Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola chemicko-technologická v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie a analýzy potravin & Česká společnost chemická Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii ve spolupráci s EKOLEX s.r.o. Sborník příspěvků ze XIV. semináře s mezinárodní účastí KONTAMINANTY A DALŠÍ RIZIKOVÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH A EKOSYSTÉMECH Praha

2 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie a analýzy potravin & Česká společnost chemická Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii ve spolupráci s EKOLEX s.r.o. Sborník příspěvků ze XIV. semináře s mezinárodní účastí KONTAMINANTY A DALŠÍ RIZIKOVÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH A EKOSYSTÉMECH Praha

3 ISBN

4 PROGRAM PŘEDNÁŠEK SEMINÁŘE O1: K. Bláha (Odbor environmentálních rizik MŽP Praha) Aktivity Rady vlády ČR pro zdraví a životní prostředí vazby na projekt hodnocení stavu životního prostředí. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O2: K. Volka (VŠCHT Praha) Projekt MŽP Hodnocení stavu životního prostředí ČR. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O3: J. Hajšlová, V. Kocourek, K. Volka, M. Suchánek, S. Böhm, F. Skácel, M. Tomaniová, Z. Radová, K. Holadová, J. Poustka, L. Šetková, P. Suchan a kol. (VŠCHT Praha) Přehled aktivit realizovaných v rámci projektu MŽP Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v ČR, výstupy vybraných pilotních studií O4: I. Holoubek, K. Bláha, I. Holoubková, P. Čupr, J. Kohoutek (RECETOX Brno) UNEP Chemicals / GEF Projekt Regional-based Assessment on Persistent Toxic Substances...34 O5: B. Turek (SZÚ Praha) Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravin...38 O6: P. Cuhra a kol. (ČZPI Praha) Trendy v kontaminaci potravin na českém trhu. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O7: I. Řehůřková, J. Ruprich a kol. (SZÚ CHŘP Brno) Monitoring dietární expozice zhodnocení osmiletého sledování...39 O8: P. Slanina (NFA Uppsala, Švédsko) Vnímání dietárních a environmentálních rizik...42 O9: M. Černá 1, V. Bencko 2 (SZÚ Praha 1, Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF, UK Praha 2 ) Zátěž české populace peristentními chlorovanými organickými látkami výsledky biologického monitoringu O10: P. Cuhra (ČZPI Praha) Harmonizace analytických metod a vzorkovacích postupů pro kontrolu potravin s EU. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O11: E.Břízová (SZÚ Praha) Realizace požadavků současné legislativy v oblasti pitných a rekreačních vod. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O12: I. Holoubek (MU Brno, RECETOX Brno) Regionální pozaďový monitoring persistentních, bioakumulativních a toxických látek ve střední Evropě porovnání výsledků měření a modelování

5 O13: H. Novotná, V. Ostrý, J. Ruprich (CHPŘ SZÚ Brno) Diagnostika GMO produktů a potravin nového typu na bázi GMO metodou PCR a elisa O14: B. Pokorný (KHS Brno) Perspektivy sledování cizorodých látek v hygienické službě v podmínkách nové legislativy O15: J. Hajšlová, B. Dušek, V. Kocourek (VŠCHT Praha) Nitroderiváty PAH v potravinách - nová dietární rizika? (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O16: M. Tomaniová, J. Hajšlová a kol. (VŠCHT Praha) Hodnocení zátěže životního prostředí polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) ve vybraných lokalitách České republiky v letech O17: J. Fuksa, L. Havel, E. Stuchlík (VÚV TGM Praha) Kontaminace vybraných složek ekosystému Labe a dolní Vltavy v období O18: V. Ludvík (ČIA Praha) Zkušenosti s přechodem laboratoří na ČSN EN ISO/IEC O19: J.Tekel, K. Pecníková, T. Hudecová (UK Bratislava) Unifikácia alebo diverzifikácia analytických metód pre analýzu rezíduí pesticídov vzorkách biologického pôvodu (otázka dňa?) O20: M. Suchánek, J. Hajšlová, V. Kocourek: a kol. (VŠCHT Praha) Věrohodnost výsledků měření v monitoringu a jejich interpretace. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O21: M. Vávrová, H. Gargošová-Zlámalová, P. Kořínek, E. Šucman, M. Beklová, I. Kolářová (VFU Brno) Vliv znečištění agrárního ekosystému na kontaminaci v něm produkovaných potravin...82 O22 : L. Jech (Axys Varilab, Vranné n. Vlt.) PCDD/F V životním prostředí České republiky zhodnocení analytických přístupů O23: G. Rimkus (Food and Veterinary Institute, D) New contaminants in human milk and fat - recent trends. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O24: G. Rimkus (Food and Veterinary Institute, D) Analysis of polybrominated diphenylethers (PBDEs) in biota. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O25: R. Fussell (CSL York, UK) Recent Trends in the analysis of pesticides in food crops. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) 4

6 O26: A.-R. Fernandez Alba (University of Almeria, Spain) Determination of multiclass pesticide residues in fruits and vegetables by LC-API-MS. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O27: J. Poustka (VŠCHT Praha) Aplikační možnosti LC-MS v analýze biotických materiálů...92 O28: M. Kalina (Merck,Říčany) CHROMOLITH nástup monolitních kolon...93 O29: P. Verner (Spectronex Praha) Vybrané aplikace LC-ESI-MS a LC-APCI-MS v analýze kontaminantů...95 O30: R. Vreeken (Micromas, NL) Comparison of LC-MS performance characteristics of MS-analyzers based on quadrupole. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O31: K. Maštovská a kol. (VŠCHT Praha) Pracovní charakteristiky různých variant rychlé GC v reziduální analýze pesticidů...96 O32: R. Weck (Leco Corps., Moenchengladbad, D) TOF Mass Spectrometry - applicability in the fields of food/environmental analysis. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O33: H. Katzinger (Thermo-Finnigan, Vienna) Potential of GC-MS/TOF in organic trace analysis. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O34: B. Rothweiler (Agilent Technologies, EFSC Waldbronn) Synergic Effects of Element Specific and Mass Selective Detection in Environmental Analysis. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O35: J. Sosnovcová (SZÚ Praha) Průnik kontaminantů z obalů a dalších materiálů do potravin v průběhu výroby a skladování. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O36: V. Jiřík (KHS Ostrava) Využití GC/MS pro stanovení migrací organických látek z materiálů a výrobků. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O37: V. Kocourek, L. Šetková, J. Hajšlová (VŠCHT Praha) Sledování lipofilních kontaminantů ve vybraných profilech Labe a Vltavy technikou SPMD...98 O38: P.-A. Bergquist (Umea University, Švédsko) Application of semipermeable membranes (SPMD) for sampling of airborne pollutants. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O39: J. Čáslavský (ÚACH AVČR, Brno) Příklady vzorkování environmentálních kontaminantů v ovzduší technikou SPMDs

