Rostislav Kožušník. Jan Kožušník - starosta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rostislav Kožušník. Jan Kožušník - starosta"

Transkript

1 Tento Zpravodaj č. 74 vyšel 18. března 2003 N á v r h ro z p o č t u o b c e n a ro k Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný. Celkové příjmy činí ,- Kč, celkové výdaje jsou ,- Kč. Zastupitelstvo bude návrh rozpočtu schvalovat na svém zasedání dne Příjmy: Daňové příjmy ,- Nedaňové příjmy ,- Dotace ,- Celkem ,- Výdaje: Ozdravování hospodářských zvířat 9.000,- Silnice ,- Provoz veřejné silniční dopravy ,- Záležitosti v dopravě ,- Pitná voda ,- Odvádění a čištění odpadních vod ,- Předškolní zařízení - MŠ ,- Základní škola (příspěvková organizace) ,- Školní jídelna ,- Knihovna ,- Záležitosti kultury - ŠaK komise, kronikář ,- Záležitosti sdělovacích prostředků ,- Zájmová činnost v kultuře OD ,- SPOZ ,- Tělovýchovná činnost ,- Zájmová činnost a rekreace (Společenské centrum) ,- Bytové hospodářství ,- Veřejné osvětlení ,- Pohřebnictví ,- Změny technologie vytápění - plynofikace ,- Sběr a svoz komunálních odpadů - OZO ,- Využívání a zneškod. nebezp. odp ,- Péče o vzhled obcí a veř. zeleň ,- Sociální péče a pomoc rodině ,- Požární ochrana - dobrovolná část ,- Místní zastupitelské orgány ,- Činnost místní správy ,- Finanční operace j.n. (daň z příjmu práv.os. za obec) ,- Ostatní činnost j.n.(členství ve sdruženích) ,- Celkem ,- Rostislav Kožušník Poplatek ze psů Upozorňujeme občany vlastníky psů, že do 31. března 2003 je nutné zaplatit poplatek ze psů na r Sazba poplatku se pro letošní rok nezměnila a činí 80,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka 500,- Kč. Poplatek mohou občané zaplatit na obecním úřadě. Jaroslava Bezecná Výroční zpráva o poskytování informací Obcí Řepiště v r Obec Řepiště na základě 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává tuto výroční zprávu za r. 2002: a) počet podaných žádostí o informace 0 Dále bylo podáno 5 (pět) žádostí o poskytnutí údajů z informačního systému, které byly vyřízeny bezprostředně po předložení žádostí a zaplacení správního poplatku. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0 e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - ústní a telefonické informace vyřizovány dle možnosti neprodleně - proběhlo 8 zasedání Zastupitelstva Obce Řepiště - vydány 3 obecně závazné vyhlášky - vydáno 1 opatření rady obce v samostatné působnosti - informace byly zveřejňovány na úřední desce a způsobem v místě obvyklým (obecní zpravodaj 5 čísel, letáčky, pozvánky plakátovací plochy, poštou aj.) Jan Kožušník - starosta

