Směrnice pro udělování trenérských licencí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice pro udělování trenérských licencí"

Transkript

1 Směrnice pro udělování trenérských licencí Vzdělávací program zajišťovaný ČMFS I. Systém vzdělávání a výchovy trenérů ČMFS 1. K bylo zrušeno Oddělení vzdělávání trenérů ČMFS a bylo nahrazeno Trenérsko metodickým úsekem (Dále jen TMÚ) Sportovně-technického oddělení, které převzalo jejich kompetence. 2. Systém vzdělávání trenérů ČMFS byl opakovaně prověřován a kontrolován technickou komisí UEFA. Na základě pozitivního hodnocení podepsal předseda ČMFS s předsedou UEFA "Konvenci o vzdělávání evropských trenérů". Tato dává ČMFS právo udělovat absolventům trenérského vzdělávání licence s mezinárodní platností, které splňují požadavky jednotného evropského UEFA modelu vzdělávání fotbalových trenérů. Konvence byla doplněna a přepracována v letech 2004 a V Roce 2008 UEFA schválila UEFA Grassroots C licenci a v roce 2009 byla přidána licence Trenér mládeže UEFA A (UEFA A Youth Diploma) MŠMT ověřilo způsobilost ČMFS a akreditovalo studium UEFA PRO, UEFA A a UEFA B trenérské licence. Na základě konvence UEFA dokumentu má ČMFS právo udělovat absolventům trenérského vzdělávání následující licence s mezinárodní platností a účinností: 1. UEFA Grassroots C licence 2. UEFA "B" trenérskou licenci 3. UEFA "A" trenérskou licenci 4. UEFA "PRO" licenci 5. licenci Trenér mládeže UEFA A Dále, mimo jednotný model vzdělávání fotbalových trenérů UEFA mohou získat trenéři základní statut: Trenér licence C Jednotlivé licence jsou zaměřeny k určitým věkovým kategoriím a jsou vedeny mottem kursů následovně: Licence motto hlavní zaměření ke kategoriím C licence Radost ze hry přípravky-mladší žáci UEFA Grasrrots C licence Radost ze hry přípravky-žáci UEFA B licence Výchova a učení přípravky-žáci-dorost UEFA A licence Učení a výkon žáci-dorost-dospělí Trenér mládeže UEFA A Výchova, učení, výkon rozvoj a péče o talenty UEFA PRO Úspěch profi fotbal dospělých 1

2 Studium UEFA "PRO", UEFA "A" trenérské licence a licence Trenér mládeže UEFA A organizuje a řídí ČMFS/ TMÚ, dle platné Konvence UEFA Studium UEFA Grassroots C licence a UEFA "B" licence na základě pověření TMÚ ČMFS zajišťují příslušné KFS. Studium "C" licence na základě pověření TMÚ ČMFS zajišťují příslušné OFS ve spolupráci s KFS. O účast v kurzech TMÚ ČMFS se mohou ucházet zájemci, kteří splňují podmínky dané "Řádem licenčního studia trenérů" pro jednotlivé trenérské licence a statut, jehož součástí je "Směrnice pro udělování trenérských licencí", která specifikuje problematiku udělování a obnovování tohoto statutu licencí. "Řád licenčního studia trenérů" obsahuje závazné požadavky, které na trenérské vzdělávání klade UEFA a ČMFS na základě konvence o vzdělávání evropských trenérů. TMÚ ČMFS zajišťuje následující: 1. Školení 2. Doškolení 3. Speciální semináře a výroba metodických materiálů ad. 1. Školení vede k získání některé z výše uvedených licencí. Je vymezeno konkrétním počtem hodin a obsahem učiva daným příslušným studijním programem. ad. 2. Doškolení slouží k prohlubování a rozšiřování vědomostí a poznatků a jeho výstupem je prodloužení platnosti trenérské licence. ad. 3. Speciální semináře probíhají v obdobích mezi doškoleními a slouží k předávání zkušeností, vědomostí a poznatků ze speciálně zaměřených tematických oblastí. Metodické materiály jsou buď přímo vytvářeny, pracovníky TMÚ, nebo na jejich vzniku TMÚ spolupracuje. V současné situaci jsou platné tyto trenérské průkazy: - Trenér Licence C - Trenér UEFA Grassroots C licence - Trenér UEFA B licence (dřívější licence Trenér III. třídy, trenér B licence) - Trenér UEFA A licence (dřívější licence Trenér II. třídy, trenér A licence) - Trenér UEFA profesionální licence - Profesionální trenér ČMFS - Trenér mládeže UEFA A (UEFA Youth A Diploma) 2

