ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str."

Transkript

1 ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str. 11

2 Vyjádření provozovatele krytého plaveckého bazénu v Benešově k diskuzi vyhlášené městem Benešov Od listopadu jste měli možnost zapojit se na našich webových stránkách do diskuze týkající se provozu krytého plaveckého bazénu v Benešově. Chtěli jsme především zjistit, jak jste spokojeni s rekonstruovaným krytým plaveckým bazénem, co se vám v něm líbí, ale i nelíbí. Chtěli jsme vědět, co byste uvítali v nabídce služeb, jak jste spokojeni s personálem, čistotou atd. Tímto bychom Vám chtěli poděkovat za zaslání Vašich názorů, ať kladných či záporných k této diskuzi. Tyto postřehy jsme předali provozovateli Městských sportovních zařízení a požádali o jejich vyjádření k Vašim příspěvkům. Vyjádření provozovatele Městských sportovních zařízení ředitel Ing. Pavel Khek: Na základě úkolu od zřizovatele naší příspěvkové organizaci MSZ Benešov jsme podrobně sledovali anketu vede- s cílem dosažení co nejmenších nákladů na její provoz. odběrového diagramu na spotřebu elektrické energie nou na webových stránkách města Benešova, a proto se Při provozu parního vyvíječe je odebraný elektrický příkon chceme k některým otázkám vyjádřit a osvětlit důvody řádově kolem 25 kw, který neúměrně navyšuje sjednanou nebo informovat veřejnost o změnách, které jsme přijali. výši ¼ hod. maxima. Osvětlení prostoru sauny odpovídá Velice nás těší zájem veřejnosti o nabídku služeb předepsaným technickým normám a nemáme důvod ho v tomto zmodernizovaném a zrekonstruovaném zařízení. měnit. Po jednom roce provozu navštívilo toto zařízení cca 85 Z počátku provozu uklouznutí návštěvníků bylo tisíc návštěvníků a při sledování statistiky ve druhém velmi časté. Na tuto skutečnost byl upozorněn zhotovitel, který tuto reklamaci nepřijal. Předložil technické roce provozu jsme příjemně potěšeni, že návštěvnost po okouknutí zařízení neklesá, ale naopak stále stoupá. listy dlažby, které doložil protokolem ze státní zkušebny, Je to známka, že se nejen návštěvníci k nám rádi vracejí, ale že podlahový materiál odpovídá normované a předepsané že přibývají i další. A nyní již k samotnému provozu. drsnosti, a proto nám jako provozovateli nezbývalo nic Otevírací doby v pracovní dny jsou od 7:00 hod jiného, než řešit tuto situaci jinými opatřeními. Na schodištích jsme na rozích schodů umístili zdrsňující pásky a slouží především školám pro plavání mateřských a základních škol a dále kojenecké plavání s kurzy plavání malých dětí. Tato doba je intenzivně využívána prakticky bez zábradlí na neosazené straně schodiště tak, aby zábradlí a začátkem února jsme objednali nainstalovat podpůrné možnosti dalšího rozšíření plavání pro veřejnost. bylo po obou stranách. Na všechny frekventované pochůzné plochy jsme postupně nanášeli specielní nástřiky, V pracovních dnech plavání veřejnosti začíná od 15:00 hod. Provozní doba pro veřejnost byla prodloužena které přilnavost chodidel při styku s dlažbou zlepšila. v úterý a středy do 20:45 hod a čtvrtky do 21:45 hod. Pravdou také je, že tzv. výrobní mastnota podlahové V pracovních dnech po 21 hod. bazén využívají smluvní krytiny a částečné opotřebení provozem se vlastnosti nájemci (organizace, potápěči). Polední přestávky obsluhy dlažby zlepšily, a proto také z těchto důvodů záznamy o sobotách a nedělích jsou odůvodněné nejen polední nízkou návštěvností, ale především nutností dodržování záko- uklouznutí) téměř zmizely. Přesto i dále tyto nástřiky do knihy úrazů (kam jsme zaznamenávali jakékoliv níku práce pro zaměstnance provozovatele při ekonomickém hodnocení početního stavu zaměstnanců nutných pro na minimum. Víme, že situace není ideální, ale chtít budeme aplikovat tak, abychom míru klouznutí snížili zajištění provozu. Pro velký zájem jsme od ledna zahájili po investorovi tedy po městu vybourání dlažby a osazení provoz o 1 hodinu dříve, tj. od 9:00 hod. nové drsnější by nebylo jednoduché z důvodu vysokých Koncepce rozdělení hlavního bazénového prostoru finančních nákladů. vždy najde příznivce i odpůrce. Jedni by chtěli celý prostor Obava, že kamerovým sledovacím systémem dochází pro plavání a druzí pro regeneraci. Z pohledu provozovatele toto rozdělení je opodstatněné a domníváme se, a není se čeho obávat. Kamerový systém sleduje pouze k porušení základních práv a svobod návštěvníků je mylná že jsme zvolili velmi dobře. Neumístění tobogánu bylo prostory šatnových skříněk, kde se návštěvník nemá dle dáno technickými a finančními možnostmi schváleného provozního řádu pohybovat odhalený nebo se dokonce záměru rekonstrukce krytého plaveckého bazénu zastupitelstvem. Technické řešení šaten a převlékacích prostorů se sprchami kamerově snímány nejsou. Provozovatel ka- převlékat. K převlékání slouží převlékací kabiny, které spolu je v současných modernizovaných zařízeních běžnou záležitostí a přináší v našem případě výhodnost u převážného všechna zákonná opatření k legalizaci tohoto kamerového merový systém provozuje v souladu se zákonem a učinil počtu návštěvníků využít úrovňového vstupu z převlékacích prostorů do bazénu a naopak, což oceňuje především zcizení vneseného oblečení a tedy majetku návštěvníků systému. Kamerový systém slouží jako nástroj pro ochranu starší generace, pro které výstup po schodišti dělal v minulosti mnohým velké problémy. Nově od konce měsíce Propojení odbavovacího systému s kamerovým sní- a zatím se skvěle osvědčil. ledna máme vyčleněny 2 x týdně v závěrečných hodinách máním bazénových hal tak, aby byl uváděn počet osob plavání veřejnosti prostor určený pro plavání výhradně v zařízení není možný při současném využití stávající pro tzv. kondiční plavce a bude záležet jen na plavcích, jak technologie. Přesto se domníváme, že stav návštěvnosti se do prostoru vměstnají, aniž by ohrožovali návštěvníky, pohled kamery ukazuje o míře počtu návštěvníků a postačí kteří přišli převážně využívat rekondiční způsob využívání k úvaze, zda stojí za to do zařízení jít či nejít. Poruchovost tohoto zařízení. kamery nás také mrzí a činíme opatření, abychom výpadky Provozní doba parní kabiny byla již rozšířena. eliminovali na co možná nejnižší úroveň. Důvodem omezeného provozu bylo zajištění vhodného K nákladům na rekonstrukci je těžké se z pohledu provozovatele vyjadřovat. Nicméně jsme byli pravidelnými účastníky kontrolních dnů, kdy technický dozor investora z našeho pohledu velice odborně posuzoval postup výstavby a přijímal návrhy na technická řešení v průběhu stavby s nově vzniklými technickými problémy spojenými s rekonstrukcí. Nejpodstatnějším důvodem nárůstu ceny dodávky a přijatelného posunu termínu dokončení bylo zjištění (které projektová dokumentace neřešila), že stávající železobetonová nosná konstrukce ochozů malého a velkého bazénu včetně železobetonových konstrukcí van malého a velkého bazénu je zhotovena z velmi nekvalitní betonové směsi. Po odhalení narušených povrchových vrstev bylo zjištěno, že staticky důležitá výztuž je natolik narušena, že si postup prací vyžádal osazení nové ocelové výztuže se zabudováním do nových implementovaných betonových vrstev takzvanou torkretací, která byla velice časově i cenově náročná. Z těchto a dalších jiných důvodů k průběhu stavby dosluhujícímu a havarijně vzhlížejícímu objektu se domníváme, že navýšení nákladů odpovídalo nutným technickým změnám ve výstavbě oproti realizačnímu projektu. Navýšení cen probíhalo v řádných výběrech došlých nabídek, včetně vyhodnocení kontrolním orgánem vlastníka stavby, kdy nebylo zjištěno jakékoliv neoprávněné navýšení rozpočtových nákladů rekonstrukce krytého plaveckého bazénu. K dotazu možnosti využívání venkovních zařízení, město uvažuje se záměrem výstavby venkovního bazénu, který by byl součástí letního provozu krytého plaveckého bazénu. Naplnění tohoto záměru bude předcházet změna územního plánu, tak aby plánovaná silnice I/3 jihovýchodní obchvat byl situován severovýchodním směrem na silnici Benešov Vlašim směrem od Čemoleského rybníka. K těmto krokům MSZ připravilo studii, která v letošním roce bude upravena tak, aby byla podkladem dokumentace pro změnu územního plánu. Venkovní bazén bude mít tu výhodu, že bude možné využít stávající technologii úpravy vody krytého plaveckého bazénu s možností využití ostatní infrastruktury kolem zařízení (parkoviště, přípoj elektrické energie, tepla, vody). Příhřev vody umožní rentabilnější možnosti využívání tohoto zařízení než by bylo u otevřeného přírodního koupaliště, které má v průběhu roku v dlouhodobě vedené statistice pouhých 22 až 26 provozních (koupacích) dnů v roce. Na závěr nám dovolte, abychom Vám poděkovali nejen za zaslání kladných vyjádření, ale i těm, kteří vyjádřili svoje názory na provozní záležitosti KPB, ze kterých budeme i nadále čerpat. Věříme, že v tomto vyjádření mnozí účastníci ankety našli svoji odpověď nebo třeba jen i částečnou odpověď či pohled z jiné strany. Věříme i nadále, že nám zachováte svoji přízeň, a že Vám budeme moci nabízet svoje služby v dobré úrovni, se kterými budete spokojeni. Věříme také, že se s Vámi budeme i nadále scházet v modernizovaném sportovně rekreačním zařízení jako je krytý plavecký bazén v Benešově, ve kterém Vám přejeme příjemný pobyt.

