Exkluzivní průzkum trhu společnosti DEMA: mlékomaty Strana 12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Exkluzivní průzkum trhu společnosti DEMA: mlékomaty Strana 12"

Transkript

1 Farmáři požadují celkové odstranění nerovností Strana 3 Exkluzivní průzkum trhu společnosti DEMA: mlékomaty Strana 12 Výhoda bioplynových stanic: provoz bez výkyvů Strana 29 Informační noviny Agrární komory České republiky prosince 2010 AKTUÁLNĚ Velký zájem o program Podnikání a inovace registračních žádostí v hodnotě přes 160 mld. Kč. O Operační program Podnikání a inovace je zájem. Od ledna do října přibylo dalších 5002 žádostí za 67,2 mld. Kč. Největší zájem je o pro gram Eko-energie. O tyto dotace se sta rá ministerstvo průmyslu a ob cho du a jeho agentura Czech-Invest. Tyto peníze posilují konkurenceschopnost českých firem. V OPPI je na to připraveno bezmála 100 mld. Kč, vysvětlil ministr průmyslu a ob chodu Martin Kocourek. (fil) Vláda brání spekulacím s půdou Koncem listopadu schválila vláda novelu devizového zákona, která umožňuje prodej zemědělské půdy cizincům. Dosud cizinci zemědělskou půdu kupovat nesmějí, ale mnoho jí již dnes vlastní zahraniční právnické osoby, které mají v ČR sídlo. Vláda uložila MZe, aby do konce ledna připravilo změny zákonů o státní půdě a o Pozemkovém fondu. Kdo hospodaří na půdě v ma jetku státu, bude mít přednost při koupi. U cizinců bude časová podmínka 36 měsíců. Cílem je zabránit spekulacím, uvedl premiér Petr Nečas. (li) Proti slučování obcí Spolek pro obnovu venkova zásadně nesouhlasí se současnými úvahami o slučování malých obcí do větších celků. Stavíme se proti názorům, které zazněly z úst zástupců Svazu měst a obcí ČR. Malé obce by totiž mohly přijít bez vlastní rozpočtové samostatnosti a investiční odpovědnosti také o místní kulturu, společenský život a mohly by ztratit vlastní identitu, prohlásil předseda SPOV Eduard Kavala. (zb) Josef Mandík povede včelaře Novým předsedou Českého sva - zu včelařů se na volební období stal Josef Mandík z Nasavrk na Chrudimsku. (li) Šťastné a veselé! Redakce Zpravodaje Agrobase a celé vedení Agrární komory ČR přeje všem svým čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšný start do nadcházejícího roku. V tomto čísle najdete mimo jiné i několik netradičních receptů pro vánoční tabuli, poradíme vám, co pít ke štědrovečerní večeři, samozřejmě navštívíme mnoho českých zemědělských a potravinářských podniků a připomeneme si významné akce, které tento podzim proběhly. (red) Zemědělci a potravináři mezi nejlepšími firmami Za Agrofert Holding převzala diplom Simona Sokolová, generální ředitelka dceřiné společnosti Olma Olomouc. Ocenění za třetí místo jí předali ministr zemědělství Ivan Fuksa (druhý zprava) a prezident AKČR Jan Veleba (vpravo) Foto Eugenie Línková ČÍSLO DNE 0,- Kč Foto 2media.cz V letošní anketě Českých 100 nejlepších zvítězila automobilka Škoda Auto, společnost ČEZ skončila na druhém místě. Třetí se umístil Agrofert Holding, což je pro zemědělskopotravinářskou společnost velký úspěch. Organizátorem soutěže je každoročně občanské sdružení Comenius. Vrámci soutěže jsou vyhlašovány i nejlepší firmy v jed - notlivých odvětvích. V zeměděl - ství a potravinářství obhájilo prvenství Agrodružstvo Lhota pod Libčany. A pokud jde o rezort zemědělství, pak jej v této soutěži zviditelnil i generální ředitel společnosti Bohemia Sekt Josef Vozdecký, který je čerstvým nositelem titulu Gentleman Pro. Společnost, kterou řídí, se umístila na vynikajícím 21. místě. Určitou raritou byl holding Agro trade, který získal spolu se svými dvěma společnostmi, firmou Boneco a Xavergen, dohromady tři ocenění. Cílem soutěže je zviditelnit v České republice registrované firmy z co možná nejširšího spektra ekonomických aktivit. Navržený podnik musí platit v České republice daně, mít nejméně 20 zaměstnanců a vyká - zat roční tržby vyšší než 30 milionů korun. (egi) Vláda nehodlá dát ani korunu na dorovnání přímých plateb Top-up. Nárok činí 4,8 mld. Kč. AKČR požaduje alespoň 2,4 mld. Kč a stanovila termín do 18. února Více dobrých zpráv Úvodem dvě dobré zprávy. Tato vláda má zájem svou vahou a za pomoci dalších představitelů vlád nových členských zemí EU působit v Bru - selu na stírání rozdílů mezi dotacemi farmářů patnáctky a dvanáctky. Evropský parlament chce být nápomocen. Druhá zpráva se týká každého z nás, kdo má zájem získat alespoň část z podpor na bydlení. Ještě před koncem roku totiž ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační programy v bytové politice pro příští rok. Na webových stránkách MMR je zveřejněna výzva k podávání žádostí o dotace z programu, na nějž je vyčleněno 420 milionů korun. Výzva se týká podprogramů na regenerace panelových sídlišť, technické infrastruktury, dále výstavby podporovaných bytů pro rok 2011 a za čtvrté oprav domovních olověných rozvodů pro rok Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet od 20. prosince 2010 a končí 28. února V tomto čísle Zpra vodaje Agrobase dobré zprávy spíše převažují, včetně zjištění nezávislé agentury DEMA, že společná aktivita AKČR a su per- marketu Billa přináší své plody. V tomto řetězci se prodává jen české maso a podíl biopotravin českých výrobců zde podstatně vzrostl. Přejme si proto, aby rok 2011 byl plný dobrých zpráv, ať už z našeho osobního nebo pracovního života. Eugenie Línková Jediný magazín v ČR celé potravinové vertikály PRVOVÝROBA ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL OBCHOD

2 2 Aktuality 16. prosince 2010 KRÁTCE Potravináři chystají označení Česká potravina Potravinářská komora ČR (PKČR) chystá novou značku pro označování kvalitních tuzemských potravin. Logo se státní vlajkou a nápisem Česká potravina už si nechala zaregistrovat u Úřadu průmyslového vlastnictví. Na Žofínském fóru věnovaném zemědělství a potravinářství to řekl prezident PKČR Miroslav Toman. Právo označovat své výrobky novým logem by tuzemští výrobci získali po splnění podmínek pro jeho udělení a po zaplacení symbolické částky. Již delší čas je kvalitním českým výrobkům udělováno označení Klasa, letos nově i značka Regionální potravina. O možnosti označovat domácí potraviny českou vlajkou opakovaně hovoří také ministr zemědělství Ivan Fuksa, pro větší propagaci českých potravinářů se vyslovil i premiér Petr Nečas. Toman se nebojí, že by již třetí obdobné označení mohlo mást spotřebitele. Jakékoliv zdůraznění domácího původu výrobku či jeho kvality poskytuje spotřebiteli vodítko a možnost lepší orientace v mnohdy nepřehledné nabídce supermarketů, řekl šéf PKČR. Prezident potravinářů, podobně jako majitel největší tuzemské agropotravinářské skupiny Agrofert Holding Andrej Babiš, vyzval stát k důslednějším kontrolám dovozů potravin. Potravináři spolu se zástupci dozorových orgánů například lobbují v Bruselu za nařízení, jež by dávalo členským státům za povinnost sledovat výskyt salmonel v drůbežím mase. (egi) Zemědělci EU musejí vrátit přes půl miliardy eur do Bruselu Evropská komise žádá na základě přijatého rozhodnutí zpět 578,5 milionu EUR, jež neoprávněně vynaložily členské státy z peněz na podporu zemědělství. Tyto prostředky se vracejí do rozpočtu EU, jelikož nebyla dodržena pravidla EU nebo nebyly použity adekvátní kontrolní postupy pokud jde o zemědělské výdaje. Členské státy odpovídají za vyplácení a kontrolu výdajů v rámci společné zemědělské politiky (SZP) a úkolem Komise je zajišťovat, aby členské státy dotyčné prostředky vynakládaly řádně. Nepolevujeme v úsilí o zajištění co nejlepší kontroly způsobu, jakým jsou vynakládány peníze na podporu zemědělství, abychom ověřili, že se penězi daňových poplatníků neplýtvá, uvedl komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Cioloş v souvislosti s rozhodnutím. Finanční prostředky se vyberou od Bulharska, České republiky, Dánska, Francie, Itálie, Irska, Kypru, Litvy, Maďarska, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rumunska, Řecka, Slovinska, Španělska, Švédska a Velké Británie. (bo) Klasa výrobních družstev úspěšně pokračuje V současné době se uskutečnilo úspěšné vyhodnocení projektu Zásilkový obchod výrobních družstev Klasa VD. Jeho hlavním úkolem bylo usnadnění cesty mezi výrobcem a zákazníkem a také zviditelnění výrobního družstevnictví. Hlavním benefitem pro zákazníka je kvalita a záruka, že jde o původní český výrobek. Své výrobky z oblasti bydlení a domácnosti, kuchyňských potřeb, bytového textilu, oblečení, hraček, zdraví a krásy, zahrady, dílny, vína a potravin zde nabídlo 39 výrobních družstev. Katalog byl veřejnosti nabídnut v tištěné (platnost byla ukončena koncem srpna) i elektronické podobě. V současné době pokračuje zásilkový obchod v elek tro nic - ké formě na internetových stránkách Projekt potvrdil zájem zákaz níků o české výrobky, které mají konkrétního výrobce, nejsou anonymní. Zákazníci ocenili možnost nákupu různého zboží na jednom místě. Značky zastoupené v katalo gu, jako jsou Regina, Vřídlo, Elko, Dře votvar, Templářské sklepy Čejkovice, Granát Turnov, Frotex, Lidová tvorba, Slezská tvorba a další, jsou zárukou tradice a kvality. Tyto pojmy znali již naši rodiče a prarodiče. Jsme přesvědčeni, že si katalog bude nacházet stále více a více věrných zákazníků. Jan Wiesner, předseda SČMVD Na lze objednat i biovína Templářských sklepů, které jsou členem výrobních družstev ČR Foto archiv SČMVD Větrná energetika a biologická rozmanitost Z obecného hlediska sice nepředstavuje větrná energie hrozbu pro planě rostoucí rostliny ani volně žijící živočichy, přesto mohou nevhodně situované nebo konstruované větrné elektrárny negativně ovlivnit zranitelné druhy a stanoviště. Evropská komise proto před časem zveřejnila pokyny pro rozvoj větrné energetiky v chrá - něných přírodních oblastech. Pokyny se týkají sítě Natura 2000, která představuje základ politiky EU pro oblast biologické rozmanitosti a klíčový nástroj pro dosažení cíle EU zastavit a zvrátit do roku 2020 úbytek biologické rozmanitosti. Větrná energie hraje důležitou roli při dosahování cíle EU, kterým je 20% podíl obnovitelných energií na celkové evropské spotřebě do roku Umístění větrných elektráren do oblastí Natura 2000 není automaticky vyloučeno, situaci je však třeba posuzovat případ od případu. Krásou vonící Selský dvůr v Olomouci Podzim bývá v hanácké metropoli každoročně spojován se zahradnickou výstavou, největší svého druhu u nás. Poslední zelená přehlídka roku na olomouckém výstavišti Flora otevřela své brány ve dnech října. Tisíce návštěvníků mohly obdivovat špičkovou produkci domácích i zahraničních pěstitelů ovoce, zeleniny a školkař ských výpěstků. V hlavní výstavní expozici v pavilonu s příhod ným názvem Selský dvůr se pod záštitou Ovocnářské unie ČR a Zeli - nář ské unie Čech a Moravy před - stavili nejlepší čeští a mo ravští producenti ovoce a zele niny. Pestrobarevné a chutné výpěstky doplnila přehlídka nejzajímavějších odrůd květinové královny podzimu chryzantémy. Tyto pokyny pomohou členským státům při uskutečňování činností v oblasti rozvoje větrné energetiky, které budou v soula du s požadavky sítě Natura Nejde o změnu právních předpisů nebo politiky, ale pouze o průvodce stávajícím právem. Cílem je zajistit, aby byly plně respektovány právní před pisy EU o ochraně druhů, uvedl evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. Koláž Sch Zájemce o pestré výtvory přírody zaujala i výstava tykví nejrůznějších barev i tvarů. Atmosféru podzimního selského dvora dotvářely, kromě plodů, i historické exponáty, které pro výstavu zapůjčil Hanácký skanzen v Příkazech. Novinku letos do Olomouce přivezli ovocnáři. Byla jí vlastní moštárna, která nabídla návštěvníkům ochutnávku zdravých šťáv a moštů z různých druhů ovoce. Na stánku ZUČM byla v úvodní den výstavy pro děti Strategické plánování Pokyny vysvětlují význam strategického plánování a to, jak je důležitá kvalita posouzení dalšího rozvoje. V pokynech jsou uvedeny příklady osvědčených postupů a způsoby, jak může rozvoj větrné energetiky zabránit škodám v citlivých přírodních oblastech. V rozsáhlé zeměpisné oblasti je strategické plánování rozvoje větrných elektráren jedním z nej - účinnějších způsobů, jak minimalizovat vliv větrných elektráren na přírodu již od počátku. Vede nejen k in te - grova něj šímu rozvoji, ale na úrovni jednotlivých projektů by mělo snižovat riziko problémů a zpoždění v pozdějších fázích. připravena soutěž Zahradníkův klobouk. Všechny děti, které se přišly zelinářům předvést v ně - jakém zahradnickém kloboučku, získaly chutnou zeleninovou odměnu. Zajímavá byla také tradiční společná expozice Českého zahrádkářského svazu pod názvem Barvy podzimu našich zahrad s výpěstky krajových odrůd ovoce a různými druhy zeleniny. Ani letos nechyběla nabídka včelařských produktů, výstavka hub, zahrádkářská a my - kologická poradna či sklípek s moravskými víny a bur čákem. Výstavní přehlídku ovoce, zeleniny a pod zim ních květin doplnila v po řadí již patnáctá Olima, festival gastronomie a nápojů s na bíd kou kvalitních potravin z domácí produkce i prezentací výrobků oceněných titulem Regionální potravina Olomouckého kraje Součástí festivalu byly i Dny moravských vín s představením Souvislosti Větrná energie pomáhá značně snižovat emise skleníkových plynů, znečišťujících látek a rov - něž spotřebu vody, která souvisí s kon - venční výrobou elektřiny. Za pos - lední desetiletí došlo k prud kému nárůstu využívání větrné energie. V roce 2009 se podílela na celkové spotřebě elektřiny v EU přibližně 4,8 %. Očekává se, že se tato hodnota do roku 2020 minimálně ztrojnásobí. Natura 2000 je celoevropská ekologická síť téměř lokalit v 27 zemích EU, která byla zřízena na základě směrnice o stanovištích z roku Zaujímá téměř 18 % rozlohy EU. Jejím úkolem je zajistit ochranu a udržitelné využívání oblastí s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti, dlouhodobé přežití nejcennějších a nej ohroženěj ších druhů a přírod ních stanovišť v Evropě. Natura 2000 není systémem přísně chráněných přírodních rezervací, v nichž se zakazuje jakákoli lidská činnost. I když síť bude samozřejmě zahrnovat přírodní rezervace, většina půdy bude zřejmě i nadále patřit soukromým vlastníkům a důraz se bude klást na udržitelné budoucí hospodaření, a to z hlediska ekologického ieko nomického. (zb, ve spolupráci se zastoupením Evropské unie v České republice) a ochutnávkami vín jednotlivých vinařských podoblastí a oblí - bený Flora košt soutěž o nej - lep ší ovocný destilát. V soutěži se prezentovalo 358 vzorků z Čech, Mo ravy a Slovenska. Po slavnostním vyhlášení těch nejlepších moků je mohli první víkendový den přijít ochutnat všichni návštěvníci. Kdo z náv štěvníků už dostatečně ocenil všechny předváděné expozice, mohl začít nakupovat z nepře ber ného sortimentu květin, ovoce, zeleniny, okrasných a ovoc ných dřevin, drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb. Letošní podzimní návštěva olomouckého výstaviště přinesla zcela určitě všem, co sem za hezkých slunečných dnů zavítali, mnoho hezkých zážitků a in - spirace pro vlastní pěstitelskou činnost a snad i chuťových námětů pro zdraví. Text a foto: Jiří Novotný

