Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola chemicko-technologická v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie a analýzy potravin & Česká společnost chemická Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii ve spolupráci s EKOLEX s.r.o. Sborník příspěvků ze XIV. semináře s mezinárodní účastí KONTAMINANTY A DALŠÍ RIZIKOVÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH A EKOSYSTÉMECH Praha

2 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie a analýzy potravin & Česká společnost chemická Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii ve spolupráci s EKOLEX s.r.o. Sborník příspěvků ze XIV. semináře s mezinárodní účastí KONTAMINANTY A DALŠÍ RIZIKOVÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH A EKOSYSTÉMECH Praha

3 ISBN

4 PROGRAM PŘEDNÁŠEK SEMINÁŘE O1: K. Bláha (Odbor environmentálních rizik MŽP Praha) Aktivity Rady vlády ČR pro zdraví a životní prostředí vazby na projekt hodnocení stavu životního prostředí. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O2: K. Volka (VŠCHT Praha) Projekt MŽP Hodnocení stavu životního prostředí ČR. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O3: J. Hajšlová, V. Kocourek, K. Volka, M. Suchánek, S. Böhm, F. Skácel, M. Tomaniová, Z. Radová, K. Holadová, J. Poustka, L. Šetková, P. Suchan a kol. (VŠCHT Praha) Přehled aktivit realizovaných v rámci projektu MŽP Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v ČR, výstupy vybraných pilotních studií O4: I. Holoubek, K. Bláha, I. Holoubková, P. Čupr, J. Kohoutek (RECETOX Brno) UNEP Chemicals / GEF Projekt Regional-based Assessment on Persistent Toxic Substances...34 O5: B. Turek (SZÚ Praha) Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravin...38 O6: P. Cuhra a kol. (ČZPI Praha) Trendy v kontaminaci potravin na českém trhu. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O7: I. Řehůřková, J. Ruprich a kol. (SZÚ CHŘP Brno) Monitoring dietární expozice zhodnocení osmiletého sledování...39 O8: P. Slanina (NFA Uppsala, Švédsko) Vnímání dietárních a environmentálních rizik...42 O9: M. Černá 1, V. Bencko 2 (SZÚ Praha 1, Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF, UK Praha 2 ) Zátěž české populace peristentními chlorovanými organickými látkami výsledky biologického monitoringu O10: P. Cuhra (ČZPI Praha) Harmonizace analytických metod a vzorkovacích postupů pro kontrolu potravin s EU. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O11: E.Břízová (SZÚ Praha) Realizace požadavků současné legislativy v oblasti pitných a rekreačních vod. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O12: I. Holoubek (MU Brno, RECETOX Brno) Regionální pozaďový monitoring persistentních, bioakumulativních a toxických látek ve střední Evropě porovnání výsledků měření a modelování

5 O13: H. Novotná, V. Ostrý, J. Ruprich (CHPŘ SZÚ Brno) Diagnostika GMO produktů a potravin nového typu na bázi GMO metodou PCR a elisa O14: B. Pokorný (KHS Brno) Perspektivy sledování cizorodých látek v hygienické službě v podmínkách nové legislativy O15: J. Hajšlová, B. Dušek, V. Kocourek (VŠCHT Praha) Nitroderiváty PAH v potravinách - nová dietární rizika? (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O16: M. Tomaniová, J. Hajšlová a kol. (VŠCHT Praha) Hodnocení zátěže životního prostředí polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) ve vybraných lokalitách České republiky v letech O17: J. Fuksa, L. Havel, E. Stuchlík (VÚV TGM Praha) Kontaminace vybraných složek ekosystému Labe a dolní Vltavy v období O18: V. Ludvík (ČIA Praha) Zkušenosti s přechodem laboratoří na ČSN EN ISO/IEC O19: J.Tekel, K. Pecníková, T. Hudecová (UK Bratislava) Unifikácia alebo diverzifikácia analytických metód pre analýzu rezíduí pesticídov vzorkách biologického pôvodu (otázka dňa?) O20: M. Suchánek, J. Hajšlová, V. Kocourek: a kol. (VŠCHT Praha) Věrohodnost výsledků měření v monitoringu a jejich interpretace. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O21: M. Vávrová, H. Gargošová-Zlámalová, P. Kořínek, E. Šucman, M. Beklová, I. Kolářová (VFU Brno) Vliv znečištění agrárního ekosystému na kontaminaci v něm produkovaných potravin...82 O22 : L. Jech (Axys Varilab, Vranné n. Vlt.) PCDD/F V životním prostředí České republiky zhodnocení analytických přístupů O23: G. Rimkus (Food and Veterinary Institute, D) New contaminants in human milk and fat - recent trends. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O24: G. Rimkus (Food and Veterinary Institute, D) Analysis of polybrominated diphenylethers (PBDEs) in biota. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O25: R. Fussell (CSL York, UK) Recent Trends in the analysis of pesticides in food crops. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) 4

