Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola chemicko-technologická v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie a analýzy potravin & Česká společnost chemická Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii ve spolupráci s EKOLEX s.r.o. Sborník příspěvků ze XIV. semináře s mezinárodní účastí KONTAMINANTY A DALŠÍ RIZIKOVÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH A EKOSYSTÉMECH Praha

2 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie a analýzy potravin & Česká společnost chemická Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii ve spolupráci s EKOLEX s.r.o. Sborník příspěvků ze XIV. semináře s mezinárodní účastí KONTAMINANTY A DALŠÍ RIZIKOVÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH A EKOSYSTÉMECH Praha

3 ISBN

4 PROGRAM PŘEDNÁŠEK SEMINÁŘE O1: K. Bláha (Odbor environmentálních rizik MŽP Praha) Aktivity Rady vlády ČR pro zdraví a životní prostředí vazby na projekt hodnocení stavu životního prostředí. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O2: K. Volka (VŠCHT Praha) Projekt MŽP Hodnocení stavu životního prostředí ČR. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O3: J. Hajšlová, V. Kocourek, K. Volka, M. Suchánek, S. Böhm, F. Skácel, M. Tomaniová, Z. Radová, K. Holadová, J. Poustka, L. Šetková, P. Suchan a kol. (VŠCHT Praha) Přehled aktivit realizovaných v rámci projektu MŽP Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v ČR, výstupy vybraných pilotních studií O4: I. Holoubek, K. Bláha, I. Holoubková, P. Čupr, J. Kohoutek (RECETOX Brno) UNEP Chemicals / GEF Projekt Regional-based Assessment on Persistent Toxic Substances...34 O5: B. Turek (SZÚ Praha) Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravin...38 O6: P. Cuhra a kol. (ČZPI Praha) Trendy v kontaminaci potravin na českém trhu. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O7: I. Řehůřková, J. Ruprich a kol. (SZÚ CHŘP Brno) Monitoring dietární expozice zhodnocení osmiletého sledování...39 O8: P. Slanina (NFA Uppsala, Švédsko) Vnímání dietárních a environmentálních rizik...42 O9: M. Černá 1, V. Bencko 2 (SZÚ Praha 1, Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF, UK Praha 2 ) Zátěž české populace peristentními chlorovanými organickými látkami výsledky biologického monitoringu O10: P. Cuhra (ČZPI Praha) Harmonizace analytických metod a vzorkovacích postupů pro kontrolu potravin s EU. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O11: E.Břízová (SZÚ Praha) Realizace požadavků současné legislativy v oblasti pitných a rekreačních vod. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O12: I. Holoubek (MU Brno, RECETOX Brno) Regionální pozaďový monitoring persistentních, bioakumulativních a toxických látek ve střední Evropě porovnání výsledků měření a modelování

5 O13: H. Novotná, V. Ostrý, J. Ruprich (CHPŘ SZÚ Brno) Diagnostika GMO produktů a potravin nového typu na bázi GMO metodou PCR a elisa O14: B. Pokorný (KHS Brno) Perspektivy sledování cizorodých látek v hygienické službě v podmínkách nové legislativy O15: J. Hajšlová, B. Dušek, V. Kocourek (VŠCHT Praha) Nitroderiváty PAH v potravinách - nová dietární rizika? (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O16: M. Tomaniová, J. Hajšlová a kol. (VŠCHT Praha) Hodnocení zátěže životního prostředí polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) ve vybraných lokalitách České republiky v letech O17: J. Fuksa, L. Havel, E. Stuchlík (VÚV TGM Praha) Kontaminace vybraných složek ekosystému Labe a dolní Vltavy v období O18: V. Ludvík (ČIA Praha) Zkušenosti s přechodem laboratoří na ČSN EN ISO/IEC O19: J.Tekel, K. Pecníková, T. Hudecová (UK Bratislava) Unifikácia alebo diverzifikácia analytických metód pre analýzu rezíduí pesticídov vzorkách biologického pôvodu (otázka dňa?) O20: M. Suchánek, J. Hajšlová, V. Kocourek: a kol. (VŠCHT Praha) Věrohodnost výsledků měření v monitoringu a jejich interpretace. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O21: M. Vávrová, H. Gargošová-Zlámalová, P. Kořínek, E. Šucman, M. Beklová, I. Kolářová (VFU Brno) Vliv znečištění agrárního ekosystému na kontaminaci v něm produkovaných potravin...82 O22 : L. Jech (Axys Varilab, Vranné n. Vlt.) PCDD/F V životním prostředí České republiky zhodnocení analytických přístupů O23: G. Rimkus (Food and Veterinary Institute, D) New contaminants in human milk and fat - recent trends. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O24: G. Rimkus (Food and Veterinary Institute, D) Analysis of polybrominated diphenylethers (PBDEs) in biota. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O25: R. Fussell (CSL York, UK) Recent Trends in the analysis of pesticides in food crops. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) 4

6 O26: A.-R. Fernandez Alba (University of Almeria, Spain) Determination of multiclass pesticide residues in fruits and vegetables by LC-API-MS. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O27: J. Poustka (VŠCHT Praha) Aplikační možnosti LC-MS v analýze biotických materiálů...92 O28: M. Kalina (Merck,Říčany) CHROMOLITH nástup monolitních kolon...93 O29: P. Verner (Spectronex Praha) Vybrané aplikace LC-ESI-MS a LC-APCI-MS v analýze kontaminantů...95 O30: R. Vreeken (Micromas, NL) Comparison of LC-MS performance characteristics of MS-analyzers based on quadrupole. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O31: K. Maštovská a kol. (VŠCHT Praha) Pracovní charakteristiky různých variant rychlé GC v reziduální analýze pesticidů...96 O32: R. Weck (Leco Corps., Moenchengladbad, D) TOF Mass Spectrometry - applicability in the fields of food/environmental analysis. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O33: H. Katzinger (Thermo-Finnigan, Vienna) Potential of GC-MS/TOF in organic trace analysis. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O34: B. Rothweiler (Agilent Technologies, EFSC Waldbronn) Synergic Effects of Element Specific and Mass Selective Detection in Environmental Analysis. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O35: J. Sosnovcová (SZÚ Praha) Průnik kontaminantů z obalů a dalších materiálů do potravin v průběhu výroby a skladování. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O36: V. Jiřík (KHS Ostrava) Využití GC/MS pro stanovení migrací organických látek z materiálů a výrobků. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O37: V. Kocourek, L. Šetková, J. Hajšlová (VŠCHT Praha) Sledování lipofilních kontaminantů ve vybraných profilech Labe a Vltavy technikou SPMD...98 O38: P.-A. Bergquist (Umea University, Švédsko) Application of semipermeable membranes (SPMD) for sampling of airborne pollutants. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) O39: J. Čáslavský (ÚACH AVČR, Brno) Příklady vzorkování environmentálních kontaminantů v ovzduší technikou SPMDs

