Datové a síťové technologie Základní znalosti

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datové a síťové technologie Základní znalosti"

Transkript

1 Datové a síťové technologie Základní znalosti 1

2 Všeobecně Historie datové techniky je neoddělitelně spjatá s vývojem kabelů a spojovací technologie. Bez odpovídajících kabelů a kvalitních spojovacích komponent nejsou výkonné datové sítě (local area networks, zkráceně LAN) možné. Tváří v tvář vysokorychlostním sítím, jako je gigabitový nebo 10gigabitový Ethernet, si dnes již těžko umíme představit, že datové sítě mají svůj původ v telefonních kabelech. Již v raných fázích se Telegärtner významně podílel na jejich vývoji. Ethernetová varianta 10Base-2 používala koaxiální kabel. Aby se při každé změně nebo rozšíření nemusela odstavovat všechna koncová zařízení, vyvinul Telegärtner EAD zásuvku (EAD=Ethernet Anschluß-Dose), která dovoluje připojovat a odpojovat koncová zařízení během plného provozu datové sítě. Brzy přišla na trh i stíněná varianta scead ( screened EAD ). EAD/scEAD Zásuvka TAE Kabelový konektor Konektory BNC 100 Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet Rozvoj LAN technologie: Ethernet se vyvinul ve výjimečně důležitou LAN technologii. Nejčastější jsou Fast Ethernet s 100 Mbit/s a gigabitový Ethernet s 1 Gbit/s. Pro velmi rychlé spojení se používá 10gigabitový Ethernet s 10 Gbit/s, doplněný o 40 a 100gigabitový Ethernet. 2

3 Měděné sítě Strukturovaná kabeláž Technické požadavky na kabeláž, které by byly nezávislé na výrobci nebo poskytovateli služeb, vedly k vytvoření mezinárodní normy ISO/IEC 11801, jejíž evropská varianta je (DIN) EN Popisuje strukturovanou kabeláž, která může být realizována nezávisle na aktuálním využití prostor a nezávisle na budoucí LAN technologii. V této normě jsou požadavky na jednotlivé komponenty, na celou přenosovou trasu i odpovídající zkušební předpisy. Strukturovaná kabeláž se dělí na primární, sekundární a terciární. Primární kabeláž spojuje jednotlivé budovy stejného místa. S výjimkou telefonních kabelů se skládá téměř výhradně z optických kabelů, které vedou od každé budovy do jednoho místního centrálního rozvaděče. Sekundární kabeláží se označuje vedení mezi jednotlivými datovými rozvaděči uvnitř jedné budovy. Sekundární kabeláž se rozbíhá hvězdicovitě od domovního rozvaděče k jednotlivým rozvaděčům. Podle normy (DIN EN :2011) by měl být v každém patře kancelářské budovy instalovaný nejméně jeden takzvaný etážový rozvaděč, ale je přípustné málo obsazená patra spojit do jednoho rozvaděče. Od etážového rozvaděče jde datové vedení k připojovacím zásuvkám, což je popisováno jako terciární kabeláž. Zde se používají hlavně měděná datová vedení (Twisted Pair) a zásuvky/připojovací pole se zásuvkami RJ45. Optická vedení až na pracoviště mohou být v závislosti na stavebním projektu nebo velikosti sítě zajímavou alternativou. Telefonní síť se u mnoha projektů realizuje po datových vedeních, pro telefonní přípojku je pouze nutné jiné zapojení pinů, jestliže je v zásuvce RJ45 zapojeno všech osm žil, lze ji použít jak pro telefon, tak i jako datovou přípojku. Realizace telefonních a datových rozvodů po stejné síťové infrastruktuře se nazývá converged network (to converge= sbíhat se). Příklad připojovací zásuvky RJ45 firmy Telegärtner DV = rozvodná skříň E = etážový rozvaděč G = domovní rozvaděč S = místní centrální rozvaděč Připojovací zásuvky Terciární kabeláž Sekundární kabeláž Primární kabeláž Příklad strukturované kabeláže 3

4 DIN EN První verze DIN EN byla zveřejněna už v roce V roce 2000 byla přepracována a rozšířena tak, aby převzala požadavky kladené na gigabitový Ethernet. Obě verze definovaly systémy až do 100 MHz (třída D/kategorie 5). V Americe se objevila kategorie 5e, aby se vypořádala s gigabitovým Ethernetem. Další nová vydání normy DIN EN následovala v letech 2003, 2007 a V současnosti se v sítích používají komponenty pro 10gigabitový Ethernet do 500 MHz (třída E A / kategorie 6 A ). Mezitím se z DIN EN stala šestidílná série norem, jejíž jednotlivé části se zabývají různými případy použití: DIN EN :2007 Všeobecné požadavky DIN EN :2007 Kancelářské budovy DIN EN :2007 Průmyslově využívané lokality DIN EN :2007 Byty DIN EN :2007 Datová centra DIN EN :2011 Služby Velké systémové rezervy připojovacích komponent Telegärtner Cat. 6 A (měřeno v 90 m Permanent Link Class E A podle ISO/IEC 11801) TIA-568 V USA existuje vedle mezinárodně platné normy ISO/IEC ještě TIA-568 jako důležitá kabelová norma. Mezitím už je k dispozici ve čtvrtém vydání. Jako TIA-568-C nahrazuje všechna předchozí vydání, i TIA-568-B. TIA-568-C se dělí na čtyři části: Hodnoty pro kabelové komponenty a instalační a přenosové trasy se částečně liší od hodnot normy ISO/IEC a tím pádem od normy DIN EN Norma TIA-568 platí v podstatě jen v Severní Americe, pokud není v projektu vysloveně předepsána. TIA-568-C.0: Obecné telekomunikační kabeláže TIA-568-C.1: Telekomunikační standrard komerčních budov TIA-568-C.2: Standard vyrovnané kabeláže krouceným párem telekom. kabelů a komponent TIA-568-C.3: Standrad optických komponent 1324

5 Instalační trasa (Permanent Link) a přenosová trasa (Channel) Norma DIN EN definuje různé třídy výkonnosti. Přitom třída síťových aplikací platí pro celou trasu kabeláže, která se dělí na instalační a přenosovou trasu. Instalační trasa (permanent link) představuje pevně instalované nebo pevně připojené komponenty, skládá se typicky z rozvaděče, kabelů a připojovací zásuvky. Přenosová trasa (channel) je spojení mezi dvěma přístroji, např. jedním PC a jedním switchem v datové skříni, včetně všech ranžírovacích a připojovacích kabelů (tedy instalační trasa plus připojovací kabely). Přenosová trasa se většinou měří jen při hledání chyb, aby se zjistilo, zda všechny komponenty v kabeláži fungují bez chyby. Po instalaci kabeláže se téměř vždy měří jen instalační trasa. Důvod je jednoduchý: Pokud by byl při předávání díla požadován měřicí protokol přenosové trasy, musely by být všechny měřené připojovací kabely zapojeny v zásuvkách a rozvaděčích. Tip Telegärtneru: Na měřicím přístroji vždy zkontrolujte, jestli měříte přenosovou trasu (Channel) nebo instalační trasu (Permanent Link) u obou měření jsou předepsané různé hodnoty Ranžírovací kabel Ranžírovací pole Terciární vedení Připojovací zásuvka Přívodní kabel Ranžírovací pole Terciární vedení Připojovací zásuvka Ranžírovací kabel Ranžírovací pole Terciární vedení Připojovací zásuvka Přívodní kabel Příklad pro Permanent Link a Channel Model s 2, 3 a 4 konektory Norma DIN EN stanovuje v závislosti na počtu konektorů různé modely pro instalační trasy. Konektory na aktivních komponentech a koncových zařízeních se přitom nezohledňují. Nejjednodušší je model se 2 konektory: jedno spojení na propojovacím poli rozvaděče, jedno na připojovací zásuvce. Nejvyšší požadavky na kabeláž a tím pádem i na jednotlivé komponenty si klade model se čtyřmi konektory. Oproti modelu s dvěma konektory počítá ještě se dvěma dalšími spojeními: s jedním sběrným bodem (consolidation point) v blízkosti zásuvek, jak se s oblibou využívá např. ve velkých kancelářích, a s druhým spojením v rozvaděči, aby aktivní komponenta (například switch) mohla být vyvedena na vlastní propojovací pole v rozvaděči. Ranžírování se pak provádí mezi propojovacím polem aktivní komponenty a propojovacím polem terciární kabeláže na místo přímo mezi switchem a terciárním propojovacím polem. Tento postup se označuje jako cross connect a používá se hlavně v Americe, v Evropě spíše ne. Dodatečné propojovací pole pro aktivní síťové komponenty Propojovací pole Sběrný bod Připojovací zásuvka = konektor Model se čtyřmi konektory

