archiv Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "archiv Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice"

Transkript

1 Výroční zpráva Farní charity Prachatice 2013

2 Zpracovala: Foto: Vydala: Grafická úprava: Mgr. Dana Marková archiv Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice Petr Malík

3 Obsah: I. Základní údaje o organizaci II. Slovo úvodem III. Z historie charity v Prachaticích IV. Činnost v roce 2013 Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi /azylový dům dle 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Dům sv. Petra pro muže /azylový dům dle 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Most naděje /terénní program dle 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Pečovatelská služba /pečovatelská služba dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Opus Humanitární pomoc Tříkrálová sbírka V. Farní charita Prachatice v roce 2013 VI. Poděkování dárcům, institucím VII. Výrok auditora

4 I. Základní údaje o organizaci Název: Farní charita Prachatice Sídlo: Slunečná Prachatice II Zřizovatel: Biskupství českobudějovické Biskupská České Budějovice Právní postavení, registrace: Evidovaná právnická osoba Ministerstvo kultury ČR Rejstřík právnických osob dne pod č. 8/ /1998 Tel.: , mobil web: Registrace poskytovatele sociálních služeb: KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KUJCK 44509/2013/OSVZ ze dne Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi identifikátor Dům sv. Petra pro muže v Záblatí identifikátor Most naděje identifikátor Pečovatelská služba identifikátor IČ: Bankovní spojení: ČSOB, Nádražní 67, Prachatice č. účtu: /0300 4

5 II. Slovo úvodem Vážení čtenáři, předkládám Vám zprávu o činnosti Farní charity Prachatice v roce Mezi hlavní činnosti patřilo poskytování bydlení a dalších souvisejících služeb osobám bez přístřeší ve dvou azylových domech, a to pro matky s dětmi v Prachaticích a pro muže v obci Záblatí u Prachatic. Osobám v nepříznivé situaci poskytovala pomoc naše charita též v rámci terénního programu Most naděje. Pokračovala realizace projektu Opus zaměřeného na zvýšení zaměstnanosti a uplatnění na trhu práce pro osoby sociálně znevýhodněné. Zcela novou registrovanou službou byla pečovatelská služba poskytovaná převážně v malých obcích na Prachaticku. V roce 2013 opět Farní charita Prachatice poskytovala i humanitární pomoc, a to formou pomoci postiženým v době povodní, dále formou potravinové či jiné pomoci lidem v krajní nouzi. K odešla z funkce ředitelky Mgr. Michaela Veselá. Děkuji zaměstnancům prachatické charity za jejich práci v roce 2013 a za to, že do své práce dávají nejen své odborné znalosti, ale i své srdce a notnou dávku pochopení a tolerance. Mgr. Dana Marková ředitelka Farní charity Prachatice od

6 III. Z historie Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice vznikla v prostorách bývalého Červeného kříže, které charitě zdarma poskytlo město Prachatice. V roce 1993 zřídila Diecézní charita České Budějovice na faře v Prachaticích Azylový dům sv. Petra pro osoby v nouzi. Tento azylový dům měl 6, později 8 lůžek, kuchyňku a sklad. Po 3 letech přešel tento azylový dům pod o. s. Emauzy. V roce 2006 byl předán zpět Farní charitě Prachatice a je až dosud umístěn na faře v Záblatí u Prachatic. V roce 1998 bylo rozhodnuto o zřízení azylového domu pro matky s dětmi přímo v Prachaticích v budově bývalých kasáren, v tomto objektu funguje dodnes. Od roku 2010 poskytuje Farní charita Prachatice služby v rámci terénních programů nazvaných Most naděje, a to na Prachaticku a později i na Vimpersku. Mezi významné další realizované projekty patří projekt Opus zaměřený na zvyšování kvalifikace a možnost uplatnit se na trhu práce osobám dlouhodobě nezaměstnaným. Farní charita Prachatice realizovala v dalších letech v azylovém domě pro muže další významné investiční projekty Stáje I a Stáje II, jejichž cílem je opravit prostory na faře v Záblatí, aby mohly sloužit uživatelům azylového domu sv. Petra. Kromě služeb sociální prevence začala Farní charita Prachatice od září 2013 poskytovat i pečovatelskou službu zaměřenou na péči o seniory, tu se však z důvodu malé poptávky ve vybraných obcích nepodařilo rozvinout podle původního záměru a bylo novým vedením charity na přelomu roku rozhodnuto, že prachatická charita v roce 2014 požádá o zrušení registrace na tuto službu. Láska není ani tak citem jako službou (Laurince Sterne) 6