3 3 Obsah Vybíráme z obsahu: Kompetence a plány do 4 budoucna Enersol Současný stav na pracovištích 6 agend OP a CD Soutěž o jednotný vizuální styl 7 města a MěÚ Benešov Besedy s občany města 8 Co dělat při ztrátě dokladů 9 Informace o místních 10 poplatcích V Benešově vyroste nová 11 školka Organizace založené městem 12 ZŠ Jiráskova 888, Benešov Metoda léčení slinných žláz 14 Masopustní veselí v Benešově 15 Milí spoluobčané Měsíc březen bývá často označován jako Měsíc knihy, ale především je měsícem, kdy podle kalendáře přichází jaro, které je takovým předskokanem léta, na něž se těšíme a které tak rychle uteče. Léto je nám však v těchto dnech na hony vzdáleno, a zda přijde jaro, opravdové nebo jen kalendářní, tak to s jistotou nyní nemůže tvrdit nikdo. Nicméně s některými událostmi je jistojistě možné počítat už nyní. Jsme rádi, že vás zaujala naše soutěž Kde to bylo?, kdy jste měli poznat z kreseb A. Pinkase o jakou stavbu jde. Pravdou je, že vítězili ti nejrychlejší a stále titíž. Vzhledem k tomu, že ne každý má přístup na internet, kde je zpravodaj o den dříve, než na stáncích, měníme způsob vyhodnocování. Budeme evidovat všechny došlé správné odpovědi do 20. každého měsíce a pak vedení radnice vylosuje tři výherce. Šanci tak dostává mnohem více soutěžících. Tyto kresby budeme s benešovskou pobočkou Podblanického muzea dále publikovat tak, abyste si z nich mohli vytvořit skládačku. Soutěž nadále pokračuje, tentokráte s kresbami benešovského malíře V. Antuška. Vedení radnice přišlo i s dalším nápadem, a to je pořádání besed s občany různých sociálních skupin. Ta první se uskuteční se seniory již 27. března 2012 od 15:00 hod. v KD Karlov. Na besedu tímto všechny srdečně zveme. V dalších měsících pak budou následovat besedy v DPS, poté také se studenty, podnikateli a živnostníky, matkami s dětmi a dalšími skupinami. Vedení města si od těchto besed slibuje lepší vzájemnou informovanost a bližší kontakt s občany Benešova. Těšíme se na setkání s vámi. Vaše město Benešov Oprava V únorovém vydání v článku Tříkrálová sbírka, došlo nedopatřením k chybě při uvedení celkové vybrané částky, kdy vypadlo slovo tisíc. Bylo tedy vybráno téměř 130 tisíc korun, ne 130 korun, jak bylo chybně uvedeno. Jsme přesvědčeni, že se naši čtenáři nad šotkem pousmáli, protože jim bylo jasné, jak se věci doopravdy mají. Nicméně se organizátorům a čtenářům touto cestou za chybu omlouváme. Redakce Zpravodaje Dětský karneval 16 Benešov, informační zpravodaj města měsíčník (březen) Posvěcení obětního stolu 18 Festival Jeden svět 23 Z policejního zápisníku 30 Vydává město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Redakční rada: Tomáš Podhola, Mgr. Josef Holoubek (-jh-), Bc. Petra Orsáková (-PeO-), František Šturc (-frš-) Redaktor: Bc. Petra Orsáková Odpovědný redaktor: Mgr. Josef Holoubek Vychází 1. pátek v měsíci (s výjimkou svátků a prázdnin) MK ČR E IČ:

4 Z radnice 4 Kompetence a plány do budoucna V dnešním vydání Informačního zpravodaje města bych chtěl čtenáře seznámit nejen s kompetencemi jednotlivých členů vedení města, ale také s plány, které chceme v nejbližším období realizovat. Úvodem považuji za nutné uvést rozdělení kompetencí tak, jak je schválilo Zastupitelstvo, mezi jednotlivé uvolněné zastupitele, v přímém řízení vedení: starosta Ing. Jaroslav Hlavnička územní plán a výstavba na území města rozpočet města a správa majetku krizové řízení a mimořádné události obrana státu vnitřní audit Městská tepelná zařízení zastupování města: v dobrovolném svazku obcí Benebus, zajišťující vedlejší dopravní obslužnost na území okresu Benešov v akciové společnosti Úpravna vody Želivka, kde je město Benešov minoritním akcionářem 1. místostarosta Ing. Roman Tichovský investice města a správa majetku čerpání fondů z EU a dotací příslušných ministerstev životní prostředí osadní výbory obcí Bedrč, Buková a Vidlákova Lhota, Mariánovice, Okrouhlice a Úročnice VHS Benešov zastupování města: ve Správní radě obecních lesů Benešovska ve Sdružení přivaděče Javorník ve společnosti s ručením omezeným Technické služby Benešov 2. místostarosta T. Podhola řídí Městskou policii Benešov školství, kultura, památková péče, tělovýchova sociální péče čerpání fondů z EU a dotací příslušných ministerstev doprava a silniční hospodářství na území města bytové hospodářství a nebytové prostory v majetku města Městská sportovní zařízení Městská knihovna Muzeum umění a designu Kulturní a informační centrum tajemnice MěÚ Mgr. Bc. M. Stibůrková plní úkoly zástupce statutárního orgánu zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům města právní, personální a mzdové náležitosti výkon státní správy v přenesené působnosti v působnosti pověřené obce s rozšířenou působností vnitřní správa úřadu mimo shora uvedenou působnost starosty Z výše uvedeného je tedy zřejmé, za jaké oblasti v řízení města odpovídají jednotliví členové vedení města. část I. Územní plánování S koncem roku 2011 skončila ochranná lhůta nového územního plánu sídelního útvaru Benešov a k bylo možné jednotlivými fyzickými a právnickými osobami podávat návrhy na změny. Celkem byl přijato 51 návrhů změn, za město Benešov bylo mnou, jako pověřeným zastupitelem, podáno 8 návrhů. 1, 2) Vypuštění trasy takzvaného jihovýchodního obchvatu města Vypuštění jihovýchodního obchvatu města ve stávající trase vedoucí z navrhovaného kruhového objezdu podél stávajícího objektu Plaveckého stadionu a objektů VHS, lemující sportovní a relaxační plochy pod Zimním stadionem a směřující ke křižovatce na silnici II. třídy pod čerpací stanicí v ulici Vlašimská. Požadujeme jihovýchodní obchvat přesunout na komunikace, od kruhové křižovatky u přejezdu na ulici Černoleské směrem severním, zpracované v rámci regulačního plánu Táborská kasárna, spolu se zahájením prací na skutečném jihovýchodním obchvatu podél Černoleského rybníka směrem k odbočce ze silnice II. třídy na Dlouhé Pole. Uvolněné pozemky budou využity ke scelení ploch v okolí Plaveckého a Zimního stadionu s určením jejich využití pro sport a relaxaci obyvatel města, získání prostor pro výstavbu Aqua centra s využitím technologie Plaveckého bazénu a v neposlední řadě pak k přímé návaznosti na vycházkové trasy podél revitalizovaného toku Benešovského potoka, s výhledovou možností zřízení in-line dráhy pro bruslaře. 3) Nově navrhovaná zástavba podél ulice Pod Brankou s nárožím do ulice Nové Pražské a spojení zástavby se zástavbou v ulici Čechova Návrh výstavby podél výše zmíněných ulic se zachováním průchodů do prostoru Klášterky a nově zřízenými průchody do vnitrobloku, s jeho využitím v místě stávajícího úrovňového parkoviště pro nové patrové, v ostatním prostoru vnitrobloku s parkovou úpravou, samozřejmě se zachováním pietního místa Starého židovského hřbitova. Současně bude upraveno i prostorové řešení komunikace Nové Pražské spolu s úpravou světelné křižovatky tak, jak je již zahrnuto ve schváleném ÚPSÚ Benešov. Způsob zástavby bude ověřen územní studií, která po přijetí v nejvyšším orgánu města, kterým je Zastupitelstvo města, se stane závazným dokumentem pro toto území. 4) V lokalitě Danone napravení funkčního využití dle stávajícího charakteru zástavby 5) V lokalitě Červené Vršky na pč. 2569/207 bude nahrazeno funkční využití ploch OV (občanská vybavenost) funkčním využitím BI (bydlení individuální) Tato změna vyvolá změnu regulačního plánu Červené Vršky II a zajistí v případě prodeje pozemků finanční zdroje městu Benešov. 6) V lokalitě Na Blátě, Vnoučkova ulice, budova stávající tržnice Stávající budova tržnice bude odstraněna až po úroveň stávajícího průchodu směrem z parkoviště Na Blátě na parkoviště před Sportbarem Fortuna, včetně

5 5 Z radnice po dokončení výstavby ulice Karla Nového, patrového parkoviště s povrchovou parkovou úpravou a dokončení výstavby v jižní části vnitrobloku Pražská, směrem do Pražských kasáren, bude toto lokalita prověřena studií se záměrem veřejné parkové úpravy s vybudováním veřejných WC ve zbylé části objektu tržnice. 7) V lokalitě pod hřbitovem napravení funkčního využití dle stávajícího charakteru zástavby (není zanesena prodejna Bosch) 8) Změna funkčního využití části pozemku pč. 751/1 přiléhající k ulici vlašimská na funkci BH (bydlení hromadné) Jedná se o část pozemku mezi stávajícím objektem bytového domu č.p a objektem řadového rodinného domu č.p. 824 se zachováním nezbytného průjezdu do vnitrobloku. Návrhy na změny města Benešov a dalších 43 změn budou projednány v Radě města a následně schváleno jejich pořízení nebo nepořízení Zastupitelstvem města jako nejvyšším orgánem města. V příštím vydání čtenáře seznámím s dalšími záměry města v rámci mých kompetencí. Ing. J. Hlavnička starosta Benešova ENERSOL 2012 V pátek 24. února 2012 se v Institutu pro veřejnou správu v Benešově uskutečnila krajská konference spojená se soutěžní přehlídkou žákovských projektů ENER- SOL Organizátory celé akce zaměřené na úspory energií, obnovitelné zdroje energií a snižování emisí v dopravě byly Středočeský kraj společně ISŠT Benešov a Ministerstvy životního prostředí, školství, mládeže a tělovýchovy. Slavnostního zahájení celé akce se kromě jiných hostů zúčastnil také starosta Benešova Ing. J. Hlavnička, který při této příležitosti ocenil význam obdobných přehlídek pro vzdělávání mladé generace. Tento projekt je jediným vzdělávacím programem na území ČR, který vytváří podmínky pro modernizaci ŠVP na uvedená témata a motivuje nejen školy, ale i jejich místní samosprávu a státní správu k úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů. Připravil:-jh- Občanské průkazy, cestovní doklady důležité změny od Od dochází k zásadním změnám na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, které je součástí Odboru správních věcí Městského úřadu Benešov: úterý nový úřední den od 08:00 14:00 hod. (Budova B MěÚ Benešov je v tento den pro žadatele o občanský průkaz a cestovní doklad otevřena. Oddělení Odboru správních věcí tj. evidence obyvatel a oddělení matrik, dále pak odbor dopravy a správních agend a odbor sociálních věcí a zdravotnictví nejsou v tento den veřejnosti zpřístupněny.) pokladna v budově B otevřena rezervace termínu a hodiny (UPOZORŇUJEME žadatele, že na úterý není zpřístupněna rezervace tj. objednání na určitý čas.) změna v možnostech rezervace termínu a hodiny (V pondělí a ve středu bude sloužit pro službu rezervace pouze 1 fotokabinka od 08:00 17:00 hod., která bude označena na vstupních dveřích do fotokabinky. Červeně vyznačené termíny znamenají rezervovaný termín a černé volný termín. Na čtvrtek nebude služba rezervace zpřístupněna.) UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE 1 RE- ZERVACE = 1 OBČAN. nově zavedená pořadová čísla (Dvě fotokabinky, na které se není možné zarezervovat, jsou opatřeny pořadovými čísly. Pořadová čísla jsou umístěna na označeném místě fotokabinky. Občan si při svém příchodu vyzvedne číslo, které bude označovat jeho pořadí v obsloužení ve fotokabince. Toto číslo odevzdá úřednici ve fotokabince po vyřízení. V úterý a ve čtvrtek bude pořadovými čísly opatřena i třetí fotokabinka, která v pondělí a ve středu slouží k rezervaci.) Na Vaše případné dotazy týkající se těchto změn zodpovíme na tel.: , Květoslava Říhová vedoucí Odboru správních věcí Pozn. WC pro veřejnost (Pouze v úterý nebude WC pro veřejnost v budově B přístupné. V tento den bude sloužit veřejnosti WC v budově A tj. radnice.) Nové kontejnery na drobný elektroodpad V úterý bylo v Benešově rozmístěno celkem 5 nových kontejnerů na drobný elektroodpad jako jsou žehličky, klávesnice, myši, kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, telefony a další. Do kontejnerů naopak nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky. Na boku je též vhoz na malé baterie monočlánky, tužkové a knoflíkové baterie. Kontejnery byly pořízeny na základě smlouvy s firmou ASEKOL, a to bezplatně v rámci projektu rozšíření sběrné sítě na likvidaci elektrozařízení. Další možností, kam odevzdat jak výše zmiňovaný elektroodpad tak také ostatní, jako jsou např. pračky, lednice a televizory, je Sběrný dvůr v Technických službách Benešov, s.r.o. Umístnění kontejnerů v Benešově: Neumannova ulice u kontejnerů na tříděný odpad ulice Kapitána Nálepky u kontejnerů na tříděný odpad ulice K Nemocnici u kontejnerů na tříděný odpad ulice Marie Kudeříkové - u kontejnerů na tříděný odpad Bezručova ulice - u kontejnerů na tříděný odpad Otevírací hodiny Sběrného dvora Technických služeb Benešov, s.r.o.: Pondělí: 6:00-10:00,11:00-14:30 hod. Úterý: 6:00-10:00,11:00-14:30 hod. Středa: 6:00-10:00,11:00-14:30 hod. Čtvrtek: 6:00-10:00,11:00-14:30 hod. Pátek: 6:00-10:00,11:00-14:30 hod. Adresa: Technické služby Benešov, s.r.o. Na Spořilově Benešov

