Ročník: 56 číslo: 3 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec BŘEZEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník: 56 číslo: 3 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec BŘEZEN 2014"

Transkript

1 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 56 číslo: 3 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec BŘEZEN 2014 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V ÚNORU 2014 Mimo jiné rada projednala: Rada městyse vzala na vědomí informaci ředitelky ZŠ a MŠ Načeradec Ing. Jany Beránkové o opatření Krajské hygienické stanice (KHS) výskyt salmonelózy v MŠ. Od středy do pátku probíhala kontrola KHS v mateřské školce (MŠ) a ve školní jídelně (ŠJ) se závěrem: nebyly porušeny žádné předpisy a postupy. Byla nařízena následující opatření: zaměstnanci MŠ, ŠJ a děti z MŠ se podrobí vyšetření, ZŠ a MŠ má používat doporučené čisticí prostředky. Rada městyse vzala na vědomí revizní zprávu o provedení každoroční odborné kontroly v tělocvičně ZŠ Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí oznámení firmy Telefonica CZ o vstupu na pozemek p.č. 638/1 a 638/11 v k.ú. Olešná u Načeradce z důvodu opravy komunikačního vedení, tj. výkopu pro opravu telefonního vedení (náves v Olešné). Rada městyse vzala na vědomí informaci Státního fondu životního prostředí ČR o akceptování žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životního prostředí Zateplení MŠ Načeradec, Zateplení ZŠ Načeradec, Zateplení hasičské zbrojnice Načeradec. Rada městyse rozhodla a schválila žádost o finanční příspěvek pro Péťův Podblanický veteránklub AČR v částce 2000 Kč. Příspěvek je na akci S veterány Podblanickem, která se koná dne v Křížově. Rada městyse vzala na vědomí rozhodnutí Správy CHKO Blaník, která souhlasí s povoluje kácení náletových dřevin na hrázi a pod hrází rybníka Louňov na pozemku p.č. 1039/1 KN v k.ú. Pravětice. Rada městyse vzala na vědomí nabídku ČEZ Distribuce na odkup zastavěné části pozemku pod trafostanicí na pozemku p.č. st. 41 v k.ú. Načeradec ve vlastnictví Městyse Načeradec za cenu v místě obvyklou nebo určenou znaleckým posudkem. Projedná Zastupitelstvo městyse Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí oznámení MěÚ Vlašim (odbor výstavby a územního plánování) o zahájení řízení o dodatečném povolení terénních úprav na pozemku p.č. 1429/8 v k.ú. Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty městyse Ing. Jiřího Jelínka o konání akce Blanický cyklorytíř, který v letošním roce vyjíždí z Pravonína 17. května ve 13,00 hodin. Rada městyse vzala na vědomí informaci MěÚ Vlašim (odbor výstavby a územního plánování) o společném územním souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru Rodinný dům v Načeradci včetně oplocení na pozemku p.č. 210/117 v k.ú. Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí informaci MěÚ Vlašim (odbor dopravy a silničního hospodářství) k žádosti ve věci měřícího zařízení. MěÚ Vlašim obdržela dne žádost V.P. o umístění měřícího zařízení na komunikaci č. II/127 v k.ú. Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, pobočka Benešov o schválení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pravětice. Rozhodnutí nenabylo právní moci. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NAČERADEC se koná ve středu dne 12. března 2014 od 18,00 hod ve školní jídelně v Načeradci. Srdečně zveme naše občany.

