T a v n é l e p í c í s y s t é m y. Portfolio

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T a v n é l e p í c í s y s t é m y. Portfolio"

Transkript

1 T a v é l e p í c í s y s t é m y Potfolio

2 Úvod 1 Tavá lepidla / základí ifomace 6 2 Bühe 12 3 Iteet 16 Tavá lepidla 18 5 Mechaické pistole a tavá lepidla 32 6 Peumatické pistole a tavá lepidla 39 7 Zákl. ifomace o zařízeích s ádžemi 8 8 HB 5000 seie 52 9 HB 6000 seie 5 10 HB 000 seie ZRP HB 000 seie PUR Zařízeí po tavá lepidla v sáčcích 6 13 Zařízeí po tavá lepidla v sudech 66 1 HB 8000 válcové aášecí zařízeí Příslušeství po zařízeí s ádžemi Topé hadice Ručí pistole po zařízeí s ádžemi Naášecí hlavice Tysky 8 19

3 Od sekey z kamee k vesmíému aketopláu Lepidla dobývají svět Foto: Joe Lepeí je jeda z ejstaších a ejdůležitějších kultuích techik lidstva. Dřívější lepidla, jako březová smůla, dovolovala ašim předkům zhotovovat zbaě a ástoje, aby se posadili v epřátelském postředí. Velké kultuy staověku jako Sumeové, Řekové ebo Římae měli své techiky lepeí. V půběhu času bylo lepeí dále vyvíjeo. Des jsou lepidla elevatější více, ež kdy jidy. Techické vymožeosti, jako vesmíé aketopláy, jsou možé je s lepidly. V poloviě 60tých let v těžebí oblasti hědého uhlí edaleko Halle: Acheologové uivezity v HalleWittebeg vedou výzkumé páce. Při tom aáží a ostatky mamutů, sobů a jeleů evopských, jakož i a kameé ástoje. Jejich ejdůležitějším álezem jsou přesto dvě eápadé čeé houdy. U těch zdálivých smolatých houd se jedá o ca let staou březovou smůlu. Toto dávé lepidlo bylo používáo poto, aby ástoje ebo zbaě z kamee a dřeva džely pohomadě. Smůla se evyskytuje přiozeě, ale musí se cíleě vyábět. Tím alezeé kusy jedozačě ukazují, že lepidla hála už během středí doby kameé důležitou oli. Ötzi měl šípy z březové smůly Březová smůla byla jako lepidlo používáa přes tisíciletí. Také ledovcová mumie Ötzi z doby okolo 300 před Kistem měla v zavazadle šípy vyobeé z březové smůly. Už 600 let před tím byla objevea alteativa k březové smůle: Sumeové používali Segi, glutiové lepidlo, vařeé ze zvířecích kůží. K utěsěí lodí a ve stavebictví byl komě toho používá příodí asfalt, kteý se v Mezopotámii, v egiou okolo dešího Iáku, bohatě vyskytoval. jpozději od 1500 před Kistem se začalo u Egypťaů používat také zvířecí lepidlo. Lepidlo získávaé z kostí sloužilo především k uměleckým dýhovaým pacím. Jeho obovský kultuí výzam dokazuje ástěý obaz z hobu Rekhmay, pefekta (spáví úředík) z Théb. Nákladý obaz ukazuje detailě ůzé aspekty dýhovaé páce, mimo jié také použití želatiového lepidla. Řekové používají ybí klíh Uměí vařeí lepidla, obzvlášť efektivím ybím klíhem, bylo staými Řeky dále vyvíjeo. U tesařských pací dží pohomadě ejlépe smk, díky jeho uvolěému a ově pobíhajícímu dřevu. Spíše se ozthe dřevo, ež slepeá spáa, kostatuje filosof Theophast ( před Kistem) ve svém příběhu ostli. V Řecku se vytváří také samostaté pofesí odvětví kuchař lepidel: Jméo Kellopsos zameá v Atice expet a lepidla. Po tomto předběžém vcholu ebyly ěkolik století žádé pozouhodé oviky v oblasti lepidel zámé. Pouze Aztékové používali během 1. století ejdříve zvířecí kev, aby zvýšili lepící sílu cemetu. Ještě des dokazují mohé dobře zachovaé chámové paky zjevou kvalitu tohoto pojiva. Tepve v pozdím středověku přesídlil vývoj lepidel opět do Evopy. Potom, co Gutebeg v Maizu vyalezl kihtisk s živými písmey, začala být ajedou poptávka po lepidlech po spolehlivé vázáí kih. Také tuhlářská pofese potřebovala a základě většího používáí dýhovací techiky efektiví dřevařská lepidla. V půběhu tohoto vývoje vzikla 1690 v ještě mladém Holadsku pví továa a lepidla a světě. měla zůstat jediá. Kočící 17.století vidělo zakládáí kliháe v celé Evopě. Její výobky byly používáy až do 20. století. Při estauaci atického ábytku se používají dokoce ještě i des. Pví patet po lepidlo ybí klíh byl uděle 175 v Aglii. Iovativí století Ve 20. století přišly iovace ychle po sobě bylo zahájeo patetové řízeí k tvdutí feolové pyskyřice. Je tři oky později byl Rolletovi a Klatte uděle patet a polyviylacetát. Umělá hmota je ještě des jeda z ejčastějších kompoet lepidla a dřevo a i ostatích lepidel. V USA vyviul Richad Guley Dew 1930 taspaetí lepící pásku se podařilo lékáíkovi Augustu Fischeovi v Bühlu amíchat pví použitelé lepidlo a bázi sytetické pyskyřice. Ameický vysokoškolský pofeso Veo Kieble vyalezl 1953 sytetickou pyskyřici, kteá pod uzavřeím kyslíku vytvde slavila v Düsseldofu lepící tyčka světovou pemiéu. Ale také v Hightechsektou mají lepidla eoceitelý výzam: V mobilích telefoech ahazují lepeé spoje stále více klasické šouby a sváy. V automobilovém půmyslu se díky ejmodeější techice lepeí používají lehčí pojiva, kteá byla ještě před ěkolika lety emyslitelá. V posledích letech eztatila kultuí techika lepeí ic a svém obovském výzamu po všechy oblasti lidského života. Naopak, je des důležitější, ež kdy předtím a je klíčovou techologií. Text: Idustievebad Klebstoffe e.v. (IVK) Tavá lepidla 1 Südtiole Achäologiemuseum 5

4 Tavá lepidla / základí ifomace Tavá lepidla 2 Tavá lepidla jsou bezozpouštědlová fyzikálě tuhoucí lepidla, kteá se chovají při pokojové teplotě jako 100% pevá látka. Aby se plochy mateiálů při zpacováí mohly pokýt, jsou lepidla atavea. To je povedeo vlastí po tuto čiost vyviutou aášecí techikou. Tekuté tavé lepidlo je čepáo z ahřáté ádže přes ahřátou hadici do ahřátých aášecích hlavic a kotaktě ebo ekotaktě aeseo a mateiál. Při tom je viskozita lepidla řízea přes pacoví teplotu tak, že je zajištěo dostatečé pokytí povchu. Taveia může být aesea buď pouze a povch jedoho dílu ebo a povchy obou lepeých mateiálů. Tam se začíá lepidlo okamžitě ochlazovat a stoupá viskozita. Po aplikaci musí být k sobě oba lepeé díly v učitém časovém úseku (zvaém otevřeý čas) přiložey, k přiložeí stačí obvykle vyviout malý přítlačý tlak, tak aby tekuté lepidlo mohlo popřípadě pokýt i duhý mateiál. Díky ochlazeí při tuhoucí teplotě vzike dlouhotvající spojeí obou mateiálů. Lepidlo může být také aeseo a mateiál předem a poté kátce před spojeím eaktivováo tepelým zdojem. Picip páce tavých lepidel se skládá z dvojité poměy skupeství, aiž by bylo lepidlo spojeo s chemickou eakcí. Díky tomu, že z lepeého spoje musí být odstaěo pouze teplo, a e žádé látky (voda, ozpouštědla), je spojovací poces velmi ychlý. Teto ychlý poces spojováí dovoluje automatické, hospodáé výobí postupy a vedl tak k silému áůstu použití tavých lepidel ve sováí s ostatími spojovacími postupy a typy lepidel. Použití tavých lepidel Pevost tavě lepeého spoje spočívá ve stejém picipu jako u ostatích lepidel, z adhezivího spojeí lepidla s mateiálem a z koheziví pevosti lepidla. Spojeí s přiložeým dílem vzikají, když tekuté lepidlo pokyje povch. K tomu musí být tavé tekuté lepidlo s povchem v kotaktu. Tak může lepidlo povchy dobře pokýt. Na stále ještě tekuté lepidlo je přilože duhý díl. Tato část musí být také pokyta lepidlem, aby vzikla soudžost. Lepidlo může být také aeseo v pevém stavu jako folie ebo pášek mezi spojovaé části a ásledě ato se díky zahřátí stát tekutým. Po pokytí se musí lepidlo stát pevým. Zpeví se a základě fyzikálích pocesů. Díky odvodu tepla přejde z tekutého do pevého stavu. Následě ato se zvýší viskozita, aby se dosáhlo vyšší pevosti. Spojeí mezi tavým lepidlem a povchem lepeé části jsou obecě Adhezí spojeí. U póovitých mateiálů a u velmi tece aášeých tavých lepidel může dojít ještě k mechaickým spojeím. Dobé pokytí a tím i vysoká soudžost je dosažeo pak pouze tehdy, pokud jsou molekuly lepidla dostatečě pohyblivé, tak aby se atomy a molekuly eálého povchu spojovaé části přiblížily, že vzike soudžost a vzájemé působeí mezi imi. Tato pohyblivost je možá pouze v tekutém stavu. Pokytí lepidlem je tedy možé tak dlouho, pokud je lepidlo tekuté. Pokytí musí být ovšem také podpoováo tlakem a lepidlo. Poces ochlazeí pobíhá elativě ychle, potože tavá lepidla patří k lepidlům s velmi kátkou dobou lepivosti. Lepivost lepidla je závislá a typu lepidla a ozdílých teplotách. Poces ochlazeí tavého lepidla začíá bezpostředě po výpusti lepidla z tysky a pokačuje áosem lepidla a pví část spojovaého mateiálu. Tím je k dispozici kátká doba ke spojeí, eboť k pokytí i duhé části mateiálu musí být lepidlo dostatečě tekuté. Vedle kátké lepivé doby mají tavá lepidla ásledě také kátkou dobu k zpacováí. Jakmile ataveé lepidlo opustí aplikačí tysku, začíá ochlazeí. Ochlazeí pobíhá díky: Tepelému zářeí v okolí Tepelé vodivosti spojovaých dílů Kovekci (obázek 1) Lepidlo samo o sobě předává a okolí teplo díky tepelému zářeí. Kovekce Kovekce Tepelé zářeí Tepelé vedeí Tepelé zářeí Tepelé vedeí Kovekce Kovekce Obázek 1: Vlivy a poces ochlazeí tavého lepidla aeseého v housece. Čím větší je plocha, tím ychleji se lepidlo ochladí Komě toho vede lepidlem ohřátý a tím i stoupající vzduch k ochlazeí díky kovekci. Další Ochlazeí vziká tím, že lepidlo zahřívá spojovaý díl. 6 7

5 Tavá lepidla / základí ifomace Tavá lepidla 2 Tepelé vedeí ve spojovaém díle vede k dalším tepelým ztátám. Poces spojeí musí poběhout dokud má lepidlo ještě vysoký obsah tepla, tak aby mohla být zahřáta i plocha duhého spojovaého dílu. Silější ochlazeí lepidla po áosu vede u spojováí ke špatějšímu pokytí duhého dílu a tím k omezeé soudžosti. Delší časové podlevy mezi áosem lepidla a pocesem spojeí mohou vést k velkému ochlazeí, takže eí možé dostatečé pokytí povchu duhého spojovaého dílu. U zpacováí tavých lepidel jsou důležité dva časové itevaly: maximálí otevřeá doba a doba lepivosti. Pojmem otevřeá doba ozumíme čas mezi áosem lepidla a spojeím. Oba dva časové úseky jsou ovlivňováy řadou faktoů. Rychlost ochlazeí lepidla po áosu a tím i maximálí otevřeá doba je ovlivěa: Obsahem tepla v aášeém lepidle Odvodem tepla ve spojovaém díle Odvodem tepla do okolího vzduchu U tohoto je uté zohledit také to, že se teplota lepidla mezi tyskou a povchem spojovaého dílu může sížit. To platí především po spejovou aplikaci, eboť malé kapky musí absolvovat delší cestu (obázek 2) Tepeé zářeí Tepelá vodivost Kovekce Obázek 2: Vlivy a ochlazeí tavého lepidla při spejové aplikaci Pomoci může předehřátý ozstřikovaý vzduch. Pozoovaí míy ovlivěí ukazuje, že čas zpacováí při objemu tavých lepidel může ovlivit ejeom lepidlo, ale i ve velké míře i spojovaé díly. To pakticky eumožňuje po tavá lepidla učit všeobecě platé časy zpacováí a časy lepivosti. Tím se tato lepidla také odlišují od ostatích. Všeobecě platí, že čas lepivosti i otevřeá doba tavých lepidel stoupá s přibývající teplotou áosu. Rychlé ochlazeí lepeé vstvy a tím i kátký čas ke zpacováí lepidla jsou podpoováy: Mateiály s vysokou vodivostí Chladými lepeými díly Tekou vstvou aášeého lepidla Nízkou teplotou lepidla Nízkým specifickým obsahem lepidla Nízkou teplotou okolí Silým pouděím vzduchu Spejovým áosem Toto platí především u lepeí kovů, potože kovy mají dobou tepelou vodivost a mohou ychle odvádět teplotu lepidla. Pokud má být dosažeo vysoké pevosti, je dobé pacovat s ejvyššími dopoučeými pacovími teplotami. Tepelá pevost spojů lepeých tavý lepidlem Fyzikálí poces lepivosti je u tavých lepidel evezibilí. Tz. U odpovídajícího vysokého přívodu tepla se lepidlo zovu ataví. Před taveím lepidla ztatí spojeí ovšem začě a pevosti. To vede k ízké tepelé pevosti tavých lepidel. Což platí především po podukty s ízkými body táí. Pokud estačí tepelá pevost těchto poduktů, mohou být ahazey lepidly s vyššími hodotami táí. Jako alteativa se zde abízí eaktiví tavá lepidla, kteá kombiují fyzikálí a chemické vlastosti. Lepidlo aeseé při ízké teplotě se popojí později a má pak vyšší temickou a mechaickou odolost. Složeí tavých lepidel Základem po každé tavé lepidlo jsou temoplastické polymey. Tak zvaý základí polyme ovlivňuje vitří pevost lepidla (koheze), má také ale vliv a vlastosti vstvy jako tažost a elasticita. Vlastosti zpacováí jsou astavey fomulováím dalších temoplastických kompoetů. Aby se zvýšila schopost adheze jsou přimícháváy lepivé pyskyřice. Potože mají pyskyřice zřetelě ižší molekuláí váhu, ovlivňují v lepidle sižováí viskozity a dobé pokytí povchu. S šiokým výběem pyskyřic je možé adhezí škálu silě ovlivňovat. Viskozita a obzvláště lepivé vlastosti u tavých lepidel se echají ovlivňovat vosky a oleji. Pokud by se mělo fomulovat lepidlo s ychlou dobou lepivosti, potřebujeme vosky, kteé zvýší ve složeí podíl kystalů. Pokud dojde během ochlazovací fáze u vosku k bodu tuhutí, zače tuhout celé lepidlo a lepí ve velmi kátkém čase. Vosk má tímto vliv a otevřeý a lepivý čas.pokud má být vyobe podukt s delší otevřeou dobou, je přidá místo vosku olej. Základí polymey Klasifikace tavých lepidel se oietuje obecě a polymey. Následující polymey se obyčejě používají jako základí polymey po výobu tavých lepidel Ethyleviylacetat Kopolyme (EVA) Polyolefi (PO) Amofí polyolefi (APAO) Sytetický kaučuk (SBS/SIS) Polyamid (PA) Polyeste (PET) Themoplastický Polyueta (TPU) U učitých polymeů jsou ěkteé požadovaé vlastosti tavých lepidel astavey už při výobě díky kopolymeaci ozdílých moomeů (EVA, SIS, SBS). Obecě se dosahuje požadovaých vlastostí díky fomulaci. Světově ejozšířeější třídou jsou tavá lepidla a bázi ethyleviylacetátu copolymeu (EVA) Na základě ceové dostuposti je více jak 50% všech tavých lepidel postaveo a tomto typu polymeu. Skoo ietí stuktua, dává EVA tavým lepidlům dobou tepelou stabilitu. Tepve od 210 C se může z polymeového řetězce oddělovat kyselia octová. Poto představuje 200 pacoví teploty vchí haici odolosti. U polyolefiů (PO), kteé jsou používáy jako základí polymey po tavá lepidla ejověji, se jedá o ko a tepolymey, kteé jsou cíleě vyáběy z etheu, popeu a 1 butou s pomocí metaloceové techologie. Tavá lepidla a bázi metaloce polyolefiů ukazují ve sováí s EVA lepidly větší spektum výkou, obzvláště zlepšeá temická stabilita, tak aby i při delších odstávkách tavých zařízeí zůstaly kostatí ve viskozitě a vlastostech zpacováí. Díky kombiaci s jiými hodotými suoviami mohou být dosažea zřetelá zlepšeí také v oblasti schopostí u ízkých teplot a také u tepelé pevosti spojeí. Tavá lepidla a bázi amofích polyαolefiů (APAO) ejsou tak ozšířea jako v případě EVA tavých lepidel. Přesto si díky své speciálí afiitě k poliolefiickým umělým hmotám (PE, PP) a díky své delší lepivosti ašli svoje místo a thu. U amofích polyαolefiů se jedá o ataktické αco a tepolymey, kteé jsou cíleě vyáběy z eteu, popau a 1butou v ízkotlaké polymeaci. Temoplastické kaučuky jsou používáy takřka výhadě v soudžých lepidlech. Tyto polymey jsou vyáběy a ozdíl od EVA a APAO blokovou tvobou komoomeů a jejich výhadímu spojováí.poto se po tuto třídu polymeů posadil výaz blokcopolymey. 8 9

