Šampióni pro Afriku Přidej se do hry!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šampióni pro Afriku Přidej se do hry!"

Transkript

1 Šampióni pro Afriku Přidej se do hry! Globální vzdělávání s dětmi a mládeží v Evropě dokumentace

2 Obsah Úvodní slovo 3 Úvod 5 1. Aktéři 6-7 Salesiánská asociace Dona Boska, Praha (SADBA) Don Bosco Jugend Dritte Welt, Bonn (JDW) Salezjański Wolontariat Misyjny, Krakov (SWM) Jugend Eine Welt, Vídeň (JEW) Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, Řím (VIS) Jovenes y Desarollo, Madrid ( JyD) Salesian Planning and Development Office, Kapské Město (SPDO) 2. Podněty globálního vzdělávání Proč Šampióni pro Afriku? 8-15 Cílová skupina děti a mládež naděje pro budoucnost Předpoklady Cíle projektu To se mě týká! Identifikace učební postupy a aktivity kampaně Dva interaktivní dobrodružné příběhy Doprovodné výukové materiály Festival setkání Návštěvy škol Soutěž v šesti zemích Komunikační kanály One Love, One World, One Unity 3. Interaktivní dobrodružné příběhy nečinnost je neúspěch Čeho dosáhli Šampióni pro Afriku? Data Úspěch v učení a získání kompetencí Zeměpis Jihoafrické republiky Kompetence Představy o světě a angažovanost Postoje Přijetí způsobu výuky Setkání prostřednictvím Šampiónů pro Afriku Výzvy Dilema globálního vzdělávání Co se může ještě vylepšit Hlouběji do problému Vyučující v globálním vzdělávání 5. Příklady z praxe Rendsburg, Německo 3 minuty pro vzdělání, 3 minuty rámusu Zlín, Česká republika Co se můžeme naučit od Afriky? 6. Šampióni pro Afriku v číslech Závěr 29 Don Bosko v Jihoafrické republice Life Choices Já sám to mohu změnit Impressum 31-32

3 Vážení přátelé, několik měsíců po Mistrovství světa ve fotbale v Jihoafrické republice, na podzim 2010, mě při náhodném setkání oslovil jeden ředitel základní školy, která se také zapojila do projektu Šampióni pro Afriku. Moc vám děkujeme za možnost zapojit se do tohoto úžasného poznávání situace dětí afrického kontinentu a za mnoho podnětů a materiálu, který jsme rádi využili. Úžasná byla i soutěž a finále, kam jsme se také dostali... Podílet se na vytváření spravedlivějšího světa skrze výchovu a vzdělávání těch nejchudších, je jedním z důležitých poslání Salesiánské asociace Dona Boska, o. s. (SADBA). Věřím, že uskutečněný projekt Šampióni pro Afriku, na kterém jsme se mohli podílet, tomuto cíli také pomohl. Děkuji také všem, kteří se do tohoto projektu zapojili. Na dalších stránkách se můžete dozvědět, co všechno dobrého se podařilo uskutečnit. Jaroslav Vracovský, SDB předseda SADBY 3

4 4 Foto: Walther Möbius (7), Eric Miller (1)

5 Přidej se do hry! Join The Game! Foto: Eric Miller, Iconate Úvod Kampaní Šampióni pro Afriku nasměrovalo sedm organizací pracujících s mládeží a orien tujících se na rozvojovou problematiku pozornost na Jihoafrickou republiku, kde se v roce 2010 odehrávalo Mistrovství světa ve fotbale. Tyto organizace z Německa, Polska, České republiky, Itálie, Španělska, Rakouska a Jihoafrické republiky zaštiťovaly centrální organizace Don Bosco Network (DBN) a Don Bosco Youth Net (DBYN). MS ve fotbale se na africkém kontinentě konalo poprvé. Pro rozvojové organizace to bylo vítanou příležitostí, jak ukázat sociální výzvy země a představit velké možnosti rozvoje stejně jako nasazení a úsilí, s jakou místní obyvatelstvo hledá cestu z chudoby. Šampióni pro Afriku proto zavítali do světa slumů, ukázali nám tzv. odvrácenou stranu Kapského Města jak to rádi nazývají místní turističtí průvodci. Vlastní iniciativa, kreativita a nadšené rozvojové projekty ukázaly, že i v této problematické odvrácené zemi vždy znovu svítí slunce. Na této kampani v oblasti rozvojově-politického vzdělávání bylo mimořádné to, že jsme využili nové interaktivní médium: dvě počítačové dobrodružné hry umožňující žákům virtuální setkání s vrstevníky a vyzývající hráče, aby adekvátně rea govali v situacích, které jsou pro ně cizí. Během závěrečného čtyřdenního setkání asi 30 mladých lidí z evropských zúčastněných zemí uspořádalo na náměstí v polském Krakově veřejnou akci zaměřenou proti diskriminaci. Multimediální interaktivní dobrodružná hra zaměřená na oblast rozvojově-politického vzdělávání, kterou zde představujeme, je podle zpětné vazby partnerů a účastníků projektu metodologickou novinkou. Následující dokumentace Šampióni pro Afriku Přidej se do hry popisuje vznik tohoto výukového materiálu a jeho působení. Jelikož virtuální svět nemůže nikdy nahradit rea litu, bylo nedílnou součástí kampaně i osobní setkání s Jihoafričany. Dva mladí Jihoafričani cestovali šest týdnů po Evropě a setkávali se s žáky různých věkových skupin v šesti zemích. Tam, kde se objevili, nastávaly chvíle intenzivního vzájemného porozumění. Ale protože porozumění je teprve předstupněm ke změnám, je zapotřebí i impulzů k aktivitě. Soutěž ve všech partnerských zemích podporovala skvělé iniciativy škol a jednotlivých tříd. Za tým Šampióni pro Afriku: Hans-Jürgen Dörrich, Benedict Steilmann, Claudia Steiner 5

