ROČNÍK 16/ ČÍSLO 5 KVĚTEN 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK 16/ ČÍSLO 5 KVĚTEN 2007"

Transkript

1 ROČNÍK 16/ ČÍSLO 5 KVĚTEN 2007 Foto archiv M. Sedláčka Foto Ing. Zdeněk Fabiánek

2 Ze zasedání Rady města Rada města Vamberk se na svém 11. zasedání dne 28. března 2007 usnesla: 1) RM podporuje vznik Centra krajkářského umění navrženého vedením Krajky CZ s tím, že budou respektovány připomínky RM a konečné rozhodnutí bude schváleno zastupitelstvem města. Rada města Vamberk se na svém 12. zasedání dne 11. dubna 2007 usnesla: 1) Schvaluje plnění usnesení z RM č. 10, 11. 2) Projednala cenovou nabídku na rekonstrukci městského koupaliště, schválila na průzkumné práce částku do ,-- Kč a postupuje nabídku k projednání zastupitelstvu města s doporučením tuto schválit. 3) Převzala záštitu nad vydáním knihy historických pohlednic města připravované panem Milanem Sedláčkem a schválila na tento účel příspěvek ve výši ,-- Kč. 4) Na základě doporučení dopravní komise schválila změnu dopravního značení v ulici Janáčkova a ukládá řediteli Vambekonu, s. r. o. provést instalaci dodatkových tabulek E 12 s nápisem "mimo zásobování". 5) Schválila "Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole". 6) Schválila dodatek č. 2 a 3 z počtu zapsaných dětí v MŠ. 7) Schválila výjimku pro umístění dítěte v MŠ pro Simonu Luňákovou. 8) Projednala návrh na posílení osvětlení Husova náměstí a postoupila jej k projednání zastupitelstvu s doporučením záměr schválit. 9) Na základě zveřejnění schválila pronájem nebytových prostor v č.p. 102 Husovo náměstí Ing. Pavlu Schodovi za účelem provozování autoškoly. 10) Schválila výměnu bytů č. 3 a č. 2 v č.p. 37 ulice Jůnova mezi Patrikem Lukavským a Andreou Držmíškovou. 11) Projednala nabídku na odkup zařízení bytu v MŠ a doplňkových staveb v okolí zbudovaných nájemníkem, doporučila zařízení bytu neřešit (doporučeno odkoupení dalšímu nájemníkovi) a pověřila starostu města dalším jednáním o doplňkových stavbách. Termín: Zodpovídá: Ing. Jiří Mazúch 12) Schválila bezplatnou výpůjčku 30 m 2 pozemku p.č. 529 v k.ú. Peklo nad Zdobnicí panu Václavu Hrdinovi na dobu max. jednoho roku. 13) Rozhodla zveřejnit možnost prodeje pozemku p.č. 677/1 v k.ú. Merklovice. 14) Rozhodla zveřejnit možnost prodeje pozemku p.č. 643/97 v k.ú. Vamberk. 15) Rozhodla o omezení tonáže na veřejně přístupné komunikaci v Merklovicích a uložila řediteli Vambekonu, s. r. o. provést instalaci potřebných dopravních značek. 16) Na základě vyjádření advokátní kanceláře rozhodla platit Premier servisu, s. r. o. Doudleby nad Orlicí za odvádění a čištění odpadních vod částku ,-- Kč měsíčně včetně DPH. 17) Rozhodla o zřízení věcného břemene pro uložení a údržbu vodovodní přípojky na p.p. 980/1 v k.ú. Vamberk. Zajímavosti (nejen) z radnice dopisovatel Rychnovského deníku Dr. Krám hodnotil z pohledu cizince přijíždějícího do města informační tabule. S těmi našimi byl spokojen. Je jich víc, jmenují se jednotně "Zastavení s historií města Vamberka", texty jsou v češtině, angličtině a němčině a každá z nich je věnována jednomu tématu. Každá z tabulí je přínosná, všechny údaje jsou přesné a bez chyb. Hodnocení: jednička s hvězdičkou. My již o některých nedostatcích víme a i Vy jste na ně upozornili, což svědčí o pozorném čtení. Hlavní tvůrce - pracovník odboru správy majetku a rozvoje města p. B. Obst, DiS je při nejbližší možné příležitosti nechá opravit připomínáme uzavření pokladny Městského úřadu ve dnech 14. až 18. května a 6. až 8. června 2007 z důvodu povinného vzdělávání pracovníků veřejné správy. Žádáme Vás o zařízení si vašich záležitostí v jiných termínech. Děkujeme za pochopení navštívily nás dvě občanky města s dotazem proč je uzavřena ulička spojující Žižkovu a Krajkářskou ulici. Odpově, že tento pozemek byl prodán, je velmi překvapila. Bohužel i tento případ svědčí o malém sledování úřední desky a jiných informací. Tento záměr na prodej byl (stejně jako ostatní) projednán v Radě města, zveřejněn na úřední desce a v usnesení z RM i ve VZ. Teprve potom byl projednán a schválen na veřejném zasedání zastupitelstva města stálí obyvatelé "letního" bytu na komíně v bývalé cihelně čápi bílí se do Vamberka vrátili Snad se jim podaří zdárně odchovat potomstvo a o své obydlí nepřijít v minulém čísle VZ byl vložen anketní lístek. V uzávěrce ankety nám vypadla "nula". Anketa neměla uzávěrku 3.4. (v tuto dobu jste ani VZ neměli v rukou), ale až Většina z Vás to vzala jako chybu a věc pochopila. Někteří se domnívali, že chyba se stala v měsíci a uzávěrka je 3.5. Všem se velice omlouváme (i těm co nás častovali nepublikovatelnými výrazy) a mimo to, že správný údaj byl aktuálně uveden v Orlickém týdeníku Vám sdělujeme, že budeme čekat na vaše odpovědi až do po několika okolních městech dorazí akce Den s deníkem do Vamberka. Vše proběhne v úterý od 14. do 18. hodin na parkovišti nad náměstím. Přij te se podívat jak vznikají noviny, dozvědět se mnoho zajímavých informací a zahrát si o osobní automobil asi všichni víte, že veřejné osvětlení ve městě provozuje firma Citelum, a.s. Z důvodů úspory financí města si našla jiného dodavatele elektřiny. Namísto původní ČEZ Prodej, která účtovala 1,144 Kč/kWh byla vybrána firma Lumius, s.r.o., která účtuje jen 0,998 Kč/kWh. Navíc tato společnost nepožaduje 40 Kč za každé odběrné místo jako ČEZ někteří z Vás se dotazovali, proč byl článek pana Nykla tak malým písmem a navrhovali jste pro příště rozdělení do více částí. Toto jsem navrhovali i my, ale pisatel s tímto nesouhlasil a požadoval nezkrácené a ucelené otištění svého příspěvku. Z tohoto důvodu bylo písmo zmenšeno občas jsme napadáni, že některé články krátíme či upravujeme. Že to je problém obecný a nesouvisí vůbec se složením politické garnitury v čele města svědčí i informace, kterou přejímáme z webu KÚ Královéhradeckého kraje a kterou na něj umístil tiskový mluvčí kraje Imrich Dioszegi. Citujeme: Zástupci regionální KDU-ČSL si stěžují na "dlouhodobou skandální cenzuru" v listu U nás v kraji. Jediným plodným lidoveckým dopisovatelem je Vladimír Derner. Během posledního roku obeslal krajský zpravodaj čtyřikrát. Dva z jeho příspěvků redakce zveřejnila v plném znění, třetí mírně zkrátila, aby se do rubriky vešla aktuální odpově na jeho polemický tón. Do posledního čísla se text V.D. nevešel. Vzhledem k tomu, že krajský list vychází s daným počtem stran, vyhovět všem prostě není možné. Pro takový případ platí v redakcích běžný a veřejností respektovaný úzus: právo nezařadit či redakčně krátit nevyžádané příspěvky. Často jde o nezbytnou obranu před grafomany. Konec citace. 18) Schválila postup opravy komunikace před domem č.p. 35 v Pekle nad Zdobnicí. 19) Schválila pronájem parkoviště u koupaliště v rozsahu 50 hodin ročně autoškole Ing. Pavla Schoda za účelem základního výcviku řízení motorových vozidel. Výše nájemného 50,- Kč/hod. 20) Vzala na vědomí nesouhlas manželů Matouškových s návrhem RM na opravu opěrné zdi v Žižkově ulici a postupuje záležitost k projednání zastupitelstvu. 21) Projednala a vzala na vědomí dopis zaslaný na základě plné moci udělené Jaroslavem Buňatou prom. právníkovi Milanu Podolcovi týkající se přístupu k domu a pozemkům v Pekle nad Zdobnicí. 22) Schválila pronájem parkoviště nad náměstím pro Den s Deníkem, konaný od 14 do 18 hodin a pověřila pracovníka odboru správy majetku rozvoje města dalším jednáním. 23) Projednala žádost PEWAGU, s. r. o. o úpravu skladovacích hal v kasárnách a pověřila starostu města dalším jednáním. 24) Schválila poskytnutí části příspěvku sportovním organizacím města podle přílohy a pověřuje starostu města podpisem smlouvy pro jednotlivé oddíly. Květoslava Krpačová místostarostka města Ing. Jiří Mazúch starosta města Provoz koupaliště Zahájení provozu v sobotu 2. června Provozní doba: všední den 10:00-19:00 hod sobota - neděle, svátek 09:00-19:00 hod Ceník vstupného a služeb bude zveřejněn v červnovém zpravodaji Nové telefonní číslo koupaliště Pracovníci koupaliště Klár Vladimír - vedoucí tel Stárek Jaroslav - zástupce tel Břízová Ta ána, Pavlíčková Lenka, Lipovská Petra - plavčíci, Pavlišta Josef, Vavroušek Zdeněk, Haferová Lenka, Janšta Milan, Hafera Ondřej Provoz bufetu firma Kapucián Jaroslav - Týniště n.orl.

