INFORMÁTOR. 1 únor 2015 ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV BIBLICKÉ HODINY POPELEČNÍ STŘEDA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁTOR. 1 únor 2015 ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV BIBLICKÉ HODINY POPELEČNÍ STŘEDA"

Transkript

1 BIBLICKÉ HODINY Biblické hodiny se konají přibližně každou druhou sobotu po večerní mši svaté na faře v Hranicích. Termín příštího setkání: v 17:30 hodin. Ve Stříteži na faře se konají biblické hodiny ve čtvrtky 5.2. a v 19:00 hodin. POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově v 16:30 hodin a ve Stříteži v 18:00 hodin. ročník XVIII číslo 1 únor 2015 INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA KŘÍŽOVÉ CESTY Pobožnosti křížové cesty v době postní budou v kostele v Hranicích v pátek v 17:30 hodin a každou neděli před večerní mší svatou, to je v 17:55 hodin, v Jindřichově v pátek v 15:50 hodin a ve Stříteži v pátek a v neděli v 15:00 hodin. Zájemci o vedení pobožností, hlaste se v předstihu v sakristii. 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 1. svaté přijímání dětí v Hranicích bude letos v neděli při mši svaté v 10:00 hodin ve farním kostele. Příprava dětí bude probíhat každý čtvrtek na faře v 16:30 hodin. První setkání je ve čtvrtek v 16:30 hodin na faře. O jarních prázdninách příprava nebude. Předpokladem je, že děti chodily aspoň 2 a půl roku do náboženství, chodí v neděli na mši svatou a chtějí do náboženství chodit i v příštích letech. Je vhodné, aby děti na přípravu doprovázeli rodiče. Bude i několik setkání pro rodiče, první je v neděli v 16:30 hodin na faře v Hranicích. P. Jiří Doležel Uzávěrka příspěvků pro příští číslo je Příspěvky dodané po tomto datu nebudeme moci zveřejnit! Informátor hranické farnosti redakce B. Fliedrová, A. Král Příspěvky schránka u bočního vchodu kostela nebo Telefon na farní úřad v Hranicích: Internetová adresa farnosti a děkanátu Hranice: Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení příspěvků. Výtisky jsou neprodejné a slouží k vnitřní potřebě farnosti. Evangelium, proroctví, naděje. Zasvěcený život v církvi dnes. Oficiální logo, dílo malířky Carmely Boccasile, skrze symboly vyjadřuje základní hodnoty zasvěceného života. Dá se v něm rozpoznat neustálé působení Svatého Ducha, který po staletí rozmnožuje bohatství, plynoucí z praktikování evangelních rad prostřednictvím různých charismat, a tak stále novým způsobem zpřítomňuje Kristovo tajemství v církvi a ve světě, v čase i prostoru. V grafickém profilu holubice je možné rozpoznat arabské slovo pokoj: výzva k povolání zasvěceného života, aby byl příkladem univerzálního smíření v Kristu. Holubice nad vodami holubice jako působení Ducha svatého, pramene života a inspirátora kreativity. Voda s mozaikovými tvary poukazuje na komplexnost a harmonii lidských a kosmických prvků, které Duch oživuje dle tajemného obrazu Boha, aby vedly k hostujícímu a plodnému střetnutí, vedoucímu k novému stvoření. Tři hvězdy připomínají identitu zasvěceného života ve světě jako vyznání Trojice. Mnohostranný glóbus chce vyjádřit svět v jeho pestrosti lidí, kultur.

