Jednodenní výukové programy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednodenní výukové programy"

Transkript

1 Jednodenní výukové programy CEV Ekodomov Kutná Hora Název: KDE JE KOMPOST, TAM TO ŽIJE! třída ZŠ 45 Kč + doprava 1,5 h CEV, škola celý rok Víte, proč je důležité třídit bioodpad? Co patří do kompostu a co se v něm odehrává? Koho můžeme v kompostu potkat? Program děti hravou formou seznámí s bioodpady a kompostováním, poskytne jim základní představu o koloběhu látek v přírodě a účasti organismů na těchto přeměnách. Program je koncipován pro skupinu žáků. Náplň a vedení programu jsou přizpůsobeny věku, možnostem a schopnostem konkrétní skupiny dětí. Program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, svou podstatou naplňuje průřezové téma Environmentální výchova a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. V průběhu jednoho dne lze zajistit program pro 2 4 třídy. Název: ŽIVÁ VODA třída ZŠ 60 Kč + doprava 3 h CEV, škola celý rok Víte, jaká je cesta vody od zdroje až po kohoutek? Co může vodu na její cestě potkat? Je voda opravdu živá? Program děti seznámí s koloběhem vody v přírodě i ve městě, rozložením vody ve světě a jejím významem pro náš život. Budou se zabývat spotřebou vody v domácnosti a seznámí se s možnostmi jejích úspor. Dozvědí se, co je vodné a stočné a kdy můžeme vodu označit jako kvalitní. CEV Zvoneček Programy pro MŠ CESTIČKY SKŘÍTKA DRNOVCE MŠ 30 Kč / program 2-3 h CEV, terén Dle popisu 1. Poklady skřítka Drnovce Místo: les a okolí Vraného nad Vltavou Období: jaro, podzim Rozvoj pozorovacích schopností, podpora sounáležitosti s přírodou. 2. Foukej, foukej větříčku, shoď mi jednu hruštičku Místo: zahrady ve Vraného nad Vltavou Období: podzim Výchova ke zdravému životnímu stylu, poznávání přírody všemi smysly. 3. Barevný obrázek pro měsíček Místo: les a louky okolí Vraného nad Vltavou, klubovna Období: podzim Rozvoj pozorovacích schopností, podpora tvůrčího přístupu k méně obvyklým materiálů, objevování rozmanitosti přírody. 1

2 4. Kam se schováš, ptáčku milý Místo: zahrada a klubovna Období: zima Pozorování některých druhů ptáků na krmítku, aktivity v klubovně. 5. Domeček skřítka Hnusníka Místo: klubovna a krátká vycházka v okolí Období: celoročně Problematika odpadů a jejich vliv na ŽP v rámci rozumového chápání předškolních dětí. 6. Cestička skřítka Drnovce k Pramínkové víle Místo: les a louky okolí Vraného nad Vltavou Období: jaro, léto Seznámení pomocí zážitkových aktivit s významem vody pro život. 7. Vozilo se na jaře Slunce v zlatém kočáře Místo: les a okolí Vraného na Vltavou Období: jaro Pozorování probouzející se přírody a seznámení s významem Slunce. 8. Jak roste strom Místo: les a zahrada v okolí Vraného nad Vltavou Období: celoročně Rozvoj pozorovacích schopností, seznámení s vývojem stromů a jejich významem. 9. Zahrádka Zvonečkové víly Místo: zahrada Období: jaro Prostřednictvím smyslových her a pozorování se seznámíme se známými druhy rostlin. 10. Otvírám, otvírám les Místo: les a okolí Vraného nad Vltavou Období: celoročně Prostřednictvím vycházky se seznámímes ekosystémem les (pozorování, smyslové vnímání, hry). Programy pro ZŠ Název: ŽIVOT V LESE třída ZŠ 50 Kč 5 h terén jaro, podzim/ středa Význam lesa, druhy lesa, potravní řetězce, lesy dříve a nyní, hospodaření v lese, lesní patra, život stromu, problémy lesa a stromů, smyslové vnímání lesa, atd.; rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...) Název: LES A NAŠE SMYSLY třída ZŠ 50 Kč 5 h terén jaro, podzim/ úterý, středa Místo konání: lesy v okolí Vraného nad Vltavou. 2

3 Vnímání lesa pomocí netradičních aktivit, smyslové vnímání lesa, rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...). Název: POTOK A ŽIVOT V NĚM třída ZŠ 50 Kč 5 h terén jaro, podzim/ úterý, středa Místo konání: lesy v okolí Vraného nad Vltavou. Koloběh vody v přírodě, fyzikální a chemické parametry potoka, organismy ve vodě a vztahy mezi nimi, bioindikátory kvality vody, břehové porosty, hry, rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...). Název: BOTANICKÁ EXKURZE třída ZŠ 50 Kč 5 h terén jaro, úterý/ středa Místo konání: náročný terén začátek na vlakové zastávce ve Skochovicích, konec tamtéž či ve Vraném nad Vltavou dle domluvy. Jarní aspekt, květiny různých stanovišť, systém rostlin, přírodovědné hry, rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...). Název: NENÍ ODPAD JAKO ODPAD třída ZŠ 50 Kč 5 h CEV úterý, středa Druhy odpadu a způsoby nakládáním s ním, ruční výroba papíru, rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...). Název: OCHRANA PŘÍRODY V ČR I VE SVĚTĚ třída ZŠ 50 Kč 3-5 h CEV/ škola úterý, středa Historie a současnost ochrany přírody; zákony na ochranu přírody; typy chráněných území; promítání diapozitivů; simulační hra, rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...). Název: SIMULAČNÍ HRY třída ZŠ 50 Kč 5 h CEV/ škola úterý, středa Výchova k trvale udržitelnému životu formou her např. Fish Banks (zacházení s obnovitelnými zdroji), BEO (týmové řešení globálních i lokálních problémů), Jezero (využívání přírodních zdrojů), Obchod (vliv trhu), Plánování dálnice (uvažování v souvislostech), Dilema vězně, Předci, Bushmani,... Název: PROJEKT GLOBE třída ZŠ 50 Kč 4-5 h CEV a okolí úterý, středa Terénní měření (meteorologická, hydrologická, biometrická) získávání dat; zpracování a vyhodnocení získaných dat práce s internetem, rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...). Název: SVĚT HMYZU A DALŠÍCH BEZOBRATLÝCH třída ZŠ 50 Kč 4-5 h terén jaro, podzim/ úterý, středa Rozmanitost druhů, přehled systému, přizpůsobení prostředí, rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...). Název: VODA V KRAJINĚ 3

4 třída ZŠ 50 Kč 5 h CEV a terén jaro (podzim)/ úterý, středa Koloběh vody v přírodě, voda v ČR, význam vody v krajině, co ji ohrožuje,..., rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...). Název: KLÍČOVÉ KOMPETENCE GLOBÁLNÍHO ČLOVĚKA třída ZŠ 50 Kč 4-5 h CEV/škola úterý, středa Schopnost úspěšné komunikace, kooperace, kreativity, asertivity a dalších kompetencí formou praktických cvičení. Několik variant programu: a) týmová spolupráce b) komunikace c) kreativita d) schopnost řešit problémy Název: GLOBÁLNÍ PROBLÉMY PLANETY ZEMĚ třída ZŠ 50 Kč 3-5 h CEV/škola úterý, středa Představení nejpalčivějších globálních problémů, jejich příčin a cest k řešení; simulační hry, hraní rolí; význam jednotlivce, rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...). Název: CO JE DOMA, TO SE POČÍTÁ (EKOZNAČKA) třída ZŠ 50 Kč 3-5 h CEV/škola úterý, středa Zásady udržitelné spotřeby, ekoznačka, rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...) Název: EKOSTOPA A UDRŽITELNÉ STYL ŽIVOTA třída ZŠ 50 Kč 3-5 h CEV/škola úterý, středa Styl života a jeho konkrétní projevy a důsledky, ekologická stopa jednotlivce, státu, světa, jak se chovat šetrněji k životnímu prostředí, rozvoj klíčových kompetencí (komunikace, týmová spolupráce, práce s informacemi,...). Název: DOMÁCÍ EKOLOGIE třída ZŠ 50 Kč 3-5 h CEV/škola úterý, středa Jak se chovat šetrně ke svému prostředí - experimenty, trocha počítání, hry, náměty týkající se nakládání s vodou, energiemi, odpady,... CEVV Svatý Jan pod Skalou - Ekocentrum KAVYL Název: PRECLÍKÁŘSTVÍ MŠ, ZŠ 20 Kč 1 h CEV/škola čtvrtek Krátké povídání o historii preclíkářství, o rozmanitých druzích preclíkářských výrobků pečených pro všední den i pro svátek. Ukázka výroby různých tvarů preclíků a jejich zdobení. Vlastní preclíkářské tvoření ze slaného těsta. Program je prokládám pohybovými aktivitami, které jsou inspirované tématem. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek. Název: KOŠÍKÁŘSTVÍ 4

