70. výročí osvobození. Slavnosti svobody Plzeň května Součást programu. Duben 2015 I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "70. výročí osvobození. Slavnosti svobody Plzeň. 1. 6. května 2015. www.slavnostisvobody.cz. Součást programu. Duben 2015 I www.zurnalmag."

Transkript

1 Sučst prgrmu 70. ýrč sbzen Slnsti sbdy Plzeň ětn Duben 2015 I

2

3

4 Sučst prgrmu Zurnl-titul.indd :42 SLOVO REDAKTORKY Vžen mil čtenři Žurnlu, je tdy zčte nejčenějš turisticé ulturn sezny, ju Plzeň zžil. Slunce nm ji dstrtl ellepým čstečným ztměnm, j by slibl, že se d děn nsledujcch měsců hdl té tině zpjit. A bude th třeb, nebť mme před sebu eliu prci děn pd širým nebem. Ale i t, c se bude dehrt uzřených prstrch, mme rději, dyž z nm rčme pěným pčsm, ne dyž n mst nn drzme zml, prřehl rzcuchn ětrem. Prn měsc né sezny přinese pět spustu zjmých c. Vedle didelnch předsten, ncertů neb ýst t bude Festil rbsé ultury, Mtshw, ulinřsý FRESH Festil, filmé Finle neb třeb Den e zduchu. Kd se rd tých pdniů účstn, tmu zčn dsl mrtn, nebť zldnut nštit šechn je sr n hrnici lidsých mžnst. Nejspš bude třeb přdit si dsttečně elý diř dělt si pečliě hrmngrm, by člě neprpsl zreň stihnul šechn, c se mu lb. C třeb té filmé prjece Lsých interiérech? Neb je lib spše trchu drenlinu pdbě nělimetrých sů, šlených triů slt n mtrce? A c thle legendrn Blérit plujc blhu? Kžd z c zrt m něc úžsnéh, c m mbice přilt spusty lid, teř tm psléze budu ndšeně yprět. Ale i pr ty z s, d dte přednst menšm cm, th m duben nbdce c než dst. Didl N Zbrdl bude Alfě hrt medii U.B.U. se b. V Olympii se můžete pdt n Plzeň z nebe, j ji zchytili ftgrfé Jrsl Vgeltnz Jiř Berger. Nrdpisné muzeum připruje ýstu zchycujc bytele Plzně letech druhé sěté ly. Neblsý zme ze n ncert Gbriely Demeteré. A e fyziln lbrtři Techmnie se můžete dlš leci frenzn ědy zpjit d yšetřn zlčinu s pmc blistiy. Atrtin ninu přinš duben i pr ty, d rdi pznj sje, měst neb se jm chtěj pchlubit sým nštěm: zčnj prhldy měst s průdcem. Myslte si, že Plzni šechn te nic s už nepřep? Neb si np uědmujete, že th te ml rdi byste se něc dzěděli? Ať t či t, určitě nebudete tuhle ninu zlmn. Mst ulice, jimiž denně prchzte, njednu uidte dcel jin njdete jejich srytu hdntu. Prtže m při nštěch ulturnch c smzřejmě i yhldne, chystj bhtý prgrm i plzeňsé resturce. S jrem přichzej s mldými msy čerstu zeleninu. Prmy z nich si můžete ychutnt n předzhrdch. Sledt ltn žit lem užt si šeh, c pr ns chyst slunečn didl. Krsný duben plný zžitů přeje Mrét Čen NÁKLAD s E. čsl MK ČR E VYDÁVÁ PROPAGANDA s. r.. Zběhlic 3254 / Prh 10 Zběhlice IČO: ADRESA REDAKCE Pbřežn Plzeň KULTURA A DISTRIBUCE Ktrn Krulich Tel.: INZERCE Jrsl Krulich Tel.: REDAKce Ing. Mrét Čen Tel.: Frntiše Klimt Tel.: PRODUKČNÍ Petr Hnus Tel.: DTP Eurerlg, spl. s r.. FOTOGRAF Luš Ptůče 70. ýrč sbzen Slnsti sbdy Plzeň ětn Duben 2015 I Dlš Žurnl yjde 30. dubn 4 duben 2015

5 OBSAH ŽURNÁL Sl redtr 4 5 Slnsti sbdy Plzeň Mtshw 2015 AKCE MĚSÍCE 6 11 Festil Finle Plzeň Ace měsce Přehled ncertů TIPY NA KONCERTY Dzěděli jsme se Ace měsce Km z čm d lubů KLUB scén Dzěděli jsme se Sedl lr Kmedinti Rzhr s Jiřm Prným DIVADLO Dideln tipy Dzěděli jsme se Ace měsce Přehled ýst GALERIE Prgrm Slnst sbdy Dzěděli jsme se KAM ZA KULTUROU Ace měsce Kulturn tipy Dzěděli jsme se KINO Kin Besed Filmé premiéry Nzr Jn Burin T nejlepš z resturc RESTAURACE Přehled resturc Dzěděli jsme se PROGRAM Didl, glerie, instituce, muze, in, ncerty, luby Nše energie je šude tm, de dbjte tu ši JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ Imge_inzerce_12883.indd :22:13

6 AKCE MĚSÍCE Slnsti sbdy Plzeň 30/04 06/05 Slnsti sbdy Plzeň 70. ýrč nce 2. sěté ly, teré letšnm rce slme, znmen pr Plzeň zreň 25 let sbdy, e terých si můžeme připmnt sbzen Plzně mericu rmdu. D+334, 6. ěten 1945, t je den, dy d Plzně drzil meric rmd se sými spjenci, jejž prn jednty se yldily 6. čern 1944 Nrmndii. Plzeň byl pslednm elým městem n jejich trse Erpu. Tut udlst Plzeň jej bčné nemhli slit p dluhých 40 let ttlitnh režimu, terý se snžil zpmnu n Američny udusit. O t buřliějš rdstnějš byly prn sbdné sly rce 1990 z účsti Vcl Hl Shirley Temple Blc. Od th ru se Plzni Slnsti sbdy nj ždrčně. 70. ýrč sbzen Plzně mericu rmdu sl Plzeň rce, dy je držitelem titulu Erpsé hln měst ultury. Prgrm sl je připrn t, by přinesl mimřdné zžity i blsti ulturn, t nejen Plzeňnům nštěnům Slnst sbdy, le i smtným eternům. Přeneseme se splečně d tmsféry ru 1945, připmeneme si histricé mmenty sbzen i chle, dy Plzeň rdstně slil splu se sými sbditeli nec ly. Cny f Liberty lets přiž n 300 histricých jensých zidel z Česé republiy i zhrnič, Lbzch se předst i Armd Česé republiy USA se sučsnu techniu. Nebudu chybět ni přelety gripenů nd neděln lnu či před pietnm tem Dy, Ameri! V Brsém pru, sdém ruhu centru měst relu z bchdnm centrem Plz rzlž sé tbry luby jensé histrie. Kulturn prgrm nbdne pestrý ýběr hudebnch ystupen d dechy přes swing, ž p hudbu sučsnu. K slm sbdy ptř i ystupen Mrty Kubišé, Ldi Kerndl či BSP. Hudebn scénu n nměst Republiy připruje splu s městem Plzeň i Česý rzhls, těšit se můžeme n jeh Big Bnd, přdy Tbgn či Eergreen yslné přm z hlnh pódi, stejně j dlš přdy reprtže z Meeting pintu Plzně 2015 n nměst Republiy. Česý rzhls Plzeň si připmene 70 let d séh prnh ysln zpmným tem N Obcizně Dnem teřených deř. Hudebn scén mfitetru z bchdnm dmem Plz bude ptřit flé scéně, předst se hězdy, zhrje Smsn, pely HpTrp, Cp řd dlšch plzeňsých pel. Plzeň 2015 bhcuje prgrm Slnst sbdy Plzeň mimřdný zžite e frmě ncertu Sětl przuměn e Velé syngze. Jedn se unitn hudebně- -duchn prjet ýjimečný sým bshem i pslnm. 6 duben 2015

