LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA"

Transkript

1 ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO MÍSTOSTAROSTY Závěr školního roku se kvapem blíží. Školáci si vyzvednou svá vysvědčení, a sklidí tak ovoce za druhé pololetí školního roku. Někdo bude úspěšný více, někdo trochu méně, to podle toho, jak moc se kdo ve škole snažil. Všechny pak budou čekat zasloužené prázdniny. V Letohradě je odstartujeme všichni společně, protože doslova: Startujeme prázdniny. To je název akce, která proběhne poslední den školního roku, tedy Začneme ve hodin. V té době budeme moci zhlédnout ukázku hasičské techniky u požární zbrojnice. Náměstí bude patřit prezentaci vojenské a policejní techniky. Vojáci z vojenského zařízení v Ústí nad Orlicí se dostaví s bojovým vozidlem pěchoty, raketometem, Tatrou 810 a 815. Policisté Územního odboru Ústí nad Orlicí přivezou speciální vozidlo, tzv. mobilní kontaktní a komunikační centrum, policejní člun, který jinak brází vody Pastvinské přehrady, policejní motorku, stacionální radar a na případné dotazy bude odpovídat policejní tisková mluvčí. Až do hodin budou otevřené dveře městského úřadu, městská policie předvede městský kamerový systém, zájemci si budou moci prohlédnout dům s pečovatelskou službou, kde se představí poskytovatelé sociálních služeb. Samozřejmostí bude otevřené městské muzeum, zámecká expozice a Cimrmanova světnička, přičemž vstupné bude po celou dobu akce zlevněné, stejně tak jako vstupné do Muzea řemesel. V tuto dobu budou rovněž otevřeny církevní památky, tedy kostel na Václavském náměstí, kaple sv. Jana Nepomuckého a evangelický kostel. A pak příjdou na řadu dva hlavní důvody, pro které je akce pořádána. V hodin bude slavnostně otevřena voliéra pro exotické ptactvo v zámeckém parku. Budeme se moci pokochat pohledem na různé druhy papoušků. Zejména samička kakadu růžového je prý značně ochočená a velmi milá. Věřím, že nově otevřená voliéra zvýší atraktivitu zámeckého parku a lidé sem budou chodit relaxovat ještě ve větší míře než dosud. V hodin se přesuneme do prostoru Proutnice, kde bude slavnostně otevřena druhá investiční akce, kterou je skatepark a bikepark. Zde si přijdou na své zejména mladí sportovci, kteří se otevření tohoto zařízení určitě již nemohou dočkat. Na závěr celého odpoledne se pak budou moci, zejména mladší ročníky, odreagovat na hokejbalovém hřišti, kde bude v provozu diskotéka s Leošem Marešem. Dříve však, než začnou prázdniny, čeká nás v Letohradě ještě jedna, již tradiční akce. Tou je mezinárodní hudební festival. Letos se koná již po dvaadvacáté. Zahajovací koncert si vychutnáme v sobotu 4. června v kulturním domě. Při této příležitosti bude předána cena města a ceny Grand Prix za rok Mezinárodní hudební festival pak bude pokračovat až do neděle 12. června, kdy si budeme moci poslechnout závěrečný koncert v kostele na Orlici. Máme se tedy určitě na co těšit. Věřím, že každý si z nabídky, která je přichystána na měsíc červen, určitě něco vybere. Přeji vám hodně krásných zážitků a pohodové léto. Bc. Jiří Chalupník, 2. místostarosta města jednání s Ing. Priknerem (PSŠ); jednání s Ing. Vlčkovou (OEZ); jednání s Ing. Váňou; jednání o změně zakladatelské smlouvy o.p.s. Kampelička jednání na SFDI (Praha) účast na zahájení 4. ročníku soutěže TFA (Ústí n. O.); svatby účast na vernisáži výstavy Barevné doteky účast na setkání se zástupci AV ČR a sdružení Orlicko zakončení projektu