Nové trendy v oblasti vozidel pro regionální a dálkovou přepravu osob

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové trendy v oblasti vozidel pro regionální a dálkovou přepravu osob"

Transkript

1 Nové trendy v oblasti vozidel pro regionální a dálkovou přepravu osob Ing. Jiří Pohl Siemens, s.r.o. Czech Raildays, Ostrava, Siemens AG. All rights reserved. Page Ing. Jiří Pohl

2 1. Minulost, současnost a budoucnost železnice Page Ing. Jiří Pohl

3 Zájem o historii železnice Historie železnice je předmětem zájmu širokých vrstev obyvatelstva: - v České republice je činných několik desítek železničních muzeí, která vlastní stovky historických vozidel, - většina časopisů se železniční tématikou a článků v nich se věnuje historii, respektive nostalgii či vzpomínkám, - téměř veškeré knihy, které v České republice o železnici vycházejí, jsou orientovány historicky, - prakticky všechna o železnici vydávaná videa, prezentují záznamy z jízd historických vozidel, - mnoho zájemců o železnici se věnuje studiu archiválií. => historie je zkoumána velmi podrobně a odborně, události z doby minulé jsou důkladně doloženy a pečlivě analyzovány Page Ing. Jiří Pohl

4 Zájem o současnost železnice Současnost železnice je předmětem bádání menšího počtu zájemců: - velká většina článků o železnici, publikovaných ve všeobecných periodicích celostátního významu, si neklade za cíl železnici porozumět, ale jen informovat o dílčích událostech, - většina článků o současné železnici, publikovaných v časopisech zaměřených na železnici, je spíš fotoreportáží z určité události, málokdy jde o hlubší analýzu technických či ekonomických souvislostí, - také diskuse na internetu, věnované současné železnici, jsou až na čestné výjimky věnovány pozorování operativních jevů, současnost železnice je v médiích spíš pozorována a dokumentována, než aby byly analyzována a optimalizována. Page Ing. Jiří Pohl

5 Zájem o budoucnost železnice Budoucnost železnice je zpravidla mimo oblast zájmu tiskových pojednání a veřejných dialogů o železnici: - výhledové plány jsou zveřejňovány velmi vzácně, - většina úvah o budoucnosti železnice není konkretizována ani v časové posloupnosti, ani v rovině finanční náročnosti investic a jejich přínosů, - mezi dvěma oficiálními dokumenty, Ročenkou dopravy a Dopravní politikou je velmi výrazný rozdíl: to co se již stalo, je popsáno čísly (nekomentovanými), to co se teprve stane, je popsány slovy (nevyčíslenými). budoucnost železnice nemá stanovený jednoznačný směr a cíl. Lze tedy těžko hodnotit, zda jsou jednotlivé dílčí kroky správné a navzájem v souladu. (J.Cimrman: kdo nemá cíl, nepozná, kdy zabloudil ) Page Ing. Jiří Pohl

6 Horizonty budoucích let Nelze akceptovat, že budoucnost železnice je zkoumána mnohem méně než, minulost. To by řadilo železnici k oborům jako je dějepis či archeologie. Budoucnost železnice je potřebné aktivně vytvářet. Jde zejména o řízení investic: - stovky miliard Kč postupně investovaných do rozvoje železniční infrastruktury budou složit (odepisovány, spláceny) mnoho desítek let, - desítky miliard Kč postupně investovaných do obnovy vozového parku budou složit (odepisovány, spláceny) desítky let, Proto je nutné mít představu (přepravní model), jaké funkce bude železnice ve společnosti plnit nikoliv jen v současnosti, ale i v horizontu několika desítek let a tuto představu postupně upřesňovat. Page Ing. Jiří Pohl

7 Prognostika - je chvályhodné, že má železnice svá muzea. To je obrazem úcty k minulosti, - je potěšitelné, že železnice řeší aktuální potřeby současnosti. To je obrazem úcty k zákazníkovi, - je však též nutností, aby železnice vnímala a řešila svoji budoucnost. Jinak ji za ni budou řešit jiní. Page Ing. Jiří Pohl

8 2. Pohled do budoucnosti Page Ing. Jiří Pohl

9 Nyní dodávaná vozidla budou sloužit po dobu své životnosti, zhruba třicet let. Co vše je v letech 2010 až 2040 čeká? Některé trendy lze odhadnout snadno, jiné obtížněji. Avšak ignorovat je, by nebylo rozumné. Page Ing. Jiří Pohl

10 Trendy let Nyní pořizovaná vozidla v průběhu jejich předpokládané životnosti čeká: ve společnosti: - splácení dluhů nadělaných v minulých letech, - pokračování trendu vylidňování venkova (?), - malý počet mladých lidí, - pokračování trendu evropsko asijské integrace. v dopravě: - zkvalitňování infrastruktury silniční i letecké dopravy, - zkvalitňování dopravních prostředků silniční i letecké dopravy, - ohrožení mobility rostoucí cenou kapalných uhlovodíkových paliv. na železnici: - zkvalitňování infrastruktury, - prohlubování interoperability, - prohlubování polarizace železnic, - preference elektrické trakce, - měření spotřeby elektrické energie. Page Ing. Jiří Pohl

