Provozní řád mateřské školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád mateřské školy"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Paříkovo náměstí 133 IČO Tel: 416/ Mateřská škola Bezručova 499 Provozní řád mateřské školy Školní rok 2007/2008 dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisu

2 I. Údaje o zařízení: Adresa: Mateřská škola Bezručova 499 Telefon: 416/ IČO: Odpovědná osoba: Mgr. Veronika Fraňousová Vedoucí učitelka MŠ Provozovatel: MÚ Třebenice Mateřská škola má celodenní provoz s kapacitou 75 dětí. V MŠ jsou tři třídy rozdělené podle věkových skupin: 1. třída: 3 4 leté děti 2. třída: 4 5 leté děti 3. třída: 5 6 leté děti. Provozní doba mateřské školy je hodin. Do první třídy chodí i děti na zkrácenou dobu 4 hodiny. Do MŠ dojíždějí denně i děti z DD Dlažkovice. Mateřská škola poskytuje i zájmové činnosti pro děti i pro rodiče s dětmi: Den Hodina Zájmová činnost Pondělí Hudební činnost klavír -flétna Úterý Cvičení s dětmi aerobik 1x14 dní Středa Mateřské centrum Veselé sluníčko určeno pro rodiče s dětmi od 2,5 let, které ještě nenavštěvují MŠ Čtvrtek 1x14 dní Výtvarné činnosti určeno pro rodiče a děti s MŠ Pátek Angličtina

3 II. Režimové požadavky: hodin - příchod dětí do MŠ hodin - ranní spontánní hry a aktivity dětí hodin - dopolední přesnídávka hodin - hlavní výchovná činnosti hodin - pobyt dětí venku (náhradní činnost) hodin - oběd hodin - polední klid (zájmové kroužky) hodin - odpolední svačina hodin - zájmové kroužky, výchovná činnost, volné hry dětí Činnosti řízené pedagogem: 1. třída: minut 2. třída: minut 3. třída: minut. Sledování televize: 1. třída: 0 2. třída: 1x týdně (20 30 minut) 3. třída: 1 2x měsíčně Pohybové aktivity: - během dne mají děti v MŠ dostatek pohybové aktivity v různých formách: a) ranní cvičení, b) tělovýchovná zaměstnání, c) tělovýchovné chvilky mezi výchovnými programy, d) pobyt venku ( 2 hodiny denně) v každé věkové skupině. Pobyt venku: - u dětí jsou velmi oblíbené vycházky do okolí, které často zařazujeme (Košťálov, Kozí horka..) - vzhledem k velikosti školní zahrady mohou děti využívat dřevěné průlezky, houpačky, pískoviště, zahradní načiní (míče, švihadla ) - dopoledne děti využívají zahradu 2 hodiny, při pěkném počasí i déle (hlavní výchovnou činnosti plánujeme ven) - odpoledne děti využívají školní zahradu po spánku až do rozchodu domů, pokud to umožňuje počasí (1 2 hodiny) - o údržbu zeleně se stará MÚ Třebenice.Zavlažování, kropení provádí školnice a uklízečka které se starají i o údržbu záhonů s květinami. Pískoviště- kontrola stavu obrub pískoviště, přehrabování písku, kropení, odstranění nečistot, denně zakrývat pískoviště plachtou, kontrola stavu plachty, 2x během roku překopat a proházet písek v pískovišti, 1x ročně výměna písku (použít písek kopaný, hrubost zrna 0,4) zajišťuje školnice. Více viz provozní řád hřiště MŠ Třebenice. Důvodem pro zrušení pobytu venku jsou: mráz pod - 10ºC, prudký déšť, vichřice, inverze, náledí a silné mlhy.