3 II. Směrnice pro udělování trenérských licencí Obsah: Článek 1: Základní ustanovení Článek 2: Stupně odbornosti Článek 3: Doporučená působnost licencí Článek 4: Podmínky pro účast v kursech trenérů Článek 5: Udělování licencí Článek 6: Frekvence a garance školení, platnost licencí Článek 7: Systém doškolování Článek 8: Odnětí platnosti trenérského průkazu Článek 9: Opětovné udělení platnosti trenérského průkazu Článek 10: Pozastavení platnosti trenérského průkazu Článek 11: Hodnotová úroveň trenérských kvalifikací Článek 12: Vzdělávání trenérů futsalu Článek 13: Závěrečná ustanovení Článek 1 Základní ustanovení Českomoravský fotbalový svaz, ve smyslu svého poslání daného čl. 2 Stanov ČMFS, uskutečňuje systém vzdělávání trenérů fotbalu jako službu svým členským klubům a jednotlivcům, kterým tak umožňuje získat odbornou způsobilost k vedení tréninků a dalšímu působení u družstev fotbalu v klubech i v orgánech ČMFS. Mezi představiteli UEFA a ČMFS byla podepsána Konvence o vzdělávání evropských trenérů. Na základě tohoto dokumentu má ČMFS právo udělovat absolventům trenérského vzdělávání licence s mezinárodní platností a účinností (čl. 2, odst. 2), což bylo potvrzeno i udělením akreditace ze strany MŠMT ČR ve smyslu příslušných ustanovení k živnostenskému zákonu. Článek 2 Stupně odbornosti 1. Vzdělávání trenérů je rozděleno podle stupňů odbornosti. Po úspěšném absolvování kursu příslušného stupně obdrží trenér osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu trenérské činnosti, kterým je diplom a trenérský průkaz. 3

4 2. V rámci vzdělávání trenérů je udělován tento statut a tyto licence: - Trenér fotbalu C licence (mimo konvenci UEFA) - Trenér UEFA Grassroots C licence - Trenér UEFA B licence - Trenér UEFA A licence - Trenér mládeže UEFA A - Profesionální trenér ČMFS (mimo konvenci UEFA) - Trenér UEFA profesionální licence Článek 3 Působnost licencí Všechny licence UEFA mají platnost v jejích účastnických zemích. 1. Trenér fotbalu C licence získává odbornou způsobilost k trenérskému působení u družstev mládeže a dospělých v rámci OFS. 2. Trenér UEFA Grassroots C licence má práva k trénování stejných soutěží jako trenér C licence ČMFS 3. Trenér s licencí UEFA B získává odbornou způsobilost k trenérskému působení u družstev mládeže a dospělých krajských soutěží. 4. Trenér mládeže UEFA A získává odbornou způsobilost jako hlavní trenéři Sportovních středisek (dále SpSM /dříve ST), SCM, všech mládežnických soutěží a mládežnických reprezentačních celků. 5. Trenér s licencí UEFA A získává odbornou způsobilost k trenérskému působení u družstev všech soutěží mládeže a dospělých řízených ŘK pro Čechy a ŘK pro Moravu. 6. Profesionální trenér ČMFS získává odbornou způsobilost k působení: a. u reprezentačních družstev všech věkových kategorií b. u družstev I. a II. ligy c. u družstev žactva a dorostu zařazených do soutěží řízených soutěžním oddělením ČMFS nebo orgánem na jeho úrovni postaveným a vedoucí trenéři SpSM + SCM. 7. Trenér s profesionální UEFA licencí získává odbornou způsobilost k působení: a. u reprezentačních družstev všech věkových kategorií b. u družstev I. a II. ligy c. u družstev žactva a dorostu zařazených do soutěží řízených soutěžním oddělením ČMFS nebo orgánem na jeho úrovni postaveným a vedoucí trenéři SpSM + SCM. d. u klubových a reprezentačních družstev v zahraničí Článek 4 Podmínky pro účast v kursech trenérů 1. Kursu Trenér fotbalu C se může zúčastnit každý občan starší 18 let, který o to požádá a splní podmínky pořadatele kursu (poplatek, včasná přihláška atd.). Občan starší 15 let se může kursu účastnit pouze s písemným povolením rodičů a splní-li podmínky pořadatele kursu. Doškolení C licence je bráno jako Základní kurs a je otevřen všem zájemcům bez nároku na dokument o absolvování. 4