7 O40: K. Holadová (VŠCHT Praha) Aplikační možnosti mikroextrakce na tuhou fázi (SPME) při analýze potravin a prostředí O41: J. Leníček (KHS Ústí n.l.) Analýza volatilních látek ve vodách pomocí SPME O42: D. Procházková (Sigma-Aldrich, Praha) Mikroextrakce tuhou fází SPME (nová generace SPME vláken Stable flex) O43: M. Sekyra (KHS Ústí n.l.) Polycyklické aromatické uhlovodíky a jejich nitroderiváty v ovzduší O44: A. Horna (Radanal Pardubice) Úvod do HPLC studia českého piva analýza fenolických látek pomocí multielektrodového elektrochemického detektoru CoulArray O45: V. Schulzová, J. Hajšlová (VŠCHT Praha) Přírodní toxiny v produktech ekologického zemědělství O46: V. Ostrý, J. Škarková, J. Ruprich (CHPŘ SZÚ Brno) Chemotaxonomie aflatoxinogenních plísní, izolátů z potravin O47: Z. Radová, J. Hajšlová (VŠCHT Praha) Fusariové mykotoxiny v obilninách O48: H. Maes (Propeka trading, Bratislava) Screening of Inhibitors of Acerthylcholinesterase and Butyrylcholinesterase in Water, Milk, Fruits, Meat and Vegetables

8 PŘEHLED POSTEROVÝCH SDĚLENÍ P1: Holoubek (MU Brno, RECETOX Brno) Projekt IDRIS I hodnocení ekologických rizik P2: G. Prokůpková, K. Holadová,, J. Poustka, J. Hajšlová (VŠCHT Praha) Development of a SPME method for the determination of phthalic acid esters in water P3: A. Ansorgová, I. Holoubek (Recetox Brno) Identifikace nového polychlorovaného organického polutantu ve vzorcích životního prostředí P4: F. Skácel, T. Bičák, J. Hajšlová, V. Kocourek, V. Tekáč, M. Tomaniová, K. Volka (VŠCHT Praha) Bioindikátory znečištění životního prostředí v České republice P5: I. Hochel (VŠCHT Praha) Development of Enzyme Immunoassay of DDT and α-endosulfan P6: P. Dolének, M. Ferenčík (Povodí Labe, Hradec Králové) Stanovení chlorovaných pesticidů a PCB v pevných matricích P7: P. Dolének, M. Ferenčík (Povodí Labe, Hradec Králové) Stanovení komplexotvorných látek (EDTA, NTA) ve vodách P8: R. Grabic, T. Ocelka, P. Hapala, V. Kočí, M. Šebestová, Š. Crhová (OHS Frýdek-Místek) Aplikace SPMD v reálných vodních systémech. Aspekty použití SPMD a živých organismů pro monitoring POP P9: P. Suchan, J.Hajšlová, V. Kocourek (VŠCHT Praha) Vyšetření hladin toxických kongenerů PCB ve vodním ekosystému ČR P10: L. Šetková a kol. (VŠCHT Praha) Sledování výskytu polybromovaných difenyletherů (PBDE) ve vodních ekosystémech P11: Š. Crhová, R. Grabic, M. Šebestová, J. Šamšová, P.-A. Bergquist, M. Černá, T. Ocelka (OHS Frýdek-Místek) Stanovení polybromovaných difenyletherů (PBDE) ve složkách životního prostředí metodou GC-MS/MS P12: I. Danielovič a kol. (OVÚA Michalovce) Polychlórované bifenyly a ťažké kovy v sedimentoch riek východoslovenskej nížiny P13: J. Wenglarzy (OHS Karviná) Stanovení akrylamidu ve vodách

9 P14: J. Křivánková, J. Hajšlová, J. Poustka (VŠCHT Praha) Pracovní charakteristiky metody HPLC/MS pro stanovení pesticidů v rostlinných materiálech P15: R. Štěpán, J. Hajšlová (VŠCHT Praha) Stanovení reziduí vybraných herbicidů v mrkvi validace metody a analýza reálných vzorků P16: A. Ansorgová, M. Mašková, I. Holoubek (Recetox Brno) Stanovení pyrethroidů a jejich degradačních produktů ve volném ovzduší možnosti monitoringu P17: P. Kotlaříková, J. Čáslavský, (ÚACH AVČR, Brno) Vzorkování polycyklických aromatických uhlovodíků v ovzduší pomocí SPMDs P18: B. Dušek, J. Hajšlová, V. Kocourek (VŠCHT Praha) Vývoj a optimalizace metod pro stanovení nitro-pah v biologických matricích P19: D. Procházková (Sigma-Aldrich, Praha) Optimalizace výběru chromatografických kolon P20: S. Krížová (VÚP Bratislava, SK) Sledovanie vybraných chemických prvkov a dusičnanov v spotrebnom koši P21: I. Pastoreková (ŠZÚ Bratislava) Výsledky stanovenia aditívnych látok v požívatinách v roku P22: M. Kempný, J. Merhaut, P. Cuhra (ČZPI Praha) Výskyt pesticidů v potravinách v období P23: J. Královský, P. Dvořáková, J. Socha (Universita Pardubice) Studium hydrolýzy herbicidního derivátu piperidinu P24: J. Poustka, J. Hajšlová, K. Holadová,K. Valiková (VŠCHT Praha) Hladiny BADGE a odvozených sloučenin ve vybraných komoditách P25: J. Králová a kol. (VŠCHT Praha) Optimalizace analytické koncovky pro stanovení alternariových mykotoxinů P26: J. Škarková, V. Ostrý, J. Ruprich (SZÚ CHPŘ Brno) Planární chromatografie a stanovení mykotoxinů P27: R. Peroutka J. Hajšlová, J. Poustka, V. Schulzová (VŠCHT Praha) Optimalizace metody pro stanovení moniliforminu a beauvericinu v rostlinných materiálech P28: M. Adam, K. Ventura, A. Eisner (Universita Pardubice) Charakterizace chmele pomocí zrychlené extrakce rozpouštědlem a GC/MS

10 P29: D. Kordík (Chemmea Bohemia) Současné trendy metrologického zabezpečení chemických měření. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) P30: M. Suchánek, K. Bukovjan (VŠCHT Praha) Intepretace výsledků měření zatížení biotických matric živočišného původu. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) P31: A. Honzlová, A. Tůmová (SVÚ Jihlava) Biogenní aminy v potravinách P32: J. Kohoutková (VŠCHT Praha) Stanovení Kresoxim methylu v máku P33: A. Jacková (VÚVM Košice, SK) Výskyt inhibičných látok v mlieku P34: P. Petrů, M. Kubík, P. Cuhra (ČZPI Praha) Výskyt lepku v "bezlepkových" potravinách. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) P35: P. Farkaš, J. Ďurčo, E. Kiss (VÚP Bratislava) Výsledky monitorizácie obsahu mentolu v cukrovinkách a žuvačkách P36: M. Fišera (VUT Brno) Zdroje cínu v potravinách a jeho stanovení metodami atomové spektrometrie P37: R. Mikulíková (VÚPS Brno) Kontrola zdravotní nezávadnosti sladovnického ječmene P38: D. Šalgovičová (VÚP Bratislava, SK) Sledovanie obsahu kadmia vo vybraných zložkách životného prostredia SR P39: H. Zlámalová-Gargošová, M. Vávrová (VFU Brno) Sledování PCB v krevní plazmě zvířat v souvislosti s odhadem kontaminace P40: S. Šrenkelová, J. Szabóová (SHMÚ Bratislava) Kvalita atmosférických zrážok na regionálnych staniciach SR P41: A. Klimeková Sledovanie koncentrácie ťažkých kovov v ovzduší a v atmosferických zrážkach. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) P42: G. Barančíková (VÚ podoznalectva a ochrany pody, Prešov) Transport a transformácia pentachlórofenolu v pôdnom prostredí P43: T. Čermáková (VÚŽV Liptovský Hrádok) Analýza environmentálných vplyvov na včelu medonosnú Apis mellifera a jej produkty

