EKOSKOLA. Příklady dobré praxe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKOSKOLA. Příklady dobré praxe"

Transkript

1 EKOSKOLA Příklady dobré praxe

2 Obsah: Co je to EKOŠKOLA Ekotým Analýza Plán činností Monitorování a vyhodnocování Environmentální výchova ve výuce Informování a spolupráce Ekokodex Odpady Voda Energie Prostředí školy Šetrný spotřebitel Doprava Titul Ekoškola V následujících kapitolách najdete konkrétní příklady ze škol, které ukazují, jak školy naplňují 7 kroků a realizují témata Ekoškoly. Nenašli jste svoji školu, přestože jste zapojeni v programu Ekoškola a máte hezký příklad dobré praxe? Pošlete nám jej na a my jej uveřejníme na webu Přejeme příjemné čtení Martina, Petra, Marie, Honza tým programu Ekoškola

3 Co je to Ekoškola Smyslem programu Ekoškola... Pokud dokážete ovlivnit svoji školu, dokážete ovlivnit i svět kolem sebe Hlavní pozitiva Ekoškoly spatřujeme v tom, že se výrazně zvyšuje ekologické povědomí žáků. Děti se více zajímají o své okolí, učí se jednat s dospělými a obhajovat své názory. Program také podporuje aktivitu dětí, vzbuzuje u nich pocit vlastní důležitosti a vede je k zodpovědnosti. Navíc rozvíjí praktické a manuální dovednosti. Prostřednictvím dětí pozitivně ovlivňujeme i rodiče, což vzbuzuje jejich větší zájem o dění ve škole i o životní prostředí vůbec. Ekotým ZŠ Lomnice Program Ekoškola nám všem dospělým pomohl více naslouchat dětem. Pomáhá jim plnit jejich sny a plány, jak by měla vypadat škola podle nich, a uvést je ve skutečnost. Ekotým ZŠ Přerov, Trávník JE zapojit žáky do rozhodování o podobě a fungování školy umožnit žákům získat vztah k prostředí, ve kterém žijí, znalosti a dovednosti k řešení environmentálních problémů vytvořit fungující komunitu žáků, učitelů a dalších pracovníků, kteří společně mění školu k lepšímu NENÍ vyhrát soutěž o nejekologičtější školu zlepšit ekologický provoz pouze na základě rozhodnutí a práce dospělých realizovat směs vše možných ekologických aktivit motitovat ostatní ve škole ke spolupráci pomocí odměn a trestů -1-

4 Mezinárodní program Ekoškola více než přes zemí světa na všech kontinentech škol v ČR členů Ekotýmů 1. ANALÝZA Titul Ekoškola školy, které naplní kritéria programu, získají mezinárodní titul, 123 škol s titulem v ČR EKOKODEX INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE EKOTÝM odpady voda energie prostředí školy doprava šetrný spotřebitel biodiverzita klimatické změny 3. MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ EV VE VÝUCE 2. PLÁN ČINNOSTÍ Přínosy programu akční dovednosti žáků zlepšení spolupráce žáků, učitelů a dalších zaměstnanců školy zvýšení zájmu žáků o školu a okolí zviditelnění školy -2-

5 Jak to zařídit, aby Ekotým dobře fungoval? ZAKLÁDÁME TÝM Členství v Ekotýmu je už ze své podstaty dobrovolné. Demokracie ve výběru vám ušetří pozdější nervy s členy, kteří se Ekoškole nechtějí doopravdy věnovat. Mnohé školy vybírají členy pomocí voleb. Volby mohou proběhnout např. v každé třídě, nebo jedny společné za celou školu. Zábavu tomu dodají např. kandidátky a kampaně. ZŠ Litovel, Jungmannova Součástí pracovního týmu na SPŠ- CHG Ostrava jsou dva zástupci zkaždé třídy (někdy je z jedné třídy i více zástupců), vybraní učitelé, dále paní školnice, pan ředitel a zástupce krajského úřadu, který má na starosti EVVO. Protože je jejich cílem, aby Ekotým pracoval co nejefektivněji, zástupci z řad žáků jsou dobrovolníci, kteří se o tuto činnost aktivně zajímají. -3- MOTIVUJEME (NEJEN) NA STARTU Krátce po založení Ekotýmu je dobré ponechat čas na poznání a tmelení týmu. Příjemný začátek pomůže dobrému fungování. Na ZŠ a MŠ Úprkova v Hradci Králové uspořádali slavnostní vkročení do programu Ekoškola za přítomnosti zástupců města zřizovatelů, krajského koordinátora, příznivců školy, rodičů a samozřejmě žáků. Žáci s paní koordinátorkou programu Ekoškola vyzdobili vstup do školy inspirovaný 7 kroky do Ekoškoly a umístili informační materiály o programu na nástěnky. Na Gymnáziu, SOŠE a SOU Kaplice nebo na ZŠ a MŠ Staré Město si objednali výukový program na tmelení týmu od svého krajského koordinátora. Paní učitelka z Ekotýmu ZŠ Plesná si připravuje na začátek každé schůzky drobnou hru na tmelení Ekotýmu. Členové se na schůzku vždy těší. EKOTÝM je hybatelem programu Ekoškola, plánuje, řídí i přímo dělá všech 7 kroků