7 IV. Činnost v roce 2013 Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi /azylový dům dle 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi Slunečná 1135, Prachatice tel.: vedoucí: Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi je pobytové azylové zařízení, které poskytuje služby matkám s dětmi či těhotným ženám, které se neočekávaně ocitly bez přístřeší. Služby zařízení mohou využít i bezdětné ženy, které musely svůj domov opustit např. z důvodu domácího násilí. V ojedinělých případech může zařízení poskytovat své služby i mužům s dětmi bez domova, kteří splňují specifické podmínky. Naší snahou je poskytnout maminkám s dětmi dostatek času, prostoru i podpory do té míry, aby zvládly vyřešit svou nepříznivou sociální situaci tím, že si najdou nové bydlení, najdou si nové zaměstnání nebo si vyřídí v případě potřeby i nutné úřední záležitosti. Podporujeme maminky v tom, aby zvládly řešit svou situaci především vlastními silami. 7

8 Cílová skupina: matky s dětmi těhotné ženy bez přístřeší (věk min. 16 let) ženy (i bezdětné) ohrožené domácím nebo jiným násilím muži s dětmi bez přístřeší za předpokladu, že mají trvalé bydliště v okrese Prachatice, jsou přijati výhradně na dobu nezbytně nutnou Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi oslavil v roce let svého fungování. Služba poskytuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zajištění stravy maminky mají k dispozici kuchyňku s potřebným vybavením, mohou si samy vařit v případě potřeby poskytujeme pomoc s přípravou stravy b) ubytování v samostatném uzamykatelném pokoji ostatní prostory jsou společné (koupelna, dětský mycí kout, kuchyňka, společenská místnost, sušárna poskytujeme ubytování po dobu zpravidla 3 měsíce, maximálně po dobu 1 roku v zařízení jsou vhodné podmínky pro zajištění celkové hygieny v zařízení jsou vhodné podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního i ložního prádla pokoje i ostatní prostory jsou vybaveny základním nábytkem a spotřebiči c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek pomoc s hospodařením s penězi, pomoc při vedení domácnosti, pomoc formou rady s péčí o děti, s výchovou dětí 8

9 doprovod k lékařům, do školských zařízení, na úřady, k soud (poskytnutí psychické podpory) Ostatní služby: poskytnutí krizové intervence ve výjimečné situaci, zejména v situaci ohrožení zdraví nebo života pracovníci poskytují v případě potřeby osobní rozhovor uživatelce, který má za cíl uklidnit ji a poskytnout prostor pro vyjádření jejích pocitů a emocí, poskytnout jí prostor pro nalezení vhodného řešení dané situace možnost úschovy cenností (dokumenty, peníze, šperky apod.) materiální pomoc je určená uživatelkám, které se ne vlastní vinou náhle ocitly bez finančních prostředků (po omezenou dobu poskytneme nezbytné základní potraviny, dále hygienické a čistící prostředky či ošacení), pomoc je posuzována individuálně s ohledem na efektivnost poskytnuté pomoci tak, aby pomoc nebyla zneužívána základní sociální poradenství, podpora při získávání kontaktů na navazující služby K zlepšení vzhledu interiéru domova i k jeho zútulnění přispěla nová výmalba s obrázky na chodbě i ve společenské místnosti s hernou pro děti. Finanční prostředky jsme získali díky daru od nadace Výbor dobré vůle Olgy Havlové. Na výtvarné výzdobě se podílely i studentky Střední pedagogické školy v Prachaticích. Kongregace sester Nejsvětější Svátosti z Českých Budějovic předala charitnímu domovu v prosinci roku 2013 vybavení do zařízení (lůžkoviny, nádobí, hračky, výtvarné potřeby). Čokoládovny Prachatice poskytly dar ve formě čokoládových bonbónů pro děti z charitního domova. 9

