Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. MS Podlužany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. MS Podlužany"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice MS Podlužany Jméno a příjmení: Třída: Školní rok: Garant / konzultant: Datum odevzdání: Adam Janeček 9. A 2011/2012 Mgr. Jaroslava Sedláčková

2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem předkládanou absolventskou práci vypracoval sám pod vedením garanta a za použití zdrojů a literatury v ní uvedených... podpis

3 OBSAH 1.Úd.4 2. Odmalička myslivec Historka z posedu Problematika myslivosti obecně 7 5. Problematika Mysliveckého sdružení Podlužany 8 6. Od historie po současnost Myslivecké sdružení Podlužany Práce Mysliveckého sdružení Podlužany 9 8. Honitba Škodná Myslivecká mluva Zvěř v naší honitbě Doby lovu zvěře, počty lovených kusů Hon, naháňka, norování Závěr Použité zdroje.17 strana 3

4 1. ÚVOD Svoji absolventskou práci jsem nazval Myslivecké sdružení Podlužany. Toto téma jsem si vybral, protože už odmalička jsem s dědou chodil do přírody, na posed, pozorovali a krmili jsme zvěř. Myslivost mi přirostla k srdci. V této práci jsem se zaměřil na Myslivecké sdružení Podlužany, protože zde chci, až budu mít zbrojní pas, působit jako myslivecký člen. Introduction His graduate work, I called the Hunting Association Podlužany. The topic I chose, because I'm a young age with my grandfather went into the countryside to hide, we watched and fed animals. Hunting keen on my heart. In this work I focused on the Hunting Association Podlužany, because here I want to get my firearms license, to act as a member of the hunt. strana 4

5 2. OD MALIČKA MYSLIVEC Jako 8letý vnuk jsem jezdil k dědovi na víkendy. Děda každý večer někam chodil, já nevěděl kam. Jednou jsem se dědy zeptal, kam to chodí a jestli nemohu jít s ním. Děda řekl, že chodí do lesa pozorovat zvěř. Navečer jsem s ním šel celý v zeleném také. Ptal jsem se dědy, proč musím mít na sobě zelené oblečení. Děda mi řekl, že zvěř je skoro barvoslepá. Když budeme na posedu, zvěř si bude myslet, že jsme listí. Na posedu se mi líbilo. Museli jsme být úplně ticho, jelikož zvěř má výborný sluch. Chodili jsme na posed pokaždé, když jsem tam přijel. S kamarádem Jirkou Kumstýřem jsme si hráli na myslivce. Pořádali jsme vlastní hony v houští a polích nad domem Jirkovy babičky. Četli jsme různé knížky o myslivosti, chodili na posedy a krmili zvěř. Později se k nám přidal i Filip Kapal. Teď už nechodíme. Časem děda zestárl a už na posed nechodil. Předal své žezlo mému bráchovi, a tak chodím na posed s ním. strana 5

6 3. HISTORKY OD POSEDU 17. května 2012 jsme v hodin jeli s bráchou na posed u Ledeček. Bylo jasno, 15 stupňů, svítilo sluníčko. Prostě krásné počasí na pozorování. Sedli jsme si a prvních 30 minut nic. Poté se ozvalo křupání větví a z lesa vyběhli 2 srnci starý, asi 6letý a roční. Starý vyháněl mladého ze svého teritoria. (Srnci si dělají své teritorium pro páření a jak se do teritoria dostane jiný srnec, ihned se ho snaží vyhnat. Své teritorium si srnci značí močí, ale také tím, že hrabou na zemi spárkami. Mezi nimi mají žlázu, která vypouští pachovou stopu). Srnci zaběhli do lesa a za 5 minut zase vyběhli. Běželi po poli, starý nechal mladého po chvilce běžet pryč. Za chvíli jsme s bráchou nemohli věřit svým očím. Starý srnec šel přímo naproti nám. Byl od nás asi 5 metrů, o suché rostliny si otíral zbytek lýčí z parůžků. Hrabal spárkami o zem a značil si své teritorium. Po 30 minutách si lehl. Pak zase další překvapení. Za námi vyšel mladý srnec roček. Pásl se za námi v blízkosti 10 metrů. Po chvilce si lehl. Nic dalšího se nestalo, a tak jsme s bráchou po 2 hodinách slezli. Oba srnci vstali a utekli. My jsme si šli sednout na jiný posed. Ani jsme nedosedli a zahlédli jsme asi 200 m od posedu lišče. Brácha ho chtěl střelit (liška je veliká škodná), ale na tu dálku ho netrefil. Šli jsme se tam podívat a našli jsme noru. Ještě jsme měli čas, tak jsme se šli projít podél lesa. Viděli jsme srnu. Tak jsme si sedli na zem a pozorovali ji. Najednou z lesa vyšli 2 daňci. Lehli jsme si a čekali, jestli náhodou nepřijdou blíž. Ale po 30 minutách jsme to vzdali a šli k autu. Jeli jsme domů a po cestě jsme ještě viděli přeběhnout lišku. A tím skončilo moje nejlepší a nejzajímavější pozorování. Posed strana 6

