70. výročí osvobození. Slavnosti svobody Plzeň května Součást programu. Duben 2015 I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "70. výročí osvobození. Slavnosti svobody Plzeň. 1. 6. května 2015. www.slavnostisvobody.cz. Součást programu. Duben 2015 I www.zurnalmag."

Transkript

1 Sučst prgrmu 70. ýrč sbzen Slnsti sbdy Plzeň ětn Duben 2015 I

2

3

4 Sučst prgrmu Zurnl-titul.indd :42 SLOVO REDAKTORKY Vžen mil čtenři Žurnlu, je tdy zčte nejčenějš turisticé ulturn sezny, ju Plzeň zžil. Slunce nm ji dstrtl ellepým čstečným ztměnm, j by slibl, že se d děn nsledujcch měsců hdl té tině zpjit. A bude th třeb, nebť mme před sebu eliu prci děn pd širým nebem. Ale i t, c se bude dehrt uzřených prstrch, mme rději, dyž z nm rčme pěným pčsm, ne dyž n mst nn drzme zml, prřehl rzcuchn ětrem. Prn měsc né sezny přinese pět spustu zjmých c. Vedle didelnch předsten, ncertů neb ýst t bude Festil rbsé ultury, Mtshw, ulinřsý FRESH Festil, filmé Finle neb třeb Den e zduchu. Kd se rd tých pdniů účstn, tmu zčn dsl mrtn, nebť zldnut nštit šechn je sr n hrnici lidsých mžnst. Nejspš bude třeb přdit si dsttečně elý diř dělt si pečliě hrmngrm, by člě neprpsl zreň stihnul šechn, c se mu lb. C třeb té filmé prjece Lsých interiérech? Neb je lib spše trchu drenlinu pdbě nělimetrých sů, šlených triů slt n mtrce? A c thle legendrn Blérit plujc blhu? Kžd z c zrt m něc úžsnéh, c m mbice přilt spusty lid, teř tm psléze budu ndšeně yprět. Ale i pr ty z s, d dte přednst menšm cm, th m duben nbdce c než dst. Didl N Zbrdl bude Alfě hrt medii U.B.U. se b. V Olympii se můžete pdt n Plzeň z nebe, j ji zchytili ftgrfé Jrsl Vgeltnz Jiř Berger. Nrdpisné muzeum připruje ýstu zchycujc bytele Plzně letech druhé sěté ly. Neblsý zme ze n ncert Gbriely Demeteré. A e fyziln lbrtři Techmnie se můžete dlš leci frenzn ědy zpjit d yšetřn zlčinu s pmc blistiy. Atrtin ninu přinš duben i pr ty, d rdi pznj sje, měst neb se jm chtěj pchlubit sým nštěm: zčnj prhldy měst s průdcem. Myslte si, že Plzni šechn te nic s už nepřep? Neb si np uědmujete, že th te ml rdi byste se něc dzěděli? Ať t či t, určitě nebudete tuhle ninu zlmn. Mst ulice, jimiž denně prchzte, njednu uidte dcel jin njdete jejich srytu hdntu. Prtže m při nštěch ulturnch c smzřejmě i yhldne, chystj bhtý prgrm i plzeňsé resturce. S jrem přichzej s mldými msy čerstu zeleninu. Prmy z nich si můžete ychutnt n předzhrdch. Sledt ltn žit lem užt si šeh, c pr ns chyst slunečn didl. Krsný duben plný zžitů přeje Mrét Čen NÁKLAD s E. čsl MK ČR E VYDÁVÁ PROPAGANDA s. r.. Zběhlic 3254 / Prh 10 Zběhlice IČO: ADRESA REDAKCE Pbřežn Plzeň KULTURA A DISTRIBUCE Ktrn Krulich Tel.: INZERCE Jrsl Krulich Tel.: REDAKce Ing. Mrét Čen Tel.: Frntiše Klimt Tel.: PRODUKČNÍ Petr Hnus Tel.: DTP Eurerlg, spl. s r.. FOTOGRAF Luš Ptůče 70. ýrč sbzen Slnsti sbdy Plzeň ětn Duben 2015 I Dlš Žurnl yjde 30. dubn 4 duben 2015

5 OBSAH ŽURNÁL Sl redtr 4 5 Slnsti sbdy Plzeň Mtshw 2015 AKCE MĚSÍCE 6 11 Festil Finle Plzeň Ace měsce Přehled ncertů TIPY NA KONCERTY Dzěděli jsme se Ace měsce Km z čm d lubů KLUB scén Dzěděli jsme se Sedl lr Kmedinti Rzhr s Jiřm Prným DIVADLO Dideln tipy Dzěděli jsme se Ace měsce Přehled ýst GALERIE Prgrm Slnst sbdy Dzěděli jsme se KAM ZA KULTUROU Ace měsce Kulturn tipy Dzěděli jsme se KINO Kin Besed Filmé premiéry Nzr Jn Burin T nejlepš z resturc RESTAURACE Přehled resturc Dzěděli jsme se PROGRAM Didl, glerie, instituce, muze, in, ncerty, luby Nše energie je šude tm, de dbjte tu ši JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ Imge_inzerce_12883.indd :22:13

6 AKCE MĚSÍCE Slnsti sbdy Plzeň 30/04 06/05 Slnsti sbdy Plzeň 70. ýrč nce 2. sěté ly, teré letšnm rce slme, znmen pr Plzeň zreň 25 let sbdy, e terých si můžeme připmnt sbzen Plzně mericu rmdu. D+334, 6. ěten 1945, t je den, dy d Plzně drzil meric rmd se sými spjenci, jejž prn jednty se yldily 6. čern 1944 Nrmndii. Plzeň byl pslednm elým městem n jejich trse Erpu. Tut udlst Plzeň jej bčné nemhli slit p dluhých 40 let ttlitnh režimu, terý se snžil zpmnu n Američny udusit. O t buřliějš rdstnějš byly prn sbdné sly rce 1990 z účsti Vcl Hl Shirley Temple Blc. Od th ru se Plzni Slnsti sbdy nj ždrčně. 70. ýrč sbzen Plzně mericu rmdu sl Plzeň rce, dy je držitelem titulu Erpsé hln měst ultury. Prgrm sl je připrn t, by přinesl mimřdné zžity i blsti ulturn, t nejen Plzeňnům nštěnům Slnst sbdy, le i smtným eternům. Přeneseme se splečně d tmsféry ru 1945, připmeneme si histricé mmenty sbzen i chle, dy Plzeň rdstně slil splu se sými sbditeli nec ly. Cny f Liberty lets přiž n 300 histricých jensých zidel z Česé republiy i zhrnič, Lbzch se předst i Armd Česé republiy USA se sučsnu techniu. Nebudu chybět ni přelety gripenů nd neděln lnu či před pietnm tem Dy, Ameri! V Brsém pru, sdém ruhu centru měst relu z bchdnm centrem Plz rzlž sé tbry luby jensé histrie. Kulturn prgrm nbdne pestrý ýběr hudebnch ystupen d dechy přes swing, ž p hudbu sučsnu. K slm sbdy ptř i ystupen Mrty Kubišé, Ldi Kerndl či BSP. Hudebn scénu n nměst Republiy připruje splu s městem Plzeň i Česý rzhls, těšit se můžeme n jeh Big Bnd, přdy Tbgn či Eergreen yslné přm z hlnh pódi, stejně j dlš přdy reprtže z Meeting pintu Plzně 2015 n nměst Republiy. Česý rzhls Plzeň si připmene 70 let d séh prnh ysln zpmným tem N Obcizně Dnem teřených deř. Hudebn scén mfitetru z bchdnm dmem Plz bude ptřit flé scéně, předst se hězdy, zhrje Smsn, pely HpTrp, Cp řd dlšch plzeňsých pel. Plzeň 2015 bhcuje prgrm Slnst sbdy Plzeň mimřdný zžite e frmě ncertu Sětl przuměn e Velé syngze. Jedn se unitn hudebně- -duchn prjet ýjimečný sým bshem i pslnm. 6 duben 2015

