V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2012 / 2013 č. j. 146/13 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

2 A. Základní charakteristika školy Název školy: Zřizovatel školy: Vedení školy: Hospodářka školy: Ekonomky školy: Oblast BOZP: Oblast PO: Součásti školy: mateřská škola: školní družina: školní jídelna ZŠ: školní jídelna MŠ: Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Tasovice, Tasovice 67, Hodonice, starosta obce Josef Sabáček ředitel Mgr. Jaroslav Novák, zástupce ředitele Mgr. Věra Hubrová Ivana Zemancová Jana Čejdová, Petra Machová (SIT Znojmo) Ing. Jan Romaněnko Jiřina Papoušková, technik požární ochrany vedoucí učitelka Zdeňka Kalusová Zdeňka Lacinová, Lenka Valterová vedoucí školního stravování Radka Vašinová vedoucí školního stravování Lenka Vašíčková Vyučování probíhalo ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Barevná škola, který vypracovali pedagogičtí pracovníci v součinnosti s Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT. Tel.: , www stránky: Škola byla slavnostně otevřena v roce 1961 a v loňském roce oslavila 50. výročí své činnosti. K tomuto jubileu nabízí k prodeji vedení školy knihu. Budova stojí v horní části obce Tasovice, na rozhraní s obcí Hodonice. Její blízké okolí s parkovou úpravou a hustou zástavbou směrem k obci Hodonice umožňuje jednoduchý, bezpečný a příjemný přístup do ní i jejího areálu. Ten ve vnitřním traktu obsahuje rozlehlé travnaté hřiště s oválnou sypanou běžeckou dráhou a doskočištěm. Přímo za hlavní budovou školy jsou vydlážděné prostory, školní pozemek a sportovní areál obce Hodonice, který v dopoledních hodinách využívají žáci naší školy. Budova školy má dvě části, které jsou spojeny krčky do jednotlivých poschodí a zakončeny tělocvičnou a školní jídelnou. V roce 1996 byla spojovací a hlavní část zastřešena, a tím vznikly nové prostory pro výuku a volnočasové aktivity. Výměna plastových oken a zateplení celé budovy s novou svěží fasádou přispěly k zvýšení úrovně výchovy a vzdělávání. Úplnou rekonstrukcí prošla i školní kuchyně a byla dokončena oprava hlavního schodiště před budovou školy. Z bezpečnostních důvodů byl odstraněn skleník ze školního pozemku a byl nahrazen parkovou úpravou. Ze strany rodičů, žáků i pedagogů je oceňováno klidné, bezpečné a nestresové pracovní prostředí. Rozlehlý areál umožňuje dětem prostor pro pobyt v přírodě, pro výuku environmentální a tělesné výchovy. Na tenisových kurtech a hřištích s umělým povrchem probíhá kvalifikovaná výuka. Tělocvična je pronajímána tělovýchovným a zájmovým organizacím obcí. V jediné budově školy je 30 učeben, z toho 18 kmenových učeben a 14 odborných učeben: fyzika + chemie, výtvarná výchova, hudební výchova, přírodopis, keramická dílna, tři počítačové učebny - dvě s interaktivní tabulí a datovým projektorem, cvičná kuchyňka, tělocvična a gymnastický sál - malá tělocvična, školní klub, dvě třídy školní družiny, školní jídelna a prostorná šatna s uzamykatelnými skříňkami. V půdní vestavbě jsou dvě jazykové učebny, jedna s využitím PC, datovým projektorem s interaktivní tabulí a třídy pro výuku ZUŠ Hrušovany. Učitelé mají k dispozici kromě sborovny 11 kabinetů.

3 Počet žáků ve škole dle zahajovacího výkazu Školní rok Počet Průměrný počet žáků na Počet tříd Počet žáků 2011/12 ročníků třídu 1. stupeň stupeň ,7 Celkem ,8 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 53 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 15,66 Přepočtené úvazky učitelů: 21,85 Do školy docházelo celkem 388 žáků (příloha č. 1). S bydlištěm v obci Tasovice 104 žáků tj. 26,8 %, v obci Hodonice 171 žáků tj. 44,07 %, v obci Krhovice 36 žáků tj. 9,2 %, v obci Dyje 26 žáků tj. 6,4 % a z jiných obcí 51 žáků tj. 13,14 %. Zájem dětí z jiných obcí zdůvodňují rodiče především tím, že jsme moderní školou, která jde s dobou a neustále se rozvíjí. B. Spolupráce Školská rada: založena ve školním roce 2005/2006 dle 167 zákona č. 561/2004. Členové: za zřizovatele Mgr. Jana Fajkusová předsedkyně, Ing. František Houšť za rodiče Miluše Mitregová, Zdeňka Veverková za školu Mgr. Kamila Reischlová, Josef Durajka Sdružení rodičů při ZŠ tvoří jeden zástupce z každé třídy Pokladník Mgr. Stanislava Přikrylová Fond Sdružení rodičů je tvořen příspěvkem ve výši 100,- Kč za žáka, výtěžkem ze sběrů a prodeje dětských výrobků. Je čerpán dle pravidel schválených sdružením. Zřizovatel Obecní úřad Tasovice financuje provoz školy společně s obcemi školského obvodu Hodonice, Krhovice a Dyje každoročním vyváženým rozpočtem, jež je projednán a schválen starosty jednotlivých obcí. Obec zabezpečuje výběrová řízení a rovněž se účastní všech akcí, které školu prezentují. Spolupráce se zřizovatelem je na výborné úrovni, což se odráží ve stále se zvyšující technické kvalitě budovy školy. Školní jídelna zajišťovala stravování žáků, zaměstnanců školy a cizích strávníků v počtu 342 vydaných obědů za měsíc. Vývařovna je po kompletní rekonstrukci. Provoz zajišťuje vedoucí školního stravování, hlavní kuchařka a 3 pomocné pracovnice. Cena obědů: 1. kategorie 19,- Kč, 2. kategorie 21,- Kč, 3. kategorie 23,- Kč, cizí strávníci 49,- Kč. Školní družinu tvoří 2 oddělení s kapacitou 60 dětí. Úplata činí 120,- Kč měsíčně. Činnost ŠD se skládala z činnosti rekreační a odpočinkové. Děti zde vyráběly k zápisu a adventu dekorativní předměty pro školu, vánoční a velikonoční přáníčka pro dlouhodobě nemocné pacienty v ODN ve Znojmě a pro důchodce v penzionu Hodonice. Připravují i drobné dárky pro budoucí prvňáčky k zápisu. Tak jako v předchozích letech bylo i v tomto roce pro děti zajištěno předplatné divadelních představení v Městském divadle ve Znojmě. Velký zájem byl opět o kroužek výtvarných technik. Školní klub funguje pouze formou zájmového klubu, který řeší bezpečnost žáků v časovém prostoru po ukončení vyučování a před zájmovou činností nebo odpoledním vyučováním v rozmezí