7 O40: K. Holadová (VŠCHT Praha) Aplikační možnosti mikroextrakce na tuhou fázi (SPME) při analýze potravin a prostředí O41: J. Leníček (KHS Ústí n.l.) Analýza volatilních látek ve vodách pomocí SPME O42: D. Procházková (Sigma-Aldrich, Praha) Mikroextrakce tuhou fází SPME (nová generace SPME vláken Stable flex) O43: M. Sekyra (KHS Ústí n.l.) Polycyklické aromatické uhlovodíky a jejich nitroderiváty v ovzduší O44: A. Horna (Radanal Pardubice) Úvod do HPLC studia českého piva analýza fenolických látek pomocí multielektrodového elektrochemického detektoru CoulArray O45: V. Schulzová, J. Hajšlová (VŠCHT Praha) Přírodní toxiny v produktech ekologického zemědělství O46: V. Ostrý, J. Škarková, J. Ruprich (CHPŘ SZÚ Brno) Chemotaxonomie aflatoxinogenních plísní, izolátů z potravin O47: Z. Radová, J. Hajšlová (VŠCHT Praha) Fusariové mykotoxiny v obilninách O48: H. Maes (Propeka trading, Bratislava) Screening of Inhibitors of Acerthylcholinesterase and Butyrylcholinesterase in Water, Milk, Fruits, Meat and Vegetables

8 PŘEHLED POSTEROVÝCH SDĚLENÍ P1: Holoubek (MU Brno, RECETOX Brno) Projekt IDRIS I hodnocení ekologických rizik P2: G. Prokůpková, K. Holadová,, J. Poustka, J. Hajšlová (VŠCHT Praha) Development of a SPME method for the determination of phthalic acid esters in water P3: A. Ansorgová, I. Holoubek (Recetox Brno) Identifikace nového polychlorovaného organického polutantu ve vzorcích životního prostředí P4: F. Skácel, T. Bičák, J. Hajšlová, V. Kocourek, V. Tekáč, M. Tomaniová, K. Volka (VŠCHT Praha) Bioindikátory znečištění životního prostředí v České republice P5: I. Hochel (VŠCHT Praha) Development of Enzyme Immunoassay of DDT and α-endosulfan P6: P. Dolének, M. Ferenčík (Povodí Labe, Hradec Králové) Stanovení chlorovaných pesticidů a PCB v pevných matricích P7: P. Dolének, M. Ferenčík (Povodí Labe, Hradec Králové) Stanovení komplexotvorných látek (EDTA, NTA) ve vodách P8: R. Grabic, T. Ocelka, P. Hapala, V. Kočí, M. Šebestová, Š. Crhová (OHS Frýdek-Místek) Aplikace SPMD v reálných vodních systémech. Aspekty použití SPMD a živých organismů pro monitoring POP P9: P. Suchan, J.Hajšlová, V. Kocourek (VŠCHT Praha) Vyšetření hladin toxických kongenerů PCB ve vodním ekosystému ČR P10: L. Šetková a kol. (VŠCHT Praha) Sledování výskytu polybromovaných difenyletherů (PBDE) ve vodních ekosystémech P11: Š. Crhová, R. Grabic, M. Šebestová, J. Šamšová, P.-A. Bergquist, M. Černá, T. Ocelka (OHS Frýdek-Místek) Stanovení polybromovaných difenyletherů (PBDE) ve složkách životního prostředí metodou GC-MS/MS P12: I. Danielovič a kol. (OVÚA Michalovce) Polychlórované bifenyly a ťažké kovy v sedimentoch riek východoslovenskej nížiny P13: J. Wenglarzy (OHS Karviná) Stanovení akrylamidu ve vodách

9 P14: J. Křivánková, J. Hajšlová, J. Poustka (VŠCHT Praha) Pracovní charakteristiky metody HPLC/MS pro stanovení pesticidů v rostlinných materiálech P15: R. Štěpán, J. Hajšlová (VŠCHT Praha) Stanovení reziduí vybraných herbicidů v mrkvi validace metody a analýza reálných vzorků P16: A. Ansorgová, M. Mašková, I. Holoubek (Recetox Brno) Stanovení pyrethroidů a jejich degradačních produktů ve volném ovzduší možnosti monitoringu P17: P. Kotlaříková, J. Čáslavský, (ÚACH AVČR, Brno) Vzorkování polycyklických aromatických uhlovodíků v ovzduší pomocí SPMDs P18: B. Dušek, J. Hajšlová, V. Kocourek (VŠCHT Praha) Vývoj a optimalizace metod pro stanovení nitro-pah v biologických matricích P19: D. Procházková (Sigma-Aldrich, Praha) Optimalizace výběru chromatografických kolon P20: S. Krížová (VÚP Bratislava, SK) Sledovanie vybraných chemických prvkov a dusičnanov v spotrebnom koši P21: I. Pastoreková (ŠZÚ Bratislava) Výsledky stanovenia aditívnych látok v požívatinách v roku P22: M. Kempný, J. Merhaut, P. Cuhra (ČZPI Praha) Výskyt pesticidů v potravinách v období P23: J. Královský, P. Dvořáková, J. Socha (Universita Pardubice) Studium hydrolýzy herbicidního derivátu piperidinu P24: J. Poustka, J. Hajšlová, K. Holadová,K. Valiková (VŠCHT Praha) Hladiny BADGE a odvozených sloučenin ve vybraných komoditách P25: J. Králová a kol. (VŠCHT Praha) Optimalizace analytické koncovky pro stanovení alternariových mykotoxinů P26: J. Škarková, V. Ostrý, J. Ruprich (SZÚ CHPŘ Brno) Planární chromatografie a stanovení mykotoxinů P27: R. Peroutka J. Hajšlová, J. Poustka, V. Schulzová (VŠCHT Praha) Optimalizace metody pro stanovení moniliforminu a beauvericinu v rostlinných materiálech P28: M. Adam, K. Ventura, A. Eisner (Universita Pardubice) Charakterizace chmele pomocí zrychlené extrakce rozpouštědlem a GC/MS

