S B Í R K A U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A U S N E S E N Í"

Transkript

1 R o č n í k S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 107 Vydána dne Obsah: Usnesení zastupitelstva města ke zprávě o vyřízení interpelací k návrhu na zřízení Fondu rezerv a rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav a na schválení Statutu fondu rezerv a rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav k návrhu na zřízení Sociálního fondu Statutárního města Mladá Boleslav a na schválení Statutu sociálního fondu Statutárního města Mladá Boleslav k návrhu na navýšení příspěvku příspěvkovým organizacím zřízených statutárním městem Mladá Boleslav a návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 4/1 v roce k návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí grantu z Humanitárního fondu Středočeského kraje a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/ k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/ k návrhu na rozpočtové opatření č. 4/5 v roce 2009 (ROIN stav. obch. spol., Státní statek Čáslav, pí Zátopková) k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/6 navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/7 navýšení příspěvku Městskému divadlu Mladá Boleslav k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/8 v roce navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav a na poskytnutí dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/9 v roce 2009 úhrada za technické zhodnocení pozemků odstranění stavby letního kina k návrhu na spolufinancování projektu Příprava Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav, na schválení přijetí dotace a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace k návrhu na spolufinancování projektu Řízení Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav, na schválení přijetí dotace a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace k návrhu na poskytnutí podílu města k dotaci v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR v roce k návrhu na poskytnutí příspěvku v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce k návrhu na poskytnutí příspěvku v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce k návrhu na poskytnutí příspěvku v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce

2 3547. k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2009 organizacím na sportovní činnost mládeže k návrhu na poskytnutí neinvestičních dotací v roce 2009 společnostem BK Mladá Boleslav o.s., Tělovýchovná jednota Auto Škoda a Bruslařský klub Kraso Mladá Boleslav o.s k návrhu na schválení podmínek pro poskytování dotací na volnočasové aktivity k návrhu na pravidla poskytování podpory BK Mladá Boleslav a.s. při využívání zimního stadionu v Mladé Boleslavi a na poskytnutí dotace na tuto činnost k návrhu na schválení Návrhu řešení rozvoje cyklodopravy na území města Mladá Boleslav na léta (dále jen Návrh) k návrhu na vydání nové obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje k návrhu na schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Mladá Boleslav, Václavkova k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na odsouhlasení Souhlasného prohlášení (Ředitelství silnic a dálnic ČR) k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 657/2 v k.ú. Mladá Boleslav (DOMINO INVEST s.r.o.) k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 655/1 v k.ú. Mladá Boleslav (STK PECHA v.o.s.) k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi části pp. 289/35 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi (ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o.) k návrhu na doplnění usnesení - převod budovy bez čp. na stp v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Trejtnarovi) k návrhu na zrušení předkupního práva ve prospěch Statutárního města Mladá Boleslav k pp. 1075/10 v k.ú. Mladá Boleslav (pí. Pitáková a pí. Kuklová) k návrhu na schválení Smlouvy o budoucí smlouvě darovací a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Mladá Boleslav (ČR Česká správa sociálního zabezpečení) k návrhu na koupi pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) 1110/1 v katastrálním území Debř (pí Zátopková) k návrhu na prodej pp. 590/20 v k.ú. Řepov (manželé Devátí) k návrhu na prodej pp. 559/10 v k.ú. Mladá Boleslav (Bc. Štýbler) k návrhu na prodej pp. 280 v k.ú. Podlázky (manželé Wudyovi) k návrhu na přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt Zkvalitnění a modernizace výuky ZŠ Komenského nám. 91 Základní škola Komenského nám. 91, Mladá Boleslav, příspěvková organizace Statutárního města Mladá Boleslav k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/2 v roce 2009 vložení příplatku nad základní kapitál do společnosti SARA MB s.r.o. 2052

