INFORMÁTOR. 1 únor 2015 ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV BIBLICKÉ HODINY POPELEČNÍ STŘEDA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁTOR. 1 únor 2015 ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV BIBLICKÉ HODINY POPELEČNÍ STŘEDA"

Transkript

1 BIBLICKÉ HODINY Biblické hodiny se konají přibližně každou druhou sobotu po večerní mši svaté na faře v Hranicích. Termín příštího setkání: v 17:30 hodin. Ve Stříteži na faře se konají biblické hodiny ve čtvrtky 5.2. a v 19:00 hodin. POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově v 16:30 hodin a ve Stříteži v 18:00 hodin. ročník XVIII číslo 1 únor 2015 INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA KŘÍŽOVÉ CESTY Pobožnosti křížové cesty v době postní budou v kostele v Hranicích v pátek v 17:30 hodin a každou neděli před večerní mší svatou, to je v 17:55 hodin, v Jindřichově v pátek v 15:50 hodin a ve Stříteži v pátek a v neděli v 15:00 hodin. Zájemci o vedení pobožností, hlaste se v předstihu v sakristii. 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 1. svaté přijímání dětí v Hranicích bude letos v neděli při mši svaté v 10:00 hodin ve farním kostele. Příprava dětí bude probíhat každý čtvrtek na faře v 16:30 hodin. První setkání je ve čtvrtek v 16:30 hodin na faře. O jarních prázdninách příprava nebude. Předpokladem je, že děti chodily aspoň 2 a půl roku do náboženství, chodí v neděli na mši svatou a chtějí do náboženství chodit i v příštích letech. Je vhodné, aby děti na přípravu doprovázeli rodiče. Bude i několik setkání pro rodiče, první je v neděli v 16:30 hodin na faře v Hranicích. P. Jiří Doležel Uzávěrka příspěvků pro příští číslo je Příspěvky dodané po tomto datu nebudeme moci zveřejnit! Informátor hranické farnosti redakce B. Fliedrová, A. Král Příspěvky schránka u bočního vchodu kostela nebo Telefon na farní úřad v Hranicích: Internetová adresa farnosti a děkanátu Hranice: Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení příspěvků. Výtisky jsou neprodejné a slouží k vnitřní potřebě farnosti. Evangelium, proroctví, naděje. Zasvěcený život v církvi dnes. Oficiální logo, dílo malířky Carmely Boccasile, skrze symboly vyjadřuje základní hodnoty zasvěceného života. Dá se v něm rozpoznat neustálé působení Svatého Ducha, který po staletí rozmnožuje bohatství, plynoucí z praktikování evangelních rad prostřednictvím různých charismat, a tak stále novým způsobem zpřítomňuje Kristovo tajemství v církvi a ve světě, v čase i prostoru. V grafickém profilu holubice je možné rozpoznat arabské slovo pokoj: výzva k povolání zasvěceného života, aby byl příkladem univerzálního smíření v Kristu. Holubice nad vodami holubice jako působení Ducha svatého, pramene života a inspirátora kreativity. Voda s mozaikovými tvary poukazuje na komplexnost a harmonii lidských a kosmických prvků, které Duch oživuje dle tajemného obrazu Boha, aby vedly k hostujícímu a plodnému střetnutí, vedoucímu k novému stvoření. Tři hvězdy připomínají identitu zasvěceného života ve světě jako vyznání Trojice. Mnohostranný glóbus chce vyjádřit svět v jeho pestrosti lidí, kultur.