2 Nabídka akcí Římskokatolická farnost Hranice na Moravě si Vás dovoluje pozvat na XVII. FARNÍ PLES který se koná v sobotu 14. února 2015 v prostorách SOKOLOVNY v Hranicích Program: - zahájení v 19:30 hodin - otvírání plesu slavnostní polonézou - TOMBOLA - půlnoční překvapení Vstup pouze ve společenském oděvu! K tanci a poslechu hraje skupina FAŤAMORGÁNA. Vstupné dobrovolné! Pro zdárný průběh plesu uvítáme dobrovolníky z řad mužů jako pořadatelskou službu po dobu konání plesu. Hlaste se prosím na faře popř. v sakristii. Také budeme rádi za jakoukoliv cenu do tomboly, ať už se jedná o dar finanční, hmotný či jen drobnost. Dary noste prosím na faru do středy, nejpozději ve čtvrtek 12. února Zároveň prosíme ochotné ženy o napečení zákusků na ples. Doneste je, prosíme, na faru v pátek 13.února 2015 do 14 hodin, od 14 hodin můžete pomoci s balením. V sobotu 14.února 2015 od 9:00 hodin můžete přijít do sokolovny a zapojit se do výzdoby sálu, předsálí, balkonu i pódia. Děkujeme za Vaši ochotu a pomoc. 2 SBÍRKY PLÁNOVANÉ NA ROK 2015 Na Haléř sv. Petra 22. února 1. neděle postní Na Svatou zemi 4. dubna Bílá sobota Na kněžský seminář 5. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Na televizi Noe 26. dubna 4. neděle velikonoční Na církevní školy v diecézi 24. května Slavnost Seslání Ducha svatého Na misie 18. října Misijní neděle 29. v mezidobí Na Arcidiecézní charitu 15. listopadu 33. neděle v mezidobí Na potřeby farnosti 3. neděle v měsíci, pokud není jiná sbírka, v tom případě se překládá na 4. neděli Knihovnička BOŽÍ PŘÍTELKYNĚ aneb PŘÍBĚH O TEREZII Z AVILY Jan Dobraczynski NIČÍM SE NEZNEPOKUJ, NIČÍM SE NERMUŤ, VŠECHNO POMIJÍ, BŮH SE ALE NEMĚNÍ. TRPĚLIVOSTI DOSÁHNEŠ VŠEHO. MÁŠ-LI V SRDCI BOHA, NIC TI NECHYBÍ, JEHO LÁSKA STAČÍ. To jsou slova modlitby svaté Terezie z Avily. Právě o této velké Světici, Mystičce a Učitelce církve napsal knihu Jan Dobraczynski a věnoval ji Dcerám svaté Terezie, polským karmelitkám z Osvětimi, které obětovaly své životy jako dostiučinění za zlo v těchto místech spáchané. Kniha obsahuje čtyři na sebe navazující části. Díky mnoha dialogů se dobře čte. Má vysvětlující poznámky pod čarou na některých stranách. Z polského originálu přeložila Kateřina Cveklová. Knihu vydalo nakladatelství PAULÍNKY v loňském roce A nyní ocituji pár řádků ze strany 63: Přišel však den den jako mnohé jiné -, kdy náhle pocítila, že do ní vstoupily nějaké síly a donutily ji postavit se na nohy. V pokoji nikdo nebyl. Usedla na lůžku a nedůvěřivě spustila nohy dolů. Chodidly, na nichž po tři roky nestála, se dotkla podlahy. Narovnala se. Nesměle udělala první krok, potom druhý, třetí. Šla nejistě, ale mohla chodit. Otevřela dveře. Uviděly ji sestry, které byly právě na chodbě. Vykřikly, nevěřily vlastním očím. Kniha se brzy stane součástí farní knihovny v Hranicích! Vřele doporučuji. Marcela Brázdová 11