7 Slnsti sbdy Plzeň Spjuje hudebny umělce z různých nbžensých ulturnch sětů. Vystup Br Bsi s Michlem Plčem, dlš ýznmn zhrničn umělci. Ve finle ncertu se šemi účinujcmi zzn symfnie Dětsé trnsprty d Terezn 5774 Peter Gyrih, terý sm ůbec ppré Plzni rzezn lseru hrfu! Syngg též hst ýstu Rdn Kdery, terý shrmždil subr lečných ftgrfi ftgrfi z sbzn Plzně dlšch mst dnešnh Plzeňséh rje. Dy pdpře FC Vitri Plzeň přijžd d Plzně sln pel jižnséh rcu Lynyrd Synyrd, ter ystup relu plché drhy n Brech 1. ětn. Jedn se prn ystupen tét pely Česé republice. A Vitr si zhrje i ftbl s mericými jy stejně j černu 1945, dy yhrl nd mericým týmem 11:0, pst speciln tým i lets pnděl 4. ětn se stdin Lučn ulici rt 70 let zpět Ke Slnstem sbdy ptř i plzeňsé pi. Těšit se můžeme n Gmbrinus z mericéh chmelu, terý Plzeňsý Przdrj připruje prě tét mimřdné udlsti. Ochutnt h budu mci nštěnci Slnst sbdy 2. ětn, dy nměst Republiy žije ečern shw připrenu pr eterny i širu eřejnst. Z Nrmndie d Plzně neb D +334, t je nze prgrmu, terý připruje režisér Vcl Mrhul s brtry Cbnými j uctěn zsluh mericých diiz, teré sbdily Plzeň. A Plzeňné si mžn i dy Slnstem sbdy lépe uědm, dud pchz symbl jejich indinů plzeňséh hejéh lubu, jehž lg je zpmnu n slnu 2. pěš diizi, ter sbdil nejce bc měst zpdnch Čechch. V průběhu ečer se p nměst Republiy prměn e elý tnečn pret, de rytmu swingu rzehrj Meldy Mers splečnu slu, ter ns z bdb nce ly přenese e stylu electrswingu pdn Mydy Rbycd d sučsnsti. Nebude le chybět ni trdičn plzeňsý fllr, prtže prě plzeňsé dy rjch ptř mezi hln zpmny eternů n sly z ru A pud chcete i smi přispět tmsféře ru 1945 retr stylu Slnst sbdy, připrte si mdel z tét dby. Nejlepš mdelé mdely budu dměněni! Pdrbný prgrm njdete n nitřn čtyřstrně Žurnlu n 70 let uplynul d sbzen Plzně z dusiéh seřen ncisticé upce, před 70 lety byl Plzeň j jediné elé česé měst sbzen mericu rmdu jejmi spjenci. Od nezpmenutelnéh ru 1990 slme z přirzenéh nelčenéh zjmu ndšen Plzeňnů ýrč přchdu sbdy ždým rem. Jsu t sutečné slnsti, jsu t Slnsti sbdy, dy s nesrýným djetm úctu jsu tni ti, teř n sých bedrech přinesli Plzni sbdu. Je bdiuhdné, že p t dluhé dbě Plzeňné n sé sbditele nezpmněli, nezpmnj jsem přesědčen, že nidy nezpmenu. Bude tmu t i lets, dy slme tt jubilejn ýrč, rce, e terém se stl Plzeň Erpsým hlnm městem ultury. D pdsttné důdy pr t, by se letšn Slnsti sbdy stly prdu ellepu slu čsu sbzen, slu sbdy, slu lečných eternů, slu žit i ultury. Trdičn shrmžděn u pmtnů pietnch mst, jež se ž sbzen, dhlen pmtnu generl Pttn pd Velým didlem, Knj sbdy jeduc p Kltsé třdě ž n nměst Republiy, inscence přjezdu mericé rmdy d Plzně nletu n tersé ndrž rce 1945, sutu bhtý ulturn prgrm dehrjc se denně přežně n centrlnm nměst, ystupen legendrn mericé pely Lynyrd Synyrd n plché drze n Brsých plch nu, tt bych mhl prčt ještě dluh, je pr s nchystn sutečně nbitý prgrm. A t j Plzeňné nezpmnj n sé sbditele, nezpmnj ni n ns pět se těcht slnst sbně zúčstn. Přijďte si užt ětné dny, dufejme, že prsluněné, rzetlé ňé, přijďte si připmenut tu pdmniu ndějnu tmsféru čsů před 70 lety, přijďte si chutnt sbdnu Plzeň. Mrtin B 1. nměste primtr pr blst ultury, cestnh ruchu, pmté péče prjetu Plzeň EHMK 2015 duben

8 AKCE MĚSÍCE Mtshw /04 / 10:00 NC Brs ple Mtshw 2015 Zčte mtristicé sezny už trdičně Plzni ter blben Mtshw u Nupnh centr Brs ple. Lets jej hln prgrm prběhne sbtu 18. dubn pět nbdne trtin prgrm plný drenlinu. Řdu let elmi ždn ce m pr letše připrené prdé trumfy té mnh nine. Budu tu iděn eterni, yzušen trenžéry neb žsnut ystupen ecelentnch jezdců. Předzěst ppulrn ce bude utsln přm psži Nupnh centr Brs ple. Nblýsné nejnějš mdely přednch utmbile budu ystené už d pnděl 13. dubn. Abslutn ninu je ýst užitých zů, ter prběhne býlém relu OBI d čtrt 16. d sbty 18. dubn. Zejmén pdnitelé si tdy budu mci prhlédnut né pmcny. K iděn budu nejen ddy, slpěče pic-upy, le té elé mdern thče, trtry, bgry dlš techni. J slibuj přdtelé, půjde prn tu přehldu užitých zů Plzni. Adrenlin hězdy Hln prgrm prběhne sbtu, dy se čst priště prměn e sutečnu mtristicu rénu. A i tdy rgniztři ce slibuj trtin pdnu. Snžili jsme se prgrm psunut zse use dl mme elu rdst, že se nm t pdřil. Oslili jsme el jmén těš ns, že jezdci nše pzn přijli. V jeden den se t n jednm mstě pt ětšin mtšlenců z tét země, ř s ndszu Jn Lisý, mnžer Nupnh centr Brs ple. Mtshw lets l nejen trtinm prgrmem, le nbz i řdu trtinch nine. Nbitý celdenn prgrm t nbdne etrémn pdnu s něli rchly. Zejmén pr freestyle mtrsu shw se pdřil d Plzně pzt brce zučných jmen. Nělimetré sy, šlené triy dnce i slt n mtrce diům předede legend mtrsu Petr Kuchř, ppulrn Mtěj Čes Filip Pdml, mldš brtr Mistr sět Libr Pdml. Jejich ystupen je n prgrmu těsně p pledni, e dě hdiny půl pté. 8 duben 2015