5 MŠ, ZŠ 20 Kč 1 h CEV/škola čtvrtek Ukázka materiálů používaných v tradičním českém košíkářství a různých druhů výrobků košíků. V předvelikonočním období také předvedení pomlázek a způsobů jejich pletení. Vlastní jednoduché tvoření z proutků nebo pedigu. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek. Název: KOŠÍKÁŘSTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY MŠ, ZŠ 20 Kč 1 h CEV/škola čtvrtek Ukázky různých druhů košíků a materiálů, které se na výrobu košíků využívají. Ukázky možností využití různých proutků při tvořivé práci. Vlastní výroba pleteného košíku. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek. Název: PŘADLÁCTVÍ I. MŠ, ZŠ 20 Kč 1 h CEV/škola čtvrtek Povídání o ovečkách, ovčím rouně, ukázka zpracování rouna praní, česání rouna pomocí kramplí, spřádání vlny na kolovratu. Možnost zkusit si kramplování, předení na kolovratu. Vytvoření vlastní ovečky s opravdovým ovčím kožichem. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek. Název: PŘADLÁCTVÍ II. MŠ, ZŠ 20 Kč 2 h CEV/škola čtvrtek Povídání o ovečkách, ovčím rouně, ukázka zpracování rouna praní, česání rouna pomocí kramplí, spřádání vlny na kolovratu. Možnost zkusit si kramplování, předení na kolovratu. Ukázka suchého filcování. Vytvoření vlastního výrobku technikou suchého filcování. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek. Název: CUKRÁŘSTVÍ MŠ, ZŠ 20 Kč 1 h CEV/škola čtvrtek Předvedení některých tradičních postupů a výrobních pomůcek používaných cukráři. Výroba a zdobení některého tradičního cukroví perníky, mandlové těsto. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek. Název: TKALCOVSTVÍ MŠ, ZŠ 20 Kč 1 h CEV/škola čtvrtek Předvedení tkalcovského stavu a tkaní, případně stolního stávku. Ukázka různých druhů tkanin a seznámení s technikou tkaní. Možnost vyzkoušení tkaní na tkalcovském stavu. Vytvoření vlastního výrobku technikou tkaní. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek. Název: PROVAZNICTVÍ MŠ, ZŠ 20 Kč 1 h CEV/škola čtvrtek Ukázka různých druhů provazů, provázků, tkanic, prýmků. Předvedení a naučení jednoduchého způsobu, jak si zaplést šňůrku, provaz. Nabídka různých barevných možností pro vytvoření vlastního provazu. Seminář je prokládám pohybovými aktivitami, které jsou inspirované tématem. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek. Název: DRÁTENICTVÍ MŠ, ZŠ 20 Kč 1 h CEV/škola čtvrtek Tradiční drátenické techniky, ukázky různých typů drátování a drátovaných výrobků. Jednoduché drátování zvolené podle věku účastníků. Program je prokládám pohybovými 5

6 aktivitami, které jsou inspirované tématem. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek. Název: KRAJKÁŘSTVÍ MŠ, ZŠ 20 Kč 1 h CEV/škola čtvrtek Ukázání některých krajkářských technik a výrobků. Předvedení techniky paličkování. Podle věku a zručnosti účastníků drobné výtvarné tvoření inspirované krajkářstvím. Seminář je prokládám pohybovými aktivitami, které jsou inspirované tématem. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek. Název: BARVÍŘSTVÍ MŠ, ZŠ 20 Kč 1 h CEV/škola čtvrtek Ukázka textilii barvených tradičními postupy modrotisk, batikování, malování na hedvábí. Předvedení a naučení jednoduchého způsobu barvení textilii. Vytvoření vlastního výrobku podle věku a zručnosti účastníků. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek. Název: HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY MŠ, ZŠ 20 Kč 2 h CEV/škola mimo zimu/ čtvrtek Během programu se děti zábavnou formou seznámí s nejběžnějšími domácími zvířaty, s prostředím ve kterém žijí, a jejich potřebami. Účastníci mají možnost přímého kontaktu se zvířaty, mohou si zvířata hladit, krmit, podojit kozu, při menším počtu (do 15) se i svézt na koni. Každý si z programu odnese pracovní list i příjemné zážitky a vzpomínky na čas strávený se zvířátky. Název: OVEČKA MŠ, ZŠ 20 Kč 2 h /1h CEV a okolí / škola mimo zimu, čtvrtek Seznámení s chovem ovcí, ukázka ručního zpracování vlny, předení na kolovrátku, vlastní práce s vlnou, tvorba vlastního výrobku. Ve škole je program kratší o kontakt se zvířaty a zkracuje se na 1h). Název: MLÉČNÉ PUTOVÁNÍ třída ZŠ 40 Kč 2 h CEV a okolí mimo zimu, čtvrtek Seznámení se zvířaty. Seznámení se s procesem vzniku mléka od mateřství a péče o potomky k vlastní produkci. Možnost vyzkoušet si dojení. Zpracování mléka, výroba sýra. Součástí programu je pracovní a metodický list. Název: SKŘÍTEK RECYKLÁČEK Cyklus Recykláčkových programů o recyklaci a kreativním a užitečném využití odpadků a jiných zbytkových materiálů zahajují tyto dva programy: A) Ruční výroba papíru MŠ, tř. ZŠ 20 Kč 1,5 h CEV a okolí / škola mimo zimu, čtvrtek B) Výroba lampiónů a ozdob z obalů od mléka tř. ZŠ 20 Kč 1,5 h CEV a okolí / škola mimo zimu, čtvrtek 6

7 Skřítek Recykláček je maskotem ekologického zacházení a života, který je šetrný k přírodě bez zbytečných odpadků a bez plýtvání. Název: PTÁČCI V ZIMĚ MŠ, ZŠ 20 Kč MŠ/ 40 1 h MŠ / 2 h ZŠ CEV a okolí / mimo zimu Kč ZŠ škola Výroba ptačích krmítek a závěsů. Seznámení s našimi přezimujícími ptáky a jak přečkávají zimu. Pozorování ptáků ve volné přírodě. Název: KRÁLÍČEK MŠ 20 Kč 1 h MŠ mimo zimu Poučení o tom, jak se starat o své zvířátko, co všechno takové zvířátko potřebuje to vše ilustrované na pohádce. Seznámení s živým ochočeným králíčkem, tématické hry + výroba králíčka. Název: NA INDIÁNSKÉ STEZCE MŠ od 4. třídy 40 Kč 2-3 h Okolí CEV mimo zimu Poznávání přírody, pozorování dalekohledem i speciální lupou, smyslové hry a další. Na program je nutné mít obuv i oděv vhodný do terénu. Název: MÁME RÁDI ZVÍŘATA MŠ, ZŠ 20 Kč 2 h / 1,5 h CEV, škola mimo zimu Doporučujeme školkám/školám, které si chtějí pořídit třídní zvířátko. Rozdělení říše zvířat, jak správně pečovat o různé druhy domácích zvířat, prohlídka zvířat, která jsou chována v Ekocentru. Program probíhá formou her a tvůrčí kolektivní práce. Ve škole je program kratší o kontakt se zvířaty a zkracuje se tím na 1,5 h). Název: POZORUHODNÁ SEMÍNKA MŠ, ZŠ 20 Kč 1,5 h CEV, škola březen, duben Pozorování semínek, založení sbírky semínek, jak semínka cestují, tvoření ze semínek. Zkusíme si zasít do květináče svoji rostlinku. Ekocentrum Říčany Název: PŘÍRODOVĚDNÉ DNY NA HÁJOVNĚ ZŠ, SŠ Od 50 Kč 6 30 h říčanská hájovna jaro, léto Vydejte se s námi do okolí Říčan objevovat skytá tajemství přírody! Stanete se účastníky badatelské expedice, na které zažijete mnohá dobrodružství a dozvíte se řadu zajímavostí ze života zvířat a rostlin. Název: POSTAVENÍ PTAČÍ BUDKY / KRMÍTKA ZŠ 30 Kč 2 h muzeum, škola podzim, zima Děti vlastnoručně postaví ptačí budku / krmítko, které umístí u školy. Nahlédneme společně do ptačí říše. Název: ŽIVOT V LESE třída ZŠ 30 Kč 3 h terén podzim, zima Místo konání: lesy v okolí Říčan, v místě školy 7

