Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Češi v Louisianě Vystěhovalci z českých zemí se usazovali po celé Americe, najdeme je i v Louisianě. Po jejich stopách ve státě pelikánů, jak se Lousianě přezdívá, pátral Miloslav Rechcígl. Stát Louisiana původně patřil Francouzům a byl pojmenován po králi Ludvíku IV. Roku 1762 byla Louisina postoupena Anglii a roku 1800 znovu navrácena Francii, která ji rokur 1803 prodala Spojeným státům za 50 miliónů franků. Tehdy zaujímala Louisiana obrovské území dnešních států Arkansas, Mississippi, Iowa, Missouri, Minnesota, Colorado, Oregon, Oklahoma, Nebraska, Illinois, Indiána, Michigan, Kansas, Severní a Jižní Dakota, celkem asi 3, kilometrů čtverečných. Na rozdíl od ostatních státu Unie, které jsou rozděleny do okresů, v Louisiane používají starý termín farnost (Parish), protože v 18. století bylo obyvatelstvo bylo převážně katolické. Jednotliví čeští přistěhovalci se v Louisianě vyskytovali ještě v době, kdy patřila Francouzům. Prvním z nich byl pravděpodobně Balthazar Menthe či Monte ( ), rodák z Opavy, který se tu v letech objevil. Zmiňuje se o něm zpráva o sčítání lidu z r. 1724, podle níž měl ženu a osmnáctiměsíční dceru a žil na tzv. Německém pobřeží (German Coast). Vlastnil dvě prasata a hospodářství o rozměru cca 1 akr. Zde žil 3 roky, pěstoval kukuřici, a byl nemocen následkem úrazu, který utrpěl během vojenské služby. Zemřel ve věku 45 let. Jeho dcera Kateřina se provdala r za Alexe Portiera. Jejich potomci dosud žijí v Louisianě. Dalším přistěhovalcem byl George Henry Hauptmann (narozen 1692) z Prahy, neboť v r se oženil v osadě Destrehan, která bylo součástí farnosti St. Charles. Zanechal po sobě řadu potomků, z nichž mnozí v Louisiane žijí dodnes pod jménem Hoffmann. Při sčítání lidu v r byla též zmínka o Markovi Tilovi z Burkvice na Moravě, který byl obuvníkem. V roce 1740 se objevil v Lousianě pražský rodák Hans Jakub Tutzek (původně Tuček) ( ), který vystupoval pod jménem Jean-Jacques Toutchet. Usadil se na Německem pobřeží, kde většina přistěhovalců tehdy žila. V. r se tam oženil, manželka, která mu zanechala jednu dceru, po šesti letech zemřela. R se oženil po druhé Anne-Barbe Foltzovou. Měli dva syny: Jeana-Jacquese (narozen 1752) a George (1754). Jaques se oženil s Marií, dcerou Simona Gasparda a Marie Luque. Ti se pak odstěhovali do farnosti Attakaps, kde se jim narodili 4 synové: Jacob, Michel, Frederic a Joseph. Georges se oženil s Marii- Madeleine, zvanou Lise či Lisette, dcerou Jacquese Faustina a Francois Vien. Narodili se jim 3 synové: Georges, Francois a Ursin. Oba bratři se svými rodinami se později usadili v L Ille des Cypres, na jih od dnešního Breaux Bridge ve farnosti St. Martin. Rodina dnes patří mezi největší rody v Louisianě. Jejich potomci donedávna netušili, že mají české kořeny. Pravnuk Hanse Jakoba Tučka, Leufroy Abshire ( ), který se dostal do historického slovníku Louisiany, se vyznamenal tím, že ukrýval uprchlé černé otroky, což vedlo k jeho vyhoštění z jižní Louisiany. Dnes je nejznámější Wilson M. Touchet (1961), virtuóz na harmoniku a kapelník populární pětičlenné kapely La Touche. Z r existuje záznam o Jean-George Novarckovi (cca ) z Lochovic v Čechách. Zřejmě to je zkomolenina jména Novák. Ve zmíněném roce se oženil na farnosti St. Charles na Německem pobřeží. Byl údajně synem Jiřího Nováka a Kateřiny Stardové či Utardové. Z roku 1773 existuje záznam o cestě proslulého misionáře Davida Zeisbergra ( ) že Suchdolu na Moravě po řece Mississippi do New Orleansu, odkud pak pokračoval po moři do New Yorku. Je pravděpodobné, že do tohoto státu zavítali i další moravští bratři z českých