6 Sport je nedílnou součástí práce s mladými v salesiánských centrech. V Africe Foto: Benedict Steilmann, DB Bonn 1. Aktéři Salesiánská asociace Dona Boska, Praha (SADBA) Don Bosco Jugend Dritte Welt, Bonn (JDW) Salesiánská asociace Dona Boska je občanské sdružení, jehož hlavní činností je školení a vysílání dobrovolníků do salesiánských středisek v ČR i v zahraničí, především v rozvojových zemích. Úkolem salesiánských dobrovolníků je poskytovat dětem a mladým lidem smysluplné využití volného času, vzdělání, svůj čas a lásku. SADBA skrze své dobrovolníky pomáhá nejen místním dětem, ale i dobrovolníkům samotným v jejich osobním rozvoji, a společnosti, ve které dobrovolníci působí při výkonu své dobrovolné služby. Dalšími oblastmi, kde se SADBA realizuje, jsou celonárodní i mezinárodní aktivity pro mládež a rozvojová pomoc a osvěta v České republice. Tato rozvojová organizace podporuje již 30 let znevýhodněné děti a mládež v 92 zemích světa. Vyučuje a pracuje s mladými tam, kde to hoří například v Jihoafrické republice, kde chudoba vyhání děti na ulici, kde jsou rozbité rodiny a kde vzdělání není dostupné každému. V Německu připravuje tato organizace prostřednictvím materiálů a projektů globálního vzdělávání děti a mládež na život v globalizovaném světě a motivuje je k aktivitám solidarity pro spravedlivější svět. Partnerem organizace Don Bosco Jugend Dritte Welt jsou Salesiáni Dona Boska. Tento katolický řád má globální síť zařízení pro mezinárodní pomoc mladým a rozvojovou práci. Tato síť umožnila mimo jiné i zde popisovaný projekt, v němž JDW v roli Lead Agency převzala projektovou koordinaci. Salezjański Wolontariat Misyjny, Krakov (SWM) a v Evropě. Foto: Fernando Mejia (JyD Madrid) Tento spolek vznikl jako iniciativa mladých lidí, kteří chtěli pomoci potřebným ve vlastní zemi a v zahraničí. SWM posílá své dobrovolníky na tři měsíce až jeden rok do Afriky, Jižní Ameriky a východní Evropy. Podporují výchovné a vzděláva- 6

