EKOSKOLA. Příklady dobré praxe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKOSKOLA. Příklady dobré praxe"

Transkript

1 EKOSKOLA Příklady dobré praxe

2 Obsah: Co je to EKOŠKOLA Ekotým Analýza Plán činností Monitorování a vyhodnocování Environmentální výchova ve výuce Informování a spolupráce Ekokodex Odpady Voda Energie Prostředí školy Šetrný spotřebitel Doprava Titul Ekoškola V následujících kapitolách najdete konkrétní příklady ze škol, které ukazují, jak školy naplňují 7 kroků a realizují témata Ekoškoly. Nenašli jste svoji školu, přestože jste zapojeni v programu Ekoškola a máte hezký příklad dobré praxe? Pošlete nám jej na a my jej uveřejníme na webu Přejeme příjemné čtení Martina, Petra, Marie, Honza tým programu Ekoškola

3 Co je to Ekoškola Smyslem programu Ekoškola... Pokud dokážete ovlivnit svoji školu, dokážete ovlivnit i svět kolem sebe Hlavní pozitiva Ekoškoly spatřujeme v tom, že se výrazně zvyšuje ekologické povědomí žáků. Děti se více zajímají o své okolí, učí se jednat s dospělými a obhajovat své názory. Program také podporuje aktivitu dětí, vzbuzuje u nich pocit vlastní důležitosti a vede je k zodpovědnosti. Navíc rozvíjí praktické a manuální dovednosti. Prostřednictvím dětí pozitivně ovlivňujeme i rodiče, což vzbuzuje jejich větší zájem o dění ve škole i o životní prostředí vůbec. Ekotým ZŠ Lomnice Program Ekoškola nám všem dospělým pomohl více naslouchat dětem. Pomáhá jim plnit jejich sny a plány, jak by měla vypadat škola podle nich, a uvést je ve skutečnost. Ekotým ZŠ Přerov, Trávník JE zapojit žáky do rozhodování o podobě a fungování školy umožnit žákům získat vztah k prostředí, ve kterém žijí, znalosti a dovednosti k řešení environmentálních problémů vytvořit fungující komunitu žáků, učitelů a dalších pracovníků, kteří společně mění školu k lepšímu NENÍ vyhrát soutěž o nejekologičtější školu zlepšit ekologický provoz pouze na základě rozhodnutí a práce dospělých realizovat směs vše možných ekologických aktivit motitovat ostatní ve škole ke spolupráci pomocí odměn a trestů -1-

4 Mezinárodní program Ekoškola více než přes zemí světa na všech kontinentech škol v ČR členů Ekotýmů 1. ANALÝZA Titul Ekoškola školy, které naplní kritéria programu, získají mezinárodní titul, 123 škol s titulem v ČR EKOKODEX INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE EKOTÝM odpady voda energie prostředí školy doprava šetrný spotřebitel biodiverzita klimatické změny 3. MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ EV VE VÝUCE 2. PLÁN ČINNOSTÍ Přínosy programu akční dovednosti žáků zlepšení spolupráce žáků, učitelů a dalších zaměstnanců školy zvýšení zájmu žáků o školu a okolí zviditelnění školy -2-

5 Jak to zařídit, aby Ekotým dobře fungoval? ZAKLÁDÁME TÝM Členství v Ekotýmu je už ze své podstaty dobrovolné. Demokracie ve výběru vám ušetří pozdější nervy s členy, kteří se Ekoškole nechtějí doopravdy věnovat. Mnohé školy vybírají členy pomocí voleb. Volby mohou proběhnout např. v každé třídě, nebo jedny společné za celou školu. Zábavu tomu dodají např. kandidátky a kampaně. ZŠ Litovel, Jungmannova Součástí pracovního týmu na SPŠ- CHG Ostrava jsou dva zástupci zkaždé třídy (někdy je z jedné třídy i více zástupců), vybraní učitelé, dále paní školnice, pan ředitel a zástupce krajského úřadu, který má na starosti EVVO. Protože je jejich cílem, aby Ekotým pracoval co nejefektivněji, zástupci z řad žáků jsou dobrovolníci, kteří se o tuto činnost aktivně zajímají. -3- MOTIVUJEME (NEJEN) NA STARTU Krátce po založení Ekotýmu je dobré ponechat čas na poznání a tmelení týmu. Příjemný začátek pomůže dobrému fungování. Na ZŠ a MŠ Úprkova v Hradci Králové uspořádali slavnostní vkročení do programu Ekoškola za přítomnosti zástupců města zřizovatelů, krajského koordinátora, příznivců školy, rodičů a samozřejmě žáků. Žáci s paní koordinátorkou programu Ekoškola vyzdobili vstup do školy inspirovaný 7 kroky do Ekoškoly a umístili informační materiály o programu na nástěnky. Na Gymnáziu, SOŠE a SOU Kaplice nebo na ZŠ a MŠ Staré Město si objednali výukový program na tmelení týmu od svého krajského koordinátora. Paní učitelka z Ekotýmu ZŠ Plesná si připravuje na začátek každé schůzky drobnou hru na tmelení Ekotýmu. Členové se na schůzku vždy těší. EKOTÝM je hybatelem programu Ekoškola, plánuje, řídí i přímo dělá všech 7 kroků

6 EKOTÝM Základní škola a Praktická škola, Žitomířská z Českého Brodu vyjela s Ekotýmem na výlet do již dlouho fungující Ekoškoly ZŠ Gen. Janouška v Praze 9, aby zjistili, jak Ekotým funguje a inspirovali se různými nápady. Setkání žáci zakončili společným sázením stromů do Aleje žáků školy a prohlídkou školy. MÁME SPOLEČNÉ ZÁŽITKY Každý člen Ekotýmu může cítit, že je důležitou součástí celku. Jak to zařídit, aby Ekotým dobře fungoval? V Příručce pro školy najdete také tipy na týmové hry, které si můžete zahrát na schůzce. ZŠ Plesná Žáci ze ZŠ Jihlava, Jungmannova si vyrobili každý svoji placku jako symbol pro členství v Ekotýmu. Ekotým ZŠ Chyšky má vlastní pokřik. V televizní reportáži o jejich Ekoškole zaujal pokřik Ekotým z Plesné, a tak si vymysleli vlastní. Nyní s ním zahajují každou schůzku. ZŠ Jihlava, Jungmannova Na ZŠ Jílové u Prahy vědí, že Ekotým potřebuje cítit svou důležitost. Paní ředitelka Ekotýmu na konci roku oficiálně poděkuje za celoroční práci, také o své činnosti pravidelně informují paní starostku a veřejnost prostřednictvím obecního zpravodaje. Mnohé školy podporují týmového ducha společnými zážitky na konci roku jede Ekotým na výlet nebo se domluví s jinou Ekoškolou na výměnné návštěvě v průběhu roku. -4-