3 16. prosince 2010 Aktuality 3 Zemědělci přes palubu Zhruba 2300 zemědělců z různých míst ČR se sešlo koncem listopadu v pražské Lucerně. Byli to zástupci rodinných farem, zemědělských družstev i velkých celků. Do posledního místa zaplnili celou Lucernu od velkého sálu po balkony. Chtěli vědět, na čem jsou a zda tato vláda dokáže pochopit jejich žádost o podporu při přímých platbách. Mají na to nárok, který vychází z předstupních dohod. Jelikož vědí, že krize poznamenala i naše hospodářství, chtěli se spokojit alespoň s polovinou z celkové částky. Ani tu jim ale premiér Nečas neslíbil a dál trval na nulových přímých platbách v příštím roce. Zleva: zasedání moderoval viceprezident AKČR Jindřich Šnejdrla, za řečnickými pulty usedli i premiér Petr Nečas, ministr zemědělství Ivan Fuksa a prezident PKČR Miroslav Toman 2x foto Eugenie Línková Ještě horší zprávou pro naše zemědělce je, že je hodil přes palubu zemědělský výbor PSP. Při svém listopadovém jednání nepodpořil návrh opozice, aby stát dorovnal přímé platby částkou 4,8 mld. Kč nebo alespoň zemědělci navrhovanou polovinou, tedy 2,4 mld. Kč. Výbor PSP jejich návrh smetl se stolu. Vedení AKČR vyjadřuje touto cestou hrubé znepokojení Sál pražské Lucerny byl zcela zaplněn.vpředu uprostřed předseda ZSČR Miroslav Jirovský, vlevo hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Zemědělci z nových členských států EU požadují, aby byla po roce 2013 stanovena jednotná maximální hranice pro výši národních dotací v rámci Společné zemědělské politiky. Vyplývá to z deklarace, kterou na závěr dvoudenní konference v Brně podepsali 3. prosince zástupci nevládních zemědělských organizací ze sedmi nových členských států Evropské unie. Ve společném prohlášení požadují farmáři celkové odstranění nerovností, které nyní diskriminují zemědělce v no vých členských zemích. Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Veleby byla konference úspěšná a stanovuje společné požadavky pro rozpočtové období EU mezi lety Shodli jsme se na požadavcích shrnutých do pěti bodů, které by měly být obsaženy v re - formě Společné zemědělské politiky (SZP). Chceme odstranit veškeré nerovnosti, zachovat Společnou zemědělskou politiku, to znamená nepřipustit její nacionalizaci a nepřipustit soutěž národních rozpočtů. Dále jsme se shodli na požadavku sjednotit národní přístupy v ob - lasti nepřímých podpor, například je to zvýhodněné clo. A vytyčili jsme požadavek sjednotit maximální hranici pro výši státní podpory, to znamená příspěvku ze státních rozpočtů, vysvětlil Veleba. Posledním bodem je podle něj požadavek na to, aby byl rozvoj venkova realizován formou, která...bude mít srovnatelný dopad na všechny členské státy. Podle Veleby umožní společný postup zemědělcům lobbovat v příštích měsících v Bruselu za prosazení společných cílů. Dvoudenní jednání v Brně reagovalo na vyjádření Evropské komise (EK), která v druhé polovině listopadu představila v hru bých obrysech návrh reformy SZP od roku Podle EK a zklamání nad postupem Zemědělského výboru PSP, který na jednání k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2011 pro kapitolu ministerstva zemědělství v plné míře zamítl návrh některých svých členů k navýšení částky na dorovnání přímých plateb z nuly na maximálně možných 4,8 mld. Kč včetně definice zdro jů k pokrytí této částky. Poslanci a členové ZV PSP tak vůbec nevzali v potaz výzvu zemědělců a potravinářů předloženou v Prohlášení zemědělců a zpra covatelů směrovanou členům vlády, poslanecké sněmovně a ministerstvu zemědělství. Prohlášení vzešlo z veřej - ného setkání dne 23. listopadu v pražské Lucerně, uvedl prezident AKČR Jan Veleba,. O přístupu poslanců a čle - nů ZV PSP k diskuzi s odbornou veřejností, jejíž zájmy by měli primárně hájit, svěd čí i fakt, že pozvání do Lucerny přijali jen poslanec Ladislav Skopal (ČSSD), poslanec Pavel Kováčik (KSČM), hejtman Jihočeského kraje Michal Hašek (ČSSD) a senátor Jan Hajda (ČSSD), konstatoval viceprezident AKČR Jindřich Šnejdrla, který jednání zemědělců v Lucerně moderoval. Prezident AKČR Jan Veleba proto svolal na začátek prosince jednání představenstva dozorčí rady Agrární komory ČR. Do poloviny února se zváží revize závěrů prohlášení z Lucerny ve smyslu přijetí ráznějších kroků a opatření. Snažíme se definovat další možné směry k řešení a hledání pomoci sektoru, aby mohlo dojít k posílení národního dorovnání přímých plateb jakožto rozhodující položky pro udržení alespoň minimální úrovně konkurenceschopnosti na trhu EU, uzavřel Veleba. Eugenie Línková Farmáři požadují odstranění nerovností Zleva: Ing. Milan Semančík, předseda Slovenské zemědělské a potravinářské komory, Ing. Ludvík Jírovec, expert na obiloviny z EKOSOC v Bruselu a Ing. Jan Veleba, prezident AKČR Prezident Národní federace rumunských zemědělských producentů Viorel Matei 2x foto Pavel Říha by měl za tři roky skončit současný sys tém zemědělských dotací, který diskriminuje farmáře z nových členských zemí. Výkonný orgán EU sice nenavrhl zcela jednotnou sazbu pro všechny státy, chce ale farmářům zaručit, že nedostanou méně než určité procento z prů - měr né sazby pro celou unii. Návrhy nyní v Bruselu projednávají zástupci členských států, konečnou podobu by jim měl dát zřejmě v průběhu příštího roku Evropský parlament. Současný návrh Evropské komise je ale podle českých nebo slovenských zemědělců příliš vágní, a proto nelze s jistotou říci, že účinně odstraní současný stav. (tk) Celé znění deklarace najdete na webových stránkách Příklad dobré spolupráce v praxi O spolupráci Krajské agrární komory Plzeň a Místní akční skupiny Pošumaví svědčí letošní první ročník soutěže Regionální potravina 2010 v Plzeňském kraji. Základy této spolupráce byly položeny již 12. května Tehdy podepsali v Praze prezident Agrární komory České republiky Jan Veleba a předseda Národní sítě místních akčních skupin ČR František Winter Smlouvu o partnerství a spolupráci mezi oběma nevládními profesními organizacemi. Každá smlouva zůstává pouhou proklamací, pokud není naplňována konkrétními aktivitami členů partnerských organizací. Jedním z příkladů dobré praxe, kdy se podařilo společnými silami dosáhnout dobrého výsledku, je spolupráce Krajské agrární komory Plzeň a Místní akční skupiny Pošumaví, z. s. p. o., při administraci soutěže Regionální potravina 2010 v Plzeň ském kraji. Přestože tato soutěž byla v Plzeňském kraji, jako snad v posledním regionu České republiky, organizována poprvé, spojením obou zdánlivě odlišných subjektů se podařilo v rekordním čase zabezpečit soutěž na dobré úrovni. Soutěže se zúčastnilo 25 malých a středních potravinářských firem, které do soutěže přihlásily 116 výrobků ve všech soutěžních kategoriích. O tom, že se spolupráce profesních organizací na venkově na regionální úrovni vyplatí, svědčí i fakt, že díky koordinaci aktivit obou partnerů se výrobky potravinářských firem propagují i po naplnění oficiálních aktivit projektu. Někteří malí výrobci měli díky tomu, že se soutěže zúčastnili a dostali se do podvědomí veřejnosti, možnost se prezentovat na prodejních akcích v blízkém Bavorsku, ve vzdálenější Vídni, na akcích MAS Pošumaví u partnerské MAS Brána do Českého ráje, nebo na semináři věnovanému Janu Ámosi Komenskému v Senátu Parlamentu České republiky. Zájemci o další prezentace se stále ozývají. Pro úplnost je třeba dodat, že na přípravě celé soutěže s Kraj - skou agrární komorou Plzeň úspěšně spolupracoval i člen Místní akční skupiny Pošumaví, z. s. p. o., obecně prospěšná společnost Úhlava, která se zabývá osvětou v pro ble matice přímého prodeje ze dvora. Zkušenosti Úhlavy, o. p. s., přispěly k lepšímu marketingu a propagaci výrobků zejména u malých producentů potravin, které zastupovaly především rodinné podniky a farmy. Se všemi partnery úzce začal především v mediální oblasti spolupracovat i Plzeňský kraj, což nesporně přispělo k dobrému ratingu soutěže v regionu. Aktivně se zapojil i další člen Místní akční skupiny Pošumaví, z. s. p. o., kterým je Střední škola zemědělská a po tra vinářská Klatovy. Její žáci pomohli zorganizovat nejen některé ochutnávky v regionu, ale i zabezpečení zasedání hodnotitelské komise a již zmiňovanou prezentaci některých výrobků v Senátu. První ročník soutěže Regionální potravina 2010 v Plzeňském kraji ukázal, že společným úsilím podnikatelů, nevládních profesních organizací a samospráv na venkově je možno reálně naplňovat i mnohá vznešená slova v různých deklaracích obsažená. Ivo Šašek Zleva: radní pro životní prostředí a zemědělství Plzeňského kraje Ing. Petr Smutný, předseda KAK Plzeň Ing. Jaroslav Šíma a manažer MAS Pošumaví, z. s. p. o., Ing. Ivo Šašek, CSc. Rozhovor dává Helena Konopíková, která se svými Krchlebskými koláči vyhrála kategorii pekárenské a cukrářské výrobky v Plzeňském kraji. Vpředu Jana Petrusová, která na Zemi Živitelce při Dnu Plzeňského kraje předváděla zdobení vajec dužinou sítiny. Foto Ivo Šašek

4 4 AKČR informuje 16. prosince 2010 Dovozy podrážejí tuzemskou zemědělskou výrobu V pátek 15. října přijal premiér ČR Petr Nečas vedení Agrární komory ČR prezidenta Jana Velebu, viceprezidenta Jindřicha Šnejdrlu a tajemníka Martina Fantyše. Jednání se týkalo předloženého materiálu, který zveřejňujeme v plném znění. První část se věnuje argumentaci k návrhu rozpočtu 2011 kapitola 329 Mze. Přímé platby a jejich členění Podle principu Společné zemědělské politiky jsou v zemích EU-27 poskytovány tzv. přímé platby. Nové členské země EU- 12 (tedy i ČR) mají stanoven harmonogram postupného nárůstu přímých plateb do roku 2013 na úroveň 100 % PP starých členských zemí (EU-15). Systém PP zemí EU-12 je založen na platbách z unijních prostředků (SAPS), vyplácených na 1 ha zemědělské půdy s mož - ným dorovnáním z národních prostředků (Top-Up) a to max. ve výši 30 % celkového objemu PP. Země EU-15 mají 100 % PP hrazených z prostředků EU. Vývoj velikosti obálky SAPS ze zdrojů EU, která se mění každoročně počínaje rokem 2004 až do roku 2013, kdy dosáhne 100 % výše vyjednané před vstupem (909,2 mil. EUR) je následující: rok %; rok %; rok %; rok %; rok %; rok %; rok %; rok %; rok %; rok %. Vyjednané podmínky PP umožňují každoročně dorovnat PP z národních zdrojů ČR nejvýše však 30 % z max. obálky (909,2 mil. EUR) formou tzv. Top-Up plateb na citlivé komodity, přičemž součet platby SAPS a Top-Up nesmí převyšovat v daném roce 100 % vyjednané obálky. To znamená, že od roku 2011 se platba Top-Up snižuje ze 30 % proti předchozím létům, každoročně o 10 %. Citlivé komodity, které byly vyjednány pro Top-Up, jsou z po - hledu ČR klíčové pro zachování vyvážené zemědělské soustavy a konkurenceschopnosti některých specifických odvětví. Jde o podporu chovu skotu, ovcí, koz, pěstování brambor na škrobárenské zpracování a chme le pro rok 2011 ve výši zhruba 1,8 2 mld. Kč, a dále o platbu na plochu, pro rok 2011 ve výši cca 2,7 2,8 mld. Kč. Pro rok 2011 jsou podle vyjednaných podmínek hrazeny PP v ČR ve výši 80 % z pro - středků EU (SAPS). Z ná rod ní - ho rozpočtu lze dorovnat max. 20 % (Top-Up). Objem plného dorovnání ve výši 20 % (Top- Up) představuje částku ve výši Položky zemědělského rozpočtu na rok 2011 (v mld. Kč) položka návrh chybí požadavek Přímé platby Top-Up 0 4,5 4,8 4,5 4,8 Národní dotace APK 0,527 0,673 1,2 Program rozvoje venkova (kofinancování) 3,35 2,25 5,6 Celkem (po navýšení) 3,877 7,423 7,723 11,3 11,6 Celkem na zemědělské podpory chybí 7,423 7,723 mld. Kč. Přehled růstu salda agrárního zahraničního obchodu u vybraných komodit (v mil. Kč) komodita/rok maso hovězí maso vepřové maso drůbeží mléko a smetana* sýry a tvaroh vejce med květiny brambory ,286 jablka obilí* * vývoz syrového mléka a obilí je pouhým vývozem suroviny, bez další přidané hodnoty Smutné pohledy na reznoucí zemědělské stroje a pole ležící ladem by u nás nemusely být ničím neobvyklým 4,5 4,8 mld. Kč, v závislosti na kurzu EUR/Kč, který se stanovuje k poslednímu dni měsíce září roku Z dotací na dorovnání podle návrhu rozpočtu na PP chybí 4,5 4,8 mld. Kč, v přepočtu cca 1300 Kč/ha. Tyto platby zásadně ovlivňují nerovnost podmínek ČR se zeměmi EU-15. I za plného dorovnání PP v roce 2011 (20 % Top-Up) by byla úroveň všech podpor v pře - počtu na 1 ha zemědělské půdy v ČR výrazně nižší než v zemích EU-15, např. v ČR 446 EUR/ha, v Německu 691 EUR/ha (ČR na úrovni 64,5 %), v Rakousku 802 EUR/ha (ČR na 55,6 %). Pokud nebudou v roce 2011 Top-Up vyplaceny, pak bude srovnání ještě horší a podpora se sníží na úroveň 56 % Německa a 48 % Rakouska. Za předpokladu, že v nových členských zemích, které mají stejný systém PP jako ČR (80 % SAPS + 20 % Top-Up) a Top-Up budou v roce 2011 vyplaceny v plné výši, dojde k výraznému oslabení konkurenceschopnosti českého zemědělství nejen vůči zemím EU-15, ale nově i vůči novým členům EU, kteří vstoupili v roce Požadavek AKČR: dorovnání přímých plateb Z důvodu zachování konkurenceschopnosti požadujeme dorovnání přímých plateb jako nástroje vyrovnávajícího nerovné podmínky ČR vůči zemím EU- 15 v plné výši, tj. 20 % 4,5 4,8 mld. Kč. Národní dotace agropotravinářského komplexu Jde o významný podpůrný nástroj, který se každoročně pohybuje na úrovni 1,2 mld. Kč. Národní dotační programy APK, na rozdíl od podpor PP, jsou využívány jako nástroje regulace a umožňují státu cíleně ovlivňovat rozvoj citlivých komodit. Předložený návrh nezajišťuje kontinuitu nastavených programů. V některých případech může vlivem rušení programů dojít nejen ke zhoršení celkové situace, ale i ke zmaření již vynaložených finančních prostředků. (ozdravovací programy, genetika apod.) Pro zachování kontinuity nastavených programů Požadavek navýšit o 0,6 mld. Kč, minimálně však o 0,3 mld. Kč, které jsou zásadní pro zachování kontinuity nastavených programů tak, aby nedošlo ke zmaření již vynaložených prostředků. Ilustrační foto Zub Vývoj agrárního zahraničního obchodu Druhá část předloženého materiálu se týká přehledu a vývoje agrárního zahraničního obchodu. Z ní vyplývá, že budoucnost českého zemědělství a potravi - nář ství je ohrožena. Vývoj agrárního zahraničního obchodu po roce 1989 dokumentuje totiž výraznou změnu. Z pozice čistého vývozce a vůdčího agropotravinářského leadera ve středoevropském regionu se nástupnická ČR stala v průběhu několika let čistým dovozcem. Za posledních 11 let se průměrné záporné roční saldo pohybuje na úrovni 26 mld. ročně (viz graf). Důvodem je výrazné a ne - kon trolované otevření tuzemského trhu dravým investorům a zahraničním obchodním řetězcům, které ve většině nectí zásady správné obchodní etiky, což je v zemi původu naprosto nepřístupné, útlum domácí výroby, nerovná Společná zemědělská politika EU, aj. Dopady jsou mimo další závažné makroekonomické aspekty (obchodní bilance, sociální politika státu, demografický a společenský vývoj venkova) také přímo na zemědělskou prvovýrobu. Zde došlo a dochází v mno ha odvětvích k likvidač - ním procesům a v důsledku ke stále vzrůstající závislosti na dovozech komodit a potravin, které však standardně naši zemědělci vyrobit umějí za využití stávající moderní techniky a tech - nologií. Nejsou však schopni Agrární zahraniční obchod v letech (v mld. Kč) čelit konkurenci levným dumpingovým dovozům. Dovoz méně hodnotných partií masa podráží ceny Vysvětlení podrážení ceny může být dáno příkladem dovozů méně hodnotných partií vepřového masa (pupky, kůže, separáty), které jsou zaplaceny prodejem hodnotných částí (kýta, pečeně) v zemi původu (SRN, Holandsko, Dánsko) a k nám jsou dovezeny víceméně za cenu odpadu. Neúnosný tlak otevřeného a jakkoliv neregulovaného trhu se ještě výrazněji zhoršil od roku 2004 po vstupu ČR do EU, což potvrzuje nárůst, respektive propad záporného salda. Například záporné saldo u hovězího masa vzrostlo o neuvěřitelných 2384 %, vepřového o 832 %, sýrů a tvarohů o 564 % atd. Bohužel se potvrdily a prak - ti kovaným přístupem se stále potvrzují informace, že staré členské země si z nových členů vytvořily odbytiště pro své fungující, kapitálově silné a vyspělé sektory zemědělství a potravi - nář ství. Po pádu zbývajících bariér se do ČR doslova valí stovky tun surovin i zboží původem z EU-15 (viz tabulka a graf). Tyto sice trh dokáže absorbovat, ale na úkor tuzemské agrární produkce. Podniky jsou tak nuceny rušit své provozy, propouštět zaměstnance a orientují se na dotačně zajímavé, ale extenzivní programy. Náprava pokřiveného prostředí tuzemského trhu Z vyspělé a produkční agrární země se ČR stává zemí, která ve své krajině stále více zahradničí a nastavenou politikou dokonce stimuluje nevýrobní formy hospodaření. Absurdní je fakt, že farmář, který se snaží vyrábět a prodávat, je často v horší ekonomické situaci než ten, který pouze udržuje pozemky v kul - turním stavu. Za této situace se souběžně odbývá diskuze k re - formě Společné zemědělské politiky EU, která je ve stávající podobě mnohem příznivější ke starým členským zemím, které mají značný zájem tento stav udržet i po roce Ve světle vyřčených faktů probíhají veškeré aktivity AK ČR k zachování produkčního rozměru zemědělství v dostateč - ném objemu, o nápravu pokřiveného prostředí na tuzemském trhu, v oblasti propagace českého zemědělství a jeho produkce, propagace regionálních potravin a mnoha dalších. Pevně věříme, že agropotravinářský komplex ČR stále ještě má budoucnost. K tomu však potřebujeme pomoc naší vlády, politiků i veřejnosti. Jménem vedení Agrární komory České republiky Ing. Jan Veleba, prezident

