ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ 698 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ 698 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU"

Transkript

1 č.j.73/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ 698 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU vychází z analýz podmínek MŠ, je zpracován týmem pracovníků školy, byl projednán na pedagogické a provozní poradě konané dne Jeho účinnost je plánovaná na období 3 let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti. 1. aktualizace: aktualizace: aktualizace: Jana Rezková ředitelka MŠ

2 OBSAH: 1. Identifikační údaje školy 2. Obecná charakteristika školy 2.1. Mateřská škola Lánecká 2.2. Mateřská škola Na Sídlišti 2.3. Mateřská škola Pěšinky 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Materiální podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální podmínky 3.4. Organizační chod 3.5. Řízení školy 3.6. Personální zajištění 3.7. Spoluúčast rodičů 3.8. Spolupráce se ZŠ 3.9. Spolupráce se zřizovatelem a veřejností 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1. Vzdělávací cíle 5.2. Formy a metody vzdělávání 6. Vzdělávací obsah 6.1. Podzimní sluníčko nás zavedlo do školky 6.2. Sluníčko uspává podzimní přírodu 6.3. Kouzelný předvánoční čas 6.4. Příroda spí zimním spánkem 6.5. Když zima kraluje 6.6. Se sluníčkem za pohádkou

3 6.7. Objevujeme svět kolem nás 6.8. Já a moje rodina 6.9. Sluníčko nás láká ven Hurá prázdniny 7. Evaluace 8. Přílohy 8.1. Teorie inteligencí H. Gardnera 8.2. Školní řád 8.3. Jdeme cestou zdravé MŠ 8.4. Plán pedagogických porad 8.5. Personální obsazení 8.6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8.7. Přehledy o rozvoji dítěte

4 1. Identifikační údaje školy Název právnické osoby: Mateřská škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 698, příspěvková organizace Identifikátor právnické osoby: Adresa: Lánecká 698, Světlá nad Sázavou Telefon: Fax: Webové stránky: Ředitelka: Jana Rezková, narozena Trvalý pobyt: Zahradní 917, Světlá nad Sázavou Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Město Světlá nad Sázavou Právní forma: obec, IČO: Adresa: náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Mateřská škola kapacita: 90 cílová: 208 dětí IZO: Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Lánecká 698, Světlá nad Sázavou 2. Pěšinky 231, Světlá nad Sázavou 3. Sídliště 595, Světlá nad Sázavou Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Školní jídelna Kapacita: 90 cílová: 388 stravovaných IZO:

5 Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Lánecká 698, Světlá nad Sázavou 2. Lánecká 698, Světlá nad Sázavou 3. Lánecká 698, Světlá nad Sázavou RED IZO: K RED IZO: Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Právnická osoba: Datum účinnosti posledního rozhodnutí: Datum vystavení posledního rozhodnutí: Č.j. posledního rozhodnutí: KUJI 17653/2005 OfMS Datum poslední aktualizace: Datum zápisu do rejstříku: Datum výpisu: Datum účinnosti posledního ukončení rozhodnutí: Datum vystavení posledního ukončení rozhodnutí: Číslo jednací poslední ukončení rozhodnutí: KUJI 17653/2005 OfMS Datum posledního provedení aktualizace:

6 2. Obecná charakteristika školy Světlá nad Sázavou se nachází v malebném koutku Českomoravské vysočiny, na obou březích řeky Sázavy. Krajina je zde velice rozmanitá a půvabná, lesy střídají pole a louky, silnice a železnice přivádějí do tohoto kraje velké množství turistů a chatařů. MŠ Pěšinky se nachází na pravém břehu řeky Sázavy v blízkosti nádraží a obce Příseka, MŠ Lánecká a Na Sídlišti mají velice výhodnou polohu, jsou umístěny v blízkosti městských sídlišť. O všechny školy je mimořádný zájem, kapacita všech je stoprocentně naplňována.všechny školy jsou standardně vybaveny, i když vybavení nábytkem by mohlo být lepší a účelnější. Všechny školy mají poměrně velké zahrady s pískovišti a zahradními průlezkami. Součástí školy jsou kuchyně, což je velkou výhodou, jídlo se nemusí dovážet Mateřská škola Lánecká Budova MŠ má 3 pavilóny jeden hospodářský, 2 pro MŠ, 1 pavilón je jednopodlažní, ve kterém se nachází 2 oddělení. Jeden pavilón je bezbariérový, přízemní. 1. oddělení U motýlků paní učitelky Vladimíra Zemanová,Lenka Kahounová děti 4-6 leté Odd. je zaměřeno na adaptaci nových dětí na prostředí MŠ. 2. oddělení U obláčků paní učitelky Jana Rezková, Jana Dolejšová děti 5-6 leté a s odkladem školní docházky. Oddělení je zaměřeno na přípravu na vstup do ZŠ. 3. oddělení U sluníček paní učitelky Iva Obselková, Kristýna Kaplanová děti 3-4 leté. Oddělení je zaměřeno adaptaci nových dětí. -3-

7 2.2. Mateřská kola Pěšinky Jednotřídní MŠ. Paní učitelky: Jaroslava Chládová, Hana Bezděkovská Děti od 3 6 leté a s odkladem školní docházky. Výuka anglického jazyka, předplavecký výcvik. Součástí MŠ je velká zahrada s vybavením. Prostorný altán, který využíváme za nepříznivého počasí Mateřská škola Sídliště Budova této MŠ je jednopodlažní, rozdělena do 3 oddělení. V jedné čtvrtině jsou umístěny 2 třídy ZŠ Komenského. 1. oddělení Berušky - paní učitelky Dagmar Líbalová a Monika Matlachová děti 3-4 leté Oddělení je zaměřeno na adaptaci dětí do MŠ. 2. oddělení Sluníčka paní učitelky Eva Švandová a Marcela Mikulová děti 4-5 leté Oddělení je zaměřeno na rozvoj všech psychických a fyzických vlastností. 3. oddělení Motýlci paní učitelky Hana Černá a Ludmila Prchalová děti 5-6 leté a děti s odkladem školní docházky. Oddělení je zaměřeno na přípravu dětí do ZŠ.Výuka anglického jazyka. -4-

8 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Materiální podmínky V MŠ je 7 tříd, každá třída má prostor pracovní a hrací, nábytek je uspořádán tak, aby si děti mohly brát vše potřebné pro svou hru. Postupně se daří třídy vybavovat novým nábytkem (dle finančních možností). Každoročně se obměňují novými hračkami a pomůckami, včetně počítačové techniky. V každé MŠ jsou prostorné zahrady, vybavené zahradním nábytkem, průlezkami, skluzavkami apod.. Stále se doplňuje novým nářadím a náčiním (každý rok revize všeho nářadí, jak ve třídě, tak v zahradě). Šatny jsou přizpůsobeny počtu dětí, postupně se vybavují novým nábytkem. V šatnách jsou informační nástěnky pro rodiče a vystaveny práce dětí. Osvětlení a vytápění vyhovuje hygienickým podmínkám Životospráva - režim dne je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí - dodržován pitný režim - stravování zajišťují školní jídelny, každá MŠ má vlastní jídelnu jídlo je čerstvé, neztrácí na kvalitě. - děti se stravují pravidelně, osvojují si pravidla správného stolování - dle potřeby děti po obědě odpočívají na lehátkách (popř. klidový program) - dostatečně dlouhý pobyt venku, na školní zahradě, v parku, na hřištích, ve městě apod.. - rodiče mají možnost přivádět děti dle svých potřeb, na základě domluvy s učitelkou - respektujeme individuální potřeby dětí -5-