2 Odpady v loňském roce Dle evidence odpadů bylo v obci Řepiště v r vyprodukováno 301,43 tun komunálního odpadu. Došlo k rozšíření systému sběru směsného komunálního odpadu, koncem r byl svážen odpad od cca 99 % obyvatel. Produkce v r v tunách směsný komunální odpad (popelnice) 256,72 velkoobjem.odpad 15,3 odpad ze hřbitova 7,41 nebezpečný odpad 1,68 plast 5,55 sklo 7,25 papír 7,52 Celkové náklady obce na provoz systému nakládání s odpady činily 560 tis. Kč (v tom jsou kromě faktur OZO za popelnice občanů platby za popelnice u obecních budov a odvoz odpadů ze hřbitova), příjmy činily 544 tis. Kč (v tom poplatky a platby od občanů, nájemníků a příjem z Ekokomu). Rozšíření svozu separovaného odpadu Na základě jednání s pověřenou organizací bude rozšířen svoz vytříděných složek komunálního odpadu (sklo a plasty). Kontejnery budou nově přistaveny na těchto stanovištích: ul. Urbišova (dole u vyústění na ul. Cihelní) sklo a plast Rakovec (u restaurace Bowling-Rakovec) sklo a plast ul. O. Stibora (u křižovatky s ul. Na Kůtách) plast (sklo je přistaveno) Do kontejnerů na separovaný sběr je možné odkládat vytříděné složky odpadů a to pouze ty, které jsou uvedeny na kontejnerech. Žádáme rovněž občany, aby plastové láhve stlačovali. Rozšíření sběrných míst bude financováno z příjmů obce za vytříděné složky odpadů (systém EKOKOM). Rostislav Kožušník Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu Upozorňujeme občany na pravidelný svoz velkoobjemového odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu. V uvedených termínech bude na parkovišti u obecního úřadu přistaven vůz na velkoobjemový odpad a mobilní sběrna nebezpečného odpadu. jarní termín - pátek 25. dubna 2003 v době od 13 do 18 hodin podzimní termín - pátek 17. října 2003 v době od 13 do 18 hodin Uvedeného sběru mohou využít pouze občané obce. Odpady vznikající z podnikatelské činnosti nebudou ve sběrně přijímány. Vyúčtování povodňové sbírky V měsíci srpnu a září proběhla v naší obci veřejná sbírka za účelem pomoci při obnově infrastruktury v obcích postižených povodní v srpnu Občané naší obce shromáždili prostřednictvím sběracích listin a zasláním na speciálně zřízený účet obce finanční prostředky ve výši ,92 Kč (včetně úroků z účtu), což je hrubým výtěžkem sbírky. Po odečtení nákladů na sbírku ve výši 243,80 Kč (poplatky spojené s vedením účtu) zůstal čistý výtěžek sbírky ve výši ,12 Kč. Na základě soupisu obcí s počtem obyvatel do vybraných krajskými úřady jako nejvíce postižené obce povodní v roce 2002 zveřejněných na internetu a po konzultaci s Krajským úřadem Jihočeského kraje bylo rozhodnuto o zaslání čistého výtěžku sbírky na účet obce Husinec (Jihočeský kraj, okres Prachatice) číslo účtu /0100. Na uvedený účet odešla rovněž částka ve výši ,- Kč, kterou schválilo v r zastupitelstvo naší obce. Obec Husinec použije celkovou částku ve výši ,12 Kč (čistý výtěžek sbírky + dar obce) na obnovu poškozené infrastruktury po povodni. Krajský úřad Moravskoslezského kraje provedl v lednu kontrolu a schválil vyúčtování sbírky. Jménem obce Husinec děkujeme všem občanům, kteří přispěli na sbírku, rovněž děkujeme členům Českého červeného kříže za přispění a pomoc při sbírce. Rostislav Kožušník Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2003 Ve dnech ledna 2003 proběhla ve Frýdku-Místku a okolních obcích již tradiční Tříkrálová sbírka, kterou organizovala Česká katolická charita na území celé ČR. Šlo o akci, jejímž hlavním motivem bylo zapsat se do podvědomí veřejnosti jako organizace zabývající se humanitární činností a z vybraných peněz hradit realizaci projektů na pomoc potřebným. Do této sbírky se letos zapojilo překvapivě 148 vedoucích skupinek, kteří se svými pomocníky prošli celkem 36 obcí. Díky laskavosti lidí se Charita Frýdek-Místek může chlubit výtěžkem ,10 Kč, což je o ,- Kč více než v loňském roce. To znamená, že každá skupinka vykoledovala v průměru 6305,- Kč. Z prostředků získaných ze sbírky budou financovány charitní projekty, zejména rekonstrukce objektu bývalých jeslí na ulici K Hájku, který bude sloužit mentálně postiženým lidem. V letošním roce se nám podařilo oslovit mnohem více lidí než v letech předchozích, hlavně díky iniciativě jednotlivých obcí a farností i rostoucímu zájmu veřejnosti o tuto akci. Věřím, že v příštím roce, pokud se sbírka bude opět pořádat, se do ní zapojí ještě více koledníků, kteří tak budou mít možnost navštívit mnohem více rodin a ještě intenzivněji se tak zapsat do podvědomí veřejnosti. K celkovému úspěchu určitě přispěla i propagace sbírky v televizi, rádiu i v tisku. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem štědrým dárcům, kteří neváhali přispět do této sbírky jakoukoliv částkou, stejně tak všem koledníkům, kteří věnovali svůj čas ve prospěch sbírky, všem kněžím, kteří nám poskytli kontakty na koledníky i všem osloveným starostům a zaměstnancům obecních i městských úřadů, zejména pracovnicím městského úřadu ve Frýdku Místku, které ochotně asistovaly při zapečeťování i rozpečeťování pokladniček a hlavně při počítání vybraných peněz. Ujišťuji Vás, že peníze budou opravdu použity na účel na který byly vybírány. Ještě jednou všem upřímný dík. Jan Habernal - Asistent Tříkrálové sbírky P.S. V obci Řepiště byla vedoucím koledníků slečna Pavla Kyselová a do pokladničky bylo nashromážděno 2740,- Kč. Zpráva z ordinace praktického lékaře Od jsou rozšířeny ordinační hodiny MUDr. Šimečka (od 6.30 odběry krve, EKG, preventivní prohlídky): Pondělí hod. Úterý hod. Středa hod. (sestra h, lékař h) Čtvrtek hod. Pátek hod. kontakt - tel.:

3 INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE Firma ENESPO vyrábí a montuje: garážová vrata, vjezdové brány včetně dálkového ovládání, PVC a Al rolety, žaluzie, látkové rolety, sítě proti hmyzu, shrnovací dveře, centrální vysavače, těsnění oken a dveří. Kontakt: ENESPO Buničitá 201, Vratimov telefon Nově otevřená RESTAURACE BOWLING RAKOVEC nabízí: - 2 kvalitní bowlingové dráhy umístěné ve stylové restauraci - restauraci s českou a zahraniční kuchyní, polední menu, grilované pokrmy,prodej přes ulici, venkovské ceny s možností pořádání firemních i rodinných oslav, pracovních porad, firemních prezentací, školení - bar s bohatou nabídkou alkoholických a nealkoholických nápojů, - možnost zapůjčení her pro děti Po celé budově je bezbariérový přístup a prostory jsou vybaveny filtrací vzduchu. Adresa: Rakovecká s.r.o., Lesní 202, Řepiště Rezervace bowlingové dráhy: tel.: Ceník: ,-Kč ,- Kč ,- Kč Provozní doba: Po-Ne 11:00-23:00 Zajišťujeme Taxi-službu Bowling i restaurace se vyznačují příjemnou atmosférou a proto doufáme, že nás v nejbližší době navštívíte i Vy. ELEKTROINSTALACE, OPRAVY A REVIZE EL. ZAŘÍZENÍ (KONZULTACE) Bohuslav Nožička, Úvozová 257, Řepiště tel.: 0658/ , Nátěry konstrukcí Údržba Sedlařík STŘECHY*FASÁDY*KOMÍNY*PRÁCE VE VÝŠKÁCH - nátěry plechových střech a konstrukcí - opravy a stavby komínových těles - mytí a nástřiky eternitových střech - práce ve výškách z plošin do 27 m - fasády: opravy a nátěry fasád, dřeva NEJLEVNĚJŠÍ PŮJČOVNA MONTÁŽNÍCH PLOŠIN S OBSLUHOU V OSTRAVSKÉM KRAJI TATRA MP 27-1 LIAZ MP 20-1 VIZA-ROSS COBRA PP15T terénní přívěs-230v prac. výška (m) boční dosah (m) ,40 5,30 Revize el. zařízení a hromosvodů Opravy el. nářadí provádí fa Ivo Hrbek, Řepiště u školky tel.: Příjem zakázek: Po Čt Pohodlné interiéry Pitucha - návrh schodů, podlah a jejich montáže, renovace, opravy - dodávka dřevěných eurooken a dveří firmy DŘEVO DO DOMU - renovace dřevěného nábytku - poskytování úvěrů, splátkový prodej PRO STOLAŘE, TRUHLÁŘE A STAVEBNÍ FIRMY - dodávka eurooken, dveří popř.dalších výrobků fy DŘEVO DO DOMU za velkoobchodní ceny Kontakt: Martin Pitucha, Vratimov tel./fax: 599/ , GSM: 608/ Matěj Drahoslav provádí malířské a natěračské práce Nádražní 525, Paskov tel.: Malíř natěrač Firma MALUCHA Provádí: malířské a natěračské práce Nátěry oken barvou HERBOL a OKNOL i jiných barev dle přání zákazníka Nátěry radiátorů a teplovodního potrubí Nátěry dveří Nátěry střech s horolezeckým vybavením Nátěry fasád Opravy a nátěry lepenkových střech Nátěry podlah s vybroušením starého laku Lakování nábytku nátěry ocelových konstrukcí malování pokojů a nanášení strukturových maleb Bučiato a Gotele nátěry okapů a okapových svodů lepení polystyrénových stropních podhledů a podlahových korků s nátěrem odstraňování starých maleb a tapet tenkovrstvé omítky a protiplísňové nátěry Firma poskytuje na tyto práce záruku Nabídkové ceny (orientačně): - nátěry oken s opálením dle potřeby 130,- Kč/m 2 - malování pokojů v bílé barvě 15,- Kč/m 2 - malování pokojů v barev. odstínech vč. válečku 20,- Kč/m 2 - nátěry fasád od 80,- Kč/m 2 Tyto ceny jsou s prací včetně materiálu. Doprava zdarma. Těšíme se na Vaši spolupráci. Malucha Petr, Krmelín Okrajní 241 tel.: 0658/ mobil: , Holičství, kadeřnictví Lenka oznamuje rozšíření provozu Řepiště, Bratří Musálků 424 tel.: , Vratimov, ul.frýdecká 59 (zdravotní středisko) tel.: Prac. doba: po Vratimov út 8 18 Vratimov st 8 18 Řepiště čt 8 18 Vratimov pá 8 12 Řepiště, Vratimov so: na objednávku 3

