S B Í R K A U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A U S N E S E N Í"

Transkript

1 R o č n í k S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 107 Vydána dne Obsah: Usnesení zastupitelstva města ke zprávě o vyřízení interpelací k návrhu na zřízení Fondu rezerv a rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav a na schválení Statutu fondu rezerv a rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav k návrhu na zřízení Sociálního fondu Statutárního města Mladá Boleslav a na schválení Statutu sociálního fondu Statutárního města Mladá Boleslav k návrhu na navýšení příspěvku příspěvkovým organizacím zřízených statutárním městem Mladá Boleslav a návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 4/1 v roce k návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí grantu z Humanitárního fondu Středočeského kraje a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/ k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/ k návrhu na rozpočtové opatření č. 4/5 v roce 2009 (ROIN stav. obch. spol., Státní statek Čáslav, pí Zátopková) k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/6 navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/7 navýšení příspěvku Městskému divadlu Mladá Boleslav k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/8 v roce navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav a na poskytnutí dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/9 v roce 2009 úhrada za technické zhodnocení pozemků odstranění stavby letního kina k návrhu na spolufinancování projektu Příprava Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav, na schválení přijetí dotace a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace k návrhu na spolufinancování projektu Řízení Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav, na schválení přijetí dotace a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace k návrhu na poskytnutí podílu města k dotaci v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR v roce k návrhu na poskytnutí příspěvku v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce k návrhu na poskytnutí příspěvku v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce k návrhu na poskytnutí příspěvku v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce

2 3547. k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2009 organizacím na sportovní činnost mládeže k návrhu na poskytnutí neinvestičních dotací v roce 2009 společnostem BK Mladá Boleslav o.s., Tělovýchovná jednota Auto Škoda a Bruslařský klub Kraso Mladá Boleslav o.s k návrhu na schválení podmínek pro poskytování dotací na volnočasové aktivity k návrhu na pravidla poskytování podpory BK Mladá Boleslav a.s. při využívání zimního stadionu v Mladé Boleslavi a na poskytnutí dotace na tuto činnost k návrhu na schválení Návrhu řešení rozvoje cyklodopravy na území města Mladá Boleslav na léta (dále jen Návrh) k návrhu na vydání nové obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje k návrhu na schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Mladá Boleslav, Václavkova k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na odsouhlasení Souhlasného prohlášení (Ředitelství silnic a dálnic ČR) k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 657/2 v k.ú. Mladá Boleslav (DOMINO INVEST s.r.o.) k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 655/1 v k.ú. Mladá Boleslav (STK PECHA v.o.s.) k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi části pp. 289/35 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi (ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o.) k návrhu na doplnění usnesení - převod budovy bez čp. na stp v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Trejtnarovi) k návrhu na zrušení předkupního práva ve prospěch Statutárního města Mladá Boleslav k pp. 1075/10 v k.ú. Mladá Boleslav (pí. Pitáková a pí. Kuklová) k návrhu na schválení Smlouvy o budoucí smlouvě darovací a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Mladá Boleslav (ČR Česká správa sociálního zabezpečení) k návrhu na koupi pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) 1110/1 v katastrálním území Debř (pí Zátopková) k návrhu na prodej pp. 590/20 v k.ú. Řepov (manželé Devátí) k návrhu na prodej pp. 559/10 v k.ú. Mladá Boleslav (Bc. Štýbler) k návrhu na prodej pp. 280 v k.ú. Podlázky (manželé Wudyovi) k návrhu na přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt Zkvalitnění a modernizace výuky ZŠ Komenského nám. 91 Základní škola Komenského nám. 91, Mladá Boleslav, příspěvková organizace Statutárního města Mladá Boleslav k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/2 v roce 2009 vložení příplatku nad základní kapitál do společnosti SARA MB s.r.o. 2052