6 O26: A.-R. Fernandez Alba (University of Almeria, Spain) Determination of multiclass pesticide residues in fruits and vegetables by LC-API-MS. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O27: J. Poustka (VŠCHT Praha) Aplikační možnosti LC-MS v analýze biotických materiálů...92 O28: M. Kalina (Merck,Říčany) CHROMOLITH nástup monolitních kolon...93 O29: P. Verner (Spectronex Praha) Vybrané aplikace LC-ESI-MS a LC-APCI-MS v analýze kontaminantů...95 O30: R. Vreeken (Micromas, NL) Comparison of LC-MS performance characteristics of MS-analyzers based on quadrupole. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O31: K. Maštovská a kol. (VŠCHT Praha) Pracovní charakteristiky různých variant rychlé GC v reziduální analýze pesticidů...96 O32: R. Weck (Leco Corps., Moenchengladbad, D) TOF Mass Spectrometry - applicability in the fields of food/environmental analysis. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O33: H. Katzinger (Thermo-Finnigan, Vienna) Potential of GC-MS/TOF in organic trace analysis. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O34: B. Rothweiler (Agilent Technologies, EFSC Waldbronn) Synergic Effects of Element Specific and Mass Selective Detection in Environmental Analysis. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O35: J. Sosnovcová (SZÚ Praha) Průnik kontaminantů z obalů a dalších materiálů do potravin v průběhu výroby a skladování. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O36: V. Jiřík (KHS Ostrava) Využití GC/MS pro stanovení migrací organických látek z materiálů a výrobků. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O37: V. Kocourek, L. Šetková, J. Hajšlová (VŠCHT Praha) Sledování lipofilních kontaminantů ve vybraných profilech Labe a Vltavy technikou SPMD...98 O38: P.-A. Bergquist (Umea University, Švédsko) Application of semipermeable membranes (SPMD) for sampling of airborne pollutants. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O39: J. Čáslavský (ÚACH AVČR, Brno) Příklady vzorkování environmentálních kontaminantů v ovzduší technikou SPMDs

7 O40: K. Holadová (VŠCHT Praha) Aplikační možnosti mikroextrakce na tuhou fázi (SPME) při analýze potravin a prostředí O41: J. Leníček (KHS Ústí n.l.) Analýza volatilních látek ve vodách pomocí SPME O42: D. Procházková (Sigma-Aldrich, Praha) Mikroextrakce tuhou fází SPME (nová generace SPME vláken Stable flex) O43: M. Sekyra (KHS Ústí n.l.) Polycyklické aromatické uhlovodíky a jejich nitroderiváty v ovzduší O44: A. Horna (Radanal Pardubice) Úvod do HPLC studia českého piva analýza fenolických látek pomocí multielektrodového elektrochemického detektoru CoulArray O45: V. Schulzová, J. Hajšlová (VŠCHT Praha) Přírodní toxiny v produktech ekologického zemědělství O46: V. Ostrý, J. Škarková, J. Ruprich (CHPŘ SZÚ Brno) Chemotaxonomie aflatoxinogenních plísní, izolátů z potravin O47: Z. Radová, J. Hajšlová (VŠCHT Praha) Fusariové mykotoxiny v obilninách O48: H. Maes (Propeka trading, Bratislava) Screening of Inhibitors of Acerthylcholinesterase and Butyrylcholinesterase in Water, Milk, Fruits, Meat and Vegetables

8 PŘEHLED POSTEROVÝCH SDĚLENÍ P1: Holoubek (MU Brno, RECETOX Brno) Projekt IDRIS I hodnocení ekologických rizik P2: G. Prokůpková, K. Holadová,, J. Poustka, J. Hajšlová (VŠCHT Praha) Development of a SPME method for the determination of phthalic acid esters in water P3: A. Ansorgová, I. Holoubek (Recetox Brno) Identifikace nového polychlorovaného organického polutantu ve vzorcích životního prostředí P4: F. Skácel, T. Bičák, J. Hajšlová, V. Kocourek, V. Tekáč, M. Tomaniová, K. Volka (VŠCHT Praha) Bioindikátory znečištění životního prostředí v České republice P5: I. Hochel (VŠCHT Praha) Development of Enzyme Immunoassay of DDT and α-endosulfan P6: P. Dolének, M. Ferenčík (Povodí Labe, Hradec Králové) Stanovení chlorovaných pesticidů a PCB v pevných matricích P7: P. Dolének, M. Ferenčík (Povodí Labe, Hradec Králové) Stanovení komplexotvorných látek (EDTA, NTA) ve vodách P8: R. Grabic, T. Ocelka, P. Hapala, V. Kočí, M. Šebestová, Š. Crhová (OHS Frýdek-Místek) Aplikace SPMD v reálných vodních systémech. Aspekty použití SPMD a živých organismů pro monitoring POP P9: P. Suchan, J.Hajšlová, V. Kocourek (VŠCHT Praha) Vyšetření hladin toxických kongenerů PCB ve vodním ekosystému ČR P10: L. Šetková a kol. (VŠCHT Praha) Sledování výskytu polybromovaných difenyletherů (PBDE) ve vodních ekosystémech P11: Š. Crhová, R. Grabic, M. Šebestová, J. Šamšová, P.-A. Bergquist, M. Černá, T. Ocelka (OHS Frýdek-Místek) Stanovení polybromovaných difenyletherů (PBDE) ve složkách životního prostředí metodou GC-MS/MS P12: I. Danielovič a kol. (OVÚA Michalovce) Polychlórované bifenyly a ťažké kovy v sedimentoch riek východoslovenskej nížiny P13: J. Wenglarzy (OHS Karviná) Stanovení akrylamidu ve vodách