7 Ekotýmy mohou podpořit společnou identitu např. vlastnoruční výrobou triček. ZŠ Hrabová ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice ZŠ Ružinovská, Praha PRAVIDELNĚ SE SCHÁZÍME Nejpodstatnější je, aby frekvence, doba trvání i náplň schůzek vyhovovala vašemu týmu. Na ZŠ Janovice se schází cca 2x do měsíce na kratší schůzky a každé 2 3 měsíce na větších schůzkách (několikahodinových). Schůzky zahajuje žákyně 9. třídy a pomáhá jí žák ze 6. třídy. Zapisuje další žákyně z 9. třídy přímo na PC. Nejdříve se podívají na úkoly z minulé schůzky, řeknou si, co udělali, a pokračují novými tématy a úkoly. Zodpovědnosti jsou rozdělené jednak podle témat (voda, energie, prostředí, odpady), jednak podle rolí v týmu (kontroloři, nástěnkář na aktuality atd.). Ekotým ZŠ a MŠ Staré Město funguje dobrovolně, spolehlivě a dobře. Nejprve vedla schůzky paní koordinátorka, postupně se učí vést schůzky žáci. Jedna žákyně je zástupce Ekotýmu, která komunikuje s paní koordinátorkou o všem důležitém. Postupně došlo i k předání zodpovědnosti za psaní zápisů, dobrovolně se k psaní zápisů přihlásila členka Ekotýmu a píše je přímo do kroniky Ekotýmu v počítači. Vlastní webové stránky využívají k organizaci schůzek na Gymnáziu, SOŠE a SOU Kaplice. Návštěvníci i samotní členové Ekotýmu tam najdou jména všech členů, informaci, kdy se koná schůzka, i přehledně seřazené stručné zápisy z proběhlých schůzek. -5- EKOTÝM

8 EKOTÝM SPOLUPRACUJEME S OSTATNÍMI Je fajn, když Ekotým naváže vztah s ostatními žáky ve škole. Takto to udělali v článku do školního časopisu studenti z Gymnázia Ústavní v Praze: Hádám, že snad všichni víte, že v naší škole už poměrně dlouho funguje Ekotým.... Pokud se chcete nějakým způsobem zapojit a pomoct nám, bude to pro nás pocta, protože Vaše ekologické zapálení je až fascinující. Čím jiným totiž vysvětlit bleskové zmizení Ekokodexů z nástěnek ve třídách než tím, že jste je prostě museli mít doma, abyste je podrobně prostudovali? Takový zájem nás těší, ale je to trochu sobecké. Jak k tomu pak přijdou ostatní spolužáci, kteří by také jistě chtěli jeden mít?pro příště se tedy vůbec nestyďte přijít si za námi pro vlastní. Najdete nás každý čtvrtek 5. a 6. hodinu v čítárně nebo laboratoři chemie. J... Z výzkumu, kde odpovídalo 909 žáků, kteří nechodí do Ekotýmu (tzv. kontrolní skupina) z 35 Ekoškol můžeme získat zajímavé informace, co zapojení ostatních brání: Co brání žákům z kontrolní skupiny v tom, aby se více zapojili do Ekoškoly? že mám hodně jiných aktivit, tak na Ekoškolu nemám čas že je to nuda že trvá dlouho dohodnout se na něčem společně s ostatními že nikdo neprojevil zájem, abych víc pomáhal že mi nikdo neřekl, co bych mohl dělat v Ekoškole více že neumím nic, čím bych mohl Ekoškole víc pomoct že je to hodně složité že u nás ve škole není šance něco Ekoškolou změnit Co je důvodem, proč nepomáháš s Ekoškolou VÍCE? (například proč ji nevěnuješ více času než nyní, proč nepracuješ na větších a náročnějších úkolech?) Důvodem je to... VĚŘÍME TOMU, CO DĚLÁME 4 - hodně středně málo 1 - vůbec průměr Žáci pracují v Ekotýmu dobře jen za předpokladu, že v tom, co dělají, vidí smysl. Žáci Gymnázia Jeseník zhodnotili, co jim Ekoškola přináší:... je to skvělá příležitost, jak se aktivně zapojit do ochrany životního prostředí, ve kterém se denně pohybujeme, a zároveň zlepšit prostředí naší školy. Máme možnost zúčastnit se i netradičních akcí a přitom se vzájemně poznávat. Podílíme se na rozhodování o zlepšování stavu školy a nenecháváme tato rozhodnutí jen na našich učitelích a vedení školy. Získáváme nové informace, které bychom v běžné výuce nezískali, a můžeme následně tyto informace předat našim spolužákům, kamarádům a blízkým. Mimo jiné uplatňujeme své schopnosti a zkušenosti na místě, kde jsou užitečné a mají svůj význam % 33% 28% 22% 17% 2,77 26% 28% 26% 2,40 16% 29% 31% 24% 2,37 16% 28% 30% 26% 2,33 14% 27% 31% 28% 2,28 12% 26% 31% 31% 2,18 11% 25% 32% 32% 2,15 10% 26% 30% 33% 2,13

