ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ 698 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ 698 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU"

Transkript

1 č.j.73/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ 698 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU vychází z analýz podmínek MŠ, je zpracován týmem pracovníků školy, byl projednán na pedagogické a provozní poradě konané dne Jeho účinnost je plánovaná na období 3 let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti. 1. aktualizace: aktualizace: aktualizace: Jana Rezková ředitelka MŠ

2 OBSAH: 1. Identifikační údaje školy 2. Obecná charakteristika školy 2.1. Mateřská škola Lánecká 2.2. Mateřská škola Na Sídlišti 2.3. Mateřská škola Pěšinky 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Materiální podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální podmínky 3.4. Organizační chod 3.5. Řízení školy 3.6. Personální zajištění 3.7. Spoluúčast rodičů 3.8. Spolupráce se ZŠ 3.9. Spolupráce se zřizovatelem a veřejností 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1. Vzdělávací cíle 5.2. Formy a metody vzdělávání 6. Vzdělávací obsah 6.1. Podzimní sluníčko nás zavedlo do školky 6.2. Sluníčko uspává podzimní přírodu 6.3. Kouzelný předvánoční čas 6.4. Příroda spí zimním spánkem 6.5. Když zima kraluje 6.6. Se sluníčkem za pohádkou

3 6.7. Objevujeme svět kolem nás 6.8. Já a moje rodina 6.9. Sluníčko nás láká ven Hurá prázdniny 7. Evaluace 8. Přílohy 8.1. Teorie inteligencí H. Gardnera 8.2. Školní řád 8.3. Jdeme cestou zdravé MŠ 8.4. Plán pedagogických porad 8.5. Personální obsazení 8.6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8.7. Přehledy o rozvoji dítěte

4 1. Identifikační údaje školy Název právnické osoby: Mateřská škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 698, příspěvková organizace Identifikátor právnické osoby: Adresa: Lánecká 698, Světlá nad Sázavou Telefon: Fax: Webové stránky: Ředitelka: Jana Rezková, narozena Trvalý pobyt: Zahradní 917, Světlá nad Sázavou Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Město Světlá nad Sázavou Právní forma: obec, IČO: Adresa: náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Mateřská škola kapacita: 90 cílová: 208 dětí IZO: Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Lánecká 698, Světlá nad Sázavou 2. Pěšinky 231, Světlá nad Sázavou 3. Sídliště 595, Světlá nad Sázavou Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Školní jídelna Kapacita: 90 cílová: 388 stravovaných IZO:

5 Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Lánecká 698, Světlá nad Sázavou 2. Lánecká 698, Světlá nad Sázavou 3. Lánecká 698, Světlá nad Sázavou RED IZO: K RED IZO: Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Právnická osoba: Datum účinnosti posledního rozhodnutí: Datum vystavení posledního rozhodnutí: Č.j. posledního rozhodnutí: KUJI 17653/2005 OfMS Datum poslední aktualizace: Datum zápisu do rejstříku: Datum výpisu: Datum účinnosti posledního ukončení rozhodnutí: Datum vystavení posledního ukončení rozhodnutí: Číslo jednací poslední ukončení rozhodnutí: KUJI 17653/2005 OfMS Datum posledního provedení aktualizace:

6 2. Obecná charakteristika školy Světlá nad Sázavou se nachází v malebném koutku Českomoravské vysočiny, na obou březích řeky Sázavy. Krajina je zde velice rozmanitá a půvabná, lesy střídají pole a louky, silnice a železnice přivádějí do tohoto kraje velké množství turistů a chatařů. MŠ Pěšinky se nachází na pravém břehu řeky Sázavy v blízkosti nádraží a obce Příseka, MŠ Lánecká a Na Sídlišti mají velice výhodnou polohu, jsou umístěny v blízkosti městských sídlišť. O všechny školy je mimořádný zájem, kapacita všech je stoprocentně naplňována.všechny školy jsou standardně vybaveny, i když vybavení nábytkem by mohlo být lepší a účelnější. Všechny školy mají poměrně velké zahrady s pískovišti a zahradními průlezkami. Součástí školy jsou kuchyně, což je velkou výhodou, jídlo se nemusí dovážet Mateřská škola Lánecká Budova MŠ má 3 pavilóny jeden hospodářský, 2 pro MŠ, 1 pavilón je jednopodlažní, ve kterém se nachází 2 oddělení. Jeden pavilón je bezbariérový, přízemní. 1. oddělení U motýlků paní učitelky Vladimíra Zemanová,Lenka Kahounová děti 4-6 leté Odd. je zaměřeno na adaptaci nových dětí na prostředí MŠ. 2. oddělení U obláčků paní učitelky Jana Rezková, Jana Dolejšová děti 5-6 leté a s odkladem školní docházky. Oddělení je zaměřeno na přípravu na vstup do ZŠ. 3. oddělení U sluníček paní učitelky Iva Obselková, Kristýna Kaplanová děti 3-4 leté. Oddělení je zaměřeno adaptaci nových dětí. -3-

7 2.2. Mateřská kola Pěšinky Jednotřídní MŠ. Paní učitelky: Jaroslava Chládová, Hana Bezděkovská Děti od 3 6 leté a s odkladem školní docházky. Výuka anglického jazyka, předplavecký výcvik. Součástí MŠ je velká zahrada s vybavením. Prostorný altán, který využíváme za nepříznivého počasí Mateřská škola Sídliště Budova této MŠ je jednopodlažní, rozdělena do 3 oddělení. V jedné čtvrtině jsou umístěny 2 třídy ZŠ Komenského. 1. oddělení Berušky - paní učitelky Dagmar Líbalová a Monika Matlachová děti 3-4 leté Oddělení je zaměřeno na adaptaci dětí do MŠ. 2. oddělení Sluníčka paní učitelky Eva Švandová a Marcela Mikulová děti 4-5 leté Oddělení je zaměřeno na rozvoj všech psychických a fyzických vlastností. 3. oddělení Motýlci paní učitelky Hana Černá a Ludmila Prchalová děti 5-6 leté a děti s odkladem školní docházky. Oddělení je zaměřeno na přípravu dětí do ZŠ.Výuka anglického jazyka. -4-

8 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Materiální podmínky V MŠ je 7 tříd, každá třída má prostor pracovní a hrací, nábytek je uspořádán tak, aby si děti mohly brát vše potřebné pro svou hru. Postupně se daří třídy vybavovat novým nábytkem (dle finančních možností). Každoročně se obměňují novými hračkami a pomůckami, včetně počítačové techniky. V každé MŠ jsou prostorné zahrady, vybavené zahradním nábytkem, průlezkami, skluzavkami apod.. Stále se doplňuje novým nářadím a náčiním (každý rok revize všeho nářadí, jak ve třídě, tak v zahradě). Šatny jsou přizpůsobeny počtu dětí, postupně se vybavují novým nábytkem. V šatnách jsou informační nástěnky pro rodiče a vystaveny práce dětí. Osvětlení a vytápění vyhovuje hygienickým podmínkám Životospráva - režim dne je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí - dodržován pitný režim - stravování zajišťují školní jídelny, každá MŠ má vlastní jídelnu jídlo je čerstvé, neztrácí na kvalitě. - děti se stravují pravidelně, osvojují si pravidla správného stolování - dle potřeby děti po obědě odpočívají na lehátkách (popř. klidový program) - dostatečně dlouhý pobyt venku, na školní zahradě, v parku, na hřištích, ve městě apod.. - rodiče mají možnost přivádět děti dle svých potřeb, na základě domluvy s učitelkou - respektujeme individuální potřeby dětí -5-