9 P14: J. Křivánková, J. Hajšlová, J. Poustka (VŠCHT Praha) Pracovní charakteristiky metody HPLC/MS pro stanovení pesticidů v rostlinných materiálech P15: R. Štěpán, J. Hajšlová (VŠCHT Praha) Stanovení reziduí vybraných herbicidů v mrkvi validace metody a analýza reálných vzorků P16: A. Ansorgová, M. Mašková, I. Holoubek (Recetox Brno) Stanovení pyrethroidů a jejich degradačních produktů ve volném ovzduší možnosti monitoringu P17: P. Kotlaříková, J. Čáslavský, (ÚACH AVČR, Brno) Vzorkování polycyklických aromatických uhlovodíků v ovzduší pomocí SPMDs P18: B. Dušek, J. Hajšlová, V. Kocourek (VŠCHT Praha) Vývoj a optimalizace metod pro stanovení nitro-pah v biologických matricích P19: D. Procházková (Sigma-Aldrich, Praha) Optimalizace výběru chromatografických kolon P20: S. Krížová (VÚP Bratislava, SK) Sledovanie vybraných chemických prvkov a dusičnanov v spotrebnom koši P21: I. Pastoreková (ŠZÚ Bratislava) Výsledky stanovenia aditívnych látok v požívatinách v roku P22: M. Kempný, J. Merhaut, P. Cuhra (ČZPI Praha) Výskyt pesticidů v potravinách v období P23: J. Královský, P. Dvořáková, J. Socha (Universita Pardubice) Studium hydrolýzy herbicidního derivátu piperidinu P24: J. Poustka, J. Hajšlová, K. Holadová,K. Valiková (VŠCHT Praha) Hladiny BADGE a odvozených sloučenin ve vybraných komoditách P25: J. Králová a kol. (VŠCHT Praha) Optimalizace analytické koncovky pro stanovení alternariových mykotoxinů P26: J. Škarková, V. Ostrý, J. Ruprich (SZÚ CHPŘ Brno) Planární chromatografie a stanovení mykotoxinů P27: R. Peroutka J. Hajšlová, J. Poustka, V. Schulzová (VŠCHT Praha) Optimalizace metody pro stanovení moniliforminu a beauvericinu v rostlinných materiálech P28: M. Adam, K. Ventura, A. Eisner (Universita Pardubice) Charakterizace chmele pomocí zrychlené extrakce rozpouštědlem a GC/MS

10 P29: D. Kordík (Chemmea Bohemia) Současné trendy metrologického zabezpečení chemických měření. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) P30: M. Suchánek, K. Bukovjan (VŠCHT Praha) Intepretace výsledků měření zatížení biotických matric živočišného původu. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) P31: A. Honzlová, A. Tůmová (SVÚ Jihlava) Biogenní aminy v potravinách P32: J. Kohoutková (VŠCHT Praha) Stanovení Kresoxim methylu v máku P33: A. Jacková (VÚVM Košice, SK) Výskyt inhibičných látok v mlieku P34: P. Petrů, M. Kubík, P. Cuhra (ČZPI Praha) Výskyt lepku v "bezlepkových" potravinách. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) P35: P. Farkaš, J. Ďurčo, E. Kiss (VÚP Bratislava) Výsledky monitorizácie obsahu mentolu v cukrovinkách a žuvačkách P36: M. Fišera (VUT Brno) Zdroje cínu v potravinách a jeho stanovení metodami atomové spektrometrie P37: R. Mikulíková (VÚPS Brno) Kontrola zdravotní nezávadnosti sladovnického ječmene P38: D. Šalgovičová (VÚP Bratislava, SK) Sledovanie obsahu kadmia vo vybraných zložkách životného prostredia SR P39: H. Zlámalová-Gargošová, M. Vávrová (VFU Brno) Sledování PCB v krevní plazmě zvířat v souvislosti s odhadem kontaminace P40: S. Šrenkelová, J. Szabóová (SHMÚ Bratislava) Kvalita atmosférických zrážok na regionálnych staniciach SR P41: A. Klimeková Sledovanie koncentrácie ťažkých kovov v ovzduší a v atmosferických zrážkach. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) P42: G. Barančíková (VÚ podoznalectva a ochrany pody, Prešov) Transport a transformácia pentachlórofenolu v pôdnom prostredí P43: T. Čermáková (VÚŽV Liptovský Hrádok) Analýza environmentálných vplyvov na včelu medonosnú Apis mellifera a jej produkty