9 3.3. Psychosociální podmínky - navazujeme vzájemný pocit důvěry a spolupráce s dítětem - usnadňujeme dítěti období adaptace na pobyt v MŠ - učíme se ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné spolupráci - každé dítě má stejná práva i povinnosti - nabízíme dítěti činnosti dle jeho zájmu, podporujeme důvěru v sebe sama - vytváříme prostředí jistoty a spokojenosti dětí - pracovní problémy se řeší na pravidelných poradách vedoucích učitelek - třídní schůzky dle potřeby, využití dotazníků pro rodiče - společné dodržování domluvených pravidel chování 3.4. Organizační chod - provoz MŠ : hod. - denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí - organizace dne je pouze orientační, vychází z potřeb a zájmu dětí (s ohledem na dobu pobytu venku a 3 hodinovými intervaly mezi jídly) - jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity - učitelka dbá na vyváženost spontánních a řízených činností - v jednotlivých třídách jsou herní koutky, které umožňují hru v menších skupinkách dětí - při vstupu dítěte do MŠ možná adaptace společně s rodiči 3.5. Řízení školy - organizační řád a směrnice ředitelky školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců, všichni zaměstnanci jsou seznámeni s náplní práce. Důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci a vytváření prostředí důvěry a otevřenosti. - ve škole funguje informační systém, pedagogické a provozní porady dle potřeb řízení školy -6-

10 - všechny učitelky se podílejí na vypracování ŠVP - MŠ spolupracuje se zřizovatelem, se ZŠ ve městě, s rodiči pomoc při uskutečňování projektů plánovaných školou - informace o životě v MŠ Světelský zpravodaj - schůzky s rodiči dle potřeb, informace možnost sdělovat každý den, rozhovory s rodiči o chování dětí apod Personální zajištění - počet pedagogických pracovníků: 14,13 splňuje podmínky stanovené zákonem,jedna uč. nekvalifikovaná. - č. 563/2004 Sb. pro pedagogické pracovníky - počet nepedagogických pracovníků: 13 - sebevzdělávání učitelek, účast na seminářích, sledování metodického portálu Spoluúčast rodičů - rodiče mají volný přístup do tříd - rodiče jsou pravidelně informováni o dění v MŠ při předávání dítěte - informační nástěnky pro rodiče - rodiče jsou zváni na akce pořádané školou - možnost nahlédnutí na internetové stránky - učitelky zachovávají diskrétnost informacích o dítěti 3.8. Spolupráce se ZŠ - dny otevřených dveří v ZŠ - akademie - koncerty sboru - sportovní hry ke Dni dětí - návštěva učitelek ZŠ v MŠ - využití dopravního hřiště -6-

11 - návštěva předškolních dětí v 1. třídách ZŠ 3.9. Spolupráce se zřizovatelem a veřejností - pravidelné porady ředitelů škol na Městském úřadě - účast na akcích města (vítání občánků, ekologické aktivity) - kulturní zařízení KyTICe divadelní představení, knihovna, výstavy Na půdě - hasiči - spolupráce se ZUŠ průzkum talentů dětí - dětský lékař - SPC a PPP - zdravotní pojišťovna Metal - Alian 4. Organizace vzdělávání Režim dne je přizpůsoben věku a možnostem dětí, časy jednotlivých činností jsou přibližné, je třeba je přizpůsobit dané situaci a podmínkám každé chvíle, nutno vytvořit rovnováhu mezi volnou hrou a společnou činností vedenou učitelkou. Rytmus týdne spočívá v členění činností do jednotlivých dnů, každý den je specifický pro určitou činnost. Do MŠ jsou přijímány děti ve věku od 3 6 let a děti s odkladem školní docházky. Přednostně jsou přijímány děti, které navštěvují školu poslední rok před vstupem do ZŠ a děti s místem trvalého pobytu. Každý rok se koná zápis do MŠ po projednání se zřizovatelem a zveřejněním ve Světelském zpravodaji. Rodiče s dětmi si v den zápisu mohou prohlédnout prostory MŠ, pohrát si a seznámit se s učitelkami. Zápisu se zúčastňují i vedoucí pracovnice odboru školství na městském úřadě. -7-