9 Mtshw 2015 Dlš drenlinu pdnu slibuj stuntriding jezdci. Mrtin Krtý předede putu shw, při teré se ždy diům tj dech: jzd n silné mtrce jen p zdnm le, jzd p přednm le, jzd p zdnm le p zdu, neb jzd n mtrce bez přednh l. A t je jen zlme neuěřitelných triů, teré Mrtin n sé mtrce předd. Stuntriding ystupen nc tentrt dpln i mldičý Richrd Mšn n čtyřlce, terý n mnh mtristicých ehibicch dzl fnušy mtsprtu dsl hrmit. Thle eplze drenlinu je n prgrmu e tři čtrtě n jednu, p půl druhé před čtrtu. P dluhé puze se n Mtshw rc té ppulrn Mire Lisý, terý n sé trilé mtrce zdl nejrůznějš přežy. V prgrmu m mst drt: e čtrt n dě před půl čtrtu. Sučst celdennh prgrmu budu té uzy zshů hsičů neb Městsé plicie. Obdi zpmny Zjmu pdnu slibuje i ýst nejnějšch mdelů ut i rzmnitých eternů. Fndé d ut budu mt mžnst bdit třeb mericé zy z 50. let minuléh stlet, teré byly už tehdy ybeny eletricy sthcmi ény, limtizc dlšmi ymženstmi, teré jsu pr dnešn zy nprstu smzřejmst. Výstu eternů dpln i přehld ttlitnch zů, teré znl tehdejšm Česslensu úplně ždý. Přijedu sem legendrn zy znčy Trbnt, Wrtburg neb Velre, iděn budu té stré Šdy Šd 100, Šd 1000 neb tehdy blben Šd 105L. N lstn ůži Orgniztři šem rmě psinh bdin chystj pr účstny i řdu tiit, d nichž se budu mci zpjit i ni smi. Chybět nebudu blbené simultry neb mtr drh. Pr děti yrste před Nupnm centrem Brs ple dětsé dprn hřiště dmy si přijdu n sé u módnch přehlde jrnch lec z butiu Nupnh centr. Přdtelé se nc tentrt změřili i n phdl nštěnů. Zjistili mbiln tribuny, by si dici mhli šechny ehibice ychutnt byl idět i ze zdnch řd. Tribuny budu dnce zstřešené. Připren bude i ětš mnžst stlů lic dpčinému psezen. Mirsl Lisý 45 let, rzedený, tt tř dět, čtenř nih Erich n Dänien, jezd n Ducti Mnster 696, čtyřlce Arctic-ct neb n Pitbie Thumpstr. Mezi jeh zliby ptř mtcyly, jzd n le, drenliné sprty. Jeh žitn mtt zn: Žit by se měl sldt jen ze žit, nehnit se z penězi dělt, c člě b mě mtry b! Petr Kuchř 43 let, mtrm prpdl sedmi letech, držitel spusty mistrsých titulů, je nělinsbný mistr ČR superrsu. J jeden z prnch superrsých zdnů ČR zčl dělt triy brty s mtru e zduchu při ehibicch. Od ru 2000 jezd Freestyle. Mrtin Krtý Mtshw 2015 prgrm Sr 29 let, sedl mtru Kwsi ZX 6R Ninj MZ 150, jeh blbeným triem je switchbc wheelie, rd rybř. 10:00 Zhjen s hudebn prduc 10:00 Dprdný prgrm utsln, ýst eternů, trenžéry 12:00 Údn sl mdertr 12:10 Freestyle mtrs Petr Kuchř, Filip Pdml, Mtěj Čes 12:30 Módn shw 12:45 Stuntriding čtyřl Richrd Mšn 13:00 Uz Městsé plicie 13:15 Tril Mire Lisý 13:35 Sutěž 13:40 Stuntriding mtr Mrtin Krtý 14:00 Freestyle mtrs Petr Kuchř, Filip Pdml, Mtěj Čes 14:25 Módn shw 14:40 HZS uz zshu 15:10 Sutěž 15:20 Tril Mire Lisý 15:40 Módn shw 15:55 Stuntriding čtyřl Richrd Mšn 16:10 Stuntriding Mrtin Krtý 16:30 Freestyle mtrs Petr Kuchř, Filip Pdml, Mtěj Čes (d 16:55 hd.) duben

10 AKCE MĚSÍCE 26/04 02/05 Finle Plzeň Jr bude plném prudu měst se zpln filmými hězdmi filmými fnušy. Nštěnci festilu Finle Plzeň se mhu těšit npřld n digitliznu erzi filmu Jiřh Trny Stré pěsti česé, n filmu ýpru d Frncie neb n prmtn e zrenstruných Lsých interiérech. Krmě sutěžnch filmů je j ždrčně připren i řd snmů dprdných secch npřld nimných či změřených n undergrundu ulturu. Ledňče česý slensý O hln cenu, Zltéh ledňč, se letšnm rčnu budu trdičně uchzet česé slensé hrné, nimné, dumentrn teleizn filmy, teré znily d dubn 2014 d dubn D sutěže je ztm přihlšen 27 hrných nimných filmů, 86 dumentů 65 teleiznch prjetů. Sutěžn prjece teleiznch filmů jsu nc přstupné eřejnsti zdrm. I lets budu udělen cen rzhdt mezinrdn prty, jejichž neztžený phled čst přinš přepiý nečený nzr n sučsnu česu slensu inemtgrfii. Předsedu prty psuzujc celečern filmy je Did Ondřče, prtě hdntc dumentrn trbu předsed Rbert Kirchhff, Libuše Šmucler zsedne prtě zbýjc se teleizn trbu. O sých fritech bude rzhdt té students prt slžen ze studentů Zpdčesé unierzity Plzni. Hld Jiřmu Trni Festil Finle Plzeň je lets smzřejmě sučst prjetu Plzeň Erpsé hln měst ultury Jeh zhjen se prt pnese e znmen plzeňséh rd Jiřh Trny. Z inicitiy rgniztrů z ýznmné finnčn pdpry prjetu Plzeň 2015 byl zhjen digitlizce Trných Strých pěst česých. Jejich plně zresturn erze festil 26. dubn zhj. Prjece se t stne lným dplňem prbhjcm ýstm Ateliér Jiřh Trny Trn Zhrd 2. Stré pěsti česé ntčil Jiř Trn rce 1952 jedntliým pstm prpůjčily hls tehdejš herecé hězdy: Růžen Ns, Zdeně Štěpne, Edurd Khut či Krel Höger. Ze stejnjmenné literrn předlhy Alise Jirs ybrl Jiř Trn šest přběhů z phnsých pčtů česých dějin: d prtce Čech, přes Bije, Libuši neb Hrymr ž p lu s Lučny. Film zsl Střbrnéh l n festilu Bentch rce 1953, Cenu šýcrsé filmé ritiy Velu cenu tegrii lutých filmů Mnteideu rce Dlš filmé hdy Bht festil nbd je trdičně ncipn t, by slil c nejširš dicé spetrum. Sece ZOOM se lets změř n Frncii, jejž inemtgrfie bude rněž sučst trdičn Dluhé nci rtých filmů. Nštěnci budu té mci sledt Česé stpy mezinrdnch prducch. Zjmst bude i zlštn sece ěnn prf. Jiřmu Sbdi. I lets se mhu dici těšit n utrs čten npř. s úspěšnými utry blgu 1000 ěc, c mě seru blggeru Mrii Dležlu blgu Kfe cigr. V tlshw FIlmy NAšich Let předst Tmš Bldýnsý Rdim Špč Ondřeje Anděru. Letšn prmtn prběhne rmě budy Měšťnsé besedy té unitnch prstrch Lsých interiérů Bendě ulici 10 Plzni Zch's Pubu. Vce infrmc n finleplzen, předprdej stupene pldně Měšťnsé besedy předprdeji edle Infrmčnh centr měst Plzně. 10 duben 2015

11

12 TIPY NA KONCERTY Ace měsce 01/05 / 17:30 Arel plché drhy Lynyrd Synyrd Prn z elých pece ru 2015 je tdy: histricy ppré přijžd d ýchdn Erpy in jižnséh rcu, pel Lynyrd Synyrd! Jej fnušci n tent mži čeli bez přehněn celé generce sr pdest let. Předprdej stupene prbh stch Ticetprtl, Ticetpr, Ticetrt, Eentim, Plzeňs stupen n webu Vstupeny jsu prdeji tegrich: - stn 490 Kč - stn před pódiem 750 Kč - VIP tribun sezen, četně prch mst z tribunu Kč - n mstě budu stupeny prdeji 100 Kč držš Všichni mjitelé Plzeňsé rty si mhu puze přes Plzeňsu stupenu zupit zldn stupenu n stn s 20% sleu! Vce infrmc ncertu njdete n Lynyrd Synyrd přišli n sět rce Tehdy znil students pel, ter si řl My Bcyrd. Byl jim nct uhrnul je muzi Rlling Stnes, Betles dlšch tehdy slných nglicých pel. Ale prtže pchzeli z mericéh jihu, z Jcsnille n Flridě, liňl je i jižnsé blues cuntry&western. V prnm bdb se čst měnil i nze pely ystupl třeb j One Percent neb Nble Fie. Jenže jej člené zreň ještě studli sděli bje s různými šlnmi nřzenmi či přm s pedggy. Nejhrš mbinc jejich čch byl nřzen nsit lsy t rté, by se nedtýly šln unifrmy. N tt nřzen Rbert E. Lee High Schl bzlšť přsně dhlžel tmn tělciř bsetblý trenér Lenrd Sinnerd. Mldým muzintům Grymu Rssingtni Bbu Burnsi tm lezl n nery ntli, že p něm pjmenli sji pelu. Jižnsým zmlenm jeh jmén nnec znil Lynyrd Synyrd. Sweet Hme Albm D pědm širé eřejnsti se šem supin dstl ž mnhem pzději, sedmdestých letech. Žebřčy hitprd burly předešm jejich psně Free Bird Sweet Hme Albm. Free Bird je dnce pdle čspisu Guitr Wrld třetm nejlepšm ytrým sólem. Lét sly trl sedm let unčil je trgédie. V řjnu 1977 zhynuli při letecém neštěst tři člené pely: Rnnie Vn Znt, Stee Gines Cssie Gines. N dlšch deset let Lynyrd Synyrd z hudebn mpy sět zmizeli. Vrtili se ž rce 1987 dcet let pzději byli uedeni d Rc nd Rll Hll f Fme. Legendrn Lynyrd Synyrd ppré ČR! Kpelu z lét jej eistence pršl dluh řd sělých muzintů. Dnes ystupuje e slžen Gry Rssingtn, Jhnny Vn Znt, Ricey Medlce, Mr Spry Mtej, Michel Crtellne, Jhnny Clt, Peter Keys, Dle Krntz Rssingtn Crl Chse. Předsn Žlutý pes Smtný ncert Lynyrd Synyrd zčne relu plché drhy nprti unierzitě deět hdin ečer. Čs d půl smé d půl deté bude ptřit dmc hězdě stejnéh žnru: pele Žlutý pes s Ondřejem Hejmu! S blžc se čtyřictu se Žlutému psu spln i dný sen zhrt si s těmi, d dli jižnsému rcu zcel nrétn pdbu bsh, s Lynyrd Synyrd. Tut jedinečnu udlst finnčně pdpruj j dr městu dj Tmš Pcl ftblý lub Vitri Plzeň. Vystupen dstrtuje prgrm Slnst sbdy u přležitsti 70. ýrč sbzen měst mericu rmdu. 12 duben 2015

