Znáte ty nejlepší? zavolejte!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znáte ty nejlepší? zavolejte!"

Transkript

1 6/ března 2003 Cena 5,80 Kč Pod věží možná bývala kaple V prosinci loňského roku bylo započato s rozsáhlou rekonstrukcí objektu radnice. Hlavním důvodem celkových úprav prostor je reorganizace veřejné správy v souvislosti se zrušením okresního úřadu. Ta vyvolala nové požadavky na celkové zvětšení prostor a logické dispoziční uspořádání objektu. Novým prvkem stavby se stane vestavba vnitřního atria s vertikální komunikací pomocí výtahu. Dalším důvodem celkové rekonstrukce byl celkově neuspokojivý stav objektu, nevyhovující inženýrské sítě a veškeré elektrické instalace. Na základě veřejné obchodní soutěže se stala generálním dodavatelem stavby firma Jihospol, a. s., Strakonice. Stavební dozor zajišťuje firma Šumavaplan, spol. s r. o., Sušice. Práce probíhají za přísného dohledu národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni. Po stránce odborné je dále zajištěn archeologický průzkum pracovníky muzea v Klatovech a restaurátorský dohled firmou Mgr. Tomáše Tesky. 63 bytů již přiděleno Ve čtvrtek 20. února 2003 proběhlo pracovní jednání k přípravě a realizaci výstavby 96 bytových jednotek ve Volšovské ulici, iniciované starostkou města JUDr. Jiřinou Rippelovou, za účasti zástupců firmy INGEM Plzeň, s. r. o., zajišťující úkony směřující k výstavbě bytových jednotek, zajištění zájemců o bydlení, finančních zdrojů a vznik a činnost družstva založeného pro uvedenou výstavbu, včetně právní přípravy založení družstva. Na jednání bylo konstatováno, že na základě 104 podaných žádosti navrhla firma INGEM přidělení konkrétních bytů devadesáti žadatelům. Šest bezbariérových bytů ponechává město pro potřeby zdravotně postižených občanů. Žadatelé byli o návrhu přidělení bytu písemně informováni s tím, že do 19. února měli sdělit závazné vyjádření k zájmu o byt a souvisejícímu složení příslušné peněžní částky. Finanční obnos má být složen do Ze zaslaných odpovědí vyjádřilo zájem o přidělený byt a závazek, že složí příslušnou finanční částku v daném termínu 63 žadatelů. Těmto žadatelům rada města přidělila byty v zahajované výstavbě. Dalších 13 žadatelů žádost zrušilo a 14 dosud nezaslalo závazné stanovisko. Město je schopno uspokojit v tuto chvíli ještě několik zájemců, zejména o třípokojové byty. Veškeré informace týkající se podmínek výstavby sdělí zájemcům pan Jaroslav Stuiber na odboru Rozvoje a majetku města na tel K právě probíhajícím pracem hovoří Ing. Pavel Lejsek (Šumavaplan): V současnosti probíhají demoliční práce, které spočívají v odstranění novodobých konstrukcí, nevhodných stavebních úprav a zásahů. Dále jsou vyváženy rozsáhlé násypy ze stropních konstrukcí, které neúměrně zatěžovaly nejen stropy, ale i celý objekt. Na tyto práce plynule navazuje statické zajištění stávajících stropních konstrukcí a odstranění všech zjištěných statických závad. V průběhu prací nastalo několik nepředvídatelných problémů, Znáte ty nejlepší? zavolejte! Dne 4. dubna budou ve Smetanově sále Gymnázia v Sušici oceněni občané města Sušice, kteří v roce 2002 nejlépe své město reprezentovali v oblasti sportu, kultury a dalších společenských a zájmových aktivit. Vyzýváme školy, sportovní i zájmové organizace, které mají ve svých řadách vynikající jedince a chtěli by je navrhnout na ocenění kontaktujte do 27. března 2003 Evu Beníškovou (tel ) nebo Danielu Šedinovou ( ) na MÚ Sušice. zároveň však byly zjištěny i zajímavé skutečnosti. Po odstranění části omítek kolem hlavního schodiště bylo odhaleno rozsáhlé statické poškození nosných zdí. Byly objeveny až čtyřcentimetrové praskliny zdiva. Pocházejí pravděpodobně z rozsáhlého požáru objektu v roce Celou situaci posoudil statik a navrhl nezbytné statické zajištění objektu. To spočívá v celkovém stažení poškozené části stavby táhly a injektování prasklin cementovou směsí. Očištění sálových místností v prvním patře od novodobých příček odhalilo jedinečnou a velkolepou prostorovou dispozici. V těchto prostorách budou obnovovány původní barokní ornamentální malby. I to však s sebou přineslo komplikaci. Po odbourání příček došlo k uvolňování stropních omítek včetně podbití. Bylo zjištěno naprosto nedostatečné připevnění prken k trámům. Vše bylo provizorně zajištěno a v současnosti ve spolupráci s restaurátorem se hledá řešení, které by co nejméně poškodilo barokní malby. Dále byl v prvním patře učiněn zajímavý objev v malé místnosti pod věží. Zde po odstranění dodatečně vloženého plochého stropu byla odhalena původní renesanční klášterní klenba. Pracovníci památkového ústavu vyslovili myšlenku, že v tomto prostoru byla umístěna kaple. Vše bude dále podrobeno detailnímu stavebně historickému zkoumání. Stavební práce nadále probíhají dle závazného harmonogramu stavby. V letních měsících by měla být dokončena hrubá stavba včetně vestavby atria a výtahu. Přečtěte si jubileum sušických hasičů zapojte se do soutěže se svým kameňákem přihlaste talent do SOLASIDA ještě jednou o ceně vody kineziologie zázrak nebo léčba? vyberte si letní tábor premiéry v sušickém kině stojí za zhlédnutí sportovní novinky za loutkami do Strakonic MKS upozorňuje Nenechte si ujít! 29. března ve hodin Staropražští heligonkáři hrají k tanci i poslechu. Rezervace vstupenek v MKS. 31. března 1. dubna Burza jarního a letního dětského oblečení v Sokolovně. Kurz taneční a společenské výchovy MKS Sušice přijímá od 1. dubna přihlášky do Kurzu taneční a společenské výchovy, který bude probíhat od 5. září do 28. listopadu 2003 vždy v pátek od hodin v sále Sokolovny. Kurzovné 950 Kč, doprovod 50 Kč. Společenský oděv účastníků kurzu i ostatních návštěvníků nutností!

2 strana 2 Městské kulturní středisko Sušice a studio DETO Klatovy vyhlašují hudebně zábavnou populární soutěž SOLASIDO Jedná se o pěveckou soutěž, kde si děti ve věku od 6 do 15 let zazpívají svoji oblíbenou písničku za hudebního doprovodu. Děti zpívají vždy sólově a do mikrofonu (pod. DO RE MI nebo Caruso) Děti si mohou vybrat písničky ze seznamu (podrobný seznam uveřejňujeme na str. 11, nebo jej obdržíte v kanceláři MKS), ke kterým je již hudební podklad vyrobený, nebo se mohou poradit s hudebním dramaturgem na konkurzu. Pokud chtějí interpretovat píseň, která není uvedena v seznamu, je nutno přinést s sebou na konkurz originální audio nahrávku nebo notový záznam s akordy. Konkurz se koná v úterý 25. března od do hodin v Husově sále Sokolovny. Vítězové konkurzu se zúčastní nahrávky, kdy si písničky nacvičí a zároveň si mohou zakoupit vlastní CD a MC v pondělí 31. března (přesný čas bude včas oznámen). Veřejná generální zkouška a večerní soutěž proběhne v úterý 8. dubna Vyhodnocení provede porota. Vítězové získají hodnotné ceny! Zpíváte rádi? Přijďte, počet soutěžících je omezený! Aktuality Hasiči slavili první desítku Ještě do konce roku 1992 neměla Sušice vlastní hasiče z povolání. To se změnilo 1. ledna 1993, kdy se město konečně dočkalo otevření detašovaného pracoviště útvaru Sboru požární ochrany v prostorách sušické požární zbrojnice. Sušickou stanici zřídila Okresní správa sboru požární ochrany Klatovy ve spolupráci s městem. Letos tedy profesionální hasiči oslavili 10. výročí svého působení v Sušici. Požární stanice byla obsazena dvanácti pracovníky, kteří po 24 hodin denně zajišťují stálou službu. Budova zbrojnice se tedy stala základnou, jak pro profesionální, tak pro dobrovolné hasiče. První výjezd nové stanice se uskutečnil 7. ledna 1993, celkem v tomto roce hasiči zasahovali čtyřicetkrát, z toho u 26 požárů. Počet výjezdů postupně narůstá a v roce 2002 už přesahuje tři stovky 45 požárů, 261 technických zásahů, devět planých poplachů. Za celých deset let existence stanice vykazuje statistika zásahů, přičemž největším byl požár 30. května 2001 v areálu HAAS Fertigbau Chanovice, kde vznikla škoda 375 milionů Kč. Zpočátku musela stanice z větší části využívat techniku Městského úřadu, z vlastních zdrojů měla k dispozici pouze jedno vozidlo. Postupně ale dochází k dovybavení a modernizaci technického zázemí. Změ- Poděkování za obětavou práci a přání mnoha úspěchů do dalších let vyslovili hasičům sušické stanice (na foto zleva): mjr. Ing. Michal Novák, ředitel represe HZS Plzeňského kraje, mjr. Bohumír Bucifal, velitel stanic Sušice a Horažďovice, kpt. Jiří Polanka, velitel čety stanice Sušice a mjr. Jan Rayser, ředitel ÚO Klatovy (malé foto). nou prošla i samotná budova a její okolí byly provedeny opravy a rekonstrukce chodníků, schodišť, střechy, kotelny elektroinstalace, vodovodů, garáží, dvora a mnoho dalšího. Sušické hasiče čeká ale ještě spousta práce na vybudování vlastní stanice, pro kterou získali objekty v areálu bývalého PS útvaru. Pokud se podaří zajistit dostatečné finanční krytí, bude Jako výraz díků a ocenění práce sušických hasičů převzal z rukou mjr. Bohumíra Bucifala velitel čety stanice kpt. Jiří Polanka Čestné uznání Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska. možné zahájit vbrzku nutné úpravy nových prostor. Oslavy 10. výročí založení profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru proběhly v sobotu 1. března. Mezi hosty nechyběli mj. starosta Sboru dobrovolných hasičů pan Stanislav Roháček, velitel SDH pan Luděk Klimenda a zástupce MÚ Sušice Ing. Milan Gregor. Všichni přítomní si jako upomínku na toto výročí odnesli pamětní plaketu. Upozorňujeme * na zvýhodněné očkování proti hepatitidě A a B (žloutence typu A a B), které platí od do * na možnost očkování speciální vakcínou proti klíšťové encefalitidě pro děti od 1 do 12 let * na možnost výběru šetrnější kombinované vakcíny (záškrt, tetanus, dávivý kašel, onemocnění vyvolané haemophilem influenzae typu b) v rámci povinného očkování Více informací v ordinacích dětských lékařů. Dárcům krve Plánované odběry krve budou probíhat v době od 14 do hodin Klatovy Horažďovice Kašperské Hory Sušice Kolinec Státní jazykové zkoušky Státní jazyková škola v Sušici informuje o státních jazykových zkouškách. MŠMT stanovilo jarní termín pro vykonání základní státní jazykové zkoušky z jazyka německého (písemná část) na 16. května 2003 (pátek odpoledne) jazyka anglického (písemná část) na 17. května 2003 (sobota dopoledne) Ke státním jazykovým zkouškám konaným v jarním období se kandidáti přihlašují v termínu, který stanoví SJŠ. Pro jarní termín je uzávěrka přihlášek 31. března Předepsaný tiskopis pro přihlášku i složenku na zaplacení úhrady obdrží kandidáti v kanceláři SJŠ. S vyplněnou přihláškou je třeba odevzdat i potvrzení o úhradě poplatku za státní jazykovou zkoušku, který činí Kč (písemná část), 500 Kč (ústní část). Nedostaví-li se kandidát ke zkoušce, úhrada se mu nevrací. Státní jazykové zkoušky řídí v každé jazykové škole komise. Předsedové těchto zkušebních komisí pro jazyk německý a anglický budou pro rok 2003 jmenováni ministerstvem. Budou zodpovídat za odbornou úroveň. Pro vykonání státní zkoušky není podmínkou účast v řádném studiu během školního roku ani zapojení ve studiu tzv. přípravného kurzu pro stát. jazykovou zkoušku (toto zapojení se však doporučuje). Podrobnosti o obsahu a organizaci, zkušebním řádu a dalších ustanoveních můžete získat konzultací se zástupcem ředitele SJŠ v Sušici, Lerchova ul. Mgr. PAVEL KAHLE, ZŘ SJŠ Sušice bude mít novou střední odbornou školu Střední odborné učiliště zemědělské v Sušici zahájilo výuku žáků v r R byla dokončena výstavba školní budovy, svépomocí škola postavila dílny, kde je svařovna, kovárna, dílna pro strojové obrábění, dílna diagnostiky automobilů. V r byl dokončen nový domov mládeže hotelového typu s 245 lůžky. V roce 1997 SOUz postavilo novou myčku automobilů. Moderně vybavenou tělocvičnu, která slouží i sušické veřejnosti, škola otevřela v roce Na SOU zemědělském v Sušici nesložili ruce do klína, ale dále se zajímají o zlepšování podmínek učiliště a postavení školy v regionu. V roce 2002 škola požádala o zřízení Střední odborné školy a Středního odborného učiliště se dvěma novými obory. O novém zřízení hovoří ředitel učiliště, Ing. Václav Kůrka: Tomuto záměru vyslovil velkou podporu MÚ v Sušici a setkal se i s kladným ohlasem u krajských zastupitelů a školského úřadu v Plzni. Na základě těchto skutečností a úspěšnosti SOU zemědělského byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR povolena střední odborná škola, jako jediná nová škola v plzeňském regionu. Žáci z našeho učiliště vychází s odbornými vědomostmi, dovednostmi a návyky potřebnými pro praktickou činnost v oborech automechanik + autoelektrikář, opravář zemědělských strojů, kuchař číšník a v oblasti využívání ekonomických informací při řízení v podnicích a v dalších organizacích. Žáci a studenti jsou vždy na pracovištích kladně hodnoceni. Od září školního roku 2003/2004 se zde bude studovat studijní obor se zaměřením Sociálně-správní činnost a Pečovatelská činnost. Studijní obor je čtyřletý, jedná se o denní studium, pro žáky základních škol. Sociálně-správní činnost připravuje žáky pro technickoadministrativní a organizační činnost na úseku řízení sociálních služeb a sociálních zařízení a poskytování sociálních dávek. Pečovatelská činnost má za úkol připravit žáky pro osobní práci s klientem, zajišťování jeho osobních potřeb, aktivizaci a sociální terapii s cílem podpořit co nejdéle soběstačnost klienta a jeho sebeúctu. Učilišti se splnil cíl. Staneme se novou Střední odbornou školou a SOU v regionu Sušice. (sou) Sviť sluníčko bez přestání, ať je nám všem do zpívání To je refrén písničky, kterou uslyšíte na dvou jarních koncertech 29. března, pořádaných Sdružením přátel Sušického dětského sboru ve Smetanově sále sušického gymnázia. Čtyři domácí, dva pražské sbory, tentokrát vzdají hold básníku a textaři Václavu Fischerovi, který dětským sborům věnoval stovky veršů. Jen pro naše sušické děti napsal Broučičí, Píseň sluníček, O čem bzučí včelky, Sušická, Vánek, Čmeláci a další. Na letošním koncertě zazní opět premiéra třech písní Co nového ve sboru, které zhudebnil Věroslav Neumann. Na odpoledním koncertě v hodin uslyšíte Klubíčko, Broučky a Sluníčka. Večer v hodin se představí Včelky, chlapecký sbor Pueri gaudentes, Hlavní sbor SDS a pražský Kvodlibet. Na obou koncertech spoluúčinkuje houslový soubor ZUŠ. Doufám, že uděláme radost nejen našim letošním hostům, ale hlavně vám, stálým posluchačům. Vstupenky na koncerty 29. března jsou v prodeji v MKS Sušice. J. BAIERL Oční lékař MUDr. David Toufar oznamuje zahájení provozu oční ordinace od 1. dubna v objektu polikliniky (první patro) na nám. Svobody 2/I pondělí a úterý a středa a čtvrtek pátek klinický den oční klinika Plzeň Evakuace kvůli bombě Téměř totožná situace, jakou žáci, učitelé a zaměstnanci Základní školy Lerchova ul. prožili loni 8. října, se opakovala ve čtvrtek 6. března V dopoledních hodinách, přesně v 9 49, kdosi neznámý telefonicky oznámil, že v prostorách školy je uložena bomba. Po oznámení učinilo vedení školy okamžitá opatření událost byla ohlášena Policii ČR a vedení města, byla provedena evakuace budov. Do školy se dostavila policie, z Plzně také psovod se speciálně cvičeným psem. Po dobu prohledávání školy zajišťovali pedagogové dětem náhradní program mimo areál ZŠ. Pátrání bylo ukončeno ve 13 hodin, žáci mohli odejít na oběd do jídelny a normálně pracovala i odpolední školní družina. V uplynulých šesti měsících je to již druhý případ, kdy škole bylo vyhrožováno bombou. Pachatele z loňského října se podařilo zjistit, na odhalení viníka události ze začátku března se pracuje. Mladistvý pachatel se vystavuje určitým postihům. Na viníkovi, jeho rodičích nebo zákonných zástupcích může být v občansko-právním řízení vymáhána náhrada způsobené škody (to se týká i předchozího případu), která se řádově pohybuje v desítkách tisíc korun a dá se poměrně přesně vyčíslit. Tentokrát bude škola zameškané hodiny nahrazovat žáci dostanou do rozvrhu koncové, volné nebo odpolední hodiny během týdne, učitelé placenou přesčasovou práci.

