LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA"

Transkript

1 ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO MÍSTOSTAROSTY Závěr školního roku se kvapem blíží. Školáci si vyzvednou svá vysvědčení, a sklidí tak ovoce za druhé pololetí školního roku. Někdo bude úspěšný více, někdo trochu méně, to podle toho, jak moc se kdo ve škole snažil. Všechny pak budou čekat zasloužené prázdniny. V Letohradě je odstartujeme všichni společně, protože doslova: Startujeme prázdniny. To je název akce, která proběhne poslední den školního roku, tedy Začneme ve hodin. V té době budeme moci zhlédnout ukázku hasičské techniky u požární zbrojnice. Náměstí bude patřit prezentaci vojenské a policejní techniky. Vojáci z vojenského zařízení v Ústí nad Orlicí se dostaví s bojovým vozidlem pěchoty, raketometem, Tatrou 810 a 815. Policisté Územního odboru Ústí nad Orlicí přivezou speciální vozidlo, tzv. mobilní kontaktní a komunikační centrum, policejní člun, který jinak brází vody Pastvinské přehrady, policejní motorku, stacionální radar a na případné dotazy bude odpovídat policejní tisková mluvčí. Až do hodin budou otevřené dveře městského úřadu, městská policie předvede městský kamerový systém, zájemci si budou moci prohlédnout dům s pečovatelskou službou, kde se představí poskytovatelé sociálních služeb. Samozřejmostí bude otevřené městské muzeum, zámecká expozice a Cimrmanova světnička, přičemž vstupné bude po celou dobu akce zlevněné, stejně tak jako vstupné do Muzea řemesel. V tuto dobu budou rovněž otevřeny církevní památky, tedy kostel na Václavském náměstí, kaple sv. Jana Nepomuckého a evangelický kostel. A pak příjdou na řadu dva hlavní důvody, pro které je akce pořádána. V hodin bude slavnostně otevřena voliéra pro exotické ptactvo v zámeckém parku. Budeme se moci pokochat pohledem na různé druhy papoušků. Zejména samička kakadu růžového je prý značně ochočená a velmi milá. Věřím, že nově otevřená voliéra zvýší atraktivitu zámeckého parku a lidé sem budou chodit relaxovat ještě ve větší míře než dosud. V hodin se přesuneme do prostoru Proutnice, kde bude slavnostně otevřena druhá investiční akce, kterou je skatepark a bikepark. Zde si přijdou na své zejména mladí sportovci, kteří se otevření tohoto zařízení určitě již nemohou dočkat. Na závěr celého odpoledne se pak budou moci, zejména mladší ročníky, odreagovat na hokejbalovém hřišti, kde bude v provozu diskotéka s Leošem Marešem. Dříve však, než začnou prázdniny, čeká nás v Letohradě ještě jedna, již tradiční akce. Tou je mezinárodní hudební festival. Letos se koná již po dvaadvacáté. Zahajovací koncert si vychutnáme v sobotu 4. června v kulturním domě. Při této příležitosti bude předána cena města a ceny Grand Prix za rok Mezinárodní hudební festival pak bude pokračovat až do neděle 12. června, kdy si budeme moci poslechnout závěrečný koncert v kostele na Orlici. Máme se tedy určitě na co těšit. Věřím, že každý si z nabídky, která je přichystána na měsíc červen, určitě něco vybere. Přeji vám hodně krásných zážitků a pohodové léto. Bc. Jiří Chalupník, 2. místostarosta města jednání s Ing. Priknerem (PSŠ); jednání s Ing. Vlčkovou (OEZ); jednání s Ing. Váňou; jednání o změně zakladatelské smlouvy o.p.s. Kampelička jednání na SFDI (Praha) účast na zahájení 4. ročníku soutěže TFA (Ústí n. O.); svatby účast na vernisáži výstavy Barevné doteky účast na setkání se zástupci AV ČR a sdružení Orlicko zakončení projektu