Výrobní systém Toyota TPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výrobní systém Toyota TPS"

Transkript

1 Výrobní systém Toyota TPS a jeho přínosy pro podnikání

2

3 Obsah Toyota Way 4 Definice Výrobního systému Toyota 5 Historie TPS 6 Just-in-Time 8 Jidoka 10 Kaizen 12 Životní prostředí 14 Zdraví a bezpečnost 15 Co přináší TPS vašemu podniku 16 Slovníček 18 3

4 Toyota Way Výrobní systém Toyota je vyjádřením základních principů společnosti shrnutých v koncepci Toyota Way. Zaměstnanci společnosti Toyota na všech úrovních sdílejí a uplatňují při své každodenní práci a ve vztahu s ostatními pět klíčových hodnot koncepce Toyota Way. To je důvod, proč je společnost Toyota schopna přinášet svým zákazníkům trvalou spokojenost. Nepřetržité zdokonalování Respekt k ostatním ZDOLÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK Ve společnosti Toyota máme dlouhodobou vizi a snažíme se čelit všem výzvám s odvahou a kreativitou nezbytnou k realizaci této vize. RESPEKT Toyota respektuje druhé a věnuje veškeré úsilí pochopení druhých, přijímá zodpovědnost a usiluje, jak nejlépe umí, o vybudování vzájemné důvěry. KAIZEN Nepřetržité zlepšování. Jelikož žádný proces nelze nikdy prohlásit za zcela dokonalý, je zde vždy prostor pro zlepšování. TÝMOVÁ PRÁCE Toyota podporuje osobní a profesní růst, nabízí příležitosti rozvoje a vytváří předpoklady pro maximální výkonnost týmu i jednotlivců. GENCHI GENBUTSU Jít až ke zdroji a nalézt fakta umožňující přijmout správná rozhodnutí, docílit konsensu a dosáhnout vytýčených cílů. 4

5 Definice Výrobního systému Toyota Výrobní systém Toyota TPS pomáhá členům týmu optimalizovat kvalitu prostřednictvím neustálého zdokonalování procesů a omezení zbytečného plýtvání přírodními, lidskými a podnikovými zdroji. TPS ovlivňuje každý aspekt naší organizace a jeho součástí je soubor společně sdílených hodnot, znalostí a postupů. Svěřuje zaměstnancům jasně definované zodpovědnosti v každém kroku výrobního procesu a povzbuzuje jednotlivé členy pracovního týmu ve snaze o celkové zlepšování. KVALITA NÁKLADY DODÁNÍ ZIVOTNÍ PROSTREDÍ BEZPECNOST JUST-IN-TIME JIDOKA ODSTRANENÍ PLYTVÁNÍ VYROBNÍ TAKT KANBANOVÁ KARTA SYSTÉM PRO PŘEMYSLIVÉ LIDI 5 OTÁZEK PROC GENCHI GENBUTSU ANDON TABULE POKA-YOKE HEIJUNKA KAIZEN STANDARDIZACE 5

6 Historie TPS Sakichi Toyoda založil společnost Toyoda Spinning and Weaving Company v roce Vyvinul první parou poháněný stav, který dokázal detekovat přetržené vlákno a automaticky se zastavit. Tato inovace vedla k širšímu uplatnění principu Jidoka, neboli automatizace s lidským dotykem, který se později stal jedním ze dvou základních pilířů TPS. O několik let později, v roce 1937, založil Sakichiho syn Kiichiro společnost Toyota Motor Corporation. Kiichiro převzal otcův koncept Jidoka a vytvořil svou vlastní komplementární filosofii, just-in-time, která se měla stát druhým pilířem TPS. Navštívil Fordovy velkosériové výrobní závody v Michiganu, aby zde studoval využití montážních linek. Taiichi Ohno Po druhé světové válce byla schopnost efektivní výroby vozidel důležitější než kdykoli předtím. Kiichirův mladší bratranec Eiji, který se později stal prezidentem a předsedou Toyota Motor Manufacturing, pověřil jednoho z mladých inženýrů Toyoty úkolem zvýšit produktivitu. Tímto inženýrem byl Taiichi Ohno. 6