13

14 TIPY NA KONCERTY Přehled ncertů 31/03 19:30 Dům hudby Mre Kz Kncert těze lňséh rčnu Mezinrdn smetnsé lrn sutěže předst mldu hudebn nději prgrmu slženém ze sldeb W. A. Mzrt, B. Smetny F. Chpin. Mre Kz d čtyř let nštěl hdiny lru pzději přidl rhny mpzici. Už dětsých letech n sebe upzrnil n řdě sutěž. Vyhrl je, zsl zlštn ceněn z preden nrétnch sldeb. V rce 2012 unčil studium n Jnčě nzertři Ostrě byl přijt n AMU, de studuje e třdě prf. In Klnséh. 01/04 20:00 Pel Pilsner Jzz Bnd & Grin High Mld, energičt symptičt Grin High ppré ztj d Plzně rmci dlšh blbenéh ečer s nzem P siréně swing!. Tt pětice s elmi zjmým nstrjým bszenm ibrfn, lrinet, ytr, bsytr bic přejm ty nejznmějš jzzé meldie upruje je d swingu 21. stlet. Sldby elinů j Glenn Miller, Benny Gdmn neb Djng Reinhrdt t dstnu zbrusu ný, elmi trtin bt. Prn čst ečer bude š ptřit přdteli, Pilsner Jzz Bndu, terý si n prlu Sirénu připril ný repertr. I tentrt nebude chybět ml lece swingéh tnčen s Lenu Seninu, d 18:30, zdrm pr mjitele stupene n ncert. 03/04 19:00 Dům hudby Ensemble Inégl Kncert šestrnnéh hudebnh těles Ensemble Inégl uede dl brnch utrů, teř půsbili, neb se nrdili n Plzeňsu bdb druhé pliny sedmnctéh prn pliny 18. stlet. Tent ečer zzn ýběr z reprezenttin tištěné sbry instrumentlnch suit Le jurnl du printemps J. C. F. Fischer sólé rie J. A. Plnicéh M. Vgt bude ueden ndb sět premiér Requiem slemne J. J. I. Brentner. 06/04 18:00 Zme Nebly Gbriel Demeter Velinčn neděli n zmu Nebly zdb sým ncertem Andělé démni brnch huslch irtus Gbriel Demeter. V bneném zresturném tnečnm sle zzn jej ncert Andělé démni brnch huslch. Dprd ji špič hrči n brn nstrje: Petr Wgner n ilu d gmb Jn Krejč Přemysl Vce n therbu brn ytru. Zzn sldby snty Heinrich I. F. Biber, Mrin Mrise, Antni Vildih Giuseppe Trtinih. 07/04 / 18:00 TJ Lmti Eergreen Tur Unitn neptelné ncertn turné legend česé hudebn scény mř d Plzně, de bude mt su zstu prn dubné úterý hle TJ Lmti. Z dprdu supiny Eergreen Bnd se zde předst té hězdy j Yett Simn, Jsef Zm, E Pilr, Vitr Sdm neb Pln Filips Krel Štědrý, teř budu zreň celým ečerem przet. Smsttné bly dstne i supin Gerge & Betens při sé zpmnce n Petr N při dprdu Krl Khce Vitr Sdmy. Rngers Bnd zzpmnj n bdb Plců i Rngers Ptrl Šlpet zd hld pržsému psničři, herci, tetři režiséri Krlu Hšleri. 07/04 19:30 Měšťns besed I Jhel Mirsl Pleče I Jhel Mirsl Pleče se rc d Měšťnsé besedy s blbeným hudebnm přdem, terý je rzdělen d du čst. V té prn se předst plič legendrnh du Pleče Jn prgrmu zzn nejen blbené Ježrny, le té cel řd utrsých sldeb Mirsl Pleč. V druhé čsti ečer pb diy zpjc prn I Jhel sými zhudebněnými sudničmi, bldmi ze žit perličmi ze sudnch sn. 09/04 / 19:30 Měšťns besed Lenny s pelu N tuzemsé scéně se dluh nebjeil tý tlent, jým je mld zpěč Lenny, z nglicu přezdu silnými utrsými psničmi se srý dcer Leny Filipé. Zpěč, psničř, hudebn sldtel, tetř lrist jedné sbě, se n česé hudebn scéně 14 duben 2015

15 Přehled ncertů bjeil před pr lety j zjeen ne ndrm zsl rce 2013 cenu Anděl z bje ru. Lenny n sebe ppré upzrnil debutým EP All My Le, terým ndchl fnušy npřč šemi genercemi, byl té řzen mezi nejlepš lb ru Nsledujcm EP Fighter, mld hudebnice ptrdil, že je prem pžn z tlent, terý Česu dluh nebyl. 09/04 / 19:30 Dům hudby Mrgryt Gl Klrn recitl tězy Mezinrdn smetnsé lrn sutěže z ru 2012 bude slžen z děl Jseph Hydn, Fryderi Chpin Sergeje Rchmnin. Mrgryt Gl se nrdil n Urjině e městě Kmenez- -Pdlsy. N lr hrje d sých pěti let. Absll řdu hudebnch šl d 2011 studuje n Mezinrdn lrn demii Incntri cl Mestri Itlii. Lni černu ztězil n mezinrdn lrn sutěži Midwest Interntinl Pin Cmpetitin Americe. duben /04 / 17:30 20:30 NC Plzeňsý Przdrj Michl Hrče N cestě Výjimečný ncertn prjet, terý mpuje trbu tetře, bsn prducent Michl Hrč předešm psně, teré během třicetileté spluprce ytřil se sldtelem Petrem Hpu dlšmi interprety. N ncertu, terý psluchčům nbdne ýjimečný zžite, zzn trb ptřc tmu nejlepšmu, c u ns z pslednch něli deste let hudebn blsti znil. Psně z dlny Hp&Hrče zzn z úst Frntiš Segrd, Leny Né, Ondřeje Ruml Ruth Hrčé z dprdu rchestru sólistů. 10/04 / 19:00 Měšťns besed Dn Brt & Illustrtsphere Předn česý zpě Dn Brt přijžd s pelu Illustrtsphere d Měšťnsé besedy předstit předešm niny z tulnh elmi ldně hdncenéh lb Mrtni, le během ystupe- TIP NA KVĚTEN 07/05 / 20:00 Vel syngg Legendy rcu V předečer 70. ýrč unčen druhé sěté ly nbdne Vel syngg mimřdný hudebn zžite pdbě ystupen tř legendrnch pst rcé histrie z dprdu symfnicéh rchestru Virtusi di Prg. Unitn prstřed Velé synggy zýrzn netrdičn hudebn ncepci celéh prjetu, e terém se předst dluhletý zpě hrd rcé supiny Nzreth Dn McCfferty, rcý bluesý zpě Jhn Lwtn, znmý předešm z půsben sestě Urih Heep zpě sldtel Grhm Bnnet, terý rmě sé sólé trby půsbil té mnh supinch četně Michel Schener Grup či Rinbw. Vstupeny jsu přežně sezen zupit je můžete přes prtly 15