Rozvojové zájmy pohraničních regionů (Králíky); jednání s Ing. Havelkou (Chládek a Tintěra) s T. Pawerou prohlídka stavu komunikací ve městě jednání s Ing. Krejčím (předseda FV ZPk); jednání se zástupci o.d. Konzum; jednání s J. Zvárou Kopečková pouť účast na hodnocení nabídek výběrové řízení DS OHP (Rychnov n. K.) pietní akt k výročí ukončení 2. světové války (Šedivská ul., hřbitov) Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1.MÍSTOSTAROSTY MĚSTA otevírání obálek investiční akce Rekonstrukce zámecké zdi III. etapa ; setkání s jednatelem spol. KVIS harmonogram realizace výstavby kanalizace na Kunčicích; jednání s RNDr. Šedovou (OHGS) jednání pouťové komise; jednání správní rady DS OHP (Rychnov n. K.); jednání s Ing. Trnkou (Eurovia) RM správní rada Orlicka (Jablonné n. O.); výkonná rada DS Východní Čechy (Pardubice) jednání s D. Jarošem (rádio Černá Hora) zahájení okrskové soutěže hasičů v požárním útoku (Ostrov na Orlici) přijetí studenta A. Stejskala z LSG doprovod delegace policie partnerství policie z ČR a Polska; představení strategie cestovního ruchu a setkání s podnikateli v rámci DS OHP (Rychnov n. K.) podpis smlouvy se zhotovitelem Kanalizace Kunčice ; jednání na DS OHP (Rychnov n. K.); setkání starostů obcí s náměstkem hejtmana Pardubického kraje zodpovědným za dopravu a zástupci ČD a.s. a Oredo optimalizace osobní dopravy v Pardubickém kraji; jednání s Ing. Požárem (předseda Krajského svazu podnikatelů ve stavebnictví Pk a člen Komise pro rozvoj lidských zdrojů ZPk); pracovní večeře s provozovateli Kopečkové poutě doprovod dětí z MŠ, dětských domovů a klientů Domova pod hradem Žampach atrakce zdarma pondělí porada s vedoucím OMaI a ředitelem TS (1x za 14 dní); porada s místostarosty; porada vedoucích odborů MěÚ; jednání s občany úterý porada s velitelem MP jednání s M. Wágnerem, starostou Jablonného n. O., o součinnosti ve využití získaných nádob na tříděný odpad z dotace SFŽP, v našem případě především 400 ks nádob na bioodpady; účast na jednání valné hromady společnosti Ekola České Libchavy k vyhodnocení hospodaření za rok 2010 a schválení cílů pro rok Podrobnosti o tomto jednání budou v samostatném článku v příštím čísle zpravodaje jednání s pracovníky České inspekce životního prostředí o zásazích do lesních porostů a lipové aleje na Kopečku v okolí kaple sv. J. Nepomuckého, ze strany města nebylo shledáno žádné pochybení, podrobnosti budou v příštím čísle zpravodaje; jednání s Ing. Černým, ředitelem Ekoly, a J. Šmídem, technikem specializujícím se na kompostování biologicky rozložitelných komponentů odpadů společnosti Marius Pedersen. Cílem jednání bylo posoudit rozvojové možnosti městské kompostárny s ohledem na narůstající objemy ukládaných odpadů Polička / jednání zástupců měst Pardubického kraje, na jejichž území jsou památkové zóny a rezervace, výměna zkušeností z prací v historických centrech, prohlídka vyhodnocené památkové zóny města Poličky; schůzka s dodavatelem stavby Kanalizace Kunčice, kde je investorem naše město schůzka s Ing. Šabatou a p. Koblížkem ze společnosti Agrovenkov k organizačnímu zajištění farmářských trhů v Letohradě zasedání rady města účast na prohlídce objektů základních škol se zástupci potenciálních dodavatelů zateplení budov, investiční akce, kde je vypsáno výběrové řízení jednání představenstva VaK Jablonné n. O. k vyhodnocení hospodářských výsledků roku 2010, korektuře plánu investic na rok 2011, kde 3

