Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva Neziskovky.cz, o. p. s 2011 I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT!. 1

2 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 5 HISTORIE SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ... 8 INFORMACE O AKTIVITÁCH NEZISKOVEK.CZ V ROCE VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY... 9 Otevřené kurzy. 10 Vzdělávání na klíč Rekvalifikační kurzy Prosaďte se s noblesou INFORMAČNÍ SLUŽBY Portál 12 Grantový kalendář Poradenství Elektronický Zpravodaj SVĚT NEZISKOVEK FÓRUM ŘEDITELŮ PROJEKTY Rok společně - Krok dopředu Index udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI) Dny lobbingu.. 16 Být vidět a slyšet se společností Novartis Oncology SOUTĚŽ ŽIHADLO ROKU NEZISKOVKY.CZ V TERÉNU V ROCE NEZISKOVKY.CZ V MÉDIÍCH V ROCE KLIENTI FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NEZISKOVKY.CZ, O.P.S ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED VÝNOSŮ ZA ROK 2011 (PORTFOLIO FINANČNÍCH ZDROJŮ V KČ) PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM. 23 PŘEHLED MZDOVÝCH NÁKLADŮ V ROCE ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY KONTAKT ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Rok 2011 potvrdil to, co máme z praxe vyzkoušeno. Jakékoliv společenské změny, které se dotýkají podnikatelské sféry, se v neziskovém sektoru začínají naplno projevovat přibližně po dvou letech. A stejně tomu bylo i s finanční krizí. Nechci ale, aby moje úvodní slovo k této výroční zprávě vyznělo pesimisticky. Naopak. Rok 2011 byl pro mě jako pro ředitele důkazem, že v Neziskovkách.cz a ve správní radě máme lidi, pro které je další existence této organizace důležitá. Byl pro mě důkazem, že poslání Neziskovek.cz rozvoj neziskového sektoru má smysl. V průběhu roku 2011, především v jeho druhé polovině, jsme zažívali náročné chvíle, protože možnosti neziskových organizací vzdělávat své lidi byly značně omezeny. Finanční krize způsobila, že neziskové organizace omezily svoje výdaje na vzdělávání lidí. V případě Neziskovek.cz, které jsou minimálně z 50 % závislé na příjmu z prodeje služeb, to znamenalo závažnou finanční ztrátu. V takové situaci bývá normální, že z organizace odcházejí zaměstnanci. Neziskovkám.cz se to nestalo. V průběhu celého roku nám odešel jeden člen týmu a důvody nebyly finančního rázu. Všichni členové správní rady pomohli, každý podle svých možností. Nakonec jsme skončili s kladným hospodářským výsledkem a příslibem dvoumilionového daru na rok 2012 od Nadačního fondu J&T. Členové naší správní rady, zaměstnanci, dobrovolníci, dárci a příznivci Neziskovek.cz podrželi Neziskovky.cz natolik, že nadále můžeme v České republice pomáhat vznikajícím neziskovým organizacím s rozjezdem. A těm zavedeným postupně pomáhat s kroky na cestě k jejich excelentnímu fungování. Všem našim podporovatelům, které jsem zmínil a jejichž jména naleznete v této výroční zprávě, bych proto rád závěrem srdečně poděkoval. A zároveň jim přislíbil, že i nadále budeme intenzivně pracovat na tom, aby v naší společnosti fungovaly transparentní, důvěryhodné a poctivé neziskové organice.... Marek Šedivý Ředitel 2. 3

3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ DATUM VZNIKU: 22. dubna 1999 jako nástupnická organizace Nadace Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací (založena v roce 1993) ZAKLADATEL : Nadace Auxilia POSLÁNÍ: Podáváme pomocnou ruku neziskovým organizacím, aby tu svou mohly podat vám. VIZE: Společnost Neziskovky.cz je uznávanou a ekonomicky zdravou organizací, poskytující vzdělávací, informační a poradenské služby pro nekomerční a komerční subjekty v oblasti rozvoje neziskového sektoru a filantropie. PROČ TU JSME? Proto, aby se v neziskových organizacích neztrácely peníze. Proto, aby přežily neziskové organizace a jejich služby, které i vy můžete potřebovat. Proto, aby neziskové organizace získávaly kvalitní vzdělávání a poradenství za dostupné ceny. Proto, aby existoval informační servis pro dárce a příznivé podmínky pro dárcovství. PRO KOHO TU JSME? Pro neziskové organizace bez ohledu na obor jejich činnosti. Pro potenciální i současné dárce a příznivce neziskových organizací. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Ředitel statutární osoba Roman Anděl do 27. července 2011 Marek Šedivý od 28. července 2011 Správní rada (k ) Dana Bérová předsedkyně Studovala na pražské Vysoké škole ekonomické a na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy. Poté pracovala jako manažerka a konzultantka. Byla mimo jiné redaktorkou Československé a České televize, ekonomickou ředitelkou Správy majetku Karla Schwarzenberga, programovou ředitelkou televizní stanice TV 3. V letech 2005 a 2006 byla členkou Vlády České republiky a ministryní informatiky. Na ministerstvu působila už od roku 2002 jako náměstkyně ministra a tehdy se poprvé setkala s projektem Neziskovky. cz. V současnosti pracuje pro největší světovou analytickou společnost v oblasti ICT Gartner a věnuje se vlastním investičním projektům. Je spolumajitelkou společností Golf Slapy s. r. o., Sanu Babu spol. s. r. o., Medexo s. r. o. a dalších firem. Kateřina Jurigová členka Vystudovala Institut mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Jedenáct let působila v oblasti PR, nejdříve jako konzultant v americké PR agentuře Hill and Knowlton, později v české PR agentuře QandA. Pracovala především pro klienty z farmaceutického průmyslu a zdravotnictví. V současnosti působí v mediální sekci ODS na pozici tiskového tajemníka poslaneckého klubu. Ve správní radě Neziskovek.cz zasedá od roku 2004, ve svém volném čase vede v organizaci kurzy zaměřené na přípravu tiskových materiálů a vystupování v médiích. Díky spolupráci s Neziskovkami.cz mohu pomáhat nejen jedné vybrané organizaci, ale podporuji mnoho organizací a jejich pracovníky najednou. Velmi mě navíc těší práce s profesionály, kteří za Neziskovkami.cz dlouhá léta stojí a se kterými mě pojí i osobní přátelství. Olga Medlíková členka Původním povoláním pedagožka, poté pracovala v business sféře jako manažerka a od roku 1996 je na volné noze jako lektorka, konzultantka a moderátorka veřejných akcí. Lektoruje pro business, neziskové organizace a státní správu se zaměřením na prezentační dovednosti, sociální dovednosti (komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání), manažerské dovednosti, společenský a protokolární kontakt, interkultura). Specializuje se na trénink mluvčích, argumentaci, rétoriku a lektorské dovednosti. Ke svým tréninkům píše i odborné publikace a články, externě přednáší na Masarykově ústavu vyšších studií při ČVUT Praha. S organizací Neziskovky.cz, dříve ICN, spolupracuji od roku 1997 a stále ráda. Odvádějí kvalitní práci profesionálním způsobem a ještě navíc jsou dobrá parta. Těší mě, že je mohu počítat ke svým přátelům. Věřím, že všechno, do čeho se člověk pustí, má dělat jak nejlépe to jde. Proto mě zaujalo poslání Neziskovek.cz, které jako jediné už mnoho let umožňují, aby ti, kteří se rozhodli pomáhat, mohli diskutovat o svých problémech, učit se a stále se zlepšovat