7 Slnsti sbdy Plzeň Spjuje hudebny umělce z různých nbžensých ulturnch sětů. Vystup Br Bsi s Michlem Plčem, dlš ýznmn zhrničn umělci. Ve finle ncertu se šemi účinujcmi zzn symfnie Dětsé trnsprty d Terezn 5774 Peter Gyrih, terý sm ůbec ppré Plzni rzezn lseru hrfu! Syngg též hst ýstu Rdn Kdery, terý shrmždil subr lečných ftgrfi ftgrfi z sbzn Plzně dlšch mst dnešnh Plzeňséh rje. Dy pdpře FC Vitri Plzeň přijžd d Plzně sln pel jižnséh rcu Lynyrd Synyrd, ter ystup relu plché drhy n Brech 1. ětn. Jedn se prn ystupen tét pely Česé republice. A Vitr si zhrje i ftbl s mericými jy stejně j černu 1945, dy yhrl nd mericým týmem 11:0, pst speciln tým i lets pnděl 4. ětn se stdin Lučn ulici rt 70 let zpět Ke Slnstem sbdy ptř i plzeňsé pi. Těšit se můžeme n Gmbrinus z mericéh chmelu, terý Plzeňsý Przdrj připruje prě tét mimřdné udlsti. Ochutnt h budu mci nštěnci Slnst sbdy 2. ětn, dy nměst Republiy žije ečern shw připrenu pr eterny i širu eřejnst. Z Nrmndie d Plzně neb D +334, t je nze prgrmu, terý připruje režisér Vcl Mrhul s brtry Cbnými j uctěn zsluh mericých diiz, teré sbdily Plzeň. A Plzeňné si mžn i dy Slnstem sbdy lépe uědm, dud pchz symbl jejich indinů plzeňséh hejéh lubu, jehž lg je zpmnu n slnu 2. pěš diizi, ter sbdil nejce bc měst zpdnch Čechch. V průběhu ečer se p nměst Republiy prměn e elý tnečn pret, de rytmu swingu rzehrj Meldy Mers splečnu slu, ter ns z bdb nce ly přenese e stylu electrswingu pdn Mydy Rbycd d sučsnsti. Nebude le chybět ni trdičn plzeňsý fllr, prtže prě plzeňsé dy rjch ptř mezi hln zpmny eternů n sly z ru A pud chcete i smi přispět tmsféře ru 1945 retr stylu Slnst sbdy, připrte si mdel z tét dby. Nejlepš mdelé mdely budu dměněni! Pdrbný prgrm njdete n nitřn čtyřstrně Žurnlu n 70 let uplynul d sbzen Plzně z dusiéh seřen ncisticé upce, před 70 lety byl Plzeň j jediné elé česé měst sbzen mericu rmdu jejmi spjenci. Od nezpmenutelnéh ru 1990 slme z přirzenéh nelčenéh zjmu ndšen Plzeňnů ýrč přchdu sbdy ždým rem. Jsu t sutečné slnsti, jsu t Slnsti sbdy, dy s nesrýným djetm úctu jsu tni ti, teř n sých bedrech přinesli Plzni sbdu. Je bdiuhdné, že p t dluhé dbě Plzeňné n sé sbditele nezpmněli, nezpmnj jsem přesědčen, že nidy nezpmenu. Bude tmu t i lets, dy slme tt jubilejn ýrč, rce, e terém se stl Plzeň Erpsým hlnm městem ultury. D pdsttné důdy pr t, by se letšn Slnsti sbdy stly prdu ellepu slu čsu sbzen, slu sbdy, slu lečných eternů, slu žit i ultury. Trdičn shrmžděn u pmtnů pietnch mst, jež se ž sbzen, dhlen pmtnu generl Pttn pd Velým didlem, Knj sbdy jeduc p Kltsé třdě ž n nměst Republiy, inscence přjezdu mericé rmdy d Plzně nletu n tersé ndrž rce 1945, sutu bhtý ulturn prgrm dehrjc se denně přežně n centrlnm nměst, ystupen legendrn mericé pely Lynyrd Synyrd n plché drze n Brsých plch nu, tt bych mhl prčt ještě dluh, je pr s nchystn sutečně nbitý prgrm. A t j Plzeňné nezpmnj n sé sbditele, nezpmnj ni n ns pět se těcht slnst sbně zúčstn. Přijďte si užt ětné dny, dufejme, že prsluněné, rzetlé ňé, přijďte si připmenut tu pdmniu ndějnu tmsféru čsů před 70 lety, přijďte si chutnt sbdnu Plzeň. Mrtin B 1. nměste primtr pr blst ultury, cestnh ruchu, pmté péče prjetu Plzeň EHMK 2015 duben

8 AKCE MĚSÍCE Mtshw /04 / 10:00 NC Brs ple Mtshw 2015 Zčte mtristicé sezny už trdičně Plzni ter blben Mtshw u Nupnh centr Brs ple. Lets jej hln prgrm prběhne sbtu 18. dubn pět nbdne trtin prgrm plný drenlinu. Řdu let elmi ždn ce m pr letše připrené prdé trumfy té mnh nine. Budu tu iděn eterni, yzušen trenžéry neb žsnut ystupen ecelentnch jezdců. Předzěst ppulrn ce bude utsln přm psži Nupnh centr Brs ple. Nblýsné nejnějš mdely přednch utmbile budu ystené už d pnděl 13. dubn. Abslutn ninu je ýst užitých zů, ter prběhne býlém relu OBI d čtrt 16. d sbty 18. dubn. Zejmén pdnitelé si tdy budu mci prhlédnut né pmcny. K iděn budu nejen ddy, slpěče pic-upy, le té elé mdern thče, trtry, bgry dlš techni. J slibuj přdtelé, půjde prn tu přehldu užitých zů Plzni. Adrenlin hězdy Hln prgrm prběhne sbtu, dy se čst priště prměn e sutečnu mtristicu rénu. A i tdy rgniztři ce slibuj trtin pdnu. Snžili jsme se prgrm psunut zse use dl mme elu rdst, že se nm t pdřil. Oslili jsme el jmén těš ns, že jezdci nše pzn přijli. V jeden den se t n jednm mstě pt ětšin mtšlenců z tét země, ř s ndszu Jn Lisý, mnžer Nupnh centr Brs ple. Mtshw lets l nejen trtinm prgrmem, le nbz i řdu trtinch nine. Nbitý celdenn prgrm t nbdne etrémn pdnu s něli rchly. Zejmén pr freestyle mtrsu shw se pdřil d Plzně pzt brce zučných jmen. Nělimetré sy, šlené triy dnce i slt n mtrce diům předede legend mtrsu Petr Kuchř, ppulrn Mtěj Čes Filip Pdml, mldš brtr Mistr sět Libr Pdml. Jejich ystupen je n prgrmu těsně p pledni, e dě hdiny půl pté. 8 duben 2015