10 10

11 Do zařízení přijde během roku mnoho matek s dětmi, jejich osudy jsou rozmanité, někdy bohužel velmi smutné, velkou radost nám přináší vždy to, když se jim podaří vyřešit situaci, uspořádat si svůj život a postavit se na vlastní nohy. Příběh uživatelky paní Jany L. V roce 2013 do našeho zařízení přišla maminka s třemi dětmi až z druhé strany naší republik. Začátky nebyly lehké, měla problémy finanční a co je pro matku vždy nejhorší, přidaly se vážné zdravotní problémy jejích dětí. Nakonec s naší podporou maminka vše zvládla a získala nové bydlení v jižních Čechách, našla si nového partnera a žije v klidu dál svůj život. Doufáme za ní, že se jí i nadále bude dařit. Akce v roce 2013 Den rodiny - jednalo se o společnou akci několika NNO dne 15. května ve Štěpánčině parku v Prachaticích. Na akci pracovníci připravili program pro tvoření pro malé i větší děti. Jednalo se o výrobu ozdob do květináčů v podobě srdíčka a dále navlékání a tvoření náramků z kůží a korálků. Pro nejmenší děti byly připraveny omalovánky a samozřejmě nějaké sladkosti. Celé Česko čte dětem i náš azylový dům pro matky s dětmi se zapojil do této užitečné aktivity. Pravidelně jsme se scházeli s maminkami a dětmi a společně jsme si četli pohádky. Po čtení si pak děti mohly na téma přečtené pohádky nakreslit obrázek nebo si zkusily sehrát divadelní scénku. Tyto aktivity učí maminky, aby své děti vedly ke čtení, v dětech se snažíme vzbudit zájem o knihy. Zahrada U Dominika je název projektu, který pokračoval i v roce 2013, kdy jsme pokračovali ve vylepšování zahrady domova vysázením okrasných keřů, na nových záhonech jsme začali pěstovat jahody a bylinky. 11

12 Sbírka dětských her, hraček a sportovních potřeb díky této aktivitě se nám podařilo získat mnoho cenných potřeb pro naše nejmenší. Významnou událostí našeho domova byla 24. září 2013 vzácná návštěva řádových sester ze Zimbabwe. Sestry si prohlédly náš domov a seznámily se s pracovníky i s pravidly poskytování sociálních služeb v našem zařízení. Na oplátku nám představily své zařízení pro děti bez domova a zkušenosti z Adopce na dálku, kterou organizuje Charita ČR právě v Zimbabwe. Během roku 2013 proběhlo tradičně několik menších akcí pro maminky s dětmi, uspořádali jsme výlet do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou, výlet vláčkem do Nového údolí, tradiční malování a tvoření z různých materiálů, slavení Velikonoc a pečení beránků, barvení vajíček, oslava a zdobení májového stromu, návštěva Mikuláše s čerty, výroba adventních věnců, pečení vánočního cukroví, zdobení vánočního stromku. Dále např. pečení pizzy na různé způsoby, pečení koblížků, ovocných koláčů, štrúdlů apod. Během roku probíhal pro matky v zařízení kurz komunikačních dovedností, dále kurz práce na PC, dále předškolička pro děti, v rámci které jsme se snažili pracovat s dětmi a jejich maminkami tak, aby byly děti připravené na vstup do školy a přešlo se tak zbytečnému odkladu povinné školní docházky. Odpoledne jsme se podobně věnovali i školním dětem, aby zvládali lépe školní povinnosti. V charitním domově proběhly i přednáškové akce na téma dluhové poradenství, sociálně právní ochrana dětí a zásady 1. pomoci. 12