6 Tavá lepidla / základí ifomace Tavá lepidla 2 Blokcopolymey jako SBS (styolbutadielstyol) a SIS (styolisopestyol) jsou fomulováy s pyskyřicemi a oleji a acházejí svoje hlaví použití při výobě hygieických poduktů (apříklad dětských ple), lepících pásek, samolepících etiket, jištěí katoových a pytlových palet a také motážích techických stavebích dílů. Polyestey acházejí svoje použití především jako umělé hmoty. Existují deiváty vysoce molekuláích polyesteů, kteé mohou být použity jako tavá lepidla. Polyestey se vyzačují především vysokou ezistecí chemikálií a částečě také vysokou tepelou pevostí. V závislosti a molekuláím složeí mohou být tavé viskozity středí až vysoké. Lepivost je u amofích ychlá až středí, u kystalických typů může být poces lepivosti velmi ychlý. Tavá lepidla a bázi polyesteů jsou používáa apříklad po textilí kašíováí, eboť poskytují spojeí, kteá mohou být páa a čištěa. Další zajímavou třídou základích polymeů tavých lepidel představují polyamidy. Jsou vyáběy z obovitelých suovi, jako jsou masté kyseliy z iciového oleje a řepkový olej. Už jako efomulovaé vykazují výboé vlastosti tavých lepidel. Jsou používáy především v oblastech s vysokými požadavky, apříklad při motážích techických dílů, elektoických motážích, výobě automobilů a výobě obuvi. Vzhledem k jejich viskozitě, kteá se v omálím případě pohybuje ad ostatími lepidly, mají polyamidy velmi vysokou tepelou pevost (až do 180 C), při výboé stabilitě u ízkých teplot. Speciálě vyviuté typy obstály při zkouškách v automobilové oblasti teplotám 35 do +135 C. Speciálí polyamidy jsou dokoce esistetí vůči chemikáliím v chemických čistidlech a jsou poto vhodé k použití u textílií. hořlavé vlastosti polyamidů mohou být dobře využity tam, kde ostatí lepidla musí být ákladě vybavey ehořlavými vlastostmi. Při zpacováí polyamidů musí být ovšem dodžey učité podmíky: Po přesý bodový áos při vysoké viskozitě polyamidů se dopoučuje použít aplikačí zařízeí se zubovým čepadlem. Potože polyamidy mohou přijmout během 2 hodi 0,1, 2 % vody, měly by být před použitím skladováy bez přístupu vlhkosti. Poto jsou polyamidy dodáváy ve speciálích vlhkosti odolých baleích. Po otevřeí by mělo být zbylé možství také dále skladováo ve vlhkosti odolých ádobách. Pokud se edodží tyto podmíky, může dojít při taveí ke zpěěí, eboť od 100 C se odpařuje voda. Vzůstající výzam mají také eaktiví tavá lepidla. Jsou složey z ůzých pepolymeů, kteé po áosu ejpve ychle fyzikálě přilou a pak se díky chemické eakci se vzdušou vlhkostí ebo s vlhkostí z mateiálu stávají vysoce molekuláími polymey. V posledích deseti letech se vyvíjely eaktiví polyuetaové tavé lepící systémy (PUR), kteé umožňují obzvláště vysoce pevé spojeí. Zde se jedá o NCO pepolymey, kteé jsou vyáběy z dihydoxích spojeí (apříklad Polyole) a z přebytku diisocyaatu. Picipem těchto vlhkostí tvdoucích lepidel je dvoustupňový mechaismus spojeí. Po áosu tavého lepidla poběhe fyzikálí mechaismus spojeí, kteý dá spoji učitou míu pevosti, kteá postačuje k dalšímu zpacováí ebo k taspotu. V časovém období hodi až dů, dle možství vlhkosti a přístuposti lepidla k vlhkosti, se uskutečí chemická eakce, tz. stavba hmotosti molekul. Lepeí je povedeo s eeagovaým lepidlem, kteé díky své ízké molekuláí hmotosti může dobře pokýt plochy lepeí. Díky pozdější chemické eakci ztatí lepidlo své temoplastické vlastosti a stává se duoplastem. obyčejě dobé adhezí vlastosti polyuetaů, spojeé s vysokou pevostí, vysokou tepelou pevostí, dobou flexibilitou při ízkých teplotách a dobou ezistecí ozpouštědel áosu lepidla umožňují použití s touto techologií lepeí u dosud eslepitelých poduktů. Reaktiví PUR tavá lepidla přicházejí v úvahu po ásledující použití: Výoba automobilů, zpacováí dřeva a výoba ábytku, výoba katalogů a kih, výoba obuvi, motáž techických dílů. Pokud se dodží uté bezpečostí předpisy zpacováí u eaktivích PUR tavých lepidel, obdžíme ejvyšší možý stav slepeí, kteé lze v současé době s tavým lepidlem dosáhout. Další jiou možostí jak fomulovat eaktiví lepidla je opatřeí sila koečými skupiami. Tyto sila koečé skupiy eagují také s vlhkostí k vysokopolymeovým umělým hmotám. Sila temiovaá tavá lepidla musejí být také zabaley ve vlhkosti epopustých obalech a aášey zařízeími, kteá vyloučí přístup vlhkosti. Ve sováí s polyuetaovými tavými lepidly se sila temiovaá tavá lepidla vyzačují zřetelě lepší adhezí k eošetřeým epoláím mateiálům jako polyetyle a polypopyle. Děkujeme tímto pau Pof. Rasche FH Haove za jeho podpou Jeho techické fóum a vysoké škole v Haoveu abízí zaiteesovaým lidem velmi dobé základí školeí

7 BÜHNEN již více ež 80 let Systémy lepeí 3 BÜHNEN je veliký dost a to, aby v oblasti techologie tavých lepidel iicializoval ový vývoj a abídl zákazíkovi kompletí spektum výobků lepidel a k im příslušou aášecí techiku. BÜHNEN je ale také dost flexibilí, aby ychle zaeagoval a idividuálí požadavky zákazíka a tím abídl zákazíkovi co ejlepší řešeí. BÜHNENpředstava BÜHNEN je a spoje tavých lepidel specializovaý a abízí svým zákazíkům optimálí spojeí tavých lepidel a k ěmu příslušé aášecí zařízeí, jakož i bohaté Kow How, a staá se tímto o co možá ejvětší spokojeost zákazíka. Tadice a kotiuita 1922 Založeí továy a stoje Heiich Bühe Do 50tých let stavba a opava ůzých stojů, apř. stoj a pěchováí matací Výoba a podej peumatických systémů a upevňováí hřebů a spo 70á léta Začátek odvětví lepidel s vývojem a podejem mechaických lepících pistolí a k im příslušé tavé tyčky 80á léta Vývoj, výoba a světový podej HB 500 séie, peumatického učího zařízeí s itegovaou ádží a tavé lepidlo Vyález aášeí tavého lepidla spejem Další ozvoj abídky výobků tavých lepidel z důvodu požadavků po specifické použití 2000átá léta Zavedeí HB 5010zařízeí s ádží s ozubeých čepadlem, kompaktí, uivezálí, egoomicky kostuovaé zařízeí s kompletím umělohmotým pláštěm především po učí použití Zavedeí HB 6000 geeace přístojů s pístovým čepadlem, jedoho z obzvlášť spolehlivých, ale také hospodáých zařízeí s ádží, především po balící použití Kotiuálí další ozvoj výobího spekta a přes 500 ůzých tavých lepidel U zákazíka Každý zákazík je idividuálí, žádé použití eí jako to duhé. Tyto zalosti vedou BÜHNEN k tomu, že přes 20 aplikačích kozultatů a thu v Německu, Polsku, České epublice a zemích Beeluxu jsou v blízkosti zákazíků, aby převedli idividuálí požadavky v optimálí řešeí. Ve zbylých evopských zemích dbají a teto úkol kvalifikovaí pateři. BÜHNENaplikačí kosultati podpoují také potřebé předvedeí a místě a při zaváděí ových výobků. BÜHNEN Backup Růzí specialisté z ůzých oblastí, jako apř. laboatoř a lepidla, vývoj přístojů ebo výobí maagemet, jsou se svými hlubokými detailími zalostmi také k dispozici přímo u zákazíka. 90á léta Podej kompletí abídky výobků zařízeí s ádžemi a tavá lepidla a k im příslušé aášecí hlavice BÜHNEN des 75 agažovaých zaměstaců středí odiý podik vedeý společíky 12 13

8 BÜHNEN spoje tavých lepidel z jedé uky Systémy lepeí 3 Rychle fugující výobí přístoje ebo mauálí aášecí techika my ajdeme vždy spávé řešeí po Vámi zvoleé lepidlo a Vaše postředí! BÜHNENsystémový maagemet je cetifiková podle DIN EN ISO 9001:2008 a systémový maagemet životího postředí podle DIN EN ISO 1001 BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ! Dodavatelský řetězec Spávé zboží ve spávý čas a spávém místě ke splěí tohoto jedoduchého požadavku je potřeba efektiví a schopé ITsystémy, spolehlivé dodavatele, flexibilí výobí pláováí a především motivovaé zaměstace. BÜHNEN vlastí toto vše, a poto skoo 100% ašich zakázek dodáváme s dodžeím temíu. Zboží je ealizováo především přes cetálí sklad v Bémách a kde je to výhodé, přes distibuovaý sklad tuzemské společosti. dyamické skladiští metody, to zameá že zákazík obdží vždy aktuálí zboží s jedozačě zpětým dohledáí šaží a séiových čísel. Sevis Naášecí zařízeí tavých lepidel, kteé jsou poháěy vysokými teplotami a vysokým tlakem, podléhají uceě také přiozeému opotřebeí. K zamezeí výobích postojů abízí BÜHNEN, také po přístoje jiých výobců, kvalifikovaé údžbářské a sevisí služby, ať už a místě ebo v aší dílě. Kvalita a spolehlivost Požadavky a spoje tavých lepidel jsou velmi ozmaité. Jedou má být spoj co možá ejtvalejší a tepelě stabilí jedou má jít spoj lehce otevřít, ale vydžet při taspotu, apř. u přepaví tašky ěkdy musí být lepící spoj obzvlášť mazu odolý, v případě použití v obalech po mažeé pokmy. Ať paletové zboží z vysoko egálového skladu ebo těsící koužek z malého skladu po všechy výobky je zajištěo, že je zboží uchováváo podle Jak ůzé jsou požadavky a spoje lepidel, tak ůzé jsou požadavky a aášecí techiku. 1 15

9 Iteet Aktuálí ifomativí ápomocý Toto jsou ejdůležitější vlastosti, kteé Vám Bühewebová stáka abízí. Stále aktualizovaý přehled všech výobků, kteé Vám emůže jié médium abídout, je Vám a aší webové stáce epřetžitě po celý de k dispozici. Kteé lepidlo splňuje požadavky v mém použití? S Bühehledáčkem lepidel můžete ajít ychle všecha možá lepidla po Vaše použití z ejozsáhlejšího spekta výobků tavých lepidel. Můžete zadat až 12 ůzých kitéií, aby jste ašli co možá ejpřesěji spává lepidla. Všechy zpacovávaé listy Vám jsou pomocí klikutí k dispozici, bez utosti přihlášeí. Jak mohu své tavé lepidlo ejlépe zpacovat? Také zde Vám aše webová stáka ychle a spolehlivě pomůže. S hledáčkem a zařízeí s ádžemi idetifikujete ychle a jistě po Vás v úvahu připadající aášecí systémy. Kompletí příslušeství, jako hadice a aášecí hlavice, Vám je také k dispozici. Samozřejmě jsou také po Vás k dispozici všechy techické popisy a datové fomuláře po všechy aášecí zařízeí, opět pomocí klikutí a samozřejmě opět bez přihlášeí. Máte ještě otázky? Fomulář Vám abízí možost, jedoduše pomocí u poslat otázku k výobkům a aše specialisty. Samozřejmě ás můžete kotaktovat také telefoicky, abyste si domluvili s Vašim poadcem temí a místě, pokud si to přejete. Potřebujete ové ápady? Příklady použití z ůzých odvětví ukazují velké možství možého použití po tavé spoje tavých lepidel. Poděty vyplývají také často z jiých oblastí použití, kteé se poté dají přizpůsobit vlastímu použití. Stále o všem vědět V pavidelě vycházejícím letáku Vás ádi ifomujeme o ových výobcích, ových použití a všeobecých zajímavostech. Samozřejmě se můžete díky pavidelé ávštěvě aší webové stáky vždy ifomovat o ejovějších tedech. Sufujte u ás! 16 17

10 Tavá lepidla po obalový půmysl* Tavá lepidla 5 Skládací kabice Přebaly, uzavíáí, tays Oblasti použití Obaly po ízké teploty Obaly po vyšší teploty Lakovaé povchy Samolepící techologie Zovu odstaitelé + Reklamí stojay, displeje Atislip Bühe ozačeí poduktu ** ** ** 1887** 1063 Báze lepidla*** A A A A A A A A A D D D D B Viskozita v mpass při C 900 Viskozita v mpass při C Viskozita v mpass při C Viskozita v mpass při C Údaje o poduktu Hustota v g/cm³ Bava / vzhled Bod táí ve C, koužek a kulička Tepelá pevost ve C dle WPS 68, zkouška střihem 100g/cm 2 plochy 1,00 žlutá ,98 bílá/tasp ,98 žlutá ,98 žlutá ,95 žlutá ,98 žlutá ,97 žlutá ,98 žlutá ,96 bělavá ,97 bílá / čiá ,97 čiá ,97 žlutavá ,97 žlutavá ,98 béžová Pacoví teplota ve C Otevřeý čas v sekudách**** lehce tvale lepivý lehce tvale lepivý tvale lepivý tvale lepivý 90 Lepivý čas v sekudách**** Možost ástřiku Ao Ao Ao Ao Ao Dodací fomy***** 1,2,3 2,3 2, 1, , Použití: = velmi dobé, = dobé, + = techicky možé * Další tavá lepidla po obalový půmysl a poptávku ** FDA *** Báze lepidla: A = Ethyleviylacetát (EVA) B = Polyolefi (PO) D = Temoplastický kaučuk (TK) **** U uvedeých hodot se jedá o údaje dle iteích BÜHNEN měřících metod Veškeý obsah eí pávě závazý ***** Fomy dodáí: 1 = patoy cca 2 mm půmě, 50 mm dlouhé 2 = tyčiky cca 12 mm půmě, 200 mm dlouhé 3 = tyčiky cca 18,3 mm půmě, 300 mm dlouhé = gaulát / kapsle volě sypaé 5 = bloky cca 500 g kg Dopuučujeme aše podukty testovat dle Vašich vlastích specifických podmíek

11 Oxidačě stabilí lepidla po obalový půmysl* Tavá lepidla 5 Oblasti použití Skládací kabice Přebaly, uzavíáí, tays Obaly po ízké teploty Obaly po vyšší teploty + + Stabilita při pacoví teplotě 0 hod. 2 hod. 0 hod. 2 hod. Lakovaé povchy + + Bühe ozačeí poduktu Báze lepidla** B B B B B Viskozita v mpass při C Viskozita v mpass při 150 C Viskozita v mpass při 160 C Viskozita v mpass při 170 C Údaje o poduktu Viskozita v mpass při 180 C Hustota v g/cm³ Bava / vzhled Bod táí ve C, koužek a kulička Tepelá pevost ve C dle WPS 68, zkouška střihem 100g/cm plochy Pacoví teplota ve C Otevřeý čas v sekudách*** Lepivý čas v sekudách*** Pozámky Dodací fomy**** 850 0,90 bílá uivezálí, po obtížé povchy 700 0,90 bělavá uivezálí 500 0,90 bílá malé tvořeí vláke ,90 bělavá dobá tepelá adheze 750 0,90 bělává kátký lepivý čas BÜHNEN B172 Výhody oxidačě stabilích lepidel po obalový půmysl: až o 0% ížší spotřeba lepidla díky vysoké výtěžosti výboá adheze při ízkém možství lepidla při aplikaci, také u obtížých povchů ízké áklady a údžbu díky vysoké oxidačí stabilitě, zamezuje ucpáí hadic a tysek Stadatí EVA tavá lepidla zvýšeá bezpečost pocesu díky stabilitě viskozity po moho hodi dobá flexibilita při ízkých teplotách až do 20 C, také vysoká tepelá pevost až do 70 C ideálí po potaviy, bez zápachu a odpovídá FDA Použití: = velmi dobé, = dobé, + = techicky možé * Další tavá lepidla po obalový půmysl a poptávku ** Báze lepidla: B = Polyolefi (PO) *** U uvedeých hodot se jedá o údaje dle iteích BÜHNEN měřících metod **** Fomy dodáí: = Gaulát volě sypaý Dopuučujeme aše podukty testovat dle Vašich vlastích specifických podmíek. Veškeý obsah eí pávě závazý