Rozvojové zájmy pohraničních regionů (Králíky); jednání s Ing. Havelkou (Chládek a Tintěra) s T. Pawerou prohlídka stavu komunikací ve městě jednání s Ing. Krejčím (předseda FV ZPk); jednání se zástupci o.d. Konzum; jednání s J. Zvárou Kopečková pouť účast na hodnocení nabídek výběrové řízení DS OHP (Rychnov n. K.) pietní akt k výročí ukončení 2. světové války (Šedivská ul., hřbitov) Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1.MÍSTOSTAROSTY MĚSTA otevírání obálek investiční akce Rekonstrukce zámecké zdi III. etapa ; setkání s jednatelem spol. KVIS harmonogram realizace výstavby kanalizace na Kunčicích; jednání s RNDr. Šedovou (OHGS) jednání pouťové komise; jednání správní rady DS OHP (Rychnov n. K.); jednání s Ing. Trnkou (Eurovia) RM správní rada Orlicka (Jablonné n. O.); výkonná rada DS Východní Čechy (Pardubice) jednání s D. Jarošem (rádio Černá Hora) zahájení okrskové soutěže hasičů v požárním útoku (Ostrov na Orlici) přijetí studenta A. Stejskala z LSG doprovod delegace policie partnerství policie z ČR a Polska; představení strategie cestovního ruchu a setkání s podnikateli v rámci DS OHP (Rychnov n. K.) podpis smlouvy se zhotovitelem Kanalizace Kunčice ; jednání na DS OHP (Rychnov n. K.); setkání starostů obcí s náměstkem hejtmana Pardubického kraje zodpovědným za dopravu a zástupci ČD a.s. a Oredo optimalizace osobní dopravy v Pardubickém kraji; jednání s Ing. Požárem (předseda Krajského svazu podnikatelů ve stavebnictví Pk a člen Komise pro rozvoj lidských zdrojů ZPk); pracovní večeře s provozovateli Kopečkové poutě doprovod dětí z MŠ, dětských domovů a klientů Domova pod hradem Žampach atrakce zdarma pondělí porada s vedoucím OMaI a ředitelem TS (1x za 14 dní); porada s místostarosty; porada vedoucích odborů MěÚ; jednání s občany úterý porada s velitelem MP jednání s M. Wágnerem, starostou Jablonného n. O., o součinnosti ve využití získaných nádob na tříděný odpad z dotace SFŽP, v našem případě především 400 ks nádob na bioodpady; účast na jednání valné hromady společnosti Ekola České Libchavy k vyhodnocení hospodaření za rok 2010 a schválení cílů pro rok Podrobnosti o tomto jednání budou v samostatném článku v příštím čísle zpravodaje jednání s pracovníky České inspekce životního prostředí o zásazích do lesních porostů a lipové aleje na Kopečku v okolí kaple sv. J. Nepomuckého, ze strany města nebylo shledáno žádné pochybení, podrobnosti budou v příštím čísle zpravodaje; jednání s Ing. Černým, ředitelem Ekoly, a J. Šmídem, technikem specializujícím se na kompostování biologicky rozložitelných komponentů odpadů společnosti Marius Pedersen. Cílem jednání bylo posoudit rozvojové možnosti městské kompostárny s ohledem na narůstající objemy ukládaných odpadů Polička / jednání zástupců měst Pardubického kraje, na jejichž území jsou památkové zóny a rezervace, výměna zkušeností z prací v historických centrech, prohlídka vyhodnocené památkové zóny města Poličky; schůzka s dodavatelem stavby Kanalizace Kunčice, kde je investorem naše město schůzka s Ing. Šabatou a p. Koblížkem ze společnosti Agrovenkov k organizačnímu zajištění farmářských trhů v Letohradě zasedání rady města účast na prohlídce objektů základních škol se zástupci potenciálních dodavatelů zateplení budov, investiční akce, kde je vypsáno výběrové řízení jednání představenstva VaK Jablonné n. O. k vyhodnocení hospodářských výsledků roku 2010, korektuře plánu investic na rok 2011, kde 3

