archiv Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "archiv Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice"

Transkript

1 Výroční zpráva Farní charity Prachatice 2013

2 Zpracovala: Foto: Vydala: Grafická úprava: Mgr. Dana Marková archiv Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice Petr Malík

3 Obsah: I. Základní údaje o organizaci II. Slovo úvodem III. Z historie charity v Prachaticích IV. Činnost v roce 2013 Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi /azylový dům dle 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Dům sv. Petra pro muže /azylový dům dle 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Most naděje /terénní program dle 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Pečovatelská služba /pečovatelská služba dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Opus Humanitární pomoc Tříkrálová sbírka V. Farní charita Prachatice v roce 2013 VI. Poděkování dárcům, institucím VII. Výrok auditora

4 I. Základní údaje o organizaci Název: Farní charita Prachatice Sídlo: Slunečná Prachatice II Zřizovatel: Biskupství českobudějovické Biskupská České Budějovice Právní postavení, registrace: Evidovaná právnická osoba Ministerstvo kultury ČR Rejstřík právnických osob dne pod č. 8/ /1998 Tel.: , mobil web: Registrace poskytovatele sociálních služeb: KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KUJCK 44509/2013/OSVZ ze dne Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi identifikátor Dům sv. Petra pro muže v Záblatí identifikátor Most naděje identifikátor Pečovatelská služba identifikátor IČ: Bankovní spojení: ČSOB, Nádražní 67, Prachatice č. účtu: /0300 4

5 II. Slovo úvodem Vážení čtenáři, předkládám Vám zprávu o činnosti Farní charity Prachatice v roce Mezi hlavní činnosti patřilo poskytování bydlení a dalších souvisejících služeb osobám bez přístřeší ve dvou azylových domech, a to pro matky s dětmi v Prachaticích a pro muže v obci Záblatí u Prachatic. Osobám v nepříznivé situaci poskytovala pomoc naše charita též v rámci terénního programu Most naděje. Pokračovala realizace projektu Opus zaměřeného na zvýšení zaměstnanosti a uplatnění na trhu práce pro osoby sociálně znevýhodněné. Zcela novou registrovanou službou byla pečovatelská služba poskytovaná převážně v malých obcích na Prachaticku. V roce 2013 opět Farní charita Prachatice poskytovala i humanitární pomoc, a to formou pomoci postiženým v době povodní, dále formou potravinové či jiné pomoci lidem v krajní nouzi. K odešla z funkce ředitelky Mgr. Michaela Veselá. Děkuji zaměstnancům prachatické charity za jejich práci v roce 2013 a za to, že do své práce dávají nejen své odborné znalosti, ale i své srdce a notnou dávku pochopení a tolerance. Mgr. Dana Marková ředitelka Farní charity Prachatice od

6 III. Z historie Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice vznikla v prostorách bývalého Červeného kříže, které charitě zdarma poskytlo město Prachatice. V roce 1993 zřídila Diecézní charita České Budějovice na faře v Prachaticích Azylový dům sv. Petra pro osoby v nouzi. Tento azylový dům měl 6, později 8 lůžek, kuchyňku a sklad. Po 3 letech přešel tento azylový dům pod o. s. Emauzy. V roce 2006 byl předán zpět Farní charitě Prachatice a je až dosud umístěn na faře v Záblatí u Prachatic. V roce 1998 bylo rozhodnuto o zřízení azylového domu pro matky s dětmi přímo v Prachaticích v budově bývalých kasáren, v tomto objektu funguje dodnes. Od roku 2010 poskytuje Farní charita Prachatice služby v rámci terénních programů nazvaných Most naděje, a to na Prachaticku a později i na Vimpersku. Mezi významné další realizované projekty patří projekt Opus zaměřený na zvyšování kvalifikace a možnost uplatnit se na trhu práce osobám dlouhodobě nezaměstnaným. Farní charita Prachatice realizovala v dalších letech v azylovém domě pro muže další významné investiční projekty Stáje I a Stáje II, jejichž cílem je opravit prostory na faře v Záblatí, aby mohly sloužit uživatelům azylového domu sv. Petra. Kromě služeb sociální prevence začala Farní charita Prachatice od září 2013 poskytovat i pečovatelskou službu zaměřenou na péči o seniory, tu se však z důvodu malé poptávky ve vybraných obcích nepodařilo rozvinout podle původního záměru a bylo novým vedením charity na přelomu roku rozhodnuto, že prachatická charita v roce 2014 požádá o zrušení registrace na tuto službu. Láska není ani tak citem jako službou (Laurince Sterne) 6