2 Nabídka akcí Římskokatolická farnost Hranice na Moravě si Vás dovoluje pozvat na XVII. FARNÍ PLES který se koná v sobotu 14. února 2015 v prostorách SOKOLOVNY v Hranicích Program: - zahájení v 19:30 hodin - otvírání plesu slavnostní polonézou - TOMBOLA - půlnoční překvapení Vstup pouze ve společenském oděvu! K tanci a poslechu hraje skupina FAŤAMORGÁNA. Vstupné dobrovolné! Pro zdárný průběh plesu uvítáme dobrovolníky z řad mužů jako pořadatelskou službu po dobu konání plesu. Hlaste se prosím na faře popř. v sakristii. Také budeme rádi za jakoukoliv cenu do tomboly, ať už se jedná o dar finanční, hmotný či jen drobnost. Dary noste prosím na faru do středy, nejpozději ve čtvrtek 12. února Zároveň prosíme ochotné ženy o napečení zákusků na ples. Doneste je, prosíme, na faru v pátek 13.února 2015 do 14 hodin, od 14 hodin můžete pomoci s balením. V sobotu 14.února 2015 od 9:00 hodin můžete přijít do sokolovny a zapojit se do výzdoby sálu, předsálí, balkonu i pódia. Děkujeme za Vaši ochotu a pomoc. 2 SBÍRKY PLÁNOVANÉ NA ROK 2015 Na Haléř sv. Petra 22. února 1. neděle postní Na Svatou zemi 4. dubna Bílá sobota Na kněžský seminář 5. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Na televizi Noe 26. dubna 4. neděle velikonoční Na církevní školy v diecézi 24. května Slavnost Seslání Ducha svatého Na misie 18. října Misijní neděle 29. v mezidobí Na Arcidiecézní charitu 15. listopadu 33. neděle v mezidobí Na potřeby farnosti 3. neděle v měsíci, pokud není jiná sbírka, v tom případě se překládá na 4. neděli Knihovnička BOŽÍ PŘÍTELKYNĚ aneb PŘÍBĚH O TEREZII Z AVILY Jan Dobraczynski NIČÍM SE NEZNEPOKUJ, NIČÍM SE NERMUŤ, VŠECHNO POMIJÍ, BŮH SE ALE NEMĚNÍ. TRPĚLIVOSTI DOSÁHNEŠ VŠEHO. MÁŠ-LI V SRDCI BOHA, NIC TI NECHYBÍ, JEHO LÁSKA STAČÍ. To jsou slova modlitby svaté Terezie z Avily. Právě o této velké Světici, Mystičce a Učitelce církve napsal knihu Jan Dobraczynski a věnoval ji Dcerám svaté Terezie, polským karmelitkám z Osvětimi, které obětovaly své životy jako dostiučinění za zlo v těchto místech spáchané. Kniha obsahuje čtyři na sebe navazující části. Díky mnoha dialogů se dobře čte. Má vysvětlující poznámky pod čarou na některých stranách. Z polského originálu přeložila Kateřina Cveklová. Knihu vydalo nakladatelství PAULÍNKY v loňském roce A nyní ocituji pár řádků ze strany 63: Přišel však den den jako mnohé jiné -, kdy náhle pocítila, že do ní vstoupily nějaké síly a donutily ji postavit se na nohy. V pokoji nikdo nebyl. Usedla na lůžku a nedůvěřivě spustila nohy dolů. Chodidly, na nichž po tři roky nestála, se dotkla podlahy. Narovnala se. Nesměle udělala první krok, potom druhý, třetí. Šla nejistě, ale mohla chodit. Otevřela dveře. Uviděly ji sestry, které byly právě na chodbě. Vykřikly, nevěřily vlastním očím. Kniha se brzy stane součástí farní knihovny v Hranicích! Vřele doporučuji. Marcela Brázdová 11