2 je největší akcí Intenzifikace ČOV a dokončení kanalizace Letohrad s letošním zahájením o objemu cca 15 mil. Kč zasedání komise pro regeneraci městské památkové zóny k návrhu rozdělení dotačních schůzka pracovní skupiny, která se zabývala slabými stránkami Kulturního centra Letohrad, které vyplynuly z výroční zprávy této příspěvkové organizace. Jednání se zúčastnila paní Jana Zamazalová, ředitel KCL pan Jaroslav Moravec a Mgr. Petr Cink z MěÚ tento den proběhlo na zámku ve Slavkově vyhodnocení literární a výtvarné soutěže Slavkovské memento 2011, jehož téma znělo 578/2011 RM schvaluje zvýšit nájemné ve smlouvě o pronájmu teplárenského zařízení se společností Hartman CZ s.r.o., IČ: , o Kč s účinností od data dle předloženého návrhu. RM schvaluje aktualizovaný seznam odběrných míst dle předloženého návrhu. 581/2011 RM schvaluje použití části finančních prostředků na mzdy pedagogických pracovníků ZUŠ Alfonse Muchy Letohrad na přímé náklady na mzdy nepedagogických pracovníků do doby úhrady zálohy za druhé čtvrtletí 2011 z MŠMT dle předloženého návrhu. 582/2011 RM schvaluje rozpočtové opatření rady města č. RM 1 dle předloženého návrhu. 586/2011 RM schvaluje ve věci zajištění parkovacích ploch a výběru parkovného uzavření dohod pro zpevněnou plochu pro areál Nového dvora s Junákem, svazem skautů a skautek, střediskem Letohrad, ve dnech konání Kopečkové poutě v Letohradě Organizace zajistí stálý dohled na určené ploše, příslušné značení, výběr celodenního parkovné ve výši 30 Kč proti dokladu, úklid a předání uklizených ploch po skončení poutě. Odměna obstaravateli bude 75 % z celkové tržby. 594/2011 RM schvaluje podání žádostí města Letohrad o finanční podporu oprav malých památek z projektu Malé památky Orlicka ze Sdružení obcí Orlicko na rok 2011 na tyto památky: - křížek pod Ovčínem cca Kč, - Muzeum P. Jilemnického socha P. Marie a sochy dvou andělů cca Kč, - vážnice na Ovčíně cca Kč, - pomník u kříže na Kunčicích cca Kč. Náklady celkem cca Kč, minimální podíl vlastníka je 30 % z nákladů cca Kč, finanční podpora 70 % z nákladů cca Kč. 595/2011 RM schvaluje pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2011/006 Letohrad chodníky a autobusové zálivy, III. etapa : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Pardubice, EUROVIA CS, a.s., závod Pardubice, Brožíkova 564, Pardubice, VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, Jamné nad Orlicí, 4 prostředků z MK ČR přiznaných městu na rok jednání komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele pro akce zateplování budov základních škol. Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 2. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA Války Neválky. Poprvé se této soutěže zúčastnili žáci základních a středních škol z Letohradu. Z našeho města bylo oceněno celkem jedenáct mladých autorů svatba oddávání v obřadní síni zámku účast v komisi pro otevírání obálek zhotovitel akce Rekonstrukce zámecké zdi jednání pouťové komise zasedání rady města VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA Z SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, Hradec Králové, BAUSET CZ a.s., Nemošická 1495, Pardubice. 596/2011 RM schvaluje pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2011/007 Voliéra pro exotické ptactvo II. etapa : Keramizol spol. s r.o., Šedivská 739, Letohrad, Miloš Svoboda - Sklenářství, Podměstí 136, Letohrad. 597/2011 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v čp. 544 v Letohradě, Tyršově ulici, s paní Květoslavou Zelingerovou, Letohrad, Kunčice čp /2011 RM schvaluje pořadí nabídek na veřejnou zakázku Kanalizace Letohrad Kunčice, evidenční číslo zadávané formou užšího řízení dle 28 zákona o veřejných zakázkách: Sdružení firem Sdružení pro Letohrad zastoupené vedoucím účastníkem KVIS Pardubice a.s., Zelená Louka, Rosice 151, Pardubice, ABK Pardubice a.s., Vodárenská 22, Pardubice, VHS Bohemia a.s., Haškova 153/17, Brno, LBtech a.s., Moravská 786, Litomyšl, VCES a.s., Na Harfě 337/3, Praha 9, Stavoka Kosice, a.s., Kosice 116, Chlumec nad Cidlinou, Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, Praha 10, Sdružení Hakov a RI-STAV, zastoupené Hakov, a.s., Radniční 28, Hranice, STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, Hradec Králové, Agrostav Pardubice, a.s., Boženy Němcové 2625, Pardubice. 602/2011 RM schvaluje podat žádost o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu, Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí, na akci s názvem Letohrad ošetření památných stromů. RM schvaluje, že veřejná zakázka malého rozsahu Letohrad ošetření památných stromů bude v souladu s čl. 2 směrnice města Letohrad č. 6/2010 zadána Pavlu Hauptovi, DiS., IČ , Kunčice 274, Letohrad beseda s občany dolní části Kunčic dotčených první etapou budování nové kanalizační sítě v investorství města. Martin Hatka, 1. místostarosta každý týden (většinou v pondělí) pracovní jednání s ředitelem Kulturního centra Letohrad panem Moravcem nad problémy a úkoly, které vyvstávají při činnosti této příspěvkové organizace Bc. Jiří Chalupník, 2. místostarosta města 604/2011 RM schvaluje uzavřít dodatek č. 7 mandátní smlouvy uzavřené dne s Tomášem Uchytilem, Letohrad, Krátká 688, IČ , kterým se mění výše odměny stanovená v čl. 1 bodě 2 mandátní smlouvy z Kč bez DPH na Kč bez DPH. Dále se doplňuje přehled alejí k údržbě uvedený v příloze č. 1 mandátní smlouvy o bod č. 14 alej 8 ks dubu ulice Mírová a o bod č. 15 alej 27 ks hlohu ulice U Bažantnice. 606/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o reklamě se společností České dráhy, a.s., sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ , IČ: , DIČ: CZ Cena za plnění této smlouvy ve výši Kč bude hrazena z rozpočtové kapitoly Propagace města. RM uděluje souhlas s použitím znaku města Letohrad na propagačních materiálech zhotovených na základě smlouvy o reklamě. Znak je nutno užít v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Letohrad č. 1/ /2011 RM zamítá žádost o finanční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Stacionář Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 123, Ústí nad Orlicí, IČO: V případě předpokládaného dorovnání výpadku příjmů města rada poskytnutí příspěvku znovu zváží. 610/2011 RM schvaluje na základě veřejné zakázky č. 2011/002 uzavření smlouvy na internetové připojení pro počítačovou síť uživatele v objektech MěÚ a DPS a na správu serverů s dodavatelem Alberon Letohrad s.r.o., sídlem Šedivská 844, Letohrad, IČO: (úplné znění na UZAVŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V pátek bude městský úřad z důvodu školení uzavřen. Děkujeme za pochopení. Jednání Zastupitelstva města Letohrad se koná ve středu v hod. v zasedací místnosti městského úřadu.

