Elektrochemie. Předmět elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytů, taveniny solí) vodivost. jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, články)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektrochemie. Předmět elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytů, taveniny solí) vodivost. jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, články)"

Transkript

1 Elektrochemie 1/30 Předmět elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytů, taveniny solí) vodivost jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, články) Vodiče: vodivost způsobena pohybem elektronů uvnitř mřížky: kovy, grafit, polovodiče (i díry) vodivost způsobena pohybem iontů: roztoky elektrolytů, taveniny solí vodivost způsobena pohybem iontů a volných elektronů: plazma

2 Roztoky elektrolytů 2/30 silný elektrolyt: úplně disociovaný (v pouze ve formě iontů) H 2 SO 4, KOH, Ca(OH) 2, NaCl, BaSO 4,... ne nutně do všech stupňů, např.: 100 % H 2 SO 4 H + + HSO částečně 4 2 H + + SO 4 2 slabý elektrolyt: i nedisociované molekuly organické kyseliny a zásady, NH 3, H 2 O,... standardní stavy: rozpouštědlo (voda): ; ve zředěných H2 O = 1 ionty: [c] ( = γ c /c st ) disociační konstanta = rovnovážná konstanta disociační reakce CH 3 COOH CH 3 COO + H + NH 3 + H 2 O NH OH (COOH) 2 HOOC-COO + H + ph log = log 10, p = log ph = log H + γ H +=1 = log c H + c st = log c H+ mol dm 3? = log[h + ]? = log{h + } H3 O + H + přesněji: H3 O + = H + H2 O H 3 O + = hydr(ox)onium

3 Disociace vody 3/30 Disociace vody: H 2 O H + + OH Iontový součin vody K w : (ionic product, autoionization constant) K w = H + OH H2 O Neboli (při 25 C): c H + c OH (c st ) 2 [H+ ][OH ]. = (25 C) ph + poh = pk w = 14 přesněji závisí na teplotě: pk w (100 C) = těžká voda: pk w (25 C) = (izotopový efekt: deuterium je pevněji vázáno)

4 Disociace vody a konstanta kyselosti 4/30 V tabulkách se vyskytuje konstanta kyselosti (acidity constant, ionization constant) = rovnovážná konstanta deprotonizace, zn. K a kyseliny: K a = disociační konstanta kyseliny CH 3 COOH CH 3 COO + H + K a = K d zásady: disociační konstanta kyseliny konjugované k dané zásadě NH 4 + NH 3 + H + (K a ) ( 1) H 2 O H + + OH (K w ) (+1) NH 3 + H 2 O NH OH K d = K w /K a Příklad. Konstanta kyselosti amonia je pk a = 9.25 (při 25 C). Vypočtěte disociační konstantu hydroxidu amonného (amoniaku) ve vodě

5 ph silných kyselin a zásad 5/30 Příklad. Jaké je ph roztoku HCl o koncentraci 0.01 mol dm 3? Do 1. stupně disociuje ze 100 %: c H + = c HCl ph = log H + log c H + = 2 Příklad. Jaké je ph roztoku H 2 SO 4 o koncentraci mol dm 3? Do 1. stupně disociuje ze 100 %, do 2. stupně částečně, ale protože c K 2 = , lze přibližně považovat kyselinu za 100 % disociovanou. c H + = 2c H2 SO 4 ph = log H + log(2c H +) = 2.7 přesněji 2.75 (částečná disociace a Debye Hückel) Příklad. Jaké je ph roztoku NaOH o koncentraci 0.01 mol dm 3 za teploty 25 C? c OH = 0.01 mol dm 3, c H + = /0.01 = mol dm 3, ph = 12 Příklad. Jaké je ph roztoku Ca(OH) 2 o koncentraci mol dm 3 za teploty 25 C? c OH = mol dm 3, poh = 2.7, ph = = 11.3

6 Disociace slabé kyseliny I 6/30 HA H + + A Kolik je ph roztoku slabé kyseliny HA o dané koncentraci? (analytická) koncentrace: c 0 konstanta acidity: K a Předpoklady: c OH c H + γ = 1 (aproximace zředěného ) Bilance: látka zač. rovn. HA c 0 c 0 A 0 Rovnice: [H + ][A ] [HA] = 2 c 0 = K a H + 0 Hnidopišská poznámka: správně 2 (c 0 )c st = K a. Standardní koncentraci c st budeme v podobných případech vynechávat koncentrace nutno dosazovat v mol dm 3.

7 Disociace slabé kyseliny II 7/30 Rovnice: [H + ][A ] [HA] = 2 c 0 = K a Řešení: K 2 a c H + = = + K a c 0 K a 2 2 Shrnutí předpokladů této aproximace: kyselina je silnější než voda (K a K w ) c 0 K a Ka c 0 koncentrace c 0 je dost vysoká (c 0 K a ), pak je většina kyseliny nedisociovaná koncentrace není zas příliš vysoká, aby platila aproximace zředění (γ = 1) Jiná vyjádření: ph = 1 2 (pk a + pc A ) Stupeň disociace: α K a c 0

8 Disociace slabé kyseliny III 8/30 HA H + + A Kolik je deprotonované formy v roztoku o daném ph? (např. v pufru) látka zač. rovn. 10 HA c 0 c 0 A 0 H + c H + c H + nebilancujeme Stupeň disociace: = c A = α = Použili jsme předpoklad: c 0K a c H + + K a 1 c H +/K a + 1 [A ] [HA] = K a [H + ] c/mmol dm -3 5 [CH 3 COOH] CH 3 COOH 10 mmol dm -3 pk a = ph [CH 3 COO -- ] γ = 1 (aproximace zředěného ) α = 1 2 pro ph=pk a