9 Jak to zařídit, aby Ekotým dobře fungoval? NA CO KLÁST DŮRAZ ŽÁCI VEDOU TÝM Založit Ekotým bývá snadné, náročnější je ale jeho vedení a udržení motivace žáků. Zpočátku logicky vede tým i schůzky koordinátor programu na škole. Postupně však předává zodpovědnost žákům, což je jedním z důležitých cílů Ekoškoly. ZŠ Myslibořice Na mnoha školách fungují jako šéfové Ekotýmu žáci, kteří k tomu mají osobnostní předpoklady a od koordinátora se postupně učí i potřebné dovednosti jak připravovat program schůzky, jak vést schůzku, jak komunikovat se členy Ekotýmu a ostatními žáky i kolegy ve škole. Další žáci samozřejmě mají také své role, i když nejsou vedoucí. Mohou mít rozdělené role např. podle témat (mají na starosti odpady, vodu, energii apod.) nebo podle 7 kroků (informátoři, školitelé, hlídači spotřeb apod.). EKOTÝM Inspiraci pro to, jak předávat žákům zodpovědnost, najdete v rozhovoru s Andreou Tláskalovou, koordinátorkou Ekoškoly ze ZŠ Zbiroh na -7-

10 EKOTÝM JAK TO CELÉ FUNGUJE NA PŘÍKLADU Z JEDNÉ ŠKOLY? Jak to zařídit, aby Ekotým dobře fungoval? Ekotým na ZŠ Litovel, Jungmannova Ekotým tvoří zástupci vybraných tříd (10 členů), koordinátorka Ekoškoly, ředitelka školy, vyučující přírodopisu a pan školník. V Ekotýmu nemáme zástupce ze všech tříd, v některých třídách je pro změnu zapojeno několik aktivních členů. V průběhu školního roku mají možnost vstoupit a zapojit se do práce Ekotýmu noví zájemci. Ekotým se schází podle potřeby, většinou se snažíme dodržovat určený den (čtvrtek), místo (5.A) a hodinu (13.45 h), obvykle 1x za 14 dní, minimálně 1x měsíčně. Schůzky, po dohodě s koordinátorkou, svolává zástupce 9.B osobně, příp. je termín schůzky vyhlášen školním rozhlasem nebo vyvěšen na nástěnce Ekoškoly. Tento žák je pověřen i vedením a zápisem ze schůzek. Pokud není přítomen, úkol přebírá zástupce 5.A. V Ekotýmu může uspět každý. Není třeba žádného zvláštního talentu ani mnoha hodin cvičení. Stačí mít jen chuť měnit školu a její okolí. V Ekotýmu pracuje několik zdatných lektorů žáků, kteří své schopnosti využili zejména při proškolení prvňáčků o třídění odpadu ve třídách nebo v kampani na rozjezd třídění hliníku. Spolehlivě pracují rovněž žákyně pověřené aktualizací nástěnky Ekoškoly. Několik členů Ekotýmu tvoří redakční radu školního Ekozpravodaje, kde zodpovídají za jednotlivé příspěvky, rubriky a grafické zpracování. Program schůzky naplánuje koordinátorka, ale k jednotlivým bodům se aktivně vyjadřují žáci (hodnocení a připomínky k proběhlým akcím, nápady, návrhy na využití finanční hotovosti za sběr, náměty k projektu školní ekozahrady, předávání informací spolužákům do tříd apod.). Na podporu týmové spolupráce jsme využili nabídku SEV Lipka v Brně a zúčastnili se výukového programu na tmelení týmu. -8-

11 Jak co nejlépe prozkoumat školu? ROZDĚLÍME SI PRÁCI Při zjišťování informací o škole pomáhá rozdělit jednotlivé úkoly žákům tak, aby je práce na Analýze bavila a aby zjišťovali informace z oblasti, která je zajímá nebo je jim blízká. Na ZŠ Písek, Tylova si na základě pracovních listů Analýzy programu Ekoškola vyrobili vlastní pracovní listy a každý člen Ekotýmu dostal formulář s otázkami pro některého zaměstnance školy. Pak si domluvil schůzku a provedl rozhovor se zápisem odpovědí. Gymnázium Ústavní, Praha Pracovní listy na SOŠ, SOU MŠP Letovice vyplňovali nejen členové Ekotýmu, ale také ostatní žáci školy. Vyplňování probíhalo buď v předmětech, které souvisí s danou oblastí (fyzika energie, biologie, ekologie, odborné předměty ostatní), nebo žáci školy zpracovávali pracovní listy ve svém volném čase. -9- V příručce pro žáky najdete tipy, jak si rozdělit práci při zpracování Analýzy tak, aby bylo zjišťování dat pro všechny zábavou. ZAPOJÍME OSTATNÍ Do tvorby Analýzy je vhodné zapojit co největší počet žáků, nejen členy Ekotýmu. Účast na zjišťování informací o stavu školy může pak být cestou, jak zajistit větší podíl žáků na dalších krocích v programu na škole. Do Analýzy ekologického stavu SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká se v první etapě Ekotým snažil zapojit všechny žáky školy, aby si uvědomili její současný stav. Na nástěnku žáci vyvěsili plakát s jednotlivými oblastmi Analýzy, rozdělený na klady a zápory. Žáci pak na plakát psali svoje názory a postřehy. V druhé etapě Ekotým rozdělený do pracovních skupin prováděl Analýzu pomocí pracovních listů programu, do kterých žáci zaznamenávali zjištěné skutečnosti. Vyplněné listy pak společně celý Ekotým zpracovával v rámci svých schůzek i ve volných hodinách. ANALÝZA Zkoumáme naši školu zevnitř i zvenčí a hledáme, co funguje a co je třeba zlepšit v oblasti odpadů, vody, prostředí školy, energie, dopravy a šetrného spotřebitele.

