qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg PESHOS: Světové hospodářství hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx otázky k zamyšlení a pojmy k zapamatování cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn Jaro 2007 mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe Petra Beníčková rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

2 Světové hospodářství otázky k zamyšlení a pojmy k zapamatování Kapitola I Globální (dlouhodobé) změny Pojmy: Demografický přechod = pokles úmrtnosti, který není doprovázen adekvátním poklesem porodnosti, dochází proto ke zvýšení počtu obyvatel. Populační exploze = u rozvojových zemí, velký nárůst obyvatel kvůli nízké úmrtnosti a vysoké porodnosti. Tradiční struktura ekonomiky = ASI, v hospodářství má největší váhu zemědělství (A), poté služby (S) a až na posledním místě je průmysl (I) Moderní struktura ekonomiky = SIA (služby průmysl zemědělství), char. pro vyspělé země Klasická cesta rozvoje = nejprve dochází k rozvoji průmyslu, poté služeb. Konečným výsledkem je moderní struktura ekonomiky SIA (VB, Německo, Francie) Strukturální zkratka = Tradiční struktura ASI je nahrazena SAI, za kterou již následuje moderní struktura SIA. (Japonsko, USA, Kanada, Austrálie a většina rozvojových zemí. Otázky k zamyšlení: Jaké faktory měly negativní vliv na rozvoj integrace světových trhů? Které z výše uvedených faktorů vedou k lepší alokaci zdrojů? Jakou strukturu hospodářství má ČR? SIA Která země má vyšší podíl zemědělství v ekonomice:čr nebo Bangladéš? Od kterého období platí, že podíl zboží na mezinárodním obchodu je větší než podíl primárních surovin? Během posledních dvou set let byl větší růst počtu obyvatel Země nebo růst objemu světové produkce? Proč vede izolace od světového hospodářství k zaostávání země? V rámci demografického přechodu dochází ke snížení jedné z demografických charakteristik které a proč? Jak se změnila role státu za posledních sto let? - 2 -

3 Zvyšuje se jeho úloha v hospodářství kvůli politickým, ekonomickým i sociálním faktorům

4 Kapitola II Počátky světového hospodářství Pojmy: Vznik světového hospodářství = vzniká pozvolně sledem několika událostí, za počátek SH bychom mohli považovat existenci celosvětového trhu ( ) Cenová revoluce = zámořské objevy způsobily, že ceny v 16.století rostly troj- až čtyřnásobně. Důvodem byl příliv drahých kovů z kolonií tam došlo k nejméně ztrojnásobení množství monetárních kovů v Evropě Průmyslová revoluce = Technologické změny, které probíhaly od 2.pol.18.stol (spojené se zaváděním parních strojů do výroby textilní průmysl, Stephensonova parní lokomotiva železnice > pokles dopravních nákladů = + MO) = 1. Prům.r. V poslední třetině 19.stol. došlo k rychlému nárůstu objevů spojených s používáním el.energie (T.A.Edison) = 2.prům.r. Pax Britanica = supervelmoc Velká Británie v období po napoleonských válkách, které se vyznačovalo na mezinárodním poli velkou stabilitou a rovnováhou mezi velmocemi. Splended isolation = politika VB (Pax Britanica) základem byla snaha stát mimo vojenské bloky i formální mezinárodní dohody a působit tak zejména ve prospěch mezinárodní situace. Laissez-faire = ekonomická doktrína, která prosazuje omezení pravomoci vlády ve prospěch svobodného podnikání. Kontinentální blokáda = během napoleonských válek vyhlásil Napoleon Evropě zákaz veškerého obchodu s hlavním konkurentem Británií. Dílna světa = díky industrializaci byla Británie největším světovým výrobcem (podíl až 25%) Navigační zákony = námořní zákony, podle nichž směly zprostředkovávat obchod s Británií jen britské lodě nebo lodě ze země, z níž zboží pocházelo. Obilní zákony = uvalení cla na dovážené obilí (v Británii) - oba zákony byly zrušeny ve 40.letech 19.stol., čímž dochází k výraznému uvolnění MO Cobden-Chevalierova smlouva = 1860, jednala se volného obchodu mezi Francií a Británií podle této smlouvy měla Británie zrušit veškerá cla na dovoz francouzského zboží (kromě vína a koňaku luxusní zboží), na druhé straně Francie zrušila zákaz dovozu britského textilu a snížila cla u široké škály britského zboží na maximálních 30%. Obsahovala doložku nejvyšších výhod. Prusko-francouzská válka = 1871, vítězné Německo, Francie musela platit 6 mld.reparace (frank) většinu ve zlatě, i ve směnkách, navíc anektovalo sporné území Alsaska a Lotrínska značný vliv na Německé hospodářství, směnky vyvolaly zvýšení německého dovozu. Krize 1873 = 1.světová hosp.krize, Vídeň a NY, poté rozšíření do většiny zemí. Deprese, která následovala po fin.panice, byla do té doby nejhlubší a byla překonána až Velkou krizí ve 30.letech 20.stol. Melinův celní sazebník = Francie po krizi 1873, byl přijat 1892, značně protekcionistický zavedl ochranu zemědělství (25% clo), trochu mírnější ochrana průmyslu - 4 -