9 Mtshw 2015 Dlš drenlinu pdnu slibuj stuntriding jezdci. Mrtin Krtý předede putu shw, při teré se ždy diům tj dech: jzd n silné mtrce jen p zdnm le, jzd p přednm le, jzd p zdnm le p zdu, neb jzd n mtrce bez přednh l. A t je jen zlme neuěřitelných triů, teré Mrtin n sé mtrce předd. Stuntriding ystupen nc tentrt dpln i mldičý Richrd Mšn n čtyřlce, terý n mnh mtristicých ehibicch dzl fnušy mtsprtu dsl hrmit. Thle eplze drenlinu je n prgrmu e tři čtrtě n jednu, p půl druhé před čtrtu. P dluhé puze se n Mtshw rc té ppulrn Mire Lisý, terý n sé trilé mtrce zdl nejrůznějš přežy. V prgrmu m mst drt: e čtrt n dě před půl čtrtu. Sučst celdennh prgrmu budu té uzy zshů hsičů neb Městsé plicie. Obdi zpmny Zjmu pdnu slibuje i ýst nejnějšch mdelů ut i rzmnitých eternů. Fndé d ut budu mt mžnst bdit třeb mericé zy z 50. let minuléh stlet, teré byly už tehdy ybeny eletricy sthcmi ény, limtizc dlšmi ymženstmi, teré jsu pr dnešn zy nprstu smzřejmst. Výstu eternů dpln i přehld ttlitnch zů, teré znl tehdejšm Česslensu úplně ždý. Přijedu sem legendrn zy znčy Trbnt, Wrtburg neb Velre, iděn budu té stré Šdy Šd 100, Šd 1000 neb tehdy blben Šd 105L. N lstn ůži Orgniztři šem rmě psinh bdin chystj pr účstny i řdu tiit, d nichž se budu mci zpjit i ni smi. Chybět nebudu blbené simultry neb mtr drh. Pr děti yrste před Nupnm centrem Brs ple dětsé dprn hřiště dmy si přijdu n sé u módnch přehlde jrnch lec z butiu Nupnh centr. Přdtelé se nc tentrt změřili i n phdl nštěnů. Zjistili mbiln tribuny, by si dici mhli šechny ehibice ychutnt byl idět i ze zdnch řd. Tribuny budu dnce zstřešené. Připren bude i ětš mnžst stlů lic dpčinému psezen. Mirsl Lisý 45 let, rzedený, tt tř dět, čtenř nih Erich n Dänien, jezd n Ducti Mnster 696, čtyřlce Arctic-ct neb n Pitbie Thumpstr. Mezi jeh zliby ptř mtcyly, jzd n le, drenliné sprty. Jeh žitn mtt zn: Žit by se měl sldt jen ze žit, nehnit se z penězi dělt, c člě b mě mtry b! Petr Kuchř 43 let, mtrm prpdl sedmi letech, držitel spusty mistrsých titulů, je nělinsbný mistr ČR superrsu. J jeden z prnch superrsých zdnů ČR zčl dělt triy brty s mtru e zduchu při ehibicch. Od ru 2000 jezd Freestyle. Mrtin Krtý Mtshw 2015 prgrm Sr 29 let, sedl mtru Kwsi ZX 6R Ninj MZ 150, jeh blbeným triem je switchbc wheelie, rd rybř. 10:00 Zhjen s hudebn prduc 10:00 Dprdný prgrm utsln, ýst eternů, trenžéry 12:00 Údn sl mdertr 12:10 Freestyle mtrs Petr Kuchř, Filip Pdml, Mtěj Čes 12:30 Módn shw 12:45 Stuntriding čtyřl Richrd Mšn 13:00 Uz Městsé plicie 13:15 Tril Mire Lisý 13:35 Sutěž 13:40 Stuntriding mtr Mrtin Krtý 14:00 Freestyle mtrs Petr Kuchř, Filip Pdml, Mtěj Čes 14:25 Módn shw 14:40 HZS uz zshu 15:10 Sutěž 15:20 Tril Mire Lisý 15:40 Módn shw 15:55 Stuntriding čtyřl Richrd Mšn 16:10 Stuntriding Mrtin Krtý 16:30 Freestyle mtrs Petr Kuchř, Filip Pdml, Mtěj Čes (d 16:55 hd.) duben

10 AKCE MĚSÍCE 26/04 02/05 Finle Plzeň Jr bude plném prudu měst se zpln filmými hězdmi filmými fnušy. Nštěnci festilu Finle Plzeň se mhu těšit npřld n digitliznu erzi filmu Jiřh Trny Stré pěsti česé, n filmu ýpru d Frncie neb n prmtn e zrenstruných Lsých interiérech. Krmě sutěžnch filmů je j ždrčně připren i řd snmů dprdných secch npřld nimných či změřených n undergrundu ulturu. Ledňče česý slensý O hln cenu, Zltéh ledňč, se letšnm rčnu budu trdičně uchzet česé slensé hrné, nimné, dumentrn teleizn filmy, teré znily d dubn 2014 d dubn D sutěže je ztm přihlšen 27 hrných nimných filmů, 86 dumentů 65 teleiznch prjetů. Sutěžn prjece teleiznch filmů jsu nc přstupné eřejnsti zdrm. I lets budu udělen cen rzhdt mezinrdn prty, jejichž neztžený phled čst přinš přepiý nečený nzr n sučsnu česu slensu inemtgrfii. Předsedu prty psuzujc celečern filmy je Did Ondřče, prtě hdntc dumentrn trbu předsed Rbert Kirchhff, Libuše Šmucler zsedne prtě zbýjc se teleizn trbu. O sých fritech bude rzhdt té students prt slžen ze studentů Zpdčesé unierzity Plzni. Hld Jiřmu Trni Festil Finle Plzeň je lets smzřejmě sučst prjetu Plzeň Erpsé hln měst ultury Jeh zhjen se prt pnese e znmen plzeňséh rd Jiřh Trny. Z inicitiy rgniztrů z ýznmné finnčn pdpry prjetu Plzeň 2015 byl zhjen digitlizce Trných Strých pěst česých. Jejich plně zresturn erze festil 26. dubn zhj. Prjece se t stne lným dplňem prbhjcm ýstm Ateliér Jiřh Trny Trn Zhrd 2. Stré pěsti česé ntčil Jiř Trn rce 1952 jedntliým pstm prpůjčily hls tehdejš herecé hězdy: Růžen Ns, Zdeně Štěpne, Edurd Khut či Krel Höger. Ze stejnjmenné literrn předlhy Alise Jirs ybrl Jiř Trn šest přběhů z phnsých pčtů česých dějin: d prtce Čech, přes Bije, Libuši neb Hrymr ž p lu s Lučny. Film zsl Střbrnéh l n festilu Bentch rce 1953, Cenu šýcrsé filmé ritiy Velu cenu tegrii lutých filmů Mnteideu rce Dlš filmé hdy Bht festil nbd je trdičně ncipn t, by slil c nejširš dicé spetrum. Sece ZOOM se lets změř n Frncii, jejž inemtgrfie bude rněž sučst trdičn Dluhé nci rtých filmů. Nštěnci budu té mci sledt Česé stpy mezinrdnch prducch. Zjmst bude i zlštn sece ěnn prf. Jiřmu Sbdi. I lets se mhu dici těšit n utrs čten npř. s úspěšnými utry blgu 1000 ěc, c mě seru blggeru Mrii Dležlu blgu Kfe cigr. V tlshw FIlmy NAšich Let předst Tmš Bldýnsý Rdim Špč Ondřeje Anděru. Letšn prmtn prběhne rmě budy Měšťnsé besedy té unitnch prstrch Lsých interiérů Bendě ulici 10 Plzni Zch's Pubu. Vce infrmc n finleplzen, předprdej stupene pldně Měšťnsé besedy předprdeji edle Infrmčnh centr měst Plzně. 10 duben 2015

