V květnu si připomínáme svátek Dominika Savia Úmysly modlitby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. 5. 2009 V květnu si připomínáme svátek Dominika Savia Úmysly modlitby"

Transkript

1 1. Provinciální rada jednala... 2 Ze zápisu z 2. jednání provinciální rady Apoštolát... 3 Nepotřebuje někdo naši pomoc? Trvalá formace... 3 Postní duchovní obnova ostravského společenství... 3 Setkání salesiánů spolupracovníků se dvěma biskupy... 4 Díky za celopražskou duchovní obnovu!... 5 Poděkování... 5 Cesta za povoláním... 6 Má cesta k ASC... 7 Formační materiály Duchovní cvičení... 8 Zpracované téma na exercicie pro ASC na rok Nabídka duchovních cvičení pro mladé manžele Dny salesiánské spirituality... 9 V Kroměříži proběhly VI. Dny salesiánské spirituality... 9 Fotky z DSS... 9 VI. Dny salesiánské spirituality přednášky k poslechu... 9 Trochu statistiky z dosud proběhlých DSS Společenství se představuje Společenství MORAVSKÁ BRÁNA Modlitební most Aktuální informace o Jendovi Jak se plave každodenním životem Šilhavým? Svatý týden v jeho plné hloubce Moje dny salesiánské spirituality Tom promluvil! Tomův stav aktuálně 4. května Do tvých rukou, Pane Zemřela salesiánka spolupracovnice Cecílie Tauchmanová Salesiánská rodina Ze zápisu ze setkání Koordinační rady Pražské salesiánské rodiny v Kobylisích Pozvánka na sliby Různé informace Velká sportovní událost roku pro vaše ratolesti Pouť v Beskydech Převzato z tisku Světice z Lurd milovala svatého Josefa Salesiánské středisko se už brzy rozroste Jak ušetřit PR peníze za Zpravodaj Úmysly modlitby (vystřihněte si a vložte do breviářů) prosíme za všechny dlouhodobě nemocné spolupracovníky a za posilu pro jejich rodiny děkujeme za všechny rodiny, kde vládne Boží duch Drazí salesiáni spolupracovníci, v minulých dnech jme měli příležitost setkat se s mnohými z vás na Dnech salesiánské spirituality v Kroměříži. Již tradičně jsou tyto dny nejen příležitostí dozvědět se něco nového, ale i možností zažít opravdu rodinné společenství s ostatními složkami salesiánské rodiny. Rádi bychom proto poděkovali sestrám FMA, které od samého počátku koncipovaly DSS jako akci společnou pro celou salesiánskou rodinu, včetně dětí spolupracovníků. DSS se tak staly praktickým naplněním hesla hlavního představeného pro letošní rok Usilujme o to, aby se salesiánská rodina stala širokým hnutím osob pro spásu mládeže. Zároveň jsou zřetelným potvrzením skutečnosti, že vzájemná spolupráce má v salesiánské rodině v Čechách, na Moravě a ve Slezsku své pevné místo. Kéž vás a vaše rodiny provází požehnání Boha Otce, přátelství Ježíše Krista a hojnost darů Ducha Svatého. Inka s Jirka V květnu si připomínáme svátek Dominika Savia. Don Buccelato ve své doktorské práci jasně ukázal, že Don Bosco se ztotožnil v Dominiku Saviovi. Když chceme lépe poznat Dona Boska, měli bychom studovat Dominika. Papež Pius XI. dokonce ustanovil vyšetřující tým, který měl prozkoumat jeho život, protože někteří se domnívali, že ho Don Bosco protežoval. Závěr byl, že ho neprotežoval. Don Bosco životem Dominika chtěl jasně ukázat, že svatost je možná a že recept na ni je velice jednoduchý: Buď veselý, konej své povinnosti a konej dobro. Dnešní doba potřebuje svaté jako soli, protože svatý je ten, kdo učinil Boží slovo živé a Boží přítomnost viditelnou, hmatatelnou, slyšitelnou atd. Svatost je i ovoce našeho setkávání se s Bohem. Řekni mi, s kým se stýkáš, a já ti řeknu, kdo jsi výročí úmrtí Dominika Savia jasně ukázalo, že Dominik i dnes oslovuje mladé lidi. Dominikova svatost byla radostná, noblesní, ale i milá a vlídná. Byla ovocem hlubokého prožívání vztahu ke Kristu v Eucharistii. Kéž by jeho svátek byl pro nás výzvou k zamyšlení se nad sebou. Dnes mnoho lidí nezná Krista. Proč? Protože často nepotkali Boží slovo živé a oslovující. Úkolu umřít, aby v nás mohl žít Ježíš, nás nikdo nezbaví. A je to ten největší dar, který současnému světu můžeme dát. Dominik ukázal, že je to možné v každém věku. V době, kdy mnoho lidí se snaží prosadit sebe, vám přeji odvahu umřít, milí spolupracovníci Boží, abychom mohli říct se svatým Pavlem, už nežiji já, ale žije ve mne Kristus. Kéž Dominik i svatý Pavel vám všem vyprosí velikou žízeň po svatosti. Jan Ihnát Život je hřivna, kterou jsme dostali a máme ji rozmnožovat tím, že z ní učiníme dar pro druhé. [Jan Pavel II.] 24 1

2 1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA Ze zápisu z 2. jednání provinciální rady Kroměříž, Organizační záležitosti PR pověřuje vedením účetnictví Marii Rezkovou a děkuje Hance Rechnerové, která tuto službu vykonávala doposud. Zástupcem koordinátora se stává Marta Tomigová. Programové prohlášení PR Formace Aktualizovat a doplnit Formační materiál rádců pro formaci v duchu Plánu apoštolského života. Ve spolupráci s vedoucími formačních společenství vytvořit Formační manuál pro jednotlivá setkávání v období aspirantátu a předaspirantátu. Zařadit setkání aspirantů s PR a setkání zodpovědných za formaci mezi pravidelné akce celoprovinciálního významu. Apoštolát Jako prioritu všestranně podporovat apoštolát zaměřený na rodinu. Podporovat službu duchovního doprovázení klubů SHM. Salesiánská rodina Pokračovat ve spolupráci s jednotlivými složkami salesiánské rodiny na konkrétních dílech. Aktivně se zapojit do činnosti v regionu Evropa střed východ. Web a média Zajistit aktuální informace o dění v rámci Sdružení a salesiánské rodiny. Pravidelně informovat o aktivitách Sdružení církev a okolní svět. Hospodaření Podporovat myšlenku ekonomické solidarity mezi spolupracovníky na všech úrovních (místní, provinciální, světové). Pokračovat ve vytváření fondu oprav nemovitého majetku Sdružení. Média a web, propagace ASC Bylo dohodnuto vytvořit zastřešující web pro celou Salesiánskou rodinu, PR bude financovat část týkající se ASC. Na webu ASC vznikne nová rubrika Kontakty, budou zřízeny přenosné mailové adresy členů PR. Budou zřízeny také přenosné mailové adresy MS, aby mohly být umístěny spolu se seznamem a mapou MS na našem webu. Vzniká pracovní skupina týkající se webu Veronika Semerádová, Bohunka Holeňová, Pavel Janek, Marián Cúth, Jan Tomiga, František Jakubec, František Hynek. Koordinátorem tohoto projektu bude Jan Tomiga. Apoštolátní projekt* PR schvaluje apoštolátní projekt zaměřený na podporu aktivit spojených s přípravou snoubenců na život v manželství ve výši Kč, předkladatel Roman Barabáš. Schválení ke slibům PR schvaluje ke slibům Romana Turowského z MS Ostrava, osobní formátoři Jan a Ludmila Görigovi. Sliby se uskuteční Havránek Richard Havránek Richard Schrötterová Pavla Obručová Ludmila Tauchman František Hořínek Jiří Za Zpravodaj všem jubilantům (i nekulatým) přeji radostného ducha. 14. KALENDÁŘ AKCÍ Lovečková Marie Chytrý Michael Holada Jan Koláčný Jan Remeš Jiří Sazeč Oslava M. D. Mazzarellové v Praze-Karlín; mše, po ní koncert Festival SHM v Pardubicích, začátek v mší sv III. ročník poutě k Panně Marii Pomocnici křesťanů na Orlím hnízdě Oslava P. M. Pomocnice, Praha-Kobylisy; mše sv. + další program Sliby ASC; Plzeň Seminář Rozum náboženství laskavost, Praha-Kobylisy Jednání PR společně se slovenskou PR v Ivanke při Dunaji Jáhenské a kněžské svěcení SDB, Brno Setkání delegátů ASC, Litomyšl Věčné sliby SDB, Ostrava Salesiánské prase; mše sv., po ní další program Setkání zodpovědných za formaci Jeníkov Sliby ASC; Ostrava Setkání KRPSR v h (zasedací místnost Kobylisy) Sales. evangelizace dnes celost. setkání animátorů a SR, Praha-Kobyl. Vždy ve 22:00 ( možno i kdykoli jindy ) Modlitební salva ;-) Zpravodaj Sdružení salesiánských spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: , Kobyliské náměstí 1, Praha 8, Určeno pro informaci členů ASC. Vychází 6 x ročně. Místo vydání Praha. Evidenční číslo MK ČR E Změny adres: Jan Macoun, V domově 57, Praha 3, Příspěvky do Zpravodaje zasílejte na adresu: nebo poštou na adresu: František Jakubec, Bryksova 955, Praha 9, Příspěvky na náš web zasílejte na adresu: Požadavky na změnu počtu kusů zasílaného Zpravodaje též na F. Jakubce Počítačová sazba: František Jakubec Tisk: Jan Macek, Jablonec n. N., Expedice do vašich rukou: Vydavatelství IN s. r. o. Uzávěrka Zpravodaje č. 104 je v pondělí Milí přátelé. V minulých Zpravodajích nezbylo místo na poděkování vám všem, kdo jste se jakkoli podíleli na tvorbě Zpravodajů, nebo jsem nestačil poděkování připojit. Ale věřím, že o mé vděčnosti víte i bez toho Díky za pomoc a tvorbu Zpravodaje formou článků i za vaše modlitby!!! Pán s vámi! Váš vděčný sazeč František 23