7 cí aktivity v místních komunitách, na stavebních projektech nebo v oblasti zdravotní péče. Spolupracovníci v Polsku shání prostředky a angažují se v šíření osvěty, obzvlášť globálního vzdělávání. Jugend Eine Welt, Vídeň ( JEW) Spolek Jugend Eine Welt Don Bosco Aktion Austria funguje již od roku 1997 a spolupracuje se Salesiány Dona Boska ve 130 zemích po celém světě kde se věnují práci se znevýhodněnými dětmi a mládeží. JEW podporuje rozvojové a vzdělávací projekty a projekty na pomoc v nouzi. V Rakousku šíří osvětu, umožňuje mladým lidem z Rakouska, aby vyjeli do zahraničí jako dobrovolníci a dělá sbírky, aby bylo možné financovat aktivity pro jeden svět. VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, Řím (VIS) VIS, která byla založena v roce 1986, představuje dnes jednu z největších rozvojových organizací Itálie. Práce této organizace je založena na křesťanských principech a byla inspirována charismatem Dona Boska. Jovenes y Desarollo, Madrid ( JyD) Nadace Jóvenes y Desarrollo (Nadace pro mladé a rozvoj) se od svého založení v roce 1988 silně zasazuje o globální vzdělávání. Učební model je založen na čtyřech pilířích: znalosti, jednání, soužití a bytí. Na základě rozvojových cílů tisíciletí, interkulturních hodnot a aktivního zapojení mládeže do společnosti pracuje JyD s pedagogickými koncepty, které jsou určeny pro chlapce a dívky ve věku mezi 12 a 20 roky. S vlastními výukovými materiály navštíví organizace JyD ročně 150 vzdělávacích center a soukromých zařízení v celém Španělsku. Ročně se tato nevládní organizace dostane k chlapců a dívek. Jóvenes y Desarrollo získalo v roce 2006 od španělského Ministerstva pro rozvojovou spolupráci (AECID) certifikát vzdělávací nezisková organizace zaměřená na rozvojovou spolupráci. Salesian Planning and D evelopment Office, Kapské Město (SPDO) Projekty mezinárodní spolupráce se zaměřují na sektor výchovy a vzdělání: integrace dětí ulice, zajištění lidských práv, podpora žen, vyučení řemesla a pomoc při vstupu na pracovní trh pro nejchudší a hlavně pro znevýhodněnou mládež. Kromě toho podporuje VIS mikropodniky a kooperativy, to vše ve spolupráci s místními salesiány, kteří realizují jednotlivé projekty. Tato spolupráce probíhá ve 120 zemích na jižní polokouli. V Itálii se VIS zabývá šířením osvěty, snaží se vybudovat kulturu solidarity, kde budou respektována lidská práva a tolerovány kulturní rozdílnosti. Podle VIS jsou vzdělání a kultura základní principy lidského rozvoje. Projektová kancelář v Kapském Městě je součástí jihoafrické salesiánské provincie. SPDO podporuje rozvoj projektů a programů realizovaných sale siánským řádem prostřednictvím plánování, provádění analýz, shánění finančních prostředků, koordinace, networkingu a evaluace. Pro projekt Šampióni pro Afriku zprostředkovalo SPDO kontakt s garanty a sociálními projekty zaměřenými na mládež, s dětmi z ulice, s dětmi a mladými z neformálních sídlišť, stejně jako přístup k odpovídajícím místům a regionům. Kromě toho SPDO poskytlo nepostradatelnou pomoc při vyhledávání informací a materiálů pro projekt. Jen díky jejich podpoře byla možná taková míra autentičnosti Šampiónů pro Afriku. 7

8 Foto: SWM (Krakov) 2. Podněty globálního vzdělávání Proč Šampióni pro Afriku? Děti a mládež 21. století vyrůstají v globalizovaném světě. Stále vzrůstající mobilita a nové komunikační a informační technologie umožňují lidem ze všech kontinentů, aby se k sobě navzájem přiblížili. Mizí hranice regionů a kulturních identit. Svět je stále propojenější, má více vrstev a je nepřehlednější. Globální vzdělávání zprostředkovává dětem a mládeži schopnosti, které jim pomohou se v tomto komplexním světě vyznat. Globální vzdělávání (v rámci vyučování) je nejen možné, nýbrž nutné pro každého z nás! Annalisa Raschiani, učitelka z Vigevano, Itálie Globální vzdělávání se zabývá také takovými tématy, která se odehrávají daleko od běžného života Evropana. Objekt výuky tak může být jen zprostředkovaný. Vlastní zkušenost je pak omezena na vnímání malých zlomků cizí reality, jako jsou např. recepty, hudba nebo hry. Iniciátoři Šampiónů pro Afriku rozvojové organizace zaměřené na vzdělávání posunuli těžiště z vnímání na prožití. Žáci a žákyně se pohybují ve vytvořeném virtuálním prostředí jihoafrické mládeže a jsou nuceni sami jednat. Výsledek byl umístěn na DVD. V roce 2010, roku fotbalového MS, bylo zdarma distribuováno kusů do šesti zemí zapojených do projektu. Cílová skupina děti a mládež naděje pro budoucnost Globální politika vedla již od počátku koloniálního věku až příliš často k ničivým a neperspektivním životním podmínkám, s jejichž dopady jsou děti a mládež na celém světě konfrontováni ještě dnes. Aby bylo možné uniknout tomuto vývoji a najít trvalé řešení, je předpokladem mít rozsáhlé znalosti a vědomosti o možnostech jednání. Globální vzdělávání ukazuje dětem a mladým lidem, že mnoho jejich všedních rozhodnutí má globální dopady a také dlouhodobé dopady na jejich vlastní život, i když si to mnohdy ještě sami neuvědomují. Pomáhá vytvářet kompetence, aby byli schopni tváří v tvář této komplexní realitě se zodpovědně rozhodovat. 8