7 IV. Činnost v roce 2013 Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi /azylový dům dle 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi Slunečná 1135, Prachatice tel.: vedoucí: Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi je pobytové azylové zařízení, které poskytuje služby matkám s dětmi či těhotným ženám, které se neočekávaně ocitly bez přístřeší. Služby zařízení mohou využít i bezdětné ženy, které musely svůj domov opustit např. z důvodu domácího násilí. V ojedinělých případech může zařízení poskytovat své služby i mužům s dětmi bez domova, kteří splňují specifické podmínky. Naší snahou je poskytnout maminkám s dětmi dostatek času, prostoru i podpory do té míry, aby zvládly vyřešit svou nepříznivou sociální situaci tím, že si najdou nové bydlení, najdou si nové zaměstnání nebo si vyřídí v případě potřeby i nutné úřední záležitosti. Podporujeme maminky v tom, aby zvládly řešit svou situaci především vlastními silami. 7

8 Cílová skupina: matky s dětmi těhotné ženy bez přístřeší (věk min. 16 let) ženy (i bezdětné) ohrožené domácím nebo jiným násilím muži s dětmi bez přístřeší za předpokladu, že mají trvalé bydliště v okrese Prachatice, jsou přijati výhradně na dobu nezbytně nutnou Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi oslavil v roce let svého fungování. Služba poskytuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zajištění stravy maminky mají k dispozici kuchyňku s potřebným vybavením, mohou si samy vařit v případě potřeby poskytujeme pomoc s přípravou stravy b) ubytování v samostatném uzamykatelném pokoji ostatní prostory jsou společné (koupelna, dětský mycí kout, kuchyňka, společenská místnost, sušárna poskytujeme ubytování po dobu zpravidla 3 měsíce, maximálně po dobu 1 roku v zařízení jsou vhodné podmínky pro zajištění celkové hygieny v zařízení jsou vhodné podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního i ložního prádla pokoje i ostatní prostory jsou vybaveny základním nábytkem a spotřebiči c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek pomoc s hospodařením s penězi, pomoc při vedení domácnosti, pomoc formou rady s péčí o děti, s výchovou dětí 8

9 doprovod k lékařům, do školských zařízení, na úřady, k soud (poskytnutí psychické podpory) Ostatní služby: poskytnutí krizové intervence ve výjimečné situaci, zejména v situaci ohrožení zdraví nebo života pracovníci poskytují v případě potřeby osobní rozhovor uživatelce, který má za cíl uklidnit ji a poskytnout prostor pro vyjádření jejích pocitů a emocí, poskytnout jí prostor pro nalezení vhodného řešení dané situace možnost úschovy cenností (dokumenty, peníze, šperky apod.) materiální pomoc je určená uživatelkám, které se ne vlastní vinou náhle ocitly bez finančních prostředků (po omezenou dobu poskytneme nezbytné základní potraviny, dále hygienické a čistící prostředky či ošacení), pomoc je posuzována individuálně s ohledem na efektivnost poskytnuté pomoci tak, aby pomoc nebyla zneužívána základní sociální poradenství, podpora při získávání kontaktů na navazující služby K zlepšení vzhledu interiéru domova i k jeho zútulnění přispěla nová výmalba s obrázky na chodbě i ve společenské místnosti s hernou pro děti. Finanční prostředky jsme získali díky daru od nadace Výbor dobré vůle Olgy Havlové. Na výtvarné výzdobě se podílely i studentky Střední pedagogické školy v Prachaticích. Kongregace sester Nejsvětější Svátosti z Českých Budějovic předala charitnímu domovu v prosinci roku 2013 vybavení do zařízení (lůžkoviny, nádobí, hračky, výtvarné potřeby). Čokoládovny Prachatice poskytly dar ve formě čokoládových bonbónů pro děti z charitního domova. 9