11

12 TIPY NA KONCERTY Ace měsce 01/05 / 17:30 Arel plché drhy Lynyrd Synyrd Prn z elých pece ru 2015 je tdy: histricy ppré přijžd d ýchdn Erpy in jižnséh rcu, pel Lynyrd Synyrd! Jej fnušci n tent mži čeli bez přehněn celé generce sr pdest let. Předprdej stupene prbh stch Ticetprtl, Ticetpr, Ticetrt, Eentim, Plzeňs stupen n webu Vstupeny jsu prdeji tegrich: - stn 490 Kč - stn před pódiem 750 Kč - VIP tribun sezen, četně prch mst z tribunu Kč - n mstě budu stupeny prdeji 100 Kč držš Všichni mjitelé Plzeňsé rty si mhu puze přes Plzeňsu stupenu zupit zldn stupenu n stn s 20% sleu! Vce infrmc ncertu njdete n Lynyrd Synyrd přišli n sět rce Tehdy znil students pel, ter si řl My Bcyrd. Byl jim nct uhrnul je muzi Rlling Stnes, Betles dlšch tehdy slných nglicých pel. Ale prtže pchzeli z mericéh jihu, z Jcsnille n Flridě, liňl je i jižnsé blues cuntry&western. V prnm bdb se čst měnil i nze pely ystupl třeb j One Percent neb Nble Fie. Jenže jej člené zreň ještě studli sděli bje s různými šlnmi nřzenmi či přm s pedggy. Nejhrš mbinc jejich čch byl nřzen nsit lsy t rté, by se nedtýly šln unifrmy. N tt nřzen Rbert E. Lee High Schl bzlšť přsně dhlžel tmn tělciř bsetblý trenér Lenrd Sinnerd. Mldým muzintům Grymu Rssingtni Bbu Burnsi tm lezl n nery ntli, že p něm pjmenli sji pelu. Jižnsým zmlenm jeh jmén nnec znil Lynyrd Synyrd. Sweet Hme Albm D pědm širé eřejnsti se šem supin dstl ž mnhem pzději, sedmdestých letech. Žebřčy hitprd burly předešm jejich psně Free Bird Sweet Hme Albm. Free Bird je dnce pdle čspisu Guitr Wrld třetm nejlepšm ytrým sólem. Lét sly trl sedm let unčil je trgédie. V řjnu 1977 zhynuli při letecém neštěst tři člené pely: Rnnie Vn Znt, Stee Gines Cssie Gines. N dlšch deset let Lynyrd Synyrd z hudebn mpy sět zmizeli. Vrtili se ž rce 1987 dcet let pzději byli uedeni d Rc nd Rll Hll f Fme. Legendrn Lynyrd Synyrd ppré ČR! Kpelu z lét jej eistence pršl dluh řd sělých muzintů. Dnes ystupuje e slžen Gry Rssingtn, Jhnny Vn Znt, Ricey Medlce, Mr Spry Mtej, Michel Crtellne, Jhnny Clt, Peter Keys, Dle Krntz Rssingtn Crl Chse. Předsn Žlutý pes Smtný ncert Lynyrd Synyrd zčne relu plché drhy nprti unierzitě deět hdin ečer. Čs d půl smé d půl deté bude ptřit dmc hězdě stejnéh žnru: pele Žlutý pes s Ondřejem Hejmu! S blžc se čtyřictu se Žlutému psu spln i dný sen zhrt si s těmi, d dli jižnsému rcu zcel nrétn pdbu bsh, s Lynyrd Synyrd. Tut jedinečnu udlst finnčně pdpruj j dr městu dj Tmš Pcl ftblý lub Vitri Plzeň. Vystupen dstrtuje prgrm Slnst sbdy u přležitsti 70. ýrč sbzen měst mericu rmdu. 12 duben 2015

13

14 TIPY NA KONCERTY Přehled ncertů 31/03 19:30 Dům hudby Mre Kz Kncert těze lňséh rčnu Mezinrdn smetnsé lrn sutěže předst mldu hudebn nději prgrmu slženém ze sldeb W. A. Mzrt, B. Smetny F. Chpin. Mre Kz d čtyř let nštěl hdiny lru pzději přidl rhny mpzici. Už dětsých letech n sebe upzrnil n řdě sutěž. Vyhrl je, zsl zlštn ceněn z preden nrétnch sldeb. V rce 2012 unčil studium n Jnčě nzertři Ostrě byl přijt n AMU, de studuje e třdě prf. In Klnséh. 01/04 20:00 Pel Pilsner Jzz Bnd & Grin High Mld, energičt symptičt Grin High ppré ztj d Plzně rmci dlšh blbenéh ečer s nzem P siréně swing!. Tt pětice s elmi zjmým nstrjým bszenm ibrfn, lrinet, ytr, bsytr bic přejm ty nejznmějš jzzé meldie upruje je d swingu 21. stlet. Sldby elinů j Glenn Miller, Benny Gdmn neb Djng Reinhrdt t dstnu zbrusu ný, elmi trtin bt. Prn čst ečer bude š ptřit přdteli, Pilsner Jzz Bndu, terý si n prlu Sirénu připril ný repertr. I tentrt nebude chybět ml lece swingéh tnčen s Lenu Seninu, d 18:30, zdrm pr mjitele stupene n ncert. 03/04 19:00 Dům hudby Ensemble Inégl Kncert šestrnnéh hudebnh těles Ensemble Inégl uede dl brnch utrů, teř půsbili, neb se nrdili n Plzeňsu bdb druhé pliny sedmnctéh prn pliny 18. stlet. Tent ečer zzn ýběr z reprezenttin tištěné sbry instrumentlnch suit Le jurnl du printemps J. C. F. Fischer sólé rie J. A. Plnicéh M. Vgt bude ueden ndb sět premiér Requiem slemne J. J. I. Brentner. 06/04 18:00 Zme Nebly Gbriel Demeter Velinčn neděli n zmu Nebly zdb sým ncertem Andělé démni brnch huslch irtus Gbriel Demeter. V bneném zresturném tnečnm sle zzn jej ncert Andělé démni brnch huslch. Dprd ji špič hrči n brn nstrje: Petr Wgner n ilu d gmb Jn Krejč Přemysl Vce n therbu brn ytru. Zzn sldby snty Heinrich I. F. Biber, Mrin Mrise, Antni Vildih Giuseppe Trtinih. 07/04 / 18:00 TJ Lmti Eergreen Tur Unitn neptelné ncertn turné legend česé hudebn scény mř d Plzně, de bude mt su zstu prn dubné úterý hle TJ Lmti. Z dprdu supiny Eergreen Bnd se zde předst té hězdy j Yett Simn, Jsef Zm, E Pilr, Vitr Sdm neb Pln Filips Krel Štědrý, teř budu zreň celým ečerem przet. Smsttné bly dstne i supin Gerge & Betens při sé zpmnce n Petr N při dprdu Krl Khce Vitr Sdmy. Rngers Bnd zzpmnj n bdb Plců i Rngers Ptrl Šlpet zd hld pržsému psničři, herci, tetři režiséri Krlu Hšleri. 07/04 19:30 Měšťns besed I Jhel Mirsl Pleče I Jhel Mirsl Pleče se rc d Měšťnsé besedy s blbeným hudebnm přdem, terý je rzdělen d du čst. V té prn se předst plič legendrnh du Pleče Jn prgrmu zzn nejen blbené Ježrny, le té cel řd utrsých sldeb Mirsl Pleč. V druhé čsti ečer pb diy zpjc prn I Jhel sými zhudebněnými sudničmi, bldmi ze žit perličmi ze sudnch sn. 09/04 / 19:30 Měšťns besed Lenny s pelu N tuzemsé scéně se dluh nebjeil tý tlent, jým je mld zpěč Lenny, z nglicu přezdu silnými utrsými psničmi se srý dcer Leny Filipé. Zpěč, psničř, hudebn sldtel, tetř lrist jedné sbě, se n česé hudebn scéně 14 duben 2015

