ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str."

Transkript

1 ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str. 11

2 Vyjádření provozovatele krytého plaveckého bazénu v Benešově k diskuzi vyhlášené městem Benešov Od listopadu jste měli možnost zapojit se na našich webových stránkách do diskuze týkající se provozu krytého plaveckého bazénu v Benešově. Chtěli jsme především zjistit, jak jste spokojeni s rekonstruovaným krytým plaveckým bazénem, co se vám v něm líbí, ale i nelíbí. Chtěli jsme vědět, co byste uvítali v nabídce služeb, jak jste spokojeni s personálem, čistotou atd. Tímto bychom Vám chtěli poděkovat za zaslání Vašich názorů, ať kladných či záporných k této diskuzi. Tyto postřehy jsme předali provozovateli Městských sportovních zařízení a požádali o jejich vyjádření k Vašim příspěvkům. Vyjádření provozovatele Městských sportovních zařízení ředitel Ing. Pavel Khek: Na základě úkolu od zřizovatele naší příspěvkové organizaci MSZ Benešov jsme podrobně sledovali anketu vede- s cílem dosažení co nejmenších nákladů na její provoz. odběrového diagramu na spotřebu elektrické energie nou na webových stránkách města Benešova, a proto se Při provozu parního vyvíječe je odebraný elektrický příkon chceme k některým otázkám vyjádřit a osvětlit důvody řádově kolem 25 kw, který neúměrně navyšuje sjednanou nebo informovat veřejnost o změnách, které jsme přijali. výši ¼ hod. maxima. Osvětlení prostoru sauny odpovídá Velice nás těší zájem veřejnosti o nabídku služeb předepsaným technickým normám a nemáme důvod ho v tomto zmodernizovaném a zrekonstruovaném zařízení. měnit. Po jednom roce provozu navštívilo toto zařízení cca 85 Z počátku provozu uklouznutí návštěvníků bylo tisíc návštěvníků a při sledování statistiky ve druhém velmi časté. Na tuto skutečnost byl upozorněn zhotovitel, který tuto reklamaci nepřijal. Předložil technické roce provozu jsme příjemně potěšeni, že návštěvnost po okouknutí zařízení neklesá, ale naopak stále stoupá. listy dlažby, které doložil protokolem ze státní zkušebny, Je to známka, že se nejen návštěvníci k nám rádi vracejí, ale že podlahový materiál odpovídá normované a předepsané že přibývají i další. A nyní již k samotnému provozu. drsnosti, a proto nám jako provozovateli nezbývalo nic Otevírací doby v pracovní dny jsou od 7:00 hod jiného, než řešit tuto situaci jinými opatřeními. Na schodištích jsme na rozích schodů umístili zdrsňující pásky a slouží především školám pro plavání mateřských a základních škol a dále kojenecké plavání s kurzy plavání malých dětí. Tato doba je intenzivně využívána prakticky bez zábradlí na neosazené straně schodiště tak, aby zábradlí a začátkem února jsme objednali nainstalovat podpůrné možnosti dalšího rozšíření plavání pro veřejnost. bylo po obou stranách. Na všechny frekventované pochůzné plochy jsme postupně nanášeli specielní nástřiky, V pracovních dnech plavání veřejnosti začíná od 15:00 hod. Provozní doba pro veřejnost byla prodloužena které přilnavost chodidel při styku s dlažbou zlepšila. v úterý a středy do 20:45 hod a čtvrtky do 21:45 hod. Pravdou také je, že tzv. výrobní mastnota podlahové V pracovních dnech po 21 hod. bazén využívají smluvní krytiny a částečné opotřebení provozem se vlastnosti nájemci (organizace, potápěči). Polední přestávky obsluhy dlažby zlepšily, a proto také z těchto důvodů záznamy o sobotách a nedělích jsou odůvodněné nejen polední nízkou návštěvností, ale především nutností dodržování záko- uklouznutí) téměř zmizely. Přesto i dále tyto nástřiky do knihy úrazů (kam jsme zaznamenávali jakékoliv níku práce pro zaměstnance provozovatele při ekonomickém hodnocení početního stavu zaměstnanců nutných pro na minimum. Víme, že situace není ideální, ale chtít budeme aplikovat tak, abychom míru klouznutí snížili zajištění provozu. Pro velký zájem jsme od ledna zahájili po investorovi tedy po městu vybourání dlažby a osazení provoz o 1 hodinu dříve, tj. od 9:00 hod. nové drsnější by nebylo jednoduché z důvodu vysokých Koncepce rozdělení hlavního bazénového prostoru finančních nákladů. vždy najde příznivce i odpůrce. Jedni by chtěli celý prostor Obava, že kamerovým sledovacím systémem dochází pro plavání a druzí pro regeneraci. Z pohledu provozovatele toto rozdělení je opodstatněné a domníváme se, a není se čeho obávat. Kamerový systém sleduje pouze k porušení základních práv a svobod návštěvníků je mylná že jsme zvolili velmi dobře. Neumístění tobogánu bylo prostory šatnových skříněk, kde se návštěvník nemá dle dáno technickými a finančními možnostmi schváleného provozního řádu pohybovat odhalený nebo se dokonce záměru rekonstrukce krytého plaveckého bazénu zastupitelstvem. Technické řešení šaten a převlékacích prostorů se sprchami kamerově snímány nejsou. Provozovatel ka- převlékat. K převlékání slouží převlékací kabiny, které spolu je v současných modernizovaných zařízeních běžnou záležitostí a přináší v našem případě výhodnost u převážného všechna zákonná opatření k legalizaci tohoto kamerového merový systém provozuje v souladu se zákonem a učinil počtu návštěvníků využít úrovňového vstupu z převlékacích prostorů do bazénu a naopak, což oceňuje především zcizení vneseného oblečení a tedy majetku návštěvníků systému. Kamerový systém slouží jako nástroj pro ochranu starší generace, pro které výstup po schodišti dělal v minulosti mnohým velké problémy. Nově od konce měsíce Propojení odbavovacího systému s kamerovým sní- a zatím se skvěle osvědčil. ledna máme vyčleněny 2 x týdně v závěrečných hodinách máním bazénových hal tak, aby byl uváděn počet osob plavání veřejnosti prostor určený pro plavání výhradně v zařízení není možný při současném využití stávající pro tzv. kondiční plavce a bude záležet jen na plavcích, jak technologie. Přesto se domníváme, že stav návštěvnosti se do prostoru vměstnají, aniž by ohrožovali návštěvníky, pohled kamery ukazuje o míře počtu návštěvníků a postačí kteří přišli převážně využívat rekondiční způsob využívání k úvaze, zda stojí za to do zařízení jít či nejít. Poruchovost tohoto zařízení. kamery nás také mrzí a činíme opatření, abychom výpadky Provozní doba parní kabiny byla již rozšířena. eliminovali na co možná nejnižší úroveň. Důvodem omezeného provozu bylo zajištění vhodného K nákladům na rekonstrukci je těžké se z pohledu provozovatele vyjadřovat. Nicméně jsme byli pravidelnými účastníky kontrolních dnů, kdy technický dozor investora z našeho pohledu velice odborně posuzoval postup výstavby a přijímal návrhy na technická řešení v průběhu stavby s nově vzniklými technickými problémy spojenými s rekonstrukcí. Nejpodstatnějším důvodem nárůstu ceny dodávky a přijatelného posunu termínu dokončení bylo zjištění (které projektová dokumentace neřešila), že stávající železobetonová nosná konstrukce ochozů malého a velkého bazénu včetně železobetonových konstrukcí van malého a velkého bazénu je zhotovena z velmi nekvalitní betonové směsi. Po odhalení narušených povrchových vrstev bylo zjištěno, že staticky důležitá výztuž je natolik narušena, že si postup prací vyžádal osazení nové ocelové výztuže se zabudováním do nových implementovaných betonových vrstev takzvanou torkretací, která byla velice časově i cenově náročná. Z těchto a dalších jiných důvodů k průběhu stavby dosluhujícímu a havarijně vzhlížejícímu objektu se domníváme, že navýšení nákladů odpovídalo nutným technickým změnám ve výstavbě oproti realizačnímu projektu. Navýšení cen probíhalo v řádných výběrech došlých nabídek, včetně vyhodnocení kontrolním orgánem vlastníka stavby, kdy nebylo zjištěno jakékoliv neoprávněné navýšení rozpočtových nákladů rekonstrukce krytého plaveckého bazénu. K dotazu možnosti využívání venkovních zařízení, město uvažuje se záměrem výstavby venkovního bazénu, který by byl součástí letního provozu krytého plaveckého bazénu. Naplnění tohoto záměru bude předcházet změna územního plánu, tak aby plánovaná silnice I/3 jihovýchodní obchvat byl situován severovýchodním směrem na silnici Benešov Vlašim směrem od Čemoleského rybníka. K těmto krokům MSZ připravilo studii, která v letošním roce bude upravena tak, aby byla podkladem dokumentace pro změnu územního plánu. Venkovní bazén bude mít tu výhodu, že bude možné využít stávající technologii úpravy vody krytého plaveckého bazénu s možností využití ostatní infrastruktury kolem zařízení (parkoviště, přípoj elektrické energie, tepla, vody). Příhřev vody umožní rentabilnější možnosti využívání tohoto zařízení než by bylo u otevřeného přírodního koupaliště, které má v průběhu roku v dlouhodobě vedené statistice pouhých 22 až 26 provozních (koupacích) dnů v roce. Na závěr nám dovolte, abychom Vám poděkovali nejen za zaslání kladných vyjádření, ale i těm, kteří vyjádřili svoje názory na provozní záležitosti KPB, ze kterých budeme i nadále čerpat. Věříme, že v tomto vyjádření mnozí účastníci ankety našli svoji odpověď nebo třeba jen i částečnou odpověď či pohled z jiné strany. Věříme i nadále, že nám zachováte svoji přízeň, a že Vám budeme moci nabízet svoje služby v dobré úrovni, se kterými budete spokojeni. Věříme také, že se s Vámi budeme i nadále scházet v modernizovaném sportovně rekreačním zařízení jako je krytý plavecký bazén v Benešově, ve kterém Vám přejeme příjemný pobyt.