4 INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE BT MARKET s.r.o. Vám nabízí - granulované krmivo pro psy DUKÁT - granulované krmivo pro kočky CATMIX - krmné směsi pro chov a výkrm králíků s kokcidiostatiky - krmné směsi pro chov a výkrm králíků bez kokcidiostatik - krmné směsi pro nosnice - pšenici - vitaminózní doplňek pro zvířata AXAVIT při objednávce nad 100 kg krmiv, doprava až k Vám. Příjem objednávek na tel.: , Selská 468, Řepiště Plnohodnotný život třetího tisíciletí ve zdraví a radosti Motto: Nemoc tady není od toho, aby nás trápila, ale aby nám ukázala, že něco děláme špatně. Přichází jaro, příroda se probouzí a s ní i člověk ze zimního spánku. Právě jarní období je nejvhodnější čas na očistu našeho organizmu po dlouhém zimním odpočinku. V naší obci již 6 let funguje Klub zdraví, je otevřen pro všechny, kterým není lhostejné jejich vlastní zdraví. V loňském roce náš Klub navázal spolupráci s Regeneračním centrem HARMONIE, která sdružuje síť celorepublikových center přírodního zdraví a tím rozšířil nabídku svých služeb. Naším úkolem je podat hledajícím pomocnou ruku a probudit lidi k vědomé zodpovědnosti za vlastní zdraví. Základem tohoto snažení je prevence, která spočívá v očistě těla od zátěží, vybudování silného imunitního systému, postupné harmonizaci organizmu a následnou regeneraci. Klub je nápomocen všem, kteří dospěli k touze po smysluplném a plnohodnotném životě. Náš program Návrat ke zdraví a předcházení onemocnění nabízí rozvoj osobnosti z celostního pohledu a aktivní péče o zdraví každého z nás formou nabídky terapií a přírodních produktů zohledňující nejnovější poznání v celostní péči o zdraví. Pozvánka Klub zdraví Paskov srdečně zve všechny spoluobčany na Den zdraví 22. března 2003 od 10 do 16 hodin v sále Kavárny u Klegů Program: Přednášky:M. Zítková Cestou lásky a harmonie MUDr. J. Kotrčová Zdravé dítě z celostního pohledu Prezentace produktů a terapií: zelené potraviny; pí-voda, pí-produkty; měření toxické zátěže v organizmu, doporučení terapie; měření kostního minerálu (prevence osteoporózy), zjištění současného stavu a doporučení terapie; produkty RC Harmonie; regenerační programy léčebné pobyty alternativní lázně v Bystřici pod Hostýnem; reiki terapie; moxování; kineziologie; reflexní masáže, aromaterapie Mgr. Martina Juhasová, Mgr. Ivana Blablová NEPROPÁSNĚTE POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST a zajistěte sobě i svým dětem dlouhodobě (až 15 let) výhodné státní příspěvky stavebního spoření ve výši 25%, až 4 500,- Kč ročně. Kontaktujte ještě dnes odborného poradce stavebního spoření Josefa Kukučku a informujte se o těchto možnostech! Josef Kukučka Úvozová 55, Řepiště tel.: , Oční ambulance Vratimov oznamuje všem svým pacientům, že od o Vás společně s MUDr.Hustou bude pečovat MUDr. Kvasnicová, lékařka očního oddělení Městské nemocnice Ostrava Fifejdy. V důsledku toho dochází i k úpravě ordinačních hodin: pondělí na objednávky úterý na objednávky středa na objednávky čtvrtek zavřeno pátek 8 12 Děkujeme za přízeň a těšíme se na viděnou. Marie Ševčíková * šití přikrývek * čištění peří Sběrna: Strmá 7 (Dům služeb) Vrtaimov, mobil: Provozovna: Zámecká 4, Hlučín tel.: GENERALI pojištění bez hranic Nabízíme Vám výběr z řady asi 50 produktů jedné z největších pojišťoven na světě,která má u nás 170-ti letou tradici a působí ve více, než 50-ti státech světa. - ŽIVOTNÍ pojištění (jsme první v Evropě!) - možný daňový odpočet až Kč/rok. - výběr z 8-mi druhů živ. pojištění - STAVEBNÍ SPOŘENÍ - PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ - PROGRAM BYDLENÍ 2000 (kombinace hypotéky a živ. poj. - Velice výhodné! - ÚRAZOVÉ pojištění - Pojištění rodinných domů a bytů - Pojištění motorových vozidel - Cestovní pojištění - Poj. průmyslových a podnikatelských rizik - Pojištění zemědělství a mnoho dalších. Výhradní zástupci pro Vratimov a okolí: PaedDr. M+R Bednářovi Řepiště Těšíme se na Vás!!! HYPO-stavební spořitelna - Možnost získaní překlenovacího uúvěru ve výši Kč bez počátečních vkladů (0-akontace)!!! na koupi nebo rekonstrukce nemovitostí, získání bytů, stav. pozemku atd. Doba zpracování úvěru cca 14 dní. Celková měsíční platba jen 1632 Kč. - Úrok je jen 5,95% p.a. po překlopení je úroková sazba jen 3,9%!!! Splatnost tohoto úvěru je až 20 let. (možno splácet i rychleji) - Státní podpora 25% (až 4500 Kč) - I od zůstává max. úrok z vkladu 4%!!! - Pevný 4,9 % pevný ůrok z úvěru (stačí 40% CČ) - Nadstandartní spoření i nadstandartní úvěry. Osobní poradci: PaedDr. M. Bednářová + R. Bednář Tel.: (Řepiště), mob.:

5 Aktuální vývoj - příprava na vstup do Evropské unie v regionu Moravskoslezsko Společný regionální operační program SROP (základní dokument pro získání finanční pomoci do regionu) byl dopracován v prosinci 2002 a předložen ke schválení vládě ČR, která jej v lednu V únoru vláda ČR rozhodla o zrušení sektorového operačního programu Cestovní ruch a lázeňství a jeho začlenění do SROP, a to jak jeho opatření, tak finančních prostředků. V současné chvíli to znamená, že stávající počet opatření v SROP, prioritě 6 Cestovní ruch se zvýší ze dvou na čtyři opatření a objem finančních prostředků bude také navýšen. V tuto chvíli byl zpracovatel SROP (firma DHV) pověřen úpravou SROP ve smyslu vládního usnesení a ministerstvo pro místní rozvoj má do konce března 2003 předložit vládě ČR novou, upravenou verzi SROP, jehož součástí budou dvě nová opatření na podporu cestovního ruchu a lázeňství. K tomuto kroku se vláda ČR rozhodla v návaznosti opakované doporučení Evropské komise, která nabádala ČR ke snížení počtu operačních programů v zájmu zjednodušení vyjednávacího procesu a s ohledem na krátké období realizace operačních programů po vstupu ČR do EU ( ). V únoru tedy vláda ČR kromě zrušení sektorového operačního programu (SOP) Cestovní ruch a lázeňství rozhodla také o zrušení SOP Doprava a SOP Životní prostředí. Tyto dva SOP budou sloučeny do jednoho SOP Infrastruktura. Zpracováním nového SOP bylo pověřeno ministerstvo životního prostředí. Z předchozích příspěvků již víte, že právě realizace (implementace) SROP byla svěřena regionům, a to především proto, aby rozhodování o výběru projektů, které budou spolufinancovány z prostředků EU v rámci SROP, mohlo probíhat na regionální úrovní, tedy tam, kde jsou známy problémy regionu. V poslední době se ale množí signály, které poukazují na snahu ministerstva pro místní rozvoj, tuto regionům již udělenou pravomoc a kompetenci Informace z Kraje opět omezit. To by znamenalo, že rozhodování o projektech nebude v kompetenci regionálních rad (Regionální rada je definována zákonem o podpoře regionálního rozvoje, č. 248/2000 Sb., a v našem regionu plní její úkoly zastupitelstvo kraje. Regionální rada zabezpečuje vypracování a realizaci programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů a úkoly spojené s využíváním finančních prostředků ze strukturálních fondů, zejména rozhoduje o jejich využití na jednotlivá opatření a aktivity, a odpovídá za efektivní využívání těchto prostředků, za kontrolu hospodaření s těmito prostředky a za realizaci přijatých kontrolních opatření. Po vstupu do EU by to mělo znamenat především hodnocení a posuzování předložených projektů. Již nyní se Regionální rada vyjadřuje k přípravě na vstup do EU, např. formou připomínek k SROP.), ale že o projektech bude opět rozhodovat výběrová komise či výbor na úrovni centra, tedy ministerstva pro místní rozvoj. Vzhledem k tomu, že jedním ze základních principů realizace regionální politiky EU je princip subsidiarity, který klade důraz na rozhodování na co nejnižší úrovni (u SROP tedy přenos z centra na regiony), doufám, že centrální orgány nebudou