Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Pravnicka fakulta Masarykovy univerzity Katedra narodnho hospodarstv Management informacnho systemu Masarykovy univerzity (diplomova prace) brezen 1995 RNDr. Vladimr Smd, CSc. 1

2 Obsah 1 Uvod 3 2 Informacn system Zakladn denice a souvisejc pojmy : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Dynamicke faktory informacnch systemu : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Druhy informacnch systemu : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6 3 Management organizace Organizace jako otevreny system : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Styly rzen organizace : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Principy formovan organizace : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Principy vnitrnho rzen : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 13 4 Management informacnho systemu Zakladn predpoklady funkcnosti : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Zvysovan vykonnosti informacnho systemu : : : : : : : : : : : : : : : : : Hodnotova analyza strategickych informac : : : : : : : : : : : : : : : : : : Efektivita informacnho systemu : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 21 5 Strategicky cl Masarykovy univerzity Vysledky dotazovan : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Globaln charakteristika organizace : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Analyza ocekavan okol : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Souhrn nazoru na zpusoby zlepsen : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Stanoven atributu uspokojen zajmovych skupin : : : : : : : : : : : : : : : Stanoven strategickeho cle : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 37 6 Analyza procesu na Masarykove univerzite Stanoven zakladnch procesu : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Clenen zakladnch procesu na cinnosti : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Strukturovana analyza zakladnch cinnost : : : : : : : : : : : : : : : : : : 44 7 Hodnocen informacn nabdky Informacn potreby uspokojene : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Informacn potreby castecne uspokojene : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Informacn potreby neuspokojene : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 66 8 Zaver 68 9 Literatura 70 2

3 Kapitola 1 Uvod Maloktery clovek, ktery nevlastn ridicsky prukaz, ma tu odvahu ci drzost sednout za volant automobilu a vydat se do husteho mestskeho provozu. Tus, ze v lepsm prpade ho zadrz policie, v horsm prpade rozbije auto a v nejhorsm prpade zmrzac nebo zabije sebe nebo nekoho jineho. Maloktery clovek, ktery nevystudoval medicnu, vcetne prslusnych atestac a praxe, ma tu odvahu ci drzost vzt skalpel, postavit se za operacn stul a dat se od transplantace jater. Tus, ze v lepsm prpade ho nekdo z operacnho salu rychle vyhod, v horsm prpade tm skalpelem poreze sam sebe a v nejhorsm prpade vazne ublz operovanemu. Velka vetsina lid, kter jsoutreba odbornci ve sve profesi, byt orzen jako takovem ved pramalo, ma tu odvahu ci drzost postavit se do cela pracovnho kolektivu a zact vydavat ukoly podrzenym nebo dokonce stanovovat koncepci pracoviste na dlouhou dobu dopredu. Netus, ze v lepsm prpade se bude tezce ucit za pochodu za cenu tezkych narazu do mst, kde nejen, ze nejsou pruchody, ale dokonce ani dvere, v horsm prpade jejich prace neponese zadouc vysledky a ze sve funkce drve ci pozdeji s velmi neprjemnym pocitem odejdou a v nejhorsm prpade pohrbrzenou organizaci tak, ze ani nebudou mt, odkud odejt. Po deseti letech prace na rozvoji informacnho systemu Masarykovy univerzity jsem se pokusil si vyse zmneny handicap sam pro sebe odstranit studiem prava. Predlozeny text je pokusem o "letecky pohled" 1 na svou dosavadn i budouc praci. 1 vesmyslu rychlosti i nadhledu 3

4 Kapitola 2 Informacn system 2.1 Zakladn denice a souvisejc pojmy Pro nase potreby budeme informaci chapat jako libovolny druh poznan nebo zpravy, ktery lze pouzt pro umoznen nebo zlepsen rozhodnut nebo cinnosti. Informaci pak pojmame jako zcela abstraktn pojem, tedy nezavislou na hmotnem nosici (papr, videokazeta, pamet poctace apod.). Jejm zakladnm atributem je prenos a tedy moznost sdlen a vyuzvan informace vce subjekty. "Kdyz vam dam jablko, vy mate jablko a ja nemam nic. Kdyz vam dam informaci, mame ji oba." 1 Informacnm procesem se pak nazyva posloupnost nasledujcch kroku (z nichz vsechny zrejme vzdy nemus byt v konkretnm procesu prtomny): zskan informace prenos z msta vzniku ci sberu do msta dalsho zpracovan oprosten informace od nezadoucch slozek zpracovan informace predan informace vykonnym clenum. Vlastn obsah informace pak muzeme posuzovat z nekolika hledisek: syntaktickeho (zpravidla velikost informace, cetnost jednotlivych udaju aj.) semantickeho (vyznam informace zpravidla z hlediska autora informace, tj. co touto informac autor sledoval) pragmatickeho (vyznam informace z hlediska prjemce informace, tj. nakolik obsahu informace rozum aconoveho mu informace prinas). Informacnm systemem rozumme system informac, ktere jsou potrebne pro rozhodovan a signalizovan zpravidla v rozsahlejsm rzenem, resp.clovem systemu (tj. organizace). Informacn system pak obsahuje podsystemy pro sber, ulozen, zpracovan a distribuci informac. 1 G.B.Shaw 4

