Výrobní systém Toyota TPS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výrobní systém Toyota TPS"

Transkript

1 Výrobní systém Toyota TPS a jeho přínosy pro podnikání

2

3 Obsah Toyota Way 4 Definice Výrobního systému Toyota 5 Historie TPS 6 Just-in-Time 8 Jidoka 10 Kaizen 12 Životní prostředí 14 Zdraví a bezpečnost 15 Co přináší TPS vašemu podniku 16 Slovníček 18 3

4 Toyota Way Výrobní systém Toyota je vyjádřením základních principů společnosti shrnutých v koncepci Toyota Way. Zaměstnanci společnosti Toyota na všech úrovních sdílejí a uplatňují při své každodenní práci a ve vztahu s ostatními pět klíčových hodnot koncepce Toyota Way. To je důvod, proč je společnost Toyota schopna přinášet svým zákazníkům trvalou spokojenost. Nepřetržité zdokonalování Respekt k ostatním ZDOLÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK Ve společnosti Toyota máme dlouhodobou vizi a snažíme se čelit všem výzvám s odvahou a kreativitou nezbytnou k realizaci této vize. RESPEKT Toyota respektuje druhé a věnuje veškeré úsilí pochopení druhých, přijímá zodpovědnost a usiluje, jak nejlépe umí, o vybudování vzájemné důvěry. KAIZEN Nepřetržité zlepšování. Jelikož žádný proces nelze nikdy prohlásit za zcela dokonalý, je zde vždy prostor pro zlepšování. TÝMOVÁ PRÁCE Toyota podporuje osobní a profesní růst, nabízí příležitosti rozvoje a vytváří předpoklady pro maximální výkonnost týmu i jednotlivců. GENCHI GENBUTSU Jít až ke zdroji a nalézt fakta umožňující přijmout správná rozhodnutí, docílit konsensu a dosáhnout vytýčených cílů. 4

5 Definice Výrobního systému Toyota Výrobní systém Toyota TPS pomáhá členům týmu optimalizovat kvalitu prostřednictvím neustálého zdokonalování procesů a omezení zbytečného plýtvání přírodními, lidskými a podnikovými zdroji. TPS ovlivňuje každý aspekt naší organizace a jeho součástí je soubor společně sdílených hodnot, znalostí a postupů. Svěřuje zaměstnancům jasně definované zodpovědnosti v každém kroku výrobního procesu a povzbuzuje jednotlivé členy pracovního týmu ve snaze o celkové zlepšování. KVALITA NÁKLADY DODÁNÍ ZIVOTNÍ PROSTREDÍ BEZPECNOST JUST-IN-TIME JIDOKA ODSTRANENÍ PLYTVÁNÍ VYROBNÍ TAKT KANBANOVÁ KARTA SYSTÉM PRO PŘEMYSLIVÉ LIDI 5 OTÁZEK PROC GENCHI GENBUTSU ANDON TABULE POKA-YOKE HEIJUNKA KAIZEN STANDARDIZACE 5

6 Historie TPS Sakichi Toyoda založil společnost Toyoda Spinning and Weaving Company v roce Vyvinul první parou poháněný stav, který dokázal detekovat přetržené vlákno a automaticky se zastavit. Tato inovace vedla k širšímu uplatnění principu Jidoka, neboli automatizace s lidským dotykem, který se později stal jedním ze dvou základních pilířů TPS. O několik let později, v roce 1937, založil Sakichiho syn Kiichiro společnost Toyota Motor Corporation. Kiichiro převzal otcův koncept Jidoka a vytvořil svou vlastní komplementární filosofii, just-in-time, která se měla stát druhým pilířem TPS. Navštívil Fordovy velkosériové výrobní závody v Michiganu, aby zde studoval využití montážních linek. Taiichi Ohno Po druhé světové válce byla schopnost efektivní výroby vozidel důležitější než kdykoli předtím. Kiichirův mladší bratranec Eiji, který se později stal prezidentem a předsedou Toyota Motor Manufacturing, pověřil jednoho z mladých inženýrů Toyoty úkolem zvýšit produktivitu. Tímto inženýrem byl Taiichi Ohno. 6