3 Postní almužna je prioritně zaměřena na rozvoj spolupráce mezi farností a Charitou. Na Popeleční středu, nebo 1. neděli postní si můžete z kostela odnést skládací papírovou krabičku, do které v průběhu postu můžete střádat peníze za požitky, které jste si v průběhu postní doby odřekli. Na Květnou neděli můžete pokladničky donést do kostela. Budeme Vám vděčni, když na spodní stranu papírové schránky napíšete jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít. Pokud víte ve svém okolí o někom, kdo by finanční pomoc potřeboval, neváhejte do pokladničky vložit na něj kontakt. Získané finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Proto ústředním posláním Postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi. Radka Andrýsková FILMOVÝ VEČER A. H. A. vás zve na FILMOVÝ VEČER, který se bude konat v sobotu dne 7. února 2015 v 16:15 hodin na faře v Drahotuších - film Občanský průkaz. Více na DUCHOVNÍ OBNOVA Ve dnech února 2015 se uskuteční Duchovní obnova v Táborovém středisku ARCHA v Rajnochovicích. Obnova je pro muže, ženy i manželské páry. Téma : SKUTEČNÁ DUCHOVNÍ PŘEMĚNA, KOMPLETÁCIA anebo jak milovat dokonaleji. Přihlášky : Josef Kundrát , Vladimír Haša PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTÍ V ROCE 2014 Hranice Střítež Jindřichov Sbírky Dary fyzických a práv. osob Nájemné Ostatní příjmy Dotace SZIF Příjmy celkem Zůstatek z minulého roku Bohoslužebné Režijní Opravy památek Opravy ostatní Odeslané sbírky Dary a charitativní výdaje Daň z nemovitostí Ostatní výdaje Výdaje celkem Zůstatek k Hodnoty jsou v tisících Kč zaokrouhleno. 10 VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ MODLITEB OTCŮ Milí otcové! Připravujeme VIII. Národní setkání Modliteb otců v ČR. Uskuteční se na Svatém Hostýně v poutním domě č. 3. Pokud chcete prožít víkend v společenství chlapů-otců a vzájemně se povzbudit přijďte. Přihlášky : Tel Vladimír Haša DIECEZNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES Rok 2015 se v českých a moravských diecézích ponese ve znamení Národního eucharistického kongresu. Prvním lednem začala půlroční příprava na celonárodní eucharistické setkání, které se uskuteční v Brně ve dnech Nemá se jednat jen o nějakou jednorázovou akci, ale jde o velkou příležitost obnovy víry v naši zemi prostřednictví obnovy vztahu k eucharistickému Kristu. Proto na úrovni farností bude probíhat několikaměsíční příprava, především prostřednictvím katechezí a adorací, jejímž účelem bude přibližovat se k Ježíši v Eucharistii. Na úrovni naši Olomoucké arcidiecéze se ve dnech uskuteční Diecézní eucharistický kongres. V pátek proběhne Diecézní eucharistický kongres dětí a mládeže. Před katechety a kněžími našich farností stojí velký úkol. A to nejenom svým nejmladším žákům vysvětlit, co to Eucharistie je, ale především je na ni dobře připravit a všem dalším přiblížit živého Krista při ADORACI v kostele. Bude to možné jen s pomocí Boží a rodičů. Ti hlavně musí jít svým dětem příkladem. Každý měsíc se probírá určité téma, které nás povede k hlubšímu vnímání Eucharistie. V lednu jsme se zamýšleli nad JEDNOTOU. Tento měsíc je tématem SPOLEČENSTVÍ. Témata SOLIDARITA a EVANGELIZACE jsou připravena na březen a duben. Téma P. MARIA přináleží květnu. A OBNOVA SLAVENÍ EUCHARISTIE bude vrcholit slavností Těla a Krve Páně v červnu. Za katechety našeho děkanátu Marcela Brázdová 3

