Šampióni pro Afriku Přidej se do hry!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šampióni pro Afriku Přidej se do hry!"

Transkript

1 Šampióni pro Afriku Přidej se do hry! Globální vzdělávání s dětmi a mládeží v Evropě dokumentace

2 Obsah Úvodní slovo 3 Úvod 5 1. Aktéři 6-7 Salesiánská asociace Dona Boska, Praha (SADBA) Don Bosco Jugend Dritte Welt, Bonn (JDW) Salezjański Wolontariat Misyjny, Krakov (SWM) Jugend Eine Welt, Vídeň (JEW) Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, Řím (VIS) Jovenes y Desarollo, Madrid ( JyD) Salesian Planning and Development Office, Kapské Město (SPDO) 2. Podněty globálního vzdělávání Proč Šampióni pro Afriku? 8-15 Cílová skupina děti a mládež naděje pro budoucnost Předpoklady Cíle projektu To se mě týká! Identifikace učební postupy a aktivity kampaně Dva interaktivní dobrodružné příběhy Doprovodné výukové materiály Festival setkání Návštěvy škol Soutěž v šesti zemích Komunikační kanály One Love, One World, One Unity 3. Interaktivní dobrodružné příběhy nečinnost je neúspěch Čeho dosáhli Šampióni pro Afriku? Data Úspěch v učení a získání kompetencí Zeměpis Jihoafrické republiky Kompetence Představy o světě a angažovanost Postoje Přijetí způsobu výuky Setkání prostřednictvím Šampiónů pro Afriku Výzvy Dilema globálního vzdělávání Co se může ještě vylepšit Hlouběji do problému Vyučující v globálním vzdělávání 5. Příklady z praxe Rendsburg, Německo 3 minuty pro vzdělání, 3 minuty rámusu Zlín, Česká republika Co se můžeme naučit od Afriky? 6. Šampióni pro Afriku v číslech Závěr 29 Don Bosko v Jihoafrické republice Life Choices Já sám to mohu změnit Impressum 31-32

3 Vážení přátelé, několik měsíců po Mistrovství světa ve fotbale v Jihoafrické republice, na podzim 2010, mě při náhodném setkání oslovil jeden ředitel základní školy, která se také zapojila do projektu Šampióni pro Afriku. Moc vám děkujeme za možnost zapojit se do tohoto úžasného poznávání situace dětí afrického kontinentu a za mnoho podnětů a materiálu, který jsme rádi využili. Úžasná byla i soutěž a finále, kam jsme se také dostali... Podílet se na vytváření spravedlivějšího světa skrze výchovu a vzdělávání těch nejchudších, je jedním z důležitých poslání Salesiánské asociace Dona Boska, o. s. (SADBA). Věřím, že uskutečněný projekt Šampióni pro Afriku, na kterém jsme se mohli podílet, tomuto cíli také pomohl. Děkuji také všem, kteří se do tohoto projektu zapojili. Na dalších stránkách se můžete dozvědět, co všechno dobrého se podařilo uskutečnit. Jaroslav Vracovský, SDB předseda SADBY 3

4 4 Foto: Walther Möbius (7), Eric Miller (1)

5 Přidej se do hry! Join The Game! Foto: Eric Miller, Iconate Úvod Kampaní Šampióni pro Afriku nasměrovalo sedm organizací pracujících s mládeží a orien tujících se na rozvojovou problematiku pozornost na Jihoafrickou republiku, kde se v roce 2010 odehrávalo Mistrovství světa ve fotbale. Tyto organizace z Německa, Polska, České republiky, Itálie, Španělska, Rakouska a Jihoafrické republiky zaštiťovaly centrální organizace Don Bosco Network (DBN) a Don Bosco Youth Net (DBYN). MS ve fotbale se na africkém kontinentě konalo poprvé. Pro rozvojové organizace to bylo vítanou příležitostí, jak ukázat sociální výzvy země a představit velké možnosti rozvoje stejně jako nasazení a úsilí, s jakou místní obyvatelstvo hledá cestu z chudoby. Šampióni pro Afriku proto zavítali do světa slumů, ukázali nám tzv. odvrácenou stranu Kapského Města jak to rádi nazývají místní turističtí průvodci. Vlastní iniciativa, kreativita a nadšené rozvojové projekty ukázaly, že i v této problematické odvrácené zemi vždy znovu svítí slunce. Na této kampani v oblasti rozvojově-politického vzdělávání bylo mimořádné to, že jsme využili nové interaktivní médium: dvě počítačové dobrodružné hry umožňující žákům virtuální setkání s vrstevníky a vyzývající hráče, aby adekvátně rea govali v situacích, které jsou pro ně cizí. Během závěrečného čtyřdenního setkání asi 30 mladých lidí z evropských zúčastněných zemí uspořádalo na náměstí v polském Krakově veřejnou akci zaměřenou proti diskriminaci. Multimediální interaktivní dobrodružná hra zaměřená na oblast rozvojově-politického vzdělávání, kterou zde představujeme, je podle zpětné vazby partnerů a účastníků projektu metodologickou novinkou. Následující dokumentace Šampióni pro Afriku Přidej se do hry popisuje vznik tohoto výukového materiálu a jeho působení. Jelikož virtuální svět nemůže nikdy nahradit rea litu, bylo nedílnou součástí kampaně i osobní setkání s Jihoafričany. Dva mladí Jihoafričani cestovali šest týdnů po Evropě a setkávali se s žáky různých věkových skupin v šesti zemích. Tam, kde se objevili, nastávaly chvíle intenzivního vzájemného porozumění. Ale protože porozumění je teprve předstupněm ke změnám, je zapotřebí i impulzů k aktivitě. Soutěž ve všech partnerských zemích podporovala skvělé iniciativy škol a jednotlivých tříd. Za tým Šampióni pro Afriku: Hans-Jürgen Dörrich, Benedict Steilmann, Claudia Steiner 5

