číslo 4 duben liskovec.cz e mail: zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma"

Transkript

1 číslo 4 duben liskovec.cz e mail: zdarma PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. DUBNA strana 6 Z obsahu tohoto čísla: strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Košt slivovice strana 7 Jsou tady pro nás strana 10 Ze sportu strana 12 a 13 Tipy pro volný čas Programové prohlášení Rady městské části Brno-Nový Lískovec pro období Je přirozené, že odpovědný politický program se nemůže skládat z populistických a často nesplnitelných slibů, ale musí být realistický, splnitelný a to buď v krátkodobém, nebo dlouhodobém horizontu. Je naprosto nezbytné, aby jednotlivé kroky radnice sledovaly určitou vizi. Jenom tak se dá zajistit, že peníze z veřejného rozpočtu nebudou vynakládány neúčelně, ale naopak že budou využívány s rozmyslem a s vůlí po maximálním efektu a přínosu pro obecný užitek. Nový Lískovec je moderní čtvrť, která je díky kvalitě veřejných prostranství, úsporám energií v bytových domech a veřejných budovách známá po celé Evropě. Zapojujeme se do mezinárodních projektů a společně s brněnskými univerzitami se snažíme vždy hledat nová, moderní, efektivní a udržitelná řešení. Naneštěstí ne vše je v kompetenci místní radnice. I přesto se vždy snažíme, a v budoucnu se budeme snažit, poctivě prosazovat všechna řešení tak, aby byla pro maximální prospěch naší městské části a to prosazováním na všech dostupných úrovních. Vždy budeme hledat cesty, jak dosáhnout cíle, i když to někdy trvá déle. Náš program se zaměřuje především na dobré fungování obce, na školy a školky, na čistotu a péči o veřejná prostranství, na kvalitní a řádnou péči o vybudovaný majetek a samozřejmě v neposlední ředě na podporu občanských a komunitních aktivit tak, aby ve výsledku byl Nový Lískovec příjemným místem pro bydlení a život. Priorita č. 1 Parkování a doprava Podle strategie dopravy v klidu zlegalizujeme parkovací místa tam, kde to je možné a vhodné. Budeme se zabývat možností navýšení počtu parkovacích míst, ale bez výrazných zásahů do zeleně. Zavedení rezidenčních zón projednáme s veřejností a zavedeme pouze takový model, který bude mít podporu občanů, bude domyšlený a nebude produkovat nežádoucí efekty. Prioritou bude zřízení přechodu u zastávky Oblá na ulici Petra Křivky. Budeme pokračovat ve zklidňování ulice Rybnická a přechodů u zastávek Raisova a Kluchova. Zajistíme chybějící přístřešky u zastávek MHD, včetně Mendlova náměstí. Parkoviště Čtvrtě rozšíříme tak, aby zůstala zachována vzrostlá izolační zeleň. Nezapomínáme ani na pěší. Ve spolupráci s městskou částí Brno-střed upravíme a rozšíříme pěší trasu podél ulice Pisárecká k Anthroposu. Priorita č. 2 Školy a školky Peníze ušetřené za energii ve školách a školkách využijeme na opravy a modernizaci škol i lepší vybavení školních sportovišť. Přispějeme školám a školkám na rozvíjení volnočasových aktivit pro děti. Na zdraví dětí nám záleží, přispějeme školám na zdravé svačiny. Prostory po stávající poště upravíme pro modernější a prostornější pobočku Knihovny Jiřího Mahena. Budeme i nadále finančně podporovat ZUŠ Františka Jílka. Priorita č. 3 Čistota městské části Budeme klást důraz na údržbu a čistění městské části. Budeme se intenzivněji starat jak o zeleň, tak o úklid veřejných prostor. Fotografická soutěž Lískáčku Protože jaro teprve začíná, prodlužujeme ukončení fotografické soutěže pro děti i dospělé na téma Jaro v Novém Lískovci do 31. května Nejlepší fotografie budou zveřejněny v prázdninovém čísle Lískáčku. Cenou za nejlepší příspěvky bude voucher do restaurace Bavorská, kolekce čajů Apotheke a dárkový poukaz studia Slender Gym z Nového Lískovce (na službu dle vlastního výběru). Cenu si vítěz vyzvedne na sekretariátu ÚMČ Brno-Nový Lískovec. Příspěvky posílejte se jménem a telefonním číslem na nebo Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít. Honoré de Balzac Parky budou mít správce - zahradníka, který bude v plochách veřejné zeleně dohlížet na pořádek, starat se o zeleň a průběžně opravovat rozbitý mobiliář. Budeme kontrolovat i jiné správce zeleně, například Brněnské komunikace, aby plnili své povinnosti údržby silniční zeleně. Herní prvky na dětských hřištích budeme průběžně obnovovat a doplňovat. Vybudujeme parkurové hřiště pro dospívající a do parků doplníme cvičící stroje nejen pro seniory. Průběžně budeme opravovat i malá sportoviště v zástavbě. Všechny zásadní úpravy MČ budeme nadále komunikovat s veřejností. Priorita č. 4 Péče o majetek obce Každý správný hospodář se o svěřený majetek stará. Proto neplánujeme privatizaci bytového fondu, zejména ne jejich prodej pod obvyklou cenou. Zodpovědná starost o bytové domy v majetku obce je samozřejmostí. V rámci této činnosti zahájíme mimo jiné přípravu na vybudování moderního větrání a i chlazení v bytech. Zachováme stávající výši nájemného v obecních bytech. Nebudeme souhlasit s nekoncepčním prodejem městských pozemků, zejména v blízkosti rezervace Kamenný vrch. Priorita č. 5 Udržitelný rozvoj městské části Po kolaudaci polyfunkčního domu Kamínky 3 dokončíme jednání o přestěhování pošty a budeme podporovat vznik dalších obchodů a služeb v přízemí tohoto objektu. Dále zahájíme projekt revitalizace centrálního prostoru před obchodním centrem Albert. Dokončíme jednání s Teplárnami o odkoupení bývalé výměníkové stanice u zastávky Oblá a zřídíme v ní centrum pro denní aktivity seniorů a kulturní a společenské centrum. Veřejný prostor před objektem upravíme tak, aby navazoval přirozeně na zeleň v okolí. Uděláme maximum pro ochranu rezervace Kamenný vrch a podpoříme Rezekvítek v její správě a údržbě. Nebudeme nekoncepčně rušit zahrádky nad ulicí Petra Křivky. (pokračování na str. 5)

2 LÍSKÁČEK 4/ ze školství Planeta her společenské deskové hry ve třídě 2.C ZŠ Kamínky 5 Jeden den na děti ze třídy 2.C čekalo milé překvapení Planeta her. Strýc a maminka žáka Filipa Jůzla přinesli dětem do třídy krásné a zajímavé společenské deskové hry, hlavolamy, výukové a vědomostní hry. Rodině Filipa Jůzla moc za tento den děkujeme. Za třídu 2.C paní učitelka Mgr. Lenka Brabcová Po stopách lovců mamutů V pátek se žáci 4.A a 4.B vydali do pavilonu Anthropos. Na prohlídce se dozvěděli spoustu zajímavých informací o pravěkých lidech, jejich způsobu života i o lovení mamutů. Ohlédnutí za Školním plesem 2015 Dlouho dopředu jsme na Základní škole Brno, Svážná zvažovali, jestli je pátek třináctého vhodný den pro konání školního plesu. Teď už si můžeme oddechnout a s potěšením konstatovat, že ano. Pátek 13. února 2015 byl velmi příjemný, zábavný a zajímavý den s nevšedním večerem. Letošní školní ples byl opět vyhledávanou společenskou akcí naší městské části. O zcela zaplněný taneční parket se snad již tradičně postarala kapela Hamrla Boys. Zatančit si přišli naši milí absolventi, rodiče současných i bývalých žáků, paní starostka Ing. Jana Drápalová, paní učitelky a páni učitelé, občané Nového Lískovce i jiných městských částí. Ples byl zahájen slavnostní polonézou v podání našich žáků. V průběhu večera vystoupily roztleskávačky Tanečního klubu Martiny Bartuschkové a k tanci zazpívala absolventka Tereza Beránková. Roli třešničky na dortu znamenitě sehrála bohatá tombola. Na webových stránkách školy je zveřejněn seznam sponzorů, kteří ceny do tomboly na školní ples věnovali. Děkujeme! Na shledanou na Školním plese 2016! Mgr. Ludmila Zetková Tak třeba věděli jste, že pravěcí lidé používali vysušený močový měchýř zvířat jako nádobu na vodu, že dospělý mamut snědl asi 180 kg potravy denně nebo že nejdelší mamutí kly, které byly nalezeny, měří 5 metrů? V dalších dnech po absolvování komentované prohlídky se děti věnovaly tématu již ve svých třídách. V rámci vlastivědy, ale i jiných předmětů jako výtvarná výchova nebo český jazyk, pracovaly na projektech s tematikou pravěku. Vyzkoušely se tak na chvíli vžít do role pravěkých lidí, při hrách si cvičily své smysly jako pravěcí lovci a inscenovaly rituální tanec na oslavu vydařeného lovu. V neposlední řadě se život v době kamenné pokusily zpracovat také výtvarně. Všechny činnosti provázelo čtení úryvků z knihy Lovci mamutů od Eduarda Štorcha. Žáci tak byli zároveň motivování k vlastní četbě této nebo některé z dalších autorových knih. Mgr. Barbora Čápová

3 3 LÍSKÁČEK 4/2015 informace z radnice Rada městské části 1/2015 dne schválila: Protokol č. MCBNLI/07696/2013/FO/Růž z veřejnosprávní kontroly na MŠ Vážka, Brno, Rybnická 45 za rok 2013 pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem provozování veterinární ordinace v objektu Oblá 75a, panu MVDr. Slavomírovi Hladíkovi, bytem Hroznová 450/16a, Brno, na dobu neurčitou od za nájemné ve výši 946,80 Kč/ m 2 /rok pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem provozování garáže, šatny a sociálního zařízení v objektu Oblá 75a, společnosti SUPOS, spol. s r. o., na dobu neurčitou od za nájemné ve výši 245,50 Kč/m 2 /rok pronájem prostor za účelem poskytování sociálních služeb (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) RATOLEST BRNO, občanské sdružení, na dobu určitou od do za nájemné ve výši 115 Kč/m 2 /rok záměr pronájmu části pozemku p. č. 733/1 k. ú. NL o výměře cca 11 m 2 za účelem výstavby a provozování komunikace a technické infrastruktury TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Tajemnice Byty Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Správa bytů a domů LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno Nový Lískovec liskovec.cz Vydavatel: MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: Dana Beranová, redakční rada: Mgr. Milada Adamová, Mgr. Simona Havlínová, Mgr. Ivana Daňhelová, Ing. Michaela Tomanová, Mgr. Michael Brázda a Mgr. Ing. Lenka Brabcová Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do květnového 16. dubna 2015, do červnového 14. května Uzávěrka tohoto čísla byla 12. března Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. Příspěvky posílejte na adresu nebo Setkání s jubilanty v ohrožení Vážení jubilanti, s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů nemůžeme v této chvíli vést informace o jubilantech a vyzývat Vás dopisem. Od tak budeme činit pouze touto výzvou v Lískáčku. Setkání s jubilanty se koná vždy za proběhnuvší čtvrtletí, kdy zveme vždy všechny naše jubilanty ve věku 70, 75, 80, 85 a dále každý rok. Pokud tedy máte zájem se zúčastnit setkání se statutárními zástupci městské části, které proběhne 23. dubna 2015 od 16 hodin v prostorách radnice, oslavíte jubileum v termínech 1. ledna až 31. března, a jste ve věku 70, 75, 80, 85 a výše, pak nás prosím kontaktujte buď telefonicky , či em Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání. Za komisi pro kulturu Ing. Privarčák Sdělení držitelům psů Splatnost místního poplatku ze psů je každoročně do 31. března. Poplatek je možno zaplatit na pokladně ÚMČ nebo na účet č /6800. Variabilní symbol se nemění, pokud si nejste jistí, rádi Vám ho sdělíme na tel Další informace zjistíte na webu MČ Potřebuji si vyřídit odbor finanční situace č Finanční odbor ÚMČ dodatek č. 2 smlouvy o dílo na stavební práce Dobudování evakuačních výtahů Koniklecová 4 a Svážná 3 v Brně-Novém Lískovci mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností VÝTAHY, s. r. o., se sídlem Vrchovecká 216, Velké Meziříčí, IČ přidělení bytu č. 8, 1+1, Kamínky 35 a bytu č. 97, 1KK, Koniklecová 5, na dobu určitou od do jmenování místostarosty Ing. Privarčáka do Komise pro informatiku Svazu měst a obcí České republiky a schválila místostarostovi Ing. Privarčákovi pracovní cesty uskutečněné v souvislosti s jednáním Komise pro informatiku Svazu měst a obcí České republiky vzala na vědomí: přechod nájmu bytu č. 1 Kamínky 31 a schválila změnu nájemní smlouvy na dobu určitou dvou let, tj. do žádosti ve věci vystavení nové nájemní smlouvy na pronájem prostor a schvaluje záměry pro nájmů prostor zápis z jednání komise pro mládež a sport č. 9/2014 a redakční rady zpravodaje MČ č. 10 a 11/2014 souhlasila: s nabytím majetku darem pro Mateřskou školu Kamarád, Brno, Čtvrtě 3, a to: didaktických pomůcek v celkové hodnotě Kč počítače s monitorem v celkové hodnotě 700 Kč se zahájením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení na stavební práce Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plach tami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa dle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a schválila oznámení o zakázce, zadávací dokumentaci a odůvodnění veřejné zakázky. Jmenovala hodnotící komisi, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Jana Drápalová, Ing. arch. Gabriela Chmelařová, Mgr. Pavel Kolář, Ing. Hana Klicnarová, Ing. Jan Sponar náhradníci: Ing. Jan Privarčák, Mgr. Lenka Brabcová, Ing. Michal Šípek, Ing. Josef Kohout, Mgr. Andrea Typltová neschválila: prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu Svážná 19, ve výši Kč navrhla: v souladu s Kritérii pro podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol zřizovaných statutárním městem Brnem a městskými částmi u příležitosti Dne učitelů v roce 2014 ocenit v II. kategorii Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost Mgr. Janu Říhovou ze ZŠ Brno, Kamínky 5 a Mgr. Stanislavu Zálešákovou ze ZŠ Brno, Svážná 9 vyloučila: z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění recepce pro BD Koniklecová 5, Brno-Nový Lískovec uchazeče FOR- CORP GROUP spol. s r. o., Hamerská 812, Olomouc, z důvodu nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách a vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění recepce pro BD Koniklecová 5, Brno-Nový Lískovec jako nejvhodnější nabídku společnosti CNS GROUP s. r. o., Okrouhlá 441/9, Brno 2/2015 dne schválila: termíny čištění komunikací v MČ Nový Lískovec výpověď z nájmu bytu 3+1, Oblá 14, pro dluh, který je vyšší jak tři měsíční nájmy Smlouvu o poskytování sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v městské části Nový Lískovec pronájem společných prostor prádelny za účelem provozování masérského relaxačního studia v suterénu bytového domu Oblá 14, na dobu určitou od do za nájemné ve výši 1 062,10 Kč/m 2 /rok za plochu prádelny a 433,40 Kč/m 2 /rok za plochu WC pronájem společných prostor sušárny za účelem uskladnění věcí z domácnosti v suterénu bytového domu Oblá 9, na dobu určitou od do za nájemné ve výši 523,70 Kč/ m 2 /rok pronájem prostor za účelem výuky hudebního, tanečního a výtvarného oboru v budově Čtvrtě 5, Základní umělecké škole Františka Jílka, zastoupené ředitelem Mgr. Pavlem Sapákem, Vídeňská 52, Brno, na dobu neurčitou od za nájemné ve výši 59,80 Kč/m 2 /rok změnu přílohy č. 1, 2 ke kupní smlouvě č. S na dodávku a odběr tepelné energie pro odběrné místo Koniklecová 5 mezi MČ Brno-Nový Lískovec a Teplárny Brno, a. s., Okružní 25, Brno

