O m i c k ý zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O m i c k ý zpravodaj"

Transkript

1 O m i c k ý zpravodaj Ročník IX. 9/2012 září V tomto čísle naleznete: slovo starostky, Volby do zastupitelstev krajů 2012, služby lékárny Troubsko, sběr papíru pro MŠ, velkoobjemové kontejnery v obci, svoz nebezpečného odpadu, E.ON informuje, důchodová reforma, kominík v obci, inzerce..., společenská kronika, a jiné

2 Vážení spoluobčané, máme tu krásný podzim, tak jako vloni a doufám, že takové pěkné dny co nejdéle vydrží, ať můžeme dostatečně načerpat energii ze sluníčka na nadcházející zimu. Pěkného počasí bylo třeba využít také pro stavební, nebo v tomto případě spíš bourací práce. Asi nikomu z vás neunikla demolice několika stodol a objektů obecního domu č. 18, které byly v havarijním stavu. Nabízí se samo sebou otázka, co s budovou a prostorem dál? Nápadů jak smysluplně rozlehlý prostor uprostřed vesnice využít je dost, horší už je to s dostupnými financemi. Já i zastupitelé se touto otázkou velmi intenzivně zabýváme a doufám, že vám v dohledné době budu moct poskytnout už nějaké konkrétnější informace o zamýšleném záměru. V současných prostorách budovy je nyní kromě knihovny, učebny hudební školy a výtvarného kroužku také k dispozici pedikúra, tak jak bylo avizováno už v minulém zpravodaji. Myslím, že nejen pro starší občany, kteří by jinak museli za takovou službou někam dojíždět, je fajn mít takovou možnost v místě bydliště. Paní Skalníková je velmi šikovná a tak bych byla ráda, aby měla dostatek klientů z řad omických občanů a nemusela za chvíli odejít pro nedostatek zájmu. Bohužel mám tuto zkušenost třeba s lektory aerobiku, kteří sem v době nedávno minulé dojížděli. Napřed byl zájem obrovský a tělocvična praskala ve švech, ale postupně zájem upadal, až se dotyčným vůbec nevyplatilo sem jezdit. A byla to velká škoda. Potom je ale těžké si ztěžovat, že se v Omicích nic neděje a že je zde málo služeb. Je to všechno o zájmu a podpoře takových aktivit nás občanů. Naše vesnice už má bezmála 800 obyvatel a to přece není málo na to, aby se zde nemohly uchytit služby a další aktivity, které by nám všem mohly komfort bydlení v našich Omicích ještě trošku vylepšit. Libuše Pličková, starostka

3 Volby do zastupitelstev krajů Na základě Rozhodnutí prezidenta republiky (viz. Sbírka zákonů č. 224/2012 ze dne ) se Volby do zastupitelstev krajů uskuteční ve dnech a V první den voleb v pátek 12. října 2012 proběhne hlasování od do hodin, v druhý den voleb v sobotu 13. října 2012 se bude hlasovat od 8.00 do hodin. Sčítání výsledků hlasování proběhne v sobotu, bezprostředně po uzavření volebních místností. Počet volebních okrsků v obci Omice je jeden. Hlasování na území obce proběhne na místě obvyklém zasedací místnost obecního úřadu Omice. Údaje o době a místě konání voleb, o počtu členů volební komise, zapisovateli, jste mohli a můžete najít na úřední desce Voliči mají právo ověřit si, zda jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, případně požadovat doplnění nebo provedení oprav. Ověření se provádí na OÚ Omice ohlašovna. Novela zákona o volbách do zastupitelstev krajů umožňuje poprvé při letošních volbách do krajských zastupitelstev požádat příslušný obecní úřad o vydání voličského průkazu.voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje. Tudíž lze volit jen v územním obvodu kraje dle místa trvalého pobytu. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to OSOBNĚ u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. do hod. dne ) nebo PODÁNÍM doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do hod. dne ) obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Ověření podpisu voliče v souvislosti s žádostí o vydání voličského průkazu nebo s případným pořizováním plné moci k převzetí voličského průkazu je osvobozeno od povinnosti hradit správní poplatek.voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do