6 Sport je nedílnou součástí práce s mladými v salesiánských centrech. V Africe Foto: Benedict Steilmann, DB Bonn 1. Aktéři Salesiánská asociace Dona Boska, Praha (SADBA) Don Bosco Jugend Dritte Welt, Bonn (JDW) Salesiánská asociace Dona Boska je občanské sdružení, jehož hlavní činností je školení a vysílání dobrovolníků do salesiánských středisek v ČR i v zahraničí, především v rozvojových zemích. Úkolem salesiánských dobrovolníků je poskytovat dětem a mladým lidem smysluplné využití volného času, vzdělání, svůj čas a lásku. SADBA skrze své dobrovolníky pomáhá nejen místním dětem, ale i dobrovolníkům samotným v jejich osobním rozvoji, a společnosti, ve které dobrovolníci působí při výkonu své dobrovolné služby. Dalšími oblastmi, kde se SADBA realizuje, jsou celonárodní i mezinárodní aktivity pro mládež a rozvojová pomoc a osvěta v České republice. Tato rozvojová organizace podporuje již 30 let znevýhodněné děti a mládež v 92 zemích světa. Vyučuje a pracuje s mladými tam, kde to hoří například v Jihoafrické republice, kde chudoba vyhání děti na ulici, kde jsou rozbité rodiny a kde vzdělání není dostupné každému. V Německu připravuje tato organizace prostřednictvím materiálů a projektů globálního vzdělávání děti a mládež na život v globalizovaném světě a motivuje je k aktivitám solidarity pro spravedlivější svět. Partnerem organizace Don Bosco Jugend Dritte Welt jsou Salesiáni Dona Boska. Tento katolický řád má globální síť zařízení pro mezinárodní pomoc mladým a rozvojovou práci. Tato síť umožnila mimo jiné i zde popisovaný projekt, v němž JDW v roli Lead Agency převzala projektovou koordinaci. Salezjański Wolontariat Misyjny, Krakov (SWM) a v Evropě. Foto: Fernando Mejia (JyD Madrid) Tento spolek vznikl jako iniciativa mladých lidí, kteří chtěli pomoci potřebným ve vlastní zemi a v zahraničí. SWM posílá své dobrovolníky na tři měsíce až jeden rok do Afriky, Jižní Ameriky a východní Evropy. Podporují výchovné a vzděláva- 6

7 cí aktivity v místních komunitách, na stavebních projektech nebo v oblasti zdravotní péče. Spolupracovníci v Polsku shání prostředky a angažují se v šíření osvěty, obzvlášť globálního vzdělávání. Jugend Eine Welt, Vídeň ( JEW) Spolek Jugend Eine Welt Don Bosco Aktion Austria funguje již od roku 1997 a spolupracuje se Salesiány Dona Boska ve 130 zemích po celém světě kde se věnují práci se znevýhodněnými dětmi a mládeží. JEW podporuje rozvojové a vzdělávací projekty a projekty na pomoc v nouzi. V Rakousku šíří osvětu, umožňuje mladým lidem z Rakouska, aby vyjeli do zahraničí jako dobrovolníci a dělá sbírky, aby bylo možné financovat aktivity pro jeden svět. VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, Řím (VIS) VIS, která byla založena v roce 1986, představuje dnes jednu z největších rozvojových organizací Itálie. Práce této organizace je založena na křesťanských principech a byla inspirována charismatem Dona Boska. Jovenes y Desarollo, Madrid ( JyD) Nadace Jóvenes y Desarrollo (Nadace pro mladé a rozvoj) se od svého založení v roce 1988 silně zasazuje o globální vzdělávání. Učební model je založen na čtyřech pilířích: znalosti, jednání, soužití a bytí. Na základě rozvojových cílů tisíciletí, interkulturních hodnot a aktivního zapojení mládeže do společnosti pracuje JyD s pedagogickými koncepty, které jsou určeny pro chlapce a dívky ve věku mezi 12 a 20 roky. S vlastními výukovými materiály navštíví organizace JyD ročně 150 vzdělávacích center a soukromých zařízení v celém Španělsku. Ročně se tato nevládní organizace dostane k chlapců a dívek. Jóvenes y Desarrollo získalo v roce 2006 od španělského Ministerstva pro rozvojovou spolupráci (AECID) certifikát vzdělávací nezisková organizace zaměřená na rozvojovou spolupráci. Salesian Planning and D evelopment Office, Kapské Město (SPDO) Projekty mezinárodní spolupráce se zaměřují na sektor výchovy a vzdělání: integrace dětí ulice, zajištění lidských práv, podpora žen, vyučení řemesla a pomoc při vstupu na pracovní trh pro nejchudší a hlavně pro znevýhodněnou mládež. Kromě toho podporuje VIS mikropodniky a kooperativy, to vše ve spolupráci s místními salesiány, kteří realizují jednotlivé projekty. Tato spolupráce probíhá ve 120 zemích na jižní polokouli. V Itálii se VIS zabývá šířením osvěty, snaží se vybudovat kulturu solidarity, kde budou respektována lidská práva a tolerovány kulturní rozdílnosti. Podle VIS jsou vzdělání a kultura základní principy lidského rozvoje. Projektová kancelář v Kapském Městě je součástí jihoafrické salesiánské provincie. SPDO podporuje rozvoj projektů a programů realizovaných sale siánským řádem prostřednictvím plánování, provádění analýz, shánění finančních prostředků, koordinace, networkingu a evaluace. Pro projekt Šampióni pro Afriku zprostředkovalo SPDO kontakt s garanty a sociálními projekty zaměřenými na mládež, s dětmi z ulice, s dětmi a mladými z neformálních sídlišť, stejně jako přístup k odpovídajícím místům a regionům. Kromě toho SPDO poskytlo nepostradatelnou pomoc při vyhledávání informací a materiálů pro projekt. Jen díky jejich podpoře byla možná taková míra autentičnosti Šampiónů pro Afriku. 7

8 Foto: SWM (Krakov) 2. Podněty globálního vzdělávání Proč Šampióni pro Afriku? Děti a mládež 21. století vyrůstají v globalizovaném světě. Stále vzrůstající mobilita a nové komunikační a informační technologie umožňují lidem ze všech kontinentů, aby se k sobě navzájem přiblížili. Mizí hranice regionů a kulturních identit. Svět je stále propojenější, má více vrstev a je nepřehlednější. Globální vzdělávání zprostředkovává dětem a mládeži schopnosti, které jim pomohou se v tomto komplexním světě vyznat. Globální vzdělávání (v rámci vyučování) je nejen možné, nýbrž nutné pro každého z nás! Annalisa Raschiani, učitelka z Vigevano, Itálie Globální vzdělávání se zabývá také takovými tématy, která se odehrávají daleko od běžného života Evropana. Objekt výuky tak může být jen zprostředkovaný. Vlastní zkušenost je pak omezena na vnímání malých zlomků cizí reality, jako jsou např. recepty, hudba nebo hry. Iniciátoři Šampiónů pro Afriku rozvojové organizace zaměřené na vzdělávání posunuli těžiště z vnímání na prožití. Žáci a žákyně se pohybují ve vytvořeném virtuálním prostředí jihoafrické mládeže a jsou nuceni sami jednat. Výsledek byl umístěn na DVD. V roce 2010, roku fotbalového MS, bylo zdarma distribuováno kusů do šesti zemí zapojených do projektu. Cílová skupina děti a mládež naděje pro budoucnost Globální politika vedla již od počátku koloniálního věku až příliš často k ničivým a neperspektivním životním podmínkám, s jejichž dopady jsou děti a mládež na celém světě konfrontováni ještě dnes. Aby bylo možné uniknout tomuto vývoji a najít trvalé řešení, je předpokladem mít rozsáhlé znalosti a vědomosti o možnostech jednání. Globální vzdělávání ukazuje dětem a mladým lidem, že mnoho jejich všedních rozhodnutí má globální dopady a také dlouhodobé dopady na jejich vlastní život, i když si to mnohdy ještě sami neuvědomují. Pomáhá vytvářet kompetence, aby byli schopni tváří v tvář této komplexní realitě se zodpovědně rozhodovat. 8