11 P44: M. Stoklas, K. Holadová, J. Hajšlová, V. Kocourek, P. Cudlín (VŠCHT Praha, ÚEK AVČR České Budějovice) Využití SPME ke sledování emise terpenových látek z jehličí smrku ztepilého (Picea abies) ve vazbě na environmentální faktory P45: J. Náhlík (VŠCHT Praha) Vývoj morfologické kvality stomatálního vosku smrku ztepilého na vybraných lokalitách ČR v letech 1998 AŽ P46: R. Bartoníčková (VŠCHT Praha) Studium rychlosti degradace stomatálního vosku smrku ztepilého (Picea abies) retrospektivní metodou P47: E. Kašová (VŠCHT Praha) Porovnání vývoje kvality morfologie stomatálních vosků smrku ztepilého na lokalitě s normální a zrychlenou degradací v průběhu vegetačního období P48: P. Cudlín, J. Tříska, K. Růžičková, J. Vrchotová (ÚEK AVČR, Č. Budějovice) Distribuce polyaromatických uhlovodíků v jehlicích smrku ztepilého P49: L. Sáha (Univ. T.Bati, Zlín) Přebytečná syrovátka z mlékárenské technologie vstupní surovina k ekologizaci výroby usní P50: V. Očenášková, J. Munich, J. Vilímec(VÚV TGM Praha) Některé komplexotvorné látky v povrchových vodách ČR

12 PŘEDNÁŠKY 11

13 PŘEHLED AKTIVIT REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU MŽP MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V ČR, VÝSTUPY VYBRANÝCH PILOTNÍCH STUDIÍ J. Hajšlová, V. Kocourek, K. Volka, M. Suchánek, S. Böhm, F. Skácel, M. Tomaniová, Z. Radová, K. Holadová, J. Poustka, L. Šetková, P. Suchan a kol. Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 3, Praha 6 1. Historie projektu, etapa Federální vláda ČSFR přijala dne usnesení č. 593 z , ke koncepci systému snižování cizorodých látek v potravním řetězci člověka, ve kterém stanovila základní priority ochrany potravního řetězce před cizorodými látkami jako součást systému ochrany spotřebitele, s využitím tehdy platných předpisů ES, doporučeními FAO/WHO a mezinárodním programem monitoringu potravinových kontaminantů GEMS/FOOD, organizovaným v rámci OSN. V návaznosti na uvedené legislativní opatření federální vlády bylo přijato usnesení vlády ČR č. 408 z , o koncepci monitoringu potravních řetězců. V souladu se zákonem č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů (kompetenční zákon), se nositelem úkolu stal ministr životního prostředí ČR. Po dohodě s ministry zdravotnictví a zemědělství byla jmenována patnáctičlenná Rada monitoringu, která zpracovala velmi podrobný projekt, jehož zkušební etapa byla zahájena již od začátku roku Celý projekt byl založen na smluvních vztazích se státními i soukromými laboratořemi vybranými na základě veřejné soutěže. Prostřednictvím Rady monitoringu byl harmonizován s monitorovacími programy probíhajícími v zemědělském a zdravotnickém resortu (např. v rámci monitorování zdravotního stavu obyvatel podle usnesení vlády ČR č. 369/1991). Řešitelem projektu se stal Český ekologický ústav (ČEU), do kterého byl začleněn i sekretariát Rady monitoringu. V roce 1993 byla realizována první etapa projektu, na které se podílely kromě členů rady i další vybraní specialisté. Základním cílem projektu bylo získávání informací o stavu a vývoji kontaminace hlavních článků potravních řetězců ve vztahu k úrovni znečištění životního prostředí v síti pevných monitorovacích bodů zahrnujících různé typy agrárních ekosystémů na území ČR. Obecným cílem bylo získání informací využitelných v různých oblastech státní politiky (ekologické, hospodářské a výživové atd.), kontroly a legislativy, významně mohou přispět i ke zlepšení informovanosti veřejnosti. Konkrétně se zde předpokládalo použití dat jako podkladů pro: určení rozmezí pozaďových hodnot obsahu škodlivin v prostředí a v surovinách pro výrobu potravin, tvorbu či úpravu limitních hodnot škodlivin v životním prostředí a potravinách, regionální i mezinárodní porovnání úrovně znečištění hlavních článků potravních řetězců ve vazbě na zátěž životního prostředí, odhad podílu znečištění prostředí na celkové míře zátěže člověka chemickými kontaminanty z poživatin, přesnější stanovení priorit pro kontrolní systémy, státní zprávu a výzkum, zajišťování podkladů pro vyhodnocování regionů z hlediska vhodnosti pro obecnou nebo speciální zemědělskou produkci. 12

14 Je nutné zdůraznit, že jedním ze základních aspektů při formování strategie projektu byla komplementarita generovaných dat k údajům získávaným v příbuzných monitorizačních programech realizovaných na úrovni jednotlivých resortů. 2. Etapa V roce 1994 bylo Ministrem životního prostředí rozhodnuto projekt v rámci ČEU ukončit a nahradit jej projektem výzkumu a vývoje. Rada monitoringu byla transformovaná na vědeckou radu nového projektu Hodnocení stavu životního prostředí: monitoring potravních řetězců. Na základě výběrového řízení se koordinátorem projektu stala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha). Projekt byl v jednotlivých letech členěn na podprojekty, pokud šlo o dlouhodobě založené studie, a na kratší, zpravidla jednoleté pilotní studie. V následujícím textu je stručně charakterizován podprojekt plošného a komplexního monitoringu, detailněji jsou pak prezentovány výsledky pilotních studií realizovaných pracovištěm Ústavu chemie a analýzy potravin VŠCHT Praha ve spolupráci se zodpovědným řešitelem prof. Ing. Karlem Volkou, CSc. z Ústavu analytické chemie, VŠCHT Praha. V příloze jsou pro ilustraci některé výstupy graficky zpracované PODPROJEKT PLOŠNÉHO A KOMPLEXNÍHO MONITORINGU Realizace projektu vycházela z koncepce vzniklé v přípravné fázi tak, aby byly naplněny cíle usnesení vlády č. 408/1992. Pro výběr jednotlivých skupin cílových environmentálních kontaminantů do prezentovaného projektu byla použita následující kriteria: priority identifikované programem WHO Global Environmental Monitoring System (GEMS), spektrum sloučenin sledovaných v obdobných zahraničních studiích či monitorizačních programech, aktuální seznamy prioritních polutantů uváděných v mezinárodních konvencích a dokumentech EU, specifické problémy zaznamenané v rámci existujících studií zaměřených na incidenci kontaminantů v různých složkách ekosystému ČR, kontaminanty sledované v rámci monitoringu realizovaného na úrovni resortu Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví. Výsledky monitoringu měly přinést odpovědi na následující otázky: Jaký je výskyt a jak vysoké jsou běžné koncentrační hladiny (rozmezí) prioritních škodlivin v rostlinných a živočišných tkáních v různých oblastech České republiky? (též v porovnání s údaji zahraničními)? Jaké jsou rozdíly v zátěži jednotlivých regionů a lze usuzovat na zdroje znečištění? Jaké jsou dlouhodobé trendy v zátěži biotických složek životního prostředí? Do které oblasti je třeba orientovat další výzkumné či monitorovací aktivity? Výběr 22 sledovaných lokalit byl zachován po celou dobu trvání projektu, původní výběr kombinací analyt / matrice prošel určitým vývojem, jehož cílem bylo odstranit zbytečné duplicity s dalšími rezortními monitoringy a také vyloučit matrice s nízkou vypovídací hodnotou. Souhrnný přehled vyšetřovaných vzorků (kombinací analyt / matrice) přináší tabulka 1. (do projektu nebylo 13