6 Z radnice 6 Současný stav na pracovištích agend občanských průkazů a cestovních dokladů Informace k aktuální situaci podává tajemnice Městského úřadu Benešov: Od 1. ledna 2012 došlo změnou legislativy osobní návštěvu občana na městském úřadě k zavedení elektronických občanských průkazů (eop). Od tohoto data lze podat žádost tuto agendu vyřizujeme bez jakékoliv kom- (což je k lidí). Veškerou a převzít občanský průkaz (zpracovávat, penzace ze strany státu. Uvědomujeme si vyřizovat a vydávat) pouze na speciálních však dlouhé čekací doby na pracovištích pracovištích. Kompetentní jsou výhradně agend a od počátku roku usilovně pracujeme obce s rozšířenou působností, mezi které na zlepšování současného stavu. Z tohoto patří právě Benešov. Původně se v Benešově důvodu jsme posílili stávající počet pracovníků na přepážkách a zároveň vám vy- vyřizovaly občanské průkazy (OP) na jedné přepážce a cestovní doklady (CD) na dvou cházíme vstříc rozšířením úředních hodin, přepážkách. Žádosti o OP dále přijímaly a to od o ÚTERÝ od 08:00 14:00 a vyrobené předávaly ještě na dalších 6ti matričních úřadech v rámci správního obvodu, průkazů a cestovních dokladů). Minulý hod. (týká se pouze oddělení občanských který zahrnuje cca 57 tis. obyvatel. Nyní tedy rok byla zavedena služba REZERVACE, veškerou agendu OP i CD převzal dle stávající legislativy Benešov. Žádosti o OP a CD určený den a hodinu, tak abyste nemuseli která umožňuje Vaše objednání na Vámi lze podat ve dvou původních fotokabinkách. čekat v dlouhých frontách. Tuto službu najdete na našich webových stránkách (www. K těmto dvou fotokabinám jsme na vlastní náklady města (Ministerstvo vnitra ČR benesov city.cz) v hlavním menu Elektronické služby nebo přímo v sekci Odbor nám neposkytlo žádné další pracoviště ani prostředky na pořízení dalších fotokabin) správních věcí. Je zde zveřejněn i návod pořídili další fotokabinu, která má stejné na registraci této služby. funkcionality jako 2 původní, nelze však zde Na závěr vás chceme upozornit na to, že podat žádost o CD. Veškeré náklady, které pracovnice na přepážkách, vedoucí oddělení způsobuje nová legislativa, byly přesunuty ani vedoucí odboru nenesou odpovědnost na město Benešov. V průběhu ledna a února za tento neutěšený stav. Prosíme proto občany, aby se se svými případnými stížnostmi tohoto roku bylo podáno (k ) 989 žádostí o OP a 460 o CD. Bylo předáno a připomínkami obraceli přímo na Ministerstvo vnitra ČR na tel.: , OP a 360 CD, což je 200% nárůst oproti předešlému období. Každý úkon vyžaduje nebo e mail: nebo Mgr. Bc. Miluše Stibůrková, tajemnice MěÚ Benešov Úřední hodiny Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů od Po: 08:00 17:00 hod. Út: 08:00 14:00 hod. (pouze odd. OP a CD) St: 08:00 17:00 hod. Čt: 08:00 14:00 hod. Z jednání Rady Rada 25. ledna 2012 V úvodu tohoto jednání se členové Rady nejprve zabývali pronájmem nebytových prostor, dodatky k nájemním smlouvám a záměry pronájmů pozemků. V další části pak bylo na programu vyřazení majetku svěřeného PO Pečovatelská služba, návrh na organizační změnu a stanovení počtu zaměstnanců MěÚ, informace o příspěvkových organizacích zřízených městem Benešov a výběrové řízení na dodávku parkovacího systému pro Benešov. V závěru se pak členové Rady zabývali výdaji na ekovláček Benešov Konopiště a návrhy na jmenování členů Komise bezpečnosti a veřejného pořádku, Hodnotitelské komise a Komise privatizace bytového fondu. Rada 8. února 2012 Po pronájmech nebytových prostor, dodatcích ke smlouvám a pronájmech pozemků se členové Rady zabývali návrhy změn cen tepelné energie a vyhodnocením činnosti MěÚ v roce V další části programu pak byla výběrová řízení na demolice objektů v Táborských kasárnách, kanalizaci v ulicích Šímova a Tyršova a digitalizaci benešovského kina. V závěru jednání byli členové Rady seznámeni se zápisy z jednání Komise pro kulturu Rady města Benešov a Komisí bezpečnosti a veřejného pořádku. Rada 22. února 2012 Po projednání rozpočtových opatření byly na programu jednání odpisové plány MŠ Bezručova, návrh na změnu využití prostor Ekocentra DDM a návrhy na pronájmy nebytových prostor. Projednány byly rovněž návrhy na odkoupení a směny pozemků a návrhy na výběrová řízení. Po chválení příspěvků z Grantových fondů města TŠ Salta, Českému svazu bojovníků za svobodu, SK Benešov a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska byl projednán návrh na posouzení nároku Benecentra a návrh dodatku ke zřizovací listině DDM. Bližší informace naleznete na webových stránkách MěÚ Benešov, kde jsou zveřejněna usnesení z jednotlivých jednání Rad. Připravil:-jh-

7 7 Z radnice Město Benešov vypisuje soutěž o vytvoření jednotného vizuálního stylu reprezentujícího město Benešov a současně i Městský úřad Benešov Důvodem, proč město tuto soutěž vypisuje, je sjednocení identity našeho města a Městského úřadu při jejich prezentaci tzn. vytvoření jakési jednotné grafické tváře města, která bude srozumitelná a jednoznačná. Uplatnění vizuálního stylu by mělo být především v oblasti cestovního ruchu, písemného styku nebo při kulturních a sportovních akcích, které se ve městě konají. Základem vizuálního stylu by mělo být logo doplněné příslušným logotypem (písemným označením). Nový symbol by měl identifikovat a charakterizovat naše město. Musí jít tedy o symbol atraktivní, nadčasový, reprezentativní, pozitivně vnímaný a také především snadno zapamatovatelný. V žádném případě se však nejedná o nahrazení stávajícího městského znaku, který je historicky zakotven. Tento znak by měl být používán především při formálních a významných příležitostech. Soutěž je jednokolová, neanonymní a je otevřena pro laickou i odbornou veřejnost, fyzickou i právnickou osobu. Každý účastník musí ke svým návrhům připojit krátkou informaci o tom, z jaké symboliky při vytváření svých návrhů vycházel a jaká je jeho symbolika ve vztahu k městu. Při vytváření návrhů je nutné uvažovat s použitím značky v široké škále její použitelnosti (billboardy, plakáty, hlavičkový papír, vizitky, reklamní předměty, brožury). Každý účastník může podat nejvýše 2 soutěžní návrhy od každé varianty, které jsou specifikovány v soutěžních podmínkách. Návrhy je možné podávat do 30. března 2012 do 12:00 hod. na podatelnu Městského úřadu Benešov, Masarykovo nám. 100, Benešov. Došlé návrhy bude posuzovat Rada města na svém zasedání. Hodnoceno bude: splnění požadavků dle zadání originalita celkový dojem možnosti aplikace návrhů jednoduchost a srozumitelnost komplexnost navržených variant v porovnání město Benešov x Městský úřad Benešov. Účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako vítězný, bude poskytnuta úplata ve výši Kč jako jednorázová licenční odměna za výkon autorských práv k vybranému dílu, zároveň mu bude nabídnuto vytvoření kompletního grafického manuálu města Benešov. Úplné zadávací podmínky s uvedenými požadavky na vypracování, naleznete na webových stránkách města city.cz. Upozornění pro žadatele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Nezapomeňte aktualizovat svou žádost! Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Benešov upozorňuje žadatele, kteří mají podanou žádost do Domu s pečovatelskou službou v Benešově, na jejich povinnost (dle Čl. III., bod 5, Pravidel pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou) oznámit do , zda i nadále trvají na své žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Benešově. Tuto skutečnost můžete oznámit: osobně MěÚ Benešov, budova B, 2. patro, č. dveří 206 písemně MěÚ Benešov, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Masarykovo nám. 100, Benešov e mailem city.cz telefonicky , ,