12 Tavá lepidla a etikety* Tavá lepidla 5 Papíové etikety a sklo, PVC, PE, PET, kovy a jié mateiály + Oblasti použití Papíové etikety a sklo, PVC, PE a jié mateiály Papíové a PP etikety a PVC, PP ebo PET lahve a plechovky Papíové a PP etikety a PVC, PE ebo PET lahve a plechovky Papíové a PP etikety a PVC, PP ebo PET lahve (uhličité) + + Plastové etikety a PET, PE, PVC ebo PPlahve (uhličité) Bühe ozačeí poduktu ** 2101** 2218 Báze lepidla*** A A D D D Vlastosti dlouhá otevřeá doba po ychlá zařízeí vysoký hottack po pomalejší zařízeí vysoký hottack uivezálí PETCYCLEkuhový oběhový systém ízká teplota čiý áos Viskozita v mpass při 160 C Údaje o poduktu Viskozita v mpass při 10 C Viskozita v mpass při 130 C Bod táí ve C, koužek a kulička Tepelá pevost ve C Pacoví teplota ve C Otevřeý čas v sekudách**** tvalé lepivé tvalé lepivé tvalé lepivé Lepivý čas v sekudách**** lehce tvale lepivé 5 tvalé lepivé tvalé lepivé tvalé lepivé Bava žlutá žlutá žlutátaspaetí žlutátaspaetí sv. žlutátaspaetí Dodací fomy***** kapsle gaulát kapsle kapsle kapsle Použití: = velmi dobé, = dobé, + = techicky možé. * další tavá lepidla a etikety a poptávku ** FDA *** Báze lepidla: A = Ethyleviylacetát (EVA) D = Temoplastický kaučuk (TK) **** U uvedeých hodot se jedá o údaje dle iteích BÜHNEN měřících metod. Veškeý obsah eí pávě závazý. ***** Fomy dodáí: = gaulát / kapsle volě sypaé Dopuučujeme aše podukty testovat dle Vašich vlastích specifických podmíek

13 Tavá lepidla po stavebí půmysl* Tavá lepidla 5 Betoový půmysl + Střeší kytiy Střeší tašky + Oblasti použití Dlažby / oblady Izolace oletových systémů Kašíováí izolačích desek Stavebí desky / ohové pofily + + Okajové beděí + Samolepící těsící pásy Paové a vlhkostí zábay Bühe ozačeí poduktu Báze lepidla** A A B B B B B B C C C D D D D D D Viskozita v mpass při 150 C Viskozita v mpass při160 C Viskozita v mpass při 170 C 6500 Údaje o poduktu Viskozita v mpass při 180 C Bava / vzhled Bod táí ve C, koužek a kulička Tepelá pevost ve C dle WPS 68, zkouška střihem 100g/cm plochy Pacoví teplota ve C bílá bílá sv.žlutá sv.hědá sv.hědá žlutá sv.hědá hědá žlutá žlutá žlutá žlutavá,čiá žlutá žlutá sv.žlutá žlutavá žlutavá Otevřeý čas v sekudách*** tvale lepivý tvale lepivý tvale lepivý tvale lepivý tvale lepivý tvale lepivý Lepivý čas v sekudách*** tvale lepivý tvale lepivý tvale lepivý tvale lepivý tvale lepivý tvale lepivý Možost ástřiku Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Dodací fomy****, 5 1, 5 1,, 5 1, Použití: = velmi dobé, = dobé, + = techicky možé * Další tavá lepidla po stavebí půmysl a poptávku ** Báze lepidla: A = Ethyleviylacetát (EVA) B = Polyolefi (PO) C = Polyamid (PA) D = Temoplastický kaučuk (TK) *** U uvedeých hodot se jedá o údaje dle iteích BÜHNEN měřících metod. Veškeý obsah eí pávě závazý. **** Fomy dodáí: 1 = patoy cca 2 mm půmě, 50 mm dlouhé = gaulát / kapsle volě sypaé 5 = bloky cca 500 g kg Dopuučujeme aše podukty testovat dle Vašich vlastích specifických podmíek. 2 25

14 Tavá lepidla po automobilový půmysl* Tavá lepidla 5 Vyhříváí sedadel Sedadla a pěa Emblémy + Kobece a izolačí tkaiy Awedugsbeeiche Kašíováí a lamiováí Vzduchové filty Sadvičové stavby Upevňovací klipsy a džáky Umělé hmoty PP/EPDM (předupaveé) Fixace elktokabelů odléváí koektoů + 1 Umělohmoté díly z PP Přehyb Písková za Bühe ozačeí poduktu Báze lepidla** B B B B B C C C D D E E E E E E Viskozita v mpass při 150 C 13000/120 C 20000/120 C 8000/120 C 25000/120 C Viskozita v mpass při 160 C 13000/130 C 2000/130 C Viskozita v mpass při 170 C Viskozita v mpass při 180 C Poduktdate Hustota v g/cm³ cca Bava / vzhled Bod táí ve C, koužek a kulička Tepelá pevost ve C dle WPS 68, zkouška střihem 100g/cm plochy 0,98 béžová ,98 tm.béžová ,88 sv.hědá ,87 čiá ,98 hědá ,00 žlutá ,00 žlutá ,00 žlutá ,97 žlutá ,97 žlutává ,10 bílá 65***** 165 1,10 bílá 77***** 160 1,10 bílá 90***** 180 1,10 bílá 7***** 180 1,10 žlutavá 66***** 180 1,10 bílá 100***** 180 Pacoví teplota ve C Otevřeý čas v sekudách*** tvale lepivý tvale lepivý Lepivý čas v sekudách*** Možost ástřiku Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Dodací fomy**** 1, 5 7, 9 7, 9 2, 2, 5 5 7, 9 7, 9 9 7, 9 7, 9 7, 9 Použití: = velmi dobé, = dobé, + = techicky možé. * Další tavá lepidla a poptávku ** Báze lepidla: B = Polyolefi (PO) C = Polyamid (PA) D = Temoplastický kaučuk (TK) E = eaktives Polyuetha (PUR) *** U uvedeých hodot se jedá o údaje dle iteích BÜHNEN měřících metod. Veškeý obsah eí pávě závazý. **** Fomy dodáí: 1 = patoy cca 2 mm půmě, 50 mm dlouhé 2 = tyčiky cca 12 mm půmě, 200 mm dlouhé = gaulát / kapsle volě sypaé 5 = bloky cca 500 g kg 7 = katuše 7 mm půmě, 215 mm dlouhé 9 = ádoba (sud, dóza, sáček) ***** ve stavu dodáí Dopuučujeme aše podukty testovat dle Vašich vlastích specifických podmíek

15 Tavá lepidla po elekto, textil, pěové hmoty, dřevařský, ábytkářský a filte půmysl Tavá lepidla 5 Oblasti použití Elektopůmysl Odléváí koektoů Fixace součástek Jištěí součástek poti vibacím Uložeí součástek Lepeí bateiových buěk Textilí půmysl, pěové mateiály Lepeí pěových hmot u matací Pužiová jáda po matace Pěové hmoty po polstovaý ábytek Pečetěí ha u techických textílií Samolepící textilí a pěové vybaveí Dřevařský a ábytkářský půmysl Po výplě sukových otvoů Nábytkářské elemety Ochaa ha ábytku Motáží pomoc Filtový půmysl Těsěí ámů filtů Vzduchové filty po vysoké teploty Bühe ozačeí poduktu Báze lepidla * A A A A A B B C C C C D D E E G Viskozita v mpass při 150 C 1300/120 C 2000/130 C Viskozita v mpass při 160 C Viskozita v mpass při 170 C Viskozita v mpass při 180 C /200 C /200 C 3500/190 C 5000/210 C 3500/200 C /225 C Údaje o poduktu Bava / vzhled Bod táí ve C, koužek a kulička Tepelá pevost ve C dle WPS 68, zkouška střihem 100g/cm 2 plochy Pacoví teplota ve C Otevřeý čas v sekudách ** žlutavá bílá žlutá žlutá sv.žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá/čeá žlutá 80 0 tvale lepivý bílá, čiá lehce tvale lepivý bílá 65 **** bílá 7 **** bílá Lepivý čas v sekudách ** Možost ástřiku Ao Ao Ao Ao Ao Ao Dodací fomy *** 1, 2, 3 1, 1, 5, 5 2, 2 2, 7, 9 7, 9 Třída hořlavosti UL 9 V0 V0 V2 Použití: = velmi dobé, = dobé, + = techicky možé. * Báze lepidla: A = Ethyleviylacetát (EVA) B = Polyolefi (PO) C = Polyamid (PA) D = Temoplastický kaučuk (TK) E = Reaktiví polyueta (PUR) G = Polyeste (PET) ** U uvedeých hodot se jedá o údaje dle iteích BÜHNEN měřících metod. Veškeý obsah eí pávě závazý *** Fomy dodáí: 1 = patoy cca 2 mm půmě, 50 mm dlouhé 2 = tyčiky cca 12 mm půmě, 200 mm dlouhé = gaulát / kapsle volě sypaé 5 = bloky cca 500 g kg 7 = katuše 7 mm půmě, 215 mm dlouhé 9 = ádoba (sud, dóza, sáček) **** ve stavu dodáí Dopuučujeme aše podukty testovat dle Vašich vlastích specifických podmíek

16 Souhý pogam tavých lepidel Báze 2) Dodací foma A 1, 2, 3, A 1, 2, 3 A 2, 3 A 2, A A A A A B, 5 B 1, 5 B 1,, 5 B 1, 5 B 1, B 2, B 5 B 7, 9 B B, 5 B B C C 2, C 2, C C C D 5 D D D 5 D D D 5, 9 E 7, 9 E 7, 9 E 7, 9 E 7, 9 E 7, 9 J 1, 2, Bava Bod táí/ºc Tepeá pevost/ºc Dobá flexibilita při ízkých teplotách 3) Ozačeí poduktu 1.) obzvláště učeo po: učeo po: Hlaví oblasti použití / vlastosti Typ bílá žlutavá 1289 bílá, tas žlutá 1537 žlutá žlutá 155 bílá 1602 žlutá 170 žlutá béžová 052 sv. hědá 0715 sv. hědá 1052 žlutá 1063 béžová 1321 čiá 135 bělavá 152 sv.hědá 172 bílá 1596 žlutá 1730 hědá bělavá žlutá, tas. 060 žlutá 087 žlutá 7.) 1068 žlutá 10 žlutá žlutavá 131 žlutá 15 žlutavá, čiá 1585 jasě čiá 1586 žlutavá, čiá žlutá 1631 sv. žlutá 1887 žlutavá 0931 bílá, opak 1075 bílá 150 žlutavá 169 bílá 1709 bílá 1619 bílá, čiá Viskozita cca. mpass/ºc / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 180 Pacoví teplota/ºc Otevřeý čas cca. sec. Lepivý čas cca. sec. FDA.) Dřevo, dřevěé mateiá. Elektoikamateiály Katoáž Pěové hmoty PURpěa PPpěa Kůže, obuv Semiš Umělá kůže Sklo Keamika Kovy 5.) Textílie ABS PVC Plexisklo (PMMA) Polyeste (PETP) Polykaboát (PC) Polystye (PS) Polyethyle (PE) Polypopyle (PP) Polyamid (PA) eomezeě eomezeě eomezeě eomezeě eomezeě eomezeě eomezeě eomezeě eomezeě eomezeě eomezeě eomezeě eomezeě eomezeě Uivezálí půmysl, domácost, hoby a floistiku Obalový půmysl, ychle lepivé Uivezálí půmysl, domácost, hoby a floistiku Uivezálí půmysl, domácost, hoby a floistiku Obalový půmysl, velmi ychle lepivé, po ychle běžící obalové stoje Obalový půmysl, ychle lepivé Výoba filtů, stavebí půmysl Obalový půmysl, po těžké povchy, po obaly do ízkých teplot Dobá adheze, velmi dobé EVA po spejovou aplikaci Betoový půmysl Pomocé motáží lepidlo, speciálí betoový půmysl Uivezálí po motáže a tvale lepivé spoje v moha půmyslových odvětvích, a také v betoovém půmyslu Pěa, textilí lepeí Motáže a tvale lepivé spoje, dobá tepelá pevost, elastické Čié tyčky a PO bázi, obzvláště učeé po PPlepeí Obalový půmysl, schváleé po přímý kotakt s potaviami Reaktiví polyolefi (POR), schváleý po automotive Obalový půmysl, ízký zápach, velmi dobá oxidačí stablita Po výobu matací, po amáhaé spoje Vysoká tepelá pevost, schváleo po automotive Vysoká tepelá pevost, po teplé plěí a potaviové obaly Přebousitelé lepidlo po výplň sukových dě ve dřevě Elektoický půmysl, odolý poti vodě, čistidlům a změkčovadlům, UL9 V0 Elektoický půmysl, odléváí součástek, flexibilita při ízkých teplotách do 35 C, UL9 V2 Automobilový a filtový půmysl Možost spejového ástřiku, distačí ochaa po střeší tašky Jako ochaa poti poškábáí a distačí ochaa po hoké dlaždice Vysoká tepelá pevost a vlastí lepivost, automobilový půmysl Nízká viskozita, izolačí mateiály Po opětově odlepitelá spojeí Izolačí, čalouický a automobilový půmysl Po samolepící spojeí Vysoká lepivost, dobá odoloost poti UV Vysoká lepivá síla při dobé kohezy Automobilový půmysl, stavebí půmysl Automobilový půmysl Výoba sadvičových elemetů, motáží páce v automobilovém půmyslu Automobilový půmysl, stavebí půmysl Velmi kátký lepivý čas a vysoká počátečí pevost Velmi šioké spektum adheze, po obtížé povchy Možost aplika. spej. 6.) Typ Tavá lepidla 1.) Ozačeí poduktu se skládá ze slabik zákl. báze, dodací fomy č., a typu č. 2.) A = ethyleviylacetát (EVA), B = polyolefi (PO), C = polyamid (PA), D = temoplastický kaučuk (TK) E = eaktiví polyueta (PUR), J = akylát 3.) Flexibilí do 20 C a íže.) Použité suoviy odpovídají FDA předpisům po obaly po potaviy 5.) Dopoučujeme kovy předehřát 6.) Ke zpacováí v BÜHNEN spejových aplikačích systémech 7.) K dodáí také v čeé bavě 8.) Ve stavu dodáí 9.) Po ukočeé eakci 10.) Měřeo při pacoví teplotě Změy vyhazey Pozámka: Naše techické listy a tiskoviy by měli dle ejlepšího vědomí poadit a je třeba se jimi před použitím řídit Obsah eí pávě závazý. Dopoučujeme v každém případě povedeí vlastích pokusů. V ostatích případech platí aše obecé podejí podmíky. Ifomace po použití BÜHNEN tavá lepidla se používají skoo ve všech oblastech výoby po tvající ebo motáží spojeí, k jištěí mateiálů, jako těsěí ebo jako odlévací hmota. BÜHNEN tavá lepidla jsou bezozpouštědlová, temoplastická jedokompoetová lepidla, kteá jsou díky zahřátí atavea. Chaakte Kompoety eeaktivích lepidel jsou zařazey jako ezávadé. Zvláští ozačeí těchto lepidel ve smyslu ebezpečosti eí potřeba. Dodací fomy Na všechy BÜHNEN tavá zařízeí jsou dodací fomy lepidel optimalě přizpůsobey: Dodací fomy 1 = patoy cca. 2 mm, 50 mm dlouhé 2 = tyčky cca. 12,0 mm, 200 mm dlouhé 3 = tyčky cca 18,3 mm, 300 mm dlouhé = gaulát/kapsle volě sypaý 5 = bloky bloky cca. 500 g kg 7 = katuše 7 mm, 215 mm dlouhé 9 = ádoby od kg Po aášecí zařízeí 1 = patoy HB 700 seie 2 = tyčky HB 180, HB 185, HB 190, HB 195, HB 220, HB 230 E 3 = tyčky HB 300, HB 320, HB 325, HB 350 = gaulát/kapsle HB 700 seie, ádžová zařízeí 5 = bloky ádžová zařízeí 7 = katuše HB 700 K seie 9 = ádoby PUR ádžová zařízeí, zařízeí po lepidla