3 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o vyřízení interpelací b e r e j i n a v ě d o m í. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na zřízení Fondu rezerv a rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav a na schválení Statutu fondu rezerv a rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav a) zřízení Fondu rezerv a rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav (dále jen fond ) na základě důvodové zprávy, který nahrazuje dosavadní fond rezerv a rozvoje vedený v účetnictví města dle dříve platných předpisů v plném rozsahu s přechodem veškerých prostředků, pohledávek a závazků dosavadního fondu na nově zřízený fond b) text Statutu Fondu rezerv a rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav dle přílohy. I vedoucímu ekonomického odboru realizovat neprodleně výše uvedené usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na zřízení Sociálního fondu Statutárního města Mladá Boleslav a na schválení Statutu sociálního fondu Statutárního města Mladá Boleslav a) zřízení Sociálního fondu Statutárního města Mladá Boleslav (dále jen fond ) na základě důvodové zprávy, který nahrazuje dosavadní Sociální fond zřízený dle dříve platných právních předpisů v plném rozsahu s přechodem veškerých prostředků a pohledávek a závazků dosavadního Sociálního fondu na nově zřízený Sociální fond b) Statut Sociálního fondu Statutárního města Mladá Boleslav dle přílohy. 2053

4 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na navýšení příspěvku příspěvkovým organizacím zřízených statutárním městem Mladá Boleslav a návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 4/1 v roce 2009 A) a) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2009 Základní škole T.G.Masaryka a Mateřské škole Mladá Boleslav, Svatovítská 574, IČ , o částku ,- Kč na ,- Kč b) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2009 Základní škole Mladá Boleslav, Komenského nám.76, IČ , o částku ,- Kč na ,- Kč c) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2009 Základní škole Mladá Boleslav, Komenského nám.91, IČ , o částku ,- Kč na ,- Kč d) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2009 Dr.Edvarda Beneše Základní škole Mladá Boleslav, Laurinova 905, IČ , o částku ,- Kč na ,- Kč e) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2009 Základní škole Mladá Boleslav, Dukelská 1112, IČ , o částku ,- Kč na ,- Kč f) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2009 Základní škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, IČ , o částku ,-Kč na ,- Kč g) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2009 Základní škole Mladá Boleslav, Václavkova 1082, IČ , o částku ,- Kč na ,- Kč h) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2009 Základní škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, o částku 8 400,- Kč na ,- Kč i) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2009 Mateřské škole Štěpánka Mladá Boleslav, NA Celně 1117, IČ , o částku ,- Kč na ,- Kč j) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2009 Mateřské škole Čtyřlístek Mladá Boleslav,Havlíčkova 1000, IČ , o částku ,- Kč na ,- Kč B) rozpočtové opatření č. 4/1 v roce 2009: Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 06 ve výši ,-Kč z org.22, par.3412, pol Zimní stadion - provoz a údržba na tyto organizace a položky: a) kap. 6, org. 604, par. 3113, pol neinvestiční příspěvek (4. ZŠ) ve výši ,-Kč b) kap. 6, org. 601, par. 3113, pol neinvestiční příspěvek (1. ZŠ) ve výši ,-Kč c) kap. 6, org. 602, par. 3113, pol neinvestiční příspěvek (2. ZŠ) ve výši ,-Kč d) kap. 6, org. 603, par. 3113, pol neinvestiční příspěvek (3. ZŠ) ve výši ,-Kč e) kap. 6, org. 605, par. 3113, pol neinvestiční příspěvek (5. ZŠ) ve výši ,-Kč f) kap. 6, org. 606, par. 3113, pol neinvestiční příspěvek (6. ZŠ) ve výši ,-Kč g) kap. 6, org. 607, par. 3113, pol neinvestiční příspěvek (7. ZŠ) ve výši ,-Kč h) kap. 6, org. 608, par. 3113, pol neinvestiční příspěvek (8. ZŠ) ve výši 8 400,-Kč i) kap. 6, org. 409, par. 3111, pol neinvestiční příspěvek (MŠ Štěpánka) ve výši ,-Kč j) kap. 6, org. 414, par. 3111, pol neinvestiční příspěvek (MŠ Čtyřlístek) ve výši ,-Kč. 2054