2 je největší akcí Intenzifikace ČOV a dokončení kanalizace Letohrad s letošním zahájením o objemu cca 15 mil. Kč zasedání komise pro regeneraci městské památkové zóny k návrhu rozdělení dotačních schůzka pracovní skupiny, která se zabývala slabými stránkami Kulturního centra Letohrad, které vyplynuly z výroční zprávy této příspěvkové organizace. Jednání se zúčastnila paní Jana Zamazalová, ředitel KCL pan Jaroslav Moravec a Mgr. Petr Cink z MěÚ tento den proběhlo na zámku ve Slavkově vyhodnocení literární a výtvarné soutěže Slavkovské memento 2011, jehož téma znělo 578/2011 RM schvaluje zvýšit nájemné ve smlouvě o pronájmu teplárenského zařízení se společností Hartman CZ s.r.o., IČ: , o Kč s účinností od data dle předloženého návrhu. RM schvaluje aktualizovaný seznam odběrných míst dle předloženého návrhu. 581/2011 RM schvaluje použití části finančních prostředků na mzdy pedagogických pracovníků ZUŠ Alfonse Muchy Letohrad na přímé náklady na mzdy nepedagogických pracovníků do doby úhrady zálohy za druhé čtvrtletí 2011 z MŠMT dle předloženého návrhu. 582/2011 RM schvaluje rozpočtové opatření rady města č. RM 1 dle předloženého návrhu. 586/2011 RM schvaluje ve věci zajištění parkovacích ploch a výběru parkovného uzavření dohod pro zpevněnou plochu pro areál Nového dvora s Junákem, svazem skautů a skautek, střediskem Letohrad, ve dnech konání Kopečkové poutě v Letohradě Organizace zajistí stálý dohled na určené ploše, příslušné značení, výběr celodenního parkovné ve výši 30 Kč proti dokladu, úklid a předání uklizených ploch po skončení poutě. Odměna obstaravateli bude 75 % z celkové tržby. 594/2011 RM schvaluje podání žádostí města Letohrad o finanční podporu oprav malých památek z projektu Malé památky Orlicka ze Sdružení obcí Orlicko na rok 2011 na tyto památky: - křížek pod Ovčínem cca Kč, - Muzeum P. Jilemnického socha P. Marie a sochy dvou andělů cca Kč, - vážnice na Ovčíně cca Kč, - pomník u kříže na Kunčicích cca Kč. Náklady celkem cca Kč, minimální podíl vlastníka je 30 % z nákladů cca Kč, finanční podpora 70 % z nákladů cca Kč. 595/2011 RM schvaluje pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2011/006 Letohrad chodníky a autobusové zálivy, III. etapa : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Pardubice, EUROVIA CS, a.s., závod Pardubice, Brožíkova 564, Pardubice, VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, Jamné nad Orlicí, 4 prostředků z MK ČR přiznaných městu na rok jednání komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele pro akce zateplování budov základních škol. Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 2. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA Války Neválky. Poprvé se této soutěže zúčastnili žáci základních a středních škol z Letohradu. Z našeho města bylo oceněno celkem jedenáct mladých autorů svatba oddávání v obřadní síni zámku účast v komisi pro otevírání obálek zhotovitel akce Rekonstrukce zámecké zdi jednání pouťové komise zasedání rady města VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA Z SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, Hradec Králové, BAUSET CZ a.s., Nemošická 1495, Pardubice. 596/2011 RM schvaluje pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2011/007 Voliéra pro exotické ptactvo II. etapa : Keramizol spol. s r.o., Šedivská 739, Letohrad, Miloš Svoboda - Sklenářství, Podměstí 136, Letohrad. 597/2011 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v čp. 544 v Letohradě, Tyršově ulici, s paní Květoslavou Zelingerovou, Letohrad, Kunčice čp /2011 RM schvaluje pořadí nabídek na veřejnou zakázku Kanalizace Letohrad Kunčice, evidenční číslo zadávané formou užšího řízení dle 28 zákona o veřejných zakázkách: Sdružení firem Sdružení pro Letohrad zastoupené vedoucím účastníkem KVIS Pardubice a.s., Zelená Louka, Rosice 151, Pardubice, ABK Pardubice a.s., Vodárenská 22, Pardubice, VHS Bohemia a.s., Haškova 153/17, Brno, LBtech a.s., Moravská 786, Litomyšl, VCES a.s., Na Harfě 337/3, Praha 9, Stavoka Kosice, a.s., Kosice 116, Chlumec nad Cidlinou, Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, Praha 10, Sdružení Hakov a RI-STAV, zastoupené Hakov, a.s., Radniční 28, Hranice, STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, Hradec Králové, Agrostav Pardubice, a.s., Boženy Němcové 2625, Pardubice. 602/2011 RM schvaluje podat žádost o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu, Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí, na akci s názvem Letohrad ošetření památných stromů. RM schvaluje, že veřejná zakázka malého rozsahu Letohrad ošetření památných stromů bude v souladu s čl. 2 směrnice města Letohrad č. 6/2010 zadána Pavlu Hauptovi, DiS., IČ , Kunčice 274, Letohrad beseda s občany dolní části Kunčic dotčených první etapou budování nové kanalizační sítě v investorství města. Martin Hatka, 1. místostarosta každý týden (většinou v pondělí) pracovní jednání s ředitelem Kulturního centra Letohrad panem Moravcem nad problémy a úkoly, které vyvstávají při činnosti této příspěvkové organizace Bc. Jiří Chalupník, 2. místostarosta města 604/2011 RM schvaluje uzavřít dodatek č. 7 mandátní smlouvy uzavřené dne s Tomášem Uchytilem, Letohrad, Krátká 688, IČ , kterým se mění výše odměny stanovená v čl. 1 bodě 2 mandátní smlouvy z Kč bez DPH na Kč bez DPH. Dále se doplňuje přehled alejí k údržbě uvedený v příloze č. 1 mandátní smlouvy o bod č. 14 alej 8 ks dubu ulice Mírová a o bod č. 15 alej 27 ks hlohu ulice U Bažantnice. 606/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o reklamě se společností České dráhy, a.s., sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ , IČ: , DIČ: CZ Cena za plnění této smlouvy ve výši Kč bude hrazena z rozpočtové kapitoly Propagace města. RM uděluje souhlas s použitím znaku města Letohrad na propagačních materiálech zhotovených na základě smlouvy o reklamě. Znak je nutno užít v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Letohrad č. 1/ /2011 RM zamítá žádost o finanční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Stacionář Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 123, Ústí nad Orlicí, IČO: V případě předpokládaného dorovnání výpadku příjmů města rada poskytnutí příspěvku znovu zváží. 610/2011 RM schvaluje na základě veřejné zakázky č. 2011/002 uzavření smlouvy na internetové připojení pro počítačovou síť uživatele v objektech MěÚ a DPS a na správu serverů s dodavatelem Alberon Letohrad s.r.o., sídlem Šedivská 844, Letohrad, IČO: (úplné znění na UZAVŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V pátek bude městský úřad z důvodu školení uzavřen. Děkujeme za pochopení. Jednání Zastupitelstva města Letohrad se koná ve středu v hod. v zasedací místnosti městského úřadu.