15 Přehled ncertů bjeil před pr lety j zjeen ne ndrm zsl rce 2013 cenu Anděl z bje ru. Lenny n sebe ppré upzrnil debutým EP All My Le, terým ndchl fnušy npřč šemi genercemi, byl té řzen mezi nejlepš lb ru Nsledujcm EP Fighter, mld hudebnice ptrdil, že je prem pžn z tlent, terý Česu dluh nebyl. 09/04 / 19:30 Dům hudby Mrgryt Gl Klrn recitl tězy Mezinrdn smetnsé lrn sutěže z ru 2012 bude slžen z děl Jseph Hydn, Fryderi Chpin Sergeje Rchmnin. Mrgryt Gl se nrdil n Urjině e městě Kmenez- -Pdlsy. N lr hrje d sých pěti let. Absll řdu hudebnch šl d 2011 studuje n Mezinrdn lrn demii Incntri cl Mestri Itlii. Lni černu ztězil n mezinrdn lrn sutěži Midwest Interntinl Pin Cmpetitin Americe. duben /04 / 17:30 20:30 NC Plzeňsý Przdrj Michl Hrče N cestě Výjimečný ncertn prjet, terý mpuje trbu tetře, bsn prducent Michl Hrč předešm psně, teré během třicetileté spluprce ytřil se sldtelem Petrem Hpu dlšmi interprety. N ncertu, terý psluchčům nbdne ýjimečný zžite, zzn trb ptřc tmu nejlepšmu, c u ns z pslednch něli deste let hudebn blsti znil. Psně z dlny Hp&Hrče zzn z úst Frntiš Segrd, Leny Né, Ondřeje Ruml Ruth Hrčé z dprdu rchestru sólistů. 10/04 / 19:00 Měšťns besed Dn Brt & Illustrtsphere Předn česý zpě Dn Brt přijžd s pelu Illustrtsphere d Měšťnsé besedy předstit předešm niny z tulnh elmi ldně hdncenéh lb Mrtni, le během ystupe- TIP NA KVĚTEN 07/05 / 20:00 Vel syngg Legendy rcu V předečer 70. ýrč unčen druhé sěté ly nbdne Vel syngg mimřdný hudebn zžite pdbě ystupen tř legendrnch pst rcé histrie z dprdu symfnicéh rchestru Virtusi di Prg. Unitn prstřed Velé synggy zýrzn netrdičn hudebn ncepci celéh prjetu, e terém se předst dluhletý zpě hrd rcé supiny Nzreth Dn McCfferty, rcý bluesý zpě Jhn Lwtn, znmý předešm z půsben sestě Urih Heep zpě sldtel Grhm Bnnet, terý rmě sé sólé trby půsbil té mnh supinch četně Michel Schener Grup či Rinbw. Vstupeny jsu přežně sezen zupit je můžete přes prtly 15

16 TIPY NA KONCERTY Přehled ncertů n zzn i zsdn sldby z předchzch, neméně úspěšných dese, teré dstly nu pdbu. Dn Brt je jednm z ml mužsých jzzých listů Erpě s ynijc techniu zpěu riginlnm repertrem. Splu se sestu prtřdnch hudebnů Filip Jelne lesy, rnžm, Rbert Blzr ntrbs bs, Mr Chyš ytr Jiř Slče bic, přededu fmózn hudebn zžite, terý uzl i nejnrčnějš publium. 12/04 19:00 Měšťns besed Pržsý filmý rchestr Pržsý filmý rchestr, terý se j jediný Česé republice specilizuje n filmu hudbu, se n zčtu dubn předst se sým bhtým repertrem pět Plzni! Pržsý filmý rchestr je ýjimečný té tm, že jeh zldtel sučsně té dirigent Jiř Krynt je zpsn d Guinessy nihy rerdů j nejětš multiinstrumentlist, dyž zldl během hdiny zhrt n 28 různých hudebnch nstrjů! Mimchdem, dnes jich zld dnce ještě šest ce. Během ečer s nzem Kncert filmé hudby zzn hudb ze série reslených filmů Crtn Cllectin, seriléh fenménu Gme f Thrnes, ultnch snmů j Fntms, Čelisti, Perl Hrbr neb Glditr předešm premiérě sldb Time z filmu Inceptin d sldtele Hnse Zimmer, ter bude hlnm hřebem celéh prgrmu. 12/04 16:30 ČR Plzeň Filhrmnče ztrcen psnič Děts bnentn řd Plzeňsé filhrmnie přinš pět p čse přběh mlém Filipu Hrmnči lis Filhrmnči, terý s pmc publi hled ztrcenu psniču plzeňsé ěži. Během npnéh ptrn pzn plzeňsé řey i pce, pt různ zřt nnec ji njde s pmc né mrdy Rdyňy. Phdu čte utr Mrét Čen, před čim publi ilustruje VHRSTI. Hudbu Tmše Ille diriguje Jn Chlupecý. 15/04 19:30 Dům hudby Arthur Green Eluzině pr Plzeň zhrje Arthur Green lrn sntu Chrlese Iese Cncrd. Tut sldbu znčil rce 1936 riti Lwrence Gilmn z nejětš hudbu npsnu mericým sldtelem. Arthur Green bsll prestižn newyrsu Juillird Schl f Music. Zsl zltu medili Willim Kpell Mezinrdn lrn sutěži Gin Bchuer stl se luretem Busni mezinrdn sutěže. Vystupuje s Phildelphi Orchestr, the Sn Frncisc, Uth Ntinl Symphnies, the Czech Ntinl Symphny, the Ty Symphny mnh dlšmi. 18/04 / 20:00 Šeř Knry, V3s, Trutenber P splečných ncertech Kltech e Stdě mř trjice spřzněných pel Knry, Trutenber V3s té d Plzně, de ystup tut sbtu Šeřce. Můžete se těšit n těžtnžn tnzmetl pdn ltsých Trutenber, s pun regge shw stdsé Vejtřsy mustche rc n rll dmcch Knrů. Ti mj nc rmci tht ncertu pr sé fnušy přichystnu premiéru prnh ficilnh idelipu pely, tže si tuhle tšřici určitě nenechte ujt! 20/04 19:00 Pel Jnče Amrus Pržsý filhrmnicý sbr Plzeňs filhrmnie připril n duben sutečnu lhůdu: nttu Leše Jnč npsnu n sl stejnjmenné bsně Jrsl Vrchlicéh. S filhrmni pd edenm Tmše Bruner ystup tenrist Jrsl Březin brytnist In Kusnjer. Sbré prty zzp Pržsý filhrmnicý sbr pd edenm Luše Vsil. 21/04 19:30 NC Plzeňséh Przdrje Hudebn setn Lubmr Brbce V rmci dlšh prčn blbených Hudebnch setn Lubmr Brbce s nzem Jrn dechy se Nštěnicém centru Plzeňséh Przdrje předst In Vč, terý studuje n Ademii múzicých uměn Prze e ilncellé třdě prf. Mirsl Petrše ptř mezi nejýrznějš česé ilncellisty mldé generce. Při ystupen s Lubmrem Brbcem je dprd dech sece Kmrnh rchestru Gymnzi Hudebn šly hl. m. Prhy jzz sece Big Bndu Ježy nzertře pd edenm dirigent Jn Csler. 16 duben 2015

17 Přehled ncertů Dzěděli jsme se 24/04 / 19:00 Šeř Ew Frn Nše předn zpěč Ew Frn yrž n sé již třet smsttné ncertn turné s nzem V usticém směru. Držitel šesti brnzých Slů, Ceny Anděl, cen Es Music Awrds, MTV Awrds, Vi Cmet celé řdy dlšch ceněn, zde ptěš sé fnušy ystupenm Šeřce. Předpelu bude utrs djice efem, ter se pdlel i n psledn desce Ewy Leprel. 25/04 20:00 DEPO2015 Cmer Mchine Krs neltstných čsů Prjet splečnsti Plzeň 2015 Plzeňsé filhrmnie industrilnm prstru přinese jedinečnu mpzici pr sól, znu řeč, rchestr, sudbý tnec, recitci udiisul rt sldtele dirigent Rmn Z. N. Předsten bude ncipn j site specific prjet jeh hlnm témtem bude průmysl technic histrie měst Plzně celéh reginu e ztzch člě strj, člě strj, mechni phybu, phyb zuu, zuy strje pd. 27/04 08/06 Ktedrl s. Brtlměje Plzeňsý rhnn festil 2015 Obecně prspěšn splečnst Ars Christin lets ud již smý rčn Plzeňséh rhnnh festilu, terý bude prbht tedrle s. Brtlměje d 27. dubn d 8. čern. Letšn rčn zhj 27. dubn býlý mstn regenschri Mirsl Pšenič, terý rm rhnnch imprizc zhrje té uzy trby Jhnn Sebstin Bch Césr Frnc. Druhým interpretem Plzeňséh rhnnh festilu bude Mrie Zhrd, ter sučsné dbě studuje n hudebn Ademii e Stuttgrtu n festilu se předst mim jiné imprizc n suběžně prmtný film. V nsledujcch měscch se můžete těšit té n zhrničnh hst, terým je němecý rhn Stefn Bier (25. 5.) n Aleše Ns, terý rhnn festil uzře (8. 6.). Zčte ncertů je ždy 19 hdin. Dzěděli jsme se že n pslednm ncertu Kruhu přtel hudby tét sezóně Dmě hudby ětnu zhrj multižnr Clrinet fctry. že n 14. rčnu festilu TřemFest, terý se usutečn sbtu 23. ětn, se tentrt předst St zřt, Henti Crprtin, Atri Terrr, Trutenber, Cheers!, Adlph Fith Is Mre. že zčtem ětn ystup Měšťnsé besedě fenmenln mericý ytrist Al Di Mel se sým ným ncertnm prgrmem. že n 25. ětn si Du Kmři pzl d Psničéh phlzen d Besedy Jn Mtěje R. že 14. ětn ystup e splečensém sle Slnu Rudn supin BRK. že Plzeňs filhrmnie zhrje 7. ětn Besedě Ódu n rdst 21. ptm Nejznmějš šlgry česéh rle deché hudby. že se bude nt Pele Plzeňsý Orfeus že letšn Metlfest Open Air přit npř. pely Accept (D), Arch Enemy (S), Amrnthe (S) Mnspell (P) neb Testment (USA). že n nci ětn se bude nt festil sbréh zpěu Plzeňsé ntn. AGENTURY PRAGOKONCERT A PETARDA PRODUCTION POŘÁDAJÍ MEGAKONCERT Předpel ŽLUTÝ PES Nejětš sět pel jižnséh rcu ppré Česé republice! 19: PLZEŇ Arel plché drhy Generln prtner ncertu je Vitri Plzeň duben