3 616/2011 RM schvaluje záměr pronájmu části Václavského náměstí, tj. plochy označené p.č. 669/1 v k.ú. Letohrad, a pronájem obecních pozemků p.č. 327/1 a 327/23 v k.ú. Letohrad v lokalitě nazývané Bečvárna za účelem umístění pouťových atrakcí s příslušenstvím pro konání Kopečkové pouti v období let /2011 RM schvaluje provedení částečné rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně ZŠ Letohrad, Komenského, dle předloženého návrhu a současně ukládá ZŠ Letohrad, Komenského 269, IČ: , odvod z jejího investičního fondu ve prospěch zřizovatele, města Letohrad, ve výši Kč. 626/2011 RM schvaluje převod finančních prostředků ve výši ,84 Kč ve prospěch Základní umělecké školy Alfonse Muchy, Letohrad, Václavské nám. 1, a její převod do investičního fondu ve smyslu 31 odst. 1) písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA Z /2011 RM schvaluje jako dalšího oddávajícího člena zastupitelstva města Daniela Kubelku. Zároveň schvaluje, aby Daniel Kubelka užíval závěsný znak se státním znakem České republiky při občanských obřadech. 635/2011 RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o prodeji inzerce do městského zpravodaje dle předloženého návrhu. 636/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2011 akceschopnost jednotek a smlouvy o poskytnutí dotace v požární ochraně na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje. 637/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy č. OSRKEF/11/40799 o poskytnutí grantu v oblasti cestovního ruchu v roce 2011 v rámci programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji na Voliéru pro exotické ptactvo II. etapa. 639/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nádob pořízených v rámci projektu Jablonné nad Orlicí třídění komunálního odpadu dle předloženého návrhu s Městem Jablonné nad Orlicí, IČ , se sídlem náměstí 5. května 4, Jablonné nad Orlicí. 640/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na nákup nádob pořízených v rámci projektu Jablonné nad Orlicí třídění komunálního odpadu s Městem Jablonné nad Orlicí, IČ , se sídlem náměstí 5. května 4, Jablonné nad Orlicí, dle předloženého návrhu. (úplné znění na V květnu byla zahájena další významná stavba v rámci Integrovaného systému nakládání s odpady v Letohradě, a to tzv. II. sběrný dvůr. Protože jsem byl opakovaně dotazován na tuto stavbu a setkal jsem se s několika zkreslenými představami a informacemi, rád bych to uvedl na správnou míru. Integrovaný systém předpokládá na našem území provoz celkem 4 objektů k nakládání s odpady. Dva z nich městská kompostárna a I. sběrný dvůr / Orlice - jsou již v provozu. Třetí objekt II. sběrný dvůr / Letohrad se nyní staví. K dořešení zbývá manipulace a výkup kovových odpadů, které nyní řeší firma pana Plundry v areálu u koupaliště. II. sběrný dvůr bude poskytovat stejné služby jako již provozovaný areál na Orlici. Bude zde O ČEM SE HOVOŘÍ možné ukládat všechny druhy odpadů vznikající při provozu domácností, tak jak je to uvedeno jednak v ročence města a na internetových stránkách v sekci Nakládání s odpady, a to zdarma, tak i další odpady tzv. za úplatu provozovateli těchto zařízení. Bude se jednat o moderní čistý areál podle všech současných norem a předpisů. Na zpevněné ploše obklopené zelení stromy a keři budou sestavy většinou uzavřených kontejnerů a nezbytná zařízení k jejich obsluze včetně objektu pro zaměstnance firmy. V těchto dnech připravujeme výběrové řízení na provozovatele obou sběrných dvorů na období 5 let. Od 1. ledna 2012 tak budete mít možnost celodenně od pondělí do pátku využít jeden z těchto dvorů k odložení odpadu. V zájmu zachování efektivity a minimalizaci provozních nákladů se bude otevírací doba střídat. Podrobnosti budou v ročence města Vzdálenost od vašeho místa bydliště ke sběrnému dvoru tak až na výjimky nepřesáhne 1,3 km, což považujeme za velmi důležité, neboť nepřiměřená vzdálenost k místu uložení odpadu a přirozená lidská pohodlnost vede k nevhodnému nakládání s těmito komoditami. Součástí systému je i svoz dům od domu, který se velmi osvědčil a bude dále zdokonalován. Mimo pytlový svoz sem patří i separace bioodpadů prostřednictvím hnědých bionádob, kde jsme dosáhli cílového stavu a máme jich k dispozici v Letohradě cca kusů, tj. jednu nádobu na 6 obyvatel. Disponujeme tak s objemem nádob 240 m 3. Podrobnosti o možnostech získat nádobu jsou na jiném místě tohoto zpravodaje. Vzhledem k tomu, že se připravuje novela zákona o poplatcích za nakládání s odpady, především za tzv. nevytříděný směsný komunální odpad, činíme včas všechny tyto kroky, abychom vás, občany, ušetřili dalšího nepřiměřeného zdražení. Děkuji touto cestou všem, kteří odpovědně třídí odpady ze své domácnosti a minimalizují zatížení městského rozpočtu. Odměnou jim jen systémové snížení poplatku a dobrý pocit z toho, že udělali něco pro naše životní prostředí. Martin Hatka, předseda komise pro ŽPaE Při odevzdávání plastů, papíru a nápojových kartónů při svozu dům od domu je pro přiznání bodů a následně pak odměny za třídění třeba dodržovat následující zásady pro třídění: papír předávat v balících o minimální hmotnosti jednoho balíku 10 kg, plasty předávat v pytlích o minimálním objemu jednoho pytle 110 l, PET lahve předávat v sešlápnutém stavu, nápojové kartóny předávat zmačkané v oranžových pytlích o minimálním objemu jednoho pytle 80 l, předávané vytříděné odpady nesmí obsahovat zbytky potravin, ani nesmí být potravinami nebo jinak znečištěné, nesmí být vzájemně promíchány druhy tříděných odpadů, ODEVZDÁVÁNÍ TŘÍDĚNÝCH ODPADŮ V RÁMCI SVOZU DŮM OD DOMU přistavovat odpady ve svozový den nejpozději v 6.00 hod. ráno na stejné místo jako přistavujete popelnice, označit pytle nebo balíky samolepkou s čárovým kódem. Oranžové pytle obdržíte zdarma na těchto místech: technické služby, potraviny U Králíků, papírnictví Na Kopečku 356 (u nádraží naproti lékárně), prodejna KONZUM v Letohradě na Kunčicích, podatelna městského úřadu. Právě nedodržování předepsaného množství a nesešlapávání PET lahví a nápojových kartónů se poslední dobou rozmáhá nejvíce. Ten, kdo tak činí, musí počítat s tím, že mu nebudou načteny body za třídění a následně pak nedostane odměnu. Sběrný dvůr v Letohradě na Orlici Pokud chtějí letohradští občané odevzdat většinu odpadů ve sběrném dvoře na Orlici bezplatně, je třeba, aby se prokázali čárovým kódem. Bez čárového kódu je odpady možné odevzdat za úplatu dle ceníku provozovatele. Všechny, kteří sběrný dvůr používají, žádáme, aby své odpady odevzdávali v provozní době a nezakládali černé skládky u jeho brány. Provozní doba je následující: Pondělí, středa, pátek Úterý, čtvrtek, sobota Hana Koblížková, referent OVaŽP 5