6 EKOTÝM Základní škola a Praktická škola, Žitomířská z Českého Brodu vyjela s Ekotýmem na výlet do již dlouho fungující Ekoškoly ZŠ Gen. Janouška v Praze 9, aby zjistili, jak Ekotým funguje a inspirovali se různými nápady. Setkání žáci zakončili společným sázením stromů do Aleje žáků školy a prohlídkou školy. MÁME SPOLEČNÉ ZÁŽITKY Každý člen Ekotýmu může cítit, že je důležitou součástí celku. Jak to zařídit, aby Ekotým dobře fungoval? V Příručce pro školy najdete také tipy na týmové hry, které si můžete zahrát na schůzce. ZŠ Plesná Žáci ze ZŠ Jihlava, Jungmannova si vyrobili každý svoji placku jako symbol pro členství v Ekotýmu. Ekotým ZŠ Chyšky má vlastní pokřik. V televizní reportáži o jejich Ekoškole zaujal pokřik Ekotým z Plesné, a tak si vymysleli vlastní. Nyní s ním zahajují každou schůzku. ZŠ Jihlava, Jungmannova Na ZŠ Jílové u Prahy vědí, že Ekotým potřebuje cítit svou důležitost. Paní ředitelka Ekotýmu na konci roku oficiálně poděkuje za celoroční práci, také o své činnosti pravidelně informují paní starostku a veřejnost prostřednictvím obecního zpravodaje. Mnohé školy podporují týmového ducha společnými zážitky na konci roku jede Ekotým na výlet nebo se domluví s jinou Ekoškolou na výměnné návštěvě v průběhu roku. -4-

7 Ekotýmy mohou podpořit společnou identitu např. vlastnoruční výrobou triček. ZŠ Hrabová ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice ZŠ Ružinovská, Praha PRAVIDELNĚ SE SCHÁZÍME Nejpodstatnější je, aby frekvence, doba trvání i náplň schůzek vyhovovala vašemu týmu. Na ZŠ Janovice se schází cca 2x do měsíce na kratší schůzky a každé 2 3 měsíce na větších schůzkách (několikahodinových). Schůzky zahajuje žákyně 9. třídy a pomáhá jí žák ze 6. třídy. Zapisuje další žákyně z 9. třídy přímo na PC. Nejdříve se podívají na úkoly z minulé schůzky, řeknou si, co udělali, a pokračují novými tématy a úkoly. Zodpovědnosti jsou rozdělené jednak podle témat (voda, energie, prostředí, odpady), jednak podle rolí v týmu (kontroloři, nástěnkář na aktuality atd.). Ekotým ZŠ a MŠ Staré Město funguje dobrovolně, spolehlivě a dobře. Nejprve vedla schůzky paní koordinátorka, postupně se učí vést schůzky žáci. Jedna žákyně je zástupce Ekotýmu, která komunikuje s paní koordinátorkou o všem důležitém. Postupně došlo i k předání zodpovědnosti za psaní zápisů, dobrovolně se k psaní zápisů přihlásila členka Ekotýmu a píše je přímo do kroniky Ekotýmu v počítači. Vlastní webové stránky využívají k organizaci schůzek na Gymnáziu, SOŠE a SOU Kaplice. Návštěvníci i samotní členové Ekotýmu tam najdou jména všech členů, informaci, kdy se koná schůzka, i přehledně seřazené stručné zápisy z proběhlých schůzek. -5- EKOTÝM

8 EKOTÝM SPOLUPRACUJEME S OSTATNÍMI Je fajn, když Ekotým naváže vztah s ostatními žáky ve škole. Takto to udělali v článku do školního časopisu studenti z Gymnázia Ústavní v Praze: Hádám, že snad všichni víte, že v naší škole už poměrně dlouho funguje Ekotým.... Pokud se chcete nějakým způsobem zapojit a pomoct nám, bude to pro nás pocta, protože Vaše ekologické zapálení je až fascinující. Čím jiným totiž vysvětlit bleskové zmizení Ekokodexů z nástěnek ve třídách než tím, že jste je prostě museli mít doma, abyste je podrobně prostudovali? Takový zájem nás těší, ale je to trochu sobecké. Jak k tomu pak přijdou ostatní spolužáci, kteří by také jistě chtěli jeden mít?pro příště se tedy vůbec nestyďte přijít si za námi pro vlastní. Najdete nás každý čtvrtek 5. a 6. hodinu v čítárně nebo laboratoři chemie. J... Z výzkumu, kde odpovídalo 909 žáků, kteří nechodí do Ekotýmu (tzv. kontrolní skupina) z 35 Ekoškol můžeme získat zajímavé informace, co zapojení ostatních brání: Co brání žákům z kontrolní skupiny v tom, aby se více zapojili do Ekoškoly? že mám hodně jiných aktivit, tak na Ekoškolu nemám čas že je to nuda že trvá dlouho dohodnout se na něčem společně s ostatními že nikdo neprojevil zájem, abych víc pomáhal že mi nikdo neřekl, co bych mohl dělat v Ekoškole více že neumím nic, čím bych mohl Ekoškole víc pomoct že je to hodně složité že u nás ve škole není šance něco Ekoškolou změnit Co je důvodem, proč nepomáháš s Ekoškolou VÍCE? (například proč ji nevěnuješ více času než nyní, proč nepracuješ na větších a náročnějších úkolech?) Důvodem je to... VĚŘÍME TOMU, CO DĚLÁME 4 - hodně středně málo 1 - vůbec průměr Žáci pracují v Ekotýmu dobře jen za předpokladu, že v tom, co dělají, vidí smysl. Žáci Gymnázia Jeseník zhodnotili, co jim Ekoškola přináší:... je to skvělá příležitost, jak se aktivně zapojit do ochrany životního prostředí, ve kterém se denně pohybujeme, a zároveň zlepšit prostředí naší školy. Máme možnost zúčastnit se i netradičních akcí a přitom se vzájemně poznávat. Podílíme se na rozhodování o zlepšování stavu školy a nenecháváme tato rozhodnutí jen na našich učitelích a vedení školy. Získáváme nové informace, které bychom v běžné výuce nezískali, a můžeme následně tyto informace předat našim spolužákům, kamarádům a blízkým. Mimo jiné uplatňujeme své schopnosti a zkušenosti na místě, kde jsou užitečné a mají svůj význam % 33% 28% 22% 17% 2,77 26% 28% 26% 2,40 16% 29% 31% 24% 2,37 16% 28% 30% 26% 2,33 14% 27% 31% 28% 2,28 12% 26% 31% 31% 2,18 11% 25% 32% 32% 2,15 10% 26% 30% 33% 2,13