8 Z radnice 8 Besedy s občany v roce 2012 Protože bychom chtěli být více otevření občanům našeho města, znát jejich názory a jimi se nechat inspirovat a společně město dále rozvíjet, rozhodli jsme se uskutečnit v letošním roce sérii besed s vedením města a občany různých skupin. Cílem těchto setkání je větší vzájemná informovanost o konkrétních otázkách jednotlivých oblastí života ve městě. Můžete se nás ptát a my se budeme ptát vás. Váš názor nás zajímá. O přesných termínech dalších setkání budete včas informováni v našem zpravodaji, webových stránkách města, na plakátovacích plochách a ve vývěskách. Připravil: -jh- Plánované besedy: Účastníci Místo konání Datum Čas Senioři KD Karlov :00 hod. DPS M. Kudeříkové jídelna duben 15:00 hod. DPS F.V. Mareše jídelna duben 15:00 hod. DPS Malé nám. jídelna duben květen 15:00 hod. DPS Tyršova jídelna květen 15:00 hod. Matky s dětmi KD Karlov 1. týden v červnu 16:30 hod. Studenti KD Karlov konec září 16:00 hod. Podnikatelé a živnostníci KD Karlov konec října 19:00 hod. Elektronická podoba veřejných zakázek Zákon č. 137/2006 Sb. v platném znění, o veřejných zakázkách, zcela zrovnoprávnil elektronickou komunikaci v zadávacím řízení s klasickou formou zadávání veřejných zakázek. Proto jsme i my udělali krok vpřed a spustili nový atestovaný systém správy veřejných zakázek na webových stránkách města. V hlavním levém menu webových stránek je nyní samostatně uveden odkaz Veřejné zakázky, který Vás přesměruje na přehled veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Benešov. Tento elektronický nástroj je speciálně vytvořen v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a slouží jako nástroj, jehož výhodou je lepší přístupnost k veřejným zakázkám a k informacím s tím souvisejících v rámci samotného zveřejňování a zadávání. Je tak zajištěna vyšší transparentnost zadávacích řízení a celkově vyšší míra informovanosti všech zúčastněných subjektů. Tento nový systém byl spuštěn , není zde proto uvedena historie veřejných zakázek před tímto datem. V případě, že byste měli zájem o dohledání veřejné zakázky před tímto datem, obraťte se prosím na ing. Romana Tichovského. Vzhledem k tomu, že Vám tento nový systém umožní rychlejší a snadnější orientaci ve výběrových řízeních vypsaných městem Benešov, věříme, že ho budete považovat za přínosný. Připravila: -PeO- Členové kroužku KRASOBRUSLENÍ při DDM Benešov Vás srdečně zvou na závěrečné vystoupení dne v 16:15 na Zimním stadionu v Benešově

9 9 Z radnice Co dělat při ztrátě dokladů? Ztráta osobních dokladů je velmi nepříjemná věc. Poradíme vám, co dělat v případě ztráty či odcizení, kde vám vystaví nové doklady a kolik za ně zaplatíte. V případě, že ztratíte nebo vám byl odcizen: 1) Občanský průkaz Jeho ztrátu nebo odcizení je nutné neprodleně nahlásit na jakémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadě. Zde zaznamenají, kdy ke ztrátě či odcizení dokladů došlo a vydají Vám Potvrzení o občanském průkazu. V Benešově je příslušný k nahlášení ztráty či odcizení Městský úřad Benešov, Odbor správních věcí, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů (budova B, hala v přízemí, přepážka bez fotokabinky). K vyřízení nového dokladu potřebujete: Potvrzení o občanském průkazu rodný list případně oddací list, cestovní doklad a další doklady potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích v informačním systému evidence obyvatel bez fotografie žadatel je vyfocen ve fotokabince úřednicí Kolik zaplatíte za nové vystavení: pokud se jedná o opakovanou ztrátu či odcizení uložení blokové pokuty 100 Kč správní poplatek za ztrátu, odcizení 100 Kč v případě podání žádosti o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (platnost 1 měsíc od data vydání) žadatel dokládá doklady viz. výše a 2 fotografie a současně musí požádat o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji 500 Kč v případě žádosti o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a elektronickým čipem Po dobu vyřizování nového občanského průkazu Vám bude sloužit Potvrzení o občanském průkazu. Na základě tohoto potvrzení však není možné žádat např. o vydání nové platební karty, vyzvednout písemnost na poště atd. (nejedná se o veřejnou listinu). Pro tyto případy musíte s sebou nosit cestovní pas nebo požádat o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. 2) Cestovní doklad Ztrátu je nutné neprodleně nahlásit na jakémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadě popř. Policii ČR. Úřednice s Vámi sepíše protokol o ztrátě, odcizení. K vyřízení nového dokladu potřebujete: platný občanský průkaz dítě (žadatel) do 15 let rodný list, zákonný zástupce občanský průkaz Kolik zaplatíte za nové vystavení: při opakované ztrátě, odcizení uložení blokové pokuty 600 Kč za cestovní doklad pro občany starší 15 let (doba platnosti 10 let) 100 Kč za děti do 15 let (doba platnosti 5 let) 1000 Kč cestovní pas Blesk (dítě do 15 let) platnost půl roku od data vydání 1500 Kč cestovní pas Blesk (starší 15 let) platnost půl roku od data vydání 3) Řidičský průkaz Ztrátu je nutné nahlásit na Městský úřad Benešov, Odbor dopravy a správních agend. K vyřízení nového dokladu potřebujete: doklad totožnosti 1 ks osobní fotografie Kolik zaplatíte za nové vystavení: 50 Kč 4) Technický průkaz vozidla Ztrátu je nutné nahlásit na Městský úřad Benešov, Odbor dopravy a správních agend. K vyřízení nového dokladu potřebujete: doklad totožnosti zelenou kartu osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz) v případě ztráty velkého TP velký technický průkaz (v případě ztráty ORV malého technického průkazu) Kolik zaplatíte za nové vystavení: 100 Kč V případě, že doklady, které jste nahlásili jako ztracené, jste našli, není možné je dále použít, jsou již neplatné a k prokazování budete moci používat již pouze nově vydané. Krátké zprávy Prodloužení nájemních smluv na byty ve vlastnictví města Benešov Dovolujeme si upozornit nájemníky bytů v majetku města Benešov, že při rozhodování o prodloužení jejich stávajících smluv na dobu určitou bude město Benešov, jako pronajímatel, posuzovat celkový stav jejich dluhů vůči městu, tj. nejen nedoplatků za nájemné a služby související s nájmem, ale i za další jiné úhrady. Připravila: Ing. Jitka Drahoňovská, Odbor financí a majetku Zlatá svatba Významnou událost prožívali ve čtvrtek 2. února 2012 manželé Marie a Jindřich Šabatkovi z Dlouhého Pole. V tento den totiž oslavili padesát let společného života Zlatou svatbu. Znovuobnovení manželského slibu v Obřadní síni MěÚ Benešov se uskutečnilo naposledy před třemi lety, takže v zrekonstruovaných prostorách to byla vpravdě premiéra. K manželům Šabatkovým, při této příležitosti, promluvil místostarosta T. Podhola a svědky manželů, kteří se také podepsali do pamětní knihy, byla vnoučata Jana a Tomáš Škvorovi. Po obřadu pak manželé Šabatkovi přijímali gratulace od nejbližších příbuzných. Ke gratulantům se připojujeme i my a do dalších let přejeme především dobré zdraví, štěstí, radost z blízkých a optimismus. Připravil:-jh- Volné nebytové prostory ve vlastnictví města V případě, že máte zájem o pronájem nebytových prostor nebo garážových stání v Benešově, jejich aktuální přehled (v majetku města) naleznete na webových stránkách města (www.benesovcity.cz) v Odboru financí a majetku. Tato nabídka je průběžně doplňována a aktualizována.

10 Z radnice 10 Krátké zprávy Staráme se o Vaši bezpečnost Vzhledem k opakovaným konfliktům, které musela řešit Policie ČR, mezi skupinou bezdomovců a členem bezpečnostní agentury, která zajišťuje bezpečnost v prostoru nádraží, byla dne 17. února svolána schůzka k řešení bezpečnosti na nádraží a v přilehlém okolí. Schůzky se zúčastnili pracovníci ČD na úseku bezpečnosti, přednosta stanice Benešov pan Bareš, vedení OO PČR pan J. Schovánek, J. Trojánek z Městské policie Benešov, za vedení města se pak jednání zúčastnil místostarosta T. Podhola. Vzhledem k tomu, že je nutné tuto situaci řešit, byla dohodnuta na svolané schůzce spolupráce s bezpečnostní agenturou, Policií ČR a Městskou policií Benešov. Řešením je společné hlídání vnitřního i vnějšího prostoru vlakového nádraží a okolí, a to v denní i noční dobu, kdy bude docházet ke kontrolám tohoto prostoru. Cílem tohoto opatření je, aby se cestující a hlavně občané i návštěvníci města cítili bezpečně a k podobným incidentům již nedocházelo. Připravila: -PeO- Děti si mohou na úřadě kreslit Abychom vašim dětem zpříjemnili dobu čekání při vyřizování dokladů na Odboru správních věcí a Odboru dopravy a správních agend (budova B Městského úřadu), vytvořili jsme místo, kde si děti můžou kreslit a tím si zkrátit dobu, po kterou budou s vámi na úřadě. Plocha k malování je umístěna na kabinkách v hale v přízemí budovy B. Připravila: -PeO- Informace o místních poplatcích Každý občan s trvalým pobytem na území města Benešova je povinen platit místní poplatky, které jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce číslo 11/2010 a v obecně závazné vyhlášce číslo 4/ místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky č. 11/2010 poplatek je splatný nejpozději do poplatek činí 492 Kč za jednu osobu/rok s trvalým pobytem v Benešově 2. místní poplatek ze psů dle obecně závazné vyhlášky č. 04/2010 poplatek je splatný nejpozději do poplatek činí: za prvního psa je poplatek v bytovém domě Kč za každého psa v rodinném domě 200 Kč každý další pes v bytovém domě Kč Zápis dětí do školky Informace o mateřských školách v Benešově Mateřská škola Čtyřlístek Benešov, Bezručova 1948 Mateřská škola U kohoutka Sedmipírka Benešov, Dukelská 1546 Mateřská škola Úsměv Benešov, Pražského povstání 1711 Mateřská škola Berušky Benešov, Táborská 350 Základní škola a mateřská škola Benešov, Na Karlově 372 Ti, kteří pobírají invalidní, starobní nebo vdovský důchod, který je jejich jediným příjmem, a sirotčí důchod, za psa zaplatí: v bytovém domě 200 Kč v rodinném domě 100 Kč V částech města Benešov: Konopiště, Mariánovice, Radíkovice, Pomněnice, Buková Lhota, Vidlákova Lhota, Úročnice, Okrouhlice, Bedrč, Boušice, Dlouhé Pole, Červený Dvůr a Chvojen činí poplatek 50 Kč. V ostatních objektech (např. sídlo firmy, kde je na trvalo přihlášen pes firmy) je poplatek 500 Kč za každého psa, v případě, že držitelem psa je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu, zaplatí občan 300 Kč. Místní poplatky mohou občané Benešova a přilehlých obcí platit: v hotovosti na pokladnách Městského úřadu složenkou na poště bezhotovostní platbou na č.ú.: /0800 v tomto případě je nutné uvést variabilní symbol, který je uveden na složence, která byla občanovi doručena Připravila: Iveta Balcarová Bezručova 1948, Benešov Tel: Dukelská 1546, Benešov Tel: Pražského povstání 1711, Benešov Tel: Táborská 350, Benešov Tel: Na Karlově 372, Benešov Tel: ZÁPIS DTÍ DO MATESKÝCH ŠKOL se koná ve stedu 20. bezna 2012 od 8 do 15 hodin v Mateské škole Berušky Benešov, Táborská 350 v Mateské škole tylístek Benešov, Bezruova 1948 v Mateské škole Na Karlov 1534, Benešov v Mateské škole U kohoutka Sedmipírka Benešov, Dukelská 1546 v Mateské škole Úsmv Benešov, Pražského povstání 1711 Zákonní zástupci si s sebou pinesou obanský prkaz a rodný list dítte.

