Výrobní systém Toyota TPS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výrobní systém Toyota TPS"

Transkript

1 Výrobní systém Toyota TPS a jeho přínosy pro podnikání

2

3 Obsah Toyota Way 4 Definice Výrobního systému Toyota 5 Historie TPS 6 Just-in-Time 8 Jidoka 10 Kaizen 12 Životní prostředí 14 Zdraví a bezpečnost 15 Co přináší TPS vašemu podniku 16 Slovníček 18 3

4 Toyota Way Výrobní systém Toyota je vyjádřením základních principů společnosti shrnutých v koncepci Toyota Way. Zaměstnanci společnosti Toyota na všech úrovních sdílejí a uplatňují při své každodenní práci a ve vztahu s ostatními pět klíčových hodnot koncepce Toyota Way. To je důvod, proč je společnost Toyota schopna přinášet svým zákazníkům trvalou spokojenost. Nepřetržité zdokonalování Respekt k ostatním ZDOLÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK Ve společnosti Toyota máme dlouhodobou vizi a snažíme se čelit všem výzvám s odvahou a kreativitou nezbytnou k realizaci této vize. RESPEKT Toyota respektuje druhé a věnuje veškeré úsilí pochopení druhých, přijímá zodpovědnost a usiluje, jak nejlépe umí, o vybudování vzájemné důvěry. KAIZEN Nepřetržité zlepšování. Jelikož žádný proces nelze nikdy prohlásit za zcela dokonalý, je zde vždy prostor pro zlepšování. TÝMOVÁ PRÁCE Toyota podporuje osobní a profesní růst, nabízí příležitosti rozvoje a vytváří předpoklady pro maximální výkonnost týmu i jednotlivců. GENCHI GENBUTSU Jít až ke zdroji a nalézt fakta umožňující přijmout správná rozhodnutí, docílit konsensu a dosáhnout vytýčených cílů. 4

5 Definice Výrobního systému Toyota Výrobní systém Toyota TPS pomáhá členům týmu optimalizovat kvalitu prostřednictvím neustálého zdokonalování procesů a omezení zbytečného plýtvání přírodními, lidskými a podnikovými zdroji. TPS ovlivňuje každý aspekt naší organizace a jeho součástí je soubor společně sdílených hodnot, znalostí a postupů. Svěřuje zaměstnancům jasně definované zodpovědnosti v každém kroku výrobního procesu a povzbuzuje jednotlivé členy pracovního týmu ve snaze o celkové zlepšování. KVALITA NÁKLADY DODÁNÍ ZIVOTNÍ PROSTREDÍ BEZPECNOST JUST-IN-TIME JIDOKA ODSTRANENÍ PLYTVÁNÍ VYROBNÍ TAKT KANBANOVÁ KARTA SYSTÉM PRO PŘEMYSLIVÉ LIDI 5 OTÁZEK PROC GENCHI GENBUTSU ANDON TABULE POKA-YOKE HEIJUNKA KAIZEN STANDARDIZACE 5

6 Historie TPS Sakichi Toyoda založil společnost Toyoda Spinning and Weaving Company v roce Vyvinul první parou poháněný stav, který dokázal detekovat přetržené vlákno a automaticky se zastavit. Tato inovace vedla k širšímu uplatnění principu Jidoka, neboli automatizace s lidským dotykem, který se později stal jedním ze dvou základních pilířů TPS. O několik let později, v roce 1937, založil Sakichiho syn Kiichiro společnost Toyota Motor Corporation. Kiichiro převzal otcův koncept Jidoka a vytvořil svou vlastní komplementární filosofii, just-in-time, která se měla stát druhým pilířem TPS. Navštívil Fordovy velkosériové výrobní závody v Michiganu, aby zde studoval využití montážních linek. Taiichi Ohno Po druhé světové válce byla schopnost efektivní výroby vozidel důležitější než kdykoli předtím. Kiichirův mladší bratranec Eiji, který se později stal prezidentem a předsedou Toyota Motor Manufacturing, pověřil jednoho z mladých inženýrů Toyoty úkolem zvýšit produktivitu. Tímto inženýrem byl Taiichi Ohno. 6

7 Ohnovým úspěchem bylo spojení konceptu just-in-time s principem Jidoka. V roce 1953 také Ohno navštívil USA, aby zde studoval Fordovy výrobní metody. Mnohem více jej ale inspirovaly americké supermarkety. Všiml si, jak zákazníci vybírají z regálů pouze to, co právě potřebují, a jak jsou tyto zásoby rychle a přesně doplňovány. Ohno pochopil, že supermarket je v podstatě dobře fungující sklad, s přísunem zboží těsně svázaným s odbytem zboží, ve kterém není prostor pro dlouhodobé skladování. Po svém návratu do Japonska rozvinul Ohno stejnou myšlenku do konceptu Kanban. Ohno se také učil od amerického průkopníka kontroly kvality, Dr. W. Edwardse Deminga. Cílem Demingovy metody bylo zlepšit kvalitu na každém stupni podniku, od návrhu produktu, přes výrobu, až po poprodejní služby. Deming učil, že na každou fázi výrobního procesu by mělo být pohlíženo jako na zákazníka předchozí fáze, což velmi dobře souznělo s Kiichirovou filozofií justin-time a principem Kaizen. Dnes je Ohno považován za skutečného architekta TPS, který jej rozvinul do praktické metody a především jej uvedl v život ve skutečném výrobním prostředí. Toyota Production System, jak jej známe dnes, se vyvíjel po řadu desetiletí. Nicméně přínosy, které lze čerpat z metod a procesů řízení a které jsou srdcem tohoto systému, lze uplatnit i v jiných typech činností, které s sebou přináší postupující 21. století. TPS byl implementován napříč celou společností Toyota a znamenal hmatatelné přínosy v kvalitě a spolehlivosti produktů a služeb Toyota. Toyota Production System si vybudoval celosvětový věhlas jako přední podniková filozofie, která přináší měřitelné výhody z pohledu efektivity a kvality ve výrobě. Mnoho výrobců se zaměřilo na osvojení principů TPS a vědci a konzultanti v oblasti managementu po celém světě vyvinuli strategie a programy zdokonalení podniků založené na TPS. 7