18 KLUBOVÁ SCÉNA Ace měsce Km z čm d lubů 02/04 / 21:00 Anděl Music Br Vlžte ču, Inu, Ptmě 28/04 / 20:00 Pprn Dess, Let N nci dubn se plzeňsé Pprně předst meric rper Dess, ter je jednu z nejýrznějšch tř indie hip hpéh letiu Dmtree, de njdete mim jiné jmén j Sims, Lzerbre, P. O. S. neb Cecill Otter. Dess d séh debutu A Bdly Bren Cde z ru 2010 přen jeden miln z druhým nečeně elý úspěch lňsé desy Prts Of Speech ji tpultl d pzice, dy yprd ncert dmsém Minneplisu z dedest teřin. Z nedsttu jiných styčných bdů bý Dess ppisn j průseč mezi Ani DiFrnc Ms Defem, le jej zběr je hlně n pslednm lbu ještě něc širš sj trbu ptrzuje, že z jej ppulritu rzhdně nestj jen ft, že rpujcch de je prstě méně než luů. Krmě mericé rpery se tent ečer předst ještě du Let, z jehž nzem se srý djice Plm Indš ze slezséh lbelu MMM, znm mim jiné z pely Bss seretř. Ve zuu Let njdete zěny pel j Blnde Redhed, Pinbc neb Y L Teng, šem řeč je prdu jen zěnch jednu z nejětšch ýhd Let je ttiž jeh neplpitelnst. Čisté mtiy Indšy ytry, jistý hls Plmy nenpdn grdce jedntliých, n prn pslech jednduchých ž mělých sldeb, s při hlubšm pslechu dstnu d pzruhdné spleti meldicých line, teré se nzjem sěle dplňuj. Jedn z nejýrznějšch lubých pel pslednch let předst Andělu zbrusu nu desu s nzem Hedi rmě ných sldeb se můžete těšit té n netrdičn nstruci pódi sětelné efety. Vlžte ču zsli hned z sje debuté lbum TT nminci n Anděl tegrii eletrnic hudb, teru se jim pdřil prměnit hned s druhým lbem SEAT, teré zsl cenu Vinyl z desu ru. Krmě čy lžené se můžete těšit té n rpý prjet Inu jednu milu slečnu, ter s id jsně Ptmě. 03/04 19:30 Buen Vist Club Strnge April Night Prn ce přdn plzeňsu metlu pelu Strnge Sciety se usutečn hned prn dubný pte lubu Buen Vist. V průběhu ečer se rmě přdjc prty n pódiu bje té pwer metl The Deliery, rt rc din metlisti sdružujc se pd nzem Slunrty pprsy spřzněn prt Middledr. T tých diných dubných ečerů by mhl být lidně c, c řte? 03/04 / 19:30 Pprn Negurã Bunget, Pnychid, Grimegd V unitnm prstru plzeňsé Pprny se hned zrje dubn usutečn jedinečn ce, n teré by neměl chybět ždný fnuše blc, deth & dm metlu. V útrbch černých zěsů se ttiž předst nejslnějš trdě metl frmce z Trnsylnie s nzem Negurã Bunget n jediném tuzemsém ncertě rmci séh třměsčnh erpséh turné. Předst zde sé nejnějš lbum TÃU, n terém dstly ětš prstr mbientn liy rumuns pel se n něm uzuje žitn frmě. Krmě th se během ečer předst té s Negurã Bunget persnlně przn Grimegd, plzeňs pgn blc metl frmce Pnychid deth blc metl prt Nrthern Plgue, teru 18 duben 2015

19 Km z čm d lubů nelze než dpručit přznicům Vder či Decpitted, se terými tt pls pel nedn jel turné. 03/04 21:00 Huse f Blues X Cer Plzeňsu supinu X Cer zlžili ncem ru 2010 muzinti půsbc splečně sestě pely B. A. M. jejich pestrý repertr je rientn předešm n stěžejn rcé hity z 60. ž 90. let minuléh stlet. Bht rzmnit hudebn minulst muzintů X Cer je zruu th, že se prduce pely ýrzně liš d jiných hudebnch těles pstených n cer erzch znmých hitů. X Cer t nen reil, le předešm sbit interpretce znmých sldeb, ter nenech nih lidu. N ncertě Huse f Blues se premiérě předst se zpěem, ytristu bubenem Tmšem Muřencem sestě. 08/04 / 20:30 Didl pd lmpu The Drin, EFc., Snyder Pržs sebrn dedentnch flutů The Drin se rc Pd lmpu, de p jejich bu tut středu ystup plzeňsé prty EFc. Snyder můžete se tedy připrit n přdnu rc n rll glm grge jzdu! The Drin mj n sém ntě pětipsňé EP By By Girl Girl By z ru 2010 elmi ldně hdncený předlňsý debut We, Le, We, terý e sém žnru n tuzemsé scéně jen těž hled nurenci. 08/04 21:00 Anděl Music Br Atmic Gigl Prgresin ži hudb s eletrnicým mdernm zuem, psten n imprizci munici muzintů. T sůj prje sm definuje pržs pel, znil rce 2011 sm sebe ppisuje jýmsi mttem: Žié hudebn těles pnřené d eperimentln tmsféry ytlčuje riginln tmy hudby. Atmic Gigl se stylě phybuj n pmez triphpu, cid jzzu, dubu, electr dlšch tnečnch rytmů stylů. Jdr pely tř rytmic sece Tmš Kzel (bic, lps), Js Much (bs) Hyne Obst (lesé nstrje). Kncerty dle bhcuj dlš muzinti, hrči n deché nstrje, DJ neb list. ýběr z prgrmu AL DI MEOLA PLAYS BEATLES & MORE Kncert fenmenlnh mericéh ytristy BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK Hrj V. Dy T. Vilhelm TÁTA One mn shw npečenéh tce STO LET V OČISTCI Originln mndrm s hudbu d pely N Nme SHYLOCK ( ) V hln rli J. Třs NA ÚTĚKU ( ) Hrj J. Štěpn Z. Adms IVAN MLÁDEK A JEHO BANJO BAND ( ) DÍVČÍ VÁLKA Hrj V. Upr Krejč / A. Řh, B. Pl / P. Semerd, B. Slezče ŠANSONY CHANTAL POULLAIN ( ) Recitl Ch. Pullin se supinu SUZANNE VEGA LUBOŠ ANDRŠT BLUES BAND & INGRID ARTHUR ( ) WABI DANĚK ( ) KOMICI S.R.O. ( ) = Ace se nj n zhrdě Měšťnsé besedy. Z nepřzniéh pčs budu přesunuty d slu. duben

