LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA"

Transkript

1 ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO MÍSTOSTAROSTY Závěr školního roku se kvapem blíží. Školáci si vyzvednou svá vysvědčení, a sklidí tak ovoce za druhé pololetí školního roku. Někdo bude úspěšný více, někdo trochu méně, to podle toho, jak moc se kdo ve škole snažil. Všechny pak budou čekat zasloužené prázdniny. V Letohradě je odstartujeme všichni společně, protože doslova: Startujeme prázdniny. To je název akce, která proběhne poslední den školního roku, tedy Začneme ve hodin. V té době budeme moci zhlédnout ukázku hasičské techniky u požární zbrojnice. Náměstí bude patřit prezentaci vojenské a policejní techniky. Vojáci z vojenského zařízení v Ústí nad Orlicí se dostaví s bojovým vozidlem pěchoty, raketometem, Tatrou 810 a 815. Policisté Územního odboru Ústí nad Orlicí přivezou speciální vozidlo, tzv. mobilní kontaktní a komunikační centrum, policejní člun, který jinak brází vody Pastvinské přehrady, policejní motorku, stacionální radar a na případné dotazy bude odpovídat policejní tisková mluvčí. Až do hodin budou otevřené dveře městského úřadu, městská policie předvede městský kamerový systém, zájemci si budou moci prohlédnout dům s pečovatelskou službou, kde se představí poskytovatelé sociálních služeb. Samozřejmostí bude otevřené městské muzeum, zámecká expozice a Cimrmanova světnička, přičemž vstupné bude po celou dobu akce zlevněné, stejně tak jako vstupné do Muzea řemesel. V tuto dobu budou rovněž otevřeny církevní památky, tedy kostel na Václavském náměstí, kaple sv. Jana Nepomuckého a evangelický kostel. A pak příjdou na řadu dva hlavní důvody, pro které je akce pořádána. V hodin bude slavnostně otevřena voliéra pro exotické ptactvo v zámeckém parku. Budeme se moci pokochat pohledem na různé druhy papoušků. Zejména samička kakadu růžového je prý značně ochočená a velmi milá. Věřím, že nově otevřená voliéra zvýší atraktivitu zámeckého parku a lidé sem budou chodit relaxovat ještě ve větší míře než dosud. V hodin se přesuneme do prostoru Proutnice, kde bude slavnostně otevřena druhá investiční akce, kterou je skatepark a bikepark. Zde si přijdou na své zejména mladí sportovci, kteří se otevření tohoto zařízení určitě již nemohou dočkat. Na závěr celého odpoledne se pak budou moci, zejména mladší ročníky, odreagovat na hokejbalovém hřišti, kde bude v provozu diskotéka s Leošem Marešem. Dříve však, než začnou prázdniny, čeká nás v Letohradě ještě jedna, již tradiční akce. Tou je mezinárodní hudební festival. Letos se koná již po dvaadvacáté. Zahajovací koncert si vychutnáme v sobotu 4. června v kulturním domě. Při této příležitosti bude předána cena města a ceny Grand Prix za rok Mezinárodní hudební festival pak bude pokračovat až do neděle 12. června, kdy si budeme moci poslechnout závěrečný koncert v kostele na Orlici. Máme se tedy určitě na co těšit. Věřím, že každý si z nabídky, která je přichystána na měsíc červen, určitě něco vybere. Přeji vám hodně krásných zážitků a pohodové léto. Bc. Jiří Chalupník, 2. místostarosta města jednání s Ing. Priknerem (PSŠ); jednání s Ing. Vlčkovou (OEZ); jednání s Ing. Váňou; jednání o změně zakladatelské smlouvy o.p.s. Kampelička jednání na SFDI (Praha) účast na zahájení 4. ročníku soutěže TFA (Ústí n. O.); svatby účast na vernisáži výstavy Barevné doteky účast na setkání se zástupci AV ČR a sdružení Orlicko zakončení projektu Rozvojové zájmy pohraničních regionů (Králíky); jednání s Ing. Havelkou (Chládek a Tintěra) s T. Pawerou prohlídka stavu komunikací ve městě jednání s Ing. Krejčím (předseda FV ZPk); jednání se zástupci o.d. Konzum; jednání s J. Zvárou Kopečková pouť účast na hodnocení nabídek výběrové řízení DS OHP (Rychnov n. K.) pietní akt k výročí ukončení 2. světové války (Šedivská ul., hřbitov) Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1.MÍSTOSTAROSTY MĚSTA otevírání obálek investiční akce Rekonstrukce zámecké zdi III. etapa ; setkání s jednatelem spol. KVIS harmonogram realizace výstavby kanalizace na Kunčicích; jednání s RNDr. Šedovou (OHGS) jednání pouťové komise; jednání správní rady DS OHP (Rychnov n. K.); jednání s Ing. Trnkou (Eurovia) RM správní rada Orlicka (Jablonné n. O.); výkonná rada DS Východní Čechy (Pardubice) jednání s D. Jarošem (rádio Černá Hora) zahájení okrskové soutěže hasičů v požárním útoku (Ostrov na Orlici) přijetí studenta A. Stejskala z LSG doprovod delegace policie partnerství policie z ČR a Polska; představení strategie cestovního ruchu a setkání s podnikateli v rámci DS OHP (Rychnov n. K.) podpis smlouvy se zhotovitelem Kanalizace Kunčice ; jednání na DS OHP (Rychnov n. K.); setkání starostů obcí s náměstkem hejtmana Pardubického kraje zodpovědným za dopravu a zástupci ČD a.s. a Oredo optimalizace osobní dopravy v Pardubickém kraji; jednání s Ing. Požárem (předseda Krajského svazu podnikatelů ve stavebnictví Pk a člen Komise pro rozvoj lidských zdrojů ZPk); pracovní večeře s provozovateli Kopečkové poutě doprovod dětí z MŠ, dětských domovů a klientů Domova pod hradem Žampach atrakce zdarma pondělí porada s vedoucím OMaI a ředitelem TS (1x za 14 dní); porada s místostarosty; porada vedoucích odborů MěÚ; jednání s občany úterý porada s velitelem MP jednání s M. Wágnerem, starostou Jablonného n. O., o součinnosti ve využití získaných nádob na tříděný odpad z dotace SFŽP, v našem případě především 400 ks nádob na bioodpady; účast na jednání valné hromady společnosti Ekola České Libchavy k vyhodnocení hospodaření za rok 2010 a schválení cílů pro rok Podrobnosti o tomto jednání budou v samostatném článku v příštím čísle zpravodaje jednání s pracovníky České inspekce životního prostředí o zásazích do lesních porostů a lipové aleje na Kopečku v okolí kaple sv. J. Nepomuckého, ze strany města nebylo shledáno žádné pochybení, podrobnosti budou v příštím čísle zpravodaje; jednání s Ing. Černým, ředitelem Ekoly, a J. Šmídem, technikem specializujícím se na kompostování biologicky rozložitelných komponentů odpadů společnosti Marius Pedersen. Cílem jednání bylo posoudit rozvojové možnosti městské kompostárny s ohledem na narůstající objemy ukládaných odpadů Polička / jednání zástupců měst Pardubického kraje, na jejichž území jsou památkové zóny a rezervace, výměna zkušeností z prací v historických centrech, prohlídka vyhodnocené památkové zóny města Poličky; schůzka s dodavatelem stavby Kanalizace Kunčice, kde je investorem naše město schůzka s Ing. Šabatou a p. Koblížkem ze společnosti Agrovenkov k organizačnímu zajištění farmářských trhů v Letohradě zasedání rady města účast na prohlídce objektů základních škol se zástupci potenciálních dodavatelů zateplení budov, investiční akce, kde je vypsáno výběrové řízení jednání představenstva VaK Jablonné n. O. k vyhodnocení hospodářských výsledků roku 2010, korektuře plánu investic na rok 2011, kde 3

2 je největší akcí Intenzifikace ČOV a dokončení kanalizace Letohrad s letošním zahájením o objemu cca 15 mil. Kč zasedání komise pro regeneraci městské památkové zóny k návrhu rozdělení dotačních schůzka pracovní skupiny, která se zabývala slabými stránkami Kulturního centra Letohrad, které vyplynuly z výroční zprávy této příspěvkové organizace. Jednání se zúčastnila paní Jana Zamazalová, ředitel KCL pan Jaroslav Moravec a Mgr. Petr Cink z MěÚ tento den proběhlo na zámku ve Slavkově vyhodnocení literární a výtvarné soutěže Slavkovské memento 2011, jehož téma znělo 578/2011 RM schvaluje zvýšit nájemné ve smlouvě o pronájmu teplárenského zařízení se společností Hartman CZ s.r.o., IČ: , o Kč s účinností od data dle předloženého návrhu. RM schvaluje aktualizovaný seznam odběrných míst dle předloženého návrhu. 581/2011 RM schvaluje použití části finančních prostředků na mzdy pedagogických pracovníků ZUŠ Alfonse Muchy Letohrad na přímé náklady na mzdy nepedagogických pracovníků do doby úhrady zálohy za druhé čtvrtletí 2011 z MŠMT dle předloženého návrhu. 582/2011 RM schvaluje rozpočtové opatření rady města č. RM 1 dle předloženého návrhu. 