v tomto ohledu zpátečnické, ale naopak podpoří decentralizaci realizace strukturálních fondů v ČR tak, aby regiony (regionální rady) měly zachován svůj díl pravomocí a rozhodování. Indikativní seznam projektů rozšířený projektový souhrn Účelem tohoto Rozšířeného projektového souhrnu II je získání aktuálních a rozšířených informací o stávajících projektech a projektových záměrech evidovaných v Indikativním seznamu projektů Programu rozvoje kraje a získání nových informací o dosud neevidovaných projektech v Moravskoslezském kraji. Cílem je vytvoření přehledné databáze projektů, které zabezpečí absorpční kapacitu kraje pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. Jedná se tedy o vytvoření zásobárny projektů pro financování z prostředků Společného regionálního operačního programu a sektorových operačních programů. V neposlední řadě bude tento seznam projektů určen k využití pro rozvojové programy vyhlašované Moravskoslezským krajem a financované z prostředků krajského rozpočtu. Východiskem pro formulář Rozšířený projektový souhrn II je formulář Projektový souhrn, který zasílali předkladatelé projektů do evidence Indikativního seznamu projektů v rámci Programu rozvoje kraje již v průběhu roku Tento formulář je rozšířením stávajícího formuláře Projektový souhrn o nová kritéria/informace. Tento seznam projektů usnadní tok aktuálních informací přímo k evidovaným předkladatelům, kteří budou informováni o nových programech a výzvách k předkládání projektů v rámci programů, financovaných z prostředků Moravskoslezského kraje, státního rozpočtu a rozpočtu EU. V měsíci březnu 2003 budou osloveni s požadavkem o doplnění údajů současní předkladatelé projektů. Možnost doplnit nové projekty bude dána také subjektům, kteří dosud žádné projektové souhrny nezaslali. Budou osloveny všechny obce v Moravskoslezském kraji a prostřednictvím hospodářských komor také soukromí podnikatelé a firmy. Výzva bude rovněž zveřejněna na webových stránkách kraje. Ing. Josef Jalůvka Náměstek hejtmana kraje Kominictví Šputa Ladislav, J. Trnky 72, Frýdek-Místek, telefon Sdělujeme Vám termíny čistění komínů pro rok 2003 v obci Řepiště: dubna, září, listopadu V případě ztížených povětrnostních podmínek, nebo nemoci zaměstnanců je možná změna termínů. Vakcinace psů proti vzteklině v obci Řepiště Na základě zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči, proběhne v sobotu 5. dubna 2003 očkování psů proti vzteklině: u Obecního úřadu Řepiště h. Rakovec (u hospody) h. Očkování se týká všech psů starších 6 měsíců. Každý chovatel je povinen zajistit při očkování veterinárním pracovníkům potřebnou pomoc. Podle zákona o veterinární péči je toto očkování povinné a v případě nesplnění této povinnosti se majitel zvířete vystavuje nebezpečí uložení pokuty až do výše ,- Kč podle 71. Vakcinace je plně hrazena chovatelem. Cena za naočkování jednoho zvířete činí 80,- Kč. Pokud se majitel nemůže dostavit na očkování v uvedený den, je možné provést vakcinaci na: veterinární ošetřovně v Paskově Po-Pá hod veterinární klinice na ul. Bruzovské 1852 ve Frýdku-Místku Po-Pá hod. So-Ne hod. 5