3 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o vyřízení interpelací b e r e j i n a v ě d o m í. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na zřízení Fondu rezerv a rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav a na schválení Statutu fondu rezerv a rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav a) zřízení Fondu rezerv a rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav (dále jen fond ) na základě důvodové zprávy, který nahrazuje dosavadní fond rezerv a rozvoje vedený v účetnictví města dle dříve platných předpisů v plném rozsahu s přechodem veškerých prostředků, pohledávek a závazků dosavadního fondu na nově zřízený fond b) text Statutu Fondu rezerv a rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav dle přílohy. I vedoucímu ekonomického odboru realizovat neprodleně výše uvedené usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na zřízení Sociálního fondu Statutárního města Mladá Boleslav a na schválení Statutu sociálního fondu Statutárního města Mladá Boleslav a) zřízení Sociálního fondu Statutárního města Mladá Boleslav (dále jen fond ) na základě důvodové zprávy, který nahrazuje dosavadní Sociální fond zřízený dle dříve platných právních předpisů v plném rozsahu s přechodem veškerých prostředků a pohledávek a závazků dosavadního Sociálního fondu na nově zřízený Sociální fond b) Statut Sociálního fondu Statutárního města Mladá Boleslav dle přílohy. 2053

4 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na navýšení příspěvku příspěvkovým organizacím zřízených statutárním městem Mladá Boleslav a návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 4/1 v roce 2009 A) a) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2009 Základní škole T.G.Masaryka a Mateřské škole Mladá Boleslav, Svatovítská 574, IČ , o částku ,- Kč na ,- Kč b) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2009 Základní škole Mladá Boleslav, Komenského nám.76, IČ , o částku ,- Kč na ,- Kč c) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2009 Základní škole Mladá Boleslav, Komenského nám.91, IČ , o částku ,- Kč na ,- Kč d) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2009 Dr.Edvarda Beneše Základní škole Mladá Boleslav, Laurinova 905, IČ , o částku ,- Kč na ,- Kč e) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2009 Základní škole Mladá Boleslav, Dukelská 1112, IČ , o částku ,- Kč na ,- Kč f) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2009 Základní škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, IČ , o částku ,-Kč na ,- Kč g) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2009 Základní škole Mladá Boleslav, Václavkova 1082, IČ , o částku ,- Kč na ,- Kč h) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2009 Základní škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, o částku 8 400,- Kč na ,- Kč i) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2009 Mateřské škole Štěpánka Mladá Boleslav, NA Celně 1117, IČ , o částku ,- Kč na ,- Kč j) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2009 Mateřské škole Čtyřlístek Mladá Boleslav,Havlíčkova 1000, IČ , o částku ,- Kč na ,- Kč B) rozpočtové opatření č. 4/1 v roce 2009: Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 06 ve výši ,-Kč z org.22, par.3412, pol Zimní stadion - provoz a údržba na tyto organizace a položky: a) kap. 6, org. 604, par. 3113, pol neinvestiční příspěvek (4. ZŠ) ve výši ,-Kč b) kap. 6, org. 601, par. 3113, pol neinvestiční příspěvek (1. ZŠ) ve výši ,-Kč c) kap. 6, org. 602, par. 3113, pol neinvestiční příspěvek (2. ZŠ) ve výši ,-Kč d) kap. 6, org. 603, par. 3113, pol neinvestiční příspěvek (3. ZŠ) ve výši ,-Kč e) kap. 6, org. 605, par. 3113, pol neinvestiční příspěvek (5. ZŠ) ve výši ,-Kč f) kap. 6, org. 606, par. 3113, pol neinvestiční příspěvek (6. ZŠ) ve výši ,-Kč g) kap. 6, org. 607, par. 3113, pol neinvestiční příspěvek (7. ZŠ) ve výši ,-Kč h) kap. 6, org. 608, par. 3113, pol neinvestiční příspěvek (8. ZŠ) ve výši 8 400,-Kč i) kap. 6, org. 409, par. 3111, pol neinvestiční příspěvek (MŠ Štěpánka) ve výši ,-Kč j) kap. 6, org. 414, par. 3111, pol neinvestiční příspěvek (MŠ Čtyřlístek) ve výši ,-Kč. 2054

5 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí grantu z Humanitárního fondu Středočeského kraje a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/3 rozpočtové opatření č. 4/3 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč navýšení příjmů - pol finanční dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví v roce 2009 na realizaci projektu Mladoboleslavské dny zdraví aneb Prevencí ke ZDRAVÍ a navýšení výdajů kapitoly 07 odboru stavebního a rozvoje města: organizace 205, par. 3319, pol Zdravé město. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/4 rozpočtové opatření č. 4/4 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRM: a) z org. 340, par. 6171, pol.6121 budova Magistrátu obřadní síň na org. 341, par. 6171, pol budova Magistrátu, Havlíčkova 1307 ODSH ve výši ,00 Kč b) z org. 292, par. 2212, pol chodníky a komunikace na org. 3105, par. 2212, pol zkapacitnění tř. V. Klementa ve výši ,00 Kč c) z org. 335, par. 3639, pol investice příměstské části na org. 3220, par. 2321, pol odkanalizování obce Bezděčín ve výši ,00 Kč. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na rozpočtové opatření č. 4/5 v roce 2009 (ROIN stav. obch. spol., Státní statek Čáslav, pí Zátopková) 2055

