Jednodenní výukové programy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednodenní výukové programy"

Transkript

1 Jednodenní výukové programy CEV Ekodomov Kutná Hora Název: KDE JE KOMPOST, TAM TO ŽIJE! třída ZŠ 45 Kč + doprava 1,5 h CEV, škola celý rok Víte, proč je důležité třídit bioodpad? Co patří do kompostu a co se v něm odehrává? Koho můžeme v kompostu potkat? Program děti hravou formou seznámí s bioodpady a kompostováním, poskytne jim základní představu o koloběhu látek v přírodě a účasti organismů na těchto přeměnách. Program je koncipován pro skupinu žáků. Náplň a vedení programu jsou přizpůsobeny věku, možnostem a schopnostem konkrétní skupiny dětí. Program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, svou podstatou naplňuje průřezové téma Environmentální výchova a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. V průběhu jednoho dne lze zajistit program pro 2 4 třídy. Název: ŽIVÁ VODA třída ZŠ 60 Kč + doprava 3 h CEV, škola celý rok Víte, jaká je cesta vody od zdroje až po kohoutek? Co může vodu na její cestě potkat? Je voda opravdu živá? Program děti seznámí s koloběhem vody v přírodě i ve městě, rozložením vody ve světě a jejím významem pro náš život. Budou se zabývat spotřebou vody v domácnosti a seznámí se s možnostmi jejích úspor. Dozvědí se, co je vodné a stočné a kdy můžeme vodu označit jako kvalitní. CEV Zvoneček Programy pro MŠ CESTIČKY SKŘÍTKA DRNOVCE MŠ 30 Kč / program 2-3 h CEV, terén Dle popisu 1. Poklady skřítka Drnovce Místo: les a okolí Vraného nad Vltavou Období: jaro, podzim Rozvoj pozorovacích schopností, podpora sounáležitosti s přírodou. 2. Foukej, foukej větříčku, shoď mi jednu hruštičku Místo: zahrady ve Vraného nad Vltavou Období: podzim Výchova ke zdravému životnímu stylu, poznávání přírody všemi smysly. 3. Barevný obrázek pro měsíček Místo: les a louky okolí Vraného nad Vltavou, klubovna Období: podzim Rozvoj pozorovacích schopností, podpora tvůrčího přístupu k méně obvyklým materiálů, objevování rozmanitosti přírody. 1

2 4. Kam se schováš, ptáčku milý Místo: zahrada a klubovna Období: zima Pozorování některých druhů ptáků na krmítku, aktivity v klubovně. 5. Domeček skřítka Hnusníka Místo: klubovna a krátká vycházka v okolí Období: celoročně Problematika odpadů a jejich vliv na ŽP v rámci rozumového chápání předškolních dětí. 6. Cestička skřítka Drnovce k Pramínkové víle Místo: les a louky okolí Vraného nad Vltavou Období: jaro, léto Seznámení pomocí zážitkových aktivit s významem vody pro život. 7. Vozilo se na jaře Slunce v zlatém kočáře Místo: les a okolí Vraného na Vltavou Období: jaro Pozorování probouzející se přírody a seznámení s významem Slunce. 8. Jak roste strom Místo: les a zahrada v okolí Vraného nad Vltavou Období: celoročně Rozvoj pozorovacích schopností, seznámení s vývojem stromů a jejich významem. 9. Zahrádka Zvonečkové víly Místo: zahrada Období: jaro Prostřednictvím smyslových her a pozorování se seznámíme se známými druhy rostlin. 10. Otvírám, otvírám les Místo: les a okolí Vraného nad Vltavou Období: celoročně Prostřednictvím vycházky se seznámímes ekosystémem les (pozorování, smyslové vnímání, hry). Programy pro ZŠ Název: ŽIVOT V LESE třída ZŠ 50 Kč 5 h terén jaro, podzim/ středa Význam lesa, druhy lesa, potravní řetězce, lesy dříve a nyní, hospodaření v lese, lesní patra, život stromu, problémy lesa a stromů, smyslové vnímání lesa, atd.; rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...) Název: LES A NAŠE SMYSLY třída ZŠ 50 Kč 5 h terén jaro, podzim/ úterý, středa Místo konání: lesy v okolí Vraného nad Vltavou. 2

3 Vnímání lesa pomocí netradičních aktivit, smyslové vnímání lesa, rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...). Název: POTOK A ŽIVOT V NĚM třída ZŠ 50 Kč 5 h terén jaro, podzim/ úterý, středa Místo konání: lesy v okolí Vraného nad Vltavou. Koloběh vody v přírodě, fyzikální a chemické parametry potoka, organismy ve vodě a vztahy mezi nimi, bioindikátory kvality vody, břehové porosty, hry, rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...). Název: BOTANICKÁ EXKURZE třída ZŠ 50 Kč 5 h terén jaro, úterý/ středa Místo konání: náročný terén začátek na vlakové zastávce ve Skochovicích, konec tamtéž či ve Vraném nad Vltavou dle domluvy. Jarní aspekt, květiny různých stanovišť, systém rostlin, přírodovědné hry, rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...). Název: NENÍ ODPAD JAKO ODPAD třída ZŠ 50 Kč 5 h CEV úterý, středa Druhy odpadu a způsoby nakládáním s ním, ruční výroba papíru, rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...). Název: OCHRANA PŘÍRODY V ČR I VE SVĚTĚ třída ZŠ 50 Kč 3-5 h CEV/ škola úterý, středa Historie a současnost ochrany přírody; zákony na ochranu přírody; typy chráněných území; promítání diapozitivů; simulační hra, rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...). Název: SIMULAČNÍ HRY třída ZŠ 50 Kč 5 h CEV/ škola úterý, středa Výchova k trvale udržitelnému životu formou her např. Fish Banks (zacházení s obnovitelnými zdroji), BEO (týmové řešení globálních i lokálních problémů), Jezero (využívání přírodních zdrojů), Obchod (vliv trhu), Plánování dálnice (uvažování v souvislostech), Dilema vězně, Předci, Bushmani,... Název: PROJEKT GLOBE třída ZŠ 50 Kč 4-5 h CEV a okolí úterý, středa Terénní měření (meteorologická, hydrologická, biometrická) získávání dat; zpracování a vyhodnocení získaných dat práce s internetem, rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...). Název: SVĚT HMYZU A DALŠÍCH BEZOBRATLÝCH třída ZŠ 50 Kč 4-5 h terén jaro, podzim/ úterý, středa Rozmanitost druhů, přehled systému, přizpůsobení prostředí, rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...). Název: VODA V KRAJINĚ 3

4 třída ZŠ 50 Kč 5 h CEV a terén jaro (podzim)/ úterý, středa Koloběh vody v přírodě, voda v ČR, význam vody v krajině, co ji ohrožuje,..., rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...). Název: KLÍČOVÉ KOMPETENCE GLOBÁLNÍHO ČLOVĚKA třída ZŠ 50 Kč 4-5 h CEV/škola úterý, středa Schopnost úspěšné komunikace, kooperace, kreativity, asertivity a dalších kompetencí formou praktických cvičení. Několik variant programu: a) týmová spolupráce b) komunikace c) kreativita d) schopnost řešit problémy Název: GLOBÁLNÍ PROBLÉMY PLANETY ZEMĚ třída ZŠ 50 Kč 3-5 h CEV/škola úterý, středa Představení nejpalčivějších globálních problémů, jejich příčin a cest k řešení; simulační hry, hraní rolí; význam jednotlivce, rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...). Název: CO JE DOMA, TO SE POČÍTÁ (EKOZNAČKA) třída ZŠ 50 Kč 3-5 h CEV/škola úterý, středa Zásady udržitelné spotřeby, ekoznačka, rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...) Název: EKOSTOPA A UDRŽITELNÉ STYL ŽIVOTA třída ZŠ 50 Kč 3-5 h CEV/škola úterý, středa Styl života a jeho konkrétní projevy a důsledky, ekologická stopa jednotlivce, státu, světa, jak se chovat šetrněji k životnímu prostředí, rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...). Název: DOMÁCÍ EKOLOGIE třída ZŠ 50 Kč 3-5 h CEV/škola úterý, středa Jak se chovat šetrně ke svému prostředí - experimenty, trocha počítání, hry, náměty týkající se nakládání s vodou, energiemi, odpady,... CEVV Svatý Jan pod Skalou - Ekocentrum KAVYL Název: PRECLÍKÁŘSTVÍ MŠ, ZŠ 20 Kč 1 h CEV/škola čtvrtek Krátké povídání o historii preclíkářství, o rozmanitých druzích preclíkářských výrobků pečených pro všední den i pro svátek. Ukázka výroby různých tvarů preclíků a jejich zdobení. Vlastní preclíkářské tvoření ze slaného těsta. Program je prokládám pohybovými aktivitami, které jsou inspirované tématem. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek. Název: KOŠÍKÁŘSTVÍ 4