9 Jak to zařídit, aby Ekotým dobře fungoval? NA CO KLÁST DŮRAZ ŽÁCI VEDOU TÝM Založit Ekotým bývá snadné, náročnější je ale jeho vedení a udržení motivace žáků. Zpočátku logicky vede tým i schůzky koordinátor programu na škole. Postupně však předává zodpovědnost žákům, což je jedním z důležitých cílů Ekoškoly. ZŠ Myslibořice Na mnoha školách fungují jako šéfové Ekotýmu žáci, kteří k tomu mají osobnostní předpoklady a od koordinátora se postupně učí i potřebné dovednosti jak připravovat program schůzky, jak vést schůzku, jak komunikovat se členy Ekotýmu a ostatními žáky i kolegy ve škole. Další žáci samozřejmě mají také své role, i když nejsou vedoucí. Mohou mít rozdělené role např. podle témat (mají na starosti odpady, vodu, energii apod.) nebo podle 7 kroků (informátoři, školitelé, hlídači spotřeb apod.). EKOTÝM Inspiraci pro to, jak předávat žákům zodpovědnost, najdete v rozhovoru s Andreou Tláskalovou, koordinátorkou Ekoškoly ze ZŠ Zbiroh na -7-

10 EKOTÝM JAK TO CELÉ FUNGUJE NA PŘÍKLADU Z JEDNÉ ŠKOLY? Jak to zařídit, aby Ekotým dobře fungoval? Ekotým na ZŠ Litovel, Jungmannova Ekotým tvoří zástupci vybraných tříd (10 členů), koordinátorka Ekoškoly, ředitelka školy, vyučující přírodopisu a pan školník. V Ekotýmu nemáme zástupce ze všech tříd, v některých třídách je pro změnu zapojeno několik aktivních členů. V průběhu školního roku mají možnost vstoupit a zapojit se do práce Ekotýmu noví zájemci. Ekotým se schází podle potřeby, většinou se snažíme dodržovat určený den (čtvrtek), místo (5.A) a hodinu (13.45 h), obvykle 1x za 14 dní, minimálně 1x měsíčně. Schůzky, po dohodě s koordinátorkou, svolává zástupce 9.B osobně, příp. je termín schůzky vyhlášen školním rozhlasem nebo vyvěšen na nástěnce Ekoškoly. Tento žák je pověřen i vedením a zápisem ze schůzek. Pokud není přítomen, úkol přebírá zástupce 5.A. V Ekotýmu může uspět každý. Není třeba žádného zvláštního talentu ani mnoha hodin cvičení. Stačí mít jen chuť měnit školu a její okolí. V Ekotýmu pracuje několik zdatných lektorů žáků, kteří své schopnosti využili zejména při proškolení prvňáčků o třídění odpadu ve třídách nebo v kampani na rozjezd třídění hliníku. Spolehlivě pracují rovněž žákyně pověřené aktualizací nástěnky Ekoškoly. Několik členů Ekotýmu tvoří redakční radu školního Ekozpravodaje, kde zodpovídají za jednotlivé příspěvky, rubriky a grafické zpracování. Program schůzky naplánuje koordinátorka, ale k jednotlivým bodům se aktivně vyjadřují žáci (hodnocení a připomínky k proběhlým akcím, nápady, návrhy na využití finanční hotovosti za sběr, náměty k projektu školní ekozahrady, předávání informací spolužákům do tříd apod.). Na podporu týmové spolupráce jsme využili nabídku SEV Lipka v Brně a zúčastnili se výukového programu na tmelení týmu. -8-