2 Úřad městyse informuje ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN. Úřad městyse Načeradec mění od úřední hodiny takto: PONDĚLÍ 8:00-12:00 13:00-16:00 ÚTERÝ 8:00-12:00 STŘEDA 8:00-12:00 13:00-16:00 ČTVRTEK 13:00-15:00 PÁTEK 8:00-12:00 Oznamujeme Vám změnu hodin pro veřejnost na pobočce České pošty s.p. v obci Načeradec, platné od : PONDĚLÍ 8:00-11:00 14:00-17:00 ÚTERÝ 8:00-12:00 STŘEDA 8:00-11:00 14:00-17:00 ČTVRTEK 8:00-12:00 14:00-16:00 PÁTEK 8:00-11:00 Dne 26. března 2014 (středa) v době od 14,30 do 17,30 hodin v kanceláři Úřadu městyse Načeradec poskytnou pracovníci Finačního úřadu Vlašim pomoc našim občanům s podáním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období Poradenské dny České obchodní inspekce ve Vlašimi v roce 2014 Poradenské a informační služby pro občany vždy každou první středu v měsíci od hod. do hod. Živnostenský odbor ve Vlašimi oznamuje, že Česká obchodní inspekce Praha bude poskytovat i v roce 2014 zdarma své poradenské a informační služby pro občany vždy každou první středu v měsíci od hod. do hod. v budově Městského úřadu Vlašim, Dvůr 413 (budova u zámeckého parku), II. patro, v kanceláři živnostenského odboru, číslo dveří 214. V uplynulém roce většina dotazů občanů i podnikatelů byla převážně zaměřena na reklamační řízení. Věříme, že tato služba bude i nadále využívána a bude pro naše občany přínosem. Bc. Ivana Vlachová, vedoucí živnostenského odboru ODBOR SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SE STĚHUJE!!! Odbor sociální a zdravotní pod MěÚ Vlašim je od února 2014 na novém pracovišti... Od pondělí 3. února 2014 bude odbor sociální a zdravotní přestěhován do přízemí objektu Na Tenise 1566, Vlašim (mateřská škola). Pokud máte zájem o kominíka, nahlaste se do na Úřadu městyse Načeradec. Opět přijede p. Dvořák z Pelhřimova. Domluven je termín Novostavba TRIBUNY v Načeradci Novostavba tribuny pokračuje a pomalu se blíží otevření. Nabízíme Vám porovnání. Jedna fotografie z měsíce prosinec 2013 a druhá nyní z března V měsíci únoru 2014 probíhaly další stavební práce. Jsou hotové omítky a betony, tribuna má již betonový podklad. Uvnitř budovy jsou hotové sádrokartony a omítky, dělají se obklady a dlažby, kompletuje se elektroinstalace. Zdá se, že se opravdu blíží kolaudace stavby. Rada městyse Načeradec se rozhodla pořádat slavnostní otevření budovy Tribuna v Načeradci dne Současně proběhne olslava 100 let organizované tělovýchovy v Načeradci. 2 str., Načeradské noviny, březen 2014

3 Informace společnosti Načeradské služby s.r.o. ODEČTY VODOMĚRŮ V OBCÍCH NAČERADEC A HORNÍ LHOTA PROBĚHNOU VE DNECH V případě, že nemůžete v tomto termínu zpřístupnit nemovitost k odečtu vodoměru, nevadí, stav Vám bude odečten ve druhém čtvrtletí. Můžete samozřejmě k nahlášení stavu vodoměru využívat e- mailovou adresu nebo tel ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAČERADEC Základní škola se zapojila dne do projektu s názvem Sněhuláci pro Afriku. Motto projektu: Děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví, mnozí z nich se ale nedostanou ani do školy. Na první informaci nic nezměníme, s tou druhou je v našich silách něco udělat. Projekt proběhl v celé republice (zúčastnilo se více než 300 škol) a jeho cílem bylo postavit ze sněhu (nebo vyrobit z libovolného materiálu) co nejvíce sněhuláků, za každého pak odeslat 50 Kč. Z těchto peněz koupí organizátoři kola pro děti v Africe. Naše škola odeslala 1750 Kč. MASOPUST V NAČERADCI V sobotu se konal v Načeradci tradiční masopustní průvod. V nápaditosti a propracovanosti kostýmů se jeho účastníci nenechali zahanbit. Průvod vyrazil přesně ve dvanáct hodin od budovy základní školy a za čtyři hodiny prošel doslova křížem krážem celým Načeradcem. Průvodu se účastnilo okolo osmdesáti obyvatel Načeradce a blízkého okolí. Většina účastníků měla velice propracované a v některých případech i velmi technicky náročné masky, které výborně dotvářely atmosféru celého sobotního odpoledne. V ulicích bylo možné zahlédnout klauny, šašky, zástupce šedesátých let z USA. Dále zde pobíhal neposedný vepř, kterému byla v patách skupinka zručných řezníků. Všemu dominoval pojízdný jamajský bob obratně ovládaný celou posádkou Kokosů na sněhu (tedy v podání letošní zimy spíše na blátě). Průvodu se zúčastnili také zástupci z řad učitelů i žáků místní základní školy a velký dík za organizaci patří zástupcům místního sdružení Kamarádi a také dobrovolným hasičům, kteří nad celou akcí drželi ochrannou ruku a hlavně řídili v době průvodu automobilovou dopravu. Celá akce se velice vydařila a všichni se jistě těší na další rok. Ing. Pavel Jakubův Ostatní foto na: 3 str., Načeradské noviny, březen 2014