2 zemí. Domněnka, že matka slavného architekta Benjamina Latrobe ( ), který vystavěl řadu domů v Louisianě, byla moravského původu, se ale nezakládá na faktech. Ačkoliv rodina patřila k Moravské církvi, předkové jeho matky Anny M. Antes byli Němci z Falcka a Holanďané, otec byl irského původu. V roce 1781 se v New Orleansu oženil Jacques Martin ( ), narozený v Praze, s Francoise Rosalií Panquinet. V období měli deset dětí.. Kolem roku 1806 se v New Orleansu objevil český žid Samuel Kohn ( ), narozený v Horanech v Čechách. Stal se z něj boháč. Byl bankéřem, půjčoval peníze, obchodoval s nemovitostmi. Ke konci života se odstěhoval do Pařížei. V době jeho smrti jeho majetek převyšoval dolarů. V dvacátých letech Samuel pozval z Čech do USA svého mladšího bratra Joachima, kterého ustanovil svým nástupcem. Kromě správy bratrova obchodu se Joachim se stal ředitelem železniční společnosti New Orleans-Carrollton a ředitelem Carrollton Bank, Travers Bank, pojišťovny a dalších podniků. V roce 1834 se Joachim Kohn oženil s dcerou váženého francouzského lékaře Martina. Marie Thalie Martin Kohnová porodila Joachimovi tři děti. Dcera Amalie se provdala za bratrance básníka Heinricha Heineho Armanda, který přijel do New Orleansu v roce 1842 a otevřel si tu banku. Na začátku třicátých let Samuel pozval do USA svého synovce Karla Kohna ( ), který se též věnoval úspěšně obchodu a bankovnictví. Roku 1839 byl jmenován do správní rady ředitelů Atlantické pojišťovací společnosti a jeho kariéra vyvrcholila zvolením prezidentem banky Union National Bank. Také on se přiženil do jedné z předních neworleanských rodin - jeho tchyně byla Heloise de la Ronde. V roce 1823 přicestoval do New Orleansu budoucí americký spisovatel Karl Anton Postl ( ) z Popovic u Znojma, který se v Americe skrýval pod jménem Charles Sealsfield. Nejdřív podnikl cestu po jižných státech Ameriky. Při své druhé cestě na jihozápad si údajně zakoupil v Louisiane plantáž, ale farmaření se mu nedařilo. Ve svých knihách popisoval charakter a způsobu života lidí různých sociálních tříd, hlavně Francouzů a Kreolů v porovnání s Angličany. Taktéž se věnoval černošským otrokům a jejich vztahů ke svým majitelům. Sealsfield měl veliký pozorovací talent a jeho charakteristika obyvatel Louisiany je fascinující: popisoval potomky různých národů, lovce, trapery a lidi pochybného původu ze severozápadu státu, zálesáky a farmáře ze střední části státu a Francouze z jihu. Mezi nimi byli roztroušeni američtí plantážníci z východu, kteří žili zcela jiným způsobem než jejich sousedé Kreolové. Louisina byla také útočištěm cizinců, kteří zde hledali asyl před útiskem a chudobou. V třicátých letech se přistěhovali do Louisiany někteří členové židovské rodiny Bločků (původně Blochů) že Švihové v Čechách, kteří původně přicestovali do Virginie nebo do St. Louis v Missouri. V roce 1827 žil přechodně v New Orleansu Abraham Block ( ), zde se mu narodil syn Virginius. Abraham se pak odstěhoval do Arkansasu, kde se stal úspěšným obchodníkem. Ačkoliv byl vzdálen od svých židovských spoluvěřících, pravidelně se vracel do New Orleansu a když tam byla založena první židovská kongregace, stal se jejím zakládajícím členem. Zemřel v New Orleansu r při jedné ze svých návštěv. V roce 1830 se přistěhoval z Čech do Louisiany další člen rodiny Bločků Jacob Block ( ). Jiný člen rodiny Augustus Block ( ) zřejmě žil v New Orleansu kolem r. 1856, neboť máme záznam o narození jeho dcery. Přišel též z Virginie. Někdy po roce 1846 český rodák Solomon Block (nar. 1823), žijící v Arkansasu, zakoupil ve farnosti St. Mary v Louisianě plantáž o 900 akrech na pěstování cukrové třtiny.

