ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ 698 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ 698 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU"

Transkript

1 č.j.73/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ 698 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU vychází z analýz podmínek MŠ, je zpracován týmem pracovníků školy, byl projednán na pedagogické a provozní poradě konané dne Jeho účinnost je plánovaná na období 3 let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti. 1. aktualizace: aktualizace: aktualizace: Jana Rezková ředitelka MŠ

2 OBSAH: 1. Identifikační údaje školy 2. Obecná charakteristika školy 2.1. Mateřská škola Lánecká 2.2. Mateřská škola Na Sídlišti 2.3. Mateřská škola Pěšinky 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Materiální podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální podmínky 3.4. Organizační chod 3.5. Řízení školy 3.6. Personální zajištění 3.7. Spoluúčast rodičů 3.8. Spolupráce se ZŠ 3.9. Spolupráce se zřizovatelem a veřejností 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1. Vzdělávací cíle 5.2. Formy a metody vzdělávání 6. Vzdělávací obsah 6.1. Podzimní sluníčko nás zavedlo do školky 6.2. Sluníčko uspává podzimní přírodu 6.3. Kouzelný předvánoční čas 6.4. Příroda spí zimním spánkem 6.5. Když zima kraluje 6.6. Se sluníčkem za pohádkou

3 6.7. Objevujeme svět kolem nás 6.8. Já a moje rodina 6.9. Sluníčko nás láká ven Hurá prázdniny 7. Evaluace 8. Přílohy 8.1. Teorie inteligencí H. Gardnera 8.2. Školní řád 8.3. Jdeme cestou zdravé MŠ 8.4. Plán pedagogických porad 8.5. Personální obsazení 8.6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8.7. Přehledy o rozvoji dítěte

4 1. Identifikační údaje školy Název právnické osoby: Mateřská škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 698, příspěvková organizace Identifikátor právnické osoby: Adresa: Lánecká 698, Světlá nad Sázavou Telefon: Fax: Webové stránky: Ředitelka: Jana Rezková, narozena Trvalý pobyt: Zahradní 917, Světlá nad Sázavou Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Město Světlá nad Sázavou Právní forma: obec, IČO: Adresa: náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Mateřská škola kapacita: 90 cílová: 208 dětí IZO: Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Lánecká 698, Světlá nad Sázavou 2. Pěšinky 231, Světlá nad Sázavou 3. Sídliště 595, Světlá nad Sázavou Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Školní jídelna Kapacita: 90 cílová: 388 stravovaných IZO:

5 Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Lánecká 698, Světlá nad Sázavou 2. Lánecká 698, Světlá nad Sázavou 3. Lánecká 698, Světlá nad Sázavou RED IZO: K RED IZO: Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Právnická osoba: Datum účinnosti posledního rozhodnutí: Datum vystavení posledního rozhodnutí: Č.j. posledního rozhodnutí: KUJI 17653/2005 OfMS Datum poslední aktualizace: Datum zápisu do rejstříku: Datum výpisu: Datum účinnosti posledního ukončení rozhodnutí: Datum vystavení posledního ukončení rozhodnutí: Číslo jednací poslední ukončení rozhodnutí: KUJI 17653/2005 OfMS Datum posledního provedení aktualizace:

6 2. Obecná charakteristika školy Světlá nad Sázavou se nachází v malebném koutku Českomoravské vysočiny, na obou březích řeky Sázavy. Krajina je zde velice rozmanitá a půvabná, lesy střídají pole a louky, silnice a železnice přivádějí do tohoto kraje velké množství turistů a chatařů. MŠ Pěšinky se nachází na pravém břehu řeky Sázavy v blízkosti nádraží a obce Příseka, MŠ Lánecká a Na Sídlišti mají velice výhodnou polohu, jsou umístěny v blízkosti městských sídlišť. O všechny školy je mimořádný zájem, kapacita všech je stoprocentně naplňována.všechny školy jsou standardně vybaveny, i když vybavení nábytkem by mohlo být lepší a účelnější. Všechny školy mají poměrně velké zahrady s pískovišti a zahradními průlezkami. Součástí školy jsou kuchyně, což je velkou výhodou, jídlo se nemusí dovážet Mateřská škola Lánecká Budova MŠ má 3 pavilóny jeden hospodářský, 2 pro MŠ, 1 pavilón je jednopodlažní, ve kterém se nachází 2 oddělení. Jeden pavilón je bezbariérový, přízemní. 1. oddělení U motýlků paní učitelky Vladimíra Zemanová,Lenka Kahounová děti 4-6 leté Odd. je zaměřeno na adaptaci nových dětí na prostředí MŠ. 2. oddělení U obláčků paní učitelky Jana Rezková, Jana Dolejšová děti 5-6 leté a s odkladem školní docházky. Oddělení je zaměřeno na přípravu na vstup do ZŠ. 3. oddělení U sluníček paní učitelky Iva Obselková, Kristýna Kaplanová děti 3-4 leté. Oddělení je zaměřeno adaptaci nových dětí. -3-

7 2.2. Mateřská kola Pěšinky Jednotřídní MŠ. Paní učitelky: Jaroslava Chládová, Hana Bezděkovská Děti od 3 6 leté a s odkladem školní docházky. Výuka anglického jazyka, předplavecký výcvik. Součástí MŠ je velká zahrada s vybavením. Prostorný altán, který využíváme za nepříznivého počasí Mateřská škola Sídliště Budova této MŠ je jednopodlažní, rozdělena do 3 oddělení. V jedné čtvrtině jsou umístěny 2 třídy ZŠ Komenského. 1. oddělení Berušky - paní učitelky Dagmar Líbalová a Monika Matlachová děti 3-4 leté Oddělení je zaměřeno na adaptaci dětí do MŠ. 2. oddělení Sluníčka paní učitelky Eva Švandová a Marcela Mikulová děti 4-5 leté Oddělení je zaměřeno na rozvoj všech psychických a fyzických vlastností. 3. oddělení Motýlci paní učitelky Hana Černá a Ludmila Prchalová děti 5-6 leté a děti s odkladem školní docházky. Oddělení je zaměřeno na přípravu dětí do ZŠ.Výuka anglického jazyka. -4-

8 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Materiální podmínky V MŠ je 7 tříd, každá třída má prostor pracovní a hrací, nábytek je uspořádán tak, aby si děti mohly brát vše potřebné pro svou hru. Postupně se daří třídy vybavovat novým nábytkem (dle finančních možností). Každoročně se obměňují novými hračkami a pomůckami, včetně počítačové techniky. V každé MŠ jsou prostorné zahrady, vybavené zahradním nábytkem, průlezkami, skluzavkami apod.. Stále se doplňuje novým nářadím a náčiním (každý rok revize všeho nářadí, jak ve třídě, tak v zahradě). Šatny jsou přizpůsobeny počtu dětí, postupně se vybavují novým nábytkem. V šatnách jsou informační nástěnky pro rodiče a vystaveny práce dětí. Osvětlení a vytápění vyhovuje hygienickým podmínkám Životospráva - režim dne je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí - dodržován pitný režim - stravování zajišťují školní jídelny, každá MŠ má vlastní jídelnu jídlo je čerstvé, neztrácí na kvalitě. - děti se stravují pravidelně, osvojují si pravidla správného stolování - dle potřeby děti po obědě odpočívají na lehátkách (popř. klidový program) - dostatečně dlouhý pobyt venku, na školní zahradě, v parku, na hřištích, ve městě apod.. - rodiče mají možnost přivádět děti dle svých potřeb, na základě domluvy s učitelkou - respektujeme individuální potřeby dětí -5-