11 2.1. Trendy ve společnosti Page Ing. Jiří Pohl

12 Konec rozmařilého žití občanů České republiky Za prvých 5 měsíců roku 2010 vzrostl deficit státního rozpočtu České republiky o téměř Kč. To je v přepočtu měsíčně zhruba Kč na každého občana, respektive Kč na pracujícího občana. Následovníci současných dlužníků budou při uvažování 25 % navýšení úvěru úrokem a stejného tempa umořování, jako zadlužování, splácet Kč měsíčně, respektive v přepočtu na pracujícího Kč měsíčně. Ve srovnání se současností bude ve veřejných financích na občana měsíčně o Kč méně a na pracujícího občana o Kč méně. => občané budou muset vytvářet více hodnot a uvážlivěji investovat Page Ing. Jiří Pohl

13 Vylidňování venkova Technika a chemie snížily zásadním způsobem pracnost zemědělské výroby. Na venkově však nebyly vytvořeny nové pracovní příležitosti, lidé odcházejí za prací do měst. Celosvětově již přesáhl počet obyvatelstva žijícího ve městech 50 %, v České republice dokonce 70 %. Dalšíčást obyvatelstva do měst dojíždí. To zásadním způsobem mění přepravní potřeby místo rovnoměrného rozložení po celé ploše území se spádují ke městům. Železniční síť vybudovaná v 19 století v sobě odráží osídlení a přepravní potřeby 19.století, nikoliv současnosti: tratě poblíž velkých měst jsou přetíženy a nestačí zvládnout přepravní poptávku, venkovské tratě jsou minimálně využívány a nejsou schopny si vydělat na provoz a údržbu Page Ing. Jiří Pohl

14 Stárnutí a úbytek obyvatelstva Je realitou, že reprodukční schopnost obyvatelstva České republiky poklesla. Bipolární dvojice mladých lidí dává společnosti v průměru nikoliv opět dvě, ale v průměru zhruba jen 1,5 nových občanů. => je nutno vzít na vědomí exponenciální pokles počtu obyvatel, zejména obyvatel vytvářejících hodnoty a majících přepravní potřeby, => je na místě se zamyslet, zda jsou aktuální dosavadní rozvojové plány. Je například oprávněné zvýšení kapacity letiště Ruzyně na 20 milionů cestujících ročně (tedy o 60 % více, než v současnosti)? Je rozumné budovat podél elektrifikované železnice paralelní kanál Dunaj Odra Labe? Page Ing. Jiří Pohl

15 Euroasijská integrace - Čína se stala továrnou světa, - Evropa se stala úřadem světa. vzájemná spolupráce Evropy s Asií je oboustranně prospěšná Cestování osob i výměna zboží mezi Evropou a Asií jsou téměř výhradně vázány na leteckou a námořní dopravu. To je činí závisle na dostatku levné ropy, což je do budoucna neudržitelné. Záměr propojení Evropy a Asie patřičně rychlou a kapacitní železnicí má racionální opodstatnění. Page Ing. Jiří Pohl

16 2.2. Trendy v dopravě Page Ing. Jiří Pohl

17 Rozvoj dopravní infrastruktury nekolejové dopravy Česká republika podíl jednotlivých druhů doprav na celkových přepravních výkonech: Železnice 6 % osobní, 22 % nákladní, Silnice 71 % osobní (IAD plus bus), 73 % nákladní, Letectví 9 % osobní, 0,1 % nákladní. v souladu se současnou dělbou přepravních výkonů je intenzivně investováno zejména do rozvoje sítě silnic a dálnic. Jejich síť se díky tomu stává delší, současným přepravním proudům odpovídající, úplnější a rychlejší, než síť železnic, vybudovaná v 19. století. Page Ing. Jiří Pohl

18 Rozvoj dopravních prostředků nekolejové dopravy - letadla, autobusy a zejména osobní automobily mají ve srovnání se železničními vozidly kratší životnost. Po jejím vyčerpání jsou vyřazovány s provozu a nahrazovány novými. Proto jsou v průměru výrazně mladší, než železniční vozidla, - nově vyráběná letadla, autobusy a osobní automobily jsou trvale inovovány a nabízejí cestujícím stále vyšší pohodlí. Nové dopravní prostředky jsou zásadně jiné (výrazně lepší), než předchozí, - prodlužování doby využívání železničních vozidel za období jejich předpokládané životnosti zvyšuje jejich odstup (zastaralost, nedokonalost) za úrovní danou letadly, autobusy a zejména osobními automobily. Page Ing. Jiří Pohl

19 Dostupnost kapalných uhlovodíkových paliv Růst intenzity spotřeby ropy již naráží na geologické limity intenzity její těžby. Náhrada ropy řepkovým olejem a podobnými produkty není reálná. Převis poptávky nad nabídkou vyrovnává trh zvyšováním ceny paliv. Drahá uhlovodíková paliva budou realitou již nejbližších let. - letecká doprava je závislá na kapalných uhlovodíkových palivech ze 100 %, - vodní doprava je závislá na kapalných uhlovodíkových palivech ze 100 %, - silniční doprava je závislá na kapalných uhlovodíkových palivech ze 100 %. => Současná podoba mobility není energeticky stabilní. Jedině kolejová doprava má již v současnosti vyřešenou náhradu za kapalná uhlovodíková paliva (elektrická vozba), avšak podíl železnice na celkových přepravních výkonech je velmi nízký (v České republice 6 % v přepravě osob a 22 % v přepravě nákladů). Page Ing. Jiří Pohl

20 Vývoj cen ropy Ropnou krizi v letech odvrátila hospodářská krize v letech Po jejím odeznění se opět zvyšuje cena ropy. Page Ing. Jiří Pohl