3 616/2011 RM schvaluje záměr pronájmu části Václavského náměstí, tj. plochy označené p.č. 669/1 v k.ú. Letohrad, a pronájem obecních pozemků p.č. 327/1 a 327/23 v k.ú. Letohrad v lokalitě nazývané Bečvárna za účelem umístění pouťových atrakcí s příslušenstvím pro konání Kopečkové pouti v období let /2011 RM schvaluje provedení částečné rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně ZŠ Letohrad, Komenského, dle předloženého návrhu a současně ukládá ZŠ Letohrad, Komenského 269, IČ: , odvod z jejího investičního fondu ve prospěch zřizovatele, města Letohrad, ve výši Kč. 626/2011 RM schvaluje převod finančních prostředků ve výši ,84 Kč ve prospěch Základní umělecké školy Alfonse Muchy, Letohrad, Václavské nám. 1, a její převod do investičního fondu ve smyslu 31 odst. 1) písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA Z /2011 RM schvaluje jako dalšího oddávajícího člena zastupitelstva města Daniela Kubelku. Zároveň schvaluje, aby Daniel Kubelka užíval závěsný znak se státním znakem České republiky při občanských obřadech. 635/2011 RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o prodeji inzerce do městského zpravodaje dle předloženého návrhu. 636/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2011 akceschopnost jednotek a smlouvy o poskytnutí dotace v požární ochraně na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje. 637/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy č. OSRKEF/11/40799 o poskytnutí grantu v oblasti cestovního ruchu v roce 2011 v rámci programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji na Voliéru pro exotické ptactvo II. etapa. 639/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nádob pořízených v rámci projektu Jablonné nad Orlicí třídění komunálního odpadu dle předloženého návrhu s Městem Jablonné nad Orlicí, IČ , se sídlem náměstí 5. května 4, Jablonné nad Orlicí. 640/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na nákup nádob pořízených v rámci projektu Jablonné nad Orlicí třídění komunálního odpadu s Městem Jablonné nad Orlicí, IČ , se sídlem náměstí 5. května 4, Jablonné nad Orlicí, dle předloženého návrhu. (úplné znění na V květnu byla zahájena další významná stavba v rámci Integrovaného systému nakládání s odpady v Letohradě, a to tzv. II. sběrný dvůr. Protože jsem byl opakovaně dotazován na tuto stavbu a setkal jsem se s několika zkreslenými představami a informacemi, rád bych to uvedl na správnou míru. Integrovaný systém předpokládá na našem území provoz celkem 4 objektů k nakládání s odpady. Dva z nich městská kompostárna a I. sběrný dvůr / Orlice - jsou již v provozu. Třetí objekt II. sběrný dvůr / Letohrad se nyní staví. K dořešení zbývá manipulace a výkup kovových odpadů, které nyní řeší firma pana Plundry v areálu u koupaliště. II. sběrný dvůr bude poskytovat stejné služby jako již provozovaný areál na Orlici. Bude zde O ČEM SE HOVOŘÍ možné ukládat všechny druhy odpadů vznikající při provozu domácností, tak jak je to uvedeno jednak v ročence města a na internetových stránkách v sekci Nakládání s odpady, a to zdarma, tak i další odpady tzv. za úplatu provozovateli těchto zařízení. Bude se jednat o moderní čistý areál podle všech současných norem a předpisů. Na zpevněné ploše obklopené zelení stromy a keři budou sestavy většinou uzavřených kontejnerů a nezbytná zařízení k jejich obsluze včetně objektu pro zaměstnance firmy. V těchto dnech připravujeme výběrové řízení na provozovatele obou sběrných dvorů na období 5 let. Od 1. ledna 2012 tak budete mít možnost celodenně od pondělí do pátku využít jeden z těchto dvorů k odložení odpadu. V zájmu zachování efektivity a minimalizaci provozních nákladů se bude otevírací doba střídat. Podrobnosti budou v ročence města Vzdálenost od vašeho místa bydliště ke sběrnému dvoru tak až na výjimky nepřesáhne 1,3 km, což považujeme za velmi důležité, neboť nepřiměřená vzdálenost k místu uložení odpadu a přirozená lidská pohodlnost vede k nevhodnému nakládání s těmito komoditami. Součástí systému je i svoz dům od domu, který se velmi osvědčil a bude dále zdokonalován. Mimo pytlový svoz sem patří i separace bioodpadů prostřednictvím hnědých bionádob, kde jsme dosáhli cílového stavu a máme jich k dispozici v Letohradě cca kusů, tj. jednu nádobu na 6 obyvatel. Disponujeme tak s objemem nádob 240 m 3. Podrobnosti o možnostech získat nádobu jsou na jiném místě tohoto zpravodaje. Vzhledem k tomu, že se připravuje novela zákona o poplatcích za nakládání s odpady, především za tzv. nevytříděný směsný komunální odpad, činíme včas všechny tyto kroky, abychom vás, občany, ušetřili dalšího nepřiměřeného zdražení. Děkuji touto cestou všem, kteří odpovědně třídí odpady ze své domácnosti a minimalizují zatížení městského rozpočtu. Odměnou jim jen systémové snížení poplatku a dobrý pocit z toho, že udělali něco pro naše životní prostředí. Martin Hatka, předseda komise pro ŽPaE Při odevzdávání plastů, papíru a nápojových kartónů při svozu dům od domu je pro přiznání bodů a následně pak odměny za třídění třeba dodržovat následující zásady pro třídění: papír předávat v balících o minimální hmotnosti jednoho balíku 10 kg, plasty předávat v pytlích o minimálním objemu jednoho pytle 110 l, PET lahve předávat v sešlápnutém stavu, nápojové kartóny předávat zmačkané v oranžových pytlích o minimálním objemu jednoho pytle 80 l, předávané vytříděné odpady nesmí obsahovat zbytky potravin, ani nesmí být potravinami nebo jinak znečištěné, nesmí být vzájemně promíchány druhy tříděných odpadů, ODEVZDÁVÁNÍ TŘÍDĚNÝCH ODPADŮ V RÁMCI SVOZU DŮM OD DOMU přistavovat odpady ve svozový den nejpozději v 6.00 hod. ráno na stejné místo jako přistavujete popelnice, označit pytle nebo balíky samolepkou s čárovým kódem. Oranžové pytle obdržíte zdarma na těchto místech: technické služby, potraviny U Králíků, papírnictví Na Kopečku 356 (u nádraží naproti lékárně), prodejna KONZUM v Letohradě na Kunčicích, podatelna městského úřadu. Právě nedodržování předepsaného množství a nesešlapávání PET lahví a nápojových kartónů se poslední dobou rozmáhá nejvíce. Ten, kdo tak činí, musí počítat s tím, že mu nebudou načteny body za třídění a následně pak nedostane odměnu. Sběrný dvůr v Letohradě na Orlici Pokud chtějí letohradští občané odevzdat většinu odpadů ve sběrném dvoře na Orlici bezplatně, je třeba, aby se prokázali čárovým kódem. Bez čárového kódu je odpady možné odevzdat za úplatu dle ceníku provozovatele. Všechny, kteří sběrný dvůr používají, žádáme, aby své odpady odevzdávali v provozní době a nezakládali černé skládky u jeho brány. Provozní doba je následující: Pondělí, středa, pátek Úterý, čtvrtek, sobota Hana Koblížková, referent OVaŽP 5