17 BÜHNEN mechaické pistole a tavá lepidla HB 180 / HB 185 / HB 185 LT / HB 190 Obaly Výoba displejů Automotive Floistika Textilí půmysl Pěový mateiál Nábytkářský půmysl Oblasti použití Obzvlášť výkoé a paktické po všechy motáží, dekoačí, opavé a fixačí páce, apř. ve výobě obalů a displejů, zpacováí dřeva, plastů, keamiky a kůže. Nízká teplota Mech. pistole a tavá lepidla 6 Příslušeství ajdete a staě C Ø LT 12 mm 80 W 190 C Ø 120 C 12 mm 80 W 190 C Ø 18 mm 100 W HB 180 HB 185 / HB 185 LT HB 190 Spotřebí mateiál HB 185 LT je ideálí po jakoukoliv kutilskou páci a slouží také floistům jako velmi spolehlivý ástoj. Ručí pistole v ízkoteplotím povedeí se hodí především po mateiály, kteé jsou áchylé a teplotu ebo po použití, u kteých musí být tavé lepidlo tvaováo pstem. Výhody a vybaveí dobře uchopitelá, páce eí amáhavá (úzká a sado ovladatelá ukojeť, spoušť blízko ukojeti) malá a příučí ízká váha vysoký výko aášeí pevá tyska (půmě 2,5 mm) k dodáí v půhledém obalu Výhody a vybaveí velmi dobře uchopitelá, (úzká a sado ovladatelá ukojeť, spoušť blízko ukojeti) malá a příučí ízká váha velmi vysoký výko aášeí pevá tyska (půmě 2,5 mm) k dodáí v půhledém obalu Odlišé výhody a vybaveí po HB 185 LT ízkoteplotí pistole (max. 120 C) šetří psty a mateiál miimalizuje popáleiy Techické údaje HB 180 HB 185 / HB 185 LT Výhody a vybaveí velmi dobře uchopitelá, (úzká a pogumovaá ukojeť, spoušť blízko ukojeti) malá a příučí ízká váha velmi vysoký výko aášeí itegovaý za/vypíač vyměitelá tyska (stadatí půmě 3,0 mm) k dodáí v půhledém obalu ebo v kufříku Techické údaje HB 190 Vhodé tavé tyčky A žlutavé A21189 půhledé A21325 žluté A21575 bílé B21321 jasě bílé LTveze A bílé, půhledé B22070 bělavé Rozměy: 220 x 170 x 35 mm 225 x 195 x 35 mm Váha: 250 g 300 g Napětí: V, 50 Hz V, 50 Hz Příko: 80 W 80 W Rozměy: Váha: Napětí: Příko: 230 x 195 x 35 mm 300 g V, 50 Hz 100 W A = Ethyleviylacetat (EVA) B = Polyolefi (PO) Další tyčky ajdete a staě 18, 2, 28, 30, 31 Teplota zpacováí: 190 C 190 C / LTVesio 120 C Teplota zpacováí: 190 C Tavé tyčky: 200 mm / 300 mm délka, Ø 12 mm 200 mm / 300 mm délka, Ø 12 mm Tavý výko*: 0,30,6 kg/h 0,30,6 kg/h *podle teploty a viskozity lepidla Tavé tyčky: Tavý výko *: *podle teploty a viskozity lepidla 200 mm / 300 mm délka, Ø 12 mm 0,0,7 kg/h 32 33

18 BÜHNEN mechaické pistole a tavá lepidla HB 195 / HB 220 / HB 230 E Obaly Výoba displejů Automotive Floistika Textilí půmysl Pěový mateiál Nábytkářský půmysl Mech. pistole a tavá lepidla C Ø mm 120 W 220 C Ø 12 mm 220 W C Ø 12 mm 300 W plyule astavitelá egulace teploty řízeá mikopocesoem +/ 1 C obzvlášť vhodá po zpacováí tavých tyček z polyamidu digitálí ukazatel itegovaý v ukojeti zablokováí teploty Příslušeství ajdete a staě 38 HB 195 HB 220 HB 230 E Spotřebí mateiál Výhody a vybaveí díky dlouhé spoušti eí páce amáhavá velmi vysoký výko aášeí itegovaý za/vypíač vyměitelá tyska (stadatí půmě 3,0 mm) k dodáí v půhledém obalu ebo v kufříku Techické údaje HB 195 HB 220 Rozměy: 20 x 205 x 5 mm 225 x 195 x 35 mm Váha: 70 g 600 g Napětí: V, 50 Hz V, 50 Hz Příko: 120 W 220 W Teplota zpacováí: 190 C C Tavé tyčky: 200 mm / 300 mm délka, Ø 12 mm 200 mm / 300 mm délka, Ø 12 mm Tavý výko*: 0,50,8 kg/h 0,71,2 kg/h *podle teploty a viskozity lepidla Výhody a vybaveí díky dlouhé spoušti eí páce amáhavá mechaické omezeí zdvihu k přesému opakovatelému áosu tavého lepidla (vzdáleost spouště od ukojeti je po všechy velikosti uky pohodlě astavitelá) velmi vysoký výko aášeí itegovaý za/vypíač vyměitelá tyska (stadatí půmě 3,0 mm) k dodáí v půhledém obalu ebo v kufříku Výhody a vybaveí plyule astavitelá egulace teploty řízeá mikopocesoem +/ 1 C obzvlášť vhodá po zpacováí tavých tyček z polyamidu digitálí ukazatel itegovaý v ukojeti zablokováí teploty díky dlouhé spoušti eí páce amáhavá mechaiké omezeí zdvihu k přesému opakovatelému áosu tavého lepidla (vzdáleost spouště od ukojeti je po všechy velikosti uky pohodlě astavitelá) Techické údaje Rozměy: Váha: Napětí: Příko: HB 230 E 290 x 230 x 70 mm 625 g V, 50 Hz 300 W Teplota zpacováí: 0230 C Tavé tyčky: Tavý výko*: *podle teploty a viskozity lepidla 200 mm / 300 mm délka, Ø 12 mm 1,21,5 kg/h velmi vysoký výko aášeí vyměitelá tyska (stadatí půmě 3,0 mm) k dodáí v kufříku 3 35 Vhodé tavé tyčky A bílé A čeé A žlutavé A21189 půhledé A21289 půhledé A21325 žluté A21575 bílé A2206 modé A22075 půhledé B21321 jasě bílé C2060 žluté C20572 žluté C2087 žluté C2087S čeé J21619 jasě bílé A = Ethyleviylacetat (EVA) B = Polyolefi (PO) C = Polyamid (PA) J = Acylat Další tyčky ajdete a staě 18, 26, 28, 30, 31

19 BÜHNEN mechaické pistole a tavá lepidla HB 325 / HB 350 Obaly Výoba displejů Automotive Floistika Textilí půmysl Pěový mateiál Nábytkářský půmysl Mech. pistole a tavá lepidla 6 Oblasti použití Bühe učí pistole jsou ezbytými pomocíky po moho oblastí použití: Ať v automobilovém půmyslu, obalovém půmyslu, dřevařském řemesle, hačkářském půmyslu, veletžích a obchodích stavbách ebo, ebo, ebo oblasti použití jsou téměř eomezeé. Pefektí lepeí apříklad dřeva, plastů, gumy, látek, kůže, papíu, katou, kameiy ebo kovu. Bühe má po Vás ůzé typy lepidel, kteé jsou a Vaše daé použití ušité a míu. Při větší spotřebě tavého lepidla je dopoučováo použití přístojů HB 325 a HB 350. Příslušeství ajdete a staě C Ø 18 mm 600 W C Ø 18 mm 600 W HB 325 HB 350 Spotřebí mateiál Výhody a vybaveí po použití 18 mm tyček velká zásoba tavého lepidla kvalití odkládací stoja díky dlouhé spoušti eí páce amáhavá mechaické omezeí zdvihu k přesému opakovatelému áosu tavého lepidla (vzdáleost spouště od ukojeti je po všechy velikosti uky pohodlě astavitelá) velmi vysoký výko aášeí vyměitelá tyska (stadatí půmě 3,0 mm) k dodáí v kufříku Výhody a vybaveí díky peumatickému dopavímu systému eí páce amáhavá po použití 18 mm tyček velká zásoba tavého lepidla kvalití odkládací stoja mechaické omezeí zdvihu k přesému opakovatelému áosu tavého lepidla (vzdáleost spouště od ukojeti je po všechy velikosti uky pohodlě astavitelá) velmi vysoký výko aášeí vyměitelá tyska (stadatí půmě 3,0 mm) k dodáí v kufříku Vhodé tavé tyčky A bílé A žlutavé A31289 půhledé A31575 bílé C30893 žluté A = Ethyleviylacetat (EVA) C = Polyamid (PA) Další tyčky ajdete a staě 18, 28, 30, 31 Techické údaje HB 325 HB 350 Rozměy: 300 x 20 x 80 mm 330 x 250 x 90 mm Váha 980 g 1350 g Napětí: V, 50 Hz V, 50 Hz Příko: 600 W 600 W Teplota zpacováí: C C Tavé tyčky: 300 mm délka, Ø 18 mm 300 mm délka, Ø 18 mm Tavý výko*: 1,52,0 kg/h 1,52,0 kg/h *podle teploty a viskozity lepidla 36 37

20 BÜHNEN mechaické pistole a tavá lepidla Příslušeství Peum. pistole a tavá lepidla 7 Kuželová tyska 1,5 mm / 2,5 mm / 3,0 mm L = 38 mm Závit: UNF 7/16 Tubičková tyska podélě zmáčkutá L = 0 x 5 mm Závit: UNF 7/16 Kuželová tyska 3,0 mm L = 5 mm Závit: UNF 7/16 Jemá tyska 1,0 mm L = 29 mm Závit: UNF 7/16 Kuželová tyska 2,5 mm L = 27 mm Závit: UNF 7/16 Bodová tyska dlouhá 1,8 mm L = 32 mm Závit: UNF 7/16 Tubičková tyska 3 mm L = 32 mm Závit: UNF 7/16 Adapté z tysky UNF 7/16 a UNF 3/8 L = 10 mm po použití tysek aášecích hlavic (viz staa 8, 85) Tubičková tyska 1,8 mm mosazá L = 32 mm Závit: UNF 7/16 Tubičková tyska 3,2 mm šikmá L = 0 mm Závit: UNF 7/16 5otvoová tyska 5 x 1,2 mm Závit: UNF 3/8 B = 20 mm použitelá s adaptéem z tysky UNF 7/16 a 3/8 Adapté z tysky UNF 7/16 a UNF 1/2 po použití tysek peumatických učích pistolí (viz staa 7) Stoja po HB 220 / HB 230 E Balacé po HB 325 / HB 350 po jedodušší maipulaci a pacovím místě

21 BÜHNEN peumatické pistole a tavá lepidla HB 710 liie / HB 700 HT Obaly Výoba displejů Automotive Floistika Textilí půmysl Pěový mateiál Nábytkářský půmysl Naášecí přístoje séie HB 700 udávají měřítka v techice a maipulaci. 35iletá zkušeost a více ež dodaých peumatických učích aášecích přístojů byly příosem při vývoji přístoje, s kteým se tavá lepidla oztaví v ádži a pak jsou pomocí tlaku vzduchu aášea. Regulace teploty Jasým, lehce čitelým displejem se vyzačuje séie HB 700. Díky a stupeň přesému astaveí teploty je šetřeo lepidlo a jsou miimalizováy zbytky spálei. Automatické sížeí teploty u delších přestávek podpouje úspou lepidla. Po spolehlivost pocesu je možé teplotu zablokovat tak, aby ji pacovík emohl změit. HB 710 Bod, liie aášeí Topý výko / 600 W Tavá ádž / 200ml Bajoetový uzávě ovladatelý jedou ukou Egoomicky tvaovaá ukojeť Mikopocesoem řízeá egulace teploty +/ 1 C Peum. pistole a tavá lepidla HB 700 HT Vysokoteplotí veze 7 Tavý výko Naášecí přístoje séie HB 700 jsou optimalizováy po vysoké tavé výkoy. Tři tepelé patoy s výkoem v součtu 600 wattů zajišťují ychlé a ovoměé zahřátí ádže, tysky a uzávěu. Egoomie Tva, váha a maipulace/egoomie byly optimalizováy, aby ebyla páce amáhavá. Naášecí přístoj je díky uspořádáí ádže a egulaci teploty vyvážeý a ulehčuje tím obsluhu. HB 710 liie S tímto typem se dají zpacovávat tavá lepidla ve fomě pato s 2 mm půměem ebo jako gaulát. V případě potřeby velmi vysokých tavých výkoů a kátkých ahřívacích dob by měla být upředostňováa tavá lepidla ve fomě pato. HB 700 HT U vysokoteplotí veze jsou vhodé všechy umělohmoté díly a těsěí po zpacováí tavých lepidel s teplotou do 250 C. Pozice tysek idividuálě astavitelá HB 710 HB 700 HT Spotřebí mateiál Výhody Své výobě zaučuje bezpečost pocesu HB 700 séie pomocí: mikopocesoem ovládaé, plyule astavitelé řízeí teploty +/ 1 C bajoetový uzávě ovladatelý jedou ukou po optimálí komfot obsluhy vysoký tavý výko egoomicky tvaovaá ukojeť, aby páce ebyla amáhavá automatické sížeí po úspoou spotřebu eegie a jedé staě a úspou tavého lepidla a staě duhé Automatické sížeí egulace teploty s digitálím ukazatelem itegovaým v ukojeti ízká váha kátká eakčí doba (mezi spuštěím spouště a výtokem lepidla) Příslušeství Pacoví kozola, pacoví staice, časové ovládáí, tysky, vyvažovač Techická data HB 710 HB 700 HT Rozměy L x H x T: 308 x 270 x 109 mm 308 x 270 x 109 mm Váha: 1,350 g 1,00 g Napětí: V, 50 Hz V, 50 Hz Příko: 600 W 600 W Teplotí ozmezí: C C Regulace teploty: elektická elektická Teplotí stálost: ± 1 C ± 1 C Ukazatel teploty: digitálí LEDdisplej digitálí LEDdisplej Automatické sížeí teploty (ACE): o 0 C sížeí teploty při přeušeí povozu po 30 mi./ ebo idividuálě astavitelé podle zákazíka Kapacita ádže tavého lepidla: 200 ml 200 ml Tavý výko*: u pato 3,2 kg/h, u gaulátu 1,3 kg/h Dopaví systém: stlačeý vzduch stlačeý vzduch Pacoví tlak: 2,0 do 6 ba 2,0 do 6 ba Tysky (stadatí): kuželová tyska Ø 1,5 mm kuželová tyska Ø 1,5 mm Techické změy vyhazey / * ) závislý a výobku: učeý při viskozitě ca m Pas/175 Příslušeství ajdete a staě 6, 7 Vhodé tavé lepidlo A bílé A žlutavé A h žluté A11301 žluté B10077 bílé B10516 béžové B1052 světle hědé B béžové B10715 světle hědé B11052 žluté B11063 béžové J11619 jasě bílé A = Ethyleviylacetat (EVA) B = Polyolefi (PO) J = Acylat Další tavá lepidla ajdete a staě 18, 19, 2, 26, 28, 30,

22 BÜHNEN Peumatické pistole a tavá lepidla HB 710 spej Obaly Výoba displejů Automotive Floistika Textilí půmysl Pěový mateiál Nábytkářský půmysl Peum. pistole a tavá lepidla 7 HB 710 spej S tímto typem mohou být tavá lepidla ozpašováy ve fomě pato s 2 mm půměem ebo jako gaulát. V případě potřeby velmi vysokých tavých výkoů a kátkých ahřívacích dob by měla být upředostňováa tavá lepidla ve fomě pato. Díky přeušeí přívodu vzduchu ozstřiku je s HB 710 spejem možé také aášeí liií. HB 710 spej Závitová tyska Uživatel má k dispozici šioké spektum ekapajících tysek Příslušeství ajdete a staě 6, 7 HB 710 spej Výhody HB 710 spej se a ozdíl od HB 710 liie vyzačuje: teoučkým filmem a tím ízkou spotřebou tavého lepidla lehce astavitelým, stálým tvaem stopy, kteý je výsledkem předehřátého osého vzduchu optimálí lepeí mateiálu áchylých a teplo velkoplošé aášeí Techická data HB 710 spej Příslušeství Pacoví kozola, pacoví staice, časové ovládáí, tysky, vyvažovač Rozměy L x H x T: 292 x 270 x 109 mm Váha: 1,500 g Napětí: V, 50 Hz Příko: 600 W Teplotí ozmezí: C Regulace teploty: elektoické Teplotí stálost: ± 1 C Ukazatel teploty: digitálí LEDdisplej Automatické sížeí teploty (ACE): o 0 C sížeí teploty při přeušeí povozu po 30 mi./ ebo idividuálě astavitelé podle zákazíka Kapacita ádže tavého lepidla: 200 ml Tavý výko*: u pato 3,2 kg/h, u gaulátu 1,3 kg/h Čepací systém: stlačeý vzduch Pacoví tlak: 2,0 do 6 ba Tysky (stadatí): závitová tyska Ø 1,5 mm Techické změy vyhazey / *) závislý a výobku: učeý při viskozitě ca m Pas/175 C Spotřebí mateiál Vhodé tavé lepidlo A žlutavé A11301 žluté B10077 bílé B10516 béžové B1052 světle hědé B10715 světle hědé B11052 žluté B11063 béžové A = Ethyleviylacetat (EVA) B = Polyolefi (PO) Další tavá lepidla ajdete a staě 18, 19, 2, 26, 28, 30,