10 10

11 Do zařízení přijde během roku mnoho matek s dětmi, jejich osudy jsou rozmanité, někdy bohužel velmi smutné, velkou radost nám přináší vždy to, když se jim podaří vyřešit situaci, uspořádat si svůj život a postavit se na vlastní nohy. Příběh uživatelky paní Jany L. V roce 2013 do našeho zařízení přišla maminka s třemi dětmi až z druhé strany naší republik. Začátky nebyly lehké, měla problémy finanční a co je pro matku vždy nejhorší, přidaly se vážné zdravotní problémy jejích dětí. Nakonec s naší podporou maminka vše zvládla a získala nové bydlení v jižních Čechách, našla si nového partnera a žije v klidu dál svůj život. Doufáme za ní, že se jí i nadále bude dařit. Akce v roce 2013 Den rodiny - jednalo se o společnou akci několika NNO dne 15. května ve Štěpánčině parku v Prachaticích. Na akci pracovníci připravili program pro tvoření pro malé i větší děti. Jednalo se o výrobu ozdob do květináčů v podobě srdíčka a dále navlékání a tvoření náramků z kůží a korálků. Pro nejmenší děti byly připraveny omalovánky a samozřejmě nějaké sladkosti. Celé Česko čte dětem i náš azylový dům pro matky s dětmi se zapojil do této užitečné aktivity. Pravidelně jsme se scházeli s maminkami a dětmi a společně jsme si četli pohádky. Po čtení si pak děti mohly na téma přečtené pohádky nakreslit obrázek nebo si zkusily sehrát divadelní scénku. Tyto aktivity učí maminky, aby své děti vedly ke čtení, v dětech se snažíme vzbudit zájem o knihy. Zahrada U Dominika je název projektu, který pokračoval i v roce 2013, kdy jsme pokračovali ve vylepšování zahrady domova vysázením okrasných keřů, na nových záhonech jsme začali pěstovat jahody a bylinky. 11

12 Sbírka dětských her, hraček a sportovních potřeb díky této aktivitě se nám podařilo získat mnoho cenných potřeb pro naše nejmenší. Významnou událostí našeho domova byla 24. září 2013 vzácná návštěva řádových sester ze Zimbabwe. Sestry si prohlédly náš domov a seznámily se s pracovníky i s pravidly poskytování sociálních služeb v našem zařízení. Na oplátku nám představily své zařízení pro děti bez domova a zkušenosti z Adopce na dálku, kterou organizuje Charita ČR právě v Zimbabwe. Během roku 2013 proběhlo tradičně několik menších akcí pro maminky s dětmi, uspořádali jsme výlet do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou, výlet vláčkem do Nového údolí, tradiční malování a tvoření z různých materiálů, slavení Velikonoc a pečení beránků, barvení vajíček, oslava a zdobení májového stromu, návštěva Mikuláše s čerty, výroba adventních věnců, pečení vánočního cukroví, zdobení vánočního stromku. Dále např. pečení pizzy na různé způsoby, pečení koblížků, ovocných koláčů, štrúdlů apod. Během roku probíhal pro matky v zařízení kurz komunikačních dovedností, dále kurz práce na PC, dále předškolička pro děti, v rámci které jsme se snažili pracovat s dětmi a jejich maminkami tak, aby byly děti připravené na vstup do školy a přešlo se tak zbytečnému odkladu povinné školní docházky. Odpoledne jsme se podobně věnovali i školním dětem, aby zvládali lépe školní povinnosti. V charitním domově proběhly i přednáškové akce na téma dluhové poradenství, sociálně právní ochrana dětí a zásady 1. pomoci. 12

