Průzkum: Jak radnice využívají v komunikaci s občany a návštěvníky města MIC, internetové stránky, facebook a mobilní aplikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum: Jak radnice využívají v komunikaci s občany a návštěvníky města MIC, internetové stránky, facebook a mobilní aplikace"

Transkript

1 Průzkum: Jak radnice využívají v komunikaci s občany a návštěvníky města MIC, internetové stránky, facebook a mobilní aplikace

2 Obsah Co se dozvíte 3 Metodika výzkumu 4 Průzkum Mapové služby 5 Nemapové služby 10 Interaktivita občanů 15 Vyhodnocení 20 Doporučení Internetové stránky 25 Facebook 34 Mobilní aplikace 40 Kontakty 47 O nás 48

3 Co se dozvíte výsledky průzkumu, který sledoval obsah internetových stránek měst, městských informačních center (MIC), facebooku a mobilních aplikací jak města umí propagovat služby ve svém městě prostřednictvím mapových i nemapových služeb zda města vhodně využívají svých komunikačních nástrojů k interaktivitě občanů největší chyby v komunikaci měst s občany i návštěvníky města prostřednictvím internetu, MIC, facebooku a mobilních aplikací jaký důsledek mohou mít chyby na vnímání radnice či postoje občanů a turistů co se prostřednictvím internetových stránek, MIC, facebooku a mobilních aplikací lidé dozví a jaké důležité informace v uvedených komunikačních kanálech nenajdou k čemu jsou jednotlivé komunikační nástroje vhodné návrhy na zlepšení

4 Metodika výzkumu do výzkumu byly zahrnuty vždy krajská (tedy největší), podle počtu obyvatel prostřední a nejmenší města v kraji vzhledem k omezené otevírací době MIC byl průzkum mezi MIC záměrně realizován prostřednictvím jejich internetových stránek pro vyhledání sledovaných informací na sociálních sítích byl vybrán facebook dotazy týkající se mobilních aplikací byly zjišťovány prostřednictvím telefonického rozhovoru s MIC

5 Průzkum: Mapové služby 5

6 Možnost ubytování přes tři čtvrtiny měst informuje o ubytování ve městě prostřednictvím MIC a více než polovina měst na webu čtvrtina měst riskuje, že si návštěvník města najde ubytování, jehož kvalita není garantována Informační centra 76,2 Web města 57,1 ano, v % Mobilní aplikace 2,4 Facebook 0,

7 Seznam restaurací více než dvě třetiny měst uvádí seznam restaurací na stránkách MIC, na webu města necelá polovina většina měst i MIC pouze uvádí seznam restaurací bez jakéhokoliv dalšího rozlišení a specifikace seznam restaurací na webu má tak stejnou hodnotu jako náhodný výběr restaurace přímo na ulici ve městě Informační centra 69,0 Web města 42,9 ano, v % Facebook 0,0 Mobilní aplikace 0,

8 Možnost parkování téměř polovina měst předchází bloudění motoristů ve svém městě uvedením parkovacích míst na webu a necelá pětina měst o možnostech parkování uvádí i na stránkách MIC možnost parkování uvádí na svém webu přes 70 % krajských měst, polovina měst střední velikosti a pětina malých obcí Informační centra 47,6 Web města 16,7 ano, v % Facebook 2,4 Mobilní aplikace 0,

9 Dětská hřiště jediným místem, kde se obyvatelé či návštěvníci města dozví o lokaci dětských hřišť, jsou internetové stránky měst, a to ještě ve velmi omezeném rozsahu absence informovanosti o dětských hřištích ilustruje standardní nedostatek téměř všech webových stránek a MIC seskupení všech důležitých informací pro rodiny na jedné stránce (např. i se seznamem dětských center, dětských pohotovostí apod.) Web města 12,0 Facebook 0,0 ano, v % Informační centra 0,0 Mobilní aplikace 0,