5 MŠ, ZŠ 20 Kč 1 h CEV/škola čtvrtek Ukázka materiálů používaných v tradičním českém košíkářství a různých druhů výrobků košíků. V předvelikonočním období také předvedení pomlázek a způsobů jejich pletení. Vlastní jednoduché tvoření z proutků nebo pedigu. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek. Název: KOŠÍKÁŘSTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY MŠ, ZŠ 20 Kč 1 h CEV/škola čtvrtek Ukázky různých druhů košíků a materiálů, které se na výrobu košíků využívají. Ukázky možností využití různých proutků při tvořivé práci. Vlastní výroba pleteného košíku. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek. Název: PŘADLÁCTVÍ I. MŠ, ZŠ 20 Kč 1 h CEV/škola čtvrtek Povídání o ovečkách, ovčím rouně, ukázka zpracování rouna praní, česání rouna pomocí kramplí, spřádání vlny na kolovratu. Možnost zkusit si kramplování, předení na kolovratu. Vytvoření vlastní ovečky s opravdovým ovčím kožichem. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek. Název: PŘADLÁCTVÍ II. MŠ, ZŠ 20 Kč 2 h CEV/škola čtvrtek Povídání o ovečkách, ovčím rouně, ukázka zpracování rouna praní, česání rouna pomocí kramplí, spřádání vlny na kolovratu. Možnost zkusit si kramplování, předení na kolovratu. Ukázka suchého filcování. Vytvoření vlastního výrobku technikou suchého filcování. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek. Název: CUKRÁŘSTVÍ MŠ, ZŠ 20 Kč 1 h CEV/škola čtvrtek Předvedení některých tradičních postupů a výrobních pomůcek používaných cukráři. Výroba a zdobení některého tradičního cukroví perníky, mandlové těsto. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek. Název: TKALCOVSTVÍ MŠ, ZŠ 20 Kč 1 h CEV/škola čtvrtek Předvedení tkalcovského stavu a tkaní, případně stolního stávku. Ukázka různých druhů tkanin a seznámení s technikou tkaní. Možnost vyzkoušení tkaní na tkalcovském stavu. Vytvoření vlastního výrobku technikou tkaní. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek. Název: PROVAZNICTVÍ MŠ, ZŠ 20 Kč 1 h CEV/škola čtvrtek Ukázka různých druhů provazů, provázků, tkanic, prýmků. Předvedení a naučení jednoduchého způsobu, jak si zaplést šňůrku, provaz. Nabídka různých barevných možností pro vytvoření vlastního provazu. Seminář je prokládám pohybovými aktivitami, které jsou inspirované tématem. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek. Název: DRÁTENICTVÍ MŠ, ZŠ 20 Kč 1 h CEV/škola čtvrtek Tradiční drátenické techniky, ukázky různých typů drátování a drátovaných výrobků. Jednoduché drátování zvolené podle věku účastníků. Program je prokládám pohybovými 5

6 aktivitami, které jsou inspirované tématem. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek. Název: KRAJKÁŘSTVÍ MŠ, ZŠ 20 Kč 1 h CEV/škola čtvrtek Ukázání některých krajkářských technik a výrobků. Předvedení techniky paličkování. Podle věku a zručnosti účastníků drobné výtvarné tvoření inspirované krajkářstvím. Seminář je prokládám pohybovými aktivitami, které jsou inspirované tématem. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek. Název: BARVÍŘSTVÍ MŠ, ZŠ 20 Kč 1 h CEV/škola čtvrtek Ukázka textilii barvených tradičními postupy modrotisk, batikování, malování na hedvábí. Předvedení a naučení jednoduchého způsobu barvení textilii. Vytvoření vlastního výrobku podle věku a zručnosti účastníků. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek. Název: HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY MŠ, ZŠ 20 Kč 2 h CEV/škola mimo zimu/ čtvrtek Během programu se děti zábavnou formou seznámí s nejběžnějšími domácími zvířaty, s prostředím ve kterém žijí, a jejich potřebami. Účastníci mají možnost přímého kontaktu se zvířaty, mohou si zvířata hladit, krmit, podojit kozu, při menším počtu (do 15) se i svézt na koni. Každý si z programu odnese pracovní list i příjemné zážitky a vzpomínky na čas strávený se zvířátky. Název: OVEČKA MŠ, ZŠ 20 Kč 2 h /1h CEV a okolí / škola mimo zimu, čtvrtek Seznámení s chovem ovcí, ukázka ručního zpracování vlny, předení na kolovrátku, vlastní práce s vlnou, tvorba vlastního výrobku. Ve škole je program kratší o kontakt se zvířaty a zkracuje se na 1h). Název: MLÉČNÉ PUTOVÁNÍ třída ZŠ 40 Kč 2 h CEV a okolí mimo zimu, čtvrtek Seznámení se zvířaty. Seznámení se s procesem vzniku mléka od mateřství a péče o potomky k vlastní produkci. Možnost vyzkoušet si dojení. Zpracování mléka, výroba sýra. Součástí programu je pracovní a metodický list. Název: SKŘÍTEK RECYKLÁČEK Cyklus Recykláčkových programů o recyklaci a kreativním a užitečném využití odpadků a jiných zbytkových materiálů zahajují tyto dva programy: A) Ruční výroba papíru MŠ, tř. ZŠ 20 Kč 1,5 h CEV a okolí / škola mimo zimu, čtvrtek B) Výroba lampiónů a ozdob z obalů od mléka tř. ZŠ 20 Kč 1,5 h CEV a okolí / škola mimo zimu, čtvrtek 6