21 2.3. Trendy v železniční dopravě Page Ing. Jiří Pohl

22 Polarizace železniční sítě (SŽDC, 2007) délka doprava traťový tok kategorie tratě km % hrtkm % hrt/den Evropská , , celostátní , , regionální , , celkem Zpětnovazební účinek investic: - hlavní tratě jsou silně zatíženy ( v okolí velkých měst přetíženy). Proto je investováno do jejich modernizace. Tím více jsou atraktivní a doprava na nich stoupá, což vyvolává další investice, - vedlejší tratě jsou velmi málo zatíženy. Proto není vůle do nich investovat. Tím jsou stále méně atraktivní a provoz na nich klesá, tím více není vůle do nich investovat. Page Ing. Jiří Pohl

23 Směrnice Evropského parlamentu a rady 2008/57/ES - s cílem umožnit občanům Unie plné využití výhod prostoru bez hranic je na místě podporovat interopreabilitu vnitrostátních železničních sítí, - oblast TSI bude postupně rozšiřována na celý železniční systém, - rozvíjet nové TSI a do roku 2012 revidovat přijaté TSI, aby se vztahovaly na tratě a vozidla, která v nich dosud nejsou zahrnuty, - členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení cíle této směrnice do proaktivní přístup: racionální modifikování TSI při rozšiřování oblasti jejich geografické působnosti na tratě mimo dosavadní síť TEN-T, reaktivní přístup: vyjmout z vnitrostátní železniční sítě infrastrukturu a vozidla, vyhrazená výlučně pro místní použití či historické nebo turistické účely ( a ty se stanou postupně zanikajícím slamem, bez finanční podpory EU) Page Ing. Jiří Pohl

24 Cíle Interoperability 1. Bezpečnost 2. Spolehlivost 3. Ochrana zdraví 4. Ochrana životního prostředí 5. Technická kompatibilita Page Ing. Jiří Pohl

25 Preference elektrické vozby - stát poskytuje dopravcům pevná trakční zařízení zdarma (elektrizace tratí nezvyšuje úroveň poplatku za použití železniční dopravní cesty), - náklady na elektrickou energii jsou nyní při stejné trakční práci ve srovnání s náklady na naftu zhruba třetinové (s tendencí prohlubování), - u osobních zastávkových vlaků snižuje rekuperace brzdové energie náklady na elektrickou energii ve srovnání s náklady na naftu na čtvrtinu až pětinu (již v současnosti), - náklady na pořízení elektrických vozidel srovnatelné velikosti a srovnatelného výkonu jsou nižší, než náklady na pořízení vozidel se spalovacími motory, - náklady na údržbu elektrických vozidel jsou nižší, než náklady na údržbu vozidel se spalovacími motory, => prioritní orientace na elektrickou vozbu Page Ing. Jiří Pohl

26 Platba za skutečnou spotřebu elektrické energie náhrada paušálů platbami podle skutečné spotřeby ovlivní park vozidel: - sníží se náklady na elektrickou energii pro dopravu nákladních vlaků na rovinatých tratích (současný paušál 20 kwh/1 000 tkm je nadhodnocený) => bude omezována doprava pravidelných nákladních vlaků na elektrizovaných tratích motorovými lokomotivami, na jejich místo nastoupí moderní úsporné elektrické lokomotivy, - zvýší se náklady na elektrickou energii pro dopravu elektrickými lokomotivami vedených osobních zastávkových vlaků (současný paušál 38 kwh/1 000 tkm je podhodnocený) => skončí doba vedení osobních zastávkových vlaků a často zastavujících IR rychlíků elektrickými lokomotivami, na jejich místo nastoupí úsporné lehké elektrické jednotky s rekuperační brzdou. Page Ing. Jiří Pohl

27 Rozvoj železniční dopravní cesty (INS, ENE, CCS) 1. a 2. tranzitní koridor 2010 modernizace na rychlost až 160 km/h je téměř dokončena, instalace ETCS level zvyšování rychlosti v přímých úsecích na 200 km/h řešení kapacitní disproporce v okolím Prahy počátek budování vysokorychlostních tratí 3. a 4. tranzitní koridor modernizace na rychlost až 160 km/h (avšak místy již 200 km/h) instalace ETCS level řešení kapacitní disproporce v okolím Prahy počátek budování vysokorychlostních tratí Další aktivity modernizace Brno Přerov (rychlost až 200 km/h), 2020 až 2025 ETRCS koridor E Ústí n/l Nymburk Kolín H. Brod Brno Page Ing. Jiří Pohl

28 Soulad vozidel a infrastruktury - parametry nyní pořizovaných vozidel musí odpovídat nejen současným parametrům tratí, ale parametrům tratí v letech 2010 až 2040, - rozhodující podíl přepravních výkonů zajišťují (a zejména budou zajišťovat) tratě tranzitních koridorů. Existující vozidla již nestačí ani na jejich současné parametry. - ke zhodnocení investic řádu 200 až 300 miliard Kč, vynaložených do modernizace koridorových tratí, jsou nutností nová vozidla patřičných parametrů (rychlost 200 km/h, měrný výkon cca 13 kw/t, účinné brzdy) a funkčnosti (tlakotěsnost, ETCS) a to v počtu potřebném pro vytvoření EC/IC segmentu integrovaného jízdního řádu v jednohodinovém taktu, - ke zvládnutí dopravních nároků disponibilní kapacitou dopravní cesty je i v ostatních segmentech dopravy na tratích tranzitních koridorů nutností orientace na náležitě rychlá, výkonná a vybavená vozidla (osobní zastávkové vlaky, interregionální častěji zastavující rychlíky, nákladní vlaky). Page Ing. Jiří Pohl