5 Rozhodovac procesy jsou prklady informacnch procesu bez ohledu na to, zda je vykonava clovek nebo stroj a tedy soubor rozhodnut v jiste organizaci je neoddelitelnou soucast jejho informacnho systemu. Ukolem informacnho systemu je poskytovat informace potrebne v libovolnem mste rzeneho systemu a v libovolnem case. Podstatne je, ze ne kazda informace je potrebna a tedy i vyuzvana a kazdem mste systemu. Rovnez take nemus byt kazda informace svym charakterem prstupna komukoliv, kdo ma do rzeneho systemu prstup. A stejne tak existuj potrebne informace, ktere jsou svou podstatou generovany z mnoha informac jinych posbranych v ruznych mstech systemu a v ruznych casovych okamzicch. Proto nastavaj znacne tezkosti u existujcch informacnch systemu, ktere nebyly vytvoreny dostatecne kvalitne, a to v tom smyslu, ze smeruj do jednoho z extremalnch stavu: system je globalne ci lokalne zahlcen mnozstvm dlcch informac, v nichz se uzivatel systemu nedokaze orientovat v systemu globalne ci lokalne potrebna informace vubec chyb. Obecne se ukazuje jako nejefektivnejs navrhovat systemy tzv. v opacnem smeru - vychazet z vyuzitelnosti informace a zpetne generovat predchoz informacn potreby az po sber elementarnch informac. Informace v informacnm systemu muzeme delit v zasade do dvou urovn co do potrebnosti: na informace nezbytne a na informace uzitecne. Toto clenen nen samoucelne. Do prvnkategorie zarazujeme informace, bez nichzby se nas informacn system neobesel, vlastne by vubec nefungoval a poprel by tak zcela ucel sve existence (zpravidla se nazyvaj operativnmi informacemi ). V druhe kategorii jsou pak informace, jejichz zaveden do systemu muze byt uzitecne a prjemne, ale nejsou nezbytne, system se bez nich obejde a zalez pouze na ohodnocen uzitecnosti techto informac ve vztahu k nakladum na jejich porzen a zpracovan, zda budou do systemu zavedeny ci nikoliv (tento druh informac byva nazyvan direktivnmi informacemi ). 2.2 Dynamicke faktory informacnch systemu Pri navrhovan informacnhosystemu je nezbytne sledovat alespon nasledujc kriteria: urcit celkove cle a mertka vykonnosti systemu jako celku vymezit okol systemu a zjistit jeho trvala omezen stanovit prvky systemu, jejich cinnost, cle a mertka jejich vykonnosti urcit zdroje systemu urcit hlediska, ktera umoznuj volit alternativy a tedy priblizovat stav systemu k ide- aln variante zpusob rzen a dalsho vyvoje systemu pomoc zpetne vazby. 5

6 Obrazek 2.1: Graf ekonomie zpracovan informac cena. hodnota informace. naklady na zpracovan informace..... informacn kapacita K nejdulezitejsm otazkam, ktere se prolnaj vsemi vyse zmnenymi kriterii, vsak patr problem ekonomie zpracovan informac. Zejmena jde o to, zda ma cenu zpracovavat a ukladat vce ci mene informac, za podmnky rovnovahy mezi hodnotou informace a naklady na jej zpracovan. Sem je jiz samozrejme zahrnut problem hodnoty a mnozstv informace. Hodnotu informacnho systemu pak posuzujeme podle toho, jak muze zlepsit efektivnost rzeneho systemu. Z tohoto hlediska muzeme sledovat vzajemny vztah mezi naklady na provoz systemu a jeho kvalitou a nasledne se pokusit najt optimaln bod,kdy naklady jsou pri dane kvalite informacnho systemu nejnizs. Situaci nam ilustruje nasledujc graf: Zacname-li s malym mnozstvm informac, je kvalita rzen nzka. Pridavame-li stale vce informac, kvalita rzen se zlepsuje a pritom se zvysuj i naklady na obstaran a zpracovan informace. Pro naklady na zpracovan informace je typicke, ze progresivne rostou, protoze je treba ocenovat stale slozitejs vztahy. Naopak s rustem mnozstv informac je tempo zlepsovan rzen stale mens a od urciteho bodu se muze stat, ze hodnota informace zacne i klesat. 2.3 Druhy informacnch systemu Informacn systemy muzeme schematicky rozdelit podle typu zpracovan do nasledujcch skupin: 1. souborove orientovane systemy Jedna se o dnes jiz v podstate prekonany, historicky typ zpracovan, ktery se vyzna- coval jedinym ulozenm dat za ucelem jejich jedineho vyuzit, data zde byla rzena zasadne centralne (tj. zabezpecena jejich ochrana pred zneuzitm a ztratou, vyuzvan a odstranovan nekonzistenc), data a algoritmy je zpracovavajc byly na sobe bezvyhradne zavisle a vysledkem tohoto typu prace bylo v podstate agendove zpracovan dat. 6