4 DALŠÍ NÁDOBY NA BIOODPAD JSOU ZAJIŠTĚNY Město Letohrad získalo prostřednictvím společné žádosti s městem Jablonné nad Orlicí 400 nových nádob na bioodpad. Pořízení nádob bylo finančně podpořeno fondem Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žadatelem o finanční prostředky bylo Jablonné nad Orlicí, a proto je v tuto chvíli i vlastníkem pořízených nádob, a to minimálně po dobu 5 let (jedna z podmínek dotace). Městu Letohrad byly na tuto dobu bezplatně zapůjčeny a po uplynutí 5 let by mu měly být převedeny do vlastnictví. Zájemcům z řad občanů, kteří již mají na městském úřadě o nádobu požádáno, bude během června zaslána smlouva o výpůjčce. Po vrácení podepsané smlouvy jim bude nádoba předána. Rozvoz nádob budou zajišťovat technické služby. Pokud máte o nádobu na bioodpad zájem a doposud jste o ni nepožádali, můžete tak učinit nyní. Formulář žádosti najdete na eu v sekci Nakládání s odpady Bioodpad, nebo je k dispozici na podatelně městského úřadu. Žádost můžete zaslat elektronicky na adresu: hana. nebo ji doručit na podatelnu městského úřadu. Všem, kteří se aktivně zapojují do třídění odpadů, děkujeme! Hana Koblížková, referent OVaŽP UPOZORNĚNÍ Dnem 1. července 2011 končí zapisování dětí mladších 10 let do cestovního pasu rodiče. Od 26. června 2012 budou muset mít děti vlastní cestovní pas. SPOLUPRÁCE ČESKÉ A POLSKÉ POLICIE V úterý 17. května pozval starosta města Petr Fiala delegaci vedení okresních policií v Ústí nad Orlicí a Klodzku (Polsko) na pracovní oběd. Ten se konal v rámci dvoudenní akce, na které si vedení policie obou příhraničních okresů předávalo zkušenosti a plánovalo další spolupráci. Starosta města společně s vedoucím okresního ředitelství PČR plukovníkem M. Štěpánem kvitovali přívětivost majitelů Muzea řemesel, kteří umožnili bezplatnou prohlídku výstavních prostor, a také pohostinnost Společenského centra Nový dvůr v Letohradě. V ČERVNU SE ZAPOČNE S VÝSTAVBOU KANALIZACE NA KUNČICÍCH Ve středu 18. května podepsal starosta města Petr Fiala s předsedou představenstva společnosti KVIS Pardubice a.s. Ing. Pavlem Jeništou smlouvu o zhotovení nové kanalizace na Kunčicích. Investice dosáhne hodnoty téměř 42 mil. Kč vč. DPH. Z toho dotace z Operačního programu Životního prostředí činí cca 30 mil. Kč vč. DPH. Realizace akce bude probíhat v období červen 2011 prosinec Zhotoviteli díla (vítězové veřejné zakázky) se stalo sdružení firem KVIS Pardubice a.s. a Eurovia a.s. Petr Fiala, starosta města 6 JEDNÁNÍ O OPTIMALIZACI DOPRAVY Ve středu 18. května proběhlo v Letohradě za účasti pozvaných starostů okolních obcí a měst v pořadí druhé jednání zástupců společnosti Oredo, Českých drah a náměstka hejtmana Ing. J. Tichého o připravované optimalizaci veřejné hromadné dopravy (od prosince 2011). Oproti úvodnímu setkání v únoru 2011 došlo k řadě změn. V měsících červen a červenec dojde k dalšímu upřesňování časů jednotlivých vlakových i autobusových spojů. Podkladový materiál k jednání i zápis o jeho průběhu je zveřejněn na v sekci Sloupek starosty. DĚTI SE NA POUTI BAVILY ZDARMA Již tradičně zve starosta města Letohrad Petr Fiala ve spolupráci s provozovateli Kopečkové poutě pány Františkem Lagronem a Jiřím Zvárou děti z mateřských škol města i blízkých obcí, dětských domovů a Domova pod hradem Žampach ve čtvrteční předpouťové dopoledne na atrakce zdarma. Pohodové dopoledne naplněné dětským smíchem a radostí všech zúčastněných se i letos opětovně vydařilo, počasí nám přálo. S organizací a zajištěním bezpečnosti pomáhají i strážníci městské policie, veliteli J. Hrubému za to patří poděkování. Dětský smích a radost tak odstartovaly letošní již 298. ročník naší Kopečkové. TURISTÉ, UŽ MÁTE SOUTĚŽNÍ ZÁZNAMNÍK? Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jehož je Letohrad členem, připravilo pro milovníky památek, galerií, muzeí a městských akcí v České republice nabídku programů ve čtrnácti městech. Vašimi hostiteli se může stát Kutná Hora / Kroměříž / Česká Kamenice / Prachatice / Polná / Litomyšl / Klášterec nad Ohří / Třeboň / Jindřichův Hradec / Kadaň / Svitavy / Nový Jičín / Šternberk / Spálené Poříčí. V našem informačním centru si můžete vyzvednout Soutěžní záznamník cestovní knížku a další informační materiály k této ojedinělé akci a jednotlivým městům do ní zařazeným. Pokud navštívíte jednotlivá města v období do , necháte si potvrdit soutěžní kupon v záznamníku v příslušném IC. Soutěžní kupon zašlete do konce roku 2011 na adresu SHS ČMS a můžete získat poukaz v hodnotě Kč na ubytování ve vybraném městě, věcné ceny v hodnotě po Kč. Pokud navštívíte během roku co nejvíce měst oceněných v soutěži o nejlepší realizaci Programu regenerace v předchozích letech a získáte u nich nejvíce potvrzení, můžete získat tzv. prémiovou cenu, tj. získáte k poukazu na ubytování ještě pozvánku na slavnostní setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel v dubnu 2012 v Praze na Pražském hradě. Naše město se přihlásilo do této akce společně s městem Litomyšl na tzv. Top týden Litomyšl a okolí. V tuto dobu budou jednak do našeho města směřovat turisté z celé ČR, ale i my máme nejvhodnější příležitost navštívit některou z akcí blízko bydliště podrobnosti jsou známy v IC a na stránkách sdružení cz a stránkách měst, která můžete navštívit. Akce je prezentována i zahraničí. Soutěžní záznamníky jsou již k dispozici a k návštěvě uvedených měst se vám otevírá prostor následujících sedmi měsíců roku. Přeji vám šťastnou cestu, hezké zážitky a úspěch v soutěži. Martin Hatka, člen Výboru SHSČMS za Pardubický kraj MĚSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ Dne v 9.20 hod. telefonicky oznámil na služebnu MP pan J. K. z Kunčic krádež litinového víka revizní šachty. Hlídka provedla místní šetření a následně vyrozuměla vedoucího ČOV v Letohradě, který zajistil umístění nového víka. Dne oznámila vedoucí prodejny COOP Diskont krádež zboží. Na místě hlídka zadržela pana P. T. z Brandýsa nad Orlicí, který se ke krádeži doznal. Přestupek proti majetku byl vyřešen blokovou pokutou. MP Letohrad ZAHÁJENÍ SEZÓNY V KULTURNÍM CENTRU LETOHRAD Od otevřeno denně. Zámek Letohrad Vstupné: dospělí 20 Kč / slevy 15 Kč Po Pá 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, So 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, Ne 13.00, 14.00, 15.00, Strašidelná jeskyně Vstupné: jednotné 15 Kč Po Pá 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, So 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, Ne 13.30, 14.30, 15.30, 16.30