9 Kolik je ph dešt ové vody při 25 C za tlaku 1 bar? [jkv pic/co2.png] 9/30 Henryho konstanta pro rozpouštění CO 2 : K h = mol dm 3 bar 1 Konst. acidity CO 2 : pk a1 = 6.37 (jiné zdroje 6.3). To je sumární pro: CO 2 + H 2 O [H 2 CO 3 ] H + + HCO 3 CO 2 ve vzduchu (2/2019 Maua Loa): y = 411 ppm CO 3 2 lze za těchto podmínek zanedbat (pk a2 = 10.32) Koncentraci OH lze zanedbat (18. stol.: y = 280 ppm) c CO2 = K h y CO2 p = mol dm 3 bar bar = mol dm 3? Bilance: c H + = c HCO3 (Nikoliv c CO2 = cco2.0 c H +, jak by bylo v případě, kdyby byla zadaná počáteční koncentrace CO 2.) Rovnice: [H + ][HCO 3 ] [CO 2 ] = K a1 log [H + ] = K a1 [CO 2 ], ph = 1 2 (pk a1 + p[co 2 ]) = 1 2 ( ) = 5.62 pozn: skutečné ph bývá nižší (HNO 3, H 2 SO 4 ) (18. stol.: ph = 5.70)

10 ph slabé zásady 10/30 Příklad. Spočtěte ph vodního roztoku ethylaminu při vstupní koncentraci c 0 = 0.01 mol dm 3 a pokojové teplotě. Konstanta kyselosti ethylamonia je rovna K a = K d = K w K a = Předpoklady: [H + ] [OH ], γ = = Dále stejně jako pro kyseliny: [OH K 2 d ] = + K d c 0 K d 2 2 neboli: c 0 K d Kd c 0 ph = 1 2 (pk a + pk w pc 0 ) ph=11.34, přibližně: 11.40; α = 0.22

11 Simultánní rovnováhy: velmi zředěné roztoky 11/30 Pro velmi slabé kyseliny a/nebo zředěné nutno uvažovat disociaci vody. HA H + + A (rozsah r. =, rovn. konst. = K a ) H 2 O H + + OH (rozsah r. = y, rovn. konst. = K w ) Explicitní bilance látka zač. rovn. látka Implicitní bilance zachování HA c 0 c 0 A 0 H y OH 0 y Rovnice ( + y) c 0 = K a ( + y)y = K w 2 rovnice o 2 neznámých:, y A [A ] + [HA] = c 0 náboj [H + ] ([A ] + [OH ]) = 0 Rovnice [H + ][A ] [HA] = K a [H + ][OH ] = K w celkem 4 rovnice o 4 neznámých: [H + ], [HA], [A ], [OH ]

12 Ukázka: výpočet v systému Maple [cd../maple; xmaple HCN.mw] 12/30 Ve zředěném roztoku jsou i slabé kyseliny prakticky 100% disociované s výjimkou velmi slabých (pk a > 6)

13 Ukázka: velmi zředěné roztoky 13/30 CH 3 COOH, pk a = přesně 7 [H + ] = Ka (to umíte!) Ka c 0 K a 2 ph 6 5 [H + ] = K a c 0 (přibližný vzorec většinou zcela vyhovuje) 4 3 Pozn.: p[kyselina] = log[kyselina] = log ckyselina c st p[c 2 H 5 COOH]

14 [cd show; blend -g lysine] 14/30 Simultánní rovnováhy: více nábojových stavů Aminokyseliny: nábojový stav podle ph. Např. HIS, LYS: H 3 A 2+ H 2 A + + H + (K a1 ) H 2 A + HA + H + (K a2 ) HA A + H + (K a3 ) H + se nejsnáze odštěpuje z H 3 A 2+, nejobtížněji z HA K a1 > K a2 > K a3 neboli pk a1 < pk a2 < pk a3. Bilance: Rovnice: [A ] + [HA] + [H 2 A + ] + [H 3 A 2+ ] = c 0 [H 2 A + ][H + ] [H 3 A 2+ ] [HA][H + ] [H 2 A + ] [A ][H + ] [HA] = K a1 = K a2 = K a3

15 Nábojové stavy lysinu [cd../maple; xmaple lysine.mws] 15/30 NH 2 -(CH 2 ) 4 -CH(NH 2 )-COOH, pk a1 = 2.15, pk a2 = 9.16, pk a3 = pk a1 pk a2 pk a3 c i / mmol dm Lys Lys LysH + LysH ph

16 Nábojové stavy lysinu přibližně 16/30 Kolik je kterého stavu při ph = 3, c 0 = 1 mmol dm 3 (neboli pc 0 = 3)? Rovnice: [H 2 A + ] [H 3 A 2+ ] [HA] [H 2 A + ] [A ] [HA] = K a1 [H + ] = 7.08 = K a2 [H + ] = K a3 [H + ] = = koncentrace HA a A lze zanedbat. Zjednodušená bilance: [H 2 A + ] + [H 3 A 2+ ] = 1 mmol dm 3 Výsledek: [H 2 A + ] = 0.88 mmol dm 3, [H 3 A 2+ ] = 0.12 mmol dm 3

17 Příklad z praxe 17/30 Titanové zubní náhrady se povrchově upravují (mj.) máčením v roztoku kyseliny fosforečné. Jakou koncentraci má mít roztok, je-li požadováno ph = 3.42? Data pro kyselinu fosforečnou: pk a1 = 2.18, pk a2 = 7.198, pk a3 = mmol/l (H3PO4+H2PO4 ) 0.38 mmol/l (H3PO4 zanedbáno) credit: Wikipedia