9 Šampióni pro Afriku byli určeni pro děti a mládež mezi 8 a 18 roky. Materiály byly zpracovány pro dvě věkové skupiny: 8 až 12 let a 13 až 18 let. Obracely se na žáky a žákyně všech společens kých vrstev v České republice, Polsku, Rakousku, Itálii, Španělsku a Německu. Ekonomické a sociální zázemí dětí a mládeže v Evropě je většinou heterogenní a tím i jejich postoje, názory a žebříčky hodnot. Přesto také existují hranice přesahující společné znaky: různé studie zkoumající chování evropské mládeže zjistily, že solidární jednání a angažovanost jsou pozitivně hodnoceny obzvláště mezi mládeží ve věku 14 až 19 let. Mladí si zcela jasně vybírají, v čem se budou angažovat. Jejich solidarita se téměř vždy váže na bezprostřední okolí. Právě to ukazuje, jak je důležité rozšířit obzory a pohlé d n out i za tyto hranice. Ačkoli děti a mladí lidé rychle pociťují soucit, všechny země v projektu registrují snižující se toleranci vůči imigrantům, obzvlášť výrazný je tento trend v Itálii, Rakousku a Německu.1 S rostoucími ekonomickými problémy ve vlastní zemi, klesá ochota přispívat na solidaritu a boj proti chudobě v chudších zemích jihu. Podle jedné španělské studie si 54 procent mladých myslí, že nejdříve musí být vyřešeny problémy ve vlastní zemi, než se může pozornost zaměřit na mezinárodní pro blémy.2 Proudy uprchlíků z Afriky, přicházející na jih Itálie přes Středozemní moře, jsou jasným důkazem propojení vlastních problémů a problémů těch druhých. Výsledek studie ukazuje, jak je důležité znát souvislosti, také o těch druhých, cizích. Mladí lidé nositelé naděje a budoucnosti. Foto: godfer - Fotolia.com Osobní setkání je důležité, ale nikdy se nemůže dostat k tolika lidem, jako zkopírované výukové materiály. Díky fiktivnímu setkání v dobrodružných hrách si děti a mládež lépe uloží získané informace a zkušenosti, jelikož se jedná o kognitivně zprostředkované vědomosti. Dobrodružná hra na počítači použitá jako výukový materiál je pro děti a mladé vítanou změnou ke klasickému vyučování a otevírá dveře k tématům globalizace, rozvojové politiky, sociální spravedlnosti a angažovanosti. Příběh, ve kterém čtenáři sami mohou řídit jednání, je atraktivním podnětem pro diskuzi o dosud neznámém tématu. Předpoklady Při vývoji celého projektu Šampióni pro Afriku jsme si stanovili tyto základní předpoklady: 1 Shell-Jugendstudie 2006, S Vgl. Sondeo de opinión Conclusiones Juventud, Solidaridad y Volontariado 3era encuesta 2006, Hrsg.: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, INJUVE. Výsledek byl uložen na DVD kusů bylo v průběhu roku 2010 zdarma rozdistribuováno do šesti evropských projektových zemí. 9

10 Foto: Eric Miller Cíle projektu To se mě týká! Identifikace učební postupy a aktivity kampaně Kampaň Šampióni pro Afriku představuje jedinečnou interaktivní možnost, jak sez námit děti a mládež se sociální problematikou Jihoafrické republiky a podpořit společné jednání. Dieter Haller, německý velvyslanec v JARu Zdravíme všechny, kteří si zkusili uvařit milipap tak jako my, žáci ZŠ TGM ze Studénky. Máme projektový den zaměřený na chudobu ve světě. Uvařili jsme si milipap a dokonce jsme ho snědli. Nebylo to vůbec špatné, chutnalo nám to víc než ve školní jídelně!!! Ale kukuřičnou kaši jsme měli moc suchou. Jiří Brko Burček, Studénka, Česká republika 10 Fotbalové mistrovství světa v Africe! To tu ještě nebylo. Ale co víme o hostitelské zemi? Příliš málo! MS ve fotbale 2010 poskytlo šanci, aby se nějaký africký stát představil z jiných než katast rofálních důvodů. Napínavý příběh této země staví mladým lidem před oči sílu, s kterou se africké země snaží integrovat do globální společnosti a ukazuje, jak oprávněná je jejich žádost! Vedle toho byly stanoveny tři další obecnější cíle kampaně: Šampióni pro Afriku směřují zájem mladých lidí z Evropy na sociální výzvy Jihoafrické republiky Kampaň přispívá k tomu, aby byly různé cíle rozvojové práce silněji zakotveny ve společnosti. Vytvořený multimediální prostředek a aktivity věnovaly zvláštní pozornost tématům jako boj proti dětské chudobě, další vzdělávání, rovný přístup k chlapcům a dívkám, boj s nemocemi a férové jednání s lidmi kolem nás. Kampaň také přispívá k nárůstu obecné ochoty podporovat nejchudší země jihu. Autentické příběhy pomáhají přiblížit dané pros t- ředí a umožňují nám zažít danou situaci a identifikovat se s jednající osobou. Zkušenosti jihoafrické partnerské organizace Salesian Project Development Office (SPDO), dlouhodobá spolupráce mezi SPDO a Don Bosco JUGEND DRITTE WELT, stejně jako zážitky pedagogického týmu z jejich cesty po Jihoafrické republice, kde sbírali informace a materiály, se zasloužily o autentičnost Šampiónů pro Afriku. Podle názorů učitelů, spolupracovníků z rozvojových organizací, novinářů a pedagogů, je právě tato skutečnost obzvlášť silnou stránkou projektu. Dva interaktivní dobrodružné příběhy Aby se žáci mohli ponořit do příběhu, identifikovat se s vrstevníky ze hry a prožívat s nimi jejich radosti a strasti, je zapotřebí vytvořit autentické příběhy a adekvátní médium. Musí umět zprostředkovat každodenní situace a radosti mládeže z Jihoafrické republiky. Médium má vybízet k tomu, že žáci jsou schopni vysvětlit to, co prožili, vytvořit si názor a dojít k nějakému závěru. Proto vznikly dva interaktivní dobrodružné příběhy, každý pro jednu věkovou skupinu.