5 2. Kursu UEFA Grassroots C licence se může zúčastnit každý občan starší 18 let, který je držitelem licence C a splní podmínky pořadatele kursu. Občan starší 15 let se může kursu účastnit pouze s písemným povolením rodičů a splní-li podmínky pořadatele kursu. 3. Kursu licence UEFA B se může zúčastnit každý občan starší 18 let, který je držitelem UEFA Grassroots C licence a splní podmínky pořadatele kursu. Občan starší 15 let se může kursu účastnit pouze s písemným povolením rodičů a splní-li podmínky pořadatele kursu. 4. Pro účast v kursech licence UEFA A je nutné složení přijímacích zkoušek, dále doklad o nejméně jednom roce trenérského působení s licencí B a splnění podmínek pořadatele, včetně prokazatelného aktivního trenérského působení v průběhu studia. 5. Pro účast v kursech Trenér mládeže UEFA A je nutné složení přijímacích zkoušek, dále doklad o nejméně jednom roce trenérského působení s licencí A a splnění podmínek pořadatele, včetně prokazatelného aktivního trenérského působení v průběhu studia, doloženého trenérským deníkem. 6. Pro účast v kursech UEFA profesionální licence je nutný doklad o nejméně dvouletém trenérském působení s licencí A, složení přijímacích zkoušek a splnění dalších podmínek pořadatele včetně aktivního prokazatelného trenérského působení v průběhu studia. a. Absolventi licence Trenér mládeže UEFA A kteří dosáhnou průměru známek do 1,3 včetně, mají možnost po stanoveném počtu 5. let trenérské praxe u mládežnických týmů a po úspěšném absolvování rozdílových zkoušek, nastoupit do třetího semestru studia UEFA PRO Licence. 7. Podmínky pořadatele pro přijetí do kursu musí být pro všechny uchazeče, kteří jsou občany ČR stejné. 8. Hráči s prokazatelným působením (cca 100 startů) v první, druhé či třetí nejvyšší soutěži se mohou zúčastnit přijímacích zkoušek na UEFA B licenci bez předchozího absolvování C licence, ale musí absolvovat školení UEFA Grassroots C licence. Článek 5 Udělování licencí Licenci uděluje trenérovi ten orgán ČMFS, který trenérský kurs pořádal. 1. Průkaz Trenéra fotbalu C licence uděluje a vydává absolventu, který ukončil kurs, příslušný OFS, který také zajišťuje evidenci průkazů ve spolupráci s KFS a zasílá do jednotné databáze ČMFS 2. Průkaz Trenéra fotbalu UEFA Grassroots C licence uděluje a vydává absolventu kursu po složení závěrečných zkoušek příslušný TMK KFS (OFS), který ji též eviduje a zasílá do jednotné databáze ČMFS. Složí li absolvent bakalářského studia TV zkoušku ze specializace fotbalu (podle požadavků Konvence UEFA) na FTVS UK v Praze, nebo FSpS v Brně může požádat KFS o udělení UEFA B licence za předpokladu, že se zúčastní kursu a úspěšně splní závěrečné zkoušky UEFA B licence pořádané KFS a to do jednoho roku od ukončení studia a po prokazatelném ročním trenérském působení v průběhu studia. Totéž platí pro absolventy magisterského studia FTK UP v Olomouci. 3. Licenci UEFA B uděluje a vydává absolventu kursu po složení závěrečných zkoušek příslušný TMK KFS, který ji též eviduje a zasílá do jednotné databáze ČMFS. 4. Licenci UEFA A uděluje a vydává absolventu kursu po složení závěrečných zkoušek TMÚ ČMFS, které také vede evidenci. 5. Licenci Trenér mládeže UEFA A uděluje po složení závěrečných zkoušek OVT ČMFS, které také vede její evidenci. 6. Profesionální UEFA licenci uděluje a vydává absolventu kursu po složení závěrečných zkoušek TMÚ ČMFS se souhlasem technické komise UEFA a které také zajišťuje její evidenci. 7. Dokladem o udělení licence je trenérský průkaz a diplom, který trenérovi vydává orgán, který licenci udělil. 5

