INFORMÁTOR. 1 únor 2015 ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV BIBLICKÉ HODINY POPELEČNÍ STŘEDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁTOR. 1 únor 2015 ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV BIBLICKÉ HODINY POPELEČNÍ STŘEDA"

Transkript

1 BIBLICKÉ HODINY Biblické hodiny se konají přibližně každou druhou sobotu po večerní mši svaté na faře v Hranicích. Termín příštího setkání: v 17:30 hodin. Ve Stříteži na faře se konají biblické hodiny ve čtvrtky 5.2. a v 19:00 hodin. POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově v 16:30 hodin a ve Stříteži v 18:00 hodin. ročník XVIII číslo 1 únor 2015 INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA KŘÍŽOVÉ CESTY Pobožnosti křížové cesty v době postní budou v kostele v Hranicích v pátek v 17:30 hodin a každou neděli před večerní mší svatou, to je v 17:55 hodin, v Jindřichově v pátek v 15:50 hodin a ve Stříteži v pátek a v neděli v 15:00 hodin. Zájemci o vedení pobožností, hlaste se v předstihu v sakristii. 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 1. svaté přijímání dětí v Hranicích bude letos v neděli při mši svaté v 10:00 hodin ve farním kostele. Příprava dětí bude probíhat každý čtvrtek na faře v 16:30 hodin. První setkání je ve čtvrtek v 16:30 hodin na faře. O jarních prázdninách příprava nebude. Předpokladem je, že děti chodily aspoň 2 a půl roku do náboženství, chodí v neděli na mši svatou a chtějí do náboženství chodit i v příštích letech. Je vhodné, aby děti na přípravu doprovázeli rodiče. Bude i několik setkání pro rodiče, první je v neděli v 16:30 hodin na faře v Hranicích. P. Jiří Doležel Uzávěrka příspěvků pro příští číslo je Příspěvky dodané po tomto datu nebudeme moci zveřejnit! Informátor hranické farnosti redakce B. Fliedrová, A. Král Příspěvky schránka u bočního vchodu kostela nebo Telefon na farní úřad v Hranicích: Internetová adresa farnosti a děkanátu Hranice: Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení příspěvků. Výtisky jsou neprodejné a slouží k vnitřní potřebě farnosti. Evangelium, proroctví, naděje. Zasvěcený život v církvi dnes. Oficiální logo, dílo malířky Carmely Boccasile, skrze symboly vyjadřuje základní hodnoty zasvěceného života. Dá se v něm rozpoznat neustálé působení Svatého Ducha, který po staletí rozmnožuje bohatství, plynoucí z praktikování evangelních rad prostřednictvím různých charismat, a tak stále novým způsobem zpřítomňuje Kristovo tajemství v církvi a ve světě, v čase i prostoru. V grafickém profilu holubice je možné rozpoznat arabské slovo pokoj: výzva k povolání zasvěceného života, aby byl příkladem univerzálního smíření v Kristu. Holubice nad vodami holubice jako působení Ducha svatého, pramene života a inspirátora kreativity. Voda s mozaikovými tvary poukazuje na komplexnost a harmonii lidských a kosmických prvků, které Duch oživuje dle tajemného obrazu Boha, aby vedly k hostujícímu a plodnému střetnutí, vedoucímu k novému stvoření. Tři hvězdy připomínají identitu zasvěceného života ve světě jako vyznání Trojice. Mnohostranný glóbus chce vyjádřit svět v jeho pestrosti lidí, kultur.