5 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí grantu z Humanitárního fondu Středočeského kraje a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/3 rozpočtové opatření č. 4/3 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč navýšení příjmů - pol finanční dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví v roce 2009 na realizaci projektu Mladoboleslavské dny zdraví aneb Prevencí ke ZDRAVÍ a navýšení výdajů kapitoly 07 odboru stavebního a rozvoje města: organizace 205, par. 3319, pol Zdravé město. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/4 rozpočtové opatření č. 4/4 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRM: a) z org. 340, par. 6171, pol.6121 budova Magistrátu obřadní síň na org. 341, par. 6171, pol budova Magistrátu, Havlíčkova 1307 ODSH ve výši ,00 Kč b) z org. 292, par. 2212, pol chodníky a komunikace na org. 3105, par. 2212, pol zkapacitnění tř. V. Klementa ve výši ,00 Kč c) z org. 335, par. 3639, pol investice příměstské části na org. 3220, par. 2321, pol odkanalizování obce Bezděčín ve výši ,00 Kč. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na rozpočtové opatření č. 4/5 v roce 2009 (ROIN stav. obch. spol., Státní statek Čáslav, pí Zátopková) 2055

6 rozpočtové opatřením č. 4/5 v roce 2009 změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, přesun finančních prostředků z kap. 07, par. 2212, pol rezervy kapitálových výdajů ve výši ,- Kč na kap. 03, org. 231, par. 3639, pol nákup pozemků - ROIN, stavebně obchodní společnost ,- Kč - Státní statek Čáslav ,- Kč - pí. Zátopková ,- Kč I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/6 navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav a) rozpočtové opatření č. 4/6 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku 5 000,-Kč - navýšení příjmů neinvestiční dotace Ministerstva kultury, pol. 4116, a navýšení výdajů kap.6, org. 212, par. 3314, pol Městská knihovna neinvestiční příspěvek b) navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav o částku 5 000,-Kč na rok 2009 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/7 navýšení příspěvku Městskému divadlu Mladá Boleslav a) rozpočtové opatření č. 4/7 v roce 2009, spočívající v navýšení příspěvku příspěvkové organizace Městské divadlo Mladá Boleslav o částku ,-Kč přesunem z mzdových prostředků magistrátu snížení výdajů kap. 01, org. 107, 6171, položka 5011 platy zaměstnanců a navýšení výdajů kap. 06, org. 204, 3311, pol Městské divadlo Mladá Boleslav neinvestiční příspěvek, b) navýšení neinvestičního příspěvku od zřizovatele Městskému divadlu Mladá Boleslav o částku ,-Kč na rok

7 I vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy realizovat výše uvedené usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/8 v roce navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav a na poskytnutí dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s. a) rozpočtové opatření č. 4/8 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč: navýšení příjmů kap. 06, par. 3392, pol ve výši ,- Kč vratky transferů z minulých období, navýšení výdajů kap. 06, org. 213, 3392, pol ve výši ,- Kč - neinvestiční dotace (Kultura města Mladá Boleslav a.s.), b) poskytnutí : neinvestiční dotace ve výši ,- Kč na úhradu provozních nákladů společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s., IČ , se sídlem Dukelská 1093, Mladá Boleslav I vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání Zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/9 v roce 2009 úhrada za technické zhodnocení pozemků odstranění stavby letního kina rozpočtové opatření č. 4/9 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,60 Kč přesun ve výdajích: snížení výdajů kap. 07, 2212, pol rezervy kapitálových výdajů a navýšení výdajů kap. 03, org. 231, 3639, pol ostatní nákupy jinde nezařazené I vedoucímu odboru správy majetku města realizovat vypořádání závazku města vůči firmě BOSTAS a. s. ve výši ,60 Kč. 2057