4 Zveme Vás Poděkování: Dne se v Načeradci uskutečnil již 14-tý ochotnický bál. Vlašimský soubor pro nás zatančil salsu a skupina Unisono doladila vysokou úroveň večera. Lidé se spontálně bavili a na parketě bylo veselo až do ranních hodin. Moc děkuji, Vám všem zúčastněným a sponzorům za podporu našeho divadelního sdružení, ať svojí přítomností či darovanou cenou do tomboly. Také my pro vás máme dárek. Dne 4. a 5. dubna v 19:30 v sále základní školy bychom Vás chtěli pobavit premiérou divadelní komedie KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ". Věřím, že i v dnešní uspěchané době se přijdete podívat, protože cílem této naší aktivity je Vaše divácká přízeň. Vtipná hra a připravené občerstvení znásobí Váš příjemný zážitek. Za DS Blaník Načeradec Marie Ćálková 4 str., Načeradské noviny, březen 2014

5 Něco z minulosti.. Kamarád z prvého zaměstnání V Načeradci jsem, jako většina mých spolužáků, dokončil základní vzdělání, pět tříd obecní školy a tři měšťanky. Učňové chodili do pokračovací školy, v místě, kam patřili, jednou týdně. V Načeradci byla pro všechny žáky, kteří zůstali v zemědělství, pokračovací škola zemědělská. Vyučovalo se v ní dvě zimní období, dvakrát týdně, ve čtvrtek a v neděli. Využívala se třída základní školy a místní páni učitelé pan Postřihač a Horsa. Chodil jsem do školy pouze v neděli, ve čtvrtek jsem byl omluven, chodil jsem do práce. V roce 1941 se stavěly první byty, pro deputátníky. Rozbourali Načeradský pivovar, ve kterém se přestalo vařit pivo v roce Byla to stavba prováděná starým způsobem, zemní práce krumpáčem a lopatou, materiál po svážné v kolečkách, malta se míchala v korbu ručně lopatou a motyčkou. A u malty jsem se seznámil s mým kamarádem. Byl svobodný, bylo mu 45 roků a vypadal na sedmdesát. Dělal jsem mu poradce, měl jsem velké zkušenosti, bylo mi patnáct. Sám si vařil, žil skromně, všechno jmenoval v jednotném čísle, kalhota nic nevydrží, musím pošít, ke snídani vařím bramboru s povidlou a zapíjím šumicím. Nejraději vypravoval o svém kamarádovi, musel to být veliký silák. Jak mi ho popisoval, noha bočitá, kotník jako hmoždýř, oči veliké, jako kůň silný hlas. Nevím, kde se seznámil s chemickou značkou vody, když přilíval vodu do malty, tak připomínal přidat H²O vasr. Ve válce také přijímali k policii. Dobráci mu poradili, aby se přihlásil, tak přišel na radu ke mně. Tak povídají k policii, že dají najíst, ošacení, kuřivo, to bylo to hlavní, které miloval, na peníze zapomněl, nevzpomněl si, jak by hrál ferbla bez peněz. Popoběhnout nebo poposkočit, to bych dokázal a nakonec se po sobě podíval a