586/2011 RM schvaluje ve věci zajištění parkovacích ploch a výběru parkovného uzavření dohod pro zpevněnou plochu pro areál Nového dvora s Junákem, svazem skautů a skautek, střediskem Letohrad, ve dnech konání Kopečkové poutě v Letohradě Organizace zajistí stálý dohled na určené ploše, příslušné značení, výběr celodenního parkovné ve výši 30 Kč proti dokladu, úklid a předání uklizených ploch po skončení poutě. Odměna obstaravateli bude 75 % z celkové tržby. 594/2011 RM schvaluje podání žádostí města Letohrad o finanční podporu oprav malých památek z projektu Malé památky Orlicka ze Sdružení obcí Orlicko na rok 2011 na tyto památky: - křížek pod Ovčínem cca Kč, - Muzeum P. Jilemnického socha P. Marie a sochy dvou andělů cca Kč, - vážnice na Ovčíně cca Kč, - pomník u kříže na Kunčicích cca Kč. Náklady celkem cca Kč, minimální podíl vlastníka je 30 % z nákladů cca Kč, finanční podpora 70 % z nákladů cca Kč. 595/2011 RM schvaluje pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2011/006 Letohrad chodníky a autobusové zálivy, III. etapa : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Pardubice, EUROVIA CS, a.s., závod Pardubice, Brožíkova 564, Pardubice, VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, Jamné nad Orlicí, 4 prostředků z MK ČR přiznaných městu na rok jednání komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele pro akce zateplování budov základních škol. Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 2. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA Války Neválky. Poprvé se této soutěže zúčastnili žáci základních a středních škol z Letohradu. Z našeho města bylo oceněno celkem jedenáct mladých autorů svatba oddávání v obřadní síni zámku účast v komisi pro otevírání obálek zhotovitel akce Rekonstrukce zámecké zdi jednání pouťové komise zasedání rady města VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA Z SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, Hradec Králové, BAUSET CZ a.s., Nemošická 1495, Pardubice. 596/2011 RM schvaluje pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2011/007 Voliéra pro exotické ptactvo II. etapa : Keramizol spol. s r.o., Šedivská 739, Letohrad, Miloš Svoboda - Sklenářství, Podměstí 136, Letohrad. 597/2011 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v čp. 544 v Letohradě, Tyršově ulici, s paní Květoslavou Zelingerovou, Letohrad, Kunčice čp /2011 RM schvaluje pořadí nabídek na veřejnou zakázku Kanalizace Letohrad Kunčice, evidenční číslo zadávané formou užšího řízení dle 28 zákona o veřejných zakázkách: Sdružení firem Sdružení pro Letohrad zastoupené vedoucím účastníkem KVIS Pardubice a.s., Zelená Louka, Rosice 151, Pardubice, ABK Pardubice a.s., Vodárenská 22, Pardubice, VHS Bohemia a.s., Haškova 153/17, Brno, LBtech a.s., Moravská 786, Litomyšl, VCES a.s., Na Harfě 337/3, Praha 9, Stavoka Kosice, a.s., Kosice 116, Chlumec nad Cidlinou, Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, Praha 10, Sdružení Hakov a RI-STAV, zastoupené Hakov, a.s., Radniční 28, Hranice, STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, Hradec Králové, Agrostav Pardubice, a.s., Boženy Němcové 2625, Pardubice. 602/2011 RM schvaluje podat žádost o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu, Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí, na akci s názvem Letohrad ošetření památných stromů. RM schvaluje, že veřejná zakázka malého rozsahu Letohrad ošetření památných stromů bude v souladu s čl. 2 směrnice města Letohrad č. 6/2010 zadána Pavlu Hauptovi, DiS., IČ , Kunčice 274, Letohrad beseda s občany dolní části Kunčic dotčených první etapou budování nové kanalizační sítě v investorství města. Martin Hatka, 1. místostarosta každý týden (většinou v pondělí) pracovní jednání s ředitelem Kulturního centra Letohrad panem Moravcem nad problémy a úkoly, které vyvstávají při činnosti této příspěvkové organizace Bc. Jiří Chalupník, 2. místostarosta města 604/2011 RM schvaluje uzavřít dodatek č. 7 mandátní smlouvy uzavřené dne s Tomášem Uchytilem, Letohrad, Krátká 688, IČ , kterým se mění výše odměny stanovená v čl. 1 bodě 2 mandátní smlouvy z Kč bez DPH na Kč bez DPH. Dále se doplňuje přehled alejí k údržbě uvedený v příloze č. 1 mandátní smlouvy o bod č. 14 alej 8 ks dubu ulice Mírová a o bod č. 15 alej 27 ks hlohu ulice U Bažantnice. 