5 16. prosince 2010 Rozhovor 5 Ivan Fuksa: Spolufinancování zemědělců z národních veřejných zdrojů by mělo skončit O pěti prioritách ministra zemědělství Ivana Fuksy, které představil na společné tiskové konferenci za přítomnosti premiéra Petra Nečase, jsme následně slyšeli podrobně i prostřednictvím jeho vystoupení dne 4. listopadu na Žofínském fóru zaměřeném na agrární politiku. Ministra Fuksu jsme požádali o jejich detailní vysvětlení. Ministr zemědělství Ivan Fuksa při návštěvě hřebčína v Kladrubech 4x foto archiv MZe Česká republika bude vystupovat proti návrhům stropů plateb, které by jakkoliv souvisely s velikostní struk turou zemědělských podniků. Pokud jde o zdroj financování, bude Česká republika požadovat, aby přímé platby a tržní opatření zůstaly i nadále plně hrazeny z roz počtu Evropské unie. Nebude tedy podporovat návrhy na případné zavedení spolufinancování z národ ních veřejných zdrojů, neboť by to vedlo pouze k přesunu finan čního břemene na členské státy a ob - sahová stránka Společné zemědělské politiky by zůstala nezměněna. Mluví se o nutnosti stabilizace trhu se zemědělskými produkty. Jak toho lze dosáhnout? V oblasti tržních opatření podporujeme změny vedoucí k je - jich transformaci na skutečnou bezpečnostní síť. Ta bude sloužit k řešení negativních dopadů výkyvů tržních cen zemědělských komodit, jež nelze efektivně řešit jinými nástroji, například pojištěním. Za důležité považujeme také postupně rozvíjet nástroje v oblasti řízení rizik a kri zí, zejména s důrazem na pokrytí nepojistitelných rizik. Z počátku předpokládáme jejich doplňkový charakter k ná - strojům bezpečnostní sítě. Zaměřené proto budou na vyrovnání poklesu příjmu zemědělců v období výrazného poklesu ceny, a to za před pokladu financování v I. pilíři nad rámec finančních prostředků určených pro přímé platby. Eugenie Línková Co je vaší hlavní prioritou? Dosažení spravedlivých podmínek pro české zemědělce. Stávající systém, při němž jsou celkové finanční prostředky pro přímé platby pro členské státy založeny na úrovni produkce, která existovala před mnoha lety. Při prosazování spravedlivých podmínek budeme usilovat o to, aby takový nespravedlivý systém, nebyl po roce 2013 používán. A jaké jsou další priority? Druhou prioritou jsou úspory v chodu rezortu a poctivá racionální správa majetku státu. Zastavili jsme problematický přechod na nový informační sys - tém na Státním zemědělském intervenčním fondu, který má akreditaci platební agentury. Zajistili jsme prostředky na kofinancování projektů z fondů EU na roky 2010 a Veřejné zakázky zadáváme transparentně. Snižujeme provozní náklady ministerstva a v neposlední řadě připravujeme sloučení dozorových orgánů za účelem snížení byrokracie. Třetí priorita zahrnuje och - ranu půdy před erozí, povodněmi a zastavováním. Z tohoto důvodu dochází k rozšíření správné zemědělské praxe, tzv. GAEC. Dosáhli jsme také dohody s mi - nisterstvem životního prostředí ohledně zpřísnění podmínek vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu. Čtvrtou prioritu představuje zvýšení konkurenceschopnosti českých zemědělců. Budeme pod porovat modernizaci výroby, zejména prostřednictvím Programu rozvoje venkova, zasadíme se o odstra nění zbytečné byrokracie, o pod poru lokální výroby a ekologických produktů a o podporu služeb. Pátou prioritou je dokončení majetkového vypořádání. V této souvislosti dojde se vznikem nového Pozemkového úřadu k revi - zi legislativy ve vztahu k po - zemkům. Odblokujeme nepřístupné pozemky pro vlastníky, Jakýkoli návrat k národním zemědělským politikám místo jedné společné by směřoval knaruše ní hospodářské soutěže. Česká republika proto nepodpoří návrhy na zavedení spolufinancování z národních zdrojů. znovu otevřeme otázku církevního majetku a dořešíme restituce na základě odpovědnosti státu. To úzce souvisí i s dalším vývojem Společné zemědělské politiky. Jak se k ní stavíte jako představitel českého rezortu zemědělství? Je v zájmu České republiky i celé Evropské unie, aby Společná zemědělská politika byla jako společná politika zachována. Jakýkoli návrat k národním zemědělským politikám místo jedné společné by směřoval k naruše ní hospodářské soutěže a pod kopání pravidel jednotného trhu. Takový krok by ve svém důsledku vedl k eko - nomické nerovnováze a naru - šení trhu. ČR proto nebude podporovat návrhy na zavedení spolufinancování z národních veřejných zdrojů. Naopak bude nadále usilovat o maximální omezení podpor poskytovaných jednotlivými členskými státy z veřejných rozpočtů do vlastních zemědělských podniků. Výjimku představují řešení rozsáhlých mimořádných a kri - zových situací. Uvedl jste jedno vymezení vůči společné zemědělské politice Evropské unie. Existují i další výhrady a náměty, jak její chod změnit a zlepšit? Zastavím se u financování programu rozvoje venkova. V této souvislosti budeme podporovat modernizaci I. pilíře za současné větší podpory politiky rozvoje venkova. Musí přitom však vycházet ze spravedlivých nástrojů odmítajících současnou, pro nás nevýhodnou, modulaci. Jde nám o to, aby rozvoj venkova výrazně a nerovnoměrně nezatížil členské státy požadavkem na spolufinancování z ná - rodních zdrojů. Mělo by spíše dojít k systémovému řešení, zejména financování municipalit. Jaké prostředky plynou z EU do ČR? Jsme plátcem nebo příjemcem zdrojů EU? Česká republika dostane v ob - dobí let celkem 778 mld. Kč (podle kurzu ze začátku roku 2007) ze strukturálních fondů EU. Navíc bude rozděleno 102 mld. Kč v rámci podpory společné zemědělské politiky EU. Celkem tedy ČR získá 880 mld. Kč na sedm let. Pro srovnání: za první pololetí roku 2010 obdržela ČR z unij ního rozpočtu 41,4 mld. Kč a odvedla do něj 18,7 mld. Bilance za první pololetí letošního roku je tedy pro ČR výrazně pozitivní. Získali jsme o 22,7 mld. Kč víc, než jsme do evropského rozpočtu odvedli. A co přímé platby? Přímé platby by měly být vypláceny pouze zemědělcům aktivně vykonávajícím zemědělskou činnost a být součástí motivace k ohleduplnému přístupu k ži vot nímu prostředí a k péči o kra jinu. Současně by ale měl nový systém brát v po - taz nutnost zachování sektorů, které by mohl nový systémem plateb ohrozit. Chceme navrhnout stanovení srovnatelné plošné platby, zejména s ohle - dem na regionální a sektorová kritéria. Jedním z nejvhod něj - ších klíčů pro rozdělování celkového objemu přímých plateb mezi členské státy Evropské unie (do národních obálek) se z tohoto pohledu zdá rozdělení proporcionálně podle výměry obhospodařované zemědělské půdy. Takové řešení budeme prosazovat. Jak se díváte na udělování přímých plateb podle velikosti zemědělského podniku? V minu - los ti byly tendence omezovat platby velkým společnostem... Tři otázky pro ministra na téma dotace z EU Ministr zemědělství Ivan Fuksa Jak je na tom zemědělství? Předpokládám, že příjem rezortu zemědělství z rozpočtu EU bude letos zhruba stejný jako loni, kdy jsme dostali asi 40 mld. Kč. Zatím máme aktuální Ministr Ivan Fuksa si nenechal ujít ani tradiční výlov rybníka čísla pouze za první pololetí, kdy jsme dostali z fondů na společnou zemědělskou politiku 21, 7 mld. Kč, z toho největší částka 14 mld. šla na přímé platby zemědělcům. České zemědělství získává největší podíl na dotacích EU ve srovnání s ostatními rezorty. Za první pololetí 2010 to bylo 53 % všech dotací z EU. Říkáte, že takřka všechny prostředky z EU pohltí zemědělství, přitom AKČR tvrdí, že z uvedených 40 mld. Kč je to zhruba jen 28 mld. Kdo další je tedy příjemcem peněz? Je to skutečně tak, že nadpoloviční většina peněz z EU jde na české zemědělství. Musíme ale rozlišovat na jaké programy. Např. loni připadlo z evrop - ských peněz na přímé platby zemědělcům o něco více než 18 mld. Kč, více než 4,5 mld. Kč šlo na společnou organizaci trhu, na intervenční nákupy přes 1 mld., další finance podpořily vývozní subvence a tak dále. Tak bychom se skutečně dostali k částce 28 mld. Kč. Jenže i další peníze z EU šly na zemědělství, i když třeba nepřímo. Třeba 11 mld. Kč podpořilo rozvoj venkova, který musíme chápat jako celek přirozené základny zemědělství, ale s tím je spojený i rozvoj podnikání, snižování nezaměstnanosti, zachování krajinného rázu nebo ochrana přírody. (egi)

6 6 Země živitelka 16. prosince 2010 Ohlédnutí za 37. ročníkem mezinárodního agrosalonu Země živitelka Výstaviště České Budějovice, a. s., srpna 2010 Vzájemná spolupráce přinese českému venkovu prospěch Během týdenního trvání agrosalonu nebylo dne, který by zemědělci nezpestřili něčím zajímavým. Na tiskové konferenci AKČR konané den před Národními dožínkami uvedli Pavel Filip a Sta nislav Mu sila ze Společenstva mlynářů a pekařů, že maloobchodní cena rohlíku by se měla vrátit ke 2,50 Kč. Rohlík stál v létě v průměru 1,50 Kč. Agrární komora ČR byla v od ha du růstu cen pečiva střízlivější. Podle prezidenta komory Jana Veleby by ale mohla vzrůst cena masa, protože vyšší ceny se více dotknou krmného obilí. Jak se ukazuje, tyto předpovědi nebyly až tak liché. Agrosalon Země živitelka je jednou z nejvýznamnějších zemědělských akcí roku. Letos se konal již po 37. na výstavní ploše v Českých Budějovicích. Slavnostní atmosféru veletrhu dokreslila i přítomnost nejvyšších představitelů státu. Na zahájení nechyběl ani prezident republiky Václav Klaus. Národní dožínky, pořádané každoročně Agrární komorou ČR, zase svou návštěvou poctili předseda vlády Petr Nečas, ministr zemědělství Ivan Fuksa i zástupce církve, jihočeský biskup Jiří Paďour. 1 Popisky k fotografiím: 1. Na úspěšný průběh agrosalonu Země živitelka si připili při jejím zahajovacím dni prezident republiky Václav Klaus a prezident AKČR Jan Veleba 2. Jihočeský biskup Jiří Paďour s poslancem Václavem Baštýřem (ODS) 3. Předseda vlády Petr Nečas a prezident AKČR Jan Veleba si společně pochutnali na tradiční západočeské polévce zvané zablafuňka Křest Zelených stránek Na stejné tiskové konferenci pro - běhl i křest Zelených stránek, unikátního katalogu s více než 400 adresami výrobců biopotravin z celé ČR. Jde o společné dílo AKČR a společnosti Billa, která do fondu na podporu ekologického zemědělství a bioprodukce poskytla milion korun získaný z prodeje ekologických tašek. Cílem obou partnerských organizací je dostat do celé obchodní sítě Billa co nejvíc českých biopotravin. Proto na pravidelně pořádaných tiskových konferencích představuje AKČR vždy několik potravinářských firem, které tyto produkty vyrábějí a mají zájem se do regálů Billy dostat. Podle slov obchodního ředitele společnosti Billa Petra Dupala už některé z nich spatří spotřebitelé na předvánočním trhu. V pro - dej nách Billy už nyní veškeré maso české a moravské provenience. U biopotravin toho sice dosáhnout nemůžeme, protože prodáváme i biopotraviny z tro - pů a sub tropů, které u nás nelze vyprodukovat, ale to, co lze vyrobit v ČR, již nahrazuje dovážené zboží, uvedl Dupal. Například 2 3 Prezident AKČR Jan Veleba (vlevo) a předseda SPOV Eduard Kavala podepisují smlouvu o vzájemné spolupráci při podpoře Programu rozvoje venkova biojogurty z Valašského Meziříčí nahradily jogurty rakouské. Dalším společným dílem je patnácti minutový televizní spot. Ekozemědělství a biopotraviny jsou v něm poutavě představeny návštěvou na biofarmě, prohlídkou bio mlékárny a zastavením u bio koutků v Bille. Tento film nabídnou pracovníci okresních a regionálních agrárních komor během seminářů obchodním partnerům a nezemě dělské veřejnosti, tak třeba školám. Byl to konkrétní přínos AKČR k září, měsíci biopotravin, uvedl Jan Veleba. Dohoda s městy a obcemi I v pátek večer byla na výstavišti AKČR vidět, tentokrát díky podpisu významné dohody na pódiu před pavilonem Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova (SPOV) a Ná rod ní sítě Místních akčních skupin (MAS). Prezident AKČR Jan Veleba a před seda SPOV Eduard Kavala podpisem stvrdili spolupráci při podpoře Programu rozvoje venkova. Ještě před několika lety hájil každý z nás jen zájmy vlastního uskupení a o mož ném propojení jsme neu va žo vali. Mylně jsme si mysleli, že ta druhá organizace nám sahá na prostředky, které využijeme lépe my. Jeden bez druhého ale rozvíjet venkovský prostor nemůžeme na tak vysoké úrovni, jak je třeba. Proto vzniklo toto spojenectví, uvedl Eduard Kavala. Partnerství nás zavazuje k co nejefektivnějšímu propojení pro jektů na rozvoj venkova a k co nejekonomičtějšímu využívání prostředků EU vyčleněných na program Rozvoje venkova, dodal Jan Veleba. Nechyběl ani předseda Národní sítě MAS František Winter, který stiskem ruky oběma partnerům potvrdil, o co jde také míst ním akčním skupinám. Eugenie Línková Jan Veleba: Co zemědělci očekávají od nové vlády Na Národních dožínkách, které se konají každoročně v sobotu, třetí den po zahájení agrosalonu Země živitelka, vystoupil prezident Agrární komory ČR Jan Veleba s emotivním projevem, ze kterého vyjímáme to nejdůležitější. Žádám vládu ČR, aby si k označení vláda rozpočtové odpovědnosti přidala i potravinovou odpovědnost. Zde není prostor na dlouhé řečnění, proto uvedu jenom jedno číslo v letošním roce dovezeme už 50 % spotřeby vepřového masa. I laik uzná, že to v českých poměrech není normální. Obracím se proto na vrcholné představitele našeho státu: vyjádřete se, prosím, pozitivně k nám, českým zemědělcům a potravinářům, obdělávatelům krajiny a producentům domácích potravin. Podobně, jak to léta činí západní politici. Je to pro nás důležité. Přejděte k aktivní politice a obraně našich, v tomto případě agrárních zájmů České republiky. Chtěl bych také popřát novému ministrovi zemědělství a v jeho sympatických prvních krocích v tomto smyslu úspěch. Neboť vězte, že za každým domácím litrem mléka, kilem masa, či jogurtem je kus obdělané české a moravské země a nějaké to pracovní místo. To není fráze, ale prostě vyjádřená pravda, která platí v této těžké době o to víc. Pravda, kterou nenahradí žádné fráze o venkově, multifunkčním zemědělství, daňových poplatnících a podobně. Z dalších slov vyplynulo, že Jan Veleba si je vědom nesmírné důležitosti dorovnání přímých plateb z národních zdrojů tak, jak by tomu mělo být podle přístupových dohod. Už v srpnu cítil, že pokud k tomu nedojde, bude české zemědělství vůči okolním státům EU ještě méně konkurenceschopné. Jak čas ukázal, nemýlil se.