6 Tip Telegärtneru: Při propojování s komponentami kategorie Cat.6 A příp. propojování komponent třídy E A dbejte vždy na správné nastavení měřicích přístrojů podle ISO/IEC Ed2 Add.2 Kabeláž s konsolidačním bodem (Consolidation Point) Někdy může být smysluplné přivést terciární kabely do jednoho společného sběrného bodu, tzv. konsolidačního bodu (angl. consolidation point), a tam je připojit na zásuvky nebo na malý podružný rozvaděč. Od něj budou vedeny přípojky k přenosným nebo pevně nainstalovaným zásuvkám, na které jsou pak připojeny počítače nebo jiné přístroje. Konsolidačními body mohou být například malé podružné rozvaděče ve stropních podhledech nebo dvojité podlaze ve velkých kancelářích nebo v průmyslových halách, u nichž lze podlahové desky nebo instalační sloupky se zásuvkami flexibilně uspořádat podle měnícího se využití. Také podlahové krabice mohou být využity jako konsolidační body, když k nim připojíme např. ne rovnou koncové přístroje, ale přívody k IT skříním, které znovu obsahují připojovací zásuvky. 19 Patch Panel Minirozvaděč Miniverteiler CP Link Terminal (MPD8 CP) Outlet (TO) Spoj Work v prac. area prostoru cord Příklad kabeláže s konsolidačním bodem Třídy a kategorie Musíme přísně rozlišovat mezi třídou síťové aplikace a tzv. kategorií. Třída síťové aplikace (krátce třída) se vztahuje vždy na instalovanou kabelovou trasu, kategorie jen na jednotlivé komponenty, např. kabel nebo samotnou připojovací zásuvku a měří ji výrobce nebo zkušební laboratoř. Na stavbě se měří vždy podle tříd. Třídy kabeláže podle normy ISO/IEC: Třída D: do 100 MHz, vhodné pro rychlost přenosu dat do 1 Gbit/s Třída E: do 250 MHz, vhodné pro rychlost přenosu dat do 1 Gbit/s Třída E A : do 500 MHz, vhodné pro rychlost přenosu dat do 10 Gbit/s Třída F: do 600 MHz, pro použití v multimediální oblasti Třída F A : do 1000 MHz, pro použití v multimediální oblasti Kategorie komponent podle normy ISO/IEC: Kategorie 5e: do 100 MHz, vhodné pro rychlost přenosu dat do 1 Gbit/s Kategorie 6: do 250 MHz, vhodné pro rychlost přenosu dat do 1 Gbit/s Kategorie 6 A : do 500 MHz, vhodné pro rychlost přenosu dat do 10 Gbit/s Kategorie 7: do 600 MHz, pro použití v multimediální oblasti Kategorie 7 A : do 1000 MHz, pro použití v multimediální oblasti K pravopisu kategorie 6 A a 6A: Původně se používalo malé a, později se jako vhodné pro TIA a ISO začalo používat velké A. Zatímco ISO (a tím pádem později také Cenelec) písmeno A přesunulo do polohy indexu A,TIA píše toto písmeno ve stejné výšce jako 6. Link a Channel podle normy ISO: třída E A Link a Channel podle normy TIA: Kategorie 6A link Komponenty podle normy ISO: Kategorie 6 A Komponenty podle normy TIA: Kategorie 6A Harmonizované systémy a Mix & Match Podle normy DIN EN z roku 2011 se třída přenosové trasy určuje podle její nejslabší komponenty. Pokud například obsahuje jen jednu komponentu kategorie 5 (100 MHz) a ostatní výhradně kategorie 6 (250 MHz), tak bude navzdory výkonnějším komponentám kategorie 6 ohodnocena pouze jako třída D (100 MHz), nezávisle na tom, do jaké míry nejslabší komponenty přesahují požadavky kategorie 5 nebo jestli přenosová trasa požadavky třídy E splňuje. I když normy pro kabeláž byly vytvořeny proto, aby v jedné přenosové trase mohly být použity komponenty různých výrobců, může mix výrobců vést k problémům. 6

7 Normy dovolují relativně velkou toleranci a v komponentech se v závislosti na výrobci uplatňují různé způsoby kompenzace cizích vlivů. V praxi skutečně dochází k tomu, že komponenty, které nejsou na sebe vzájemně harmonizovány, způsobují odrazy signálu a tím ztráty bitů. Následkem toho je doba odezvy delší a datová síť pracuje hluboko pod svým předpokládaným výkonem. Připojovací kabel Připojovací zásuvka Instalační kabel Propojovací pole rozvaděče Patch kabel Harmonizované a neharmonizované systémy Měděná datová vedení Měděná datová vedení se dělí podle výkonnosti a konstrukce. Označení stínění kabelu začíná zkratkou pro celkové vnější stínění, potom odděleno lomítkem následuje případně ještě stínění jednotlivých párů. Přitom S znamená jemné opletení (síťka, opletení), F folie. TP znamená Twisted Pair, česky kroucený pár. Měděná datová vedení (Twisted Pair) se liší podle typu kabelového stínění: S/FTP Společné stínící opletení (S), jednotlivé páry obaleny folií (FTP) F/UTP Společná stínící fólie (F), jednotlivé páry nestíněné (UTP) SF/UTP Společné stínící opletení a fólie (SF), jednotlivé páry nestíněné (UTP) U/UTP Žádné společné stínění (U), jednotlivé páry nestíněny (UTP) Měděná datová vedení jsou buď z plného vodiče, jednodrátová (solid) nebo flexibilní, vícedrátová, lanková (stranded). Stínění páru Izolace žil Pocínované měděné opletení Měděný drát Vnější plášť Celkové stínění Plášť kabelu Hliníková páska Pocín. měděné opletení Měděné lanko Pěnové PE dielektrikum Plášť kabelu Plný vodič (solid) Lankový vodič (stranded) 7

8 Spojovací technologie Již před lety se konektor RJ45 prosadil jako dominantní konektor pro měděné sítě. Formálně není pojem RJ45 (nebo RJ-45 ) normovaný, v praxi se ale celosvětově používá. Série norem EN (mezinárodně IEC ) definuje RJ45 ve stíněném a nestíněném provedení v různých výkonových úrovních, od kategorie 5 do kategorie 6 A. Americká norma EIA/TIA-568 stanovuje principiálně dvě různé možnosti, jak osmižilové vedení připojit na zásuvku a konektor RJ45. Barevné přiřazení T568A pochází původně z vojenského prostředí a je pro americké úřady stále ještě předepsané. Technicky jsou obě barevná přiřazení rovnoprávná, ale je třeba dávat pozor na to, aby vedení bylo na obou koncích zapojeno stejně. Barevné přiřazení podle EIA/TIA není v rozporu s normou DIN EN Odkazuje na normu DIN EN 50174, která uvádí obě barevná přiřazení jako možnost A a možnost B. Která z obou možností bude zvolena, je z technického pohledu lhostejné. Důležité je jen to, aby vedení bylo na obou koncích zapojeno podle stejného barevného schématu. Bílá Zelená Bílá Oranžová Zelená Oranžová Bílá Oranžová Bílá Zelená Modrá Modrá Bílá Modrá Bílá Modrá Oranžová Zelená Bílá Hnědá Bílá Hnědá Hnědá Hnědá RJ45: přiřazení pinů a barev Zásuvky RJ45 by měly mít ochranu proti ohnutí kontaktů. Pokud připojíme telefon nebo fax konektorem R11 nebo R12 na zásuvku RJ45, můžeme poškodit vnější kontakty 1/2 a 7/8 zásuvky RJ45. Zásuvky RJ11 a RJ12 se sice podobají RJ45, ale jsou užší. S ochranou proti ohnutí kontaktů lze poškození úspěšně zabránit. Tato ochrana zajistí, že i po častých chybných zasunutích, mohou být data spolehlivě přenášena nejvyššími rychlostmi. RJ12 RJ45 8