6 Místní knihovna ŘEPIŠTĚ i n f o r m u j e: Ohlédnutí: Vybrali jsme z Ročního výkazu o knihovně : knihovní jednotky celkem přírůstky 352 registrovaní čtenáři 204 (tj. 13,1 % z obyvatel obce) (z toho 34,4 % z mládeže do 15 let a 9,5% z dospělých obyvatel) návštěvníci v knihovně celkem cirkulace a výměnné soubory knih 88 svazků knih vypůjčeno z jiných knihoven (MVS) 130 svazků knih výpůjčky knih a časopisů vzdělávací a výchovné kolektivní akce 19 výstavy 7 (z toho jedna s vernisáží) Co připravujeme na měsíce březen a duben: - Výstava Beskyde,Beskyde z materiálů Mgr. Jaromíra Poláška doplněná besedou - Malujeme na cokoliv prodejní výstava výrobků Martiny Procházkové (výrobky malované na textil, hedvábí a sklo) - besedy pro žáky základní a mateřské školy: Znáte naše ilustrátory? a Výpravy do minulosti Aktuální informace naleznete: v knihovně, obchodě, na vývěsních plochách a na Internetové stránce (www.knihovna.vratimov.cz) Půjčovní doba: úterý pátek Severomoravská plynárenská oznamuje Dovoluji si Vás informovat o restrukturalizaci Severomoravské plynárenské, a.s., která byla realizována k , a s tím souvisejícími změnami v úředním styku s naší organizací. Dřívější místně příslušné rozvodny v Karviné, Havířově, Orlové, Bohumíně, Českém Těšíně, Třinci, Frýdku-Místku a Frýdlantě n.o., kde úřední styk s veřejností probíhal, byly nahrazeny mistrovskými okrsky. Ředitelství oblasti Karviná na ul. Ostravská 737 v Karviné, do jehož působnosti výše uvedené rozvodny patřily, bylo nahrazeno útvarem provozního střediska. Veškerý úřední styk vyplývající z dotčení provozované distribuční plynárenské sítě (např. vyjádření k existenci sítí) byl převeden z úrovně výše uvedených rozvoden na úroveň provozního střediska v Karviné. Naše pracoviště bývalých rozvoden, nyní mistrovských okrsků, jsou nadále oprávněna pouze žádosti o vyjádření přijímat ale postupují je k centrálnímu vyjádření do Karviné. Proto je vhodné a rychlejší písemné žádosti o vyjádření adresovat právě na výše uvedené pracoviště provozního střediska v Karviné. Rovněž veškeré správní úkon ve stavebním řízení (včetně vzdání se práva odvolání) je oprávněn činit pouze vedoucí provozního střediska v Karviné. Obchodní styk s našimi odběrateli plynu představuje jinou sféru služeb a prozatím zůstává na našich zákaznických kancelářích ve Frýdku-Místku, Třinci, Havířově a Karviné. Pro veškerý telefonní kontakt je vhodné používat zákaznickou linku V případě potřeby projednání záležitostí souvisejících s nájmem plynárenských zařízení ve vlastnictví obcí obraťte se prosím na mé pracoviště v Karviné, tel.: Dalšími kontaktními osobami jsou: Ing. Baron Jaroslav, vedoucí technik mistr. okrsků, zástupce ved.prov. střediska, tel.: Ivan Sniegoň, vedoucí technik provozu, zástupce ved. prov. střediska, tel.: leden Vašíčková Věra Jelínková Agneša Surmová Danuše Jedlička Zdeněk Kobert Petr Jiříková Anna Kožušníková Vlasta Najmanová Marta Supíková Marie Turečková Naděžda NAŠI JUBILANTI V dnešním čísle posíláme srdečné přání všeho nejlepšího, pevného zdraví a mnoha prožitých let jubilantům v naší obci, kteří své narozeniny oslavili nebo budou slavit v lednu, únoru, březnu a dubnu. únor Šolc Miroslav Štefková Emilie Bělovská Jaroslava Sojka Jaroslav Toman Miroslav Sládečková Jiřina Kubicová Silvie Závodný Jiří Matějková Irena Burdová Milada Janšová Alena březen Kroviář Drahomír Leher Jaroslav Klasová Anna Margecín Josef Golka Rudolf Tomanová Marie Biolková Věra Děcký Miroslav Uhrová Anna Kohut Rudolf 6 duben Madusioková Libuše Pavloková Žofie Musálková Vlasta Hrbáčková Jarmila Pjenčák Ladislav Oháňka Miloslav Krásná Pavla Uhlář Jaroslav Gemrot Miloslav Gemrot Oldřich Nekoranec Štefan Petrová Dagmar Kaločová Zdeňka Narodili se: V měsíci únoru Martin Havelka a Adéla Kašinská. Rozloučili jsme se se zesnulými: Uher Ignác Schönwälderová Milada Drga Rudolf Holek Antonín Kraningerová Melanie Kraninger Petr

