Louisiana obrovské území dnešních států Arkansas, Mississippi, Iowa, Missouri, Minnesota, Colorado, Oregon, Oklahoma, Nebraska, Illinois, Indiána, Michigan, Kansas, Severní a Jižní Dakota, celkem asi 3, kilometrů čtverečných. Na rozdíl od ostatních státu Unie, které jsou rozděleny do okresů, v Louisiane používají starý termín farnost (Parish), protože v 18. století bylo obyvatelstvo bylo převážně katolické. Jednotliví čeští přistěhovalci se v Louisianě vyskytovali ještě v době, kdy patřila Francouzům. Prvním z nich byl pravděpodobně Balthazar Menthe či Monte ( ), rodák z Opavy, který se tu v letech objevil. Zmiňuje se o něm zpráva o sčítání lidu z r. 1724, podle níž měl ženu a osmnáctiměsíční dceru a žil na tzv. Německém pobřeží (German Coast). Vlastnil dvě prasata a hospodářství o rozměru cca 1 akr. Zde žil 3 roky, pěstoval kukuřici, a byl nemocen následkem úrazu, který utrpěl během vojenské služby. Zemřel ve věku 45 let. Jeho dcera Kateřina se provdala r za Alexe Portiera. Jejich potomci dosud žijí v Louisianě. Dalším přistěhovalcem byl George Henry Hauptmann (narozen 1692) z Prahy, neboť v r se oženil v osadě Destrehan, která bylo součástí farnosti St. Charles. Zanechal po sobě řadu potomků, z nichž mnozí v Louisiane žijí dodnes pod jménem Hoffmann. Při sčítání lidu v r byla též zmínka o Markovi Tilovi z Burkvice na Moravě, který byl obuvníkem. V roce 1740 se objevil v Lousianě pražský rodák Hans Jakub Tutzek (původně Tuček) ( ), který vystupoval pod jménem Jean-Jacques Toutchet. Usadil se na Německem pobřeží, kde většina přistěhovalců tehdy žila. V. r se tam oženil, manželka, která mu zanechala jednu dceru, po šesti letech zemřela. R se oženil po druhé Anne-Barbe Foltzovou. Měli dva syny: Jeana-Jacquese (narozen 1752) a George (1754). Jaques se oženil s Marií, dcerou Simona Gasparda a Marie Luque. Ti se pak odstěhovali do farnosti Attakaps, kde se jim narodili 4 synové: Jacob, Michel, Frederic a Joseph. Georges se oženil s Marii- Madeleine, zvanou Lise či Lisette, dcerou Jacquese Faustina a Francois Vien. Narodili se jim 3 synové: Georges, Francois a Ursin. Oba bratři se svými rodinami se později usadili v L Ille des Cypres, na jih od dnešního Breaux Bridge ve farnosti St. Martin. Rodina dnes patří mezi největší rody v Louisianě. Jejich potomci donedávna netušili, že mají české kořeny. Pravnuk Hanse Jakoba Tučka, Leufroy Abshire ( ), který se dostal do historického slovníku Louisiany, se vyznamenal tím, že ukrýval uprchlé černé otroky, což vedlo k jeho vyhoštění z jižní Louisiany. Dnes je nejznámější Wilson M. Touchet (1961), virtuóz na harmoniku a kapelník populární pětičlenné kapely La Touche. Z r existuje záznam o Jean-George Novarckovi (cca ) z Lochovic v Čechách. Zřejmě to je zkomolenina jména Novák. Ve zmíněném roce se oženil na farnosti St. Charles na Německem pobřeží. Byl údajně synem Jiřího Nováka a Kateřiny Stardové či Utardové. Z roku 1773 existuje záznam o cestě proslulého misionáře Davida Zeisbergra ( ) že Suchdolu na Moravě po řece Mississippi do New Orleansu, odkud pak pokračoval po moři do New Yorku. Je pravděpodobné, že do tohoto státu zavítali i další moravští bratři z českých