18 Sůl slabé kyseliny a silné zásady 18/30 Např. M=Na, A=CH 3 COO. MA M + + A (100 %) A + H 2 O HA + OH (hydrolýza) látka zač. rovn. podmínky M + c 0 c 0 A c 0 c 0 OH 0 K a = [H+ ][A ] [HA] K w (c 0 ) HA 0 H + 0 K w / pro [OH ] [H + ] Řešení: = c 0 K w K a + Kw 2K a 2 K w 2K a c 0 K w K a ph 1 2 (pk w + pk a pc 0 ) kde poslední aproximace je pro c 0 K w Ka & K w, tj. c 0 K a

19 Málo rozpustné soli 19/30 Součin rozpustnosti = rovnovážná konstanta disociační reakce. aktivity solí (s) jsou sůl = 1 předpokládáme jednotkové aktivitní koeficienty γ = 1 BaSO 4 Ba 2+ + SO 4 2 K s = Ba 2+ SO 4 2 BaSO4 = [Ba 2+ ][SO 4 2 ] Mg(OH) 2 Mg OH K s = [Mg 2+ ][OH ] 2 As 2 S 3 2 As S 2 K s = [As 3+ ] 2 [S 2 ] 3 ale: S 2 + H 2 O HS + OH... As 3+ + OH AsOH Příklad. Kolik mg Mg(OH) 2 se rozpustí v litru čisté vody? Data: K s = , M(Mg(OH) 2 ) = 58.3 g mol 1 Bilance: [OH ] = 2[Mg 2+ ] = 2c Rovnice: K s = [Mg 2+ ][OH ] 2 = c(2c) 2 = 4c 3 Řešení: c = [Mg(OH) 2 ] = (K s /4) 1/3 = mol dm 3, c w = cm Mg(OH)2 = 11 mg dm 3 Ne vždy je výpočet takto jednoduchý (hydrolýza, komplexace,... )

20 Málo rozpustné soli: přítomnost dalších iontů 20/30 Součin rozpustnosti št avelanu vápenatého (CaC 2 O 4 ) je a) kolik se rozpustí v čisté vodě? b) kolik se rozpustí v krevní plazmě ([Ca 2+ ] = 2.4 mmol dm 3 ) CaC 2 O 4 Ca 2+ + C 2 O 4 2 K s = [Ca 2+ ][C 2 O 4 2 ] Řešení: a) [C 2 O 4 2 ] = [Ca 2+ ] = K s. = 62 μmol dm 3 vliv hydrolýzy C 2 O 4 2 je nepatrný (62.49 vs μmol dm 3 ) b) [C 2 O 4 2 ] = K s /[Ca 2+ ]. = 1.6 μ mol dm 3 Po přidání jednoho z iontů (CaCl 2, Na 2 C 2 O 4 ) rozpustnost klesne Ale: po přidání H 2 C 2 O 4 rozpustnost mírně stoupne, protože klesne ph a C 2 O 4 2 se protonuje Přítomnost neinteragujících iontů (např. NaCl) způsobí mírné zvýšení rozpustnosti (více později... )

21 Case study: systém CaCO 3 (s,aq) + CO 2 (g,aq) 21/30 Krasové jevy, mořská voda... CaCO 3 (s) Ca 2+ + CO 3 2 CO 2 + H 2 O [H 2 CO 3 ] H + + HCO 3 HCO 3 H + + CO 3 2 pk s = 8.35 (kalcit) pk a1 = 6.37 pk a2 = H 2 O H + + OH pk w = 14 Henryho konstanta pro rozpouštění CO 2 : K h = mol dm 3 bar 1 Známe parciální tlak p CO2 = y CO2 p Bilance CO 2 je dáno parciálním tlakem p CO2 nebilancujeme H CO 3 CaCO 3 (s) je přebytek nebilancujeme Ca nábojová bilance: 2 [Ca 2+ ] + [H + ] 2 [CO 3 2 ] [HCO 3 ] [OH ] = 0 credit:

22 [cd../maple; xmaple vapenec+co2.mws] 22/30 Case study: systém CaCO 3 (s,aq) + CO 2 (g,aq) Rovnice: [CO 2 ] = y CO2 pk h (zadání) [Ca 2+ ][CO 3 2 ] = K s (1) [H + ][HCO 3 ] [CO 2 ] [H + ][CO 2 3 ] [HCO 3 ] = K a1 (2) = K a2 (3) [H + ][OH ] = K w (4) S nábojovou bilancí 2 [Ca 2+ ] + [H + ] 2 [CO 2 3 ] [HCO 3 ] [OH ] = 0 (5) to je 5 rovnic (bez zadání) pro 5 neznámých [Ca 2+ ], [CO 2 3 ], [H + ], [HCO 3 ], [OH ]

23 Case study: systém CaCO 3 (s,aq) + CO 2 (g,aq) 23/30 Rozpustnost vápence ve vodě ve styku se vzduchem (přepočteno na Ca 2+ ) 19.7 mg dm 3 dnes (400 ppm CO 2 ), ph=8.23 (vzroste o 0.01/7 let) 17.6 mg dm 3 kdysi (280 ppm CO 2 ), ph=8.33 Pro srovnání: 4.8 mg dm 3 v čisté vodě (bez styku se vzduchem, ph=9.9) 2.7 mg dm 3 bez uvažování hydrolýzy (tj. jako c st K s, ph=7) Obsah Ca 2+ a ph pro srovnání (je tam i spousta jiných iontů): Krev: 100 mg dm 3, ph = Moře: 400 mg dm 3, ph =

24 Case study: systém CaCO 3 (s,aq) + CO 2 (g,aq) 24/ c w (Ca)/g.m ph kdysi dnes kdysi dnes log(y CO2 /ppm) log(y CO2 /ppm)