3 vším menší děti a jejich rodiče. Bude tam dětský parčík a plochy s prolézačkami, houpačkami, pískovišti a lavičkami, uvedl farář Vavruša. V údolíčku, kde salesiánské středisko stojí, zůstane i kus dosavadní volné plochy. Poslouží jako dojezdové místo pro zimní sporty a v létě jako softbalové hřiště. Nevyrostou však jen nová hřiště. Stávající budova střediska získá nové křídlo. V něm bude malý sportovní sál se čtyřmi pingpongovými stoly, víceúčelové místnosti, kaple, šatny, dílna, či hudební zkušebna. Řídí se průzkumem Mezi dětmi a mladými jsme udělali sociologický průzkum, v němž nás informovali, co by v dostavěné budově chtěli. A většinou jsme se podle jeho výsledků i řídili, řekl Vavruša. Děti si nejčastěji přály velké fotbalové hřiště, sál pro stolní tenis, bazén, aquapark, jízdárnu či bungee dumping. Představitelé líšeňské městské části dostavbu centra vítají. Každá organizace, která něco dělá pro děti, je přínosem. Děti se zabaví a nepotloukají se po sídlišti. Na salesiány myslíme v našem rozpočtu, a za symbolickou cenu jsme jim na deset let pronajali pozemky pod plánovanými hřišti, řekl líšeňský starosta Jiří Janištin. PETR JEŘÁBEK Zdroj: Zdroj: Brněnský deník; ; s JAK UŠETŘIT PR PENÍZE ZA ZPRAVODAJ Milí čtenáři Zpravodaje. Technika jde stále kupředu a vše se vylepšuje. A je od toho, aby nám sloužila, tak proč ji nevyužít? Vytisknout si Zpravodaj ve Wordu na jednotlivé strany A4 a sepnout svorkou, to je možné, ale není to moc praktické. Proto se na webu bude Zpravodaj objevovat i v PDF tiskové podobě. To znamená, že bude stranově vyřazen tak, abyste si jej mohli vytisknout oboustranně a proto bude nakonec vypadat přesně tak, jako ten tištěný z poštovní schránky. Sešívačkou uděláte dvakrát CVAK a je to. Vyzkoušejte si to a napište mi, kdo si takto Zpravodaj budete tisknout sami a já vás vyřadím z adresáře pro distribuci. Myslím, že bychom tak mohli naší společné kase trochu zmenšit položku VÝDAJE. Díky!!! Výjimkou bude příští Zpravodaj, neboť spolu s ním dostanete NOVÝ ADRESÁŘ, který se v rámci ochrany dat nebude vyvěšovat volně na web. Takže příští Zpravodaj by měl být doručen i těm, kteří jej používají pouze v elektronické formě. A ještě jedna prosba o ušetření peněz. Tentokrát peněz SDB. Ti, kdo dostávají Vnitřní zprávy SDB poštou v tištěné formě a mají možnost si jej vytisknout sami z dat zasílaných Jendou Stuchlíkem, tak ať se ozvou Helence Mrázkové na Díky. Sazeč 13. NAŠI JUBILANTI Podle aktuálních informací (náprava se už opravdu podařila i když jen tam, kde byly při nedávné aktualizaci nahlášeny všechny údaje) v květnu a červnu oslavili nebo oslaví svá pěkná jubilea tito naši kamarádi: Pospíšilíková Ivana Zima Roman Marková Stanislava Koch Pavel Mátlová Jana Mikota Václav Nečasová Zdeňka Pátek Jan Pražáková Zdeňka Wilczek Radovan Úmysl modlitby prosíme za všechny dlouhodobě nemocné spolupracovníky a za posilu pro jejich rodiny děkujeme za všechny rodiny, kde vládne Boží duch PR děkuje Pavlu Dvořákovi za logistické zajištění jednání PR. * Dovolte mi pár slov k Apoštolátnímu projektu z minulého roku Dne byly při PR v Neratově schváleny projekty dva. Jeden z nich podalo naše společenství (Praha- D. Počernice) a byl nepřímo určen na podporu aktivit mladých. Nepřímo proto, že se jednalo o příspěvek na zateplení půdních prostor salesiánské chalupy Josífkov-Spáleniště, kterou máme ve společném apoštolátu Chalupa je nedaleko Vysokého n. Jizerou. Chci vás jen poinformovat o tom, že chalupa plní svou funkci takřka na 100 %. Hojně ji využívají skauti, studenti z Jaboku, mládež z SHM, pořádají se tam chaloupky, rodinné dovolené Jen za první čtyři letošní měsíce se na ní ubytovalo na 500 lidí!!! Můžete se k nim připojit i vy. Uvolnily se prázdninové termíny v červenci. První týden a pak od Více na Ve dnech června se na chalupě koná velká brigáda, brigáda Starých pák. Kdo by měl chuť se k nám přidat, napište mi nebo zavolejte ) F. Jakubec, sazeč 2. APOŠTOLÁT Nepotřebuje někdo naši pomoc? Milí spolupracovníci, už delší dobu uvažuji o tom, jak to napsat, abych se nikoho nedotkl. Poslední doba je charakteristická tím, že nás navštívila ekonomická krize a mnoho lidí přišlo nebo přijde o práci. To se nevyhne ani naší spolupracovnické rodině. Navíc se od počátku roku změnily podmínky pro vyplácení nemocenské a i dlouhodobá nemoc může někoho z našich blízkých potkat. Důsledek obou okolností se pak může projevit hmotnou nouzí. V našem místním společenství je člověk, u něhož si velice vážím jeho citlivosti pro strádání druhých. Navíc se neostýchá nás oslovit s návrhem udělat sbírku pro někoho potřebného. Občas se stydím, že jsem si něčí nouze vůbec nevšiml. Ale zároveň jsem vděčný, že máme ve společenství člověka, který není takový pařez jako já. Ti, kdo prožívají nedostatek, o své nouzi nemluví nahlas, ale dovedou naopak projevit vděčnost za to, že žijí v opravdové rodině, která je nenechá na holičkách. A tak vám (nám) držím palce, abychom měli oči otevřené a nejen pro nouzi hmotnou. Pavel Janek O tom, jak tato solidarita může fungovat v praxi, se dočtete dále. ;-) Bosco měl převelikou úctu k čistotě a praxi v ní. Čistota u Dona Boska bylo něco kom- 3 JM Sazeč 3. TRVALÁ FORMACE Postní duchovní obnova ostravského společenství Na webu dne V sobotu 21. března proběhla v ostravském salesiánském domě postní duchovní obnova salesiánů spolupracovníků. Naším, již tradičním, exercitátorem byl Janko Ihnát, SDB. Tématem duchovní obnovy byla čistota. Rád bych se s vámi podělil o pár moudrých myšlenek z této duchovní obnovy. Začal bych hned otázkou. Co pro našeho otce Dona Boska čistota znamenala? Don

4 plexního, řekl bych delikátního, co vyžaduje veliký smysl pro rovnováhu, aby nezatvrdila své postavení a aby neumenšila své požadavky. Všichni součastníci Dona Boska uznávali a chválili jeho radikální čistotu, čistotu vyzařující i z jeho prvních chlapců. Samozřejmě i Don Bosco měl v této ctnosti osobní vývoj. Don Bosco udivoval i své nejbližší a známé, když ho viděli jednat důvěrně s ženami. Pro Dona Boska však žena byla jeho maminka, teta, Panna Maria. Don Bosco často zdůrazňoval, že salesiány by měla charakterizovat čistota. Čistota není jenom ctnost krásná sama o sobě, ale je směřována k výchovné službě. Pro Dona Boska je plnohodnotná výchovná práce bez čistoty nemožná. Celá salesiánská laskavost je založená, jak říkával sv. Pavel, na slovech: Láska je dobrotivá, trpělivá, všechno vytrpí. Zkrátka, čistota a výchovná laskavost jsou souběžné věci. Naše salesiánská rodina se zrodila pod znamením Neposkvrněné. Ona je přítomna u zrodu naší rodiny v Turíně. Také je přítomna , kdy se jí Dominik Savio zasvěcuje. Prosme naši matku Pannu Marii, abychom dokázali následovat Dona Boska a Dominika Savia v jejich prožívání čistoty, i když je to velmi nelehký úkol na celý život. Jsem rád, že jsem se mohl uprostřed shonů všedních dnů na chvíli zastavit a prožít tuto duchovní obnovu. Jsem i rád, že na tuto naši duchovní obnovu dojeli také mí formátoři Jenda s Lidkou Görigovi, z kolébky našeho českého salesiánského díla, z Fryštáku. Roman Turowski, Místní společenství Ostrava Romanovi se omlouvám za to, že jsem jeho článek zapomněl stáhnout z webu a zařadit jej do minulého Zpravodaje. Myslím ale, že jeho téma je stále aktuální, tak jej uvádím nyní. FJ Setkání salesiánů spolupracovníků se dvěma biskupy Na webu dne V litoměřickém hospici sv. Štěpána se setkali v sobotu salesiáni spolupracovníci při rekolekčním programu se světícím biskupem pražským Karlem Herbstem SDB a litoměřickým biskupem Janem Baxantem. Již od dob velkého salesiána litoměřického biskupa kardinála Štěpána Trochty mají v Litoměřicích salesiáni tradiční útočiště a mnozí z těch, kteří přišli na postní rekolekci, začínali svou salesiánskou formaci právě pod vedením kardinála Štěpána a jeho spolupracovníků. V odpolední části programu navštívil salesiány spolupracovníky také současný litoměřický biskup Jan Baxant, který se při katechezi a besedě seznámil s aktivitami salesiánů spolupracovníků Zdroj: K této tiskové zprávě není co dodat. Jenom snad to, že jsme si tento den opravdu užívali. Z našeho pohledu: To se musíte stát salesiánem spolupracovníkem, abyste měli to privilegium mít na duchovní obnově dva biskupy A z pohledu doprovodu litoměřického biskupa Jana: Na tuhle bandu jeden biskup nestačí :-) Ale teď vážně. Chtěli bychom poděkovat všem spolupracovníkům z Čech, Moravy a Slezska, kteří na naši litoměřickou diecézi v minulosti mysleli. Víme, že jste se mnozí z vás vytrvale modlili za vyřešení neutěšené situace na litoměřickém biskupství a poté za dobrou volbu nového biskupa. Děkujeme. Za všechny severočeské spolupracovníky Marína Koscelníková 4 a ráda modlívala. V souvislosti s procesem svatořečení bylo tělo Bernadety několikrát vyzvednuto, a to v roce 1909, 1919, a naposledy Bylo shledáno, že je zázračně zachované v rozporu se všemi přírodními zákony a nepodléhá rozkladu ani zevnitř, ani navenek. Lékaři podali o výzkumu podrobné zprávy. V článku z roku 1925 stojí: Během celého výzkumu těla udivovala dokonale zachovaná kostra, všechny vazy, kůže a také pružnost a svěžest svalů. Avšak nejvíce k úžasu přiváděl stav jater. Tento křehký a jemný orgán je pružný a má normální strukturu. V roce 1925 byla Bernadeta prohlášena za blahoslavenou a 8. prosince 1933 za svatou. Obdivuhodně svěží a krásné nezůstalo pouze Bernadetino tělo, ale i poselství, které zprostředkovala světu. Francouzský mariolog René Laurentin k tomu říká: Poutníci, kteří v zástupech přicházejí do Nevers, ke schránce, v níž spočívá Bernadetino tělo v očekávání budoucího vzkříšení, zakoušejí svědectví či předchuť právě tohoto údělu. Světla, které vysvitlo ze tmy, a radosti, zrozené z bolesti podobně jako je sláva z Kristova Kříže. Zdroj: Naše rodina, č /2009, str. 28, Ludmila Kotrmanová František Jakubec Reakce na webu: Děkuji moc za krásný článek a připomenutí Bernadetty Soubirousové. Je to moje nejmilejší svatá. Jožka S. Díky za připomínku. Sv. Bernadeta Soubirousová je světicí, která mě provázela katechumenátem při mé konverzi. Po přečtení knihy Píseň o Bernadetě Franze Werfela jsem si ji zvolil za svou osobní patronku (tenkrát jsem neměl ani páru o salesiánech) a dodnes jí každodenně svěřuji celou svoji rodinu k ochraně a přímluvě. Moc jsem se zaradoval, když jsem na našich stránkách objevil tento článek. Těší mě, že nás, kteří Bernadetu milujeme je v našich řadách víc. Františku, netušíš, jakou jsi mi udělal radost, stejně tak i Jožka svým příspěvkem. Milan A mně dělá radost, když mohu udělat radost druhým Knihu Píseň o Bernadettě jsem četl již dvakrát a doufám, že se k ní ještě vrátím. Bernadetta mě velmi oslovuje svou pokorou Kéž bych z ní měl třeba jen špetku František Salesiánské středisko se už brzy rozroste Na webu dne Brno-Líšeň/Salesiánské středisko mládeže v líšeňské Kotlanově ulici se rozroste. A přibudou u něj sportoviště. Dostavba, která má začít letos v červnu, přijde na třiačtyřicet milionů korun. Salesiáni pro ni počítají s penězi z evropských fondů. Vedli jsme mnoho jednání a můžeme říci, že pro dostavbu je vše připraveno, řekl líšeňský farář František Vavruša, který stavbu a dostavbu střediska organizuje. Akce dostala název SALVe čili Salesiánský areál líšeňské veřejnosti. Je to i název projektu, který jsme zaregistrovali na úřadu Jihomoravského kraje jako žádost o dotaci z evropských fondů. Tu jsme získali, pokryje pětaosmdesát procent nákladů na výstavbu, řekl Vavruša. Osm milionů však musí salesiáni doplatit z peněz své Nadace pro radost. Středisko v současné podobě už nestačí náporu dětí a mladých, kteří v něm chtějí trávit volný čas. Máme málo prostoru, chybí nám pořádné hřiště. Jedno staré škvárové nevyhovuje, řekl zástupce ředitele centra a správce majetku Jan Kočvara. Na umělé trávě Svou představu o budoucí podobě sportovišť má čtrnáctiletý návštěvník centra Jakub Stratil. Mně by se moc líbilo zahrát si fotbal na pořádném hřišti, řekl chlapec. V nové podobě salesiánského centra tento problém mít nebude. Hřišť vznikne několik. Jedno bude pokrývat umělá tráva a poslouží pro malou kopanou, volejbal a případně i nohejbal. Druhé hřiště dostane povrch asfaltový a ohraničí jej mantinely. Třetí plochu pak využijí přede- 21