13 13

14 Sociální práce v zařízení Základem sociální práce v našem azylovém domě pro matky s dětmi je pomoc a podpora maminkám v tom, aby se jim podařilo psychicky zvládnout svou tíživou situaci, aby aktivovaly nebo získaly schopnosti k řešení svých problémů, a to hlavně v oblasti získání vhodného bydlení, podporu matkám poskytujeme dále v tom, aby zvládly dobře svou roli, aby uměly řádně pečovat o děti, aby si poradily s jejich výchovou a vzděláváním. Samozřejmě pomáháme maminkám rozvíjet jejich schopnosti v oblasti péče o domácnost, aby dbaly na hygienu, aby samostatně zvládly úklid domácnosti, vaření, praní a žehlení prádla, aby si uměly vyřídit potřebné osobní záležitosti včetně sociálních dávek, dluhové problematiky, sociálně právní ochrany dětí apod. Pokud je to potřeba, snažíme se pomocí některých motivačních programů matky aktivizovat k sociální změně. S každou uživatelkou azylového domova individuálně plánujeme službu, společně stanovíme její cíle a potřeby, následně pak kroky, které povedou k jejich realizaci. Vycházíme z možností, schopností i aktuální sociální situace každé maminky. 14

15 Hospodaření Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi v roce

16 Dům sv. Petra pro muže /azylový dům dle 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Dům sv. Petra pro muže Záblatí 38, tel.: vedoucí: Dům sv. Petra pro muže je pobytové azylové zařízení, jehož posláním je provázet člověka, který se ocitl bez přístřeší, a poskytnout mu čas, prostor a podporu pro řešení jeho životní situace. Služba je určena pro muže jednotlivce starší 18 let, je poskytována po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 12 měsíců. Poskytujeme tyto základní činnosti: a) pomoc při zajištění stravy: vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy b) poskytnutí ubytování: ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok umožnění celkové hygieny těla vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek (včetně doprovodu a podpory při jednáních na úřadech, zprostředkování pracovních příležitostí ve spolupráci s úřady práce) Práce s osobami naší cílové skupina není jednoduchá. Často mají naši uživatelé malou šanci vrátit se k běžnému životu. Obtížná práce je s takovými uživateli, kteří nemají motivaci svou situaci řešit. 16

17 Za úspěch v naší práci považujeme jakoukoliv pozitivní změnu směřující ke zlepšení uživatelovy tíživé sociální situace, zejména když se mu podaří najít si práci, bydlení a když začne splácet své finanční závazky. V roce 2013 si nové bydlení nalezlo 5 uživatelů, 3 uživatelům se podařilo uzavřít pracovní smlouvu na plný úvazek. Sociální práce V roce 2013 Dům sv. Petra v Záblatí poskytl přístřeší celkem 40 uživatelům, z toho bylo uzavřeno 28 nových smluv. Obložnost při kapacitě 13 lůžek představovala 84,57 procenta. V období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 bylo uskutečněno v rámci sociální práce 3760 kontaktů s uživateli. Jednalo se především o dohled při pracovní činnosti či nácvik pracovních činností (1301 kontaktů), individuální plánování, kdy si uživatel stanovil osobní cíle, jichž by chtěl v průběhu služby dosáhnout (122 konzultací), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (255 kontaktů), dále jsme se zaměřovali na rozhovory osobního či motivačního charakteru (451 konzultací). Práce pracovníků azylového domu byla dále zaměřena na poskytování sociálního, právního či finančního poradenství uživatelům (129 kontaktů). Ve 173 případech jsme uživatelům poskytli potravinovou nebo věcnou pomoc v podobě těstovin, mouky, masa, vajíček nebo ošacení a obuvi. Pravidelnou součástí činnosti azylového domu jsou různé motivační programy, jejichž smyslem je získávání nových dovedností a obnovení pracovních návyků uživatelů. Dlouhodobě se osvědčuje také práce s hospodářskými zvířaty, která vyžaduje pravidelnost, citový vztah k živému tvoru a vytrvalost u mnohdy nečisté a namáhavé práce. V roce 2013 se v rámci motivačních programů uskutečnily kurzy zaměřené na výuku práce s počítačem, dále kurzy vaření nebo pečení (převážně recepty české kuchyně) a také dílenské práce (především dřevovýroba drobných předmětů a oprava darovaného nábytku). Pro uživatele služby jsme dále uspořádali akce vzdělávací, kulturně společenské, turistické a sportovní. 17