3 Aktuality Zasedání zastupitelstva města Čtvrté jednání rady města v Sušici se konalo dne 24. února Ze svého zasedání přijala rada tato usnesení: Rada města vyslechla informaci p. Pavla Plecitého z firmy Realitservis týkající se návrhu na přeměnu TS Sušice, o. p. s., na společnost s. r. o. a rozhodla nepokračovat v převodech majetku do TS, o. p. s., a nerealizovat peněžitý dar. Rada města souhlasí se spoluprací s firmou Realitservis a panem Pavlem Plecitým. RM schválila systém použití finančního příspěvku na stavební úpravy nemovitostí nacházející se v městské památkové zóně ve smyslu schváleného rozpočtu města. RM vzala na vědomí informaci pana Ing. Václava Skaly, předsedy OHK Klatovy, a souhlasí se zřízením informačního místa pro podnikatele za podmínky spolufinancování prostředků ze státního rozpočtu prostřednictvím OHK Klatovy. Rada města odložila projednání žádosti Ing. Karla Rendla o prodej pozemků parc. č. st. 194 a 335/1 v k. ú. Sušice a ukládá Odboru majetku a rozvoje města (dále jen OMRM) zjistit aktuální majetkoprávní situaci a odhad nákladu na případné vybudování parkoviště na pozemku č. st RM odložila žádost manželů Gáborových o prodej části pozemků parc. č. 187 v k. ú. Sušice, žádá manžele Gáborovi o předložení studie lehké přístavby stávajícího obchodu a ukládá OMRM jednat se žadatelem o pronájem pozemků na časově delší období např. 5 let. RM souhlasí se záměrem pronájmu bývalé prádelny o výměře 20 m 2 v přízemí domu čp. 141 v Sušici a zveřejnění záměru na úřední desce. RM souhlasí s výpůjčkou jedné místnosti v areálu bývalé divize pro Český červený kříž Klatovy. Rada města schvaluje zveřejnění na úřední desce a pověřuje OMRM jednáním s žadatelem ohledně výpůjčky s tím, že příští rada města rozhodne o konkrétních prostorách. RM vzala na vědomí informaci týkající se privatizace bytového fondu města a jeho další koncepce. RM schválila přidělení 63 bytů v bytové zástavě 96 bj. v Sušici, Kaštanová ulice, žadatelům dle seznamu. RM souhlasila se zahraniční pracovní cestou ve dnech do kraje Arhus v Dánsku a s účastí JUDr. Jiřiny Rippelové, Evy Beníškové a Ing. Jiřího Raška. Rada města souhlasí s obsahem rámcové smlouvy o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi městem Sušice a krajem Arhus a pověřuje starostku v průběhu pracovní cesty v Dánsku jejím podpisem. RM vzala na vědomí informaci o provedených pracích a jejich finančního vyrovnání, na odstranění povodňových škod ze srpna r a souhlasí s uzavřením jednotlivých smluv dle přílohy, mezi Městem Sušice a firmami pověřenými jejich realizací. Rada města pověřuje starostku podpisem smluv. Rada města souhlasila s realizací následujících akcí dle návrhu protipovodňových opatření zpracovaných Ing. D. Vaclíkem z firmy VH TRESS České Budějovice a zadání zpracování podkladů na zprovoznění uzávěry propusti na jezu Pelant včetně úpravy pravobřežní šíje nad jezem: uvedení do provozu stávající propustky v protipovodňové hrázi Nádražní ulice a vybudování nové v prostoru vodáckého tábořiště a v prostoru za skladem ZKD (v těchto místech se tvoří rybník bez možnosti odtoku do řeky); vyčištění propustků pod komunikací na Tedražice; odtěžení naplavenin před mostem Pelant; úprava navýšení zídky u Pily a parkoviště před zimním stadionem; možnost uzavření průchodu u starého židovského hřbitova; opravit most přes Otavu (u jatek); uvolnit zóny periodicky zaplavovaných míst od dřevin RM souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městem Sušice a Jihozápadní dřevařskou, a. s., Nádražní 166, Sušice o poskytnutí pomoci: techniky 2 ks T 815 s hydraulickou rukou pro potřeby záchranných a likvidačních prací při vzniku povodní ve správním obvodu města Sušice a pověřuje starostku podpisem smlouvy. RM schválila použití finančních prostředků z veřejné sbírky ve výši ,95 Kč: 1. protipovodňové opatření Kč; 2. Dům dětí a mládeže (vybavení) Kč; 3. TJ Sušice ,95 Kč. RM schválila použití finančního daru od partnerského města Uetendorf ze Švýcarska ve výši Kč pro DDM v Sušici na nákup 3 ks počítačů a nových stolků a židlí do učebny. RM souhlasila s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy č mezi Městem Sušice a firmou Západočeská energetika, a. s., Guldenerova ul. 19, Plzeň, týkající se úhrady podílu Města Sušice na oprávněných nákladech dodavatele spojených s připojením odběrného místa Sušice, Nábř. J. Seitze č. p RM pověřuje pí. starostku podpisem smlouvy, dle přílohy. RM vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na Projekt pro stavbu: Výstavba 40 b. j. Sušice, schvaluje dodavatele firmu EGF, s. r. o., Sušice a pověřuje starostku města podpisem smlouvy s dodavatelem, s tím, že pravomocné stavební povolení bude vydáno do RM schválila do komise školství, mládeže a tělovýchovy členy: Miroslavu Oudesovou, Zdeňku Knězovou a Evu Onderovou. Rada města dále schvaluje do komise kultury a cestovního ruchu pana Josefa Jílka. RM vzala na vědomí návrh na vyhlášení grantů na podporu projektů z oblasti kultury, sportu a volného času dětí a mládeže pro rok RM schválila návrh postupu při zajištění výběru zhotovitele na stavby Sušice, Nuželická ul. kanalizace 4., 5. a 6. etapa ve spolupráci s firmou VH TRESS, s. r. o., České Budějovice. Rada města vzala na vědomí informaci týkající se spolupráce SBD Sušice a města Sušice na výstavbu 96 bj. a souhlasí se založením vlastního nájemního a výstavbového družstva. RM doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit založení tohoto družstva. Páté zasedání Rady města se konalo 10. března 2003: RM souhlasila s prezentací Sušicka a s vystoupením pěveckého sboru Svatobor v Senátu Parlamentu České republiky dne u příležitosti jarního otevření Valdštejnské zahrady s tím, že město Sušice se bude na této akci spolupodílet úhradou potřebných nákladů. RM po diskusi za účasti daňových poradců doporučila nechat zpracovat Ing. Ladislavem Michálkem vývoj DPH ve vztahu hospodaření společnosti Technické služby, o. p. s., v následujícím období. RM vzala na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace Sociální služby města Sušice. RM odložila na příští jednání schválení příspěvku ve výši Kč Českému svazu chovatelů a příspěvek ve výši Kč Českému svazu včelařů a doporučila řešit na základě grantového systému. RM souhlasila s výměnou dvou městských bytů mezi paní Mgr. Editou Krouskou, ul. Kaštanová 1180, Sušice a Zdeňkem a Evou Mezerovými, Kaštanová 1160, Sušice. RM souhlasila s trojsměnou bytů mezi paní Rabelou Benguedihovou, ul. Pravdova 1064, Sušice, panem Ladislavem Smrčkou, čp. 998, Strojnická 13, Praha, a paní Hanou Megerovou, Na Sadech 630, Prachatice. RM souhlasila s výměnou dvou městských bytů mezi panem Petrem Málkem ul. Kaštanová 1161, Sušice, a paní Šárkou Doubkovou, Sirkařská 980, Sušice, za podmínky vrácení bytu 0+1/I kat. po přestěhování městu. RM souhlasila s přidělením bytu 2+1/II kat. ul. Dlouhoveská 241, Sušice paní Lence Krejčové na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s úpravou bytu č. 22 v domě čp ul. Kaštanová 1160, Sušice, nájemce pana Milana Nového, na vlastní náklady za předpokladu předložení projektové dokumentace a zajištění odpovídajícího přístupu k technické šachtě a souhlasu odboru výstavby a územního plánování. RM souhlasila s úpravou bytu v domě čp ul. Pravdova, Sušice, nájemce pana Karla Klimenta, na vlastní náklady za předpokladu předložení projektové dokumentace a zajištění odpovídajícího přístupu k technické šachtě a souhlasu odboru výstavby a územního plánování. RM doporučila zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 767/4 paní Aleně Polatové, nájemnici domu, za stanovenou kupní cenu. Byt 767/4 cena bytu včetně 40 % slevy Kč + cena pozemku Kč; tj. celkem Kč. RM doporučila ZM schválit prodej bytové jednotky č. 735/3 v bytovém domě čp. 735 a 736 ul. Villaniho, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč a 1301 v k. ú. Sušice nad Otavou, paní Kateřině Rejnkové. Cena bytu vč. 40 % slevy Kč + cena pozemku Kč; tj. celkem Kč. RM doporučila zastupitelstvu města schválit pokračování prodeje bytů v bytových domech, kde nebyla učiněna nabídka, dle nové prováděcí vyhlášky zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 121/2000 Sb., o oceňování majetku, majetkových práv, služeb apod. a oceňování bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů č. 540/2002 Sb., platné od Byty v bytových domech, kde byla zájemcům o koupi bytu zaslána závazná nabídka do , odprodat za ceny dle nabídky. RM vzala na vědomí zápis bytové komise ze dne RM schválila provozní řád stanice radiotelefonní sítě GSM Český mobil, č G KTSUS, umístěné na domech čp. 856 a 857 v Sušici ve Volšovské ulici. RM souhlasila s podáním žádosti včetně požadovaných příloh o bezúplatný převod objektů bývalého muničního skladu Chmelná. RM souhlasila se záměrem pronájmu objektu garáže č. 5 na pozemku p. č. 657 v k. ú. Sušice a se zveřejněním záměru na úřední desce. RM schválila poskytnutí výpůjčky místnosti č. 8 v areálu bývalé divize o výměře 15 m 2 pro Český červený kříž Klatovy s tím, že veškeré náklady (teplo, voda a elektrická energie) spojené s provozem skladu humanitární pomoci uhradí Město Sušice. RM souhlasila se záměrem pronájmu místnosti č. 3 v objektu čp. 255/II a se zveřejněním záměru na úřední desce. RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě č ze dne mezi Městem Sušice a firmou EKOEKO, s. r. o., U Malše 20, Č. Budějovice za celkovou cenu Kč + 5 % DPH. RM uložila starostce projednat s architektem a vedoucí odboru památkové péče paní Ivanou Kubíkovou posouzení návrhu kamenosochaře Karla Pokorného rekonstrukce památníku padlých v Sušici (doplnění jmen padlých). RM doporučila zastupitelstvu města ke schválení smlouvy uzavřené mezi Městem Sušice a Stavebním a nájemním družstvem Sušice Zahradní čtvrť Vojtěška: 1. Smlouva o půjčce 2. Dohoda o zániku Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu jednotky a spoluvlastnického podílu na pozemku se smlouvou o investičním příspěvku a smlouvou o budoucí smlouvě nájemní 3. Smlouva o budoucí smlouvě o koupi nemovitostí 4. Dohoda o zániku platnosti Smlouvy o sdružení ze dne RM vzala na vědomí informace o služební pracovní cestě v Dánsku od , kterou podala starostka JUDr. Jiřina Rippelová. Vstupte, prosím Každou středu přivítá starostka města Sušice JUDr. Jiřina Rippelová občany, kteří se na ni obrátí v těchto Dnech otevřených dveří (v dočasném sídle MÚ ul. Nádražní). Ti, kteří mají zájem pohovořit si o našem městě, o tom, co by bylo dobré udělat, co upravit či vytvořit, mají možnost hovořit se starostkou v určené dny od do hod. strana 3 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Obec Velhartice přijme dvě pracovnice na funkci samostatný ekonomický pracovník obce. Zájemce musí splňovat předpoklady 4 zákona č. 312/2002 Sb. Požadavky: VŠ nebo SŠ vzdělání, praxe, organizační schopnosti, orientace v majetkové problematice, aktivita, práce na PC. Plat. podmínky pro 7. popř. 8. platovou třídu dle nař. vlády č. 253/1992 Sb. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: a) jméno, příjmení a titul zájemce, b) datum a místo narození zájemce, c) státní příslušnost zájemce, d) místo trvalého pobytu zájemce, e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, f) datum a podpis zájemce. K přihlášce se připojí tyto doklady: a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášky možno zasílat do na adresu Obec Velhartice; Velhartice 134, Kolinec. Pravidelná zasedání zastupitelstva města Sušice se v roce 2003 uskuteční: 16. dubna, 25. června, 17. září, 12. listopadu, 17. prosince. Jednání budou probíhat v budově Sokolovny od hod. Pravidelná jednání městské rady: 24. března, 7. dubna 2003 Ing. PAVEL PROSR, starosta obce MKS pořádá ve velkém sále Sokolovny burzu jarního a letního dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb ve dnech pondělí a PŘÍJEM úterý a PRODEJ čtvrtek VÝDEJ Poškozené nebo nefunkční věci nebudou do burzy přijímány! Dvousložková cena vody je výhodnější Vzhledem k tomu, že se na nás obracejí mnozí čtenáři se žádostí o vysvětlení výpočtu vodného a stočného, znovu podrobně uvádíme tento postup. Dvousložková cena spravedlivěji rozděluje náklady na provoz mezi odběratele. Lépe totiž reaguje na skutečnost, že některé náklady (např. pořízení, osazení a cejchování vodoměru, obchodní služby, pohotovost, pořízení řadu) se úzce vážou k odběrnému místu a vznikají bez ohledu na velikost spotřeby. Při jednosložkovém způsobu úhrady vodného a stočného platí tyto náklady za velmi malé odběry (chataři, spotřebitelé s vlastní studnou, uzavřené výrobní areály apod.) průměrní a nadprůměrní odběratelé. Kolik tedy zaplatí odběratel? Dvousložková cena vody je složena z pevné části nájem za vodoměr a pohyblivé části vodné a stočné + 5 % DPH. Pro názornost si uveďme příklad pro panelový dům: Každé odběrné místo je osazeno cejchovaným vodoměrem. V praxi to znamená, že každý rodinný dům, panelový dům, podnik, škola, ale i chaty, chalupy a další rekreační objekty mají svůj vlastní vodoměr (nájem za vodoměr platí každý odběratel ať již vodu čerpá, či nikoliv). Trochu jiná situace je u činžovních a panelových domů. Zde je voda dodávána tak zvaně na patu domu. Jeden panelový dům má jeden společný fakturační vodoměr osazený zpravidla na patě domu. Jednotlivé byty mají většinou poměrová měřidla, která slouží k rozpočítání spotřeby celého domu na jednotlivé byty. Například panelový dům o 27 bytových jednotkách je osazen vodoměrem o průtoku 2,5 m 3. Těchto 27 bytových jednotek odebere za rok určité množství vody. Každá bytová jednotka v domě z uvedeného příkladu tedy zaplatí: 1) nájem vodoměru (u vodoměru do 2,5 m 3 /hod. to představuje poměrnou část z částky 600 Kč/rok) + 2) odebranou vodu, kdy za m 3 bude účtováno vodné 14,29 Kč, stočné 24,28 Kč, tj. 38, % DPH, což je celkem 40,50 Kč/m 3.