3 V roce 1853 přišel do New Orleansu Benjamin F. Jonáš ( ), syn Louisy Bločkové (Blochové) z Virginie. Její předkové pocházeli ze Švihové v Čechách. On sám se narodil ve Williamsportu v Kentucky, kde Louisa a její manžel Abraham Jonáš tehdy žili. Za tři roky Benjamin promoval na právnické fakultě Louisianské univerzity v Pineville. Týž rok začal pracovat v New Orleansu jako advokát. V roce 1862 se dobrovolně přihlásil do konfederační armády, v níž sloužil po dobu občanské války. Původně sloužil u Fenenerova dělostřelectva a později byl povýšen na majora. Po návratu do civilu byl zvolen členem lousianského zastupitelského sboru ( ) a v roce 1872 do louisianského senátu. V letech sloužil jako městský advokát pro New Orleans a současně byl v období členem lousianského parlamentu. R byl zvolen za Demokratickou stranu senátorem za Louisianu. Po skončení svého mandátu v březnu 1885 se pokoušel se o znovuzvolení, ale prohrál. Jako senátor byl předsedou komise pro vnitřní záležitosti. Poté se stal daňovým úředníkem neworleanském přístavu. Tuto funkci vykonával do r. 1889, kdy se vrátil k advokacii. Sestra Benjamina Jonáše, Louisa Block Jonas (nar. 1848) se provdala za budoucího kongresmana za Louisianu Adolpha Meyera ( ), který byl sedmkrát zvolen do kongresu v období Čtyři bratři B. J. Jonáše sloužili v konfederační armádě, kde se stali důstojníky stejně jako on. Jeho nestarší bratr Charles H. Jonáš (nar. 1834) sloužil u 12. arkansaské infanterie, kde byl kapitánem. V červenci 1863 byl zajat v Port Hudsonu v Louisianě a uvězněn, nejdříve v New Orleans, pak byl poslán do Fort Columbus v New Yorku a nakonec na Johnsons Island. Tam pikal jako válečný zajatec zatímco jeho otec umíral. Prezident Lincoln, který byl přítelem Jonášovy rodiny, mu zajistil podmínečné propuštění, aby mohl umírajícího otce navštívit v Quincy ve státě Illinois. Po příjezdu se stačil s otcem rozloučit a otec ještě týž den zemřel. Jonáš dodržel slovo a vrátil se do vazby v Ohiu, kde zůstal do konce války v r Druhý Jonášův bratr Julian J. Jonáš (nar. 1836) se též v roce 1862 dobrovolně přihlásil do konfederační armády do kompanie kapitána M. A. Tarletona na dobu 90 dní. Zúčastnil se pak boje dubna na tzv. sršním hnízdě u Shiloh. Tato bitva v Tennessee byla jedním z milníků Občanské války. Julian byl pak před dovršením 90 denní služby povýšen na pátého rotmistra. Za měsíc - 1. června - se znovu dobrovolně přihlásil do armády v New Orleansu, tentokrát k pěchotě v Tupelo ve státu Mississippi, kam se armáda přemístila po bitvě u Shiloh. Byl povýšen na zásobovacího seržanta. Kavalerie sloužila jako eskorta pro hlavní štáb generála Polka a Alexandra A. Stewarta. Třetí bratr Samuel Alroy Jonáš (nar. 1838) po vypuknutí války odešel z Aberdeenu v Mississippi, kde pracoval pro železniční společnost New Orleans-Jackson & Great Northern Co. Přihlásil se dobrovolně do konfederační armády a odešel s ní do Virginie. Jako inženýr byl poslán do Harpers Ferry, aby tam pomohl zničit opevnění kvůli plánované evakuaci. Za skvělý výkon byl povýšen na majora.poté byl přeložen do štábu generála Hooda a sloužil jako důstojník pro zásobování. Později sloužil v hlavním štábu generála Stephena D. Lee až do léta 1864, kdy generál kapituloval s vojskem gen. Johnstona v Severní Karolíně. Po válce se Samuel Alroy Jonáš stal známým redaktorem a podporovatelem senátora L.Q.C. Lamara. Čtvrtý bratr George Jonáš (nar. 1840) pravděpodobně též sloužil v konfederační armádě. Nejmladší bratr Benjamina F. Jonáše, který se narodil v Quincy v Illinois, sympatizoval se severem a sloužil ve vojsku unie. Z prosince r máme zprávu o tom, že do New Orleansu přijel mladý lékař dr. Simon Pollak ( ), rodák z Domažlic v Čechách, který přicestoval do New Yorku v červenci

4 téhož roku. Přijel tam za půjčené peníze, neboť newyorská banka, kam si své evropské úspory, mezitím zbankrotovala. Doufal, že se uchytí v Nw Orleansu, kde řádila žlutá horečka. New Orleans byl však pro něho zklamáním. Nastala krutá zima a žlutá horečka z města zmizela. Bydlel na lodi u kapitána, který ho do města přivezl. Dr. Pollak hledal další uplatnění. Setkal se s farmářem z Tennessee, který ho pozval na svou plantáž s tím, že se dr. Pollak bude starat jako lékař o jeho rodinu a zaměstnance. Za necelé dva měsíce odjel parníkem do Tennessee, kde praktikoval medicínu. R se Pollak vrátil nakrátko do New Orleansu, ale již v březnu 1845 se ocitl v St. Louis v Missouri, kde se usadil a stal se významným lékařem. V r přišel do New Orleansu český katolický kněz Peter Czackert (nar. 1820). Patřil k řadu Redemptoristů. V jednom z okrsků New Orleansu založil katolickou kongregaci. Dal zde též postavit kostel St. Marys Assumption Church. V r byl povolán do Pittsburghu, aby tam založil redemptoristický řád. Zemřel na tyfus r a je pochován před oltářem v kostele St. Marys Assumption Church. V r přibyl do New Orleansu Matthias Šašek, později Shashek, ( ) s rodinou, rodák z Nezamyslic v Čechách. Brzy odtud přesídlili do okresu Madison ve státu Illinois. Z roku 1846 existuje zpráva o cestě turnovského rodáka Čeňka Paclta ( ), českého dobrodruha a světoběžníka, z New Yorko do New Orleansu, kde se přihlásil jako dobrovolník do armády Spojených států, které právě vyhlásily válku Mexiku. Kolem roku 1848 se přistěhovalo do Louisiany několik českých židů. V prvé řadě to byl Philip Wohl ( ) z Karlových Varů, který emigroval do New Orleansu r a odtud se odstěhoval do Leavenworth v Kansasu. Nakonec se usadil v St. Louis v Missouri. V roce 1850 emigroval z Čech do New Orleansu také Abraham Klauber, který se o dva roky později odstěhoval do San Francisca, kde se stal úspěšným obchodníkem. R přijel do New Orleansu Jacob M. Frankenbush ( ), rodák z Prahy. Byl to velice schopný muž s univerzitním vzděláním z Prahy. Hned zpočátku se pustil do obchodování s bavlnou a po několika letech přesídlil do městečka Port Gibson v Mississippi. Účastnil se občanské války na straně konfederačního vojska. R se opět nachází v New Orleansu, kde působil jako člen obchodní společnosti John Burnet Co. Zanedlouho zakládá partnerskou firmu Frankenbush & Borland a později vlastní firmu J. M. Frankenbush Co. Byly to zřejmě továrny na bavlnu. V r ještě přikoupil v Mississippi společnost Harriston Oil Works. Byl jedním že zakladatelů a ředitelů pojišťovací společnosti Mechanics & Traders Insurance Co. Přispěl také k založení burzy v New Orleansu. Na počátku padesátých let dorazil do New Orleansu český žid Moritz Flexner ( ), rodák že Všerub. Připlul z New Yorku, kde předtím dva roky živořil hledáním vhodného zaměstnání. New Oreleans byl pro něj zklamáním. Brzy po příjezdu byl stižen žlutou horečkou a ležel v bezvědomí v neworleanské nemocnici. Když se z toho dostal, jeden z jeho francouzských přátel mu koupil lístek na parník do Louisville, Kentucky, kde se pak usadil natrvalo. V roce 1851 emigroval do Louisiany pražský rodák James Blahut ( ). Usídlil se v městečku Houma ve farnosti Terrebonne, kde se r oženil. Byl to obchodník, který na začátku občanské války vlastnil kromě svého obchodu dvě plantáže a několik otroků. Podle sčítání lidí z r vlastnil nemovitostí v hodnotě dolarů a jeho osobní majetek se byl odhadován na dolarů, což na tu dobu byly velké peníze. V městečku Houma žil ještě jeden pražský rodák Louis Georges Zelenka ( ), který se tam v r oženil s Georgianou Bedfordovou. Jeho otec si vzal sestru dříve zmíněného Jamese Blahota. Louis Zelenka byl profesionální muzikant, který též působil jako varhaník v kostele St. Francis de Sales v Houma. R se stal vydavatelem místních novin Houma Courier. V seznamu