4 DALŠÍ NÁDOBY NA BIOODPAD JSOU ZAJIŠTĚNY Město Letohrad získalo prostřednictvím společné žádosti s městem Jablonné nad Orlicí 400 nových nádob na bioodpad. Pořízení nádob bylo finančně podpořeno fondem Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žadatelem o finanční prostředky bylo Jablonné nad Orlicí, a proto je v tuto chvíli i vlastníkem pořízených nádob, a to minimálně po dobu 5 let (jedna z podmínek dotace). Městu Letohrad byly na tuto dobu bezplatně zapůjčeny a po uplynutí 5 let by mu měly být převedeny do vlastnictví. Zájemcům z řad občanů, kteří již mají na městském úřadě o nádobu požádáno, bude během června zaslána smlouva o výpůjčce. Po vrácení podepsané smlouvy jim bude nádoba předána. Rozvoz nádob budou zajišťovat technické služby. Pokud máte o nádobu na bioodpad zájem a doposud jste o ni nepožádali, můžete tak učinit nyní. Formulář žádosti najdete na eu v sekci Nakládání s odpady Bioodpad, nebo je k dispozici na podatelně městského úřadu. Žádost můžete zaslat elektronicky na adresu: hana. nebo ji doručit na podatelnu městského úřadu. Všem, kteří se aktivně zapojují do třídění odpadů, děkujeme! Hana Koblížková, referent OVaŽP UPOZORNĚNÍ Dnem 1. července 2011 končí zapisování dětí mladších 10 let do cestovního pasu rodiče. Od 26. června 2012 budou muset mít děti vlastní cestovní pas. SPOLUPRÁCE ČESKÉ A POLSKÉ POLICIE V úterý 17. května pozval starosta města Petr Fiala delegaci vedení okresních policií v Ústí nad Orlicí a Klodzku (Polsko) na pracovní oběd. Ten se konal v rámci dvoudenní akce, na které si vedení policie obou příhraničních okresů předávalo zkušenosti a plánovalo další spolupráci. Starosta města společně s vedoucím okresního ředitelství PČR plukovníkem M. Štěpánem kvitovali přívětivost majitelů Muzea řemesel, kteří umožnili bezplatnou prohlídku výstavních prostor, a také pohostinnost Společenského centra Nový dvůr v Letohradě. V ČERVNU SE ZAPOČNE S VÝSTAVBOU KANALIZACE NA KUNČICÍCH Ve středu 18. května podepsal starosta města Petr Fiala s předsedou představenstva společnosti KVIS Pardubice a.s. Ing. Pavlem Jeništou smlouvu o zhotovení nové kanalizace na Kunčicích. Investice dosáhne hodnoty téměř 42 mil. Kč vč. DPH. Z toho dotace z Operačního programu Životního prostředí činí cca 30 mil. Kč vč. DPH. Realizace akce bude probíhat v období červen 2011 prosinec Zhotoviteli díla (vítězové veřejné zakázky) se stalo sdružení firem KVIS Pardubice a.s. a Eurovia a.s. Petr Fiala, starosta města 6 JEDNÁNÍ O OPTIMALIZACI DOPRAVY Ve středu 18. května proběhlo v Letohradě za účasti pozvaných starostů okolních obcí a měst v pořadí druhé jednání zástupců společnosti Oredo, Českých drah a náměstka hejtmana Ing. J. Tichého o připravované optimalizaci veřejné hromadné dopravy (od prosince 2011). Oproti úvodnímu setkání v únoru 2011 došlo k řadě změn. V měsících červen a červenec dojde k dalšímu upřesňování časů jednotlivých vlakových i autobusových spojů. Podkladový materiál k jednání i zápis o jeho průběhu je zveřejněn na v sekci Sloupek starosty. DĚTI SE NA POUTI BAVILY ZDARMA Již tradičně zve starosta města Letohrad Petr Fiala ve spolupráci s provozovateli Kopečkové poutě pány Františkem Lagronem a Jiřím Zvárou děti z mateřských škol města i blízkých obcí, dětských domovů a Domova pod hradem Žampach ve čtvrteční předpouťové dopoledne na atrakce zdarma. Pohodové dopoledne naplněné dětským smíchem a radostí všech zúčastněných se i letos opětovně vydařilo, počasí nám přálo. S organizací a zajištěním bezpečnosti pomáhají i strážníci městské policie, veliteli J. Hrubému za to patří poděkování. Dětský smích a radost tak odstartovaly letošní již 298. ročník naší Kopečkové. TURISTÉ, UŽ MÁTE SOUTĚŽNÍ ZÁZNAMNÍK? Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jehož je Letohrad členem, připravilo pro milovníky památek, galerií, muzeí a městských akcí v České republice nabídku programů ve čtrnácti městech. Vašimi hostiteli se může stát Kutná Hora / Kroměříž / Česká Kamenice / Prachatice / Polná / Litomyšl / Klášterec nad Ohří / Třeboň / Jindřichův Hradec / Kadaň / Svitavy / Nový Jičín / Šternberk / Spálené Poříčí. V našem informačním centru si můžete vyzvednout Soutěžní záznamník cestovní knížku a další informační materiály k této ojedinělé akci a jednotlivým městům do ní zařazeným. Pokud navštívíte jednotlivá města v období do , necháte si potvrdit soutěžní kupon v záznamníku v příslušném IC. Soutěžní kupon zašlete do konce roku 2011 na adresu SHS ČMS a můžete získat poukaz v hodnotě Kč na ubytování ve vybraném městě, věcné ceny v hodnotě po Kč. Pokud navštívíte během roku co nejvíce měst oceněných v soutěži o nejlepší realizaci Programu regenerace v předchozích letech a získáte u nich nejvíce potvrzení, můžete získat tzv. prémiovou cenu, tj. získáte k poukazu na ubytování ještě pozvánku na slavnostní setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel v dubnu 2012 v Praze na Pražském hradě. Naše město se přihlásilo do této akce společně s městem Litomyšl na tzv. Top týden Litomyšl a okolí. V tuto dobu budou jednak do našeho města směřovat turisté z celé ČR, ale i my máme nejvhodnější příležitost navštívit některou z akcí blízko bydliště podrobnosti jsou známy v IC a na stránkách sdružení cz a stránkách měst, která můžete navštívit. Akce je prezentována i zahraničí. Soutěžní záznamníky jsou již k dispozici a k návštěvě uvedených měst se vám otevírá prostor následujících sedmi měsíců roku. Přeji vám šťastnou cestu, hezké zážitky a úspěch v soutěži. Martin Hatka, člen Výboru SHSČMS za Pardubický kraj MĚSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ Dne v 9.20 hod. telefonicky oznámil na služebnu MP pan J. K. z Kunčic krádež litinového víka revizní šachty. Hlídka provedla místní šetření a následně vyrozuměla vedoucího ČOV v Letohradě, který zajistil umístění nového víka. Dne oznámila vedoucí prodejny COOP Diskont krádež zboží. Na místě hlídka zadržela pana P. T. z Brandýsa nad Orlicí, který se ke krádeži doznal. Přestupek proti majetku byl vyřešen blokovou pokutou. MP Letohrad ZAHÁJENÍ SEZÓNY V KULTURNÍM CENTRU LETOHRAD Od otevřeno denně. Zámek Letohrad Vstupné: dospělí 20 Kč / slevy 15 Kč Po Pá 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, So 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, Ne 13.00, 14.00, 15.00, Strašidelná jeskyně Vstupné: jednotné 15 Kč Po Pá 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, So 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, Ne 13.30, 14.30, 15.30, 16.30