15 zařazeno sledování půd, které je plně pokryto aktivitami MZe ČR). Tento monitoring byl označen jako monitoring plošný. V roce 1996 došlo k výraznému rozšíření sledovaných matric o některé biotické složky životního prostředí, které slouží jako indikátory zátěže nejenom potravních řetězců člověka, ale i dalších volně žijících živočichů V 5 lokalitách, vyčleněných z původních 22, byl iniciován tzv. komplexní, resp. cílený monitoring, viz Tabulka 2. Zvoleny byly lokality charakterizující v maximální míře typické územní celky České republiky, a to jak morfologicky (nadmořská výška, orientace vůči převažujícímu směru větru apod.), tak s ohledem na zátěž (rozsah emisí) související s intenzitou antropogenních činností. Soubor těchto stanovišť měl dále zahrnovat maximální množství analyzovaných materiálů, především bioindikátorů znečištění prostředí. Důležitou součástí projektu bylo zavedení a udržování systému jakosti v souladu s požadavky mezinárodních organizací (ISO, EURACHEM, Evropská komise DG XII), které se zabývají systémy jakosti obecně a systémy jakosti projektů a grantů zvlášť. Koncepce systému jakosti projektu Monitoring cizorodých látek v životním prostředí vycházela jednak z požadavků systému tzv. Správné laboratorní praxe dle dokumentů OECD a jednak ze systému jakosti požadovaného ČSN EN Metrologické zajištění projektu včetně splnění požadavků na metrologickou návaznost projektu v rámci Národního schématu návaznosti je v souladu s resolucí 20. zasedání CGPM (nejvyšší orgán mezinárodní metrologické organizace). Metrologická laboratoř VŠCHT, vybudovaná v rámci tohoto projektu, se stala klíčovým pracovištěm v systému Národního schématu návaznosti pro chemická měření, převážně v oblasti životního prostředí. V současné době je součástí organizace METROCHEM, která podle Zákona o metrologii zajišťuje metrologickou službu v České republice. Pro tuto činnost je Metrologická laboratoř akreditována Českým institutem pro akreditaci (ČIA). Metrologické laboratoře jsou průběžně ověřovány evropskými metrologickými strukturami. Na zasedání EUROMETu (Bratislava, únor 2001) byla tato Metrologická laboratoř vyhodnocena jako jedna z nejlepších evropských metrologických laboratoří. 14

16 Tabulka 1. Přehled vzorků analyzovaných v letech ve 22 lokalitách základní monitorovací sítě MATRICE EBDC Dusičnan y Počty analytů sledovaných v daném roce* Těžké kovy PCB a OCP PAU Zajíc svalovina Zajíc - játra Zajíc - ledvina Srnec svalovina Srnec - játra Srnec ledvina Zelí Brambory Jablka Pšenice Řepka Krmivo objemné Pyl Med 21 Bulk * Analyty zahrnuté v jednotlivých skupinách: Těžké kovy: kadmium, olovo, rtuť, zinek, měď, nikl, arsen PCB (polychlorované bifenyly): indikátorové kongenery č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 OCP (organochlorové pesticidy a příbuzné sloučeniny): α-hch, β- HCH, γ-hch (lindan), HCB, DDE, DDT PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky): fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenz(a,h)antracen, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren 15

17 Tabulka 2. Počty analyzovaných vzorků v letech v komplexních lokalitách MATRICE Dusičnan y Počty analytů sledovaných v daném roce* Těžké kovy PCB a OCP PAU Zajíc - svalovina Zajíc játra Zajíc ledviny Zajíc - kostní dřeň Zajíc - ledviny - tuk Ryby Mech Jehličí Bulk * viz legenda k Tabulce

18 2.1.1 PŘÍNOSY PODPROJEKTU Projekt přinesl zcela původní přístup k hodnocení rozsáhlého souboru dat o zatížení životního prostředí, který dovoluje celou řadu objektivizovaných rozhodnutí ať již jde o oblasti, které by měly být předmětem zvýšeného zájmu z hlediska monitorovacích aktivit, tak o výběr vhodných matric s vysokou vypovídací hodnotou. Získané výsledky jednoznačně dokumentují vhodnost použití bioindikátorů (včetně některých zemědělských plodin) pokud jde o hodnocení stavu životního prostředí. Např. pyl, jehličí a mech lze doporučit jako vhodné bioindikátory zátěže ekosystému atmosférickými polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) s komplementární vypovídací hodnotou 1. Souhrnně lze dokumentovat, že transport sledovaných znečišťujících látek ovzduším je dominantním zdrojem kontaminace ekosystému. Formulovat lze některé obecné závěry: Z pohledu hodnocení a ochrany životního prostředí je zajímavá skutečnost, že zatímco v rozsahu kontaminace jednotlivých lokalit PAU se promítaly jak lokální emisní zdroje tak i dálkový přeshraniční) transport (viz vesměs zřetelně zvýšená kontaminace PAU prokazovaná u většiny lokalit na Moravě), v případě polychlorovaných bifenylů (PCB) a perzistentních organochlorových pesticidů (OCP) nebyly v rozsahu kontaminace terestrické složky ekosystému prokázány významné rozdíly a lze předpokládat, že se uplatňuje především imisní zátěž odpovídající dálkovému přenosu (jedinou výjimkou byla lokalita Jindřichův Hradec, kde opakovaně vysoké nálezy PCB v pylu signalizovaly existenci lokálního emisního zdroje). Na závěr této části lze konstatovat, že prezentované výsledky dovolují do budoucna výrazně zjednodušit a zefektivnit relevantní monitorizační aktivity a zlepšit ekonomické parametry resp. snížit náklady nezbytné pro realizaci této činnosti. 2.2 PILOTNÍ STUDIE Pilotní studie realizované v rámci projektu se detailněji zabývaly otázkami sledování a hodnocení kontaminace vybraných složek ekosystému. Jednotlivé aspekty resp. tématické oblasti stručně charakterizované v následujících odstavcích, reflektovaly jak podněty získané v rámci plošného monitoringu, tak i aktuální trendy zaznamenané na mezinárodní úrovni a to jak oblasti vlastních environmentálních kontaminantů, tak i pokud jde o metody jejich sledování. V neposlední řadě byla pozornost věnována aplikaci moderních způsobů hodnocení biologických efektů vyvolaných znečistěným prostředím u biot. Jen v prvním roce projektu bylo v rámci vyhledávání vhodných bioindikátorů zpracováno celkem 16 studií. Celá řada studií byla též orientována na validaci analytických metod pro vybrané kontaminanty v kontextu legislativních předpisů. Stanoveny byly metrologické charakteristiky analytických 1 Jak vyplývá z tab. 1 v Příloze 1, v rámci monitoringu byly PAU sledovány v různých typech rostlinných bioindikátorů, které vlastně reprezentují pasivní vzorkovače ( passive samplers ). Podle délky expozice atmosférickým imisím je možné je rozdělit do tří skupin: jablka, olejniny (řepka), pšenice, zelené krmivo (vojtěška) - reprezentují vegetační období dané plodiny event. interval mezi sečí, směsný plástový pyl - reprezentuje období květu flóry vyskytující se v dané lokalitě v okruhu několika kilometrů od daného úlu, jehličí smrku ztepilého, mech celoročně dostupné. Vypovídací schopnost jednotlivých indikátorů není identická - hodnoty celkových nálezů PAU i jejich zastoupení se výrazně liší.