13 13

14 Sociální práce v zařízení Základem sociální práce v našem azylovém domě pro matky s dětmi je pomoc a podpora maminkám v tom, aby se jim podařilo psychicky zvládnout svou tíživou situaci, aby aktivovaly nebo získaly schopnosti k řešení svých problémů, a to hlavně v oblasti získání vhodného bydlení, podporu matkám poskytujeme dále v tom, aby zvládly dobře svou roli, aby uměly řádně pečovat o děti, aby si poradily s jejich výchovou a vzděláváním. Samozřejmě pomáháme maminkám rozvíjet jejich schopnosti v oblasti péče o domácnost, aby dbaly na hygienu, aby samostatně zvládly úklid domácnosti, vaření, praní a žehlení prádla, aby si uměly vyřídit potřebné osobní záležitosti včetně sociálních dávek, dluhové problematiky, sociálně právní ochrany dětí apod. Pokud je to potřeba, snažíme se pomocí některých motivačních programů matky aktivizovat k sociální změně. S každou uživatelkou azylového domova individuálně plánujeme službu, společně stanovíme její cíle a potřeby, následně pak kroky, které povedou k jejich realizaci. Vycházíme z možností, schopností i aktuální sociální situace každé maminky. 14

15 Hospodaření Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi v roce

16 Dům sv. Petra pro muže /azylový dům dle 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Dům sv. Petra pro muže Záblatí 38, tel.: vedoucí: Dům sv. Petra pro muže je pobytové azylové zařízení, jehož posláním je provázet člověka, který se ocitl bez přístřeší, a poskytnout mu čas, prostor a podporu pro řešení jeho životní situace. Služba je určena pro muže jednotlivce starší 18 let, je poskytována po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 12 měsíců. Poskytujeme tyto základní činnosti: a) pomoc při zajištění stravy: vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy b) poskytnutí ubytování: ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok umožnění celkové hygieny těla vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek (včetně doprovodu a podpory při jednáních na úřadech, zprostředkování pracovních příležitostí ve spolupráci s úřady práce) Práce s osobami naší cílové skupina není jednoduchá. Často mají naši uživatelé malou šanci vrátit se k běžnému životu. Obtížná práce je s takovými uživateli, kteří nemají motivaci svou situaci řešit. 16

17 Za úspěch v naší práci považujeme jakoukoliv pozitivní změnu směřující ke zlepšení uživatelovy tíživé sociální situace, zejména když se mu podaří najít si práci, bydlení a když začne splácet své finanční závazky. V roce 2013 si nové bydlení nalezlo 5 uživatelů, 3 uživatelům se podařilo uzavřít pracovní smlouvu na plný úvazek. Sociální práce V roce 2013 Dům sv. Petra v Záblatí poskytl přístřeší celkem 40 uživatelům, z toho bylo uzavřeno 28 nových smluv. Obložnost při kapacitě 13 lůžek představovala 84,57 procenta. V období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 bylo uskutečněno v rámci sociální práce 3760 kontaktů s uživateli. Jednalo se především o dohled při pracovní činnosti či nácvik pracovních činností (1301 kontaktů), individuální plánování, kdy si uživatel stanovil osobní cíle, jichž by chtěl v průběhu služby dosáhnout (122 konzultací), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (255 kontaktů), dále jsme se zaměřovali na rozhovory osobního či motivačního charakteru (451 konzultací). Práce pracovníků azylového domu byla dále zaměřena na poskytování sociálního, právního či finančního poradenství uživatelům (129 kontaktů). Ve 173 případech jsme uživatelům poskytli potravinovou nebo věcnou pomoc v podobě těstovin, mouky, masa, vajíček nebo ošacení a obuvi. Pravidelnou součástí činnosti azylového domu jsou různé motivační programy, jejichž smyslem je získávání nových dovedností a obnovení pracovních návyků uživatelů. Dlouhodobě se osvědčuje také práce s hospodářskými zvířaty, která vyžaduje pravidelnost, citový vztah k živému tvoru a vytrvalost u mnohdy nečisté a namáhavé práce. V roce 2013 se v rámci motivačních programů uskutečnily kurzy zaměřené na výuku práce s počítačem, dále kurzy vaření nebo pečení (převážně recepty české kuchyně) a také dílenské práce (především dřevovýroba drobných předmětů a oprava darovaného nábytku). Pro uživatele služby jsme dále uspořádali akce vzdělávací, kulturně společenské, turistické a sportovní. 17