7 4. PROBLEMATIKA MYSLIVOSTI OBECNĚ Myslivost jako taková byla v prosinci roku 2011 zapsána do nehmotného dědictví UNESCA. Což má své podstatné odůvodnění, neboť myslivost je nedílnou součástí nejen naší kultury, ale také péče o zvěř a přírodu. Myslivost je při pohledu veřejnosti mnohdy mylně spjata pouze s odlovem, což vede k mnohdy mylným názorům, že myslivci pouze nesmyslně vybíjejí a decimují už tak nízké stavy zvěře. Mnohdy je přehlížena celoroční práce myslivců, která spočívá v mnoha odvětvích zahrnujících mnohem více času a píle než samotný odlov. Tyto aktivity jsou spojeny s pracemi od shánění až po připravování krmiv pro zvěř v době nouze. Sami všichni víme, že v naší přírodě žije mnoho druhů zvěře a každý přijímá jinou stravu. V praxi našeho Mysliveckého sdružení Podlužany to znamená, že se přikrmuje jak zvěř drobná( zajíc, samec a samice bažanta divokého, kachna divoká), tak také zvěř spárkatá. Tou rozumíme zvěř srnčí, dančí a také zvěř sičí, to znamená samce, samice a mláďata jelena siky. Nejen strava samotná, ale také zařízení sloužící k přikrmování se liší pro danou zvěř. Například krmelec pro zvěř spárkatou, do kterého ukládáme seno a jadrné krmivo (obilí nebo různé obilné směsi, kaštany,aj.) spolu s krmivem dužnatým (cukrová/ krmná řepa, brambory, jablka atd.) se liší od zaječích jeslí (menší forma krmelce, aby z něj nemohla brát zvěř spárkatá). Pro bažanta využíváme takzvané zásypy, což je jednoduchá stavba, do které dodáváme obilné plevy. Plevy získáváme na čistících stanicích obilí. Bažant je zvěř hrabavá a právě pro tento druh zvěře se krmení v poslední době stává nedostatkovým zbožím. Poslední trend bioplynových stanic vyžívá obilné plevy pro svou produkci. Krmelec a zásyp strana 7

8 5. PROBLEMATIKA MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ PODLUŽANY V této době myslivost trpí problémy s nedostatkem zvěře drobné (bažant obecný, zajíc polní a kachna divoká) a úbytkem zvěře srnčí. Tento úbytek je způsoben zvětšováním polních ploch o jedné plodině a jejich následným obhospodařováním. Místní myslivci mají starosti s rozlohou honitby, jelikož v dubnu roku 2013 se bude rozhodovat, jestli se prodlouží smlouvy s majiteli polí nebo ne. 6. OD HISTORIE PO SOUČASNOST MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ PODLUŽANY Samostatnému vzniku Mysliveckého sdružení Podlužany předcházelo Myslivecké sdružení Rožďalovice. Ze zdravotních důvodů odstoupil z funkce hospodáře Ing. Jonáš. Nový hospodář nebyl zvolen, tím nebyl dodržen zákon, a tak se 11 členů osamostatnilo a založily Myslivecké sdružení Podlužany. Předsedou Mysliveckého sdružení Podlužany se stal pan František Kořínek a mysliveckým hospodářem pan Bohuslav Burian. Členská základna tvoří doposud 21 členů (víc být nemůže). Roční odstřely u srnčí zvěře činily okolo 12 ks, u zvěře zaječí okolo 30 ks a u bažantů okolo 100 ks. Na provozní náklady, krmiva a nájem honitby získávalo sdružení finanční prostředky z každoročně pořádaného plesu mysliveckého sdružení. Ulovená zvěřina byla převážně rozdělena mezi členy. Na základě zákona č.449/2001sb. o myslivosti došlo s účinností od k úpravě hranic honitby Honebního spolku Rožďalovice a snížení její výměry. Touto změnou byly z honitby odňaty úseky zvané Hasinský rybník,velký a Malý Nadýmač a Záseky. Rozhodnutím Městského úřadu v Nymburce ze dne byla změněna výměra honitby. Celkem ha Zemědělská půda ha Lesní pozemky ha Travní porosty ha Vodní plochy. 13 ha Ostatní pozemky 32 ha strana 8