8 Just-in-Time plynulé, kontinuální a optimalizované pracovní postupy Toyota Production System splňuje požadavky zákazníků efektivně a pohotově díky provázání všech výrobních aktivit s reálnými požadavky trhu. Just-in-time výroba se opírá o jemně vyladěné procesy v montážní sekvenci, s použitím pouze potřebného množství položek a pouze v čase, kdy jsou skutečně potřeba. Představte si proces navržený k výrobě šesti různých typů produktu, kdy se celkové týdenní požadavky na řadu produktů liší směrem nahoru a dolů o 25 % a denní mix typů produktů se neustále mění. Obtížný úkol pro plánování, ale zároveň typický scénář v mnoha typech podniků, ve kterých procesy (výrobní nebo jiné) musejí neustále reagovat na poptávku. TPS odpověděl na tuto realitu života vyvinutím přístupu, který dokáže čelit této výzvě efektivním a hospodárným způsobem. HEIJUNKA VYROVNÁNÍ TOKŮ Termín Heijunka popisuje základ TPS přístupu k just-in-time procesům ve kterých jsou náklady na skladové zásoby minimalizovány tím, že jsou potřebné díly doručovány na místo jejich použití pouze tehdy, když jsou potřeba. Nerovnoměrnost pracovního vytížení je známa pod termínem Mura. Heijunka znamená eliminování Mura prostřednictvím vyrovnání objemů a umožněním plynulých, kontinuálních a efektivních toků. Je to protiklad masové velkosériové výroby, při které jsou vyráběna velká množství jednoho produktu, často typicky bez přímé vazby na poptávku. Heijunka představuje proces snadného přechodu mezi produkty tak, aby bylo možno vyrábět potřebné produkty ve správný čas. Jakýmkoli případným odchylkám se lze přizpůsobit stanovením průměrné poptávky. Uplatnění praktik Heijunka eliminuje rovněž pracovní přetížení Muri, které může mimo jiné vést k problémům v bezpečnosti a kvalitě. Jak Mura tak i Muri jsou považovány za druhy Muda, neboli plýtvání, které je třeba eliminovat. Push-system 8 TPS pull-system

9 ELIMINACE PLÝTVÁNÍ MUDA Plýtvání definované jako cokoli, co nepřináší přidanou hodnotu zahrnuje i faktory, které by normálně nemusely být považovány za plýtvání, jako například nadvýroba, držení příliš rozsáhlých zásob, nutnost repasování, zbytečné přesuny nebo čekání. TAKT PROCESŮ SRDEČNÍ TEP VÝROBY Plánování času je ústředním prvkem TPS. Takt je úměrný zákaznické poptávce vyrábí se zásadně jen to, co trh požaduje. Takt je dán časovým intervalem stanoveným pro pracovní cyklus, který uspokojuje zákaznický požadavek. Klíčové je, aby byl pracovní cyklus synchronizován s poptávkou, a předešlo se tak podprodukci nebo nadvýrobě. Takt určuje rychlost pracovních toků a umožňuje spočítat, kolik práce lze udělat. Optimalizace taktu redukuje plýtvání a neefektivitu, protože odstraňuje riziko časových prodlev nebo nadměrné výroby v rámci procesu. Takt a Heijunka znamenají schopnost flexibilně reagovat na poptávku a zajištění plynulého, kontinuálního a měřitelného procesu. KANBANOVÁ KARTA Aby bylo možné docílit flexibilních, efektivních a plynulých pracovních toků, je nezbytné mít ve správném čase správné věci na správných místech. V TPS to znamená mít přesně ten správný komponent k sestavení produktu. Kanbanová karta Kanbanová karta je jednoduchý, snadno viditelný prostředek, který TPS používá k vyžádání dílů podle jejich potřeby. To znamená, že je v montážní oblasti udržována pouze minimální zásoba dílů. Předtím, než je potřeba doplnit zásoby, zajistí instrukce kanbanové karty jejich just-in-time dodání. Proces je založen na pull principu, kdy jsou položky vyžádány pouze v okamžiku potřeby, na rozdíl od principu push, který nemusí brát zřetel na aktuální potřebu. a co přináší podniku Plynulé, kontinuální a optimalizované pracovní toky s pečlivě plánovanými a měřitelnými časy pracovních cyklů a poptávkou řízené pohyby zboží, snížení nákladů na promarněný čas a eliminace plýtvání materiálem a kapacitami. Členové týmu se mohou bez přerušení soustředit na své úkoly, což vede k vyšší kvalitě, včasným dodávkám a ke spokojenosti a jistotě zákazníků Toyota. 9