5 Závody ve zbrojení = původce Německo expansionismus, obavy z Francie a Ruska, Německé zbrojení vyvolalo odezvu ve Francii. VB se za této situace spoléhala na své námořnictvo. Před r.1914 existovaly teritoriální spory (Alsasko-Lotrinsko), pocity pomstychtivosti (Francie za r.1871), národní pnutí uvnitř R-U, snahy o přerozdělení kolonií apod. Otázky k zamyšlení: V jakém ekonomickém zákoně spatřujete příčinu cenové revoluce? Jaký je vztah mezi technologickými změnami a integrací ve svět.hospodářství? Belgie uzavřela smlouvu o volném obchodu s Francií (po r.1860) a dohodla se na 5% clu na dovoz strojů z Francie. Dotkla se tato smlouva nějakým způsobem zahraničního obchodu VB? Z jakých důvodů došlo ke sladění hosp.cyklů uvnitř zemí i na mezinárodní úrovni? Jaká je spojitost mezi užitím parního stroje a nárůstem protekcionistických nálad v Evropě na konci 19.století? Jak se (globálně) vyvíjel postoj k liberalizaci zahraničního obchodu v průběhu 19.stol? O jakých dvou obdobích významné desintegrace světového hospodářství se v této kapitole zmiňujeme? Proti jaké skupině podnikatelů byly zaměřeny Navigační zákony ve VB? Jaký byl rozdíl ve směřování investic do kolonií mezi Francií a Británií v 19.století? - 5 -

6 Jaké důsledky pro ceny očekáváte z rozvoje zahraničního obchodu a jaké důsledky očekáváte pro úrokové sazby z růstu přesunu kapitálu? - 6 -

7 Kapitola III Mezi světovými válkami 20.léta Pojmy: Versailleská smlouva = výsledek pařížské mírové konference, úspěch pro Francii, která byla válkou nejvíce zasažena, důsledky VS byly pro Německo velmi tvrdé vysoké reparace, konfiskace, okupace a hluboké ponížení. Mimoto rozhodnuto, že Německo bylo jako jediné zodpovědné za vznik válečného konfliktu. Společnost národů = nová mezinárodní organizace, která měla sloužit pomocí hospodářského tlaku a morálního odsouzení přimět agresora, aby se vzdal násilí. Fordney-McCumberův celní sazebník = 1922 v USA, znamenal nárůst protekcionismu. Během války byl odbyt z USA zajištěn, zemědělci nakupovali americké technologie, ale po válce přišel návrat Evropské konkurence, došlo k nadvýrobě zemědělské produkce a poklesu cen. Reparace = v r.1921 ustavena Reparační komise, která rozhodla, že Německo mělo splatit sumu 132 mld zlatých marek (33mld $), čtvrtletně mělo splácet fixní sumu. N peníze nemělo, uchylovalo se k tištění peněz (=> rostoucí inflace i radikalizace společnosti). Na konci roku 1922 přestalo N splácet, což postihlo Francii, která tím pádem nemohla splácet USA. Proto se Francie a Belgie na počátku roku 1923 rozhodly jako odvetu vyslat svoje armády do Porúří. Poválečný boom = západní země zažívaly po válce místo očekávané krize prudký hospodářský růst. Zejména VB, USA, Japonsko. Růst však byl spojen s růstem cenové hladiny. Krize 1921 = po r.1919 boomu, který měl vrchol v r.1920, přišla krize. Výroba dohnala D, politika byla nestabilní, došlo k restrikcím Okupace Porúří = viz Reparace Pasivní resistence = pasivní odpor Německa na okupaci Porúří, protože nemělo armádu. Jednalo se např. o příslib platit mzdu těm, kteří odmítnou pracovat na obsazeném území, vyvolávání generální stávky a podpory sabotáží. Výsledkem bylo, že se Francii nevyplatila okupace Porúří, avšak Německu vyvolávala pas.resistence další fin. náklady. Hyperinflace = v r.1923 vyvolala pokles všech aktivit. Nejhorší byly dopady na příjemce fixních důchodů. Německo si jako první uvědomilo realitu a začalo hledat cesty k překonání krize. Rentenmark = nová německá měna vydaná v rámci stabilizace německého hospodářství, ve fixním množství. Dawesův plán = sestavený komisí vlády USA, na jeho základě měly USA poskytnout Německu finance a znovu otevřít svůj kapitálový trh. Suma reparací sice neměla být snížena, mělo však dojít ke změně ročních splátek, které byly zmenšeny a měly stoupat s tím, jak se předpokládal vzestup německého hospodářství. Youngův plán = plán USA, na základě kterého byly Německu sníženy reparace. Ačkoliv byl plán celkově pro Německo výhodnější, vzbudil nové protesty nacionalistické opozice. Černý pátek = krach na US burze 24.října 1929, nebyl příčinou následující hospodářské krize! - 7 -

