Vítání občánků. Obsah 1/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítání občánků. Obsah 1/2013"

Transkript

1 1/2013 Vítání občánků Obsah Výsledky ankety Elektronická aukce pro občany Pržna Dodržování obecně závazných vyhlášek obce Pržno Oznámení Volný pohyb psů Informační SMS systém Vzpomínáme Klub seniorů Smažení vaječiny, setkání tří generací Z vítání občánků Kultůrní a sport. komise OÚ Informuje Obec Pržno - dotace Sportovní klub Pržno Žádost o dotaci Volejbalový oddíl informuje Pržno má volejbalového mistra Oddíl kopané Sportovní úspěchy ZŠ a MŠ Pržno Pozvání na 5. setkani postižených a opuštěných dětí Kurz efektivního rodičovstvní Okénko do historie obce Pržno obec s minulostí pokračování Co určitě nevíte o prženských zvonech Festival v Našem světě Naše krasoterapeutická výtvarná a prožitková školička Pozvánka na včelařský den Léčivé divadlo Gabriely Filippi Inzerce Anketa 1

2 Zpravodaj obce Pržno Výsledky ankety V 1.čísle Zpravodaje obce Pržno byli čtenáři požádáni o zapojení se do ankety, která poptávala: návrhy názvu zpravodaje podněty ke zlepšení dotazy na informační SMS zájem o obecní kalendář na r zpětná vazba na 1.číslo zájem o organizaci společného výběrového řízení na dodavatele energií Chci poděkovat všem 12 občanům, kteří se do ankety aktivně zapojili. Mám radost, že alespoň toto mizivé procento občanů bylo ochotno sdělit své názory a navíc se pod ně i podepsat, byť to nebylo podmínkou. Pravdou je, že některé názory podpis nepotřebují, jsou jednoduše identifikovatelné. K jednotlivým anketním otázkám: Návrhů názvu se nesešlo mnoho. Stávající, Prženský kohoutek a Prženský kokrháč. Případná změna bude řešena až v případě, že zůstaneme u vydávání zpravodaje. Podnět ke zlepšení padl pouze k uvádění narozených dětí a jubilantů. Vzhledem k malé četnosti vydání zpravodaje, nebudeme zatím tyto informace uvádět, navíc jsou každý měsíc uváděny v novinách a v KTV Pržno. Zájem o zasílání informačních SMS někteří občané projevili a byli již přiřazeni do databáze. Může se stát, že pokud je na jednom čp. uvedeno více telefonních čísel, je pouze jedno uvedeno, jako číslo hlavní. Informace si tak rodinní příslušníci mohou sdělit mezi sebou. V případě varovných informací budou obesílána všechna čísla. Zájem o kalendář převládal. O jejich případném vydání bude rozhodovat zastupitelstvo obce. A jak se 1. číslo líbilo? Skvělé, zbytečně drahý papír, dobrý, velice pěkné, přehledné, líbí až na stupidní článek Kalhotky, líbí, slušné zpracování, velká spokojenost, nepsat bludy odporující zákonům. Takže ohlasy převážně dobré. K připomínkám asi tolik. Jelikož nemáme redakční radu, bylo jen na mém rozhodnutí, zda ve zpravodaji to či ono otisknout. Mám za to, že i ve zpravodaji může být prostor pro otištění nezaujaté tvorby občanů, samozřejmě bez politického podtextu. A co se týká bludů o odpadech odporujících zákonům? Ano, je to názor pisatele - pisatelů. Nemyslím si, že píši bludy a už vůbec ne úmyslně. Tuším, že se zřejmě jedná o velikosti popelnic a počty nálepek. Pokud ano, tak jen říkám, že snažíme nastavovat jakási obecná pravidla. Zákony jsou mnohdy nedomyšlené, hloupé a nedotažené. A toho využívá ta naše povaha česká. Někteří oplývají schopností, jak v mezích zákona nalézat to, co vyhovuje právě jim a je jim zcela jedno, že je tomu na úkor ostatních, celé obce. Dle mého, blud může být i ku prospěchu většiny. Petr Blokša, starosta obce 2

3 1/2013 Elektronická aukce pro občany Pržna Obec Pržno nabízí svým občanům možnost snížit náklady domácností za elektrickou energii a zemní plyn formou elektronických aukcí. Lepší ceny získávají podniky nebo města v elektronických aukcích celkem běžně, ovšem dělat něco podobného pro domácnosti je ojedinělé. Jako první v České republice přišlo s touto službou pro občany město Říčany, a to letos v lednu. Obec Pržno se rozhodla poskytnout občanům tuto službu od května. Vnímáme potřeby občanů a chceme jim tímto způsobem pomoci snížit náklady za energie, které jsou čím dál dražší. Síla každého klienta je v tom, jak velký objem zakázky dodavatelům na trhu nabízí. Čím větší je poptávka, tím lepší ceny samozřejmě mohou dodavatelé nabídnout, uvádí Vítězslav Grygar, ředitel společnosti ecentre, která aukci na dodavatele v Pržně bude zajišťovat. Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti, drobní podnikatelé i bytová sdružení. Pořádající firma je pak všechny sdruží, stanoví přesné podmínky, které musejí dodavatelé dodržet, a osloví všechny dodavatele energií na trhu, aby o balík domácností soutěžili v on-line elektronické aukci. Je to výhodné jak pro lidi, tak pro samotné dodavatele mohou tak získat nové zákazníky, k nimž by se jinak nedostali, říká Grygar ředitel společnosti ecentre Pro občany je tato služba úplně ZDARMA. Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování e-aukce nic ani město. Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, jenž e-aukci vyhraje Pokud by cena vysoutěžená v e-aukci byla vyšší, než je stávající cena pro danou domácnost, občan není povinen uzavírat smlouvu s novým dodavatelem. Jak na to, chcete-li se do e-aukce zapojit? Pro zapojení do aukce je třeba, aby občané podepsali smlouvu s pořadatelskou firmou ecentre Tato smlouva je bezúplatná, ale definuje práva a povinnosti obou stran. Kromě toho občan předá pouze kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, či zemního plynu, ovšem včetně všech případných dodatků, a dále kopii ročního vyúčtování energií. Nic víc není třeba. Veškeré dotazy občanům zodpoví zástupce společnosti ecentre, který bude zajišťovat sběr podkladů od občanů, a to na kontaktním místě, na obecním úřadě v Pržně od do každou středu od do hod. Dne v 17,00 hodin v bývalé mateřské škole (zasedací místnosti) proběhne informativní setkání pro občany obce Pržno, kde budou hromadně sděleny komplexní informace k celému projektu. Informace k celému projektu budou průběžně zveřejňovány i na webových stránkách obce Pržno.Veškeré podklady je nutné předat v tištěné podobě osobně na kontaktním místě, v daných termínech (středa 22.5., 29.5., 5.6. a , vždy od hod. Petr Blokša, starosta obce ecentre - O možnosti zapojení domácností občanů do elektronické aukce jsme uvažovali již dříve, ale neuměli jsme objemově a časově sladit aukci pro občany s požadavky jednotlivých obcí regionu. Sami jsme si na obcích vyzkoušeli, že je výhodnější soutěžit větší objem energií, protože pro dodavatele je zajímavé soutěžit větší objemy, nikoliv jednotlivé malé spotřebitele, jinými slovy čím více domácností se do projektu zapojí, tím nižší cena se vysoutěží. 3