18 18

19 Akce v roce šachový turnaj turnaj v šipkách turnaj ve stolním tenise turnaj ve stolním tenise dílenské práce kurz vaření kurz Základy práce s PC koncert jihočeské zpěvačky Pavlíny Jíšové dílenské práce kurz vaření kurz Základy práce s PC interaktivní beseda - Závislost na návykových látkách turistický výlet na Libín kurz vaření dílenské práce kurz první pomoci kurz vaření turistický výlet na Stezku v korunách stromů na Lipně dílenské práce turistický výlet naučnou stezkou Zlatá stezka v Albrechtovicích kurz vaření dílenské práce dílenské práce domácí zabijačka kurz vaření dílenské práce školení - Nepojistné a pojistné sociální dávky kurz pečení vánočního cukroví dílenské práce předvánoční posezení 19

20 V rámci dobrovolnické práce se uživatelé sociální služby podíleli na těchto činnostech: Práce na zahradě 2090 hodin Práce v hospodářství 3170 hodin Zpracování palivového dřeva 1490 hodin Životní příběhy našich klientů se mnohdy velice podobají. Toto je jeden z nich: V roce 1977 jsem se oženil v Hukvaldech na Moravě. Po krátkém pobytu zde jsme se přestěhovali do východních Čech do domku po manželčiných rodičích. Začal jsem pracovat jako řidič z povolání. Po pěti letech jsem však vážně onemocněl a dostal částečný invalidní důchod. Tím začaly mé problémy jak v rodině, tak v zaměstnání. Následovala první manželčina žádost o rozvod, kterou soud zamítl kvůli tomu, že děti byly ještě malé. Avšak po deseti letech jsme se s manželkou stejně rozvedli. Od té doby žiju sám. Když děti odrostly, tak jsem přes realitní kancelář prodal svůj velký byt. Realitní makléř však i s mými penězi zmizel neznámo kam a já jsem se ocitnul na ulici - s dluhy a bez prostředků. V této době mi zemřel druhý z rodičů a po smrti již byla také má sestra. Myslel jsem si, že zdědím dost velký majetek a opět se tak postavím na vlastní nohy. Při projednávání dědictví jsem však zjistil, že ze závěti vše připadne mé neteři. Podal jsem odvolání, které soud zamítl, já jsem zaplatil soudní výlohy a mé dluhy tak ještě narostly. Poté jsme si s kamarádem, který byl v podobné životní situaci jako já, pronajali garsonku. Po třech letech jsem ale dostal výpověď ze zaměstnání a opět jsem se ocitnul zcela bez peněz na ulici. Pak jsem se rozhodl z východních Čech odejít a přijal jsem pomoc v azylovém domě pro muže v Záblatí. Na závěr bych chtěl ještě říci, že jsem se vždy snažil pomáhat potřebným, ale nakonec jsem paradoxně i já jako bezdomovec mezi potřebnými skončil. Myslím si, že kdo nemá v dnešní době ostré lokty, nemůže se prosadit, dobráky tato společnost ignoruje. Honza 20

21 Hospodaření Domu sv. Petra pro muže v roce

22 Most naděje /terénní programy dle 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Terénní programy dle zákona o sociálních službách zahrnují služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, pro uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, pro osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. Poskytujeme tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím podpora při orientaci ve společenských vztazích b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik 22 Most naděje Vodňanská 7, Prachatice (trakt A, 1. patro) tel.: tel.: tel.: tel.: vedoucí:

23 Obrátit se na nás mohou lidé, kteří se ocitli v krizové sociální situaci, zejména: osoby dlouhodobě nezaměstnané osoby přicházející z výkonu trestu oběti domácího násilí osoby přicházející z psychiatrických léčeben osoby bez přístřeší příslušníci etnických menšin osoby užívající návykové látky osoby žijící rizikovým způsobem života (gamblerství, prostituce, kriminální delikty ) Uživatelé podle bydliště: město Prachatice 111 město Vimperk 41 ORP Prachatice 128 ORP Vimperk 14 ostatní města 9 23

24 Hospodaření terénního programu Most naděje

25 V rámci projektu Sanace rodiny jsme pomáhali řešit nepříznivou situaci rodinám v evidenci OSPOD, v roce 2013 byly poskytnuty služby 23 rodinám ve spolupráci s odborem sociálně právní ochrany dětí v Prachaticích. Projekt se zaměřoval na posílení vzájemné komunikace v rodině a na zlepšení vzájemných vztahů. Snažili jsme se podporovat rodičovské kompetence a nácvik základních dovedností, týkajících se péče o dítě, výchovy dítěte, vedení domácnosti a hospodaření s finančními prostředky. Projekt byl realizován díky dotaci MPSV odbor rodina a ochrana práv dětí. Projekt Chceme změnu byl zaměřen na sociálně vyloučené lokality na Prachaticku, Volarsku a Vimpersku. Zapojeno bylo 25 rodin i jednotlivců. Hlavním cílem projektu je doplnit stávající poskytované činnosti terénního programu o fakultativní služby a činnosti (jako jsou motivační rozhovory, asistence a doprovody, nácviky dovedností), které dosud nebyly poskytovány či pouze okrajově, a tím docílit komplexnější a ucelenější sociální práce s obyvateli vyloučené lokality Prachatice. Aktivity projektu Chceme změnu: 1. Přímá práce s uživateli, při které byly poskytovány fakultativní služby (asistence a doprovody na úřady, k zaměstnavatelům, dále motivační aktivity a nácviky dovedností apod.) Fakultativní služby byly realizovány přímo v rodinách, zařazeny do sociální práce byly na základě individuálního plánu. V případě nácviků rodičovských kompetencí spolupracoval pracovník souběžně s oběma rodiči. Cílem projektu bylo používat i doprovodné formy sociální práce a doplnit tak základní poskytované činnosti dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Intervaly mezi jednotlivými schůzkami byly nastaveny na základě individuálních plánů a zejména aktuálnosti řešeného problému. 25

26 2. Volnočasové aktivity zaměřené na podporu rodičovských kompetencí ve vztahu k využívání volného času dětí a v počátečních fázích i pomoc s organizací těchto volnočasových činností Volnočasové aktivity (fotbalový klub) pracovníci realizovali fotbalové utkání, které motivovalo účastníky k dalšímu aktivnímu zájmu o fotbal, zároveň jsme pracovali s několika vytipovanými rodiči (otcové), kteří by mohli sportovní klub vést a trénovat i v budoucnosti. Pečovatelská služba /pečovatelská služba dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Farní charita Prachatice začala od září 2013 poskytovat na základě registrace také pečovatelskou službu na Prachaticku. Od září do prosince probíhala jednání s těmi obcemi na Prachaticku, ve kterých nefunguje terénní pečovatelská služba. Postupně se ukázalo, že poptávka v těchto obcích je malá, a z toho důvodu byla poskytnuta za celé toto období pečovatelská služba pouze 8 uživatelům v tomto rozsahu: 26