2 Nabídka akcí Římskokatolická farnost Hranice na Moravě si Vás dovoluje pozvat na XVII. FARNÍ PLES který se koná v sobotu 14. února 2015 v prostorách SOKOLOVNY v Hranicích Program: - zahájení v 19:30 hodin - otvírání plesu slavnostní polonézou - TOMBOLA - půlnoční překvapení Vstup pouze ve společenském oděvu! K tanci a poslechu hraje skupina FAŤAMORGÁNA. Vstupné dobrovolné! Pro zdárný průběh plesu uvítáme dobrovolníky z řad mužů jako pořadatelskou službu po dobu konání plesu. Hlaste se prosím na faře popř. v sakristii. Také budeme rádi za jakoukoliv cenu do tomboly, ať už se jedná o dar finanční, hmotný či jen drobnost. Dary noste prosím na faru do středy, nejpozději ve čtvrtek 12. února Zároveň prosíme ochotné ženy o napečení zákusků na ples. Doneste je, prosíme, na faru v pátek 13.února 2015 do 14 hodin, od 14 hodin můžete pomoci s balením. V sobotu 14.února 2015 od 9:00 hodin můžete přijít do sokolovny a zapojit se do výzdoby sálu, předsálí, balkonu i pódia. Děkujeme za Vaši ochotu a pomoc. 2 SBÍRKY PLÁNOVANÉ NA ROK 2015 Na Haléř sv. Petra 22. února 1. neděle postní Na Svatou zemi 4. dubna Bílá sobota Na kněžský seminář 5. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Na televizi Noe 26. dubna 4. neděle velikonoční Na církevní školy v diecézi 24. května Slavnost Seslání Ducha svatého Na misie 18. října Misijní neděle 29. v mezidobí Na Arcidiecézní charitu 15. listopadu 33. neděle v mezidobí Na potřeby farnosti 3. neděle v měsíci, pokud není jiná sbírka, v tom případě se překládá na 4. neděli Knihovnička BOŽÍ PŘÍTELKYNĚ aneb PŘÍBĚH O TEREZII Z AVILY Jan Dobraczynski NIČÍM SE NEZNEPOKUJ, NIČÍM SE NERMUŤ, VŠECHNO POMIJÍ, BŮH SE ALE NEMĚNÍ. TRPĚLIVOSTI DOSÁHNEŠ VŠEHO. MÁŠ-LI V SRDCI BOHA, NIC TI NECHYBÍ, JEHO LÁSKA STAČÍ. To jsou slova modlitby svaté Terezie z Avily. Právě o této velké Světici, Mystičce a Učitelce církve napsal knihu Jan Dobraczynski a věnoval ji Dcerám svaté Terezie, polským karmelitkám z Osvětimi, které obětovaly své životy jako dostiučinění za zlo v těchto místech spáchané. Kniha obsahuje čtyři na sebe navazující části. Díky mnoha dialogů se dobře čte. Má vysvětlující poznámky pod čarou na některých stranách. Z polského originálu přeložila Kateřina Cveklová. Knihu vydalo nakladatelství PAULÍNKY v loňském roce A nyní ocituji pár řádků ze strany 63: Přišel však den den jako mnohé jiné -, kdy náhle pocítila, že do ní vstoupily nějaké síly a donutily ji postavit se na nohy. V pokoji nikdo nebyl. Usedla na lůžku a nedůvěřivě spustila nohy dolů. Chodidly, na nichž po tři roky nestála, se dotkla podlahy. Narovnala se. Nesměle udělala první krok, potom druhý, třetí. Šla nejistě, ale mohla chodit. Otevřela dveře. Uviděly ji sestry, které byly právě na chodbě. Vykřikly, nevěřily vlastním očím. Kniha se brzy stane součástí farní knihovny v Hranicích! Vřele doporučuji. Marcela Brázdová 11