2 zemí. Domněnka, že matka slavného architekta Benjamina Latrobe ( ), který vystavěl řadu domů v Louisianě, byla moravského původu, se ale nezakládá na faktech. Ačkoliv rodina patřila k Moravské církvi, předkové jeho matky Anny M. Antes byli Němci z Falcka a Holanďané, otec byl irského původu. V roce 1781 se v New Orleansu oženil Jacques Martin ( ), narozený v Praze, s Francoise Rosalií Panquinet. V období měli deset dětí.. Kolem roku 1806 se v New Orleansu objevil český žid Samuel Kohn ( ), narozený v Horanech v Čechách. Stal se z něj boháč. Byl bankéřem, půjčoval peníze, obchodoval s nemovitostmi. Ke konci života se odstěhoval do Pařížei. V době jeho smrti jeho majetek převyšoval dolarů. V dvacátých letech Samuel pozval z Čech do USA svého mladšího bratra Joachima, kterého ustanovil svým nástupcem. Kromě správy bratrova obchodu se Joachim se stal ředitelem železniční společnosti New Orleans-Carrollton a ředitelem Carrollton Bank, Travers Bank, pojišťovny a dalších podniků. V roce 1834 se Joachim Kohn oženil s dcerou váženého francouzského lékaře Martina. Marie Thalie Martin Kohnová porodila Joachimovi tři děti. Dcera Amalie se provdala za bratrance básníka Heinricha Heineho Armanda, který přijel do New Orleansu v roce 1842 a otevřel si tu banku. Na začátku třicátých let Samuel pozval do USA svého synovce Karla Kohna ( ), který se též věnoval úspěšně obchodu a bankovnictví. Roku 1839 byl jmenován do správní rady ředitelů Atlantické pojišťovací společnosti a jeho kariéra vyvrcholila zvolením prezidentem banky Union National Bank. Také on se přiženil do jedné z předních neworleanských rodin - jeho tchyně byla Heloise de la Ronde. V roce 1823 přicestoval do New Orleansu budoucí americký spisovatel Karl Anton Postl ( ) z Popovic u Znojma, který se v Americe skrýval pod jménem Charles Sealsfield. Nejdřív podnikl cestu po jižných státech Ameriky. Při své druhé cestě na jihozápad si údajně zakoupil v Louisiane plantáž, ale farmaření se mu nedařilo. Ve svých knihách popisoval charakter a způsobu života lidí různých sociálních tříd, hlavně Francouzů a Kreolů v porovnání s Angličany. Taktéž se věnoval černošským otrokům a jejich vztahů ke svým majitelům. Sealsfield měl veliký pozorovací talent a jeho charakteristika obyvatel Louisiany je fascinující: popisoval potomky různých národů, lovce, trapery a lidi pochybného původu ze severozápadu státu, zálesáky a farmáře ze střední části státu a Francouze z jihu. Mezi nimi byli roztroušeni američtí plantážníci z východu, kteří žili zcela jiným způsobem než jejich sousedé Kreolové. Louisina byla také útočištěm cizinců, kteří zde hledali asyl před útiskem a chudobou. V třicátých letech se přistěhovali do Louisiany někteří členové židovské rodiny Bločků (původně Blochů) že Švihové v Čechách, kteří původně přicestovali do Virginie nebo do St. Louis v Missouri. V roce 1827 žil přechodně v New Orleansu Abraham Block ( ), zde se mu narodil syn Virginius. Abraham se pak odstěhoval do Arkansasu, kde se stal úspěšným obchodníkem. Ačkoliv byl vzdálen od svých židovských spoluvěřících, pravidelně se vracel do New Orleansu a když tam byla založena první židovská kongregace, stal se jejím zakládajícím členem. Zemřel v New Orleansu r při jedné ze svých návštěv. V roce 1830 se přistěhoval z Čech do Louisiany další člen rodiny Bločků Jacob Block ( ). Jiný člen rodiny Augustus Block ( ) zřejmě žil v New Orleansu kolem r. 1856, neboť máme záznam o narození jeho dcery. Přišel též z Virginie. Někdy po roce 1846 český rodák Solomon Block (nar. 1823), žijící v Arkansasu, zakoupil ve farnosti St. Mary v Louisianě plantáž o 900 akrech na pěstování cukrové třtiny.