20 KLUBOVÁ SCÉNA Km z čm d lubů 10/04 / 21:00 Didl pd lmpu Vness Legend česé EBM scény lets sl již čtrt stlet sé phnuté eistence nejlepš frmě se rc d Plzně, de se tentrt předst Didle pd lmpu, teré lets stupuje rněž d sé pětdcté sezóny! V sestě Smir Huser (Brun Ferrri), Mirsl Ppež (Mimir Pplescu), Jrsl Stuchlý (e Michel s Uncle), Jub Hr Tuze (e Sunshine) předst Vness trbu nejen z pslednch lb Ae gny, Antidtum tulnh misinglu, le té zsdn sldby ze stršch dese, teré ptř zldům tuzemsé electr bdy music. 11/04 / 19:00 Jblň Vzpmn n Krl Kryl Tut sbtu prběhne plzeňsé ulturn rně Jblň již třet hudebně literrn zpmný ečer ěnný česému bsni psničři Krlu Kryli. Legendrn Kryly psně zzn nejen pdn mldých plzeňsých ytristů, le během tht ýjimečnéh ečer ystup Jblni té znmý česý recittr Mire Kř. Ten byl blzým přtelem Krl Kryl, udržl s nm dpisu respndenci pčtcch jeh riéry s nm té ystupl. Vstup n celu ci je dbrlný. 11/04 21:00 Huse f Blues Reply & Srin Djice spřzněných pel Reply Srin se n ncertech nzjem ýbrně dplňuje jejich splečn ystupen se stl brzy yhlednými předešm zpdnch Čechch. Kpel Srin se prezentuje lstn trbu předešm hrd rcém duchu, np supin Reply je dlem hspdsé tuhy zhrt si blbené hity j regulérn pel. Vznil létě 2005, dy se luci zedli d pi slili buben ze Srinu, by si s nimi jen t zhrl. Můžete se těšit n celu řdu předěle znmých hitů d supin AC/DC, Metllic, Nirn, The Offspring, neb té Hrýže Slže smzřejmě přdný mejdn! 11/04 20:00 Buen Vist Club Lnug, Chuť Sbtn menu Buen Vistě: lbužnci z pely Chuť budu serrt širu pletu hudebnch stylů n pp rcém zldu ndžnré sesupen Lnug předst mdern pp, jzz sul s jemnými dtey eletrniy. Vystupen Lnug, pěstné sj ýjimečně intimn nldu energic shw dmc Chuti slibuje gurmnsý zžite, terý byste si neměli necht ujt. 15/04 21:00 Didl pd lmpu Trbnd Nstrtn dbrzděn Trbnd se řt d Plzně s ným lbem Vlnbet, teré ychz 20. ýrč eistence pely! Lepun Trbndu d tušit ysé tné čsl řdnu sptřebu strun čtrnct sldeb Jrdy Sbdy n né nhrce Trbnd přetil rdstný pun, rdiln lestry lyricé prtestsngy. Bety se ln těj n zldech tnečnch rcých rytmů, lpj feeling psychedelie let 60., neynechj cuntry přes ptrhný pun se rc zldům th nejlepšh z Trbndu. Oprti předchzm lbům ubyl přběhsti epicé sldby pslednch lb nyn zcel chyb. Můžete se necht unšet n lnch emc, rdst i smutů, eufrie i zlmn přest ždy s dhdlnm tuhle rdst nedt si zt, j zn refrén jedné z psn. 15/04 / 21:00 Anděl Music Br Le Erth, Premp Disster Zjmé spjen žié eletrnicé hudby s tmsféricým pst dm hrdcre nbz středečn ncert plzeňsém Andělu. Během ečer se předst plzeňs indie electr dub step pel Le Erth, ter m p rčn eistenci z sebu debutu desu s nzem 11 Dys n Erth pd respetným lbelem Sundsqure, piltn idelip řdu ncertů n lubé i festilé scéně. Letšn r pel dstrtl idelipem n ný singl Virtulity, pd terým je prducentsy pdepsn frntmn pely Tm Jirgl, Andělem cenu Apll ceněn prducenti Bris Crlff Ecsn Wldes. Splečně s Le Erth se Andělu předst šýcrs pst dm dwntemp hrdcre prt Premp Disster, ter m n sém ntě debuté EP, dluhhrjc stu- 20 duben 2015

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Konstrukce paraboly dané dvěma tečnami s body dotyku. Příklad: Sestrojte parabolu p, jsou-li dány její tečny t 1, t 2 s body T 1, T 2 dotyku.

Konstrukce paraboly dané dvěma tečnami s body dotyku. Příklad: Sestrojte parabolu p, jsou-li dány její tečny t 1, t 2 s body T 1, T 2 dotyku. Gemetrie Další užitečné knstrukce parably Řešené úlhy Knstrukce parably dané děma tečnami s bdy dtyku Příklad: Sestrjte parablu p, jsu-li dány její tečny, s bdy, dtyku. zlme dě různběžné přímky, a na každé

Více

c e l k o v Neposkytnutí účelových dotací obcím a ostatním organizacím poř. žadatel adresa účel/akce kpožadavku l

c e l k o v Neposkytnutí účelových dotací obcím a ostatním organizacím poř. žadatel adresa účel/akce kpožadavku l Npstutí účýh dtí bím sttím rgizím á ýš př. ždt drs úč/ pždu 1 ABATEC Ostr s. r.. Črá u 3260, 702 00, Ostr Zpráí prjt dumt 500 Ussí č. 5/207/1 - Příh č. 5 Pčt str příh: 5 "Ará h čsu Ostr - II. - IV. Etp

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu Č P ť, ť ř řz 2009 4., 4. K ://..b.z/f é : Aý á D -f SDENI S D PRO Kářé é SDENY Zřý ff K é S ú I Mé,, j jž ř j š á - f. é j á f, ž š f 50 z é 110. P j j é z f. Dš zj á j á -f. Cý z ý záž, ž. ž áš á j zý

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Porovnání výsledků analytických metod

Porovnání výsledků analytických metod Metdický lit 1 EURCHEM-ČR 212 Editr: Zbyněk Plzák (plzk@iic.c.cz) Prvnání výledků nlytických metd Chrkterizce výknnti nlytické měřící metdy je jedním z důležitých znků nlytickéh měřicíh ytému, zejmén pr

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Í Č Č ň Ž ó ň ů ů ň Ž ť Ť ŽÍ Í ů ů Č Č Í ů ú ň ň ň Č Č ů Č ň ň ň ó Í ů Ů Č Č Ů Š ů ů ť ů ú ů ů ď ů Ž ň Ů ů Č Á Ý Ž ů ů Á Ů ú Č ú ň Ž Š Č Š Š Ů Ů Ž ů ú ú ň ů Č ó ú Ž Č ó Ž Ž Č ó Í ů ÍŠ Ž Ů Ů ů Č ú ň ů ů

Více

Cyklus pěti hudebních přednášek o vzniku a vývoji moderní hudby

Cyklus pěti hudebních přednášek o vzniku a vývoji moderní hudby Cyklus pěti huebních přenášek vzniku a vývji merní huby Přenášky s huebními ukázkami se knají v prstrách Knihvny města Plzně v bchním mě CENTRUM DOUBRAVKA za ppry Úřau městskéh bvu Plzeň Dubravka, a t

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Á Á Áž Ě č ů ě č Č é ř č Ů é ě ý ž é ě ěš ž ě ý ř ě é ý ě č č ě ř ž é ž ě úč ů ý ů ů ž ě é ř ě š č ů š š é ů é č ě ý Í ý ř ě ř ý ř ý ě č ý ž ě ř ý ý ň ěř Ů ř ý ů úč ů č ž ž ě š é ř ý ů ě Š ý ů ž ě ů č