5 11. PŘEVZATO Z TISKU Světice z Lurd milovala svatého Josefa Na webu dne V návaznosti na loňské oslavy 150. výročí mariánského zjevení v Lurdech, vyhlásil místní biskup Jacques Perrier letošní rok rokem sv. Bernadety. Dne 16. dubna si totiž připomínáme 130 let od smrti sv. Bernadety Soubirousové. Do Lurd se nyní chystají mladí poutníci z celého světa, ale málokdo ví, proč je pochovaná právě v klášterní kapli sv. Josefa. Prostá vizionářka Bernadeta, drobné malé děvčátko, nevynikala chytrostí, naopak se jí mnozí posmívali, že pomalu chápe. Byla nejstarší z dětí Františka a Luisy Soubirousových, narodila se 7. ledna Rodiče se čtyřmi dětmi žili v jedné místnosti 4,4 x 4 metry. Bylo to o to tíživější, že Bernadetu trápily od dětství astmatické záchvaty, v jedenácti letech prodělala choleru. Den, který ovlivnil Lurdy natolik, že se staly slavným poutním místem, byl studený a deštivý, tak jako každý jiný v zimním období v podhůří Pyrenejí. 11. února 1858 šla Bernadeta se dvěma děvčaty ke břehu řeky Gávy sbírat dřevo na zátop, když náhle uslyšela zvuk podobný hukotu silného větru. Podívala se vzhůru k jeskyni a spatřila tam krásnou Paní, bíle oděnou se závojem a růžencem v ruce. Paní přišla osmnáctkrát a její poselství bylo varující: Pokání, pokání, pokání. Proste Boha za hříšníky. Přikázala Bernadetě vyhrabat ze země pramen léčivé vody a představila se jako Neposkvrněné početí. Zjevení uvěřil i P. Peyramale, který byl v Lurdech farářem. Znal Bernadetu a věděl, že prostá dívka si jméno Panny Marie nemohla vymyslet. V roce 1860 byla Bernadeta přijata do útulku neverských sester v Lurdech. Natrvalo Lurdy opustila roku 1866, kdy vstoupila do kláštera v Nevers. Jako řeholnice Marie Bernarda přinášela velké oběti za záchranu hříšníků, prohlubovala svůj vztah k Bohu. Velmi milovala skrytou službu a ticho. Velkým vzorem jí byla Panna Maria a sv. Josef. Lásku a úctu k pěstounovi Páně si přinesla z domova. Novou hloubku získal její vztah po smrti otce Františka. Bernadeta ho měla moc ráda, několik dní ho v klášteře oplakávala a nakonec došla k poznání, že jejím otcem bude svatý Josef. Už nikdy ho jinak nenazvala než můj otec Josef. Znamení věčného života Bernadeta byla i v klášteře často nemocná. Sestry věděly, že jí udělají radost, když přinesou čerstvé květiny k sošce sv. Josefa, kterou měla na nočním stolku. Když Bernadeta mohla, pomáhala na oddělení nemocných jako pomocná zdravotní síla. Pacienti si jí vážili pro její dobrotu a rozvážnou povahu. Kaplička sv. Josefa v klášterní zahradě se stala jejím oblíbeným místem modlitby a odpočinku. Denně navštěvovala svého otce Josefa a trávila v kapličce téměř všechen volný čas. Na dotaz sestry Vincenty Garros, jak se může tak dlouho soustředěně modlit, Bernadeta vysvětlila, že když se člověk nedokáže modlit, musí se obrátit na svatého Josefa s prosbou, aby ho to naučil. Když byla ještě novickou, jedna sestra ji viděla modlit se novénu k Panně Marii před sochou sv. Josefa a s překvapením namítla: Sestro, vy musíte být ale nesoustředěná! Modlíte se k Panně Marii a klečíte před sochou sv. Josefa! Bernadeta s úsměvem a jemným humorem odpověděla: To vůbec nevadí! Panna Maria a sv. Josef si naprosto rozumějí. A v nebi neexistuje závist. Třináct let žila Bernadeta v neverském klášteře. Trápilo ji nejen astma, revmatismus, ale i tuberkulóza kostí. Zemřela ve věku 35 let 16. dubna 1879 ve středu, v den zasvěcený sv. Josefovi. Bernadetu pochovali v malé klášterní kapli sv. Josefa, ve které se tak často 20 Díky za celopražskou duchovní obnovu! Na webu dne Milí přátelé. V sobotu 4. dubna proběhla v Praze-Kobylisích již tradiční společná duchovní obnova pro všechna pražská společenství ASC. Janko nás na ní srdečně přivítal jakožto na páté duchovní obnově v řadě. (Ve skrytu duše jsem malinko zapochyboval a doma jsem vyštrachal Zpravodaje staré pět let, ale žádnou zmínku o společné obnově jsem nenašel. Starší Zpravodaje v tištěné podobě nemáme. Ale díky skvělému webu a archivu Zpravodajů do roku 2000 jsem v čísle 69 z 5. dubna 2003 objevil poděkování za 1. velkou pražskou DO Pokud dobře počítám, sešli jsme se tedy na společné DO již pošesté :-) Chtěl bych poděkovat koordinační radě SR za naplánování a zorganizování této skvělé akce, kde se setkáme nejen přímo s Pánem, s jeho Slovem, ale i se spoustou přátel. A servis deseti zpovědníků je také bezkonkurenční. Tak volám jedno velké DÍKY!!! František Jakubec Poděkování Na webu dne Dne 29. května to bude pět let od našeho slibu, od oficiálního vstupu do ASC. Nechci zde nějak rekapitulovat, jen poděkovat. Děkuji za všechny lidi, které nám byli posláni do cesty (a jsou posíláni stále). Jmenovat nebudu nikoho výčet by byl dosti dlouhý, navíc bych to asi nedokázal úplně. Chci poděkovat všem, kteří se starají o webové stránky ASC, kteří tam přispívají svými zážitky, postřehy, příběhy, prostě všem, kteří mají zásluhu na tom, že jsou naše stránky opravdu živé. Děkuji všem, kteří byli, jsou a budou v provinciální radě. Jejich oběti (především časové viz zmínka našeho koordinátora v posledním Zpravodaji) Pán jistě nenechává bez povšimnutí, požehnání pak přináší nejen jim, ale i dalším členům Sdružení. Děkuji všem, kteří věnovali svůj čas a síly tomu, že jsme nedávno mohli prožít i s našimi čtyřmi dětmi nádherné Dny salesiánské spirituality v Kroměříži. Děkuji všem, kteří vytváří a rozšiřují Zpravodaj. Děkuji za všechny třeba i nenápadné členy Sdružení i dalších větví salesiánské rodiny, kteří trpělivě a vytrvale nesou svůj kříž. Za všechny, kteří jsou vystaveni nejrůznějším zkouškám, při nichž přináší nemalé oběti, ze kterých mohou čerpat i ostatní. (Zde udělám výjimku děkujeme vám moc za všechno, milovaní Kvapilovi!) Díky vám všem, kteří nás třeba ani osobně neznáte, ale my o vás víme prostřednictvím ostatních, svědectví ve Zpravodaji apod.. Jste pro nás často velkým povzbuzením. Díky za to, že se svými starostmi a problémy se můžeme navzájem svěřit a modlit se za sebe napříč celou republikou. A tak Ti, náš milý Pane, děkuji, že jsme se mohli spolu s mojí milovanou ženou Martou stát před pěti lety salesiány spolupracovníky. Za vždy ne dost vděčné manžele Jirsovi Michael Reakce na webu: Přidávám se k díkům a myslím, že se připojují další a další DÍKY, i když nepublikované, jen v srdcích vděčně pronesené Sazeč V našem případě je to téměř patnáct let, kdy užíváme přívětivé náruče našeho Sdružení a přidávám své DÍKY. Ani si neuvědomuji, že to budou za chvilku dva roky, kdy jde bezpečně chodit po našem MOSTě. Můj překlad Modlitba, Oběť, Společenství, Trpělivost. Kdo neví co to je? lanku= Hynek 5