3 Postní almužna je prioritně zaměřena na rozvoj spolupráce mezi farností a Charitou. Na Popeleční středu, nebo 1. neděli postní si můžete z kostela odnést skládací papírovou krabičku, do které v průběhu postu můžete střádat peníze za požitky, které jste si v průběhu postní doby odřekli. Na Květnou neděli můžete pokladničky donést do kostela. Budeme Vám vděčni, když na spodní stranu papírové schránky napíšete jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít. Pokud víte ve svém okolí o někom, kdo by finanční pomoc potřeboval, neváhejte do pokladničky vložit na něj kontakt. Získané finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Proto ústředním posláním Postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi. Radka Andrýsková FILMOVÝ VEČER A. H. A. vás zve na FILMOVÝ VEČER, který se bude konat v sobotu dne 7. února 2015 v 16:15 hodin na faře v Drahotuších - film Občanský průkaz. Více na DUCHOVNÍ OBNOVA Ve dnech února 2015 se uskuteční Duchovní obnova v Táborovém středisku ARCHA v Rajnochovicích. Obnova je pro muže, ženy i manželské páry. Téma : SKUTEČNÁ DUCHOVNÍ PŘEMĚNA, KOMPLETÁCIA anebo jak milovat dokonaleji. Přihlášky : Josef Kundrát , Vladimír Haša PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTÍ V ROCE 2014 Hranice Střítež Jindřichov Sbírky Dary fyzických a práv. osob Nájemné Ostatní příjmy Dotace SZIF Příjmy celkem Zůstatek z minulého roku Bohoslužebné Režijní Opravy památek Opravy ostatní Odeslané sbírky Dary a charitativní výdaje Daň z nemovitostí Ostatní výdaje Výdaje celkem Zůstatek k Hodnoty jsou v tisících Kč zaokrouhleno. 10 VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ MODLITEB OTCŮ Milí otcové! Připravujeme VIII. Národní setkání Modliteb otců v ČR. Uskuteční se na Svatém Hostýně v poutním domě č. 3. Pokud chcete prožít víkend v společenství chlapů-otců a vzájemně se povzbudit přijďte. Přihlášky : Tel Vladimír Haša DIECEZNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES Rok 2015 se v českých a moravských diecézích ponese ve znamení Národního eucharistického kongresu. Prvním lednem začala půlroční příprava na celonárodní eucharistické setkání, které se uskuteční v Brně ve dnech Nemá se jednat jen o nějakou jednorázovou akci, ale jde o velkou příležitost obnovy víry v naši zemi prostřednictví obnovy vztahu k eucharistickému Kristu. Proto na úrovni farností bude probíhat několikaměsíční příprava, především prostřednictvím katechezí a adorací, jejímž účelem bude přibližovat se k Ježíši v Eucharistii. Na úrovni naši Olomoucké arcidiecéze se ve dnech uskuteční Diecézní eucharistický kongres. V pátek proběhne Diecézní eucharistický kongres dětí a mládeže. Před katechety a kněžími našich farností stojí velký úkol. A to nejenom svým nejmladším žákům vysvětlit, co to Eucharistie je, ale především je na ni dobře připravit a všem dalším přiblížit živého Krista při ADORACI v kostele. Bude to možné jen s pomocí Boží a rodičů. Ti hlavně musí jít svým dětem příkladem. Každý měsíc se probírá určité téma, které nás povede k hlubšímu vnímání Eucharistie. V lednu jsme se zamýšleli nad JEDNOTOU. Tento měsíc je tématem SPOLEČENSTVÍ. Témata SOLIDARITA a EVANGELIZACE jsou připravena na březen a duben. Téma P. MARIA přináleží květnu. A OBNOVA SLAVENÍ EUCHARISTIE bude vrcholit slavností Těla a Krve Páně v červnu. Za katechety našeho děkanátu Marcela Brázdová 3