9 Stavy zvěře Srnčí celkem 49 ks Srnčí les...8 ks Koeficient přírůstku: 1 Srnčí pole.41 ks... 0,8 Zajíc pole-les..128 ks... 0,5 Bažant pole-les ks... 0,5 Po odstoupení z funkce mysliveckého hospodáře pana Bohuslava Buriana byl na jeho místo zvolen pan František Krumpholc. Současně s ním odstoupil z funkce předsedy mysliveckého sdružení pan František Kořínek a na jeho místo byl zvolen pan Jiří Kumstýř. O tom, jak se bude dále Myslivecké sdružení Podlužany formovat, rozhodne valná hromada honebního spolku v závěru roku Na této valné hromadě se bude rozhodovat o prodloužení pronájmu honitby zájemcům na dalších 10 let. Výřad zvěře na honě. 7. PRÁCE MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ PODLUŽANY Myslivecké sdružení Podlužany má za úkol starat se o zvířata v honitbě (viz. mapa). To zahrnuje krmit zvěř, pokud není dostatek potravy, dávat zvěři léky, hlídat počty zvěře, aby se nepřemnožila nebo nevyhynula. Myslivci hlídají některá pole, aby je zvěř nepoškodila. Zejména prase divoké. Ačkoliv se to nezdá, je to největší škodná v honitbě a zároveň nejhojnější druh zvěře u nás. Členové mysliveckého sdružení staví posedy, krmelce a zásypy pro zvěř. Mapa v příloze strana 9

10 8. HONITBA Honitba je pozemek, na kterém je povoleno vykonávat právo Honitba myslivosti. Jedna honitba může obsahovat více pozemků od různých vlastníků. Hranice honitby jsou většinou odděleny příkopy, řekami nebo silnicemi. Posedy se můžou stavět 200 m od hranic honitby z důvodu postřelení zvěře, aby se nezaběhlo k sousedům a nebyli rozepře, čí ulovená zvěř bude. Jednotlivé části honitby mají myslivci pojmenované, například: Třešňovka, Bažantnice, Kantorka, Školky. 9. ŠKODNÁ Škodnou označujeme zvěř, která zabíjí jinou zvěř, výrazně škodí v polích a lesích. Největší škodná v honitbě je prase divoké. Škodí zejména tím, že pojídá všechno, na co narazí - vejce ptáků, mláďata zajíců, srnčí atd.. Na polích pojídá kukuřici, obilí, řepku. Vyrývá ze země zasazené stromečky, rozrývá půdu. Další škodná je liška obecná, kuna skalní i lesní, psík mývalovitý, kočka divoká, jezevec lesní, tchoř obecný, káně lesní, poštolka obecná, moták pochop,jestřáb lesní. Ti škodí tím, že pojídají mláďata zvěře srstnaté a zvěř pernatou. strana 10