4 územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Žádosti o vydání voličského průkazu pro voliče s trvalým pobytem v Omicích se vyřizují na ohlašovně pobytu OÚ Omice.Informace k volbám poskytuje Andrea Zahradníková Vzor Žádosti o vydání voličského průkazu Obecní úřad Omice Tetčická 51 Omice p. Troubsko ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU pro volby do zastupitelstev krajů 2012 podle 26a odst. 1 a 2 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), ž á d á m o vydání voličského průkazu pro hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 12 a 13. října 2012, neboť nebudu moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsem zapsán(a). Jméno a příjmení : Datum narození : Trvalý pobyt:.. Voličský průkaz: a) převezmu osobně* (na OÚ Omice, Tetčická 51,Omice) b) převezme jiná osoba*, která se prokáže plnou mocí s mým ověřeným podpisem (na OÚ Omice, Tetčická 51,Omice) c) zašlete na adresu* (uveďte přesnou adresu, včetně PSČ) Datum: Podpis žadatele-voliče**: Vysvětlivky: *označte jednu z možností **podle 26a odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb. - v případě LISTINNÉHO podání žádosti (doručené nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do hod. dne ) je třeba, aby podpis voliče žadatele byl opatřen jeho úředně ověřeným podpisem. Podle ust. 8 odst. 2 písm f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek - v případě ELEKTRONICKÉHO podání žádosti (doručené nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do hod. dne ) musí být žádost podepsána uznávaným elektronickým podpisem voliče - žádost lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím DATOVÉ SCHRÁNKY (doručena musí být nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do hod. dne )

5 Lékárna Troubsko Nabízíme Vám výdej léků na recepty prodej volně prodejných léků výdej na poukaz: inkontinenční pomůcky, punčochy, ortopedické pomůcky... široký výběr vitamínových preparátů: Walmark, GS, MedPharma, potravinové doplňky a čaje: Leros, Megafyt, Apotheke... homeopatika léčebnou kosmetiku přípravky dentální hygieny: Sensodyne, Parodontax, Listerine, Curaprox... dětskou výživu a kosmetiku: Sunar, Hipp, Nutrilon, Bübchen, přístroje na měření krevního tlaku a cukru veterinární léky autolékárničky: nové, kontrola a výměna obsahu podle exspirace nebo jejich doplnění podle aktuální legislativy Poskytujeme pro stálé zákazníky nabídku akčního zboží příznivě nízké ceny léků a doplatků inzulíny bez doplatků Samozřejmostí je poradenství při výběru léčiv,vitamínů a potravinových doplňků. Také se u nás můžete spolehnout na odborné poradenství v oblasti léčiv předepsaných na lékařský předpis. Na další spolupráci se těší tým naší lékárny. Nabízíme službu občanům Omic, rozvoz léků do domu zdarma v případě, že si odevzdáte recept do schránky Obecního úřadu Omice, nebo přímo na Obecním úřadě. Vyzvednutí receptů paní magistrou bude ve dnech Po a St, tudíž rozvoz léků proběhne následující den tj. Út a Čt. Otevírací doba: Po Út St Čt Pá

6 Dne 1.října 2012 odpoledne bude přistaven KONTEJNER NA PAPÍR (jakýkoli), naproti vchodu prodejny Enapo. Do 3. října 2012 do něj můžete donést papír a přispět tak naší školce v Omicích. Za Vaši případnou pomoc děkuje MŠ a Sdružení rodičů ***************************** Na základě dobré loňské zkušenosti a zájmu o výtvarný kroužek - nabízím mladým zájemcům (12-letým a starším ) výuku kreslení zaměřenou na přípravu k talentovým zkouškám z kreslení na školách, které to vyžadují. Upozorňuji, že jde o zručnost, kterou člověk nenabude za 2 měsíce před termínem zkoušek, ale nejlépe 1-2 roky předem. Setkání zájemců bude ve středu v 17:00, v obecním domě pop.č. 18. Ing.Arch.Klára Adamová ***************************** I letos díky sponzorům naší obce Omice, díky za dodané fotografie panem Milošem Horkým. Připravujeme Omický kalendář V příštím čísle zpravodaje uvedeme datum zahájení prodeje.