11 Tyty příběhy nabízí žákům u počítače pohledy do africké země, jak ji vidí domácí obyvatelé. Vítězové ulice je název příběhu pro mladší kategorii 8 až 12 let. Verze pro mládež od 13 let se jmenuje Dobrodružství v Kapském Městě. Počítačové hry byly zpřístupněny jak přes internet, tak také na zdarma dostupných DVD, aby bylo možné hru nainstalovat na počítače bez nutnosti internetového připojení. Klíčovými tématy byly: děti ulice, chudinské čtvrti, nebezpečí nákazy HIV/AIDS, kultura jižní Afriky, energie civilizované společnosti a šance díky vzdělání. Oba příběhy konfrontují hráče s nevyhnutelnou situací: Ocitají se v roli dítěte ulice a musí se v rámci svých možností vypořádat se situací, kterou vnímají jako negativní. V neposlední řadě jde ve hře také o to, že musí akceptovat fakt, že chybí jednoznačně dobré nebo špatné řešení a snést rozpory. V tomto prostředí jsou to žáci, kdo určuje kliknutím myši, jak se bude příběh dál vyvíjet učitelů a vedoucích mládežnických skupin z České republiky si objednalo DVD s touto hrou, aby přinesli do tříd kus jižní Afriky. V Německu se jednalo o učitelů a učitelek. Německá organizace JugendDritte Welt považuje Šampióny pro Afriku za svoji dosud nejúspěšnější vzdělávací kampaň. Doprovodné výukové materiály Abychom se dostali od viditelných věcí ležících na povrchu k politickým a společenským strukturám, které stojí v pozadí, a které jsou pro pochopení děje a celé situace důležité, vznikly doprovodné výukové materiály. Tematické celky, s kterými se žáci ve hře setkávají a které mohly být následně ve vyučovacích rozpracovány, byly připraveny s ohledem na situaci v partnerských zemích. Např. Jak se potýkáme s chudobou u nás? Závisí šance na vzdělání na sociálním postavení? Jak musí vypadat soužití různých kultur (v rámci vlastní země i světa), aby byly vytvoře- Foto: Eric Miller Grafik: Antonia Kühn, Iconate/Goldener Westen ny pro všechny obstojné životní podmínky? Učitelé obdrželi hotové výukové materiály s návr hy, jak je metodologicky použít. Tento materiál mohli použít jako podklad pro své vyučování. Materiál byl ve formě Pdf-dokumentů na DVD nebo bylo možné ho stáhnout z webových stránek join-the-game.org. Výukové materiály byly k dispozici ve všech jazycích evropských partnerských zemí a v angličtině pro případné použití v anglických projektech či hodinách angličtiny a pro partnerské organizace v Jihoafrické republice. Autoři Margret Datz a Martin Geisz, oba dva učitelé a specialisté na globální vzdělávání, nastínili a kontrolovali vytváření multi mediálních dobrodružných příběhů. Margret Datz vytvořila pro děti vlastní výukové stránky, kde byly zaručené zdroje informací a Martin Geisz procházel nespočet internetových odkazů v šesti zemích, aby mohl mládeži nabídnout informace k další rešerši. Dobrodružné příběhy vyžadují vždy znovu, aby se žáci sami rozhodli, jak bude děj pokračovat. Tak mohou sami zakusit, jaké to je být v cizím světě a mohou si vyzkoušet svůj hodnotový systém. Z letáku k projektu Šampióni pro Afriku jsou výhra! Můžu použít hru v tolika různých předmětech a nejen k tématu fotbal. Julia Gmeiner, učitelka z Bregenz, Rakousko 11

12 Festival setkání Thumbs up! křičí Brian Matola. Thumbs up! křičí 97 žáků a žákyň z gymnázia St.-Ursula v Geisenheimu a opakují, co jim předcvičuje živý Jihoafričan: oba palce nahoru. Po několika dalších povelech se všichni otáčí a nahlas se u toho smějí. Točí se v kruhu a mají přitom zvednuté palce, k sobě sražená kolena, vyplazený jazyk a vystrčený zadek. Zpívají Atschihka Dschaaif. Co to znamená? To je jedno. Hlavně že je to zábava a to velká. Schirmherr Giovane Dober se setkal s mladými Jihoafričany. Foto: Walter Möbius Prostřednictvím této hry a workshopu jsem si uvědomila, že Afrika je víc než jen kontinent, kde žijí chudí. Jihoafrická republika jako Národ duhy toho má tolik co nabídnout. Od lidí ze slumů bychom se toho mohli spoustu naučit! Jednou bych se tam chtěla podívat. Lisa, 16 let, Vídeň, Rakousko Hrál jsem hru s dětmi v angličtině, němčině a italštině! Je to úžasné i pro výuku jazyků. Hermann Huber, učitel ve St. Veit, Rakousko Výtečná věc pro práci s žáky! Použil jsem to v hodinách anglického jazyka. Pro žáky to nebyly jenom jazyková cvičení ale i báječná hodina, v které mohli rozvíjet svou aktivitu a citlivost! Z dotazníku pro učitele, Polsko Obzvlášť didaktické materiály jsem využila ve vyučování i v německém jazyce a etické výchově. Angelika Willam, učitelka ve Vídni, Rakousko To, že se žáci vždy znovu intenzivně zabývali hrou, ponořili se do ní a koncentrovali se na ni, dokazuje, jak vážně to brali. Když se pustili do hry, ztotožnili se s hracími postavami. Od: Switil, Koshina, Globální vzdělávání prostřednictvím fiktivního setkání kvalitativní průzkum globálního vzdělávání v kontextu interaktivní dobrodružné hry na počítači (diplomová práce, Vídeňská univerzita) Návštěva Matola a jeho kolegy Nkosana Mkhize byla vedle dobrodružných příběhů dalším klíčovým prvkem této vzdělávací kampaně Šampióni pro Afriku. Oba dva cestovali téměř sedm týdnů po šesti zemích, které se účastnily kampaně. Oba dva pracují s mládeží jako sociální pracovníci v Life Choices, programu na prevenci HIV v Kapském Městě. Díky tomu pro ně nebylo žádnou novinkou bavit se s mládeží o citlivých tématech. Používali celou řadu nových metod, které vyvolaly u učitelů a projektových spolupracovníků respekt. Svým dramaturgicky a choreograficky perfektně zinscenovaným představením nás provedli jihoafrickými dějinami od Shaka Zulu a jeho boji proti anglické koloniální nadvládě až k mírovému zdolání apartheidu Nelsonem Mandelou. Jihoafrická republika ve zkratce ale společně. Vždy byla na jejich představení vidět inspirace jejich vlastní zkušeností z práce s mládeží z barevných a černých chudinských čtvrtí Kapského Města.3 Brian a Nkosana zakomponovali do své show také různé africké písně a pohybové hry, které prolomily ledy a stmelily všechny zúčastněné. Atschihka Dschaaif! Jedním z nejsilnějších momentů představení bylo, když se šeptajícím hlasem Brian Matola zeptal diváků: Do you think, the South-Africans still wear spears and shields? Do you think 3 Více informací o Life Choices naleznete na poslední straně. 12