19 postupů používaných pro sledování hladin PAU, PCB, OCP, esterů kyseliny ftalové a vybraných kovů sledovaných v rámci monitoringu, přehled legislativních požadavků sledované kontaminanty. Významným předpokladem k zajištění kompatibility generovaných dat různými pracovišti bylo zpracování jednotných standardních operačních postupů pro odběr sledovaných matric Hodnocení zátěže vodního ekosystému Již v polovině 90.let, kdy byl tento projekt iniciován byla k dispozici data indikující značný rozsah kontaminace některých vodních toků, přehradních nádrží a rybníků jak těžkými kovy tak PCB či podobnými organochlorovými kontaminanty. Jednotlivé studie však často sledovaly pouze některou ze skupin kontaminantů a v řadě případů se používané metodiky odběru i vlastního vyšetřování vzorků lišily natolik, že nebylo možné dílčí výsledky přímo srovnat. Z uvedených důvodů jsme proto při realizaci pilotních, v řadě případů víceletých studií zaměřených na vodní ekosystém důsledně dbali na jejich vzájemnou metodickou harmonizaci a průběžnou aktualizaci. Jako bioindikátory zátěže sledovaných lokalit na řece Labi, Vltavě, Otavě, Berounce a Moravě byly zvoleny ryby reprezentující různé trofické úrovně a současně jsou dostatečně ve vodních tocích zastoupeny:. Konkrétně šlo o jelec tlouště, cejna velkého, parmu obecnou, okouna říčního a pstruha duhového Odbornou úroveň pilotních studií v rámci této části projektu garantovala spolupráce s Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým JU ve Vodňanech, který zajišťoval nejen odběry vzorků ale i posuzování biologických efektů vyvolaných zátěže prostředí u vybraných zástupců ichtyofauny a hodnocení ekotoxikologických rizik. Pro ilustraci lze uvést některá pozorování: histopatologickým vyšetřením ryb z relativně značně kontaminovaných lokalit na Labi pod Pardubicemi a v Hřensku byly prokázány významné změny v játrech sledovaných organismů orientační test genotoxicity (MNT) prokázal zvýšený obsah mikrojader u parmy obecné v lokalitě Hřensko byly jištěny změny v diferenciálním počtu leukocytů u ryb v lokalitách pod Pardubicemi a Hřensko zaznamenána byla větší frekvence plazmatických buněk což indikuje horší zdravotní stav ryb byla prokázána expozice pstruhů duhových v lokalitě Králíky na řece Orlici environmentálním estrogenům (podrobněji viz B.4.3.2) I když komplexní zhodnocení všech kauzálních souvislostí nebylo možné v době vymezené pro realizaci projektu zcela uzavřít, přesto získané poznatky jednoznačně potvrdily závažnost kontaminace některých lokalit a potřebu jejich dalšího sledování. Následující odstavce shrnují nejzajímavější, řadě případů zcela původní poznatky z dílčích studií Syntetické analogy pižma i) Syntetické analogy pižma, tzv. musk sloučeniny, představují zcela novou, v ČR do doby realizace tohoto projektu nesledovanou skupinu perzistentních organických environmentálních kontaminantů. Jde o látky s rozsáhlým použitím v oblasti aromatizace různých typů detergentů a kosmetických přípravků, které, jak ukázaly studie kontaminace 18

20 vodního ekosystému realizované v 90. letech v Německu, jsou velmi perzistentní a mají schopnost biokoncentrace v různých typech vodních organismů. K průniku těchto látek do životního prostředí dochází především odpadními vodami, neboť při běžných čistírenských úpravách nedochází k dostatečně účinné biodegradaci či sorpci. ii) V rámci rozsáhlé pilotní studie byla řešitelským pracovištěm zavedena metoda pro sledování nejvýznamnějších zástupců musk sloučenin, kterými jsou musk keton (MK) a musk xylen (MX) reprezentující tzv. nitroaromatické analogy pižma a dále galaxolid (HHCB) a tonalid (AHTN) ze skupiny polycyklických musk látek (v pozdějších fázích bylo zařazeno sledování dalších tří sloučenin této skupiny AHMI, ATII, ADBI). Již předběžné analýzy ryb odchycených v Labi v Hřensku v roce 1996 naznačily značný rozsah kontaminace ichtyofauny v této lokalitě na německé hranici. V následujících letech byla realizována vyšetření více než 650 vzorků ryb a sedimentů získaných v 11 lokalitách na Labi, Vltavě a Tiché Orlici. Byla získána řada originálních výsledků které lze shrnout v následujících bodech: Syntetické analogy pižma představují všudypřítomné kontaminanty českých řek, v lokalitách po proudu od významných městských či průmyslových aglomerací jsou hladiny těchto kontaminantů významně vyšší než nad nimi. Nejrozsáhlejší kontaminace musk sloučeninami byla opakovaně zjištěna v lokalitě Klecany (pod Prahou) zhruba 3 km od výpusti odpadních vod městské čistící stanice. Úroveň zátěže byla srovnatelná s německými daty pro řeku Ruhr, považovanou v tomto kontextu za nejvíce kontaminovaný tok v SRN. Typické koncentrační spektrum jednotlivých sloučenin v rybách je následující: HHCB > AHTN >> MX MK AHMI >ATII ADBI. Absolutní hodnoty nálezů musk sloučenin často převyšovaly koncentrace organochlorových kontaminantů (PCB a OCP). Rozsah biokoncentrace musk sloučenin v různých druzích ryb je rozdílný, nejvyšší biokoncentrační faktor a současně nejmenší rozsah biotransformace byl prokázán u cejna velkého (Abramis brama), tento druh lze doporučit jako vhodný bioindikátor přítomnosti odpadních vod. Ve vyšetřovaných rybách byla prokázána přítomnost amino derivátů musk sloučenin, zejména 4-NH 2 -MX, často v koncentracích vyšších než mateřská látka, ze které vznikají biotransformací (redukcí nitro skupiny). Tato skutečnost (možnost dietárního příjmu) je závažná z hlediska toxikologického zejména pro konzumenty sladkovodních ryb. Je třeba zdůraznit, že daná problematika (t.j. otázky incidence musk sloučenin v životním prostředí a jejich toxikologické hodnocení) se v EU staly jedním z prioritních témat při diskusi hospodaření s průmyslovými a komunálními odpady. ČR je první z kandidátských zemí, která realizovala rozsáhlou studii zaměřenou na tuto skupinu kontaminantů a získaná data budou prezentována na mezinárodní úrovni v rámci publikace, která vyjde v roce 2001 v nakladatelství Springer-Verlag Komplexní hodnocení výskytu xenoestrogenů ( endocrine disruptors ) ve vodním ekosystému ČR V rámci studia zátěže vodního ekosystému ČR perzistentními organickými kontaminanty byla pozornost zaměřena na látky ze skupiny xenoestrogenů, tzv. endocrine disruptors. Jak potvrdily toxikologické studie realizované v posledním desetiletí, schopnost interferovat s hormonálními pochody (narušení endokrinních funkcí) obratlovců vykazuje řada environmentálních kontaminantů včetně některých kongenerů PCB, DDT a jeho metabolity, polycyklické aromatické uhlovodíky, estery ftalové kyseliny, některé moderní pesticidy apod. Potřebu komplexního studia výskytu xenoestrogenů ve složkách životního prostředí deklarovalo v polovině 90. let z podnětu WHO 19