11 P44: M. Stoklas, K. Holadová, J. Hajšlová, V. Kocourek, P. Cudlín (VŠCHT Praha, ÚEK AVČR České Budějovice) Využití SPME ke sledování emise terpenových látek z jehličí smrku ztepilého (Picea abies) ve vazbě na environmentální faktory P45: J. Náhlík (VŠCHT Praha) Vývoj morfologické kvality stomatálního vosku smrku ztepilého na vybraných lokalitách ČR v letech 1998 AŽ P46: R. Bartoníčková (VŠCHT Praha) Studium rychlosti degradace stomatálního vosku smrku ztepilého (Picea abies) retrospektivní metodou P47: E. Kašová (VŠCHT Praha) Porovnání vývoje kvality morfologie stomatálních vosků smrku ztepilého na lokalitě s normální a zrychlenou degradací v průběhu vegetačního období P48: P. Cudlín, J. Tříska, K. Růžičková, J. Vrchotová (ÚEK AVČR, Č. Budějovice) Distribuce polyaromatických uhlovodíků v jehlicích smrku ztepilého P49: L. Sáha (Univ. T.Bati, Zlín) Přebytečná syrovátka z mlékárenské technologie vstupní surovina k ekologizaci výroby usní P50: V. Očenášková, J. Munich, J. Vilímec(VÚV TGM Praha) Některé komplexotvorné látky v povrchových vodách ČR

12 PŘEDNÁŠKY 11

13 PŘEHLED AKTIVIT REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU MŽP MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V ČR, VÝSTUPY VYBRANÝCH PILOTNÍCH STUDIÍ J. Hajšlová, V. Kocourek, K. Volka, M. Suchánek, S. Böhm, F. Skácel, M. Tomaniová, Z. Radová, K. Holadová, J. Poustka, L. Šetková, P. Suchan a kol. Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 3, Praha 6 1. Historie projektu, etapa Federální vláda ČSFR přijala dne usnesení č. 593 z , ke koncepci systému snižování cizorodých látek v potravním řetězci člověka, ve kterém stanovila základní priority ochrany potravního řetězce před cizorodými látkami jako součást systému ochrany spotřebitele, s využitím tehdy platných předpisů ES, doporučeními FAO/WHO a mezinárodním programem monitoringu potravinových kontaminantů GEMS/FOOD, organizovaným v rámci OSN. V návaznosti na uvedené legislativní opatření federální vlády bylo přijato usnesení vlády ČR č. 408 z , o koncepci monitoringu potravních řetězců. V souladu se zákonem č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů (kompetenční zákon), se nositelem úkolu stal ministr životního prostředí ČR. Po dohodě s ministry zdravotnictví a zemědělství byla jmenována patnáctičlenná Rada monitoringu, která zpracovala velmi podrobný projekt, jehož zkušební etapa byla zahájena již od začátku roku Celý projekt byl založen na smluvních vztazích se státními i soukromými laboratořemi vybranými na základě veřejné soutěže. Prostřednictvím Rady monitoringu byl harmonizován s monitorovacími programy probíhajícími v zemědělském a zdravotnickém resortu (např. v rámci monitorování zdravotního stavu obyvatel podle usnesení vlády ČR č. 369/1991). Řešitelem projektu se stal Český ekologický ústav (ČEU), do kterého byl začleněn i sekretariát Rady monitoringu. V roce 1993 byla realizována první etapa projektu, na které se podílely kromě členů rady i další vybraní specialisté. Základním cílem projektu bylo získávání informací o stavu a vývoji kontaminace hlavních článků potravních řetězců ve vztahu k úrovni znečištění životního prostředí v síti pevných monitorovacích bodů zahrnujících různé typy agrárních ekosystémů na území ČR. Obecným cílem bylo získání informací využitelných v různých oblastech státní politiky (ekologické, hospodářské a výživové atd.), kontroly a legislativy, významně mohou přispět i ke zlepšení informovanosti veřejnosti. Konkrétně se zde předpokládalo použití dat jako podkladů pro: určení rozmezí pozaďových hodnot obsahu škodlivin v prostředí a v surovinách pro výrobu potravin, tvorbu či úpravu limitních hodnot škodlivin v životním prostředí a potravinách, regionální i mezinárodní porovnání úrovně znečištění hlavních článků potravních řetězců ve vazbě na zátěž životního prostředí, odhad podílu znečištění prostředí na celkové míře zátěže člověka chemickými kontaminanty z poživatin, přesnější stanovení priorit pro kontrolní systémy, státní zprávu a výzkum, zajišťování podkladů pro vyhodnocování regionů z hlediska vhodnosti pro obecnou nebo speciální zemědělskou produkci. 12