27 Pečovatelská služba umožňovala osobám se sníženou soběstačností žít ve své domácnosti, nabízela tyto činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla, při oblékání, při pohybu) b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osob ní hygienu (pomoc při základních úkonech osobní hygieny, při péči o vlasy, nehty) c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovážka jídla, pomoc při přípravě jídla a pití) d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, topení, nákupy, pochůzky, praní a žehlení prádla) e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (dopro vod do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady) Služba byla určena lidem, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení a potřebují tedy podporu při zabezpečení životních potřeb (biologických, psychických, sociálních či duchovních), služba je určena také rodinám, jejichž člen je zdravotně znevýhodněn či rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu mohou využívat tedy nejen senioři, ale mladší osoby se sníženou soběstačností, osoby potřebující krátkodobou pomoc např. v době nemoci. 27

28 Provozní doba služby: Pracovní dny: 7:00 hod. - 15:30 hod. Dle dohody i mimo tuto dobu. Podmínky poskytování služby: Pečovatelská služba byla poskytována na základě smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby. Úkony byly účtovány na základě pevně stanoveného ceníku. Služba byla poskytována v přirozeném prostředí klienta v domácnosti. Hospodaření ostatní náklady organizace včetně pečovatelské služby 28

29 Opus Projekt Opus Prachatice byl zaměřen na zvýšení zaměstnanosti a celkového uplatnění na pracovním trhu pro cílovou skupinu osob sociálně znevýhodněných a vyloučených z regionu okresu Prachatice. Jeho záměrem bylo především odstraňovat bariéry, které podstatně limitují osoby z vybrané cílové skupiny na pracovním trhu (slabá motivace, absence pracovních návyků, vysoká zadluženost, exekuční řízení, nízké vzdělání, absence kvalifikace ). Reg.č. pr.: CZ.1.04/3.3.05/ Výše podpory: ,00 Kč Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Projekt byl zahájen v září 2011, nosným rokem byl rok 2012 a 2013, kdy probíhalo odborné poradenství, vzdělávací aktivity a exkurze. I v roce 2013 byli naši účastníci zaměstnáni u námi podpořených zaměstnavatelů. Z plánovaných 96 účastníků se do projektu zapojilo 106, tj. o 10% více. Proběhly 3 cykly skupinového poradenství, jichž se účastnilo 34 osob. 10 osobám byla vypracována bilanční diagnostika. 29

30 U 8 zaměstnavatelů na Prachaticku bylo zaměstnáno 20 osob, náklady na jejich mzdu činily ,00 Kč. Realizovali jsme 5 exkurzí, kterých se účastnilo 69 osob (JE Temelín, Budvar Č.Budějovice, Škoda Mladá Boleslav, Kvilda ) Za rekvalifikační kurzy, kterých se účastnilo a úspěšně je zakončilo 16 osob, bylo zaplaceno ,00 Kč. Poskytovali jsme základní i odborné poradenství, včetně dluhové problematiky. Celkové náklady projektu činily za celé období realizace ,24 Kč, z toho v roce 2013 bylo čerpáno celkem ,76 Kč. Hospodaření - projekt Opus 30

31 Humanitární pomoc Mýdlová bublina" Pod tímto názvem byl zahájen projekt již v roce Za podpory firmy HENKEL ČR obdrželi jednotlivci či rodiny s dětmi, kteří žijí na hranici hmotné nouze, hygienickou pomoc. V roce 2013 se jednalo o 66 rodin s celkem 149 dětmi. K příjemcům se dostalo 108 kusů šamponů, 165 kusů mýdel a 20 sad zubních past s kartáčky. Pomoc při povodních Prachaticko zasáhly dvě povodňové vlny, první probíhala od , druhá vlna přišla díky přívalovým dešťům dne Zasaženými toky byla řeka Blanice, Zlatý potok, Libotyňský potok, Netolický potok a Teplá Vltava. Od do proběhla v Prachaticích okamžitá materiální sbírka, kterou pořádala Farní charita Prachatice ve spolupráci s farností Římskokatolické církve a s Českým červeným křížem Prachatice. V rámci této sbírky bylo získáno pro domácnosti zasažené povodněmi 80 litrů sava, 36 ks mycích a čistících prostředků, 48 hadrů, 22 kbelíků, 78 párů gumových rukavic, 266 párů pracovních rukavic, 16 rýžových košťat, 18 lopat, 3 hrábě, 11 balení vody a další materiál. Celkem se vybral materiál za více jak 25 tisíc korun. Na to, že se sbírka trvala pouhých 5 dní, je to výsledek svědčící o veliké solidaritě prachatických občanů. Veškerý materiál, který jsme takto obdrželi, jsme rozvezli do potřebných obcí, přesto nám některý zbyl. Připravili jsme tedy humanitární balíčky 31