6 (Pro ty, kdo se tak snadno nemohou do internetové paměti podívat, pro oživení šedé kúry mozkové kopíruji pár řádek z oněch dnů : Tato zpráva nedávno našla můj mailbox a velmi mne zasáhla, protože mám také patnáctiletou dceru :15 Přátelé, prosíme Vás o modlitbu za naši patnáctiletou dceru Irenu. V noci z pátka na sobotu zmizela z domova (na kole), údajně se několika kamarádkám svěřila, že chce zmizet do Polska a že to musí udělat. Asi víte, že v minulém roce 2x polykala prášky, tak máme strach... Mobil nechala doma a vymazala paměť. Díky... Kubíčci. Konec dobrý, všechno dobré? Tato trať je přece mnohem delší. Já už jsem se rozhodl, protože ta desátá hodina večerní mi vyhovuje, že ten most budu udržovat dál. Domnívám se, že ne všichni to umí sdělit jako Kubíčkovi, a že je řada dalších, kteří po našem mostě rádi přejdou. Přidáte se někdo? František Hynek Přikopíroval Sazeč) Cesta za povoláním Na webu dne Od pátku 24. dubna (svátek svatého Jiří) do soboty 25. dubna (svátek evangelisty Marka) se u sester salesiánek v Karlíně sešlo několik desítek lidí, kteří v předaspirantátu či již v aspirantátu naslouchají povolání být salesiánem spolupracovníkem. Spolu s nimi byli a víkendem je provázeli nejen jejich formátoři, ale i členové provinciální rady ASC včetně delegátky FMA Hanky Koudelkové (která reprezentovala vlídné a milé hostitelky) a delegáta SDB Janko Ihnáta a dalších bratří salesiánů Jožky Kopeckého a Františka Blahy. Mezi zúčastněnými předaspiranty byli nejmladšími lehce přes dvacet manželé Schrötterovi (shoda příjmení s prvními českými spolupracovníky není náhodná), nejstarší pak byla 77letá Marie z nejmladšího místního společenství Moravské Budějovice. Po společné úvodní modlitbě nadešel prostor pro představování jednotlivých účastníků, které někteří účastníci pojali velmi originálně. Například formační společenství Praha-Botič se vydalo hledat salesiánského ducha a podělilo se s námi o to, co se již o něm dozvěděli ( Odpočineme si až v nebi ) či formační společenství Podblanicko si připravilo pro ostatní náročný kvíz ze znalostí kraje blanických rytířů a piva Ferdinand. Pak ještě slůvko na dobrou noc od Hanky, písnička a postupně jsme se ukládali ke spánku. Jen někteří neodolali a vydali se objevovat kouzla nočního Karlína. Ráno nadešel čas na duchovní obnovu. Připravil si ji pro nás provinciál salesiánů František Blaha a ve svých promluvách se věnoval povolání. Z biblických příběhů i ze života světců (samozřejmě včetně Jana Boska) nám ukazoval, jak lze povolání rozpoznat, co vše se vlastně mezi člověkem a Bohem v procesu povolání odehrává (neboť se nejedná pouze o jeden zlomový okamžik, v němž by se všechno naráz ukulo) a poskytl nám tak příležitost k zamyšlení se nad vlastním povoláním. Na konci první mluvené části obnovy dostala prostor ke svědectví Olga Kvapilová, která v Praze doprovázela svého muže Tomáše na další z mnoha zákroků, tentokrát v nemocnici na Homolce. Mohli jsme tak přímo od ní slyšet nejnovější zprávy, ale myslím, že její přítomnost a poselství nám dala mnohem více. Dopoledne byl prostor i ke ztišení, k adoraci, k procházce v zahradě, ke svátosti smíření Obnovu jsme společně zakončili v poledne mší svatou. Odpoledne pak bylo opět prostorem k poznávání se a setkávání a také k zamyšlení se nad svým povoláním a nad tím, co nám dává formace (předaspiranti), nad blížícím se okamžikem spolupracovnického slibu (aspiranti) a nad vhodnými způsoby doprovázení (formátoři). Odjezdy vlaků a autobusů do všech stran republiky se nemilosrdně blížily, a tak některým nezbylo, než odejít před závěrečným Jankovým požehnáním Salesiánské prase. Začátek ve mší svatou, při které bude uvedena do funkce nová inspektorka FMA Marie Tkadlecová. Po mši bude následovat (vtipné) představení jednotlivých společenství; děti si mohou hrát; potom budeme konzumovat prase a bude volná zábava. Sekretáři jednotlivých společenství nahlásí do Ladisovi počet účastníků. Počítá se s cenou 100 Kč na dospělého, za děti podle uvážení rodičů; jako vstupenka bude láhev nealko pití (budeme zajišťovat pouze pivo); pokud by se i přesto nedostávalo peněz, společenství mezi sebou vyberou a peníze se doplatí. Různé Ladis promítl videokomentář k heslu hlavního představeného na rok 2009, tlumočil názory spolubratří na spolupráci v rámci Salesiánské rodiny (viz heslo hlavního představeného) a rozpoutal diskusi o její smysluplnosti. Scházení rady SR by zřejmě chtělo uchopit jinak. Místní společenství by o tom měla podiskutovat. Termín příštího setkání: 20. října 2009 v 19.00h (zasedací místnost Kobylisy) Zapsal Ladislav Heryán Pozvánka na sliby Vydáno dne Milí přátelé, společenství Západní Čechy s radostí oznamuje, že Jiřina a Jan Kuchařovi složí spolupracovnické sliby. A kdy a kde? Bude to den před svátkem Panny Marie Pomocnice křesťanů, tedy 23. května 2009 při slavnostní mši v kostele Sv. Martina a Prokopa v Plzni Lobzích od 11 hodin. Přijďte se radovat s námi. 10. RŮZNÉ INFORMACE Velká sportovní událost roku pro vaše ratolesti Na webu dne Zveme vaše ratolesti na sportovní akci SKAM (Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže), která se koná 20. června 2009 v Praze - Dolních Počernicích. A o co se vlastně jedná? Mládež ve věku let soutěží ve třech turnajích fotbale (pánská záležitost), volejbale (dámská záležitost) a ve florbale (smíšená záležitost). Hraje se o tři putovní poháry. Pokud někdo nemá moc v oblibě tyto disciplíny, jsou pro jednotlivce připraveny závody v atletice. A aby to nebylo jenom o sportu, je na programu také rocková mše, večerní grilování a úplně na závěr překvapení. Celou dobu má člověk možnost se seznámit s novými lidmi, zasportovat si a zažít něco nového! Týmy a jednotlivce je možné přihlásit do konce května. Těšíme se na vás!!! Tým SKAMu Více informací na Pouť v Beskydech Vydáno dne Milí přátelé ze salesiánské rodiny. 23. května se bude konat již 3. ročník poutě k Panně Marii Pomocnici křesťanů na Orlím hnízdě. Na tuto pouť bych vás rád pozval. Orlí hnízdo je salesiánská chalupa v Beskydech v obci Pstruží u Frýdlantu nad Ostravicí, kterou spravují ostravští salesiáni. Kdo má čas a chuť vytvořit salesiánské společenství a prožít pár chvil na tomto krásném místě, tak neváhejte a dojeďte. Bližší informace k pouti vám rád zodpovím. Roman Turowski (Z programu: poutní mše svatá, pohoštění, májová pobožnost. Pozn. red.) 19