5 farností z roku 1899 je záznam, že Dr. Rudolf Louis Zelenka (nar. 1868) provozuje ordinaci na Russell Street a že je specialistou na zlaté zuby. Jde zřejmě o syna L.G. Zelenky. Rudolfův syn Bernard (nar. 1902) byl kapitánem u námořnictva za druhé světové války. Druhý Rudolfův syn Louis George Zelenka ( ) vystudoval Louisiana Státe University a byl dlouholetým členem armádních rezervistů. Za druhé světové války pracoval na šifrovacích zařízeních na Havajských ostrovech. Byl dlouholetým členem kajakového klubu a kajakovým mistrem za Lousianu. V roce 1866 přijel do New Orleansu český rodák Charles Leopold Zelenka ( ), který mohl být příbuzný výše zmíněné rodiny. V roce 1860 přibyl do Nového Orleansu Michael Pokorný, rodák z Puklovic na Moravě, s ženou a dvěma dětmi. V r přicestovali do New Yorku. Byl to zkušený obuvník, který se výborně uplatnil se svým řemeslem. Hned po příjezdu se odebral se do konfederačního tábora Camp Moore, kde pracoval až do skončení občanské války. Pak se vrátil do New Orleansu, kde si otevřel obchod na Charles Street. Později otevřel s pomocí svých synů ještě dvě filiálky. Velice zbohatl a vlastnil mnoho nemovitostí. Na konci života náhle oslepnul, ale ve svém oboru podnikání zůstal činný. Pokorného dcera Bella se provdala za Mosese E. Leveyho, s nímž měla dva syny, Harolda a Ralpha. Harold Alvin Levey ( ) získal tituly na Tulane University a University of Illinois. Z počátku pracoval pro Allis-Chalmers Co. ve Scrantonu v Pensylvánii a pak byl přeložen do její odbočky v Milwaukee ve Wisconsinu. R přijal místo elektroinženýra u společnosti Thomas S. Watson Co. Potom přešel ke společnosti Mariner & Hoskins v Chicagu, tentokrát jako chemický inženýr. R si založil v Novém Orleansu vlastní firmu American Products Manufacturing Co., v níž byl až do své smrti předsedou. Továrna se zabývala výrobou zařízení pro výrobu transparentních balících materiálů, především z plastu. Levey získal za své vynálezy řadu patentů. Byl univerzitním učitelem a v roce 1939 založil na Tulane University cenu, nesoucí jeho jméno.v roce 1956 ho American Institute of Chemists odměnil čestným diplomem. On sám byl čestným členem této organizace a zasloužil se o založení odbočky v New Orleansu. Druhá dcera M. Pokorného Rosa Pokorny se provdala za Colemana E. Adlera, slovenského rodáka z Košic. Michael Pokorný roku 1898 opatřil svému zeťovi klenotnický obchod, umístěný na Royal Street ve francouzské čtvrti New Orleansu. Zlatnictví se časem změnilo na obchod s luxusním zbožím pod názvem Coleman E. Adler a Synové. Firmu, která se později přestěhovala na Canal Street, nyní vlastní vnuk Adlerů Coleman E. Adler II. (nar. 1946). Je to jeden z největších obchodů ve městě, kde se na 5000 čtverečních stopách prodávají klenoty a na čtverečních stopách luxusní dárky. První pobočku obchodu otevřel v r a poté následovaly další. Dnes jeho obchody patří k největším ve svém oboru na jihu USA a jsou stále rodinným podnikem. Podle sčítání lidí v r žilo v Louisianě několik dalších českých usedlíků, o jejichž životě takřka nic nevíme. Podobně tomu bylo při sčítání lidu o 10 let později. Soudě podle jmen byla polovina z nich židé. V r. 1863, Augustine Haidusek ( ), narozený na Moravě, jako sedmnáctiletý přeplaval se stádem dobytka řeku Mississippi z Texasu do Louisiany, kde dobytek prodal konfederační vládě. Do Ameriky se přistěhoval se svými rodiči r Haidusek později hrál významnou roli v životě českých usedlíků v Texasu. Jednou z nevýznamnějších osobností byl český rabín Maximillian Heller ( ), narozený v Praze, který v Lousianě působil od roku Po ukončení teleogickych studií na Hebrew Union College v Cincinnati v Ohiu byl zprvu rabínem v kongregací Zion v Chicagu. Po úmrtí rabína Jamese Gutheima z Temple Sinai v New Orleansu byl Heller vybrán za jeho nástupce. Působil zde až do r. 1927, načež byl zvolen čestným rabínem. Byl všeobecně znám jako odvážný bojovník za morální principy. Navzdory velkému odporu prispěl ke zrušení loterie v Lousianě. Od r do r byl členem státní rady pro vzdělání. Na Tulane University