6 Složí-li absolvent magisterského studia TV zkoušku ze specializace fotbalu (podle požadavků Konvence UEFA) na FTVS UK v Praze, nebo FSpS v Brně může požádat Sportovně technické oddělení ČMFS o udělení UEFA A licence za předpokladu, že se zúčastní kursu a úspěšně splní závěrečné zkoušky (teorie, praxe) licence A pořádané Sportovně technickým oddělením ČMFS a to do jednoho roku od ukončení studia a po prokazatelných dvou letech trenérského působení v průběhu studia. Absolvent pedagogických fakult, které mají smlouvu s ČMFS, může požádat příslušný KFS o udělení UEFA B licence po prokazatelném roce trenérského působení během studia. Podmínkou je, aby vyučující specializace fotbalu na příslušné VŠ měl platnou a o jeden stupeň vyšší licenci než je licence udělovaná. 8. Za vystavení trenérského průkazu se stanoví následující poplatky: - průkaz trenéra licence C 50,-- Kč - průkaz trenéra UEFA licence B 150,-- Kč - průkaz trenéra UEFA licence A 200,-- Kč - průkaz trenéra UEFA profesionální licence 250,-- Kč Článek 6 Frekvence a garance školení, platnost licencí 1. Trenéra fotbalu C licence Frekvence školení dle potřeb OFS, garant OFS. Platnost trenérského průkazu 3 roky. 2. Trenér UEFA Grasroots C licence Frekvence školení dle potřeb KFS/OFS, garant VV KFS/OFS. Platnost trenérského průkazu je neomezena. (trenér se řídí platností průkazu C licence) 3. Trenér UEFA B licence Frekvence školení dle potřeb KFS, garant VV KFS. Platnost trenérského průkazu 3 roky. 4. Trenér UEFA A licence Frekvence školení je jednou ročně, garant TMÚ ČMFS. Platnost trenérského průkazu 3 roky. 5. Trenér mládeže UEFA A Frekvence školení každé 2 roky, garant školení TMÚ ČMFS. Platnost trenérského průkazu 3 roky. 6. Trenér UEFA PRO licence Frekvence školení každé 2 roky, garant školení TMÚ ČMFS. Platnost trenérského průkazu 3 roky. 7. Po skončení těchto časových období je potřebné obnovit platnost trenérského průkazu účastí na doškolení (čl. 7) 8. Trenér je povinen v co možná nejkratším termínu oznámit změnu bydliště garantovi příslušné licence či statutu. 6

7 Článek 7 Systém doškolování 1. Trenér fotbalu C licence - platnost trenérského průkazu 3 roky. Doškolení zajišťuje TMK OFS v délce 8. hod. Doškolení C licence je bráno jako Základní kurs a je otevřen všem zájemcům bez nároku na dokument o absolvování. 2. Průkaz UEFA Grasssroots C licence má neomezenou platnost. Trenér se řídí platností průkazu C licence. 3. Trenér UEFA B licence - platnost trenérského průkazu 3 roky. Doškolení zajišťuje TMK KFS v délce 8 hodin. 4. Trenér UEFA A licence - platnost trenérského průkazu 3 roky. Doškolení zajišťuje OVT ČMFS v délce 12 hodin (2 dny). Je specifikováno takto: - doškolení pro trenéry družstev dospělých - doškolení pro trenéry družstev mládeže (SpSM, SCM a nižší mládežnické soutěže) 5. Trenér mládeže UEFA A platnost trenérského průkazu 3 roky. Doškolení zajišťuje TMÚ ČMFS v délce 8 hodin. 6. Trenér UEFA Profesionální licence - platnost 3 roky. Doškolení zajišťuje TMÚ ČMFS v délce 12 hodin (2 dny). Je specifikováno na doškolení: a) pro trenéry soutěží řízených soutěžním odd. ČMFS trenérů I. a II. ligy trenérů I. ligy dorostu a SCM b) pro trenéry soutěží řízených ŘKČ, ŘKM, nižších soutěží a netrénujících. Platnost trenérských průkazů u trenérů starších 60 let je neomezená. Trenéři s neomezenou dobou platnosti nebudou dále zváni na příslušné povinné doškolení, ale mohou se jich dobrovolně zúčastnit. 6. Speciální semináře V intervalech mezi doškoleními budou probíhat tematicky diferencované semináře, jejichž organizaci a řízení garantuje ČMFS a při jejich zajištění spolupracuje s UČFT, komisemi ČMFS a VŠ. Základní typy speciálních seminářů: a) pro profesionální UEFA licenci - Profesionální trenér ČMFS a. trenéři I. a II. ligy (min.1x ročně) b. trenéři I. ligy dorostu, SCM A SpSM (1x ročně) c. ostatní (1x ročně) b) pro UEFA A licenci a licenci Trenér mládeže UEFA A a. trenéři dospělých (1x za 2 roky) b. trenéři mládeže (1x za rok) c) pro UEFA B licenci a licenci UEFA Grassroots C licence a. v kompetenci příslušného TMK KFS d) pro C licenci ČMFS a. v kompetenci příslušného OFS 7