3 V roce 1853 přišel do New Orleansu Benjamin F. Jonáš ( ), syn Louisy Bločkové (Blochové) z Virginie. Její předkové pocházeli ze Švihové v Čechách. On sám se narodil ve Williamsportu v Kentucky, kde Louisa a její manžel Abraham Jonáš tehdy žili. Za tři roky Benjamin promoval na právnické fakultě Louisianské univerzity v Pineville. Týž rok začal pracovat v New Orleansu jako advokát. V roce 1862 se dobrovolně přihlásil do konfederační armády, v níž sloužil po dobu občanské války. Původně sloužil u Fenenerova dělostřelectva a později byl povýšen na majora. Po návratu do civilu byl zvolen členem lousianského zastupitelského sboru ( ) a v roce 1872 do louisianského senátu. V letech sloužil jako městský advokát pro New Orleans a současně byl v období členem lousianského parlamentu. R byl zvolen za Demokratickou stranu senátorem za Louisianu. Po skončení svého mandátu v březnu 1885 se pokoušel se o znovuzvolení, ale prohrál. Jako senátor byl předsedou komise pro vnitřní záležitosti. Poté se stal daňovým úředníkem neworleanském přístavu. Tuto funkci vykonával do r. 1889, kdy se vrátil k advokacii. Sestra Benjamina Jonáše, Louisa Block Jonas (nar. 1848) se provdala za budoucího kongresmana za Louisianu Adolpha Meyera ( ), který byl sedmkrát zvolen do kongresu v období Čtyři bratři B. J. Jonáše sloužili v konfederační armádě, kde se stali důstojníky stejně jako on. Jeho nestarší bratr Charles H. Jonáš (nar. 1834) sloužil u 12. arkansaské infanterie, kde byl kapitánem. V červenci 1863 byl zajat v Port Hudsonu v Louisianě a uvězněn, nejdříve v New Orleans, pak byl poslán do Fort Columbus v New Yorku a nakonec na Johnsons Island. Tam pikal jako válečný zajatec zatímco jeho otec umíral. Prezident Lincoln, který byl přítelem Jonášovy rodiny, mu zajistil podmínečné propuštění, aby mohl umírajícího otce navštívit v Quincy ve státě Illinois. Po příjezdu se stačil s otcem rozloučit a otec ještě týž den zemřel. Jonáš dodržel slovo a vrátil se do vazby v Ohiu, kde zůstal do konce války v r Druhý Jonášův bratr Julian J. Jonáš (nar. 1836) se též v roce 1862 dobrovolně přihlásil do konfederační armády do kompanie kapitána M. A. Tarletona na dobu 90 dní. Zúčastnil se pak boje dubna na tzv. sršním hnízdě u Shiloh. Tato bitva v Tennessee byla jedním z milníků Občanské války. Julian byl pak před dovršením 90 denní služby povýšen na pátého rotmistra. Za měsíc - 1. června - se znovu dobrovolně přihlásil do armády v New Orleansu, tentokrát k pěchotě v Tupelo ve státu Mississippi, kam se armáda přemístila po bitvě u Shiloh. Byl povýšen na zásobovacího seržanta. Kavalerie sloužila jako eskorta pro hlavní štáb generála Polka a Alexandra A. Stewarta. Třetí bratr Samuel Alroy Jonáš (nar. 1838) po vypuknutí války odešel z Aberdeenu v Mississippi, kde pracoval pro železniční společnost New Orleans-Jackson & Great Northern Co. Přihlásil se dobrovolně do konfederační armády a odešel s ní do Virginie. Jako inženýr byl poslán do Harpers Ferry, aby tam pomohl zničit opevnění kvůli plánované evakuaci. Za skvělý výkon byl povýšen na majora.poté byl přeložen do štábu generála Hooda a sloužil jako důstojník pro zásobování. Později sloužil v hlavním štábu generála Stephena D. Lee až do léta 1864, kdy generál kapituloval s vojskem gen. Johnstona v Severní Karolíně. Po válce se Samuel Alroy Jonáš stal známým redaktorem a podporovatelem senátora L.Q.C. Lamara. Čtvrtý bratr George Jonáš (nar. 1840) pravděpodobně též sloužil v konfederační armádě. Nejmladší bratr Benjamina F. Jonáše, který se narodil v Quincy v Illinois, sympatizoval se severem a sloužil ve vojsku unie. Z prosince r máme zprávu o tom, že do New Orleansu přijel mladý lékař dr. Simon Pollak ( ), rodák z Domažlic v Čechách, který přicestoval do New Yorku v červenci