3 3 Obsah Vybíráme z obsahu: Kompetence a plány do 4 budoucna Enersol Současný stav na pracovištích 6 agend OP a CD Soutěž o jednotný vizuální styl 7 města a MěÚ Benešov Besedy s občany města 8 Co dělat při ztrátě dokladů 9 Informace o místních 10 poplatcích V Benešově vyroste nová 11 školka Organizace založené městem 12 ZŠ Jiráskova 888, Benešov Metoda léčení slinných žláz 14 Masopustní veselí v Benešově 15 Milí spoluobčané Měsíc březen bývá často označován jako Měsíc knihy, ale především je měsícem, kdy podle kalendáře přichází jaro, které je takovým předskokanem léta, na něž se těšíme a které tak rychle uteče. Léto je nám však v těchto dnech na hony vzdáleno, a zda přijde jaro, opravdové nebo jen kalendářní, tak to s jistotou nyní nemůže tvrdit nikdo. Nicméně s některými událostmi je jistojistě možné počítat už nyní. Jsme rádi, že vás zaujala naše soutěž Kde to bylo?, kdy jste měli poznat z kreseb A. Pinkase o jakou stavbu jde. Pravdou je, že vítězili ti nejrychlejší a stále titíž. Vzhledem k tomu, že ne každý má přístup na internet, kde je zpravodaj o den dříve, než na stáncích, měníme způsob vyhodnocování. Budeme evidovat všechny došlé správné odpovědi do 20. každého měsíce a pak vedení radnice vylosuje tři výherce. Šanci tak dostává mnohem více soutěžících. Tyto kresby budeme s benešovskou pobočkou Podblanického muzea dále publikovat tak, abyste si z nich mohli vytvořit skládačku. Soutěž nadále pokračuje, tentokráte s kresbami benešovského malíře V. Antuška. Vedení radnice přišlo i s dalším nápadem, a to je pořádání besed s občany různých sociálních skupin. Ta první se uskuteční se seniory již 27. března 2012 od 15:00 hod. v KD Karlov. Na besedu tímto všechny srdečně zveme. V dalších měsících pak budou následovat besedy v DPS, poté také se studenty, podnikateli a živnostníky, matkami s dětmi a dalšími skupinami. Vedení města si od těchto besed slibuje lepší vzájemnou informovanost a bližší kontakt s občany Benešova. Těšíme se na setkání s vámi. Vaše město Benešov Oprava V únorovém vydání v článku Tříkrálová sbírka, došlo nedopatřením k chybě při uvedení celkové vybrané částky, kdy vypadlo slovo tisíc. Bylo tedy vybráno téměř 130 tisíc korun, ne 130 korun, jak bylo chybně uvedeno. Jsme přesvědčeni, že se naši čtenáři nad šotkem pousmáli, protože jim bylo jasné, jak se věci doopravdy mají. Nicméně se organizátorům a čtenářům touto cestou za chybu omlouváme. Redakce Zpravodaje Dětský karneval 16 Benešov, informační zpravodaj města měsíčník (březen) Posvěcení obětního stolu 18 Festival Jeden svět 23 Z policejního zápisníku 30 Vydává město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Redakční rada: Tomáš Podhola, Mgr. Josef Holoubek (-jh-), Bc. Petra Orsáková (-PeO-), František Šturc (-frš-) Redaktor: Bc. Petra Orsáková Odpovědný redaktor: Mgr. Josef Holoubek Vychází 1. pátek v měsíci (s výjimkou svátků a prázdnin) MK ČR E IČ:

4 Z radnice 4 Kompetence a plány do budoucna V dnešním vydání Informačního zpravodaje města bych chtěl čtenáře seznámit nejen s kompetencemi jednotlivých členů vedení města, ale také s plány, které chceme v nejbližším období realizovat. Úvodem považuji za nutné uvést rozdělení kompetencí tak, jak je schválilo Zastupitelstvo, mezi jednotlivé uvolněné zastupitele, v přímém řízení vedení: starosta Ing. Jaroslav Hlavnička územní plán a výstavba na území města rozpočet města a správa majetku krizové řízení a mimořádné události obrana státu vnitřní audit Městská tepelná zařízení zastupování města: v dobrovolném svazku obcí Benebus, zajišťující vedlejší dopravní obslužnost na území okresu Benešov v akciové společnosti Úpravna vody Želivka, kde je město Benešov minoritním akcionářem 1. místostarosta Ing. Roman Tichovský investice města a správa majetku čerpání fondů z EU a dotací příslušných ministerstev životní prostředí osadní výbory obcí Bedrč, Buková a Vidlákova Lhota, Mariánovice, Okrouhlice a Úročnice VHS Benešov zastupování města: ve Správní radě obecních lesů Benešovska ve Sdružení přivaděče Javorník ve společnosti s ručením omezeným Technické služby Benešov 2. místostarosta T. Podhola řídí Městskou policii Benešov školství, kultura, památková péče, tělovýchova sociální péče čerpání fondů z EU a dotací příslušných ministerstev doprava a silniční hospodářství na území města bytové hospodářství a nebytové prostory v majetku města Městská sportovní zařízení Městská knihovna Muzeum umění a designu Kulturní a informační centrum tajemnice MěÚ Mgr. Bc. M. Stibůrková plní úkoly zástupce statutárního orgánu zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům města právní, personální a mzdové náležitosti výkon státní správy v přenesené působnosti v působnosti pověřené obce s rozšířenou působností vnitřní správa úřadu mimo shora uvedenou působnost starosty Z výše uvedeného je tedy zřejmé, za jaké oblasti v řízení města odpovídají jednotliví členové vedení města. část I. Územní plánování S koncem roku 2011 skončila ochranná lhůta nového územního plánu sídelního útvaru Benešov a k bylo možné jednotlivými fyzickými a právnickými osobami podávat návrhy na změny. Celkem byl přijato 51 návrhů změn, za město Benešov bylo mnou, jako pověřeným zastupitelem, podáno 8 návrhů. 1, 2) Vypuštění trasy takzvaného jihovýchodního obchvatu města Vypuštění jihovýchodního obchvatu města ve stávající trase vedoucí z navrhovaného kruhového objezdu podél stávajícího objektu Plaveckého stadionu a objektů VHS, lemující sportovní a relaxační plochy pod Zimním stadionem a směřující ke křižovatce na silnici II. třídy pod čerpací stanicí v ulici Vlašimská. Požadujeme jihovýchodní obchvat přesunout na komunikace, od kruhové křižovatky u přejezdu na ulici Černoleské směrem severním, zpracované v rámci regulačního plánu Táborská kasárna, spolu se zahájením prací na skutečném jihovýchodním obchvatu podél Černoleského rybníka směrem k odbočce ze silnice II. třídy na Dlouhé Pole. Uvolněné pozemky budou využity ke scelení ploch v okolí Plaveckého a Zimního stadionu s určením jejich využití pro sport a relaxaci obyvatel města, získání prostor pro výstavbu Aqua centra s využitím technologie Plaveckého bazénu a v neposlední řadě pak k přímé návaznosti na vycházkové trasy podél revitalizovaného toku Benešovského potoka, s výhledovou možností zřízení in-line dráhy pro bruslaře. 3) Nově navrhovaná zástavba podél ulice Pod Brankou s nárožím do ulice Nové Pražské a spojení zástavby se zástavbou v ulici Čechova Návrh výstavby podél výše zmíněných ulic se zachováním průchodů do prostoru Klášterky a nově zřízenými průchody do vnitrobloku, s jeho využitím v místě stávajícího úrovňového parkoviště pro nové patrové, v ostatním prostoru vnitrobloku s parkovou úpravou, samozřejmě se zachováním pietního místa Starého židovského hřbitova. Současně bude upraveno i prostorové řešení komunikace Nové Pražské spolu s úpravou světelné křižovatky tak, jak je již zahrnuto ve schváleném ÚPSÚ Benešov. Způsob zástavby bude ověřen územní studií, která po přijetí v nejvyšším orgánu města, kterým je Zastupitelstvo města, se stane závazným dokumentem pro toto území. 4) V lokalitě Danone napravení funkčního využití dle stávajícího charakteru zástavby 5) V lokalitě Červené Vršky na pč. 2569/207 bude nahrazeno funkční využití ploch OV (občanská vybavenost) funkčním využitím BI (bydlení individuální) Tato změna vyvolá změnu regulačního plánu Červené Vršky II a zajistí v případě prodeje pozemků finanční zdroje městu Benešov. 6) V lokalitě Na Blátě, Vnoučkova ulice, budova stávající tržnice Stávající budova tržnice bude odstraněna až po úroveň stávajícího průchodu směrem z parkoviště Na Blátě na parkoviště před Sportbarem Fortuna, včetně

5 5 Z radnice po dokončení výstavby ulice Karla Nového, patrového parkoviště s povrchovou parkovou úpravou a dokončení výstavby v jižní části vnitrobloku Pražská, směrem do Pražských kasáren, bude toto lokalita prověřena studií se záměrem veřejné parkové úpravy s vybudováním veřejných WC ve zbylé části objektu tržnice. 7) V lokalitě pod hřbitovem napravení funkčního využití dle stávajícího charakteru zástavby (není zanesena prodejna Bosch) 8) Změna funkčního využití části pozemku pč. 751/1 přiléhající k ulici vlašimská na funkci BH (bydlení hromadné) Jedná se o část pozemku mezi stávajícím objektem bytového domu č.p a objektem řadového rodinného domu č.p. 824 se zachováním nezbytného průjezdu do vnitrobloku. Návrhy na změny města Benešov a dalších 43 změn budou projednány v Radě města a následně schváleno jejich pořízení nebo nepořízení Zastupitelstvem města jako nejvyšším orgánem města. V příštím vydání čtenáře seznámím s dalšími záměry města v rámci mých kompetencí. Ing. J. Hlavnička starosta Benešova ENERSOL 2012 V pátek 24. února 2012 se v Institutu pro veřejnou správu v Benešově uskutečnila krajská konference spojená se soutěžní přehlídkou žákovských projektů ENER- SOL Organizátory celé akce zaměřené na úspory energií, obnovitelné zdroje energií a snižování emisí v dopravě byly Středočeský kraj společně ISŠT Benešov a Ministerstvy životního prostředí, školství, mládeže a tělovýchovy. Slavnostního zahájení celé akce se kromě jiných hostů zúčastnil také starosta Benešova Ing. J. Hlavnička, který při této příležitosti ocenil význam obdobných přehlídek pro vzdělávání mladé generace. Tento projekt je jediným vzdělávacím programem na území ČR, který vytváří podmínky pro modernizaci ŠVP na uvedená témata a motivuje nejen školy, ale i jejich místní samosprávu a státní správu k úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů. Připravil:-jh- Občanské průkazy, cestovní doklady důležité změny od Od dochází k zásadním změnám na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, které je součástí Odboru správních věcí Městského úřadu Benešov: úterý nový úřední den od 08:00 14:00 hod. (Budova B MěÚ Benešov je v tento den pro žadatele o občanský průkaz a cestovní doklad otevřena. Oddělení Odboru správních věcí tj. evidence obyvatel a oddělení matrik, dále pak odbor dopravy a správních agend a odbor sociálních věcí a zdravotnictví nejsou v tento den veřejnosti zpřístupněny.) pokladna v budově B otevřena rezervace termínu a hodiny (UPOZORŇUJEME žadatele, že na úterý není zpřístupněna rezervace tj. objednání na určitý čas.) změna v možnostech rezervace termínu a hodiny (V pondělí a ve středu bude sloužit pro službu rezervace pouze 1 fotokabinka od 08:00 17:00 hod., která bude označena na vstupních dveřích do fotokabinky. Červeně vyznačené termíny znamenají rezervovaný termín a černé volný termín. Na čtvrtek nebude služba rezervace zpřístupněna.) UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE 1 RE- ZERVACE = 1 OBČAN. nově zavedená pořadová čísla (Dvě fotokabinky, na které se není možné zarezervovat, jsou opatřeny pořadovými čísly. Pořadová čísla jsou umístěna na označeném místě fotokabinky. Občan si při svém příchodu vyzvedne číslo, které bude označovat jeho pořadí v obsloužení ve fotokabince. Toto číslo odevzdá úřednici ve fotokabince po vyřízení. V úterý a ve čtvrtek bude pořadovými čísly opatřena i třetí fotokabinka, která v pondělí a ve středu slouží k rezervaci.) Na Vaše případné dotazy týkající se těchto změn zodpovíme na tel.: , Květoslava Říhová vedoucí Odboru správních věcí Pozn. WC pro veřejnost (Pouze v úterý nebude WC pro veřejnost v budově B přístupné. V tento den bude sloužit veřejnosti WC v budově A tj. radnice.) Nové kontejnery na drobný elektroodpad V úterý bylo v Benešově rozmístěno celkem 5 nových kontejnerů na drobný elektroodpad jako jsou žehličky, klávesnice, myši, kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, telefony a další. Do kontejnerů naopak nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky. Na boku je též vhoz na malé baterie monočlánky, tužkové a knoflíkové baterie. Kontejnery byly pořízeny na základě smlouvy s firmou ASEKOL, a to bezplatně v rámci projektu rozšíření sběrné sítě na likvidaci elektrozařízení. Další možností, kam odevzdat jak výše zmiňovaný elektroodpad tak také ostatní, jako jsou např. pračky, lednice a televizory, je Sběrný dvůr v Technických službách Benešov, s.r.o. Umístnění kontejnerů v Benešově: Neumannova ulice u kontejnerů na tříděný odpad ulice Kapitána Nálepky u kontejnerů na tříděný odpad ulice K Nemocnici u kontejnerů na tříděný odpad ulice Marie Kudeříkové - u kontejnerů na tříděný odpad Bezručova ulice - u kontejnerů na tříděný odpad Otevírací hodiny Sběrného dvora Technických služeb Benešov, s.r.o.: Pondělí: 6:00-10:00,11:00-14:30 hod. Úterý: 6:00-10:00,11:00-14:30 hod. Středa: 6:00-10:00,11:00-14:30 hod. Čtvrtek: 6:00-10:00,11:00-14:30 hod. Pátek: 6:00-10:00,11:00-14:30 hod. Adresa: Technické služby Benešov, s.r.o. Na Spořilově Benešov