4 strana 4 Společenská kronika Dne 23. března 2003 uplynou dva roky, kdy náhle bez rozloučení od nás odešel můj manžel, tatínek a dědeček, pan Miroslav Vondra ze Sušice. Vzpomínají manželka a dcera s rodinou. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi. Krutý osud nevrací, co jednou vzal. Vrací jen vzpomínky, stesk a žal. Dne 24. března 2003 vzpomeneme 10. výročí úmrtí našeho milého manžela, tatínka a dědečka, pana Františka Mottla ze Sušice. S láskou vzpomínají manželka, synové, snachy a vnoučata. Děkujeme všem, kteří s námi vzpomenou. Dne 1. dubna 2003 uplyne 10 let, kdy nás opustila paní Marie Cvačková roz. Scheinostová. Všem, kdo ji měli rádi, děkují za vzpomínku synové s rodinami. Dne 3. března 2003 uplynulo pět smutných let, co nás navždy opustil pan Heřman Nový. Stále vzpomínají manželka, dcery, zeťové a vnoučata. Ve dnech 13. a 14. března 2003 uplynulo již 20 let, kdy nás opustili rodiče a prarodiče Kateřina Václavíková a Jaroslav Václavík ze Sušice. Za tichou vzpomínku děkuje syn Milan s rodinou a Jaroslav s rodinou. Dne 24. března 2003 uplyne rok od úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana Zdeňka Šmída. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkují dcera a syn s rodinami. Dne 29. března 2003 uplynou tři smutné roky, co nás navždy opustil pan Karel Rendl. S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinou. Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte s námi. Vzpomínky V neznámý svět šel jsi spát, zaplakal každý, kdo Tě měl rád. Nebylo Ti dopřáno s námi tu být, nebylo léku, abys mohl žít. Dne 25. března 2003 vzpomeneme 10. výročí, kdy nás navždy, bez slůvka rozloučení, opustil náš milovaný manžel, otec a dědeček, pan Zdeněk Míčka ze Sušice. S láskou vzpomínají manželka, syn, dcera a bratr s rodinami. Děkujeme všem, kteří s námi vzpomenou. Dne 23. března 2003 uplynou tři roky, co nás navždy ve věku nedožitých 69 let, po těžké nemoci, opustila moje manželka, naše maminka, babička a prababička, paní Anna Janečková, roz. VOKATÁ z Dlouhé Vsi. Všichni, kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Manžel a dcery s rodinami. I když jsi odešel poměrně mlád, bratře můj drahý, ve vzpomínkách na Tebe jsi stále mezi námi. Dnes na hrob ti můžeme je květy dát a tiše na Tebe vzpomínat. Moc nám všem chybíš. Dne 9. března 2003 jsme vzpomněli třetího smutného výročí úmrtí pana Zdeňka Soukupa Matýse ze Sušice. Za vzpomínku děkují všem matka, sestra Dana s rodinou, sestra Jana s rodinou, sestra Alena, bratr Václav s rodinou a všichni kamarádi trampové. Opustili nás Jiřina Benediktová, Antonín Hovorka, Josef Krondl, Antonie Dvořáková, Emilie Kábová, Jan Kutil, Marie Chaloupková, Antonie Dolejší, Rudolf Jäger Vítáme nové občánky *Aneta Vrtílková * Dagmar Průšová * * Kristýna Němečková * Michael Zíbar * * Kateřina Šlajsová * David Haidinger * Mikoláš Sodomka * Gratulace Dne 27. března 2003 oslaví pan Mojmír Mašek ze Sušice 80. narozeniny. Do dalších let moc zdraví a pohody přeje manželka a dcera s rodinou. Dne 22. března 2003 oslaví naše maminka, babička a prababička, paní Jaroslava Pavlíčková 70. narozeniny. Maminko, děkujeme a gratulujeme k velkému životnímu jubileu. Do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a duševní pohody. Dcery a synové s rodinami. Jednoznačně je nutné říci, že zázraky se nedějí a kineziologie, konkrétně její specifikum One Brain (jednotný mozek) je léčebnou metodou, dosahující mnohdy až neskutečně dobrých výsledků, které bývají leckdy nazývané i zázračnými. Já tento termín, říká kineziolog Eva Smetanová, slyším velmi nerada. Kineziologie není totiž v žádném případě šarlatánství (i když její postupy se mohou zdát zvláštní), ani lidové léčitelství využívající zvláštních schopností léčitele. Metoda One Brain pomáhá využívat obrovský potenciál lidského těla a je schopna odstraňovat psychické i fyzické problémy člověka. Tato jemná a nenásilná metoda vychází ze starého čínského a dálněvýchodního lékařství, podle něhož proudí v lidském těle energie po určitých drahách meridianech. Stejné dráhy respektuje a s nimi pracuje i akupunktura a akupresura. Vše, co se v lidském těle děje, ať vědomě či podvědomě, je ovládáno mozkem jeho oběma hemisférami. Sjednocením obou mozkových hemisfér a vyčištěním jednotlivých meridianů nastolením energetické rovnováhy se právě kineziologie zabývá a odtud pramení všechny její úspěchy. Možná se vám zdá divné, proč používám a zvýrazňuji termín jemná a nenásilná. Je to proto, že touto metodou nelze žádným způsobem ublížit nebo poškodit a neznamená žádnou fyzickou ani psychickou zátěž nebo bolest. Při jejím použití se odstraňuje příčina vzniku potíží nebo problémů. Potřebné informace se ve všech případech získávají jednoduchým svalovým testem, kdy na otázky kineziologa odpovídá vlastně podvědomí testovaného klienta. Kineziologická metoda Ona Brain vznikla v šedesátých letech v USA, kde se na ní podílel lékařský tým v čele s dr. Goodheartem. Jejím vznikem však výzkum neskončil. Tato metoda je neustále vyvíjena a její postupy, jakkoli jsou dokonalé a účinné, jsou dováděny k ještě větší dokonalosti, účinnosti a jednoduchosti. O její rozvíjení, modernizaci, zdokonalování a kontakt s výzkumným týmem pečuje v ČR americká lektorka Dr. Carol Ann Hontz. Jednou z nejčastějších otázek bývá: co se tím dá všechno odstranit, nebo léčit? Odpověď je v podstatě velmi jednoduchá, dá se říci téměř všechno. Téměř znamená, že například zlomeniny nebo různé úrazy a zranění kineziologie sama nevyléčí, může však pomoci při hojení. Nejčastěji řešené případy jsou: stres, strach, fobie, migrény, tréma, potíže s učením, dyslexie a další různé dysfunkce, nízké sebevědomí, alergie, špatná paměť, hyperaktivita, vady řeči, sexuální problémy, bolesti zad, zažívací potíže, inkontinence a problémy močového ústrojí, vyrážky, nadváha, závislosti na kouření, alkoholu, drogách, vztahové problémy, bulimie, anorexie a mnoho a mnoho dalších. Obzvláště velmi dobře funguje kineziologie na dětech. V Vlach Vojan Vojen Vojíř Naše příjmení z národních jmen románských národů, zejména Italů, též zedník, kupec ze stč. voják nebo Vojtěch stč. os. jméno Vojen bojovný, bojovník, též překlad os. jména Marek původně Ojíř, z franc. Ogier, a to z anglosas. Eadgar: ead: majetek, dědictví, gar: kopí Vojna buď odvoz. z os. jména Voj těch, Vojen, nebo z vojna = válka Vokál člověk s velkýma očima, též z lat. vox hlas a vocalis zpěvný Vokolek Vokoun Vokřínek Volák Voleman Volenec Volf Volkar Volkmer Volmut Volráb Volštát Vomela Voňavka Vopálenský okraj, obecní chudí chodili po vokolku (střídavě) jíst k jednotlivým hospodářům název ryby, přezdívka okatému člověku, výchč. vokoun okov dřevěná mísa vydlabaná z jednoho kusu, džber, ošatka kdo měl na starosti voly, pracoval nebo obchodoval s nimi z něm. Wollemann = obchodník s vlnou představený kutnohorských havířů; kurfiřt (volitel císaře) zkr. z os. jména Wolfgang: wolf vlk, gang krok, chod, válečné tažení toto jména bylo oblíbeno na Klatovsku a Chodsku u rodin s žid. předky za Benjamin z něm. nář. valchář, nebo z něm. Volker: folc lid, voj a heri vojsko z něm. os. jména folc lid a mar slavný buď z os. jména Olomút, nebo z něm. Wohlmuth = dobrá mysl patrně z něm. wal bojiště a rabe krkavec patrně z něm. Walstatt bojiště z př. jména (v)omletý mletím obroušený; věc nebo osoba ošuntělá, osoba stále se pohybující kolem někoho, chvojí na koště voňavá rostlina, druh letních hrušek z míst. jména Opálení, samota obce Dudín u Humpolce, nebo z místního jména Vopalenský mlýn u Zachotína na Pelhřimovsku Nekonečné možnosti aneb Kineziologie zázrak nebo léčba? Na pomoc kineziologii přichází se svou pomocnou rukou i aplikace Bachovy květové terapie, kterou paní Smetanová rovněž využívá. Bachova květová terapie pochází z Velké Británie Oxfordshire, kde dr. Bach (významný bakteriolog a homeopat) žil a pracoval a kde poprvé spatřila světlo světa i jeho úspěšná terapie. Jde o použití ryze přírodních esencí z květů rostlin a jejich působení na disharmonii duševních vztahů a upevnění osobnosti. Jakkoli je však kineziologie účinná a schopná řešit nejširší škálu problémů, samozřejmě není všespasitelná, zázraky neumí a nemůže nahradit a ani nenahrazuje lékařskou péči. Její největší výhodou je, že jí nemusíte věřit. Co však ale je bezpodmínečně nutné a tedy musíte je chtít doopravdy odstranit svůj problém. Jste-li o tom pevně přesvědčeni, opravdu rozhodnuti skoncovat se svým problémem, navštivte svého kineziologa. Budete jistě překvapeni, až sami zjistíte, co všechno může a umí lidské tělo, když mu kineziologie jen maličko pomůže. Sezení u kineziologa může trvat různé dlouho. Vše je v závislosti na řešení problému. V průměru se dá říci, že já s klientem pracuji tak jednu hodinu, samozřejmě při jednom sezení. Není však výjimkou ani dvojnásobná délka. Počet sezení se zase samozřejmě odvozuje od úpornosti a eventuální složitosti řešeného případu. Na konec svého povídání bych si dovolila ocitovat závěr Poděkování Dům dětí a mládeže Sušice děkuje pracovnicím kadeřnictví ALEXA za přednášku a ukázku práce pro dívky ze zájmového kroužku Dívčí klub a paní Evě Vanekové za zajímavou přednášku o kosmetice. článku z Magazínu ze Šumavy od PhDr. Karla Havlíka z Centra pro psychologii práce pro jihozápadní Čechy: Kineziologii nelze zaměňovat za medicínu, psychoterapii či dokonce za lidové léčitelství. Jedná se o specifickou komplexní metodu, která je schopná pomoci v celé řadě psychosomatických obtíží, ale není, stejně jako rozličné psychoterapeutické postupy, všemocná, nicméně podá pomocnou ruku v některých případech, kde organická medicína, opřená o farmakologii, selhala. Máte-li zájem o osobní konzultaci s Evou Smetanovou, pak je to možné na telefonních číslech , Pracovna paní Smetanové je v prvním patře kina Sušice. pr Jarní ekvipáž hlína jihne pod pavučinou jinovatky den jí celuje do lepkavosti rackové píší svou navštívenku nad nedočkavostí vln déšť už zazvonil ve svatyni větvoví slunce, ten verbíř fialek a krokusů, vplulo na volné moře nebe J. DOUBRAVICKÝ