7 Zemřela salesiánka spolupracovnice Cecílie Tauchmanová Na webu dne Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. (Jan ) 18 Ve středu zemřela salesiánka spolupracovnice paní Cecílie Tauchmanová. Paní Cecílie Tauchmanová se narodila 6. října 1929 ve Studenci Vilému a Cecílii Erlebachovým. Po ukončení povinné školní docházky se vyučila dámskou krejčovou. V roce 1950 se provdala za Františka Tauchmana a spolu vychovali šest dětí. Nyní mají 18 vnoučat. Život prožila službou rodině a péčí doprovázela svoje i manželovy rodiče v jejich posledních letech. Byla velmi pracovitá, starala se nejen o domácnost, ale i o malé hospodářství. Ráda si zpívala při práci, hlídání vnoučat i při společných setkáních s přáteli. Pohostinně přijímala každého, kdo je přišel navštívit. Žila životem víry a důvěry v Boha, s manželem pravidelně navštěvovali společenství. V roce 1990 složili slib salesiánských spolupracovníků. S přibývajícím věkem se stále víc zhoršovala nemoc, která ji na posledních téměř šest let připoutala na lůžko. Po celou tuto dobu se o ni obětavě staral s pomocí rodiny její manžel a dcera Jana, za což jim patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať! Zemřela tiše zaopatřena svátostmi v kruhu rodiny 29. dubna Milí Tauchmanovi, upřímné Pán Bůh zaplať za život Vaší maminky a za to, jak jste se o ni doposledka, Jano a Františku zvlášť, starali. Byla příkladem obětavého a pokorného člověka. Nikdy nezapomenu, když moje dcera, tehdy jedenáctiletá, přijela z chaloupek ze Studence od Tauchmanů, a říkala mami, Jana ti má tak bezvadnou maminku, já bych chtěla, abys byla také taková. Pán Bůh ji odmění, a vás také za obětavost. Stáňa 9. SALESIÁNSKÁ RODINA Ze zápisu ze setkání Koordinační rady Pražské salesiánské rodiny v Kobylisích dne Kalendář akcí Oslava Marie Dominiky Mazzarellové v Karlíně mše svatá, po ní koncert Festival SHM v Pardubicích, začátek mší sv., festival je dobrý pro rodiny s dětmi Oslava Panny Marie Pomocnice v Kobylisích mše svatá, pak program farního dne (grilování, aktivity pro děti, diskuzní skupiny pro dospělé, promítání filmu ) Závěrečné vystoupení kroužků SHM. Začátek v v Salesiánském divadle v Kobylisích; bude se vybírat dobrovolné vstupné, které bude nadací Divoké husy zdvojnásobeno a výtěžek půjde na rekonstrukci tělocvičny. Závěrem zbývá poděkovat Martě, Jiřímu, Hance, Vojtovi, Petrovi a dalším, kteří se podíleli na přípravě tohoto již druhého setkání a snad se za rok podaří na vznikající tradici úspěšně navázat. Gabriela Šťastná (předaspirant z MS Severní Čechy) P. S.: Přikládám odkaz na fotogalerii (na webu v sekci Formační snažení). Posílám i své představení se v rámci úvodního večera na setkání Pokus o rap Jméno? Co po jménu? To už Shakespeare věděl! Je to jen slovo a těch je moc! Vzdělání? Bydliště? Zaměstnání? To jsou jen kolonky v dotazníku, na nich nezáleží, důležité je.. abys byl! A abys uslyšel POVOLÁNÍ tam, kde právě jseš, být apoštolem, být členem Veselé společnosti, být radostný a plnit si své povinnosti, v zaměstnání, v rodině i ke společnosti. Jít druhým naproti, tady a teď, žít své poslání, tam kde právě jseš, všude to jde a všechno, co umíš, můžeš vložit do služby Boží. Jít druhým naproti s otevřeným srdcem, k těm, co nevidí, k těm, co neslyší, k těm, co ne-na-le-zli! Naproti těm nejchudším musíš jít, to aby skrze Tebe bohatství mohli objevit, aby skrze Tebe bohatství mohli objevit skrze Tebe bohatství mohli objevit bohatství mohli objevit Boha mohli objevit! Nemusíš být kazatelem a nemusíš do kláštera jít, můžeš žít ve světě a přitom salesián být, to všechno je možné díky Tobě Bože, žít ve světě a přitom plně Tobě žít ve světě a přitom plně Tobě a přitom plně Tobě modlit se prací a důvěřovat Ti, být radostný a plnit si své povinnosti, nic víc, nic míň, tam, kde právě jsem a můžu být třeba právníkem, právníkem ze Sudet, co v hlavním městě zločinu na dětskou duši hledá lék, co ve znaku má ĺiliový kříž, neumí zpívat a možná umí trochu píct. Salesiánský duch ti pomůže nést kříž, když ve stopách Dona Boska budeš chtít jít Spolu-spolu-spolupracovníkem Božím každý může být, stačí jen chtít! Má cesta k ASC Vydáno dne Milí přátelé, rád bych se s vámi podělil o mé svědectví k povolání salesiána spolupracovníka. Salesiány jsem znal již od dětství, aniž bych věděl, že nějací salesiáni vůbec existují. Jsem z Mořkova u Nového Jičína. V sousední farnosti působil a k nám do farnosti často jezdil salesián Jan Bittner a z nedalekého Štramberka k nám chodil zpovídat salesián Jan Jeřábek. Oba tito salesiáni jsou již na věčnosti. Se salesiány jsem aktivně začal spolupracovat v roce Dostal jsem se na VŠB-TU Ostrava, ale protože jsem bydlel blízko, tak jsem nedostal koleje. Jednou moje maminka potkala Milušku Goldovou (ASC z Mořkova) a zeptala se jí, jestli neví o nějakém ubytování v Ostravě. Ona říkala, že její taťka pracuje u salesiánů v Ostravě a že tam mají chlapecký internát. Já jsem tam zavolal a od té doby spolupracuji se salesiány. V Ostravě jsem začal více věřit v Boha. Postupně jsem se tady začal zapojovat do různých aktivit salesiánského domu. Tak tomu bylo až do roku V srpnu 2007 jsem dokončil doktorské studium na VŠB-TU Ostrava. Měl jsem domluvené zaměstnání od ledna 2008 a tak jsem měl čtyři měsíce volno. Chtěl jsem tento čas smysluplně využít, a tak jsem se přes program Cagliero salesiánský volontariát dostal do DISu do Fryštáku. Tady jsem se hlavně věnoval práci s místní mládeží v tzv. DIS klubu (takové menší fryštácké oratoři). Od ledna 2008 dál pokračuji ve spolupráci s ostravskými salesiány. 7

8 A co já a ASC? K ostravským salesiánům jsem se dostal právě díky salesiánce spolupracovnici z mé rodné farnosti. Určitě mně ukázal tuto životní cestu i můj biřmovací patron sv. Dominik Savio. O spolupracovníky jsem se aktivně začal zajímat v roce 2000 (když mi bylo 19 let). Dostal jsem v té době do rukou spolupracovnické stanovy a po jejich přečtení jsem usoudil, že ještě nejsem dost zralý na to, dát se touto životní cestou. Stále jsem ale cítil velkou touhu po něčem salesiánském. Dokonce jsem cítil i povolání ke kněžství, ale potkal jsem svou současnou přítelkyni Evu a vím, kam mě nyní Pán chce směřovat. Celou tu dobu jsem cítil, že salesiánství je pro mě velmi hlubokou srdeční záležitostí a že je to má životní cesta, a tak jsem se chtěl stát salesiánem spolupracovníkem. Ve Fryštáku, kde jsem prožil krásné a duchovně intenzivní čtyři měsíce se zdejší salesiánskou komunitou, jsem toto povolání začal pociťovat naplno. Oslovil jsem Jendu Göriga ASC a začal jsem tady chodit do společenství. Již v té době jsem věděl, že toto je má cesta. Ve fryštáckém společenství jsem také zahájil předaspirantát. Když jsem se vrátil do Ostravy, tak jsem začal, i se svou přítelkyní, navštěvovat naše společenství. Jsem moc rád, že i má přítelkyně Eva cítí podobnou životní cestu jako já. V dubnu 2008 jsem zde v Ostravě zahájil období aspirantátu. V létě minulého roku jsem měl možnost vydat se do Turína a okolí po stopách Dona Boska a tato pouť mě ještě více utvrdila v mém rozhodnutí. Vnímám jako obrovský dar a čest, že mohu být součástí rodiny Dona Boska. Roman Turowski, Místní společenství Ostrava Formační materiály V září 2008 proběhlo v Jeníkově setkání formátorů, ze kterého vzešla potřeba vypracovat formační manuál pro jednotlivá setkání v rámci přípravné formace. Taktéž při volbě nové provinciální rady na kongresu v Praze Kobylisích byl předložen úkol nově zvolené provinciální radě tento materiál připravit. V současnosti, kdy začala pracovat nová provinciální rada, je na místě začít tato materiály připravovat. Proto se obracím na vás, kteří máte popřípadě vypracované svoje vlastní texty a metodiku přípravy, zda-li je můžete poskytnout formační skupině PR. Tahle výzva před krátkou dobou již zazněla, ale mohla uniknout pozornosti. Případné texty zašlete nejlépe v elektronické podobě na adresu popřípadě se ozvěte na tel A pro ty z vás, kteří se popřípadě chcete osobně zapojit do vlastní práce na těchto textech, ozvěte se také na výše uvedeném kontaktu. První neformální setkání proběhlo v Karlíně na setkání s aspiranty a tímto děkuji všem zúčastněným za ochotu se spolupodílet na tomto manuálu. Další setkání je plánované na konci června. Na závěr chci upozornit na další plánované setkání formátorů ve dnech které bude také v Jeníkově u Hlinska. Takže si již rezervujte termín, další informace budou později. Za formační skupinu PR Petr Nečas 4. DUCHOVNÍ CVIČENÍ Zpracované téma na exercicie pro ASC na rok 2009 Na webu dne Díky Jankovi máme k dispozici rozpracované téma na exercicie v letošním roce (Usilujme o to, aby se salesiánská rodina stala širokým hnutím osob pro spásu mládeže). Dokument si můžete stáhnout na webu v sekci Ke stažení, podsekce Formace. Webmistři 8 Byl učitelem matematiky a fyziky. Dlouhá léta nemohl veřejně vykonávat své salesiánské poslání a pracoval jako údržbář a později jako stavební dělník na přehradách. Po Pražském jaru 1968 působil jako salesiánský kněz v severních Čechách a na Prostějovsku. Zemřel ve věku 86 let. S vděčností za všechno, čím nás obdaroval, a ve víře v Ježíše Krista, díky němuž pokračuje společenství svatých, jsme s ním vytvořili společenství při eucharistické bohoslužbě ve čtvrtek 30. dubna 2009 v hodin v kostele sv. Terezie z Lisieux na Kobyliském náměstí v Praze 8 a poté jeho tělesné ostatky uložili mezi spolubratry na ďáblickém hřbitově. Děkujeme za Vaše modlitby a za následování jeho odkazu. P. Jan Křížek se narodil v Březsku u Prostějova. Měl devět sourozenců a jeho tatínek byl tkadlec. Jenda se vyučil strojním zámečníkem. O salesiánech se dozvěděl ve skupině mládeže ve Zlíně, kterou vedl ThDr. Vrzalík. V roce 1945 začal studovat gymnázium ve Fryštáku. Noviciát prožil v Hodoňovicích, první sliby složil v roce 1948 a trvalý slib v Liptále do rukou P. Josefa Lepaříka. V roce 1951 maturoval v Lipníku nad Bečvou. Po maturitě pracoval v Liptále na Vsetínsku ve firmě Lipta. V letech studoval na Pedagogické fakultě v Olomouci matematiku a fyziku, které potom vyučoval na průmyslové škole v Zábřehu na Moravě. Když v roce 1957 probíhaly soudy se salesiány, musel přejít jako nespolehlivý do manuálního zaměstnání. V roce 1957 pracoval jako údržbář v Domově důchodců v Osoblaze a v roce 1959 v téže profesi v zoologické zahradě v Olomouci-Kopečku společně se spolubratrem P. Josefem Lepaříkem. V roce 1960 přešel do Vodních staveb na přehradu Hracholusky, kde pracoval v laboratoři s P. Vikem, a v roce 1966 přešel s ostatními salesiány na přehradu Nechranice. Při zaměstnání soukromně studoval bohosloví a byl v Praze tajně vysvěcen na kněze biskupem Trochtou. Po politickém uvolnění vyučoval v letech na gymnáziu v Mostě a přitom vypomáhal v duchovní správě v Bílině, kde byl tehdy administrátorem salesián P. Hrbatý. V letech byl administrátorem v Kravařích u České Lípy, v dalších dvou letech v Libochovicích a okolí. Své dříve nabyté odborné technické znalosti upotřebil na farách v pohraničí, kde často sám opravoval střechy na kostelích a dělal různé menší technické úpravy na farách. V letech působil na rodné Hané na učilišti ve Vřesovicích a vypomáhal v duchovní správě v okolních farnostech měl autohavárii, která se podepsala na jeho zdravotním stavu. Od roku 1998 pobýval jako důchodce v salesiánském domě v Praze-Kobylisích. Od srpna 2004 žil v Charitním domově pro duchovní ve Staré Boleslavi v laskavé zdravotní a ošetřovatelské péči tamního personálu a zejména sester Společnosti dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul. V jejich přítomnosti, doprovázen jejich modlitbami a modlitbami ostatních obyvatel domova naposledy tiše vydechl o svátku svatého Vojtěcha 23. dubna Otec Jenda byl dobrácké povahy a uměl žertovat. Radost vyjadřovaná tleskáním ho neopouštěla, ani když už se nemohl vyjadřovat slovy. Byl poctivým a věrným knězem, i když byl leckdy v severočeských kostelích při bohoslužbě sám. Měl blízký a upřímný vztah k Panně Marii Pomocnici. 17