7 2. databanka Zde se jedna opet o jedine ulozen dat na jedinem mste, ale na rozdl od predchozho typu s moznost vcenasobneho uzit pro ruzne ucely. Data jsou zde rovnez rzena centralne. Dalsm zasadnm rozdlem je vsak nezavislost mezi daty a algoritmy, ktere je zpracovavaj. Vysledkem takoveho typu zpracovan je pak na rozdl od predchozho prpadu model reality zachycovane informacnm systemem. 3. distribuovany datovy system Zde jsou data ukladana a uchovavana prmo v mstech, kde vznikaj, resp. jsou porizovana. S tm pak souvis i distribuovane rzen dat. Algoritmy pritom mohou byt ulozeny centralne stm, ze nezbytnost jsouprenosy dat mezi centraln jednotkou a primarnmi body, kde jsou ulozena data, resp. mezi primarnmi body navzajem. Data jsou pak stejne jakovpredchozm prpade nezavisla na algoritmechavysledkem je opet model reality. 4. systemy umele inteligence (a) dotazovac informacn systemy zalozene na dedukci Skladaj se z datove casti, dotazovacho jazyka a stanovenych logickych vztahu mezi daty. Data jsou pak ulozena nezavisle na modelu a uzivatel je vid pouze prostrednictvm dotazovacho jazyka. Uzivatel se muze k vysledku dostat bud prostrednictvm proceduralnho (popis postupu) nebo neproceduralnho prstupu (zadan cle). (b) produkcn systemy zalozene na indukci Skladaj se elementarnch faktu, produkcnch pravidel, rdcho mechanismu a mnoziny stanovenych clu. Uzivatel pak zadaclovou podmnku, pro kterou system hledanazakladepravidel fakta. (c) dedukcn systemy (kombinace obou predchozch typu) (d) expertn systemy Skladaj se z databaze (ktera obsahuje fakta ke konkretnmu prpadu), z baze znalost (kde jsou obecne poznatky vyuzitelne pro resen), z rdcho mechanismu (ktery vybra pravidla a fakta a urcuje pravdepodobnost vytvorenych hypotez) a z clovych podmnek. Uzivatel pak dostava odpoved expertnho systemu na zadan, vcetne postupu, jakym system dosel k vysledku a jeho pravdepodobnosti. 7

8 Kapitola 3 Management organizace 3.1 Organizace jako otevreny system Na organizaci se budeme z pragmatickych duvodu dvat jako na otevreny system, ktery bude charakterizovan nasledujcmi prvky: 1. vymezen hranic organizace 2. smysl existence a cle organizace 3. vystupy organizace 4. jak dosahnout vystupu 5. vstupy 6. zpetna vazba (kladna i zaporna) 7. okoln vlivy na organizaci (napr. jine organizace). Podstatnou je skutecnost, ze na organizaci nelze pohlzet jako namechanicky system, ktery na jiste vstupy reaguje predem danymi ci predpokladatelnymi vystupy. Naopak jedna se o mnohem slozitejs vskutku zivy organismus, jehoz vystupy lze samozrejme odhadovat (jinak by poprela smysl sve existence), ale mechanismus jejich dosahovan je svou podstatou radove slozitejs. Hlavnm kriteriem uspesnosti organizace je jej vykon, jehoz podoba je pochopitelne dana charakterem organizace a casto se prpad od prpadu lis. Dynamickou kategori vyjadren uspesnosti organizace je pak zvysovan jejho vykonu. To muzeme popsat nasledujcm cyklem slozenym zpeti faz: Obrazek 3.1: Schema zvysovan vykonu organizace Situace Vysledky? Strategie - Prvky navrhu - Kultura 6 8

9 Pro dosazen zadoucho vysledku je nejdulezitejs faze Prvky navrhu, ktera predstavuje klcovou tvurc komponentu uvedeneho cyklu. Prakticky postup muzeme popsat nasledujcm obecnym schematem, v nemz vsak zrejme lze nektere prvky vynechavat (podle konkretn situace v organizaci): 1. Zformovat kolektiv organizace 2. Zformulovat cle (poslan, strategicke, dlouhodobe a kratkodobe cle) 3. Provest strategickou analyzu (a) Analyza okol a jeho ocekavan (b) Analyza clu jednotlivcu (c) Analyza zdroju 4. Formulovat strategii organizace 5. Zhodnotit dosazene vysledky 6. Identikovat kulturu a dohodnout se na zebrcku hodnot 7. Navrhnout model organizace (a) Prehled cinnost/okruhu rzen (b) Prehled o lidech a jejich schopnostech (c) Vytvorit strukturu (d) Navrhnout system vnitrnho rzen (system ocenovan/odmenovan) (e) Rozhodovan (kompetence, pravomoci) (f) Vytvoren informacnho a komunikacnho systemu (prenos informac, otazka dislokac) 8. Akce, ktere povedou k dosazen clu (implementace). 3.2 Styly rzen organizace Ukazuje se, ze existuje pet zakladnchstylu koordinace prace v organizaci: 1. vzajemne prizpusoben. 2. prme rzen, 3. standardizace pracovnch postupu, 4. standardizace pracovnch vystupu, 5. standardizace pracovnkovych dovednost a znalost 9