10 Průzkum: Nemapové služby 10

11 Tipy na výlet pokud radnice uvádějí tipy na výlet, tak v 69 % případů prostřednictvím informačních center a z 52 % na internetových stránkách zcela chybí informace o zajímavých výletech na facebooku a mobilních aplikacích Informační centra 69,0 Web města 52,4 ano, v % Mobilní aplikace 2,4 Facebook 2,

12 Akce / kalendář akcí více informací o zajímavých událostech ve městě podávají internetové stránky měst nežli informační centra prostřednictvím sociálních sítí informuje své obyvatele o akcích ve městě necelá pětina měst Web města 85,7 Informační centra 73,8 ano, v % Facebook 16,7 Mobilní aplikace 2,

13 Bezbariérovost více než dvojnásobek měst informuje o bezbariérových místech na webu nežli prostřednictvím informačních center, kde by je návštěvníci města hledali jako první mobilní aplikace, které nejlépe umožňují k nasměrování k bezbariérovému prostředí, je ze všech sledovaných komunikačních nástrojů zcela vynechána dobrá informovanost o bezbariérových prostorech ze strany veřejných organizací je nejlepším signálem pro soukromý sektor, aby trend bezbariérovosti podporoval Web města 33,3 Informační centra 14,3 ano, v % Facebook 0,0 Mobilní aplikace 0,

14 Nekuřácké restaurace návštěvníci i obyvatelé měst, kteří vyhledávají nekuřácké restaurace, se musí téměř ve všech městech spolehnout na osobní doporučení podpora nekuřáckých restaurací není jen podporou nekuřáků, ale i rodin s malými dětmi pro provozovatele restaurací může být propagační podpora ze strany veřejných organizací impulsem k odvaze se proti kuřáckým restauracím vymezit Informační centra 2,4 Web města 2,4 ano, v % Facebook 0,0 Mobilní aplikace 0,

15 Průzkum: Interaktivita občanů 15

16 Upozornění na korupci pouze dvě procenta měst aktivně vyzývá k upozornění na korupci možnost aktivního nahlášení korupce nemusí být občany vnímána jako nedůvěra vedení radnice ve vlastní pracovníky, ale jako důkaz, že radnice je ochotna se případným projevům korupce postavit Informační centra 2,4 Web města 2,4 ano, v % Facebook 0,0 Mobilní aplikace 0,

17 Anketa skoro čtvrtina měst zjišťuje názor obyvatel prostřednictvím internetových stránek ankety na facebooku využívá pět procent měst výsledek ankety nemusí vždy reprezentovat názor většiny obyvatel města, ale nabídkou účastí v anketě i té hlasující menšině dáváte najevo, že vás jejich názor zajímá Web města 23,8 Informační centra 7,1 ano, v % Facebook 4,8 Mobilní aplikace 0,

18 Upozornění na nepořádek desetina měst nabízí občanům oznámit nepořádek prostřednictvím internetových stránek aktivní výzvou k upozornění na nepořádek radnice ukazuje, že nepořádek není normou - pokud obyvatelé i návštěvníci města vnímají, že radnice dbá na pořádek, může se zlepšit i aktivita občanů (např. vybízení pejskařů, aby psí fekálie uklízeli) Facebook 0,0 Informační centra 0,0 ano, v % Mobilní aplikace 0,0 Web města 10,

19 Podněty občanů čtyřicet procent měst se ptá občanů prostřednictvím internetových stránek na možnosti zlepšení, v podstatně menší míře v MIC a na facebooku výzva k podnětům je nejlepším vzkazem pro občany ze strany radnice jsme tu pro vás, nasloucháme vám a váš názor nás zajímá Web města 40,5 Informační centra 4,8 ano, v % Facebook 2,4 Mobilní aplikace 0,

20 VYHODNOCENÍ 20

21 Vyhodnocení obecně města nedokáží marketingově využít potenciál sledovaných informačních zdrojů k rozlišení jednotlivých skupin obyvatel a turistů MIC velmi dobře splňují úlohu poskytování informace turistům jejich potenciál jakožto zdroj informací i pro místní občany města ale nevyužívají města zcela podceňují komunikaci s internetovou generací a příznivci moderních technologií, kteří se nacházejí v mladších skupinách obyvatelstva města nedrží krok s vývojem moderních technologií vzdávají se tak možnosti pomocí mobilních aplikací zdržet ve městě - z hlediska podnikatelských příležitostí - atraktivní skupiny návštěvníků