606/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o reklamě se společností České dráhy, a.s., sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ , IČ: , DIČ: CZ Cena za plnění této smlouvy ve výši Kč bude hrazena z rozpočtové kapitoly Propagace města. RM uděluje souhlas s použitím znaku města Letohrad na propagačních materiálech zhotovených na základě smlouvy o reklamě. Znak je nutno užít v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Letohrad č. 1/ /2011 RM zamítá žádost o finanční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Stacionář Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 123, Ústí nad Orlicí, IČO: V případě předpokládaného dorovnání výpadku příjmů města rada poskytnutí příspěvku znovu zváží. 610/2011 RM schvaluje na základě veřejné zakázky č. 2011/002 uzavření smlouvy na internetové připojení pro počítačovou síť uživatele v objektech MěÚ a DPS a na správu serverů s dodavatelem Alberon Letohrad s.r.o., sídlem Šedivská 844, Letohrad, IČO: (úplné znění na UZAVŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V pátek bude městský úřad z důvodu školení uzavřen. Děkujeme za pochopení. Jednání Zastupitelstva města Letohrad se koná ve středu v hod. v zasedací místnosti městského úřadu.

3 616/2011 RM schvaluje záměr pronájmu části Václavského náměstí, tj. plochy označené p.č. 669/1 v k.ú. Letohrad, a pronájem obecních pozemků p.č. 327/1 a 327/23 v k.ú. Letohrad v lokalitě nazývané Bečvárna za účelem umístění pouťových atrakcí s příslušenstvím pro konání Kopečkové pouti v období let /2011 RM schvaluje provedení částečné rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně ZŠ Letohrad, Komenského, dle předloženého návrhu a současně ukládá ZŠ Letohrad, Komenského 269, IČ: , odvod z jejího investičního fondu ve prospěch zřizovatele, města Letohrad, ve výši Kč. 626/2011 RM schvaluje převod finančních prostředků ve výši ,84 Kč ve prospěch Základní umělecké školy Alfonse Muchy, Letohrad, Václavské nám. 1, a její převod do investičního fondu ve smyslu 31 odst. 1) písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA Z /2011 RM schvaluje jako dalšího oddávajícího člena zastupitelstva města Daniela Kubelku. Zároveň schvaluje, aby Daniel Kubelka užíval závěsný znak se státním znakem České republiky při občanských obřadech. 635/2011 RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o prodeji inzerce do městského zpravodaje dle předloženého návrhu. 636/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2011 akceschopnost jednotek a smlouvy o poskytnutí dotace v požární ochraně na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje. 637/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy č. OSRKEF/11/40799 o poskytnutí grantu v oblasti cestovního ruchu v roce 2011 v rámci programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji na Voliéru pro exotické ptactvo II. etapa. 639/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nádob pořízených v rámci projektu Jablonné nad Orlicí třídění komunálního odpadu dle předloženého návrhu s Městem Jablonné nad Orlicí, IČ , se sídlem náměstí 5. května 4, Jablonné nad Orlicí. 640/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na nákup nádob pořízených v rámci projektu Jablonné nad Orlicí třídění komunálního odpadu s Městem Jablonné nad Orlicí, IČ , se sídlem náměstí 5. května 4, Jablonné nad Orlicí, dle předloženého návrhu. (úplné znění na V květnu byla zahájena další významná stavba v rámci Integrovaného systému nakládání s odpady v Letohradě, a to tzv. II. sběrný dvůr. Protože jsem byl opakovaně dotazován na tuto stavbu a setkal jsem se s několika zkreslenými představami a informacemi, rád bych to uvedl na správnou míru. Integrovaný systém předpokládá na našem území provoz celkem 4 objektů k nakládání s odpady. Dva z nich městská kompostárna a I. sběrný dvůr / Orlice - jsou již v provozu. Třetí objekt II. sběrný dvůr / Letohrad se nyní staví. K dořešení zbývá manipulace a výkup kovových odpadů, které nyní řeší firma