12 Při nástupu do MŠ klademe velký důraz na adaptaci dítěte v novém prostředí a vytváříme podmínky k citlivému začlenění se do dětského kolektivu. Organizace předškolního vzdělávání se řídí dle zákona 561/2004 Sb., 34, Charakteristika vzdělávacího programu Název ŠVP: Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to prima Vzdělávací cíle programu: - celoroční pozorování změn v přírodě - vytvoření základu estetického vztahu k přírodě., ke světu, k životě, ke kultuře a umění - vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, vytvářet u dětí ekologické cítění 5.2. Formy a metody vzdělávání Vzdělávání probíhá ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, ve skupinách i individuálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Mezi oblíbení formy patří i nadstandardní aktivity (plavecký výcvik, výlety, společné akce rodičů a dětí). Umožňujeme dítěti rozvíjet svou osobnost na základě svých možností, schopností, zájmu a prožitků a to jak po stránce tělesné, psychické a sociální. Cílem ŠVP je umožnit dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak krásnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Program je schématický a umožňuje učitelkám pracovat v jednotlivých třídách samostatně, uskutečňovat své vlastní nápady. -8-

13 Každá třída má zpracovaný svůj třídní vzdělávací program, při jeho tvorbě vycházejí učitelky z cílů ŠVP, z dobré znalosti dětí, podmínek třídy a MŠ. 6. Vzdělávací obsah: Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to prima Podzimní sluníčko nás zavedlo do školky. Integrované bloky: Časový rozsah: Charakteristika: Záměry: - My jsme kamarádi, my se máme rádi. - Šel zahradník do zahrady. - Přijede k nám pouť. - Rozmarný podzim. 4 týdny - seznámení s prostředím, které dítě obklopuje - adaptace dětí na nové prostředí - všímat si změn v přírodě - sklizeň ovoce a zeleniny - příprava na Svatováclavskou pouť - seznámení a orientace dětí v MŠ - seznámení s režimem a uspořádáním dne - rozvoj hygienických návyků - uspokojování potřeb dětí - vytváříme si pravidla společenského soužití - seznámení se všemi pracovnicemi MŠ - seznámení s prostředím školní zahrady -9-

14 - pobytem venku podpořit tělesný rozvoj a zdraví dítěte - zaměřit se na komunikaci mezi dětmi a učitelkou - rozvoj tvořivosti a poznání - chápat proměny v přírodě - rozvoj vlastních zájmů Kompetence: - budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí - povedeme děti k vnímání problémů - povedeme děti k užívání přirozených prostředků komunikace a k vyjádření svých myšlenek - zaměříme se na schopnost adaptovat se na nové prostředí - respektujeme pravidla - vnímat svou sounáležitost s přírodním a společenským prostředím 6.2. Sluníčko uspává podzimní přírodu Integrované bloky: Časový rozsah: Naše zahrádka. - Barevný lísteček. - Draci jsou kamarádi. - Na dvoře. - Podzim v lese a na poli. - Ukaž co umíš. - Co děláme celý den. 4-5 týdnů

15 Charakteristika: - seznámení dětí s přírodou - znaky podzimu - změny v přírodě - sběr přírodnin - seznámení s hospodářskými zvířaty a jejich životem - všímat si vlastního těla - seznámení s časovými pojmy - sledovat přípravy přírody na zimní spánek Záměry: Kompetence: - podporovat tělesný vývoj dítěte - vést rozhovory s dětmi - rozvíjet tvořivost - učit se chápat proměny v přírodě v souvislosti se změnami počasí - rozvíjet vlastní zájmy a potřeby - rozvoj smyslového vnímání - učit se řešit problémy jako přirozenou součást života - rozvoj komunikace se svým okolím - adaptovat děti na prostředí MŠ a jeho běžné změny - vnímat svou sounáležitost s přírodním prostředím - chránit své zdraví a zdraví svých kamarádů -11-

