MUŽSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUŽSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM"

Transkript

1 MUŽSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM Varle, nadvarle, funiculus spermaticus, glandula vesiculosa, prostata Ústav histologie a embryologie MUDr. Filip Wagner Předmět: Praktická mikroskopie B02242

2 Mužské pohlavní orgány testes (varlata) (řec. orchis) epididymides (nadvarlata) ductus deferentes (chámovody) ductus ejaculatorii (vypuzovací kanálky) prostata (předstojná žláza) vesiculae seminales (semenné váčky) urethra masculina (mužská močová trubice) glandulae bulbourethrales (bulbouretrální žlázy) glandulae uretrales scrotum (šourek) penis (pyj)

3 VARLE základní údaje rozměry kraniokaudálně 4 5 cm, předozadně 3 3,5 cm, napříč 2,5 cm, hmotnost g, levé varle bývá větší a těžší, je uloženo asi o 1 cm níž než pravé slouží k produkci mužských gamet (spermií) a je místem tvorby testosteronu mikroskopická stavba tunica vaginalis testis, obal varlete vzniklý oddělením peritonea dutiny břišní je tvořena dvěma listy, lamina visceralis tunicae vaginalis testis (epiorchium) kryjící povrch varlete s výjimkou margo posterior přechází z bočních ploch varlete a nadvarlete jako lamina parietalis tunicae vaginalis testis (periorchium) vystýlající dutinu skrota tunica albuginea je tuhá vazivová membrána tvořící povrch varlete s hlubší vrstvou tvořenou načervenalou cévnatou tunica vasculosa (řídké kolagenní vazivo s cévami), z ní vybíhající septula testis rozdělují varle na lalůčků - lobuli testis. v každém lalůčku se nachází 1-4 tubuli seminiferi contorti (stočené kanálky) délky asi 50 cm z dorzální strany připojuje varle k okolní tkáni mediastinum testis.

4

5

6

7 Intersticium varlete výrazně vaskularizované řídké kolagenní vazivo fibrocyty, migrující buněčné elementy, myoidní buňky, Leydigovy buňky Leydigovy buňky průměr µm, excentricky uložené velké oválné jádro, výrazně acidofilní cytoplasma, dominuje hladké endoplazmatické retikulum, tubulární mitochondrie, tukové kapénky a proteinové inkluze (Reinkeho krystaly) syntetizují a produkují mužský pohlavní hormon testosteron

8

9 Stočené semenotvorné kanálky vystlány zárodečným epitelem, tvořeným Sertoliho podpůrnými buňkami a semenotvornými buněčnými elementy Sertoliho buňky buňky nasedající na bazální membránu a dosahující k povrchu epitelu velké nepravidelné jádro s četnými záhyby karyolemy cytoplazma obsahuje hladké endoplazmatické retikulum, lipidové kapénky a proteinové inkluze (Charcot Boettcherovy krystaly) Hematotestikulární bariéra!!!

10 SPERMIE

11

12

13 Vývodné cesty pohlavní tubuli recti rete testis ductuli efferentes ductus epididymis ductus deferens ductus ejaculatorius urethra masculina

14 Vývodné cesty ve varleti tubuli recti koncové úseky semenotvorných kanálků ve srovnání se semenotvornými kanálky jsou užší a jsou vystlány jednovrstevným nízkým cylindrickým epitelem rete testis tvoří systém anastomózujících kanálků a štěrbin, vystlány jednovrstevným plochým či kubickým epitelem transport spermií uskutečňován pasivně odstupuje z něj kanálků (ductuli efferentes) nadvarlete

15

16

17 NADVARLE ductuli efferentes z rete testis odstupuje kanálků, uloženy v hlavě nadvarlete, kde se mnohonásobně stáčí, délka jednotlivých kanálku je asi 2 cm, na řezu nepravidelné lumen výstelka obsahuje okrsky tvořené vysokým jednovrstevným až víceřadým prizmatickým epitelem (buňky opatřeny kinociliemi), mezi nimi kubické buňky (opatřené mikroklky) v intersticiálním vazivu vrstva hladkých svalových buněk ductus epididymidis mnohonásobně se stáčí v těle a ocasu nadvarlete, vzniká spojením ductuli efferentes, celková délka 6 m vystlán víceřadým cylindrickým epitelem se stereociliemi, lamina propria, vrstva hladkých svalových buněk iniciální úsek (transport spermií a resorpce), střední úsek (vyzrávání spermií), terminální úsek (rezervoár spermií před ejakulací)