18 18

19 Akce v roce šachový turnaj turnaj v šipkách turnaj ve stolním tenise turnaj ve stolním tenise dílenské práce kurz vaření kurz Základy práce s PC koncert jihočeské zpěvačky Pavlíny Jíšové dílenské práce kurz vaření kurz Základy práce s PC interaktivní beseda - Závislost na návykových látkách turistický výlet na Libín kurz vaření dílenské práce kurz první pomoci kurz vaření turistický výlet na Stezku v korunách stromů na Lipně dílenské práce turistický výlet naučnou stezkou Zlatá stezka v Albrechtovicích kurz vaření dílenské práce dílenské práce domácí zabijačka kurz vaření dílenské práce školení - Nepojistné a pojistné sociální dávky kurz pečení vánočního cukroví dílenské práce předvánoční posezení 19

20 V rámci dobrovolnické práce se uživatelé sociální služby podíleli na těchto činnostech: Práce na zahradě 2090 hodin Práce v hospodářství 3170 hodin Zpracování palivového dřeva 1490 hodin Životní příběhy našich klientů se mnohdy velice podobají. Toto je jeden z nich: V roce 1977 jsem se oženil v Hukvaldech na Moravě. Po krátkém pobytu zde jsme se přestěhovali do východních Čech do domku po manželčiných rodičích. Začal jsem pracovat jako řidič z povolání. Po pěti letech jsem však vážně onemocněl a dostal částečný invalidní důchod. Tím začaly mé problémy jak v rodině, tak v zaměstnání. Následovala první manželčina žádost o rozvod, kterou soud zamítl kvůli tomu, že děti byly ještě malé. Avšak po deseti letech jsme se s manželkou stejně rozvedli. Od té doby žiju sám. Když děti odrostly, tak jsem přes realitní kancelář prodal svůj velký byt. Realitní makléř však i s mými penězi zmizel neznámo kam a já jsem se ocitnul na ulici - s dluhy a bez prostředků. V této době mi zemřel druhý z rodičů a po smrti již byla také má sestra. Myslel jsem si, že zdědím dost velký majetek a opět se tak postavím na vlastní nohy. Při projednávání dědictví jsem však zjistil, že ze závěti vše připadne mé neteři. Podal jsem odvolání, které soud zamítl, já jsem zaplatil soudní výlohy a mé dluhy tak ještě narostly. Poté jsme si s kamarádem, který byl v podobné životní situaci jako já, pronajali garsonku. Po třech letech jsem ale dostal výpověď ze zaměstnání a opět jsem se ocitnul zcela bez peněz na ulici. Pak jsem se rozhodl z východních Čech odejít a přijal jsem pomoc v azylovém domě pro muže v Záblatí. Na závěr bych chtěl ještě říci, že jsem se vždy snažil pomáhat potřebným, ale nakonec jsem paradoxně i já jako bezdomovec mezi potřebnými skončil. Myslím si, že kdo nemá v dnešní době ostré lokty, nemůže se prosadit, dobráky tato společnost ignoruje. Honza 20

21 Hospodaření Domu sv. Petra pro muže v roce

22 Most naděje /terénní programy dle 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Terénní programy dle zákona o sociálních službách zahrnují služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, pro uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, pro osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. Poskytujeme tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím podpora při orientaci ve společenských vztazích b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik 22 Most naděje Vodňanská 7, Prachatice (trakt A, 1. patro) tel.: tel.: tel.: tel.: vedoucí:

23 Obrátit se na nás mohou lidé, kteří se ocitli v krizové sociální situaci, zejména: osoby dlouhodobě nezaměstnané osoby přicházející z výkonu trestu oběti domácího násilí osoby přicházející z psychiatrických léčeben osoby bez přístřeší příslušníci etnických menšin osoby užívající návykové látky osoby žijící rizikovým způsobem života (gamblerství, prostituce, kriminální delikty ) Uživatelé podle bydliště: město Prachatice 111 město Vimperk 41 ORP Prachatice 128 ORP Vimperk 14 ostatní města 9 23