6 Z radnice 6 Současný stav na pracovištích agend občanských průkazů a cestovních dokladů Informace k aktuální situaci podává tajemnice Městského úřadu Benešov: Od 1. ledna 2012 došlo změnou legislativy osobní návštěvu občana na městském úřadě k zavedení elektronických občanských průkazů (eop). Od tohoto data lze podat žádost tuto agendu vyřizujeme bez jakékoliv kom- (což je k lidí). Veškerou a převzít občanský průkaz (zpracovávat, penzace ze strany státu. Uvědomujeme si vyřizovat a vydávat) pouze na speciálních však dlouhé čekací doby na pracovištích pracovištích. Kompetentní jsou výhradně agend a od počátku roku usilovně pracujeme obce s rozšířenou působností, mezi které na zlepšování současného stavu. Z tohoto patří právě Benešov. Původně se v Benešově důvodu jsme posílili stávající počet pracovníků na přepážkách a zároveň vám vy- vyřizovaly občanské průkazy (OP) na jedné přepážce a cestovní doklady (CD) na dvou cházíme vstříc rozšířením úředních hodin, přepážkách. Žádosti o OP dále přijímaly a to od o ÚTERÝ od 08:00 14:00 a vyrobené předávaly ještě na dalších 6ti matričních úřadech v rámci správního obvodu, průkazů a cestovních dokladů). Minulý hod. (týká se pouze oddělení občanských který zahrnuje cca 57 tis. obyvatel. Nyní tedy rok byla zavedena služba REZERVACE, veškerou agendu OP i CD převzal dle stávající legislativy Benešov. Žádosti o OP a CD určený den a hodinu, tak abyste nemuseli která umožňuje Vaše objednání na Vámi lze podat ve dvou původních fotokabinkách. čekat v dlouhých frontách. Tuto službu najdete na našich webových stránkách (www. K těmto dvou fotokabinám jsme na vlastní náklady města (Ministerstvo vnitra ČR benesov city.cz) v hlavním menu Elektronické služby nebo přímo v sekci Odbor nám neposkytlo žádné další pracoviště ani prostředky na pořízení dalších fotokabin) správních věcí. Je zde zveřejněn i návod pořídili další fotokabinu, která má stejné na registraci této služby. funkcionality jako 2 původní, nelze však zde Na závěr vás chceme upozornit na to, že podat žádost o CD. Veškeré náklady, které pracovnice na přepážkách, vedoucí oddělení způsobuje nová legislativa, byly přesunuty ani vedoucí odboru nenesou odpovědnost na město Benešov. V průběhu ledna a února za tento neutěšený stav. Prosíme proto občany, aby se se svými případnými stížnostmi tohoto roku bylo podáno (k ) 989 žádostí o OP a 460 o CD. Bylo předáno a připomínkami obraceli přímo na Ministerstvo vnitra ČR na tel.: , OP a 360 CD, což je 200% nárůst oproti předešlému období. Každý úkon vyžaduje nebo e mail: nebo Mgr. Bc. Miluše Stibůrková, tajemnice MěÚ Benešov Úřední hodiny Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů od Po: 08:00 17:00 hod. Út: 08:00 14:00 hod. (pouze odd. OP a CD) St: 08:00 17:00 hod. Čt: 08:00 14:00 hod. Z jednání Rady Rada 25. ledna 2012 V úvodu tohoto jednání se členové Rady nejprve zabývali pronájmem nebytových prostor, dodatky k nájemním smlouvám a záměry pronájmů pozemků. V další části pak bylo na programu vyřazení majetku svěřeného PO Pečovatelská služba, návrh na organizační změnu a stanovení počtu zaměstnanců MěÚ, informace o příspěvkových organizacích zřízených městem Benešov a výběrové řízení na dodávku parkovacího systému pro Benešov. V závěru se pak členové Rady zabývali výdaji na ekovláček Benešov Konopiště a návrhy na jmenování členů Komise bezpečnosti a veřejného pořádku, Hodnotitelské komise a Komise privatizace bytového fondu. Rada 8. února 2012 Po pronájmech nebytových prostor, dodatcích ke smlouvám a pronájmech pozemků se členové Rady zabývali návrhy změn cen tepelné energie a vyhodnocením činnosti MěÚ v roce V další části programu pak byla výběrová řízení na demolice objektů v Táborských kasárnách, kanalizaci v ulicích Šímova a Tyršova a digitalizaci benešovského kina. V závěru jednání byli členové Rady seznámeni se zápisy z jednání Komise pro kulturu Rady města Benešov a Komisí bezpečnosti a veřejného pořádku. Rada 22. února 2012 Po projednání rozpočtových opatření byly na programu jednání odpisové plány MŠ Bezručova, návrh na změnu využití prostor Ekocentra DDM a návrhy na pronájmy nebytových prostor. Projednány byly rovněž návrhy na odkoupení a směny pozemků a návrhy na výběrová řízení. Po chválení příspěvků z Grantových fondů města TŠ Salta, Českému svazu bojovníků za svobodu, SK Benešov a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska byl projednán návrh na posouzení nároku Benecentra a návrh dodatku ke zřizovací listině DDM. Bližší informace naleznete na webových stránkách MěÚ Benešov, kde jsou zveřejněna usnesení z jednotlivých jednání Rad. Připravil:-jh-

7 7 Z radnice Město Benešov vypisuje soutěž o vytvoření jednotného vizuálního stylu reprezentujícího město Benešov a současně i Městský úřad Benešov Důvodem, proč město tuto soutěž vypisuje, je sjednocení identity našeho města a Městského úřadu při jejich prezentaci tzn. vytvoření jakési jednotné grafické tváře města, která bude srozumitelná a jednoznačná. Uplatnění vizuálního stylu by mělo být především v oblasti cestovního ruchu, písemného styku nebo při kulturních a sportovních akcích, které se ve městě konají. Základem vizuálního stylu by mělo být logo doplněné příslušným logotypem (písemným označením). Nový symbol by měl identifikovat a charakterizovat naše město. Musí jít tedy o symbol atraktivní, nadčasový, reprezentativní, pozitivně vnímaný a také především snadno zapamatovatelný. V žádném případě se však nejedná o nahrazení stávajícího městského znaku, který je historicky zakotven. Tento znak by měl být používán především při formálních a významných příležitostech. Soutěž je jednokolová, neanonymní a je otevřena pro laickou i odbornou veřejnost, fyzickou i právnickou osobu. Každý účastník musí ke svým návrhům připojit krátkou informaci o tom, z jaké symboliky při vytváření svých návrhů vycházel a jaká je jeho symbolika ve vztahu k městu. Při vytváření návrhů je nutné uvažovat s použitím značky v široké škále její použitelnosti (billboardy, plakáty, hlavičkový papír, vizitky, reklamní předměty, brožury). Každý účastník může podat nejvýše 2 soutěžní návrhy od každé varianty, které jsou specifikovány v soutěžních podmínkách. Návrhy je možné podávat do 30. března 2012 do 12:00 hod. na podatelnu Městského úřadu Benešov, Masarykovo nám. 100, Benešov. Došlé návrhy bude posuzovat Rada města na svém zasedání. Hodnoceno bude: splnění požadavků dle zadání originalita celkový dojem možnosti aplikace návrhů jednoduchost a srozumitelnost komplexnost navržených variant v porovnání město Benešov x Městský úřad Benešov. Účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako vítězný, bude poskytnuta úplata ve výši Kč jako jednorázová licenční odměna za výkon autorských práv k vybranému dílu, zároveň mu bude nabídnuto vytvoření kompletního grafického manuálu města Benešov. Úplné zadávací podmínky s uvedenými požadavky na vypracování, naleznete na webových stránkách města city.cz. Upozornění pro žadatele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Nezapomeňte aktualizovat svou žádost! Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Benešov upozorňuje žadatele, kteří mají podanou žádost do Domu s pečovatelskou službou v Benešově, na jejich povinnost (dle Čl. III., bod 5, Pravidel pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou) oznámit do , zda i nadále trvají na své žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Benešově. Tuto skutečnost můžete oznámit: osobně MěÚ Benešov, budova B, 2. patro, č. dveří 206 písemně MěÚ Benešov, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Masarykovo nám. 100, Benešov e mailem city.cz telefonicky , ,

8 Z radnice 8 Besedy s občany v roce 2012 Protože bychom chtěli být více otevření občanům našeho města, znát jejich názory a jimi se nechat inspirovat a společně město dále rozvíjet, rozhodli jsme se uskutečnit v letošním roce sérii besed s vedením města a občany různých skupin. Cílem těchto setkání je větší vzájemná informovanost o konkrétních otázkách jednotlivých oblastí života ve městě. Můžete se nás ptát a my se budeme ptát vás. Váš názor nás zajímá. O přesných termínech dalších setkání budete včas informováni v našem zpravodaji, webových stránkách města, na plakátovacích plochách a ve vývěskách. Připravil: -jh- Plánované besedy: Účastníci Místo konání Datum Čas Senioři KD Karlov :00 hod. DPS M. Kudeříkové jídelna duben 15:00 hod. DPS F.V. Mareše jídelna duben 15:00 hod. DPS Malé nám. jídelna duben květen 15:00 hod. DPS Tyršova jídelna květen 15:00 hod. Matky s dětmi KD Karlov 1. týden v červnu 16:30 hod. Studenti KD Karlov konec září 16:00 hod. Podnikatelé a živnostníci KD Karlov konec října 19:00 hod. Elektronická podoba veřejných zakázek Zákon č. 137/2006 Sb. v platném znění, o veřejných zakázkách, zcela zrovnoprávnil elektronickou komunikaci v zadávacím řízení s klasickou formou zadávání veřejných zakázek. Proto jsme i my udělali krok vpřed a spustili nový atestovaný systém správy veřejných zakázek na webových stránkách města. V hlavním levém menu webových stránek je nyní samostatně uveden odkaz Veřejné zakázky, který Vás přesměruje na přehled veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Benešov. Tento elektronický nástroj je speciálně vytvořen v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a slouží jako nástroj, jehož výhodou je lepší přístupnost k veřejným zakázkám a k informacím s tím souvisejících v rámci samotného zveřejňování a zadávání. Je tak zajištěna vyšší transparentnost zadávacích řízení a celkově vyšší míra informovanosti všech zúčastněných subjektů. Tento nový systém byl spuštěn , není zde proto uvedena historie veřejných zakázek před tímto datem. V případě, že byste měli zájem o dohledání veřejné zakázky před tímto datem, obraťte se prosím na ing. Romana Tichovského. Vzhledem k tomu, že Vám tento nový systém umožní rychlejší a snadnější orientaci ve výběrových řízeních vypsaných městem Benešov, věříme, že ho budete považovat za přínosný. Připravila: -PeO- Členové kroužku KRASOBRUSLENÍ při DDM Benešov Vás srdečně zvou na závěrečné vystoupení dne v 16:15 na Zimním stadionu v Benešově