4 téhož roku. Přijel tam za půjčené peníze, neboť newyorská banka, kam si své evropské úspory, mezitím zbankrotovala. Doufal, že se uchytí v Nw Orleansu, kde řádila žlutá horečka. New Orleans byl však pro něho zklamáním. Nastala krutá zima a žlutá horečka z města zmizela. Bydlel na lodi u kapitána, který ho do města přivezl. Dr. Pollak hledal další uplatnění. Setkal se s farmářem z Tennessee, který ho pozval na svou plantáž s tím, že se dr. Pollak bude starat jako lékař o jeho rodinu a zaměstnance. Za necelé dva měsíce odjel parníkem do Tennessee, kde praktikoval medicínu. R se Pollak vrátil nakrátko do New Orleansu, ale již v březnu 1845 se ocitl v St. Louis v Missouri, kde se usadil a stal se významným lékařem. V r přišel do New Orleansu český katolický kněz Peter Czackert (nar. 1820). Patřil k řadu Redemptoristů. V jednom z okrsků New Orleansu založil katolickou kongregaci. Dal zde též postavit kostel St. Marys Assumption Church. V r byl povolán do Pittsburghu, aby tam založil redemptoristický řád. Zemřel na tyfus r a je pochován před oltářem v kostele St. Marys Assumption Church. V r přibyl do New Orleansu Matthias Šašek, později Shashek, ( ) s rodinou, rodák z Nezamyslic v Čechách. Brzy odtud přesídlili do okresu Madison ve státu Illinois. Z roku 1846 existuje zpráva o cestě turnovského rodáka Čeňka Paclta ( ), českého dobrodruha a světoběžníka, z New Yorko do New Orleansu, kde se přihlásil jako dobrovolník do armády Spojených států, které právě vyhlásily válku Mexiku. Kolem roku 1848 se přistěhovalo do Louisiany několik českých židů. V prvé řadě to byl Philip Wohl ( ) z Karlových Varů, který emigroval do New Orleansu r a odtud se odstěhoval do Leavenworth v Kansasu. Nakonec se usadil v St. Louis v Missouri. V roce 1850 emigroval z Čech do New Orleansu také Abraham Klauber, který se o dva roky později odstěhoval do San Francisca, kde se stal úspěšným obchodníkem. R přijel do New Orleansu Jacob M. Frankenbush ( ), rodák z Prahy. Byl to velice schopný muž s univerzitním vzděláním z Prahy. Hned zpočátku se pustil do obchodování s bavlnou a po několika letech přesídlil do městečka Port Gibson v Mississippi. Účastnil se občanské války na straně konfederačního vojska. R se opět nachází v New Orleansu, kde působil jako člen obchodní společnosti John Burnet Co. Zanedlouho zakládá partnerskou firmu Frankenbush & Borland a později vlastní firmu J. M. Frankenbush Co. Byly to zřejmě továrny na bavlnu. V r ještě přikoupil v Mississippi společnost Harriston Oil Works. Byl jedním že zakladatelů a ředitelů pojišťovací společnosti Mechanics & Traders Insurance Co. Přispěl také k založení burzy v New Orleansu. Na počátku padesátých let dorazil do New Orleansu český žid Moritz Flexner ( ), rodák že Všerub. Připlul z New Yorku, kde předtím dva roky živořil hledáním vhodného zaměstnání. New Oreleans byl pro něj zklamáním. Brzy po příjezdu byl stižen žlutou horečkou a ležel v bezvědomí v neworleanské nemocnici. Když se z toho dostal, jeden z jeho francouzských přátel mu koupil lístek na parník do Louisville, Kentucky, kde se pak usadil natrvalo. V roce 1851 emigroval do Louisiany pražský rodák James Blahut ( ). Usídlil se v městečku Houma ve farnosti Terrebonne, kde se r oženil. Byl to obchodník, který na začátku občanské války vlastnil kromě svého obchodu dvě plantáže a několik otroků. Podle sčítání lidí z r vlastnil nemovitostí v hodnotě dolarů a jeho osobní majetek se byl odhadován na dolarů, což na tu dobu byly velké peníze. V městečku Houma žil ještě jeden pražský rodák Louis Georges Zelenka ( ), který se tam v r oženil s Georgianou Bedfordovou. Jeho otec si vzal sestru dříve zmíněného Jamese Blahota. Louis Zelenka byl profesionální muzikant, který též působil jako varhaník v kostele St. Francis de Sales v Houma. R se stal vydavatelem místních novin Houma Courier. V seznamu