10 P29: D. Kordík (Chemmea Bohemia) Současné trendy metrologického zabezpečení chemických měření. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) P30: M. Suchánek, K. Bukovjan (VŠCHT Praha) Intepretace výsledků měření zatížení biotických matric živočišného původu. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) P31: A. Honzlová, A. Tůmová (SVÚ Jihlava) Biogenní aminy v potravinách P32: J. Kohoutková (VŠCHT Praha) Stanovení Kresoxim methylu v máku P33: A. Jacková (VÚVM Košice, SK) Výskyt inhibičných látok v mlieku P34: P. Petrů, M. Kubík, P. Cuhra (ČZPI Praha) Výskyt lepku v "bezlepkových" potravinách. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) P35: P. Farkaš, J. Ďurčo, E. Kiss (VÚP Bratislava) Výsledky monitorizácie obsahu mentolu v cukrovinkách a žuvačkách P36: M. Fišera (VUT Brno) Zdroje cínu v potravinách a jeho stanovení metodami atomové spektrometrie P37: R. Mikulíková (VÚPS Brno) Kontrola zdravotní nezávadnosti sladovnického ječmene P38: D. Šalgovičová (VÚP Bratislava, SK) Sledovanie obsahu kadmia vo vybraných zložkách životného prostredia SR P39: H. Zlámalová-Gargošová, M. Vávrová (VFU Brno) Sledování PCB v krevní plazmě zvířat v souvislosti s odhadem kontaminace P40: S. Šrenkelová, J. Szabóová (SHMÚ Bratislava) Kvalita atmosférických zrážok na regionálnych staniciach SR P41: A. Klimeková Sledovanie koncentrácie ťažkých kovov v ovzduší a v atmosferických zrážkach. (příspěvek do sborníku nebyl dodán) P42: G. Barančíková (VÚ podoznalectva a ochrany pody, Prešov) Transport a transformácia pentachlórofenolu v pôdnom prostredí P43: T. Čermáková (VÚŽV Liptovský Hrádok) Analýza environmentálných vplyvov na včelu medonosnú Apis mellifera a jej produkty

11 P44: M. Stoklas, K. Holadová, J. Hajšlová, V. Kocourek, P. Cudlín (VŠCHT Praha, ÚEK AVČR České Budějovice) Využití SPME ke sledování emise terpenových látek z jehličí smrku ztepilého (Picea abies) ve vazbě na environmentální faktory P45: J. Náhlík (VŠCHT Praha) Vývoj morfologické kvality stomatálního vosku smrku ztepilého na vybraných lokalitách ČR v letech 1998 AŽ P46: R. Bartoníčková (VŠCHT Praha) Studium rychlosti degradace stomatálního vosku smrku ztepilého (Picea abies) retrospektivní metodou P47: E. Kašová (VŠCHT Praha) Porovnání vývoje kvality morfologie stomatálních vosků smrku ztepilého na lokalitě s normální a zrychlenou degradací v průběhu vegetačního období P48: P. Cudlín, J. Tříska, K. Růžičková, J. Vrchotová (ÚEK AVČR, Č. Budějovice) Distribuce polyaromatických uhlovodíků v jehlicích smrku ztepilého P49: L. Sáha (Univ. T.Bati, Zlín) Přebytečná syrovátka z mlékárenské technologie vstupní surovina k ekologizaci výroby usní P50: V. Očenášková, J. Munich, J. Vilímec(VÚV TGM Praha) Některé komplexotvorné látky v povrchových vodách ČR

12 PŘEDNÁŠKY 11

13 PŘEHLED AKTIVIT REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU MŽP MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V ČR, VÝSTUPY VYBRANÝCH PILOTNÍCH STUDIÍ J. Hajšlová, V. Kocourek, K. Volka, M. Suchánek, S. Böhm, F. Skácel, M. Tomaniová, Z. Radová, K. Holadová, J. Poustka, L. Šetková, P. Suchan a kol. Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 3, Praha 6 1. Historie projektu, etapa Federální vláda ČSFR přijala dne usnesení č. 593 z , ke koncepci systému snižování cizorodých látek v potravním řetězci člověka, ve kterém stanovila základní priority ochrany potravního řetězce před cizorodými látkami jako součást systému ochrany spotřebitele, s využitím tehdy platných předpisů ES, doporučeními FAO/WHO a mezinárodním programem monitoringu potravinových kontaminantů GEMS/FOOD, organizovaným v rámci OSN. V návaznosti na uvedené legislativní opatření federální vlády bylo přijato usnesení vlády ČR č. 408 z , o koncepci monitoringu potravních řetězců. V souladu se zákonem č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů (kompetenční zákon), se nositelem úkolu stal ministr životního prostředí ČR. Po dohodě s ministry zdravotnictví a zemědělství byla jmenována patnáctičlenná Rada monitoringu, která zpracovala velmi podrobný projekt, jehož zkušební etapa byla zahájena již od začátku roku Celý projekt byl založen na smluvních vztazích se státními i soukromými laboratořemi vybranými na základě veřejné soutěže. Prostřednictvím Rady monitoringu byl harmonizován s monitorovacími programy probíhajícími v zemědělském a zdravotnickém resortu (např. v rámci monitorování zdravotního stavu obyvatel podle usnesení vlády ČR č. 369/1991). Řešitelem projektu se stal Český ekologický ústav (ČEU), do kterého byl začleněn i sekretariát Rady monitoringu. V roce 1993 byla realizována první etapa projektu, na které se podílely kromě členů rady i další vybraní specialisté. Základním cílem projektu bylo získávání informací o stavu a vývoji kontaminace hlavních článků potravních řetězců ve vztahu k úrovni znečištění životního prostředí v síti pevných monitorovacích bodů zahrnujících různé typy agrárních ekosystémů na území ČR. Obecným cílem bylo získání informací využitelných v různých oblastech státní politiky (ekologické, hospodářské a výživové atd.), kontroly a legislativy, významně mohou přispět i ke zlepšení informovanosti veřejnosti. Konkrétně se zde předpokládalo použití dat jako podkladů pro: určení rozmezí pozaďových hodnot obsahu škodlivin v prostředí a v surovinách pro výrobu potravin, tvorbu či úpravu limitních hodnot škodlivin v životním prostředí a potravinách, regionální i mezinárodní porovnání úrovně znečištění hlavních článků potravních řetězců ve vazbě na zátěž životního prostředí, odhad podílu znečištění prostředí na celkové míře zátěže člověka chemickými kontaminanty z poživatin, přesnější stanovení priorit pro kontrolní systémy, státní zprávu a výzkum, zajišťování podkladů pro vyhodnocování regionů z hlediska vhodnosti pro obecnou nebo speciální zemědělskou produkci. 12