10 ad 1: Vzajemne prizpusoben dosahuje koordinace jednoduchou neformaln komunikac. Kazdy zna tento zpusob koordinace z bezneho zivota. Aktualn "pracovnci" maj kontrolu sve prace ve svych rukou. Vsichni znaj vce ci mene co je zapotreb udelat a vzajemnym kontaktem mezi sebou se dopracovavaj k tomu, ze je cle dosazeno. Ve skutecnosti zadna organizace nemuze fungovat bez vzajemneho prizpusoben. Jedna se o hlavn koordinacn mechanismus, avsak vetsinou se na nej spolehaj pouze male organizace. dvou zakladnch faktoru: vlastnho provaden pracovnho procesu a vystupu a to podle aktualn situace. vzajemneho prizpusoben. Tento mechanismus je prkladem rzen pomoc Dokonce i vstupy mohou byt rzeny prostrednictvm ad 2: V prpade prmeho rzen ma vedouc utvaru nebo kancelare prmou kontrolu nad vsm co ma byt udelano. Je to on/ona, kdo prideluje praci svym podrzenym, kontroluje jejich vysledky a kvalitu. Vedouc je zodpovedny za sve podrzene. Je to jako by jeden mozek rdil nekolik rukou. Tento typ koordinace vznika tehdy, kdyz styl "vzajemneho prizpusoben" prerusta do prlisne komplikovanosti. V podstate je to mechanismus, ktery rd prostrednictvm ovlivnovan vlastnho provaden procesu. ad 3: Standardizace pracovnho procesu znamena, ze je popsan (specikovan) obsah a postup pracovnho procesu lze rci, ze pracovn proces je naprogramovan. Jestlize v organizaci plat, ze postup podle predepsanych procedur (vetsinou) dosahuje dobrych vysledku, da se usoudit, ze organizace ma tendenci ke standardizaci pracovnch procesu. Technologie prace je vetsinou velmi dulezitym faktorem, ktery urcuje jak tato prace bude provedena. Opet se jedna o mechanismus, ktery koordinaci zaklada na ovlivnovan vlastnho provaden procesu. ad 4: O standardizaci vystupu hovorme, jsou-li specikovany vysledky prace (napr. rozmery nebo proveden vyrobku) bez ohledu na cesty, jak se k temto vysledkum dostat. Taxkari taky nikdo nerka, kterou ulic ma jet, ci jak ma rdit svoje auto pouze mu rekneme, kam nas ma dovezt. Obdobne ve velkych rmach mohou byt standardizovany vystupy diviz v termnech a vysi cisteho zisku: napr. kazda divize mus vytvorit prot (zisk) minimalne 10 %. Tento zpusob koordinace je prkladem rzen ovlivnovanm vystupu. ad 5: Dovednosti a znalosti pokladame za standardizovane, pokud k provaden prac je vyzadovan urcity typ skolen a treninku. Napr. pro vykon profese zdravotn sestry, lekare ci ucitele je zapotreb absolvovan specialnch skol, abyste mohli delat tuto praci. Kontrola, jakym zpusobem a jak dobre je tato prace vykonavana, je vsak velmi mala. V tomto prpade je hlavnm faktorem rzen vstup do pracovnho procesu, a to zejmena vstup lidskeho cinitele zajistenm kvality a dobreho "treninku" lid, kter praci delaj, dosahneme naplnen obou zbyvajcch faktoru: ovlivnen vlastnho provaden procesu a ovlivnen vystupu. 10

11 3.3 Principy formovan organizace Strucne zde popseme dve zakladn technologie, jejichz prostrednictvm v praxi dochaz k formovan organizac, a to: STS (Sociotechnical System - socio-technicky system) OSP (Open System Plannig - planovan otevreneho systemu) S T S Za rozhodujc pro uspech povazuje socialn aspekty technicke faktory. Zakladem metody STS je sladen tr slozek transformacnho procesu: technologicke individualn skupinove. Charakteristiky procesu budovan organizace: 1. Nespecikovat nic vc, nez jenutne. Precizuje se, co se ma udelat a ne, jak se to ma udelat. 2. Identikovat, co je kritickym faktorem pro uspech. 3. Rzen odchylek. Odchylky od idealnho procesu mus byt rzeny na tom mste, kde vznikaj. To dela jednotlive pracovnky zodpovedne za technologicky proces a manazery az za celkovou koordinaci tj. za ukoly blze hranicm systemu 4. Kazdy clen systemu mus mt vce dovednost (zamta se uzka specializovanost na urcity druh prace). 5. Spravne vytycen hranic oddelen (role, ktere jsou vzajemne zavisle, by mely byt v jednom oddelen). Kriteria: technologicka (na oddelen) teritorialn (na pobocky) casova (patr sem i delen na zaklade udalost) 6. Tok informac: informacn system mus poskytovat informace prmo na ta msta, kde jsou zapotreb a minimalne zkreslene. 7. Jak dosahnout vysledku: sladit cle organizace s cli pracovnku. 8. Zpetna vazba: samoregulace. Hlavn nevyhodou STS je vsak fakt, ze ve sve podstate neres vztahy k okol dane organizace. 11

12 3.3.2 O S P V kazdem okamziku budovan se ptame na okol nejen jako cela organizace, ale i jako jednotlive elementy teto organizace. Vzdy se soustredme na rozhran s okolm a z nej vychazme. Pri jeho budovan existuj dva mozne zakladn postupy. Postup navrhu zevnitr ven: 1. Proveren okol 2. Urcen smeru - strategie 3. Analyza technologickych procesu 4. Strukturalizace 5. Popisy cinnost - na hlavn technologicke linii 6. Popisy cinnost - na podpurnych linich 7. Navrh managementu 8. Navrh doplnujcch systemu: personalnho informacnho ocenovan prace, vykonu Popis navrhu zvenku dovnitr: 1. Systematicke proverovan okol (potreby okol) - denice hranice organizace (co by organizace mohla okol poskytnout) 2. Analyza produktu a tech procesu, ktere ty produkty poskytuj 3. Nasmerovan ke strategickym clum 4. Denice hranice zodpovednosti (co vznika"nanaklady" organizace a co "na naklady" jejho okol) 5. Denice hranice zodpovednosti, rozhodovacch pravomoc a vykonavanych cinnost pro jednotliva oddelen 6. Popis cinnost na hlavn ose (priradit lidi k cinnostem smerem od hranice dovnitr) - zpetne po technologickem postupu 7. Popis cinnost pro podpurne aktivity vcetne prirazen lid, jako v bode Navrh informacnho systemu. 9. Navrh vnitrnho rzen organizace. 10. Resen otazky naboru lid, skolen a treninku 11. Celkova revize navrhu systemu "zevnitr ven" 12