8 e) další typy seminářů a. speciální semináře pro trenéry brankářů - profesionální fotbal b. mládežnický fotbal c. speciální semináře k problematice ženského fotbalu d. speciální semináře k problematice fotbalu handicapovaných f) speciální seminář pro instruktory (lektory) profesionální UEFA licence a. transfer poznatků a zkušeností na mezinárodní úrovni Pořádání akcí uvedených v čl. 7 garantuje ČMFS, který pověřuje příslušné instituce (OFS, KFS, VŠ) jejich úplným či částečným organizováním. Na všech speciálních seminářích, vyjma pro trenéry I. a II. ligy, je účast omezena pouze kapacitou akce. Informace o jejich pořádání bude vždy zveřejněna ČMFS s dostatečným předstihem. Článek 8 Odnětí platnosti trenérského průkazu 1. Trenérský průkaz ztrácí platnost v případě, že se trenér nezúčastnil i přes výzvu orgánu ČMFS (čl. 6, odst. 5) předepsaných doškolení a seminářů. 2. Trenérský průkaz ztrácí platnost, jestliže trenér: a) se opakovaně dopustil disciplinárního provinění b) se dopustil zvlášť vážného disciplinárního provinění c) byl odsouzen za úmyslný trestný čin 3. Platnost trenérského průkazu odnímá ve výše uvedených případech ten orgán, který ji udělil. K jednání orgánů o odnětí platnosti průkazu musí být trenér písemně pozván. Odnětí platnosti průkazu z důvodů v bodě 2. musí mít formu písemného rozhodnutí s odůvodněním a musí být zasláno trenéru doporučenou poštou. 4. Platnost trenérského průkazu může být odňata dočasně nebo trvale podle závažnosti provinění. 5. Při dočasném odnětí má trenér možnost písemně žádat o její znovunabytí, a to nejdříve po uplynutí 6 měsíců. 6. Proti odnětí platnosti trenérského průkazu má trenér možnost odvolat se k ORK ČMFS, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odnětí platnosti. Článek 9 Opětovné udělení platnosti trenérského průkazu 1. Příslušné orgány mohou při odnětí platnosti učinit její opětovné udělení závislým na splnění určitých podmínek (absolvování doškolení, semináře, odborné práce na uvedené téma). 2. Opětovné udělení platnosti trenérského průkazu je posuzováno na základě osobní žádosti trenéra, jemuž byla tato odňata. 8