9 3.3. Psychosociální podmínky - navazujeme vzájemný pocit důvěry a spolupráce s dítětem - usnadňujeme dítěti období adaptace na pobyt v MŠ - učíme se ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné spolupráci - každé dítě má stejná práva i povinnosti - nabízíme dítěti činnosti dle jeho zájmu, podporujeme důvěru v sebe sama - vytváříme prostředí jistoty a spokojenosti dětí - pracovní problémy se řeší na pravidelných poradách vedoucích učitelek - třídní schůzky dle potřeby, využití dotazníků pro rodiče - společné dodržování domluvených pravidel chování 3.4. Organizační chod - provoz MŠ : hod. - denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí - organizace dne je pouze orientační, vychází z potřeb a zájmu dětí (s ohledem na dobu pobytu venku a 3 hodinovými intervaly mezi jídly) - jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity - učitelka dbá na vyváženost spontánních a řízených činností - v jednotlivých třídách jsou herní koutky, které umožňují hru v menších skupinkách dětí - při vstupu dítěte do MŠ možná adaptace společně s rodiči 3.5. Řízení školy - organizační řád a směrnice ředitelky školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců, všichni zaměstnanci jsou seznámeni s náplní práce. Důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci a vytváření prostředí důvěry a otevřenosti. - ve škole funguje informační systém, pedagogické a provozní porady dle potřeb řízení školy -6-

10 - všechny učitelky se podílejí na vypracování ŠVP - MŠ spolupracuje se zřizovatelem, se ZŠ ve městě, s rodiči pomoc při uskutečňování projektů plánovaných školou - informace o životě v MŠ Světelský zpravodaj - schůzky s rodiči dle potřeb, informace možnost sdělovat každý den, rozhovory s rodiči o chování dětí apod Personální zajištění - počet pedagogických pracovníků: 14,13 splňuje podmínky stanovené zákonem,jedna uč. nekvalifikovaná. - č. 563/2004 Sb. pro pedagogické pracovníky - počet nepedagogických pracovníků: 13 - sebevzdělávání učitelek, účast na seminářích, sledování metodického portálu Spoluúčast rodičů - rodiče mají volný přístup do tříd - rodiče jsou pravidelně informováni o dění v MŠ při předávání dítěte - informační nástěnky pro rodiče - rodiče jsou zváni na akce pořádané školou - možnost nahlédnutí na internetové stránky - učitelky zachovávají diskrétnost informacích o dítěti 3.8. Spolupráce se ZŠ - dny otevřených dveří v ZŠ - akademie - koncerty sboru - sportovní hry ke Dni dětí - návštěva učitelek ZŠ v MŠ - využití dopravního hřiště -6-

11 - návštěva předškolních dětí v 1. třídách ZŠ 3.9. Spolupráce se zřizovatelem a veřejností - pravidelné porady ředitelů škol na Městském úřadě - účast na akcích města (vítání občánků, ekologické aktivity) - kulturní zařízení KyTICe divadelní představení, knihovna, výstavy Na půdě - hasiči - spolupráce se ZUŠ průzkum talentů dětí - dětský lékař - SPC a PPP - zdravotní pojišťovna Metal - Alian 4. Organizace vzdělávání Režim dne je přizpůsoben věku a možnostem dětí, časy jednotlivých činností jsou přibližné, je třeba je přizpůsobit dané situaci a podmínkám každé chvíle, nutno vytvořit rovnováhu mezi volnou hrou a společnou činností vedenou učitelkou. Rytmus týdne spočívá v členění činností do jednotlivých dnů, každý den je specifický pro určitou činnost. Do MŠ jsou přijímány děti ve věku od 3 6 let a děti s odkladem školní docházky. Přednostně jsou přijímány děti, které navštěvují školu poslední rok před vstupem do ZŠ a děti s místem trvalého pobytu. Každý rok se koná zápis do MŠ po projednání se zřizovatelem a zveřejněním ve Světelském zpravodaji. Rodiče s dětmi si v den zápisu mohou prohlédnout prostory MŠ, pohrát si a seznámit se s učitelkami. Zápisu se zúčastňují i vedoucí pracovnice odboru školství na městském úřadě. -7-