5 Vrtochy mody Jako všechny věci, tak i tvar oděvu mění a přizpůsobuje se panujícímu duchu času. Střízlivá, na události chudá doba zřídka vykoná tak ohromných změn ve střihu oděvu jako několik dnů pohyblivých. Nikde například nebylo by se při příliš klidném životě přišlo na šílené nápady, jako byla strůje bohů řeckých, vzniklá ze veliké revoluce francouzské, jaká povstala v době cotilonové za vladařství Ludvíka XIV., anebo při šíleném cancanu za vévody Orleanského. Co nemohla vytvořiti obraznosť jednotlivců, nesoucí se za výstřednostmi, to stvořila náhoda, která jak vůbec známo hraje v životě lidském vždy hlavní úlohu. Hrabě Baillet Latour, nejpověstnější to švihák mezi vladaři, roztrhl si jednou při výletu na venkov modré spodky hedvábné. Ve vsi, do níž právě došel, byl toliko jeden nepatrný krejčí, jménem Brigues. Hrabě Baillet Latour nalezl u něho spodky po kolena dosahující ze hrubé látky lněné, jaké tehdy francouzští venkované obyčejně nosívali; Brigues ušil je pro některého sedláka. Hrabě koupil spodky za levný peníz, ihned je oblekl a vrátil se ku společnosti. Rozumí se, že zvláštní spodky byly všem nápadny, ale hraběcí švihák prohlásil lhostejně, že jsou shotoveny podle nejnovější mody, i že použil nestřežené chvíle, by se u svého krejčího, jenž se zove Brigues a bydlí v této vesnici, přestrojil. Za týden objevili se veškeří pánové v Jockey klubu ve krátkých spodcích ze hrubého plátna a ubohý záplatář stal se tak mužem zámožným. Vévodkyni z Quémeny, přítelkyni Dubarryové a favoritce Ludvíka XV., byl jednoho večera v divadle skvostný klobouk tak rozmačkán, že podobal se nestvůře. Vévodkyni bylo jeti z divadla přímo do zábavy ku hraběnce Dubarryové i nezbylo jí, než nasaditi si na hlavu pomačkaný klobouk, jejž v nesnázi prohlásila za novinku. A hle dámy uznaly pomačkaný klobouk za neobyčejně vkusný, půvabný, zvláštní a od té chvíle se nosily jen facon a la duchesse z de Quémenée odutd, pokud nový rozmar náhody tento tvar nevytlačil. Právě tak to bylo s parukou, které poprvé užil vévoda Filip z Burgundu a jež později za Ludvíka XIV. dosáhla zvučného jména, až ji síť na vlasy zapudila. A bylo-li jinak s krinolinou, kterou nalezla favoritka velkého Ludvíka, Maintenonová ve šťastné chvíli a kterou později císařovna Eugenie k novému životu i smrti probudila? Bylo-li snad jinak se znovuzrozením fraku, za jehož vynález máme děkovati nejznamenitějšímu šviháku všech časů, veleváženému siru Jiřímu Bryantu Brumellovi. Sir Brumell, colonel u pluku husarského číslo 10, všeobecně známý pod jménem Krásný Brumell, stal se otcem této metody na konci minulého století. Tehdy vládl nad Anglickem princ vladař Jiří, který později nastoupil na trůn jako Jiří IX. a z jeho londýnského pluku rozšířila se tato moda po celém světě. Krásný Brumell byl důvěrným přítelem princovým a oba s vévodkyní z Rutlandu a miladami Gravilou a Jerseyovou, hvězdami pověstných plesův almadských, při nichž poprvé se tančil valčík. Dí-li ústní podání pravdu, byl také první valčík krásnému Brumellovi pohnutkou k vynalezení takového fraku, jaký se podnes nosí. Dlouhý kabát překážel při otáčení se; tu zjevil se sir Brumell jednoho večera na plesu, maje přední část šosův ustřiženu. Přítomné panstvo jásalo nad geniální myšlenkou a rychle pořizovalo si špičatý kabát. Později rozloučily se nejzářivější hvězdy plesů londýnských. Sir Jiří odstěhoval se za moře, stal se snílkem a posléze zemřel v březnu 1840 v blázinci francouzském jako chudý a šílený stařec. Nejinak než náhodou vešly v modu plastě na obličej. U dvora krále Karla VI. žila v polovici 18. století vévodkyně z Newcastlu, která vyznamenávala se sličnou postavou, ale velice nečistou pletí v obličeji. Napadlo ji, aby skvrny na tváři i na čele zakryla tak zvanými muškami, t.j. malými lupínky zkřížené látky, i nalezla tak napodobitelů, any tyto temné mušky přispívaly ku většímu vyniknutí bílé barvy ve tváři. Brzy byly mušky v modě a nyní nezakrývaly se jimi jen skvrny ve pleti, nýbrž staly se oblíbeným prostředkem kosmetickým. Během času změnily se i tyto náplastě v ozdobné hvězdy, měsíce a konečně polepovali si mnozí téměř celý obličej různými obrázky tak, že jejich zevnějšek činil čest každému divochu. Moda jest ve bludu nejen svehlavou, nýbrž až k šílenosti výstřední. (Svatobor, 1895) V dubnu si připomeneme * Dr. Eduard Formánek profesor, botanik, narodil se v Klatovech, zemřel v Soluni (Řecko). Profesor gymnázia, botanik, cestovatel. Má zásluhy o zmapování květeny Čech, Moravy a Balkánu. František Gerner učitel, narodil se ve Lnářích, zemřel v Sušici. Studoval varhanní školu v Praze, Od roku 1868 učitelem a pak ředitelem dívčí obecné školy v Sušici, kde působil též jako sbormistr pěveckého spolku Sv. Václav, pro který napsal četné písně. Zkomponoval také Slavnostní kantátu pro mužský sbor a orchestr. * Jiří Hostýnek pedagog, klavírista, narodil se v Klatovech. Kulturní pracovník. Působil v bývalé Lidové škole umění v Nýrsku a v její janovické pobočce. Aktivně se zúčastňoval koncertů a přehrávek i pro nejmladší posluchače, mezi něž zasel poznání české hudby různých žánrů nejen svou hrou, ale i slovem srozumitelně rozebírajícím uváděné skladby. Josef Hais Týnecký spisovatel, narodil se v Klatovech, zemřel v Praze. Vlastním jménem Josef Hais, další pseudonym Jaroslav Veselský, za okupace Tomáš Tichý. Vyrostl u dědečka v Týnci. Od mládí přispíval do časopisů. Psal povídky, romány i divadelní hry, pro něž nacházel inspiraci v regionu. Smysl pro drobnokresbu uplatnil zvláště v knihách pro mládež s přírodovědným podkladem. * Jaromír John redaktor, profesor, narodil se v Klatovech, zemřel v Jaroměři. Vlastním jménem Bohumil Markalous. Byl redaktorem, lektorem konzervatoře, profesorem gymnázia, docentem výtvarné estetiky na brněnské technice, od roku 1948 řádným profesorem estetiky na Palackého univerzitě v Olomouci. Spisovatel, který za 1. světové války přijal pseudonym. Vrcholným dílem prvního tvůrčího období je výběr povídek Večery na slamníku. Na počátku třicátých let jeho nové tvůrčí období s protiválečnou tématikou. Autor řady románů a novel. Mansvet Klička varhaník, narodil se v Klatovech, zde také zemřel. Syn Jana Kličky, houslisty děkanského kostela v Klatovech. Vyučil se sklenářem, ale za podpory svého příbuzného Leopolda Měchury a věnoval se též hudbě a zpěvu. Jeho dům se stal střediskem umělců a literátů. Založil pěveckou školu. Od roku 1860 ředitelem kůru, od roku 1873 učitelem zpěvu na gymnáziu, od roku 1863 sbormistrem pěveckého sboru Šumavan. * RNDr. Ladislav Seifert univerzitní profesor, narodil se v Sušici, zemřel v Brně. Profesor geometrie na přírodovědecké fakultě v Brně. Spoluautor učebnice deskriptivní geometrie. S moudrými o ženách a mužích Chcete-li být šťastny s mužem, musíte pro něj mít hodně pochopení a trochu lásky. Chcete-li býti šťastni se ženou, musíte ji zahrnout množstvím lásky a vůbec se nesnažit o pochopení. A. MAUROIS Muž má jedinou lásku: svět. Žena má jediný svět: lásku. P. ALTENBERG Ženy by chtěly v lásce prožívat romány, muži co nejkratší povídky. D. du MAURIER Muž má svou vůli ale žena má svou metodu. O. HOLMES Když ti svědomí neříká, co máš dělat ve věci práva nebo bezpráví, zeptej se své ženy. J. H. LORIMER Muže lze zkoumat ženy pouze zbožňovat. O. WILDE I když statistici o tom přesně nezjistili nic, muž zde na zemi chce sice hodně, ale žena ještě víc. J. THURBER Historie strana 5 Je vinen gregoriánský kalendář? Jedním z nejčastějších argumentů při ověřování správnosti pranostik bývá, že určitá pranostika dnes již neplatí proto, že je poznamenána reformou kalendáře v 16. století, nazývanou podle papeže Řehoře XIII. (latinsky Gregorius) gregoriánskou reformou. Podle buly Řehoře XIII. byla v roce 1582 vyhlášena jednorázová oprava nahromaděných nepřesností juliánského kalendáře tak, že bylo vypuštěno 10 dnů, aby jarní rovnodennost byla navrácena k 21. březnu. Konkrétně měl podle Řehořova nařízení po čtvrtku 4. října 1582 hned následovat pátek 15. října Výraz měl je zde správně, protože k uvedenému datu byl nový gregoriánský kalendář zaveden jen ve čtyřech evropských zemích. V Čechách byla tato úprava kalendáře přijata až od ledna 1584, na Moravě od října 1584 a na dnešním Slovensku od listopadu V nekatolickém Německu však přistoupili na gregoriánský kalendář teprve po více než 100 letech (v únoru 1700), v Anglii v roce 1752, v sovětském Rusku v roce 1918 (kdežto pravoslavná církev jej neuznává dodnes) a poslední evropskou zemí bylo Řecko, které na něj přešlo až v roce Reforma totiž vyvolala řadu protestů učenců, panovníků, jiných církví i veřejnosti. Lépe se rozejít se sluncem, než se sejít s papežem volali po Evropě protestanti. V Německu i jinde narážela na zuřivý odpor právě venkovského lidu. Rolníci tvrdili a právem že škrtnutím deseti dnů budou znehodnoceny pranostiky, jimiž se řídil i postup zemědělských prací. Lze souhlasit s tím, že řada povětrnostních pranostik opravdu mohla v důsledku desetidenního posunutí ztratit svůj původní význam. (Jako příklad bývá uváděna pranostika k počátku ledna Na Jména Ježíš ke kamnům nejblíž, nebo k 2. únoru Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.) Má to však jeden háček: musela by se existence těchto pranostik před kalendářovou reformou opravdu prokázat. březen Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé. Březnové slunce má krátké ruce. Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného. V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed. V březnu prach a v dubnu bláto sedlákovi roste zlato. Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní. Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po Velikonocích. V březnu dvě putny vody a jedna lžíce bláta v říjnu jedna lžíce vody a dvě putny bláta. Stalo se před sto lety Dva nové vynálezy Edisonovy. Thomas A. Edison, slavný vynálezce, dokončil opět dva vynálezy pro celý svět velmi důležité. První je upotřebení elektřiny pro železniční dopravu, kde se nechá docílit neobyčejné rychlosti a druhý je pohánění elektřinou pouliční káry bez nešvarného a nebezpečného lešení po ulicích. Po dva roky učinil Edison pokusy s věcí tou a překonal nesčíslitelné překážky, jež se mu do cesty stavěly, vytrvávaje neohroženě při podniku svém. Proud elektrický vysílá se ze strojírny jednou kolejí a on se vrací do strojírny zpět, aniž by se do země rozprchl. Při elektřině takto působící lze lehko docíliti rychlosti 150 km za hodinu, což u parostroje je skoro nemožné, jelikož se nemůže pára tak rychle vytlačiti a vpustiti, aby rychlosť byla tak veliká. Edison vyzkoušel nálezy na své dráze v dílnách West Orange a připravuje teď vynálezy pro skutečný život do světa. Bezpečný létací přístroj. Před několika dny dostal purkmistr, vrchní vojenští hodnostáři a redakce místních listů v Aradu toto pozvání: Dovoluji si oznámiti, že jsem vynalezl vzduchovou loď, jíž lze říditi a kterou dne 10. t. m. uspořádám v blízkosti pevnosti jízdu na zkoušku, k níž si dovoluji atd. Podepsán byl jeden aradský úředník ve výslužbě. Původně se myslilo, že je zde nastrojen nějaký žert. Brzy se však poznalo, že to vynálezce myslí docela vážně, a proto se shromáždilo v naznačený den u pevnosti plno obecenstva. Na planině stál stan, z něhož občas vystrčil vynálezce nos a větřil, jaké je počasí. Když se toto utišilo, vyšel ze stanu. V ruce držel mohutná křídla, sestrojená z husích per. Dvě z nich si připjal na ramena a dvě k bokům, vzal do ruky veliký slunečník, vlezl na bránu pevnosti a smrtí pohrdaje vrhl se dolů. Nesl se v oblouku, zatřepal málomocně několikrát vrchníma křídlama a v tom už ležel v hradebním příkopě, z něhož jej tyčemi vytáhli. Na štěstí si natloukl pořádně jenom nos a mnoho si z toho patrně nedělal, neboť se docela klidně vyjádřil, že zapomněl na jakousi maličkost a že v tom je ta chyba. Za čtrnáct dní prý poletí znova, ale neví ještě zda nahoru nebo zase dolů do příkopu. Nos prý nechá doma. Nejnádhernější obecná škola na světě byla letos zbudována v Mannheimu nákladem jednoho milionu. Jest v ní umístěno 42 učeben, tělocvična, dvě kreslírny, dvě pracovny pro chlapce, dvě úřadovny školní, dva byty pro služebné a čtyři cely pro odbývání trestů. Se zřetelem k hygieně a ochraně před požárem jest budova ta zařízena dle nejnovějších výzkumů. K vazbě užito všude železa. Učebny, pokoje, koridory i sály mají stropy betonové. Podlahy jsou vyloženy parketami dubovými a ořechovými na asfaltovém podkladě. Oteplování děje se parou. V přízemí naproti centrálnímu topení jsou lázně zvláštní pro chlapce a zvláštní pro dívky. Lázeňských cel jest celkem deset; v každé pak současně tři chovanci mohou se koupati tak, že najednou lze užíti lázně 30 dětem. V parteru jest pak prostorný sál, kde v době zimní okolo 900 chudých dítek bude dostávati každodenně čtvrt litru mléka a kousek chleba. Za 90 dní stravování vypočtena jest potřeba na litrů mléka a porcí chleba. S pekaři bylo ujednáno, že 40 porcí chleba dle váhy má býti za 60 kr., bude tedy toliko na chléb v době zimní přispívati dobročinná obec více než dvanáct set zlatých. Počet obyvatelstva dle pohlaví v zemích koruny České jeví se následovně: V Čechách jest celkem mužův a žen. Srovnáme-li čísla tato, jest v Čechách žen o více než mužů. Na Moravě zaznamenáno mužů , žen , jest u nás tedy žen o více než mužů. Ve Slezsku napočítáno mužů , žen pak , tedy o více než mužů. Z těchto čísel vidno, že ve všech zemích koruny České počet žen daleko převládá, největší pak rozdíl poměru tomto jeví se ve Slezsku. Uvážíme-li ještě onen počet osob mužského pohlaví, kterým ženiti se není dovoleno, jako jsou kněží, vojsko a p., jakož i těch, jimž není dopřáno té radosti v stav manželský vstoupiti a kterých dohromady jest skoro polovic dá se pochopiti, že velmi těžko za nynější doby jest našim vdavek chtivým dívkám dostati se pod čepec. Soutěž Kameňák Vážení příznivci humoru, zvláště černého! Při příležitosti uvedení nové komedie Zdeňka Trošky do kin je vyhlášena Velká filmová soutěž, v níž kromě automobilu Toyota můžete vyhrát i dalších 30 hodnotných cen, které poskytli hlavní partneři filmu. Soutěžní pohlednici s pokyny pro účast v soutěži a přehledem cen si již nyní můžete za 5 Kč zakoupit v pokladně sušického kina, vždy při otevření pokladny, denně od hod. Znáte-li tedy kameňák, pohlednici s vtipem odešlete nejpozději do 23. dubna 2003 na adresu Bontonfilm, Národní 28, Praha (nezapomeňte na jméno, adresu a telefon) a obálku označte heslem Kameňák. Bontonfilm je garantem soutěže, který správně vyplněné pohlednice postoupí do veřejného slosování a 3. května bude zveřejněn seznam výherců. Protože jak známo, český národ má vtipy rád, jistě řada z vás kameňáky zná, proč se tedy nezúčastnit a nezískat šanci vyhrát krásnou cenu. Navíc je pohlednice shodná s plakátem a může se stát i zajímavým sběratelským kouskem obdivovatelů autora Káji Saudka. Film budeme promítat v našem kině ve dnech dubna ve hod. sz