7 Skřítek Recykláček je maskotem ekologického zacházení a života, který je šetrný k přírodě bez zbytečných odpadků a bez plýtvání. Název: PTÁČCI V ZIMĚ MŠ, ZŠ 20 Kč MŠ/ 40 1 h MŠ / 2 h ZŠ CEV a okolí / mimo zimu Kč ZŠ škola Výroba ptačích krmítek a závěsů. Seznámení s našimi přezimujícími ptáky a jak přečkávají zimu. Pozorování ptáků ve volné přírodě. Název: KRÁLÍČEK MŠ 20 Kč 1 h MŠ mimo zimu Poučení o tom, jak se starat o své zvířátko, co všechno takové zvířátko potřebuje to vše ilustrované na pohádce. Seznámení s živým ochočeným králíčkem, tématické hry + výroba králíčka. Název: NA INDIÁNSKÉ STEZCE MŠ od 4. třídy 40 Kč 2-3 h Okolí CEV mimo zimu Poznávání přírody, pozorování dalekohledem i speciální lupou, smyslové hry a další. Na program je nutné mít obuv i oděv vhodný do terénu. Název: MÁME RÁDI ZVÍŘATA MŠ, ZŠ 20 Kč 2 h / 1,5 h CEV, škola mimo zimu Doporučujeme školkám/školám, které si chtějí pořídit třídní zvířátko. Rozdělení říše zvířat, jak správně pečovat o různé druhy domácích zvířat, prohlídka zvířat, která jsou chována v Ekocentru. Program probíhá formou her a tvůrčí kolektivní práce. Ve škole je program kratší o kontakt se zvířaty a zkracuje se tím na 1,5 h). Název: POZORUHODNÁ SEMÍNKA MŠ, ZŠ 20 Kč 1,5 h CEV, škola březen, duben Pozorování semínek, založení sbírky semínek, jak semínka cestují, tvoření ze semínek. Zkusíme si zasít do květináče svoji rostlinku. Ekocentrum Říčany Název: PŘÍRODOVĚDNÉ DNY NA HÁJOVNĚ ZŠ, SŠ Od 50 Kč 6 30 h říčanská hájovna jaro, léto Vydejte se s námi do okolí Říčan objevovat skytá tajemství přírody! Stanete se účastníky badatelské expedice, na které zažijete mnohá dobrodružství a dozvíte se řadu zajímavostí ze života zvířat a rostlin. Název: POSTAVENÍ PTAČÍ BUDKY / KRMÍTKA ZŠ 30 Kč 2 h muzeum, škola podzim, zima Děti vlastnoručně postaví ptačí budku / krmítko, které umístí u školy. Nahlédneme společně do ptačí říše. Název: ŽIVOT V LESE třída ZŠ 30 Kč 3 h terén podzim, zima Místo konání: lesy v okolí Říčan, v místě školy 7

8 Lesy dříve a nyní, význam lesa, druhy lesa, potravní řetězce, hospodaření v lese, život v lese, život stromu, Ekocentrum Zahrada Mladá Boleslav Přírodovědné programy Název: EXKURZE V ZAHRADĚ MŠ, ZŠ, SŠ zdarma 40 min CEV celý rok Prohlédneme si domácí i exotická zvířata ve voliérách i sklenících minizoo i ve stanici handicapovaných dravců. Prohlídky s výkladem pracovníka Zahrady objednávejte předem, samostatné prohlídky bez objednání. Název: PŘÍRODOVĚDNÉ PROGRAMY V ZAHRADĚ MŠ, ZŠ, SŠ 10 Kč na 1 h 1h na 1 téma CEV celý rok Seznámíme se s vybranou skupinou zvířat a jejich zástupci chovanými v Zahradě, dozvíme se o stavbě jejich těla a životě, některá si prohlédneme zblízka a třeba si na ně i sáhneme. Témata: Dravci a sovy Plazi - Hadi - Želvy - Kočky Název: VIDÍM JAKO OREL, SLYŠÍM JAKO NETOPÝR..? MŠ, roč. 20 Kč + doprava 2h CEV/škola celý rok ZŠ Poznáme a pojmenujeme svoje smysly. Vyzkoušíme si, zda máme sluch stejně dobrý jako netopýr nebo zajíc, zrak jako orel, hmat jako pavouk, čich jako kanec a chuť jako želva. Mateřským školám nabízíme možnost uskutečnit program v okolí či na zahradě vaší MŠ (za špatného počasí i ve větší třídě). Název: PTÁCI MŠ, roč. 20 Kč 2h CEV celý rok ZŠ Poznáme 10 druhů našich ptáků, poslechneme si jejich zpěv, nakrmíme je a vybereme jim správný domov. Zkusíme tesat zobákem jako strakapoud a lovit jako kachna či ledňáček. Vylíhneme se jako sova a budeme dávat pozor na nebezpečí, které nám hrozí. Pohladíme si živou sovu. Pro učitele jsou připraveny materiály, využitelné pro samostatnou činnost s dětmi. Název: ŽIVOT STROMU třída ZŠ 30 Kč 3 h terén celý rok Místo konání: celoročně v lese či lesoparku (Štěpánka, Radouč, Chlum,..) Prožijeme si život stromu, zjistím, jak strom roste a co potřebuje k životu. Najdeme si svůj strom a pokud bude přát počasí, vytvoříme i jeho portrét do lesní galerie Název: KDO JE TU DOMA? tř. ZŠ 30 Kč 3 h terén duben - říjen (VG) Místo konání: v terénu (les, louka, voda), místo nutno domluvit předem. Uvědomíme si, čemu říkáme domov a jak se náš domov překrývá s domovy ostatních živých tvorů. Zkusíme vypátrat a ulovit živé tvory v různých prostředích (a pak je zase ve zdraví vrátit domů). 8

9 Název: Z ČEHO JE MŮJ ŽIVOT? tř. ZŠ 30 Kč + doprava 4 h (30 min. CEV celý rok (VG) přestávka) S pomocí obrázků a spolužáků vystopujeme, odkud se vzaly částice našeho těla a co všechno už prožily. Uděláme si jasno v tom, co je to vlastně ta fotosyntéza a pokusíme se ulovit nějakého rozkladače. Na závěr sehrajeme drama nebo nakreslíme obraz. Program probíhá ve vnitřních i vnějších prostorách ekocentra. Součástí programu je i domácí úkol, který žáci vypracují samostatně a přinesou jako podklad na začátek programu. Zadání domácího úkolu obdržíte po přihlášení. Možnost následného využití žákovského listu, který ověří účinek programu na žáky a vložen do sešitu usnadní zapamatování. Rukodělné programy Název: ARANŽOVÁNÍ Z PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU (MŠ), ZŠ, SŠ Dle tématu 1 2 h CEV duben - říjen Odhalíme krásu obyčejných věcí a dozvíme se, jak sladit jejich barvy a tvary, aby vzniklo vkusné aranžmá. Spotřebovaný materiál je zahrnut v ceně akce. Na všechny programy si přineste vlastní nůžky a igelitový sáček na přenos výrobku. Témata: dekorace ze sušených květin do květináčů / 1 hodina / 30 Kč voňavá květina / 1,5 hodiny / 40 Kč dekorace ze sušených květin na proutěný podklad / 1 hodina / 40 Kč podzimní kytice z přírodnin a krepového papíru / 2. st. ZŠ / 2 hodiny / 30 Kč S sebou: každý plnou tašku barevného listí (čerstvě nasbíraného), větvičku šípků, 5 šišek. výroba figurek ze sena nebo vánočních dekorací / 1,5 hodiny / 30 Kč vánoční svícen v květináči mokrý podklad / 1,5 hodiny / 40 Kč S sebou: svíčku a stuhu. vánoční svícen na proutěné podložce suchý podklad / 1,5 hodiny / 40 Kč S sebou: svíčku a stuhu. IVS Budy, Křivoklát Název: HRÁTKY O LESE S FERDOU MRAVENCEM A JEHO KAMARÁDY MŠ, 1. stupeň ZŠ 30 Kč 2 h CEV, terén Celý rok Průvodcem po lese je maňásek beruška, který pozve děti do lesa a cestou do lesa jim bude vyprávět o svých lesních kamarádech a o tom, co by měly děti o lese vědět, jak se v něm mají chovat, jak ho chránit. Nejlepší poznání je hrou, proto si během vycházky zahrají na potravní řetězec, seznámí se s jehličnany a listnáči. U mraveniště jim představí své kamarády, které pozve na malou svačinku (kostku cukru). Děti budou moci mravence pozorovat lupou. Na závěr si odnesou na památku zahrádku pro skřítky z přírodnin, které si sami posbírají. Název: HRAJEME SI SE ZVÍŘÁTKY MŠ, ZŠ 30 Kč 2 h CEV, terén celý rok Seznámení děti s problematikou chovu domácích mazlíčků, jak se k nim mají chovat, jaké k nim mají povinnosti. Hlavním cílem však je ochrana zvířat - neubližovat, vytvořit prostředí na které jsou zvyklí, sžít se s nimi, ale dopřát jim svobodu. Název: ŽABÍ KRÁLOVSTVÍ 9