12 Při nástupu do MŠ klademe velký důraz na adaptaci dítěte v novém prostředí a vytváříme podmínky k citlivému začlenění se do dětského kolektivu. Organizace předškolního vzdělávání se řídí dle zákona 561/2004 Sb., 34, Charakteristika vzdělávacího programu Název ŠVP: Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to prima Vzdělávací cíle programu: - celoroční pozorování změn v přírodě - vytvoření základu estetického vztahu k přírodě., ke světu, k životě, ke kultuře a umění - vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, vytvářet u dětí ekologické cítění 5.2. Formy a metody vzdělávání Vzdělávání probíhá ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, ve skupinách i individuálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Mezi oblíbení formy patří i nadstandardní aktivity (plavecký výcvik, výlety, společné akce rodičů a dětí). Umožňujeme dítěti rozvíjet svou osobnost na základě svých možností, schopností, zájmu a prožitků a to jak po stránce tělesné, psychické a sociální. Cílem ŠVP je umožnit dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak krásnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Program je schématický a umožňuje učitelkám pracovat v jednotlivých třídách samostatně, uskutečňovat své vlastní nápady. -8-

13 Každá třída má zpracovaný svůj třídní vzdělávací program, při jeho tvorbě vycházejí učitelky z cílů ŠVP, z dobré znalosti dětí, podmínek třídy a MŠ. 6. Vzdělávací obsah: Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to prima Podzimní sluníčko nás zavedlo do školky. Integrované bloky: Časový rozsah: Charakteristika: Záměry: - My jsme kamarádi, my se máme rádi. - Šel zahradník do zahrady. - Přijede k nám pouť. - Rozmarný podzim. 4 týdny - seznámení s prostředím, které dítě obklopuje - adaptace dětí na nové prostředí - všímat si změn v přírodě - sklizeň ovoce a zeleniny - příprava na Svatováclavskou pouť - seznámení a orientace dětí v MŠ - seznámení s režimem a uspořádáním dne - rozvoj hygienických návyků - uspokojování potřeb dětí - vytváříme si pravidla společenského soužití - seznámení se všemi pracovnicemi MŠ - seznámení s prostředím školní zahrady -9-

14 - pobytem venku podpořit tělesný rozvoj a zdraví dítěte - zaměřit se na komunikaci mezi dětmi a učitelkou - rozvoj tvořivosti a poznání - chápat proměny v přírodě - rozvoj vlastních zájmů Kompetence: - budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí - povedeme děti k vnímání problémů - povedeme děti k užívání přirozených prostředků komunikace a k vyjádření svých myšlenek - zaměříme se na schopnost adaptovat se na nové prostředí - respektujeme pravidla - vnímat svou sounáležitost s přírodním a společenským prostředím 6.2. Sluníčko uspává podzimní přírodu Integrované bloky: Časový rozsah: Naše zahrádka. - Barevný lísteček. - Draci jsou kamarádi. - Na dvoře. - Podzim v lese a na poli. - Ukaž co umíš. - Co děláme celý den. 4-5 týdnů

15 Charakteristika: - seznámení dětí s přírodou - znaky podzimu - změny v přírodě - sběr přírodnin - seznámení s hospodářskými zvířaty a jejich životem - všímat si vlastního těla - seznámení s časovými pojmy - sledovat přípravy přírody na zimní spánek Záměry: Kompetence: - podporovat tělesný vývoj dítěte - vést rozhovory s dětmi - rozvíjet tvořivost - učit se chápat proměny v přírodě v souvislosti se změnami počasí - rozvíjet vlastní zájmy a potřeby - rozvoj smyslového vnímání - učit se řešit problémy jako přirozenou součást života - rozvoj komunikace se svým okolím - adaptovat děti na prostředí MŠ a jeho běžné změny - vnímat svou sounáležitost s přírodním prostředím - chránit své zdraví a zdraví svých kamarádů -11-