4 od 11,45 do 14,15 hodin. Nevelký, ale útulný prostor nabízí žákům místo, kde mohou strávit volný čas před odpoledními aktivitami. Každoročně je inventář stolních her doplňován díky sponzorským darům. V případě velkého zájmu může být využita i vedlejší třída, která je propojena dveřmi. Každoročně se zájem o relaxaci v klubu zvyšuje a mnohdy jím rodiče řeší odborný dohled dítěte do odjezdu autobusu. C. Doplňková činnost od Hostinská činnost Provozování kulturních a prodejních akcí Adventní trh v areálu školy Umožňuje prezentaci školy formou prodeje vánočních motivů, které žáci sami vyrobí. Součástí jsou adventní dílny s výrobou vánočních vazeb a perníčků a výstava starých hraček. Prodej za symbolickou cenu podpoří nejen sebevědomí samotných tvůrců, udělá radost blízkým před Vánocemi, ale rovněž posílí rozpočet Sdružení rodičů, na který je výtěžek poukázán. Školní ples Je pro deváťáky symbolem vstupu do společenského života a slavnostní polonéza krokem do dospělosti. Tato kulturní událost nabízí rovněž možnost setkání několika generací. Určitě stojí za zmínku výtěžek, ze kterého je každoročně financován školní nábytek, učební pomůcky či jiné potřebné vybavení. Letošní čistý zisk z 10. plesu činil ,- Kč. Nižší výdělek vyl způsoben objednáním dvou tanečních skupin. Garantem této úspěšné kulturní akce je Mgr. Jana Fajkusová a Josef Durajka. D. Údaje o pracovnících školy Celkový počet pedagogických pracovníků % Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č. 563/2004 Sb Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří v roce 2012/13 nastoupili na školu Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří v roce 2012/13 nastoupili na školu Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří v roce 2012/13 odešli ze školy Počet nepedagogických pracovníků Seznam zaměstnanců (příloha č. 2) Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let 4 7 nad 50 let 2 4 pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 pracující důchodci pobírající důchod 0 2 celkem 7 16 rodičovská dovolená 0 1 Celkový počet zaměstnanců je 42, z toho pedagogických 25 v ZŠ a 4 v MŠ. Na prvním stupni činila aprobovanost předmětů 75 %. Na druhém stupni byly předměty odučeny aprobovaně v 77 %. Výuka byla z 95,7 % odučena kvalifikovaně. V 4,3 % nekvalifikovaných pedagogů je pouze jedna učitelka s 30 letou praxí. Aprobovanost výuky na 1. stupni činila z 250 odučených hodin týdně 188 (75 %),

5 neaprobovanost 68 (25 %). Aprobovanost výuky na 2. stupni činila z 229 odučených hodin týdně 177 (77 %), neaprobovanost 52 (23 %). Kvalifikace dosáhla 100%. Průměrný věk členů pedagogického sboru k činil 46,2 let. Z celkového počtu pedagogických zaměstnanců jsou muži zastoupeni v počtu 7. Z důvodu zajištění odborné výuky se podařilo opět uzavřít i pracovní poměr na snížený úvazek. Všichni pedagogičtí pracovníci využili studijní volno pro další sebevzdělávání. Pedagogický sbor je zkušený a pracovitý. Na škole je snaha o budování klidného a přátelského ovzduší s pocitem sounáležitosti, ale zároveň prostředí se zdravou soutěživostí, konkurencí a prezentací své práce. Ukončení pracovního poměru: Mgr. Stanislava Přikrylová ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu odchodu do starobního důchodu Jitka Lupačová ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu odchodu do starobního důchodu Další vzdělávání pedagogických pracovníků odpovídalo nabízeným možnostem a vyčleněným financím. Zájem o další vzdělávání stagnoval. Větší část pedagogického sboru možnosti dalšího vzdělávání nevyužívá. Situaci částečně zlepšuje vzdělávání, které je financováno z EU. Pedagogičtí pracovníci reagovali v průběhu roku na nabídky vzdělávacích center pro své další vzdělávání, které proběhlo ve 21 kurzech: Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti Aktivní učení v matematice Charakteristika a ukázky dobrého vyučování v matematice Efektní využití internetu ve výuce matematiky Deutsch kreativ und lustig Ubengen fur die Zwischenzeit Aplikace standardů a testování v cizím jazyce ve výuce základní školy Náměty a inspirace pro přírodovědu Prameny víly Amálky Tajemství sněhové vločky Řízení školy v praxi studijní výjezd do Anglie Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách Testové úlohy při výuce ČJ a literatury na ZŠ Angličtina hrou Prezentace gramatiky a slovní zásoby Didaktické hry z matematiky Malé hravé recepty do výuky němčiny I. Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí s SVP Pravěk Prvouka činnostně v 1. ročníku Kurz anglického jazyka na Academy SJW London