13 Foto: Benedict Steilmann, DB Bonn that? Herci sami odpověděli na otázku jasným ne a místo toho ukázali živé tradice moderního sebevědomého afrického státu. Když odděláte z mého obličeje černou barvu a já z vašeho světlou, co myslíte, že zůstane?, ptal se vždy na konci představení Nkosana Mkhize. Humanity lidskost. Každý projektový partner navštívil ve své zemi tolik škol, kolik dokázal svými pracovníky pokrýt. Ne všichni projektoví partneři pracovali společně s jihoafrickými kolegy. Příslušnost do sítě Dona Boska (Don Bosco Network) a do salesiánské rodiny umožnila každému z partnerů projektu, aby si hodnověrně představil, jakým způsobem jihoafričtí salesiáni pracují na různých programech. Celkově uspořádali Brian a Nkosana po Evropě 44 představení. Téměř mladých lidí je vidělo, z toho na stadionu v Linci (Rakousko), kde byli oba Jihoafričani čestnými hosty festivalu Fair Play World Festival. Jejich poselství zní: Nechte, ať se my ze severu a z jihu lépe poznáme a porozumíme si. Projektoví spolupracovníci ukazovali při návštěvách škol fotky z Afriky a připojili k nim vždy nějaký příběh. Jihoafrická republika, stějně jako tomu bylo u dobrodružných příběhů, dostala osobní podobu. Do léta bylo navštíveno 451 škol, přibližně žákyň a žáků. Návštěvy škol Oni jsou všichni opravdu skuteční!, zjistila jedna žákyně během promítání fotek k Šampiónům pro Afriku. Rozeznala obrázky a osoby z dobrodružných příběhů. Teprve návštěva projektového koordinátora v její třídě pro ni byla rozhodujícím důkazem, že téměř všechny příhody a osoby z Dobrodružství v Kapském Městě jsou skutečné. Autentičnost takto široce pojatého vzdělávacího projektu závisí i na jednotlivých tvářích, důvěryhodných představitelích výukového obsahu. 4 Do počtů jsou zahrnuty i různé organizované mládežnické skupiny. Existuje vlastně nějaká země, kde utlačují černí bílé? Proč je barva pleti tak důležitá? Timmi, 6 let, Gmunden, Rakousko Naučil jsem se, že tamní lidi, i přes všechny problémy, dokážou milovat. Z dotazníku pro žáky, Polsko Globální výchova se zaměřuje na rozvoj individuálních a kolektivních schopností k jednání ve znamení celosvětové solidarity. Spolek pro rozvojovou politiku německých nestátních organizací/ Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisation/ VENRO 13

14 Do soutěže byly zaslány opravdu velmi kreativní a nápadité příspěvky z šesti evropských zemí. Přes všechny rozdíly měly projekty jedno společné, jasně vyjadřovaly solidaritu. Soutěže se zúčastnilo 85 soutěžních týmů. Cenami bylo oceněno 26 soutěžních týmů. Komunikační kanály Soutěž v šesti zemích Foto: Christiane Rein, JEW, Vídeň Cílem tohoto vzdělávacího projektu bylo, vést žáky a žákyně k vlastní aktivitě v oblasti rozvojové politiky. V soutěži o vlastní rozvojový projekt nešlo o kvantitu, ale spíše o to, aby její účastníci svým příspěvkem veřejnou akcí ukázali, že jde ovlivnit realitu a dokázali sobě i ostatním, že všichni máme kompetence k této změně přispět. Soutěž s heslem Přidej se do hry! vyzývala, aby se mladí vlastními kreativními nápady zapojili do aktivit pro lepší svět. Některé partnerské země vyhlásily jako hlavní výhru soutěže účast na Mezinárodním meetingu mladých v Krakově. Klíčovou roli v oslovení naší cílové skupiny hráli učitelé, učitelky a další pracovníci z pedagogické oblasti. Museli být přesvědčeni o spolupráci. Obzvláště byl brán zřetel na jejich profesní zájem. Výukové materiály z tohoto důvodu obsahovaly už hotové pracovní listy, které mohly být hned použity ve vyučování. Nabídka dalšího vzdělávání učitelů a návštěvy projektových spolupracovníků ve vyučování vzbudila další zájem o účast na kampani Šampióni pro Afriku. Propagační letáček kampaně byl zaslán kolem učitelkám a učitelům v zemích účastnících se projektu. Termín pro rozesílání letáků byl 11. červen 2009, což bylo přesně jeden rok před vypuknutím Mistrovství světa ve fotbale v Johannesburgu a Kapském Městě. Naše video vyhrálo první místo v soutěži. Díky tomu mohli někteří žáci učinit v Krakově úžasnou zkušenost. Annalisa Raschiani, učitelka z Vigevano, Itálie Do školy nám přišel dopis i s výukovým DVD. To obsahovalo interaktivní hru a informace o Jihoafrické republice. Možnost zapojit se do projektu jsem nabídl dětem na druhém stupni. Ujaly se toho žákyně sedmé třídy a zcela samostatně zpracovaly video, kde ukázaly rozdíly mezi Evropou a Afrikou. Mělo to velký úspěch! Miroslav Škarka, Zlín, Česká republika Patron projektu v Německu a ve Španělsku: fotbalová hvězda Giovane Elber (FC Bayern, Real Madrid) podporoval globální vzdělávání. Foto: Wolf, DB Bonn 14