7 Důležité upozornění: VE DNECH Od tj. pátek do tj. neděle včetně budou v obci Omice přistaveny VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na velkoobjemový odpad!!! Do těchto kontejnerů nepatří nebezpečný odpad(tj.televizory, baterie, nádoby od barev, olejů atd.)!!! Stanoviště, kde budou kontejnery přistaveny: - ul. Brněnská u SOKOLOVNY - ul. Brněnská u SAMOOBSLUHY - ul. Tetčická MALÉ HŘIŠTĚ - místní část KÝVALKA *************************************** S V O Z nebezpečného odpadu (nádoby od barev, olejů, ředidel, samotné barvy, oleje, apod.,zářivky a jiné), proběhne v naší obci Omice dne stanoviště sběru *u samoobsluhy 16:00 16:20 * u garáží ul. Tetčická 16:25 16:45 Při tomto sběru se NEBUDOU odebírat televizory, ledničky a pneumatiky!!! *************************************** Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie: Dne od 10:00 do 14:00 Vypnutá bude oblast: trafostanice 6235 Omice u hřiště tj. ul. Tetčická,ul. Nádražní Dne od 8:00 do 12:00 Vypnutá bude oblast: trafostanice Omice bytovky

8 Důchodová reforma Jak se asi většina z Vás dozvěděla ze sdělovacích prostředků, vládní koalice prosadila v rámci zefektivňování hospodaření ve sněmovně důchodovou reformu. Zavádí dobrovolné spoření v nových penzijních fondech a současně mění i dosavadní systém penzijního připojištění se státním příspěvkem. Hlavní část reformy má platit od ledna Už dříve poslanci schválili první část reformy, která prodlužuje věk odchodu do penze a částečně mění i výši státního důchodu. Tato část platí od podzimu Dosavadní systém penzijního připojištění se státním příspěvkem bude zachován, projde ale změnami. Mimo jiné zpřísní pravidla pro státní příspěvek. Došlo i ke schválení nových zákonů, týkajících se této problematiky, a to: Zákon o důchodovém spoření zavádí možnost penzijního připojištění u soukromých fondů. Zákon o doplňkovém penzijním spoření uzavírá současné penzijní připojištění se státním příspěvkem. Vzhledem k tomu, že situace se týká nás všech v současné době pracujících a generací budoucích důchodců, je potřeba získat ucelené informace, abychom se mohli správně rozhodnout. Tak jako většina věcí v životě má ale i tohle svá pro a proti. Někteří na tom vydělají a někteří (většinou ti bez správných informací) na tom prodělají. Bohužel, stát nemá peníze a o svou budoucnost se budeme muset postarat sami. A protože se jedná při uzavírání připojištění o časově omezenou státní zakázku, tak už se spousta soukromých společností chystá k získávání klientů za pomoci tzv. zprostředkovatelů (podobně tak, jako to probíhalo při uvolnění trhu s energiemi), kterým půjde hlavně o jejich zisk za uzavřenou smlouvu. Výhodnost pro klienta bude většinou až na posledním místě. Díky paní starostce, která nám umožní se s Vámi setkat v zasedací místnosti Obecního úřadu, si Vás dovoluji pozvat na informační setkání, kde Vám rádi problematiku a hlavně případná úskalí vysvětlíme. Cílová skupina je 35 let a výše, tito se budou muset rozhodnout pro případný vstup do nového penzijního plánu v období leden červen Po uplynutí této doby již nebude možné do II. pilíře vstoupit. Vítáni jsou ale i mladší ročníky, které sice mají čas k rozhodnutí, ale také mohou být zprostředkovateli osloveni. Setkání se uskuteční v pátek a ve středu pokaždé v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Omicích. Z kapacitních a organizačních důvodů Vás prosím o potvrzení účasti zasláním SMS na moje telefonní číslo: Přeji krásné podzimní dny. Simona Hudíková

9 Inzerce: * HLEDÁM ZAHRADU kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám. Tel.: * KOUPÍM POZEMEK v Brně i okolí, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychle jednání, tel.: * KOUPÍM GARÁŽ kdekoliv v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá, tel.: *KOUPÍM RODINNÝ DŮM v Brně (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel.: Zn. Brno i okraj. *************************************** Pro zájemce, kteří se nahlásili na obecním úřadě, bude kominická firma provádět služby ve dnech 11. a 12. října 2012 vždy od 8:00 hodin. *************************************** Opět komíny v těchto dnech začínají v naší obci chodit kominíci s nabídkou svých služeb. Ceník prací je orientační, čištění Kč, kontrola Kč, revize Kč, frézování komínů Kč za metr. Výše pokuty pokud vznikne požár z důvodu zanedbaného, nezkontrolovaného komína Kč. Pojišťovna výrazně krátí plnění. Pokud u vás zazvoní kominík, žádejte o průkaz - osvědčení. Co říká zákon, od ledna 2011 je kontrola komína povinná jednou do roka. Pokud topíte pevnými palivy, můžete si komín vyčistit sami, ale minimálně 3x do roka. Kontrolu komínů na plynná paliva může čistit pouze kominík. Lon. jun.