25 Pufry 25/30 Pufr (buffer) = roztok schopný udržovat ph při přidání kyseliny/zásady. Typický příklad: roztok slabé kyseliny HA ([HA] = c acid ) + její soli MA (od silné zásady, [MA] = [M + ] = c base ), např. CH 3 COOH + CH 3 COONa acid base látka zač. rovn. M + c base c base A c base c base + H + 0 HA c acid c acid K a = [H+ ][A ] [HA] = (c base + ) c acid Přibližné řešení: c acid = K a c base + K a c acid c base [H + ] = K a c acid c base ph = pk a + log 10 c base c acid

26 Hendersonova Hasselbalchova rovnice 26/30 [H + ] = K a c acid c base ph = pk a + log 10 c base c acid Předpoklady a rozšíření: [OH ], [H + ] c acid, c base (tj. i c acid zhr b c base, c acid, c base K a ); γ = 1 platí i pro směs slabé zásady B (B + H 2 O BH + + OH ) a její soli BHX (od silné kyseliny), c acid = [BHX] = [X ], c base = [B] maximální pufrační kapacita pro c acid = c base

27 Kapacita pufru 27/30 Přidáme malé množství dc silné zásady MOH, která zneutralizuje HA na MA (= base ). Přidání silné kyseliny = ubrání silné zásady c acid c acid dc c base c base + dc Kapacita pufru = β = dc d(ph) = ln 10 [H+ ] dc d[h + ] kolik zásady pufr snese, aby se ph zvětšilo o 1 Za stejných předpokladů jako Henderson Hasselbalch: [H + ](c) = K a c acid [H + c acid dc ](c + dc) = K a c base + dc = K a d[h + ] dc = K a c acid c base c base c acid c base c acid c base 1 dc c acid c base = c acid + c base c acid c base [H + ] c acidc base β = ln 10 c acid + c base ln 10. =

28 Maximální pufrační schopnost 28/30 β = ln 10 c acidc base c acid + c base Pro dané množství A (c A,celkem = c acid + c base ) je maximální pro c acid = c base Maximální pufrační kapacita je dosažena pro ekvimolární směs Příklad: octanový pufr, c acid = c base = 0.1 mol dm 3, ph = pk a = 4.76 ph c base / mol dm -3 β / mol dm c base / mol dm -3 v grafech je přesné řešení pro γ = 1

29 Hydrogenuhličitanový pufr 29/30 bicarbonate buffer, hlavní část pufrační schopnosti krve Henryho konstanta pro rozpouštění CO 2 za teploty těla: K h = mol dm 3 bar 1 Konstanta acidity CO 2 za teploty těla: pk a1 = 6.1 pro CO 2 + H 2 O [H 2 CO 3 ] H + + HCO 3 obsah hydrogenuhličitanů (hlavně NaHCO 3 ): [HCO 3 ] = 24 mmol dm 3 = c base ph = 7.35 až 7.45 [H + ] = K a c acid c base K a [CO 2 ] [NaHCO 3 ] c acid = [H+ ]c base K a, p CO2 = c acid K h = [H+ ]c base K a K h p CO2 = 5.4 až 4.3 kpa ( okolo 5 obj.% v alveolárním vzduchu) Mimo rozsah respirační acidóza/alkalóza

30 Fosfátový pufr Na H 3 PO 4 30/30 H 3 PO 4 : pk a1 = pk a2 = pk a3 = [Na x H 3 x PO 4 ] = 0.01 mol/l ph izotonický, ph=7.4: NaCl, KCl, Na 2 HPO 4 (base), KH 2 PO 4 (acid) (Phosphate buffered saline) 6 exact (γ=1) 4 Henderson- Hasselbalch NaH 2 PO 4 + Na 2 HPO Pozor, v koncentrovanějších roztocích je odchylka od aproximace nekonečného zředění značná! Zde je skutečné ph o cca 0.5 menší než vypočtené, max. pufrační kapacita je pro ph = 6.8. x

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty II Vladimíra Kvasnicová Převod jednotek pmol/l nmol/l µmol/l mmol/l mol/l 10-12 10-9 10-6 10-3 mol/l µg mg g 10-6 10-3 g µl ml dl L 10-6 10-3 10-1 L Cvičení 12) cholesterol (MW=386,7g/mol):

Více

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková převody jednotek výpočet ph ph vodných roztoků ph silných kyselin a zásad ph slabých kyselin a zásad, disociační konstanta, pk ph pufrů koncentace 1000mg př. g/dl mg/l = = *10000

Více

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE 2. PROTOLYTICKÉ REAKCE Protolytické reakce představují všechny reakce spojené s výměnou protonů a jsou označovány jako reakce acidobazické. Teorie Arrheniova (1884): kyseliny disociují ve vodě na vodíkový

Více

Roztoky - elektrolyty

Roztoky - elektrolyty Roztoky - elektrolyty Roztoky - vodné roztoky prakticky vždy vedou elektrický proud Elektrolyty látky, které se štěpí disociují na elektricky nabité částice ionty Původně se předpokládalo, že k disociaci

Více

PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY

PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY Protolytické rovnováhy - úvod Obecná chemická reakce a A + b B c C + d D Veličina Symbol, jednotka Definice rovnovážná konstanta reakce K K = ac C a d D a a A a b B aktivita a a

Více

[ ] d[ Y] rychlost REAKČNÍ KINETIKA X Y

[ ] d[ Y] rychlost REAKČNÍ KINETIKA X Y REAKČNÍ KINETIKA Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí Chemická povaha reaktantů - reaktivita Fyzikální stav reaktantů homogenní vs. heterogenní reakce Teplota 10 C zvýšení rychlosti 2x 3x zýšení

Více

Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN

Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN Teorie kyselin a zásad poznámky 5A GVN 13 června 2007 Arrheniova teorie platná pouze pro vodní roztoky kyseliny jsou látky schopné ve vodném roztoku odštěpit vodíkový kation H + HCl H + + Cl - CH 3 COOH

Více

Biochemický ústav LF MU (E.T.) 2013

Biochemický ústav LF MU (E.T.) 2013 Roztoky elektrolytů: ph, hydrolýza solí, pufry Biochemický ústav LF MU (E.T.) 2013 1 Pojmy, jejichž znalost ze střední školy je nezbytná pro porozumění přednášené látce : elektrolyty, jejich chování, typy

Více

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!!