8 Hoover H. = US prezident, který v červnu r.1931 vyhlásil Hooverovo moratorium na splácení německých reparací. Lausannská konference = konaná v r.1932, během ní byly Německu definitivně zapomenuty reparace. Nakonec tedy byl splacen jen zlomek z původní sumy reparací. Otázky: Koho byste označili jako viníka 1.světové války a jaké pocity měli Němci po konferenci ve Versailles? Jaké byly příčiny nárůstu cen v průběhu světové války? Proč měly vlády zájem na inflačním boji? Měl program prezidenta Wilsona z roku 1918 nějaký vliv na Československo? Jak přispěly USA k problémům evropských zemí s platebními bilancemi? Srovnejte postavení Británie a Francie po 1.světové válce. Jakou vazbu pociťovali Francouzi mezi reparacemi a splácením dluhů po WWI? V čem spočíval problém připoutání měn ke zlatu po WWI? Co si myslíte o vývoji směnného kurzu německé marky směrem k USD v době hyperinflace? Myslíte si, že v Německu byla poptávka po USD? Jak se projevuje rozvoj automobilismu v ekonomice? V jaké souvislosti jsme již zmiňovali obdobný jev? - 8 -

9 Tabulka 2 - Interpretujte odlišný vývoj CPI pro léta

10 Kapitola IV Velká krize a 30.léta Pojmy: Velká hospodářská krize = hospodářský kolaps v roce V důsledku tohoto krachu se de facto zhroutily ekonomiky po celém světě, přičemž nejhůře tato krize zasáhla země závislé na obchodu s ostatními, to znamená celou Evropu, některé zámořské ekonomiky - USA, Japonsko a jiné, ale ne SSSR; i když ten měl svých problémů víc než dost. V době krize si mnoho lidí myslelo, že kapitalismus skončil a došlo k přesvědčení, že na vině je demokratický systém. Toho využili hlavně fašisté a komunisté, kteří slibovali pád demokracie a nastolení pevných systémů, přičemž nejúspěšnější tato demagogie byla v Německu, kde se dostal k moci Adolf Hitler. Z této krize vedly v podstatě dvě cesty; jedna z nich byla sociální systém státních zakázek, který zavedl v USA prezident Franklin Delano Roosevelt pod názvem New Deal (nový úděl) nebo výstavba vojenských továren a následná militarizace země, jak ji provedl například Hitler. Velká hospodářská krize byla překonána až v polovině 30. let a všeobecně se má za to, že právě ona byla jednou z příčin - pokud ne hlavní příčinou - druhé světové války. FED = systém centrálních bank USA F.D.Roosevelt = US prezident, zvolený v r.1933, zahájil program obnovy z krize nazvaný jako New Deal. Smoot-Hawleyho celní sazebník = reakce US vlády na zhoršující se situaci hospodářství formou prudkého zvýšení vůči zahraniční konkurenci r Kolaps mezinárodního obchodu = od r.1929 do r.1932 poklesl MO prakticky na třetinu a ani později se situace nevyvíjela dobře. Většina MO před krizí probíhala mezi západními zeměmi, které se vzájemně izolovaly, což byla hlavní příčina poklesu obchodu. Adolf Hitler = německý nacionalista, který stál v čele NSDAP, v r.1933 byl jmenován říšským kancléřem, povzbuzoval oslabený německý lid, až jej prohlásili za vůdce a následovali ho v WWII. NSDAP = Německá národně socialistická dělnická strana, v r.1930 zaznamenala výrazný úspěch u voleb (37% hlasů), na základě tohoto volebního výsledku jmenoval prezident Hindenburg 30.ledna 1933 kancléřem A.Hitlera Imperiální preference = institut, systém, vytvořený na základě Otavské dohody (1932), zajišťoval relativně volný obchod v rámci Britské říše a jednotné (relativně vysoké) tarify vůči ostatním zemím. Otavská dohoda = dohoda, na základě které byl vytvořen v Británii institut Imperiální preference. New Deal = USA, hospodářská politika prezidenta Roosevelta, která měla vést k ozdravění ekonomiky a vyvedení země z krize. Zasazoval se o vyrovnané státní rozpočty Reprocal Trade Agreement Act = 1934, prvek zahraniční politiky USA směřující proti izolacionalismu. Umožňoval americké vládě vyjednat snížení cel s jinými zeměmi na bilaterální úrovni. Znamenal ideový průlom a změnu americké pozice vůči zahraničnímu obchodu. Agricultural Adjustment Act (AAA) = cílem byla podpora zemědělců přes zvýšení agrárních cen (i např. státní platby za pole nechaná ladem). Extrémní podoba snahy o zvýšení státních zásahů do ekonomiky (stejně jako u NIRA). National Industrial Recovery Act (NIRA) = regulovala konkurenci v průmyslu omezením a nahrazením kooperací podnikatelů. Součástí zákona byl i Fond nucených prací, z jehož prostředků byly financovány různé veřejně prospěšné akce. Anšlus Rakouska = březen 1938, zabrání, podobně jako později Mnichovská konference, zábor Československa - Protektorát Čechy a Morava a nakonec napadení Polska v září Hitler tím praktikoval politiku boje proti Versailleskému systému, přerozdělení