8 Lesy dříve a nyní, význam lesa, druhy lesa, potravní řetězce, hospodaření v lese, život v lese, život stromu, Ekocentrum Zahrada Mladá Boleslav Přírodovědné programy Název: EXKURZE V ZAHRADĚ MŠ, ZŠ, SŠ zdarma 40 min CEV celý rok Prohlédneme si domácí i exotická zvířata ve voliérách i sklenících minizoo i ve stanici handicapovaných dravců. Prohlídky s výkladem pracovníka Zahrady objednávejte předem, samostatné prohlídky bez objednání. Název: PŘÍRODOVĚDNÉ PROGRAMY V ZAHRADĚ MŠ, ZŠ, SŠ 10 Kč na 1 h 1h na 1 téma CEV celý rok Seznámíme se s vybranou skupinou zvířat a jejich zástupci chovanými v Zahradě, dozvíme se o stavbě jejich těla a životě, některá si prohlédneme zblízka a třeba si na ně i sáhneme. Témata: Dravci a sovy Plazi - Hadi - Želvy - Kočky Název: VIDÍM JAKO OREL, SLYŠÍM JAKO NETOPÝR..? MŠ, roč. 20 Kč + doprava 2h CEV/škola celý rok ZŠ Poznáme a pojmenujeme svoje smysly. Vyzkoušíme si, zda máme sluch stejně dobrý jako netopýr nebo zajíc, zrak jako orel, hmat jako pavouk, čich jako kanec a chuť jako želva. Mateřským školám nabízíme možnost uskutečnit program v okolí či na zahradě vaší MŠ (za špatného počasí i ve větší třídě). Název: PTÁCI MŠ, roč. 20 Kč 2h CEV celý rok ZŠ Poznáme 10 druhů našich ptáků, poslechneme si jejich zpěv, nakrmíme je a vybereme jim správný domov. Zkusíme tesat zobákem jako strakapoud a lovit jako kachna či ledňáček. Vylíhneme se jako sova a budeme dávat pozor na nebezpečí, které nám hrozí. Pohladíme si živou sovu. Pro učitele jsou připraveny materiály, využitelné pro samostatnou činnost s dětmi. Název: ŽIVOT STROMU třída ZŠ 30 Kč 3 h terén celý rok Místo konání: celoročně v lese či lesoparku (Štěpánka, Radouč, Chlum,..) Prožijeme si život stromu, zjistím, jak strom roste a co potřebuje k životu. Najdeme si svůj strom a pokud bude přát počasí, vytvoříme i jeho portrét do lesní galerie Název: KDO JE TU DOMA? tř. ZŠ 30 Kč 3 h terén duben - říjen (VG) Místo konání: v terénu (les, louka, voda), místo nutno domluvit předem. Uvědomíme si, čemu říkáme domov a jak se náš domov překrývá s domovy ostatních živých tvorů. Zkusíme vypátrat a ulovit živé tvory v různých prostředích (a pak je zase ve zdraví vrátit domů). 8

9 Název: Z ČEHO JE MŮJ ŽIVOT? tř. ZŠ 30 Kč + doprava 4 h (30 min. CEV celý rok (VG) přestávka) S pomocí obrázků a spolužáků vystopujeme, odkud se vzaly částice našeho těla a co všechno už prožily. Uděláme si jasno v tom, co je to vlastně ta fotosyntéza a pokusíme se ulovit nějakého rozkladače. Na závěr sehrajeme drama nebo nakreslíme obraz. Program probíhá ve vnitřních i vnějších prostorách ekocentra. Součástí programu je i domácí úkol, který žáci vypracují samostatně a přinesou jako podklad na začátek programu. Zadání domácího úkolu obdržíte po přihlášení. Možnost následného využití žákovského listu, který ověří účinek programu na žáky a vložen do sešitu usnadní zapamatování. Rukodělné programy Název: ARANŽOVÁNÍ Z PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU (MŠ), ZŠ, SŠ Dle tématu 1 2 h CEV duben - říjen Odhalíme krásu obyčejných věcí a dozvíme se, jak sladit jejich barvy a tvary, aby vzniklo vkusné aranžmá. Spotřebovaný materiál je zahrnut v ceně akce. Na všechny programy si přineste vlastní nůžky a igelitový sáček na přenos výrobku. Témata: dekorace ze sušených květin do květináčů / 1 hodina / 30 Kč voňavá květina / 1,5 hodiny / 40 Kč dekorace ze sušených květin na proutěný podklad / 1 hodina / 40 Kč podzimní kytice z přírodnin a krepového papíru / 2. st. ZŠ / 2 hodiny / 30 Kč S sebou: každý plnou tašku barevného listí (čerstvě nasbíraného), větvičku šípků, 5 šišek. výroba figurek ze sena nebo vánočních dekorací / 1,5 hodiny / 30 Kč vánoční svícen v květináči mokrý podklad / 1,5 hodiny / 40 Kč S sebou: svíčku a stuhu. vánoční svícen na proutěné podložce suchý podklad / 1,5 hodiny / 40 Kč S sebou: svíčku a stuhu. IVS Budy, Křivoklát Název: HRÁTKY O LESE S FERDOU MRAVENCEM A JEHO KAMARÁDY MŠ, 1. stupeň ZŠ 30 Kč 2 h CEV, terén Celý rok Průvodcem po lese je maňásek beruška, který pozve děti do lesa a cestou do lesa jim bude vyprávět o svých lesních kamarádech a o tom, co by měly děti o lese vědět, jak se v něm mají chovat, jak ho chránit. Nejlepší poznání je hrou, proto si během vycházky zahrají na potravní řetězec, seznámí se s jehličnany a listnáči. U mraveniště jim představí své kamarády, které pozve na malou svačinku (kostku cukru). Děti budou moci mravence pozorovat lupou. Na závěr si odnesou na památku zahrádku pro skřítky z přírodnin, které si sami posbírají. Název: HRAJEME SI SE ZVÍŘÁTKY MŠ, ZŠ 30 Kč 2 h CEV, terén celý rok Seznámení děti s problematikou chovu domácích mazlíčků, jak se k nim mají chovat, jaké k nim mají povinnosti. Hlavním cílem však je ochrana zvířat - neubližovat, vytvořit prostředí na které jsou zvyklí, sžít se s nimi, ale dopřát jim svobodu. Název: ŽABÍ KRÁLOVSTVÍ 9

10 MŠ, 1. stupeň ZŠ 30 Kč 2 h CEV, terén Celý rok Maňásek žabky Kuňkalky seznámí děti se životem obojživelníků. Povídání a diapozitivy z říše obojživelníků přiblíží vývoj, potravní řetězec, kamarády i nepřátele obojživelníků. Děti se dozví veškeré zajímavosti z žabí říše, zahrají si na žabky a na závěr se projdou k nedalekému rybníčku, kde se seznámí s jeho ekosystémem. Hra: puzzle vývoj. Pohybová aktivita: potravní řetězec, ropuší plot. Název: KAM PATŘÍŠ ZVÍŘÁTKO MŠ, 1. stupeň ZŠ 20 Kč 1 h CEV, terén Celý rok Žáci 1. stupně se seznámí pomocí projekce a plyšových hraček se zvířaty. Formou hry je určí, zařadí do skupin a rozdělí na hospodářská, lesní, Naučí se jim rozumět a chránit je. Na závěr se vydají na NS Paraplíčko, kde si testy ověří získané vědomosti a prohlédnou si expozici IVS Lesů ČR, kde si přiblíží život v lese. Hra: Na zvířátka, puzzle Název: SOUTĚŽÍME NA ŠKOLNÍ NAUČNÉ STEZCE 1. stupeň ZŠ 30 Kč 2 h terén celý rok Místo konání: školní naučná stezka Děti se seznámí formou zábavného testu s celou trasou ŠNS. Samostatně plní úkoly, na které čerpají vědomosti z 20 panelů. Naučí se správně chovat v lese, všimnout si věcí, které tam nepatří, poznají faunu i flóru Křivoklátské přírody. Na konci se jejich práce vyhodnotí a všichni dostanou malou odměnu. Název: NAUČNÁ STEZKA PARAPLÍČKO 1. stupeň ZŠ 30 Kč 2 h terén celý rok Místo konání: NS Paraplíčko Tato naučná stezka se nachází přímo v obci Křivoklát. Byla vybudována v roce 2003 na podnět žáků ZŠ Křivoklát za pomoci Správy CHKO Křivoklátsko a obce Křivoklát. Začíná na parkovišti nad hradem Křivoklát a vede po lesní cestě ve stráni s nádherným pohledem na obec až k vyhlídce Paraplíčko, která leží na skále nad řekou Berounkou. Na stezce je umístěno 5 informačních panelů se základními informacemi o křivoklátském regionu. Účastníci se také seznámí s typickými představiteli křivoklátské fauny a flory. Na závěr si zahrají několik vědomostních her. Název: NAUČNÁ STEZKA BRDATKA ZŠ 2. st. a SŠ 30 Kč 4-5 h terén celý rok Místo konání: NS Brdatka Cílem tohoto výukového programu je poznat hlouběji život lesa. Účastníci se seznámí s vývojem lesa, jeho fungováním i s jeho obyvateli na NS Brdatka z Křivoklátu do Zbečna. Tento terénní program je spojen s ukázkami rostlin a živočichů vyskytujících se v blízkosti NS Brdatka. Program je zakončen ve starobylé obci Zbečno, která v roce 2003 oslavila 1000 let svého založení. Pro starší účastníky nabízíme možnost návštěvy Správy CHKO, která má v této obci sídlo. Zde se mohou uskutečnit přednášky na téma funkce a provoz zemědělství, myslivost a strážní služba, geologie a paleontologie, zoologie, botanika a stavební činnosti v CHKO (doporučujeme si objednat téma přednášky). Dále je zde možné (po předchozí domluvě) navštívit Hamouzův statek - původní středověkou rychtu z přelomu 16. a 17. století s černou kuchyní. Přednášky Poutavá přednáška o CHKO Křivoklátsko: budova IVS, 2 h, 20 Kč/žák Zvířena Křivoklátska: 2. stupeň ZŠ, SŠ, 12 h, v IVS, 20 Kč/žák 10