7 Ohnovým úspěchem bylo spojení konceptu just-in-time s principem Jidoka. V roce 1953 také Ohno navštívil USA, aby zde studoval Fordovy výrobní metody. Mnohem více jej ale inspirovaly americké supermarkety. Všiml si, jak zákazníci vybírají z regálů pouze to, co právě potřebují, a jak jsou tyto zásoby rychle a přesně doplňovány. Ohno pochopil, že supermarket je v podstatě dobře fungující sklad, s přísunem zboží těsně svázaným s odbytem zboží, ve kterém není prostor pro dlouhodobé skladování. Po svém návratu do Japonska rozvinul Ohno stejnou myšlenku do konceptu Kanban. Ohno se také učil od amerického průkopníka kontroly kvality, Dr. W. Edwardse Deminga. Cílem Demingovy metody bylo zlepšit kvalitu na každém stupni podniku, od návrhu produktu, přes výrobu, až po poprodejní služby. Deming učil, že na každou fázi výrobního procesu by mělo být pohlíženo jako na zákazníka předchozí fáze, což velmi dobře souznělo s Kiichirovou filozofií justin-time a principem Kaizen. Dnes je Ohno považován za skutečného architekta TPS, který jej rozvinul do praktické metody a především jej uvedl v život ve skutečném výrobním prostředí. Toyota Production System, jak jej známe dnes, se vyvíjel po řadu desetiletí. Nicméně přínosy, které lze čerpat z metod a procesů řízení a které jsou srdcem tohoto systému, lze uplatnit i v jiných typech činností, které s sebou přináší postupující 21. století. TPS byl implementován napříč celou společností Toyota a znamenal hmatatelné přínosy v kvalitě a spolehlivosti produktů a služeb Toyota. Toyota Production System si vybudoval celosvětový věhlas jako přední podniková filozofie, která přináší měřitelné výhody z pohledu efektivity a kvality ve výrobě. Mnoho výrobců se zaměřilo na osvojení principů TPS a vědci a konzultanti v oblasti managementu po celém světě vyvinuli strategie a programy zdokonalení podniků založené na TPS. 7

8 Just-in-Time plynulé, kontinuální a optimalizované pracovní postupy Toyota Production System splňuje požadavky zákazníků efektivně a pohotově díky provázání všech výrobních aktivit s reálnými požadavky trhu. Just-in-time výroba se opírá o jemně vyladěné procesy v montážní sekvenci, s použitím pouze potřebného množství položek a pouze v čase, kdy jsou skutečně potřeba. Představte si proces navržený k výrobě šesti různých typů produktu, kdy se celkové týdenní požadavky na řadu produktů liší směrem nahoru a dolů o 25 % a denní mix typů produktů se neustále mění. Obtížný úkol pro plánování, ale zároveň typický scénář v mnoha typech podniků, ve kterých procesy (výrobní nebo jiné) musejí neustále reagovat na poptávku. TPS odpověděl na tuto realitu života vyvinutím přístupu, který dokáže čelit této výzvě efektivním a hospodárným způsobem. HEIJUNKA VYROVNÁNÍ TOKŮ Termín Heijunka popisuje základ TPS přístupu k just-in-time procesům ve kterých jsou náklady na skladové zásoby minimalizovány tím, že jsou potřebné díly doručovány na místo jejich použití pouze tehdy, když jsou potřeba. Nerovnoměrnost pracovního vytížení je známa pod termínem Mura. Heijunka znamená eliminování Mura prostřednictvím vyrovnání objemů a umožněním plynulých, kontinuálních a efektivních toků. Je to protiklad masové velkosériové výroby, při které jsou vyráběna velká množství jednoho produktu, často typicky bez přímé vazby na poptávku. Heijunka představuje proces snadného přechodu mezi produkty tak, aby bylo možno vyrábět potřebné produkty ve správný čas. Jakýmkoli případným odchylkám se lze přizpůsobit stanovením průměrné poptávky. Uplatnění praktik Heijunka eliminuje rovněž pracovní přetížení Muri, které může mimo jiné vést k problémům v bezpečnosti a kvalitě. Jak Mura tak i Muri jsou považovány za druhy Muda, neboli plýtvání, které je třeba eliminovat. Push-system 8 TPS pull-system