8 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na spolufinancování projektu Příprava Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav, na schválení přijetí dotace a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a) spolufinancování projektu Příprava Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav (reg.č. CZ.1.15/3.1.00/ ), jehož celkové náklady činí ,- Kč, z rozpočtu města a schvaluje úhradu této částky, odpovídající 100 % celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu města na předfinancování projektu b) přijetí dotace ve výši ,- Kč na projekt Příprava Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav (reg.č. CZ.1.15/3.1.00/ ) od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, IČ c) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Příprava Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav (reg.č. CZ.1.15/3.1.00/ ), která bude uzavřena s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, IČ , dle přílohy. I vedoucímu odboru řízení projektů zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na spolufinancování projektu Řízení Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav, na schválení přijetí dotace a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a ) spolufinancování projektu Řízení Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav (reg.č. CZ.1.15/3.1.00/ ), jehož celkové náklady činí ,- Kč, z rozpočtu města a schvaluje úhradu této částky, odpovídající 100 % celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu města na předfinancování projektu b) přijetí dotace ve výši ,- Kč na projekt Řízení Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav (reg.č. CZ.1.15/3.1.00/ ) od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, IČ c ) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Řízení Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav (reg.č. CZ.1.15/3.1.00/ ), která bude uzavřena 2058

9 s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, IČ , dle přílohy I vedoucímu odboru řízení projektů zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí podílu města k dotaci v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR v roce 2009 poskytnutí finančních prostředků k úhradě podílu města k dotaci v rámci státního Programu regenerace MPR a MPZ ČR v roce 2009, a to: 1) Židovské obci v Praze, se sídlem Maiselova 18, Praha 1 (IČ ), zastoupené společností MATANA a.s., Malá Štupartská 1, Praha 1 (IČ ) - na obnovu a restaurování náhrobků židovského hřbitova v Mladé Boleslavi ve výši 200 tis. Kč (k navržené státní dotaci 300 tis.kč) 2) Bohuslavu Nevolovi (nar. xxx) a Zuzaně Nevolové (nar. xxx), oba bytem xxx, jako spoluvlastníkům nemovitosti - na etapu obnovy (stat. zajištění, obnova vnitřních zdí a omítek, stropů, kleneb, fasády) měšťanského domu čp.42 na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi ve výši 200 tis. Kč (k navržené státní dotaci 200 tis. Kč). č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí příspěvku v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2009 poskytnutí příspěvku města v rámci Městského programu regenerace městské památkové zóny 2009 z kapitoly 07 Janu Erychlebovi (nar. xxx) a Daně Erychlebové (nar. xxx), oba bytem xxx, na opravu střechy spojenou s výměnou krytiny na domě čp.30 na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi ve výši 100 tis. Kč. 2059

10 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí příspěvku v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2009 poskytnutí příspěvku města v rámci Městského programu regenerace městské památkové zóny 2009 z kapitoly 07 Janě Klackové (nar. xxx) a Václavu Klackovi (nar. xxx), oba bytem xxx, na opravu střechy a krovu domu čp.10/14, Na Kozině v Mladé Boleslavi ve výši 150 tis. Kč. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí příspěvku v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2009 poskytnutí příspěvku města v rámci Městského programu regenerace městské památkové zóny 2009 z kapitoly 07 Ruže Vujoševičové (nar. xxx), bytem xxx, na II. etapu opravy střechy a krovu nad dvorním průčelím domu (do Nádražní ulice) čp.142, v ulici Pražská brána v Mladé Boleslavi, ve výši 150 tis. Kč. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2009 organizacím na sportovní činnost mládeže poskytnutí neinvestičních dotací organizacím na sportovní činnost mládeže v roce 2009: a) Mgr. Martině Wudyové, Sadová 1/84, Kosmonosy, IČ , sportovní aerobic ,- Kč b) Tělovýchovné jednotě AUTO ŠKODA, U Stadionu 1322/II, Mladá Boleslav, IČ , volejbal ,- Kč I vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení dle bodu I. do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM. 2060