11 Květena Křivoklátska: 2. stupeň ZŠ, SŠ, 1 h, v IVS, 10 Kč/žák Les a mimolesní zeleň: 2. stupeň ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, 2 h, v IVS, 20 Kč/žák Pohled do ptačí říše Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko: SŠ, 2 h, v IVS, 20 Kč/žák Včely a jejich význam v přírodě: ZŠ, SŠ, VOŠ, 1 h., v IVS, 20 Kč / žák Provoz a funkce Správy CHKO Křivoklátsko: II. stupeň ZŠ, SŠ, VOŠ, 1 h, Správa CHKO Křivoklátsko, IVS, 10 Kč / žáka Strážní služba v CHKO Křivoklátsko: II. stupeň ZŠ, SŠ, VOŠ, 1 h, Správa CHKO Křivoklátsko, IVS, 10 Kč / žák Ochrana a pohoda hospodářských a volně žijících zvířat: 2. stupeň ZŠ, SŠ, 2 h, v IVS, 20 Kč/žák Ekologické zemědělství v chráněných územích: 2. stupeň ZŠ, SŠ, VOŠ, 2 h, v IVS, 20 Kč/žák Soutěže Ekoriskuj Včeloriskuj Lesoriskuj Vánoční ekoriskuj Otázky kvízů jsou zaměřené na ekologii odpady, zajímavosti, faunu a floru. Studenti si mohou díky otázkám ujasnit své znalosti ze všech přírodních oborů. Na závěr si odnesou diplom a cenu dle svého umístění Cena: 20 Kč/žák Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o. p. s. Programy pro MŠ Název: VODNÍ KRÁLOVSTVÍ I. MŠ 10 Kč 1 h okolí CEV celý rok Program vysvětluje rozdíl mezi vodou a životem v řece a rybníku. Název: RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY MŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Příběh Rákosníčka nás přenese na hvězdnou oblohu. Děti se dozví, co jsou hvězdy a jaká souhvězdí tvoří. Název: RÁKOSNÍČEK RÁD JÍ MŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Spolu s Rákosníčkem se zamyslíme, co jíme my a co naši zvířecí kamarádi a jak je podle jídla rozdělujeme. Název: RÁKOSNÍČEK V LESE MŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Rákosníček na výletě poznává tajemství lesa a potkává další kamarády. Program má varianty dle ročního období (podzim, zima, jaro) Název: CO SE DĚJE V TRÁVĚ MŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok 11

12 Děti se seznámí s hmyzem na louce s živočichy, pro které je louka důležitá, a se životem motýlů. Název: KDO V NOCI NESPÍ MŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Povíme si o životě nočních živočichů, nočním lovu a hledání potravy. Název: RÁKOSNÍČEK U BABIČKY MŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Rákosníček se s námi vydá za babičkou na vesnici a bude pozorovat život a užitek domácích zvířat. Název: CESTA K JABLÍČKU MŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Sledujeme život jabloně od jejího odpočinku až po dozrání jablíčka. Vysvětlíme si tím rozdíly mezi ročními obdobími. Programy pro ZŠ a SŠ Název: JAK ZVÍŘATA ZIMUJÍ 1. stupeň ZŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Cílem je přiblížit dětem způsoby zimování různých druhů živočichů a vysvětlit jim, jak mohou zvířátkům v zimě pomáhat. Název: ROK V LESE 1. stupeň ZŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Přiblížíme si, co se v právě probíhajícím ročním období v lese děje a děti se seznámí s pobytovými stopami zvířat. Program má varianty dle ročního období (podzim, zima, jaro). Název: JAKÉ BUDE POČASÍ 1. stupeň ZŠ 10 Kč 1 h CEV/škola Celý rok Žáci se seznámí s přírodními úkazy, které pomáhají určit předpověď počasí. Vysvětlíme si vznik některých meteorologických jevů. Název: CO SE DĚJE V TRÁVĚ II. 1. stupeň ZŠ 10 Kč 1 h CEV/škola Celý rok Seznámíme se s hmyzem na louce a jeho významem v přírodě. Název: VČELIČKA A JINÝ PRUHOVANÝ HMYZ 1. stupeň ZŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Cílem je přiblížit život včel a naučit se poznávat další podobný hmyz. Název: KAŽDÝ MÁME JINÉ CHUTĚ 1. stupeň ZŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Naučíme dělit zvířátka podle způsobu potravy a vysvětlíme si co je potravní řetězec. Název: VELKÉ ŠELMY V ČR 1. stupeň ZŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok 12

13 Program je zaměřen na výskyt velkých šelem v ČR a jejich nepostradatelnou úlohu v přírodě. Název: VODNÍ KRÁLOVSTVÍ II. ZŠ, SŠ 20 Kč 2 h okolí CEV mimo zimy Program vysvětluje rozdíl mezi vodou a životem v řece a rybníku. Program částečně využívá terén v okolí záchranné stanice AVES (rybník, potok). Vše je doplněno praktickou činností v souvislosti s vodou. Program probíhá pouze v areálu záchranné stanice AVES. Název: MUSÍME SE BÁT V PŘÍRODĚ? ZŠ, SŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Děti se dozví co je ve světě rostlin a živočichů nebezpečné, na co bychom měli být opatrní a čeho se naopak bojíme zbytečně. Název: PTAČÍ BUDKY - NÁHRADNÍ DOMOVY tř. ZŠ, SŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Povíme si o přirozených ptačích domovech a vysvětlíme dětem proč je vyvěšovat. Společně porovnáme vlastní potřeby domova s potřebami živočichů. Název: KAM PTÁCI ODLÉTAJÍ tř. ZŠ, SŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Povíme si o stěhování živočichů a podrobněji se seznámíme s ptáky kteří od nás na zimu odlétají. Název: CO PO NÁS ZŮSTÁVÁ 2. st. ZŠ a SŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Program je určen starším dětem. Povídání o odpadu, jak vzniká, kam mizí a jaký má vliv na okolní přírodu. Název: ČLOVĚK JE TAKÉ ŽIVOČICH 2. st. ZŠ a SŠ 20 Kč 2 h CEV/škola celý rok Program je určen starším dětem. Program chce pomoci při pochopení vztahu mezi člověkem a zvířaty, zásahů člověka do přírody a ničení přirozeného prostředí zvířat. Název: OCHRANA PŘÍRODY V ČR 2. st. ZŠ a SŠ 10 Kč 2 h CEV/škola celý rok Děti se dozví informace o stupních územní ochrany a ochrany rostlina živočichů. Povíme si také o základech problematiky obchodu se zvířaty. Název: CO JE DIVOKÉ A CO DOMÁCÍ 2. st. ZŠ a SŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok Děti se seznámí s historií domácích zvířat a zamyslí se nad tím, zda lze domestikovat všechna divoká zvířata. Název: SEZNAMTE SE S NATUROU st. ZŠ a SŠ 20 Kč 2 h CEV/škola celý rok Povíme si o systému ochrany přírody v Evropě nazývaného Natura 2000 s důrazem na takto chráněná území v ČR. Název: OD SEMÍNKA PO VÝROBEK 2. st. ZŠ a SŠ 10 Kč 1 h CEV/škola celý rok 13