6 E. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1. stupeň Celkem za 2. stupeň Celkem za školu Opakují Celkové počty žáků (příloha č. 1) Snížený stupeň z chování Stupeň z chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 6 1, ,51 Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2012/13-3 hodiny Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (školský zákon 17-19) - 1 žák F. Údaje o přijímacím řízení na střední školu (příloha č. 3) Školní rok 2012/13 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4leté 6leté 8leté Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9. ročník 35 nižší ročník 3 Celkem 38 Výsledky přijetí žáků 9. tříd na další typ vzdělávání ukazují, že vyšší procento žáků nastupuje do čtyřletého cyklu ukončeného maturitní zkouškou - 60 % a tedy předpokládá další studium na vysokých školách. Učební obory jsou zastoupeny 48 % a dle průzkumů část absolventů využívá možnosti pokračovat v nástavbovém studiu jednotlivého učebního oboru ukončeného maturitní zkouškou. 0,51 % žáků zaujímá přechod na osmileté gymnázium. Nikdo nevyužil možnosti studia na šestiletém gymnáziu. Statistika dokládá, že výchovně vzdělávací proces se na škole ubírá vytýčeným směrem, což potvrzují úspěchy v soutěžích a olympiádách. Mimoškolní

7 aktivity umožňují žákům rozvíjet se v kroužcích, které rozšiřují možnosti jednotlivých předmětů nebo dávají prostor tam, kde se z pouhého zájmu stává koníček či následnému podchycení a rozvíjení talentu. G. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí: Inspekce ve školním roce 2012/2013 nebyla. Proběhla kontrola z Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj, Brno, která byla zaměřena na plnění povinností plynoucích z právních předpisů. H. Zápis do 1. třídy Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky 2012/ O dodatečném odložení povinné školní docházky odklad povinné školní docházky 0 0 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2012/ Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2013/ Průběh zápisu do 1. třídy ve školním roce 2013/14 zajistili všichni učitelé v pátek 8. února. Interiér školy se změnil v zoologickou zahradu, ve které se budoucí prvňáčci potkávali s různými zvířátky na jednotlivých stanovištích. Příjemnou atmosféru dotvořili žáci 9. ročníku. I. Poradenské služby v základní škole Fyzický počet Kvalifikace, specializace Dosažené vzdělání výchovný poradce 1 1 Výchovné poradenství školní metodik prevence do 35 let let 50 let důchodový věk / z toho důchodci výchovný poradce školní metodik prevence Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Sluchová vada 8. 1 Autista 3. 1 Tělesné postižení 2. 1 Porucha chování 1. 1 Porucha učení Mimořádně nadaní 3 2 Celkem 23

8 J. Kroužky Vedoucí Název Třídy Počet Den Od - do Bartas florbalový 3A, 4A, 5AB, 6A 9 út Bínová keramika 6B, 7A, 8A, 9B 12 po Doležalová Aj na PC 4AB, 5B 8 čt Durajka florbalový 3A, 4A, 5AB 12 út florbalový 6AB, 7AB 14 pá vaření 4A, 6A, 7A, 8A 12 čt Fajkusová hra na flétnu 1A, 4AB, 5AB 7 pá taneční 9.AB 30 út Hrdličková pohybové hry 1A, 3A, 5A 18 pá Kuchaříková společenské hry 2B, 3A, 4B 11 st Lacinová sportovní 1AB, 2B, 4A 8 út Leischner turistický 5A, 6AB, 7AB, 9AB 9 po Luskačová sborový zpěv 2B, 3AB, 5AB, 7B 28 po Molíková korálkování 5AB, 6AB 9 út basketbal - hoši 6B, 7A, 8A, 9B 10 po + čt Padalíková basketbal - dívky 8A, 9A 5 čt volejbal 8A, 9AB 11 st Přikrylová přírodovědný 8A, 9AB 11 st Reischlová cvičení z Čj 9AB 15 út Sedlářová keramika 1A, 2A, 3AB, 5A 18 čt Vališová počítače 3AB 10 út Valterová výtvarné techniky 2AB, 3AB, 4AB, 5AB, 6A, 7B 15 čt

9 Nepovinné předměty Vedoucí Název Třídy Počet Den od - do Doležalová Logopedie 1AB 8 st Lacinová Logopedie 1AB, 2A 6 po Bartas PaSA - dívky 1A, 2AB, 3AB 23 út Bartas PaSA - dívky 4AB, 5AB 19 st Durajka PaSA - chlapci 1B, 2AB, 3B 15 čt Durajka PaSA - chlapci 4AB, 5AB 14 pá Padalíková PaSA - dívky 6AB, 7AB, 9AB 23 st Karaščák PaSA - chlapci 6AB, 7AB, 8A, 9AB 21 po Dyslektické kroužky Vedoucí Název Třídy Počet Den od - do Doležalová Dys 1 1A, 2A, 3B, 4AB, 5AB 17 po Doležalová Dys 2 3B, 5AB, 6AB, 7B, 9B 13 pá ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou využívá prostory v půdní vestavbě školy, kde jsou naši žáci vzděláváni v oborech: taneční: Markéta Vančurová hudební: Karel Jung, Kristýna Jungová dechové nástroje: Radek Svoboda akordeon, kytara: Miloslav Vydra Lyžařský kurz pro 7. a 8. ročník z důvodu malého zájmu neproběhl a nahradil jej preventivní zájezd do Itálie v měsíci červnu. Žáci 3. a 4. ročníku dojížděli na výuku plavání do Znojma, kde absolvovali 20 výukových hodin vždy v pondělí od září do listopadu. Autobus byl hrazen z poloviny sponzorsky Zemědělským družstvem Hodonice. Školní parlament - premiér Zdeněk Běhal, žák 8. ročníku. Koordinátorem činnosti členů parlamentu je Mgr. Jana Fajkusová.