18

19

20

21

22

23

24

25 DUCTUS DEFERENS ductus deferens trubicovitá struktura dlouhá cm, vychází z kaudálního konce nadvarlete, funiculus spermaticus stěna se skládá ze sliznice, svalové vrstvy a adventicie sliznice kryta cylindrickým epitelem se stereociliemi, pod kterým se nachází vazivová vrstva s množstvím elastických vláken svalová vrstva je výrazná, má vnitřní longitudinální, střední cirkulární a zevní longitudinální vrstvu adventicie tvořena vazivem, které je poměrně tuhé konečná část tvoří rozšíření ampulla ductus deferentis ductus ejaculatorius vzniká spojením ductus deferens a vývodu semenných váčků, asi 2 cm dlouhý, zúžený kanálek, vyúsťuje na colliculus seminalis vystlaný jednovrstevným až dvouřadým cylindrickým epitelem, lamina propria

26 Funiculus spermaticus - semenný provazec obaly semenného provazce tunica dartos fascia spermatica externa musculus cremaster s fascia cremasterica fascia spermatica interna obsah semenného provazce: ductus deferens arteria ductus deferentis arteria testiculatis plexus pampiniformis - žilní pleteň arteria et vena cremasterica vestigium processus vaginalis plexus deferentialis nervová pleteň podél ductus deferens plexus testicularis nervová pleteň podél arteria testicularis mízní cévy

27

28

29

30

31

32 PROSTATA konglomerát tuboalveolárních žláz, které ústí asi samostatnými vývody do močové trubice stroma je tvořenou žlázovou částí (tubuly a alveoly vystlány kubickým, cylindrickým nebo víceřadým epitelem) a svalověvazivovou částí (vazivo se svazky hladkých svalových buněk) v luminu žláz se mohou nacházet prostatické konkrementy v prostatě jsou žlázky uloženy ve třech vrstvách - periferní vrstva (velké hlavní žlázky), střední vrstva (menší podslizniční žlázky) a vnitřní vrstva (drobné slizniční žlázy) sekret obsahuje kyselinu citrónovou, kyselou fosfatázu, spermin, fibrinolyzin má vzhled mléčně zakalené tekutiny

33

34

35

36

37 VESICULAE SEMINALES stočené trubicovité útvary asi 15 cm dlouhé sliznice kryta kubickým až víceřadým cylindrickým epitelem, lamina propria tvořena řídkým kolagenním vazivem s příměsí elastických vláken, sliznice vybíhá v bohatě větvené anastomozující záhyby svalovina je uspořádána do vnitřní vrstvy cirkulární a zevní longitudinální adventicie tvořena řídkým kolagenním vazivem vazký sekret (ph 7,2-7,6), obsahuje fruktózu, prostaglandiny, flaviny

38

39

40

41

42

43 Bulbouretrální a uretrální žlázy Bulbouretrální žlázy (Cowperovy) složené tuboalveolární žlázy převážně mucinózní nacházejí se pod diaphragma urogenitale vyúsťují do horní části pars spongiosa urethrae Uretrální žlázy (Littreovy) drobné mucinózní žlázky uložené intraepiteliálně v průběhu celé spongiózní části močové trubice

44 SCROTUM vrstva skrota: kůže tunica dartos fascia spermatica externa musculus cremaster fascia cremasterica fascia spermatica interna lamina parietalis lamina visceralis tunicea vaginalis testis vrstva břišní stěny: kůže Scarpova fascie fascia abdominalis superficialis m. obliguus internus abdominis, m. transversus abdominis perimysium internum musculi obliqui interni abdominis et musculi transversi abdominis fascia transversalis peritoneum peritoneum