11 10. MYSLIVECKÁ MLUVA Myslivci si za svou historii vytvořili i vlastní mluvu, kterou mluví při společných setkáních, např.: bachyně - samice prasete divokého, bachor - žaludek prasete divokého, barva krev, barvit -krvácet, brloh - obydlí, běhy - nohy zvěře srstnaté, cílit - mířit, čárovat - liška čáruje, když klade stopy v jedné řadě jednu za druhou, černá (zvěř černá )- prase divoké, samec i samice, červená zvěř - veškerá parohatá zvěř, má-li v létě červenohnědou srst, drobná (zvěř drobná) - zvěř malá srstnatá i pernatá, hlodáky řezáky zajíce, králíka a hlodavců, holá zvěř - samice a mláďata zvěře parohaté, nemající parohy, houf více pernaté zvěře pohromadě, chrutí - doba páření prasete divokého a jezevce, kaňkování - doba páření šelem psovitých, kočkovitých a lasicovitých, kelce - dva horní špičáky zvěře jelení, kelka - ocas zvěře parohaté, letky - krajní dlouhá péra křídel. 11. ZVĚŘ V NAŠÍ HONITBĚ strana 11

12 V naší honitbě se vyskytuje zvěř pernatá - tím rozumíme zvěř s peřím (např. bažant obecný, lyska černá, kachna divoká, volavka popelavá), zvěř srstnatá (např. srnec obecný, daněk skvrnitý, jelen sika, zajíc polní, kuna skalní, liška obecná, prase divoké). Vybral jsem si 2 nejčastější zvířata které vám teď při blížím. SRNEC OBECNÝ Hmotnost: kg,výška v kohoutku cm, ocas měří 2-3 cm a je málo viditelný. Při běhu ho můžeme zahlédnout jako bílou skvrnu. Srst je přes léto hnědo rezavá, na zimu mu narůstá zimní, skoro až šedá. Parůžky mají samci dlouhé až 25cm. Každým rokem v období od října do listopadu své parůžky shazují a na jaře jim narůstají nové. Ty jsou zprvu porostlé lýčím (sametová vrstva), které parůžek vyživuje a pomáhá při vývoji. Když je parůžek vyvinut, tak jej srnec otlouká o stromy, aby se zbavil lýčí. Parůžek může být různý. Podle toho se srnci nazývají: špičák, vidlák, šesterák a výjimečně osmerák. Srnčí zvěř se živí bylinami a rostlinami. Srnec je velice plachý a při útěku vydává zvuk podobný psímu štěkání. Kromě doby páření žije samotářsky. V květnu až červnu rodí samice obvykle 1-2 mláďata s bílími skvrnami. PRASE DIVOKÉ Prase divoké žije v Evropě a Asii, dospělí samci dorůstají cm. V kohoutku měří přibližně 90 cm. Jejich hmotnost je značně různorodá a v jednotlivých oblastech se viditelně liší. V průměru však činí strana 12

13 50-90 kg. V Rusku byl zaznamenám samec o váze skoro 300 kg. Prase divoké požírá trávu, hlízy, ořechy, různé bobule, mršiny, kořeny, odpadky, hmyz, malé plazy. Typický všežravec. Často navštěvuje pole, zvláště kukuřičná, kde dokáže napáchat značné škody. Pro dospělá prasata představuje největší nebezpečí zejména vlk nebo medvěd, selata se mohou zase stát relativně snadnou kořistí rysů, lišek, koček divokých nebo různých dravců, zejména výrů. Samice prasat divokých pohlavně dospívají v 8. až 10. měsíci života, samci přibližně ve věku 2 let. Doba páření probíhá od listopadu do ledna. Samice je březí dnů. Ve střední Evropě vychází většina vrhů na období od března do května. Počet mláďat ve vrhu se pohybuje od 3 do 12. Těsně před vrhem se samice odpojuje od své skupiny a zpět se k ní připojuje až v době, kdy jsou již selata odrostlá. Během péče je přitom velmi ostražitá a v případě bezprostředního ohrožení může potenciálního predátora napadnout. 12. DOBY LOVU, POČTY LOVENÝCH KUSŮ Zvěř se nemůže lovit, kdy myslivec chce, ale ani kolik kusů chce. Doby lovu jsou stanoveny pro všechna myslivecká sdružení v České republice. Kolik se může slovit jednotlivé zvěře si pak stanovuje samo myslivecké sdružení. O každém uloveném zvířeti musí myslivec dát zprávu hospodáři. Nahlásí, co to bylo za zvíře, kolik vážilo, kde bylo sloveno a musí zvířeti dát štítek. Doby lovu zvěře srstnaté: strana 13