11 11 Z radnice V Benešově vyroste nová školka Krátké zprávy Jsme si vědomi toho, že se z důvodu nedostatečné kapacity v mateřských školách rodiče často dostávají do řešení složité životní situace. Tuto situaci chceme v našem městě řešit, proto bychom rádi v letošním roce rozšířili kapacitu mateřských škol o cca 100 míst. Již v loňském roce jsme nechali zpracovat posouzení stávajících mateřských školek s ohledem na jejich prostorové možnosti. Na základě těchto výsledků byly posuzovány 4 školky, kde by mohlo dojít k přístavbě (MŠ Bezručova, MŠ Spořilov, MŠ Longenova a MŠ Dukelská). Po zpracování studií a posouzení jednotlivých variant jsme vybrali k dalšímu rozpracování MŠ Benešov, Dukelská 1546, kde je možno rozšířit kapacity bez zásahu do provozu již stávající školky. Technické řešení spočívá v kontejnerové výstavbě, které umožnuje variabilitu řešení a eventuální rozebrání a opětovné postavení objektu pokud nastane úbytek dětí. V přístavbě MŠ by měly být 4 třídy po max. 28 dětech. V současné době máme k dispozici studii a začala se zpracovávat projektová dokumentace pro stavební povolení. Předpokládáme, že bychom v březnu mohli začít soutěžit zhotovitele stavby. Stavební povolení bychom měli zajistit v květnu až červnu, o prázdninách by se měla stavba realizovat tak, aby školka byla hotova již na začátku nového školního roku. Celkové náklady stavby jsou odhadovány na 18 mil. Kč. Připravil: Ing. Roman Tichovský, místostarosta Absolutní vítěz soutěže Jak si jistě čtenáři našeho zpravodaje všimli, po většinu minulého roku na jedné z posledních stran vycházela soutěž Kde to bylo, kterou připravujeme ve spolupráci s benešovskou pobočkou Muzea Podblanicka. Zde jsme uveřejňovali kresby budov, které stále ještě stojí nebo již byly zbořeny. Autorem všech velmi pečlivě provedených obrázků je bývalý benešovský notář A. Pinkas. Pozorným čtenářům také neuniklo, že nejčastější vítězkou byla paní Lenka Šemberová z Benešova, která byla ve středu 1. února 2012 přijata starostou města ing. J. Hlavničkou. Ten jí poblahopřál k vítězství, předal květiny společně s knihou o Benešově a dalšími dárky, jako odměnu za vítězství v již zmíněné soutěži za rok Jak nám na sebe paní Šemberová při setkání se starostou prozradila, společně s manželem se o historii Benešova zajímají již dlouhou řádku let a poznat dům na obrázku nebylo vždy jednoduché. S gratulací vítězi se připojuje i redakce zpravodaje. Připravil:-jh- Zákres návrhu budoucí MŠ do katastrální mapy Zajímává Vás dění v našem městě? Najděte si čas a přijďte 5. března 2012 od 18:00 hod. na řádné zasedání Zastupitelstva města Benešov do divadelního sálu hotelu Pošta Benešov. Podrobný program bude uveřejněn na Tradiční úklidová brigáda v Konopišti V sobotu od 9 hodin se pod záštitou občanského sdružení Spolek přátel Konopiště a s podporou Města Benešova, TS Benešova a LZ Konopiště koná již tradiční úklidová akce v okolí zámku Konopiště. Všichni, kdo mají Konopiště rádi, jsou srdečně zváni, a každá pomocná ruka bude vítána. Pracovat se bude v okolí silnice mezi Růžovou zahradou a rybníkem, popřípadě i u hlavního parkoviště. Sraz je v 9 hodin na parkovišti pod rybníkem. Děkujeme za Vaši podporu. Připravil: Spolek přátel Konopiště o.s.

12 Z radnice 12 Organizace založené městem Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Dobeš:,,Cílem testování je náprava uvolněných osnov. V současném systému je něco v nepořádku, když každá škola může učit podle svého. Opíral se při tom o zjištění ČŠI, že 30% ZŠ nemá správně nastavený ŠVP. Toto tvrzení se však ZŠ Jiráskova 888, Benešov, netýká. Dle posouzení ČŠI patří náš ŠVP Pojďte s námi mezi velmi zdařilé a funkční dokumenty. Proto věřím, že se nám podaří propojit teorii s praxí, kdy za sebou uvidíme tolik očekávané výstupy a poctivě odvedenou práci, kdy sami žáci budou překvapeni svázaností dějin, literatury, umění, vědeckého pokroku i stavu naší planety Země, kdy si již nyní uvědomují hranice svého chování a jednání, kdy nastoupí ono zdravé sebevědomí i případná potřeba Už ne nanečisto, ale doopravdy budou psát testy žáci 5. a 9. ročníků v roce Srovnávací testy o mnohém vypoví Velmi aktuální se na základních školách stávají nejen srovnávací testy, ale také problematika opakovaně nedisciplinovaných žáků, což není v žádném případě problém zanedbatelný. Na toto téma jsme požádali o rozhovor ředitelku ZŠ Jiráskova Mgr. M. Práškovou. nápravy. Pokud tedy srovnávací testy pomohou školám lépe zanalyzovat slabé a silné stránky výchovně vzdělávacího záměru, pokud pomůžou rodičům k výběru správné profilace svých dětí, tak je toto testování oprávněné. Na druhé straně se však domnívám, že se kvalita školy nedá určit výsledkem jednoho testování. Jak se díváte na srovnávací testy v 5. a 9. ročníku ZŠ V prosinci roku 2011 proběhlo pod taktovkou ČŠI testování na stovce základních škol, které byly do projektu MŠMT vybrány. Testy mají ověřit výsledky vzdělávání, mají zároveň sloužit učitelům, žákům a rodičům jako prubířský kámen, který zjistí silná a slabá místa žákovských znalostí a dovedností. Výsledky dané školy budou porovnány s výstupy dalších nástrojů inspekčního hodnocení vznikajících v dalších aktivitách projektu NIQES. Všechny testy (zadání) byly po realizaci pilotního ověřování zveřejněny ve formě umožňující běžný náhled, právě v měsíci lednu 2012, kdy mohly testovací aplikace využít i školy, které se pilotního testování nezúčastnily. Co si od testů slibuje MŠMT? Jde především o zpětnou vazbu, která může při vhodném využití posunout kvalitu škol. Žebříčky škol se však sestavovat nebudou. Jedním z důvodů je ta skutečnost, že každá škola pracuje s rozdílnými dětmi, každá škola má svůj autonomní ŠVP ZV, kdy nám pedagogům bylo umožněno podílet se na celkové podobě závazného vzdělávacího dokumentu. Stalo se tak poprvé v historii našeho školství. Domnívám se, že nejen samotná tvorba tohoto dokumentu, ale především jeho ověření v praxi, je velkou příležitostí pro každého i pro školu jako tým učitelů. Důležitou skutečností je i fakt, že součástí šetření je také měření klimatu školy. Právě k této části se vyjádřil i pan ministr J. Kdy vás čeká celoplošná zkouška? První celoplošná zkouška čeká všechny základní školy podle posledních informací v Učitelských novinách ve dnech , druhá ve dnech Už ne nanečisto, ale doopravdy budou psát testy žáci 5. a 9. ročníků v roce Zatím se diskutuje o technické stránce věci, takže obsah testů z matematiky, českého a cizího jazyka můžeme opravdu jen odhadnout. Kdo tvoří a hodnotí testy? Pro pilotní ověření byly sestaveny testy týmem expertů a oponovány odborníky mj. i ze skupiny pro vývoj standardů MŠMT. Všechny uvedené skutečnosti jsou oficiálními informacemi ČŠI, realizátora celého projektu. A co smlouvy s rodiči zlobivých žáků? Jde o další pilotní projekt MŠMT na zavedení IVýP (individuálního výchovného plánu), který je také někdy označován jako smlouva s rodiči. Do tohoto pilotního projektu je zapojeno cca 35 škol.