3 ZPRAVODAJ 3 Vzhledem k tomu, že na VZZM zazněla připomínka kam se ztratilo 70 mil. Kč z prodeje bytů, dovoluji si podat upřesnění pro občany ve Vamberku. PRODEJE BYTŮ tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč celkem tis. Kč Byty jsou prodávány i na splátky na dobu 6 let. V současné době byty splácí 62 občanů. Tedy příjmy plynou do rozpočtu postupně. Následující tabulka a komentář vysvětlují, jak byly prostředky z prodeje použity. BILANCE komunikace ul. Forstrova, ke hřbitovu, inž. sítě Pekelská, chodník Kollárova levá strana, komunikace u čp. 120 Merklovice včetně kanalizace, komunikace Pekelská, chodníky Pekelská a další.) Dopravní obslužnost - finanční pomoc města na autobusové linky firmě AUDIS BUS pro občany Vamberka, Pekla a Merklovic. Předškolní zařízení - jedná se o základní opravy, nákup DHM a investic (projektová dokumentace a rekonstrukce bazénu v MŠ Tyršova, rekonstrukce střechy MŠ Jugoslávská, oprava střechy MŠ Tyršova, oprava chodníku MŠ Jugoslávská včetně opravy zábradlí a výměna skel, běžné opravy budov, úpravy kuchyní s novelou zákona včetně nákupu nerez.nádobí, rekonstrukce chodníku MŠ Tyršova atd.) výměna části střešní krytiny a oplechování apod.) Školní jídelna - dokončení výstavby a uvedení do provozu a následné opravy technologie včetně doplňování DHM a investicemi v souladu se změnami zákona o stravování a hygieně. Městská knihovna - základní opravy, rekonstrukce střechy, nákup DHM a investic (telefonní ústředna, zabezpečovací zařízení, počítače a další). Městský klub SOKOLOVNA - nejprve platby vysokého nájmu pak rozhodnutí zastupitelstva o zakoupení budovy a dále základní opravy, nákup DHM a investic. Sport - v letech se jednalo výhradně o příspěvek na sportovní oddíly, rež. náklady na chod sport.haly a rekonstrukce budovy. V roce 2005 město převzalo bezúplatně veškerý majetek TJ Baník Vamberk a I. pololetí bylo předmětem HČ měs- Koupaliště - základní opravy a rekonstrukce zabezpečující provoz. Od roku 2006 je součástí příspěvkové organizace Správa sportovních zařízení. Nové byty - výstavba 2x10 bytových jednotek a přestavba staré budovy PS na 12 bytových jednotek. Fond rozvoje bydlení - jedná se o vrácení půjčených prostředků z MMR a příděl 50% z prodejů bytů do fondu. Veřejné osvětlení - rekonstrukce a rozšíření světelných bodů. Územní plán - jedná se o studie, plány a projekty zpracovávané i k dotačním titulům. Komunální služby - základní opravy, nákup DHM a investic, ale i nákupy pozemků. Pečovatelská služba - základní opravy, nákup DHM a investic pro potřeby ošetřovaných občanů (nákup nového auta na leasing je největší položkou). Městská policie - nákup auta na leasing, základní opravy, nákup DHM a investic (kamerový systém). Sbory dobrovolných hasičů - opravy techniky, nákup oblečení k zásahům, doplnění techniky a oprava budovy. Činnost místní správy - základní opravy, nákup DHM a investic. Vysokou položkou jsou platby daně z prodeje bytů a znalecké posudky.daň je hrazena z ceny vyšší tedy odhadní ne z kupní. Úvěry - na počátku volebního období listopad 1998 byly neuhrazené úvěry ve výši ,5 tis. Kč. Došlo i k mimořádné jednorázové úhradě úvěru. K jsou nesplacené úvěry tis. Kč. Povolený ukazatel dluhové služby je 15 %. Město Vamberk má 4,38%. U místních komunikací v jednotlivých letech je to základní údržba, opravy i investice ( ul. Palackého, Hlavsova, Bačinka po zahrádkářské kolonie, Kollárova chodník, Zákopanka, Vilímkova, Struha I. a Struha II. pro pěší, Draha, komunikace sídliště Struha, Komenského, opěrná ze ul. Voříškova, chodníky ul. Tyršova, Jiráskova, B. Němcové, Základní škola - základní o- pravy, rekonstrukce, nákup DHM a investic (oprava střechy ZŠ, topení dílny a rekonstrukce budovy, regulační technika - doplnění, rozsáhlá rekonstrukce sociálního zařízení a dlažby, oprava teras a izolace proti zatékání deš ové vody do šaten, rekonstrukce osvětlení učeben, výměna klempířských prvků na budově, ta. Od roku 2006 je zřízena příspěvková organizace Správa sportovních zařízení. Krajkářská škola a DDM - základní opravy, nákup DHM a investic. Největší položkou je stěhování Domu dětí do objektu MŠ Jugoslávská - prostory po soukromé škole. Byla nutná výměna oken a různé další vnitřní úpravy. Tedy bilancí mimořádných výdajů v letech se dostáváme na částku téměř 150 mil. Kč. Mandatorní výdaje pokrývají příjmy z daní, vlastní činnosti města a dotace ze SR ČR. Nájmy z bytů a nebytů se od roku 1999 používají výhradně na opravy těchto objektů a ne jako předešlé roky nařízený odvod a rozpuštění do rozpočtu. Zpracováno z účetních sestav Fin 2-12 M Blanka Jedlinská

4 4 ZPRAVODAJ Ad - I město má duši, aneb... Reaguji na článek pana Nykla v minulém čísle VZ. Předně bych chtěl "oddémonizovat" zmocněnce za KDU-ČSL v loňských komunálních volbách pana Bořka. Nebyl zdaleka jediný, kdo mě varoval před vambereckou ODS. V této souvislosti mne mrzí, že jsem si informace o potenciálních koaličních partnerech nezjiš oval dříve, před podpisem smlouvy s ODS a SOS. Nikdy jsem nezpochybnil svou zvednutou ruku pro opětovné zvolení starostou Ing. Mazúcha. Pokud to někdo z mých slov vydedukoval, byl jsem špatně pochopen. Další otázka do diskuse - většina voličů si přála změnu. Netroufl bych si tvrdit, že každý, kdo ve Vamberku na podzim volil ODS, prahnul po hlavě Ing. Mazúcha. A naopak, musel volič SNK-ED chtít automaticky staronového starostu? A co voliči ostatních stran? Kdo tohle rozsoudí? Museli bychom uspořádat referendum s jednoznačnou otázkou. Pak by bylo možno vynést jednoznačný soud. K cause paní Klecandrové. Nelíbil se mi způsob, jakým "byla odejita" z místa vedoucí knihovny. Proto jsem se jí zastal a snažil jsem se, aby se mohla vrátit na své původní místo. Dnes bych to již nemohl udělat. Za fasádou výborně fungující instituce se skrývala řada nekompetentních a nesystémových rozhodnutí bývalé vedoucí knihovny, která musejí být nyní postupně napravována. Ale není to pochybení jen paní Klecandrové, vinu mají i ti, kdo jí tuto funkci umožnili bez patřičného vzdělání po léta zastávat. Co se týče možnosti publikovat své myšlenky a názory na stránkách Vambereckého zpravodaje, myslím, že toto právo není nikomu upíráno. Ve věci dětských hřiš bylo rozhodnuto podpořit rozšíření stávajících prvků na Struhách, kde je největší koncentrace maminek s malými dětmi ve městě, dále zřídit malý skatepark v místě hřiště pod školou a menší dětské hřiště v Pekle na základě petice zdejších maminek. V prvním kole žádostí o dotace z prostředků kraje jsme neuspěli ani v jednom ze tří požadavků. V druhém kole jsme uspěli s žádostí o finance na skatepark. Pokud zastupite1é schválí příspěvek města ve výši jedné třetiny celkové částky, bude se moci u školy začít stavět. Na závěr bych chtěl panu Nyklovi poděkovat za to, že věc dětských hřiš ve Vamberku "rozpohyboval" a neúnavně za ni bojoval. Věřím, že se ještě dočká plodů své práce. Miroslav Berger Majitelé garáží za nádražím provedli tímto způsobem jarní úklid. Stále ještě nepochopili, že odpady je třeba třídit a podle toho s nimi musí naložit byl organizován mobilní svoz nebezpečných odpadů, pneumatik, elektroodpadů, kde většinu vyřazených věcí ze své garáže mají možnost odevzdat. KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, pohledy a obálky, celé sbírky, větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny. Informace na tel.: Sháním rod. dům nebo menší zeměd. usedlost ve Vamberku nebo blízkém okolí. Tel.: Koupím chalupu v okolí Vamberka. Tel.: KURZY PRO RODIČE DĚTÍ S HANDICAPEM NABÍZÍ OS ORION Zákon o sociálních službách platný od 1. ledna 2007 umožnil poprvé rodičům dětí s handicapem nastoupit do zaměstnání, a to i na plný úvazek. Rodiče dětí s postižením, kteří jsou dlouho doma, ale zaměstnání hledají velmi obtížně. Za tu dobu je jejich původní vzdělání těžko uplatnitelné, chybí kontakty a orientace v této oblasti, navíc se rodič může podceňovat, mít pocit, že už nezvládne požadované nároky zaměstnavatele apod. Abychom pečujícícím osobám usnadnili jejich hledání zaměstnání a nástup do něj, nabízí sdružení Orion rodičům účast v kurzu "Pracovní adaptabilita". Jedná se o kurz, který je zcela přizpůsoben potřebám rodičů dětí s postižením, a to jak dostupností, časově (výuka probíhá převážně dopoledne v Rychnově, v případě potřeby jsme schopni zajistit osobního asistenta k dítěti s postižením po dobu trvání kurzu), tak i obsahovou náplní jednotlivých seminářů. Kromě základů výuky na počítačích, vybrané legislativy, základů účetnictví apod. jsou zařazeny i přednášky odborníků, kteří naučí rodiče správné komunikaci, posílí jejich sebedůvěru i odhad vlastních schopností, umění prosadit se, zvládat stresy a problémové situace, relaxovat atd. Nyní probíhá první kurz, kterého se účastní 12 maminek handicapovaných dětí z regionu Rychnov n.kn. Další běh kurzu začne koncem srpna opět pro 12 rodičů. Pokud patříte také mezi rodiče dětí s postižením a uvažujete do budoucnosti o nástupu do zaměstnání, či pokud jen nechcete být doma, a zároveň uvítáte možnost naučit se něco nového, kontaktujte OS ORION, paní I. Mikušovou (Centrum Orion je v budově Čs. pojiš ovny v Rychnově, tel nebo ). Kurz je pro vás zcela zdarma, přihláška do kurzu není vázána na členství v našem sdružení. V případě volných kapacit můžeme přijmout do kurzu i maminky na mateřské dovolené, a to za stejných podmínek jako rodiče dětí s postižením. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálních fondem a státním rozpočtem ČR.