14 Dozvíme se, jak se musí pečovat o les, aby ze semínka vyrostl dospělý strom. Povíme si také o těžbě a zpracování dřeva. Ochrana fauna ČR Programy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ Název: JEŽEK A JEHO KAMARÁDI MŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok V průběhu programu se děti seznámí se způsobem života drobných savců - ježkem, krtkem a myškou. Poslechnou si pohádku O ježkovi, který neznal sníh, zahrají si na putování krtčími chodbičkami, na jejichž konci si vyzkouší poznávání čichem, nebo na zlobivou myšku. Zároveň si prohlédnou některé z těchto živočichů zblízka. Název: SKŘÍTEK NA VÝPRAVÁCH DO ŘÍŠE ZVÍŘAT MŠ 20 Kč na 1 10 x 1,5 h škola Celý rok program Celoroční cyklus devíti výukových programů na každý měsíc školního roku, které na sebe vzájemně navazují, se závěrečným soutěžním programem miniolympiády. Objednat si můžete všechny programy cyklu nebo si vybrat pouze čtyři z nich pro jednotlivá roční období. Po konzultaci je rovněž možné sestavit vlastní cyklus programů vybraných z celkové nabídky. podzim Jak zvířata a rostliny spolupracují Ptačí krmítko Ježek a jeho kamarádi zima Jak zvířata přečkávají zimu Zimní stopování Domečku, domečku, kdo v Tobě bydlí? jaro Co se děje v jarní přírodě Výlet do světa hmyzu Mláďata v přírodě léto Miniolympiáda Název: PTAČÍ KRMÍTKO MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1 h CEV/škola celý rok Program seznamuje s tím, proč se někteří ptáci stěhují do teplých krajin a jiní u nás zůstávají. Děti si zahrají na vlaštovky a jejich putování do Afriky a zpět, naučí se básničku a v závěru si vyrobí vlastní krmítko ze šišky a tukové směsi, které mohou vyvěsit na školní zahradě. Název: ZIMNÍ STOPOVÁNÍ MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola zima Co je to stopa, jak vzniká a kde ji můžeme najít? Přesvědčíme se, že není stopa jako stopa, protože různí živočichové mají různé nohy, což souvisí s jejich rozdílným způsobem života a přizpůsobením pohybu. Ve hře na indiánské stopaře si vyzkoušíme, jestli se nám podaří 14

15 vystopovat jednotlivá zvířata na sněhové pláni a dozvíme se tak, která zvířata jsou i přes zimu stále aktivní, která ji raději prospí nebo se odstěhují do teplých krajin. Nakonec si zkusíme odlít jejich stopy ze sádry. Název: JSOU NA POTOCE RÁČATA MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok Postupně se děti dozví, kde a jak raci žijí, čím se živí, jaké mají nepřátele, poznají i další obyvatele vodních ekosystémů, zahrají si na život v rybníce, naučí se hádanku a básničku o rakovi. Název: JAK ZVÍŘATA PŘEČKÁVAJÍ ZIMU MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok Existují odlišné strategie, jak přečkat zimu a nedostatek potravy některá zvířata se stěhují do teplých krajin, některá se vykrmí a zimu přespí, jiná si dělají zimní zásobárny a některá se tak trochu spoléhají i na naši pomoc. Během programu si zahrajeme např. na vlaštovky nebo shánčlivého křečka, také se naučíme pěknou básničku a vyrobíme si ježka z octového těsta. Název: CO SE DĚJE V JARNÍ PŘÍRODĚ MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok Zahrajeme si hru barev a z těch, které nám připomínají jaro, zkusíme vyrobit malou jarní krajinu. Při tom si budeme povídat o tom, co všechno se děje v jarní přírodě, zahrajeme si hru na vývoj žab i klíčící rostlinné semínko. Nakonec si prohlédneme skutečná semínka pod lupou, zasadíme je do květináče a pak už bude zbývat jen o ně pozorně pečovat a netrpělivě čekat, jaká rostlinka nám z nich vyroste. Název: JAK ROSTLINY A ZVÍŘATA SPOLUPRACUJÍ MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok Děti se dozvědí, jak spolu v přírodě souvisí život rostlin a živočichů (např. rostliny poskytují zvířatům možnost úkrytu a potravy, zvířata zase roznáší jejich semena nebo opylují květy atd.). Své místo má v celé síti vztahů také člověk. Děti si také zkusí vyrobit koláž z přírodních materiálů a zahrají si několik her založených na vzájemné spolupráci. Název: MLÁĎATA V PŘÍRODĚ MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola duben - červen Dozvíme se, proč je jaro obdobím mláďat, kde se berou malé žabky, jak dlouho trvá než se z vajíčka vylíhne malé ptáče, jak vypadá rodičovská péče u různých druhů a další zajímavosti ze života mláďat v přírodě. Také si zahrajeme několik her. V jarním období je program doplněn ukázkou krmení skutečných mláďat ze stanice pro zraněné živočichy. Název: VÝLET DO SVĚTA HMYZU MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 2 h CEV/škola, terén duben - říjen Dozvíme se, které živočichy označujeme jako hmyz, kde všude žijí a jaký je jejich význam v přírodě. Zkusíme, které z nich najdeme kolem naší školky a prohlédneme si je zblízka pod lupou. Zahrajeme si na proměnu housenky v motýla a naučíme se krátkou básničku. Název: DOMEČKU, DOMEČKU, KDO V TOBĚ BYDLÍ? MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok Postupně se seznámíme s různými příbytky zvířat, prohlédneme si např. složitou stavbu vosího hnízda nebo mistrovsky spletené hnízdo moudivláčka, zkusíme vylovit ryby z jejich vodních úkrytů, nakoukneme do podzemních nor, vyzkoušíme si prolézání myší dírou i hru na 15

16 zajíce. Také se naučíme krátké říkanky a nakonec si vyrobíme hnízdo ze suché trávy pro papírové ptáčky. Název: ŽIVOT V PŮDĚ MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola duben - říjen Spolu s krtkem se vydáme na badatelskou cestu zahradou, abychom se dozvěděli, co je to půda, jak vzniká a jaký je její význam. Při tom se také seznámíme s různými půdními živočichy, naučíme se krátkou básničku, uděláme malé pokusy a nakonec použijeme hlínu k výtvarnému tvoření. Název: DOBRODRŽSTVÍ KAPKY KATKY MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok Prostřednictvím příběhu jedné kapky se seznámíme s koloběhem vody v přírodě, zahrajeme si hry a vyzkoušíme malé vodní pokusy, při kterých poznáme zajímavé vlastnosti vody a také její význam pro život na Zemi. Zároveň se dozvíme, jak vodou šetřit a jak jí chránit. Název: STROMOVÉ ČAROVÁNÍ MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok V průběhu programu nám skřítek Stromovous ukáže, z čeho se skládá strom, jak vzniká, roste a co potřebuje ke svému životu. Také se dozvíme, že strom tvoří důležité životní prostředí pro další organismy, vyčarujeme si kouzelný les plný skřítků a naučíme se poznávat základní druhy našich stromů podle listů, plodů a kůry. Název: JAK TO BYLO POHÁDKO? ANEB JAK SE PEČE CHLEBA MŠ, tř. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV celý rok Maminka mi k svačině připravuje nejčastěji chleba se sýrem. Že sýr je z mléka a chleba z obilí vím. Vím také, že v obilí zabloudilo kuřátko a ptalo se klásků na cestu domů. Ale kolik je druhů toho obilí? Jak dlouho roste a co se s ním děje, než se z něho stane moje svačina? A kdo poradil kuřátku, kudy vede cesta do vsi? Děti si během programu samy vyzkouší připravit těsto a upéci chleba. Poznají, jak dlouhá cesta vede od zrníčka ke krajíci, k buchtě a dalším potravinám, jaké jsou nejčastější druhy obilí a co se z nich vyrábí třída ZŠ Název: VYDRA A JEJÍ SOUSEDÉ třída ZŠ 30 Kč 1 h CEV/škola celý rok Program seznamuje děti s vydrou, jejím způsobem života a příčinami ohrožení. Prostřednictvím vydry se také dozví, co znamená pojem vlajkový druh, poznávají další živočichy vázané na vodní ekosystémy, jejich role ve složitém řetězci ekologických vztahů a získávají informace o principu ochrany jejich prostředí. Název: RAK JAKO BIOINDIKÁTOR třída ZŠ 30 Kč 1 h CEV/škola celý rok Účastníci programu se na příkladu raka seznámí s funkcí vodních ekosystémů, naučí se znát pojem bioindikátor, uvědomí si, že existuje vztah mezi jejich domácností a kvalitou povrchových vod, seznámí se s jednotlivými druhy našich původních raků i s hrozbou výskytu raků nepůvodních (račí mor). Název: KAM S NÍM? 16