14 jelen, laň a kolouch jelena siky japonského daněk skvrnitý, daněla, daňče srnec obecný srna, srnče kňour a bachyně prasete divokého * sele a lončák prasete divokého zajíc polní * zajíc polní (jen odchytem) zajíc polní (jen loveckými dravci) jezevec lesní * liška obecná kuna lesní a skalní * Doby lovu zvěře pernaté: bažant obecný - kohout bažant obecný - kohout i slepice jen v bažantnicích bažant obecný - kohout i slepice (jen odchytem) bažant obecný - kohout i slepice (jen odchytem v bažantnicích) bažant obecný - kohout i slepice (jen loveckými dravci) husa polní, velká, běločelá * kachna divoká, polák velký, polák chocholačka * lyska černá * perlička obecná holub hřivnáč hrdlička zahradní straka obecná vrána obecná Maximální počty lovených kusů: 4 srnčí zvěř strana 14

15 10 volavka popelavá a kormorán velký 1 daněk skvrnitý a jelen sika prase divoké - neomezeno drobná - neomezeno 13. HON, NAHÁŇKA, NOROVÁNÍ Od podzimu do zimy myslivci chodí obvykle každých 14 dní na hony. To je akce, kde se sejdou pokud možno všichni členové mysliveckého sdružení a jdou na jednotlivá místa honitby. Projdou celou tu oblast a střílí drobnou zvěř a prasata. Počty odlovených kusů rok od roku klesají. Naháňka probíhá většinou v lese a to na prasata. V lese se postaví myslivci s flintami a ostatní jim vyženou prasata z houštin. Při norování myslivci najdou noru, obvykle liščí nebo jezevčí, pošlou do nory psa a ten vyžene zvěř z nory. Myslivci se pokoušejí vyhnanou zvěř slovit. Někdy se stane, že pes už z nory nevyleze Nástup myslivců před honem. strana 15

16 14. ZÁVĚR Díky mé práci jsem se dozvěděl nové informace o tématu, které mě zajímá. Téma o Mysliveckém sdružení Podlužany mne velice bavilo. Nové informace se mi budou v životě hodit, protože bych jednou chtěl být také myslivcem. Tuto Absolventskou práci jsem vypracoval bez sebemenších problému. Pod dohledem mého garanta se mi pracovalo výborně. Introduction Through my work, I learned new information about a topic that interests me. The theme of hunting associations Podlužany me very entertained. New information to me in life will come in handy, because I once wanted to be the hunter. This graduate thesis I developed without the slightest problem. Under the supervision of my supervisor, I worked very well. strana 16

17 14. POUŽITÉ ZDROJE Internet:: Pamětníci: Pamětník ING.Jonáš Člen Mysliveckého sdružení Lukáš Janeček Pamětník a bývalý myslivec Jan Štafl strana 17

- 0 - 1948-2008. 60 let. myslivecké společnosti v obci Dětmarovice

- 0 - 1948-2008. 60 let. myslivecké společnosti v obci Dětmarovice - 0-1948 - 2008 60 let myslivecké společnosti v obci Dětmarovice - 1 - Motto: Uchovat všechno krásné, čím naše myslivost žila, žije a bude žít neb naše myslivost činí rozdíl mezi bezohledným lovem a lovem

Více

9a 9b. 10b. 10a. 17a. 17b. 19a. 19b. 20b. 21c. 21a. 20a

9a 9b. 10b. 10a. 17a. 17b. 19a. 19b. 20b. 21c. 21a. 20a 7 Studený vrch Hřebeny 9a 9b 5 Obsah 20101-2 4 LEDEN a únor - v přírodě - v lese i mimo les - v myslivosti 5 Maluje, kudy chodí - Petr Slaba (5) 6 Lesnictví a myslivost ve středních Čechách: Finanční příspěvky

Více

(dimorfismem - velikost, osvalení, parohy, zbarvení

(dimorfismem - velikost, osvalení, parohy, zbarvení Laboratorní práce 8 SAVCI Teorie: Spojujících znaků savců je několik, ten základní představuje schopnost krmit svá mláďata (kojit) výměšky speciálních kožních orgánů mléčných žláz. Mezi další znaky patří:

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2010

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2010 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2010 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

Československý. vlčák

Československý. vlčák Československý vlčák Ing. Karel Hartl Jindřich Jedlička Brno 2002 Obsah Československý vlčák Úvod........................................................................ iii Co jsme věděli o vlku.........................................................