4 Karol Moravec člen Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Pochází ze silně plavecky založené rodiny. Sport považuje za výrazný prvek tvarující osobnost člověka, který ho učí principům fair-play, odpovědnosti, návyku na jistý režim, cílevědomosti, pokoře a v neposlední řadě snaze a obětování se. Jako vrcholový plavec reprezentující Slovenskou republiku založil a vedl soukromou plaveckou školu pro děti. Podílel se na založení a řízení rodinné firmy Swimmax, kde okrajově působí dodnes. V současnosti pracuje pro J&T Banku, a. s., kde zastává funkci Privátního bankéře Seniora, zodpovědného převážně za segment neziskových organizací. Neziskové organizace v ČR mají šikovné týmy výkonných lidí, avšak v mnoha případech v nich chybí odborný přístup k fundraisingu, hospodaření s financemi, vedení lidí, administrativě, stanovování si priorit a ostatním nezbytným součástem podporujícím jejich výkonnou funkci. Proto jsem rád přijal členství ve správní radě Neziskovek.cz, která má primární cíl tyto nedostatky Karel Štogl člen Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, pracoval jako podnikový právník a advokátní koncipient, věnoval se komunální politice jako tajemník MěÚ v Mikulově a vedoucí oddělení hospodářského rozvoje Magistrátu města Brna. Byl poradcem ministra obrany a ministra financí, nyní pracuje jako Business Development Manager se zaměřením na oblast zdravotnictví, dopravy, fondy EU, cestovní ruch a sport. Ve volném čase se věnuje nejraději běhu, plavání, tenisu a toulkám přírodou s rodinou. S Neziskovkami.cz spolupracuji, protože jsou vedeny týmem velmi schopných lidí, kteří mají vysoký odborný i morální kredit. Kateřina Tůmová členka Vystudovala Institut humanitních věd Univerzity Karlovy a následně pracovala v oblasti marketingu u několika reklamních agentur a větších firem jako Skanska, ING, Telefónica Czech Republic aj. V posledních šesti letech pracuje v obchodním oddělení TV Nova, kde je zodpovědná za prodej nestandardních forem komunikace. Ve správní radě Neziskovek.cz zasedá od roku Ve volném čase se věnuje především své téměř dvouleté dceři, která je pro ni obrovskou motivací a hnací silou dělat vše co nejlépe. K Neziskovkám.cz mne pojí především profesionalita a neutuchající entuziasmus těch, kteří se každý den snaží tím správným způsobem pomoci tam, kde je třeba. V neposlední řadě je to pak i můj dlouholetý přátelský vztah s Markem Šedivým, kterého si velmi vážím pro jeho přístup k sociální problematice a snahu dělat vše na sto procent a celou svou bytostí. Dozorčí rada (k ) Brigitte Lintner předsedkyně Irena Brichtová - členka Pavel Šafránek - člen ZAMĚSTNANCI (k ) Marek Šedivý fundraiser, tiskový mluvčí Hana Prchalová vedoucí vzdělávacích programů, fundraiser Aleš Mrázek informační specialista Alena Sladká projektová koordinátorka Barbora Kopencová - koordinátorka vzdělávání Hana Kopřivová vedoucí kanceláře EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI (k ) Lukáš Vaníček redaktor elektronického zpravodaje Svět neziskovek David Dvořák správce sítě HISTORIE 1993 Vznikla Nadace Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací na základě dohody učiněné na Stupavské konferenci nadací a jiných neziskových organizací Vychází měsíčník pro neziskový sektor Bulletin. Nadace ICN se stává jediným zástupcem ČR v Orpheus Civil Society Network mezinárodní síti neziskových organizací ICN pořádá 1. ročník celonárodní kampaně 30 dní pro neziskový sektor. V Hradci Králové, Strakonicích a Českém Krumlově vznikají další regionální centra Nadace ICN. Nadace ICN administruje granty německé Nadace Roberta Bosche Z Nadace ICN vznikají dvě samostatné organizace Informační centrum neziskových organizací, o. p. s. a Nadace ICN Transformace regionálních center ICN na samostatné subjekty. Měsíčník pro neziskový sektor Bulletin byl přejmenován na časopis GRANTIS měsíčník neziskového sektoru Spuštění internetového informačního portálu Založena Aliance lektorů a konzultantů ICN, jejímž cílem je zajišťovat kvalitní a systematické vzdělávání neziskových organizací v ČR Společnost ČESKÝ TELECOM vyhlásila ve spolupráci s ICN, o. p. s. Fond drobného dárcovství ČESKÉHO TELECOMU Vzniká vzdělávací projekt ICN l PFIZER I ACADEMY, který je zaměřen na vzdělávání neziskových organizací pomáhající nemocným a vyloučeným ICN pořádá 1. ročník soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň ŽIHADLO. Kampaň 30 dní pro neziskový sektor ukončena v rámci 10. ročníku Změna názvu na Neziskovky.cz, o. p. s. Změna názvu měsíčníku GRANTIS na NEZISKOVKY.CZ a ukončení vydávání tištěného měsíčníku k Změna názvu měsíčníku Neziskovky.cz na zpravodaj Svět Neziskovek. Od vydáván v elektronické podobě Založení Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) Vytvoření a realizace vzdělávacího programu pro pacientské organizace ve spolupráci se společností Novartis Oncology v rámci mezinárodního projektu ICBA (International Capacity Building Alliance) Osamostatnění projektu sdružování dárců vzniká samostatná organizace Fórum dárců. Osamostatnění projektu občanských poraden a vzniku samostatné organizace. Vzniklo první regionální centrum Nadace ICN při Okresní knihovně v Olomouci. odstraňovat. 6 7