45

46 PENIS je mužský kopulační orgán, skládá se z párových corpora cavernosa a nepárového corpus spongiosum (s uretrou), které se na hrotu rozšiřuje v glans penis, povrch penisu kryt tenkou kůží, podkožní vazivo je velmi řídké a připojuje kůži volně k povrchové fascii penisu povrch kavernózních těles kryt tuhým vazivovým pouzdrem - tunica albuginea (ve střední rovině se spojují a vytvářejí septum), vyplňuje je erektilní tkáň tvořená řídkým vazivem s drobnými snopci hladké svaloviny v níž probíhají četné endotelem vystlané kavernózní prostory u corpus spongiosum je tunica albuginea velmi tenká a kavernózní prostory malé, středem corpus spongiosum prochází uretra krev do corpora carvernosa a spongiosa je přiváděna arteriemi, které jsou opatřeny uzavíracími mechanismy, arterioly kavernózních těles v neztopořeném penisu mají typický spirální průběh (a. helicinae)

47

48

49

50

51 Literatura Fiore M. di Atlas of human histology Malínský J., Lichnovský V., Michalíková Z. Přehled histologie člověka v obrazech (II. Díl)

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ

FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ DISTANČNÍ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM BIOLOGIE FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ Jaromír Hajer UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA katedra biologie Ústí nad Labem 2006 Předmluva Tento

Více

Ve zkratce. Gonorrhoea actualy and in survey (part 2)

Ve zkratce. Gonorrhoea actualy and in survey (part 2) 29 Kapavka gonorrhoea, aktuálně a v přehledu (2. část) MUDr. Jana Zímová, MUDr. Pavel Zíma Kožní ambulance, Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Přerov Kapavka patří k nejběžnějším sexuálně přenosným

Více

Trávicí systém III jícen, žaludek preparáty B10 B13

Trávicí systém III jícen, žaludek preparáty B10 B13 Trávicí systém III jícen, žaludek preparáty B10 B13 Ústav histologie a embryologie Lucie Lantová (lucie.lantova@lf1.cuni.cz) Praktická mikroskopie B02242 M. H. Ross, W. Pawlina: Histology: A Text and Atlas,

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

Výukový materiál pro stomatologickou

Výukový materiál pro stomatologickou FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 2010 FRVŠ 1403/2010/G1 Výukový materiál pro stomatologickou biomechaniku (závěrečná zpráva projektu) Řešitel: Ing. Petr Marcián Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Ondřej Matthew Pešek FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B5345 Ondřej Matthew

Více

Fyziologie centrálního nervového systému

Fyziologie centrálního nervového systému Fyziologie centrálního nervového systému Mezi oddíly centrálního nervového systému řadíme: - páteřní míchu (medulla spinalis), - prodlouženou míchu (medulla oblongata), - most (pons Varoli), - střední

Více

KÝLA MOŽNOSTI CHIRURGICKÉHO ŘEŠENÍ

KÝLA MOŽNOSTI CHIRURGICKÉHO ŘEŠENÍ KÝLA MOŽNOSTI CHIRURGICKÉHO ŘEŠENÍ MÁTE-LI KÝLU, JE ČAS NĚCO S TÍM UDĚLAT Máte-li bolestivé zdravotní problémy, bránící vám ve vykonávání mnoha činností, které máte rádi, pak byste měli vyhledat svého

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PATOLOGICKÝCH PROCESŮ V OBLASTI TURECKÉHO SEDLA

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PATOLOGICKÝCH PROCESŮ V OBLASTI TURECKÉHO SEDLA DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PATOLOGICKÝCH PROCESŮ V OBLASTI TURECKÉHO SEDLA DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PATHOLOGIC CONDITIONS IN THE SELLA REGION přehledový článek Jan Žižka Radiologická klinika Lékařské fakulty

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo:

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo: Amur bílý celoroční lov 50 cm Latinský název: Ctenopharyngodon idella průměrná délka: 120-150 cm věk: 15 20 let pohlavní dospělost: 3-11 let Kaprovitá ryba, pochází z čínských řek a z řeky Amuru; odtud

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 5 geologie, geografie Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Autor: Jakub Výravský Gymnázium Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, 621 00

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Úvod Elektrokardiografy jsou přístroje, které registruji elektrické aktivity srdce prostřednictvím elektrod, připevněných na těle pacienta. Po krátkém anatomickém

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

Regenerace. v Pentagramu

Regenerace. v Pentagramu Regenerace v Pentagramu REGENERACE V PENTAGRAMU OBSAH Regenerace v Pentagramu Základní principy Harmonie a disharmonie 7 Jin a jang 9 Princip pentagramu prvků 10 16 Vztahy mezi jednotlivými orgány 17

Více