22 Mapové služby dětská hřiště na svých stránkách uvádí 12 % měst, ve sledovaném vzorku se jednalo pouze o ta největší v kraji města tak spoléhají na word of mouth (že si informaci lidé sdělí navzájem) v mapových službách města poskytují informace, které jsou dohledatelné i v jiných zdrojích nezohledňují však speciální požadavky občanů a turistů (např. bezbariérovost či nekuřácké restaurace) pracovníci MIC dobře poradí s vyhledáním vhodného ubytování i restaurace, ale na internetových stránkách MIC je seznam ubytování v 76 % a seznam restaurací v 69 % případů MIC jsou tak primárně vnímána jako místo osobního setkání; pokud chce návštěvník města najít ubytování v předstihu, musí se u čtvrtiny měst spolehnout na jiné zdroje - město tak riskuje, že si návštěvník zvolí nevhodné ubytování a jeho celkový dojem z města bude slabší necelé tři čtvrtiny krajských měst informují na svém webu o možnostech parkování, ze středních měst polovina, z nejmenších měst pětina

23 Nemapové služby mapové služby lze dohledat i mimo webové stránky měst a MIC přidaná hodnota MIC by měla právě ležet v poskytování nemapových služeb (restaurace s nočním provozem, nekuřácké a bezbariérové prostory apod.); MIC jsou však v mnoha městech omezena pracovní dobou a často jsou zavřená i o víkendové dny města tak nenabízejí náhodným návštěvníkům, kteří přijedou do města po pracovní době MIC, možnost získat informace (např. prostřednictvím mobilních aplikací) o významných událostech ve městě informují více internetové stránky měst nežli informační centra - pokud tak návštěvník města připravuje cestu s předstihem a web MIC navštíví a nedozví se o připravované akci, nebude mít motivaci zůstat ve městě déle města nabízejí častěji kalendář akcí nežli tipy na výlety pokud se návštěvník města zúčastní pouze události/slavnosti ve městě, bude mít město spjaté jen s danou událostí (časově ohraničenou) a nikoli i se zajímavostmi v okolí nemusí tak město dalším návštěvníkům (mimo termín výroční události) doporučit

24 Interaktivita s občany a turisty pro téměř všechna města je vytvořena vlastní stránka či skupina na facebooku, ale města neumí využít jeho komunikační potenciál vzdávají se komunikační iniciativy a tvorby obsahu ve prospěch členů a fanoušků nejčastěji vkládanými odkazy na facebookových stránkách a skupinách je online článek o městě či TV reportáž z města slabinou téměř všech měst je interaktivní zapojení obyvatel ankety se objevují více na webech měst nežli na facebooku, který je pro tento druh komunikace vhodnější upozornění na nepořádek, o kterém radnice ani organizace odpovědné za čistotu neví a který zároveň často obyvatele irituje, poskytuje jen desetina měst vedené města se tak připravuje o možnost se ukázat jako subjekt, který okamžitě řeší stížnost

25 DOPORUČENÍ Internetové stránky 25

26 Internetové stránky na úvodní stránce rozdělit informace pro občany a turisty nevnímat návštěvníky stránek pouze podle rozdělení místní obyvatel návštěvník města, ale nabídnout informace podle jejich specifik a konkrétních potřeb nabídnout přehledné menu informací tak, aby návštěvník stránky ocenil nabízené služby města a zároveň našel informace, které zvýší pravděpodobnost, že se návštěvníkův pobyt ve městě prodlouží