16 TIPY NA KONCERTY Přehled ncertů n zzn i zsdn sldby z předchzch, neméně úspěšných dese, teré dstly nu pdbu. Dn Brt je jednm z ml mužsých jzzých listů Erpě s ynijc techniu zpěu riginlnm repertrem. Splu se sestu prtřdnch hudebnů Filip Jelne lesy, rnžm, Rbert Blzr ntrbs bs, Mr Chyš ytr Jiř Slče bic, přededu fmózn hudebn zžite, terý uzl i nejnrčnějš publium. 12/04 19:00 Měšťns besed Pržsý filmý rchestr Pržsý filmý rchestr, terý se j jediný Česé republice specilizuje n filmu hudbu, se n zčtu dubn předst se sým bhtým repertrem pět Plzni! Pržsý filmý rchestr je ýjimečný té tm, že jeh zldtel sučsně té dirigent Jiř Krynt je zpsn d Guinessy nihy rerdů j nejětš multiinstrumentlist, dyž zldl během hdiny zhrt n 28 různých hudebnch nstrjů! Mimchdem, dnes jich zld dnce ještě šest ce. Během ečer s nzem Kncert filmé hudby zzn hudb ze série reslených filmů Crtn Cllectin, seriléh fenménu Gme f Thrnes, ultnch snmů j Fntms, Čelisti, Perl Hrbr neb Glditr předešm premiérě sldb Time z filmu Inceptin d sldtele Hnse Zimmer, ter bude hlnm hřebem celéh prgrmu. 12/04 16:30 ČR Plzeň Filhrmnče ztrcen psnič Děts bnentn řd Plzeňsé filhrmnie přinš pět p čse přběh mlém Filipu Hrmnči lis Filhrmnči, terý s pmc publi hled ztrcenu psniču plzeňsé ěži. Během npnéh ptrn pzn plzeňsé řey i pce, pt různ zřt nnec ji njde s pmc né mrdy Rdyňy. Phdu čte utr Mrét Čen, před čim publi ilustruje VHRSTI. Hudbu Tmše Ille diriguje Jn Chlupecý. 15/04 19:30 Dům hudby Arthur Green Eluzině pr Plzeň zhrje Arthur Green lrn sntu Chrlese Iese Cncrd. Tut sldbu znčil rce 1936 riti Lwrence Gilmn z nejětš hudbu npsnu mericým sldtelem. Arthur Green bsll prestižn newyrsu Juillird Schl f Music. Zsl zltu medili Willim Kpell Mezinrdn lrn sutěži Gin Bchuer stl se luretem Busni mezinrdn sutěže. Vystupuje s Phildelphi Orchestr, the Sn Frncisc, Uth Ntinl Symphnies, the Czech Ntinl Symphny, the Ty Symphny mnh dlšmi. 18/04 / 20:00 Šeř Knry, V3s, Trutenber P splečných ncertech Kltech e Stdě mř trjice spřzněných pel Knry, Trutenber V3s té d Plzně, de ystup tut sbtu Šeřce. Můžete se těšit n těžtnžn tnzmetl pdn ltsých Trutenber, s pun regge shw stdsé Vejtřsy mustche rc n rll dmcch Knrů. Ti mj nc rmci tht ncertu pr sé fnušy přichystnu premiéru prnh ficilnh idelipu pely, tže si tuhle tšřici určitě nenechte ujt! 20/04 19:00 Pel Jnče Amrus Pržsý filhrmnicý sbr Plzeňs filhrmnie připril n duben sutečnu lhůdu: nttu Leše Jnč npsnu n sl stejnjmenné bsně Jrsl Vrchlicéh. S filhrmni pd edenm Tmše Bruner ystup tenrist Jrsl Březin brytnist In Kusnjer. Sbré prty zzp Pržsý filhrmnicý sbr pd edenm Luše Vsil. 21/04 19:30 NC Plzeňséh Przdrje Hudebn setn Lubmr Brbce V rmci dlšh prčn blbených Hudebnch setn Lubmr Brbce s nzem Jrn dechy se Nštěnicém centru Plzeňséh Przdrje předst In Vč, terý studuje n Ademii múzicých uměn Prze e ilncellé třdě prf. Mirsl Petrše ptř mezi nejýrznějš česé ilncellisty mldé generce. Při ystupen s Lubmrem Brbcem je dprd dech sece Kmrnh rchestru Gymnzi Hudebn šly hl. m. Prhy jzz sece Big Bndu Ježy nzertře pd edenm dirigent Jn Csler. 16 duben 2015

17 Přehled ncertů Dzěděli jsme se 24/04 / 19:00 Šeř Ew Frn Nše předn zpěč Ew Frn yrž n sé již třet smsttné ncertn turné s nzem V usticém směru. Držitel šesti brnzých Slů, Ceny Anděl, cen Es Music Awrds, MTV Awrds, Vi Cmet celé řdy dlšch ceněn, zde ptěš sé fnušy ystupenm Šeřce. Předpelu bude utrs djice efem, ter se pdlel i n psledn desce Ewy Leprel. 25/04 20:00 DEPO2015 Cmer Mchine Krs neltstných čsů Prjet splečnsti Plzeň 2015 Plzeňsé filhrmnie industrilnm prstru přinese jedinečnu mpzici pr sól, znu řeč, rchestr, sudbý tnec, recitci udiisul rt sldtele dirigent Rmn Z. N. Předsten bude ncipn j site specific prjet jeh hlnm témtem bude průmysl technic histrie měst Plzně celéh reginu e ztzch člě strj, člě strj, mechni phybu, phyb zuu, zuy strje pd. 27/04 08/06 Ktedrl s. Brtlměje Plzeňsý rhnn festil 2015 Obecně prspěšn splečnst Ars Christin lets ud již smý rčn Plzeňséh rhnnh festilu, terý bude prbht tedrle s. Brtlměje d 27. dubn d 8. čern. Letšn rčn zhj 27. dubn býlý mstn regenschri Mirsl Pšenič, terý rm rhnnch imprizc zhrje té uzy trby Jhnn Sebstin Bch Césr Frnc. Druhým interpretem Plzeňséh rhnnh festilu bude Mrie Zhrd, ter sučsné dbě studuje n hudebn Ademii e Stuttgrtu n festilu se předst mim jiné imprizc n suběžně prmtný film. V nsledujcch měscch se můžete těšit té n zhrničnh hst, terým je němecý rhn Stefn Bier (25. 5.) n Aleše Ns, terý rhnn festil uzře (8. 6.). Zčte ncertů je ždy 19 hdin. Dzěděli jsme se že n pslednm ncertu Kruhu přtel hudby tét sezóně Dmě hudby ětnu zhrj multižnr Clrinet fctry. že n 14. rčnu festilu TřemFest, terý se usutečn sbtu 23. ětn, se tentrt předst St zřt, Henti Crprtin, Atri Terrr, Trutenber, Cheers!, Adlph Fith Is Mre. že zčtem ětn ystup Měšťnsé besedě fenmenln mericý ytrist Al Di Mel se sým ným ncertnm prgrmem. že n 25. ětn si Du Kmři pzl d Psničéh phlzen d Besedy Jn Mtěje R. že 14. ětn ystup e splečensém sle Slnu Rudn supin BRK. že Plzeňs filhrmnie zhrje 7. ětn Besedě Ódu n rdst 21. ptm Nejznmějš šlgry česéh rle deché hudby. že se bude nt Pele Plzeňsý Orfeus že letšn Metlfest Open Air přit npř. pely Accept (D), Arch Enemy (S), Amrnthe (S) Mnspell (P) neb Testment (USA). že n nci ětn se bude nt festil sbréh zpěu Plzeňsé ntn. AGENTURY PRAGOKONCERT A PETARDA PRODUCTION POŘÁDAJÍ MEGAKONCERT Předpel ŽLUTÝ PES Nejětš sět pel jižnséh rcu ppré Česé republice! 19: PLZEŇ Arel plché drhy Generln prtner ncertu je Vitri Plzeň duben