9 Šampióni pro Afriku byli určeni pro děti a mládež mezi 8 a 18 roky. Materiály byly zpracovány pro dvě věkové skupiny: 8 až 12 let a 13 až 18 let. Obracely se na žáky a žákyně všech společens kých vrstev v České republice, Polsku, Rakousku, Itálii, Španělsku a Německu. Ekonomické a sociální zázemí dětí a mládeže v Evropě je většinou heterogenní a tím i jejich postoje, názory a žebříčky hodnot. Přesto také existují hranice přesahující společné znaky: různé studie zkoumající chování evropské mládeže zjistily, že solidární jednání a angažovanost jsou pozitivně hodnoceny obzvláště mezi mládeží ve věku 14 až 19 let. Mladí si zcela jasně vybírají, v čem se budou angažovat. Jejich solidarita se téměř vždy váže na bezprostřední okolí. Právě to ukazuje, jak je důležité rozšířit obzory a pohlé d n out i za tyto hranice. Ačkoli děti a mladí lidé rychle pociťují soucit, všechny země v projektu registrují snižující se toleranci vůči imigrantům, obzvlášť výrazný je tento trend v Itálii, Rakousku a Německu.1 S rostoucími ekonomickými problémy ve vlastní zemi, klesá ochota přispívat na solidaritu a boj proti chudobě v chudších zemích jihu. Podle jedné španělské studie si 54 procent mladých myslí, že nejdříve musí být vyřešeny problémy ve vlastní zemi, než se může pozornost zaměřit na mezinárodní pro blémy.2 Proudy uprchlíků z Afriky, přicházející na jih Itálie přes Středozemní moře, jsou jasným důkazem propojení vlastních problémů a problémů těch druhých. Výsledek studie ukazuje, jak je důležité znát souvislosti, také o těch druhých, cizích. Mladí lidé nositelé naděje a budoucnosti. Foto: godfer - Fotolia.com Osobní setkání je důležité, ale nikdy se nemůže dostat k tolika lidem, jako zkopírované výukové materiály. Díky fiktivnímu setkání v dobrodružných hrách si děti a mládež lépe uloží získané informace a zkušenosti, jelikož se jedná o kognitivně zprostředkované vědomosti. Dobrodružná hra na počítači použitá jako výukový materiál je pro děti a mladé vítanou změnou ke klasickému vyučování a otevírá dveře k tématům globalizace, rozvojové politiky, sociální spravedlnosti a angažovanosti. Příběh, ve kterém čtenáři sami mohou řídit jednání, je atraktivním podnětem pro diskuzi o dosud neznámém tématu. Předpoklady Při vývoji celého projektu Šampióni pro Afriku jsme si stanovili tyto základní předpoklady: 1 Shell-Jugendstudie 2006, S Vgl. Sondeo de opinión Conclusiones Juventud, Solidaridad y Volontariado 3era encuesta 2006, Hrsg.: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, INJUVE. Výsledek byl uložen na DVD kusů bylo v průběhu roku 2010 zdarma rozdistribuováno do šesti evropských projektových zemí. 9