7 Ohnovým úspěchem bylo spojení konceptu just-in-time s principem Jidoka. V roce 1953 také Ohno navštívil USA, aby zde studoval Fordovy výrobní metody. Mnohem více jej ale inspirovaly americké supermarkety. Všiml si, jak zákazníci vybírají z regálů pouze to, co právě potřebují, a jak jsou tyto zásoby rychle a přesně doplňovány. Ohno pochopil, že supermarket je v podstatě dobře fungující sklad, s přísunem zboží těsně svázaným s odbytem zboží, ve kterém není prostor pro dlouhodobé skladování. Po svém návratu do Japonska rozvinul Ohno stejnou myšlenku do konceptu Kanban. Ohno se také učil od amerického průkopníka kontroly kvality, Dr. W. Edwardse Deminga. Cílem Demingovy metody bylo zlepšit kvalitu na každém stupni podniku, od návrhu produktu, přes výrobu, až po poprodejní služby. Deming učil, že na každou fázi výrobního procesu by mělo být pohlíženo jako na zákazníka předchozí fáze, což velmi dobře souznělo s Kiichirovou filozofií justin-time a principem Kaizen. Dnes je Ohno považován za skutečného architekta TPS, který jej rozvinul do praktické metody a především jej uvedl v život ve skutečném výrobním prostředí. Toyota Production System, jak jej známe dnes, se vyvíjel po řadu desetiletí. Nicméně přínosy, které lze čerpat z metod a procesů řízení a které jsou srdcem tohoto systému, lze uplatnit i v jiných typech činností, které s sebou přináší postupující 21. století. TPS byl implementován napříč celou společností Toyota a znamenal hmatatelné přínosy v kvalitě a spolehlivosti produktů a služeb Toyota. Toyota Production System si vybudoval celosvětový věhlas jako přední podniková filozofie, která přináší měřitelné výhody z pohledu efektivity a kvality ve výrobě. Mnoho výrobců se zaměřilo na osvojení principů TPS a vědci a konzultanti v oblasti managementu po celém světě vyvinuli strategie a programy zdokonalení podniků založené na TPS. 7

8 Just-in-Time plynulé, kontinuální a optimalizované pracovní postupy Toyota Production System splňuje požadavky zákazníků efektivně a pohotově díky provázání všech výrobních aktivit s reálnými požadavky trhu. Just-in-time výroba se opírá o jemně vyladěné procesy v montážní sekvenci, s použitím pouze potřebného množství položek a pouze v čase, kdy jsou skutečně potřeba. Představte si proces navržený k výrobě šesti různých typů produktu, kdy se celkové týdenní požadavky na řadu produktů liší směrem nahoru a dolů o 25 % a denní mix typů produktů se neustále mění. Obtížný úkol pro plánování, ale zároveň typický scénář v mnoha typech podniků, ve kterých procesy (výrobní nebo jiné) musejí neustále reagovat na poptávku. TPS odpověděl na tuto realitu života vyvinutím přístupu, který dokáže čelit této výzvě efektivním a hospodárným způsobem. HEIJUNKA VYROVNÁNÍ TOKŮ Termín Heijunka popisuje základ TPS přístupu k just-in-time procesům ve kterých jsou náklady na skladové zásoby minimalizovány tím, že jsou potřebné díly doručovány na místo jejich použití pouze tehdy, když jsou potřeba. Nerovnoměrnost pracovního vytížení je známa pod termínem Mura. Heijunka znamená eliminování Mura prostřednictvím vyrovnání objemů a umožněním plynulých, kontinuálních a efektivních toků. Je to protiklad masové velkosériové výroby, při které jsou vyráběna velká množství jednoho produktu, často typicky bez přímé vazby na poptávku. Heijunka představuje proces snadného přechodu mezi produkty tak, aby bylo možno vyrábět potřebné produkty ve správný čas. Jakýmkoli případným odchylkám se lze přizpůsobit stanovením průměrné poptávky. Uplatnění praktik Heijunka eliminuje rovněž pracovní přetížení Muri, které může mimo jiné vést k problémům v bezpečnosti a kvalitě. Jak Mura tak i Muri jsou považovány za druhy Muda, neboli plýtvání, které je třeba eliminovat. Push-system 8 TPS pull-system