29 3. Perspektivní vozidla pro železniční osobní dopravu Page Ing. Jiří Pohl

30 Perspektivní struktura parku vozidel pro zajištění osobní dopravy Motorové lokomotivy Útlumová kategorie, náhrada: a) tratě se silnějším provozem orientace na elektrickou vozbu, b) tratě se slabším provozem orientace na ucelené jednotky. Motorové vozy a přípojné vozy Útlumová kategorie, náhrada: a) více cestujících - orientace na ucelené jednotky, b) méně cestujících orientace na autobusy. Page Ing. Jiří Pohl

31 Perspektivní struktura parku vozidel pro zajištění osobní dopravy Elektrické lokomotivy 3 MW a obyčejné osobní vozy Útlumová kategorie, náhrada: a) osobní zastávkové vlaky orientace na ucelené jednotky, b) krátké často zastavující rychlíky a spěšné vlaky (IR) orientace na ucelené jednotky, c) vlaky kategorie EC/IC orientace na lokomotivy 6 MW a tlakotěsné netrakční jednotky 200 km/h Elektrické trakční jednotky Rozvojová kategorie: a) nízkopodlažní elektrické trakční jednotky pro osobní zastávkové vlaky, b) ucelené elektrické trakční jednotky s vyšším pohodlím pro krátkéčasto zastavující rychlíky a spěšné vlaky (IR), c) vysokorychlostní elektrické ucelené trakční jednotky s distribuovaným pohonem (TSI HS RST třída 1) kategorie pro EC/IC vlaky na HS tratích Page Ing. Jiří Pohl

32 4. Moderní kolejová vozidla Page Ing. Jiří Pohl

33 Portfolio produktů pro osobní železniční dopravu Velaro E 350 max. rychlost (km/h) ICE Velaro RUS Velaro CN ICE T Venturio UK Venturio Desiro ML 160 Viaggio 120 Desiro Classic Desiro UK průměrná vzdálenost mezi stanicemi (km) 50 ICE and ICE T are registered trademarks of Deutsche Bahn AG. Page Ing. Jiří Pohl

34 Cíle inovačních aktivit v oblasti osobní železniční dopravy Tři významné aktuální inovační aktivity: - nízkopodlažní elektrické jednotky se 100 % využití půdorysné plochy pro cestující (regionální i interegionální vlaky do 160 km/h), - tlakotěsné netrakční jednotky pro EC/IC vlaky na modernizovaných tratích pro rychlost do 230 km/h, - vysokorychlostní jednotky s distribuovaným pohonem pro rychlost do 350 km/h Cíle: - interoperabilita (bezpečnost, spolehlivost, ochrana zdraví, ochrana přírody, technická kompatibilita), - ekonomická efektivnost (výnosy z provozu pokryjí provozní náklady i náklady na pořízení vozidla). Page Ing. Jiří Pohl

35 Nízkopodlažní jednotky s elektrickou výzbrojí na střeše Page Ing. Jiří Pohl

36 Nízkopodlažní elektrické jednotky s elektrickou výzbrojí na střeše % využití půdorysné plochy pro cestující (veškerá technická zařízení jsou pod podlahou nebo na střeše), - vysoká cestovní rychlost (vysoká akcelerační i brzdová schopnost, rychlá výměna cestujících), - výrazně nižší provozní náklady ve srovnání s tradičním řešením (těžká lokomotiva a několik vozů), - v přepočtu na sedadlo příznivě nízká cena, - modifikace pro regionální dopravu (osobní zastávkové vlaky), - modifikace interregionální dopravu ( častěji zastavující rychlíky a spěšné vlaky), - snadné větvení vlaků (šetření kapacitou dopravní cesty). Page Ing. Jiří Pohl

37 Přínos nových vozidel ke snížení nákladů vlakové dopravy Starší těžká lokomotiva s vozy (převažují vysoké náklady na energii, dopravní cestu, posun při obratech a údržbu) Moderní lehká ucelená jednotka (nižší hmotnost a vyšší operabilita snižují provozní náklady) Náklady na místo a kilometr (Kč) Náklady na místo a kilometr (Kč) 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 s plátk a vozidla energie personál udržba dopravní ce sta správa a režie celkem 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 splátka vozidla e nergie pe rsonál udržba dopravní ces ta správa a režie ce lke m Účelněřešená nová moderní vozidla jsou nástrojem ke snížení nákladů a zvýšení atraktivity osobní železniční dopravy Page Ing. Jiří Pohl

38 Desiro ML - využití Vozidla Desiro ML je navržena tak, aby dokázala pokrýt čtyři dopravní aplikace: příměstská regionální kyvadlová meziměstská Platforma se vyznačuje vysokým rozjezdových zrychlením (až 1,1 ms -2 ) a zároveň maximální rychlostí v max =160km/h Aktuální zakázky: Německo, Belgie, Rakousko, Rusko, Čína Page Ing. Jiří Pohl

39 Desiro ML uspořádání elektrické jednotky Počet vozů v jednotce: 2-4 Čelní vůz: Vložený vůz: trakční nebo řídící netrakční Uspořádání jednotky: - Bo Bo nebo Bo Bo + Bo Bo - Bo Bo Bo Bo - Bo Bo Bo Bo Page Ing. Jiří Pohl

40 Desiro ML základní provedení třívozové elektrické jednotky Výkon Nejvyšší rychlost Rozjezdové zrychlení kw 160 km/h 1,1 m/s² Odolnost proti nárazu EN scénář 1-4 Požární ochrana TSI SRT, EN Page Ing. Jiří Pohl