5 SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ Členství Neziskovek.cz zastoupení v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) zakládající člen Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD) členem Tematické sítě pro sociální ekonomiku (TESSEA) členem mezinárodní sítě International Capacity Building Alliance (ICBA)... Členství zaměstnanců Neziskovek.cz v poradních orgánech a komisích v roce 2011 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (Marek Šedivý) Programové partnerství Operačního programu Praha Adaptabilita (Marek Šedivý) Hodnotící komise Siemens Fond pomoci (Marek Šedivý, Hana Prchalová) Výběrová komise MPSV ČR Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 5 - Mezinárodní spolupráce (Aleš Mrázek)... Spolupráce s univerzitami v roce 2011 Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně... 8 INFORMACE O AKTIVITÁCH NEZISKOVEK.CZ V ROCE 2011 VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY Neziskové organizace byly v roce 2011 proškoleny v následujících oblastech: Sociální služby Práce na Standardech kvality sociálních služeb Dokumentace v sociálních službách podle Standardů kvality sociálních služeb Komunikace s klientem v poradenství Dobrovolnictví v sociálních službách Sociální firma - podnikání nebo sociální služba nebo obojí? Fundraising, marketing a PR Základy fundraisingu Individuální fundraising Fundraising pro manažery Jednejte s firmami - máte jim co nabídnout! Příprava projektů a psaní žádostí o grant, včetně strukturálních fondů EU Práce se správní radou Marketing a public relations v praxi Funkční propagační materiály Kultura prezentačních materiálů projektu a organizace Facebook a sociální sítě pro neziskové organizace Internetová komunikace trendy, novinky a její využití v rámci PR pro neziskovky Řízení a vedení Vedení týmu v neziskové organizaci poskytující sociální služby Delegování bez nařizování a obav Koučovací rozhovor jako forma motivace v neziskové organizaci Jak správně realizovat projekt Projektové řízení Finanční řízení v neziskové organizaci Úvod do samofinancování a řízení vzniku studie proveditelnosti pro podnikatelský záměr v NNO... Legislativa, účetnictví Účetnictví v praxi s ohledem na účetní uzávěrku Vnitřní účetní směrnice Uzavírání smluv v neziskové organizaci Právní zajištění fundraisingových aktivit Dopady novely zákona o obecně prospěšných společnostech Odpovědnost ředitele obecně prospěšné polečnosti Osobnostní rozvoj Lektorské dovednosti pro junior lektory Rozpoznání manipulace a obrana proti ní Time management Rétorika pomoc či zbraň?. 9

6 Lektoři spolupracující s Neziskovkami.cz v roce 2011 Kateřina Fadljevičová Mgr. Jan Horký PhDr. Vladimír Jelen Blanka Junová Bc. Zdeňka Konečná Mgr. Dana Kovářová PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová Karel Malý PaedDr. Olga Medlíková Ing. Pavel Němeček Bc. Zdenka Nosková Štefan Novák Bc. Hana Prchalová Mgr. Zuzana Richterová Mgr. Jana Rychterová MgA. Jitka Sedláčková PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková Ing. Marek Šedivý Mgr. Petr Vít Mgr. Marcela Vítová Mgr. Petr Vrzáček PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.... Otevřené kurzy Jednodenní až dvoudenní vzdělávací kurzy zaměřené na specifická témata. Slouží zejména těm, kteří si chtějí jednorázově zvýšit úroveň svých znalostí v dané oblasti. Účastníci si zde mohou utřídit své poznatky, konfrontovat praxi s teorií, ale také se setkají s kolegy z jiných neziskových organizací, s nimiž mohou sdílet své zkušenosti. Otevřené kurzy tak bývají často zdrojem nových nápadů, které pak jejich účastníci využívají ve své odborné praxi. V roce 2011 uspořádaly Neziskovky.cz 63 otevřených kurzů (81 školících dní), kterými prošlo 648 pracovníků neziskových organizací. p g g Vzdělávání na klíč Jednodenní i vícedenní vzdělávací akce na zakázku, přizpůsobené konkrétním potřebám dané organizace, podle kterých se vybírá nejvhodnější forma vzdělávání. Nejčastěji jde o workshopy, semináře a facilitovaná setkání. Lektor je v kontaktu s organizací již při přípravě akce a její program přizpůsobí tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle. Semináře na klíč jsou vhodné pro skupiny pracovníků z jedné organizace, kterých se týká společné téma. Nejčastěji jde o týmovou práci, strategické plánování, marketing, fundraising apod. V roce 2011 uspořádaly Neziskovky.cz 16 vzdělávacích akcí (17 školících dní), kterými prošlo 253 pracovníků neziskových organizací. Vzdělávání na klíč si objednaly 3 organizace, ve spolupráci s Národním orgánem pro koordinaci při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR uspořádaly Neziskovky.cz sérii seminářů na téma Příprava a realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. Rekvalifikační kurzy Neziskovky.cz pravidelně pořádají akreditované rekvalifikační kurzy zaměřené na zvýšení odbornosti pracovníků neziskových organizací. V roce 2011 byl realizován rekvalifikační kurz Manažer neziskové a příspěvkové organizace o 12 vzdělávacích modulech, osvědčení o rekvalifikaci získalo 12 účastníků. Prosaďte se s noblesou Za finanční podpory Nadace Auxilia realizovaly Neziskovky. cz šestidenní vzdělávací program Prosaďte se s noblesou pro pracovníky neziskových organizací, kteří komunikují s veřejností, prezentují a prosazují zájmy vlastní organizace. Do programu se zapojilo 10 neziskových organizací, které vyslaly vždy po jednom zástupci