18 KLUBOVÁ SCÉNA Ace měsce Km z čm d lubů 02/04 / 21:00 Anděl Music Br Vlžte ču, Inu, Ptmě 28/04 / 20:00 Pprn Dess, Let N nci dubn se plzeňsé Pprně předst meric rper Dess, ter je jednu z nejýrznějšch tř indie hip hpéh letiu Dmtree, de njdete mim jiné jmén j Sims, Lzerbre, P. O. S. neb Cecill Otter. Dess d séh debutu A Bdly Bren Cde z ru 2010 přen jeden miln z druhým nečeně elý úspěch lňsé desy Prts Of Speech ji tpultl d pzice, dy yprd ncert dmsém Minneplisu z dedest teřin. Z nedsttu jiných styčných bdů bý Dess ppisn j průseč mezi Ani DiFrnc Ms Defem, le jej zběr je hlně n pslednm lbu ještě něc širš sj trbu ptrzuje, že z jej ppulritu rzhdně nestj jen ft, že rpujcch de je prstě méně než luů. Krmě mericé rpery se tent ečer předst ještě du Let, z jehž nzem se srý djice Plm Indš ze slezséh lbelu MMM, znm mim jiné z pely Bss seretř. Ve zuu Let njdete zěny pel j Blnde Redhed, Pinbc neb Y L Teng, šem řeč je prdu jen zěnch jednu z nejětšch ýhd Let je ttiž jeh neplpitelnst. Čisté mtiy Indšy ytry, jistý hls Plmy nenpdn grdce jedntliých, n prn pslech jednduchých ž mělých sldeb, s při hlubšm pslechu dstnu d pzruhdné spleti meldicých line, teré se nzjem sěle dplňuj. Jedn z nejýrznějšch lubých pel pslednch let předst Andělu zbrusu nu desu s nzem Hedi rmě ných sldeb se můžete těšit té n netrdičn nstruci pódi sětelné efety. Vlžte ču zsli hned z sje debuté lbum TT nminci n Anděl tegrii eletrnic hudb, teru se jim pdřil prměnit hned s druhým lbem SEAT, teré zsl cenu Vinyl z desu ru. Krmě čy lžené se můžete těšit té n rpý prjet Inu jednu milu slečnu, ter s id jsně Ptmě. 03/04 19:30 Buen Vist Club Strnge April Night Prn ce přdn plzeňsu metlu pelu Strnge Sciety se usutečn hned prn dubný pte lubu Buen Vist. V průběhu ečer se rmě přdjc prty n pódiu bje té pwer metl The Deliery, rt rc din metlisti sdružujc se pd nzem Slunrty pprsy spřzněn prt Middledr. T tých diných dubných ečerů by mhl být lidně c, c řte? 03/04 / 19:30 Pprn Negurã Bunget, Pnychid, Grimegd V unitnm prstru plzeňsé Pprny se hned zrje dubn usutečn jedinečn ce, n teré by neměl chybět ždný fnuše blc, deth & dm metlu. V útrbch černých zěsů se ttiž předst nejslnějš trdě metl frmce z Trnsylnie s nzem Negurã Bunget n jediném tuzemsém ncertě rmci séh třměsčnh erpséh turné. Předst zde sé nejnějš lbum TÃU, n terém dstly ětš prstr mbientn liy rumuns pel se n něm uzuje žitn frmě. Krmě th se během ečer předst té s Negurã Bunget persnlně przn Grimegd, plzeňs pgn blc metl frmce Pnychid deth blc metl prt Nrthern Plgue, teru 18 duben 2015

19 Km z čm d lubů nelze než dpručit přznicům Vder či Decpitted, se terými tt pls pel nedn jel turné. 03/04 21:00 Huse f Blues X Cer Plzeňsu supinu X Cer zlžili ncem ru 2010 muzinti půsbc splečně sestě pely B. A. M. jejich pestrý repertr je rientn předešm n stěžejn rcé hity z 60. ž 90. let minuléh stlet. Bht rzmnit hudebn minulst muzintů X Cer je zruu th, že se prduce pely ýrzně liš d jiných hudebnch těles pstených n cer erzch znmých hitů. X Cer t nen reil, le předešm sbit interpretce znmých sldeb, ter nenech nih lidu. N ncertě Huse f Blues se premiérě předst se zpěem, ytristu bubenem Tmšem Muřencem sestě. 08/04 / 20:30 Didl pd lmpu The Drin, EFc., Snyder Pržs sebrn dedentnch flutů The Drin se rc Pd lmpu, de p jejich bu tut středu ystup plzeňsé prty EFc. Snyder můžete se tedy připrit n přdnu rc n rll glm grge jzdu! The Drin mj n sém ntě pětipsňé EP By By Girl Girl By z ru 2010 elmi ldně hdncený předlňsý debut We, Le, We, terý e sém žnru n tuzemsé scéně jen těž hled nurenci. 08/04 21:00 Anděl Music Br Atmic Gigl Prgresin ži hudb s eletrnicým mdernm zuem, psten n imprizci munici muzintů. T sůj prje sm definuje pržs pel, znil rce 2011 sm sebe ppisuje jýmsi mttem: Žié hudebn těles pnřené d eperimentln tmsféry ytlčuje riginln tmy hudby. Atmic Gigl se stylě phybuj n pmez triphpu, cid jzzu, dubu, electr dlšch tnečnch rytmů stylů. Jdr pely tř rytmic sece Tmš Kzel (bic, lps), Js Much (bs) Hyne Obst (lesé nstrje). Kncerty dle bhcuj dlš muzinti, hrči n deché nstrje, DJ neb list. ýběr z prgrmu AL DI MEOLA PLAYS BEATLES & MORE Kncert fenmenlnh mericéh ytristy BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK Hrj V. Dy T. Vilhelm TÁTA One mn shw npečenéh tce STO LET V OČISTCI Originln mndrm s hudbu d pely N Nme SHYLOCK ( ) V hln rli J. Třs NA ÚTĚKU ( ) Hrj J. Štěpn Z. Adms IVAN MLÁDEK A JEHO BANJO BAND ( ) DÍVČÍ VÁLKA Hrj V. Upr Krejč / A. Řh, B. Pl / P. Semerd, B. Slezče ŠANSONY CHANTAL POULLAIN ( ) Recitl Ch. Pullin se supinu SUZANNE VEGA LUBOŠ ANDRŠT BLUES BAND & INGRID ARTHUR ( ) WABI DANĚK ( ) KOMICI S.R.O. ( ) = Ace se nj n zhrdě Měšťnsé besedy. Z nepřzniéh pčs budu přesunuty d slu. duben