14 Je nutné zdůraznit, že jedním ze základních aspektů při formování strategie projektu byla komplementarita generovaných dat k údajům získávaným v příbuzných monitorizačních programech realizovaných na úrovni jednotlivých resortů. 2. Etapa V roce 1994 bylo Ministrem životního prostředí rozhodnuto projekt v rámci ČEU ukončit a nahradit jej projektem výzkumu a vývoje. Rada monitoringu byla transformovaná na vědeckou radu nového projektu Hodnocení stavu životního prostředí: monitoring potravních řetězců. Na základě výběrového řízení se koordinátorem projektu stala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha). Projekt byl v jednotlivých letech členěn na podprojekty, pokud šlo o dlouhodobě založené studie, a na kratší, zpravidla jednoleté pilotní studie. V následujícím textu je stručně charakterizován podprojekt plošného a komplexního monitoringu, detailněji jsou pak prezentovány výsledky pilotních studií realizovaných pracovištěm Ústavu chemie a analýzy potravin VŠCHT Praha ve spolupráci se zodpovědným řešitelem prof. Ing. Karlem Volkou, CSc. z Ústavu analytické chemie, VŠCHT Praha. V příloze jsou pro ilustraci některé výstupy graficky zpracované PODPROJEKT PLOŠNÉHO A KOMPLEXNÍHO MONITORINGU Realizace projektu vycházela z koncepce vzniklé v přípravné fázi tak, aby byly naplněny cíle usnesení vlády č. 408/1992. Pro výběr jednotlivých skupin cílových environmentálních kontaminantů do prezentovaného projektu byla použita následující kriteria: priority identifikované programem WHO Global Environmental Monitoring System (GEMS), spektrum sloučenin sledovaných v obdobných zahraničních studiích či monitorizačních programech, aktuální seznamy prioritních polutantů uváděných v mezinárodních konvencích a dokumentech EU, specifické problémy zaznamenané v rámci existujících studií zaměřených na incidenci kontaminantů v různých složkách ekosystému ČR, kontaminanty sledované v rámci monitoringu realizovaného na úrovni resortu Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví. Výsledky monitoringu měly přinést odpovědi na následující otázky: Jaký je výskyt a jak vysoké jsou běžné koncentrační hladiny (rozmezí) prioritních škodlivin v rostlinných a živočišných tkáních v různých oblastech České republiky? (též v porovnání s údaji zahraničními)? Jaké jsou rozdíly v zátěži jednotlivých regionů a lze usuzovat na zdroje znečištění? Jaké jsou dlouhodobé trendy v zátěži biotických složek životního prostředí? Do které oblasti je třeba orientovat další výzkumné či monitorovací aktivity? Výběr 22 sledovaných lokalit byl zachován po celou dobu trvání projektu, původní výběr kombinací analyt / matrice prošel určitým vývojem, jehož cílem bylo odstranit zbytečné duplicity s dalšími rezortními monitoringy a také vyloučit matrice s nízkou vypovídací hodnotou. Souhrnný přehled vyšetřovaných vzorků (kombinací analyt / matrice) přináší tabulka 1. (do projektu nebylo 13

15 zařazeno sledování půd, které je plně pokryto aktivitami MZe ČR). Tento monitoring byl označen jako monitoring plošný. V roce 1996 došlo k výraznému rozšíření sledovaných matric o některé biotické složky životního prostředí, které slouží jako indikátory zátěže nejenom potravních řetězců člověka, ale i dalších volně žijících živočichů V 5 lokalitách, vyčleněných z původních 22, byl iniciován tzv. komplexní, resp. cílený monitoring, viz Tabulka 2. Zvoleny byly lokality charakterizující v maximální míře typické územní celky České republiky, a to jak morfologicky (nadmořská výška, orientace vůči převažujícímu směru větru apod.), tak s ohledem na zátěž (rozsah emisí) související s intenzitou antropogenních činností. Soubor těchto stanovišť měl dále zahrnovat maximální množství analyzovaných materiálů, především bioindikátorů znečištění prostředí. Důležitou součástí projektu bylo zavedení a udržování systému jakosti v souladu s požadavky mezinárodních organizací (ISO, EURACHEM, Evropská komise DG XII), které se zabývají systémy jakosti obecně a systémy jakosti projektů a grantů zvlášť. Koncepce systému jakosti projektu Monitoring cizorodých látek v životním prostředí vycházela jednak z požadavků systému tzv. Správné laboratorní praxe dle dokumentů OECD a jednak ze systému jakosti požadovaného ČSN EN Metrologické zajištění projektu včetně splnění požadavků na metrologickou návaznost projektu v rámci Národního schématu návaznosti je v souladu s resolucí 20. zasedání CGPM (nejvyšší orgán mezinárodní metrologické organizace). Metrologická laboratoř VŠCHT, vybudovaná v rámci tohoto projektu, se stala klíčovým pracovištěm v systému Národního schématu návaznosti pro chemická měření, převážně v oblasti životního prostředí. V současné době je součástí organizace METROCHEM, která podle Zákona o metrologii zajišťuje metrologickou službu v České republice. Pro tuto činnost je Metrologická laboratoř akreditována Českým institutem pro akreditaci (ČIA). Metrologické laboratoře jsou průběžně ověřovány evropskými metrologickými strukturami. Na zasedání EUROMETu (Bratislava, únor 2001) byla tato Metrologická laboratoř vyhodnocena jako jedna z nejlepších evropských metrologických laboratoří. 14