6 rozpočtové opatřením č. 4/5 v roce 2009 změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, přesun finančních prostředků z kap. 07, par. 2212, pol rezervy kapitálových výdajů ve výši ,- Kč na kap. 03, org. 231, par. 3639, pol nákup pozemků - ROIN, stavebně obchodní společnost ,- Kč - Státní statek Čáslav ,- Kč - pí. Zátopková ,- Kč I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/6 navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav a) rozpočtové opatření č. 4/6 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku 5 000,-Kč - navýšení příjmů neinvestiční dotace Ministerstva kultury, pol. 4116, a navýšení výdajů kap.6, org. 212, par. 3314, pol Městská knihovna neinvestiční příspěvek b) navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav o částku 5 000,-Kč na rok 2009 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/7 navýšení příspěvku Městskému divadlu Mladá Boleslav a) rozpočtové opatření č. 4/7 v roce 2009, spočívající v navýšení příspěvku příspěvkové organizace Městské divadlo Mladá Boleslav o částku ,-Kč přesunem z mzdových prostředků magistrátu snížení výdajů kap. 01, org. 107, 6171, položka 5011 platy zaměstnanců a navýšení výdajů kap. 06, org. 204, 3311, pol Městské divadlo Mladá Boleslav neinvestiční příspěvek, b) navýšení neinvestičního příspěvku od zřizovatele Městskému divadlu Mladá Boleslav o částku ,-Kč na rok

7 I vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy realizovat výše uvedené usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/8 v roce navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav a na poskytnutí dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s. a) rozpočtové opatření č. 4/8 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč: navýšení příjmů kap. 06, par. 3392, pol ve výši ,- Kč vratky transferů z minulých období, navýšení výdajů kap. 06, org. 213, 3392, pol ve výši ,- Kč - neinvestiční dotace (Kultura města Mladá Boleslav a.s.), b) poskytnutí : neinvestiční dotace ve výši ,- Kč na úhradu provozních nákladů společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s., IČ , se sídlem Dukelská 1093, Mladá Boleslav I vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání Zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/9 v roce 2009 úhrada za technické zhodnocení pozemků odstranění stavby letního kina rozpočtové opatření č. 4/9 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,60 Kč přesun ve výdajích: snížení výdajů kap. 07, 2212, pol rezervy kapitálových výdajů a navýšení výdajů kap. 03, org. 231, 3639, pol ostatní nákupy jinde nezařazené I vedoucímu odboru správy majetku města realizovat vypořádání závazku města vůči firmě BOSTAS a. s. ve výši ,60 Kč. 2057

8 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na spolufinancování projektu Příprava Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav, na schválení přijetí dotace a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a) spolufinancování projektu Příprava Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav (reg.č. CZ.1.15/3.1.00/ ), jehož celkové náklady činí ,- Kč, z rozpočtu města a schvaluje úhradu této částky, odpovídající 100 % celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu města na předfinancování projektu b) přijetí dotace ve výši ,- Kč na projekt Příprava Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav (reg.č. CZ.1.15/3.1.00/ ) od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, IČ c) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Příprava Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav (reg.č. CZ.1.15/3.1.00/ ), která bude uzavřena s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, IČ , dle přílohy. I vedoucímu odboru řízení projektů zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na spolufinancování projektu Řízení Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav, na schválení přijetí dotace a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a ) spolufinancování projektu Řízení Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav (reg.č. CZ.1.15/3.1.00/ ), jehož celkové náklady činí ,- Kč, z rozpočtu města a schvaluje úhradu této částky, odpovídající 100 % celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu města na předfinancování projektu b) přijetí dotace ve výši ,- Kč na projekt Řízení Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav (reg.č. CZ.1.15/3.1.00/ ) od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, IČ c ) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Řízení Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav (reg.č. CZ.1.15/3.1.00/ ), která bude uzavřena 2058