10 MŠ, 1. stupeň ZŠ 30 Kč 2 h CEV, terén Celý rok Maňásek žabky Kuňkalky seznámí děti se životem obojživelníků. Povídání a diapozitivy z říše obojživelníků přiblíží vývoj, potravní řetězec, kamarády i nepřátele obojživelníků. Děti se dozví veškeré zajímavosti z žabí říše, zahrají si na žabky a na závěr se projdou k nedalekému rybníčku, kde se seznámí s jeho ekosystémem. Hra: puzzle vývoj. Pohybová aktivita: potravní řetězec, ropuší plot. Název: KAM PATŘÍŠ ZVÍŘÁTKO MŠ, 1. stupeň ZŠ 20 Kč 1 h CEV, terén Celý rok Žáci 1. stupně se seznámí pomocí projekce a plyšových hraček se zvířaty. Formou hry je určí, zařadí do skupin a rozdělí na hospodářská, lesní, Naučí se jim rozumět a chránit je. Na závěr se vydají na NS Paraplíčko, kde si testy ověří získané vědomosti a prohlédnou si expozici IVS Lesů ČR, kde si přiblíží život v lese. Hra: Na zvířátka, puzzle Název: SOUTĚŽÍME NA ŠKOLNÍ NAUČNÉ STEZCE 1. stupeň ZŠ 30 Kč 2 h terén celý rok Místo konání: školní naučná stezka Děti se seznámí formou zábavného testu s celou trasou ŠNS. Samostatně plní úkoly, na které čerpají vědomosti z 20 panelů. Naučí se správně chovat v lese, všimnout si věcí, které tam nepatří, poznají faunu i flóru Křivoklátské přírody. Na konci se jejich práce vyhodnotí a všichni dostanou malou odměnu. Název: NAUČNÁ STEZKA PARAPLÍČKO 1. stupeň ZŠ 30 Kč 2 h terén celý rok Místo konání: NS Paraplíčko Tato naučná stezka se nachází přímo v obci Křivoklát. Byla vybudována v roce 2003 na podnět žáků ZŠ Křivoklát za pomoci Správy CHKO Křivoklátsko a obce Křivoklát. Začíná na parkovišti nad hradem Křivoklát a vede po lesní cestě ve stráni s nádherným pohledem na obec až k vyhlídce Paraplíčko, která leží na skále nad řekou Berounkou. Na stezce je umístěno 5 informačních panelů se základními informacemi o křivoklátském regionu. Účastníci se také seznámí s typickými představiteli křivoklátské fauny a flory. Na závěr si zahrají několik vědomostních her. Název: NAUČNÁ STEZKA BRDATKA ZŠ 2. st. a SŠ 30 Kč 4-5 h terén celý rok Místo konání: NS Brdatka Cílem tohoto výukového programu je poznat hlouběji život lesa. Účastníci se seznámí s vývojem lesa, jeho fungováním i s jeho obyvateli na NS Brdatka z Křivoklátu do Zbečna. Tento terénní program je spojen s ukázkami rostlin a živočichů vyskytujících se v blízkosti NS Brdatka. Program je zakončen ve starobylé obci Zbečno, která v roce 2003 oslavila 1000 let svého založení. Pro starší účastníky nabízíme možnost návštěvy Správy CHKO, která má v této obci sídlo. Zde se mohou uskutečnit přednášky na téma funkce a provoz zemědělství, myslivost a strážní služba, geologie a paleontologie, zoologie, botanika a stavební činnosti v CHKO (doporučujeme si objednat téma přednášky). Dále je zde možné (po předchozí domluvě) navštívit Hamouzův statek - původní středověkou rychtu z přelomu 16. a 17. století s černou kuchyní. Přednášky Poutavá přednáška o CHKO Křivoklátsko: budova IVS, 2 h, 20 Kč/žák Zvířena Křivoklátska: 2. stupeň ZŠ, SŠ, 12 h, v IVS, 20 Kč/žák 10

11 Květena Křivoklátska: 2. stupeň ZŠ, SŠ, 1 h, v IVS, 10 Kč/žák Les a mimolesní zeleň: 2. stupeň ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, 2 h, v IVS, 20 Kč/žák Pohled do ptačí říše Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko: SŠ, 2 h, v IVS, 20 Kč/žák Včely a jejich význam v přírodě: ZŠ, SŠ, VOŠ, 1 h., v IVS, 20 Kč / žák Provoz a funkce Správy CHKO Křivoklátsko: II. stupeň ZŠ, SŠ, VOŠ, 1 h, Správa CHKO Křivoklátsko, IVS, 10 Kč / žáka Strážní služba v CHKO Křivoklátsko: II. stupeň ZŠ, SŠ, VOŠ, 1 h, Správa CHKO Křivoklátsko, IVS, 10 Kč / žák Ochrana a pohoda hospodářských a volně žijících zvířat: 2. stupeň ZŠ, SŠ, 2 h, v IVS, 20 Kč/žák Ekologické zemědělství v chráněných územích: 2. stupeň ZŠ, SŠ, VOŠ, 2 h, v IVS, 20 Kč/žák Soutěže Ekoriskuj Včeloriskuj Lesoriskuj Vánoční ekoriskuj Otázky kvízů jsou zaměřené na ekologii odpady, zajímavosti, faunu a floru. Studenti si mohou díky otázkám ujasnit své znalosti ze všech přírodních oborů. Na závěr si odnesou diplom a cenu dle svého umístění Cena: 20 Kč/žák Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o. p. s. Programy pro MŠ Název: VODNÍ KRÁLOVSTVÍ I. MŠ 10 Kč 1 h okolí CEV celý rok Program vysvětluje rozdíl mezi vodou a životem v řece a rybníku. Název: RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY MŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Příběh Rákosníčka nás přenese na hvězdnou oblohu. Děti se dozví, co jsou hvězdy a jaká souhvězdí tvoří. Název: RÁKOSNÍČEK RÁD JÍ MŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Spolu s Rákosníčkem se zamyslíme, co jíme my a co naši zvířecí kamarádi a jak je podle jídla rozdělujeme. Název: RÁKOSNÍČEK V LESE MŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Rákosníček na výletě poznává tajemství lesa a potkává další kamarády. Program má varianty dle ročního období (podzim, zima, jaro) Název: CO SE DĚJE V TRÁVĚ MŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok 11

12 Děti se seznámí s hmyzem na louce s živočichy, pro které je louka důležitá, a se životem motýlů. Název: KDO V NOCI NESPÍ MŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Povíme si o životě nočních živočichů, nočním lovu a hledání potravy. Název: RÁKOSNÍČEK U BABIČKY MŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Rákosníček se s námi vydá za babičkou na vesnici a bude pozorovat život a užitek domácích zvířat. Název: CESTA K JABLÍČKU MŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Sledujeme život jabloně od jejího odpočinku až po dozrání jablíčka. Vysvětlíme si tím rozdíly mezi ročními obdobími. Programy pro ZŠ a SŠ Název: JAK ZVÍŘATA ZIMUJÍ 1. stupeň ZŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Cílem je přiblížit dětem způsoby zimování různých druhů živočichů a vysvětlit jim, jak mohou zvířátkům v zimě pomáhat. Název: ROK V LESE 1. stupeň ZŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Přiblížíme si, co se v právě probíhajícím ročním období v lese děje a děti se seznámí s pobytovými stopami zvířat. Program má varianty dle ročního období (podzim, zima, jaro). Název: JAKÉ BUDE POČASÍ 1. stupeň ZŠ 10 Kč 1 h CEV/škola Celý rok Žáci se seznámí s přírodními úkazy, které pomáhají určit předpověď počasí. Vysvětlíme si vznik některých meteorologických jevů. Název: CO SE DĚJE V TRÁVĚ II. 1. stupeň ZŠ 10 Kč 1 h CEV/škola Celý rok Seznámíme se s hmyzem na louce a jeho významem v přírodě. Název: VČELIČKA A JINÝ PRUHOVANÝ HMYZ 1. stupeň ZŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Cílem je přiblížit život včel a naučit se poznávat další podobný hmyz. Název: KAŽDÝ MÁME JINÉ CHUTĚ 1. stupeň ZŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Naučíme dělit zvířátka podle způsobu potravy a vysvětlíme si co je potravní řetězec. Název: VELKÉ ŠELMY V ČR 1. stupeň ZŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok 12