5 ZPRAVODAJ 5 Stejně jako lidské tělo oslabené těžkou chorobou, může stonat i organizmus města. Ty nejhorší choroby musí být léčeny radikálně a včas. Někdy je jedinou pomocí nezištná obě dárce a lékařská věda díky nadlidskému úsilí služebníků humanity - lékařů, umí pomoci zázraku, kdy nepatrné množství kostní dřeně zdravého člověka zachrání život nemocného člověka. Vždy se jedná o zázrak a oči i nevěřících postižených a jejich blízkých jsou upřeny vzhůru, k Boží síle, která nám dala život a také nás při životě udržuje. Pro duchovně nemocné město, kterým Vamberk dnes je, může být účinným lékem pravda o lidech, kteří toto město spravují a také nastavené zrcadlo jeho obyvatelům. Omlouvám se čtenářům tohoto článku za informace, které nebudou podepřeny konkrétními fakty a citacemi moudrých, protože takové články bývají delší a redakční rada poplatná vedení města jim brání a vždy si najdou nějaký důvod, aby nevyšel pokud možno dříve nebo později. Takovým článkem je několikastránkové oslovení občanů s názvem "I město má duši". Přijměte prosím stručné poznámky k událostem ve Vamberku viděné očima občana ze sídliště Struha: Vítězná volební strana je v opozici díky manipulaci zmocněnce strany KDU-ČSL a následné zradě jejího jediného zvoleného kandidáta, který porušil podepsanou koaliční smlouvu s ODS-SOS a o- vlivněn pomluvami kandidátů ODS dal svůj hlas koalici stran SNK ED-ČSSD-KSČM. Jak se později ukázalo, proběhla změna rozhodnutí kandidáta KDU-ČSL bez souhlasu členské základny a nový radní na veřejném zasedání zastupitelstva dne , po občanském diskusním příspěvku a svědectví, svoji chybu přiznal, ale nenapravil, takže znovuzvolený starosta a radní dosáhli svých pozic nemorálními prostředky proti vůli vítězné většiny voličů, kteří si přáli změnu. Protiprávním postupem byla odvolána paní A. Klecandrová, nepohodlná svými politickými názory, která také umožnila vytištění čl. "O dění na sídlišti Struha" v předvolebním čl. VZ. Později byla převahou opozičních hlasů "vrácena" zpět, alespoň jako knihovnice. Rada města nemá zájem o prošetření této kauzy. Sympatická členka volební strany SOS zvítězila v konkursu na funkci vedoucí knihovny a posléze opustila tuto, v opozici zastoupenou stranu, a hlasovala o rozpočtu ve prospěch vládnoucí strany. V zastupitelstvu bude nadále pracovat jako samostatná, "nezávislá", což neodpovídá mandátu, který obdržela ve volbách. Náš pan prezident označuje takové politiky za přeběhlíky. Díky lhostejnosti občanů je VZ ovládán totalitním myšlením, je cenzurován a kritici jsou v očích veřejnosti očerňování. Po novelizaci příslušného zákona bude za porušení objektivity a vyváženosti v radničním tisku stanovena sankce do výše Kč. Pro volební stranu SNK ED stále platí heslo "Kdo nejde s námi, jde proti nám" a "Kdo si nechce hubu pálit, musí mlčet nebo chválit". Duševní potenciál města je rozdělen na slabší vládnoucí koalici a vyspělejší opozici. Citát z bible, Mat. 12,25: "Každé království vnitřně rozdělené pustne a žádná obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. Učitelské sbory v MŠ, ZŠ, DDM a pracovnice knihovny, vštěpují dětem lásku k pravdě, spravedlnosti i úctě k člověku, aby později poznaly realitu nečestností a lží v komunální politice našeho města a jejich představitelů. Úředník města odmítl panu Rudolfovi Futterovi poskytnout kopií z jednání zastupitelstva (Viz čl. ve VZ č.3/2007) a tím porušil zákon č. 106/1999 Sb. Citace zákona "A. Obecný přístup - "pro každého" InfZ upravuje přístup k informacím pro každého, tedy ne-občana i občana obce i člena zastupitelstva i člena rady obce (města): každý má právo na všechny informace, které obsahuje zápis jednání i usnesení (vlastně každý dokument) rady, zastupitelstva, výborů, komisí. Informace budou poskytnuty za použití principu selekce dle 12 Zákon č. 106/1999 Sb. Právo na informace zahrnuje i technický přístup k informacím. Komplikování přístupu k informacím neopodstatněnými technickými překážkami se považuje za protiprávní odepírání informací. Nadále pokračuje nekoncepční rozdělování prostředků z finančních zdrojů, který využívá MÚ. Příkladem je rozhodnutí pana starosty a RM o umístění dětského hřiště u bývalé školy v Pekle nad Zdobicí. Jeho argument o počtu nově narozených dětí v této lokalitě byl "uvařen z vody", protože podle přehledu z evidence obyvatel v č. 3 VZ to je úplně jinak: Peklo nula, Merklovice 5 dětí a Vamberk 39 nově nar. dětí. Peklo dalo panu starostovi nejvíce hlasů ve volbách. Kdo pomůže demokracii ve Vamberku? Argument kterým pan starosta na veř. zas. zast. zdůvodnil vlastnictví kasáren městem (s fin. náklady na jeho údržbu zatěžující rozpočet): " nebude zde možno skladovat německý odpad" je velice chatrný a neobstojí před kvalifikovaným řešením. Občané, kteří privatizovali ve Vamberku byty mají v Katastru nemovitostí uveden nesprávný údaj velikosti bytové jednotky, protože byty byly prodány vč. sklepních kójí a balkonů, což je v rozporu se zákonem 72/94 Sb., podle kterého byla stanovena pravidla pro prodej. Chyba nebyla opravena ani přes upozornění vedení města, přestože je pan starosta kvalifikovaným znalcem a jako vedlejší činnost provádí finanční odhady i těchto bytů. Omlouvám se všem spoluobčanům za tyto hořké informace, ale pro duchovní stav města a spokojený život občanů v demokratických podmínkách jsou jedinou terapií - "Pravdy o nás", která může vyléčit chorobu města napadeného posttotalitním virem myšlení a jednání - viz následující citace: "Totalitní myšlení a jeho prosazování násilím, které nastupuje vždy, když taková organizace získá moc, je velkým neštěstím pro celou společnost, kterou ovládají. Zastavuje její zdravý vývoj jak duchovní, tak duševní, vědecký ale i hmotný. Názorným příkladem jsou křes anský středověk nebo vláda komunistů u nás. Jediným cílem se stává moc a její udržení za každou cenu, což platí doslova. Pro totalitní systémy miliony mučených, povražděných, vězněných a utlačovaných nemají žádnou cenu, a se jedná o náboženské či politické organizace. Cenu má jen moc nad nimi sama o sobě. O nic jiného jim nejde. Proto svoboda osobního přesvědčení a jeho vyjadřování, které je i právem kritizovat, je drahocenným statkem každé společnosti a je nezbytné je bránit proti každému omezování. Tyto pokusy mohou dokonce vypadat velmi ušlechtile " Ano, všichni máme stejná oprávnění napsat svůj názor. U některých je to výrazem svobodné inteligence a vyjádření ducha, u některých to však má povahu pouhého zneužití media pro komunikaci ve prospěch slov samých. Vždy nakonec zůstává na čitateli a stavu jeho mysli, jak to sám rozliší. To je zákonitost dvourozměrného sekvenčního média pro komunikaci, kterému říkáme mluvené, či psané slovo. Můžeme se těšit, že v nastávajícím jaru se podaří alespoň tomuto článku překonat temný příkrov redakční rady a svoji zelenou svěžestí pomoci zázraku, kterému se říká demokratické myšlení a čerpání pokladů moudrosti z velkého množství názorů svobodných občanů. Děkuji všem, kteří vydrželi a přeji Vám jasnou hlavu a čistou duši. Jiří Nykl, Vamberk Město Vamberk Krajkářská škola Vamberk si dovolují oznámit, že od do vystavují ručně paličkované krajky v salonku Senátu České republiky, Valdštejnský palác, Praha. Výstava se koná pod záštitou senátorky Ing. Václavy Domšové.

6 6 ZPRAVODAJ Odemykání studánky Krásné jarní prvoaprílové nedělní odpoledne vylákalo velký počet vambereckých občanů k tradičnímu, již šestému, otevírání studánky v Zátiší u sv. Prokopa. Kulturní program zajiš oval Dům dětí a mládeže ve Vamberku a Základní umělecká škola v Kostelci nad Orlicí. Úvodem byli přivítáni a pozdraveni všichni přítomní, zvláště pak rychnovští a rybenští turisté, předsedkyní Občanského sdružení turistů města Vamberk Zdenkou Jarešovou. Pod vedením Evy Švecové a Štěpánky Maříkové z Domu dětí a mládeže ve Vamberku vystoupily dívky jako lesní víly, vítající jaro různými poetickými verši. Milým zpestřením programu bylo pěvecké vystoupení malých zpěváčků ze ZÚŠ T. I. Tůmy z Kostelce nad Orlicí pod vedením Dagmar Dytrtové. V lidových a dětských písničkách byly připomenuty krásy přírody, probouzení jara, význam vody i pramenů ve studánkách. Poté jedna z hezky ustrojených lesních vil "zlatým klíčem" odemkla studánku, která bude opět po celý rok občerstvovat všechny unavené poutníky, tudy kráčející. V závěru přednesla nestorka vambereckých turistů Marie Pavlíčková pěknou dlouhou báseň o žabákovi z Hulína. Touto malou slavností byl zahájen nový turistický rok. Po skončení programu se účastníci volně rozešli bu na pokračující turistický výšlap směrem k Chlumu, k Liticím nebo k dalšímu nedělnímu rekreačnímu zážitku směrem k Vyhlídce, která je vítala občerstvením a hezkými výhledy do kraje. Danuše Kubcová Toulky městskou kronikou Pozdrav rodnému městu Rodné ty městečko v povodí Zdobnice, Hezké jsi, útulné, čisté tvé ulice. Tisíce pozdravů přináším tobě, městečko rodné ty moje. Věrné bu zemi, řeči své, v dobré i těžké době. Již sedm set let stáří tvé, v knize dějin je zapsané, V míru a v práci vzkvétej nám pro děti své i nadále. Rodáci našeho Vamberka, jak krásná je to vzpomínka. Na mládí své v něm prožité, kde stála nás všech kolébka. Půl století odešlo, zapadlo v minulý čas. Na to, jak jsem tě opouštěl, vzpomínám zas a zas. Na různá místa tvá mile rád vracím se často. Sem tam chodím městem, tvou ulicí. A někdy zavítám i k řece Zdobnici. Mnohokrát dětem, vnukům svým O tobě, městečko mé, vyprávím Na školu,druhy své, vzpomínám A často při tom slzu v oku mám. Ty zdejší školo, drahá a milená, Pro život základ jsi nám dala A proto přeji ti, bys dcery, syny své řádně vychovala. Až po sjezdu rodáků domů se rozjedem, Na tebe, rodiště často si vzpomenem. Rodné ty městečko, co nakonec máme ti přát? Vzkvétej nám v hojnosti, míru i radosti, napořád. Na pamě oslav 700 letého založení města Vamberka a sjezdu rodáků věnoval Josef Černohous Slavnostní schůze k MDŽ konala se za osobní účasti s. Gusty Fučíkové za přítomnosti 700 občanů v sále kina. Soudružka Fučíková svým prostým a politicky jasným proslovem k otázce MDŽ a k otázce mezinárodní politické situace strhla k bouřlivému potlesku občanstvo. Velkým kladem bylo, že i mládež byla v hojném počtu zastoupena. Na oslavě byla vyznamenána i řada našich žen=matek řádem II. a III. stupně mateřství. Na tuto významnou a skromnou ženu bude naše veřejnost dlouho vzpomínat. Oslavy 1. máje: letošní první máj se konal ve znamení dovršení výstavby socialismu v naší zemi, splnění třetí pětiletky a byl přehlídkou úspěchů v budovatelském úsilí. K slavnostnímu otevření muzea došlo po manifestaci oslav 1.máje, 1961 díky kolektivu dobrovolných pracovníků a iniciativě s. Bohumila Pavla, správce muzea. Slavnostně byly otevřeny 3 nově upravené exposice:1.historická síň, 2.exposice místního dělnického hnutí, 3. Exposice vamberské krajky. Podle sčítání obyvatel v r.1961 má Vamberk obyvatel, z toho žen a mužů. K byl ustaven Závodní klub Zdobničan, který převzal veškerou kulturní činnost ve městě. Předsedou byl zvolen s. Vejsada, tajemníkem s. Gagalík. K 1. máji byly předány do užívání veřejné záchodky,které byly vybudovány v akci Z. Dne 1. července byl otevřen Klub důchodců, který byl vybudován na náměstí v místnostech, které používal Komunální podnik. (u Kosků) V r.1963 došlo ve Vamberku k založení Stavebního bytového družstva. Předsedou byl zvolen s.ladislav Hlaváček z VČPM. 25 let od založení Železáren A.Zápotockého ve Vamberku. Tam, kde stával Panský mlýn, vlastnila tento pozemek od p. Františka Matějková. (hraběcí erb Kašpara z Grambů, umístěný na vstupní zdi Závodního výboru.) Od přechází majetek do vlastnictví pana Floriána Hernycha. Pozdějšími majiteli byli Hernych a spol závod koupila Báňská a hutní společnost Praha. V závodě se započalo s výrobou taženého drátu, řetězů článkovitých, ručně svařovaných a výrobou hřebíků. V r vybudována