9 3. Za opětovné nabytí platnosti trenérského průkazu se určují tyto poplatky: - u Trenéra fotbalu C 150 Kč - u licence UEFA B 500 Kč - u licence UEFA A a Trenér mládeže UEFA A Kč - u UEFA Profi licence Kč Článek 10 Pozastavení platnosti trenérského průkazu 1. Platnost je možno dočasně pozastavit na základě písemné žádosti trenéra. 2. Pro opětovné získání platnosti pozastaveného trenérského průkazu je třeba absolvovat příslušná doškolení. 3. Za takové opětovné získání platnosti trenérského průkazu se neurčuje žádný administrativní poplatek. Článek 11 Hodnotová úroveň trenérských kvalifikací 1. Specifikace a kvalifikační (hodnotová) úroveň trenérských kvalifikací je následující: současná licence předcházející licence * Trenér fotbalu C licence trenér OFS * Trenér UEFA Grassroots C licence * trenér UEFA B licence trenér 3. třídy, trenér B licence * trenér UEFA A licence trenér 2. třídy, trenér A licence * Trenér mládeže UEFA A trenér mládeže ČMFS * trenér UEFA PRO licence Profesionální trenér ČMFS 2. Trenéři, kteří jsou držiteli dřívějších trenérských kvalifikací (bod 1b) mohou obdržet průkazy s novou kvalifikací (bod 1a) v souladu s Konvencí UEFA o vzájemném uznávání trenérské kvalifikace, viz. kapitola X, Přechodná ustanovení, čl. 10. Konvence. Poznámka: Trenéři jsou povinni před soutěžním utkáním předložit trenérský průkaz ke kontrole rozhodčím. (Viz. Rozpis celostátních soutěží, Technicko-soutěžní ustanovení čl.7 bod h.). 9

10 V případě, že trenér nebude mít platný průkaz, nebo jeho kvalifikace nebude odpovídat výšce soutěže (viz článek 3.) nebude mu rozhodčími povolen vstup do prostoru hřiště. Další postup proti tomuto provinění budou řešit příslušné orgány ČMFS. Neopakované výjimky z tohoto pravidla, zejména u soutěží na krajských a okresních úrovních, jsou řešeny v souborech předpisů organizátora soutěže. Trenéři 1. a 2. ligy budou při utkání zřetelně označeni visačkou, která bude obsahovat fotografii, jméno, úroveň licence a podpis. Visačky budou vydány TMÚ ČMFS před začátkem soutěže po předložení trenérské smlouvy. Při změně trenéra v průběhu soutěže bude visačka vystavena po předložení nové trenérské smlouvy. (Viz. Rozpis celostátních soutěží, Technicko-soutěžní ustanovení čl. 27.) Článek 12 Vzdělávání trenérů futsalu Samostatně je v rámci ČMFS řešeno vzdělávání trenérů futsalu, které zohledňuje specializaci a je upraveno Licenčním řádem vzdělávání trenérů futsalu ČMFS. Článek 13 Závěrečná ustanovení 1. Ruší se směrnice pro udělování trenérských kvalifikací schválená VV ČMFS dne Tato směrnice nabývá účinnosti schválením VV ČMFS dne

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující. trenérské licence

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující. trenérské licence Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující trenérské licence Článek I - Základní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje jednotlivé úrovně a typy trenérských licencí (dále také jako

Více

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Trenérsko-metodická komise SKFČR

Trenérsko-metodická komise SKFČR Trenérsko-metodická komise SKFČR Směrnice pro získání, zvýšení a obnovu trenérských kvalifikací ve SKFČR Zpracoval a předkládá Robert Lukáš, předseda TMK SKFČR Zdůvodnění návrhu Po svém zvolení do vedení

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 30.1.2013 Systém trenérských tříd Stránka 1 z 8 SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD Trenérská třída definuje stupeň dosaženého odborného vzdělání v daném sportu. Použité

Více

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR Článek 1 Předmět úpravy Stanovy FAČR ve článku 3, odst. 3 stanovují okruh osob, jejichž působení ve FAČR a v ní organizovaných soutěžích je

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 tel./fax:+420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky

Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky ÚVOD: Tato směrnice stanoví základní podmínky vyškolení nových trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky (dále jen SZČR) a jejich dalšího

Více

Zásady školení trenérů licence C

Zásady školení trenérů licence C Zásady školení trenérů licence C Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

zahájila činnost v novém složení 7 členů schválen rozpočet a termínová listina transparentní, veřejně přístupný, strukturovaný, systém grantů

zahájila činnost v novém složení 7 členů schválen rozpočet a termínová listina transparentní, veřejně přístupný, strukturovaný, systém grantů Nymburk, 25.2.2011 zahájila činnost v novém složení 7 členů schválen rozpočet a termínová listina transparentní, veřejně přístupný, strukturovaný, systém grantů kontrola: VV ČMFS, regionální komise, Tech.ředitel,