9 ELIMINACE PLÝTVÁNÍ MUDA Plýtvání definované jako cokoli, co nepřináší přidanou hodnotu zahrnuje i faktory, které by normálně nemusely být považovány za plýtvání, jako například nadvýroba, držení příliš rozsáhlých zásob, nutnost repasování, zbytečné přesuny nebo čekání. TAKT PROCESŮ SRDEČNÍ TEP VÝROBY Plánování času je ústředním prvkem TPS. Takt je úměrný zákaznické poptávce vyrábí se zásadně jen to, co trh požaduje. Takt je dán časovým intervalem stanoveným pro pracovní cyklus, který uspokojuje zákaznický požadavek. Klíčové je, aby byl pracovní cyklus synchronizován s poptávkou, a předešlo se tak podprodukci nebo nadvýrobě. Takt určuje rychlost pracovních toků a umožňuje spočítat, kolik práce lze udělat. Optimalizace taktu redukuje plýtvání a neefektivitu, protože odstraňuje riziko časových prodlev nebo nadměrné výroby v rámci procesu. Takt a Heijunka znamenají schopnost flexibilně reagovat na poptávku a zajištění plynulého, kontinuálního a měřitelného procesu. KANBANOVÁ KARTA Aby bylo možné docílit flexibilních, efektivních a plynulých pracovních toků, je nezbytné mít ve správném čase správné věci na správných místech. V TPS to znamená mít přesně ten správný komponent k sestavení produktu. Kanbanová karta Kanbanová karta je jednoduchý, snadno viditelný prostředek, který TPS používá k vyžádání dílů podle jejich potřeby. To znamená, že je v montážní oblasti udržována pouze minimální zásoba dílů. Předtím, než je potřeba doplnit zásoby, zajistí instrukce kanbanové karty jejich just-in-time dodání. Proces je založen na pull principu, kdy jsou položky vyžádány pouze v okamžiku potřeby, na rozdíl od principu push, který nemusí brát zřetel na aktuální potřebu. a co přináší podniku Plynulé, kontinuální a optimalizované pracovní toky s pečlivě plánovanými a měřitelnými časy pracovních cyklů a poptávkou řízené pohyby zboží, snížení nákladů na promarněný čas a eliminace plýtvání materiálem a kapacitami. Členové týmu se mohou bez přerušení soustředit na své úkoly, což vede k vyšší kvalitě, včasným dodávkám a ke spokojenosti a jistotě zákazníků Toyota. 9

10 Jidoka zabudovaná kvalita Pokud jde o kvalitu, není ve výrobním systému TPS prostor pro kompromisy. Princip Jidoka uplatňovaný v TPS zabudovává kvalitativní kontroly do každého kroku výrobního procesu. Transparentností všech procesů pomáhá Jidoka zviditelnit veškeré abnormality a zajistí jejich okamžité řešení. GENCHI GENBUTSU JÍT KE ZDROJI Ke zdokonalením často dochází v důsledku odhalení problémů. Proto je třeba problémy důkladně pochopit prostřednictvím Genchi genbutsu. To znamená jít až ke zdroji problému, nespoléhat jen na informace poskytnuté druhými, ale sám je pro sebe vyhodnotit, aby bylo možné dosáhnout dokonalého a přesného pochopení. ANDON TABULE Andon tabule je jednoduchá, ale velmi názorná elektronická vývěska zobrazující stav výrobních linek. Vedení je okamžitě informováno o závadě identifikované pracovníkem, s přesným určením lokality. Pracovníci přebírají zodpovědnost za kvalitu výroby, s oprávněním zastavit v případě potřeby výrobní linku. Výrobní linka není opět spuštěna, dokud není vyřešena příčina závady. Andon tabule STANDARDIZACE Dalším klíčovým prvkem pro zajištění kvality je důraz na standardizaci. Vytváření a spoléhání se na standardizované pracovní úlohy zaručuje nejen konzistentně vysokou úroveň kvality, ale také udržuje výrobní tempo a poskytuje měřítka umožňující implementovat neustálá vylepšení. Jidoka se překládá jako autonomatizace a lze ji popsat jako automatizaci s lidským dotykem. Kvalita je důsledně monitorována, každý člen týmu je zodpovědný za provedení kontroly kvality před předáním zpracovávaného zboží na následující stanoviště výrobní linky. Pokud je zjištěna závada nebo chyba, je neprodleně řešena i kdyby to mělo znamenat přechodné zastavení výroby. 10

11 ODOLNOST PROTI CHYBÁM A OZNAČOVÁNÍ Typickým znakem výrobních linek Toyota jsou zařízení, která pracovníkům brání nebo zcela znemožňují dělat na jejich pracovních místech typické chyby. Tento princip, známý jako pokayoke, je jednoduchou, ale kreativní a spolehlivou cestou k omezení chyb a udržení kvality. Navíc jsou všechny běžně používané položky jasně označeny, takže je může každý stejně snadno najít a použít. a co přináší podniku Udržení kvality napříč celým výrobním procesem pomáhá budovat dobré jméno značky. TPS umožňuje každému členu týmu Toyota kontrolovat kvalitu, poukazovat na jakékoli nesrovnalosti nebo chyby, zjednat jejich nápravu a zabraňovat tomu, aby se k zákazníkovi dostaly nekvalitní produkty. A výhody TPS nekončí v okamžiku, kdy zákazník převezme dodávku. Vysoce kvalitní produkty Toyota znamenají, že zákazníci těží z vyšší produktivity, menších prostojů a vyšší návratnosti svých investic. 11