4 LÍSKÁČEK 4/ informace z radnice smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí z důvodu změny hodnoty hlavního jističe pro BD Svážná 3, 19, 21, 23, 25, Koniklecová 4, mezi MČ Brno-Nový Lískovec a E. ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice Dohodu o centralizovaném zadání veřejné zakázky na dodávku energií na rok 2016 uzavřenou mezi centrálním zadavatelem statutárním městem Brnem, vedoucím Odboru investičního MMB Ing. Janem Kauckým a městskou částí Brno-Nový Lískovec smlouvu o poskytování recepčních služeb pro bytový dům Koniklecová 5, mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností CNS GROUP s. r. o., Okrouhlá 441/9, Brno rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2015 zapojují prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení na položce 4113 ve výši Kč s ÚZ oproti výdajům na 3612 Bytové hospodářství ve výši Kč s ÚZ Současně se snižují výdaje s ÚZ 400 na 3612 Bytové hospodářství o Kč oproti financování na položce 8115 s ÚZ 400, které se tím o Kč sníží slevu na nájemném ve výši Kč nájemci Vysoká škola obchodní a hotelová, užívající prostory sloužící k podnikání umístěné v ZŠ Svážná, za období od do po dobu stavebních úprav objektu ZŠ Svážná. Sleva na nájemném se započte s předpisem nájemného na rok 2015 odpis nevymahatelné pohledávky za nájemné s příslušenstvím ve výši 994 Kč za nájemce Mintom, s. r. o., Brno, nám. Svobody 15, na kterého byl prohlášen konkurz záměr pronájmu části pozemku p.č. 986 o výměře 134 m 2 k.ú. Nový Lískovec za 5 Kč za m 2 a rok záměr rozšíření zasedací místnosti úřadu městské části dle návrhu Ing. arch. Javůrka Plán činnosti komise pro kulturu na rok 2015 darovací smlouvy pro věcné dary do tomboly na ples MČ vzala na vědomí: přechod nájmu bytu Svážná 23, a schválila změnu nájemní smlouvy na dobu určitou dvou let, tj. do Průběžné zprávy o průběhu realizace sociální služby Nízkoprahový klub Likusák Pobočka v Novém Lískovci, za období od do a za období od do výpověď z nájemní smlouvy č. 22/02/OVÚP a nesouhlasila se zpětvzetím výpovědi výpověď nájemní smlouvy č. IV ze dne k , nesouhlasila s ukončením nájemní smlouvy dohodou k dřívějšímu datu a schválila záměr pronájmu tří kusů reklamních betonových sloupů na pozemcích p.č. 941, 2382 a 2376/3 v k.ú. Nový Lískovec přehled účasti neuvolněných členů 7. ZMČ na schůzích RMČ, ZMČ, výborů ZMČ a komisí RMČ ve II. pol zápisy z jednání komise pro kulturu č. 1/2015, komise informatiky č. 1/2015, komise majetkové a bytové č. 1/02015, komise pro mládež a sport č. 1/2015, komise školství a prevence kriminality č. 1/2015, redakční rady č. 1/2015 a komise dopravy č. 1/2015 souhlasila: s přípravou žádosti o dotaci v Operačním programu Životního prostředí dle 64. výzvy tohoto programu na realizaci projektu Modernizace vzduchotechniky s rekuperací Základní školy Svážná, Brno-Nový Lískovec nesouhlasila: se změnou nájemní smlouvy Oblá 7, 2+1 nepřidělila: body hodné zvláštního zřetele žadatelům o pronájem bytu jmenovala: členy komisí RMČ: komise dopravy Ing. Martin Smělý, Václav Cupák komise informatiky Bc. Josef Schmied, Martin Drápal komise pro kulturu Milena Fňukalová, Mgr. Věra Mračnová redakční rady Lískáčku Ing. Michaela Tomanová, Mgr. Ivana Daňhelová 3/2015 dne zrušila zadávací řízení na veřejnou zakázku Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa souhlasila se zahájením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení na stavební práce Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa dle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, schválila oznámení o zakázce, zadávací dokumentaci a odůvodnění veřejné zakázky a jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi Zastupitelstvo městské části 7/ vzalo na vědomí: Plnění rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec k a Plnění FRRB k Hospodaření příspěvkových organizací k zápis č. 6/2014 finančního výboru schválilo: rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2014 zvyšují prostředky na položce 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů ve výši 386 tis. Kč oproti financování na pol. 8115, která se tím sníží o 386 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2014 zvyšují prostředky na položce 4121 Neinvestiční transfery přijaté od města ve výši 112 tis. Kč oproti financování na pol. 8115, která se tím o 112 tis. Kč sníží rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2014 zvyšují prostředky na 3613 Nebytové hospodářství, pol. tř. 5xxx ve výši 26 tis. Kč a na 3231 Základní umělecké školy, pol. tř. 5xxx ve výši 2 tis. Kč oproti financování na pol. 8115, která se tím o 28 tis. Kč zvýší rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2014 zapojují příjmy ve výši 586 tis. Kč oproti financování na pol. 8115, které se o 586 tis. Kč sníží rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2014 snižují kapitálové výdaje ve výši tis. Kč oproti financování na pol. 8115, které se o tis. Kč zvýší rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2014 zapojují příjmy investiční a neinvestiční transfer ze SFŽP a MŽP v celkové výši ,66 Kč a výdaje na 3111 Předškolní zařízení, pol a 6121 v celkové výši ,66 Kč a zároveň se snižují výdaje 3111 Předškolní zařízení, pol a 6121 v celkové výši ,66 Kč, oproti financování na pol. 8115, která se tím o ,66 Kč sníží rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2014 zapojuje příjem investiční transfer z MŽP na pol v celkové výši ,83 Kč s ÚZ a výdaje na 3613 Nebytové hospodářství, pol v celkové výši ,83 Kč s ÚZ a zároveň se snižují výdaje 3613 Nebytové hospodářství, pol v celkové výši ,83 Kč, oproti financování na pol. 8115, která se tím o ,83 Kč sníží rozpočet na rok 2015 sestavený v závazných ukazatelích dle tabulkových sestav, které jsou přílohou usnesení č. 8 v členění: příjmy v objemu tis. Kč běžné výdaje v objemu tis. Kč kapitálové výdaje hrazené z vlastních zdrojů v celkovém objemu tis. Kč celkový objem financování v roce 2015 v celkovém objemu tis. Kč finanční vztah příspěvkových organizací k rozpočtu zřizovatele v roce 2015 v celkovém objemu tis. Kč finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci neinvestičních transferů z rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec v roce 2015 ve výši 420 tis. Kč rozpočet účelových fondů v roce 2015 Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti a Plán oprav vedlejší hospodářské činnosti na rok 2015 úpravu rozpočtu FRRB, FRR a SF v roce 2014 vyúčtování účelového investičního příspěvku ve výši 250 tis. Kč poskytnutého ZŠ Kamínky v roce 2014 na pořízení schodišťové plošiny ponechání účelového neinvestičního příspěvku ve výši 85 tis. Kč poskytnutého MŠ Oblá v roce 2013 na výměnu písku v pískovištích k čerpání v roce 2015 slevu na nájemném ve výši 50 % nájemníkům bytů 4+1 a 2KK v BD Svážná 23, 25, po dobu rekonstrukce bytového jádra uvedené v protokole o předání bytu s tím, že sleva bude promítnuta ve vyúčtování služeb za rok 2014 splácení dluhu z titulu neuhrazeného nájemného a služeb za užívání bytu Svážná 28, Brno, v celkové výši Kč, včetně poplatků a úroků z prodlení, za podmínek uznání dluhu a za podmínek uvedených v Dohodě o splácení dluhu splácení dluhu z titulu neuhrazeného nájemného a služeb za užívání bytu Koniklecová 4, Brno, v celkové výši Kč, včetně poplatků a úroků z prodlení, za podmínek uznání dluhu s měsíční splátkou Kč termíny zasedání ZMČ v roce 2015 ve dnech: 28. leden, 1. duben, 13. květen, 24. červen, 16. září, 4. listopad, 9. prosinec Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ Brno- -Nový Lískovec a fyzických osob (nečlenů zastupitelstva) za jejich činnost v orgánech městské části, výborech ZMČ a komisích RMČ a stanovilo výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZMČ Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům ZMČ Brno-Nový Lískovec, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni a stanovilo pro prosinec 2014 a rok 2015 náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena ZMČ, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, ve výši 190 Kč/hod. vytvoření pracovní skupiny zastupitelů, po jednom zástupci z každého uskupení v ZMČ. Tato pracovní skupina následně předloží RMČ připomínky k vydávání Zpravodaje Lískáček a uložilo RMČ předložit na Jiří Nový Opravy aut. praček a myček Tel

