Obec Seninka, IČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Seninka, IČ 00635821"

Transkript

1 Obec Seninka, IČ Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec územně samosprávný celek Předmět činnosti: stanoveno zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích Adresa: Obec Seninka, Seninka 49, Valašská Polanka Telefonní spojení: starosta obce , ekonom obce fax ová adresa: Internetové stránky obce: Bankovní spojení: - běžný účet zřízen u KB Vsetín č.ú / úvěrový účet u Českomoravské stavební spořitelny č.ú /7960 Obec má jedno katastrální území: k.ú. Seninka Rozloha katastru obce: 7,28 km2 Vlastní i pozemky v k. ú. Liptál 0,09 km2 v k.ú. Vsetín 620,00 km2 Počet obyvatel k Počet obyvatel k Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce: 7 členné Jmenný seznam zastupitelstva obce: Marie Řezníčková, starostka obce Ing. Ivan Juřica, místostarosta obce Milan Hanulík, předseda finančního výboru od Josef Juřica Michal Zeťák Jiří Zicha, předseda finančního výboru do Kateřina Zukalová, předsedkyně kontrolního výboru Počet jednání zastupitelstva v roce 2008: veřejné jednání zastupitelstva obce 10x 1

2 V roce 2008 pracovaly: finanční a kontrolní výbory Kontrolní výbor: Předseda: Kateřina Zukalová Členové: Michal Zeťák, ing. Milada Holečková Finanční výbor: Předseda: Jiří Zicha se vzdal funkce ke dni na jeho místo byl zvolen Milan Hanulík Členové: Josef Juřica, Miroslav Tomanec Obecně závazné vyhlášky obce platné v roce 2008: - 2/2002 o systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Seninka - 1/2003 o místních poplatcích - 1/2006 Požární řád obce - 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obec Seninka je členem: - Mikroregionu Vsetínsko - SO Hornolidečska - SO Vsacko - Sdružení obcí a měst východní Moravy - Občanské sdružení Místní akční skupina Hornolidečska MASH - Sdružení místních samospráv Organizační složka obce: Místní knihovna Seninka Pracovníci obce v roce pracovní smlouva - THP 1 pracovní smlouva veřejně prospěšné práce na dobu určitou 1 dohoda knihovnice, psaní kroniky 1 dohoda pomocné práce, zimní údržba veřejných prostranství, obecní vodovod, kulturní dům a další práce dle nařízení zaměstnavatele 1 dohoda údržba veřejného osvětlení 2 dohody úprava webových stránek a další související činnosti 1 dohoda celoroční realizace úkolů vyplývajících z ročního hospodaření v obecních lesích 2 dohody sázení stromků 1 dohoda údržba potoka, sečení trávy, obecní vodovod 1 dohoda správce sportovního areálu 2 dohody úklidové práce v obci 1 dohoda vyžínání, výsek a úklid klestu 1 dohoda vyžínání 1 dohoda hromádkování a pálení klestu 2 dohody montáž zábradlí na mostě 1 dohoda roznos volebních lístků 3 dohody nátěr stromků 1 dohoda malování v KD 1 dohoda zápis dětí do kroniky 2

3 Pojištění majetku obce: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Římská 2135/45 Praha 2 Česká pojišťovna, a.s., Spálená 75/16, Praha 1 Zpracování agendy úřadu: Finanční agenda obce je počítačově zpracována programem KEO,dodavatel ALIS Česká Lípa. Mzdová a personální agenda: dohoda s p. Adámkovou Dagmar, Mikulůvka 216, IČ Pronájem nebytových prostor: Seninka 49 Kulturní dům - pohostinství - František Machač, Vsetín Bří. Hlaviců 72 - místnosti na jednorázovou akci dle ústní dohody Pronájem bytů s následnou koupí bytu dle smlouvy: Seninka č.p bytů Rozpočet obce Seninka byl schválen na 12. zasedání zastupitelstva obce usnesením 2b). dne 25. ledna 2008 a během roku 2008 byly schváleny tři rozpočtová opatření. Rozpočet schválený Rozpočet upravený Příjmy: ,-Kč Příjmy: ,-Kč Výdaje: ,-Kč Výdaje: ,-Kč Financování(rozdíl): ,-Kč Financování(rozdíl): ,-Kč Vybrané příjmové položky v roce 2008 s komentářem Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,-Kč ,- Kč ,- Kč Poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2008 činil 350,-Kč/osoba starší 15 let a 250,- Kč/dítě do 15 let včetně, třetí dítě poplatníka, které nemá daný rok 15 let, zdarma dle obecně závazné vyhlášky č.1/2007. V roce 2008 byl poplatek uhrazen od všech občanů. 3