24 Hospodaření terénního programu Most naděje

25 V rámci projektu Sanace rodiny jsme pomáhali řešit nepříznivou situaci rodinám v evidenci OSPOD, v roce 2013 byly poskytnuty služby 23 rodinám ve spolupráci s odborem sociálně právní ochrany dětí v Prachaticích. Projekt se zaměřoval na posílení vzájemné komunikace v rodině a na zlepšení vzájemných vztahů. Snažili jsme se podporovat rodičovské kompetence a nácvik základních dovedností, týkajících se péče o dítě, výchovy dítěte, vedení domácnosti a hospodaření s finančními prostředky. Projekt byl realizován díky dotaci MPSV odbor rodina a ochrana práv dětí. Projekt Chceme změnu byl zaměřen na sociálně vyloučené lokality na Prachaticku, Volarsku a Vimpersku. Zapojeno bylo 25 rodin i jednotlivců. Hlavním cílem projektu je doplnit stávající poskytované činnosti terénního programu o fakultativní služby a činnosti (jako jsou motivační rozhovory, asistence a doprovody, nácviky dovedností), které dosud nebyly poskytovány či pouze okrajově, a tím docílit komplexnější a ucelenější sociální práce s obyvateli vyloučené lokality Prachatice. Aktivity projektu Chceme změnu: 1. Přímá práce s uživateli, při které byly poskytovány fakultativní služby (asistence a doprovody na úřady, k zaměstnavatelům, dále motivační aktivity a nácviky dovedností apod.) Fakultativní služby byly realizovány přímo v rodinách, zařazeny do sociální práce byly na základě individuálního plánu. V případě nácviků rodičovských kompetencí spolupracoval pracovník souběžně s oběma rodiči. Cílem projektu bylo používat i doprovodné formy sociální práce a doplnit tak základní poskytované činnosti dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Intervaly mezi jednotlivými schůzkami byly nastaveny na základě individuálních plánů a zejména aktuálnosti řešeného problému. 25

26 2. Volnočasové aktivity zaměřené na podporu rodičovských kompetencí ve vztahu k využívání volného času dětí a v počátečních fázích i pomoc s organizací těchto volnočasových činností Volnočasové aktivity (fotbalový klub) pracovníci realizovali fotbalové utkání, které motivovalo účastníky k dalšímu aktivnímu zájmu o fotbal, zároveň jsme pracovali s několika vytipovanými rodiči (otcové), kteří by mohli sportovní klub vést a trénovat i v budoucnosti. Pečovatelská služba /pečovatelská služba dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Farní charita Prachatice začala od září 2013 poskytovat na základě registrace také pečovatelskou službu na Prachaticku. Od září do prosince probíhala jednání s těmi obcemi na Prachaticku, ve kterých nefunguje terénní pečovatelská služba. Postupně se ukázalo, že poptávka v těchto obcích je malá, a z toho důvodu byla poskytnuta za celé toto období pečovatelská služba pouze 8 uživatelům v tomto rozsahu: 26

27 Pečovatelská služba umožňovala osobám se sníženou soběstačností žít ve své domácnosti, nabízela tyto činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla, při oblékání, při pohybu) b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osob ní hygienu (pomoc při základních úkonech osobní hygieny, při péči o vlasy, nehty) c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovážka jídla, pomoc při přípravě jídla a pití) d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, topení, nákupy, pochůzky, praní a žehlení prádla) e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (dopro vod do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady) Služba byla určena lidem, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení a potřebují tedy podporu při zabezpečení životních potřeb (biologických, psychických, sociálních či duchovních), služba je určena také rodinám, jejichž člen je zdravotně znevýhodněn či rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu mohou využívat tedy nejen senioři, ale mladší osoby se sníženou soběstačností, osoby potřebující krátkodobou pomoc např. v době nemoci. 27

28 Provozní doba služby: Pracovní dny: 7:00 hod. - 15:30 hod. Dle dohody i mimo tuto dobu. Podmínky poskytování služby: Pečovatelská služba byla poskytována na základě smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby. Úkony byly účtovány na základě pevně stanoveného ceníku. Služba byla poskytována v přirozeném prostředí klienta v domácnosti. Hospodaření ostatní náklady organizace včetně pečovatelské služby 28