12 Kaizen zdokonalování je nepřetržitý proces V mnoha organizacích může být proces změny náročnou výzvou. Díky základní filozofii kontinuálního zlepšování, známé jako Kaizen, je změna v případě společnosti Toyota životní cestou. Kaizen znamená, že všichni členové týmu napříč celou organizací neustále hledají cesty ke zdokonalení pracovních postupů a tento proces zdokonalování je v podniku podporován lidmi na všech úrovních. Kaizen také vyžaduje jednoznačnou odpověď na otázku, čeho má být dosaženo tedy stanovení jasných úkolů a cílů, kterých chcete ve zlepšování dosáhnout. Velmi mnoho záleží na pozitivním postoji s důrazem na to, co je třeba udělat namísto přístupu co by se mohlo udělat. TPS SYSTÉM PRO PŘEMÝŠLIVÉ LIDI V TPS nepracují členové týmu jako stroje, ale jsou vybízeni k přemýšlení o procesech a přijímání včasných rozhodnutí, která udrží hladký chod těchto procesů. Takovéto zapojení vytváří zodpovědnost za úspěch procesu a zvyšuje jak morálku, tak i výslednou kvalitu. A je také nezbytné pro úspěch principu Kaizen. Každé ráno se koná schůzka asa-ichi, na které jsou diskutovány odchylky kvality a eliminovány jejich příčiny. Kaizen není založen jen na zlepšeních vyvíjených a implementovaných experty nebo vedením, ale naopak zapojuje úplně každého, spoléhajíce na široké znalosti, dovednosti a zkušenosti lidí pracujících přímo ve výrobním procesu. Například ve výrobních závodech Toyota Material Handling Europe je během jediného roku obvykle podáno kolem zlepšovacích návrhů. PŘEZKOUMÁNÍ LOGIKY 5 otázek proč? Kaizen vyžaduje, aby byla logika a prospěšnost všech zlepšení pečlivě posouzena ještě před jejich zavedením. K dosažení tohoto cíle je využíván koncept 5x proč?. Každé plánované zlepšení je třeba otestovat otázkami proč? na pěti různých úrovních, aby byla zaručena jasná logičnost a přínos takového zlepšení. Tak je omezeno riziko provádění změn bez dostatečného opodstatnění. 12

13 KULTURA NEPŘETRŽITÉHO ZDOKONALOVÁNÍ,5S Výrobní systém Toyota jde za hranice principů, které se zabývají čistě jen výrobním procesem. Rozšiřuje totiž svoji působnost na celou organizaci prodej a marketing, administrativu, vývoj produktů a management. Každému zaměstnanci se dostává stejného zacházení bez ohledu na jeho pozici. Toyota pečuje o budování pocitu hrdosti a efektivity na pracovišti. To je podporováno principem pěti S: SEIRI Tříbení SEITON Třídění SEISO Čistění a uklízení SEIKETSU Všechno čisté jako ze škatulky SHITSUKE Udržování a co přináší podniku Kaizen je jedním ze základů Výrobního systému Toyota nejen procesem, ale také postojem. Neustálá snaha společnosti Toyota o zdokonalení je zárukou, že zákazníci vždy dostanou vynikající produkty, využívající nejvyspělejší a nejspolehlivější technologie. Toyota také spolupracuje se svými zákazníky na zdokonalování nabízených služeb, umožňujících optimalizovat jejich investice do produktů Toyota. Tyto principy zaručují, že je každý člen týmu aktivně zapojen do úsilí o udržení maximální možné účinnosti a efektivity procesů. 13

14 Životní prostředí Závazek společnosti Toyota Prostřednictvím široké škály aktivit Toyota vždy přemýšlí o životním prostředí jako o součásti své každodenní činnosti. Její zásadou je analyzovat vliv svých produktů v každé fázi jejich životního cyklu: vývoji, výrobě, používání a recyklaci. Filosofie TPS také zahrnuje princip 3R reduce, reuse, recycle čili redukovat, znovu použít a recyklovat. Pokud jde o výrobu, je omezení odpadu (muda) jedním z klíčových principů a tím pádem také přínosů TPS. Omezení plýtvání při zpracování, zásobování, přepravě, nadvýrobě, přesunech a snížení počtu prodlev a výrobních vad přináší přímý ekologický prospěch. Třídění odpadu je ve výrobních závodech Toyota Material Handling Europe uplatňováno již dlouhá léta. Výrobní závody TMHE mají také všechny certifikaci ISO a co přináší podniku Toyota uplatňuje politiku omezení emisí CO 2, efektivnějšího využívání zdrojů a omezení faktorů rizikových pro životní prostředí. Respektování ekologických aspektů ve všech čtyřech fázích životního cyklu produktů je zodpovědný přístup, který zákazníkům společnosti Toyota přináší skutečné výhody, pokud jde o jejich zodpovědnost vůči životnímu prostředí. 14