9 9 Z radnice Co dělat při ztrátě dokladů? Ztráta osobních dokladů je velmi nepříjemná věc. Poradíme vám, co dělat v případě ztráty či odcizení, kde vám vystaví nové doklady a kolik za ně zaplatíte. V případě, že ztratíte nebo vám byl odcizen: 1) Občanský průkaz Jeho ztrátu nebo odcizení je nutné neprodleně nahlásit na jakémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadě. Zde zaznamenají, kdy ke ztrátě či odcizení dokladů došlo a vydají Vám Potvrzení o občanském průkazu. V Benešově je příslušný k nahlášení ztráty či odcizení Městský úřad Benešov, Odbor správních věcí, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů (budova B, hala v přízemí, přepážka bez fotokabinky). K vyřízení nového dokladu potřebujete: Potvrzení o občanském průkazu rodný list případně oddací list, cestovní doklad a další doklady potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích v informačním systému evidence obyvatel bez fotografie žadatel je vyfocen ve fotokabince úřednicí Kolik zaplatíte za nové vystavení: pokud se jedná o opakovanou ztrátu či odcizení uložení blokové pokuty 100 Kč správní poplatek za ztrátu, odcizení 100 Kč v případě podání žádosti o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (platnost 1 měsíc od data vydání) žadatel dokládá doklady viz. výše a 2 fotografie a současně musí požádat o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji 500 Kč v případě žádosti o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a elektronickým čipem Po dobu vyřizování nového občanského průkazu Vám bude sloužit Potvrzení o občanském průkazu. Na základě tohoto potvrzení však není možné žádat např. o vydání nové platební karty, vyzvednout písemnost na poště atd. (nejedná se o veřejnou listinu). Pro tyto případy musíte s sebou nosit cestovní pas nebo požádat o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. 2) Cestovní doklad Ztrátu je nutné neprodleně nahlásit na jakémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadě popř. Policii ČR. Úřednice s Vámi sepíše protokol o ztrátě, odcizení. K vyřízení nového dokladu potřebujete: platný občanský průkaz dítě (žadatel) do 15 let rodný list, zákonný zástupce občanský průkaz Kolik zaplatíte za nové vystavení: při opakované ztrátě, odcizení uložení blokové pokuty 600 Kč za cestovní doklad pro občany starší 15 let (doba platnosti 10 let) 100 Kč za děti do 15 let (doba platnosti 5 let) 1000 Kč cestovní pas Blesk (dítě do 15 let) platnost půl roku od data vydání 1500 Kč cestovní pas Blesk (starší 15 let) platnost půl roku od data vydání 3) Řidičský průkaz Ztrátu je nutné nahlásit na Městský úřad Benešov, Odbor dopravy a správních agend. K vyřízení nového dokladu potřebujete: doklad totožnosti 1 ks osobní fotografie Kolik zaplatíte za nové vystavení: 50 Kč 4) Technický průkaz vozidla Ztrátu je nutné nahlásit na Městský úřad Benešov, Odbor dopravy a správních agend. K vyřízení nového dokladu potřebujete: doklad totožnosti zelenou kartu osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz) v případě ztráty velkého TP velký technický průkaz (v případě ztráty ORV malého technického průkazu) Kolik zaplatíte za nové vystavení: 100 Kč V případě, že doklady, které jste nahlásili jako ztracené, jste našli, není možné je dále použít, jsou již neplatné a k prokazování budete moci používat již pouze nově vydané. Krátké zprávy Prodloužení nájemních smluv na byty ve vlastnictví města Benešov Dovolujeme si upozornit nájemníky bytů v majetku města Benešov, že při rozhodování o prodloužení jejich stávajících smluv na dobu určitou bude město Benešov, jako pronajímatel, posuzovat celkový stav jejich dluhů vůči městu, tj. nejen nedoplatků za nájemné a služby související s nájmem, ale i za další jiné úhrady. Připravila: Ing. Jitka Drahoňovská, Odbor financí a majetku Zlatá svatba Významnou událost prožívali ve čtvrtek 2. února 2012 manželé Marie a Jindřich Šabatkovi z Dlouhého Pole. V tento den totiž oslavili padesát let společného života Zlatou svatbu. Znovuobnovení manželského slibu v Obřadní síni MěÚ Benešov se uskutečnilo naposledy před třemi lety, takže v zrekonstruovaných prostorách to byla vpravdě premiéra. K manželům Šabatkovým, při této příležitosti, promluvil místostarosta T. Podhola a svědky manželů, kteří se také podepsali do pamětní knihy, byla vnoučata Jana a Tomáš Škvorovi. Po obřadu pak manželé Šabatkovi přijímali gratulace od nejbližších příbuzných. Ke gratulantům se připojujeme i my a do dalších let přejeme především dobré zdraví, štěstí, radost z blízkých a optimismus. Připravil:-jh- Volné nebytové prostory ve vlastnictví města V případě, že máte zájem o pronájem nebytových prostor nebo garážových stání v Benešově, jejich aktuální přehled (v majetku města) naleznete na webových stránkách města (www.benesovcity.cz) v Odboru financí a majetku. Tato nabídka je průběžně doplňována a aktualizována.

10 Z radnice 10 Krátké zprávy Staráme se o Vaši bezpečnost Vzhledem k opakovaným konfliktům, které musela řešit Policie ČR, mezi skupinou bezdomovců a členem bezpečnostní agentury, která zajišťuje bezpečnost v prostoru nádraží, byla dne 17. února svolána schůzka k řešení bezpečnosti na nádraží a v přilehlém okolí. Schůzky se zúčastnili pracovníci ČD na úseku bezpečnosti, přednosta stanice Benešov pan Bareš, vedení OO PČR pan J. Schovánek, J. Trojánek z Městské policie Benešov, za vedení města se pak jednání zúčastnil místostarosta T. Podhola. Vzhledem k tomu, že je nutné tuto situaci řešit, byla dohodnuta na svolané schůzce spolupráce s bezpečnostní agenturou, Policií ČR a Městskou policií Benešov. Řešením je společné hlídání vnitřního i vnějšího prostoru vlakového nádraží a okolí, a to v denní i noční dobu, kdy bude docházet ke kontrolám tohoto prostoru. Cílem tohoto opatření je, aby se cestující a hlavně občané i návštěvníci města cítili bezpečně a k podobným incidentům již nedocházelo. Připravila: -PeO- Děti si mohou na úřadě kreslit Abychom vašim dětem zpříjemnili dobu čekání při vyřizování dokladů na Odboru správních věcí a Odboru dopravy a správních agend (budova B Městského úřadu), vytvořili jsme místo, kde si děti můžou kreslit a tím si zkrátit dobu, po kterou budou s vámi na úřadě. Plocha k malování je umístěna na kabinkách v hale v přízemí budovy B. Připravila: -PeO- Informace o místních poplatcích Každý občan s trvalým pobytem na území města Benešova je povinen platit místní poplatky, které jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce číslo 11/2010 a v obecně závazné vyhlášce číslo 4/ místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky č. 11/2010 poplatek je splatný nejpozději do poplatek činí 492 Kč za jednu osobu/rok s trvalým pobytem v Benešově 2. místní poplatek ze psů dle obecně závazné vyhlášky č. 04/2010 poplatek je splatný nejpozději do poplatek činí: za prvního psa je poplatek v bytovém domě Kč za každého psa v rodinném domě 200 Kč každý další pes v bytovém domě Kč Zápis dětí do školky Informace o mateřských školách v Benešově Mateřská škola Čtyřlístek Benešov, Bezručova 1948 Mateřská škola U kohoutka Sedmipírka Benešov, Dukelská 1546 Mateřská škola Úsměv Benešov, Pražského povstání 1711 Mateřská škola Berušky Benešov, Táborská 350 Základní škola a mateřská škola Benešov, Na Karlově 372 Ti, kteří pobírají invalidní, starobní nebo vdovský důchod, který je jejich jediným příjmem, a sirotčí důchod, za psa zaplatí: v bytovém domě 200 Kč v rodinném domě 100 Kč V částech města Benešov: Konopiště, Mariánovice, Radíkovice, Pomněnice, Buková Lhota, Vidlákova Lhota, Úročnice, Okrouhlice, Bedrč, Boušice, Dlouhé Pole, Červený Dvůr a Chvojen činí poplatek 50 Kč. V ostatních objektech (např. sídlo firmy, kde je na trvalo přihlášen pes firmy) je poplatek 500 Kč za každého psa, v případě, že držitelem psa je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu, zaplatí občan 300 Kč. Místní poplatky mohou občané Benešova a přilehlých obcí platit: v hotovosti na pokladnách Městského úřadu složenkou na poště bezhotovostní platbou na č.ú.: /0800 v tomto případě je nutné uvést variabilní symbol, který je uveden na složence, která byla občanovi doručena Připravila: Iveta Balcarová Bezručova 1948, Benešov Tel: Dukelská 1546, Benešov Tel: Pražského povstání 1711, Benešov Tel: Táborská 350, Benešov Tel: Na Karlově 372, Benešov Tel: ZÁPIS DTÍ DO MATESKÝCH ŠKOL se koná ve stedu 20. bezna 2012 od 8 do 15 hodin v Mateské škole Berušky Benešov, Táborská 350 v Mateské škole tylístek Benešov, Bezruova 1948 v Mateské škole Na Karlov 1534, Benešov v Mateské škole U kohoutka Sedmipírka Benešov, Dukelská 1546 v Mateské škole Úsmv Benešov, Pražského povstání 1711 Zákonní zástupci si s sebou pinesou obanský prkaz a rodný list dítte.