11 území, shromáždění všech Němců do jednoho státu a získání životního prostoru na východě. Velkoprostorové hospodářství = pokus Německa vnutit evropským národům jakousi politickou a hospodářskou integraci pod německou nadvládou. Hlavním cílem mělo být hlavně zajištění surovin a pracovní síly pro německou válečnou mašinérii. Politika appeasementu = zahraniční politika Velké Británie, v rámci níž usilovala o mír s Německem. Zásada Zaplať a odvez = dodávky z USA (válečné výdaje) fungovaly v prvních fázích války na čistě obchodní bázi podle zásady Cash and carry (Zaplať a odvez) Zákon o půjčce a pronájmu = lend and lease, schválen americkým Kongresem v r. 1941, který prakticky umožňoval poskytovat spojencům (zejména Británii a SSSR) pomoc na vedení války. Na základě tohoto zákona pak byly do konce války uhrazeny z US rozpočtu dodávky v hodnotě 46mld $. Národně osvobozenecké hnutí = osvobozenecká hnutí v koloniích, která se po WWII velmi rozmohla a velkou měrou tak oslabovala pozici Británie. 4 D = Demilitarizace, Denacifikace, Demokratizace, Dekartelizace u Německa Otázky: Byla velká hospodářská krize případem klasické recese nebo slumpflace? Jaký vliv měl kolaps newyorské burzy na americkou ekonomiku? Měl politický vzestup NSDAP ekonomické pozadí? Srovnejte intenzitu vlivu americké krize v r.1930 a 1938 na ostatní země. Jakou zásadní změnu přinesl New Deal? Uvažujte o společných a odlišných rysech New Dealu a fašistické HP. Srovnejte a vysvětlete vývoj nezaměstnanosti v Británii a Německu ve 30.letech. Uvažujte, k jakým procesům v ekonomice vede regulace cen např. Německo v 2.pol.30.let Jakým způsobem reagovala Británie na růst mezinárodního napětí ve 2.pol.30.let? Jmenujte konkrétní projev této politiky. Byla na válku připravena?

12 Pro které země byla 30.léta úspěšná a došlo ke zvýšení jejich podílu na světové průmyslové výrobě?

13 Kapitola V Poválečný vývoj Pojmy: Bipolarita = nejcharakterističtější rys poválečného uspořádání světa, rozdíly mezi Západem a Východem. Jaltská konference = únor 1945, došlo zde k rozdělení sfér vlivu v poválečné Evropě Studená válka = vztahy mezi Východem a Západem se i přes vznik OSN neustále zhoršovaly, až vyústily v (relativně stabilní) situaci studené války. Org. spojených národů = OSN, 1945, měla za úkol zajistit mír a spolupráci mezi národy COCOM = organizace, která měla za cíl eliminovat vývoz vyspělé západní technologie do CPE omezení až eliminace vzájemného obchodu, podoba studené války Konflikty studené války: Korejská válka = první měření sil obou velmocí Západu a Východu. Konflikt měl značné ekonomické dopady (v 2.pol.r.1950 vyvolal růst spekulativní D, která vedla k vzestupu produkce a napomohla tak ekonomickému oživení v z.evropě a Jap. Severoatlantická aliance = bipolarita ve vojenské oblasti vyjádřena i institucionálně Západní blok vytvořil v dubnu 1949 NATO. Varšavská smlouva (pakt) = reakce Východního bloku na NATO, vznikla až v r.1955, ale těsná vojenská spolupráce pod sovětským vedením probíhala již od přechodu zemí k socialismu. Berlínská krize = 1948 rozdělení Berlína na 2 části, západní země byly nuceny letecky zásobovat Západní Berlín Suezská krize = 1956 spojena se znárodněním Suezského průplavu Egyptem Druhá Berlínská krize = 1961, byla postavena Berlínská zeď Karibská krize = 1962, jako důsledek pokusu SSSR umístit na Kubě jaderné zbraně Vietnamská válka = další z konfliktů studené války, při kterém se americká vláda nechala zatáhnout do vyčerpávajícího konfliktu, trvajícího až do poloviny 70.let Odhalení kultu osobnosti = po smrti Stalina (1953) došlo k odhalení kultu jeho osobnosti (1956) Politika détente = první uvolnění mezi Západem a Východem po odhalení kultu osobnosti Keynesiánství = ekonomická teorie spočívající v makroekonomickém přístupu ke zkoumání hospodářských otázek a prosazující nutnost státních zásahů do ekonomiky směřujících k vyšší úrovni koupěschopné poptávky. Její uplatňování v anglosaských zemích během poválečného vývoje přispělo k dlouhotrvajícímu hosp.růstu při nízké inflaci i nezaměstnanosti. Stát blahobytu = stát, který se významnou měrou angažuje v sociálních otázkách. Bismarck = jemu a jeho sociálním zákonům je připisován počátek státu blahobytu, avšak k jeho masivnímu budování dochází právě v období po WWII. W.H.Beveridge = anglický ekonom, který již v průběhu WWII položil svým programem sociální politiky základy státu blahobytu (cílem mělo být zajištění existenčního minima pro všechny při současném ponechání iniciativy na obyvatelích) Marshallův plán = program hospodářské pomoci evropským zemím, vytvořený v USA, aby se předešlo opakování chaotického vývoje po WWI. Základními myšlenkami plánu byly dodávky zboží a poskytnutí úvěrů evropským zemím. Plán byl přednesen státním tajemníkem G.C.Marshallem na Harvardu v červnu