7 16. prosince 2010 Země živitelka 7 Na slovíčko s biskupem Jiřím Paďourem Z kraje léta navštívili zástupci Agrární komory ČR primase českého, arcibiskupa Dominika Duku v jeho pražské rezidenci a pozvali ho na Národní dožínky. V té době měl již Dominik Duka svůj diář zcela zaplněný různými povinnostmi a aktivitami, které mu jako nejvyššímu zástupci katolické církve v zemi náleží. Zalitoval, protože zemědělství je mu odjakživa blízké a jeho rod s ním byl úzce spjat. Doporučil za sebe jihočeského biskupa Jiřího Paďoura a ten bez váhání pozvání Agrární komory ČR přijal. Na Zemi živitelce, při příležitosti Národních dožínek, vyzval biskup Jiří Paďour všechny přítomné k úvaze, co je to hospodář a co všechno v sobě tento pojem zahrnuje. Jihočeský biskup Jiří Paďour požehnal dožínkovým věncům a tím i celé práci zemědělců Hospodář je ten, který hospodaří a pečuje. U hospodáře v zemědělství panuje odjakživa určitá kultura a struktura této práce, vysvětloval biskup Paďour. Vykonává úctyhodnou práci, za níž se mu sluší poděkovat. Učíme děti děkovat, což je elementární věc. Měli bychom vědět i co je vděčnost. Jde o po - znání hodnoty, kterou dostávám. To je dar, na který nemám automaticky nárok. Sluší se proto poděkovat Pánubohu za úrodu, za stvoření, za život, za společenství, v němž se nacházíme, kázal z podia Národních dožínek duchovní. Na závěr svého vystoupení připomněl, že to byl Kristus, který je velkou autoritou, kdo nás naučil oslovovat toho neznámého důvěrně Otče náš. V moderní době je to největší pohled až ke stvořiteli. Neříkáme mu neosobně, ale Otče náš, oslovoval přítomné svým naléhavým hlasem biskup Jiří Paďour. Když pak pokynul k mo - dlitbě, Otčenáš zněl ze všech úst, bez rozdílu, zda šlo o sa mot - né zemědělce, návštěvníky nebo premiéra Petra Nečase a ty, co na pódiu biskupa obklopovali. Po modlitbě duchovní požehnal do žínkovým věncům a tím i ze - mě dělcům a jejich práci. Nám se při krátkém zastavení svěřil o svém vztahu k oboru. Samozřejmě že vnímám zemědělství od malička. Bydleli jsme s rodiči na Vraclavi u Vysokého Mýta. Tatínek byl statkář, kulak. Vstoupil ve své době politicky do dění, jedna éra končila a začínala další. Můj tatínek říkal, že vše směřuje k družstev - nictví, ale to by mělo být dobrovolné, vzpomínal na nelehkou dobu Paďour. Zemědělství, jak dodal, je základnou k živobytí, pracovní příležitosti a zahrnuje celý životní styl. Masaryk říkával, že každý Čech je z třetího kolena zemědělec. Dnes žije třetina národa na venkově. Co se tam ale dnes děje, vnímám velmi bolestivě prázdné kravíny, pustošení, prázdno... Připomíná to zanechané bunkry po druhé světové válce, nepoužitelné. Zúžila se zaměstnatelnost a lidi dál opouštějí venkov. To se prolíná s ekologií, není to dobrý stav. Přitom vzpomínky z dětství jsou radostné, kdy každý hospodář s úsměvem a láskou obdělával svá pole, dbal o krajinu a zvele - boval ji. Přeju zemědělství, aby našlo své spravedlivé místo. Mne nepřestává zajímat člověk, který tam žije, zachovává kontinuitu. Vše sleduji s nadějí, že se najde cesta moudrá a spraved - livá, aby o to, o co se usiluje, mělo životodárné parametry, vyjádřil své hluboké přesvědčení a přání na závěr našeho setkání biskup Paďour a pokračoval o kapličkách v kraji svého mládí, které byly i odrazem lidskosti místních hospodářů. (egi) 37. mezinárodní agrosalon Země živitelka obrazem Letošní agrosalon Země živitelka překypoval specialitami ještě více než v letech minulých. Již potřetí představila jedna z hal nejlepší regionální potraviny. Každý region se prezentoval některou ze specialit zvlášť specifických pro daný kraj. Plzeňáci nabízeli skvělou polévku zablafuňku a Zlínští zase nejlepší švestkové knedlíky s perníkovým sypáním. U každého stánku se ochutnávalo, Když člověk prošel všemi kraji, mohl být syt a spokojený, že české dobroty nevymřely a že se budou častěji dostávat na naše stoly. Popisky k fotografiím: 1. Krajské peciality nabízel pavilon Rozvoje venkova, kde se spolu s MAS prezentoval i Spolek pro obnovu venkovu 2. Letos si prezident Václav Klaus nenechal ujít první den zahájení Země živitelky 3. Pracovníci propagace roznášeli denně v taškách s logem AKČR Zpravodaj Agrobase a letáky propagující české zemědělce 4. Ředitelka jihočeské agrární komory Hana Hricová zapojila do propagace českého zemědělství i své děti 5. Mamince Radce Plaché z agrární komory Most pomáhaly s prezentací severočeského kraje i dcery Kamila a Míša 6. Licibořická kozí farma nabídla mimo sýrů a zmrzliny z kozího mléka i kosmetiku Na agrosalonu Země živitelka fotografovala Eugenie Línková

8 8 Ministerstvo informuje 16. prosince 2010 Pražský Regionfest předčil očekávání Největší prodejní přehlídka projektu Regionální potravina se odehrála na sklonku října v Praze. I když mezi třicítkou oceněných výrobců byla řada zkušených obchodníků, kteří za léta svého podnikání leccos zažili, takový zájem Pražanů asi čekal málokdo. Během pátku a soboty jich náměstím Jiřího z Poděbrad prošlo dle odhadů organizátorů asi To mělo za následek mimo jiné i skutečnost, že někteří účastníci Regionfestu vyprodali své zboží už během prvního dne. Týkalo se to zejména těch, kteří přijeli zdaleka a průběžné doplňování zboží pro ně nepřicházelo v úvahu. Organizace na jedničku Náměstí v centru Vinohrad nebylo vybráno náhodou. Městská část zde pravidelně pořádá farmářské trhy, takže lidé si už na nakupování pod širým nebem zvykli. Navíc zde najdeme stanici metra, která sem pohodlně dopraví zájemce z celé Prahy. Prostranství před slavným Plečnikovým kostelem poskytuje dostatek prostoru pro pódium i zázemí dětského koutku. Organizátoři tak mohli návštěvníkům zpříjemnit ochutnávání a nakupování kulturním programem, ukázkami tradiční přípravy potravin nebo hlídáním dětí. Regionální potravina přišla v pravou chvíli Zájem o farmářské trhy signalizuje už nějakou dobu zvýšenou poptávku spotřebitelů po kvalitních českých potravinách od menších a středních zemědělců a výrobců. Také výsledky nezávislých výzkumů tento trend jednoznačně potvrzují. Není tedy divu, že projekt bude mít v příštím roce své pokračování. To během společenského večera, kterým zástupci Ministerstva zemědělství ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR poděkovali výrobcům za účast na Regionfestu, prohlásil ministr zemědělství Ivan Fuksa. Už teď se tedy můžeme těšit na Regionfest (mze) Spotřebitelská soutěž Regionfest odstartoval velkou podzimní spotřebitelskou soutěž. Ta má nejen propagovat značku Regionální potravina, ale přímo motivovat zákazníky k nákupu. Princip je jednoduchý sbírání razítek za nákup regionálních potravin na herní kartu. Do soutěže se přímo na Regionfestu zapojily stovky lidí. Velký zájem o zavařeniny Některé stánky vzali nakupující téměř útokem. Mnozí využili možnost ochutnávky, ale většinu přesvědčil už první pohled a samozřejmě udělené ocenění. Několik výrobců tak vyprodalo zásoby už první den. Fronty u uzenin Regionfest sice nabídl prodejcům jednotné vkusné stánky i s patřičným zázemím a parkováním. Nicméně sortiment byl hodně pestrý od pečiva, nápojů, zeleniny přes cukrářské a mléčné výrobky až po výrobky z masa. Lidé oceňovali především širokou nabídku a čerstvost. Pan ministr kupoval cibuli Nakoupit si přišel i velký příznivec projektu, ministr zemědělství Ivan Fuksa. Obešel pečlivě všechny stánky a využil příležitosti promluvit si s oceněnými výrobci o jejich zkušenostech. Připomínky producentů i profesních komor projekt zohlední v příštím roce. Vzájemná důvěra Dobrá nálada panovala po oba dva dny. Přímý kontakt zákazníka s výrobcem vnáší do nakupování úplně jinou, osobnější atmosféru, než jaká panuje v anonymních supermarketech. I to může být jeden z důvodů úspěchu farmářských trhů. Rekord Překonání světového rekordu v počtu jednohubek vyrobených na jednom místě patřilo k vrcholům doprovodného programu. Všechny jednohubky byly vyrobeny z oceněných potravin a na Regionfestu jich bylo k ochutnání přes deset tisíc. Úvodní foto: Bohumil Brejžek, 6x foto archiv MZe Projekt Regionální potravina završil první rok a nahlíží do dalšího Projekt ministerstva zemědělství na podporu menších regionálních zemědělců a potravinářů ocenil v prvním roce 71 výrobků. V každé ze šesti kategorií mohla komise ocenit jen jeden výrobek v každém kraji. To je stručná statistika prvního ročníku projektu. Za ní však stojí rok práce stovek lidí v Praze i regionech. Projekt Regionální potravina odstartoval vyhlášením Regionálních potravin Jihočeského kraje v červenci letošního roku. O ocenění usilovalo 943 výrobků. A to bez ohledu na to, že se mno zí soutěžící tradičně účastní obdobných krajských soutěží. Ty však mají různou metodiku hodnocení a velmi rozdílnou míru informační a reklamní podpory. Právě Regionální potravina má dát zákazníkům jasný signál kritéria hodnocení jsou všude stejná a značce se dostává informační podpory z roz počtu ministerstva zemědělství. Informační kampaň se rozběhla letos v říjnu. Zahrnuje televizní spoty v regionálních televizích, rozhlasovou reklamu, inzerci v odborném tisku i v regio - nálních novinách a časopisech. Důležitou součástí informační kampaně jsou i ochutnávky při nejrůznějších příležitostech. Tou největší přehlídkou výrobců oceněných v projektu byl říjnový Regionfest v Praze. Na třicet výrobců zažilo až nečekaný nápor zákazníků. Informační kampaň je stejně důležitou součástí projektu jako soutěž sama. Usnadní zákazníkům orientaci na trhu a zvý ší prestiž kvalitních domácích potravin od menších zemědělců a výrobců, říká ministr zemědělství Ivan Fuksa. Klíčovým informačním uz - lem pro zemědělce, výrobce, obchodníky i spotřebitele je stránka Zde je možné hledat informace o podmínkách soutěže, termínech a kontakty na výrobce. Veřejnost tu vedle kompletního seznamu oceněných potravin najde i tipy na výlety a regionální speciality. Postupně se doplňuje i seznam prodejních míst, kde lze jednotlivé potraviny koupit. Většina výrobců neváhala a ihned začala využívat značku propůjčenou na šest let ke své propagaci. Pomáhá jim v tom startovní balíček propagačních předmětů. Nad jeho rámec mohou výrobci objednávat další propagační předměty v průbě - hu celého období, po které mají právo značku využívat. První zkušenosti například z jižních Čech ukazují, že Regionální potravina pro některé výrobce znamená nejen prestiž, ale i hma - tatelný obchodní přínos, říká ministr zemědělství Ivan Fuksa. Výrobci pociťují zvýšení poptávky, někteří museli svoji produkci až ztrojnásobit. Ministr zemědělství Ivan Fuksa opakovaně potvrdil, že projekt pokládá za smysluplný a ministerstvo zemědělství mu hodlá v příštím roce poskytnout přinejmenším stejnou finanční podporu jako letos. Padesát milionů korun je vzhledem k do - savadním výsledkům projektu velmi účelně investovaná částka. Tím spíše, že se tato investice promítne i v za měst nanosti na českém venkově a v návazných odvětvích. Ostatně to je jeden z hlavních cílů projektu Regionální potravina. Příklady z okol - ních zemí ukazují, že je to cíl dosažitelný. Projekt právě vyhodnocujeme a po dohodě s Agrární komorou České republiky a Potravi - nář skou komorou České republiky rozhodneme o termí nech a pod mínkách dalšího ročníku. Už dnes uvažujeme o změ nách v některých kategoriích a zkrá - cení doby pro využívání značky z šesti na čtyři roky, dodává ministr Ivan Fuksa. (mze)