5 5 LÍSKÁČEK 4/2015 informace z radnice nejbližší zasedání ZMČ v roce 2015 komplexní návrh pravidel ohledně přípravy, tisku a distribuce Zpravodaje Lískáček pořádání plesu MČ Brno-Nový Lískovec dne stanovilo: závazné ukazatele rozpočtu 2015 v členění na kapitálové a běžné výdaje podle jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby pověřilo: Radu městské části, ve smyslu 102, odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, provádět rozpočtová opatření pro rok 2015 týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů 7/ vzalo na vědomí: zápis z pracovní schůzky zastupitelů z politických uskupení v Zastupitelstvu MČ Brno-Nový Lískovec zápisy č. 7-1/2014 kontrolního výboru a č. 1/2015 finančního výboru schválilo: uvádět v zápise ze zasedání ZMČ jmenovité hlasování rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu r zapojují nedočerpané prostředky do výdajů na 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, pol s ÚZ 100 ve výši ,40 Kč oproti financování na položce 8115 volné zdroje FRR ve výši ,40 Kč rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2015 zapojují volné zdroje ZBÚ ve výši 35 tis. Kč na 6171 Činnost místní správy, pol ostatní výdaje jinde neuvedené ve výši 35 tis. oproti financování ze ZBÚ na pol. 8115, která se tím zvýší o 35 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2015 zapojují volné zdroje ZBÚ ve výši 500 tis. Kč na 6399 Ostatní finanční operace, pol ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím oproti financování ze ZBÚ na pol. 8115, která se tím zvýší o 500 tis. rozdělení příspěvku pro oblast sportu a tělovýchovy ve výši 500 tis. Kč a v ostatních oblastech ve výši 400 tis. Kč vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku ve výši 400 tis. Kč poskytnutého ZŠ Kamínky v roce 2014 na opravy vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku ve výši 30 tis. Kč poskytnutého ZŠ Svážná v roce 2014 na pořádání sportovních akcí záměr finanční spoluúčasti z prostředků městské části Brno-Nový Lískovec ve výši 1,3 mil. Kč a žádá o příspěvek z rozpočtu statutárního města Brna ve výši 9,3 mil. Kč na modernizaci areálu MŠ Oblá Smlouvu o postoupení pohledávky ve výši Kč vyvěšení tibetské vlajky na budově Úřadu městské části Brno-Nový Lískovec dne 10. března 2015 zvolilo: členem kontrolního výboru Ing. Jiřího Nekvapila. Taj. Programové prohlášení Rady městské části Brno-Nový Lískovec pro období (dokončení ze str. 1) Priorita č. 6 Kultura a společenský život v obci Budeme podporovat rozvoj kulturního a společenského života ve spolupráci se školami a komunitními centry či dalšími organizacemi pracujícími v Novém Lískovci. Podpora spolků a iniciativ působících v Novém Lískovci je pro nás důležitým prvkem přispívajícím k rozvoji společenského života, zároveň je považujeme za partnery pro obec. Zvýšíme jejich podporu, zvláště pak těm, které pracují s mládeží. Prostředky budou i nadále rozdělovány otevřeným transparentním grantovým řízením. Budeme i nadále aktivně podporovat činnost Centra volného času Lyska a Mateřského centra Sedmikráska. Nezapomeneme ani na nízkoprahový klub pro děti a Občanskou poradnu v domě Koniklecová 5. Kromě pořádání plesů a tradičních akcí jako Hody a Košt slivovice podpoříme i další smysluplné občanské aktivity v této oblasti. Vítání občánků a Setkání s jubilanty se staly oblíbenou možností jak se přímo na radnici setkávat a reagovat na podněty občanů a v této činnosti hodláme pokračovat. Budeme podporovat místní podnikatele a výrobce, zřídíme možnost bezplatné reklamy nabídky služeb pro občany na webových stránkách obce. Podpoříme vznik farmářských trhů a jejich pořádání v pravidelných intervalech. Zřídíme piknikové místo s možností grilování v místě, kde nebude docházet k rušení okolí. Než šlápneme do pedálů Slunečné počasí jarních dní každoročně vyláká do provozu mnoho vyznavačů cyklistiky. Bohužel ne všichni respektují zákonem jasně daná pravidla a často zbytečně riskují své zdraví. Zcela samozřejmá by před první jarní cyklovyjížďkou měla být důkladná kontrola brzd, řetězu a dotažení všech šroubů. Nestačíme-li na takové seřízení sami, svěříme kolo odbornému servisu. Abychom zdárně zdolali všechny své cesty, není na škodu osvěžit si alespoň základní pravidla. Dospělí by měli být důslední v tom, aby na silnici nepustili samotné dítě do 10 let, které se tam smí pohybovat výhradně v doprovodu osoby, které už bylo 15 let. Všichni cyklisté do 18 let jsou za jízdy povinni použít ochranou přilbu. Těm, kteří tuto věkovou hranici překročili, se její použití doporučuje. Cyklista nesmí jezdit bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by mu znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu. Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou. Pouze když je jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let. V místech, kde je zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je na křižovatce se semafory zřízený pruh pro cyklisty, musí ho osoba na jízdním kole využít. Cyklisté smějí jet pouze jednotlivě za sebou. Častým prohřeškem bývá jízda v sedle kola po přechodu. Zákon však hovoří jasnou řečí: cyklisté mohou jízdní kolo přes přechod pouze vést vedle sebe. A ještě zmínka k povinné výbavě. Ta zahrnuje oranžové odrazky na kolech, červenou zadní odrazku, přední bílou odrazku, oranžové odrazky na pedálech a dvě na sobě nezávislé brzdy. Za snížené viditelnosti musí na kole být ještě (vzadu) červené a (vpředu) bílé světlo. Odrazky z povinné výbavy může cyklista nahradit reflexními prvky na oblečení a obuvi. (Zvonek ani blatníky do povinné výbavy kola nepatří). A ještě varování na závěr: za jízdu po chodníku, po přechodu pro chodce nebo za chybějící součásti povinné výbavy viníkovi hrozí na místě přestupku až 2000 korun; ve správním řízení dokonce až 2500 korun. Pavel Šoba, MP Brno Vážení cyklisté, v naší městské části můžete využít nejen cyklopruhy na ulici Petra Křivky, ale k jízdě na kole můžete využít i místní komunikace podél bytových domů na ulicích Svážná, Oblá i Kamínky. Dopravní značka zákaz vjezdu motorových vozidel umožňuje jízdu cyklistů i po těchto komunikacích, ale prosím mějte na zřeteli, že jsou využívány především jako chodníky pro pěší. Proto se chovejte vzájemně ohleduplně a přizpůsobte tomu rychlost jízdy. Vaše radnice Priorita č. 7 Otevřená radnice Budeme pokračovat v otevřeném informování občanů o dění v městské části a o všech rozhodnutí zastupitelstva a rady obce v Lískáčku i na internetu. Transparentně zveřejníme všechny smlouvy týkající se služeb, aby bylo zřejmé, jak účelně jsou prostředky obce vynakládány. Zmodernizujeme webové stránky radnice tak, aby se staly přehlednější a informačně přínosnější. Zahájíme přípravy na spuštění mobilní aplikace sloužící k nahlášení oprav mobiliáře MČ. Městská část díky příspěvku na opravu Sokolovny může využívat zdarma sál Sokolovny, proto se budeme snažit tuto možnost využít k pořádání besed s občany staré zástavby nejen při příležitosti projednání konkrétních projektů, ale pravidelně, aby nemuseli s připomínkami a podněty chodit až na jednání zastupitelstva do sídliště. Na tato jednání budeme zvát i představitele magistrátu, aby se o podnětech a potřebách občanů dozvěděli přímo.

6 LÍSKÁČEK 4/ ze života naší čtvrti U Lískovca na kopečku, pálijó tam kořaličku XIX. ročník koštu slivovice je úspěšně za námi. Stal se pro mnoho obyvatel Nového Lískovce i přespolních neodmyslitelnou součástí jarní sezóny. Vždy, když připravuji katalog a dávám ho do tisku, oslovuji stále stejného dodavatele. Zavoláme si a on je pokaždé zaskočen tím, jak ten rok rychle uběhl. U zrodu koštu slivovice, kromě zástupců sokolské organizace, stála skupinka nadšenců, mezi nimi i bratři Šindelkovi, Jožka Růžička a Aleš Křivánek. Původní myšlenkou bylo uspořádat výstavu vína, které k Lískovci rovněž neodmyslitelně patří, ovšem právě místní palírna a tehdejší její nájemce pan Brandejs, který významným způsobem podpořil organizaci právě prvního ročníku, dal jednoznačný směr k jinému tradičnímu moravskému nápoji. Dle Unie destilatérů byl stanoven bodovací systém. První ročník měl tehdy 34 vzorků. apod.). Přes relativně neúspěšný loňský rok, co se ovoce týče, se podařilo sesbírat pěkné množství kvalitních vzorků. Tradiční zabijačka v prostorách pálenice přilákala návštěvníky na voňavý ovar, zabijačkovou polévku a další pochutiny připravené panem řezníkem Hájkem. Následná debata nad vystavenými vzorky, vyhodnocení a předání cen, se uskutečnily v podvečerních hodinách, byly vrcholem dne. Je to pro nás velmi důležité. Košt dává prostor pro přátelské setkání, poklábosení z očí do očí, kterého je v dnešní mobilní době čím dál tím méně. Zdravá kritika, dobrá rada a společná radost z našich výtvorů. K tomu pěkná moravská písnička, to jsou hlavní cíle našeho koštu. Cimbálová muzika Spolek odvážných jako každý rok podpořila společně s tanečníky Slováckého krúžku v Brně atmosféru výstavy. Letošní degustace 167 vzorků proběhla dle senzorického hodnocení Unie destilatérů 15. března 2015 v restauraci Okruh Pub, samotná výstava potom 21. března. Degustační komise hodnotily senzorickým způsobem čtyři základní prvky: vůně čistota, chuť čistota, ovocný charakter, harmonie. Každý z prvků byl hodnocen v rozsahu 1 5 bodů. Maximum možných tedy činí 20 bodů. Byly vytvořeny soutěžní kategorie slivovice, meruňky, jablka, hrušky a směs-ostatní. Pod označením směs ovšem vystupovaly i vzorky, jenž byly ze svého druhu zastoupeny v malém množství (např. víno Zastavme se tedy na chvíli nad sklenkou pálenky a pozvedněme ji na zdraví všech, co si s ní dali tu práci a našli v sobě odvahu svůj vzorek vystavit veřejné kritice, dále pak všem porotcům komisí a také organizátorům, kteří stále ještě odolávají spěchu dnešní doby. Na zdraví!!! Za pořadatele Jan Privarčák Je jenom na nás samotných, kolik, co a zdali vůbec budeme pít. Sami se musíme rozhodnout, sami na sebe spolehnout a za sebe být odpovědni. Jsi-li blb, nepij. Žaluzie Hanák Žaluzie, výměny a opravy žaluzií, sítě a dveře proti hmyzu. Vertikální žaluzie, látkové roletky. Menší domácí práce a úpravy tipu: domácí manžel. Milan Hanák, Svážná 19 tel.: e mail:

7 7 LÍSKÁČEK 4/2015 ze života naší čtvrti Jsou tady pro nás FITKO KAMEŇÁK MÍSTO PRO VŠECHNY, KTEŘÍ CHTĚJÍ BÝT FIT (www.fitko.cz) Věříte, že i v bludišti panelových domů můžete najít oázu? Uprostřed našeho sídliště zrovna jedna taková oáza sídlí. Vejdete-li celkem nenápadným vchodem na Oblé 51c a sejdete-li po několika schůdcích, přivítají vás rytmické tóny hudby a hlavně dvě usměvavé a vždy příjemně naladěné dámy Silvie Kůtová a Kateřina Andělová, zakladatelky občanského sdružení Fitko Kameňák. Nejspíše ale narazíte jen na jednu z nich, protože druhá zrovna ve vedlejším sále cvičí nebo vede trénink. Ve Fitku vás čeká domácké prostředí a osobní přístup. Nenajdete zde jen vysportované nadšence a pravidelné návštěvníky posiloven. Hlavním posláním Fitka je ukázat všem, že pohyb je radost a že každý z nás si může najít svoji oblíbenou aktivitu a pracovat nejen na své postavě, ale hlavně na svém zdraví. Položila jsem tedy Silvii Kůtové pár dotazů: Co vás vůbec přivedlo k myšlence založit fitcentrum na sídlišti? Toto fitcentrum tu již bylo. Majitel se však rozhodl neprodloužit smlouvu. Vypadalo to, že v centru sídliště nakonec nebude žádná možnost si zacvičit. Zvažovali jsme tedy možnosti, jak realizovat naši vizi, kterou bylo umožnit cvičení opravdu každému. Nepohyb je totiž globální nemoc, jejíž důsledky na sobě člověk pozoruje například v podobě bolestí zad z nevysvětlitelných příčin (vertebropatie). Cvičení a pohyb je lék, který spolehlivě funguje. Pokud jste ovšem například maminka na rodičovské dovolené, nemůžete si dovolit platit lekci pod vedením odborného lektora v komerčním fitcentru. Jak dlouho funguje Fitko a co se za tu dobu změnilo? Na Kamenném Vrchu se Fitko otevřelo v roce 2002, náš spolek ho pak provozuje od roku Za deset let se fitness průmysl dramaticky změnil, hlavní motto je nyní zdravý a funkční pohyb, nikoli jen tvarování těla a hubnutí. Tím se rozšířila i klientela. V dnešní době je správně pojaté fitness doslova pro každého. Čím je Fitko výjimečné, co může nabídnout? Je to právě naše specializace na zdravý a funkční pohyb dostupný i pro cenově citlivé klienty. Naši lektoři na lekcích Body and Mind (pomalé posilovací cvičení s důrazem na správnost provedení) sami necvičí, věnují se pouze kontrole klienta.v posledních dvou letech se naše pozornost obrátila i k dětem. Nabízíme jim obecný pohybový rozvoj v hodinách dětské atletiky. Důraz je kladen na cvičení formou hry, bez tlaku na předčasnou specializaci a výkon. Radost z pohybu je pro nás tím hlavním. Jak si má člověk vybrat pohybovou aktivitu, která je pro něj nejvhodnější? Toto rozhodnutí je individuální. Ovšem kritérium je jasné musí člověka bavit a uspokojovat. A nesmí mu škodit. Svého času velice populární Zumba naplnila ordinace fyzioterapeutů, protože zkrátka není vhodná pro každého. Velice důležitý je i aktuální zdravotní stav. Je Fitko dostupné pro všechny? Mám na mysli nejen finance, ale i věk a například také různá pohybová omezení. Jednoznačně ano, pro klienty, kteří jsou ve Fitku poprvé však důrazně doporučuji službu osobního trenéra vašeho průvodce v posilovně. Pořádáte dny otevřených dveří? Samozřejmě. Vždy na podzim jsou vybrané lekce otevřené každému zájemci. Vždy v září pak vyhradíme tři až čtyři dny, ve kterých jsou u nás všechny lekce v pohybovém sále zdarma. Jaké jsou novinky ve Fitku a co plánujete do budoucna? U nás ve Fitku se právě chystáme zavést skupinovou lekci se závěsnými systémy. I tady pro nás bude hlavním aspektem zdraví. Cvičení tedy povedeme formou body and mind, ne jako boot camp (princip vojenského výcviku). Tak je totiž bohužel trénink závěsných systémů v řadě případů veden. Naší hlavní vizí pro tento rok je rozšířit lekce cvičení s dětmi. Děkuji za rozhovor a přeji Fitku hodně spokojených a zdravých klientů. Za čtenáře Lískáčku se ptala Ivana Daňhelová V rozhovoru se Silvií Kůtovou ve Fitku jsem se dozvěděla spoustu zajímavých informací o jednotlivých formách a nových typech cvičení. A protože si myslím, že ne každý se v této oblasti orientuje, rozhodly jsme se společně, že od příštího čísla budeme uveřejňovat seriál na pokračování, který se bude zaměřovat na různé typy cvičení a pohybu. Vážení přátelé zdravého pohybu, využijte možnosti cenově výhodného cvičení v blízkosti vašeho bydliště. Fitko Kameňák, kromě tradičních hodin v pohybovém sále zaměřených na funkční trénink, se stará i o zdraví vašich dětí a matek na mateřské dovolené. Atletika pro školáky a předškoláky: Od 2. března otevíráme nový kurz atletiky pro školáky. Ve 14 lekcích s kvalifikovanou lektorkou Kateřinou Andělovou získají děti základní sportovní návyky, které s výhodou využijí i v jiných sportech. Budeme se těšit v pondělí od hod. Cena kurzu za 14 lekcí je 700 Kč. Zároveň nabízíme několik posledních volných míst v kurzu atletiky pro předškoláky v pondělí od do hod. Hatha yoga: Pro ty, co mají možnost relaxovat v dopoledních hodinách, nabízíme kurz Hatha Yogy ve středu od 9 do 10 hod., 10 lekcí za 500 Kč. Kurz Pilates Clinic: Hledáte zdravý pohyb, při němž odbouráte pohybové stereotypy z běžného života? Zdravá záda, pevný střed těla, vzpřímenější postoj? Pak je Pilates právě pro vás. Léty ověřená metoda, která nestárne a stále se vyvíjí. Pilates Clinic kurz umožňuje intenzivnější seznámení a preciznější trénink. V počtu maximálně 10 klientů systematicky procvičujeme celé tělo a seznamujeme se s principy Pilates a jejich aplikací v běžném životě. 10 lekcí za 990 Kč, individuální přístup a mnoho dalšího. Přihlaste se včas. Jednotlivé vstupy: I když není pravidelné sportování nic pro vás, můžete vyzkoušet naši plně vybavenou posilovnu a lekce v pohybovém sále. Naše Fitko je pro každého; zlevněné vstupy pro studenty i v dopoledních hodinách. Posilovna od 50 Kč, aerobic od 60 Kč (s permanentkou za 50 Kč), indoorcycling 110 Kč (s permanentkou 90 Kč). Specializujeme se na funkční pohyb, v případě zájmu jsou vám k dispozici naši kvalifikovaní trenéři pro osobní tréninky.