4 Poplatek za psy 4 000,- Kč 4.000,-Kč 3.695,-Kč Poplatek pro rok 2008 činil za jednoho psa 60,-Kč dle obecně závazné vyhlášky Příjmy z obecních lesů Kč ,-Kč ,50 Kč Prodej dřevní hmoty - faktury. Knihovna 1 000, -Kč 580,--Kč 120,- Kč Součástí obecní knihovny je bezplatná služba veřejného internetu. Příjem je za čtenářský průkaz. Zřízením bezdrátového internetu v domácnostech zájem o veřejný internet v místní knihovně klesá. Bytové hospodářství nájemné ,--Kč ,-Kč ,-Kč Nájemné z obecních bytů dlužné nájemné není. Příjmy z pronájmu nebytových prostor Kč Kč Kč Jedná se o pronájmy místností kulturního domu (malý sál s kuchyňkou, velký sál) sjednaných ústně, pronájem pohostinství dle smlouvy a pronájem kurtu s umělou trávou. Příjmy za služby z pronájmu hrobových míst a kolumbária Kč Kč 760.-Kč Cena pronájmu v roce 2008 byla 80,- Kč za hrobové místo na 10 let a 200,- Kč za urnovou skříňku na dobu 5 let. Příjmy z prodeje pozemků 4

5 0.-Kč 940.-Kč 937.-Kč Prodej obecních pozemků schválený zastupitelstvem obce. Příjem za třídění odpadu 0.-Kč Kč 7 685,- Kč Příjem od firmy EKO-KOM a.s. Praha za tříděný a separovaný odpad.výše příjmu je ovlivněna přístupem občanů k třídění odpadu do pytlů určených na tento tříděný odpad. Příjmy za vodu Kč Kč ,50 Kč Cena za 1 m3 činila 20.- Kč. Obecné příjmy z finančních operací příjmy z úroků Kč Kč ,25 Kč Příjmy z úroků na bankovních účtech. Ostatní příjmy Kč Kč Kč Příjem za prodej knih Seninka, DVD Hornolidečsko a za hlášení obecním rozhlasem. Vybrané výdajové položky v roce 2008 s komentářem Obecní lesy Kč Kč ,87 Kč Nákup postřiků, barev a sazenic stromků. Náklady za provedené práce v obecních lesích. Nákup lesního pozemku v hodnotě Kč ,-. Pozemní komunikace Kč Kč Kč 5

6 Náklady na opravu zábradlí na mostu u č. p. 2 práce a materiál Pitná voda Kč Kč ,- Kč - oprava vodovodu u č. e ,- Kč - provoz vodovodu a rozbory vody ,- Kč - ostatní materiál a služby 9 244,- Kč Obecní knihovna Kč Kč ,60.-Kč - nákup nových knih 4 000,- Kč - mzdové náklady knihovnice ,- Kč Kultura Kč Kč ,30 Kč - beseda s důchodci 1 578,-.-Kč (sladké kousky upekly členky komise) - pohádková cesta lesem 3 923,- Kč - dárkové koše při životním jubileu občanů v hodnotě 4 805,50 Kč - dárky při vítání občánků v hodnotě 3 126,- Kč Tělovýchova hřiště za KD, TJ Sokol Kč Kč Kč - dar TJ Sokol na nákup míčů v hodnotě 2 597,- Kč - správce sportovního hřiště Kč dohoda o provedení práce - realizace projektu Centrum společenského života v obci Seninka (terénní úpravy areálu, dětský koutek, herní prvky, chody a dveře v KD) celkové náklady ,50 Kč z toho dotace od SZIF Olomouc ve výši Kč ,- Kč, z rozpočtu obce ,50 Kč. Bytové hospodářství Kč Kč ,55 Kč Oprava zateplení střechy ve výši ,50 Kč Veřejné osvětlení Kč Kč ,55 Kč 6