14 Je nutné zdůraznit, že jedním ze základních aspektů při formování strategie projektu byla komplementarita generovaných dat k údajům získávaným v příbuzných monitorizačních programech realizovaných na úrovni jednotlivých resortů. 2. Etapa V roce 1994 bylo Ministrem životního prostředí rozhodnuto projekt v rámci ČEU ukončit a nahradit jej projektem výzkumu a vývoje. Rada monitoringu byla transformovaná na vědeckou radu nového projektu Hodnocení stavu životního prostředí: monitoring potravních řetězců. Na základě výběrového řízení se koordinátorem projektu stala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha). Projekt byl v jednotlivých letech členěn na podprojekty, pokud šlo o dlouhodobě založené studie, a na kratší, zpravidla jednoleté pilotní studie. V následujícím textu je stručně charakterizován podprojekt plošného a komplexního monitoringu, detailněji jsou pak prezentovány výsledky pilotních studií realizovaných pracovištěm Ústavu chemie a analýzy potravin VŠCHT Praha ve spolupráci se zodpovědným řešitelem prof. Ing. Karlem Volkou, CSc. z Ústavu analytické chemie, VŠCHT Praha. V příloze jsou pro ilustraci některé výstupy graficky zpracované PODPROJEKT PLOŠNÉHO A KOMPLEXNÍHO MONITORINGU Realizace projektu vycházela z koncepce vzniklé v přípravné fázi tak, aby byly naplněny cíle usnesení vlády č. 408/1992. Pro výběr jednotlivých skupin cílových environmentálních kontaminantů do prezentovaného projektu byla použita následující kriteria: priority identifikované programem WHO Global Environmental Monitoring System (GEMS), spektrum sloučenin sledovaných v obdobných zahraničních studiích či monitorizačních programech, aktuální seznamy prioritních polutantů uváděných v mezinárodních konvencích a dokumentech EU, specifické problémy zaznamenané v rámci existujících studií zaměřených na incidenci kontaminantů v různých složkách ekosystému ČR, kontaminanty sledované v rámci monitoringu realizovaného na úrovni resortu Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví. Výsledky monitoringu měly přinést odpovědi na následující otázky: Jaký je výskyt a jak vysoké jsou běžné koncentrační hladiny (rozmezí) prioritních škodlivin v rostlinných a živočišných tkáních v různých oblastech České republiky? (též v porovnání s údaji zahraničními)? Jaké jsou rozdíly v zátěži jednotlivých regionů a lze usuzovat na zdroje znečištění? Jaké jsou dlouhodobé trendy v zátěži biotických složek životního prostředí? Do které oblasti je třeba orientovat další výzkumné či monitorovací aktivity? Výběr 22 sledovaných lokalit byl zachován po celou dobu trvání projektu, původní výběr kombinací analyt / matrice prošel určitým vývojem, jehož cílem bylo odstranit zbytečné duplicity s dalšími rezortními monitoringy a také vyloučit matrice s nízkou vypovídací hodnotou. Souhrnný přehled vyšetřovaných vzorků (kombinací analyt / matrice) přináší tabulka 1. (do projektu nebylo 13

15 zařazeno sledování půd, které je plně pokryto aktivitami MZe ČR). Tento monitoring byl označen jako monitoring plošný. V roce 1996 došlo k výraznému rozšíření sledovaných matric o některé biotické složky životního prostředí, které slouží jako indikátory zátěže nejenom potravních řetězců člověka, ale i dalších volně žijících živočichů V 5 lokalitách, vyčleněných z původních 22, byl iniciován tzv. komplexní, resp. cílený monitoring, viz Tabulka 2. Zvoleny byly lokality charakterizující v maximální míře typické územní celky České republiky, a to jak morfologicky (nadmořská výška, orientace vůči převažujícímu směru větru apod.), tak s ohledem na zátěž (rozsah emisí) související s intenzitou antropogenních činností. Soubor těchto stanovišť měl dále zahrnovat maximální množství analyzovaných materiálů, především bioindikátorů znečištění prostředí. Důležitou součástí projektu bylo zavedení a udržování systému jakosti v souladu s požadavky mezinárodních organizací (ISO, EURACHEM, Evropská komise DG XII), které se zabývají systémy jakosti obecně a systémy jakosti projektů a grantů zvlášť. Koncepce systému jakosti projektu Monitoring cizorodých látek v životním prostředí vycházela jednak z požadavků systému tzv. Správné laboratorní praxe dle dokumentů OECD a jednak ze systému jakosti požadovaného ČSN EN Metrologické zajištění projektu včetně splnění požadavků na metrologickou návaznost projektu v rámci Národního schématu návaznosti je v souladu s resolucí 20. zasedání CGPM (nejvyšší orgán mezinárodní metrologické organizace). Metrologická laboratoř VŠCHT, vybudovaná v rámci tohoto projektu, se stala klíčovým pracovištěm v systému Národního schématu návaznosti pro chemická měření, převážně v oblasti životního prostředí. V současné době je součástí organizace METROCHEM, která podle Zákona o metrologii zajišťuje metrologickou službu v České republice. Pro tuto činnost je Metrologická laboratoř akreditována Českým institutem pro akreditaci (ČIA). Metrologické laboratoře jsou průběžně ověřovány evropskými metrologickými strukturami. Na zasedání EUROMETu (Bratislava, únor 2001) byla tato Metrologická laboratoř vyhodnocena jako jedna z nejlepších evropských metrologických laboratoří. 14