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby

Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby T. Randák 1, V. Žlábek 1, J. Kolářová 1, Z. Široká 2, Z. Svobodová 1,2, J. Pulkrabová 3 and M. Tomaniová 3 1 University of South

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Zpráva o životním prostředí za rok 2005 (zahrnuje celkové emise POPs) Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Machálek,

Zpráva o životním prostředí za rok 2005 (zahrnuje celkové emise POPs) Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Machálek, 1) Výskyt POPs ve volném ovzduší Kapitola sumarizuje výsledky Českého hydrometeorologického ústavu a Výzkumného centra pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii (RECETOX) na Masarykově univerzitě

Více

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT ALITA A RYBR V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny,

Více

Výsledky monitorování vybraných POPs v letech na základě Odborné zprávy Subsystému 5 MZSO za roky

Výsledky monitorování vybraných POPs v letech na základě Odborné zprávy Subsystému 5 MZSO za roky 6) Zátěž české populace POPs Státní zdravotní ústav Praha http://www.szu.cz/ Projekt: Zdravotní důsledky expozice lidského organismu toxickým látkám ze zevního prostředí (biologický monitoring) kontaktní

Více

DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém

DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém Řešitelé: Ing. Hana Hudcová Ing. Ilja Bernardová Spoluřešitelé a spolupracovníci: VÚV T.G.M., v.v.i. Mgr. Petr Medek Ing.

Více

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny, které jsou pro člověka nezbytné, a jeho organizmus si je nedokáže sám vytvořit.

Více

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Zpráva: Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Zpráva: Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách 5) Kontaminace potravin a veterinárních komodit POPs V následující kapitole jsou shrnuty výsledky získané Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou České republiky a Ústředním

Více

Obr. 7.1: Expozice indikátorovým kongenerům PCB z příjmu potravin.

Obr. 7.1: Expozice indikátorovým kongenerům PCB z příjmu potravin. 7) Potravní koš Státní zdravotní ústav Praha http://www.szu.cz/ Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k znečištění životního prostředí. Projekt č. IV: "dietární expozice člověka". Zodpovědná

Více

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Společnost pro výživu Stručný přehled kontaminantů Vzduch: radionuklidy

Více

Závěrečný seminář projektu. Úvod

Závěrečný seminář projektu. Úvod Závěrečný seminář projektu MONAIRNET Brno 5 5.prosince prosince 2013 Úvod Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., M.A. ředitelka Národního centra pro perzistentní organické polutanty a Regionálního centra Stockholmské

Více

Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX)

Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX) Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX) Sledované látky Sledované látky byly vybrány s ohledem na platnou legislativu,

Více

Monitoring ovoce a plodin v okolí mezinárodního Letiště Václava Havla Praha

Monitoring ovoce a plodin v okolí mezinárodního Letiště Václava Havla Praha Příloha č. 2 Ústav analýzy potravin a výživy Technická 5, 16628 Praha 6 Dejvice tel. 220443057; e-mail: jana.hajslova@vscht.cz; vladimir.kocourek@vscht.cz Monitoring ovoce a plodin v okolí mezinárodního

Více

Struktura molekuly pentabromdifenyletheru

Struktura molekuly pentabromdifenyletheru 1. Polybromované difenylethery Z bromovaných látek je pozornost věnována především bromovaným retardátorům (zpomalovačům) hoření (BFR), které obsahují obvykle 50 až 80 % (w) bromu. V současné době existuje

Více

Vědecký výbor pro potraviny

Vědecký výbor pro potraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, Ostrava - Přívoz

1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, Ostrava - Přívoz Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, 702 00 Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, 702 00 Ostrava - Přívoz Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

PASIVNÍ MONITOROVACÍ SÍŤ MONET CZ A MONET EU

PASIVNÍ MONITOROVACÍ SÍŤ MONET CZ A MONET EU PASIVNÍ MONITOROVACÍ SÍŤ MONET CZ A MONET EU Petra Přibylová, Ondřej Audy, Petr Kukučka, Anton Kočan, Jiří Kohoutek jr., Lenka Vaňková, Roman Prokeš, Jiří Kohoutek sr., Jana Borůvková, Zdenka Bednářová,

Více

Nová integrální strategie sledování organických polutantů v potravinách živočišného původu

Nová integrální strategie sledování organických polutantů v potravinách živočišného původu Nová integrální strategie sledování organických polutantů v potravinách živočišného původu Kamila Kalachová, Jana Pulkrabová, Lucie Drábová, Tomáš Čajka, Jana Hajšlová Ústav chemie a analýzy potravin XL.

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Výchozí podmínky NEHAP, UV 810/1998, programovým dokumentem v oblasti zdraví a životního prostředí přes 150 úkolů významná role

Více

BEZPEČNOST A KVALITA KRMIV

BEZPEČNOST A KVALITA KRMIV jater, kůže, jsou rizikové v době těhotenství a mají karcinogenní účinky. ÚKZÚZ průběžně provádí cílené kontroly obsahu dioxinů a PCB dioxinového typu u přibližně 40 vzorků krmiv ročně, v posledních 3

Více

ANALYTIKA ODPADŮ Žďár nad Sázavou 30.11.-01.12.2011

ANALYTIKA ODPADŮ Žďár nad Sázavou 30.11.-01.12.2011 ANALYTIKA ODPADŮ Žďár nad Sázavou 30.11.-01.12.2011 Problematika říčních sedimentů - odběry, analýzy, hodnocení Ing. Jiří Medek Obsah přednášky kvantitativní aspekty kvalitativní aspekty - monitoring jakosti

Více

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ č. 850/2004 o POPs ve vztahu k odpadům Jaromír MANHART odbor

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Monitoringu ovoce a zemědělských plodin v okolí letiště Praha-Ruzyně

Monitoringu ovoce a zemědělských plodin v okolí letiště Praha-Ruzyně Příloha 2 VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav chemie a analýzy potravin Technická 5, 16628 Praha 6 Dejvice tel. 220443057; e-mail: jana.hajslova@vscht.cz; vladimir.kocourek@vscht.cz Rozsah

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku. II. etapa, rok 2009

Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku. II. etapa, rok 2009 TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ PRAHA a.s. Jenečská 146/44, 161 00 Praha 6 Podkladové materiály pro kontrolní den etapy 2009 projektu SP/1a3/148/08 Ministerstva životního prostředí Stanovení chemických

Více

Aplikace řasových biotestů pro hodnocení SPMD.

Aplikace řasových biotestů pro hodnocení SPMD. Czech Phycology, Olomouc, 2: 129-137, 2002 129 Aplikace řasových biotestů pro hodnocení SPMD. Application of algal bioassays for toxicity evaluation of SPMD. Vladimír K o č í 1, Martin M l e j n e k 1,

Více

nelegální sklad odpadů areál kozí farmy Příloha č.1 Situace širších vztahů srpen 2016 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže

nelegální sklad odpadů areál kozí farmy Příloha č.1 Situace širších vztahů srpen 2016 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže nelegální sklad odpadů areál kozí farmy 500 m název zakázky: Tiskařská 10 108 28 PRAHA 10 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže srpen 2016 Situace širších vztahů Příloha č.1 Tiskařská

Více

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy 820 537 01 Chrudim III Ing. Markéta Dvořáčková 725 730 646 marketa.dvorackova@bioanalytika.cz BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim Provozuje zkušební laboratoř č. 1012 akreditovanou

Více

Borůvková J., Hůlek R., Bednářová Z., Gregor J., Kalina J., Šebková K., Dušek L., Klánová J.