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!! Výpočty koncentrací objemová % (objemový zlomek) Vsložky % obj. = 100 V celku Objemy nejsou aditivní!!! Příklad: Kolik ethanolu je v 700 ml vodky (40 % obj.)? Kolik promile ethanolu v krvi bude mít muž

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza Soli Soli jsou iontové sloučeniny vzniklé neutralizační reakcí. Např. NaCl je sůl vzniklá reakcí kyseliny HCl a zásady NaOH. Př.: Napište neutralizační reakce jejichž produktem jsou CH 3 COONa, NaCN, NH

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

REAKCE: 1) ACIDOBAZICKÉ Acidum = kyselina Baze = zásada. Využití: V analytické kvantitativní chemii v odměrné analýze

REAKCE: 1) ACIDOBAZICKÉ Acidum = kyselina Baze = zásada. Využití: V analytické kvantitativní chemii v odměrné analýze KYSELINY A ZÁSADY 1 REAKCE: 1) ACIDOBAZICKÉ Acidum = kyselina Baze = zásada Využití: V analytické kvantitativní chemii v odměrné analýze A) ALKALIMETRIE = odměrný roztok je zásada B) ACIDIMETRIE = odměrný

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

Výpočty ph silných a slabých protolytů a barevné acidobazické indikátory

Výpočty ph silných a slabých protolytů a barevné acidobazické indikátory Výpočty ph silných a slabých protolytů a barevné acidobazické indikátory Kamil Záruba Text vznikl jako doplňující zdroj pro soutěžící kategorie B (2012/13). Použitá literatura: Volka a kol., Analytická

Více

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie Otázka: Acidobazické děje Předmět: Chemie Přidal(a): Žaneta Teorie kyselin a zásad: Arrhemiova teorie (1887) Kyseliny jsou látky, které odštěpují ve vodném roztoku proton vodíku H+ HA -> H+ + A- Zásady

Více

2 Roztoky elektrolytů. Osmotický tlak

2 Roztoky elektrolytů. Osmotický tlak Roztoky elektrolytů. Osmotický tlak 1. Doplněním uvedených schémat vyjádřete rozdílné chování různých typů látek po jejich rozpuštění ve vodě. Použijte symboly AB(aq), A + (aq), B - (aq). [s pevná fáze,

Více

ABR a iontového hospodářství

ABR a iontového hospodářství Poruchy acidobazické rovnováhy Patobiochemie a diagnostika poruch ABR a iontového hospodářství Regulace kyselosti vnitřního prostředí CO 2 NH 3 tvorba močoviny glutaminu H + HCO - 3 Martin Vejražka, 2007

Více

ABR a iontového hospodářství

ABR a iontového hospodářství Poruchy acidobazické rovnováhy Patobiochemie a diagnostika poruch ABR a iontového hospodářství Připojte se! Room name: ABR http://b.socrative.com Regulace kyselosti vnitřního prostředí CO 2 NH 3 tvorba

Více

VI. Disociace a iontové rovnováhy

VI. Disociace a iontové rovnováhy VI. Disociace a iontové 1 VI. Disociace a iontové 6.1 Základní pojmy 6.2 Disociace 6.3 Elektrolyty 6.3.1 Iontová rovnováha elektrolytů 6.3.2 Roztoky ideální a reálné 6.4 Teorie kyselin a zásad 6.4.1 Arrhenius

Více

CVIČENÍ Z ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE I

CVIČENÍ Z ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE I ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVEZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování CVIČENÍ Z ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE I doc. Mgr. Marek VACH, Ph.D. Ing. Martin HEŘMANOVSKÝ

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Protolytické děje VY_32_INOVACE_18_15. Mgr. Věra Grimmerová. grimmerova@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Protolytické děje VY_32_INOVACE_18_15. Mgr. Věra Grimmerová. grimmerova@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Anorganické látky v buňkách - seminář. Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové

Anorganické látky v buňkách - seminář. Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové Anorganické látky v buňkách - seminář Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové Zastoupení prvků v přírodě anorganická hmota kyslík (O) 50% křemík (Si) 25% hliník (Al) 7% železo (Fe) 5% vápník

Více

ELEKTROCHEMIE. - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice.

ELEKTROCHEMIE. - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice. ELEKTROCHEMIE - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice. ZÁKLADNÍ POJMY Vodiče látky, které vedou elektrický proud. Vodiče I. třídy přenos elektrického náboje je zprostředkován volně

Více

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace Acidobazické reakce 1. Arrheniova teorie Kyseliny látky schopné ve vodných roztocích odštěpit H + např: HCl H + + Cl -, obecně HB H + + B - Zásady látky schopné ve vodných roztocích poskytovat OH - např.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Teorie kyselin a zásad Arheniova teorie Kyseliny jsou látky schopné ve vodném prostředí odštěpovat iont H +I. Zásady jsou látky schopné ve

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Acidobazické rovnováhy

Acidobazické rovnováhy Aidobaziké rovnováhy při aidobazikýh rovnováháh (proteolytikýh) - přenos vodíkového kationtu mezi ionty (molekulami) zúčastněnými v rovnováze kyselina donor protonů zásada akeptor protonů YSELINA + zásada

Více

Plasma a většina extracelulární

Plasma a většina extracelulární Acidobazická rovnováha Tato prezentace je přístupná online Fyziologické ph Plasma a většina extracelulární tekutiny ph = 7,40 ± 0,02 Význam stálého ph Na ph závisí vlastnosti bílkovin aktivita enzymů struktura

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák Praha 2016 1 Protolytické rovnováhy 1.1 Vypočítejte

Více

Rozpustnost s. Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku.