12 ANALÝZA Na ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem chtěli zmapovat téma Voda. Z každé třídy dostali dotazník dva žáci, ti pak společně se svými spolužáky ve třídě hledali odpovědi na zadané otázky ptali se vyučujících, školníka, hledali v samotném areálu školy. Další měsíc žáci navrhovali, kde by škola mohla ještě vodou šetřit. V PRŮZKUMU JSME KREATIVNÍ Informace o stavu školy je možné získat i jinými cestami. Jak co nejlépe prozkoumat školu? Na ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem na pravidelné schůzce Ekotýmu dostali žáci za úkol najít na škole místa, která by potřebovala vylepšit. Tato místa měli vyfotit, popsat problém a navrhnout řešení. S řešením úkolu jim pomáhali žáci z jejich třídy. Postřehy z jednotlivých tříd prošli společně na další schůzce Ekotýmu, vysvětlili si, co je možno změnit a co je v současné době neproveditelné. Také si stanovili, kdo může se změnou k lepšímu pomoci. Žáci viděli, že se jejich připomínky řeší, a byla to pro ně motivace pro další nápady. Na Masarykově SŠ chemické, Praha zjišťovali, měřili a počítali, jak se změní objem PET lahví a tetrapakových krabic, když zůstanou nesešlápnuté a když jsou sešlápnuté. Výsledky své práce a zjištěné informace pak Ekotým prezentoval na nástěnce studentům a učitelům celé školy. ZŠ Slovanka, Česká Lípa Srovnávací analýzu dělají na ZŠ a MŠ Povrly vždy s využitím pracovních listů z Příručky pro žáky rozdělí si do skupin jednotlivé části a zjišťují potřebné věci u paní ekonomky, pana školníka a jiných provozních zaměstnanců. Do Analýzy zapojili všechny žáky a některé učitele, něco se počítalo nebo zjišťovalo během výuky. Kromě dotazníků vznikly ale ještě vlastní ankety např. co by děti chtěly na škole zlepšit, co se jim nelíbí nebo líbí, dělali i anketu o nejoblíbenější jídlo. -10-

13 VYUŽÍVÁME DATA Ke zjištění stavu školy je potřeba znát i data o spotřebě energie, vody či množství odpadu. Lépe se pak tvoří cíle a úkoly, které z Analýzy plynou. Na ZŠ Vrané nad Vltavou chtěli snížit ekologickou stopu školy v oblasti nakládání s energiemi. Při rozhodování, pomocí jakého projektu se budou snažit snížit ekostopu školy, získávali žáci 9. ročníku pro výpočet Stopy mé Ekoškoly základní vstupní data o tepelných únicích pomocí přístrojů. Poté zpracovali dva projekty, jejichž realizace by mohla ekostopu školy snížit první byl zaměřen na omezení tepelných ztrát a rychlejší rozptyl teplého vzduchu po místnostech. Druhý projekt měl za úkol snížit spotřebu papíru a tonerů do kopírek a tiskáren. PŘI DALŠÍCH ANALÝZÁCH SROVNÁVÁME Při Analýze školy nejde jen o to zjistit, v jakém stavu se škola v jednotlivých oblastech nachází. Po uplynutí určité doby od první Analýzy je vhodné s žáky zjistit, jak se stav školy změnil, aby bylo zřejmé, zda jsou činnosti, které škola v rámci ekologizace realizuje, efektivní. Na ZŠ Litovel, Jungmannova provedli srovnávací Analýzu v pracovních skupinkách. Žáci měli se zpracováním Analýzy i výsledků zkušenost již z předchozího školního roku, ale nikdo nepracoval podruhé na stejném tématu. Využili pracovní listy Ekoškoly a část informací získali konzultací s provozními zaměstnanci školy, zejména s panem školníkem a s vedením školy. Na ZŠ Praha, Ružinovská chtěli provést druhou analýzu, a tak si objednali ve Sdružení TEREZA výukový program, během kterého se žákovský Ekotým naučil analyzovat ekologický stav školy krok po kroku. Srovnávací Analýzu na ZŠ a MŠ Boleradice dělaly skupiny žáků a dospělých členů každý se přihlásil do skupiny zjišťující stav školy v té oblasti, o kterou měl zájem. Údaje zjišťovali pozorováním, vyhledáváním, měřením i vážením, získané informace zapisovali různí členové skupin. ZŠ Žimrovice ANALÝZA -11-

14 ANALÝZA Na ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí při realizaci srovnávací Analýzy školy byli v každé pracovní skupince i starší, zkušenější žáci, kteří se účastnili už první Analýzy. Zjištěná data z nové Analýzy společně porovnávali s analýzou předešlou a na základě zjištěných dat Analýzu vyhodnotili. Zároveň žáci brali v potaz informace a závěry ze závěrečné zprávy z prvního auditu, která jim také pomohla, aby mohli srovnávací Analýzu vyhodnotit co nejpodrobněji. ZŠ Údlice NA CO KLÁST DŮRAZ VÝSLEDKY PŘEHLEDNĚ ZPRACUJEME Výsledky analýzy musí být srozumitelné i těm, kteří se na její tvorbě nepodíleli. Výsledky Analýzy ekologického stavu školy je dobré zpracovat do přehledu silných a slabých stránek školy v oblastech, ve kterých je Analýza provedena (voda, odpady, prostředí školy, energie, doprava, šetrný spotřebitel). Tento přehled by měl být zpracován samotnými žáky, a to tak, aby pro ně byl přehledným a srozumitelným dokumentem. Zpracování výsledků Analýzy by mělo být uspořádané a zřejmé nejen pro žáky, kteří se na ní podíleli, ale i pro ostatní (žáky, kteří se na analýze nepodíleli, pro rodiče, veřejnost). Tímto lze zajistit, že všichni budou rozumět tomu, jaký je stav školy, v čem je dobré dále pokračovat a co je potřeba zařadit do činnosti Ekotýmu a změnit k lepšímu. Forma zpracování výsledků a jejich srozumitelnost pro všechny členy školy nebo veřejnost je důležitá pro větší pochopení provázanosti Analýzy ekologického stavu školy a Plánu činností Ekotýmu. A porozumění důvodům, proč jsou jednotlivé cíle a úkoly do Plánu činností zařazeny. Při srovnávací Analýze pak klademe důraz na srovnání výsledků jednotlivých analýz a srozumitelném a přehledném vyhodnocení změn, které se na škole v období mezi Analýzami staly. -12-