9 3.3. Psychosociální podmínky - navazujeme vzájemný pocit důvěry a spolupráce s dítětem - usnadňujeme dítěti období adaptace na pobyt v MŠ - učíme se ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné spolupráci - každé dítě má stejná práva i povinnosti - nabízíme dítěti činnosti dle jeho zájmu, podporujeme důvěru v sebe sama - vytváříme prostředí jistoty a spokojenosti dětí - pracovní problémy se řeší na pravidelných poradách vedoucích učitelek - třídní schůzky dle potřeby, využití dotazníků pro rodiče - společné dodržování domluvených pravidel chování 3.4. Organizační chod - provoz MŠ : hod. - denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí - organizace dne je pouze orientační, vychází z potřeb a zájmu dětí (s ohledem na dobu pobytu venku a 3 hodinovými intervaly mezi jídly) - jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity - učitelka dbá na vyváženost spontánních a řízených činností - v jednotlivých třídách jsou herní koutky, které umožňují hru v menších skupinkách dětí - při vstupu dítěte do MŠ možná adaptace společně s rodiči 3.5. Řízení školy - organizační řád a směrnice ředitelky školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců, všichni zaměstnanci jsou seznámeni s náplní práce. Důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci a vytváření prostředí důvěry a otevřenosti. - ve škole funguje informační systém, pedagogické a provozní porady dle potřeb řízení školy -6-

10 - všechny učitelky se podílejí na vypracování ŠVP - MŠ spolupracuje se zřizovatelem, se ZŠ ve městě, s rodiči pomoc při uskutečňování projektů plánovaných školou - informace o životě v MŠ Světelský zpravodaj - schůzky s rodiči dle potřeb, informace možnost sdělovat každý den, rozhovory s rodiči o chování dětí apod Personální zajištění - počet pedagogických pracovníků: 14,13 splňuje podmínky stanovené zákonem,jedna uč. nekvalifikovaná. - č. 563/2004 Sb. pro pedagogické pracovníky - počet nepedagogických pracovníků: 13 - sebevzdělávání učitelek, účast na seminářích, sledování metodického portálu Spoluúčast rodičů - rodiče mají volný přístup do tříd - rodiče jsou pravidelně informováni o dění v MŠ při předávání dítěte - informační nástěnky pro rodiče - rodiče jsou zváni na akce pořádané školou - možnost nahlédnutí na internetové stránky - učitelky zachovávají diskrétnost informacích o dítěti 3.8. Spolupráce se ZŠ - dny otevřených dveří v ZŠ - akademie - koncerty sboru - sportovní hry ke Dni dětí - návštěva učitelek ZŠ v MŠ - využití dopravního hřiště -6-

11 - návštěva předškolních dětí v 1. třídách ZŠ 3.9. Spolupráce se zřizovatelem a veřejností - pravidelné porady ředitelů škol na Městském úřadě - účast na akcích města (vítání občánků, ekologické aktivity) - kulturní zařízení KyTICe divadelní představení, knihovna, výstavy Na půdě - hasiči - spolupráce se ZUŠ průzkum talentů dětí - dětský lékař - SPC a PPP - zdravotní pojišťovna Metal - Alian 4. Organizace vzdělávání Režim dne je přizpůsoben věku a možnostem dětí, časy jednotlivých činností jsou přibližné, je třeba je přizpůsobit dané situaci a podmínkám každé chvíle, nutno vytvořit rovnováhu mezi volnou hrou a společnou činností vedenou učitelkou. Rytmus týdne spočívá v členění činností do jednotlivých dnů, každý den je specifický pro určitou činnost. Do MŠ jsou přijímány děti ve věku od 3 6 let a děti s odkladem školní docházky. Přednostně jsou přijímány děti, které navštěvují školu poslední rok před vstupem do ZŠ a děti s místem trvalého pobytu. Každý rok se koná zápis do MŠ po projednání se zřizovatelem a zveřejněním ve Světelském zpravodaji. Rodiče s dětmi si v den zápisu mohou prohlédnout prostory MŠ, pohrát si a seznámit se s učitelkami. Zápisu se zúčastňují i vedoucí pracovnice odboru školství na městském úřadě. -7-