10 Foto: Eric Miller Cíle projektu To se mě týká! Identifikace učební postupy a aktivity kampaně Kampaň Šampióni pro Afriku představuje jedinečnou interaktivní možnost, jak sez námit děti a mládež se sociální problematikou Jihoafrické republiky a podpořit společné jednání. Dieter Haller, německý velvyslanec v JARu Zdravíme všechny, kteří si zkusili uvařit milipap tak jako my, žáci ZŠ TGM ze Studénky. Máme projektový den zaměřený na chudobu ve světě. Uvařili jsme si milipap a dokonce jsme ho snědli. Nebylo to vůbec špatné, chutnalo nám to víc než ve školní jídelně!!! Ale kukuřičnou kaši jsme měli moc suchou. Jiří Brko Burček, Studénka, Česká republika 10 Fotbalové mistrovství světa v Africe! To tu ještě nebylo. Ale co víme o hostitelské zemi? Příliš málo! MS ve fotbale 2010 poskytlo šanci, aby se nějaký africký stát představil z jiných než katast rofálních důvodů. Napínavý příběh této země staví mladým lidem před oči sílu, s kterou se africké země snaží integrovat do globální společnosti a ukazuje, jak oprávněná je jejich žádost! Vedle toho byly stanoveny tři další obecnější cíle kampaně: Šampióni pro Afriku směřují zájem mladých lidí z Evropy na sociální výzvy Jihoafrické republiky Kampaň přispívá k tomu, aby byly různé cíle rozvojové práce silněji zakotveny ve společnosti. Vytvořený multimediální prostředek a aktivity věnovaly zvláštní pozornost tématům jako boj proti dětské chudobě, další vzdělávání, rovný přístup k chlapcům a dívkám, boj s nemocemi a férové jednání s lidmi kolem nás. Kampaň také přispívá k nárůstu obecné ochoty podporovat nejchudší země jihu. Autentické příběhy pomáhají přiblížit dané pros t- ředí a umožňují nám zažít danou situaci a identifikovat se s jednající osobou. Zkušenosti jihoafrické partnerské organizace Salesian Project Development Office (SPDO), dlouhodobá spolupráce mezi SPDO a Don Bosco JUGEND DRITTE WELT, stejně jako zážitky pedagogického týmu z jejich cesty po Jihoafrické republice, kde sbírali informace a materiály, se zasloužily o autentičnost Šampiónů pro Afriku. Podle názorů učitelů, spolupracovníků z rozvojových organizací, novinářů a pedagogů, je právě tato skutečnost obzvlášť silnou stránkou projektu. Dva interaktivní dobrodružné příběhy Aby se žáci mohli ponořit do příběhu, identifikovat se s vrstevníky ze hry a prožívat s nimi jejich radosti a strasti, je zapotřebí vytvořit autentické příběhy a adekvátní médium. Musí umět zprostředkovat každodenní situace a radosti mládeže z Jihoafrické republiky. Médium má vybízet k tomu, že žáci jsou schopni vysvětlit to, co prožili, vytvořit si názor a dojít k nějakému závěru. Proto vznikly dva interaktivní dobrodružné příběhy, každý pro jednu věkovou skupinu.

11 Tyty příběhy nabízí žákům u počítače pohledy do africké země, jak ji vidí domácí obyvatelé. Vítězové ulice je název příběhu pro mladší kategorii 8 až 12 let. Verze pro mládež od 13 let se jmenuje Dobrodružství v Kapském Městě. Počítačové hry byly zpřístupněny jak přes internet, tak také na zdarma dostupných DVD, aby bylo možné hru nainstalovat na počítače bez nutnosti internetového připojení. Klíčovými tématy byly: děti ulice, chudinské čtvrti, nebezpečí nákazy HIV/AIDS, kultura jižní Afriky, energie civilizované společnosti a šance díky vzdělání. Oba příběhy konfrontují hráče s nevyhnutelnou situací: Ocitají se v roli dítěte ulice a musí se v rámci svých možností vypořádat se situací, kterou vnímají jako negativní. V neposlední řadě jde ve hře také o to, že musí akceptovat fakt, že chybí jednoznačně dobré nebo špatné řešení a snést rozpory. V tomto prostředí jsou to žáci, kdo určuje kliknutím myši, jak se bude příběh dál vyvíjet učitelů a vedoucích mládežnických skupin z České republiky si objednalo DVD s touto hrou, aby přinesli do tříd kus jižní Afriky. V Německu se jednalo o učitelů a učitelek. Německá organizace JugendDritte Welt považuje Šampióny pro Afriku za svoji dosud nejúspěšnější vzdělávací kampaň. Doprovodné výukové materiály Abychom se dostali od viditelných věcí ležících na povrchu k politickým a společenským strukturám, které stojí v pozadí, a které jsou pro pochopení děje a celé situace důležité, vznikly doprovodné výukové materiály. Tematické celky, s kterými se žáci ve hře setkávají a které mohly být následně ve vyučovacích rozpracovány, byly připraveny s ohledem na situaci v partnerských zemích. Např. Jak se potýkáme s chudobou u nás? Závisí šance na vzdělání na sociálním postavení? Jak musí vypadat soužití různých kultur (v rámci vlastní země i světa), aby byly vytvoře- Foto: Eric Miller Grafik: Antonia Kühn, Iconate/Goldener Westen ny pro všechny obstojné životní podmínky? Učitelé obdrželi hotové výukové materiály s návr hy, jak je metodologicky použít. Tento materiál mohli použít jako podklad pro své vyučování. Materiál byl ve formě Pdf-dokumentů na DVD nebo bylo možné ho stáhnout z webových stránek join-the-game.org. Výukové materiály byly k dispozici ve všech jazycích evropských partnerských zemí a v angličtině pro případné použití v anglických projektech či hodinách angličtiny a pro partnerské organizace v Jihoafrické republice. Autoři Margret Datz a Martin Geisz, oba dva učitelé a specialisté na globální vzdělávání, nastínili a kontrolovali vytváření multi mediálních dobrodružných příběhů. Margret Datz vytvořila pro děti vlastní výukové stránky, kde byly zaručené zdroje informací a Martin Geisz procházel nespočet internetových odkazů v šesti zemích, aby mohl mládeži nabídnout informace k další rešerši. Dobrodružné příběhy vyžadují vždy znovu, aby se žáci sami rozhodli, jak bude děj pokračovat. Tak mohou sami zakusit, jaké to je být v cizím světě a mohou si vyzkoušet svůj hodnotový systém. Z letáku k projektu Šampióni pro Afriku jsou výhra! Můžu použít hru v tolika různých předmětech a nejen k tématu fotbal. Julia Gmeiner, učitelka z Bregenz, Rakousko 11