6 strana 6 Senátor Letní tábory sdružení Pionýr pro občany Každé druhé pondělí v měsíci se můžete se svými dotazy či problémy obracet na senátora Petra Smutného, kterého můžete navštívit se svými podněty ve stanovené dny pravidelně od do hodin. Po dobu rekonstrukce sušické radnice bude občanům k dispozici v současném sídle Městského úřadu, ul. Nádražní. Letní tábory sdružení Pionýr mohou využít letos i ostatní zájemci. V minulých letech jsme nemohli uspokojit všechny, tak letos pořádáme tábory dva: 1) Tábor ve Starém Plzenci se koná od do a je určen především dětem do 12 let. Tábor je umístěn nad Starým Plzencem pod Radyní. Šibřinky se vrátily Téměř dvě stovky návštěvníků, z nichž dobrá polovina se pochlubila umně vyhotovenou maskou, přišly podpořit znovuobnovení tradice sokolských Šibřinek, které se po delší odmlce znovu uskutečnily v sušické Sokolovně v sobotu 1. března. Až k ranním hodinám se protančili maskovaní i nemaskovaní účastníci za hudebního doprovodu skupiny Compact P. Hejplíka. Sami organizátoři, TJ Sokol a Ski Club Sušice, byli jak s počtem příchozích, tak s průběhem večera spokojeni. Letošními Šibřinkami navázali na jejich kdysi tak slavnou řadu, kdy se při pořádání této veselice scházelo v Sokolovně téměř tisíc hostů a počet masek se pohyboval ve stovkách. Šibřinky masopustní maškarní zábava měly pokaždé svůj ráz, ať se jednalo o motivy pohádkové, historické, či hudební a sál se pyšnil velkolepou výzdobou. Ty letošní byly vlastně variací na různá témata: Šibřinky se vrací. A vrátily se opravdu úspěšně. Pořadatelé děkují všem, kteří svou přítomností podpořili pokračování hezké tradice a srdečně zvou všechny na Šibřinky v roce Jak to vidí zvenčí? Dovolte ještě malé ohlédnutí za nedávnou volbou prezidenta. Jen v několika větách, avšak prostřednictvím zahraničních médií: BBC: Václav Klaus, vášnivý obhájce volného obchodu a prostořeký thatcherovec, nedávno označil evropskou integraci za proces, který vede k oslabení demokracie a značnému rozšíření protekcionismu. Je to politik, který má blízko k populismu. El País: Může se stát dalším dokonalým otravou, kterého bude třeba přičíst k dlouhému seznamu těch, které Evropané musejí trpět. Economist: Populistický nacionalista, který za své zvolení vděčí komunistům. Financial Times: Oddaný nacionalista a populista, který bude pro Evropskou unii jen značně nepříjemnou postavou. Tolik evropská média. Evropští politici vyjádřili zklamání a obavu, tedy snad kromě Lady Thatcherové. Čím to je, že se stanoviska lidí u nás a v zahraničí tolik liší? Nerozmělňuje nám sledování každodenních půtek a aférek na naší politické scéně celkový pohled? A nevidí nakonec v zahraničí některé věci v jasnějších barvách? R. VALVODA Malí divadelníci Většina strašínských školáčků zažila v únoru velký herecký úspěch, jako skuteční herci. V dramatickém kroužku, který při škole dlouhé roky velmi obětavě vede Dagmar Blahoutová, nacvičili a dvakrát pro veřejnost bezvadně sehráli v sále místního kulturního domu veselou pohádku Loupežnické koření. Přímo do školy jsou pravidelně zváni mladší kamarádi a paní učitelky z mateřské školy na kratší pohádky, které většinou připraví děti 1. a 2. ročníku. S divadelními kostýmy ochotně pomáhají maminky a babičky malých herců. Z bohatého školního divadelního šatníku si děti také vybraly masky na školní karneval. Ale i ty děti, které se do divadelního kroužku nezapojily, si zkusí během roku, jak chutná tréma před očima diváků. Všechny vystupují při každoročních besídkách před Vánoci a ke Dni matek. Na své divadelní role a veselé zážitky vzpomínají i bývalí žáci školy. Letos se dokonce někteří domluvili a již několik týdnů se 2) Druhý tábor se koná v termínu od do na základně Kamensko, která leží v lesích mezi Plzencem a Blovicemi. Tento tábor je určen především pro děti ve věku let. Na obou táborech je zajištěno ubytování v chatkách, pracují zde zkušení pracovníci. Cena je Kč. Další informace můžete získat každé úterý a středu mezi hodinou v klubovně pionýrské skupiny (ZUŠ, Lerchova ul., nebo na tel ). PAVLA ŠPÍRKOVÁ, vedoucí PS Otava Už přemýšlíte co v létě? Stejně jako každým rokem i letos patří do nabídky letních aktivit pro děti letní tábor v Podmoklech, který pořádá Dům dětí a mládeže v Sušici. Letos potrvá od 26. června do 11. července a děti se mohou těšit na pokračování Kouzlení a soutěží s Harry Potterem, turistické vycházky, získávání nových dovedností, dále pokračuje rovněž cvičení aerobiku a bojových sportů. Za tento táborový pobyt zaplatíte Kč. Zpestřením letošní nabídky DDM je prázdninový pobyt dětí v Mariánských Lázních. Letní tábor v této malební krajině je jako stvořený pro nejrůznější výlety do okolí v plánu jsou např. výlety do Karlových Varů, Františkových Lázní, Lázní Kynžvart, koupání, turistika, sport Táborový pobyt v Mariánských Lázních stojí Kč. Na letní tábory se můžete informovat a přihlašovat v DDM Sušice (nábř. Jana Seitze), nebo na tel. čísle Cyklus koncertů v roce 2003 Vážení posluchači, v roce 2002 se MKS ve spolupráci s Gymnáziem v Sušici pokusilo obnovit tradici pravidelných koncertů ve Smetanově sále. Snažili jsme se připravit pro vás takový program, který by nabízel koncerty různých žánrů, a věříme, že si vyberete. Srdečně vás tedy zveme na následující koncerty: 24. dubna Petra Weberová zpěv, Viera Kunzová klavír 20. června Dívčí pěvecký sbor SPŠ Karlovy Vary 10. září Lenka Baarová flétna a Jan Niederle klavír 25. září Sefardské písně Daniela Denmuthová zpěv, doprovod na historické nástroje středověké španělské, francouzské a severské balady 23. října klavírní koncert Věra Müllerová, Karel Friesl 27. listopadu varhanní koncert Petr Rajnoha Začátky koncertů jsou vždy v hod. Čtenáři nám píší scházejí na zkouškách, aby opět pod vedením p. Blahoutové sehráli dvě pohádky. Na konci května by to měla být Zuzanka a v červnu na závěrečné akademii ke konci školního roku Jak rozesmát princeznu. My, kteří víme, že to bude zase prima oživení vesnického poklidu, se už teď těšíme na další hezké zážitky. Samozřejmě předem zveme také všechny, kteří fandí dětskému divadlu. zv Vstupenky v předprodeji si můžete zakoupit v kanceláři MKS (Sokolovna). Podrobný program uvedených i případně dalších koncertů, které cyklus doplní, najdete vždy v Sušických novinách a na plakátech. Těšíme se na vaši návštěvu. sz Mladí recitátoři se představili Ve středu 12. března se v Domě dětí a mládeže utkali v obvodním kole recitační soutěže jednotlivců žáci základních škol v Sušici, Dlouhé Vsi a v Kašperských Horách. Celkem 21 soutěžících předvedlo velmi dobré výkony. Jejich tvůrčí přednes zbavený trémy připravil porotě ve složení Iva Faltusová, Mgr. Gabriela Hynštová a Z. Šímová těžké chvíle při rozhodování. Soutěžilo se ve 4 kategoriích, z nichž vítězové postupují do okresního kola, které se koná v DDM Klatovy. Vítězové jednotlivých kategorií: 1. kategorie 1. místo Stýblová Hana ZŠ Dlouhá Ves 2. místo Dolejš Ondřej ZŠ Dlouhá Ves 3. místo Sechter Luboš ZŠ T. G. M. Sušice (všechna tři místa jsou bez postupu do vyššího kola) 2. kategorie 1. místo Provazníková Magdaléna 2. místo Němec Miloš ZŠ T. G. M Sušice 3. místo Michaela Šafářová ZŠ T. G. M. Sušice (1. a 2. postupují do vyššího kola) 3. kategorie 1. místo Stýblová Šárka ZŠ T. G. M. Sušice (postupuje do vyššího kola) 4. kategorie 1. místo Kratochvílová Martina ZŠ T. G. M. Sušice 2. místo Býčková Iveta ZŠ T. G. M. Sušice 3. místo Šustková Fatima ZŠ Kašperské Hory (1. a 2. místa postupují do vyššího kola) Děkujeme všem účastníkům a vyučujícím za pečlivou přípravu na soutěž. Těšíme se v příštím roce na nová setkání. Za příspěvek děkujeme rovněž sponzorům Knihkupectví Šumava p. Heberleinová a Knihkupectví p. Vondrová. ddm Zájezdový program MKS Sušice pro rok 2003 sobota Drážďany Návštěva města s prohlídkou klenotnice a obrazárny starých mistrů Zwinger sobota Jihlava Hlinsko PRO MALÝ ZÁJEM JE ZÁJEZD ZRUŠEN! sobota Vídeň prohlídka města a jeho nejzajímavějších památek sobota Praha ZOO vhodný dárek ke Dni dětí sobota Šumava zajímavosti Národního parku Bavorský les (SRN) Slovo čekárna je odvozeno od slova čekati, které je většinou zase spojeno s určitou nejistotou, ba obavami. S pocity stísněnosti. Čekáme na nějaké úřední rozhodnutí a nevíme, zda bude dobré nebo špatné, čekáme na vlak doufajíce, že nebude mít zpoždění, čekáme ve frontě na pracovním úřadě, čekáme s napětím na výsledek lékařského rozboru. Čekáme na Smrt, na tu starou, omšelou dámu s kosou, která i když má dávno po klimakteriu, je stále při chuti. Mladí lidé čekají na výsledek maturity a zda byli přijati na vysokou školu. Tento druh čekání nevyžaduje nutně místnost jako takovou. V tomto případě se čekání může odbývat klidně doma, v kině, v přírodě, kdekoliv. Zamlklost a ticho vládne v čekárnách. Největší bezesporu v čekárně u zubaře. Zde ticho a zamlklost nabývá až ponuré atmosféry. Nad zadumanými tvářemi se vznáší otazník: jaké to na tom zubařském křesle bude, nebude to moc bolet? Podobné starosti vyvstanou s ještě větší naléhavostí, když se z ordinace ozve zvuk vrtačky. Starosti nerozptýlí ani poučení, že jde o vysokofrekvenční ultrazvukovou frézu, která pracuje 27. a , Český Krumlov otáčivé hlediště Lucerna (činohra) Všechna představení vyprodána! Odjezd autobusu pro všechny termíny v hodin z nábřeží. pátek Český Krumlov otáčivé hlediště Labutí jezero (balet) Vyprodáno! Odjezd autobusu v hodin z nábřeží sobota Duchcov, Krásný Dvůr celodenní výlet s návštěvou zámků pátek Český Krumlov otáčivé hlediště Divotvorný hrnec (muzikál) Vyprodáno! Odjezd autobusu v hodin z nábřeží sobota Dvůr Králové Safari výlet za zvířátky do ZOO pátek Český Krumlov otáčivé hlediště Tři mušketýři (činohra) Poslední volná místa! Odjezd autobusu v hodin z nábřeží sobota Zwiesel předvánoční nákupy sobota Vánoční Vídeň tradiční návštěva vánočně vyzdobené Vídně sobota Vánoční Praha návštěva vánočních trhů Na všechny uvedené zájezdy se můžete přihlašovat již nyní v kanceláři MKS, tel (na zájezdy do Č. Krumlova se můžete přihlásit jako náhradníci). fejeton O čekárnách a čekání údajně bez bolesti. Jenomže svist je svist a nikomu při tom zvuku není do řeči. Představa zubařských kleští také nevyvolává bujarou náladu. Ještě štěstí, že úsměv našeho pana doktora a jeho laskavý a uznalý přístup k pacientovi dokáže větší část našich obav zneutralizovat. V nejedné nádražní čekárně viselo v dávných dobách upozornění: V místnosti této nebudiž na zem pliváno! V rohu pak pro ty, Šnečci na sladko Jeden balíček lískového těsta rozdělíme na dvě poloviny, aby se nám s ním lépe pracovalo. Vyválíme placku, kterou potřeme rozšlehaným vajíčkem, osypeme hustě krystalem, skořicí a zavineme hodně pevně. Potom krájíme napříč kolečka, která zprudka opečeme v předehřáté troubě. Totéž uděláme s druhou polovinou těsta. Šnečci na slano Opět zakoupíme těsto, rozdělíme na dvě poloviny a vyválíme placky. Ty pak pomažeme vajíčkem s trochou pepře, posypeme strouhaným uzeným sýrem a zavineme. Postup pečení je stejný jako v předchozím receptu. kteří si plivání nedokázali odříci, byla nádoba zvaná plivátko. Moderní zdravověda podobná zařízení naštěstí vykázala do nenávratné historie. Jsou i radostnější očekávání. Například když máme dostat na prvního přidáno, očekáváme-li tutovou výhru ve Sportce či loterii nebo čekáme-li na nějakou zvlášť milou návštěvu. Na takováto očekávání je však náš život mnohem skoupější. JIŘÍ KOLÁŘ Pod pokličkou lískové pečení Vlahý koláč Plát z lískového těsta položíme na vymazaný a vysypaný plech a poklademe jablky, cukrem, skořicí a rozinkami. Zalijeme uvařeným pudinkem z 1 2 litru mléka a tří pudinkových prášků. Přiklopíme druhým plátem a upečeme. Krájíme až po vychladnutí. Zavřené šátečky slané Plát z lískového těsta rozkrájíme na čtverečky. Ty naplníme směsí ze strouhaného uzeného sýra a nudliček šunky, nebo šunkového salámu. Dobře a pevně uzavřeme, potřeme rozšlehaným vejcem, navrch můžeme ještě přeložit plátečkem sýra a zprudka upečeme. M. BUBENÍKOVÁ