15 Jak co nejlépe prozkoumat školu? JAK TO CELÉ FUNGUJE NA PŘÍKLADU Z JEDNÉ ŠKOLY? Analýza na ZŠ a MŠ Bezno Pro tvorbu srovnávací Analýzy jsme nejprve použili pracovní listy Ekoškoly a vypracovali je v celém jejich rozsahu. Zároveň jsme zpracovali výstup, který jsme též zaznamenali do pracovních listů. Vytvořili jsme přehled silných a slabých stránek školy v jednotlivých oblastech programu a porovnali je s předchozí Analýzou. Výstupy z Analýzy a přehled kladů a záporů byl základem pro tvorbu plánu činnosti nebo pro jeho aktualizaci. Hlavní roli při zpracování Analýzy měli žáci Ekotýmu, kteří pracovali ve skupinách. Pracovali několika způsoby: ANALÝZA Analýza školy je zábava. Zjistíte, jak na tom vaše škola je a jakou pomoc od vás potřebuje. a) Zadání anketních otázek do všech tříd školy prostřednictvím zástupců tříd ob drželi výsledky, které zpracovali a uvedli do Analýzy. b) Vlastní šetření ve škole spolupráce se školníkem, zpřístupnění všech prostor školy. c) Společná práce na schůzkách Ekotýmu prezentace poznatků, ujasňování, syntéza poznatků, výstup. d) Konzultace s vedením školy vedení poskytlo potřebné materiály a informace. e) Konzultace koordinátorky s vyučujícími a vedením školy upřesnění a doplnění. O zpracování některých částí Analýzy Ekotým požádal hospodářku školy, ředitelku a vedoucí školní kuchyně. Se silnými a slabými stránkami školy jsme seznámili ostatní žáky prostřednictvím nástěnky v hale školy. Následně jsme porovnali zjištění původní a aktuální Analýzy, vybrali body, ve kterých se něco změnilo, a zpracovali vše do přehledu. -13-

16 PLÁN ČINNOSTÍ Vymýšlíme, jak udržet to, co funguje, a zlepšit to, co nefunguje. Naše plány nenecháme jen na papíře. Jak udělat Plán, který nebude jen papír pro papír? VYCHÁZÍME Z ANALÝZY Plán nevzniká ze vzduchu, ale reagujeme v něm na potřeby, které vyplývají z objevených silných a slabých stránek školy v Analýze. Na ZŠ Praha, Červený Vrch vychází při plánování ze silných a slabých stránek stavu školy, které zjistili v Analýze, na ně pak přímo navazují cíle a úkoly v Plánu činností. Aby na výchozí stav nezapomněli, mají příslušnou část Analýzy uvedenou přímo nad částí Plánu. Vše si můžete přehledně prohlédnout na webu ekoskola.zscvrch.cz v sekci Postup/Plán činností. Na schůzce Ekotýmu plánujeme, jak upravíme školní pozemek. ZŠ Červený vrch, Praha. Získaná data z Analýzy pomohla členům Ekotýmu ze Základní školy praktické a speciální v Králíkách jako podklad pro zpracování Plánu činností. Zaujalo je například, že ne všichni žáci školy vědí, že se třídí plechovky od nápojů a sklo. Proto uspořádali kvíz pro žáky 1. stupně. Dále zjistili, že žákům dělá problémy správně roztřídit odpad proto do Plánu znovu zařadili plakáty, využívání odpadových her a nově připravili hru v rámci ekotýdne (pro žáky 1. stupně). PLÁNUJEME OD CÍLŮ Dlouhodobé cíle jsou v Plánu jako základy pro dům, teprve na nich rostou zdi (krátkodobé cíle) a konkrétní detaily (úkoly). Dlouhodobé cíle témat Ekoškoly ZŠ Bezno jsou logickým vyústěním filozofie, která je zakotvena i v ŠVP školy s názvem Škola pro život. Deklarují zde, že jsou školou s ekologickým zaměřením a environmentální výchova, výuka a osvěta je jejich prioritou, kterou prosazují již několik let. Dlouhodobými cíli jsou: omezení, znovuvyužití a třídění odpadu; vytvoření příjemného prostředí ve škole a zlepšení venkovního areálu školy pro odpočinkové a výukové aktivity žáků; zateplení školních budov a výměna oken, snížení spotřeby energie ve škole; snížení spotřeby vody ve škole. Krátkodobé cíle potom stanovují kroky, které umožní splnit cíle dlouhodobé, krok za krokem tak, jak je mohou naplňovat žáci a učitelé s podporou vedení školy. Jednotlivé úkoly vyplynuly z provedené Analýzy a v jednoduché podobě je formulovali žáci Ekotýmu na základě svých vlastních návrhů a zjištění z anket mezi žáky školy. Velmi přehledný plán najdete také na webu ZŠ praktické a speciální Králíky v sekci Ekoškola/2013/plán činností. -14-

17 DO PLÁNU MŮŽE PŘISPĚT KAŽDÝ Plán činností sice primárně sestavuje Ekotým, nicméně zohledňuje v něm přání a potřeby celé školy. Otevřenost při jeho tvorbě podpoří zapojení ostatních do realizace úkolů. Cíle v Plánu činností ZŠ Janovice navrhovaly týmy žáků s jejich třídními učiteli na základě Analýzy. Kostru toho, jak to má vypadat, navrhla paní koordinátorka a Ekotým připravil další podklady pro třídy. Plán činností byl vyvěšen na nástěnce a ostatní se k němu mohli vyjádřit. Plán činností na nástěnce pak zůstal a po měsících je vyhodnocováno plnění pomocí smajlíků. Každý měsíc má svou barvu. Vyhodnocují ho odpovědné skupinky, které plán připravovaly. ENERGIE 1.) Krátkodobé cíle: do června 2013 Cíl/Činnost Zodpovídá Termín Vyhodnocení Poznámka Spl. x Nespl. Izolace dveří v zadní části tělocvičny Vedení školy Duben 2013 Spočítání funkčních a nefunkčních svítidel ve třídách, kabinetech a odborných učebnách zodpovídají žáci Ekotýmu a žáci jednotlivých tříd Leden 2013 Vysledování spotřeby nízkého a vysokého tarifu o jednom víkendu a prázdninách Žáci 9. třídy + pan školník 2.) Dlouhodobé cíle: do roku Únor 2013 k Pracuje se na tom žáci 9. třídy s paní učitelkou Mališovou vypracují tabulky, do kterých se vše bude zapisovat Prázdniny vánoční, pololetní, jarní a velikonoční Cíl/Činnost Zodpovídá Termín Vyhodnocení Poznámka Částečné zateplení budovy zřizovatel Dle rozpočtu zřizovatele Velmi nákladná investice, kterou je nutné předem se zřizovatelem domluvit Výměna starých radiátorů Spíše se pokusíme namontovat regulační ventily na některé z nich Zvážit odstranění zátaras u topení či izolačních desek zřizovatel škola Dle rozpočtu zřizovatele Déle než na 5 let Dle rozpočtu Ukázka z Plánu činností ZŠ Janovice Velmi nákladná investice, kterou je nutné předem se zřizovatelem domluvit PLÁN ČINNOSTÍ 3.) Finanční rozpočet -15- Beznákladové (pomůcky, materiály školy, dobrovolná práce) Izolace dveří v zadní části tělocvičny Spočítání funkčních a nefunkčních svítidel ve třídách, kabinetech a odborných učebnách Nízkonákladové (tisíce z běžného rozpočtu školy) Izolace dveří v zadní části tělocvičny Středně až vysokonákladové Zateplení budovy Výměna starých oken, zrušení lexveru