23 BÜHNEN peumatické pistole a tavá lepidla HB 700 KD liie / HB 700 K spej po PURtavá lepidla Obaly Výoba displejů Automotive Floistika Textilí půmysl Pěový mateiál Nábytkářský půmysl Peum. pistole a tavá lepidla 7 HB 700 KD liie / K spej S těmito dvěma typy se dají zpacovávat eaktiví tavá lepidla jako polyuetay (PUR) ebo polyolefiy (POR) ve fomě hliíkových katuší. Díky tomu je také možé pacovat vodoově ebo přes hlavu. Po plyulé zpacováí katuší je vhodý ohřívač katuší. HB 700 KD liie Možosti astaveí U HB 700 K speje jsou možé podle astaveí tlaku ůzé možosti aeseí. HB 700 K spej Možosti astaveí Přístoj a ohříváí katuší po okamžitou dostupost PURlepidla v běžé výobě kapací ychlovyměitelé tysky, zvláští tysky a přáí speciálí tysky k přestavbě a aášeí v liii po HB 700 K spej. Příslušeství ajdete a staě 6, 7 HB 700 K spej byla zkostuováa po velkoplošé acioálí aášeí ozstřikem PURtavého lepidla. HB 700 KD / HB 700 K spej Spotřebí mateiál Výhody Katušové aášecí přístoje fimy BÜHNEN abízejí více hospodáosti po pofesioálí účely. Byly vyviuty speciálě po zpacováí PUR/POR tavých lepidel. Použití PUR/POR katuší ásleduje při motáži a kostukčím lepeí, kteé je vystaveo extémím teplotám. jovější techologie přístojů zaučuje jedoduchou a bezpečou obsluhu. Příslušeství Pacoví kozola, pacoví staice, časové ovládáí, tysky, vyvažovač, ohřívač katuší. Techická data HB 700 KD HB 700 K spej Rozměy L x H x T: 352 x 270 x 109 mm 335 x 270 x 109 mm Váha: 1,500 g 1,700 g Napětí: V, 50 Hz V, 50 Hz Příko: 600 W 600 W Teplotí ozmezí: C C Ovládáí teploty: elektoické elektoické Teplotí stálost: ± 1 C ± 1 C Ukazatel teploty: digitálí LEDdisplej digitálí LEDdisplej Automatické sížeí teploty (ACE): o 0 C sížeí teploty při přeušeí povozu po 30 mi. / ebo idividuálě astavitelé podle zákazíka Kapacita ádže tavého lepidla: 310 ml (katuše) 310 ml (katuše) Tavý výko*: bez ohřívače katuší 0,71,2 kg/h, s ohřívačem katuší 1,32,0 kg/h Čepací systém: stlačeý vzduch stlačeý vzduch Pacoví tlak: 2,0 do 6 ba 2,0 do 6 ba Tysky (stadatí): kuželová tyska Ø 3,0 mm závitová tyska Ø 1,5 mm Techické změy vyhazey / * ) závislý a výobku: učeý při viskozitě ca m Pas/175 C Vhodé katuše B7152 světle hědé B71539 čié B71609 světle žluté E70736 žluté E70931 bílé/epůhledé E71075 bílé E71387 bílé E7150 žlutavé E7169 bílé E71709 bílé E71877 bílé B = Polyolefi (PO/POR) E = Polyuetha eaktiv (PUR) Další tavá lepidla ajdete a staě 26, 27, 29, 30, 31 5

24 BÜHNEN peumatické pistole a tavá lepidla Příslušeství BÜHNEN peumatické pistole a tavá lepidla Příslušeství 7 Peum. pistole a tavá lepidla 7 Pacoví kozola po séii HB 700 Uložeí po aášecí přístoje tavých lepidel HB 700/710, HB 700/710 spej, HB 700 HT, HB 700 KD, HB 700 K spej, včetě jedotky údžby Kuželová tyska, stadat Ø 0,8 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm Závit: UNF 1/2 Plochá tyska 70 mm (8otvoová 1,5 mm) Závit: UNF 1/2 Pacoví staice po séii HB 700 Pevé zapojeí aášecích přístojů tavých lepidel HB 700/710, HB 700/710 spej, HB 700 HT, HB 700 KD, HB 700 K spej, pacoví kozola s jedotkou údžby, spouštěcím a ožím vetilem Sada dílů po přestavbu pacoví staice Sada dílů po přestavbu pacoví kozoly pacoví staice po pevé zapojeí aášecích přístojů tavých lepidel HB 700/710, HB 700/710 spej, HB 700 HT, HB 700 KD, HB 700 K spej, včetě spouštěcího a ožího vetilu HB 700 / 710 liie Kuželová tyska s kapiláou Ø 0,35 mm / 0,63 mm Závit: UNF 1/2 Kulatá tubičková tyska Ø 1,0 mm / 1,5 mm / 3,0 mm Závit: UNF 1/2 Plochá tubičková tyska, 33 mm dlouhá Beite 7 mm Závit: UNF 1/2 Šiokoštěbiová tyska Šířka 0,2 x 16 mm 0,2 x 30 mm Závit: UNF 1/2 Tekovstvá tyska Stopa 10 mm (1x1 mm) Stopa 15 mm (1x1 mm) Závit: UNF 1/2 Adapté a tysky s UNF 7/16 závitem HB 700 / 710 liie Ohřívač katuší K 96 R po 2 katuše, 230 Volt, 500 Watt, egulovatelý od 010 C Křížové žebo po gauláty HB 700 / 710 spej Plochá tyska 10 mm 2otvoová 3,1 mm 13 mm otvoová 1 mm Závit: UNF 1/2 Soupava ozpašovacích tysek, skládající ze závitové tysky a vzduchového vetilu Ø 1,5 mm Závitová tyska Ø 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm Adapté z tysky UNF 1/2 a UNF 7/16 k použití tysek po mechaické učí pistole (viz staa 38) Naášecí tyska liií po spejové přístoje Ø 1,2 mm Adapté z tysky spej a liii k použití tysek a liii (HB 710 houseka) HB 700 / 710 spej HB 700 KD Kuželová tyska 3,0 mm L = 5 mm HB 700 KD 6 7

25 BÜHNEN zařízeí s ádžemi základy / pístové čepadlo / zubové čepadlo Zařízeí s ádžemi 8 Základí kompoety každého aášecího přístoje a tavá lepidla jsou vyhřívaá ádž, egulace teploty a čepací systém po oztaveé lepidlo. Nádž Hliík je ejvíce používaým mateiálem po ádže a zařízeí po tavá lepidla. Teto kov má výhodu ízké váhy a dobé tepelé vodivosti. K jedoduššímu čištěí jsou ádže uvitř potažey PTFE povlakem. Rozhodující po vysoký tavý výko je velká plocha po přeášeí tepla z ádže a lepidlo. Poto ejsou vitří stay hladké, ale po zvětšeí plochy požebováy. Požadovaá teplota je je v oblasti da, směem k uzávěu ádže se teplota sižuje. Díky tomu se epřichytávají zbytky lepidla tak ychle a lepidlo může být předsoušeo, důležité apř. po polyamid. Regulace teploty Všechy kompoety jako ádž, filtačí celek, hadice a aášecí přístoje musí být zahříváy. Poto jsou uté egulace teploty, tepelé patoy, pojistky přehřátí a teplotí čidla. Regulace teploty je možá pomocí a sobě ezávislých topých okuzích s teplotími čidly. Stadatem u BÜHNEN jsou PT 100 čidla, ale podle potřeby mohou být přístoje vybavey také jiými čidly. Jak zahříváí, tak i ochlazeí jsou elativě pomalé opeace a vyžadují moho času. Ztížeá je zahřívací opeace díky izolačímu působeí lepidla. Poto může být požadovaá teplota již dlouho dosažea, i když lepidlo eí ještě úplě oztaveo. Po uvolěí čepadla je poto většiou apogamováa čekací doba, aby emohlo být čepadlo moc bzy spuštěo. Často je pogamováo ěkolikastupňové zahříváí lepidla, apř. ádž 160 C, hadice 165 C a aášecí hlavice 170 C. Tím je možá úspoa lepidla a spotřeba eegie. Běžá egulace teploty umožňuje přesost asi +/1 K. Požadovaá teplota je ale je v oblasti teplotího čidla. Čím více se vzdalujeme od tohoto místa, tím ižší je teplota. U aášecích hlavic ebo učích přístojů s dlouhými tyskami emůže být teplota a tysce už dosažea a měla by být kotolováa. Samostatý eguláto Jedotlivé egulátoy teploty se používají většiou po přístoje, kteé jsou zákazíkovi idividuálě ušité a míu. Po každý topý okuh je k dispozici sepaátí eguláto. V každém okuhu je kdykoliv vidět požadovaá a stávající teplota. Je výhodou, že zákazicky oietovaé potřeby mohou být povedey bez velkých ákladů avíc a jsou jedoduše pogamovatelé. V případě poškozeí se dají bez jakýchkoliv zalostí vyměit. Vícekaálový eguláto Vícekaálové teplotí egulátoy se používají především u stadatích zařízeí. Splňují vedle teplotí egulace často také jié fukce jako týdeí hodiy, sigalizace poplachu a vstupy a výstupy po adřazeá ovládáí (apř. SPS obalového stoje). Zakázkové úpavy ejsou téměř možé. Čepací systémy K přepavě oztaveého tavého lepidla a k vytvořeí utého aášecího tlaku se etablovaly dva systémy s ůzými chaakteistikami. Zubové čepadlo s elektomotoickým pohoem Čepací systém se zubovým čepadlem a elektomotoickým pohoem čepá kostatí objem po časovou jedotku. Čepaé možství vyplývá z velikosti čepadla a otáček motou. Médium, kteé má být čepáo je taspotováo v postoách mezi zuby a skříí. Čepadlo je díky jedoduché kostukci obustí a levé. U použití fekvečího tasfomátou se dá počet otáček motou egulovat a tím také čepaé možství. Potože odebíaé možství lepidla je meší, ež čepaé možství, musí mít zubové čepadlo obtok, kteým může adbytečé Zubové čepadlo s elektomotoickým pohoem lepidlo téct zpět do ádže. Vytvořeý tlak vyplývá z vůle mezi ozubeými koly ve skříi a viskozity lepidla. Vitří etěsosti zubového čepadla omezují maximálí vytvořeý tlak. Po běžé použití musí být tlak eduková. Toto je také dosažeo díky obtoku. Obtok omezuje jako jistící vetil čepací tlak. Běžé jsou tlaky mezi 10 a 60 ba. Pokud musí být aášeé možství u více aášecích hlavic přesě dodžeé, jsou používáy zařízeí s ádžemi se 2 až motoy a čepadly. Díky egulaci otáček motou se dá astavit přesé možství po aášecí hlavici. Výhody: kostatí čepaé možství, výhodé u aášeí spejem čepaé možství je pomocí egulace otáček egulovatelé, výhodé když má být aeseo malé možství lepidla kolísáí tlaku meší, ež 8% možé vyšší teploty, díky skoo žádému těsěí (použití u polyamidu) viskozita do mpas utý je přívod el.poudu výhody: díky obtoku část lepidla zbytečě obíhá při potřebě pomělivého možství se systém edokáže přizpůsobit Obtok s přítlačou pužiou K astaveí a omezeí tlaku je obtok utý. Obtok s přítlačou pužiou 8 9

26 2. kok: píst vzad BÜHNEN zařízeí s ádžemi Základy / pístová čepadla / zubová čepadla 1. kok: píst vpřed Zdvih pístu Tok lepidla Zařízeí s ádžemi 8 Stadatem jsou zařízeí s ádžemi, kteé mají obtok s přítlačou pužiou. Tlak, kteý je vytvoře zubovým čepadlem, stojí poti pístu, kteý je tlače pužiou poti uložeí. Pomocí šoubu se dá měit předpětí přítlačé pužiy a tím tlak lepidla. Přebytečé lepidlo teče zpět do ádže. Peumatický obtok Po speciálí použití existuje jako vaiata obtok, při kteém jsou pužiy ahazey peumatickým válcem a peumatickým egulátoem tlaku. Tím je možá egulace čepacího tlaku také během aášeí, apř. málo čepacího tlaku a začátku a vysoký čepací tlak a koci aplikace. Takové systémy jsou používáy mimo jié v odlévací techice. Peumatické pístové čepadlo Dvojčiá pístová čepadla poháěá peumatickým válcem jsou běžě používáa především u obalových stojů. Ale také při aášeí učími přístoji mohou abídout výhody. Oscilovaý peumatický válec poháí píst, kteý asává oztaveé lepidlo. Pístové čepadlo slouží jako duh kompilátou, kteý zvyšuje tlak vzduchu válce a utý čepací tlak lepidla. Díky podstatě většímu půměu peumatického válce mohou být ealizováy převody od 1:8 do 1:20, apř. u převodu 1:8 odpovídá 1 ba tlaku vzduchu 8 ba tlaku lepidla. Čepací tlak tak může být pomocí tlakového edukčího vetilu jedoduše zastave. Čepaé možství se astavuje automaticky přes odpo třeí k tysce a viskozitě lepidla. Pokud se při použití aášecí hlavice otevře duhá aášecí hlavice, síží se odpo v systému a automaticky je čepáo více lepidla. Obtok eí utý, potože je čepáo je, když dochází k odběu lepidla. Dvojčié pístové čepadlo pacuje jako dvoutaktí moto. K čepáí dochází jak ve zdvihu vpřed, tak i ve zpětém zdvihu. V pvím taktu je asáváo čepaé médium přívodím vetilem. Ve zpětém zdvihu je uzavřeé lepidlo vytlačeo do duhého postou. V dalším taktu je asává ový mateiál a záoveň pví objem vytlače směem ve. Výhody: čepaé možství se automaticky přizpůsobí potřebě tlak lepidla se dá lehce pomocí tlaku vzduchu astavit žádé zbytečé obíháí lepidla viskozita max mpas výhody: v přepíacím bodě je vždy ějaký pokles tlaku, kteý může být z velké části kompezová pomocí dodatečých opatřeí vedle poudu je avíc utý stlačeý vzduch teplota je omezeá a ca. 200 C (eí možé zpacováí polyamidových tavých lepidel) Zdvih pístu Tok lepidla Vyováváí tlaku K vyováí poklesu tlaku v kocových bodech pístového čepadla slouží kompezačí vetily. Nacházejí se mezi pístovým čepadlem a přípojkami po topé hadice. Tlak, kteý je vytvořeý pístovým čepadlem, předpíá pomocí pístu přítlačou pužiu. Teto tlakový zásobík vyovává pokles tlaku v kocových bodech. Uvolěí tlaku Někteá zařízeí s ádžemi s pístovým čepadlem mají automatické uvolěí tlaku topé hadice při vyputí zařízeí. Vetil se otevře a echá lepidlo, kteé je pod tlakem atéct zpět do ádže. To má tu výhodu, že se lepidlo při dalším zahřátí může ozpíat a edochází ke zvýšeému tlaku v hadici. Také z bezpečostích důvodů je toto výhodé. Při výměě topé hadice je tato hadice bez tlaku a může být bezpečě vyměěa. Filt Všecha zařízeí a tavá lepidla jsou opatřea filty. Předfilt v ádži má zabáit vikutí cizích těles do čepadla, kteé by mohly vést k výpadku. Za čepadlem je ulože další filt s jemou hustotou k zachyceí částic, kteé by mohly zaést otvo tysky. Tyto filty vyžadují pavidelou ispekci a údžbu. Běžé jsou itevaly okolo 500 hodi

27 BÜHNEN zařízeí s ádžemi HB 5000 séie se zubovým čepadlem po EVA, PO, TK Obaly Výoba displejů Automotive Stavebí půmysl Elektoický půmysl Výoba matací Nábytkářský půmysl Zařízeí s ádžemi 9 Naášecí přístoj tavých lepidel HB 5010 je zařízeí s ádží se zubovým čepadlem v modeí umělohmoté skříi. Hlaví oblastí použití je obalový půmysl, ve výobě displejů, subdodavatelský stavebí půmysl a výobci čalouěého ábytku a matací. Všecha elevatí použití s EVA, polyolefiy, polyamidy ebo temoplastickým kaučukem jsou možá. Připojitelé jsou maximálě 2 topé hadice. Příslušeství ajdete a staě 7085 Jedoduché, pomocí meu řízeé uživatelské ovládáí Ovládáí přístoje má lehce čitelý displej s jasým ozmístěím fukcí. Itegovaé do egulace teploty jsou týdeí hodiy, sížeí teploty mauálí ebo pogamovatelé a přepíáí a NI 120 teplotí čidlo. Společě s učí pistolí HB 900 po ádžová zařízeí je to optimálí řešeí po mauálí aášeí při vysokých výkoech. Zubové čepadlo zajišťuje kostatí čepaé možství při aášeí spejem. V kombiaci s aášecími hlavicemi je možá automatizace jedoduchých úkolů. HB 5010 liie / HB 5010 spej Výbava ituitiví uživatelské ovládáí s itegovaými spíacími hodiami lehká umělohmotá skříň přípojka 2 hadic potažeá hliíková ádž objem ádže,5 litů vysoký tavý výko,5 kg/h přepíatelé a Ni 120 teplotí čidlo sado udžovatelé, moduláí uspořádáí maximálí komfot čištěí aášeí liií ebo ozpašováím itegovaý filt Spotřebí mateiál Všechy elevatí typy tavých lepidel jako EVA, PA, PO a temoplastický kaučuk ajdete a staě 1831 Techická data HB 5010 liie HB 5010 spej Rozměy: 720 x 360 x 360 mm 720 x 360 x 360 mm Váha: 5 kg 5 kg Napětí: V, 50 Hz V, 50 Hz alteativě V, 60 Hz alteativě V, 60 Hz Hadicové přípojky: 2 2 Tavý výko* ca. :,5 kg/h,5 kg/h Poho: převodový moto převodový moto Počet zubových čepadel: 1 1 Čepací výko zubového čepadla: 39 kg/h 39 kg/h Objem ádže:,5 litů,5 litů Emise hluku max.: 67 dba 67 dba Obzvlášť vhodé po: EVA, PO, TK EVA, PO, TK *závislý a tavém lepidle, učeý při viskozitě 2000mPas/180 C, techické změy vyhazey 52 53