7 Kultura strana 7 Program kina Sušice Projekt Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel března (pátek sobota) Holka na roztrhání/sweet Home Alabama * Romantická komedie o tom, že New York není Alabama a nová láska nemusí vždy nahradit tu starou. Hrají R. Witherspoonová, J. Lucas aj., režie A. Tennant. USA, titulky, 108 min., přístupný. 23. března (neděle) Guru/The Guru * Úsměvný příběh motivovaný skutečnými vzpomínkami indického studenta, který své sny chtěl uskutečnit v Americe. Hrají Jimi Mistry, Heather Grahamová aj., režie Daisy Von Scherler Mayerová. V. Británie/USA, titulky, 90 min., od 12 let března (pondělí úterý) Jsem agent/i Spy * Bláznivá akční komedie o nevraživosti a konečném usmíření speciálního agenta a boxerského šampióna. Hrají E. Murphy, O. Wilson aj., režie Betty Thomas. USA, titulky, 96 min., přístupný. 26. března (středa) Kód Navajo/Windtalkers Vynikající válečné drama o nepřátelích i přátelství, které je podřízeno příkazu Kód Navajo nesmí být za žádnou cenu prozrazen. Hrají N. Cage, A. Beach aj., režie John Woo. USA, titulky, 134 min., od 12 let. 27. března (čtvrtek) Projekt 100 Amadeus * Legendární snímek nás přivádí na dvůr rakouského císaře Josefa II. na konci 18. století, kde se sešly dva protichůdné talenty W. A. Mozart a Antonio Salieri. Film získal 8 Oscarů a 4 Zlaté glóby. Hrají Tom Hulce, F. Murray Abraham aj., režie Miloš Forman. USA 1984, titulky, 188 min., od 12 let. Rozhodně si nenechte ujít! března (pátek sobota) Má mě rád, nemá mě rád/a la folie, pas du tout * Mladá studentka se zamiluje do ženatého lékaře a idylická romance se mění v zápletku milostného trojúhelníku a zhoubné vášně. Hrají Audrey Tautouová, Samuel Le Bihan aj., režie Laetitia Colombani. Francie, titulky, 92 min., od 12 let března (neděle pondělí) xxx extrémní! exprozivní! excelentní! takový je tajný agent s krycím jménem XXX v úspěšném akčním filmu. Hrají Vin Diesel, Asia Argento aj., režie Rob Cohen. USA, titulky, 124 min., od 12 let dubna (úterý středa) Na pokraji smrti/half Past Dead * Ruský emigrant krade auto, je dopaden a poslán do Alcatrazu ocitá se na pokraji smrti. Hrají Steven Seagal, Morris Chesnut aj., režie Don Michael Paul. USA, titulky, 99 min., od 12 let. 3. dubna (čtvrtek) Projekt 100 Brazil * Groteska, natočená ve stylu sci-fi, diváky přivádí do období kolem Vánoc někdy ve 20. století. Hrají Robert DeNiro, Bob Hoskins aj., režie Terry Gilliam. Velká Británie 1985, titulky, 131 min. Nenechte si ujít! 4. dubna (pátek) Projekt 100 Naqoyatsi * Třetí část trilogie o stavu tohoto světa. Strhující umělecký dokument se zaměřuje na způsob života civilizace, násilí jako způsob života. Režie Godfrey Reggio. USA 2002, 89 min., od 12 let. Nenechte si ujít! dubna (sobota neděle) Blade 2 Největší lovec upírů všech dob se vrací, aby znovu zasel hrůzu do řad krvežíznivých nepřátel Hrají Wesley Snipes, Kris Kristofferson aj., režie Guillermo Del Toro. USA, titulky, 120 min., od 15 let. Amadeus března Legendární historický snímek Miloše Formana o známém rakouském hudebním skladateli 18. století zaznamenal v době svého vzniku (1984) nevídaný světový úspěch. Byla však uvedena jen zkrácená verze, současná premiéra je tedy v úplné podobě, tak jak ji autor Naqoyqatsi vytvořil. Strhující drama závisti, intrik a vášnivého vztahu k hudbě vzniklo podle divadelní hry Petera Shaffera, známé i u nás, kterou do podoby filmového scénáře upravil sám její autor. Film je vrcholným dílem Formanova amerického působení, ale také jedním z vrcholných děl světové kinematografie 80. let 20. století. Do konfliktu geniality a průměrnosti Forman zpracoval své životní téma nerovný a marný boj výjimečného jedince s představiteli institucionalizované moci, zároveň však bravurním způsobem využil hudební složku. Nyní uváděná verze je zhruba o 20 minut delší a přibyly zde některé scény zejména z Mozartova soukromého života. Připomínáme, že film získal v době svého prvního uvedení 8 Oscarů a řadu dalších filmových cen. USA, 188 min., titulky, od 12 let. Rozhodně si nenechte ujít!! Brazil čtvrtek 3. dubna Černá komedie je třetím samostatným celovečerním filmem osobitého výtvarníka a režiséra Terryho Gilliama. Pesimistická vize nedaleké budoucnosti byla inspirována Orwellovým románem. Titul filmu, převzatý ze známé taneční písně, ovšem neoznačuje Brazílii, ale idylickou zemi, v níž se ve svých snech pohybuje nesmělý úředník Sam. Ten ve skutečnosti žije ve společnosti vyznačující se depresivní architekturou, zdevastovanou krajinou a všudypřítomnými vykonavateli státní moci. Ve snaze najít dívku, s níž se seznámil, přijme místo na ministerstvu informací a brzy pochopí, že dokonalá státní mašinérie je doslova strojem na terorizování obyvatel. Nakonec se sám stává obětí systému. Gilliamův snímek je neobvyklým, provokativním dílem, kde je skloubena satira, parodie i fantaskní motivy, a nepochybně patří k významným dílům světové kinematografie. Film byl Filmy, které musíte vidět Holka na roztrhání března Romantická komedie je pojata celkem klasicky protagonisté se setkávají po letech odloučení, aby je ještě zpečetili i formálně podepsáním žádosti o rozvod. Dávné city však znovu ožívají a potvrdí se i fakt, že hrdinové jsou jakoby stvořeni jeden pro druhého. Tradiční scéna je navíc kombinována s příběhem moderní Popelky. Hrdinka je děvčetem z alabamského zapadákova, která se vlastní pílí vypracuje na uznávanou newyorskou módní návrhářku. Kvůli uzavření sňatku musí však nejprve vyřešit starý hřích zrušit manželství, které kdysi uzavřela v Alabamě. Tam ovšem zjistí, že nový přítel není přece jenom ten pravý a New York místem, kde by chtěla žít a všechno je najednou jinak Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Guru 23. března Romantický příběh těží komické situace ze snobského zájmu americké smetánky o východní duchovní život a také ze střetu různých kultur. Jednoduchý příběh je okořeněn tím, že podvodný duchovní rádce je spojen s prostředím pornofilmu. Mladý indický učitel tance opustí rodnou Indii s naivním přesvědčením, že se v Americe prosadí jako herec. Na večírku se vydává za svatého muže, zaujme bohatou dívku a nakonec přijme finančně výhodnou roli módního guru sexu a začne vydělávat velké peníze. Nakonec však přiznává svůj podvod a v klasickém finále film končí svatebním obřadem s milovanou dívkou. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Jsem agent března Předlohou pro akční komedii byl úspěšný televizní seriál z poloviny 60. let postavený na dvojici hrdinů Billu Cosbym a Robertu Culpovi. Příběh dvou lidí, kteří spolu musí spolupracovat, aby přežili, je poznamenaný snahou o legraci vždy, všude a za všech okolností. Snímek těží z kontrastu obou protagonistů energický Eddie Murphy proti mírnějšímu Owenu Wilsonovi. Ústřední dvojici doplňuje půvabná Famke Janssenová jako agentka Rachel příběh má všechny dobré vlastnosti akční komedie a v kinech si získal jedno z předních míst v žebříčku návštěvnosti. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Má mě rád, nemá mě rád března Půvabná studentka výtvarné školy Angelika (Audrey Tautouová) miluje k zbláznění sympatického lékaře, který je však ženatý a jehož manželka je těhotná. To však dívce nebrání, aby přes rady oddaného ctitele i kamarádky o muže svého srdce neusilovala o to úporněji. Když však její milý nepřijde na schůzku, milostná romance se mění v noční můru, nic netušící lékař je postupně zaplétán do podivných intrik, které vedou až k tragickým událostem. Příběh tak z počáteční idylické romance přechází do thrilleru a z milé Angeliky se stává posedlá žena, jdoucí tvrdě za svou fikcí Režisérka a scénáristka vsadila na popularity Audrey Tautouové a připravila jí zcela jinou roli, než tu, v níž se jako Amélie z Montmartru proslavila. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Na pokraji smrti dubna Nový thriller se známým představitelem akčních hrdinů Stevenem Seagalem. Hraje roli tajného agenta FBI, který pracuje v podsvětí, aby mohl dostat do vězení gangsterského bosse, s nímž má osobní účty. Ocitá se v supermoderní věznici Nový Alcatraz, kde zmaří snahu gangsterů o osvobození lupiče a vraha Lestera. Příběh se odehrává během čtyřiadvaceti hodin, tvůrci si dali záležet na výkonech kaskadérů, pyrotechniky i na ztvárnění temného prostředí věznice. Snímek byl natáčen ve východním Berlíně. nominován na cenu Oscar za scénář, výpravu a dekorace, získal další mezinárodní filmové ceny. Velká Británie 1985, režie Terry Gilliam, 142 min., od 15 let. pátek 4. dubna Třetí část trilogie o stavu tohoto světa. V první části Koyaanisqatsi z roku1983 je srovnávána krása přírody s rušivými zásahy moderního člověka, část druhé Powaqqatsi z roku 1988 je pokusem o komplexní pohled na současnou podobu Ameriky v konfrontaci se životem Třetího světa. Nyní uvádíme část poslední, jejíž název znamená přibližně život jako neustálý válečný střet. Jde o strhující umělecký dokument o zániku moci přírody a varování před nezvladatelnou mocí moderní techniky, jež se vyvíjí bez ohledu na společenské souvislosti a namísto zkvalitnění lidského života přináší jeho bezprostřední ohrožení. Snímek vznikal téměř deset let, obrazově i hudebně rozdělen do několika pasáží a vytváří zcela ojedinělou ukázku filmového umění. USA 2002, režie Godfrey Reggio, 89 min., přístupný. Finále Plzeň 2003 Vážení diváci, stejně jako v minulých dvou letech jsme pro vás vybrali dva české filmy z přehlídky domácí tvorby Finále V podvečerních hodinách vám přinášíme 2 celovečerní filmy předních českých tvůrců minulých let. Možná si rádi připomenete snímky, které jste před lety viděli, zaujali vás a nyní se s nimi můžete setkat jen při podobné příležitosti. Aby překážkou vaší návštěvy kina nebyla ani vysoká cena, umožníme vám filmy zhlédnout za pouhých 25 Kč. V naší přehlídce uvidíte Proč? sobota 5. dubna v hod. Psychologický snímek natočený na základ skutečné události. V roce 1985, krátce po tragických událostech na stadionu v Bruselu, zdemolovali vlajkonoši Sparty Praha při cestě na Slovensko na rozhodující zápas o titul mistra ligy několik vagónů. Jen někteří z nich byli usvědčeni a odsouzeni. Uváděný snímek, který v době své premiéry vzbudil velkou pozornost, byl jedním z mála, které se zabývaly tématikou agresivity, vandalismu a destrukce morálních hodnot na příkladu několika hrdinů z anonymního davu. Ve filmu sedí na lavici obžalovaných mladí muži a ženy pocházející vesměs z rozvrácených rodin, kteří jsou fanatickými fanoušky svého klubu a vzpomínají na začátek své cesty vlakem. Posilněni pivem se sešli na nádraží, ve vlaku začali napadat cestující, průvodčí málem vyhodili z okna. Příslušníci železniční ostrahy sice některé výtržníky vyvedli, pak však klidně poslali vlak dál Karel Smyczek režisér a společně s Radkem Johnem autor scénáře a námětu, patří k významným českým filmovým tvůrcům. Narodil se v roce 1950, po maturitě asistoval ve Filmovém studiu Barrandov režisérům Karlu Zemanovi a Věře Šimkové-Plívové. V roce 1975 absolvoval FAMU snímkem Kapři pro wehrmacht natočeném podle povídky Oty Pavla. Celovečerním debutem Karla Smyczka je snímek Housata z roku 1979 z prostředí dívčího učňovského střediska, potom natočil volný triptych ze života mládeže inspirovaný motivy knihy Radka Johna Džínový svět. Z jeho další tvorby uvádíme Jen si tak trochu písknout, Jako zajíci, Sněženky a machři, Krajina s nábytkem Sedm hladových, Nemocný bílý slon, Pražákům, těm je hej (stylizovaná autobiografie kapely Pražský výběr) a Lotrando a Zubejda. V současné době se režisér věnuje televizní tvorbě. Skřivánci na niti neděle 6. dubna v hod. Smutná komedie z padesátých let na námět Hrabalovy povídky. Na šrotišti kladenských oceláren se poflakují brigádníci bývalý profesor filozofie, prokurátor, kuchař, truhlář, výrobce patentních necek a komunista. Blízko nich vykládají šrot z vagónů trestankyně. Přijíždějí filmaři, aby natočili film o šťastném životě pracujících a při natáčení vychází najevo, že brigádníci stávkují, protože s nimi nikdo neprojednal zvýšení normy. Postupně se brigádníci sbližují s trestankyněmi, jeden z nich se dokonce zamiluje, další je zatčen Ve filmu uvidíte řadu oblíbených českých herců Rudolf Hrušínský, Vlastimil Brodský, Leoš Suchařípa, Jaroslav Satoranský, Václav Neckář aj. Jiří Menzel je režisérem a spoluautorem scénáře patří k nejvýznamnějším českým filmařům. Narodil se v roce 1938 a ve svých dílech se soustřeďuje zejména na adaptace literárních děl Bohumila Hrabala, Josefa Škvoreckého a Vladislava Vančury. Jeho film Ostře sledované vlaky byl oceněn Oscarem v roce 1967, zakázaní Skřivánci na niti směli mít premiéru až po 21 letech od svého vzniku. Za dobu svého působení v českém filmu natočil řadu vynikajících děl, která dnes patří ke zlatému fondu české kinematografie například Rozmarné léto, Na samotě u lesa, Báječní muži s klikou, Postřižiny, Slavnosti sněženek, Vesničko má středisková, Konec starých časů, Žebrácká opera aj. V letech se věnoval i divadelní režii pražských divadel, je zakládajícím členem European Cinema Society, v roce 1991 mu francouzská vláda udělila titul důstojníka Řádu umění a literatury. Dnes spolupracuje i s televizí a za dlouholetý umělecký přínos českému filmu získal v roce 1996 Českého lva. Vážení filmoví diváci, věříme, že se s chutí podíváte na dnes už klasická díla české kinematografie, která se setkala v době svého vzniku se skvělým ohlasem nejenom u nás, ale i ve světě. Těšíme se na vaši návštěvu v sušickém kině. sz