8 LÍSKÁČEK 4/ různé dtest: Neobjednané zásilky chodí i předškolákům To, že se do schránky vloudí i zásilka, kterou si adresát neobjednal, už dnes nikoho nezaskočí. Avšak vynalézavost některých obchodníků nezná mezí. Zaměřují se nově i na děti a posílají na jejich adresu autíčka se složenkou v naději, že ji rodiče zaplatí a zavážou se k odebrání celé kolekce. Společnost Editions Atlas SA ze Švýcarska nečeká na zájem ze strany českých spotřebitelů a bez objednání jim vypravuje ze zahraničí balíčky s hračkami a přiloženou složenkou, vybízející k platbě. Nedojde-li k úhradě, obchodník požaduje vrácení zboží na náklady zaskočeného spotřebitele. S nevyžádanými zásilkami si však není třeba dělat starosti. Neobjednané zboží není nutné vracet, protože takzvaný setrvačný prodej je zakázaný a nemůže se obchodníkům vyplácet. Spotřebitel dokonce nemá ani povinnost převzít balíček, pokud mu jméno odesílatele není známé. Zákon spotřebitele chrání i tím, že o neobjednaném plnění nemusí obchodníka informovat vůbec a se zbožím mohou nakládat podle svého uvážení, uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dtestu. Článek dtestu upravila Ivana Daňhelová dtest: Problémy s bydlením? dtest vám poradí Každý někdy zažívá nepříjemnosti týkající se bydlení, někteří se setkávají s problémy také jako nájemníci. Oblast nájemních vztahů je velice důležitá a zároveň složitá. dtest proto rozšiřuje činnost bezplatné spotřebitelské poradny i na tuto problematiku. Máte-li podobný problém související s bydlením či nájemními vztahy, můžete se obrátit na poradnu dtestu na telefonním čísle Je v provozu každý všední den od 9 do 17 hodin. dtest: Kvůli barevným linkám zaplatíte i za nahlášení poruchy vodovodu Chcete po telefonu reklamovat vyúčtování elektřiny či plynu nebo ohlásit poruchu vodovodu? Za takový hovor můžete zaplatit desítky i stovky korun. Mnozí dodavatelé energií používají pro kontakt se zákazníky, včetně nahlášení poruch, zpoplatněné modré a bílé linky. Volání na ně se nezapočítává do volných minut a může stát i 6 korun za minutu. Kulturní okénko Dlouhý pochod Ray Garraty je jedním z účastníků drsné reality show s názvem Dlouhý pochod. Do této soutěže se každoročně přihlásí dobrovolně sto mladých chlapců, vyhrát však může jen jeden. Dlouhý pochod má jasně daná pravidla a ten, kdo je poruší, zaplatí cenou nejvyšší. Kdo by v průběhu zpomalil pod určitou rychlost, zastavil se nebo by se snad rozhodl vychýlit z trasy, získá napomenutí. Po třech napomenutích bude zastřelen. Pochod začíná na hranicích USA s Kanadou a pokračuje tak dlouho, dokud nezůstane poslední chodec. Tento pozoruhodný příběh napsal světoznámý spisovatel Stephen King, pod pseudonymem Richard Bachman. Děj autor zasadil do současné Ameriky, které však vládne totalitní společnost v čele s jistým Majorem. Kniha vás okamžitě strhne svojí originalitou a nevšedním tématem, King dokázal velice autenticky vylíčit pocity a myšlenky, které se honí hlavou soutěžícím. Kniha je rozdělena do osmnácti kapitol a je psána v er-formě, ale po čas celého děje se King zaměřuje na Raye Garratyho. Příběh je založen především na skvělých dialozích mezi chodci, King Napsali jste nám V článku, který je nazván Pohled do historie Nového Lískovce se připomínají jistá fakta vztahující se k první světové válce. Rád bych je opravil a upřesnil. Píšete tam o tom, že v Rusku na Soči v roce 1917 došlo k bitvě. Pravda je ovšem trochu jiná. Jedná se o řeku Soča, která protéká Slovinskem a severní Itálií z jižních svahů Alp do Jaderského moře. Tehdy tato řeka tvořila frontovou linii střetu mezi vojsky tzv. Trojspolku a Trojdohody, konkrétně mezi Rakouskem a Itálií. Bitev na řece Soči bylo několik a tento článek se vztahuje na bitvu č. 10, která probíhala od 12. května do 8. června Lad. Horák Kamínky 25 také výtečně vykreslil charaktery určitých postav. Autor mistrně vystihl, jak dokážou lidé reagovat v blízkosti smrti. Čím déle jsou soutěžící na pochodu, tím více se mění jejich psychika, najednou si začnou uvědomovat, že přátelství, která navázali, jsou zbytečná. Únava, hlad, žízeň a nekonečná cesta před sebou, někteří tento nápor nezvládnou a zešílí, jiní se odevzdají dobrovolně smrti. Soutěžící jdou již pátým dnem a napětí mezi nimi se stále stupňuje. Může mít tato kniha snad šťastný konec? King zde nechává prostor pro čtenářovu fantazii a neprozrazuje zcela všechno, kniha je tak obestřena tajemstvím a každý si na ni může udělat nepatrně odlišný názor. Po dočtení Dlouhého pochodu budete určitě ještě dlouho přemýšlet nad smyslem života a smrtí, je to velice inspirativní kniha. Pokud vás uchvátí Kingův osobitý styl psaní, pak si určitě nenechte ujít knihy Osvícení, Řbitov zviřátek nebo Zelenou míli, které byly také všechny zfilmované. Mezi jeho poslední vydané knihy u nás patří například Doktor Spánek nebo Pan Mercedes. Stephen King je právem označován za mistra hororu a napětí, jeho knihy stojí určitě za přečtení. Dagmar Říhová Pálení čarodějnic na hotelu Myslivna! Vážení hosté, i letos zveme všechny věkové kategorie na tradiční pálení čarodějnic, na terase hotelu Myslivna. Ve čtvrtek 30. dubna od 17 hodin. Vstup zdarma! Můžete se těšit na opékání špekáčků, pálení čarodějnice, zábavné hry pro děti a hudební program v podání DJe Chabiho. Více informací: , Kadeřnictví NERO OBCHODNÍ CENTRUM ALBERT, PETRA KŘIVKY, NOVÝ LÍSKOVEC KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ PÁNSKÉ DĚTSKÉ NAŠE KADEŘNICE VÁS OBSLOUŽÍ I BEZ OBJEDNÁNÍ, BEZ ČEKÁNÍ Otevřeno: pondělí pátek hod., sobota: hod. Kadeřnictví tel

9 9 LÍSKÁČEK 4/2015 aktuálně Zdraví především Pokračování rozhovoru s Mgr. Martinem Jelínkem z minulého čísla Lískáčku: Měl by se náš jídelníček lišit v různých ročních obdobích? Jak? Byli jsme obdařeni přírodou určitou přizpůsobivostí na podmínky, ve kterých se nacházíme. Platí to i o ročních obdobích, v průběhu kterých je potřeba tuto adaptaci podporovat výběrem správných potravin. Už před několika tisíci lety naši předkové věděli, že každá potravina, kterou konzumujeme, má nějaký termický vliv na tělo. To znamená, že může zahřát, ochladit nebo být v tomto směru neutrální. Protože ale moderní věda není schopna tyto parametry změřit a číselně vyjádřit, neuznává je a my tak zapomínáme na přirozený základ, který můžeme využívat. Místo toho se jako populace v zimních měsících krmíme mléčnými výrobky a citrusovými plody, vše statečně zapíjíme pivem. Bavím se o třech příkladech potravin, které mají typicky ochlazující účinky. V zimních měsících se toto projeví zvýšením pocitů chladu v těle. Na tyto projevy nervové soustavy reaguje imunitní systém a populační statistiky nám jasně ukazují, jak moc v tomto období býváme citliví na jakékoli virózy a bakteriální infekce. Co nám signalizuje tělo, necítíme-li se dobře? Může například překyselení organismu za většinu našich trávicích problémů? Pokud chceme mít pod kontrolou svoje zdraví, je bezpodmínečně nutné se naučit poslouchat hlas svého těla. Je to základní schopnost, kterou mají všechny živé bytosti na planetě. Organismus posílá do mozku skrze nervovou soustavu informace v podobě různých pocitů, které je potřeba se naučit rozlišovat a interpretovat. Například sportovci, kteří z důvodu vyšší zátěže svoje tělo a jeho reakce na přetížení dobře znají, vědí, jaký je rozdíl mezi pocitem z překyselení svalů, bolestí kloubů z důvodu přetížení, kdy riskují zranění, nebo celkové únavy. Podobných pocitů v souvislosti s probíhajícími pochody v těle existuje stovky. Z důvodu lenosti a pohodlí se většině lidem nechce na hlasy svého těla jakkoli reflektovat, chtějí rychlé a jednoduché řešení v podobě léků, které naopak vnitřní pocity tlumí. Stav překyselení je jedním z mnoha projevů metabolismu a je součástí komplexních dějů probíhajících v těle. Za přetížení acidobazického systému v těle je odpovědná především kombinace nevhodného stravování a emočního stresu. Z toho pak mohou vznikat i některé trávicí potíže. Původním viníkem ale není překyselení, nýbrž strava nebo stres. Tady je potřeba ukazovat prstem na skutečného viníka, ne jeho zprostředkovatele. Co vlastně znamená pojem zdravá strava a zdravý životní styl? Tyto pojmy jsou v dnešní době poměrně dost zprofanované, postupně se z jejich definice vytratil jejich původní smysl a význam. Velmi nešťastný je v obou označeních pojem zdravý. Problém je v tom, že pro každého jedince z důvodu jeho individuality je zdravé trochu něco jiného. Z tohoto důvodu není možné obecně říci, co je zdravé a co už ne. Například lepek, který běžně konzumujeme v pečivu nebo těstovinách, je běžnou součástí zdravé stravy. Jednoznačně ale není zdravý pro celiaky, kteří jsou na něj alergičtí. A takto se můžeme bavit prakticky o každé potravině a její technologické či kulinářské úpravě. Místo pojmu zdravý bychom měli používat označení racionální, které svým významem odpovídá správnému zaměření. Jaké nejčastější chyby ve výživě děláme? Pramení to z naší neznalosti nebo z pohodlnosti? Kupodivu je chyb pouze několik, svým významem jsou ale naprosto zásadní. V podstatě už tady zazněly. Je to přejídání se, tedy nerespektování střídmosti. Dále stále menší zastoupení čerstvých potravin v každodenním jídelníčku včetně jejich sezónního výběru a zařazování vyššího podílu technologicky upravených s obsahem širokého spektra aditiv. Rád bych ještě zmínil přebytek mléčných produktů, nekvalitních masných výrobků a pšenice. Abych nezapomněl na tu úplně nejdůležitější je to naše neochota se naučit základním pravidlům racionálního stravování a následně o nich přemýšlet a aplikovat je do běžného života. Opravdu se můžeme zabít jídlem? Víme, co vlastně jíme? To, že se většina populace v západní části světa zabíjí jídlem, je všeobecně známo. Dokládá to stále přetrvávající trend nárůstu civilizačních chorob, jejichž vznik souvisí se stravováním. Na mysli mám především cukrovku, srdečně-cévní choroby a v určitém množství i nádorová onemocnění. Co se týká našich znalostí či vědomostí o tom, co jíme to je diskutabilní. Legislativa sice přikazuje výrobcům potravin dodržovat jasně daná pravidla, praxe ale ukazuje, že ošidit je možné cokoli. Jako spotřebitelé tak bohužel ztrácíme jistotu kvality toho, co v běžné síti kupujeme. Ať to nezní až tak depresívně, osobně mám velkou radost, že se rozvíjí snaha některých nadšenců podporovat produkci regionálních a bio potravin s možností jejich nákupu přímo od výrobce. Je to směr, který má budoucnost a především skutečný smysl s ohledem na naše zdraví. Jak je možné, že se lidstvo čím dál víc potýká s cukrovkou a dalšími civilizačními chorobami? Nemělo by takových chorob spíše ubývat, když máme k dispozici takové množství informací? Neměli bychom být jako lidé čím dál chytřejší? Jako populace nejsme chytřejší, ale přesycenější informacemi, se kterými neumíme pracovat. Z toho vzniká zmatek, který podvědomě řešíme konformitou. Tedy určitým stavem apatie a rezignace vůči tomu, co se děje, kdy se stáváme součástí stáda bez ochoty jít cestou individuality. I toto pro většinu lidí může znít depresívně, proto bych rád zdůraznil, že roste počet lidí, kteří mají zájem z tohoto davu vyjít a svůj život řešit aktivně. Vidím to na kurzech, které pořádáme, kde počet studentů za posledních 15 let neustále roste. Z toho je potřeba mít radost. Jsou pro naše zdraví nezbytně nutné doplňky stravy? Které jsou nejvhodnější? Podle čeho si máme vybírat? Doplňky stravy nejsou nezbytně nutné, protože při troše snahy jsme za normálních okolností schopni dodat tělu vše důležité. Toto moje tvrzení má dva háčky: Tím prvním je dostupnost všech potřebných potravin ve správné kvalitě. Druhým pak chuť a především čas investovaný do přípravy takových jídel. Žijeme v uspěchané době, ne každý má prostor vytvořit si doma i v práci oázu klidu, ve které si bude vše připravovat a konzumovat. Stojí to čas a peníze, tedy dvě velmi žádané a vzácné komodity. Proto přichází na řadu doplňky, které toto umí řešit. To ale za předpokladu, že si vybereme ty správné a v patřičné kvalitě. Tady vyvstává podobný problém jako u volby potravin. Je to povídání na hodně dlouhou dobu, proto jedinou smysluplnou radu, kterou tady dám, je studujte a hledejte. Vím, že existují výrobci, jejichž jedinou snahou není jenom zisk, ale velmi si zakládají na kvalitě a tedy i účinku svých produktů. Vyrábí je z přírodních surovin a jejich produkty skutečně fungují. Má tedy smysl je užívat. Jakou otázku byste ještě rád zodpověděl? Rád bych někdy znal odpověď na otázku, zda počet zájemců o racionální stravování, kteří se naučí správně přemýšlet a jednat, převýší počet konformních jedinců v naší společnosti, kteří se nechávají vláčet svým osudem a reklamami výrobců potravin. Pokud by k tomu došlo, změní se i ekonomické zákony země a jako populace začneme kráčet úplně jiným směrem Děkuji za vaše odpovědi. Za čtenáře Lískáčku se ptala Mgr. Ivana Daňhelová Odpovídal Mgr. Martin Jelínek