10 K. Účast žáků v okresních kolech soutěží a olympiád Žáci reprezentovali naší školu v mnoha soutěžích a olympiádách a dosáhli výsledků, za které jim náleží pochvala a poděkování. Zviditelnili tak jméno školy nejenom v okrese, ale i v kraji. Přírodovědný klokan Nejúspěšnější řešitelé Jakub Reischl, Kateřina Šlapáková, Zdeněk Běhal, Barbora Jedličková, Denisa Suchá, Kamila Třetinová, Tomáš Votava, Anna Votavová, Eva Lattnerová, Klára Vojtěchová Bobřík informatiky (národní kolo) Kadet úspěšní řešitelé nad 150 bodů Petr Mencl, Anna Valterová, Kamila Třetinová, Anna Votavová Benjamín úspěšní řešitelé nad 150 bodů Viktor Buzovský, Karolína Ciffrová, Petr Letocha, Alena Pavlačková, Marcela Svobodová, Vladimír Lattner MINI Přemysl Balík, Jana Ruibarová, Zuzana Sedláková, David Kuba, Karel Kvasnička, Michal Vršek, Anna Šmídová, Gabriela Svobodová, Lenka Foralová, Pavel Patočka, Alžběta Stašková, Jakub Vašina, Viktorie Matušková Logická olympiáda 2012 kategorie A Tereza Vašinová, Gabriela Svobodová, Radovan Viktorín, Karel Kvasnička, Jakub Vašina kategorie B Filip Janás, Tomáš Votava, Jakub Reischl, Klára Vojtěchová, Kamila Třetinová Astronomická olympiáda Úspěšní řešitelé: Kategorie G-H: Martin Hladík, Andrea Horáčková, Veronika Nemethová, Radek Brindza, Vojtěch Tesařík, Katka Paulenková, Alena Pavlačková Kategorie E-F: Martin Válek, Stanislav Mitrega, Daniel Foist, Barbora Jedličková, Luboš Chalabala, Eva Fábíková, Sabina Blanarovičová V rámci Jihomoravského kraje obsadila nejlepší místa: 30. místo Alena Pavlačková 45. místo Barbora Jedličková Archimediáda Největší počet bodů ve školním kole Martin Mitrega, Michaela Groligová, Vojtěch Horáček Biologická olympiáda 15. místo Alena Pavlačková 18. místo Jaromír Sedláček

11 Zeměpisná olympiáda 9. místo Jakub Kubík 9. místo Michaela Houšťová 12. místo Daniel Šrom Fyzikální olympiáda 4. místo Anna Votavová 6. místo Blanka Matušková Dějepisná olympiáda 1. místo - Tomáš Votava - postup do kraje 2. místo Anna Votavová - postup do kraje 3. místo Jan Králík Matematická olympiáda ročníku 5. místo Tomáš Votava (postup do krajského kola) 5. místo Jana Ruibarová 7. místo Přemysl Balík Matematická olympiáda ročníku 3. místo Anna Votavová 6. místo Petr Mencl Olympiáda v jazyce českém Pythagoriáda Postup do okresního kola Michaela Houšťová, Eva Lattnerová 3. místo - Gabriela Svobodová 6. místo - Jakub Vašina 7. místo - Jana Ruibarová Soutěž v jazyce anglickém 8. místo - Natálie Kavuloková 11. místo - Jakub Kubík Soutěž v jazyce německém 3. místo Alena Pavlačková Matematický klokan (národní soutěž) Nejvyšší počet bodů získali v jednotlivých kategoriích: Cvrček Radovan Viktorin, Monika Zinková, Lucie Vršková Klokánek Gabriela Svobodová, Jana Ruibarová, Josef Oujezdský, Tereza Vašinová Benjamín Vladimír Patočka, Jakub Kubík, Katka Paulenková Kadet Ludmila Votavová, Tomáš Votava, Kristýna Sabáčková

12 Soutěž dětských souborů krajská přehlídka Jan Králík, Andrea Horáčková, Michaela Groligová I. kategorie 3. místo Nina Mrkosová II. kategorie 3. místo Gabriela Svobodová III. kategorie 2 místo Eva Lattnerová, postup do krajského kola Pěvecká soutěž 1. kategorie 2. kategorie 1. místo Tereza Zábranská 2. místo Julie Jungrová, Monika Zinková 1. místo Tereza Jugová 2. místo Ivana Zbořilová Přehlídka dětského divadla Jan Vašina, Anna Votavová Recitační soutěž Čestné uznání Nina Mrkosová, Katka Paulenková Závody dračích lodí 5. místo v semifinále Putování za Jižní korunou 2. místo Barbora Jedličková Další ocenění Stanislav Mitrega, Luboš Chalabala, Natálie Kavuloková, Martin Válek, Nela Sližíková Pohár ČFbU 1. místo v okresním kole (Karel Vlach, Jiří Vašina, Jan Marko, Tomáš Svoboda, Petr Hřebabecký, Stanislav Kohoutek, David Hrdlička, Jaroslav Matoušek, Kristián Vyklický, Jan Brindza) 4. místo v krajském kole 13. ročník turnaje v přehazované 4. místo družstvo žákyň (Aneta Haitová, Tereza Jugová, Veronika Kresanová, Barbora Letochová, Anna Šmídová, Adéla Štěpničková, Tereza Králíková, Ivana Zbořilová) 5. místo družstvo žáků (Jiří Vašina, David Hrdlička, Petr Hřebabecký, Stanislav Kohoutek, Filip Paroulek, Karel Vlach, Jiří Svoboda, Jan Marko)