16 Tabulka 1. Přehled vzorků analyzovaných v letech ve 22 lokalitách základní monitorovací sítě MATRICE EBDC Dusičnan y Počty analytů sledovaných v daném roce* Těžké kovy PCB a OCP PAU Zajíc svalovina Zajíc - játra Zajíc - ledvina Srnec svalovina Srnec - játra Srnec ledvina Zelí Brambory Jablka Pšenice Řepka Krmivo objemné Pyl Med 21 Bulk * Analyty zahrnuté v jednotlivých skupinách: Těžké kovy: kadmium, olovo, rtuť, zinek, měď, nikl, arsen PCB (polychlorované bifenyly): indikátorové kongenery č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 OCP (organochlorové pesticidy a příbuzné sloučeniny): α-hch, β- HCH, γ-hch (lindan), HCB, DDE, DDT PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky): fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenz(a,h)antracen, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren 15

17 Tabulka 2. Počty analyzovaných vzorků v letech v komplexních lokalitách MATRICE Dusičnan y Počty analytů sledovaných v daném roce* Těžké kovy PCB a OCP PAU Zajíc - svalovina Zajíc játra Zajíc ledviny Zajíc - kostní dřeň Zajíc - ledviny - tuk Ryby Mech Jehličí Bulk * viz legenda k Tabulce

18 2.1.1 PŘÍNOSY PODPROJEKTU Projekt přinesl zcela původní přístup k hodnocení rozsáhlého souboru dat o zatížení životního prostředí, který dovoluje celou řadu objektivizovaných rozhodnutí ať již jde o oblasti, které by měly být předmětem zvýšeného zájmu z hlediska monitorovacích aktivit, tak o výběr vhodných matric s vysokou vypovídací hodnotou. Získané výsledky jednoznačně dokumentují vhodnost použití bioindikátorů (včetně některých zemědělských plodin) pokud jde o hodnocení stavu životního prostředí. Např. pyl, jehličí a mech lze doporučit jako vhodné bioindikátory zátěže ekosystému atmosférickými polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) s komplementární vypovídací hodnotou 1. Souhrnně lze dokumentovat, že transport sledovaných znečišťujících látek ovzduším je dominantním zdrojem kontaminace ekosystému. Formulovat lze některé obecné závěry: Z pohledu hodnocení a ochrany životního prostředí je zajímavá skutečnost, že zatímco v rozsahu kontaminace jednotlivých lokalit PAU se promítaly jak lokální emisní zdroje tak i dálkový přeshraniční) transport (viz vesměs zřetelně zvýšená kontaminace PAU prokazovaná u většiny lokalit na Moravě), v případě polychlorovaných bifenylů (PCB) a perzistentních organochlorových pesticidů (OCP) nebyly v rozsahu kontaminace terestrické složky ekosystému prokázány významné rozdíly a lze předpokládat, že se uplatňuje především imisní zátěž odpovídající dálkovému přenosu (jedinou výjimkou byla lokalita Jindřichův Hradec, kde opakovaně vysoké nálezy PCB v pylu signalizovaly existenci lokálního emisního zdroje). Na závěr této části lze konstatovat, že prezentované výsledky dovolují do budoucna výrazně zjednodušit a zefektivnit relevantní monitorizační aktivity a zlepšit ekonomické parametry resp. snížit náklady nezbytné pro realizaci této činnosti. 2.2 PILOTNÍ STUDIE Pilotní studie realizované v rámci projektu se detailněji zabývaly otázkami sledování a hodnocení kontaminace vybraných složek ekosystému. Jednotlivé aspekty resp. tématické oblasti stručně charakterizované v následujících odstavcích, reflektovaly jak podněty získané v rámci plošného monitoringu, tak i aktuální trendy zaznamenané na mezinárodní úrovni a to jak oblasti vlastních environmentálních kontaminantů, tak i pokud jde o metody jejich sledování. V neposlední řadě byla pozornost věnována aplikaci moderních způsobů hodnocení biologických efektů vyvolaných znečistěným prostředím u biot. Jen v prvním roce projektu bylo v rámci vyhledávání vhodných bioindikátorů zpracováno celkem 16 studií. Celá řada studií byla též orientována na validaci analytických metod pro vybrané kontaminanty v kontextu legislativních předpisů. Stanoveny byly metrologické charakteristiky analytických 1 Jak vyplývá z tab. 1 v Příloze 1, v rámci monitoringu byly PAU sledovány v různých typech rostlinných bioindikátorů, které vlastně reprezentují pasivní vzorkovače ( passive samplers ). Podle délky expozice atmosférickým imisím je možné je rozdělit do tří skupin: jablka, olejniny (řepka), pšenice, zelené krmivo (vojtěška) - reprezentují vegetační období dané plodiny event. interval mezi sečí, směsný plástový pyl - reprezentuje období květu flóry vyskytující se v dané lokalitě v okruhu několika kilometrů od daného úlu, jehličí smrku ztepilého, mech celoročně dostupné. Vypovídací schopnost jednotlivých indikátorů není identická - hodnoty celkových nálezů PAU i jejich zastoupení se výrazně liší.

19 postupů používaných pro sledování hladin PAU, PCB, OCP, esterů kyseliny ftalové a vybraných kovů sledovaných v rámci monitoringu, přehled legislativních požadavků sledované kontaminanty. Významným předpokladem k zajištění kompatibility generovaných dat různými pracovišti bylo zpracování jednotných standardních operačních postupů pro odběr sledovaných matric Hodnocení zátěže vodního ekosystému Již v polovině 90.let, kdy byl tento projekt iniciován byla k dispozici data indikující značný rozsah kontaminace některých vodních toků, přehradních nádrží a rybníků jak těžkými kovy tak PCB či podobnými organochlorovými kontaminanty. Jednotlivé studie však často sledovaly pouze některou ze skupin kontaminantů a v řadě případů se používané metodiky odběru i vlastního vyšetřování vzorků lišily natolik, že nebylo možné dílčí výsledky přímo srovnat. Z uvedených důvodů jsme proto při realizaci pilotních, v řadě případů víceletých studií zaměřených na vodní ekosystém důsledně dbali na jejich vzájemnou metodickou harmonizaci a průběžnou aktualizaci. Jako bioindikátory zátěže sledovaných lokalit na řece Labi, Vltavě, Otavě, Berounce a Moravě byly zvoleny ryby reprezentující různé trofické úrovně a současně jsou dostatečně ve vodních tocích zastoupeny:. Konkrétně šlo o jelec tlouště, cejna velkého, parmu obecnou, okouna říčního a pstruha duhového Odbornou úroveň pilotních studií v rámci této části projektu garantovala spolupráce s Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým JU ve Vodňanech, který zajišťoval nejen odběry vzorků ale i posuzování biologických efektů vyvolaných zátěže prostředí u vybraných zástupců ichtyofauny a hodnocení ekotoxikologických rizik. Pro ilustraci lze uvést některá pozorování: histopatologickým vyšetřením ryb z relativně značně kontaminovaných lokalit na Labi pod Pardubicemi a v Hřensku byly prokázány významné změny v játrech sledovaných organismů orientační test genotoxicity (MNT) prokázal zvýšený obsah mikrojader u parmy obecné v lokalitě Hřensko byly jištěny změny v diferenciálním počtu leukocytů u ryb v lokalitách pod Pardubicemi a Hřensko zaznamenána byla větší frekvence plazmatických buněk což indikuje horší zdravotní stav ryb byla prokázána expozice pstruhů duhových v lokalitě Králíky na řece Orlici environmentálním estrogenům (podrobněji viz B.4.3.2) I když komplexní zhodnocení všech kauzálních souvislostí nebylo možné v době vymezené pro realizaci projektu zcela uzavřít, přesto získané poznatky jednoznačně potvrdily závažnost kontaminace některých lokalit a potřebu jejich dalšího sledování. Následující odstavce shrnují nejzajímavější, řadě případů zcela původní poznatky z dílčích studií Syntetické analogy pižma i) Syntetické analogy pižma, tzv. musk sloučeniny, představují zcela novou, v ČR do doby realizace tohoto projektu nesledovanou skupinu perzistentních organických environmentálních kontaminantů. Jde o látky s rozsáhlým použitím v oblasti aromatizace různých typů detergentů a kosmetických přípravků, které, jak ukázaly studie kontaminace 18