7 ZPRAVODAJ 7 hala pro žíhání drátu, čtyři žíhací pece, mořírna, pozinkovna, hřebíkárna a tažírna. Koncem r zahájena výroba máčecích elektrod. Hmoty byly dodávány firmou ESAB ze Švédska. Po válce v r pracuje v závodě 1015 zaměstnanců. Ředitelem je jmenován Ing. Nápravník. V červenci jmenován ředitelem Ing. František Malý závod přejmenován na Závod Antonína Zápotockého, první pětiletka splněna na 105,6% závod přejmenován na Železárny A. Zápotockého, ředitelem se stává František Knechtl, první dělnický ředitel. 22. června vyrobeno první lano.23.dubna 1957 přidělen podniku Lidový dům. 3. června 1958 zahájena činnost pionýrského tábora na Kovárně. V r byla na podniku založena závodní tělocvičná jednota Baník. V r došlo ke sloučení se Sokolem a vznikla TJ Baník Vamberk. R. 1964: V měsíci květnu provedl Měst. NV soupis osobních aut. Bylo zjištěno, že ve Vamberku je jich 114. V květnu byla dána do provozu kašna na náměstí. Chrlí vodu! V uličce mezi Micherovými a VKV došlo ke zborcení kamenné zdi. Uzavření bylo povoleno, nebo ulička ztratila na významu. Dochází k navrácení rodinných domů, které byly znárodněny. Jedná se o domy u Prokšů, Pátků, Šveidlerů a Kobliců. Socha sv. Anny přemístěna z pozemku před autodopravcem Duškem na Horní náměstí. Ve školní jídelně zajištěny příbory, vidličky a nože. Dosud děti jedly pouze lžícemi. R.1965: 0slavy 700 let města Vamberka proběhly ve dnech 21. a 22. srpna Vydána brožura o historii města,sjezd rodáků a žáků vamberské školy. Čerpáno z městských kronik, zapsáno kronikářem p. Josefem Krskem. Vamberk si v tomto roce může připomenout 125. výročí narození slavného basbarytonisty Pavla Ludikara, jehož otec, dirigent Národního divadla Augustin Vyskočil, se v tomto východočeském městě narodil. Ludikar sám asi na toto město nevzpomínal v dobrém. Slavný pěvec byl po 2. světové válce označen za zrádce a kolaboranta, úřady mu přikázaly žít ve Vamberku, kde musel zametat ulice. Ludikarovi kladli za vinu, že za války vystupoval v Německu, učil v Salcburku a Štýrském Hradci a pro operu v Mnichově přeložil do němčiny Prodanou nevěstu. "Přitom to byl vynikající člověk. Za války zachránil několik českých studentů před totálním nasazením. Vedl totiž operní oddělení salcburského Mozartea a po uzavření pražské konzervatoře je pozval do svých kurzů. Ludikarova žačka sopranistka Věra Jindřichová mi vyprávěla, jak získali na Ludikarovu přímluvu povolení z protektorátního ministerstva kultury a jak na jaře 1941 dorazili vlakem do Salcburku, kde jim sehnal Ludikar ubytování a zařídil přijetí na školu," vypráví hudební znalec Lubor Bořek z Vamberka. Muzikantská rodina Pavel Ludikar pocházel ze známé muzikantské rodiny. Matka Františka, rozená Ludikarová, byla neteří a žačkou Františka Pivody, který ji vyškolil na operní pěvkyni. Svou uměleckou dráhu zahájila v Plzni, pak působila v cizině, zejména ve švýcarském Luganu, v jehož divadle byla angažována rozměrná česká umělecká kolonie. "Ve sboru zpívaly její dvě sestry, dirigoval tu český skladatel Karel Bendl a právě na jeho pozvání se stal členem souboru také dvaadvacetiletý Augustin Vyskočil z Vamberka. Zprvu zde zpíval, po Bendlově odchodu do vlasti dirigoval a v roce 1880 se v Luganu oženil s Františkou Ludikarovou. Zakrátko se mladí manželé vrátili do Prahy, Augustin se stal sbormistrem, později kapelníkem Národního divadla. 3. března 1882 se manželům Vyskočilovým narodil na pražských Královských Vinohradech jediný syn, jemuž dali jméno Pavel," vysvětluje Bořek. Ludikarův otec chtěl, aby chlapec šel na práva, a proto uzavřeli přátelskou dohodu: Pro otce se nechal zapsat na právnickou fakultu, pro sebe na klavírní a kompoziční oddělení pražské konzervatoře. Ale hudba nakonec převážila. Už po ročním studiu na pražské konzervatoři debutoval v roce 1904 v Národním divadle jako Sarastro v Kouzelné flétně. "Při přijímací zkoušce do pěveckého oddělení konzervatoře mladý pěvec zpíval i Dvořákovy Biblické písně, načež přítomný skladatel poznamenal: On je nezpíval, on se je modlil; tak to má být! To pak v jejich přednesu pěvci zůstalo pro celý život," říká Bořek. Vynikající pěvec, jehož ctil celý svět Newyorská metropolitní Ludikar zakrátko působil u dvorní opery v Dráž anech, na další rok odešel ještě studovat zpěv do Paříže u Jeana-Louise Lassalla a 1906 přijal angažmá ve vídeňské Volksoper. V sezoně 1909 až 1910 byl znovu u dráž anské opery, v další pak debutoval v milánské Scale, kde ztvárnil roli barona Ochse v italské premiéře Straussova Růžového kavalíra. V dalších letech hostoval v Buenos Aires a v Riu de Janeiro, nakrátko pobyl u bostonské opery, kde ztělesnil Hanse Sachse ve Wagnerových Mistrech pěvcích norimberských. Za první světové války účinkoval většinou ve Švýcarsku, sérii koncertů dával s Arturem Toscaninim. Dvě sezony působil u opery v Turínu, kde zpíval Dona Giovanniho a Wotana. Následovaly Paříž, Londýn a různá města ve Spojených státech amerických. V letech 1926 až 1932 vyvrcholila jeho kariéra členstvím v newyorské Metropolitní opeře. Pak se vrátil do vlasti, kde však angažmá nezískal. Pořádal turné písňových koncertů, překládal česká operní libreta a písně do němčiny a jiných jazyků. "Byl to inteligentní a vzdělaný pěvec s vynikajícími hereckými dispozicemi, mimo jiné hrál ve filmech Píseň lásky a Tatranská romance, zpíval operní repertoár ve čtyřech a písňový dokonce ve dvanácti jazycích. Vynikl jako Mozartův i Rossiniho Figaro. Jeho působení kromě vynikajících interpretačních vystoupení zanechalo stopy i v kompozici, s níž původně na konzervatoři začal, a tak vzniklo několik sbírek upravených písní, ale i vlastní skladby, z nichž stojí za zmínku sbírka Z mého repertoáru. Apolitický kosmopolita "Pak už následovala složitá léta. Ludikar se o politiku nestaral, byl svým založením kosmopolita a jako každý výkonný umělec chtěl především vystupovat. Po válce se stal terčem ponižování i útlaku a po únorovém vítězství pracujícího lidu byl navíc označen za buržoazní živel. Rozhodl se proto na konci roku 1945 požádat o povolení k vystěhování do Vídně, kde se dokonce ještě v devětasedmdesáti letech oženil se spisovatelkou a básnířkou Lucy," říká Bořek. Se svou rodnou zemí však stále udržoval kontakt. Odmítl jediné pozvání, a to jako čestného hosta při oslavách výročí 700 let Vamberka v roce "Jednoho dne u jeho dveří zaklepal československý kulturní atašé. Předal mu pozvání do Prahy od ministra informací Václava Kopeckého. Po ujištění o svobodném návratu Ludikar pozvání přijal a v dohodnutém termínu odcestoval vlakem do Bratislavy a odtud ministerským autem do Prahy. Kopecký uvítal Ludikara okázale a nabídl mu, aby se vrátil do vlasti. Nemohl mu však zajistit pas s trvalou výjezdní doložkou, a tak rozhovor u kávy ukončil pouze zdvořilým stiskem ruky," vypráví Lubor Bořek. Pavel Ludikar zemřel ve Vídni 20. února Regionální mutacel Mladá fronta DNES - východní Čechy (Hradec králové) Autor: JOSEF KRÁM

8 8 ZPRAVODAJ Městská knihovna Voříškova 84, Telefon: , Nové možnosti v naší městské knihovně MAMINKÁM K SVÁTKU "Píšu ti, mámo, k svátku, psaníčko na pár řádků. Přeji ti v něm štěstí, zdraví, a z nás nikdo nechuraví celý rok a ještě řadu pátků." (Václav Fischer) Milí čtenáři, přijměte srdečné májové pozvání ke DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ vaší - naší KNIHOVNY s názvem "Znáte prababičku knihovnu?" V úterý, dne 29. května od 9,00 hod. do 16,00 hod. se otvírají naše dveře právě pro Vás, aby se Vám naše stopadesátiletá oslavenkyně představila stále ve své plné kráse. Těšíme se na Vás. Knihovnické mateřské minicentrum "MOUDŘENÍNEK" oznamuje všem dospělákům i jejich dětem, že je tu pro ně každý čtvrtek dopoledne od 9,00 do 11,00 hodin. Nabízíme: - příjemné posezení v kulturním prostředí pro vás i vaše děti - krásné dětské publikace - periodika s rodinnou tématikou - výhledově akce dle vašeho zájmu (besedy, výlety, zájezdy) Nabízíme maminkám i tatínkům prostor i podmínky k realizaci vlastních nápadů. Poj te s námi zažehnat syndrom "čtyř stěn" POZOR! POZOR! Talenty se hlásí samy! Vitríny v naší budově jsou k dispozici všem, jejichž talent a šikovné ruce se dosud veřejnosti nepředstavily. Pokud máte zájem vystavit své výtvory, navštivte vamberskou knihovnu. Noc s ANDERSENEM Je několik výjimečných nocí v roce, na které se všichni těšíme. Před několika lety k nim v knihovnickém světě přibyla noc další - noc z posledního března na 1. dubna. Noc, kdy se narodil PAN pohádkář, dánský spisovatel Hans Christian Andersen. Právě v tuto noc vystupují z knížek pohádkové postavičky a spolu s dětmi zachumlanými do teplých pelíšků prožívají noční dobrodružství v knihovnách po celé republice. Třináct malých vamberských čtenářů spolu s knihovnicemi sázelo v tento den kouzelný stromek Pohádkovník a k němu ještě Pohádkovníček ( to aby tomu jednomu nebylo smutno), putovalo za "pohádkovou vůní" naším městem a podél řeky Zdobnice, ohřálo se u čarodějného čajíčku a bříško si nakrmilo buchtami s rozumem. Trošku je vylekala "pošta z nebe" a pořádně se zasmály u popletené pohádky, kterou pak musely samy pěkně poopravit. Závěrečný souboj se strašidly působil nejprve hrůzostrašně, ale nakonec se z něj vyklubala fůra legrace. Ani domů se nám nechtělo, tak snad milé dárečky a společná radost byly alespoň malou náplastí na naše loučení. Tak - za rok, naše milá ANDERSEŇÁTKA. My už te víme, co VY zatím možná jen tušíte. Našly jste si kamaráda na celý život! Loučí se vaše knihovnické kamarádky. Do městské knihovny si můžete chodit půjčovat knihy, prolistovat noviny, časopisy a zkouknout internet... a co ještě? Jsem překvapen, co všechno mi mohou ve veřejné knihovně nabídnout. Samozřejmě milý úsměv a ochotu (jinde mnohdy nevídanou), na nástěnkách spatříte pěkné výkresy dětí ze škol a školiček... i takhle se získávají malí čtenáři. A kdoví, třeba pak za ruku přivedou i svého přezaměstnaného ta ku nebo mamku, kteří zjistí, že ten talent jejich syn nebo dcerka zdědili od nich a že je třeba ho rozvíjet. Takže knihovna nemusí být jen o knihách a o internetu, i když tyhle věci jsou tam nejdůležitější. Městská knihovna ve Vamberku se snaží pořádat i různé další akce, jimiž chce oslovit široký okruh veřejnosti: například te tu pro maminky s dětmi vznikla samostatná místnost nazývaná "Moudřenínek", kde na děti čeká akvárium s rybičkami, sedátka, hračky a krásná skříň plná pohádek - to aby se děti už v nejmenším věku naučily mít rády knížku a považovaly ji za samozřejmou součást svého života. Maminky si přitom samy dohlédnou na své dítě a mohou mu jít ve všem příkladem. Pro dospělejší zájemce se v budově knihovny konají besedy s cestovateli a fotografy o věcech a zážitcích za hranicemi našich všedních dnů, veřejná čtení pro všechny věkové kategorie, různé literárně-výtvarné akce pro děti. Jako například "Kamínek", kdy každý mohl přinést ze svých cest kamínek jako vzpomínku na místo, které je pro něj osobně zajímavé, a může o tom povyprávět ostatním. Samy zaměstnankyně originálně a vlastnoručně pomalovaly a ozdobily čtyřlístkem pro štěstí hromadu krásných oblázků, které si mohou návštěvníci knihovny zakoupit za symbolickou částku 10,- Kč a pomoci tak handicapovaným dětem a potřebným lidem z Emauz ke zlepšení jejich životních podmínek. A další lidé třeba uvítají nějakou soutěž nebo možnost napsat si svou vlastní básničku, povídku nebo třeba i celou knihu, kterou se jim podaří v budoucnosti určitě někde i vydat. Prostředí je k tomu velice inspirativní, když už se předtím povedlo uspět s vydáním svého díla tolika lidem - stačí přehlédnout regály plné krásných a zajímavých knih. A taky je tu spousta vitrín, čekajících na nápady. Líbí se mi, že naše knihovna chce zdarma umožnit lidem, aby předvedli svou tvořivost a dovednosti a podíleli se tak na prezentaci kultury ve městě. Mezi pravidla patří, že "talenty se musí hlásit samy", a paní Martinová, vedoucí knihovny, pak pomůže vybrat nejlepší dílka. Knihovna má hodně pravidelně docházejících čtenářů a může se sem zajít jen tak podívat i člověk jdoucí prostě po náměstí. Takže každou výstavu ve vstupní chodbě uvidí určitě spousta lidí. Te v březnu, měsíci knihy, zde probíhá výstava nápaditých dřevěných plastik a obrazů od Mgr. Marie Ungrádové. Návrat k přírodním materiálům s promyšlenými detaily je příjemnou protiváhou k unifikovanému plastově-kovovému prostředí dnešní civilizace. Že je to výstava velmi úspěšná, to dokazuje i kniha, do které lidé zapisují své názory o právě shlédnutých obrazech. V dubnu bude v knihovně vystavovat své dílo paní Věra Jarešová, a to básně a mandaly (starou tradicí inspirované kresby). Všem zde i jinde objevovaným talentům určitě všichni přejeme hodně úspěchů! Miroslav Šubrt, Vamberk KNIHOVNICKÉ INFORMATORIUM STUDOVNA nabízí všem zájemcům od měsíce května další kvalitní PC se scannerem. ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ poskytuje od května rovněž službu veřejného Internetu. Bližší informace získáte u vašich knihovnic. ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ se opět rozrostlo - tentokrát o dalšího malého čtyřnohého kamaráda, který je tu všem pro radost. Plníme tak přání našich dětí, i když nejraději by si do knihovny nastěhovaly slůně a žirafu nebo alespoň pořádného pejska. Ta naše malá chlupatá kulička se jmenuje Štístko a je to holčička z říše křečíků- džungaráků. Tak a je jí tu s námi dobře a dělá čest svému jménu. Štěstí přece potřebuje každý z nás. Od května letošního roku rovněž začínáme poskytovat svůj "servis" i babičkám a dědečkům z Domu s pečovatelskou službou ve Vamberku, na které jsme doposud pozapomínali. Díky vstřícnosti paní Evy Švandrlíkové a jejich kolegyň budeme každoměsíčně "nadělovat" našim seniorům krásnou i naučnou literaturu s jediným přáním - potěšit. Přejeme všem pěkné chvíle s krásnou knihou a těšíme se na další spolupráci.