13 3.4 Principy vnitrnho rzen 1. Zakladnm principem rzen je "organizace zalozena na informacch". Proto je dobra organizacn struktura velmi plocha: vedouc manazer koordinuje manazery jednotlivych oddelen a manazery projektu ti koordinuj pracovn skupiny - stale nebo docasne - slozene z jednotlivych pracovnku, casto "solistu", tj. specialistu v oborech predmetu podnikan spolecnosti. Dals vztahy nadrzenosti - podrzenosti se nevytvarej. 2. Organizace funguje na principu "orchestru": vsichni hraj podle stejnych "not" (organizacn a rdc normy) a kazdy pracovnk zna svuj "part". Vsichni se rd dohodnutymi strategickymi cli, a z nich managementem rozpracovanymi zamery. 3. Organizace zalozena na informacch nen liberaln: existuje v n kazen. Vyzaduje silne a rozhodne veden, "prvotrdnho dirigenta orchestru" a na vsech urovnch narocne perfekcionisty. Management respektuje vykon druhych, ale vyzaduje sebekazen a zodpovednost. 4. Dalsm principem je orientace na kvalitu: vsichni manazeri v prve rade odpovdaj za kvalitu veskerych aktivit jim sverenych oddelen nebo tymu organizace zalozena na informacch muze fungovat pouze tehdy, kdyz kazdy jednotlivec a kazda pracovn skupina akceptuje svou odpovednost: za sve stanovene cle za dodrzen dohodnutych priorit za sve vztahy k okol uvnitr ivne organizace za veskerou komunikaci s okolm uvnitr i vne 5. Zakladnm principem ocenovan je transparentnost prnosu od jednotlivych jednotek a jim prmo umerne odmeny temto jednotkam. 13

14 Kapitola 4 Management informacnho systemu 4.1 Zakladn predpoklady funkcnosti Management informacnho systemu je slozita soustava, ktera zajist uje pro rdc pracovnky kvalitn podklady k jejich rozhodovan. Tyto systemy predstavuj vyznamne investice rem budoucnosti. Plat zasada, ze kazda organizace ma vyvjet vlastnm potrebam odpovdajc system s ohledem na sve moznosti a hranice. Zakladnm predpokladem ucinne fungujcho managementu informacnho systemu je spoluprace pracovnku tohoto systemu se specialisty. Takovou spoluprac se dosahne spolecneho strukturovan problemu a vyvoje spolecnych predstav, jednak o ucinnem vytvaren predmetneho systemu, nasledne pak o uzit systemu. Jen takovym zpusobem je mozne zakodovat do systemu ocekavane vlivy okol a stanovene priority, ktere se budou promtat do rozhodovacho procesu. Jednm z ukolu managementu informacnho systemu je nejen vytvaren moznych alternativ, ale takepredevsm vysledky (nasledky) techto alternativ v ruznych strukturach systemu. Tyto alternativy se sleduj podle jednotlivych kriteri. Tato kriteria mohou byt dana, ale mohou byt vytvarena vlastnm managementem informacnho systemu. Volba z alternativ mus respektovat fungovan stavajcch struktur, musbrat v uvahu faktory, ktererdc pracovnk pri svem rozhodovacm procesu zvolatospredvdatelnymi vysledky. Rdc pracovnk je konfrontovan se znacne diferencovanymi problemy apresto mus rozhodnout, tedy zaujmout postoj, ke komplexnmu problemu, jehoz resenm se dosahne vyresen rady dlcch problemu. Z pohledu rozhodovan managementu je mozne formulovat kriteria kvality informacnho systemu: 1. star informac - doba mezi vstupem a vystupem dat. Casovy rozdl muze v ruznych oblastech a situacch predstavovat nekolik tydnu, ale i malo hodin nebo minut, coz je dano predmetem cinnosti organizace. 2. agregovan informac - podoba ukladan informac do systemu, resp. tvar vystupu teto informace pro uzivatele. Rozlisuje se zde nekolik urovn: (a) analyticka uroven, kde jsou elementarn informace, z nichz lze dale vyhledavat, vybrat a trdit informace. (b) sumacn uroven, kde se soutred uj sumy dat, vybranych z vce informac. (c) prumerova uroven, kde jsou uzvany vypocty aritmetickych prumeru. (d) segmentacn uroven, kde probha segmentace dat, ktera vytvarej urcita klasi- kacn schemata. 14