pana Plundry v areálu u koupaliště. II. sběrný dvůr bude poskytovat stejné služby jako již provozovaný areál na Orlici. Bude zde O ČEM SE HOVOŘÍ možné ukládat všechny druhy odpadů vznikající při provozu domácností, tak jak je to uvedeno jednak v ročence města a na internetových stránkách v sekci Nakládání s odpady, a to zdarma, tak i další odpady tzv. za úplatu provozovateli těchto zařízení. Bude se jednat o moderní čistý areál podle všech současných norem a předpisů. Na zpevněné ploše obklopené zelení stromy a keři budou sestavy většinou uzavřených kontejnerů a nezbytná zařízení k jejich obsluze včetně objektu pro zaměstnance firmy. V těchto dnech připravujeme výběrové řízení na provozovatele obou sběrných dvorů na období 5 let. Od 1. ledna 2012 tak budete mít možnost celodenně od pondělí do pátku využít jeden z těchto dvorů k odložení odpadu. V zájmu zachování efektivity a minimalizaci provozních nákladů se bude otevírací doba střídat. Podrobnosti budou v ročence města Vzdálenost od vašeho místa bydliště ke sběrnému dvoru tak až na výjimky nepřesáhne 1,3 km, což považujeme za velmi důležité, neboť nepřiměřená vzdálenost k místu uložení odpadu a přirozená lidská pohodlnost vede k nevhodnému nakládání s těmito komoditami. Součástí systému je i svoz dům od domu, který se velmi osvědčil a bude dále zdokonalován. Mimo pytlový svoz sem patří i separace bioodpadů prostřednictvím hnědých bionádob, kde jsme dosáhli cílového stavu a máme jich k dispozici v Letohradě cca kusů, tj. jednu nádobu na 6 obyvatel. Disponujeme tak s objemem nádob 240 m 3. Podrobnosti o možnostech získat nádobu jsou na jiném místě tohoto zpravodaje. Vzhledem k tomu, že se připravuje novela zákona o poplatcích za nakládání s odpady, především za tzv. nevytříděný směsný komunální odpad, činíme včas všechny tyto kroky, abychom vás, občany, ušetřili dalšího nepřiměřeného zdražení. Děkuji touto cestou všem, kteří odpovědně třídí odpady ze své domácnosti a minimalizují zatížení městského rozpočtu. Odměnou jim jen systémové snížení poplatku a dobrý pocit z toho, že udělali něco pro naše životní prostředí. Martin Hatka, předseda komise pro ŽPaE Při odevzdávání plastů, papíru a nápojových kartónů při svozu dům od domu je pro přiznání bodů a následně pak odměny za třídění třeba dodržovat následující zásady pro třídění: papír předávat v balících o minimální hmotnosti jednoho balíku 10 kg, plasty předávat v pytlích o minimálním objemu jednoho pytle 110 l, PET lahve předávat v sešlápnutém stavu, nápojové kartóny předávat zmačkané v oranžových pytlích o minimálním objemu jednoho pytle 80 l, předávané vytříděné odpady nesmí obsahovat zbytky potravin, ani nesmí být potravinami nebo jinak znečištěné, nesmí být vzájemně promíchány druhy tříděných odpadů, ODEVZDÁVÁNÍ TŘÍDĚNÝCH ODPADŮ V RÁMCI SVOZU DŮM OD DOMU přistavovat odpady ve svozový den nejpozději v 6.00 hod. ráno na stejné místo jako přistavujete popelnice, označit pytle nebo balíky samolepkou s čárovým kódem. Oranžové pytle obdržíte zdarma na těchto místech: technické služby, potraviny U Králíků, papírnictví Na Kopečku 356 (u nádraží naproti lékárně), prodejna KONZUM v Letohradě na Kunčicích, podatelna městského úřadu. Právě nedodržování předepsaného množství a nesešlapávání PET lahví a nápojových kartónů se poslední dobou rozmáhá nejvíce. Ten, kdo tak činí, musí počítat s tím, že mu nebudou načteny body za třídění a následně pak nedostane odměnu. Sběrný dvůr v Letohradě na Orlici Pokud chtějí letohradští občané odevzdat většinu odpadů ve sběrném dvoře na Orlici bezplatně, je třeba, aby se prokázali čárovým kódem. Bez čárového kódu je odpady možné odevzdat za úplatu dle ceníku provozovatele. Všechny, kteří sběrný dvůr používají, žádáme, aby své odpady odevzdávali v provozní době a nezakládali černé skládky u jeho brány. Provozní doba je následující: Pondělí, středa, pátek Úterý, čtvrtek, sobota Hana Koblížková, referent OVaŽP 5