7 INFORMAČNÍ SLUŽBY Portál Internetový portál patří k nejucelenějším a nejvyužívanějším zdrojům informací o neziskovém sektoru v České republice. Na jednom místě zde lze nalézt neustále aktualizované informace z prostředí neziskových organizací, vzdělávání, legislativy, ale také společenské odpovědnosti firem. V roce 2011 jej denně navštívilo průměrně uživatelů. Grantový kalendář Grantový kalendář je aktuálním výstupem z Databáze finančních zdrojů, který je ve formátu PDF elektronicky rozesílán předplatitelům každých cca 10 dní. Jedná se tedy o průběžně aktualizovaný výčet platných grantových a dotačních výzev, který významně usnadňuje neziskovým organizacím práci v oblasti hledání zdrojů financování pro jejich činnost a projekty. Na konci roku 2011 byl Grantový kalendář zasílán celkem n a 458 ových adres (387 předplatitelům a 71 členům AVPO bezplatně). Nejdůležitějšími a nejvyužívanějšími součástmi portálu jsou: Burza práce Díky spolupráci se společností LMC, s. r. o., mohou naši uživatelé zdarma využívat systém portálu Na webových stránkách Neziskovek.cz se filtrují aktuální pracovní nabídky v neziskovém sektoru. Kalendář akcí Slouží jako marketingový a PR nástroj neziskových organizací, které zde zdarma mohou zveřejňovat informace o pořádaných akcích výstavy, přednášky, koncerty, divadelní představení, dny otevřených dveří, konference apod. Katalog neziskovek Katalog neziskovek je specializovanou evidencí aktivních neziskových organizací v České republice sloužící široké veřejnosti. V roce 2011 byl starý Katalog neziskovek převeden na nový. Byly z něj vyňaty neaktivní subjekty a nově registrovaným neziskovým organizacím nabídnuta možnost poskytnout o sobě podrobnější informace (např. zveřejnění jmen členů statutárních orgánů a správní rady, základní ekonomické údaje, součet tří nejvyšších platů v organizaci aj.) Na konci roku 2011 obsahoval nový Katalog neziskovek záznamy 392 neziskových organizací. Databáze finančních zdrojů (DBFZ) Veřejně přístupný, pravidelně aktualizovaný přehled grantových a dotačních programů (nadací, fondů, ministerstev, krajských úřadů aj.) včetně jejich popisu, kontaktních osob a termínů uzávěrek. V roce 2011 bylo v DBFZ uveřejněno celkem 264 nových vyhlášení grantových a dotačních programů. Poradenství Poradenství bylo v roce 2011 poskytováno ve dvou kategoriích. Základní poradenství týkající se zakládání neziskových organizací (zejména výběru vhodné právní formy a získávání finančních prostředků) poskytovali zaměstnanci Neziskovek.cz. Odborné dotazy konzultovali externisté, kteří se specializují na danou problematiku