9 ZPRAVODAJ 9 MATEŘSKÁ ŠKOLA TYRŠOVA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JUGOSLÁVSKÁ Několik zpráviček z našich školiček Duben se nám v MŠ Vodníček vydařil a nejenom počasím. Sluníčko nám svítilo na všechny akce, které jsme pořádali pod širým nebem a dodalo jim tu správnou atmosféru. Poslední týden v březnu a první týden v dubnu se nesl samozřejmě v duchu Velikonoc. Na odděleních se jarně a velikonočně zdobily třídy, halu v prvním patře zdobila velikonoční výstava výrobků vytvořených doma rodiči a dětmi. Tradičně jsme se vypravili za velikonočním překvapením. Tentokrát nám jej schovala velikonoční slepička a než ji děti našly, musely projít vyznačenou trasu a splnit spoustu úkolů. Maláčci dokonce museli hledat i ztracené kuřátko Pipku z pohádky Fr. Kožíka a tak jako v pohádce i v našem putování všechno dobře dopadlo. Další prosluněnou akcí bylo společné hrabání zahrady s posezením u ohně. Ochota a pracovitost rodičů byla tak velká, že již po hodině práce nebylo do čeho "hrábnout". Společně jsme si pak poseděli u ohně, opekli uzeninu, zazpívali si při kytaře, popovídali si, děti se vyběhaly a vyskotačily. Měli jsme radost, že se nám náš záměr vydařil - neformálně se sejít a užít si příjemné odpoledne v zájemné pospolitosti. Takových možností je málo a tak si jich velmi považujeme. Také výchovný vliv společné práce rodičů a dětí není zanedbatelný. Zkrátka, byl to prima den. I na další akci nám svítilo sluníčko. To když jsme se vypravili podívat se do Merklovic na koníčky. Je to od nás ze školky trochu z ruky, ale cestu zvládli i maláčkové. Ti měli radost, jak koníčkům chutnají přinesené rohlíky a nejraději by se rozběhli do ohrady za nimi. Paní Tomková se nám celou dobu věnovala a pěkně nám o svých zvířecích kamarádech vypravovala. Na závěr nám věnovala krásný pohled s ukázkami, co všechno jejich koníci umějí. Vystavili jsme ho i pro rodiče. Další akcí se sluníčkem bylo společné fotografování tříd. I když hodně fotíme při jednotlivých akcích a rodiče mají možnost si fotografie objednat, přece jenom společná závěrečná fotografie je něco jiného, slavnostního. Nu a tře áčci si již toto fotografování využijí na tablo. Však už se jim to "krátí" a tak si školky užívají. Mají za sebou výlet do Brné, kam už se druhým rokem jezdíme dívat na velké stádo oveček. Te v dubnu ještě půjdou se svými paními učitelkami Janou Krskovou a Martou Hejhálkovou podruhé přivítat malé občánky a pak už je čekají posední dva měsíce "školky". A jaké budou, o tom vám napíšeme příště. MŠ SLUNÍČKO Na měsíc duben jsme se všichni moc těšili. Ve školce se začalo tvořit a měnit výzdoba k jaru a jarním svátkům "Velikonoce". S dětmi jsme si povídali o předjaří, hráli jsme si pohádku "Zajíčkova chaloupka", děti to velmi prožívaly. Loučili jsme se zimou známou tradicí - vynášení "Morany", kterou jsme si vyrobili z krepového papíru a donesli jsme ji k řece, tam jsme ji zapálili a hodili do vody. Děti se pak za doprovodu říkanek dívaly, jak ji voda odnáší pryč. Navštívili jsme místní knihovnu, půjčili jsme si knížky, ze kterých dětem čteme před spaním. Ve školce jsme oslavili "holčičí koledu", děvčata koledovala kluky a ti potom měli co oplácet. Děti tvořily velikonoční motivy, malovali jsme velikonoční vajíčka a spoustu dalších velikonočních motivů. Děti také přinesly ukázat co doma vyráběly s rodiči. Další akcí ve školce bylo "otevírání zahrady se slepičkou", děti hledaly slepičce zakutálená vajíčka v trávě, zazpívaly si jarní popěvky a básničky. Děti shlédly divadelní představení v sokolovně a pohádka přijela i do školky. Začali jsme pravidelně chodit do solných jeskyní, kde se dětem moc líbí. Přivítali jsme i pana fotografa, který děti fotil na společné foto, aby měly děti vzpomínku. Konec dubna vyvrcholil čertovským výletem do Častolovic, prošli jsme si zámeckou zahradu, místní zoopark. Děti si na hřišti opekly buřty, dostaly pohár a v odpoledních hodinách jsme se vrátili autobusem do školky unaveni a s úsměvem.

10 10 ZPRAVODAJ Dobročinná akce Fondu Sidus probíhala i na naší škole Jejím hlavním cílem je získávat finanční prostředky ke zlepšení života dětí s onkologickým onemocněním a dětí v předtransplantační a potransplantační léčbě. Žáci pomohli zakoupením magnetek s rozvrhem, přívěsku na klíče nebo náramku na ruku. Celkem jsme takto pro Fond vybrali 2970,- Kč. Všem žákům děkujeme. Memento - varování před drogami Dramatizaci románu Radka Johna o narkomanech s názvem Memento přijel zahrát žákům 2.stupně naší školy herec z agentury Rajcha z Poličky dne Silný příběh života těch, kteří propadli droze a pro které se stává fetování hlavním nebo spíše jediným smyslem života, vyslechli žáci s velkým zaujetím ve dvou představeních. Hlavní hrdina knihy Michal Otava pochází z normální rodiny a v 16 letech se nechá partou stáhnout k užívání drog. Monolog herce zachytil 10 let hrdinova života s drogou. Vylíčil velmi barvitě všechna stádia působení drogy na lidský organismus i to, k čemu může droga člověka dovést. Líčí cestu, ze které není návratu. Příběh naše žáky velice zaujal a někteří z 8.B o svých pocitech napsali: Tento příběh byl velice pěkný a pro nás výstižný. Po shlédnutí fantastického výkonu herce si asi každý z nás rozmyslí, jestli s tímhle "svinstvem" má začít nebo ne. P.L. Byl to pěkný příběh a určitě hodně poučný. Líbilo se mi, jak nepřímo poukazoval na lidskou hloupost a neschopnost poučit se z vlastních chyb. M.P. Představení Memento bylo vynikající, herec vše výborně zahrál, hudba byla strhující. Díky představení vím, jak asi narkomani žijí a připadá mi to odporné. Určitě to nebyla ztráta času. M.O. Představení mě velmi zaujalo a hned druhý den jsem si půjčila i knihu. L.S. Dospělí - vychováváte příkladem? Jaro přináší veselé barvy, sluníčko, teplo = pohodu. Všichni se snaží uklidit po zimě, vyzdobit si domy a své okolí truhlíky s kvítky primulek, macešek či jiných rostlinek. I před naší školou se po zimě rozzářily opuštěné truhlíky pestrobarevnými květy macešek. S žáky 3. B jsme je osázeli a chodili zalévat. Dlouho nám však radost nedělaly. Po 14 dnech ( z 10. na 11. dubna) si je někdo vyryl. Byl to opravdový milovník přírody - vybral si všechny barvy a 9 krásných trsů macešek je pryč. Letos jsme tyto rostliny dostali darem a velmi nás mrzí, že se dospělí takto chovají k práci dětí. Další rostlinky si "pipláme" ze semen již od ledna. Máme je vůbec dát ven? za 3. B tř. uč. Adéla Podolská ZÁKLADNÍ ŠKOLA Úvaha - Životní prostředí a my Jak moc by se planeta Země změnila, kdybychom ji my, lidé neničili? Zachovalo by se více divů světa? Myslím si, že ano. Jednoznačně by se na Zemi žilo lépe, kdybychom netěžili uhlí a nespalovali ho v zastaralých tepelných elektrárnách, které produkují tuny škodlivých látek do ovzduší. Určitě by moře bylo čistější, kdyby do něj lidé neházeli odpadky a při haváriích ropných tankerů neunikaly miliony litrů ropy. Ozonová díra se stále zvětšuje a co my? Co my děláme pro naši záchranu? Řekl bych, že nic. Továrny rostou jako houby po dešti. Většina lidí sice ví, že již dávno propuklo globální oteplování, ale zřejmě jim to do doby, kdy se hladina moře nezvedne o několik metrů, nebude vadit. Všichni radši vydělávají peníze, než aby se prošli v lese a zjistili, že je tam plno odpadků. Až budou mít všichni dostatek peněz, možná si uvědomí, že žijí na planetě, která nebude mít se "Zemí" nic společného. Žádné rostliny, žádní živočichové, moře jedno velké smetiště, kyslík si možná budou vyrábět uměle... Snad se toho nedožiju. M.Ondra, 8.B Jarní sběr papíru je opět za námi. Snažily se děti i jejich rodiče, o čemž svědčí následující tabulka. Někteří rodiče nám ulehčili i práci a to tím, že s naloženým autem zajeli přímo do sběrny a děti přinesly do třídy ústřižek s penězi, které p. učitelky přidají k celkové částce jejich třídy. Děkujeme všem rodičům i žákům, kteří se i tentokrát do sběru zapojili. Třída papír (kg) 1.A B A B A B A B tř A B A B A B A B 60 škola 173 celkem 8871 Kolik produkujeme odpadů? Skladba domovního odpadu (% hmotnosti) 22% papír 13% plasty 9% sklo 3% nebezpečný odpad 18% bioodpad 35% zbytek Každý z nás vyhodí za rok asi kg odpadů. Pokud však odpady už doma třídíte, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla. Na naší škole pořádáme pravidelně 2x do roka sběr starého papíru a během celého roku sbíráme PET lahve. Sběr papíru, tak i sběr PET lahví se osvědčil nejen jako prostředek ekologické výchovy, ale i zdroj příjmů pro školu. Penězi za sběr papíru si třídy dofinancovávají školní výlet, peníze za sběr PET lahví jsme použili na nákup prken z recyklovaného materiálu na obnovu laviček na terase před školou. Organizace sběru papíru: Prosíme o třídění sběru na noviny a časopisy/lepenky a ostatní papír Organizace sběru PET lahví: Sběr probíhá průběžně po celý školní rok. Lahve můžete přinášet do školy během školního vyučování do vestibulu ke službě.