9 16. prosince 2010 Inzerce 9

10 10 Vánoční servis 16. prosince 2010 RECEPTY Na začátku podzimu uspořádaly značky Penam, Maso Planá, Kostelecké uzeniny a Vodňanské kuře netradiční novinářské odpoledne. Redaktorky a jejich inzertní spolupracovnice z ženských a lifestylových časopisů pekly a smažily vánoční menu pod vedením zkušených kuchařů. Vystačit si při tom musely s ryze českými surovinami. Výsledky nápaditého zadání stály za to. Chutnalo všem. Některé z osvědčených jídel si můžete připravit také. Vánoční pečivo s krémem zabaione (Francie) Budete potřebovat: vánoční pečivo (náš tip: Vánoční štola značky Penam) Krém: 7 žloutků 2 dcl sladkého dezertního vína 1 lžíci vanilkového cukru Postup přípravy: 1. Vánoční pečivo nakrájíme na drobné plátky. 2. Připravíme si vodní lázeň, nalijeme do ní žloutky, přidáme cukr a velkou rychlostí mícháme. Přiléváme dezertní víno a směs vymícháme v hustý krém. 3. V hotovém krému namáčíme vánoční cukroví a ihned konzumujeme. Tortellini con al broodo (Itálie) Na přípravu 4 porcí budete potřebovat: 500 gramové balení těstovin tortellini kuřecí nebo zeleninový vývar čerstvou nasekanou petržel 200 gramů Burgundské šunky značky Maso Planá parmazán Postup přípravy: 1. Tortelinni vložíme do vroucí osolené vody a vaříme do měkka asi 15 minut. Vyndáme a propláchneme studenou vodou. 2. V hrnci ohřejeme kuřecí vývar a přidáme do něj okapané tortellini. Na pánvi opražíme burgundu s cibulkou a přidáme vše do vývaru s těstovinami. Posypeme petrželkou a parmazánem a podáváme v miskách. Tip: Jako alternativa mohou být tortellini vařené od začátku v kuřecím vývaru. Kachna na jablkách (Dánsko) Na přípravu 4 porcí budete potřebovat: 1 kachnu (Vodňanská kachna) 2 stroužky česneku 2 snítky rozmarýnu 3 4 velká jablka 1 dcl olivového oleje extra virgin 1 cibuli 1 řapíkatý celer 2 dcl suchého bílého vína 100 g cukru 1 dcl vody sůl a pepř Postup přípravy: 1. Očištěnou kachnu potřeme solí a pepřem na povrchu i uvnitř. Dovnitř kachny vložíme česnek, rozmarýn a nakrájená jablka. 2. Ve velkém hrnci rozpálíme olej a kachnu krátce opečeme z obou stran, aby se kůže zatáhla. Přidáme zeleninu nakrájenou na větší kusy, rozmarýn a zalijeme vínem. Kachnu pečeme při 190 C cca 1 hodinu. 3. Po hodině pečení přidáme jablka nakrájená na plátky (lepší je použít oloupaná jablka, aby omáčka nezhořkla) a pečeme ještě půl hodiny. Upečenou kachnu přendáme na talíř a zeleninu z pekáče propasírujeme přes sítko. 4. V malém kastrůlku rozpustíme cukr a přidáme trochu vody. Povaříme asi 2 minuty a vzniklým karamelem polijeme upečenou kachnu. Vánoční hody s vůní exotiky Vánoce, nejkrásnější období roku, má většina z nás spojené s pohodou, radostí, klidem, ale také s dobrým jídlem a hodováním. Navození takové příjemné atmosféry nás ale stojí dost sil. Vaření, pečení, zdobení, uklízení... Neměli jste někdy chuť prožít Vánoce tak trochu jinak? Vpusťte do svých kuchyní trochu exotiky a uvidíte, že nebudete litovat. Hitem letošních Vánoc je totiž inspirace zahraničními tradicemi. Každý den v duchu jiné země a všechny pokrmy ze snadno dostupných českých surovin. Tato novinka vnáší do českých domácností nejen exotiku, ale i značnou úsporu času stráveného vařením. Nejvíce času zabere pečení cukroví. Proč si neušetřit tři týdny práce a po vzoru západních zemí si cukroví jednoduše nekoupit? Pokud zvolíte osvědčenou českou značku Penam, o její kvalitu se rozhodně bát nemusíte. Cukroví vyrábí jen z nejkva - litnějších surovin a chutí se vyrovná tomu domácímu. Vyzkoušet můžete například oblíbené Sváteční čajové pečivo či Linecké koláčky, které rádi připravují naši sousedé zejména v Ra - kousku. V nabídce značky Penam je i vynikající Vánoční štola, jejíž původ sahá do Německa. Tématem letošní již 31. vánoční výstavy v Betlémské kapli v Praze je sklo. A návštěvníci se mají v době od 27. listopadu do 3. ledna příštího roku opravdu nač těšit. Budou žasnout nad krásou foukaných i korálkových ozdob, nahlédnou pod ruce mistrům sklářům a také si budou moci sami vyrobit vlastní ozdobu na stromeček. Sklo je jedinečný materiál. Člověka provází už 5000 let od doby, kdy si nevědomky vytvořil první korálky při pálení keramiky. Další tisíce let pak trvalo, než se naučil tavením křemičitého písku sklo vyrábět. Tradice vánočního skla u nás sahá do první poloviny 19. století a zahrnuje především skleněné foukané ozdoby, korálkové ozdoby a skleněné figurky. Tomuto řemeslu se u nás dobře dařilo, dokonce byla období, kdy Čechy svými skleněnými ozdobami slušně zásobovali velkou Na akci značek Penam, Maso Planá, Kostelecké uzeniny a Vodňanské kuře si redaktorky vyzkoušely uvařit některé pokrmy z představených receptů Foto archiv Penam Lahodné tradiční recepty s vy datným masovým základem nabízí Řecko, Estonsko či Libanon. Řecká kachna s kašta no - vou nádivkou je na Boží hod zajímavou alternativou naší kachny se zelím. Mezi produkty značky Vodňanská kachna najdete kachnu nejen celou, ale i dělenou na půlky. To ocení především malé domácnosti. Z vánoční nabídky společnosti Penam: kolekce cukroví a Vánoční štola V Estonsku si tamní gurmáni na Vánoce pochutnávají na pečeném vepřovém mase s bru - sinkami, houbami, okurkami a dalšími druhy nakládané zeleniny. Pokud máte chuť na severské vánoční menu, vyzkoušejte Pečený rolovaný bok značky Kostelecké uzeniny, který je již tepelně opracovaný a navíc neobsahuje žádné konzervační látky. Vaši rodinu i hosty toto zajímavé zpestření jistě potěší. Z mletého masa se všude na světě dělají pochoutky, které vévodí tamním kuchyním. Nejinak je tomu ve Švédsku. Tamní nejoblíbenější recept masové kuličky budou vítanou změnou vaší vánoční tabule. S mle tým masem značky Maso Planá bude jejich příprava snadná. Na rozdíl od našich karbanátků obsahují šlehačku, ančovičky a po dávají se zásadně s brusinkami. Stačí přidat to správné koření a můžete večeřet stejně jako labužníci ve Švédsku. Doufáme, že vaši nejbližší ocení snahu ozvláštnit letošní vánoční menu a vy se tak setkáte s kulinářským úspěchem. Ať už jsou vaše chutě jakékoliv, přejeme vám mnoho gurmánských zážitků a krásné svátky plné klidu a pohody. (pen) Skleněné Vánoce v pražské Betlémské kapli část světa. Dlouholetou tradici má podmalba na sklo. Kořeny této techniky najdeme už ve starém Egyptě. U nás se nejvíce rozšířila ve středověku a i dnes se jí věnuje mnoho lidových tvůrců. Skutečnou pastvu pro oči slibují překrásné foukané ozdoby od mnoha výrobců, které udiví a okouzlí svou rozmanitostí a barevnou nápaditostí. Ještě větší údiv ale vyvolají překrásné korálkové ozdoby. Návštěvníci si je navíc mohou sami zkusit sestavovat podle vlastní fantazie z připravených korálků. Aby byla skleněná výstava úplná, nelze vynechat korále a vinuté perle. Jejich tvorba u nás sahá až do keltského období. V některé dny se na výstavě uskuteční ukázky jejich výroby a zájemci si je dokonce mohou zkusit sami vyrobit na unikátním prastarém benzinovém kahanu poháněném měchy z varhan. Další část expozice bude věnována tajemstvím barvení skla. Náv štěvníci se například u pade - sá ti barevných vzorků skel dozvědí, jaký druh přísady se postaral o jejich zabarvení. Zajímavá bude také ukáz ka prastarého postupu výroby plochého, tzv. léhaného skla. Na výstavě nebudou chybět ani těžítka, rozmanité lahve nebo duhové kuličky. Expozici vhodně doplní i skle - něné originály od našich významných uměleckých sklářů. Krásu skla podtrhnou díla z dalších materiálů, jako je dřevo, papír, různá těsta, kov, textil, kůže, ovčí rouno a nejrůznější přírodniny. K vidění budou např. vyřezávané betlémy. Mistr houslař Richard Opplt předvede výrobu mistrovských houslí. Foto 2media.cz Návštěvníky potěší i nízké vstupné: dospělí 50 Kč, děti, studenti a důchodci 25 Kč Více informací najdete na webových stránkách

11 16. prosince 2010 Vánoční servis 11 Naším tipem do směsice dárků blízkým a přátelům je knížka se zajímavými recepty. Již sám název Chléb v hlavní roli napovídá, co je hlavní surovinou. leba s něčím k večeři Ch je pro mnoho zaměstnaných žen způsob, jak připravit všední jídlo rychle a bez velké námahy. Tato zajímavá kuchařka autorky Mileny Volfové vám dokáže, že i z obyčejného chleba můžete vytvořit nápaditá Alena Hubová ze Zemědělského svazu České republiky, ředitelka územní organizace Nový Jičín, nám poslala recept na domácí čaj bez konzervačních látek a alkoholu, vhodný zejména pro děti. Na zimu neznám lepší nápoj. Společně s bezinkami je lahodný a zároveň zdravý, připojila autorka receptu. Chléb náš vezdejší a chutná jídla, kterými ohromíte u večer ní ho stolu celou rodinu. Dobrý chléb je totiž tradiční součástí stolování. Díky jeho rozmanitým chutím a ingrediencím se může využívat nejen jako příloha, ale také jako samostatný pokrm. Kniha poradí, jak upéct chléb, housky a další druhy pečiva. Ukáže vám i spoustu variací pečiva, jako jsou plněné chleby, chléb na sladko apod. Máte-li křupavý, ještě teplý a vo - ňavý chléb, je snadné proměnit jej v pochoutku, stačí jen pár čerstvých surovin... A na padlo by vás, že i kou pený nebo včera upečený chléb můžete použít jako výchozí surovinu pro přípravu koláčů a dal ších lahůdek? Knihu Chléb v hlavní roli vydalo Nakladatelství Smart Press a jejím partnerem je pekárenská společnost Penam. Při křtu knihy se pár receptů ochutnalo in natura a byly skutečně zdařilé, proto vřele doporučujeme. (zb) Zimní pečený čaj z domácího ovoce Potřebné ingredience 2 kg ovoce libovolné kombinace (bezinky, borůvky, švestky, jablka atd.) 1 kg třtinového cukru šťáva z jednoho citronu. Postup přípravy Ovoce pokrájíme na kostky, zasypeme třtinovým cukrem a při - dáme šťávu z jednoho citronu. Vše promícháme, přendáme na plech a pečeme v troubě přede - hřáté na 180 stupňů asi 60 minut. Vodou nepodléváme, ovoce samo pustí dostatek šťávy. Když je upečeno, plníme po okraj ještě horkou směsí ovoce a šťávy zavařovací sklenice. Nedoléváme vodou! Sklenice následně obrátíme dnem vzhůru, aby víčko dobře přilnulo, a ne - cháme vychladnout. Z takto připravené směsi vaříme horký nápoj jednu až dvě čajové lžičky ovocné směsi vložíme do hrnku a zalijeme horkou vodou. (egi) RECEPTY Pečené kuřátko s jablky, houbami a zeleninou Na přípravu 4 porcí budete potřebovat: 1 kuře (Vodňanské kuře) 2 jablka 3 plátky Rosického toustového chleba světlého (Penam) bez kůrky 1 dcl bílého suchého vína 5 nevyloupaných stroužků česneku 3 větší karotky 1 cuketu 300 g hub 200 g nových brambor 2 lžíce olivového oleje 2 lžíce arašídového másla 1 lžíci hnědého cukru, hrst tymiánu, sůl a pepř Postup přípravy: 1. Jablka oloupeme, zbavíme jádřinců a nakrájíme na kostky. Toustový chléb nakrájíme na kostky a smícháme s jablkem, rozpuštěným máslem, solí a pepřem. Kuře naplníme připravenou směsí, potřeme olivovým olejem, okořeníme tymiánem, osolíme a opepříme. 2. Kuře vložíme do pekáčku, lehce podlijeme horkou vodou a přidáme víno. Pečeme v troubě při teplotě 180 C. 3. Po 40 minutách pečení přidáme pokrájené nové brambory ve slupce, podélně nakrájenou karotku, nevyloupané stroužky česneku, očištěné houby a kousek másla. Během pečení poléváme kuře vypečenou šťávou. 4. Když je kuře skoro pečené, přidáme na kolečka nakrájenou malou cuketu, vše osolíme, opepříme, přidáme arašídové máslo a zeleninu posypeme hnědým cukrem. Vrátíme do trouby na 15 minut. Zeleninu necháme lehce zkaramelizovat, občas opatrně promícháme. Podáváme v pekáči, ve kterém jsme kuře pekli. INZERCE

12 12 Mléčné automaty 16. prosince 2010 KRÁTCE Neboj se, to není velký pejsek, to je kravička U nově otevřeného automatu na mléko se dne 4. října v Kladně sešla skupinka místních občanů, kteří si hned točili mléko a ochutnávali slavnostní koláčky upečené maminkou majitelů automatů, manželů Poláčkových. Na ploše před supermarketem, kde se automat nachází, byly v tento den rozmístěny umělé krávy v životní velikosti a nechybělo ani roztomilé tele. Maminky s dětmi si tak chodily prohlédnout zvířata, která byla pro jejich ratolesti většinou něčím novým a nezvyklým, co nikdy neviděly. Jednu holčičku dokonce černobílá stračena rozplakala. Bála se jí. Maminka ji chlácholila slovy: Neboj se, to není velký pejsek, to je kravička, co dává to dobré mlíčko. Pojď si ji pohladit. (egi) Dobroty z mlékomatu v podobě sýrů a pečiva Ve firmě TOKO působí velmi šikovná inženýrka Vilma Andrýsová. Ta si z čarstvého mléka z prodejního automatu sama připravuje doma v kuchyni sýry, které pak při různých příležitostech nabízí k ochutnání. Svůj nápad uplatnila i při propagaci právě ve spojitosti s instalací nových mlékomatů. Po dotažení domácí výroby k dokonalosti a na základě zájmu a připomínek ochutnávajících sestavila receptář, který obsahuje návody na výrobu několika druhů sýru, jako jsou pivní sýr, zrající sýr a mozzarela a také na tvaroh, jogurt a jogurtovou zmrzlinu. Recepty lze nalézt na webových stránkách a některé potřebné ingredience si tady můžete rovnou objednat. (egi) Průzkum trhu prokázal zájem o mléčné automaty Automaty na čerstvé mléko občany Česka zaujaly. Měli by zájem mléko tímto způsobem nakupovat. Tak zněl závěr průzkumu agentury DEMA, a. s., která na našem trhu působí od roku Jak uvedla ředitelka agentury Bohumíra Jozífková, většina agenturních zakázek má podobu exkluzivních průzkumů, což znamená, že práva na využívání výzkumných zjištění (včetně jejich zveřejňování) má pouze objednatel průzkumu. Agentura však realizuje i průzkumy ve vlastní režii. Snažíme se reagovat především na témata, která hýbou společností, ale v rozporu s jejich aktuálností často chybí relevantní data pro konstruktivní a objektivní debatu, uvedla Jozífková. Automaty na mléko se zařadily právě mezi taková témata. Hodně se o nich mluví, ale disku - O průzkumu veřejného mínění na téma mléčné auromaty a o jeho průběhu jsme si povídali přímo s ředitelkou společnosti DEMA, a. s., Bohumírou Jozífkovou. Co vás na projektu zřizování mlékomatů v českých a morav - ských městech zaujalo nejvíc? Především jeho samotná myšlenka možnosti nakoupit tímto způsobem čerstvou potravinu, která putuje rychlou cestou od výrobce ke spotřebiteli. Mléko je potravina, kterou lidé znají, je cenově dostupná, konzumuje se ve všech regionech naší země. Protože však jde o netradiční záležitost prodeje, vyžaduje značné marketingové úsilí ze strany zemědělců. Aby spotřebitel získal a neztratil důvěru, musí mít k dispozici dostatečné množ ství informací a také možnost si nákup vyzkoušet. Je nutné, aby se lidé dozvídali o kladech, přínosech i rizicích, avšak ne za konfrontačně vyhraněných situací, jak tomu bylo například na jaře letošího roku. Spotřebitel požaduje kvalitu a čerstvost. Jde o stejné požadavky, které klade na regionální potraviny nebo bioprodukty. I tyto dva fenomény se staly předmětem našich opakovaných výzkumných šetření, a to jak na celorepublikové, tak na regionální úrovni. Jaký vzorek respondentů jste oslovili? Můžete o průzkumu, Při slavnostním otevření nového mlékomatu v Kladně si symbolicky připili natočeným čerstvým mlékem (zleva) farmář a majitel mlékomatu Oldřich Poláček, ministr zemědělství Ivan Fuksa, prezident Agrární komory ČR Jan Veleba, kladenský primátor Dan Jiránek a majitel firmy TOKO Tomáš Kořínek Foto Eugenie Línková z něhož vyplynul zájem o mlé - ko maty, prozradit víc? Šlo o průzkum, který se uskutečnil v rámci celé České republiky. Dotazováno bylo 1034 osob starších 18 let, které reprezentovaly obyvatele z hlediska jejich pohlaví, věku, ekonomické aktivity, krajů a velikosti místa bydliště. Výsledky jsou zpracovávány tak, aby umožnily získat jak celkový náhled veřejnosti na problematiku, tak i pohled jednotlivých cílových skupin. Nejen podle výše uvedených charakteristik, ale také podle jejich spotřebitelského zájmu o mléko z mlé ko matů, podle toho, jak se staví k biopo tra vinám, mají-li zájem o nákup mléka i dalších potravin přímo od zemědělců, tzn. jaký mají životní styl. Podobné průz kumy jsou součástí programové řady Udržitelný rozvoj. Jako mozaiku pak skládáme z jedno tli vých průzkumů názory lidí, které vždy cíleně směřují k této oblasti. Nejde jen o čistě nákupní preference, stejně cennými informacemi je pro nás např. pracovní zainteresovanost v mís tě bydliště, zda jde o podnikající občany, zda se aktivně podílejí na veřejném životě. To vám zřejmě víc prozradil průzkum v oblasti regionálních potravin... Máte pravdu. Ukazuje se, že tematika regionálních potravin má mnohem širší záběr. U značné části obyvatel nacházejí regionální potraviny podporu, vyvolávají zájem. Stejně jako v případě mlékomatů se zájem odráží nejen v rovině spotřebitelské, ale i ve vazbě na daný region a adres - nost výrobce. Lidé si přejí vědět, kde je možné takový produkt koupit, chtějí vidět, jak vypadá, proč by si ho měli koupit, zda tím podpoří nová pracovní místa, jaké podmínky má udělování regionálních značek apod. A co sledování bioprodukce? Všimli jste si projektu AKČR a obchodního řetězce Billa na podporu českých biopotravin? Výzkum biopotravin nebyl zaměřen na mapování bio nabídky jednotlivých obchodních řetězců a tedy ani Billy. Z dopro vod - ných komentářů ke všem výzkumům, které jsem zmiňovala, je jasné jedno: spotřebitel nesmí ze se v naprosté většině neopírají o argumenty a názory poptávkové strany, tedy občanů. Spotřebitelský zájem o mléč - né automaty trvá již rok. Zdálo se ale, že zájem v poslední době utichá. Nebo jde jen o pře chod - ný jev? Zaměřili jsme se na širokou veřejnost. Zajímalo nás, nakolik občané považují způsob prodeje čerstvého mléka prostřednictvím automatů za dobrý nápad, odkud získávají informace a zda by si v automatu chtěli zakoupit čerstvé, nepasterované mléko, řekla Jozífková. Výsledky průzkumu, které jasně mluví pro automaty, jsou pro zemědělce o to zajímavější, že na ně neexistuje výhradní právo jednoho konkrétního zadavatele, ale ve formě analytické zprávy si je může zakoupit kdokoliv. To, že to jsou data potřebná, odráží skutečnost, že hned druhý den po vydání této zprávy ji zveřejnila agentury ČTK a ná - sledně i řada deníků a ostatních periodik. Eugenie Línková Považujete prodej mléka prostřednictvím automatů za dobrý nápad? pohlaví věková kategorie ČR muži ženy a více Ano 71 % 67 % 74 % 71 % 69 % 72 % Ne 29 % 33 % 26 % 29 % 31 % 28 % Zdroj: Dema, a. s., Mlékomaty, září 2010 Spotřebitel upřednostňuje čerstvost mléka Ředitelka společnosti DEMA, a. s., Bohumíra Jozífková (vpravo) s dcerou Leou, projektovou manažerkou téže společnosti tápat, pokud hledá kvalitní výrobky tuzemské produkce nebo biopotraviny. Nabídková strana musí vycházet vstříc zákazníkovi. Znamená to pro ni systematickou, viditelnou a celoplošnou práci. Za sebe mohu říci, že bioprodukci sleduji i v roli zákazníka. Aniž bych tušila, že jde o ně - ja ký zacílený program, všimla jsem si v Bille určité adresnosti. Třeba v regálech u masa je možné vidět české vlaječky, u bio - koutků zase označení Naše bio. Billa se naučila jasně říci spotřebiteli: tohle je české bio, české maso, česká produkce. Je to vedle Fair Trade další společnost, která jasně deklaruje, o co jí jde. Chce zviditelnit v prvém případě férovou práci, v druhém českou produkci. Eugenie Línková