9 ELIMINACE PLÝTVÁNÍ MUDA Plýtvání definované jako cokoli, co nepřináší přidanou hodnotu zahrnuje i faktory, které by normálně nemusely být považovány za plýtvání, jako například nadvýroba, držení příliš rozsáhlých zásob, nutnost repasování, zbytečné přesuny nebo čekání. TAKT PROCESŮ SRDEČNÍ TEP VÝROBY Plánování času je ústředním prvkem TPS. Takt je úměrný zákaznické poptávce vyrábí se zásadně jen to, co trh požaduje. Takt je dán časovým intervalem stanoveným pro pracovní cyklus, který uspokojuje zákaznický požadavek. Klíčové je, aby byl pracovní cyklus synchronizován s poptávkou, a předešlo se tak podprodukci nebo nadvýrobě. Takt určuje rychlost pracovních toků a umožňuje spočítat, kolik práce lze udělat. Optimalizace taktu redukuje plýtvání a neefektivitu, protože odstraňuje riziko časových prodlev nebo nadměrné výroby v rámci procesu. Takt a Heijunka znamenají schopnost flexibilně reagovat na poptávku a zajištění plynulého, kontinuálního a měřitelného procesu. KANBANOVÁ KARTA Aby bylo možné docílit flexibilních, efektivních a plynulých pracovních toků, je nezbytné mít ve správném čase správné věci na správných místech. V TPS to znamená mít přesně ten správný komponent k sestavení produktu. Kanbanová karta Kanbanová karta je jednoduchý, snadno viditelný prostředek, který TPS používá k vyžádání dílů podle jejich potřeby. To znamená, že je v montážní oblasti udržována pouze minimální zásoba dílů. Předtím, než je potřeba doplnit zásoby, zajistí instrukce kanbanové karty jejich just-in-time dodání. Proces je založen na pull principu, kdy jsou položky vyžádány pouze v okamžiku potřeby, na rozdíl od principu push, který nemusí brát zřetel na aktuální potřebu. a co přináší podniku Plynulé, kontinuální a optimalizované pracovní toky s pečlivě plánovanými a měřitelnými časy pracovních cyklů a poptávkou řízené pohyby zboží, snížení nákladů na promarněný čas a eliminace plýtvání materiálem a kapacitami. Členové týmu se mohou bez přerušení soustředit na své úkoly, což vede k vyšší kvalitě, včasným dodávkám a ke spokojenosti a jistotě zákazníků Toyota. 9

10 Jidoka zabudovaná kvalita Pokud jde o kvalitu, není ve výrobním systému TPS prostor pro kompromisy. Princip Jidoka uplatňovaný v TPS zabudovává kvalitativní kontroly do každého kroku výrobního procesu. Transparentností všech procesů pomáhá Jidoka zviditelnit veškeré abnormality a zajistí jejich okamžité řešení. GENCHI GENBUTSU JÍT KE ZDROJI Ke zdokonalením často dochází v důsledku odhalení problémů. Proto je třeba problémy důkladně pochopit prostřednictvím Genchi genbutsu. To znamená jít až ke zdroji problému, nespoléhat jen na informace poskytnuté druhými, ale sám je pro sebe vyhodnotit, aby bylo možné dosáhnout dokonalého a přesného pochopení. ANDON TABULE Andon tabule je jednoduchá, ale velmi názorná elektronická vývěska zobrazující stav výrobních linek. Vedení je okamžitě informováno o závadě identifikované pracovníkem, s přesným určením lokality. Pracovníci přebírají zodpovědnost za kvalitu výroby, s oprávněním zastavit v případě potřeby výrobní linku. Výrobní linka není opět spuštěna, dokud není vyřešena příčina závady. Andon tabule STANDARDIZACE Dalším klíčovým prvkem pro zajištění kvality je důraz na standardizaci. Vytváření a spoléhání se na standardizované pracovní úlohy zaručuje nejen konzistentně vysokou úroveň kvality, ale také udržuje výrobní tempo a poskytuje měřítka umožňující implementovat neustálá vylepšení. Jidoka se překládá jako autonomatizace a lze ji popsat jako automatizaci s lidským dotykem. Kvalita je důsledně monitorována, každý člen týmu je zodpovědný za provedení kontroly kvality před předáním zpracovávaného zboží na následující stanoviště výrobní linky. Pokud je zjištěna závada nebo chyba, je neprodleně řešena i kdyby to mělo znamenat přechodné zastavení výroby. 10

11 ODOLNOST PROTI CHYBÁM A OZNAČOVÁNÍ Typickým znakem výrobních linek Toyota jsou zařízení, která pracovníkům brání nebo zcela znemožňují dělat na jejich pracovních místech typické chyby. Tento princip, známý jako pokayoke, je jednoduchou, ale kreativní a spolehlivou cestou k omezení chyb a udržení kvality. Navíc jsou všechny běžně používané položky jasně označeny, takže je může každý stejně snadno najít a použít. a co přináší podniku Udržení kvality napříč celým výrobním procesem pomáhá budovat dobré jméno značky. TPS umožňuje každému členu týmu Toyota kontrolovat kvalitu, poukazovat na jakékoli nesrovnalosti nebo chyby, zjednat jejich nápravu a zabraňovat tomu, aby se k zákazníkovi dostaly nekvalitní produkty. A výhody TPS nekončí v okamžiku, kdy zákazník převezme dodávku. Vysoce kvalitní produkty Toyota znamenají, že zákazníci těží z vyšší produktivity, menších prostojů a vyšší návratnosti svých investic. 11