Borůvková J., Hůlek R., Bednářová Z., Gregor J., Kalina J., Šebková K., Dušek L., Klánová J. VYUŽITÍ DATABÁZE GENASIS PRO PREZENTACI DAT NA NÁRODNÍ A GLOBÁLNÍ ÚROVNI Borůvková J., Hůlek R., Bednářová Z., Gregor J., Kalina J., Šebková K., Dušek L., Klánová J. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

P r a c o v n í n á v r h VYHLÁŠKA. č. /2008 Sb., o podrobnostech zjišťování a nápravy ekologické újmy na půdě

P r a c o v n í n á v r h VYHLÁŠKA. č. /2008 Sb., o podrobnostech zjišťování a nápravy ekologické újmy na půdě P r a c o v n í n á v r h VYHLÁŠKA č. /2008 Sb., ze dne o podrobnostech zjišťování a nápravy ekologické újmy na půdě Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle

Více

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2002

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2002 Státní veterinární správa Èeské republiky Informaèní bulletin è. 1/2002 Kontaminace potravních øetìzcù cizorodými látkami - situace v roce 2001 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

Kontaminace ryb v okolí Spolany Neratovice

Kontaminace ryb v okolí Spolany Neratovice Kontaminace ryb v okolí Spolany Neratovice Kontaminace ryb v okolí Spolany Neratovice David Štrunc, Zuzana Hořická, Jiří Musil Polutanty ve vodním prostředí VODA ELIMINACE RESPIRACE, EXKRECE 1 POTRAVNÍ

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Maršálek B., Kodeš, V., Leontovyčová, D. & Šejnohová, L. Botanický

Více

EKOTOXICITA V ČESKÉ LEGISLASTIVĚ. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol.

EKOTOXICITA V ČESKÉ LEGISLASTIVĚ. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol. EKOTOXICITA V ČESKÉ LEGISLASTIVĚ Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol.cz BIOODPADY-5. března 2009 - POPULUS 2 CO TO JE EKOTOXICITA? Ekotoxicita

Více

Základní struktura. NSZ Č. 1: OSUD CHEMICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ (ENVFATE) Koordinátor NSZ: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Základní struktura. NSZ Č. 1: OSUD CHEMICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ (ENVFATE) Koordinátor NSZ: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. Základní struktura NSZ Č. 1: OSUD CHEMICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ (ENVFATE) Koordinátor NSZ: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. VČP č. Název, charakteristika Zkratka Řešitel VČP 1.1 Výskyt chemických látek v

Více

Projekt Modernizace a technické dovybavení Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ. (reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08259)

Projekt Modernizace a technické dovybavení Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ. (reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08259) Projekt Modernizace a technické dovybavení Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ (reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08259) SZÚ úspěšně dokončil projekt Modernizace a technické dovybavení Centra epidemiologie

Více

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin SZPI Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin Petr Cuhra (VŠCHT, 1.2.2013) Státní zemědělská a potravinářská inspekce Za Opravnou 6, Praha 5, petr.cuhra@szpi.gov.cz www.szpi.gov.cz

Více

Mykologická analýza potravin

Mykologická analýza potravin Mykologická analýza potravin a. Souhrn V roce 2010 byl zahájen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH. PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny. POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport

PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH. PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny. POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny Současný stav: 40 ploch BMP + 5 ploch v CHÚ Historický vývoj:

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

SOUČASNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚKOLY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

SOUČASNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚKOLY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Praha prosinec 2014 SOUČASNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚKOLY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE RNDR. PAVEL PUNČOCHÁŘ, CSC., ÚSEK VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ OECD - Disponibilní zásoby vody v

Více

www.ukzuz.cz Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

www.ukzuz.cz Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. je specializovaný úřad státní správy zřízený zákonem č. 147/2002 Sb. je organizační složkou státu je správním úřadem, podřízeným Ministerstvu zemědělství je držitelem certifikátu

Více

MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN

MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN a. Souhrn V roce 2011 byl ukončen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN )

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN ) List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u všech zkoušek a odběrů vzorků. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017,

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017, Zákony pro lidi Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment//down/2ornajbenuwz) II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne.2017, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně

Více

Odbor chemických a fyzikálních laboratoří v OPVZ. Státní zdravotní ústav

Odbor chemických a fyzikálních laboratoří v OPVZ. Státní zdravotní ústav Odbor chemických a fyzikálních laboratoří v OPVZ Státní zdravotní ústav SZÚ byl v roce 2008 zásadně reorganizován Od září 2008 zde existují dvě základní centra: COČ v OPVZ centrum odborných činností v

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE VIII. STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Jan Kužel - odbor ochrany ovzduší MŽP Vladimíra Henelová - ENVIROS s.r.o. Východiska

Více

Výzkum porovná výskyt toxických látek v těle dětí z 21 zemí

Výzkum porovná výskyt toxických látek v těle dětí z 21 zemí EnviWeb http://www.enviweb.cz/printclanek/archiv/87488/ Page 1 sur 1 www.enviweb.cz Výzkum porovná výskyt toxických látek v těle dětí z 21 zemí 27.07.2011 zdroj: ČTK 66 přečteno zpět na článek Chemické

Více

Zpráva o realizaci a výsledcích opatření na zabezpečení kvality v roce 2011

Zpráva o realizaci a výsledcích opatření na zabezpečení kvality v roce 2011 Zpráva o realizaci a výsledcích opatření na zabezpečení kvality v roce 2011 Účastníci společného odběru vzorků Labe Valy 5. 6. 9. 2011 Zpracovatelé: Ing. Petr Dolének, Povodí Labe, státní podnik Hradec

Více

Nové právní předpisy v oblasti vodní legislativy. Mgr. Martin Udatný. Odbor ochrany vod Ministerstvo životního prostředí

Nové právní předpisy v oblasti vodní legislativy. Mgr. Martin Udatný. Odbor ochrany vod Ministerstvo životního prostředí Nové právní předpisy v oblasti vodní legislativy Mgr. Martin Udatný Odbor ochrany vod Ministerstvo životního prostředí Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. NV č. 61/2003 Sb. NV č. 401/2015 Sb. o ukazatelích

Více

Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích

Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Výběr odpadu zohlednění aspektů Co spalují domácnosti a proč?

Více

Představení činnosti sdružení Arnika

Představení činnosti sdružení Arnika Představení činnosti sdružení Arnika Mgr. Vendula Krčmářová vendula.krcmarova@arnika.org Sdružení Arnika česká nezisková organizace, založená r. 2001 Arnika pracuje ve třech programech: Centrum pro podporu

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Zpráva za rok 2013 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Šárka Poláková,

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy ZÁVISLOST OBSAHŮ POPs V ROSTLINÁCH NA OBSAHU POPs V PŮDĚ Zpráva za rok 2010 Zpracovala: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Ing.