14 UNRRA = první plán pomoci (ještě před Marshallovým), United Nations Reliefand Rehabilitation Administration Správa spojených národů pro provoz a obdnovu. Oficiální organizace OSN pro pomoc poškozeným WWII. OEEC = Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci, založena 1948 jako řídící orgán evropských zemí pro Marshallův plán. Velmi schopná, později na ni navázala OECD Správa pro ekonomickou spolupráci = ECA, americký protějšek OEEC, spolu s ní řídila tato organizace ekonomickou pomoc Evropě. Trumanova doktrína = zadržování komunismu, Američané se pokoušeli zlepšit evropskou hospodářskou situaci a tak odradit místní obyvatele od komunistických idejí, prosazovaných Sovětským svazem. Všeobecná dohoda o clech a obchodu = GATT, dohoda, která velmi přispěla ke snižování celní ochrany v celém poválečném období. Hospodářský zázrak = v Německu, které v prvním období poválečného hospodářského růstu dosahovalo největších přírůstků. V průběhu 50. a 60. let bylo nejrychleji rostoucí zemí Japonsko. V podstatě se dá mluvit o prvních 25 letech po WWII jako o období nejdelšího a nejdynamičtějšího nepřerušovaného růstu průmyslových zemí. Otázky: V jakých oblastech se velmoci (USA) poučily z vývoje po WWI? Vysvětlete politické a ekonomické důvody pro přijetí Marshallova plánu. Jak se jmenuje nástupkyně Společnosti národů? Jak se změnil postoj USA k tomuto typu org.? Jak se vyvíjela mezinárodní situace (mezi Východem a Západem) v 50.letech? Co a kde byla populační exploze? A jakým obecným jevem byla zapříčiněna? Existovala spojitost mezi příklonem k plánování a znárodňování ve vyspělých zemích po WWII a pozicí SSSR? Jaké byly shodné a odlišné tendence v Evropě po WWI a WWII?

15 Proč dosahovali nejmenších přírůstků v poválečném období USA a Británie? Jak a proč se vyvíjel americký podíl na světovém HDP v poválečném období? Jak se jmenoval sovětský protějšek Marshalla po WWII a v jaké souvislosti jsme ho zmiňovali?

16 Kapitola VI Hospodářská krize v 70.letech a ek.vývoj v 80.letech Pojmy: Helsinský mírový proces = 1975, vyústění obav obou velmocí z globální jaderné války. Byla sepsána Základní listina lidských práv a svobod, Československo podepsalo, ale nedodržovalo. SALT I, II = odzbrojovací smlouvy, taktéž vyústění obav z jaderné války Válka v Afghánistánu = válka, do které se nechal SSSR zatáhnout a která prakticky znamenala jeho konec, protože znamenala porážku jediného, co fungovalo armády. M.Thatcherová = anglická pravičácká politička kritizující socialistické země. R.Reagan = US prezident, pravičák, též kritizující socialistický režim H.Kohl = německý politik se stejnými idejemi jako předchozí dva Kolaps CPE = na konci 80.let, z důvodu postupných změn systémů socialistických zemí (revoluce, reformátoři, ) Slumpflace = situace, kdy dochází k poklesu reálného produktu (slump) a k růstu cenové hladiny (inflace) Stagflace = vysoká inflace a zároveň vysoká nezaměstnanost Globální problémy = problémy týkající se celého lidstva a přesahující hranice jednotlivých států, od 60.let si je lidstvo začíná uvědomovat. Jedná se např. o jaderné války, nedostatek en.zdrojů a surovin, zničení živ. prostředí, populační explozi, Římský klub = jedna z prvních organizací, které se snažily upozornit na globální problémy. Členy byly politici, vědci, V r.1968 vydal svoji první zprávu, ve které varoval před hrozící katastrofou v důsledku vyčerpání přírodních zdrojů. Ropné krize = dva ropné šoky, které v 70.letech zasáhly SH nebývalou silou. I.ropná krize 1974 z důvodu 4. arabsko-izraelské války (Arabové prohráli a odpověděli ropnými zbraněmi ) země OPEC snížili produkci ropy o 5% světová ropná krize země již byly na ropě závislé, ½ zdroje energie, prudký nárůst ceny ropy (z 2,5$ za barel v r na 11,65$ v r. 1974). II.ropná krize 1979 příčiny opět politicko-vojenské (islámská revoluce a irácko íránská válka), opět nárůst nejistoty na ropných trzích, což se odrazilo na zvýšení cen ropy (12$ v $ v ,2$ v 1982) OPEC = organizace zemí vyvážejících ropu Islámská revoluce v Íránu = svržení prozápadního šáha v Íránu touto revolucí s výrazným protizápadním nábojem, příčina II. ropné krize Irácko-íránská válka = , taktéž příčina II. Ropné krize Spirála mezd a cen = inflační spirála, současný nárůst cen i mezd Petrodolary = dolary získané prodejem ropy Otázky: V čem spočívá slumpflace? Co bylo přímou a bezprostřední příčinou prvního ropného šoku? Co si myslíte o vztahu mezi nabízeným množstvím ropy a jeho cenou?