12 Při nástupu do MŠ klademe velký důraz na adaptaci dítěte v novém prostředí a vytváříme podmínky k citlivému začlenění se do dětského kolektivu. Organizace předškolního vzdělávání se řídí dle zákona 561/2004 Sb., 34, Charakteristika vzdělávacího programu Název ŠVP: Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to prima Vzdělávací cíle programu: - celoroční pozorování změn v přírodě - vytvoření základu estetického vztahu k přírodě., ke světu, k životě, ke kultuře a umění - vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, vytvářet u dětí ekologické cítění 5.2. Formy a metody vzdělávání Vzdělávání probíhá ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, ve skupinách i individuálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Mezi oblíbení formy patří i nadstandardní aktivity (plavecký výcvik, výlety, společné akce rodičů a dětí). Umožňujeme dítěti rozvíjet svou osobnost na základě svých možností, schopností, zájmu a prožitků a to jak po stránce tělesné, psychické a sociální. Cílem ŠVP je umožnit dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak krásnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Program je schématický a umožňuje učitelkám pracovat v jednotlivých třídách samostatně, uskutečňovat své vlastní nápady. -8-

13 Každá třída má zpracovaný svůj třídní vzdělávací program, při jeho tvorbě vycházejí učitelky z cílů ŠVP, z dobré znalosti dětí, podmínek třídy a MŠ. 6. Vzdělávací obsah: Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to prima Podzimní sluníčko nás zavedlo do školky. Integrované bloky: Časový rozsah: Charakteristika: Záměry: - My jsme kamarádi, my se máme rádi. - Šel zahradník do zahrady. - Přijede k nám pouť. - Rozmarný podzim. 4 týdny - seznámení s prostředím, které dítě obklopuje - adaptace dětí na nové prostředí - všímat si změn v přírodě - sklizeň ovoce a zeleniny - příprava na Svatováclavskou pouť - seznámení a orientace dětí v MŠ - seznámení s režimem a uspořádáním dne - rozvoj hygienických návyků - uspokojování potřeb dětí - vytváříme si pravidla společenského soužití - seznámení se všemi pracovnicemi MŠ - seznámení s prostředím školní zahrady -9-

14 - pobytem venku podpořit tělesný rozvoj a zdraví dítěte - zaměřit se na komunikaci mezi dětmi a učitelkou - rozvoj tvořivosti a poznání - chápat proměny v přírodě - rozvoj vlastních zájmů Kompetence: - budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí - povedeme děti k vnímání problémů - povedeme děti k užívání přirozených prostředků komunikace a k vyjádření svých myšlenek - zaměříme se na schopnost adaptovat se na nové prostředí - respektujeme pravidla - vnímat svou sounáležitost s přírodním a společenským prostředím 6.2. Sluníčko uspává podzimní přírodu Integrované bloky: Časový rozsah: Naše zahrádka. - Barevný lísteček. - Draci jsou kamarádi. - Na dvoře. - Podzim v lese a na poli. - Ukaž co umíš. - Co děláme celý den. 4-5 týdnů

15 Charakteristika: - seznámení dětí s přírodou - znaky podzimu - změny v přírodě - sběr přírodnin - seznámení s hospodářskými zvířaty a jejich životem - všímat si vlastního těla - seznámení s časovými pojmy - sledovat přípravy přírody na zimní spánek Záměry: Kompetence: - podporovat tělesný vývoj dítěte - vést rozhovory s dětmi - rozvíjet tvořivost - učit se chápat proměny v přírodě v souvislosti se změnami počasí - rozvíjet vlastní zájmy a potřeby - rozvoj smyslového vnímání - učit se řešit problémy jako přirozenou součást života - rozvoj komunikace se svým okolím - adaptovat děti na prostředí MŠ a jeho běžné změny - vnímat svou sounáležitost s přírodním prostředím - chránit své zdraví a zdraví svých kamarádů -11-