9 Desková a modulární technologie Stále se zvyšující technické požadavky na kabelové trasy a zároveň stále větší časový tlak na montáž mohou být úspěšně vyřešeny pomocí modulární technologie. Jestliže se doposud upřednostňovaly připojovací zásuvky a propojovací pole rozvaděče na bázi desky tištených spojů, na něž se naletovávaly připojovací bloky a zásuvky RJ45, při použití modulární technologie se jednotlivé zásuvky RJ45 montují na konce kabelů. Každý kabel je na obou koncích zakončen vlastní koncovkou RJ45. Tyto koncovky se už jen nacvaknou do propojovacího pole rozvaděče nebo do připojovací zásuvky. Modulární technologie přispívá k lepším přenosovým hodnotám a k významné úspoře času při pokládání kabelu a montáži zásuvek a rozvaděče. A navíc je výhodné, že jednotlivé kabelové trasy mohou být jednodušeji a úsporněji dovybaveny než u dosavadních propojovacích polí. Které technologii dáme přednost, je nakonec jen věcí vkusu. Samozřejmě Telegärtner nabízí obě řešení v odpovídající kvalitě. AMJ45 K Cat.6 A byla celosvětově první kompaktní připojovací zásuvkou RJ45 kategorie 6 A na bázi desky tištěných spojů s LSA+ připojovací technologií certifikovanou u GHMT. Instalační kabely ale nemusí být připojovány jen na zásuvky a moduly. Pokud jsou kabely zakončeny konektorem, mohou být například zavedeny přímo do krytu monitorovací kamery odolného proti povětrnostním vlivům. Odpadá zbytečná připojovací zásuvka v blízkosti kamery. Této výhody se využívá při pokládání kabelů v průmyslové výrobě a také u kabeláže domácích kanceláří, kde můžeme vypustit připojovací zásuvky, na něž není často dost místa. Dobrý konektor lze s malými náklady na místě osadit na kabel a je vhodný pro telefonní oblast do 10gigabitového Ethernetu. Připojovací zásuvky RJ45 v PCB (deska tištěných spojů) a modulární technologii, obě podle kategorie 6 A pro 10gigabitový Ethernet MFP8 od firmy Telegärtner: možnost osazování konektorů na stavbě bez nářadí za méně než 60 vteřin, vhodné pro 10gigabitový Ethernet Power over Ethernet (PoE) U napájení přes Ethernet jsou koncové přístroje napájeny proudem přes datovou linku. Americká normovací komise IEEE definovala potřebnou technologii v normě IEEE 802.3af a IEEE 802.3at: Standard IEEE 802.3af IEEE 802.3at Stav Napětí Napájecí výkon max. Výkon na konc. přístroji max. Proud na 1 adaptér max. Červen V DC 15 W 12,95 W 350 ma Září V DC 30 W 24,6 W 600 ma U PoE a zvláště u PoE+ je kvalita připojovacích komponentů (připojovací zásuvky/propojovací pole) mimořádně důležitá, protože křehké kontakty zde vedou data i proud současně. Tip Telegärtneru: Všechny Telegärtner konektory a zásuvky RJ45 Cat.6/Cat. 6 A jsou otevřené pro PoE+ do 30 Wattů. Zdroj: Praktická příručka síťové technologie, nakladatelství J. Schlembach, s laskavým svolením nakladatele 9

10 De-embedded / Re-embedded Kabeláž pro výkonné sítě vyžaduje náročnou měřící techniku. To platí především pro komponenty, které mají společně přenášet data nejvyšší rychlostí. Pro komponenty kategorie 6 byly vyvinuty de-embedded měřící metody. Při ní se jedna zásuvka měří proti 12 různým referenčním konektorům, aby se zjistila celá šířka pásma pro Mix & Match, tedy mezi elektromontéry oblíbené míchání produktů různých výrobců v jedné kabelové trase. Samozřejmě tak dostaneme různé hodnoty pro různé konektory, ale všechny musí vyhovět předpisům normy. De-embedded měřící metoda je dostatečná právě pro komponenty kategorie 6 až 250 MHz a rychlost přenosu dat do 1 Gbit/s. I když přes velké náklady ale není dostatečně spolehlivá pro měření komponentů kategorie 6 A až 500 MHz a rychlost přenosu dat do 10 Gbit/s. Jestliže jsme u de-embedded metody pohlíželi na zkoušenou zásuvku jednotlivě (to embed vložit, de-embed vyjmout), tak u re-embedded metody (re-embed znovu vložit) pohlížíme na zkoušenou zásuvku opět v celkové souvislosti. U re-embedded měřící metody se používá referenční konektor, jehož hodnoty jsou přesně zjištěny. U této měřící metody se připojí dva měřicí snímače na jeden analyzátor sítě. Jeden obsahuje pevně napájený snímač pro referenční konektor, na druhý se připojí měřená zásuvka s krátkými zkroucenými páry. Potom se oba přípravky propojí a změří. Realizace re-embedded metody s více deskami plošných spojů podle IEC ale Telegärtneru stále ještě nestačí: Měřící laboratoř Telegärtnera spojuje desku plošných spojů měřené zásuvky koaxiálním kabelem přímo se síťovým analyzátorem. Výhoda: Rušivé NEXT vlivy se minimalizují, stejně tak ovlivňování žilových párů mezi sebou u měřených kabelů se zkroucenými žilami. Díky speciálnímu uspořádání měření s koaxiálními kabely jsou možné ještě přesnější výsledky než v uspořádání podle IEC Telegärtner Real-Time Re-Embedded Cat.6 A S 8portovým síťovým analyzátorem s implementovaným re-embedding postupem výpočtu dodává real-time/re- -embedded měřící uspořádání v reálném čase vyhodnocení spojovacího hardwaru. Díky tomu se nabízí možnost hodnotit účinky změn na měřených objektech v reálném čase. Tím odpadá časově náročné měření všech párových kombinací. REAL-TIME RE-EMBEDDED Cat.6 A Patch Cords Patch kabely bývají v mnoha instalacích opomíjeny s vážnými následky, protože infrastruktura schopná vysokého výkonu zůstává daleko za svými možnostmi, když méně kvalitní patch kabely snižují kvalitu celé přenosové trasy. A podle čeho se pozná, jestli máme k dispozici kvalitní patch kabel? Komponenty kategorie 6A se již dlouhou dobu měří v laboratoři re-embedded měřicí metodou, jen patch kabely ne jejich fyzikální vlastnosti měření znesnadňují. Laboratoř v Telegärtneru byla jako první schopna měřit patch kabely kategorie 6A. To umožnil samostatně vyvinutý měřicí adaptér. Uspořádání měření je přitom náročnější a přesnější než předepisují mezinárodní normy pro měření. Telegärtner přitom využívá real-time/ re-embedded měřicí metody, při které se měří všechny čtyři páry současně 8portovým síťovým analyzátorem. Náročné uspořádání bez měřicího transformátoru (Baluns) poskytuje přesnější výsledky a ukazuje cestu pro zkoušky kvalitních patch kabelů. Tím se zajistí, že přenosová trasa může přenášet data plnou přenosovou rychlostí. 10

11 Optické sítě Struktura optických vláken Moderní optické kabely obsahují vícevidová gradientová vlákna (označení písmenem G ) nebo jednovidová vlákna (písmeno E ). Velmi zjednodušené řečeno: vícevidovými vlákny prochází více různých světelných paprsků (módů) současně po různých drahách, u jednovidových jen jeden světelný paprsek (tyto světelné paprsky symbolizují upřednostňovaný směr šíření energie elektromagnetických vln světla ). Vícevidové vlákno 50/62,5/125 µm Vnitřní část vlákna vede světlo. Vnější část se stará o to, aby světlo nepřesáhlo určitý úhel dopadu a zůstalo ve vnitřní části a aby světlo, které přesto vnitřní část opustilo, se tam už nemohlo vrátit, protože by to vedlo ke zkreslení signálu. Vnitřní část se u vícevidových vláken nazývá jádro, u jednovidových pole módu. Vnější část se u obou druhů vláken nazývá plášť. Protože jádro / pole módu a plášť mají různé indexy lomu, světlo se na jejich hranici odráží (úplný odraz). Díky tomu je co nejvíce světla vedeno v jádru/v poli módu. V Evropě jsou nejvíce používána vícevidová vlákna o průměru jádra 50 µm, v Americe dávají přednost průměru jádra 62,5 µm. Jednovidové vlákno 9/125 µm Oba druhy vláken se nesmí míchat na stejné trase, jinak by nastaly velké ztráty světla, zvláště při přechodu z 62,5 µm na 50 µm. Průměr pole modu u jednovidových vláken je různý podle výrobce vláken a má 9 10 µm. Průměr pláště je u všech tří druhů vláken 125 µm. Konstrukce vlákna (zjednodušená) Typy optických vláken a výkonnostní třídy Optická vlákna pro LAN kabeláž se dělí podle normy ISO/ IEC a tím také podle normy DIN EN do různých výkonnostních tříd. Pro vícevidová vlákna jsou čtyři třídy OM1 až OM4, pro jednovidová vlákna OS1 a OS2, přičemž vlákna OS2 vytlačila vlákna OS1. Jako světlené zdroje pro přenosové rychlosti do 100 Mbit/s se používají hlavně světelné diody (LED). Pro gigabitový a 10gigabitový Ethernet už ale spínací vlastnosti LED nestačí zde se používají lasery. Při vlnové délce 850 nm se mohou použít levné lasery s polovodičovým čipem, takzvané VCSEL (vertical cavity surface emitting laser), u jiných vlnových délek (např nm nebo 1550 nm) se používají klasické lasery. Vlnová délka Útlum Vícevidový OM1, OM2 a OM3 Maximální útlum v db / km Vícevidový OM4 Jednovidový OS2 11