8 V roce 2011 zprostředkovaly Neziskovky.cz celkem 145 odborných konzultací v těchto oblastech: právní poradenství: vznik, změny a zánik neziskových organizací, právní aspekty veřejného působení neziskových organizací, smluvní vztahy, výdělečná činnost neziskových organizací, právní aspekty fundraisingu, změny vyplývající z novely zákona o o. p. s. účetnictví a daně: vedení účetnictví, informace o novelizaci účetních a daňových zákonů, daňová problematika konzultace z oblasti projektového řízení, managementu, marketingu, public relations, supervizí, dluhového po radenství atd. Externí konzultanti spolupracující s Neziskovkami.cz: Mgr. Martin Elger, Mgr. Jan Horký, Andrea Hutková, DiS., Karel Malý, Mgr. Ondřej Novák, Mgr. Petr Vít, Kateřina Vosičková Knihovna Knihovna Neziskovek.cz je jedinečným zdrojem informací o neziskovém sektoru v ČR i ve světě. Je nejobsáhlejší odbornou knihovnou v ČR, pokrývající všechny obory činnosti neziskových organizací. Fond knihovny slouží převážně k prezenčnímu studiu. Čtenářům je také umožněn přístup na internet. Fond knihovny obsahuje: odborné publikace a časopisy, diplomové práce, sborníky z konferencí, výroční zprávy neziskových organizací, archiv propagačních materiálů neziskových organizací. Ke konci roku 2011 bylo v knihovně evidováno svazků. Knihovna měla 41 registrovaných uživatelů a uskutečnilo se 180 absenčních výpůjček. 14 Elektronický Zpravodaj SVĚT NEZISKOVEK Zpravodaj Svět Neziskovek je rozesílán zdarma každý měsíc všem registrovaným zájemcům, členům AVPO a předplatitelům Grantového kalendáře. Zpravodaj mapuje dění v neziskovém sektoru v ČR, přináší rozhovory s odborníky, zprávy ze života českých neziskových organizací, aktuality týkající se legislativních změn, poradnu a řadu dalších praktických informací. Na konci roku 2011 byl Svět Neziskovek rozesílán do 458 organizací s působností po celé ČR a na individuálních adres. Více než 4 000x byl zobrazen na webových stránkách. SVĚT NEZISKOVEK 12 avodaj pro neziskové organizace ROZ HO VOR Dobrý fundraiser je dobrý posluchač Audrey Kintzi je profesionální fundraiserkou, lektorkou a moderátorkou s bezmála třicetiletou praxí v neziskovém sektoru. V současné době pracuje jako senior development director na univerzitě Saint Mary v Minnesotě, je členkou americké asociace Association of Fundraising Professional Research Council a poradní skupiny Fundraising Effectiveness Workshop Advisory Group. Získala osvědčení ACFRE, čímž se zařadila mezi méně než 100 světových odborníků, kteří jsou jeho držiteli. i i i ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA Když sháním peníze pro svou organizaci zabývající se dětmi, tak se s lidmi bavím. Jde mi hlavně o to, aby se stali součástí mé organizace, říká Audrey Kintzi. Vždy chci, aby do organizace lidé přišli a pochopili podstatu její práce. Je to o pozvání a zapojení lidí do celého záměru. Protože když člověk bude vědět, jak organizace pracuje, bude vědět, na co se jeho peníze použijí a bude ho to zajímat, tak mnohem raději a častěji peníze daruje. A tohle funguje, nevím sice jak, ale prostě to funguje. Více na str editorial Vážené kolegyně, SOS Neziskovky Dále v tomto čísle: Aktuality... 2 Výběr kurzů na vážení kolegové, prosinec březen čtenářky a čtenáři, Neziskový sektor přichází o další miliardy Kalendář akcí... 4 Navštivte největší prezentaci průmyslu tradičně by Vám na vního ruchu ve střední Evropě tomto místě popřál V minulém čísle zpravodaje ziskových organizací. Prezentují veletrh Regiontour někdo z vedení Neziskovek.cz a AVPO klidné je jako spojence loterijních spo- jsme vás na tomto místě informovali Opice za krkem aneb Odpovědnost omunikaci... 5 adventní rozjímání, krásné prožití vánočních o petici Ano charitě, lečností prosazující zákon, kte- Opravdová změna komunikačních svátků a hodně zdraví a sil do nového roku Tentokrát Vám jejich přání pouze která bojuje za zachování příjmu rý jim dovolí zneužívat peníze ply- návyků je proces tlumočím, protože se s Vámi chci rozloučit. peněz ze zdanění hazarnoucí z hazardu. Realita je ale úpl- Cena kvality v sociálních službách du do neziskových organizací. ně jiná. Neziskové organizace bojují za rok V tomto vydání zpravodaje Vám mohu ještě nabídnout výsledky soutěže Žihadlo za udržení finančních prostředků V této chvíli již jde o iniciativu Poradna spolu s rozhovory s vítězi a rozhovor SOS neziskovky. V současné plynoucích do potřebných služeb Potvrzení opravný daňový doklad s profesionální fundraiserkou Audrey době totiž senátoři chtějí prosadit, a činností, které stát sám neumí za- eřejné sbírky Kintzi od mého (nyní ještě) kolegy Lukáše aby výnos z odvodů z hazarjistit a které vykonávají neziskové Finanční okénko... 6 Vaníčka. Na konci roku se oceňuje jinde, jak du byl rozdělen tak, aby 70 procent organizace. V případě, že peníze poznáte z dalších rubrik. Jako vánoční dárek dostaly obce a 30 procent skončí v rozpočtech obcí, existuje Vaše finance... 6 přinášíme výraznou slevu na aktualizované a sport. To znamená úplné vyřazení více než vysoká pravděpodobnost, Nadace OKD oceňovala... 6 doplněné vydání knihy Marka Šedivého a Olgy neziskového sektoru, který že k potřebným vůbec nedojdou. Nadace OKD ocenila nejlepší neziskové Medlíkové Úspěšná nezisková organizace tak přijde o finanční podporu ve Poslední možností a nadějí je samotná Anketa... 7 (podrobnosti na str. 4). aktivita neziskových organi- výši dosahující 2 miliard korun. Co vám dal a vzal Rok jinak? Po třech letech spolupráce s Neziskovkami. zací. V těchto chvílích se iniciátoři Stalo se... 8 cz se mi podařilo nahlédnout pod pokličku Z poslanecké sněmovny do senátu SOS neziskovky snaží sejít se zá- Žihadlo 2011 zná své vítěze neziskového sektoru a s úctou se skláním původně odešel zákon, který postupci senátních klubů a informovat před každým poctivým neziskovákem. Ceny byly předány 15. listopadu čítal s tím, že o odvody loterijních je o významné roli, kterou neziskový ve čtyřech kategoriích Poznala jsem spoustu ohromných a společností se rovným dílem rozdělí sektor sehrává v České republice, Výsledky Žihadla zapálených lidí, bez nichž by potřební obce, sport a neziskový sektor. Zá- a o tom, že jeho činnost by mohla Žihadlo 2011 a jeho vítězové spoluobčané neměli žádné zázemí. Myslím, kon dával záruku, že neziskové organizace být touto změnou zákona ohrožena. Jaké pocity a plány měli ocenění? že by všichni, kteří rozhodují o fungování a ekonomice tohoto státu, měli získat budou mít i od příštího Pokud nechtějí neziskové orga- Co změnit a upravit v neziskovém sektoru? minimálně podobnou zkušenost. Povědomí roku zachovány příjmy, bez nichž nizace přijít o další peníze, musí Pokud budete mít chuť, můžete se o tom, jak to v nezisku vůbec není by nedokázaly realizovat projekty, se zmobilizovat a oslovit své senátory zamyslet nad otázkou: Pokud bychom jednoduché, ale jak ohromně naplňující především v oblasti sociálních služeb, a média. Výzva pro senáto- mohli začít znovu vytvářet neziskový taková práce je. Budu se tedy snažit pomáhat sektor, jaký by byl? kultury a vzdělávání. ry je zveřejněna na webové stránce nadále, byť jinak a jinde. Fejeton V této chvíli existuje ještě naděje, Tam by Přeji Vám život plný pracovních osobních Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové vysvětlit politikům, o co jde. měly být postupně zveřejňovány dštěte Spravedlivého úspěchů a vlastně se neloučím... Celá kauza je sledována médii další podrobnosti. Nabídka nových publikací EVA PAVLATOVÁ, a jde o politické téma. Bohužel média EVA PAVLATOVÁ Vyberte si z knih nakladatelství ANAG, zcela zkreslila roli a význam ne- Grada, Portál a Wolters Kluwer ČR 1 SVĚT NEZISKOVEK 12 / 2011 FÓRUM ŘEDITELŮ První setkání ředitelů neziskových organizací v roce 2011 se uskutečnilo v květnu pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové v Konírně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ředitelé a členové správních rad debatovali o lobbingu a jeho významu při prosazování poslání neziskových organizací. Druhé setkání proběhlo v prosinci v prostorách sponzora akce - kavárny Starbucks na Malostranském náměstí v Praze. Předvánoční setkání vedoucích pracovníků neziskových organizací na téma Moc a vliv bylo spojené i s ochutnávkou kávy. PROJEKTY Rok společně - Krok dopředu Obdobně jako v předešlých letech pokračovaly Neziskovky.cz ve spolupráci se společností KPMG Česká republika při realizaci vzdělávacího projektu ROK společně KROK dopředu, jehož cílem je poskytnout deseti vybraným neziskovým organizacím bezplatné odborné vzdělávání v oblasti finančního řízení, pravidel vedení účetnictví, daní či prezentačních a komunikačních dovedností. Všechny nabyté vědomosti mohou proškolené neziskové organizace využít v praxi s cílem posílit své transparentní a důvěryhodné fungování. Součástí projektu byla také již tradiční soutěž o roční partnerství KPMG Česká republika s vybranou neziskovou organizací. Z finalistů projektu si zaměstnanci KPMG Česká republika zvolili občanské sdružení Amelie, se kterým zahájili intenzivní spolupráci v říjnu Být vidět a slyšet se společností Novartis Oncology Neziskovky.cz ve spolupráci se společností Novartis Oncology a v rámci mezinárodního projektu ICBA (International Capacity Building Alliance) vytvořily a realizovaly vzdělávací program pro pacientské organizace Být vidět a slyšet se společností Novartis Oncology. Cílem vzdělávacího programu bylo zvýšit sebevědomí deseti vedoucích pracovníků pacientských neziskových organizací pro veřejné vystupování a individuální jednání se zástupci z veřejné a podnikatelské sféry.. 15