3 Postní almužna je prioritně zaměřena na rozvoj spolupráce mezi farností a Charitou. Na Popeleční středu, nebo 1. neděli postní si můžete z kostela odnést skládací papírovou krabičku, do které v průběhu postu můžete střádat peníze za požitky, které jste si v průběhu postní doby odřekli. Na Květnou neděli můžete pokladničky donést do kostela. Budeme Vám vděčni, když na spodní stranu papírové schránky napíšete jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít. Pokud víte ve svém okolí o někom, kdo by finanční pomoc potřeboval, neváhejte do pokladničky vložit na něj kontakt. Získané finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Proto ústředním posláním Postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi. Radka Andrýsková FILMOVÝ VEČER A. H. A. vás zve na FILMOVÝ VEČER, který se bude konat v sobotu dne 7. února 2015 v 16:15 hodin na faře v Drahotuších - film Občanský průkaz. Více na DUCHOVNÍ OBNOVA Ve dnech února 2015 se uskuteční Duchovní obnova v Táborovém středisku ARCHA v Rajnochovicích. Obnova je pro muže, ženy i manželské páry. Téma : SKUTEČNÁ DUCHOVNÍ PŘEMĚNA, KOMPLETÁCIA anebo jak milovat dokonaleji. Přihlášky : Josef Kundrát , Vladimír Haša PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTÍ V ROCE 2014 Hranice Střítež Jindřichov Sbírky Dary fyzických a práv. osob Nájemné Ostatní příjmy Dotace SZIF Příjmy celkem Zůstatek z minulého roku Bohoslužebné Režijní Opravy památek Opravy ostatní Odeslané sbírky Dary a charitativní výdaje Daň z nemovitostí Ostatní výdaje Výdaje celkem Zůstatek k Hodnoty jsou v tisících Kč zaokrouhleno. 10 VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ MODLITEB OTCŮ Milí otcové! Připravujeme VIII. Národní setkání Modliteb otců v ČR. Uskuteční se na Svatém Hostýně v poutním domě č. 3. Pokud chcete prožít víkend v společenství chlapů-otců a vzájemně se povzbudit přijďte. Přihlášky : Tel Vladimír Haša DIECEZNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES Rok 2015 se v českých a moravských diecézích ponese ve znamení Národního eucharistického kongresu. Prvním lednem začala půlroční příprava na celonárodní eucharistické setkání, které se uskuteční v Brně ve dnech Nemá se jednat jen o nějakou jednorázovou akci, ale jde o velkou příležitost obnovy víry v naši zemi prostřednictví obnovy vztahu k eucharistickému Kristu. Proto na úrovni farností bude probíhat několikaměsíční příprava, především prostřednictvím katechezí a adorací, jejímž účelem bude přibližovat se k Ježíši v Eucharistii. Na úrovni naši Olomoucké arcidiecéze se ve dnech uskuteční Diecézní eucharistický kongres. V pátek proběhne Diecézní eucharistický kongres dětí a mládeže. Před katechety a kněžími našich farností stojí velký úkol. A to nejenom svým nejmladším žákům vysvětlit, co to Eucharistie je, ale především je na ni dobře připravit a všem dalším přiblížit živého Krista při ADORACI v kostele. Bude to možné jen s pomocí Boží a rodičů. Ti hlavně musí jít svým dětem příkladem. Každý měsíc se probírá určité téma, které nás povede k hlubšímu vnímání Eucharistie. V lednu jsme se zamýšleli nad JEDNOTOU. Tento měsíc je tématem SPOLEČENSTVÍ. Témata SOLIDARITA a EVANGELIZACE jsou připravena na březen a duben. Téma P. MARIA přináleží květnu. A OBNOVA SLAVENÍ EUCHARISTIE bude vrcholit slavností Těla a Krve Páně v červnu. Za katechety našeho děkanátu Marcela Brázdová 3