13 13 Z radnice Do tohoto pilotního projektu je zapojeno cca 35 škol. PPP, sociálním odborem při MěÚ, citlivě máme zpracovaný i Minimální preventivní program. Nemalou roli sehrává i samotný pohovor s výchovným poradcem, třídním učitelem, rodičem, dítětem. Pokud se tedy vyskytne výchovný problém, který nelze řešit pouze z pozice vyučujícího, je svolána výchovná komise. V případě potřeby zasedá ředitelka školy nebo její zástupci, výchovný poradce, metodik prevence, někdy je přizván i školní psycholog, pochopitelně třídní učitel a žák s rodiči. Výstupem z komise je písemný záznam s jasným plánem, co udělá pro řešení problému škola, co udělají rodiče a také, co udělá dítě. Tento závěr podepíší všechny zúčastněné strany a také ho obdrží. Domnívám se, že právě na tomto principu byl navržen IVýP neboli ony popisované smlouvy. Co se stane, když nebude smlouva dodržena? Většina rodičů se školou spolupracuje. Pravdou je, že jsou i tací, kteří na půdě školy Každý má tři žolíky Takovou zvláštností, kterou ZŠ Benešov, Jiráskova 888 má, je Žákovský parlament této školy. Ten je sestaven z třiceti žáků tříd, polovina děvčata, polovina kluci. Všichni se scházejí jedenkrát za měsíc s vedením školy, kde tlumočí připomínky, návrhy a poznatky spolužáků. Tento parlament je velmi svěží oproti tomu klasickému, a to nejen věkem, ale i nápady. Žákovský parlament přišel totiž s originálním nápadem a tím bylo zavedení žolíkových listin. Jeden žolík lze použít jednorázově jako osvobození od ústního zkoušení v libovolném předmětu, nevztahuje se však na diktáty, písemné práce, testy a pětiminutovky. Nelze jej použít také v měsících lednu a červnu, tedy v době uzavírání klasifikace. Každý žák má k dispozici tři žolíky na celý školní rok a je jen na něm, kdy této možnosti využije. Je to bezesporu nejen dobrý nápad, ale i inspirativní. Připravil: -jhslíbí vše a nic se neděje. Tady je pak taková smlouva zbytečná. Proto se domnívám, že by škola měla mít v takovýchto případech možnost smlouvu vypovědět. Pokud škola chce, aby žák alespoň trochu fungoval a spolupracoval, musí se stejně postarat sama. Co říci závěrem, smlouvy ano nebo ne? Pokud by šlo o projekt, který přinese školám a rodičům nové metodické vedení těchto dětí s výraznými výchovnými problémy, vidím ho jako účinný. Pokud ale bude činnost, kterou školy provádí automaticky, pouze dalším obsáhlým administrativním úkonem, byla by takováto smlouva pomíjivá. Připravil: -jh- Pro koho je individuální výchovný plán určen? Školy navštěvují někteří žáci, kteří vytvářejí problémy, a my učitelé často nemáme žádný nástroj, který by ukazoval cestu, jak tyto problémy řešit a vyřešit. IVýP by tak mohl být nástrojem, který pomůže nejen škole, ale i rodičům, v zahájení další účelné komunikace v triádě žák učitel rodič. Na první pohled se může zdát, že jde o novinku, ale domnívám se, že stejně jako na naší škole, se tyto problémy na školách řeší již nyní. Co jiného nám také zbývá? Každý dobrý pedagog si je vědom toho, že právě včasné a správné řešení výchovných problémů je nezbytnou součástí celkového výchovně vzdělávacího procesu. Pro dialog využíváme nejen třídnických hodin, ale i pravidelné jednání s Žákovským parlamentem, individuální pohovory s problémovými dětmi. Je nutné pracovat s každým dítětem, které učiteli komplikuje jeho vzdělávací práci. Někdy je skutečně nutné pracovat přímo s dítětem, ale osvědčili se nám i situace, kdy jsme zvolili přímou práci s rodičem, s učitelem, a kdy jsme hledali pozitivní změnu u nich. Pravdou však zůstává, že nejúčinnější je spolupráce všech tří subjektů, a to učitele žáka rodiče. Každý z nás je jiný a je často velmi obtížné najít společnou řeč. Ke konkrétním problémům proto hledáme konkrétní postupy. Spolupracujeme se školním psychologem,

14 Ze společnosti 14 Nejmodernější metoda léčby onemocnění slinných žláz v benešovské nemocnici ORL oddělení benešovské nemocnice se stalo 3. pracovištěm v České republice, které disponuje jedním z nejmodernějších léčebných postupů onemocnění slinných žláz. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov se tak zařadila po bok dvou špičkových českých nemocnic, které tuto metodu také používají. Vyšetření zvané sialoendoskopie bylo na ORL oddělení zavedeno před několika měsíci. Jedná se o endoskopické vyšetření, případně endoskopickou léčbu onemocnění vývodného systému velkých slinných žláz. Jejich onemocnění není příliš časté a tím spíše se na možnost tohoto onemocnění zapomíná. Proto je také zmíněné vyšetření poměrně vzácné a provádí se jen na specializovaných pracovištích ve třech nemocnicích v České republice ÚVN Praha, FN Ostrava a Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Více nám o této léčbě řekl MUDr. Marek Plánička, zástupce primáře ORL oddělení benešovské nemocnice, který se metodou několik let zabývá. Je tento léčebný postup náročný či bolestivý? Ve velké většině se jedná o výkony prováděné v lokální anestezii, která oproti anestezii celkové představuje pro pacienty minimální zátěž. Léčebná procedura je poměrně náročná především pro výkon lékaře. Vzhledem k jemnosti struktur slinné žlázy je potřeba opravdu trpělivosti při provádění zákroku. To pak může vést k její časové náročnosti, kdy výkon může trvat od 30 minut i do cca 2 hodin u náročnějších operací. Samotný diagnostický výkon zpravidla trvá kolem minut. V případě, že pacient lokální anestezii snáší hůře, pak je samozřejmě možné operaci provést i v celkové anestezii. Můžete nám stručně popsat průběh zákroku? Nejprve se provede povrchová anestezie (znecitlivění) okolí přirozeného ústí vývodu slinné žlázy. Následně se do vývodu vstříkne další dávka anestetika pro znecitlivění vývodu samotného a poté se do vývodu zavede diagnostický endoskop o velmi malém průměru (0,8 mm). Tímto endoskopem se vývodný systém prohlédne a zjistí se možná příčina problému. Takto se zároveň ústí vývodu pozvolna ještě více rozšíří a je tím umožněno zavést silnější operační endoskop, který slouží k samotnému operování. Je jimi možno zavést buďto košíček, jímž lze zachytit malé slinné kaménky, nebo operační kleště sloužící k odstraňování hlenů, zaklíněných kaménků či vazivových srůstů ve vývodu. Která onemocnění slinných žláz jsou k tomuto způsobu léčby vhodná? Léčba je vhodná v případě opakovaných otoků slinných žláz, které jsou často způsobené překážkou ve vývodném systému velkých slinných žláz. Překážku mohou tvořit např. srůsty, zúžení, komplikovaný průběh vývodu vedoucí k jeho pseudozauzlení, hlenovité zátky a v neposlední řadě slinné kameny (podobně jako močové či žlučníkové kameny) a cizí tělesa vniklá do vývodů slinných žláz. Léčba není v žádném případě vhodná pro nádorová onemocnění slinných žláz. Jak poznám, že trpím onemocněním slinné žlázy, které lze prezentovanou metodou léčit? Tak např. vyskytují li se u Vás opakované či jednorázové otoky a svírání ve tváři nebo v podčelistní oblasti. Otoky a svírání se většinou objevují při jídle, někdy jen i při pomyšlení na nějakou dobrotu. Mohou se objevit i opakované otoky a svírání bez jasného vyvolávajícího momentu. Je třeba si ale uvědomit, že zmíněné příznaky se vyskytují i u onemocnění zubů, čelistního kloubu, zánětů v dutině ústní či v krku jako takovém. Zdali Vaše příznaky souvisí s onemocněním slinných žláz či jiným onemocněním odhalí běžné ORL vyšetření, které je na místě při popsaných příznacích absolvovat. Stačí při onemocnění slinných žláz podstoupit zákrok jen jednou, nebo je potřeba jej opakovat? To záleží na konkrétním typu onemocnění. Jedná li se o prostý slinný kamínek, či jednoduché zúžení vývodu, stačí jeden zákrok a potíže jsou natrvalo odstraněny. U složitějších případů dochází k opakování zákroku. Vzhledem k nenáročnosti postupu, jak technicky tak zejména pro pacienta, však jeho opakování nepředstavuje pro tělo žádnou výraznější zátěž. Má vyšetření nějakou alternativu? V rámci přímé diagnostiky budeme alternativu hledat jen těžko. Sonografické vyšetření slinných žláz se samozřejmě užívá, ale pro omezenou rozlišovací schopnost nepostihne např. drobné konkrementy, které mohou být příčinou vleklých obtíží. Další dříve používané metody s použitím kontrastního RTG vyšetření se opouštějí, zejména pro radiační zátěž pro pacienta. Z léčebných metod konzervativních lze volit např. dříve hojně využívané a dnes poněkud pozapomenuté praktiky jako masáže slinných žláz a dostatečný přísun nízko -minerálních tekutin. Častá je antibiotická léčba. Pokud se ale obtíže objevují velmi často a nedaří se je zklidnit ani antibiotiky, pak musí přistoupit na řadu další možné řešení operace, při které dojde k odejmutí slinné žlázy, jejíž funkce se tak nadobro ztratí. Zevní chirurgický zákrok může být navíc provázen řadou rizik. Krom těch spojených s celkovou anestezií pak riziko poranění blízkých struktur cév a hlavně nervů zajišťujících chuť, hybnost jazyka či svalů v obličeji. A v čem tedy vidíte výhody této metody? Hlavní výhodu metody vidím v možnosti podívat se přímo na příčinu obtíží pod endoskopickou kontrolou vyšetřit stav vývodného systému a tím zjistit více o samotné podstatě onemocnění. Následně lze často příčinu obtíží velmi elegantně vyřešit mini invazivním přístupem, je zde výrazné omezení rizika poranění důležitých struktur (zmiňovaných v předchozí otázce). Další pro pacienta zásadní výhodu pak vidím ve velmi malé zátěži jeho organismu anestetickými preparáty a v možnosti provádět tyto výkony ambulantně, což umožňuje pacientovi rychlý návrat do běžného života. Připravila: Mgr. Jana Musilová, asistentka marketingu

15 15 Ze společnosti Masopustní veselí ovládlo Benešov Krátké zprávy Klub důchodců Benešov Na prvé schůzi samosprávy Klubu důchodců byla projednána organizace zajištění oslav Masopustu. Každoročně tato akce bývá bohatě navštívena, proto chceme být připraveni i letos a poskytnout tak našim příznivcům dobrou zábavu. Letošní první hudební odpoledne jsme v zaplněné klubovně zahájili příjemnou hudbou, zpěvem i tancem. Pozvanému panu Matyášovi, bývalému předsedovi samosprávy Klubu, jsme popřáli k jeho významnému životnímu jubileu mnoho zdraví a pohody. Připravila: Samospráva Klubu důchodců Benešov Mateřské centrum Hvězdička uspořádalo v neděli 26. února již potřetí tradiční masopust ve spolupráci s Komorním studiem Áčko a DD Racek. Masopustní veselí mělo předehru již v jednu gepardík, barevný klaun, pejsek a vodníček hodinu v Domově seniorů ve Villániho ulici. Honzíček. Nej masopusťačku vyhrála krásná Místním obyvatelům zahráli muzikanti pytlačka, která měla i pytlový doprovod. pěkně od podlahy a děti jim předvedly A nej masopusťákem se stal vodník Jára pásmo písniček a tanečků. z vodnické rodinky. Mezitím vrcholily přípravy masopustu Po předání cen začala hrát kapela k poslechu i k tanci. Děti se vozily na koňském na náměstí. Slavnostně ho zahájila přesně ve dvě hodiny předsedkyně MC Hvězdička povozu a nebo soutěžily. Soutěžní disciplíny Jana Čechová. Tradiční starostenské požehnání udělil místostarosta pan T. Podhola. Za let na koštěti u nosaté čarodějnice do- byly originální i napečenými odměnami. Po společném tanci všech masek, vystoupily, staly děti perníček. U vodníka Bonifáce pod vedením Ivy Sadílkové, děti z hudebního kroužku z MC Hvězdička Hrajeme si U řezníka Jitrničky za namotávání jitrnice za hod leklou rybou sladkého kapříka. s písničkou a děti z DD Racek. Představení nebo jelita kulaťoučké prasátko. U krásné se všem velmi líbilo. tanečnice za hod škrpálem taneční koláček a u mlsné selky za smažení koblížků lineckého panáčka. Během masopustu se mohli všichni posilnit u občerstvení u Hvězdičky. Krásná čarodějnice jim nabízela svařené víno, čaj a plno sladkých a slaných dobrot, které napekly obětavé maminky a babičky dětí a vnoučat z kroužků v MC Hvězdička. Blanka Škorpová, MC Hvězdička Foto: Richard Renda, Miroslav Götz, -jh- Potom se všichni malí i velcí, v maskách i bez, vydali do masopustního průvodu. V jeho čele jel koňský povoz pana Absolona, který vezl muzikanty. Za ním kráčeli ostatní. Za doprovodu hudby obešli velké a malé náměstí. Během průvodu vybrala porota pět dětských masek a dvě dospělé. Vyhlášení nejlepšího masopusťáka, masopusťačky a masopusťátek proběhlo hned po té. Mezi nej masopusťátka patřil modrobílý šášulka, Benešov v televizi Je dobře, když je Benešov atraktivní pro Českou televizi. Před rokem natáčel štáb televizní literární revue 333 Městskou knihovnu, letos 22. února Muzeum umění a designu. Profesora Jana Schmida zaujalo, že se do našeho města jezdí učit lidé z celé republiky gramatiku mezinárodního vizuálního jazyka současnosti. V muzeu tomu užitečně slouží učebna nazvaná Laboratoř barev a tvarů. Redaktoři literární revue také ocenili, že se muzeum věnuje grafickému designu knižní kultury. Dívejte se na Benešov v reportáži na ČT2 ve čtvrtek 22. března. Připravil:-jh- Poděkování Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům Benkonu, kteří nám významnou měrou pomáhají v provozu této organizace. Děkujeme za finanční i věcné dary a Městskému úřadu Benešov za schválené granty. Naše velké díky patří Městským úřadům a Obecním úřadům: Neveklov, Sedlčany, Týnec, Bystřice, Votice, Vlašim, Netvořice, Krhanice, Postupice, Olbramovice, Čerčany. A dalším sponzorům: Řeznictví Jindřich Všetečka, BONTE Milan Potůček, WRYGLEY Poříčí, zelenina p. Černý, BENEA Benešov, Pivovar Benešov a všem ostatním, kteří nechtějí být zveřejněni. Připravila: Ludmila Šrenková, členka onkologického klubu Benkon