13 1. ročník Barevného turnaje ve florbale dívek 3. místo 1. místo Florbalový turnaj mladších žáků - postup do krajského kola (Filip Blažek, Petr Lattner, Petr Purč, Karel Vlach, David Plešek, Radek Švancara, David Svoboda, Pavel Staněk, Vojtěch Fajkus, Jan a Milan Jeřábek, Radim Fargaš) 3. místo v Jihomoravském kraji nejlepší střelec Filip Blažek (Filip Blažek, Vladimír Lattner, Mariánus, Petr Purč, Karel Vlach, David Plešek, Radek Švancara, Jiří Svoboda, Pavel Staněk, Vojtěch Fajkus, Radim Fargaš, Tomáš Dvořák, Jan a Milan Jeřábek) 1. místo ve Velikonočním florbalovém turnaji (Kristián Vyklický, František Lesniak, David Hrdlička, Jan Brindza, Jaroslav Vašina, Petr Hřebabecký, Jaroslav Matoušek, Stanislav Kohoutek, Jiří Svoboda, Jan Marko, Oldřich Pragr, Jan Ryška) 2. místo AND1 Cup (basketbal) dívky (Denisa Daňková, Andrea Horáčková, Anna Kocová, Denisa Krotká, Jana Drobná, Veronika Nemethová, Michaela Pragrová, Martina Varajová, Daniela Slepánková, Petra Dvořáková, Natálie Hlávková, Simona Holíková) 3. místo AND1 Cup (basketbal) chlapci (Karel Vlach, Vladimír Lattner, Vladimír Patočka, Jiří Svoboda, Vojtěch Fajkus, Filip Blažek, Marcel Mariánus, Radek Švancara, Petr Purč, Jakub Furik) McDonald s Cup 7. místo v krajském finále kat. B mladší žáci (Martin Sedlář, Oldřich Pragr, Richard Mrkos, Petr Vojtíšek, Jaroslav Vašina, Lukáš Kuba, Adam Ryška, Samuel Trmal, Jan Brindza, Ivo Žák, Jakub Toman, Vojtěch Kratochvíl, Radek Šváb) 5. místo v okresním finále starší žáci (Roman Kasal, Jan Marko, Tomáš Svoboda, Kristián Vyklický, David Novák, Filip Paroulek, Jiří Vašina, Petr Vlach, Zálešák, Petr Hřebabecký, David Hrdlička, Stanislav Kohoutek) Preventan Cup ve vybíjené 2. místo semifinále chlapci (Roman Kasal, Jan Marko, Tomáš Svoboda, Kristián Vyklický, David Hrdlička, Stanislav Kohoutek, Filip Paroulek, Jiří Vašina, Jaroslav Matoušek, Petr Hřebabecký, Petr Vlach, David Novák) 7. místo krajské finále dívky (Ivana Zbořilová, Eva Buchtová, Adéla Štěpničková, Marie Bartůšková, Monika Krauseová, Hana Procházková, Aneta Haitová, Veronika Kresanová, Nikola Králová, Barbora Letochová, Tereza Vašinová, Zdeňka Kuklíková, Adéla Štěpničková) Fotbalový turnaj Božice 3.místo tým chlapců 5. a 6. ročníku (Jakub Furik, Vojtěch Tesařík, Jan jeřábek, Milan Jeřábek, Jiří Vašina, Tomáš Dvořák, Radim Fargaš, Vojtěch Fajkus, Oldřich Pragr, Petr Hřebabecký)

14 Plavecký přebor 40 škol znojemského okresu 1. místo Michaela Navrkalová (žákyně 5. ročníku) 2. místo Zuzana Sedláková (žákyně 5. ročníku) Všechny úspěchy našich žáků s fotodokumentací jsou pro zájemce na webových stránkách školy L. Ekonomika Zpráva o hospodaření (příloha č. 5) Dotace Škola pokračuje v čerpání dotace z projektu EU pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách pro konkurenceschopnost pod názvem Barevná škola. V rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo stanoveno, že realizace projektu začíná k a končí po uplynutí 30 měsíců. Z tohoto projektu škola vybavila počítačovou učebnu moderní technikou a v polovině kmenových tříd nainstalovala datový projektor a projekční plátno. Většina pedagogů dostala pro svoji práci notebook. Z dohod o provedení práce byly po ověření učebního materiálu vyplaceny odměny učitelům za jejich tvorbu. M. Hospitace Provádí ředitel školy a zástupkyně ředitele dvakrát ročně vždy dle stanoveného plánu. Průběžně probíhá nahlížení do výuky díky proskleným dveřím, což umožňuje získat okamžitý přehled o úrovni výchovy a vzdělání a sociálním klimatu ve třídě. Kontrolní mechanismus byl zaměřen na aktivní zapojení žáků ve výuce a hodnocení jejich výsledků v 1. pololetí. Druhá část hospitací se soustředila na motivaci žáků. U všech pedagogů lze konstatovat, že sledované úkoly splnili. Posunem bylo zakomponování sledovaných aktivit do průběhu celé vyučovací jednotky a jejich nenásilné plnění. Většina učitelů využívala počítačovou techniku a zapojovala žáky do procesu výchovy a vzdělání. To je patrné i z častého nahlížení do hodin. Ze sebehodnotících zpráv učitelů vyplývá, že i nadále nejnáročnější prací ve třídě je propojení procesu vzdělávání žáka, žáka integrovaného a talentovaného. Celkově hospitační činnost potvrdila pokračující proces inovace ve výuce. N. Oblasti vzdělávání Výsledky vzdělávání v hlavních předmětech jsou třikrát ročně ověřovány prověrkou vstupní, pololetní a závěrečnou ve všech ročnících. V první třídě píší žáci až prověrku závěrečnou a Cizí jazyky jsou hodnoceny od 5. třídy. Český jazyk se skládá z diktátu a jazykového rozboru, v angličtině a němčině tvoří součást i poslechová část. Prověrky pomáhají učitelům najít slabá místa, vyhodnotit úroveň znalostí a vědomostí svých žáků a volit cesty k dosažení lepších výsledků (viz příl. č. 14). Celková průměrná známka za 1. pololetí v součtu všech tříd a předmětů činila 1,46. Ve druhém pololetí byl průměr za školu 1,51.