6 byl jmenován profesorem hebrejského jazyka a literatury. Jako projev uznání za svou práci byl Keller v roce 1907 zvolen místopředsedou prestižní Konference amerických rabínů a v období jejich předsedou. Heller byl též literárně činný. Byl redaktorem časopisu Jewish Ledger ( ) a pravidelným dopisovatelem časopisu American Israelite ( ) a psal pravidelné sloupky do dalšího periodika. Jeho syn James G. Heller ( ), který se narodil v New Orleansu, byl také rabínem. Vystudoval Hebrew Union College v Cincinnati a později též konzervatoř v Cincinnati. Téměř po celou dobu své rabínské kariéry působil ve známé synagoze v Cincinnati, nesoucí jméno českého rodáka Isaaca M. Wise. Byl také skvělým muzikantem a skladatelem. Ještě před příchodem Maximilliana Hellera do New Orleansu zde působil v letech jiný český rabín Bernard Illowy ( ), rodák z českého Kolína. Byl to ortodoxní rabín, který dokázal ve své kongregaci udržovat staré náboženské zvyklosti a tradice. Před jeho příchodem se zřejmě nedržela přísná šábesová a košerová pravidla ani tradice Tory a docházelo ke smíšeným manželstvím. Pro odpor některých členů kongregace nakonec rezignoval a odebral se do Cincinnati, kde našel lepší podmínky pro svou rabínskou činnost. Hermann Bacher Deutsch ( ) se narodil v Mostu v Čechách a přijel se svými rodiči do Ameriky, když mu byly dva roky. Rodina se původně usadila v Cincinnati v Ohiu. Ačkoliv měl doktorát z botaniky z Chicagské university, zasvětil svou kariéru žurnalistice a psaní. Roku 1915 začal psát pro Chicago Journal, ale brzy se přestěhoval do New Orleansu, kde pracoval pro časopisy Times-Picayune (1916), States (1918), a Item, později přejmenovaný na States-Item ( ). Od roku 1949 do r vystřídal funkce sloupkaře, redaktora a zástupce šéfredaktora. Kromě toho byl autorem dvou novel - The Wedge (1935) a Louisiana (1939), jakož i několika populárně naučných knih - The Incredible Yanqui (1931), The Huey Long Murder Case (1963), Brennan's New Orleans Cookbook (1964) a Jungle Gardens of Avery Island (1949). Z pozdější doby připomeňme proslulého architekta Johna Desmonda ( ), narozeného v Coloradu, který však strávil většinu svého života v Hammondu a v Baton Rouge v Louisianě. Jeho otec byl Ir, ale matka byla českého původu. Jmenovala se Rosa Dvořáková a narodila se v Jižní Dakotě, kam její otec Jacob Dvořák (nar. 1848) v r emigroval se svými rodiči z okolí Českých Budějovic. Desmond vystudoval architekturu na Tulane University a později ještě získal titul na MIT. Zpočátku pracoval v New Yorku, pak v Baton Rouge a r si založil vlastní firmu ve městě Hammond. Na začátku šedesátých otevřel filiálku v Baton Rouge. Firma se pak jmenovala Desmond & Associates. Podle jeho projektů byla vystavěna řada budov v celé Louisianě. Desmond též vyučoval architekturu na státní univerzitě v Louisianě a na Southern University. Začátkem druhé poloviny 19. století dorazilo do New Orleansu poměrně dost českých emigrantů. V období se zde podle zpráv vylodilo 3619 Čechů. Většina z nich ovšem v New Orleansu nezůstala a pokračovala po řece dál do Texasu, Illinois a Wisconsinu, kde byly velké české komunity. Někteří též odjížděli do Missouri, Ohia, Arkansasu, Nebrasky či Kentucky. Z celkového počtu 3619 lidí zůstalo v Louisiane v období asi 74 rodin. První loď Maria s českými přistěhovalci přistála v New Orleansu 3. února Cestou, která začala v Liverpoolu v Anglii a trvala 63 dní, velká část pasažérů onemocněla a skončila v nemocnici v New Orleans. Několik Čechů tam zřejmě zemřelo. Ti, co přežili, opustili New Orleans a pokračovali v cestě do Galvestonu v Texasu a pak do Houstonu. Podle sčítání lidu z r žilo v Louisianě 399 lidí z Rakouska. V roce 1870 to bylo pouze 23 osob, v. r šlo o 24 lidí, v r o 14 lidí a v r o 30 osob. Podle příslušnosti