10 Jidoka zabudovaná kvalita Pokud jde o kvalitu, není ve výrobním systému TPS prostor pro kompromisy. Princip Jidoka uplatňovaný v TPS zabudovává kvalitativní kontroly do každého kroku výrobního procesu. Transparentností všech procesů pomáhá Jidoka zviditelnit veškeré abnormality a zajistí jejich okamžité řešení. GENCHI GENBUTSU JÍT KE ZDROJI Ke zdokonalením často dochází v důsledku odhalení problémů. Proto je třeba problémy důkladně pochopit prostřednictvím Genchi genbutsu. To znamená jít až ke zdroji problému, nespoléhat jen na informace poskytnuté druhými, ale sám je pro sebe vyhodnotit, aby bylo možné dosáhnout dokonalého a přesného pochopení. ANDON TABULE Andon tabule je jednoduchá, ale velmi názorná elektronická vývěska zobrazující stav výrobních linek. Vedení je okamžitě informováno o závadě identifikované pracovníkem, s přesným určením lokality. Pracovníci přebírají zodpovědnost za kvalitu výroby, s oprávněním zastavit v případě potřeby výrobní linku. Výrobní linka není opět spuštěna, dokud není vyřešena příčina závady. Andon tabule STANDARDIZACE Dalším klíčovým prvkem pro zajištění kvality je důraz na standardizaci. Vytváření a spoléhání se na standardizované pracovní úlohy zaručuje nejen konzistentně vysokou úroveň kvality, ale také udržuje výrobní tempo a poskytuje měřítka umožňující implementovat neustálá vylepšení. Jidoka se překládá jako autonomatizace a lze ji popsat jako automatizaci s lidským dotykem. Kvalita je důsledně monitorována, každý člen týmu je zodpovědný za provedení kontroly kvality před předáním zpracovávaného zboží na následující stanoviště výrobní linky. Pokud je zjištěna závada nebo chyba, je neprodleně řešena i kdyby to mělo znamenat přechodné zastavení výroby. 10

11 ODOLNOST PROTI CHYBÁM A OZNAČOVÁNÍ Typickým znakem výrobních linek Toyota jsou zařízení, která pracovníkům brání nebo zcela znemožňují dělat na jejich pracovních místech typické chyby. Tento princip, známý jako pokayoke, je jednoduchou, ale kreativní a spolehlivou cestou k omezení chyb a udržení kvality. Navíc jsou všechny běžně používané položky jasně označeny, takže je může každý stejně snadno najít a použít. a co přináší podniku Udržení kvality napříč celým výrobním procesem pomáhá budovat dobré jméno značky. TPS umožňuje každému členu týmu Toyota kontrolovat kvalitu, poukazovat na jakékoli nesrovnalosti nebo chyby, zjednat jejich nápravu a zabraňovat tomu, aby se k zákazníkovi dostaly nekvalitní produkty. A výhody TPS nekončí v okamžiku, kdy zákazník převezme dodávku. Vysoce kvalitní produkty Toyota znamenají, že zákazníci těží z vyšší produktivity, menších prostojů a vyšší návratnosti svých investic. 11

12 Kaizen zdokonalování je nepřetržitý proces V mnoha organizacích může být proces změny náročnou výzvou. Díky základní filozofii kontinuálního zlepšování, známé jako Kaizen, je změna v případě společnosti Toyota životní cestou. Kaizen znamená, že všichni členové týmu napříč celou organizací neustále hledají cesty ke zdokonalení pracovních postupů a tento proces zdokonalování je v podniku podporován lidmi na všech úrovních. Kaizen také vyžaduje jednoznačnou odpověď na otázku, čeho má být dosaženo tedy stanovení jasných úkolů a cílů, kterých chcete ve zlepšování dosáhnout. Velmi mnoho záleží na pozitivním postoji s důrazem na to, co je třeba udělat namísto přístupu co by se mohlo udělat. TPS SYSTÉM PRO PŘEMÝŠLIVÉ LIDI V TPS nepracují členové týmu jako stroje, ale jsou vybízeni k přemýšlení o procesech a přijímání včasných rozhodnutí, která udrží hladký chod těchto procesů. Takovéto zapojení vytváří zodpovědnost za úspěch procesu a zvyšuje jak morálku, tak i výslednou kvalitu. A je také nezbytné pro úspěch principu Kaizen. Každé ráno se koná schůzka asa-ichi, na které jsou diskutovány odchylky kvality a eliminovány jejich příčiny. Kaizen není založen jen na zlepšeních vyvíjených a implementovaných experty nebo vedením, ale naopak zapojuje úplně každého, spoléhajíce na široké znalosti, dovednosti a zkušenosti lidí pracujících přímo ve výrobním procesu. Například ve výrobních závodech Toyota Material Handling Europe je během jediného roku obvykle podáno kolem zlepšovacích návrhů. PŘEZKOUMÁNÍ LOGIKY 5 otázek proč? Kaizen vyžaduje, aby byla logika a prospěšnost všech zlepšení pečlivě posouzena ještě před jejich zavedením. K dosažení tohoto cíle je využíván koncept 5x proč?. Každé plánované zlepšení je třeba otestovat otázkami proč? na pěti různých úrovních, aby byla zaručena jasná logičnost a přínos takového zlepšení. Tak je omezeno riziko provádění změn bez dostatečného opodstatnění. 12