9 s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, IČ , dle přílohy I vedoucímu odboru řízení projektů zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí podílu města k dotaci v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR v roce 2009 poskytnutí finančních prostředků k úhradě podílu města k dotaci v rámci státního Programu regenerace MPR a MPZ ČR v roce 2009, a to: 1) Židovské obci v Praze, se sídlem Maiselova 18, Praha 1 (IČ ), zastoupené společností MATANA a.s., Malá Štupartská 1, Praha 1 (IČ ) - na obnovu a restaurování náhrobků židovského hřbitova v Mladé Boleslavi ve výši 200 tis. Kč (k navržené státní dotaci 300 tis.kč) 2) Bohuslavu Nevolovi (nar. xxx) a Zuzaně Nevolové (nar. xxx), oba bytem xxx, jako spoluvlastníkům nemovitosti - na etapu obnovy (stat. zajištění, obnova vnitřních zdí a omítek, stropů, kleneb, fasády) měšťanského domu čp.42 na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi ve výši 200 tis. Kč (k navržené státní dotaci 200 tis. Kč). č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí příspěvku v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2009 poskytnutí příspěvku města v rámci Městského programu regenerace městské památkové zóny 2009 z kapitoly 07 Janu Erychlebovi (nar. xxx) a Daně Erychlebové (nar. xxx), oba bytem xxx, na opravu střechy spojenou s výměnou krytiny na domě čp.30 na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi ve výši 100 tis. Kč. 2059

10 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí příspěvku v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2009 poskytnutí příspěvku města v rámci Městského programu regenerace městské památkové zóny 2009 z kapitoly 07 Janě Klackové (nar. xxx) a Václavu Klackovi (nar. xxx), oba bytem xxx, na opravu střechy a krovu domu čp.10/14, Na Kozině v Mladé Boleslavi ve výši 150 tis. Kč. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí příspěvku v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2009 poskytnutí příspěvku města v rámci Městského programu regenerace městské památkové zóny 2009 z kapitoly 07 Ruže Vujoševičové (nar. xxx), bytem xxx, na II. etapu opravy střechy a krovu nad dvorním průčelím domu (do Nádražní ulice) čp.142, v ulici Pražská brána v Mladé Boleslavi, ve výši 150 tis. Kč. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2009 organizacím na sportovní činnost mládeže poskytnutí neinvestičních dotací organizacím na sportovní činnost mládeže v roce 2009: a) Mgr. Martině Wudyové, Sadová 1/84, Kosmonosy, IČ , sportovní aerobic ,- Kč b) Tělovýchovné jednotě AUTO ŠKODA, U Stadionu 1322/II, Mladá Boleslav, IČ , volejbal ,- Kč I vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení dle bodu I. do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM. 2060

11 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestičních dotací roce 2009 společnostem BK Mladá Boleslav o.s., Tělovýchovná jednota Auto Škoda a Bruslařský klub Kraso Mladá Boleslav o.s. a) poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2009 ve výši ,-Kč Bruslařskému klubu Mladá Boleslav o.s., se sídlem Viničná 31, Mladá Boleslav, IČ na využívání ledové plochy zimního stadionu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy b) poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2009 ve výši ,-Kč Tělovýchovné jednotě Auto Škoda, oddílu krasobruslení, se sídlem U Stadionu 1322/II, Mladá Boleslav, IČ na využívání ledové plochy zimního stadionu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy c) poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2009 ve výši ,-Kč Bruslařskému klubu Kraso Mladá Boleslav o.s., se sídlem Viničná 31, Mladá Boleslav, IČ , na využívání ledové plochy zimního stadionu dle přílohy č. 3 důvodové zprávy d) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 400,- Kč na 1 hodinu využití tělocvičny zimního stadionu Bruslařskému klubu Mladá Boleslav o.s., se sídlem Viničná 31,29301 Mladá Boleslav, IČ , Tělovýchovné jednotě Auto Škoda,oddíl krasobruslení, se sídlem U Stadionu 1322/II, Mladá Boleslav, IČ a Bruslařskému klubu Kraso Mladá Boleslav o.s., se sídlem Viničná 31, Mladá Boleslav, IČ č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení podmínek pro poskytování dotací na volnočasové aktivity podmínky pro poskytování dotací na volnočasové aktivity dle přílohy č.1 důvodové zprávy. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na pravidla poskytování podpory BK Mladá Boleslav a.s. při využívání zimního stadionu v Mladé Boleslavi a na poskytnutí dotace na tuto činnost 2061