12 Minimální modální šířka pásma v MHz x km Plná aktivace Efektivní laserová aktivace Vlnová délka 850 nm 1300 nm 850 nm Typ vlákna OM1 Průměr jádra v µm 50 nebo 62, není specifikováno OM není specifikováno OM OM Zdroj: Praktická příručka síťové technologie, nakladatelství J. Schlembach, s laskavým svolením nakladatelství Tip Telegärtneru: Optická kabeláž by se měla měřit takovým zdrojem světla, se kterým se pak bude provozovat. Většina optických měřících přístrojů (OTDR optical time domain reflectometer) používá standardně klasické lasery. Pro vícevidová vlákna se ale podle druhu sítě používají LED a VCSEL, klasické lasery se pro vícevidová vlákna používají jen zřídka. Špatný světelný zdroj v měřicím přístroji může zkreslit výsledky měření. Optická vlákna z plastu Optická vlákna nemusí být jen ze skla. Mohou být celá nebo jen částečně z plastu. Polymerová optická vlákna nebo krátce POF jsou celá z plastu. Anglický popis je polymeric optical fiber nebo plastic optical fiber. Na rozdíl od skleněných optických vláken nemohou být polymerová vlákna spojována tepelně, protože plast by se vlivem vysoké teploty roztavil. Polymerová vlákna se spojují konektory a svorkovnicemi. Ostrým nožem je možné provést přesný, rovný řez, broušení a leštění vláken odpadá. HCS, také označované jako Polymer Cladded Fiber (PCF), se skládá ze skleněného jádra a z plastového pláště obklopujícího jádro. Vlivem jádra z křemenného skla umožňují vlákna HCS rychlejší přenos dat, případně větší délku kabelů než polymerová vlákna, ale jsou náročnější na zpracování. Skleněná vlákna pro nejmenší poloměry ohybu Optická vlákna necitlivá k poloměrům ohybu (bend insensitive optical fibres) poskytují značné výhody u instalací ve stísněných poměrech. Optická vlákna necitlivá k poloměrům ohybu lze pokládat i do velmi malých oblouků při zachování plné šířky přenosového pásma. Ale ne všechna jsou kompatibilní s běžnými vlákny. Norma ITU-T G.657 definuje jednovidová optická vlákna necitlivá k poloměrům ohybu. Série G.657.A je kompatibilní se standardními jednovidovými vlákny podle ITU-T G.652, vlákna série G.657B většinou ne, avšak nabízejí ještě menší poloměry ohybu než vlákna série A. Vícevidová optická vlákna necitlivá k poloměrům ohybu (BIMMF bend insensitive multi mode fibres) jsou podle výrobce kompatibilní s běžnými vlákny OM3 nebo OM4. Informace ke kompatibilitě udává datový list vlákna, v případě pochybností se doporučuje vyžádat si potvrzení o kompatibilitě s ostatními vlákny. Systémy WDM Vlákna low-waterpeak jsou velmi důležitá pro systémy WDM (WDM Wavelength Division Multiplexing). Jestliže u běžného přenosu prochází jednovidovým vláknem světlo jen jedné vlnové délky, u WDM systémů se přenáší více paprsků o různých vlnových délkách. Optický konektor pro polymerová vlákna Každému kanálu je pak přiřazena vlastní vlnová délka. Aby byl přenos rovnoměrný, musí být optické vlastnosti vláken v celé využívané oblasti co nejvíce shodné. I když v sítích LAN narazíme zatím jen na velmi málo systémů WDM, je přesto při výběru vláken třeba dávat pozor na to, aby budoucí přechod na WDM systém byl z důvodu použití vláken low-waterpeak vůbec možný. 12

13 Konektory pro skelná vlákna Norma DIN EN stanovuje pro oblast připojovacích zásuvek konektory LC duplex. Stávající sítě, ve kterých se používají konektory SC duplex, mohou být rozšířeny dle normy dále o konektory SC duplex. V jiných oblastech sítě připouští norma všechny typy konektorů podle normy IEC. Konektor ST Tip Telegärtneru: Nikdy se nedívejte do přípojky skleněného vlákna nebo konektoru. VCSEL a konvenční lasery vysílají neviditelné infračervené světlo. Přítomnost signálu poznáte jen podle trvalého poškození zraku. Mnoho výrobců aktivních síťových komponent (switchů) přešlo k používání konektorů šetřících místo (SFF small form factor) jako LC duplex. Nepotřebuje víc místa než konektor RJ45. V oblasti pasivní rozvaděčové technologie je vysoká hustota uspořádání s malými konektory pro ranžírování spíše nevýhodná z hlediska manipulace, robustnosti a přehlednosti. Vedle LC a SC duplexů je ve stávajících sítích možné narazit na starší ST konektory. Konektor SC Konektor LC Pro nejlepší optické hodnoty jsou k dostání konektory pro jednovidová vlákna i se šikmo broušenými čelními plochami. Díky šikmému úhlu brusu se již nemohou světelné paprsky odrážející se na povrchu dostávat zpět do oblasti jádra vlákna vedoucího světlo a jsou šikmou plochou odkloněny. Tip Telegärtneru: Nikdy spolu nespojujte rovně broušený (PC) a šikmo broušený konektor (APC). U konektorů se šikmým brusem dávejte pozor na to, aby oba konektory ve spojce měly stejný směr úhlu šikmého brusu. Barvy konektorů podle normy DIN EN 50173: Vícevidové: béžové nebo černé Jendovidové PC, konec konektoru rovně broušený (PC = physical contact): modrá Jednovidové APC, konec konektoru šikmo broušený (APC = angled physical contact): zelená U konektorů a spojek pro vícevidová vlákna OM3 se v praxi prosadil tyrkysový barevný tón aqua, který se udává v americké normě TIA. OM1 OM2 OM3 OM4 OS2 PC OS2 APC Konektor Patch kabel Kabel osazený konektory béžový béžový aqua černý modrý zelený oranžový oranžový aqua oranžový žlutý žlutý oranžový oranžový oranžový oranžový žlutý žlutý Barevné schéma: Konektor, patch kabel, kabel osazený konektory 13

14 Fiber-To-The-Home (FTTH) High speed internet, triple play (TV, telefon a internet v jednom připojení), video on demand a datová připojení mezi firmami a jejich pobočkami DSL vyžadují výkonné sítě. Desítky let rostoucí současná infrastruktura nemůže udržet krok se stále rychleji rostoucími požadavky. Je tedy logické přibližovat výkonné optické sítě dálkového provozu (WAN wide area network) koncovému uživateli, ať je to firemní klient nebo soukromý spotřebitel: optická vlákna až do domu, anglicky fiber to the home. Optická spojka To vyžaduje rozsáhlé spektrum produktových řešení, počínaje optickými spojkami přes optická vlákna a odpovídající konektory přes koaxiální konektory až po konektory RJ45 specifické pro kanceláře, průmysl a domácí použití. Tip Telegärtneru: Pojmy Fiber to the často nejsou v praxi jednotně používány. Proto se doporučuje přesně stanovit, jak má být síť koncipovaná (s optickou připojovací zásuvkou, instalačním switchem atd.) Kabelová řešení FTTx 14

15 Datová centra kabeláž v datových centrech V datových centrech jsou optická vlákna pro rychlý přenos dat neodmyslitelná. Zde se prosadila vícevidová vlákna typu OM3 a OM4, která podle normy IEEE přenášejí data rychlostí 10, 40 a 100 gigabitů za sekundu. V datovém centru je flexibilita při nejkratších možných výpadcích provozu nejvyšším principem. V datových centrech se proto prosadila řešení s kabely předem osazenými konektory. Vícevláknová vedení většinou s 12, 24 nebo 48 vlákny končí na 12 vláknových konektorech MTP/MPO nebo konektorech duplex LC nebo SC. Kabel předem osazený konektory může být proto položen, pokud to dovoluje provoz datového centra, často i za provozu. Jestliže zřizujeme nebo stěhujeme nový server, switche nebo mainframy, kabely připravené k zapojení jsou už na místě. Nákladné oddělení a odizolování žil a vláken, montáž konektorů a lepení, broušení a leštění tak patří minulosti. Protahovací pomůcky chrání konektory během pokládky kabelů a garantují tovární kvalitu i za obtížných instalačních podmínek. Systémy osazování kabelů konektory předem nejsou ale omezeny jen na kabely z optických vláken. Stále více se prosazují podobná řešení i pro měděné kabely. Tato řešení existují jak u zásuvek RJ45 pro rozvaděče, tak i u flexibilních kabelů a konektorů jako vícenásobné patch kabely, což představuje obrovskou časovou úsporu především u velkých switchů. Kabely předem osazené konektory MPO-MPO (vlevo) und MPO-LCD (vpravo) Hydrakabel s modulem AMJ K Cat.6 A Paralelní optický a 40/100gigabitový Ethernet Přenosová kapacita vícevidových vláken je výrazně menší než u jednovidových vláken. U kratších tras se přesto používají vícevidová vlákna, protože vysílací a přijímací elektronika pro vícevidová vlákna je levnější. U 40 a 100gigabitového Ethernetu se datové proudy rozdělí do kanálů po 10 gigabitech za sekundu, které se přenášejí současně (paralelně), což vedlo k vzniku odbornému pojmu parallel optics. Pro 40gigabitový Ethernet se užívá 8 vláken (4 vlákna pro vysílání, 4 vlákna pro příjem), pro 100gigabitový 20 vláken (10 vláken pro vysílání, 10 vláken pro příjem). U spojovací technologie se sáhne po osvědčených konektorech MTP/MPO, které se již v systémech kabelů předem osazených konektory osvědčily. Konektor MTP /MPO Tip Telegärtneru: Kabely předem osazené konektory mohou být položeny nezávisle na uvedení serverů, switchů a mainframů v datovém centru do provozu. Jakmile mají být tyto stroje uvedeny do provozu, mohou se předem položené kabely rovnou napojit bez svařování, lepení, leštění nebo krimpování. A přes online konfigurátor je lze kdykoliv objednat. 15