9 generální partner hlavní partner pořádají partneři předprodej Dny lobbingu Ve dnech října 2011 zorganizovaly Neziskovky.cz a AVPO akci s názvem Dny lobbingu. Program zahájila jednodenní konference Umění prosadit se a na ni navázaly dva dny workshopů a praktických tréninků spojených s exkurzí do Poslanecké sněmovny ČR. Na konferenci vystoupili se svými příspěvky specialisté na lobbing a s ním spojené oblasti (etika, fundraising, budování značky organizace, umění prosadit zájmy organizace, umění oslovit dárce a podporovatele aj.). Součástí programu konference byl i příklad dobré praxe ze zahraničí USA a Polské republiky. Teoretické poznatky mohli účastnici prodiskutovat u navazujících kulatých stolů a převést do praxe na workshopech a praktických trénincích. Jednotlivých částí programu se celkem zúčastnilo 103 osob. Dny lobbingu podpořili: Novartis Oncology, Poštovní spořitelna ERA, Rádio Česko, U.S. Embassy, Wolters Kluwer ČR, a. s.... Index udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI) I v roce 2011 spolupracovala organizace Neziskovky.cz s Americkou agenturou pro mezinárodní rozvoj (USAID) při tvorbě zprávy o stavu neziskového, resp. občanského, sektoru v České republice. Od roku 2011 je do hodnocení zahrnuto široké spektrum aktivně působících organizací občanské společnosti v ČR. Vybraná skupina odborníků hodnotila vývoj organizací občanské společnosti v ČR pomocí přesně dané metodiky - tzv. indexem udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI). Index sleduje vývoj občanského sektoru v devětadvaceti zemích střední a východní Evropy a Eurasii za posledních patnáct let. Zkoumá celkovou příznivost prostředí pro občanskou společnost, se zaměřením na právní prostředí, organizační základnu, finanční zajištění, prosazování zájmů, poskytování služeb, infrastrukturu a veřejný obraz. Každá dimenze je hodnocena sedmistupňovou škálou, kde 1 označuje velmi pokročilou úroveň rozvoje a 7 naopak nízkou úroveň rozvoje. SOUTĚŽ ŽIHADLO ROKU 2011 Žihadlo roku - soutěž o nejlepší českou veřejně prospěšnou reklamu V roce 2011 proběhl již pátý ročník soutěže Žihadlo roku, do které se mohly zapojit nestátní neziskové organizace, které zviditelnily veřejně prospěšný projekt prostřednictvím mediální kampaně v období od 1. září V odborné porotě zasedli vybraní zástupci médií, reklamních agentur, firem a neziskových organizací. Porotci vybírali ze 43 projektů v kategoriích tištěná reklama, televizní a kino spor, rozhlasový spot, internetová kampaň. Kromě kreativního zpracování hodnotili porotci i účelnost zvolené komunikační strategie, zacílení kampaně, její dopad apod. V roce 2011 klesl počet přihlášených kampaní oproti předcházejícímu roku o 19. Vzhledem k ekonomické situaci v loňském roce byly i reklamní agentury donuceny šetřit, což se projevilo také v jejich omezených možnostech podpory neziskových organizací a jejich kampaní. Hlavním partnerem soutěže byla tradičně ČSOB, a. s., dále soutěž podpořili Rádio Česko, Sodexo s. r. o. a Wolters Kluwer ČR, a. s. Vítězové soutěže byli vyhlášeni na slavnostním večeru 15. listopadu 2011 v prostorách centrální budovy ČSOB, a. s. v Praze-Radlicích. Celkové výsledky Žihadlo 2011 Kategorie: tištěná reklama Vítěz: DebRA ČR kampaň: 12plus12 reklamní agentura: DebRA ČR/fotografka Lucie Robinson V roce 2011 byla udržitelnost českého občanského sektoru ohodnocena známkou 2,7. Podrobné výsledky roku 2011 jsou uvedeny v následující tabulce: 2011 Veřejný obraz 2,4 Infrastruktura 2,8 Poskytování služeb 2,4 Prosazování zájmů 2,1 Finanční zajištění 3,2 Organizační základna 3,0 Právní prostředí 2,8 Udržitelný rozvoj občanského sektoru v ČR 2,7 Kategorie: televizní a kino spot Vítěz: Diakonie ČCE kampaň: Otevřeno seniorům reklamní agentura: ProBono (Ivan Peterka, Marek Hejduk) Kategorie: rozhlasový spot Vítěz: Sdružení Linka bezpečí kampaň: Pomněnkový den reklamní agentura: DDB a.s. TA JEDEME ZA SVĚTLUŠKOU OD NA ČT1 7. BENEFIČNÍ VEČER SVĚTLO PRO SVĚTLUŠKU Aneta Langerová a hosté: Vojta Dyk Adela Banášová Jiřina Bohdalová Simona Stašová Pavel Liška David Koller Anna K. Ondřej Brzobohatý Matěj Ruppert 4TET Michal Hrůza Tonya Graves a Kašpárek v rohlíku Kühnův dětský sbor a nevidomé děti Pražská křižovatka (kostel sv. Anny) Vstupné od 250 Kč, na místě od 300 Kč. Živě přenáší Pomozte nevidomým /0100 Kategorie: internetový projekt Vítěz: Amnesty International ČR kampaň: 3 minuty stačí reklamní agentura: Visual Creative, Petr Urbančík Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS DEBRA na telefonní číslo Cena DMS je 30 Kč, DebRA ČR obdrží 27 Kč Je občanské sdružení, které již sedmým rokem pomáhá lidem s nemocí EB prožít co nejvíce a trpět přitom co nejméně. NEMOC MOTÝLÍCH KŘÍDEL DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE LIDEM S KŮŽÍ KŘEHKOU JAKO MOTÝLÍ KŘÍDLA I VY!! Informační kampaň se koná pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. a poslance za TOP 09 Jana Husáka. Odbornou garantkou je primářka Kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno MUDr. Hana Bučková, PhD. zakladatelka a koordinátorka Klinického EB Centra při FN Brno. Generální partner kampaně Partneři kampaně