4 NÁVŠTĚVA A KONCERT SBORU DATIO V neděli 15. února 2015 navštíví Hranice studenti blízké církevní školy v Odrách. Ze Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky České přijede sbor DATIO, který bude svým zpěvem doprovázet nedělní mše svaté v 8:30 a v 10:00 hodin. Po každé mši svaté přidají studenti 2 3 písně, se kterými se s návštěvníky bohoslužeb rozloučí. Ve 14:00 hodin pak Datio vystoupí na koncertě v Domově seniorů v Hranicích. Sbor DATIO působí při škole sv. Anežky České od roku 2003, vydal CD " a že víme, že líp je dát.", zakusil úspěchy také při opakovaných zahraničních vystoupeních v Rakousku a na Slovensku, na podzim letošního roku se chystá Estonska, vystupoval v Parlamentu ČR, i v mnoha dalších městech Moravy i Čech, několikrát také v Hranicích, je úspěšný v celé řadě soutěží. Největší ocenění z posledních let: Mezinárodní festival Svátky písní Olomouc : stříbrné pásmo, Hudební festival MUNDI CANTANT Olomouc, stříbrná medaile, Mezinárodní festival speváckých zborov Slovakia Cantat, Bratislava 2013: stříbrné pásmo, Hudební festival Středních pedagogických škol, Prachatice, 2014: 1. místo v kategorii sborů, zlatá medaile. Srdečně všechny zveme a těšíme se na společné setkání. STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České nabízí následující tradiční a zavedené čtyřleté maturitní obory: Pedagogické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální činnost a tříletý učební obor: Ošetřovatel. Všechny obory s výjimkou gymnaziálního Pedagogického lycea lze studovat i v dálkové formě. K dispozici je nový domov mládeže s kapacitou 70 lůžek. Pro odpolední aktivity je našim studentům k dispozici Středisko volného času, které nabízí bezplatně 23 kroužků (hudebních, sportovních, výtvarných, divadelních, jazykových, ) Škola i domov mládeže jsou bezbariérové. V minulém školním roce naši studenti i díky pomoci kroužků AJ a M ve středisku volného času 100% uspěli u státních maturitních zkoušek. Škola také nabízí rekvalifikační kurzy: Ošetřovatel a Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky. Naše škola je jediná církevní pedagogická škola v Biskupství ostravsko-opavském i v Arcibiskupství olomouckém. 4 Pavla Hostašová, ředitelka školy Hranice Kč HRANICKO Kč Drahotuše Kč HUSTOPEČSKO Kč Ústí Kč Bělotín Kč Velká Kč Černotín Kč Lhotka Kč Dolní Těšice Kč Slavíč Kč Horní Těšice Kč Hrabůvka Kč Jindřichov Kč Milenov Kč Kunčice Kč Klokočí Kč Olšovec Kč Radíkov Kč Opatovice Kč Středolesí Kč Paršovice Kč CELKEM Kč Partutovice Kč Hustopeče nad Bečvou Kč Potštát Kč Milotice nad Bečvou Kč Rakov Kč Špičky Kč Skalička Kč Hranické Loučky Kč Střítež nad Ludinou Kč Poruba Kč Zámrsky Kč Vysoká Kč CELKEM Kč Heřmanice Kč Dub Kč CELKEM Kč Celková částka, kterou se nám v Charitě Hranice podařilo vykoledovat, je Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! JE POSTNÍ ALMUŽNA POKRAČOVÁNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY? Postní almužna je návratem církve ke starobylé postní tradici. Postní doba vždy byla spojena s modlitbou, postem a almužnou jako darem pro potřebné. Postní almužnu organizuje Charita ČR z pověření České bisk. konference, jako pastorační aktivitu - dobrovolnou duch. formaci věřících, kterou jim Charita ve farnostech nabízí. Tříkrálová sbírka je veřejná sbírka, jejíž cílem je oslovit širokou veřejnost. Malí i velcí koledníci přinášejí radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět a nabízejí možnost šířit tuto lásku dál - prostřednictvím účinné pomoci lidem, kteří si sami pomoci nemohou. Sbírka umožňuje mnoha lidem podílet se na pomoci trpícím bližním a na rozvoji charitního díla. 9