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Rozpočet obce Rajhradice na rok 2010 Výdaje

Rozpočet obce Rajhradice na rok 2010 Výdaje Rozpočet obce Rajhradice na rok 2010 Výdaje Pol. Název Rozpočet 2010 1012 5222 Neinvestiční transfery občan.sdruž. 2,0 1012 Zeměd. a potravinářská činnost 2,0 1099 5222 Výdaje na lesní hospodářství 20,0

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

13 110,- Biolog. rozlož. z kuchyňských lapolů Pevný odpad nebo objednávku pošlete na adresu: DISTEP a. s., Ostravská 961,738 01 Frýdek Místek. 558 442 131 nebo 604 282 325 MAN 15t, 3 m3 MAN 26t, 8 m3 Vozidlo

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 15/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 15/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 15/2012 z 15. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 1. srpna 2012 V Horních Bludovicích dne 1.

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 ---------------------------------------------------------

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Rozpočet pro rok 2015 - Obec Sklené nad Oslavou

Rozpočet pro rok 2015 - Obec Sklené nad Oslavou Rozpočet pro rok 2015 - Obec Sklené nad Oslavou Rozpočtové příjmy v tis. Kč odd. pol. název tis.kč tis.kč poznámka -1111 daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 430-1112 daň z příjmu fyzických osob ze

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 V Soběšovicích dne 19.3.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 0000 0000 1111 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1.300.000,-- 0000 0000 1112 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 687.000,-- 0000 0000 1113

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více