11 11 Z radnice V Benešově vyroste nová školka Krátké zprávy Jsme si vědomi toho, že se z důvodu nedostatečné kapacity v mateřských školách rodiče často dostávají do řešení složité životní situace. Tuto situaci chceme v našem městě řešit, proto bychom rádi v letošním roce rozšířili kapacitu mateřských škol o cca 100 míst. Již v loňském roce jsme nechali zpracovat posouzení stávajících mateřských školek s ohledem na jejich prostorové možnosti. Na základě těchto výsledků byly posuzovány 4 školky, kde by mohlo dojít k přístavbě (MŠ Bezručova, MŠ Spořilov, MŠ Longenova a MŠ Dukelská). Po zpracování studií a posouzení jednotlivých variant jsme vybrali k dalšímu rozpracování MŠ Benešov, Dukelská 1546, kde je možno rozšířit kapacity bez zásahu do provozu již stávající školky. Technické řešení spočívá v kontejnerové výstavbě, které umožnuje variabilitu řešení a eventuální rozebrání a opětovné postavení objektu pokud nastane úbytek dětí. V přístavbě MŠ by měly být 4 třídy po max. 28 dětech. V současné době máme k dispozici studii a začala se zpracovávat projektová dokumentace pro stavební povolení. Předpokládáme, že bychom v březnu mohli začít soutěžit zhotovitele stavby. Stavební povolení bychom měli zajistit v květnu až červnu, o prázdninách by se měla stavba realizovat tak, aby školka byla hotova již na začátku nového školního roku. Celkové náklady stavby jsou odhadovány na 18 mil. Kč. Připravil: Ing. Roman Tichovský, místostarosta Absolutní vítěz soutěže Jak si jistě čtenáři našeho zpravodaje všimli, po většinu minulého roku na jedné z posledních stran vycházela soutěž Kde to bylo, kterou připravujeme ve spolupráci s benešovskou pobočkou Muzea Podblanicka. Zde jsme uveřejňovali kresby budov, které stále ještě stojí nebo již byly zbořeny. Autorem všech velmi pečlivě provedených obrázků je bývalý benešovský notář A. Pinkas. Pozorným čtenářům také neuniklo, že nejčastější vítězkou byla paní Lenka Šemberová z Benešova, která byla ve středu 1. února 2012 přijata starostou města ing. J. Hlavničkou. Ten jí poblahopřál k vítězství, předal květiny společně s knihou o Benešově a dalšími dárky, jako odměnu za vítězství v již zmíněné soutěži za rok Jak nám na sebe paní Šemberová při setkání se starostou prozradila, společně s manželem se o historii Benešova zajímají již dlouhou řádku let a poznat dům na obrázku nebylo vždy jednoduché. S gratulací vítězi se připojuje i redakce zpravodaje. Připravil:-jh- Zákres návrhu budoucí MŠ do katastrální mapy Zajímává Vás dění v našem městě? Najděte si čas a přijďte 5. března 2012 od 18:00 hod. na řádné zasedání Zastupitelstva města Benešov do divadelního sálu hotelu Pošta Benešov. Podrobný program bude uveřejněn na Tradiční úklidová brigáda v Konopišti V sobotu od 9 hodin se pod záštitou občanského sdružení Spolek přátel Konopiště a s podporou Města Benešova, TS Benešova a LZ Konopiště koná již tradiční úklidová akce v okolí zámku Konopiště. Všichni, kdo mají Konopiště rádi, jsou srdečně zváni, a každá pomocná ruka bude vítána. Pracovat se bude v okolí silnice mezi Růžovou zahradou a rybníkem, popřípadě i u hlavního parkoviště. Sraz je v 9 hodin na parkovišti pod rybníkem. Děkujeme za Vaši podporu. Připravil: Spolek přátel Konopiště o.s.

12 Z radnice 12 Organizace založené městem Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Dobeš:,,Cílem testování je náprava uvolněných osnov. V současném systému je něco v nepořádku, když každá škola může učit podle svého. Opíral se při tom o zjištění ČŠI, že 30% ZŠ nemá správně nastavený ŠVP. Toto tvrzení se však ZŠ Jiráskova 888, Benešov, netýká. Dle posouzení ČŠI patří náš ŠVP Pojďte s námi mezi velmi zdařilé a funkční dokumenty. Proto věřím, že se nám podaří propojit teorii s praxí, kdy za sebou uvidíme tolik očekávané výstupy a poctivě odvedenou práci, kdy sami žáci budou překvapeni svázaností dějin, literatury, umění, vědeckého pokroku i stavu naší planety Země, kdy si již nyní uvědomují hranice svého chování a jednání, kdy nastoupí ono zdravé sebevědomí i případná potřeba Už ne nanečisto, ale doopravdy budou psát testy žáci 5. a 9. ročníků v roce Srovnávací testy o mnohém vypoví Velmi aktuální se na základních školách stávají nejen srovnávací testy, ale také problematika opakovaně nedisciplinovaných žáků, což není v žádném případě problém zanedbatelný. Na toto téma jsme požádali o rozhovor ředitelku ZŠ Jiráskova Mgr. M. Práškovou. nápravy. Pokud tedy srovnávací testy pomohou školám lépe zanalyzovat slabé a silné stránky výchovně vzdělávacího záměru, pokud pomůžou rodičům k výběru správné profilace svých dětí, tak je toto testování oprávněné. Na druhé straně se však domnívám, že se kvalita školy nedá určit výsledkem jednoho testování. Jak se díváte na srovnávací testy v 5. a 9. ročníku ZŠ V prosinci roku 2011 proběhlo pod taktovkou ČŠI testování na stovce základních škol, které byly do projektu MŠMT vybrány. Testy mají ověřit výsledky vzdělávání, mají zároveň sloužit učitelům, žákům a rodičům jako prubířský kámen, který zjistí silná a slabá místa žákovských znalostí a dovedností. Výsledky dané školy budou porovnány s výstupy dalších nástrojů inspekčního hodnocení vznikajících v dalších aktivitách projektu NIQES. Všechny testy (zadání) byly po realizaci pilotního ověřování zveřejněny ve formě umožňující běžný náhled, právě v měsíci lednu 2012, kdy mohly testovací aplikace využít i školy, které se pilotního testování nezúčastnily. Co si od testů slibuje MŠMT? Jde především o zpětnou vazbu, která může při vhodném využití posunout kvalitu škol. Žebříčky škol se však sestavovat nebudou. Jedním z důvodů je ta skutečnost, že každá škola pracuje s rozdílnými dětmi, každá škola má svůj autonomní ŠVP ZV, kdy nám pedagogům bylo umožněno podílet se na celkové podobě závazného vzdělávacího dokumentu. Stalo se tak poprvé v historii našeho školství. Domnívám se, že nejen samotná tvorba tohoto dokumentu, ale především jeho ověření v praxi, je velkou příležitostí pro každého i pro školu jako tým učitelů. Důležitou skutečností je i fakt, že součástí šetření je také měření klimatu školy. Právě k této části se vyjádřil i pan ministr J. Kdy vás čeká celoplošná zkouška? První celoplošná zkouška čeká všechny základní školy podle posledních informací v Učitelských novinách ve dnech , druhá ve dnech Už ne nanečisto, ale doopravdy budou psát testy žáci 5. a 9. ročníků v roce Zatím se diskutuje o technické stránce věci, takže obsah testů z matematiky, českého a cizího jazyka můžeme opravdu jen odhadnout. Kdo tvoří a hodnotí testy? Pro pilotní ověření byly sestaveny testy týmem expertů a oponovány odborníky mj. i ze skupiny pro vývoj standardů MŠMT. Všechny uvedené skutečnosti jsou oficiálními informacemi ČŠI, realizátora celého projektu. A co smlouvy s rodiči zlobivých žáků? Jde o další pilotní projekt MŠMT na zavedení IVýP (individuálního výchovného plánu), který je také někdy označován jako smlouva s rodiči. Do tohoto pilotního projektu je zapojeno cca 35 škol.

13 13 Z radnice Do tohoto pilotního projektu je zapojeno cca 35 škol. PPP, sociálním odborem při MěÚ, citlivě máme zpracovaný i Minimální preventivní program. Nemalou roli sehrává i samotný pohovor s výchovným poradcem, třídním učitelem, rodičem, dítětem. Pokud se tedy vyskytne výchovný problém, který nelze řešit pouze z pozice vyučujícího, je svolána výchovná komise. V případě potřeby zasedá ředitelka školy nebo její zástupci, výchovný poradce, metodik prevence, někdy je přizván i školní psycholog, pochopitelně třídní učitel a žák s rodiči. Výstupem z komise je písemný záznam s jasným plánem, co udělá pro řešení problému škola, co udělají rodiče a také, co udělá dítě. Tento závěr podepíší všechny zúčastněné strany a také ho obdrží. Domnívám se, že právě na tomto principu byl navržen IVýP neboli ony popisované smlouvy. Co se stane, když nebude smlouva dodržena? Většina rodičů se školou spolupracuje. Pravdou je, že jsou i tací, kteří na půdě školy Každý má tři žolíky Takovou zvláštností, kterou ZŠ Benešov, Jiráskova 888 má, je Žákovský parlament této školy. Ten je sestaven z třiceti žáků tříd, polovina děvčata, polovina kluci. Všichni se scházejí jedenkrát za měsíc s vedením školy, kde tlumočí připomínky, návrhy a poznatky spolužáků. Tento parlament je velmi svěží oproti tomu klasickému, a to nejen věkem, ale i nápady. Žákovský parlament přišel totiž s originálním nápadem a tím bylo zavedení žolíkových listin. Jeden žolík lze použít jednorázově jako osvobození od ústního zkoušení v libovolném předmětu, nevztahuje se však na diktáty, písemné práce, testy a pětiminutovky. Nelze jej použít také v měsících lednu a červnu, tedy v době uzavírání klasifikace. Každý žák má k dispozici tři žolíky na celý školní rok a je jen na něm, kdy této možnosti využije. Je to bezesporu nejen dobrý nápad, ale i inspirativní. Připravil: -jhslíbí vše a nic se neděje. Tady je pak taková smlouva zbytečná. Proto se domnívám, že by škola měla mít v takovýchto případech možnost smlouvu vypovědět. Pokud škola chce, aby žák alespoň trochu fungoval a spolupracoval, musí se stejně postarat sama. Co říci závěrem, smlouvy ano nebo ne? Pokud by šlo o projekt, který přinese školám a rodičům nové metodické vedení těchto dětí s výraznými výchovnými problémy, vidím ho jako účinný. Pokud ale bude činnost, kterou školy provádí automaticky, pouze dalším obsáhlým administrativním úkonem, byla by takováto smlouva pomíjivá. Připravil: -jh- Pro koho je individuální výchovný plán určen? Školy navštěvují někteří žáci, kteří vytvářejí problémy, a my učitelé často nemáme žádný nástroj, který by ukazoval cestu, jak tyto problémy řešit a vyřešit. IVýP by tak mohl být nástrojem, který pomůže nejen škole, ale i rodičům, v zahájení další účelné komunikace v triádě žák učitel rodič. Na první pohled se může zdát, že jde o novinku, ale domnívám se, že stejně jako na naší škole, se tyto problémy na školách řeší již nyní. Co jiného nám také zbývá? Každý dobrý pedagog si je vědom toho, že právě včasné a správné řešení výchovných problémů je nezbytnou součástí celkového výchovně vzdělávacího procesu. Pro dialog využíváme nejen třídnických hodin, ale i pravidelné jednání s Žákovským parlamentem, individuální pohovory s problémovými dětmi. Je nutné pracovat s každým dítětem, které učiteli komplikuje jeho vzdělávací práci. Někdy je skutečně nutné pracovat přímo s dítětem, ale osvědčili se nám i situace, kdy jsme zvolili přímou práci s rodičem, s učitelem, a kdy jsme hledali pozitivní změnu u nich. Pravdou však zůstává, že nejúčinnější je spolupráce všech tří subjektů, a to učitele žáka rodiče. Každý z nás je jiný a je často velmi obtížné najít společnou řeč. Ke konkrétním problémům proto hledáme konkrétní postupy. Spolupracujeme se školním psychologem,