18 PLÁN ČINNOSTÍ NA CO KLÁST DŮRAZ PLÁN JE ŽIVÝ DOKUMENT Jak udělat Plán, který nebude jen papír pro papír? Napsat Plán a pak jej založit do šuplíku na několik let určitě nepřispěje k jeho užitku. Raději s ním zacházíme tak, aby nám stále vyhovoval. Základní obrysy Plánu tj. dlouhodobé cíle vychází nejčastěji z celkového zaměření školy a zásadních zjištění v Analýze, na ně pak navazují krátkodobé cíle a úkoly, které reagují na konkrétní silné a slabé stránky výchozího stavu školy. Dobu, na jak dlouho je dobré navrhovat cíle a úkoly, nelze přesně stanovit, ale obvykle se osvědčují dlouhodobé plány na 1 3 roky a krátkodobější v řádu měsíců až 1 roku. Poté, co Ekotým vytvoří Plán a začne jej realizovat, je stále možné jej aktualizovat a upřesňovat podle toho, jak se mění situace. Na druhou stranu není příliš vhodné měnit Plán tak často, že už vlastně nikdo neví, který plán právě platí. Nalezení vhodné míry aktualizace je úkol, na který přijdeme až po ověření praxí. Průběžně nám pomůže zjišťování, zda např. noví členové Ekotýmu plánu rozumí a naopak, zda se pro staré členy Ekotýmu už nestal jen cárem papíru, který neustále přepisujeme z roku na rok. JAK TO CELÉ FUNGUJE NA PŘÍKLADU Z JEDNÉ ŠKOLY? Plán činností na ZŠ a MŠ Kunín Na ZŠ a MŠ Kunín Plán činností byl prvotně vypracován Ekotýmem na základě výsledků ekologické analýzy školy v roce Mnohé činnosti jsme vykonávali ještě před jeho sestavením. Aktuálně pracujeme podle Plánu, který byl vytvořen pro období Jsou v něm uvedeny úkoly a cíle, jež navrhli členové Ekotýmu, tedy nejen učitelé, ale také žáci. Některé návrhy dokonce vyšly z podnětu vedení obce. Plán je postupně aktualizován a doplňován o nové úkoly, naposledy na základě výsledků ekologické analýzy v lednu Plnění úkolů monitorujeme na schůzkách Ekotýmu, kde vše společně vyhodnocujeme. Plán činností je zveřejněn na ekonástěnce ve škole a na našich webových stránkách. Jsou v něm uvedeny jednotlivé úkoly a cíle, termín splnění, kdo za ně zodpovídá, hodnocení a u některých také vynaložené finanční prostředky. Plánování vypadá jako nuda, ale v mé příručce se díky filmu Dannyho parťáci přesvědčíte, že je to ve skutečnosti velké dobrodružství

19 MONITORUJEME PRŮBĚŽNĚ Jak v Ekoškole zjišťovat, že nám to funguje? Konkrétní a pravidelný systém sledování a vyhodnocování pomáhá Ekotýmu rychle reagovat na změny a přizpůsobit jim další Plán. K tomu nám pomáhá i rozdělení rolí v týmu. Na Masarykově ZŠ a MŠ Krupka pan školník zjišťuje pro Ekotým měsíční stavy spotřeby energií a dodává je nejstarším žákům, kteří stavy spotřeby následně zpracovávají do tabulky. Množství vytříděného i nevytříděného odpadu zaznamenává průběžně v ZŠ a MŠ Čáslavice paní uklízečka. Nebere to jako práci navíc a má radost, že se množství odpadu stále zmenšuje. Na ZŠ a MŠ J. K. Tyla v Písku má každý úkol svého garanta, který si následně organizuje své spolupracovníky. Nejaktivnější bývají žáci 6. a 7. tříd. Průběžné sledování a hodnocení jednotlivých úkolů a cílů pak probíhá jedenkrát týdně na krátké poradě Ekotýmu v učitelské jídelně. Odečítání spotřeby vody na ZŠ Maleč VYHODNOCUJEME PŘEHLEDNĚ Naplňování úkolů z Plánu činností je užitečné také přehledně zaznamenávat, aby bylo všem v Ekotýmu jasné, co se daří a na co je třeba ještě myslet. Členové žákovského Ekotýmu na Tauferově střední odborné škole veterinární v Kroměříži pravidelně každé 3 měsíce provádí Monitorování a vyhodnocování výsledků své činnosti. Informace o výsledcích jsou zveřejňovány na informačním panelu přímo ve vestibulu školy. Ekotým na ZŠ a MŠ Domamil vytvořil svůj Plán činností tak, aby mu co nejvíce usnadnil průběžné Monitorování jednotlivých úkolů. Celkové vyhodnocení probíhá vždy 1x měsíčně na schůzce celého Ekotýmu, a to pomocí označování barevnými špendlíky ZŠ a MŠ Domamil MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ nám pomáhá průběžně sledovat, co se nám daří a co ne, umíme tak svou práci lépe vyhodnotit.