12 Kaizen zdokonalování je nepřetržitý proces V mnoha organizacích může být proces změny náročnou výzvou. Díky základní filozofii kontinuálního zlepšování, známé jako Kaizen, je změna v případě společnosti Toyota životní cestou. Kaizen znamená, že všichni členové týmu napříč celou organizací neustále hledají cesty ke zdokonalení pracovních postupů a tento proces zdokonalování je v podniku podporován lidmi na všech úrovních. Kaizen také vyžaduje jednoznačnou odpověď na otázku, čeho má být dosaženo tedy stanovení jasných úkolů a cílů, kterých chcete ve zlepšování dosáhnout. Velmi mnoho záleží na pozitivním postoji s důrazem na to, co je třeba udělat namísto přístupu co by se mohlo udělat. TPS SYSTÉM PRO PŘEMÝŠLIVÉ LIDI V TPS nepracují členové týmu jako stroje, ale jsou vybízeni k přemýšlení o procesech a přijímání včasných rozhodnutí, která udrží hladký chod těchto procesů. Takovéto zapojení vytváří zodpovědnost za úspěch procesu a zvyšuje jak morálku, tak i výslednou kvalitu. A je také nezbytné pro úspěch principu Kaizen. Každé ráno se koná schůzka asa-ichi, na které jsou diskutovány odchylky kvality a eliminovány jejich příčiny. Kaizen není založen jen na zlepšeních vyvíjených a implementovaných experty nebo vedením, ale naopak zapojuje úplně každého, spoléhajíce na široké znalosti, dovednosti a zkušenosti lidí pracujících přímo ve výrobním procesu. Například ve výrobních závodech Toyota Material Handling Europe je během jediného roku obvykle podáno kolem zlepšovacích návrhů. PŘEZKOUMÁNÍ LOGIKY 5 otázek proč? Kaizen vyžaduje, aby byla logika a prospěšnost všech zlepšení pečlivě posouzena ještě před jejich zavedením. K dosažení tohoto cíle je využíván koncept 5x proč?. Každé plánované zlepšení je třeba otestovat otázkami proč? na pěti různých úrovních, aby byla zaručena jasná logičnost a přínos takového zlepšení. Tak je omezeno riziko provádění změn bez dostatečného opodstatnění. 12

13 KULTURA NEPŘETRŽITÉHO ZDOKONALOVÁNÍ,5S Výrobní systém Toyota jde za hranice principů, které se zabývají čistě jen výrobním procesem. Rozšiřuje totiž svoji působnost na celou organizaci prodej a marketing, administrativu, vývoj produktů a management. Každému zaměstnanci se dostává stejného zacházení bez ohledu na jeho pozici. Toyota pečuje o budování pocitu hrdosti a efektivity na pracovišti. To je podporováno principem pěti S: SEIRI Tříbení SEITON Třídění SEISO Čistění a uklízení SEIKETSU Všechno čisté jako ze škatulky SHITSUKE Udržování a co přináší podniku Kaizen je jedním ze základů Výrobního systému Toyota nejen procesem, ale také postojem. Neustálá snaha společnosti Toyota o zdokonalení je zárukou, že zákazníci vždy dostanou vynikající produkty, využívající nejvyspělejší a nejspolehlivější technologie. Toyota také spolupracuje se svými zákazníky na zdokonalování nabízených služeb, umožňujících optimalizovat jejich investice do produktů Toyota. Tyto principy zaručují, že je každý člen týmu aktivně zapojen do úsilí o udržení maximální možné účinnosti a efektivity procesů. 13