28 BÜHNEN zařízeí s ádžemi HB 6000 séie s pístovým čepadlem po EVA, PO, TK Obaly Výoba displejů Automotive Stavebí půmysl Elektoický půmysl Výoba matací Nábytkářský půmysl Zařízeí s ádžemi 10 Naášecí přístoje a tavá lepidla s pístovým čepadlem séie HB 6000 se vyzačují vysokými výkoy, jedoduchou obsluhou a šiokou séiovou výbavou. Díky četým vaiatám splňují všechy požadavky a itegaci do modeích obalových stojů. Jsou vhodé ale také jedotlivá řešeí. Díky velikostem ádží /8/16 litů a možostí 6 hadicových přípojek mohou být zařízeí přizpůsobey daým potřebám. Topé hadice, aášecí hlavice a učí pistole jiých výobců, jako apř. Nodso, mohou být zapojey a tyto aášecí přístoje. Díky jejich kompaktím ozměům a dobé přístuposti k ádži mohou být HB 6000 stávající zařízeí bez poblémů ahazey. Regulace teploty Jasý jedozačý displej chaakteizuje teplotí eguláto HB Ovládací pael s ukazatelem povozího stavu ezávislým a jazyku, pomocí LEDdiod a odpovídajícím kódem slouží k uživatelskému komfotu ovládáí stoje. Ovládáí teplotího egulátou je ituitiví. Itegováy jsou týdeí spíací hodiy k úspoře lepidla. Pístové čepadlo Díky vodoové zástavbě dvojčiého čepadla přímo a dě ádže je zaučeo dobé zahřátí čepadla. K dispozici jsou dvě ůzé velikosti čepadel s 30 kg/h ebo 70 kg/h. Tlak lepidla může být díky změě stlačeého vzduchu astave od 782 ba (převod 1:1). Vyováváí tlaku Díky jediečému kompezačímu vetilu je v přepíacím bodě pístového čepadla pokles tlaku maximálě eduková a edochází tak k eovostem v aášecí stopě. Automatické uvolěí tlaku Při přeušeí zásobováí stlačeého vzduchu (vyputí zařízeí ebo NotAus) je lepidlo v hadici automaticky odčepáo zpět do ádže. To šetří topou hadici a zvyšuje bezpečost výměy hadice ebo aášecí hlavice. Filtové patoy Aby se zabáilo zečištěí aášecích hlavic, je lepidlo předfiltováo v ádži a čištěo v jedotce ozvaděče pomocí filtačí patoy (100 mesh). Filtace tavých lepidel pobíhá zevitř ve, tak aby zečištěé částice zůstávaly ve filtačí patoě. Nádž Dobá dostupost k ádži spojeá s velkým otvoem umožňují použití moha lepidel. Nízké áklady při záoveň vysokém tavém výkou zaučují efektiví izolaci ádže. Sadé čištěí spáleých zbytků lepidla je možé díky PTFEpovlaku vitří stay ádže. Dveře skříňového ozvaděče a oplášťováí Díky velkým dvojitým dveřím je poskytuta dobá dostupost ke skříňovému ozvaděči. Odímatelé postaí oplášťováí umožňuje také dobou dostupost po všechy sevisí a istalačí páce. HB 600 Výhody vysoký tavý výko od 6 kg/h 11 kg/h jedoduchá istalace a ovládáí bohatá séiová výbava kompatibilí k Nodso kompaktí ozměy ituitiví ovládáí teplotího čidla HB 6080 možé připojeí až 6 topých hadic volitelé Ni120 ebo100 čidlo idividuálě astavitelé čepací možství pístového čepadla volitelé 2 ůzé velikosti pístových čepadel miimálí itevaly údžby velmi dobá přístupost ke všem modulům Techická data HB 6002 / HB 600 / HB 6006 HB / HB 6080 / HB Rozměy: 560 x 308 x 2 mm 637 x 308 x 2 mm Váha: 8 kg 53 kg Napětí: 1/N/PE 230 V 1/N/PE 230 V alteativě: 3/N/PE 00 V Hadicové přípojky: 12 / 1 / / 1 / 16 Tavý výko* ca.: 6 kg/h 11 kg/h Poho: pístové čepadlo pístové čepadlo Počet pístových čepadel: 1 1 Čepací výko pístového čepadla: 30 kg/h 30 kg/h / 70 kg/h (HB 60806) Objem ádže: lity 8 litů Emisse hluku max.: 60 dba 60 dba Obzvlášť vhodé po: EVA, PO, TK EVA, PO, TK * závislý a tavém lepidle, učeý při viskozitě 2000mPas/180 C, techické změy vyhazey Příslušeství ajdete a staě 7085 Spotřebí mateiál Všechy elevatí typy tavých lepidel jako EVA, PA, PO a temoplastický kaučuk a oxidačě stabilí tavá lepidla ajdete a staě

29 BÜHNEN zařízeí s ádžemi HB 6000 séie s pístovým čepadlem po EVA, PO, TK Obaly Výoba displejů Automotive Stavebí půmysl Elektoický půmysl Výoba matací Nábytkářský půmysl Díky jediečému kompezačímu vetilu je v přepíacím bodě pístového čepadla pokles tlaku maximálě eduková a edochází tak k eovostem v aášecí stopě. Zařízeí s ádžemi 10 Automatické uvolěí tlaku Vyováváí tlaku Velmi dobé zahříváí dvojčiého pístového čepadla díky vodoové zástavbě Žádé zečištěí aášecích hlavic díky filtačí patoě Příslušeství ajdete a staě 7085 Až 6 přípojek po PT 100 ebo NI 120 teplotí čidla HB 6160 Spotřebí mateiál Jedoduché, pomocí meu řízeé uživatelské ovládáí Výhody vysoký tavý výko 18 kg/h jedoduchá istalace a ovládáí ozsáhlá séiová výbava Nodso kompatibilí kompaktí ozměy ituitiví ovládáí teplotího egulátou Možé připojeí až 6 topých hadic volitelé Ni120 ebo PT 100 čidlo idividuálě astavitelé čepací možství pístového čepadla volitelé 2 ůzé velikosti pístových čepadel miimálí itevaly údžby velmi dobá dostupost ke všem modulům Všechy elevatí typy tavých lepidel jako EVA, PO, temoplastický kaučuk a oxidačě stabilí tavá lepidla ajdete a staě 1831 Techická data HB / HB 6160 / HB Rozměy: 719 x 308 x 520 mm Váha: 68 kg Napětí: 3/N/PE 00 V Hadicové přípojky: 12 / 1 / 16 Tavý výko* ca.: 18 kg/h Poho: pístové čepadlo Počet pístových čepadel: 1 Čepací výko: 70 kg/h Objem ádže: 16 litů Emise hluku max.: 60 dba Obzvlášť vhodé po: EVA, PO, TK *závislý a tavém lepidle, učeý při viskozitě 2000mPas/180 C, techické změy vyhazey 56 57

30 BÜHNEN zařízeí s ádžemi HB 000 séie se zubovým čepadlem po EVA, PO, TK Obaly Výoba displejů Automotive Stavebí půmysl Elektoický půmysl Výoba matací Nábytkářský půmysl Zařízeí s ádžemi séie flexibilí do detailu 000 seie zařízeí s ádžemi po aášeí tavých lepidel je přesě vyladěa a idividuálí požadavky ůzých použití. Naši zákazíci obdží vždy uživatelské řešeí ušité a míu. Dosahujeme vysoké účiosti a hospodáosti, kteé jsou ověřeé paxí. K tomu patří mimo jié i používáí v půmyslu osvědčeé začkové elektoické egulace teploty a řízeí chodu motou fiem Siemes, Klöcke Mölle, Elotech, Wika, Leze, Weidmülle. Podstatou každého zařízeí s ádžemi je teplotí egulace. K tomu je k dispozici velké možství teplotích egulátoů. Tak mohou být použity mimo jié PID zástčkové teplotí egulátoy v moduláím uspořádáí ebo ůzé vícekaálové egulátoy až s 20 tepelými okuhy. Příslušeství ajdete a staě 7085 PID zástčkové teplotí egulátoy v moduláí uspořádáí abízejí díky itegovaému mikopocesou vysokou spolehlivost při optimálí přesosti + / 1 K. Samostatý teplotí eguláto Picipiálí uspořádáí filtačího seskupeí v třífázovém motou Po komplexí použití jsou stadatě používáy Siemes SPS řídící jedotky. S7300 řídící jedotka může být použita volitelě s obslužou plochou ebo baevým Touch paelem. Samozřejmě může být itegováo také připojeí Pofi busu ebo MPI busu do mateřského stoje. Plyule astavitelý třífázový moto zajišťuje epřetžité otáčky zubového čepadla a tím absolutě ovoměou aplikaci tavého lepidla. Čepací výko zubových čepadel může být díky velkému možství výběu velikostí optimálě odladě daým požadavkům zákazíka. HB 000 séie zubové čepadlo Séiová výbava epřilavý povch tavé ádže teplotí čidlo PT100, FeCuNi, Ni120, NTC obtokový vetil filtačí patoa třífázový moto s fekvečím měičem egulace počtu otáček zubového čepadla pomocí exteího apětí tepelá ochaa poti zvýšeí a sížeí zablokováí sížeí teploty exteí řídící jedotky po zařízeí s ádžemi a moto velikosti zubových čepadel od 580 kg/h čepacího výkou Výbava podle vezí dopavík gaulátu kotola úoví sigalizačím semafoem ebo akustickým sigálem peumatický obtokový vetil elektoické tlakové měřeí tavého lepidla egulace ozjezdového tlaku tavého lepidla měřeí půtoku tavého lepidla elektoická kotola filtů týdeí spíací hodiy sížeí teploty ebo čip s logickým sižováím šoubové čepadlo ebo dvojité čepadlo Feipüf ozhaí přes koekto Hatig vysokoteplotí povedeí do 250 C uzavíací kyt ovládacích elemetů ozpašovací agegát zahříváí čláků ádže Spotřebí mateiál Všechy elevatí typy tavých lepidel jako EVA, PO, temoplastický kaučuk a oxidačě stabilí tavá lepidla ajdete a staě 1831 Techická data HB 100 HB 200 Rozměy: 700 x 395 x 20 mm 735 x 5 x 705 mm Váha: 50 kg 70 kg Napětí: 3/N/PE 00 V 50 Hz 3/N/PE 00 V 50 Hz Hadicové přípojky: 1 1 Tavý výko* ca.: 12 kg/h 16 kg/h Poho: třífázový moto třífázový moto Počet zubových čepadel max: 1 2 Čepací výko zubového čepadla: 10/20/0 10/20/0/80 Objem ádže: 9 litů 18 litů Emise hluku max.: 60 dba 60 dba Obzvlášť vhodé po: EVA, PO, TK EVA, PO, TK *závislý a tavém lepidle, učeý při viskozitě 2000mPas/180 C, techické změy vyhazey 58 59

31 BÜHNEN zařízeí s ádžemi HB 000 séie s pístovým čepadlem po PA BÜHNEN zařízeí s ádžemi HB 000 séie s pístovým čepadlem po PA Zařízeí s ádžemi 11 Příslušeství ajdete a staě 7085 HB 000 séie zubové čepadlo HB 000 séie zubové čepadlo Spotřebí mateiál Séiová výbava epřilavý povch tavé ádže teplotí čidlo PT100, FeCuNi, Ni120, NTC obtokový vetil filtačí patoa třífázový moto s fekvečím měičem egulace počtu otáček zubového čepadla pomocí exteího apětí tepelá ochaa poti zvýšeí a sížeí zablokováí sížeí teploty exteí řídící jedotky po zařízeí s ádžemi a moto velikosti zubových čepadel od 5320 kg/h Výbava podle vezí dopavík gaulátu kotola úoví sigalizačím semafoem ebo akustickým sigálem peumatický obtokový vetil elektoické tlakové měřeí tavého lepidla egulace ozjezdového tlaku tavého lepidla měřeí půtoku tavého lepidla elektoická kotola filtů týdeí spíací hodiy sížeí teploty ebo čip s logickým sižováím šoubové čepadlo ebo dvojité čepadlo Feipüf ozhaí přes koekto Hatig vysokoteplotí povedeí do 250 C uzavíací kyt ovládacích elemetů ozpašovací agegát zahříváí čláku ádže Techická data HB 50 HB 650 HB 800 HB 130 Rozměy: 80 x 680 x 1150 mm 80 x 680 x 1350 mm 1110 x 700 x 1350 mm 990 x 610 x 160 mm Váha: 100 kg 110 kg 120 kg 130 kg Napětí: 3/N/PE 00 V 50 Hz 3/N/PE 00 V 50 Hz 3/N/PE 00 V 50 Hz 3/N/PE 00 V 50 Hz Hadicové přípojky: Tavý výko* ca.: 35 kg/h 50 kg/h 60 kg/h 70 kg/h Poho: třífázový moto třífázový moto třífázový moto třífázový moto Počet zubových čepadel max: Čepací systém zubového čepadla:10/20/0/80/160 10/20/0/80/160 20/0/80/160/320 20/0/80/160/320 Objem ádže: 5 litů 65 litů 80 litů 130 litů Emise hluku max.: 60 dba 60 dba 60 dba 60 dba Obzvlášť vhodé po: EVA, PO, TK, PA EVA, PO, TK, PA EVA, PO, TK, PA EVA, PO, TK, PA *závislý a tavém lepidle, učeý při viskozitě 2000mPas/180 C, techické změy vyhazey Séiová výbava epřilavý povch tavé ádže teplotí čidlo PT100, FeCuNi, Ni120, NTC obtokový vetil filtačí patoa třífázový moto s fekvečím měičem egulace počtu otáček zubového čepadla pomocí exteího apětí tepelá ochaa poti zvýšeí a sížeí zablokováí sížeí teploty exteí řídící jedotky po zařízeí s ádžemi a moto velikosti zubových čepadel od 5160 kg/h čepacího výkou Výbava podle vezí dopavík gaulátu kotola úoví sigalizačím semafoem ebo akustickým sigálem peumatický obtokový vetil elektoické tlakové měřeí tavého lepidla egulace ozjezdového tlaku tavého lepidla měřeí půtoku tavého lepidla elektoická kotola filtů týdeí spíací hodiy sížeí teploty ebo čip s logickým sižováím šoubové čepadlo ebo dvojité čepadlo Feipüf ozhaí přes koekto Hatig vysokoteplotí povedeí do 250 C uzavíací kyt ovládacích elemetů ozpašovací agegát zahříváí čláku ádže Techická data HB 070 HB 150 HB 250 Rozměy: 700 x 390 x 20 mm 700 x 390 x 20 mm 800 x 5 x 770 mm Váha: 50 kg 60 kg 80 kg Napětí: 3/N/PE 00 V 50 Hz 3/N/PE 00 V 50 Hz 3/N/PE 00 V 50 Hz Hadicové přípojky: Tavý výko* ca.: kg/h 12 kg/h 20 kg/h Poho: třífázový moto třífázový moto třífázový moto Počet zubových čepadel max: 1 2 Čepací výko zubového čepadla: 10/20/0 10/20/0/80 10/20/0/80/160 Objem ádže: 7 litů 15 litů 25 litů Emisse hluku max.: 60 dba 60 dba 60 dba Obzvlášť vhodé: PA PA PA *závislý a tavém lepidle, učeý při viskozitě 2000mPas/180 C, techické změy vyhazey Všechy elevatí typy tavých lepidel jako EVA, PO, temoplastický kaučuk a oxidačě stabilí tavá lepidla ajdete a staě 2, 26, 28, 29, 30, 31

32 BÜHNEN zařízeí s ádžemi HB 000 séie se zubovým čepadlem po PUR/POR Obaly Výoba displejů Automotive Stavebí půmysl Elektoický půmysl Výoba matací Nábytkářský půmysl Zařízeí s ádžemi 12 U zařízeích s ádžemi a PUR tavá lepidla po HB 000 séii se políá iovativí techika s přesvědčivou spolehlivostí. Výhody, kteé vedou k výazě ižším povozím ákladům, vyšším životostem a ke zvyšováí bezpečosti v séiové výobě. Zařízeí s ádžemi a PUR jsou séiově vybavey sušičkou stlačeého vzduchu. Tím je vlhkostí popojeé, eaktiví PUR ebo POR tavé lepidlo cháěé před předčasou chemickou eakcí. K tomu se ještě začě síží čištěí. Příslušeství ajdete a staě 7085 Itegovaá sušička stlačeého vzduchu Doplňováí PUR /POR lepidla je možé bez přeušeí výoby, potože zařízeí s ádžemi dispoují pogesiví tavou oblastí. K dispozici je eustále homogeí tekuté možství tavého lepidla. V ádžích mohou být zpacováváy všechy běžé obalové jedotky od 2,0 do 18,0 kg podle zařízeí. Samozřejmě mají zařízeí veškeé vlastosti HB 000 zařízeích s ádžemi. Vzduchotěsý uzavíatelý uzávě ádže HB 000 séie zubové čepadlo po PUR/POR Séiová výbava epřilavý povch tavé ádže vzduchotěsý uzávě ádže teplotí čidlo PT100, FeCuNi, Ni120, NTC obtokový vetil třífázový moto s fekvečím měičem egulace počtu otáček zubového čepadla pomocí exteího apětí tepelá ochaa poti zvýšeí a sížeí zablokováí sížeí teploty exteí řídící jedotky po zařízeí s ádžemi a moto velikosti zubových čepadel od 5320 kg/h čepacího výkou itegovaá sušička stlačeého vzduchu připojeí etečého vtoku (dusík) Výbava podle vezí kotola úoví sigalizačím semafoem ebo akustickým sigálem peumatický obtokový vetil elektoické tlakové měřeí tavého lepidla egulace ozjezdového tlaku tavého lepidla měřeí půtoku tavého lepidla elektoická kotola filtů týdeí spíací hodiy sížeí teploty ebo čip s logickým sižováím ozhaí přes koekto Hatig uzavíací kyt ovládacích elemetů ozpašovací agegát Spotřebí mateiál Všechy elevatí typy tavých lepidel jako PUR a POR tavá lepidla ajdete a staě 26, 30, 31 Techická data HB 00 HB 008 HB 022 Rozměy: 720 x 360 x 510 mm 755 x 360 x 705 mm 90 x 80 x 1220 mm Váha: 50 kg 75 kg 130 kg Napětí: 3/N/PE 00 V 50 Hz 3/N/PE 00 V 50 Hz 3/N/PE 00 V 50 Hz Hadicové přípojky: Tavý výko* ca.: 2 kg/h kg/h 16 kg/h Poho: třífázový moto třífázový moto třífázový moto Počet zubových čepadel max: Čepací výko zubového čepadla: 10/20/0 10/20/0 10/20/0/80 Objem ádže: lity 8 litů 22 litů Využitelá velikost ádže: Ø 158 x 167 mm vysoká Ø 158 x 270 mm vysoká Ø 282 x 5 mm vysoká Emise hluku max.: 60 dba 60 dba 60 dba Obzvlášť vhodé po: PUR, POR PUR, POR PUR, POR *závislý a tavém lepidle, učeý při viskozitě 2000mPas/180 C, techické změy vyhazey 62 63