16 6.3. Kouzelný předvánoční čas Integrované bloky: Časový rozsah: Charakteristika: - Z pohádky do pohádky. - Hrajeme si divadlo. - Čertíku, Bertíku. - Těšíme se na Vánoce. - Štědrej večer nastal. 4-5 týdnů - činnosti související s přípravami na Vánoce - návštěva čertů a Mikuláše - výroba přání a dárečků rozvoj fantazie dětí - rozvoj hudebních schopností zpěv koled a vánočních písniček - čekání na Vánoce si zpříjemníme čtením a vyprávěním pohádek - vánoční posezení dětí a rodičů u vánočního stromečku Záměry: Kompetence : - seznámíme děti se zvyky a obyčeji, které patří k předvánoční a vánoční době - vnímáme atmosféru ve městě (výzdoba) - všímáme si chování lidí - proč Vánoce slavíme (přijatelnou formou vysvětlovat s ohledem na věk) - seznámení s knihou a jejím obsahem - nové zkušenosti děti získávají na základě experimentů - 12-

17 - učíme se řešit náročnější situace s pomocí dospělého - vyjádření svých myšlenek - ohleduplnost k ostatním - přizpůsobivost ke skupině dětí - vážit si práce druhých 6.4. Příroda spí zimním spánkem Integrované bloky: - Sněhuláček panáček. - Zvířátka v zimě. - Když Alenka stůně Když zima kraluje Integrované bloky: Časový rozsah: Charakteristika: - Jak se oblékáme. - Brusle, saně honem na ně! - Karneval v MŠ. - Zima, zima, zimička. přibližně 8 týdnů - znaky zimy - stavění sněhuláků, bobování, krmení ptáčků, život zvířat v zimním období - chránit své zdraví (vysvětlování pojmů) - oblékání dětí (léto x zima) - 13-

18 - příprava karnevalové zábavy (výroba masek, výzdoba tříd apod. ) - písničky a básničky se zimní tématikou - zimní sporty a radovánky - příprava dětí k zápisu do ZŠ Záměry : - pobyt na zdravém vzduchu posiluje tělesný vývoj dítěte, otužujeme se - pozorování změn v přírodě - rozvoj fantazie a tvořivosti dětí - rozvoj sociální soudržnosti - kultivovaný projev dětí - rozvoj citů - rozvoj poznatků o svém těle Kompetence: - hodnotíme své pokroky - pochopit, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli - využívat komunikační prostředky - prosazovat se, ale i přizpůsobovat ostatním - zájem o dění okolo nás, uvědomit si vlastní práva a práva druhých -14-

19 6.6. Se sluníčkem za pohádkou Integrované bloky: - Červená karkulka. - Tři medvědi. - O slepičce a kohoutkovi. - Sněhurka a sedm trpaslíků Objevujeme svět kolem nás Integrované bloky: Časový rozsah: - Z čeho je moje hračka. - Čím budu až budu velký. - Co jezdí, létá, pluje. - Velikonoční pomlázka. - Zvířátka a mláďátka. přibližně 8 týdnů Charakteristika: seznamování s obsahem pohádek (i dle výběru učitelky) - seznámení s výrobky z různého materiálu (pokusy) - profese a uplatnění námětové hry