16 6.3. Kouzelný předvánoční čas Integrované bloky: Časový rozsah: Charakteristika: - Z pohádky do pohádky. - Hrajeme si divadlo. - Čertíku, Bertíku. - Těšíme se na Vánoce. - Štědrej večer nastal. 4-5 týdnů - činnosti související s přípravami na Vánoce - návštěva čertů a Mikuláše - výroba přání a dárečků rozvoj fantazie dětí - rozvoj hudebních schopností zpěv koled a vánočních písniček - čekání na Vánoce si zpříjemníme čtením a vyprávěním pohádek - vánoční posezení dětí a rodičů u vánočního stromečku Záměry: Kompetence : - seznámíme děti se zvyky a obyčeji, které patří k předvánoční a vánoční době - vnímáme atmosféru ve městě (výzdoba) - všímáme si chování lidí - proč Vánoce slavíme (přijatelnou formou vysvětlovat s ohledem na věk) - seznámení s knihou a jejím obsahem - nové zkušenosti děti získávají na základě experimentů - 12-

17 - učíme se řešit náročnější situace s pomocí dospělého - vyjádření svých myšlenek - ohleduplnost k ostatním - přizpůsobivost ke skupině dětí - vážit si práce druhých 6.4. Příroda spí zimním spánkem Integrované bloky: - Sněhuláček panáček. - Zvířátka v zimě. - Když Alenka stůně Když zima kraluje Integrované bloky: Časový rozsah: Charakteristika: - Jak se oblékáme. - Brusle, saně honem na ně! - Karneval v MŠ. - Zima, zima, zimička. přibližně 8 týdnů - znaky zimy - stavění sněhuláků, bobování, krmení ptáčků, život zvířat v zimním období - chránit své zdraví (vysvětlování pojmů) - oblékání dětí (léto x zima) - 13-

18 - příprava karnevalové zábavy (výroba masek, výzdoba tříd apod. ) - písničky a básničky se zimní tématikou - zimní sporty a radovánky - příprava dětí k zápisu do ZŠ Záměry : - pobyt na zdravém vzduchu posiluje tělesný vývoj dítěte, otužujeme se - pozorování změn v přírodě - rozvoj fantazie a tvořivosti dětí - rozvoj sociální soudržnosti - kultivovaný projev dětí - rozvoj citů - rozvoj poznatků o svém těle Kompetence: - hodnotíme své pokroky - pochopit, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli - využívat komunikační prostředky - prosazovat se, ale i přizpůsobovat ostatním - zájem o dění okolo nás, uvědomit si vlastní práva a práva druhých -14-

19 6.6. Se sluníčkem za pohádkou Integrované bloky: - Červená karkulka. - Tři medvědi. - O slepičce a kohoutkovi. - Sněhurka a sedm trpaslíků Objevujeme svět kolem nás Integrované bloky: Časový rozsah: - Z čeho je moje hračka. - Čím budu až budu velký. - Co jezdí, létá, pluje. - Velikonoční pomlázka. - Zvířátka a mláďátka. přibližně 8 týdnů Charakteristika: seznamování s obsahem pohádek (i dle výběru učitelky) - seznámení s výrobky z různého materiálu (pokusy) - profese a uplatnění námětové hry