11 Jak co nejlépe prozkoumat školu? ROZDĚLÍME SI PRÁCI Při zjišťování informací o škole pomáhá rozdělit jednotlivé úkoly žákům tak, aby je práce na Analýze bavila a aby zjišťovali informace z oblasti, která je zajímá nebo je jim blízká. Na ZŠ Písek, Tylova si na základě pracovních listů Analýzy programu Ekoškola vyrobili vlastní pracovní listy a každý člen Ekotýmu dostal formulář s otázkami pro některého zaměstnance školy. Pak si domluvil schůzku a provedl rozhovor se zápisem odpovědí. Gymnázium Ústavní, Praha Pracovní listy na SOŠ, SOU MŠP Letovice vyplňovali nejen členové Ekotýmu, ale také ostatní žáci školy. Vyplňování probíhalo buď v předmětech, které souvisí s danou oblastí (fyzika energie, biologie, ekologie, odborné předměty ostatní), nebo žáci školy zpracovávali pracovní listy ve svém volném čase. -9- V příručce pro žáky najdete tipy, jak si rozdělit práci při zpracování Analýzy tak, aby bylo zjišťování dat pro všechny zábavou. ZAPOJÍME OSTATNÍ Do tvorby Analýzy je vhodné zapojit co největší počet žáků, nejen členy Ekotýmu. Účast na zjišťování informací o stavu školy může pak být cestou, jak zajistit větší podíl žáků na dalších krocích v programu na škole. Do Analýzy ekologického stavu SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká se v první etapě Ekotým snažil zapojit všechny žáky školy, aby si uvědomili její současný stav. Na nástěnku žáci vyvěsili plakát s jednotlivými oblastmi Analýzy, rozdělený na klady a zápory. Žáci pak na plakát psali svoje názory a postřehy. V druhé etapě Ekotým rozdělený do pracovních skupin prováděl Analýzu pomocí pracovních listů programu, do kterých žáci zaznamenávali zjištěné skutečnosti. Vyplněné listy pak společně celý Ekotým zpracovával v rámci svých schůzek i ve volných hodinách. ANALÝZA Zkoumáme naši školu zevnitř i zvenčí a hledáme, co funguje a co je třeba zlepšit v oblasti odpadů, vody, prostředí školy, energie, dopravy a šetrného spotřebitele.

12 ANALÝZA Na ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem chtěli zmapovat téma Voda. Z každé třídy dostali dotazník dva žáci, ti pak společně se svými spolužáky ve třídě hledali odpovědi na zadané otázky ptali se vyučujících, školníka, hledali v samotném areálu školy. Další měsíc žáci navrhovali, kde by škola mohla ještě vodou šetřit. V PRŮZKUMU JSME KREATIVNÍ Informace o stavu školy je možné získat i jinými cestami. Jak co nejlépe prozkoumat školu? Na ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem na pravidelné schůzce Ekotýmu dostali žáci za úkol najít na škole místa, která by potřebovala vylepšit. Tato místa měli vyfotit, popsat problém a navrhnout řešení. S řešením úkolu jim pomáhali žáci z jejich třídy. Postřehy z jednotlivých tříd prošli společně na další schůzce Ekotýmu, vysvětlili si, co je možno změnit a co je v současné době neproveditelné. Také si stanovili, kdo může se změnou k lepšímu pomoci. Žáci viděli, že se jejich připomínky řeší, a byla to pro ně motivace pro další nápady. Na Masarykově SŠ chemické, Praha zjišťovali, měřili a počítali, jak se změní objem PET lahví a tetrapakových krabic, když zůstanou nesešlápnuté a když jsou sešlápnuté. Výsledky své práce a zjištěné informace pak Ekotým prezentoval na nástěnce studentům a učitelům celé školy. ZŠ Slovanka, Česká Lípa Srovnávací analýzu dělají na ZŠ a MŠ Povrly vždy s využitím pracovních listů z Příručky pro žáky rozdělí si do skupin jednotlivé části a zjišťují potřebné věci u paní ekonomky, pana školníka a jiných provozních zaměstnanců. Do Analýzy zapojili všechny žáky a některé učitele, něco se počítalo nebo zjišťovalo během výuky. Kromě dotazníků vznikly ale ještě vlastní ankety např. co by děti chtěly na škole zlepšit, co se jim nelíbí nebo líbí, dělali i anketu o nejoblíbenější jídlo. -10-