16 Tabulka 1. Přehled vzorků analyzovaných v letech ve 22 lokalitách základní monitorovací sítě MATRICE EBDC Dusičnan y Počty analytů sledovaných v daném roce* Těžké kovy PCB a OCP PAU Zajíc svalovina Zajíc - játra Zajíc - ledvina Srnec svalovina Srnec - játra Srnec ledvina Zelí Brambory Jablka Pšenice Řepka Krmivo objemné Pyl Med 21 Bulk * Analyty zahrnuté v jednotlivých skupinách: Těžké kovy: kadmium, olovo, rtuť, zinek, měď, nikl, arsen PCB (polychlorované bifenyly): indikátorové kongenery č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 OCP (organochlorové pesticidy a příbuzné sloučeniny): α-hch, β- HCH, γ-hch (lindan), HCB, DDE, DDT PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky): fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenz(a,h)antracen, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren 15

17 Tabulka 2. Počty analyzovaných vzorků v letech v komplexních lokalitách MATRICE Dusičnan y Počty analytů sledovaných v daném roce* Těžké kovy PCB a OCP PAU Zajíc - svalovina Zajíc játra Zajíc ledviny Zajíc - kostní dřeň Zajíc - ledviny - tuk Ryby Mech Jehličí Bulk * viz legenda k Tabulce

18 2.1.1 PŘÍNOSY PODPROJEKTU Projekt přinesl zcela původní přístup k hodnocení rozsáhlého souboru dat o zatížení životního prostředí, který dovoluje celou řadu objektivizovaných rozhodnutí ať již jde o oblasti, které by měly být předmětem zvýšeného zájmu z hlediska monitorovacích aktivit, tak o výběr vhodných matric s vysokou vypovídací hodnotou. Získané výsledky jednoznačně dokumentují vhodnost použití bioindikátorů (včetně některých zemědělských plodin) pokud jde o hodnocení stavu životního prostředí. Např. pyl, jehličí a mech lze doporučit jako vhodné bioindikátory zátěže ekosystému atmosférickými polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) s komplementární vypovídací hodnotou 1. Souhrnně lze dokumentovat, že transport sledovaných znečišťujících látek ovzduším je dominantním zdrojem kontaminace ekosystému. Formulovat lze některé obecné závěry: Z pohledu hodnocení a ochrany životního prostředí je zajímavá skutečnost, že zatímco v rozsahu kontaminace jednotlivých lokalit PAU se promítaly jak lokální emisní zdroje tak i dálkový přeshraniční) transport (viz vesměs zřetelně zvýšená kontaminace PAU prokazovaná u většiny lokalit na Moravě), v případě polychlorovaných bifenylů (PCB) a perzistentních organochlorových pesticidů (OCP) nebyly v rozsahu kontaminace terestrické složky ekosystému prokázány významné rozdíly a lze předpokládat, že se uplatňuje především imisní zátěž odpovídající dálkovému přenosu (jedinou výjimkou byla lokalita Jindřichův Hradec, kde opakovaně vysoké nálezy PCB v pylu signalizovaly existenci lokálního emisního zdroje). Na závěr této části lze konstatovat, že prezentované výsledky dovolují do budoucna výrazně zjednodušit a zefektivnit relevantní monitorizační aktivity a zlepšit ekonomické parametry resp. snížit náklady nezbytné pro realizaci této činnosti. 2.2 PILOTNÍ STUDIE Pilotní studie realizované v rámci projektu se detailněji zabývaly otázkami sledování a hodnocení kontaminace vybraných složek ekosystému. Jednotlivé aspekty resp. tématické oblasti stručně charakterizované v následujících odstavcích, reflektovaly jak podněty získané v rámci plošného monitoringu, tak i aktuální trendy zaznamenané na mezinárodní úrovni a to jak oblasti vlastních environmentálních kontaminantů, tak i pokud jde o metody jejich sledování. V neposlední řadě byla pozornost věnována aplikaci moderních způsobů hodnocení biologických efektů vyvolaných znečistěným prostředím u biot. Jen v prvním roce projektu bylo v rámci vyhledávání vhodných bioindikátorů zpracováno celkem 16 studií. Celá řada studií byla též orientována na validaci analytických metod pro vybrané kontaminanty v kontextu legislativních předpisů. Stanoveny byly metrologické charakteristiky analytických 1 Jak vyplývá z tab. 1 v Příloze 1, v rámci monitoringu byly PAU sledovány v různých typech rostlinných bioindikátorů, které vlastně reprezentují pasivní vzorkovače ( passive samplers ). Podle délky expozice atmosférickým imisím je možné je rozdělit do tří skupin: jablka, olejniny (řepka), pšenice, zelené krmivo (vojtěška) - reprezentují vegetační období dané plodiny event. interval mezi sečí, směsný plástový pyl - reprezentuje období květu flóry vyskytující se v dané lokalitě v okruhu několika kilometrů od daného úlu, jehličí smrku ztepilého, mech celoročně dostupné. Vypovídací schopnost jednotlivých indikátorů není identická - hodnoty celkových nálezů PAU i jejich zastoupení se výrazně liší.