15 Setkání v polském Krakově od 8. do 12. září bylo jedno velké dobrodružství. I když skutečné dobrodružství začalo už mnohem dřív, když projekt Šampióni pro Afriku Přidej se do hry okouzlil tisíce mladých lidí z různých evropských regionů a ukázal světlé i temné stránky neznámé země, jakou pro mnohé země Národu duhy je. Ze španělské strany byla nadace Jóvenes y Desarrollo (Nadace pro mladé a rozvoj) zastoupena čtyřmi dívkami z Red de Jóvenes (Síť pro mládež). Vidět lidi, kteří jsou tak odlišní, pochází z naprosto jiných míst a jsou motivovaní jít kupředu, nás naplnilo novou silou. My vychovatelé jsme tam narazili na 30 mladých lidí, se všemi jejich iluzemi a obavami, kromě jiného i z jazykové bariéry. Každá delegace byla rozdílného věku, vzdělávacího systému, kultury a původu. V jednom se ale všichni shodli: Chtěli se dozvědět víc o Jihoafrické republice a my jsme jim tyto informace chtěli poskytnout. Ve workshopech jsme zpracovávali hodnoty jako respekt před zrovnoprávněním všech lidí, což je důležitou zbraní proti diskriminaci. Ale nepracovali jsme pořád. Volný čas hrál také významnou roli. Posílil soudržnost a promíchání barev skupiny. My vychovatelé jsme mladým přiblížili osobnost Nelsona Mandely a mladí nám na oplátku představili důležité osobnosti svých zemí. Česká dobrovolnice, pocházející původně z Lesotha, nás naučila ještě víc o kultuře jižní Afriky. Získané poznatky mohli mladí využít ve workshopech. Nejdůležitějšími prvky společného pobytu byly respekt a tolerance. Toto setkání bylo korunováno akcí na krakovském hlavním náměstí, během které jsme všechno, co jsme se naučili o Jihoafrické republice, předávali kolemjdoucím, abychom v nich probudili zájem o téma, které je tak důležité pro budoucnost globálního světa. Plni dojmů a zážitků jsme se vrátili domů. Mladí navázali kontakty, které stále ještě trvají. José Barquero Ruiz-Olivares, JyD Krakow was the best!!!! Foto: Fernando Mejia Toro (JyD Madrid) Zároveň byla spuštěna webová stránka join- -the-game.org v německé, polské, české, italské, španělské a anglické verzi. Většina objednávek šla přes vyplnění formuláře na webu. Podle statistik byly objednávky obdržené poštou na druhém místě. Krakow was the best!!!! The very, very Best!!!!!!!!!!!!! Thank you so much!!!!!!!!!!! Marek Liška, Hradec Králové, Česká republika V Krakově jsme se naučili, že společná práce, respekt, nasazení, přátelství, ale také možnost a schopnost potkávat nové lidi, společně si hrát a smát se, můžou být cestou, jak čelit diskriminaci a rasismu. Annalisa Raschiani, učitelka z Vigevano, Itálie 15

16 3. Interaktivní dobrodružné příběhy nečinnost je neúspěch Dřív než se Pavla stihla pořádně začíst do časopisu, kde byl článek o fotbalu ve slumu v Jihoafrické republice, usnula. Po probuzení se už jmenuje Arianda, pochází ze Svazijska a bydlí se svou rodinou v Khayelitsha, což je největší slum v Kapském Městě. Rodina imigrantů to nemá lehké. Ariandiným největším přáním je chodit do školy, ale bohužel tomu stojí v cestě bída jejích rodičů. Nouze na rodinu tvrdě dopadá. Nakonec Arianda utíká z domu a vydává se hledat štěstí do ulic třpytivé metropole Kapského Města. Když konečně najde to, co hledala, má za sebou dobrodružnou cestu se spoustou nevšedních setkání a se senzačním fotbalovým utkáním Vítěz ulice Interaktivní dobrodružný příběh pro věkovou kategorii 8 až 12 let. Z prvního newsletteru kampaně ze srpna 2009 Počítač jako mediální prostředek pro dobrodružný příběh přináší Jihoafrickou republiku přímo do třídy. Předlohou byly dobrodružné hrací knížky, interaktivní romány, ve kterých se čtenáři díky nabídnutým variantám sami rozhodují, kterým směrem se bude děj ubírat. Vy sami jste protagonisty. Jste zodpovědní za sebe a za ostatní a musíte splnit nějaký úkol. Nečinnost znamená to samé jako ne úspěch. Jenom vy máte v rukou konec příběhu. Šampióni pro Afriku dávají do souvislostí strhující a autentické osudy jednotlivých lidí se sociálními, hospodářskými a politickými problémy Jihoafrické republiky a jako návrhy řešení představují koncepty a projekty rozvojové spolupráce. Různé klíčové scény ve hře pojednávají o relevantních rozvojových tématech jako HIV/AIDS, dětská chudoba, násilí, otázka rovnosti pohlaví a vzdělání. Stále znovu se hráči setkávali s kulturou jižní Afriky: ubuntu, Sangoma, samospráva chudinských čtvrtí všechno to je zakomponované v příbězích a zprostředkovalo to mnohostranný obrázek o tamější situaci. Dva žáci sedí ještě pět minut po zvonění u počítače a hrají hru. Jeden se zeptá toho druhého: Pavle, jsi závislý? a Pavel odpovídá: Chci to za každou cenu dohrát. Od: Switil, Koshina, Globální vzdělávání prostřednictvím fiktivního setkání kvalitativní průzkum globálního vzdělávání v kontextu interaktivní dobrodružné hry na počítači (diplomová práce, Vídeňská univerzita) Grafik: Antonia Kühn, Iconate / Goldener Westen 16

17 Foto: Benedict Steilmann, DB Bonn Většinou se hrálo v malých skupinkách o dvou až pěti osobách. Z nouze se stala výhra. Jen málo škol má počítačové učebny, kde má každý žák k dispozici vlastní počítač. Proto museli pracovat žáci v týmech a společně se shodnout na každém řešení a mohli díky tomu reflektovat své myšlenkové pochody. Grafiken: Antonia Kühn, Iconate / Goldener Westen Hra v malých skupinkách má zásadní význam pro vytváření společného rozhodnutí, píše Koshina Switil ve své diplomové práci o Šampiónech pro Afriku.5 Malé skupiny důkladně probírají svoje možnosti před každým rozhodnutím. Tímto způsobem docházelo k sociálnímu a na budoucnost orientovanému učení. 6 Hodně jsem se dozvěděla na toto téma, ale myslím si, že hlavně jsem se naučila hodně o lidech a obzvlášť o svých žácích. Annalisa Raschioni, učitelka z Vigevano, Itálie Nečekal jsem, že v Jihoafrické republice je tak rozšířený fotbal. Já sám velmi rád hraji fotbal A myslím si, že bychom si mohli při hře rozumět. Z dotazníku pro žáky, Polsko 5 Switil, Koshina, Globální vzdělávání prostřednictvím fiktivního setkání kvalitativní průzkum globálního vzdělávání v kontextu interaktivní dobrodružné hry na počítači (diplomová práce, Vídeňská univerzita 2010), strana Ibid 17