20 vodního ekosystému realizované v 90. letech v Německu, jsou velmi perzistentní a mají schopnost biokoncentrace v různých typech vodních organismů. K průniku těchto látek do životního prostředí dochází především odpadními vodami, neboť při běžných čistírenských úpravách nedochází k dostatečně účinné biodegradaci či sorpci. ii) V rámci rozsáhlé pilotní studie byla řešitelským pracovištěm zavedena metoda pro sledování nejvýznamnějších zástupců musk sloučenin, kterými jsou musk keton (MK) a musk xylen (MX) reprezentující tzv. nitroaromatické analogy pižma a dále galaxolid (HHCB) a tonalid (AHTN) ze skupiny polycyklických musk látek (v pozdějších fázích bylo zařazeno sledování dalších tří sloučenin této skupiny AHMI, ATII, ADBI). Již předběžné analýzy ryb odchycených v Labi v Hřensku v roce 1996 naznačily značný rozsah kontaminace ichtyofauny v této lokalitě na německé hranici. V následujících letech byla realizována vyšetření více než 650 vzorků ryb a sedimentů získaných v 11 lokalitách na Labi, Vltavě a Tiché Orlici. Byla získána řada originálních výsledků které lze shrnout v následujících bodech: Syntetické analogy pižma představují všudypřítomné kontaminanty českých řek, v lokalitách po proudu od významných městských či průmyslových aglomerací jsou hladiny těchto kontaminantů významně vyšší než nad nimi. Nejrozsáhlejší kontaminace musk sloučeninami byla opakovaně zjištěna v lokalitě Klecany (pod Prahou) zhruba 3 km od výpusti odpadních vod městské čistící stanice. Úroveň zátěže byla srovnatelná s německými daty pro řeku Ruhr, považovanou v tomto kontextu za nejvíce kontaminovaný tok v SRN. Typické koncentrační spektrum jednotlivých sloučenin v rybách je následující: HHCB > AHTN >> MX MK AHMI >ATII ADBI. Absolutní hodnoty nálezů musk sloučenin často převyšovaly koncentrace organochlorových kontaminantů (PCB a OCP). Rozsah biokoncentrace musk sloučenin v různých druzích ryb je rozdílný, nejvyšší biokoncentrační faktor a současně nejmenší rozsah biotransformace byl prokázán u cejna velkého (Abramis brama), tento druh lze doporučit jako vhodný bioindikátor přítomnosti odpadních vod. Ve vyšetřovaných rybách byla prokázána přítomnost amino derivátů musk sloučenin, zejména 4-NH 2 -MX, často v koncentracích vyšších než mateřská látka, ze které vznikají biotransformací (redukcí nitro skupiny). Tato skutečnost (možnost dietárního příjmu) je závažná z hlediska toxikologického zejména pro konzumenty sladkovodních ryb. Je třeba zdůraznit, že daná problematika (t.j. otázky incidence musk sloučenin v životním prostředí a jejich toxikologické hodnocení) se v EU staly jedním z prioritních témat při diskusi hospodaření s průmyslovými a komunálními odpady. ČR je první z kandidátských zemí, která realizovala rozsáhlou studii zaměřenou na tuto skupinu kontaminantů a získaná data budou prezentována na mezinárodní úrovni v rámci publikace, která vyjde v roce 2001 v nakladatelství Springer-Verlag Komplexní hodnocení výskytu xenoestrogenů ( endocrine disruptors ) ve vodním ekosystému ČR V rámci studia zátěže vodního ekosystému ČR perzistentními organickými kontaminanty byla pozornost zaměřena na látky ze skupiny xenoestrogenů, tzv. endocrine disruptors. Jak potvrdily toxikologické studie realizované v posledním desetiletí, schopnost interferovat s hormonálními pochody (narušení endokrinních funkcí) obratlovců vykazuje řada environmentálních kontaminantů včetně některých kongenerů PCB, DDT a jeho metabolity, polycyklické aromatické uhlovodíky, estery ftalové kyseliny, některé moderní pesticidy apod. Potřebu komplexního studia výskytu xenoestrogenů ve složkách životního prostředí deklarovalo v polovině 90. let z podnětu WHO 19

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Závěrečný seminář projektu. Úvod

Závěrečný seminář projektu. Úvod Závěrečný seminář projektu MONAIRNET Brno 5 5.prosince prosince 2013 Úvod Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., M.A. ředitelka Národního centra pro perzistentní organické polutanty a Regionálního centra Stockholmské

Více

DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém

DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém Řešitelé: Ing. Hana Hudcová Ing. Ilja Bernardová Spoluřešitelé a spolupracovníci: VÚV T.G.M., v.v.i. Mgr. Petr Medek Ing.