19 postupů používaných pro sledování hladin PAU, PCB, OCP, esterů kyseliny ftalové a vybraných kovů sledovaných v rámci monitoringu, přehled legislativních požadavků sledované kontaminanty. Významným předpokladem k zajištění kompatibility generovaných dat různými pracovišti bylo zpracování jednotných standardních operačních postupů pro odběr sledovaných matric Hodnocení zátěže vodního ekosystému Již v polovině 90.let, kdy byl tento projekt iniciován byla k dispozici data indikující značný rozsah kontaminace některých vodních toků, přehradních nádrží a rybníků jak těžkými kovy tak PCB či podobnými organochlorovými kontaminanty. Jednotlivé studie však často sledovaly pouze některou ze skupin kontaminantů a v řadě případů se používané metodiky odběru i vlastního vyšetřování vzorků lišily natolik, že nebylo možné dílčí výsledky přímo srovnat. Z uvedených důvodů jsme proto při realizaci pilotních, v řadě případů víceletých studií zaměřených na vodní ekosystém důsledně dbali na jejich vzájemnou metodickou harmonizaci a průběžnou aktualizaci. Jako bioindikátory zátěže sledovaných lokalit na řece Labi, Vltavě, Otavě, Berounce a Moravě byly zvoleny ryby reprezentující různé trofické úrovně a současně jsou dostatečně ve vodních tocích zastoupeny:. Konkrétně šlo o jelec tlouště, cejna velkého, parmu obecnou, okouna říčního a pstruha duhového Odbornou úroveň pilotních studií v rámci této části projektu garantovala spolupráce s Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým JU ve Vodňanech, který zajišťoval nejen odběry vzorků ale i posuzování biologických efektů vyvolaných zátěže prostředí u vybraných zástupců ichtyofauny a hodnocení ekotoxikologických rizik. Pro ilustraci lze uvést některá pozorování: histopatologickým vyšetřením ryb z relativně značně kontaminovaných lokalit na Labi pod Pardubicemi a v Hřensku byly prokázány významné změny v játrech sledovaných organismů orientační test genotoxicity (MNT) prokázal zvýšený obsah mikrojader u parmy obecné v lokalitě Hřensko byly jištěny změny v diferenciálním počtu leukocytů u ryb v lokalitách pod Pardubicemi a Hřensko zaznamenána byla větší frekvence plazmatických buněk což indikuje horší zdravotní stav ryb byla prokázána expozice pstruhů duhových v lokalitě Králíky na řece Orlici environmentálním estrogenům (podrobněji viz B.4.3.2) I když komplexní zhodnocení všech kauzálních souvislostí nebylo možné v době vymezené pro realizaci projektu zcela uzavřít, přesto získané poznatky jednoznačně potvrdily závažnost kontaminace některých lokalit a potřebu jejich dalšího sledování. Následující odstavce shrnují nejzajímavější, řadě případů zcela původní poznatky z dílčích studií Syntetické analogy pižma i) Syntetické analogy pižma, tzv. musk sloučeniny, představují zcela novou, v ČR do doby realizace tohoto projektu nesledovanou skupinu perzistentních organických environmentálních kontaminantů. Jde o látky s rozsáhlým použitím v oblasti aromatizace různých typů detergentů a kosmetických přípravků, které, jak ukázaly studie kontaminace 18