18 4. Čeho dosáhli Šampióni pro Afriku? Data Měření dopadů bylo od začátku součástí projektového plánování. Zde se nabízela možnost, kromě oficiální evidence dopadů, zahrnout i existující studie o mládeži a vlastní poznatky o postojích a vnímání dětí a mládeže. Po ukončení kampaně čekaly různé prameny na vyhodnocení: Dotazníky: Součástí každého DVD balíčku byly dotazníky pro učitele a žáky. Dotazníky ze všech projektových zemí poskytují reprezentativní vzorek (učitelé: 195 dotazníků; 8-12ti letí žáci: 746 dotazníků; 13-18ti letí žáci: 767 dotazníků). Diplomová práce Vídeňské univerzity: Jedna studentka z Vídeňské univerzity, obor Mezinárodní rozvoj, zkoumala ve své diplomové práci (Globální vzdělávání prostřednictvím fiktivního setkání, Vídeň 2010) způsobilost dobrodružné počítačové hry ke globálnímu vzdělávání. Zpráva z třítýdenní blokové praxe studentů peda gogické vysoké školy v Heidelbergu určená pro základní a střední školy (katedra Hartwig Weber): Na žácích devátých tříd šest studentů ověřovalo v praxi výukové materiály, které tvořily rámec interaktivních dobrodružných her. Vlastní pozorování projektových spolupracovníků: V průběhu celé kampaně navštívili projektoví spolupracovníci celkem 451krát školy a mládežnické skupiny a celkově se setkali s žáky. Úspěch v učení a získání kompetencí Zeměpis Jihoafrické republiky Zcela zjevně se díky pořádání MS v Jihoafrické republice obrátila pozornost fotbalových přívrženců na tuto zemi. Dotazníky, které byly vyplněny před začátkem hry dobrodružných příběhů, jasně ukazují souvislosti: Čím větší byl zájem dětí o fotbal a světové mistrovství, tím spíš děti něco spojují s Jihoafrickou republikou. Přinejmenším polovina dětí uváděla, že má nějaké povědomí o Jihoafrické republice. U mládeže je situace jiná a nejsou zjevné souvislosti mezi fotbalem a zájmem o JAR. Mládež už má více zdrojů, z kterých čerpá informace, než mladší kategorie 8-12 let. Asi tři čtvrtiny mladých mají nějakou představu o zemi. Nelson Mandela v své cele; Co je to vlastně apartheid? Většinou je hostitelská země MS vnímána jako rozvojová země. U mládeže je obrázek o zemi jasnější než u dětí. Zatímco děti mají před očima vyschlou, žalostně chudou pustinu, dokáží mladí vyjmenovat specifické rysy země, jako jsou HIV/ AIDS, kriminalita a velké rozdíly mezi bohatými a chudými. Pojmy jako apartheid nebo chudinské čtvrti byly uvedeny v dotaznících značně řidče- 18

19 ji. Ovšem byly zmíněny i pozitivní stránky země: především děti znají divoká zvířata žijící v národních parcích. Mládež zmínila také národní parky a turismus, ovšem až na posledním místě. Didaktická kostka globálního učení Nejrozvinutější africká země má očividně jasný problém v image. Ačkoli starší žáci, pravděpodobně z médií, dobře znají překážky rozvoje země, nemají většinou žádné povědomí o novější historii, totiž o překonání apartheidu. Poté, co děti dohrály dobrodružný příběh, mají jasnější a konkrétnější představu o zemi: dotázaní dokázali přesně přiřadit rozvojové problémy. Na otázku, co všechno se naučili, vyjmenovali navíc různé aspekty jihoafrické kultury a rodinného života, které byly ve hře také zastoupeny. globální národní regionální lokální Prostorová dimenze Téma globální spravedlnosti rozvoj životní prostředí Interkultura mír osobní komunikace metody obor Kompetence Aspekty, které udělaly největší dojem: 1. Místo: chudoba a s tím spojené aspekty; 2. Místo: optimistický a pozitivní způsob vyrovnávání se s životními podmínkami lidí v Africe; 3. Místo: kulturní a politické aspekty Jihoafrické republiky. Převzato z: Annette Scheunpflug/ Nikolaus Schröck (2000): Globales Lernen. Einführung in eine pädagogische Konzeption zur entwicklungsbezogenen Bildung. Stuttgart: Brot für die Welt. Žák: Ta hra je ale blbá. Učitelka: Proč? Žák: Simuluje nepříjemnou situaci a to se mi nelíbí. 8 Čtyři pětiny mladistvých udaly, že se něco naučily. Z toho jedna pětina si myslí, že nyní má dobré znalosti o JARu. Někteří definují nově nabyté znalosti a udávají aspekty, které se vztahují k dobrodružným příběhům. Tento výsledek potvrzuje domněnku ze začátku projektu, že prostřednictvím fiktivního setkání v dobrodružných příbězích si děti a mládež důkladně osvojí získané vědomosti. Kompetence Oba dva příběhy zavedly žákyně a žáky do očividně bezvýchodných situací. Právě tohle shledávalo mnoho hráčů jako negativní a frustrující. Rozhodování mezi špatným a špatným řešením vzbuzovalo beznaděj a hráči byli pod tlakem.7 Schopnost zvládnout rozpory a nedostatek jasných vztahů patří skutečně mezi kompetence globálního vzdělávání. Především u mladších žáků se ukázalo, že mají strach ze špatného rozhodnutí. To bylo zřejmé z toho, jak často se ptali jiných hracích týmů. Switil vypozorovala zajímavou věc, že otázky u spoluhráčů vyvolávalo především rozhodování mezi osobně a obecně prospěšnými variantami jednání. To ukazuje na nejistotu způsobenou napětím mezi solidaritou a sledováním vlastního dobra. 9 Další schopnosti, na které se hra zaměřila, jsou: mediální kompetence, věcné kompetence rozšířením horizontu vzdělání podle švýcarského fóra Školy pro jeden svět, dále schopnosti rozhodování, naslouchání, spolupráce, argumentování, kladení otázek a diskutování. I sociální kompetence byla vyžadována.10 7 Switil 2010, str Ibid., str Ibid., str Switil 2010, str