16 Průmyslový Ethernet Ethernet pro průmyslové prostředí V drsných podmínkách výroby jsou komponenty datové sítě vystaveny mnohem vyššímu zatížení než v kancelářských budovách: prach, vlhkost, chemikálie, mechanické zatížení, extrémní teploty a mnohem vyšší elektromagnetické zatížení kladou na kabeláž doposud nebývalé požadavky. Vedle vysoké zatížitelnosti je ve výrobě požadována vysoká spolehlivost a přístupnost, protože výpadek i na krátkou dobu vede nevyhnutelně k vysokým finančním ztrátám. Právě v průmyslovém prostředí má kvalita a spolehlivost komponent zvláště připojovacích zásuvek a konektorů rozhodující význam. Pro průmyslové stavby platí proto vedle (DIN) EN také jiné normy, pro kabeláž především ISO/IEC 24702, pro konektory IEC Kromě kvality pečlivě sladěných komponent je u průmyslového použití důležitá také ochrana proti pevným a tekoucím látkám krytí. Mezinárodní norma IEC definuje IP kódem (International Protection) jednoduchý systém označování: První číslice udává ochranu proti pronikání pevných částic jako například prachu, druhá číslice ochranu proti vodě/vlhkosti. Solná mlha EN Izolace IEC Přepětí IEC Vibrace IEC IEC IEC IEC Teplota IEC IEC Šok / Vibrace IEC IEC IEC EN Nepropustnost IEC IEC Prach IEC IEC Pára IEC IEC IEC Ponoření IEC IEC Vlhkost IEC IEC Stupeň krytí proti pevným cizím tělesům a stupeň krytí proti vodě Stupeň krytí proti pevným cizím tělesům Nechráněno Chráněno proti pevným cizím tělesům o průměru 50 mm nebo větších Chráněno proti pevným cizím tělesům o průměru 12,5 mm nebo větších Chráněno proti pevným cizím tělesům o průměru 2,5 mm nebo větších Chráněno proti pevným cizím tělesům o průměru 1,0 mm nebo větších Chráněno proti prachu Prachotěsný Stupeň krytí proti vodě První číslice Krátký popis Druhá číslice Krátký popis Nechráněno Chráněno proti kapající vodě Chráněno proti kapající vodě, pokud je pouzdro nakloněné až o 15 Chráněno proti kropení vodou Chráněno proti vodní tříšti Chráněno proti stříkající vodě Chráněno proti vlnobití Chráněno proti dočasnému ponoření do vody Chráněno proti dlouhodobému ponoření do vody. Je domluveno mezi klientem a dodavatelem *Definice viz IEC

17 TEL_L07_ Technické změny a zlepšení jsou vyhrazeny. 17

Uvnitř TOP. Zvenku TOC.

Uvnitř TOP. Zvenku TOC. Uvnitř TOP. Zvenku TOC. DataVoice Série TOC : RJ45 a optika Telecommunications Outdoor Connectors IP68 (venkovní telekomunikační konektory) 1 Komponenty pro kabeláž budoucnosti TOC je zkratka pro Telecommunications

Více

Aplikace pro DIN lišty

Aplikace pro DIN lišty Telegärtner sází při rozvoji průmyslových komponent na STEADYTEC DataVoice Aplikace pro DIN lišty Rozbočovače a moduly STX pro montáž na DIN lištu 1 Chytrá řešení pro DIN lišty Pro strukturovanou kabeláž

Více

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ Strukturovaná kabeláž představuje univerzální kabelový rozvod v rámci budovy, který umožňuje přenos digitálních a analogových signálů bez nutnosti další instalace speciálních kabelových

Více

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Plánujete stavět nebo renovovat bytový nebo rodinný dům? Nezapomeňte na kvalitní, dobře dimenzovanou a nadčasovou kabeláž, která je

Více

MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ 10 GB/S STÍNĚNÉ / TŘÍDA E A. w CAT.6 A. w CAT.6 / TŘÍDA E STÍNĚNÉ. w CAT.6 / TŘÍDA E NESTÍNĚNÉ. w CAT.5 / TŘÍDA D STÍNĚNÉ

MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ 10 GB/S STÍNĚNÉ / TŘÍDA E A. w CAT.6 A. w CAT.6 / TŘÍDA E STÍNĚNÉ. w CAT.6 / TŘÍDA E NESTÍNĚNÉ. w CAT.5 / TŘÍDA D STÍNĚNÉ Kompetence zavazuje. MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ w CAT.6 A / TŘÍDA E A 10 GB/S STÍNĚNÉ w CAT.6 / TŘÍDA E STÍNĚNÉ w CAT.6 / TŘÍDA E NESTÍNĚNÉ w CAT.5 / TŘÍDA D STÍNĚNÉ w CAT.5 / TŘÍDA D NESTÍNĚNÉ w PROVEDENÍ IP 44

Více

STAVEBNÍ PRVKY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

STAVEBNÍ PRVKY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ STAVEBNÍ PRVKY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Souhrn hardwarových a softwarových prostředků, které umožňují vzájemnou komunikaci koncových síťových zařízení nebo celých síťových uzlů. 1. Síťové koncové zařízení (počítač,

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o.

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Trendy ve vývoji podnikových sítí Zvyšování rychlosti podnikových páteří

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Přenosová média. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1

Přenosová média. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1 Přenosová média Petr Grygárek rek 1 Přenosová média pro počítačové sítě Využíván sériový přenos úspora vedení Metalická Nesymatrické - koaxiální kabel Symetrické - kroucená dvojlinka Optická stíněná, nestíněná

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-02

Identifikátor materiálu: ICT-3-02 Identifikátor materiálu: ICT-3-02 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Pasivní a aktivní síťové prvky Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí pasivní

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

KATALOG 2014. DISTRIBUTOR KABELÁŽNÍCH SYSTÉMů

KATALOG 2014. DISTRIBUTOR KABELÁŽNÍCH SYSTÉMů KATALOG 2014 DISTRIBUTOR KABELÁŽNÍCH SYSTÉMů Naše společnost Společnost NETWORK GROUP, s.r.o. je distributorem pasivních prvků pro výstavbu datových sítí. Naši distribuci charakterizuje: síť silných instalačních

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

Konfekcionované duplexní vlákna s těsnou ochranou a s různými typy konektorů v provedení vlákna Singlemode nebo Multimode

Konfekcionované duplexní vlákna s těsnou ochranou a s různými typy konektorů v provedení vlákna Singlemode nebo Multimode Konfekcionované duplexní vlákna s těsnou ochranou a s různými typy konektorů v provedení vlákna Singlemode nebo Multimode Optický Duplex Patchcord s různými typy konektorů (ST, LC, SC) dostupný jako jednovidový

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah

TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Investor: Hala pro úpravu plochého skla parc. č. 269. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5, 213/6 v k.ú. Lázně Toušeň WINDOW HOLDING a.s. Stupeň projektu: Dokumentace pro provedení

Více

www.metel.eu Instalační manuál rev. 20110324

www.metel.eu Instalační manuál rev. 20110324 Instalační manuál rev. 20110324 Tento instalační manuál je určen k instalaci průmyslových switchů průmyslových switchů 200M-2.0.3-... 200M-1.0.3-... 1 Obsah balení 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Switch Napájecí

Více

www.metel.eu Instalační manuál rev. 20110324

www.metel.eu Instalační manuál rev. 20110324 Instalační manuál rev. 20110324 Tento instalační manuál je určen k instalaci průmyslových media konvertorů průmyslových media konvertorů 200M-1.0.1-... 2G-1.1.0-... 1 Obsah balení 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC. Obsah...