15 Obsahem pracovní náplně každého učitele je uskutečnit pro žáky školní kolo soutěže svého předmětu právě i z důvodu zjištění úrovně i v předmětech, které nejsou pravidelně vyhodnocovány. O dobrých výsledcích svědčí úspěchy v dalších kolech. Jazyková výuka Žáci 3. třídy projevili zájem o angličtinu i němčinu. Z tohoto důvodu se německý jazyk v 3. ročníku začal opět vyučovat. Z celkového počtu žáků školy rovných 60,61 % navštěvovalo výuku jazyka anglického. Ze statistiky vyplývá, že zájem o angličtinu je i nadále větší. Ve školním vzdělávacím programu pokračujeme ve výuce druhého cizího jazyka od 7. ročníku, který zajistí budoucím středoškolákům zvládnutí obou světových jazyků. Informatika Využívání počítačů ve výuce volitelného předmětu informatiky v 9. ročníku informační a komunikační technologie v 5. a 6. ročníku v nepočítačových předmětech matematika, přírodopis, zeměpis, fyzika, český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk; v rámci ověřování šablon i na 1. stupni dyslektické a počítačové kroužky Ve škole jsou tři počítačové učebny: 1. v jazykové učebně JU2 9 žákovských + 1 učitelský počítač s datovým projektorem a interaktivní tabulí 2. v počítačové učebně 10 žákovských + 1 učitelský počítač 3. učebna multimédií s datovým projektorem a interaktivní tabulí, 5 žákovských + 1 učitelský počítač V 10 třídách je instalován datový projektor s projekčním plátnem. Všechny počítače jsou připojeny k internetu s rychlým připojením. Výukový software Český jazyk Jazykové rozbory I, II, Pravopisná cvičení I, II, PonŠkola, Vyjmenovaná slova, Přídavná jména, Podstatná jména, Velká písmena, Druhy slov, Pravopis s/z, Shoda přísudku s podmětem, Souhlásky spodoba, Český jazyk 3 - Diktáty, Vím, co čtu, Literatura 1,2, Český jazyk 6., 7., 8., 9. ročník, Slabikář, Český jazyk 2., 3., 4., 5. ročník, Český jazyk mluvnice 2., 3. ročník Anglický jazyk Memorary, Anglická gramatika, Angličtina 1, 2, 3, 4, 5, pro malé, Lingua Land, Angličtina pro školáky 4, 5, Angličtina do ucha, Interaktivní učebnice Aj, Chit Chat, Angličtina hrou II., Interaktivní učebnice 6, 7, Great Britain and Ireland, Fakta o Velké Británii, Interaktivní učebnice Start With Click New 2, Anglicky s písničkou Německý jazyk Alfons, Memorary, Němčina 1, 2, 3, 4, pro malé, pro školáky, Němčina pro školáky 2, 4, Němčina do ucha, Němčina pro školáky 5, Interaktivní učebnice němčiny

16 Matematika Příprava k přijímacím zkouškám I, II, Mistr rovnic, Matematika pro prvňáčky I, Matematika pro prvňáčky II, Matematika 2+3, Matematika I-IV, Speedmat, Celá čísla, Desetinná čísla, Velká násobilka, Malá násobilka, Procenta, Matematika pro 5. ročník (Cesta do pravěku), Matematika hrou I. Chemie Kyslík, Síra, Vodík, Názvosloví anorganické chemie Fyzika Edison, Fyzika Zebra, Encyklopedie energie, Fyzika zajímavě termika, Fyzika zajímavě kapaliny a plyny, Fyzika zajímavě optika, Fyzika zajímavě - mechanika, Fyzika interaktivní, Fyzika zajímavě elektřina 1, Technika zajímavě, Fyzika zajímavě - elektřina 2 a akustika, Technika zajímavě, Fyzika zajímavě - Atomistika a astronomie Přírodopis Naší přírodou krok za krokem, Encyklopedie přírody, Tajemný svět hmyzu, Přírodní společenstva, Biologie člověka I - III, Zoologie savci, ptáci, obojživelníci a plazi, ryby, Rostliny kolem nás, Environmentální výchova Přírodověda 1, 2, 3, 4, 5, 6, Buňky, viry, bakterie Zeměpis Dějepis Evropa, Afrika, Asie, Amerika, Austrálie, ČR. Svět vše I, II, Interaktivní mapa Evropy, Přírodní oblasti Země, Svět obecné geografie, Svět Kdo byl kdo do roku 1918, Dějepis otázky, testy, soutěže Vlastík, Vlastivěda pro 4. a 5. ročník Rodinná výchova Rodinná výchova 1, Cesty prevence, Sexuální výchova, Základy rodinné a sexuální výchovy Hudební výchova Písně bobra Hermana, Písničky z 1. A, Interaktivní Hv Informatika Výuka Word 2000, Zoner Callisto, Jak na počítač, Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Baltík Další Kvízová horečka Evropa, Všeználek, Rozum do kapsy, 12 x OKO, Jak věci pracují, Encyklopedie vesmíru, Psaní všemi deseti, Slabikář, Grafické studio, Výuková pexesa, Martínkova zvířátka, Alenka a věci kolem nás, Všeobecný přehled - otázky, testy, soutěže, Dětský koutek, Galerie světového malířství, Velká encyklopedie EU, LANGMaster, DysCom, Zoner Photo Studio 8,

17 Testy dětských schopností, Peníze kolem nás Tělesná výchova Cílem tělesné výchovy na ZŠ je zlepšovat tělesnou zdatnost a pohybové dovednosti žáků a rovněž podporovat pravidelné pohybové činnosti, protože tyto věci mohou zpětně působit na výkon v dalších předmětech, sebekázeň, kooperaci a odpovědnost za vlastní chování. Dále pak mohou redukovat stres, uvolňovat tenzi a úzkost, posilovat kamarádské vztahy a zlepšovat sebedůvěru a hodnocení. Podstatou je kvalitní program tělesné výchovy včetně výuky, školních soutěží, zájmových kroužků a akcí pořádaných na okresní úrovni. Zlepšování tělesné zdatnosti a pohybové dovednosti je umožněno v pohybových a sportovních aktivitách na obou stupních (PaSA). Veškerá výuka probíhá ve školní budově a jejím blízkém okolí. K dispozici je malá a velká tělocvična, školní hřiště s atletickou dráhou a ostatními atletickými sektory. Obec Hodonice umožňuje škole využívat sportovní areál s umělým povrchem, kde jsou podmínky pro různé míčové hry. Obě školní tělocvičny jsou dobře vybaveny po stránce materiální a bezpečnostní. Výtvarná výchova Za nejdůležitější úkoly spojené s výtvarnou výchovou se považuje jak rozvoj citu a citových prožitků prostřednictvím fantazie, tak snaha podat žákům výtvarnou činnost jako možnost rozvoje vlastní osobnosti, ale i jako možnost relaxace a odreagování se. Environmentální výchova Součástí výuky se v tomto školním roce stal projekt Vím, co smím se zaměřením na průřezové téma Výchova demokratického občana. Hodnocení výchovy (příloha č. 7) Dopravní výchova Tvoří součást školního vzdělávacího programu a je zařazena do výuky žáků 4. ročníku. Předmět je pravidelně doplňován kvalitními učebními pomůckami tak, aby simuloval reálné prostředí silničního provozu a nešlo pouze o jeho teoretickou podobu. Škola má k dispozici 3 ks kol. Dvakrát ročně se koná jízda zručnosti. V nižších ročnících jsou žáci aktivně zapojeni do Ajaxova zápisníku, který vydává Besip. Ve 4. ročníku probíhá teoretická výuka v počtu 20 hodin odučených Centrem služeb pro silniční dopravu. O. Celoroční plán akcí (příloha č. 10) Výchovné poradenství Činnost výchovného poradenství ve školním roce 2012/2013 vycházela z plánu práce. V oblasti práce se žáky s výukovými problémy byla zpracována dokumentace pro integrované žáky a vedena jejich databáze, dále byly shromažďovány podklady pro vyšetření a vypracovány návrhy na vyšetření ve spolupráci s třídními učiteli V oblasti volby povolání se uskutečnila návštěva prezentace středních škol v měsíci listopadu pro vycházející žáky. Proběhlo několik individuálních konzultací se žáky a rodiči, beseda s pracovnicí Úřadu práce ve Znojmě pro žáky 8. ročníku. V oblasti prevence sociálně