Více

Monitoring dietární expozice v ČR: směrem k harmonizaci postupů v rámci Evropy

Monitoring dietární expozice v ČR: směrem k harmonizaci postupů v rámci Evropy Monitoring dietární expozice v ČR: směrem k harmonizaci postupů v rámci Evropy J.Ruprich-I.Řehůřková Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně Státní zdravotní ústav Praha Palackého 3a, 61242 Brno Tel/fax

Více

Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno

Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství Kubík Ladislav Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Kaly nevyhnutelný odpad při čištění odpadních vod před použitím nutná úprava kalů různá

Více

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Proč hodnotit vodní útvary? Směrnice 2000/60/ES Evropského

Více

Studium Ekotoxikologie na PřF MU v Brně. Základní informace

Studium Ekotoxikologie na PřF MU v Brně. Základní informace Studium Ekotoxikologie na PřF MU v Brně Základní informace www.recetox.cz www.sinice.cz CHEMIKÁLIE V PŘÍRODĚ a člověk CHEMIKÁLIE V PŘÍRODĚ a organismy toxicita není jen smrt Chemikálie a nepřímá toxicita

Více

Gabriela Šedivcová ENVISAN-GEM, a. s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6

Gabriela Šedivcová ENVISAN-GEM, a. s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 VYUŽITÍ BIOTRANSFORMACE PRO SNÍŽENÍ TOXICITY PCDD A PCDF Gabriela Šedivcová ENVISAN-GEM, a. s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 Inovativní

Více

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU Helena Burešová, Vladimír Kočí, Hana Motejlová VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha

Více

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží 10.1. Formulovat strategii státu k odstranění starých i současných ekologických zátěží v lesích (včetně finančního zajištění) 10.2.

Více

Monitoring odpadních vod z čistírny odpadních vod - vyhodnocení kvality

Monitoring odpadních vod z čistírny odpadních vod - vyhodnocení kvality ZÁVĚRY MONITORINGŮ ZA ROK 2015 Na základě kapitoly 11.2. Integrovaného povolení Čj: MSK 20001/2008 pro výrobní závod Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) tímto zveřejňujeme závěry z monitoringů

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích BERÁNEK M., BORSKÁ L., KREMLÁČEK J., FIALA Z., MÁLKOVÁ A., VOŘÍŠEK V., PALIČKA V. Lékařská fakulta UK a FN Hradec Králové Finančně podporováno programy

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2011

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2011 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2011 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami -situace vroce 2010 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 / 2011

Více

SMĚRNICE KOMISE 2006/13/ES,

SMĚRNICE KOMISE 2006/13/ES, L 32/44 Úřední věstník Evropské unie 4.2.2006 SMĚRNICE KOMISE 2006/13/ES, ze dne 3. února 2006, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech,

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH POPs

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH POPs Příloha č. 1: ZÁKLADNÍ CARAKTERISTIKY A VLASTNSTI JEDNTLIVÝC PPs P1.1 DDT a jeho metabolity (DDTs) DDT, resp. p,p -DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorfenyl) ethan) byl jako účinný insekticid identifikován

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil Problematika dioxinů v krmivech Miroslav Vyskočil Obsah prezentace Dioxiny vznik, výskyt, dopady Dioxiny v potravinovém řetězci Nařízení Komise 225/2012 Kontrola přítomnosti dioxinů vkrmivech Dioxiny Dioxiny

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Vyhodnocení měření na MMS Heřmanovice a Nový Jičín-Kojetín v roce 211 Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Ostrava, březen 212 2 Obsah Úvod...3 1. Základní údaje...4

Více

Zjišťování a stanovení kontaminujících látek při intervenčním nákupu obilovin

Zjišťování a stanovení kontaminujících látek při intervenčním nákupu obilovin Zjišťování a stanovení kontaminujících látek při intervenčním nákupu obilovin Komise Evropských společenství jasně deklaruje, že v zájmu ochrany veřejného zdraví je nezbytné udržet množství kontaminujících

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

Sledování regionálních rozdílů

Sledování regionálních rozdílů Sledování regionálních rozdílů Deskripce regionů Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Ostrava 2004 1. ÚVOD Pro přípravu programových dokumentů regionálního rozvoje a formování regionální politiky je výchozím

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.040; 07.100.30 2008 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mikrobiologická kritéria pro potraviny. Principy stanovení a aplikace ČSN 56 9609 Únor Guides to good hygiene

Více

Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v Moravskoslezském kraji. Ing. Lucie Hellebrandová Ing. Vladimír Lollek

Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v Moravskoslezském kraji. Ing. Lucie Hellebrandová Ing. Vladimír Lollek Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Lucie Hellebrandová Ing. Vladimír Lollek Základní informace a cíle projektu: - byl realizován za podpory OPŽP(CZ.1.02/2.1.00/11.13405)

Více

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Ing. Rudolf Zelinka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor provozuschopnosti oddělení životního prostředí e-mail:

Více

Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II. Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth

Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II. Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth 23. červen 2010 Leština doškolovací seminář Vzorkování železničního svršku II Naformátováno: Podtržení

Více

VYUŽITÍ STANOVENÍ EKOTOXICITY PŘI HODNOCENÍ KVALITY ODPADŮ

VYUŽITÍ STANOVENÍ EKOTOXICITY PŘI HODNOCENÍ KVALITY ODPADŮ VYUŽITÍ STANOVENÍ EKOTOXICITY PŘI HODNOCENÍ KVALITY ODPADŮ Vít Matějů, Simona Vosáhlová, Robin Kyclt, Gabriela Šedivcová ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Soubor map - Zdroj: www.vyletnik.cz Kolektiv: M.Zimová, I.Landa, Z. Wittlingerová, A.Hlavová Česká

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) Základní charakteristika. Použití. Zdroje emisí

Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) Základní charakteristika. Použití. Zdroje emisí Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) další názvy AOX ( Adsorbable Organically bound Halogens ) číslo CAS* - chemický vzorec* - ohlašovací práh pro emise a přenosy do ovzduší (kg/rok) - do vody

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

Ichtyologické důsledky znečišťování povrchových vod

Ichtyologické důsledky znečišťování povrchových vod Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Ichtyologické důsledky znečišťování povrchových vod Hydrologická situace ČR, vývoj znečištění vod, vodní eroze, specifické polutanty, ohrožené druhy

Více

ZATÍŽENÍ SEDIMENTU HOSTIVAŘSKÉ NÁDRŽE PRIORITNÍMI POLUTANTY 40 LET AKUMULACE ZNEČIŠTĚNÍ

ZATÍŽENÍ SEDIMENTU HOSTIVAŘSKÉ NÁDRŽE PRIORITNÍMI POLUTANTY 40 LET AKUMULACE ZNEČIŠTĚNÍ ZATÍŽENÍ SEDIMENTU HOSTIVAŘSKÉ NÁDRŽE PRIORITNÍMI POLUTANTY 4 LET AKUMULACE ZNEČIŠTĚNÍ ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra zdravotního a ekologického inženýrství Thákurova 7, Praha 6, 16629, Česká republika

Více

Průmyslová zóna Kladno Dříň, areál Sochorové válcovny Třineckých železáren a.s., Třinecká 733, Buštěhrad 273 43

Průmyslová zóna Kladno Dříň, areál Sochorové válcovny Třineckých železáren a.s., Třinecká 733, Buštěhrad 273 43 Průmyslová zóna Kladno Dříň, areál Sochorové válcovny Třineckých železáren a.s., Třinecká 733, Buštěhrad 273 43 Výroba a zpracování paliv a maziv, produkce nemrznoucích směsí pro chlazení automobilů a

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2006

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2006 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2006 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce 2005 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více