17 třída ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok Výukový program o odpadech, který ukazuje, jak správně třídit a proč, co jsou tzv. nebezpečné odpady, jak probíhá jejich zpracování, co znamená slovo recyklace a jak vypadají výrobky z některých recyklovaných materiálů. V závěru si sami vyzkouší výrobu ručního recyklovaného papíru. Programy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Název: CO HOUKÁ NOCÍ ANEB SOVY ZBLÍZKA 2. st. ZŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok Program představuje hlavní zástupce našich druhů sov, seznamuje s jejich biologií a na příkladu jejich role v ekosystému vysvětluje pojem potravní pyramida. Zároveň rozebírá příčiny jejich ohrožení a dotýká se tak komplexnější problematiky změny krajiny a hospodaření. Při rozboru sovích vývržků se účastníci seznámí se zajímavou metodou biologického mapování změn krajiny. Název: CO JE DOMA, TO SE POČÍTÁ 2. st. ZŠ, SŠ 30 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok Zdroje a prostor na Zemi nejsou nekonečné a ani samočistící schopnosti přírody nestačí na všechen odpad a znečištění, které vyprodukujeme. Jedním ze způsobů, jak zabránit další devastaci naší planety, je zavedení k životnímu prostředí šetrnějších výrobních postupů Program vysvětluje, co je to ekologicky šetrný výrobek či služba a jak je poznáme. Představuje proces životního cyklu výrobku, pojem trvale udržitelný rozvoj a dotýká se rovněž problematiky třídění odpadů. Název: DOMESTIKACE A JEVY S NÍ SOUVISEJÍCÍ 2. st. ZŠ 20 Kč 1,5 h CEV/škola celý rok Program seznamuje s projevy domestikace, s původem domácích zvířat a rostlin, způsobem jejich využití v minulosti i současnosti a s tím, jak o ně správně pečovat. Účastníci si vlastnoručně vyzkouší také zpracování některých produktů domácích zvířat. Přednášky ZŠ, SŠ 20 Kč 1 h CEV/škola celý rok Přednášku si můžete objednat telefonicky nebo em prostřednictvím lektorů uvedených u jednotlivých témat. Lektor: Mgr. David Fischer tel: , mail: Naši obojživelníci Plazi Mihule a ryby Raci Raci možnosti ochrany Problematika invazních druhů živočichů Problematika ochrany vodních biotopů Ochrana přírody (obecně) Nejvzácnější bezobratlí Příbramska Natura 2000 na Příbramsku 17

18 Lektor: RNDr. Petra Nová, Ph.D. tel: , mail: Tajemní netopýři Záchranné stanice a jejich poslání Sloupy smrti Ekologické zemědělství Návrat velkých savců do naší přírody vítězství nebo problém? Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim Programy pro 1. stupeň základních škol Název: KAMARÁDI Z LESA třída ZŠ 65 Kč 3 h (přestávka) CEV, terén celý rok Ve Stanici pro handicapované živočichy se nejprve seznámíme s lesními kamarády, o kterých si povíme mnoho zajímavostí. Odhalíme, jaké vzkazy nám tito kamarádi v lese nechávají a jak se jim tam žije. Vyrobíme si zvířecí masky, naučíme se poznávat některé zvířecí hlasy a nakonec si zahrajeme na zvířecí orchestr. Název: CO SE LESU HONÍ HLAVOU třída ZŠ 65 Kč 3 h (přestávka) terén celý rok Místo konání: Vlašimský zámecký park, lesní část. Děti se prostřednictvím své fantazie, tvořivosti a vnímavosti pokusí rozveselit posmutnělý les. Průvodcem jim v tom bude tajemný lesní skřítek. Na děti čekají rozličné hry, land art, naslouchání lesním zvukům a řada dalších prožitkových i tvořivých aktivit. Název: EKOHRÁTKY V PARKU třída ZŠ 65 Kč 3,5 h terén jaro, podzim (přestávka) Místo konání: Vlašimský zámecký park. Program v duchu objevitelské výpravy. Při procházce po naučné stezce v zámeckém parku ve Vlašimi se děti seznámí s rostlinami a zvířaty, která v parku žijí, plní řadu úkolů a zahrají si několik her s ekologickou tématikou. Za splněný úkol dostávají objevitelé otisk liščí tlapy do svých cestovních deníků. Smyslové hry i výtvarné aktivity jim napomohou vnímat přírodu jiným způsobem, než na jaký jsou zvyklé. Program jim bude i později připomínat výrobek, který si domů odnesou. Název: OD ZRNKA K BOCHNÍKU třída ZŠ 45 Kč 2 h CEV celý rok Tento program ukazuje složitou cestu, která vede od malého zrníčka až na náš prostřený stůl, který si bez chleba neumíme představit. Děti se naučí rozlišovat základní obilniny a seznámí se s dávno zapomenutými zemědělskými postupy. Pro posilnění těla i získaných informací si upečou malé chlebové bochánky. Název: VÁNOCE A VELIKONOCE V EKOCENTRU třída ZŠ 45 Kč 2 h CEV měsíc před svátky Termín konání: Vánoce , Velikonoce

19 V příjemné vánoční atmosféře se děti seznámí s významem našich dvou největších křesťanských svátků. Jako vždy si děti vyrobí a odnesou několik výrobků z přírodních materiálů. Programy na sebe navazují, proto si je lze objednat pouze společně. Název: JAK KRTEK KE KALHOTKÁM PŘIŠEL třída ZŠ 65 Kč 3 h CEV celý rok Známá pohádka o krtkovi a kalhotkách nám pomůže v pátrání po původu textilií. Co všechno předchází kalhotám, které si oblečeme ráno na sebe? Z čeho se látka na oděvy vyrábí? Povíme si o pěstování a zpracování lnu a konopí. Naučíme se tyto rostliny lámat a česat, ukážeme si, jak se spřádaly nitě, motaly provazy a naučíme se tkát na kartonovém stavu. Děti si domů odnesou vlastnoručně utkaný výrobek. Název: SVĚT BAREV třída ZŠ 45 Kč 2 h CEV celý rok Objevte s námi podivuhodný svět barev jejich symboliku, význam v přírodě i historii jejich používání. Jakou hraje roli v přírodě zbarvení živočichů a rostlin? Vnímají svět barev všichni živočichové stejně? Kdo vidí ostře, rozmazaně, černobíle a kdo barevně? Jak a čím se dříve barvily oděvy? Čím můžeme dnes barvit my? Jak se dá proměnit staré flekaté tričko v pěkně vypadající? Kromě zajímavých informací o barvách v nejrůznějších souvislostech se seznámíme také s jednoduchou batikou a děti si samy vyzkouší nabatikovat své tričko. Žáci si s sebou přinesou bavlněné tričko světlé barvy nebo bavlněný ubrousek. Název: CESTA ZA PAPÍREM třída ZŠ 65 Kč 3 h CEV celý rok Děti budou v průběhu programu objevovat historii papíru i jeho předchůdců. Seznámí se s tím, jak se papír vyrábí a recykluje, kam je potřeba použitý papír odnést. Děti jistě vymyslí spoustu nápadů, jak mohou papírem šetřit. Domů si každé z nich odnese vlastnoručně vyrobený recyklovaný papír. Dále se naučíme rozpoznávat různé ekologické značky na výrobcích. Nakonec nás čeká hra na uvědomění si vlivu reklamy při nakupování. V programu jsou použity skupinová práce a hry. Název: PODBLANICKÉ POKLADY třída ZŠ 65 Kč 3 h CEV celý rok Poklady nejsou jen zlaté či jinak třpytivé. V našem kraji můžeme potkat spoustu pokladů rostlinných či zvířecích! V obměněné nabídce, která spojuje loňské programy o svižníkovi a vydře, nacházíme odpovědi například na otázky, co je to životní prostředí či proč a jak některé druhy rostlin a živočichů chráníme. V programu se vypravíme na pomyslný výlet po vybraných zajímavých místech na Podblanicku. Nahlédneme do nich pomocí diapozitivů a seznámíme se se zajímavými rostlinami a vzácnými živočichy, kteří u nás žijí. Na program můžete navázat skutečným výletem za některými z nich. Na našem výletě čeká děti řada výtvarných i jiných úkolů a také práce ve skupinách. Jeden z výrobků a pracovní list si děti odnesou domů. Název: TAJEMSTVÍ LESA třída ZŠ 45 Kč 2 h CEV celý rok Společně se seznámíme s funkcí, významem i ohrožením lesa. Zaměříme se na naše běžné druhy stromů, ukážeme si u nich typické rozlišovací znaky. Představíme si jednotlivá lesní patra i jejich obyvatele. Všechna tajemství sice neodhalíme, ale alespoň tak les pro nás neztratí své kouzlo. Práce dětí bude probíhat ve skupinkách a dojde i na umělecký projev. 19