Více

TULIPÁN ZPÍVAL V ITÁLII

TULIPÁN ZPÍVAL V ITÁLII TULIPÁN ZPÍVAL V ITÁLII Díky podpoře rodičů a dalších spřízněných duší z podnikatelské sféry Bojkovic a okolí mohl Dětský pěvecký sbor Tulipán při ZUŠ Bojkovice vycestovat v letošním květnu na týdenní

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

MEZEŇÁK. ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MEZEŇÁK o. s. 2013/1 INFORMACE Z MEZNA A OKOLÍ *** ***

MEZEŇÁK. ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MEZEŇÁK o. s. 2013/1 INFORMACE Z MEZNA A OKOLÍ *** *** MEZEŇÁK INFORMACE Z MEZNA A OKOLÍ *** *** ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MEZEŇÁK o. s. 2013/1 MEZEŇÁK O. S. MEZEŇÁK O. S. Milí čtenáři, vítáme vás u prvního vydání nového občasníku Mezeňák, který má za úkol

Více

Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů;

Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů; Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů; zasvětil jim tisíce hodin pozorování a napsal o nich několik

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSÝ ÚŘAD LECANY LECANSÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 č www.mu klecany.cz Ročník XXXIV, Únor 2015 / číslo 2 lecanský zpravodaj únor 2015 JUBILANTI V ÚNORU Libuše Malečková Pavel uneš Antonie

Více

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Z OBSAHU Akce ČSO v roce 2005............. 2 Z Evropského festivalu ptactva..... 3 Výsledky akce Pták roku 2004...... 4 Pták roku 2005

Více

TŘESK. časopis TŘEbechovických SKautů

TŘESK. časopis TŘEbechovických SKautů TŘESK totem za s kauť ákem časopis TŘEbechovických SKautů 12. číslo leden - únor 2013 1 SLOVO ÚVODEM Nazdar skautíci. Rok se sešel s rokem a já Vám mohu představit opět lehce pozměněný vzhled Třesku. Tentokrát

Více

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. číslo 244 duben 2013. [Zadejte text.] Vážení spolubčané,

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. číslo 244 duben 2013. [Zadejte text.] Vážení spolubčané, [Zadejte text.] číslo 244 duben 2013 zpravodaj obce BOHUSLAVICE Vážení spolubčané, nejvýznamnější událostí března, nejenom pro věřící katolíky, ale i ostatní občany, byla po nečekaném odstoupení papeže

Více

Čtení pro lidi. Blahopřejeme všem maminkám k jejich svátku

Čtení pro lidi. Blahopřejeme všem maminkám k jejich svátku Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

Projekt Dravci Termín konání (předběžný): podzim 2009 Dominantní průřezové téma: Environmentální výchova (tematické okruhy Základní podmínky života

Projekt Dravci Termín konání (předběžný): podzim 2009 Dominantní průřezové téma: Environmentální výchova (tematické okruhy Základní podmínky života Projekt Dravci Termín konání (předběžný): podzim 2009 Dominantní průřezové téma: Environmentální výchova (tematické okruhy Základní podmínky života příčiny ohrožení některých druhů dravců; Vztah člověka

Více

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. - 26. 10. 2013

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. - 26. 10. 2013 aška 10 / 2013 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. - 26. 10. 2013 Informace jednotlivých spolků a organizací Lampiónový průvod 8. 11. 2013 www.raskovice.cz

Více

BirdLife INTERNATIONAL. ročník IX/ číslo 2 Léto 2002

BirdLife INTERNATIONAL. ročník IX/ číslo 2 Léto 2002 BirdLife INTERNATIONAL ročník IX/ číslo 2 Léto 2002 Moták pochop (Circus aeruginosus) Z OBSAHU Pozvánka na Vítání ptačího zpěvu...... 2 Internetový projekt "Návrat tažných ptáků"..... 3 Z dopisů čtenářů...........

Více

www.oms-karlovyvary.cz

www.oms-karlovyvary.cz MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ [ 2007/3 čtvrtletí Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary neprodejné ] 3/2007 čtvrtletník www.oms-karlovyvary.cz [ MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ 2007/3 čtvrtletí ] Foto: Rostislav Stach Vážení

Více

POZNEJ A CHRAŇ NAŠI PŘÍRODU!