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

ý ó Í Í Í ž ň ř ě ý ř ž Í ř ě É ť Á ý ý Í Ž ý Š ěř ý ř ě ý š ř Ž ž ů ř ě ě ý ů ó ž ž ž ý Í ř ř ž ě ž ž ř ř ž š ý ž žš ě ď ó ř ý ů ř ýš ž ý ů ů ž ý ě ž ž ž ý ů ž ě ř Í ě ú ž ě Ú ě ý ú ě Ž ě ě ě ý ě ů ěž

Více

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO DUBEN DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO aneb představuje se Nárdní divadl Mravskslezské Operetní subr ptěšil svu návštěvu především ty z klientů, kteří nemhu navštěvvat divadelní představení.tentkrát jsme si prstřednictvím

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Vánoční a silvestrovský provoz 2012/13

Vánoční a silvestrovský provoz 2012/13 Vánční a silvestrvský prvz 2012/13 d 24.12.2012 d 6.1.2013 Není-li napsán čas, pak uvedené termíny platí vždy d zahájení denníh prvzu danéh dne d uknčení denníh prvzu danéh dne. Vážení cestující, předkládáme

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

š ý Č Í Á é č š Č č Íč č č Í š ě ě é š š š é ě ě č č š ň š ě ý ě Í š ň ě č šš é é ě š ý š ů ě ý ů é š ě š ě ó š é š š ý ě š Š Ž š š š š š š ě Š ý ý ý ýš ý ě Í ý ý ě Ž ě ě Š ó š ě é é š é é Š ě ě ě č ý

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Ě Ý Í Č ě ř Í Í Á Č ř č Č é č č šř Č é č ě é ř č č š ě ř č ď ě š ř ě č é ř ďů ž ě š š Č é éú ě ě ž éč Í ř ě éú ů č ů ř č ů č ř ř šť é řč Žď ž ú ů ř š ř éž ů ů é ž ú č ř č ř šť č ž č ě ř č č č ů ř é ř č

Více

Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Setkání s klienty Pečtelské služby V březnu se klienti Pečtelské služby Příbrm sešli n splečném setkání, n které zítl i edení měst Příbrmi: 9. březn Dmě senirů n Březých Hrách 12. březn resturci Šejk.

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

Č ý Á Ě Á Á ě ř č ř é é é ř č ř š ž ř č ě ř č ř ý ě ě š ř ů č č š ě č ř ů š ř č ň š ž ň č ě ň ú Č č ě ě ŠÍ ř ů ů ř ý č ý š š ř ý č é ř é ř š ď ůž č ž ď é ůž ý š ý ň ď ď ž ž ú č ý š ý ž ů ý ě ý ď ř é ž

Více

Á ž ř ř ř ř ř ř ú š ř ů ř ď ř ž š ú ř š š ř ů Ť ř ň Á Ú Ú ř ů ů ú Ř Á Ě ř Ň Á ř š ž ř ů ř ů ň ř š ž Á ř š š ú š ž ž ů ž ú ř ř Ž ú ř Ř ř š ú ž š ř ř ů š ř ů ž ř ž ž Ž ž ž š ú ž ž ř ř ř š Ž ř ř Ž ú š š ž

Více

V y d a v a t e l s t v í : P očítačová učebna ZŠ Nová Ves u Chotěboře 1 2 / 2 0 1 3

V y d a v a t e l s t v í : P očítačová učebna ZŠ Nová Ves u Chotěboře 1 2 / 2 0 1 3 V y d a v a t e l s t v í : P čítačvá učebna ZŠ Nvá Ves u Chtěbře 1 2 / 2 0 1 3 Nvinky ze škly NAŠE ŠKOLA Vzpmínky na výuku v kulturním dmě Naše škla se na knci šklníh rku 2012/2013 reknstruvala a my jsme

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6 Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ Pučíme Mgr. se z příkladů Grafia, Jana s.r.. Brabcvá špatné praxe? T/F: T: E: Budilva 37 brabcva@grafia.cz 37 722 722 4, 55 77 Plzeň 22 01 WWW.GRAFIA.CZ Mtt: Bže, dej mi

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

o o o v..., v o 5KOLN I CA50P1S. o o ZAKLADNí ŠKOLY- FRYČ9VICK.A ~2- PRAHA g

o o o v..., v o 5KOLN I CA50P1S. o o ZAKLADNí ŠKOLY- FRYČ9VICK.A ~2- PRAHA g 0 v..., v 5KOLN I CA50P1S. ZAKLADNí ŠKOLY- FRYČ9VICK.A 2- PRAHA g Vítáme Vás v nvém šklním rce. I lets bude ve šklním časpise pr Vás připraven mnh sutěží, kvízů, zajímavstí a především nvinek. Nezapmeneme

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Uz hy z éh hu wwwmz Vz : FENYK J S EJ KAL L Z d ě d ý h b z m K m P h : M d d h z éč é b y P h : W K uw ČR KATALOGI ZACEVKNI ZE-NÁRODNÍKNI HOVNAČR F y J Z d ě d ý h b z m: m / J F y L d S m j -Vy d -P

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

ě Ň ť Ť ě šň Č ů ě ě Ň ě ě ě ž Ú Ň ě ě ě ě ě Ň ě Ť Ť ě Áě Ú ů ň ě ě ě Ú ě Ť ě ž ů ě ž ě ž ě ů ž ů ě ě ů ě ž ěď Á ů ě Ť ě ž ž ě ů ě ž ů ď ď ď ě ě Ú Ň ů ů ď ě ě ě ů ě Á Ň ě ě ě ď ě ě ď Č ž ě ž ě Ý ě š ě

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

Í Á Á Í Á Ě É É ř ř Ž Č Č ú ČÍ ň ř Č Č Č Č ú ř Č Ž ú ř ů ř ř ž š ř ů ř ř ů Í ř ř Ž Í ž Ž ř Č ř ó š ř ř řů š ř š ů ů ž ř Č š ř ř řů š Á š řů ř Č ř ř ř š Ž š ř ř ř ť ž Ú ž ř ň ť ň ů Ž ú ú ň š ú ň Ť Ž š ř

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

ě ú ě Ž ě ň é ě é ě ž ě ž ě ě ě ň é ú ě ž é ž ž é ě š é ě ě š é ě š é ě ě Č Ř Č Č é Š ú ě ě ě ě ú ě Ú ě ž ž ž é é Ž š ž é Ů Ž Č Č é ě é ž éú š Ů Ž Ů ě ů é š é ŠÍ Č ě Ž Č é š ŠÍ ž Š ě é ě ž ů š Ů Ů é ú

Více

Sportujeme s ENERVITEM

Sportujeme s ENERVITEM Sprtujeme s ENERVITEM 1. Stravvání u vytrvalstních výknů Během jakéhkliv vytrvalstníh výknu čerpají svaly energii především ze tří zdrjů: - glykgen (především svalvý glykgen), - endgenní (vnitřní) tuky

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

Konference a akce na míru

Konference a akce na míru Glf & Ski Resrt Ostravice Knference a akce na míru Každá úspěšná firemní akce vyžaduje dbře vybavené zázemí, knferenční sál s kvalitní prezentační techniku a příjemné prstředí. Glf & Ski Resrt Ostravice

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

Podrobná pravidla Tipligy

Podrobná pravidla Tipligy Pdrbná pravidla Tipligy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tipliga (dále také TL ) je dluhdbá kmunitní sutěž. 1.2. TL se může zúčastnit Sázející (dále také Sázející neb účastník ), který suhlasí s těmit pravidly

Více

ě ě ě ň Ž ů ě ř ř É ě ě ď ů ě ě š Ěž ř Ť ňň Á Á É Á ř Č š š ú ď ř ú ě š ř ř ú ř ě ěš ž ě ř ú ř ů Ě ď ř š ě ě ř ů ě š š ú ů ě ě ů ě ě ů ů ř ů ů ř ř ú ř řž ř řž ř řž ř ž ř ř ě ř Ý š ř š ě ř ů š ř Š ž Ň Ú

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více