27 Uvedením zajímavostí a akcí na úvodní stránce zvýšíte pravděpodobnost prodloužením pobytu ve městě

28 Uvedením zajímavostí a akcí na úvodní stránce zvýšíte pravděpodobnost prodloužením pobytu ve městě

29 Uvedením zajímavostí a akcí na úvodní stránce zvýšíte pravděpodobnost prodloužením pobytu ve městě

30 Rozdělení restaurací na nekuřácké a bezbariérové ocení rodiny s dětmi a lidé s pohybovým handicapem

31 Ukažte, že myslíte na mladé i seniory

32 Uvedením hřišť podle věkových kategorií ukážete, že myslíte na lidi všech věkových skupin

33 Vybídněte občany upozornit na iritující nepořádek, o kterém nevíte. Jeho rychlým odstraněním ukážete akceschopnost

34 DOPORUČENÍ Facebook 34

35 Facebook využít facebook jako hlavní komunikační platformu s mladými lidmi aktivně plnit obsah tipy na zajímavé události, divadelní a filmové premiéry, tipy na výlet apod. vyzývat členy/fanoušky k interaktivitě a tím i zvýšení zájmu o dění ve městě hlasování, názory apod.

36 Na sociálních sítích se informace šíří přímo v cílové skupině

37 Sdílené komentáře a označení líbí se mi se objevují všem přátelům členů skupiny informace se tak šíří mnohem rychleji než ze statického webu města či MIC

38 Výhodou sociálních sítí je šíření informace v reálném čase o víkendové události se lidé dozví ještě před víkendem

39 Zeptejte se facebookové generace, co by změnila a zapojte ji do diskuse

40 DOPORUČENÍ Mobilní aplikace 40

41 Mobilní aplikace v současnosti využívá v České republice chytré telefony (smartphones) přes milión uživatelů a počet stále roste (v celkovém prodeji mobilních telefonů se chytrých mobilů prodá polovina), přičemž téměř žádné město nenabízí pro své občany ani návštěvníky pro tyto telefony mobilní aplikace, které umožňují návštěvníka přesně nasměrovat tam, kam turista chce či potřebuje (např. muzeum, turistická zajímavost, parkování apod.) nízký počet měst, která svým občanům a návštěvníkům mobilní aplikace nabízí, neumožňuje vytvořit jakýkoliv závěr z průzkumu z důvodu nízké penetrace mobilních aplikací nabízí pořadatelé všem městům zapojených do srovnávacího výzkumu Město pro byznys bezplatnou konzultaci o využívání mobilních aplikací v městech, stejně tak i o dalších technologických trendech v mobilní komunikaci

42 Mobilní aplikace pro občany a turisty ve městě většina webových stránek bank, online obchodů, vyhledávačů apod. je již adaptovaná i pro mobilní aplikace uživatel se je tak může snadno prohlížet i ve svém mobilu mobilní aplikace oznamují změny/novinky tak, aniž by byl uživatel spamován mobilní aplikace jsou funkční i bez internetového připojení - oproti připojování na web pomocí mobilu (nebo přes počítač), mobilní aplikace umožňují některé funkce bez toho, aniž by byl uživatel online (v mobilním telefonu jsou aplikace nainstalovány a v online prostředí průběžně aktualizovány) výhodou je propojení mapových a nemapových služeb - mobilní telefon nasměruje občana i návštěvníka přesně na dané místo, které požaduje (např. nekuřáckou restauraci) a zároveň získá potřebné informace (např. historii kostela) mobilní aplikace je nezávislá na otevírací době MIC či aktualizaci webu města mobilní aplikace jsou z jedním nástrojů, jak ulevit automobilovému provozu ve městě řidič vozu nebloudí zbytečně ve městě, pokud např. hledá parkoviště radnice získá mobilními aplikacemi další komunikační nástroj, kterým může oslovit mladší ročníky a občany, kteří mají v oblibě moderní technologie mobilní telefon má při sobě každý vždy a všude; mobilní aplikace jsou proto dnes nejvhodnějším nástrojem k interaktivitě občanů pro nahlášení nepořádku, anket apod.