15 TPS se zajímá o Zdraví a bezpečnost Centrem všech vzájemně se doplňujících filozofií a postupů tvořících TPS je vždy bezpečnost. Nejde jen o prioritu, ale o nezbytnost. Neúnavné úsilí dělat věci nejlepším možným způsobem by nemohlo být nikdy úspěšné, pokud by byla bezpečnost obětována ve prospěch zdánlivé efektivity. Když jsou procesy zdokonalovány za účelem zvýšení kvality, zvyšuje se také bezpečnost. a co přináší podniku Toyota pečuje o zdraví a bezpečnost členů svého týmu, takže se mohou plně soustředit na svou práci. Výsledkem je maximální kvalita produktů a vyšší efektivita. Naše výrobní závody dosáhly certifikace OHSAS 18001, což je mezinárodní standard pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pracují na účinném předcházení a omezování potenciálních rizikových faktorů a snaží se zamezit nehodám na pracovišti. Při revidování procesů nebo zvažování nového vybavení hraje péče o lepší zdraví, bezpečnost a ergonomii zásadní roli. To však není nic nového. TPS vždy využíval automatizaci a zdokonalování procesů k ochraně pracovníků. Flexibilita, kterou TPS vyžaduje od jednotlivých členů týmu, pomáhá pracovníkům udržet pozornost a lépe se soustředit, protože se jejich úkoly dynamicky mění. V každém případě, pracoviště jsou koncipována tak, aby byla jednoduše obsluhovatelná, a práce tak byla rychlá, pohodlná, efektivní a bezpečná. Přesně v souladu s principy Kaizen se všichni členové týmu, od vedení po dílenské pracovníky, účastní bezpečnostních školení a participují při vytváření návrhů na zlepšení bezpečnosti napříč všemi procesy. 15

16 Co znamená TPS pro váš podnik TPS je základní součástí toho, co odlišuje Toyotu od ostatních a co dělá z produktů Toyota výhodnou investici pro naše zákazníky. Zákazníci společnosti Toyota vědí, co mohou očekávat při nákupu od společnosti Toyota silného a flexibilního obchodního partnera schopného reagovat na potřeby měnícího se trhu. Inherentní kvalita produktů Toyota plynoucí z neutuchajícího úsilí společnosti o neustálé zdokonalování, přináší přímý prospěch zákazníkům. Udržení minimálních nákladů díky dobré návratnosti investic plynoucí z produktivity a spolehlivosti produktů Toyota. Včasné dodání v očekávaném standardu umožňuje zákazníkům společnosti Toyota úspěšně plánovat a udržovat jejich provozní činnost. Toyota se svými zákazníky sdílí zájem o ekologické otázky, od výroby až po recyklaci na konci životnosti. Volba produktů Toyota je dobrým rozhodnutím pro životní prostředí. Výrobní systém Toyota osvědčený prvotřídní systém přinášející výhody všem produktům Toyota a také všem jejím zákazníkům. Bezpečnost je trvalým zájmem společnosti Toyota jak z pohledu péče o bezpečnost svých zaměstnanců, tak i z pohledu bezpečnosti zákazníků. Procesy a produkty Toyota mají bezpečnost v krvi. A to je jasný přínos pro produktivitu a náklady. 16