17 Vysvětlete vývoj podílu surovin na MO v 70. a 80. letech. Jak vysvětlujete změny podílu jednotlivých zemí na zahraničním obchodu v poválečném období? tab.6 Jaké nové jevy spojené s nezaměstnaností se vyskytly u vyspělých zemí v 80.letech? V čem jsou tyto jevy nebezpečné? Jak se hospodářské výsledky ve vyspělých zemích ze 70. let podepsaly na politickém vývoji a v hospodářské politice? Jaké faktory přispěly k pádu Sovětského impéria? Jak byly spojeny globální problémy a vývoj produktivity práce v 70.letech? S jakou událostí souvisí vznik petrodolarů? Jaké byly dlouhodobé dopady ropných šoků? Reagovaly trhy dle učebnicových očekávání?

18

19 Kapitola VII Mezinárodní měnová soustava Pojmy: Mezinárodní obchodní měna = slouží k oceňování a zprostředkování mezinárodních obchodů (např.obchody s ropou se většinou provádí v USD). Na mezinárodních devizových trzích vystupuje jako zboží, jež je předmětem koupě a prodeje, její cena (Měnový kurz) se mění v závislosti na nabídce a poptávce. Mezinárodní rezervní měna = tato fce mez.peněz vzniká jako důsledek změn v platební bilanci. Při aktivní p.b. roste objem mezinárodních rezerv v zemi, při záporné p.b. naopak klesá, neboť bylo těchto rezerv použito na úhradu schodku bilance (např. ČNB drží rezervy v $,, a dalších měnách) Zlatý standard = měnový systém, jehož podstatou jsou pevné vazby měn jednotlivých zemí ke zlatu. Byl hnacím motorem SH do WWI. Poprvé použit ve VB. Po WWII už se jej nepodařilo obnovit. Bimetalismus = souběžný oběh měn ze dvou kovů Humeův zákon = myšlenka vyrovnání množství zlata mezi zeměmi. Pokud země A má deficit plat.bilance se zemí B. Tato skutečnost vyvolá odliv zlata z A do B. Tento odliv podle kvantitativní teorie peněz (dnešní M.V=P.Q) znamená zvýšení cenové hladiny v zemi B a snížení CCH v zemi A. Při pevném měnovém kurzu mezi zeměmi toto snížení cenové hladiny vyvolá zvýšení exportních schopností země A a snížení exportních schopností země B. Zlatý slitkový standard = char.rysem byla limitovaná možnost směny peněz za zlato. Omezení spočívalo v určení min.množství nutného ke směně, jinak nebyla volná ražba mincí umožněna. (modifikovaný ZS) Zlatý devizový standard = měny, které se jej zúčastnily, nebyly za zlato přímou cestou vůbec směnitelné, ale udržovaly pevný kurz k měnám, které za zlato nějakou formou směnitelné byly. Bretton-Woodský měnový systém = kompromis mezi Whiteovým a Keynesovým plánem. Na jeho podkladě došlo ke vzniku MMF a IBRD. Stavebními kameny systému byly režim pevných měnových kurzů, přímá směnitelnost národních měn, rozvoj mnohostranného systému mez.plateb, odstraňování měnových restrikcí. Kurz nár.měn byl odvozen z tzv. systému pari měnových kurzů, při kterém byl kurz národní měny vyjádřen buď v jednotkách zlata, nebo v jednotkách USD. Whiteův plán = US plán na poválečné uspořádání mezinárodní měnové a finanční soustavy. Keynesův plán = VB plán na poválečné uspořádání mezinár. měnové a finanční soustavy. Mezinárodní měnový fond MMF = IMF, založen 1945 na základě Bretton-Woodské konference, zákládajícím členem i ČSR, ale opustila ho v r Měl více úkolů, hlavním však byla pomoc v situaci deficitů platebních bilancí, tedy reálně tehdy, pokud docházelo k odlivu deviz z ekonomiky. Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj IBRD (Světová banka = WB) = založena stejně jako MMF, hlavním úkolem je podporovat hospodářský růst členských zemí poskytováním dlouhodobých půjček na financování investičních projektů (rozvoj ekonomiky, vzdělání, komunikační systémy, na ochranu živ.prostředí apod.), na které není v jednotlivých zemích dostatek prostředků. Zvláštní práva čerpání = SDR (Special Drawing Rights) speciální měnová jednotka, která se dodnes používá na účtech IMF. Každá země může disponovat určitou sumou SDR, jejíž výše závisí od členské kvóty, kterou má tato země u IMF. Příslušná čl.země potom používá k úhradě svých dluhů právě SDR