13 VYUŽÍVÁME DATA Ke zjištění stavu školy je potřeba znát i data o spotřebě energie, vody či množství odpadu. Lépe se pak tvoří cíle a úkoly, které z Analýzy plynou. Na ZŠ Vrané nad Vltavou chtěli snížit ekologickou stopu školy v oblasti nakládání s energiemi. Při rozhodování, pomocí jakého projektu se budou snažit snížit ekostopu školy, získávali žáci 9. ročníku pro výpočet Stopy mé Ekoškoly základní vstupní data o tepelných únicích pomocí přístrojů. Poté zpracovali dva projekty, jejichž realizace by mohla ekostopu školy snížit první byl zaměřen na omezení tepelných ztrát a rychlejší rozptyl teplého vzduchu po místnostech. Druhý projekt měl za úkol snížit spotřebu papíru a tonerů do kopírek a tiskáren. PŘI DALŠÍCH ANALÝZÁCH SROVNÁVÁME Při Analýze školy nejde jen o to zjistit, v jakém stavu se škola v jednotlivých oblastech nachází. Po uplynutí určité doby od první Analýzy je vhodné s žáky zjistit, jak se stav školy změnil, aby bylo zřejmé, zda jsou činnosti, které škola v rámci ekologizace realizuje, efektivní. Na ZŠ Litovel, Jungmannova provedli srovnávací Analýzu v pracovních skupinkách. Žáci měli se zpracováním Analýzy i výsledků zkušenost již z předchozího školního roku, ale nikdo nepracoval podruhé na stejném tématu. Využili pracovní listy Ekoškoly a část informací získali konzultací s provozními zaměstnanci školy, zejména s panem školníkem a s vedením školy. Na ZŠ Praha, Ružinovská chtěli provést druhou analýzu, a tak si objednali ve Sdružení TEREZA výukový program, během kterého se žákovský Ekotým naučil analyzovat ekologický stav školy krok po kroku. Srovnávací Analýzu na ZŠ a MŠ Boleradice dělaly skupiny žáků a dospělých členů každý se přihlásil do skupiny zjišťující stav školy v té oblasti, o kterou měl zájem. Údaje zjišťovali pozorováním, vyhledáváním, měřením i vážením, získané informace zapisovali různí členové skupin. ZŠ Žimrovice ANALÝZA -11-

14 ANALÝZA Na ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí při realizaci srovnávací Analýzy školy byli v každé pracovní skupince i starší, zkušenější žáci, kteří se účastnili už první Analýzy. Zjištěná data z nové Analýzy společně porovnávali s analýzou předešlou a na základě zjištěných dat Analýzu vyhodnotili. Zároveň žáci brali v potaz informace a závěry ze závěrečné zprávy z prvního auditu, která jim také pomohla, aby mohli srovnávací Analýzu vyhodnotit co nejpodrobněji. ZŠ Údlice NA CO KLÁST DŮRAZ VÝSLEDKY PŘEHLEDNĚ ZPRACUJEME Výsledky analýzy musí být srozumitelné i těm, kteří se na její tvorbě nepodíleli. Výsledky Analýzy ekologického stavu školy je dobré zpracovat do přehledu silných a slabých stránek školy v oblastech, ve kterých je Analýza provedena (voda, odpady, prostředí školy, energie, doprava, šetrný spotřebitel). Tento přehled by měl být zpracován samotnými žáky, a to tak, aby pro ně byl přehledným a srozumitelným dokumentem. Zpracování výsledků Analýzy by mělo být uspořádané a zřejmé nejen pro žáky, kteří se na ní podíleli, ale i pro ostatní (žáky, kteří se na analýze nepodíleli, pro rodiče, veřejnost). Tímto lze zajistit, že všichni budou rozumět tomu, jaký je stav školy, v čem je dobré dále pokračovat a co je potřeba zařadit do činnosti Ekotýmu a změnit k lepšímu. Forma zpracování výsledků a jejich srozumitelnost pro všechny členy školy nebo veřejnost je důležitá pro větší pochopení provázanosti Analýzy ekologického stavu školy a Plánu činností Ekotýmu. A porozumění důvodům, proč jsou jednotlivé cíle a úkoly do Plánu činností zařazeny. Při srovnávací Analýze pak klademe důraz na srovnání výsledků jednotlivých analýz a srozumitelném a přehledném vyhodnocení změn, které se na škole v období mezi Analýzami staly. -12-

15 Jak co nejlépe prozkoumat školu? JAK TO CELÉ FUNGUJE NA PŘÍKLADU Z JEDNÉ ŠKOLY? Analýza na ZŠ a MŠ Bezno Pro tvorbu srovnávací Analýzy jsme nejprve použili pracovní listy Ekoškoly a vypracovali je v celém jejich rozsahu. Zároveň jsme zpracovali výstup, který jsme též zaznamenali do pracovních listů. Vytvořili jsme přehled silných a slabých stránek školy v jednotlivých oblastech programu a porovnali je s předchozí Analýzou. Výstupy z Analýzy a přehled kladů a záporů byl základem pro tvorbu plánu činnosti nebo pro jeho aktualizaci. Hlavní roli při zpracování Analýzy měli žáci Ekotýmu, kteří pracovali ve skupinách. Pracovali několika způsoby: ANALÝZA Analýza školy je zábava. Zjistíte, jak na tom vaše škola je a jakou pomoc od vás potřebuje. a) Zadání anketních otázek do všech tříd školy prostřednictvím zástupců tříd ob drželi výsledky, které zpracovali a uvedli do Analýzy. b) Vlastní šetření ve škole spolupráce se školníkem, zpřístupnění všech prostor školy. c) Společná práce na schůzkách Ekotýmu prezentace poznatků, ujasňování, syntéza poznatků, výstup. d) Konzultace s vedením školy vedení poskytlo potřebné materiály a informace. e) Konzultace koordinátorky s vyučujícími a vedením školy upřesnění a doplnění. O zpracování některých částí Analýzy Ekotým požádal hospodářku školy, ředitelku a vedoucí školní kuchyně. Se silnými a slabými stránkami školy jsme seznámili ostatní žáky prostřednictvím nástěnky v hale školy. Následně jsme porovnali zjištění původní a aktuální Analýzy, vybrali body, ve kterých se něco změnilo, a zpracovali vše do přehledu. -13-