10 LÍSKÁČEK 4/ ze sportu Pozvánka na závody na BMX dráhu v Novém Lískovci Rádi bychom Vás pozvali na zajímavou sportovní událost. Druhý víkend v květnu zavítají do Nového Lískovce nejlepší bikrosoví závodníci z celé České republiky. Na BMX dráze se budou konat závody nejvyšší celorepublikové soutěže s mezinárodní účastí. V sobotu proběhne první závod Českomoravského poháru a v neděli v pořadí již druhá Velká cena Nového Lískovce. Závody se pojedou ve všech věkových kategoriích, tedy od těch nejmenších bikrosařů v kategorii do šesti let až po jezdce kategorie Elite. V závodě se představí přibližně 150 až 200 licenčních jezdců. Kromě licenčních jezdců si mohou v neděli v rámci Velké ceny Nového Lískovce v samostatných kategoriích příchozích jezdců zazávodit také zájemci z řad veřejnosti, k čemuž budou potřebovat pouze cyklistické vybavení (kolo, helmu, rukavice). Zveme všechny, kteří by si chtěli zkusit změřit síly na skutečných závodech nebo se třeba pouze přijít podívat a zafandit jezdcům domácího teamu na velké sportovní akci, aby druhý květnový víkend dorazili na dráhu a jezdce podpořili. Registrace závodníků bude probíhat v areálu BMX dne v dopoledních hodinách start závodu cca ve 13 hodin a dne rovněž v dopoledních hodinách start závodu cca v hodin. Přesné informace budou v předstihu zveřejněny na Možnost občerstvení pro jezdce a jejich doprovod bude v areálu BMX dráhy. Příslibem výborné podívané pro letošní rok je, že v loňském roce se na dráze BMX, kde jsme pořádali první víkend v květnu Velkou cenu Nového Lískovce a závod Moravské ligy, na které přijelo nejvíce závodníků z celého seriálu závodů Moravské ligy. Právě díky těmto podařeným závodům a podpoře městské části můžeme letos hostit závody celostátní úrovně. Na všechny, kdo zavítají do areálu BMX se těší pořádající klub BMX & 4 X TEAM. Komise pro mládež a sport RMČ Brno-Nový Lískovec Vás zve na sportovní akce a soutěže o hodnotné ceny v jarních měsících Hokejbalové penalty v ZŠ Kamínky 11. a Stolní tenis v herně SKST Nohejbal na hřišti ZŠ Svážná Petanque na hřišti ulice Svážná Volejbal dvojic na hřišti ZŠ Svážná. Další termíny sportovních soutěží ve futsalu, hokejbalu a atletice budou včas oznámeny ve vývěsních tabulích ÚMČ, u sportovišť a též v květnovém vydání Lískáčku. E. Kvoch, pověřený člen KMS OVOV - soutěž o odznak všestrannosti olympijských vítězů Podzimního pětiboje OVOV se dne zúčastnily také družstva brněnských ZŠ a mezi 45 hodnocenými družstvy v ČR se umístily následovně: 1. ZŠ Zborovská z Tábora bodů 8. ZŠ Milénova, Brno-Lesná bodů 13. ZŠ Kotlářská, Brno bodů 24. ZŠ Masarova, Brno bodů 27. ZŠ Laštůvkova, Brno-Bystrc bodů 30. ZŠ Svážná, Brno-Nový Lískovec bodů 43. ZŠ Arménská, Brno bodů 45. ZŠ Nerudova, České Budějovice bodů Okresní kolo OVOV se uskuteční pro družstva brněnských ZŠ dne v areálu ZŠ Svážná jako šestiboj. Nejlepší družstva pak postoupí do jihomoravského kola, na které se můžete přijít podívat na stadion VUT Brno dne Více na Finále Korfbalové ligy starších žáků od hod. sportovní hala Evropské základní školy Brno, Čejkovická 10 Přijďte fandit Korfbalovému klubu Brno-Nový Lískovec v bojích o zlatou medaili! Bc. Simona Punčochářová a Bač line sport o. s. za podpory MČ Brno-Nový Lískovec pořádá Letní sportovní tábor Termín: dnů, cena: Kč Tábor se nachází nedaleko krásného městečka Lipnice nad Sázavou, nad údolím řeky Sázavy. Okolí tábora tvoří lesy a louky, v blízkosti je také rybník a řeka. Čeká na nás příjemné ubytování ve zděné budově a čtyřlůžkových chatkách (pro starší děti). Tradičně výborná kuchyně 5 denně, nápoje po celý den, možnost druhé večeře. Cestu tam i zpět zvládneme pohodlně autobusem. Po celou dobu pobytu bude přítomen zdravotník a vaše děti povedou zkušení výchovní pracovníci učitelé Tv, trenéři, vychovatelé. Všichni účastníci budou pojištěni po celou dobu rekreace. Program je připraven s ohledem na věk přihlášených dětí, jejich zdatnost a zájmy a to formou celodenní péče s důrazem na jejich sportovní a rekreační vyžití. Téma tábora pro rok 2015: Využijme přírodu ke sportování a hraní Tradiční i netradiční sporty Plavání, koupání, jízda na lodích, střelba ze vzduchovek, hry v lesích Večerní táboráky, dětské diskotéky, táborové olympiády, volba Miss, X Faktor, Hodina pravdy, divadelní vystoupení Karneval, noční bojová hra, americké casino Celodenní výlet do ZOO Jihlava a turistické výlety do okolí V případě vašeho zájmu se může společně s vašim dítětem přihlásit i jeho kamarád, spolužák nebo příbuzný. Po obdržení předběžné přihlášky vám zašleme poštou podrobné informace o provozu tábora, včetně závazné přihlášky. Na požádání vystavíme potvrzení pro zaměstnavatele možnost finančního příspěvku na vaše dítě od zaměstnavatele. Bližší informace o rekreačním středisku naleznete na Adresa: Bc. Simona Punčochářová, Oblá 35, Brno, tel.: Předběžné přihlášky zasílejte na výše uvedenou adresu, nebo pošlete po dětech na tréninky Bač line sportu. Přihlášku lze také zaslat em na Nově otevřená jedinečná a zábavná hra takzvaný BUBBLE FOTBAL v Novém Lískovci na základní škole ZŠ Svážná 9. Otevřeno SO NE nebo dle dohody soukromý pronájem na Vámi určené místo. Cena hry je 130 Kč na osobu. Další informace naleznete na našich stránkách

11 11 LÍSKÁČEK 4/2015 ze školství Lyžák v Herlíkovicích 2015 Letošní lyžák byl v mnoha ohledech jedinečný a náročný. Na horách nás postihla chřipková viróza, která u některých trvala 1 2 dny, u některých déle a některé žáky jsme dokonce museli poslat předčasně domů. Postupně nám onemocnělo plno dětí, ale celkově se to tak nějak prostřídalo. Naše zdravotnice Renča neměla chvíli klidu, ale vše zvládla výborně a za to jí patří veliký dík. Nakonec jsme to i s virózou zvládli a myslím, že se to dětem líbilo. Po příjezdu jsme si prošli okolí a pohledem se seznámili se sjezdovkami. Od neděle začal lyžařský výcvik. Rozdělili jsme si děti do tří družstev na lyžování a jednoho na snowboarding a začali jsme pilovat různé techniky. Od úterka nám začalo sněžit a sypalo a sypalo. Krajina dostala konečně zimní podobu. Dopolední lyžování bylo vždy výborné, zůstávali jsme na svahu co nejdéle to šlo. Odpolední lyžba (jak někdo označil lyžování) bývala kratší z důvodu těžšího a méně upraveného sněhu. V úterý, o volném dnu, jsme na doporučení zdravotnice zrušili výlet do Vrchlabí a místo něj se marodi uzdravovali a zdraví a schopní jedinci měli na programu dopoledne pohádku a odpoledne stavění sněhových soch. Po večerech bývaly na programu různé přednášky, osobní volno a bodování pokojů. Poslední den jsme společně s pajdákem z Brna uspořádali karneval na lyžích, kde nebyla nouze o dobrou náladu. Nastala sobota, balení, uklízení a nástup do autobusu. Kdybych mohl ještě alespoň pár dní zůstat. To nebylo pouze moje přání, ale i přání některých dalších účastníků lyžařského kurzu Díky všem účastníkům, učitelům, našim výborným holkám - instruktorce Káji a zdravotnici Renči a všem, co něco udělali, abychom mohli jet na tento výborný kurz. Takže nashledanou Herlíkovice a snad se uvidíme zase za rok :-) Petr Zeman Ale teď již přímo ke kurzu. Poslední týden v lednu, po měsících plánování, domlouvání, mailování a telefonování, jsme se konečně sešli na srazu pod školou natěšení na letošní lyžování a snowboarding. Jediná zastávka po cestě byl oblíbený mekáč a káefcéčko v Hradci. Soutěž Babylon aneb Rozumíme si? V únorovém týdnu těsně před jarními prázdninami na ZŠ Kamínky proběhlo školní kolo soutěže čtenářské gramotnosti s názvem Babylon. Všichni žáci tříd se zapojili do soutěžního klání ve dvou kategoriích. Vyzkoušeli si, jak jsou na tom s tzv. čtenářskou gramotností tedy jak jsou schopni rozumět neznámým textům a jak z nich umějí vybírat důležité informace. Letos se zadané texty zaměřily na město Brno, jeho vznik, etymologii názvu a návštěvu jedné z dominant našeho města Špilberku. V kategorii 5. tříd bylo za stoprocentní výkon stanoveno 20 bodů, úspěšným řešitelem se však stal každý žák, který dosáhl alespoň na 12 bodů. Nejúspěšnějšími řešiteli poměrně náročných úkolů a postup do městského kola si v této kategorii zabezpečili za 1. místo Lukáš Kycl a Petr Piňos (19 bodů), za 2. místo Eliška Přichystalová (18,5 bodů) a za 3. místo Monika Búřilová (17,5 bodů), všichni z 5.B. V kategorii 6. a 7. tříd bylo možné maximálně dosáhnout 25 bodů. Úspěšným řešitelem se stal každý žák, který dosáhl alespoň 15 bodů. Na pomyslný nejvyšší stupeň vystoupil Prokop Štěpánek ze 6. třídy (24,5 bodů), 2. místo zaujal Roman Dolníček ze 7.B (24 bodů) a na 3. místě skončili Lenka Pospíšilová a Filip Kotek ze 7.A (22,5 bodů). Všichni jmenovaní žáci a žákyně se zúčastní v březnu městského kola na ZŠ Kuldova. Všem nejúspěšnějším řešitelům blahopřejeme a do dalšího kola přejeme hodně úspěchů! Mgr. Helena Hanousková, ZŠ Kamínky Ohlédnutí za zimou na Lysce Během zimy se na Lysce odehrála spousta zajímavých akcí jak pro školy a školky, tak i pro veřejnost. V listopadu to odstartoval 7. ročník lampiónového průvodu Za bílým koněm, kde se sešla spousta dětí i rodičů, a který letos vyvrcholil netradiční ohnivou show i s ohňostrojem. Další akcí byly Vánoční dílny, které se dopoledne pořádaly pro školy a jedno odpoledne bylo určené pro veřejnost. Nejen děti, ale i rodiče si mohli vytvořit vánoční ozdoby, upéct vánočku, věštit budoucnost z odlévaného olova nebo rozkrojeného jablíčka a naladit se tak na vánoční pohodu. Od listopadu do února probíhal na Lysce nový projekt Cirkus ve školce, kterého se zúčastnili předškoláci z MŠ Pomněnky. Každý týden se stali malými artisty, klauny, akrobaty na visuté hrazdě, fakíry, balancéry na kouli a provazochodci a zdokonalovali se ve svém umění. Celý tento projekt byl zakončen představením pro kamarády ze školky a pro rodiče, kde ukázali, co se všechno naučili. A aby toho cirkusu u nás nebylo málo, tak během jarních prázdnin jsme vyjeli spolu s pracovištěm Legato do Orlických hor na lyžařský zájezd Cirkus na horách. Sněhu bylo všude dost, takže jsme si užili jak lyžování, tak legrácky ve sněhu okolo chaty. Postavili jsme iglú, ledový bar i zimní kino. Po návratu nás v Brně čekalo jaro a s příchodem jara opět plno akcí Velikonoční tvoření, Den Země a Arterie, na kterých se s vámi, doufáme, potkáme. Plno sluníčka a jarní pohody vám přejí Lužánky středisko volného času, pracoviště Lyska. AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na:

12 LÍSKÁČEK 4/ tipy pro volný čas KOMISE PRO KULTURU VE SPOLUPRÁCI S MC SEDMIKRÁSKA & CVČ LYSKA & TOM HOROLEZČATA Vás co nejsrdečněji zve na PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. dubna od 18 hod. v areálu Plachty KV2 Každý v kostýmu čarodějnice obdrží špekáček zdarma. K dobré pohodě a tanci zahraje kapela. Občerstvení zajištěno.

13 13 LÍSKÁČEK 4/2015 tipy pro volný čas TOM HOROLEZČATA ve spolupráci s Komisí pro kulturu Brno - Nový Lískovec srdečně zve na 7. ročník SOUTĚŽE VE VOLNÉM LEZENÍ NA LÍSKOVECKÉM BALVANU v areálu Plachty KV2 v neděli v 10 hod Soutěžní kategorie dle ročníku narození Nejmladší žactvo do r.2005 Mladší žactvo r.2004, 2003 Starší žactvo r.2002, 2001, 2000 Kategorie Profi žactvo Přihlášky do soutěže do 9,30 hod na místě. Malé občerstvení zajištěno. TOM Horolezčata zve zájemce o lezení a pobyt v přírodě každou středu od 16 do 18 hod k lezeckému balvanu. Záštitu převzal Ing. Privarčák místostarosta MČ. Akce je finančně podporována MČ Brno Nový Lískovec. PRAVIDELNÁ ČINNOST Panda klub bez mámy a táty. Každé pondělí a pátek od 8.30 do hod. Jde o pravidelné i nepravidelné hlídání dětí od 2 let, kterým se věnuje zkušený pedagog. Děti si během dopoledne hrají, tvoří a chodí na procházky. Více informací se dozvíte u Lydie Procházkové, tel.: , nebo na Obláček tvoření a cvičení pro rodiče s dětmi od 2 let bude bývat již pouze jen ve čtvrtky. Cena: 50 Kč, permanentky: 10 vstupů/400 Kč, 5 vstupů/200 Kč. Program v Obláčku: Mašinka malba + tvoření, Potrét malba + tvoření z keramiky, Den Země tvoření + malba, Čarodějnice. AKCE PRO VEŘEJNOST Den Země čtvrtek 23. dubna od 15 do 18 hod., enviromentální program pro děti a rodiče s dětmi, čeká na vás několik zajímavých stanovišť s úkoly věnovanými svátku Zemi, akce se koná na hřišti Delfínek za Lyskou, v případě špatného počasí v budově Lysky. Vstup zdarma. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY Jurský park, ,od 6 do 14 let, dobrodružné výpravy za mamuty a dinosaury. S kulíškem na výlety, , od 5 do 12 let. Výlety po Brně a okolí. Kameňačka 7. ročník, , od 6 do 14 let, tábor plný tvoření. Malovaný cirkus, , od 5 do 14 let. Cirkus a tvoření. Pověsti Brna a okolí, , od 6 do 14 let. Pro malé a velké slečny, , od 6 do 14 let. Výroba šperků, textilních a jiných výrobků. Podrobné informace naleznete na Více informací MgA. Milda Rožteková Přijďte se poučit i pobavit netradičními a oblíbenými přednáškami zkušeného lektora umění, který vám zajímavou a interaktivní formou pomůže objasnit tajemství obrazů a soch. Přednášky jsou určeny laickému publiku. Chcete rozumět umění? II Nefigurativní, nepředmětné, nezobrazující aneb Je tu abstrakce Abstraktní malířství je snad ještě méně oblíbené než kubismus. To bych namaloval taky, můžeme často slýchat. Jak to tedy vlastně je? Umění druhé poloviny 20. století aneb Kdo se v tom má vyznat Pop art, hyperrealismus, kinetické umění, nová figurace, happening, performace, objekt, body art, land art, konceptuální umění to si přímo žádá vysvětlení. Místo: ZŠ Brno, Kamínky 5 odborná učebna, 1. patro, dveře 204, čas: hod., vstupné: dospělí 150 Kč/přednáška, žáci, studenti, učitelé 100 Kč/přednáška, lektor: Mgr. Pavel Říha, tel.: , PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY: SVĚTEM ZVÍŘAT pro děti 3 6 let, každý den od 7 do 16 hod KABRŇÁK pro děti 5 9 let, každý den od 7 do 16 hod S NESSIE KOLEM SVĚTA pro děti 4 7 let, každý den od 8 do 16 hod ČARODĚJŮV KLOBOUK pro děti 5 7 let, každý den od 8 do 17 hod LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY pro děti 6 10 let, každý den od 7.30 do hod. V rámci všech táborů zajišťujeme obědy, ovoce/zeleninu, pitný režim, program, odměny, materiál, pomůcky a hlavně prověřené vedoucí táborů s mnohaletými zkušenostmi! Jednotná cena všech táborů je Kč/dítě/tábor. Více informací a přihlášky naleznete na Dotazy Vám rádi zodpovíme na u: na tel. č.: nebo v kanceláři MC Sedmikráska, Oblá 51, Brno-Nový Lískovec, v provozních hodinách (po pá hod.). Přihlášky a platby přijímáme nejpozději do Neváhejte a přihlaste své děti co nejdříve kapacita táborů omezena na max. 15 dětí! V rámci projektu Sedmikráska pro rodinu v pohodě aneb komunikace bez legrace nabízíme v sídle naší organizace pro cílovou skupinu: rodiny s dětmi, matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partneři: Činnost Kontaktního a informačního centra (po pá: hod.) zprostředkování odborných poradenských aktivit pro rodiny s dětmi Aktivita projektu: Sedmikráska pro rodinu v pohodě... aneb komunikace bez legrace podpořená z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Pravidelný program Mateřského centra Sedmikráska Brno o. s., služba psychologické a laktační poradny, jednorázové aktivity MC a aktivity našich partnerů, jako jsou např. rodinné bohoslužby, individuální poradenství, rodinné konstelace aj. na: Provoz MC Sedmikráska Brno, o. s., je dotován MPSV ČR, Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a městskou částí Brno-Nový Lískovec. Děkujeme. Stejně tak děkujeme za poskytnutí daru společnostem Cardion a Activa a za podporu formou poskytování účetního software společnosti Vema. ZŠ Brno, Pavlovská 16 opět otevírá 6. třídu s rozšířenou výukou MATEMATIKY Více informací najdete na webových stránkách nebo na tel. čísle Přihlášky, které je možné stáhnout z webových stránek nebo vyzvednout v kanceláři, pošlete na adresu školy do

14 LÍSKÁČEK 4/ různé BK, basketbalový oddíl informuje Aby děti nezůstaly bez sportu, oblíbených trenérů a spoluhráčů, pokračujeme v trénincích a soutěžích do konce 1. pololetí 2015 samostatně od 8 do 16 let. V loňském roce se nám již konečně podařilo kvalitně rozběhnout naši činnost a zajistili jsme dostatek tréninků. Trénujeme a hrajme v Novém Lískovci na ZŠ Kamínky a ve sportovních areálech v Kohoutovicích. Pokud máte zájem o basketbal a vaše dítě je slečna nebo kluk ve věku 8 16 let, s důvěrou se na nás obraťte. Tréninky jsou zatím pondělí a čtvrtek od hod. na ZŠ Kamínky. Zaměřujeme se na míčové sporty a to především basketbal, plavání a další sporty. Pololetní členský příspěvek pro začínající je 1000 Kč. Letos opět budeme pořádat 14. ročník mezinárodního turnaje a venkovní streetballové turnaje 3x3, které se loni a předloni velmi zdařily. V létě opět budou dva turnusy příměstských kempů pro basketbal a plavání v Kohoutovicích a okolí. Dítě se může věnovat basketbalu, plavání a dalším sportům v areálech Kohoutovic a Brněnské přehrady. 1. turnus a 2. turnus od 3. do Týdenní poplatek za kemp je včetně stravování a pitného režimu do 1600 Kč. Těšíme se na vás. Podrobnosti na našich internetových stránkách a facebooku. Připravujeme i další akce, jako rehabilitační pobyt v Itálii, soustředění a turnaje. Kontakt: Ing. Ivo Veselý, , Minibasketbal-a-basketbal-Kohoutovice-Basket-Kohouti/ POSVIŤME SI NA TO! LIPKA ZVE NA OSLAVU DNE ZEMĚ Přijďte s Lipkou a dalšími brněnskými organizacemi oslavit Den Země, svátek naší planety, který letos věnujeme tématu světla. Malé návštěvníky bude čekat celá řada zábavných her, soutěží, tvořivých dílen a pokusů, při kterých se dozvědí něco nového nejen o světle, ale i o tmě. Dospělí si užijí praktické workshopy, přednášky či výstavy a za příznivého počasí dojde i na pozorování Slunce a noční oblohy na hvězdárně. Připraven bude také kulturní program, v rámci kterého se představí divadlo pro děti, taneční vystoupení, muzikanti Martina Trchová Trio, Martin Rous, Filip Drlík či kapela Kupodivu a program vyvrcholí velkým večerním koncertem kapely Epy de Mye. To vše v sobotu 25. dubna od 10 do 21 hodin v parku na Kraví hoře. Více informací a podrobný program najdete na Minibiková akademie znovu nabírá malé závodníky Úspěšný projekt, který ve spolupráci s Automotodromem Brno zastřešuje občanské sdružení Malminibike club pro děti, vstoupil do třetí sezóny s novým rozšířeným tréninkovým programem pro všechny výkonnostní jezdecké kategorie. Stejně jako v loňském roce se bude realizační tým akademie podílet na organizaci závodního minibikového seriálu Minimotocup. Akademie náborová akce v dubnu Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti v průběhu předešlých sezón bude nábor nových dětí probíhat již první dubnový víkend na malé dráze Masarykova okruhu. Začátek akce je naplánován na pátek 3. dubna od hod. a končit bude v neděli 5. dubna v 11 hod. Všichni nově příchozí zájemci si budou moci vyzkoušet jízdu na minibiku nebo čtyřkolce, jsou připraveny ukázky tréninků a další doprovodný program. Pro rodiče budou po celou dobu k dispozici všichni trenéři pro případné dotazy a konzultace. Všechny informace naleznete na a Více informací: Tamara Hanáková, manažerka minibikové dráhy, Automotodrom Brno, a.s. tel , Koncert ke Dni matek nejen pro maminky Občanské sdružení Ženy50 pořádá již 8. koncert ke Dni matek, spojený s vyhlášením výsledků 7. ročníku fotografické soutěže Úhel pohledu, jejímž cílem je přiblížit svět žen 50+ a vidět ho i jejich očima. Tentokrát vystoupí se svým dárkem všem maminkám a ženám smyčcový kvartet NOSTALGIA QUARTET ve složení Jakub Výborný, Bohumír Strnad, Otakar Salajka a Radan Vach a sólistka opery Slezského divadla v Opavě Olga Procházková, kterou na klavír bude doprovázet Doc. Mgr. Šárka Králová. V jejich podání zazní skladby George Gershwina, Jaromíra Hniličky, Jaroslava Ježka, slavné operní árie z děl Charlese Gounoda, Pucciniho, Antonína Dvořáka a další hudební perličky. Koncert se uskuteční v neděli 10. května 2015 v 19 hodin v sále Otakara Motejla v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno. Vstup zdarma. Srdečně zve občanské sdružení Ženy50 Otevření Staré radnice Přivítejte jaro pohledem na Brno z výšky. Vystoupejte na ochoz staré radnice, zdolejte všech 173 schodů až k samotné věži! Turistické informační centrum města Brna věž otevře 1. dubna. Pohledem do okolí se můžete kochat každý den až do 18 hodin. ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2015 na Staré radnici a v Labyrintu a návštěvy brněnského podzemí Sobota 11. dubna od 10 hodin Komentované procházky Pro novou sezónu již Turistické informační centrum města Brna připravuje další zajímavé prohlídkové okruhy. V rámci Zahájení turistické sezóny nabídneme prohlídkové okruhy jako Brněnské maličkosti (dozvíte se například to, proč je na divadle Reduta umístěna řeznická sekera), Architektura, která vytvořila Brno, nebo Gotika v centru Brna. V dubnu již startuje oblíbený cyklus Jarních komentovaných procházek, které připravilo TIC města Brna. Letošní ročník nabízí jak řadu novinkových okruhů (procházky vilovými čtvrtěmi, Počátky města Brna či brněnskou Ringstrasse), tak mj. loňskou nejúspěšnější procházku po židovském hřbitově. Letošní skutečně pestrou nabídku jarních procházek nabízíme až do začátku června. So Vítězslava Kaprálová Sraz: v hod u Semilassa v Králově Poli Vydejte se s námi po stopách první dirigentky filharmonie! Během procházky je nutné se tramvají přesunout do centra. So Ringstrasse Sraz: v hod v Denisových sadech u obelisku Výstavba brněnské okružní třídy byla zahájena začátkem 60. let 19. století podle vzoru velkorysé vídeňské Ringstrasse. Trasa: Denisovy sady Husova ulice Joštova Rooseveltova Malinovského náměstí Brněnskou Ringstrasse nás provede vynikající PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity). Ne Židovský hřbitov Sraz: ve hodin na ulici Nezamyslova 27, před hřbitovem Procházka jedním z nejkrásnějších židovských hřbitovů v Evropě, jejíž součástí bude i videoprojekce v přednáškovém sále. Út Česká úřednická čtvrť Sraz v hod na konečné tramvaje č. 4 (náměstí Míru) Česká úřednická čtvrť vznikla na přelomu 19. a 20. století a z větší části si zachovala svůj původní charakter. Prohlédneme si i pozdější stavby v okolí a zaměříme se také na osudy lidí, kteří jsou s touto oblastí spojeni. Trasa: náměstí Míru, Krondlova, Tichého, Foustkova, Wurmova, náměstí Míru. Vstupenky budou v prodeji od , a to v Labyrintu pod Zelným trhem (Zelný trh 21), tel , út ne 9 18 hod. Více informací v IC Radnická 8 nebo na webových stránkách