33 BÜHNEN zařízeí po tavá lepidla v sáčcích HB 000 séie se zubovým čepadlem po PUR/POR Obaly Výoba displejů Automotive Stavebí půmysl Elektoický půmysl Výoba matací Nábytkářský půmysl Zařízeí po tavá lepidla v sáčcích 13 Zařízeí po tavé lepidlo v sáčcích od BÜHNEN je sado udžovatelý, k lepidlu šetý tavý přístoj, kteý spojuje výhody zařízeí po tavé lepidlo v sudech se zařízeím s ádžemi. Taveia je zpacováváa přímo ze sáčku. Tím je miimalizováa možost zečištěí přístoje. Zařízeí po tavé lepidlo v sáčcích pacuje bez výobích postojů. U taveí v případě potřeby je taveia oztavováa ve dvou fázích. Lepidlová tyčika je v případě potřeby vytlačováa přes píst skz tavou mřížku a teče do ezevoáu. Když je aplě, tavá mřížka se automaticky vypíá. Tímto je docílea kostatí viskozita v ezevoáu a soustavá výobí kvalita. V sáčku se eslepují žádé zbytky tavého lepidla, veškeé možství se oztaví. Příslušeství ajdete a staě 7085 přilavý ezevoá Otočý uzávě ádže Výhody: sado udžovatelé vysoká životost jedoduché ovládáí ízké povozí áklady vysoká bezpečost pocesu šioká stadatí výbava žádé zbytky v sáčku ízký pokles objemu stlačeého sáčku žádé zbytečé temické zatížeí taveiy Dobá dostupost díky vyklápěcímu mechaismu žádé výpay při výměě lepidla kostatí viskozita taveiy v ezevoáu žádý kotakt taveiy s okolím vzduchem sušička stlačeého vzduchu eí potřeba dobá přístupost HB 000 séie zařízeí po tavá lepidla v sáčcích Séiová výbava: bajoetový filt fukce poplachováí filtu vyměitelé topé patoy sížeí teploty teplotí čidlo PT100, FeCuNi, Ni120, NTC peumatický obtokový vetil třífázový moto s fekvečím měičem egulace počtu otáček zubového čepadla pomocí exteího apětí velikosti zubových čepadel od 580 kg/h čepacího výkou tepelá ochaa poti zvýšeí a sížeí zablokováí sížeí teploty exteí řídící jedotky po zařízeí s ádžemi a moto exteí řídící jedotky po zařízeí po tavé lepidlo v sáčcích a moto epřilavý povch ezevoáu a tavé mřížky Výbava podle vezí kotola úoví sigalizačím semafoem ebo akustickým sigálem ebo jako izolovaý kotakt elektoické tlakové měřeí tavého lepidla teplotí čidlo média egulace ozjezdového tlaku tavého lepidla měřeí půtoku tavého lepidla elektoická kotola filtů týdeí spíací hodiy ozhaí přes koekto Hatig uzavíací kyt ovládacích elemetů ozpašovací agegát Spotřebí mateiál Všechy elevatí typy tavých lepidel jako PUR a POR ajdete a staě 26, 30, 31 Techická data HB 020 BS HB 180 BS Rozměy: 00 x 950 x 1500 mm 1100 x 670 x 1800 mm Váha: 120 kg 250 kg Napětí: 3/N/PE 00 V 50 Hz 3/N/PE 00 V 50 Hz Hadicové přípojky: 12 1 Tavý výko* ca.: 0,5 kg/h 130 kg/h Poho: třífázový moto třífázový moto Počet pístových čepadel max: 1 2 Čepací výko zubového čepadla: 10/20/0 10/20/0/80 Velikost baleí: 2 kg tyček, Ø 130 x 175 mm vysoké 18 kg tyček, Ø 290 x 300 mm vysoké Objem ezevoáu.: ca. 1,0 l ca. 6,0 l Obzvlášť vhodé po: PUR, POR PUR, POR *závislý a tavém lepidle, učeý při viskozitě 2000mPas/130 C, techické změy vyhazey 6 65

34 BÜHNEN zařízeí po tavá lepidla v sudech HB 000 séie se zubovým čepadlem po PUR/POR Obaly Výoba displejů Automotive Stavebí půmysl Elektoický půmysl Výoba matací Nábytkářský půmysl Zařízeí po tavá lepidla v sudech 1 Při zpacováí velkých možství PUR a POR tavých lepidel, ale také u tadičích tavých lepidel ebo těsících hmot a butyleu se osvědčil sud jako ideálí foma dodáí. Zařízeí po tavá lepidla v sudech od BÜHNEN byly kocipováa speciálě po šeté a požadovaé zpacováí ze sudů. U BÜHNEN zařízeích po tavá lepidla v sudech se oztaví je kotaktí povchová plocha taveiy v potřebém možství. Závisle a požadovaém tavém výkou a tepelé vodivosti taveiy jsou používáy ůzé vaiaty tavých desek. Tavé výkoy 5200 kg/h jsou dosažey ůzými geometiemi tavé desky. čepacího výkou zaučují přesou aplikaci taveiy. K egulaci tlaku taveiy dochází přes peumatický obtokový vetil. Náš těsící koužek a tavé desce byl vyviut pávě po obustí použití ůzých tavei a sudů. Po užíváí s epřetžitou potřebou můžou být použita dvojitá zařízeí po tavá lepidla v sudech. Přepíáí z pázdého sudu do plého pobíhá automaticky přes ozdělovací blok. Další možostí je taveiu aplit ze zásobíkového přístoje. V zařízeích mohou být zpacováváy všechy běžé fomy baleí 20 kg a 200 kg podle povedeí. Výhody: jedoduchá a pohodlá výměa sudu během ěkolika málo miut vysoká životost jedoduché ovládáí ízké povozí áklady zvyšující se bezpečost pocesu vysoká stadatí výbava miimálí zbytky v sudu plošý těsící koužek a tavé desce lehce vyměitelé plošé topeí v tavé desce jedoduché čištěí tavé desky pomocí ůzých geometií dobá dostupost obouučí ovládáí k přivážeí a odvážeí sudu Odvětáváí sudu je automatické díky čidlu. Robustí třífázové motoy s velkostmi zubových čepadel od 5320 kg/h Samozřejmě mají zařízeí veškeé vlastosti HB 000 séií zařízeích tavých lepidel s ádžemi. Příslušeství ajdete a staě 7085 HB 000 séie zařízeí po tavá lepidla v sudech Spotřebí mateiál Tavé desky: Tavá deska s jemými žeby tavá deska s jemými žeby s velmi velkým povchem po velmi vysoký tavý výko velmi dobé tepelé ozváděí ekoečý těsící koužek tavý výko u HB 020 FS ca. 20 kg/h tavý výko u HB 200 FS ca kg/h Tavá deska s axiálími žeby tavá deska s axiálími žeby s velmi velkým povchem po vysoký tavý výko velmi dobé tepelé ozváděí ekoečý těsící koužek tavý výko u HB 020 FS ca. 12 kg/h tavý výko u HB 200 FS ca kg/ Hladká tavá deska hladká tavá deska s hladkým povchem po ízký tavý výko velmi dobé tepelé ozváděí ekoečý těsící koužek tavý výko u HB 020 FS ca. 5 kg/h tavý výko u HB 200 FS ca. 520 kg/h miimálí zbytky v sudu Séiová výbava: epřilavý povch tavé desky výměá zásuvka v sudu idividuálí deska da v závislosti a sudu teplotí čidlo PT100, FeCuNi, Ni120, NTC peumatický obtokový vetil peumatický modul odvětáváí třífázový moto s fekvečím měičem egulace počtu otáček zubového čepadla pomocí exteího apětí tepelá ochaa poti zvýšeí a sížeí zablokováí sížeí teploty exteí řídící jedotky po zařízeí se sudy a moto ůzé velikosti zubových čepadel od 5320 kg/h čepacího výkou Výbava podle vezí: epotažeá tavá deska dvojitý těsící koužek a tavé desce kotola úoví sigalizačím semafoem ebo akustickým sigálem ebo jako izolovaý kotakt teplotí čidlo média egulace ozjezdového tlaku tavého lepidla měřeí půtoku tavého lepidla elektoická kotola filtů týdeí spíací hodiy sížeí teploty ebo čip s logickým sižováím ozhaí přes koekto Hatig uzavíací kyt ovládacích elemetů ozpašovací agegát pístové čepadlo, šoubové čepadlo ebo excetické čepadlo sudová mažeta vyhřívaá filtačí patoa povedeí z ušlechtilé oceli Všechy elevatí typy tavých lepidel jako PUR a POR ajdete a staě 26, 30, 31 Techická data HB 020 FS HB 200 FS Rozměy: 1300 x 520 x 1650 mm 1820 x 710 x 2750 mm Váha: 20 kg 580 kg Napětí: 3/N/PE 00 V 50 Hz 3/N/PE 00 V 50 Hz Hadicové přípojky: 1 1 Tavý výko* ca.: 520 kg/h 5200 kg/h Poho: třífázový moto třífázový moto Počet pístových čepadel max: 1 2 Čepací výko zubového čepadla: 10/20/0 10/20/0/80/160/320 Příko tavé desky 5 KW 22 KW Zvedací zařízeí sudů: peumatické peumatické Velikost baleí: 20 l, Ø 275 x 366 mm vysoké 200 l, Ø 571 x 875 mm vysoké Obzvlášť vhodé po: PUR, POR PUR, POR *závislý a tavém lepidle, učeý při viskozitě 2000mPas/130 C, techické změy vyhazey 66 67

35 BÜHNEN válcové aášecí přístoje HB 8000 séie Obaly Výoba displejů Automotive Stavebí půmysl Elektoický půmysl Výoba matací Nábytkářský půmysl Válcové aášecí přístoje 15 Válcové aášecí přístoje od BÜHNEN slouží k ploplošému aášeí tavých lepidel a mateiály s tloušťkou od 1 mm. Naášecí válce jsou k dispozici v šířkách 280 mm a 50 mm. Pacoví způsob: Po zaputí se oztaví tavé lepidlo v jedokomoové tavé ádži. Válcový aášecí přístoj je v pohotovosti po ca. 30 miutách podle tavého lepidla. Stiskutím motoového spíače je uvede aášecí válec do pohybu. Přes fekvečí měič je astave požadovaý počet otáček aášecího válce. Nastavitelou stěkou se astaví aášecí tloušťka tavého lepidla a mateiál. Mateiál je vede ukou přes aášecí válec. Naášeí tavého lepidla se povádí ze zdola. Sběače z kovu zvedají potažeý substát z aášecího válce. Jako vaiata může být silikoem potažeý přítlačý válec použit k přepavováí tuhých mateiálů až do tloušťky od 105 mm. HB 8000 séie válcové aášecí přístoje Výhody: jedoduchá maipulace jistý způsob páce optimálí áos tavého lepidla stabilí kostukce Séiová výoba: potipřilavá tavá ádž teplotí čidlo PT100 ýhovaý šoub k astaveí tloušťky lepidla a mateiálu jedokomoová tavá ádž třífázový moto s fekvečím měičem egulace počtu otáček aášecího válce tepelá ochaa poti zvýšeí a sížeí zablokováí sížeí teploty ýhovaý aášecí válec Spotřebí mateiál Všechy elevatí typy tavých lepidel jako EVA, PO, temoplastický kaučuk a oxidačě stabilí tavá lepidla ajdete a staě 1831 Techická data HB 8280 W HB 850 W Rozměy: 580 x 60 x 960 mm 850 x 290 x 60 mm Váha: 85 kg 90 kg Napětí: 1/N/PE 230 V 50 Hz 1/N/PE 230 V 50 Hz Účiost: W W Tavý výko* ca.: 1,0 kg/h 1,5 kg/h Objem ádže: 2,2 l 2,7 l Šířka válce: 280 mm 50 mm Poho: třífázový moto třífázový moto Obzvlášť vhodé po: EVA, PO,TK EVA, PO,TK *závislý a tavém lepidle, učeý při viskozitě 2000mPas/180 C, techické změy vyhazey 68 69

36 BÜHNEN zařízeí s ádžemi Příslušeství Příslušeství 16 K optimálímu využíváí možostí, kteé zařízeí s ádžemi mají, abízí BÜHNEN příslušeství, kteé je přizpůsobeo požadavkům zákazíka. Naášecí řízeí Aby bylo tavé lepidlo áležitě aeseo, potřebují aášecí hlavice po jejich spuštěí sigály k aktivaci a deaktivaci. Tyto sigály přichází často od adřazeého řízeí, apř. v obalovém stoji. Tato řízeí po spuštěí BÜHNEN také abízí. Časové řízeí Po jedoduché použití a pomalé ychlosti posuvu stačí často je časové řízeí. Přes kotakt (oží vetil, spíač, fotosezo) je pomocí časového řízeí aktivová magetový vetil a lepidlo může být aášeo. Po astavitelém čase vymaže časové řízeí sigál a uzavře magetový vetil. Tím je ukočeo aášeí lepidla. S tímto řízeím je možé maximálě jedo aášeí po součást. Exteí úsekové řízeí v sepaátí skříi Úsekové řízeí od BÜHNEN umožňuje aplikaci tavého lepidla, kteé je závislé a čase ebo úseku. Ituitiví řízeí podle meu abízí ašim zákazíkům jedoduchou obsluhu při pogamováí. Může být připojeo maximálě 8 aášecích hlavic a kaály. Při maximálí ychlosti stoje do 00 m/mi je tavé lepidlo aplikováo pecizě. Úsekové řízeí je optimálě přizpůsobeo deším tžím potřebám a tím absolutě spolehlivé po Váš způsob páce. Při pomělivých ychlostech stoje dochází k plě automatickému přizpůsobeí řízeí magetového vetilu a aášecí hlavici, a to pomocí zapojeí Ecodeu, jakož i k exaktímu umístěí áosu lepidla. Tím je zajištěa kostatí a pocesě bezpečá výoba. Výhody: lehce čitelý ukazatel pogamováí možé v 10ti jazycích (apř. ěmeckém, aglickém, holadském, fazouzském, špaělském, italském a potugalském) kompezace eakčí doby (StatStop) výbě fotosezou po kaál blokovací zařízeí cyklu, aby se zabáilo ačítáí chyb fotočláku pogamovatelý sepaátí Stat Stop po kaál přístup k pogamu zajiště heslem ukazatel výobích dat v displeji (ychlost stoje, výoba za miutu, celková výoba) uivezálě použitelé po všecha zařízeí s ádžemi od BÜHNEN a všechy cizí výobce volitelý časově ebo úsekově (Ecode) řízeý povoz Dopavík gaulátu Dopavík gaulátu zajišťuje stálou kvalitu lepeého spoje, a to sižováím teplotích výkyvů v taveiě, zamezeím přepáleí lepidla a přeušeím výoby. Automatické plěí lepidla AUTOFILL zajišťuje přímé plěí tavé ádže s gaulátem a šetří tím mauálí plěí. Systém je optimálí po všechy HB 6000 typy, může být ale upave po jakékoliv zařízeí s ádží. Díky vlastímu řízeí s SPS je ezávislé a řízeí toho daého zařízeí s ádží. Kapacití sezo měří možství lepidla v ádži a dává sigál řízeí při edosažeí astavitelé úově. Sigál aktivuje čepací systém a s pomocí stlačeého vzduchu je lepidlo čepáo z obalu do ádže. Při dosažeí maximálí výšky dá kapacití sezo opět sigál a řízeí vype čepací jedotku. Pokud edojde v předastaveém čase k doplěí ádže, spustí systém pomocí siéy alam. Výhody: šetří maipulačí čas pomáhá sižovat teplotí výkyvy v taveiě edukuje přepáleí lepidla zabaňuje postojům vziklým pázdou ádží díky uzavřeému systému zabaňuje zečištěí lepidla díky hoké ádži zabaňuje ebezpečí zaěí žádé přeplěí ádže Techická data Foma lepidla: gaulát ebo kapsle do 10 mm Čepaé možství lepidla: 00 kg/h* Maximálí čepací úsek: 25 m* Maximálí čepací výška: 8 m* Zásobeí stlačeého vzduchu: 5 6 ba, vzduchotlaková hadice mi10/8 mm Spotřeba vzduchu: 360 l/mi při plěí Napájeí: 230 V Veze: baleí po gaulát s objemem sudu od 120 litů * závislé a fomě, velikosti a váze lepidlového gaulátu Vyvažovač Pokud je učí aášecí přístoj dlouhodobě používá a jedom pacovím místě, může být používáí vyvažovače vhodé. Naášecí přístoj se achází vždy a spávém místě po řemeslíka a s jistotou bude zabáěo tomu, aby se přístoj převátil ebo spadl ze stolu. Techická data a vlastosti Zdoj apětí: 230 Volt AC / 50 Hz Kaálový výstup: 2 V DC Výko po kaál: 35 W Počet pogamovatelých kaálů: Počet aášecích hlavic po kaál: 2 Aktivace po kaál: Deaktivace po kaál: Vstup po Ecode: 1 Vstup po fotoelektický čláek: 2 Místa v paměti pogamů lepeí: 20 Toleace áosu tavého lepidla: +/ 1 mm esp. 1 ms Maximálí ychlost stoje: 00 m/mi Naášecí délka tavého lepidla: mm (Ecode povoz) Naášecí doba tavého lepidla: ms (časový povoz) Rozjezdová baiéa: ychlost < 2 m/mi 70 71