13 16. prosince 2010 Mlékárenství 13 Starým členským zemím EU produkce mléka roste, novým klesá Vývoj nákupu mléka dává věrný obraz vývoje zemědělství ve starých a nových členských zemích EU. Nákup mléka je letos za celou EU-27 mírně vyšší než loni. Při podrobnějším pohledu však vidíme, že nárůst je prakticky ve všech starých zemích a naopak, pokles je ve většině nových zemí. Na počátku, když se stanovovala základna, byla pro staré i nové země použita obdobná pravidla pro výpočet objemu peněz na přímé platby, to je úroveň výroby každé země před vstupem do EU. Základní rozdíl však je v systému výplaty těchto peněz. Ve starých zemích se výplata stanovila pro každý podnikatelský subjekt podle úrovně jeho výroby. U nových zemí se přešlo na systém plošné podpory bez ohledu na to, jestli výroba klesá, nebo roste. Jistě to byl cíl. EU potřebovala jen málo našich výrobků, ale potřebovala náš trh, a že se jí to perfektně podařilo, o tom svědčí současný vývoj. Již dnes je v ČR vyplácena v přepočtu na výrobu vyšší dotace než v původní EU-15. A pro tože u nás pokračuje snižování objemu výroby a ve starých zemích pokračuje růst, zvětšuje se rozdíl v přepočtu na výrobu. Největší propady výroby zaznamenáváme především u čer - veného masa a v poslední době u mléka. Je dobře známa kritická situace u vepřového, ale ještě horší je vývoj u hovězího. Je to logické. Výkrm skotu se bez dotace v takto nastavených podmínkách nedá ekonomicky dělat a přičteme-li k tomu úroveň nákupních cen jatečného skotu u nás, kde je proti průměru EU největší minusový rozdíl, nelze se současnému vývoji divit. Přitom jatečný skot se výraznou měrou podílí na tvorbě základny pro přímé platby v ce lé EU. Jaký lze očekávat další vývoj? V současné době se v EU diskutuje, jak dál v agrární politice po roce Na stole je řada návrhů, od nepatrných změn, až po tu nejradikálnější. Tou je odbourání všech přímých podpor. Reálně lze odhadnout, že nakonec dojde ke kompromisu přímé platby se začnou snižovat a za zá klad bude brána úroveň výroby z konce současného fiskálního období, tedy Protože došlo k významným rozdílům v objemu výroby mezi starými a novými členskými zeměmi, lze odhadnout, že při celkovém snížení zdrojů na přímé platby v EU o 20 %, dojde ke snížení v původní EU-15 průměrně o 10 % a v EU-12 poklesnou přímé platby až o 40 %. Jediné, co může situaci alespoň trochu zachránit, je omezení podpory nevýroby a naopak využití jakékoliv možnosti podpory výroby. Pavel Novotný, předseda ZD Bernartice a člen představenstva AKČR Petr Marek: Důležitá je stabilita vztahů vertikály zemědělec zpracovatel obchodník Mléko je pro zemědělce stěžejní komoditou. Na něm staví i náš zpracovatelský průmysl, který vyrábí velmi kvalitní potraviny, srovnatelné a mnohdy i lepší, než jaké se k nám dovážejí. Na závěr roku nám tuto zajímavou komoditu přiblížil Petr Marek, ředitel Choceňské mlékárny. Konec roku spojujeme se svátky, k nimž patří i přemíra jídla. Doporučil byste nějaké produkty z Choceňské mlékárny, které by organismu ulehčily? Máte pravdu, vánoční svátky bývají zvláště štědré. Lidé si dopřávají jídla a pití, po kterém bývá těžko a ručičky osobních vah se po Novém roce nelítostně posouvají o něko lik dílků vpřed. Vím, že většinou upřednostníme pořádný kus masa, smaženým kaprem na Štědrý den počínaje a pořádnou zabíjačkou na Silvestra konče. Ve svátečním jídelníčku by však neměly chybět mléčné výrobky. Pomazánkové máslo, které je naším nosným produktem, slouží k ry - chlé, jednoduché, chutné a z hlediska obsahu tuku i zdra - vé přípravě studených jídel, především oblíbených chle bíčků. Existuje dostatečně široký sortiment ochucení, stačí jen dobrá veka a tro cha zeleniny na ozdobu. Navíc nové ochucení na sladko umož ňuje využít našich výrobků i při výrobě vánočního cukroví. Významné místo pro přípravu jídel mají jogurty, které splní nejnáročnější požadavky gurmánů a nahradí majonézu či smetanu. Lze je podávat v různé podobě, od řízku v jogurtu až po zdravý dezert na závěr vánočního menu. Nesmím zapomenout ani na tvarohy, které jsou oceňovány zvláště při pečení. Celý sortiment našich výrobků přispívá k naplnění blaženosti z vynika jící chuti a přitom respektuje požadavek lehčí stravitelnosti. Jaký byl letošní rok z hlediska mlékárenství? Hodnocení je relativní. V porov - nání s rokem 2009 byl rokem těžkým. Cena mléka vzrostla více než o 20 %, smetany o 50 % a ceny našich výrobků vůči obchodníkům se podařily navýšit jen zhruba o 5 %. Výrazný propad nákupní ceny mléka v roce 2009 byl kritickým pro zemědělce, neboť se dostali do ztrátovosti. Pro zpracovatele byl tento stav z krátkodobého hlediska pozitivním, ale z dlouhodobého též velmi negativním. Došlo především k velkému tlaku obchod ních řetězců na snížení cen mléčných výrobků, což se jim vzhledem ke stavu trhu podařilo. Dnes je však téměř nemožné navýšit prodejní ceny zpět a my jako zpracovatelé se dostáváme Myslím, že jsme vzájemně pochopili, že výše ceny není dána ochotou zaplatit za mléko tolik, kolik potřebují zemědělci, ale stavem nabídky a poptávky. do stavu, který je těžko udržitelný. Druhým negativním jevem nízkých nákupních cen mléka v roce 2009 byla likvidace stád dojných krav a tím snižování výroby mléka v Česku. Ve vztazích mezi zemědělci a zpracovateli se změnil pohled na tvorbu ceny. Co byste si přál, aby se v roce 2011 změnilo nebo zlepšilo? Myslím, že jsme vzájemně pochopili, že výše ceny není dána Ředitel Choceňské mlékárny Petr Marek (uprostřed) v provozu firmy 2x foto archiv Choceňské mlékárny ochotou zaplatit za mléko tolik, kolik potřebují zemědělci, ale stavem nabídky a poptávky. Podobně v letošním roce mlékaři musejí zaplatit zemědělcům za mléko tolik, kolik určuje stav poptávky na trhu, bez ohledu na to, zda je cena nákladově přijatelná. Co zatím nejsme většinou ochotni pochopit, je snaha o ma - ximalizaci marže. Kri tizujeme oprá- vněnost výše marže jeden u dru hého, aniž bychom měli jakékoliv právo toto vzájemně ovlivňovat. Důležitější je hledat společně cestu, jak prodávat produkty vyrobené v Čes ké republice v co největším rozsahu na vnitřním trhu, jak uspět v exportu, především pak, jak vytvářet stabilitu vztahů ve vertikále zemědělec zpracovatel obchodník. Přál bych si, aby dobré obchodní vztahy byly založené na více faktorech než jen na nízké ceně. Vzájemná slušnost, spolehlivost a další morální kvality by měly mít svou cenu nejenom v mezilidských vztazích, ale i ve vztazích mezi firmami. Máte sám nějaké předsevzetí do nového roku? Mnoho lidí přijímá na začátku roku předsevzetí a vyslovuje svá přání. Vím, jak důležité je mít jasnou dlouhodobou vizi a na jejím základě konkrétní program na kratší časové období. Pokud si to utřídíme v hlavě, zformulujeme a veškerou ener gii věnujeme splnění, pak je úspěch zaručen. Ze svých zkušeností to mohu potvrdit. Posledních dvacet let života jsem řídil Cho ceňskou mlékárnu. Ze staré druž stevní mlékárny se podařilo vybudovat středně velkou moderní firmu s významným postavením svých výrobků na českém trhu, se stabilně vynikajícími vztahy se zemědělci a s velmi dobrými vztahy s většinou odběratelů. Profesně je mým jasným cílem pro příští rok předání řízení firmy svému nástupci, poskytnout své bohaté zkušeností ve prospěch mlékárenství a nově se věnovat komunální politice, neb jsem se stal starostou rodné obce Oucmanice. Těším se, že jasná představa a zdraví mi umožní uskutečnit změny a radovat se z no - vých úspěchů. To přeji i všem čtenářům báječného Zpravodaje Agrobase. Eugenie Línková INZERCE

14 14 Dokument 16. prosince 2010 Společná zemědělská politika po roce 2013 Boj o schválení co nejvýhodnější společné zemědělské politiky v období let je pro Agrární komoru ČR jednoznačně prioritou číslo jedna. Výsledek jednání zásadním způsobem ovlivní chod zemědělství v ČR na dlouhých sedm let. Vroce 2013 bude v České republice činit celkový součet všech dotací na hektar zemědělské půdy 440 EUR, v soused - ním Německu 691 EUR na hektar a v Rakousku 802 EUR na hektar. Pokud by se podařilo tento rozdíl například v porov - nání s Německem snížit na polovinu, znamenalo by to pro zemědělský podnik s 2000 hektarů přínos v hodnotě přibližně 44 milionů korun (za sedm let). Proto jsme připraveni pro dobrý výsledek udělat maximum. Bohumil Belada, viceprezident Agrární komory ČR První písemná představa Evropské komise o zemědělství po roce 2013 Dne 18. listopadu představil komisař pro zemědělství EU Dacian Cioloş první písemnou představu Evropské komise, jak by mohla vypadat Společná zemědělská politika (SZP) v období let Tato zpráva neobsahuje mnoho konkrétních sdělení, přesto jsou v ní části optimistické, ale bohužel také ty negativní. Je jasné, že vyjednávání nebude jednoduché. Na to není moc času. Nejdůležitější bude prvních šest měsíců roku 2011, protože do 30. června bude před ložen legislativní návrh SZP, kde bude možné dělat ještě změny, ale podle mého názoru již jenom kosmetické. Je za námi první úspěšný krok poprvé v historii se podařilo vyjednat na ministerstvu zemědělství opravdu kvalitní pozici k SZP, která obsahuje všechny zásadní požadavky důležité pro české zemědělce. Velmi tomu pomohlo svolání několika kulatých stolů za účasti ministra zemědělství, kompetentních pracovníků ministerstva, zastoupení v Bruselu, zástupců nejdůležitějších nevládních organizací a aka demické obce. Tuto pozici schválila vláda a plně s ní souhlasí i Agrární komora České republiky i ostatní zemědělské nevládní organizace. To je důležité, abychom se mohli pokusit vyjednat maximum. Máme stejné noty a stejný cíl. Jde o tak zásadní věc, že bychom měli všichni zapomenout na různé žabomyší války a v následujícím roce se soustředit pouze na co nejlepší výsledek. Čtyři nejdůležitější požadavky Z našich požadavků vyberu podle mého názoru čtyři nejdůležitější: 1. Chceme spravedlivé podmínky. Co jsou to spravedlivé podmínky SZP? To je takový systém dotací, který nenaruší spravedlivou obchodní soutěž mezi členskými státy EU a z našeho pohledu bude samozřejmě co nejvýhodnější pro Českou republiku. Zkrátka snížit výše uvedený rozdíl v dotacích na minimum. 2. Důležité je vyjednat odstranění zastropování dotací pro velké podniky, které je naznačeno ve zprávě komisaře. Je to pro nás zásadní, protože máme v Evropské unii s výrazným náskokem v průměru největší podniky a zastropování by nás zasáhlo nejvíce. Ale je to důležité i pro celou Evropskou unii, aby mohla být konkurenceschopná v porov ná ní s Amerikou a Asií. Větší velikost podniků je jedna z věcí, která konkurenceschopnost zvyšuje. 3. Klíčové je prosadit zákaz doplácení z národního rozpočtu přímých plateb v I. pilíři SZP a zajistit regulaci ostatních národních dotací závaznou pro všechny členské státy. Je to zásadní z toho důvodu, že náš státní rozpočet by zřejmě prohrál souboj s rozpočtem Německa, nebo Francie. O tom se každoročně přesvědčujeme při složitých jednáních o národních doplňkových platbách z rozpočtu Top-up. 4. Musíme odmítnout zavedení dalšího přechodného období. Není možné vyrovnávat dotace zase dalších sedm let. to bychom se již nemuseli dočkat. Kdo o tom všem bude rozhodovat? Evropská komise, Rada ministrů členských států a Evropský parlament. My musíme využít jednotné pozice v ČR k získání dalších spojenců pro prosazení našich zájmů ve všech třech orgánech. Agrární komora ČR pracuje a bude pracovat na nevládní úrovni. Na 2. a 3. prosince jsme svolali důležitou konferenci nevládních organizací do Brna a snažíme se aktivně pracovat na půdě mezinárodní zemědělské nevládní organizace Copa, kde zastává prezident AKČR Jan Veleba pozici viceprezidenta. Sna žíme se hledat přirozené spojence pro jednotlivé požadavky a aktivně pracovat s po - slan ci Evropského parlamentu. Důležité je spolupracovat také s ostatními nevládními organizacemi v ČR. Ministr zemědělství vede jednání na vládní úrovni. Cítíme, že postupuje správným směrem a má již některé pozitivní výsledky, jako je podepsaná deklarace zemí V4 plus Rumunska a Bulharska (v Bra - tislavě 9. listopadu). Tato deklarace je určitou protiváhou deklarace Francie a Německa. Pro dobrý výsledek bude důležitá pravidelná koordinace a projektové řízení všech lidí, kteří aktivně na vyjednávání pracují. Lepší podmínky pro budoucnost Dnes to vypadá, že po roce 2013 nedojde k významnému snížení celkového rozpočtu do SZP v porovnání se současným obdobím. Pevně věřím, že se nám z této obálky společně podaří vyjednat lepší podmínky pro Českou republiku a pro produk - ční zemědělství, které zajišťuje výrobu kvalitních potravin pro náš národ a zaměstnanost lidí na venkově. Ing. Bohumil Belada, Viceprezident Agrární komory České republiky INZERCE