Více

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ č. 850/2004 o POPs ve vztahu k odpadům Jaromír MANHART odbor

Více

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Maršálek B., Kodeš, V., Leontovyčová, D. & Šejnohová, L. Botanický

Více

Základní struktura. NSZ Č. 1: OSUD CHEMICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ (ENVFATE) Koordinátor NSZ: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Základní struktura. NSZ Č. 1: OSUD CHEMICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ (ENVFATE) Koordinátor NSZ: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. Základní struktura NSZ Č. 1: OSUD CHEMICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ (ENVFATE) Koordinátor NSZ: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. VČP č. Název, charakteristika Zkratka Řešitel VČP 1.1 Výskyt chemických látek v

Více

Vědecký výbor pro potraviny

Vědecký výbor pro potraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

EKOTOXICITA V ČESKÉ LEGISLASTIVĚ. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol.

EKOTOXICITA V ČESKÉ LEGISLASTIVĚ. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol. EKOTOXICITA V ČESKÉ LEGISLASTIVĚ Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol.cz BIOODPADY-5. března 2009 - POPULUS 2 CO TO JE EKOTOXICITA? Ekotoxicita

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

Představení činnosti sdružení Arnika

Představení činnosti sdružení Arnika Představení činnosti sdružení Arnika Mgr. Vendula Krčmářová vendula.krcmarova@arnika.org Sdružení Arnika česká nezisková organizace, založená r. 2001 Arnika pracuje ve třech programech: Centrum pro podporu

Více

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Soubor map - Zdroj: www.vyletnik.cz Kolektiv: M.Zimová, I.Landa, Z. Wittlingerová, A.Hlavová Česká

Více

Srovnávací studie změn chemického složení kávy v závislosti na surovině a způsobu přípravy

Srovnávací studie změn chemického složení kávy v závislosti na surovině a způsobu přípravy Srovnávací studie změn chemického složení kávy v závislosti na surovině a způsobu přípravy Tisková konference, 27.2.2012 Institut kávy Institut kávy vznikl jako nezávislá iniciativa, jejímž smyslem je

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly ZÁVISLOST OBSAHŮ POPs V ROSTLINÁCH NA OBSAZÍCH POPs V PŮDĚ Průběžná zpráva (2011 2012) Zpracovala: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Výzkum původu prachu v exponovaných oblastech pro programy zlepšení kvality ovzduší. III. etapa, rok 2003

Výzkum původu prachu v exponovaných oblastech pro programy zlepšení kvality ovzduší. III. etapa, rok 2003 TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ PRAHA, a.s. Jenečská 146/44, 161 00 Praha 6 Podkladové materiály pro kontrolní den projektu VaV 740/06/01 Ministerstva životního prostředí Výzkum původu prachu v exponovaných

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Cophes/Democophes: Biomonitoring v Evropě (zkušenosti v ČR) Milena Černá, Andrea Krsková Státní zdravotní ústav, Praha

Cophes/Democophes: Biomonitoring v Evropě (zkušenosti v ČR) Milena Černá, Andrea Krsková Státní zdravotní ústav, Praha Cophes/Democophes: Biomonitoring v Evropě (zkušenosti v ČR) Milena Černá, Andrea Krsková Státní zdravotní ústav, Praha Úvod Biomonitoring (human biomonitoring HBM) je metodický přístup používající ke sledování

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Jihočeský kraj - hlášení za rok 2013

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Jihočeský kraj - hlášení za rok 2013 Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Jihočeský kraj - hlášení za rok 2013 V kolonce Trend je vždy označeno, zda příslušná provozovna v porovnání s rokem 2012 úniky či přenosy škodlivých

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Strategie zdravotnických zařízení: Ekologicky šetrnější management. Karolína Růžičková Health Care Without Harm Europe Safer Materials WG Coordinator

Strategie zdravotnických zařízení: Ekologicky šetrnější management. Karolína Růžičková Health Care Without Harm Europe Safer Materials WG Coordinator Strategie zdravotnických zařízení: Ekologicky šetrnější management Karolína Růžičková Health Care Without Harm Europe Safer Materials WG Coordinator Health Care Without Harm mezinárodní koalice nemocnic

Více

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Horký, P. a kol. Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111 Pobočka Brno Mojmírovo

Více

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Autor: Roman Ličbinský, CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK

STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

EMPLA AG spol. s r. o

EMPLA AG spol. s r. o Problematika odběru a úpravy vzorků zemin, sedimentů a sutí pro analýzu parametrů v sušině, vyhodnocení výsledků vůči stanoveným limitům EMPLA AG spol. s r. o Ing. Vladimír Bláha Vážení posluchači, pro

Více

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí. Představení projektu MEDETOX Jan Topinka 1, Michal Vojtíšek 2 1 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., jtopinka@biomed.cas.cz ; 2 Technická univerzita v Liberci Předmětem mezioborového projektu MEDETOX

Více

NA ELIMINACI TOXICKÝCH. Jiří Kristian

NA ELIMINACI TOXICKÝCH. Jiří Kristian ŘÍZENÍ EKOLOGICKY ŠETRNÉ NEMOCNICE S DŮRAZEM D NA ELIMINACI TOXICKÝCH LÁTEK A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jiří Kristian RIZIKOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY VE ZDRAVOTNICTVÍ Výskyt: -zdravotnické pomůcky (hadičky, krevní vaky,

Více

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Konference ZV PS ČR Klonování a GMO dne 7. 5. 2015 v Praze Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Vladimír Ostrý Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně

Více

Zvláštní aspekty Evropských nařízení týkajících se čištění a desinfekce v potravinářských provozech

Zvláštní aspekty Evropských nařízení týkajících se čištění a desinfekce v potravinářských provozech Modul 6 Zvláštní aspekty Evropských nařízení týkajících se čištění a desinfekce v potravinářských provozech Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení )

Více

Výzkum původu prachu v exponovaných oblastech pro programy zlepšení kvality ovzduší. IV. etapa, rok 2004

Výzkum původu prachu v exponovaných oblastech pro programy zlepšení kvality ovzduší. IV. etapa, rok 2004 TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ PRAHA, a.s. Jenečská 146/44, 161 00 Praha 6 Podkladové materiály pro kontrolní den projektu VaV 740/06/01 Ministerstva životního prostředí Výzkum původu prachu v exponovaných

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Vliv vybraných znečišťujících látek na lidské zdraví