17 17

18 Slovníček Andon tabule Prostředek umožňující pracovníkům signalizovat problémy nadřízeným a zajistit tak okamžité zjednání nápravy, nebo v případě potřeby zastavit výrobní proces. Pracovní stanice na výrobní lince mohou aktivovat varování na osvětlené centrální zobrazovací tabuli, která nepřetržitě zobrazuje úrovně produktivity. Asa-ichi schůzka Schůzka konaná každé ráno v závodech Toyota, na které se diskutují odchylky kvality a eliminují jejich příčiny. Důležitá součást uplatňování principu Kaizen. Kanbanová karta Instrukce v rámci procesu, které díly je třeba doplnit, aby mohla výroba bez přerušení pokračovat. Muda Plýtvání ve všech svých formách (věci, které nepřinášejí výslednému produktu žádnou přidanou hodnotu): nadvýroba, přebytečné skladové zásoby, repasování/opravy, přesuny, zpracování, čekání a přeprava. Mura Nevyrovnanost (v pracovním vytížení). Heijunka odstraňuje mura, muri a muda. Genchi Genbutsu Jít až ke zdroji a nalézt fakta umožňující přijmout správná rozhodnutí, docílit konsensu a dosáhnout vytýčených cílů. Heijunka Vyvážení výrobního plánu co do objemu a rozmanitosti. Předpoklad pro just-in-time výrobu a eliminaci mura, muri a muda. Muri Pracovní přetížení vedoucí k problémům v bezpečnosti a kvalitě více plýtvání. Poka-Yoke Odolnost proti chybám zařízení, která pracovníkům ztěžují nebo znemožňují dělat na jejich pracovních místech typické chyby. Jednoduchá, ale kreativní a spolehlivá cesta k omezení chyb a udržení kvality. Jidoka Zviditelnění problémů, aby bylo možné jejich neprodlené řešení. Just-in-Time Vyrobení pouze toho, co je potřeba, kdy je to potřeba a v množství, které je potřeba a dodání přesně v potřebném čase. Kaizen Neustálé zdokonalování. Protože žádný proces nelze nikdy prohlásit za zcela dokonalý, je zde vždy prostor pro zlepšování. Pull-systém Položky jsou vyžádány pouze v okamžiku potřeby, na rozdíl od principu push, který nemusí brát zřetel na aktuální potřebu. Takt výroby Takt je úměrný zákaznické poptávce vyrábí se pouze to, co trh požaduje. Tak je dosaženo optimální délky pracovního cyklu, který dokáže splnit všechny požadavky zákazníků. 18

19

20 Paper originated from responsibly managed forests. Due to photography and printing, colour may vary from this brochure. Some pictures have been computer enhanced. Dentsu Brussels Group April 2010 n 1/720/010/0562. Toyota Material Handling CZ s.r.o. K Vypichu 1049, Rudná Tel.: Fax: TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE ZASTŘEŠUJE ZNAČKY TOYOTA A BT V EVROPĚ

Keep Moving. www.toyota-forklifts.cz

Keep Moving. www.toyota-forklifts.cz www.toyota-forklifts.cz Keep Moving PŘEDSTAVUJEME NOVOU ŘADU SKLADOVÝCH VOZÍKŮ TOYOTA LI-ION, KTERÉ DOKÁžÍ VÍCE S MENŠÍ SPOTŘEBOU ENERGIE A S NIžŠÍMI NÁKLADY. Už žádné PROSTOJE NEBO ČEKÁNÍ na nabití vozíku.

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Zavedení systému zlepšování do výroby PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Zavedení systému zlepšování do výroby PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Zavedení systému zlepšování do výroby PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

DMC management consulting s.r.o., All rights reserved.

DMC management consulting s.r.o., All rights reserved. DMC management consulting s.r.o., All rights reserved. Standardizace a kontinuální zlepšování v logistice Konference Logistika 18.3.2015 Připravila: Jitka Tejnorová DMC management consulting s.r.o., All

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita Transparentní náklady Optimalizované procesy Vyšší efektivita Iden fikovat skryté náklady a uvědomit si potenciál pro op malizaci Počty fyzických dokumentů, čas na zpracování a náklady na tisk jsou obvykle

Více

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz - architekti energie SolarEdge vyrábí nejpokročilejší generaci invertorů, které účinně eliminují známá omezení ve světě fotovoltaiky. Chytrá DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňuje zvýšit výrobu

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc.

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc. Spolupráce BIVŠ a BOC Ing. Lubomír Jankových, CSc. Agenda Proč zrovna procesy jako téma? Výsledky dosavadní spolupráce BIVŠ a BOC Záměry rozvoje spolupráce BIVŠ a BOC Agenda Proč zrovna procesy? (Krapet

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

www.toyota-forklifts.cz Regálové systémy

www.toyota-forklifts.cz Regálové systémy www.toyota-forklifts.cz Regálové systémy Regálové systémy Toyota Material Handling V manipulaci s materiálem prosazuje Toyota Material Handling přístup zaměřený na optimální řešení. Proto po léta neustále

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE POKRYTÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR BEZDRÁTOVOU SÍTÍ POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL. Kateřina, marketing, DNS. www.dns.