5 Muzeum a světnička Járy Cimrmana Vstupné: jednotné 30 Kč Po Pá 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, So 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, Ne 13.30, 14.30, 15.30, Vstupné se platí v informačním centru. Expozice spravuje Kulturní centrum Letohrad, Václavské nám. 77, Letohrad, tel./fax: , INFORMAČNÍ CENTRUM Otevírací doba IC a městského muzea v období od 20. června do 9. září 2011 Po Pá So Ne * zdarma: - turistické noviny pro region Východní Čechy léto turistické noviny regionu Orlické hory a Podorlicko - turistický magazín Kam po Česku a Tim - propagační materiály * nabízí v předprodeji vstupenky na JamRock Žamberk , cena vstupenky 490 Kč * v prodeji 6 druhů nových pohlednic Letohradu, autor fotografií a grafické zpracování MgA. Jaroslav Tichý * Cyklobusová sezóna 2011 začne 28. května a potrvá do 28. září. Oproti minulé sezóně pojedou autobusy o 20 minut později. Trasa: Jablonné n. Orl. Letohrad Žamberk Rokytnice v Orl. h. Šerlich odjezd z Letohradu, aut. nádr. v 8.10 hod. Trasa: Kostelec n. Orl. Vamberk Žamberk Letohrad odbočka na Suchý vrch Červená Voda odjezd z Letohradu, aut. nádr. v 8.15 hod. Více na Tištěné jízdní řády v IC. KALENDÁŘ AKCÍ - ČERVEN v hod., Dům kultury KINO: Rio Film Rio je příběhem vzácného papouška jménem Blu, který žije na malém městě se svou paničkou Lindou, s níž tvoří nerozlučnou dvojku. Linda ho před léty zachránila před pašeráky, kteří ho ještě jako papouščí miminko ulovili uprostřed brazilského pralesa a odvezli do zasněžené Minessoty. Blu se kvůli tomu sice nikdy nenaučil létat, ale v bezpečí a pohodlí Lindina domova se natolik zabydlel, že pro něj není problém uvařit kávu, připravit snídani, vyčistit si zuby nebo posloužit Lindě jako její osobní budík. 96 minut, přístupný, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, vstupné 65 Kč v hod., Dům kultury KINO: Czech made man Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka z chudé rodiny alkoholika, ke králi internetových domén. Nemožné je možné, padají normy, konvence, pravidla. Už jako kluk pochopí, že spolehnout se musí jedině sám na sebe. Totáčem 80. let kličkuje nepříliš vzorově a přelomový listopad prožije rovněž nezvykle mezi blázny v léčebně. Po revoluci už to jede, ba letí. Nahoru, ale i dolů. Do Německa a zpátky. Na Pankrác a zpátky. Do Číny a zpátky. Vše je tak snadné, až je to k smíchu. 90 minut, přístupný od 15 let, komedie, drama, vstupné 70 Kč v hod., městské muzeum Vernisáž výstavy: Srandy kopec Více na jiném místě LZ v hod., Dům kultury Česko polské přátelství: Kultura a sport Niemcza Více na jiném místě LZ v hod., Dům kultury KINO: Čertova nevěsta V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpělivá královna svatou Kryšpínu o miminko. Když jí dojde trpělivost, obrátí se na čerta, žijícího nedaleko ve starém rozpadlém mlýně, a královně se zakrátko narodí holčička. Malá princezna vyrůstá po boku Štěpána, který je synem královniny komorné, časem se do sebe zamilují. Když vyjde najevo, že královna podepsala smlouvu s čertem a princezna se má stát v den svých osmnáctých narozenin Luciferovou nevěstou, uspořádá král ples, kde se má Štěpánka zasnoubit s princem z jiné země, a tak uniknout svému osudu. 101 minut, přístupný, pohádka, ČR, režie Zdeněk Troška, vstupné 65 Kč , hod. Startujeme prázdniny! Více na jiném místě LZ. KULTURNÍ CENTRUM LETOHRAD Červen 2011 PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC A SRPEN 2011: KINO: Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna, Westernstory, Lidice, Kung Fu Panda 2 PRO DĚTI: Letohrátky, Noční strašidelné prohlídky KONCERTY A VÝSTAVA: Arkády 2011: Výstava výtvarného umění a koncerty Vladimíra Mišíka & ETC, Jana Spáleného & ASPM Předprodej vstupenek v informačním centru, tel , / / / Máte-li zájem o zasílání měsíčního programu KCL, pište prosím na: a do předmětu zprávy uveďte PROGRAM KCL ANO. ZAČÍNÁ 22. ROČNÍK MHF LETOHRAD 2011 Ve dnech června 2011 proběhne v Letohradě a jeho okolí jeden z nejvýznamnějších českých hudebních festivalů Mezinárodní hudební festival Letohrad Uskuteční se celkem 6 zajímavých a jedinečných koncertů, z toho 3 koncerty v samotném Letohradu. Festival zahájí populární Ida Kelarová Ida Kelarová, rozená Ida Bittová, je přední česká zpěvačka, muzikantka a sbormistryně, sestra zpěvačky a herečky Ivy Bittové. Pochází z národnostně smíšené rodiny otec byl známý romský muzikant, původem z jižního Slovenska, matka pocházela ze Slovácka. V letech působila Ida Kelarová jako herečka a zpěvačka v Divadle Na provázku v Brně. V roce 1982 se přestěhovala za manželem do Walesu. V roce 1985 odjela do Dánska, kde začala koncertovat a učit romské písně. Později působila v Norsku a opět ve Walesu. V roce 1995 se vrátila do Čech. V Bystrém na Českomoravské vysočině založila Mezinárodní školu pro lidský hlas. Organizuje mezinárodní workshopy, multietnické projekty, romský festival Gypsy Celebration Hartmanice a v různých zemích zakládá pěvecké sbory s repertoárem romských písní Apsora. V roce 1999 vytvořila spolu se svým nynějším partnerem Desideriem Duždem skupinu Romano Rat ( Romská krev ), se kterou koncertuje po celém světě. 7