20 Záměry: Kompetence: - seznámení s dopravními prostředky hry s dopravní tématikou - vítání jara a velikonoční svátky malování kraslic - jarní probouzení v přírodě vnímáme změny v souvislosti s počasím - vycházky do přírody (rostliny, zvířata a jejich mláďata) - přiblížíme dětem tradice jarních svátků - rozvíjíme fyzickou a psychickou zdatnost dětí - rozvoj smyslů - podpora získání sebedůvěry - sebeovládání - podílet se na estetičnosti prostředí - poznávat naše město a okolí (město x vesnice) - povedeme děti k uplatnění získané zkušenosti - podporujeme slovní aktivitu dětí - učit děti včasně a uvážlivě řešit konflikty - samostatně vyjadřovat své myšlenky - vést děti k vyjadřování svých prožitků, pocitů a nálad - dále vytvářet pravidla společenského chování - učit děti rozpoznávat své slabé a silné stránky 6.8. Já a moje rodina Integrované bloky: - Moje maminka. - Naše rodina. - Nejsme všichni stejní

21 Časový rozsah: Charakteristika: Záměry : Kompetence: - Místo, kde žiji. - 4 týdny - oslava Svátku matek, výroba dárků pro maminku - učit se pojmenovávat členy rodiny - vysvětlovat pojmy domov, rodina, vlast - znát název našeho města - poznání vlastní identity místo v rodině - práce s knihou encyklopedie - podporovat tělesný rozvoj dítěte (hry na zahradě) - podporovat komunikaci se svými vrstevníky a dospělými - vzájemná pomoc a spolupráce - rozvoj základních kulturně společenských návyků - získávat elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody - samo ohodnotit svoje pokroky - schopnost rozlišovat řešení konfliktů, které vedou k cíli a které ne - seznámení s cizí kulturou, jiným jazykem a chováním - schopnost prosadit se, ale i podřídit - smysl pro povinnost ve hře i v práci -17-

22 6.9. Sluníčko nás láká ven Integrované bloky : - Letní sporty. - Barevná zahrada. - Příroda a okolí. - Šnečku, šnečku Hurá, prázdniny! Integrované bloky: Časový rozsah: Charakteristika: - Zvířátka v ZOO. - Kouzelný podmořský svět. - Léto a řeka. - Váza plná květin týdnů - chápat změny v přírodě, změny počasí - více aktivit venku na zahradě - sportování, oslava dne dětí - příprava výletu, setkání se zajímavými lidmi - rozloučení s předškoláky - těšíme se na prázdniny, vyprávíme si kam pojedeme - seznámení s životem exotických zvířat, s životem zvířat žijících ve vodě - co nám hrozí o prázdninách chránit se před úrazy, hry s dopravní tématikou (dopravní hřiště) -18-

23 Záměry: Kompetence: - podpoříme tělesný rozvoj a zdraví dětí - rozvoj komunikace - dodržovat pravidla bezpečnosti - učit se dovednostem jak se chovat u vody, ve městě, na výletě - vnímat přírodu a život v ní - rozvoj tvořivosti, paměti a pozornosti - podporovat zájem dítěte o učení - získat elementární poznatky o světě lidí - podpořit aktivitu dítěte a radost z toho, co samo dokázalo - samo se hodnotit - řešit problémy na základě vlastních zkušeností - domlouvat se slovy i gesty - dodržování společenských pravidel - učit se plánovat a organizovat svoje činnosti a hry - vytvářet podvědomí o činorodosti, pracovitosti a podnikavosti - 19-

24 7. Evaluace Hodnocení není cílem, ale prostředkem k hledání optimálních cest, vzdělávání dětí. Na základě výsledků se rozhodneme co budeme měnit. Vnitřní hodnocení školy stanoví 11 a 12 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nástroj hodnocení: pozorování rozhovory, diskuse, pedagogické porady kontrola pedagogických a provozních pracovníků hospitace a následné rozbory analýza třídní a školní dokumentace analýza vlastní a pedagogické práce dotazníky a další přehledy o rozvoji dětí fotodokumentace Evaluace výchovně vzdělávacího procesu Evaluace ŠVP: 1x za 3 roky, po ukončení platnosti zpráva o činnosti školy 1x za 3 roky ( 9, odst. 1, vyhl. 15/2005 Sb.) vypracovat zprávu, která bude podkladem pro inovaci ŠVP na další období, zpráva bude obsahovat jaké výsledky byly zjištěny, co se podařilo, nepodařilo, jaké problémy se objevily z toho vyplývají opatření, závěry a doporučení Evaluace průběhu vzdělávání - jak se nám daří naplňovat kompetence a cíle v jednotlivých vzdělávacích oblastech - hodnotíme tématické bloky, činnosti dětí a vypracováváme diagnostiky dětí - každý den společně s dětmi hodnotíme činnosti, které jsme vykonávaly. -20-