10 CENY PALIVOVÉHO DŘÍVÍ ŠTÍPANÉHO ( včetně DPH) pobočka Nevojice Dřevina mobil sypaný prostorový metr 1 kontejner 1 sprm obsah 7 sprm obsah 11 sprm - směs tvrdých listnáčů (dub, jasan, habr) - směs ostatních listnáčů (topol, olše, lípa, osika) - čistá bříza - směs jehličnanů - čistý buk /habr 1.130, , ,- 990, , , , , ,- 990, , , , , ,- Přepravné AVIA kontejner (ceny jsou vč. DPH) pásmo km sazba / ujetý kilometr 0-20 km 24,- Kč km 23,- Kč km 22,- Kč + 41 km 19,- Kč - nakládka, vykládka zdarma - cena je stejná pro všechny délky polínek tj. 30, 33, 40 a 50 cm. - možnost i vlastní dopravy, je však nutné vhodné vozidlo otevřená korba - doporučujeme zákazníkům objednat dřevo včas, neboť jednou z podmínek správného topení je jeho vysušení -dodací lhůty po dohodě se zákazníkem, změna cen vyhrazena ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘÍVÍ -celoroční prodej -nejširší sortiment dřevin, tvrdé i měkké -rychlé dodání -kvalita -výhodné ceny -délky polen do 30 cm, do 33 cm, do 40 cm, do 50 cm, a do 70 cm -doprava vozidlem Avia -možnost dodání i menšího množství -využijte platnosti snížené sazby DPH To vše Vám nabízí a ochotně zajistí Váš tradiční,stálý dodavatel: LESNICTVÍ KOHOUTEK s.r.o, ul. Dr. Horníčka 679, Tlumačov, mobil

11 Zloději opět kradli v Omicích Dva odpadkové koše a dva kanálové rošty ukradl zloděj v pondělí v nočních hodinách. Letos je to již po několikáté. Pokud bude legislativa taková jaké je, nedá se nic dělat. Stačilo by, aby sběrny evidentně ukradené předměty nebraly a je vystaráno. Lon.jun. Podomní nabídky na prodej.. V sobotu navštívila naší vesnici slečna, která nabízela zdarma voňavky různé kvality. Zdarma zodpověděla různé otázky a pak vám nabídla voňavku za 1000Kč. Se svou retorikou by klidně mohla jít do parlamentu. V úterý zase chodili po Omicích slušně oblečení chlapíci a nabízeli změnu distributora plynu. Když je člověk poslouchal, měl dojem, že za plyn vám budou platit oni a ne spotřebitel. Poslední rada, nepouštějte si do domu různé prodejce. Tlačí se tak neomaleně, že starší člověk se těžko chrání. Lon.jun. 5 nejdůležitějších ochránců dětského zdraví.. chcete, aby byly vaše děti zdravé? Musíte pečlivě dohlédnout na přísun vitamínů. Které vitamíny jsou pro děti nejdůležitější? Vitamíny působí nejen preventivně, ale jsou také nezbytnými pomocníky při léčbě většiny chorob. Jediné vitamíny D a K si organismus dokáže v určitém množství sám vytvořit. Vitamín D vzniká působením slunečního záření a vitamín K tvoří mikroorganismy ve střevě. Ostatní musíme získat z jídla. 1) Céčko zázrak přírody, vitamín C představuje 80% potřeby vitamínů.stimuluje imunitní systém, podporuje přirozenou očistu těla, apod. Největším zdrojem cečka jsou šípky, červené papriky, kiwi, listová zelenina, jablka, citróny, špenát nebo zelí. 2) Zrak ostří beta-karoten, podporuje spoustu důležitých tělesných funkcí, zrak, správný růst a tvorbu kostí nebo obnovu tělesných tkání. Zdrojem je mrkev, špenát, tykev, rajčata a grepy. 3) Éčko osvěží buňky, éčko pomáhá regenerovat buňky a posilovat imunitní systém, odbourává nezdravý cholesterol. Najdeme ho v oříšcích, listové zelenině. 4) Pro školáky vitamín B (B1,B2,B5,B6,B12), béčka podporují koncentraci a paměť. Největším zdrojem je sladkovodní řasa chlorela, vejce, kvasnice, hovězí, drůbeží a rybí maso, oříšky, med. 5) Pro správný růst - vitamín D dopřávejte proto svým dětem 2x týdně lososa, sardinkovou pomazánku nebo pstruha. Jedině čerstvé je živé vitamíny, minerály a enzymy tělu prospěšné v organické neboli živé formě získáte pouze z čerstvé zeleniny, ovoce či semínek a oříšků. Tepelnou či chemickou úpravou se tyto blahodárné látky ztrácejí. Lon.jun.