41 Desiro ML Vývojová vyzrálost na základě návaznosti na více než dodaných vozidel Desiro UK pro Anglii Page Ing. Jiří Pohl

42 Desiro ML nastupte a užívejte si Pohodlí i pro každodenní cesty Page Ing. Jiří Pohl

43 Desiro ML Vysoké (prakticky 100 %) využití půdorysné plochy k přepravě cestujících v přízemí cestující, na střeše technická zařízení Page Ing. Jiří Pohl

44 Desiro ML - RER Brusel 305 třívozových elektrických jednotek (délka sítě km) Napájecí napětí: 3 kv a 25 / 3 kv Page Ing. Jiří Pohl

45 Desiro RER Brusel parametry a principy Rozsah dodávky: 305 třívozových jednotek (915 vozů) => příznivá cena, vyzrálost řešení termín dodání: od r.2010 Zákazník: SNCB (belgické státní dráhy) napájení: 3 kv DC (210 jednotek) 3 kv DC / 25kV/50 Hz AC (95 jednotek vložený vůz s měnírnou ) uspořádání jednotky: Bo Bo Bo Bo (pohon 2/3 dvojkolí) max.výkon: kw (2 x 1100 kw) => krátké jízdní doby max.rychlost: 160 km/h zrychlení: až 1,1 ms -2 počet sedadel: 280 sedadel (zhruba 90 % ve srovnání se dvoupodlažním provedení) počet dveří: 2 dvoukřídlé dveře/1 strana bočnice => rychlý nástup a výstup jednotka je vybavena evropským zabezpečovačem ETCS interoperabilní vozidlo (plnění TSI) možnost snadného uplatnění v zemích EU redundance (zdvojení) trakčních a pom. pohonů => vysoká spolehlivost (disponibilita 98 %) Page Ing. Jiří Pohl

46 Netrakční jednotky Page Ing. Jiří Pohl

47 Rychlá doprava na modernizovaných tratích Netrakční jednotky: mez rychlosti vlaků tažených či sunutých lokomotivami se posouvá z dosavadních 200 km/h na novou hodnotu 230 km/h. Nejvyšší standard cestování při rozumné výši nákladů. Page Ing. Jiří Pohl

48 Nový trend pro modernizované tratě: netrakční jednotky Lokomotiva plus ucelená souprava vozů zakončená řídícím vozem Cíl: využít předností ucelených jednotek i předností vlaků s lokomotivami Výhody: jednoduchá konstrukce (zvlášť lokomotiva, zvlášť vozy), jednoduchá údržba (zvlášť lokomotiva, zvlášť vozy), variabilnost (počtu a typu vozů, typu lokomotivy), komfort ve vozech využití předností ucelených jednotek (tichý a klidný vnitřní prostor) nízká spotřeba energie dokonalá aerodynamika. Oblast použití: EC/IC vlaky na dopravně silněji zatížených modernizovaných tratích Page Ing. Jiří Pohl

49 Mezivozové rozhranní Vně jednotky (krajní vozy) standardní rozhranní UIC: - tažný hák se šroubovkou, - nárazníky, - hlavní potrubí samočinné brzdy a napájecí potrubí, - průběžné vedení elektrického topeni (1 kv / 1,5 kv / 3 kv), - ovládací vedení UIC jednotku lze spojit s jakýmkoliv vozidlem podle standardů UIC Uvnitř jednotky (mezi vozy) specifické rozhranní: - krátká semipermanentní spřáhla, - dokonale tlakotěsné a odhlučněné mezivozové přechody (interiér tvoří volně průchodný celek), - propojení elektrických AC i DC vozidlových sítí s redundancí, - propojení ovládacích vodičů a datových sběrnic, => využití všech technických a ekonomických výhod ucelených jednotek Page Ing. Jiří Pohl

50 Viaggio Comfort - ÖBB railjet Optimální řešení pro modernizované tratě. Vlak, který umí na sebe a pro svého dopravce vydělat svým provozem. Vyšší boční nevyrovnané zrychlení v obloucích i bez naklápěcí techniky. Page Ing. Jiří Pohl

51 Viaggio Comfort - ÖBB railjet Typy vozů 7 vozů, 408 sedadel: 16 Premium, 76 First, 316 Economy 1x (16+11) 1x 55 1x 10 3x 80 Premium First Economy Prostor pro cestující na vozících Catering 1x 76 Page Ing. Jiří Pohl

52 Viaggio Comfort - ÖBB railjet: volně průchozí vlak (dokonale utěsněný a odhlučněný mezivozový přechod) Page Ing. Jiří Pohl

53 Viaggio Comfort - ÖBB railjet First Class Page Ing. Jiří Pohl

54 Viaggio Comfort - ÖBB railjet Economy Class Page Ing. Jiří Pohl

55 Viaggio Comfort - ÖBB railjet Bistro JetBar Page Ing. Jiří Pohl

56 Viaggio Comfort - ÖBB railjet Vlaková recepce Idea: cestující může přijít až k odjezdu vlaku a zakoupit si jízdenku, respektive si v průběhu cesty si může opatřit jízdenky pro další cestování Page Ing. Jiří Pohl

57 Technické parametry vozidlo railjet počet vozů v jednotce 7 + lokomotiva napájecí systém kv 3, 15, 25 rychlost km/h 230 (250) délka m 205 vlastní hmotnost t 437 (včetně loko) sedadel 408 hmotnost na sedadlo t 1,07 trakční výkon kw měrný výkon (obsazený) kw/t 12,8 rozjezdová tažná síla kn 304 rozjezdové zrychlení (obsazený) m/s 2 0,60 boční nevyrovnané zrychlení m/s 2 0,98 Page Ing. Jiří Pohl

