Příloha č. 2. Komunikační strategie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2. Komunikační strategie"

Transkript

1 Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta Návrh Komunikační strategie

2 OBSAH: 1. ÚVOD NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU JSOU: NAVRHOVANÉ NÁSTROJE Internetová prezentace ový seznam ( ing list) Propagace prostřednictvím médií Kulaté stoly a Fóra udržitelného rozvoje...7 Tištěné informační materiály Internetová konference EVVO (alternativně)...8 ZÁVĚR...8 2

3 1. ÚVOD Komunikační strategie obsahuje rámcový přehled jednotlivých navržených nástrojů interní i externí komunikační strategie projektu. Příčinou toho, že jednotlivé nástroje nejsou rozpracovány do všech detailů je ta skutečnost, že jejich zpracováním byly (resp. v některých případech budou) pověřeny externí subjekty na základě výběrových řízení projektu. Jedná se především o základní nástroje Internetových stránek (viz aktivita č. 6 Akčního plánu) a Propagace MA21 v médiích (aktivita č. 7), ale efekt propagace projektu mají také kulaté stoly (aktivita č. 5), fóra udržitelného rozvoje (aktivita č. 16), podpora kampaní (aktivita č. 11) a osvětových akcí (aktivita č. 13), ad. 3

4 2. Návrh Komunikační strategie 2.1. Cílové skupiny Hlavními cílovými skupinami projektu jsou: Veřejnost Obce a města Další subjekty veřejné správy Nestátní neziskové organizace Podnikatelská sféra Média Specifická (interní) cílová skupina MSK, KÚ MSK i samotných subjektů managementu projektu (Koordinátor MA21, Pracovní skupina MA21, Řídící výbor MA21, externí zpracovatelé dílčích částí projektu) Navrhované nástroje V dalších kapitolách jsou identifikovány navrhované nástroje komunikační strategie, nástroje jsou diferencovány s ohledem na jednotlivé cílové skupiny. Internetová prezentace projektu Rozesílání informací prostřednictvím elektronického seznamu ( ing listu) Propagace prostřednictvím médií Kulaté stoly a fóra udržitelného rozvoje Tištěné informační materiály distribuované cílovým skupinám Regionální Internetová konference MA21 (alternativně) Internetová prezentace Internetová prezentace umožňuje jednoduše zveřejňovat rozpracované i finální verze dokumentů, resp. oboustrannou komunikaci mezi týmem projektu a cílovými skupinami. Dále 4

5 je optimálním prostředkem pro interní komunikaci mezi jednotlivými subjekty zpracování projektu. Stručný obsah uvedeného nástroje je uveden v kap návrhu Akčního plánu. Návrh Internetových stránek bude zpracovávat externí subjekt, který byl vybrán v rámci výběrového řízení. Tento subjekt je vázán obsahem zadání objednávky MSK pro zpracování Internetové prezentace, která vycházela z popisu uvedené aktivity projektu. Tato část komunikační strategie tedy bude vycházet z nabídky vybraného zpracovatele, která by měla být projednána Pracovní skupinou MA21 a navržený postup případně upraven na základě jednání koordinátora MA21 se zpracovatelem návrhu Internetových stránek ový seznam ( ing list) Významným nástrojem komunikační strategie, který ulehčuje komunikaci zejména s aktivními zástupci veřejnosti, novináři, zástupci obcí, ad. je seznam adresátů, kteří se zajímají o problematiku udržitelného rozvoje. V rámci předchozích projektů (např. Koncepce EVVO MSK, Komunikační strategie 7mi koncepcí MSK v oblasti ŽP, apod.) MSK získal rozsáhlou databázi aktivních účastníků. Bohužel tato databáze je orientována především na environmentální pilíř rozvoje. Seznam tedy musí být doplňován klíčovými aktéry či aktivními subjekty také z oblasti sociální a ekonomické. Seznam musí být otevřený a měl by být průběžně aktualizován (role koordinátora MA21). Návrh vytvoření, správy a používání ového seznamu obsahuje přinejmenším: Zpracování ového seznamů adresátů na základě stávající databáze Průběžné doplňování databáze subjektů zejména z oblasti sociální a ekonomické využití všech aktivit projektu, zejména kulatých stolů, fór udržitelného rozvoje, komunikace v rámci nástrojů Internetové prezentace, apod. Využívání systému pro pozvánky, resp. rozesílání informací a zveřejňování dokumentů Propagace prostřednictvím médií Při hledání způsobu propagace projektu implementace MA21 prostřednictvím médií je nezbytné vzít v úvahu specifický způsob práce médií a volit všechny kroky KS zaměřené na novináře tak, aby se vyhnuly období mediálně vděčných, konkurenčně silných témat (volby, příprava rozpočtu, výjimečné události, apod.). Současně je nezbytné uvážlivě zvolit počet a 5