13 KULTURA NEPŘETRŽITÉHO ZDOKONALOVÁNÍ,5S Výrobní systém Toyota jde za hranice principů, které se zabývají čistě jen výrobním procesem. Rozšiřuje totiž svoji působnost na celou organizaci prodej a marketing, administrativu, vývoj produktů a management. Každému zaměstnanci se dostává stejného zacházení bez ohledu na jeho pozici. Toyota pečuje o budování pocitu hrdosti a efektivity na pracovišti. To je podporováno principem pěti S: SEIRI Tříbení SEITON Třídění SEISO Čistění a uklízení SEIKETSU Všechno čisté jako ze škatulky SHITSUKE Udržování a co přináší podniku Kaizen je jedním ze základů Výrobního systému Toyota nejen procesem, ale také postojem. Neustálá snaha společnosti Toyota o zdokonalení je zárukou, že zákazníci vždy dostanou vynikající produkty, využívající nejvyspělejší a nejspolehlivější technologie. Toyota také spolupracuje se svými zákazníky na zdokonalování nabízených služeb, umožňujících optimalizovat jejich investice do produktů Toyota. Tyto principy zaručují, že je každý člen týmu aktivně zapojen do úsilí o udržení maximální možné účinnosti a efektivity procesů. 13

14 Životní prostředí Závazek společnosti Toyota Prostřednictvím široké škály aktivit Toyota vždy přemýšlí o životním prostředí jako o součásti své každodenní činnosti. Její zásadou je analyzovat vliv svých produktů v každé fázi jejich životního cyklu: vývoji, výrobě, používání a recyklaci. Filosofie TPS také zahrnuje princip 3R reduce, reuse, recycle čili redukovat, znovu použít a recyklovat. Pokud jde o výrobu, je omezení odpadu (muda) jedním z klíčových principů a tím pádem také přínosů TPS. Omezení plýtvání při zpracování, zásobování, přepravě, nadvýrobě, přesunech a snížení počtu prodlev a výrobních vad přináší přímý ekologický prospěch. Třídění odpadu je ve výrobních závodech Toyota Material Handling Europe uplatňováno již dlouhá léta. Výrobní závody TMHE mají také všechny certifikaci ISO a co přináší podniku Toyota uplatňuje politiku omezení emisí CO 2, efektivnějšího využívání zdrojů a omezení faktorů rizikových pro životní prostředí. Respektování ekologických aspektů ve všech čtyřech fázích životního cyklu produktů je zodpovědný přístup, který zákazníkům společnosti Toyota přináší skutečné výhody, pokud jde o jejich zodpovědnost vůči životnímu prostředí. 14

15 TPS se zajímá o Zdraví a bezpečnost Centrem všech vzájemně se doplňujících filozofií a postupů tvořících TPS je vždy bezpečnost. Nejde jen o prioritu, ale o nezbytnost. Neúnavné úsilí dělat věci nejlepším možným způsobem by nemohlo být nikdy úspěšné, pokud by byla bezpečnost obětována ve prospěch zdánlivé efektivity. Když jsou procesy zdokonalovány za účelem zvýšení kvality, zvyšuje se také bezpečnost. a co přináší podniku Toyota pečuje o zdraví a bezpečnost členů svého týmu, takže se mohou plně soustředit na svou práci. Výsledkem je maximální kvalita produktů a vyšší efektivita. Naše výrobní závody dosáhly certifikace OHSAS 18001, což je mezinárodní standard pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pracují na účinném předcházení a omezování potenciálních rizikových faktorů a snaží se zamezit nehodám na pracovišti. Při revidování procesů nebo zvažování nového vybavení hraje péče o lepší zdraví, bezpečnost a ergonomii zásadní roli. To však není nic nového. TPS vždy využíval automatizaci a zdokonalování procesů k ochraně pracovníků. Flexibilita, kterou TPS vyžaduje od jednotlivých členů týmu, pomáhá pracovníkům udržet pozornost a lépe se soustředit, protože se jejich úkoly dynamicky mění. V každém případě, pracoviště jsou koncipována tak, aby byla jednoduše obsluhovatelná, a práce tak byla rychlá, pohodlná, efektivní a bezpečná. Přesně v souladu s principy Kaizen se všichni členové týmu, od vedení po dílenské pracovníky, účastní bezpečnostních školení a participují při vytváření návrhů na zlepšení bezpečnosti napříč všemi procesy. 15

16 Co znamená TPS pro váš podnik TPS je základní součástí toho, co odlišuje Toyotu od ostatních a co dělá z produktů Toyota výhodnou investici pro naše zákazníky. Zákazníci společnosti Toyota vědí, co mohou očekávat při nákupu od společnosti Toyota silného a flexibilního obchodního partnera schopného reagovat na potřeby měnícího se trhu. Inherentní kvalita produktů Toyota plynoucí z neutuchajícího úsilí společnosti o neustálé zdokonalování, přináší přímý prospěch zákazníkům. Udržení minimálních nákladů díky dobré návratnosti investic plynoucí z produktivity a spolehlivosti produktů Toyota. Včasné dodání v očekávaném standardu umožňuje zákazníkům společnosti Toyota úspěšně plánovat a udržovat jejich provozní činnost. Toyota se svými zákazníky sdílí zájem o ekologické otázky, od výroby až po recyklaci na konci životnosti. Volba produktů Toyota je dobrým rozhodnutím pro životní prostředí. Výrobní systém Toyota osvědčený prvotřídní systém přinášející výhody všem produktům Toyota a také všem jejím zákazníkům. Bezpečnost je trvalým zájmem společnosti Toyota jak z pohledu péče o bezpečnost svých zaměstnanců, tak i z pohledu bezpečnosti zákazníků. Procesy a produkty Toyota mají bezpečnost v krvi. A to je jasný přínos pro produktivitu a náklady. 16