Vliv vybraných znečišťujících látek na lidské zdraví Vliv vybraných znečišťujících látek na lidské zdraví Chotíkov, 24. září 2008 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta@centrum.cz Znečištění ovzduší (kontext)

Více

Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO

Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO Andrea Krsková, Milena Černá Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Hodnocení nutričního

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS

Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS Martin Ferenčík a kolektiv, Povodí Labe, s.p., OVHL, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ferencikm@pla.cz, tel.:

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

NÁRODNÍ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY O PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTECH

NÁRODNÍ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY O PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTECH NÁRODNÍ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY O PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTECH ÚVOD Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech (dále jen Úmluva ) je globální environmentální

Více

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Ing. Vladimír Kraják, Ing. Hana Tamchynová, Dis. Kateřina Petrová vladimir.krajak@pu.zupu.cz Praktický příklad přístupu k hygienickému screeningovému

Více

ČMI - 2004. Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha. Úvod

ČMI - 2004. Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha. Úvod CO JE? Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha Úvod Metrologie v chemii (MiC) Současným celosvětovým trendem je zavádění metrologických pravidel do chemických analýz - chemických měření. Důvodem

Více

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Obsah 1. ÚVOD... 4 2. SROVNÁNÍ PROTOTYPŮ JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ S PODPISEM ZDROJE... 4 2.1 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY... 4 2.2 TĚŽKÉ KOVY...

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR Proč je nutné se touto problematikou zabývat? Současné ČOV umí odbourávat nespecifický

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

Harmonizace biomonitoringu v rámci států EU COPHES/DEMOCOPHES - současný stav řešení

Harmonizace biomonitoringu v rámci států EU COPHES/DEMOCOPHES - současný stav řešení Harmonizace biomonitoringu v rámci států EU COPHES/DEMOCOPHES - současný stav řešení Milena Černá, Andrea Krsková Státní zdravotní ústav, Praha COPHES/DEMOCOPHES projekt s akronymem COPHES (Consortium

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2013 Informační bulletin č. 1/2014 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Moravskoslezský kraj - hlášení za rok 2012

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Moravskoslezský kraj - hlášení za rok 2012 Arnika, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, www.arnika.org Program Toxické látky a odpady, vedoucí programu RNDr. Jindřich Petrlík, tel.: 603 582 984, jindrich.petrlik@arnika.org Tiskový

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

MONET REGION. Jana Klánová Pavel Čupr Jana Borůvková Petra Přibylová Radovan Kareš Roman Prokeš Jiří Kohoutek Jiří Komprda Ivan Holoubek

MONET REGION. Jana Klánová Pavel Čupr Jana Borůvková Petra Přibylová Radovan Kareš Roman Prokeš Jiří Kohoutek Jiří Komprda Ivan Holoubek MONET REGION APLIKACE PASIVNÍHO VZORKOVÁNÍ V KRAJSKÝCH STUDIÍCH ZAMĚŘENÝCH NA SLEDOVÁNÍ KONTAMINACE VOLNÉHO OVZDUŠÍ PERZISTENTNÍMI ORGANICKÝMI POLUTANTY Brno z áří 201 1 RECETOX report No. 405 Jana Klánová

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Legislativa v chemickém průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Legislativa v chemickém průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Legislativa v chemickém průmyslu Základní informace VUOS a.s. Historie: založení 1941 privatizace 1997 člen skupiny Agrofert Počet pracovníků:

Více

Problematika změny klimatu v ČR

Problematika změny klimatu v ČR Problematika změny klimatu v ČR 2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus Mgr. Jana Kontrošová Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu Obsah přednášky Mezinárodní kontext

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o.

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o. ASIO, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Studie Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod Firma příjemce

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

ŽIVOTOPIS. Postgraduální studium ţivotního prostředí Ústav aplikované ekologie a ekotechniky, Kostelec nad Černými lesy, 1983-85

ŽIVOTOPIS. Postgraduální studium ţivotního prostředí Ústav aplikované ekologie a ekotechniky, Kostelec nad Černými lesy, 1983-85 ŽIVOTOPIS MARIE TICHÁ Adresa: Červený vrch 18 405 02 Děčín IV Tel: 412 530 129 GSM: 776 269 467 E-mail: marie.ticha@iol.cz VZDĚLÁNÍ Certifikace podle zákona 244/92 Sb. o hodnocení vlivů staveb a činností

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2014 Informační bulletin č. 1/2015 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

Státní závěrečná zkouška (Mgr) směr Ekotoxikologie, obor Speciální biologie (od roku 2013)

Státní závěrečná zkouška (Mgr) směr Ekotoxikologie, obor Speciální biologie (od roku 2013) Státní závěrečná zkouška (Mgr) směr Ekotoxikologie, obor Speciální biologie (od roku 2013) Státní závěrečnou zkouškou student prokazuje znalost logických souvislostí poznatků nabytých v jednotlivých předmětech

Více

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst 1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst Jan Gruntorád Odbor ekologických škod MŽP Jednotná evidence proč je potřeba? Potřeba centrálního zdroje dat, pořízených jednotným způsobem - dle stavebního

Více

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí (výsledky měření) M. Mikešová, V. Vrbíková Centrum laboratorních činností SZÚ Praha Odbor chemických a fyzikálních laboratoří Použité fotografie pochází z

Více

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

EnviroPen biosenzor pro detekci halogenovaných polutantů

EnviroPen biosenzor pro detekci halogenovaných polutantů LOSCHMIDTOVY LABORATOŘE MASARYKOVA UNIVERZITA HaloPen Moderní biosensor pro detekci halogenovaných látek in situ EnviroPen biosenzor pro detekci halogenovaných polutantů Halogenované uhlovodíky Halogenované

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Hodnocení rizika chemických látek v ECHA. M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha

Hodnocení rizika chemických látek v ECHA. M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha Hodnocení rizika chemických látek v ECHA M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) sídlo v Helsinkách, Finsko bude zajišťovat registraci, hodnocení, povolování

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

VÚMOP, v.v.i. Ing. Ivan Novotný novotny@vumop.cz. Oddělení půdní služba. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

VÚMOP, v.v.i. Ing. Ivan Novotný novotny@vumop.cz. Oddělení půdní služba. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. VÚMOP, v.v.i. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Ivan Novotný novotny@vumop.cz Oddělení půdní služba Poslání VÚMOP, v.v.i. Zřizovací listinou byla ústavu dána odpovědnost za rozvoj poznání

Více