Rozpustnost s. Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku. Rozpustnost 1 Rozpustnost s Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku. NASYCENÝ = při určité t a p se již více látky

Více

Potenciometrické stanovení disociační konstanty

Potenciometrické stanovení disociační konstanty Potenciometrické stanovení disociační konstanty TEORIE Elektrolytická disociace kyseliny HA ve vodě vede k ustavení disociační rovnováhy: HA + H 2O A - + H 3O +, kterou lze charakterizovat disociační konstantou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Kyseliny. Gerber (~1300) příprava H 2 SO 4, HNO 3. Libavius příprava HCl a aqua regia (rozpouští Au)

Kyseliny. Gerber (~1300) příprava H 2 SO 4, HNO 3. Libavius příprava HCl a aqua regia (rozpouští Au) Kyseliny Gerber (~1300) příprava H 2 SO 4, HNO 3 Libavius příprava HCl a aqua regia (rozpouští Au) Chemická látka produkovaná na světě v největším množství za rok: H 2 SO 4 Andreas Libau (Libavius) (1540-1616)

Více

VY_32_INOVACE_06A_07 Teorie kyselina zásad ANOTACE

VY_32_INOVACE_06A_07 Teorie kyselina zásad ANOTACE ŠKOLA: AUTOR: NÁZEV: TEMA: ČÍSLO PROJEKTU: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06A_07 Teorie kyselina zásad NEKOVY CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Výpočty ph roztoků kyselin a zásad ph silných jednosytných kyselin a zásad. Pro výpočty se uvažuje, že silné kyseliny a zásady jsou úplně disociovány.

Více

12. Elektrochemie základní pojmy

12. Elektrochemie základní pojmy Důležité veličiny Elektroda, článek Potenciometrie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Důležité veličiny proud I (ampér - A) náboj Q (coulomb - C) Q t 0 I dt napětí, potenciál

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK 1 Oxid uhličitý - CO 2 původ: atmosférický - neznečištěný vzduch 0,03 obj. % CO 2 biogenní aerobní a anaerobní rozklad OL hlubinný magma, termický rozklad uhličitanových minerálů, rozklad uhličitanových

Více

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty I Vladimíra Kvasnicová 1) Vyjadřování koncentrace molarita procentuální koncentrace převod jednotek 2) Osmotický tlak, osmolarita Základní pojmy koncentrace = množství rozpuštěné látky

Více

Elektrolyty. Disociace termická disociace (pomocí zvýšené teploty) elektrolytická disociace (pomocí polárního rozpouštědla)

Elektrolyty. Disociace termická disociace (pomocí zvýšené teploty) elektrolytická disociace (pomocí polárního rozpouštědla) Elektrolyty Elektrolyty látky, které při rozpouštění nebo tavení disociují (štěpí se) na elektricky nabité částice (ionty) jejich roztoky a taveniny jsou elektricky vodivé kyseliny, hydroxidy, soli Ionty

Více

ACIDOBAZICKÉ - ph,, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod

ACIDOBAZICKÉ - ph,, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod Analyticky významné rovnováhy v roztocích ACIDOBAZICKÉ - ph,, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod kapalinová chromatografie

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Pavla Balínová http://vyuka.lf3.cuni.cz/ Důležité informace Kroužkový asistent: RNDr. Pavla Balínová e-mailová adresa: pavla.balinova@lf3.cuni.cz místnost: 410 studijní

Více

Chemické výpočty II. Převod jednotek. Převod jednotek. Převod jednotek. pmol/l nmol/l µmol/l mmol/l mol/l. Cvičení. µg mg g. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty II. Převod jednotek. Převod jednotek. Převod jednotek. pmol/l nmol/l µmol/l mmol/l mol/l. Cvičení. µg mg g. Vladimíra Kvasnicová Převod jednotek pmol/l nmol/l µmol/l mmol/l mol/l 10 12 10 9 10 6 10 3 mol/l Chemické výpočty II Vladimíra Kvasnicová µg mg g 10 6 10 3 g µl ml dl L 10 6 10 3 10 1 L 12) cholesterol (MW=386,7g/mol): 200

Více

Struktura. Velikost ionexových perliček Katex. Iontová výměna. Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů. Katex (cation exchanger) Měnič kationtů

Struktura. Velikost ionexových perliček Katex. Iontová výměna. Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů. Katex (cation exchanger) Měnič kationtů Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů gelová Struktura makroporézní Katex (cation exchanger) Měnič kationtů Anex (anion exchanger) Měnič aniontů Velikost ionexových perliček Katex Silně kyselý katex

Více

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků 1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků Množství látky (Doplňte tabulku) Veličina Symbol Jednotka SI Jednotky v biochemii Veličina se zjišťuje Počet částic N výpočtem Látkové množství n. Hmotnost

Více

Iontové reakce. Iontové reakce. Protolytické reakce. Teorie kyselin a zásad. Kyseliny dle Brønstedovy. nstedovy-lowryho teorie. Sytnost (proticita(