14 Ze společnosti 14 Nejmodernější metoda léčby onemocnění slinných žláz v benešovské nemocnici ORL oddělení benešovské nemocnice se stalo 3. pracovištěm v České republice, které disponuje jedním z nejmodernějších léčebných postupů onemocnění slinných žláz. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov se tak zařadila po bok dvou špičkových českých nemocnic, které tuto metodu také používají. Vyšetření zvané sialoendoskopie bylo na ORL oddělení zavedeno před několika měsíci. Jedná se o endoskopické vyšetření, případně endoskopickou léčbu onemocnění vývodného systému velkých slinných žláz. Jejich onemocnění není příliš časté a tím spíše se na možnost tohoto onemocnění zapomíná. Proto je také zmíněné vyšetření poměrně vzácné a provádí se jen na specializovaných pracovištích ve třech nemocnicích v České republice ÚVN Praha, FN Ostrava a Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Více nám o této léčbě řekl MUDr. Marek Plánička, zástupce primáře ORL oddělení benešovské nemocnice, který se metodou několik let zabývá. Je tento léčebný postup náročný či bolestivý? Ve velké většině se jedná o výkony prováděné v lokální anestezii, která oproti anestezii celkové představuje pro pacienty minimální zátěž. Léčebná procedura je poměrně náročná především pro výkon lékaře. Vzhledem k jemnosti struktur slinné žlázy je potřeba opravdu trpělivosti při provádění zákroku. To pak může vést k její časové náročnosti, kdy výkon může trvat od 30 minut i do cca 2 hodin u náročnějších operací. Samotný diagnostický výkon zpravidla trvá kolem minut. V případě, že pacient lokální anestezii snáší hůře, pak je samozřejmě možné operaci provést i v celkové anestezii. Můžete nám stručně popsat průběh zákroku? Nejprve se provede povrchová anestezie (znecitlivění) okolí přirozeného ústí vývodu slinné žlázy. Následně se do vývodu vstříkne další dávka anestetika pro znecitlivění vývodu samotného a poté se do vývodu zavede diagnostický endoskop o velmi malém průměru (0,8 mm). Tímto endoskopem se vývodný systém prohlédne a zjistí se možná příčina problému. Takto se zároveň ústí vývodu pozvolna ještě více rozšíří a je tím umožněno zavést silnější operační endoskop, který slouží k samotnému operování. Je jimi možno zavést buďto košíček, jímž lze zachytit malé slinné kaménky, nebo operační kleště sloužící k odstraňování hlenů, zaklíněných kaménků či vazivových srůstů ve vývodu. Která onemocnění slinných žláz jsou k tomuto způsobu léčby vhodná? Léčba je vhodná v případě opakovaných otoků slinných žláz, které jsou často způsobené překážkou ve vývodném systému velkých slinných žláz. Překážku mohou tvořit např. srůsty, zúžení, komplikovaný průběh vývodu vedoucí k jeho pseudozauzlení, hlenovité zátky a v neposlední řadě slinné kameny (podobně jako močové či žlučníkové kameny) a cizí tělesa vniklá do vývodů slinných žláz. Léčba není v žádném případě vhodná pro nádorová onemocnění slinných žláz. Jak poznám, že trpím onemocněním slinné žlázy, které lze prezentovanou metodou léčit? Tak např. vyskytují li se u Vás opakované či jednorázové otoky a svírání ve tváři nebo v podčelistní oblasti. Otoky a svírání se většinou objevují při jídle, někdy jen i při pomyšlení na nějakou dobrotu. Mohou se objevit i opakované otoky a svírání bez jasného vyvolávajícího momentu. Je třeba si ale uvědomit, že zmíněné příznaky se vyskytují i u onemocnění zubů, čelistního kloubu, zánětů v dutině ústní či v krku jako takovém. Zdali Vaše příznaky souvisí s onemocněním slinných žláz či jiným onemocněním odhalí běžné ORL vyšetření, které je na místě při popsaných příznacích absolvovat. Stačí při onemocnění slinných žláz podstoupit zákrok jen jednou, nebo je potřeba jej opakovat? To záleží na konkrétním typu onemocnění. Jedná li se o prostý slinný kamínek, či jednoduché zúžení vývodu, stačí jeden zákrok a potíže jsou natrvalo odstraněny. U složitějších případů dochází k opakování zákroku. Vzhledem k nenáročnosti postupu, jak technicky tak zejména pro pacienta, však jeho opakování nepředstavuje pro tělo žádnou výraznější zátěž. Má vyšetření nějakou alternativu? V rámci přímé diagnostiky budeme alternativu hledat jen těžko. Sonografické vyšetření slinných žláz se samozřejmě užívá, ale pro omezenou rozlišovací schopnost nepostihne např. drobné konkrementy, které mohou být příčinou vleklých obtíží. Další dříve používané metody s použitím kontrastního RTG vyšetření se opouštějí, zejména pro radiační zátěž pro pacienta. Z léčebných metod konzervativních lze volit např. dříve hojně využívané a dnes poněkud pozapomenuté praktiky jako masáže slinných žláz a dostatečný přísun nízko -minerálních tekutin. Častá je antibiotická léčba. Pokud se ale obtíže objevují velmi často a nedaří se je zklidnit ani antibiotiky, pak musí přistoupit na řadu další možné řešení operace, při které dojde k odejmutí slinné žlázy, jejíž funkce se tak nadobro ztratí. Zevní chirurgický zákrok může být navíc provázen řadou rizik. Krom těch spojených s celkovou anestezií pak riziko poranění blízkých struktur cév a hlavně nervů zajišťujících chuť, hybnost jazyka či svalů v obličeji. A v čem tedy vidíte výhody této metody? Hlavní výhodu metody vidím v možnosti podívat se přímo na příčinu obtíží pod endoskopickou kontrolou vyšetřit stav vývodného systému a tím zjistit více o samotné podstatě onemocnění. Následně lze často příčinu obtíží velmi elegantně vyřešit mini invazivním přístupem, je zde výrazné omezení rizika poranění důležitých struktur (zmiňovaných v předchozí otázce). Další pro pacienta zásadní výhodu pak vidím ve velmi malé zátěži jeho organismu anestetickými preparáty a v možnosti provádět tyto výkony ambulantně, což umožňuje pacientovi rychlý návrat do běžného života. Připravila: Mgr. Jana Musilová, asistentka marketingu

15 15 Ze společnosti Masopustní veselí ovládlo Benešov Krátké zprávy Klub důchodců Benešov Na prvé schůzi samosprávy Klubu důchodců byla projednána organizace zajištění oslav Masopustu. Každoročně tato akce bývá bohatě navštívena, proto chceme být připraveni i letos a poskytnout tak našim příznivcům dobrou zábavu. Letošní první hudební odpoledne jsme v zaplněné klubovně zahájili příjemnou hudbou, zpěvem i tancem. Pozvanému panu Matyášovi, bývalému předsedovi samosprávy Klubu, jsme popřáli k jeho významnému životnímu jubileu mnoho zdraví a pohody. Připravila: Samospráva Klubu důchodců Benešov Mateřské centrum Hvězdička uspořádalo v neděli 26. února již potřetí tradiční masopust ve spolupráci s Komorním studiem Áčko a DD Racek. Masopustní veselí mělo předehru již v jednu gepardík, barevný klaun, pejsek a vodníček hodinu v Domově seniorů ve Villániho ulici. Honzíček. Nej masopusťačku vyhrála krásná Místním obyvatelům zahráli muzikanti pytlačka, která měla i pytlový doprovod. pěkně od podlahy a děti jim předvedly A nej masopusťákem se stal vodník Jára pásmo písniček a tanečků. z vodnické rodinky. Mezitím vrcholily přípravy masopustu Po předání cen začala hrát kapela k poslechu i k tanci. Děti se vozily na koňském na náměstí. Slavnostně ho zahájila přesně ve dvě hodiny předsedkyně MC Hvězdička povozu a nebo soutěžily. Soutěžní disciplíny Jana Čechová. Tradiční starostenské požehnání udělil místostarosta pan T. Podhola. Za let na koštěti u nosaté čarodějnice do- byly originální i napečenými odměnami. Po společném tanci všech masek, vystoupily, staly děti perníček. U vodníka Bonifáce pod vedením Ivy Sadílkové, děti z hudebního kroužku z MC Hvězdička Hrajeme si U řezníka Jitrničky za namotávání jitrnice za hod leklou rybou sladkého kapříka. s písničkou a děti z DD Racek. Představení nebo jelita kulaťoučké prasátko. U krásné se všem velmi líbilo. tanečnice za hod škrpálem taneční koláček a u mlsné selky za smažení koblížků lineckého panáčka. Během masopustu se mohli všichni posilnit u občerstvení u Hvězdičky. Krásná čarodějnice jim nabízela svařené víno, čaj a plno sladkých a slaných dobrot, které napekly obětavé maminky a babičky dětí a vnoučat z kroužků v MC Hvězdička. Blanka Škorpová, MC Hvězdička Foto: Richard Renda, Miroslav Götz, -jh- Potom se všichni malí i velcí, v maskách i bez, vydali do masopustního průvodu. V jeho čele jel koňský povoz pana Absolona, který vezl muzikanty. Za ním kráčeli ostatní. Za doprovodu hudby obešli velké a malé náměstí. Během průvodu vybrala porota pět dětských masek a dvě dospělé. Vyhlášení nejlepšího masopusťáka, masopusťačky a masopusťátek proběhlo hned po té. Mezi nej masopusťátka patřil modrobílý šášulka, Benešov v televizi Je dobře, když je Benešov atraktivní pro Českou televizi. Před rokem natáčel štáb televizní literární revue 333 Městskou knihovnu, letos 22. února Muzeum umění a designu. Profesora Jana Schmida zaujalo, že se do našeho města jezdí učit lidé z celé republiky gramatiku mezinárodního vizuálního jazyka současnosti. V muzeu tomu užitečně slouží učebna nazvaná Laboratoř barev a tvarů. Redaktoři literární revue také ocenili, že se muzeum věnuje grafickému designu knižní kultury. Dívejte se na Benešov v reportáži na ČT2 ve čtvrtek 22. března. Připravil:-jh- Poděkování Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům Benkonu, kteří nám významnou měrou pomáhají v provozu této organizace. Děkujeme za finanční i věcné dary a Městskému úřadu Benešov za schválené granty. Naše velké díky patří Městským úřadům a Obecním úřadům: Neveklov, Sedlčany, Týnec, Bystřice, Votice, Vlašim, Netvořice, Krhanice, Postupice, Olbramovice, Čerčany. A dalším sponzorům: Řeznictví Jindřich Všetečka, BONTE Milan Potůček, WRYGLEY Poříčí, zelenina p. Černý, BENEA Benešov, Pivovar Benešov a všem ostatním, kteří nechtějí být zveřejněni. Připravila: Ludmila Šrenková, členka onkologického klubu Benkon