58 Trakční vlastnosti: nejen vyšší výkon, ale především nižší jízdní odpor 250 Tažná síla, jízdní odpor (kn ) rychlost (km/h) tažná síla - konvenční lokomotiva 4 MW tažná síla - lokomotiva 6,4 MW jízdní odpor - konvenční vozy s lokomotivou jízdní odpor - netrakční jednotka s lokomotivou Snížení C x na polovinu: spotřeba energie aerodynamického vlaku při rychlosti 230 km/h je zhruba stejná, jako spotřeba energie tradičního (hranatého) vlaku jedoucího rychlostí 160 km/h. Page Ing. Jiří Pohl

59 Dosahované parametry Rozjezd: z 0 na 160 km/h za 100 s Zábrzdná dráha: 480 m z rychlosti 140 km/h 1050 m z rychlosti 200 km/h Foto: Železniční magazín Page Ing. Jiří Pohl

60 Přínosy pro cestujícího: bezpečně, rychle, pohodlně, levně Bezpečnost (pevnost vozové skříně, absorbéry nárazové energie, vysoce účinné brzdy, požární opatření, ovládání a zajištění dveří) Rychlost (vysoký měrný výkon, vysoké rozjezdové zrychlení, nejvyšší provozní rychlost 230 km/h) Hygiena (dokonalá klimatizace a ventilace, čistota, tlakotěsnost, vakuové WC) Pohodlí (prostornost, pneumatické vypružení, pohodlná sedadla, příjemné osvětlení, zásuvky 230 V) Nízké náklady (provozní hospodárnost vytváří podmínky pro akceptovatelné jízdné) Page Ing. Jiří Pohl

61 Vysokorychlostní elektrické jednotky s distribuovaným pohonem Page Ing. Jiří Pohl

62 Jen koridory nestačí. Je potřeba přemýšlet jak dál. Velaro E Page Ing. Jiří Pohl

63 Nahradit železnicí letadlo i na vzdálenosti kolem km letadlo (2,5 h, 800 km/h) C elková doba přepravy tradiční železnice (0,5 h, 80 km/h) 5 moderní železnice (0,5 h, 130 km/h) vysokorychlostní železnice (0,5 h, 260 km/h) 4 čas (h) vzdálenost (km) Page Ing. Jiří Pohl

64 Trakční charakteristika, jízdní odpory a spotřeba energie Tažná síla, jízdní odpor (kn) Spotřeba energie je úměrná tažné síle, tedy jízdnímu odporu. Jízdní odpor nestoupá vlivem lepší aerodynamiky u vysokorychlostních vozidel s rostoucí rychlostí tak strmě, jako u vozidel konvenčních rychlost (km/h) tažná síla - konvenční lokomotiva 4 MW tažná síla - vysokorychlostní jednotka 8,8 MW jízdní odpor - konvenční vlak jízdní odpor - vysokorychlostní jednotka Důsledek: aerodynamicky řešená vysokorychlostní jednotka jedoucí rychlostí 270 km/h má zhruba stejnou spotřebu energie, jako tradiční vlak jedoucí rychlostí 160 km/h. Page Ing. Jiří Pohl

65 Trend: distribuovaný pohon konvenční řešení: 8 8 t 5 5 t čelní trakční vozidlo distribuovaný pohon: 5 5 t 5 5 t 5 5 t 5 5 t osobní vozy 5 5 t 5 5 t 5 5 t osa souměrnosti 68t 68t 68t 64t trakční motory transformátor pomocné měniče vyšší (100 %) využití prostoru (délky) pro cestující nižší limit hmotnosti na dvojkolí (17 t) vyšší trakční výkon (20 kw/t) vyšší podíl elektrodynamické (rekuperační) brzdy vyšší akcelerace, neboť 50 % dvojkolí je poháněno redundance trakčních a pomocných pohonů (dvě symetrické poloviny) TSI SRT tunely kategorie B, plus vysoká spolehlivost - nízký počet neschopností k jízdě) Page Ing. Jiří Pohl

66 Distribuovaný trakční pohon (Velaro) Čelní vůz s pohonem Vůz s transformátorem Vložený vůz s pohonem Střední vůz Trakční dvojkolí (trakce a elektrodynamická brzda) 2 brzdové kotouče v discích kol Nepoháněná dvojkolí 3 brzdové kotouče na nápravě Transformátor Měniče Baterie a nabíječ Sběrač proudu 50 % poháněných dvojkolí Trakční výzbroj umístěna výhradně v prostoru pod podlahou Page Ing. Jiří Pohl

67 Elektrická vysokorychlostní jednotka - RENFE S103 Vysokorychlostní elektrická jednotka s distribuovaným trakčním pohonem v = 350 km/h P = kw 50 % dvojkolí poháněno Přepravníčasy v meziměstských relacích (centrum centrum) na vzdálenost do přibližně km kratší než letecké spojení Energetická úspornost - jen 5 kwh / 100 km a sedadlo Page Ing. Jiří Pohl

68 Vstříc k cestujícím Velaro D Page Ing. Jiří Pohl

69 Děkuji Vám za Vaši pozornost! Page Ing. Jiří Pohl

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Potenciál moderní železnice pro růst dopravní obslužnosti

Potenciál moderní železnice pro růst dopravní obslužnosti Seminář Standardy dopravní obslužnosti - centrální strategie vs. krajské priority Telč, 6.11. 2014, Siemens, s.r.o. Potenciál moderní železnice pro růst dopravní obslužnosti Siemens, s.r.o., divize Rail