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 48 upravující. licence rozhodčích

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 48 upravující. licence rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 48 upravující licence rozhodčích 1. Základní ustanovení Směrnice stanovuje druhy licencí přiznávaných rozhodčím Českým svazem ledního hokeje, podmínky a

Více

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO KVALIFIKAČNÍ ŘÁD Rozhodčí moderní gymnastiky Směrnice ČSMG č. 4RO 6. novela platná od 1. 1. 2014 Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Český svaz moderní gymnastiky (dále jen ČSMG) zabezpečuje vzdělávání rozhodčích

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 60 upravující. licence rozhodčích

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 60 upravující. licence rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 60 upravující licence rozhodčích 1. Základní ustanovení Směrnice stanovuje druhy licencí přiznávaných rozhodčím Českým svazem ledního hokeje, podmínky a

Více

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Trenérsko - metodická komise Lektorská rada. Směrnice ČBaS TRENÉRŮ BADMINTONU

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Trenérsko - metodická komise Lektorská rada. Směrnice ČBaS TRENÉRŮ BADMINTONU KVALIFIKAČNÍ ŘÁD TRENÉRŮ BADMINTONU Trenérsko - metodická komise Lektorská rada Směrnice ČBaS 2009 Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Český badmintonový svaz (ČBaS) a oblastní VV ČBaS vzdělávají trenéry

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek II. PŘEHLED TRENÉRSKÝCH KVALIFIKACÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKA

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek II. PŘEHLED TRENÉRSKÝCH KVALIFIKACÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKA 2009 aktualizace 2013 Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Český badmintonový svaz (ČBaS) a oblastní svazy ČBaS vzdělávají trenéry badmintonu. 2. Fakulty tělesné výchovy a sportu v součinnosti s ČBaS vzdělávají

Více

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené Zásady licencování trenérů Českého svazu házené leden 2015 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají trenérů. 2. Za realizaci

Více

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ANOTACE Zákon o ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI Školicí střediska řidičů 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období tvorby leden 2013 3. Obor

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015 S t r á n k a 1 ČESKÁ FEDERACE AIKIDO Technické předpisy a semináře 2014/2015 Obsah 1.1 ČLENSTVÍ V ČFAI... 2 1.2 Licenční známky... 2 1.3 Termín pro zaplacení licence a zaslání evidenčního listu... 2 2

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá v rámci péče o lidské zdroje projekt vzdělávání trenérských

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT ODBORNÝCH KOMISÍ ČVS Číslo směrnice: 22/2013 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 18. září 2013 Účinnost od:

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I. Článek

Více

Organizační a jednací řád

Organizační a jednací řád Organizační a jednací řád Předsednictvo ČSMG (PMG) je devítičlenné a pracuje ve složení: předsedkyně svazu předsedové odborných komisí: komise mezinárodních vztahů a reprezentace komise pro ekonomiku,marketing

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I Článek

Více

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Volební období 2013-2017 Jméno a příjmení Naroz./ ID Zaměstnání Bydliště Člen klubu Do VV navrhuje ČERVENÝ Jan 9.6.1951 51060042 státní zaměstnanec Klatovy, Měchurova

Více

Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO (zkrácený název ATLJM) ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU ODDÍLU ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Organizační upravuje a vymezuje podmínky

Více

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha I. Přihláška ke členství v komoře a rozhodnutí o ní 1.1 Uchazeč o členství požádá o přijetí za člena přihláškou na formuláři

Více

Směrnice pro vytvoření členské evidence fyzických osob ve FAČR

Směrnice pro vytvoření členské evidence fyzických osob ve FAČR Směrnice pro vytvoření členské evidence fyzických osob ve FAČR Podle čl. 32 odst. 2 stanov FAČR končí dnem 30.6. 2012 členství fyzických osob nabyté podle předchozích stanov ČMFS příslušností ke členským

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Zápis z jednání Komise rozhodčích

Zápis z jednání Komise rozhodčích Zápis z jednání Komise rozhodčích konaného dne 19. Ledna 2013 v Mírové u Karlových Varů 10:00 hod. - 17:00 hod. Přítomni: Hosté: J. Dutka, M. Sachl ml., V. Pavlík D. Lechnýř, I. Králík, S. Vrátná Úvod:

Více

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Technický předpis pro získání statutu hokejových akademií ČSLH

Technický předpis pro získání statutu hokejových akademií ČSLH Technický předpis pro získání statutu hokejových akademií ČSLH Článek 1. 1.1. Právo k získání statutu hokejových akademií mají pouze kluby působící na území České republiky a splňují současně všechny tyto

Více

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s.