PŘÍPADOVÁ STUDIE POKRYTÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR BEZDRÁTOVOU SÍTÍ POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL. Kateřina, marketing, DNS. www.dns. PŘÍPADOVÁ STUDIE POKRYTÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR BEZDRÁTOVOU SÍTÍ POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL Kateřina, marketing, DNS www.dns.cz/pripadovestudie PROFIL DISTRIBUTORA DNS a.s. www.dns.cz Zaměření: ICT

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu:

Více

Ložiska SKF Energy Efficient

Ložiska SKF Energy Efficient Ložiska SKF Energy Efficient Nižší tření, nižší spotřeba energie SKF Energy Efficient The Power of Knowledge Engineering Spoři Jednou za čas se objeví novinka, která nabízí ohromné možnosti, pokud se prosadí

Více

Outsourcing v údržbě

Outsourcing v údržbě Outsourcing v údržbě Program 1. Outsourcing jako součást podnikové strategie 2. Definice outsourcingu v údržbě 3. Proč outsourcing ano, proč ne? 4. Model volby outsourcingového řešení 5. Jak zajistit úspěch

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Smooth Delší životnost Efficiency pro for vaše Tough deskové Environments výměníky tepla Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Delší životnost pro vaše

Více

Thermo Scientific TCAutomation Řešení laboratorní automatizace. Adaptabilní automatizace. ke zrychlení laboratorních procesů

Thermo Scientific TCAutomation Řešení laboratorní automatizace. Adaptabilní automatizace. ke zrychlení laboratorních procesů Thermo Scientific TCAutomation Řešení laboratorní automatizace Adaptabilní automatizace ke zrychlení laboratorních procesů Efektivita a konzistence při manipulaci se vzorky Zvýšení efektivity a bezpečnosti

Více

TWI Training Within Industry

TWI Training Within Industry TWI Training Within Industry CESTA KE KULTUŘE NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ Markéta Šimáková, Executive Manager DMC management consulting s.r.o. 3. 9. 2014 Nebylo by skvělé vytvořit takovou firemní kulturu, jakou

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

solutions BITO PROflow active Inteligentní skladování Světová novinka - inteligentní válec BITO

solutions BITO PROflow active Inteligentní skladování Světová novinka - inteligentní válec BITO solutions BITO PROflow active Inteligentní skladování Světová novinka - inteligentní válec BITO BITO PROflow - a běží a běží... BITO PROflow: Dynamické skladování v celé své kráse! PROflow je název řady

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

www.toyota-forklifts.cz Ruční paletové vozíky a zakladače

www.toyota-forklifts.cz Ruční paletové vozíky a zakladače www.toyota-forklifts.cz Ruční paletové vozíky a zakladače 2 Řada BT Lifter Řada BT Lifter Ruční paletové vozíky a zakladače BT Odolnost Ruční paletové vozíky jsou nezbytným nástrojem pro přepravu těžkých

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Vyvážený přístup k ekonomice výroby

Vyvážený přístup k ekonomice výroby Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Vyvážený přístup k ekonomice

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu: Název projektu: Jméno a adresa firmy: Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce

Více

Je Smart Grid bezpečný?

Je Smart Grid bezpečný? Je Smart Grid bezpečný? Petr Paukner petr.paukner@anect.com - člen představenstva Jen pro vnitřní potřebu ANECT a.s. Kontext Moderní Smart Grids potřebují zajistit: Aktivní participaci producentů i konzumentů

Více

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Ocelové pilové pásy na dřevo Úvod Ocelové pilové pásy na dřevo 02 / 03 Evoluce se nikdy nezastaví. Ocelové pásy Bohlerstrip pro pásové pily na dřevo. Nová

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES.

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. Vážené dámy, vážení pánové, Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. V krátkosti se zde dočtete informace k systému řízení kontinuity činností,

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Vytvoření dokumentu informační strategie

Vytvoření dokumentu informační strategie Vytvoření dokumentu informační strategie M ě s t o Uh e r s ké H r adi š t ě M ě s t s ký ú ř a d M as ar y ko v o n ám. 1 9 68 6 70 Uh. H r adi š t ě I Č 00 2 9 14 7 1 Smysl informační strategie Důraz

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Úloha manažerů v řízení podniku

Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení a v řízení kvality Finanční management Je tvořen v kontextu s obchodní strategií, řízením finančních vstupů a dlouhodobou koncepcí financování

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Letní škola HR štíhlé principy

Letní škola HR štíhlé principy Letní škola HR štíhlé principy Zaměření Základní štíhlé principy aneb eliminace neefektivních činností LEAN metodika ve výrobě vs. aplikace a výkon ze strany HR a manažerů Z čeho může HR čerpat pro vlastní

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Jaký je základní přístup k řízení zásob? Je to tzv. optimalizační přístup, který

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Neporazitelné od samého začátku!