15 16. prosince 2010 Potravinářství 15 Bramborový salát bez éček a z domácích surovin Nejlepší houskový knedlík se vaří v Praze Soutěž o nejchutnější bramborový salát odstartovala v pavilonu R3, který představil výrobky oceněné značkou Regionální potravina Na vítěze čekalo horské kolo Author Na letošním agrosalonu Země živitelka proběhla řada doprovodných akcí, které zpestřily jeho průběh. Jednou z nich byla soutěž o nejlepší bramborový salát, jíž chtěla společnost Boneco upozornit na Majolku, tradiční majonézu, která se vyrábí podle klasické receptury bez přídatných látek (tzv. éček) a nepostrádá skutečná vejce. ajolka je česká klasika, M která není nijak šizená. Právě na ni jsme chtěli tímto divácky zajímavým způsobem upozornit, uvedl Zdeněk Štěpánek, generální ředitel společnosti Boneco. V předvánočním čase bude právě Majolka z Boneca velmi frekventovanou surovinou a do bramborového salátu, který je na štědrovečerní tabuli neodmyslitelnou přílohou ke smaženému kaprovi, se hodí nej lépe. Alespoň tato vyznání zněla po soutěži, kdy si přítomní nejvíc pochvalovali nezaměnitelnou chuť Majolky z Boneca. Soutěž probíhala v pavilonu R3 s výrobky oceněnými novou značkou Regionální potravina za účasti šesti soutěžících. Ti měli ze surovin dodaných naší společností vyrobit co nejlepší bramborový salát, který hodnotila tříčlenná porota složená ze zástupců Agrární komory ČR, Potravinářské komory ČR a mi nisterstva zemědělství. Recept ani postup daný nebyl, každý soutěžící si mohl vybrat ingredience podle svého, řekl Zdeněk Štěpánek. Hlav ní výhrou bylo horské kolo značky Author. Druhá cena byla sportovní taška značky Nike a pou kázka do Globusu v hod notě 1000 Kč. Třetí cenou byla poukázka do Globusu v hodno tě 1000 Kč. Všichni soutěžící dostali na památku kuchařské zástěry, ve kterých vařili, a taš ku s vý rob ky společnosti Boneco. Ve stejném pavilonu probíhala po celou dobu výstavy ochutnávka vaječné pomazánky 2x foto archiv Boneco oceněné značkou Regionální potravina s možností jejího zakoupení. (net) První listopadové pondělí se v pražském hotelu InterContinental rozhodovalo mezi více než tuctem kuchařů o nejlepší houskový knedlík. Ten pořadatelé označili pro čtvrtý ročník soutěže za perlu české kuchyně. Soutěž byla před lety založena s určitou nadsázkou, ale její smysl propagovat české jídlo, na které se v českých restauracích trochu zapomíná, dokonale plní. Kde se tedy vaří porotou vybraný nejlepší houskový knedlík? V Praze a dokonce v restaura cích hodně blízko od sebe. Vítězem se stal 24letý kuchař z Hotelu Hoffmeister Josef Sedlák před mladým učněm z ho telu InterContinental Tomášem Šafránkem a třetí kuchařskou dvojicí tvořenou 32letým Michalem Čermákem a 47letým Jiřím Schwarzem z hotelu Crowne Plaza z pražské Podbaby. Paralelně s hlavní soutěží proběhlo i klání o nej lepší koprovou omáčku, o které rozhodovaly hlasy všech návštěvníků. S vyhodnocováním soutěžících to sice letos bylo trochu složitejší, ale nakonec se soutěžící dozvěděli, že nejlepší koprová omáč ka se vaří v hotelu Dvořák v Táboře. Stříbro získala dvojice kuchařek z restaurace Lesní zátiší u dálnice mezi Vejprnicemi a Plz ní. Třetí pozici obsadil Jaroslav Zelenka z provozovny u dál - nice na Říčansku. Letošní klání opět podporovala Agentura CzechTourism a téměř všichni účastníci jsou členy Asociace hotelů a re - staurací ČR nebo Národní asociace kuchařů a cukrářů. Text a foto: Petr Skála INZERCE

16 16 Drůbežářství 16. prosince 2010 Služba pronájmu stájí a co s tím souvisí Investovat do produkce krůt je z dlouhodobého hlediska podle evropských agrárních analytiků velmi zajímavé. Především spotřebitelé přicházejí tomuto masu stále víc na chuť a mladé hospodyňky na něm mimo nutričních hodnot oceňují i jeho poměrně rychlou přípravu. Nemáme teď na mysli pečení vánoční krůty, ale úpravu děleného masa a různých polotovarů z krůtího masa, které jsou v okolních státech běžně na trhu. K nám se tento trend velmi rychle dostává také. Zemědělci, alespoň ti progresivní, si toto velmi dobře uvědomují. Jen letos vzniklo v Če chách a na Moravě několik nových kapacit, kde se vykrmilo zhruba kusů krůt, což je v přepočtu na maso více než 2500 tun. Podnikaví zemědělci využívají i žhavé podnikatelské novinky, kdy pronajímají své prostory zahraniční společnosti U.T.F., s. r. o. (United Turkey Farms), kterou založila na jaře za tímto účelem německá firma Velisco, největší zpracovatel krůt na evropském trhu. Znamená to především, že pokud zemědělec nabídne prostory k pronáj mu, U.T.F. je zrekonstruuje a násled - ně začne provozovat chov krůt, vysvětlil Stanislav Hečlo, český zástupce firmy Velisco. Zemědělec může tento prostor již po jednom roce nebo po dvou letech vzít zpět ke svému Ilustrační foto Zub plnému využití s tím, že zaplatí poměrnou část ještě zbývajících investic. Nebo po osmi letech může tento objekt provozovat sám bez jakékoli platby, dodal Hečlo. Každý si tak může vyzkoušet rizika tohoto podnikání, aniž se zruinuje a nepo tře - buje ani půjčku v případě insolventnosti. Navíc firma U.T.F. dává určité záruky prosperity tím, že v provoze budou již zaškolení a zkušení producenti. Je to vlastně balíček služeb šitý na míru této produkci a pokud ji čeští producenti využijí, je to pro ně velká šance. Je to projekt současnosti a nebude se v dalších letech už opakovat, konstatoval Hečlo. Dodal, že firma U.T.F. dává přednost ve výkrmu využití tuzemských kvalitních krmiv. Neplatí to ale tak říkajíc šmahem pro všechny výrobce. Například ZZN Pelhřimov má velmi moderní a kvalitní linku a v neposlední řadě taky management a personál, který je na velmi vysoké úrovni, řekl Hečlo. Samozřejmě trend zvýšit výkrm krůt hlásí i Polsko, Francie nebo Maďarsko a proto zástupci firmy Velisco připomínají, že kdo zaváhá, v tomto případě evropský trh rychle obsadí jiní, pružnější. Eugenie Línková INZERCE Komu nestačí krocan, dá si krokaře! Obvyklá úprava tradičního krocana má ve Spojených státech amerických mnohaletou konkurenci, vedle níž klasická příprava bledne. Jde o úpravu, jež je stejně odvážná jako bláznivá, stejně brutální jako ohromující a která je možná výsostným projevem americké tendence hnát věci do extrémů. Říká se jí turducken, což můžeme přeložit jako krokař, a jde o krocana nadívaného kachnou nadívanou kuřetem. Nikdo přitom pořádně neví, odkud se tento gargantuovský pokrm vzal. Podle některých je recept starý několik staletí, jeho kořeny zřejmě sahají až do starověkého Říma, ale teprve v USA si našel své místo. Ptáky nadívané jinými ptáky také zmiňuje známý francouzský gastronom Alexandre Balthazar Laurent Grimod de La Reynire, autor receptu na dropa nadívaného dalšími šestnácti druhy drůbeže. Americké krokaře, jehož název tvoří slabiky tří použitých opeřenců, lze vystopovat původně v Lousianě. Odtud se recept rozšířil po jihu země. K jeho přípravě je potřeba mít všechny drůbeží prvky pokrmu, až na křídla a stehna krocana. Výsledný produkt vážící zhruba deset až třináct kilogramů se peče celých dvanáct hodin v troubě vyhřáte na nízkou teplotu kolem 95 C. Po upečení se krokaře musejí nechat hodinu odpočinout. Pak už jen stačí neleknout se při jeho rozkrojení. Podle očitých svědků se prý člověku naskytne pohled, jakoby vybuchla masová bomba. (bo)

17 16. prosince 2010 Agrofert informuje 17 Kostelecké uzeniny a Maso Planá v novém V lednu roku 2010 došlo k fúzi dvou společností Kostelecké uzeniny, a. s., a Maso Planá, a. s. V současné době procházejí obě značky redesignem a výrobky s novými obaly se na trhu objevují již od září Díky jasnému příběhu, cílené komunikaci a neustálým inovacím přinášejí benefit jak spotřebitelům, tak zákazníkům. Maso Planá je mladá, moderní a inovativní značka, s výrazným vizuálním stylem, která chce především bavit a in - spirovat. Přináší nové nápady a odborné rady od zkušených kuchařů, moderní a snadné recepty pro všechny příležitosti, čímž se stává unikátní značkou, která na českém trhu dosud nepůsobila. Maso Planá vnáší více osvěty a informací, ukazuje, které maso je k čemu dobré, vhodné úpravy jednotlivých druhů mas a tipy pro začínající i zkušené kuchaře. Je to značka určená pro mladší generaci, která nechce trávit v kuchyni dlouhé hodiny, ale přitom chce připravit svým blízkým výbornou večeři či oběd, na kterém pochutnají. Při přípravě ráda použije chytrá řešení či inspiraci, které jí zpříjemní čas strávený v ku chy ni. Maso Planá se zaměřuje hlavně na šunky, maso a přináší i speciali - ty z mezinárodní kuchyně. Tradičnější kuchyni naopak reprezentuje značka Kostelecké uzeniny. Tato časem prověřená značka nabízí hlavně produkty, které si pamatujeme z dětství. Díky dlouhodobému působení na trhu masa a uzenin, odbornosti a zkušenosti zaměstnanců mohou Kostelecké uzeniny nabídnout nejen své tradičně známé výrobky, ale i originální speciality, které přivítá každý, pro něhož je jídlo požitkem. Společnost Kostelecké uzeniny, a. s., tedy jako jediná sdružuje dvě značky, které mají jasný positioning odlišný od všeho, co je nyní dostupné na trhu. Značka Kostelecké uzeniny se pyšní tradicí od roku Maso Planá je jedinečná vizuálně, přinášením nových nápadů a origi nál - ních receptů. Připravili jsme pro naše spotřebitele dva příběhy a i nadále budeme přinášet inovace, které budou tyto příběhy podporovat. Značce Maso Planá poskytneme výraznou marketingovou podporu i v příš tím roce, a to jak formou tištěné inzerce, tak podporou přímo na obchodech. Ing. Pavel Kváč, generální ředitel Kostelecké uzeniny, a. s. Animalco je další dceřinou firmou holdingu Agrofert Koupí firmy Animalco chce holding Agrofert posílit exportní aktivity. Uvedl to Andrej Babiš, majitel holdingu Agrofert, těsně po podpisu smlouvy o koupi největší tuzemské firmy obchodující s masem a hospodářskými zvířaty. Andrej Babiš ale dodal, že akvizici ještě musí schválit český, slovenský a rakouský antimonopolní úřad. Totéž potvrdil i ředitel firmy Animalco Radko Jung, který je zároveň jedním z jejích hlavních akcionářů. Cenu transakce nezveřejnili. Agrofert Holding je největší skupinou v českém zemědělství a po - travinářství. Firma Animalco vznikla před dvaceti lety z jednoho z referátů Majitel holdingu Agrofert Andrej Babiš na setkání zemědělců v pražské Lucerně bývalého podniku zahraničního obchodu Koospol. V jejím čele dlouhá léta stál velmi zkušený manažer a ředitel firmy Bohumil Říha. Hlavními vlastníky jsou kromě Junga také Michal Dušek a Tomáš Kutzendörfer. Tržby firmy Animalco v účet ním roce od 1. ledna 2008 do 30. června 2009 dosáhly 5,8 miliardy korun. Firma v uvedeném období hospodařila se ziskem 23,7 milionu korun. Firma Animalco zaměstnává kolem čtyř desítek lidí. (egi) INZERCE