17 17

18 Slovníček Andon tabule Prostředek umožňující pracovníkům signalizovat problémy nadřízeným a zajistit tak okamžité zjednání nápravy, nebo v případě potřeby zastavit výrobní proces. Pracovní stanice na výrobní lince mohou aktivovat varování na osvětlené centrální zobrazovací tabuli, která nepřetržitě zobrazuje úrovně produktivity. Asa-ichi schůzka Schůzka konaná každé ráno v závodech Toyota, na které se diskutují odchylky kvality a eliminují jejich příčiny. Důležitá součást uplatňování principu Kaizen. Kanbanová karta Instrukce v rámci procesu, které díly je třeba doplnit, aby mohla výroba bez přerušení pokračovat. Muda Plýtvání ve všech svých formách (věci, které nepřinášejí výslednému produktu žádnou přidanou hodnotu): nadvýroba, přebytečné skladové zásoby, repasování/opravy, přesuny, zpracování, čekání a přeprava. Mura Nevyrovnanost (v pracovním vytížení). Heijunka odstraňuje mura, muri a muda. Genchi Genbutsu Jít až ke zdroji a nalézt fakta umožňující přijmout správná rozhodnutí, docílit konsensu a dosáhnout vytýčených cílů. Heijunka Vyvážení výrobního plánu co do objemu a rozmanitosti. Předpoklad pro just-in-time výrobu a eliminaci mura, muri a muda. Muri Pracovní přetížení vedoucí k problémům v bezpečnosti a kvalitě více plýtvání. Poka-Yoke Odolnost proti chybám zařízení, která pracovníkům ztěžují nebo znemožňují dělat na jejich pracovních místech typické chyby. Jednoduchá, ale kreativní a spolehlivá cesta k omezení chyb a udržení kvality. Jidoka Zviditelnění problémů, aby bylo možné jejich neprodlené řešení. Just-in-Time Vyrobení pouze toho, co je potřeba, kdy je to potřeba a v množství, které je potřeba a dodání přesně v potřebném čase. Kaizen Neustálé zdokonalování. Protože žádný proces nelze nikdy prohlásit za zcela dokonalý, je zde vždy prostor pro zlepšování. Pull-systém Položky jsou vyžádány pouze v okamžiku potřeby, na rozdíl od principu push, který nemusí brát zřetel na aktuální potřebu. Takt výroby Takt je úměrný zákaznické poptávce vyrábí se pouze to, co trh požaduje. Tak je dosaženo optimální délky pracovního cyklu, který dokáže splnit všechny požadavky zákazníků. 18

19

20 Paper originated from responsibly managed forests. Due to photography and printing, colour may vary from this brochure. Some pictures have been computer enhanced. Dentsu Brussels Group April 2010 n 1/720/010/0562. Toyota Material Handling CZ s.r.o. K Vypichu 1049, Rudná Tel.: Fax: TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE ZASTŘEŠUJE ZNAČKY TOYOTA A BT V EVROPĚ

Keep Moving. www.toyota-forklifts.cz

Keep Moving. www.toyota-forklifts.cz www.toyota-forklifts.cz Keep Moving PŘEDSTAVUJEME NOVOU ŘADU SKLADOVÝCH VOZÍKŮ TOYOTA LI-ION, KTERÉ DOKÁžÍ VÍCE S MENŠÍ SPOTŘEBOU ENERGIE A S NIžŠÍMI NÁKLADY. Už žádné PROSTOJE NEBO ČEKÁNÍ na nabití vozíku.

Více

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation organizace standard zlepšování Dr. Jozef Nanáš áši Průmyslové inženýrství VI Vedoucí 1 Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914) Vývoj Plánování výroby

Více

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN Připravit pracovníky pro navrhování a implementaci tahového systému řízení výroby KANBAN ve výrobních, zásobovacích a distribučních

Více

Koncepce řízení jakosti

Koncepce řízení jakosti Koncepce řízení jakosti Bohu věříme, všichni ostatní musí předkládat fakta. William Edwards Deming Joseph Juran (1904 2008) guru kvality zakladatel filozofie řízení kvality hlasatel japonského objevu kvality

Více

Jitka Tejnorová DMC management consulting September DMC management consulting s.r.o., All rights reserved.

Jitka Tejnorová DMC management consulting September DMC management consulting s.r.o., All rights reserved. Jitka Tejnorová DMC management consulting September 2015 Lean v HR, HR v Lean Filozofie Lean Nástroje Lean v HR Případová studie Role HR v Lean Lean v HR, HR v Lean Filozofie Lean Nástroje Lean v HR Případová

Více

Uplatňování nivelizace výroby ve firmě Robert Bosch České Budějovice s.r.o.