Neporazitelné od samého začátku! MANN-FILTER Neporazitelné od samého začátku! Skutečné hodnoty, které platí >> Kvalita originálního dílu Moderní kompresory vyžadují vyzrálou filtrační techniku v kvalitě prvovýroby. Termín OE kvalita není

Více

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami.

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. EU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) Úvod

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Servis pracovních oděvů

Servis pracovních oděvů Servis pracovních oděvů Svěřte péči o své pracovní oděvy odborníkům Společnost Lindström je jednou z předních evropských fi rem poskytujících servis textilních výrobků. Jsme globálním partnerem fi rem

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

tradice a kvalita ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOTOROVÉ

tradice a kvalita ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOTOROVÉ tradice a kvalita ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOTOROVÉ SL Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

ŘEŠENÍ, KTERÉ POSUNE VAŠE PODNIKÁNÍ NA NOVOU ÚROVEŇ

ŘEŠENÍ, KTERÉ POSUNE VAŠE PODNIKÁNÍ NA NOVOU ÚROVEŇ ŘEŠENÍ, KTERÉ POSUNE VAŠE PODNIKÁNÍ NA NOVOU ÚROVEŇ SÍLA DOKONALÉHO ŘEŠENÍ, KTERÁ POSUNE VAŠE PODNIKÁNÍ NA NOVOU ÚROVEŇ Technologie Panasonic Toughbook má schopnost posunout vaše podnikání na novou úroveň,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA Identifikace, eliminace problémů a ztrát Obsah Štíhlá firma... 2 Identifikace, eliminace problémů a ztrát... 3 OBSAH modulu I.:... 3 1 Štíhlá firma Hlavním cílem vzdělávacího

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

KATALOG ŠKOLENÍ. Neustále se zlepšuj! Sleduj. Nauč se. Konej. > Nové impulsy pro management > Štíhlá právní agenda > Školení top managementu NOVINKA

KATALOG ŠKOLENÍ. Neustále se zlepšuj! Sleduj. Nauč se. Konej. > Nové impulsy pro management > Štíhlá právní agenda > Školení top managementu NOVINKA KATALOG ŠKOLENÍ Neustále se zlepšuj! Sleduj. Nauč se. Konej. > Nové impulsy pro management > Štíhlá právní agenda > Školení top managementu NOVINKA Sleduj. Nauč se. Konej. Rozvoj základních dovedností.

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více

Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií

Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií 1. začínáme 2. máme první zkušenosti 3. nabýváme sebejistoty 4. jsme příkladem ostatním řízení a plánování vize školy ICT plán Vize pouze

Více

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE.

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. 2 VČERA. DNES. ZÍTRA. V roce 1911 začala firma Niepenberg & Co. GmbH vyrábět produkty z vysoce ušlechtilých ocelí, především holicí čepele a žiletky. Po

Více

CEPC - Central European Productivity Center s.r.o. PPRoi Development a PPRoi Services

CEPC - Central European Productivity Center s.r.o. PPRoi Development a PPRoi Services 2 CEPC - Central European Productivity Center s.r.o. Založeno v roce 1995 se znalostní podporou americké Productivity Inc. O samého počátku jsme se orientovali na manažerské revoluce 90. let štíhlé produkční

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Novinka firmy. Roto. se ozve, když je na správném místě!

Novinka firmy. Roto. se ozve, když je na správném místě! Novinka firmy Roto se ozve, když je na správném místě! Roto german made Společnost Roto Frank AG se sídlem v Leinfelden- Echterdingenu u Stuttgartu je německá skupina podniků. Firma Roto se stabilně rozrostla

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Přehled Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Overview Benchmarking Intermodal Freight Transport Tyto přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Řízení zásob v automotive. Ing. Miroslav Kaňok m.kanok@seznam.cz Mobil: 725 524 164

Řízení zásob v automotive. Ing. Miroslav Kaňok m.kanok@seznam.cz Mobil: 725 524 164 Řízení zásob v automotive Ing. Miroslav Kaňok m.kanok@seznam.cz Mobil: 725 524 164 1. Co jsou zásoby? zásobou se rozumí množství materiálu/komponent, které jsou v daném okamžiku disponibilní k mat. zabezpečení

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ mezi orgány veřejné

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

Workflow, definice, charakteristika, trendy

Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací

Více