Iontové reakce. Iontové reakce. Protolytické reakce. Teorie kyselin a zásad. Kyseliny dle Brønstedovy. nstedovy-lowryho teorie. Sytnost (proticita( Iontové reakce Iontové reakce Reakce v roztocích elektrolytů Protolytické (acidobazické) reakce reaktanty si vyměňují Redoxní (oxidačně redukční) reakce reaktanty si vyměňují e Srážecí reakce ionty tvoří

Více

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO Pufr ze slabé kyseliny a její soli se silnou zásaou např CHCOOH + CHCOONa Násleujíí rozbor bue vyházet z počátečního stavu, ky konentrae obou látek jsou srovnatelné (největší pufrační kapaita je pro ekvimolární

Více

Kyselost, bazicita, pka

Kyselost, bazicita, pka Kyselost, bazicita, pka Kyselost, bazicita, pk a Organické reakce často kysele nebo bazicky katalyzovány pk a nám říká, jak je (není) daný atom vodíku kyselý důležité pro předpovězení, kde bude daná látka

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

10 Acidobazické reakce

10 Acidobazické reakce 10 cidobazické reakce cidobazické reakce probíhají v roztocích mezi kyselinami a zásadami a dochází při nich k výměně protonu. Pojem kyseliny a zásady Podle teorie Brønsteda a Lowryho jsou kyseliny látky,

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA. Kategorie E ŘEŠENÍ

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA. Kategorie E ŘEŠENÍ Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA Kategorie E ŘEŠENÍ ANORGANICKÁ CHEMIE 16 BODŮ Úloha 1 Vlastnosti sloučenin manganu a chromu 8 bodů 1) Elektronová konfigurace:

Více

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 49. ročník 2012/2013 ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (60 BODŮ) ANORGANICKÁ CHEMIE 30 BODŮ Úloha 1 Titrační

Více

Kyseliny. Gerber - Jabir ibn Hayyan ( ) Chemická látka produkovaná na světě v největším množství za rok: H 2 SO 4

Kyseliny. Gerber - Jabir ibn Hayyan ( ) Chemická látka produkovaná na světě v největším množství za rok: H 2 SO 4 Kyseliny Gerber - Jabir ibn Hayyan (721-815) Andreas Libau (Libavius) (1540-1616) Gerber - příprava z H 2 SO 4 a solí: HNO 3, HCl a aqua regia, izolace kyseliny citronové, octové a vinné Libavius - příprava

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Řešení okresního kola ChO kat. D 0/03 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 3 bodů. Ca + H O Ca(OH) + H. Ca(OH) + CO CaCO 3 + H O 3. CaCO 3 + H O + CO Ca(HCO 3 ) 4. C + O CO 5. CO + O CO 6. CO + H O HCO 3 +

Více

Repetitorium chemie XI.

Repetitorium chemie XI. Repetitorium chemie XI. Užitečné rovnováhy v roztocích elektrolytů: znovu o ph, co jsou pufry, rozpustnost, omezeně rozpustné soli, a tklivá historie o rozpůlení dcery hostinské (2014) Dissociace ve vodných

Více

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka, Tomáš Navrátil

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Kyseliny a baze. Andreas Libau (Libavius) ( ) Gerber - Jabir ibn Hayyan ( )

Kyseliny a baze. Andreas Libau (Libavius) ( ) Gerber - Jabir ibn Hayyan ( ) Kyseliny a baze Gerber - Jabir ibn Hayyan (721-815) Andreas Libau (Libavius) (1540-1616) Alchymisté tepelný rozklad zelené skalice, ledek + síra H 2 SO 4 Gerber - příprava z H 2 SO 4 a solí: HNO 3, HCl

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění)

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění) Chemické výpočty I (koncentrace, ředění) Pavla Balínová Předpony vyjadřující řád jednotek giga- G 10 9 mega- M 10 6 kilo- k 10 3 deci- d 10-1 centi- c 10-2 mili- m 10-3 mikro- μ 10-6 nano- n 10-9 piko-

Více

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo Otázka: Vodík, kyslík Předmět: Chemie Přidal(a): Prang Vodík 1. Charakteristika 1 1 H 1s 1 ; 1 proton, jeden elektron nejlehčí prvek výskyt: volný horní vrstva atmosféry, vesmír - elementární vázaný- anorganické,

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 10. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

) T CO 3. z distribučních koeficientů δ a c(co 2. *) c(h + ) ) 2c(H 2. ) 2c(CO 3

) T CO 3. z distribučních koeficientů δ a c(co 2. *) c(h + ) ) 2c(H 2. ) 2c(CO 3 1 Teorie celkový oxid uhličitý: *) + c(h- ) + c( ) Výpočet forem CO 2 z distribučních koeficientů δ a c(h 2 *) = δ 0 c(h- ) = δ 1 c( ) = δ 2 Výpočet forem CO 2 z NK = c(oh - ) + 2c( ) + c(h- ) c(h + )

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ACIDOBAZICKÉ - ph, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod

ACIDOBAZICKÉ - ph, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod Analyticky významné rovnováhy v roztocích ACIDOBAZICKÉ - ph, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod kapalinová chromatografie

Více

Disperzní soustavy a jejich vlastnosti

Disperzní soustavy a jejich vlastnosti Disperzní soustavy a jejich vlastnosti Disperzní soustavy Dispergované ástice Disperzní prost edí Typy disperzních soustav Disperzní prost edí Tuhé Disperg. ástice Tuhé Kapalné Plynné Název soustavy Slitiny,