4 Zpravodaj obce Pržno Dodržování obecně závazných vyhlášek obce Pržno Vážení spoluobčané, rád bych Vám článkem z let minulých připomenul, že Zastupitelstvo obce Pržno v roce 2009 schválilo dvě obecně závazné vyhlášky, jejichž ustanovení občané musí dodržovat. Jsou to tyto vyhlášky: 1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 ze dne , kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 2. Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 ze dne , k zajištění místních náležitostí veřejného pořádku. Čeho se týká první je jistě dostatečně zřejmé, přesto však opakovaně dochází k jejímu porušování. Někteří občané si stále nedělají těžkou hlavu s tím, zda-li se jejich pes volně potuluje obcí a ohrožuje, nebo v lepším případě jen obtěžuje občany, či znečišťuje obec. Není určitě pro nikoho příjemné být napaden či obtěžován cizím psem, rovněž ale není nic příjemného, když před svou brankou nebo na cestě šlápnete do psího.. V každém případě by si všichni majitelé psů měli uvědomit, že jsou za své mazlíčky zodpovědní, a že mohou být za porušování vyhlášky postihováni. Druhá vyhláška se týká, jednoduše řečeno, nedělního klidu. Jsou v ní vymezeny činnosti (používání sekaček, křovinořezů, cirkulárek, pil a jiných motorových nástrojů a nářadí), které se nesmějí vykonávat v neděli a ve státem uznávaných svátcích. V obou případech nejde jen o dodržování vyhlášek jako takových, ale jde také o to, abychom neobtěžovali a neomezovali své sousedy a spoluobčany. Mějme na paměti, že práva s svobody každého z nás začínají a končí tam, kde začínají a končí tytéž práva a svobody druhých. Buďme k sobě více ohleduplní. Petr Blokša, starosta obce Volný pohyb psů po obci Tuto problematiku upravuje Obecně závaznou vyhlášku obce Pržno č.1/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Pržno. Vyhlášku schválilo Zastupitelstvo obce dne 29.dubna Výtah z vyhlášky: Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1) v obci: a) na veřejných prostranstvích v obci, kterými jsou : chodníky, Náves, ulice v zastavěné části obce, parkoviště před OÚ, parkoviště naproti kostela, parkoviště u Restaurace U lípy, areál Hasičské zbrojnice, areál fotbalového hřiště, je možný pohyb psů pouze na vodítku a s náhubkem. b) je zakázáno vodit psa či jinak umožnit psu přístup do prostor zahrad Základní a Mateřské školy, staré mateřské školy, dětských hřišť a pískovišť, která jsou ve vlastnictví obce c) na veřejných prostranstvích v obci, které jsou uvedeny v bodě a), se zakazuje výcvik psů. d) na veřejných prostranstvích, která nejsou uvedena v bodě a) je možný pohyb psů jen pod kontrolou nebo dohledem fyzické osoby či chovatele. 4

5 1/2013 e) na veřejném prostranství, které je uvedeno v bodě a) je zakázáno nechat volně pobíhat psy. f) osoba doprovázející psa je povinna vést psa při pohybu na veřejném prostranství na vodítku tak, aby při míjení jiných osob a vedených psů byl pes veden u nohy fyzické osoby a nemohl se s nimi dostat do kontaktu. g) fyzická osoba je povinna zajistit, aby pes při pohybu psa na veřejném prostranství nosil platnou identifikační známku. 1) 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba Oznámení Oznamujeme občanům, že průchod přes Mlýnský náhon za školou, směrem na hřiště, se nachází na soukromém pozemku. Průchod je zde primárně pro vlastníka pozemku, případně pro ZŠ a MŠ Pržno. Majitel pozemku si nepřeje, aby byl průchod využíván jinými osobami. Majitel rovněž upozorňuje a stěžuje si na volný pohyb psů v této lokalitě. Žádáme občany, aby respektovali práva majitele pozemku a rovněž aby dodržovali Obecně závaznou vyhlášku obce Pržno č.1/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Pržno. Informační SMS systém Ke dni je v informačním SMS systému evidováno 215 telefonních čísel ve 154 číslech popisných či evidenčních, což je asi 50 % obce. Při náhodných příležitostech ale zjišťujeme, že některá tel. čísla neexistují, byla zrušena, případně mohla být špatně zaregistrována. Abychom mohli chybná tel. čísla opravit, bude všem registrovaným, tedy i těm, kteří se domnívají že jsou registrováni, zaslána zkušební SMS ( ). Pakliže ji neobdržíte, zaregistrujte se, prosím, nově. POSTUP: zašlete SMS na tel. č , mailem na nebo jej zanechejte na OÚ, vč. jména, příjmení a čísla popisného. Noví zájemci se registrují stejným způsobem. SMS vám budou poskytovat různé informace (krizové situace, havárie, výpadky, pozvánky apod.) SMS se snažíme zasílat v případě poruch do lokalit, kterých se problém přímo dotýká. Někdy to ovšem nejde úplně přesně zacílit. Můžete tedy obdržet i zprávu, která se vás přímo nedotýká. SMS může být také obsáhlejší a potom ji obdržíte ve dvou po sobě jdoucích(viz. poslední oznámení o poruše vodovodu). SMS vás nic nestojí. OÚ Pržno VZPOMÍNÁME Kdo zůstal v srdcích těch, které miloval, nikdy nezemřel. V měsíci červnu uplyne 10. a 2. výročí úmrtí manželů Ladislava a Marie Herotových z Pržna. Vzpomíná dcera Marie a zeť Josef s rodinami. 5

6 Zpravodaj obce Pržno Klub seniorů Senioři se v květnu sešli ke svému tradičnímu setkání, které se koná vždy 1. pondělí v měsíci. Setkání mělo slavnostnější nádech, v duchu nadcházejícího svátku Dne Matek. Samotný úvod patřil kulturnímu vystoupení. V doprovodu temperamentních hudebních rytmů se předvedlo duo břišních tanečnic. Tanec vystupujících sklidil bouřlivý potlesk přihlížejících seniorů. Poté obdržely maminky - babičky kytičky a následovalo bohaté občerstvení. Senioři následně za hromadného popěvku živijó, živijó, poblahopřáli k narozeninám jednomu z členů klubu. Mimo oslavných záležitostí se řešila také činnost klubu na květen a červen. Výbor klubu organizoval autobusový zájezd do Kroměříže a Modré ( 30.5.), Setkání 3. generací - smažení vaječiny (8.6.) a výlet do Chlebovic, do včelařského muzea a na rozhlednu, který se uskuteční ve čtvrtek Odjezd vlakem z Pržna do Frýdku-Místku v 9:14 hod. Odtud dále autobusem č. 5 do Chlebovic v 9:48 hod. Petr Blokša, starosta obce Smažení vaječiny, setkání tří generací Klub seniorů společně s Kulturní a sportovní komisí OÚ Pržno srdečně zvou všechny občany na Setkání 3 generací - smažení vaječiny. Akce se uskuteční v sobotu od hodin v areálu za hasičskou zbrojnicí. Pro neznalé připomínáme, že tato oblíbená společenská akce se již koná dlouhou řadu let. V těch posledních se daří to, že se Setkání tří generací stává opravdovým společným setkáním mladých, straších i nejstarších občanů obce. A pokud se k tomu přidá i dobré počasí, je vždy o zábavu a pohodu dobře postaráno. Děti si mohou užít zábavy na dětském hřišti, nebo při opékání párků, rodiče a prarodiče tráví čas povídáním nebo poslechem hudby živé či reprodukované. Hlavně jde ale o malé zastavení se a poznání se mezi sebou. Je to ideální akce, jak lépe poznat své sousedy. A aby nikomu nezaskočilo, je vždy na čepu vždy nějaké pivečko pro dospěláky a limča pro děti. Tak co? Zaujala vás pozvánka alespoň trochu? Budete o ní uvažovat? Výborně. Rozhodnete-li se dorazit, nezapomeňte přinést s sebou vajíčka, pažitku a hlavně dobrou náladu! /pb/ Ing. Adolf Fešárek, vaječinový specialista 6