16 Ze společnosti 16 Dětský karneval Nedělní odpoledne 12. února 2012 patřilo v KD Karlov Dětskému karnevalu, který pro ty nejmenší připravilo Kulturní a informační centrum Benešov společně s Taneční školou Salta. Okolo čtrnácté hodiny se začaly scházet děti v různých maskách společně s rodiči a dalšími blízkými. Karnevalové odpoledne bylo v režii manželů Maršálkových z TS Salta, kteří dokázali udržet pozornost tanečníků po celou dobu karnevalu. Parket byl zaplněný čarodějnicemi, piráty, pohádkovými postavami a nechyběla ani břišní tanečnice nebo námořní kapitán. Děti se učily nové tanečky, soutěžilo se, když přestala hrát hudba, masky strnuly ve štronzu a za vše se jim dostávalo drobné sladké odměny. Celkem se na parketu sešlo 120 masek a vydržely tančit až do půl páté, včetně těch nejmenších, kterým občas samostatná chůze ještě dělala problémy. Připravil: -jh- Masopustní nocování Předposlední únorový víkend pořádal Dům dětí a mládeže Benešov pro děvčata od 1. do 9.třídy další z tradičních nocovacích akcí. Děvčata se v páteční podvečer sešla v domě dětí na Masopustním nocování, kde si pod vedením Milady Rýdlové a Ivany Růžičkové ušila úžasné hračky z filce, zahrála si různé hry a nechybělo ani povídání o Masopustu. Celá akce se všem velmi líbila, zveme všechny děti na další akce, které pořádá Dům dětí a mládeže Benešov a věříme, že si každý vybere dle svého zájmu. Připravila: I. Růžičková

17 17 Ze společnosti Den otevřených dveří v Magdaléně V úterý odpoledne 7. února 2012 se v Centru adiktologických služeb Magdaléna v Benešově uskutečnil Den otevřených dveří, kdy veřejnost měla příležitost se seznámit s prostorami i posláním tohoto zařízení. Dopoledne zde natáčela Česká televize, odpoledne pak zájemce, mezi nimiž byli kupříkladu zástupci krajské hygienické služby, agentury Rytmus a Policie ČR, přivítala vedoucí centra PhDr. A Balatová v místnosti určené pro primární prevenci. Tyto prostory v průběhu roku navštíví stovky žáků devátých tříd, středních škol i učilišť při svých exkurzích, kde se dozvědí více o nebezpečí drog, jiných návykových látek i nemocí, které jsou doprovodným jevem rizikového způsobu života. Jak nás informovala vedoucí střediska PhDr. A. Balatová, středisko klientům kromě výměnných balíčků nabízí také v současné době rychlotesty na diagnostikování hepatitidy a HIV, k dispozici jsou i testy na návykové látky, v případě požadavku některého zdravotnického zařízení. Vzhledem k tomu, že benešovská Magdaléna svojí činností řeší problematiku drog v našem regionu a do budoucna plánuje zajíždět ještě Zajímavá výstava byla v polovině února otevřena v Domě dětí a mládeže Benešov. Malí i velcí zájemci zde mohou zhlédnout modely všech druhů volně i rádiem řízených letadel i výseky železnic včetně astronomického dalekohledu propojeného s fotoaparátem. Již od prvních dnů se výstava, jejímž organizátorem je DDM Benešov, těší značnému zájmu veřejnosti. Součástí celé akce je soutěž nazvaná Nakreslete model. Zde mohou autoři podle své fantazie nebo předlohy nakreslit modely letadel, vláčků, automobilů, prostě záleží na nich, pro co se rozhodnou. Uzávěrka soutěže byla stanovena na posledního března, vítězové budou odměněni a kresby vystaveny v měsíci dubnu, rovněž v DDM Benešov. Připravil: -jhna Prahu -západ a Prahu -východ, uvítali by zde větší počet terénních pracovníků, uvedla vedoucí střediska. Připravil: -jh- Maškarní karneval v ZŠ Dukelská Krátké zprávy Dětský maškarní bál uspořádaly již tradičně paní vychovatelky školní družiny při ZŠ Benešov, Dukelská. V nejrůznějších maskách se děti předvedly ve společenské místnosti školy 23. února Karneval byl ukončením dvouměsíčního projektu ŠD Z pohádky do pohádky a zpestřen byl zábavnými soutěžemi, zpěvem pohádkových písniček, taneční zábavou, sladkými odměnami a dárečky pro všechny zúčastněné. Připravila: Mgr. Vendula Juříčková, vychovatelka ŠD Víkendová akce Dne bude na nákladovém nádraží v Benešově u silnice směrem k nemocnici, napravo od hlavní budovy nádraží, přistaven vagon, a to od 9:00 17:00 hodin. Lidé mohou dopravit oděvy, bytový textil, ložní prádlo, ručníky, nádobí, hračky, ale i menší spotřebiče. Mnohokrát děkujeme. Kontakt: Zuzana Keraghelová Oblastní středisko Diakonie Broumov Praha 10, Vršovická 64 mobil: tel., fax.: Modelářská výstava Výtvarná soutěž Ve středu proběhla v Domě dětí a mládeže Benešov Výtvarná soutěž na téma: Perníková chaloupka. Každý nakreslený obrázek získal drobnou odměnu. Hlavní výhrou byla chaloupka celá z perníku, kterou vítězce Claudii Holubové předala pí. Lída Strachotová. Připravil: Petr Vojtko

18 Ze společnosti 18 Posvěcení obětního stolu V neděli dopoledne prožívali v kostele svaté Anny na Masarykově náměstí všichni věřící velmi nezvyklé slavnostní chvíle. Do Benešova zavítal Dominik kardinál Duka Arcibiskup pražský, který zde celebroval mši při příležitosti posvěcení obětního stolu, který zde byl před nedávnem instalován. K symbolice oltářního stolu, který z pískovce a travertinu vysochal P. Piekarz, nejprve promluvil autor návrhu Ing. arch. J. Synek, který mimo jiné uvedl, že stůl představuje nejen propojení všech živlů, ale i Ježíše Krista. Jak se také přítomní během mše dozvěděli, ve stolu jsou ukryty ostatky světce a pamětní listina, která bude příštím generacím tuto událost připomínat. Obětní stůl byl pak panem kardinálem pomazán obřadním olejem, následně osušen a opatřen bílou látkou a kostelem se pomalu začala vznášet vůně kadidla. Patrně nebyl mezi přítomným nikdo, kdo by byl někdy svědkem takovéto události, takovéhoto obřadu. Po mši, které se rovněž zúčastnili místostarostové MěÚ Ing. R. Tichovský a T. Podhola s manželkami, se všichni, kteří ještě nepromrzli a měli zájem, setkali s Dominikem kardinálem Dukou Arcibiskupem pražským na krátké besedě. Starosta města, Ing. Jaroslav Hlavnička, se bohužel nemohl ze zdravotních důvodů této slavnostní mše zúčastnit. Připravil: -jh- Krátké zprávy Kino v březnu nehraje V měsíci březnu kino Benešov nepromítá. Bude probíhat modernizace obrazu, zvuku i interiéru kina. Digitalizaci zařízení zajišťuje město Benešov s podporou Ministerstva kultury ČR a spoluprací s Kinoagenturou L. Jenšíka. V dubnu bude promítání opět obnoveno, můžete se těšit na 3D filmy. Velikonoční jarmárek (3. 5. dubna, Masarykovo náměstí) Stánky s tradičním velikonočním zbožím a dílničkami pro děti i dospělé, kde si budou moci návštěvníci vyzkoušet pletení pomlázek, malování vajíček, zdobení perníčků atd. První krok do školy děti jistě nezklamal! Ve dnech a se na ZŠ Benešov, Dukelská 1818 uskutečnil zápis budoucích prvňáčků. 75 dětí doprovodili v tento slavnostní den jejich rodiče a prarodiče. Děti poznávaly geometrické tvary, čísla a barvy. Malovaly pohádkovou postavu, zatímco jejich rodiče vyplňovali formuláře potřebné k zápisu. Po této úvodní části se malí žáčci šli proběhnout do školní tělocvičny, kde plnili další úkoly, např. skákali panáka, odstřihávali bonbony, probíhali slalomovou dráhu atd. Za své výkony a zručnost byly děti odměněny paní ředitelkou PaedDr. Hanou Procházkovou, která jim předala Řád moudré sovy a drobné dárky. Ty pro ně vyrobili žáci čtvrtých a pátých tříd naší školy. Tato odpoledne se opravdu vydařila a doufáme, že se dětem bude v naší škole líbit. Připravila: M. Benešová členka redakční rady časopisu Labyrint

19 19 Ze společnosti Základní umělecké školy soutěžily Ve dnech února 2012 se konala okresní soutěž žáků základních uměleckých škol. Soutěž ZUŠ vyhlásilo MŠMT. Pořadatelem okresního kola soutěže byla Krajským úřadem Středočeského kraje pověřena Základní umělecká škola J. Suka Benešov. Do soutěže byli přihlášeni soutěžící ze ZUŠ J. Suka Benešov, ZUŠ Čerčany, ZUŠ Vlašim a ZUŠ Votice. Žáci základních uměleckých škol soutěžili v oborech hra na dechové nástroje dřevěné i žesťové a v sólovém a komorním zpěvu. Výkony soutěžících hodnotily tři odborné poroty, které byly složeny z pedagogů všech ZUŠ v okrese Benešov. Do soutěže bylo přihlášeno téměř 100 žáků. Nakonec jich z nejrůznějších příčin soutěžilo jen 83. A dlužno podotknout, že soutěžili úspěšně, jak je patrno z výsledkových listin. Ti nejúspěšnější získali 1. místo s postupem a právem soutěžit v krajských kolech soutěže. Ve hře na zobcové flétny a dechové nástroje dřevěné a žesťové proběhne krajské kolo ve dnech března 2012 v Brandýse nad Labem. Pro postupující v oboru sólový a komorní zpěv pak bude krajské kolo probíhat ve dnech března 2012 v Benátkách nad Jizerou. Okresní soutěž proběhla v krásném prostředí ZUŠ J. Suka Benešov v přátelské atmosféře především mezi porotou a mladými umělci. Výkony všech soutěžících byly na velmi dobré úrovni a právem za to patří všem soutěžícím blahopřání a poděkování. Vždyť věnovali přípravě jistě nemálo času a energie. Velké poděkování patří ovšem také pedagogům, kteří žáky na soutěžní klání připravovali. Stálo je to nemalé úsilí a jistě mají ze svých svěřenců radost. Těm, kteří se probojovali do krajského kola, přeji, aby se jim soutěžní vystoupení podařilo, aby si odnesli ze soutěže hezké zážitky, případně navázali přátelství se svými kolegy z ostatních škol a aby reprezentovali co nejlépe své základní umělecké školy z Benešovského regionu v krajských kolech soutěže. Připravil: Václav Turek, ZUŠ J. Suka Benešov Salty se nešetřilo Nedělní dopoledne 19. února 2012 patřilo v benešovské sokolovně tentokrát příznivcům gymnastiky. Nejen holky, ale i kluci z Benešova, Týnce a Dobříše zde měřili své dovednosti při sestavách na akrobacii a skocích z malé trampolínky. Závody pořádal Dům dětí a mládeže a TJ Sokol Benešov a představilo se tu více než šedesát dětí od pěti do patnácti let. Při pozorování jednotlivých kategorií, které následovaly chronologicky po sobě, bylo možné sledovat pokroky, jakých mohou děti dosáhnout i přesto, že se jedná jen o zájmové cvičení a ne vrcholový sport. Velkou popularitu mají právě skoky z malé trampolínky a to, že naučit se salto je efektním a zdaleka ne nedosažitelným cílem, předvedli závodníci starších kategorií. O oblíbenosti tohoto sportu svědčí to, že tyto závody se konaly již po jedenácté. Prvenství si v jednotlivých kategoriích odnesly: Nikola Korousová (Sokol BN) Nikola Honomichlová (DDM BN) Andrea Stibůrková (Tj Týnec) Denisa Papírníková (DDM BN) Lucie Dvořáková (DDM BN) Karolína Bártová (DDM BN) Vítězka kategorie ročníku 2012 Lucie Dvořáková se po hlasování diváků stala také nejsympatičtější gymnastkou závodu. Největší potlesk si za svou show vysloužil jeden z mála mužských soutěžících v nejstarší kategorii Denis Opluštil. Připravila: I. Křížková, DDM Benešov