4 NÁVŠTĚVA A KONCERT SBORU DATIO V neděli 15. února 2015 navštíví Hranice studenti blízké církevní školy v Odrách. Ze Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky České přijede sbor DATIO, který bude svým zpěvem doprovázet nedělní mše svaté v 8:30 a v 10:00 hodin. Po každé mši svaté přidají studenti 2 3 písně, se kterými se s návštěvníky bohoslužeb rozloučí. Ve 14:00 hodin pak Datio vystoupí na koncertě v Domově seniorů v Hranicích. Sbor DATIO působí při škole sv. Anežky České od roku 2003, vydal CD " a že víme, že líp je dát.", zakusil úspěchy také při opakovaných zahraničních vystoupeních v Rakousku a na Slovensku, na podzim letošního roku se chystá Estonska, vystupoval v Parlamentu ČR, i v mnoha dalších městech Moravy i Čech, několikrát také v Hranicích, je úspěšný v celé řadě soutěží. Největší ocenění z posledních let: Mezinárodní festival Svátky písní Olomouc : stříbrné pásmo, Hudební festival MUNDI CANTANT Olomouc, stříbrná medaile, Mezinárodní festival speváckých zborov Slovakia Cantat, Bratislava 2013: stříbrné pásmo, Hudební festival Středních pedagogických škol, Prachatice, 2014: 1. místo v kategorii sborů, zlatá medaile. Srdečně všechny zveme a těšíme se na společné setkání. STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České nabízí následující tradiční a zavedené čtyřleté maturitní obory: Pedagogické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální činnost a tříletý učební obor: Ošetřovatel. Všechny obory s výjimkou gymnaziálního Pedagogického lycea lze studovat i v dálkové formě. K dispozici je nový domov mládeže s kapacitou 70 lůžek. Pro odpolední aktivity je našim studentům k dispozici Středisko volného času, které nabízí bezplatně 23 kroužků (hudebních, sportovních, výtvarných, divadelních, jazykových, ) Škola i domov mládeže jsou bezbariérové. V minulém školním roce naši studenti i díky pomoci kroužků AJ a M ve středisku volného času 100% uspěli u státních maturitních zkoušek. Škola také nabízí rekvalifikační kurzy: Ošetřovatel a Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky. Naše škola je jediná církevní pedagogická škola v Biskupství ostravsko-opavském i v Arcibiskupství olomouckém. 4 Pavla Hostašová, ředitelka školy Hranice Kč HRANICKO Kč Drahotuše Kč HUSTOPEČSKO Kč Ústí Kč Bělotín Kč Velká Kč Černotín Kč Lhotka Kč Dolní Těšice Kč Slavíč Kč Horní Těšice Kč Hrabůvka Kč Jindřichov Kč Milenov Kč Kunčice Kč Klokočí Kč Olšovec Kč Radíkov Kč Opatovice Kč Středolesí Kč Paršovice Kč CELKEM Kč Partutovice Kč Hustopeče nad Bečvou Kč Potštát Kč Milotice nad Bečvou Kč Rakov Kč Špičky Kč Skalička Kč Hranické Loučky Kč Střítež nad Ludinou Kč Poruba Kč Zámrsky Kč Vysoká Kč CELKEM Kč Heřmanice Kč Dub Kč CELKEM Kč Celková částka, kterou se nám v Charitě Hranice podařilo vykoledovat, je Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! JE POSTNÍ ALMUŽNA POKRAČOVÁNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY? Postní almužna je návratem církve ke starobylé postní tradici. Postní doba vždy byla spojena s modlitbou, postem a almužnou jako darem pro potřebné. Postní almužnu organizuje Charita ČR z pověření České bisk. konference, jako pastorační aktivitu - dobrovolnou duch. formaci věřících, kterou jim Charita ve farnostech nabízí. Tříkrálová sbírka je veřejná sbírka, jejíž cílem je oslovit širokou veřejnost. Malí i velcí koledníci přinášejí radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět a nabízejí možnost šířit tuto lásku dál - prostřednictvím účinné pomoci lidem, kteří si sami pomoci nemohou. Sbírka umožňuje mnoha lidem podílet se na pomoci trpícím bližním a na rozvoji charitního díla. 9