15 (e) prognosticka uroven, kde se vyuzva statisticke analyzy k extrapolovan z minulych udaju, variant nebo navrzenych trendu. 3. pruhlednost logiky, kterou informacn system pouzva. 4. utajen a ochrana dulezitych dat a vysledku provedenych analyz. 5. uzivatelsky jednoduche pouzit informacnho systemu spocvajc v moznost prirozene konverzace clovek se systemem. 6. prstupnost systemu, tedy umsten jeho medi tak, aby byla v dosahu pracovnku minimalne tak blzkem, jak nezbytne potrebuj pro rychlost sve vlastn rozhodovac reakce. 7. uplnost dat, tedy data soucasna i minula, jakoz i informace o prolujcch skutecnostech. 8. umernost informace, kdy system pokryva potreby ruznych stupnu rzen v organizaci (vrcholny top management bude pozadovat takovy typ informac, ktere prispej ke strategickym rozhodovanm, Stredn a nizs management naopak bude potrebovat operativn informace). Muze totiz dochazet k tomu, ze relevantn a potrebne informace zaniknou (nebo ujdou pozornosti) v mnozstv prejmenovanych toku informac. 9. pruznost v podobe parametrizovatelnych zadan otazek bez slozite transformace systemu prpad od prpadu, resp. moznost system prubezne rozsirovat a menit. 10. hospodarnost, tedy alespon priblizna korelace mezi vlastnm efektem zskan informace a jej cenou. 4.2 Zvysovan vykonnosti informacnho systemu Management organizace obecne stoj casto pred dilematem: nemuze si dovolit dosavadn rust investic do informacnch technologi, zejmena proto, ze { rust investic do informacnch technologi dosahuje v prumernych podmnkachcca 15%rocne { vlastn cinnosti organizace se rozvjej mnohem pomaleji nemuze si dovolit omezit rust investic do informacnch technologi, zejmena proto, ze { informacn technologie jsou v mnoha sektorech predpokladem konkurenceschopnosti { se skrty v rozpoctu na informacn technologie jsou spatne zkusenosti. V nasich konkretnch podmnkach je toto rozhodovan jeste ovlivneno dalsmi vlivy: investice do softwaru se chovaj jako tzv. "slepene", tj. asi 60 % z investic do vyvoje softwaru je nutno pravidelne venovat na jeho udrzbu 15

16 radove 10-ti procentn rocn inace, ktera v podmnkach rezortu MSMT nen vykryvana odpovdajcm zarucenym (a tedy planovatelnym) narustem prspevku vysokym skolam prudky relativn pokles ceny hardwaru (napr. v porovnam s cenami nemovitost za 7 let asi 50-ti nasobne) prudky relativn narust ceny softwaru spolu se stalym nedocenenm skutecnost: { ze je zcela bezny fakt, ze programove vybaven poctace je nekolikrat drazs nez poctac sam (radove jeste vyss je cena ulozenych dat) { ze ve velkem prodavany software je levny ale jako uzivatel se musm prizpusobovat jemu, zatmco programatorske prace, jejichz vysledkem je software prmo prizpusobeny uzivateli jsou radove drazs. Chceme-li zvysit vykonnost informacnho systemu, musme uspokojit hlavn zucastnene strany, a to zlepsenm kritickych pracovnch procesu a vyladenm zdroju a organizace. Pro realizaci se uzvaj metody oznacovane zkratkou SIVA (Strategic Information Value Analysis), jejichz vysledky jsou: orientovane na predmet podnikan srozumitelne zhodnocene z hlediska nakladu a prnosu clene kakcm vyvazenou smes { kratkodobe reaktivnch akc { dlouhodobe proaktivnch akc. Metoda je strukturovana do 11 kroku: 1. Zhodnotit kulturu, cle a strategii instituce 2. Identikovat procesy, aktivity a informacn potreby 3. Urcit logickou datovou architekturu 4. Denovat aplikacn architekturu 5. Zhodnotit existujc zdroje informac 6. Denovat technologickou architekturu 7. Zhodnotit existujc infrastrukturu 8. Denovat organizacn strukturu 9. Denovat projekty a jejich navaznosti 16

17 Obrazek 4.1: Struktura metody SIVA Zhodnotit kulturu, cle a strategii organizace? Urcit logickou datovou architekturu? Denovat technologickou architekturu? Denovat organizacn strukturu ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Identikovat procesy, aktivity a informacn potreby?? - Zhodnotit existujc - Zhodnotit existujc infrastrukturu Denovat aplikacn architekturu? Denovat projekty a jejich navaznosti? Strukturovat rozvojovy a migracn plan? ; ; ; ; ; Zhodnotit - naklady, prnosy a strategickou hodnotu ; ; ; ; ; 17

18 10. Zhodnotit naklady, prnosy a strategickou hodnotu 11. Strukturovat rozvojovy a migracn plan ktere je mozno plnit v souladu se strukturou naznacenou na schematu 4.1. Za nejvets "hrch" se pokladapomerne ale rozsrena praxe, kdy cely navrh prvotnho ci dalsho rozvoje informacnho systemu se omez pouze na jediny bod 6) - denovat technologickou architekturu. Vysledkem pak zpravidla je nakup poctacu, ktere k prekvapen uzivatelu nic neum, mus se tedy neco naucit (nakup softwaru, programatorske prace, vytvoren systemovych vazeb apod.) a tak se nas uzivatel ct pravem ci nepravem podveden, ze zaplatil takovou extremn castku za nefunkcn "zbytecnost". 4.3 Hodnotova analyza strategickych informac Zatmco body 3) az 11) mohou byt znacne variabilnho charakteru (podle charakteru organizace, organizacn struktury, personalnho slozen, technickeho zameren apod.) a v konkretn situaci vyzaduj zpravidla prstupy ad hoc - pochopitelne s plnou znalost veci same i problematiky obecne (expertn systemy apod.), prvn dva body predstavuj system, ktery muze byt zobecnenvzasade na libovolne podmnky. Tento postup se sklada z nasledujcch kroku Stanoven strategickych clu Zde se jednapredevsm o uspokojen zajmovych skupin, ktere vytvaren prostred organizace. Toto prostred je nezbytne formovat tak, aby zde vsichni zucastnen zskavali a vzajemne posilovali sve pozice, resp. spolecenske role. Obecne je mozne zmnene uspokojovan rozdelit na tri kategorie (a to i bez ohledu na typ organizace, vlastnickych vztahu, vnejsch vztahu k okol aj.): uspokojen zakaznka uspokojen vlastnka uspokojen zamestnance. Ktomu, abychom mohli vubec zact uvazovat o uspokojovan jednotlivychzajmovych skupin, musme nejprvedukladne poznat, co tyto skupiny opravdu ocekavaj, tedy musme formulovat atributy uspokojen. Je zrejme, ze stav naprosteho souladu ocekavan skupin bude vyjimkou potvrzujcpravidlo, ze naopak tyto zajmy se budou znacnelisit a casto budou dokonce zcela protichudne. Zakaznk bude ocekavat kvalitn a levne vyrobky, vlastnk nzke naklady ve vztahu k trzbam a zamestnanec vysokou mzdu. Kazdy z techto atributu navc disponuje vlastnostmi, ktere charakterizuj je samotne nebo vztah zajmovych skupin k nim. Patr sem: dulezitost pro zajmovou skupinu typ atributu (ve smyslu delen na atributy prahove, vykonove a potesujc) relativn pozice (silna, prumerna ci slaba ve vztahu ke stavajcmu stavu). 18