prohlásil: Heleď slabý, hrbatý a průh tělo není vojně způsobilé. Byl vášnivým kuřákem a karbaníkem. O kuřivo bylo ve druhé světové válce nouze, byl přídělový systém, vydávány lístky na potraviny, na mýdlo, šatenky a tabačenky. Tabačenky dostávali muži starší osmnácti let. Ženy tabačenky nedostávaly, neměly na ně nárok. Němci prohlašovali, že německá žena nekouří. Ceny cigaret za války prudce stouply, před válkou bylo 10 cigaret za 1 Kčs a ve válce 1 cigareta za 10 Kčs. Taneční zábavy byly ve válce přísně zakázané, konaly se na černo ve dvou sálech, ve Vračkovicích a Zhoři, to byly dvě místa, která neměla silniční spojení, a kontroly se k nim těžko dostávaly. Muzikanti se ozývali dvakrát, když se na ně zapomělo, uhasit žízeň, hlásili: Rádi bychom věděli, kdo nám tady zakázal pít. Druhé hlášení byla dámská volenka, frajeři čekali, která dáma pro ně přijde na první volenku, byly tři, ale ta první byla důležitá. Frajeři zapálili cigarety za 10 Kčs a dělali, jako když se jich volenky netýkají. Když pro ně tanečnice přišly, cigarety zahodili a zašlápli, druhý den sbírali špačky. Volenky se vyhlašovaly jednou větou, ale vzhledem k vysokému věku jsem ji zapoměl. V Načeradci bylo sedm hospod, všichni hospodský schraňovali nedopalky pro mého kamaráda a on je musel v pondělí ráno obejít. Pan stavitel přijížděl v 11 hodin dopoledne a domlouval mu, že je málo malty, ten ho vyslechl se svěšenou hlavou, jen vyjímečně ji zvedl a oslovil pana stavitele: Máš dramku, dej pokouřit. A pan stavitel přání splnil. Nejoblíbenější karetní hra mého kamaráda byl ferbl, on říkal vízo. Celý týden šporuji, v sobotu jdu na vízo. Ze začátku karta šla, potom jsem provízoval. Na stavbě vydělal dělník 5 Kčs hrubého za hodinu, pro nás to byl slušný výdělek, u velkostatku vydělali 2,80 Kčs. V roce 1941 byly povinně zavedeny pracovní knížky, na stavbu přijel úředník z úřadu práce, můj kamarád chtěl jako zaměstnání uvést pracovní dělník. Na stavbě se pracovalo 6 dnů v týdnu a výplata byla každý týden v sobotu v poledne, pan stavitel spočítal výplatu za 5 dnů a sobota se vyplácela příští týden. V roce 1945 kamarád onemocněl, byl převezen do Benešovské nemocnice, kde zemřel a byl také pohřben. A nemohl jsem mu přijít na pohřeb. Jan Doubek, Vračkovice Nemáte co dělat v úterý večer?.-) Tak neváhejte a přijďte se rozvlnit v latinsko-amerických rytmech s certifikovanou instruktorkou Zumby!!! ÚTERÝ OD 19:00-20:00 Tělocvična ZŠ NAČERADEC S sebou přezůvky, sportovní oblečení, vodu a dobrou náladu Více info: na FB Zumba Misha nebo Budu se na Vás těšit Misha 5 str., Načeradské noviny, březen 2014