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY www.skoda.cz JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY VAGONKA NOVÁ KVALITA V PŘÍMĚSTSKÉ, REGIONÁLNÍ I MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVĚ

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA A INFRASTRUKTURA

ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA A INFRASTRUKTURA ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA A INFRASTRUKTURA Ing. Jan MAJ, Siemens s.r.o., divize Transportní systémy, Evropská 33a, Praha 6 Málokteré odvětví techniky v sobě nese tolik stop minulosti jako železnice. Železnice

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY VAGONKA UZIVATELSKY PŘÍVĚTIVÁ A BEZPEČNÁ ŘESENÍ VYSOKÁ PROVOZUSCHOPNOST Zaškolení personálu

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

Systémové řešení vysokorychlostní dopravy

Systémové řešení vysokorychlostní dopravy Ing. Jiří Pohl / Praha / 15. 5. 2014 Systémové řešení vysokorychlostní dopravy Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2013 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility Vývoj osídlení

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

Souprava LEO Express. Nízkopodlažní elektrická jednotka FLIRT EMU 480 3 kv DC

Souprava LEO Express. Nízkopodlažní elektrická jednotka FLIRT EMU 480 3 kv DC Souprava LEO Express Nízkopodlažní elektrická jednotka FLIRT EMU 480 3 kv DC Jednotka FLIRT LEO Express představuje nízkopodlažní klimatizovanou elektrickou soupravu nejmodernější konstrukce vybavenou

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU Jan Beneš Návrh vyskorychlostních tratí v ČSFR z roku 1990 vládní usnesení č. 765/89 z r. 1989 vyhledávací studie byla zpracovávána od roku

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2013 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility

Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2013 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2013 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility Energie pro dopravu Až do 18. století žili lidé v energetické rovnováze s přírodou. Veškerá

Více

Dálková osobní doprava do roku 2030

Dálková osobní doprava do roku 2030 Dálková osobní doprava do roku 2030 Jan Hrabáček GŘČD O14 18.6.2013, Czech Raildays, Ostrava Horizont 2030, jaký bude?? (je to pouhých 17 let!!!!) 2 2013 2030 vývoj v ČR Silniční doprava Další rozvoj sítě

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

L u k á š. Ústav dopravních systémů (K612) č.. 1. Vysokorychlostní železniční doprava (VRŽD)

L u k á š. Ústav dopravních systémů (K612) č.. 1. Vysokorychlostní železniční doprava (VRŽD) Vysokorychlostní železniční tratě Anotace: L u k á š T ý f a Ústav dopravních systémů (K612) Téma č.. 1 Vysokorychlostní železniční doprava (VRŽD) Definice, rozdělení, smysl a podstata VRŽD Výhody a nevýhody

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE

KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE Pavel TIKMAN Ing. Pavel TIKMAN, SUDOP Praha a.s. Úvod Rozšíření Evropské unie a tím i větší vzdálenosti mezi jednotlivými centry

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY www.skoda.cz PROFIL SKUPINY Společnost ŠKODA TRANSPORTATION je v oboru dopravního strojírenství tradiční českou firmou se silným postavením

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

EKONOMIKA PROVOZU MOTOROVÝCH JEDNOTEK DESIRO V REGIONÁLNÍ DOPRAVĚ

EKONOMIKA PROVOZU MOTOROVÝCH JEDNOTEK DESIRO V REGIONÁLNÍ DOPRAVĚ EKONOMIKA PROVOZU MOTOROVÝCH JEDNOTEK DESIRO V REGIONÁLNÍ DOPRAVĚ Jan Maj, Jiří Pohl, Siemens s.r.o., Evropská 33a, 160 00 Praha 6 1 Úvod V roce 2004 došlo v České republice k dalšímu rozvoji letecké a

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

PROGRESIVNÍ ŘEŠENÍ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL A MOŽNOSTI VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE V ČESKÉ REPUBLICE

PROGRESIVNÍ ŘEŠENÍ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL A MOŽNOSTI VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE V ČESKÉ REPUBLICE PROGRESIVNÍ ŘEŠENÍ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL A MOŽNOSTI VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE V ČESKÉ REPUBLICE Dr.Ing. František Palík Západočeská universita Plzeň Asociace vysokorychlostní železniční

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Brno, 12. září 2013 Tratě Rychlých spojení (RS): - modernizace konvenčních tratí na rychlostní parametry 200 km/h

Více

Spalovací motor má při výrobě kinetické energie účinnost jen 35 %, zatímco elektromotor více než 90 %."

Spalovací motor má při výrobě kinetické energie účinnost jen 35 %, zatímco elektromotor více než 90 %. Vyplatí se jezdit na elektřinu? Uvažujete o tom, jak se pohodlně přepravit po městě či na výlet? Stále oblíbenějším dopravním prostředkem nejen pro tyto účely se stávají skútry. Kromě klasických skútrů

Více

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH Ing. Radek Trejtnar SŽDC, Ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. ÚVOD Traťová rychlost je jedním ze základních užitých parametrů tratí.