7 k mateřskému jazyku se v r v Louisiane hlásilo k češtině 355 osob, v roce 1920 to bylo 689 osob. V samotném New Orleansu mluvilo 1910 česky 85 lidí český a v roce 1920 to bylo 165 lidí. Když bylo českých přistěhovalců v New Orleansu více, vytvořili komunitu, které říkali Bohemia. Řada emigrantů se však odstěhovala mimo New Orleans. V centrální části Louisiany vznikly r dvě nové osady - Libuše a Kolín. Další se stěhovali do města Alexandria. Výstavba osad byla pečlivě naplánována. Nejdřív tři přistěhovalci založili tzv. Český kolonizační klub, který zakoupil akrů půdy po 15 centech za akr od dřevařské společnosti Lee Lumber Co. Poté začali organizátoři inzerovat svůj záměr v českém časopise Hospodář i v dalších česko-amerických novinách v Pensylvánii, v New Yorku, v Ohiu a ve středozápadních státech USA. Zdůrazňovali, že jde výlučně o české osady a slibovali úrodnou půdu, výborné klima i dobré obchodní podmínky. Skutečnost byla ale jiná. Půda byla na místě bývalého borového lesa, plná pařezů a zarostlá trávou. Zda členové kolonizačního klubu znali skutečný stav věci není známo. V roce 1914 byl vypracován plán na výstavbu města Libuše se širokými ulicemi, radnicí, poštou, školou a stavebními parcelami. Jakmile začaly přicházet první rodiny a kupovat pozemky, Kolonizační klub se změnil na korporaci Louisiana Investment and Securities Corporation a cena půdy byla zvýšena 200 dolarů za akr, což představovalo slušný zisk. Kolem r se přistěhovalo asi 200 českých rodin, ale po pěti letech velká část z nich odešla, protože nenalezli slibované podmínky. Ti, co zůstali, postavili školu, poštu a vybudovali zemědělská hospodářství. V r tam byly založeny dvě lože pojišťovací společnosti ZCBJ (Západočeské bratrské jednoty). Během krize ve třicátých letech žádná česká rodina z Kolína či z Libuše nepožádala o finanční pomoc u federální vlády, což nebylo obvyklé a psalo se o tom v americkém tisku. Dnes jsou Libuše a Kolín prosperujícími osadami a snaží se uchovat české dědictví. Pomáhá jim k tomu Louisina Czech Heritage Association, založená v 70. letech 20. století. Každoročně v březnu se zde pořádají velká rodinná setkání (Family Reunion) a česká pouť (Louisiana Czech Festival), kde se podávají česká jídla a hraje česká hudba. Vznikl také taneční soubor, vystupující v tradičních staročeských krojích. Uvažuje se o zřízení Českého musea s archivními materiály o historii českých přistěhovalců v Louisianě. Miloslav Rechcígl

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY 8. přednáška Spojené státy americké teritoriální vývoj Bonus pro kombinaci Z-HI struktura území ke 4. 3. 1789 (den vstupu ústavy USA v platnost) 7. 8. 1789 vytvořeno

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA STÁTY USA Mgr. Iva Svobodová Základní údaje kontinentální část v J polovině SA kontinentu rozloha 9 631 214 km 2 (3.

Více

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA Občanská válka v USA AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP stanoví hospodářské a sociální rozdíly v severní a jižní části USA, objasní příčiny a výsledky občanské války v USA - práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI]

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI] Ondřej MILČÁK [Andreas MILCSAK] * okolo 1757 13.3.1829 Brutovce (zhruba 72 let) Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ 10.10.1779 Brutovce (ženich 22 let, nevěsta 27 let) VOJTKO Řehoř KRIVECSKÝ

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Náboženský život. České spolky

Náboženský život. České spolky Češi v Missouri První americké město, kam se přišlo větší množství českých vystěhovalců nebyl ani New York ani Chicago, ale Saint Louis v Missouri. České stopy v tomto jižním státě USA odkrývá Miloslav

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš a Jan Baťovi K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš Baťa - Československý podnikatel vizionář, spoluzakladatel světové obuvnické firmy, starosta Zlína - Narodil se 3.dubna 1876

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Vznik USA

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Vznik USA Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5 Autor: Ladislava Městková Datum: 1. 10. 2012 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Boj o nezávislost amerických osad Klíčová