6 NAČERADEC OSLAVÍ 100 LET ORGANIZOVANÉ TĚLOVÝCHOVY 6 str., Načeradské noviny, březen 2014

7 7 str., Načeradské noviny, březen 2014

8 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubileum v březnu oslaví Mazaný Josef Načeradec 90 let Smetanová Emílie Řísnice 70 let Ondriga Pavel Načeradec 80 let Smetanová Marie Daměnice 70 let Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví. Úmrtí František Čermák, Načeradec ve věku 78 let Marie Kotková, Načeradec ve věku 87 let Narodil se Jan Ryška Daměnice Inzerát: Prodej slepiček a kohoutů. Přijímám objednávky na slepičky červené, černé, různě barevné a kohoutky. Dodání v dubnu. Jana Klimpellová, Horní Lhota 37, tel Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: týdnů. Cena ,- Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční v sobotu 29. března 2014, Načeradec na náměstí, ve hod.. Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek-cena Kč/ks. Případné bližší informace: Po-Pá hod, tel , , Víte, že Přečetli jsme v týdeníku Benešovsko Úřad městyse Načeradec, tel , mob , Termín uzávěrky načeradských novin je vždy k 26. v měsíci. Načeradské noviny vychází v prvním týdnu aktuálního měsíce. Neodpovídáme za obsah a formulace autorů. 8 str., Načeradské noviny, březen 2014 Počet výtisků: 400

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

NOVINY ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011

NOVINY ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011 ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011 NOVINY ROZHOVOR SE STAROSTOU Pane starosto, mohl byste se vyjádřit k úpravě a čistotě obce? Vím, že nás všechny trápí znečišťování ulic hnojivy, obilím, blátem,

Více

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více

DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem V současnosti startuje i v našem městě zcela nový projekt, který bude užitečným pomocníkem

Více

ROSA. Březen 2011. Zpravodaj Rosicka TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE

ROSA. Březen 2011. Zpravodaj Rosicka TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE ROSA Zpravodaj Rosicka Březen 2011 TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE Z OBSAHU Informace z Babic................................. 4 Informace z Kratochvilky............................ 5 Slovo starosty...................................

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXII Č. 1 LEDEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince Chlapci a děvčata se opět

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Po čase začíná být město opět úspěšné při ucházení se o dotace

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V N E P R A V I D E L N Ý I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N d u b e n 2 0 11 3 4. v y d á n í D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V Kde se uvidíme na jaře? 6. 4. 17. 4. 30. 4. 7. 5. 8. 5. 14.

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Jarní. Světelský zpravodaj

Jarní. Světelský zpravodaj Jarní strana 1 Světelský zpravodaj Slovo úvodem Vážení čtenáři, zima se nám pomalu ale jistě chýlí ke konci a nás čeká období teplejších a prosluněných dnů. Doba, v níž řada z nás podniká v rámci svých

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ŘÍJEN 2013 Číslo 10 Ročník XXII Vyšlo dne: 18. 10. 2013 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE 1) Dne 4. 10. 2013 byla realizována trvalá místní úprava vodorovného

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Leden - březen 2012 Číslo 1-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 18 prosinec 2009 cena 10,- Kč MŠ DUHA v novém V pondělí 2. listopadu se nově otevřela možnost pro dalších 40 dětí navštěvovat Mateřskou školu DUHA Soběslav. Investiční záměr

Více

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007.

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007. 1 Petřvaldské noviny č. 12 Informace pro občany Z obsahu: - 1. schůze nové Rady města Petřvaldu - Petřvaldské noviny zdarma do každé rodiny - Den přátelství - Dobrovolní hasiči v r. 2006 - Úspěchy šachistů

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010 PF 2010 FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

105. narozeniny paní Marie Freibergové

105. narozeniny paní Marie Freibergové 12. března 2015 496 strana 1 Čtvrtek 12. března INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK 105. narozeniny paní Marie Freibergové Město Krásná Lípa se připojilo k dlouhé řadě gratulantů, kteří přišli s přáním ke 105. narozeninám

Více

Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v tomto vydání PN bych

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 6,- Kč. červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení.

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 6,- Kč. červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení. Týnecké listy 6,- Kč Vážení spoluobčané, červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení. noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz červen 2009, ročník XIX,

Více