13 Program je zaměřen na výskyt velkých šelem v ČR a jejich nepostradatelnou úlohu v přírodě. Název: VODNÍ KRÁLOVSTVÍ II. ZŠ, SŠ 20 Kč 2 h okolí CEV mimo zimy Program vysvětluje rozdíl mezi vodou a životem v řece a rybníku. Program částečně využívá terén v okolí záchranné stanice AVES (rybník, potok). Vše je doplněno praktickou činností v souvislosti s vodou. Program probíhá pouze v areálu záchranné stanice AVES. Název: MUSÍME SE BÁT V PŘÍRODĚ? ZŠ, SŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Děti se dozví co je ve světě rostlin a živočichů nebezpečné, na co bychom měli být opatrní a čeho se naopak bojíme zbytečně. Název: PTAČÍ BUDKY - NÁHRADNÍ DOMOVY tř. ZŠ, SŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Povíme si o přirozených ptačích domovech a vysvětlíme dětem proč je vyvěšovat. Společně porovnáme vlastní potřeby domova s potřebami živočichů. Název: KAM PTÁCI ODLÉTAJÍ tř. ZŠ, SŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Povíme si o stěhování živočichů a podrobněji se seznámíme s ptáky kteří od nás na zimu odlétají. Název: CO PO NÁS ZŮSTÁVÁ 2. st. ZŠ a SŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Program je určen starším dětem. Povídání o odpadu, jak vzniká, kam mizí a jaký má vliv na okolní přírodu. Název: ČLOVĚK JE TAKÉ ŽIVOČICH 2. st. ZŠ a SŠ 20 Kč 2 h CEV/škola celý rok Program je určen starším dětem. Program chce pomoci při pochopení vztahu mezi člověkem a zvířaty, zásahů člověka do přírody a ničení přirozeného prostředí zvířat. Název: OCHRANA PŘÍRODY V ČR 2. st. ZŠ a SŠ 10 Kč 2 h CEV/škola celý rok Děti se dozví informace o stupních územní ochrany a ochrany rostlina živočichů. Povíme si také o základech problematiky obchodu se zvířaty. Název: CO JE DIVOKÉ A CO DOMÁCÍ 2. st. ZŠ a SŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Děti se seznámí s historií domácích zvířat a zamyslí se nad tím, zda lze domestikovat všechna divoká zvířata. Název: SEZNAMTE SE S NATUROU st. ZŠ a SŠ 20 Kč 2 h CEV/škola celý rok Povíme si o systému ochrany přírody v Evropě nazývaného Natura 2000 s důrazem na takto chráněná území v ČR. Název: OD SEMÍNKA PO VÝROBEK 2. st. ZŠ a SŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok 13

14 Dozvíme se, jak se musí pečovat o les, aby ze semínka vyrostl dospělý strom. Povíme si také o těžbě a zpracování dřeva. Ochrana fauna ČR Programy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ Název: JEŽEK A JEHO KAMARÁDI MŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok V průběhu programu se děti seznámí se způsobem života drobných savců - ježkem, krtkem a myškou. Poslechnou si pohádku O ježkovi, který neznal sníh, zahrají si na putování krtčími chodbičkami, na jejichž konci si vyzkouší poznávání čichem, nebo na zlobivou myšku. Zároveň si prohlédnou některé z těchto živočichů zblízka. Název: SKŘÍTEK NA VÝPRAVÁCH DO ŘÍŠE ZVÍŘAT MŠ 20 Kč na 1 10 x 1,5 h škola Celý rok program Celoroční cyklus devíti výukových programů na každý měsíc školního roku, které na sebe vzájemně navazují, se závěrečným soutěžním programem miniolympiády. Objednat si můžete všechny programy cyklu nebo si vybrat pouze čtyři z nich pro jednotlivá roční období. Po konzultaci je rovněž možné sestavit vlastní cyklus programů vybraných z celkové nabídky. podzim Jak zvířata a rostliny spolupracují Ptačí krmítko Ježek a jeho kamarádi zima Jak zvířata přečkávají zimu Zimní stopování Domečku, domečku, kdo v Tobě bydlí? jaro Co se děje v jarní přírodě Výlet do světa hmyzu Mláďata v přírodě léto Miniolympiáda Název: PTAČÍ KRMÍTKO MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1 h CEV/škola celý rok Program seznamuje s tím, proč se někteří ptáci stěhují do teplých krajin a jiní u nás zůstávají. Děti si zahrají na vlaštovky a jejich putování do Afriky a zpět, naučí se básničku a v závěru si vyrobí vlastní krmítko ze šišky a tukové směsi, které mohou vyvěsit na školní zahradě. Název: ZIMNÍ STOPOVÁNÍ MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola zima Co je to stopa, jak vzniká a kde ji můžeme najít? Přesvědčíme se, že není stopa jako stopa, protože různí živočichové mají různé nohy, což souvisí s jejich rozdílným způsobem života a přizpůsobením pohybu. Ve hře na indiánské stopaře si vyzkoušíme, jestli se nám podaří 14

15 vystopovat jednotlivá zvířata na sněhové pláni a dozvíme se tak, která zvířata jsou i přes zimu stále aktivní, která ji raději prospí nebo se odstěhují do teplých krajin. Nakonec si zkusíme odlít jejich stopy ze sádry. Název: JSOU NA POTOCE RÁČATA MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok Postupně se děti dozví, kde a jak raci žijí, čím se živí, jaké mají nepřátele, poznají i další obyvatele vodních ekosystémů, zahrají si na život v rybníce, naučí se hádanku a básničku o rakovi. Název: JAK ZVÍŘATA PŘEČKÁVAJÍ ZIMU MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok Existují odlišné strategie, jak přečkat zimu a nedostatek potravy některá zvířata se stěhují do teplých krajin, některá se vykrmí a zimu přespí, jiná si dělají zimní zásobárny a některá se tak trochu spoléhají i na naši pomoc. Během programu si zahrajeme např. na vlaštovky nebo shánčlivého křečka, také se naučíme pěknou básničku a vyrobíme si ježka z octového těsta. Název: CO SE DĚJE V JARNÍ PŘÍRODĚ MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok Zahrajeme si hru barev a z těch, které nám připomínají jaro, zkusíme vyrobit malou jarní krajinu. Při tom si budeme povídat o tom, co všechno se děje v jarní přírodě, zahrajeme si hru na vývoj žab i klíčící rostlinné semínko. Nakonec si prohlédneme skutečná semínka pod lupou, zasadíme je do květináče a pak už bude zbývat jen o ně pozorně pečovat a netrpělivě čekat, jaká rostlinka nám z nich vyroste. Název: JAK ROSTLINY A ZVÍŘATA SPOLUPRACUJÍ MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok Děti se dozvědí, jak spolu v přírodě souvisí život rostlin a živočichů (např. rostliny poskytují zvířatům možnost úkrytu a potravy, zvířata zase roznáší jejich semena nebo opylují květy atd.). Své místo má v celé síti vztahů také člověk. Děti si také zkusí vyrobit koláž z přírodních materiálů a zahrají si několik her založených na vzájemné spolupráci. Název: MLÁĎATA V PŘÍRODĚ MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola duben - červen Dozvíme se, proč je jaro obdobím mláďat, kde se berou malé žabky, jak dlouho trvá než se z vajíčka vylíhne malé ptáče, jak vypadá rodičovská péče u různých druhů a další zajímavosti ze života mláďat v přírodě. Také si zahrajeme několik her. V jarním období je program doplněn ukázkou krmení skutečných mláďat ze stanice pro zraněné živočichy. Název: VÝLET DO SVĚTA HMYZU MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 2 h CEV/škola, terén duben - říjen Dozvíme se, které živočichy označujeme jako hmyz, kde všude žijí a jaký je jejich význam v přírodě. Zkusíme, které z nich najdeme kolem naší školky a prohlédneme si je zblízka pod lupou. Zahrajeme si na proměnu housenky v motýla a naučíme se krátkou básničku. Název: DOMEČKU, DOMEČKU, KDO V TOBĚ BYDLÍ? MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok Postupně se seznámíme s různými příbytky zvířat, prohlédneme si např. složitou stavbu vosího hnízda nebo mistrovsky spletené hnízdo moudivláčka, zkusíme vylovit ryby z jejich vodních úkrytů, nakoukneme do podzemních nor, vyzkoušíme si prolézání myší dírou i hru na 15