12 SPOLEČENSKÁ KRONIKA S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci září oslavují svá životní jubilea. Zvláště pak přejeme: paní Janě HERMANOVÉ panu Rudolfu KŘIVÁNKOVI panu Oldřichu LONDÝNOVI st. Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání. Opustily nás V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že v měsíci září nás navždy opustila paní Marie ANTOŠOVÁ Čest její památce VÍTÁME MEZI NÁMI v měsíci září se narodili Nikolas Josef Holešovský Radim Hutira Rodičům blahopřejeme a miminkům přejeme v životě to nejlepší. OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č. MK ČR E Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č , fax ,

Ročník XVII. 2/2011 únor

Ročník XVII. 2/2011 únor O m i c k ý zpravodaj Ročník XVII. 2/2011 únor VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, dne 12. 2. 2011 jsme přivítali nové občánky naší obce Omice. Narození dítěte je tím největším štěstím, které rodiče spolu prožívají. všechny

Více

O m i c k ý zpravodaj

O m i c k ý zpravodaj O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 2/2014 únor V tomto čísle naleznete: * Slovo starostky * Výňatek ze zápisu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice * Výběr poplatků * Informace ke Smlouvám o nájmu hrobového

Více

O m i c k ý zpravodaj

O m i c k ý zpravodaj O m i c k ý zpravodaj Ročník XXI. 3/2015 březen V tomto čísle naleznete: rozhovor pana starosty Petra Kadely s panem Oldřichem Londýnem jun. výňatek zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Omice ze dne

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ duben 2010 V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná

Více

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.4 / 2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE letošní rok je ve znamení voleb, proto i v posledních zpravodajích se v mých řádcích téma voleb stále opakuje.

Více

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 123 www.repiste.eu ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne

Více

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012 uzávěrka příštího čísla: 4. února 2013 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 51 jaro 2015 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Foto k článku: Rehabilitační pobyt ve FN Motol Rehabilitace stability stoje a chůze na dynamickém chodníku s integrovanými

Více

Víte, že na své adrese nemáte hlášené sídlo neznámé osoby?

Víte, že na své adrese nemáte hlášené sídlo neznámé osoby? ROČNÍK XVI. ČÍSLO 65 PROSINEC 2009 Vážení spoluobčané, na podzim tohoto roku je tomu už sedm let, kdy jsem poprvé využil kontaktu s Vámi prostřednictvím úvodního sloupku tohoto zpravodaje. Po sedm let

Více

měsíčník Roztok a Žalova 7 8/2014

měsíčník Roztok a Žalova 7 8/2014 7 8/2014 Po unikátním točitém schodišti v nové budově ZŠ se 1. září budou moci projít nejen žáci, ale i veřejnost v rámci Dne otevřených dveří Postup pořízení územního plánu (str. 7) Zámek v Roztokách

Více

Proslov starosty města

Proslov starosty města V TOMTO VYDÁNÍ: Únor 2011/01 Přehled místních poplatků na území města Sezimova Ústí v roce 2011 Sčítání lidu 2011 krok za krokem Informace ze Správy Města Sezimovo Ústí Informace o vyúčtování služeb spojených

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena

V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 102 Setkání generací Rok se s rokem sešel a dne 5. 9. 2012 oslavila svoje významné 101. narozeniny paní Ludmila Váňová rodačka

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi.

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2013 říjen Vážení spoluobčané, Program byl zahájen již ve čtvrtek 5. září, kdy se v prostorách hostince Slunečnice stavěla máje. Páteční večer patřil taneční

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str.

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 10/2014 Ročník 62 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 6 Který silniční okruh kolem Prahy je opravdu rozumný? Str. 4 Kalendář akcí v Horních Počernicích

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního

Více