18 18 Podpora biopotravin 16. prosince 2010 Billa a české ekologické zemědělství Společnost Billa, integrální součást skupiny REWE International AG, působí v ČR již 19 let. Podle řebříčku společnosti Incoma GfK se skupina REWE v loňském roce posunula v České republice z původního pátého místa na druhou pozici mezi obchodními řetězci z hlediska tržeb. Při příležitosti letošního otevření 200. prodejny zahájila Billa spolupráci s Agrární komorou České republiky a jejím prostřed nictvím i pod poru českého ekozemědělství. V rámci to- Podíl českých výrobků v pro - dej nách Billa je 65 %. U vybra - ných položek zboží, jako je maso a mléčné produkty, je tento poměr ještě výrazně vyšší. Billa má jako jediný supermarket u nás takřka 100 % masa a masných výrobků z ČR a má je jako jeden Češi se sice v loňském krizovém roce do utrácení příliš nehnali, ale v supermarketech Billa utratili o 2,7 miliardy korun víc než předloni. V roce 2009 vzrostl obrat společnosti Billa o 15,7 % na 21,787 miliardy korun. Vloni bylo otevřeno 25 nových a 11 rekonstruovaných prodejen. Společnost za městná vá více než 6200 pracovníků. Billa v po sled ních třech letech v Česku velmi posílila. Nejprve převzala 97 supermarketů Delvita, pak získala 34 diskontů Plus. Na konci loňského roku neslo její značku 196 prodejen. Letos oslaví Billa před koncem roku otevření 200. marketu. A expan ze Billy má pokračovat. Tentokrát může jít o malo met - rážní prodejny, které by se měly otevřít tam, kde pro běžný supermarket není místo. hoto projektu převede Billa do konce roku část výnosu z pro - deje biologicky odbouratelných nákupních tašek v cel kové výši nejméně dva miliony korun do nově utvářeného Fondu rozvoje českého ekozemědělství při Agrární komoře Čes ké republiky. První milion korun byl již převeden na jaře tohoto roku. Billa si od projektu slibuje získání dalších tuzemských dodavatelů a rozší ření nabídky lokálních produktů v bio kvalitě. z mála značené tak, jak požadují evropské normy, neboli je zajištěna dohledatelnost od pultu až po stáj. Navíc demonstruje zájem zvýšit podíl českých biopotravin na maximum. V současné době nabízí Billa 170 biovýrobků, z to ho 132 pod značkou Naše bio. Do konce roku by měl být sortiment značky Naše bio rozšířen o položek. K jednoznačně nejúspěšnějším výrobkům dosud patří Naše bio čerstvé selské mléko s ob sa - hem tuku 3,5 %. Velmi oblíbené jsou také všechny jogurty Naše bio, které doposud dodával rakouský dodavatel. Máme zájem o to, aby značka Naše bio znamenala skutečně naše, tedy české výrobky. Z toho důvodu jsme celé portfolio jogurtových výrobků svěřili českému dodavateli, Mlékárně Valašské Meziříčí. Úspěšně se prodávají také naše biovejce či kozí výrobky, doplnil ředitel prodeje společnosti Billa Petr Dupal. (zb) 3x foto Zub Vaše naše biovýrobky Naše Bio je vlastní značkou biovýrobků v supermarketech Billa. Každý takový výrobek je certifikovaný a viditelně označený národním biologem s nápisem Produkt ekologického zemědělství. V České republice je to tzv. biozebra, pod kterou je umístěn kód kontrolní organizace. Logo má zelenozelenou barvu nebo je v černobílém provedení. Pokud je výrobek certifikován jinde než v České republice, tuto informaci najde spotřebitel opět na jeho obalu, včetně bioznaku dané země. Regionální potraviny mají své koutky v Bille Názornou ukázku propagace regionálních potravin se rozhodl demonstrovat Středočeský kraj v jedné z prodejen obchodního řetězce Billa. Ředitelka RAK Mladá Boleslav Dagmar Mocová se zúčastnila akce, kde u koutku s regionálními vítěznými potravinami uspořádala Billa ochutnávku. ředstavení vítězných regionálních potravin doprová- P zených jejich ochut náv kami se setkalo s velkým zájmem spotřebitelů, uvedla Mocová. Prezident AKČR Jan Veleba k tomu dodává, že Agrární komora ČR takové zviditelňování nejlepších potravin z regio nů od ryze českých firem a pro du cen tů vítá a spo lupráci s řetězcem Billa oceňuje. Postupně se totiž potraviny s lo gem nové značky Regionální potravina, typické pro ten který region, dostávají do většiny z 200 prodejen Billy. V této úspěšné a prospěšné spo lu práci chceme pokračovat i v příštím roce. Projekt se týká českých vítězných potravinářských firem a výrobců zatím ojedinělý projekt nemění dlouhodobě kritické postoje organizace k obchodním řetězcům. Ekologická produkce je jednou z šancí českého farmáře na jistotou odbytu produkce a je také jeho vkladem pro české spotřebitele, podotkl Veleba. Podíl bioproduktů v naší síti by se měl v budoucnu zvyšovat, doplnil generální ředitel Billy v Česku a na Slovensku Jaroslaw Szczypka. (egi) S koutky propagujícími výrobky oceněné značkou Regionální potravina a doprovázenými jejich ochutnávkami se budou zákazníci Billy setkávat stále častěji 3x foto archiv Billa biopotravin, samozřejmě také české provenience, dodal Jan Veleba. V době, kdy se většina prodeje biopotravin realizuje v ob - chod ních řetězcích, je snaha o roz šíření sortimentu lokálního původu vítaná, uvedl Jiří Urban ze společnosti Pro-Bio. Více než polovina v Česku prodaných bioproduktů totiž stále pochází z do vo zu. Tento fakt má řadu kritiků. Doprava potravin na velkou vzdálenost totiž zatěžuje životní prostředí. Čím kratší cesta, tím méně výfukových exhalátů, uvedlo již dříve ministerstvo zemědělství. Nejde o novou éru mezi obchodními řetězci, společným projektem začala nová éra mezi Agrární komorou ČR a obchod - ním řetězcem Billa, zopakoval Jan Veleba a ještě připomněl, že Ředitelka RAK Mladá Boleslav Dagmar Mocová (vpravo) při návštěvě koutku Regionální potraviny v jedné z prodejen Billy

19 16. prosince 2010 Inzerce 19

20 20 Lihovarnictví 16. prosince 2010 Výstava Zlatá šedesátá ukáže historii firmy Stock Plzeň Kdo by u nás neznal Stock Plzeň a jeho nápoje. Společnost je dnes největším výrobcem lihovin v České republice a dál posiluje svou pozici na trhu. V segmentu hořkých a bylinných likérů uvedla v létě na trh novou značku Magister Bohém. egment hořkých a bylinných S lihovin má stále v Česku klíčové postavení, v maloobcho - dech je dokonce vůbec největší kategorií trhu s podílem přes 21 %. Někteří konzumenti však vnímají hořké a bylinné jako těžké a hutné pití. Cílem Magistra Bohém je přinést i v této kategorii lehkost, jemnost a osvěžení, uvedl generální ředitel Stocku Plzeň Petr Pavlík. Koncem září pak Stock Plzeň začal v tu zem - sku prodávat prémiovou vodku Stock Prestige, následovala Amundsen vodka se zásadně vylepšenou recepturou a další zatím tajná novinka je podle Petra Pavlíka na cestě. Unikáty v pražském Národním památníku Podívejme se nejprve do historie společnosti Stock Plzeň, která tím, že zapůjčila Národnímu muzeu unikátní soubor 37 historických lahví lihovin, jež vyráběla v období 60. let minulého století, se nám připomene prostřednictvím právě těchto unikátů. Lihoviny dodnes populárních, ale i zcela zapomenutých značek jsou k vidění od 30. září do poloviny května příštího roku na výstavě Zlatá šedesátá. Výstavu najdete v pražském Národním památníku na Vítkově. Expozice je koncipována jako partnerská k velkému projektu Národního muzea Beatlemánie. Zlatá šedesátá ukazují každodenní život v socialistickém Československu v kulisách tehdy jediného pražského plně sortimentního obchodního domu Bílá labuť. Návštěvníci se tak mohou na vlastní oči přesvědčit, jak pestrá byla paleta spotřebního zboží, z něhož se dalo před zhruba padesáti lety vybírat. Mnoho značek, které tehdy Stock Plzeň vyráběl, již dnešní konzumenti vůbec neznají. Naopak jiné jsou stále populární. Pro výstavu jsme vybrali zástupce obou těchto kategorií, uvedl marketing services manager Stocku Plzeň Marek Žižkovský. Skupinu těch přeživších reprezentuje v dobové samoobsluze především Fernet Stock, který má v kolonce datum narození rok Právě v 60. letech minulého století zažíval výraznou vlnu popularity, když se stal velmi vyhledávaným v uměleckých kruzích. Tehdejší centrální plánovací orgány se však zdráhaly pro jeho výrobu uvolnit devizy nut né na nákup bylin v zahra - ničí. A tak byl Fernet Stock, dnes Etikety dnes již zapomenutých likérů Punč Prior a AP68 Fernet Stock získává svou nenapodobitelnou chuť také díky zrání ve velkých dubových kádích jedna z nejoblíbenějších lihovin v České republice, prakticky až do revoluce v roce 1989 podpultovým zbožím. Brandy Stock Original se prodává od roku 1920 Dobře se prodávalo i Brandy Stock Original, jediný produkt, který Stock Plzeň vyrábí od svého založení v roce 1920 dodnes. Zajímavostí je, že do roku 1924 nesl tento produkt jméno Stock Cognac Medicinal. Teprve poté prosadili francouzští destilatéři, že na označení koňak mají právo pouze produkty z francouz ského departmentu Charente. Dodnes se brandy ve Stocku vyrábí stejným způsobem jako před lety používají se nejlepší destiláty z vybraných vín a bran dy zraje nejméně rok v dubo vých kádích. Již v 60. letech byla na trhu k dostání rovněž božkovská Novinky letošního roku: Magister Bohém a nová Amundsen Vodka vodka (Božkov Vodka je dnes nejprodávanější vodkou na českém trhu) či rum s typickou plachetnicí na etiketě (dnes Božkov Tuzemský, vůbec nejprodávanější značka v Česku). Naopak z portfolia Stocku Plzeň v průběhu uplynulých let řada lihovin vymizela. Nevyrábějí se již například pomerančový likér, kmínka či jeřabinový likér. Značky, které v regá - lech již neuvidíte, reprezentuje na výstavě například AP68 nebo Punč Prior. Do osudu likéru AP68 zasáhla dokonce politika. Tento hořký aperitivní likér vyvinuli ve Stocku Plzeň v roce 1968 (odtud název AP68). V roce 1975 však byla jeho produkce zakázána. Komunističtí činovníci si totiž zkratku AP68 vyložili po svém jako reminiscenci na invazi sovětských vojsk (A Při š li v roce 68) a nařídili stáhnout likér z trhu. Punč Prior vznikl na objednávku tehdy se rozvíjející sítě obchodních domů Prior a byl pro svoji modrou barvu lidem přejmenován na Okenu, tehdejší oblíbený čisticí prostředek. 8x foto archiv Stock Plzeň Punč Prior se vyráběl speciálně pro Priory. Takže jej můžeme označit za předchůdce dnešních takzvaných private labels, vzpo - míná pamětník a dneš ní výkonný ředitel Unie výrobců lihovin ČR Vladimír Steiner. Půllitrovka lihoviny za 33 korun československých Zajímavé je i cenové srovnání. V 60. letech byly mezi cenami jednotlivých značek minimální rozdíly a půllitrovka 40% lihoviny se prodávala zhruba za 33 Kčs. V současné době dosahuje u identické lahve jen spotřební daň, kterou musí výrobce odvést státu, hodnoty 57 Kč. Cena na regále se po započítání všech dalších nákladů (DPH, sklo, etikety, doprava, mzdy zaměstnanců atd.) většinou pohybuje nad hranicí 100 Kč. Pravdou ovšem je, že tehdejší průměrná mzda činila přibližně 1500 Kčs, zatímco v současné době přesahuje Kč. Výstava Zlatá šedesátá odstartovala slavnostní vernisáží, při níž se ochutnával onen nový výrobek Stocku Plzeň, Magister Bohém. (jšk) První firemní automobil Praga 2,5 t Výjimečně hořký Fernet Stock na stáčecí lince Kartóny s Božkovem Tuzemským, nejprodávanější lihovinou v Česku

Informační noviny Agrární komory České republiky www.agrocr.cz www.apic-ak.cz 19. prosince 2011. Veselé Vánoce. Oceňování značkou KLASA

Informační noviny Agrární komory České republiky www.agrocr.cz www.apic-ak.cz 19. prosince 2011. Veselé Vánoce. Oceňování značkou KLASA Sto nejúspěšnějších českých firem na Pražském hradě Strany 8 9 Exkluzivní rozhovor s klimatologem Jiřím G. Kuklou Strana 32 Zlínská Komňa získala ocenění Vesnice roku 2011 Příloha uvnitř MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

Do nového roku s úspěchem

Do nového roku s úspěchem Brambory jsou v našem jídelníčku již dvě stovky let Strany 20 21 Výzkum produkce biomasy z čiroku v podmínkách ČR Strany 24 25 Kypr: Snaha o vliv na finanční rámec EU v období 2014 2020 Strana 37 MIMOŘÁDNÁ

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Krize si žádá i mimořádná opatření Světová hospodářská krize na nás denně kouká z novin, obrazovky a slyšíme o ní doslova na každém kroku. Během nejsilnější zemědělské demonstrace

Více

Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27. Informační noviny Agrární komory České republiky www.agrocr.cz www.apic-ak.cz 12.

Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27. Informační noviny Agrární komory České republiky www.agrocr.cz www.apic-ak.cz 12. Národní výstava hospodářských zvířat v Brně Strana 17 Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27 Regionální potraviny z jižní Moravy Příloha uvnitř MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Zemědělský magazín o biopotravinách

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Potraviny přes internet Stále více z nás si zvyká na nákupy přes internet. U žen převažují objednávky oblečení, u mužů elektrotechniky. Během maximálně tří týdnů pošťák Ondra jako

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Dovozy některých potravin jsou zbytečné Dovozy potravin do Česka vzrostly po vstupu země do Evropské unie až několikanásobně. Dováží se například stále více mléčných výrobků či

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního Vážení čtenáři, na stranách č. 16 17 Vám přinášíme informace o třetím ročníku odborné konference Kroměřížské mlékařské dny Číslo 11 Ročník IX 11. listopadu 2008 Cena 16 Kč Mléko na ex Zatímco Mariann Fischer

Více

24. května oslava Světového dne mléka. Naši potravináři umí zpracovat mléko na kvalitní a chutné výrobky.

24. května oslava Světového dne mléka. Naši potravináři umí zpracovat mléko na kvalitní a chutné výrobky. LIST POTRAVINÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY Potravinářský FEDERACE VÝROBCŮ POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE zpravodaj Číslo 5 Ročník VI 10. května 2005 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

Budou mít potraviny rodný list? str. 16

Budou mít potraviny rodný list? str. 16 ročník I., www.retailinfo.cz Budou mít potraviny rodný list? str. 16 Další marketingový nástroj pro české potraviny str. 20 Obchod v regionech: Jihočeský kraj str. 22 Hygiena potravin (3. část) str. 24

Více

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Bavme se o kvalitě potravin, ne o cenách Rozhovor s prezidentem Potravinářské komory ČR Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. Čeští potravináři jsou ve dvojím

Více

Novým prezidentem PK ČR se stal Ing. Miroslav Toman, CSc.

Novým prezidentem PK ČR se stal Ing. Miroslav Toman, CSc. Číslo 10 Ročník VIII 9. října 2007 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně 10 11 na 5 otázek odpovídá: Ing. Petr Cingr, ředitel divize masné výroby, AGROFERT HOLDING, a. s., a předseda představenstva společnosti

Více

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Výroční zpráva Spolku pro obnovu venkova čr KSPOLEK PRO OBNOVU VEN OVA od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Vítězové 18. ročníku soutěže Vesnice roku se 6. prosince 2012 sešli v

Více

SALIMA 2006. Vážení návštěvníci Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2006, dnes na brněnském výstavišti

SALIMA 2006. Vážení návštěvníci Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2006, dnes na brněnském výstavišti Číslo 3 Ročník VII 7. března 2006 Cena 16 Kč SALIMA 2006 BRNO 7. 3. 10. 3. 2006 Odškodnění s otazníkem Na tiskové konferenci s aktuálním tématem k ptačí chřipce se novináři ptali jak zástupce z a. s. Xaverov,

Více

Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU. Šance pro české hospodářství. Praktický P růvodce světem P odnikání

Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU. Šance pro české hospodářství. Praktický P růvodce světem P odnikání Praktický P růvodce světem P odnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU Šance pro české hospodářství

Více

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý Číslo 8 Ročník VII 8. srpna 2006 Cena 16 Kč GMO-free? Vždy, když dostanu nějakou zprávu od českých aktivistů Greenpeace, se zájmem pročítám text a hledám určitá fakta, která by mne přesvědčila o hodnověrnosti

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z října Vinařský věstník 10 2014 Obsah: Hlavní zprávy 2 Z Návrhu nařízení vlády 4 Ze zprávy ÚKZÚZ Výsledky detekčního průzkumu výskytu škodlivých organismů v ČR za

Více

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější Článek o chytrých řešeních manipulační techniky společnosti Toyota najdete na str. 23. www.toyota-forklifts.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 5/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16

Více

Obsah: Informace z května. Pro Vinařský fond zpracoval

Obsah: Informace z května. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z května 2013 Obsah: Stručné zprávy 2 Zemědělství v EU 6 Ruský trh s vínem 7 Agrární komora podporuje strategii pro růst českého zemědělství 8 Studie o vinařské turistice

Více

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky SPEKTRUM 11 2013 Inovační barometr: Pád o tři příčky Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání Valná hromada upravila stanovy Svazu Úvodní slovo... 03 Konkurenceschopnost Inovační barometr pád o tři

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

ŽIJEME NA VENKOVĚ, nová příloha magazínu Agrobase MÁ AMBICI UKÁZAT ZEMĚDĚLSTVÍ V CELÉ JEHO ŠÍŘI A PŘINÉST ČTENÁŘŮM ZAJÍMAVOSTI A INSPIRACI

ŽIJEME NA VENKOVĚ, nová příloha magazínu Agrobase MÁ AMBICI UKÁZAT ZEMĚDĚLSTVÍ V CELÉ JEHO ŠÍŘI A PŘINÉST ČTENÁŘŮM ZAJÍMAVOSTI A INSPIRACI STANISLAV BECÍK, bývalý ministr zemědělství Slovenska, NEUSTÁLE SLEDUJE VÝVOJ SEKTORU DOMA I V ZAHRANIČÍ A K MNOHA ROZHODNUTÍM EU JE KRITICKÝ. str. 4-5 ŽIJEME NA VENKOVĚ, nová příloha magazínu Agrobase

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z února. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z února. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z února Vinařský věstník 02 2015 Obsah: Návrhy opatření schválené představenstvem Svazu vinařů České republiky, které budou dále prosazovány v rámci aktivit proti

Více

Duben přinesl nového premiéra

Duben přinesl nového premiéra Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 04 / duben 2009 ročník 8 cena 15 Kč Pohádkové zážitky na hradech a zámcích Značka Česká republika nyní zažívá bezprecedentní publicitu,

Více