10 NEZISKOVKY.CZ V TERÉNU V ROCE NGO Market 2011, Praha (duben) mediální partnerství, aktivní účast na konferenci - konference Strategické CSR aneb co věděl už T. Baťa, Praha (květen) pasivní účast - 3. regionální workshop s účastí zahraničních expertů FUNDRAISING - cesta k finanční nezávislosti (?), Zlín (září) pasivní účast - 6. Mezinárodní konference fundraisingu ve Varšavě (září) aktivní příspěvky na konferenci - mezinárodní workshop International Capacity Building Alinace v Lyonu (říjen) aktivní příspěvky na workshopu NEZISKOVKY.CZ V MÉDIÍCH V ROCE 2011 ČRo 6 ČT 24 Hospodářské noviny HR Forum Lidové noviny Marketing & Media Mladá fronta DNES Můžeš Pražský deník Sedmička Zdravotnické noviny - ZDN KLIENTI Aliance žen s rakovinou prsu, o. s., Praha Armáda spásy v ČR Asistence o. s., Praha Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o. s. Banka pupečníkové krve ČR Centrum Paraple o. p. s., Praha Český západ o. s., Toužim Člověk v tísni, o. p. s., Praha Čmelák - společnost přátel přírody o. s., Liberec DebRA ČR, Brno Denní centrum Barevný svět, Třebíč Diakonie ČCE, Praha Dlouhá cesta o. s., Čelákovice Erudis, o. p. s., Praha Hospic Dobrého pastýře Čerčany Hyperaktivita o. s., Praha Charita Frýdek-Místek Institut pro památky a kulturu, o. p. s., Praha Komuniké, o. p. s., Litomyšl Lumen Vitale centrum vzdělávání, o. s., Praha MAS Podlipansko, o. p.s., Pečky Maturus, o. p. s., Praha Nadace Divoké husy, Praha Nadace Partnerství, Brno Nadace Proměny, Praha Nadace rozvoje občanské společnosti, Praha O. s. Spokojený domov, Mnichovo Hradiště Oblastní charita Havlíčkův Brod Oblastní charita Moravská Třebová SeveN, o. p. s., Praha Slezská diakonie, Český Těšín Step by Step ČR, o. s., Praha Středisko pro ranou péči Praha, o. p. s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Praha Tyflocentrum Praha, o. p. s. Unie Roska v ČR, Praha Život 90, o. s., Praha

11 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NEZISKOVKY.CZ, O.P.S. Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč) NÁKLADY k k ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Rozvaha (v tisících Kč) k AKTIVA k Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Dlouhodobý majetek Služby celkem Dlouhodobý nehmotný majetek Opravy a udržování Dlouhodobý hmotný majetek Cestovné Dlouhodobý finanční majetek Náklady na reprezentaci Oprávky k dlouhodobému majetku Ostatní služby Krátkodobý majetek Osobní náklady celkem Zásoby Mzdové náklady Pohledávky Zákonné sociální pojištění Krátkodobý finanční majetek Zákonné sociální náklady Jiná aktiva Daně a poplatky celkem 2 0 Aktiva celkem PASIVA Vlastní zdroje Jmění Fondy 0 0 Účet výsledku hospodaření Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Ostatní daně a poplatky 2 0 Ostatní náklady celkem Kurzové ztráty Jiné ostatní náklady Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 Náklady celkem VÝNOSY Cizí zdroje Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Rezervy Tržby za vlastní výrobky 0 0 Dlouhodobé závazky Tržby z prodeje služeb Krátkodobé závazky Tržby za prodané zboží Jiná pasiva výdaje příštích období 30 3 Ostatní výnosy celkem Jiná pasiva výnosy příštích období Úroky 1 1 Pasiva celkem Kurzové zisky Jiné ostatní výnosy Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky (dary) Provozní dotace celkem Provozní dotace Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění

12 PŘEHLED VÝNOSŮ ZA ROK 2011 (PORTFOLIO FINANČNÍCH ZDROJŮ V KČ) Veřejné zdroje (ministerstva, úřady) Příjmy z prodeje vlastních produktů Firemní dárci Individuální dárci Nadace Výnosy z veřejné sbírky Ostatní výnosy CELKEM ,7% 30,2% 13,5% 4,2% 0,3% 0,6% 0,5% 100,0% ,8% 23,9% 7,1% 1,4% 1,2% 0,0% 2,6% 100,0% ,8% 31,3% 34,0% 1,0% 10,9% 0,0% 1,9% 100,0% ,2% 34,8% 63,3% 0,4% 1,2% 0,0% 0,1% 100,0% ,0% 68,9% 20,5% 2,3% 0,0% 0,0% 5,2% 100,0% ,2% 60,1% 27,9% 2,0% 4,7% 0,0% 0,1% 100,0% PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM Finanční dary firem ČSOB Kč CZECH COAL Kč GNT Kč SANU BABU Kč MEDEXO Kč KPC Kč PASSERINVESTGROUP Kč BHBV Kč ARTEX Kč Granty nadací Nadace Auxilia Kč... Veřejné zdroje granty U.S. Embassy Kč Americká agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID) ,18 Kč Spolupracující podniky a instituce ČSOB J&T Bank Jihočeská univerzita České Budějovice KPMG Česká republika MMR Česká republika Rádio Česko U.S. Embassy Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Úřad vlády České republiky, Praha Finanční dary jednotlivců Bérová Dana Kč Jurigová Kateřina Kč Šedivý Marek Kč Medlíková Olga Kč Mrázek Aleš Kč Šimmrová Zuzana Kč Lintner Brigitte Kč Svobodová Věra 500 Kč Společnosti, které podpořily Neziskovky.cz formou poskytování služeb Newton Media, a. s. (monitoring tisku) Magistrát hlavního města Prahy (pronájem prostor) V případě, že Neziskovky.cz chcete finančně podpořit, kontaktujte nás prosím em na: Bankovní spojení: /

13 PŘEHLED MZDOVÝCH NÁKLADŮ V ROCE 2011 ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY Součet tří nejvyšších mzdových nákladů včetně odvodů Kč Roční odměny ředitele a členů správní a dozorčí rady společnosti Neziskovky.cz v roce 2011 (částky jsou uvedeny včetně veškerých odvodů) Jméno Pozice Účel a forma odměny Částka v Kč Roman Anděl ředitel ( ) výkon statutární funkce 0 finanční manažer ( ) hlavní prac. poměr - finanční řízení Marek Šedivý ředitel ( ) výkon statutární funkce 0 specialista fundraisingu, PR hlavní prac. poměr - fundraising, PR lektor dodavatel služby - lektorská činnost Dana Bérová předsedkyně správní rady výkon funkce člena SR 0 Kateřina Jurigová členka správní rady výkon funkce člena SR 0 lektor dohoda o provedení práce - lektorská činnost Olga Medlíková členka správní rady výkon funkce člena SR 0 lektor dodavatel služby - lektorská činnost Karol Moravec člen správní rady výkon funkce člena SR 0 Karel Štogl člen správní rady výkon funkce člena SR 0 Kateřina Tůmová členka správní rady výkon funkce člena SR 0 Brigitte Lintner předsedkyně dozorčí rady výkon funkce člena DR 0 Irena Brichta člen dozorčí rady výkon funkce člena DR 0 Pavel Šafránek člen dozorčí rady výkon funkce člena DR

14 Výroční zpráva Neziskovky.cz, o. p. s 2011 KONTAKT Neziskovky.cz, o. p. s. 26 Malé náměstí 12, , Praha 1 Tel: Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Číslo účtu: /0300

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Neziskovky.cz, o. p. s. 211 I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Výroční zpráva 211 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

ICN výroční zpráva 2005. Pomáháme těm, kteří pomáhají

ICN výroční zpráva 2005. Pomáháme těm, kteří pomáhají Pomáháme těm, kteří pomáhají v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 1 2 ICN výroční zpráva 2005 Ú v o d n í s l o v o Čtrnáctý rok fungování ICN rok 2005 byl pro celou organizaci velkou zkouškou. Právě v tomto

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU

PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO ČR 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 HISTORICKÉ MILNÍKY 5 ČLENSTVÍ AVPO ČR V SÍTÍCH ENNA (The European

Více

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz strana 1 KATALOG vzdělávacích kurzù 2014 ne zis kov.cz strana 2 úvod Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování

Více

Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 6 AVPO V ROCE 2012 10 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 15 KONTAKT 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012

Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 6 AVPO V ROCE 2012 10 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 15 KONTAKT 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012 5 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ V AVPO 5 VÝHODY ČLENSTVÍ V AVPO V ROCE 2012 6 AVPO V ROCE 2012 6 PARTNEŘI AVPO V

Více

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMACE O AVPO Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) od roku 2010 sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita

Více

Klub. www.neziskovky.cz. Neziskovky.cz

Klub. www.neziskovky.cz. Neziskovky.cz SVĚT 1/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Vaše dotazy str. 5 Neziskovky.cz upravují ceny pro rok 2010 Zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) se dotklo také Neziskovek.cz.

Více

Klub. Žihadlo 2009 ROZ. VOR Čtěte na str. 6-7. Podstatou člověka je dobro. editorial. www.neziskovky.cz

Klub. Žihadlo 2009 ROZ. VOR Čtěte na str. 6-7. Podstatou člověka je dobro. editorial. www.neziskovky.cz SVĚT 6/2009 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Vaše dotazy str. 4 Žihadlo 2009 Zúčastněte se 3. ročníku soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu. Soutěž Žihadlo roku,

Více

Klub ROZ VOR. Nabízíme dárkový poukaz. editorial. www.neziskovky.cz. Když jednotlivec shání peníze str. 4. Příprava pro krizové situace str.

Klub ROZ VOR. Nabízíme dárkový poukaz. editorial. www.neziskovky.cz. Když jednotlivec shání peníze str. 4. Příprava pro krizové situace str. SVĚT 3/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Aktuality str. 2 Když jednotlivec shání peníze str. 4 Příprava a realizace projektů financovaných z operačních programů SF EU

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2011 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Odborné semináře realizované v roce 2011... 12 Vysokoškolská legislativa... 13 Akademické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Kvalita výrobku nekončí www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je S kreditní kartou AURA další výhody Společnost Cetelem

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2012 Obsah Úvod... 6 Organizace a personální zajištění... 8 Kancelář ACSA... 8 Provozní doba... 8 Kontakt... 8 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Výroční zpráva 2013 Otevřené společnosti, o. p. s.

Výroční zpráva 2013 Otevřené společnosti, o. p. s. Výroční zpráva 2013 Otevřené společnosti, o. p. s. Výroční zpráva 2013 Obsah Kdo jsme.................................................................................... 4 Naše mise...................................................................................

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více