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC. Obsah... Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace... 2 2.1 Systém kabelových tras... 2 2.1.1 Systém drátěných kabelových roštů... 2 2.1.2 Systém plastových žlabů... 3 2.2 Popis univerzálního

Více

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum větší pro vyšší frekvence zvyšuje se s rostoucí délkou kabelu odolnost vůči rušení (interference) přeslechy (crosstalks)= přenášený signál může ovlivňovat

Více

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ Topologie sítě charakterizuje strukturu datové sítě. Popisuje způsob, jakým jsou mezi sebou propojeny jednotlivá koncová zařízení (stanice) a toky dat mezi nimi. Topologii datových

Více

Standard. Standard TIA/EIA 568 C

Standard. Standard TIA/EIA 568 C Standard Standard TIA/EIA 568 C 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Standard TIA/EIA 568 C část I. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

Kabeláž datová - metalická

Kabeláž datová - metalická w TOOLLESS LINE - modulární řada Cat.6 A, Cat.6, Cat.5e - STP & UTP w TOOLLESS LINE - modulární řada - keystone moduly RJ45 stíněné Cat.6 A / Třída E A - Schrack Format A (SFA) 455 TOOLLESS LINE modul

Více

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Bel Stewart s.r.o. Na Bojišti 2 Praha 2 120 00 www.belstewart.cz www.hubersuhner.com Jan Fulín Roman Pinc Optické komunikace 2010 21.-22. října 2010

Více

Budoucnost průmyslových konektorů. DataVoice. STX-Industry. Průmyslová platforma konektorového spojení

Budoucnost průmyslových konektorů. DataVoice. STX-Industry. Průmyslová platforma konektorového spojení Budoucnost průmyslových konektorů DataVoice STX-Industry Průmyslová platforma konektorového spojení 1 Revoluční platforma pro průmyslové konektory Ať už se jedná o kabeláž v továrnách, ve strojích nebo

Více

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz)

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Informatika inteligentních domů Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Základní rozvody - elektro Obyčejně obsahuje: Rozvaděč s pojistnou skříní/jističe Světelné

Více

1. OBSAH 2. ÚVOD 3. STRUČNÝ POPIS SLABOPROUDÝCH SYSTÉMŮ 4. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (STK)

1. OBSAH 2. ÚVOD 3. STRUČNÝ POPIS SLABOPROUDÝCH SYSTÉMŮ 4. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (STK) íobsah 1. OBSAH 2. ÚVOD 3. STRUČNÝ POPIS SLABOPROUDÝCH SYSTÉMŮ 4. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (STK) 4.1. Obecná specifikace technologie STK 4.2. Topologie STK 4.3. Vnitřní kabelové rozvody 4.3.1. Formáty značení

Více

Excellence in Connectivity Solutions

Excellence in Connectivity Solutions Excellence in Connectivity Solutions Metalická kabeláž Datacentrové aplikace Excellence in Connectivity Solutions 12/09/2014 2 HUBER + SUHNER metalická strukturovaná kabeláž Category 6 UTP Category 6 komponenty

Více

Pasivní prvky: kabely

Pasivní prvky: kabely Pasivní prvky: kabely 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Pasivní prvky kabely část I. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 2

Více

Pasivní prvky: kabely

Pasivní prvky: kabely Pasivní prvky: kabely 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Pasivní prvky kabely část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 2

Více

i4wifi a.s. produktové novinky květen 2009

i4wifi a.s. produktové novinky květen 2009 i4wifi a.s. produktové novinky květen 2009 UBNT: PoE napájení 15 V, 0.8 A PoE injektor slouží pro napájení všech zařízení, které v sobě mají zabudovaný PoE extraktor a podporují napětí 15 V PoE injektor

Více

Strukturované sítě Ethernet

Strukturované sítě Ethernet Strukturované sítě Ethernet Ochrana IP zařízení před přepětím NOVINKA Úvod V současné společnosti je dostupnost informací prioritní. Aby tyto informace byly vždy dostupné, je třeba zabezpečit bezporuchovost

Více

DataVoice. pro strukturovanou kabeláž. Jednoduché projektování s firmou Telegärtner

DataVoice. pro strukturovanou kabeláž. Jednoduché projektování s firmou Telegärtner DataVoice Systémové MFP8komponenty IE Cat.6A pro strukturovanou kabeláž Jednoduché projektování s firmou Telegärtner 1 Dlouhá odjišťovací páčka Snadné připojování a odpojování ve stísněných prostorách.

Více

Zásady používání sítě Ethernet

Zásady používání sítě Ethernet AP0037 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Zásady používání sítě Ethernet Abstrakt Zásady pro projektování a zapojování sítě Ethernet při komunikaci s řídicími systémy firmy AMiT. Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0037_cz_02.pdf

Více

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí Strukturovaná kabeláž počítačových sítí druhy kabelů (koaxiální kabel, TWIST, optický kabel) přenosové rychlosti ztráty na přenosové cestě Koaxiální kabel Původní, první, počítačové rozvody byly postaveny

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Zásady plánování vnitřních rozvodů pro služby poskytované nad sítí FTTx

Zásady plánování vnitřních rozvodů pro služby poskytované nad sítí FTTx Zásady plánování vnitřních rozvodů pro služby poskytované nad sítí FTTx Příručka pro developery w w w. e l d a t a. c z Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 úvod Základní principy SíTí FTTX Základní tech. koncepce

Více

Struktur. kabeláž shrnutí a opakování

Struktur. kabeláž shrnutí a opakování Struktur. kabeláž shrnutí a opakování 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Shrnutí a opakování strukturované kabeláže 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software:

Více

Ethernet Switch. CQpoint CQ-C105. Uživatelská příručka CZ

Ethernet Switch. CQpoint CQ-C105. Uživatelská příručka CZ Ethernet Switch CQpoint CQ-C105 Uživatelská příručka CZ Obsah 1 Informace... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Vlastnosti... Chyba! Záložka není definována. 1.2 Ethernetové funkce... Chyba! Záložka není

Více

TECHNOLOGIE OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ

TECHNOLOGIE OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ TECHNOLOGIE OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ Výhody optického přenosu signálu: Vysoká přenosová rychlost Velká kapacita a šířka přenosových pásem Nízká výkonová úroveň Odolnost proti rušivým vlivům necitlivost

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX-7161 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

Předmětem projektové dokumentace je návrh zařízení slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky v rozsahu: Strukturovaná kabeláž Silové rozvody 230V

Předmětem projektové dokumentace je návrh zařízení slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky v rozsahu: Strukturovaná kabeláž Silové rozvody 230V Obsah technické zprávy 1. Předmět projektové dokumentace... 2 1.1. projektové podklady... 3 1.2. Normy a předpisy... 3 2. Požadavek investora... 4 2.1. Popis řešení... 4 3. Strukturovaná kabeláž... 4 3.1.

Více

DataVoice Systémové komponenty pro strukturovanou kabeláž

DataVoice Systémové komponenty pro strukturovanou kabeláž SÍŤOVÉ KOMPONENTY KOAXIÁLNÍ KONEKTORY KABELOVÁ KONFEKCE PŘESNÉ SOUSTRUŽENÉ DÍLY PLASTOVÉ DÍLY PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA DataVoice Systémové komponenty pro strukturovanou kabeláž Jednoduché projektování s

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Způsob propojení sítí opak. Drátové sítě TP (twisted pair) kroucená dvoulinka 100Mbit, 1Gbit Koaxiální kabel vyšší

Více

Seminář Sítě FTTx v roce 2010

Seminář Sítě FTTx v roce 2010 Seminář Sítě FTTx v roce 2010 Nové komponenty nejen pro FTTH od Huber+Suhner Jiřina Špálová Bel Stewart, s.r.o. Na Bojišti 2 Praha 2 120 00 www.belstewartnet.cz www.hubersuhner.com Komplexní řešení od

Více

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení

Více

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR W KOMPAKTNÍ ŘADA KATEGORIE 5 W DATOVÁ ZÁSUVKA KOMPAKTNÍ KATEGORIE 5 251 Datová zásuvka,2xrj-45 Cat.5 STP pod omítku, RAL 9010 9004840277876 HSEDG2UW5F Datová zásuvka, 2xRJ-45 Cat.5 UTP pod omítku, 9004840374261

Více

Audio/Video po Cat5 kabelech

Audio/Video po Cat5 kabelech CAT-5 kabel nabízí mnoho výhod při nízkých nákladech oproti koaxiálnímu kabelu. Průměrné náklady na 100m CAT-5 kabelu jsou 20 dolarů, zatímco průměrné náklady na 100m koaxiálního kabelu by mohly snadno

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Osnova Fyzická vrstva v ISO/OSI modelu Standardy fyzické vrstvy Základní principy přenosu signálu Kódování a modulace signálu Měření Strukturovaná kabeláž

Více

200M-1.0.1.M. LAN-BUS 200Mbps bod-bod. LAN-BUS 200Mbps - topologie sběrnice. Media konvertory systému LAN-BUS. BOX - montáž na rovný podklad

200M-1.0.1.M. LAN-BUS 200Mbps bod-bod. LAN-BUS 200Mbps - topologie sběrnice. Media konvertory systému LAN-BUS. BOX - montáž na rovný podklad BOX - montáž na rovný podklad BOX - montáž na DIN35* Topologie sběrnice / hvězda 1x MM/SM univerzální optický port s WDM 1x fast ethernet port s podporou PoE (15,4W)** Přepěťová ochrana 1kA Provozní teplota

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE LAN RJ45 Cat.6A. Info S ochranným pouzdrem a optimalizovaným zajištovacím mechanismem

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE LAN RJ45 Cat.6A. Info S ochranným pouzdrem a optimalizovaným zajištovacím mechanismem Patch kabely pro kancelářské aplikace RJ45 Cat.6 A, dvojté stíění S/FTP Patch kabel pro kancelářské aplikace Info S ochranným pouzdrem a optimalizovaným zajištovacím mechanismem Konektor se standardním