20 vodního ekosystému realizované v 90. letech v Německu, jsou velmi perzistentní a mají schopnost biokoncentrace v různých typech vodních organismů. K průniku těchto látek do životního prostředí dochází především odpadními vodami, neboť při běžných čistírenských úpravách nedochází k dostatečně účinné biodegradaci či sorpci. ii) V rámci rozsáhlé pilotní studie byla řešitelským pracovištěm zavedena metoda pro sledování nejvýznamnějších zástupců musk sloučenin, kterými jsou musk keton (MK) a musk xylen (MX) reprezentující tzv. nitroaromatické analogy pižma a dále galaxolid (HHCB) a tonalid (AHTN) ze skupiny polycyklických musk látek (v pozdějších fázích bylo zařazeno sledování dalších tří sloučenin této skupiny AHMI, ATII, ADBI). Již předběžné analýzy ryb odchycených v Labi v Hřensku v roce 1996 naznačily značný rozsah kontaminace ichtyofauny v této lokalitě na německé hranici. V následujících letech byla realizována vyšetření více než 650 vzorků ryb a sedimentů získaných v 11 lokalitách na Labi, Vltavě a Tiché Orlici. Byla získána řada originálních výsledků které lze shrnout v následujících bodech: Syntetické analogy pižma představují všudypřítomné kontaminanty českých řek, v lokalitách po proudu od významných městských či průmyslových aglomerací jsou hladiny těchto kontaminantů významně vyšší než nad nimi. Nejrozsáhlejší kontaminace musk sloučeninami byla opakovaně zjištěna v lokalitě Klecany (pod Prahou) zhruba 3 km od výpusti odpadních vod městské čistící stanice. Úroveň zátěže byla srovnatelná s německými daty pro řeku Ruhr, považovanou v tomto kontextu za nejvíce kontaminovaný tok v SRN. Typické koncentrační spektrum jednotlivých sloučenin v rybách je následující: HHCB > AHTN >> MX MK AHMI >ATII ADBI. Absolutní hodnoty nálezů musk sloučenin často převyšovaly koncentrace organochlorových kontaminantů (PCB a OCP). Rozsah biokoncentrace musk sloučenin v různých druzích ryb je rozdílný, nejvyšší biokoncentrační faktor a současně nejmenší rozsah biotransformace byl prokázán u cejna velkého (Abramis brama), tento druh lze doporučit jako vhodný bioindikátor přítomnosti odpadních vod. Ve vyšetřovaných rybách byla prokázána přítomnost amino derivátů musk sloučenin, zejména 4-NH 2 -MX, často v koncentracích vyšších než mateřská látka, ze které vznikají biotransformací (redukcí nitro skupiny). Tato skutečnost (možnost dietárního příjmu) je závažná z hlediska toxikologického zejména pro konzumenty sladkovodních ryb. Je třeba zdůraznit, že daná problematika (t.j. otázky incidence musk sloučenin v životním prostředí a jejich toxikologické hodnocení) se v EU staly jedním z prioritních témat při diskusi hospodaření s průmyslovými a komunálními odpady. ČR je první z kandidátských zemí, která realizovala rozsáhlou studii zaměřenou na tuto skupinu kontaminantů a získaná data budou prezentována na mezinárodní úrovni v rámci publikace, která vyjde v roce 2001 v nakladatelství Springer-Verlag Komplexní hodnocení výskytu xenoestrogenů ( endocrine disruptors ) ve vodním ekosystému ČR V rámci studia zátěže vodního ekosystému ČR perzistentními organickými kontaminanty byla pozornost zaměřena na látky ze skupiny xenoestrogenů, tzv. endocrine disruptors. Jak potvrdily toxikologické studie realizované v posledním desetiletí, schopnost interferovat s hormonálními pochody (narušení endokrinních funkcí) obratlovců vykazuje řada environmentálních kontaminantů včetně některých kongenerů PCB, DDT a jeho metabolity, polycyklické aromatické uhlovodíky, estery ftalové kyseliny, některé moderní pesticidy apod. Potřebu komplexního studia výskytu xenoestrogenů ve složkách životního prostředí deklarovalo v polovině 90. let z podnětu WHO 19

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství

Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství Porovnání produktů logického a enčního zemědělství Odborná studie VŠCHT Vypracoval: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Dr. Ing. Věra Schulzová Praha 26 Poděkování Děkujeme Ing. Kateřině Lancové za zpracování

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1. Cíle... 5 1.1. Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy... 5 1.2. Cíl dokumentu... 5 2. Zajištění bezpečnosti

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

Spalovna komunálního odpadu v Liberci významný zdroj POPs

Spalovna komunálního odpadu v Liberci významný zdroj POPs Spalovna komunálního odpadu v Liberci významný zdroj POPs RNDr. Jindřich Petrlík a Ing. Milan Havel (Arnika program Toxické látky a odpady), Martin Skalský (Arnika Centrum pro podporu občanů) vydalo občanské

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení zátěţe půdy

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení zátěţe půdy ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra mikrobiologie, výţivy a dietetiky Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, prosinec 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ P R A H A Duben 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DETERMINANTY ZDRAVÍ... 3 3. ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL...

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2014-2020

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání VYHODNOCENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 Sb., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRAHA Květen 2014 OBSAH Strana ÚVOD...9

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Stav ke dni 31. 12. 2012 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Více

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Jakub Langhammer Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha 2002 Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Skripta jsou

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit:

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit: Obsah: Obsah Úvod Představení projektu Cíle projektu O studii Nástroje hodnotící efektivitu managementu veřejné správy Místní Agenda 21 Balanced Scorecard (BSC) Metoda CAF Benchmarking Využívání indikátorů

Více

Září 2005 Ročník XV částka 9 OBSAH

Září 2005 Ročník XV částka 9 OBSAH Září 2005 Ročník XV částka 9 METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 12. Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území...1 13. Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území...42 OBSAH SDĚLENÍ 26.

Více

Územní plán Karolinka

Územní plán Karolinka RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Územní plán Karolinka Hodnocení vlivů na životní prostředí Ve smyslu

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY MĚSTA JIHLAVY A Z NĚHO VYPLÝVAJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH RIZIK HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY Brno, září 2009 Zdravotní ústav

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, červen 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. XXXIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 27. - 29.5.2002 Skalský Dvůr

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. XXXIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 27. - 29.5.2002 Skalský Dvůr SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XXXIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin 27. - 29.5.2002 Skalský Dvůr Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické Odbor potravinářské

Více