4 Odpočinek, spánek: Mateřská škola má v provozu 3 ložnice 1. třída, 2. třída, 3. třída. Spánek i odpočinek se řídí individuálními potřebami dětí. V 1. třídě 3 4 leté děti trvá 2 hodiny, ve 2. třídě 4 5 leté děti 1 ½ hodiny, ve 3. třídě ½ - 1 hodinu. Dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný, klidný program nebo práce v zájmových činnostech. Stravování: V mateřské škole nesmí mezi jednotlivými jídly časový odstup přesáhnout 3 hodiny. Děti se stravují v MŠ 3xdenně: a) dopolední přesnídávka (8.30) b) oběd (11.30) c) odpolední svačina (14.00) Jídlo je dováženo ze školní jídelny spojovací chodbou na vozících v nerezových termosech. Kuchařky jídlo dětem porcují v kuchyňkách jednotlivých tříd. Jídlo je pestré, děti mají dostatek ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Jídelníček je konzultován s vedoucí školní jídelny paní Jalamudisovou. Při přesnídávce a svačině se děti ve všech třídách obsluhují samy (na vozíku mají nádobí a svačinu),mají možnost přídavků. Pitný režim: Nápoje připravují v kuchyňkách u jednotlivých tříd kuchařky do nerezových termosů s kohoutkem. Během dne se děti mohou kdykoliv napít, obsluhují se samy, používají skleničky. V termosech jsou čaje nebo multivitaminové nápoje obohacené o vitamin E, C, B, biotinem a jódem. Použité skleničky jsou vždy během dne na tácech vyměňovány. V letních měsících mají děti termosy s pitím venku na zahradě. Otužování: Otužování provádíme dvěma způsoby: a) vzduchem b) vodou. Nejjednodušším a nejdostupnějším způsobem je pravidelný pobyt venku, pokud možno v bezprašném prostředí s dostatkem příležitostí pro pohyb. Opakovaně během dne větráme ve třídách a děti ukládáme do vyvětraných ložnic spát. V létě otužujeme děti vodou (venkovní sprchy). Zařazujeme dle zájmu rodičů ozdravné pobyty dětí. V prostorách MŠ využíváme čističku vzduchu od VZP. Každoročně se děti zúčastňují předplaveckého výcviku. Při každém otužování dbáme, aby dítě bylo zdravé, otužování stupňujeme, aby děti neprochladly. III. Způsob nakládání s prádlem: Lůžkoviny výměna lůžkovin se provádí nejméně jednou za 21 dní, v létě za 14 dní (pokud je to třeba) Ručníky ručníky se mění každý týden, v případě potřeby ihned. Pyžama dětí se mění každý týden. Praní prádla: Ložní prádlo je dováženo do místní prádelny v igelitových pytlích na jedno použití. Vyprané se dováží zpět do MŠ opět v igelitových pytlích na jedno použití. Použité prádlo uklízečka a školnice nesmí třídit v ubytovací části. Čisté prádlo se skladuje v uzavřených skladech čistého prádla, v čistých uzavíratelných a pravidelně desinfikovaných skříních. Při přepravě se čisté prádlo chrání před druhotným znečištěním.

5 IV. Způsob a zajištění vhodného mikroklimatu Teplota vzduchu- dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. Zima na třídách průměrná výsledná teplota 22º (+ -) 1 C minimální teplota 19 C. Při poklesu teploty vzduchu ve třídách určených k dlouhodobému pobytu dětí ve třech po sobě následujících dnech pod 18 C ne však méně než na 16 C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto třídách v jednom dni pod 16 C bude provoz zařízení (mateřské školy) zastaven. Léto průměrná výsledná teplota v místnosti = 28 C maximální výsledná teplota v místnosti = 31 C Při extrémních venkovních teplotách kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 C a kdy je tgmax vyšší než 31 C, bude vyučování přerušeno nebo zajištěno pro děti jiné náhradní opatření (např. pobyt mimo budovu a zajištění pitného režimu) Orientační kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem dětí je zabezpečeno pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry musí být umístěny tak, aby nebyly na obvodových stěnách místností (tzn. stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření) Režim větrání větrání probíhá dle potřeby ale především před spaním a při pohybových aktivitách ( s ohledem na počasí) V. Režim úklidu a) denní setření všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištění vysavačem b) denně vynášení odpadků, c) denně za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel a záchodů, e) 2x ročně umytí oken včetně rámů a svítidel f) 2 ročně celkový úklid všech prostor, g) malování 1x za 3 roky ( v případě potřeby častěji). V Třebenicích dne. Četly: Zpracovala: Mgr. Veronika Fraňousová Vedoucí učitelka MŠ

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK ŠKOLKA FILIÁNEK Antonínská 18 602 00 Brno Provozní řád ŠKOLKY FILIÁNEK Zpracováno podle zákona č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Účinnost od 1.7.2014 I.