5 Poděkování PODĚKOVÁNÍ KRÁLŮM Velmi děkuji děvčatům, která se mnou chodila při Tříkrálové sbírce. Dík patří Lucince, Renečce, Rozárce, oběma Katkám, Leontýnce, Aničce, Adélce. Velké poděkování patří Elišce, která šla se mou do Betléma 6 dní. Také děkuji Dáši Kubátové za pěkné zázemí. Alois Majer CHARITA NA PLOVÁRNĚ S TŘÍKRÁLOVÝMI KOLEDNÍKY Jako malé poděkování všem koledujícím připravujeme setkání na Plovárně Hranice. V sobotu ráno ve dnech a také jsou od 7:30 hodin do 8:45 hodin všichni koledníčci a vedoucí skupinek zváni ke společnému sportování. Budou nám k dispozici všechny vodní atrakce Plovárny Hranice. S menšími dětmi, které potřebují v bazénu dozor, musí přijít vedoucí skupinky případně jeden z rodičů. Vstupné 10 Kč / osobu. Těšíme se na Vás! VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V CHARITĚ HRANICE Charita Hranice děkuje všem, díky kterým byl letošní výtěžek tříkrálové sbírky opět rekordní. Děkujeme všem, kteří byli ochotni vzít na sebe zodpovědnost vedoucího skupinky. Děkujeme také odvážným a vytrvalým malým i velkým koledníčkům a jejich rodičům, za vstřícnost a trpělivost, kterou v průběhu sbírky projevili. Stejně jako v loňském roce jsme byli rádi, že se v hojném počtu koledování zúčastnily děti z farnosti a řady hranických koledníků opět posílili špičkoví koledníci ze Špiček, se kterými jste se mohli setkat na Struhlovsku, Cementářském sídlišti nebo na Skleném kopci. Vzhledem k poměrně velkému počtu dveří, které před koledníčky zůstaly zavřené, Ti z Vás, kteří naše vyslance potřebných přijali, byli opravdu mimořádně štědří. Velmi pěkně děkujeme všem dárcům, kteří do pokladniček našich králů přispěli. Ve městě Hranicích se nám díky Vaší štědrosti podařilo vykoledovat Kč (v loňském roce to bylo 160 tisíc korun). V Ústí to bylo Kč (vloni Kč), ve Stříteži nad Ludinou Kč (vloni Kč) a v Jindřichově Kč (vloni Kč). Velmi si Vaší štědrosti vážíme a cítíme ji jako projev Vaší důvěry. 8 SNĚŽENKY 2015 Táborové středisko Archa v Rajnochovicích zve děti od 8 do 15 let na křesťanské jarní prázdninové pobyty SNĚŽENKY PETR PAN. Termín: Sněženky 3 Cena: 800,- Kč Informace a přihlášky: Kontakt: T.S.Archa, Košovy 196, Rajnochovice, tel: , Sněženky jsou jarní (několik termínů dle okresů) tábory s křesťanským zaměřením. Připravuje je táborové středisko Archa Rajnochovice ve spolupráci s arcidiecézním centrem života mládeže v Rajnochovicích v týdnech jarních prázdnin od pondělního odpoledne do pátečního poledne. Děti mohou prožít pohádkově laděné dobrodružství plné her venku i vevnitř a aktivit zaměřených na všestranný rozvoj. Duchovní program připravuje kněz, který je přítomen během celého týdne. Příspěvky z proběhlých akcí VÍKEND PRO ŽENY NA HOSTÝNĚ Kdo tam někdy byl, potvrdí přátelskou atmosféru, zajímavé přednášky z oblasti manželství a rodičovství, po kterých následuje zamyšlení v malých skupinkách, a také Boží blízkost na tomto posvátném místě. To vidím jako hlavní důvody, proč se v pátek odpoledne 16.ledna 2015 asi 50 manželek, maminek či babiček sjelo na Hostýn na Víkend pro ženy, který pořádá Centrum pro rodinu Jitřenka. Obětavé lektorky z ostravského Centra pro rodinu Gita Vyleťalová a Maria Fridrichová věnovaly svůj volný víkend pro nás a tak jsme se zamýšlely nad biblickou Sárou, manželskou intimitou, životem s našimi mládežníky a zkusily si plánovat svůj čas. Není tu prostor jen pro modlitbu, ale nechybí ani čas na procházku či odpočinek. Můžeme si něco pěkného vytvořit nebo si vybrat jinou nabídku večerního programu. Také je důležité poznamenat, že celý program je dobrovolný a je tedy možné po domluvě přijet jen na část. Velký dík patří kněžím, kteří za námi dojeli, aby nám sloužili svátostí smíření nebo duchovním rozhovorem. A náš dík i obdiv si zaslouží také ty z nás, které neváhaly si ráno přivstat a nachystat pro všechny snídani. Jana Doležalová 5