12 a) pravidla poskytování podpory pro BK Mladá Boleslav a.s.,se sídlem Na Vinici 31, Mladá Boleslav, IČ , při využívání zimního stadionu v Mladé Boleslavi, dle přílohy č.1 tohoto usnesení b) poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2009 ve výši ,- Kč dle smlouvy, která je přílohou č.2 tohoto usnesení c) rozpočtové opatření č. 4/10, přesun neinvestičních výdajů v rámci kapitoly 06 z org.22, par. 3412, pol ,- Kč ZS provoz a údržba na org.122, par.3419, pol.5222 a pol. 5213, ZS- dotace na sportovní využití ZS. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení Návrhu řešení rozvoje cyklodopravy na území města Mladá Boleslav na léta (dále jen Návrh) Návrh řešení rozvoje cyklodopravy na území města Mladá Boleslav na léta , dle přílohy tohoto usnesení I a) vedení města zařadit do rozpočtu města na rok 2010 finanční prostředky na realizaci akcí uvedených v předloženém Návrhu pod body 3 5 b) Mgr. Smutnému, náměstkovi primátora, provádět čtvrtletní kontrolu plnění úkolů z výše uvedeného návrhu a předkládat informace Radě města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na vydání nové obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje obecně závaznou vyhlášku o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, dle přílohy tohoto usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Mladá Boleslav, Václavkova

13 dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, se sídlem Václavkova 1040, Mladá Boleslav, PSČ , IČ , dle přílohy č. 1. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na odsouhlasení Souhlasného prohlášení (Ředitelství silnic a dálnic ČR) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne v bodě I I souhlasné prohlášení Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , se sídlem Komenského nám. č. 61, Mladá Boleslav a Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ , se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, dle přiloženého dokumentu I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 657/2 v k.ú. Mladá Boleslav (DOMINO INVEST s.r.o.) n e změnu prodejní ceny: z 5.500,- Kč/m 2 na... Kč/m 2 za prodej části pozemkové parcely 657/2 (ostatní plocha - zeleň) o výměře do m 2 v k.ú. Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví obchodní společnosti DOMINO INVEST s.r.o., IČ , se sídlem Komenského nám. 88/12, Mladá Boleslav. 2063

14 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 655/1 v k.ú. Mladá Boleslav (STK PECHA v.o.s.) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne změna výměry části převáděné pozemkové parcely I změnu výměry části pozemkové parcely 655/1 (ostatní plocha jiná plocha) v k.ú. Mladá Boleslav (dle nového GP č /2009 ze dne je tato část nově označená jako pp. 655/245 o výměře 135 m²) z cca 100 m 2 na 135 m 2 I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi části pp. 289/35 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi (ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o.) r e v o k u j e své usnesení č ze dne I koupi části pp. 289/35 (orná půda) o výměře do 302 m 2 v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi dle GP č /2007 ze dne : - pp. 289/44 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 12 m 2 - pp. 289/45 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 28 m 2 - pp. 289/58 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 262 m 2 z majetku firmy ROIN stavebně obchodní společnosti spol. s r.o., IČ , se sídlem Dukelská 290, Mladá Boleslav, do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav I, a to za cenu 200,- Kč/m 2 (odpovídající ceně prodeje, za kterou aktuální vlastníci pozemky nabyli) I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání RM. 2064

15 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne , na prodej budovy bez čp. na stp. 2955, stp a pp. 434/1, v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Trejtnarovi) r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu I prodej budovy bez čp. (garáž) na stavební parcele 2955, stavební parcely 2955 (zastavěná plocha a nádvoří - budova) o výměře 20 m 2 a pozemkové parcely 434/1 (trvalý travní porost) o výměře 410 m 2, v katastrálním území Mladá Boleslav, z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví (SJM) Miloše Trejtnara, nar. xxx a Kaliny Trejtnarové, nar. xxx, společně bytem xxx, a to za celkovou cenu ,- Kč, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na zrušení předkupního práva ve prospěch Statutárního města Mladá Boleslav k pp. 1075/10 v k.ú. Mladá Boleslav (pí. Pitáková a pí. Kuklová) zrušení věcného předkupního práva dohodou pro Statutární město Mladá Boleslav k pozemkové parcele 1075/10 (orná půda) o výměře m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav ve spoluvlastnictví paní Marie Kuklové, nar. xxx, bytem xxx (podíl 1/2), a paní Miloslavy Pitákové, nar. xxx, bytem xxx (podíl 1/2), zapsaného na listu vlastnictví č. 412 (v části C) pro obec Mladá Boleslav a katastrální území Mladá Boleslav s tím, že toto věcné předkupní právo bude z tohoto listu vlastnictví vymazáno I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. 2065