Více

ELEKTROCHEMIE ROVNOVÁHY V ROZTOCÍCH ELEKTROLYTŮ

ELEKTROCHEMIE ROVNOVÁHY V ROZTOCÍCH ELEKTROLYTŮ ELEKTROCHEMIE Elektrochemie se zabývá jak rovnováhami, tak ději v homogenních i heterogenních soustavách, v nichž některé částice nesou elektrický náboj. ROVNOVÁHY V ROZTOCÍCH ELEKTROLYTŮ Elektrolyty jsou

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

kde k c(no 2) = 2, m 6 mol 2 s 1. Jaká je hodnota rychlostní konstanty v rychlostní rovnici ? V [k = 1, m 6 mol 2 s 1 ]

kde k c(no 2) = 2, m 6 mol 2 s 1. Jaká je hodnota rychlostní konstanty v rychlostní rovnici ? V [k = 1, m 6 mol 2 s 1 ] KINETIKA JEDNODUCHÝCH REAKCÍ Různé vyjádření reakční rychlosti a rychlostní konstanty 1 Rychlost reakce, rychlosti přírůstku a úbytku jednotlivých složek Rozklad kyseliny dusité je popsán stechiometrickou

Více

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 13.12.2004 Vnitřní prostředí Sestává z posuzování složení extracelulární tekutiny z hlediska izohydrie (= optimální koncentrace ph) izoionie (= optimální koncentrace

Více

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016 Kód uchazeče.. Datum.. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 016 1 otázek Maximum 60 bodů Při výběru z několika možností je jen jedna

Více

Roztok. Homogenní směs molekul, které mohou být v pevném, kapalném nebo plynném stavu. Pravé roztoky

Roztok. Homogenní směs molekul, které mohou být v pevném, kapalném nebo plynném stavu. Pravé roztoky Roztok Homogenní směs molekul, které mohou být v pevném, kapalném nebo plynném stavu Pravé roztoky Micelární a koloidní roztoky (suspenze): částice velké 1 nm 10 µm Tyndallův jev 1 Druhy roztoků Složka

Více

Interakce materiálů a prostředí

Interakce materiálů a prostředí Interakce materiálů a prostředí Martin Keppert, Alena Vimmrová A329 martin.keppert@fsv.cvut.cz vimmrova@fsv.cvut.cz zk 1 Beton v kostce Se zřetelem k jeho trvanlivosti beton = cement + voda + kamenivo

Více

[ ][ ] Kyseliny a zásady. Acidobazické rovnováhy. Výpočet ph silných jednosytných kyselin (zásad) Autoprotolýza vody

[ ][ ] Kyseliny a zásady. Acidobazické rovnováhy. Výpočet ph silných jednosytných kyselin (zásad) Autoprotolýza vody Aidoziké rovnováhy při idozikýh rovnováháh (proteolytikýh) přeno vodíkového ktiontu mezi ionty (molekulmi) zúčtněnými v rovnováze kyelin donor protonů zád keptor protonů KYELINA 1 zád ZÁADA 1 kyelin vod

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovnívh listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

3.8. Acidobazická regulace

3.8. Acidobazická regulace 3.8. Acidobazická regulace Tabulka 3.8. 1: Referenční intervaly Parametr Muži Ženy ph 7,37 7,43 7,37 7,43 pco 2 (kpa) 4,7 6,0 4,3 5,7 - aktuální HCO 3 (mmol/l) 23,6 27,6 21,8 27,2 - standardní HCO 3 (mmol/l)

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_347_Chemické reakce a rovnice Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více

Degradace stavebních materiálů

Degradace stavebních materiálů Degradace stavebních materiálů Martin Keppert, Alena Vimmrová a externisté A329 martin.keppert@fsv.cvut.cz vimmrova@fsv.cvut.cz zk Obsah předmětu 20.2. CO 2 a stavební materiály 27.2. Ing. Vávra Betosan

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metody instrumentální analýzy, vy_32_inovace_ma_11_09

Více

Nejprve je nutno převést hmotnostní koncentrace na molární (správný výsledek je 1,345M).

Nejprve je nutno převést hmotnostní koncentrace na molární (správný výsledek je 1,345M). 11. vičení ph II. 1. Jaké je ph 8% ota, = 1,0097 g/m, = 60,05 g.mol -1, = 1,75. -5? Nejprve je nutno převést hmotnostní konentrae na molární (správný výsledek je 1,5). Poté použijeme jednu z následujííh

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016 ŘEŠENÍ Kód uchazeče.. Datum.. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 016 1 otázek Maximum 60 bodů Při výběru z několika možností je jen

Více

Repetitorium chemie II

Repetitorium chemie II Repetitorium chemie II Užitečné rovnováhy v roztocích elektrolytů: znovu o ph, co jsou pufry, rozpustnost, omezeně rozpustné soli a směšné pravidlo, a tklivá historie o rozpůlení dcery hostinské (2017)

Více

Úvod k biochemickému. mu praktiku. Vladimíra Kvasnicová

Úvod k biochemickému. mu praktiku. Vladimíra Kvasnicová Úvod k biochemickému mu praktiku Vladimíra Kvasnicová organizace praktik pravidla bezpečné práce v laboratoři laboratorní vybavení práce s automatickou pipetou návody: viz. aplikace Výuka automatická pipeta

Více

Repetitorium chemie X

Repetitorium chemie X Repetitorium chemie X Užitečné rovnováhy v roztocích elektrolytů: znovu o ph, co jsou pufry, rozpustnost, omezeně rozpustné soli a směšné pravidlo, a tklivá historie o rozpůlení dcery hostinské (2016)

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková vyjadřování koncentrace molarita procentuální koncentrace osmolarita, osmotický tlak ředění roztoků převody jednotek předpona označení řád giga- G 10 9 mega- M 10 6 kilo- k 10

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_355_S-prvky a jejich sloučeniny Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná

Více