11 ZPRAVODAJ 11 Jan Píša O VYMĚNĚNÉ KLICE Půjčíme vám ihned a bez ručitele! Tel: Na schodech do suterénu až ke dveřím tvým, dřív než otevřeš mi, dřív než zazvoním, uvidím obraz staré ženy v šátku v hlubokém křesle s rudým přehozem. Jak podobá se přestárlému ptáku! Vypouklé oči, chmýří pod nosem, na prsou šála-bílá v černém peří, sedává přímo proti klice dveří. Veliká sova! Přízrak beze stínů... Zkřivenou rukou si přidržuje v klínu korálky s křížkem-růženec, a druhou zdravou, něžnou dlaní matky, hladí i trestá: - Ach, Káčo, ty seš lakomec! Jako vždy první, zase děláš zmatky. Nech taky Máce v misce trochu mlíčka! Pohladí, stiskne, zachvějí se víčka, z bezzubých úst až k stropu stoupá dým a stará žena zpívá: - Tvůj bílý šátek mě zpátky už nezavolá... Rezavý kocour, Kuba, zahřívá jí klín a zvony bijí poledne. Tu stařenku znám... zběžně, od vidění. A přece-na posledním schodu jako když šlápnu do ozvěny: uslyším prosbu, kletbu, odpuštění a já... já sám... se zastydím. Proč nezaklepeš? Proč nestiskneš tu kliku? Co z tvého vyprávění vím? Že měla velký slunný byt s výhledem na Hrad, na Žofín, řezaný nábytek a klauny od Františka, u krbu v sofa si spala modrá liška, broušený lustr, klavír, porcelán... V neděli přicházely přítelkyně dámy, ve vůních bábovky a horké čokolády si vykládaly život-pasiáns a zvony bily: - Mám vás rád! Mám vás rád! Než vystudoval syn, než zmáčkl onu kliku. V tom bytečku-snad pětkrát čtyři metry, v kterém i v létě nosí tlusté svetry, v kterém i ve dne oči kočkám svítí, v kterém zvadne i papírové kvítí, v lásce a v křivdě, v poutech bezmocnosti, pasiáns-svou zpově te kočkám vykládá: - Křtiny... Smrt muže... Syn se dostal na práva... A vuřty a mlékem své kočičky hostí. Jak daleko je na Žofín, co oženil se, přišel syn a vyměnil tu kliku! Zazděná ozvěna. Bez lítosti, bez naděje. Nemocná stařena. Š astná jen, když kocour přede. - Kubíčku, poj sem, a si to pohladím! Jednou... až jednou... Víš to ty, já to vím, jednou až bude, že nebude za dveřmi volat její pláč, až jednou mléko v misce zbude před mřížkou sklepa na pavlač, budeme jiní u té kliky k hrobu: navždy už slyšet, jak nás ubývá. Pomalu. Hrůzně. K poslednímu schodu. Také nás jednou pohřbí zaživa? Pustíme ruce a prudce... Tma a zápach se na nás nalepí. Strach a nápřah věčného prokletí. Ztuhlé mrtvolky kocourka a kočiček, zaschlé kastrůlky, čpavek, mapy loužiček. Ve váze jmelí od Vánoc, nad městem slunce, tady noc. A pak... ji najdem. Pozdravíme. V tom nejtemnějším z koutečků jejího světa beze světla schoulenou jako kočičku. Sepneme ruce. Poprosíme. Mezi sáčky mléka bledý anděl kleká. Pro vzkaz. A prachy. - Jakube: na pohřeb! Praha Vrchní Orlice 2007

12 12 ZPRAVODAJ DDM Vamberk + Taneční studio M VAMBERK Vás srdečně zvou na odpolední taneční show POHYBY V POHYBU Letos se na Vás těšíme v sobotu od 14:00 do na vamberském koupališti Vstupné 10 Kč k běžnému vstupnému na koupaliště Těšte se na TANEC MÓDNÍ PŘEHLÍDKU DISKOTÉKU a hlavně na hromadu zábavy. ZUŠ F. I. TŮMY ZUŠ F.I.Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 Po loňských oslavách 55.a 40.výročí naší ZUŠ Vám přináším nové informace ze života naší školy, která má zde v Základní škole Vamberk odloučené pracoviště. S velikým ohlasem se setkal povánoční koncert našich kantorů v sále školy i únorový koncert dvou hráčů hradecké filharmonie - klavíristy Svatoslava Ščihola a houslisty Vadima Minčuka. Našim žákům se pak obzvláš líbili mladí klavíristé z pardubické konzervatoře, kteří zde uspořádali (20.3. a 18.4.) dva koncerty. V prvních dubnových týdnech u nás ve škole probíhaly tzv. přehrávky, tj. malá vystoupení, všech dětí hudebního oboru pro ostatní kantory, děti a zájemce z řad rodičů. V tento čas se připojily žákyně tanečního oboru se svými četnými vystoupeními. S našimi malými hudebníky či zpěváky se můžete setkávat při různých vystoupeních, např.pro důchodce, zahrádkáře, na vernisážích či na samostatných koncertech pěveckého sboru. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje každoročně národní soutěž základních uměleckých škol ve hře na některé hudební nástroje (v období tří let se vystřídají všechny nástroje, jednotlivci i soubory). Letos se soutěžilo v komorní hře s převahou dechových a bicích nástrojů. V naší škole probíhala místní kola soutěže v týdnu komorní hudby. Nejlepší hudebníci postoupili přímo do krajského kola, jelikož se okresní kola letos nekonala. V krajské soutěži v Jičíně se naše škola neztratila a skvěle zabodovala. Komorní trio ze třídy pana učitele Roberta Hrušky získalo 3. místo, flétnové duo ze třídy paní učitelky Heleny Čepelkové krásné 2.místo a v Kostelci populární dívčí saxofonové kvarteto,,angína" ze třídy pana učitele Václava Klecandra dokonce místo první s postupem do celostátního kola(!)ve Vysokém Mýtě. Držíme děvčatům palce, ale tam budou mít opravdu těžkou pozici, nebo ve své kategorii (nad 16 let věku) se utkají až s 26letými konkurenty. Je jasné, že každý rok v životě muzikanta hraje svou roli. Ale i tak, už jen účast v tomto celostátním kole je úžasná. Kromě pravidelných zájezdů dětí tanečního oboru na balety do Prahy či Brna, pořádáme pro děti opět výlet za operou do Prahy, tentokrát do Stavovského divadla.v dubnu nás čeká Mozartův - Don Giovanni a v červnu Kouzelná flétna od téhož autora. V pondělí16. května chystáme opět dopoledne Den otevřených dveří pro děti z mateřských škol a prvních tříd a odpoledne pro veřejnost. Hned v dalším týdnu budou přijímací zkoušky do všech čtyř oborů (hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického), které se v naší ZUŠ vyučují, a to v pondělí 21. května ve Vamberku v místní základní škole od do hodin a v ZUŠ F.I.Tůmy v Kostelci n.o. v úterý 22.a ve středu 23. května 2007 vždy od 15 do hodin. Vše bude ještě oznámeno a vyvěšeno na budově ZŠ Vamberk a ZUŠ F.I.Tůmy v Kostelci nad Orlicí. V příštím Zpravodaji si přečtete pozvání k dalším akcím na závěr školního roku. Mgr. Jana Fryčová Senzační zpráva nakonec - Angína v celostátním kole vyhrála - získala 1.místo! K jejich vítězství se vrátíme v příštím Zpravodaji. DDM VAMBERK Projekt PARAGRAF 11/55 po sedmé!! Naposledy se sešly 18. dubna ve vamberecké Sokolovně soutěžní týmy škol, aby poměřily svoje znalosti o porušování zákonů a pravidel. Od roku 2001 probíhá soutěž postupně ve všech krajích republiky a jejím hlavním cílem je zamezit přístupu nezletilých k tabákovým výrobkům a současně působení na prodejce, aby neumožňovali jejich prodej. Letos probíhá projekt v posledních dvou krajích, které se ještě nezúčastnily a pro příští rok se počítá už jen s jeho internetovou podobou. V Sokolovně se sešla družstva ze základních škol Vamberk, Doudleby nad Orlicí, Slatina, Rokytnice a Dobruška. Na správný průběh soutěže dohlížela porota ve složení: Blanka Miklová, ředitelka DDM v Kostelci n.o., Květoslava Krpačová, místostarostka Vamberka, Jiří Kaplan, starosta Doudleb n.o., nprap. Martin Šklíba, Policie ČR a za rodiče Petra Špaňhelová. První kolo je zaměřeno na zvýšení právního povědomí formou otázek, na které musí družstva v časovém limitu odpovědět. Ve druhém kole si družstva losují dopředu daná témata, která musí v čase jedné minuty odprezentovat. Právě způsob vystupování může družstvu přinést body navíc. Ve třetím kole předvedou soutěžící týmovou spoloupráci při stavbě věže z plastikových kostek. Nejvyšší věž dostane nejvíc bodů! Ve čtvrtém kole si družstva zahrají na vedoucí předstvitele obcí a mohou předělat i doplnit zákony, které v obci platí. Páté kolo bylo letos kolem novým a "prokleplo" soutěžící ze znalostí v regionu. Závěrečné kolo prověří odhad družstev. Tipují, kteří z figurantů už dovršili věk 18 let a mohou jim cigarety prodat a naopak komu zásadně nesmí. Letos byly typy hodně přesné. Soutěž byla velmi vyrovnaná, ještě před posledním kolem se o třetí místo dělila dvě družstva, ale právě správné typy rozhodly o vítězi. Nejlepší bylo družstvo ZŠ Dobruška - Pulická, které postupuje do krajského kola. Na dalších místech se umístily školy Doudleby n.o., Slatina n.zd., Vamberk a Rokytnice v O.h. Děkuji všem porotcům, učitelům jednotlivých škol za přípravu na soutěž, děkuji vedení MK Sokolovna za poskytnutí prostor, vítězům blahopřejeme, všem soutěžícím přejeme úspěšné ukončení školního roku. A nám všem - dodržování zákonů a pravidel JE NORMÁLNÍ! Eva Švecová