20 Ze společnosti 20 SoutžStejnášance Zamstnavatel2012právstartuje! 15. února 2012 zaíná už 5. roník soutže Stejná šance Zamstnavatel 2012, prestižní soutž zamstnavatel, kteí lidem se znevýhodnním dávají na pracovním trhu stejnou šanci jako ostatnímatímaktivnpispívajíkjejichzaleovánídospolenosti. Rytmus už tradin prostednictvím soutže Stejná šance oceuje firmy, které se pihlásily ke konceptu spoleenské odpovdnosti firem tím, že lidem spostižením dávají šanci získat práci na otevenémpracovnímtrhu. Cílemsoutžejepodpoitfirmy,kterézamstnávajíosobysezdravotnímpostižením,poskytnoutjim veejné uznání a prostednictvím píklad jejich dobré praxe motivovat ostatní firmy, aby osoby s handicapemzamstnávaly. Sbrnominacídosoutže,zaíná15.únoraapotrvádo31.bezna2012.Slavnostnívyhlášenívítz probhnevpolovinkvtna2012vjednotlivýchkrajích. Nominovatzamstnavatelevpátémroníkusoutžemžeširokáveejnostvyplnnímnominaního listu na portále nebo zasláním nominaního listu na adresu o. s. Rytmus. Nominacebudouvyhodnocenyodbornoukomisísloženouzezástupcvyhlašovatelaodborníkna zamstnáváníosobsezdravotnímznevýhodnním. Soutž vyhlásilo obanské sdružení Rytmus ve spolupráci seskou unií pro podporované zamstnávání (pro kraj Hlavní msto Praha a Karlovarský kraj) a dalšími organizacemi: Rytmus Benešov, o.p.s. (pro kraj Stedoeský), Rytmus Chrudim, o.p.s. (pro kraj Pardubický) a Rytmus Liberec,o.p.s.(prokrajLiberecký). UžtradinseakcekonápodzáštitouHospodáskékomoryeskérepubliky.VeStedoeskémkraji poskytlozáštitumstobenešov. Mediálnímipartneryletošníhoroníkujsoueskýrozhlas,RádioBLANÍKaTýdeníkJiskra. Kontaktyprodalšíinformace: PavlaFleischhansová RytmusBenešov,o.p.s. F.V.Mareše2056,25601Benešov Tel: Mobil: RomanaToíková eskáuniepropodporovanézamstnávání Studentská541/3,Praha6 Mobil: Kdo křtí benešovské ulice? Časem se obec rozroste o novou ulici a je ji třeba pojmenovat. Jindy, to ne tak často, ulice zanikne a je nutné její jméno vymazat. Doby, kdy se jména ulic politicky kádrovaly, už minuly a snad se nikdy nevrátí. V poslední době zanikla v Benešově ulice K Cihelně a vyrostly dvě nové Ke Koupadlům a U Vodárny. Názvy jsou výstižné. Po letech děti ještě nenarozených dětí se doví, kde se před stoletími jejich předkové v Benešově koupali, odkud čerpali vodu, i když ze skutečných koupadel nezbude ani kaluž, z vodárny ani ruina. Volit názvy ulic je třeba poučeně a s rozvahou. Osobnost, která je dnes velmi populární, může za málo let upadnout do bezvýznamnosti a oprávněného zapomnění. Kdysi názvy ulic navrhovala názvoslovná komise. Její členové byli lidé znalí místního i současného místopisu, měli přehled o dějinách města, o jeho kulturní minulosti, znali postavy městského života a uměli posoudit jejich význam. Doufám, že tato skupina stále existuje a že je tím správná volba názvů dalších benešovských ulic zajištěna. Pozn. red.: Názvoslovná komise stále existuje a její složení odpovídá jejímu poslání. V případě potřeby se otázky názvosloví konzultují s příslušnými odborníky. Připravil: Rn Vodafone v Benešově slaví první narozeniny Benešov Prodejna Vodafone v Benešově slaví první narozeniny a při této příležitosti Vás zve do soutěže o chytrý telefon. Vyzvednout si svůj los a zkusit štěstí může úplně každý přímo v prodejně v Tyršově ulici 177. Soutěží se s losy se stíracími kódy od 15. března do 30. dubna a vylosovaný vítěz získá chytrý telefon Sony Ericsson Xperia X10 mini. Prodejna má otevřeno od pondělí do pátku od půl deváté ráno do půl šesté večer a v sobotu do poledne. Zákazníci mohou prodejnu kontaktovat i telefonicky, a to na čísle Obyvatelé Benešova a okolí tak již rok nemusí za Vodafonem cestovat do jiných měst. Místní prodejna totiž nabízí kompletní služby Vodafone a klade důraz zejména na spokojenost zákazníka. Lidé si zde mohou v klidu vyzkoušet různé chytré mobilní telefony, aktivovat si služby a tarify vč. internetu z nabídky Vodafonu a nechat si poradit od odborníků či se spojit s živým operátorem. V prodejně jsou vítáni i firemní zákazníci. Podnikatelé zde naleznou odborného konzultanta, který jim pomůže při výběru produktů a služeb jim přímo na míru. Na prodejce Vodafone v Benešově se můžete obrátit v případě dotazu i technického problému.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

Identifikační číslo. Kód. Pojmenování, název životní situace. Místní poplatek ze psů. Základní informace k životní situaci

Identifikační číslo. Kód. Pojmenování, název životní situace. Místní poplatek ze psů. Základní informace k životní situaci Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování, název životní situace Místní poplatek ze psů Základní informace k životní situaci Místní poplatek ze psů - přihlášky, odhlášky, úhrada poplatku za psa Kdo je

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Tento kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves byl vypracován a schválen v souladu se zákony č. 128/2000 Sb., 320/2001 Sb., a 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod.

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 28.07.2016 č. 567-20/2016/RM až 590-20/2016/RM USNESENÍ č. 567-20/2016/RM ze dne 28.07.2016 kompenzaci za položení podlahové krytiny v DPS na Malém náměstí, č.

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: 7. 12. 2016 bod programu: 49 věc: Souhlas s umístěním sídla spolku v objektu města důvod předložení: 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích, v platném znění

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 16. 1. 2014 Věc: Hudební festival Mácháč Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka Zpracoval (a): Ing. Martina Bartáková,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015 MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 5/2015 Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky s poskytnutím služeb vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 1 (účinnost od

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín vnitřní směrnice Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Čl.1 Úvodní ustanovení Vnitřní směrnice upravuje postup Městského úřadu Kojetín

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů Vydává ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 2 (účinnost od 1.1.2010)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 10 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2015 Číslo: 2/2015 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 04. Základní informace k životní situaci Uzavřít manželství na území

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Napsal uživatel Lenka Vlčková Aktualizováno Úterý, 09 Srpen 2016 08:08 3. Název životní situace: Vyřízení občanského průkazu 4. Základní informace: Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 Účetní jednotka (ÚZC) : Město Benátky nad Jizerou 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 00237442 Účetní období : rok 2011 Termín

Více

/ Krajský úřad Jihomoravského kraje

/ Krajský úřad Jihomoravského kraje / Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 69702/2014 OKP Č. j.: JMK 69702/2014 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Důvodová zpráva: Kontrolované období bylo od do

Důvodová zpráva: Kontrolované období bylo od do Důvodová zpráva: Ministerstvo vnitra ČR provedlo u Olomouckého ve dnech 22. - 23. 6. 2016 kontrolu výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Olomouckého dle ustanovení 86 a násl. zákona č. 129/2000

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

3. Název životní situace: Vyřízení cestovního dokladu. 4. Základní informace:

3. Název životní situace: Vyřízení cestovního dokladu. 4. Základní informace: Napsal uživatel Lenka Vlčková Aktualizováno Středa, 08 Březen 2017 15:28 3. Název životní situace: Vyřízení cestovního dokladu 4. Základní informace: Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č. 27-2/2014/ZM až 71-2/2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č. 27-2/2014/ZM až 71-2/2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 15.12.2014 č. 27-2/2014/ZM až 71-2/2014/ZM USNESENÍ č. 27-2/2014/ZM ze dne 15.12.2014 pravidla rozpočtového provizória na období od 01.01.2015 do data

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e

P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e V Konici dne. ledna OBSAH OBSAH... ÚVOD... VÝSLEDKY PRŮZKUMU ZA CELÝ ÚŘAD... OBECNÍ ÚŘAD ŽIVNOSTENSKÝ... ODBOR

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

SPORTOVNÍ FOND MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU STATUT

SPORTOVNÍ FOND MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU STATUT SPORTOVNÍ FOND MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU STATUT I. Všeobecná ustanovení Sportovní fond Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou /dále jen SF/ je zřízen usnesením Zastupitelstva

Více

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Město Ivančice spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Státní správu

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Vnitřní předpis č. 27

Vnitřní předpis č. 27 MĚSTSKÝ ÚŘAD BEZDRUŽICE TAJEMNICE ČSA 196 349 53 BEZDRUŽICE Bezdružice dne 27.8.2014 č.j.: BTAJ/2388/2014 Vnitřní předpis č. 27 PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBSAH: 1. Úvod... 1 2. Zveřejňování

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 č. 52 u p r a v e n á v e r z e informaci o dokladové inventarizaci provedené k 31.12.2014. č. 53 informaci o provedených fyzických

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 11. 11. 2009 USNESENÍ č. 55/8-09 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 46/2009 par.3613 nebytové hospodářství, pol. 5171

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sendraž, IČ: 00654086 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 I. Základní ustanovení: Podpora poskytovaná Jihomoravským

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ aneb JAK VYPADÁ PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD?

HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ aneb JAK VYPADÁ PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD? HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ aneb JAK VYPADÁ PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD? Ing. Edita Šejnohová odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Více

Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 14.04.2014 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,50 hod. Přítomni členové

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o

Více

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014.

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014. Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014. Přítomni: A. Pumprová, E. Holečková, H. Fuchsová, T. Pýcha, J. Pavliš Omluven: Z. Vostřel Agenda: 1. Seznámení a představení jednotlivých členů

Více

2.5 Občanské informační centrum: kumulace služeb metodou dělení procesů pro front office a back office

2.5 Občanské informační centrum: kumulace služeb metodou dělení procesů pro front office a back office 2.5 Občanské informační centrum: kumulace služeb metodou dělení procesů pro front office a back office Úřad, kde bylo řešení aplikováno: Městský úřad Moravská Třebová Městský úřad sídlí ve dvou budovách

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 25. února 2009, č. usn. 20/2009/8) Část

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

OBEC HVĚZDONICE Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne

OBEC HVĚZDONICE Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne OBEC HVĚZDONICE --------------------------------------------------------------------------- Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne 20.02.2013 Přítomni: pí Baňařová, Škodová, Kuželková Valíková, p Cibulka,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 3 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 7. Termín zasedání: 25. 6. 2015 Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního;

Více