7 1/2013 Z vítání občánků Letošní slavnostní obřad - Vítání občánků - se uskutečnil v neděli 19. května od hodin. Slavnost byla připravena, jako obvykle, v prostorách cvičebny ZŠ a MŠ Pržno. K uvítání mezi nejmladší občánky byly pozvány se svými nejbližšími tyto děti: Jakub Václavík Matyáš Fukala Adam Matýsek Nikol Mydlářová Valentina Bruno Franco Kateřina Klimánková Jiří Verlík Adam Szarowski Adam Pavelec Jiří Javorek Agáta Belková Pozvání přijali všichni oslovení rodiče. Obřadu se zúčastnili i další rodinní příslušníci. Dětí nám oproti loňskému roku mírně ubylo a děvčátka nebyla po dlouhé době v převaze. Letošek vyšel 7 :4 pro kluky. Úvodní slovo patřilo předsedkyni Kulturní a sportovní komise, paní Marii Vašutové, která přivítala přítomné. Po vystoupení dětí naší ZŠ přivítala přítomné rovněž místostarostka obce, paní Ing. Milena Tvrdoňová. Na slavnosti se objevily také pohádkové sudičky, které dětem přisoudily do života jen samá nej. Sudičky vystřídal svým příchodem starosta obce, pan Petr Blokša. Paní místostarostka následně představila starostovi všechna dítka a jejich rodiče. Po proslovu starosty následoval slib rodičů a podpis do pamětní knihy Obce Pržno. O houslový doprovod se postaral pan Skotnica. Závěrečné přípitek, úsměvy a spokojená nálada zúčastněných zakončil slavnostní vítání občánků Slavnostní akci připravila Kulturní a sportovní komise Obce Pržno spolu s obcí. Petr Blokša, starosta obce Kulturní a sportovní komise OÚ Pržno informuje I letos připravila kulturní komise při Oú Pržno na poslední dubnovou sobotu zábavné odpoledne pro děti i dospělé. Počasí, které bylo velice příjemné, přilákalo hodně rodičů s dětmi. Zejména právě pro děti byla akce připravena. Hodné a milé čarodějky vítaly příchozí čarodějnou drobotinu. Děti si mohly zasoutěžit v řadě disciplín, za které obdržely drobné sladkosti. Po soutěžích se děti mohly dosytosti vyskákat v perníkové chaloupce. Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení. Vládla zde příjemná atmosféra. V závěru akce samotné byla zapálena připravená vatřička, kde si všichni mohli spálit nakreslený obrázek zla. Každému určitě chutnal opečený buřtík. Nechyběla diskotéka, kde si děti mohly zaskákat a projevit své taneční vlohy. /kk/ 7

8 Zpravodaj obce Pržno Obec Pržno - dotace Separace bioodpadů v obci Pržno Kompostéry Obec Pržno v dubnu obdržela ze Státního fondu životního prostředí ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu životní prostředí ČR. Celková výdaje projektu: ,- Kč Nezpůsobilé výdaje: ,- Kč. Zdroje obce: ,- Kč Podpora z Fondu soudržnosti - dotace: ,- Kč Dotace SFŽP: ,- Kč Dotace bude použita na pořízení kompostérů do domácností (225 ks) a 5 ks kompostovacích sil pro obec. V květnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Distribuce kompostérů k zájemcům proběhne pravděpodobně v průběhu letních prázdnin. Důvodem k podání žádosti bylo a je splnit podmínky novely zákona o odpadech, která bude platná od Česká republika má v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady závazky vůči Evropské unii stanovené Směrnicí 1999/31/ES o skládkách odpadů. Cílem směrnice je postupnými kroky omezit ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) na skládky za účelem snížit emise skleníkových plynů. Analýzy uvádějí, že v komunálním odpadu je obsaženo až 40 % biologických odpadů. Jednou z nejefektivnějších metod, jak snižovat podíl biologických odpadů, je předcházet vzniku odpadů (dle zákona o odpadech prevence vzniku odpadu). Mezi takovéto metody se řadí domácí a komunitní kompostování díky kompostérům, které mají lidé doma nebo jsou kompostéry rozmístěny na veřejných místech po obci. Varianta, kdy obec pořídí do domácností a na veřejná prostranství kompostéry není stoprocentní, ale je jistě nejlevnější a hlavně, obec tak splní svou zákonnou povinnost, nastaví a zavede systém nakládání s bioodpady. Dětské hřiště Dalším dotačním úspěchem je získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Dětské hřiště ZŠ a MŠ Pržno. Předpokládané náklady jsou ve výši ,- Kč, z toho dotace činí ,- Kč. V rámci projektu bude vybudováno v areálu ZŠ a MŠ nové dětské hřiště, nenáročné na dopadové plochy. Děti se mohou těšit na dřevěný vláček, houpadla, houpačky, domeček, prolézačky, kreslící tabule atd. 8