20 Konference v Kingstonu = 1976, členské země IMF se sešli na Jamajce a dohodly se na novém mezinárodním měnovém systému (po zániku Bretton-woodského). Pro nový systém jsou char. plovoucí měnové kurzy, k jejich pohybu dochází na základě změn S a D. Nejedná se však (až na USA) o čistý floating, nýbrž řízení CB. Evropský měnový systém = vytvořen 1979 ES v reakci na nestabilní a problémy s p.b. prohlubující systém floatingu. Členy EMS se staly členské země ES kromě VB. Základem systému byl pegging, tedy určitý kompromis mezi systémem pružných a fixních kurzů. Kurz i paritu bylo možno měnit, ale jen za přesně stanovených podmínek. Na počátku 90.let bylo v Evropě rozhodnuto o vytvoření jednotné měny (EUR), která nahradila EMS. Otázky: Jaký byl vliv Británie při zavádění systému zlatého standardu? Která měna byla hlavní mezinárodní obchodní měnou v 2. pol. 19. stol.? Jak byste charakterizovali vývoj světového hospodářství v období před WWI? Měl vliv na měn.systém? Představme si situaci, že USA mají (v systému ZS) deficit p.b. s VB aplikujte Humeův zákon. Představme si situaci, že USA mají (ZS) deficit p.b. aplikujte vyrovnávání přes změnu úrok.sazeb. Proč nesmělo v teorii ZS dojít ke sterilizaci přílivu zlata? Proč muselo dojít v období po WWI k deflaci, pokud měla být libra připoutána v předválečné paritě? Jak se změnil postoj USA k mez.měn.systému po WWI a WWII? Setkali jsme se již jinde s podobnými změnami v americkém postoji?

21 Jaký problém vznikal v průběhu Bretton-Woodského měnového systému, pokud klesal poměr mezi americkými zásobami zlata a vydanými dolary? Proč odpoutání měn. systému od zlata po rozpadu Bretton-Woodu přispělo k vzestupu cen.hladin?