5 Poděkování PODĚKOVÁNÍ KRÁLŮM Velmi děkuji děvčatům, která se mnou chodila při Tříkrálové sbírce. Dík patří Lucince, Renečce, Rozárce, oběma Katkám, Leontýnce, Aničce, Adélce. Velké poděkování patří Elišce, která šla se mou do Betléma 6 dní. Také děkuji Dáši Kubátové za pěkné zázemí. Alois Majer CHARITA NA PLOVÁRNĚ S TŘÍKRÁLOVÝMI KOLEDNÍKY Jako malé poděkování všem koledujícím připravujeme setkání na Plovárně Hranice. V sobotu ráno ve dnech a také jsou od 7:30 hodin do 8:45 hodin všichni koledníčci a vedoucí skupinek zváni ke společnému sportování. Budou nám k dispozici všechny vodní atrakce Plovárny Hranice. S menšími dětmi, které potřebují v bazénu dozor, musí přijít vedoucí skupinky případně jeden z rodičů. Vstupné 10 Kč / osobu. Těšíme se na Vás! VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V CHARITĚ HRANICE Charita Hranice děkuje všem, díky kterým byl letošní výtěžek tříkrálové sbírky opět rekordní. Děkujeme všem, kteří byli ochotni vzít na sebe zodpovědnost vedoucího skupinky. Děkujeme také odvážným a vytrvalým malým i velkým koledníčkům a jejich rodičům, za vstřícnost a trpělivost, kterou v průběhu sbírky projevili. Stejně jako v loňském roce jsme byli rádi, že se v hojném počtu koledování zúčastnily děti z farnosti a řady hranických koledníků opět posílili špičkoví koledníci ze Špiček, se kterými jste se mohli setkat na Struhlovsku, Cementářském sídlišti nebo na Skleném kopci. Vzhledem k poměrně velkému počtu dveří, které před koledníčky zůstaly zavřené, Ti z Vás, kteří naše vyslance potřebných přijali, byli opravdu mimořádně štědří. Velmi pěkně děkujeme všem dárcům, kteří do pokladniček našich králů přispěli. Ve městě Hranicích se nám díky Vaší štědrosti podařilo vykoledovat Kč (v loňském roce to bylo 160 tisíc korun). V Ústí to bylo Kč (vloni Kč), ve Stříteži nad Ludinou Kč (vloni Kč) a v Jindřichově Kč (vloni Kč). Velmi si Vaší štědrosti vážíme a cítíme ji jako projev Vaší důvěry. 8 SNĚŽENKY 2015 Táborové středisko Archa v Rajnochovicích zve děti od 8 do 15 let na křesťanské jarní prázdninové pobyty SNĚŽENKY PETR PAN. Termín: Sněženky 3 Cena: 800,- Kč Informace a přihlášky: Kontakt: T.S.Archa, Košovy 196, Rajnochovice, tel: , Sněženky jsou jarní (několik termínů dle okresů) tábory s křesťanským zaměřením. Připravuje je táborové středisko Archa Rajnochovice ve spolupráci s arcidiecézním centrem života mládeže v Rajnochovicích v týdnech jarních prázdnin od pondělního odpoledne do pátečního poledne. Děti mohou prožít pohádkově laděné dobrodružství plné her venku i vevnitř a aktivit zaměřených na všestranný rozvoj. Duchovní program připravuje kněz, který je přítomen během celého týdne. Příspěvky z proběhlých akcí VÍKEND PRO ŽENY NA HOSTÝNĚ Kdo tam někdy byl, potvrdí přátelskou atmosféru, zajímavé přednášky z oblasti manželství a rodičovství, po kterých následuje zamyšlení v malých skupinkách, a také Boží blízkost na tomto posvátném místě. To vidím jako hlavní důvody, proč se v pátek odpoledne 16.ledna 2015 asi 50 manželek, maminek či babiček sjelo na Hostýn na Víkend pro ženy, který pořádá Centrum pro rodinu Jitřenka. Obětavé lektorky z ostravského Centra pro rodinu Gita Vyleťalová a Maria Fridrichová věnovaly svůj volný víkend pro nás a tak jsme se zamýšlely nad biblickou Sárou, manželskou intimitou, životem s našimi mládežníky a zkusily si plánovat svůj čas. Není tu prostor jen pro modlitbu, ale nechybí ani čas na procházku či odpočinek. Můžeme si něco pěkného vytvořit nebo si vybrat jinou nabídku večerního programu. Také je důležité poznamenat, že celý program je dobrovolný a je tedy možné po domluvě přijet jen na část. Velký dík patří kněžím, kteří za námi dojeli, aby nám sloužili svátostí smíření nebo duchovním rozhovorem. A náš dík i obdiv si zaslouží také ty z nás, které neváhaly si ráno přivstat a nachystat pro všechny snídani. Jana Doležalová 5