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Ředitelka Mateřské školy U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy, v souladu s ustanovením 165 odst. 1 písm.

Více

Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348, ms.nemojany@seznam.cz.

Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348, ms.nemojany@seznam.cz. Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348, ms.nemojany@seznam.cz Provozní řád Zpracovaný v souladu s požadavky 7, odstavce 2, zákona č.

Více

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracovaný

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

ČESKO-ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA Z V O N E Č E K. 1. Přijímací řízení

ČESKO-ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA Z V O N E Č E K. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Soukromé mateřské školy Zvoneček, Karlík, K Třešňovce 64, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Mateřská škola Židlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Mateřská škola Židlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD Vydal: Schválil: Mateřská škola Židlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ředitelka Dagmar Krkavcová Účinnost:

Více

54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace

54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace 54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č. j.: 492013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ADRESA: HAPPY TIME dětské studio, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 TELEFON: +420 774 209 900 IČ: 48578916 ODPOVĚDNÁ OSOBA: TYP ZAŘÍZENÍ: Milada Kejřová soukromé

Více

Mateřská škola Kralovice, Mírová 607, 33141 Kralovice ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Kralovice, Mírová 607, 33141 Kralovice ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Kralovice, Mírová 607, 33141 Kralovice ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vydává ředitelka MŠ na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský

Více

Provozní řád ubytovacího zařízení

Provozní řád ubytovacího zařízení Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Domov mládeže, 28. října 584, 511 01 Turnov Provozní řád ubytovacího zařízení I. Údaje o zařízení

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

II. Režimové požadavky v MŠ

II. Režimové požadavky v MŠ ČJ. 2/2013 OP Provozní řád mateřské školy a školní zahrady Provozní řád se řídí 87 zákona č. 258/2000 Sb. a řád školní zahrady je v souladu s vyhláškou 238/2011 Sb. Mateřská škola má celkem 4 homogenní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Povinnost vydat provozní řád se vyvozuje ze skutečnosti, že škola je povinna upravit režim dne v provozním řádu podle 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Změna: 343/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Organizační řád školy PROVOZNÍ ŘÁD BUDOV MŠ A ZŠ Č.j.: 130Z/2014 Vypracoval: Schválil: Mgr. Petr Juráček Pedagogická

Více

Návrh zásad provozního řádu středních škol

Návrh zásad provozního řádu středních škol Návrh zásad provozního řádu středních škol ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Schválil: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti od:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi 1 PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 2 Obsah: 1. Základní

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Žabčice, Brno venkovse sídlem Školní 447, 664 63 Žabčice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 37. Školní řád Mateřské školy Č.j.: 127/2014 Vypracoval: Mgr. Kateřina Svobodová, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

Hrajeme si,poznáváme přírodu a svět okolo nás.

Hrajeme si,poznáváme přírodu a svět okolo nás. Základní škola a mateřská škola, Ostrava - Hrabůvka Mitušova 8, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní rok 2009 2010 Název programu: Hrajeme si,poznáváme přírodu a svět okolo nás.

Více

Provozní řád ZŠ Nedabyle

Provozní řád ZŠ Nedabyle Provozní řád ZŠ Nedabyle Č. j. 05/09 Údaje o zařízení adresa: Nedabyle 15, 370 06 České Budějovice telefon/fax: 387240396 e-mail: skola@zsnedabyle.cz IČO: 70986177 ředitelka: Mgr. Magdalena Bíchová typ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 9. PROVOZNÍ ŘÁD 2012 Mgr. Miroslava Malenovská, ředitel školy Mgr.

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM P O H Á D K A

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM P O H Á D K A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM P O H Á D K A Základní škola a Mateřská škola Markvartice školní rok 2007/2008 projednán na pedagogické radě 28. 8. 2007 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Provozní řád stacionáře LENTILKA

Provozní řád stacionáře LENTILKA Provozní řád stacionáře LENTILKA Zpracováno na základě zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ ze dne 9. 3. 2001, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol

Více