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. I. Úvod 1. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz (dále jen FISAF.cz ) vydává tento registrační řád a přestupní řád za účelem

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD BRNO 2005 Obsah 1 Účel...3 2 Výkonný výbor...3 2.1 Složení výkonného výboru:...3 2.2 Předseda výkonného výboru...3 2.3 Předseda komise trenérsko metodické - 1.

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2008 V Praze dne: 27. listopadu 2008 Číslo: 2 Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech,

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2010 V Praze dne: 26. 11. 2010 Číslo: 3 Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaků odbornosti

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Atletická 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6, 160 17 wwww.czechbowling.cz; info@czechbowling.cz Interní směrnice č. 4 ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE Řád rozhodčích Tato směrnice specifikuje

Více

1 Výkonnostní listiny rozhodčích, mezinárodní rozhodčí

1 Výkonnostní listiny rozhodčích, mezinárodní rozhodčí Český volejbalový svaz komise rozhodčích Kritéria hodnocení rozhodčích a mezinárodních rozhodčích výkonnostních listin ČVS ÚVOD Tato kritéria řídí hodnocení rozhodčích, stanovují postup a podmínky zařazení

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (zdroj MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Registrace zdravotnických pracovníků

Registrace zdravotnických pracovníků Registrace zdravotnických pracovníků PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková vedoucí Registru NCO NZO Brno Email: hofstetrova@nconzo.cz Tel.č.: 543 559 353 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k

Více

o náležitostech pro získání trenérské licence

o náležitostech pro získání trenérské licence Směrnice výkonného výboru ČSRU o náležitostech pro získání trenérské licence schválená výkonným výborem dne 2. června 2015 Vyhotovil dne 27. června 2015 Ondřej Surga předseda legislativní komise Uvolnil

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno VV ČSLH dne 21.5.2009 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III. Rozhodování

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 189/2008 Sb. Změna: 384/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna:

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.PO-1865/IZS-2007 Praha 21. září 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... generální ředitel HZS ČR

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ Tělovýchovná jednota Baník Union Nové Sedlo, o.s. Masarykova 534, 357 34 Nové Sedlo Směrnice o zásadách členství v TJ Platí od 01. 01. 2015 v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

HRÁČSKÁ SMLOUVA. II. Práva a povinnosti účastníků

HRÁČSKÁ SMLOUVA. II. Práva a povinnosti účastníků HRÁČSKÁ SMLOUVA uzavřená dle 8,26 a 51 občanského zákoníku a ustanovení souvisejících dnešního dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Český svaz ledního hokeje se sídlem Prvního pluku

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I.

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I. ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát 1. lékařské fakulty se podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 Dodatek č.3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3.0.204 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 dodatek č.3 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 2. 2. 205 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Strana 2 (celkem 9) Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...

Více

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH Vážení sportovní přátelé, V Praze dne 1. 9. 2014 současný svět nabízí dětem mnoho možností, jak trávit svůj volný čas. Bohužel už je pryč doba, kdy jsme na každém hřišti

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV

NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV Seminář trenérů mládežnických družstev okresu Břeclav Velké Pavlovice 19.února 2011 POKUD SI MYSLÍTE, ŽE: máme dostatek KVALITNÍCH hráčů, máme úspěšné reprezentační

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Věc: program vzdělávání trenérů mládeže - ragby. III. trenérská třída ČSRU. Ve vlaku dne 9. 3. 2007 1

Věc: program vzdělávání trenérů mládeže - ragby. III. trenérská třída ČSRU. Ve vlaku dne 9. 3. 2007 1 Ve vlaku dne 9. 3. 2007 1 Věc: program vzdělávání trenérů mládeže - ragby III. trenérská třída ČSRU - kurz trenérsko metodické komise (TMK) ČSRU - absolvování kempu pro kategorie U13, U15 nebo U17 (pouze

Více