20 Záměry: Kompetence: - seznámení s dopravními prostředky hry s dopravní tématikou - vítání jara a velikonoční svátky malování kraslic - jarní probouzení v přírodě vnímáme změny v souvislosti s počasím - vycházky do přírody (rostliny, zvířata a jejich mláďata) - přiblížíme dětem tradice jarních svátků - rozvíjíme fyzickou a psychickou zdatnost dětí - rozvoj smyslů - podpora získání sebedůvěry - sebeovládání - podílet se na estetičnosti prostředí - poznávat naše město a okolí (město x vesnice) - povedeme děti k uplatnění získané zkušenosti - podporujeme slovní aktivitu dětí - učit děti včasně a uvážlivě řešit konflikty - samostatně vyjadřovat své myšlenky - vést děti k vyjadřování svých prožitků, pocitů a nálad - dále vytvářet pravidla společenského chování - učit děti rozpoznávat své slabé a silné stránky 6.8. Já a moje rodina Integrované bloky: - Moje maminka. - Naše rodina. - Nejsme všichni stejní

21 Časový rozsah: Charakteristika: Záměry : Kompetence: - Místo, kde žiji. - 4 týdny - oslava Svátku matek, výroba dárků pro maminku - učit se pojmenovávat členy rodiny - vysvětlovat pojmy domov, rodina, vlast - znát název našeho města - poznání vlastní identity místo v rodině - práce s knihou encyklopedie - podporovat tělesný rozvoj dítěte (hry na zahradě) - podporovat komunikaci se svými vrstevníky a dospělými - vzájemná pomoc a spolupráce - rozvoj základních kulturně společenských návyků - získávat elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody - samo ohodnotit svoje pokroky - schopnost rozlišovat řešení konfliktů, které vedou k cíli a které ne - seznámení s cizí kulturou, jiným jazykem a chováním - schopnost prosadit se, ale i podřídit - smysl pro povinnost ve hře i v práci -17-

22 6.9. Sluníčko nás láká ven Integrované bloky : - Letní sporty. - Barevná zahrada. - Příroda a okolí. - Šnečku, šnečku Hurá, prázdniny! Integrované bloky: Časový rozsah: Charakteristika: - Zvířátka v ZOO. - Kouzelný podmořský svět. - Léto a řeka. - Váza plná květin týdnů - chápat změny v přírodě, změny počasí - více aktivit venku na zahradě - sportování, oslava dne dětí - příprava výletu, setkání se zajímavými lidmi - rozloučení s předškoláky - těšíme se na prázdniny, vyprávíme si kam pojedeme - seznámení s životem exotických zvířat, s životem zvířat žijících ve vodě - co nám hrozí o prázdninách chránit se před úrazy, hry s dopravní tématikou (dopravní hřiště) -18-

23 Záměry: Kompetence: - podpoříme tělesný rozvoj a zdraví dětí - rozvoj komunikace - dodržovat pravidla bezpečnosti - učit se dovednostem jak se chovat u vody, ve městě, na výletě - vnímat přírodu a život v ní - rozvoj tvořivosti, paměti a pozornosti - podporovat zájem dítěte o učení - získat elementární poznatky o světě lidí - podpořit aktivitu dítěte a radost z toho, co samo dokázalo - samo se hodnotit - řešit problémy na základě vlastních zkušeností - domlouvat se slovy i gesty - dodržování společenských pravidel - učit se plánovat a organizovat svoje činnosti a hry - vytvářet podvědomí o činorodosti, pracovitosti a podnikavosti - 19-

24 7. Evaluace Hodnocení není cílem, ale prostředkem k hledání optimálních cest, vzdělávání dětí. Na základě výsledků se rozhodneme co budeme měnit. Vnitřní hodnocení školy stanoví 11 a 12 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nástroj hodnocení: pozorování rozhovory, diskuse, pedagogické porady kontrola pedagogických a provozních pracovníků hospitace a následné rozbory analýza třídní a školní dokumentace analýza vlastní a pedagogické práce dotazníky a další přehledy o rozvoji dětí fotodokumentace Evaluace výchovně vzdělávacího procesu Evaluace ŠVP: 1x za 3 roky, po ukončení platnosti zpráva o činnosti školy 1x za 3 roky ( 9, odst. 1, vyhl. 15/2005 Sb.) vypracovat zprávu, která bude podkladem pro inovaci ŠVP na další období, zpráva bude obsahovat jaké výsledky byly zjištěny, co se podařilo, nepodařilo, jaké problémy se objevily z toho vyplývají opatření, závěry a doporučení Evaluace průběhu vzdělávání - jak se nám daří naplňovat kompetence a cíle v jednotlivých vzdělávacích oblastech - hodnotíme tématické bloky, činnosti dětí a vypracováváme diagnostiky dětí - každý den společně s dětmi hodnotíme činnosti, které jsme vykonávaly. -20-