16 6.3. Kouzelný předvánoční čas Integrované bloky: Časový rozsah: Charakteristika: - Z pohádky do pohádky. - Hrajeme si divadlo. - Čertíku, Bertíku. - Těšíme se na Vánoce. - Štědrej večer nastal. 4-5 týdnů - činnosti související s přípravami na Vánoce - návštěva čertů a Mikuláše - výroba přání a dárečků rozvoj fantazie dětí - rozvoj hudebních schopností zpěv koled a vánočních písniček - čekání na Vánoce si zpříjemníme čtením a vyprávěním pohádek - vánoční posezení dětí a rodičů u vánočního stromečku Záměry: Kompetence : - seznámíme děti se zvyky a obyčeji, které patří k předvánoční a vánoční době - vnímáme atmosféru ve městě (výzdoba) - všímáme si chování lidí - proč Vánoce slavíme (přijatelnou formou vysvětlovat s ohledem na věk) - seznámení s knihou a jejím obsahem - nové zkušenosti děti získávají na základě experimentů - 12-

17 - učíme se řešit náročnější situace s pomocí dospělého - vyjádření svých myšlenek - ohleduplnost k ostatním - přizpůsobivost ke skupině dětí - vážit si práce druhých 6.4. Příroda spí zimním spánkem Integrované bloky: - Sněhuláček panáček. - Zvířátka v zimě. - Když Alenka stůně Když zima kraluje Integrované bloky: Časový rozsah: Charakteristika: - Jak se oblékáme. - Brusle, saně honem na ně! - Karneval v MŠ. - Zima, zima, zimička. přibližně 8 týdnů - znaky zimy - stavění sněhuláků, bobování, krmení ptáčků, život zvířat v zimním období - chránit své zdraví (vysvětlování pojmů) - oblékání dětí (léto x zima) - 13-

18 - příprava karnevalové zábavy (výroba masek, výzdoba tříd apod. ) - písničky a básničky se zimní tématikou - zimní sporty a radovánky - příprava dětí k zápisu do ZŠ Záměry : - pobyt na zdravém vzduchu posiluje tělesný vývoj dítěte, otužujeme se - pozorování změn v přírodě - rozvoj fantazie a tvořivosti dětí - rozvoj sociální soudržnosti - kultivovaný projev dětí - rozvoj citů - rozvoj poznatků o svém těle Kompetence: - hodnotíme své pokroky - pochopit, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli - využívat komunikační prostředky - prosazovat se, ale i přizpůsobovat ostatním - zájem o dění okolo nás, uvědomit si vlastní práva a práva druhých -14-

19 6.6. Se sluníčkem za pohádkou Integrované bloky: - Červená karkulka. - Tři medvědi. - O slepičce a kohoutkovi. - Sněhurka a sedm trpaslíků Objevujeme svět kolem nás Integrované bloky: Časový rozsah: - Z čeho je moje hračka. - Čím budu až budu velký. - Co jezdí, létá, pluje. - Velikonoční pomlázka. - Zvířátka a mláďátka. přibližně 8 týdnů Charakteristika: seznamování s obsahem pohádek (i dle výběru učitelky) - seznámení s výrobky z různého materiálu (pokusy) - profese a uplatnění námětové hry