20 Programy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Název: SVĚT BAREV třída ZŠ 45 Kč 2 h CEV celý rok Objevte s námi podivuhodný svět barev jejich symboliku, význam v přírodě i historii jejich používání. Jakou hraje roli v přírodě zbarvení živočichů a rostlin? Vnímají svět barev všichni živočichové stejně? Kdo vidí ostře, rozmazaně, černobíle a kdo barevně? Jak a čím se dříve barvily oděvy? Čím můžeme dnes barvit my? Jak se dá proměnit staré flekaté tričko v pěkně vypadající? Kromě zajímavých informací o barvách v nejrůznějších souvislostech se seznámíme také s jednoduchou batikou a děti si samy vyzkouší nabatikovat své tričko. Žáci si s sebou přinesou bavlněné tričko světlé barvy nebo bavlněný ubrousek. Název: O VLNĚ A KONOPÍ třída ZŠ 65 Kč 3 h CEV celý rok Jaké textilie mají svůj původ v přírodě? Během programu se žáci seznámí se způsobem výroby hedvábné, lněné, konopné a bavlněné látky a zpracováním ovčí vlny. K prohlédnutí budou ukázky bavlníku, lněného a konopného stonku a ukázky jednotlivých textilií. Intenzivněji se zaměříme na zpracování a využití vlny (jak surovou vlnu správně vyprat, obarvit, usušit, načesat a spřádat nitě). Každý žák si pomocí filcovací jehly vytvoří svůj vlněný míček. Povíme si o širokém využití technického konopí, vyzkoušíme si jeho lámání, česání a v závěru si každý bude moci vyrobit vlastní konopný náramek. Název: CO SE SKRÝVÁ NA DNĚ třída ZŠ, 65 Kč 3 h CEV, terén jaro, podzim SŠ Vodní bezobratlí nám mohou mnoho vypovědět o kvalitě a čistotě prostředí, ve kterém žijí. V první části programu se žáci seznámí se základními postupy hydrobiologického průzkumu. Ten si posléze sami prakticky vyzkouší. V druhé části se pokusí získané živočichy určit za pomoci názorných klíčů a lup. Podle zastoupení jednotlivých skupin organismů zhodnotíme čistotu vody ve zkoumaných lokalitách. Název: ČLOVĚK A ZVÍŘATA třída ZŠ, 45 Kč 2 h CEV, terén celý rok SŠ Program je zaměřen na pochopení významu zvířat pro člověka i důsledků zásahů člověka do života volně žijících živočichů s důrazem na domestikaci, obchod se zvířaty a ničení jejich přirozeného prostředí. Studenti se seznámí s problematikou práv zvířat prostřednictvím simulační hry, v níž si zároveň vyzkouší proces vzniku a schvalování zákonů. Ve Stanici pro handicapované živočichy se seznámí s některými našimi zvláště chráněnými druhy živočichů a také s možnostmi jejich ochrany. Během programu studenti procvičí komunikační schopnosti v diskusi, rétoriku, schopnost spolupráce a další dovednosti. Název: GLÓBUS SŠ 45 Kč 2 h CEV celý rok Současný svět je propojen stále složitější sítí vztahů a vazeb. Cílem tohoto programu je ukázat studentům, že Země je systém, kde každá změna má své důsledky a pomoci jim uvědomit si, jaké místo v tomto systému zaujímají oni sami. Pomocí simulační hry si studenti sami vyzkouší složitost vazeb mezi různými národy na světě. Na základě diskuse o globálních problémech se zamyslí nad různými scénáři budoucnosti. Program rozvíjí dovednosti a postoje příznivé pro trvale udržitelný rozvoj komunikační schopnosti, spolupráci, domýšlení 20

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Dům dětí a mládeže Horažďovice Zámek 11 Horažďovice 341 01 NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Výukovým programem myslíme ucelený, didakticky strukturovaný a tematicky orientovaný

Více

Výukové programy a projekty Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim pro mateřské, základní, střední školy a učiliště

Výukové programy a projekty Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim pro mateřské, základní, střední školy a učiliště Výukové programy a projekty Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim pro mateřské, základní, střední školy a učiliště školní rok 2008/2009 Jak si můžete objednat naše výukové programy Všechny programy jsou

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Místa konání programů: učebna ekologické výchovy v budově Správy NP a CHKO Šumava okolí Vimperka Délka programů: MŠ 45-60 minut ostatní stupně škol 90 minut terénní programy trvají 1,5 až 4 hodiny. Objednávka

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Nabídka ekologických výukových programů Ekocentra Orlice

Nabídka ekologických výukových programů Ekocentra Orlice Nabídka ekologických výukových programů Ekocentra Orlice Představení střediska Název střediska: Ekocentrum Orlice Sídlo: Krňovice 33, 503 46 Třebechovice pod Orebem Kontakt: e-mail: csop@krnovice.cz, tel.

Více

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Historie jinak Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Programy pro školy realizuje Boii za podpory Pardubického kraje. Objednáním programu podporujete činnost spolku. Vážení učitelé, Představujeme

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 2016/2017

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 2016/2017 NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 2016/2017 PRO MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY UČME SE PŘÍRODOU! EKOCENTRUM HUSLÍK Na Zálesí 1473, Poděbrady kontaktní osoba: Ing. Marta Bryndová Ph.D. tel: +420 734 616 098

Více

Nabídka výukových programů

Nabídka výukových programů Nabídka výukových programů s environmentální, historickou a přírodovědnou tématikou pro MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ Více informací a o dalších aktivitách pro školy se dozvíte na www.mpcr.cz v rubrice

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody dle Smlouvy č. OSKOL/FRM/000847/2015/Pal o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu statutárního

Více

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2014

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2014 Historie jinak Nabídka programů pro školy v roce 2014 Programy pro školy realizuje občanské sdružení Boii za podpory Pardubického kraje. Objednáním programu podporujete činnost sdružení. Vážení učitelé,

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Pardubický kraj (30.11.2013 http://www.pardubickykraj.cz/probihajicigrantove-programy ) Norské fondy http://www.mfcr.cz/cs/zahranicnisektor/podpora-ze-zahranici OP ŽP

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. Výukové programy. Celostátní soutěže. Školy v přírodě ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. Výukové programy. Celostátní soutěže. Školy v přírodě ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 PROGRAMOVÁ NABÍDKA ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 Výukové programy Dravci a sovy Noční dravci Jarní procházky Sokolnictví Mraveneček Formica Programy realizujeme pro mateřské školky, základní školy i střední školy.

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ

WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ Program je určen všem věkovým skupinám, pro všechny typy škol. Náročnost techniky a programu bude přizpůsobena věku skupiny. Cena všech programů 30,-

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Nabídka environmentálních výukových programů pro školní rok 2009/2010

Nabídka environmentálních výukových programů pro školní rok 2009/2010 Nabídka environmentálních výukových programů pro školní rok 2009/2010 Eva Kudelová tel. 577 142 297, 603 301 435, e-mail: e.kudelova@ddmastra.cz Monika Hiblerová tel. 577 142 297, 774 192 105, e-mail:

Více

Nabídka programů Ekocentra Orlice pro školy, kolektivy a zájmové oddíly dětí a další zájemce na školního roku 2012/13

Nabídka programů Ekocentra Orlice pro školy, kolektivy a zájmové oddíly dětí a další zájemce na školního roku 2012/13 Nabídka programů Ekocentra Orlice pro školy, kolektivy a zájmové oddíly dětí a další zájemce na školního roku 2012/13 Dovolte nám, abychom Vám nabídli programy Ekocentra Orlice pro období druhého pololetí

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Počet žáků: 53 Ředitelka školy : Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová 1.Charakteristika EVVO. 2.Cíle EVVO. 3.Metody a formy realizace

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM 2013/14 pro mateřské školy

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM 2013/14 pro mateřské školy VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM 2013/14 pro mateřské školy Jak si můžete objednat naše výukové programy Výukové programy lze objednávat telefonicky na číslech 317 845 965, 317 845 169. Přehled

Více

Programová nabídka pro školní

Programová nabídka pro školní Programová nabídka pro školní rok 2015 Vedle tradičních ukázek sokolnického výcviku nabízíme mnoho výukových a zážitkových programů pro školy. Programy jsou přizpůsobeny úrovni a věku žáků - kromě samotných

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Výukové programy nabízené Centrem rozvoje Česká Skalice, o.p.s., ve školním roce 2015/2016

Výukové programy nabízené Centrem rozvoje Česká Skalice, o.p.s., ve školním roce 2015/2016 Výukové programy nabízené Centrem rozvoje Česká Skalice, o.p.s., ve školním roce 2015/2016 JAK A KDE SI PROGRAM OBJEDNAT Telefonicky: 733 538 500 Terezie Netrestová E-mailem: ekoporadna@centrumrozvoje.eu

Více

Jak cestuje kapka vody

Jak cestuje kapka vody Jak cestuje kapka vody Cíl: porozumění významu vody pro člověka a celou přírodu, pochopení koloběhu vody v přírodě, vychovávat k ochraně přírody Obsah: formou pohádky seznámení s koloběhem vody v přírodě,