11 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestičních dotací roce 2009 společnostem BK Mladá Boleslav o.s., Tělovýchovná jednota Auto Škoda a Bruslařský klub Kraso Mladá Boleslav o.s. a) poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2009 ve výši ,-Kč Bruslařskému klubu Mladá Boleslav o.s., se sídlem Viničná 31, Mladá Boleslav, IČ na využívání ledové plochy zimního stadionu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy b) poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2009 ve výši ,-Kč Tělovýchovné jednotě Auto Škoda, oddílu krasobruslení, se sídlem U Stadionu 1322/II, Mladá Boleslav, IČ na využívání ledové plochy zimního stadionu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy c) poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2009 ve výši ,-Kč Bruslařskému klubu Kraso Mladá Boleslav o.s., se sídlem Viničná 31, Mladá Boleslav, IČ , na využívání ledové plochy zimního stadionu dle přílohy č. 3 důvodové zprávy d) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 400,- Kč na 1 hodinu využití tělocvičny zimního stadionu Bruslařskému klubu Mladá Boleslav o.s., se sídlem Viničná 31,29301 Mladá Boleslav, IČ , Tělovýchovné jednotě Auto Škoda,oddíl krasobruslení, se sídlem U Stadionu 1322/II, Mladá Boleslav, IČ a Bruslařskému klubu Kraso Mladá Boleslav o.s., se sídlem Viničná 31, Mladá Boleslav, IČ č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení podmínek pro poskytování dotací na volnočasové aktivity podmínky pro poskytování dotací na volnočasové aktivity dle přílohy č.1 důvodové zprávy. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na pravidla poskytování podpory BK Mladá Boleslav a.s. při využívání zimního stadionu v Mladé Boleslavi a na poskytnutí dotace na tuto činnost 2061

12 a) pravidla poskytování podpory pro BK Mladá Boleslav a.s.,se sídlem Na Vinici 31, Mladá Boleslav, IČ , při využívání zimního stadionu v Mladé Boleslavi, dle přílohy č.1 tohoto usnesení b) poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2009 ve výši ,- Kč dle smlouvy, která je přílohou č.2 tohoto usnesení c) rozpočtové opatření č. 4/10, přesun neinvestičních výdajů v rámci kapitoly 06 z org.22, par. 3412, pol ,- Kč ZS provoz a údržba na org.122, par.3419, pol.5222 a pol. 5213, ZS- dotace na sportovní využití ZS. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení Návrhu řešení rozvoje cyklodopravy na území města Mladá Boleslav na léta (dále jen Návrh) Návrh řešení rozvoje cyklodopravy na území města Mladá Boleslav na léta , dle přílohy tohoto usnesení I a) vedení města zařadit do rozpočtu města na rok 2010 finanční prostředky na realizaci akcí uvedených v předloženém Návrhu pod body 3 5 b) Mgr. Smutnému, náměstkovi primátora, provádět čtvrtletní kontrolu plnění úkolů z výše uvedeného návrhu a předkládat informace Radě města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na vydání nové obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje obecně závaznou vyhlášku o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, dle přílohy tohoto usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Mladá Boleslav, Václavkova

13 dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, se sídlem Václavkova 1040, Mladá Boleslav, PSČ , IČ , dle přílohy č. 1. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na odsouhlasení Souhlasného prohlášení (Ředitelství silnic a dálnic ČR) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne v bodě I I souhlasné prohlášení Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , se sídlem Komenského nám. č. 61, Mladá Boleslav a Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ , se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, dle přiloženého dokumentu I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 657/2 v k.ú. Mladá Boleslav (DOMINO INVEST s.r.o.) n e změnu prodejní ceny: z 5.500,- Kč/m 2 na... Kč/m 2 za prodej části pozemkové parcely 657/2 (ostatní plocha - zeleň) o výměře do m 2 v k.ú. Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví obchodní společnosti DOMINO INVEST s.r.o., IČ , se sídlem Komenského nám. 88/12, Mladá Boleslav. 2063