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby železniční dopravy Téma Ročník Autor Služby

Více

ZSDM KOLEJOVÁ VOZIDLA

ZSDM KOLEJOVÁ VOZIDLA ZSDM KOLEJOVÁ VOZIDLA ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA Doc. Ing. Petr Heller, CSc. Výzkumné centrum kolejových vozidel 1 A. Úvod Informace o kolejích jsou známé jiţ z doby starého Říma Obr.1 Rozvoj kolejové dopravy v

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD"

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD Brno 8. 10. 2013 Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD" Shrnutí výsledků studie E-mobilita v MHD Ing. Jakub Slavík, MBA Consulting Services 2 Studie E-mobilita

Více

Soulad rozvoje dopravy se státní energetickou koncepcí

Soulad rozvoje dopravy se státní energetickou koncepcí / Ostrava, 19. 6. 2013 / Trendy v oblasti infrastruktury a kolejových vozidel Soulad rozvoje dopravy se státní energetickou koncepcí Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2013 Všechna

Více

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Autor: Ladislav Dušek Datum: 30.4.2013 Místo: Praha Ministerstvo dopravy ACRI Železniční systém = žel. systém v členských státech = souhrn subsystémů

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY PLUS. www.skoda.cz 14001 : 2004

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY PLUS. www.skoda.cz 14001 : 2004 INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products EN 14001 : 2004 ISO NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE VYSOKÉ PROCENTO NÍZKÉ PODLAHY Snadný a rychlý nástup do i z vozidla a pohyb v něm Bezbariérový přístup pro

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

Mapování efektů (přínosů) a hodnocení atribuce na příkladu intervence ve veřejné dopravě v ROP Moravskoslezsko

Mapování efektů (přínosů) a hodnocení atribuce na příkladu intervence ve veřejné dopravě v ROP Moravskoslezsko Mapování efektů (přínosů) a hodnocení atribuce na příkladu intervence ve veřejné dopravě v ROP Moravskoslezsko Vladimír Sodomka a Jiří Svobodník Evaluace ve světle nových příležitostí, 9. 6. 2015 1 Kontext

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Perspektivy e-mobility VI 24. Března 2015

Perspektivy e-mobility VI 24. Března 2015 ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ Perspektivy e-mobility VI 24. Března 2015 ELEKTROMOBILITA ČEZ JE NEJVĚTŠÍM ELEKTROMOBILNÍM PROJEKTEM NEJEN V ČR, ALE I VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ Více než 30 elektromobilů

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

ACTUATE - prezentace. Další vzdělávání pro bezpečnou, hospodárnou jízdu elektricky poháněných vozidel - tramvaj -

ACTUATE - prezentace. Další vzdělávání pro bezpečnou, hospodárnou jízdu elektricky poháněných vozidel - tramvaj - ACTUATE - prezentace Další vzdělávání pro bezpečnou, hospodárnou jízdu elektricky poháněných vozidel - tramvaj - zavedení Komu prospívá eco driving? Úsporný styl jízdy znamená nejen skutečné energetické

Více

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU Pavel Vorel ÚVEE (FEKT VUT Brno) Projekt OPVK: Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji CZ.1.07/2.4.00/12.0017

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín,

Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín, 2. mezinárodní konference Trendy Evropské Dopravy Praha,6. 6. 2013 Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín, www.chartindustries.com IGU, Mezinárodní Plynárenská

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Letecká doprava Téma Ročník Autor Letecká doprava druhý

Více

Energetické vlastnosti železničních dopravních systémů

Energetické vlastnosti železničních dopravních systémů Energetické vlastnosti železničních dopravních systémů Jiří Drábek, doc.ing. PhD. Katedra výkonových elektrotechnických systémov ŽU v Žiline drabek@kves.uniza.sk Trakční odpory silničních a kolejových

Více

ZÁVĚREČNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. Novodvorská 1698, 142 01 Praha 4 - Braník Počet výtisků: 6 Výtisk č.: 1 Počet listů: 30 ZÁVĚREČNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA o řešení úkolu Databáze hlukových zdrojů na železnici

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

Specifika mezinárodní dálkové dopravy

Specifika mezinárodní dálkové dopravy Specifika mezinárodní dálkové dopravy Jan Hrabáček GŘ ČD O16 8.11.2012, Seminář Telč 2012 Trendy mezinárodní dálkové dopravy Přepravní aspekty Nabídka Linkové uspořádání vs. jednotlivé spoje Cena Vliv

Více

PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU

PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU Pavel Vorel Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky (FEKT VUT Brno) Obsah 1) energetická bilance v dopravě, fenomén zvaný Peak Oil, perspektiva elektromobilismu 2) akumulátory

Více

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s.

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. Výhody CNG vozidel Ekologické výhody CNG vozidel Směrnice EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva zajistit vybudování

Více

KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ENERGIE 2014

KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ENERGIE 2014 KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ENERGIE 2014 KLÍČOVÉ AKTIVITY- 2 WORKSHOPY Název workshopu: Elektrotechnická zařízení v dopravě Účastníci workshopu: Studenti a akademičtí pracovníci Univerzity Pardubice Místo konání:

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

Tento projekt MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU VEŘEJNÉ DOPRAVY ČSAD JIHOTRANS je spolufinancovaný Evropskou unií

Tento projekt MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU VEŘEJNÉ DOPRAVY ČSAD JIHOTRANS je spolufinancovaný Evropskou unií Tento projekt MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU VEŘEJNÉ DOPRAVY ČSAD JIHOTRANS je spolufinancovaný Evropskou unií Moderní autobusy pro regionální veřejnou dopravu s podporou EU ČSAD JIHOTRANS a.s., významný autobusový

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

st městského dopravního systému

st městského dopravního systému Trolejbusy jako součást st městského dopravního systému Konference Elektromobilita ve veřejné ejné dopravě František Vichta odbor veřejn ejné dopravy Ministerstvo dopravy České republiky Systém veřejné

Více