7 - elektrika ,55 Kč - opravy veřejného osvětlení 4 762,00 Kč Pohřebnictví Kč ,-Kč 1 834,45 Kč Za elektrickou energii při osvětlení. Komunální služby Kč Kč Kč Nakládání s odpady Kč Kč ,60 Kč - sběr a svoz nebezpečného odpadu Kč - nákup popelnic Kč - nákup pytlů na třídění odpadu Kč - svoz komunálního odpad ,60 Kč Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Kč Kč 0,-Kč Požární ochrana dobrovolná část Kč Kč ,50 Kč - náklady PHM 7 376,50.-Kč - školení Kč - STK hasičského auta Kč - ostatní náklady 8 210,- Kč - oprava hasičského auta ,- Kč Veřejně prospěšné práce 0.-Kč Kč Kč Dotace od Úřadu práce Vsetín na mzdy a odvody zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců obce, zaměstnaných na veřejně prospěšné práce. (25 % ČR a 75 % EU, od 10/08 15 % ČR a 85 % EU). 7

8 Zastupitelstvo obce Kč Kč ,- Kč Náklady na odměny členů zastupitelstva, včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Místní správa Kč Kč ,99 Kč - náklady na mzdy zaměstnanců obce včetně dohod a odvodů zdravotního a sociálního pojištění Kč - náklady na plyn ,86 Kč,elektriku ,05.-Kč a PHM 1 314,50.-Kč - pojištění obecního majetku ,-Kč - pojištění a povinné ručení obecního auta Kč - školení pracovníků obce ,50.-Kč - neinvestiční dotace - poplatky za přestupky občanů Kč - služby za zpracování mezd a personální agendu ,-Kč - vybavení pracoviště Czech Point v rámci dotace v hodnotě ,- Kč - náklady na telefon a internet ,00 Kč Změna územního plánu Kč Kč Kč Zpracování změn územního plánu výkresy pan ing. Motl. Neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně Kč Kč ,-Kč - členský příspěvek SO Hornolidečsko Kč - členský příspěvek SO Vsacko 314.-Kč - členský příspěvek Mikroregion Vsetínsko 630.-Kč Dlouhodobý majetek stav k přírůstky v roce 2008 úbytky v r.2008 stav k nehmotný majetek , , ,50 pozemky , , ,00 (viz poznámka) ,43 8

9 stavby , , ,85 Budovy , ,80 drobný hm.majetek , , , ,80 nedokončený majetek , , , ,- finanční majetek , ,- Stroje, přístroje, dopr. Prostředky , ,40 Poznámka k tabulce dlouhodobý majetek: na základě doporučení auditorek byly přeceněny lesní pozemky, které byly vedeny v účetnictví podle odhadních cen. Závěr Audit obce přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 bylo provedeno podle 2 a 3 zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech , pracovníkem Krajského úřadu Zlínského kraje se závěrem: Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Případná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření obce v budoucnu, nejsou. Zpracovala: Simona Cedidlová ekonom obce místostarosta obce starostka obce Vyvěšeno dne : Sejmuto dne : 9

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Závěrečný účet obce za rok 2005

Závěrečný účet obce za rok 2005 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce za rok 2005 Údaje o obci: Obec

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 12M Komentář: Příjmy Daňové příjmy /tř.1/ - schválený rozpočet roku 2013 činil 10,429.900,- Kč a během roku

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

Komentář k plnění výdajové části rozpočtu

Komentář k plnění výdajové části rozpočtu Komentář k plnění výdajové části rozpočtu Ozdravování hospodářských zvířat-odchyt psů Výdaje zde vynaložené byly na nákup krmiva pro odchycené psy a jejich očkování v ceně 1.139,-- Kč. Obecní les Náklady

Více

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 17. března 2014 zastupitelstvem města.

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D204 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Hukvaldy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00297194 název Obec Hukvaldy ulice, č.p. Hukvaldy 3 obec Hukvaldy

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více