25 Evaluace podmínek ke vzdělávání : Materiální podmínky: - vybavování nábytkem, který odpovídá velikosti určité věkové skupiny - hračky a pomůcky jsou během roku postupně doplňovány a obměňovány - - hodnotíme 1x ročně Životospráva - učit děti správnému stolování, aby si samy připravily svačinu, uklidily po sobě - učit děti samostatnosti při sebeobsluze. Psychosociální podmínky - učíme se respektovat pravidla komunikace a naslouchání - dát rodičům možnost využít adaptační období k začlenění dítěte do kolektivu MŠ - vytváříme společná pravidla - snažíme se společně s dětmi hledat řešení problému a negativního projevu dětí (učit děti uvědomit si vlastní chování, posilovat sebekontrolu) - učitelka přiznává svoje chyby a omyly, dodržuje dané sliby, umí si ze sebe udělat legraci, vyslechne problémy a starosti dětí Organizace - plánujeme pohybové činnosti na správné držení těla - práce v malých skupinách - pozorujeme dětské hry, které jsou podkladem pro další činnost - učitelka nechává hru dohrát, dokončit - učitelka vede záznamy o dětech na základě pozorování - snažíme se o vybavování novým nábytkem, hračkami a pomůckami

26 Řízení v MŠ - učitelky znají kompetence - zápisy z pedagogických porad vedoucích učitelek předávány ostatním pedagogům - vytváříme SWOT analýzu, v průběhu roku jí doplňujeme a obměňujeme - ředitelka má vypracovány kritéria hodnocení - ředitelka vykonává hospitace s vedoucími učitelkami a provádí zápis - 2x ročně porady všech zaměstnanců - jednotlivé MŠ své porady dle potřeb - hodnocení každý týden podle tématického bloku - odklady školní docházky diskutujeme s rodiči a nabízíme pomoc s PPP a Spec. poradnou v Havl. Brodě - pomáháme rodičům informacemi o výchově a vzdělávání jejich dětí, doporučujeme odbornou pomoc a konzultaci s odborníkem - vlastní hodnocení školy přispívají všichni pedagogové - spolupracujeme se ZŠ ve městě, se zřizovatelem a ostatní veřejností Personální podmínky - všechny učitelky mají potřebnou kvalifikaci - sebevzdělávání učitelek školení a samostudium dle zájmu Spoluúčast rodičů - práva a povinnosti rodičů jsou vytyčena ve Školním řádu - rodiče mohou vstupovat do tříd a společně s učitelkami řešit problémy týkající se jejich dětí, mohou spolurozhodovat na otázkách vzdělávání apod. - 1x ročně schůzky rodičů - dotazníky pro rodiče důvěrné, pouze pro učitelky

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9. Naše kamínky Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.2007 Aktualizace provedena dne 28.8.2013 pod č.j. 32/2013 Mateřská škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Č.j. 21/2012 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Motto: Dítě vždycky může naučit dospělého

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek...

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek... Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, 277 32 Byšice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek... Motto: Hrajeme si od

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání)

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. SVĚT KOLEM NÁS Motto : Kdo chce pokazit životní dráhu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK. Základní škola a Mateřská škola CHRÁŠŤANY

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK. Základní škola a Mateřská škola CHRÁŠŤANY Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK Základní škola a Mateřská škola CHRÁŠŤANY Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob,

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více