4 DALŠÍ NÁDOBY NA BIOODPAD JSOU ZAJIŠTĚNY Město Letohrad získalo prostřednictvím společné žádosti s městem Jablonné nad Orlicí 400 nových nádob na bioodpad. Pořízení nádob bylo finančně podpořeno fondem Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žadatelem o finanční prostředky bylo Jablonné nad Orlicí, a proto je v tuto chvíli i vlastníkem pořízených nádob, a to minimálně po dobu 5 let (jedna z podmínek dotace). Městu Letohrad byly na tuto dobu bezplatně zapůjčeny a po uplynutí 5 let by mu měly být převedeny do vlastnictví. Zájemcům z řad občanů, kteří již mají na městském úřadě o nádobu požádáno, bude během června zaslána smlouva o výpůjčce. Po vrácení podepsané smlouvy jim bude nádoba předána. Rozvoz nádob budou zajišťovat technické služby. Pokud máte o nádobu na bioodpad zájem a doposud jste o ni nepožádali, můžete tak učinit nyní. Formulář žádosti najdete na eu v sekci Nakládání s odpady Bioodpad, nebo je k dispozici na podatelně městského úřadu. Žádost můžete zaslat elektronicky na adresu: hana. nebo ji doručit na podatelnu městského úřadu. Všem, kteří se aktivně zapojují do třídění odpadů, děkujeme! Hana Koblížková, referent OVaŽP UPOZORNĚNÍ Dnem 1. července 2011 končí zapisování dětí mladších 10 let do cestovního pasu rodiče. Od 26. června 2012 budou muset mít děti vlastní cestovní pas. SPOLUPRÁCE ČESKÉ A POLSKÉ POLICIE V úterý 17. května pozval starosta města Petr Fiala delegaci vedení okresních policií v Ústí nad Orlicí a Klodzku (Polsko) na pracovní oběd. Ten se konal v rámci dvoudenní akce, na které si vedení policie obou příhraničních okresů předávalo zkušenosti a plánovalo další spolupráci. Starosta města společně s vedoucím okresního ředitelství PČR plukovníkem M. Štěpánem kvitovali přívětivost majitelů Muzea řemesel, kteří umožnili bezplatnou prohlídku výstavních prostor, a také pohostinnost Společenského centra Nový dvůr v Letohradě. V ČERVNU SE ZAPOČNE S VÝSTAVBOU KANALIZACE NA KUNČICÍCH Ve středu 18. května podepsal starosta města Petr Fiala s předsedou představenstva společnosti KVIS Pardubice a.s. Ing. Pavlem Jeništou smlouvu o zhotovení nové kanalizace na Kunčicích. Investice dosáhne hodnoty téměř 42 mil. Kč vč. DPH. Z toho dotace z Operačního programu Životního prostředí činí cca 30 mil. Kč vč. DPH. Realizace akce bude probíhat v období červen 2011 prosinec Zhotoviteli díla (vítězové veřejné zakázky) se stalo sdružení firem KVIS Pardubice a.s. a Eurovia a.s. Petr Fiala, starosta města 6 JEDNÁNÍ O OPTIMALIZACI DOPRAVY Ve středu 18. května proběhlo v Letohradě za účasti pozvaných starostů okolních obcí a měst v pořadí druhé jednání zástupců společnosti Oredo, Českých drah a náměstka hejtmana Ing. J. Tichého o připravované optimalizaci veřejné hromadné dopravy (od prosince 2011). Oproti úvodnímu setkání v únoru 2011 došlo k řadě změn. V měsících červen a červenec dojde k dalšímu upřesňování časů jednotlivých vlakových i autobusových spojů. Podkladový materiál k jednání i zápis o jeho průběhu je zveřejněn na v sekci Sloupek starosty. DĚTI SE NA POUTI BAVILY ZDARMA Již tradičně zve starosta města Letohrad Petr Fiala ve spolupráci s provozovateli Kopečkové poutě pány Františkem Lagronem a Jiřím Zvárou děti z mateřských škol města i blízkých obcí, dětských domovů a Domova pod hradem Žampach ve čtvrteční předpouťové dopoledne na atrakce zdarma. Pohodové dopoledne naplněné dětským smíchem a radostí všech zúčastněných se i letos opětovně vydařilo, počasí nám přálo. S organizací a zajištěním bezpečnosti pomáhají i strážníci městské policie, veliteli J. Hrubému za to patří poděkování. Dětský smích a radost tak odstartovaly letošní již 298. ročník naší Kopečkové. TURISTÉ, UŽ MÁTE SOUTĚŽNÍ ZÁZNAMNÍK? Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jehož je Letohrad členem, připravilo pro milovníky památek, galerií, muzeí a městských akcí v České republice nabídku programů ve čtrnácti městech. Vašimi hostiteli se může stát Kutná Hora / Kroměříž / Česká Kamenice / Prachatice / Polná / Litomyšl / Klášterec nad Ohří / Třeboň / Jindřichův Hradec / Kadaň / Svitavy / Nový Jičín / Šternberk / Spálené Poříčí. V našem informačním centru si můžete vyzvednout Soutěžní záznamník cestovní knížku a další informační materiály k této ojedinělé akci a jednotlivým městům do ní zařazeným. Pokud navštívíte jednotlivá města v období do , necháte si potvrdit soutěžní kupon v záznamníku v příslušném IC. Soutěžní kupon zašlete do konce roku 2011 na adresu SHS ČMS a můžete získat poukaz v hodnotě Kč na ubytování ve vybraném městě, věcné ceny v hodnotě po Kč. Pokud navštívíte během roku co nejvíce měst oceněných v soutěži o nejlepší realizaci Programu regenerace v předchozích letech a získáte u nich nejvíce potvrzení, můžete získat tzv. prémiovou cenu, tj. získáte k poukazu na ubytování ještě pozvánku na slavnostní setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel v dubnu 2012 v Praze na Pražském hradě. Naše město se přihlásilo do této akce společně s městem Litomyšl na tzv. Top týden Litomyšl a okolí. V tuto dobu budou jednak do našeho města směřovat turisté z celé ČR, ale i my máme nejvhodnější příležitost navštívit některou z akcí blízko bydliště podrobnosti jsou známy v IC a na stránkách sdružení cz a stránkách měst, která můžete navštívit. Akce je prezentována i zahraničí. Soutěžní záznamníky jsou již k dispozici a k návštěvě uvedených měst se vám otevírá prostor následujících sedmi měsíců roku. Přeji vám šťastnou cestu, hezké zážitky a úspěch v soutěži. Martin Hatka, člen Výboru SHSČMS za Pardubický kraj MĚSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ Dne v 9.20 hod. telefonicky oznámil na služebnu MP pan J. K. z Kunčic krádež litinového víka revizní šachty. Hlídka provedla místní šetření a následně vyrozuměla vedoucího ČOV v Letohradě, který zajistil umístění nového víka. Dne oznámila vedoucí prodejny COOP Diskont krádež zboží. Na místě hlídka zadržela pana P. T. z Brandýsa nad Orlicí, který se ke krádeži doznal. Přestupek proti majetku byl vyřešen blokovou pokutou. MP Letohrad ZAHÁJENÍ SEZÓNY V KULTURNÍM CENTRU LETOHRAD Od otevřeno denně. Zámek Letohrad Vstupné: dospělí 20 Kč / slevy 15 Kč Po Pá 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, So 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, Ne 13.00, 14.00, 15.00, Strašidelná jeskyně Vstupné: jednotné 15 Kč Po Pá 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, So 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, Ne 13.30, 14.30, 15.30, 16.30

5 Muzeum a světnička Járy Cimrmana Vstupné: jednotné 30 Kč Po Pá 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, So 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, Ne 13.30, 14.30, 15.30, Vstupné se platí v informačním centru. Expozice spravuje Kulturní centrum Letohrad, Václavské nám. 77, Letohrad, tel./fax: , INFORMAČNÍ CENTRUM Otevírací doba IC a městského muzea v období od 20. června do 9. září 2011 Po Pá So Ne * zdarma: - turistické noviny pro region Východní Čechy léto turistické noviny regionu Orlické hory a Podorlicko - turistický magazín Kam po Česku a Tim - propagační materiály * nabízí v předprodeji vstupenky na JamRock Žamberk , cena vstupenky 490 Kč * v prodeji 6 druhů nových pohlednic Letohradu, autor fotografií a grafické zpracování MgA. Jaroslav Tichý * Cyklobusová sezóna 2011 začne 28. května a potrvá do 28. září. Oproti minulé sezóně pojedou autobusy o 20 minut později. Trasa: Jablonné n. Orl. Letohrad Žamberk Rokytnice v Orl. h. Šerlich odjezd z Letohradu, aut. nádr. v 8.10 hod. Trasa: Kostelec n. Orl. Vamberk Žamberk Letohrad odbočka na Suchý vrch Červená Voda odjezd z Letohradu, aut. nádr. v 8.15 hod. Více na Tištěné jízdní řády v IC. KALENDÁŘ AKCÍ - ČERVEN v hod., Dům kultury KINO: Rio Film Rio je příběhem vzácného papouška jménem Blu, který žije na malém městě se svou paničkou Lindou, s níž tvoří nerozlučnou dvojku. Linda ho před léty zachránila před pašeráky, kteří ho ještě jako papouščí miminko ulovili uprostřed brazilského pralesa a odvezli do zasněžené Minessoty. Blu se kvůli tomu sice nikdy nenaučil létat, ale v bezpečí a pohodlí Lindina domova se natolik zabydlel, že pro něj není problém uvařit kávu, připravit snídani, vyčistit si zuby nebo posloužit Lindě jako její osobní budík. 