15 15 LÍSKÁČEK 4/2015 různé NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Novinky pro dospělé: L. Byrne: Nebeská láska R. Denemarková: My 2 Guinness world records 2015 Ch. Link: V údolí lišek V. Vondruška: Ďáblův sluha Novinky pro děti: J. Boehme: Tafík a obři K. Hapka: Sofie První: Zimní příběh D. Krolupperová: Zločin na Starém Městě V. Steklač: Dobrodružství mořských vlků M. Šašek: To je New York Žebříček pro dospělé: J. Patterson: Soukromá pravidla N. Roberts: Dům na útesu V. Vondruška: Ještě že nejsem kat M. Vopěnka: Nebarevné vzpomínky M. C. Beaton: Agatha Raisinová a zlý veterinář Žebříček pro děti: M. Groening: Simpsonovi: Promenáda Pohádky pro holky Šípková Růženka E. Bavorová: Líza a Pupík v Africe T. Brezina: Případ pro tebe a Klub Tygrů 40. TEXTOVÁ INZERCE Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, je zdarma a je omezena počtem 100 znaků. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. Prodám garáž ul. Petra Křivky, prostřední podlaží, 16 m 2, cena 290 tis. Nabízím k výměně OB 1+kk 40 m na ulici Zderadova Brno-střed. Vyměním za OB 2+kk v Novém Lískovci bez doplatku. Info na seznam.cz. Prodám dětské kolo žluté s převodem, vel. 20, cena 500 Kč, tel Daruji 2 brýlové obruby, zelené a modré (kovové) na věk 5 8 let, nošené ale nezničené, tel Prodám byt 3+1 po rekonstrukci na Oblé ul. Pěkný výhled z 9. NP. Tel Prodám garáž na ul. P. Křivky v 1.PP, orientace do volného prostoru, vnitřní omítka, zářivk. Světla. Tel Pronajmu garážové stání na ulici Plachty 800 Kč měs , Firma Itevo hledá švadlenu šičku na výpomoc. Brigádně nebo ŽL. Provozovna Kamenice 2. Tel.: Hledám ke koupi byt v Novém Lískovci. Bez RK prosím. Tel.: CITRONOVÝ SEN Ingredience: 4 žloutky, 5 lžic moučkového cukru, jemně nastrouhaná kůra z poloviny citronu, 8 lžic citronové šťávy, 400 ml smetany na šlehání (33%), hrstka pokrájeného ovoce na ozdobu (broskve, jahody, borůvky aj.), 1 lžíce nesolených pistáciových oříšků (nutné pokrájet), lístky máty na ozdobu, 4 lžíce šlehačky na ozdobu. Postup: Žloutky s cukrem vyšleháme v misce do pěny, přendáme na hrnec s vroucí vodou, přidáme citronovou šťávu a kůru a šleháme ve vodní lázni přibližně 8 10 minut až do zhoustnutí (voda v lázni se nesmí vařit!!!). Misku vyjmeme z vodní lázně a šleháme dále až do vychladnutí. Ušleháme smetanu a vmícháme ji do hmoty viz výše. Tuto směs rychle rozdělíme do čtyř skleniček a dáme ztuhnout do lednice (alespoň na hodinu). Těsně před podáváním ozdobíme lžící šlehačky, kousky ovoce, pistáciemi a lístky máty. POZOR! POZOR! POZOR! Zveme důchodce z Nového Lískovce do našeho Klubu seniorů. Scházíme se každé úterý ve středisku volného času Oblá 51c vždy od 14 do 16 hod. Přijďte se mezi nás pobavit, rádi vás uvítáme. Spojení na vedoucí paní Fukanovou tel STOLAŘSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE HODINOVÝ MANŽEL řemeslnické práce laminátové a dřevěné plovoucí podlahy PVC, vinyl, koberce Mobil: renovace podlah FORMULÁŘ PRO TEXTOVOU INZERCI Formulář na podání textové inzerce do Lískáčku. Formulář čitelně vyplňte (nezapomeňte na kontakt pro odpovědi) a vhoďte do schránky Lískáčku na ÚMČ Brno -Nový Lískovec, Oblá 75a nebo jej odevzdejte v podatelně. Tato služba je pouze pro občany Nového Lískovce. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu a měl by mít maximálně 100 znaků (za znak se považuje mezera i interpunkční znaménko) Kontaktní údaje pro případné nejasnosti (nebudou se zveřejňovat) jméno, adresa, telefon, e -mail a požadovaný počet vydání:

16 LÍSKÁČEK 4/ politické okénko Upozorňujeme čtenáře, že příspěvky v rubrice Politické okénko neprošly jazykovou ani redakční korekturou. Vážení spoluobčané, asi jste si mnozí všimli, že dne 10. března 2015 byla na budově naší radnice vyvěšena tibetská vlajka. Dalo by se jistě říci, že o nic nepřístojného v tomto případě nejde. Nakonec co je špatného na projevení solidarity s tibetským lidem, jehož území bylo v 50. letech minulého století připojeno ke komunistické Číně. Nehodlám se v nejmenším zastávat předmětné anexe ze strany Číny, byť historické pozadí tamních vztahů je velmi propletené a složité. Pouze si jako člověk, který žije v srdci Evropy kladu palčivou otázku, zda v dnešní době, kdy je např. ročně zabito přes sto tisíc křesťanů (především v Sýrii, Iráku, Libyi, KLDR, Nigerii, Súdánu i jinde), kdy je nedaleká Ukrajina vystavena tzv. hybridní válce ze strany režimu současného ruského prezidenta (jehož důsledkem je prozatím anexe Krymu a další boje s tisíci mrtvými na východě země), kdy samotná Evropa čelí bojůvkám islamistů v některých městech západní Evropy, kdy je v mnoha regionech světa nepředstavitelná materiální bída a nezměrné lidské utrpění milionů lidí, není vyvěšování vlajek Tibetu přinejmenším dosti zavádějícím počinem. Jedná se ovšem o gesto, které především zeleným v celé Evropě a levici obecně (samozřejmě pouze nekomunistické), leží velmi na srdci. To je ostatně všeobecně známo. V kontextu naši městské části to pak již jen připomíná skutečnost, že naše paní starostka, které si osobně a lidsky vážím, je dlouholetou a vrcholnou političkou strany Zelených (v současnosti dokonce její předsedkyní). Bylo by jistě férovější a autentičtější, kdyby se zelená politika a její ideje neschovávaly za roztomile nazvané uskupení Tři oříšky pro Lískovec, jenž má budit dojem tzv. nezávislosti a nepolitičnosti, což je velmi populární, mnohý by řekl, že populistické. Jestliže ovšem toto uskupení přeci jenom v říjnu loňského roku vyhrálo komunální volby, bylo by jistě pomalu záhodno, aby byl představen nejen opozici, ale především občanům, program (případně koaliční smlouva) pro Nový Lískovec na stávající volební období. Tibet a Dalajláma mají jistě své místo ve světové geopolitice a naši radnici není jak vidno lhostejný, ovšem transparentní vedení naši městské části spolu s očekávaným programem by jistě potěšil. Přeji všem příjemné prožití krásných jarních dnů. V Brně dne Mgr. Michael Brázda, zastupitel na ODS Co se chystá za nového. Uplynul další měsíc a zima jde do jara. Ukazuje se, že naše opoziční práce má smysl. Poslední číslo Lískáčku se podařilo vydat ve velmi krátkém, až překvapujícím, termínu. Je vidět, že to jde zvládnout. Bohužel koalice nenašla dostatek odvahy k tomu, aby podpořila náš návrh na archivaci hlasování orgánů obce. Navržené hlasovací tabulky odmítla a údajně přijde na dubnové zasedání ZMČ s vlastním nápadem. Snad povede k naplnění původní myšlenky a bude se moci dohledat, jak kdo hlasoval. Proběhla diskuse vedení obce s občany k připravované výstavbě zázemí hřišť ve sportovní části parku Pod Plachtami. Je dobré, že se mládež dočká zázemí, které dá možnost plnohodnotného využití hřiště na softball i fotbal. Hřiště budou mít nový trávník se závlahou, vymění se také oplocení. Úprav se dočkají i běžecké a in- line stezky. Je velká škoda, že se s výhledovým stavem nepočítalo hned od počátku úprav. Chápeme, že dotační tituly před 13 lety ještě neexistovaly. Je dost komické, tímto argumentem vedení obce vysvětlovat hrubou nekoncepčnost úprav. Výstavbu je nutné rozdělit do etap, avšak výchozí každopádně musí být ucelená představa finální podoby. Místo toho se něco upraví, a když dojde na další, divíme se nedomyšlenosti a nedokonalé funkčnosti mnohých počinů. Tato úprava sportovní části parku přijde městskou část cca na 16,1 mil. Kč bez DPH. To není málo a za takovou částku by si zasloužila mnohem větší propracovanost i dotažení detailů. Probíhat má ve třech etapách. Termín jejich dokončení je během roku Neveselé je, že opět zatížíme příští generace obyvatel provozními náklady, které by se jistě daly při lepším plánování a přípravě snížit. Navíc se jaksi zapomnělo na přítomné diváky. Ti budou podle prezentovaného projektu pouze stát kolem hracích ploch. Hlediště, či jiné zázemí, se pro ně v projektu neobjevuje. Více, nejen k tomuto tématu, najdete ve zpravodaji Louskáček a na našem webu. Budeme i nadále mít to, co vedení městské části dovolíme. Nejsme tedy lhostejní a Budoucnost chceme tvořit s Vámi. Petr Oupor, Vážení spoluobčané! Jednou z nejsledovanějších oblastí občanů a to nejen v naší městské části je problematika týkající se obecních bytů. A to nejen možností privatizace těchto bytů, ale i výše nájemného a především zejména otázka související s přidělováním obecních bytů jednotlivým žadatelům. Co se týká privatizace, tak v současné době je skutečností, že nově zvolené vedení našeho města privatizaci obecních bytů pozastavilo a pokud bude v budoucnu tato možnost povolena, tak již ne za zvýhodněnou cenu, ale za cenu tržní, která oproti zvýhodněné ceně bude výrazně vyšší. Ve věci výše nájemného mohou být občané bydlící v obecních bytech v naší městské části spokojeni, protože nájemné u nás je jedno z nejmenších v rámci celého Brna a dokonce vůči některým městským částem je zhruba poloviční. V této souvislosti se objevují připomínky, zda z našich obecních bytů se nestává sociální bydlení. Je třeba uvést, že tomu tak není. Výše vybraného nájemného pokrývá veškeré náklady spojené nejen s údržbou, ale i dalším zvelebováním těchto bytů. V otázce přidělování obecních bytů je situace poměrně složitější. Pro tento účel zastupitelstvo naší městské části před časem přijalo příslušná pravidla pro přidělování těchto bytů včetně tomu odpovídající tabulky pro bodové hodnocení žádostí jednotlivých žadatelů, na jejichž základě podle aktuálního umístění v seznamu žadatelů o byt v době rozhodování o přidělení bytů se postupuje při rozhodování, komu který byt dle jeho velikosti bude žadateli přidělen. V současné době se řeší, zda uvedená pravidla i s bodovým hodnocením novelizovat. Je pravděpodobné, že v nejbližší době se tak stane, protože stávající jejich znění neodpovídá současné situaci a zkušenostem s jejich aplikací. JUDr. Petr Všetečka Lidé si umějí vážit svého bydlení Nový Lískovec je hlavně bytová zástavba a bydlení ve velkých panelových blocích. Je proto dobré, chránit každou volnou plochu a zeleň na našem sídlišti. Dovolím si zde připomenout, že naše místní organizace dlouhodobě nesouhlasí s probíhající výstavbou dalšího bytového domu, téměř uprostřed sídliště, hned vedle základní školy. Obyvatele v jejím okolí trápí nepříjemný hluk ze stavby i o víkendech. Pominu zde různé odklady termínů a plané sliby, kdy se bude bourat původní stavba a kdy bude ta nová. Je jistě dobré zlepšovat a rozšiřovat vybavení služeb pro obyvatele, ale postavit kvůli tomu hned několik dalších pater bytové zástavby není nejlepší způsob. Sociální demokracie ve svém programu podporuje dostatek bydlení, projekty sociálního bydlení a zachování přiměřeného počtu bytového fondu v naší městské části. A hlavně nezvyšování nájemného v obecních bytech. Při dostatečném bytovém fondu, jaký Nový Lískovec má, je však zbytečné bránit těm, kteří chtějí bydlet ve vlastním a splní veškeré a mnohdy nelehké podmínky. To se po dlouhé době povedlo i zatím posledním pár domům na ulici Svážné a Oblé. A právě obyvatelé domu na Oblé prošli dalším složitým jednáním, při snaze udělat svoje bydlení hezčí a svůj dům si opravit. Další žádosti, mnohdy nejprve zamítnuté místním úřadem, se jim podařilo úspěšně vyřídit a po zateplení domu rozšířili stávající balkóny a přistavěli další. Všechny byty tak mají svůj balkón i po zateplení silnější izolací, široký metr a půl. Obavy z radnice, že se domy převedené do osobního vlastnictví, stanou pronajímanou ubytovnou, ukázaly zcela liché. Splácení úvěru, fond oprav navýšilo jen minimálně. Byt s novým a větším balkónem vypadá opravdu velmi dobře a jeho hodnotu nový prostor výrazně zvýšil, jako další volný a prosklený pokoj. Posezení s výhledem je prostě luxusní. Celý dům barevně ladí a původní i nové balkóny zvenku splynuly a nijak významně nepřesahují. Stali se inspirací pro některé ostatní a také v našem domě zvažujeme zvětšení balkónů, spojené s případným zateplením. Bc. Josef Schmied, Místní Organizace ČSSD