29 Opus Projekt Opus Prachatice byl zaměřen na zvýšení zaměstnanosti a celkového uplatnění na pracovním trhu pro cílovou skupinu osob sociálně znevýhodněných a vyloučených z regionu okresu Prachatice. Jeho záměrem bylo především odstraňovat bariéry, které podstatně limitují osoby z vybrané cílové skupiny na pracovním trhu (slabá motivace, absence pracovních návyků, vysoká zadluženost, exekuční řízení, nízké vzdělání, absence kvalifikace ). Reg.č. pr.: CZ.1.04/3.3.05/ Výše podpory: ,00 Kč Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Projekt byl zahájen v září 2011, nosným rokem byl rok 2012 a 2013, kdy probíhalo odborné poradenství, vzdělávací aktivity a exkurze. I v roce 2013 byli naši účastníci zaměstnáni u námi podpořených zaměstnavatelů. Z plánovaných 96 účastníků se do projektu zapojilo 106, tj. o 10% více. Proběhly 3 cykly skupinového poradenství, jichž se účastnilo 34 osob. 10 osobám byla vypracována bilanční diagnostika. 29

30 U 8 zaměstnavatelů na Prachaticku bylo zaměstnáno 20 osob, náklady na jejich mzdu činily ,00 Kč. Realizovali jsme 5 exkurzí, kterých se účastnilo 69 osob (JE Temelín, Budvar Č.Budějovice, Škoda Mladá Boleslav, Kvilda ) Za rekvalifikační kurzy, kterých se účastnilo a úspěšně je zakončilo 16 osob, bylo zaplaceno ,00 Kč. Poskytovali jsme základní i odborné poradenství, včetně dluhové problematiky. Celkové náklady projektu činily za celé období realizace ,24 Kč, z toho v roce 2013 bylo čerpáno celkem ,76 Kč. Hospodaření - projekt Opus 30

31 Humanitární pomoc Mýdlová bublina" Pod tímto názvem byl zahájen projekt již v roce Za podpory firmy HENKEL ČR obdrželi jednotlivci či rodiny s dětmi, kteří žijí na hranici hmotné nouze, hygienickou pomoc. V roce 2013 se jednalo o 66 rodin s celkem 149 dětmi. K příjemcům se dostalo 108 kusů šamponů, 165 kusů mýdel a 20 sad zubních past s kartáčky. Pomoc při povodních Prachaticko zasáhly dvě povodňové vlny, první probíhala od , druhá vlna přišla díky přívalovým dešťům dne Zasaženými toky byla řeka Blanice, Zlatý potok, Libotyňský potok, Netolický potok a Teplá Vltava. Od do proběhla v Prachaticích okamžitá materiální sbírka, kterou pořádala Farní charita Prachatice ve spolupráci s farností Římskokatolické církve a s Českým červeným křížem Prachatice. V rámci této sbírky bylo získáno pro domácnosti zasažené povodněmi 80 litrů sava, 36 ks mycích a čistících prostředků, 48 hadrů, 22 kbelíků, 78 párů gumových rukavic, 266 párů pracovních rukavic, 16 rýžových košťat, 18 lopat, 3 hrábě, 11 balení vody a další materiál. Celkem se vybral materiál za více jak 25 tisíc korun. Na to, že se sbírka trvala pouhých 5 dní, je to výsledek svědčící o veliké solidaritě prachatických občanů. Veškerý materiál, který jsme takto obdrželi, jsme rozvezli do potřebných obcí, přesto nám některý zbyl. Připravili jsme tedy humanitární balíčky 31

32 pro případné příští mimořádné události. Provizorní sklad humanitární pomoci vznikl v areálu Hasičského záchranného systému v Prachaticích, kde jsme společnými silami humanitární sklad vytvořili. Průběžně ho chceme doplňovat, aby byl v případě potřeby k dispozici a nemuseli jsme čekat na dodávky z jiných míst. Farní charita Prachatice se podílela i na monitorování situace v jednotlivých obcích ve spolupráci se starosty či místostarosty Husince, Strunkovic nad Blanicí, Netolic, Záblatí a Malovic. Spolu s nimi či úředníky obcí jsme vytipovali nejpostiženější domy, jejichž majitele jsme následně obešli a zjišťovali jejich potřeby. Níže uvádíme tabulku výsledků našich šetření. V období od do proběhlo celkem 52 osobních kontaktů (telefonické jsme nepočítali) ve 35 zasažených domech. Zjišťovali jsme stupeň zasažení a potřebu možné pomoci ze strany NNO (materiální pomoc, psychosociální pomoc, finanční pomoc), zároveň byla při rozhovorech poskytována krizová intervence. Ve složitějších případech byl kontakt opakovaný. 32