96 minut, přístupný, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, vstupné 65 Kč v hod., Dům kultury KINO: Czech made man Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka z chudé rodiny alkoholika, ke králi internetových domén. Nemožné je možné, padají normy, konvence, pravidla. Už jako kluk pochopí, že spolehnout se musí jedině sám na sebe. Totáčem 80. let kličkuje nepříliš vzorově a přelomový listopad prožije rovněž nezvykle mezi blázny v léčebně. Po revoluci už to jede, ba letí. Nahoru, ale i dolů. Do Německa a zpátky. Na Pankrác a zpátky. Do Číny a zpátky. Vše je tak snadné, až je to k smíchu. 90 minut, přístupný od 15 let, komedie, drama, vstupné 70 Kč v hod., městské muzeum Vernisáž výstavy: Srandy kopec Více na jiném místě LZ v hod., Dům kultury Česko polské přátelství: Kultura a sport Niemcza Více na jiném místě LZ v hod., Dům kultury KINO: Čertova nevěsta V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpělivá královna svatou Kryšpínu o miminko. Když jí dojde trpělivost, obrátí se na čerta, žijícího nedaleko ve starém rozpadlém mlýně, a královně se zakrátko narodí holčička. Malá princezna vyrůstá po boku Štěpána, který je synem královniny komorné, časem se do sebe zamilují. Když vyjde najevo, že královna podepsala smlouvu s čertem a princezna se má stát v den svých osmnáctých narozenin Luciferovou nevěstou, uspořádá král ples, kde se má Štěpánka zasnoubit s princem z jiné země, a tak uniknout svému osudu. 101 minut, přístupný, pohádka, ČR, režie Zdeněk Troška, vstupné 65 Kč , hod. Startujeme prázdniny! Více na jiném místě LZ. KULTURNÍ CENTRUM LETOHRAD Červen 2011 PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC A SRPEN 2011: KINO: Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna, Westernstory, Lidice, Kung Fu Panda 2 PRO DĚTI: Letohrátky, Noční strašidelné prohlídky KONCERTY A VÝSTAVA: Arkády 2011: Výstava výtvarného umění a koncerty Vladimíra Mišíka & ETC, Jana Spáleného & ASPM Předprodej vstupenek v informačním centru, tel , / / / Máte-li zájem o zasílání měsíčního programu KCL, pište prosím na: a do předmětu zprávy uveďte PROGRAM KCL ANO. ZAČÍNÁ 22. ROČNÍK MHF LETOHRAD 2011 Ve dnech června 2011 proběhne v Letohradě a jeho okolí jeden z nejvýznamnějších českých hudebních festivalů Mezinárodní hudební festival Letohrad Uskuteční se celkem 6 zajímavých a jedinečných koncertů, z toho 3 koncerty v samotném Letohradu. Festival zahájí populární Ida Kelarová Ida Kelarová, rozená Ida Bittová, je přední česká zpěvačka, muzikantka a sbormistryně, sestra zpěvačky a herečky Ivy Bittové. Pochází z národnostně smíšené rodiny otec byl známý romský muzikant, původem z jižního Slovenska, matka pocházela ze Slovácka. V letech působila Ida Kelarová jako herečka a zpěvačka v Divadle Na provázku v Brně. V roce 1982 se přestěhovala za manželem do Walesu. V roce 1985 odjela do Dánska, kde začala koncertovat a učit romské písně. Později působila v Norsku a opět ve Walesu. V roce 1995 se vrátila do Čech. V Bystrém na Českomoravské vysočině založila Mezinárodní školu pro lidský hlas. Organizuje mezinárodní workshopy, multietnické projekty, romský festival Gypsy Celebration Hartmanice a v různých zemích zakládá pěvecké sbory s repertoárem romských písní Apsora. V roce 1999 vytvořila spolu se svým nynějším partnerem Desideriem Duždem skupinu Romano Rat ( Romská krev ), se kterou koncertuje po celém světě. 7

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP. ikrylová

Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP. ikrylová Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP ikrylová Základní informace Ředitelství RESPONO, a.s. RESPONO, a.s. založena v roce 1993 OKÚ Vyškov, bez zahraniční

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012

USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012 USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012 USNESENÍ Č. 598/2012 Havárie střechy tělocvičny ZŠ Sokolovská výběr dodavatele stavebních prací na akci ZŠ Sokolovská - oprava

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 96. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 02.12.2013 od 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více