6 Informace Centra pro rodinu Jitřenka NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ. Šťastně až do smrti? Není to jen pohádka? Jak mít vztah, který vydrží.. je motto letošní celonárodní kampaně na podporu manželství. I my jsme pro Vás připravili dvě akce, na které Vás srdečně zveme: NA POŘADU MANŽELSTVÍ. V neděli 8. února od 15 hodin bude probíhat na faře setkání s manželi Ivou a Janem Zajíčkovými z Ostravy. Jan Zajíček je ředitel Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. S manželkou Ivou mimo jiné moderují pořad TV Noe Na pořadu rodina, U nás v roli hostů budou odpovídat na naše zvídavé otázky, co jim pomáhá, aby ve svém manželství nejen vydrželi, ale aby jim bylo spolu dobře. Noční Trasa Manželů proběhne v úterý 10.února. Od 16 hodin můžete nechat své děti na faře, kde budou mít katechezi a bude o ně postaráno Mezi 17 do 18 hodinou bude start této cesty u bočního vchodu do Arboreta za lesnickou školou.. Čekají Vás drobné úkoly a hlavně čas jen pro Vás dva. Baterku a deku sebou. Televizní program Na pořadu rodina můžete sledovat 1x za měsíc na TV NOE, premiéra v úterý, dále běží reprízy. Nejbližší, a to už 17. díl má téma Ve zdraví i v nemoci, repríza 3.2. a 6.2. Starší díly najdete v archívu TV Noe. CO JSME PROŽILI? Víkend pro ženy na Sv. Hostýně (dojmy z tohoto víkendu naleznete na str. 5) Dětský karneval: tentokrát se v Domečku na Galašově ulici sešlo 21 rodin, téměř 40 dětí a jejich rodiče. O hudbu se postaral DJ Juraj, o výborné občerstvení maminky. Všem díky. PRAVIDELNÉ PROGRAMY: Klub maminek pondělí s MM a středa s besedou pro maminky!4. 3. klub nebude!! Odpolední klub rodičů s katechezí pro dětí Odpolední modlitby matek každou lichou středu od 17 hodin na faře Večer pro manželství - v únoru nebude (místo toho jsou akce k NTM) Tvoření: ve čtvrtek Biblické tance v úterý Taneční podvečer každé pondělí od 17 hodin ZVEME VÁS NA: Přednášku pro rodiče - Proč děti zlobí - ve čtvrtek od 17 hodin v Městské knihovně, přednáší Bc. Marcela Kořenková z Olomouce, lektorka KER Kurs efektivního rodičovství - od 12. února do 16. dubna každý čtvrtek mimo a 2.4. vždy od 17 do 19 hodin. Na kursu se rodiče učí porozumět chování svých dětí, sdílejí se navzájem se svými zkušenostmi, osvojují si nové principy výchovy. Cena 500 Kč jednotlivec, 600 Kč pár. Hlídání dětí v nutných případech bude zajištěno. Kurs bude otevřen při minimálním počtu 7 účastníků. Můžete se již přihlašovat. Postní duchovní obnovu - v sobotu 14. března v Arše, vede P. Bonaventura Štivar Víkend pro matku a dceru dubna v Dřevohosticích. 6 Akce a aktivity v CPR Jitřenka v Hranicích ÚNOR 2015 Den Datum Čas Akce pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM Místo 17:00 Taneční podvečer pro ženy úterý :30 Modlitby manželek středa :00 Dopolední klub maminek s besedou Měst. knihovna čtvrtek :00 Beseda pro rodiče neděle :00 Na pořadu manželství pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM 17:00 Taneční podvečer pro ženy úterý :00 Odpolední klub rodičů s katechezí 17:00 Noční Trasa Manželů středa :00 Dopolední klub maminek s besedou Arboretum 17:00 Odpolední modlitby matek čtvrtek :00 Kurs efektivního rodičovství pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM 17:30 Setkání pro ženy úterý :00 Kavárnička s biblickými tanci středa :00 Dopolední klub maminek s besedou čtvrtek :00 Kurs efektivního rodičovství pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM 17:00 Taneční podvečer pro ženy úterý :00 Odpolední klub rodičů s katechezí středa :00 Dopolední klub maminek s besedou 17:00 Odpolední modlitby matek čtvrtek :00 Kurs efektivního rodičovství čtvrtek :30 Tvoření pro ženy Možnost poradenství v Olomouci: pastorálně-terapeutické poradenství (MUDr. Jitka Krausová), manželské a rodinné poradenství (Mgr. Vít Hušek, Th.D.), poradenství v obtížných životních situacích (Bc. Marcela Řezníčková), poradenství pro rodiče (Bc. Marcela Kořenková) Objednávky a informace na adrese: CPRŽ, Biskupské nám. 2, Olomouc, Tel.: , Rodinné poradenství psycholožka Mgr. Irena Smékalová - Kontaktní hodiny CPR Jitřenka- Po: 9 12, St: 9 12, po telefonické domluvě i odpoledne. Nabízíme: možnost pastoračních rozhovorů, základní rodinné a rodičovské poradenství, zprostředkování odborné pomoci. hlídání dětí pro maminky, které si potřebují nutně vyřídit své záležitosti. tel.:

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

INFORMÁTOR. 1 leden 2014 FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV

INFORMÁTOR. 1 leden 2014 FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV WEBOVÉ STRÁNKY ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO Na těchto stránkách máte možnost přečíst si pastýřské listy, termíny poutí, reflexe církevních událostí a další důležité informace: www.ado.cz POPELEČNÍ STŘEDA

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

INFORMÁTOR. Boží Syn se stal člověkem, aby měl člověk domov u Boha...