14 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 655/1 v k.ú. Mladá Boleslav (STK PECHA v.o.s.) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne změna výměry části převáděné pozemkové parcely I změnu výměry části pozemkové parcely 655/1 (ostatní plocha jiná plocha) v k.ú. Mladá Boleslav (dle nového GP č /2009 ze dne je tato část nově označená jako pp. 655/245 o výměře 135 m²) z cca 100 m 2 na 135 m 2 I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi části pp. 289/35 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi (ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o.) r e v o k u j e své usnesení č ze dne I koupi části pp. 289/35 (orná půda) o výměře do 302 m 2 v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi dle GP č /2007 ze dne : - pp. 289/44 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 12 m 2 - pp. 289/45 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 28 m 2 - pp. 289/58 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 262 m 2 z majetku firmy ROIN stavebně obchodní společnosti spol. s r.o., IČ , se sídlem Dukelská 290, Mladá Boleslav, do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav I, a to za cenu 200,- Kč/m 2 (odpovídající ceně prodeje, za kterou aktuální vlastníci pozemky nabyli) I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání RM. 2064

15 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne , na prodej budovy bez čp. na stp. 2955, stp a pp. 434/1, v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Trejtnarovi) r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu I prodej budovy bez čp. (garáž) na stavební parcele 2955, stavební parcely 2955 (zastavěná plocha a nádvoří - budova) o výměře 20 m 2 a pozemkové parcely 434/1 (trvalý travní porost) o výměře 410 m 2, v katastrálním území Mladá Boleslav, z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví (SJM) Miloše Trejtnara, nar. xxx a Kaliny Trejtnarové, nar. xxx, společně bytem xxx, a to za celkovou cenu ,- Kč, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na zrušení předkupního práva ve prospěch Statutárního města Mladá Boleslav k pp. 1075/10 v k.ú. Mladá Boleslav (pí. Pitáková a pí. Kuklová) zrušení věcného předkupního práva dohodou pro Statutární město Mladá Boleslav k pozemkové parcele 1075/10 (orná půda) o výměře m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav ve spoluvlastnictví paní Marie Kuklové, nar. xxx, bytem xxx (podíl 1/2), a paní Miloslavy Pitákové, nar. xxx, bytem xxx (podíl 1/2), zapsaného na listu vlastnictví č. 412 (v části C) pro obec Mladá Boleslav a katastrální území Mladá Boleslav s tím, že toto věcné předkupní právo bude z tohoto listu vlastnictví vymazáno I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. 2065

16 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení Smlouvy o budoucí smlouvě darovací a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě darovací a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslav mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a vlastníky pozemkové parcely 666 v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslav, dle přiloženého smluvního dokumentu I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení neprodleně; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Mladá Boleslav (ČR Česká správa sociálního zabezpečení) uzavření Směnné smlouvy č. 232/SS 1/07 mezi Statutárním městem Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav a Českou republikou Českou správou sociálního zabezpečení, IČ , se sídlem Křížová 25, Praha 5 Smíchov, dle přiloženého smluvního dokumentu I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení neodkladně; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na koupi pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) 1110/1 v katastrálním území Debř (pí Zátopková) 2066

17 koupi pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) 1110/1 o výměře 184 m 2 v katastrálním území Debř z majetku paní Zdeňky Zátopkové, nar. xxx, bytem xxx, do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, a to za cenu 100,-- Kč/m 2 I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej pp. 590/20 v k.ú. Řepov (manželé Devátí) prodej pozemkové parcely 590/20 (orná půda) o výměře 64 m 2 v katastrálním území Řepov z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví (SJM) Jana Devátého, nar. xxx a Hany Deváté, nar. xxx, společně bytem xxx, a to za cenu 100,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej pp. 559/10 v k.ú. Mladá Boleslav (Bc. Štýbler) prodej pozemkové parcely 559/10 (zahrada) o celkové výměře 140 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana Bc. Václava Štýblera, nar. xxx, bytem xxx, a to za cenu 100,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. 2067