9 1/2013 Centrum občanské vybavenosti Pržno Stěžejní investiční záměr obce pro tento rok je stále ve fázi příprav na vypsání výběrového řízení. V současné době stále probíhá příprava podkladů ve spolupráci s ROP Moravskoslezsko a společností INNOVA Int. z Ostravy, která bude v projektu smluvně zajišťovat kompletní administraci a řízení projektu, včetně výběrového řízení. Petr Blokša, starosta obce Sportovní klub Pržno Žádost o dotaci SKP podalo v minulých měsících žádost o poskytnutí finančních prostředků na projekt Společně za sportem a hrou v programu Pro budoucnost. Záměrem bylo vybudovat hřiště pro plážové sporty a dětské hřiště na ploše za fotbalovým hřištěm, poblíž cyklostezky. Stálo to za pokus. Bylo možné získat až 1 mil. Kč. Leč nebyli jsme úspěšní. Na základě rozhodnutí Správní rady Nadace OKD nám bylo sděleno, že projekt nebyl vybrán k podpoře. Projekt sice splnil podmínky pro poskytnutí grantu, ale nebyl podpořen pro nedostatek finančních prostředků. Volejbalový oddíl informuje V sobotu se uskutečnil v Brušperku velikonoční turnaj Brušperské vejce za účasti Tornáda Pržno. Jednalo se o turnaj smíšených družstev (4 muži + 2 ženy), bez omezení kategorie. Tzn., že se mohli účastnit také registrovaní hráči. Jednalo se o opravdu nelehký turnaj, mezinárodně obsazený, ve kterém jsme bez dvou našich klíčových hráčů, neměli mnoho šancí na úspěch. Naše družstvo se vůbec nezaleklo hvězdného obsazení a také díky povzbuzování obecenstva uhrálo velice solidní výsledky. Na postup ze základní skupiny to však nestačilo. Velice nás potěšil fan klub volejbalu Pržno, který neváhal za námi přijet a povzbudit naše borce. Tímto jim chci poděkovat. Dále bych chtěl informovat prženskou veřejnost o hraní volejbalu (za příznivého počasí) venku za školou, a to každé uterý a čtvrtek od 18 hod. Rádi přivítáme další hráče, kteří už mají s volejbalem nějaké zkušenosti. K dnešnímu dni nás je 19 členů SK Pržna a to nejen z Pržna, ale i z blízkého okolí. V sobotu pořádáme již 3. ročník turnaje smíšených družstev Prženská smeč, který začíná od 10,30 hod. za školou. Tímto zveme fandy volejbalu k návštěvě tohoto turnaje a povzbuzení místních hráčů. Tento turnaj je již docela známý mezi volejbalovými amatéry, hlásí se na něj stále 9

10 Zpravodaj obce Pržno více družstev, ale protože jsme omezeni kapacitou jednoho hřiště, může se zúčastnit max. šest družstev. Proto s nedočkavostí čekáme, že se v brzké době podaří vybudovat v Pržně další multifunkční hřiště. Od Listopadu 2013 začínáme hrát Beskydskou volejbalovou ligu smíšených amatérských družstev. Chtěli bychom tím navázat na úspěchy prženského volejbalu v minulosti. Dobrému výkonu na tomto turnaji by měla pomoci nejen aktivní příprava přes letní sezonu, ale také soustředění na Jižní Moravě, které proběhne od do 23.9.v Němčičkách u Břeclavi. Kdo by se chtěl o činnnosti našich členů dozvědět více, odkaz na stránky je: Petr Javorek, předseda oddílu Pržno má volejbalového mistra Amatérský tým Tornáda Pržno má jistě skvělé vzory. V minulosti, ale také v současnosti. V minulosti zásluhou pana Vítězslava Mališe dosahoval volejbalový oddíl SKP skvělých výsledků v řadě kategorií, od dětí a mládeže, přes ženy k mužům. V současné době je to skutečnost, že občan Pržna, pan Jaromír Švasta mladší (bývalý blokař, dnes asistent trenéra), vybojoval spolu s týmem Volejbalový klub Ostrava extraligový titul. Srdečně gratulujeme!!!! Tornádo vzory máš, čiň se! Děkujeme za skvělou reprezentaci, tak trochu i naší obce. Petr Blokša, starosta obce 10

11 1/2013 Ženy - Jarní část fotbalových soutěží je v plném proudu. Tým žen od počátku jara odehrál 7 utkání a všechna vítězně s celkovým skóre 25:7. Výkony děvčat nebyly vždy na 100%, ale ve výsledku odcházela vždy vítězně. Nejtěžším v řadě zápasů bylo utkání v Brušperku, kde děvčata 3x dotahovala vedení soupeřek a nakonec strhla vítězství na svou stranu (4:3). V následném domácím utkání v půli května, v dešti a slotě porazila děvčata tým Stachovic 5:0. Oddíl kopané Vítězná euforie po utkání se Stachovicemi (5:0) Muži - Chlapci a chlapi SKP nezačali jaro úplně optimálně. Po úvodním utkání ve Fryčovicích, kde podlehli 0:2, byli všichni v očekávání toho, co se bude dít v utkání jara, proti rivalům z Janovic. Za pěkného počasí proti sobě nastoupily týmy z opačných stran tabulky, Pržno z té spodní. Ve vyrovnaném zápase Pržno zvítězilo 1:0 gólem Pavla Šindelka, ale nutno uznat, že Janovice byly ve 2. půli o poznání lepší Po zápase tedy kabinou burácel oslavný chorál domácích. Na 1. máje přivítalo SKP tým z Kunčic p.o. Hosté domácí vypráskali 0:5. Vývoj zápasu mohl být možná jiný, kdyby naši střelci proměňovali alespoň každou 3 příležitost. Po tomto debaklu se náš tým vydal do dalekých Chlebovic. Po předchozím výsledku nebyly tipy na výsledek moc optimistické, protože soupeř na jaře odváděl skvělé výsledky. Tři zápasy, 3 výhry, skóre 14:2. Naši byli ale od počátku lepším týmem a domácí jako by nechali to nejlepší ze sebe, někde jinde. Opět jsme promarnili řadu gólových příležitostí, ale přece jen se podařilo vsítit branku. Gól našich vsítil nováček v mužstvu, Lukáš Mydlář. Už to vypadalo na plichtu, když se v 90.minutě prosadil další novic v týmu, Michal Lys (hostování z Bašky), který zajistil vítězství Pržna 1:2. V dalším klání nastoupili chlapi proti Milíkovu. Počasí fotbalu vůbec nepřálo, terén byl hodně pod vodou a teploty byly spíše podzimní. I přesto naši hoši vletěli do utkání nebývale. Neuplynulo ani půl minuty a po krásné akci, zakončené Vladimírem Skotnicou, vedlo SKP 1:0. Soupeř posléze srovnal z pokutového kopu. Fotbal to byl opravdu pohledný, hrálo se nahoru dolů. Opět to vypadalo na plichtu. Avšak Tomáš Matýsek byl proti. Pár minut před závěrečným hvizdem vsítil vítězný gól Pržna. Opět zněl vítězný pokřik domácích. Děti a mládež - Mc Donald s cup Další ročník turnaje v kopané dětí a mládeže, Mc Donald s cup, se uskutečnil na fotbalovém hřišti Sportovního klubu Pržno ve dnech 9. a 10. května Jde o největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol. Letos se koná 16. ročník. Ve dvou věkových kategoriích nastupuje do turnaje téměř 85 tisíc chlapců a děvčat ve věku 6-11 let.. McDonald s Cup se hraje na základních školách České republiky a stále se zapojují další. Pořadatelem turnaje je Asociace školních sportovních klubů ČR (AŠSK ČR) ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky (FAČR) 11