32 pro případné příští mimořádné události. Provizorní sklad humanitární pomoci vznikl v areálu Hasičského záchranného systému v Prachaticích, kde jsme společnými silami humanitární sklad vytvořili. Průběžně ho chceme doplňovat, aby byl v případě potřeby k dispozici a nemuseli jsme čekat na dodávky z jiných míst. Farní charita Prachatice se podílela i na monitorování situace v jednotlivých obcích ve spolupráci se starosty či místostarosty Husince, Strunkovic nad Blanicí, Netolic, Záblatí a Malovic. Spolu s nimi či úředníky obcí jsme vytipovali nejpostiženější domy, jejichž majitele jsme následně obešli a zjišťovali jejich potřeby. Níže uvádíme tabulku výsledků našich šetření. V období od do proběhlo celkem 52 osobních kontaktů (telefonické jsme nepočítali) ve 35 zasažených domech. Zjišťovali jsme stupeň zasažení a potřebu možné pomoci ze strany NNO (materiální pomoc, psychosociální pomoc, finanční pomoc), zároveň byla při rozhovorech poskytována krizová intervence. Ve složitějších případech byl kontakt opakovaný. 32

33 Potravinová pomoc Potravinová pomoc je určena výhradně osobám, které se ocitly na hranici hmotné nouze a kterým může být za jasných pravidel poskytnuta materiální pomoc z humanitárního skladu České republiky. Je distribuována na území okresu Prachatice prostřednictvím terénního programu Most naděje. Poskytovali jsme potřebným mouku, těstoviny, máslo a mléko. Tříkrálová sbírka 2013 Začátek roku 2013 byl pro FCH Prachatice tradičně ve znamení realizace Tříkrálové sbírky. Sbírka byla opět zahájena požehnáním koledníkům, které proběhlo 2. ledna 2013 v kostele sv. Jakuba v Prachaticích. Ve dnech od 2. do 14. ledna 2013 navštívili koledníci celkem 41 obcí Prachaticku. Sbírku zajišťovalo v tomto roce více než 100 koledníků. Konečný výtěžek sbírky činil: ,- Kč Farní charita Prachatice získala dle pravidel sbírky 65 % výtěžku (tj ,35 Kč). Získané finanční prostředky byly využity na realizaci sociálních služeb Farní charity Prachatice. Část získaných financí byla předána také Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. Farní charita Prachatice děkuje všem svým dárcům, učitelům náboženství jednotlivých farností a dobrovolníkům, tj. vedoucím skupinek a hlavně všem dětem, které nám se sbírkou jako každý rok nesmírně pomohly. 33

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko rané péče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo 4 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 5 Základní údaje a kontakty 6 Struktura společnosti 7 Poskytované služby 9 Další aktivity SKP-CENTRUM, o.p.s. v roce 2012 35

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milí a vážení přátelé, je nám ctí, předložit Vám naši výroční zprávu za rok 2014. Rádi bychom tímto s Vámi sdíleli souhrn činností a údajů za uplynulý

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2012 IČO: 49367404 Obsah: 1. Úvodem...str.4 2. Poděkování...str.5 3. Historie...str. 6 4. Poslání,postoje, úkoly a cíle...str. 7 5. Organizační struktura...str.

Více