9 smysluplnou odpovědí na otázku. Takže ví, že se jmenuje Tomáš, vzpomněl si, že já jsem Olinka Když jsem mu cvičila s nohama zamračil se a na otázku, jestli to bolí, pokýval hlavou a za nějakou chvíli řekl: Za-bo-le-lo! Když jsem mu zpívala známou písničku (hanáckou samozřejmě) a ptala se ho, jestli ji zná řekl: Znám Myslím, že jsou těmi pokroky překvapeni i sestřičky a doktoři. Takže díky Bohu a vám všem! Pořád nad vším přemítám dnes jsou to tři měsíce života v nemocnici pomalu mi dochází, co se vlastně přihodilo a že teď nás nejbližší bude teprve čekat kus poctivé šichty. Takže prosím ještě o modlitbu, abychom to zvládli. Jak už to tak bývá, tak se toho hrne hodně najednou, takže včera mi pan primář oznámil, že dnes jede Tom sanitkou do Prahy a na Homolce mu budou dělat ten avizovaný zákrok gama-nožem. Takže balím věci a vyrážím taky do naší matičky zlaté, stověžaté. Provedou to asi v pátek, tj. zítra, a v pondělí ho povezou zpátky do Olomouce už na rehabilitační oddělení na Hradisko. Takže potom zase podám zprávu o stavu T.K.. Vaše vděčná, pořád doufající, někdy pořádně unavená (těším se, že budu v Praze v noci spát, protože tam není počítač) Olga Opět povzbudivé reakce na webu Tomův stav aktuálně 4. května Milí přátelé, je to neuvěřitelné, jak často vychází Zpravodaj už zase bych měla napsat pár řádků o nás pro naši salesiánskou rodinu. Tom už je po zákroku na Gama-noži, který proběhl v pořádku. Jen je Tomáš po něm v nějakém útlumu. Z euforie, kterou jsem prožívala, když promluvil, jsem se zase probrala do tvrdé reality. Tom je teď už v Olomouci na rehabilitačním oddělení je tam velmi pěkné, rodinné prostředí s intenzivní rehabilitací, takže doufám, že se probere z pasivity. Na radu pana primáře za ním zatím chodíme zase jen nejbližší rodina a doufáme, že dojde ke zlepšení, ale půjde to pomalu, velmi pomalu.a my máme čas, jak řekl pan primář. Mám pocit, že Tomáš už nějak začíná chápat svou situaci, ale zatím je statečný a trpělivý. Teď pro něho nastane asi velmi těžké období smíření se svým stavem. Díky za vaši podporu. Olga P.S.: Na kole se mi jezdí výborně. Do nemocnice jsem to zvládala přes nádherně barevné parky a pak do kopce za 20 minut. Teď jezdím na rehabilitační oddělení Hradisko zase jiným terénem kolem řeky. 8. DO TVÝCH RUKOU, PANE Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Filipanům 4,4 5 Uprostřed velikonoční radosti se v dopoledních hodinách svátku svatého Vojtěcha 23. dubna 2009 vrátil do nebeského domova, Ježíšovy blízkosti a Otcovy náruče jeho věrný služebník P. Jan Křížek, salesián Dona Boska 16 Nabídka duchovních cvičení pro mladé manžele Milí přátelé, salesiáni Dona Boska (SDB) a salesiáni spolupracovníci (ASC) nabízejí mladým manželským párům příležitost k duchovním cvičením v salesiánském duchu. Mladým manželským párem jsou míněni manželé do pěti let od svatebního slibu. DC proběhnou na Lipinách (okres Benešov, cca 6 km před Voticemi). Exercitátorem bude provinciál SDB P. František Blaha. DC budou po ostatních neduchovních stránkách zajišťovat Hanka a Michael Chytrých (ASC). DC je určeno pro devět manželských párů (to je kapacita domu na Lipinách). Ubytování je velmi příjemné (pokud jde o atmosféru) nicméně hromadné (spaní pohromadě ve dvou velkých ložnicích). V polovině září je možné na vlastní riziko i náklady spát venku na zahradě. Kapacita domu i program DC zvládne přítomnost maximálně jednoho kojence. Cena je 900 Kč na osobu tzn Kč na pár. Stravování bude zajištěno. Další informace dostanete a případné přihlášky zasílejte na adresu : Ve chvíli, kdy bude dovršen počet přihlášených na možných devět párů, budeme všechny následující informovat o jejich pozici pod čarou. V případě rozhodnutí se účastnit nám prosím dodejte následující informace: jméno, adresa, , telefon, poznámky (např. kojenec s sebou a jiné informace o vás, které vám přijdou důležité). Michael Chytrý 5. DNY SALESIÁNSKÉ SPIRITUALITY V Kroměříži proběhly VI. Dny salesiánské spirituality Na webu dne Od pátku do neděle probíhaly v Kroměříži VI. Dny salesiánské spirituality. Letošní v pořadí už šesté Dny salesiánské spirituality se věnovaly tématu: VÝCHOVA MLADÝCH K SALESIÁNSKÉ SVATOSTI Dominik Savio, Laura Vicuňa, Zefyrin Namuncurá za hojné účasti Dcer Panny Marie Pomocnice, Salesiánů Dona Boska, Salesiánů spolupracovníků a Volontarií Dona Boska v rodinné a velmi přátelské atmosféře. Materiály ze setkání prezentace, přednášky, fotografie se budou objevovat na našem webu průběžně po jejich zpracování Honza Tomiga Fotky z DSS Na webu dne Dny salesiánské spirituality jsou již minulostí, ale v našich vzpomínkách ještě dlouho zůstanou a my z nich můžeme čerpat pro naši spiritualitu. Našim vzpomínkám mohou napomoci fotografie a těm, kdo tam nebyli, mohou přiblížit skvělou atmosféru, která v Kroměříži panovala. Jsou dokumentem o dětech zapálených do hraní divadla, zpívající a tančící mládež a soustředěné obecenstvo při poutavých přednáškách o našich mladých svatých. Celému týmu, který tuto akci připravoval a zajišťoval patří díky, které neĺze ani slovy vyjádřit. Bylo to vše moc krásné, poučné a úžasné. Máte poklad v nebi. Těšíme se na příští DSS. Hana a Milan Jandáčci P. S.: Na webu se můžete podívat na pár fotek z DSS v Kroměříži. (Ve Form. snažení.) VI. Dny salesiánské spirituality přednášky k poslechu Na webu dne Milí přátelé, nabízíme vám k poslechu záznam přednášek ze Dnů salesiánské spirituality v Kroměříži, prezentaci o Lauře Vicuni a několik materiálů k Dominiku Saviovi. H. T. 9