12 Zpravodaj obce Pržno a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Hlavním městem Praha. Generálním partnerem je společnost McDonald s ČR. Sportovní klub Pržno a Obec Pržno zde vystupuje, jako partner škol okrskového kola pro školy z okolí Frýdlantu nad Ostravicí. Na zajištění akce se rovněž podílel Sportovní klub Metylovice, který zapůjčil branky včetně sítí a také odtahová služba pana Radomila Jaroše, který zajistil dopravu branek. Oběma děkujeme za spolupráci při organizaci tohoto sportovního klání dětí a mládeže. V prvním dni se uskutečnil turnaj žáků 4. a 5. tříd. Zúčastnilo se jej 8 škol. Pořádající Pržno, Janovice, Čeladná, Pstruží, Metylovice, Ostravice a z Frýdlantu n.o. ZŠ T.G.M. a ZŠ J.A. Komenského. Náš tým obsadil ve skupině pěkné 3. místo, když prohrál s Janovicemi 0:4, zvítězil nad Metylovicemi 6:0 a remizoval 0:0 se ZŠ J.A.Komenského, pozdějším celkovým vítězem turnaje. Konečné pořadí: 1. J.A. Komenského 5. Pržno 2. Čeladná 6. Ostravice 3. T.G.M 7. Pstruží 4. Janovice 8. Metylovice V pátek se konala za krásného, ale větrného počasí druhá část turnaje pro žáky tříd. Zúčastnila se čtyři družstva. Opět pořádající Pržno, T.G.M, J.A.Komenského a Ostravice. Naši malí se snažili, ale konkurovat fotbalově vyspělejším a zkušenějším neuměli. Snad to bude v budoucnu lepší a lepší to bude tehdy, pokud si fotbalová drobotina, s podporou rodičů, najde cestu na hřiště a zapojí se do fotbalové přípravky, která funguje od podzimu loňského roku. Konečné pořadí: 1. J.A. Komenského 2. Ostravice 3. T.G.M 4 Pržno Sportovní úspěchy a činnosti na naší škole ZŠ a MŠ Pržno. Dne se naši vybraní žáci ze čtvrtého a pátého ročníku ( P. Muroň, O. Kaňák, J. Skulina-,L. Janek, A. Hoffman, J. Czakan, O. Šťastný, M. Kretková, S. Golová, J. Gistingerová, V. Gnidová ) zúčastnili přátelského utkání o putovní pohár ve vybíjené, které pořádala ZŠ Janovice. Na tento turnaj se naši žáci poctivě připravovali jak v hodinách tělesné výchovy, tak i ve sportovním kroužku s jediným přáním konečně vyhrát. Jejich veliké úsilí a vytrvalost v tréninku přineslo výsledek. Turnaj jsme jednoznačně vyhráli a tak vytoužený putovní pohár získali. Tento výsledek se stal velkou motivací našich žáků pro další soutěže. 12

13 1/2013 Sportovní příprava našich žáků je dlouhodobou tradicí školy ZŠ a MŠ Pržno. Kmenové sporty jsou vybíjená, florbal, přespolní běh, atletický trojboj a kopaná Mc Donald Cup.. Tyto sporty tvoří základ sportovního zaměření našich žáků. Příprava žáků začíná již od prvního ročníku a prochází kompletní přípravou zaměřenou jak na všeobecný tělesný rozvoj, tak na specializač Toto umístění je nejlepším výkonem, jakého naše družstvo dosáhlo od doby, kdy se tohoto turnaje zúčastňujeme. Sportovní příprava našich žáků je dlouhodobou tradicí školy ZŠ a MŠ Pržno. Kmenové sporty jsou vybíjená, florbal, přespolní běh, atletický trojboj a kopaná Mc Donald Cup.. Tyto sporty tvoří základ sportovního zaměření našich žáků. Příprava žáků začíná již od prvního ročníku a prochází kompletní přípravou zaměřenou jak na všeobecný tělesný rozvoj, tak na specializační herní činnosti. Soutěže v letošním školním roce 2012/2013 začaly naši účastí na okrskovém kole v přespolním běhu, který pořádala ZŠ Ostravice 26. září Této soutěže se zúčastnili vybraní žáci prvního až pátého ročníku. Naší nejúspěšnější reprezentantkou se stala žákyně 2. ročníku Nela Prachařová, která se umístila na krásném druhém místě a postoupila do vyšší soutěže do okresního kola v Jablunkově, kde se umístila na 9. místě. Výsledek soutěže v přespolním běhu - Ostravice Adamec J. 1.ro ník 6.místo Moravcová J. 7.místo Pracha M. 2..ro ník 7.místo Pracha ová N 2.místo Herot D. 3..ro ník 7.místo Fiedorová N. 4.místo Gistingerová J 4..ro ník 6.místo Humbel N. 6.místo Skulina J. 5..ro ník 4.místo Zemanová M Janek L Hoffman A. Skulina J. Ka ák O. Czakan J. Muro P. Fišer D. 6.místo Družstvo žáků ve florbalu 5. ro ník 5. ro ník 5. ro ník 5. ro ník 5. ro ník 5. ro ník 5. ro ník 2. MÍSTO Dne se konalo okrskové kolo ve vybíjené, které pořádala opět ZŠ TGM Frýdlant nad Ostravicí v tělocvičně školy pro žáky čtvrtých a pátých ročníků. Této soutěže se zúčastnilo celkem osm základních škol. Zúčastněné školy byly vylosovány do dvou skupin A a B. Skupina A ZŠ TGM Frýdlant, ZŠ Komenského, ZŠ Pržno a ZŠ Čeladná. V této skupině se nám podařilo porazit ZŠ Komenského hned v prvním utkání, pak ZŠ Čeladnou a tím jsme si zajistili postup do finále, ve kterém jsme získali překrásné 3. místo. Zleva zadní řada stojí P.Muroň, O. Kaňák, J. Skulina, S. Golová, Zleva sedí N. Humbel,,O. Šťastný, J. Czakan, A. Hoffman, R. Šindelek, M. Kretková, J. Gistingerová Vpředu ležící L. Janek 13

14 Zpravodaj obce Pržno V průběhu celého školního roku se konala školní soutěž v obratnostním desetiboji. Ta se skládala z deseti různých disciplín zaměřených na obratnost, sílu a vytrvalost. Žáci museli například zvládnout skok do dálky z místa, co nejrychleji oběhnout mety ve vzdálenosti 9m, kliky, různé cviky s náčiním atd. Všechny disciplíny byly buď měřeny nebo bodovány za výkon. Podle výsledných časů získali body podle věku a pohlaví. Hodnocení obratnostního desetiboje 1.ročník CHLAPCI body umíst ní Adamec J místo Janek T místo Muro L místo DÍVKY Sýkorová M místo Moravcová J místo Hlostová M místo 2. a 3.ročník CHLAPCI body umíst ní Pracha M místo Poledník M místo Herot D místo DÍVKY Pracha ová N místo Pracha ová T místo Fiedirová N místo 4.ročník 5.ročník CHLAPCI body umíst ní Humbel N místo Popelá D místo Š astný O místo DÍVKY Gnidová V místo Kretková M místo Gistingerová místo CHLAPCI body umíst ní Hoffman A místo Skulin J místo Czakan J místo DÍVKY Zemanová M místo Pracha ová V místo Adamcová D místo Jednou z posledních sportovních soutěží, kterých se naše škola zúčastnila byl Mc - Donald Cup v kopané. Utkání probíhalo ve dvou dnech První den se utkali žáci čtvrtých a pátých ročníků z osmi základních škol: ZŠ Pržno,ZŠ TGM Frýdlant, ZŠ Komenského Frýdlant, ZŠ Pstruží, ZŠ Metylovice, ZŠ Janovice, ZŠ Čeladná, ZŠ Ostravice. Žáci naší školy se umístili na dobrém 5. místě. Druhý den se této soutěže zúčastnili žáci ročníku ( Tomši S., Janek T., Adamec J., Šťastný J., Nachtigal D., Kubošník V., Sasýnová Z., Muroň O., Prachař M., Herot D. Magdoň V.), kde vybojovali 4. místo. Sezóna sportovních soutěží bude ukončena v červnu atletický trojbojem skok do dálky, hod míčkem a běh na 60m, která se bude konat ve Frýdlantu nad Ostravicí v ZŠ Komenského. Naši žáci se již důkladně připravují, aby byli alespoň tak úspěšní, jako v celém letošním školním roce. Držte nám palce. /lf/ 14