20 Výchova Turismus Podpora žen Lékařská péče Výživa Spravedlivý obchod Ekonomika Děti a mládež Demokratizace Životní prostředí Zajištění míru Pomoc při katastrofách let: Jaké oblasti rozvojové spolupráce jsou podle tvého názoru důležité? Ano 6 Jiné Total Zdá se, že 90 procent dětí vnímá ve svém okolí potřebu pomoci a reaguje na ni. Jedna třetina z nich dokonce uvádí, že pravidelně pomáhá jiným. Jenom každý desátý to vylučuje. Naopak jen osm procent mladistvých uvedlo, že se pravidelně věnuje dobrovolnické činnosti. Téměř polovina uvedla, že pomáhají druhým zřídka. Jedna třetina odpověděla záporně. Ačkoli výše citované studie potvrzují solidaritu a ochotu mladistvých pomoci, ukazuje tento výsledek navzdory vysoké touze po spravedlnosti jen malou sociální angažovanost. Sami mladiství o sobě přinejmenším nemají obrázek sociálně angažované osoby. Možná to souvisí s nedostatkem konkrétních možností. Podle otázek po ukončení dobrodružného příběhu je toto tvrzení pravděpodobně pravdivé. 163 Nevím Ne 525 Jiné Total 8 12 let: Myslíš, že by se politici měli více zasazovat o pomoc lidem v Jihoafrické republice? Ačkoli je zřetelně vidět touha po obecném blahu a rovných příležitostech, jen málo dotázaných dětí a mládeže si myslí, že by sami mohli něco dělat. Přitom děti to vidí ještě optimističtěji než mladí. 40 procent dětí věří, že by k tomu mohly samy nějak přispět, zatímco u mladistvých je to jen jedna třetina. V obou věkových kategoriích je na tuto otázku nejčastější odpovědí možná. Stále je tu jedna pětina mladistvých bez iluzí, že by sami mohli něco změnit. Představy o světě a angažovanost Než se žáci pustili do hraní dobrodružných příběhů, byly jejich postoje ke spravedlnosti a vnímání sebe sama jako sociálně aktivních osob následující: Děti považují svůj vliv na existující nedostatky za velmi omezený. Na otázku, jakým způsobem by mohly přispět ke změnám, nejčastěji odpovídaly, že formou peněžní sbírky. Zdá se, že hlavně němečtí žáci mají zkušenosti s charitativními sbírkami na školách a navrhli, že by se vybrané peníze mohly dát na vzdělávací projekty. Touha po spravedlnosti je zřejmá. Tři čtvrtiny všech dotázaných dětí ve věku 8 až 12 let by chtěly, aby měli všichni lidé stejná práva a vedlo se jim stejně dobře. Jedné pětině je to jedno a sedm procent dotázaných tento cíl odmítlo. U mladistvých ve věku 13 až 18 let vypadají odpovědi velmi podobně. Naopak 151 dotázaných italských žáků vidělo těžiště svých výukových projektů jinde: 80 z nich navrhlo, že budou fungovat jako multiplikátor pro porozumění. Rozhodli se, že upozorní své přátele a příbuzné na sociální nedostatky, aby se povědomí o těchto problémech dostalo k širší veřejnosti. 20

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Cena pro učitele němčiny 2014/15

Cena pro učitele němčiny 2014/15 Cena pro učitele němčiny 2014/15 V soutěži Cena pro učitele němčiny 2014/15 budou oceněny kreativní a inovativní projekty výuky, které ve školním roce 2014/15 vytvoří učitelé němčiny mateřských, základních

Více

ALMA-DC: 4. Mezinárodní setkání v Bilbau, Španělsko

ALMA-DC: 4. Mezinárodní setkání v Bilbau, Španělsko Cesta k sociální integraci ALMA-DC: 4. Mezinárodní setkání v Bilbau, Španělsko Čtvrté mezinárodní setkání partnerů projektu ALMA-DC - Grundtvig Multilaterální projekt se konalo v Bilbau, ve Španělsku,

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. září 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ. Základní škola Třebíč Benešova 585

HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ. Základní škola Třebíč Benešova 585 HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ Základní škola Třebíč Benešova 585 Grantový systém Zdravého města Třebíč 2009 Grantový program Prevence kriminality a drogové problematiky Zpracovala: Mgr.

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vítejte u prezentace akce Ne moc médií Hana Hančová 2007 Projekt ASP UNESCO Člov lověk a média dia GVN v rámci projektu škol ASP UNESCO Člověk a média navázalo

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ Radka Koscelníková, Státní technická knihovna v Praze Schopnost vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informační zdroje je klíčovou dovedností soudobého

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Průzkum rozhodování žáků devátých tříd. Studie Než zazvoní

Průzkum rozhodování žáků devátých tříd. Studie Než zazvoní Průzkum rozhodování žáků devátých tříd Studie Než zazvoní 26. září 2016 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie společnosti Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Koncepce Stav: 4. 2. 2011 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch V

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci. Studie občanského sdružení Než zazvoní Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci Studie občanského sdružení Než zazvoní 24. února 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie

Více

PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE

PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE Příloha č.1/2 1. Setkala jste se s šikanou mezi dětmi v mateřské škole? Na tuto otázku kladně odpovědělo 5 z 6 oslovených vychovatelek, tedy

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči.

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Nezavírejte oči.. Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Znamená to, že by bylo lepší kdybych tady nebyl? Stejně tak jako mi to říkávala moje máma když mě prodávala, nebo můj táta když

Více

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A.

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. DOKUMENTACE Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. stolzel@svkpl.cz Krátká zpráva Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, společně s 10 institucemi z

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí Dotazníky pro děti celkem 3 625 dotazníků různé věkové skupiny (od 5 do

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci projektu

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

PONTIS Šumperk o.p.s.

PONTIS Šumperk o.p.s. PONTIS Šumperk o.p.s. Zkušenosti s multikulturní výchovou (MKV) jakožto průřezovým tématem jsou v České republice poměrně krátké. Podoba začlenění MKV do školních vzdělávacích programů se na jednotlivých

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 59/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 56 ze dne 01.02.2017 Projektový záměr městské části Praha 3 k žádosti o dotaci na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Dobrá praxe plánování interpretace

Dobrá praxe plánování interpretace plánování interpretace Standardy National Association for Interpretation upravené pro potřeby interpretace přírodního dědictví překlad Michal Medek, 2015 Oblasti standardů: Ochrana dědictví Terminologie

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ Analytická zpráva Analytická zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání Masarykovy univerzity

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Počet chlapců let

Počet chlapců let Název lekce (projektu) Škola počet dětí Vyučující - autor lekce Stavění věže Základní škola Žákovská, Žákovská 1/ 1006, Havířov 736 01 Daniela Navrátilová Věková skupina Počet dětí Počet dívek Počet chlapců

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2.

Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2. Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2. 2013 Dana Moree - Děti opravdu na našich školách oddělujeme příliš brzy.

Více