20 KLUBOVÁ SCÉNA Km z čm d lubů 10/04 / 21:00 Didl pd lmpu Vness Legend česé EBM scény lets sl již čtrt stlet sé phnuté eistence nejlepš frmě se rc d Plzně, de se tentrt předst Didle pd lmpu, teré lets stupuje rněž d sé pětdcté sezóny! V sestě Smir Huser (Brun Ferrri), Mirsl Ppež (Mimir Pplescu), Jrsl Stuchlý (e Michel s Uncle), Jub Hr Tuze (e Sunshine) předst Vness trbu nejen z pslednch lb Ae gny, Antidtum tulnh misinglu, le té zsdn sldby ze stršch dese, teré ptř zldům tuzemsé electr bdy music. 11/04 / 19:00 Jblň Vzpmn n Krl Kryl Tut sbtu prběhne plzeňsé ulturn rně Jblň již třet hudebně literrn zpmný ečer ěnný česému bsni psničři Krlu Kryli. Legendrn Kryly psně zzn nejen pdn mldých plzeňsých ytristů, le během tht ýjimečnéh ečer ystup Jblni té znmý česý recittr Mire Kř. Ten byl blzým přtelem Krl Kryl, udržl s nm dpisu respndenci pčtcch jeh riéry s nm té ystupl. Vstup n celu ci je dbrlný. 11/04 21:00 Huse f Blues Reply & Srin Djice spřzněných pel Reply Srin se n ncertech nzjem ýbrně dplňuje jejich splečn ystupen se stl brzy yhlednými předešm zpdnch Čechch. Kpel Srin se prezentuje lstn trbu předešm hrd rcém duchu, np supin Reply je dlem hspdsé tuhy zhrt si blbené hity j regulérn pel. Vznil létě 2005, dy se luci zedli d pi slili buben ze Srinu, by si s nimi jen t zhrl. Můžete se těšit n celu řdu předěle znmých hitů d supin AC/DC, Metllic, Nirn, The Offspring, neb té Hrýže Slže smzřejmě přdný mejdn! 11/04 20:00 Buen Vist Club Lnug, Chuť Sbtn menu Buen Vistě: lbužnci z pely Chuť budu serrt širu pletu hudebnch stylů n pp rcém zldu ndžnré sesupen Lnug předst mdern pp, jzz sul s jemnými dtey eletrniy. Vystupen Lnug, pěstné sj ýjimečně intimn nldu energic shw dmc Chuti slibuje gurmnsý zžite, terý byste si neměli necht ujt. 15/04 21:00 Didl pd lmpu Trbnd Nstrtn dbrzděn Trbnd se řt d Plzně s ným lbem Vlnbet, teré ychz 20. ýrč eistence pely! Lepun Trbndu d tušit ysé tné čsl řdnu sptřebu strun čtrnct sldeb Jrdy Sbdy n né nhrce Trbnd přetil rdstný pun, rdiln lestry lyricé prtestsngy. Bety se ln těj n zldech tnečnch rcých rytmů, lpj feeling psychedelie let 60., neynechj cuntry přes ptrhný pun se rc zldům th nejlepšh z Trbndu. Oprti předchzm lbům ubyl přběhsti epicé sldby pslednch lb nyn zcel chyb. Můžete se necht unšet n lnch emc, rdst i smutů, eufrie i zlmn přest ždy s dhdlnm tuhle rdst nedt si zt, j zn refrén jedné z psn. 15/04 / 21:00 Anděl Music Br Le Erth, Premp Disster Zjmé spjen žié eletrnicé hudby s tmsféricým pst dm hrdcre nbz středečn ncert plzeňsém Andělu. Během ečer se předst plzeňs indie electr dub step pel Le Erth, ter m p rčn eistenci z sebu debutu desu s nzem 11 Dys n Erth pd respetným lbelem Sundsqure, piltn idelip řdu ncertů n lubé i festilé scéně. Letšn r pel dstrtl idelipem n ný singl Virtulity, pd terým je prducentsy pdepsn frntmn pely Tm Jirgl, Andělem cenu Apll ceněn prducenti Bris Crlff Ecsn Wldes. Splečně s Le Erth se Andělu předst šýcrs pst dm dwntemp hrdcre prt Premp Disster, ter m n sém ntě debuté EP, dluhhrjc stu- 20 duben 2015

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka?

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka? ČÍSLO 33 WWW.SOJKA.CZ SOJKA@SOJKA.CZ ROČNÍK 11 TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 C j t Sj? Pč t čl Sjy?» J čé zýj z lčý tt t l» Př č-é j řl lt ty N lč Č ý wů té tč SOJKA-l» Nš č 2008 fč řly tyt t: MŠMT ČR MZV ČR Č-ý

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (pdle ust. 2300 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník) Č.j.:.. Datum pdání:... ŽADATEL: Příjmení, jmén:. Datum narzení. Bydliště trvalé:...

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

799,- 649,- 649,- Sledujte nás na. místo 1199,- NEJ CENA. místo 949,- NEJ CENA. místo 1099,- NEJ CENA -33% -31% -40%

799,- 649,- 649,- Sledujte nás na. místo 1199,- NEJ CENA. místo 949,- NEJ CENA. místo 1099,- NEJ CENA -33% -31% -40% Sduj n n Nbdk p d 8 d 8 nb d pdn zb % 7 Děk pk up YA GX Mkn ppn jčk bčn kp nh guu dn kj % p / % Děký bh Nnk k přdn kp pnn kp Obj: 8 Děk pn bu In Sp CF K Sšk z nk zpdš EVA nb pdš pkký uhý zp % % Chpk /

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY" (nebo svatební koláčky)

KVÁSKOVÉ BUCHTY HONZOVKY (nebo svatební koláčky) Tiy iy P č č j řišl ůzé fgl, j i řý ži i, i yž j ěy j bi. A lě l é é fgl řiz j ě lý ýz. Č ě řb lii j, j z ůb Pz gié. P, řilš b zgij ř. Pě b l bi lň, řb i š iy, yž i j š. @i.z KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY"

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckéh kraje Způsb rganizace a zajištění lékařské phtvstní služby v Ústeckém kraji d 1. 1. 2016 1. Ústecký kraj je pdle ustanvení 110 zákna č. 372/2011 Sb., zdravtních službách a pdmínkách

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich 1 9/2012 Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Prtže přijdu velmi brzy dny, kdy t bude dalek hrší. Budeš pr změnu Alfa Sftware, s.r.. tel.: 376 709 890 www.alfasftware.cz Pražská 22 fax: 376 709 889 e-mail:

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Parabola. Definice a ohniskovјі vlastnosti. (nebo jinak: odchylka roviny 0 0ezu od osy je rovna odchylce povrchov 0 5ch p 0 0ЈЊmek)

Parabola. Definice a ohniskovјі vlastnosti. (nebo jinak: odchylka roviny 0 0ezu od osy je rovna odchylce povrchov 0 5ch p 0 0ЈЊmek) Parabla 0 5kla efinice a hniskјі lastnsti 6І1 prstrјђ efinice (iz brјђzek nah 0 0e): parabla je pr 0 1se 0 0nu k 0 0iku rinnјіh 0 0ezu na rta 0 0nЈЊ ku 0 6elЈІ pl 0 8e, jestli 0 6e 0 0eznЈЂ rina mјђ taku

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Sádlové rohlíky z kvásku i z kvasnic

Sádlové rohlíky z kvásku i z kvasnic Slé ly z i z i Č é ly K by i l ěli i ňé, řpé, plé ly? 250 l lžé y, 400 g plbé y, 100 g lé y, 12 g li, lžič lěy, 1/2 blč ž b lžič, 2 lž l. Č y plbé y, lě ž z řý žďý, ý zj. P při zby plbé y, z ( pě) i pči.

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016 JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS - 6. 10. 4. 2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE UBYTOVÁNÍ Kmplex MenDan Magic Spa & Wellness **** se nachází uprstřed malebné bce Zalakars a nabízí

Více

Název: Návrh postupu města při prodeji bytového fondu Návrh seznamu bytových domů k prodeji

Název: Návrh postupu města při prodeji bytového fondu Návrh seznamu bytových domů k prodeji IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MMB2016000000198 # Rada města Brna Z7/16. zadání Zastupitelstva města Brna knané d 15.3.2016 ZM7/ 44Z4 Název: Návrh pstupu města při deji bytvéh

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více

I Saldo: přl]my - výdaje -1027

I Saldo: přl]my - výdaje -1027 Elektrnicky pdepsán Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 201 ~ 22.11.2013 9:50:44 Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v suladu s rzpčtvým výhledem na bdbí

Více

Sledujte nás na -42% Outdoorová obuv Wentwood GTX. místo 3499,- Nabídka platí od 13.4. do 24.4.2016 nebo do vyprodání zásob.

Sledujte nás na -42% Outdoorová obuv Wentwood GTX. místo 3499,- Nabídka platí od 13.4. do 24.4.2016 nebo do vyprodání zásob. Sdu n n Nbdk p d d nb d pdn b O E T Z A R VY! Y O ŘÍR k Oud bu Wnwd GTX nk Npk pdn bn GTx kn EVA pn pd nbkn ék ORTHOLITE Sé Sn bpn pn ud nhu b pd Cngp / % NE J CEN A nk ud bu Vn Sk kbn nk x kn pd Th p

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Příloha č.1. Pravidla Akce

Příloha č.1. Pravidla Akce Přílha č.1 Pravidla Akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz Tat pravidla bsahují úplnu úpravu sptřebitelské akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz ( Akce ) ke dni zahájení Akce. Tat pravidla jsu jediným dkumentem

Více

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA ONKOLOGICKEJ CHOROBY VPP POCH/0217

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA ONKOLOGICKEJ CHOROBY VPP POCH/0217 V š é é m y Č R B Ť KV Á MD G N S T K UJ Ú NK L G C K ÚC H R B U? V y y ň m P ( P U ) é www š m m m ý m P U @ š : U N N ť ň é B 2 9 / 8 1 36 0B y m ď š y š m: 0 8 5 01 1 12 1 1 Č R B Ť KS C HC E T E V