17 17 LÍSKÁČEK 4/2015 ze školství Začátek roku v MŠ Kamarád Nový rok začali naši předškoláci přípravou na zápis do základních škol. Hned 6. ledna navštívili Základní školu Kamínky, kde je přivítaly paní učitelky, a budoucí prvňáčci si zde vyzkoušeli zápis nanečisto pak začaly na naší školce Edukativně-stimulační skupinky, během 10 lekcí v MŠ a ZŠ Kamínky se předškoláci pomocí rodičů a učitelek mohli připravit na školu a zdokonalit své dovednosti. Ve dnech a se pak konaly Dny otevřených dveří v naší mateřské škole a jednotlivé třídy si přišli prohlédnout rodiče se svými dětmi, které tak mohly poznat prostředí třídy, učitelky i budoucí kamarády. Dne 3. února se předškoláci zúčastnili programu Koblížek, který pro ně připravili strážníci Odboru dopravní prevence Městské policie Brno. Formou pohádky se děti naučily chodeckým základům v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. února se pak školkou rozezněly různé hudební nástroje. To za námi přijeli učitelé ZUŠ Leoš Drahotský a Miroslava Smékalová se svým malým hudebním koncertem Šel tudy, měl dudy. V průběhu tohoto koncertu se děti seznámily se 17 hudebními nástroji, poslechly si známé melodie klasické i moderní a zazpívaly si některé lidové písničky. Dětem i učitelkám se koncert moc líbil. S dalším uměleckým žánrem se děti mohly seznámit hned 2. března, kdy jsme navštívili Janáčkovo divadlo a zhlédli balet O Sněhurce a sedmi trpaslících. Představení zaujalo i nejmenší děti a celkový dojem byl ještě umocněn prostředím Janáčkova divadla. Děti pak ve školce tento zážitek výtvarně zpracovaly a na jejich obrázcích bylo zřejmé, že se jim představení opravdu líbilo. V sobotu 14. března proběhl v tělocvičně na Rybnické ulici u restaurace PUB tradiční Karneval MŠ Kamarád. Celý sál se zaplnil množstvím nejrůznějších masek, byli tu princezny, piráti, indiánky, čertíci, hasiči, různá zvířátka a snad všechny pohádkové postavy, na které si můžete vzpomenout. Děti i jejich rodiče se výborně pobavili při připraveném programu, potěšila i bohatá tombola. V pondělí 16. března jsme se pak s dětmi vypravili na dobrodružnou výpravu do dalekého vesmíru. V brněnském planetáriu jsme společně s ježkem, zajícem, krtkem a sovou uviděli odstartovat raketu, teprve chytrý myšák, který strávil celý život na hvězdářské základně mezi vědci, nám vysvětlil, o co jde, a povyprávěl nám vše, co o vesmíru ví. A bylo toho opravdu hodně Učitelky z MŠ Kamarád Nebeská výprava Protože letošní zima nám příliš nepřála a z nebe mnoho sněhu nepadalo, vydali jsme se poznávat nebe z jiné strany astronomické. Navštívili jsme brněnskou hvězdárnu a planetárium, kde jsme v sále digitária viděli hvězdnou oblohu s planetami i Měsícem. Na hvězdné obloze jsme měli možnost pozorovat jednotlivá souhvězdí a poslechnout nejeden zajímavý příběh, jak souhvězdí ke svým jménům přišla. Poté jsme se vypravili s odvážnými komiksáky ze Zula hlídky na výpravu v čase. Společně s nimi jsme v létajícím talíři museli zjistit, kdo špiní naši planetu. Pátrání po viníkovi nás zavedlo až do doby, kdy vznikala naše Země a celá Sluneční soustava. I když jsme se teprve nedávno rozloučili se zimou, už se těšíme na oslavy Dne Země a společné výlety. Na zahradě MŠ Vážka na Rybnické ulici bude připraven pestrý program pro děti a ani ti odrostlejší se nebudou nudit. A protože s plným žaludkem je svět veselejší, nebude chybět ani již tradiční opékání špekáčků. MŠ Vážka

18 Střípky ze školní družiny na Svážné LÍSKÁČEK 4/ různé Dne 4. března proběhl v kinosále naší školy 6. ročník obvodního kola pěvecké soutěže SUPER- STAR ŠD, kterého se zúčastnilo 7 družin z okolních brněnských škol. Naši školu reprezentovalo 5 nejlepších zpěváčků, kteří postoupili ze školního kola. Za první kategorii to byli Radek Šmerda, Amálka Steklá a Katka Rumíšková, za druhou kategorii Katka Bernardová a Aleš Novotný. Z celkového počtu 32 soutěžících se na krásném 3. místě v 1. kategorii umístil žák naší školy Radek Šmerda z první třídy. Všem dětem, které odvážně reprezentovaly své školní družiny, blahopřejeme a doufáme, že se shledáme opět v příštím roce na 7. ročníku. Vychovatelky ŠD NYNÍ NOVĚ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ Jsme tu stále pro vás NOVÁ POHODA MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, tapetování, nátěry radiátorů, oken, fasád, nábytku, zednické práce aj. Tel.: , PLATBA HOTOVĚ = SLEVA 250 Kč! Brno- LÍSKOVEC a okolí -horak.cz Bydlím tu s vámi. Chcete prodat nebo, pronajmou nemovitost s maximálním možným ziskem? Zdarma Vám poradím jak efektivně zrealizovat celý průběh prodeje, pronájmu. Jsem občan Nového Lískovce se specializací na Brno-Jih. Vyplácím i odměny 5 10 tis. za doporučení. Možné konzultace a více info na tel.: , ČESKÁ VÝROBA JISTÁ KVALITA OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí pátek 9 18 hod., sobota 9 12 hod. Jihlavská 26, Brno-Nový Lískovec, tel.: , tel./fax: Objednávky pohřbů kompletní pietní služby Koliště 7 tel.: Jihlavská 1 tel.: Lužánecká 2a tel.: Vídeňská 9 tel.: Pekařská 52 tel.: Nepřetržitý svoz zesnulých:

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Žádost o splátkový kalendář Lenka Zeiselová, bývalý uživatel bytu č.14 na ulici Kurská č.o. 2 v Brně Starém Lískovci

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí.

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 4 ze dne 17. 12. 2014 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3974/2014 Počet stránek dokumentu: 5 Usnesení RM č. 68/2014 schválit Dohodu o

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 23. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 25. 6. 2014 v 17:00 hod.

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 23. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 25. 6. 2014 v 17:00 hod. Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 23. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 25. 6. 2014 v 17:00 hod. 8. Výběr generálního projektanta na akci "Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury,

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 27.11.2013 VI/69/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. r. 2013 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

3.VII.6/2400/1 Věc : Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice

3.VII.6/2400/1 Věc : Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice Z á p i s z 6. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 18.02.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Štefan, Sedláček, Freiberg, Štědronský, Vondráčková,

Více

U S N E S E N Í Z 15. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE Zastupitelstvo MČ. s c h v a l u j e. pan Kahoun Ladislav

U S N E S E N Í Z 15. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE Zastupitelstvo MČ. s c h v a l u j e. pan Kahoun Ladislav U S N E S E N Í Z 15. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 18.3.2009 Zastupitelstvo MČ návrhovou komise ve složení ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: s následujícím programem:

Více

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1108/47/12 1. schvaluje program 47. schůze

Více

19. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

19. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 19. schůze Rady, konané dne 16. prosince 2015 v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení, výběrová kritéria

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení, výběrová kritéria Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje v termínu od 19. 01. 2017 do 27. 02. 2017 do 10:00 hodin VEŘEJNOU NABÍDKU na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor k účelu využití jako Rodinné centrum P10-003587/2017

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.8.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č. 18 ve 4. podlaží domu na ulici Kurská, č.o.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.2.2013 1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Rada MČ Brno-Starý

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 11. jednání datum konání: 24.03.2015 čís. RMČ11/0154/15 - RMČ11/0175/15 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 24.03.2015 Číslo Název Předkladatel RMČ11/0154/15 Kontrola

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 24.11.2010 1. Výměna bytů Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů na ul.: Labská č.o.35, Brno a Oblá č.o. 57, Brno

Více

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 03.12.2012 VI/49/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. 2012 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.5.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 23.11. 2011 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. 09 2 400 08 00352 ze dne 12.11.2008 k bytu č. 43, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 3.řádného jednání rady města konaného dne 10.3.2014 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 58/2014 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města.

Více

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9.

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9. Z á p i s z 73. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 30.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p. Pavlík, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 14. 12. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 53.1. Akce Rybník Sobín oprava bezpečnostního přelivu 53.1.1. souhlasila

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bukovice, IČ: 00653675 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne

USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne 13. 6. 2016 Program: 1) Schválení programu zastupitelstva obce 2) Obnova místní komunikace Třešňovka zadávací dokumentace,

Více

Usnesení z VII/31. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VII/31. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VII/31. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.04.2016 VII/31/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2016 RMČ doporučuje ZMČ vzít na vědomí

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy Z á p i s z 90. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 2.7.2014 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Karnet, Ing. Svobodová, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 07.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/10/2015 Schválení programu 10. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík, MBA Bc. Petr Machálek Josef Červenka Mgr., Bc. Jiří Jobánek Ing. Karel Doležal

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík, MBA Bc. Petr Machálek Josef Červenka Mgr., Bc. Jiří Jobánek Ing. Karel Doležal Zápis 70. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 9. ledna 2017 v 8:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 8:00 hodin Ing. Pavel

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Počet stran: 5 Účinnost od 1. 1. 2015 Tyto zásady slouží

Více

Pravidla pro poskytování neinvestičních transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské

Pravidla pro poskytování neinvestičních transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Neinvestiční transfer neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfer poskytovaný z rozpočtu městské části Brno-Nový Lískovec

Více

USNESENÍ z I. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná

USNESENÍ z I. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná Zastupitelstvo MČ Brno-sever V Brně dne 23. dubna 2015 USNESENÍ z, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná 2. 2. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2015

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014

Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Rozpočet MČ Brno-Kohoutovice je navrhován jako vyrovnaný s financováním rozpočtové třídy 8 v objemu příjmů a výdajů ve výši 58 676 tis. Kč. Zadluženost MČ

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 15/2016

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 15/2016 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 15/2016 Ze schůze Rady města Toužim konané dne 15. srpna 2016 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady 2. Projednání záměru na prodej nemovitého majetku

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 35. jednání datum konání: 10.05.2016 čís. RMČ35/0572/16 - RMČ35/0591/16 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 10.05.2016 Číslo Název Předkladatel RMČ35/0572/16 Kontrola

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více