8 strana 8 Sport Kontrola dopadla na výbornou Téměř třicet hráčů ze šesti oddílů se zúčastnilo pátého kontrolního turnaje žactva, který se uskutečnil v Klatovech. Oddíl KOC Sušice jako celek předvedl opět nejlepší výkony v pěti kategoriích obsadil dvě první a dvě druhá místa a přehrál tak týmy z Klatov, Nýrska, Žichovic a Železné Rudy. To, že o budoucnost sušického stolního tenisu je dobře postaráno, potvrdily výsledky v nejmladší kategorii. pátek sobota od 9 00 TJ Sušice Písek žáci od hod. turnaj mužů neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota turnaj starostky města st. žáci, neděle Sušice zde měla nadpoloviční zastoupení a L. Mazura zvítězil. Pořadí na dalších místech: 6. D. Vítek, 8. D. Sommer, 9. D. Mazura, 10. P. Sommer, 11. J. Jaroš. V mladších žácích obsadil J. Baierl druhé místo, stejně tak I. Zippererová byla druhá mezi staršími žákyněmi. O vítězství v kategorii starších žáků se postaral L. Hanzík. Dalšími zápasy pokračovaly také dlouhodobé soutěže mužů. Divize: TTC Svatobor Sušice A TJ Klatovy A 8:10 Jiskra Domažlice B 3:10 Jiskra Domažlice C 7:10 bodovali: Kopřiva 10, Baierl 3, Kohout 1, Vítovec 1 KOC Sušice A TJ Klatovy A 3:10 Jiskra Domažlice C 1:10 Jiskra Domažlice B 1:10 bodovali: J. Aschenbrenner 3, V. Sommer 1 Vzhůru na led! od semifinále Chodské ligy turnaj Podnikové ligy pracujících dětský karneval od finále Chodské ligy Upozornění je nezbytné mít ochranné rukavice! Změna časů i termínů vyhrazena aktuální informace na tel = Boj o bronz Hokejisté sušického béčka bohužel nezopakovali slavné vítězství nad lubským Startem z konce minulého roku a dvakrát jednoznačně prohráli. Během prvního utkání převzal sušický brankař L. Kůrka hokejku pro nejlepšího gólmana uplynulé části soutěže a v samotném zápase mu pak lubští kanonýři tuto cenu řádně osladili. Plnou desítku nadělily Luby Sušici a nenechaly nikoho na pochybách, kdo že je favoritem okresního přeboru. Za Sušici korigoval výsledek J. Kalný a M. Lemberger. Druhé semifinále sehráli sušičtí na domácím ledě, ale obraz hry se příliš nezměnil. Snad jen v okamžiku, kdy F. Adámek rozvlnil soupeřovu síťku a srovnal tak stav utkání na 1:1, blýsklo se na lepší časy. Hosté pak ale lehce pronikali před sušického gólmana a především v polovině závěrečné třetiny sázeli fíky jak na běžícím pásu. Domácí znovu a znovu zakládali protiútoky, ale žádnou ze šancí už neproměnili. Nakonec Luby opět zaokrouhlily skóre na deset vstřelených gólů. Soupeř Sušice v boji o konečné třetí místo okresního přeboru zatím není znám, protože druhé semifinále bylo z důvodu krvavé bitky mezi hráči předčasně ukončeno. stranu připravil ED okresní přebor I. třídy: TTC Svatobor Sušice B TJ Klatovy B 6:12 Sokol Horažďovice B 6:12 Sokol Mochtín 12:6 bodovali: Láriš st. 7, Vítovec 8, Vítek 2, Vlček 2, Kopa 1 KOC Sušice B Okula Nýrsko 9:9 Sokol Mochtín 12:6 Sokol Strašín 9:9 bodovali: P. Mazura 12, J. Aschenbrenner 11, Z. Mazura 2, Holý 2 okresní přebor II. třídy: TTC Svatobor Sušice C TTC Laka Ž. Ruda B 9:1 KOC Sušice C 9:1 KOC Sušice D 6:4 bodovali: Rajtmajer 8, Vítek 7, Sušiak 6 KOC Sušice C TTC Laka Ž. Ruda D 9:1 TTC Laka Ž. Ruda C 4:6 KOC Sušice D 8:2 bodovali: Baierl 4, Růžička 9, Hanzík 6 KOC Sušice D TTC Laka Ž. Ruda C 1:9 Okula Nýrsko B 1:9 bodovali: Zippererová 4, Vítková 4 Turnaj skončil, začíná soutěž Vítězné tažení krajem Nejmladší sušičtí hokejisté předvádějí letos vskutku spanilou jízdu. Jsou postrachem celků od Klatov až po Jindřichův Hradec. Přesvědčili o tom opět v dalších zápasech jihočeského přeboru druhých a třetích tříd. Nejprve přivítali na domácím ledě Soběslav. Druháci si s ní poradili 5:2 (Bureš 2, Fedor 2, Šafránek) a třeťáci zvítězili 4:2 (Halas, Nauš, Motlík, J. Mergl). Ani Veselí nad Lužnicí sušičtí nešetřili a doma i v Táboře nadělovali dvouciferná numera: druháci Poslední zápas odehrálo sušické áčko na zimním turnaji ve Strakonicích. Přední celek české ligy a nakonec i vítěz tohoto turnaje Marila Příbram B sušické fotbalisty na závěr přípravy dokonale prověřil. Přestože prohráli 3:0 (2:0), dokázali, že mohou hrát svoji hru i se silnějšími ligovými soupeři, a to na velmi dobré úrovni. Účast sušického áčka na turnaji ve Strakonicích byla rozhodně úspěšná, také trenér Jiří Roud byl s vystoupením týmu spokojen a chválil hráče za nasazení a zodpovědný přístup. O tom, jak příprava zapůsobila na sušické mužstvo, se mohou přesvědčit všichni příznivci fotbalu již v neděli 23. března od na sušickém stadionu, kdy Sušice přivítá jasně nejlepší celek celého přeboru Viktorii Plzeň B. Druhou fotbalovou akcí, která se hrála po několik víkendů v rámci zimní přípravy, a ve které měla Sušice svého zástupce, byl turnaj v Katovicích. Na náročném povrchu škvárového hřiště zocelovali sušické dorostence dospělí soupeři. Do finálové části nastoupilo také sušické béčko a s přehledem rozstřílelo svého soupeře: Sokol Cehnice TJ Sušice B 3:7 (2:3), branky: Šmat 3, Svoboda 2, Frančík 2. 14:7 a 10:2 (Šafránek 4, Fedor 4, Bureš 4, V. Chalupný, V. Mergl) a třeťáci 11:5 a 11:9 (Halas 7, Zelený 3, Šmrha 2, Nauš 2, Skuhra 1, Mužík 2, Kodýdek 2, Motlík 2). Svá vítězství nejmenší hokejisté dovršili v utkáních s domácími tábority: druháci 6:4 (Fedor 3, Bureš 2, Šafránek) a třeťáci 10:3 (Halas 3, Kodýdek 2, Motlík 2, Nauš, Zelený, Mařík) a tak se k pochvale, kterou na adresu svých svěřenců uvedl trenér Václav Pitel, připojují určitě všichni příznivci sušického hokeje. Basketbal OP I. muži play-off Protože sušičtí skončili po základní části soutěže až na sedmém místě, dostali v 1. kole play off velmi silného soupeře druhý celek tabulky Jiskru Domažlice B. Do zápasu vstupovali sušičtí jako outsider, ale s maximální snahou soupeři postup co nejvíce znepříjemnit. Sobota BC Sušice Jiskra Domažlice B 78:65 (18:18, 44:34, 57:54) Úvod sobotního zápasu byl velmi vyrovnaný a z obou stran hodně nervózní. Hráči dělali poměrně velké množství technických chyb, kazili přihrávky a ani střelba nebyla nejpřesnější. Během první čtvrtiny žádný ze soupeřů nedokázal bodově odskočit. V druhé části získali hosté sedmibodový náskok a začínalo to vypadat se sušickými zle. Domácí však zabojovali, zpřesnili střelbu, zrychlili hru a skóre do poločasu zcela obrátili v půli měli desetibodový náskok. Ve třetí čtvrtině hosté přitvrdili obranu a domácí se jen velmi těžko prosazovali. Na začátku poslední části hry hosté trojkou vyrovnali a začínalo se znovu. Sušičtí si nezměrnou bojovností a nasazením v obraně dokázali znovu vytvořit mírný náskok, který do konce zápasu navýšili až na 13 bodů! Výsledkem bylo velmi nečekané, ale velice cenné vítězství nad silným soupeřem. Za předvedenou hru je třeba pochválit zejména P. Kalného, který kraloval pod oběma koši zaznamenal 21 bodů (TH 7/7) a navíc výborně bránil hostujícího P. Říhu. Výborný zápas sehráli také J. Valík a M. Vávra, kteří nastříleli přes 20 bodů. Body: Valík 24, Kalný 21, Vávra 20, Veselý 6, Kožnar 4, Kouba R. 3 Říha P. 20, Chmelík 17, Drozda 9. Trojky: 5:6. Trestné hody: 16/13 (81 %):25/19 (76 %). Fauly: 21:18. Rozhodčí: Frána a Čada. Neděle Jiskra Domažlice B BC Sušice 73:36 (16:9, 35:16, 60:23) Do nedělního zápasu nastupovali sušičtí s velkým odhodláním pokusit se o malý zázrak. Domácí ale od samého začátku skvěle bránili a nedávali hostům ani chvíli času na klidnější střelbu. Úvod zápasu byl více bojem, než pohledným basketbalem. Domažličtí se postupně začali rozehrávat, začala se jim dařit střelba za tři body a jejich náskok začal ve druhé čtvrtině povážlivě narůstat. Unavení sušičtí hráči bohužel nedokázali kontrolovat, a tak již v poločase o svůj sobotní náskok přišli. Na začátku třetí čtvrtiny se hosté ještě pokusili o zvrat, ale bohužel již nebyly síly. Domácí především zásluhou P. Říhy svůj náskok ještě zvětšili a o postupujícím bylo rozhodnuto. Do poslední čtvrtiny již nastoupili za Sušici náhradníci a zejména dorostenci Aschenbrenner a Vilček si vedli nad očekávání dobře a je nutno jejich hru pochválit. Pro sušické tedy letošní sezóna skončila, ale není příliš důvodů truchlit soupeř byl kvalitní a postoupil po zásluze. Body: Říha P. 33, Chmelík 15 Aschenbrenner 7, Kouba R. 7, Vávra 7, Valík 6, Kožnar 3, Kalný 2, Veselý 2, Vilček 2. Trojky: 3:2. Trestné hody: 21/12 (57 %):14/8 (57 %). Fauly: 18:22. Rozhodčí: Lukeš a Podubecký. P. KOUBA Atletická škola Sušice pořádá letní sportovní tábor v Domažlicích, v termínu července Sporty: atletika, míčové hry, turistika, tenis stravování: plná penze Informace a přihlášky na tel (Přihlášky je možné si vyzvednout rovněž v kanceláři MKS Sušice) Důrazný Luban se snaží L. Jánskému zabránit rozvinout útočnou formaci, situaci sleduje M. Ludvík F. Adámek nejčastěji znepříjemňoval pohodu lubského gólmana.

9 Informace strana 11 Bydlím, bydlíš, bydlíme SON Sdružení nájemníků ČR, MO Sušice P. O. Box 30, Sušice, tel , Skupovy Strakonice dubna 2003 Dům kultury Loutkářská přehlídka amatérských i profesionálních loutkových souborů především pro děti. Letos i s postupem na Loutkářskou Chrudim. čtvrtek 3. dubna v 9 00 hodin Černošské pohádky divadlo Drak Hradec Králové čtvrtek 3. dubna v hodin Dětská fantazie a loutky Výtvarná dílna pro nejmenší děti vyrobit loutku a umět s ní hrát naučí děti manželé Kuschmitzovi, výtvarníci a loutkoherci čtvrtek 3. dubna v hodin Slavnostní zahájení 38. ročníku loutkářské přehlídky Skupovy Strakonice velký sál Rozdvojený vikomt Divadlo Drak Hradec Králové na jedné ze středověkých řeží je vikomt Medardo rozpůlen a světe div se, nezemře, naopak každá jeho půlka žije vlastním životem. Hra na pradávné téma zla a dobra v člověku. pátek 4. dubna v 8 30 a v hodin malý sál Šípková Růženka Pohádka Evy Hruškové a Jana Přeučila pro děti od tří do deseti let, které věří, že láska může probudit každou spící princeznu a také to lepší v nás pátek 4. dubna v hodin Dětská fantazie a loutky tvorba a hra Výtvarná dílna pro nejmenší děti pátek 4. dubna v hodin malý sál Skákavá princezna Loutkářky soubor Jiskra Borovany princezna odmítne zlého kouzelníka a ten ji začaruje nebude chodit, ale skákat. Kdo princeznu vysvobodí? Jak splnit zákon o hospodaření energií v bytech Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (včetně vydaných vyhlášek) sleduje maximální úspornost při zacházení zejména s tepelnou energií a také v bytových domech a rodinných domech, kde se teplo užívá k vytápění a k přípravě teplé užitkové vody. Tato spotřeba je značná a vzhledem k použití méněhodnotných paliv jako primárních zdrojů tepelné energie je značně zatěžováno životní prostředí škodlivinami. Každá úspora tepla se tedy projeví příznivě nejen na kapse konečného spotřebitele, ale také na životním prostředí. Uvedené právní normy zasáhly do práv vlastníku budov s byty a nebytovými prostory ale také do práv jejich uživatelů, tedy konečných spotřebitelů tepla. Nejpozději do 4. roku od účinnosti zákona, tedy do , musí vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek vybavit vnitřní tepelná zařízení přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům v rozsahu stanoveném vyhláškou. Konečný spotřebitel pak musí tuto instalaci umožnit, sobota 5. dubna v hodin malý sál Dary nedary Loutkářský soubor Krajánek Ledenice pohádka o třech vdavekchtivých dámách, které se vydají hledat štěstí do světa sobota 5. dubna ve hodin malý sál Kašpárek doktor legrace Loutkářský soubor Radost Strakonice Kašpárek vyléčí neposlušnou princeznu a čerta, který chce odvést do pekla kováře sobota 5. dubna v hodin malý sál Kašpárek staví domek Loutkářský soubor Pimprle Praha čert a smrt chce Kašpárkovi překazit stavbu domečku sobota 5. dubna v hodin Obr a ptáček s modrým ocáskem Loutkářský soubor Rolnička Horažďovice hloupý a silný obr pomáhá Kašpárkovi vysvobodit princeznu sobota 5. dubna od 9 00 do hod. foyer Domu kultury Dětský jarmark Součástí 38. ročníku přehlídky Skupovy Strakonice je výstava loutek výtvarníka Václava Vaňka ve foyeru Domu kultury. Výstava potrvá do 5. dubna Cestujeme s Klubem turistů Klub Českých turistů odbor Sušice vás zve na turistické akce pořádané v roce 2003: 5. dubna Aprílová Ztracenka vycházka s posezením 1. května Hvězdicový výstup na Sedlo 15. ročník turistického pochodu května Volary zájezd vlakem, 4 dny (4 nocleh), odjezd 7. května odpoledne Městské informační středisko Sušice budova Sokolovny (přízemí) T. G. Masaryka 120/I Sušice Tel.: Internet: Po Pá So Drážďany polabská Florencie Jedno z mnoha lichotivých přízvisek, jimiž poctili město na Labi vynikající státníci, umělci i filozofové. Významný saský kurfiřt August Silný chtěl své sídlo proměnit v Benátky na Labi tím, že by řeku začlenil do podoby města. Žádný z přívlastků nelže v každém návštěvníkovi zanechává město velký zážitek. Při jednodenním krátkém výletu nelze samozřejmě navštívit všechny památky, jichž je nepřeberně, ani si prohlédnout celé město. Přesto se dá navštívit mnohé a potěšit se pohledem na poklady vytvořené našimi předky, ať už to jsou krásné budovy, obrazy, sochy nebo klenoty. Centrum historické části města se soustřeďuje kolem Divadelního náměstí a Brühlské terasy zde se setkáme s největšími klenoty: Zwinger světoznámá obrazárna starých mistrů, matematicko-fyzikální sbírky, zbrojnice, Semperova opera světově proslulá operní scéna, monumentální královská katedrála, Albertinum slavná Grünes Gewölbe, největší a nejcennější sbírka klenotů na světě, sbírky soch od antiky po současnost, malířské umění 19. a 20. století, Johanneum muzeum dopravy, Fürstenzug zajímavá stavba obložená míšeňskými porcelánovými dlaždicemi, královský palác, Frauenkirche obrovský kostel zničený ve 2. světové válce, dokončuje se jeho renovace. Můžete si vybrat prohlídku muzea podle svého zájmu, projít se na Brühlské terase na břehu Labe nebo se jen toulat historickými uličkami města. Jak je známo, Drážďany byly na konci druhé světové války postiženy obrovským náletem, stejně jako musí strpět údržbu a kontrolu těchto zařízení. O vnitřní teplotě v místnostech nerozhoduje jen množství přivedeného tepla otápěcí soustavou, ale také tzv. vnitřní a vnější tepelné zisky. Více lidí v místnosti, jejich tělesná aktivita, vaření, domácí práce, přítomnost zvířat apod. vydá nezanedbatelné množství tepla, které zvýší vnitřní teplotu v místnosti, takže často saháme k otevírání oken, k větrání do předsíně, v lepším případe k přivření vytápění. To vše je možné, pokud lidé takto zareagují. Ale v řadě případů ruční zásah do vytápění místností nenastane, protože jsou lidé mimo byt, v práci, na rekreaci, návštěvách apod. Dokonce v řadě případů ani zásah kromě větrání možný není, protože uzávěry radiátoru nejsou funkční. Termostaticky ovládané uzávěry radiátoru toto vše provedou automaticky. Umožňují nastavit i trvale nižší nebo vyšší vnitřní teplotu v místnosti ručním zásahem podle pocitu tepelné pohody spotřebitele. Další jejich výhodou je to, že trvale pootevírají nebo přivírají uzávěr, takže omezují jeho zasolení a výslednou nefunkčnost. Nasazení těchto uzávěrů však není jednoduchou záležitostí prosté výměny kus za kus. Ve většině případů vzroste hydraulický odpor stoupačky nebo celé otopné soustavy a z toho vyplývá nutnost provést nové vyladění pomocí dalších prvku, které se obvykle montují na výstupy z radiátoru. Vetší odpor pak znamená vetší nárok na čerpací energii oběhových čerpadel v otopné soustavě a může se stát, že bude nutné nasadit čerpadla výkonnější. Neodborná instalace může také vést k nečekanému šíření hluku z radiátoru vlivem přivírání uzávěru. Ukazuje se, že opatření nelze ponechat náhodě a spoléhat na to, že provoz po instalaci termostaticky ovládaných uzávěrů si pak případně vynutí dodatečné úpravy. Taková metoda pokusu a omylu je obvykle dražší a vede k nepříjemnostem ve vztahu mezi vlastníkem domu a spotřebiteli služby vytápění. Odborné firmy používají sofistikovanou metodu převzatou od technicky vyspělých zahraničních firem. Nejprve provedou propočty otopné soustavy pomocí počítačového programu, kde do projektu zahrnou příslušné odporové charakteristiky od větví otopné soustavy až po jednotlivé radiátory. Tyto hodnoty pak nastaví v reálu pomocí speciálních prvků a přenosných měřicích přístrojů. Také dopředu posoudí vhodnost případné úpravy oběhových čerpadel, takže vše při realizaci proběhne obvykle během několika hodin. V krátkém zkušebním provozu se pak provede případné doladění pomocí zkusmého měření na radiátorech a nastaví se dorazy na termostatických hlavicích. Ty jsou nutné kvůli zajištění jednak nejníže přípustné vnitřní teploty v místnostech s ohledem na bezpečnost vnějších stavebních konstrukcí (eliminace koroze ve vnější zdi, rosného bodu, plísní), a jednak nejvýše přípustné vnitřní teploty vzhledem k nepřekročení měrné spotřeby tepelné energie v domu (ochrana spotřebitele před neúnosnou cenou vytápění a zároveň vlastníka domu před pokutou od Státní energetické inspekce). (kráceno plné znění na Ing. Karel HANAUER, místopředseda SON a specialista v úsporách energie Město Sušice nabízí k pronajmutí tyto volné nebytové prostory: místnost o výměře 46 m 2 v objektu čp. 873/II v Sušici (sídlo Bytservisu, s. r. o.) místnost s malý skladem a částí chodby ve 2. patře budovy čp. 132/III v Sušici (budova býv. rehabilitace) sklepní místnost v rekonstruovaném objektu býv. pravé interny čp. 131/III v Sušici o výměře 26,5 m 2. místnost o výměře 15 m 2 v objektu čp. 255/II v Sušici (nízká budova býv. velitelství) místnost o výměře 22 m 2 v objektu čp. 29/I nám. Svobody (býv. zelenina), vhodná pro sklad. řada nenahraditelných památek byla poškozena nebo zcela zničena obnova města pokračuje dodnes a turisté zde mohou vidět úctyhodné a obdivuhodné dílo obnovy a rekonstrukce historických budov. Návštěvníky zde vítají i nevelkým vstupným do hlavních kulturních památek prohlédnete-li si všechny sbírky ve Zwingeru a v Albertinu, bude vás to stát přibližně 15. Náš výlet bude směřovat k návštěvě Zwingeru a Albertina, kdy je možné využít slev vstupného pro skupiny. Zveme všechny milovníky krásy pojeďte s námi. Odjezd v sobotu 12. dubna v 5 00 hod. Sušice nábřeží. Přihlášky na všechny zájezdy v kanceláři Městského kulturního středidka Sušice, tel sz