16 Ze společnosti 16 Dětský karneval Nedělní odpoledne 12. února 2012 patřilo v KD Karlov Dětskému karnevalu, který pro ty nejmenší připravilo Kulturní a informační centrum Benešov společně s Taneční školou Salta. Okolo čtrnácté hodiny se začaly scházet děti v různých maskách společně s rodiči a dalšími blízkými. Karnevalové odpoledne bylo v režii manželů Maršálkových z TS Salta, kteří dokázali udržet pozornost tanečníků po celou dobu karnevalu. Parket byl zaplněný čarodějnicemi, piráty, pohádkovými postavami a nechyběla ani břišní tanečnice nebo námořní kapitán. Děti se učily nové tanečky, soutěžilo se, když přestala hrát hudba, masky strnuly ve štronzu a za vše se jim dostávalo drobné sladké odměny. Celkem se na parketu sešlo 120 masek a vydržely tančit až do půl páté, včetně těch nejmenších, kterým občas samostatná chůze ještě dělala problémy. Připravil: -jh- Masopustní nocování Předposlední únorový víkend pořádal Dům dětí a mládeže Benešov pro děvčata od 1. do 9.třídy další z tradičních nocovacích akcí. Děvčata se v páteční podvečer sešla v domě dětí na Masopustním nocování, kde si pod vedením Milady Rýdlové a Ivany Růžičkové ušila úžasné hračky z filce, zahrála si různé hry a nechybělo ani povídání o Masopustu. Celá akce se všem velmi líbila, zveme všechny děti na další akce, které pořádá Dům dětí a mládeže Benešov a věříme, že si každý vybere dle svého zájmu. Připravila: I. Růžičková

17 17 Ze společnosti Den otevřených dveří v Magdaléně V úterý odpoledne 7. února 2012 se v Centru adiktologických služeb Magdaléna v Benešově uskutečnil Den otevřených dveří, kdy veřejnost měla příležitost se seznámit s prostorami i posláním tohoto zařízení. Dopoledne zde natáčela Česká televize, odpoledne pak zájemce, mezi nimiž byli kupříkladu zástupci krajské hygienické služby, agentury Rytmus a Policie ČR, přivítala vedoucí centra PhDr. A Balatová v místnosti určené pro primární prevenci. Tyto prostory v průběhu roku navštíví stovky žáků devátých tříd, středních škol i učilišť při svých exkurzích, kde se dozvědí více o nebezpečí drog, jiných návykových látek i nemocí, které jsou doprovodným jevem rizikového způsobu života. Jak nás informovala vedoucí střediska PhDr. A. Balatová, středisko klientům kromě výměnných balíčků nabízí také v současné době rychlotesty na diagnostikování hepatitidy a HIV, k dispozici jsou i testy na návykové látky, v případě požadavku některého zdravotnického zařízení. Vzhledem k tomu, že benešovská Magdaléna svojí činností řeší problematiku drog v našem regionu a do budoucna plánuje zajíždět ještě Zajímavá výstava byla v polovině února otevřena v Domě dětí a mládeže Benešov. Malí i velcí zájemci zde mohou zhlédnout modely všech druhů volně i rádiem řízených letadel i výseky železnic včetně astronomického dalekohledu propojeného s fotoaparátem. Již od prvních dnů se výstava, jejímž organizátorem je DDM Benešov, těší značnému zájmu veřejnosti. Součástí celé akce je soutěž nazvaná Nakreslete model. Zde mohou autoři podle své fantazie nebo předlohy nakreslit modely letadel, vláčků, automobilů, prostě záleží na nich, pro co se rozhodnou. Uzávěrka soutěže byla stanovena na posledního března, vítězové budou odměněni a kresby vystaveny v měsíci dubnu, rovněž v DDM Benešov. Připravil: -jhna Prahu -západ a Prahu -východ, uvítali by zde větší počet terénních pracovníků, uvedla vedoucí střediska. Připravil: -jh- Maškarní karneval v ZŠ Dukelská Krátké zprávy Dětský maškarní bál uspořádaly již tradičně paní vychovatelky školní družiny při ZŠ Benešov, Dukelská. V nejrůznějších maskách se děti předvedly ve společenské místnosti školy 23. února Karneval byl ukončením dvouměsíčního projektu ŠD Z pohádky do pohádky a zpestřen byl zábavnými soutěžemi, zpěvem pohádkových písniček, taneční zábavou, sladkými odměnami a dárečky pro všechny zúčastněné. Připravila: Mgr. Vendula Juříčková, vychovatelka ŠD Víkendová akce Dne bude na nákladovém nádraží v Benešově u silnice směrem k nemocnici, napravo od hlavní budovy nádraží, přistaven vagon, a to od 9:00 17:00 hodin. Lidé mohou dopravit oděvy, bytový textil, ložní prádlo, ručníky, nádobí, hračky, ale i menší spotřebiče. Mnohokrát děkujeme. Kontakt: Zuzana Keraghelová Oblastní středisko Diakonie Broumov Praha 10, Vršovická 64 mobil: tel., fax.: Modelářská výstava Výtvarná soutěž Ve středu proběhla v Domě dětí a mládeže Benešov Výtvarná soutěž na téma: Perníková chaloupka. Každý nakreslený obrázek získal drobnou odměnu. Hlavní výhrou byla chaloupka celá z perníku, kterou vítězce Claudii Holubové předala pí. Lída Strachotová. Připravil: Petr Vojtko

18 Ze společnosti 18 Posvěcení obětního stolu V neděli dopoledne prožívali v kostele svaté Anny na Masarykově náměstí všichni věřící velmi nezvyklé slavnostní chvíle. Do Benešova zavítal Dominik kardinál Duka Arcibiskup pražský, který zde celebroval mši při příležitosti posvěcení obětního stolu, který zde byl před nedávnem instalován. K symbolice oltářního stolu, který z pískovce a travertinu vysochal P. Piekarz, nejprve promluvil autor návrhu Ing. arch. J. Synek, který mimo jiné uvedl, že stůl představuje nejen propojení všech živlů, ale i Ježíše Krista. Jak se také přítomní během mše dozvěděli, ve stolu jsou ukryty ostatky světce a pamětní listina, která bude příštím generacím tuto událost připomínat. Obětní stůl byl pak panem kardinálem pomazán obřadním olejem, následně osušen a opatřen bílou látkou a kostelem se pomalu začala vznášet vůně kadidla. Patrně nebyl mezi přítomným nikdo, kdo by byl někdy svědkem takovéto události, takovéhoto obřadu. Po mši, které se rovněž zúčastnili místostarostové MěÚ Ing. R. Tichovský a T. Podhola s manželkami, se všichni, kteří ještě nepromrzli a měli zájem, setkali s Dominikem kardinálem Dukou Arcibiskupem pražským na krátké besedě. Starosta města, Ing. Jaroslav Hlavnička, se bohužel nemohl ze zdravotních důvodů této slavnostní mše zúčastnit. Připravil: -jh- Krátké zprávy Kino v březnu nehraje V měsíci březnu kino Benešov nepromítá. Bude probíhat modernizace obrazu, zvuku i interiéru kina. Digitalizaci zařízení zajišťuje město Benešov s podporou Ministerstva kultury ČR a spoluprací s Kinoagenturou L. Jenšíka. V dubnu bude promítání opět obnoveno, můžete se těšit na 3D filmy. Velikonoční jarmárek (3. 5. dubna, Masarykovo náměstí) Stánky s tradičním velikonočním zbožím a dílničkami pro děti i dospělé, kde si budou moci návštěvníci vyzkoušet pletení pomlázek, malování vajíček, zdobení perníčků atd. První krok do školy děti jistě nezklamal! Ve dnech a se na ZŠ Benešov, Dukelská 1818 uskutečnil zápis budoucích prvňáčků. 75 dětí doprovodili v tento slavnostní den jejich rodiče a prarodiče. Děti poznávaly geometrické tvary, čísla a barvy. Malovaly pohádkovou postavu, zatímco jejich rodiče vyplňovali formuláře potřebné k zápisu. Po této úvodní části se malí žáčci šli proběhnout do školní tělocvičny, kde plnili další úkoly, např. skákali panáka, odstřihávali bonbony, probíhali slalomovou dráhu atd. Za své výkony a zručnost byly děti odměněny paní ředitelkou PaedDr. Hanou Procházkovou, která jim předala Řád moudré sovy a drobné dárky. Ty pro ně vyrobili žáci čtvrtých a pátých tříd naší školy. Tato odpoledne se opravdu vydařila a doufáme, že se dětem bude v naší škole líbit. Připravila: M. Benešová členka redakční rady časopisu Labyrint