16 zajíce. Také se naučíme krátké říkanky a nakonec si vyrobíme hnízdo ze suché trávy pro papírové ptáčky. Název: ŽIVOT V PŮDĚ MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola duben - říjen Spolu s krtkem se vydáme na badatelskou cestu zahradou, abychom se dozvěděli, co je to půda, jak vzniká a jaký je její význam. Při tom se také seznámíme s různými půdními živočichy, naučíme se krátkou básničku, uděláme malé pokusy a nakonec použijeme hlínu k výtvarnému tvoření. Název: DOBRODRŽSTVÍ KAPKY KATKY MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok Prostřednictvím příběhu jedné kapky se seznámíme s koloběhem vody v přírodě, zahrajeme si hry a vyzkoušíme malé vodní pokusy, při kterých poznáme zajímavé vlastnosti vody a také její význam pro život na Zemi. Zároveň se dozvíme, jak vodou šetřit a jak jí chránit. Název: STROMOVÉ ČAROVÁNÍ MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok V průběhu programu nám skřítek Stromovous ukáže, z čeho se skládá strom, jak vzniká, roste a co potřebuje ke svému životu. Také se dozvíme, že strom tvoří důležité životní prostředí pro další organismy, vyčarujeme si kouzelný les plný skřítků a naučíme se poznávat základní druhy našich stromů podle listů, plodů a kůry. Název: JAK TO BYLO POHÁDKO? ANEB JAK SE PEČE CHLEBA MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV celý rok Maminka mi k svačině připravuje nejčastěji chleba se sýrem. Že sýr je z mléka a chleba z obilí vím. Vím také, že v obilí zabloudilo kuřátko a ptalo se klásků na cestu domů. Ale kolik je druhů toho obilí? Jak dlouho roste a co se s ním děje, než se z něho stane moje svačina? A kdo poradil kuřátku, kudy vede cesta do vsi? Děti si během programu samy vyzkouší připravit těsto a upéci chleba. Poznají, jak dlouhá cesta vede od zrníčka ke krajíci, k buchtě a dalším potravinám, jaké jsou nejčastější druhy obilí a co se z nich vyrábí třída ZŠ Název: VYDRA A JEJÍ SOUSEDÉ třída ZŠ 30 Kč 1 h CEV/škola celý rok Program seznamuje děti s vydrou, jejím způsobem života a příčinami ohrožení. Prostřednictvím vydry se také dozví, co znamená pojem vlajkový druh, poznávají další živočichy vázané na vodní ekosystémy, jejich role ve složitém řetězci ekologických vztahů a získávají informace o principu ochrany jejich prostředí. Název: RAK JAKO BIOINDIKÁTOR třída ZŠ 30 Kč 1 h CEV/škola celý rok Účastníci programu se na příkladu raka seznámí s funkcí vodních ekosystémů, naučí se znát pojem bioindikátor, uvědomí si, že existuje vztah mezi jejich domácností a kvalitou povrchových vod, seznámí se s jednotlivými druhy našich původních raků i s hrozbou výskytu raků nepůvodních (račí mor). Název: KAM S NÍM? 16

17 třída ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok Výukový program o odpadech, který ukazuje, jak správně třídit a proč, co jsou tzv. nebezpečné odpady, jak probíhá jejich zpracování, co znamená slovo recyklace a jak vypadají výrobky z některých recyklovaných materiálů. V závěru si sami vyzkouší výrobu ručního recyklovaného papíru. Programy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Název: CO HOUKÁ NOCÍ ANEB SOVY ZBLÍZKA 2. st. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok Program představuje hlavní zástupce našich druhů sov, seznamuje s jejich biologií a na příkladu jejich role v ekosystému vysvětluje pojem potravní pyramida. Zároveň rozebírá příčiny jejich ohrožení a dotýká se tak komplexnější problematiky změny krajiny a hospodaření. Při rozboru sovích vývržků se účastníci seznámí se zajímavou metodou biologického mapování změn krajiny. Název: CO JE DOMA, TO SE POČÍTÁ 2. st. ZŠ, SŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok Zdroje a prostor na Zemi nejsou nekonečné a ani samočistící schopnosti přírody nestačí na všechen odpad a znečištění, které vyprodukujeme. Jedním ze způsobů, jak zabránit další devastaci naší planety, je zavedení k životnímu prostředí šetrnějších výrobních postupů Program vysvětluje, co je to ekologicky šetrný výrobek či služba a jak je poznáme. Představuje proces životního cyklu výrobku, pojem trvale udržitelný rozvoj a dotýká se rovněž problematiky třídění odpadů. Název: DOMESTIKACE A JEVY S NÍ SOUVISEJÍCÍ 2. st. ZŠ 20 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok Program seznamuje s projevy domestikace, s původem domácích zvířat a rostlin, způsobem jejich využití v minulosti i současnosti a s tím, jak o ně správně pečovat. Účastníci si vlastnoručně vyzkouší také zpracování některých produktů domácích zvířat. Přednášky ZŠ, SŠ 20 Kč 1 h CEV/škola celý rok Přednášku si můžete objednat telefonicky nebo em prostřednictvím lektorů uvedených u jednotlivých témat. Lektor: Mgr. David Fischer tel: , mail: Naši obojživelníci Plazi Mihule a ryby Raci Raci možnosti ochrany Problematika invazních druhů živočichů Problematika ochrany vodních biotopů Ochrana přírody (obecně) Nejvzácnější bezobratlí Příbramska Natura 2000 na Příbramsku 17