4 NÁVŠTĚVA A KONCERT SBORU DATIO V neděli 15. února 2015 navštíví Hranice studenti blízké církevní školy v Odrách. Ze Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky České přijede sbor DATIO, který bude svým zpěvem doprovázet nedělní mše svaté v 8:30 a v 10:00 hodin. Po každé mši svaté přidají studenti 2 3 písně, se kterými se s návštěvníky bohoslužeb rozloučí. Ve 14:00 hodin pak Datio vystoupí na koncertě v Domově seniorů v Hranicích. Sbor DATIO působí při škole sv. Anežky České od roku 2003, vydal CD " a že víme, že líp je dát.", zakusil úspěchy také při opakovaných zahraničních vystoupeních v Rakousku a na Slovensku, na podzim letošního roku se chystá Estonska, vystupoval v Parlamentu ČR, i v mnoha dalších městech Moravy i Čech, několikrát také v Hranicích, je úspěšný v celé řadě soutěží. Největší ocenění z posledních let: Mezinárodní festival Svátky písní Olomouc : stříbrné pásmo, Hudební festival MUNDI CANTANT Olomouc, stříbrná medaile, Mezinárodní festival speváckých zborov Slovakia Cantat, Bratislava 2013: stříbrné pásmo, Hudební festival Středních pedagogických škol, Prachatice, 2014: 1. místo v kategorii sborů, zlatá medaile. Srdečně všechny zveme a těšíme se na společné setkání. STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České nabízí následující tradiční a zavedené čtyřleté maturitní obory: Pedagogické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální činnost a tříletý učební obor: Ošetřovatel. Všechny obory s výjimkou gymnaziálního Pedagogického lycea lze studovat i v dálkové formě. K dispozici je nový domov mládeže s kapacitou 70 lůžek. Pro odpolední aktivity je našim studentům k dispozici Středisko volného času, které nabízí bezplatně 23 kroužků (hudebních, sportovních, výtvarných, divadelních, jazykových, ) Škola i domov mládeže jsou bezbariérové. V minulém školním roce naši studenti i díky pomoci kroužků AJ a M ve středisku volného času 100% uspěli u státních maturitních zkoušek. Škola také nabízí rekvalifikační kurzy: Ošetřovatel a Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky. Naše škola je jediná církevní pedagogická škola v Biskupství ostravsko-opavském i v Arcibiskupství olomouckém. 4 Pavla Hostašová, ředitelka školy Hranice Kč HRANICKO Kč Drahotuše Kč HUSTOPEČSKO Kč Ústí Kč Bělotín Kč Velká Kč Černotín Kč Lhotka Kč Dolní Těšice Kč Slavíč Kč Horní Těšice Kč Hrabůvka Kč Jindřichov Kč Milenov Kč Kunčice Kč Klokočí Kč Olšovec Kč Radíkov Kč Opatovice Kč Středolesí Kč Paršovice Kč CELKEM Kč Partutovice Kč Hustopeče nad Bečvou Kč Potštát Kč Milotice nad Bečvou Kč Rakov Kč Špičky Kč Skalička Kč Hranické Loučky Kč Střítež nad Ludinou Kč Poruba Kč Zámrsky Kč Vysoká Kč CELKEM Kč Heřmanice Kč Dub Kč CELKEM Kč Celková částka, kterou se nám v Charitě Hranice podařilo vykoledovat, je Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! JE POSTNÍ ALMUŽNA POKRAČOVÁNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY? Postní almužna je návratem církve ke starobylé postní tradici. Postní doba vždy byla spojena s modlitbou, postem a almužnou jako darem pro potřebné. Postní almužnu organizuje Charita ČR z pověření České bisk. konference, jako pastorační aktivitu - dobrovolnou duch. formaci věřících, kterou jim Charita ve farnostech nabízí. Tříkrálová sbírka je veřejná sbírka, jejíž cílem je oslovit širokou veřejnost. Malí i velcí koledníci přinášejí radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět a nabízejí možnost šířit tuto lásku dál - prostřednictvím účinné pomoci lidem, kteří si sami pomoci nemohou. Sbírka umožňuje mnoha lidem podílet se na pomoci trpícím bližním a na rozvoji charitního díla. 9