13 ZPRAVODAJ 13 telefon: , PROGRAM KVĚTEN - ČERVEN 2007 BURZA ODĚVŮ A DOPLŇKŮ DO TANEČNÍCH Příjem 14. května Prodej 15. května Výdej 16. května Manipulační poplatek 20 Kč května DNY SVAŘOVACÍ TECHNIKY 8. června v 8.30 a v hodin O PRINCEZNĚ, KTERÁ SNÁŠE- LA ZLATÁ VEJCE Poněkud rozpustilá pohádka v podání ochotnického divadelního spolku Zdobničan. Osoby a obsazení: P. Kuchař, K. Uhlíř, O. Plašil, M. Sojková, A. Joachimsthalerová, L. Ehl, R. Vašátková, R. Rochlová, L. Vodáková, I. Čižinská, J. Sojková, J. Kráčmer, J. Solár, S. Geba Režie: O. Doležal a P. Nekvindová Vhodné pro děti od šesti let. Vstupné 20 Kč. 10. června v hodin O PRINCEZNĚ, KTERÁ SNÁŠE- LA ZLATÁ VEJCE Vstupné dospělí 50, děti června v hodin PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ Hra "Plný kapsy šutrů" získala mnoho ocenění, byla přeložena dosud do více než šestnácti jazyků a s úspěchem se hraje na více než dvaceti jevištích po celém světě. Dva statici z malé irské vesnice se účastní natáčení amerického velkofilmu. Členové štábu, herecké hvězdy i místní venkovani, ti všichni hrají své role nejen na place, ale i mimo něj, v situacích a vztazích, které natáčení vyvolává. A co to u- dělá se dvěma obyčejnými chlapíky, když se octnou na dosah velkého světa, peněz a slávy? Hrají: Miroslav Vladyka, Radek Holub. Vstupné 160 Kč. Městský klub Sokolovna Vamberk přijímá chlapce do kurzu tance a společenské výchovy Zahájení 31. srpna Tel Město Týniště nad Orlicí, Kulturní centrum, Základní umělecká škola a KOPLAHO Band AGENTUR pořádají 12. Mezinárodní swingový festival Jardy Marčíka 2007 neděle 20. květen 2007 v hodin Kulturní dům Týniště nad Orlicí Dixieland ZUŠ Týniště nad Orlicí Georgia College & State University Band (USA) pátek 1.červen 2007 Tyršovo náměstí v 18,00 hodin Týniště nad Orlicí Taneční orchestr Pardubice Jiří Králík & the Rowdy Rascals Gabriela Kočí & Jazz Company Full Contact - Magické bubny sobota 2.červen 2007 Tyršovo náměstí v 17,00 hodin Týniště nad Orlicí Orchestr Big Band Letohrad Angína saxofonové kvarteto Kostelec nad Orlicí LACO DECZI a hosté (USA) 3play T.O.P. Dream Company Mladý týniš ský big band ZUŠ JIŘÍ SUCHÝ a BLUE STAR Předprodej vstupenek v kanceláři KD, informace tel Vstupné jednodenní 150 Kč, dvoudenní 200 Kč, třídenní 300 Kč PRANOSTIKY NA KVĚTEN.. máj - vyženem kozy v háj. Mokrý máj - v stodole ráj. V máji nemá pasákovi oschnout hůl. Deštivý květen - žíznivý říjen. Májová voda vypije víno. Když máj vláhy nedá, červen se předá. Květnový roj za fůru sena stojí - červnové rojení nestojí za zvonění. Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno a víno. Svatý Florián (4.5.) si ještě sněhový klobouk může nasadit. Déš na svatého Mamerta (11.5.) přináší soužení, nebo v něm nic dobrého není. Pankrác, Servác, Bonifác (12, 13, 14.5.) jsou pro sadaře zlí chlapci. Svatá Žofie (15.5.) políčka často zalije. Na Urbana (25.5.) pěkný, teplý den - bude suchý červenec i srpen. Na svatého Ducha (27.5.) nesvlékej kožicha. Pohoda na svatodušní pondělí (28.5.) slibuje úrodu. Ochotníci dětem Jako každý rok, i letos připravili členové vambereckého ochotnického spolku Zdobničan dárek dětem k jejich svátku. Nastudovali rozpustilou pohádku O princezně, která snášela zlatá vejce. Děti v ní uvidí hned tři princezny s jejich potrhlou dvorní dámou, mladého krále a jeho mírně řečeno velice zvláštního dvorního dohazovače i poněkud zmateného rádce. Jejich plány ale zcela změní hubatá ale moudrá tetka Karbulková s její chráněnkou Dobrunkou spolu se dvěma poctivými řemeslníky. Král má i svého zbrojnoše a zapomenout nemůžeme ani na originálního hlásného. Autorem dramatického textu je Jaroslav Koloděj - ten, který napsal i hru Dědeček, aneb musíme tam všichni, se kterou v minulé sezoně slavili vamberečtí ochotníci velké úspěchy. Představení režírují Pavla Nekvindová a Oldřich Doležal a objeví se v ní i zcela nové, mladé členky souboru. Premiéru bude mít pohádka už 12. května na přehlídce Dospělí dětem v Havlíčkově Brodě, potom ji uvidí i děti v Rychnově v rámci Bambiriády i solničtí školáci. Pro děti z Vamberka a okolí bude hrána ve vambereckém městském klubu Sokolovna dvakrát v pátek 8. června dopoledne a tamtéž i pro vamberskou veřejnost v neděli 10. června od 17 hodin. Představení je vhodné i pro ty nejmenší děti, trvá necelou hodinu. Zveme ovšem nejen děti, ale i dospělé, budou se zcela jistě bavit i oni. Karel Uhlíř Společenská kronika Významná životní jubilea: květen 75 let: Polanský Ladislav Hynková Milada 80 let: Pivková Božena Marek Jan Kašparová Zdeňka 93 let: Nováková Miloslava V březnu se narodili Skála Jan Novotný Jan Pavlišta Jaroslav Stibor Pavel Drtíková Karolína Pavlištová Kristýna Pavlištová Markéta Macek Jiří PODĚKOVÁNÍ V dubnu sňatek uzavřeli: - v obřadní síni ve Vamberku Pavel Suchomel a Marie Petrásová Josef Čižinský a Dagmar Horáková Petr Víšek a Růžena Šnajdrová - na zámku v Potštejně Libor Zámečník a Renata Pazourková Jaroslav Votoček a Lenka Jiroušková Petr Ježek a Marta Starková - na hradě Potštejn Michal Janiga a Lucie Jiroušková Lukáš Vondráček a Petra Kubínová Josef Rejthar a Dagmar Podolská Poděkování všem, kteří se přišli rozloučit s panem JOSEFEM ČI- ŽINSKÝM z Merklovic. Děkujeme za projev soustrasti i květiny. Rodina

14 14 ZPRAVODAJ Dva svátky hudby Vamberk si nemůže stěžovat na to, že by neměl slavné rodáky - hlavně v oblasti hudby tzv. vážné. Skladby Jana Václava Hugo Voříška se hrají stále a v poslední době ještě více než dříve, s jeho jménem je spojen i festival Voříškův Vamberk, v jehož rámci se každoročně konají koncerty. I letos tomu bude tak. 14. května bude ve vamberecké Sokolovně hostovat komorní sdružení LYRA DA CAMERA - sdružení hudebníků sólistů, kteří se ve své umělecké činnosti zaměřují na interpretaci komorní hudby především 17. a 18. století. Dramaturgie koncertu se zaměřila na představení děl skladatelů období baroka a klasicizmu až po začínající romantismus - jeho představitelem byl právě J.V.H. Voříšek. Dále budou na programu skladby Mozartovy, Černohorského, Bendy i dalších autorů, které si poslechneme v interpretaci Jitky Navrátilové (cembalo), Johany Rosické (soprán) a Bledara Zajmiho (violoncello). Koncert se koná 14. května v 19 hodin v městském klubu Sokolovna. Slavným hudebníkem ve Vamberku narozeným byl i Augustin Vyskočil, který byl mimo jiné i dirigentem Národního divadla. Tomu se v roce 1882 narodil syn, který je v uměleckém světě znám jako Pavel Ludikar, neprávem již pozapomenutý slavný český pěvec, který zpíval nejen v našem Národním divadle, ale byl v angažmá ve Dvorní opeře v Dráž anech, působil v Lidové opeře ve Vídni, zpíval i v La Scale, v Buenos Aires a vrcholem jeho kariéry bylo jeho vystupování v Metropolitní opeře v New Yorku v letech Po druhé světové válce se v Čechách, jmenovitě ve Vamberku, dočkal jen nevděku a ponižování, odešel proto do Vídně, kde zemřel roku Umění tohoto pěvce si připomeneme ve vzpomínkovém večeru dne 31. května v malém sále vamberecké Sokolovny, kam jsou zváni všichni milovníci hudby, operní zvláště. Karel Uhlíř KAMENICTVÍ kompletní zhotovení pomníků z přírodního kamene a terasa opravy a úpravy pomníků moderní tvary pomníků urnové pomníky za výhodné ceny nejlevnější světlá i tmavá žula RAŠKA RUDOLF, ČESKÉ LIBCHAVY Tel , ,

15 ZPRAVODAJ 15 Uspořte benzin či naftu u svého vozidla o 14% ZVYŠTE VÝKON MOTORU SNIŽTE EMISE AŽ O 90% Úspora na 1 nádrži = 200,- Kč i více. Hledáme spolupracovníky (i bez živnostenského listu). Více na čísle: KLUB ZDRAVÍ Nabízíme přírodní čínskou medicínu. Hledáme spolupracovníky s i bez živnostenského listu. Pořádáme pravidelná setkání (1 x týdně). Spolupracujeme s lékaři. KONTAKT: KLUB MILIONÁŘŮ Garantujeme, že budete milionáři. Dovedeme pro Vás z ,- Kč vydělat za 3 roky ,- Kč. Nabízíme projekt ověřený 12 letou praxí. Na vklad půjčíme či si můžete v našem klubu naspořit. Realizuje velké množství aktivit. Dále hledáme spolupracovníky (i bez živnostenského listu). Denně uvidíme na Vašem PC přírůstky. Nutné PC a internet. KONTAKT: Nabízíme nebankovní půjčky od ,- do ,- Kč bez prokazování příjmů, a to až na 80 měsíců. Hledáme spolupracovníky. Dále nabízíme zahraniční úvěry od do ,- Kč, splatnost 10 let, 3,5 % p.a. KONTAKT: Sportovní kalendář květen 2007 datum měsíc hod den domácí hosté kategorie hřiště 19. květen 14:15 SO Union Rokytnice Vamberk B muži"b" U. Rokytnice 20. květen 9:00 NE Kostelec Vamberk přípravka Vamberk 20. květen 9:00 NE Kostelec Čermná přípravka Vamberk 20. květen 9:00 NE Vamberk Čermná přípravka Vamberk 20. květen 13:30 NE Vamberk Rychnov B ml.žáci Rychnov B 20. květen 14:45 NE Lhota p.l. Vamberk dorost Lhota p.l. 20. květen 15:15 NE Vamberk Rychnov B st.žáci Vamberk 20. květen 17:00 NE Vamberk Dohalice muži "A" Vamberk 26. květen 9:00 SO Vamberk Černíkovice přípravka Vamberk 26. květen 9:00 SO Vamberk Přepychy přípravka Vamberk 26. květen 9:00 SO Černíkovice Přepychy přípravka Vamberk 26. květen 14:45 SO Vamberk Černilov dorost Vamberk 26. květen 17:00 SO Vamberk Skuhrov muži"b" Vamberk B 27. květen 9:30 NE RSCM Rozkoš Vamberk st.žáci RSCM Rozkoš 27. květen 11:15 NE RSCM Rozkoš Vamberk ml.žáci RSCM Rozkoš 27. květen 17:00 NE Černíkovice Vamberk muži "A" Černíkovice 02. červen 9:00 SO Vamberk Týniště přípravka Týniště 02. červen 9:00 SO Vamberk Častolovice přípravka Týniště 02. červen 12:00 SO Doudleby n.o. Vamberk dorost Doudleby n.o. 02. červen 17:00 SO Javornice B Vamberk B muži"b" Javornice B 03. červen 13:30 NE Vamberk Přepychy ml.žáci Vamberk 03. červen 15:15 NE Vamberk Přepychy st.žáci Vamberk 03. červen 17:00 NE Vamberk Častolovice muži "A" Vamberk 09. červen 14:45 SO Vamberk MFK Úpa C dorost Vamberk 09. červen 17:00 SO Opočno Vamberk muži "A" Opočno 10. červen 9:00 NE Vamberk České Meziříčí přípravka Vamberk 10. červen 9:00 NE Vamberk Rychnov B přípravka Vamberk 10. červen 9:00 NE Vamberk Ž ár přípravka Vamberk 10. červen 9:00 NE České Meziříčí Rychnov B přípravka Vamberk 10. červen 9:00 NE České Meziříčí Ž ár přípravka Vamberk 10. červen 9:30 NE Babí Vamberk st.žáci Babí 10. červen 11:15 NE Babí Vamberk ml.žáci Babí 10. červen 17:00 NE Vamberk Dobruška C muži"b" Vamberk B 16. červen 17:00 SO Lípa B Vamberk B muži"b" Lípa B 17. červen 13:30 NE Vamberk Týniště n.o. ml.žáci Vamberk 17. červen 14:45 NE Přepychy Vamberk dorost Přepychy 17. červen 15:15 NE Vamberk Týniště n.o. st.žáci Vamberk 17. červen 17:00 NE Vamberk Velké Poříčí muži "A" Vamberk 23. červen 17:45 SO Vamberk Solnice dorost Vamberk 23. červen 17:00 SO Ohnišov Vamberk muži "A" Ohnišov Změny konání fotbalových utkání vyhrazeny. Veškeré změny budou uvedeny v regionálním tisku, na internetu a zejména vývěsní skříňce v Žamberecké ulici ve Vamberku. František Michera, sekretář FO TJ Baník Vamberk Vážení spoluobčané města Vamberka, dovolte, abych Vám představil finanční hospodaření fotbalového oddílu TJ Baník Vamberk. Chceme Vás informovat, kolik musíme zaplatit za 6 měsíců od do , abychom vůbec měli pro 110 aktivních občanů města Vamberka sportovní využití. Oddíl má celkem 110 členů: 17 dětí přípravky 5-8 let 22 mladších žáků 8-12 let 16 starších žáků let 19 dorostenců let 26 hráčů dospělých 10 trenérů, asistentů, členů výboru Startovné mužstev v mistrovských soutěžích ,- Kč Placení rozhodčích, asistentů a delegátů ,- Kč Cestovné na mistrovské utkání ,- Kč Přípravné zápasy ,- Kč Tímto jsme Vám chtěli představit jenom základní částky, které musíme zaplatit na provoz v soutěžích. Podrobnější informace jsou Vám k nahlédnutí u p. Součka. A těm, co nám závidí, že máme od sportovní komise poprvé ,-Kč na činnost oddílu, ukázat jaká je situace. Určitě chceme poděkovat všem sponzorům, bez kterých bychom neměli balony, branky, dresy, nalajnované hřiště a vyprané dresy. Děkujeme všem rodičům, kteří nám přivedou na hřiště svoje děti, protože to je "motor" pro všechny okolo fotbalu - tím nás motivujete k tomu, že ve Vamberku ještě fotbal nezaniknul. Jan Souček Předseda FO B. Vamberk