Více

OBČANSKÁ VÁLKA V USA

OBČANSKÁ VÁLKA V USA I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í OBČANSKÁ VÁLKA V USA ÚLOHA 1: Kdy a jak získaly USA nezávislost? ÚLOHA 2: Popište politický systém USA. USA před Občanskou válkou 1803 přikoupení

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_13_Božena Němcová Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Amerika. - celkem 904 milionů lidí - 504 mil.obyvatel S.Amerika a 400 J.Amerika (k roku 2007)

Amerika. - celkem 904 milionů lidí - 504 mil.obyvatel S.Amerika a 400 J.Amerika (k roku 2007) Amerika Obyvatelstvo - celkem 904 milionů lidí - 504 mil.obyvatel S.Amerika a 400 J.Amerika (k roku 2007) - rasově nejpestřejší světadíl: a) původní obyvatelé - Indiáni (Ameringové) - Aztékové, Mayové,

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Objevil jsem nedávno na webu Příspěvek k rodopisu Alfonse Šťastného MUDr. Jana Antonína Magera, publikovaný v Rodopisné revue on-line, 8 roč. 15, 3, 2013.

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Antoine De Saint Exupéry

Antoine De Saint Exupéry VY_32_INOVACE_ČJL_594 Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6. 7. ročník Datum vypracování: 6.10. 2012 Datum pilotáže: 18.10.2012 Antoine De Saint Exupéry Metodika: Prezentace slouží jako výklad. V jednotlivých

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2002 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 40 RozeslaÂna dne 20. brï ezna 2002 Cena KcÏ 211,30 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2002 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 40 RozeslaÂna dne 20. brï ezna 2002 Cena KcÏ 211,30 OBSAH: RocÏnõÂk 2002 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 40 RozeslaÂna dne 20. brï ezna 2002 Cena KcÏ 211,30 OBSAH: 89. Vyhla sï ka Ministerstva zemeïdeïlstvõâ o ochraneï proti zavleâkaânõâ sïkodlivyâch

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum.

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum. Jakub Hron Naše vlast měla i má mnoho vynálezců, objevitelů a zlepšovatelů. Někteří jsou téměř zapomenuti, jiné zná celý národ. K těm prvním můžeme zařadit jihočeského rodáka, profesora, vynálezce a libomudruna

Více

USTAVOVÁNÍ SOUDCŮ V ČLENSKÝCH STÁTECH USA SE ZAMĚŘENÍM NA "MISSOURIJSKÝ PLÁN"

USTAVOVÁNÍ SOUDCŮ V ČLENSKÝCH STÁTECH USA SE ZAMĚŘENÍM NA MISSOURIJSKÝ PLÁN U N I V E R Z I T A K A R L O V A V P R A Z E F A K U L T A S O C I Á L N Í C H V Ě D Seminární práce na téma: USTAVOVÁNÍ SOUDCŮ V ČLENSKÝCH STÁTECH USA SE ZAMĚŘENÍM NA "MISSOURIJSKÝ PLÁN" jméno Petr JUST

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA V USA Semestrální práce Bc. Jan Starec 2011/ 2012 1 Obsah HISTORIE ROZVOJE ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ...

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

Lyndall Fownes Urwick

Lyndall Fownes Urwick Lyndall Fownes Urwick *3. březen 1891 5. prosinec 1983 Josef Červ 2015/2016 Obsah prezentace Dospívání 1. světová válka Život a kariéra po 1. světové válce Přínosy managementu POSDCORB Publikace Dospívání

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Thomas Alva EDISON. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

Thomas Alva EDISON. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_05_F9 Thomas Alva EDISON Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Jiří Slavík Thomas Alva Edison Narozen - 11. února 1847 stát Ohio, USA

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Alfred NOBEL. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

Alfred NOBEL. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_13_F8 Alfred NOBEL Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Jiří Slavík Alfred Nobel Narozen - 21. října 1833, Stockholm Zemřel - 10.

Více

ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem ZÁKLADNÍ

ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem ZÁKLADNÍ ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem ZÁKLADNÍ 1 Jak se nazývá parlament USA, z jakých částí/komor se skládá? 2 Jaký je

Více

Zdroj: KUPKA, František a Dana MIKULEJSKÁ. František Frank Frantík François Kupka. Praha: Národní galerie, 2013.

Zdroj: KUPKA, František a Dana MIKULEJSKÁ. František Frank Frantík François Kupka. Praha: Národní galerie, 2013. FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871 1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 25. 08. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše:

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše: Mlýn v Hrušovanech. Tyto řádky jsou přílohou rodopisu Jabůrkové ze Lhoty Dlouhé a Dolní, kterou sestavuji pro vlastní potěšení, případně pro potomky, bude li to některého z nich zajímat. Tato příloha je

Více

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove.