5 Poděkování PODĚKOVÁNÍ KRÁLŮM Velmi děkuji děvčatům, která se mnou chodila při Tříkrálové sbírce. Dík patří Lucince, Renečce, Rozárce, oběma Katkám, Leontýnce, Aničce, Adélce. Velké poděkování patří Elišce, která šla se mou do Betléma 6 dní. Také děkuji Dáši Kubátové za pěkné zázemí. Alois Majer CHARITA NA PLOVÁRNĚ S TŘÍKRÁLOVÝMI KOLEDNÍKY Jako malé poděkování všem koledujícím připravujeme setkání na Plovárně Hranice. V sobotu ráno ve dnech a také jsou od 7:30 hodin do 8:45 hodin všichni koledníčci a vedoucí skupinek zváni ke společnému sportování. Budou nám k dispozici všechny vodní atrakce Plovárny Hranice. S menšími dětmi, které potřebují v bazénu dozor, musí přijít vedoucí skupinky případně jeden z rodičů. Vstupné 10 Kč / osobu. Těšíme se na Vás! VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V CHARITĚ HRANICE Charita Hranice děkuje všem, díky kterým byl letošní výtěžek tříkrálové sbírky opět rekordní. Děkujeme všem, kteří byli ochotni vzít na sebe zodpovědnost vedoucího skupinky. Děkujeme také odvážným a vytrvalým malým i velkým koledníčkům a jejich rodičům, za vstřícnost a trpělivost, kterou v průběhu sbírky projevili. Stejně jako v loňském roce jsme byli rádi, že se v hojném počtu koledování zúčastnily děti z farnosti a řady hranických koledníků opět posílili špičkoví koledníci ze Špiček, se kterými jste se mohli setkat na Struhlovsku, Cementářském sídlišti nebo na Skleném kopci. Vzhledem k poměrně velkému počtu dveří, které před koledníčky zůstaly zavřené, Ti z Vás, kteří naše vyslance potřebných přijali, byli opravdu mimořádně štědří. Velmi pěkně děkujeme všem dárcům, kteří do pokladniček našich králů přispěli. Ve městě Hranicích se nám díky Vaší štědrosti podařilo vykoledovat Kč (v loňském roce to bylo 160 tisíc korun). V Ústí to bylo Kč (vloni Kč), ve Stříteži nad Ludinou Kč (vloni Kč) a v Jindřichově Kč (vloni Kč). Velmi si Vaší štědrosti vážíme a cítíme ji jako projev Vaší důvěry. 8 SNĚŽENKY 2015 Táborové středisko Archa v Rajnochovicích zve děti od 8 do 15 let na křesťanské jarní prázdninové pobyty SNĚŽENKY PETR PAN. Termín: Sněženky 3 Cena: 800,- Kč Informace a přihlášky: Kontakt: T.S.Archa, Košovy 196, Rajnochovice, tel: , Sněženky jsou jarní (několik termínů dle okresů) tábory s křesťanským zaměřením. Připravuje je táborové středisko Archa Rajnochovice ve spolupráci s arcidiecézním centrem života mládeže v Rajnochovicích v týdnech jarních prázdnin od pondělního odpoledne do pátečního poledne. Děti mohou prožít pohádkově laděné dobrodružství plné her venku i vevnitř a aktivit zaměřených na všestranný rozvoj. Duchovní program připravuje kněz, který je přítomen během celého týdne. Příspěvky z proběhlých akcí VÍKEND PRO ŽENY NA HOSTÝNĚ Kdo tam někdy byl, potvrdí přátelskou atmosféru, zajímavé přednášky z oblasti manželství a rodičovství, po kterých následuje zamyšlení v malých skupinkách, a také Boží blízkost na tomto posvátném místě. To vidím jako hlavní důvody, proč se v pátek odpoledne 16.ledna 2015 asi 50 manželek, maminek či babiček sjelo na Hostýn na Víkend pro ženy, který pořádá Centrum pro rodinu Jitřenka. Obětavé lektorky z ostravského Centra pro rodinu Gita Vyleťalová a Maria Fridrichová věnovaly svůj volný víkend pro nás a tak jsme se zamýšlely nad biblickou Sárou, manželskou intimitou, životem s našimi mládežníky a zkusily si plánovat svůj čas. Není tu prostor jen pro modlitbu, ale nechybí ani čas na procházku či odpočinek. Můžeme si něco pěkného vytvořit nebo si vybrat jinou nabídku večerního programu. Také je důležité poznamenat, že celý program je dobrovolný a je tedy možné po domluvě přijet jen na část. Velký dík patří kněžím, kteří za námi dojeli, aby nám sloužili svátostí smíření nebo duchovním rozhovorem. A náš dík i obdiv si zaslouží také ty z nás, které neváhaly si ráno přivstat a nachystat pro všechny snídani. Jana Doležalová 5