10 Vót ťéchnika!!! To nemá chybu!!! Máte jedinečnou příležitost poslechnout si přednášky z DSS a při tom si dál něco nerušeně pracovat na PC Pro ty, kdo na dnech nebyli, je to možnost se tam dostat a pro nás zúčastněné je to příjemné (a potřebné aspoň pro mě) připomenutí všeho předneseného Honzo, díky!!! Pán ti to oplať!!! Vděčný sazeč Trochu statistiky z DSS Datum Téma + přednášející Místo Spaní Jídlo (sobota) Jan Bosko Fryšták Pavel Kuchař Ludmila Němcová, FMA M. Dominika Mazzarellová Koclířov Maria Ester Posada, FMA František Saleský Velehrad don Morand Wirth, SDB Matka Markéta Sv. Hostýn Enrico dal Covollo Štěpán kardinál Trochta Kroměříž Štvanice začíná (historické pozadí jeho života) Jiří Kučera I kdybych šel temnotou rokle... (střípky ze života) Beno Beneš, SDB Práce, oběť, láska (Jeho heslo) Petr Zelinka, SDB Výchova ve víře + manželé Krieglerovi, ASC Kroměříž Výchova ke službě, odpovědnosti, oběti + manželé Cúthovi, ASC Dominik Savio František Jakubec ml. + skupina Laura Vicuňa Magda Chudíková, FMA Zezyrin Namunkura Pavel Čáp, SDB Za organizátory Hana Koudelková, FMA Milí přátelé, Hance jsem slíbil, že napíšu o svých zážitcích z DSS v Kroměříži článek, ale špatně jsem si to časově naplánoval a nyní po uzávěrce to už nestíhám Tak, dá-li Bůh, v příštím Zpravodaji se k těm pěkným dnům ještě vrátím. ;-) Fr. Jakubec st. 6. SPOLEČENSTVÍ SE PŘEDSTAVUJE Společenství MORAVSKÁ BRÁNA Maličko z geografie Moravská brána je od pradávna významnou komunikační spojnicí Moravy a Slezska, v celoevropském pohledu pak spojnicí Pobaltí se Středomořím. Od pravěku jí procházela Jantarová stezka, později jí byla vedena jedna z prvních a nejdůležitějších železničních tratí Habsburské monarchie Severní dráha císaře Ferdinanda spojující metropoli Vídeň s Haličí, Moravskou branou bude procházet také dálnice D 47 a v plánech je i průplav Dunaj Odra (na spolčo se možná budeme časem dopravovat i lodí ). Troška historie V 90. letech dvacátého století působilo v oblasti Severní Morava místní společenství Vsetín Hranice Ostrava I. III. 10 pomodlila, jak mi radila moje sestra), když mi volala Dana Ovečk., jak se mi daří.. Tak jsem jí to vyklopila. Netušila jsem, co bude následovat! Jaké bylo moje překvapení a musím říct, že i dojetí, když se tady zastavila na cestě do Kroměříže (na již zmiňované Dny ) a z kufru auta vytáhla složené kolo s nalepenými přáními od všech spolupracovníků z jejich pražského spolča! Už jsem ho vyzkoušela. Je supr! Hlavně má jednoduché ovládání přehazování. A zamykám ho u vrátnice do nemocnice. Takže Pán Bůh zaplať! A to už je dneska snad vše. Moc se omlouvám, že jsem se tak rozepsala. Snad vám to bude zase na dlouho stačit. Můžete mi věřit, že jsem vám toho ještě spoustu neřekla, co se během velikonočních dnů přihodilo, protože už je to zase jinak. A s tím jsem si vzpomněla na jednu velikonoční úvahu Josefa Luxe. Moc mě zaujala a když ji najdu, napíšu vám z ní víc. A protože už je půlnoc, tak to bude moje slůvko na dobrou noc. Teď jen stručně, co si pamatuji. Ta úvaha začínala židovskou anekdotou: U umírajícího starého, moudrého rabína stojí okolo postele jeho rodina a prosí, aby jim jako svou závěť, sdělil největší tajemství a nejvyšší moudrost, k níž dospěl za celý svůj dlouhý život. Nato on pronesl větu: Všechno je jinak. A vydechl naposled. Jestliže Kristus zemřel a vstal z mrtvých, potom opravdu můžeme říct, že od té doby v životě člověka všechno je jinak. DOBROU NOC vám přeje O L G A Reakce na webu: Milá Oli. Moc Ti děkujeme za tyto tvé řádky Myslím, že Hospodin zvolil nejlepší způsob prožití uběhlých dnů volna. Pro tebe znamenaly potřebný odpočinek a pro nás všechny obohacení o tvá svědectví. Vždyť kolika lidem bys toto všechno stačila na DSS sdělit? Myslíme na vás, ale i na ostatní neboť kdo nepotřebujeme Boží milosti a pomoc Jakoubci Olinko, děkujeme za podrobnou zprávu o stavu u vás doma! Každý večer se za Tomáše modlíme modlitbu ke Staříčkovi a myslíme přitom i na Tebe a celou vaši rodinu, aby vám všem dal Pán dostatek síly! M. Tkadlecová s komunitou spojené v modlitbě Milá Olinko, jsi moc hodná, že jsi se s námi podělila o zkušenost z Boží přítomnosti a Jeho lásky k těm, kdo mu důvěřují i v tak těžkých chvílích. Jsme zase povzbuzeni a budeme pokračovat v modlitbách za Toma a za celou vaši rodinu. Kéž vám Pán žehná! Marie Jílková Milá Olinko, s velkým pohnutím jsme si přečetli Tvoji obsáhlou zprávu. Děkujeme nesmírně za podrobné líčení, lépe se člověku modlí, když ví, do jaké situace prosí o mocnou nebeskou ochranu. Děkujeme za svědectví pevné víry a v modlitbách neustáváme. Za společenství ASC Praha-střed Kochovi Milá Olinko. Jsi nesmírně statečná žena. Kéž je Tvé prožívání dané situace vzorem všem nám, kteří si myslíme, že řešíme velké a složité životní problémy, jak je to častokrát kolem slyšet. Mysleli jsme na vás často o víkendu v Kroměříži a budeme i nadále v modlitbě. Celou rodinku moc zdravíme z Valašska. Drž se! Alena a Jan. Máte můj obdiv paní Olinko, že jste tak statečná Boží silou v tak složité situaci. A ještě to dokážete předat nám ostatním. Modlím se za Vás. Stáňa Tom promluvil! Na webu dne Milí, tak jsem myslela, že po tom dlouhém velikonočním dopise dlouho nenapíšu, ale mám tak úžasnou zprávu, že vám o tom napsat musím! Tom promluvil! Sundali mu tracheostomii, takže je to pro něho snažší, ale zároveň asi bolestivé a namáhavé. Zatím řekl jen několik slov a věty, kterým jsme nerozuměli, ale ta slova byla 15

11 Velikonoce jsem prožila moc hezky. Mohla jsem uplatnit svou schopnost improvizace, která Toma klidnou sílu nepřestávala uvádět za ta léta našeho soužití v úžas, ale teď mi moc pomáhá. Na Zelený čtvrtek jsme vždy měli doma v kruhu rodinném připomínku Poslední večeře s pečeným jehněčím, nekvašenými chleby, vínem, ležením na polštářích u prostřeného ubrusu na zemi a ohně v krbu a hlavně povídání do noci. A teď ti starší už ohlásili, že budou slavit paschu po mši sv. u bratří dominikánů. Musím přiznat, že jsem si docela oddechla, že aspoň nebudu tak prožívat, jak mi Tom a dětem tatínek chybí a Johance jsem slíbila, že si uděláme pěkný večer i bez slavnostní večeře. Po mši sv. nás ještě zvali moji milí příbuzní na paschu k nim, když jsme samy, ale naštěstí jsem odmítla, protože když jsme přišly domů a já zašla do koupelny ze stropu crčela voda kolem světla a v rozích byly velké mokré skvrny a na zemi potopa. Lukáše s Jaruškou, kteří se teď nastěhovali po babičce do bytu nad námi, jak jsem se o tom už myslím zmínila, jsme předtím potkali na chodbě našeho domu, že odcházejí na slavení paschy za přáteli. Podařilo se mi je ještě zadržet, protože jsem se lekla, že někde praskla voda. Nakonec jsme zjistili, že mladí jenom zapomněli dát hadici od pračky do vany a k jejich cti a mé radosti musím říct, že si nevyčítali a nehádali se, kdo je na vině. Prostě jsme odčerpali vodu, vytřeli, udělali jsme narychlo macesy, otevřeli láhev vína a poseděli a popovídali. Bylo to nakonec moc pěkné a neplánované prožití paschy v kruhu rodinném. V pátek jsem měla to plánované setkání s panem primářem, kdy mi řekl, že jsou tři možnosti dalšího postupu a mám se poradit s rodinou a říct, pro kterou jsme se rozhodli: 1. nechat malformaci tak, jak je s rizikem prasknutí, ale bez rizika dalšího zasahování do hlavy 2. ozáření gama nožem, 3. operace s úplným odstraněním (vyříznutím) malformace. Pan primář viděl operaci jako nejvhodnější řešení. Vyjadřuji se teď laicky, zjednodušeně, ale vysvětlování by bylo nadlouho a dnes už je zase všechno jinak. Události se hrnuly tak za sebou, že jsem vás ani nestačila o všem informovat. Teď je to tedy tak, jak jsem říkala že Tom ukázal po velikonočním pondělí další velké pokroky a pan primář mi řekl, že s tím, jak postupuje Tomova rehabilitace, se přiklání k ozáření gama nožem. Oslovil totiž jednoho profesora na Homolce v Praze a ten mu odpověděl, že s tím, jak se podařily embolizace, by měl tento zákrok šanci na úspěch. Začínám věřit, že Pán má s Tomem opravdu ještě plány tady na zemi. Jestli jste měli trpělivost a dočetli až sem, tak se chci sdělit ještě se dvěma pro mě radostnými událostmi: První: Už si ani nevzpomenu, který to byl den, ale jeden večer před Velikonocemi mi zavolal otec František Blaha, že je v komunitě v Prostějově a že by mě rád pozdravil. Bylo z toho moc pěkné a pro mě povzbuzující setkání. Druhá: Jezdila jsem z časových důvodů do nemocnice autem a utrácela hodně peněz za benzín a moc jsem se těšila, jak bude trošku tepleji, že začnu jezdit na kole. Ušetřím a prospěje to i mému zdraví Ten první slunečný den jsme si s Johankou udělaly výlet na kolech za tatínkem do nemocnice. V budově neurochirurgie jsem ho i s Johančiným kolem zamkla dvěma zámky k topení. Zpátky jsem ale musela jít pěšky, protože za tu hodinu mi ho stačil ukradnout nějaký vejlupek. Byla jsem fakt naprdnutá a ohlásila jsem to na policii, kde to moje skvělé kolo dárek od Toma k minulým Vánocům odhadli na tři tis. a ujistili, že od nemocnice nic nedostanu, protože jsem to neměla odstavené na místě pro to určeném! Pořád mě to ještě trápilo (pomohlo mi až to, když jsem se za toho zloděje 14 Na jednání místní rady dne 27. února 1995 v Petřvaldě byl projednán návrh na přerozdělení oblasti Severní Morava. O rok později, 9. února 1996, provinciální rada projednala přerozdělení oblasti Severní Morava a schválila vznik dvou společenství: 1. Přerov Lipník Hranice (později byl název doplněn o Kopřivnici) 2. Ostrava Na Vsetínsku pak pokračovalo místní společenství Vsetín Brumov-Bylnice. Od roku 2004 nese společenství Přerov-Lipník-Hranice-Kopřivnice název Moravská brána (z tisku zpravodaj č. 74 / Místní společenství s názvem Přerov- Lipník-Hranice-Kopřivnice hlásí změnu: od letošního jara se jmenuje krátce, jasně a výstižně Moravská brána ). Protože se společenství jevilo co do počtu velikým, probíhala v roce 2006 měsíční setkání pokusně ve dvou termínech zvlášť Sever a zvlášť Jih (velkou roli hrála rovněž vzdálenost pro dojíždění až 100 km). Tento stav trval pouze jeden rok, zjistili jsme, že je nám po sobě smutno, že se potřebujeme a že nám chybí společná sdílení. Současnost V současné době společenství čítá 24 dospělých, 38 dětí a 5 vnoučat. A kteří že spolupracovníci do společenství patří? Jsou to: Pavel a Pavlína Jankovi (Pavel zastupuje naše společenství v provinciální radě), Ladislav a Jana Kupčíkovi (Láďa je koordinátorem společenství), Pavel a Vlaďka Kupčíkovi, Pavel a Věrka Šablaturovi, Jirka a Bohunka Fliedrovi, Pavel a Eva Bernardovi, Tomáš a Věrka Saňkovi, Jeník a Marcelka Žižlavští, František a Šárka Přikrylovi, Mirek a Anička Pavlovi, Miluška Goldová, Maruška Andrlíková a Ivanka Pospíšilová. Delegátem je P. Karel Jašek z Havířova Šumbarku. Mimo měsíční setkávání mají v našem společenství svoji tradici různé akce, ke kterým patří: lednová oslava svátku Dona Boska spojená s turnajem o putovní pohár v kuželkách, jarní chaloupka (Vidče, Hodoňovice), setkání zahajující prázdniny, společný srpnový výlet zakončující prázdniny, opět chaloupka podzimní a možná, že se ujme i společná zabijačka (v loňském roce proběhla poprvé a měla velký úspěch viz fotografie). Samozřejmostí a nedílnou součástí života společenství je postní duchovní obnova a také adventní duchovní obnova společná se společenstvím Vsetím a Broumov-Bylnice. Tak to je ve zkratce vše. Srdečně Vás všechny zveme k návštěvě společenství Moravská brána, našich akcí, chaloupek a výletů. Určitě přijeďte!!! Za společenství Moravská brána Věra Šablaturová Slíbený obrázek počátky nové tradiční akce Moc děkuji Věrce za pěkné představení jejich spolča (sliny se mi zbíhají při pohledu na ty jitrničky, jelítka ) jakož i Bohunce za představení minulé Jak tak koukám, zatím se iniciativy chápou pouze ženy. Tož, chlapi, zkusíte to příště aj vy? (I když, ruku na srdce, až přijde řada na nás, budu rád, když se iniciativy chopí naše spisovatelka Lída ;-) Sazeč 11