18 Lektor: RNDr. Petra Nová, Ph.D. tel: , mail: Tajemní netopýři Záchranné stanice a jejich poslání Sloupy smrti Ekologické zemědělství Návrat velkých savců do naší přírody vítězství nebo problém? Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim Programy pro 1. stupeň základních škol Název: KAMARÁDI Z LESA třída ZŠ 65 Kč 3 h (přestávka) CEV, terén celý rok Ve Stanici pro handicapované živočichy se nejprve seznámíme s lesními kamarády, o kterých si povíme mnoho zajímavostí. Odhalíme, jaké vzkazy nám tito kamarádi v lese nechávají a jak se jim tam žije. Vyrobíme si zvířecí masky, naučíme se poznávat některé zvířecí hlasy a nakonec si zahrajeme na zvířecí orchestr. Název: CO SE LESU HONÍ HLAVOU třída ZŠ 65 Kč 3 h (přestávka) terén celý rok Místo konání: Vlašimský zámecký park, lesní část. Děti se prostřednictvím své fantazie, tvořivosti a vnímavosti pokusí rozveselit posmutnělý les. Průvodcem jim v tom bude tajemný lesní skřítek. Na děti čekají rozličné hry, land art, naslouchání lesním zvukům a řada dalších prožitkových i tvořivých aktivit. Název: EKOHRÁTKY V PARKU třída ZŠ 65 Kč 3,5 h terén jaro, podzim (přestávka) Místo konání: Vlašimský zámecký park. Program v duchu objevitelské výpravy. Při procházce po naučné stezce v zámeckém parku ve Vlašimi se děti seznámí s rostlinami a zvířaty, která v parku žijí, plní řadu úkolů a zahrají si několik her s ekologickou tématikou. Za splněný úkol dostávají objevitelé otisk liščí tlapy do svých cestovních deníků. Smyslové hry i výtvarné aktivity jim napomohou vnímat přírodu jiným způsobem, než na jaký jsou zvyklé. Program jim bude i později připomínat výrobek, který si domů odnesou. Název: OD ZRNKA K BOCHNÍKU třída ZŠ 45 Kč 2 h CEV celý rok Tento program ukazuje složitou cestu, která vede od malého zrníčka až na náš prostřený stůl, který si bez chleba neumíme představit. Děti se naučí rozlišovat základní obilniny a seznámí se s dávno zapomenutými zemědělskými postupy. Pro posilnění těla i získaných informací si upečou malé chlebové bochánky. Název: VÁNOCE A VELIKONOCE V EKOCENTRU třída ZŠ 45 Kč 2 h CEV měsíc před svátky Termín konání: Vánoce , Velikonoce

19 V příjemné vánoční atmosféře se děti seznámí s významem našich dvou největších křesťanských svátků. Jako vždy si děti vyrobí a odnesou několik výrobků z přírodních materiálů. Programy na sebe navazují, proto si je lze objednat pouze společně. Název: JAK KRTEK KE KALHOTKÁM PŘIŠEL třída ZŠ 65 Kč 3 h CEV celý rok Známá pohádka o krtkovi a kalhotkách nám pomůže v pátrání po původu textilií. Co všechno předchází kalhotám, které si oblečeme ráno na sebe? Z čeho se látka na oděvy vyrábí? Povíme si o pěstování a zpracování lnu a konopí. Naučíme se tyto rostliny lámat a česat, ukážeme si, jak se spřádaly nitě, motaly provazy a naučíme se tkát na kartonovém stavu. Děti si domů odnesou vlastnoručně utkaný výrobek. Název: SVĚT BAREV třída ZŠ 45 Kč 2 h CEV celý rok Objevte s námi podivuhodný svět barev jejich symboliku, význam v přírodě i historii jejich používání. Jakou hraje roli v přírodě zbarvení živočichů a rostlin? Vnímají svět barev všichni živočichové stejně? Kdo vidí ostře, rozmazaně, černobíle a kdo barevně? Jak a čím se dříve barvily oděvy? Čím můžeme dnes barvit my? Jak se dá proměnit staré flekaté tričko v pěkně vypadající? Kromě zajímavých informací o barvách v nejrůznějších souvislostech se seznámíme také s jednoduchou batikou a děti si samy vyzkouší nabatikovat své tričko. Žáci si s sebou přinesou bavlněné tričko světlé barvy nebo bavlněný ubrousek. Název: CESTA ZA PAPÍREM třída ZŠ 65 Kč 3 h CEV celý rok Děti budou v průběhu programu objevovat historii papíru i jeho předchůdců. Seznámí se s tím, jak se papír vyrábí a recykluje, kam je potřeba použitý papír odnést. Děti jistě vymyslí spoustu nápadů, jak mohou papírem šetřit. Domů si každé z nich odnese vlastnoručně vyrobený recyklovaný papír. Dále se naučíme rozpoznávat různé ekologické značky na výrobcích. Nakonec nás čeká hra na uvědomění si vlivu reklamy při nakupování. V programu jsou použity skupinová práce a hry. Název: PODBLANICKÉ POKLADY třída ZŠ 65 Kč 3 h CEV celý rok Poklady nejsou jen zlaté či jinak třpytivé. V našem kraji můžeme potkat spoustu pokladů rostlinných či zvířecích! V obměněné nabídce, která spojuje loňské programy o svižníkovi a vydře, nacházíme odpovědi například na otázky, co je to životní prostředí či proč a jak některé druhy rostlin a živočichů chráníme. V programu se vypravíme na pomyslný výlet po vybraných zajímavých místech na Podblanicku. Nahlédneme do nich pomocí diapozitivů a seznámíme se se zajímavými rostlinami a vzácnými živočichy, kteří u nás žijí. Na program můžete navázat skutečným výletem za některými z nich. Na našem výletě čeká děti řada výtvarných i jiných úkolů a také práce ve skupinách. Jeden z výrobků a pracovní list si děti odnesou domů. Název: TAJEMSTVÍ LESA třída ZŠ 45 Kč 2 h CEV celý rok Společně se seznámíme s funkcí, významem i ohrožením lesa. Zaměříme se na naše běžné druhy stromů, ukážeme si u nich typické rozlišovací znaky. Představíme si jednotlivá lesní patra i jejich obyvatele. Všechna tajemství sice neodhalíme, ale alespoň tak les pro nás neztratí své kouzlo. Práce dětí bude probíhat ve skupinkách a dojde i na umělecký projev. 19

20 Programy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Název: SVĚT BAREV třída ZŠ 45 Kč 2 h CEV celý rok Objevte s námi podivuhodný svět barev jejich symboliku, význam v přírodě i historii jejich používání. Jakou hraje roli v přírodě zbarvení živočichů a rostlin? Vnímají svět barev všichni živočichové stejně? Kdo vidí ostře, rozmazaně, černobíle a kdo barevně? Jak a čím se dříve barvily oděvy? Čím můžeme dnes barvit my? Jak se dá proměnit staré flekaté tričko v pěkně vypadající? Kromě zajímavých informací o barvách v nejrůznějších souvislostech se seznámíme také s jednoduchou batikou a děti si samy vyzkouší nabatikovat své tričko. Žáci si s sebou přinesou bavlněné tričko světlé barvy nebo bavlněný ubrousek. Název: O VLNĚ A KONOPÍ třída ZŠ 65 Kč 3 h CEV celý rok Jaké textilie mají svůj původ v přírodě? Během programu se žáci seznámí se způsobem výroby hedvábné, lněné, konopné a bavlněné látky a zpracováním ovčí vlny. K prohlédnutí budou ukázky bavlníku, lněného a konopného stonku a ukázky jednotlivých textilií. Intenzivněji se zaměříme na zpracování a využití vlny (jak surovou vlnu správně vyprat, obarvit, usušit, načesat a spřádat nitě). Každý žák si pomocí filcovací jehly vytvoří svůj vlněný míček. Povíme si o širokém využití technického konopí, vyzkoušíme si jeho lámání, česání a v závěru si každý bude moci vyrobit vlastní konopný náramek. Název: CO SE SKRÝVÁ NA DNĚ třída ZŠ, 65 Kč 3 h CEV, terén jaro, podzim SŠ Vodní bezobratlí nám mohou mnoho vypovědět o kvalitě a čistotě prostředí, ve kterém žijí. V první části programu se žáci seznámí se základními postupy hydrobiologického průzkumu. Ten si posléze sami prakticky vyzkouší. V druhé části se pokusí získané živočichy určit za pomoci názorných klíčů a lup. Podle zastoupení jednotlivých skupin organismů zhodnotíme čistotu vody ve zkoumaných lokalitách. Název: ČLOVĚK A ZVÍŘATA třída ZŠ, 45 Kč 2 h CEV, terén celý rok SŠ Program je zaměřen na pochopení významu zvířat pro člověka i důsledků zásahů člověka do života volně žijících živočichů s důrazem na domestikaci, obchod se zvířaty a ničení jejich přirozeného prostředí. Studenti se seznámí s problematikou práv zvířat prostřednictvím simulační hry, v níž si zároveň vyzkouší proces vzniku a schvalování zákonů. Ve Stanici pro handicapované živočichy se seznámí s některými našimi zvláště chráněnými druhy živočichů a také s možnostmi jejich ochrany. Během programu studenti procvičí komunikační schopnosti v diskusi, rétoriku, schopnost spolupráce a další dovednosti. Název: GLÓBUS SŠ 45 Kč 2 h CEV celý rok Současný svět je propojen stále složitější sítí vztahů a vazeb. Cílem tohoto programu je ukázat studentům, že Země je systém, kde každá změna má své důsledky a pomoci jim uvědomit si, jaké místo v tomto systému zaujímají oni sami. Pomocí simulační hry si studenti sami vyzkouší složitost vazeb mezi různými národy na světě. Na základě diskuse o globálních problémech se zamyslí nad různými scénáři budoucnosti. Program rozvíjí dovednosti a postoje příznivé pro trvale udržitelný rozvoj komunikační schopnosti, spolupráci, domýšlení 20