12 Festival setkání Thumbs up! křičí Brian Matola. Thumbs up! křičí 97 žáků a žákyň z gymnázia St.-Ursula v Geisenheimu a opakují, co jim předcvičuje živý Jihoafričan: oba palce nahoru. Po několika dalších povelech se všichni otáčí a nahlas se u toho smějí. Točí se v kruhu a mají přitom zvednuté palce, k sobě sražená kolena, vyplazený jazyk a vystrčený zadek. Zpívají Atschihka Dschaaif. Co to znamená? To je jedno. Hlavně že je to zábava a to velká. Schirmherr Giovane Dober se setkal s mladými Jihoafričany. Foto: Walter Möbius Prostřednictvím této hry a workshopu jsem si uvědomila, že Afrika je víc než jen kontinent, kde žijí chudí. Jihoafrická republika jako Národ duhy toho má tolik co nabídnout. Od lidí ze slumů bychom se toho mohli spoustu naučit! Jednou bych se tam chtěla podívat. Lisa, 16 let, Vídeň, Rakousko Hrál jsem hru s dětmi v angličtině, němčině a italštině! Je to úžasné i pro výuku jazyků. Hermann Huber, učitel ve St. Veit, Rakousko Výtečná věc pro práci s žáky! Použil jsem to v hodinách anglického jazyka. Pro žáky to nebyly jenom jazyková cvičení ale i báječná hodina, v které mohli rozvíjet svou aktivitu a citlivost! Z dotazníku pro učitele, Polsko Obzvlášť didaktické materiály jsem využila ve vyučování i v německém jazyce a etické výchově. Angelika Willam, učitelka ve Vídni, Rakousko To, že se žáci vždy znovu intenzivně zabývali hrou, ponořili se do ní a koncentrovali se na ni, dokazuje, jak vážně to brali. Když se pustili do hry, ztotožnili se s hracími postavami. Od: Switil, Koshina, Globální vzdělávání prostřednictvím fiktivního setkání kvalitativní průzkum globálního vzdělávání v kontextu interaktivní dobrodružné hry na počítači (diplomová práce, Vídeňská univerzita) Návštěva Matola a jeho kolegy Nkosana Mkhize byla vedle dobrodružných příběhů dalším klíčovým prvkem této vzdělávací kampaně Šampióni pro Afriku. Oba dva cestovali téměř sedm týdnů po šesti zemích, které se účastnily kampaně. Oba dva pracují s mládeží jako sociální pracovníci v Life Choices, programu na prevenci HIV v Kapském Městě. Díky tomu pro ně nebylo žádnou novinkou bavit se s mládeží o citlivých tématech. Používali celou řadu nových metod, které vyvolaly u učitelů a projektových spolupracovníků respekt. Svým dramaturgicky a choreograficky perfektně zinscenovaným představením nás provedli jihoafrickými dějinami od Shaka Zulu a jeho boji proti anglické koloniální nadvládě až k mírovému zdolání apartheidu Nelsonem Mandelou. Jihoafrická republika ve zkratce ale společně. Vždy byla na jejich představení vidět inspirace jejich vlastní zkušeností z práce s mládeží z barevných a černých chudinských čtvrtí Kapského Města.3 Brian a Nkosana zakomponovali do své show také různé africké písně a pohybové hry, které prolomily ledy a stmelily všechny zúčastněné. Atschihka Dschaaif! Jedním z nejsilnějších momentů představení bylo, když se šeptajícím hlasem Brian Matola zeptal diváků: Do you think, the South-Africans still wear spears and shields? Do you think 3 Více informací o Life Choices naleznete na poslední straně. 12