18 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej pp. 270 v k.ú. Podlázky (manželé Wudyovi) prodej pozemkové parcely 270 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 8 m 2 v katastrálním území Podlázky z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví (SJM) Ing. Petra Wudy, nar. xxx a Naděždy Wudyové, nar. xxx, společně bytem xxx, a to za cenu 100,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt Zkvalitnění a modernizace výuky ZŠ Komenského nám. 91 Základní škola Komenského nám. 91, Mladá Boleslav, příspěvková organizace Statutárního města Mladá Boleslav a) přijetí dotace ve výši ,38 Kč na projekt Zkvalitnění a modernizace výuky ZŠ Komenského nám. 91 (reg.č. CZ.1.15/3.1.00/ ) od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, IČ b) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Zkvalitnění a modernizace výuky ZŠ Komenského nám. 91 (reg.č. CZ.1.15/3.1.00/ ), která bude uzavřena s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, IČ , dle přílohy I Mgr. Haně Mackové, pověřené řízením Základní školy Komenského nám. 91, Mladá Boleslav, zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru řízení projektů návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. 2068

19 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 4/2 v roce 2009 vložení příplatku nad základní kapitál do společnosti SARA MB s.r.o. rozpočtové opatření č. 4/2 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč přesun ve výdajích: snížení výdajů: kap. 07, org. 0000, 2212, pol ,- Kč rezervy kapitálových výdajů kap. 07, org. 0300, 3311, pol ,- Kč stav. investice Městské divadlo kap. 07, org. 3602, 2212, pol ,- Kč stav. investice SV tangenta 1. etapa a navýšení výdajů: kap. 07, org. 4000, 3429, pol ,- Kč nákup majetkových podílů vklad do společnosti SARA MB s.r.o. I vedoucímu odboru stavebního a rozvoje města zajistit realizaci vkladu příplatku nad základní kapitál do společnosti SARA MB s.r.o. ve výši ,- Kč. 2069

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 44 Vydána dne 21.10.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1480. Zpráva o vyřízení interpelací 1481. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 66 Vydána dne 26.3.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2185. Zpráva o vyřízení interpelací 2186. Doplnění návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 41 Vydána dne 23.9.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1357. Zpráva o vyřízení interpelací 1358. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 11 Vydána dne 28.1.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 160 Vydána dne 23.4.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5132. Návrh na navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 102 Vydána dne 14.12.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3270. Návrh na zajištění rozpočtových opatření v závěru

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 31 Vydána dne 1.7.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1063. Zpráva o vyřízení interpelací 1064. Návrh závěrečného

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 Číslo 54 Usnesení zastupitelstva města 1798. Zpráva o vyřízení interpelací S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Obsah: 1799. Návrh Obecně závazné vyhlášky o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2723. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 111 Vydána dne 22.5.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3675. Zpráva o vyřízení interpelací 3676. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 115 Vydána dne 26.6.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3844. Zápis o kontrole plnění usnesení Rady města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 131 Vydána dne 23.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4315. Zpráva o vyřízení interpelací 4316. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 155 Vydána dne 26.3.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4987. Zpráva o vyřízení interpelací 4988. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 22 Vydána dne 27. dubna 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 555. ke zprávě o vyřízení interpelací z jednání zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 83 Vydána dne 25. září 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2595. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 176 Vydána dne 29.9.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5921. Zpráva o vyřízení interpelací září 2014 5922.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 7 Vydána dne 22.12.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 217. Zpráva o vyřízení interpelací 218. Návrh na navýšení

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 182 Vydána dne 24.9.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5775. Zpráva o vyřízení interpelací 5776. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3463. k informaci o aktuálním stavu projektu výstavby BONDY

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 123 Vydána dne 28.8.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4084. Zpráva o vyřízení interpelací 4085. Zpráva o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 134. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav na rok