6 načasování všech aktivit v této oblasti z důvodu eliminace nebezpečí únavy médií obdobnými tématy. Optimální načasování tiskových zpráv a dalších kroků odpovídá termínům dokončení atraktivních částí projektu. Kromě standardních nástrojů (tiskové zprávy, tiskové konference) by bylo účelné využít také další metody zvýšení atraktivity myšlenky MA21 pro novinářskou obec, kterými mohou být mj.: Neformální setkání s novináři (běžně používané méně formální postupy typu snídaně s apod.) Průběžné zvaní novinářů na významné akce v rámci zpracování projektu (fóra udržitelného rozvoje, kampaně, osvětové akce, apod.). Stručný obsah uvedeného nástroje je uveden v kap návrhu Akčního plánu. Zapojení médií bude mít na starost externí subjekt, který byl vybrán v rámci výběrového řízení. Tento subjekt je vázán obsahem zadání objednávky MSK pro zpracování zapojení médií, která vycházela z popisu uvedené aktivity projektu. Tato část komunikační strategie tedy bude vycházet z nabídky vybraného zpracovatele, která by měla být projednána Pracovní skupinou MA21 a navržený postup případně upraven na základě jednání koordinátora MA21 se zpracovatelem výše uvedeného nástroje komunikační strategie Kulaté stoly a Fóra udržitelného rozvoje Za základní nástroje komunikační strategie v rámci projektu implementace místní Agendy 21 jsou považovány kulaté stoly a fóra udržitelného rozvoje, které umožňují prezentaci (dílčích) výstupů a přímou komunikaci s nejaktivnějšími zástupci cílových skupin. Poskytují tedy optimální zpětnou vazbu pro management projektu i pro samotný MSK. Při jejich plánování, organizaci a provedení lze s úspěchem využít aditivních efektů dalších nástrojů komunikační strategie, především zapojení médií a využití ing listu. Stručný obsah uvedených nástrojů je uveden v kap a návrhu Akčního plánu. Organizaci kulatých stolů i fór udržitelného rozvoje bude mít na starost externí subjekt, který bude vybrán v rámci výběrového řízení. Tento subjekt bude vázán obsahem zadání objednávky MSK pro organizaci kulatých stolů a fór udržitelného rozvoje, která vycházela z popisu uvedené aktivity projektu. Tato část komunikační strategie tedy bude vycházet z nabídky vybraného zpracovatele, která 6

7 by měla být projednána Pracovní skupinou MA21 a navržený postup případně upraven na základě jednání koordinátora MA21 se zpracovatelem výše uvedeného nástroje komunikační strategie. Tištěné informační materiály V rámci projektu se předpokládá tisk a distribuce Metodiky implementace MA21 v Moravskoslezském kraji. Načasováno je až ke konci projektu, takže jeho cílem je poskytnout podklad pro období po ukončení projektu. Stručný obsah uvedeného nástroje je uveden v kap návrhu Akčního plánu. Tvorbu a tisk metodiky bude mít na starosti externí subjekt, který bude vybrán v rámci výběrového řízení. Tento subjekt bude vázán obsahem zadání objednávky MSK pro vydání uvedeného informačního a metodického materiálu, která vycházela z popisu uvedené aktivity projektu. Tato část komunikační strategie tedy bude vycházet z nabídky vybraného zpracovatele, která by měla být projednána Pracovní skupinou MA21 a navržený postup případně upraven na základě jednání koordinátora MA21 se zpracovatelem výše uvedeného nástroje komunikační strategie Internetová konference EVVO (alternativně) Regionální Internetová konference umožňuje - na rozdíl od pasívního zveřejnění informací (Internetová stránka) i aktivního působení (rozesílání informací prostřednictvím e- mailingového seznamu) - interaktivní výměnu informací tedy informování, zpětnou vazbu i diskusi účastníků konference k jednotlivým tématům MA21. Výhoda regionální konference oproti celostátním (mezinárodním) je možnost koncentrace na regionální problematiku a eliminace zahlcování účastníků širokou škálou obecných informací, které často putují po Internetových konferencích s širším, než regionálním záběrem. Vzhledem ke specifice problematiky i okruhu účastníků regionální Internetové konference je doporučováno důkladné projednání využití tohoto nástroje v případě projektu implementace MA21 v MSK. Hlavním problémem je nedisciplinovanost účastníků konference, která vede k dílčím nekončícím diskusím, odrazujícím ostatní účastníky. V rámci zpracování Koncepce EVVO MSK učinil KÚ MSK s uvedeným nástrojem spíše negativní zkušenost. V případě, že by bylo o použití uvedeného ástroje rozhodnuto kladně, měl by se správcem konference stát koordinátor MA21. Regionální Internetová konference by měla být vytvářena při respektování těchto kroků: a) Vytvoření seznamu účastníků Internetové konference s využitím mailing listu 7

8 b) Provoz Internetové konference zaměřený především na osvojení pravidel komunikace v konferenci c) Správa Internetové konference Závěr Návrh komunikační strategie obsahuje základní přehled doporučovaných nástrojů pro podporu zpracování projektu implementace místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji. Část nástrojů bude dopracována dle obsahu nabídek subjektů, které byly pověřeny zpracovat vybrané nástroje komunikační strategie v rámci výběrových řízení. 8

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 Moravskoslezský kraj Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 včetně komunikační strategie listopad 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 Zadání... 3 2. Vyhodnocení předchozích úkolů MA21

Více

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Statutární město Opava PŘÍLOHA Č. 1 Metodika

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

MA21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21

MA21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21 Návod pro postup při sledování procesů místních Agend 21 podle oficiálních Kritérií MA21 v České republice Autorská spolupráce: Národní síť Zdravých měst

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA)

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) (účinnost od 1. února 2014) Leden 2014 1 OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) schválené usnesením vlády ze dne 14. prosince

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Analýza subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení

Analýza subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení !! Analýza subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení (aktivita č. 4 projektu Společně pro inovace) Zpracováno v rámci projektu Společně pro inovace Zpracovatel: Institut EuroSchola Partneři:

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš C. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: červenec-srpen 2009 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 2 REALIZACE A MONITORING STRATEGICKÉHO PLÁNU... 4 Realizace

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více