20 Záměry: Kompetence: - seznámení s dopravními prostředky hry s dopravní tématikou - vítání jara a velikonoční svátky malování kraslic - jarní probouzení v přírodě vnímáme změny v souvislosti s počasím - vycházky do přírody (rostliny, zvířata a jejich mláďata) - přiblížíme dětem tradice jarních svátků - rozvíjíme fyzickou a psychickou zdatnost dětí - rozvoj smyslů - podpora získání sebedůvěry - sebeovládání - podílet se na estetičnosti prostředí - poznávat naše město a okolí (město x vesnice) - povedeme děti k uplatnění získané zkušenosti - podporujeme slovní aktivitu dětí - učit děti včasně a uvážlivě řešit konflikty - samostatně vyjadřovat své myšlenky - vést děti k vyjadřování svých prožitků, pocitů a nálad - dále vytvářet pravidla společenského chování - učit děti rozpoznávat své slabé a silné stránky 6.8. Já a moje rodina Integrované bloky: - Moje maminka. - Naše rodina. - Nejsme všichni stejní

21 Časový rozsah: Charakteristika: Záměry : Kompetence: - Místo, kde žiji. - 4 týdny - oslava Svátku matek, výroba dárků pro maminku - učit se pojmenovávat členy rodiny - vysvětlovat pojmy domov, rodina, vlast - znát název našeho města - poznání vlastní identity místo v rodině - práce s knihou encyklopedie - podporovat tělesný rozvoj dítěte (hry na zahradě) - podporovat komunikaci se svými vrstevníky a dospělými - vzájemná pomoc a spolupráce - rozvoj základních kulturně společenských návyků - získávat elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody - samo ohodnotit svoje pokroky - schopnost rozlišovat řešení konfliktů, které vedou k cíli a které ne - seznámení s cizí kulturou, jiným jazykem a chováním - schopnost prosadit se, ale i podřídit - smysl pro povinnost ve hře i v práci -17-

22 6.9. Sluníčko nás láká ven Integrované bloky : - Letní sporty. - Barevná zahrada. - Příroda a okolí. - Šnečku, šnečku Hurá, prázdniny! Integrované bloky: Časový rozsah: Charakteristika: - Zvířátka v ZOO. - Kouzelný podmořský svět. - Léto a řeka. - Váza plná květin týdnů - chápat změny v přírodě, změny počasí - více aktivit venku na zahradě - sportování, oslava dne dětí - příprava výletu, setkání se zajímavými lidmi - rozloučení s předškoláky - těšíme se na prázdniny, vyprávíme si kam pojedeme - seznámení s životem exotických zvířat, s životem zvířat žijících ve vodě - co nám hrozí o prázdninách chránit se před úrazy, hry s dopravní tématikou (dopravní hřiště) -18-

23 Záměry: Kompetence: - podpoříme tělesný rozvoj a zdraví dětí - rozvoj komunikace - dodržovat pravidla bezpečnosti - učit se dovednostem jak se chovat u vody, ve městě, na výletě - vnímat přírodu a život v ní - rozvoj tvořivosti, paměti a pozornosti - podporovat zájem dítěte o učení - získat elementární poznatky o světě lidí - podpořit aktivitu dítěte a radost z toho, co samo dokázalo - samo se hodnotit - řešit problémy na základě vlastních zkušeností - domlouvat se slovy i gesty - dodržování společenských pravidel - učit se plánovat a organizovat svoje činnosti a hry - vytvářet podvědomí o činorodosti, pracovitosti a podnikavosti - 19-

24 7. Evaluace Hodnocení není cílem, ale prostředkem k hledání optimálních cest, vzdělávání dětí. Na základě výsledků se rozhodneme co budeme měnit. Vnitřní hodnocení školy stanoví 11 a 12 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nástroj hodnocení: pozorování rozhovory, diskuse, pedagogické porady kontrola pedagogických a provozních pracovníků hospitace a následné rozbory analýza třídní a školní dokumentace analýza vlastní a pedagogické práce dotazníky a další přehledy o rozvoji dětí fotodokumentace Evaluace výchovně vzdělávacího procesu Evaluace ŠVP: 1x za 3 roky, po ukončení platnosti zpráva o činnosti školy 1x za 3 roky ( 9, odst. 1, vyhl. 15/2005 Sb.) vypracovat zprávu, která bude podkladem pro inovaci ŠVP na další období, zpráva bude obsahovat jaké výsledky byly zjištěny, co se podařilo, nepodařilo, jaké problémy se objevily z toho vyplývají opatření, závěry a doporučení Evaluace průběhu vzdělávání - jak se nám daří naplňovat kompetence a cíle v jednotlivých vzdělávacích oblastech - hodnotíme tématické bloky, činnosti dětí a vypracováváme diagnostiky dětí - každý den společně s dětmi hodnotíme činnosti, které jsme vykonávaly. -20-