6 Informace Centra pro rodinu Jitřenka NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ. Šťastně až do smrti? Není to jen pohádka? Jak mít vztah, který vydrží.. je motto letošní celonárodní kampaně na podporu manželství. I my jsme pro Vás připravili dvě akce, na které Vás srdečně zveme: NA POŘADU MANŽELSTVÍ. V neděli 8. února od 15 hodin bude probíhat na faře setkání s manželi Ivou a Janem Zajíčkovými z Ostravy. Jan Zajíček je ředitel Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. S manželkou Ivou mimo jiné moderují pořad TV Noe Na pořadu rodina, U nás v roli hostů budou odpovídat na naše zvídavé otázky, co jim pomáhá, aby ve svém manželství nejen vydrželi, ale aby jim bylo spolu dobře. Noční Trasa Manželů proběhne v úterý 10.února. Od 16 hodin můžete nechat své děti na faře, kde budou mít katechezi a bude o ně postaráno Mezi 17 do 18 hodinou bude start této cesty u bočního vchodu do Arboreta za lesnickou školou.. Čekají Vás drobné úkoly a hlavně čas jen pro Vás dva. Baterku a deku sebou. Televizní program Na pořadu rodina můžete sledovat 1x za měsíc na TV NOE, premiéra v úterý, dále běží reprízy. Nejbližší, a to už 17. díl má téma Ve zdraví i v nemoci, repríza 3.2. a 6.2. Starší díly najdete v archívu TV Noe. CO JSME PROŽILI? Víkend pro ženy na Sv. Hostýně (dojmy z tohoto víkendu naleznete na str. 5) Dětský karneval: tentokrát se v Domečku na Galašově ulici sešlo 21 rodin, téměř 40 dětí a jejich rodiče. O hudbu se postaral DJ Juraj, o výborné občerstvení maminky. Všem díky. PRAVIDELNÉ PROGRAMY: Klub maminek pondělí s MM a středa s besedou pro maminky!4. 3. klub nebude!! Odpolední klub rodičů s katechezí pro dětí Odpolední modlitby matek každou lichou středu od 17 hodin na faře Večer pro manželství - v únoru nebude (místo toho jsou akce k NTM) Tvoření: ve čtvrtek Biblické tance v úterý Taneční podvečer každé pondělí od 17 hodin ZVEME VÁS NA: Přednášku pro rodiče - Proč děti zlobí - ve čtvrtek od 17 hodin v Městské knihovně, přednáší Bc. Marcela Kořenková z Olomouce, lektorka KER Kurs efektivního rodičovství - od 12. února do 16. dubna každý čtvrtek mimo a 2.4. vždy od 17 do 19 hodin. Na kursu se rodiče učí porozumět chování svých dětí, sdílejí se navzájem se svými zkušenostmi, osvojují si nové principy výchovy. Cena 500 Kč jednotlivec, 600 Kč pár. Hlídání dětí v nutných případech bude zajištěno. Kurs bude otevřen při minimálním počtu 7 účastníků. Můžete se již přihlašovat. Postní duchovní obnovu - v sobotu 14. března v Arše, vede P. Bonaventura Štivar Víkend pro matku a dceru dubna v Dřevohosticích. 6 Akce a aktivity v CPR Jitřenka v Hranicích ÚNOR 2015 Den Datum Čas Akce pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM Místo 17:00 Taneční podvečer pro ženy úterý :30 Modlitby manželek středa :00 Dopolední klub maminek s besedou Měst. knihovna čtvrtek :00 Beseda pro rodiče neděle :00 Na pořadu manželství pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM 17:00 Taneční podvečer pro ženy úterý :00 Odpolední klub rodičů s katechezí 17:00 Noční Trasa Manželů středa :00 Dopolední klub maminek s besedou Arboretum 17:00 Odpolední modlitby matek čtvrtek :00 Kurs efektivního rodičovství pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM 17:30 Setkání pro ženy úterý :00 Kavárnička s biblickými tanci středa :00 Dopolední klub maminek s besedou čtvrtek :00 Kurs efektivního rodičovství pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM 17:00 Taneční podvečer pro ženy úterý :00 Odpolední klub rodičů s katechezí středa :00 Dopolední klub maminek s besedou 17:00 Odpolední modlitby matek čtvrtek :00 Kurs efektivního rodičovství čtvrtek :30 Tvoření pro ženy Možnost poradenství v Olomouci: pastorálně-terapeutické poradenství (MUDr. Jitka Krausová), manželské a rodinné poradenství (Mgr. Vít Hušek, Th.D.), poradenství v obtížných životních situacích (Bc. Marcela Řezníčková), poradenství pro rodiče (Bc. Marcela Kořenková) Objednávky a informace na adrese: CPRŽ, Biskupské nám. 2, Olomouc, Tel.: , Rodinné poradenství psycholožka Mgr. Irena Smékalová - Kontaktní hodiny CPR Jitřenka- Po: 9 12, St: 9 12, po telefonické domluvě i odpoledne. Nabízíme: možnost pastoračních rozhovorů, základní rodinné a rodičovské poradenství, zprostředkování odborné pomoci. hlídání dětí pro maminky, které si potřebují nutně vyřídit své záležitosti. tel.:

INFORMÁTOR. 1 leden 2014 FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV

INFORMÁTOR. 1 leden 2014 FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV WEBOVÉ STRÁNKY ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO Na těchto stránkách máte možnost přečíst si pastýřské listy, termíny poutí, reflexe církevních událostí a další důležité informace: www.ado.cz POPELEČNÍ STŘEDA

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 2 březen 2011

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 2 březen 2011 INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 2 březen 2011 Snažme se každý říci, čím se chci Kristu přiblížit, abych na něj mohl více spoléhat a mít v duši pokoj,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce Vedoucí oddělení kurátorka mládeže Bc. Martina Škapová obvod HRANICE: Bezručova Galašova Hálkova Husitská Hviezdoslavova Jiřího z Poděbrad K. Světlé Kollárova Kpt. Jaroše Kramolišova Máchova Nádražní Na

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2008 1. Úvod, cíl programu Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L.,JINDŘICHOV

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L.,JINDŘICHOV INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L.,JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 7 listopad 2011 ZPĚV K POCTĚ SV. JANA KŘTITELE Verše: Mons. Josef Hrdlička Hudba: Vítězslav Tugendlieb Svatý předchůdce

Více

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 3 duben 2011

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 3 duben 2011 INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 3 duben 2011 Požehnej Bože tyto ratolesti a požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem Kristem a jednou ať s

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2009

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2009 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2009 4 Ve své rodině si nejvíc vážím toho, že je nás hodně a držíme pospolu. Říká se: Čím víc se směješ,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Ing. Vladimír Zemek Jiří ŠKop Bc. Alena Macháčková

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Ing. Vladimír Zemek Jiří ŠKop Bc. Alena Macháčková MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 22 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Jiří ŠKop Bc. Alena

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Co znamená sociálně-právní ochrana dětí? Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO

GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2015 Obsah 1. Úvod, cíl programu... 3 2. Oblasti podpory... 3 3. Vhodní žadatelé o přidělení příspěvku... 3 4. Územní vymezení... 4 5. Financování příspěvků...

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV KŘÍŽOVÉ CESTY Pobožnosti křížové cesty v době postní budou v kostele v Hranicích každý pátek v 17:30 hodin a každou neděli před večerní mší svatou, to je v 17:55 hodin, v Jindřichově v pátek v 15:50 hodin

Více

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého 2008/09 červen Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého è. 6 Obsah: Úvodník 1 Výuka náboženství a systematická katecheze dětí ve školním roce 2009/2010 2-3 Uzavření školního

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56

ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56 ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56 NA ÚVOD POSTNÍ DOBA PROČ SE TRÁPIT? Tak už je to tu zase. Postní doba se svým půstem a odříkáním. Nemohlo to ještě chvíli počkat? Co vlastně může člověka

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2009 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje 2. Kontaktní údaje 3. Členská základna 4. Rada jednoty/župy 5. Odborné rady 6. Činnost 7. Přílohy a. Rozvaha b.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

A N I M A I U V E N T U T I S

A N I M A I U V E N T U T I S V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 3 A N I M A I U V E N T U T I S o b č a n s k é s d r u ž e n í p r o p r á c i s d ě t m i a m l á d e ž í Ú V O D N Í S L O V O S radostí vám předkládáme tuto výroční

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Pomůžeme vám upevnit vaše nejdůležitější vztahy, oznamuje do světa náš web. A přestože jsme nové sdružení, které má za sebou teprve

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

ÚNOR 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

ÚNOR 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM ÚNOR 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Existuje?............. 02 Rosteme v poznání............ 03 Ohlédnutí za rokem 2010.......... 04 Pohled dopředu.......... 08 Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou...

Více