5 farností z roku 1899 je záznam, že Dr. Rudolf Louis Zelenka (nar. 1868) provozuje ordinaci na Russell Street a že je specialistou na zlaté zuby. Jde zřejmě o syna L.G. Zelenky. Rudolfův syn Bernard (nar. 1902) byl kapitánem u námořnictva za druhé světové války. Druhý Rudolfův syn Louis George Zelenka ( ) vystudoval Louisiana Státe University a byl dlouholetým členem armádních rezervistů. Za druhé světové války pracoval na šifrovacích zařízeních na Havajských ostrovech. Byl dlouholetým členem kajakového klubu a kajakovým mistrem za Lousianu. V roce 1866 přijel do New Orleansu český rodák Charles Leopold Zelenka ( ), který mohl být příbuzný výše zmíněné rodiny. V roce 1860 přibyl do Nového Orleansu Michael Pokorný, rodák z Puklovic na Moravě, s ženou a dvěma dětmi. V r přicestovali do New Yorku. Byl to zkušený obuvník, který se výborně uplatnil se svým řemeslem. Hned po příjezdu se odebral se do konfederačního tábora Camp Moore, kde pracoval až do skončení občanské války. Pak se vrátil do New Orleansu, kde si otevřel obchod na Charles Street. Později otevřel s pomocí svých synů ještě dvě filiálky. Velice zbohatl a vlastnil mnoho nemovitostí. Na konci života náhle oslepnul, ale ve svém oboru podnikání zůstal činný. Pokorného dcera Bella se provdala za Mosese E. Leveyho, s nímž měla dva syny, Harolda a Ralpha. Harold Alvin Levey ( ) získal tituly na Tulane University a University of Illinois. Z počátku pracoval pro Allis-Chalmers Co. ve Scrantonu v Pensylvánii a pak byl přeložen do její odbočky v Milwaukee ve Wisconsinu. R přijal místo elektroinženýra u společnosti Thomas S. Watson Co. Potom přešel ke společnosti Mariner & Hoskins v Chicagu, tentokrát jako chemický inženýr. R si založil v Novém Orleansu vlastní firmu American Products Manufacturing Co., v níž byl až do své smrti předsedou. Továrna se zabývala výrobou zařízení pro výrobu transparentních balících materiálů, především z plastu. Levey získal za své vynálezy řadu patentů. Byl univerzitním učitelem a v roce 1939 založil na Tulane University cenu, nesoucí jeho jméno.v roce 1956 ho American Institute of Chemists odměnil čestným diplomem. On sám byl čestným členem této organizace a zasloužil se o založení odbočky v New Orleansu. Druhá dcera M. Pokorného Rosa Pokorny se provdala za Colemana E. Adlera, slovenského rodáka z Košic. Michael Pokorný roku 1898 opatřil svému zeťovi klenotnický obchod, umístěný na Royal Street ve francouzské čtvrti New Orleansu. Zlatnictví se časem změnilo na obchod s luxusním zbožím pod názvem Coleman E. Adler a Synové. Firmu, která se později přestěhovala na Canal Street, nyní vlastní vnuk Adlerů Coleman E. Adler II. (nar. 1946). Je to jeden z největších obchodů ve městě, kde se na 5000 čtverečních stopách prodávají klenoty a na čtverečních stopách luxusní dárky. První pobočku obchodu otevřel v r a poté následovaly další. Dnes jeho obchody patří k největším ve svém oboru na jihu USA a jsou stále rodinným podnikem. Podle sčítání lidí v r žilo v Louisianě několik dalších českých usedlíků, o jejichž životě takřka nic nevíme. Podobně tomu bylo při sčítání lidu o 10 let později. Soudě podle jmen byla polovina z nich židé. V r. 1863, Augustine Haidusek ( ), narozený na Moravě, jako sedmnáctiletý přeplaval se stádem dobytka řeku Mississippi z Texasu do Louisiany, kde dobytek prodal konfederační vládě. Do Ameriky se přistěhoval se svými rodiči r Haidusek později hrál významnou roli v životě českých usedlíků v Texasu. Jednou z nevýznamnějších osobností byl český rabín Maximillian Heller ( ), narozený v Praze, který v Lousianě působil od roku Po ukončení teleogickych studií na Hebrew Union College v Cincinnati v Ohiu byl zprvu rabínem v kongregací Zion v Chicagu. Po úmrtí rabína Jamese Gutheima z Temple Sinai v New Orleansu byl Heller vybrán za jeho nástupce. Působil zde až do r. 1927, načež byl zvolen čestným rabínem. Byl všeobecně znám jako odvážný bojovník za morální principy. Navzdory velkému odporu prispěl ke zrušení loterie v Lousianě. Od r do r byl členem státní rady pro vzdělání. Na Tulane University