18 patologických jevů nebyl řešen žádný případ šikany ani krádeže. Neomluvená absence (záškoláctví) byla řešena pouze v 6. ročníku v počtu 3 hodin. Hodnocení činnosti (příloha č. 8) P. Integrace Poruchy učení a chování Výchovný poradce evidoval k celkem 18 žáků s platným psychologickým nálezem a diagnostikovanou poruchou učení a chování, 1 žáka se sluchovou vadou 1 autistu a 1 tělesně postiženého, což je 5,4 % žáků na škole. Velká pozornost je po celou dobu školní docházky věnována dětem postiženým specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Je o nich vedena pečlivá a aktuální evidence. Jednání o těchto dětech je pravidelným bodem každé pedagogické rady. Individuální a intenzivní práce učitelů s těmito žáky umožňuje mnohým dětem po několika letech eliminovat či dokonce překonat problémy, se kterými se po diagnostice pedagogicko psychologickou poradnou potýkaly. Pravidelné konzultační hodiny výchovného poradce a školního metodika prevence rovněž napomohly otevřenosti školy vůči rodičům. Péče o nadané žáky Výchovně vzdělávací program školy a cesta k jeho naplňování jsou vedeny tak, aby umožňovaly osobnostní rozvoj každého žáka a směřovaly k maximálnímu využití žákova potenciálu, rozvoji jeho talentu, nadání a zájmu. Učitelé volí takovou strategii, aby umožnila individuální rozvoj diferencování v zadávání úkolů při školní práci, složitější úkoly, přenesení kompetencí, správné role při skupinové práci, účast v soutěžích a olympiádách. Další rozvoj zajišťuje široká nabídka mimoškolních aktivit. Role reprezentanta školy při školních, okresních i krajských kolech soutěží a olympiád je zúročením snahy žáka i jeho učitele a především umožňuje žákovi srovnání s vrstevníky jiných škol. V rámci rozvoje dětské samosprávné demokracie má každý žák možnost podílet se na činnosti třídní i školní samosprávy. Právě činnost ve školním parlamentu může umožňovat seberealizaci žáka v mnoha oblastech (organizační, vzdělávací, zájmové). R. Projekty Absolventík Je projektem žáků 1. stupně, který je zaměřen na práci s portfoliem a jeho význam při sebehodnocení. V tomto roce potřetí žáci 5. ročníku veřejně prezentovali své úspěchy před spolužáky, rodiči a komisí, která byla složena z budoucích třídních učitelů a vyučujících na 2. stupni. Právě tento způsob prezentace umožnil lepší poznání budoucích žáků 2. stupně. S osvědčením o udělení titulu Absolventík tak slavnostně končí vzdělávání na 1. stupni. Absolvent Je celoročním projektem žáků 9. tříd, kteří se scházejí se svými vedoucími učiteli a pracují na zvoleném tématu. Postupně tedy vznikala práce, kterou v červnu obhajovali formou prezentace na interaktivní tabuli. Tento projekt je zaměřen na ucelené ověření si zvládnutých klíčových kompetencí v průběhu celé školní docházky. Je rovněž slavnostním aktem, kterým žáci končí etapu základního vzdělání a získaným osvědčením vstupují do další etapy (příloha č. 9). Klíčové kompetence žáků obhajoby absolventských prací

19 V průběhu školního roku prošli žáci se svými vedoucími učiteli společnými konzultacemi, ve kterých diskutovali nad zvoleným tématem. Ústní obhajoby potvrdily, že žáci věděli, o čem píši a že jsou schopni veřejně prezentovat téma, které zpracovávali. V IX.A úspěšně obhájilo svoji práci 15 žáků a 2 obhájili a v IX.B úspěšně obhájilo 15 žáků a 3 obhájili. Obhajoby prokázaly opět vyšší úroveň a potvrdily správnost volby tohoto projektu. V tomto roce byli žáci slavnostně šerpováni v sále KD Hodonice za účasti rodičů a zástupců obcí. Všichni obdrželi osvědčení absolventa, které jim předaly třídní učitelky a dostali dárek od prvňáčků a starostů obcí Tasovice a Hodonice. Přehled absolventů (příloha č. 9) Barevná škola Prezentuje již osmým rokem činnost ve škole i mimo ní a především upozorňuje na úspěchy našich žáků a činnost našich pedagogů. Je zároveň fotogalerií, která nahrazuje klasickou formu písemné kroniky. Velmi úzce koresponduje s obsahem vzdělávacího programu, který nese stejný název. Ovoce do škol Škola pokračuje v projektu financovaného z EU, který zajišťuje žákům 1. stupně 2x měsíčně svačinku z čerstvého ovoce a zeleniny. Tradice školy V průběhu školního roku bylo uskutečněno mnoho akcí, z nichž mnohé patří již k tradicím školy. Každoročně jsou doplňovány o novinky, které obohacují život ve škole (příloha č. 10). Každá akce je zdokumentována a umístěna na stránkách školy a na schodišti jako pamětní arch. Sponzoři: Haiva Tasovice, ZD Hodonice, Obec Tasovice, Hodonice, Krhovice a Dyje. S. Závěrečné shrnutí Výchova a vzdělání Od září 2012 se ve škole vyučovalo ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu Barevná škola, který si vyučující sami vypracovali a v průběhu zavádění do praxe upravovali dle potřeb tak, aby splňoval požadavky na moderní vzdělávání žáků základní školy. Nejde v něm o profilaci školy, ale o všeobecné zaměření, při kterém je možno podchytit nadání a talent žáka a v následném procesu je vzdělávat tak, aby se mohl dále rozvíjet. V případě integrace nabízí vzdělávací program možnost individuálního vzdělávání či zvýšenou pozornost směrem k rozvoji diagnostikovaného dítěte. Každoroční prioritou školy je vzdělávat a vychovávat dle preambule Pro štěstí třináctkrát sobě navzájem, jejíž 13 pokynů charakterizuje naší školu. Hlavním úkolem je rovněž příprava žáků na pokračující studium na SŠ a SOU. Téměř všichni žáci byli přijati na školy první přihlášky a tím potvrdili dobrou připravenost. I v tomto roce převyšoval počet přihlášených na střední školy nad učebními obory. Očividné přecenění svých sil při výběru se u slabších žáků občas projevuje změnou školy v průběhu 1. ročníku, což je zapříčiněno trendem z minulých let, kdy střední školy nabízejí vyšší počet studijních míst. Ve spolupráci s Úřadem práce ve Znojmě je každoročně zorganizována beseda s přehledem možnosti dalšího studia a v rámci výchovného poradenství listopadové setkání rodičů se zástupci středních škol našeho regionu. Odborné informace zajistí v případě zájmu i výchovná poradkyně v čase konzultačních hodin.