14 Životní prostředí Závazek společnosti Toyota Prostřednictvím široké škály aktivit Toyota vždy přemýšlí o životním prostředí jako o součásti své každodenní činnosti. Její zásadou je analyzovat vliv svých produktů v každé fázi jejich životního cyklu: vývoji, výrobě, používání a recyklaci. Filosofie TPS také zahrnuje princip 3R reduce, reuse, recycle čili redukovat, znovu použít a recyklovat. Pokud jde o výrobu, je omezení odpadu (muda) jedním z klíčových principů a tím pádem také přínosů TPS. Omezení plýtvání při zpracování, zásobování, přepravě, nadvýrobě, přesunech a snížení počtu prodlev a výrobních vad přináší přímý ekologický prospěch. Třídění odpadu je ve výrobních závodech Toyota Material Handling Europe uplatňováno již dlouhá léta. Výrobní závody TMHE mají také všechny certifikaci ISO a co přináší podniku Toyota uplatňuje politiku omezení emisí CO 2, efektivnějšího využívání zdrojů a omezení faktorů rizikových pro životní prostředí. Respektování ekologických aspektů ve všech čtyřech fázích životního cyklu produktů je zodpovědný přístup, který zákazníkům společnosti Toyota přináší skutečné výhody, pokud jde o jejich zodpovědnost vůči životnímu prostředí. 14

15 TPS se zajímá o Zdraví a bezpečnost Centrem všech vzájemně se doplňujících filozofií a postupů tvořících TPS je vždy bezpečnost. Nejde jen o prioritu, ale o nezbytnost. Neúnavné úsilí dělat věci nejlepším možným způsobem by nemohlo být nikdy úspěšné, pokud by byla bezpečnost obětována ve prospěch zdánlivé efektivity. Když jsou procesy zdokonalovány za účelem zvýšení kvality, zvyšuje se také bezpečnost. a co přináší podniku Toyota pečuje o zdraví a bezpečnost členů svého týmu, takže se mohou plně soustředit na svou práci. Výsledkem je maximální kvalita produktů a vyšší efektivita. Naše výrobní závody dosáhly certifikace OHSAS 18001, což je mezinárodní standard pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pracují na účinném předcházení a omezování potenciálních rizikových faktorů a snaží se zamezit nehodám na pracovišti. Při revidování procesů nebo zvažování nového vybavení hraje péče o lepší zdraví, bezpečnost a ergonomii zásadní roli. To však není nic nového. TPS vždy využíval automatizaci a zdokonalování procesů k ochraně pracovníků. Flexibilita, kterou TPS vyžaduje od jednotlivých členů týmu, pomáhá pracovníkům udržet pozornost a lépe se soustředit, protože se jejich úkoly dynamicky mění. V každém případě, pracoviště jsou koncipována tak, aby byla jednoduše obsluhovatelná, a práce tak byla rychlá, pohodlná, efektivní a bezpečná. Přesně v souladu s principy Kaizen se všichni členové týmu, od vedení po dílenské pracovníky, účastní bezpečnostních školení a participují při vytváření návrhů na zlepšení bezpečnosti napříč všemi procesy. 15

16 Co znamená TPS pro váš podnik TPS je základní součástí toho, co odlišuje Toyotu od ostatních a co dělá z produktů Toyota výhodnou investici pro naše zákazníky. Zákazníci společnosti Toyota vědí, co mohou očekávat při nákupu od společnosti Toyota silného a flexibilního obchodního partnera schopného reagovat na potřeby měnícího se trhu. Inherentní kvalita produktů Toyota plynoucí z neutuchajícího úsilí společnosti o neustálé zdokonalování, přináší přímý prospěch zákazníkům. Udržení minimálních nákladů díky dobré návratnosti investic plynoucí z produktivity a spolehlivosti produktů Toyota. Včasné dodání v očekávaném standardu umožňuje zákazníkům společnosti Toyota úspěšně plánovat a udržovat jejich provozní činnost. Toyota se svými zákazníky sdílí zájem o ekologické otázky, od výroby až po recyklaci na konci životnosti. Volba produktů Toyota je dobrým rozhodnutím pro životní prostředí. Výrobní systém Toyota osvědčený prvotřídní systém přinášející výhody všem produktům Toyota a také všem jejím zákazníkům. Bezpečnost je trvalým zájmem společnosti Toyota jak z pohledu péče o bezpečnost svých zaměstnanců, tak i z pohledu bezpečnosti zákazníků. Procesy a produkty Toyota mají bezpečnost v krvi. A to je jasný přínos pro produktivitu a náklady. 16