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro mateřské školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro mateřské školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro mateřské školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy Jak si mohou školy objednat naše výukové programy Výukové programy lze objednávat telefonicky na číslech 317 845 965, 317 845 169. Přehled

Více

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro střední školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám

Více

Cyklus výukových programů

Cyklus výukových programů VÝUKOVÉ PROGRAMY pro Mateřské školy Výukové programy jsou připravovány tak, aby účastníky podněcovali k aktivitě. Děti jsou s tématem seznamovány formou jednoduchých her. Prostřednictvím připravených aktivit

Více

V každém měsíci můžete vybírat některý z doporučených výukových programů nebo si objednat celý nabízený cyklus.

V každém měsíci můžete vybírat některý z doporučených výukových programů nebo si objednat celý nabízený cyklus. VÝUKOVÉ PROGRAMY pro Mateřské školy Výukové programy jsou připravovány aktivní formou, při které jsou děti seznamovány s daným tématem pomocí jednoduchých her. Díky připraveným aktivitám je u dětí procvičováno

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY REGIONY STRAKONICKO, PÍSECKO 2010/2011 Centrum ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA SEMÍNÁŘE STŘEDNÍ ŠKOLY 2. STUPEŇ ZŠ 1. STUPEŇ ZŠ Nabídka výukových

Více

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Konference a tisk sborníku byl finančně podpořen Středočeským krajem, MŠMT a MŽP ČR.

Více

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR. Nabídka programů. pro mateřské, základní a střední školy pro školní rok 2014/2015

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR. Nabídka programů. pro mateřské, základní a střední školy pro školní rok 2014/2015 Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR Nabídka programů pro mateřské, základní a střední školy pro školní rok 2014/2015 Slovo úvodem Vážení pedagogové a vedoucí dětských organizací, jako každý rok,

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ MUZEA ŘÍČANY pro mateřské, základní a střední školy

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ MUZEA ŘÍČANY pro mateřské, základní a střední školy NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ MUZEA pro mateřské, základní a střední školy září 2012 Rýdlova 271/14, Říčany www.ricany.cz/ Prosté s grafickým prvkem font: Myriad Pro / Semibold / prostrkání: 25 bílé s průhledností

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY URČENÉ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI MŠ 1. TŘÍDU ZŠ STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A INFORMAČNÍ STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY

VÝUKOVÉ PROGRAMY URČENÉ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI MŠ 1. TŘÍDU ZŠ STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A INFORMAČNÍ STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A INFORMAČNÍ STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY VÝUKOVÉ PROGRAMY URČENÉ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI MŠ 1. TŘÍDU ZŠ Místa konání programů: SEV a IS Kašperské Hory, areál u SEV a IS Kašperské

Více

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A ANOTACÍ z X. pedagogické konference Středočeského kraje VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT Český svaz ochránců přírody Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Více

nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích

nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích školní rok 2014/2015 nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích Vážení pedagogičtí pracovníci, Na následujících stránkách naleznete

Více

Výukové programy určené pro předškolní děti MŠ - 1. třídu ZŠ

Výukové programy určené pro předškolní děti MŠ - 1. třídu ZŠ Místa konání programů: SEV a IS Kašperské Hory Areál u SEV a IS Kašperské Hory Okolí Kašperských Hor Kdy se můžete zúčastnit našich programů: od října 2008 do konce června 2009 Počet účastníků: Maximálně

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 2013/2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY O nás Centrum Cassiopeia vzniklo v roce 1995 při základním článku Hnutí Brontosaurus Forest. Posláním organizace je vychovávat, vzdělávat a poskytovat

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zahrádkové poznávání Dvouleté programové zaměření školy v systému Ekoškolky VODA a PROSTŘEDÍ Platnost:

Více

Venkovní učebna v přírodní zahradě MŠ Radošovice

Venkovní učebna v přírodní zahradě MŠ Radošovice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Venkovní učebna v přírodní zahradě MŠ Radošovice Vypracoval: Karla Schusterová Vedoucí

Více

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 164 Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Více

místo konání* 3. - 4. 90 min. šk. třída 32,-/os. 35,-/os. 3. - 4. 90 min. šk. třída 32,-/os. 35,-/os.

místo konání* 3. - 4. 90 min. šk. třída 32,-/os. 35,-/os. 3. - 4. 90 min. šk. třída 32,-/os. 35,-/os. Název programu klíčové pojmy ročník délka programu Příběh jednoho odpadku odpady, třídění odpadů, recyklace, druhotné suroviny místo konání* cena pro okres Nový Jičín** cena mimo okres Nový Jičín návaznost

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA PLZEŇ - BOŽKOV Božkovské náměstí 576/2A, 326 00 Plzeň IČ: 71 341 234 skolka bozkov@seznam.cz www.skolka bozkov.cz tel. 724 544 061 Školka je zapsaná v rejstříku školských právnických

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 5. DÍTĚ A svět Utrhl jsem květinu a ona zvadla, chytil jsem motýla a on zemřel, pochopil jsem, že přírody se mohu dotknout pouze srdcem. John Winston Lennon

Více

Výukové programy ekologické výchovy. pro MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/12

Výukové programy ekologické výchovy. pro MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/12 Výukové programy ekologické výchovy pro MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/12 OBJEDNÁVACÍ PODMÍNKY NAbízené programy Poznáváme zvířata a jejich život 4 5 Domácí zvířátka 20 Kč/dítě (P) 4 Motýli 15 Kč/dítě

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN Školní vzdělávací program Jede vláček přes náš most, pojeď s námi, času dost Program zpracovala ředitelka

Více

UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2010-2011 Informační a vzdělávací středisko BUDY KŘIVOKLÁT Foto č.1: Budova IVS Budy Foto č.2: Dvoulůžkové pokoje

Více

ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY. Školní statek. Waldorfské školy Příbram. Závěrečná práce

ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY. Školní statek. Waldorfské školy Příbram. Závěrečná práce ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY Školní statek Waldorfské školy Příbram Závěrečná práce Kateřina Bryndová Slavíčková Příbram 2013 ANOTACE V závěrečné práci se zabývám

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016) Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendlovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 1/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní

Více

Metodická příručka pro školní družiny

Metodická příručka pro školní družiny Cassiopeia Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Metodická příručka pro školní družiny Domek aneb domácí ekologie Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat

Více

Ukázky živých dravců ve vaší třídě

Ukázky živých dravců ve vaší třídě Výukové a vzdělávací programy Regionální exkurze Environemnální den Environemntální noc Zážitkové pobyty Zajímavé soutěže pro všechny Spolupráce na projektech Ukázky živých dravců ve vaší třídě Dlouhodobá

Více

PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny.

PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny. PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny. BRAMBORY CIBULE MRKEV HRÁŠEK ŘEDKVIČKA 87 SALÁT ČESNEK PAPRIKA OKURKA BROKOLICE 88 PL č. 2 Zdraví z bylin 1. přečti text 2. škrtni špatné odpovědi

Více