13 Foto: Benedict Steilmann, DB Bonn that? Herci sami odpověděli na otázku jasným ne a místo toho ukázali živé tradice moderního sebevědomého afrického státu. Když odděláte z mého obličeje černou barvu a já z vašeho světlou, co myslíte, že zůstane?, ptal se vždy na konci představení Nkosana Mkhize. Humanity lidskost. Každý projektový partner navštívil ve své zemi tolik škol, kolik dokázal svými pracovníky pokrýt. Ne všichni projektoví partneři pracovali společně s jihoafrickými kolegy. Příslušnost do sítě Dona Boska (Don Bosco Network) a do salesiánské rodiny umožnila každému z partnerů projektu, aby si hodnověrně představil, jakým způsobem jihoafričtí salesiáni pracují na různých programech. Celkově uspořádali Brian a Nkosana po Evropě 44 představení. Téměř mladých lidí je vidělo, z toho na stadionu v Linci (Rakousko), kde byli oba Jihoafričani čestnými hosty festivalu Fair Play World Festival. Jejich poselství zní: Nechte, ať se my ze severu a z jihu lépe poznáme a porozumíme si. Projektoví spolupracovníci ukazovali při návštěvách škol fotky z Afriky a připojili k nim vždy nějaký příběh. Jihoafrická republika, stějně jako tomu bylo u dobrodružných příběhů, dostala osobní podobu. Do léta bylo navštíveno 451 škol, přibližně žákyň a žáků. Návštěvy škol Oni jsou všichni opravdu skuteční!, zjistila jedna žákyně během promítání fotek k Šampiónům pro Afriku. Rozeznala obrázky a osoby z dobrodružných příběhů. Teprve návštěva projektového koordinátora v její třídě pro ni byla rozhodujícím důkazem, že téměř všechny příhody a osoby z Dobrodružství v Kapském Městě jsou skutečné. Autentičnost takto široce pojatého vzdělávacího projektu závisí i na jednotlivých tvářích, důvěryhodných představitelích výukového obsahu. 4 Do počtů jsou zahrnuty i různé organizované mládežnické skupiny. Existuje vlastně nějaká země, kde utlačují černí bílé? Proč je barva pleti tak důležitá? Timmi, 6 let, Gmunden, Rakousko Naučil jsem se, že tamní lidi, i přes všechny problémy, dokážou milovat. Z dotazníku pro žáky, Polsko Globální výchova se zaměřuje na rozvoj individuálních a kolektivních schopností k jednání ve znamení celosvětové solidarity. Spolek pro rozvojovou politiku německých nestátních organizací/ Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisation/ VENRO 13

14 Do soutěže byly zaslány opravdu velmi kreativní a nápadité příspěvky z šesti evropských zemí. Přes všechny rozdíly měly projekty jedno společné, jasně vyjadřovaly solidaritu. Soutěže se zúčastnilo 85 soutěžních týmů. Cenami bylo oceněno 26 soutěžních týmů. Komunikační kanály Soutěž v šesti zemích Foto: Christiane Rein, JEW, Vídeň Cílem tohoto vzdělávacího projektu bylo, vést žáky a žákyně k vlastní aktivitě v oblasti rozvojové politiky. V soutěži o vlastní rozvojový projekt nešlo o kvantitu, ale spíše o to, aby její účastníci svým příspěvkem veřejnou akcí ukázali, že jde ovlivnit realitu a dokázali sobě i ostatním, že všichni máme kompetence k této změně přispět. Soutěž s heslem Přidej se do hry! vyzývala, aby se mladí vlastními kreativními nápady zapojili do aktivit pro lepší svět. Některé partnerské země vyhlásily jako hlavní výhru soutěže účast na Mezinárodním meetingu mladých v Krakově. Klíčovou roli v oslovení naší cílové skupiny hráli učitelé, učitelky a další pracovníci z pedagogické oblasti. Museli být přesvědčeni o spolupráci. Obzvláště byl brán zřetel na jejich profesní zájem. Výukové materiály z tohoto důvodu obsahovaly už hotové pracovní listy, které mohly být hned použity ve vyučování. Nabídka dalšího vzdělávání učitelů a návštěvy projektových spolupracovníků ve vyučování vzbudila další zájem o účast na kampani Šampióni pro Afriku. Propagační letáček kampaně byl zaslán kolem učitelkám a učitelům v zemích účastnících se projektu. Termín pro rozesílání letáků byl 11. červen 2009, což bylo přesně jeden rok před vypuknutím Mistrovství světa ve fotbale v Johannesburgu a Kapském Městě. Naše video vyhrálo první místo v soutěži. Díky tomu mohli někteří žáci učinit v Krakově úžasnou zkušenost. Annalisa Raschiani, učitelka z Vigevano, Itálie Do školy nám přišel dopis i s výukovým DVD. To obsahovalo interaktivní hru a informace o Jihoafrické republice. Možnost zapojit se do projektu jsem nabídl dětem na druhém stupni. Ujaly se toho žákyně sedmé třídy a zcela samostatně zpracovaly video, kde ukázaly rozdíly mezi Evropou a Afrikou. Mělo to velký úspěch! Miroslav Škarka, Zlín, Česká republika Patron projektu v Německu a ve Španělsku: fotbalová hvězda Giovane Elber (FC Bayern, Real Madrid) podporoval globální vzdělávání. Foto: Wolf, DB Bonn 14