22 Kapitola VIII Japonsko Pojmy: M.Perry = americký námořní kapitán, který se dvakrát (1853 a 1854) vylodil v Tokijském zálivu a pod hrozbou ostřelování si na šogunovi vynutil navázání diplomatických a obchodních styků mezi Japonskem a USA. Tím byla násilně zlomena izolace Japonska. Nerovnoprávné smlouvy = byly uzavírány mezi Japonskem a USA, VB, Francií,, znamenaly pro Japonce zákaz vybírat vyšší než 5% cla a dávaly cizincům právo exteritoriality Právo exteritoriality = cizinci nepodléhali japonským zákonům Meidži = období od šogunovy rezignace do r se označuje jako osvícená vláda Meidži. V praxi se jedná o soubor reforem. Šogun byl kritizován za svou slabost vůči cizincům, proto se zásadní změna ihned po nástupu nové vlády týkala postoje vůči cizincům. V následujícím období již snaha o izolaci a vypovídání cizinců povolila a byla nahrazena snahou se od cizinců poučit (stále však byl zachován odstup). Industrializace = s reformou Meidži je úzce spojena také industrializace do té doby zemědělské země, ze západních průmyslových výrob byla převzata celá škála postupů. Zaibatsu = konglomeráty, charakteristický rys rozvoje Jap.průmyslu. Rodinné podniky, které měly velký politický i ekonomický vliv. Základním rysem bylo křížové vlastnictví akcií mezi jednotlivými podniky a skutečnost, že součástí zaibatsu byla i banka, která financovala jeho činnost. Rusko-japonská válka = vedena na začátku 20.stol., Rusko utrpělo porážku na zemi i na moři. Japonsko tak získalo Sachalin, Port Arthur a fakticky i Mandžusko. Čankajšek = čínský vůdce Národní strany, po kapitulaci Japonska (WWII 1945) byla občanská válka v Číně, Čankajšek (Národní strana) proti Mao c Tungovi (Komunistická strana Číny). V r.1949 komunisti zvítězili a Národní strana se rozutekla na Thaiwan. Na počátku 30. let byla Čína taktéž slabá, Japonci toho využili a rozšířili své pozice hl. v severní části Mandžuska. Čína požádala Společnost národů o ochranu. Ta uznala příslušnost Mandžuska k Číně, což Japonsko odmítlo a v r vystoupilo ze Společnosti národů. Pakt proti Kominterně = uzavřelo v r Japonsko s Hitlerovským Německem. Již od poloviny 30. let se stávalo militantnější a začalo navazovat užší styky s ostatními fašistickými velmocemi. Fašistická osa = Berlín Řím Tokio (o poslední rozšířeno v r.1937) Dodgeova linie = po WWII spojenecké mocnosti (USA) provedly v Japonsku celou řadu změn, mimo jiné vypracovaly plán obnovy pro léta V jeho přípravě sehrála klíčovou úlohu mise vedená J.M.Dodgem stabilizační plán nazván Dodgeovou linií. Institut celoživotního zaměstnání = závazek firmy poskytovat zaměstnanci práci od jeho vstupu do zaměstnání po jeho odchod do penze. Princip seniority = systém odměňování, kdy jsou zaměstnanci oceňováni spíše podle doby strávené ve firmě, než podle výkonnosti. Indikativní plánování = vláda určuje na jedné straně budoucí koncepci a na straně druhé podmínky pro hladké fungování soukromého sektoru. Úřad pro ekonomické plánování = EPA, instituce na úrovni ministerstva, která má za úkol přípravu indikativního plánu včetně prognóz. Ministerstvo obchodu a průmyslu = MITI, druhá ze dvou (EPA, MITI) institucí, určujících konkrétní hosp.politiku Japonska v 50. a 60.letech. Zasahuje do celé řady různých oblastí

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Mezinárodní vztahy 1 Název tematického celku: Bipolární systém a studená válka Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

Struktura přednášky. - charakteristika. Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech. Asijské centrum 1.

Struktura přednášky. - charakteristika. Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech. Asijské centrum 1. Základy světové a evropské integrace Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech Asijské centrum Přednáška č. 11 Struktura přednášky 1. JAPONSKO hospodářský vývoj od začátku

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7

Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7 Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7 6. Fiskální disciplína Severský model: charakteristiky 1. Vysoká míra přerozdělování, rozsáhlý systém sociální péče, vysoká celková daňová kvóta, vysoká míra vyrovnávání

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Ekonomická propedeutiky Ekonomické důsledky válek

Ekonomická propedeutiky Ekonomické důsledky válek Ekonomická propedeutiky Ekonomické důsledky válek Válka Válka starého typu - lokálně omezená - časově omezená - nájemní armády - mezi oběťmi převažujíc vojáci - boj mezi státy (panovníky) Moderní válka

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s příčinami, průběhem a důsledky

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Světové hospodářství

Světové hospodářství Světové hospodářství AAA a NIRA - USA zákony institucionalistů AAA 30. léta v USA zákon institucionalistů podpora zemědělců přes zvýšení agrárních cen ACQUIS - zákony, které by země měla změnit v rámci

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU ČR v EU Základní přehled historie vstupu České republiky do Evropské unie 1988 ČSSR a Evropská společenství navázaly diplomatické styky 1990 ČSFR podepsala dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci s

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce Světová ekonomika Hlavní mezinárodní finanční instituce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Autor: kód DUMu: Ekonomická transformace Jaroslav Kvapil VY_32_INOVACE_Ek.8.17 Šablona: Tem.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR KDY PŘIJME P ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR Kritéria nominální konvergence (Maastrichtská kritéria) Cenová stabilita 12měsíční průměr HICP inflace do 1,5 % nad referenční hodnotou, která

Více

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.)

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) Válka bídě a Velká společnost investice do školství a vzdělání i do velkých soc. programů (60. Léta, USA)

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Martin Vancl 10.4.2011 Bankovnictví po 1. světové válce Počátek vzniku československého bankovnictví, rozpad Rakousko-Uherska Bankovní soustava vznikla

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

Poválečný vývoj, mírové smlouvy

Poválečný vývoj, mírové smlouvy Poválečný vývoj, mírové smlouvy Cíle dohodových spojenců Mírová konference v Paříži 1918 Versailleská smlouva s Německem Další mírové smlouvy Vznik Společnosti národů Válka a ekonomický vývoj Odraz války

Více

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Statut a fungování Evropské centrální banky Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Struktura přednášky anglosaský a německý model CB problém ECB jako konzervativní centrální banky evropský měnový systém, institucionální

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_351 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S2_D03_U_SOCGEO_Mez_organizace1_PL Zeměpis Socioekonomická geografie Světové hospodářství

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více