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove. První roky republiky Samostatný československý stát vznikl po skončení první světové války s přispěním vítězných mocností Spojených států, Anglie a Francie na troskách rakousko-uherského císařství. I když

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

Jan Hanuš Spira Narozen míšenec 2. stupně

Jan Hanuš Spira Narozen míšenec 2. stupně Jan Hanuš Spira Jan Hanuš Spira Narozen - 17.srpna 1934 v Plzni jako jediný syn německo židovské rodiny Spirových podle norimberského rasového zákona míšenec 2. stupně Janova rodina Otec,Bedřich Spira

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

ANGLIE v 17. století 1

ANGLIE v 17. století 1 ANGLIE v 17. století 1 1603 umírá královna Alžběta I. / dcera Jindřicha VIII. / bez potomků. Na trůn nastupuje syn Marie Stuartovny skotský král Jakub VI., vládne jako Jakub I. / 1603 1625 / 1603 UNIE

Více

Zvýšení minimální mzdy. zpráva Výzkumné služby Kongresu. Autor: Ondřej Trhoň

Zvýšení minimální mzdy. zpráva Výzkumné služby Kongresu. Autor: Ondřej Trhoň Zvýšení minimální mzdy zpráva Výzkumné služby Kongresu Autor: Ondřej Trhoň 1. Úvod Minimální mzda je minimální obnos peněz, který je zaměstnavatel povinen zaplatit zaměstnanci za odvedenou práci v odpracovaných

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_24_Emil Škoda Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Významné osobnosti Moravskotřebovska a Jevíčska

Významné osobnosti Moravskotřebovska a Jevíčska Pracovní list 1A PRACOVNÍ LIST Anna Gläserová Pracovní list 1B Otázky a úkoly: 1. Mladá dívka se zamilovala do syna starosty Josefa. 2. Rodiče však lásce nepřáli, tak se Anna z donucení provdala za linhartického

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.).

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.). HISTORIE ROUDNICE Obsah: 1) Název Roudnice 2) Nejstarší osídlení 3) Osídlování Roudnice 4) Roudnické tvrze 5) Roudnice a její držitelé 6) Osobnosti Zdislav Mnich, Matěj Chvojka, Jan Matějka, bratranci

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner JOSEF HLÁVKA Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner 126TERI 2013/2014 1 ŽIVOTOPIS rakousko-uherský, resp. český, architekt, stavební podnikatel a politik narozen 15. února 1831 v Přešticích zemřel

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy bližší info na www.sar-blochova.cz v sekci AKCE / koncerty, přednášky, semináře aj. LEDEN 16 17.1. OLOMOUC škola praktické muzikoterapie 18.1.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:...... Adresa bydliště:....... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Z P O L O M I D O A M E R I K Y

Z P O L O M I D O A M E R I K Y Z P O L O M I D O A M E R I K Y Vystěhovalectví z Čech a Moravy do Ameriky má tradici doloženou do první poloviny 17. století, tedy do období těsně po bitvě na Bílé hoře. V této době však dochází k odchodu

Více

Antoine De Saint Exupéry

Antoine De Saint Exupéry VY_32_INOVACE_ČJL_595 Antoine De Saint Exupéry Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6. -7. ročník Datum vypracování: 29.9.2012 Datum pilotáže: 2.10.2012 Metodika: Pracovní list je hádankou. Žáci mají z

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31. Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31. Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis Hlavní část čtení textu s porozuměním, seznámení se s tématem životopis Boženy Němcové Závěrečná část

Více

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Škola ZŠ Třeboň, Sokolská 296, 379 01 Třeboň Autor Mgr. Anna Zabranská Číslo VY_62_INOVACE_6021 Název Světová hospodářská krize Téma hodiny Hospodářství mezi válkami Předmět Dějepis Ročník/y/ 9 Anotace

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

K r o u ž e k 1595-1853. Z historie mlýna a jeho obyvatel

K r o u ž e k 1595-1853. Z historie mlýna a jeho obyvatel K r o u ž e k 1595-1853 Z historie mlýna a jeho obyvatel Jan Mašek, Praha, srpen 2007 Okolí mlýna Kroužek Tento spisek jsem sestavil u příležitosti příbuzenské sešlosti dne 8. září 2007 u Šestáků na Kroužku.

Více

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch RODOPIsNÁ REvUE 1 Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch Dnes téměř neznámý malíř Václav Slaboch pocházel z Úhonic, obce ležící západně nedaleko od Prahy. V době jeho narození žilo v této farní

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Pensylvánie stát Moravských bratří

Pensylvánie stát Moravských bratří Pensylvánie stát Moravských bratří V americké Pensylvánii nalezly nový domov tisíce náboženských emigrantů z celé Evropy. Z českých zemí sem přicházeli hlavně moravští bratří v první polovině 18. století.

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Papa Haydn

Papa Haydn www.zlinskedumy.cz Papa Haydn Joseph Haydn byl rakouský hudební skladatel, přední představitel klasicismu, často bývá označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta. Joseph Haydn se narodil

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍ AMERIKA OBYVATELSTVO USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová Historie USA předkoloniální období před 30 tis. lety příchod původních

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Napoleon Bonaparte (stručný životopis)

Napoleon Bonaparte (stručný životopis) Napoleon Bonaparte (stručný životopis) narodil se 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice (krátce předtím připojené k Francii) = malý Korsičan studoval různé vojenské školy

Více

Jánoš Bihári edice romské osobnosti

Jánoš Bihári edice romské osobnosti Jánoš Bihári 1764-1827 Ma arský houslista Jánoš Bihári byl jedním z nejslavnějších evropských hudebníků své doby. Jeho uměním byl okouzlen i světoznámý skladatel Ferenz Liszt, který řekl: Tóny, které vyluzují

Více

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. ANTONÍN DVOŘÁK Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_20_Leoš Janáček Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více