16 PLÁN ČINNOSTÍ Vymýšlíme, jak udržet to, co funguje, a zlepšit to, co nefunguje. Naše plány nenecháme jen na papíře. Jak udělat Plán, který nebude jen papír pro papír? VYCHÁZÍME Z ANALÝZY Plán nevzniká ze vzduchu, ale reagujeme v něm na potřeby, které vyplývají z objevených silných a slabých stránek školy v Analýze. Na ZŠ Praha, Červený Vrch vychází při plánování ze silných a slabých stránek stavu školy, které zjistili v Analýze, na ně pak přímo navazují cíle a úkoly v Plánu činností. Aby na výchozí stav nezapomněli, mají příslušnou část Analýzy uvedenou přímo nad částí Plánu. Vše si můžete přehledně prohlédnout na webu ekoskola.zscvrch.cz v sekci Postup/Plán činností. Na schůzce Ekotýmu plánujeme, jak upravíme školní pozemek. ZŠ Červený vrch, Praha. Získaná data z Analýzy pomohla členům Ekotýmu ze Základní školy praktické a speciální v Králíkách jako podklad pro zpracování Plánu činností. Zaujalo je například, že ne všichni žáci školy vědí, že se třídí plechovky od nápojů a sklo. Proto uspořádali kvíz pro žáky 1. stupně. Dále zjistili, že žákům dělá problémy správně roztřídit odpad proto do Plánu znovu zařadili plakáty, využívání odpadových her a nově připravili hru v rámci ekotýdne (pro žáky 1. stupně). PLÁNUJEME OD CÍLŮ Dlouhodobé cíle jsou v Plánu jako základy pro dům, teprve na nich rostou zdi (krátkodobé cíle) a konkrétní detaily (úkoly). Dlouhodobé cíle témat Ekoškoly ZŠ Bezno jsou logickým vyústěním filozofie, která je zakotvena i v ŠVP školy s názvem Škola pro život. Deklarují zde, že jsou školou s ekologickým zaměřením a environmentální výchova, výuka a osvěta je jejich prioritou, kterou prosazují již několik let. Dlouhodobými cíli jsou: omezení, znovuvyužití a třídění odpadu; vytvoření příjemného prostředí ve škole a zlepšení venkovního areálu školy pro odpočinkové a výukové aktivity žáků; zateplení školních budov a výměna oken, snížení spotřeby energie ve škole; snížení spotřeby vody ve škole. Krátkodobé cíle potom stanovují kroky, které umožní splnit cíle dlouhodobé, krok za krokem tak, jak je mohou naplňovat žáci a učitelé s podporou vedení školy. Jednotlivé úkoly vyplynuly z provedené Analýzy a v jednoduché podobě je formulovali žáci Ekotýmu na základě svých vlastních návrhů a zjištění z anket mezi žáky školy. Velmi přehledný plán najdete také na webu ZŠ praktické a speciální Králíky v sekci Ekoškola/2013/plán činností. -14-

17 DO PLÁNU MŮŽE PŘISPĚT KAŽDÝ Plán činností sice primárně sestavuje Ekotým, nicméně zohledňuje v něm přání a potřeby celé školy. Otevřenost při jeho tvorbě podpoří zapojení ostatních do realizace úkolů. Cíle v Plánu činností ZŠ Janovice navrhovaly týmy žáků s jejich třídními učiteli na základě Analýzy. Kostru toho, jak to má vypadat, navrhla paní koordinátorka a Ekotým připravil další podklady pro třídy. Plán činností byl vyvěšen na nástěnce a ostatní se k němu mohli vyjádřit. Plán činností na nástěnce pak zůstal a po měsících je vyhodnocováno plnění pomocí smajlíků. Každý měsíc má svou barvu. Vyhodnocují ho odpovědné skupinky, které plán připravovaly. ENERGIE 1.) Krátkodobé cíle: do června 2013 Cíl/Činnost Zodpovídá Termín Vyhodnocení Poznámka Spl. x Nespl. Izolace dveří v zadní části tělocvičny Vedení školy Duben 2013 Spočítání funkčních a nefunkčních svítidel ve třídách, kabinetech a odborných učebnách zodpovídají žáci Ekotýmu a žáci jednotlivých tříd Leden 2013 Vysledování spotřeby nízkého a vysokého tarifu o jednom víkendu a prázdninách Žáci 9. třídy + pan školník 2.) Dlouhodobé cíle: do roku Únor 2013 k Pracuje se na tom žáci 9. třídy s paní učitelkou Mališovou vypracují tabulky, do kterých se vše bude zapisovat Prázdniny vánoční, pololetní, jarní a velikonoční Cíl/Činnost Zodpovídá Termín Vyhodnocení Poznámka Částečné zateplení budovy zřizovatel Dle rozpočtu zřizovatele Velmi nákladná investice, kterou je nutné předem se zřizovatelem domluvit Výměna starých radiátorů Spíše se pokusíme namontovat regulační ventily na některé z nich Zvážit odstranění zátaras u topení či izolačních desek zřizovatel škola Dle rozpočtu zřizovatele Déle než na 5 let Dle rozpočtu Ukázka z Plánu činností ZŠ Janovice Velmi nákladná investice, kterou je nutné předem se zřizovatelem domluvit PLÁN ČINNOSTÍ 3.) Finanční rozpočet -15- Beznákladové (pomůcky, materiály školy, dobrovolná práce) Izolace dveří v zadní části tělocvičny Spočítání funkčních a nefunkčních svítidel ve třídách, kabinetech a odborných učebnách Nízkonákladové (tisíce z běžného rozpočtu školy) Izolace dveří v zadní části tělocvičny Středně až vysokonákladové Zateplení budovy Výměna starých oken, zrušení lexveru