6 Informace Centra pro rodinu Jitřenka NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ. Šťastně až do smrti? Není to jen pohádka? Jak mít vztah, který vydrží.. je motto letošní celonárodní kampaně na podporu manželství. I my jsme pro Vás připravili dvě akce, na které Vás srdečně zveme: NA POŘADU MANŽELSTVÍ. V neděli 8. února od 15 hodin bude probíhat na faře setkání s manželi Ivou a Janem Zajíčkovými z Ostravy. Jan Zajíček je ředitel Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. S manželkou Ivou mimo jiné moderují pořad TV Noe Na pořadu rodina, U nás v roli hostů budou odpovídat na naše zvídavé otázky, co jim pomáhá, aby ve svém manželství nejen vydrželi, ale aby jim bylo spolu dobře. Noční Trasa Manželů proběhne v úterý 10.února. Od 16 hodin můžete nechat své děti na faře, kde budou mít katechezi a bude o ně postaráno Mezi 17 do 18 hodinou bude start této cesty u bočního vchodu do Arboreta za lesnickou školou.. Čekají Vás drobné úkoly a hlavně čas jen pro Vás dva. Baterku a deku sebou. Televizní program Na pořadu rodina můžete sledovat 1x za měsíc na TV NOE, premiéra v úterý, dále běží reprízy. Nejbližší, a to už 17. díl má téma Ve zdraví i v nemoci, repríza 3.2. a 6.2. Starší díly najdete v archívu TV Noe. CO JSME PROŽILI? Víkend pro ženy na Sv. Hostýně (dojmy z tohoto víkendu naleznete na str. 5) Dětský karneval: tentokrát se v Domečku na Galašově ulici sešlo 21 rodin, téměř 40 dětí a jejich rodiče. O hudbu se postaral DJ Juraj, o výborné občerstvení maminky. Všem díky. PRAVIDELNÉ PROGRAMY: Klub maminek pondělí s MM a středa s besedou pro maminky!4. 3. klub nebude!! Odpolední klub rodičů s katechezí pro dětí Odpolední modlitby matek každou lichou středu od 17 hodin na faře Večer pro manželství - v únoru nebude (místo toho jsou akce k NTM) Tvoření: ve čtvrtek Biblické tance v úterý Taneční podvečer každé pondělí od 17 hodin ZVEME VÁS NA: Přednášku pro rodiče - Proč děti zlobí - ve čtvrtek od 17 hodin v Městské knihovně, přednáší Bc. Marcela Kořenková z Olomouce, lektorka KER Kurs efektivního rodičovství - od 12. února do 16. dubna každý čtvrtek mimo a 2.4. vždy od 17 do 19 hodin. Na kursu se rodiče učí porozumět chování svých dětí, sdílejí se navzájem se svými zkušenostmi, osvojují si nové principy výchovy. Cena 500 Kč jednotlivec, 600 Kč pár. Hlídání dětí v nutných případech bude zajištěno. Kurs bude otevřen při minimálním počtu 7 účastníků. Můžete se již přihlašovat. Postní duchovní obnovu - v sobotu 14. března v Arše, vede P. Bonaventura Štivar Víkend pro matku a dceru dubna v Dřevohosticích. 6 Akce a aktivity v CPR Jitřenka v Hranicích ÚNOR 2015 Den Datum Čas Akce pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM Místo 17:00 Taneční podvečer pro ženy úterý :30 Modlitby manželek středa :00 Dopolední klub maminek s besedou Měst. knihovna čtvrtek :00 Beseda pro rodiče neděle :00 Na pořadu manželství pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM 17:00 Taneční podvečer pro ženy úterý :00 Odpolední klub rodičů s katechezí 17:00 Noční Trasa Manželů středa :00 Dopolední klub maminek s besedou Arboretum 17:00 Odpolední modlitby matek čtvrtek :00 Kurs efektivního rodičovství pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM 17:30 Setkání pro ženy úterý :00 Kavárnička s biblickými tanci středa :00 Dopolední klub maminek s besedou čtvrtek :00 Kurs efektivního rodičovství pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM 17:00 Taneční podvečer pro ženy úterý :00 Odpolední klub rodičů s katechezí středa :00 Dopolední klub maminek s besedou 17:00 Odpolední modlitby matek čtvrtek :00 Kurs efektivního rodičovství čtvrtek :30 Tvoření pro ženy Možnost poradenství v Olomouci: pastorálně-terapeutické poradenství (MUDr. Jitka Krausová), manželské a rodinné poradenství (Mgr. Vít Hušek, Th.D.), poradenství v obtížných životních situacích (Bc. Marcela Řezníčková), poradenství pro rodiče (Bc. Marcela Kořenková) Objednávky a informace na adrese: CPRŽ, Biskupské nám. 2, Olomouc, Tel.: , Rodinné poradenství psycholožka Mgr. Irena Smékalová - Kontaktní hodiny CPR Jitřenka- Po: 9 12, St: 9 12, po telefonické domluvě i odpoledne. Nabízíme: možnost pastoračních rozhovorů, základní rodinné a rodičovské poradenství, zprostředkování odborné pomoci. hlídání dětí pro maminky, které si potřebují nutně vyřídit své záležitosti. tel.:

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2013 ročník XXIII. Jak se postit dnes? Čtyřicetidenní postní dobu bychom neměli rozmělňovat pouze sbíráním

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

č. 1/14 ÚVODNÍ SLOVO K POSTNÍ DOBĚ

č. 1/14 ÚVODNÍ SLOVO K POSTNÍ DOBĚ Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich č. 1/14 XII. zastavení křížové cesty na Brádle ÚVODNÍ SLOVO K POSTNÍ DOBĚ Postní doba nás vybízí k obrácení navrácení na cestu Boží. Slyšíme na začátku doby postní,

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

VĚSTNÍK SVĚDECTVÍ PRAVDĚ ČÍSLO 4 DUBEN 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK SVĚDECTVÍ PRAVDĚ ČÍSLO 4 DUBEN 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 4 DUBEN 2014 VĚSTNÍK Připravujeme se oslavit Velikonoce. Budeme znovu naslouchat příběhu Ježíše z Nazareta, jeho věrnosti, poctivosti a statečnosti. Spolu s Ježíšem budeme prožívat pašije. V Jeruzalémě

Více

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník 3 březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník CÍRKEV JAKO PROSTOR OTEVŘENÉ A KLIDNÉ KONFRONTACE V pátek 14. února 2014 se setkal papež František soukromě s českými a moravskými

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském

Více

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 5 květen 2013 ročník XXIII. Mons. Pavel Posád se zdraví se Svatým otcem Františkem. Více o pouti katechetů najdete

Více

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sestry a bratři, vanutím Ducha Svatého a z iniciativy sester a bratří okolo P. Marie Sněžné máte v ruce farní

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více

A R N Í. Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!

A R N Í. Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě! F IN ORMACE A R N Í 11. 10. 2009 Ročník XVI., číslo 41 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více

Farnost jako rodina, farnost jako instituce

Farnost jako rodina, farnost jako instituce Číslo 2/2015 25. ledna Farnost jako rodina, farnost jako instituce K dyž vyslovíme slovo rodina, nejčastěji se nám vybaví obraz domova, obraz otce, matky, dětí a všeho, co člověk prožívá spolu se svými

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více