Uplatňování nivelizace výroby ve firmě Robert Bosch České Budějovice s.r.o. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Bakalářská práce Uplatňování nivelizace výroby ve firmě Robert Bosch České Budějovice s.r.o. Vypracovala: Lucie Daňková Vedoucí

Více

Metoda 5S. Průmyslové inženýrství. EduCom. Jan Vavruška Technická univerzita v Liberci

Metoda 5S. Průmyslové inženýrství. EduCom. Jan Vavruška Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Metoda 5S Jan Vavruška Technická univerzita v Liberci Průmyslové inženýrství Technická

Více

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Projekt optimalizace zásobování výrobních linek při výrobě součástí palivových systémů automobilů. Bc. Michaela Neubertová

Projekt optimalizace zásobování výrobních linek při výrobě součástí palivových systémů automobilů. Bc. Michaela Neubertová Projekt optimalizace zásobování výrobních linek při výrobě součástí palivových systémů automobilů Bc. Michaela Neubertová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na zefektivnění systému

Více

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK Autopal s.r.o., závod HLUK techniky, forem a nástrojů pro automobilový průmysl. S téměř 4000 zaměstnanci provozuje Hanon Systems Autopal specializovaná vývojová centra zaměřena na klimatizaci. Mezi významné

Více

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty Servis rohoží Etalon vzhledu a čistoty Silný a kompetentní profesionální servis textilií Lindström je finská společnost založená v roce 1848. Díky průběžné a dlouhodobé vývojové práci se naše společnost

Více

Vysoce výkonné hydraulické oleje

Vysoce výkonné hydraulické oleje Vysoce výkonné hydraulické oleje Rakouská kvalita pro průmysl www.omv.cz Ve společnosti OMV jsme na budoucnost připraveni Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí se nejen pro rakouské podniky v posledních

Více

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Regionální zastoupení Náš závazek ve 30 zemích Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek po celém světě. Toto vyjádření je podpořeno - ve více než 50 pobočkách

Více

Workshop Ostrava Řízení a zlepšování jakosti v probíhajících výrobních procesech

Workshop Ostrava Řízení a zlepšování jakosti v probíhajících výrobních procesech 9. 11. 2007 Ostrava Řízení a zlepšování jakosti v probíhajících výrobních procesech Seznámit účastníky workshopu s možnostmi účinného řízení a zlepšování jakosti v probíhajících výrobních procesech. Naučit

Více

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Obsah 02 Úvod 04 Multi-vendor 06 Znalostní báze 08 Servisní portál 10 Globální servisní centra

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ LOGISTIKA A MEZINÁRODNÍ OBCHOD ŘÍZENÍ VÝROBY METODOU KANBAN Vypracovala: Lenka Doubková Školní rok: 2014/2015 Obor: VOMO 0 OBSAH 1. Historie 2 2. Systém

Více

informační technologie: vaše výhoda, váš úspěch

informační technologie: vaše výhoda, váš úspěch informační technologie: vaše výhoda, váš úspěch informace po ruce Dovolte, abychom vám stručně představili naše komplexní služby v oblasti informačních technologií a zpracování informací >>> informační

Více

www.toyota-forklifts.cz VNA vozíky Toyota Řada BT Vector

www.toyota-forklifts.cz VNA vozíky Toyota Řada BT Vector www.toyota-forklifts.cz VNA vozíky Toyota Řada BT Vector BT Vector kompletní řada VNA vozíků společnosti Toyota Material Handling BT Vector R-série VNA vozíky s obsluhou dole BT Vector C-série VNA vozíky

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Předmluva 1 Úvod 3 Přístup ke zlepšení, založený na zdravém rozumu a nízkých nákladech 3 Hospodaření, odstranění muda a standardizace 4

Předmluva 1 Úvod 3 Přístup ke zlepšení, založený na zdravém rozumu a nízkých nákladech 3 Hospodaření, odstranění muda a standardizace 4 Obsah Předmluva 1 Úvod 3 Přístup ke zlepšení, založený na zdravém rozumu a nízkých nákladech 3 Hospodaření, odstranění muda a standardizace 4 Poděkování 7 Glosář 9 Glosář řazený dle anglických pojmů 9

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

www.mgmtpress.cz Z angličtiny přeložila Irena Grusová Jeffrey K. Liker The Toyota Way 14 Management Principles from the World s Greatest Manufacturer

www.mgmtpress.cz Z angličtiny přeložila Irena Grusová Jeffrey K. Liker The Toyota Way 14 Management Principles from the World s Greatest Manufacturer Z angličtiny přeložila Irena Grusová Jeffrey K. Liker The Toyota Way 14 Management Principles from the World s Greatest Manufacturer Original edition copyright 2004 by McGraw-Hill Czech edition 2007 by

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

www.toyota-forklifts.cz BT Optio L-série Vychystávací vozíky

www.toyota-forklifts.cz BT Optio L-série Vychystávací vozíky www.toyota-forklifts.cz BT Optio L-série Vychystávací vozíky BT Optio L-série Vyspělý design přináší snadné používání a vysokou produktivitu Nejnovější řada nízko-úrovňových vozíků BT Optio L-série byla

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Neviditelné prvky výrobního systému Toyota

Neviditelné prvky výrobního systému Toyota Neviditelné prvky výrobního systému Toyota Ján Košturiak, Fraunhofer IPA Slovakia, www.ipaslovakia.sk Jediné co děláme, je to, že sledujeme čas od okamžiku, kdy nám zákazník zadá objednávku, k bodu, ve

Více

Metoda Pět S koncepce

Metoda Pět S koncepce pro Metoda dosažení pro dosažení trvale čistého, trvale organizovaného čistého, organizovaného a přehledného a přehledného pracoviště pracoviště a kompetentních a kompetentních pracovníků. pracovníků.