5 Muzeum a světnička Járy Cimrmana Vstupné: jednotné 30 Kč Po Pá 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, So 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, Ne 13.30, 14.30, 15.30, Vstupné se platí v informačním centru. Expozice spravuje Kulturní centrum Letohrad, Václavské nám. 77, Letohrad, tel./fax: , INFORMAČNÍ CENTRUM Otevírací doba IC a městského muzea v období od 20. června do 9. září 2011 Po Pá So Ne * zdarma: - turistické noviny pro region Východní Čechy léto turistické noviny regionu Orlické hory a Podorlicko - turistický magazín Kam po Česku a Tim - propagační materiály * nabízí v předprodeji vstupenky na JamRock Žamberk , cena vstupenky 490 Kč * v prodeji 6 druhů nových pohlednic Letohradu, autor fotografií a grafické zpracování MgA. Jaroslav Tichý * Cyklobusová sezóna 2011 začne 28. května a potrvá do 28. září. Oproti minulé sezóně pojedou autobusy o 20 minut později. Trasa: Jablonné n. Orl. Letohrad Žamberk Rokytnice v Orl. h. Šerlich odjezd z Letohradu, aut. nádr. v 8.10 hod. Trasa: Kostelec n. Orl. Vamberk Žamberk Letohrad odbočka na Suchý vrch Červená Voda odjezd z Letohradu, aut. nádr. v 8.15 hod. Více na Tištěné jízdní řády v IC. KALENDÁŘ AKCÍ - ČERVEN v hod., Dům kultury KINO: Rio Film Rio je příběhem vzácného papouška jménem Blu, který žije na malém městě se svou paničkou Lindou, s níž tvoří nerozlučnou dvojku. Linda ho před léty zachránila před pašeráky, kteří ho ještě jako papouščí miminko ulovili uprostřed brazilského pralesa a odvezli do zasněžené Minessoty. Blu se kvůli tomu sice nikdy nenaučil létat, ale v bezpečí a pohodlí Lindina domova se natolik zabydlel, že pro něj není problém uvařit kávu, připravit snídani, vyčistit si zuby nebo posloužit Lindě jako její osobní budík. 96 minut, přístupný, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, vstupné 65 Kč v hod., Dům kultury KINO: Czech made man Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka z chudé rodiny alkoholika, ke králi internetových domén. Nemožné je možné, padají normy, konvence, pravidla. Už jako kluk pochopí, že spolehnout se musí jedině sám na sebe. Totáčem 80. let kličkuje nepříliš vzorově a přelomový listopad prožije rovněž nezvykle mezi blázny v léčebně. Po revoluci už to jede, ba letí. Nahoru, ale i dolů. Do Německa a zpátky. Na Pankrác a zpátky. Do Číny a zpátky. Vše je tak snadné, až je to k smíchu. 90 minut, přístupný od 15 let, komedie, drama, vstupné 70 Kč v hod., městské muzeum Vernisáž výstavy: Srandy kopec Více na jiném místě LZ v hod., Dům kultury Česko polské přátelství: Kultura a sport Niemcza Více na jiném místě LZ v hod., Dům kultury KINO: Čertova nevěsta V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpělivá královna svatou Kryšpínu o miminko. Když jí dojde trpělivost, obrátí se na čerta, žijícího nedaleko ve starém rozpadlém mlýně, a královně se zakrátko narodí holčička. Malá princezna vyrůstá po boku Štěpána, který je synem královniny komorné, časem se do sebe zamilují. Když vyjde najevo, že královna podepsala smlouvu s čertem a princezna se má stát v den svých osmnáctých narozenin Luciferovou nevěstou, uspořádá král ples, kde se má Štěpánka zasnoubit s princem z jiné země, a tak uniknout svému osudu. 101 minut, přístupný, pohádka, ČR, režie Zdeněk Troška, vstupné 65 Kč , hod. Startujeme prázdniny! Více na jiném místě LZ. KULTURNÍ CENTRUM LETOHRAD Červen 2011 PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC A SRPEN 2011: KINO: Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna, Westernstory, Lidice, Kung Fu Panda 2 PRO DĚTI: Letohrátky, Noční strašidelné prohlídky KONCERTY A VÝSTAVA: Arkády 2011: Výstava výtvarného umění a koncerty Vladimíra Mišíka & ETC, Jana Spáleného & ASPM Předprodej vstupenek v informačním centru, tel , / / / Máte-li zájem o zasílání měsíčního programu KCL, pište prosím na: a do předmětu zprávy uveďte PROGRAM KCL ANO. ZAČÍNÁ 22. ROČNÍK MHF LETOHRAD 2011 Ve dnech června 2011 proběhne v Letohradě a jeho okolí jeden z nejvýznamnějších českých hudebních festivalů Mezinárodní hudební festival Letohrad Uskuteční se celkem 6 zajímavých a jedinečných koncertů, z toho 3 koncerty v samotném Letohradu. Festival zahájí populární Ida Kelarová Ida Kelarová, rozená Ida Bittová, je přední česká zpěvačka, muzikantka a sbormistryně, sestra zpěvačky a herečky Ivy Bittové. Pochází z národnostně smíšené rodiny otec byl známý romský muzikant, původem z jižního Slovenska, matka pocházela ze Slovácka. V letech působila Ida Kelarová jako herečka a zpěvačka v Divadle Na provázku v Brně. V roce 1982 se přestěhovala za manželem do Walesu. V roce 1985 odjela do Dánska, kde začala koncertovat a učit romské písně. Později působila v Norsku a opět ve Walesu. V roce 1995 se vrátila do Čech. V Bystrém na Českomoravské vysočině založila Mezinárodní školu pro lidský hlas. Organizuje mezinárodní workshopy, multietnické projekty, romský festival Gypsy Celebration Hartmanice a v různých zemích zakládá pěvecké sbory s repertoárem romských písní Apsora. V roce 1999 vytvořila spolu se svým nynějším partnerem Desideriem Duždem skupinu Romano Rat ( Romská krev ), se kterou koncertuje po celém světě. 7