43 Dejte turistům vědět, co je u vás k vidění a prodlužte jejich pobyt ve městě

44 Navigací automobilů a autobusů, která hledají parkoviště, ulehčíte i vašim občanům

45 Seznam dětských hřišť ocení především hosté s malými dětmi, kteří se ve vašem městě zdrží na několik dní

46 Čím dříve získáte informaci o nepořádku, tím dříve můžete začít problém řešit

47 Kontakty V případě zájmu o další informace týkající se výzkumu či technického řešení elektronické komunikace s občany a návštěvníky města nás neváhejte kontaktovat. Michal Kaderka, analytik Datank, s.r.o. Ovenecká Praha 7 Letná tel.: mobil: IČ: , DIČ: CZ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

48 O nás Datank je agentura pro analýzy a informace. Specializuje se na analýzy podnikatelského prostředí, veřejné a státní správy či bankovního a pojišťovacího sektoru. Tým agentury Datank efektivně vyhledává a oslovuje cílové skupiny ve všech hospodářských odvětvích, pozicích i regionech. Díky dlouholetým zkušenostem v získávání a vyhodnocování informací z veřejných i soukromých databází a zdrojů dokáže najít relevantní a komplexní informace. Datank je součástí komunikační skupiny Bison & Rose. 48

49

Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem

Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem Expertní analýza na téma: Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Zatraktivnění regionu a města vůči mladým

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz Obsah 1 Manažerské shrnutí 6 1.1 Použitelnost

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST

NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST V V BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST DESIGN

Více

Vstupní analýza a průzkum spokojenosti občanů

Vstupní analýza a průzkum spokojenosti občanů Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Vstupní analýza a průzkum spokojenosti

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století RE:PUBLIKUM Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století 0 Recenzovala: MgA. Blanka Chládková Institut umění Divadelní ústav / Česká kancelář programu Kultura Jakub Deml, Lukáš Hanus, Magdaléna Lišková

Více

PILOTNÍ ŠETŘENÍ POPTÁVKY PO RIZIKOVÉM KAPITÁLU AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE HL. M. PRAHY

PILOTNÍ ŠETŘENÍ POPTÁVKY PO RIZIKOVÉM KAPITÁLU AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE HL. M. PRAHY PILOTNÍ ŠETŘENÍ POPTÁVKY PO RIZIKOVÉM KAPITÁLU AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE HL. M. PRAHY 30. listopadu 2011 Autoři: RNDr. Pavla Žížalová, Ph.D. (zizalova@tc.cz) 2 Obsah Obsah... 3 Hlavní poznatky

Více

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01 02 03 04 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST

Více

Expertní analýza na téma: Brněnská karta

Expertní analýza na téma: Brněnská karta Expertní analýza na téma: Brněnská karta Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Brněnská karta Zpracovatelé expertní analýzy: Bc. Lukáš Bača Luboš Juránek

Více

Evropský týden mobility 2005

Evropský týden mobility 2005 Evropský týden mobility 2005 16. 22. září Evropská příručka pro orgány místní samosprávy Rady a užitečné informace k organizaci projektu EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY s ústředním tématem DO PRÁCE A DO ŠKOLY

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

KNIHOVNY A VEŘEJNĚ DOSTUPNÝ INTERNET

KNIHOVNY A VEŘEJNĚ DOSTUPNÝ INTERNET a. s., Dům "U zlatého melounu",, tel.: 224 225 659, 224 229 464, fax: 224 230 129, e-mail: info@dema.praha.cz, http://dema.praha.cz/ KNIHOVNY A VEŘEJNĚ DOSTUPNÝ INTERNET Zpracováno pro Národní knihovnu

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Nikola Míchalová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY

Více

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ 3D DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ - ČÍM MŮŽE PŘISPĚT ŠKOLA? Příručka pro vedení základních škol a další pedagogické pracovníky Kde vzít peníze na kroužky? Co s žáky, kteří na kroužky

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva II. verze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy Jak na marketing a sociální sítě Příručka pro školy Obsah ZÁKLADY MARKETINGU 3 1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MARKETINGU 3 1.2 STRATEGICKÝ MARKETING 4 1.3 TAKTICKÝ MARKETING 5 1.3.1 Model chování uživatele

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka:

Více