37 BÜHNEN topé hadice Základy Topé hadice 17 Kocový uzávě BÜHNENhadice padou vždy! Každý systém aášeí tavých lepidel vyžaduje spávé hadice v ůzých délkách a jmeovitých půměech (= půmě vitří dutiy hadice) Hadice se liší podle ůzých teplotích čidel (PT100, Ni120, FeCuNi, NTC), početých vaiat koektoů, stejě jako ejůzějšími šoubovými spoji. Dodací délky: 0,6 m do 12,0 m Stadatí délky: 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2, m, 2,5 m, 3,0 m, 3,6 m,,0 m,,2 m,,5 m,,8 m, 5,0 m, 6,0 m Na žádost další délky k dodáí. Ochaé zapouzdřeí BÜHNENhadice se ehodí je po BÜHNENsystémy aášeí. Dodáváme Vám také kompatibilí topé hadice po Nodso, Meltex, Robatech a ITW Dyatec zařízeí. Stad. jmeovité půměy: NW06, NW08 ud NW13 Na žádost další půměy k dodáí. Vysoce flexibilí izolace Řídící kabely Topé hadice Topé hadice z Bühe jsou vyáběy z ekvalitějších mateiálů a tím udávají měřítka po dlouhou životost a vysokou spolehlivost povozu při pecizím řízeí teploty. Zahřátím tavého lepidla v hadici je zajištěa kostatí teplota a pecizí zpacováí. Filcová páska Topé vedeí teplotí čidlo PTFEvitří hadice s VA ochaým pletivem Koekto Přejete si více ochay? Máte zvláští požadavky z důvodů Vašich kitéií a životí postředí a ochau topých hadic? Také v tom případě jste u BÜHNEN spávě! Stadat: Ochaa před poudící vodou: Ochaa hadice poti vlěí: VAopláštěí: opláštěí pletivem zvláští (IP65 omovaá) ochaa, ideálí po použití apř. v ápojovém půmyslu optimálí po používáí v kombiaci s učími pistolemi (flexibilí) po obzvlášť extémí amáháí vějšího pláště Oblast použití Topé hadice slouží jako vyhřívaá a flexibilí dáha po tavá lepidla, z přístoje s ádží do aplikovaé aášecí hadice. Jsou používáy také tam, kde jsou spojeé pohyblivé části zařízeí a pomocí obotického ebo mauálího pohybu má být umožěo přivedeí zahřátého tavého lepidla. Stuktua Abychom mohli odolávat vysokým teplotám, používáme po aše topé hadice PTFEvitří hadici. Tato je obalea VAochaým pletivem, tím může adekvátě odolávat vysokým tlakům. Opláštěí pletivem slouží k ochaě temické izolace. Motáž topých hadic je ukočea vysoce kvalitím kocovým uzávěem, zatížitelými koektoy a elektickými přípojkami. Hadice mohou být komě toho také přizpůsobey ůzým typům tavých lepidel Vysoká teplota: PURveze: Vyměitelé vitří dutiy hadice: po zpacováí tavých lepidel až do 250 C (apř. PA) ideálí po zpacováí PURtavých lepidel vitří dutia může být jako jedotlivá součást vyměěa zbytek hadice může zůstat zachová V dalším koku ásleduje avíjeí topého vedeí a teplotích čidel. Další ochaa je zajištěa izolací z žáuvzdoé sklolamiátové pásky. Následují kabely a další temická silikoová izolace

38 BÜHNEN topé hadice Techická data BÜHNEN topé hadice Příslušeství Topé hadice 17 KS topé hadice po aášecí hlavice HP topé hadice po učí pistole Techická data Napájecí apětí 230 V AC / 5060 Hz 230 V AC / 5060 Hz a žádost možé zvláští apětí a žádost možé zvláští apětí Příko po met je závislý a délce a půměu je závislý a délce a půměu (viz tabulka dole) (viz tabulka dole) Teplotí čidlo PT100, Ni120, NTC, FeCuNi PT100, Ni120, NTC, FeCuNi ebo a poptávku ebo a poptávku Šoubovitý hadicový závěs po topé hadice Abychom umožili ejůzější ákloy a ohyby džáku, abízí BÜHNEN spiálovou pužiu z ušlechtilé oceli se spoou. Teplota 200 C stadatí, 250 C vysoká teplota 200 C stadatí, 250 C vysoká teplota Jmeovitý půmě (DN) DN 6, 8, 10, 12,16, 20, 25 DN 6, 8 ode 10 ebo a poptávku Délka 0,5 m do 10,0 m ebo a žádost 1,2 m do 7,2 m ebo a žádost Vější ochaé pletivo polyamidové pletivo ebo vlitá hadice polyamidové pletivo ebo vlitá hadice ebo kovové pletivo Temická izolace žáuvzdoá, silikoová hadice žáuvzdoá, silikoová hadice s uzavřeými póy ebo filc s uzavřeými póy ebo filc (závislá a teplotě) (závislá a teplotě) Tlaková hadice PTFE dutia s kovovým ochaým pletivem PTFE dutia s kovovým ochaým pletivem Pacoví tlak ba závislý a jmeovitém ba závislý a jmeovitém půměu a tlakové třídě půměu (je tlaková třída T1) (T1,T2 ebo T3) při asazeí jedé z BÜHNEN učí pistole max. 0 ba přípustý Amatuy přípojek ůzé UNF závity v UNF 9/1618 závity závislosti a jmeovitém půměu ebo zakázkové amatuy Systémy koektoů Nabízíme šioké spektum ejůzějších systémů koektoů. Kocové a připojovací uzávěy Nabízíme šioké spektum ejůzějších kocových a připojovacích uzávěů. Amatuy Volba přípojkové amatuy hadice se seřizuje podle jmeovitého půměu hadice. Dále je možé moho dalších duhů speciálích amatu. Polomě ohybu mm závislý a jmeovitém půměu mm závislý a jmeovitém půměu Itegovaé řízeí ozpašováí k dodáí jako veze po u použití učí pistole s ozpašováím ozpašovací aášecí hlavice k dispozici Kocové uzávěy topé hadice s odlehčeím kabelu od tahu silikoový gumový uzávě ebo tvdý uzávě silikoový gumový uzávě ebo tvdý uzávě s odlehčeím kabelu od tahu Elektické a hlavicové 1i pólový kulatý koekto, 1i pólový kulatý koekto, koektoy 12i pólový kulatý koekto (kompatibilí k Nodso) 12i pólový kulatý koekto všechy koektoy fimy Hatig všechy koektoy fimy Hatig ebo a poptávku Elektická data po stadatí topé hadice topý výko při 230 V AC po met (toleace +5% / 10%) Teplotí oblast DN max. 100 C 70 W 90 W 110 W 130 W 150 W 180 W 20 W 300 W 350 W 00 W 500 W max. 200 C / 250 C 80 W 110 W 130 W 150 W 180 W 20 W 300 W 350 W 00 W 500 W 600 W max. 350 C 210 W 20 W 270 W 300 W 380 W 30 W 550 W 600 W 800 W Rozpašovací agegát Při použití učí ozpašovací pistole je k optimálímu astaveí zapotřebí ozpašovací agegát. U ozpašovací aášecí hlavice může být ozpašovací agegát použit podle vaiaty. Izolačí mažety K zamezeí tepelých mostů mezi hadicovou amatuou a aášecí hlavicí ebo zařízeím s ádží, se používá izolačí mažeta. Ochaa hadice Při použití ochay hadice je dodatečě cháěa polyamidová vlitá ochaa hadice poti áazům a otěu. 7 75

39 BÜHNEN učí pistole HB 900 zařízeí s ádžemi Příslušeství BÜHNEN aášecí hlavice po zařízeí s ádžemi Příslušeství Ručí pistole / aášecí hlavice 18 Výhody váha je 850 g (liie) esp. 970 g (spej) bez ámahy se dá povádět i delší aášeí 360 pohyblivost ádiový spíač k astatováí čepadlového motou (u HB 5010). Žádý překážející kabel při páci po maximálí pacoví komfot vedeí hadice ze spoda stabilí a cháěé připojeí hadice a učí přístoj s podpoou ohybového mometu stadatě dodávaé teplotí čidlo PT 100, NI 120 ebo FeCuNi zabudovaý vzduchový vetil ve spejové vezi k egulaci přívodího a dodatkového vzduchu při ozpašováí. Díky tomu vždy čistá tyska ozpašovací aášeí astavitelé itegovaým šktícím vetilem, tlakovým egulátoem a ozpašovacím agegátu a ůzými půměy tysek Optimálí desig ukojeti zajišťuje vysokou poduktivitu 360 otočý kloub Lehké ovládáí, umístitelé do jakékoliv polohy, kteou si uživatel přeje, aiž by se hadice překoutila Díly, s kteými je lepidlo ve styku, ejsou v oblasti ukojeti. Tím zůstává ukojeť chladá Itegovaé ozděleí ozpašovacího vzduchu díky otočému kloubu, optimálí ozpašovací stopa pomocí pemaetě předehřívaého ozpašovacího vzduchu, žádé překážející hadice Všeobecé Naášecí hlavice se skládá z více modulů: Základí těleso Základí těleso abízí možost připojeí po topé hadice a má možost upevěí a stoja. V základím tělese se achází vytápěí s topou patoou a teplotím čidlem. Napříč základímu tělesu se ubíají otvoy po vedeí lepidla a stlačeý vzduch. Moho typů obsahuje dodatečě filty s jemou hustotou. Modul Modul je v obvyklém případě šoubová před základí těleso. Teto elemet má fukci egulovat přítok lepidla. Uvitř se achází píst s hotem tysky, kteý může přítok lepidla otevřít ebo zavřít. Odlišuje se vzduch otevíající/pužia zavíající a vzduch otevíající/ vzduch zavíající. U pvího typu je modul otevře stlačeým vzduchem a automaticky uzavře stlačeou pužiou po odpojeí stlačeého vzduchu. U duhého typu musí být stlačeý vzduch přeput k uzavřeí. Magetový vetil Magetové vetily mohou přesměovat elektický sigál řízeí a stlačeý vzduch uvolit, uzavřít ebo odvětat. K odpovídajícímu typu modulu vzduch otevíající/pužia zavíající a vzduch otevíající/ vzduch zavíající musí být zvolet magetový vetil. Po pvě jmeovaý typ stačí 3/2 cestí magetový vetil. Po duhý typ musí být použit /2 ebo 5/2 cestí vetil. Obvykle jsou používáy 2 V ebo 230 V magetové vetily. Tyskový adapté po přebudováí z ozpašovacího aášeí a aášeí liií Hlavice po aášeí liií Rozpašovací aášecí hlavice Plošá aášecí hlavice Techická data HB 900 učí pistole po aášeí liií HB 900 učí pistole po aášeí spejem Váha: 850 g 970 g Napětí: 230 V AC / 5060 Hz 230 V AC / 5060 Hz Topý výko: 75 Watt 75 Watt Max. povozí teplota: 210 C 210 C Teplotí sezo: PT 100, veze: Ni 120, FeCuNi PT 100, veze: Ni 120, FeCuNi Jištěí poti přehřátí: stadatí stadatí Topé hadice: 1,26,0 m* 1,26,0 m* Tysky: tyska, dlouhá, UNF 3/8" ozpašovací soupava tysek Půmě tysek, volitelý: 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm Veze: zvláští tysky tyskový adapté po aášeí liií *a žádost i jié délky 76 77

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecé istruce pro istalaci, použití a údržbu SPORÁKY PLYNOVÉ MODELY CG-2002 CG-1502 CG-1002 2 3 4 5 Tabula techicých parametrů (č. 1) VNĚJŠÍ ROZMĚRY ROZMĚRY TROUBY POČET Ů NOMINÁLNÍ SPOTŘEBA CELKOVÝ

Více

Úprava podkladu Základ perfektního povrchu

Úprava podkladu Základ perfektního povrchu Úprava podkladu Základ perfektního povrchu Obsah Identifikace podkladu 4 Brusky a nástroje 6 Brusné materiály 8 Odstraňování rzi 10 Doporučené nástroje a nářadí 11 Krok za krokem: Čištění a aplikace vyrovnávacího

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH 2. DRUHY A VLASTNOSTI KAUČUKŮ... 2 Základní informace... 2 Přehled kaučuků... 3 2.1 Přírodní kaučuk (NR)... 5 SYNTETICKÉ KAUČUKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ...

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Učinit správnou volbu

Učinit správnou volbu Jak řešit problémy Učinit správnou volbu V katalogu Jak řešit problémy si snadno vyberete z nabídky výrobků Henkel ten nejlepší produkt Loctite, se kterým vyřešíte problémy v oblasti strojírenství, jak

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato práce se věnuje balistické odolnosti osobního automobilu. Tato problematika

Více

2012Rok značky ŠKODA

2012Rok značky ŠKODA 2012 Rok značky ŠKODA 8 40 16 42 22 49 26 35 Obsah 2012 Rok značky ŠKODA Předmluva předsedy představenstva Prof. Dr. h.c. Winfrieda Vahlanda 4 Představenstvo 6 Třída sama pro sebe třetí generace zcela

Více

VLIV PERIODICKY MODULOVANÉHO NÁSTŘIKU NA ZÁDRŽ KAPALINY A TLAKOVOU ZTRÁTU ZKRÁPĚNÉHO REAKTORU. VRATISLAV TUKAČ a JIŘÍ HANIKA. Experimentální část

VLIV PERIODICKY MODULOVANÉHO NÁSTŘIKU NA ZÁDRŽ KAPALINY A TLAKOVOU ZTRÁTU ZKRÁPĚNÉHO REAKTORU. VRATISLAV TUKAČ a JIŘÍ HANIKA. Experimentální část VLIV PERIODICKY MODULOVANÉHO NÁSTŘIKU NA ZÁDRŽ KAPALINY A TLAKOVOU ZTRÁTU ZKRÁPĚNÉHO REAKTORU VRATISLAV TUKAČ a JIŘÍ HANIKA Ústav oganické technologie, Vysoká škola chemickotechnologická Paha, Technická

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

ZAVLAŽOVÁNÍ NECHTE NA NÁS ZAHRADNÍ HADICE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A ARMATURY PRO KAŽDOU ZAHRADU. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

ZAVLAŽOVÁNÍ NECHTE NA NÁS ZAHRADNÍ HADICE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A ARMATURY PRO KAŽDOU ZAHRADU. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl ZAVLAŽOVÁNÍ NECHTE NA NÁS ZAHRADNÍ HADICE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A ARMATURY PRO KAŽDOU ZAHRADU www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU NABÍDKA ZAVLAŽOVACÍCH SYSTÉMŮ PRO PROFESIONÁLNÍ I HOBBY-ZAHRADNÍKY

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

Technologie výroby aglomerovaných materiálů

Technologie výroby aglomerovaných materiálů Ing. Martin Böhm Technologie výroby aglomerovaných materiálů ČZU Praha, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra zpracování dřeva, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 Suchdol, bohm@fle.czu.cz, tel.: 224 383

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IX. Zdoje magnetických polí Obsah 9 ZDROJE MAGNETICKÝCH POLÍ 9.1 IOTŮV-SAVARTŮV ZÁKON 9.1.1 MAGNETICKÉ POLE POHYUJÍCÍHO SE ODOVÉHO NÁOJE 8 9. SÍLY MEZI DVĚMA PARALELNÍMI VODIČI

Více

Obsah 1.Rozklad podle vlastních tvaru kmitu... 2 2.Výpočtové modely... 2 3. kozistentni matice hmotnosti... 2 4.Rayleigho utlum/podíl... 3 5.

Obsah 1.Rozklad podle vlastních tvaru kmitu... 2 2.Výpočtové modely... 2 3. kozistentni matice hmotnosti... 2 4.Rayleigho utlum/podíl... 3 5. Obsah Rozklad podle vlasích vau kmiu Výpočové modely 3 kozisei maice hmoosi 4Rayleigho ulum/podíl 3 5 řešeí seismicky amáhaé kosukce / seismicia 3 6 Hamoické buzeí 4 7 meody řešeí úlumu - log dekeme, polovičí

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje s benzínovým motorem Vysokotlaké čisticí přístroje na horkou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje stacionární Průmyslové vysavače

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více