18 PLÁN ČINNOSTÍ NA CO KLÁST DŮRAZ PLÁN JE ŽIVÝ DOKUMENT Jak udělat Plán, který nebude jen papír pro papír? Napsat Plán a pak jej založit do šuplíku na několik let určitě nepřispěje k jeho užitku. Raději s ním zacházíme tak, aby nám stále vyhovoval. Základní obrysy Plánu tj. dlouhodobé cíle vychází nejčastěji z celkového zaměření školy a zásadních zjištění v Analýze, na ně pak navazují krátkodobé cíle a úkoly, které reagují na konkrétní silné a slabé stránky výchozího stavu školy. Dobu, na jak dlouho je dobré navrhovat cíle a úkoly, nelze přesně stanovit, ale obvykle se osvědčují dlouhodobé plány na 1 3 roky a krátkodobější v řádu měsíců až 1 roku. Poté, co Ekotým vytvoří Plán a začne jej realizovat, je stále možné jej aktualizovat a upřesňovat podle toho, jak se mění situace. Na druhou stranu není příliš vhodné měnit Plán tak často, že už vlastně nikdo neví, který plán právě platí. Nalezení vhodné míry aktualizace je úkol, na který přijdeme až po ověření praxí. Průběžně nám pomůže zjišťování, zda např. noví členové Ekotýmu plánu rozumí a naopak, zda se pro staré členy Ekotýmu už nestal jen cárem papíru, který neustále přepisujeme z roku na rok. JAK TO CELÉ FUNGUJE NA PŘÍKLADU Z JEDNÉ ŠKOLY? Plán činností na ZŠ a MŠ Kunín Na ZŠ a MŠ Kunín Plán činností byl prvotně vypracován Ekotýmem na základě výsledků ekologické analýzy školy v roce Mnohé činnosti jsme vykonávali ještě před jeho sestavením. Aktuálně pracujeme podle Plánu, který byl vytvořen pro období Jsou v něm uvedeny úkoly a cíle, jež navrhli členové Ekotýmu, tedy nejen učitelé, ale také žáci. Některé návrhy dokonce vyšly z podnětu vedení obce. Plán je postupně aktualizován a doplňován o nové úkoly, naposledy na základě výsledků ekologické analýzy v lednu Plnění úkolů monitorujeme na schůzkách Ekotýmu, kde vše společně vyhodnocujeme. Plán činností je zveřejněn na ekonástěnce ve škole a na našich webových stránkách. Jsou v něm uvedeny jednotlivé úkoly a cíle, termín splnění, kdo za ně zodpovídá, hodnocení a u některých také vynaložené finanční prostředky. Plánování vypadá jako nuda, ale v mé příručce se díky filmu Dannyho parťáci přesvědčíte, že je to ve skutečnosti velké dobrodružství

19 MONITORUJEME PRŮBĚŽNĚ Jak v Ekoškole zjišťovat, že nám to funguje? Konkrétní a pravidelný systém sledování a vyhodnocování pomáhá Ekotýmu rychle reagovat na změny a přizpůsobit jim další Plán. K tomu nám pomáhá i rozdělení rolí v týmu. Na Masarykově ZŠ a MŠ Krupka pan školník zjišťuje pro Ekotým měsíční stavy spotřeby energií a dodává je nejstarším žákům, kteří stavy spotřeby následně zpracovávají do tabulky. Množství vytříděného i nevytříděného odpadu zaznamenává průběžně v ZŠ a MŠ Čáslavice paní uklízečka. Nebere to jako práci navíc a má radost, že se množství odpadu stále zmenšuje. Na ZŠ a MŠ J. K. Tyla v Písku má každý úkol svého garanta, který si následně organizuje své spolupracovníky. Nejaktivnější bývají žáci 6. a 7. tříd. Průběžné sledování a hodnocení jednotlivých úkolů a cílů pak probíhá jedenkrát týdně na krátké poradě Ekotýmu v učitelské jídelně. Odečítání spotřeby vody na ZŠ Maleč VYHODNOCUJEME PŘEHLEDNĚ Naplňování úkolů z Plánu činností je užitečné také přehledně zaznamenávat, aby bylo všem v Ekotýmu jasné, co se daří a na co je třeba ještě myslet. Členové žákovského Ekotýmu na Tauferově střední odborné škole veterinární v Kroměříži pravidelně každé 3 měsíce provádí Monitorování a vyhodnocování výsledků své činnosti. Informace o výsledcích jsou zveřejňovány na informačním panelu přímo ve vestibulu školy. Ekotým na ZŠ a MŠ Domamil vytvořil svůj Plán činností tak, aby mu co nejvíce usnadnil průběžné Monitorování jednotlivých úkolů. Celkové vyhodnocení probíhá vždy 1x měsíčně na schůzce celého Ekotýmu, a to pomocí označování barevnými špendlíky ZŠ a MŠ Domamil MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ nám pomáhá průběžně sledovat, co se nám daří a co ne, umíme tak svou práci lépe vyhodnotit.