15 1/2013 BAREVNÝ TÝDEN Pondělkem barevný týden začíná, zelený hrášek je naše svačina. Žluté je úterý, slunce nám svítí, co může být pěknější, než když kluk trhá na louce holce různobarevné kvítí. Následuje středa modrá, jednička z básničky v žákajdě bude vždy dobrá. Červený čtvrtek před bílým pátkem je, cupitám ze školy, víkend je svátkem, ze všech dní nejkrásnější je. Radek Šindelek, 5. roč., ZŠ Pržno ZELENÉ PONDĚLÍ Pondělí už tady máme, do zelené se oblékáme. Moc se na to těšíme, Den Země všichni slavíme. Zelená je hodně v přírodě, a proto buďme všichni v pohodě. Je to barva zdraví, štěstí a harmonie, tak ať se nám na té Zemi krásně žije. Veronika Gnidová, 4. roč., ZŠ Pržno 5.setkání opuštěných a postižených dětí z Moravskoslezského kraje-pozvání na akci Dne 7.září 2013 se uskuteční v Suchdolu nad Odrou v country městečku BARTON CITY 5. setkání opuštěných a postižených dětí z Moravskoslezského kraje. Pro děti je připravován velmi atraktivní celodenní program se stravováním, dárky aj. Hostem setkání bude populární bavič Vladimír Hron. Tato akce je pro tuto skupinu dětí zdarma. Přihlásit děti včetně doprovodu je možné do na adrese: el ,vše o naši práci,kterou děláme již 10 let zdarma, naleznete na cz. PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch, předseda Fondu pro opuštěné a handicapované dět a mládež 15

16 Zpravodaj obce Pržno Kurz efektivního rodičovství pohlazení pro rodičovskou duši. O existenci kurzu Efektivního rodičovství jsem se dozvěděla z plakátu, když jsem byla v Mateřském centru Kolečko ve Frýdlantu nad Ostravicí. Jsem typ člověka, který razí heslo: Kdo je připraven, není překvapen.. (Samozřejmě, že si v koutku duše uvědomuji a připouštím, že ve výchově a rodičovství to platí jen napůl, protože se nikdy nejde připravit na všechny situace, které nám naše zvídavé a inteligentní děti připraví.) A proto jsem zavolala lektorce kurzu paní Hance Baránkové a řekla jsem ji, že bych se kurzu ráda zúčastnila. Jako důvod jsem uvedla: Abych nedělala chyby ve výchově. A už tehdy to začalo. Paní Hanka se přes telefon usmívala a řekla mi, že v kurzu to bude hlavně o tom, jak své děti vychovávat ještě lépe. Tahle věta mi kolovala hlavou a až po kurzu jsem si uvědomila, že je to jedna z podstat efektivního rodičovství. Nezaměřovat se na chyby, na kritiku, ale na dosažené úspěchy, na schopnosti a na to, jak je dále rozvíjet. Když jsem později sumírovala, co mi efektivní rodičovství přineslo a co vzalo, uvědomila jsem si, že přínos efektivního rodičovství má několik rozměrů, úrovní. Nejen, jak porozumět svému dítěti, ale také jak porozumět sám sobě a vlastním tendencím ve výchově. Během kurzu jsem totiž několikrát měla možnost vrátit se myšlenkově do své původní rodiny a znovu být chvíli v roli dcery. Jako přínosy kurzu vnímám možnost sdílení se, obohacení o zkušenosti rodičů, kteří se kurzu také zúčastnili, vědomí, že nejsem sama, kdo řeší tyto situace, nejsem sama, kdo si neví rady. Úleva - to jak jsem vychovávala ještě před kurzem, nebylo úplně špatně, což mi přineslo pocit větší jistoty v rodičovství. Energie - nakopnutí pro další výchovné příležitosti, nové nápady, které můžu zkusit, vyjasnění si některých, třeba jen drobných odlišností. Možnost nahlédnutí do dětského světa, jak se může dítě cítit v určité situaci, možnost vcítění se, naladění se na dítě, možnost empatie. A protože nikdy není nic jenom černé nebo bílé, bylo by spravedlivé vyjádřit se i k negativům. Po absolvování kurzu mi už přestaly vyhovovat a stačit jednoduchá řešení ve výchově. Věděla jsem, že stejně nebudou mít dlouhého efektu. Také se mi začalo stávat, že nejen manžel, ale i rodina a lidé, kteří vědí, že jsem kurz Efektivního rodičovství absolvovala, mě stavějí do role osamělého experta na všechno. Říkají: Však jsi chodila do kurzu, tak si přece musíš umět poradit.. Dříve mě to zlobilo, ale už jsem na jejich řeči vymyslela strategii asi je pošlu na kurz. Kurzy pořádá Poradenské centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí, středisko Charity Frýdek Místek. Lektorkou kurzu je Mgr. Hana Baránková, Tel.: Okénko do historie obce Pržno obec s minulostí pokračování Při nahlížení do staré kroniky jsme minule sledovali historii obce až do roku Tento rok, podle slov kronikáře se vyznačoval velice krutou zimou, i v dubnu ještě naměřili sedm stupňů pod nulou a sníh padal i v květnu. Takže když se dnes divíme, že nás potkaly zasněžené Velikonoce, tak excesy počasí nejsou první ani poslední. Úsměvný pro dnešní poměry je záznam, že v téhle kruté zimě se ve škole spotřebovalo dvojnásobek topiva než za celé minulé 16