6 byl jmenován profesorem hebrejského jazyka a literatury. Jako projev uznání za svou práci byl Keller v roce 1907 zvolen místopředsedou prestižní Konference amerických rabínů a v období jejich předsedou. Heller byl též literárně činný. Byl redaktorem časopisu Jewish Ledger ( ) a pravidelným dopisovatelem časopisu American Israelite ( ) a psal pravidelné sloupky do dalšího periodika. Jeho syn James G. Heller ( ), který se narodil v New Orleansu, byl také rabínem. Vystudoval Hebrew Union College v Cincinnati a později též konzervatoř v Cincinnati. Téměř po celou dobu své rabínské kariéry působil ve známé synagoze v Cincinnati, nesoucí jméno českého rodáka Isaaca M. Wise. Byl také skvělým muzikantem a skladatelem. Ještě před příchodem Maximilliana Hellera do New Orleansu zde působil v letech jiný český rabín Bernard Illowy ( ), rodák z českého Kolína. Byl to ortodoxní rabín, který dokázal ve své kongregaci udržovat staré náboženské zvyklosti a tradice. Před jeho příchodem se zřejmě nedržela přísná šábesová a košerová pravidla ani tradice Tory a docházelo ke smíšeným manželstvím. Pro odpor některých členů kongregace nakonec rezignoval a odebral se do Cincinnati, kde našel lepší podmínky pro svou rabínskou činnost. Hermann Bacher Deutsch ( ) se narodil v Mostu v Čechách a přijel se svými rodiči do Ameriky, když mu byly dva roky. Rodina se původně usadila v Cincinnati v Ohiu. Ačkoliv měl doktorát z botaniky z Chicagské university, zasvětil svou kariéru žurnalistice a psaní. Roku 1915 začal psát pro Chicago Journal, ale brzy se přestěhoval do New Orleansu, kde pracoval pro časopisy Times-Picayune (1916), States (1918), a Item, později přejmenovaný na States-Item ( ). Od roku 1949 do r vystřídal funkce sloupkaře, redaktora a zástupce šéfredaktora. Kromě toho byl autorem dvou novel - The Wedge (1935) a Louisiana (1939), jakož i několika populárně naučných knih - The Incredible Yanqui (1931), The Huey Long Murder Case (1963), Brennan's New Orleans Cookbook (1964) a Jungle Gardens of Avery Island (1949). Z pozdější doby připomeňme proslulého architekta Johna Desmonda ( ), narozeného v Coloradu, který však strávil většinu svého života v Hammondu a v Baton Rouge v Louisianě. Jeho otec byl Ir, ale matka byla českého původu. Jmenovala se Rosa Dvořáková a narodila se v Jižní Dakotě, kam její otec Jacob Dvořák (nar. 1848) v r emigroval se svými rodiči z okolí Českých Budějovic. Desmond vystudoval architekturu na Tulane University a později ještě získal titul na MIT. Zpočátku pracoval v New Yorku, pak v Baton Rouge a r si založil vlastní firmu ve městě Hammond. Na začátku šedesátých otevřel filiálku v Baton Rouge. Firma se pak jmenovala Desmond & Associates. Podle jeho projektů byla vystavěna řada budov v celé Louisianě. Desmond též vyučoval architekturu na státní univerzitě v Louisianě a na Southern University. Začátkem druhé poloviny 19. století dorazilo do New Orleansu poměrně dost českých emigrantů. V období se zde podle zpráv vylodilo 3619 Čechů. Většina z nich ovšem v New Orleansu nezůstala a pokračovala po řece dál do Texasu, Illinois a Wisconsinu, kde byly velké české komunity. Někteří též odjížděli do Missouri, Ohia, Arkansasu, Nebrasky či Kentucky. Z celkového počtu 3619 lidí zůstalo v Louisiane v období asi 74 rodin. První loď Maria s českými přistěhovalci přistála v New Orleansu 3. února Cestou, která začala v Liverpoolu v Anglii a trvala 63 dní, velká část pasažérů onemocněla a skončila v nemocnici v New Orleans. Několik Čechů tam zřejmě zemřelo. Ti, co přežili, opustili New Orleans a pokračovali v cestě do Galvestonu v Texasu a pak do Houstonu. Podle sčítání lidu z r žilo v Louisianě 399 lidí z Rakouska. V roce 1870 to bylo pouze 23 osob, v. r šlo o 24 lidí, v r o 14 lidí a v r o 30 osob. Podle příslušnosti