19 Z uvedeneho hodnocen pak mus vyplynout vyber nekolika nejdulezitejsch clu, ktere patr k nejzavaznejsm pro jednotlive skupiny vzajemne se neeliminuj jsou relativne dlouhodobe po uplynut urcene doby lze zhodnotit, zda byly splneny. Mimo vyse uvedeny vycet pak zduraznuji uvazenost vyberu stanovenych clu, coz souvisisvelmi podstatnou skutecnost, ze cle nemuze stanovit nikdo jiny, nez vrcholny management organizace. Samozrejme, ze lze analyzou a formulac clu poverit odborny utvar. Dokonce jsou pomerne bezne prpady, kdy k tomuto ucelu je zjednana extern a nezavisla poradenska rma (touto cestou se mnohem lepe prosazuj nepopularnopatren). Nicmene denitivn rozhodnut je pouze na veden organizace a jakykoliv alibismus v teto veci zpravidla ke splnen clu nevede Analyza procesu Uspokojen zajmovych skupin je dosazeno pomoc pracovnch procesu, tj. sebe navazujcch aktivit, ktere vytvarej vysledek. Pro nase potreby nas budou zajmat predevsm tzv. kriticke procesy, tedy takove, ktere nejsou odpovdajcm zpusobem podporovany potrebnymi informacemi a tato skutecnost je zdrojem problemu, nejcasteji tezkopadnosti a neefektivnosti cinnosti organizace jako takove. K tomu, abychom dosahli identikace kritickych procesu, potrebujeme: stanovit vsechny procesy, ktere v organizaci probhaj a nejsou zanedbatelne (muze byt prekvapenm, ze i v relativne malych organizacch lze celkem lehce objevit cca 50 procesu) z nich pak vybrat, resp. koncentrovat ci spojovat, hlavn procesy, bez nichz by se organizace v zadnem prpade neobesla (tech by nemelo byt vce nez 10). Vysledkem teto analyzy je pak mapa procesu, z nz lze zjistit: ojaky proces se jedna z jakych cinnost se sklada jake jsou zahajovac cinnosti nebo spoustec faktory procesu co je jeho zaverecnou cinnost nebo dokoncenym produktem kdo jednotlive cinnosti vykonava kdo je odberatelem vysledku tohoto procesu jake jsou atributy jeho uspokojen. Tuto analyzu jiz zpravidla bude vytvaret odborny utvar, prpadne extern poradci. Jde vsak o to, aby se na n zcela nezastupitelne podleli pracovnci, kter uvedene cinnosti vykonavaj, a odberatele jejich vysledku (jedna se o analyzu skutecneho stavu, nikoliv idealn predstavy o nem). 19 na

20 4.3.3 Zhodnocen informacn poptavky a nabdky Nyn budeme zjist ovat, jake informace jsou zapotreb k podpore jednotlivych pracovnch aktivit. K tomu si vytvorme matici informacnch potreb, ktera je seznamem aktivit a jejich informacnchpotreb klasikovanych v jedne rovine funkcionalneave druhe rovine podle urovne manazerskych potreb. Horizontaln osa rozdeluje cinnosti do funkcnch oblast, jejichzdelenzaviszpravidla na charakteru organizace, nelze je nijak predem urcit a slouz nam v podstate pouze pro prehlednou strukturaci nas matice. V podmnkach vysoke skoly tak muzeme na prklad rozlisit funkcn oblasti vyuka, veda, ekonomika, personalistika, technicka podpora apod. Vertikaln osa pak klasikuje cinnosti do ctyr urovn manazerske zodpovednosti: strategicke - jsou zakladem dlouhodobeho vykonu a prezit v oboru cinnosti planovac a analyticke - urcuj, jak bude dosazeno dlouhodobych clu a analyzuj vnitrn a vnejs udalosti z hlediska jejich dopadu na dosazen strategickych zameru kontroln a monitorovac - zajist uj, ze kazdodenn cinnost je provadena spravne a usporne a ze je v souladu se stanovenym planem operativn - vykonavaj kazdodenn transakce, ktere tvor podstatu cinnosti organizace. V predchozm paragrafu jsme jiz vytvorili mapu procesu, ktere se skladaj z jednotlivych cinnost. V teto fazi ke kazde z uvedenych cinnost doplnme identikaci jejich informacnch potreb v rozsahu: spravna informace k tomu, aby bylo mozno cinnost vykonavat efektivne a merit jej vykon informace o planovanych a skutecnych nakladech uvedene cinnosti. Kdyz mame vytvorenu vyse uvedenou matici informacnch potreb, priradme do jejchprslusnychpol jednotlivecinnosti a jejich informacnpotreby, odstranme duplicity v cinnostech a jejich prekryvan, prpadne rozhodneme o tom, zda s ohledem na prazdna msta v matici nahodou nektere z cinnost nechyb. Tak zskame komplexn prehled o informacn poptavce organizace. V dalsm kroku nas logicky zacne zajmat doplnkovy atribut informacn poptavky - informacn nabdka. Zde predevsm chceme zjistit do jake mry organizace zskava informace, ktere potrebuje (nutno podotknout, ze se jedna o informace bez ohledu na media, na nichz jsou ulozeny). K tomu nezbyva nic jineho, nez zjistit u kazde cinnosti to, zda ci do jake mry jsou informacn potreby v danem mste uspokojeny. Pro globaln prehled nam postac tzv. obarven matice, tedy klasikace cinnost do tr kategori: informace je potrebna, ale nen k dispozici (cervena barva) informace je dodavana, ale ne v prijatelne kvalite, tj. nen vcasna, presna, uplna, ve spravnem formatu, nebo je prlis nakladna (zluta barva) informace je po vsech strankach uspokojujc (zelena barva). 20