25 Evaluace podmínek ke vzdělávání : Materiální podmínky: - vybavování nábytkem, který odpovídá velikosti určité věkové skupiny - hračky a pomůcky jsou během roku postupně doplňovány a obměňovány - - hodnotíme 1x ročně Životospráva - učit děti správnému stolování, aby si samy připravily svačinu, uklidily po sobě - učit děti samostatnosti při sebeobsluze. Psychosociální podmínky - učíme se respektovat pravidla komunikace a naslouchání - dát rodičům možnost využít adaptační období k začlenění dítěte do kolektivu MŠ - vytváříme společná pravidla - snažíme se společně s dětmi hledat řešení problému a negativního projevu dětí (učit děti uvědomit si vlastní chování, posilovat sebekontrolu) - učitelka přiznává svoje chyby a omyly, dodržuje dané sliby, umí si ze sebe udělat legraci, vyslechne problémy a starosti dětí Organizace - plánujeme pohybové činnosti na správné držení těla - práce v malých skupinách - pozorujeme dětské hry, které jsou podkladem pro další činnost - učitelka nechává hru dohrát, dokončit - učitelka vede záznamy o dětech na základě pozorování - snažíme se o vybavování novým nábytkem, hračkami a pomůckami

26 Řízení v MŠ - učitelky znají kompetence - zápisy z pedagogických porad vedoucích učitelek předávány ostatním pedagogům - vytváříme SWOT analýzu, v průběhu roku jí doplňujeme a obměňujeme - ředitelka má vypracovány kritéria hodnocení - ředitelka vykonává hospitace s vedoucími učitelkami a provádí zápis - 2x ročně porady všech zaměstnanců - jednotlivé MŠ své porady dle potřeb - hodnocení každý týden podle tématického bloku - odklady školní docházky diskutujeme s rodiči a nabízíme pomoc s PPP a Spec. poradnou v Havl. Brodě - pomáháme rodičům informacemi o výchově a vzdělávání jejich dětí, doporučujeme odbornou pomoc a konzultaci s odborníkem - vlastní hodnocení školy přispívají všichni pedagogové - spolupracujeme se ZŠ ve městě, se zřizovatelem a ostatní veřejností Personální podmínky - všechny učitelky mají potřebnou kvalifikaci - sebevzdělávání učitelek školení a samostudium dle zájmu Spoluúčast rodičů - práva a povinnosti rodičů jsou vytyčena ve Školním řádu - rodiče mohou vstupovat do tříd a společně s učitelkami řešit problémy týkající se jejich dětí, mohou spolurozhodovat na otázkách vzdělávání apod. - 1x ročně schůzky rodičů - dotazníky pro rodiče důvěrné, pouze pro učitelky

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Provoz školní družiny: 6,30-7,45 11,40-17,00 7,30-9,30 plavání (druhý, třetí ročník) V letošním školním roce je zařazeno 180 dětí do 6 oddělení: 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠD Školní družina při ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, IČO 72742739 Sídlo Turnov-Mašov,

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves Výroční zpráva Mateřská škola Nová Ves 204-205 Mateřská škola Nová Ves Údaje o mateřské škole za školní rok 204/205 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Základní škola a Mateřská škola Nová

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zařiďme věci tak, aby je dítě udělalo dobře, a my je za to mohli pochválit a nedopusťme,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Školní vzdělávací program školní družiny 1.Identifikační údaje Školní družina

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více