7 k mateřskému jazyku se v r v Louisiane hlásilo k češtině 355 osob, v roce 1920 to bylo 689 osob. V samotném New Orleansu mluvilo 1910 česky 85 lidí český a v roce 1920 to bylo 165 lidí. Když bylo českých přistěhovalců v New Orleansu více, vytvořili komunitu, které říkali Bohemia. Řada emigrantů se však odstěhovala mimo New Orleans. V centrální části Louisiany vznikly r dvě nové osady - Libuše a Kolín. Další se stěhovali do města Alexandria. Výstavba osad byla pečlivě naplánována. Nejdřív tři přistěhovalci založili tzv. Český kolonizační klub, který zakoupil akrů půdy po 15 centech za akr od dřevařské společnosti Lee Lumber Co. Poté začali organizátoři inzerovat svůj záměr v českém časopise Hospodář i v dalších česko-amerických novinách v Pensylvánii, v New Yorku, v Ohiu a ve středozápadních státech USA. Zdůrazňovali, že jde výlučně o české osady a slibovali úrodnou půdu, výborné klima i dobré obchodní podmínky. Skutečnost byla ale jiná. Půda byla na místě bývalého borového lesa, plná pařezů a zarostlá trávou. Zda členové kolonizačního klubu znali skutečný stav věci není známo. V roce 1914 byl vypracován plán na výstavbu města Libuše se širokými ulicemi, radnicí, poštou, školou a stavebními parcelami. Jakmile začaly přicházet první rodiny a kupovat pozemky, Kolonizační klub se změnil na korporaci Louisiana Investment and Securities Corporation a cena půdy byla zvýšena 200 dolarů za akr, což představovalo slušný zisk. Kolem r se přistěhovalo asi 200 českých rodin, ale po pěti letech velká část z nich odešla, protože nenalezli slibované podmínky. Ti, co zůstali, postavili školu, poštu a vybudovali zemědělská hospodářství. V r tam byly založeny dvě lože pojišťovací společnosti ZCBJ (Západočeské bratrské jednoty). Během krize ve třicátých letech žádná česká rodina z Kolína či z Libuše nepožádala o finanční pomoc u federální vlády, což nebylo obvyklé a psalo se o tom v americkém tisku. Dnes jsou Libuše a Kolín prosperujícími osadami a snaží se uchovat české dědictví. Pomáhá jim k tomu Louisina Czech Heritage Association, založená v 70. letech 20. století. Každoročně v březnu se zde pořádají velká rodinná setkání (Family Reunion) a česká pouť (Louisiana Czech Festival), kde se podávají česká jídla a hraje česká hudba. Vznikl také taneční soubor, vystupující v tradičních staročeských krojích. Uvažuje se o zřízení Českého musea s archivními materiály o historii českých přistěhovalců v Louisianě. Miloslav Rechcígl

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA STÁTY USA Mgr. Iva Svobodová Základní údaje kontinentální část v J polovině SA kontinentu rozloha 9 631 214 km 2 (3.

Více

Náboženský život. České spolky

Náboženský život. České spolky Češi v Missouri První americké město, kam se přišlo větší množství českých vystěhovalců nebyl ani New York ani Chicago, ale Saint Louis v Missouri. České stopy v tomto jižním státě USA odkrývá Miloslav

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem ZÁKLADNÍ

ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem ZÁKLADNÍ ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem ZÁKLADNÍ 1 Jak se nazývá parlament USA, z jakých částí/komor se skládá? 2 Jaký je

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

Zahraniční obchodní rejstříky

Zahraniční obchodní rejstříky Stát Austrálie Adresa http://www.abr.business.gov.au zdarma název, status, sídlo, identifikační čísla za poplatek u některých firem rozšířené informace (Search ASIC) poplatky 25-60 AUD (výpisy z rejstříku

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍ AMERIKA OBYVATELSTVO USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová Historie USA předkoloniální období před 30 tis. lety příchod původních

Více

Pensylvánie stát Moravských bratří

Pensylvánie stát Moravských bratří Pensylvánie stát Moravských bratří V americké Pensylvánii nalezly nový domov tisíce náboženských emigrantů z celé Evropy. Z českých zemí sem přicházeli hlavně moravští bratří v první polovině 18. století.

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53 * Předmluva K. MARX A B. ENGELS 1860-1864 K. MARX, Situace ve Francii K. MARX, Anglická politika K. MARX, Nová smlouva mezi Francií a Anglií B. ENGELS, Vojenská reforma v Německu K. MARX, Anglický rozpočet

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Ověření ve výuce Třída 8. A Datum: 12. 6. 2013 Pořadové číslo 20 1 Vědci Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

Paní Drozdková vypráví

Paní Drozdková vypráví Paní Drozdková vypráví Narodila jsem se 14. prosince roku 1923 v obci Dobrčice u Přerova. Pocházím ze čtyř dětí. Nejstarší sestra brzy po svém narození zemřela, o ní vím jen z vyprávění maminky. Rodiče

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_16_USA

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie AUSTRÁLIE 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie Měna: australský dolar Hlavní

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

Four Seasons. Rychlá fakta

Four Seasons. Rychlá fakta Four Seasons Four Seasons patří k velice populárním a oblíbeným značkám mezinárodních luxusních hotelů. A to i přes to, že historie společnosti se začíná psát teprve v 60. letech. Za pouhé půlstoletí se