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Metody průmyslového inženýrství 2

Metody průmyslového inženýrství 2 Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Metody průmyslového inženýrství 2 Jan Vavruška Technická univerzita v Liberci Průmyslové

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Foto NOARK Electric USA Chicago NOARK Electric Europe Praha NOARK Electric Šanghaj Společnost NOARK Electric je světová firma s globálním působením zabývající

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Praktické použití metod průmyslového inženýrství

Praktické použití metod průmyslového inženýrství Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Praktické použití metod průmyslového inženýrství Technická univerzita v Liberci

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

solutions BITO PROflow active Inteligentní skladování Světová novinka - inteligentní válec BITO

solutions BITO PROflow active Inteligentní skladování Světová novinka - inteligentní válec BITO solutions BITO PROflow active Inteligentní skladování Světová novinka - inteligentní válec BITO BITO PROflow - a běží a běží... BITO PROflow: Dynamické skladování v celé své kráse! PROflow je název řady

Více

LOG. Štíhlá logistika. Marcel Pavelka API. Logistika 12.12.2012. TU v Liberci

LOG. Štíhlá logistika. Marcel Pavelka API. Logistika 12.12.2012. TU v Liberci LOG Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Štíhlá logistika API Logistika Technická univerzita v Liberci a partneři Preciosa,

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Informace a podpora, které potřebujete při omezování nákladů a zvyšování produktivity

Informace a podpora, které potřebujete při omezování nákladů a zvyšování produktivity usnadníme vaše podnikání Informace a podpora, které potřebujete při omezování nákladů a zvyšování produktivity www.toyota-forklifts.cz Hnací síla vašeho podnikání Toyota I_Site vám pomáhá řídit operace

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Definice European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Prosinec 2010 Berliner Energieagentur GmbH Disclaimer: The sole responsibility for the content of this paper

Více

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Název zakázky Zadavatel Druh zakázky Uchazeč: IČO: SÍDLO: Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Zeleno žlutá je odolná Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Stejná výkonnost jako první den Program výrobků MANN-FILTER pro zemědělské stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry Filtry

Více

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zeleno-žlutá má sílu Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zaručená kvalita originálního náhradního dílu: Program výrobků MANN-FILTER pro stavební stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry

Více

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc.

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc. Spolupráce BIVŠ a BOC Ing. Lubomír Jankových, CSc. Agenda Proč zrovna procesy jako téma? Výsledky dosavadní spolupráce BIVŠ a BOC Záměry rozvoje spolupráce BIVŠ a BOC Agenda Proč zrovna procesy? (Krapet

Více

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek)

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) ESF MU J.Skorkovský KPH Cíle a měřítka BSC Cíle a měřítka BSC zbavit se strnulého modelu finančního účetnictví a přitom zachovat tradiční finanční měřítka Tato

Více

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka End-to-end testování 26. dubna 2013 Bořek Zelinka Bořek Zelinka Unicorn Systems, Test architekt Unicorn, 2004 Testování Quality Assurance ČVUT, Fakulta stavební, 2004 2 Agenda Princip end-to-end testů

Více

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory MANN+HUMMEL filtry: spolehlivé a hospodárné Při výrobě stlačeného vzduchu velmi úzce spolupracují odlučovače oleje, které odstraňují olej ze vzduchu, se vzduchovými a

Více

Zvýšení produktivity a kvality pomocí nástrojů štíhlé výroby (SMED, 5S, POKA-YOKE, JIDOKA) Ostrava / Praha

Zvýšení produktivity a kvality pomocí nástrojů štíhlé výroby (SMED, 5S, POKA-YOKE, JIDOKA) Ostrava / Praha Zvýšení produktivity a kvality pomocí nástrojů štíhlé výroby (SMED, 5S, POKA-YOKE, JIDOKA) 19. 3. 2009 Ostrava / 14. 5. 2009 Praha Připravit pracovníky pro projektování nebo zlepšování pracoviště buňky

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

REFA a měření práce. Průmyslové inženýrství. EduCom. Jan Vavruška. Technická univerzita v Liberci

REFA a měření práce. Průmyslové inženýrství. EduCom. Jan Vavruška. Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. REFA a měření práce Technická univerzita v Liberci Průmyslové inženýrství Technická

Více

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalita v ošetřovatelské péči Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalitní péče? Jak se společnost dokáže postarat o seniory a osoby se zdravotním postižením,

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení Spolehlivostní systémy SKF Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení... a její přínos pro vás Společnost SKF vám může pomoci optimalizovat efektivnost technologických

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

DMC management consulting s.r.o., All rights reserved.

DMC management consulting s.r.o., All rights reserved. DMC management consulting s.r.o., All rights reserved. Standardizace a kontinuální zlepšování v logistice Konference Logistika 18.3.2015 Připravila: Jitka Tejnorová DMC management consulting s.r.o., All

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu:

Více

Neporazitelné od samého začátku!