33 Potravinová pomoc Potravinová pomoc je určena výhradně osobám, které se ocitly na hranici hmotné nouze a kterým může být za jasných pravidel poskytnuta materiální pomoc z humanitárního skladu České republiky. Je distribuována na území okresu Prachatice prostřednictvím terénního programu Most naděje. Poskytovali jsme potřebným mouku, těstoviny, máslo a mléko. Tříkrálová sbírka 2013 Začátek roku 2013 byl pro FCH Prachatice tradičně ve znamení realizace Tříkrálové sbírky. Sbírka byla opět zahájena požehnáním koledníkům, které proběhlo 2. ledna 2013 v kostele sv. Jakuba v Prachaticích. Ve dnech od 2. do 14. ledna 2013 navštívili koledníci celkem 41 obcí Prachaticku. Sbírku zajišťovalo v tomto roce více než 100 koledníků. Konečný výtěžek sbírky činil: ,- Kč Farní charita Prachatice získala dle pravidel sbírky 65 % výtěžku (tj ,35 Kč). Získané finanční prostředky byly využity na realizaci sociálních služeb Farní charity Prachatice. Část získaných financí byla předána také Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. Farní charita Prachatice děkuje všem svým dárcům, učitelům náboženství jednotlivých farností a dobrovolníkům, tj. vedoucím skupinek a hlavně všem dětem, které nám se sbírkou jako každý rok nesmírně pomohly. 33

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Popis činností Cena kód

Popis činností Cena kód Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena kód poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj 200 Kč / den 020201 Vícelůžkový pokoj 180 Kč / den 020202 poskytnutí stravy nebo pomoc

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

CZ.1.04/3.1.00/

CZ.1.04/3.1.00/ Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00066 VÝROČNÍ ZPRÁVA I. Poslání a základní informace o organizaci Poslání: Poskytujeme ubytování za úhradu, na

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od 1.6. 2017 Na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU pověřovatel: Liberecký kraj zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem na základě plné moci Mgr. Petrem Tulpou, členem rady kraje se sídlem: U Jezu

Více

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí: Podpora samostatného bydlení je terénní služba pro lidi se zdravotním postižením, která je zaměřena na získávání, trénink a rozvoj osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl žít a fungovat

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

1. Dům na půl cesty. Popis sociální služby. Personální zajištění sociální služby. Finanční rozvaha 1.Zajištění sociální služby

1. Dům na půl cesty. Popis sociální služby. Personální zajištění sociální služby. Finanční rozvaha 1.Zajištění sociální služby 1. Dům na půl cesty Popis sociální služby Základním principem Domu na půl cesty je : - ubytování v prostředí podobném bydlení v domácnosti - zajištění úklidu,praní a žehlení,výměna ložního prádla - pomoc

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb v rámci akce Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice, reg. č. : CZ.1.04/3.1.03/65.00008 Název poskytovatele: Právní forma:. Registrovaná

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko = LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko Poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory, pomoci či doprovázení rodinám, matkám či otcům a jejich

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Generace Brno s.r.o. Terénní služba Pečovatelská služba Kuldova 3, Brno Popis realizace

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

Farní charita Beroun Azylové domy

Farní charita Beroun Azylové domy Popis realizace poskytované sociální služby (plán rozvoje služby) V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU pověřovatel: Liberecký kraj zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem na základě plné moci Mgr. Lenkou Kadlecovou, náměstkyní hejtmana se sídlem:

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům Ostrava ředitel: Petr Novák Hlavní poslání Integrace a resocializace mužů po výkonu trestu (začlenění do společnosti, osvojení pravidel)

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, a nejsou ji schopny vlastními silami vyřešit a jsou

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.2014 Poslání Střediska sociální

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 65ZR817,

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 65ZR817, Příloha 65ZR859-27/1 Datum změny: leden 2017 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČ 44990260 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více