20 MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ DAT SE NEBOJÍME Jak v Ekoškole zjišťovat, že nám to funguje? Pracovat s daty, grafy a tabulkami dává Ekotýmům možnost jednoduše sledovat, jak se projevují jednotlivá opatření na škole. Žáci na ZŠ Měcholupy zpracovávají data ze spotřeby energií i vody již několik let. Nejvíce informací získávají žáci od paní školnice a paní hospodářky. Zároveň tak Měcholupy v konkrétních Výsledky ekostopy na ZŠ hledají možnosti, jak tématech šetřit v oblasti elektrické energie, plynu, ale i vody a odpadových materiálů. Praktickým nástrojem, který pomáhá Ekoškolám monitorovat a vyhodnocovat, je aplikace Stopy naší Ekoškoly. Ekotým ZŠ Povrly ve spolupráci s ostatními žáky a některými učiteli vypočítal Stopy mé Ekoškoly v období 5 let. Tabulku všech hodnot v jednotlivých Graf vývoje energie ZŠ Povrly Stopy mé Ekoškoly oblastech společně s jejich grafy pak zveřejnili na nástěnce Ekoškoly i na webových stránkách školy NA CO KLÁST DŮRAZ MONITOROVOVAT POZITIVNĚ, NEJSME POLICIE Na některých školách lze zaslechnout: Pozor! Jsou tu zase ekopolicajti!, nebo dokonce Hele, támhle jsou ti ekoteroristi. Už nám zase jdou kontrolovat koše. Možná se něco podobného stalo i u vás. Mnoho Ekotýmů vytváří v rámci své činnosti ekohlídky, které mají za úkol kontrolovat průběžný stav školy. Mohou například sledovat, jestli se správně třídí, zhasíná či vypíná voda ve třídách i na chodbách. Tyto hlídky samy o sobě mají smysl a pomáhají sledovat úspěšnost zavedených opatření. Problém často nastává ve chvíli, kdy se z hlídek stane orgán s právem trestat, například pomocí různého bodování nebo černých puntíků atd. V této chvíli se totiž prospěšná myšlenka stává bičem, který není ani nemůže být přijímán dlouhodobě pozitivně. Námitka, že třídění ve třídách díky těmto hlídkám funguje (bohužel jen krátkodobě), nevyváží vytvoření dlouhodobého negativního pohledu na celý Ekotým a tím i program Ekoškola mezi žáky na škole. Vyhodnocování není jen odškrtnutí, co bylo splněno, ale i hledání příčin úspěchů či neúspěchů a navrhování doporučení, která z toho vyplývají.

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola Dobrý den, právě máte v rukou 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola. Uvítáme, pokud NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ODPOVÍ SAMI ŽÁCI. 1. Kdo je součástí pracovního týmu Ekoškoly

Více

cíl úkol termín odpovídá finanční náročnost Zjištění spotřeby vody za rok 2015; zpracování do diagramu

cíl úkol termín odpovídá finanční náročnost Zjištění spotřeby vody za rok 2015; zpracování do diagramu Plán činnosti EKOTÝMU na školní rok 2015/ 2016 Plán činnosti mění od minulých období svoji podobu dle doporučení auditorek při třetí obhajobě. Plán činností je živý dokument, který je během školního roku

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc.

Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc. Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc. Lenka Martinková Charakteristika školy v oblasti EVVO Na škole pracuje od

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY Zpracoval: Ekotým Koordinátorky EVVO: Mgr. Dagmar Pivková Mgr. Hana Kopecká Školní rok: 2011/2012 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok /2015 Zpracovala: Mgr. Jana V Bohumíně 23. 8. 2015 1 Obsah: 1. Cílové skupiny..... 3 2. Začlenění do ŠVP....... 3 3. Spolupráce s organizacemi...

Více

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 oblasti činnost zodpovědnost termín monitorování hodnocení k 31.5. 2014 Prezentace -pravidelně informovat spoluţáky o připravovaných akcích v měsíci

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C, 7.A, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 194 30% Jste příznivci umírněného ekologického

Více

Plán práce EKOŠKOLA

Plán práce EKOŠKOLA Plán práce EKOŠKOLA 2013-2014 Období Aktivita Zodpovědnost Cílová skupina Plnění doplnění nových členů u plán práce uč. Lysková splněno září v průběhu roku zapojení do sběrových aktivit pokračování v programu

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY Zpracoval: Ekotým Koordinátorky EVVO: Mgr. Dagmar Pivková Mgr. Hana Kopecká Školní rok: 2007/2008 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO

Více

Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr. Ivana Smolková, pedagogové školy, členové Ekotýmu. říjen. říjen. koordinátorky. říjen.

Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr. Ivana Smolková, pedagogové školy, členové Ekotýmu. říjen. říjen. koordinátorky. říjen. PLÁN ČINNOSTI EKOŠKOLY Plán činnosti na období školní rok 2015/2016 Název školy Datum sestavení plánu Na sestavení plánu spolupracovali ZŠ a MŠ Troubky Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr. Ivana

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola Paseka Paseka 200, 78397 Mgr. Jana Knápková Mgr. Sylva

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

Jak je to u nás ve škole?

Jak je to u nás ve škole? Jak je to u nás ve škole? Obecná charakteristika školy a okolí Město Karviná bývá velice často a oprávněně spojováno s těžbou uhlí, haldami a odkalovacími nádržemi. Nic z toho neprospívá životnímu prostředí.