INFORMÁTOR. Boží Syn se stal člověkem, aby měl člověk domov u Boha... PŘÍPRAVA VÁNOC V HRANICKÉ FARNOSTI Prosíme farníky o spolupráci při výzdobě kostela na Vánoce. Příprava stromků (stavění do stojanů) bude v pátek 20.12.2013 od 9:30 hodin. Strojení stromků a betléma proběhne

Více

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 2 březen 2011

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 2 březen 2011 INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 2 březen 2011 Snažme se každý říci, čím se chci Kristu přiblížit, abych na něj mohl více spoléhat a mít v duši pokoj,

Více

INFORMÁTOR. 9 prosinec 2014

INFORMÁTOR. 9 prosinec 2014 PŘÍPRAVA VÁNOC V HRANICKÉ FARNOSTI Prosíme farníky o spolupráci při výzdobě kostela na Vánoce. Příprava stromků (stavění do stojanů) bude v pondělí 22.12.2014 od 9:00 hodin. Strojení stromků a betléma

Více

INFORMÁTOR. Lidé prostírali Pánu na cestu své pláště a volali: Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově!

INFORMÁTOR. Lidé prostírali Pánu na cestu své pláště a volali: Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově! INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA N MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L.,JINDŘICHOV ročník XV, číslo 2 duben 2012 Lidé prostírali Pánu na cestu své pláště a volali: Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce Vedoucí oddělení kurátorka mládeže Bc. Martina Škapová obvod HRANICE: Bezručova Galašova Hálkova Husitská Hviezdoslavova Jiřího z Poděbrad K. Světlé Kollárova Kpt. Jaroše Kramolišova Máchova Nádražní Na

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XVI, číslo 3 květen 2013

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XVI, číslo 3 květen 2013 INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XVI, číslo 3 květen 2013 Hle, vidím otevřené nebe a Syna člověka stojícího po Boží pravici! Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Nepřičítej

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

INFORMÁTOR. Když někdy temné jeskyni má duše podobá se, vejdi dál a zroď se v ní, zazáři v plné kráse. (Mons. Josef Hrdlička Vánoční mše)

INFORMÁTOR. Když někdy temné jeskyni má duše podobá se, vejdi dál a zroď se v ní, zazáři v plné kráse. (Mons. Josef Hrdlička Vánoční mše) PŘÍPRAVA VÁNOC V HRANICKÉ FARNOSTI Prosíme farníky o spolupráci při výzdobě kostela na Vánoce. Příprava stromků (stavění do stojanů) bude v pátek 21.12.2012 od 10:00 hodin. Strojení stromků a betléma proběhne

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 4 červen 2011

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 4 červen 2011 INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 4 červen 2011 Buď s námi i přes prázdniny, u vody nebo v lese, a ať po týdnech psiny zas doma sejdeme se. Nabídka akcí

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.

Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. Infolist 16.2. 2014 z 6. neděle v mezidobí farností Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce; dej nám svou milost, ať žijeme tak,

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XV, číslo 4 červen 2012

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XV, číslo 4 červen 2012 INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XV, číslo 4 červen 2012 Bože, děkuji Ti za dovolenou. Je dobré, že existuje. Dej, ať získám novou sílu, abych byl člověkem. Nabídka

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014

Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014 Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014 Pořad bohoslužeb Sokolov kostel Ne 8:30 17:00 Sokolov fara Po 7:40 St 7:40 Pá 17:00 Svatava farní sál Čt 16:00 Krajková Ne 10:30 Eucharistická

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 5 září 2011

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 5 září 2011 INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 5 září 2011 Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 3 duben 2011

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 3 duben 2011 INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 3 duben 2011 Požehnej Bože tyto ratolesti a požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem Kristem a jednou ať s

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2008 1. Úvod, cíl programu Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Ing. Vladimír Zemek Jiří ŠKop Bc. Alena Macháčková

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Ing. Vladimír Zemek Jiří ŠKop Bc. Alena Macháčková MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 22 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Jiří ŠKop Bc. Alena

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ WWW.NOCKOSTELU.CZ HISTORIE MYŠLENKY 2004 Kostelník v jednom z vídeňských kostelů nechal večer otevřený kostel, rozžal svíce, nechal znít meditativní hudbu, na požádání nabídl komentovanou prohlídku, atd.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV KŘÍŽOVÉ CESTY Pobožnosti křížové cesty v době postní budou v kostele v Hranicích každý pátek v 17:30 hodin a každou neděli před večerní mší svatou, to je v 17:55 hodin, v Jindřichově v pátek v 15:50 hodin

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více