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 100 Vydána dne 27. února 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3262. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 45 Vydána dne 26. října 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1277. ke zprávě o vyřízení interpelací ze srpnového zasedání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 5 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 18 Vydána dne 27. 3. 2015 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 572. Návrh na schválení II. etapy revitalizace domů

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 166 Vydána dne 21.5.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5280. Zpráva o vyřízení interpelací 5281. Zpráva o

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 147 Vydána dne 19. května 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3645. ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 170 Vydána dne 25.6.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5431. Návrh závěrečného účtu Statutárního města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 151 Vydána dne 26.2.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4837. Zpráva o vyřízení interpelací 4838. Zpráva o

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 133 Vydána dne 27. ledna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3299. k návrhu na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu řádné veřejné zasedání zastupitelstva města ZM 95 (ve volebním období 28. zasedání) ze dne: 12.12.2013 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od 16:00 hodin Pořadová

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

15. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 3560 ze dne 23. 4. 2009, na revokaci usnesení ZM č. 3879 ze dne 25. 6. 2009 a na schválení Smlouvy o budoucí

15. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 3560 ze dne 23. 4. 2009, na revokaci usnesení ZM č. 3879 ze dne 25. 6. 2009 a na schválení Smlouvy o budoucí Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 20.5.2010 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 22.05.2014 od 17,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/4.2.8 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 16.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

ZM po projednání Usnesením č. 59/2016/14 I. Schvaluje program 14. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami.

ZM po projednání Usnesením č. 59/2016/14 I. Schvaluje program 14. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. Usnesení ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 25. 8. 2016 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí Usnesením č.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 16. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 20. září 2012 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 27.6.2016 Usnesení č. 341 /16-374 /16 341/16 Volba návrhové komise 342/16 Schválení programu 343/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 13. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 06. 12. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 13/1.1 Program 13.

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing.

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. USNESENÍ 41 SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 17.10.2016 Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014

U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014 U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A K R U P K A A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.04.2014 a

Více

Program 2. jednání Rady HMP dne 17.1.2012

Program 2. jednání Rady HMP dne 17.1.2012 Program 2. jednání Rady HMP dne 17.1.2012 Program P R O G R A M 2.jednání Rady HMP, které se koná dne 17. 1. 2012 K odsouhlasení - zápis z 1. jednání Rady HMP ze dne 10. 1. 2012 ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

40. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.3.2014

40. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.3.2014 40. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.3.2014 Usnesení číslo: 724/40Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - p. Mgr. Vojtěch Duba - mluvčí - p. Jiří Pravda -

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 11.08.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 21. 12. 2016 Usnesení č. 345/16 ZM program 15. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 346/16 ZM složení

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 10/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovateli

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 22 Vydána dne 29.4.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 768. Zpráva o vyřízení interpelací 769. Návrh na změnu

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 04.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

19/3 Kontrola přijatých usnesení Zastupitelstva města Příbora

19/3 Kontrola přijatých usnesení Zastupitelstva města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 24. ledna 2013 v jednacím sálu Piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Usnesení č. 2/2009. ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy

Usnesení č. 2/2009. ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy Usnesení č. 2/2009 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 25. 5. 2009 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 2.1.09 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu starosty

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 5.9.2016 Usnesení č. 375 /16-402 /16 375/16 Volba návrhové komise 376/16 Schválení programu 377/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 6. 9. 2012 Bod pořadu jednání: Převod práv a závazků - změna v osobě subjektu TREI Real Estate Czech Republic s.r.o. Zpracoval:

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 4. Změna rozpočtu roku 2012 rozpočtové opatření č. 4/2012; Bytové záležitosti (tisk R/423, R/429)

U S N E S E N Í. 4. Změna rozpočtu roku 2012 rozpočtové opatření č. 4/2012; Bytové záležitosti (tisk R/423, R/429) U S N E S E N Í z 38. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 25. dubna 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Provoz MŠ Kojetín, příspěvkové

Více

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 143/6/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více