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Marketingová koncepce managementu

Marketingová koncepce managementu Marketingová koncepce managementu 0 Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT YMVY Definice managementu duševní a fyzická práce usilující o koordinaci různých činností za

Více

Organizační struktury. 3. cvičení

Organizační struktury. 3. cvičení Organizační struktury 3. cvičení Organizační výstavba podniku Poslání organizování = vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7 Úvod a teoretický vstup do procesního řízení Procesy Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Bloky B2 B4 / B5 B7 Program 1. Základní zarámování projektu 2. Teoretický vstup do procesního řízení U1 Některé hlavní problémy,

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Číslo aktivity: 01 Rozvoj manažerských dovedností řídících pracovníků málotřídních škol

Číslo aktivity: 01 Rozvoj manažerských dovedností řídících pracovníků málotřídních škol Modern venkovské málotřdn školy Pro koho clová skupina Aktivita: Téma: Řdc pracovnci (ředitelé, zástupci) KA 01 management Řdc + pedagogičt pracovnci ZŠ KA 02 interaktivn tabule Řdc + pedagogičt pracovnci

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Daniel Münich (CERGE-EI, MŠMT) VÝCHODISKA: trendy Léta ~1997 2000 Léta ~2000 2005 Nárůst počtu studentů 19% Nominální nárůst prostředků

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Analýza SWOT. Strategický management 05

Analýza SWOT. Strategický management 05 Analýza SWOT Strategický management 05 Využití metody: Plánování, rozhodování Facilitátor: ano Ideální počet účastníků: 4 8 (možno i více) Základní pomůcky: Flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík

Více

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové Příloha č. B1 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Systémy pro podporu rozhodování. Hlubší pohled 2

Systémy pro podporu rozhodování. Hlubší pohled 2 Systémy pro podporu rozhodování Hlubší pohled 2 1 Připomenutí obsahu minulé přednášky Motivační příklad Konfigurace DSS Co to je DSS? definice Charakterizace a možnosti DSS Komponenty DSS Subsystém datového

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Pruzkum podnikatelského prostredí

Pruzkum podnikatelského prostredí Pruzkum podnikatelského prostredí Strategický plán rozvoje mesta Jicín Srpen 2004 jicin.certicon..cz Obsah Úvod a metodika... 3 Shrnutí záveru z pruzkumu...3 Výsledky pruzkumu...4 Stav podnikání... 4 Exportní

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011 Schválená koncepce požární prevence HZS ČR 2012-2016 Květoslava Skalská prosinec 2011 Koncepce má ukazovat naši budoucnost v následujících 5 letech Hlavní poslání požární prevence Vytvářet účinnou a společensky

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Rozvoj metod předpovědní povodňové služby přívalové povodně

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Rozvoj metod předpovědní povodňové služby přívalové povodně Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Rozvoj metod předpovědní povodňové služby přívalové povodně Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 1 vyhlášky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

HODNOCENÍ STUDENTY KDN

HODNOCENÍ STUDENTY KDN Hudební fakulta Janáčkova akademie múzických umění v Brně Systém hodnocení kvality na HF JAMU v Brně ě Doc. MgA. Vít Spilka Brno 29.11.2007 ÚVOD během roku 2006 se vedení fakulty aktivně zabývalo vytvořením

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing. Co je cílem předmětu. znát základní marketingové pojmy umět je je v praxi aplikovat lépe porozumět situaci na na trhu (empatie) lépe poznat své +/- +/-a

Více

Teze k diplomové práci

Teze k diplomové práci ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci Téma: Regionální rozvoj Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar CSc. Autor diplomové práce: Bc. Lenka Antošová

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU. asistent pro IT (M/Ž)

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU. asistent pro IT (M/Ž) OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída AST 3 Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce asistent

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou

Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou Inovační fórum Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou 10. 1. 2008 Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích Roztříštěnost financování snižuje

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec

Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec Obsah prezentace proč strategicky plánovat základní fáze strategický plán a jeho realizace vazba strategického plánu na územní

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 Vážení členové Rady České televize, vedení České televize, které bylo jmenováno po mém zvolení do funkce

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Tým pro podporu akademické komunikace. Eva Dibuszová

Tým pro podporu akademické komunikace. Eva Dibuszová Tým pro podporu akademické komunikace Eva Dibuszová Národní technická knihovna, 20.11.2015 Co transformace přinesla NTK Posílení a upevnění hybridní formy řízení, které je typické pro akademické prostředí.

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více