POZNEJ A CHRAŇ NAŠI PŘÍRODU! Soubor přednášek ze semináře český svaz ochránců přírody czech union for nature conservation Tato publikace je výstupem projektu Poznej a chraň naší přírodu! Semináře pro učitele a pedagogické pracovníky

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz, www.blanicti-rytiri.cz,

Více

LISTOPAD ROKU 2012. Karel Čapek: Kniha Apokryfů (Agathon čili o moudrosti)

LISTOPAD ROKU 2012. Karel Čapek: Kniha Apokryfů (Agathon čili o moudrosti) LISTOPAD ROKU 2012 Řeknete-li o někom, že je chytrý sedlák, myslíte tím patrně, že umí dobře prodat na trhu; pravíte-li, že to je rozumný sedlák, chcete tím asi říci, že umí vůbec dobře hospodařit; ale

Více

PODYJSKÉ LISTÍ 3/4. Evropský diplom pro NP Podyjí

PODYJSKÉ LISTÍ 3/4. Evropský diplom pro NP Podyjí PODYJSKÉ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ LISTÍ PODYJSKÉ LISTÍ ROČNÍK 1 3/4 2000 SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, opět se ve spěchu chápu klapek počítače, abych se vám v tomto mimořádném

Více

Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY

Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY Číslo 48/Ročník 23 12/12/2012 Sedlčany Cena 13 Kč Nádražní 903 Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY Sedlčany - relaxační pobyty k přivaděči Nádražní vody 903 ze Želivky nazval

Více

01 Metodika zlepšení podmínek pro výuku praktického vyučování v malém hospodářském dvoře u oborů Agropodnikání a Opravář zemědělských

01 Metodika zlepšení podmínek pro výuku praktického vyučování v malém hospodářském dvoře u oborů Agropodnikání a Opravář zemědělských 01 Metodika zlepšení podmínek pro výuku praktického vyučování v malém hospodářském dvoře u oborů Agropodnikání a Opravář zemědělských strojů Oldřich Baloun, Ing. Václav Švarc, Tomáš Fiala, Ing. Jarmila

Více

myslivecký zpravodaj 1/2014 9. ročník neprodejné

myslivecký zpravodaj 1/2014 9. ročník neprodejné myslivecký zpravodaj 1 2014 1/2014 9. ročník neprodejné úvodník Vážení čtenáři, kolegové a myslivci, je tu léto a s ním čas zasloužených dovolených. Většina z Vás se na dovolenou chystá anebo si ji už

Více

Pozdrav z revoluce. Aktuality ze školy. 3 otázky pro starostu. Nové internetové stránky obce. Aktivity K SC. Fotbal. Holetínští hokejisté.

Pozdrav z revoluce. Aktuality ze školy. 3 otázky pro starostu. Nové internetové stránky obce. Aktivity K SC. Fotbal. Holetínští hokejisté. Číslo 1/2011 březen 2011 Pozdrav z revoluce ČTĚTE: Zdravím všechny čtenáře poprvé roce 2011. V době, kdy začínám psát toto číslo Zpravodaje, ležím na pláži egyptské Hurghady a nabírám energii ze slunečních

Více

Školní časopis 2014/2015

Školní časopis 2014/2015 Školní časopis 2014/2015 Číslo: 5 9. 3. 2015 1 Úvodní slovo šéfredaktorky Vážení čtenáři a čtenářky, čas utíká jako voda, ale naši redaktoři nelení a stále tvoří nové a nové články. Ráda bych vyzvedla

Více

Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Nesovice přeje všem spoluobčanům krásné Vánoce plné pohody, hodně štěstí, pevné zdraví a vzájemnou úctu v roce 2013

Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Nesovice přeje všem spoluobčanům krásné Vánoce plné pohody, hodně štěstí, pevné zdraví a vzájemnou úctu v roce 2013 Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Nesovice přeje všem spoluobčanům krásné Vánoce plné pohody, hodně štěstí, pevné zdraví a vzájemnou úctu v roce 2013 Vydal OÚ Nesovice nákladem 450 výtisků Stanovisko vydavatele

Více