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Humanistická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 12 Název materiálu: Humanistická

Více

1.Kapské město Nachází se v JAR Jedno ze tří hlavních měst JAR Nachází se na kapském polooostrově Zajímavosti: Stolová hora Nádherná okolní příroda Pláže zvoucí k surfování Památky kombinující francouzkou,

Více

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa Příklady Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa 6 5 4 3 2 1 0 Velká Británie Španělsko Čína USA Japonsko Francie Itálie Austrálie Kanada Brazílie Belgie 2009 2008 Pořadí 2009 2008 Změna

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Christian Andreas Doppler. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU

Christian Andreas Doppler. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU Christian Andreas Doppler MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU Prudce rostoucí využití ultrazvuku v technických oborech a v medicíně je spojeno se jménem Christiana Dopplera. 29.11.1803 Salzburg

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH.

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. 3. setkání českých škol v Severní Americe 27. 28. 6. 2014, Dallas Lucie S. Boucher, předsedkyně spolku

Více

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Psychoanalýza Ročník:

Více

JOHANN RADON a počítačová tomografie

JOHANN RADON a počítačová tomografie JOHANN RADON a počítačová tomografie Alena Šolcová 26. listopadu 2013 Dětství Narodil se 16. prosince 1887 v Děčíně. Rodiče: Anton a Anna, otec bankovní úředník. Vyrůstal s dcerami otce z prvního manželství.

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

Grunovi. Historie rodu sborník. Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013.

Grunovi. Historie rodu sborník. Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013. 2013 Grunovi Historie rodu sborník Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013. Jan Gruna Verze dokumentu 1.0 1.1.2013 1 Obsah 1 Obsah... 1 2

Více

AMERIKA PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI

AMERIKA PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři)

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC38 Hlavní autoři Denis Diderot Voltaire Jean De La Fontaine Daniel Defoe Jonathan Swift Denis Diderot 1. Národnost?

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie)

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) František Kupka se narodil 23. září 1871 v Opočně ve východních Čechách, jako nejstarší z pěti dětí notářského úředníka Václava Kupky a

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 1. Dr. Medicíny a chirurgie, vyšší polní lékař Gmach Ferdinand. V Hranicích na Vyšším vojenském vzdělávacím a výchovném

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

BBLA The Bohemian Benevolent and Literary Association of the City of New York

BBLA The Bohemian Benevolent and Literary Association of the City of New York BBLA The Bohemian Benevolent and Literary Association of the City of New York Česká vzdělávací a dobročinná společnost města New Yorku Press kit Březen 2008 Úvodní slovo Česká národní budova v New Yorku

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Marriott. Rychlá fakta. Zakladatel: John Willard Marriott. První hotel otevřen roku 1927. Dnes, více jak 4 200 hotelů. V 79 zemích

Marriott. Rychlá fakta. Zakladatel: John Willard Marriott. První hotel otevřen roku 1927. Dnes, více jak 4 200 hotelů. V 79 zemích Marriott Marriott International, Inc. představuje další velice známou a úspěšnou společnost, provozující hotelové řetězce po celém světě. Současné portfolio zahrnuje kromě známého Marriott Hotels, mnoho

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_ Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Newsletter. Leden-únor 2013 Nyakyera, Ntungamo district 06.03.2013

Newsletter. Leden-únor 2013 Nyakyera, Ntungamo district 06.03.2013 Leden-únor 2013 Nyakyera, Ntungamo district 06.03.2013 Začátkem ledna navštívili naši misi v Nyakyeře čtyři Američani, známí od otce Alfreda : Stephany, Christine, Mike a Juanita, která zůstává jako dobrovolník

Více

Vítejte v NN. Na vás záleží

Vítejte v NN. Na vás záleží Vítejte v NN Na vás záleží Začínáme u vás Vše, co děláme, se odvíjí od potřeb zákazníka Všechny naše aktivity se zaměřují na vás Vaše potřeby, sny a ambice. Vaši touhu dostat od života to nejlepší, ať

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

VY_32_INOVACE_CJK43060BED

VY_32_INOVACE_CJK43060BED VY_32_INOVACE_CJK43060BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

prezidentských voleb 1904 2004USA

prezidentských voleb 1904 2004USA ATLAS prezidentských voleb 1904 2004USA Petr Karas Karel Kupka Obsah O prezidenských volbách v USA............................................................................. 3 Postavení prezidenta...................................................................................

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Český jazyk a literatura. Arnošt Lustig - Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Český jazyk a literatura. Arnošt Lustig - Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více