Neporazitelné od samého začátku! MANN-FILTER Neporazitelné od samého začátku! Skutečné hodnoty, které platí >> Kvalita originálního dílu Moderní kompresory vyžadují vyzrálou filtrační techniku v kvalitě prvovýroby. Termín OE kvalita není

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

RMB & RMB IVR kw

RMB & RMB IVR kw RMB & RMB IVR 22-37 kw Přímý pohon / Převodovka Olejem mazané šroubové kompresory s pevnou nebo proměnnou rychlostí Robustní, spolehlivé, efektivní RMB 22-37 Pohon pomocí převodovky RMB 22-37 IVR Přímý

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Senior Business Development Manager GS1 Czech Republic AGENDA Klíčové potřeby sektoru transport a logistika (T&L) Přínosy využívání

Více

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz - architekti energie SolarEdge vyrábí nejpokročilejší generaci invertorů, které účinně eliminují známá omezení ve světě fotovoltaiky. Chytrá DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňuje zvýšit výrobu

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE POKRYTÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR BEZDRÁTOVOU SÍTÍ POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL. Kateřina, marketing, DNS. www.dns.

PŘÍPADOVÁ STUDIE POKRYTÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR BEZDRÁTOVOU SÍTÍ POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL. Kateřina, marketing, DNS. www.dns. PŘÍPADOVÁ STUDIE POKRYTÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR BEZDRÁTOVOU SÍTÍ POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL Kateřina, marketing, DNS www.dns.cz/pripadovestudie PROFIL DISTRIBUTORA DNS a.s. www.dns.cz Zaměření: ICT

Více

Předmluva: Vítejte v ITIL! Úvod 15 IT Infrastructure Library O této knize ITIL (IT Infrastructure Library ) 1.3. Služby a správa služeb

Předmluva: Vítejte v ITIL! Úvod 15 IT Infrastructure Library O této knize ITIL (IT Infrastructure Library ) 1.3. Služby a správa služeb Obsah Předmluva: Vítejte v ITIL! 13 Úvod 15 IT Infrastructure Library 15 Podpora podniku 15 Myšlenka ABC 15 O této knize 16 Členění knihy 16 Tým stojící za knihou 17 KAPITOLA 1 ITIL (IT Infrastructure

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Trendy v údržbě. teorie systémů údržby, vývoj údržby, počítačový software podpora údržby

Trendy v údržbě. teorie systémů údržby, vývoj údržby, počítačový software podpora údržby Trendy v údržbě teorie systémů údržby, vývoj údržby, počítačový software podpora údržby Z čeho je nutno při údržbě vycházet požadavky na provoz zásady provozu a údržby požadavky na provoz nejvyšší možný

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Řada SureColor SC-S ZKUŠENOST A ZNALOSTI PRO KVALITU TISKU

Řada SureColor SC-S ZKUŠENOST A ZNALOSTI PRO KVALITU TISKU Řada SureColor SC-S ZKUŠENOST A ZNALOSTI PRO KVALITU TISKU Společnost Epson věří, že dokážete využít naplno všechny možnosti tiskárny. PŮSOBIVÁ KVALITA, VÝJIMEČNÉ TISKÁRNY. Zkušenosti společnosti Epson

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Thermo Scientific TCAutomation Řešení laboratorní automatizace. Adaptabilní automatizace. ke zrychlení laboratorních procesů

Thermo Scientific TCAutomation Řešení laboratorní automatizace. Adaptabilní automatizace. ke zrychlení laboratorních procesů Thermo Scientific TCAutomation Řešení laboratorní automatizace Adaptabilní automatizace ke zrychlení laboratorních procesů Efektivita a konzistence při manipulaci se vzorky Zvýšení efektivity a bezpečnosti

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Integrace ICT do prostředí MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

Integrace ICT do prostředí MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz Integrace ICT do prostředí MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz Svět technologií našich dětí Jaké technologie využívají, obklopují je v reálném světě? S čím přicházejí děti do kontaktu? myšlenková

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Skanska v České a Slovenské republice. Juraj Novodomec

Skanska v České a Slovenské republice. Juraj Novodomec Skanska v České a Slovenské republice Juraj Novodomec Přehled Skanska ve zkratce Organizace Aktivity Dobrá praxe Safety road map Výzvy bezpečnosti Why you should remember us? Hodnoty ztrátové projekty

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Metoda SMED Rychlá výměna nástroje

Metoda SMED Rychlá výměna nástroje Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Metoda SMED Rychlá výměna nástroje Jan Vavruška Technická univerzita v Liberci Průmyslové

Více

SERVIS, NA KTERÝ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

SERVIS, NA KTERÝ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT www.toyota-forklifts.cz SERVIS, NA KTERÝ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT SERVIS TOYOTA K VAŠIM SLUŽBÁM SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ JE NAŠÍ PRIORITOU CÍLEM VŠECH ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI TOYOTA JE NABÍZET NEJEN KVALITNÍ

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Proč je letectví bezpečné?

Proč je letectví bezpečné? Proč je letectví bezpečné? Stručný průvodce Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví Protože letadla předtím, než jim je povoleno létat, musejí získat osvědčení -- Každé vyrobené letadlo musí od úřadů

Více

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Společnost GE Money bank, a.s. tímto uděluje povolení Zbyňkovi Němcovi použít obchodní název společnosti GE Money bank,

Více