Více

W TECHNICKÝ LIST: DOMOVNÍ MULTIMEDIÁLNÍ ROZVADĚČ ŘADY DW4HD

W TECHNICKÝ LIST: DOMOVNÍ MULTIMEDIÁLNÍ ROZVADĚČ ŘADY DW4HD KOMPETENCE ZAVAZUJE. W TECHNICKÝ LIST: DOMOVNÍ MULTIMEDIÁLNÍ ROZVADĚČ ŘADY DW4HD Výklopné boční díly Prázdné porty pro moduly TOOLLESS Prostor pro napájecí zásuvku - příklad osazení STRANA 1/5 w SCHRACK-INFO

Více

Struktur. kabeláž horizontální a vertikální

Struktur. kabeláž horizontální a vertikální Struktur. kabeláž horizontální a vertikální 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Horizontální a vertikální kabeláž 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl 17.09.2014

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl 17.09.2014 FTTX - pasivní infrastruktura František Tejkl 17.09.2014 Náplň prezentace Optické vlákno - teorie, struktura a druhy vláken (SM,MM), šíření světla vláknem, přenos opt. signálů Vložný útlum a zpětný odraz

Více

Systémová řešení Lightband TM TECHNOLOGIE KOMUNIKACE PO OPTICKÝCH KABELECH ZARUČUJÍCÍ INTEGRITU VAŠICH DAT

Systémová řešení Lightband TM TECHNOLOGIE KOMUNIKACE PO OPTICKÝCH KABELECH ZARUČUJÍCÍ INTEGRITU VAŠICH DAT Systémová řešení Lightband TM TECHNOLOGIE KOMUNIKACE PO OPTICKÝCH KABELECH ZARUČUJÍCÍ INTEGRITU VAŠICH DAT Systémy s optimálním výkonem Navržené pro vysokorychlostní protokoly Sídlo firmy - USA Jediným

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

->> OEM PRODUKTY. PRAKAB Produkty. S na imi vodiãi k Va emu cíli. V robky Katalog OEM produktů.

->> OEM PRODUKTY. PRAKAB Produkty. S na imi vodiãi k Va emu cíli. V robky Katalog OEM produktů. S na imi vodiãi k Va emu cíli V robky 2005 Katalog OEM produktů I kabely lze u ít na míru V této části katalogu Vám chceme představit nový výrobní sortiment kabelů a vodičů nazvaný OEM produkty. Co však

Více

2000MHz? 1600MHz? Cat 8.2? Cat 8.1? Cat 8? Měření metalické kabeláže. Název prezentace Měření metalické kabeláže. Měření metalické kabeláže

2000MHz? 1600MHz? Cat 8.2? Cat 8.1? Cat 8? Měření metalické kabeláže. Název prezentace Měření metalické kabeláže. Měření metalické kabeláže Název prezentace 2015 Brno, 8.3.2018 Radek Praha, Kocian 21.4.2015 Juraj Sukop Cat 8? 40GBase-T? Cat 8? Cat 8.1? Cat 8.2? 1600MHz? 2000MHz? Proč nový standard pro metalické LAN kabeláže Potřeba navýšení

Více

Cenově výhodný, harmonizovaný, flexibilní, jednožilový vodič pro chráněné pevné uložení

Cenově výhodný, harmonizovaný, flexibilní, jednožilový vodič pro chráněné pevné uložení Cenově výhodný, harmonizovaný, flexibilní, jednožilový vodič pro chráněné pevné uložení H07V-K, HAR, připojovací a ovládací kabel, PVC, 450/750 V, zapojení, montáž, odolný vůči šíření plamene, třída 5/jemný

Více

KOAXIÁLNÍ KABELY.

KOAXIÁLNÍ KABELY. KOAXIÁLNÍ KABELY www.lica.cz Označení typu RG Označení typu kabelů formou RG-# nebo RG-#/U bylo vyvinuto pro vojenské účely během 2. světové války. Během let se toto označení stalo standardním i pro civilní

Více

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky Projekt Pospolu Aktivní a pasivní propojovací prvky obor 18-20-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Josef Petr. Technické vybavení je tvořené přenosovým médiem (kabelem),

Více

Přepěťové ochrany Gigabit ethernet BOX* PCB PATCH Přepěťové ochrany rozhraní 1000BASE-T BOX - extrémně účinné dvoustupňové ochrany vhodné i pro venkovní aplikace PATCH - ochrany 4 / 8 / 12 / 16 1000BASE-T

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. 1 Datum vydání: 1. Července 2016 Obsah Úvod -3- Předmět specifikace -3- Koncový bod sítě -4- Rozhraní G.703-4- Rozhraní

Více

Strukturovaný kabelážní systém LCS10 Giga

Strukturovaný kabelážní systém LCS10 Giga LCS10 Giga zásuvky RJ 45 10 Giga 786 40 786 41 Certifikovány, spl ují požadavky normy ISO/IEC 11801 vyd. 2.0, EN 50173-1, ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1 a IEEE P802.3: možnost op tovného p ipojení vodi v p ípad

Více

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4 Přednáška č.4 Ethernet Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s 10 Base X číslo vyjadřuje přenosovou rychlost v Mb/s BASE označuje typ přenášeného signálu (základní pásmo) Číslo (2, 5,..) vyjadřuje

Více

Pevný kabelový systém, standardizovaný firmou TIA-EIA, umožňující v centrálním hvězdicovém rozvodu čtyřpárovými kabely point-to-point přenos:

Pevný kabelový systém, standardizovaný firmou TIA-EIA, umožňující v centrálním hvězdicovém rozvodu čtyřpárovými kabely point-to-point přenos: Přednáška č.2 Pevný kabelový systém, standardizovaný firmou TIA-EIA, umožňující v centrálním hvězdicovém rozvodu čtyřpárovými kabely point-to-point přenos: dat v počítačových sítích telefonního signálu

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

CWDM CrossConnect pro Datacentra

CWDM CrossConnect pro Datacentra CrossConnect CrossConnect pro Datacentra CrossConnect system pro datová centra je založen na využití technologie vlnového multiplexu pro přenos na krátké vzdálenosti. Díky použití technologie je možné

Více

STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ Standard = norma; předpis; požadavek na vlastnosti, chování a parametry, které platí pro všechny stejně. Počítačová síť musí zajistit bezproblémovou komunikaci mezi připojenými

Více

OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot. Building Technologies. FibroLaser TM

OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot. Building Technologies. FibroLaser TM OTS30xx-EXT3 / -EXT4 OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot (OTS = Optical Temperature Sensor) (xx = 01, 02, 04, 06, 10 / SC = Switch Controller) FibroLaser TM Lineární měření teploty v prostředí

Více

BREAK-TDW-V4C a RDW-V4C

BREAK-TDW-V4C a RDW-V4C Optické převodníky video + RS485(RS232) + kontakty BREAK-TDW-V4C a RDW-V4C BOX* Digitální modulace 1x MM/SM univerzální optický port s WDM TDW 4x reléový výstup, video IN, 1x digitální vstup RDW 4x digitální

Více

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí/proud, 1 kanál IC220ALG320. Specifikace modulu. Spotřeba. Údaje pro objednávku

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí/proud, 1 kanál IC220ALG320. Specifikace modulu. Spotřeba. Údaje pro objednávku Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí/proud, 1 kanál Modul slouží pro výstup analogových napěťových nebo proudových signálů. Tyto signály jsou k dispozici v 16 bitovém rozlišení. Specifikace modulu

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Komponenty pro datové rozvody

Komponenty pro datové rozvody www.moeller.cz Komponenty pro datové rozvody Rozváděče a pasivní prvky pro datové rozvody. Výběrová pomůcka Platnost od 1. 6. 2008 Datové rozváděče 10 a 19 a jejich příslušenství Pasivní prvky pro datové

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

Bezpečnost síťové infrastruktury Panduit NISS - s námi je to snadné (komplexní řešení síťové infrastruktury dle ISO 27001)

Bezpečnost síťové infrastruktury Panduit NISS - s námi je to snadné (komplexní řešení síťové infrastruktury dle ISO 27001) Bezpečnost síťové infrastruktury Panduit NISS - s námi je to snadné (komplexní řešení síťové infrastruktury dle ISO 27001) Verze 1.30 NISS - Network Infrastructure Security Solution Rozvoj technologií

Více

RNA. RNA - hybridní rozvaděč. Datový modul hybridních rozvaděčů pro domovní rozvody. IP20 / IK05

RNA. RNA - hybridní rozvaděč. Datový modul hybridních rozvaděčů pro domovní rozvody. IP20 / IK05 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 - hybridní rozvaděč Datový modul hybridních rozvaděčů pro domovní rozvody. IP20 / IK05 163 Výklopné boční panely Boční nosné panely na obou stranách

Více

Kabely pro Ethernet dle EN typu XM pro náročné aplikace v železniční dopravě

Kabely pro Ethernet dle EN typu XM pro náročné aplikace v železniční dopravě Kabely pro Ethernet dle EN 50264-3-1 typu XM pro náročné aplikace v železniční dopravě Info Splňuje EN 50264-3-2 typ XM a EN 45545-2 Cat.5e pro přenosy do 100 / 1000 MBit/s Cat.6 A & Cat.7 vhodné pro 10