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

abídka osvětově-vzdělávacích pro Krušnohoří Ekologického centra Most

abídka osvětově-vzdělávacích pro Krušnohoří Ekologického centra Most 2015 abídka osvětově-vzdělávacích ramů Ekologického centra Most pro Krušnohoří programy Osvětově-vzdělávací Ekologického centra Most Mateřské školy Kdo nám škodí v ovzduší Hravou formou, s pomocí maňásků,

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Středisko ekologické výchovy Pod skálou Stožec

Středisko ekologické výchovy Pod skálou Stožec Středisko ekologické výchovy Pod skálou Stožec Nabídka výukových programů Všemi programy prolínáme hru i vážnější aktivity s důrazem na mezipředmětové vztahy, podporujeme diskusi, spolupráci Hlavním cílem

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Nabídka výukových programů environmentální výchovy pro školní rok 2006/2007

Nabídka výukových programů environmentální výchovy pro školní rok 2006/2007 Nabídka výukových programů environmentální výchovy pro školní rok 2006/2007 Velké šelmy v Beskydech Pozn. projekt je finančně podpořen MŽP. Proto cena 10,- Kč Člověk a příroda Ekologické minimum 12-18

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY URČENÉ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI MŠ 1. TŘÍDU ZŠ STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A INFORMAČNÍ STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY

VÝUKOVÉ PROGRAMY URČENÉ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI MŠ 1. TŘÍDU ZŠ STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A INFORMAČNÍ STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A INFORMAČNÍ STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY VÝUKOVÉ PROGRAMY URČENÉ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI MŠ 1. TŘÍDU ZŠ Místa konání programů: SEV a IS Kašperské Hory, areál u SEV a IS Kašperské

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

NABÍDKA TERÉNNÍCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO GYMNÁZIA A SŠ BOTANIKA

NABÍDKA TERÉNNÍCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO GYMNÁZIA A SŠ BOTANIKA Hans Molish, 1931 NABÍDKA TERÉNNÍCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO GYMNÁZIA A SŠ BOTANIKA 1. Obrazy rostlinných společenstev Víte co je to fotografický snímek, ale co je to fytocenologický snímek nemáte ani ponětí?

Více

NABÍDKA EKOVÝCHOVNÝCH PROGRAMŮ. pro mateřské a základní školy na školní rok 2014/2015

NABÍDKA EKOVÝCHOVNÝCH PROGRAMŮ. pro mateřské a základní školy na školní rok 2014/2015 Dům dětí a mládeže Olomouc oddělení přírodních věd tř. 17. listopadu 47, 771 74 Olomouc NABÍDKA EKOVÝCHOVNÝCH PROGRAMŮ pro mateřské a základní školy na školní rok 2014/2015 tel.: 585 223 233 www.ddmolomouc.cz

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Výukové programy pro základní školy

Výukové programy pro základní školy Výukové programy pro základní školy Středisko environmentální výchovy Modrý dům 2010/11 Vážení pedagogičtí pracovníci, rádi bychom Vám nabídli naše výukové programy, které jsou zaměřeny na hodnoty venkova,

Více

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Škola

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

Nabídka ekologických výukových programů pro ročník ZŠ na školní rok 2017 / 2018

Nabídka ekologických výukových programů pro ročník ZŠ na školní rok 2017 / 2018 Nabídka ekologických výukových programů pro 1. - 5. ročník ZŠ na školní rok 2017 / 2018 Starý strom Termín: říjen Ferda Mravenec NOVÝ PROGRAM Co vyprávěl starý strom jaká potkal zvířátka, které houby se

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY Programy obsahují témata osobnostní a sociální výchovy, podporují kreativitu, týmovou práci, rozšiřují environmentální výchovu, rozvíjejí klíčové kompetence dětí. Centrum Aktivního Vzdělávání ALFADECK

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Velké šelmy v Beskydech

Velké šelmy v Beskydech V roce 2011 Ekocentrum Radhošť nabízí pro školy tyto výukové programy: 1. Odlévání stop živočichů ze sádry (medvěd, vlk, rys) 2. Ruční výroba svíček 3. Není les jako les - NOVINKA 4. Odkud kam teče voda?

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 str. 4 2 str. 10 3 str. 11 4 str. 13 Cykly programů Venkovní programy Speciální nabídka pro školní rok 2015/2016 Nabídka programů v rámci kampaně Čistá

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

ZŠ Speciální 2012/2013

ZŠ Speciální 2012/2013 měsíc třída aktivita popis zodpovídá hodnocení září 2012 říjen 2012 podzimní čas - barevný den 23.9. ZŠ Speciální 2012/2013 poučení o změnách v přírodě (oranžová, hnědá, červená) listopad 2012 5.11.2012

Více

Environmentální plán ZŠ Senohraby školní rok 2016/2017

Environmentální plán ZŠ Senohraby školní rok 2016/2017 Environmentální plán ZŠ Senohraby školní rok 2016/2017 Měsíc Ročník Co Typ Září 1. Příroda v okolí školy Obec - vycházka 2. Za trilobity a dinosaury návštěva geoparku Muzea Říčany* Obrázky z plodů a přírodního

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ

ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ Smyslová výchova 1.- 3. ročník pomocná třída Průřezové téma - Rozmanitost přírody ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ Mgr. Ivana Pattermanová, ZŠ Rýmařovská 15, Bruntál, př. org. říjen 2012 Příroda je náš

Více

PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Dům dětí a mládeže Praha 9

Dům dětí a mládeže Praha 9 Dům dětí a mládeže Praha 9 Generála Janouška 1060 196 00 Praha 14 Černý Most tel : 286 889 428 fax: 286 889 428 mobil: 731 562 070 email: info-cm@ddmpraha9.cz tereza.radsetoulalova@ddmpraha9.cz www.ddmpraha9.cz

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 7.5.2012 Třída: 1. Datum:16.4. 2012 1 Pole, les, louka, u rybníku

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE Č. 3 ČESKÁ LESNICKÁ AKADEMIE TRUTNOV TKALCOVSKÉ MUZEUM POD JASANEM

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve Středočeském kraji 2008-2009

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve Středočeském kraji 2008-2009 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve Středočeském kraji 2008-2009 OBSAH Úvod... 2 Použité zkratky... 2 Jednodenní výukové programy... 3 Ekodomov, o. s. Kutná Hora... 3 CEV Zvoneček... 4 CEVV

Více

Vážení přátelé, právě otvíráte publikaci s nabídkou výukových programů pro školní rok 2015-2016.

Vážení přátelé, právě otvíráte publikaci s nabídkou výukových programů pro školní rok 2015-2016. Vážení přátelé, právě otvíráte publikaci s nabídkou výukových programů pro školní rok 2015-2016. Kdo ji pro Vás připravil? Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko ve spolupráci s AOPK ČR, RP Střední Čechy

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

METODOCKÝ LIST. číslo projektu: Stela EXPEDICE CHŘIBY- PROJEKT EVVO. I. Pobytové týdny EVVO - KOMPLETNÍ programy EVVO na klíč

METODOCKÝ LIST. číslo projektu: Stela EXPEDICE CHŘIBY- PROJEKT EVVO. I. Pobytové týdny EVVO - KOMPLETNÍ programy EVVO na klíč METODOCKÝ LIST EXPEDICE CHŘIBY- PROJEKT EVVO číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0013 Stela I. Pobytové týdny EVVO - KOMPLETNÍ programy EVVO na klíč II. JEDNODENNÍ KOMBINOVANÉ PROGRAMY KONĚ+ III. Vícedenní

Více

Výukové programy ekologické výchovy. na rok 2008/2009. Ekocentrum ČSOP Radhošť nabízí Dětem a Učitelům

Výukové programy ekologické výchovy. na rok 2008/2009. Ekocentrum ČSOP Radhošť nabízí Dětem a Učitelům Ekocentrum ČSOP Radhošť nabízí Dětem a Učitelům Výukové programy ekologické výchovy na rok 2008/2009 Příjemný den a nový školní rok Vám i dětem přejeme V rukách držíte nabídku ekovýchovných prográmků,

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY Pobytový výukový program je vzdělávací akce pro školní kolektivy, která probíhá na pracovišti Lipky Jezírko a v okolních lesích. Programu se můžete zúčastnit během

Více

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY Školní rok 2012/2013 Přednášky ve školách Přednášky k regionální výchově, biologii nebo ekologické výchově v délce 1 až 2 vyučovací hodiny, doplněno jednoduchými soutěžemi o

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY PODBLANICKÉHO EKOCENTRA ČSOP VLAŠIM pro základní školy

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY PODBLANICKÉHO EKOCENTRA ČSOP VLAŠIM pro základní školy VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY PODBLANICKÉHO EKOCENTRA ČSOP VLAŠIM pro základní školy Jak si mohou školy objednat naše výukové programy Výukové programy lze objednávat telefonicky na číslech 317 845 965,

Více