Více

Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010

Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010 Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010 1. Projektu Ekoškola se účastní členové Ekotýmu (zástupci 4.-9. tříd) a žáci ZŠ Bystřice n. P., učitelé, vedení školy, školník, provozní zaměstnanci.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE Dostávají se Vám do ruky pracovní listy k soutěži o nejlepší ekologický audit, která je součástí projektu HRAJ O ZEMI. Projekt

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vítejte u prezentace akce Ne moc médií Hana Hančová 2007 Projekt ASP UNESCO Člov lověk a média dia GVN v rámci projektu škol ASP UNESCO Člověk a média navázalo

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Plán činnosti: Měsíc: Úkol: Zodpovídá: Termín: Plnění:

Plán činnosti: Měsíc: Úkol: Zodpovídá: Termín: Plnění: Září: - Expedice Norsko 2013 Pivková, Kopecká 25. 8.-7. 9. 2013 splněno - Zástupci žáků do Ekotýmu TU 3. 9. 2013 splněno - plán EVVO na školní rok 2013/2014 Pivková, Kopecká 25. 9. 2013 splněno - pokračování

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Plán činností. Krátkodobý 2014-2015

Plán činností. Krátkodobý 2014-2015 Plán činností Krátkodobý 2014-2015 Cíl: Omezit ztráty vody ve škole VODA umývat výtvarné potřeby v kyblíku dát PET lahve do splachovadel na WC zlepšit zachycování dešťové vody na školní zahradě do umyvadel

Více

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 4.B, 4.C, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 74 Graf 1 Jste příznivci umírněného ekologického hnutí? Jsem

Více

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce Bioinformační centrum jde občanům naproti 17.května 2012 Andrea Tláskalová ZŠ Zbiroh Projekt Škola pro udržitelný život vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol

Více

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Podklady pro činnost: Předmět environmentální výchova byl přesunut do devátého ročníku. V tomto školním roce se bude poprvé vyčovat

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů, v kanceláři školy Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů Oboustranné kopírování Využívání

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Masarykova 161, 768 05 Koryčany Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů

Více

Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství

Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství Neklidný spánek MV EVVO VDO VMEGS MKV OSV Proč jsme neklidně spali? MV Ing. Ivo Mikulášek, ředitel ZŠ a MŠ Dobronín:

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr. Ivana Smolková, členové Ekotýmu. M. Soušková B. Petrovská V. Hodrošová V. Bršťáková. D.

Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr. Ivana Smolková, členové Ekotýmu. M. Soušková B. Petrovská V. Hodrošová V. Bršťáková. D. PLÁN ČINNOSTI EKOŠKOLY Plán činnosti na období školní rok 2016/2017 Název školy Datum sestavení plánu Na sestavení plánu spolupracovali ZŠ a MŠ Troubky říjen Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr.

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů ZŠ Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Tylova 2391 397 01 Písek Mgr.

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Rozvíjení rozumových dovedností (uvažovat a kriticky myslet) krok za krokem

Rozvíjení rozumových dovedností (uvažovat a kriticky myslet) krok za krokem Rozvíjení rozumových dovedností (uvažovat a kriticky myslet) krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 Dovednosti potřebné pro práci s informacemi Nalézt informace

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Základní škola Dubá Školní rok 2012/2013 Cíle EVVO pro školní rok 2012/2013 1. V jednotlivých předmětech jsou zapracovány různé možnosti a způsoby

Více

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4 Obsah stránky: Cíle a výstupy projektu........................................................... 2 Úvod do projektu................................................................ 2 Motivace.....................................................................................................

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Analýza ekologického stavu

Analýza ekologického stavu Analýza ekologického stavu ZŠ a MŠ Krásná Lípa Datum: DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (červen 2013), DEN EKOŠKOLY (září 2013) Provedli: členové Ekotýmu Zpracování výsledků: schůzka Ekotýmu 27.9.2013 ODPADY 1.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list.

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list. Téma: Kam s odpadem? 1) Teoretická část: Motivace: Článek z novin na toto téma (popř. reagovat na televizní vysílání..) Cíl: Seznámit žáky s problematikou třídění a recyklací odpadů. Metoda EUR zjistit

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce 2015/2016

Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce 2015/2016 Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce Aktivita Cílová skupina Zodpovědná osoba Termín Způsob hodnocení Splnění Vyučování v přírodě,

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce 2014/2015

Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce 2014/2015 Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce Aktivita Cílová skupina Zodpovědná osoba Termín Způsob hodnocení Splnění Vyučování v přírodě,

Více

Základní škola Nový Bydžov, Karla IV. 209, Nový Bydžov Plán environmentálního vzdělávání a osvěty ZŠ Nový Bydžov, Karla IV.

Základní škola Nový Bydžov, Karla IV. 209, Nový Bydžov Plán environmentálního vzdělávání a osvěty ZŠ Nový Bydžov, Karla IV. Základní škola Nový Bydžov, Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov Plán environmentálního vzdělávání a osvěty ZŠ Nový Bydžov, Karla IV. 209 Zhodnocení stavu EVVO na škole: Ekologie i ekologická výchova je součástí

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

Plán environmentální výchovy EVVO

Plán environmentální výchovy EVVO Plán environmentální výchovy EVVO Základní popis školy - typ školy: základní škola - název školy, adresa, kraj: Základní škola Povážská, Nad Školou 560, 386 01 Strakonice - jméno ředitelky: Mgr. Jaroslava

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp. Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů

Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp. Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů Jak číst zobrazené grafy Tmavě zelená = rozhodně ano Světle

Více

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Burza

Více

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4.

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4. Dotazník pro rodiče (r. 2015) Vážení rodiče, máme velký zájem o to, aby byl Váš syn /Vaše dcera ve škole spokojený/á a naše výuka byla co nejkvalitnější. Proto se mimo jiné snažíme získávat co možná nejvíce

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 až 2016 Příloha č. 10 Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Závěrečná zpráva z pilotního ověřování

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Zpráva z auditu programu Ekoškola Základní škola Staré Město Komenského 1720, 686 03 Staré Město Mgr. Josef Jurnykl Mgr. Renata

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

Učí žáky znát jejich povinnosti a práva Je komunikačním prostředníkem mezi žáky, učiteli a vedení školy Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou

Učí žáky znát jejich povinnosti a práva Je komunikačním prostředníkem mezi žáky, učiteli a vedení školy Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou Učí žáky znát jejich povinnosti a práva Je komunikačním prostředníkem mezi žáky, učiteli a vedení školy Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou Učí žáky odpovědnosti za svou práci a za své chování,

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu.

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu. Aktuality : leden - březen 2011 Na všech třech pracovištích SŠHL Frýdlant i nadále probíhat pilotní ověřování modulového systému vyučování. Do všech nových ŠVP a inovovaných ŠVP byly zakomponovány nově

Více

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ Základní škola Benešov, telefon/fax: 317721961 Realizace schváleného projektu EVVO Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název dotačního programu: Rozvojový program Podpora

Více