25 Evaluace podmínek ke vzdělávání : Materiální podmínky: - vybavování nábytkem, který odpovídá velikosti určité věkové skupiny - hračky a pomůcky jsou během roku postupně doplňovány a obměňovány - - hodnotíme 1x ročně Životospráva - učit děti správnému stolování, aby si samy připravily svačinu, uklidily po sobě - učit děti samostatnosti při sebeobsluze. Psychosociální podmínky - učíme se respektovat pravidla komunikace a naslouchání - dát rodičům možnost využít adaptační období k začlenění dítěte do kolektivu MŠ - vytváříme společná pravidla - snažíme se společně s dětmi hledat řešení problému a negativního projevu dětí (učit děti uvědomit si vlastní chování, posilovat sebekontrolu) - učitelka přiznává svoje chyby a omyly, dodržuje dané sliby, umí si ze sebe udělat legraci, vyslechne problémy a starosti dětí Organizace - plánujeme pohybové činnosti na správné držení těla - práce v malých skupinách - pozorujeme dětské hry, které jsou podkladem pro další činnost - učitelka nechává hru dohrát, dokončit - učitelka vede záznamy o dětech na základě pozorování - snažíme se o vybavování novým nábytkem, hračkami a pomůckami

26 Řízení v MŠ - učitelky znají kompetence - zápisy z pedagogických porad vedoucích učitelek předávány ostatním pedagogům - vytváříme SWOT analýzu, v průběhu roku jí doplňujeme a obměňujeme - ředitelka má vypracovány kritéria hodnocení - ředitelka vykonává hospitace s vedoucími učitelkami a provádí zápis - 2x ročně porady všech zaměstnanců - jednotlivé MŠ své porady dle potřeb - hodnocení každý týden podle tématického bloku - odklady školní docházky diskutujeme s rodiči a nabízíme pomoc s PPP a Spec. poradnou v Havl. Brodě - pomáháme rodičům informacemi o výchově a vzdělávání jejich dětí, doporučujeme odbornou pomoc a konzultaci s odborníkem - vlastní hodnocení školy přispívají všichni pedagogové - spolupracujeme se ZŠ ve městě, se zřizovatelem a ostatní veřejností Personální podmínky - všechny učitelky mají potřebnou kvalifikaci - sebevzdělávání učitelek školení a samostudium dle zájmu Spoluúčast rodičů - práva a povinnosti rodičů jsou vytyčena ve Školním řádu - rodiče mohou vstupovat do tříd a společně s učitelkami řešit problémy týkající se jejich dětí, mohou spolurozhodovat na otázkách vzdělávání apod. - 1x ročně schůzky rodičů - dotazníky pro rodiče důvěrné, pouze pro učitelky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-520/11-J. Sázavou, Haškova 129. obecně prospěšná společnost

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-520/11-J. Sázavou, Haškova 129. obecně prospěšná společnost Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-520/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá mateřská škola Bambino, o. p. s., Světlá nad Sázavou,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY Motto: Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat. Orison Swett Marden Obsah

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 5.14 Školní projekty Název projektu: Čtyři roční období Podzim Zaměření projektu: Výchovně-vzdělávacím projektem stavíme před žáky řadu konkrétních vzájemně propojených úkolů s podzimní tématikou. Realizován

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 Platnost od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2.

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více