17 17

18 Slovníček Andon tabule Prostředek umožňující pracovníkům signalizovat problémy nadřízeným a zajistit tak okamžité zjednání nápravy, nebo v případě potřeby zastavit výrobní proces. Pracovní stanice na výrobní lince mohou aktivovat varování na osvětlené centrální zobrazovací tabuli, která nepřetržitě zobrazuje úrovně produktivity. Asa-ichi schůzka Schůzka konaná každé ráno v závodech Toyota, na které se diskutují odchylky kvality a eliminují jejich příčiny. Důležitá součást uplatňování principu Kaizen. Kanbanová karta Instrukce v rámci procesu, které díly je třeba doplnit, aby mohla výroba bez přerušení pokračovat. Muda Plýtvání ve všech svých formách (věci, které nepřinášejí výslednému produktu žádnou přidanou hodnotu): nadvýroba, přebytečné skladové zásoby, repasování/opravy, přesuny, zpracování, čekání a přeprava. Mura Nevyrovnanost (v pracovním vytížení). Heijunka odstraňuje mura, muri a muda. Genchi Genbutsu Jít až ke zdroji a nalézt fakta umožňující přijmout správná rozhodnutí, docílit konsensu a dosáhnout vytýčených cílů. Heijunka Vyvážení výrobního plánu co do objemu a rozmanitosti. Předpoklad pro just-in-time výrobu a eliminaci mura, muri a muda. Muri Pracovní přetížení vedoucí k problémům v bezpečnosti a kvalitě více plýtvání. Poka-Yoke Odolnost proti chybám zařízení, která pracovníkům ztěžují nebo znemožňují dělat na jejich pracovních místech typické chyby. Jednoduchá, ale kreativní a spolehlivá cesta k omezení chyb a udržení kvality. Jidoka Zviditelnění problémů, aby bylo možné jejich neprodlené řešení. Just-in-Time Vyrobení pouze toho, co je potřeba, kdy je to potřeba a v množství, které je potřeba a dodání přesně v potřebném čase. Kaizen Neustálé zdokonalování. Protože žádný proces nelze nikdy prohlásit za zcela dokonalý, je zde vždy prostor pro zlepšování. Pull-systém Položky jsou vyžádány pouze v okamžiku potřeby, na rozdíl od principu push, který nemusí brát zřetel na aktuální potřebu. Takt výroby Takt je úměrný zákaznické poptávce vyrábí se pouze to, co trh požaduje. Tak je dosaženo optimální délky pracovního cyklu, který dokáže splnit všechny požadavky zákazníků. 18

19

20 Paper originated from responsibly managed forests. Due to photography and printing, colour may vary from this brochure. Some pictures have been computer enhanced. Dentsu Brussels Group April 2010 n 1/720/010/0562. Toyota Material Handling CZ s.r.o. K Vypichu 1049, Rudná Tel.: Fax: TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE ZASTŘEŠUJE ZNAČKY TOYOTA A BT V EVROPĚ

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT - MANAGEMENT ZMĚN. Ing. Stanislav Häuser, CSc.

SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT - MANAGEMENT ZMĚN. Ing. Stanislav Häuser, CSc. SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT - MANAGEMENT ZMĚN Ing. Stanislav Häuser, CSc. Publikováno ve sborníku: Integrovaný systém řízení Verlag Dashöfer - 4/2009 Část 13: 13/1 OBSAH 13/2 Změna - problém nebo výzva?! 13/3

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

2012Rok značky ŠKODA

2012Rok značky ŠKODA 2012 Rok značky ŠKODA 8 40 16 42 22 49 26 35 Obsah 2012 Rok značky ŠKODA Předmluva předsedy představenstva Prof. Dr. h.c. Winfrieda Vahlanda 4 Představenstvo 6 Třída sama pro sebe třetí generace zcela

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 16. dubna 2014 návrh k diskuzi 1. ZMĚNIT PŘÍSTUP 8 2. PŘIJMOUT ZÁVAZNOU KONCEPCI A AKČNÍ PLÁN 9 3. ZAJISTIT STABILNÍ A DOSTATEČNÉ FINANCOVÁNÍ 10 4. POSÍLIT ROLI

Více

Ukazatel inkluze. Rozvoj učení a zapojení ve školách. Tony Booth and Mel Ainscow Redakce a produkce výroby pro CSIE Mark Vaughan

Ukazatel inkluze. Rozvoj učení a zapojení ve školách. Tony Booth and Mel Ainscow Redakce a produkce výroby pro CSIE Mark Vaughan Ukazatel inkluze Rozvoj učení a zapojení ve školách Tony Booth and Mel Ainscow Redakce a produkce výroby pro CSIE Mark Vaughan Vydáno Česká verze je v České republice vydána a šířena občanským sdružením

Více