Více

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem Temp-485-Pt100 Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem Temp-485-Pt100 verze Box Temp-485-Pt100 verze Cable Temp-485-Pt100 verze FROST

Více

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí, 1 kanál IC220ALG321. Specifikace modulu. Spotřeba. Vlastnosti. Údaje pro objednávku

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí, 1 kanál IC220ALG321. Specifikace modulu. Spotřeba. Vlastnosti. Údaje pro objednávku Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí, 1 kanál Modul slouží pro výstup analogových napěťových signálů. Tyto signály jsou k dispozici v 16 bitovém rozlišení. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-01

Identifikátor materiálu: ICT-3-01 Identifikátor materiálu: ICT-3-01 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Topologie sítí Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí topologii počítačových

Více

MOD433 Bezdrátový modul Návod k obsluze V1.00

MOD433 Bezdrátový modul Návod k obsluze V1.00 MOD433 Bezdrátový modul Návod k obsluze V1.00 Obsah 1. Úvod 3 2. Technické údaje 2.1. Elektrické parametry 4 2.2. Rozměry 4 3. Vstupy/výstupy 3.1. Sériové rozhraní 1 5 3.2. Sériové rozhraní 2 5 3.3. Rozhraní

Více

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ-JIA Konektory a Kabely Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení 1 Zařízení integrovaná do MB Základní deska se

Více

XD Routing a vstupní I/O systém. Digitální broadcast technologie

XD Routing a vstupní I/O systém. Digitální broadcast technologie Řada 52 XD Routing a vstupní I/O systém Digitální broadcast technologie Design Core XD a Core XC systému Core - Jádro systému 52/XC Core je DHD centrální procesor pro menší a střední mixážní pulty se zpracováním

Více

Niloé. jednoduše elegantní

Niloé. jednoduše elegantní Niloé jednoduše elegantní Je zde pro vás i životní prostředí kolem vás Eco produkt > řada Niloé se vyrábí se speciální ohleduplností k životnímu prostředí podle ISO 14001. Snížení spotřeby elektrické energie

Více

SIMATIC ET 200SP: ÚSPORA MÍSTA, JEDNODUŠŠÍ PRÁCE, VYŠŠÍ VÝKON

SIMATIC ET 200SP: ÚSPORA MÍSTA, JEDNODUŠŠÍ PRÁCE, VYŠŠÍ VÝKON Nová generace decentrálních periferií SIMATIC ET 200SP: ÚSPORA MÍSTA, JEDNODUŠŠÍ PRÁCE, VYŠŠÍ VÝKON Načtěte QR kód pomocí svého mobilního telefonu. www.siemens.cz/et200sp Automatizace s vyšší efektivitou

Více

Transceivery versus kabeláž v datacentrech. Ing. Jaromír Šíma

Transceivery versus kabeláž v datacentrech. Ing. Jaromír Šíma Transceivery versus kabeláž v datacentrech Ing. Jaromír Šíma Transceivery do 10 / 16/ 32 Gbit/s 1 GE 100 Mbit/s 1 Gbit/s GBIC transceiver (Giga-bit Interface Converter) SC duplex 2,5/4/8/16/32 Gbit/s 10

Více

Průmyslové media konvertory 200M-1S.0.1-BOX. Montáž na DIN35. Příslušenství. 200M-1S.0.1-BOX s WDM SFP modulem BX W5

Průmyslové media konvertory 200M-1S.0.1-BOX. Montáž na DIN35. Příslušenství. 200M-1S.0.1-BOX s WDM SFP modulem BX W5 Montáž na rovný poklad Montáž na DIN3 Montáž do venkovního rozváděče OH321 SFP slot s podporou 100BASE-X Fast Ethernet port s PoE+ (30W) Podpora JUMBO paketů Podpora vzdáleného restartu PoE Detekce odpojení

Více

Excellence in Connectivity Solutions

Excellence in Connectivity Solutions MTP kabelážní systémy October 2011 MPO & MTP Connector Technology 2 MTP kabelážní systémy Trendy vysokohustotních kabeláží Požadavky na širší pásma Redukce objemu kabelu a zvýšení proudění vzduchu Vyšší

Více

Převodník RS-422 / mnohavidové optické vlákno ELO E174. Uživatelský manuál

Převodník RS-422 / mnohavidové optické vlákno ELO E174. Uživatelský manuál Převodník RS-422 / mnohavidové optické vlákno ELO E174 Uživatelský manuál 1.0 Úvod... 3 1.1 Použití převodníku... 3 2.0 Principy činnosti... 3 3.0 Instalace... 3 3.1 Připojení optické linky... 3 3.2 Připojení

Více

Přehled produktů strukturované kabeláže a datových rozvaděčů

Přehled produktů strukturované kabeláže a datových rozvaděčů 11.1.2018 Přehled produktů strukturované kabeláže a datových rozvaděčů Datové kabely Kód Elfetex Kód dodavatele Název Výrobce Stíněný Plášť Kategorie 5E (1000BaseT a nižší) 10.049.249 27655141 UTP 4x2x0,5

Více

Bal. Obj.. Adaptéry Mosaic pro optické konektory. 1 786 18 Adaptér 2 x LC duplex (uchycení konektoru NOVINKA. 1 329 07 Pro 12 vláken, stohovatelná

Bal. Obj.. Adaptéry Mosaic pro optické konektory. 1 786 18 Adaptér 2 x LC duplex (uchycení konektoru NOVINKA. 1 329 07 Pro 12 vláken, stohovatelná krimpovací nástroje a konektory, epoxidové konektory 331 93 331 06 331 10 Bal. Obj.. Souprava s krimpovacími nástroji 1 331 93 Souprava obsahuje nástroje pro zalisování konektor ST, SC nebo LC. S pomocí

Více

Přepěťové ochrany Gigabit ethernet OVP-1000M-BOX/PATCH BOX* PCB PATCH. OVP-1000M-BOX - ochrany gigabit ethernet pro venkovní instalace OVP-1000M-BOX

Přepěťové ochrany Gigabit ethernet OVP-1000M-BOX/PATCH BOX* PCB PATCH. OVP-1000M-BOX - ochrany gigabit ethernet pro venkovní instalace OVP-1000M-BOX Přepěťové ochrany Gigabit ethernet BOX* PCB PATCH Přepěťové ochrany rozhraní 1000BASE-T BOX - extrémně účinné dvoustupňové ochrany vhodné i pro venkovní aplikace PATCH - ochrany 4 / 8 / 12 / 16 1000BASE-T

Více

Systém přenosu audiosignálu pro evakuační rozhlasy 200M-EVA.E BOX + DIN35-LOCK* Slave 2. Slave 4

Systém přenosu audiosignálu pro evakuační rozhlasy 200M-EVA.E BOX + DIN35-LOCK* Slave 2. Slave 4 BOX* Kruhová topologie LAN-RING 2x MM/SM univerzální optické porty s WDM 2x symetrické audio v MP3 kvalitě 2/8x IN, 2/8x OUT 1x relé LOCK 1x Přepěťová ochrana BOX + DIN35-LOCK* Provozní teplota 25 C do

Více

BREAK-TW a RW-V.4/4 FIWRE-DOME FIWRE-DOME-RACK. Optické převodníky video + RS485 BOX* BOX* RACK IP56 RACK-3U/SU TW-V.4/4-BOX RW-V.

BREAK-TW a RW-V.4/4 FIWRE-DOME FIWRE-DOME-RACK. Optické převodníky video + RS485 BOX* BOX* RACK IP56 RACK-3U/SU TW-V.4/4-BOX RW-V. Optické převodníky video + RS485 BREAK-TW a -V.4/4 BOX* BOX* RACK IP56 FM modulace AGC optického útlumu MM/SM univerzální Až 3 nezávislé video výstupy Přepěťová ochrana Proudová ochrana napájení Provozní

Více

Využití SPD pro zvýšení spolehlivosti řídících systémů. Ing TICHÝ Vlastimil

Využití SPD pro zvýšení spolehlivosti řídících systémů. Ing TICHÝ Vlastimil Využití SPD pro zvýšení spolehlivosti řídících systémů Ing TICHÝ Vlastimil 1 Základní normy týkající se přepětí Požadavky na ochranná zařízení- testování a kategorizace SPD ČSN (STN) EN61643-11 Požadavky

Více

PRYŽOVÉ KABELY OBSAH. Orientační srovnání značení kabelů EST a některých dalších výrobců. Typové značení harmonizovaných kabelů

PRYŽOVÉ KABELY OBSAH. Orientační srovnání značení kabelů EST a některých dalších výrobců. Typové značení harmonizovaných kabelů OBSAH H05RR-F... 35 H07RN-F... 36 TITANEX H07RN-F... 39 TITANEX PREMIUM... 41 H01N2-D... 43 NSGAFÖU... 44 H05RNH2-F... 45 Typové značení harmonizovaných kabelů Orientační srovnání značení kabelů EST a

Více

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě)

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě) Technologie linek na PL Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě) Drátové linky > Patří mezi nejstarší média, využívá elektrické vodivosti

Více