16 ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU VAMBERK Informace o závodech kolo Východočeského poháru Svinary (Slavie Hradec Králové) Po zimní přestávce se rozběhla na plno jarní sezóna Východočeského poháru. Pořadatelem prvního závodu se stal oddíl z hradecké Slavie, který umístil centrum na okraj Hradce Králové do obce Svinary. Závod proběhl za příjemného slunečného počasí a přilákal okolo 700 závodníků včetně několika rodin s dětmi, které si vyzkoušely co orientační běh vůbec obnáší. Běželo se v rovinatém terénu z větší části velmi dobře průchodném, s hustou sítí komunikací, také několik kontrol bylo hodně vidět díky brzkému jaru (nebylo ještě listí). Celkově to byly pěkné závody na klasické oblastní úrovni. Výsledky: D10N/5.Anna Kotlářová, D21C/11. Jana Smutná,13 Markéta Vandasová, 16. Pavla Smutná, D21D/5. Iva Kodytková, 12. Hana Műllerová, D35C/ 6. Jana Klapalová, 8.Yveta Veverková, D35D/4. Jitka Rykalová, 6. Jana Kulová, 18.Lenka Suchanová H10C/3. Štěpán Vyskočil, 4.Daniel Vandas, H12C/13. Filip Rykala, H14/C 5.Šimon Smutný, 19.Radek Dvořáček, H16D/3. Daniel Rykala, H21A/15.Jan Koblic, H21C/3. Tomáš Veverka, 18. Tomáš Petras, 22.Pavel Řehák, 37. Jiří Andrš, 57. Standa Hudák, H21D/1. Libor Netopil, 20. Martin Novák, 32. Jiří Král, H35C/3. Lu a Vandas, 9. Lá a Kotlář, H35D/1. Zdeněk Hostaš, 7.Jiří Kula, H45C/ 17. Jirka Tupec Jarní soustředění oddílu OOB Vamberk (Albrechtice nad Orlicí) Stejně jako každý rok i letos vyrazil náš oddíl na jarní soustředění, letos to bylo do nedaleké obce Albrechtice nad Orlicí. Ubytování jsme našli v místní škole, která poskytla dostatečné zázemí pro všech 25 účastníků. K dispozici byla tělocvična, jídelna (strava byla zajištěna z týniš ské firmy) dobré soc.zařízení a především dobrá dostupnost k mapovým tréninkům. Každý den probíhal dopolední a odpolední mapový trénink, mezitím přišel na řadu i fotbálek, basket, florbal apod. míčové hry. Celkově se soustředění vydařilo, pomohlo k tomu počasí a dobrá příprava tréninků pro všechny věkové kategorie,hlavně pro ty nejmenší kterým se domů vůbec nechtělo kolo Východočeského poháru Michnovka (OK 99 Hradec Králové) Na druhé kolo poháru se sjelo do obce Michnovka (15km Z od HK) více jak 750 závodníků. Počasí bylo velmi teplé a vzhledem k poměrně dlouhým tratím to dalo mnoha závodníkům pořádně zabrat. Běhalo se kousek od nové dálnice v převážně smíšeném lese s velkým množstvím cest. Stejně jako na prvních závodech i zde byly některé kontroly vidět hodně zdaleka, ale přesto se dalo udělat několik chybných dohledávek. Našim se celkem dařilo, hlavně i v žákovských kategoriích, zřejmě se začala projevovat příprava ze soustředění v Albrechticích. Výsledky: D18C/8. Michaela Bednářová, D21C/8.Jana Smutná, 10. Markéta Vandasová, 33. Pavla Smutná, D21D/1.Iva Kodytková, D35C/8. Jitka Rykalová, 9.Yveta Veverková, D35D/ 7.Jana Kulová, 12. Lenka Suchanová HDR (kategorie rodičů s dětmi) 2.Adéla Vandasová, 8. Marek Kodytek, H10C/2.Daniel Vandas, 3. Štěpán Vyskočil, H12C/7. Filip Rykala, H12D/6. Tomáš Píro, H14C/9. Šimon Smutná, 11. Radek Dvořáček, H21A/11. Jan Koblic, H21C/11 Tomáš Veverka, 19.Tomáš Petras, 25. Jiří Andrš, 29. Pavel Řehák, 42. Michal Klapal, H21D/3. Martin Novák,4. Jakub Novák, H35C/ 1.Luděk Vandas, 2. Michal Smutný, H35D/1. Zdeněk Hostaš, 10. Karel Rykala, kolo Východočeského poháru Vápenný Podol (Loko Pardubice) Centrem třetího kola poháru se stala obec Vápenný Podol nedaleko Heřmanova Městce. Pardubický pořadatel umístil centrum do prostředí letního tábora ve Vápenném Podolu. Do centra se sjelo přes 900 závodníků, nebo na tyto závody přijeli i závodníci z Vysočiny. Běhalo se za velmi pěkného počasí, v terénu mírně zvlněném ale s hlubšími údolími a hustou sítí komunikací. Dobrých výsledků tentokrát dosáhli pouze starší závodníci, mladší dělali dost mapových chyb, které byly po závodech důkladně rozebrány a věřme že se mnozí závodníci poučili. Výsledky: D10C/10.Anna Kotlářová, D18C/8. Michaela Bednářová, D21C/3.Jana Smutná, 13. Markéta Vandasová, 14. Pavla Smutná, D21D/2.Iva Kodytková, 13.Hana Müllerová, 18. Jana Hostinská, D35C/10.Jana Klapalová, 13. Jitka Rykalová, D35D/6.Jana Kulová, 18. Lenka Suchanová H10C/9.Daniel Vandas, 14. Štěpán Vyskočil, H12C/ 25. Filip Rykala, H12D/11. Tomáš Píro, H14C/6. Šimon Smutný, 14. Radek Dvořáček, H16D/1.Dan Rykala, H21C/ 7.Jan Koblic, 22. Jiří Andrš, 29.Tomáš Petras, 31. Pavel Řehák, 41. Michal Klapal, H21D/9. Martin Novák,13. Jakub Novák, H35C/5. Michal Smutný, 6. Luděk Vandas, 19.Lá a Kotlář, 21.Pepa Doležal, H35D/2. Zdeněk Hostaš, 5. Karel Rykala, H45C/27.Jiří Tupec AEROBIC ve Vamberku Nevíte jak se vypořádat s přebytečnými kily? Jak zdokonalit postavu do plavek? Přij te si zacvičit do vamberecké haly!!!! Čekám na Vás každé Út a Čt od 19 do 20 hodin Úterý: bodystyling - posilování nejen problémových partií Čtvrtek: aerobic a stepaerobic Těší se na Vás Pavla KALENDÁŘ TURISTICKÝCH VÝLETŮ V ROCE 2007 KVĚTEN sobota Teplickým skalním městem Trasa: P - 6 km - Teplice n. Met., skály - hotel Orlík, NS skalním městem - nádraží ČD. Odjezd: V - z Vamberka z Teplic skály v sobota Zájezd: Ž ár n. Sázavou - Chotěboř Navštívíme Zelenou horu, památka UNESCO - Chotěboř - historické centrum - zkamenělá řeka, další program dle počasí. Informace včas ve skříňce. VAMBERECKÝ ZPRAVODAJ - vydává Město Vamberk. Zodpovědná redaktorka: Květoslava Krpačová, telefon: , , fax.: , Redakční rada: Ing. Zdeněk Fabiánek, Zdeňka Freivaldová, Jaroslava Jasanská, Ing. Josef Šlechta. Technická příprava: František Kubíček. Vychází jako měsíčník, uzávěrka pro dopisovatele 20. v každém měsíci. Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Registrováno u MK ČR E Náklad 2200 ks. Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, Rychnov nad Kněžnou. Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a případné tiskové chyby. Vyhrazuje si právo krácení příspěvků.

Schválené změny rozpočtu č. 1,2, 4-7, 9, 11, 12-16, 18-20, (starosta) a č. 3, 8 a 10, 17, 21 (zastupitelstvo města) pro rok 2017

Schválené změny rozpočtu č. 1,2, 4-7, 9, 11, 12-16, 18-20, (starosta) a č. 3, 8 a 10, 17, 21 (zastupitelstvo města) pro rok 2017 Schválené změny rozpočtu č. 1,2, 4-7, 9, 11, 12-16, 18-20, 22-29 (starosta) a č. 3, 8 a 10, 17, 21 (zastupitelstvo města) pro rok 2017 Změny rozpočtu Rozpočtové opatření Text Paragraf Položka Příjem (v

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 20. 6. 2016 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU?

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? 8.3. bowling v Ústí nad Orlicí projekt Kniha je náš kamarád, každý z nás ji má moc rád 15.3. návštěva knihovny v Kostelci nad Orlicí 18.3. Matematický klokan pro 2. 5. Ročník

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 18. prosince 2014 od 17:00 do 19:40 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30.09.2013; 23.10.2013; 28.11.2013; 16.12.2013 a 29.01.2014.

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 z jednání rady města konaného dne 22.08.2011 Usnesení obsahuje: 5 strany, body č. 486-520 RM schvaluje 486) nevybudovat vodovodní řad v rámci výkopových prací

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 27.6.2016 396/15/RM/2016 Souhlas zřizovatele zařazení projektových záměrů příspěvkové

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 11/2016 z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, František Novák, Ing. Svatopluk

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 31. 5. 2004 od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Memento. Jaké byly vaše dojmy?

Memento. Jaké byly vaše dojmy? Memento 8. dubna proběhl projekt Závislosti (především o drogách) pro 9. třídu. Během odpoledního vyučování pak dramatizace románu Radka Johna Memento. Memento je román o narkomanech.posluchač se v něm

Více

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 1) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet obce byl schválen za zasedání zastupitelstva obce dne 25.2.2009 jako vyrovnaný v celkovém objemu 5 526 100 Kč.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 20.12.2010 v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. čj. 9/2010 Starostka zahájila 9. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Přítomni: Iva Havlátová, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Milena Ševčíková, Lukáš Iwkovicz, Mgr. Michal Kudláček Nepřítomni: Mgr. Marie Permedlová,

Více

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov konaného dne 17.12.2012 v Lanžově. Přítomní: Skořepová A., Pavlíčková K., Kněžour M., Janeček J., Holub L.,Antonín M., od 18:21

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zápis z 20 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 20 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 20 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 5. 2016 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 30. 3. 2011 USNESENÍ č. 5/3-11 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 6/2011 snížení výdajů na: par.2321 odvádění a čištění

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

ZÁPIS ZE 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM

ZÁPIS ZE 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM ZÁPIS ZE 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 19.11.2012 Přítomni : p. M. Egert, p. O. Veselý, p. R. Kajzar, p. J. Ruth; rozšířená rada p. V. Pejša, Bc. R. Kunc, p. Marián Chlup, p. F. Belbl (pouze u bodu

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více