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

TAKJAKOTY !VÝPRODEJ VÝPROD -50% NEJCENA SALE

TAKJAKOTY !VÝPRODEJ VÝPROD -50% NEJCENA SALE S du n n Nb dk d d nbd dn b CHC INTY N Š ÍNB ÍKY TKKTY S k - k bund nd n n n k u nh n n f n ž n n 99 99 Z n bu Snw TX N k d k b ntx n n k n k 999 S - 99 MZ ÍM NYŽ ÍCH TKKTY un h hb n ů S S S S S k : 9

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

MS a MV oznámení na sbory v sobotu 2. března 2013

MS a MV oznámení na sbory v sobotu 2. března 2013 MS a MV známení na sbry v sbtu 2. března 2013 Milí manželé bratři a setry. Psílám hezký pzdrav z Úpice. Pravidelně dstáváte infrmace akcích křesťanskéh dmva v časpisu Advent i prstřednictvím známení na

Více

Víc než záruka. 4leté servisní zabezpečení. Tiskárny a multifunkční tiskárny formátu A4. r o k č. b a. www.xerox.cz

Víc než záruka. 4leté servisní zabezpečení. Tiskárny a multifunkční tiskárny formátu A4. r o k č. b a. www.xerox.cz Vc ž áu lté Tá multfu tá fmátu A www.xx.c C j t Čtřlté, t j lá é t Xxu Váš uý tj. Jdá lužu, d ž át ému tému ř řdu ýhd, d ámc tdd áu tě gtých áldů t ámc mluch dm. Ftc t můžt dlužt hlut áuu, t ž. Výhdm luž

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Cibulový chleba tety Marti

Cibulový chleba tety Marti Ciblý lb y Mi C l zi lb, ý j j ý, lb ibly, ňý ěý? N jš ž l ž zl b j ibl zl yl. Nb ibl ůb ž při ji ě y, j b. Nč i 2 lž lěý 2 lž zý. Zlšť li č 1 lži pylli i 2 l y. Vš. V pě i 75 l pl, 75 l lé y, 300 g lé

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ E Vřj Čý iiý úřd dj d zj ICT řjé ě. J h zdj if ICT řj šř ICT řj, é j řh h h iiéh ýz h. J dňý zdj if šř ůz wýh řjé. Cý zdj if j šř ifh ih hi jdii fii. Kéě jd údj i jdii di zh řjé ě, wýh řjé hd if, fřů ň

Více

KLUZNÁ LOŽISKA DĚLENÁ konstrukce

KLUZNÁ LOŽISKA DĚLENÁ konstrukce KLUZNÁ LOŽISKA DĚLENÁ strue. Rzevřeí 7. Dé fxčíh výstupu. Šíř fxčíh výstupu 8. Tušť xáíh žs. Vzdáest fxčíh výstupu 9. Kuzá ph rd. žs. Fxčí výstupe 0. Kuzá ph x. žs 5. Šíř žs. Mzí dráž 6. Výběh mzí drážy.

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 Sídl: Ibsenva 124/11, 638 00 Brn, Tel.: 545 175 235, E-mail: audit@rsaudit.cz DIČ: CZ46963421, Zapsána: Krajský sud Brn, ddíl C, vlžka 6569 ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 (zpracván dle 43 zákna č. 93/2009

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

OBCHHODNÍ STRATEGIE Praha, Česka Republiká 2010

OBCHHODNÍ STRATEGIE Praha, Česka Republiká 2010 OBCHHODNÍ STRATEGIE Prh, Če Republiá Omé Mezinárodní Obchodní tání EVROPĚ,( Encuentro ) Prh, Če Republiá 8.-9. ŘÍJNA, NAUČTE obchodní trtegii ZAČNĚTE noými možnotmi PŘIJDĚTE oji rodinou přáteli BAVTE oboáním

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ZAŽIJ 799,- -50% místo 1599,- -39% místo 3299,-

ZAŽIJ 799,- -50% místo 1599,- -39% místo 3299,- Nbdk d d nb d dn b T C O ZAŽJ! T S O VOLN k ěk ud bu XT Wng K d Cng HT d EVA k hhnu dné ťnhněn dě % 99 99 nk NE J CEN A 9% 99 999NE J CEN A žk bu GT Snčn běž n dn k kbn ťn n k gu d d EVA 9 % n bu n u n

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

2099, 699,- 1 699,- 899,- 1 999,- 2 399,- -36% -35% místo 1 099,- místo 2 399,- místo 1 399,- místo 2 699,- místo 2 999,- -32%

2099, 699,- 1 699,- 899,- 1 999,- 2 399,- -36% -35% místo 1 099,- místo 2 399,- místo 1 399,- místo 2 699,- místo 2 999,- -32% Nb dk d d nbd dn z b % NEJCENA P n k u d bu V H k TXPM % N k b n TEXAPORE d n ků ž D k k b I gu d V ě ud n n z ň hk f é dk n k n uk ů NEJCENA k D k z k D k u k z uk k D : k u zk : Kč Kč č K dd n S ndd

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

BERNINA 580 I 560. 12 sklenek limonády. 7 palačinek s javorovým sirupem

BERNINA 580 I 560. 12 sklenek limonády. 7 palačinek s javorovým sirupem BERNINA 580 I 560 k n l u 1 l & 1 k ch iů c š h n 2 r j r s lý á r 1 á š ij š krý ě d b 2 dn 12 sklnk linád 7 plčink s jrý sirup i ě d j ý 2 ks ic n r h b i s d s př 12 LED žárk skěl sěl plchu pr ši Pluický

Více

2. ROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE

2. ROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE . RVNVÁŽNÉ LKTRDVÉ DĚJ (lektchemcké články - temdynamcké aspekty) lektchemcký článek = sustava dvu plčlánků neb-l elektd. lektda = elektchemcký systém alespň dvu fází, z nchž jedna je vdč I. třídy - tedy

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

TÁBOROVÁ HRA MISIONÁŘI

TÁBOROVÁ HRA MISIONÁŘI TÁBOROVÁ HRA MISIONÁŘI Každý den jsme putvali jedním kntinentem a v ranní a večerní mdlitbě jsme pamatvali na knkrétní prblém dětí v daném kntinentu. Tábrvu hymnu se stala hymna PMDD. misinářské výpravy:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku:

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: V Praze dne 5. dubna 2013 Č.j. GŘ/38/2013 Pdněty AMSP ČR pr předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: Zjedndušení statistickéh vykazvání Tt je palčivým prblémem pdnikání becně, duplicita vykazvání

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

Broušení a ostření nástrojů na speciálních bruskách

Broušení a ostření nástrojů na speciálních bruskách Prjekt: Téma: Brušení a stření nástrjů na speciálních bruskách Obr: Nástrjař, Obráběč kvů Rčník: 1. Zpracval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslvá škla Uherský Brd, 2010 Obsah Obsah...1 1. Brušení nástrjů...2

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

MPIB2015000000,38. Název : Žádost MC Brno-Starý Lískovec o souhlas s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu.

MPIB2015000000,38. Název : Žádost MC Brno-Starý Lískovec o souhlas s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu. MPIB205000000,8 J Rd mět Brn 7JI0A. zedání Ztpitelt mět Brn knné dne 7..205 áze : Žádt M Brn-trý Líke hl pžitím čáti ptpenýh příjmů z prdeje nemittí k jiném účel bh : Důdá zprá Žádt MČ Brn-trý Líke Výpi

Více

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. ke smlouvě o dílo č. 02883/2014/IM (dále jen dohoda")

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. ke smlouvě o dílo č. 02883/2014/IM (dále jen dohoda) KUMSP00D7AH nvetie d vší budunti _ í (!'ÍSi 0'MVÍLUV \ (i)qi)áikiy. Y- m.. :_kr. inib. '< PDPRVÁN Z VRPSKÉH FNDU PR RGNÁLNÍ RZVJ ke mluvě díl č. 02/204/M (dále jen dhd"). Smluvní trny. Mrvklezký krj Sídl:

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 11:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 11:00. Vlební bdbí 10/2007-2011 ze 3. schůze Výknné rady ČSTS dne 14. 4. 2008 v Litměřicích Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly

Více

Convivium 2014 Michna &spol

Convivium 2014 Michna &spol Cnvvm 2014 Mch &sl 1 hrmz J. S. Bch MtthäsPssn BWV 244 Čl ř st S A T B Čl Vše b má s ř k smrt hej sp j ř sl m l s zy, c,, s, t, ú b pl ř k, s š pří s š č ž k st,,,,, b Vše Čl b má s ř k smrt hej sp j ř

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více