12 7. MODLITEBNÍ MOST Aktuální informace o Jendovi Na webu dne Milí, moje radost ve zprávě ze dne byla zase předčasná (v minulém Zpravodaji, pozn. red.). Naše houpačka se stále houpe. V pondělí večer (23. 3.) měl Jenda horečku a následovala opět hrozná břišní kolika, nevím, jak to nazvat. Protože si tělo nepomohlo, absolvovali jsme několik vyšetření. Akutní operaci prozatím vyloučili. Rentgen ani ultrazvuk neukázaly žádný zásadní problém. Žlučník to není, dnešní gastroskopie je též bez nálezu, žádné žaludeční vředy ani zánět sliznice jen na přední stěně žaludku se panu doktorovi zdálo, že na něj zvenku něco tlačí. Tak kromě kolonoskopie Jendu ještě čeká CT břicha, protože na ultrazvuku nebyla vidět slinivka Samé radosti. Tak jen, že Vaše modlitby jsou stále aktuální. Díky. Jana Šilhavá Reakce na webu: Přátelé Boží, držte se, po době postní přijde Aleluja!!! Jožka Myslíme na vás a ještě i spousta dalších. I pro mne bylo povzbudivé, jak se mne spousta salesiánů ptala, o koho a o jaký zdravotní problém jde, protože vás měli ve svých úmyslech modlitby. Hubáčkovi Vždy, když se přibližuje datum uzávěrky Zpravodaje, začínám maily oslovovat (nebo bombardovat? :-) členy PR s prosbou o zaslání jejich příspěvků. Ale nejen je Také se za vás poptávám na aktuální stav našich marodných chlapů. Od Jany jsem tentokrát dostal zprávu, že příspěvek nebude, spolu s vysvětlením, proč nebude. Ale ten samotný mi posloužil jako příspěvek, který s dovolením Jany přeposílám i vám Jak se plave každodenním životem Šilhavým? Františku, domlouvala jsem se s Jendou, že by tentokrát už mohl zkusit napsat on sám. Vypadalo to, že napíše... Dnes odpoledne (pondělí 4. 5.) měl rehabilitaci a já jsem byla v práci. Když přišel domů, v celém bytě byly tři centimetry vody. (Takové brouzdaliště... Předesílám, že v neděli večer byla havárie s vodou, tekla proudem po silnici sídlištěm, a tak nám ji zavřeli. Bažantovi nás založili pár kanystříky vody, no a někdo z nás doma nechal otevřený kohoutek...) Běžně bývám v pondělí doma, tentokrát ale ne... Jenda je taky stále doma, jen si na dvě hodinky odskočil na rehabilitaci... Když mi volal, ať hned jedu domů, nešlo to tak rychle, a tak jsem honem zkusila kamarádku ze sídliště, která mu jako anděl přišla na pomoc... Naštěstí to zvládli relativně rychle, protože sousedi pod námi mají jen mokré fleky na zdi a žádné velké škody. Když jsem dorazila já, bylo už to nejhorší uklizené. Příští týden Jendu čeká několik vyšetření, magnetická rezonance pooperačního stavu, vyšetření lícního nervu a rovnováhy, a pak u pana docenta, tak budeme mít asi víc informací. Zatím je to stále takové stejné a dlouhé a únavné. Zas dobře Jendovi ještě není. Oko ho stále zlobí, nezavírá se, nemůže dlouho číst nebo se dívat do obrazovky, tak si nedovede představit, jak bude pracovat. Tvář je pohyblivá tak napůl... Nevyzpytatelně ho začne bolet hlava a musí si jít hned lehnout a třeba to během dvaceti minut zase přejde... Já se trochu stydím to psát do Zpravodaje. Jenda chtěl poděkovat za modlitby s tím, že už je mu líp. Ale ono ještě asi moc není, i když já pozoruji, že se to přece jen lepší Jana 12 Svatý týden v jeho plné hloubce Na webu dne Ježíšovým vzkříšením se láska zjevila silnější než smrt, silnější než zlo. Jsme svobodní a náš život je nadějí. Benedikt XVI. Milá rodino, včera jsem měla vzácnou návštěvu, z které jsem měla velkou radost. Otec František Blaha byl v komunitě v Prostějově, tak se za mnou zastavil. Nechal se přemluvit na večeři a já jsem mohla vypovídat, co jsem měla na srdci. A protože František umí naslouchat, zůstal ještě další hodinu a čas běžel Tom byl včera na poslední embolizaci, ale nepodařilo se jim to embolizovat na 100 %, takže příští čtvrtek podstoupí zřejmě operaci, kdy mu malformaci odstraní. Pan primář, který ho bude operovat, si mě objednal na rozhovor na Velký pátek odpoledne. Tak se mi zdá, že letos asi poprvé prožívám Svatý týden v jeho plné hloubce. Díky za všechny modlitby. Vaše účast mě velmi posiluje. Vaše Olga K. P.S.: 1. Do maminčina bytu se přistěhoval syn Lukáš se svou ženou Jaruškou, tak budu mít v domě mužskou oporu a kdybych si mohla časem Toma přivézt domů tak odbornou pomoc, protože Jarka je fyzioterapeut a dělala jako rehab. sestra v Praze-Motole kolečko na různých odděleních. 2. Nacházíme v maminčině pozůstalosti různé poklady jako např. tatínkovy dopisy z vězení a maminčiny jemu do vězení od r (ze Rtyně v Podkrkonoší, uranových dolů v Jáchymově, Ostravy ) do roku 1957, kdy byl propuštěn za dobré chování po odpykání poloviny trestu Moje dny salesiánské spirituality Na webu dne Moji milí, tak jsem se chystala, že pojedu na Dny sales. spirituality do Kroměříže a těšila se, že se tam s mnohými z vás potkám, ale nakonec jsem se rozhodla jinak. V pátek jsme měli formační spolčo a to Tomovi a mě vždy leželo a leží na srdci, tak jsem tam strávila večer. A dnes (v sobotu) není u nás doma ani noha (kromě té mojí), protože naši skauti jsou na jarní brigádě na skautské základně. Tak jsem toho využila do sytosti se jednou vyspala, dopoledne strávila v nemocnici u Toma a teď budu v duchu s vámi, protože budu psát tento dopis, který vám všem, kteří na nás myslíte, už dlouho dlužím. Jen jsem se nemohla dostat k psaní, protože čas přímo letí a já nestačím všechny ty události ani v mysli zpracovat. Vezměte to, prosím, také jako odpověď na všechny vaše milé y a sms, na které třeba nestačím odpovědět. A teď k těm událostem: Tom byl v úterý velikonoční jako po Vzkříšení! Byla jsem tam s mojí švagrovou přítelkyní Jarkou, takže jsme se vzájemně ujišťovaly, že se nám to nezdá. Bylo vidět, že nás poznává, na různé naše otázky pokyvoval nebo vrtěl hlavou, tvářil se radostně a uvolněně a když jsme se modlili Otče náš, tak na konci řekl slyšitelně i viditelně, jak to přes tu trubičku tracheostomie v krku vůbec šlo: Amen. Taky už stiskne i povolí ruku. Nejí už jenom tekutou stravu Každý takový příslib dalšího probuzení vědomí je pro mě moc důležitý a radostný. Je zajímavé, že když se ho zeptám, jestli ví, že jsem jeho žena Olinka, tak někdy horlivě přikyvuje, ale když se ho zeptám, jestli se mu líbím, tak se jenom pěkně dívá, ani brvou nehne. Tak nevím, jestli tomu nerozumí nebo nechce rozumět Prostě je fakt, že v tom neforemném plášti, který na sebe musím vždycky navléct, i když jsem pod ním nastrojená, nemůžu konkurovat sestřičkám v těch jejich slušivých uniformách. A jak víte, Tom byl vždycky pravdivý. 13

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

V kv tnu si p ipomínáme svátek Dominika Savia

V kv tnu si p ipomínáme svátek Dominika Savia 103 5. 5. 2009 Drazí salesiáni spolupracovníci, v minulých dnech jme měli příležitost setkat se s mnohými z vás na Dnech salesiánské spirituality v Kroměříži. Již tradičně jsou tyto dny nejen příležitostí

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, V Olomouci dne 21. 3. 2016 Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, dovoluji si Vás touto cestou srdečně pozvat na historicky první Zlatou promoci absolventů Pedagogické fakulty

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více