20 Vzdělávací proces je zaměřen na zvládání klíčových kompetencí, zvyšování čtenářské gramotnosti, prohlubování jazykové a počítačové dovednosti. První cyklus zakončuje prezentace portfólií žáků 5. ročníku a na konci druhého cyklu prezentuje žák 9. ročníku svoji absolventskou práci formou veřejné obhajoby před vyučujícími, spolužáky a rodiči. Účast školy v celostátním testování žáků 5. a 9. ročníku potvrdil, že škola se ubírá správným směrem, ve kterém mají žáci možnost dalšího rozvoje i formou výběru z volitelných předmětů, jež jsou součástí vzdělávání od 6. ročníku a reagují na trendy a potřeby společnosti. Všem dětem je nabídnuta možnost výuky ze dvou cizích jazyků od 3. třídy, ale každoročně převyšuje zájem o angličtinu, ve které škola dosahovala velmi dobrých výsledků. Od 7. třídy navštěvují žáci druhý cizí jazyk a nebojí se obhájit své vědomosti rovněž na okresní úrovni. K vybavení školy moderní technikou pomohlo zapojení do projektu EU ke zvýšení úrovně vzdělávání, ze kterého byly zakoupeny notebooky, datové projektory a projekční plátna. Každý ročník má k dispozici takto vybavenou třídu, což se významně odrazilo ve výuce většiny předmětů. Kontrolní činnost potvrdila dobou úroveň využívání počítačové techniky a schopnost většiny učitelů zařazovat pravidelně nové formy práce do své každodenní profese. Škola je připojena k rychlému internetu a počítačové učebny jsou maximálně využívány nejenom v předmětu informatiky. Na internetu jsou umístěny webové stránky školy, které pravidelně informují o dění ve škole. O jejich aktualizace se stará Mgr. Věra Hubrová, zástupkyně ředitele školy. Rodiče rovněž využívají možnosti omluvy dítěte přes internet a výběr ze dvou jídel, které nabízí školní jídelna. Nejvíce je však ceněn přehled o úspěších našich žáků v soutěžích a olympiádách. Ten každoročně překračuje i rámec okresu. Plynulý přechod dítěte z mateřské školy do první třídy určitě podporuje projekt Já, prvňáček, ve kterém jsou v dopoledních hodinách předškoláci seznámeni s výukou a prací svých starších kamarádů. Součástí výuky jsou rovněž exkurze a vzdělávací zájezdy. Všechny třídy se v zájmu upevnění zdravého sociálního klimatu účastní školních výletů. Výjimkou nejsou návštěvy divadelních představení, exkurze do místních i vzdálených podniků a návštěvy kulturních památek. Také se podařilo uskutečnit preventivní zájezd do Itálie, který měl velký úspěch. V oblasti environmentální výchovy je prioritou třídění odpadů a zdravá zeleň v areálu školy. Dopravní výchova na 1. stupni patří k těm předmětům, které snižují možnost úrazu dítěte při účasti v silničním provozu, a na druhé straně vede žáka k dobrému zvládnutí techniky jízdy na kole. Obojí tak přispívá k jeho větší bezpečnosti na silnici. Výuka plavání pro žáky 3. a 4. ročníku je pro některé jedinou možností odborného zvládnutí techniky plavání a i přes finanční náročnost má ve školním procesu smysl. Obsah průřezových témat využívá škola pro celoškolní projekty za účelem jejich zvládnutí zábavnější formou a zapojením všech žáků. Výchova demokratického člověka se stala námětem pro projekt Já + Ty = My, který se skládal ze tří částí a žáci v něm pracovali s právy a povinnostmi, které jsou součástí každodenního života. Ze života školy Slavnostní zahájení školního roku pro 51 prvňáčků proběhlo jako každoročně v sále KD Hodonice 3. září v 8,00 hodin za účasti žáků 9. tříd, kteří se stali patrony nováčků a jejich první den ve škole rovněž obohatili o pěkný kulturní program. Druhým týdnem v září začalo pro žáky 3. a 4. ročníku plavání ve znojemských lázních a pro všechny třídy opakování na vstupní prověrky. ŠVP Barevná škola se rozběhl na plné obrátky. V říjnu se vzdělávání rozšířilo o odborné přednášky v oblasti dopravní výchovy, spolupráci s HZS Hrušovany nad Jevišovkou a Mysliveckým sdružením Jánský potok se zaměřením na žáky 1. stupně.

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 č. j. 155/14 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracoval: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 3. září 2012 1 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Vypracovali: Mgr. Olga Bauerová Mgr. Hana Sedláková PaedDr. Jiřina Hlaváčová Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Alena Štěpánková Mgr. Jan Bláha Naděžda Nováková Mgr. Ondřej

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více