10 strana 12 Kultura Oblastní kulturní přehled od 21. března do 4. dubna 2003 Sušice Společenská zábava sobota 22. března ve hod. Sokolovna Josefská zábava hraje Fortuna středa 26. března v hod. Sokolovna Eva Pilarová koncert Rezervace vstupenek v MKS. sobota 29. března ve hod. Sokolovna Staropražští heligonkáři Hrají k tanci i poslechu. Rezervace vstupenek v MKS. sobota 29. března v a v hod. Smetanův sál Jarní koncerty hod. vystoupí Klubíčko, Broučci a Sluníčka hod. vystoupí Včelky, chlapecký sbor Pueri gaudentes, Hlavní sbor SDS a pražský Kvodlibet. Na obou koncertech spoluúčinkuje houslový soubor ZUŠ. Vstupenky v prodeji v MKS. 31. března 1. dubna Sokolovna Burza jarního a letního dětského oblečení, obuvi, hraček a sportovních potřeb Připravujeme: úterý 8. dubna velký sál Sokolovny SOLASIDO soutěž dětských neprof. zpěváků sobota 19. dubna od hod. Velikonoční taneční zábava čtvrtek 24. dubna v hod. Smetanův sál Gymnázia Koncert Petra Weberová (zpěv) a Viera Kunzová (klavír) středa 30. dubna Módní přehlídka každý pátek od hod. PDA Sušice Diskotéka Loutkové divadlo pátek od hod. Husův sál Sokolovny 21. března Vodnická pohádka Muzeum Šumavy Tel., fax Stálá expozice: sušické sirkařství, dějiny regionu, Karel Klostermann, sušický cínový poklad, kapucínská knihovna. Prohlídka muzea je možná pouze v případě zájmu větší skupiny (od 10 osob) po předchozí telefonické domluvě na uvedeném tel. čísle. Tělovýchova, sport, relaxace Fitness centrum Valérie Mičková sportovní hala sídliště Vojtěška pondělí pátek a hod. sobota hod. Canarino club Solárium Relaxace Fitness pro ženy Palackého 278, Sušice, tel , Kurz břišního tance Každou středu od hodin v ZŠ Komenského ul. Informace Městská knihovna, Na Vršku 60, tel Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna, internet, kopírování: pondělí, středa, pátek a hod. Půjčovna pro děti: pondělí, středa, pátek Městské kulturní středisko Sokolovna Předprodej vstupenek na kulturní akce, tel hod. pondělí čtvrtek a hod. redakce SN tel , fax Kino pokladna otevřena od hod., tel Informační středisko budova Sokolovny pondělí pátek a hod. sobota hod. Tel , nebo Hartmanice Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě otevřeno celoročně denně mimo pondělí a hod. Stálá expozice věnovaná kultuře a tradicím židovské menšiny v Čechách. Tel Informace Městské informační středisko, tel Informace pro turisty o turistických trasách, ubytování, stravování, vlakové a autobusové jízdní řády, prodej map, pohlednic, známek, propagačních materiálů, veřejná internetová stanice. Kašperské Hory Společenská zábava každou sobotu od hod. sokolovna K. Hory Disco Kino sobota 22. března od hod. kinosál Koncert skupiny MAYBE Nenechte si ujít. Předprodej vstupenek a rezervace v MKS K. Hory. Muzea, výstavy Muzeum historických motocyklů Tel , denně a hod. Expozice České hračky Muzeum Šumavy Tel (historické pracoviště), (přírodovědné pracoviště) Stálá expozice Život a příroda Šumavy. Prohlídka muzea možná pro skupiny více zájemců (min. 10 osob) po předchozí dohodě na tel Galerie Kašperské Hory Tel v prostoru Galerie prodejna skla, celoročně otevřeno úterý sobota neděle a hod hod. Informace Městská knihovna, tel pondělí, středa hod. pátek hod. Městské kulturní a informační středisko Tel. kultura , informace Informace pro turisty o možnostech ubytování, stravování, turistických trasách, pořádaných akcích, regionálních publikací a pohledů, předprodej vstupenek, veřejná internetová stanice. Železná Ruda Muzeum Šumavy Tel , celoroční provoz úterý sobota a hod. neděle hod. Stálá expozice: dekorativní sklo, památky sklářského rodu Abele, šumavské hamernictví. Horažďovice Kino Otava Tel března (pouze v hod.) Kniha džunglí 2 Další pokračování příběhu Mauglího a jeho přátel. Animovaný, rodinný film. USA, český dabing, příst března (oba dny ve hod.) Sexy ptáci Prci, prci, prcičky po francouzsku. Báječná komedie. Francie, titulky, od 12 let března (oba dny ve hod.) Opilí láskou Když jsi láskou bez sebe, dostaneš se do průšvihu, nebo do nebe! Romantická komedie. USA, titulky, přístupný března (pátek 20 00, sobota a hod.) Pán prstenů: Dvě věže Druhé pokračování nejúspěšnějšího filmu loňského roku. Dobrodružný. USA, titulky, od 12 let dubna (oba dny ve hod.) Hollywood, Hollywood Komedie skrz naskrz. Hvězdné obsazení Julia Roberts, David Duchovny, Brad Pitt a další. USA, titulky, od 12 let dubna (oba dny ve hod.) Sexy party divočejší už to nebude! USA, titulky, od 12 let dubna (oba dny ve hod.) Lantana Film, kterému nic nechybí. Psychologický thriller o lásce. Austrálie, titulky, od 15 let. Společenská zábava Kulturní dům Horažďovice, tel neděle 30. března v hod. Posezení s písničkou k tanci a poslechu vyhrává Hanek Vondrášek z Klatov sobota 5. dubna ve hod. Sifon rocková zábava neděle 6. dubna ve hod. Vše o zahradě a zahrádce přednášku s besedou pořádá SRP s panem Vojtěchem Fišerem z Plzně čtvrtek 10. dubna v hod. Velikonoční dekorace ukázky, výroba, prodej (předvádí Hana Šebestová) Informační centrum města Horažďovice tel Městské muzeum Tel Klatovy Galerie U Bílého jednorožce úterý neděle a hod. Tel , klatovy Prodej katalogů, pohledů a plakátů Marius Kotrba Sochy a kresby Jiří Šťourač Staré a nové obrazy Trvají do 30. března. Galerie Klenová Janovice n. Úhlavou, tel Vladimír Hanuš Obrazy potrvá do Zámek Klenová Stálá expozice historického nábytku a českého umění 20. století ze sbírek galerie. Okresní muzeum Klatovy Víkendové semináře: sobota neděle, přednáškový sál muzea 29. března od 9 00 do hod. Velikonoční aranžování s Hanou Šebestovou 29. března od do hod. Velikonoční dekorace inspirované lidovou tradicí 30. března od 9 00 do hod. Tvarované kynuté těsto s Oldřiškou Hlaváčovou 30. března od do hod. Tradiční způsoby zdobení s Ivanou Sieberovou materiál s sebou, bližší informace v muzeu, jednorázové vstupné 30 Kč Velikonoční trh 25. března 18. dubna Zájemci o prodej výrobků se mohou přihlásit na adrese muzea nebo na tel (p. Brejchová), nejdéle čtyři dny před zahájením trhu. Chanovice Expozice lidové architektury Záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech. Volně přístupná expozice. Kontakt: Chanovice čp. 123, tel , Pro hromadné výpravy osob možnost objednávky prohlídky s průvodcem. Pracovně naučné pobyty pro mládež dubna 2003 Probíhají na detašovaném pracovišti v Chanovicích. Mladí lidé se mohou zapojit do očisty a konzervace sbírkových předmětů, realizace Expozice lidové architektury a dalších projektů. Bližší informace u Mgr. L. Smolíka na tel , Zámek Chanovice Řemeslo má zlaté dno Expozice věnovaná některým tradičním řemeslům v minulosti rozšířeným v regionu jihozápadních Čech (sklepení). Návštěva je možná po předchozím objednání, tel , , Kdo si hraje, nezlobí Nově otevřená expozice, hraček, her a loutek spolu s venkovní hernou (prostory hospodářských budov zámku). Návštěva expozice je možná po předchozím objednání, tel , Kulturní památky Hrad Rabí Tel., fax , Prohlídka hradu možná pro větší skupiny zájemců (min. 10 osob), po předchozí telefonické dohodě na uvedeném čísle. Hrad Velhartice Tel Hrad do dubna uzavřen. Hrad Kašperk Tel Hrad Švihov Tel Větší skupiny zájemců o prohlídku se mohou o možnostech informovat na uvedeném telefonním čísle. úterý pátek a hod. Tel , Knihovna archiv studovna pondělí a středa a hod. Výstavy Z CEST fotografie Miloše Kašpara přednáškový sál, potrvají do Dejte vejce malovaný kolekce kraslic současných tvůrců zapůjčená Asociací malířek a malířů kraslic ČR (vitriny ve vstupní hale, ) Úřední hodiny pro vyřizování vašich záležitostí Městský úřad Sušice v Nádražní ul. tel. spojovatelka Putování za předky výstava české genealogické a heraldické společnosti v Praze věnovaná rodopisnému bádání, ukázkám rodokmenů a šlechtické, církevní a městské heraldiky (výstavní sál ) pondělí a středa pátek úterý a čtvrtek VZP ČR Sušice pondělí, středa a hod a hod. nejsou úřední dny a hod. DEN PAMÁTEK úterý, čtvrtek, pátek a hod. V tento den je do expozice i do všech výstav Okresního Úřad práce tel , fax muzea v Klatovech volný vstup. pondělí, středa hod. úterý, pátek hod. čtvrtek (pouze pro prvotní evidenci!) hod. Referát státní sociální podpory OÚ tel , pondělí, středa hod. pátek hod. Notář (budova bývalé interny) pondělí hod. Katastrální úřad tel pondělí hod. středa hod. Finanční úřad tel , Klostermannova ul. 629 (za bývalou divizí) pondělí, středa hod. Telefonní čísla, která bychom měli znát: záchranná služba 155 lékařská pohotovost (poliklinika) požární ochrana 150 městská policie , Policie ČR 158, jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Adresa redakce: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel Internet mkssu, Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 5,80 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92.

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako správce programových dotací

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zápis č. 6/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 6/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: Zápis č. 6/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 12. 12. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne 6.11.2013 od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín 1)Pan starosta přivítal všechny přítomné členy OZ a schůzi zahájil v 19.hodin.

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová (odchod v 17.15 h), S. Hasenkopfová (příchod v 17.00 h), F.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-10/2016 Datum jednání: 13.01.2016 3) Program jednání (USN-Z3-173/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Vzhledem k odevzdání přihlášek do 30. 11. 2015 neplatí uváděné termíny pro obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 Umění a užité umění a obor

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.12.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu MĚSTO LIBOCHOVICE Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Libochovice Městský úřad

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 05/ 2014 Místo konání : Zasedací místnost SH ve Skalné Datum konání : 21.08.2014 Čas konání : 16, 30 hod. Ukončeno

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

Zápis z 1. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 19.11. 2010 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 1. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 19.11. 2010 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 1. schůze Rady městyse, konané dne 19.11. 2010 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Ing. Zbyněk Parma Bc.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Šenkýř Jednání rady města bylo přítomno

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 2. 5. 2016 Účetní uzávěrka za r. 2015 Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095 (mat. č. 156/2016) Usnesení č. 155/2016 účetní závěrku PO Správa

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis č. 4/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích.

Zápis č. 4/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích. Program: Zápis č. 4/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 5. 9. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Přítomni: Sýkora, Strnad, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, JUDr. Vrbecká, Hodina, Ing. Uzlová, Matějka, Soukup

Přítomni: Sýkora, Strnad, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, JUDr. Vrbecká, Hodina, Ing. Uzlová, Matějka, Soukup Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 25. února 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě Mirošov -------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne od 9.00 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne od 9.00 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne 15.4.2014 od 9.00 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Směna

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

MĚSTO TURNOV. Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

MĚSTO TURNOV. Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci MĚSTO TURNOV Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí, jako správce programových dotací v sociální oblasti zveřejňuje

Více

U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 11.2.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015

U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 11.2.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015 U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015 V Soběšovicích dne 12.2.2015 Zpracoval : Valošková Petra 1 Přehled přijatých usnesení

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Město Turnov Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více