20 MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ DAT SE NEBOJÍME Jak v Ekoškole zjišťovat, že nám to funguje? Pracovat s daty, grafy a tabulkami dává Ekotýmům možnost jednoduše sledovat, jak se projevují jednotlivá opatření na škole. Žáci na ZŠ Měcholupy zpracovávají data ze spotřeby energií i vody již několik let. Nejvíce informací získávají žáci od paní školnice a paní hospodářky. Zároveň tak Měcholupy v konkrétních Výsledky ekostopy na ZŠ hledají možnosti, jak tématech šetřit v oblasti elektrické energie, plynu, ale i vody a odpadových materiálů. Praktickým nástrojem, který pomáhá Ekoškolám monitorovat a vyhodnocovat, je aplikace Stopy naší Ekoškoly. Ekotým ZŠ Povrly ve spolupráci s ostatními žáky a některými učiteli vypočítal Stopy mé Ekoškoly v období 5 let. Tabulku všech hodnot v jednotlivých Graf vývoje energie ZŠ Povrly Stopy mé Ekoškoly oblastech společně s jejich grafy pak zveřejnili na nástěnce Ekoškoly i na webových stránkách školy NA CO KLÁST DŮRAZ MONITOROVOVAT POZITIVNĚ, NEJSME POLICIE Na některých školách lze zaslechnout: Pozor! Jsou tu zase ekopolicajti!, nebo dokonce Hele, támhle jsou ti ekoteroristi. Už nám zase jdou kontrolovat koše. Možná se něco podobného stalo i u vás. Mnoho Ekotýmů vytváří v rámci své činnosti ekohlídky, které mají za úkol kontrolovat průběžný stav školy. Mohou například sledovat, jestli se správně třídí, zhasíná či vypíná voda ve třídách i na chodbách. Tyto hlídky samy o sobě mají smysl a pomáhají sledovat úspěšnost zavedených opatření. Problém často nastává ve chvíli, kdy se z hlídek stane orgán s právem trestat, například pomocí různého bodování nebo černých puntíků atd. V této chvíli se totiž prospěšná myšlenka stává bičem, který není ani nemůže být přijímán dlouhodobě pozitivně. Námitka, že třídění ve třídách díky těmto hlídkám funguje (bohužel jen krátkodobě), nevyváží vytvoření dlouhodobého negativního pohledu na celý Ekotým a tím i program Ekoškola mezi žáky na škole. Vyhodnocování není jen odškrtnutí, co bylo splněno, ale i hledání příčin úspěchů či neúspěchů a navrhování doporučení, která z toho vyplývají.

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ 3D DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ - ČÍM MŮŽE PŘISPĚT ŠKOLA? Příručka pro vedení základních škol a další pedagogické pracovníky Kde vzít peníze na kroužky? Co s žáky, kteří na kroužky

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Vsetín Dlouhodobý plán činnosti v oblasti EVVO (zpracován pro školní roky 2012/13 až 2015/16, je přílohou ŠVP)...... zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ 23 SLOVO MÁ MÉDIUM 31 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2010 PROČ PRACUJEME PROJEKTOVOU METODOU VĚTRNÍK ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ STŘEDISKO POTŘEBUJEME VŠE, CO SPOTŘEBUJEME? SURYA SLUNEČNÍ ŠKOLA V HIMÁLAJI BANKA S EKOLOGICKÝMI

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 5 ROČNÍK 8 ŘÍJEN 2010 HLAVNÍ TÉMA MÉDIA VÍTĚZ MEZI ZELENÝMI KOMIKSY PRÁVO VĚDĚT SOUKROMÝ ŽIVOT MEDVĚDŮ ETICKÁ VÝCHOVA NOVÁ MÉDIA V NÁRODNÍM PARKU OBKLOPIT SE PŘÍRODOU JE

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ a MŠ, Brno,

Více

www.rvp.cz Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků, čtenářská gramotnost výběr příspěvků čtenářská gramotnost

www.rvp.cz Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků, čtenářská gramotnost výběr příspěvků čtenářská gramotnost METODICKÝ www.rvp.cz PORTÁL Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků, čtenářská gramotnost výběr příspěvků čtenářská gramotnost METODICKÝ www.rvp.cz PORTÁL výběr příspěvků čtenářská gramotnost Sborník

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola Proseč, okres Chrudim IČO: 75018772 Adresa školy: ZŠ Proseč IZO: 102 142

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Škola pro udržitelný život krok za krokem

Škola pro udržitelný život krok za krokem Škola pro udržitelný život krok za krokem Chceme, aby školní projekty řešily problémy, které žáci a místní lidé skutečně jako problém vnímají. Chceme, aby se s projekty žáci a místní lidé ztotožnili a

Více

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky Pedagogické střípky Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Škola s dobrým výhledem

Škola s dobrým výhledem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Škola s dobrým výhledem Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI

UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI WWW.GRATIASTIBI.CZ KATEGORIE I: ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. Bezpečnější

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více