17 1/2013 roky, a považte, za topení škola za zimu zaplatila Kč 2.000,-. Zajímavým údajem je, že v první světové válce byly pro nedostatek kovu zrekvírovány kostelní zvony. A tak se obec toho roku 1929 vzmohla na nové tři kostelní zvony od firmy R. Manoušek v Brně-Husovicích. Na největším ze zvonů pak je nápis: Náhradou za zvony, darované manžely Gřundělovými v r a ve světové válce odebrané. Dne 8. prosince toho roku byly zvony posvěceny, vytaženy na kostelní věž a druhého dne večer se obcí rozezněl jejich hlas. V roce 1929 najdeme naposled jméno kronikáře pana Rudolfa Tylečka, dalším kronikářem obce od roku 1930 je pan Jan Hovjacký, starostou pan Tomáš Fišer. V roce 1930 jsou v kronice podrobně zaznamenány finanční částky, kterými občané Pržna i Lubna přispěli k zakoupení nových zvonů a na opravu kostelních varhan. Současně umírá zvoník Tomáš Fuciman a novým zvoníkem byl dle záznamu zvolen Josef Šalek. Zápis v kronice roku 1931 končí kulatým razítkem na němž je státní znak dvouocasý lev a nápis Místní národní výbor Pržno, okres Místek. Většinou tristní jsou údaje o dětské úmrtnosti té doby, např. v r z 15 narozených dětí se pouze tři dožily dospělosti. V roce 1935 se opět změnil kronikář, protože pan Hovjacký zemřel. Zápis roku 1935 začal dělat, ale dokončil ho za něj jeho syn František velmi působivým stylem: Při psaní prvního řádku zápisu do této pamětní knihy pro letošní rok, nepomyslil náš drahý otec, že celý zápis nedokončí. Nemilosrdná smrt vyrvala ho z kruhu přátel a rodiny a uložila ho v chladný hrob. Tiše skonal 22. listopadu Dole je uvedeno, že zápis za zemřelého otce Jana Hovjackého zapsal jeho syn František Hovjacký. Dalším kronikářem, ale jen na jeden rok, se stal pan František Fuciman. Ten stačil zaznamenat pro stát důležitou skutečnost, že prezidentem republiky byl po T. G. Masarykovi zvolen dr. Edvard Beneš, jak kronikář uvádí žák Masarykův a budovatel našeho státu. Rok 1937 pak působivým stylem uvedl zápisem nový kronikář pan Rudolf Šebesta, nemohu vynechat jeho záznam: Byl jsem pověřen, abych vedl obecní kroniku. Povoláním jsem dělník. Pracuji ve Vítkovicích v železárnách. Narodil jsem se 1. dubna r v Dobré a jsem doposud příslušný do Janovic. Patřím prý ještě mezi potomky Ondraše z Janovic. Války světové jsem se zúčastnil. Na Pržno jsem se přistěhoval 1. listopadu r Slibuji tímto, že tuto obecní kroniku povedu poctivě a čestně a budu po této stránce nestranným. Šebesta Rudolf, kronikář, v Pržně dne 1. srpna Když si vzpomenu na tu jednu větu v kronice, kterou jsem oznámila že budu pokračovat v zápisech v kronice po panu Kývalovi, tak mě jak se říká hanba fackuje. A to je právě krásný obrázek těch starších časů, kdy si lidé udělali na své záležitosti časový prostor a nerozpakovali se vyjádřit i své pocity. Dneska při našem rychlém životním stylu se prostě něco z toho vytrácí Od roku 1937 se kronikář zmiňuje o růstu cen jak potravin, tak věcí denní potřeby, za poslední tři roky až o 30%. Rovněž uvádí nebezpečnou chorobu černý kašel, který se vyskytl v Pržně u dětí a proti němuž v té době neexistovalo očkování. I onemocnění zvířat je zaznamenáno, kdy u prasat řádila tzv. Těšínka, blíže v kronice toto onemocnění není specifikováno. Zajímavým je i údaj o v obci přihlášených zvířatech: bylo přihlášeno 28 hus, 19 kachen, 860 slepic, 92 koček, 45 psů, 97 krav, 40 jalovic, 22 koní, 2 býci, 98 koz a 97 vepřů. Spočítali bychom to dnes? V roce 1937 se kronikář zmiňuje o úmrtí T. G. Masaryka, za nějž se v Pržně konala tryzna a za úmrtí jeho spolupracovníka prof. Šaldy. V dalším textu kronikář popisuje spor o zřízení poštovního úřadu v Pržně. O jeho zřízení usilovali občané pan Gřunděl, Adamec, Kulhánek, Kotek a jiní a měl být umístěn v čísle budovy 17

18 Zpravodaj obce Pržno 27. Pro neshody mezi občany, názorovou nejednotnost a zejména osobní zájmy nakonec ke zřízení poštovního úřadu v Pržně nedošlo. Je třeba dodat, že kronikář pan Šebesta byl diskrétní a skutečně nestranný, pouze konstatoval a zapsal skutečnosti a dodržel svůj slib kronikáře, jak je výše citován. Následující rok 1938 je v kronice popsán (a taky ve skutečnosti byl!!!) pro český národ osudným. Události kolem Mnichovského diktátu a začátku okupace jsou v kronice velmi dramatickým způsobem zachycené a kronikář projevuje nezvykle citlivý přístup k hodnocení politické situace v zemi. Je zachycen Mnichov, mobilizace, rozdělení Československa, odstoupení prezidenta Beneše. Cituji: Nejbolestnějším je to, že československá armáda armáda, která je jedna z nejlepších na světě, nejmoderněji vyzbrojena, musí bez jediného výstřelu vyklizovat své pozice, obce, města, německým a polským uchvatitelům. Jak je to bolestné pro československého vojáka, ustupujícího, ale přece neporaženého. Taková i podobná slova jsme později slýchávali třeba z filmových týdeníků, ale uvědomme si, že naši občané tu dobu skutečně prožívali a aktuálně zaznamenávali. O událostech obce je v zápise pramálo, důležitost celonárodní situace měla prvenství i v kronikářských zápisech. A začala válka, která se v zápisech obce promítla jak se dozvíme v příštím pokračování. JUDr. Zuzana Horáková, kronikářka obce Co určitě nevíte o prženských zvonech Jak jste se mohli dočíst v Okénku do historie, nezvonily první kostelní zvony ve věži našeho kostela dlouho. Jen pár let, než padly za oběť 1. světové války. Byla za ně zaplacena v roce 1929 cena Kč 4.598,-. Peníze byly uloženy v místním spořitelním spolku. Na podzim téhož roku pak byly zakoupeny tři nové zvony, a to na podnět pana Jana Gřunděla (rolník a hostinský v Pržně) a obchodníka pana Klementa Pastora. Nové zvony byly objednány a zakoupeny u firmy R. Manoušek v Brně-Husovicích. Největší zvon měl spodní průměr 932 mm a byl vyladěn do A. Bez příslušenství činila jeho váha 440 kg. Nahoře u jeho koruny byl vyryt nápis Ulil R. Manoušek v Brně Ve středu pláště zvonu se nacházel obraz svatého Josefa a svatého Jana Křtitele s nápisem Svatý Josefe a svatý Jene, orodujte za nás! Dole na okraji pláště pak byl nápis, který je rovněž zmíněn v Okénku do historie: Náhradou za zvony darované manžely Gřundělovými v r a ve světové válce odebrané. Prostřední zvon měl spodní průměr 719 mm a byl vyladěn do Dis. Vážil 205 kg. Nahoře u koruny obsahoval stejnou informace o autoru zvonu, uprostřed zvonu pak obraz svatého Václava na koni snápisem Nedej zahynouti nám ni budoucím! Na dolním okraji pláště se nacházel nápis : Na památku milenia svatováclavského