19 19 Ze společnosti Základní umělecké školy soutěžily Ve dnech února 2012 se konala okresní soutěž žáků základních uměleckých škol. Soutěž ZUŠ vyhlásilo MŠMT. Pořadatelem okresního kola soutěže byla Krajským úřadem Středočeského kraje pověřena Základní umělecká škola J. Suka Benešov. Do soutěže byli přihlášeni soutěžící ze ZUŠ J. Suka Benešov, ZUŠ Čerčany, ZUŠ Vlašim a ZUŠ Votice. Žáci základních uměleckých škol soutěžili v oborech hra na dechové nástroje dřevěné i žesťové a v sólovém a komorním zpěvu. Výkony soutěžících hodnotily tři odborné poroty, které byly složeny z pedagogů všech ZUŠ v okrese Benešov. Do soutěže bylo přihlášeno téměř 100 žáků. Nakonec jich z nejrůznějších příčin soutěžilo jen 83. A dlužno podotknout, že soutěžili úspěšně, jak je patrno z výsledkových listin. Ti nejúspěšnější získali 1. místo s postupem a právem soutěžit v krajských kolech soutěže. Ve hře na zobcové flétny a dechové nástroje dřevěné a žesťové proběhne krajské kolo ve dnech března 2012 v Brandýse nad Labem. Pro postupující v oboru sólový a komorní zpěv pak bude krajské kolo probíhat ve dnech března 2012 v Benátkách nad Jizerou. Okresní soutěž proběhla v krásném prostředí ZUŠ J. Suka Benešov v přátelské atmosféře především mezi porotou a mladými umělci. Výkony všech soutěžících byly na velmi dobré úrovni a právem za to patří všem soutěžícím blahopřání a poděkování. Vždyť věnovali přípravě jistě nemálo času a energie. Velké poděkování patří ovšem také pedagogům, kteří žáky na soutěžní klání připravovali. Stálo je to nemalé úsilí a jistě mají ze svých svěřenců radost. Těm, kteří se probojovali do krajského kola, přeji, aby se jim soutěžní vystoupení podařilo, aby si odnesli ze soutěže hezké zážitky, případně navázali přátelství se svými kolegy z ostatních škol a aby reprezentovali co nejlépe své základní umělecké školy z Benešovského regionu v krajských kolech soutěže. Připravil: Václav Turek, ZUŠ J. Suka Benešov Salty se nešetřilo Nedělní dopoledne 19. února 2012 patřilo v benešovské sokolovně tentokrát příznivcům gymnastiky. Nejen holky, ale i kluci z Benešova, Týnce a Dobříše zde měřili své dovednosti při sestavách na akrobacii a skocích z malé trampolínky. Závody pořádal Dům dětí a mládeže a TJ Sokol Benešov a představilo se tu více než šedesát dětí od pěti do patnácti let. Při pozorování jednotlivých kategorií, které následovaly chronologicky po sobě, bylo možné sledovat pokroky, jakých mohou děti dosáhnout i přesto, že se jedná jen o zájmové cvičení a ne vrcholový sport. Velkou popularitu mají právě skoky z malé trampolínky a to, že naučit se salto je efektním a zdaleka ne nedosažitelným cílem, předvedli závodníci starších kategorií. O oblíbenosti tohoto sportu svědčí to, že tyto závody se konaly již po jedenácté. Prvenství si v jednotlivých kategoriích odnesly: Nikola Korousová (Sokol BN) Nikola Honomichlová (DDM BN) Andrea Stibůrková (Tj Týnec) Denisa Papírníková (DDM BN) Lucie Dvořáková (DDM BN) Karolína Bártová (DDM BN) Vítězka kategorie ročníku 2012 Lucie Dvořáková se po hlasování diváků stala také nejsympatičtější gymnastkou závodu. Největší potlesk si za svou show vysloužil jeden z mála mužských soutěžících v nejstarší kategorii Denis Opluštil. Připravila: I. Křížková, DDM Benešov

20 Ze společnosti 20 SoutžStejnášance Zamstnavatel2012právstartuje! 15. února 2012 zaíná už 5. roník soutže Stejná šance Zamstnavatel 2012, prestižní soutž zamstnavatel, kteí lidem se znevýhodnním dávají na pracovním trhu stejnou šanci jako ostatnímatímaktivnpispívajíkjejichzaleovánídospolenosti. Rytmus už tradin prostednictvím soutže Stejná šance oceuje firmy, které se pihlásily ke konceptu spoleenské odpovdnosti firem tím, že lidem spostižením dávají šanci získat práci na otevenémpracovnímtrhu. Cílemsoutžejepodpoitfirmy,kterézamstnávajíosobysezdravotnímpostižením,poskytnoutjim veejné uznání a prostednictvím píklad jejich dobré praxe motivovat ostatní firmy, aby osoby s handicapemzamstnávaly. Sbrnominacídosoutže,zaíná15.únoraapotrvádo31.bezna2012.Slavnostnívyhlášenívítz probhnevpolovinkvtna2012vjednotlivýchkrajích. Nominovatzamstnavatelevpátémroníkusoutžemžeširokáveejnostvyplnnímnominaního listu na portále nebo zasláním nominaního listu na adresu o. s. Rytmus. Nominacebudouvyhodnocenyodbornoukomisísloženouzezástupcvyhlašovatelaodborníkna zamstnáváníosobsezdravotnímznevýhodnním. Soutž vyhlásilo obanské sdružení Rytmus ve spolupráci seskou unií pro podporované zamstnávání (pro kraj Hlavní msto Praha a Karlovarský kraj) a dalšími organizacemi: Rytmus Benešov, o.p.s. (pro kraj Stedoeský), Rytmus Chrudim, o.p.s. (pro kraj Pardubický) a Rytmus Liberec,o.p.s.(prokrajLiberecký). UžtradinseakcekonápodzáštitouHospodáskékomoryeskérepubliky.VeStedoeskémkraji poskytlozáštitumstobenešov. Mediálnímipartneryletošníhoroníkujsoueskýrozhlas,RádioBLANÍKaTýdeníkJiskra. Kontaktyprodalšíinformace: PavlaFleischhansová RytmusBenešov,o.p.s. F.V.Mareše2056,25601Benešov Tel: Mobil: RomanaToíková eskáuniepropodporovanézamstnávání Studentská541/3,Praha6 Mobil: Kdo křtí benešovské ulice? Časem se obec rozroste o novou ulici a je ji třeba pojmenovat. Jindy, to ne tak často, ulice zanikne a je nutné její jméno vymazat. Doby, kdy se jména ulic politicky kádrovaly, už minuly a snad se nikdy nevrátí. V poslední době zanikla v Benešově ulice K Cihelně a vyrostly dvě nové Ke Koupadlům a U Vodárny. Názvy jsou výstižné. Po letech děti ještě nenarozených dětí se doví, kde se před stoletími jejich předkové v Benešově koupali, odkud čerpali vodu, i když ze skutečných koupadel nezbude ani kaluž, z vodárny ani ruina. Volit názvy ulic je třeba poučeně a s rozvahou. Osobnost, která je dnes velmi populární, může za málo let upadnout do bezvýznamnosti a oprávněného zapomnění. Kdysi názvy ulic navrhovala názvoslovná komise. Její členové byli lidé znalí místního i současného místopisu, měli přehled o dějinách města, o jeho kulturní minulosti, znali postavy městského života a uměli posoudit jejich význam. Doufám, že tato skupina stále existuje a že je tím správná volba názvů dalších benešovských ulic zajištěna. Pozn. red.: Názvoslovná komise stále existuje a její složení odpovídá jejímu poslání. V případě potřeby se otázky názvosloví konzultují s příslušnými odborníky. Připravil: Rn Vodafone v Benešově slaví první narozeniny Benešov Prodejna Vodafone v Benešově slaví první narozeniny a při této příležitosti Vás zve do soutěže o chytrý telefon. Vyzvednout si svůj los a zkusit štěstí může úplně každý přímo v prodejně v Tyršově ulici 177. Soutěží se s losy se stíracími kódy od 15. března do 30. dubna a vylosovaný vítěz získá chytrý telefon Sony Ericsson Xperia X10 mini. Prodejna má otevřeno od pondělí do pátku od půl deváté ráno do půl šesté večer a v sobotu do poledne. Zákazníci mohou prodejnu kontaktovat i telefonicky, a to na čísle Obyvatelé Benešova a okolí tak již rok nemusí za Vodafonem cestovat do jiných měst. Místní prodejna totiž nabízí kompletní služby Vodafone a klade důraz zejména na spokojenost zákazníka. Lidé si zde mohou v klidu vyzkoušet různé chytré mobilní telefony, aktivovat si služby a tarify vč. internetu z nabídky Vodafonu a nechat si poradit od odborníků či se spojit s živým operátorem. V prodejně jsou vítáni i firemní zákazníci. Podnikatelé zde naleznou odborného konzultanta, který jim pomůže při výběru produktů a služeb jim přímo na míru. Na prodejce Vodafone v Benešově se můžete obrátit v případě dotazu i technického problému.

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína Město Kolín Oddělení marketingu a propagace Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV-MĚSTO Švabinského 7/993,příspěvková organizace Telefon: 596411049, 731440471, 731440473, E:mail:svabinskeho@volny.cz http.:www.mssvabinskeho.cz Věc: Informace pro zákonné zástupce

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, IČ: 00527611 Horní Rokytnice čp. 461, 512 44 Rokytnice nad Jizerou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost TJ Spartak Rokytnice jako zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků)

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) PRAVIDLA A POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA ZAJIŠTĚNÍ OPRAV, REKONSTRUKCÍ A INVESTIC U SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU ÚVOD Směrnice stanoví závazný

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín vnitřní směrnice Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Čl.1 Úvodní ustanovení Vnitřní směrnice upravuje postup Městského úřadu Kojetín

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Projekt PMA. Procesní modelování agend veřejné správy

Projekt PMA. Procesní modelování agend veřejné správy Projekt PMA Procesní modelování agend veřejné správy Konference Měření nákladů, výkonnosti a kvality služeb veřejné správy Praha, 24. května 2013 Josef Beneš (josef.benes@mvcr.cz), Josef Basl (basl@vse.cz)

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZNAČKA A LOGOTYP PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZNAČKA A LOGOTYP PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Rytířská 10, 110 00 Praha 1 VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZNAČKA A LOGOTYP PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Soutěžní podmínky Regionální organizátor Pražské integrované

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

O B E C H O V O R Č O V I C E

O B E C H O V O R Č O V I C E O B E C H O V O R Č O V I C E Obec Hovorčovice, se sídlem Revoluční 33, 250 64 p. Měšice, okr. Praha - východ vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele technologie bezdrátového veřejného rozhlasu v obci

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI Druh interního aktu: Dodatek č. 2 ke Směrnici ředitele krajské pobočky č. 6/2012 Název aktu: K zabezpečení ochrany osobních údajů Č.j. MPSV-UP/2473/14/PM

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.1 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Zápis z prezentace Spolku pro záchranu fary v Tuklatech ze dne 24.3.2014 1. Představení,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více