16 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení Smlouvy o budoucí smlouvě darovací a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě darovací a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslav mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a vlastníky pozemkové parcely 666 v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslav, dle přiloženého smluvního dokumentu I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení neprodleně; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Mladá Boleslav (ČR Česká správa sociálního zabezpečení) uzavření Směnné smlouvy č. 232/SS 1/07 mezi Statutárním městem Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav a Českou republikou Českou správou sociálního zabezpečení, IČ , se sídlem Křížová 25, Praha 5 Smíchov, dle přiloženého smluvního dokumentu I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení neodkladně; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na koupi pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) 1110/1 v katastrálním území Debř (pí Zátopková) 2066

17 koupi pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) 1110/1 o výměře 184 m 2 v katastrálním území Debř z majetku paní Zdeňky Zátopkové, nar. xxx, bytem xxx, do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, a to za cenu 100,-- Kč/m 2 I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej pp. 590/20 v k.ú. Řepov (manželé Devátí) prodej pozemkové parcely 590/20 (orná půda) o výměře 64 m 2 v katastrálním území Řepov z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví (SJM) Jana Devátého, nar. xxx a Hany Deváté, nar. xxx, společně bytem xxx, a to za cenu 100,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej pp. 559/10 v k.ú. Mladá Boleslav (Bc. Štýbler) prodej pozemkové parcely 559/10 (zahrada) o celkové výměře 140 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana Bc. Václava Štýblera, nar. xxx, bytem xxx, a to za cenu 100,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. 2067

18 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej pp. 270 v k.ú. Podlázky (manželé Wudyovi) prodej pozemkové parcely 270 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 8 m 2 v katastrálním území Podlázky z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví (SJM) Ing. Petra Wudy, nar. xxx a Naděždy Wudyové, nar. xxx, společně bytem xxx, a to za cenu 100,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt Zkvalitnění a modernizace výuky ZŠ Komenského nám. 91 Základní škola Komenského nám. 91, Mladá Boleslav, příspěvková organizace Statutárního města Mladá Boleslav a) přijetí dotace ve výši ,38 Kč na projekt Zkvalitnění a modernizace výuky ZŠ Komenského nám. 91 (reg.č. CZ.1.15/3.1.00/ ) od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, IČ b) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Zkvalitnění a modernizace výuky ZŠ Komenského nám. 91 (reg.č. CZ.1.15/3.1.00/ ), která bude uzavřena s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, IČ , dle přílohy I Mgr. Haně Mackové, pověřené řízením Základní školy Komenského nám. 91, Mladá Boleslav, zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru řízení projektů návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. 2068

19 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/2 v roce 2009 vložení příplatku nad základní kapitál do společnosti SARA MB s.r.o. rozpočtové opatření č. 4/2 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč přesun ve výdajích: snížení výdajů: kap. 07, org. 0000, 2212, pol ,- Kč rezervy kapitálových výdajů kap. 07, org. 0300, 3311, pol ,- Kč stav. investice Městské divadlo kap. 07, org. 3602, 2212, pol ,- Kč stav. investice SV tangenta 1. etapa a navýšení výdajů: kap. 07, org. 4000, 3429, pol ,- Kč nákup majetkových podílů vklad do společnosti SARA MB s.r.o. I vedoucímu odboru stavebního a rozvoje města zajistit realizaci vkladu příplatku nad základní kapitál do společnosti SARA MB s.r.o. ve výši ,- Kč. 2069

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 74 Vydána dne 27. června 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 145 Vydána dne 29.1.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4711. Zpráva o vyřízení interpelací 4712. Informace

Více

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap.

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. června 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady faktur z prostředků SAL Tento bod byl stažen z programu jednání.

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 35/1.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ 15/528/2005 1. s předloženým návrhem na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005 včetně příloh č. 1-3

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005

P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005 P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005 Tisk Č.usn. Schváleno Název usnesení 039 32/01 24.11.2005 Konečný návrh rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2006 a dotačním

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více