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka (VZ): Kanalizace Letohrad - Kunčice Evidenční číslo VZ: 60057022 Předmět VZ: stavební práce Zadávací řízení, limity VZ: užší řízení dle 28 ZVZ, podlimitní

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 22 rady města konané

Město Králíky. Zápis z jednání č. 22 rady města konané Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 22 rady města konané 01.06.2015 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 8.2.2012 kancelář starosty 1. (10) Městský kamerový a dohlížecí systém Červený Kostelec 2. (1) Červený

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Program jednání 1) Zpráva o činnosti OSH Ústí nad Orlicí, 2) Výsledky soutěží v roce 2013, 3) Zajištění výročních valných hromad, 5) Hlášení o činnosti sboru

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod.

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. října 2011, ve 14:00 hodin, v klubovně Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Kontrola usnesení: Úkoly uložené 17. schůzí Rady obce

Kontrola usnesení: Úkoly uložené 17. schůzí Rady obce Přehled přijatých usnesení z 19. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 9. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Úkoly uložené 16. schůzí Rady obce Hukvaldy,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

67. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

67. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 67. schůze Rady města Rychvald, dne 06. 02. 2017 Kontrola usnesení 67/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 67/2. Rada města b e

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 1136 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemků ppč. 815/3 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová a ppč. 183/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem provozování

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka)

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Na 9. setkání obcí s názvem Bystré Setkání se uskuteční ve dnech 5.9. 7.9. 2014 v Bystrém u Poličky Na

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného ze dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného ze dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 6. zasedání

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února 2017 02/2017/RM I. RM bere na vědomí 02.2017/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) D o d a t e k č. 1 Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Závěrečný účet Města Rousínova za rok

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více