19 1/2013 Nejmenšího zvon měl v průměru 601 mm, vyladěn byl do E. V žil 120 kg. Jako u dvou ostatních je zde údaj o firmě pana Manouška a ve středu pláště byla zobrazena Panna Marie s nápisem Svatá Maria, oroduj za nás! Zvony měly své místo ve velké věži stejně jako kostelní hodiny. Jejich cena byla zaplacena ve výši Kč ,-. Za montáž zvonů a likvidaci starého příslušenství obec zaplatila Kč 1.200,-. Přímo úchvatná je cena dopravného za zvony z Brna do Pržna, ta činila Kč 282,30. Na úhradu této finanční částky přispěli občané Pržna svou sbírkou, jmenujme alespoň Vachalovi, Gřundělovi, Prachařovi, Kulhánkovi, významný byl i dar arcibiskupa Bertrama z Vratislavi. po několikatisícové částky. Byli to jak občané Pržna, tak Lubna. Ani tyto zvony ale nepřečkaly do dnešní doby. Opět přišla válka a s ní i opětovné zabavení zvonů němci. Stalo se tak 23. března Tentokráte bez finanční náhrady. Informace z tohoto období nejsou zachyceny v kronice obce, protože ta byla na začátku války zabavena a v zápisech se započalo opět až po válce. Dne 8. prosince, na den početí Panny Marie, byly zvony posvěceny, vytaženy na věž a namontovány. Hned toho dne k večeru začaly vyzvánět, zvonilo se denně v poledne, večer, při bohoslužbách, při obřadech svatbách a pohřbech. Prvním zvoníkem byl pan Josef Šálek. Na zvony přispělo cca 180 občanů různě vysokými finančními částkami, od deseti až Původní hodinový strojek Zvuk zvonů na Pržně se opět rozezněl až v roce 1954, kdy byly do věže opět usazeny 3 zvony. Na největším z nich je zobrazen nápis: VĚNOVALI OBČANÉ PRŽNA LP Menší zvony jsou bez popisů. Tyto zvony jsou ve věži dodnes, i když již nejsou používány. V roce 2010 byly nahrazeny zvony elektronickými, které byly pořízeny z dotací. Stoletá historie zvonů se uzavírá Pržno, Horáková, Blokša 19

20 Zpravodaj obce Pržno Výstavba komunikací v lokalitě Olivkovo Festival v Našem světě V polovině dubna se v ústavu sociální péče Náš svět konal Jarní festival zájmových činností. Bylo příjemné dubnové dopoledne a počet aut, parkujících před ústavem dával tušit, že účast návštěvníků bude slušná. A skutečně byla. Podívat se přišli nejen občané z Pržna, ale i maminky nebo jiní příbuzní obyvatel ústavu. Klienti ústavu měli jednotlivá vystoupení buď individuální, nebo ve skupině podle domků, kde obyvatelé bydlí. Zúčastnili se i obyvatelé jiných ústavů pro mentálně postižené osoby, a tak sál určený pro podobné akce v areálu ústavu byl doslova plný. A bylo se skutečně na co dívat. Diváci se ocitli v salonu z Divokého západu, kde pistolníci popíjeli svou whisky a lehká děvčata (v nesmrtelném podání ošetřovatelek) tančila kankán a odhalovala kalhotky pošité kanýrky. Dál jsme mohli sledovat taneční pár v úzkém objetí, který tančil na známé oblíbené melodie své pečlivě nacvičené duo v perfektně padnoucích večerních šatech. Břišní tanečnice zase předvedla své vystoupení, nabité energií a neuvěřitelnými spletitými tanečními kreacemi. Jedno z nejsilnějších vystoupení bylo Labutí jezero. Tři muži (nejstaršímu je přes padesát), opásáni bílými prostěradly a s bílou ozdobou kolem hlavy zcela bez skrupulí a po svém předvedli labutí tanec za zvuků hudby známého baletu. Tréma? Ta zůstala za dveřmi sálu. Vystoupení klientů ústavů střídala vystoupení dětí ze základních škol v Pržně a ve Frýdlantu nad Ostravicí. Diváci a mísili se s vystupujícími po každém vystoupení přímo s nadšením tleskali a z dobré nálady by se dal jak se říká vystavět dům. Tolik k vystoupením a programu. Sama jsem kdysi sedm let pracovala v organizaci, která zaměstnávala postižené i těžce postižené jak fyzicky, tak mentálně. Kdo tuto zkušenost nemá a postižené spoluobčany zná jen z nastíněných problémů v televizi nebo je potká na vozíčku v samoobsluze, je skutečně o určitou životní zkušenost a informaci ochuzen. K fyzickým problémům se pojí i odlišná mentalita, svým způsobem jiné vnímání okolního světa i komunikace s ostatními. Když jsem seděla v ústavu v hledišti a viděla zdravé děti mezi postiženými, oživila jsem si již dříve poznanou věc. Součinnost zdravých osob s postiženými je nesmírně důležitá a prženské a frýdlantské děti budou své postižené spoluobčany brát odmala jako samo- 20

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Staroveský zpravodaj. Říjen 2010. www.staraves.cz

Staroveský zpravodaj. Říjen 2010. www.staraves.cz Říjen 2010 www.staraves.cz Vážení občané, 2 Staroveský zpravodaj na sklonku léta přicházíme se zpravodajem, který i přes svou objemnost sděluje informace, týkající se života obce pouze v minulých měsících.

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 21 KVĚTEN 29.5.2013 Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Více

Hřiště vizitka vztahu k dětem

Hřiště vizitka vztahu k dětem Vážení občané, v letošním roce máme naplánováno uskutečnit několik investic. Na některé se podařilo získat dotace, další budeme financovat z obecního rozpočtu. Bohužel se stále nedostává na naše nejpalčivější

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 29. 10. 2008 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 29. 10. 2008 v 15.30 hod. v kulturním domě. Petřvaldské noviny č. 9 Informace pro občany Z obsahu: - Poprvé ve škole - Z jednání samosprávy - Oznámení o době a místě konání voleb - Informace nejen pro chovatel psů - Delegace města Petřvaldu na setkání

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Květen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Májové výroční přemítání P h D r. Z o ra Ku d ě l ková Vážení spoluobčané, byla jsem vyzvána k napsání krátkého úvodníku k 70. výročí konce 2. světové války, což lze sice

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

hlučínskénoviny Základní škola Hlučín-Rovniny oslavila 40. výročí

hlučínskénoviny Základní škola Hlučín-Rovniny oslavila 40. výročí hlučínskénoviny Ohlédněme se zpět k počátkům naší školy. Školní rok 1972/1973 byl rokem, kdy žáci poprvé usedli do školních lavic v právě dokončených učebnách. Od té doby se ve vedení školy vystřídalo

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

Červenec 2009. Další informace na: www.adra.cz www.clovekvtisni.cz

Červenec 2009. Další informace na: www.adra.cz www.clovekvtisni.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Červenec 2009 Číslo 7 www.dvurkralove.cz 100.000,- Kč na pomoc oblastem postiženým povodněmi V souvislosti s letošními ničivými

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více