15 Setkání v polském Krakově od 8. do 12. září bylo jedno velké dobrodružství. I když skutečné dobrodružství začalo už mnohem dřív, když projekt Šampióni pro Afriku Přidej se do hry okouzlil tisíce mladých lidí z různých evropských regionů a ukázal světlé i temné stránky neznámé země, jakou pro mnohé země Národu duhy je. Ze španělské strany byla nadace Jóvenes y Desarrollo (Nadace pro mladé a rozvoj) zastoupena čtyřmi dívkami z Red de Jóvenes (Síť pro mládež). Vidět lidi, kteří jsou tak odlišní, pochází z naprosto jiných míst a jsou motivovaní jít kupředu, nás naplnilo novou silou. My vychovatelé jsme tam narazili na 30 mladých lidí, se všemi jejich iluzemi a obavami, kromě jiného i z jazykové bariéry. Každá delegace byla rozdílného věku, vzdělávacího systému, kultury a původu. V jednom se ale všichni shodli: Chtěli se dozvědět víc o Jihoafrické republice a my jsme jim tyto informace chtěli poskytnout. Ve workshopech jsme zpracovávali hodnoty jako respekt před zrovnoprávněním všech lidí, což je důležitou zbraní proti diskriminaci. Ale nepracovali jsme pořád. Volný čas hrál také významnou roli. Posílil soudržnost a promíchání barev skupiny. My vychovatelé jsme mladým přiblížili osobnost Nelsona Mandely a mladí nám na oplátku představili důležité osobnosti svých zemí. Česká dobrovolnice, pocházející původně z Lesotha, nás naučila ještě víc o kultuře jižní Afriky. Získané poznatky mohli mladí využít ve workshopech. Nejdůležitějšími prvky společného pobytu byly respekt a tolerance. Toto setkání bylo korunováno akcí na krakovském hlavním náměstí, během které jsme všechno, co jsme se naučili o Jihoafrické republice, předávali kolemjdoucím, abychom v nich probudili zájem o téma, které je tak důležité pro budoucnost globálního světa. Plni dojmů a zážitků jsme se vrátili domů. Mladí navázali kontakty, které stále ještě trvají. José Barquero Ruiz-Olivares, JyD Krakow was the best!!!! Foto: Fernando Mejia Toro (JyD Madrid) Zároveň byla spuštěna webová stránka join- -the-game.org v německé, polské, české, italské, španělské a anglické verzi. Většina objednávek šla přes vyplnění formuláře na webu. Podle statistik byly objednávky obdržené poštou na druhém místě. Krakow was the best!!!! The very, very Best!!!!!!!!!!!!! Thank you so much!!!!!!!!!!! Marek Liška, Hradec Králové, Česká republika V Krakově jsme se naučili, že společná práce, respekt, nasazení, přátelství, ale také možnost a schopnost potkávat nové lidi, společně si hrát a smát se, můžou být cestou, jak čelit diskriminaci a rasismu. Annalisa Raschiani, učitelka z Vigevano, Itálie 15

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách Autoři: Mirka Belhová, Bella Bello Bitugu, Lucie Juříková, Veronika Semelková Odborná konzultace:

Více

Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře,

Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře, Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře, výtisk, který držíte v rukou, spojuje příjemné s užitečným. Jako plánovací diář vám umožní dopodrobna si naplánovat vaše aktivity na celý kalendářní

Více

ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE

ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE Komparativní studie Studie srovnává přístupy švýcarského a českého systému práce s dětmi a možnostmi využívání volného času. Příručka slouží

Více

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena.

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Blanka Blažková Autoři: Blanka Blažková, Miroslava Belhová, Martina Nuslauerová, Martin Bjaloň Spolupracovali: Miroslava

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Mentoring a využití jeho metod na střední škole

Mentoring a využití jeho metod na střední škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod na střední škole Obr.1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě

PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě Based on the project PreQual http://prequalsteps.maiz.at PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě Zprávy

Více

Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům

Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům OMP A S Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům OMPAS Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům Patricia Brander Rui Gomes Ellie Keen Marie-Laure Lemineur Bárbara Oliveira Jana Ondráčková AlessioSurian

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářská práce Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Volunteer activities focused on the form of work One to one Vedoucí

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

Jak a proč být průvodcem cizince

Jak a proč být průvodcem cizince Jak a proč být průvodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vladislav Günter Lenka Pavelková Tomáš Hudec Kristýna Šlajsová Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. Tato příručka vznikla v rámci projektu

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Kristýna TILLOVÁ Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více