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro Leknín Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka ZDARMA měsíčník duben 2015 3 4 Na kávu se starostou 7 Pardubické hudební jaro 8 Vítání ptačího zpěvu Milí občané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím zpravodaje

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek čeká II. ročník charitativní akce You Dream We Run str. 8 Zahájení turistické sezony v Pivovaru Černá Hora fotoreportáž str. 4 Pozvánka na Cestu ve tmě str. 4 Mor v Blansku a Vilémovicích str. 5 Pozvánka:

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE BŘEZEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM,

Více

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/ Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 5 Květen 2014 Časopis města Vrchlabí (více na straně 27) MEZZOSOPRANISTKA Edita Adlerová sólistka Le Grand Théâtre du Puy du Fou

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

ROČNÍK 18 ČÍSLO 2 ÚNOR 2008 CENA 6,- KČ

ROČNÍK 18 ČÍSLO 2 ÚNOR 2008 CENA 6,- KČ ROČNÍK 18 ČÍSLO 2 ÚNOR 2008 CENA 6,- KČ ABSOLUTNÍMI VÍTĚZI SKIINTERKRITERIA 2008 ČEŠKA VALENTINA VOLOPICHOVÁ A BELGIČAN DREIS VAN DEN BROECKE Skinterkriterium v Říčkách v Orlických horách patří mezi 5

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče V pondělí 7. února zasedala rada města na své 57. schůzi. Radní se podrobně seznámili s návrhem na odpis pohledávek, který je pravidelně

Více

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2011 květen Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická akademie Historie

Více

Cyklistka Pavla Báčová na olympiádě v Turíně

Cyklistka Pavla Báčová na olympiádě v Turíně Září 2013 / www.svitavy.cz důležitá data nového školního roku 8 DNY evropského DĚdiCtví 14 klub přátel hudby 16 divadelní abonentní cyklus 17 Cyklistka Pavla Báčová na olympiádě v Turíně Na Olympijské

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH:

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: Zámecký park foto archiv: Pavel Morávek Zprávy z radnice a Městského úřadu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Humanitární

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Č n o l S A A U n u í éš (n ot v b e i ), t y ro r o r odt n m s va l st l t z t. K n n e iš k ž e n ro r v j l n n

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2013 prosinec Novoroční přání starosty Zprávy z radnice Kronika Školy ZUŠ Prosincová výročí Betlémské světlo Z historie Informace z radnice Výměna řidičských průkazů Inzerce Pozvánky Vánoce 2013 v Náchodě

Více

Krkonošské muzeum v roce 2012

Krkonošské muzeum v roce 2012 XXXVI. ROČNÍK DUBEN 2013 11 Kč Krkonošské muzeum v roce 2012 Minulý rok byl opět nabit událostmi a muzeum prošlo řadou dalších významných proměn. Navštívilo ho celkem 21 846 osob, což proti předchozímu

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více